Sunteți pe pagina 1din 3

Funcţii trigonometrice- sinteză

Pentru a defini funcţiile trigometrice ale unui unghi ascuţit, îl încadrăm într-un triunghi
dreptunghic şi definim:

Deoarece unghiurile B şi C sunt complementare (suma măsurilor lor este de 900), notând
unul dintre unghiuri cu x, celălalt va fi 90-x şi vom,avea

sin(x)=cos(90-x)

cos(x)=sin(90-x)

tg(x)=ctg(90-x)

ctg(x)=tg(90-x)

tg(x)=sin(x)/cos(x)

ctg(x)=cos(x)/sin(x)

tg(x)*ctg(x)=1

sin2(x)+cos2(x)=1

Pentru unghiuri obtuze definim:

sin(x)=sin(180-x)

cos(x)= -cos(180-x)

tg(x)= -tg(180-x)

ctg(x)= -ctg180-x)
În plus: sin(0)=0, sin(90)=1.

Deoarece ipotenuza este mai mare decât cateta, obţinem că 0sin(x)1 şi, admiţând
extensia pentru unghiuri obtuze, -1cos(x)1. (Valorile negative ale funcţiei cos
indicând faptul că unghiul nu este ascuţit!). Dacă veţi obţine valori care nu „respectă”
aceste reguli, fie aţi greşit, fie triunghiul nu există!

Pentru câteva măsuri de unghiuri „speciale” este util să cunoaşteţi valorilor funcţiilor
trigonometrice ale acestora pentru a le putea determina atunci când aveţi valorile unei
funcţii.

Nu este necesar să „memoraţi” întregul tabel, dar ceva tot trebuie să ştiţi: definiţiile
funcţiilor trigonometrice şi relaţiile dintre ele. Pentru a cunoaşte toate aceste valori
(necesare nivelului gimnazial) este suficient să reţinem două triunghiuri: tr 30-60-90 şi tr
45-45-90.

Utilizând teorema 30-60-90, teorema lui Pitaogora , notând convenabil o anumită catetă,
găsim cele două triunghiuri esenţiale pentru reţinerea valorilor funcţiilor trigonometrice
ale unghiurilor de 30, 45, 60 grade şi, prin extensie, pentru suplementele lor.

Tabel cu valorile exacte ale funcţiilor


trigonometrice pentru câteva arce
(prin R(n) am notat rădăcina pătrată a numărului n)

x 00 300 450 600 900 1200 1350 1500 1800


sin(x) 0 1/2 R(2)/2 R(3)/2 1 R(3)/2 R(2)/2 1/2 0
cos(x) 1 R(3)/2 R(2)/2 1/2 0 -1/2 - - -1
R(2)/2 R(3)/2
tg(x) 0 R(3)/3 1 R(3) nedef -R(3) -1 - 0
R(3)/3
ctg(x) nedef R(3) 1 R(3)/3 0 - -1 -R(3) nedef
R(3)/3
Teoreme remarcabile
Teorema lui Pitagora generalizată: În orice triunghi, pătratul unei laturi este egal cu suma
pătratelor celorlalte două laturi minus dublul produsului dintre cele două laturi şi
cosinusul unghiului cuprins între ele.

BC2=AB2+AC2-2*AB*AC*cosA şi celelalte.

Consecinţă: cosA=( AB2+AC2- BC2)/2AB*AC.

Teorema sinusurilor: În orice triunghi, raportul dintre o latură şi sinusul unghiului


opus ei este acelaşi pentru toate cele trei laturi.

AC/sinB=AB/sinC=BC/sinA(=2R, unde R este raza cercului circumscris


triunghiului)

S-ar putea să vă placă și