P. 1
Clasificarea legilor- Referat 1

Clasificarea legilor- Referat 1

|Views: 924|Likes:
Published by dannyhagar

More info:

Published by: dannyhagar on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

CUPRINS

:

Introducere……………………………………………………………..………. pag.3

Noţiuni generale despre managementul resurselor umane…………………. pag.4 Asigurarea resurselor umane…………………………………………….……..pag.5 Dezvoltarea resurselor umane……………………………………………..….. pag.6 Structura organizatorică……………………………………………………….. pag.7 Managementul oamenilor………………………………………..……………. pag. 8

Bibliografie…………………………………………………………………….. pag.12

Legea - actul normativ cu valoare juridică superioară, cel mai important izvor al dreptului, ce emană de la Parlament, organul suprem al puterii de stat, exponent al puterii suverane a poporului. Clasificarea legilor: a) constituţionale sau fundamentale; b) ordinare şi celelalte legi Conţinutul tuturor legilor trebuie să fie conform cu Constituţia, cu prevederile acesteia. Nici o dispoziţie dintr-o lege sau din alte acte normative sau izvoare de drept nu

Conform dispoziţiilor art. organice şi ordinare Astfel. Drept Constituţional şi Instituţii politice. iar procedura de elaborare a acestora diferă de a legilor ordinare. Drept constituţional şi instituţii politice.poate contraveni în nici un fel Constituţiei. legile constituţionale sunt cele de revizuire a legii fundamentale. Legile organice reglementează anumite domenii prevăzute de Constituţie în mod limitativ. pct. .128 2 I RUSU. în general vorbind. Noua Constituţie a României prevede că Parlamentul adoptă trei categorii de legi: constituţionale. Cele ordinare se adoptă cu votul membrilor prezenţi ai majorităţii fiecărei camere. Bucuresti . Proarcadia. Astfel prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral. Bucureşti. Legea.463 CLASIFICAREA LEGILOR Majoritatea sistemelor de drept clasifică legile în constituţionale. 2004. organice ordinare. Edit. Ele se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere parlamentare ( majoritatea absolută). „Lumina lex”. se adoptă după o anumită procedură precis stabilită şi a cărei respectare este obligatorie. pag.pag. organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. ________________________________________________________ 1 I MURARU. 2 din Constituţie. 73.Edit. Constituţia franceză din 1958 a dispus că anumite materii vor fi obligatoriu reglementate de legile organice.

precum şi regimul general privind autonomia locală.asigurarea pluralismului politic. la: asigurarea garanţiilor executării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Relaţiile sociale de importanţă deosebită cad în reglementarea legilor organice. l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al judecătoreşti .patronatele.a legalităţii. asigurarea ordinei interne. m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii. k) contenciosul administrativ. pedepsele şi regimul executării acestora. j) statutul funcţionarilor publici. n) organizarea generală a învăţământului .precum şi protecţia socială.de exemplu. f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război.a instanţelor . funcţionarea şi finanţarea partidelor politice. p) regimul general privind raporturile de muncă.3 Magistraturii. o) organizarea administraţiei publice locale.cele care se referă. d) organizarea şi desfăşurarea referendumului. q) statutul minorităţilor naţionale în România. a autorităţilor administrative şi a funcţionarilor acestora. i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective. h) infracţiunile. stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora.răspunderea tuturor structurilor. e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a ţării. etc. sindicatele. a teritoriului.a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi. s) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice.b) organizarea. apărarea siguranţei naţionale şi întărirea suveranităţii statului. c) statutul deputaţilor şi al senatorilor. g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă. r) regimul general al cultelor. protecţia proprietăţii.

legi organice şi legi ordinare. sindicatele. funcţionarea şi finanţarea partidelor politice. c) statutul deputaţilor şi al senatorilor. Parlamentul adoptă legi ordinare. SECŢIUNEA a 3-a Legiferarea ART. j) statutul funcţionarilor publici. f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război. b) organizarea. n) organizarea generală a învăţământului. h) infracţiunile. stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora. g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă. adică să fie prezenţi majoritatea membrilor. pag. a instanţelor judecătoreşti. p) regimul general privind raporturile de muncă. pedepsele şi regimul executării acestora. t) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice. patronatele şi protecţia socială. 74 . ART. fără de care nu se pot adopta acte juridice.. s) regimul general al cultelor.Este necesar ca fiecare cameră să existe cvorumul legal. m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii. op. l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei. cit. precum şi regimul general privind autonomia locală. a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi.cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră (majoritate simplă).465 În toate celelalte domenii ale vieţii sociale. a teritoriului. o) organizarea administraţiei publice locale. organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. r) statutul minorităţilor naţionale din România. 73 Categorii de legi (1) Parlamentul adoptă legi constituţionale. d) organizarea şi desfăşurarea referendumului._____________________________________________________________ 3 ION RUSU. k) contenciosul administrativ. (3) Prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral. i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective.

