Sunteți pe pagina 1din 1

Preview lucrare de licenta Delincventa juvenila

Lucrare de licenta despre Delincventa juvenila


Cuprins

CAPITOLUL 1 - TEORII CRIMINOLOGICE, UTILIZATE ÎN ABORDAREA


DELINCVENTEI JUVENILE
1.1. Paradigma bioantropologica...........1
1.2. Paradigma psihologica................5
1.3. Paradigma sociologica................8

CAPITOLUL 2 - CONCEPTUL DE DELINCVENTA JUVENILA


2.1. Etimologia si definirea conceptului de delincventa juvenila..........19
2.2. Devianta, comportament deviant, control social, delincventa juvenila...............23
2.3. Etiologia delincventei juvenile...............32
2.3.1. Factori interni.............................33
2.3.1.1. Factori ereditari.........................33
2.3.1.2. Factori anatomofiziologici................33
2.3.1.3. Factori psihici...........................34
2.3.2. Factori externi.............................34
2.3.2.1. Factori sociali...........................35
2.3.2.2. Factori naturali..........................37

CAPITOLUL 3 - ROLUL COMUNICARII ÎN EDUCATIA FAMILIALA


3.1. Educatia în familie – factor hotarator în prevenirea delincventei juvenile..........38
3.2. Comunicarea în familie...............45
3.3. Carente ale educatiei si comunicarii în familie ce pot provoca delincventa
juvenila...........49
3.3.1. Divergenta metodelor educative si lipsa de autoritate a parintilor.................49
3.3.2. Atitudinea rece-indiferenta a parintilor................51
3.3.3. Atitudinea autocrata „tiranica” a parintilor............52
3.3.4. Atmosfera conflictuala si perturbarile climatului moral al familiei.............53
3.3.5. Dezorganizarea familiei............54

CAPITOLUL 4 - PROFILAXIA DELINCVENTEI JUVENILE..........56

STUDIU STATISTIC...............60
Concluzii......................77
BIBLIOGRAFIE...................82