Sunteți pe pagina 1din 3

Prezentarea interfe]ei Java API

API = Application Pogramming Interface - interfa]a de


programare a aplica]iilor
Pachetele API con]in clase [i interfe]e pentru construirea
aplica]iilor [i miniaplica]iilor.

Structura pacchetelor API


Pachetele Java sunt formate din biblioteci de clase. Java
con]ine urm\toarele pachete :
java.lang
java.applet
java.io
java.net
java.awt
java.awt.image
java.awt.peer
java.util
A[a cum am v\zut pachetele sunt importate în codul
programelor prin comanda import. Exemplu: import
java.awt.*;

java.lang
• este importat automat la compilare în fiecare clas\
• con]ine clasele care definesc elementele fundamentale ale
limbajului Java
• Exemple:

Numele Descriere
clasei
Object Superclas\ abstract\ pt. toate celelalte tipuri de
clase
Process Bibliotec\ pt. metodele de control ale proceselor
Thread Superclas\ pt. toate obiectele [i metodele firelor
de execu]ie
String Superclas\ pt. toate obiectele de tip [ir de
caractere
Number Superclas\ abstract\ pt. toate tipurile de
numere
Boolean, Character, Double, Float, Integer, Long, etc.
java.util
• biblioteca de obiecte pentru utilitare sistem
• Exemple :
Date : bibliotec\ pt. date calendaristice
Random : bibliotec\ pt. manipularea numerelor
aleatoare

java.io
• biblioteca pentru obiecte folosite în cadrul opera]iilor de
intrare/ie[ire
• con]ine [i interfe]ele pentru fluxuri [i fi[iere

java.net
• con]ine rutine care interac]ioneaz\ cu protocoalele de
re]ea
• obiectele din aceast\ bibliotec\ pot interac]iona cu
protocoale precum sockets, Telnet, FTP, HTTP, NNTP
java.awt
• bibliotecile AWT cuprind p\r]ile de interfa]\ grafic\ cu
utilizatorul (GUI) ale limbajului Java, inclusiv obiecte
precum casete de daialog, butoane, chenare, meniuri,
etc.
• Exemple : Button, CheckBox, Dialog, FileDialog, Image,
Window, etc.
java.awt.image
• este un subpachet al pachetului java.awt
• clasele con]inute aici trateaz\ imaginea de pe ecran ca un
întreg, f\r\ a lua în considerare elementele grafice în
mod individual
java.awt.peer
• cuprinde numai interfe]e
• este folosit pentru a asigura ferestrelor elemente grafice
dependente de platform\
java.applet
• este folosit pentru controlul stucturii [i folosirii
miniaplica]iiolor
• con]ine o clas\ specific\ miniaplica]iilor - Applet [i câteva
interfe]e
• clasa Applet con]ine metodele init, start, stop, destroy

Interfa]\ Folosire
AppletCont {ablon folosit pentru ob]inerea informa]iilor
ext despre mediul unei miniaplica]ii
AppletStub {ablon folosit pentru implementarea unui
program de vizualizare a miniaplica]iilor
AudioClip {ablon pentru implementarea obiectelor audio