Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICA

I. Date personale
1.Numele si prenumele ……………………………..
2.Locul si data naşterii ………. …………………….
3. Domiciliul ………………………………………..
4. Şcoala şi clasa in care învaţă ……………………..

II. Date familiale


1.Ocupaţia şi locul de munca al parinţilor
Tatal ……………………………………………..
Mama ……………………………………………

2. Structura si componenta familiei


a. Tipul familiei
[] normala
[] tatal (mama) decedat
[] parinţi desparţiţi
[] parinţi vitregi (unul , amandoi )
b. Fraţi (surori ) mai mici, mai mari

Nr Numele si Ocupaţia Vârsta


Crt prenumele
1.
2.
3.
4.
5.

Alte sitiuaţii …………………………………………………………….


Alte persoane ( rude ) apropiate in familie …………………………….

3. Atmosfera şi climatul educativ:


[] raporturi armonioase, de inţelegere între părinţi şi între părinţi şi copii:
[] raporturi punctate de conflicte mici si trecatoare:
[] dezacorduri puternice in familie , conflicte frecvente;
[] familie destramata sau pe cale de destramare.
4. Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului :
[] foarte precare [] la limită
[] acceptabile [] bune
[] foarte bune
5. Influenţe din afara familiei ( vecini, prieteni, colegi ):
[] reduse [] ample
[] frecvenţe [] întâmplătoare.

III. Dezvoltarea fizică si starea sănătăţii

1
1. Caracteristici ale dezvoltării fizice:

2. Îmbolnăviri:

…………………………………………………………………..
a) anterioare intrării în şcoală

…………………………………………………………………………….
b) pe parcursul şcolarităţii

…………………………………………………………………………….
3. Deficienţe, handicapuri ( senzoriale,motori )

……………………………………………………………………………..
4. Simptomatologii ale conduitei:
[] pozitivă, adecvată începerii şcolarităţii:
[] negativă, neadecvată începerii şcolarităţii.
5. Inserţia în fluxul solicitărilor şcolare:
a) caracteristici favorabile de integrare a copilului în activitatea şcolară

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
b) caracteristici nefavorabile de integrare a copilului în activitatea şcolară

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

I. Procesele cognitive şi stilul de muncă intelectuală


1. Caracteristici ale funcţiei senzorio-perceptive:
[] predomină modalitatea [] percepţie difuză, superficială a
vizuală de recepţie a informaţiei materialului de învăţare;
[] predomină modalitatea [] percepţie complexă(spirit de
auditivă de recepţie a informaţiei; observaţie).

1. Nivel de inteligenţă
Inteligenţă Inteligenţă bună Inteligenţă Inteligenţă Inteligenţă sub
foarte bună medie scăzută limită

2. Memoria :
F. bună Bună Medie Slabă F. slabă

3. Imaginaţia:
[]săracă; []reproductivă; []pentru activităţi tehnice
[]bogată []reproductiv-creativă []pentru activităţi literar
2
artistice

4. Limbajul:
- Vocabular - Exprimare uşoară - Vocabular - Vocabular foarte
bogat; şi corectă redus; sărac;
- Exprimare - Exprimare - Exprimare
frumoasă şi greoaie incorectă
corectă

5. Stilul de muncă:
a) Cum lucrează : c) Autonomie, creativitate:
[]sistematic, ritmic, organizat; []inventiv, cu manifestări de creativitate;
[]inegal, cu fluctuaţii în saluri; []manifestă uneori iniţiativă,
[]neglijent,copiază temele de independenţă;
la alţii, aşteaptă să i la facă []se conformează de regulă modelului,
părinţii; procedează rutinier;
[]mari lacune în cunoştinţe, []nesigur, dependent, fără iniţiativă;
rămâneri în urmă la învăţătură []alte catacteristici………………….
şi la alte activităţi; …………………………………..
[] alte menţiuni
………………………………
……………………………………..
b) Sârguinţa:
foarte De obicei Puţin Nesârgu-
sârguin- sârguin- sârguin- incios
cios cios cios

V Conduita elevului la lecţie şi în clasă


1. Conduita la lecţie: 2. Purtarea în general:
[]atent, participă activ, cu interes; []exemplară, ireproşabilă;
[]atenţia şi interesul inegale, fluctuante; []corectă, cuviincioasă, bună;
[]de obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat; []cu abteri comportamentale
[]prezent numai fizic, cu frecvente distrageri. relativ frecvente, dar nu grave
[]abateri comportamentale
grave, devianţă.
VI Conduita în grup, integrarea socială a elevului
1. Participarea la viaţa de grup: 2. Cum este văzut de colegi:
[]mai mult retras, rezervat, izolat, []bun coleg, sensibil, te înţelegi şi
puţin comunicativ; te împrieteneşti uşor cu el.
[]participă la activitatea de grup numai []bun coleg, săritor la nevoie,
dacă este solicitat; te poţi bizui pe el;
[]este în contact cu grupul, se integrează, []preocupat mai mult de sine,
dar preferă sarcinile executive; individualist, egoist.
[]caută activ contactul cu grupul, sociabil, 3. Colegii îl apreciază pentru:
comunicativ, stabileşte uşor relaţii, []rezultatele la învăţătură
vine cu idei şi propuneri []performanţele extraşcolare;
[]activ, sociabil, comunicativ,cu iniţiativă []pentru că este prietenos, apropiat.
3
bun organizator al grupului.

VII Trăsături de personalitate:


1. Temperamentul:
[]puernic exteriorizat, impulsiv, nestăpănit, inegal, iritabil, uneori agresiv, activ,
rezistent la solicitări, cu tendinţe de dominare a altora;
[]exteririzat, energic, vioi, mobil, echilibrat, uşor adaptabil, vorbăreţ, guraliv,
nestatornic;
[]calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător, mai greu adaptabil, rezistent la
solicitări repetitive;
[]hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur, anxios;
[]tip combinat.
2.Emotivitate:
[]foarte emotiv, excesiv de timid, emoţiile îi perturbă activitatea;
[]emotiv dar fără reacţii dezadaptative.
[]neemotiv, îndrăzneţ.
3.Dispoziţie afectivă predominantă:
[]vesel, optimist []mai mult trist, deprimat.
4. Însuşiri aptitudinale:
[]lucrează repede, rezolvă uşor şi corect sarcinile de învătare;
[]rezolvă corect dar consumă nmai mult timp şi investeşte mai multă energie;
[]lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp.
5. Trăsături de caracter în devenire:
a) atitudini faţă de muncă: [] pozitive [] negative
b)atitudini faţă de alţii: [] pozitive [] negative
c)atitudini faţă de sine: [] pozitive [] negative

S-ar putea să vă placă și