P. 1
Globalizarea în România

Globalizarea în România

|Views: 1,709|Likes:
Published by Ionut Enache

More info:

Published by: Ionut Enache on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

Globalizarea în România

1.1. Condiţiile în care România trebuie să facă faţă globalizării
Schimbările datorate globalizării, proces în care sunt antrenate toate ţările lumii, în mod voluntar sau nu, afectează şi România. Lucrurile pe care altădată le-am fi considerat veşnice le vedem dispărând cu rapiditate din peisajul cotidian. Suntem martorii desfăşurării treptate a dispariţiei vestigiilor societăţii industriale: macarale, uzine, combinate, oraşe industriale moarte. O lume apune, o altă răsare în locul ei, iar chinurile naşterii nu lipsesc nici acum: şomaj, suferinţa, sărăcie, inegalităţi în dezvoltare. Ce ne rezervă însă globalizarea? În decurs de un secol, România şi-a refăcut unitatea naţională, a trecut de la o economie predominant agrară la una industrială (în 1945, avea încă cel mai mare procent de populaţie rurală din Europa – 80% - pe locul următor situându-se Ungaria – 70%), a luptat, cu un rol important, în cele două conflagraţii mondiale, a pierdut teritorii nationale, a trecut prin experimentul bolşevic şi şi-a regăsit vocaţia europeană prin singura revoluţie anti-comunistă sângeroasă din fostul lagăr bolşevic. Tara despre care în perioada interbelică se scria cu invidie că are „petrol şi grâu” este astăzi una dintre cele mai sărace de pe continent din punctul de vedere al PIB pe cap de locuitor, iar nivelul producţiei sale industriale se situează undeva la nivelul a 60% din producţia anului 1989 – cel mai prost an al regimului planificat. Iar politicienii săi caută încă cu disperare soluţii pentru redresarea economiei.1 Iar ca o ţară săracă şi lipsită de un proiect economico-social valabil, Romania este cu atât mai expusă astăzi crizelor „de import” de tot felul şi mai vulnerabilă în faţa provocărilor presupuse de globalizare. Una din problemele cu care s-a confruntat România a fost generată de întârzierea startului în cursa globalizării. Trăind în spaţiul comunist, al economiei dirijate şi controlate de stat de sub semnul mitului muncitorului şi al industriei, România s-a aflat printre ultimele ţări care beneficiază de revoluţia transporturilor, a comunicaţiilor, a productivităţii muncii, şi, în final, a informaţiei. Abia după 1990, timid, societatea informaţională şi-a început pătrunderea în zona noastră şi efectele ei au fost devastatoare datorită stării de nepregătire în care ne găseam. Produse scumpe, economie ineficientă, inflaţie galopantă, zdrobitoarea concurenţă occidentală, toate au pus rapid la colţ economia românească. Întâlnirea cu Occidentul s-a petrecut rapid şi dramatic, luând aspectul unui val distrugător care a lăsat România cu 2 milioane de şomeri, 1 milion de locuitori mai puţin, cu 85% din populaţie trăind în sărăcie şi cu 5,5 milioane de pensionari. Adică o ţară epuizată. România pare mai degrabă surprinsă de valul globalizării decât pregătită să îi facă faţă în mod lucid. Iar ea nu mai este „ ţara cu petrol şi grâu” de la începutul secolului XX, ci un stat aflat într-o dureroasă tranziţie de la economia de comandă la cea de piaţă liberă, cu o clasă politică abia în formare şi una managerială aşijderea.2 Globalizarea poate avea două tipuri de consecinţe pentru România. Primele dintre ele sunt cele pozitive. România are nevoie de capital străin investiţional pentru dezvoltare, fiind incapabilă să-şi producă acest capital doar din surse interne. Fiind o ţară
1 2

Eugen Ovidiu Chirovici, Naţiunea virtuală. Eseu despre globalizare, Editura Polirom, Iaşi, 2001 p. 115 Eugen Ovidiu Chirovici, Naţiunea virtuală Eseu despre globalizare , Ed. Polirom, Iaşi, 2001, p. 119

cu oportunităţi economice multiple – de la turism şi agricultură la industria petrolieră şi metalurgică – România poate deveni atractivă pentru capitalul străin, dacă îi asigură acestuia condiţii interne (legislative, fiscale) propice. Mişcarea rapidă de capital presupusă de globalizare – în care companiile îşi pierd clasica identitate „naţională” – poate deveni avantajoasă pentru tara noastra în condiţiile unei forţe de muncă înalt calificate, dar comparativ ieftine. Pe de altă parte, treptat, unele forţe economice româneşti – companii – pot începe să joace în viitor un rol regional sau internaţional. În acelaşi timp, consecinţele negative – sau mai corect spus, riscurile – presupuse de globalizare nu sunt deloc de neglijat. În primul rând trebuie luate în seamă riscurile economice. Fenomenul de globalizării este însoţit mai mult decât oricare altul de o „filozofie a învingătorilor” şi3 păşim într-o lume în care există prea puţină milă pentru învinşi. În cazul în care nu depăşim marasmul economic actual şi va rămâne departe de structurile economice şi de securitate ( NATO şi UE), Romania poate rămâne suspendat nu într-o „zonă gri”, ci într-o „margine a Imperiului” 4 sinonimă cu subdezvoltarea în accepţiunea clasică a termenului, cu un rol economic, politic şi militar derizoriu în plan continental şi internaţional, ba chiar şi regional. Spre fericirea noastră putem spune că suntem la jumătatea drumului, pentru că integrarea în structurile NATO s-a produs, cu sacrificii ce-i drept. Deschiderea economică nu implică doar avantaje, ci şi considerabile riscuri. O economie deschisă este o economie care va absorbi mai rapid şi mai dramatic şocurile externe. Totusi, cifrele ultimului recensământ arată că o serie de parametri încep să se îndrepte spre normalitate. Scăderea numărului de persoane implicate în industrie, creşterea celor din sfera serviciilor, un transfer de la oraş la spaţiul rural, ceea ce este iar un semn bun. A crescut numărul persoanelor ce urmează studii universitare şi al celor care se perfecţionează, s-a mărit numărul specialiştilor în informatică, cercetare şi în comunicare, ramuri de vârf ale economiei moderne. Apar însă şi acţiuni haotice, ceea ce ilustrează că încă nu ne-am aliniat societăţii informaţionale, astfel, aproximativ 40% din populaţie trăieşte din agricultură sau din domenii conexe, în timp ce cifra normală trebuie să oscileze între 5 şi 10%. Vor urma, deci, falimente în agricultură şi o înrăutăţire a condiţiilor de muncă din această zonă pentru a echilibra situaţia. Dacă industria şi agricultura sunt în continuă reducere şi redimensionare, avem baze favorabile pentru viitor: un sistem de învăţământ încă apt să creeze oameni cu cunoştinţe multiple şi diverse, un grad ridicat de cunoştinţe lingvistice, de informatică şi, bineînţeles adaptabilitatea ca trăsătură de bază a poporului român. Ne lipseşte însă o specializare, atât de necesară în societatea globală. Trebuie să ne rupem de tradiţionala dragoste faţă de uzină şi să înţelegem că timpul a trecut. Societatea globală răsplăteşte doar ideea, informaţia, invenţia, nu mastodonţii giganţi care produc cuie sau ciment. Viitorul aparţine ţărilor care produc idei. O altă schimbare este desfiinţarea graniţelor, apariţia parlamentelor şi a guvernelor europene, rolul instituţiilor financiare mondiale ( FMI şi Banca Mondială), desfiinţarea monedelor naţionale şi trecerea la euro, lichidarea armatelor naţionale în
3 4

Eugen Ovidiu Chirovici, Naţiunea virtuală Eseu despre globalizare , Ed. Polirom, Iaşi, 2001 , p. 121 idem

favoarea NATO. Toate acestea arată că treptat statul naţiune, cu care secolele IX şi XX se obişnuiseră, ajunge la capătul emisiunii istorice, adică „La revedere, România!”, „Bun Venit, Europa!”. Libera circulaţie a oamenilor, a valorilor şi capitalurilor, crearea de regiuni economice, restrângerea autorităţii statale, toate acestea ne vor schimba radical viaţa. Situatia economica in tara noastra, s-a degradat continuu după 1990 până în anul 2000, când PIB a început să cunoască o evoluţie ascendentă, care se prefigurează să se menţină în continuare. Acest fapt s-a datorat în special propriilor sale condiţii-cadru: o inflaţie ridicată, scăderea puterii de cumpărare, reducerea volumului investiţiilor, întârzieri în domeniul restructurării economiei şi a privatizării. În plus, concurenţa cu alte ţări din zonă aspirante la integrarea europeană, precum şi cu alte ţări dezvoltate a jucat un rol nefavorabil.. Se poate considera că prin aderarea României la U.E. se vor ameliora într-o măsură însemnată condiţiile-cadru exterioare care afectează economia ţării noastre. Acesta este singurul mijloc, din punctul de vedere al accesului pe piaţă şi al siguranţei ratei de schimb, care asigură întreprinderile româneşti că se confruntă cu arme egale cu concurenţii lor. În anul 2002 s-au menţinut tendinţele pozitive înregistrate de economia României. Nivelul inflaţiei a continuat să scadă, existând toate şansele ca obiectivul inflaţiei fixat la nivelul de 22% să fie îndeplinit. Deficitul balanţei de plăţi se menţine, dar a cunoscut o scădere faţă de anul trecut. Ţinta de creştere a PIB de 4,5% va fi atinsă la sfârşitul anului. Rezervele Băncii Naţionale sunt de aproximativ 5,2 miliarde $ americani, ceea ce face ca serviciul datorii externe de 3,2 miliarde $ americani să fie acoperit fără probleme. În acest an FMI a deblocat, chiar dacă cu o anumită întârziere, 2 tranşe din acordul Stand-By aprobat în anul 2001 de 50 şi respectiv 80 milioane $ americani. Şi Banca Mondială a deblocat fondurile pentru programul PSAL 2 destinat restructurării întreprinderilor publice. În acest mod, România şi-a îmbunătăţit poziţia pe pieţele financiare internaţionale, ceea ce reprezintă un semnal pozitiv pentru investiţiile străine. De asemenea, agenţiile de Rating, cum ar fi Standard&Poors, au crescut calificativul acordat României în ceea ce priveşte riscul de ţară. Globalizarea economiei s-a dezvoltat, atat pe plan mondial cat si in Romania în trei valuri, cu ritmuri de evoluţie diferite: • internaţionalizarea comerţului prin liberalizarea acestuia şi prin politica de dereglementare; • transnaţionalizarea fluxurilor de capital, care din anii '80 a cunoscut o evoluţie mai accentuată faţă de comerţul internaţional; • apariţia societăţii informaţionale şi globalizarea fluxurilor de informaţii, care cunosc o evoluţie superioară fluxurilor comerciale şi de capital. •

1.2 Impactul globalizării asupra comerţului exterior al României (19972007)
In ultimul deceniu, comertul exterior a fost in mod constant, unul din motoarele economiei romanesti, rol care s-a intensificat in perioada mai recenta. Cresterea lui a

depasit performatele inregistrate de PIB si de productia industriala, reflectand astfel deschiderea economiei romanesti si integrarea ei crescanda in economia mondiala globalizata. Globalizarea a afectat puternic economia si relatile comerciale ale Romaniei cu celalalte state ale lumii, atat in mod pozitiv, reprezentand o deschidere a granitelor tarii noastre spre oportunitatile oferite de comertul pe plan global, insa si in mod negativ, economia Romaniei nefiind indejuns de pregatita sa faca fata fenomenului.

