Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE GEOGRAFIE

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA


IUNIE –IULIE 2009

«PROBLEME FUNDAMENTALE SI DE SPECIALITATE »


Specializarea : GEOGRAFIA TURISMULUI

SISTEM IN LICHIDARE

A. PROBLEME FUNDAMENTALE

• Continutul notiunilor geografice : zona, zonare, regiune, regionare, tip,


tipizare.
• Fluxurile radiative.Fronturile atmosferice si vanturile ca resurse si riscuri
pentru turism.
• Relieful creat de apele curgatoare (lunci, terase, vai).
• Distributia spatiala a populatiei. Mobilitatea spatiala a populatiei pe Glob
(miscarile migratorii propriu-zise, migratiile internationale, tipuri de
migranti, evolutia migratiilor internationale, migratiile din perioada
contemporana, migratia ilegala, consecintele migratiilor).
• Resursele energetice si valorificarea lor pe Glob: petrolul, gazele naturale,
carbunii.
• Relieful glaciar.
• Repartitia, densitatea si structura populatiei in Romania.
• Răspândirea şi tipologia aşezărilor urbane şi rurale în România;
• Caracterizarea complexa a unitatilor : Carpatii Orientali, Subcarpatii Getici,
Podisul Moldovei (Pod.Sucevei si Campia Moldovei), Campia de Vest.
• Analiza geografică complexă a unor ţări si regiuni: Europa Vestică (Marea
Britanie); Europa Nordică ( Suedia, Norvegia), Europa Sudică ( Italia,
Spania); .

B. PROBLEME DE SPECIALITATE

• Potentialul turistic al zonelor : Maramures, Oltul Superior, Muresul


Superior si al Masivelor muntoase din Carpatii Meridionali.
• Organizarea spatiului turistic (montan de dominanta « alba » )si a
spatiului verde urban
• Piata turistica (particularitatile si structura pietei, cererea si oferta
turistica, particularitatile consumului)
• Baza tehnico-materiala a turismului si serviciile turistice (caracteristici,
structura, criterii de clasificare, tipologie).
• Organizarea activitatilor turistice in ariile protejate naturale
• Turismul rural : concepte, motivaţii, caracteristici, obiective strategice şi
principii

BIBLIOGRAFIE

• Bran Florina, Dinu M, Simon Tamara, 1997, Turismul rural. Modelul


european, Ed. Economica, Bucuresti, pg.27-70,85-102,107-118.
• Candea Melinda, Bran Florina,2001, Spatiul geografic romanesc,
Amenajare, organizare, dezvoltare durabila, Ed. Economica, Bucuresti, pg.
259-291
• Catanoiu I, Teodorescu N, 1997, Comportamentul Consumatorului, Ed.
Economica, pg.12-25
• Ciulache St., 2002, Meteorologie si climatologie, EUB, Bucuresti, pg.102-
127,254-261
• Ciulache St., Ionac N., 1995, Fenomene atmosferice de risc, Ed.Stiintifica
• Candea M., Erdeli G., Simon T., Pepetenatu D., 2003, Potentialul
turistic al Romaniei si amenajarea turistica a spatiului, Ed. Universitatii,
Bucuresti
• Cândea M., Simon T., Tătaru A., 2007, Spaţiul rural, turism rural şi
agroturism, Ed. Transversal, Bucureşti
• Cucu V., 2000, Geografia asezarilor rurale, Edit. Domino, Targoviste
• Cucu V., 2001, Geografia orasului, Ed. Fundatiei Culturale
‘D.Bolintineanu’, Bucuresti, pg.39-78,124-148,204-213
• Cucu V., 2002, Geografia umana si economica a Romaniei, Ed.
Transversal, pg.102-115,122-136,182-192,202-211,225-230.
• Erdeli G., Cucu V., 2006, Romania. Populatie, asezari umane,
economie, Edit. Transversal, Bucuresti
• Erdeli G.,Braghina C., Frasineanu D., 2000, Geografie economica
mondiala, Ed. Fundatiei ‘Romania de maine’, Bucuresti, pg.72-100,
117-142.
• Erdeli G., Dumitrache Liliana, 2002, Geografia populatiei, Ed. Corint,
pg.45-68, 115-156.
• Grecu Florina (2006), Hazarde şi riscuri naturale, Editura Universitară,
Bucureşti
• Glavan V., 2000, Regiuni turistice ale globului, Ed. Economica,
Bucuresti, pg.13-69.
• Glavan V., 2000, Resurse turistice pe Terra, Ed. Economica, pg.13-99.
• Ielenicz M., 1999, Dealurile si podisurile Romaniei, Ed.
Fundatiei’Romania de Maine’, pg.33-74
• Ielenicz M., 2000, Geografie generala, Ed. Fundatiei ‘Romania de
Maine’, pg.227-236
• Ielenicz M., 2004, Geomorfologie, Edit Universitară, Bucureşti.
• Ionescu I., 2000, Turismul- fenomen social-economic si cultural,
Ed.Oscar Print, Bucuresti,pg.71-80.
• Marin I., Marin M., 2005, Geografia Regională-Europa, Ed. II Ed.
Universitară, pg.53-61 ; pg.77-92.
• Marin I., Marin M., 2003, America de Nord-Canada, SUA, Mexic-geografie
fizică, umană şi economică, Ed. Universităţii Bucureşti, pg. 71-76 ; pg.
139-152 ; pg. 268-283.
• Marin I. (coordonator), 2004, Geografie regională-America de Sud, Ed.
Universitară, pg.141-166.
• Marin I., Costache N., Nicolae I, 1996, Asia, geografia ţărilor, Ed.
Universităţii Bucureşti, pg. 161-173.
• Oscar Snak, Baron P., Neacsu N., 2001, Economia turismului, Ed. Expert,
pag. 147-183, 193-199, 320-356, 480-515.
• Pisota I., Liliana Zaharia, 2001, Hidrologie, EUB, Bucuresti, pg. 98-114.
• xxx 1984, Geografia Romaniei, vol.II, Geografie umana si economica, Ed.
Academiei, Bucuresti, pg. 74-79, 82-90, 149-170, 173-198, 477-489.
• xxx 1987, Geografia Romaniei, vol. III, Carpatii Romanesti si Depresiunea
Transilvaniei, Ed. Academiei, Bucuresti, pg. 46-233.
• xxx 1992, Geografia Romaniei, vol. IV, Regiunile pericarpatice Dealurile si
Campia Banatului si Crisanei, Podisul Mehedinti, Subcarpatii, Piemontul
Getic, Podisul Moldovei, Ed. Academiei, pg. 90-160, 179-345, 421-559.
• Ioan Ianos, 2000, Jean – Baptiste Huneanu – Teoria sistemelor de asezari
umane, Ed. Tehnica, pg. 83-94, 112-123.
• Pacurar A.Al., 1999, Geografia turismului international, Presa Universitara
clujeana, Cluj-Napoca, pg.78-82.
• Popescu I.M., 1966, Istoria si sociologia religiilor, Crestinismul, Ed.
Fundatiei ‘ Romania de Maine », Bucuresti, pg.211-224.
• Tigu Gabriela, 2001, Turismul montan, Ed. Uranus, Bucuresti, pg.68-87,
92-115, 138-140.
• Primack R. Si colab.(2002), Conservarea diversitatii biologice, Ed. Tehnica,
Bucuresti