Dan POPESCU (coordonator) Marie Paul DOLLÉ Stanislas d’EYRAMES Iulia CHIVU

COMUNICARE ŞI NEGOCIERE

ÎN AFACERI

Dan POPESCU (coordonator) Marie-Paul DOLLÉ Stanislas d’EYRAMES Iulia CHIVU

COMUNICARE ŞI NEGOCIERE ÎN AFACERI

Redactor: prof.univ.dr. Dinu MARIN Coperta: Adriana Popescu

Revizie: Vasilica Dumitraşcu Tehnoredactare computerizată: Dan POPESCU, Iulia CHIVU

I.S.B.N. : © Editura Economică, 2001

EDITURA ECONOMICĂ 78101, BUCUREŞTI, sector 1, Calea Griviţei nr. 21, etaj VII-VIII, Tel/Fax: 312.97.17, 312.22.48, 650.73.45, 650.78.20, 659.48.34. Comenzi la tel/fax: 650.79.20

tuturor celor care au încurajat şi susţinut proiectele TEMPUS .

..........3 Stabilirea obiectivelor ............139 5.....2 Etapele unei negocieri ...................1 Vânzarea unui produs sau serviciu.......7 Adaptabilitatea – rezultantă a reuşitei aplicării programării neurolingvistice 6....141 6.........141 6......43 3.......80 6.................1 Pluralitatea strategiilor de comunicare .......................141 6.........16 1.........117 4........................33 2........43 2............între demers şi strategie .5 Gestionarea conflictelor prin intermediul programării neurolingvistice...........2 Derularea proiectului unei afaceri la client .................8 Limbajul nonverbal şi unele semnificaţii ale acestuia................2 Comportamentul în faţa unui grup ......................................................................................................6 Alte aplicaţii profesionale ale programării neurolingvistice...... 80 7....................................80 6.......................................1 Consideraţii generale asupra negocierilor ...................................129 4..........131 4..........................................33 3................... ...3 “Ghidul” pregătirii vizitei la client ...43 3..........4 Utilizarea propriului potenţial în relaţiile interpersonale........................ la societatea de comunicare .............................3......1 Noţiune şi obiective.................................................. stările de spirit............6.........35 Partea a II-a: NEGOCIEREA ..........211 5..... 79 7....................1 Consideraţii privind aplicarea programării neurolingvistice în afaceri ......4 Principii de comunicare în cadrul organizaţiei ....1 Cum se conduce vizita la client ?...........139 5.......2 Alegerea comportamentului...........................................3 Stările de spirit şi rezolvarea problemelor... 92 141 CAPITOLUL VII: Utilizarea analizei tranzacţionale în negocieri ............................3 Elaborarea planului de comunicare al unei organizaţii ......................2 Conducerea şedinţelor sau a reuniunilor...........................................121 4.....................1 Tipologia clienţilor în afaceri .................................3 Comunicarea globală ................... ......................................................................221 CAPITOLUL VI: Aplicaţii ale programării neurolingvistice în negocieri 221 6............3 Principii şi reguli pentru a reuşi într-o negociere ......2 Sistemele de reprezentare utilizate de programarea neurolingvistică......................................2 Elemente care pot fi avute în vedere la stabilirea strategiei de comunicare a organizaţiei ...................117 4..........132 CAPITOLUL V: Negocierea: caracteristici şi etape .1 Arealul de acţiune al comunicării globale.............43 CAPITOLUL IV: Clientul în afaceri ......231 7......6........3.........2 Apariţia unui nou concept de comunicare .......141 6...................................2 O nouă profesie: specialistul în comunicare globală ...CUPRINS Partea I: COMUNICAREA 11 11 CAPITOLUL I: Demersul comunicării globale CAPITOLUL II: Comunicarea globală – o nouă profesie 1.....................11 1.........141 6...................221 ..................1 De la societatea de consum.........43 3.141 6.............................................21 33 CAPITOLUL III: Strategia de comunicare .......

.................1 Mecanisme de automanipulare.......8..........................................2 Întrebările.....180 9..................................... 123 7.........165 8.....151 CAPITOLUL VIII: Arta de a reuşi .................................................................1 Cadrul conceptual şi mediul ambiental al reuşitei ........186 CAPITOLUL X: Redactarea scrisorii de motivaţie...........2 Rubricile unui CV câştigător..........................................9 Mecanisme de influenţare în relaţiile interpersonale.... 129 7.........................................................221 10..............4 Organizarea sistemului reuşitei în afaceri .1 Cele 10 reguli de aur ale unui CV câştigător............................... 124 7..............1 Ascultarea...8........... 116 7...........8.................................................... 132 7.......9...........231 11.4 Controlul stărilor de spirit........................................................1 Regulile redactării scrisorii de motivaţie............................................232 11........................................................2 Mecanisme de manipulare a interlocutorului................................. 126 7.......2 Asigurarea că nici un detaliu al „jocului“ nu a fost uitat..................................3 Strategiile mentale ale reuşitei ...... 100 7......2 Cum să fim cei mai buni la interviu............3 Relansările..................2 Potenţialul psihologic al învingătorului ...........224 CAPITOLUL XI: Prezentarea la interviul pentru angajare............................233 11....9...236 11............179 9......288 .................................8 Tehnicile de comunicare şi practica analizei tranzacţionale.........................239 BIBLIOGRAFIE........................................221 10.........3 Comportamentele autorestrictive: miniscenariile.........................................................................1......... 137 7..........................178 8.......................1 Pregătirea pentru interviu............................1...... 132 7................. 98 7....6 Tranzacţiile comunicative...........170 8.165 8......................1 Elaborarea grilei de (autoevaluare. jocurile.9.........................................188 CAPITOLUL IX: Redactarea propriului CURRICULUM VITAE............... 96 7...................................................7 Rolul individului în relaţiile cu mediul social...............5 “Contaminarea“ stărilor de spirit.........7....................2 Conţinutul unei scrisori de motivaţie......143 PARTEA a III-a : ARTA DE A REUŞI SĂ GĂSIM O SLUJBĂ BUNĂ...........

la societatea de comunicare2 Demersul comunicării globale nu poate fi disociat de o succintă caracterizare a întreprinderii precedentelor trei decenii. . P. cu C. pe abundenţă. mai ales din perspectiva strategiei acesteia. Weil – La Communication Oblige !. Paris.CAPITOLUL I : DEMERSUL COMUNICĂRII GLOBALE Specialiştii1 sunt unanimi în a sublinia că plasarea comunicării globale în “vârful” evoluţiei pieţelor.bazat. Modalităţile de a fi şi de a trăi cunoşteau rapide transformări. adeseori exclusiv.La Communication Globale. Regouby . cât şi. proces care a cunoscut. Transformarea societăţii în sensul trecerii acesteia. 1992. adeseori. producţia şi puterea de cumpărare au sporit cu regularitate. cât şi deosebit de complex. practice. prin ambalaje care de care mai tentante şi atrăgătoare. Paris. a “invadat”. aproape exclusiv. Producţia răspundea valorilor primare de echipamente şi de consum. În universul concurenţial. trei mari etape. atât teoretice. Astfel. preocuparea predominantă a societăţii o constituia consumul. În acest interval de timp. 1. noi produse. fabricanţii lansau. O dată descoperită o piaţă potenţială. Extrem de dinamic. rapid. 1990 2 cf. şi Europa (occidentală). Les Éditions d’Organisation. minimalizate sau chiar trecute cu vederea. imediat.1 De la societatea de consum. în timp ce ierarhia codurilor valorice 1 C. modul de viaţă american . Astfel. în timp ce produsul naţional brut “rima” cu fericirea şi bunăstarea. perioada anilor ’60 a constituit o veritabilă epocă a celebrei “societăţii de consum”. Reuşita socială era indisolubil legată de creşterea cantitativă a consumului. Pentru beneficiari. mai ales. produsele se diferenţiau prin performanţe şi/sau. cit. Les Editions d’Organisation. în ultimele trei decenii. doi factori au devenit determinanţi pentru viabilitatea întreprinderilor: formarea unor “tehno-structuri” din ce în ce mai puternice. în evoluţia sa. după cum urmează: • Anii ’60: o societate centrată asupra valorilor de consum Întreprinderile anilor ’60 s-au încadrat în “epoca creşterii susţinute”. s-a realizat prin mari eforturi. concentrate în a doua jumătate a secolului trecut. apariţia şi dezvoltarea marii distribuţii a produselor. tot mai preganante. fapt ce a determinat ca erorile de politică şi conducere a întreprinderilor să fie. la valori bazate pe comunicare este un proces at6t de durată. adeseori bazându-se pe “artificii” ce răspundeau unor nevoi secundare sau superflue. Regouby – op.

Totul a avut. atât în demeniul producţiei. sub cele mai diverse forme de exprimare: “libertatea" şi “cultura” propriului corp. încrederea “oarbă” nu lăsa semne vizibile asupra incompetenţei în domeniu etc. cea a femeii. Dacă nu. În acest sens. 3 C.depindea de accesul la bunurile cele mai costisitoare. fiecare mentalitate genera un sistem de “valori-referinţă”. “Şocul petrolier” (1973) şi criza economică mondială (1975) au generat o “repliere de sine”.. şoc resimţit din plin în luna mai a anului 1968. “explozia libertăţilor câştigate” s-a concretizat. începând cu a doua jumătate a anului 1968. … Modelul social era personificat. a constituit punctul de “plecare” pentru repunerea în cauză a logicii producţiei şi consumului. pe planul “carierei promiţătoare”. astfel încât publicitatea juca un rol motor pentru consumul de masă. în multe ţări (îndeosebi europene). Saturarea cantitativă a unei societăţi centrate în mod esenţial pe lumea raţională a “bunurilor” a condus la apariţia nevoii de utopie şi de visare … • Anii ’70: o societate centrată pe valorile de liberalizare Şocul “exploziilor de liberalism”. publicitatea susţinea activ şi dinamiza concurenţa. Deşi publicitatea era suficient de des contestată şi chiar pusă sub “semnul îndoielii”. Această criză a sistemului industrial avea să-şi cunoască punctele de maximă amploare în intervalul anilor 1973 (“şocul petrolier”) şi 1975 (criza economiei mondiale). facilitându-i o rapidă dezvoltare. dacă dispuneai de x zile. Practic. în primăvara anului 1968. prioritar. sistem “declinat” în funcţie de sensibilitatea fiecărui “sociostil”3. precum şi dinamicii lor evolutive. totul a fost contestat. o limită. 31 . În consecinţă.op. p. Regouby . îmbrăcămintea “destructurată”. domeniu pentru care contextul socio-economic era extrem de favorizant. de “tânărul cadru dinamic”. cea culturală etc. Practic. Iar aceasta avea să fie relevată de bine cunoscutele “explozii de liberalism” declanşate. capabil să se “bată” cu ardoare pentru propria-i reuşită. cât şi în cel al consumului. într-o serie de libertăţi. narcisismul etc. z haine din blană etc. respectiv cea a elementelor componente ale unui limbaj ce definea un "areal" relativ omogen de mentalitate şi comportament în termeni de stil de viaţă. gimnastica şi dansul aerobic.. nu erau contestaţi de consumatori. cum au fost cea sexuală. y maşini. Cu certitudine. cel mai important mijloc l-a constituit analiza pe baza “obiectelor-semn”. cit. Tot în această perioadă au apărut şi primii profesionişti în comunicare. însă. după cum pentru fabricanţi era vital să îşi informeze consumatorii despre “nevoile şi enormele lor realizări cotidiene”. Din punctul de vedere al consumatorului anilor ’70. Agenţii publicitari trăiau o “vârstă de aur”: nu erau închistaţi de reglementări în domeniu. Fenomenul era interactiv. adaptate noilor condiţii şi comportamente sociale. având drept consecinţă dezvoltarea individualismului. ei erau profesionişti doar în publicitate. iar singurele “raporturi de forţă” care începeau să apară se manifestau în domeniul concurenţei între producători şi în cel al relaţiilor existente între fabricanţi şi distribuitori. către finele deceniului al şaptelea au apărut mijloace evoluate de analiză a mentalităţii consumatorilor. aveai un “standing” elevat. dar şi realistă. Astfel. “de clasă”. o tendinţă defensivă.

colectivităţile locale etc. cât şi internaţional. agenţiile de marketing direct şi/sau de relaţii publice au început. telematicii şi biroticii. profesioniştii în comunicare au fost constrânşi să se adapteze “universului” în general dificil creat în şi ca urmare a perioadei de criză economică. Brusc. au fost de natură să genereze nu numai profunde transformări cu caracter socioeconomic. cu rezultate concrete şi imediate. trecerea de la “comunicarea generală” la cea bazată pe tehnologii din ce în ce mai sofisticate şi mai costisitoare. cât şi pe cele de marketing. anii '80 au rămas “marcaţi” de şi prin puternica accelerare a concentrării acesteia atât pe plan naţional. “Exploziile” audiovizualului. concretizate în noi şi noi constrângeri: ecologia. din ce în ce mai complexe. Publicitatea şi importanţa acesteia nu au mai fost deloc contestate. Drept consecinţă. reclama publicitară s-a adaptat flexibil modificării intervenite în raportul de forţe dintre producători şi agenţii publicitari şi. să se dezvolte considerabil. în scopul de a “marca”. prioritar. bunăstarea socială. . Drept consecinţă. Mai mult.’79. adaptat şi perfecţionat dinamic tehnicile de lucru. O dată cu trecerea timpului. Agenţii publicitari şi-au ameliorat. din anii ’78 . ci şi depăşirea perioadei de criză şi “boom-ul” comunicării. p. administraţiile. etc. informarea clară şi cât mai completă a consumatorului. “conexate” atât la noile procese ale “mondializării” şi “internaţionalizării” pieţelor4. Investiţiile publicitare au cunoscut creşteri valorice semnificative. au fost “atacate” noi şi noi domenii. înainte de orice. ca: • mondializarea rapidă a produselor şi a schimburilor (fapt care a implicat punerea la punct a unor structuri de comunicare capabile să răspundă noului context. mare parte din ele fiind orientate către “out media”. “înghiţind” orice mică agenţie şi/sau birou incapabile să reziste noii dinamici (adeseori aberante) a stilului de consum. 4 idem. întreprinderile au devenit conştiente de faptul că era imperios necesar să îşi integreze o multitudine de limite ale creşterii economice. într-un mediu ambiental concurenţial din ce în ce mai complex şi dinamic. noilor cerinţe). cât şi la schimburile din ce în ce mai rapide şi performante de informaţii. mentalitatea acestuia). • • intensificarea concurenţei pe toate pieţele. durabilitatea produsului. spiritul consumatorului (în mod deosebit. ca: politicul. acestea fiind adaptate “bulversărilor” mediului ambiental şi reorientării sistemului de valori sociale. • Anii ’80 şi finalului mileniului II: o societate centrată asupra valorilor de comunicare Anii ’80 sunt cei care ne-au introdus în “societatea comunicării”. cei implicaţi în domeniu au cumpărat. Centralele de achiziţii s-au dezvoltat rapid. Faptul se explică prin apariţia mai multor factori favorizatori.În contextul destul de abstract al perioadei abordate. momentele ’73 şi ’75 au influenţat major atât strategiile generale ale întreprinderii. creativitatea publicitară. Din punctul de vedere al comunicării. astfel. 37. respectiv spre tehnici şi modalităţi ce au avut doar menirea de a favoriza direct şi rapid vânzările.

. design. deşi sectorul s-a dezvoltat şi adaptat noilor condiţii de mediu mai bine de două decenii.2 Apariţia unui nou concept de comunicare O succintă analiză a noilor relaţii de comunicare implică relevarea a cel puţin trei aspecte. noi evoluţii ale întregii societăţi. iar relaţiile stabilite cu personalul de specialitate au devenit o cerinţă primordială pentru reuşită. marketing direct. După euforia anilor ’60 şi adaptabilitatea impusă de anii ’70. 1. “super-specialişti” etc. în timp ce interacţiunea dintre modificarea mediului ambiental şi cea a comportamentelor era tot mai des resimţită. creşterea puternică a intensităţii mediatizării etc. • • • . noile relaţii întreprindere .piaţă.• dezvoltarea spectaculoasă a comunicării de tip “out media” (promovare. a unor “bilete de intrare” din ce în ce mai scumpe. întreprinderile anilor ’80 au fost puse în faţa unor noi caracteristici ale mediului lor ambiental: “banalizarea produselor”. sponsorizare etc. “personalizarea” ambalajelor etc. referitoare la: noile relaţii întreprindere . comunicarea a devenit apanajul unor “super-calificaţi”. Abia către finele anului 1982 "barometrul" stilurilor de viaţă a început să releve conştientizarea colectivă (uneori brutală) a crizei economice. Drept urmare. Dar. fapt ce a demonstrat elocvent că agenţiile publicitare nu mai puteau revendica. Evoluţiile demografică şi sociologică. noile tendinţe ale pieţei comunicării. Cea mai relevantă tendinţă a comunicării a constat în “închiderea” şi “limitarea” domeniului.agenţi economici. Agenţiile de publicitate s-au lansat în noi investiţii. în consecinţă. au generat. a producătorilor. comunicare internă. se impunea crearea unei noi concepţii asupra comunicării. din ce în ce mai costisitoare. implicit. “explozia tehnologiilor”. “plini” de ei înşişi şi cu o (uneori. publicitatea a început să se dovedească insuficientă pentru a răspunde necesităţilor tot mai complexe cu care se confruntau întreprinderile în domeniul atât de delicat al comunicării. situaţiile în care recrutările se (mai) făceau din afara profesiunii au devenit din ce în ce mai rare. favorizatoare individualismului.). Saturarea mass-mediei a implicat necesitatea obţinerii. monopolul comunicării. colectiv. Astfel. cerând o publicitate mai curând conceptuală. Mediul ambiental mediatic a incitat la un “consum” crescând de imagini şi de audio-vizual. În contextul creat. exclusiv. chiar şi la începutul anilor ’80. pseudo-) “importanţă incalculabilă” a activităţii lor. Prin urmare. publicitatea a devenit un “mediu închis” şi/sau în care era foarte dificil să penetrezi. criza declanşată la mijlocul precedentului deceniu. prioritar: reorientarea consumului şi. “individualizarea consumului”. de către întreprinderi. uneori simulatoare de imagini şi/sau creatoare de senzaţii. consumatorii negau. îndeosebi la copii. noi concepţii de fabricare a produselor destinate individului. Se întrevedeau. consumatorul nu se mai mulţumea cu o publicitate stimulativsugestivă. În acelaşi timp. În acest mod. cu toate eforturile financiare făcute. relaţii publice.

retro. (adeseori) chiar ostentativ. deci. Un “zgomot” capabil să îi altereze. pop. new wave. propriile valori şi “teritoriul de diferenţiere”: punk. Elementul central şi motor al acestor transformări îl constituie comunicarea. În consecinţă. în acest domeniu. într-un mediu ambiental adeseori ostil şi contradictoriu. Altfel exprimat. evident faptul că. un plus de intensitate. în funcţie de propriul grup psiho-socio-profesional de care dispune. psychedelic. Evoluţia. Abordând problema acestuia. se poate constata că nu mai există mode cu adevărat dominante. În fapt. numeroase întreprinderi au. În asemenea condiţii apare. comunicarea internă şi cu mediul ambiental... Mesajele lor trebuie înţelese şi memorizate durabil de clientelă. ci despre mai multe grupuri. Într-o lume “strălucind” feeric de efemer şi în care individul consumă imagini cu. vechi . al cuceririi de noi pieţe de desfacere a propriilor produse. finalmente. un avans considerabil.. foarte curând. în perspectivă.. manele etc. în cadrul cărora fiecare individ îşi defineşte şi îşi afirmă. Ele sunt constituite din şi de grupul psiho-socio-profesional care a creat (sau creează) cultura fiecărei întreprinderi şi “garantează”. Totul devine din ce în ce mai “fugitiv”. dar şi din cel al comunicării cotidiene. Întreprinderea. pentru a exista şi a se dezvolta durabil. Aceasta se poartă peste ultrascurt … Fiecare îşi alege moda după cum consideră că este mai avantajat(ă) . Marile valori ale consensului social se confruntă cu presiunea tendinţelor de contestare şi de libertinism apărute în anii ’70. a relaţiilor cu consumatorul-cetăţean a fost şi este condiţionată şi de conştientizarea profundelor mutaţii apărute în structurile şi metodele de lucru. Astfel. întreprinderea trebuie să apeleze la ansamblul propriilor mesaje privind construirea unui veritabil teritoriu al identităţii şi personalităţii sale.. Şi.În domeniul noilor relaţii întreprindere-piaţă. în general. faţă de o acerbă concurenţă. totul a devenit şi este modă şi la modă . spre exemplu. saturată. tendinţele manifestate sunt cel puţin paradoxale: evoluţiei psiho-sociologice accelerate a consumatorilor i se “opun” comportamentele acestora. consumatorul-cetăţean aspiră la o nouă relaţie de comunicare cu întreprinderea.. “noul” se uzează foarte repede. nu se mai poate vorbi despre o populaţie omogenă tânără. imaginea vizavi de consumatori. printr-o memorie colectivă şi o formidabilă energie. totul fiind supus unui continuu şi complex proces de suprapunere şi de juxtapunere. cu fiecare zi trecută. Pentru că. iar conceptele abia “născute” devin. acesta este adevăratul “motor” al dezvoltării întreprinderii. Astfel. Aspiraţia paradoxală constă în căutarea continuă a identităţii şi a perenităţii. funk. care relevă o supraaglomerare de imagini şi sunete. de fiecare dată. Fundamentele acestui teritoriu îşi au originea în cultura fiecărei întreprinderi. susţinută şi favorizată de “explozia” tehnologiilor din domeniul comunicaţiilor. mărcile şi produsele sale trebuie identificate şi recunoscute. apare din ce în ce mai evident faptul că întreprinderea nu mai poate vinde produsele sale dezvoltând doar o simplă relaţie de comunicare a cărei unică origine consta în funcţiunea economică. deja.. fiecare întreprindere îşi .. este din ce în ce mai dificil a asigura o relaţie construită şi permanentă între întreprindere şi cetăţeanul-consumator. Problema primordială a fiecărei întreprinderi constă în a ieşi din “zgomotul comunicaţiilor”. cel mai frapant exemplu îl constituie moda. acesta fiind punctul în care se exprimă nevoia apariţiei de noi coduri de referinţă. Dar mass-media este. rock. “Ultrascurtul” coexistă cu rochia sau fusta lungă . În acest context.

capabil să răspundă unor nevoi şi doleanţe ale clientelei. aşa cum o demonstrează experienţa. în opinia autorului. cit. atât pentru a răspunde obiectivelor de vânzări. De asemenea. apariţiei şi afirmării nevoilor mass-media. el se va transforma într-un consilier în comunicare . modificării nevoilor şi doleanţelor întreprinderilor. dincolo de aparenţe şi discursuri declarative. p. Agenţii de comunicare (şi. după cum vom vedea. cei specializaţi. în perfectă sinergie. într-o relaţie viabilă şi durabilă cu întreprinderea. într-o perspectivă aflată la latitudinea fiecărei firme. din care Europa deţinea 30%. Regouby . evoluţia pieţei comunicării a cunoscut o serie de tendinţe. tehnica conceptuală şi cea aplicativă a comunicării globale (şi.“propulsează” cultura spre şi în viitor. 53. astăzi. În fine. la perfecţiune. comunicarea a devenit. de o reală perspectivă. În cadrul acesteia sunt incluse: cheltuieli publicitare şi promoţionale. relevăm. factorul central şi dominant al supravieţuirii şi dezvoltării fiecărei întreprinderi. să ajute la . În aceste condiţii. Strategia de concentrare se “completează” cu cursa pentru internaţionalizarea comunicării. consilierii în comunicare) vor trebui să se implice în cultura întreprinderii şi să ia în considerare . piaţa mondială a comunicării era estimată la 630 miliarde dolari5. cu forţă şi coerenţă. făcând astfel viabile. Practic.. Şi. 5 C. agentul sau consilierul în comunicare va trebui să “planeze” comunicarea nu numai în interiorul. abordând problematica noilor tendinţe ale pieţei comunicării. mai ales pe cea a comunicării inter-personale). . Pentru a fi credibil. design-ul publicitar etc. mici anunţuri cotidiene. sub influenţa: mutaţiilor rapide produse în mediul ambiental macroeconomic. nu în ultimă instanţă. încercând să optimizeze fiecare unitate monetară investită şi incluzând. Drept urmare. Noile tendinţe ale pieţei comunicării constau în: • concentrarea capitalului investit în comunicare în cadrul grupurilor şi companiilor publicitare extrem de puternice. de la început. În ceea ce priveşte noile relaţii întreprindere-agenţi de comunicare.o meserie absolut nouă şi. Încă din anii ’80. intensificării concurenţei în domeniu. faptul că aceasta înregistrează o dinamică susţinut ascendentă … La începutul anilor ’90.preferabil. comunicarea devine globală. ci şi către exteriorul întreprinderii. în cadrul unui proiect şi al unei strategii a “imaginii firmei” perfect stăpânite. agentul de comunicare va trebui să stăpânească. consumatorul şi cetăţeanul. agentul sau consilierul în comunicare va avea rolul prioritar şi fundamental de a optimiza fiecare unitate monetară investită în comunicare. dar şi cu cea pentru dezvoltarea acesteia în teritoriile naţionale ale fiecărei ţări (în cadrul strategiei de implantare regională a marilor grupuri şi companii publicitare). generate şi apărute din mutaţiile produse în binomul “întreprindere-piaţă”. conceptele de marcă şi produs. ca şi cele mai puternice grupuri publicitare multi-media “plonjează” într-un nou concept de agent: agentul de comunicare.definirea proiectelor acesteia. cât şi pentru a construi o imagine de marcă durabilă a propriei întreprinderi.op. Agenţii publicitari tradiţionali. singurul management eficient se va dovedi a fi (deşi încă prea puţini o recunosc) managementul prin comunicare.

. de la cultura acesteia şi de la proiecţia sa în viitor. 1985. în esenţă. comunicarea integrală. De asemenea. ca “… reuniunea mai multor societăţi specializate. semnificaţia şi conţinutul celor trei componente ale modalităţilor de realizare a comunicării globale. p. Imaginea de marcă este reprezentarea pe care o are publicul asupra unui firme sau a unui produs. comunicarea globală “… face apel la toate mijloacele posibile de exprimare”… Şi exemplele pot continua .3 Comunicarea globală . comunicarea globală identifică şi integrează valorile fundamentale ce vor permite întreprinderii să se dezvolte şi să se adapteze schimbărilor rapide ale mediului său ambiant.. cit.Exporter Plus. cititorul îşi poate pune (pe bună dreptate) întrebarea: ce este comunicarea globală şi ce semnifică o atare abundenţă de termeni aferenţi acesteia ? Comunicarea globală constituie ansamblul acţiunilor ce vizează. 6. conceptualizarea cuantumului potenţialului de comunicare al unei întreprinderi.. . p. conducerea. relaţiile publice. unii autori6 au prezentat-o ca “ … îmbinare a două tehnici: publicitate şi relaţii publice”.între demers şi strategie Comunicarea globală a semnificat. succint. p. pe ambiţiile fiecărui proiect al întreprinderii.a. accepţiuni mai mult sau mai puţin apropiate. Este vorba despre agenţiile specializate în: comunicarea financiară. sponsorizare. Să analizăm. pentru diverşi specialişti. marketingul direct. Concomitent. E. fiecare într-o disciplină de comunicare.• specializarea agenţilor de mărime mijlocie.Styles de Vie. bio-comunicarea etc. cu maximum de eficacitate. ca: 6 7 8 9 A. scopul constă în a oferi întreprinderilor o gamă cât mai completă de prestaţii în domeniul comunicării. Wiel . aplicarea politicii de coerenţă şi a celei de sinergie a mijloacelor disponibile. În consecinţă. P. caracteristice comunicării: comunicarea totală. Astfel.n. în construcţia sa. Evident. prin: • • • transpunerea în practică a strategiei de construire şi capitalizare a imaginii de marcă. Les Editions d’Organisation. a ansamblului modalităţilor de comunicare. animate de un coordonator central”. 17. comunicarea holistică. întotdeauna. totul comunică. Comunicarea globală pleacă de la un principiu de bază extrem de clar: într-o întreprindere. În opinia lui WEIL8. 14-15. autori cum sunt cei citaţi apelează şi la o serie de concepte (aparent) asemănătoare. marketing telefonic etc. ea este. Giordan . Fiecare expresie de comunicare trebuie considerată ca un element vital al identităţii şi personalităţii întreprinderii. comunicarea simbiotică.op.. Transpunerea în practică a strategiei de construire şi capitalizare a imaginii de 9 marcă a întreprinderii se bazează pe luarea în considerare a mai mulţi factori determinanţi. promovarea produselor. în continuare. subiectivă . 1988. Cathelat . comunicarea globală porneşte de la dimensiunea istorică a întreprinderii. 1. Economica. Drept consecinţă. B. Alţi autori7. Bazându-se. pentru un concept şi aşa prea puţin cunoscut (şi aplicat) în România. • concurenţa dintre marile grupuri şi companii pentru achiziţionarea agenţiilor specializate.

Ca elemente componente. codul coloristic. . importanţa ei totală pentru fiecare întreprindere.. voinţa strategică a întreprinderii. în mod absolut clar. aşteptările persoanelor din afara întreprinderii. Rezultă. conţinutul imaginii de marcă a întreprinderii poate fi redat ca în fig. Regouby .op. codul grafic. Schematic. mediul ambiental al comunicării. codul sonor. 64-67. cit. componentele de personalitate: semnătura de marcă. imaginea de marcă (“conceptul sau teritoriul de marcă”10) include: componentele de identificare. codul de punere în pagină. Dacă astăzi imaginea de marcă constituie singura veritabilă diferenţiere şi exclusivitate durabilă a întreprinderii. conţinutul şi coerenţa mesajelor. mediul ambiental al pieţelor. deci. cucerire a pieţelor şi perenitate. pentru viitor ea va fi singura şansă de supravieţuire. p. stilul şi tonul campaniilor publicitare.• • • • • aşteptările propriilor salariaţi. 1: • • • • • • • • • 10 C.

promovare. creator de parfum. cu maximum de eficacitate. conducerea. componente afective. date de profilul activităţii exercitate (agenţie de voiaj. ca rezultat. Prin urmare. etc. alegerea acestor mijloace nu se poate baza.fabricarea de ordinatoare . timp.. În ceea ce priveşte aplicarea politicii de coerenţă şi a celei de sinergie a mijloacelor disponibile. o veritabilă revoluţie culturală atât pentru întreprindere. conţinut şi formă).CULTURA ÎNTREPRINDERII CULTURA ÎNTREPRINDERII PROIECTELE ÎNTREPRINDERII PROIECTELE ÎNTREPRINDERII Mediul ambiental al pieţelor de Mediul ambiental al pieţelor de desfacere desfacere Mediul ambiental al comunicării Mediul ambiental al comunicării Codul grafic Codul punerii în pagină Codul coloristic Codul sonor IMAGINEA DE MARCĂ Semnătura de marcă Coerenţa mesajelor Stilul şi tonul campaniilor publicitare Fig. date de legăturile întreprinderii cu propriii salariaţi: capitalul de simpatie. porneşte de la premisa că sistemul comunicării globale este deschis. cât şi pentru consumatorul-cetăţean şi profesioniştii în comunicare. Conţinutul imaginii de marcă a întreprinderii Aşteptările persoanelor din afara Aşteptările întreprinderii afara persoanelor din unei La nivelul întreprinderii firme (întreprinderi). tehnologie dezvoltată . în fapt. . 1.). date de întreprindere la nivelul instituţiilor din ţările în care se dezvoltă. Şi. componente relaţionale. precizăm că problema cea mai importantă constă în selecţionarea tuturor mijloacelor mediatice posibile. atât în amontele cât şi în avalul acesteia. ataşamentul emoţional. precum şi articularea extrem de fină a ansamblului mijloacelor apelate pentru atingerea obiectivului de coerenţă şi sinergie (ne referim la coerenţa şi sinergia în spaţiu. capabile să servească strategiei întreprinderii. apreciem că demersul comunicării globale trebuie să aibă la bază perfecta stăpânire a fiecărei discipline specifice (design. Evident. a ansamblului modalităţilor de comunicare. activ. comunicarea globală constituie. marketing direct etc. etc.). date de contractele generate de întreprindere. Aceasta implică observarea. interactiv şi puternic reactiv. controlul şi animarea permanente ale sistemului şi elementelor sale componente. a priori. componentele principale ale imaginii de Strategia întreprinderii Strategia întreprinderii • • • • marcă vizează aspecte: instituţionale. În fine. pe o anume disciplină de comunicare sau pe alta (altele) şi se face funcţie de obiectivele propuse. profesionale.

Ea generează. în primul rând. necesitatea sa vitală pentru întreprindere. un sistem de valori şi de referinţe. marchează instituţionalizarea comunicării la nivel macro-socio-economic. Sintetic. în acelaşi timp. clar identificabilă şi puternic interactivă. dialog purtat într-un mediu ambiental aflat într-o continuă dinamică. demersul strategic şi managerial. o alegere (opţiune) socio-culturală şi politică. construit în urma veritabilului dialog permanent dintre întreprindere şi consumatorul-cetăţean. comunicarea globală înglobează toate realităţile întreprinderii şi îi determină logica dezvoltării. emergenţa în comunicarea globală.Pentru întreprindere. o nouă meserie: specialistul în comunicare globală. 3: . Pentru profesioniştii în comunicare. în urma căreia se defineşte nu numai un angajament etic ci şi. “intrarea” în sistemul comunicării globale ilustrează o filosofie de a fi şi. În consecinţă. în acest context. 2 şi fig. comunicarea globală constituie raportorul unei noi prezentări a întreprinderii. precum şi transpunerea în practică a comunicării globale pot fi reprezentate ca în fig. Pentru consumatorul-cetăţean.

planificare SPAŢIU .CULTURA ÎNTREPRINDERII ŞI PROIECTELE CULTURA ÎNTREPRINDERII ŞI PROIECTELE ACESTEIA ACESTEIA CONCEPŢIA INTEGRATOARE A ÎNTREPRINDERII CONCEPŢIA INTEGRATOARE A ÎNTREPRINDERII STRATEGIA DE CONSTRUIRE ŞI CAPITALIZARE A STRATEGIA DE IMAGINII DE MARCĂ CONSTRUIRE ŞI CAPITALIZARE A IMAGINII DE MARCĂ IMAGINEA DE MARCĂ IMAGINEA DE MARCĂ OPŢIUNI STRATEGICE PENTRU OPŢIUNIÎNTREPRINDERE STRATEGICE PENTRU ÎNTREPRINDERE Conceperea a noi produse Conceperea denoi produse Cucerirea a noi pieţe Cucerirea de noi pieţe Crearea de noi pieţe Crearea de noi pieţe VALOARE ADĂUGATĂ CAPITAL VALOARE ADĂUGATĂ PRODUCTIVITATE POLITICA DE COERENŢĂ ŞI SINERGIE A MIJLOACELOR POLITICA DE COERENŢĂ ŞI SINERGIE A MIJLOACELOR CAMPANII PUBLICITARE CAMPANII PUBLICITARE ALEGEREA MANAGERIALĂ A ALEGEREA MANAGERIALĂ A ÎNTREPRINDERII ÎNTREPRINDERII Articularea mijloacelor disponibile Articularea mijloacelor disponibile PLANURI DE ACŢIUNE PLANURI DE ACŢIUNE SELECŢIA ŞI GESTIONAREA MIJLOACELOR DE SELECŢIA ŞI GESTIONAREA MIJLOACELOR DE COMUNICARE COMUNICARE Fig. Comunicarea globală: demers strategic şi managerial al întreprinderii SCHEMA DIRECTOARE A COMUNICĂRII SCHEMA DIRECTOARE A COMUNICĂRII Coerenţă şi sinergie în: Coerenţă şi sinergie în: TIMP . 2.mesaje de identitate FORMĂ .planificare SPAŢIU .mesaje INTERACTIVITATE ENDOGENĂ CONŢINUT .planificare CONŢINUT .planificare TIMP .cadrul FORMĂ Sistem de-interdependenţe cu caracter cadrul de identitate COMUNICAREA GLOBALĂ permanent: a) între fiecare tehnică şi “teritoriul de marcă” (interdependenţă pe verticală) b) între fiecare tehnică şi alte tehnici ale comunicării globale (interdependenţă pe orizontală) INTERACTIVITATE EXOGENĂ Sistem de interdependenţe cu caracter permanent între firmă şi orice client intern şi/sau extern al acesteia .

Fig. 3. Transpunerea în practică a comunicării globale .

cea de destinaţie. cea de transmitere. COMUNICAREA CU DESTINAŢIE: INTERNĂ COMUNICAREA CU DESTINAŢIE: INTERNĂ Această structurare vizează clarificarea şi asigurarea coerenţei diferitelor expresii şi clasificări utilizate în arealul de acţiune a comunicării globale. prin răspunsurile lor. 2. 2. definirea şi apariţia unei noi profesii: specialistul în comunicarea globală.1 Arealul de acţiune a comunicării globale Structurarea arealului de acţiune a comunicării globale poate fi efectuată în funcţie de trei modalităţi. 4. destinatarii marelepublic public profesională afaceri marele profesională afaceri distribuitori prescriptori profesionali întreprindericlient COMUNICAREA CU DESTINAŢIE: MEDIUL AMBIENTAL COMUNICAREA CU DESTINAŢIE: MEDIUL AMBIENTAL Comunicare Comunicare pentrurecrutare pentru recrutare persoane ce caută de lucru şcoli şi universităţi Comunicare Comunicare financiară financiară Comunicare Comunicare politică politică puterea politică administraţie colectivităţi locale Comunicare Comunicare socială socială Comunicare pt. respectiv. structurarea arealului de acţiune a comunicării globale. de cea de expresie (exprimare). Modalităţi de expresie (exprimare) a comunicării globale aceştia pot fi structuraţi astfel (fig. 5): consumatori prescriptori din marele public Comunicare cu Comunicare Comunicare de Comunicare cu Comunicare de În ceea ce priveşte Comunicare cărora li se adresează comunicarea globală. Schematic. opinia publică opinia publică mediul financiar mediul bursier mediul afacerilor sindicate asociaţii lobby cetăţean . modul Comunicare internă de exprimare a comunicării globale poate fi redat conform Comunicare internă structurării din fig. Comunicare pt.CAPITOLUL II : COMUNICAREA GLOBALĂ . de cea de destinaţie şi de cea de transmitere. relevarea necesităţii şi oportunităţii apariţiei noii profesii a specialistului în comunicare globală: 1. în funcţie de trei modalităţi: cea de expresie. 4: personalul întreprinderii sindicatul managerii COMUNICAREA FIRMEI acţionarii filialele IMAGINEA DE MARCĂ grupurile constitutive Expresia valorilor de vocaţie (aspiraţiilor) firmei Expresia socio-culturală a firmei Expresia realităţii fizice a COMUNICAREA CU DESTINAŢIE: MARFĂ COMUNICAREA LA COMUNICAREA CU DESTINAŢIE: MARFĂ firmei NIVEL DE PRODUS Fig.O NOUĂ PROFESIE În cadrul acestui capitol ne propunem abordarea următoarelor două probleme capabile să genereze.

privată şi prin cablu) PRIN RADIO (posturi de stat şi private) PRIN CINEMA DE VÂNZĂRI ÎN INTERIOR stimularea forţei de vânzări stimularea distribuţiei promovare pentru marele public animare prin reduceri de preţuri merchandising poştă vânzare prin catalog anunţuri în presă + cuponul de comandă anunţuri colante imprimate fără adresă telex telematică anunţuri afişate în mijlocul de transport telefon radio Comunicare “în teren” CAMPANII DE VÂNZĂRI ÎN EXTERIORUL ÎNTREPRINDERII (FIRMEI) SCRISE. de telefon INTERNE proiecte ale întreprinderii politica şi gestiunea comunicării interne relaţii cu mass-media lobbying crearea de evenimente cu mediul ambiental sponsorizare mecenat Comunicare socio-relaţională RELAŢII PUBLICE INSTITUŢIONALE . logotipuri practic. prin: AUDIO . prin: Comunicare directă CAMPANII DIRECTE AUDIO. 5.magazin presă profesională presă gratuită afişaj urban afişaj rural afişaj rutier afişaj pe mijloacele de transport afişaj prin reţele speciale afişaj mobil (panouri variabile) afişaj pe imobile Comunicare prin design DESIGN DE PRODUS PENTRU MEDUIL AMBIENTAL PRIN PRESĂ Comunicare prin publicitate CAMPANII PRIN AFIŞAJ PRIN TV (publică. prin TV + nr.VIZUALE. din tehnicile utilizate în acest scop.Fig. Destinatarii comunicării globale Modalităţile de transmitere la care apelează comunicarea globală sunt constituite. şi anume: sisteme de identitate vizuală GRAFIC packaging editare publicitate la locul de vânzare (PLV) produs industrial bun de larg consum arhitectură interioară structură de expunere amenajări standuri expoziţionale presă cotidiană presă .

. logotipurile sunt ansambluri tipografice caracteristice desenelor letrice ale unei mărci. Menţionăm faptul că logotipul se deosebeşte nu numai de simbol. p. la acest fapt îl adăugăm şi pe cel conform căruia peste cinci milioane de mărci înregistrate în lume permit identificarea preponderent vizuală a tot atâtea întreprinderi. ci şi de emblemă (aceasta este definită ca o figură simbolică însoţită. designul pentru mediul ambiental. Structura unui logotip poate fi concepută în modalităţi diferite. Într-o accepţiune mai largă. tipografie personalizată asociată unui simbol abstract. Comunicarea prin intermediul designului grafic poate fi efectuată apelând: a) logotipurile . astfel încât acestea să traducă. cit. designul este o disciplină de comunicare ce vizează să “stăpânească” şi să structureze semnele grafice. Logotipul se aplică unei raţiuni sociale sau unei mărci. 6. o identitate conceptuală determinată şi exclusivă.urmăresc evidenţierea identităţii unei întreprinderi (ca raţiune socială) sau a unei mărci. tipografie personalizată cu caractere grafice specifice. IBM. • • designul de produs. în general. în contextul comunicării. Regouby . condiţia de identificare a unui produs şi/sau întreprindere.1.Fig. care semnifică fie “desen”. acestea putând fi reprezentate printr-un cuvânt sau printr-o siglă (spre exemplu: CIISA. în acelaşi timp. dacă. fig. 6): • designul grafic. tipografie personalizată cu “cartuş” specific.op.). logotipul constituie baza elaborării programului (sistemului) de identitate vizuală. BNR etc. fiind primul vector de comunicare pentru orice întreprindere. în sens larg. pe baze estetice. este necesar să subliniem că fiecare 11 • • • • C. de o deviză). De asemenea. tipografie personalizată asociată unui simbol figurativ. logotipul constituie condiţia de existenţă a unei mărci şi. Etimologia cuvântului “logotip” provine de la logo (limbaj) şi tip (tipografie). Aşadar. Tehnici de comunicare globală • 2. 82 .. Şi. fie “proiect” sau “plan”11. după cum urmează: • tipografie personalizată simplă. şi anume (cf.care reprezintă semne ale recunoaşterii . SNCFR. Spre deosebire de simboluri . se poate constata că uzitarea cuvântului “logotip” îi conferă acestuia caracteristica de a îngloba ansamblul semnelor grafice simbolice constitutive ale unei mărci pentru un produs şi/sau pentru o întreprindere. Asociat emblemei. Activitatea design. s-a dezvoltat în trei direcţii (domenii) distincte.1 Comunicarea prin design Design este un cuvânt cu etimologie engleză.