1.2.1. Comerţul în România în perioada 1997-2004
În perioada 1997 – 2004, România a avut o crestere constanta în comertul exterior. Exporturile din 2004 au reprezentat 18,93 miliarde Euro, ceea ce reprezinta o crestere substantiala de 21,3% fata de 2003 (15,61 miliarde Euro) si o medie lunara de aproape 1,6 miliarde Euro. Totusi, aceasta crestere a exporturilor nu a fost suficienta pentru a acoperi totalul importurilor si deficitul comercial a crescut de la an la an. În perioada 1997-2004 mai multe sectoare au înregistrat schimbari în ceea ce priveste ponderea diferitelor grupe de produse din totalul exporturilor, dupa cum urmeaza: · Masini, aparatura si echipamente electrice, aparate video (reprezentând 17,6% din totalul exporturilor în 2004, în comparatie cu 8,8% în 1997); · Materiale plastice, cauciuc si alte asemenea produse (reprezentând 3,7% din totalul exporturilor în 2004, în comparatie cu 2,2% în 1997); · Mijloace de transport (reprezentând 5,9% din totalul exporturilor în 2004, în comparatie cu 5,3% în 1997); · Incãltãminte, pãlãrii, umbrele si alte accesorii (reprezentând 6,5% din totalul exporturilor în 2004, în comparatie cu acelasi procentaj de 6,5% în 1997); · Textile si articole textile (reprezentând 20,6% din totalul exporturilor în 2004, în comparatie cu 23,0% în 1997); · Produse minerale (reprezentând 7,2% din totalul exporturilor în 2004, în comparatie cu 7,6% în 1997); · Produse chimice (reprezentând 4,3% din totalul exporturilor în 2004, în comparatie cu 6,7% în 1997); · Metale de baza si alte asemenea (reprezentând 15,4% din totalul exporturilor în 2004, în comparatie cu 18,5% în 1997). Graficul nr. 1 Exporturile (FOB), Importurile (CIF) si soldul operatiunilor de comert exterior (FOB/CIF) 1998-2003

Principalii parteneri comerciali ai României sunt: Italia. iar importurile CIF au evoluat de la valoarea de 10528 milioane euro in 1998 pana la valoarea de 21201 milioane euro in 2003. Germania si Franta.2% din totalul importurilor românesti. 2 Partenerii comerciali ai Romaniei. cu o usoara scadere in 1999.0% din totalul exporturilor. pe principalele grupe de tari in 2003 Exporturi FOB Importuri CIF . În acelasi timp se poate remarca o scadere a exporturilor catre regiunea Americilor. Distributia geografica a exporturilor românesti arata o concentrare majora pe pietele UE 25. Anuarul statistic al Romanieie 2004 Dupa cum reiese din graficul numarul 1 evolutia exporturilor si importurilor in perioada 1998-2003 a fost pozitiva. iar cele zece tari partenere pentru importuri au reprezentat 66. În 2003 primele 10 piete ale exporturilor românesti au cumulat 74. Graficul nr. exporturile luand valori de la 7400 milioane euro in 1998 si ajungand la 15614 milioane euro in 2003.Sursa: INSSE.

celuloza si hârtie (5. Din acest punct de vedere s-ar putea spune ca România are nevoie de o mai buna diversificare a comertului sau exterior.2 3.3 24. Graficul nr. reprezentând relatiile comerciale cu tari din UE.2 7. metale de baza si alte asemenea (15. exporturile principale sunt reprezentate de serviciile de turism. La sfârsitul lui 2004. structura exporturilor românesti era urmatoarea: produse ale industriei constructoare de masini.4 22. textile si articole textile (22.5 5.1%).2%).4%). Anuarul statistic al Romanieie 2004 Analizând cifrele putem vedea ca schimburile comerciale ale României sunt concentrate în interiorul Europei la doua niveluri: unul la nivelul Europei ca întreg si unul la un nivel sub-regional.4 7. incaltaminte si articole din piele (6.8 15. diverse produse (2.8%). mobila (5.3 S tructura exporturilor R aniei la sfarsitul lui 2004 om 5.3%). alimente (3.8%).5%). inclusiv echipamente electrice (24.8 6. celuloz hartie a.Sursa: INSSE.3 Produse industriala si echipamente electrice M etale de baz a Produse minerale M obila T tile ex P roduse chimice si plastice Incaltaminte si articole din piele Lemn. IT&C si transport. Referitor la exporturile de servicii unde avem la dispozitie mai putine date statistice. lemn.1 2.2%).4%). produse minerale (7.3%). produse chimice si plastice (7. D erse produse iv Sursa: Strategia Nationala de Export 2005-2009 A limente .

majorarea ponderii în total exporturi. a mijloacelor si materialelor de transport. Tabelul nr.1.1 Sursa: INSSE. în perioada 2005-2007. În anul 2007. materiale textile si articole din acestea. În perioada analizatã se observã cresterea mai rapidã a importurilor fatã de cea înregistratã la exporturi. a masinilor. inclusiv prin transferul de tehnologie. Evolutia structurii mãrfurilor importate în perioada 2005-2007 este marcatã de cresterea ponderii în total importuri a mijloacelor si materialelor de transport. mijloace si materiale de transport. în principal ca urmare a liberalizãrii comertului prin eliminarea barierelor tarifare si netarifare. . Cresterea exporturilor a avut o influentã semnificativã asupra productiei industriale. cele mai cãutate mãrfuri la export au fost: masini si dispozitive mecanice. aparatelor si echipamentelor electrice. produse minerale.2.diminuarea contributiei în total exporturi a materialelor textile si articolelor din acestea. reflectând totodatã si îmbunãtãtirea performantelor economice.2 Comerţul în România în perioada 2005-2007 Volumul valoric al comertului international a crescut an de an în perioada 2005-2007. asigurându-se necesarul de materii prime si resurse energetice. a metalelor comune si a articolelor din acestea. datoratã necesitãtii sustinerii dezvoltãrii economice generale. metale comune si articole din acestea. Romania in cifre 2008 Principalele modificãri structurale intervenite în evolutia exporturilor de bunuri. a metalelor . constau în principal în: . cât si realizarea investitiilor.

Romania in cifre 2008 Graficul nr. exporturile FOB evoluand de la valoarea de 15614 milioane euro in decursul anului 2003. 4 Graficul numarul 2 releva evolutia ascendenta a comertului romanesc in perioada 2003-2007. fata de aceeasi perioada a anului .2 Sursa: INSSE. in anul 2007 s-a cifrat la 80262. inregistrand aproximativ o dublare a valorii initiale. iar importurile CIF au crescut de la 21201 milioane euro in 2003 la 50993 milioane euro in 2007. Tabelul nr. Volumul comertului exterior cu marfuri.9 milioane euro inregistrand o crestere cu 20.comune si a articolelor din acestea. pana la valoarea de 29402 milioane euro in 2007.5%. precum si a produselor minerale. concomitent cu reducerea ponderii în total importuri a materiilor textile si articolelor din acestea.

3 Sursa: INSSE. valoarea atinsa de acesta in 2007 situandu-se la nivelul de 25901 milioane euro din totalul global de 29402 milioane euro. Graficul nr. Romania in cifre 2008 Dupa cum reiese din tabel.7%. Ucraina. Germania. Franta. valori mai ridicate ale exporturilor tarii noastre pentru anul 2007 inregistrandu-se in principal in UE (21139 milioane euro). Tabelul nr. Orientul Mijlociu si Apropiat (1124 milioane euro).Exportul a fost in valoare de 29380.9%.2006. si Turcia. In ceea ce priveste exporturile Romaniei pe plan global in perioada 2006-2007. in crestere cu 24. dupa cum reiese si din graficul numarul 5. Africa si chiar Oceania. acestea se deruleaza in principal in interiorul Europei.3 milioane euro . Romania mai desfasoara relatii comerciale si cu Asia.6 milioane euro. 5 . America. iar importul a insumat 50882. si America de Nord ( 930 milioane euro). in crestere cu 13. Principalii parteneri comerciali intre-europeni ai Romaniei sunt: Italia.

dar si din Asia si America. Romania in cifre 2008 Importurile realizate de Romania in perioada 2006-2007 au avut ca principale tari de origine.Sursa: INSSE. . state din interiorul Europei. Ucraina si Federatia Rusa. 4 Sursa: INSSE. Germania. Romania in cifre 2008 Principalele tari partenere din care Romania a importat cele mai mari cantitati de marfuri in 2007 au fost de asemenea Italia. Tabelul nr. Franta.

În acelas timp. 6 Sursa: INSSE.Graficul nr. Graficul nr. 7 . circa 71% din totalul importurilor României au provenit din statele membre ale Uniunii Europene. Romania in cifre 2008 Înscrierea României în procesul de aderare la Uniunea Europeanã si aderarea efectiva la 1 ianuarie 2007 a favorizat orientarea preponderenta a exporturilor catre statele membre care reprezinta in anul 2007 circa 72% din totalul exporturilor.

în mod obiectiv. ca o consecinţă firească.3. Romania in cifre 2008 1. evoluţia dezvoltării economice a României datorită faptului că există. Impactul globalizării asupra investiţiilor în România (1997-2008) Evoluţia fluxurilor de investiţii străine directe urmează.Sursa: INSSE. o .

când s-a realizat creşterea produsului intern brut cu 2. în vederea contracţiei acesteia. devenise complet inert la semnalele realităţii. Slaba motivaţie a muncii.gov. www. www. 1. dublată de politica artificială a “ocupării depline”. Efectul cumulat al acestor factori l-a constituit deteriorarea standardului de viaţă al populaţiei. Evoluţia fluxurilor de ISD în perioada 1997-2002 Apreciem că în perioada 1997-2000 în România.3. altera şi mai mult competitivitatea producţiei naţionale. au constat în: • înăsprirea politicii fiscale. hipercentralizat şi in conflict cu criteriile de raţionalitate. S-a acţionat. blocarea României într-un perimetru de subdezvoltare. neaplicându-se politici combinate. Instrumentele prin care s-a realizat obiectivul reducerii cererii interne. • aplicarea unei politici monetare restrictive (spre exemplu.49% în 1999 şi. având ca efect creşterea gradului de fiscalitate de la 26. la 29. www. a fost aplicat un set de politici economice care au vizat reducerea programată a cererii interne.ro . respectiv pe cea a cererii.1%5. astfel. în perioada 1997-20006.relaţie de intercondiţionare directă între fluxurile externe (credite şi investiţii). de multiplicare în economie. compromiterea şanselor sale de a se racorda la noile evoluţii ale civilizaţiei. respectiv. rezervele minime obligatorii în lei au crescut de la 15% la 30%. prin introducerea de noi impozite şi taxe şi majorarea celor existente. Economia era aproape integral etatizată. numai pe o latură a balanţei macroeconomice. Startul tranziţiei a fost mult mai dificil în România decât în alte state ex socialiste central-europene.bnro.psd.ro.1. sistemul de conducere. de reducere a unor segmente ineficiente ale cererii şi de stimulare a celor cu efecte pozitive. caracterizată de o cerere internă (de consum al populaţiei. şi performanţele acesteia. iar cele în valută de la 10% la 5 6 Secţiune Statistică a Raportului Anual 2003 al BNR. Ineficienţa acesteia a fost agravată în anii '80 atât de continuarea investiţiilor în ramuri puternic energointensive. ca o componentă a resurselor totale ale unei ţări.ro (secţiunea Publicaţii) Cartea Albă a Preluării Guvernării în luna decembrie 2000. Realizarea producţiei în unităţi supradimensionate conferea economiei un grad ridicat de rigiditate. instituţiilor publice şi de investiţii ale agenţilor economici) mai mare decât oferta (produsul intern brut) internă de bunuri şi servicii. Excepţia de la această abordare contraproductivă de politică economică a constituit-o anul 2000. totul pe fondul creşterii ofertei interne – rezultat al procesului de ajustare-dezvoltare a sectoarelor producţiei naţionale.50% în anul 2000.86% din PIB în 1996 la 31. în scopul diminuării decalajului dintre aceşti doi parametri fundamentali ai echilibrului general economic. cât şi de stoparea influxului tehnologic occidental ca efect al politicii de rambursare anticipată forţată a datoriei externe.

