Sunteți pe pagina 1din 5

Subiecte examen sem 1

Aminoacizi si proteine

1. Ionizarea aminoacizilor in solutie


2. Punctul izoelectric (pI) al proteinelor
3. Glutationul: structura si rol
4. Structura primara a proteinelor
5. Structura secundara a proteinelor
6. Structura tertiara a proteinelor
7. Structura cuaternara a proteinelor
8. Denaturarea proteinelor
9. Mioglobina: structura si functie
10. Hemoglobina: structura si functie
11. Imunoglobuline: clasificare si functie
12. Imunoglobulinele G: structura si functie
13. Fibrinogenul: structura si rol
14. Serin proteazele: structura si rol
15. Colagenul: structura si rol
16. Elastina: structura si rol

Enzime

1. Proprietatile enzimelor analoage catalizatorilor


2. Specificitatile enzimelor (de reactie, de substrat, stereochimica)
3. Mecanismul de actiune al enzimelor
4. Constanta Michaelis (KM) a enzimelor
5. Dependenta vitezei reactiei enzimatice de concentratia substratului
6. Inhibitia competitiva a enzimelor: ecuatii, reprezentare grafica, exemple
7. Inhibitia necompetitiva a enzimelor: ecuatii, reprezentare grafica, exemple
8. Inhibitia uncompetitiva a enzimelor: ecuatii, reprezentarea grafica, exemple
9. Enzime alosterice: structura si reprezentare grafica
10. Reglarea covalenta a enzimelor
11. Izoenzime
12. Complexe multienzimatice

Glucide si lipide

1. Dezoxizaharuri, aminozaharuri
2. Oligozaharide
3. Glicozaminoglicanii. Clasificare si rol
4. Acidul hialuronic. Structura si rol
5. Condroitin sulfatii si dermatan sulfatii. Structra si rol
6. Heparina si heparan sulfatul. Structura si rol
7. Glicoprotreine. Structura si rol
8. Acidul fosfatidic si derivatii sai: structura si rol

1
9. Sfingolipidele: structura si rol
10. Acizii biliari primari. Structura si rol
11. Acizii biliari secundari. Structura si rol
12. Acizi nucleici
13. Nucleozide purinice. Structura si rol
14. Nucleozide pirimidinice. Structura si rol
15. Nucleotide purinice. Structura si rol
16. Nucleotide pirimidinice.Structura si rol
17. Structura covalenta a ADN-ului
18. Structura secundara a ADN-ului
19. Nuclozomii. Structura si rol
20. ADN polimeraza III
21. Replicarea la procariote
22. Replicarea la eucariote
23. Revers transcriptaza
24. ARNm. Structura si roluri
25. ARNt. Structura si roluri
26. ARNr. Structura si roluri
27. Transcrierea la eucariote
28. Transcrierea la procariote
29. Prelucrari posttranscriere ale moleculelor ARN
30. Excizia intronilor din ARNr
31. Excizia intronilor din ARNm
32. Excizia intronilor din ARNt
33. Modificari aditionale posttranscriere ale moleculelor ARNm, ARNt si ARNr
34. Caractertisticile codului genetic
35. Activarea aminoacizilor in procesul de biosinteza a proteinelor
36. Etapa de initire a lantului polipeptidic in biosinteza proteinelor
37. Etape de elongare a lantului polipeptidic
38. Biosinteza proteinelor la eucariote
39. Prelucrari posttraducere ale moleculelor proteice
40. Teoria operonului referitoare la reglarea biosintezei proteinelor
41. Leziuni ale moleculelor de ADN si repararea acestora
42. Mutatii - definitie, clasificarea, exemple
43. Restrictaze, clasificare, exemple rol.

Subiecte examen sem 2


Hormoni

1. Mecanismul de actiune al hormonilor steroizi

2
2. Mecanismul de actiune al hormonilor tiroidieni
3. Receptori membranari: structura, interactiunea cu hormonii
4. Receptorul pentru insulin - structura, rol
5. Mecanismul de actiune al proteinelor G
6. Scrieti reactia de sinteza si degradare a AMP ciclic, precizand activatorii si
inhibitorii enzimelor care intervin
7. Fosfolipaza C - reactia catalizata, rol
8. Protein kinaza AMPc dependenta - structura, rol
9. Rolul glucagonului in reglarea glicemiei
10. Biosinteza hormonilor tiroidieni
11. Rolul parathormonului in reglarea calcemiei
12. Rolul insulinei in reglarea glicemiei
13. Biosinteza hormonilor medulosuprarenalieni
14. Catabolismul catecolaminelor
15. Mecanismul de actiune al adrenalinei si noradrenalinei
16. Descrieti etapa comuna in sinteza hormonilor steroizi - reactii, reglare
17. Implicatiile cortizolului in procesele metabolice
18. Reglarea secretiei de aldosteron
19. Rolurile aldosteronului
20. Hormonii sexuali masculini - mecanism de actiune, rol
21. Hormonii sexuali feminini - mecanism de actiune, rol