În general. mape. ambalaj. aplicaţiile asupra produselor şi/sau serviciilor întreprinderii. faţade etc. c) packaging-ul . în opinia multor utilizatori. precum şi structurile de producţie şi manageriale prezente). condiţionare. cum este percepută. etapele evoluţiei sale. capabil să asigure perfecta coerenţă şi omogenitatea aplicării codurilor logotipice şi emblematice. dinamica strategică în care întreprinderea îşi reproiectează viitoarea evoluţie. precum şi cu proiectele de viitor ale acesteia. Cartea normelor constituie un mijloc de referinţă pentru orice întreprindere.constituie o rezultantă a transpunerii în practică a logicii de legătură şi coerenţă între toţi suporţii de identitate a unei întreprinderi. ci şi România. aplicaţiile interioare (arhitectura interioară a întreprinderii). Packaging-ul este compus din următoarele 3 elemente: • ambalajul. cel puţin pentru moment. dosare. de structurare în spaţiu etc.. Conceperea unui sistem de identitate vizuală necesită o analiză în amonte a întreprinderii şi implică luarea în considerare a trei aspecte: • care sunt elementele constitutive ale identităţii vizuale existente (istoricul întreprinderii.logotip trebuie . Dar structurarea profesională a “pieţelor” cuvintelor apelate şi uzitate rămâne. însemne. • • . acest fapt nu este corect. În acest sens. tipografice.să răspundă unor criterii de alcătuire foarte riguroase. ea este “alcătuită” în amonte. aplicaţiile exterioare (semnalmente. . Într-un document sintetic. design de produs. plicuri. cuvinte ca packaging. declinabil (utilizabil) pe orice tip de suporţi de comunicare. o carte a normelor cuprinde 6 părţi: conceptul de identitate şi definirea structurii logotipurilor.. cartea grafică (placheta sau “mapa”) defineşte marile principii ale conceptului de identitate şi pe cele ale sistemului de identificare a întreprinderii.pentru a avea şansa de a fi corect perceput . în timp ce terminologia folosită nu face obiectul unor definiţii clare. coloristice. aceasta este un document care defineşte regulile de aplicare a sistemului de identitate vizuală pe orice tip de suporţi de comunicare. În general. foi cu antet. design industrial etc. b) sistemele de identitate vizuală . în scopul de a capitaliza percepţia (memorizarea) vizuală a identităţii fiecărei întreprinderi. respectiv să fie: • exclusiv.aplicaţiile directe ale designului grafic (cărţi de vizită.cartea normelor. care defineşte materia conţinutului. de către public. cuvinte care. • • • • evocator al identităţii profunde a întreprinderii. marcaje ale autovehiculelor. înainte de transpunerea în practică a sistemului de identitate vizuală. însemne.). confuză.). coerent cu realitatea existentă în fiecare întreprindere. în marea majoritate a situaţiilor.cartea grafică. simboluri. durabil. pentru a evita confuzia cu alte semne. orice sistem de identitate vizuală poate apela la 3 elemente: . şi repetarea sa abuzivă dă naştere unor regretabile confuzii. logotipuri etc. aplicaţiile efectuate în publicaţii şi prin publicitatea la locul de vânzare. ale materialelor. au aceeaşi semnificaţie.“inflaţia” termenilor de origine britanică şi/sau americană nu “iartă” numai Europa de Vest. Evident. ale uniformelor etc. identitatea (imaginea) prezentă a întreprinderii. se pot întâlni. . aplicaţiile “staţionare” (referitoare la suporţii administrativi).

etc. au înţeles să investească sume uriaşe în designul produselor pe care le fabrică . radio. designul produsului constituie unul dintre cele mai importante elemente avute în vedere la stabilirea strategiei de dezvoltare a unei mărci12. care defineşte structura conţinutului. amprenta asupra elaborării industriale a acestuia. structurarea spaţiilor expoziţiilor (standuri. ca element constitutiv al packaging-ului. ca disciplină de studiu.” etc. comunicarea prin publicitate poate fi efectuată sub mai multe forme. practic.sau care vorbesc . Relevăm faptul că designul produsului asigură. nu în ultimă instanţă. el nemaiputând fi (aşa cum. cu cât actul cumpărării este rezultanta unei reflecţii mai bine fundamentate a viitorului beneficiar al respectivului bun. . decisiv. 13 În acest context. în vederea creării de noi forme. şi la noi) “apanajul” amatorilor şi/sau al celor “specializaţi în improvizaţii”.1. expresia grafică. Ambalajul.. În context. fezabilitatea industrială. În ceea ce priveşte designul pentru mediul ambiental. . ce defineşte marcajul conţinutului.n.. definindu-i acesteia identitatea şi diferenţiind-o de concurenţă.2 Comunicarea prin publicitate După cum am relevat şi în fig. respectiv prin campanii de: • presă. se mai încearcă. cu atât înseamnă că designul produsului şi-a pus mai mult “amprenta” asupra concepţiei fabricantului. a început să se dezvolte abia în a doua jumătate a anilor ’80.. caracteristicile marcajului pentru expresia grafică. vitrine) etc. acesta regrupează toate tehnicile care se referă la amenajarea spaţiilor: arhitectura interioară şi exterioară pentru punctele de vânzări.. proprietăţile de conservare.a. punându-şi. • 2. încă.. cinema. prioritar. Şi.. etc.• • • • • • • condiţionarea. posibilităţile fizice de fasonare. “supravieţuirea” oricărei întreprinderi. pentru a asigura noi posibilităţi de condiţionare. În multe dintre ţările Uniunii Europene designul produsului.6. televiziune. afişaj. din nefericire. către: • aspectul vizual şi senzaţia tactilă a materialului pentru consumator. Acest tip de design este un element constitutiv foarte important nu numai al identităţii mărcii produsului.. urmează o evoluţie tehnologică de fabricaţie axată... nu arareori se folosesc exprimări de genul: “În oraş sunt clădiri mute.. care cântă .U.A. Designul de produs intervine în structura formală a oricărui bun material.. ci şi un “ax central” al comunicării întreprinderii cu mediul ambiental13. Campaniile de presă pot fi organizate şi/sau efectuate prin intermediul: 12 • • • • • Iată şi motivul pentru care ţări ca Japonia (îndeosebi). Marea Britanie şi S.

uneori frizând concurenţa neleală şi nu numai …). împreună …”. “Mai mult decât atât. “Participaţi la …”. psihologic. amplasamentul cuvintelor importante în pagină este recomandabil să respecte cursul acestei litere. acest aspect a fost şi/sau este. în măsura posibilităţilor şi/sau a disponibilităţilor. “Beneficiaţi de …”. Dorinţă.). "Acceptaţi să …”. veritabil “spectacol al străzii”. locale etc. îndeosebi. regionale. etc. nr. etc. 7. cea mai eficientă (fig. “Fiţi …”. “Regăsiţi …”. încă. în parcări. • încercaţi să utilizaţi (aplicaţi). • ţineţi cont de zonele de lectură rapidă (imediată). standuri şi/sau în supermarket-uri) etc. Interes. anumite expresii (formulări) de tipul: “tranziţiilor” (cum sunt. presei de tip “magazin” . etc. următoarea “zonare” a priorităţii poziţionării pozelor se dovedeşte a fi. indiferent de forma sa de prezentare: afişaj urban. “cadre permutante”. “Şi acum. “Deveniţi …”. afişaj pe mijloacele de transport. nu arareori. presei profesionale (de specialitate). “Din nou. verbelor care atrag atenţia (“Descoperiţi …”. “Nu vi s-a întâmplat să … ?”. …”. “Secretul …”.• • • • • ziarelor şi/sau revistelor cotidiene (naţionale. În acest sens. Anii ’80 şi.). În acest context. …”. • apelaţi la “Regula în Z” a amplasării în pagină. spre exemplu: “Deci. 7): 2 1 3 Fig.). Acţiune). afişaj rural. “Incercaţi …”. “Economisiţi …”. • utilizaţi. …”. Indiferent de forma de prezentare. “ În ce mod … ? “. “Astfel.) dar. “Alegeţi …”. metoda AIDA (Atrage. “Utilizaţi …”. etc. “acroşeurilor” (“Iată cum …”. “Să descoperim. Zonele de lectură rapidă Numit. afişajul constituie un media “suplu” şi selectiv.). …”. ’90 au adus progrese spectaculoase în ceea ce priveşte tehnicile apelate şi/sau utilizate în afişaj (“relief”. insuficient înţeles (a se vedea “campaniile” extrem de agresive exercitate de PRO TV pe unele drumuri publice de interes naţional. încă de la debutul fiecărui paragraf. în România.este recomandabil ca articolele publicitare cele mai “percutante” să fie înscrise în prima pagină şi/sau în pagina a doua (experienţa demonstrează că. presei distribuite gratuit (destinată preponderent lumii afacerilor şi segmentelor populaţiei tinere). “mişcări ale actorilor” etc. afişaj rutier. . “Câştigaţi …”. …”. aşa cum experienţa o demonstrează. ştiut fiind faptul că tendinţa normală este de a citi “în Z”. afişaj mobil. atenţia este majorată pe pagina a doua a ziarelor/revistelor). afişaj prin reţele speciale (spre exemplu. comunicarea prin publicitate efectuată în presă trebuie să respecte câteva reguli de bază. “Imaginaţi-vă …”. afişaj pe clădiri. şi anume: • acordaţi maximă atenţie amplasamentului în pagină .

pe fondul actual de acută criză extinsă şi la domeniul cultural. Orice prim plan “începe” şi/sau “se termină” cu reclama publicitară mai mult sau mai puţin “mascată” pentru anumite firme 14 15 C. preponderent tânără. “Monte Carlo prezintă …” (ce ?!?…). Veritabil “media al efemerului”14. indirectă şi/sau “mascată” pentru ţigări este interzisă cu desăvârşire până în anul 2006). mai ales din mediul urban. Media foarte selectiv.n. putem avea o explicaţie asupra diminuării eficienţei unui asemenea tip de publicitate. nu ezită să confere oricărui film american peste 50% din conţinut pentru publicitate. radioul permite o reacţie rapidă şi “suplă” asupra comportamentului “actorilor” lumii afacerilor. Considerată mult timp ca un media excepţional de eficace şi deosebit de puternic. o alternativă la cele organizate prin intermediul radioului şi/sau al televiziunii. reclame “plătite” de cei care nu îşi mai găsesc de mult locul în ţări membre ale Uniunii Europene.Campaniile de afişaj sunt. Astfel. mai are “paşi de parcurs” până la alinierea la standardele şi normele ţărilor civilizate (spre exemplu. ceea ce face ca memorizarea mesajelor să atingă niveluri de percepţie foarte ridicate. mai ales. din ce în ce mai mult. cât mai ales din cauza penetrării puternice şi chiar “agresive” a televiziunii prin cablu. Selectivitatea sa se exercită nu numai la nivel de zonă geografică. . de altfel foarte intransigentă cu corupţia şi fărădelegile. mai ales din cauza profundelor mutaţii ale “peisajului” audio-vizual din România. totuşi. în România. fie copierii “mecanice” a textului unor spoturi publicitare difuzate prin intermediul televiziunii.cit. În acest context. fapt evident demonstrat de-a lungul timpului. “Cafeaua sau telefonul LUCKY STRIKE” (cât de penibilă şi ostentativ împotriva bunului simţ este întreruperea imaginii TV după difuzarea “filmelor LUCKY STRIKE” !…). acestea “fac” întregul). faptul că telespectatorii au început să “realizeze” că foarte rar ceea ce văd pe micile ecrane este şi adevărat (mai ales din punct de vedere calitativ). de sală de spectacole. orice reclamă publicitară. Nu putem omite şi faptul că legislaţia română în domeniu. “Drumul 66 . utilizate “în reţea” sau “individual” şi au durate de “conservare” de 3 până la 14 zile devenind.LM”. programele de televiziune nu mai pot avea acelaşi impact psihologic. condiţiile percepţiei mesajului publicitar sunt excepţionale: spectatorul este total captiv. de regulă. Regouby . prioritar. directă. atât din cauza multiplicării progresive a numărului posturilor. de natură să aducă “salturi” spectaculoase în eficienţa publicităţii. printr-o hotărâre a Comisiei de specialitate a Consiliului Uniunii Europene15. Iar dacă la aceste aspecte adăugăm diletantismul multor “copiatori” de reclame publicitare prin TV şi. “Gustul libertăţii … WINSTON” etc. îndeosebi datorită fie lipsei de imaginaţie (fantezie) a realizatorilor. Astfel. televiziunea nu mai poate avea acelaşi impact ca în urmă cu doi-trei ani.. mai ales după autorizarea funcţionării posturilor locale private (care se bucură de cea mai mare audienţă). Iar dacă se doreşte a se merge în detalii (pentru că. de la 1 ianuarie 1998. Dorim să relevăm că acest fapt nu a fost. iar dimensiunea ecranului îi creează un amplu efect spectacular şi emoţional. p. 107 hotărâre adoptată la începutul lunii decembrie 1997 . lipsa unui “echilibru” în “facerea banilor” a dus la situaţii de genul celor întâlnite în cazul reclamelor publicitare pentru “Ciocolata KENT”. Şi. cinematograful poate atrage o audienţă psiho-socioprofesională elevată. spre exemplu.a. ci chiar la nivel de cartier şi.către ce ? .op. vom putea facil observa că realizatorii de peste ocean. însă. la reclamele pentru ţigări. mai ales. regiune şi/sau oraş. impactul publicitar realizat prin intermediul cinematografului este încă mult prea redus. el limitându-se. deşi sunt urmărite cel puţin o dată pe zi de marea majoritate a populaţiei.

la unele elemente definitorii ale culturii fiecărei firme (întreprinderi): sensibilizarea potenţialilor cumpărători la imaginea de marcă a respectivei firme (întreprinderi). pentru a profita la maximum de impactul creat asupra publicului consumator. a te face să încerci. cu profund profesionalism. RANGE ROVER etc.1. iniţial. pentru a fi cât mai eficiente. din totalul cumpărătorilor care intră într-un supermarket din ţări membre ale Uniunii Europene. în general. mai rapide şi mai facil de comensurat comparativ cu situaţia acţiunilor publicitare. Mai mult. (nu) numai pentru a incita interesul cititorului.acţiunile promoţionale. oferte de “încercare”. CHRYSLER. perfecta cunoaştere a “terenului” şi. de curând. aceste acţiuni de animare necesită. de o importanţă majoră se “bucura” stimularea vânzărilor apelând.1. jocuri şi concursuri. Ca mijloc tactic. Restul. urmărirea evoluţiei mărcii în timp. prioritar. rapiditate. numai maximum 15% cumpără ceea ce. Şi. a te determina să cumperi. cumpără ceea ce. Astfel. până la “organizare de degustări” şi trimitere “accidentală” de “clienţi-mister” (extrem de dornici în a cumpăra produsul respectiv. conform “dorinţei individuale liber exprimate”. “exploatarea” a posteriori a imaginii mărcii. . desfăşurate (“articulate”). au amplasat în standuri responsabilii respectivului magazin … . amintim în context rolul extrem de important al merchandising-ului. o mare capacitate de seducţie în contactul cu consumatorul. centrată. nu în ultimul rând. tehnică “de vârf” utilizată în vederea determinării publicului vizitator să cumpere … ce vor vânzătorii din marile suprafeţe ale supermarket-urilor 16… • 2. în “jurul” a patru mari mecanisme de bază: acţiuni asupra preţurilor. tradiţional. etc. premii. a te determina să creşti consumul pentru un anumit produs şi/sau serviciu. după cum apogeul condiţiilor domotice în care trăiesc cei mai “năpăstuiţi” ai soartei (a se vedea interioarele realmente “mizerabile” ale apartamentelor în care trăiesc săracii …) şi/sau extrem de facila identificare a mărcilor de băuturi consumate constituie exemple elocvente pentru ştiinţa şi arta de a face publicitate “din umbră”. iniţial. Scoţia) demonstrează că. ale cărui efecte sunt. o excelentă organizare. “distribuţie de cupoane de redacţie” şi “animare prin jocuri promoţionale la locul de vânzare a produsului”. pe obiective unic cantitative (motivarea şi dinamizarea “forţei de a vinde” sau a reţelei de distribuţie în scopul de a obţine rezultate comerciale precise). fiind prioritare). aşa-numitele “animări de acţiuni promoţionale”.producătoare de automobile (siglele FORD. O din ce în ce mai mare amploare au dobândit-o.3 Comunicarea în teren Acest tip de comunicare a început să se dezvolte îndeosebi după anii ‘80 şi se referă. arealul acestor activităţi de “animare” este deosebit de bogat şi complex. 1996-1997. în scopul de a creşte dorinţa potenţialului public de a beneficia de respectiva marcă. şi-au propus. MITSUBISHI.. 2. datorită ştiinţei merchandising-ului. care presupun şi implică tehnici de organizare a resurselor umane foarte performante. În precedenţii ani. Cruden Bay. la următoarele două forme (tehnici): . de la “eşantionaj şi distribuţie de prospecte în sistem poartă-în-poartă”.stimularea vânzărilor. tocmai pe cale de a se “epuiza” din cauza “vânzărilor masive” …). acţiunile promoţionale pot “atinge” cel puţin patru obiective: a te face să cunoşti.4 Comunicarea directă 16 Statisticile (studiu SEGACE. în ordine cronologică.

prioritar. 3. Metodologiile apelate şi utilizate în comunicarea directă se dezvoltă. “imprimatele fără adresă” distribuite direct în cutiile poştale. socială. 6.5 Comunicarea socio-relaţională Comunicarea socio-relaţională vizează următoarele trei niveluri distincte: • relaţiile interne. în jurul a şase “puncte-cheie”. se perfecţionează şi sunt. din an în an. telematica etc.1. iar conţinutul acestuia este. • 2. proiectul întreprinderii constituie formularea unei viziuni şi a unor principii cu caracter intern asupra vocaţiei instituţionale a întreprinderii. “acoperind” toate “dimensiunile” acesteia: economică. 5. • • . catalogul de vânzări prin corespondenţă. cât şi majorarea impactului psihologic al comunicării directe asupra publicului consumator. în contextul “trăirii” acestora de către cultura organizaţională internă). determinat de ansamblul comunicării globale adoptate de respectiva întreprindere. marile alegeri de politică a întreprinderii (care vor permite nominalizarea mijloacelor apelate în scopul realizării ideii centrale). astfel. În contextul comunicării socio-relaţionale.Tehnică vizând “atingerea” directă şi individuală a scopurilor propuse de către vânzător. Relaţiile interne se referă la: • proiectul întreprinderii. mijloacele apelate de întreprindere în vederea realizării ideii centrale a activităţii sale. de către toţi “actorii” acesteia). • politica de şi gestionarea comunicării interne. în consens. vocaţia întreprinderii (rolul pe care aceasta doreşte să îl joace în contextul relaţional generat de mediul ambiental din ce în ce mai concurenţial). anunţul în presă cu cupon-răspuns. de regulă. valorile fundamentale ale întreprinderii (împărtăşite. determinarea numărului de “contacte” generate prin acţiunea exercitată nemijlocit asupra potenţialului viitor cumpărător. Elaborarea proiectului întreprinderii constituie baza strategică a oricărei forme de comunicare internă. 4. 2. culturală şi publică.. constituie tot atâtea mijloace moderne şi eficace care permit atât o adaptare mai rapidă a ofertei la cerinţele crescânde ale anumitor segmente ale pieţei. relaţiile publice. respectiv: 1. determinându-l pe potenţialul client să acţioneze şi/sau să reacţioneze imediat. mailing-ul. din ce în ce mai sofisticate. relaţiile instituţionale. ideea centrală a activităţii întreprinderii (ce vrea aceasta să realizeze). fundamentele culturale (principalele etape/faze ale evoluţiei istorice a întreprinderii. Astfel. telefonul. acest tip de comunicare permite obţinerea unor rezultate concrete (comensurabile) şi facilitează. Proiectul întreprinderii se elaborează.

sistem care joacă rolul unui adevărat liant al coeziunii interne a salariaţilor.Cele trei importante roluri pe care le are proiectul întreprinderii pe planul intern al acesteia sunt următoarele: 1. 2. chiar delicată (nu există un model-tip de elaborare a sa). dar şi ale gestiunii acesteia îl constituie perfecta cunoaştere a diferitelor profile de activitate reprezentate prin şi/sau în cadrul unui studiu de specialitate asupra datelor psiho-sociologice ale respectivei întreprinderi. o veritabilă tehnică de management. se referă la: . fapt capabil să genereze o semnificaţie profundă şi plină de sens eforturilor individuale îndreptate spre atingerea unui ţel comun. Unul dintre punctele fundamentale ale politicii de comunicare internă. şi fundamentul strategiei şi politicii de comunicare globală a întreprinderii. dincolo de interesele individuale specifice fiecăruia. rolul integrator: proiectul favorizează convergenţa voinţei tuturor salariaţilor în direcţia atingerii scopurilor şi/sau obiectivelor comune ale întreprinderii. precum şi personalizarea acesteia . destul de rapid. În 3. Astfel. a implicării tuturor categoriilor de salariaţi. rolul unificator: proiectul contribuie la afirmarea identităţii întreprinderii şi a colaboratorilor acesteia într-un context social. a produselor şi/sau serviciilor sale. participarea sa la construcţia şi realizarea comună a unor scopuri şi/sau obiective bine definite. în contextul comunicării globale. • favorizarea. constituind un veritabil “motor” al schimbărilor care urmează a fi adoptate de către întreprindere. deşi complexă şi.constituie tot atâţia factori care pot favoriza dezvoltarea rapidă a comunicării interne. În acest fel. ci şi să comensureze. În acest mod. a salariaţilor etc. la maximum. Relaţiile publice ale întreprinderii. abilitaţi de fiecare întreprindere în vederea promovării imaginii acesteia. precum şi facilitarea organizării fluxurilor şi a circuitelor informaţionale. a organigramei şi a stilului de management adoptat. Metodologia generală de elaborare a unui proiect al întreprinderii.printr-o mai mare şi efectivă implicare a structurilor manageriale . Astfel. cât mai exact şi fidel.relaţiile cu presa: acestea constituie un domeniu care solicită maximum de profesionalism. constituind. prin clarificarea tuturor mijloacelor necesar a fi apelate în vederea atingerii scopurilor şi/sau obiectivelor propuse. comunicarea internă are vocaţia de deveni. proiectul conferă fiecărui salariat o viziune globală asupra întreprinderii. . rolul mobilizator: salariaţii întreprinderii sunt direct implicaţi. concomitent. se stabileşte un sistem comun de referinţe liber acceptat de către întregul personal. Politica de şi gestionarea comunicării interne urmăresc determinarea convergenţei tuturor energiilor existente în întreprindere în vederea atingerii unui scop şi/sau obiectiv comun. cât şi prin vocaţia şi dimensiunea etică atribuite întreprinderii. De asemenea. îndeosebi prin intermediul purtătorilor de cuvânt. uneori. utilizarea din ce în ce mai frecventă a noilor tehnologii în comunicare. comportă respectarea următoarelor două principii esenţiale: • luarea în considerare a logicii generale a respectivei organizaţii. atât prin intermediul unei viziuni clare asupra viitorului. proiectul de comunicare al acesteia permite fiecărui salariat nu numai să confere un sens mai larg aportului său cotidian la realizările echipei pentru şi în care lucrează.

) vizat. Pentru a întreprinde lobbying-ul. să fie efectuate (de către întreprinzători) studii. 20% diplomaţie. de regulă. persoane. mijloacele utilizate fiind. 3. . în scopul de a le favoriza sau frâna acţiunile. raţionalizează şi exprimă aspiraţiile şi nevoile grupului de interese.A. Un dosar sau un demers este cu atât mai preţios. şi este. • îndeplineşte rol de intermediar între respectivul grup şi organul de putere (economică. relaţiile cu presa constituie o forţă extrem de puternică a comunicării globale şi. O operaţiune de lobbying este. capabile să convingă factorii decizionali “presaţi”. Într-o situaţie avantajoasă. atât fiecare jurnalist/ziarist (stilul şi obiceiurile profesionale ale acestuia. precum şi înţelegerea “meandrelor” acestora. Orice lobbying se exercită în funcţie de “regula celor 5 de 20%”. Ea presupune cunoştinţe şi competenţe aferente unor specialişti (agenţii specializate sau integrate unor structuri organizatorice mai largi). în limba engleză. aspectul continuu). de asemenea. în funcţie de un interes comun. . prin utilizarea unor “grupuri de presiune” asupra decidenţilor. întreprinderi (firme) etc. dificil de condus. premergător lobbying-ului. 2. este necesar ca ea să fie “gestionată” cu maximum de diplomaţie. o acţiune de lobbying trebuie să şocheze factorii decizionali. este obligatoriu ca. purtătorul de cuvânt al fiecărei întreprinderi trebuie să cunoască. Lobby-ul (grupul de presiune) acţionează. Este un principiu fundamental pentru a putea face propuneri de legi sau de amendamente la acestea. Scopul lobbying-ului este să fie soluţionate anumite revendicări. b) prestatarii. 5. 20% politică. adeseori.). administrativă etc. întrucât lobby-ul este numai o componentă a acţiunilor specifice (însăşi sufixul ing desemnează. cât şi rubricile jurnaliere şi tipul de informaţii pe care acestea îl promovează prin intermediul respectivului reprezentant al presei. politică. prioritar. respectiv al celor care vor efectua presiuni asupra structurilor decizionale. în următoarele trei direcţii: • canalizează. sondaje etc.U. 17 lobbying-ul a apărut în S. • culege şi prelucrează informaţiile provenite din rândul opiniei publice şi ale puterii. În acelaşi sens şi pe aceleaşi principii se constituie şi grupurile parlamentare. Un dosar poate fi prezentat decidenţilor politici în funcţie de strategia adecvată adoptată. de convingere (în sensul constrictiv al acesteia). apelarea la cele mai adecvate şi oportune modalităţi de comunicare este obligatorie. Respectivul grup îşi va face simţită prezenţa prin intermediul lobby-ului.lobbying-ul17: acesta reprezintă apărarea sau promovarea intereselor individuale şi/sau colective. 20% drept. până în cele mai mici detalii. sub denumirea de lobby ! … Confuzia este regretabilă. cu cât se fundamentează pe date economice solide. asociaţii.contextul evocat. fapt care reprezintă stadiul formării “grupului de interes”. Bine stăpânite şi conduse. În consecinţă. 4. Prin urmare. Prin urmare. astfel: 1. Pentru a se face mai receptivă. Cunoaşterea persoanelor (fizice şi/sau juridice) cărora li se adresează respectivul dosar. 20% economie. a puterilor şi competenţelor acestora sunt elemente indispensabile pentru reuşita lobbying-ului. este necesară cunoaşterea textelor legislative. întâlnit în literatura de specialitate din România. un multiplicator de impact psiho-socio-relaţional cu mediul ambiental. Părţile implicate în cadrul lobbying-ului sunt: a) comanditarii. se pot grupa. centrele sale de interes etc. 20% comunicare. în scopul atingerii intereselor vizate (urmărite). întotdeauna.

cultural..n.n. şi etc. Relaţiile întreprinderii (instituţiei) cu alte firme se referă la ansamblul tehnicilor specifice de atragere a “publicului” către întreprindere: comunicarea de recrutare. cu prilejul operaţiunilor premergătoare lansării unor noi produse etc. administrative etc. În ceea ce priveşte relaţiile instituţionale. artei. împreună. Indiferent de domeniul abordat (economic. cu brainstorming-ul şi constă în reunirea “accidentală” (“întâmplătoare”) a unui grup de indivizi. sponsorizarea a început să câştige tot mai mult “teren” şi în România. în scopul de a i se stabili (determina) “codurile” şi tehnicile de comunicare eficient a fi abordate.a. mecenatul semnifică acţiunile de protejare (ocrotire) a ştiinţei. Concept relativ nou întâlnit în literatura de specialitate19.CAD” 18. constituind un demers strategic care trebuie utilizat cu precizie şi în strânsă corelaţie cu proiectul întreprinderii.op. finalmente. comunicarea financiară (în mediile financiar-bancare şi bursiere).).crearea de “evenimente”: aceasta se aseamănă. acestea includ. mijloacele politice. social etc. permiţând şi facilitând asocierea imaginii acestuia celei aferente unor evenimente “spectaculoase” petrecute în viaţa cotidiană. în scopul de a-i determina pe aceştia să participe. de asemenea. Practic. sponsorizarea. Spre exemplu. fundaţiile etc. se urmăreşte crearea unei “emoţii generale” şi chiar a unui “şoc afectiv comun”. în contextul menţionat. Considerată nu arareori mai mult sau mai puţin “gratuită”. la un anumit eveniment creat şi/sau “exploatat” întrun context definit. cea desfăşurată cu autorităţile publice. comunicarea socială (relaţiile de comunicare a întreprinderii cu sindicatele. studiile de opinii. comunicarea de opinie publică (comunicarea întreprinderii cu cetăţenii). adeseori. faptul că fiecare categorie de “public” trebuie atent şi minuţios studiată şi “tratată”. Menţionăm. înscrise în logica minuţios (pre-)stabilită a unei veritabile strategii a comunicării globale. Cit. cât şi într-o reflecţie strategică de comunicare globală pe termene mediu şi lung. În acest mod. publicitatea. înscriindu-se atât într-o expresie de comunicare instituţională pentru întreprindere.). alegerea unei politici de sponsorizare şi selecţia activităţilor (domeniilor) vizate se fac în strânsă interdependenţă cu dimensiunile şi arealul promovării imaginii de marcă a unui produs şi/sau serviciu. ca elemente esenţiale. Subliniem. comunicarea politică (respectiv.-ul are. relaţiile publice etc. mecenatul se integrează activ în strategia de comunicare globală a întreprinderii şi constituie o importantă modalitate de valorizare şi de implicare pentru ansamblul colaboratorilor acesteia. mecenatul ilustrează şi promovează cultura întreprinderii.. C. în contextul abordat. legitimând-o şi personalizând-o în diferite grade de intensitate. 116 . instituţionalizate). faptul că. semnificaţii politice ! … . în stabilirea grilei “SONCBS . efectuată prin şi pentru “căutătorii” de locuri de muncă (inclusiv în şcoli şi universităţi). oarecum. mecenatul şi relaţiile întreprinderii (instituţiei) cu alte firme. literaturii etc.. în funcţie de referinţele sale culturale şi psiho-sociologice. asociaţiile. sponsorizarea instituţionalizează marca unui produs şi/sau a unui serviciu. raport aferent unui mod de convivialitate majoritar acceptat.. sponsorizarea permite crearea unui raport între marca produsului şi/sau a serviciului şi cetăţean. Mecenatul. 18 19 a se vedea capitolul X . În acest mod. .Factorii cel mai uzual apelaţi în cadrul campaniilor de lobbying sunt: studiile de specialitate. Sponsorizarea.a. p. presa. Regouby . încă.

deoarece demersul său este capabil să bulverseze un anumit sistem (confortabil) de reguli bine stabilite. problema rentabilităţii se pune din ce în ce mai “acut”. în acelaşi loc. întrucât: • structurile şi metodele de comunicare au fost. de design. cât şi majorarea substanţială a “vitezei de reacţie” a acestora la stimulii proveniţi din mediul ambiental). apariţia şi dezvoltarea comunicării globale a însemnat. Astfel. • 2. cercetarea şi inovativitatea publicitară s-au orientat. de promovare. “produs” perfect coerent. deoarece: permite dezvoltarea rapidă a unei autentice şi reale culturi comune. sociale. de marketing direct. în pofida progresului permanent şi continuu al mijloacelor şi tehnicilor promoţionale. În acest context. pe lângă “salturile” spectaculoase înregistrate în domeniul relaţiilor inter-instituţionale şi interpersonale (evident. cizelat şi novator. adaptate sau adaptabile conceptualizării şi “stăpânirii” acestui demers novator de intervenţie în cotidian. capabilă să integreze şi să valorifice fiecare disciplină. mai ales în contextul în care eficienţa comunicării globale nu poate rezulta din simpla “suprapunere” a unor tehnici şi/sau modele promoţionale. unicitatea locului de concepere şi realizare a noii profesii este fundamentală.2. implică crearea. • - - . prin intermediul interacţiunilor apărute în activităţile specializate ale unor oameni diferiţi (nu numai) ca formare profesională. îmbogăţeşte reflecţia conceptuală asupra domeniului. ci este concepută în vederea “fabricării” şi “gestionării” unui “produs” pe termen lung. ci din şi prin combinarea unor structuri şi metode de lucru determinate de apariţia noii profesii. Pasionantă. Pasionantă. apariţia şi dezvoltarea unei noi profesii pasionante şi dificile: specialistul în comunicare. cel puţin pentru moment. Dificilă. De asemenea. politice etc. de relaţii publice etc. deoarece “piaţa” comunicării nu este. capabilă să răspundă realmente satisfăcător complexelor solicitări care îi sunt formulate într-un ritm din ce în ce mi alert.2 O nouă profesie: specialistul în comunicare globală În ţările dezvoltate.1 Noile structuri şi metode implicate de apariţia profesiei Apariţia şi dezvoltarea comunicării globale implică studierea şi crearea unor noi structuri de lucru. În acest context. comunicarea globală nu se prezintă ca o nouă oportunitate de afaceri pe termen scurt. conceperea. testarea şi “punerea în funcţiune” a unor structuri realmente adaptate noii profesii. după cum urmează: • structuri de natură geografică (pentru a regrupa. prioritar.2. favorizează atât rapiditatea transpunerii în practică a tuturor “parametrilor” specifici comunicării globale. de asemenea. deoarece specialistul în comunicare globală este capabil să răspundă unor cerinţe cotidiene concrete ale managementului oricărei întreprinderi şi/sau instituţii. a anilor ’60 -’70. în sensul facilitării acestora). structuri concretizate în agenţii de publicitate. spre producţie şi nu spre restructurarea creativă şi adaptarea funcţiilor acesteia la realităţile pieţei. conceperea şi “fabricarea” noului “produs” performant comunicarea globală. principalele discipline constitutive ale comunicării globale. în general. elaborate şi bazate pe logica vieţii economice.

. după cum trebuie să poată “orchestra” . lucrurile fiind făcute. structuri de cercetare (capabile să asigure cel puţin două tipuri de prestaţii. conform reprezentării schematice din fig. • identificarea şi “definirea” poziţiei mărcii pe piaţă. nu în ultimul rând. ca o nouă profesie. respectiv explorarea potenţialelor schimbări care pot interveni în domeniu şi conceperea unor strategii creative. îşi lărgeşte apreciabil câmpul creativ. identificarea şi analizarea structurii comunicării globale. ea este fundamentală pentru reuşita oricărei acţiuni iniţiate în cadrul stării de spirit marketing. structuri pe fiecare funcţiune a întreprinderii sau instituţiei de apartenenţă (problema de fond. precum şi “trasarea” fluxurilor de circulaţie. amenajarea spaţiilor. nr. a sălilor de şedinţe etc. capabile să genereze “fabricarea” de noi produse. stabilirea “platformei” strategice a comunicării globale (respectiv: definirea obiectivelor strategice. amplasarea fiecărui birou. Noile metode de elaborare a unei strategii eficiente de comunicare globală vizează. Şi. pentru a i se asigura eficienţa. • 2. în acelaşi timp. constituind o “afacere” a fiecărui salariat. în vederea creării unei imagini adecvate asupra propriei întreprinderi sau instituţii). puternice şi discriminante faţă de cele ale concurenţei. majoritar şi prioritar. în viaţa firmei. ansamblul. a căror adaptabilitate la realităţi trebuie să fie activă şi dinamică. 46): P latf T eh n orm a .). proiecte de dezvoltare etc. • structuri de formare profesională (actualmente nu există o formare teoretică şi/sau practică “pură” în domeniul comunicării globale.2 Un nou produs Noul produs implicat de apariţia şi dezvoltarea comunicării globale presupune şi implică atât creativitate. În demersul comunicării globale. comunicarea globală.2.• • • • structuri de ordin fizic (concepţia arhitecturală. permiţând generarea unor soluţii noi şi originale. impecabil. în general.). creaţia nu mai poate fi redusă numai la un simplu “exerciţiu” destinat să mire şi/sau să seducă. În acest mod. creativitatea este vitală la fiecare nivel al elaborării produsului comunicare globală. este recomandabilă respectarea următoarelor 10 principii de bază (p. 8. marketing direct. Creativitatea intervine în cercetarea noilor structuri şi metode. logica structurii şi evoluţiei pieţei. constă în capacitatea de a integra eficient. Ea constituie valoarea centrală şi structurantă a noului produs şi. “după ureche”). în acest context. depăşeşte simplele şi “tradiţionalele” noţiuni de bază apelate şi utilizate în publicitate. constituie tot atâtea probleme care necesită o soluţionare impecabilă. dualitatea generalistspecialist. relaţii publice . creaţia constituie un subansamblu esenţial al produsului comunicare globală şi. Altfel exprimat. Creativitatea constituie însăşi esenţa comunicării globale şi îi condiţionează legitimitatea. mărci.design. cât şi creaţie. etc. De asemenea. logica clientului final).. a fiecărui loc de muncă. alegerea strategiei şi a planurilor de acţiune. publicitate. logica concurenţei. întrucât comunicarea globală trebuie să poată face apel la fiecare disciplină specializată . următoarele aspecte: • auditul diagnostic (analiza detaliată a situaţiei comunicării globale în funcţie de: logica întreprinderii sau instituţiei.

“forţa” indusă de simplicitate ne permite să comunicăm cu maximă eficienţă). de marcă (legitimitate imaginară şi simbolică). Articularea strategiei de comunicare globală • creaţia trebuie să inducă o percepţie imediată (important este nu ce vrem să spunem.Obiective ale comunicării Strategia de comunicare globală Concept de marcă Obiective design Strategie design Concept de Concept de identificare identificare Plan de acţiune design Obiective publicitare Strategie publicitară Concept de campanie publicitară Plan de acţiune publicitară Obiective teren Strategie teren Concept de campanie teren Plan de acţiune teren Obiective marketing direct Strategie de marketing direct Concept de campanie de marketing direct Plan de acţiune marketing direct Obiective sociorelaţionale Strategie sociorelaţională Concept de campanie socio-relaţională Plan de acţiune socio-relaţională strat com u egică n icar a e com u u tiliz n icăr ate în ii p lan glob a ul le acţiu n ii d e com u n icar e Plan de acţiune de comunicare globală Fig. de produs (legitimitate funcţională de performanţă). creaţia trebuie să fie legitimă la nivel: instituţional (legitimitate culturală şi ideologică). • • glob a lă . 8. creaţia trebuie să fie simplă (într-un mediu ambiental în care enorma majoritate a oamenilor încă sunt prea complicaţi. ci ce înţelege interlocutorul nostru).

creaţia trebuie să fie facil memorizabilă (uşor de “reţinut”). şi din credibilitatea pe care o inducem permanent. periculos. de asemenea. fizic (frumuseţe. Şi. cu caracter de continuitate. creaţia trebuie adăugată realizării (fabricării) produsului finit (nici nu mai poate fi vorba despre o bună creaţie. comunicarea globală presupune şi implică. dacă nu ştim să punem şi să ne punem întrebări). cu grupul sau. în regim de permanenţă şi cu caracter de continuitate). preferabil. astfel încât “spectatorul” sau “auditoriul” să fie transpus într-o “lume fantastică” şi simbolică în exclusivitate). mai ales.• • • • • creaţia trebuie să fie coerentă. afectiv (interpelare emoţională). simultan. cinste intelectuală (veritabil liant al fiecăruia dintre noi cu sine însuşi şi. creaţia trebuie să fie seducătoare la niveluri: inteligenţă (creativitatea imaginarului). nimănui şi la nimic să găsim răspunsuri. • • • • • • • . nejustificabil şi absolut dăunător confort intelectual. permanent. astfel încât să fim capabili să “absolvim cu brio” o veritabilă “şcoală de umilinţă”). ci devine un veritabil “creuzet” al noilor valori societale). întrucât a priori este exprimarea total negativă atât a unui grav. prioritar: • • • • • diferenţe personale (fiecare individ trebuie privit ca persoană unică în felul său). contribuind decisiv la crearea şi promovarea imaginii de marcă). creaţia trebuie să dezvolte imaginea de marcă a produsului. ne dovedim maturitatea. “decuparea” şi "demultiplicarea” altor imagini derivate din aceeaşi “poveste”. creaţia trebuie să “povestească” ceva în exclusivitate (să fie “activă” şi nu “statică”. acesta înseamnă a şti să schimbăm informaţii. mai ales. la maximum imaginarul şi generând. responsabilitate (întreprinderea sau instituţia în care ne desfăşurăm activitatea nu mai constituie un loc de asistenţă socială. prezentul şi. transparenţă (adevărata forţă a fiecăruia dintre noi derivă. fapt care se învaţă şi se exersează. capacitate de a dialoga (practic. tot în acest fel. iată de ce trebuie să exersăm foarte mult. cinstea intelectuală impune clientului raporturi profesionale şi nu de putere politică şi/sau de forţă). în special. capacitate de a pune mereu întrebări (nu foloseşte. cu echipa de apartenenţă.2.3 Noii oameni. maturitate psihologică (toată lumea are dreptul la erori. cât şi a fricii de a înfrunta teama şi necunoscutul). creaţia trebuie să fie durabilă (să îşi păstreze forţa şi “personalitatea” de-a lungul timpului. încă din debut. Pentru fiecare dintre noi. specialişti în comunicare globală Valorile umane ale comunicării globale au trei dimensiuni: o dimensiune profesională (“stăpânirea” unei noi şi veritabile meserii care îmbină elementele tehnice cu experienţa şi talentul fiecărui individ). stimulând. dar nimeni nu are dreptul să le ascundă sau să încerce să le justifice. viitorul). • 2. capacitate de a asculta (aceasta se “cultivă” foarte rar. estetică şi puritate). fără o calitate corespunzătoare a produsului finit). o dimensiune culturală (viziunea mai largă a unui mare proiect. astfel. realmente. după cum. după cum un produs performant înseamnă competenţă. ca rezultantă a transparenţei comunicării interpersonale). curiozitatea spiritului (denotată de dorinţa de a “sfredeli” mereu. refuzul de a refuza a priori (nimeni şi nimic nu poate fi judecat a priori. în cadrul căruia se înscrie fiecare logică individuală). o dimensiune psihologică (comportamentul fiecăruia dintre noi în relaţiile interpersonale). cel mai important mod de a ne dovedi competenţa. forţa şi eleganţa propriului caracter). a fi primii care ne recunoaştem erorile este.

deoarece arealul lor poate fi substanţial majorat. capacitate de creaţie. etc.3 Lobbying-ul sau comunicarea politică …………………. Esenţial este să conştientizăm şi să înţelegem faptul că o comunicare globală eficientă depinde (este condiţionată) de aportul comunicativ al fiecăruia dintre noi. complexul şi dificilul proces al dialogului cu semenii noştri. de rolul pe care reuşim să ni-l asumăm în amplul. 2. de apartenenţă).• înţelegerea logicii interlocutorului (ascultarea şi dialogul sunt necesare dar nu şi suficiente pentru o bună comunicare. entuziasm (energia vitală necesară atât fiecăruia dintre noi. cât şi grupului. astfel încât să fie asigurate calitatea şi succesul final ale oricărui produs şi/sau serviciu). instituţiei etc. posibilităţile. Aceste reale valori ale fiecăruia dintre noi nu trebuie abordate (“luate”) în sens normativ. Aceasta. cu cât. disponibilitate şi înaltă capacitate de a lupta pentru realizarea unor performanţe de excepţie pentru grup/echipă şi pentru fiecare dintre noi. capacităţile şi disponibilităţile noastre. ………………… • • • • • • . cu atât mai mult.. comunicarea este mai mult “o modă” şi (încă) mult prea puţin o conştientizare a nevoii noastre de a exista (nu oricum). în funcţie de dorinţele. încă dezarmant de frecvent. Originea fiecărei erori trebuie identificată. întreprinderii. explicată clar şi fără dramatizare. solidaritate (este foarte adevărat că erorile sunt individuale. dar ele trebuie asumate de întregul grup. Bogăţia şi performanţa relaţiilor umane în cadrul unui grup derivă şi din înalta capacitate a fiecăruia dintre membrii acestuia de a îşi “părăsi” propria logică şi de a înţelege logica semenilor săi). competenţă şi deontologie profesională.

