Sunteți pe pagina 1din 4

PĂDURI DE CONIFERE

Pădurile de conifere apar doar în emisfera nordică,


dincolo de paralela 55 , în America de Nord,Europa şi
Asia, dar se extind şi către sud în munţii înalţi.În Europa
şi Asia, pădurea de conifere se mai numeşte taiga.
Pădurile de conifere oferă animalelor ca:
paianjeni, miriapozi, fluturi, furnici, albine,melci,
păstrăvi, salamandre, şerpi, şopârle, gaiţi, ciocănitori,
cocoşi de munte, piţigoi, capre negre, veveriţi, râşi, urşi
bruni, jderi, vulpi şi lupi un bun adăpost, mai ales iarna,
şi hrană tot anul; de aceea cele mai multe animale sunt
sedentare.
PĂDURI DE FOIOASE
Pădurile de foioase se găsesc în zona climei temperate
umede (în partea centrală şi vestică a Europei, în estul
Americii de Nord şi în Asia de Est) unde cad suficiente
precipitaţii în toate anotimpurile pentru ca arborii să
crească.
În acestepăduri trăiesc: lupul, vulpea, căprioara,
mistreţul, jderul, veveriţa, pisica sălbatică, sturzul,
mierla, cucul, gaia, piţigoiul, sticletele.

Iepure
STEPĂ ŞI PREERIE
Stepa şi preeria se dezvoltă în zona temperat-
continentală cu veri călduroase
Animalele stepei sunt adaptate să facă faţă atât căldurii
mari şi lipsei de apă din timpul verii, cât şi vânturilor
violente, gerurilorşi lipsei de hrană din timpul iernii. Ele
sunt bune alergătoare şi au auzul bine dezvoltat.Cele
mai numeroase animale sunt rozătoare(iepuri, hârciogi,
popândăi etc.). Dintre carnivore, mai cunoscute sunt:
lupul de preerie, vulpea de stepă şi dihorul.Păsările sunt
mici şi au pene maro şi cenuşii. Ele îşi fac cuibul pe sol.
Cele mai reprezentative păsări de stepă sunt: prepeliţa,
potârnichea, cocorul mic, şoimul de stepă, vulturul de
stepă, uliul, cucuveaua şi dropia. Multe dintre păsări
sunt migratoare.
REGIUNILE CU CLIMAT
MEDITERANIAN
Regiunile cu climat mediteranian se întânleşte în zona
climei subtropicale şi este adaptată să supravieţuiască
unei veri lungi şi secetoase. Animalele care populează
aceste ţinuturi sunt:şacalul, hiena, broasca ţestoasă,
dromaderul, vipers cu corn, scorpion, muflon, magot,
şerpi şi şopârle.