Sunteți pe pagina 1din 33

Folosirea S.O.

Linux

JICA
(Japan International Cooperation Agency)
Voluntar Yasuyuki Shimura
24.03.2006
Cuprins şi Scopuri de astazi
Cuprins
1. Cum se învaţă despre calculator?
2. Cum se lansează aplicaţii pe linux prin meniu?
a) Setare pentru limbă română
b) Konqueror(Explorer)
c) OpenOffice(Microsoft Office)
d) Reţea şi Firefox(Internet Explorer)
3. Cum se lansează aplicaţii pe linux prin comenzi?
4. Nişte comenzi(pwd, ls ,cd)

Scopuri de astazi
1. Ştiţi cum se învaţă despre calculator.
2. Practică
 Puteţi lansa aplicaţie prin meniu.
 Puteţi lansa aplicaţie prin comenzi.
 Ştiţi funcţii de nişte comenzi.
3. Teorie
 Ştiţi concept de „sistem de fişier”

2
Cum se învaţă despre calculator
Cum învătaţi despre calculator?
Cel mai important stil este

Citirea
Manuale
Ajutor(Help)
Documentele din Internet
Pentru că în prezent şi în viitor , folosirea calculatorului este
obişnuită la fel că citire şi că scrise

Şi de aceea dacă aveţi întrebări sau probreme, mai întâi


investigaţi şi citiţi documente

3
Ce-i KNOPPIX
Ce-i KNOPPIX?
KNOPPIX este 1CD Linux.
Avantaje
Nu trebuie instalat. Şi de aceea incercăm Linux uşor.

Dezavantaje
Merge greu(Trebuie să pregătească multă memorie.

În lecţiile mele, folosind KNOPPIX şi îl încercaţi


acasa sau la serviciu (Am scris folosirea
KNOPPIX la apendice)

4
Cum se lansează aplicaţiile pe Linux prin meniu?
Ecran şi Meniu de KNOPPIX

K Menu

5
Cum se lansează aplicaţiile pe Linux prin meniu?
„Short Cut” pentru
home(Explorer),Konsole(Dos prompt),Firefox(Internet Explorer)OpenOffice(Microsoft Office)

Konsole Firefox

Home OpenOffice

6
Setare pentru limbă română
1. Click drept acolo şi se alege „Configure”.

Clic drept

7
Setare pentru limbă română
2. Se arată ecranul asta.
3. Se alege „Romanian” de la „Available Layout” pe stânga ecranului.
4. Se apasă butonul „Add” şi „OK”

(2)

(3)

(4)
)
8
Setare pentru limbă română
5. Acum se poate alege limbă română acolo, folosind Clic stângă

Clic stângă

9
Konqueror(Explorer)
1.De la „K Meniu”, se alege după cum urmează.
[K Menu]->[Home (Personal files)]
2.După aceea, se arată ecranul acesta.
3.Se apasă butonul, se arată „Tree”(sistem de fişiere)

10
Konqueror(Explorer)
Sistem de fişiere este organizat de fişier şi directory(„Folder”)
Directory este “Catalog care conţine numele de fişiere şi alte directoare stocate pe un disc”.

11
OpenOffice(Microsoft office)
1.De la „K Meniu”, se alege după cum urmează.
[K Menu]->[Office]->[OpenOffice.org]->[OpenOffice Writer]
2.Se arată ecranul acesta.

12
OpenOffice(Microsoft office)
Dacă este o problemă sau o întrebare, mai întâi investigaţi „Help”(Ajutor) sau
documentele din Internet.
1. Se alege [help]->[OpenOffice.org Help], şi se arată urmatorul ecran.

13
OpenOffice(Microsoft office)

Alte documentele sunt în urmatorul sit.


http://ro.openoffice.org/about-documentation.html
http://www.google.ro/
14
Reţea
În partea aceasta, eu explic folosirea de IP fix(nefolosind DHCP). Şi nu exxlic
detaliu despre reţea acum.
1. Se pregăteşte informăţiile după cum urmează. În paranteză arăt un exemplu:
✔ Adresa de IP(172.16.0.135)
✔ Network Mask(255.255.255.0)
✔ Default Gateway(172.16.0.165)
✔ Name Server(194.105.8.1)

Pe Windows, se poate şti informaţiile despre IP cu urmatoara procedură.


1.Se alege [Start]->[Settings]->[Control Panel]
2.Se face dublu clic [Network Connections]
3.Se face clic dreapta pe [Local Area Connection] şi se alege [Properties]
4.Se face clic stânga pe „Internet Protocol(TCP/IP)” în „This Connection uses the
following items”
5.Se apasă „Properties”
2. Se face clic
[K Menu]->[KNOPPIX]->[Network/Internet]->[Network card configuration]

15
Reţea
3. Se introduc informaţiile pregătite în procedura 1.
3-1 3-3

Se alege “No”
Se introduce Adresă de IP a lui
Gateway

3-2 3-4

Se introduce Adresă de IP Se introduce Adresă de IP a lui


Nameserver(Primary DNS)

16
Firefox(Browser)
De la „K Meniu”, se alege după cum urmează.
[K Menu]->[Internet]->[Mozilla Firefox]

17
Cum se lansează aplicaţiile în Linux prin comenzi?
Lansare din linie de comandă.
1. Se apasă butonul „Konsole”.

18
Cum se lansează aplicaţiile în Linux prin comenzi?
2. Se introduce „soffice” în „Konsole” şi se apasă „return key”.
După aceea, apare ecranul „OpenOffice”.