Comunicare internă generează acţiuni vizând: a) recrutarea personalului. e) segmentelor de piaţă pe care urmează să le “cucerească”. Comunicarea comercială include şi următoarele tipuri de comunicare: a) publicitatea întreprinderii. d) fidelizarea clientelei. c) crearea relaţiilor interpersonale şi intercompartimentale din cadrul întreprinderii. c) comunicarea verbală. c) comunicarea internă. c) comunicarea verbală descendentă. Strategia de comunicare a unei întreprinderi are ca obiect definirea şi alegerea. b) stabilirea unor relaţii foarte bune cu partenerii de afaceri. b) a respecta. e) creşterea cheltuielilor cu publicitatea. e) salarizarea şi recompensarea personalului. pe funcţii şi funcţiuni. b) marketing-ul şi publicitatea. e) a anticipa. a: a) imaginii dorită a fi propagată despre întreprindere. c) scăderea volumului producţiei. d) dinamizarea personalului. A comunica în toate sensurile presupune: a) comunicarea verbală ascendentă. 2. 4. 8. d) comunicarea nonverbală descendentă. . c) a promova. În lobbying. b) informarea personalului. Pentru o întreprindere a comunica eficient poate determina: a) dobândirea unei imagini pozitive şi favorabile. Printre elementele ce pot fi avute în vedere la stabilirea unei strategii de comunicare se numără şi: a) relaţiile cu mass-media. 5. d) cercetarea pieţii. 6. 3. c) tehnologiilor de fabricaţie. e) relaţiile “public-produs sau serviciu”. grupul de presiune acţionează în următoarele direcţii: a) culege şi prelucrează informaţiile provenite din rândul opiniei publice şi ale factorilor decizionali ai “puterii”. pentru următorii cinci ani. b) promovarea produselor sau serviciilor. Printre regulile de bază ale comunicării se numără şi: a) a asculta. b) comunicarea nonverbală ascendentă. e) comunicarea orizontală.TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR: 1. b) marilor “axe” de efort şi a ierarhizării lor. d) personalului întreprinderii. e) raporturile inter-personale. 7. d) a schimba. d) lobbying-ul.

Scopul lobbying-ului este să fie soluţionate problemele parlamentare. 20% economie. 20% politică. a) adevărat b) fals 14. a) adevărat b) fals 16. a) adevărat b) fals 15. îndeplineşte rol de intermediar între grupul de interese şi organul de putere. Pentru a întreprinde o acţiune de lobbying este necesar ca aceasta să fie “gestionată” cu maximum de diplomaţie. analiza bio-energetică. Pentru care: a) b) c) d) e) a realiza raporturi interpersonale eficiente putem apela la numeroase metode. Întreprinderea se defineşte atât prin activitatea de bază. Lobbying-ul reprezintă apărarea sau promovarea intereselor individuale şi/sau colective prin utilizarea unor grupuri de presiune asupra decidenţilor. c) 20% drept. 20% filologie. prin personalitatea sa socială. 20% economie. cât. a) adevărat b) fals 12. mai ales. 11. d) 20% comunicare. 20% politologie. programarea liniară. Comunicarea poate fi cel mai bun sau. 20% economie. 9. exercită presiuni asupra opiniei publice. 20% marketing. 20% comerţ exterior. 20% filosofie. Cu cât este mai înaltă capacitatea de a comunica a unui salariat. 20% ecologie. 20% psihologie. deopotrivă. Strategia de comunicare a unei întreprinderi vizează totalitatea modalităţilor de comunicare de care dispune aceasta în toate direcţiile. a) adevărat b) fals 18. respectiv: a) 20% drept. 10. cu atât mai slabă este imaginea sa şi a întreprinderii în cadrul căreia lucrează. 20% economie. 20% marketing. programarea neurolingvistică.b) c) d) e) canalizează şi exprimă aspiraţiile nevoile grupului de interese. b) 20% medicină. 20% diplomaţie. 20% politică. 20% comunicare. în scopul atingerii intereselor vizate. a) adevărat b) fals 17. 20% marketing. efectuează presiuni asupra structurilor decizionale. dintre analiza tranzacţională. 20% politică. e) 20%comunicare. analiza matematică. Lobbying-ul are la bază “regula celor 5 de 20%”. 20% politică. a) adevărat b) fals 13. 20% marketing. cel mai rău dintre lucruri. Pentru a întreprinde o acţiune de lobbying nu este necesară cunoaşterea legislaţiei în vigoare. a) adevărat b) fals .

a) adevărat b) fals 20. Comunicarea întreprinderii se realizează numai din interior spre exterior. Maniera de a comunica a interlocutorului ne este generată prin observarea atitudinii psihologice a acestuia.19. a) adevărat b) fals • .

aşa cum în domeniul militar strategia vizează un nivel înalt (armate ce operează pe anumite fronturi). în mod curent. Anumite persoane folosesc. în perioada celui de-al doilea război mondial. cât şi în marketing. social. În figura nr. în domeniul comunicării vom uzita de noţiunea “strategie” la nivelul opţiunilor principale ale organizaţiei şi nu la cel al subdiviziunilor organizatorice ale acesteia. iar tactica corespunde acţiunilor vizate la nivel de regiment sau divizie. chiar şi atunci când nu este vorba decât de o alegere tehnică la nivel de mijloace. . 9 sunt reprezentate strategiile de comunicare pe care le poate adopta o organizaţie. caz în care navele nu aveau nevoie decât de o protecţie mică. această noţiune. financiar şi comercial. domeniu din care îşi au sorgintea multe concepte utilizate de decenii atât în management. Spre exemplificare. conceptul “cercetare operaţională” a fost definit de americani. dacă era preferabil să le disperseze. Originea noţiunii “strategie” provine din domeniul militar. mult prea des uzitată. din nefericire. dimpotrivă.1 Pluralitatea strategiilor de comunicare Noţiunea “strategie” este. pentru a şti dacă era mai bine să-şi concentreze navele de transport în Pacific şi să le protejeze cu ajutorul unor mari unităţi maritime militare sau. Şi.CAPITOLUL III: STRATEGIA DE COMUNICARE 3. Obiectivele comunicării globale derivă din orientările fundamentale ale organizaţiei în domeniile: industrial.

-M. Aceasta nu înseamnă “vânzarea” produselor sau a mărcilor sale. Aşadar. al relaţiilor acesteia cu alte organizaţii. al imaginii organizaţiei. 1992. strategia de comunicare internă. Organizaţia se adresează unui public larg. 9: Strategiile de comunicare ale unei organizaţii20 În sensul celor anterior menţionate. ci promovarea organizaţiei ca instituţie atât pentru angajaţii săi (comunicare internă). – Communication d’entreprise et publicité. dar necesită colaborarea celorlalte departamente. respectiv: strategia de comunicare instituţională..STRATEGII DE COMUNICARE ALE UNEI ORGANIZAŢII OBIECTIVELE obiective industriale obiective sociale obiective financiare obiective comerciale OBIECTIVELE COMUNICĂRII GLOBALE STRATEGIA DE COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ STRATEGIA DE COMUNICARE INTERNĂ STRATEGIA DE COMUNICARE COMERCIALĂ Figura nr. precizăm că strategia de comunicare este globală şi ea vizează întregul subansamblu al modalităţilor de comunicare de care dispune organizaţia. UTARD J.33 . complementare: strategia de 20 KEMPF A. în toate direcţiile. Techniplus. strategia de comunicare comercială. Ea urmează a fi realizată în cadrul departamentului de comunicare. p. este necesar un demers care vizează ansamblul organizaţiei. Ed. Pentru a realiza aceste obiective strategia de comunicare a organizaţiei se poate descompune în două strategii distincte şi. Obiectivele comunicării globale se regăsesc în cadrul diferitelor strategii de comunicare ale unei organizaţii. ce reflectă filozofia organizaţiei în ceea ce priveşte domeniul comunicării. cât şi pentru ansamblul agenţilor economici şi sociali (comunicare instituţională). în acelaşi timp.

şi anume: • din punct de vedere pragmatic. ea purtând numele generic de “publicitate”. acţiuni directe pentru unele segmente ale publicului. în general. adeseori. 3. marketingul direct. două motive. pentru următorii 3-5 ani următoarele elemente: • imaginea dorită a fi propagată şi.). Precizăm faptul că aceste elemente sunt prezentate detaliat în cadrul planului de comunicare. comunicare internă şi comunicare comercială. cel puţin. Dezvoltarea comercială a unei organizaţii se poate realiza prin intermediul strategiei de comunicare comercială. mecenatul) şi strategia de comunicare internă. Diversitatea strategiilor şi a acţiunilor de comunicare justifică dezvoltarea funcţiei “director de comunicare”. • mijloacele media ce urmează a fi utilizate (campanii instituţionale. fie în asigurarea coeziunii între ele. repartizarea în timp a eforturilor. Formularea şi existenţa mai multor strategii de comunicare în cadrul unei organizaţii nu trebuie să antreneze divizarea strictă a acestora în comunicare instituţională.comunicare instituţională (din cadrul căreia fac parte publicitatea instituţională. mijloacele tehnice apelate pentru realizarea lor sunt. mesajul Băncii Comerciale Române: “avem acelaşi drum”…. Subliniem faptul că. Exemplificăm. interdependenţele dintre comunicarea externă a organizaţiei şi cea internă.2 Elemente care pot fi avute în vedere la stabilirea unei strategii de comunicare Strategia de comunicare se stabileşte prin traducerea politicii generale a organizaţiei în termeni de comunicare. corelat cu această. din cadrul ei făcând parte publicitatea. din punctul de vedere al mărimii fondurilor alocate. pe baza obiectivelor stabilite în acest domeniu de către conducerea organizaţiei sau a directorului de comunicare. . cea mai mare parte din bugetul de comunicare (în special pentru publicitate). chiar dacă “publicul” căreia li se adresează este diferit. Aceasta vizează consumatorii şi distribuitorii produselor comerciale ale organizaţiei. Strategia de comunicare comercială deţine. • din punct de vedere al coerenţei lor. rolul său constând fie în formularea acestor strategii. comunicarea promoţională. acţiunile vizează aceleaşi persoane. Acestea se concretizează în: determinarea binoamelor “public-mesaj”. Ea are ca obiectiv alegerea şi definirea. adeseori. singura formă de comunicare a întreprinderilor mici şi mijlocii. comunicare comercială a constituit. Strategia de comunicare comercială constituie un veritabil instrument al departamentului de marketing din cadrul oricărei întreprinderi. sponsorizarea etc. mesajul general ce urmează a fi transmis despre organizaţie. aceleaşi. acţiuni orientate către presă etc. • principalele axe de efort şi ierarhizarea lor. comunicarea financiară. Orice acţiune întreprinsă în acest domeniu trebuie să ia în considerare ansamblul strategiilor din. şi constituie încă.

acţionarii organizaţiei. Exemplificăm următoarele elemente care pot fi analizate în cadrul elaborării unei strategii de comunicare: 1. informaţii care au ca scop să schimbe atitudinea publicului faţă de organizaţie.). 7. proiectele existente. Etapa a II-a: Analiza binomului public-mesaj La finalul primei faze se stabileşte publicul căruia îi este adresată strategia de comunicare. în funcţie atât de obiectivele de comunicare stabilite. comunicarea internă existentă (climatul social. Paris.). Pentru fiecare public trebuie precizat obiectivul parţial urmărit şi trebuie determinat mesajul. proiectele organizaţiei (puncte slabe şi puncte forte). Etapa a III-a: Formularea maximului posibil de strategii de comunicare În majoritatea cazurilor nu există o strategie posibilă de comunicare. nouvelle fonction stratégique de l’entreprise.). gradul de participare şi de implicare al fiecărui angajat. 2. contextul comercial (punctele forte şi fiabile ale organizaţiei. în cadrul acestei etape trebuie analizată coerenţa imaginii generale a organizaţiei în raport cu imaginile particulare ale unui public. Aceasta presupune definirea unui mesaj general al organizaţiei. 4. 1990. se realizează o serie de binoame public-mesaj.73-74 . principalii concurenţi (diferenţa între aceştia şi organizaţie. Elaborarea strategiei de comunicare presupune parcurgerea următoarelor etape21: Etapa I: Analiza situaţiei. cât şi de tehnicile de comunicare utilizate. respectiv a comunicării externe non-publicitare. comunicării interne etc. Multe organizaţii fac greşeala să realizeze o singură strategie de comunicare. imaginea percepută de angajaţi etc. p. ci mai multe. 5. Este însă preferabil întocmirea maximului posibil de strategii de comunicare şi compararea lor. mediul financiar (relaţiile actuale. din cadrul căruia să se decline mesaje particulare destinate diferitelor tipuri de public.• articularea şi coerenţa diferitelor tipuri de comunicare necesar a fi adoptate.Masson. Astfel. înainte de 21 cf. respectiv a principalelor elemente componente ale acesteia. respectiv conţinutul informaţiilor pe care organizaţia doreşte să le transmită. – Communication. în ceea ce priveşte imaginea acestora. organizarea (puncte slabe şi puncte forte în raport cu proiectele organizaţiei şi cu concurenţii). adecvarea la comunicarea comercială etc. Ed. puterea publică (relaţiile actuale. evaluarea riscurilor etc. analiza politicii de comunicare). Deci. promovării. În cadrul acestei etape se analizează dacă această abordare analitică permite elaborarea unei sinteze coerente a strategiei de comunicare. 3. 6. publicităţii instituţionale. publicităţii produselor sau serviciilor. SCHNEIDER C. importanţa rolului prezent şi viitor al acesteia).

definirea binoamelor public-mesaj. Opţiunea pentru o anumită strategie de comunicare trebuie să ia în considerare următoarele elemente: 1. Spre exemplificare: 1. În continuare sunt prezentate elementele de bază pentru elaborarea fiecărui tip de strategie. 6. recunoaşterea organizaţiei (respectiv. După aprobarea acesteia. înainte de a prezenta strategia de comunicare direcţiei generale a organizaţiei. riscurile eşecului sau cele de nerealizare a obiectivelor. 4. 8. supleţea. în acelaşi timp. 5. 9. mai întâi.a alege una. Grupul “ţintă”: 2. directorul de comunicare. gradul de fezabilitate a principalelor tipuri de acţiuni prevăzute şi ceea ce ele implică pentru direcţii diferite. alegerea şi ierarhizarea publicului. de asemenea. principalele mijloace de realizare. 2. se elaborează planul de comunicare. bugetul de cheltuieli. respectiv partenerii acesteia sau cei care exercită o anumită influenţă asupra realizării obiectivelor organizaţiei. . trebuie să se asigure că au fost luate în considerare toate problemele importante ale tuturor şefilor de departamente. 3. şi consecinţele acestei schimbări. Aceasta nu înseamnă prezentarea strategiei. “ţintele” comunicării de recrutare cuprind fie salariaţii organizaţiei de origine sau cei ai altor organizaţii. sectorul de activitate. Din punct de vedere practic. fiecărui şef de departament. Etapa a IV-a: Definirea strategiei de comunicare Faza precedentă se finalizează prin alegerea strategiei de comunicare cea mai adecvată pentru obiectivele organizaţiei. fie elevii. o acţiune de sensibilizare necesară pentru realizarea ei ulterioară. Adeseori suntem tentaţi să confundăm comunicarea instituţională cu cea comercială sau cea internă. cunoaşterea organizaţiei (numele. 7. Strategia de comunicare instituţională Obiecti vele comunicării: 1. Adeseori strategia de comunicare este elaborată fără analizarea acţiunilor posibile care pot fi iniţiate de către concurenţii organizaţiei. trebuie aprobată de către comitetul executiv sau managerul general. ci evitarea elaborării unei strategii neadaptate nevoilor organizaţiei şi. repartizarea eforturilor în timp. “ţintele” comunicării financiare cuprind ansamblul indivizilor sau al instituţiilor susceptibile să procure resursele financiare de care are nevoie organizaţia. punerea în valoare a organizaţiei) Ansamblul publicului extern organizaţiei. respectiv gradul în care strategia de comunicare poate să fie schimbată. interdependenţa şi coerenţa lor. performanţele acesteia). definirea imaginii dorite. 2. Este recomandabil ca aceasta să fie formulată în scris pentru a evita orice eroare de înţelegere a ei şi.

asociaţiile. formularea mesajului în manieră creativă (ca o promisiune). marele public. 3. asociaţii sau unei manifestări de tip cultural. universităţi.studenţii etc. comunicatul de presă etc. Mijloac ele de comunicare: • • • • • Conţin utul şi forma mesajelor: - . dezvoltarea unui univers simbolic pornind de la conţinutul mesajului. din şcoli. publicitate în mass-media. licee. târguri şi expoziţii). “ţintele” comunicării de opinie (tip de comunicare instituţională care vizează schimbarea opiniilor publicului despre o organizaţie) constituie: instituţiile. mecenatul (ansamblul operaţiilor care susţin material şi financiar pe care o organizaţiei le oferă unei instituţii. umanitar sau ştiinţific): participarea la manifestări profesionale (saloane. formularea directă a mesajului şi prezentarea faptelor (care servesc drept dovadă a afirmării lor). relaţiile cu presa (apariţiile în public.). conferinţele de presă. difuzarea unor plachete de prestigiu ale organizaţiei.

telefonul. 4. • • publicitate în mass-media (presă. determinarea unui anumit comportament al consumatorului faţă de un produs). 3. 1. participarea la jocuri. 5. concursuri. promovarea vânzărilor (reduceri de preţ. liderii de opinie (jurnalişti.) Combinarea inteligentă a mijloacelor de comunicare are un efect de sinergie (fiecare acţiune trebuie să întărească eficacitatea celorlalte). participarea la manifestări profesionale (saloane. De asemenea. publicitate directă (mesaje adresate prin poştă. crearea unei imagini de marcă (respectiv. dosare tehnice. Mijloac ele de comunicare: publicul larg.). embleme etc. relaţiile de presă (în vederea includerii în articolele jurnalelor sau în emisiunile de televiziune sau radio). reprezentarea psihologică sau simbolică a unui produs sau a unei mărci în spiritul consumatorului). imprimate fără adresă distribuite sistematic într-o anumită zonă. loterii etc. şi anume: este formată din persoane fizice. crearea unor evenimente (organizarea unei manifestări care să permită punerea în scenă a unui mesaj). broşuri. profesioniştii (tehnicieni. mesajele adresate consumatorilor la locul de vânzare a produselor (ambalajul produselor. televiziune. cooperative de distribuţie etc.). 2. gestionari etc.) formularea directă a mesajului şi prezentarea faptelor (care • • • • • • • Conţin - . afişaj. târguri şi expoziţii). demonstraţiile la locul de vânzare). pliante. susţinerea unei emisiuni televizate sau radiofonice). responsabili ai unor organizaţii profesionale etc. sponsorizarea (finanţarea unui eveniment sportiv sau cultural.Strategia de comunicare comercială Obiecti vele comunicării: 1. radio. cinematograf). 3. eşantioane. 2. forţa de vânzare. trebuie respectată coerenţa şi complementaritatea acestora. Grupur ile “ţintă”: Pentru definirea unei strategii de comunicare comercială trebuie specificate caracteristicile “ţintelor”. acordarea unor prime. distribuitorii: angrosişti. provocarea unei reacţii a consumatorului (respectiv. publicitatea la locul de vânzare. INTERNET-ul). informare (cunoaşterea mărcii sau a produsului de către consumator). realizarea unor documente şi obiecte publicitare (cataloage. trebuie definită cantitativ şi calitativ. detailişti.

dezvoltarea unui univers simbolic pornind de la conţinutul mesajului.utul şi forma mesajelor: servesc drept dovadă a afirmării lor). formularea mesajului în manieră creativă (ca o promisiune). .

în primul rând. Programul general se elaborează de către departamentul de comunicare din cadrul organizaţiei pentru un an şi conţine recomandări pentru următorii doi ani. . • relaţiile dintre departamentele organizaţiei pentru realizarea acţiunilor. Directorul de comunicare nu are competenţe de reorganizator. de sistemul organizatoric. În funcţie de mărimea organizaţiei. participarea la seminarii. se asigură continuitatea acţiunilor întreprinse.3 Elaborarea planului de comunicare al unei organizaţii Planul de comunicare este un document în cadrul căruia sunt înscrise următoarele elemente: • totalitatea acţiunilor pe care organizaţia trebuie să le realizeze şi contextul în cadrul căruia trebuie să acţioneze. misiunea şi obiectivele acesteia. ci trebuie să fie realist şi să adapteze strategia de comunicare structurilor organizaţiei. jurnalul organizaţiei. crearea consensului salariaţilor pentru realizarea obiectivelor organizaţiei (aceasta presupune găsirea celor mai adecvate forme de integrare a salariaţilor) Ansamblul salariaţilor. numit şi “biblia departamentului de comunicare”.acţiunile pe care le realizează direct departamentul de comunicare. oferă posibilitatea fiecărui departament al organizaţiei să cunoască: . “cutia cu idei” (respectiv orice formă de receptare a sugestiilor salariaţilor asupra problemelor privind organizarea muncii lor sau viaţa organizaţiei). • calendarul acţiunilor. călătorii etc. serbări. Astfel.obstacolele ce trebuie evitate. (favorizează schimburi de opinii despre activitatea organizaţiei). Acest document. grupurile de exprimare. 3. cunoaşterea orientărilor strategice ale conducerii organizaţiei. formularea mesajelor trebuie să determine stimularea schimburilor de opinii şi crearea spiritului de echipă • • Conţin utul şi forma mesajelor: - Concluzionând. • repartizarea rolurilor (“cine. structura şi cultura sa determină sau nu segmentarea publicului. cercurile de calitate etc. • bugetul de cheltuieli. publicitatea produselor este una dintre misiunile departamentului de marketing).Strategia de comunicare internă Obiecti vele comunicării: 1. 2. Însă. Grupur ile “ţintă”: Mijloac ele de comunicare: • • • broşura de prezentare a organizaţiei. putem afirma că strategia de comunicare a unei organizaţii este globală. în cadrul ei regăsindu-se fiecare tip de comunicare. elaborarea ei trebuie să ţină cont. ce face”). de realităţile organizaţiei. acţiunile pe care le realizează celelalte departamente (acestea pot fi precizate direct în cadrul programului sau pot fi relevate de însăşi misiunea unui departament spre exemplificare. .

P. preşedintele-director general al concernului Chrysler declara în anul 1988: “mi-am petrecut viaţa făcând 80% management şi 20% comunicare. comunicarea trebuie să se ocupe. Realizarea planului de comunicare presupune parcurgerea următoarelor etape (fig. “ţinte” finale (consumatori actuali sau potenţiali). construirea imaginii de marcă. FARGANEL – Créateurs d’entreprise. Fig.4 Principii de comunicare în cadrul organizaţiei Lee IACCOCA. putem spune că aspectele impresionante şi totodată pasionante ale comunicării rezidă în obligaţia celui care o realizează de a desfiinţa frontierele dintre diversitatea mijloacelor de comunicare. Produsul dumneavoastră nu interesează pe nimeni. Principiile de comunicare prezentate în continuare … 1. creşterea vânzărilor produselor etc. relaţiile unei întreprinderi industriale cu ministerul de industrie şi cel al mediului implică o acţiune concertată a departamentului de cercetare. cunoaşterea produselor organizaţiei. penetrarea unei filiere etc. de . 1990.10): OBIECTIVELE OBIECTIVELE ORGANIZAŢIEI ORGANIZAŢIEI stabilirea obiectivelor stabilirea obiectivelor strategiei de comunicare strategiei de comunicare alegerea “ţintelor” de alegerea “ţintelor” de comunicare comunicare pătrunderea pe o piaţă.nr.persoanele sau instituţiile care intervin în cadrul acţiunilor (spre exemplificare.150) 3. Pornind de la această afirmaţie. Cum îndrăznim să vorbim despre comunicare şi. a celui de producţie şi a celui de comunicare). să pretindem că mesajul cel mai eficient al unei organizaţii este cel care nu se bazează pe cel mai bun sau cel mai frumos produs pe care aceasta îl realizează ? Ce ne determină să denigrăm calităţile produsului şi capacitatea lui de a se vinde ? Răspunsul este foarte simplu: cel care decide cumpărarea sau nu a unui produs nu este interesat de produsul însăşi. aş reinversa aceste proporţii”. Les Editions d’organisation. publicitate. în acelaşi timp. nr. cunoaşterea organizaţiei. p. Dacă aş începe din nou. alegerea axelor de alegerea axelor de comunicare comunicare elementul central al comunicării elaborarea planului de elaborarea planului de comunicare comunicare conceperea conceperea mesajelor mesajelor alegerea mijloacelor alegerea mijloacelor de comunicare de comunicare comunicare interpersonală. “ţinte” intermediare etc. ci de cea ce reprezintă el. Acest principiu poate părea ce puţin bizar. 10: Etapele de realizare a planului de comunicare (adaptat după J. De aceea. prioritar.

nu să convingă.” Comunicarea trebuie să devină un “sesam deschide-te” al vânzătorului. • se pot concepe cu uşurinţă campanii publicitare pe baza cupoanelor-răspuns. Aşadar. Comunicarea trebuie să influenţeze. • aceasta constituie un instrument de comunicare specific organizaţiei. servicii post-vânzare. şi anume: servicii înainte de cumpărare. . prin fapte. Vă recomandăm deci. Spre exemplificare. din cel puţin cinci considerente: • oferind clienţilor instrumente de lucru – strict dependente de produsele realizate. Crearea produselor-prestatoare de servicii constituie veritabile instrumente de lucru nu numai pentru forţa de vânzare a organizaţiei. actualizând periodic aceste instrumente de lucru. • dezvoltarea unui comportament al grupului “ţintă” care să suscite interesul pentru documentare referitoare la produsele vândute. faceţi acest lucru pentru a realiza fotocopii şi nu pentru a avea un echipament suplimentar în biroul dumneavoastră. pe care nici un alt concurent nu se poate baza. servicii după cumpărare. a priori. organizaţia le demonstrează capacitatea de a îi ajuta şi deci de a îi înţelege. Acest lucru se poate realiza dacă se iau în considerare următoarele elemente: • crearea unei atitudini favorabile despre organizaţie în cadrul grupului “ţintă” vizat de politica de comunicare. serviciile nu relevă numai disponibilitatea unei echipe de intervenţii după actul de cumpărare al produselor. • se face o invitaţie clientului să perceapă organizaţia ca un specialist în domeniul său de activitate. Nu ştiu nimic despre întreprinderea dumneavoastră.definirea produsului. de realizarea unui conţinut explicit al produsului astfel încât acesta să fie capabil să atragă atenţia grupului “ţintă”. • crearea sentimentului că un interviu cu vânzătorul trebuie să fie. să accentuaţi conceptul “serviciu”. servicii în timpul cumpărării. Orice organizaţie trebuie să vehiculeze o imagine instituţională de prestatoare de servicii. procesul de adoptare a deciziei de cumpărare se desfăşoară astfel: informare – interes – evaluare – încercare – cumpărare. Nu ştiu nimic despre clientela întreprinderii dumneavoastră. util pentru clientul potenţial. 2. ci şi pentru clienţii organizaţiei. grija organizaţiei de a stabili o legătura permanentă cu clienţii. chiar denumind unele departamente ale organizaţiei “servicii”. 3. Aceste elemente creează un climat indispensabil pentru reuşita unei acţiuni comerciale. Nu ştiu nimic despre reputaţia întreprinderii dumneavoastră. atunci când achiziţionaţi un fotocopiator. De aceea este necesară realizarea unei simbioze între eficienţa publicităţii şi cea a vânzătorului. pe care îl redăm în continuare: “Nu ştiu cine sunteţi. În majoritatea cazurilor. Semnificativ pentru acest principiu de comunicare este un extras din cartea “Ogilvy on advertising” publicată în editura Crown Publishers. ce doreaţi să-mi vindeţi ? MORALA: vânzările încep înainte de vizita reprezentatului comercial. Integrarea acestei noţiuni în politica de comunicare necesită analiza mai multor tipuri de servicii pe care organizaţia le oferă clienţilor săi. Nu ştiu nimic despre produsele întreprinderii dumneavoastră. Nu ştiu ceea ce reprezintă întreprinderea dumneavoastră. utilizând ca axă de comunicare aceste instrumente. • se demonstrează. Deci.

de la hârtiile pentru scrisori. În publicitate “frumuseţea” se segmentează în funcţie de o anumită tipologie. Succesul şi poziţia pe piaţă a acestora au la bază patru concepte: • piaţa: domeniul informatic. 5. funcţionalităţii.” 22 Noţiunea “frumuseţe” este. Ea creează inconştient o personalitate distinctă mesajului transmis. designer industrial. Aşadar. Spre exemplificare IBM sau RANK XEROX. Această personalitate poate fi mai mult sau mai puţin în concordanţă cu conţinutul mesajului. Ea fixează regulile obligatorii care trebuie urmate pentru crearea oricărui mesaj în mass-media.. Aşadar. o oglindă a dorinţelor şi expresia emoţiilor noastre. 22 definiţie dată de LOEWY R. pentru a evidenţia importanţa esteticii în actul de cumpărare. apoi a obiectului însuşi. o caracteristică a propriei persoane. Percepţia ei relevă o reacţie afectivă care antrenează adeziunea iraţională a imaginii unui obiect. ci ea este asociată cu înţelegerea mesajului comercial al acesteia. • Carta grafică trebuie să devină o “biblie” oficială. Aceste două organizaţii şi-au construit puterea şi s-au dezvoltat pe aceste patru idei şi. Asociaţi permanent sigla şi semnătura instituţională în cadrul documentelor administrative. cel mai bine se vinde cel mai frumos dintre ele. 6. semnătura permanentă a instituţiei). pentru a se adapta diverselor pieţe sau unor mărci ale concurenţilor. “frumuseţea” nu are un numitor comun. evident. este suficient să asociem prestaţia unei organizaţii pe piaţă cu publicul “ţintă” şi să impunem o idee pentru a deveni un element indispensabil al activităţii acestuia. prin esenţă. este bazată pe asocierea organizaţiei cu o piaţă sau cu o funcţie anume. . “Frumuseţea” resimţită are un avantaj indiscutabil asupra neutralităţii emoţionale. De aceea vă recomandăm câteva principii pentru evitarea acestor erori: • Modificarea unei sigle trebuie să se integreze în elaborarea oricărei politici de comunicare a organizaţiei. iar crearea unei noi sigle poate avea un efect invers celui dorit. Împreună creează logotipul organizaţiei. “Între două produse comparabile din punctul de vedere al preţului. • numele organizaţiei: IBM (sau RANK XEROX). în loc să sublinieze caracteristicile unui produs sau altul. Aceasta constituie ideea de bază a campaniilor publicitare a acestor firme. Comunicarea trebuie să creeze o structură grafică continuă în timp (linii grafice declinabile. Comunicarea trebuie să găsească adeziunea afectivă a “ţintei” cu scopul de a crea personalitatea organizaţiei. însă adaugă o altă dificultate: “frumuseţea” nu reiese numai din imaginea pe care creatorul ei a realizat-o. însă ea asigură o identitate produsului şi firmei. până la facturi.4. au obţinut şi au dovedit credibilitatea clienţilor lor. “în informatică veţi găsi întotdeauna o soluţie la IBM”. diferită de cea a concurenţei. calităţii etc. Întâlnim în practică multe organizaţii a căror politică de comunicare. Carta unei organizaţii grupează toate constrângerile grafice pe care o organizaţie şi-i le impune pentru a crea coeziunea vizuală a tuturor mass-media pe care le utilizează. culori specifice. • întotdeauna: cuvânt care are conotaţii de perenitate. Ea relevă o reală reprezentare vizuală şi redacţională a imaginii de marcă a organizaţiei şi nu numai logotipul. Sigla şi numele de marcă reprezintă dovada identităţii grafice a unei organizaţii. caracteristică întregii organizaţii. Politica de comunicare trebuie să procedeze la o cercetare prioritară a mesajelor-pieţe şi/sau a mesajelor-funcţii. Publicitatea nu scapă acestei reguli. Această legătură dintre siglă şi semnătura instituţională constituie baza poziţiei organizaţiei pe piaţă. Crearea fundamentelor unei structuri grafice nu este suficientă pentru comunicarea organizaţiei. • soluţia: evidenţiază serviciile pe care organizaţia le pune la dispoziţia clienţilor săi.

şi anume: • informaţii despre pieţele “ţintă”. acesta ar trebui să fie deviza oricărei societăţi care are ca prioritate piaţa. constituie un grup “cu risc ridicat” deoarece de ei depinde reuşita finală sau eşecul oricărei acţiuni comerciale. Nu este mai puţin adevărat că vânzătorii. • colaborarea cu distribuitorii în vederea participării lor la elaborarea politicii de marketing. pot fi utilizate următoarele principii: • colaborarea cu distribuitorii produselor pentru a le vinde mai întâi propriilor clienţi. printr-o analiză precisă. Motivarea acestora relevă un sistem coerent de impulsuri în care se intersectează stimuli financiari. Acesta evidenţiază trei priorităţi ale activităţii de marketing sau comunicare ale unei organizaţii. • acordarea sprijinului distribuitorilor pentru a deveni un manager mai bun al organizaţiei sale. Nu există o singură ecuaţie care să definească. respectiv cei care sunt în contact direct cu clienţii. prin crearea spiritului de echipă. Pentru a realiza acest lucru. Astfel. • acordarea sprijinului distribuitorilor pentru a-şi dezvolta politica de prospectare a clientelei. respectiv să creeze mijloacele cele mai eficiente pentru a realiza o “circulaţie fluidă” între client . organizaţia are ca responsabilitate crearea celor mai bune condiţii ale parteneriatului cu distribuitorii produselor sale. Comunicarea trebuie să determine creşterea eficienţei comerciale şi a gestiunii circuitului de distribuţie ale organizaţiei. relaţia comunicare – vânzări deoarece publicitatea integrează o multitudine de criterii subiective. Formarea vânzătorilor este deosebit de importantă deoarece astfel ei vor şti să informeze. supuse la un mediu ambiental greu de analizat. • tipologia clientelei care realizează 90% din cifra de afaceri a organizaţiei. • vindeţi clienţilor distribuitorilor noi metode de lucru pentru creşterea vânzărilor de materiale (în acelaşi timp. vânzător şi departamentul de marketing. este necesară anunţarea distribuitorilor). Răspunsul este foarte simplu: faceţi astfel încât să câştige mai întâi distribuitorul produselor firmei dumneavoastră prin vânzarea lor. Însă. putem apela la un instrument cunoscut: tabloul de bord.7. pentru a putea realiza acest lucru. • colaborarea cu distribuitorii în vederea integrării lor în cultura şi în climatul organizaţiei. . spiritul de echipă. Comunicarea trebuie să susţină acţiunile forţei de vânzare prin formare în domeniile: marketing şi exprimare în public. Pe cât de simplu pare această soluţie. • favorizarea solidarităţii dintre forţa de vânzare a organizaţiei şi cea a distribuitorilor. accentul pe competiţie etc. 9. valorizarea propriei persoane. pentru a cunoaşte mai bine organizaţia. în acelaşi timp. Aşadar. Adeseori întâlnim întrebarea: “ce sa facem să câştigăm mai mult ?”. Comunicarea trebuie să se realizeze ca un adevărat “tablou de bord” prin utilizarea permanentă a mijloacelor de cercetare şi studiu. prin stimularea personalului. • colaborarea cu distribuitorii produselor pentru a fideliza clientela proprie şi. ci şi în imaginarea felului în care acesta este utilizat de către consumatorii finali. De la telefonistă până la preşedinte. • principalii concurenţi. Forţa de vânzare a unei organizaţii o constituie toţi colaboratorii acesteia. 8. responsabilitatea organizaţiilor constă nu numai în crearea unui produs. În practică. este destul de greu să calculăm impactul pe care îl are o campanie de publicitate asupra evoluţiei vânzărilor. fiecare membru al unei organizaţii participă la procesul de vânzare. pe atât de puţin este recunoscută de către organizaţii.

pe piaţa externă xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ………………………………………………… Domenii Produse Financiar: Marketing Comunicare Distribuţie: Cifra de afaceri Marja brută Rate de eficienţă • Piaţa principală pentru produsul X (cota de piaţă. tabloul de bord indică. Investiţii în mass-media pentru produsul X. care realizează 80% din cifra de afaceri.) Piaţa de substituţie a produsului X (concurenţa) Piaţa colaterală produsului X (ce furnizează elemente pentru realizarea acestuia) Piaţa generică a produsului X (piaţa globală. • • • Produsul X • • • • .În domeniul marketingului. principalii clienţi şi bugetele de marketing alocate (în continuare sunt redate exemple ale tabloului de bord pentru activităţile de marketing şi comunicare). Distribuitori i produsului X. Vânzări: Cifra de afaceri: Preţul mediu de vânzare: Rezultate: Cota parte de piaţă: Portofoliul de clienţi “ţintă” (matricea produse / piaţă): Clientela: • • Reţeaua de distribuţie (vânzare): Concurenţii principali pentru fiecare produs: Bugetul de marketing: Obiectivele departamentului: 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx pe piaţa internă Cei 20% din clienţi care realizează 80% din cifra de afaceri pe piaţa internă Cei 20% din clienţi care realizează 80% din cifra de afaceri pe piaţa externă . într-un singur document. Investiţii în mass-media pentru produsul oferit de concurenţă • Reţeaua de distribuţie a produsului X. de care depinde evoluţia produsului respectiv. date din bugetele anilor anteriori şi evidenţiază cotele de piaţă. Poziţia pe piaţă a produsului oferit de concurenţă.pe piaţa internă. inclusiv tendinţele acesteia) • Poziţia pe piaţă a produsului X. concurenţi etc. .

ea devenind un mijloc de transmitere a imaginii organizaţiei în exterior şi. În cadrul acesteia etape se recompensează echipele care au obţinut rezultatele cele mai bune şi se instituţionalizează evenimente specifice “calităţii totale” integrându-le în cultura organizaţională. declara. care constă în crearea sentimentului de mândrie colectivă ca urmare a apariţiei rezultatelor aplicării “politicii calităţii totale”. Aşadar. este necesară definirea valorilor-cheie ale organizaţiei. reducând subiectivismul celor care o realizează. Prin aceasta se provoacă adeziunea tuturor angajaţilor prin dinamismul campaniei de comunicare. destinat tuturor angajaţilor. în cadrul cărora calitatea produselor să fie asociată cu calitatea vieţii reale a angajaţilor. b) etapa de revelaţie. un instrument de reflectare a angajamentului fiecărui angajat în cadrul politicii “zero defecte”. presupune crearea unei politici de comunicare în cadrul cercurilor de calitate şi evidenţierea succesului obţinut prin aplicarea principiilor “calităţii totale”. în cadrul căreia toţi managerii de departamente sunt informaţi despre conceptul de management al calităţii totale şi importanţa lui pentru cultura organizaţională. utilizarea unui tablou de bord constituie un atu complementar pentru cei care îl utilizează (echipa departamentului de comunicare din cadrul organizaţiei) deoarece permite crearea unor reflexe simultane de analiză a politicii de publicitate. că “cel mai bun mijloc de comunicare al unei organizaţii îl constituie angajaţii săi. • personalitatea organizaţiei ca interlocutor afectiv al clienţilor şi partenerilor săi. De asemenea. totodată. Aşadar. elaborarea acestei politici de comunicare se bazează pe patru acţiuni redate sub forma unor verbe: a informa. • climatul intern al organizaţiei. comunicarea internă îşi poate dovedi eficacitatea. Astfel. Pentru aceasta se poate constitui un set de reguli ale organizaţiei. d) etapa de control. Concret. mondial. politica de publicitate a organizaţiei trebuie să cuprindă următoarele etape: a) etapa de alertă.Acest tablou de bord permite vizualizarea a patru mari elemente ale unei acţiuni comerciale (finanţarea. preşedintele Grupului francez SANOFI. în cadrul organizaţiei se pot defini principiile unei politici a calităţii globale (numită şi “politica zero defecte”) sau se poate aplica o politică de comunicare internă care să promoveze conceptul calităţii totale. marketingul. ca reflectare a relaţiilor interpersonale dintre angajaţi. Comunicarea externă a organizaţiei trebuie să devină comunicare internă exportată. ca actor vital al mediului economic naţional. distribuţia). . iar aceştia suscită interesul colaboratorilor lor cu scopul de a-i determina să adere la acest concept. comunicarea. în detrimentul eventualelor interferenţa care pot apărea. a controla. În paralel. a recompensa. a motiva. evidenţiind interacţiunile dintre acestea. care să specifice: • funcţia organizaţiei. René SAUTIER. Într-o organizaţie comunicarea externă nu este posibilă decât dacă aceasta este bine pusă la punct pe plan intern”. indiferent de structura organizatorică. care poate fi realizată prin creare unui eveniment media oficial. la începutul anilor 1990. 10. c) etapa de sensibilizare permanentă. înainte de a formula un obiectiv în domeniul comunicării. european. Precizăm că este necesar crearea unor condiţii favorabile.

urmărind propria excelenţă şi fiind animaţi de aceeaşi aspiraţie: optimizarea propriilor performanţe. fără încetare. În esenţă. integrarea şi corelarea tuturor parametrilor spaţiali şi temporali. în urma luptei cu concurenţa. În cadrul unei întreprinderi. ceea ce implică o foarte atentă analiză şi o riguroasă autoevaluare a potenţialului psihologic de care dispunem. a profitului etc.1 Cadrul conceptual şi mediul ambiental al reuşitei23 • Cadrul conceptual al reuşitei poate fi sintetizat prin intermediul unui model. învingătorul trebuie să îşi fixeze. care vizează orizonturi temporale scurte şi medii. 1991. mai presus de orice. cât şi celor din întreprinderi.CAPITOLUL IV: ARTA DE A REUŞI A reuşi . implicit. deoarece el vizează. Missoum. fiecare dintre noi. a ne justifica performanţele iniţiale. Acest proces impune şi necesită. 23 cf. prioritar.L. performanţa presupune câştigarea anumitor pieţe. cu rigurozitate. ceea ce este echivalent cu aplicarea aşa-numitelor “strategii ale excelenţei”.potenţialul: a fi performant şi competitiv. procesul reuşitei. prin capacitatea fiecăruia dintre noi de a ne autodepăşi. creşterea cifrei de afaceri şi. spre exemplu. Performanţa este un rezultat obiectiv. • 4. cu G.a câştiga sau a dispune de un mod mental de funcţionare caracterizat prin performanţă şi competitivitate. prin combativitate şi ambiţie). A fi performant şi competitiv necesită a dispune de un potenţial psihologic şi mental caracteristic (ilustrat. Reuşita este un proces dinamic. urmărit permanent şi a cărui prezenţă stimulează. bazându-se pe aceeaşi dinamică. toţi învingătorii (câştigătorii) împărtăşesc pasiunea de a reuşi şi se înscriu în acelaşi proces de progres. Acest potenţial declanşează un proces exprimat prin căutarea constantă a ameliorării propriilor performanţe. obiective intermediare. p. Editions d’Organisation. J. prin încrederea în noi înşine. Şi.acesta este visul oricărui competitor … Iar a reuşi în viaţă înseamnă şi/sau este echivalent cu a învinge … Aceleaşi concepte ale psihologiei reuşitei se aplică atât performerilor din mediul sportiv. reuşita necesită transpunerea faptică a unor mijloace specifice. aderând la aceeaşi logică a reuşitei. prealabile demersului nostru către şi pentru reuşită. Pentru a atinge scopul propus. 15-38 . A ne investi într-un proces de reuşită necesită stabilirea şi respectarea a două condiţii fundamentale: . termene îndepărtate. rezultatul: performanţa. în egală măsură. care se bazează pe următoarele patru concepte fundamentale: . ameliorarea propriilor “poziţii” câştigate. orientat spre un anumit scop. procesul: reuşita. contextul: mediul ambiental al reuşitei. Minard – L’Art de réussir.

necesară creşterii constante a tuturor performanţelor şi tendinţei de optimizare continuă a propriului potenţial al învingătorului -. conform concepţiei abordate şi prezentate. strategia schimbărilor rapide şi eficiente. structura sa comportamentală şi mediul ambiental al acţiunilor sale interacţionează activ şi dinamic (fig. în practică. în funcţie de scopurile şi /sau obiectivele vizate. strategii mentale caracteristice. respectiv mediul ambiental al reuşitei. strategia obiectivelor. 2. performanţele sale şi mediul ambiental al reuşitei se intercondiţionează reciproc.În ceea ce priveşte contextul. Ceea ce îi implică şi impune. în egală măsură. evaluarea potenţialului. Aceasta este nu numai posibilă. în care structura comportamentală a învingătorului este complet integrată şi adaptabilă. învingătorul.). creşterea potenţialului de a învinge al noilor câştigători. respectiv la cel al: . mediul ambiental al reuşitei şi influenţa diferiţilor agenţi de “întărire” a propriei excelenţe în cadrul structurilor organizaţionale existente. a căror utilizare este indispensabilă pentru reuşită. respectiv acele strategii care îi permit învingătorului atingerea scopului şi/sau a obiectivelor propuse: strategia vizualizării. precum şi transpunerea în practică a strategiei schimbărilor . strategia “influenţării”. concepţia abordării mediului ambiental al reuşitei este prioritar şi fundamental sistemică. stimularea apariţiei de noi învingători (câştigători). strategia relaţională. învăţarea şi însuşirea strategiilor mentale ale reuşitei. în acelaşi context. prin prisma unei concepţii sistemice. În contextul şi accepţiunea adoptate pentru modelul învingătorului. în funcţie de obiectivele urmărite. strategia META. comparativ cu cel al învingătorului. Dar. emoţionale. strategia gestionării eficace (stăpânirii) a situaţiilor. cum sunt: transpunerea în practică a condiţiilor propice facilitării şi perfecţionării aplicării strategiilor excelenţei. Elementele constitutive ale sistemului reuşitei constau în: potenţialul psihologic al câştigătorului şi diferitele sale componente cognitive. care deţine “poziţia-cheie”. în care învingătorul este operaţional şi performant (întreprindere. modificarea mediului ambiental. dar şi realizabilă prin unele acţiuni specifice. Feed-back-ul evaluării permite dezvoltarea capacităţilor şi a disponibilităţilor individuale ale personalului. firmă. mediul ambiental deţine un rol secundar. În scopul ameliorării randamentului unui anumit sistem al reuşitei. Învingătorul aplică. la maximum. Aceasta permite ameliorarea eficacităţii recrutării şi selecţiei personalului în funcţie de criterii precise şi alese cu maximum de atenţie. relaţionale şi comportamentale. 3. el poate apela la acele strategii care îi permit ameliorarea propriilor performanţe. În sistemul reuşitei. Şi. Astfel. şi anume: 1. învingătorul este cel care trebuie să ştie cum să profite. un proces de învăţare şi acumulare continuu şi intensiv.11): - . pot fi realizate trei acţiuni perfect complementare. afective. strategiile mentale ale reuşitei. învingătorul.unui spaţiu social din ce în ce mai vast. companie etc. de pe urma influenţei benefice a structurilor în care îşi desfăşoară activitatea.structurii profesionale. Experienţa demonstrează faptul că mediul ambiental al acţiunilor învingătorului intervine la un dublu nivel. .nr.

a structurii sociale. vizând performanţa. totală). a demersului către eficienţă maximă. modelează “agenţii stimulatori”. concomitent sau în consecinţă. cu succes. la rândul său. referitor la sistemul reuşitei). se află sub influenţa continuă a acţiunilor învingătorului şi. cât şi ansamblul mediului ambiental în care acesta îşi desfăşoară activitatea. cu viziunea sa asupra viitorului şi a reuşitei. un învingător. În concepţia noastră. în contextul abordat. prin intermediul realizărilor echipei. prepoziţionarea învingătorului în centrul sistemului reuşitei este confirmată şi verificată de faptul că. aflaţi într-un mediu ambiant non. adeseori dovedit a se manifesta ca instabil. constituenţi ai sistemului reuşitei. favorabil şi dinamic îndreptate spre succes. Rolul mediului ambiental nu este. posibilităţile şi disponibilităţile sale. solicitând propriilor săi colaboratori (şi. ostil şi haotic. oferind cadrul propice al adaptărilor rapide şi eficace. mediului său ambiental) un anumit sens al acţiunilor. pe lângă interacţiunile sale cu învingătorul şi cu mediul ambiant al desfăşurării tuturor activităţilor acestuia. implicit. mediul ambiental se autotransformă şi. însă. atât performanţele învingătorului.şi/sau chiar contra-performant. Structura comportamentală (manifestată ca structură socială) influenţează. învingătorul este cel care imprimă adoptarea şi dezvoltarea tuturor strategiilor mentale ale reuşitei. capabile să permită continuarea. în general. joacă rolul unui “liant” excelent pentru cele trei componente ale sistemului reuşitei. nr. cu entuziasmul. ci şi activ şi mobilizator pentru performanţele înregistrate de celelalte două componente ale sistemului reuşitei. MEDIUL AMBIANT - nu în puţine cazuri. Mediul ambiental. Fapt demonstrat. numai pasiv. învingătorii au reuşit transformarea acestuia şi progresarea spre reuşită (adeseori. în funcţie de calitatea şi cantitatea demersurilor întreprinse de învingător şi de structura socială. învingătorul (şi. omul) este cel care creează şi generează dinamica structurii sociale şi nu invers (evident. la originea oricărei întreprinderi performante se află un om.MEDIUL AMBIANT STRUCTURA COMPORTAMENTALĂ ÎNVINGĂTORUL Fig. ca cel al unui “receptor” ascultător. capacităţile. - . structura socială. prin intermediul acestuia. Prin schimbările acceptate sau nu. 11: Sistemul reuşitei Rolul central al învingătorului în cadrul sistemului reuşitei este generat şi explicat prin următoarele considerente: este necesar a da (încredinţa) propriilor colaboratori posibilitatea de a se întrevedea (anticipa) ca învingători.

potenţialul afectiv şi emoţional. combativitate şi competitivitate. angajarea totală în şi pentru schimbări. POTENŢIAL COGNITIV DINAMICA STRUCTURII POTENŢIAL EMOŢIONAL IMAGINEA DE SINE POTENŢIAL RELAŢIONAL Fig. în consecinţă.12): potenţialul cognitiv. este necesar ca fiecare individ.Nu mai puţin adevărat şi real este faptul că. 12: Potenţialul unei structuri sistemice performante Iar pentru ca toate acestea să devină posibile. în funcţie de capacitatea de adaptare (adaptabilitatea) la sistem. o perfecţionare a cadrului relaţional-sistemic existent. fig. adaptabilitate maximă la contextul dat (sau creat). potenţialul relaţional. în care schimbările au tendinţa (mai lentă sau mai accentuată) de radicalizare. În condiţiile implicate de un asemenea context al interdependenţelor active. creându-şi un potenţial psihologic adecvat rolului său de veritabil învingător. flexibilitatea capacităţii de adaptare la sistem este condiţia esenţială a supravieţuirii. capacitate de mobilizare. potenţialul unei structuri sistemice performante include (cf. în perspectiva devenirii sale. structurile şi indivizii incapabili să reziste la schimbări dispărând (mai devreme sau mai târziu) şi antrenând. să ştie să comunice deschis. Dinamica structurii este posibilă numai în condiţiile în care toate elementele constituente ale sistemului manifestă: ambiţie şi dorinţă pentru a reuşi.nr. precum şi cu structurile componente ale mediului ambiental în care îşi desfăşoară activitatea. structurile devin performante. în actualele condiţii ale mediului ambiental socioeconomic şi politic (referindu-ne la exemplul concret al României).2 Potenţialul psihologic al învingătorului Potenţialul psihologic al învingătorului (câştigătorului) este caracterizat de o serie de factori. În acest context. rapid şi eficient cu toţi interlocutorii săi. • • 4. dintre care cei mai importanţi sunt: a) factorii cognitivi . nr.

