Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrarea de laborator nr.

1
Tema: Studiul diodelor semiconductoare şi a schemelor în baza lor.
Scopul lucrării: Familiarizarea cu metodele de ridicare a caracteristicilor volt-
amperice(CVA) pentru diverse diode semicoductoare , ridicarea parametrilor de bază a diodelor
şi schemelor cu utilizarea lor.
Aparate şi materiale: Generator funcţional, multimetru, osciloscop sursă de tensiune
curent continuu, rezistoare, diodă semiconductoare.

Mersul lucrării:

Lansaţi programul emulator ELECTRONICS WORKBENCH.

Experienţa 1. Măsurarea tensiunii şi calcularea curentului care circula


prin diodă la polarizare directă şi indirectă.

Construiţi figura 1

Figura 1. Polarizarea directă o diodei semiconductoare.

Tastaţi pentru ca prin circuit să curgă curentul.


Măsurăm tensiunea la polarizare directă Udir, şi calculăm conform relaţiei 1.1 curentul la
polarizare directă.
E − U dir
I dir = (1.1)
R
Tensiunea la polarizare directă este Udir= curentul este Idir=
Construiţi figura 2

Figura 2. Polarizarea indirectă o diodei semiconductoare.

Tastaţi pentru ca prin circuit să curgă curentul.


Măsurăm tensiunea la polarizare indirectă Uind, şi calculăm conform relaţiei 1.2 curentul la
polarizare indirectă.
E − U ind
I ind = (1.2)
R
Tensiunea la polarizare indirectă este Uind= curentul este Iind=

Experienţa 2. Măsurarea curentului care circula prin diodă la polarizare


directă şi indirectă.

Construiţi figura 3

Figura 3. Polarizarea directă o diodei semiconductoare.

Tastaţi pentru ca prin circuit să curgă curentul.


Măsuram curentul la polarizare directă Idir= .
Construiţi figura 4

Figura 4. Polarizarea indirectă o diodei semiconductoare.

Tastaţi pentru ca prin circuit să curgă curentul.


Măsuram curentul la polarizare indirectă Iind= .

Experienţa 3. Măsurarea rezistenţei statice a diodei la polarizare directă


şi indirectă.

Construiţi figura 5

Figura 5. Polarizarea directă o diodei semiconductoare.

Tastaţi pentru ca prin circuit să curgă curentul.


Măsuram rezistenţa statică a diodei la polarizare directă Rst dir= .

Construiţi figura 6

Figura 6. Polarizarea indirectă o diodei semiconductoare.


Tastaţi pentru ca prin circuit să curgă curentul.
Măsuram rezistenţa statică a diodei la polarizare indirectă Rst ind =.

Experienţa 4. Măsurarea tensiunii şi curentului la polarizare directă şi


indirectă pentru trasarea CVA a diodei .

Construiţi figura 7

Figura 7. Polarizarea directă o diodei semiconductoare.

Tastaţi pentru ca prin circuit să curgă curentul.


Valorile tensiunii de intrare le luăm din tabelul 1.1 prezentat mai jos şi tot în el
întroducem datele măsurate experimental.

Tabelul 1.1 Datele măsurate pentru ramura directă a CVA


E,V Udir , mV Idir , mA
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

Construiţi figura 8

Figura 8. Polarizarea indirectă o diodei semiconductoare.


Tastaţi pentru ca prin circuit să curgă curentul.
Valorile tensiunii de intrare le luăm din tabelul 1.2 prezentat mai jos şi tot în el
întroducem datele măsurate experimental.

Tabelul 1.2 Datele măsurate pentru ramura indirectă a CVA


E,V Uind , V Iind , mA
0
5
10
15
20
25
30
35
40

Conform datelor obţinute experimental construim CVA a diodei analizate ţinînd cont de
faptul că ramura directă a CVA este în cadranul I a sistemului de coordonate , iar ramura
indirectă în cadranul III.

Experienţa 5.Obţinerea CVA a diodei pe ecranul osciloscopului.

Construiţi figura 9

Figura 9. Instalaţia experimentală de ridicare a CVA de pe ecranul osciloscopului.

Tastaţi pentru ca prin circuit să curgă curentul.


Salvaţi în lucrare caracteristica obţinută pe ecranul osciloscopului şi masuraţi tensiunea
de curbură Ucurb=.
Figura 10. Caracteristica pe ecranul osciloscopului.

Concluzie :

Întrebări de control.

1. Daţi noţiunea de semiconductor?


2. De explicat procesul electroconductibilităţii golurilor şi electronilor?
3. Daţi definiţia timpului de viaţă a purtătorilor de sarcină?
4. Ce reprezintă juncţiunea p-n?
5. Cîte modificaţii de joncţiuni p-n cunoaşteţi?
6. Daţi definiţia proceselor de injecţie şi extracţie ale purtătorilor de de sarcină?
7. Explicaţi procedura de polarizare directă a joncţiunii p-n?
8. Explicaţi procedura de polarizare indirectă a joncţiunii p-n?
9. Scrieţi ecuaţia statică a caracteristicii volt-amperice pentru dioda ideală?
10. Cum sa luăm în considerare procesele generare-recombinare în volumul sarcinii spaţiale?
11. Cum depinde curentul indirect al juncţiunii p-n de temperatură? Explicaţi această
dependenţă.
12. Explicaţi diferenţa dintre CVA ideală şi cea reală pentru diodele semiconductoare?
13. Cîte mecanisme de spargere(străpungere) a juncţiunii p-n cunoaşteţi? Explicaţi sensul
fizic al spargerii electrice şi termice.
14. Cum alegem punctul de funcţionare al diodei semiconductoare în circuitele electronice?
15. Trasarea dreptei de sarcină pentru dioda semiconductoare.
Datele iniţiale pentru efectuarea lucrării de laborator conform variantelor

Var R,Ώ E,V Tipul Diodei


1 75 8 D1N4003GP
2 125 16 D1N4001GP
3 100 10 D1N4004GP
4 150 14 D1N4002GP
5 175 12 D1N4005GP
6 100 10 D1N4007GP
7 125 8 D1N4006GP
8 75 16 D1N4001GP
9 175 12 D1N4004GP
10 150 14 D1N4002GP
11 75 16 D1N4006GP
12 125 10 D1N4007GP
13 150 12 D1N4003GP
14 175 8 D1N4005GP
15 100 14 D1N4001GP
16 125 16 D1N4003GP
17 75 10 D1N4002GP