Sunteți pe pagina 1din 4

Sistemul flexibil de fabricaţie.

Definiţie, structură,
funcţii

S.F.F. - reprezintă un grup de masini unelte cu comandă numerică (M.U.C.N.)


legate între ele printr-un sistem automat de transport si manipulare a piselor si
sculelor,comandat de calculator, care realizează prelucrarea automată în serii mici
si mijlocii a oricărei piese aparținând unei familii de piese cu asemănări
morfologice si/sau tehnologice, în limitele unei capacități si ale unui algoritm de
fabricație prestabilite.
Structura generală a unui S.F.F., sub forma schemei bloc (fig. 1.4) permite
evidențierea funcțiilor generale ale sistemului:
- funcția de prelucrare automată a pieselor;
- funcția de depozitare, transport si manipulare automată;
- funcția de comandă autoamtă a tuturor componentelor sistemului si de
supraveghere, control si diagnostic automate.

1
Funcția de prelucrare automată se realizează în cadrul subsistemului
tehnologic al S.F.F., având în componență posturile de lucru PL (fig. 4) si
mijloacele de manipulare a pieselor si sculelor. Realizarea acestei funcții
presupune alimentarea automată cu piese si scule a masinii, schimbarea automată a
poziției piesei în dispozitivul de centrare/fixare, prelucrarea propriu-zisă în
comandă numerică si,eventual, optimizarea procesului de aschiere pe masina
unealtă. Pot fi incluse aici si posturile de spălare automată si masinile automate de
măsurat. Posturile de lucru PL pot fi si posturi pentru montarea automată.

2
Funcția de depozitare, transport si manipulare automată se referă la fluxul
automat al materialelor în S.F.F. si include mai multe funcții parțiale:
- înmagazinarea automată a pieselor, sculelor, dispozitivelor si materialelor
auxiliare;
- căutarea si livrarea în sistem a pisei, sculei, disp. etc. în mod automat;
- transportul automat al pieselor, sculelor, dispozitivelor si materialelor auxiliare
între depozite si masini;
- manipulare pieselor, sculelor si disp. în depozite;
- colectarea si evacuarea aschiilor si lichidelor de răcire-ungere utilizate din
sistem.
Condiția principală în funcionarea subsistemului de depozitare si transport este
ca transferul materialelor să se efectueze totdeauna la locul si momentul potrivit.
Funcția de comandă, spraveghere, control si diagnostic dintr-un S.F.F. este
realizată de subsistemul informațional prin fluxul informațional care se transmite
în 2 sensuri: sensul direct, al informațiilor de comandă si sensul invers, al
informațiilor de supraveghere, control si diagnostic.
Funcția de comandă automată se realizează cu ajutorul unuia sau mai multor
calculatoare ce lucrează în timp real si al unităților locale de comandă
(echipamente CNC la MU, automate programabile la sistemele de manipulare si
transport, microcalculatoare pt comanda depozitelor automate etc.).
Programele de calculator,furnizează întregului sistem informațiile tehnice si
organizatorice necesare pt comanda procesului de prelucrare pe MU si pt comanda
operativă a producției (comanda depozitelor de pese si scule, comanda sist. de
transport, tipul pieselor în lucru, mărimea si succesiunea seriilor de prelucrare,
încărcarea MU etc.).
Funcția de comandă, supraveghere, control si diagnosticare realizează
monitorizarea S.F.F. si poate include mai multe funcții:
- supravegherea stării sculelor;
- supravegherea procesului de prel pe MU;
-supravegherea funcționării masinilor si celorlalte componente fizice si
diagnosticarea diverselor defecțiuni;
- supravegherea desfăsurării fabricației;
- controlul automat al pieselor prelucrate etc.
Informațiile pentru realizarea acestor subfuncții sunt obținute din sistem cu
ajutorul unor traductoare, senzori, aparate de măsură etc. si se transmit, în sens
invers, către calculatorul de proces.

3
Caracteristicile principale ale unui S.F.F. constau în următoarele:
- se poate realiza prelucrarea succesivă sau în paralel a diverse piese, mai mult
sau mai puțin asemănătoare ca formă si proces tehnologic, mărimea seriilor
de fabricație putând diferi foarte mult;
- se realizează legătura exterioară între masinile unelte ale sistemului, prin care
semifabricatul poate trece de la o masină la alte pe diverse căi.
Timpul de prelucrare pe diferite masini nu depinde de tactul de lucru al S.F.F.
Diferența dintre timpii de prelucrare pe masini si tactul sistemului se compensează
prin amplasarea depozitelor descentralizate de piese;
- prelucrarea se realizează cu aceleasi MU, fără reglaje suplimentare la trecerea
de la prelucrarea unei piese la alta sau cu efectuarea unor reglaje ale
dispozitivelor componente sau parametrilor de lucru;
- permit trecerea la producția neasistată de operatori datorită sistemelor automate
de transport si alimentare automată si datorită existenței depozitelor centrale ce
asigură rezerva de piese si scule pe durata a cel puțin unui schimb;
- permit realizarea coordonării prelucrării informațiilor de ordin tehnic si a celor
organizatorice, în cadrul unor programe de producție prestabilite, care însă pot
fi corectate automat în funcție de starea reală de funcționare a sistemului la un
moment dat

BIBLIOGRAFIE
CHIRIŢĂ BOGDAN – SISTEME FLEXIBILE DE FABRICAȚIE( NOTE DE
CURS ŞI APLICAŢII), EDITURA ALMA
MATER BACAU 2007

S-ar putea să vă placă și