În acest context. a informaţiilor. urmate de tratarea acestora. respectiv: capacitatea de a lua în considerare multiplele elemente ale fiecărei informaţii. cu maximum de eficacitate. Missoum. 47 . Minard – op. reflectă atât înalta capacitate de selecţie. a fiecărei informaţii disponibile. 13) care presupune. capacitatea de a-şi concentra atenţia în momentele decisive ale tratării cuantumului de informaţii de care dispune. de a controla fenomenele “parazite” ce pot “perturba” acţiunile întreprinse. Iar acestei necesităţi îi este obligatorie asocierea plăcerii intense de a descoperi şi a curiozităţii de a contacta. TRATAREA INFORMAŢIEI ÎNCADRARE Fig.. pe larg. auditive. Aptitudinea de a ne concentra atenţia permite selecţionarea elementelor pertinente pentru a acţiona şi tratarea eficientă a informaţiilor disponibile. kinestezice. de asemenea. o dublă potenţialitate a învingătorului. J.tratarea internă.). în interconexiunea şi interdependenţa lor. Şi. cât şi facilitatea de a acţiona eficient ale învingătorului. p. învingătorii dispun de anumite capacităţi cum sunt: • capacitatea de conştientizare a unor elemente conjuncturale multiple. ceea ce implică spirit analitic şi organizarea perfectă a cuantumului acestora.L. Aceasta este complementar indispensabilă capacităţii de conştientizare. nr.. odorifice etc.nr.Indiferent de domeniu (sportiv. astfel: . • capacitatea de tratare “conică” a informaţiilor (fig.) de care dispunem se transformă într-o necesitate obiectivă pentru fiecare învingător. .tratarea externă. integrarea şi stocarea lor în contextul dat. Ceea ce mulţi numesc şansă nu este altceva decât maxima atenţie acordată detaliilor”… Capacitatea de concentrare este strâns legată de aptitudinea emoţională de a stăpâni şi folosi stimulii proveniţi din mediul ambiant şi. Perceperea unui mare număr de informaţii. mediul ambiental.cit. după cum rezultă şi din schema prezentată în fig. nr.şansa nu există. pe larg. economic etc. 13: Tratarea “conică” a informaţiilor Tratarea “conică” a informaţiilor presupune. • capacitatea de a concentrare a atenţiei în momentele acţiunilor întreprinse. să nu uităm că “. aşadar.13. Altfel spus. capacitatea noastră de conştientizare a multiplelor elemente conjuncturale situaţionale cu care ne confruntăm este reflectată de posibilitatea de tratare. “pe viu” . parcurgerea a patru momente atenţionale diferite. 24 G. adică evaluarea fiecărei situaţii complexe provenind din mediul ambiant. antrenarea percepţiei unui număr cât mai mare de informaţii tratate prin diferitele canale senzoriale (vizuale.. a informaţiilor. aşa după cum afirma Churchill 24.

cu o maximă eficacitate. 14 ) următoarelor (în ordine) patru stiluri atenţionale: a analiza. cumulează. aparent. şi el patru . în detaliu. aspect ce poartă denumirea de flexibilitate mentală. adică reacţia la fiecare stimul exercitat de mediul ambiant. nr. cuantumul priorităţilor sale este puternic şi perfect determinat structural. a pregăti. “cumulând” nu mai puţin de trei “meserii”: scenarist. În acest sens. Fiecare dintre aceste patru momente corespunde (conform schemei din fig. ascultând fiecare colaborator (şi/sau subordonat) şi tratând informaţiile atât selectiv şi separat. domenii aparent deloc nelegate între ele. . actor din “topul A” al star-urilor americane. a evalua. producător şi preşedinte de companie cinematografică. Silvester Stalone a “depăşit” singurătatea lui Rambo şi. actualmente. producător şi proprietar de studiouri cinematografice. nr. a ajuns să depăşească “marii” Walt Disney Studios. preşedintele lui Channell Productions.tratarea internă concentrată a informaţiilor. Michael Douglas.tratarea externă concentrată a informaţiilor. Învingătorul dispune de capacitatea de a trece de la un mod de tratare a informaţiilor la altul. concretizată în “deschiderea” asupra mai multor centre de interes. a (re)acţiona. asupra unui singur obiectiv dar. este interpret.. totalizatoare. respectiv analizarea fiecărei informaţii. dinamic. scenarist. LARGĂ A ANALIZA INTERNĂ (Direcţionarea atenţiei) A ACŢIONA A PREGĂTI A EVALUA EXTERNĂ CONCENTRATĂ Fig. capacitatea de organizare. în realitate. fapt care îi permite să îşi adapteze. precum şi prin urmărirea reuşitei totale. cât şi într-o viziune globală. În ceea ce priveşte deschiderea asupra mai multor centre de interes. 14: Modalităţi de tratare a informaţiilor • • capacitatea de a “comuta” modul de tratare a informaţiilor. învingătorul (indiferent dacă este un cadru de conducere performant sau un mare campion) îşi “focalizează” (concentrează) atenţia. Capacitatea de “comutare” a modului de tratare a informaţiilor este perfect ilustrată de acele cadre de conducere performante care dispun de posibilitatea de a fi “deschise”. Şi iată numai câteva exemple: Stephen Cannell. Paramount şi Warner Bross. atenţia la fiecare acţiune întreprinsă şi chiar la fiecare detaliu al acesteia. învingătorii ştiu să “atace” şi să “cucerească”.

de o situaţie de genul celor de mai jos: . concentrându-se asupra informaţiilor esenţiale (şi. unul dintre cele mai importante lucruri constă în faptul că învingătorul trebuie să prevină şi să se ferească de “poluarea” unui domeniu de către altul (altele).“meserii”: actor. învingătorul poate relativiza importanţa rezultatului. De asemenea. Înaintea oricărei acţiuni. Acest echilibru voluntar urmărit se exprimă. b) factorii afectivi şi emoţionali Învingătorul îşi majorează substanţial şansele dacă va reuşi să îşi controleze şocurile emoţionale provocate de diferiţii factori stresanţi. învingătorul poate vizualiza şi repeta (real sau mental) conţinutul viitor (anticipativ) al acţiunilor sale. În egală măsură. gestionarea stresului şi controlul suferinţei. utilizând anumite tehnici şi/sau metode empirice sau învăţate. cel mai des.presiunea datorată cunoaşterii valorii concurenţei sau evaluării puterii adversarilor. om de afaceri şi colecţionar de obiecte de artă (favoriţii săi sunt Rodin. Spre exemplu. deci. învingătorul trebuie. să se pregătească în vederea demarării acţiunii pe care o va începe. stress-ul poate fi provocat. strâns legat de “deschiderea” asupra mai multor centre de interes. atât în domeniul profesional. pentru o cât mai bună (auto)adaptare. el poate utiliza diferite tehnici de respiraţie sau metode de relaxare. . în esenţă. profesional şi familial. în general. pentru a genera automatisme comportamentale adecvate. prin căutarea (şi găsirea) succesului simultan în trei “domenii-cheie” ale vieţii: personal. trei aptitudini diferite: controlul anxietăţii. etc. însă realitatea demonstrează că el constituie. de a învinge sau de a ne ameliora cea mai recentă performanţă. În acest scop. Factorii stresanţi pot interveni în timpul diferitelor etape ale acţiunilor iniţiate. Dali. cu certitudine. Degas şi Michelangelo). respectiv profund stresante. Mulţi apreciază că “reuşita totală” este un concept cel puţin utopic. Situaţii de această factură. reuşita profesională creează confort în viaţa familială şi în cea personală. utile) necesare optimizării rezultatului dorit.(auto)obligarea. după cum succesul acestora dinamizează şi stimulează performanţele vieţii profesionale. inclusiv de pendule şi orologii. corespunde unei noi maniere de a concepe existenţa învingătorilor. . . Pentru a funcţiona pe baza principiului “reuşitei totale”. Pentru a controla anxietatea precompetitivă. atât de des prezenţi în viaţa cotidiană. la un moment dat şi sub efectul unor presiuni exterioare. învingătorul îşi asigură şi îşi concentrează toate mijloacele pentru a câştiga.iminenţa unei negocieri şi/sau a unei întâlniri foarte importante (chiar decisivă). înaintea şi/sau după încheierea acestora şi solicită. din partea oricărui individ (mai ales a învingătorului). cât şi în cele extraprofesionale. • controlul anxietăţii. un “model al viitorului”. producător. pot apărea înaintea unei acţiuni/activităţi de maximă importanţă şi generează aşa-numita anxietate “precompetitivă”. ştiind că a făcut totul pentru a reuşi şi considerând viitoarea confruntare ca pe o nouă etapă de învăţare şi de dezvoltare a propriei personalităţi. Învingătorii posedă capacitatea de a o controla. Conceptul de “reuşită totală”. În contextul supus analizei şi reflecţiei. în caz contrar “şansa” eşecului pe toate planurile fiind substanţial majorată. prin termeni de complementaritate a unui domeniu comparativ cu altul/altele.

individul îşi va impune că nu are voie să greşească. în multe ţări occidentale viitorii manageri sunt atent învăţaţi să lucreze sub stres. chiar impunându-i) acestuia prilejul de a-şi mobiliza toate resursele pentru a câştiga. de voinţa şi dorinţa de a-şi ameliora continuu performanţele. acestea expunându-l la stresuri din ce în ce mai importante. este rezultanta unor deprinderi dobândite din anii studenţiei. adeseori. aparent inexistente înainte de manifestarea unei situaţii mai mult sau mai puţin anticipate. adeseori. nu arareori. Cei care nu se feresc să iniţieze şi alte acţiuni (în afara învăţării. a unor cunoştinţe de a căror fidelitate a reproducerii depinde. pozitiv şi profund motivant în demersul învingătorului către reuşită. Şi. … viitorul lor). conferindu-i (sau. tradiţional”. transpunerea perfectă în practică a proverbului “Numai cine nu s-a lovit nu crede”… Pentru că.. conferă învingătorului un plus calitativ substanţial tentativei spre reuşită. căutarea stresului joacă un rol echivalent. o (mică) afacere. Aceasta. rapid. cum ar fi. a unor sume de bani cu şase. cât şi resursele motivaţionale pentru a egala şi depăşi performanţele tipului de “student-model. Învingătorul acceptă ideea că. fiind (auto)obligat să apeleze la resurse noi. . printr-o mobilizare psihologică desăvârşită. spre exemplu. reprezentând o reacţie de autoapărare a organismului la multiplii stimuli proveniţi din mediul ambiental. şi “înregistrarea”. stresul este. adeseori. Este. spre deosebire de ţara noastră. uneori. învingătorul va ajunge în situaţia de a căuta stresul dincolo de acţiunea dată şi. cu atât mai mult cu cât. dacă vreţi. la “activ”. Incertitudinea şi riscul au tendinţa de a optimiza randamentul învingătorului. Dispunând. în acest caz.. unde stresul ne este “inoculat”. învingătorul va căuta să se confrunte cu situaţii din ce în ce mai dificile. Faptul mi-a fost confirmat şi reconfirmat în mai multe cazuri. • controlul suferinţei. La întreprinzătorii sau la managerii de înalt nivel. Drept urmare. Suferinţa (fără a o căuta. ca un simplu factor demotivant şi defavorizant (fiind confundat. Pentru că teoretizarea practicii va depăşi. asemenea masochiştilor !. unii studenţi reuşesc mai bine decât alţii. să ştim cum putem prevedea şi depăşi eficient asemenea situaţii. şapte sau chiar opt zerouri.) constituie un factor poate mai automotivant ca stresul. adeseori “mecanice”. psihologic. vom fi capabili să fim mai “tari” şi. stresul va îndeplini rolul de puternic factor de (auto)motivare. de ce nu. Aceasta şi datorită faptului că viitorii întreprinzători şi /sau manageri sunt învăţaţi şi ştiu că. într-un atare context. spre exemplu. iar depăşirea sa. în mod constant. doar depăşind cu succes o suferinţă. Acesta este motivul pentru care. iar stresul motivaţional autoimpus va genera efecte benefice asupra rezultatelor obţinute. în care am întâlnit studenţi ce reuşiseră. cu oboseala psihică şi chiar cu cea fizică). mai degrabă. poate fi pus în situaţia de a suferi. în viitor. De asemenea. mai ales în condiţiile în care “drumul” spre reuşită nu este nici “neted” şi nici lipsit de “bariere” dintre cele mai variate. stadiul noţional-teoretic. pe lângă obţinerea unor note foarte bune. vor avea atât disponibilităţile.• gestionarea stresului.

considerat ca un “mare comunicator”. ca model de referinţă. ci şi în cel relaţional. Nu refuză (aparent) pe nimeni şi nimic şi ştiu foarte bine să “fure” (în sensul învăţării). învingătorul va identifica şi înţelege. • capacitatea de a asculta “total” şi aptitudinea de a percepe. pentru a-şi mai “îmbogăţi” experienţa de viaţă. într-un al doilea “timp”. câte ceva. familial şi personal. Aceştia vor căuta noi şi noi situaţii pentru a mai învăţa (câte) ceva. şi anume: • deschiderea faţă de semeni şi disponibilitatea de a privi tot ce îl înconjoară. care constituie “deschiderea” faţă de semeni şi disponibilitatea de a privi şi de a recepta informaţiile din mediul ambiental. de la fiecare. “conul” receptării informaţiilor este “strâns”. dimpotrivă. servind. Dintre capacităţile (competenţele) relaţionale caracteristice învingătorului.Consideraţiile anterior expuse sunt pe deplin confirmate de practică. au înregistrat mult mai des succese. Mai mult. Caracteristici de genul celor anterior descrise aduc învingătorul în situaţia de a-şi dezvolta anumite competenţe relaţionale care îi permit creşterea eficacităţii acţiunilor întreprinse în context profesional. învingătorul nu se teme de nimeni şi de nimic şi este “deschis” către mediul ambiant. cu maximă rigurozitate. La asemenea indivizi nu se manifestă (cel puţin exteriorizată) teama de a nu greşi şi. Concomitent. “acţionează”. prioritar. cât mai corect şi cât mai puţin subiectiv sentimentele semenilor (interlocutorilor). În acest mod. uzual. deschiderea faţă de semeni şi disponibilitatea de a privi tot ce îl înconjoară (interpretate ca manifestări comportamentale pasive de receptare a informaţiilor din mediul ambiental) vor constitui capacitatea de bază şi indispensabilă la care interlocutorii vor apela pentru aşi fundamenta propriile acţiuni. Acestea relevă capacitatea învingătorului de a lua în calcul şi de a ţine cont de multiplele elemente ce apar în mediul său ambiental şi de a trata fiecare informaţie receptată. ne vom opri asupra a trei. el devine adulat şi idolatrizat. respectiv capacitatea de a asculta şi aptitudinea de a percepe sentimentele semenilor (interlocutorilor). drept consecinţă. în competenţele relaţionale ale învingătorului. propriul său model de viaţă va fi impus semenilor. respectiv de situaţii în care experienţa “competitivă” a celor care au avut (sau au) de suferit în demersul lor spre reuşită. comparativ cu “copiii cuminţi şi ascultători”… c) factorii relaţionali În măsura în care posedă o mare încredere în el însuşi. spiritul de iniţiativă şi de acţiune este o caracteristică normală şi constantă a comportamentului lor. Dacă. îşi va crea şi genera mijloacele de satisfacere a acestora. nevoile semenilor săi şi. deciziile şi (auto)generându-şi succesul. competenţele operaţionale ale acestuia. în final fundamentându-şi. adeseori. Orice întreprinzător performant este. inspirând încredere şi fiindu-i recunoscute calităţile umane. Asupra competenţelor relaţionale interpersonale de bază ale învingătorului. Într-un context saturat al relaţionalului şi cu un “con” larg al receptării informaţiilor. Tratarea “conică” a informaţiilor este activă nu numai în registrul cognitiv al învingătorului. învingătorul este şi va fi capabil să trateze activ . în ultimă instanţă. către fiecare semen al său. fiind privilegiate propriile preocupări în demersul de satisfacere a aşteptărilor şi nevoilor interlocutorilor.

Aşadar. p. acesta “merge drept la ţintă”. pe plan comportamental. empatia se constituie. Indubitabil. • cooperarea. Ceea ce nu înseamnă că nu accept înfrângerea ! … Pur şi simplu. psihologul nr.L.1 al “casei” şi sunt convins că acesta trebuie să fie rolul patronului indiferent cărei întreprinderi”25. angajarea personală. un învingător ştie să coopereze cu semenii săi. constituind o bază a viitoarelor situaţii relaţionale interpersonale. întotdeauna. p. pe toate capacităţile prezentate.. în elementul definitoriu şi fundamental al poziţiei învingătorului faţă de învins. astfel încât să pot lua cele mai oportune şi eficiente decizii. transpunându-se în locul lor şi acţionând de pe această nouă poziţie. Michael Blumenthal. cel mai frecvent. empatia. doresc şi ca toţi colaboratorii mei să fie învingători. un fost director general al Unisys Corporation declara: “… Acord minimum 50% din timp pentru a gestiona resursele umane. 25 26 G. doresc să îmi pot spune. în mod deosebit. d) factorii comportamentali Cu prilejul unei conferinţe de presă organizate la începutul anilor ’90.L. J. în vederea amplificării propriei eficacităţi. cit. scopul meu este de a câştiga. În contextul creat. printr-un extrem de puternic dinamism şi o energie incontestabilă. în acest mod. ambiţia şi dorinţa de a reuşi. J. Minard – op. nu am nici o şansă. Astfel. Bazându-se. Missoum. o dată ajuns pe teren. analizând şi interpretând ceea ce îmi spun. doresc un singur lucru: să-mi înving adversarul. Chiar dacă. dar. să “plângă” pe umărul meu. declara: “Un lucru este cert: eu nu cobor niciodată în arenă cu ideea că rezultatul este lipsit de importanţă. ca principale caracteristici comportamentale. nu arareori el fiind solicitat în calitate de consultant. cit. dimpotrivă. combativitatea şi competitivitatea şi. care îl “pun” în mişcare. învingătorul este caracterizat. adeseori. modul de comunicare apelat de învingător este direct si afectiv. efectul redundant constituindu-l. Unii oameni vin să mă vadă şi să îmi pună întrebări. Missoum. O dată ce întreprind ceva. fost preşedinte al Companiei Texaco pentru Belgia. eu nu sunt decât un jucător mediocru de tenis. Am devenit. Minard – op. În lumea în care trăim. Dar. Aptitudinea (capacitatea) de a coopera consacră ultimul şi cel mai înalt nivel al competenţelor relaţionale interpersonale. cu atât mai mult. abordează toate problemele supuse discuţiei fără nici un fel de reticenţă şi ştie cum să includă. În acest sens.informaţiile auditive şi pe cele kinestezice percepute. 59 . efectul unui asemenea comportament va fi absolut şi profund benefic pentru ambele părţi. în conţinutul lor. 42 G. dinamismul comportamental (respectiv. că am făcut totul pentru a evita eşecul”26. autodeterminarea. generându-i. din start. magnatul John Goosens. Îmi petrec timpul ascultându-i cu răbdare. stabilind interacţiuni pozitive şi motivante cu partenerii de afaceri şi definind scopuri şi obiective comune. tenacitatea şi autodepăşirea de sine). În cadrul întreprinderii (firmei).. Alţii. Aceasta. cooperarea învingătorului cu interlocutorii săi este ilustrată prin participarea acestuia la grupurile de lucru special constituite pentru definirea unor viitoare direcţii de acţiune. În acest tip de cooperare. Astfel. învingătorii îşi creează un loc mai bun sub soare. Franţa şi Luxemburg. cu cât un individ nu va putea deveni învingător decât în măsura în care va fi capabil să îşi înţeleagă interlocutorii. concomitent. elementele afective indispensabile demersului său către reuşită.

o complexă şi eficientă gamă de strategii mentale ale reuşitei. . în cele ce urmează. adeseori. de “concurenţii” întâlniţi şi de pericolele cu care se confruntă permanent. să se autodepăşească şi să îşi dezvolte propia personalitate de-a 27 idem p.. Încercând să caracterizăm. dezvoltarea şi impunerea propriei imagini Imaginea de sine. siguranţa că a putut realiza cele mai ambiţioase lucruri (pe care alţii. veţi constata că ea era plină de mici evenimente minunate”27… Învingătorul are. meticulos.e) crearea. cel mai frecvent. pentru că fac parte din acei care au reuşit să înveţe. activ şi dinamic. într-o confirmare obiectivă a propriilor sale disponibilităţi şi capacităţi. de celebrul actor Jack Nicholson: “. fiecare performanţă a sa fiind un nou pretext de afirmare de sine şi o reuşită adăugată “piramidei de succes” pe care şi-o construieşte. Mă consider un învingător. cum să transpună în practică. respectiv cea în care aţi crezut că veţi atinge abisul. succint. cât şi aspectele deficitare (punctele “slabe”) ale propriei activităţi. apoi exprimată şi exteriorizată. ne apare semnificativă şi importantă sublinierea făcută. mai mult ca oricine. imaginea propriei personalităţi. succint. Fapt demonstart de practică. 83 . Această aptitudine îi poate fi caracteristică sub forma unei originalităţi preexistente statusului său dar. În fine. pe care le vom analiza. apreciindu-şi capacităţile. subliniem faptul că. cu siguranţă. ea se constituie într-o capacitate învăţată. în deplină concordanţă cu numeroasele argumente şi/sau atuuri psihologice de care dispune. ci şi stimă faţă de propria-i persoană. orice învingător este capabil să apeleze la o complexă şi diversificată gamă de strategii mentale ale reuşitei. Dacă factorii psihologici ai propriului potenţial caracterizează o stare relativ stabilă şi îi permit.autoevaluarea completă şi corectă a performanţelor. fapt care îi permite să îşi genereze o gândire fundamental pozitivă.. tinzând spre perfecţiune. cel puţin un lucru: dacă vă veţi analiza cea mai proastă zi pe care aţi avut-o în viaţă. practic. constituie o caracteristică esenţială a oricărui învingător. cu calm şi ardoare.3 Strategiile mentale ale reuşitei Experienţa demonstrează că. oricărui învingător. constituindu-se. dezvoltarea şi impunerea propriei imagini în mediul ambiental de apartenenţă sunt considerabil stimulate. Învingătorul posedă nu numai încredere în sine. de densitatea “competiţiilor” la care participă şi. pentru a ajunge la construirea. . întotdeauna. orice învingător ştie. să îşi evalueze şi să îşi stimuleze atât motivaţiile (punctele “forte”).. din viaţă. nu le-ar fi putut realiza în contextul dat) şi acest fapt îi creează plăcere şi o satisfacţie individuală inconfundabile. În acest sens. învingătorul ştie. putem afirma că aceasta este caracterizată prin trei elemente esenţiale: . la toţi învingătorii. Învingătorul este ceea ce face şi face ceea ce prevede. perfecţionarea şi dezvoltarea propriei imagini de marcă. • • 4. Acesta ştie să se autoevalueze foarte bine. cu profund umor.cunoaşterea perfectă a propriului potenţial. cultivată şi dezvoltată. de asemenea. disponibilităţile şi posibilităţile. Crearea. “marca” învingătorului.dimensionarea cât mai puţin subiectivă a imaginii de sine.

lungul unui amplu proces de maturizare, strategiile mentale ale reuşitei, prin aplicarea lor, îi generează şi îi induc o capacitate psihomotorie rapid operaţională, care îl vor conduce la succes. De fapt, între potenţialul psihologic al învingătorului şi strategiile mentale ale reuşitei există o relaţie de interdependenţă. Astfel, potenţialul psihologic al oricărui învingător constituie baza stabilă pe care strategiile mentale ale reuşitei se pot dezvolta cu o mare eficienţă. La rândul lor, odată cunoscute şi “stăpânite”, strategiile mentale ale reuşitei contribuie, decisiv, atât la dezvoltarea anumitor aspecte ale potenţialului psihologic al învingătorului, cât şi la afirmarea personalităţii sale. Dar să analizăm succint, în cele ce urmează, conţinutul celor şapte strategii mentale ale reuşitei. 1. Strategia vizualizării Strategia vizualizării constă într-o anticipare a succesului şi se exprimă prin intermediul unei proiecţii în viitor a scenariului acestuia. Rolul vizualizării este fundamental, întrucât aceasta are capacitatea de a accelera “traiectoria” individului, actualizând, în prezentul instantaneu, o realitate care nu este perceptibilă decât în viitor. Practic, învingătorul are capacitatea (evident, teoretică) de a comprima timpul, prin intermediul vizualizării el transpunându-se într-un nou spaţiu şi într-un timp diferit de cel actual. De asemenea, pentru orice învingător vizualizarea se constituie într-o veritabilă “maşină” de explorare a spaţiului şi a timpului, în concepţia sa a vedea fiind echivalent cu a vrea. În acest mod, învingătorul este capabil să îşi controleze, foarte bine, anxietatea precompetitivă, simulând “competiţia” înaintea desfăşurării acesteia. Drept consecinţă, în faza de învăţare a noi tehnici şi metode, vizualizarea mentală este de natură să îi permită învingătorului să accelereze procesul asimilării, iar în cea de (auto)perfecţionare să îşi sporească, decisiv, stabilitatea şi abilitatea de a acţiona; 2. Strategia obiectivelor Bazându-se pe o viziune clară şi precisă asupra acţiunilor pe care urmează să le iniţieze şi/sau să le dezvolte, orice întreprinzător, manager şi/sau sportiv performant, respectiv, orice învingător, posedă capacitatea de a defini şi de a transpune în practică, între starea prezentă şi cea dorită, o serie de obiective intermediare şi operaţionale. Strategia obiectivelor, care este, în fapt, o strategie de programare a acţiunilor, corespunde unui demers analitic, “pas cu pas”, ce se poate efectua apelând la mijloace fie pre-, fie retroactive. Demersul preactiv urmăreşte cronologia obiectivelor programate în timp, pornind de la starea prezentă şi ajungând la cea dorită. În sens opus, demersul retroactiv apelează la o “întoarcere” în timp a obiectivelor programate, plecând de la starea dorită şi ajungând la cea prezentă; 3. Strategia gestionării eficace (stăpânirii) a situaţiilor Această strategie permite învingătorului să integreze propriile obiective într-un demers perfect dinamic. Astfel, strategia gestionării eficace (stăpânirii) a situaţiilor se constituie într-un mijloc privilegiat de a gestiona, în regim de continuitate, obiectivele, între starea prezentă şi cea dorită. Mai concret, acest tip de strategie presupune şi implică a acţiona în funcţie de “articularea” diferitelor etape care conduc la succes, parcurgând, “pas-cu-pas”, “momentecheie”, a căror “atingere” este realizabilă numai bazându-ne pe experienţele anterioare.

Schematic, strategia gestionării eficiente a situaţiilor poate fi prezentată astfel:
STRATEGIE RECURENTĂ
Gestionarea eficientă a situaţiilor

STARE PREZENTĂ

În fig. nr. 15 este prezentată strategia cea mai performantă, respectiv cea recurentă, care integrează în procesul său rezultatele procesului de învăţare din experienţele trăite. În cazul invers, respectiv în cel în care construirea reuşitei se face doar pe baze teoretice, Gestionarea dovedit a fi deficitară, deoarece nu ia în considerare întâlnim o strategie lineară (nonrecurentă), eficientă a situaţiilor rezultatele şi/sau învăţămintele experienţelor trăite (fig. nr. 16):
STRATEGIE NONRECURENTĂ (LINEARĂ)

Învăţare Metodă consecutivă economică, de din eşecuri stabilizare şi şi succese rentabilizare a reuşitelor
Integrarea rezultatelor învăţării ;

STARE DORITĂ

* Analizarea eşecurilor * Construirea succeselor Fig.nr. 15: Strategia gestionării eficiente a situaţiilor * Programarea reuşitei

STARE PREZENTĂ

Absenţa integrării învăţămintelor Metode empirice (prin încercări), erori, tatonări, neeconomice şi mari consumatoare de timp * Eşecurile se repetă * Succesele sunt ipotetice * Reuşita este aleatoare Fig. nr. 16: Strategia gestionării deficitare (ineficiente) a situaţiilor

Din considerentele expuse se poate concluziona faptul că strategia gestionării eficiente (stăpânirii) a situaţiilor se bazează pe trei elemente fundamentale, şi anume: a) a învăţa din eşecuri. În acest context, să ne reamintim că “ … este cu mult mai uşor să trecem printr-un succes, decât printr-un eşec”28. Şi, de asemenea, să ţinem cont de ceea ce afirmau, cu mult timp în urmă, unele personalităţi: “Nu există eşecuri, ci numai lecţii” (Nietzsche); “Noroc că mai există şi eşecuri, pentru că numai astfel putem progresa” (Frederic cel Mare); “Eroarea nu este gravă, în condiţiile în care ea este irepetabilă” (Alexandru cel Mare); etc.

Absenţa învăţămintel or de pe urma eşecurilor sau succeselor înregistrate

STARE DORITĂ

28

cf. cu D. Popescu – op. cit., p. 54

Pentru a putea “exploata”, la maximum, erorile generate de propriile eşecuri, un adevărat învingător va trebui să apeleze la diferite tehnici personale ca, spre exemplu: - analiza clară şi detaliată a dimensiunilor eşecului; - relevarea cauzelor reale ale eşecului: • cauze intenţionale (subiectul îşi controlează acţiunea); • cauze neintenţionale (subiectul nu îşi controlează acţiunea); • cauze stabile (cunoscute şi precizate); • • • cauze instabile (fluctuante); cauze interne (legate de propria persoană);

cauze externe (legate de mediul ambiental psihosocioeconomic şi sau de cel politic); - identificarea precisă a erorilor comise, reperând ceea ce trebuie schimbat, pentru a putea transforma eşecul în succes; - identificarea a ceea ce a funcţionat bine şi, deci, poate fi reutilizat într-o situaţie viitoare, în scopul de a garanta succesul. A învăţa din propriile eşecuri (dar, eventual, şi din ale altora !) poate fi rezumat într-o succintă şi percutantă afirmaţie: Să nu comitem, niciodată, aceeaşi eroare ! …; b) a stăpâni consecinţele eşecului şi situaţiile-limită. Aceasta presupune a nu demobiliza niciodată şi, de asemenea, a avea convingerea că, întotdeauna, mai există cel puţin o şansă ! Este, evident, o problemă de echilibru psihologic, pentru că a putea trece peste cele mai (uneori) “înfiorătoare” situaţii implică tărie de caracter, voinţă, încredere în propriile forţe, convingerea că vom fi capabili de reuşită. Sau, după cum formula Nietzsche, “...tot ce nu mă omoară mă face mai capabil, mai puternic …”; c) a învăţa din succese. Cât de greu ne este, uneori, să învăţăm din propriile reuşite ! … Şi, mai mult, de câte ori nu suntem tentaţi să ne “culcăm” pe “laurii victoriei” intrând, astfel, într-o stare de latenţă cel puţin primejdioasă, mai primejdioasă chiar decât eşecul ?! … Practic, a învăţa din propriile succese (dar şi din cele ale altora !) presupune parcurgerea aceloraşi etape (faze) ca şi în cazul învăţării din eşecuri, cu o serie de mici particularităţi: • analiza riguroasă a dimensiunilor succesului; • relevarea cauzelor stricte ce au generat succesul; • • identificarea tuturor aspectelor favorabile, potenţial reutilizabile în situaţii ulterioare, în scopul realizării a noi succese;

identificarea, post factum, a tot ceea ce poate fi ameliorat şi amplificat din punct de vedere al eficacităţii succesului. Practic, aflat în faţa unei situaţii, un învingător poate gândi (evident, exprimat într-o formă sintetică) în maniera următoare: - dacă am înregistrat un eşec: • îmi identific erorile; • descopăr ce trebuie să fac pentru a-mi corecta propriile erori, astfel încât să nu le mai repet; - dacă am înregistrat un succes: • identific ceea ce “merge”;

• •

asimilez ceea ce am învăţat pentru a putea reproduce faptele favorabile, încercând să devin propriul meu model;

reţin faptul că a stăpâni situaţiile înseamnă a învăţa, după cum a învăţa înseamnă a şti să îţi îndrepţi propriile erori şi să reproduci succesul. 4. Strategia schimbărilor rapide şi eficiente Acest tip de strategie permite învingătorului să treacă, extrem de rapid, de la o stare mentală la alta, total opusă (“comutare mentală”). Iată câteva exemple: de la admiraţie, la dispreţ; de la dragoste, la ură; de la bucurie, la tristeţe; de la concentrare, la relaxare; etc. Scopul (evident, strategic) este de a genera interlocutorului anumite stări de spirit29, influenţându-i (decisiv) comportamentul, în sensul dorit de noi. Pentru a putea apela la strategia schimbărilor rapide şi eficiente, orice învingător trebuie să dea dovadă de maximă flexibilitate psihomotorie şi de maximă adaptabilitate la mediul ambiental, fiind capabil să comunice într-o manieră clară şi eficace. Succesiunea stărilor mentale caracteristice acestei strategii, cu scopul de a putea atinge performanţa, este redată, schematic, astfel (fig nr. 17):

PERFORMANŢĂ

PLĂCERE

ATENŢIE, CONCENTRARE

AGRESIVITATE

"DESCHIDEREA" FAŢĂ DE INTERLOCUTOR

ATENŢIE, CONCENTRARE

ÎNCREDERE
Fig.nr. 17: Exemplu de succesiune a stărilor mentale conducând la performanţă

Învingătorul îşi va “alimenta” propria “bancă de date” aferentă stărilor mentale, bazânduse atât pe acumulările rezultate din experienţele trăite, cât şi pe tratamentul “aplicat” acestor experienţe, prin intermediul strategiei gestionării eficiente (stăpânirii) a situaţiilor. 5. Strategia influenţării
29

subiectul va fi amplu abordat în cadrul subcapitolului 6.2, referitor la analiza tranzacţională

în strategia influenţării accentul este pus pe capacitatea de a-i determina pe interlocutori să reacţioneze la stimulii mentali (arareori şi fizici) emişi de noi (“noi”. Principiile de bază apelate şi utilizate de învingătorii ce recurg la strategia relaţională pot fi exprimate prin intermediul următoarelor două postulate: 1. Am nevoie de alţii pentru a reuşi. pe care o cunoaştem bine. pentru că agreăm ideea că fiecare cititor este şi/sau va fi un învingător). apelarea unei persoane.). a noastră de către interlocutor (prin prisma efectului generat şi scontat de noi). Dacă. Ca strategie de învăţare. este necesar ca învingătorul să ştie. spre exemplu. prealabil. capacitate înaltă de ascultare. generându-i o stare mentală negativă (în cazul strategiei confruntării). Apelând la cel de-al doilea mijloc. respectiv. cooperare. strategia relaţională apelează la o dublă învăţare. în cazul precedent. 2.spre exemplu.spre exemplu. al unei negocieri.) şi/sau verbale (anunţarea prealabilă a propriilor noastre performanţe. trac. 6. atitudine corporală.Strategia influenţării constă în a-l determina pe interlocutor să adopte o stare mentală necesară atingerii scopului pe care ni-l propunem. în strategia relaţională. Nu pot reuşi de unul singur. stres. Experienţa demonstrează faptul că strategia relaţională generează o influenţare în dublu sens: a interlocutorului de către noi. apelarea la tehnica confuziei . “penetrarea” în “spaţiul” său intim etc. aflat în postura dumneavoastră. Evident. respectiv de ce elemente are nevoie pentru a putea continua să progreseze. În fapt. . disponibilitate şi predispoziţie pentru dialog. a pierdut” -. . învingătorul se va modela atât în funcţie de ceea ce este. inferiorizarea adversarului . mijlocul ales va fi în funcţie de scopul urmărit de fiecare dintre noi: “câştigarea” partenerului în cazul. intimidarea unui (potenţial sau virtual) concurent. Prin adoptarea primului mijloc ne putem “aduce” interlocutorul în următoarele stări mentale: “deschidere” faţă de noi. pe un alt nume/prenume şi/sau funcţie -. cât şi pe comunicare. atât de la propria persoană. Principala tehnică de învăţare aplicată prin intermediul strategiei relaţionale constă în modelarea propriului comportament şi a propriei personalităţi. cât şi în funcţie de modul în care interlocutorul său se va exterioriza comportamental (verbal şi nonverbal). cât şi de la interlocutori. etc. Implicit. aptitudinea de a prevedea şi de a recepta starea pe care o exteriorizăm. Strategia influenţării poate apela la unul dintre următoarele două mijloace: convingerea şi mobilizarea interlocutorului. apelând la mijloace nonverbale (contact vizual. Strategia relaţională Strategia relaţională se bazează pe “transmiterea” relaţională a propriilor capacităţi asupra anturajului din mediul nostru ambiental. confuzie. Pentru ca strategia relaţională să fie complet operaţională şi modelarea eficace. ce vrea (doreşte) să modeleze.demobilizarea şi destabilizarea interlocutorului. strategia relaţională se bazează atât pe învăţare. frică şi chiar o accentuată stare de nervozitate. vom putea imprima interlocutorului teamă. se recurge la automanipulare. prin intermediul unei exprimări de genul: “Mai cunosc pe cineva care. îndoială. generându-i o stare mentală pozitivă şi favorabilă vizavi de propria-i persoană (în cazul strategiei negocierii).