în lei. Bosnia şi Herzegovina. fluxul de ISD a atins valoarea de 5197 milioane Euro (6444 milioane USD). date calculate de autor pe baza statisticilor din World Investment Report 2004: The Shift towards Services. din care a creditului neguvernamental. ISD per cap de locuitor este scăzut în România. conform datelor furnizate de Banca Naţională a României 5324 milioane USD7 şi 2892. New York and Geneva. UNCTAD.873 milioane USD) să înregistreze o creştere de 104% faţă de totalul ISD înregistrat în perioada 1997 -2000 (5324 milioane USD). a scăzut cu o treime. Polonia. ajungând ca totalul investiţiilor străine înregistrate în perioada 2001 – 2004 (10. a importurilor efectuate. la fel şi ISD ca procent din PIB. respectiv de la 4. astfel încât. cu menţiunea ca banca centrală a practicat o politică agresivă pe piaţa valutară. calculate ca raport între volumul taxelor vamale încasate ca venit bugetar şi valoarea. Apreciem că în comparaţie cu ambele grupe de ţări. UNCTAD. Macedonia. investiţiile străine directe de capital atrase de România în perioada 1997-2000 au înregistrat. concretizate în reducerea. confruntaţi cu serioase constrângeri interne. ca efect al unei concurenţe externe foarte puternice. Moldova. acestea fiind aproape inexistente până în anul 1993. taxele vamale. evoluţia fluxurilor de ISD a înregistrat oscilaţii notabile. cu 80% în 1998.5% în 1996.4% din totalul capitalului străin atras de această regiune în perioada 1990-2004 şi 9. acumulând 38. au fost diminuate. Începând cu 2001 se evidenţiază o creştere a fluxului de ISD. Pe fondul acestei dezvoltări economice. Slovacia şi Slovenia. respectiv din Europa de Sud-Est şi din Europa Centralăşi de Est. 2004 8 Cehia. la 3% în anul 2000.1% din stocul de ISD atras de ţările din Europa Centralăşi de Est în acelaşi interval8. • deprecierea cursului de schimb într-un ritm apropiat de cel al ratei inflaţiei. crescând de 4. conform datelor oferite de ONRC. producătorii autohtoni. este faptul că nivelul cotei medii tarifare. o poziţie de cumpărător net cumpărările de valută au fost mai mari decât vânzările de valută) la un nivel de 2408 milioane dolari. Ungaria. pe care a avut. conform datelor furnizate de Banca Naţională a României.15%). New York and Geneva. înregistrând o creştere modestă comparativ cu anul precedent. – World Investment Report 2004: The Shift towards Services. au fost supuşi unor presiuni suplimentare. 2004 . Croaţia. cu 19% a masei monetare. înregistrând o medie de 1. România şi Serbia & Montenegru.3 milioane USD8. în termeni comparabili. în perioada 1997 – 2000. destinat operatorilor din economia reală. în mod substanţial. Edificator în acest sens. Corespunzător acestui context macroeconomic.403 miliarde USD în perioada 1997-2003. România a fost cel mai mare receptor de investiţii străine directe din cele 8 ţări din Sud-Estul Europei7.6 ori în 1997. Bulgaria. rămânând la un nivel modest până în anul 1996. În anul 2005. cu 52%. Pe fondul acestor acţiuni de politică fiscal-monetară restrictivă. ceea ce ilustrează potenţialul de 7 Albania.

in perioada 2003-2006. 1. 8 Evolutia investitiilor straine directe in perioada 2003-2006 Sursa: www.creştere a volumului de ISD în România. Graficul de mai jos ilustreaza aceasta crestere.2% în România la sfârşitul anului 2004 comparativ cu 27. industria alimentară. New York and Geneva. Din această sumă.ro Datele statistice arată că investiţiile străine directe în 2003 s-au orientat cu precădere înspre industria prelucrătoare (51% din totalul ISD). Evoluţia fluxurilor de investiţii străine directe în România în perioada 2003-2006 Potrivit BNR. Stocul ISD ca procent din PIB a fost de 25.1% pentru ţările din Europa de SudEst respectiv 3.84% pentru ţările din Europa Centralăşi de Est9. UNCTAD. confecţiile din textile şi pielărie deţinând numai 4. evidentiand proportia in carea contribuit fiecare element la cresterea investitiilor straine directe: Graficul nr. Intrările nete de ISD în anul 2004 au înregistrat un nivel de 5183 milioane euro şi sunt structurate astfel: • Participaţiile investitorilor străini direcţi la capitalul social al întreprinderilor investiţie directă din România în valoare de 3032 milioane euro (58% din fluxul net de ISD). ceea ce reprezintă 2% din total flux net. Soldul investiţiilor străine directe la finele anului 2003 se situa la nivelul a 9662 milioane euro. date calculate de autor pe baza statisticilor din World Investment Report 2004: The Shift towards Services.bnr.3.4 puncte procentuale. 2004 9 . în cadrul acesteia cele mai atractive ramuri fiind metalurgia. a băuturilor şi tutunului şi industria mijloacelor de transport. 79 milioane euro constituie aportul în natură. investitiile straine directe au fost intr-o continua crestere. .2.

• Profitul net reinvestit care a înregistrat un nivel de 1164 milioane euro (22. ceea ce reprezintă 26. • Creditul net primit de către întreprinderile investiţie directă de la investitorii străini direcţi inclusiv din cadrul grupului. a înregistrat nivelul de 15040 milioane euro. rezultat din adăugarea la soldul iniţial a fluxului net de ISD precum şi a corecţiilor valorice provenite din reevaluările datorate modificării cursului valutar cât şi a preţurilor. înregistrată de întreprinderile investiţie directă care au încheiat exerciţiul financiar 2004 cu pierderi. sumă cu care a fost diminuat profitul net reinvestit de către întreprinderile investiţie directă profitabile. • Creditul net primit de către întreprinderile investiţie directă de la investitorii străini direcţi inclusiv din cadrul grupului. 13 milioane euro constituie aportul în natură.6% din fluxul net de ISD). În determinarea acestuia a fost luată în considerare şi pierderea netă în valoare de 1169 milioane euro.2% din total flux net. 10 . în sumă de 699 milioane euro. Graficul nr. Din această sumă.ro Intrările nete de ISD în anul 2005 au înregistrat un nivel de 5213 milioane euro şi sunt structurate astfel: • Participaţiile investitorilor străini direcţi la capitalul social al întreprinderilor investiţie directă din România în valoare de 2688 milioane euro (51. ceea ce reprezintă 13% din fluxul net al ISD. ceea ce reprezintă 0.1% din fluxul net al ISD. înregistrată de întreprinderile investiţie directă care au încheiat exerciţiul financiar 2005 cu pierderi. Fluxuri nete în anul 2004 • Sursa: www.3% din fluxul net).5 milioane euro.9 Investiţii străine directe în România. sumă cu care a fost diminuat profitul net realizat de către întreprinderile investiţie directă profitabile şi prin urmare şi profitul reinvestit de către acestea. Soldul ISD la sfârşitul anului 2004.Profitul net reinvestit care a înregistrat un nivel de 1452 milioane euro (28% din fluxul net). Graficul nr.bnr. În determinarea acestuia a fost luată în considerare şi pierderea netă în valoare de 702. în sumă de 1361 milioane euro.

In 2006.3. pag 2 . 1. inregistrandu-se un stoc de 31. a diferenţelor valorice provenite din reevaluările datorate modificării cursului valutar şi a preţurilor. a înregistrat nivelul de 4395 milioane euro (20% din soldul final al ISD).130 miliarde de euro (graficul nr. iar creditul net total primit de către acestea de la investitorii străini direcţi.3. atât direct cât şi prin intermediul altor firme nerezidente membre ale grupului. a înregistrat nivelul 21885 milioane euro.10 Graficul nr. (graficul nr. volumul cumulat al investitiilor straine directe atrase de Romania a depasit pragul de 30 de miliarde de euro. Climatul investitional in anul 2006 Anul 2006 reprezinta recordul absolut in ceea ce priveste investitiile straine directe atrase de Romania. Fluxuri nete in anul 2005 Sursa: www.12). Creditul net cuprinde atât creditele pe termen mediu şi lung cât şi pe cele pe termen scurt acordate de către investitorii străini întreprinderilor lor din România.11). Participaţiile la capitalul social şi profiturile reinvestite ale întreprinderilor investiţie directă erau la sfârşitul anului 2005 de 17490 milioane euro (80% din soldul final al ISD). rezultat din adăugarea la soldul iniţial a fluxului net de ISD. precum şi din retratări contabile a valorii unor solduri. inclusiv din cadrul grupului. 11 Fluxurile anuale ale investitiilor straine directe intre anii 2000 – 2006 10 Agentia Romana pentru Investitii Straine – Evolutia investitiilor sraine directe din Romania in anul 2006.ro Soldul ISD la sfârşitul anului 2005.bnr.Investitii straine directe in Romania.

11 Graficul nr. valoarea medie pentru anul record 2006 a fost de aproximativ 757 milioane euro.Sursa datelor: Agentia Romana pentru Investitii Straine – Raport anual 2006 Graficul nr. puternic influentata de intrarea in luna octombrie a sumei de 2. 12 Stocul investitiilor straine directe accumulate inre anii . 13). pag 2 . 1990 – 2006 Sursa datelor: Agentia Romana pentru Investitii Straine – Raport anual 2006 Din punct de vedere al fluxurilor lunare ale investitiilor straine directe.2 miliarde euro din amintita privatizare a Bancii Comerciale Romane (graficul nr. 13 Fluxurile lunare ale investitiilor straine directe din anul 2006 11 Agentia Romana pentru Investitii Straine – Evolutia investitiilor sraine directe din Romania in anul 2006.

Graficul nr. Ca pondere anul 2006 reprezinta 9. a numarului de societati comerciale cu participare straina nou inregistrate. cu o rata de crestere de 165. Sub aspectul distributiei lunare numarul societatilor comerciale cu participare straina la capital nou inregistrate a avut o tendinta relativ constanta de crestere. 14). Capitalul social subscris de societatile comerciale cu participare straina la capital nou inregistrate a urmat aceeasi tendinta ascendenta.1 miliarde euro (graficul nr.1% din numarul total al societatilor comerciale cu participare straina la capital inregistrate in Romania in perioada 1991-2006. .2% in anul 2006. in competitia acerba in atragerea de investitii straine in regiunea Europei Centrale si de Est. comparative cu anul precedent.4%. Romania a detinut un binemeritat loc doi cu amintita valoare de 9.Sursa datelor: Agentia Romana pentru Investitii Straine – Raport anual 2006 In anul 2006. 14 Comparatie regionala a fluxurilor de investitii straine directe Sursa datelor: Agentia Romana pentru Investitii Straine – Raport anual 2006 Atractivitatea Romaniei ca tara de destinatie pentru investitorii straini a fost manifestata si prin cresterea cu 9.