cele cu caracter internaţional. proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri. deputaţilor. ART. (4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care. articolul 73 alineatul (3) literele e). În cazul depăşirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. precum şi proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5). (4) Deputaţii. proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. (2) Prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile. articolul 117 alineatul (3). numai pentru prevederea respectivă. În caz contrar. senatorii şi cetăţenii care exercită dreptul la iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi. (5) Dispoziţiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine primei Camere. k).000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative. amnistia şi graţierea. articolul 118 alineatele (2) şi (3). articolul 55 alineatul (2).Iniţiativa legislativă (1) Iniţiativa legislativă aparţine. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării. trebuie să fie înregistrate cel puţin 5. 75 Sesizarea Camerelor (1) Se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor.000 de cetăţeni cu drept de vot. articolul 120 alineatul (2). potrivit alineatului (1). respectiv în municipiul Bucureşti. ca primă Cameră sesizată. articolul 105 alineatul (2). Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii şi adoptării. articolul 40 alineatul (3). ca primă Cameră sesizată. articolul 126 alineatele (4) şi (5) şi articolul 142 alineatul (5). Pentru coduri şi alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. senatorilor sau unui număr de cel puţin 100. l). 76 Adoptarea legilor şi a hotărârilor (1) Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere. articolul 58 alineatul (3). Senatului. articolul 79 alineatul (2). (3) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte. n). (3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată. legea se întoarce la prima Cameră sesizată. articolul 102 alineatul (3). intră în competenţa sa decizională. (2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale. ca primă Cameră sesizată. care va decide definitiv în procedură de urgenţă. iar în fiecare din aceste judeţe. prevederea este definitiv adoptată dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. (2) Legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră. după caz. Guvernului. ART. ca primă Cameră sesizată. o). . (5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte.

stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere. • organizarea şi desfăşurarea referendumului. După adoptarea ei de către Parlament. ART. Preşedintelui României. promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale. Există trei tipuri de legi: • legi constituţionale • legi organice • legi ordinare.3 din Constituţie. . • organizarea şi funcţionarea partidelor politice.(3) La cererea Guvernului sau din proprie iniţiativă. (2) Înfiinţarea. este necesar ca valorile sociale să aibă o exprimare practică. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. El ţine evidenţa oficială a legislaţiei României. prin care i s-a confirmat constituţionalitatea. investite cu forţă juridică inferioară constituţiei însă superioară celorlalte norme juridice şi care reglementează relaţii sociale ce decurg din valorile sociale fundamentale (ex. a) Legile constituţionale sunt cele care privesc revizuirea Constituţiei. organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică. Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură de urgenţă. Pentru ca statul să funcţioneze. 77 Promulgarea legii (1) Legea se trimite. adică să se regăsească în relaţiile sociale care se dezvoltă între cetăţeni. (3) Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei. format din norme juridice. care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării. unificării şi coordonării întregii legislaţii. prin referendum. Legea îvăţământului care reprezintă o aplicare a valorii sociale constând în dreptul fundamental al educaţiei fiecărui individ). 79 Consiliul Legislativ (1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului.la intrarea în vigoare devine parte integrantă a Constituţiei.72 alin. Astfel prin lege organică se reglementează: • sistemul electoral. o singură dată. ceea ce înseamnă că se exercită puterea politică a cetăţenilor. (2) Înainte de promulgare. ART. spre promulgare. act juridic adoptat de parlamentari-reprezentaţii cetăţenilor-şi care are o forţă juridică inferioară constituţiei. Legea este actul normativ. b) Legile organice sunt cele adoptate de Parlament în domeniile de importanţă vitală pentru funcţionarea statului şi care sunt strict enumerate în art. 78 Intrarea în vigoare a legii Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei. Relaţiile sociale derivând din valori sociale fundamentale se dezvoltă având ca temei legea. Preşedintele poate cere Parlamentului. se supune aprobării cetăţenilor. reexaminarea legii. ART.

pedepsele şi regimul de executare a acestora. • infracţiunile. Legea organică se adoptă prin votul majorităţii membrilor fiecărei camere legislative-Camera Deputaţilor şi Camera Senatului. a teritorului. c) Legea ordinară. a instanţelor judecătoreşti. • regimul juridic general al proprietăţii şi moştenirii. • modul de stabilire a zonelor economice exclusive. • contenciosul administrative. se prevede adoptarea de legi ordinare. în Constituţie. . • organizarea generală a învăţământului. • celelalte domenii pentru care. • oraganizarea administraţiei locale. • organizarea şi fincţionarea Consilului Superior al Magistaturii.• organizarea Guvernului şi a Consilului Suprem de Apărare al Ţării. • regimul general privind raporturile de muncă. precum şi regimul general privind autonomia locală. • regimul stării de asediu şi al celui de urgenţă.este adoptată de Parlament pentru a reglementa domenii sociale de importanţă mai redusă pentru care nu este necesară adoptarea unei legi organice. • statutul funcţionarilor publici. a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi. • regimul general al cultelor. • acordarea amnistiei sau a graţierii collective. Legea ordinară se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa fiecărei camere legislative. sindicatele şi protecţia socială.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->