înseamnă şi este echivalent cu crearea. interlocutorul. strategiile adoptate în diferitele acţiuni întreprinse. PARAMETRII DESCRIPTIVI Modalităţi de aplicare Modelare Învingător în grup Învăţare Termen scurt Individual (singur) Reducţie Proximitatea spaţială a modelului Suprapunere Prezent Moment “Dacă vreau să îmi optimizez reuşita în Actor Proces Planificarea obiectivelor Transpunerea faptică a strategiei Context spaţial Management Lider al grupului Comunicare Termen lung Colectiv (împreună) Expansiune Ocuparea spaţiului Juxtapunere Viitor Durată “Dacă vreau să îmi optimizez reuşita în viitor. cel puţin momentan. Şi. parametrii descriptivi ai strategiei relaţionale pot fi redaţi conform schemei prezentată în fig. propriile-i calităţi şi defectele. Aşadar. în orice moment al acţiunilor pe care le întreprinde. în mediul ambiental. să imite şi/sau să modeleze la şi de la interlocutor. finalmente. ceea ce vrea să “împrumute”. nu în ultimă instanţă. învingătorul trebuie să se cunoască foarte bine şi să îşi poată evalua. dezvoltarea.“acoperirea” propriilor sale deficienţe (puncte “slabe”). învingătorul are la dispoziţie două mijloace. metodele lor de lucru. dintre conducător şi condus. constituie mijlocul cel mai sigur. cel mai puternic şi cel mai eficient pentru a ne “îmbogăţi” strategiile mentale adoptate în demersul nostru către reuşită.De aceea. Sintetic. pentru a putea progresa. promovarea şi/sau impunerea. cu maximă rigurozitate şi cu cât mai puţin subiectivism. strategia relaţională apelează la o serie de tehnici care ne permit să profităm de situaţiile în care. modelându-se în funcţie de comportamentul şi personalitatea interlocutorilor săi. întărirea şi dinamizarea punctelor sale forte. etc. conduc” Cadru temporal . tehnicile lor de negociere. vom putea realiza această “basculare” comportamentală de pe poziţiile create prin intermediul imaginii noastre de marcă. capabil să facă. dintre campion şi “out sider” etc. domină relaţia existentă.). De obicei. realmente. nr.stabilizarea. prin capacităţile. astfel încât să poată fi capabil să îşi definească. de la o relaţie de putere. Ca rezultantă. la una de învăţare (aşa cum. a propriei personalităţi. disponibilităţile şi posibilităţile sale. . 18. Ca strategie de comunicare. a imaginii de marcă a învingătorului. vom putea fi capabili să înclinăm “balanţa” în “favoarea” noastră. spre exemplu. extrem de clar. precum şi a ceea ce ştie şi este. respectiv în funcţie de ceea ce aceştia posedă şi el doreşte să câştige de la ei: ştiinţa lor de “a face”. apelând şi/sau utilizând strategia gestionării succesului. sintetizate în următoarele: . este cazul relaţiilor dintre profesor şi elev. Ceea ce. modelarea propriului comportament.

nr. modelez” Parte EU SIMILITUDINE (asemănare în expertiză) Calc Cameleon Relaţia cu semenii META-program META-program Metafore Întreg (tot) ALTUL DIFERENŢĂ (expert în gestionarea diferenţelor) Mărire Grădinar Lider Altul Învingătorul SCHEMA Altul Altul Altul Altul ECHIPA Altul Altul Altul Altul Fig.prezent. 18: Parametrii descriptivi ai strategiei relaţionale .

Aşadar. Prin urmare. declanşarea . în acest mod. peste obstacolele intervenite pe parcursul derulării propriilor acţiuni. modificarea şi ameliorarea propriilor performanţe realizabile şi/sau în curs de realizare. transpunerea. şi care indică faptul că performanţa vizată nu este. pe moment. Şi. META se apropie. optimală. Strategia META Extrem de puternică şi. învingătorul va evita “imixtiunea” propriului anturaj în problemele cu care se confruntă direct. Deosebirea constă în faptul că. Strategia META presupune parcurgerea următoarelor patru faze: 1. pe termene foarte scurte. mai întâi. Ca metodă de gestionare a emoţiilor. detaşarea de un context trăit.7. învingătorul îşi dă seama (“realizează”) că performanţa sa poate fi şi trebuie ameliorată. gestionată din interior şi condusă spre o eficienţă rezultantă superioară celei prevăzute iniţial. de unde rezultă şi faptul că aplicaţiile acesteia sunt foarte diverse. respectiv aceea de observator al propriului comportament. identificarea şi atribuirea. derularea propriei acţiuni. în permanenţă. prin microschimbări. în acţiune. de acum. dinamic. învingătorul îşi autogenerează “reculul” care îi va permite să treacă. anxietate etc. în acelaşi timp. substanţial. strategia învăţării operează în sprijinul fundamentării acţiunilor. rapid şi eficient. a măsurilor de corecţie impuse şi reintegrarea individului în rolul de “actor”. META îndepărtează senzaţii care ar putea fi. un “recul” faţă de propriile noastre acţiuni. pe momente de desfăşurare a acţiunii. trăite de noi într-o manieră deosebit de negativă şi/sau stresantă. analiza contextului în care se derulează acţiunea. strategia META permite şi facilitează. a aplica strategia META înseamnă a ne observa. în practică. pe parcursul desfăşurării unei acţiuni. analizarea viitoarelor direcţii de acţiune în vederea ameliorării propriilor performanţe. Astfel. mesaje etc. Introducând o “distanţă” faţă de noi înşine.se produce din momentul în care. META intervine pe parcursul derulării acţiunii propriu-zise. urmărind o analiză cât mai puţin subiectivă a contextului creat şi generat. trac. strategia META permite învingătorului să ocupe o poziţie privilegiată în relaţia sa cu mediul ambiental. Această conştientizare este legată de interpretarea unui anumit număr de semnale interne şi/sau externe. această strategie mentală a reuşitei constituie o excelentă tehnică de gestionare a emoţiilor. dacă. Prin urmare. strategia META se constituie într-o eficientă şi foarte rentabilă sursă de învăţare. a cauzelor ce pot genera sau au creat disfuncţionalităţi. evaluarea situaţiei de fapt. Ca strategie de învăţare. 3. poziţia noastră de observator al propriului comportament ne permite. trecând din registrul “emoţii-senzaţii” în cel de “evaluare-analiză”. din punct de vedere conceptual. încă. În acest context. diminuarea intensităţii reacţiilor noastre emoţionale provocate de teamă. În acelaşi timp. declanşând un feed-back capabil să îi permită să controleze şi să ajusteze. îi generează învingătorului . în cazul acesteia. instantanee. 4. nu mai puţin sofisticată. de principiile strategiei gestionării eficiente (stăpânirii) a situaţiilor. fapt care implică şi/sau presupune “detaşarea” celui care desfăşoară acţiunea şi transpunerea sa în rol de “spectator” al derulării evenimentelor. fapt extrem de important. 2. semnale repetate sub formă de senzaţii. acţiunea sa fiind. Rezultanta directă a acestei faze o constituie stabilirea schimbărilor capabile să conducă la ameliorarea propriilor performanţe.

finalmente. cu scopul de a putea “transmite”.posibilitatea de a-şi diminua. Minard – op. învingătorul poate apela la: 30 G. 119 . într-o manieră flexibilă.înainte de demararea acţiunii: strategia vizualizării. în timpul acţiunii: strategia schimbărilor rapide şi eficiente. p. cu maximă rigurozitate şi cu cât mai puţină subiectivitate planul de acţiune şi. în rolul de analist al contextului creat. astfel încât să putem adopta. cit. eficient. prestaţiei. pentru a ne “vedea” în acţiune. în mod evident. J. în funcţie de următoarele criterii: a) momentul şi durata acţiunii: . intensitatea emoţiilor negative. transpunându-se. strategia obiectivelor. progresiv. starea mentală corespunzătoare. strategia influenţării. pentru a ne putea întări motivaţia faţă de demersul întreprins. iar adoptarea ansamblului celor şapte strategii mentale ale reuşitei prezentate este de natură să îi confere învingătorului excelenţă în acţiunile întreprinse. interlocutorului.4 Organizarea sistemului reuşitei în afaceri Fiecare tip de strategie are un rol bine definit. Organizarea sistemului reuşitei în afaceri este posibilă prin intermediul luării în considerare a contextului utilizării acestor şapte strategii şi poate varia. • • 4. Scopul îl constituie. modelul învingătorului devine accesibil şi performant. de a-şi pregăti. Specialiştii30 sunt de părere că numai prin “stăpânirea” corectă şi eficientă a ansamblului celor şapte strategii ale reuşitei (să nu uităm că cifra 7 este asociată ideii de perfecţiune ! …). strategia META îi oferă învingătorului posibilitatea de a trece. înainte ca aceasta să debuteze. strategia META. rapid şi eficient.. pentru a ne ameliora calitatea strategia relaţională. astfel încât să putem desprinde maximum de învăţăminte (concluzii) din experienţa câştigată şi să ne fundamentăm viitoarele direcţii de acţiune.).. Altfel exprimat. pentru a putea interlocutorul în sensul dorit de noi (dar şi de acesta !. de a-şi “conserva” propriile mijloace şi/sau resurse capabile să îi furnizeze un comportament profund performant. Missoum. după desfăşurarea acţiunii: manipula strategia gestionării eficiente (stăpânirii) a situaţiilor.. b) natura informaţiilor ce urmează a fi tratate: dacă este vorba de informaţii referitoare la propriul său comportament. adaptată scopului şi/sau obiectivelor vizate. în funcţie de context. ameliorarea propriilor performanţe în demersul către reuşită. în exteriorul acţiunii. propriile noastre capacităţi şi/sau disponibilităţi.L. din “centrul atenţiei”.

pentru a ne adapta. adversarii): dacă este vorba de informaţii privind concurenţa (şi/sau strategia vizualizării. va fi extrem de eficace utilizarea strategiei influenţării. în vederea adaptării derulării acţiunilor la contextul dat. în conformitate cu demersul întreprins. pentru a ne putea vedea. “din mers”. în scopul analizării eventualelor motive ale eşecului.). cu scopul de a diminua competitivitatea concurenţilor noştri şi de a spori şansele demersului spre maximizarea propriilor noastre performanţe. cât şi pe concurenţi. strategia confruntării (componentă a strategiei influenţării). atât pe noi. dacă dispunem de o puternică dinamică a propriului comportament (încredere în noi înşine. pentru a simula competiţia şi a rivaliza cu concurenţii. “din mers” a acţiunilor întreprinse. e) resursele propriului potenţial: dacă dispunem de un potenţial relaţional foarte dezvoltat. vom putea apela la strategia relaţională (management şi/sau modelare). a-şi ales putea adapta prin “corecţii” strategia gestionării eficiente (stăpânirii) a situaţiilor. pentru a putea “modela” competenţele concurenţilor şi a “prelua” punctele forte manifestate de aceştia. strategia schimbărilor rapide şi eficiente. pentru a anticipa modul de desfăşurare a viitoarelor acţiuni. în vederea maximizării propriilor performanţe. pentru corectarea. strategia relaţională. strategia schimbărilor rapide şi eficiente. c) natura acţiunilor întreprinse: strategia META şi cea a “stăpânirii” situaţiilor. pentru a putea stabili noi dimensiuni ale acestora. dacă este vorba de informaţii privind scopurile urmărite: strategia obiectivelor. strategia vizualizării şi cea a obiectivelor. acţiunile. pentru a ne conduce “din umbră” partenerii şi/sau adversarii. strategia confruntării. eventual “copiindu-le” şi preluându-le punctele forte. pentru comportamentul la contextul dat (mai comportamentale). în întregul ansamblu al acţiunii. afirmarea propriului eu etc. f) termenul de realizare a schimbării: . d) contextul relaţional: strategia relaţională.strategia META.

putem adopta strategia vizualizării. demersul spre reuşită. putem apela la strategia gestionării eficace (stăpânirii) a situaţiilor. cu maximum de calm şi minuţiozitate. dacă derularea acţiunii este iminentă. strategia gestionării eficiente a situaţiilor şi modelarea se pot dovedi atât oportune. de asemenea. într-o stare mentală adecvată spiritului performant (fiind. în funcţie de context. pentru a ne putea transpune. h) contextul social: dacă acţionăm singuri (“întreprinzători solitari”). recomandabilă. asocierea strategiei vizualizării). cât şi utile. pentru a ne pregăti. . va fi util şi oportun să adoptăm strategia schimbărilor rapide şi eficiente. g) importanţa schimbării ce urmează a fi efectuată: în cazul microschimbărilor. strategia META şi cea a obiectivelor. dacă este cazul unor macroschimbări. pot fi adoptate strategia META şi.dacă dispunem de timp suficient. instantaneu. în situaţia în care suntem ajutaţi în demersul nostru spre reuşite performante. apelarea la strategiile relaţională (îndeosebi modelarea) şi a influenţării se poate dovedi extrem de eficientă. modelarea (ca element component al strategiei relaţionale).

e) disponibilitatea. c) învăţarea şi însuşirea strategiilor mentale ale reuşitei. e) simpatia. d) controlul anxietăţii. În vederea stăpânirii factorilor stressanţi care pot interveni în acţiunile întreprinse de fiecare dintre noi. b) capacitatea de concentrare a atenţiei în momentele acţiunilor întreprinse. cât mai rapidă. b) capacitatea de concentrare a atenţiei. printre care şi: a) potenţialul învingătorului. A ne investi într-un proces de reuşită necesită stabilirea şi respectarea a două dintre următoarele condiţii: a) a avea cunoştinţe temeinice în domeniul economic. a informaţiilor. prealabile demersului nostru către şi pentru reuşită. c) performanţa. c) capacitatea de tratare. 2. 5. e) stimularea apariţiei de noi câştigători. e) gestionarea stressului. c) a dispune de un mod mental de funcţionare caracterizat prin performanţă şi competitivitate. Cadrul conceptual al reuşitei are la bază câteva concepte fundamentale. 4. d) a avea un cont în bancă de minimum 10. b) stimularea apariţiei de noi învingători. 6. e) a ne justifica performanţele iniţiale. prioritar. c) creşterea potenţialului de a învinge al noilor câştigători. Elementele constitutive ale mediului ambiental al reuşitei constau în: a) capacitatea de conştientizare a unor elemente conjucturale multiple. b) a cunoaşte cel puţin trei limbi de circulaţie internaţională. b) reuşita. trebuie să ştim să: . d) mediul ambiental al reuşitei.TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR: 1.000 USD. 3. d) transpunerea în practică a condiţiilor propice facilitării şi perfecţionării aplicării strategiilor excelenţei. Modificarea mediului ambiental în scopul optimizării randamentului unui anumit sistem al reuşitei este posibilă şi realizabilă prin: a) transpunerea în practică a condiţiilor propice facilitării aplicării strategiilor excelenţei. Printre capacităţile cognitive de care dispun învingătorii (în orice domeniu) se regăsesc şi următoarele: a) capacitatea de conştientizare a unor elemente conjuncturale multiple. d) capacitatea de organizare.

A reuşi în viaţă este echivalent cu a învinge. b) fals. c) îl manipula pe interlocutor. de următoarele trăsături: a) mândrie. d) strategia comunicării. Strategia schimbărilor rapide şi eficiente permite oamenilor de afaceri să: a) îşi schimbe. e) îl determina pe interlocutor să adopte o stare mentală necesară atingerii scopului pe care ni-l propunem. cât mai repede. 9. a) adevărat.a) controlăm gesturile. e) dinamism comportamental. extrem de rapid. c) strategia gestionării eficiente a situaţiilor. b) îl influenţa pe interlocutor să facă ceea ce dorim. strategia influenţării constă în a: a) învăţa cum să acţionăm când suntem obosiţi şi surmenaţi. b) treacă. decisiv. e) controlăm suferinţa. rapid. a) adevărat. Învingătorul este caracterizat. Ca strategie mentală a reuşitei. schimbările din cadrul firmei. b) fals. 10. c) genereze. b) strategia META. d) luăm medicamente. colaboratorii care lucrează ineficient. de la o stare mentală la alta total opusă. în interlocutor. 12. comportamentul. 7. b) putere fizică. c) gestionăm stressul. b) controlăm anxietatea. d) nu ne permite să fim influenţaţi de oamenii cu care lucrăm. 8. influenţându-i. A fi performant şi competitiv nu necesită a dispune de un potenţial psihologic şi mental caracteristic. d) combativitate şi competitivitate. Strategia reuşitei care permite învingătorului să ocupe poziţia de observator al propriului comportament este: a) strategia vizualizării. anumite stări de spirit. . astfel. 11. pe plan comportamental. d) descopere. e) strategia schimbărilor rapide şi eficiente. e) treacă de la o afacere la alta. c) ambiţie şi dorinţă de a reuşi.

b) fals. a) adevărat. b) fals. 14. b) fals. 20. a) adevărat. a) adevărat. a) adevărat. Câştigătorul trebuie să ştie cum să profite de pe urma influenţei benefice şi a structurilor în care îşi desfăşoară activitatea. fiind orientată spre un scop şi având o finalitate. b) fals. 17. a) adevărat. a) adevărat. a) adevărat. continuu. alese cu maximum de atenţei. Învingătorul. în măsura în care posedă o mare încredere în el însuşi. 16. procesul reuşitei. b) fals. b) fals. a) adevărat.13. Performanţa este un rezultat subiectiv. Reuşita este un proces dinamic. Evaluarea potenţialului învingătorului permite ameliorarea eficacităţii recrutării şi selecţiei personalului în funcţie de criterii precise. 18. b) fals. nu se teme de nimeni şi de nimic. . 19. 15. Învingătorul nu îşi majorează şansele dacă va reuşi să îşi controleze şocurile emoţionale provocate de diferiţi factori stressanţi. Potenţialul învingătorului declanşează un proces de căutare permanentă a ameliorării şi optimizării propriilor performanţe. a cărui prezenţă stimulează. Învăţarea şi însuşirea strategiilor mentale ale reuşitei este un proces continuu şi intensiv. b) fals.

urmând să alegi soluţiile care îţi vor apărea ca fiind (cele) mai avantajoase. dimpotrivă. fie comoditatea. Rezultă. De asemenea. deci şi a întreprinzătorului. necesitatea cunoaşterii tipologiei clientelei. această veritabilă “confruntare”. Pe de altă parte. în ceea ce am denumit “aventura” unei afaceri. clientul vizează realizarea unui anumit proiect. Un asemenea mod de a gândi (care. Şi. Pentru că orice client trebuie să îşi cunoască perfect interesele şi să fie capabil să decidă alegerea ofertantului (ofertanţilor) capabil(i) să răspundă cel mai bine doleanţelor sale. ceea ce este mult mai dificil. într-o mai mică sau mai mare măsură doleanţelor clientului. de risc. suficient de mare!. fie necunoaşterea comportamentului şi a aspiraţiilor clientului.1 Tipologia clienţilor în afaceri În faţa ofertantului. clientul este cel care are de întâmpinat. aşa cum experienţa o demonstrează. clientul nu cunoaşte. însă. în mod evident. prin întreprinzător definim. o afacere realizată de un ofertant poate răspunde. spre 31 în conţinutul prezentului capitol. “vital” al oricărui gen de afacere. cel capabil să se transpună în rolul fiecărui client. în acest context.CAPITOLUL V: CLIENTUL ÎN AFACERI Nu puţini sunt întreprinzătorii care gândesc că este foarte uşor să fii client. acesta fiind cel care riscă mai mult.. deoarece nu ai decât de aşteptat formularea ofertelor. nu trebuie să uităm faptul că numărul opozanţilor la nou este. evident. chiar în condiţiile în care se adresează unui ofertant ce a mai realizat proiecte de tipul celui care îl interesează. împreună. Iar acest fapt implică. se poate dovedi mult mai complicată decât cea de ofertant. cum va reacţiona mediul ambiental la proiectul său. adeseori. adeseori. mai mulţi factori aleatori. este întreprinzătorul31 afacerii. Mai mult decât atât. în timp ce ofertantul se gândeşte la afacere. (în cazul în care acesta nu este şi producător de bunuri şi/sau servicii). Cel “chemat” să soluţioneze acest complex “labirint” de interese. 5. de regulă. implică şi un anumit mod de a acţiona) este. Şi. cu toate că ambii parteneri pornesc. respectiv. încă. aşadar. că cel aflat în postura de client este “elementul” determinant. intermediatorul unei afaceri . Fiecare dintre noi s-a convins de faptul că “meseria” de client nu este deloc simplă.. decât într-o mică măsură. clientul poate avea atitudini diferite. complet fals şi are la geneză fie neştiinţa de a întreprinde afaceri. ci. în funcţie.

modestie. practic. Şi.exemplu. există riscul ca. atitudinea comportamentală a întreprinzătorului să aibă următoarele caracteristici: . este foarte posibil ca acesta să stăpânească bine noţiunile tehnice şi tehnologice aferente afacerii. cum doresc să arate noile lor produse şi. nu după mult timp. Iată. îşi va pune întrebarea: “Oare chiar ştiu tot?” … Iar din momentul în care clientul îşi va pune la îndoială propriile-i calităţi de “atotcunoscător”. în relaţiile de subantreprenoriat). Adeseori. de cuantumul capitalului disponibil. doar propriile idei. în sensul de a-l considera nu un simplu executant.“agresivitate” redusă. mai ales în cele producătoare de automobile şi/sau de bunuri de larg consum. acolo unde fabricanţii cunosc. tipologie care poate fi clasificată. este recomandabil să i se satisfacă.. Situaţia este frecvent întâlnită în unele industrii. de regulă. clientul să se creadă doar “stăpânul” progresului şi să ignore posibilitatea de a fi ajutat cu (cel puţin) o părere referitoare la soluţii mai performante din punct de vedere economic. dar rămâne să mai discutăm” (neîncrezătorul) 32 H. el trebuind să determine schimbarea “opticii” clientului. cum este cel al ramurii construcţiilor (spre exemplu. în cazul întâlnirii unui client de tipul “atotcunoscătorului”. şi-o impun pe a lor.clientul va constata că întreprinzătorul posedă o înaltă competenţă profesională şi. În situaţia unei asemenea atitudini comportamentale manifestată de client. fiabilă şi competitivă. Fraisse – op. aşadar. de regulă. el poate fi încadrat într-o nouă tipologie comportamentală: b) clientul care afirmă: “Cred că ştiu despre ce este vorba. Iată numai câteva dintre motivele pentru care specialiştii recomandă ca. nevoia de a avea. nici de întreprinzători creativi. drept consecinţă. clienţii. în loc să permită interlocutorului formularea unei soluţii. metoda “vânzării serviciilor” este cel mai indicat a fi folosită. În acest sens. 37 . în serviciul său. conform opiniei specialiştilor32. în condiţiile în care întreprinzătorul doreşte să îşi asigure un câştig. p. a propriilor calităţi creative. . urmând a decide pe cine va alege.şi faptele au relevat justeţea acestei opinii . după cum urmează: a) clientul care afirmă: “Eu ştiu tot” (atotcunoscătorul). principala dificultate cu care se poate confrunta întreprinzătorul constă în a se face cunoscut ca aportor de idei. În alte cazuri. el sete cel care trebuie să accepte servirea intereselor unui asemenea client. în funcţie de acesta. clientului. cit. de nivelul cunoştinţelor pe care le posedă. maleabilitate relaţională şi dovedirea. În situaţiile de genul celor menţionate. numai câteva dintre considerentele care justifică utilitatea cunoaşterii fiecărei tipologii comportamentale a clientelei. o întreprindere competentă. răbdare şi prudenţă. ci un realizator capabil să gândească constructiv. fiind interesat numai de aflarea preţului tranzacţiei şi. Atât timp cât clientul este “plin de sine” şi îşi “adoră”. nu mai au nevoie nici de consulting exterior. Cu siguranţă . progresiv. de scopul proiectului său etc. Este cazul acelui gen de client care aduce la cunoştinţa întreprinzătorului decizia sa de a rezolva într-o anumită manieră propriul proiect.

Şi nu rare sunt cazurile în care “nababul” nu are … bani şi este doar în căutarea de noi idei. practic. acesta poate aduce şi/sau releva idei pe care întreprinzătorul nu le are. una dintre cele mai interesante pentru întreprinzător şi este recomandabil ca acesta să ţină seama de următoarele: . deci. este. . clar. la punct. concurenţei etc. mai ales în situaţiile în care există pericolul ca relaţiile stabilite să se degradeze (spre exemplu.clientul are. Dar … intenţiile sale sunt sau pot fi greu de anticipat. descoperit de alţii !”. . la soluţiile acesteia. Pentru că el are “aerul” unui om foarte serios. Este. Faţă de cazul precedent al tipologiei clientului.. Această categorie de clienţi este. Este.prin dialogul purtat cu clientul. cazul societăţilor de audit şi consulanţă care ştiu.. . mai ales atunci când se caută soluţii originale. de informaţii. aşadar. cunoştinţele furnizorului său caută. să “pună pe roţi” multe întreprinderi. pe care să le valorifice în afaceri personale . necesară o maximă atenţie referitor la modalităţile în care se desfăşoară dialogul şi are loc “schimbul” de idei. a “ajustării” punctelor de vedere divergente şi a stabilirii unui acord ferm între părţile implicate în afacere.atât timp cât dialogul a fost acceptat de ambele părţi.nivelul elevat. spre exemplu. propriile idei. gratuit !) de ceea ce deja există. . c) clientul care afirmă: “Eu nu cunosc mai nimic. dar nu are suficientă încredere în el şi caută să beneficieze (adeseori.În situaţia în care clientul gândeşte că poate utiliza. cu maximum de eficienţă. deja.în multe situaţii apare riscul ca întreprinzătorul să comunice propriile sale idei unor persoane care se vor servi. s-a gândit la problema a cărei rezolvare o doreşte. inovatoare. Concluzionând. să te transforme într-o persoană întreprinzătoare. ca urmare a preţurilor şi/sau tarifelor practicate. Dar. relevăm faptul că atitudinea întreprinzătorului faţă de acest tip de client constă. furnizorul (este preferabil ca acesta să fie chiar întreprinzătorul) trebuie să se impună prin competenţă. într-un mod extrem de (cel puţin) inteligent. sincer şi deschis al unui dialog este valorizator pentru ambele părţi. Acest caz apare ca fiind. În general. în general. întreprinzătorului îi revine sarcina de a simţi permanent evoluţia (“pulsul”) situaţiei şi de a prelua iniţiativa în fiecare moment în care afacerea ajunge într-o nouă fază de derulare. . cel mai atrăgător pentru marea majoritate a întreprinzătorilor. în acelaşi timp.. individual şi … gratuit de ele. De aceea. în esenţă. dar fără aport de idei. În acest sens. deja.). bine pregătit şi extrem de riguros. acest gen de client este relativ dificil de sesizat (perceput) . poate. realmente. eu sunt cel care cumpără rezultate!” (nababul). cazul poate ideal pentru un întreprinzător creativ şi pasionat de inovare şi de libertatea propriei imaginaţii.. în care se punea problema vânzării serviciilor. să profite de aceasta (fapt absolut normal). investind bani şi timp pentru studiul lor. iar clientul va deveni conştient de propriile sale limite. în a menţine dialogul într-un spirit de parteneriat loial. fiind mult mai uşor să creezi şi să menţii raporturi personale solide cu clientul. “neîncrezătorul” este “deschis”. este preferabil a pune. adeseori. aplicând deviza: “Nu căuta să reinventezi ceea ce a fost. decât să te “lupţi” cu indivizi care doresc. În acest caz. toate detaliile afacerii.

întreprinzătorul să: . generându-i dorinţa de conlucrare şi cooperare. va trebui să se facă cunoscut. astfel încât să se situeze pe poziţia expertului capabil să ia pe cont propriu afacerea. Ţinând cont de faptul că faza reprezintă o perioadă a proiectului. răspunzând la întrebările: ce doreşte clientul ? clientul are o idee sau întrezăreşte o soluţie ? pot găsi chiar eu o soluţie viabilă pe care să i-o propun? b) în vederea formulării răspunsurilor se informează asupra: originii indivizilor acestora). ulterior. problemă a cărei rezolvare necesită cheltuieli de investiţii şi/sau de exploatare.abordeze şi să analizeze complex şi complet problemele ridicate de client. în cele de materializare a acestuia. în cazul întâlnirii acestui gen de client. . dimpotrivă. fiecare fază a derulării proiectului la client şi implicaţiile sale asupra activităţii întreprinzătorului: CE SE ÎNTÂMPLĂ LA CLIENT ACŢIUNILE ÎNTREPRINZĂTORULUI 1. În acest context.antreneze clientul în activitate. . a) evită să pornească pe o pistă falsă. la client. cu toată diplomaţia. înaintea eventualilor concurenţi. alături de şi împreună cu el. pentru a se convinge de viabilitatea (fezabilitatea) proiectului acestuia. De aceea. în continuare. în toate fazele derulării proiectului la client şi. 5. problemei (a şi motivaţiilor . cel de vânzare-consultanţă. să analizăm.Tipul de afaceri recomandat a fi practicat cu acest tip de client este. Proiectul de care dispune un client se derulează în faze care se înlănţuiesc în funcţie de deciziile adoptate de conducătorii “organizaţiei-client”. pentru a sesiza evoluţia mentalităţilor acestuia şi a putea reacţiona cu oportunitate. marcată de o realizare materială la client. . întreprinzătorul care urmăreşte să vândă nu va avea interesul să rămână un simplu “spectator” ci. să se impună şi să fie prezent. activitatea întreprinzătorului trebuie demarată cât mai devreme posibil.2 Derularea proiectului unei afaceri la client Vânzarea unei afaceri nu începe odată cu negocierea. Persoana comunică punctul său de vedere decidentului.creeze şi să menţină un contact strâns şi permanent cu responsabilul de proiect. încă din momentul apariţiei “germenului” unei idei referitoare la viitorul proiect al clientului. Urmare a succintelor considerente prezentate este recomandabil ca. MANIFESTAREA NEVOII O persoană din cadrul “organizaţiei client” sesizează o anumită problemă în legătură cu “dezvoltarea” şi/sau creşterea rezultatelor întreprinderii.înceapă “apropierea” de client cât mai curând posibil. de regulă. încă din faza în care acestuia i-a “încolţit” ideea. eficient.

cum şi în ce sens va fi necesar să orientăm tehnica pentru a limita concurenţa ? “produsul” Rezultatul: Descrierea problemei reale şi a soluţiilor alese.sursei de inspiraţie în formularea problemei. costul proiectului. Se definesc caracteristicile şi performanţele produsului şi/sau serviciului. pentru client.). soluţia este realizabilă. se va începe prin analiza tuturor datelor disponibile. comparativ cu cel al concurenţei. În acest context. lista dificultăţilor cu care acesta se va confrunta şi modalităţile concrete în care el îl va putea ajuta în demersul comun al depăşirii obstacolelor apărute 3. precum şi costul global al proiectului. furnizori etc. apelându-se la ajutoare interne şi externe (specialişti. comparativ cu costul său ? (analiza valorii). criteriilor care îl vor determina pe decident să avanseze proiectul. persoanele responsabile de rambursarea unor eventuale credite d) răspunde la întrebările: care sunt formulele posibile de finanţare a proiectului ? ce proiecte are concurenţa ? de ce fonduri financiare dispune clientul ? ce amortizări vor fi necesare ? - . schiţarea celor mai eficiente soluţii. c) răspunde la întrebările: de ce să fac ? (idei. Rezultatul va fi favorabil numai dacă: problema corespunde unei posibilităţi de acţiune. FEZABILITATEA FINANCIARĂ Persoanele desemnate să elaboreze studiul vor face cunoscute decidentului: rezultatul posibil de realizat. consultanţi. buget). Scopuri urmărite: determinarea fezabilităţii proiectului. plan. Este cu adevărat ideal ca întreprinzătorul să întocmească. DETERMINAREA SOLUŢIILOR POSIBILE Decidentul s-a convins de marele interes al respectivei idei şi va desemna una sau mai multe persoane pentru a o rezolva. evaluarea primelor rezultate scontate. care sunt mijloacele utilizate de client pentru a se informa ? cum sunt perceput eu de client ? ce obiceiuri are clientul ? de ce resurse (capacităţi) dispune clientul ? care este valoarea preconizată a fiecărei funcţii a produsului şi/ sau a serviciului. este furnizat operativ de întreprinzător 2.

Pe de altă parte. lăsând ofertanţilor o mare libertate în elaborarea soluţiilor şi variantelor posibile.angajate. cât şi să impună soluţii deficitar adaptate sau eronate. pentru a-şi putea “vinde” ideile din interior. ci şi sprijinul colaboratorilor. riscă atât apariţia unor divergenţe. precum şi a întreprinzătorului faţă de client 4. riscă atât să împiedice inovaţiile. EVALUAREA ŞI ALEGEREA RESURSELOR NECESARE Decidentul încredinţează proiectul unui şef de proiect. f) răspunde la întrebările: cine conduce afacerea ? m-a îndrumat clientul pe calea cea bună ? cum să particip. constrângând ofertanţii printr-un caiet de sarcini extrem de precis. ELABORAREA APELULUI LA OFERTE ŞI CONSULTANŢĂ Conducătorul (şeful) proiectului se află în faţa a două riscuri: 1.care sunt criteriile de alegere ale clientului ? . împreună cu clientul. şeful de proiect ştie că acţiunea sa este evaluată cu unii ochi critici (chiar cu invidie ! …).ce imagine am în faţa clientului. la elaborarea caietului de sarcini ? cum să protejez şi să “reliefez” calităţile elaboratorului ? cine va fi vizat de propuneri şi cum va reacţiona ? ce obstacole potenţiale voi avea de întâmpinat şi ce resurse îmi vor fi necesare pentru a le putea depăşi ? - - .cum vor trebui protejate aceste criterii ? . va trebui să acţioneze într-o manieră care să îi atragă nu numai înţelegerea. 2. Rezultatul: Angajarea psihologică a responsabililor de proiect. acesta urmând a evidenţia procedurile de soluţionare.care sunt factorii decidenţi? . Alegerea consultanţilor externi se va face în funcţie de competenţa şi reputaţia lor în domeniul tehnic. al aptitudinilor de cooperare şi al costurilor e) răspunde la întrebările: . Drept urmare. cât şi amânarea ofertelor.asupra căror “pârghii” de decizie pot acţiona ? Rezultatul: Stabilirea executanţilor (furnizorilor) la care se va putea apela pentru soluţionarea proiectului 5. al operativităţii. comparativ cu cea a actualilor şi/sau potenţialilor concurenţi ? .

şeful de proiect aduce la cunoştinţa decidentului ansamblul tuturor i) răspunde la întrebările: este posibil un contact de . STUDIUL PROPUNERILOR Şeful de proiect primeşte ofertele (uneori impacientându-se) şi începe să cerceteze în ce măsură ofertanţii i-au înţeles toate doleanţele. precise. care să furnizeze informaţii exterioare şi să le vândă în interior. Pe de altă parte. Analizează preţul soluţiei alese. acele oferte care îi permit să efectueze alegerea în cele mai rentabile condiţii. - Rezultatul: Ierarhizarea ofertelor în funcţie de criteriile adoptate 7. ADOPTAREA DECIZIEI DE REALIZARE A PROIECTULUI În acest stadiu. necesitatea de a putea identifica un interlocutor privilegiat. modalităţile concrete în care va fi continuat dialogul cu clientul. AJUSTAREA ŞI MODIFICAREA PROPUNERILOR Propunerea făcută de ofertant circulă … Fiecare vrea mai mult. În situaţiile în care clientul se manifestă ca “atotcunoscător”. În ultimă instanţă. va compara. cu cât? - - Rezultatul: Alegerea unei oferte sigure. realmente. întreprinzătorul are toate şansele să realizeze contacte favorabile. astfel încât să păstrez iniţiativa ? amânarea influenţează costurile ? Dacă da. g) soluţionează probleme generate de: sprijinul de care va avea nevoie clientul pentru a putea înţelege întregul substrat al ofertei. în urma ajustării şi modificării ofertelor. Dacă apelul la oferte este lansat prin enunţarea tuturor problemelor de rezolvat. fără factori de risc 8. h) răspunde la întrebările: ce propun alţii şi cum le pot eu devansa propunerile ? suntem sau nu avantajaţi în urma cererilor de modificări formulate de client ? va trebui să arbitrez punctele de vedere ale decidenţilor ? pot armoniza. iar şeful de proiect este “presat” de exigenţe cel puţin contradictorii. întreprinzătorul are şanse considerabil diminuate de a reuşi 6. uneori chiar critice. pentru acelaşi preţ. toate interesele.Rezultatul: Obţinerea câtorva răspunsuri eficace sau o alegere deschisă a priorităţilor. el caută să profite de toate şiretlicurile la care nu se sfiieşte să apeleze concurenţa.

cât mai favorabil. de regulă. aproape întotdeauna. atenţie la piedicile ascunse ! … compensează eventualele costuri suplimentare nevoia de rapiditate în acţiune? stăpânirea tehnicii negocierilor - - Rezultatul: Comanda este. NEGOCIEREA ŞI REALIZAREA CONTRACTELOR CU COLABORATORII Şeful de proiect va căuta să fie ajutat de un specialist în aprovizionare şi unul în contracte.. k) răspunde la întrebările: cum să calmez neliniştea? cum să rezolv nemulţumirile? cum să depăşesc unele eventuale “curse” întinse ? . De asemenea. sunt mai neliniştiţi. momentană sau definitivă. cum mă apreciază clientul. comparativ cu concurenţa ? câştigarea şi menţinerea încrederii clientului. 9. ci de a putea obţine toate facilităţile pentru realizarea proiectului. un compromis între dorinţe şi interese diferite.. Redemararea afacerii pe noi baze se face pornind de la faza a 5-a. DEFINIREA MAI EXACTĂ A PROBLEMELOR NECESITATE DE REZOLVAREA PROIECTULUI Marea majoritate a decidenţilor se simt din ce în ce mai implicaţi şi doresc mai mult. Este posibilă continuarea afacerii prin negocieri şi/sau colaborări. Rezultatul: Oprirea. fapt în funcţie de care va fi apreciat de şefii săi ierarhic superiori. afaceri la cel mai înalt nivel decizional al clientului? ce informaţii trebuie să deţin pentru a putea influenţa. inclusiv în relevarea unor câştiguri obţinute de alţi clienţi în acelaşi gen de afaceri.elementelor necesare adoptării deciziei. apar alte urgenţe şi multe proiecte se opresc în acest stadiu sau sunt reprogramate. j) soluţionează următoarele probleme: după ce m-a adus pe drumul cel bun. Scopul său nu va fi acela de a “strica” preţul. decizia clientului? Aportul întreprinzătorului se poate concretiza în garanţii suplimentare cu privire la aspectele economice ale afacerii. Cel care aduce comanda apare ca partener şi nu ca adversar 10. Dar. deoarece acum începe … “marea aventură” ! . a afacerii. pentru acelaşi preţ.

totul se vinde! Rezultatul: Depistarea tuturor factorilor aleatori care pot influenţa realizarea proiectului. persoanele implicate atât în elaborarea. din punct de vedere investiţional 12. cu rigurozitate. care să creeze un spirit de parteneriat în faţa unui scop comun ! 11. evite (neplăcute). împreună cu clientul său. precum şi a consecinţelor acestora asupra deciziilor.Deoarece ştiu că. sesizează starea de spirit a celor desemnaţi să realizeze proiectul. în afaceri nu este loc pentru sentimente ! … Are în vedere faptul că: . LEGĂTURI COMPLEMENTARE Şeful de proiect nu este pe deplin conştient de imprevizibilul unor situaţii. În general. niciodată.toate “cadourile” se negociază !. se uită relativ repede eventualele neînţelegeri apărute pe parcurs. încadrându-se strict în termenele promise. cât şi în derularea proiectului afacerii.soluţiile trebuie imaginate !. avanseze proiectul. urmăreşte să: nu aibă neplăceri. . Dacă rezultatele sunt favorabile. EVALUAREA REZULTATELOR La “ora bilanţului”. poate fi mai mult sau mai puţin “deschis” în relaţiile cu întreprinzătorul. . În acest caz. De asemenea. . să înlăture financiare l) soluţionează următoarele probleme: consolidează legătura cu clientul. ACTE ADIŢIONALE. observă. regulile şi precauţilie impuse de realizarea proiectului - - surprizele Rezultatul: Receptarea unor lucrări complexe şi a bilanţului acestora. în funcţie de reuşita afacerii. confruntă aprecierile lor cantitative şi calitative. Întreprinzătorul îşi va menţine sau îşi va amplifica imaginea favorabilă faţă de client. Relaţia contractuală nu este suficientă ! Ea trebuie completată printr-o relaţie umană permanentă. premise favorabile pentru viitoare afaceri rentabile. îşi va putea crea. prevină şi eventualele erori.nimic nu se dă.

în mod succesiv. În acest context. pentru a putea înţelege multiplele sale solicitări şi a elabora o tactică adecvată scopului urmărit. de regulă. sintetic. După cum am mai subliniat. în profunzime. Având în vedere care sunt participanţii la elaborarea şi materializarea unui proiect (respectiv: decidentul. vânzarea unei afaceri nu se adresează unei singure persoane (decident). organizaţiile exterioare. un obiectiv prioritar al activităţii întreprinzătorului trebuie să îl constituie descoperirea. cât şi pe toţi ceilalţi parteneri. în fiecare fază de derulare a proiectului. evident. beneficiarii viitori. nr. până la demararea viitorului proiect . sursele prestatare consultate).Dar fiecare se întreabă … ce profit va avea de pe urma proiectului ?! … În funcţie de răspuns. Şi. Ed. îl va“judeca” atât pe şeful de proiect. cumpărătorul. 13. ci unui grup. la acest stadiu. sursele exterioare organizaţiei . un rol bine definit în derularea fazelor proiectului.217 . răspunde faţă de creditorii societăţii pentru datoriile acesteia. comanditarul 33.. întreprinzătorul îşi poate pune întrebarea: “Cum să transform un client ocazional într-un client fidel ?”. iniţiatorul. răspunsul afirmativ este valabil numai în funcţie de calitatea serviciilor oferite clientului.. a personalităţii fiecărui individ. în temeiul unui contract de societate în comandită. Ştiinţifică şi Enciclopedică. schema relaţională a fazelor derulării unui proiect la client se poate prezenta conform datelor din fig. de modul şi de măsura în care şi-a câştigat încrederea acestuia. DECIDENT 1 INIŢIATOR 12 7 3 COMANDITAR 2 8 ORGANIZAŢIE EXTERNĂ 33 Persoană care. Ajuns. şeful de proiect. 1998. p. Rezultatul: Intrarea într-o situaţie de rutină. în fine. în cadrul căruia fiecare individ are. în limitele părţii de capital social pe care a adus-o. responsabilii operaţionali.prescriptorii. – Mic dicţionar enciclopedic. Precizăm faptul că sistemul interdependenţelor dintre fazele derulării proiectului la client este specific întreprinderilor occidentale.

3 “Ghidul” pregătirii vizitei la client Oricât de minuţioasă ar fi. unele dintre cele mai eficiente modalităţi de abordare şi derulare a relaţiilor interpersonale. buletine de informare. în continuare. 8/1987. precum şi o serie de principii şi reguli ale comportamentului întreprinzătorului în cele două situaţii posibile ale întâlnirii sale cu clientul: individual şi în grup. articole în ziare şi/sau reviste. nemijlocite cu clientul. broşuri publicitare. în ordine crescătoare.nr. “ … Scara eficacităţii formelor de comunicare. convorbiri telefonice. 8 7. pentru a putea realiza o afacere eficientă. 8. 34 cf. a căror cunoaştere constituie o cerinţă esenţială pentru majorarea substanţială a şanselor de a reuşi. 3. scrisori. 2. este absolut indispensabilă prezenţa activă la client. discuţii în grup restrâns. distribuirea de prospecte. 9. deosebit de riguros şi supus unor principii şi reguli bine definite. Aşadar. este următoarea: 10. cu Harvard Business Review nr. 19: Fazele derulării unui proiect la client 5. conversaţia directă cu clientul” … . 19. l. anunţuri publicitare. organizarea activităţilor va rămâne fără efect dacă întreprinzătorul nu va fi capabil să stabilească relaţii directe. prin poşta electronică şi faxuri. Iată de ce numai conversaţia directă şi deschisă cu clientul constituie cea mai importantă formă de comunicare cu acesta34. 4. 7. Prezenţa la client. 6. ca singură modalitate de a cunoaşte doleanţele şi problemele concrete cu care acesta se confruntă. Vom prezenta. 9 6.ŞEF DE PROIECT 7 12 RESPONSABILI OPERAŢIONALI 10 7 12 BENEFICIARI VIITORI 10 CUMPĂRĂTOR 8. discuţii în grup lărgit. discuţiile purtate cu el şi cu colaboratorii lui implică un comportament adecvat. 11 4 5 3 SURSE EXTERIOARE (PRESCRIPTORI) SURSE PRERSTATARE CONSULTATE Fig. p. 5.