6%).corespunzator valorii de 238 milioane USD in anul 2006 comparativ cu 89. Capitalul social subscris de societatile comerciale cu participare straina la capital indicator care exprima valoarea totala a aporturilor. pag 4 . Astra Vagoane – 37.4 milioane euro.5 milioane euro). tari a caror prezenta in Romania reprezinta o traditie in domeniul dezvoltarii afacerilor.8 milioane euro. Ca pondere. Printre cele mai importante majorari de capital efectuate de investitorii straini in cursul anului 2006 se evidentiaza: Kaufland Romania SCS (comert cu amanuntul) – 164.3 milioane euro.6%. Alexandrion Group Romania – 36. pe primul loc in preferintele partenerilor straini fiind industria cu 50. conform datelor statistice raportate de Oficiul National al Registrului Comertului. In clasamentul pe tari de provenienta a investitiilor straine. Agri Concept – 27. tinand cont ca 84% din valoarea capitalului social subscris din stocul acumulat in perioada 19902006 provine din aceste tari. 15). Tarile europene reprezinta principalii parteneri de afaceri ai Romaniei. in crestere cu 0. Renault Mecanique (industria auto) – 34.6 milioane euro.63. ceea ce atesta potentialul inca neexploatat al acestora (graficul nr. anul 2006 reprezinta 15. primele cinci sunt tari ale Uniunii Europene. precum si la majorarea capitalului social in cursul existentei societatii comerciale .5 milioane euro. la nivelul semestrului intai al anului 2006 este structurat conform tabelului (anexa 2).5%) si agricultura. 15 Valoarea capitalului subscris pe domenii de activitate 12 Agentia Romana pentru Investitii Straine – Evolutia investitiilor sraine directe din Romania in anul 2006. subscrise de asociati la constituirea societatii. comert (13%).5% fata de anul 2005. urmata de servicii profesionale (26%).9 milioane euro. Celestica – 35. in numerar si in natura. Clasamentul investitorilor straini in Romania dupa capitalul social subscris. Doosan IMGB (productie masini grele) . turismul (1. Cele mai putin atractive domenii pentru partenerii straini sunt: constructiile (1. iar procentul capitalului provenit din tarile Uniunii Europene este de 65%.4 milioane euro. Lukoil (industria petroliera) – 31.12 Graficul nr. Cele mai dinamice luni ale anului 2006 sub aspectul valorii capitalului social subscris au fost: august (85.5 milioane euro) si decembrie (355. Distributia pe domenii de activitate a capitalului social subscris de societati comerciale cu participare straina la capital ramane constanta comparativ cu anii anteriori. incepand cu anul 1991.7% din soldul valorii capitalului social subscris.4 milioane euro.4%).9 milioane USD in anul 2005.1 milioane euro.6 milioane euro.a inregistrat in anul 2006 valoarea de 2434 milioane Euro. Egger (industria lemnului) – 33. transporturi (6. Distrigaz Sud (distributie gaze naturale) – 24.

5%). din punct de vedere al orientarii investitorilor straini spre ramuri economice.1.1%). Alte activitaţi care au atras importante investitii straine directe pe parcursul anului 2006 sunt intermedierile financiare si asigurarile.5 miliarde euro şi până la finele anului vor ajunge la peste şapte miliarde euro. fata de potential. 1.Climatul investiţional în anul 2007 5.2 miliarde euro. prelucrare de titei. care reprezinta 48.Sursa datelor: Agentia Romana pentru Investitii Straine – Raport anual 2006 Asadar. a confectiilor si pielariei (2.3. care cuprind activitatea bancara si de asigurari si reprezinta 22. În primul semestru al anului investiţiile străine au cumulat aproximativ 3. investitiile straine directe s-au localizat cu precadere in industria prelucratoare (34. produse chimice.4. respectiv 16725 mililoane de euro. care a contribuit cu 2. cauciuc si mase plastice (4.2% din total). industria alimentara.3%). constructii si tranzactii imobiliare (6. . un nivel similar celui înregistrat anul trecut dacă nu luam în calcul privatizarea BCR.4. Rezultatele cercetării statistice privind fluxurile de investiţii străine în România în anul 2007 România se află la un stadiu de maturitate din punct de vedere al investiţiilor străine directe. precum si hoteluri si restaurante (0. a bauturilor si tutunului (5. Din punct de vedere al tipului de investitii straine directe.1%).2% din totalul acestora. telecomunicatiile (8. sunt evidentiate investitiile greenfield. diferenta reprezentand preluarile de firme. in anul 2006. a unor domenii cum ar fi industria textila.3. care manifestă o tendinţa crescătoare. comertul cu amanuntul si cu ridicata (12.8% din total). precum si industria mijloacelor de transport (4.2%).5%). in cadrul acesteia cele mai atractive investitii fiind in metalurgie (8.5% din soldul total existent la 31 decembrie 2006.2%).4%) Se observa o pondere inca redusa.

• Profitul net reinvestit care a înregistrat un nivel de 1327 milioane euro (18% din fluxul net). dar îşi va reveni la un ritm puternic în urmatorii ani. Creditul net cuprinde atât creditele pe termen mediu şi lung cât şi pe cele pe termen scurt acordate de către investitorii străini întreprinderilor lor din România. cu un procent de circa 17% din volumul investiţiilor totale la nivel mondial. care a avut un nivel de peste 11 miliarde de euro. atât direct cât şi prin intermediul altor firme nerezidente membre ale grupului. Participaţiile la capitalul social şi profiturile reinvestite ale întreprinderilor investiţie directă erau la sfârşitul anului 2007 de 31501 milioane euro (74% din soldul final al ISD). plasând România pe locul doi în regiune după Polonia. iar creditul net total primit de către acestea de la investitorii străini direcţi. precum şi din retratări contabile. Din această sumă. Intrările nete de ISD în anul 2007 au înregistrat un nivel de 7250 milioane euro şi sunt structurate astfel: • Participaţiile investitorilor străini direcţi la capitalul social al întreprinderilor investiţie directă din România în valoare de 2220 milioane euro (31% din fluxul net de ISD). Acest fapt o situează pe locul 30 într-un clasament mondial realizat de Economist Intelligence Unit (EIU). telecomunicaţiile şi IT. realizat de EIU în cooperare cu Columbia Program on International Investment (CPII).84% din volumul mondial total. România se clasează pe a doua poziţie. Statele Unite vor ramâne destinaţia numărul unu pentru investiţii străine directe şi în perioada 2007-2011. fiind devansată de Polonia.6% reprezintă profitul reinvestit şi participaţiile de capital.1 miliarde de euro. în 2009-2011. inclusiv din cadrul grupului.6 mld. În 2006. ceea ce reprezintă 1. principalele industrii spre care s-au orientat investitorii straini au fost industria auto şi a componentelor auto. deşi la un ritm mai scazut decât cel din 2004-2006. estimează că influxul investiţiilor străine directe la nivel mondial a crescut în 2007. investiţiile străine directe au fost de 9. USD. În 2007. FDI 12. Polonia este pe prima poziţie între ţările din Europa de Est: locul 24. 80 milioane euro constituie aportul în natură. în sumă de 3703 milioane euro. Soldul ISD la finele anului 2007 a înregistrat nivelul de 42770 milioane euro şi cuprinde şi diferenţele valorice provenite din reevaluări datorate modificării cursului valutar şi a preţurilor. 0.1% din total flux net. Raportul. Aceasta valoare duce ţara noastră la o cotă a investiţiilor străine directe de 0. înregistrată de întreprinderile investiţie directă care au încheiat exerciţiul financiar 2007 cu pierderi.De precizat este faptul că din totalul investiţiilor străine directe înregistrate în primele şase luni ale anului. sumă cu care a fost diminuat profitul net realizat de către întreprinderile investiţie directă profitabile şi prin urmare şi profitul reinvestit de către acestea. ceea ce reprezintă 51% din fluxul net al ISD. După această creştere va urma un declin uşor în 2008. a înregistrat nivelul de 11269 milioane euro (26% din soldul final al ISD). • Creditul net primit de către întreprinderile investiţie directă de la investitorii străini direcţi inclusiv din cadrul grupului.51% din volumul total al investiţiilor din statele din Europa de Est însă. energia (biodisel şi . 50. În determinarea acestuia a fost luată în considerare şi pierderea netă în valoare de 2292 milioane euro.

Honsel. Structura soldului ISD la 31 decembrie 2007 Sursa: Agenţia Română pentru Investiţii Străine – Evoluţia investiţiilor străine directe din România pe activităţi economice.eoliană).bnro. Printre proiectele facute publice se află cele dezvoltate de Renault Technologie. în domeniul componentelor auto. Ericsson.4. cu o valoare de 25 milioane de euro. Nokia. industria materialelor de construcţii şi altele. 1. 16 Investiţii străine în 2007.2 Repartizarea ISD pe ţări de origine în anul 2007 Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă rezidente13: 13 www.ro – Raportul anual asupra investiţiilor străine directe 2007. Delphi Diesel. . Graficul nr.3. dar şi Pirelli Ambiente Technology. în anul 2007.

Olanda (16.3%. 17 Investiţii străine în 2007. Tabelul nr. în scădere de la 23% în anul 2006). precum şi Grecia (7. 10 Graficul nr. Repartizare pe ţări de provenienţă . care îşi menţine ponderea din anul 2006.8% faţă de 8%).4% din soldul ISD la sfârşitul anului 2007.1%) şi Franţa (8. Germania (11. în creştere de la 10.5%).7%. în scădere de la 17.1% în 2006).Primele tari clasate sunt: Austria (21.

Volksbank. Damen Shipyards Group.Sursa: Agenţia Română pentru Investiţii Străine – Evoluţia investiţiilor străine directe din România pe ţări de provenienţă. TNT. producţia de echipament. Heineken. Vienna (detine Omniasig şi Unita). procesarea laptelui. sistemul bancar. Bramac Baumit Wienerberger. Schweighofer. Peste 2700 de companii care activează în România deţin capital olandez. Frans Maas. ABN AMRO.Investiţiile olandeze au fost realizate in principal in domenii de activitate precum IT. tranzacţia BCR schimbă poziţia acestei ţări printre investitorii străini. sunt OMV. Raiffeisen Bank şi Volksbank deţin un rol fruntaş în topul investitorilor din cadrul acestui sector. Golden Tulip Hotels. Din totalul investiţiilor directe în România. Frans Maas. Multe dintre companiile austriece sunt interesate să investească în domeniul imobiliar prin cumpărarea terenurilor aflate în vecinătatea şoselelor. Principalii investitori austrieci din ţara noastră.a principalelor noduri de transport. Raiffeisen. producţie şi logistica. SPAR. Austria a devenit principalul investitor străin în România. Austria a fost unul dintre partenerii principali ai României. investiţii consistente fiind făcute de Unilever. KPMG. Începând din 1990. Centrum Transport. Friesland. . în materie de schimb comercial. industria alimentară .Verder Group. Venirea Erste Bank în ţara noastră şi preluarea BCR a devenit una dintre cele mai importante acţiuni de privatizare desfăşurate în România. Cu un capital subscris de 2. Strabag. Porsche Romania. în anul 2007 Investiţiile austriece. ING. să investească în industria constructoare de maşini. etc . Însă. După preluarea BCR.1 miliarde de euro. Investiţiile olandeze. Olanda deţine peste 20% din acestea. În domeniul bancar. Remco. KLG (Kuijken Logistics Group). Philips. în industria metalurgică. cu peste 4300 de companii care deţin capital austriac.

