Sunteți pe pagina 1din 34

p pp   
  p 

|
2 


‡ Evoluţia tehnicii de calcul şi a informaticii.


‡ Societatea informaţională. Tendinţe în
informatizarea societăţii.
‡ Date, informaţii, cunoştinţe.
‡ Sistem informaţional şi sistem informatic.
‡ Clasificarea sistemelor de calcul.

@
÷   
 

Etape:
1. Etapa dispozitivelor mecanice
2. Etapa calculatoarelor electronice

u
| ÷ 
   

    

‡ cuprinde toate încercările şi succesele


cunoscute de peste cinci mii de ani, începând
cu ABACUL şi culminând cu maşina
statisticianului american Hollerit (1890).
‡ 1896-Tabulating Machine Company * IBM

º
@ ÷     

‡ Generaţia întâi (1946 - 1955)


X primul calculator electronic ENIAC (Electronic
Numerical Integrator and Computer)
Caracteristici:
‡ au ca elemente constructive de bază tuburile electronice;
‡ introducerea datelor de pe cartele sau benzi perforate;
‡ programarea în cod maşină bit cu bit;
‡ viteza de calcul şi capacitatea de stocare a datelor limitate;
‡ necesitau condiţii speciale de instalare şi funcţionare;
‡ consum mare de energie. A
@ ÷     
‡ Generaţia a doua (1956 - 1963)
X marcată de apariţia tranzistorului
Caracteristici:
‡ utilizează tranzistorul în locul tuburilor electronice;
‡ utilizează primele limbaje de programare evoluate
(COBOL, FORTRAN);
‡ cresc performanţele privind viteza de calcul şi capacitatea
de stocare a datelor;
‡ se reduc ca gabarit, necesită consum mai mic de energie;
‡ mai uşor de întreţinut şi exploatat.
 
@ ÷     
‡ Generaţia a treia (după 1964)
X marcată de apariţia circuitelor integrate
Caracteristici:
‡ creşte considerabil viteza de calcul şi capacitatea de stocare a
datelor;
‡ utilizează o gamă extinsă de limbaje de programare evoluate
şi echipamente periferice;
‡ timpul de acces la memorie se reduce;
‡ condiţiile de instalare, funcţionare şi exploatare se simplifică,
permiţând extinderea teleprelucrării;
]
‡ fiabilitate sporită şi cost redus.
@ ÷     
‡ Generaţia a patra (după 1970)
X utilizează circuite integrate pe scară medie (MSI) şi mare
(LSI)
Caracteristici:
‡ creşte viteza de calcul (la milioane de operaţii pe secundă) şi
capacitatea de stocare a datelor;
‡ are loc o revoluţionare a informaticii în sensul distribuirii către
utilizatori;
‡ apar şi se răspândesc calculatoarele personale;
‡ se dezvoltă reţele de calculatoare, baze de date, teleinformatica.

D
@ ÷     
‡ Generaţia a cincea (din 1990)
X dezvoltare cu preponderenţă a software-ului
Caracteristici:
‡ microprocesorul - element constructiv de bază, care conduce la
creşterea gradului de inteligenţă şi a vitezei de lucru;
‡ realizarea unor structuri hard deschise, pentru programe software
non-proprietar;
‡ trecerea la informatica inteligenţei artificiale şi a sistemelor
expert;
‡ realizarea unor calculatoare multimedia de înaltă performanţă,
cu posibilitatea de recunoaştere a vocii şi a imaginii.
[
÷   
 

‡ Societatea informatică (anii 70)


‡ Societatea informaţională (sf. sec XX)
‡ Societatea cunoaşterii (începutul sec XXI)
‡ Societatea conştiinţei

|
u    

Societatea informaţională ± societatea


dependentă de o informaţie electronică
foarte complexă şi de reţele de comunicaţie.

||
u    

Societatea informaţională este societatea bazată pe


Internet; globalizarea este o consecinţă a
Internetului * societatea informaţională este o
societate globală. ë 


  
ÕGlobalizarea se referă la toate acele procese prin care
popoarele lumii sunt încorporate într-o singură societate
mondială, societatea globală´ (Martin Albrow, 1990).

|@
2    
 

|u
  

Õ     


 
     , considerată
ca suport al cunoştinţelor umane şi al
comunicărilor în domeniile tehnicii,
economice şi sociale Õ

(Academia Franceză - 1966)


?  

Activităţile legate de proiectarea şi


exploatarea sistemelor de prelucrare
automată a informaţiilor, în scopul
creşterii eficienţei activităţilor umane.

|A
   

‡       


      
      
    

‡     


 
     

 
 

   

‡    
  

  
  
  
 
 
 


    
! "


‡   
   
  
|]
Orocesarea electronică a datelor

2  
  

u
 

u
 
   
   # 

Schema de principiu a unui sistem


Schema de

|[
u
  

u
   
   
     

     
 
Componente:
-sistemul decizional
-sistemul operaţional
Schema de
-sistemul informaţional
@
Schema de principiu a unui sistem economic
obiective raportări
informaţii
u
 
 


decizii
* *

u

 


 
 
 


* informaţii *
u
 
 
 resurse
bunuri,
servicii
u
   

Cuprinde:
‡ 
  $   
  
‡       
    necesare sistemului
de conducere şi decizie.

@@
u
  

‡   

   

‡  
 %
‡  
‡  
‡ 

‡
 

      

@u
u 

   

  %

‡    

   
‡   

  

u
   
      
  


   @º
u
  

‡
  $  & 

&    
    

  

@A
u 

  u2
u2
 
     
  
‡  
 &

‡   
   
 &

‡ 
     
 
& @ 
2
 

   

‡ 

‡  

@]
După funcţii

‡    %


    
  

‡     


 %
  
@D
După funcţii

‡    


 %
 
  

‡   

    %
    
  
  
@[
După performanţe
‡ 2 %
    
   
  ' 

* Tipuri: supercalculatoare
 calculatoare mainframe
 minicalculatoare
 microcalculatoare (OC)

u
După performanţe

 Supercalculatoarele
- sunt calculatoare complexe, proiectate pentru
calcul paralel
- pot executa peste 1 milion de instrucţiuni pe
secundă
- au mii de procesoare
- utilizate în reactoare nucleare, proiectarea
aeronavelor, seismologie, domeniul militar.

u|
După performanţe

 Calculatoare mainframe
- sunt calculatoare foarte puternice
- viteză de prelucrare şi capacitate de memorare
mare
- pot executa mai multe operaţii simultan
(multitasking) şi deservesc mai multi utilizatori
(multiuser)
- necesită încăperi climatizate
- utilizate în organizaţii mari.
u@
După performanţe

 Minicalculatoare
- versiuni mai mici ale calculatoarelor
mainframe
- permit acces simultan pentru un număr mai
mic de utilizatori
- au capacitate de stocare mare
- sistem de intrare / ieşire foarte dezvoltat în
sensul utilizării în reţea

uu
După performanţe

 Microcalculatoare (OC)
- destinate utilizatorului obişnuit, în orice
domeniu
- variante: desktop, laptop, Oalm OC.