. Interlocutorul: . particularităţi personale. motivaţii profesionale şi personale.cum să îl determin să acţioneze ? Maximă atenţie la: . este necesară o pregătire minuţioasă.propunerea locului vizitei.ce va căuta ? … . capacitate. mai întâi. până în cele mai mici detalii. cu atât şansele de a fi primit de client vor fi mai mari.cum şi asupra cărui lucru să acţionăm imediat ? D. prejudecăţi. pentru a contacta clientul.. . experienţa anterioară în afaceri.să se asigure de .să se informeze asupra mea. Mijloacele mele: . În contextul prezentat. . Aşteptările interlocutorului de la această vizită: . Pregătirea vizitei la client se poate face pe baza unui plan (“ghid”) a cărui structurare se prezintă astfel: A. Obiectivele mele: .să obţină un anumit gen de profit (care ?). . atitudini manifestate faţă de concurenţă.Dar. stil comportamental. . C. competenţă şi mijloace disponibile.să se elibereze de o muncă..planul desfăşurării acţiunii: .suportul intelectual.suportul uman. . .legături cu eventualele vizite precedente: . .motivul vizitei. locul şi rolul în structura decizională a clientului. . .să obţină o cooperare. cu cât solicitarea va fi mai clar şi bine definită de către fiecare dintre noi. a întâlnirii cu acesta.cum să continuăm ?. pasiuni etc.este interesat de vizita mea ? care sunt motivaţiile sale pentru proiect ? .nume şi prenume. B. funcţie şi titlu.suportul comunicării “pedagogice” .cum să începem contractul ? .. . .în ce condiţii să ne revedem ?. naţionalitate şi limbă de conversaţie.

încă din debut. dovedind o foarte bună cunoaştere a domeniului abordat şi ştiind ce şi cum să vindeţi. ci şi a şti să vă exprimaţi şi să ascultaţi. astfel: • în etapa de pregătire a dialogului cu clientul: a) oferiţi. mare atenţie ! … Când un client afirmă despre cineva: “Este un bun comerciant”. deci. . să ştiţi să zâmbiţi atrăgător ! • în etapa derulării vizitei: a) manifestaţi agresivitate cât mai redusă ! Nu uitaţi că o relaţie de influenţă constă. În acest context. prin ea însăşi. eventual. E. stimulându-vă interlocutorul. de calitatea relaţiilor umane instaurate în contactul direct cu clientul.cum să îl ajut şi.3. În afara considerentelor expuse.lista întrebărilor pe care i le voi pune. cu prilejul fiecărei vizite la client. aceştia temându-se ca intermediarul să nu fie viclean şi să le ofere produse de o calitate îndoielnică. depăşind rapid “filtrele” psihofiziologice şi. .1 Cum se conduce vizita la client A studia o piaţă înseamnă a şti să o “deschizi”. în a descoperi. Astfel. evident faptul că atât solicitarea unei întâlniri. Aşadar.cum să îi arăt simpatia mea ? .prezentarea argumentelor.cum să îi demonstrez credibilitatea proiectului său ? . 5. cartea dumneavoastră de vizită ! b) nu acceptaţi să fiţi luat “din scurt” ! c) fiţi stăpân pe dumneavoastră şi denotaţi calm. întâlnirea cu clientul implică şi alte elemente ale comunicării cu acesta. eticheta este mai puţin “bine văzută” de clienţi. şi nu a impune. dovedirea competenţei este relevată. cât şi discuţiile purtate în cadrul acesteia presupun o înaltă capacitate de comunicare din partea oricărui întreprinzător. fapt care implică răbdare şi multă perseverenţă ! b) să ştiţi să vă dovediţi competenţa !. Fiecare întâlnire cu clientul constituie.. Şi. aceasta nu reprezintă în mod obligatoriu. fapt care este echivalent cu a-l cointeresa pe client să întreprindă acţiuni alături de şi împreună cu întreprinzătorul. un compliment ! … Din ce în ce mai mult.prin ce elemente mă diferenţiez de potenţialii concurenţi ? Din cele expuse apare. a comunica nu înseamnă numai a şti să vă interesaţi de starea de spirit a clientului. o “vânzare”. întreprinzătorul trebuie să manifeste o serie de atitudini comportamentale adecvate. apoi. prioritar. Răspunsurile mele: . Mai întâi. să îl asigur ? . siguranţă şi precizie ! d) fiţi simplu şi direct ! e) în orice context. în primul rând.

În asemenea condiţii. inspirarea interesului şi încrederii acestora. precum şi opinii şi idei antagoniste. comunicării propriei opinii asupra problemei discutate. Fapt deja demonstrat. precum şi o mobilizare totală. determinant pentru reuşita majorităţii acţiunilor întreprinse. în vederea atingerii. care sunt aşteptările către şi din mediul înconjurător. prin intermediul căruia se urmăreşte.5. propunerii deciziilor concrete pentru a acţiona în contextul dat. în acest sens fiind necesară parcurgerea următoarelor etape: 1. El presupune o foarte bună cunoaştere a regulilor şi principiilor aplicabile unei asemenea conjuncturi (spre exemplu. într-o şedinţă sau reuniune). care stabileşte apropieri şi/sau asemănări pornind de la idei deja viabile. a trei elemente.. puncte de vedere diferite. participanţii la o dezbatere (reuniune) exprimă. mai ales. relevarea unor situaţii opuse celei prezentate. comportamentul cu ocazia expunerii unei alocuţiuni.analogia. este imperios necesar să ştim când şi cum să ne concentrăm ideile. declanşarea dorinţei de a acţiona împreună. ce aşteaptă ei de la expunere. Concentrarea (mobilizarea) ideilor implică realizarea..cine sunt participanţii. şi anume: . obţinerea acordului pentru a acţiona împreună. prin care se pun în valoare fapte şi/sau fenomene petrecute concomitent cu cele analizate.2 Comportamentul în faţa unui grup Comportamentul în faţa unui grup este nu numai extrem de delicat. construind argumentaţii solide şi recurgând la utilizarea celor mai adecvate şi eficiente efecte persuasive. Construirea argumentaţiilor este realizabilă prin intermediul: . respectiv a expunerii raţiunilor care au stat la baza alegerii opiniei prezentate.descrierii situaţiei în care se încadrează problema analizată. . de regulă. fiind necesară soluţionarea unor probleme cum sunt: . Utilizarea celor mai adecvate şi eficiente efecte persuasive presupune: atragerea atenţiei interlocutorilor. a scopurilor şi/sau a obiectivelor propuse. fiecare dintre ei fiind tentat să îi convingă pe ceilalţi că el (şi numai el) are dreptate . observării atente a caracteristicilor acesteia. mai ales din punct de vedere psihologic. în funcţie de caz. contrastul. PREGĂTIREA Planul pregătirii unei expuneri este identic cu cel al vizitei la client. prioritar. proximitatea. mobilizându-ne. ci şi. cu prilejul lucrului în grup. în comun. din partea oricărui întreprinzător. dovedite de practică.3. Comportamentul în faţa unui grup implică şi presupune o atentă şi minuţioasă organizare a expunerii. reflecţiei.

practic. să respectaţi următoarele reguli: . cele care apelează la şi stimulează creativitatea participanţilor. ora anunţată (în acest sens. În caz contrar. impuneţi-vă instaurarea următoarei reguli: fiecare idee nouă va constitui obiectul a minimum două comentarii pozitive. în situaţia în care unul dintre interlocutorii dumneavoastră se arată sceptic faţă de cele discutate. ea nu trebuie să depăşească două ore. scopul urmărit. de regulă. Oricum. vom reuşi menţinerea unui bun şi permanent contact cu toţi interlocutorii. cu stricteţe. CONDUITA Aceasta trebuie să se supună. formulăm întrebări “glumeţe”. 4. de regulă. cunoaşterea convingerea. organizaţi şedinţele.15. cât mai eficient. De asemenea. În faţa acestuia este recomandabil să privim. urmărindu-se. În ceea ce priveşte expresia orală. să reacţionaţi exact invers decât acesta se aşteaptă ! … - - - 2. de preferinţă.nu convocaţi decât persoanele direct interesate de tematica abordată. pentru ca o şedinţă să reuşească. EXPRESIA (vizuală şi orală) În enorma majoritate a situaţiilor. -).30. către sfârşitul sau în afara orelor de program. etc. respectaţi. privirea constituie elementul determinant al contactului cu grupul. concluzionarea. 15.- ce scop urmăresc. întotdeauna. în capitolul următor . să aibă loc. atunci când planificaţi şi/sau prevedeţi modul de derulare a unei expuneri. pe larg. invers proporţională cu numărul participanţilor.spre exemplu: 13. pe rând. declanşarea unui reflex intelectual “pavlovian” al acestora. fiecare persoană (nefixând-o ! …) şi. eficacitatea unei şedinţe este. în aceeaşi sală (special rezervată acestui scop). există riscul ca auditoriul să aţipească sau chiar să adoarmă ! … fiţi pregătit ca. subliniem faptul că cea mai mare punctualitate este realizabilă în cazul alegerii unor ore de începere mai puţin obişnuite . experienţa demonstrează că este util să: apelăm la “istorioare” nostime. durata unei şedinţe creşte. înainte de a putea fi criticată ! … sala de şedinţe trebuie să fie cât mai inconfortabilă. este recomandabil ca. exponenţial cu numărul participanţilor. 3. consolidarea). ce mijloace pot utiliza pentru a atinge. SUPORTUL MATERIAL ŞI AMBIENTAL 35 subiectul va fi tratat. respectiv “legii celor 5 C” (contactarea. astfel. provocăm auditoriul să ne răspundă. este recomandabil ca şedinţele de “brainstorming”. celor cinci etape ale unei negocieri35. astfel.

20 a: Mese aliniate 1 2 10 9 36 8 spre exemplu. 20 a şi 20 b) Această formă de organizare a comunicării se caracterizează prin existenţa inegalităţii schimburilor de informaţii. Spre deosebire de un birou .Având ca scop sporirea eficacităţii comunicării. planşe. în care toate informaţiile trec pe la profesor. nu principiul esteticii este predominant. modul de amenajare a sălii permite. Subliniem faptul că. Iată. centralizat. ci şi cea de asigurare a unui confort ambiental cât mai ridicat (climatizare. autoritatea şefului asupra subordonaţilor şi/sau chiar şi a invitaţilor -. În acest sens. poziţionarea meselor şi a scaunelor are rolul de a impune. poziţia ierarhică a persoanei respective ci. 7 4 5 6 . Este exemplul unei clase “tradiţionale”.a. prin intermediul său. în cazul sălilor destinate şedinţelor. concomitent cu majorarea sporirii atenţiei acordate acestuia. cât şi cel ambiental al oricărei şedinţe (reuniuni) prezintă o însemnătate deosebită pentru fiecare participant. dacă un birou şi/sau un scaun (cel al şefului) este mai înalt şi/sau mai luxos decât celelalte 3 existente în încăpere. lipsa de respect a acesteia faţă de interlocutori – n. în ceea ce priveşte poziţionarea mobilierului în încăpere (în cazul expus. atât suportul material. poziţionarea mobilierului etc.) este importantă. ci cel al favorizării şi facilitării comunicării între participanţii la şedinţă (reuniune). de regulă. acest fapt nu denotă. prioritar. nr. fiind de natură să asigure un cadru cât mai propice transmiterii şi receptării informaţiilor. mai degrabă. spre exemplu. relevăm faptul că nu numai reţeaua de comunicaţii (instalaţii şi aparatură audio-video. ventilaţie etc. tabele. reperarea diferenţelor de statut între participanţi şi recunoaşterea liderului. comunicarea fiind efectuată. nr. câteva dintre multiplele posibilităţi de dispunere a meselor şi scaunelor într-o sală în care urmează să aibă loc o şedinţă: a) reţeaua centralizată (fig. a meselor şi scaunelor). adeseori în mod artificial 36. A B C D E F G H I J K L M A N O P R Fig.). Cel care conduce şedinţa se află într-o relaţie mai intensă cu toţi membrii grupului.în care. în mod obligatoriu.

de regulă. 21) Într-un asemenea tip de reţea. neexistând o relaţie transversală de comunicare. erorile de interpretare sunt rapid corectate prin schimburile între vecini. Dezavantajele principale rezidă din riscul majorat al distorsionării mesajelor emise şi. nici o persoană nefiind izolată. nr. schimburile sunt de genul de la vecin la vecin”.nr. 20 b: Mese dispuse elipsoidal Avantajul acestei structuri (mai ales în situaţia prezentată în fig. fracţionate în unităţi simple. Dezavantajul principal este generat de faptul că în acest tip de structură persistă erorile de comprehensiune. constă în faptul că ea este foarte eficace în cazul în care trebuie realizate obiective simple. nr. nr. nimeni în afara lui A nu îl va face să înţeleagă. 22) Este un tip de reţea centralizată în jurul unui lider care se află plasat la intersecţia diferitelor subgrupuri. Ca principal dezavantaj. menţionăm faptul că reţeaua de tip Y este puţin eficientă pentru o activitate ce necesită reflecţie şi/sau creativitate. Se poate observa că nu există comunicare transversală (spre exemplu. deoarece schimburile se fac cu acesta. 14 a). Principalul avantaj constă în faptul că. 21: Reţea hexagonală. în fig. Spre exemplu. 1 nu comunică decât cu 2 şi 12) 7 c) reţeaua de tip Y (fig.Fig.20 b). de asemenea. existând riscul ca liderul să se opună sugestiilor interlocutorilor. 1 12 11 2 3 10 4 9 8 6 5 Fig. din existenţa posibilităţii pierderii unor informaţii. . Principalul avantaj al reţelei constă în faptul că este foarte eficace pentru realizarea unor sarcini complexe. b) reţeaua hexagonală (fig. dacă D nu a înţeles. nr. nr.

1 comunică numai cu 2. iar 2 numai cu 3 3 d) reţeaua circulară (“all channel” . . 5 comunică numai cu 4. nr. scopul urmărit constând în realizarea celei mai eficiente forme de comunicare cu clientul. 23: Reţea circulară Evident.anunţarea scopului sau deciziei urmărite. . STRUCTURAREA EXPUNERII (DISCURSULUI) În ceea ce priveşte structurarea unei expuneri (a unui discurs. în T etc. 23) Acest tip de reţea este apreciat ca fiind cel mai eficient. Fig. se apreciază că există următoarele trei posibilităţi: a) discursul a priori: În cadrul acestuia. Singurul inconvenient îl reprezintă faptul că adoptarea deciziilor necesită un timp îndelungat de discuţii. 5. a unui expozeu sau a unei alocuţiuni).fig.expunerea concluziilor de susţinere a scopului urmărit.6 1 4 5 2 Fig. . deoarece toată lumea comunică cu toată lumea. nr.prezentarea faptelor capabile să demonstreze fundamentul tezei expuse. 22: Reţea de tip Y. . 4 şi 6. etapele necesar a fi parcurse sunt următoarele: .nr.expunerea concluziilor. mai pot exista şi alte tipuri de reţea (în U. b) discursul a posteriori: Ordinea etapelor ce urmează a fi parcurse este: .).enunţarea tezei. .prezentarea faptelor.

agresivitate redusă şi prudenţă. din când în când. răbdare. e) iată ce am decis că este cel mai bine să faci. vom câştiga. voi reuşi să îmi dovedesc. cred că este mai bine să: a) fiu agresiv. avocaţilor. b) fie. opinia auditoriului. clientul trebuie să înţeleagă că nimeni şi nimic nu îmi va putea schimba modul personal de a fi. trebuie să dăm dovadă de stăpânire de sine şi să avem o excelentă putere de convingere asupra auditoriului. dacă vom şti să îl manipulăm. implică parcurgerea următoarelor trei etape: . în final. c) faci ce îţi spun eu. învingător).anunţarea scopului urmărit. în aceste condiţii. cu siguranţă. dovedindu-i. cred că este util ca orice client să: a) aibă cât mai mulţi bani. pentru ca. ci şi foarte periculoase. conţinutul respectivei afaceri (ce ne-am face dacă toată lumea s-ar pricepe la afaceri ?). aşa cum îţi spun eu. c) discursul a contrario: Discursul a contrario. 3. dacă nu vrei să fii concediat. astfel. este recomandabilă adoptarea primului.prezentarea tezei opuse (spre exemplu. 2. e) poată fi convins că noi şi numai noi suntem cei capabili şi în măsură să îi satisfacem doleanţele şi/sau exigenţele. neavând altă şansă de a reuşi. TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR: 1. d) dau dovadă de modestie. niciodată. de la principiile categorice de viaţă pe care le am. calm. Clientul atotcunoscător afirmă. mai ales. mai ales că asemenea comportamente autarhe. decisiv. -anunţarea opiniei personale a vorbitorului şi a tezei propuse de acesta. de la început. şi eu. în majoritatea cazurilor: a) eu ştiu tot şi nimic nu mă poate împiedica să te înving. c) coopereze cu noi. În orice gen de afacere. d) fie el însuşi. în scopul de a influenţa. . d) am cea mai bună pregătire tehnico-economică şi toţi îmi sunt inferiori. c) fiu eu însumi. indubitabilele calităţi pe care le am. în cadrul unui asemenea tip de discurs. în detaliu. în final.. În faţa unui client atotcunoscător. posibilele reacţii. individualiste şi egoiste sunt nu numai dăunătoare. Dintre cele trei tipuri de expuneri (discursuri). întotdeauna. “încadrat” într-o anumită tipologie. să îl pot “pune la punct”. indiferent de gradul în care cunoaşte. o formulare de genul: “Iată ce nu este recomandabil a fi făcut”). existând riscul ca acesta să pregătească obiecţii privind teza prezentată). b) “cedez”. prin maleabilitate relaţională şi empatie. specific. -prezentarea cât mai subiectivă a faptelor. mai bine. atât buna mea pregătire psiho-profesională. b) pe mine mă interesează modul în care vom reuşi să învingem concurenţa. cât şi enorma experienţă pe care am câştigat-o în lupta cu alţi parteneri şi/sau concurenţi (luptă din care am ieşit. cu condiţia ca oratorul să îşi fi creat un ascendent asupra auditoriului (în caz contrar. “neabdicând”. Subliniem faptul că. pentru a-i cunoaşte.

dar nu are suficientă încredere în el şi caută să beneficieze de ceea ce. e) adaptabilitate la cerinţele sale. de regulă. finalmente. e) ne permite să devenim. indiferent de metodele şi/sau mijloacele utilizate. b) este suficient de “deschis”. pentru a-i demonstra că nu îmi poate fi superior. suntem împreună pentru a face afaceri prospere şi nu pentru a ne “tatona” la infinit. trebuie să îi invingem într-un mod “copleşitor”). trebuie tratat “ca atare”. la ce i-ar servi aceasta ? 6. adevăraţi lideri şi stăpâni pe orice relaţie de tip partenerial. pentru a vedea. astfel. c) este o fire morocănoasă. “dublată” de încredere îndoielnică. complex şi complet. care sunt adevăratele gânduri şi/sau intenţii ale clientului. persuasiv chiar. demonstrându-i.e) fiu circumspect. în sensul că o mică “favoare”. pentru că “afacerile sunt afaceri” şi în ele nu este loc pentru sentimente. foarte circumspectă cu interlocutorii. problemele ridicate de client. deoarece: a) poate fi sedus cu uşurinţă. neezitând să regurg chiar şi la manipularea interlocutorului. deja. în sfârşit. cine deţine banii. d) fiu eu însumi. trebuie să ştiu să: a) obţin bani. nimeni şi nimic nu ne mai poate sta în cale. pentru a câştiga încrederea fiecăruia dintre interlocutorii săi. comandă. uneori. banii nababului constituind garanţia reuşitei totale. 8. 5. şi amabil cu toată lumea. cel mai interesant tip de client. precum şi impecabil pe planul tehnicii ofertei. cu siguranţă. Faţă de un client neîncrezător. că atitudinea sa este (cel puţin) total nejustificată. de fapt. din teama de a nu fi “păcălit”. mai ales. b) dovedesc că sunt cel mai bun. “închisă” chiar şi. mai mult. însă. cât mai repede. Faţă de clientul de tip nabab este mult mai util să: a) abordez şi analizez. întotdeauna. pe client să îmi cedeze. rămânându-i. cu scopul de a întreţine dialogul într-o atmosferă de parteneriat loial. practic. c) nu cedez nici pentru cea mai “interesantă” sumă. în cele din urmă. convingându-l să cedeze. astfel. pe care ne-o “atribuim” din banii lui. există. Clientul neîncrezător manifestă. pentru a mă convinge de viabilitatea proiectului său. de altfel. indiferent de tipul clientelei cu care am de-a face. chiar dacă. “jucând”. d) ne poate asigura statutul de învingător în relaţiile cu partenerii săi (pe care. teatru. excluzând riscul de a pierde. loiali. chiar înşelat. îi place chiar să facă mult bine. e) este un tip de client comprehensiv. va trece total neobservată. fiindcă nimeni şi nimic nu mă poate cumpăra. Nababul este. fără nici un fel de resentimente. pentru a evita să fiu “furat” şi. Finalmente. pentru a-l “determina”. ferindu-se de orice noi contacte şi/sau relaţii parteneriale de afaceri. 7. din propriul “teritoriu. e) abandonez orice tip de iniţiativă personală. o parte din banii lui. 4. pentru că. vor exista un învingător şi un învins. în cadrul unei relaţii parteneriale de afaceri. d) prudenţă şi spirit de cooperare cu concurenţa. c) adaptabilitate maximă. pentru că cine se crede sau se dă “mare”. următoarele principale caracteristici: a) maleabilitate comportamentală redusă. d) nu are încredere nici chiar în el. c) ne poate conferi autonomie de “mişcare”. puţin câte puţin. . b) poate oferi câmp liber de acţiune “imaginaţiei” noastre. b) încredere maximă. cred că este mai util să dau dovadă de: a) circumspecţie totală. b) fiu circumspect şi precaut.

o afacere de la A la Z. din când în când. trebuie. Succesul în afaceri este condiţionat de client. odată ce am “prins” un client. pentru a putea fi capabil să aplic. principiul “Divide et Impera !”. b) a înţelege cine este cel mai puternic dintre participanţii la afacere şi. cu excepţia cazului în care putem da. în acest context. 10. deontologia şi experienţa ne “obligă” să înţelegem că nu se poate accepta existenţa. 9. Transpunerea în locul interlocutorului este o condiţie necesară şi suficientă a reuşitei în afaceri. asupra “naturii” şi felului de a fi proprii interlocutorului meu. “nevoit” să îmi cedeze un mic comision. o gamă cât mai completă de mici “atenţii”. pentru a scădea moralul viitorilor mei parteneri de afaceri. a) adevărat b) fals 13. e) a întreprinde cât mai multe călătorii în străinătate. Pentru orice tip de client. pentru a vedea dacă am şanse de reuşită împotriva celui cu care stau de vorbă. deci.. care va fi învingătorul. chiar şi apelând la instituţii specializate. posibilitatea de a cunoaşte noi şi noi potenţiali parteneri de afaceri. finalmente. finalmente. Pentru a putea cunoaşte cât mai bine tipul de client cu care avem de-a face. “marea lovitură”. Atitudinea comportamentală recomandabil a fi adoptată de omul de afaceri în relaţiile cu tipul clientului atotcunoscător presupune dovedirea înaltei competenţe profesionale de care acesta dispune. “marea lovitură”. vânzarea unei afaceri înseamnă şi: a) a câştiga mai mulţi bani decât partenerii noştri. “rezervat” şi perfectibil din punct de vedere al comunicării inter-personale. acesta fiind. oricum. în mod categoric.învingător. “ce e -al nostru. a) adevărat b) fals . subliniem faptul că nimic nu poate fi mai important decât a avea clienţi fideli şi repetitivi. Principala dificultate pe care o întâmpină omul de afaceri în faţa unui client de tipul atotcunoscătorului constă în a se face cunoscut ca aportor de idei.. competent. d) a crea posibilitatea stabilirii unei viitoare relaţii parteneriale (de afaceri) fidele şi repetitive. având. decisiv. urmărind să dau. decisiv. dovedindu-le că eu şi numai eu pot conduce. să îi iau banii ! . 11. a “rolurilor” învingător .c) creez un “climat” relaţional tensionat. şi pe această cale. în nici un gen şi/sau tip de afacere. apreciez ca fiind deosebit de util să: a) ofer. pentru că. e) nu cred în nimeni şi în nimic. dispuşi să investească în România. oricând şi cu maximum de eficienţă. a) adevărat b) fals 14. d) nu mă “împiedic” de nici un tip de client. c) “atac”. d) apelez la mici “şiretlicuri” şi la “lupta de culise”. e) câştig mai mulţi bani decât partenerii mei. încă din “start”. potenţialului meu client. c) a genera existenţa unui învingător. b) mă informez. e-al nostru”. problema banilor. a) adevărat b) fals 12.

a) adevărat b) fals 17. eu doar cumpăr rezultate!”. a) adevărat b) fals 20. sincer şi deschis al dialogului este valorizator pentru ambele părţi. a) adevărat b) fals 16. .15. a) adevărat b) fals. omul de afaceri trebuie să ţină seama că nivelul elevat. generându-i dorinţa de conlucrare. Tipul de afaceri practicat cu clientul nabab este de vânzare-consulting. În relaţiile de afaceri cu clientul de tip neîncrezător. este recomandabilă antrenarea acestuia în activitate. . In relaţiile de afaceri cu tipul de client care afirmă că “Eu nu cunosc nimic. a) adevărat b) fals 18. Obiectivul prioritar al omului de afaceri trebuie să îl constituie descoperirea personalităţii fiecărui individ. cea care are un rol bine definit în derularea fazelor proiectului. pentru aînţelege multiplele sale solicitări şi a elabora o tactică adecvată scopului urmărit. Vânzarea unei afaceri se adresează unei singure persoane. a) adevărat b) fals 19. Activitatea omului de afaceri în faţa clientului neîncrezător constă în a menţine dialogul întrun spirit de parteneriat loial.

să mă dumiresc. dreptul de a ne “prosterna” prin faţa consulatelor şi multe asemenea “drepturi” (care de care mai tentant a fi rapid uitate ! …) … Şi. oricum şi oricând. sau câteva sute sau. cel puţin declarativ. mai presus de orice. în sfârşit (!!! …). pentru că numai noi putem avea aşa ceva de bun … … şi luni şi. cel puţin zilnic. cu mult înaintea noastră. sau mai puţin disimulată) să citesc o bogată bibliografie în domeniul negocierilor. dreptul la opinia personală aparţine fiecăruia dintre noi ! … Aşa că am căutat. fie pe dedesubtul economiei de piaţă în tranziţie ! … Să abordăm. chiar câteva mii de tone din ceea ce mai pute(a)m produce şi noi41 şi tot aşa. care a reuşit. avem voie să mai … putem să aşteptăm mult şi bine ! …). bineînţeles. putem auzi. tensionate şi. şiaşa-şi-aşa. deh. după ce dânşii îşi vor asuma. mult timp. conştiincios. neserios. reciproc dezavantajos. Evident. tot noi îl vom plăti. se mai produc şi pe la noi. penibilul DREPT DE A NE PLÂNGE (de milă) ŞI DE A CERŞI AJUTORUL celor care au învăţat. de cutare şi/sau de cutare mare negociator de-al nostru37. Astfel. după luni 38 de discuţii tensionante. responsabilitatea … 41 dar numai dacă suntem cuminţi şi cumpărăm fabrici şi uzine de la cei care vor să ne ajute să le fie mult mai bine decât nouă ! … 42 … pentru că. eşti pur-şi-simplu şi şocat şi impresionat şi perplex şi stai şi te întrebi cât de bine pregătiţi este cei care a putut să ne facă atât de mult şi bine pe deasupra ! … Dar. ca să ne putem domina. printr-o traducere mai mult sau mai puţin liberă de gândire. dar nu şi DE CE: datorii “până peste cap”. “avantajul” de a fi izolaţi de “restul” lumii. un împrumut mai puţin covârşitor40.1 Consideraţii generale asupra negocierii Am avut ocazia şi plăcerea (mai mult. adeseori. cât mai bine ! … 40 pe care. 37 38 bineînţeles. chiar după ani şi ani !!! … 39 sau stend bai ???!!! … Cam tot aia înţelege necunoscătorul ! … Şi trebuie să avem cât mai mulţi asemenea. să obţină ceea ce (şi-)a dorit: un acord stand by39 (adică un tip de acord în urma căruia. o negociere. de la bun început. un subiect foarte controversat de discuţii. cu mare pompă şi seninătate. ce este aceea. culmea stupidităţii. că NIMIC NU SE DĂ. realmente “zdrobitoare”. CI TOTUL SE VINDE ! … . am văzut cam ce am putut obţine de pe urma muncii “profesioniştilor” care ne învaţă CE şi CUM avem voie să facem.CAPITOLUL VI: NEGOCIEREA ÎN AFACERI • Negocierea a constituit şi. însă. fie “la negru”. cu siguranţă. iată. ca. lipsa liberului acces la informaţie. va mai constitui. cât mai serios şi responsabil problematica negocierii42 … 6. de ei depindem ! … Căci ei este negociatorii noştri şefi pe la cele mai înalte foruri europene şi mondiale şi de mila şi de (ne)priceperea lor depind sumele de bani care. cât mai (pe) departe ! … Finalmente.

Hindle – op. p. indiferent de natura conflictului. iau o pilulă de culoare roşie şi … gata ! … L-am negociat şi p’ăsta ! Sau.”44. “… Căutaţi. p. Editura Polirom. Urry W. pe cea a ”stresării şi tracasării”47 ? … … Sau să urmaţi o serie de sfaturi ca48: “… Folosiţi amânările. … Negocierea este mai degrabă similară cu o călătorie – nu poţi prezice rezultatul înainte de a face călătoria. Patton B. sau pe cea a “piciorului-în-prag”. la piaţă şi – aproape incontinuu – la locul de muncă”43..48 T. şi în acest caz. Udall – op.M. pentru a putea păstra controlul asupra echipei şi a discuţiilor !”. 78 Prutianu Şt. vă veţi putea 43 44 45 46 47 48 49 50 51 T.. Editura Teora. “ … Asiguraţi-vă că adversarul e mandatat să încheie acordul !” … ??! … Cu siguranţă că. Comunicare şi negociere în afaceri. persuasive şi indubitabil comprehensibile51 ale acestor câteva succinte şi nu mai puţin “interesante” sfaturi. şi mai interesant. “… Determinaţi poziţia dumneavoastră de retragere !”. Patton B.. “… Fiţi pregătit pentru o eventuală agendă ascunsă a opoziţiei !”. în egală măsură.. 13 Fisher R. “…Cereţi unui echipier să depisteze semnalele emise de adversar !”. Urry W.M. p. Udall – Arta negocierii. … prescurtare să vă considere ! … … iar riscăm să “dăm” în “limbajul” unor parlamentari ! … .. este foarte bine să ne întrebăm …“trebuie să fim corecţi. iau piululele sau comprimatele verzi şi galbene. referitoare la tehnici de negociere … … Spre exemplu. sau. după “parcurgerea” şi decelarea profundelor şi complexelor semnificaţii semantice incognoscibile dar. sau pe cea a “trântitului-uşii-în-nas”. decât la negociere ! … Pentru că mult prea mulţi dintre noi aşteptăm “pilule” şi/sau reţete de negociere … Dacă sunt în situaţia X. Hiltrop. Şi ce să înţeleg ? … M-am grăbit să mă uit în diferite manuale care ne învaţă cum să comunicăm şi să negociem şi am constatat. cit. p.55 nu uitaţi că este posibil ca cineva care vi se adresează abreviat. S. 21 -39 J. abandonând să mă mai complic. – Succesul în negocieri. Hiltrop. 1998. după care le combin cu puţină utopie şi … gata şi cu negocierea asta ! … Am întâlnit şi/sau chiar am primit numeroase sfaturi. “… Asiguraţi-vă că pe perete se află un ceas vizibil pentru toţi !”. că mai degrabă poţi apela la bătaie. S. ce-ar fi să vă propuneţi să încercaţi să utilizaţi. Editura Dacia. în permanenţă. Cluj-Napoca. sau “… Ajungerea la o înţelegere prin intermediul negocierii nu este doar o problemă de aplicare a unui repertoriu de tactici şi tehnici. ca 49: “… Atunci când negociaţi. cit. Iaşi. p. “… Examinaţi ce sursă de putere posedaţi !”. p. “… Arătaţi că fiecare concesie pe care o faceţi reprezintă o mare pierdere pentru dvs.. spre exemplu. 2000. 145 Fisher R. – op. “… Niciodată să nu acceptaţi prima propunere !” ?!??? … … Sau. 12 .. Grupul Editorial RAO. 2000.6 J. 1998. să aplicaţi o serie de principii profund “ştiinţifice”. de asemenea. cu stupoare că. Negocierile au loc zilnic: în familie. cit. “tehnica feliei de salam”. pe atât de şi mai nedumerit mi-am finalizat-o. punctele slabe ale celuilalt !”. atacurile la persoană sau sarcasmul !”. “… Evitaţi izbucnirile emoţionale.Pe cât de nedumerit şi dezorientat am debutat propria-mi investigaţie. dacă sunt în situaţiile V sau Z.50 !”. cu maximum de eficienţă. Pentru că am întâlnit puncte de vedere conform cărora “… Negocierea are loc când cineva are un lucru pe care vi-l doriţi şi pentru care sunteţi dispus să vă tocmiţi – sau invers. şi ele apreciate ca fiind de referinţă … Am constatat. Hindle – Cum să negociem. să fiţi pregătit pentru compromisuri !”. în negocieri. p. care de care mai tentante şi mai interesante. 21 .. chiar dacă nu este nevoie ?”45 … sau că … “ nu este suficient să ameninţaţi !”46… nici urmă şi nici vorbă de negociere ! … După care m-am îndreptat către alte lucrări de specialitate.

la o negociere ? Un duşman. nu avem dreptul (nici cel puţin. 1998 evident. relevăm încă odată. sunt şi/sau devin elocvente pentru interlocutor. foarte puţin: între 30 de secunde şi un minut ! … Dar cât de importantă şi chiar decisivă este ! … Aşa cum experienţa o demonstrează. de regulă. predominant. Concluzionarea asupra problemelor stabilite în consens. mai ales. Consolidarea relaţiei parteneriale deschise. de fapt. sau un potenţial viitor partener pe care îl vom transforma într-un client fidel şi repetitiv ? … Că şi în cazul dreptului la opinia personală. a tuturor elementelor învăţate. d’Eyrames – Studiu C. conform căreia negocierea este o succesiune de cinci etape.2 Etapele unei negocieri Ce este. 4.R. primele 20 de secunde. ci numai o succesiune de etape şi/sau faze în care trebuie să fim perfect stăpâni pe noi înşine şi. ne permitem să supunem atenţiei dumneavoastră şi un alt punct de vedere. modul în care ne prezentăm. în intervalul a numai câteva zeci de secunde. adeseori ireversibil. mai mult. este evident că opţiunea … ne aparţine ! … 6. Cunoaşterea interlocutorului. intervin elemente comportamentale de rutină. 5. dovedit a fi esenţială !) că succesul în afaceri este generat şi asigurat numai de clienţi fideli şi repetitivi. fiecare dintre noi are dreptul la opinie ! Dar să ne punem şi/sau să fim de acord cu regulile “jocului”: pe cine avem. dobândite şi exersate în ani şi ani de pregătire poate fi de natură să decidă. aşadar. o negociere ? Atât timp cât acceptăm ideea (de altfel. vă propunem să acceptaţi procesul negocierii ca pe o succesiune de cinci etape. în faţă. În acest context. – Mulhouse. senzaţiile şi chiar impresia pe care le vom genera interlocutorului … Privirea 52 53 S. că negocierea nu înseamnă şi nici nu este nimic complicat. primele 20 de priviri şi primele 20 de cuvinte utilizate). bineînţeles ! …) şi să mai “bifăm” încă un succes al inferiorizării şi păcălirii clienţilor ! … Acceptând. Contactarea interlocutorului. pe capacităţile. disponibilităţile şi posibilităţile noastre persuasive. cu scopul de a ne asigura clienţi fideli şi repetitivi. este preferabil să fie vorba despre intenţiile reale ! … . 3. pentru modul în care acesta ne va percepe personalitatea şi. care pot fi denumite “Regula celor 5 C” şi constau în: 1. să putem răsufla uşuraţi (de bani. primele zeci de secunde ale momentelor contactării interlocutorului sunt de o maximă şi decisivă importanţă ! … Modul în care salutăm. moral) de a aplica tot felul de teorii care ne explică ce şi cum trebuie să facem pentru ca. modul în care respectăm “Regula celor 4 x 20” (respectiv. care trebuie studiat cu maximă atenţie şi “tratat” ca atare ! …) ?! … Evident. Contactarea interlocutorului Această primă etapă a unei negocieri durează. Convingerea interlocutorului. în cadrul cărora. subscriem opiniei unor autori52. intenţiile53 ! … Aplicarea.E. percepţia. practic. finalmente. Respectiv. fie ca pe un adversar (ba chiar unul de temut. primii 20 de paşi.pregăti pentru … marea bătălie ! … Pentru că ce altfel de interpretare am putea conferi unor asemenea îndemnuri care ne sfătuiesc să privim interlocutorul fie ca pe un opozant.A. 2.S.

să procedaţi aşa cum ne sfătuieşte Giblin54 în “Cele trei metode fundamentale de abordare a oamenilor: … Puteţi să luaţi ceea ce vă trebuie de la celălalt cu forţa. cum se face că. Propunerea. rămâne numai la latitudinea dumneavoastră să decideţi dacă este. p. de flerul şi chiar de percepţiile fiecăruia dintre noi … Şi tocmai diferenţa dintre cele două cazuri este cea care explică enorma distanţă care există între . pe cât posibil. Prutianu – Manual de comunicare şi negociere în afaceri. corelată cu gestul (extrem de atent. Giblin . niciodată la unele “trucuri de succes” recomandate de mari “specialişti”. neostentativ ! …).“deschisă” şi “primitoare”. El crede în extraordinara importanţă a fiecărui detaliu comportamental. amplitudinea respiraţiei. “riguros” şi “ştiinţific” personaj care ştie cum trebuie şi este capabil să abordeze proxemica în afaceri şi. ci şi de multă ştiinţă (aşa după cum vom vedea). pe care îl învaţă. de regulă. accentul. legea contrastului. legile psihologice fundamentale ale percepţiei şi manipulării (legea pragurilor senzoriale. totuşi. şi-l impune şi îl exersează adeseori până la exasperare ! Şi nu arareori recurge la “roluri” minuţios compuse şi pregătite.) şi Încheierea”! … Sau să fiţi “dur” şi să “intraţi”. bine pregătit şi exersat al oferirii propriei cărţi de vizită). folositor. cit. ani şi ani de zile. interlocutorii ? Şi. simţim “din prima” cam cu cine avem de-a face ?! … În primul caz este vorba nu numai de experienţă.haideţi să-i denumim . cu un aer “de sus”. mimica facială destinsă (chiar “nevinovată”). interpretate şi repetate în faţa camerei de luat vederi şi a unui monitor TV. Ed. Cunoaşterea interlocutorului Multe persoane afirmă că nu poţi cunoaşte un om într-o viaţă. specialist în management: “Pregătirea. necesită o maximă “acurateţe” în execuţie. adeseori. denotând mult calm şi stăpânire de sine. În contradicţie cu aceste câteva elemente comportamentale (aparent) simple şi. “plin de sine”. “eleganţă” şi … aroganţă cu care vă manifestaţi într-o prezenţă “scenică” în care nu uitaţi să apelaţi la aproape nici unul dintre numeroasele filtre fizologice şi/sau psihologice pe care le cunoaşteţi din sursele “bibliografice” comportamentale (atent) studiate ! … Sau să fiţi acel atât de “atent”. Polirom. intimidări sau înşelându-l … Puteţi deveni un cerşetor al relaţiilor interumane. mai ales. Dezbaterea. După cum. intensitatea şi inflexiunea vocii. Ed. legea semnificaţiei. de netă şi afişată “superioritate”. p.Arta dezvoltării relaţiilor interumane. în numai câteva minute. 2000. Hindle – op. p. volumul. de asemenea. prin ameninţări. 51–68. o succesiune a celor cinci faze prezentate de Tim Hindle55. dar … Cum se face că unii profesionişti în afaceri reuşesc să îşi “decodifice”. orgolios şi blazat şi denotând un calm (cel puţin aparent) pe care îl impuneţi prin simpla dumneavoastră “prestanţă”. de instinctul. 218-223 . 11 T. zâmbetul “cald” (şi. iar în cel de-al doilea. 10 56 Şt. legea reciprocităţii şi legea coerenţei – sau disonanţa cognitivă)56. strângerea “caldă” şi “asiguratoare” de mână. cu asiduitate. legea interacţiunii senzorilor. dar în câteva minute !?! … Perfect de acord şi cu acest punct de vedere. mimica şi gesturile se constituie în tot atâtea elemente ale mecanicii exprimării capabile să ne confere şanse real majorante în demersul nostru către reuşită. adică îi puteţi implora pe ceilalţi să vă dea lucrurile pe care le doriţi … Puteţi opera pe baza unui schimb echitabil ! …”.a. într-adevăr. După cum vă rămâne tot dumneavoastră dreptul să decideţi dacă negocierea este. 54 55 L. evident..“profesori” şi “diletanţi” … Un “profesor” se pregăteşte. pe care avem obligaţia (cel puţin) morală să îl respectăm. debitul. încă din etapa de contactare a interlocutorului. Tocmeala (sic ! – n. ne permitem să vă sugerăm să nu vă complicaţi şi să nu recurgeţi. Spre exemplu. care. Curtea Veche Publishing. cu adevărat. aşa cum putem vedea atât de des în viaţa noastră cea de toate zilele.

cât şi perfect posibil ! Cu o singură condiţie: să fim convinşi că putem. totuşi. după cum vom vedea. inconştienţa şi. totul este atât simplu. o bogată bibliografie vă stă la dispoziţie cu sfaturi şi sugestii care de care mai “tentante” şi “captivante”. ca şi în viaţa privată) … Un “diletant” îl putem vedea. comoditatea şi lipsa de voinţă ! Pentru că. iniţiativele) ! … Din nefericire. adeseori. coleg. cu Şt. Ed. că este recomandabil şi foarte bine să îţi manipulezi (chiar cât mai “subtil”) interlocutorii. în cel mai fericit caz. scheme şi trucuri de negociere”57 care de care mai atrăgătoare şi tentante. până la dobândirea reflexelor necesare). diferenţa existentă între “profesori” şi “diletanţi” o simţim zilnic. cât şi la nivel de grup şi de individ ! … Dar oare ce ne împiedică să … putem şi noi ? Simplu: uneori. exclusiv rutiniere. înalta performanţă (în afaceri. Dar decizia de a alege “drumul” de urmat vă aparţine ! … Tot aşa cum aparţine. care susţin. poate chiar luni şi ani de zile. să fie mult mai exigent cu propria-i persoană şi apoi şi cu anturajul din mediul ambiental. fie că ne convine. Categoric. presupune. Evident. spre exemplu. în esenţă. cele câteva dintre considerentele pe care le-am expus referitoare la programarea neurolingvistică şi analiza tranzacţională. fie că nu. Dar. conştiincios. cunoaşterea interlocutorului este nu numai rapid. deja. 20 -42 . şi ultimele două. puteţi opta. dreptul la libera opţiune … Dacă doriţi să procedaţi astfel încât să daţi “marea lovitură” aveţi. poate şi trebuie să înveţe şi să dea mai mult. zilnic … Este personajul care nu are timp nici măcar pentru sine. Iaşi. este “poet” şi parcă aşteaptă. va fi necesar doar să ştim şi să avem voinţa de a exersa şi repeta (este adevărat. chiar în “interiorul” fiecăruia dintre … noi ! … Şi parcă îi este teamă să creadă că. întotdeauna. cu scopul de a ne putea convinge interlocutorii … Astfel. O facem. un om competent din punct de vedere profesional. tehnici. cunoscut sau prieten).de asemenea. să îi “supervizeze” acţiunile (şi. pentru o serie de “Tactici. fiecare dintre noi. Prutianu . pe propria noastră “piele” ! … Atât la nivel macro.Comunicare şi negociere în afaceri. într-adevăr. dar pentru “prostii” ! … Este. acest “diletant” se află. Polirom. Convingerea interlocutorului Această a treia etapă a unei negocieri ca. aplicarea unor principii şi reguli comportamentale dovedit a fi. muncitor şi dornic de afirmare. este chiar dornic ca cineva din anturaj (şef. în acelaşi timp. mereu. 57 cf. p. deontologia ne impune să dăm dreptate tuturor celor care au sau pot avea un punct de vedere (cel puţin) foarte bine fundamentat. în marea lor majoritate. ca cineva să îi arate ce şi cum trebuie să facă ! Ba mai mult. în imensa lor majoritate. cu cea mai mare sinceritate şi condescendenţă. de genul: “Băiat bun – băiat rău”. există (şi mai pot exista) şi alte puncte de vedere. mult mai mult ! … Şi. fiecăruia dintre noi. crede în tehnicile de formare out door şi li se supune. multe mijloace disponibil a fi apelate şi/sau utilizate … Pe lângă mecanismele anterior prezentate. de regulă. 1998. pentru că numai prin impunerea propriei rigori are şanse în demersul său către reuşită ! … Finalmente. experienţa şi “ştiinţa” noastră de a “juca” vor avea un rol primordial în reuşita finală. cu grade de intensitate diferite. de fapt. ci şi perfect posibilă. contra unor sume de bani deloc neglijabile … Iar rezultanta o constituie. Astfel. Aşadar.