s-au realizat investiţii de peste 15 milioane de dolari în producţia de componente ale automobilelor în anul 2008. Radici. principalii investitori fiind: Metro. Smithfield. Coca-Cola. American Life Insurance Company. metalurgie. infrastructură. Natuzzi. Oetker. Natuzzi. General Electric. Kraft Foods. Germania e un important partener comercial al ţării noastre. Citigroup. Investiţiile efectuate de companiile din SUA însumează peste 700 milioane de euro. Unicredito Italiano. Investiţiile americane. servicii şi agricultură. industria constructoare de maşini. Trinity Industries. IBM. Investiţiile italiene. Timken.ON Ruhrgas. Investitorii americani au devenit investitori în sectoarele strategice ale României cum ar fi: telecomunicaţii. Radicifibres. Siemens. Principalele sectoare de investiţie ale companiilor de origine germană sunt: industria automotive. servicii financiare. Unicredito Italiano. Carrefour. Totuşi. Zoppas. Peste 4800 de companii care deţin capital francez sunt înregistrate la Registrul Comerţului. Butangas. Vivendi Environment. Tengelmann (Plus). Investiţiile franceze. Principalii investitori de origine franceză sunt: Orange. Sectoarele de activitate în care sunt concentrate investiţiile de origine italiană sunt: industria textile. Peste 22000 de companii din Italia activează în prezent în România. Radicifibres. comerţ. Butangas. Mai mult de peste 90% din totalul investiţiilor sunt de mai puţin de 40000 de euro. însă contribuţia la creşterea economică a României este substanţiala. E. industria materialelor plastice. McDonald’s. Alcatel a investit în România încă din anul 1991. statisticile nu iau în considerare investiţiile nemţeşti efectuate în ţara noastră de filialele din alte ţări europene ale companiilor germane. Procter&Gamble. comerţ. Kaufland (membru al concernului Group Lidl & Schwarz). Italstrade. Cefininvesti. Steilmann. Pirelli Telecom. Linde. Ultima investiţie majoră a fost efectuată de Willy Kreutz (în Parcul Industrial din Timişoara situat în Freidorf) care a investit peste 8 milioane de euro în producţia de lămpi fluorescente şi Marquardt Schaltsysteme care e a investit aceeaşi sumă în facilitatea de producţie din Sibiu. Heidelberger Cement (CarpatCement). Solectron. Principalii investitori sunt: Italstrade.Investiţiile nemţeşti. Pirelli Telecom. Radici. aportul de capital în moneda străina fiind de peste 1. De asemenea. Philip Morris. IT. UPC. Renault-Dacia. Tenaris Dalmine.5 miliarde de euro. O excepţie o reprezintă Alcatel si Oraange. principalii investitori sunt: Qualcomm. Companiile franceze au fost interesate în principal de companiile romaneşti aflate în procesul de privatizare. Selgros. Tenaris Dalmine. finanţe şi agricultură. Cefin. Majoritatea investiţiilor sunt efectuate în afaceri de mici proporţii. Precision Cast Parts Corporation. Dr. Zoppas. Auchan si Alcatel. Peste 14500 companii operează în România. Sara Lee. . Lafarge Romcim. Société Générale. Billa. AIG. construcţii. Mai mult de 5000 de companii americane sunt prezente în România conform cu statisticile efectuate în martie 2007. Praktiker.

si au acoperit peste jumatate (55. in prima luna din acest an. deoarece vor fi returnate la scadente. 695 milioane euro.. al transporturilor feroviare.069 miliarde euro si au acoperit deficitul balantei de plati in proportie de 41. proportie superioara celei de anul trecut. şi agricultura. Investitorii din Marea Britanie sunt: GlaxoSmithKline. investitiile straine vor acoperi doar 41.5%) din deficitul de cont curent. participatiile la capital si profitul reinvestit au reprezentat mai putin de jumatate (49. Investiţiile străine directe în anul 2008 Investitiile straine directe au urcat in primele doua luni ale anului 2008 la 1.5.4% si la 30% in 2013. Marea Britanie e considerat ca un alt mare investitor din România. In 2008 Romania ocupa prima pozitie in randul celor mai atractive tari pentru investitori din Sudul Europei. in comparatie cu rezultatul revizuit de 13. cu intrări de capital de peste 600 milioane de euro din cadrul a 2900 de companii. industria textila.7 procente. 1. MivanKier. British Vita. Astfel.5% din deficitul de cont curent de la acea vreme.2%).8%. Creditele pe care le iau firmele localizate in Romania de la companiile mama cu sediul in strainatate au potentialul de a adanci deficitul de cont curent.22 miliarde euro.6%.3% pana la 7.9%. Ponderea acestora in investitiile straine directe in primele doua luni din 2008 a crescut usor fata de primele doua luni din 2007.2%) deficitul de cont curent. in februarie. fata de anul trecut cand a acoperit 41. dar se va diminua ca pondere in produsul intern brut. avand un procent de 52% din totalul investitiilor . investitiile straine directe au avansat. Dupa primele doua luni ale anului trecut. In urmatorii ani. cu 40% peste nivelul din acelasi interval din 2007. Investitiile straine directe in Romania au scazut anul trecut cu 22. BPB Gypsum Ltd. 1. investitiile straine directe se vor reduce treptat. iar creditele intra-grup au reprezentat restul de 50.3. Domeniile predilecte de investiţie ale investitorilor englezi sunt domeniul imobiliar. Coats. fiind urmata de Turcia cu un procent de 50%. dar acopereau intr-o mai mare masura (61. în România. pana la 13. se mai spune în prognoza de primavara a CNP. Investitiile straine directe au insumat. Impactul globalizării asupra pieţei financiare din România . Croatia cu 28% si Serbia cu 19 %. la 36. Halewood. procentul se va reduce si mai mult.Investiţiile britanice. pana la 6.2% din deficitul de cont. cel al construcţiilor. cu 75.3. In acest an. Bulgaria cu 40%. DIY retailer Brithouse plănuieşte să investească 25 de milioane de euro în următorii 5 ani. Aviva.4 miliarde euro în 2013. Din totalul investitiilor straine directe realizate in Romania in lunile ianuarie si februarie. Grecia cu 31%. mai arata proiectiile Comisiei Nationale de Prognoza. investitiile straine directe ajunsesera la 870 milioane euro si acopereau 42.2 miliarde euro.25%. In 2009. cand creditele intra-grup reprezentau 46% din total. electrica.9% in 2007. Fata de ianuarie 2008. deficitul de cont curent se va largi in acest an pana la 18.

Deşi începută. la transnaţionalizarea activităţii economice. 2002. Editura Economică. Evoluăm înspre un concept de bancă a viitorului în care discreţia în domeniul gestionării banilor este recunoscută şi unde serviciile oferite clienţilor cu ajutorul telecomunicaţiilor sunt tot mai diversificate şi tot mai complexe. “Procesul de globalizare a activităţii bancare apare ca un promotor. activitatea bancară defectuoasă. ‘Privatizarea băncilor’. funcţionarea economiilor naţionale în cadrul unor organizaţii integrate. 2002.2. Deoarece “băncile reprezintă una dintre cele mai importante categorii de participanţi instituţionali din cadrul oricărei economii subdezvoltate sau în curs de dezvoltare”14 acestea trebuie să ştie cum să-şi gestioneze resursele. care trebuie să facă faţă nevoilor diversificate ale agenţilor economici.4.137 Nanu Roxana Maria. având ca şi efect creşterea inovaţiei în domeniul bancar. datorită rolului prioritar al asigurării şi distribuirii financiare în toate procesele de dezvoltare. fluctuaţiile activităţii economice şi până când cadrul legal şi instituţional să dea posibilitatea unei funcţionări fluide şi eficiente a acestui sistem. proces care se referă la eliminarea barierelor din calea comerţului şi investiţiilor internaţionale. deoarece un sistem bancar nesănătos poate fi cauza unei restrângeri a creşterii economice. Apar noi produse şi servicii care au o durată de viaţă scurtă.1. Editura Universitară. a unor costuri fiscale ridicate care pot duce la efecte nefavorabile asupra mediului extern şi asupra imaginii ţării. cum să-şi îmbunătăţească portofoliul de produse şi servicii astfel încât să facă faţă tuturor categoriilor de agenţi economici de pe piaţă.1. activitatea financiar-bancară devenind chiar unul dintre domeniile de vârf ale acestui proces. p. 9-10 . Principalele instituţii bancare care activează în România contemporană 14 15 Nicolae Danilă. ‘Reforma sistemului bancar din România’. la accentuarea cooperării internaţionale în domeniul producţiei şi circulaţiei bunurilor. Craiova.4. reforma în sistemul bancar trebuie să continue până în momentul în care să fie înlăturate: riscurile inerente activităţii bancare. în locul lor apărând alte produse şi servicii din ce în ce mai sofisticate.”15 Acest fenomen a trecut prin câteva etape ale lansării sale de la operaţiuni simple la operaţiuni sofisticate. Bucureşti. Un alt element de o importanţă majoră este procesul de globalizare care a cuprins şi sistemul bancar. constrângerile financiare. 1. Globalizarea sistemului bancar Sistemul bancar românesc trece printr-o continuă perioadă de restructurări şi reforme. ca un factor de susţinere a globalizării în toate compartimentele. pp. al operaţiilor financiare şi bancare.

R.000 IMMuri) si peste 4.1 milioane lei (113 milioane euro). Banca ofera întreaga gama de produse si servicii. este cel mai important Grup financiar din România cu active de peste 16. având în prezent 532 sucursale si agentii în întreaga tara în majoritatea oraselor cu peste 10. În 1957. Naşterea BRD ca bancă comercială intervine în 1990. UniCredit Tiriac Bank Unicredit Tiriac Bank a rezultat in urma fuziunii prin absorbtie dintre bancile HVB Tiriac si Unicredit Romania. faţă de 31 decembrie2006.5 miliarde de euro. Procesul . in crestere cu 10% comparativ cu anul trecut. . odată cu crearea Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial. mai mare cu 42% în comparaţie cu anul precedent. este o institutie speciala. când monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate a fost suprimat. Raiffeisen Bank. Volumul total al creditelor acordate de BRD . infiintata in 1998 ca subsidiara a Grupului RZB si Banca Agricola. depozitele clientelei depăşeau 27 miliarde RON.La finele anului 2007. Banca Romana de Dezvoltare (BRD) Istoria BRD începe în 1923.a inceput cu un capital social de 379. cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare. este o banca universala fiind cea mai importanta institutie bancara din Romania si gestionand active de peste 16. In prezent.Banca Comerciala Romana (BCR) Banca Comerciala Romana .Grupul Raiffeisen este reprezentat in Romania prin: Raiffeisen Leasing. Raiffesen Bank Raiffeisen Bank Romania a rezultat prin fuziunea. In prima jumatate a anului. Banca Comerciala Romana. creditele pentru persoane fizice reprezentând 50%. banca are peste 2 milioane de clienti de retail (dintre care peste 125.Profitul net al BRD se ridică la 917 milioane RON* (+40% faţă de 2006). BRD-GSG deţine o cotă de piată de 16. Raiffeisen Bank si-a bugetat pentru 2007 un profit in valoare de 59 milioane de euro.700 corporatii mari si medii. Raiffeisen Capital & Investment.Groupe Société Générale a crescut cu 44%.000 de locuitori. BCR detine o cota de piata de 26. ca instituţie publica. Raiffeisen Asset Management. In 1948 când.7 ori mai mare comparativ cu perioada similara din 2006. Raiffeisen Bank Romania a inregistrat un profit net de 47. ce poate fi considerata o banca noua pentru ca actul sau de nastere poarta data de 1decembrie 1990.C. valoarea sa fiind de 2 512 milioane RON.2%. Ea obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor industriale. a celor doua entitati detinute de Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) in Romania Raiffeisenbank (Romania).2 milioane de euro.Venitul net bancar a cunoscut o creştere importantă în 2007. raiffeisen Bank detine o cotă de piaţă de 8%. Banca de Credit pentru Investiţii devine Banca de Investiţii. achizitionata in 2001. Raiffeisen Banca pentru Locuinte.600 de angajati. potrivit proiectului de fuziune publicat in decembrie 2006. de 2. incheiata in iunie 2002. conform Legii naţionalizării din iunie 1948 (după al doilea războil mondial) este naţionalizată. membra a Grupului Erste( din decembrie 2005). devenind Banca de Credit pentru Investiţii. Raiffeisen Bank are in România o retea de aproape 370 de unitati si aproximativ 5. B.3%. marcând ocreştere de 37% faţă de 31 decembrie 2006. membra a Grupului Erste.5 miliarde de EURO. Totalul creditelor acordate era la sfârşitul anului 2007 de aproximativ 27miliarde RON. Raiffeisen Investment Romania. Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si reorganizate dupa 1989.