3. La fel ca la a 2-a procedură, se introduce „konqueror” sau „firefox”.

19
Folosirile de comenzi---pwd
Se introduce „pwd” în „Konsole”
„pwd” înseamnă unde sunteţi acum în sistemul de fişiere

Comenzi
knoppix@0[knoppix]$ pwd

20
Folosirea de comenzi---pwd
Ce înseamnă „/ramdisk/home/knoppix/”
Asta înseamnă că sunteţi în directorul „/ramdisk/home/knoppix/”

/ ramdisk/ home/ knoppix/

ramdisk/

home/

knoppix/
Sunteţi în directorul
“root” directory acesta.
Desktop/
office/
tmp/
test.odt

21
Folosirea de comenzi---pwd
Numele directoarelor speciale.
/

ramdisk/ “parent” director


home/

“root” director knoppix/ “current” director


Desktop/
office/
tmp/
test.odt

Numele Semn Semnifică


root directory / Cel mai de sus director.
current directory . Director în care acum sunt.
parent directory .. Doar un director mai sus.

22
Folosirea de comenzi(lista de fişiere din “current directory”)
Când se introduce „ls” în „Konsole”, se arată „lista de fişiere” în „current directory
„ls” înseamnă „listă de fişiere din current directory”

Comenzi
knoppix@0[knoppix]$ ls

23
Folosirea de comenzi(Mutare dintre “directories”)
1. Se mută la „Desktop” directory sub „knoppix”.
2. După aceea se mută în directorul „parinte” al directorului curent (în acest caz
„Desktop”).

ramdisk/

home/
2.
knoppix/
1.
Desktop/
office/
tmp/
test.odt

24
Folosirea de comenzi(Mutarea între “directories”)
Mai întâi, se mută la „Desktop”. Pentru a muta, se foloseşte comandă „cd”.
„cd” înseamnă „change directory”
Introduceţi după cum urmează.

Comenzi
knoppix@0[knoppix]$ pwd
knoppix@0[knoppix]$ ls
knoppix@0[knoppix]$ cd Desktop/
knoppix@0[knoppix]$ pwd
knoppix@0[knoppix]$ ls

25
Folosirea de comenzi(Mutarea între “directories”)
Se mută la „knoppix”. Introduceţi după cum urmează.
..(două puncte) înseamnă „parent” directory.

Comenzi
knoppix@0[knoppix]$ pwd
knoppix@0[knoppix]$ ls
knoppix@0[knoppix]$ cd ..
knoppix@0[knoppix]$ pwd
knoppix@0[knoppix]$ ls

26
Rezumat
În lecţia de astăzi am învăţat:
1. Cum se învaţă despre calculator.
2. Practică
 Lansarea aplicaţiei prin meniu.
 Lansarea aplicaţiei prin comenzi.
 Funcţiile unor comenzi.
3. Teorie
 Conceptul „sistem de fişiere”

27
A-1 Sistem de fişiere

/ ramdisk/ home/ knoppix/

“root” directory ramdisk/

home/

knoppix/
Sunteţi în directory
“parent” directory asta.
Desktop/
office/
tmp/
“current” directory
test.odt
Numele Semn Semnifică
root directory / Cel mai de sus director.
current directory . Director în care acum sunt.
parent directory .. Doar un director mai sus.

28
A-2. Comenzi

Nr comandă Conţinut
1 pwd „pwd” înseamnă unde sunteţi acum în sistem de fişier
2 ls „ls” înseamnă „listă de fişiere din current directory”
3 cd „cd” înseamnă „change directory”

29
A-3. Ajutor de KNOPPIX
De la „K Menu” se alege „Help”. După aceea, urmatorul ecran arată.

30
A-4.Cum se foloseşte KNOPPIX.
Setaţi din BIOS astfel încît calculator se lansează de pe CDROM.
1.Se porneşte calculator.
2.Se setează din BIOS astrel încît calculator se lansează de pe CDROM.
Setare pe BIOS e diferită în fiecare calculator. Şi de aceea arăt numai un exemplu în
apendice.
3.Se aşezează CD-ROM(Knoppix) pe CDROM Drive.
4.Se porneşte calculator încă o dată.

31
A-4.Cum se foloseşte KNOPPIX(Setare sub BIOS)
Această setare depinde de calculator. Şi de aceea e posibil ca setarea să fie diferită pe
calculatorul dvs.
1. Se porneşte calculatorul şi se apasă F2(sau altceva, de exemplu DEL)

32
A-4.Cum se foloseşte KNOPPIX(Setare sub BIOS)
2. Se setează CD-ROM să pornească înainte de Hard Drive.
3. Se salvează setarea şi se face „reboot”.

33