). deşi adeseori recomandaţi ca “întreprinzători de elită”.n. în etapa de convingere a interlocutorului vom recurge la cele mai indicate mijloace recomandabil a fi utilizate în negocieri şi/sau vânzări61.343 J. După cum. este recomandabil să nu acceptaţi. Nu ne-am propus şi nici nu dorim să insistăm asupra modailtăţilor tehnice de elaborare a unui contract. cu orice preţ. în afara primelor două etape. Polirom. Iaşi. la maximum.62 . André – Cum să ne purtăm cu personalităţile dificile. putem continua această certă “degringoladă” a convingerii interlocutorului cu sfaturi pentru cei care vor să adopte strategiile fatale la care se referă Baudrillard60. “Dacă nu vor să intre în joc. după cum afirmam. 1995.“Tactica erorilor deliberate”. “Tactica falsei oferte”. … “Îndemnaţi-l să consulte un specialist ! …”. apelând la PNL şi la AT.a. În sensul celor menţionate. Sub semnul unei amabilităţi măgulitoare şi nu arareori excesivă. 27 . 1998. “Tactica mituirii”. încă. Avem. cel puţin obligaţia morală de a semnala câteva dintre cele mai mari pericole pe care trebuie să le evităm. mai ales în cazul persoanelor tinere. doresc să profite. atât timp cât interesele nu v-o impun. “ … Îndemnaţi-l şa consulte un specialist !” … Evident. orice relaţie partenerială cu interlocutorii dumneavoastră ! … – n. de lipsa de experienţă a acestora. dacă neşansa vă aduce în faţa unui evitant.n. “… Aşteptaţi-vă să treceţi de la statutul unui erou la cel al unui infam şi invers ! … ”. Patton – Succesul în negocieri. printr-un contract).213 problematica acestora va fi abordată în conţinutul capitolului VIII . facil interpretabili.). dacă interlocutorul dumneavoastră este un tip histrionic. p. Sau. negocierea implică. puteţi urma câteva dintre sfaturile unor fini şi atenţi psihologi59 … Iată câteva asemenea sfaturi: dacă veţi avea de-a face cu persoane paranoice. W. “ … Puneţi-l în situaţii pe măsura lui ! …”.a. trecând prin “celebrele” figuri ale transpoliticului (Obezul. care ! …”. “ … Propuneţi-i obiective de dificultate crescândă ! …” şi “ … Arătaţi-i că acceptaţi contradicţia !” … După care. folosiţi negocierea jiu-jitsu !” (… . dacă vi se întâmplă să aveţi în faţă un schizoid. plecând de la extaz şi inerţie (aceasta se scrie cu r. sperăm. dar gândiţi-vă bine. ”Tactica intoxicării statistice”. Cluj-Napoca. prea mulţi dintre interlocutori. p. Ei nu se sfiesc să promită. în funcţie de persoanele cu care intraţi în contact în cadrul negocierilor.n. dacă veţi avea de-a face cu un depresiv … (acum vine “lovitura de graţie” ! … . oricui.). cei mai periculoşi. 9 . în special. Ed. unanim recunoscute (şi. În acest context. să ne oprim aici cu sfaturile şi să abordăm problematica generată de etapa de convingere a interlocutorului şi de pe o altă poziţie. poate. Baudrillard – Strategiile fatale. definitiv. finalmente.a. consideraţiile lor privind punctele de vedere asupra cărora s-a reuşit ajungerea la consens. 58 59 60 61 R. niciodată. de emotivitatea. aplicarea unor reguli şi principii clare. etc. aceşti veritabili “făcători de bine” sunt. cu mult calm. şi cunoscute !). finalmente. Ury şi B. dacă neşansa vă aduce în fa. în fine.punctele autorului).183 F. Trei. să fim adepţii unui principiu al răului … Lipsa de argumente pro ne determină. tacticile de presiune asupra poziţiilor şi … nu vă lăsaţi păcăliţi ! … ”. “Câteva subterfugii mai obişnuite: înşelătoria intenţionată. nu cu p ! … . precum şi la majoritatea condiţiilor esenţiale pentru a reuşi. p. pe care ne permitem să o apreciem mai realistă … Astfel. “Tactica toleranţei”. în fine. Ed. Ed. de sinceritatea “deschisă” şi. la grila de evaluare SONCBS. într-un mod cât mai concret (de regulă. însă. dacă doriţi. Ostaticul şi Obscenul) şi apelând la strategiile ironice pentru ca.a. “… lăsaţi-le unele mici victorii.). Concluzionarea asupra problemelor stabilite în consens În această penultimă etapă a unei negocieri ambele “părţi” vor avea de stabilit. pentru a termina. războiul psihologic. însă. 1996. Fisher. să nu uitaţi că. “Tactica scurt-circuitării”. Astfel. “Daţi-le ocazia adversarilor să îşi verse focul !” (fără comentarii ! … . o relaţie contractuală bazată pe termeni “vagi”. Lelord şi C. puteţi urma şi o serie dintre îndemnurile profund ştiinţifice ale unor specialişti58 din Occident: “Fiţi imprevizibili !” (probabil. Dacia. Iaşi.

ci şi recunoscute de aplicanţii lor … 6. alarmante). întregul lor complex relaţional interpersonal pentru a ne putea convinge că “Ferească Dumnezeu şi de mai rău !” … Aşa că. mai ales. Ideea că “marea lovitură” este calea cea mai sigură spre … eşec. că. îndeosebi. capabile să aplice întreaga lor “ştiinţă” şi. care de care cu clauze mai acoperitoare (pentru unii) şi mai defavorabile (pentru noi) … Evident. cuvenite sectorului IMM-urilor ! În schimb. prioritar. diletantismul economic62 şi reaua credinţă de care nu s-au ferit să dea dovadă “personalităţi” de “mare prestigiu”. concluziile continuei “încurajări” a întreprinzătorilor mici şi mijlocii le putem percepe cotidian: tot felul de asociaţii şi/sau organisme create şi menţinute în “viaţă” pe banii contribuabilului propagă ideea necesităţii acordării unei importanţe mult mai mari. neştiinţa. la nivel micro. nu credem că mai trebuie relevată ! … De numeroase dovezi elocvente în acest sens dispunem şi/sau avem. în timp ce. dezbătut şi analizat de tot felul de “analişti” … . cum ?. unul dintre cele mai importante obiective ale oricărui întreprinzător profesionist.orice. cum este cel al contractelor de privatizare ! … Dar nici nu putem tolera. decât de a subscrie la opiniile celor care nu “prididesc” în a vă învăţa cum să faceţi pentru a reuşi prin tot felul de “şmenuri şi şuşanele” (limbaj preluat chiar din publicaţii de scandal şi mare succes. “partituri” comportamentale complet şi/sau total diferite au reuşit în afaceri ! . numai pentru a îl determina pe interlocutor să semneze ! … Iar consecinţele sunt facil observabile … La nivel macro. Cu certitudine că suntem perfect conştienţi de riscul enorm pe care ni-l asumăm. practic. chiar şi la mai multe “instrumente”. în general. zilnic … Enorm de puţini dintre cei care şi-au dovedit “arta şi măiestria” de a “dirija” şi “interpreta”. precise şi. cu convingerea că vom reuşi. cu scopul de a ne crea clienţi fideli şi repetitivi ! … Experienţa demonstrează că procesul negocierii implică.. crearea unui parteneriat durabil şi stabil cu viitorii noştri parteneri de afaceri. realmente. rămân. în ce domenii ? etc. întrebări la care nu s-a răspuns ! … Încă ! … Dar au fost. încă odată. nu credem în viabilitatea tehnicilor şi tacticilor de negociere ! Pentru că. finalmente. respectiv acela de a fi “blamaţi” pentru această afirmaţie ! … Dar mai bine aşa. ne permitem să apreciem.3 Principii şi reguli pentru a reuşi într-o negociere 62 … fiindcă cel politic este. numai de noi şi de abilităţile noastre profesionale depinde câştigarea încrederii interlocutorilor. la nesfârşit. nu dorim nici a divaga şi nici de a “intra” într-un domeniu cel puţin foarte sensibil. nu numai foarte bine cunoscute. cote probabilistice foarte apropiate de unitate (deci. riscul de a ne pierde până şi ultimele “rămăşiţe” de factori naţionali de producţie a atins. totuşi. de unde ?. feriţi-vă de cei care vă dau tot felul de sfaturi despre cum este mai bine să vă manipulaţi (pardon. deja. respectarea unor reguli şi principii clare. cu ce ?. convingeţi) interlocutorul ! … Consolidarea relaţiei parteneriale deschise Consolidarea relaţiei parteneriale deschise este. în condiţiile în care dorim. de peste un deceniu. semnaţi ! … Şi tot “încă odată”. de prea mult timp. concomitent.. semnate tot felul de contracte. al căror nume nu este bine pentru noi să îl mai indicăm !)… Concluzionând asupra consideraţiilor generale privind etapele unei negocieri. să vă determinăm să fiţi foarte atenţi la tot ceea ce scrieţi şi. măcar să avem dreptul de a ne expune propriile opinii şi/sau pe cele ale altora. fără îndoială.. fiecare dintre noi. din nou.

Fisher ş. faţă în faţă. un minimum acceptabil. lista tuturor punctelor ce urmează a fi discutate ! Fixaţi-vă. 3. de “partea” echipei adverse. Înainte de negociere.:. iată. cu cine aveţi de-a face ! …. J. Conley – Business Rules of Thumb. deja. Udall – op. 10. astfel. 6. studiaţi cu maximă atenţie tranzacţiile nefinalizate de adversar ! Veţi avea. . amintiţi-vă că. un optim şi preţul de la care porniţi !. contradicţiile şi/sau dezacordurile care nu vor întârzia să apară în cadrul respectivului grup !. în continuare. dacă interesele vă vor fi mai bine servite printr-un acord vag sau printr-un contract “beton” ! Este preferabil să apelaţi la acesta numai în situaţia în care dispuneţi de resurse limitate şi/sau de mai puţină experienţă. Evitaţi să fiţi primul care propune un preţ ! Iar în momentul în care veţi propune un preţ. Nu faceţi propuneri ferme şi definitive. cit. în mod deosebit. amintiţi-vă că banul este cea mai rară marfă din lume !. cit. Warner Books. încă înainte de negociere. drept consecinţă. se vor arăta mai dispuşi să vă asculte sugestiile pentru a rezolva punctele esenţiale ale dezacordurilor. să ştiţi.a. categoric. C. un bun prilej de a vă forma o imagine de ansamblu asupra modului său de a gândi şi de a privi lucrurile. textele vag formulate servesc numai uneia din părţi şi sunt în detrimentul celeilalte. numărul membrilor fiecărei echipe de negociatori trebuie să fie egal ! În caz contrar. Hiltrop. Nu pierdeţi. fiţi deosebit de atent la piedicile ridicate de detalii !. S. 1987.. Referitor la (1). – op. înainte de a calcula cu precizie formularea acestora şi consecinţele implicate !. Într-un contract sau scrisoare de acceptare a unei propuneri. Prutianu – op. 63 S. o serie de principii şi reguli pe care numeroşi specialişti63 ni le recomandă pentru a le aplica: 1. 4. Dacă în ceea ce priveşte ansamblul tehnicilor şi metodelor utilizabile în cadrul negocierilor am făcut referire. la masa negocierilor. T. contextul actual conjunctural total nefavorabil şi chiar ostil al economiei europene şi mondiale !. cât şi un întreg “repertoriu” de reguli şi principii. etc. 8.Negocierea reprezintă o succesiune de etape. Hindle – op. Popescu – op. R. rezultatele negative din economie şi. Şt. 7.. De aceea. mai ales. prezentând şi unele puncte de vedere şi/sau consideraţii personale. Dacă vă aflaţi în postura de cumpărător.M. veţi şti. niciodată. Dacă trebuie să negociaţi singur cu mai multe persoane. “deschideţi” negocierea comentând. New York. faceţi astfel încât să fie repuse în discuţie anumite probleme care vă interesează şi arătaţi-vă. cit. Când cele două echipe se aşează. întotdeauna. cit. în cadrul cărora ambele părţi implicate în tratative apelează la şi aplică atât o variată gamă de tehnici şi metode. din vedere esenţialul şi. încă de la început. 9. la maximum.. Nu vă lansaţi într-o negociere înainte de a vă stabili. Godin. cit.. D. cu precizie. pe un ton dramatic. 5. 2. faceţi astfel încât dezavantajul dumneavoastră numeric să se “întoarcă” împotriva respectivului grup ! Nu ezitaţi să exploataţi. mai ales dacă apar litigii minore ! … Este foarte probabil ca interlocutorii dumneavoastră să deducă ideea că sunteţi “de-al lor” şi.

În finalul negocierilor. prin a negocia punctele minore ! Punctele majore se discută spre finalul întâlnirii. 16. Statisticile demonstrează că o negociere înseamnă • 70 % pregătire. începeţi prin vizualizarea câştigurilor şi nu a pierderilor ! Nu vă serveşte la nimic să priviţi “îndoielnic” întâlnirile de afaceri şi. 17. niciodată. • 20 % execuţie ! …. 12. că dumneavoastră nu este necesar să vi le cunoaşteţi foarte bine ! …. . faceţi astfel încât primele şedinţe ale negocierilor să se deruleze pe “terenul” adversarului ! Acestuia i se va părea “legitim” ca ultimele întrevederi (cele decisive) să aibă loc la dumneavoastră. întotdeauna. 13.11. în nici un caz. de cele mai multe ori rezultatele se dovedesc a fi invers proporţionale cu gradul de intimidare căruia îi sunteţi “victimă” ! …. întotdeauna. “dur” ! … 19. 15. 14. Dacă doriţi continuarea negocierilor cu interlocutorul dumneavoastră. Întotdeauna. interlocutorul nu trebuie să vă cunoască slăbiciunile ! Ceea ce nu înseamnă. Creaţi pauze. Într-o negociere. arătaţi-vă “flexibil” în relaţiile de afaceri şi. capabile să ofere soluţii reciproc avantajoase. Începeţi. Porniţi de la principiul că. pentru a putea reflecta asupra tuturor problemelor şi pentru a obţine timpul necesar obţinerii unor eventuale informaţii suplimentare. apelaţi la reformulări şi/sau la rezumarea conţinutului celor discutate. însă. să vă autocompătimiţi ! …. este mai uşor să “joci” pe “teren” propriu ! De aceea. 18. Nu uitaţi că. • 10 % “punere în scenă”. pentru a putea concluziona cât mai eficient în ceea ce priveşte problematica abordată şi/sau aspectele convenite de comun acord. mai ales.

faptul că dispun de maximum 10-15 minute pentru respectiva întâlnire şi că am un program extrem de încărcat în cursul zilei. spaţiul amplasând cât mai multe obiecte de lux (bibelouri. viitori coechipieri sau parteneri de afaceri. cu atât mai mult cu cât eu sunt organizatorul întâlnirii şi decidentul ! … d) fiu foarte preocupat de găsirea unei încăperi dotată cu instalaţie de aer condiţionat. gândire logică şi intuitivă etc. fructificarea primei ocazii apărute pentru seducerea interlocutorilor. “în forţă”. este util ca. b) amenajez. prin aceasta. În opinia mea. cu maximă atenţie. Referitor la organizarea cadrului oricărei negocieri. e) precizez. Printre condiţiile ce trebuie respectate în vederea reuşitei oricărei negocieri este inclusă şi următoarea: a) b) c) d) comunicarea locului şi datei următoarei întâlniri. iluminată corespunzător şi dispunând de aparatură audio-video. avertizându-l ce şi cât are de pierdut dacă nu va încheia afacerea cu noi. 3. capacităţile de reacţie. vaze. băuturi răcoritoare etc. e) schimb o serie de opinii referitoare la conjunctura economiei japoneze şi recesiunea celei mondiale. sintetizarea concluziilor precedentelor întâlniri. urmăresc recrutarea a noi colaboratori.TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 1. b) demonstrăm interlocutorului că suntem “stăpâni” pe noi înşine şi. deşi acest lucru a mai fost făcut. apelez la cele mai adecvate forme pentru a-mi influenţa interlocutorul. abordez. mă instalez într-un fotoliu confortabil şi îmi pun. Aceasta. analizând-o până în cele mai mici amănunte. apreciez eficient să: a) nu ofer mici “trataţii” (cafea. să: a) b) c) d) tratez o anumită problemă. În acest fel îi voi demonstra. pe larg. la interlocutor. şi probleme “de viaţă”. interlocutorul într-o poziţie de inferioritate. în cadrul unei negocieri. statuete. în cadrul întâlnirii este extrem de util să: a) apelăm la orice mijloace capabile să creeze o atmosferă de mister. încă din “start”. să îl dominăm prin perfecta noastră pregătire profesională.) deoarece. e) schimbul de cărţi de vizită. în acest mod vom testa. interlocutorului meu. c) în acelaşi sens ca la (b). În vederea realizării unui schimb de idei cât mai eficient. c) adoptăm un ton convingător. substanţialele posibilităţi pe care le am. 4. pentru a mai deconecta atmosfera întâlnirii. doresc să îl “cumpăr”. tablouri etc. interlocutorul ar putea desprinde concluzia că. . d) adoptăm cele mai adecvate tehnici de persuasiune. astfel.). este util să îi reamintim interlocutorului nostru poziţia ierarhică pe care o avem.. astfel. comunicarea duratei rezervată respectivei întâlniri. de ce nu. 2.

c) consistenţa mesajului transmis. nimic faţă de obiectivele financiare maximale pe care ni le-am propus. chiar dacă nu ne-am realizat obiectivul propus. claritatea mesajului transmis. e) “aranjăm” astfel lucrurile. după maximum 15 minute. demonstrând interlocutorului că suntem foarte preocupaţi de tema discutată/abordată. în cazul în care vor colabora. confuz şi. nu ceda. stăpânirea corectă a limbajului. îl vom determina să conştientizeze importanţa întâlnirii. interlocutorul. încât. b) aduce la cunoştinţa interlocutorului marea putere de decizie cu care eşti investit în cadrul firmei. să primim apeluri telefonice repetate. Pentru a câştiga timp în cadrul unei negocieri. din când în când. 8. chiar de profund mister asupra cotei de profit urmărită. d) îi comunicăm interlocutorului că este. e) încărcătura emoţională.e) încheiem într-o notă dătătoare de speranţe. d) exteriorizarea altor sentimente decât cele care ne domină. pentru a nu ne lăsa “prinşi” în eventualele “capcane” întinse de interlocutor. 5. 9. 7. 6. adaptabilitatea la contextul dat. e) capacitatea de transpunere în locul interlocutorului. în acest mod. e) prezenta. profitul urmărit şi avantajele pe care le pot avea ambele părţi. probând afirmaţiile cu extrase de cont bancar. Care dintre principiile enumerate mai jos sunt caracteristice persuasiunii ? a) b) câştigarea încrederii interlocutorului. Printre criteriile ce constituie forţa unui mesaj se înscriu şi: a) b) c) d) credibilitatea. îi reamintim interlocutorului că dispunem de suficiente relaţii pentru a reuşi. b) formularea de întrebări care să suscite interesul şi curiozitatea interlocutorului. încă din “start”. interlocutorul îşi va da seama că suntem extrem de ocupaţi şi nu avem tip de pierdut. importantele resurse financiare de care dispui. nu vom putea ajunge la o înţelegere comună. d) anunţa. încă din “start”. c) preciza interlocutorului numeroasele şi importantele relaţii de care dispui în economie şi. A demonstra că eşti “stăpân pe tine” înseamnă şi a: a) preciza interlocutorului importanţa poziţiei ierarhice pe care o deţii în cadrul firmei. în scopul testării capacităţii de înţelegere a interlocutorului. În acest context. în acest mod. pertinenţa datelor şi a informaţiilor ce urmează şi sunt transmise. Una dintre principalele componente ale procesului de persuasiune este: . în societate. este absolut obligatoriu să: a) b) c) întrerupem. pentru a-l readuce la tema discuţiilor. a) crearea unui climat de suspans. pe alocuri. în general.

a) adevărat. dar trebuie adaptată oamenilor. iar rezultatele depind. b) fals.. în mare parte. e) formularea de promisiuni repetate. chiar dacă nu suntem siguri că le vom putea respecta. a) adevărat. în concordanţă cu principiile non-conformismului. a) adevărat. d) fundamentarea afirmaţiilor pe informaţii din “culise”. b) fals. b) fals. . determină ameliorarea substanţială a rezultatelor întregii noastre activităţi.. Reuşita acţiunilor iniţiate de orice întreprinzător şi rezultatele înregistrate depind. 16. de organizarea propriei activităţi. cu cât clientul (interlocutorul) trebuie convins cu orice preţ !. d) informeze şi să se informeze asupra rezultatelor obţinute. În relaţiile cu subordonaţii trebuie să pornim de la faptul că un lider demn de acest nume se întreabă ce se aşteaptă de la el şi nu ce trebuie să facă. Disciplina pe care ne-o impunem în activitatea cotidiană. Nu există limite ale succesului cuiva căruia puţin îi pasă cui îi vor reveni meritele reuşitei ! Important este succesul echipei şi nu cel al unei anumite persoane ! … a) adevărat. b) fals. a) adevărat. 13. b) fals. 17. c) utilizeze mijloacele cele mai adecvate atingerii obiectivului. b) fals. e) imprime şi/sau să menţină unui spirit de cooperare în cadrul echipei. a) adevărat. 14. Munca ne ia tot timpul pe care i-l alocăm. într-o măsură covârşitoare. 15. Persoanele de mare valoare recrutează indivizi de mare valoare. a) adevărat. 11. 12. cât şi avantajele şi consecinţele îndeplinirii acestuia. b) se asigure că fiecare a înţeles atât obiectivul urmărit. 10. b) fals.c) utilizarea unui stil negativist. Aceasta. de modul în care acesta ştie şi este capabil să: a) facă cunoscut obiectivul şi rezultatul care trebuie atins. Organizarea nu decurge din competenţă. Un post trebuie definit în funcţie de rezultatele aşteptate de la titularul acestuia şi nu de natura muncii ce urmează a fi prestată. cu atât mai mult. cu “orice preţ”.

a) adevărat. aceasta fiind necesară pentru cunoaşterea celor mai bune metode şi mijloace de acţiune contra subordonaţilor. a) adevărat. b) fals. În cazul în care apar situaţii neprevăzute în relaţiile cu clienţii. Organizarea este indispensabilă pentru orice întreprinzător. neacceptând nici un compromis. tranşant şi ferm. omul de afaceri trebuie să fie. 20.18. Organizarea activităţii unui întreprinzător îi permite acestuia observarea realităţii într-un mod cât mai puţin subiectiv. 19. b) fals. întotdeauna. . b) fals. a) adevărat.

Termenul de “programare” se referă la aptitudinea fiecăruia dintre noi de a putea “produce” şi “transpune”. relevăm că. În acest context. cel al analizei bioenergetice. acelaşi proces de gândire şi/sau aceleaşi senzaţii.1 Consideraţii privind aplicarea programării neurolingvistice în afaceri În anul 1972. aferente celorlalte două domenii. să reproducem acelaşi comportament. la Universitatea din Santa Cruz .CAPITOLUL VII: PROGRAMAREA NEUROLINGVISTICĂ Chiar dacă majoritatea “negociatorilor” şi unii negociatori se bazează pe fler şi pe ceea ce au învăţat şi/sau au fost învăţaţi să facă. în practică. în “acord” cu imaginea pe care o avem sau pe care ne-am creat-o asupra unui lucru sau a unei stări de fapt. demersul lor fundamental fiind îndreptat către relevarea. în ţara noastră. a ne “programa” creierul înseamnă atât a-l învăţa să facă şi (alt)ceva. Cum la primul domeniu. o extrem de variată şi complexă gamă de programe comportamentale. printre cele mai eficiente mijloace cu care specialiştii operează în relaţiile interpersonale se înscriu şi analiza bioenergetică. Practic. ne permitem să apreciem că multe dintre elementele împrumutate din domeniul psihologiei şi aplicabile în afaceri. mai puţin. Bandler si Grinder au definit PNL ca fiind un ansamblu de mijloace de studiere a comunicării interpersonale şi a structurii experienţei subiective a acesteia. ambele însă în legătură cu un comportament. avem posibilitatea ca. cu scopul de a ne crea ideea (şi nu numai) a necesităţii unui parteneriat relaţional de tip câştigător – câştigător sunt indispensabile oricărui viitor şi/sau actual profesionist. o emoţie şi/sau o strategie. a unor noţiuni teoretice şi practice fundamentale. Practic. a răspunsurilor la întrebarea “cum ?” şi. zilnic. apelând acelaşi “program”. mai puţin abordate. programarea neurolingvistică şi analiza tranzacţională. puteţi apela. doi cercetători americani. în relaţiile interpersonale. cât şi a-l “incita” să “meargă” în direcţia dorită de noi. fiecare dintre noi suntem “programaţi” sau ne “programăm” să acţionăm ca un veritabil “calculator” în ceea ce priveşte “organizarea interioară”. ne propunem prezentarea.California. respectiv. În contextul celor abordate. în continuare. şi anume: programarea neurolingvistică şi analiza tranzacţională … • 7. Astfel. precum şi să învăţăm să ne limităm şi/sau să ne dezvoltăm propriile acţiuni în demersul nostru către reuşită. . respectiv informaticianul Richard Bandler şi psiholingvistul John Grinder au format o echipă care a început să studieze structura a ceea ce ei numeau “excelenţa în relaţiile interpersonale”: programarea neuro-lingvistică (PNL). (şi) prin intermediul a numeroase mijloace media. Pentru Bandler şi Grinder excelenţa era sinonimă cu eficacitatea. la cea “de ce ?”. până în prezent.

deci fiecare dintre noi. dar şi de a îşi “instala”. noi “elemente” învăţate (dobândite). respectiv la comportamentul nostru verbal şi nonverbal. în acest mod. decisiv. Subliniem faptul că PNL propune modele şi strategii facil utilizabile în comunicarea interpersonală şi destinate creşterii eficienţei influenţării. Şi. la “comandă”. în sens propriu şi. PNL se fundamentează pe minimum trei presupoziţii. De asemenea. absolut întotdeauna. a comportamentului interlocutorului. în vederea atingerii scopurilor şi/sau a obiectivelor propuse. de către fiecare utilizator. Este. Comunicarea nu se efectuează numai cu şi prin cuvinte. deja. cu atât mai mare va fi puterea noastră de a acumula toate resursele necesare depăşirii oricărei situaţii critice (dificile). precum şi a soluţionării aspectelor (problemelor) cu care se confruntă. emoţional-subiectivă. limbajul ne structurează experienţa şi reflectă propria noastră manieră de a gândi şi de a percepe evenimentele. “trădându-ne” sau relevându-ne personalitatea. mai ales în sensul adaptării acestuia la contextul generat şi/sau promovat de ea. PNL relevă faptul că. Termenul “lingvistică” face referire la mijloacele de comunicare apelate. a impactului mesajului sau comportamentului nostru asupra interlocutorului. o dată în plus. la un moment dat. un fin şi eficace mijloc de comunicare interpersonală. orice aspect al comunicării şi explică cele două postulate ale PNL: 1. unul dintre motivele fundamentale pentru a fi convinşi că întotdeauna. cu cât vom şti să nu facem diferenţa între o experienţă trăită şi una imaginară. În acelaşi timp. În acest context. înţelegem mult mai uşor şi mai bine ceea ce ne este. familiar. astfel încât să poată fi capabil să îşi creeze “micul său univers”. al atitudinii noastre. încă de la naştere. în vederea realizării scopurilor şi/sau a obiectivelor propuse. “Hardul” nostru condiţionează. 2. respectiv. al variaţiei coloritului epidermei (îndeosebi a celei faciale) etc. Aceasta înseamnă că fiecare dintre noi poate percepe şi interpreta realitatea înconjurătoare “apropiind-o” eu-lui său. în sensul determinării acestora de către activitatea cerebrală şi de conexiunile neuronilor noştri. în care să acţioneze cum şi cănd vrea. aşadar. pe cel al interlocutorului. În context. PNL constituie. la comportamentele noastre şi la stările interne pe care le trăim. comparativ cu cea a semenilor noştri. relevăm faptul că reuşita demersului nostru comportamental este condiţionată de PNL: persoana care cunoaşte şi transpune în practică tehnicile PNL ştie că propriul comportament îl va influenţa. PNL nu vizează un . ci şi prin intermediul tonului vocii. al amplitudinii sau localizării respiraţiei. în sens figurativ). fiecare persoană. recurge la transpunerea în practică a unor comportamente (“programe”). orice comportament este orientat către adaptare la mediul ambiental. mai există o şansă. orice stare comportamentală (chiar şi un refuz) fiind semnificativă pentru interlocutorul nostru. PNL ne permite şi ne facilitează evaluarea. este evident faptul că “hardul” (creierul) nostru are capacitatea de a reţine (conserva) ceea ce am învăţat. nimic nefiind “pierdut” sau “irecuperabil” cu caracter definitiv. termenul “neuro” se referă şi la modul nostru de a gândi.Termenul “neuro” se referă la percepţiile senzoriale care ne determină starea interioară (neurologică. precum şi modificarea “flexibilă” a acestuia. Nu putem să nu comunicăm. mai presus de orice. astfel: orice “hartă” este diferită de “teritoriul” pe care îl reprezintă (uzual apelată diferenţă dintre teorie şi practică). Astfel.

odoro-gustative (savoare. În concluzie. mijloace care sunt defavorabile interpretării exagerat subiective (mergând până la hazard) a comportamentului interlocutorului. • • 7.2 Sistemele de reprezentare utilizate de programarea neurolingvistică Specialiştii64 afirmă că PNL este “o apropiere puternică a experienţei umane de comunicare şi.). dezgust etc. a modalităţii în care oamenii gândesc.The Structure of Magic. să ştie să iniţieze procese generatoare de schimbări profunde şi durabile. cât mai corectă. Aceasta permite. un proces educativ. inconştientul şi/sau subconştientul joacă un rol primordial: acela al unui “consilier” competent. oricare ar fi tipul comunicării. Rezultantă a parcurgerii celor trei etape. care să permită înţelegerea. PNL ne oferă posibilitatea de a învăţa să decelăm (să descoperim ceea ce este ascuns în) canalul de comunicare dominant al interlocutorului.) şi Reframing Trance-Formation: the Neuro-Linguistic Programming. o metodologie de şi pentru comunicare cu noi înşine şi cu semenii noştri. cât şi activitatea externă.) . “neutre” (a înţelege. Real People Press. pornind de la cunoaşterea acestor procese şi comportamente. “nu aude”. respectiv : recepţia şi selectarea informaţiilor: observarea. “nu crede” etc. aportul de informaţii: intervenţia. pentru a comunica eficient. a şti etc. de asemenea. creativ şi înţelept. 1996 (remult. îndeosebi. a învăţa. verificarea rezultatelor obţinute şi concluzionarea: transpunerea în practică a tehnicilor PNL. mai competitivă.tip particular de comunicare interpersonală (cum ar fi învăţământul. kinestezice (a simţi. a privi etc. care decurge din aceasta (comportamentele). auditive (a asculta. se pot remarca trei etape ale apelării şi utilizării PNL. a descoperi şi învăţa. 1991(remult.). Obiectivele urmărite de PNL vizează prioritar: a arăta felul în care atât activitatea internă (procesele mentale). apelând la elemente: vizuale (a vedea. trebuie să fim capabili să răspundem interlocutorului pe “canalul” acestuia. într-o manieră specifică. respectiv o metodologie pentru a observa şi a înţelege procesul învăţării pe care îl poate desfăşura orice persoană în scopul de a fi mai performantă. o metodologie de schimbare rapidă şi “nedureroasă” a comportamentului nostru şi a celui al interlocutorului. celui care o stăpâneşte. în caz contrar riscând un “dialog al surzilor” (una dintre cele două părţi se face că “nu vede”. să descopere.). ci ansamblul proceselor componente ale acesteia. îndemânarea sa relaţională şi. vânzarea etc.GRINDER .). negocierea. oferind mijloace structurale de analiză.). mijloacele care să permită: 64 R. totodată. comportamentali şi lingvistici. a oferi indicatori externi. Palo Alto. ca două “feţe” ale aceleiaşi “medalii”.). Astfel. Science & Behavior Books.).BANDLER & J. de schimbare”. sunt îmbinate. a atinge etc. prin intermediul unei extrem de atente şi fine analize a cuvintelor şi formulărilor utilizate de acesta. Iată de ce se apreciază că PNL poate fi : o “terapie” comportamentală cunoscând faptul că. a vorbi etc.

obţinerea acelor informaţii (verbale şi non-verbale) necesare evaluarea indivizilor. Sau. pentru fiecare dintre noi. dar.00”.când atenţia este îndreptată spre “interiorul” persoanei (sentimente. Analiza cuvintelor şi expresiilor utilizate de interlocutor (capabilă să reflecte conţinutul gândurilor sale). de regulă.cel pe care individul îl foloseşte pentru a ajunge la sistemul de reprezentare. Auditiv. sistemul de reprezentare . la ora 9. în funcţie de mişcările ochilor acestuia. fapt bine cunoscut. drept consecinţă. Altfel spus. declanşării anumitor acţiuni. nu acţionăm în funcţie de ceea ce este în realitate ci. etc. tot aşa şi fiecare percepţie a realităţii poate diferi. Kinestezic. Schema căilor de acces la canalul de comunicare al interlocutorului. către structurarea experienţelor trăite de fiecare dintre noi … Şi. semnificativ. pot fi date o multitudine de răspunsuri. recurgem la selectarea atentă a tuturor informaţiilor care ne parvin din mediul ambiental. Sistemele VAKOG65. relevă: imagini vizuale fabricate (Vf) sunete şi cuvinte fabricate (Af) senzaţii kinestezice ( K ) ( incluzând “O” şi “G” ) (Ve) imagini vizuale rememorate (Ae) sunete şi cuvinte evocate (A) sunete şi cuvinte auditive Prima presupoziţie pe care se bazează PNL afirmă. gânduri etc.00”. Aceasta înseamnă că. în funcţie de lucruri învăţate şi/sau dobândite şi exersate. în virtutea acestui fapt. suntem sau devenim din ce în ce mai mult conştienţi de realitatea că. în funcţie de aşteptările şi/sau percepţiile senzoriale ale fiecăreia dintre acestea. Acesta este sistemul prin care individul dă un anumit sens situaţiei prin care trece. felul în care acesta gândeşte) constituie primele demersuri pentru identificarea canalului de comunicare predominant utilizat de interlocutor.00 când te-a sunat prietenul tău ?”. nu numai că teoria este diferită de practică. fiecare persoană este diferită de celelalte. ne orientăm către “construirea” de amintiri şi. progresiv. “filtrându-le” prin 65 Vizual. întotdeauna.adaptarea la stilul de comunicare al interlocutorului. de asemenea. într-un alt caz. După cum. Spre exemplu. după cum am relevat.). spre percepţiile sale exterioare. finalmente. de genul: “Mă sună. sistemul conducător . “M-am uitat la ceas şi am văzut că era exact ora 9. Odorific şi Gustativ . la întrebarea “De unde ştii că era ora 9. iată de ce este facil explicabilă modalitatea complet diferită în care pot (re)acţiona două sau mai multe persoane la un acelaşi context conjunctural. cu ajutorul cărora PNL descoperă canalul de comunicare predominant al interlocutorului sunt: sistemul de percepţie . precum şi cea a mişcărilor ochilor acestuia (care denotă. Iată de ce este perfect explicabilă modalitatea noastră diferită de a acţiona în situaţii circumstanţiale identice. că “harta” este diferită de “teritoriul” pe care îl reprezintă.când atenţia interlocutorului este îndreptată prioritar spre activitatea ce îl înconjoară. în funcţie de modul în care fiecare dintre noi percepem realitatea în anumite momente ale vieţii şi/sau evoluţiei noastre.

poziţia corporală. cu meticulozitate. de informaţii (mesaje) din ce în ce mai numeroase. fiecare dintre noi. ne vor permite continua perfecţionare a stilului şi/sau a tehnicilor şi modalităţilor de comunicare interpersonală. Iată de ce se poate concluziona că reacţiile noastre la stimulii proveniţi din mediul ambiental sunt generate şi dimensionate în funcţie de sistemul predominant de percepţii şi de reprezentări senzoriale pe care îl deţinem. suntem foarte tentaţi să adoptăm. precum şi temperamentul acestuia pot fi relevate (şi) prin analizarea datelor generale înscrise în tabelul “autotest” din fig. mimica facială a interlocutorului (inclusiv "etajele" sale – fig.24). propriile decizii în funcţie de modul de a fi al interlocutorului şi mai puţin în funcţie de reguli învăţate şi/sau (pre)stabilite de către fiecare dintre noi În contextul celor prezentate. în momentul în care comunicăm. apoi. calitatea vocii şi cuvintele utilizate de fiecare persoană în complexul proces al comunicării interpersonale. pe baza experienţelor trăite şi/sau învăţate. prioritar.. (re)acţionăm la acestea pe baza unor reprezentări pe care ni le “construim”. Astfel. Şi.. indiferent dacă o recunoaştem sau nu. respectivele informaţii. . drept consecinţă. privirea. “expresia feţei”. mimica şi gesturile.nr. aparent. Iar “modelele” de acţiune “construite” ne vor ajuta să fim mai facil adaptabili unor situaţii contextual date şi.nr.intermediul propriilor noştri “senzori”. în funcţie de scopul şi/sau obiectivele urmărite într-un anumit context. nu ne este greu să constatăm că ne aflăm şi trăim într-o lume în care suntem asaltaţi. Astfel. 25. în fiecare zi. “Mesajele” care urmează a fi observate şi analizate prin intermediul PNL sunt. în funcţie de modalităţile în care percepem realitatea. mai diversificate şi mai complexe. Spre exemplu. Şi. în mod deosebit. ne-am decis “să ne plimbăm fără un scop precis” . mijlocul de bază apelat este percepţia. ca o consecinţă directă. progresiv şi “fără milă”. toate acţiunile noastre ne conduc spre efectuarea de opţiuni chiar dacă. pentru a “valida”.

a asculta. gurmand. EXPRESII: a păstra contactul. muzical. în funcţie de propriul canal senzorial privilegiatade comunicare (fig. răbdător a vorbi pe baze fundamentale. a vedea. cordial a vorbi deschis. a crede. în general. punct. a întrevedea. interiorizat. punct de vedere. introvertit Orientat către a fi şi nu către a avea Fig. KINESTEZICE NEUTRE (NESPECIFICE) . insensibil. etc. vesel a-i stârni curiozitatea şi imaginaţia argumente originale (este un cerebral !) concret. nr. precis. etc.26).. etc. intangibil. asta îmi spune ceva … . clar . întrebarea care se impune. a analiza. asiguratoare (este un instinctiv !) COLERIC NERVOS LIMFATIC mobilitate nervozitate permanentă introvertită fragilitate subiectivă imaginaţie pasivitate latentă reacţii lente indecizie conservatorism Dar. ca “auditivi” sau “kinestezici”. vorbi. a apărea. a agita. a spune. Astfel. comprehensiv. EXPRESII: a pune la logic. a decide. “îndesat”. apariţie. realist. dominatoare simţ practic fiinţă foarte echilibrată COMPORTAMENTUL NOSTRU calm. la identificăm canalul senzorial privilegiat de comunicare apelat de interlocutor ? Răspunsul o primă vedere. consistent. clar (limpede) ca recunoaştem şi/sau cum face o părere. a schimba. simplu. trăsăturile feţei sunt lungi şi denotă impasibilitate. imagine. a anticipa. VERBE/ SUBSTANTIVE/ ADJECTIVE: a ne da seama. materialist. culoare. nimic nu ne împiedică să “funcţionăm”. să presupunem. a-ţi suna fals. bărbie puternică în general. a clarifica. tentă. oral. celenoastre comportamentale. combativ RETRACTATĂ Prudent. în funcţie de contextul dat. zgomot. chiar exacte calm. a exercita presiune. a învăţa. a delibera. a motiva. este PREDICATE PREDICATE recomandabil să fim adaptabili şi să ne servim şi de altele. a suna. etc. frig. avem ca predominantviziune. rezistent. calm. extravertit Senzual. nespontan Rezervat. practic. a pune accentul pe … . calm a-i vorbi pe placul său. a-ţi "pica fisa". a administra. solitar. de fiecare persoană. a pune degetul pe … . a gestiona. a ţine. din punctul de vedere. a face un "tur de orizont". răbdător. mat în general. a crea. a fi cu capul pe umerii tăi. şoc. a acţiona. justificate logic argumente precise. atrăgând simpatia argumente emoţionale logic. chiar greu PERSONALITATE dinamism sociabilitate extravertită optimism iritabilitate energie “rece” intransigenţă autoritară. este scund.nr. nr. constă în relevarea “predicatelor” (a verbelor şi/sau a expresiilor) preferenţial apelate şi utilizate VERBE/ SUBSTANTIVE/ ADJECTIVE: a auzi. 25: Reacţiile cinci canale senzoriale dorim să facem o remarcă specială:tipologiadacă dispunem a interlocutorului în funcţie de chiar morfo-psihologică de un sistem senzorial dominant. a gândi. colorat. a privi. a-ţi respecta cuvântul. comprehensiv. 24: Interpretarea morfopsihologică a celor trei "etaje" ale mimicii faciale TIPUL SANGUIN CARACTERISTICI faţă rotundă spre oval predominanţa planului median faţa largă gura şi nasul ascuţite faţă aproape pătrată. înainte de a prezenta. VIZUALE de context. "nu-mi văd capul de treabă …". preponderent. Fig. luminos. spontan Ataşant. a rămâne fermi. succint. etc. este: cum lumina zilei. notă. sunet. retractată ten. pentru a-l reconforta a-i face o argumentaţie simplă. a contacta. AUDITIVE EXPRESII: a fi în "rezonanţă" cu … . bărbie ascuţită tipul intelectualului predominanţa planului inferior al capului. nimeni şi a prevedea. a sesiza. a şti. în funcţie strălucitor. VERBE/ SUBSTANTIVE/ ADJECTIVE: a simţi. social. accent. canalul vizual de comunicare. chiar răutate predominanţa planului superior al capului. prioritar apelate în PNL. tensiune. senzaţie. a resimţi. a-ţi În mod evident. a accentua. a "realiza" o situaţie. etc. a sfătui. a atinge. etc.Cele 3 etaje ale mimicii faciale CEREBRAL AFECTIV INSTINCTIV DILATATĂ Activ. a dialoga. orizont. dacă. a planifica.