6 miliarde lei la 665 miliarde lei.7 miliarde euro). probabil ca numarul de astfel de clienti a trecut de 200. radiotelecomunicatii). Pe scurt. unde peste 2. In conditiile unei cresteri atat de rapide a numarului de clienti persoane fizice. Bank Post detine o cotă de piaţă de 4. ocupând în prezent locul al treilea însistemul bancar românesc.1% BANCPOST A fost infiintata la 1 iunie 1991 împreună cu 4 regii autonome (Posta Romana.7% faţă de primul trimestru din 2006) şi active în valoare de 12 miliarde lei (3. prin desprinderea lor din fosta regie de interes naţional. aproape 116. UniCredit Tiriac Bank .3. Intre timp. Cum ar putea afecta criză economică actuala Sistemul Bancar din România? Aproape 187.000 de clienti persoane fizice au contractat anul trecut credite cu valori mai mari de 5. majoritatea finantarilor de acest nivel fiind folosite pentru cumpararea sau constructia de locuinte. De asemene valoarea creditelor acordate persoanelor fizice au reprezentat la sfarsitul anului 2005 17.6 miliarde EUR. "cu exceptia cazului in care fuziunea nu va putea fi inregistrata la registrul comertului in data de 31 mai 2007. după valoarea acestui indicator.La sfârşitul primului trimestru al anului 2007.4.600 de angajati vin in ajutorul a peste 600. membra a Unicredit Group este un important jucator pe piata bancara din Romania.000 de romani aveau de rambursat credite mai mari de 20. venituri totale de 197 milioane lei (în creştere 17. Cresterea rapida a clientelei formate din persoane fizice a facut ca valoarea creditelor acordate sa creasca intr-un an sa ajunga la 2. Bank Post a fost privatizată în luna aprilie 1999. Cota de piata a acesteia este de 5.7%din totalul sumelor datorate bancilor Si in 2005 clientii persoane fizice au preferat sa ia credite in valuta: imprumuturile in euro au reprezentat 65% din total. Rom Post Telecom . o retea de peste 140 sucursale. 1. in timp ce leul a avut o pondere de 27%.77 miliarde de euro in decembrie 2005. băncile care au fuzionat au înregistrat un profit brut combinat de 83 milioane lei.600 de euro.Proiectul de fuziune prevedea finalizarea operatiunii pe data de 1 iunie 2007. numarul clientilor persoane fizice cu expuneri medii si mari inregistrand o crestere de 163% fata de 2004. iar dolarul american de 8%. ponderea acestora in numarul total al debitorilor inregistrati in baza de date a CRB a urcat de la 63% la 78% pe parcursul a douasprezece luni. cu active in valoare de 3. Astfel la inceputul anului 2008 reteaua de unitati Bancpost este formata din 252 agentii si 678 bancomate fata de 189 agentii si 562 bancomate la sfarsitul lui 2006. la sfârşitul anului 2000.000 de lei (peste 5. Romtelecom.000.5%. capitalul social de la 106.de integrare a fost demarat la inceputul lunii octombrie 2006. potrivit datelor Centralei Riscurilor Bancare (CRB).000 de clienti.600 de euro) la sfarsitul anului trecut. fiindu-i atribuită o parte din patrimoniul acesteia. In trimestrul I al lui 2006 ponderea creditelor in valuta din totalul creditului .

cele mai mari probleme la rambursare sunt inregistrate in cazul creditelor de valoare mai mica si nu la cele de peste 20. In ciuda cresterii rapide a expunerii bancilor fata de persoanele fizice. care nu beneficiaza de acoperire "naturala" fata de fluctuatiile cursului atat timp cat nu obtine venituri in valuta sau indexate in functie de o valuta. De exemplu. In cursul lui 2005 bancile au facut 4. ca urmare a cresterii competitiei intre banci. de la o medie de 10-11% la 7-8%. la 31 decembrie 2005 CRB avea in baza de date 222. BNR crede ca pe termen scurt este de asteptat ca populatia sa se indatoreze in continuare preponderent prin credite de consum. euro). numarul restantierilor cu credite mici a urcat cu inca 35. de aproape patru ori mai multe decat in 2004.000 de lei. fara insa ca stabilitatea sistemului bancar sa fie pusa in pericol . solicitand date despre riscul global. investitorii cu plasamente in Europa Centrala si de Est ajungand sa ia decizii de ansamblu in privinta activelor in zloti. In conditiile in care creditul in valuta ramane preponderent in cazul persoanelor fizice. inclusiv unul ce ar fi produs de o eventuala depreciere a leului cu 18. leul devenind preponderent pentru prima data in ultimii zece ani. Cu toate acestea. Ponderea debitorilor noi pentru care s-au cerut informatii a ajuns la circa 92% in decembrie 2005. apare o volatilitate crescuta. creditele si restantele debitorilor. de 14-16% si chiar mai ridicate pentru creditele de consum. solicitand date despre riscul global.neguvernamental a scazut la 49. inregistrand o depreciere de pana la patru puncte procentuale intr-o saptamana.6%. Pe piata bancara dobanzile la creditele in euro au scazut puternic in ultimii doi ani. Pe termen lung.000. Ponderea debitorilor noi pentru care s-au cerut informatii a ajuns la circa 92% in decembrie 2005. cu toate ca Banca Centrala Europeana a ridicat rata de referinta la euro. suma totala restanta ajungand la 196. Chiar daca evolutia cursului se regleaza intr-un interval relativ scurt. intr-un asemenea scenariu ar rezulta o crestere brusca si semnificativa a efortului rambursarii. banca centrala considera ca riscul de contagiune ce s-ar putea manifesta in cazul unei evolutii adverse pe pietele din Europa Centrala si de Est s-a pastrat redus.1 milioane de interogari ale bazei de date a CRB. fata de circa 90% in decembrie 2004. BNR considera ca sistemul este capabil sa absoarba socuri importante. Creditele in lei raman la rate inalte ale dobanzii. procesul de convergenta . fata de circa 90% in decembrie 2004. In cursul lui 2005 bancile au facut 4. Ca urmare.1 milioane de interogari ale bazei de date a CRB. lei sau forinti.417 persoane fizice cu restante mai mari de 30 de zile la restituirea unor credite cu valoare mai mica de 20. In primele patru luni din 2006. leul a simtit rapid miscarea capitalurilor de retragere din zona. Raportul asupra stabilitatii financiare publicat saptamana trecuta de BNR arata ca volatilitatea mare poate genera instabilitate si nesiguranta mai ales in randul populatiei. lei (55 mil. creditele si restantele debitorilor.7%. euro). de aproape patru ori mai multe decat in 2004.4 mil.1 milioane de lei (45. Potrivit statisticilor CRB. Valoarea totala a restantelor se ridica la 162.conform evaluarilor facute de BNR. Inca de anul trecut.6 mil. piata valutara de la Bucuresti a inceput sa fie din ce in ce mai strans conectata la miscarile din regiune.000 de lei. inclusiv datorita adancimii reduse a pietei.

Cresterea accelerata a creditelor in valuta consemnata in ultimii ani ar putea genera o serie de riscuri pentru banci si pentru stabilitatea macroeconomica din Romania. considerand ca aceasta ramane redusa. Cresterea volumului de credite a fost determinata de imbunatatirea increderii consumatorilor. deprecierea semnificativa a monedei nationale ar putea determina o serie de falimente in sectorul bancar si deterioarea bilanturilor institutiilor de credit. ceea ce ar putea crea probleme bancilor.3% pe an. foarte dezvoltate. cea mai mare parte a acestor costuri fiind suportata de contribuabili. structura activelor bilantiere ale bancilor romanesti difera de cea a institutiilor de credit din zona euro. precum si a procesului de apreciere a leului. insa conditionat de cresterea veniturilor si a ofertei de imobile. ceea ce ar acutiza criza. cresterea economica semnificativa si stabilizarea situatiei macroeconomice". precum pietele interbancare si de titluri. se arata in raportul BCE. BNR crede ca este posibil ca apetitul pentru credite in valuta sa ramana ridicat. se arata in raportul BCE. impactul negativ asupra clientilor neacoperiti la riscul valutar este mai redus. Acest lucru va creste gradul de vulnerabilitate in cazul unei crize financiare". potrivit unui raport al Bancii Centrale Europene (BCE). Pe de alta parte.ar urma sa sustina dezvoltarea creditului ipotecar. sustin specialistii BCE. banca centrala nu-si face griji in privinta expunerii directe a bancilor la riscul de curs de schimb. Potrivit BCE. Intrucat o parte importanta din imprumuturi este acordata in valuta. .9%. "Riscul legat de creditare ramane principalul risc pentru stabilitatea financiara a Romaniei. consumatorii finali se confrunta cu un risc valutar semnificativ. In perioada 2001-2005 creditul in valuta a crescut in medie cu 46. intrucat entitatile economice vor fi nevoite sa se confrunte cu riscuri valutare. Diferentele de curs valutar pot avea un rol important in exacerbarea crizelor financiare si pot determina cresterea semnificativa a costurilor necesare pentru rezolvarea lor. sustin specialistii BCE. BNR este preocupata de faptul ca ponderea creditului in valuta a crescut semnificativ. insa avand in vedere ca pe termen lung exista perspectiva adoptarii euro. In ultimi ani sectorul bancar romanesc a fost caracterizat printr-o profitabilitate ridicata generate in principal de veniturile din dobanzi. In special creditele imobiliare sunt denominate in valuta. Astfel. "Tranzactiile in valuta pot avea efecte negative asupra stabilitatii financiare. in conditiile in care exista asteptari privind aprecierea in continuare a leului. iar depozitele in valuta ale rezidentilor au crescut in medie cu 22. datorita ratelor mai reduse ale dobanzilor. in sensul ca in Romania bancile se bazeaza in principal pe depozite atrase de la rezidenti si pe imprumuturile din strainatate pentru a obtine resurse. in timp ce bancile europene au la dispozitie o gama variata de posibilitati de creditare.

2010 va fi de asemenea un an dificil. Romania imprumuta 19. Adevaratul pericol al împrumutului uriaş de la FMI al României Amintirile recente ale României legate de FMI sunt sumbre si deteriorate la fel ca si relatia cu acesta. am incredere ca prin oferirea suportului financiar de 20 mld. FMI ar putea acorda un imprumut de 426 milioane de euro Armeniei.4. UE. investitorii si-ar recapata increderea in economia locala si. principalele masuri impuse de Fond au fost reducerea cheltuielilor bugetare. opinie ce s-a dovedit pripita. potrivit reprezentantilor Fondului.1. Banca Mondiala si BERD in suma de 19. In ceea ce priveste conditionalitatile impuse de FMI tarilor cu care a incheiat un acord. la fel ca si alte tari nou aderate la UE.. Cel mai mare imprumut din istoria tarii este necesar pentru stabilizarea cursului valutar. Bursa ar putea resimti un efect pozitiv.E. potrivit analistilor. acestea sunt. seful misiunii FMI in Romania. euro. potrivit AFP. multiple avantaje Romaniei – leul ar putea sa se aprecieze. Dar sunt optimist. fost stat sovietic. Romania a convenit asupra unui pachet de finantare externa de la FMI. Letonia. fiind doar una din victimele acesteia. "Cu sau fara programul FMI. România neputându-si permite sa refuze oferta. grav lovit de criza economica si financiara internationala. cresterea veniturilor si temperarea inflatiei. oficialli tarii pareau sa considere inutila prezenta si ajutorul FMI. cel mai mare acordat vreodata tarii. Jeffrey Franks. respectiv la conditiile stricte pe care Fondul le-ar putea impune Romaniei in ceea ce priveste politica bugetara si fiscala.4. Belarus –. cat si depasirea problemei deficitului de cont curent. Singurele temeri ale acestora se refera insa la „costul“ imprumutului. mult mai permisive in conditiile actuale de criza. Ce influenta vor avea banii asupra dobanzilor si cursului de schimb. fapt pentru care la scurt timp dupa aderareas Romaniei la U.95 mld. de asemenea. din cauza obligatiei respectarii stricte a mult prea multe reguli si a tulburarilor sociale rezultate de aici. România .1. sustine ca pachetul financiar va permite atat ajustarea graduala a deficitului bugetar.95 mld. România si fratii ei sunt tari in care bancile si companiile .tari afectate sever de criza financiara. 1. euro Romaniei efectele crizei vor fi atenuate. Conform unui document de lucru al Guvernului referitor la prevederile acordurilor FMI cu tarile din Europa de Est.4. Totodata. poate mai putin dificil decat acest an. UE. Lucrurile vor fi rezolvate mai bine decat fara acesti bani". nu poate fi invinovatita pentru criza financiara globala. dar va fi dificil. euro de la FMI. 2009 va fi un an foarte dificil. aflate acum in cautare de ajutor financiar. precizeaza sursa citata. FMI a imprumutat pana acum patru tari din Europa de Est – Ungaria.4. ratingurile de tara s-ar putea imbunatati. Ucraina. FMI s-a intors si este pregatit sa supervizeze acordarea unui imprumut de pâna la 20 de miliarde de euro. Cererea va fi examinata in cursul acestei saptamani. a spus ieri Franks la incheierea vizitei FMI. Condiţiile FMI pentru un împrumut de criză Incheierea unui acord cu Fondul Monetar International ar aduce. Banca Mondiala si BERD.