Metabolism energetic

1. Fosforilarile la nivel de substrat, semnificatie, reactii, enzime implicate


2. Factorii care imprima anumitor legaturi caracterul macroergic
3. Utilizarea metabolica a ATP, UTP, CTP
4. Organizarea componentilor lantului transportorilor de electroni
5. Teoria chemiosmotica
6. Decuplanti ai fosforilarii oxidative
7. Controlul respirator
8. Lanturi transportoare de electroni necuplate cu fosforilarea oxidativa
9. Surse de specii reactive ale oxigenului (SRO) in organism
10. Mijloace enzimatice si neenzimatice de protectie a organismului impotriva SRO
11. Reoxidarea NADH citosolic

Metabolism glucidic

1. Caile de metabolizare ale glucozei, enumerare, roluri


2. Etapele glicolitice consumatoare de ATP: reactii, reglare
3. Etapele glicolitice in care se formeaza ATP: reactii
4. Glicoliza in eritrocite
5. Reglarea glicolizei
6. Bilantul energetic al glicolizei
7. Soarta metabolica a piruvatului
8. Reglarea alosterica si covalenta a activitatii piruvat dehidrogenazei

3
9. Reactia de initiere a ciclului Krebs
10. Beneficiul energetic al ciclului Krebs
11. Reglarea activitatii cilului Krebs
12. Ciclul Krebs-cale amfibolica
13. Reactii anaplerotice
14. Substratele chimice utilizate in gluconeogeneza
15. Gluconeogeneza din lactat
16. Scrieti ecuatiile chimice ce conduc la sinteza glucozei din glicerol
17. Gluconeogeneza din aminoacizi
18. Reglarea gluconeogenezei
19. Scrieti si comentati secventa de reactii glicerol' acid 6-fosfo gluconic
20. Reactia de obtinere a UDP-glucozei si caile de utilizare a acesteia
21. Metabolizarea fructozei
22. Metabolismul galactozei
23. Reactia catalizata de glicogen fosforilaza, reglare
24. Reactia catalizata de glicogensintaza, reglare

Metabolismul lipidelor

1. Reglarea hormonala a lipolizei in adipocite


2. Scrieti reactia de activare a acizilor grasi si comentati transportul lor din citosol in
matrixul mitocondrial
3. Etapele oxidarii acizilor grasi: reactii, coenzime
4. Bilantul energetic al oxidarii complete a acidului palmitic
5. Oxidarea acizilor grasi in peroxizomi
6. Cetogeneza: reactii si comentarii privind reglarea procesului
7. Caracteristicile generale ale procesului de sinteza a acizilor grasi
8. Reactia de initiere a biosintezei acizilor grasi, reglarea etapei
9. Sinteza acidului palmitic catalizata de acid gras sintaza
10. Biosinteza acizilor grasi nesaturati
11. Soarta metabolica a citratului: reactii, cadrul metabolic, reglare
12. Biosinteza trigliceridelor in ficat
13. Biosinteza trigliceridelor in adipocite
14. Scrieti reactia catalizata de enzima cheie a biosintezei colesterolului si comentati
reglarea procesului
15. Transformarea colesterolului in acizi biliari, circuitul enterohepatic al acestora
16. Lipoproteine: structura, enumerare, modalitati de separare
17. Metabolizarea chilomicronilor
18. Metabolizarea VLDL
19. Metabolizarea LDL
20. Metabolizarea HDL
21. Eliberarea acidului arahidonic din glicerofosfolipidele membranare: reactie,
reglare
22. Rolul fiziologic al PGI2 si TXA2 cu sublinierea antagonismului lor functional
23. Mecanismele de actiune ale prostanoizilor. Metabolismul aminoacizilor si
proteinelor

4
24. Biosinteza hemului: etapa relgatoare, reactie, reglare
25. Catabolismul hemului
26. Circuitul fierului in organism