au investit zeci de miliarde de euro. ultimele doua banci ramase in proprietatea statului. pe o perioada de alti cinci pâna la sase ani. Cel mai rau lucru care se poate intâmpla este ca România sa incaseze imprumutul fara sa implementeze politicile atât de necesare. pentru a o ajuta sa faca fata efectelor crizei globale. De ce ar crede cineva ca autoritatile române sunt capabile sa foloseasca banii din acea treime a imprumutului destinata revigorarii economiei si finantarii corespunzatoare a deficitului bugetar. socoteste presedintele Basescu. in timp ce deficitul bugetar va depasi 4% din PIB. daca dovezile din ultimii ani indica faptul ca guvernele anterioare au esuat la capitolul absorbtiei fondurilor europene. România este impinsa sa extraga portii din acest imprumut pe o baza trimestriala. acele banci se transforma mai . fonduri care acum ar putea repede sa dispara daca aceste economii se prabusesc sub suflul crizei. asa ca a le lasa sa moara ar insemna pierderi inca si mai mari decât cele experimentate pâna acum la nivel mondial. in scopul de a revigora creditele. ceea ce ar insemna ca nu vor trebui sa imprumute toti cei 20 de miliarde de euro. Pe scurt. afirma recent presedintele Traian Basescu. pentru a face acest imprumut eficient. Finantele tarii se dovedesc insa mai proaste decât ar fi putut prognoza cineva acum un an. fondul prognozeaza pentru România o contractie a economiei cu 3-4% anul acesta. Comisia Europeana a spus ca nu are bani suficienti pentru ajutor. platit de contribuabilii europeni. Atunci când România a cerut UE un pachet de imprumut in luna ianuarie. dupa ce politicienii isi instaleaza oamenii lor in consiliile de conducere ale bancilor din proprietatea statului. problema reala fiind aceea daca FMI si UE vor avea destula influenta asupra liderilor prezenti si viitori ai tarii. sunt clare: doua treimi din bani sunt necesari bancii centrale pentru a sustine moneda nationala. facându-i apoi pe cetatenii români sa ramburseze imprumutul prin impozite. aceste tari au primit cantitati mari de ajutor european. Exista deja informatii conform carora guvernul intentioneaza sa foloseasca banii din imprumut pentru a spori capitalul CEC Bank si Eximbank. urmata de o rambursare a dobânzilor si mai târziu a sumei imprumutate. presupuse a ajuta tara sa evite dezastrul financiar. planificat pe perioada a doi ani si care urmeaza sa fie aprobat de FMI. autoritatile române spera intr-un miracol economic global. Acesta este motivul pentru care a fost solicitat din nou FMI sa intervina cu un imprumut gigant . Dovezile din ultimele doua decenii indica faptul ca. cu o perioada de pauza la rambursare de doi ani. la care se adauga alti bani de la BERD (Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare) si BEI (Banca Europeana pentru Investitii). mai ales din Europa occidentala. pe o perioada de doi ani. conform afirmatiilor premierului Emil Boc.internationale. asa ca tara nu are nicio sansa macar sa inceapa sa iasa din criza inainte de sfârsitul lui 2010.Motivele acestui imprumut . in timp ce o treime vor ajuta la finantarea deficitului bugetar si la revigorarea creditelor si investitiilor . dupa noua ani consecutivi de expansiune economica. peste criteriile de convergenta stabilite la Maastricht pentru tarile membre ale UE. Adevarata problema nu este in mod necesar faptul ca FMI s -a intors sau ca românii vor duce povara rambursarii imprumutului in urmatorii ani. Nu in ultimul rând insa. Fara o monitorizare suficienta din partea Comisiei Europene. Desigur. a FMI si a Bancii Mondiale aceste lucru este foarte posibil sa se intâmple si exista destule probe care sa dovedeasca aceasta.

destinate intr adevar consolidarii economiei. Pentru a depasi toate acestea ar fi necesar inca un deceniu. ar putea cufunda România in recesiune economica. pe care le-a folosit pentru construirea de fabrici ineficiente . care au produs profituri mici comparativ cu costurile dezvoltarii lor. in caz contrar riscând sa vada România transformându-se intr-o gaura neagra financiara. UE si FMI trebuie sa se arate mai hotarâte ca oricând in a obliga autoritatile române sa respecte regulile acordului. in fruntea careia se afla Mugur Isarescu. România are acum un guvern de compromis. Acea criza si penuria de produse de baza timp de un deceniu s-au intâmplat acum aproape o generatie in urma. Esecul punerii in aplicare a unui program economic sanatos. pentru a proteja leul de oscilatii abrupte . iar aceasta va rasturna planurile României de a adopta euro. insa amintirile sunt inca vii in mintea multor români. care pâna de curând se urau in public unul pe altul. care au iesit in strada pentru a rasturna regimul. palate si alte proiecte ample. România trebuie sa arate mai mult ca oricând destula vointa de a folosi fondurile UE pe care nu a reusit pâna acum sa le absoarba. Esecul in a face acest lucru ar duce la cea mai drastica scadere a nivelului de trai de la caderea dictaturii comuniste a lui Nicolae Ceausescu. punând sub semnul intrebarii chiar si calitatea sa de membru al UE. Aceste fonduri ar putea fi utilizate pentru a crea locuri de munca din atât de necesarele mari proiecte de infrastructura care nu au fost incepute. atunci când alimentele de baza si benzina erau rationalizate iar românii inghetau in apartamente. asociat cu un pachet de imprumut pe doi ani. Riscurile asociate acestui imprumut de la FMI sunt imense atât pentru cei care care acorda imprumutul. Este vorba pe de-o parte de democratliberalii care il sprijina pe Basescu si social-democratii care il critica. Singurul motiv care impiedica aceasta fragila ordine politica sa se destrame este acela ca ambele partide isi folosesc fotoliile guvernamentale pentru a obtine capital din oportunitatile existente. somaj in masa si inflatie in crestere. eforturile sale vor fi zadarnice fara sustinere suficienta din partea guvernului. În joc se afla mai mult decât esecul in a mentine standardele de viata si a ajuta tara sa revina la un rating favorabil investitiilor. alcatuit dintr-o alianta laxa a celor doua cele mai mari partide ale tarii. cât si pentru cei care il primesc.devreme sau mai târziu in pusculite personale mai degraba decât in instrumente corespunzatoare. inainte de alegerile prezidentiale ce urmeaza sa aiba loc la sfârsitul anului. comenteaza sursa citata. Indiferent de cât de buna treaba va face Banca Nationala a României. . Acest lucru s-a intâmplat din cauza deciziei lui Ceausescu de a accelera rambursarea imprumuturilor straine.

Este bine cunoscut faptul că globalizarea generează efecte diferite la nivelul statelor. prin politica promovată au defavorizat şi mai mult economiile ţărilor slab dezvoltate şi au continuat să avantajeze marile puteri. fără precedent în istoria universală. globalizarea îşi urmează traiectoria. Editura Economică. este în mod inevitabil o operă complexă la care îşi aduc o contribuţie deosebit de importantă şi operatori. globalizarea a devenit astăzi un fenomen obiectiv. a mentalitatilor. Globalizarea a făcut să scadă sentimentul izolării resimţit în multe ţări în dezvoltare. materiale sau nonmateriale. agenţi economici internaţionali. Opoziţia faţă de globalizare manifestată în multe părţi ale lumii nu vizează globalizarea în sine – noile surse de fonduri destinate promovării creşterii economice sau noile pieţe de export – ci un anumit set de doctrine. În general. Globalizarea este determinată într-o foarte mare măsură de corporaţiile internaţionale. considerată în totalitatea sa la scară planetară. 31. Stiglitz „ cei care critică globalizarea ignoră prea adesea beneficiile ei”16. . care au un cuvânt important de spus în stabilirea strategiilor de dezvoltare a lumii. dar cu toate acestea. 2005. precum Organizaţia Mondială a Comerţului. slăvită de alţii. cunoştinţelor şi a oamenilor între state. care nu deplasează numai capital şi bunuri între state. Globalizarea se afla în plină afirmare. Stiglitz – Globalizarea. p. prin amploarea şi evoluţia sa. 16 Josepf E. speranţe şi deziluzii. Acest proces atât de controversat constă. iar activitatea acestora se interferează cu cele ale agenţilor economici planetari – firmele multinaţionale. Procesul de stergere a granitelor între state creeaza teama de pierdere a identitatii culturale. Criticile fata de acest efect au fost extrem de vehemente având în vedere ca uniformizarea se manifesta în toate aspectele vietii sociale. toate statele trebuiesc angrenate în acest proces. politicile cuprinse în Consensul de la Washington pe care le-au impus instituţiile financiare internaţionale. care nu de puţine ori. mulţi oameni din aceste ţări având acces la cunoaştere într-o măsură mult mai mare decât cei mai bogaţi oameni din lume în urmă cu un secol. Criticată de unii. serviciilor. de standardizare a stilului de viata. iar noua economie modelată de procesul globalizării. Bucureşti. Mişcările antiglobalizare sunt o replică la atitudinea unor organisme internaţionale.CONCLUZII Îndelung discutată şi analizată. capitalului. Nemulţumirea la adresa globalizării provine mai ales din faptul că o anumită concepţie economică – fundamentalismul de piaţă – este pusă înaintea tuturor celorlalte concepţii. ci şi tehnologie. Cel mai puternic efect al globalizarii este cu siguranta cel legat de omogenizarea si standardizarea stilului de viata. În opinia reputatului economist Joseph E. în esenţă. naţionali şi locali. marile puteri economice sunt cele care definesc şi coordonează principiile acestui proces universal. considerat în mod categoric si unanim ca rezultat negativ al globalizarii. în integrarea mai puternică a ţărilor şi a populaţiilor acestora ca urmare a reducerii semnificative a costurilor de transport şi comunicare şi a eliminării barierelor artificiale din calea circulaţiei bunurilor.

a informaţiei. globalizarea a ajuns astazi la cel mai înalt stadiu al sau. Chiar si cele mai optimiste studii arata ca desi globalizarea a ajutat la reducerea saraciei în multe tari în dezvoltare. În ceea ce priveşte România. Gratie unei complicate retele de mecanisme. a productivităţii muncii. în prezent. locurile lor de munca fiind desfiintate. Globalizarea activitatii umane creeaza alaturi de numeroase efecte pozitive si mari dezechilibre ecologice care. societatea informaţională şi-a început pătrunderea în zona noastră şi efectele ei au fost devastatoare datorită stării de nepregătire în care ne găseam. globalizarea exacerbeaza inegalitatile la diferite niveluri. timid. toate au pus rapid la colţ economia românească. nu toate statele s-au integrat cu succes în noua economie globala. fluxurile financiare internationale masive. Nemultumirile celor saraci dar multi se fac tot mai simtite. Tranzactiile electronice. pot fi transmise asupra întregii planete. globalizarea economiei a adus foloase tarilor care au profitat de ea identificând noi piete de export si atragând investitiile straine. .Comertul are implicatii negative asupra relatiilor politice datorita inegalitatilor pe care le creeaza. Totusi. accelerate de combinatia dintre calculatoare. Pentru milioane de oameni globalizarea nu a adus nimic. Cresterea comertului international. Produse scumpe. al economiei dirijate şi controlate de stat de sub semnul mitului muncitorului şi al industriei. zdrobitoarea concurenţă occidentală.5 milioane de pensionari. cu 85% din populaţie trăind în sărăcie şi cu 5. Situatia multora chiar s-a înrautatit. iar traiul devenind mai nesigur. a comunicaţiilor. Astazi. pot ameninta existenta omenirii în urmatorii ani. globalizarea a creat probleme serioase. În acelasi timp. este deja un sistem international care reflecta mondializarea comertului. procese. economie ineficientă. şi. ducând pe termen mediu la potentiale surse de conflict. În cadrul multor tari în dezvoltare. precum unificarea rapida a pietelor si a capitalului si procese tehnologice. Trăind în spaţiul comunist. Desi dereglementarea comertului este asociata cu cresterea schimburilor comerciale pentru toti partenerii. câstigurile economice sunt adesea inegal distribuite. iar efectele negative generate de o catastrofa naturala sau de ignoranta omului la nivel local. globalizarea economica nu mai este o simpla tendinta trecatoare sau un capriciu economic. 1 milion de locuitori mai puţin. luând aspectul unui val distrugător care a lăsat România cu 2 milioane de şomeri. sateliti de telecomunicatii si cabluri submarine si din fibra optica. Mediul înconjurator este unul global. uneori cu consecinte ireversibile. România s-a aflat printre ultimele ţări care beneficiază de revoluţia transporturilor. ea însemnând de fapt lupta pentru piete. precum si activitatile corporatiilor multinationale leaga tot mai strâns una de cealalta economiile mondiale. daca nu sunt stopate la timp. Întâlnirea cu Occidentul s-a petrecut rapid şi dramatic. dezvoltarea transnationalelor si formarea de aliante strategice transcend granitele tarilor. Abia după 1990. facând astfel din globalizare o trasatura extrem de controversata a economiei mondiale. Adică o ţară epuizată. o marginalizare continua a acestora ar putea genera conflicte. Globalizarea comerţului a devenit posibilă datorită în principal liberalizării circulaţiei mărfurilor în lume şi dezvoltării rapide a comunicaţiilor şi informaticii. în final. globalizarea poate fi o forta de propagare a binelui: a facut ca sute de milioane de oameni sa ajunga la un nivel de trai superior. inflaţie galopantă. integrarea în pietele globale si expunerea mai mare la bunuri de import si la noi stiluri de viata întaresc sentimentele nationaliste.

milioane dolariLoc in Denumire functie de corporatie marimea fondurilor straine 1 General Electric 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Compania Britanica de Petrol Toyota Motor Company Shell Group Exxonmobil Corporation Ford Motor Company Vodafone Group Total Company Electricite France Wal-MartCorporatii Transnationale non-financiare in functie de Tara de Domeniul provenienta activitate de Fonduri Straine Total SUA Marea Britanie Japonia Marea Britanie.România pare mai degrabă surprinsă de valul globalizării decât pregătită să îi facă faţă în mod lucid. indiferent de coordonatele geografice. ANEXE Anexa nr. Olanda SUA SUA Marea Britanie Franta Echipamente 442278 electrice si electronice Exploatari/Distributie 170326 petrol Vehicule Auto 164627 697239 217601 273853 235276 219015 278554 144366 138579 235857 151193 Exploatari/Distributie 161122 petrol Exploatari/Distributie 154993 petrol Autovehicule 131062 Telecomunicatii 126190 De Franta SUA Exploatari/Distributie 120645 petrol Electricitate. descoperirile. să nu mai reprezinte ceva limitat local. 1 Topul celor mai mari 25 de fondurile straine in 2007 . atât prin fiecare integrare economică. cât şi prin modalitatea transfrontalieră în creştere a oamenilor şi a cunoştinţelor”. Gaz. să ţinem cont în viaţa şi activitatea noastră că ceea ce este localpersonal se mişcă pe axa local-global. Starea de globalitate induce ca tot ceea ce are loc pe planetă. Trebuie să acceptăm că „forţele globalizării remodelează lumea noastră. 111916 Apa Comert cu amanuntul 110199 . într-un fel. victoriile ca şi catastrofele să intereseze sau să privească pe toată lumea pentru că toţi devenim obligaţi. Aforismul „Gândeşte global şi acţionează local” este o realitate de care trebuie să ţină seamă toate statele indiferent de nivelul de dezvoltare.

Diverse China Germania Gaz. Apa Germania Echipamente electrice electronice Hong-Kong. crt. 1 2 3 4 Compania Automobile-Dacia SA Mittal Steel Galati SA A&D Pharma Holdings SRL Rompetrol Rafinare Compania investitoare Renault SA Mittal Steel Holding AG Tara Franta Elvetia Activitatea Automotive Productie de otel Farmacie Productie de ulei A&D Pharma Holdings Olanda NV Grupul Rompetrol SA Olanda . Gaz. 94304 Apa Telecomunicatii 93488 Autovehicule Telecomunicatii Exploatari/Distributie petrol Exploatari/Distributie petrol Autovehicule 91823 90871 89528 85735 76264 143530 467565 171421 179906 135876 164781 132628 101190 96714 119812 87146 123080 83426 104118 138014 Chevron SUA Corporation Honda Motor Japonia Co Ltd Suez Franta Siemens AG Hutchinson Whampoa Limited RWE Group Nestle SA BMW AG Procter Gamble Electricitate. Gaz. 2 Clasamentul in functie de capitalul social subscris Nr. Apa Alimente si bauturi Autovehicule Diverse Sursa : World Investemnt Report 2008.11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Stores Talefonica SA E .On Deutsche Telekom SA Volkswagen Group France Telecom ConocoPhillips Spania Germania Germania Germania Franta SUA Telecomunicatii 101891 Electricitate. Transnational Corporations and the Infrastrucure Challenge Anexa nr. 75151 74585 si 70679 68202 66677 66053 64487 Elvetia Germania & SUA Electricitate.

arisinvest.ro/level1. Olanda Group SRL Alro SA Petrotel – Lukoil SA EON Moldova SA Marco Industries BV Olanda de Lukoil Europe Holding Productie de ulei si B.asp?id=248&LID=1 .SA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Telemobil SA Inquam SA I. prin absorbtia Petrotel Olanda distributie de benzina – Lukoil Holdings BV Germani EON Energie AG Energie a Bancar Materiale constructie de Unicredit Romania Unicredito Italiano SPA Italia SA Carpatcement Heidelberg Cement Central Olanda Holding SA Europe East Holding BV Sursa: www. Colgate – Palmolive (Romania) SA Mol Romania Petroleum Products SRL Romtelecom SA UPC Romania SA Rompetrol Financial The Rompetrol Group N.V. Virgine Telecomunicatii Telecomunicatii Retail Cosmote Romanian Mobile Cosmote Mobile Grecia Telecommunicatins Telecommunicatins SA SA Hiproma SA Kaufland Romania Raiffeisen Bank SA Mechel Turzii SA Bearbull SAS Franta SC Kaufland Rumanien Germani Retail Warenhandel GMBH a Raiffeisen International Austria Bancar Bank-Holding AG Metalurgie Produse personal Distributie benzina Telecomunicatii Telecomunicatii Activitati manageriale Productie aluminiu de uz de Campia Mechel International Elvetia Holdings AG Colgate – Palmolive SUA (America) INC Mol Hungarian Oil & Gas Ungaria Company RT Ote International Cipru Investment’s Limited UPC Romania Holding Olanda B.V.V.

Economie. Ana Bal. Iulian tanase. Sterian Dumitrescu – Economie mondiala – Editia a-II-a. June 20. Voinea. Mădălina Constantinescu. Paul Bran. Victor Gotişan. manifestări. Ilie Simon. speranţe şi deziluzii. Globalizarea pieţei sociale.Bucuresti. Editura All-Beck. Nicolae Moroianu. 2002 2. Craiova. – The European Economy. ‘Privatizarea băncilor’.2006 22. Bucureşti. CATO Institute. Trei. Ed. Bucuresti. Editura Economica. Işan. Editura Polirom. Dana Pop. Economică. 2000 7. 2004 21. A. Postelnicu.W. Center for Trade Policy. Marius Marinas. – WTO Report Card III. Joseph E. Bucureşti.Postelnicu. 2006 3. – International Business. (2001): Mizele globalizării financiare. în anul 2005 . Monica Dudian. Iaşi. 2004 23. Bucureşti. Instituţii financiar-bancare internaţionale. Liliana Craciun. Stiglitz – Globalizarea. (coord. Bucuresti. Ion Viorel Matei. 2005 15. London. Dent. Instituţii financiar-bancare internaţionale. Victor. Suciu Titus:”Globalizarea si impactul social al acesteia in viziunea principalelor curente de gandire economica din zilele noastre”. Plihon D. Iaşi 2008 6. Bucuresti. Gh. Nanu Roxana Maria. Ed. Agenţia Română pentru Investiţii Străine – Evoluţia investiţiilor străine directe din România pe ţări de provenienţă. McGrow-Hill. 2005 13. Bucureşti. Editura Economică. Petre Brezeanu. 2004 10. Lukas. în Cordellier S. Bondrea. 2002 16. The Global Context. Economie. Craiova. Eugen Ovidiu Chirovici. Hill. Chişinău.Bibliografie 1. C. Ed. Ed. Eseu despre globalizare. 2005 14. Relaţii financiare şi monetare internaţionale. Gabriela Molanescu. 2005 11. 1997 4.L. mit şi realitate. Editura Economică. Iaşi. Bucureşti. cauze. Monica Dudian.) (2001): “Mondializarea dincolo de mituri”. Vasile – Tranzacţii comerciale internaţionale. 2005 19. A. 2000 8. Ed. Editura Economică. Bucureşti. Ed. tendinţe. 2002 17. 2001 5. Bucureşti. Moise Elena: „Investiţii străine directe”. Dragos Huru. Gheorghe M. Globalizarea. ”Globalizare şi teorii ale dezvoltării”. Editura Economică. Routledge. Naţiunea virtuală. Globalizarea economiei. Laura Ellz Novac. Ch. Editura Universitară. Didactică şi Pedagogică. C. Nicolae Danilă. suport de curs. Cul. Popescu. Bucureşti. 20. 2000 12. Sedcom Libris. Globalization and Developing Countries. ‘Reforma sistemului bancar din România’. 2005 9. Bucureşti. Universitară. Globalizarea – provocarea societăţii contemporane. colecţia Ideea Europeană. Instituţii financiare internaţionale.Mihaela Dobre. 1990 18.

UNCTAD. 2008 .org . www.wto. Trade in globalising world 39. INSSE. OECD. World Investment Report 2004: The Shift towards Services.ro 42. New York and Geneva. www. www. London. UNCTAD. 2002 28. Romania in cifre 2008 30.bnr.ro . World Economic Situation and Prospects. Grimwade. www. WTO Report 2008. 43. WTO – Raportul asupra comerţului mondial. WTO Secretariat 36. World Trade Report 2003. 2009 33. 2008 40.International Trade Statistics. www. International Trade Statistics. The Least Developed Countries Report. Paris.ro 26. UNCTAD. Foreign Direct Investment for Development. Anuarul statistic al Romaniei 2004 29. Routledge.ro – Raportul anual asupra investiţiilor străine directe 2003. Raportului UNCTAD – 1999 31.bnro. FMI 27. WTO. Strategia Nationala de Export 2005-2009 34. WTO.24. 2002 37. www. World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge 32.oecd.bnro.ro – Raportul anual asupra investiţiilor străine directe 2007 44. 2000 41. United Nations. 2006 38. Cartea Albă a Preluării Guvernării în luna decembrie 2000. Agentia Romana pentru Investitii Straine – Evolutia investitiilor sraine directe din Romania in anul 2006 25. 2004 35. INSSE. www.OECD Factbook 2009 45. Nigel – International Trade.org .gov.psd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->