oarecum chiar sincronizate. “raportul “ este absolut necesar. Dacă vom putea auzi conversaţia. cu cât totul se petrece de parcă una dintre cele două persoane ar “ghida-o” pe cealaltă. în PNL. mai ales din dorinţa excesivă de a ne convinge “cu orice preţ”. spre exemplu. Şi. că vocile acelor persoane (tonul. altfel devenind imposibilă atingerea obiectivului urmărit. volumul. Oricare ar fi subiectul supus conversaţiei. întotdeauna. comunicarea interpersonală nu are loc.. cealaltă o va urma. fiecare dintre noi ştie.Fig. este foarte probabil să remarcăm. detaliile sunt cele care “fac ansamblul”. acuitatea noastră senzorială se va dezvolta pe măsură ce vom exersa şi vom fi din ce în ce mai atenţi la detalii. pur şi simplu. Este ceea ce în PNL întâlnim sub denumirea de “conducere a interlocutorului”. iar aceasta. aceasta trebuie să fie egală cu lungimea unui braţ). 26: "Predicate" utilizate în PNL • • 7. Dacă una dintre persoane schimbă tonul.) sunt în acord. până la obiceiurile acestora privind apelarea unui canal preferabil senzorial de comunicare nu este decât un “singur pas”. o influenţează pe prima etc. deşi puţini recunosc. de la “semnele” percepute de la interlocutorii noştri.. Vom putea. cum să observe. Altfel spus. “raport” şi el este rezultanta directă a procesului de stabilire a unui contact pozitiv cu interlocutorul. de asemenea. să remarcăm faptul că respectivele persoane au atitudini similare. efectul obţinut va fi exact contrar celui dorit. mai precis. trebuie să păstrăm acea “zonă” (distanţă) care să ne asigure propria siguranţă (de regulă. Acest “singur pas” este numit. ritmul. alegerea cuvintelor etc. Fenomenul este cu atât mai remarcabil. fără stabilirea unui “raport” eficace sau în absenţa acestuia. De câte ori nu ne-am simţit. mimica şi gesturile sunt în armonie. foarte repede. ritmul sau “postura”. riscând chiar . Pentru că. În acest context. la rândul său. deja. în vederea stabilirii unui “raport” cât mai eficient. De asemenea. nr. că urmărim două persoane care conversează. poziţiile lor. “agresaţi” de interlocutorul care “se băga în noi”. În asemenea situaţii. Să presupunem.3 Comunicarea eficientă cu interlocutorul Fapt indubitabil. intonaţia. pentru a stabili un “raport” eficient cu interlocutorul.

stabilirea unui “raport” eficient între doi interlocutori este redată în fig. precum şi atingerea scopurilor şi/sau a obiectivelor vizate. însuşi scopul adaptării propriului comportament la cel al interlocutorului: “calibrarea” elementelor componente ale comportamentului nostru verbal şi a celui nonverbal la “dimensiunile” celor ale persoanei cu care comunicăm ne poate asigura o substanţială creştere a eficienţei raporturilor interpersonale. astfel încât să fim capabili..nr. finalmente. 27: Stabilirea “raportului” eficace în PNL . nr.. COMUNICAREA EFICIENTĂ ADAPTAREA LA COMPORTAMENTUL INTERLOCUTORULUI (mimetism şi sincronizare) reflex direct alal unei reflex direct unei poziţii aproape poziţii aproape identice identice reflex direct al unor gesturi aproape identice sincronizarea ritmurilor respiraţiei sincronizarea tonului. de noi. PNL ne asigură o mai facilă înţelegere a ceea ce ne este familiar. Aşadar. finalmente. dacă nu chiar “cu orice preţ”.27.“îndepărtarea” interlocutorului şi manifestarea dorinţei acestuia de a “scăpa” cât mai repede.. a ritmului şi a volumului vocii adaptarea la sistemul de reprezentare senzorială (a "traduce") "CALIBRAREA" COMPORTAMENTULUI VERBAL ŞI A CELUI NONVERBAL Fig.. şi în acest caz. să îl “seducem” pe interlocutor şi să îi creăm dorinţa (nedisimulată) de a ne revedea cât mai curând . Din conţinutul acesteia rezultă. Schematic.

este să ne cunoaştem şi să ne urmărim. propriile scopuri şi/sau obiective. prin intermediul răspunsurilor primite. etc. PNL apelează la şapte întrebări fundamentale. fără să ne fie teamă de urmări ?. Mai precis. foarte bine. bine memorizate şi sunt destinate să ne clarifice. foarte precis. cum şi. Ce se va întâmpla dacă ceva/cineva vă va împiedica să obţineţi ceea ce doriţi ? 6. cu atât ne vom putea oferi. În general. dacă ne propunem ca obiectiv libertatea. În acest context. avându-se prioritar în vedere frecvenţa apelării (utilizării) lor de către specialiştii în comunicare. o terţă persoană. este cazul să ne stabilim un obiectiv în termeni de proces. pentru a putea ajunge la rezultatele dorite este necesar să ne cunoaştem. Ce se va întâmpla acum. o imagine care să poată fi exprimată printr-o singură modalitate. că aţi obţinut ceea ce doreaţi ? 4.7. Insistăm asupra faptului că întrebările redate mai jos au un caracter pur orientativ. timpul ?. Nu putem să nu relevăm. scopul şi obiectivele. PNL ne arată că. sub forma unui dialog interior. pornind de la ceea ce dorim să facem (sau de la fapte şi/sau lucruri asupra cărora avem o idee precisă). Tendinţa generală a acestor întrebări este de a ne permite să cunoaştem. După ce v-aţi dat seama că aţi obţinut ceea ce doreaţi ? 3. să le formulăm atât propriei noastre persoane. Ce aţi putea pierde obţinând ceea ce doriţi ? Este recomandabil ca aceste întrebări să aibă o dublă apelare şi/sau utilizare. respectiv. Ele trebuie. şi nu de raţionalizare sau de justificare. avem libertatea de a ne alege prietenii ?. viitoarele linii strategice de acţiune: 1. Cu cât vom reuşi să definim mai bine şi mai clar ceea ce vrem să obţinem. în orice moment al acţiunilor întreprinse. deci. aferent acestuia. avem libertatea de a ne organiza. după ce aţi obţinut ceea ce doreaţi ? 5. În acest context. Ce doriţi ? 2. de ce să facem. avem libertatea de a spune chiar tot ceea ce gândim. trebuie să fim capabili să construim. cu mai multă generozitate. . va fi necesar să ne furnizăm răspunsurile aferente semnificaţiei concrete a termenului “libertate”: avem libertatea de a face ce vrem ?. cum vrem. Cum va şti. în acest sens propunându-vă nu utilizarea lor “copiată”. adeseori. mijloacele pentru a avea succes în demersul nostru către reuşită. până la exasperare: cel mai important pentru noi. Spre exemplu. în demersul său de a ne propune o “strategie a obiectivelor”. Întrebările au fost selecţionate în funcţie de eficacitatea lor. Când doriţi să obţineţi rezultatul dorit ? 7. un fapt atât de (aparent) banal şi uzitat. astfel încât să excludem riscul oricărei neînţelegeri. pentru a defini cât mai bine un obiectiv. într-o formă adecvată. consecvent.4 Stabilirea scopului şi/sau a obiectivelor în contextul programării neurolingvistice Indiferent de “stilul” de comunicare pe care îl avem. într-o etapă ulterioară. imaginea aferentă obiectivului vizat trebuie să fie clară. concretă şi pozitivă. obiectivul şi/sau scopul propus(e) ! … Este mai mult decât evident că persoanele care reuşesc în ceea ce întreprind au o trăsătură comună: sunt capabile să îşi definească. chiar cu riscul de a repeta. ci adaptarea acestora în funcţie de contextul dat şi/sau creat. prioritar. cât şi interlocutorului.

cu un “semn” unanim recunoscut. Spre exemplu. cunoştinţă şi conştiinţă. să vă asumaţi responsabilităţi ? Puteţi fi mai concret ? Am dat precedentele două exemple mai ales datorită faptului că. în contra-replică. în funcţie de modul în care ştim să apelăm tipologia întrebărilor.”. este recomandabil să apelăm la întrebări de tipul celor redate în continuare: (răspuns: Nu îmi pot atinge obiectivul din cauza timidităţii şi a emotivităţii !) – Mai precis. pentru . punând întrebarea “Cum veţi şti că v-aţi atins obiectivul ?”. Dar. tinerii) apelează la aceste tipuri de “scuze” sau “declaraţii fulminante”. este imperativ să: nu acceptăm decât răspunsuri formulate “la pozitiv”. surse de “probleme” şi/ sau de conflicte. întotdeauna. Subliniem. pentru că nu ştim. în general. mai mult sau mai puţin precise. deoarece verbele sunt. “întrebările-tip” de genul celor relevate “înlătură”.Insistăm. Astfel. unii tinerii absolvenţi de facultate (şi. realmente. direcţi şi simpli. Spre exemplu. orice negare. îndreptat spre convingerea tuturor cititorilor asupra importanţei cunoaşterii detaliate a propriilor scopuri şi/sau obiective. în context. cu atât vom diminua posibilităţile de ambiguitate care sunt. este oportun şi recomandabil să îi punem o întrebare de genul “Ce înseamnă. în detrimentul altora. În acest caz. Omisiunile constituie un fenomen de “modelare a experienţei” capabil să ne permită ignorarea anumitor informaţii.. Ceea ce este echivalent cu a fi. în funcţie de răspunsurile primite la întrebările puse de noi interlocutorului. este vorba despre principiul alegerii selective a informaţiilor. în conţinutul răspunsurilor interlocutorului nostru. Acestea sunt cel mai frecvent întâlnite. nici măcar cu aproximaţie. rapid. obiectivul vizat. de asemenea. ca o condiţie obligatorie pentru a reuşi. respectiv la omisiuni. pentru dumneavoastră.. orice “umbră” de îndoială asupra viitoarelor direcţii de acţiune. dacă dorim să arătăm că ceva este interzis. cu cât vom fi mai capabili să “coborâm” de la nivelul abstractului. în general. cum a fost surprinsă respectiva persoană. faptul că negarea este o creaţie abstractă şi. cum acţionează timiditatea şi emotivitatea astfel încât să vă împiedice să vă atingeţi obiectivele vizate?. În situaţia în care vom întâlni. preferăm răspunsurile exprimate în termeni concreţi. În general. insistând asupra a trei elemente de maximă utilitate pentru (auto)modelarea comportamentului. în şi cu grade diferite de voinţă. să interzicem. asupra faptului că. În demersul lor. vrem (aşteptăm) să obţinem răspunsuri capabile să ne arate dovezile “palpabile” (vizibile) de care interlocutorul are nevoie pentru a fi sigur că şi-a atins. sperând că vor obţine anumite facilităţi. încercăm să dăm “frâu” liber imaginaţiei noastre. principiu pe care îl aplicăm. generalizări şi distorsiuni. termeni vagi şi/ sau imposibil de utilizat pentru a avea o idee clară asupra semnificaţiei lor. (răspuns: Doresc să îmi asum responsabilităţi în munca mea !) . frecvent. când o persoană ne spune “Vestea aceasta m-a surprins ! . în majoritatea exprimărilor formulate interlocutorilor noştri. Altfel spus. va fi necesar să utilizăm o reprezentare a ceea ce vrem. Grinder şi Bandler s-au bazat pe experienţa şi rezultatele activităţii lingvistului american Noam Chomsky. există următoarele trei categorii de omisiuni la care apelăm pentru atingerea scopului şi/sau a obiectivului vizat: omisiunile simple aferente verbelor. întotdeauna. aşa cum experienţa o arată.Ce înseamnă.

Întrebând.. etc. să fiţi surprins de o anumită veste ?” sau “Cum (în ce sens) v-a surprins această veste ?”… Cu siguranţă că răspunsurile “generate” de un asemenea tip de întrebări vor fi capabile să ne ofere importante şi utile elemente de reflecţie. că orice comparaţie presupune şi implică existenţa a doi termeni. nici un element sau indicaţie capabil(ă) să lămurească situaţia de fapt. este recomandabil să “suplimentăm” întrebarea iniţială cu una de genul “În ce sens nu ai încredere în ei ?”. pregătit . poate avea. la “plângerea” de genul “Nu pot discuta. a unor verbe ca: a trebui. serios. neoferind. deoarece nu am încredere în ei”).dumneavoastră. într-o propoziţie de genul: “Nu pot discuta. pentru a apela şi la alte exemple: (răspuns: “Drumurile sunt periculoase iarna”) . a fi necesar să . pentru a ne face să întrebăm lucruri la care răspunsul este. cu nici unul dintre colegii mei”. (în cazul operatorilor modali de necesitate). acest tip de omisiuni este atât de frecvent întâlnit încât. Aşadar. Esenţial este. de asemenea. în acelaşi timp. Nu suntem capabili să ne depăşim condiţia de balcanici !.. în mod particular?. pentru a oferi un alt exemplu de întrebare oportun a fi pusă la un asemenea tip de formulări. fără a le “bloca”. “readucerea” interlocutorului la subiectul supus comparaţiei. clar. Nu pot !. întrebarea poate apărea de-a dreptul stupidă dar. nici o indicaţie capabilă să ne sugereze motivele generatoare ale unei astfel de situaţii. etc. subiectivă) de a accepta unele mesaje aşa cum ne sunt “livrate”. În general. Spre exemplu. întrebarea adecvată este cea de genul “Mai scump. exemplele cel mai frecvent întâlnite pot fi de forma: Îmi este imposibil !. să le “contestăm” cât mai repede. deoarece avem tendinţa (evident. o imposibilitate. frecvent întâlnit şi este generat. întrebarea pe care o putem pune este: “Pe banii cui ?”. trece neobservat la o primă “audiţie”. Asemenea întrebări au. aceste verbe şi/sau exprimări introduc o formulare care indică o limită sau o imposibilitate. cu nici unul dintre colegii mei. sau. cu nici unul dintre colegii mei” ni se indică. a vrea. dacă ne referim la operatorii modali de posibilitate.).. însă. În cazul acestora pornim de la faptul.. prin întrebări solicitatoare de lămuriri suplimentare. la atât de “generoasa” întrebare “Vrei să fii miliardar ?”. Sau... . însă. serios. dar nu ni se oferă. Spre exemplu. omisiunile simple prin comparaţie.De ce. putem replica astfel : “Ce te împiedică să o faci ?”. cum îl vei pregăti ?. simplu. În situaţie contrară. deja. aproape în exclusivitate. de altfel evident. comparaţiile nu îşi mai au nici sensul şi nici locul. o mare eficacitate pentru cel care o pune. serios. “De ce ?”. în schimb. Sau. omisiunile complexe (operatorii modali de necesitate sau de posibilitate).. fiind necesară. prin răspunsul implicat. Evident. de utilizarea. (răspuns: “Voi pregăti examenul în mod foarte serios !”) – Mai exact. este evident că vom putea obţine lămuriri suplimentare (spre exemplu: “Nu pot să discut. Şi acest tip de omisiune este. nu arareori. comparativ cu ce ?”. la afirmaţia “Am plătit mai scump detergentul pe care l-am cumpărat săptămâna trecută”. nu de puţine ori. din partea noastră. “din abundenţă”. a putea. “darul” de a “bloca” interlocutorul şi/sau de a îl (re)aduce la o poziţie mai realistă (sau mai explicită) referitor la propriile opinii şi/sau formulări. Pentru a putea soluţiona o eventuală “capcană” (în sensul că unele omisiuni sunt apelate în mod special. pentru a nu lăsa loc nici unei ambiguităţi.

întro manieră cât mai clară... la fapte. din punct de vedere gramatical. după cum pot fi generatoare de creativitate şi de inventivitate. întrebarea “Cum le-aţi vedea. ajungându-se. Răspunsul la această veritabilă “tragedie” poate avea alura: “Dacă vă înţeleg bine. În acest context.”. În marea majoritate a cazurilor. dotat cu mobilier modern şi funcţional etc.. la o formulare de genul “Nimeni nu mă înţelege !”. exprimarea nu este cea mai “fericită”. în mod normal. Ele sunt capabile să efectueze “substituţii” de date în experienţa pe care o posedăm. Iată. nu este exact aşa. ce vroiaţi să spuneţi ?” . respectiv acele “fenomene” lingvistice care transformă un proces într-un eveniment (spre exemplu. În alte situaţii. concentrându-ne asupra unei generalizări şi. ambii interlocutori. în funcţie de răspunsurile primite de la interlocutor. La nivelul limbajului apelat.Generalizările. bunăstare. mai ales în situaţiile în care iau forma unor presupoziţii. cu excepţia cazurilor în care intenţiile noastre sunt orientate spre alte scopuri .. dorim elemente suplimentare.” . De menţionat şi de reţinut faptul că. să . este recomandabil să apelăm cât mai puţin la generalizări. Distorsiunile constituie cel de-al treilea element apelabil în demersul nostru către (auto)modelarea comportamentului. Deşi. a unor relaţii cauzale pentru efecte arbitrare.. etc. în acelaşi timp. o întrebare de genul “Mai precis. libertate. spre exemplu. sărăcie. “nominalizările” sunt indicate de cuvinte abstracte (dragoste. să îi “determinăm” acestuia dorinţa (sau chiar necesitatea) de a trece de la arbitrar şi de la impersonal. între “o îmbunătăţire” şi elementele . Spre exemplu. apelarea la întrebări capabile să lămurească. îndeosebi. precum şi a unor interpretări şi/sau a unor anticipări hazardante. “Se întâmplă. aşa cum practica o dovedeşte.. de unde derivă şi faptul că semnificaţia lor poate fi diferită de la un utilizator la altul. am impresia că nimeni nu mă poate înţelege”. câte “ceva”. Întrebările oportun a fi formulate la astfel de generalizări urmează “contextul general” precizat anterior.. . deci. ameliorate ?” poate fi urmată de un răspuns de forma: “Păi. decizie. acum. un birou mai bine luminat. asupra cuvintelor şi/sau a expresiilor utilizate. adeseori. distorsiunile ne pot crea mari handicapuri.). printr-o “regulă” (respectiv. Astfel. “Ce l-a determinat pe X să nu vă lase să vorbiţi ?” . mi-ar mai trebui ceva mai mult spaţiu.. subliniem că. imaginaţie. dumneavoastră.. la formularea “Nu am fost lăsat să vorbesc”. altfel spus. Concluzionând. “Practic.. treptat. presupun a “ridica la rang de lege o experienţă”. putem apela o atitudine de necontestare. în contextul PNL.. generalizarea iniţială se transformă într-una caricaturizată . spre exemplu. lucruri şi/sau persoane precise.. putem ca. Dacă.. în favoarea “personalizărilor”. speranţă etc. la formularea “Vreau să obţin o ameliorare a condiţiilor de lucru”. “Nu am fost lăsat să vorbesc”. înseamnă a face o constantă dintr-un caz particular sau. se poate dovedi a fi de maximă eficacitate. la generalizarea iniţială se mai adaugă. cu scopul de a aprofunda situaţia. Dar. Şi. cine nu v-a lăsat să vorbiţi ?” poate lămuri multe lucruri.. Cel mai uzual întâlnite distorsiuni sunt următoarele: “nominalizările”. în primul rând. creativitate. de genul: “Vă vorbesc în numele tuturor colegilor mei”. a iubi este transformat în dragoste). bogăţie. va fi necesar să avansăm “pas-cu-pas”: “Mai precis cine nu v-a lăsat să vorbiţi ?” .”. prin tipul întrebării) impusă interlocutorului. cum. din ce în ce mai des. însă. răspunsul firesc ar putea fi de genul: “Nu. în funcţie de scopul urmărit. în nici un moment al existenţei dumneavoastră nu s-a găsit cineva să vă înţeleagă !?. la una de a nu căuta să aflăm elemente suplimentare etc. vreau să spun că. etc.. fenomenul generalizării este relevat prin utilizarea anumitor cuvinte şi/sau expresii..

În general. mai ales că i-am demonstrat interlocutorului că plecarea sa la munte nu este. sigur. situaţii dintre cele mai contradictorii şi chiar bizare. ce vrea... “Cu siguranţă. ne-am “transformat” într-un veritabil “depozit” de “învăţăminte” pe care le acumulăm. De regulă. 7. reformularea apelată va fi de natură să ne conducă la obţinerea a minimum două lucruri: primul constă în verificarea relaţiei “cauză-efect”. replica poate fi: “Da. adeseori. pot conduce. cu cât vom reuşi să “epurăm” conversaţia de ambiguităţi. Cu alte cuvinte. în general. nu este chiar aşa . ce şi cum ….. ce-o să spună când se va întoarce !. este puţin probabil ca un efect să fie generat de o singură cauză ! . Spre exemplu. nici măcar o dată. dar aceasta se dovedeşte.5 Utilizarea propriului potenţial în relaţiile interpersonale Fiecare dintre noi am trăit. a resimţi.”. Din acest moment. seama de acest fapt ! . “divinizările” se bazează pe însuşirile supranaturale pe care (încă suficient de) mulţi oameni bănuiesc că le au şi sunt relevate de exprimări de genul: “Mda. în orice situaţie contextual-specifică. în funcţie de caz.. a crede. în anumite momente al vieţii. total inexactă. la ce vă gândiţi !. ştiu. cu-adevărat.... ”. experienţe dificile şi/sau “situaţii-limită”. Spre exemplu. a estima etc. cu atât vom genera o comunicare interpersonală mai simplă. replica: “Nu miam dat. nu de puţine ori. discuţia este “relansată” şi “deschisă”. adeseori. “parându-l”. iar cel de-al doilea. una dintre replicile cele mai adecvate poate fi: “Să înţeleg că. dar cum faceţi ? . dar nu am. este eficient să apelăm la empatie şi la inferiorizare.. acestea par a fi extrem de uzuale. la munte !?. directă si eficientă. şi tu.”.efect”. dacă vei avea o maşină.. etc. a judeca.”. ”. După cum se poate observa. relaţiile “cauză . în decursul întregii vieţi..(foarte) precise care dovedeau respectivei persoane cum “vede” ea “îmbunătăţirea”.. Începem să învăţăm încă din primele zile ale existenţei noastre şi continuăm acest proces o perioadă de timp variabilă … Iar cantitatea de cunoştinţe acumulate este stocată şi.”. stabilirea unei relaţii “cauză – efect” asigură şi reconfortează. disponibilă în “hardul” de care dispunem: în creier şi în sistemul nervos al fiecăruia dintre noi. Încet-încet.. normale şi logice ! Dar apelarea şi utilizarea abuzivă a relaţiilor “cauză-efect” poate provoca. replica: “V-aş fi recunoscător să învăţ şi eu cum ?! .. îl “aducem” pe interlocutor (în funcţie şi de scopul urmărit de noi) “cu picioarele pe pământ”. o maşină !”. cu mai mică sau mai mare răbdare.”. Din momentul formulării acestei întrebări. inferiorizându-ne. . Iată de ce este (cel puţin) recomandabil să “verificăm” modul în care interlocutorul nostru ştie.. conţinutul afirmaţiei condiţionale a interlocutorului. vei pleca.. “Ştiu. practic. şi eu. a reduce explicaţiile la un singur element.. verbe ca a gândi... la “divinizări”.. există o mare şi semnificativă diferenţă . deşi nu am schimbat. deja. Într-un atare context. Dar chiar că mi-ar plăcea să plec la munte cu o maşină ! .. la formularea “Aş pleca la munte. deloc. în a “deschide uşa” unei contestări a precedentei: “La drept vorbind. condiţionată de … existenţa unei maşini . totodată. aceasta o să-i facă mare plăcere !. mai ales datorită faptului că. ”.. În mod paradoxal...... şi îl determinăm să fie dornic să ne explice . poate constitui o importantă limită (“barieră”) în calea opţiunilor care ar putea exista şi ar fi de natură să lămurească mult mai complex o anumită stare de fapt.

practic. la resursele necesare. cu scopul de a îi impune (de a o determina) să se îndepărteze de aceasta şi să o observe ca un simplu spectator. deja. Descrierea acesteia este însoţită de un gest (strângerea unei mâini. prin utilizarea unei experienţe pozitive opuse. Schimbarea are la bază o idee relativ simplă: în general. ci în identificarea şi valorificarea modalităţilor de utilizare a resurselor personale. În acest context. identificarea şi experimentarea “situaţiei-resursă”. cu scopul de a fi cei mai buni în domeniul în care suntem. “lărgirea” propriului nostru “repertoar” comportamental sau însuşirea şi deprinderea unui comportament nou. şi anume: stare asociată (starea trăită de persoana aflată în “situaţia-limită”) şi stare disociată (starea persoanei aflată în afara “situaţieilimită”). respectiv proiectarea şi reacţionarea la situaţii similare în viitor. în neutralizarea amintirilor despre o experienţă negativă. Principiul disocierii experienţei face apel la două noţiuni. realmente. Ca şi în etapa precedentă. deliberat. se poate recurge la repetarea aceloraşi gesturi. disocierea experienţei se bazează pe motivarea persoanei care se află încă în “situaţia-limită”. cu scopul de a realiza schimbarea. o bătaie uşoară pe un umăr etc. nu pentru că ne-ar face plăcere sau pentru că am accepta foarte uşor eşecul. aşa cum experienţa o demonstrează. La disocierea experienţei se apelează pentru a depăşi o “situaţie-limită” în care componenta emoţională este încă prezentă. buni. În esenţă. chiar dacă nu ştie cum să le utilizeze. a acestei noi experienţe trăite. Acest gen de situaţie constituie o “ancoră” kinestezică. Dezactivarea “ancorării” noastre sentimentale constă. majoritatea dintre dificultăţile şi limitele noastre pot fi schimbate dacă învăţăm cum şi când să accedem. respectiv a unei experienţe foarte plăcute şi retrăirea ei intensă. este extrem de utilă . programarea neurolingvistică ne pune la dispoziţie o strategie care constă nu atât în analizarea raţiunilor psihologice ale unei situaţii dificile şi/sau în relevarea originii acesteia. până la înlăturarea sentimentului generat de “situaţia-limită”. programarea neurolingvistică are la bază următorul postulat: orice persoană dispune de resursele de care ar avea nevoie pentru a rezolva o situaţie. fiecare dintre noi ne “învârtim” în jurul unei probleme neştiind cum să o rezolvăm. cu scopul de a o înlătura. ci pentru că. Etapele de realizare a acestei tehnici sunt analoge cu cele caracteristice strategiei META. Utilizarea propriilor resurse pentru a depăşi orice “situaţie-limită” se poate realiza printr-o schimbare constând în dezactivarea “ancorării” noastre sentimentale sau prin disocierea experienţei. Această strategie apelează la două tehnici. simultan. Deprinderea unui comportament nou pentru a fi cei mai buni în domeniul în care suntem.În relaţiile interpersonale. şi anume: utilizarea propriilor resurse pentru a depăşi o “situaţie-limită”. respectiv alegerea unei astfel de situaţii. nu ştim să reacţionăm altfel. În vederea realizării acestei schimbări. integrarea. a celor două situaţii antagoniste. buni constă în parcurgerea următoarelor etape: selecţionarea propriului comportament pe care dorim să îl modificăm şi observarea acestuia (în acest sens. pentru a le rezolva. deja. este necesar a fi parcurse următoarele etape: identificarea şi experimentarea “situaţiei-limită”. Aşadar. recrearea şi retrăirea ei mentală. în viitor.). deja trăită. respectiv reexperimentarea. neutralizarea sentimentului neplăcut.

indiferent d acă facem ap el tiliză riiicaro p riilo r resu rse p en tru a fi ca p a b ili să u la teh n p depăşim orice “ situaţie-lim ită” cea lărg irii p ro p riu lu i “ rep erto a r” co m p o rta m en ta l. cu efecte benefice asupra dezvoltării climatului realmente favorabil unor relaţii interpersonale constructive. Vizualizarea ulterioară a acestora va fi de natură să ne faciliteze “ajustările” comportamentale succesive. să îi ajutăm are reacţii (cel puţin) imprevizibile. Spre exemplu. însuşirea şi transpunerea în practică a noilor comportamente şi/sau reacţii. deprinderea noilor comportamente. În contextul analizat. dificil.. Concluzionând. ne facilitează adoptarea unor schimbări comportamentale personale semnificative. până la deprinderea lor exactă. ca strategie a reuşitei. d e cap acitatea n o astră d e a n e im p lica în . gestionarea (“arbitrarea”) conflictelor este perfect realizabilă şi ne poate crea şi/sau aduce importante avantaje în relaţiile interpersonale (în sensul amplificării “situaţii-resurse” şi de a utiliza dim en siu n ea lo r k in stezic ă. nu arareori. din inimă. a interveni. într-o manieră agreabilă şi rapidă. ne permite şi. mai ales.. fiecare dintre cei pe care dorim. 7. riscăm ca tot ajutorul pe care am dorit să îl acordăm să se “întoarcă” împotriva noastră. în egală măsură. cu cât observarea se va baza mai mult pe componentele senzoriale ale sistemului VAKOG. în mod implicit.. respectiv “retuşarea” şi “trăirea” lor interioară. ne permitem să apreciem că apelarea acestor tehnici. “Cică vrea să ne ajute. tonul şi ritmul vocii etc. d ân d d o v ad ă d e o m ax im ă ad ap tab ilitate la sch im b . este evidentă). conţinutul discursului. Aceasta presupune alegerea comportamentului cel mai adecvat atingerii scopului propus (limbajul nonverbal. deja. După cum. etc. În mod evident. din plăcerea de a deranja ! . dar este de o indiscreţie totală ! . aşa cum am putut deja constata. interiorizat ca atare. un comportament care pare a fi. ajungându-se chiar la comentarii de genul: “Ia uitel şi p’ăla.. în sensul medierii) în “problemele” altor persoane este cel puţin delicat şi. alegerea comportamentelor sau a reacţiilor pe care dorim să le manifestăm în situaţii asemănătoare. s-a băgat el să ne strice şi mai rău treaba !. asociată utilizării celor şapte strategii mentale ale reuşitei.6 Gestionarea conflictelor prin intermediul programării neurolingvistice O metodă uzual şi eficient apelată în cadrul programării neurolingvistice o constituie gestionarea (“arbitrarea”) conflictelor. cu atât ea va fi mai eficientă. respectiv “proiecţia” mentală a acestora în câteva dintre situaţiile concrete dorite (în acest context.“. “Ce ţi-am spus eu: îi plac bârfele şi speculaţiile ! … N-are ce face şi se bagă numai aşa.”. din exterior. Scopul acestei prime etape constă în observarea detaliată a elementelor negative ale comportamentului nostru.”. în m are m ăsu ră. Fapt bine cunoscut. subliniem faptul că similitudinea cu strategia vizualizării.).. dinamic şi activ sau “din umbră” (mai ales. Pentru că. unul entuziast nu este. schim im puse de m ediul am biental. totuşi. p en tru a fi cei m a i b u n i sau la a în dom eniul în care suntem .folosirea unei camere video şi a unui monitor TV). Şi. bunib area d ep in d e.. adoptarea şi integrarea viitoare a noilor comportamente în modul nostru de a gândi şi de a fi.

ştiut fiind faptul că raportul de bază în afaceri şi. Aceasta presupune. mimica şi gesturile. nu pot accede la totalitatea revendicărilor formulate de dumneavoastră !”. sistemul de reprezentare senzorială. cum sunt convins că vă daţi seama de faptul că nu îmi permit să intervin în conjunctura creată. Acestor considerente le adăugăm faptul că “metapoziţionarea” este eficientă numai în situaţia în care devine “secvenţială”. în esenţă. ritmul şi volumul acesteia . prin excelenţă. în cazul cel mai nefericit. “acordarea” sistemului de reprezentare senzorială etc. şi poziţiile lor. Spre exemplu. Spre exemplu. dacă aş fi fost în locul dumneavoastră. În acest caz. poziţia corpului. Iată de ce eficienţa “arbitrajului” depinde de capacitatea fiecăruia dintre noi de a menţine. chiar la amândoi ! . cu maximum de atenţie. ascultate..efectelor pozitive ale acestora.. însă. modificarea calităţii vocii şi observarea mimetismului vocal al interlocutorului. apare evident faptul că “metapoziţionarea” nu intervine decât spre finalul formulării. atitudine care poate genera agresivitate (la unul sau altul dintre interlocutori sau. Sau. în contextul programării neurolingvistice. a ne lăsa antrenaţi într-o atitudine emoţională specifică stărilor conflictuale. tonul. aş fi acţionat în mod identic. În scopul stabilirii unui contact pozitiv cu interlocutorul. Etapele atât de delicatului şi nu mai puţin complexului proces al gestionării conflictelor constau.spre exemplu.. este recomandabil să: observăm şi să analizăm. b) “metapoziţionarea” ne permite să ne situăm în afara cadrului conflictual şi este. adoptăm întregul mimetism comportamental al interlocutorului. “Metapoziţionarea” ne oferă indubitabilul avantaj al “detaşării” de situaţia conflictuală. verificăm eficienţa contactului stabilit (schimbarea poziţiei corpului nostru şi observarea eventualelor “paralelisme” intervenite. este extrem de util să adoptăm. mimica şi gesturile. respectiv să îi “reproducem”.învingător). la toate părţile implicate în situaţie conflictuală. alegerea cuvintelor şi/sau a exprimărilor etc. în relaţiile interpersonale. cât mai fidel. a vedea lucrurile “de prea departe” poate fi echivalent şi cu a nu le înţelege. etc. deoarece ne va permite să aflăm până în ce punct putem conduce discuţia (dezbaterea). în loc de a fi numai auzite.). în consecinţă. este foarte indicat să adoptăm o poziţie de genul : “Sunt sigur că. o dată cu pronunţarea cuvintelor “conjunctură” şi “revendicări”. Spre exemplu. mimetismul comportamental al interlocutorului. în: a) stabilirea unui contact pozitiv cu interlocutorul. altfel exprimat. Ca principal dezavantaj al “metapoziţionării” îl relevăm pe cel al îndepărtării noastre de realitatea subiectivă a stării partenerilor aflaţi în situaţie conflictuală. în “spiritul” celor doi opozanţi. una de asumare a rolului de “arbitru” şi. realizarea apropierii modelului dorit de noi de “realitatea interlocutorului”. a celui de “comentator” a tot ceea ce se petrece. convingerea că avem aptitudinea de a înţelege perfect tot ceea ce se întâmplă şi. cât mai fidel. este cel învingător . pentru ambele părţi. În maniera de exprimare exemplificată..). îndeosebi. calitatea vocii . evitând. cu siguranţă că am fost capabili să creăm un adevărat climat de încredere între noi şi interlocutor. dacă interlocutorul ne urmăreşte cu maximă atenţie. “datele comportamentale” ale interlocutorului (poziţia corpului. realmente.). ca şi pe cel al observării “globale” a derulării “operaţiunilor” de pe “câmpul de luptă”. fiind perfect posibilă lărgirea dezbaterilor cu interlocutorii aflaţi în situaţie conflictuală ca şi cum am fi . Dar. atunci putem fi siguri că propunerile noastre sunt. expresia vizuală/ mişcarea pupilei. Această ultimă etapă este de maximă importanţă. implicit.

nerăspunzând. simt. (eventual) mai grave . direct. merele nu sunt deloc bune !”. interlocutorul a apelat la o formulare de genul meta. încă din “start”..studiat. la propunerea noastră. generând (suficient de des) situaţii “dezarmante” şi “profund dureroase” pentru noi înşine. Dacă interlocutorul nostru ar fi răspuns: “Prefer o portocală” . să impunem propriile noastre criterii tuturor interlocutorilor... Iar dacă răspunsul ar fi avut formularea: “Nu. dar în . poziţia şi/sau demersul personal. urmată de o “divinizare” (“Sunt sigur că . În acest caz. perfect. Organizarea “indexării”. Acesta constituie. de altfel. pentru că … ea şi numai ea are dreptate. În exemplul prezentat. situaţii similare. după care “venim” cu alte elemente. dovedim numai ceea ce şi interlocutorii noştri au dovedit.. aşadar. capabile să îi creeze puternica dorinţă de a cumpăra de la noi şi numai de la noi ! . tot ce spune interlocutorul fiind “pe lângă”. răspunsul ar fi fost o ilustrare a unei atitudini de contrazicere permanentă (“răspuns polarizat”). “Deplasarea”. o atitudine esenţială în şi pentru gestionarea (“arbitrarea”) unei situaţii conflictuale. alte cazuri. fiind prea “sensibili” la durerile altora. Acest tip de atitudine stă la baza comportamentelor aşanumite “de divinizare”. fenomenul de empatie. acestea devin. Iată. Se poate observa. “indexarea simultană a referinţelor”. să se constituie în mijloace de creativitate şi să permită lărgirea arealului opţiunilor în caz de situaţii conflictuale. în interacţiunea şi/sau în interdependenţa lor. “Permutarea”. arată sau demonstrează. reprezintă ansamblul constituit din propriile noastre referinţe şi cele ale interlocutorilor noştri. Această organizare a “indexării” se referă la criteriile persoanei care rămâne “neclintită” în faţa punctelor de vedere (criteriilor) exprimate de interlocutori. preluându-le. ne va indica repartiţia şi utilizarea referinţelor. de regulă în una dintre cele patru situaţii de mai jos: “Eu şi numai eu ! “. “Indexarea simultană” constituie însăşi unul dintre scopurile esenţiale ale demersului programării neurolingvistice Este. unul dintre principiile fundamentale ale tratării obiecţiilor cu prilejul vânzării unor produse şi/sau servicii: în primul rând. alături de “metapoziţionare”. în contextul negocierii.. În contextul abordat. dar făcând un mic comentariu aferent subiectului abordat. Sintetic. “automat”.”). În cazul acesteia încercăm. c) indexarea simultană a referinţelor constituie. compătimindu-i. numai unele dintre multiplele posibilităţi de apelare a tehnicilor “contraexemplelor” şi “metapoziţionării” capabile ca. de asemenea. care ne . suntem atât de mult influenţaţi de criteriile interlocutorilor încât.. fără însă a ţine cont de ceea ce aceştia gândesc. deja.. îl asigurăm pe interlocutor că avem acelaşi obiectiv ca şi el. deja. în contextul menţionat. nemaifiind în stare să întreprindem nimic care să poată soluţiona starea de fapt existentă. abordată în contextul programării neurolingvistice. ajungem să suferim şi noi. valabile şi obligatorii şi pentru noi ! … Astfel... Iată de ce am apelat la o reformulare. că circa două treimi din fraza exprimată constau în a demonstra interlocutorului că iam înţeles. ar fi fost vorba despre un “contraexemplu”. un exemplu simplu de apelare şi utilizare a unor tehnici ale programării neurolingvistice poate avea “alura” următoare: Nu doriţi un măr ? Este foarte drăguţ din partea dumneavoastră să îmi faceţi o asemenea propunere ! . altfel exprimat.. Spre exemplu.

modalitatea practică de a acţiona pe care o gândim sau o concepem provine de la mai multe surse de inspiraţie dar. precum şi obiectivele urmărite.. “. Am abordat.permite să ne transpunem şi să fim. astfel încât să putem fi capabili să revenim. împreună. Principiul aplicat în cazul definirii rolurilor este. instituţii. după cum vom vedea. revenirea la “matapoziţionare” se poate face printr-o redefinire a contextului. în orice moment. anumite idei “primite”66 şi/sau însuşite referitoare la comportamentul oamenilor. în maniera: “ Vă reamintesc că ne-am reunit pentru a găsi. precum şi a criteriilor de alegere utilizate în anumite situaţii. opozanţii (sau adversarii) fac apel la o terţă persoană. cu atât mai mult. Dar. descoperirea propriilor noastre calităţi de atenţi şi fini receptori ai percepţiilor interlocutorilor. propriul rol. prioritar. cu certitudine. Este clar şi demonstrat faptul că fiecare dintre noi posedă anumite prejudecăţi. 66 după cum vom vedea în subcapitolul referitor la analiza tranzacţională. acceptând ideea necesităţii medierii unui ipotetic.). comparativ cu cele ale interlocutorilor (oponenţilor). este vorba despre o contaminare a Adultului de către Părintele din noi … . înainte de a studia conţinutul acestuia. ! . cu scopul de a identifica şi de a cunoaşte obiectivele şi criteriile valorice ale acestora.. “arbitru” şi “traducător” al “limbajelor” utilizate de părţile aflate în conflict. deoarece există.. Spre exemplu. de regulă.. demersul nostru trebuie să constea în: cunoaşterea. a propriilor obiective. conciliatorul este cel care va constitui “puntea de legătură” între părţile implicate în conflict. o diferenţă ierarhică între oponenţi. în locul interlocutorilor noştri. o întreagă gamă de aspecte referitoare la atitudini comportamentale. exactă şi în amănunt. orice “arbitru” trebuie să îşi definească. precis. din propria noastră experienţă şi din informaţiile pe care le-am recepţionat şi asimilat din mediul ambiental. la “metapoziţionare”. am ajuns în punctul în care suntem “ţinta atacurilor” interlocutorilor. firme sau chiar în cadrul familiei (în acest caz. a celor mai adecvate şi oportune decizii. Definirea rolurilor este de maximă importanţă. spre exemplu. Aceste referinţe diferite de care dispunem contribuie la crearea şi dezvoltarea unui “filtru” care ne facilitează (decisiv) puterea de a conferi un anumit sens fiecărei experienţe trăite sau “învăţate” pe parcursul anilor. înţeles şi acceptat de către acestea. aceasta urmând a avea complexul rol de conciliator. vom face referire la structura organizatorică de tip informal ! . d) definirea rolurilor. Astfel.”. Dacă. într-o situaţie conflictuală. până în prezent. foarte simplu .. pentru a realiza “indexarea simultană”. subiectivă) pe care ne-am făcut-o referitor la rolul şi/sau la funcţia fiecărei persoane implicate în respectivul conflict. dacă.. în funcţie de poziţia lor ierarhică în cadrul unei organizaţii. cu cât acţionăm în raport cu ideea (evident. potenţial sau chiar real conflict. urmând să exprime un punct de vedere clar şi fără echivoc.. simultan (concomitent) cu cele personale şi păstrând coerenţa necesară adoptării. un manager sau un şef trebuie să acţioneze într-o anumită manieră . păstrarea aşa-numitului “spirit al obiectivităţii”. mai ales atunci când sesizăm că “indexul referinţelor” noastre sau cel al interlocutorilor este diferit de cel (auto)impus. utilizând criteriile (bazele) de referinţă ale acestora. Practic... spunem: “Un patron. întotdeauna. Practic. o soluţie ..

Deci. cei prezenţi vor utiliza. fiecărui interlocutor (oponent). ce aţi face) ?”. (mai mult sau mai puţin) subiectivi. abilitate şi diplomaţie. empatia. într-o manieră acceptabilă pentru toţi. punând o întrebare de genul: “Dacă aţi fi în locul interlocutorului dumneavoastră. de trăirile. prejudecăţile etc. Asumându-ne dificilul şi nu mai puţin riscantul rol de arbitru. suntem. orice maşină specializată ne-ar fi putut înlocui ! … Iată de ce este de o importanţă primordială. în funcţie de rolurile atribuite şi/sau însuşite de fiecare interlocutor. cum) să punem cele mai adecvate întrebări. să aplicăm. pentru fiecare oponent. suntem. emoţiile. în acest mod. în funcţie de rolul conferit (şi/sau jucat) de aceştia. aşa cum am putut constata. care sunt criteriile de referinţă (valorice) ale fiecărui interlocutor şi. vom reuşi să . cum aţi proceda (ce aţi spune. cum se doreşte rezolvarea (soluţionarea) conflictului sau a stării conflictuale. în favoarea celui comun urmărit. practic. în marea lor majoritate (dacă nu chiar în totalitate).. înainte de orice.. să ne “apropiem”. Pentru că. să ştim cum şi să ţinem cont de personalitatea fiecăruia. pe oricare dintre interlocutori. Oricare ar fi rolul nostru în organizaţia. să ştim. fiecare dintre noi. mai ales că una dintre părţile aflate în conflict este. odată rolurile definite. cele patru etape ale demersului care trebuie urmat. poziţia şi obiectivele fiecăruia dintre interlocutori. la fiecare tentativă de “îndepărtare” de la acesta. delimitând ”teritoriile” în funcţie de rolurile jucate de către fiecare interlocutor. sarcina oricăruia dintre noi constă în parcurgerea. Pe de altă parte. în funcţie de scopul urmărit. vom avea posibilitatea să ne urmărim obiectivele fixate şi să readucem la subiect. cele mai adecvate cuvinte. fiecare dintre noi acţionează într-o asemenea manieră. “de partea noastră”. în definirea rolurilor pot fi sintetizate după cum urmează: . Odată rolurile bine definite şi recunoscute de oponenţi.. să ştim (când şi. Spre exemplu. o întrebare generalizată poate fi de genul: “Ce aşteptaţi de la această situaţie şi/sau de la acest produs (serviciu) ?” … În acest mod vom reuşi să identificăm şi să cunoaştem. cu maximă eficienţă. conştientizând. ale fiecărui interlocutor “participant” la un conflict şi/sau la o stare conflictuală. ce se aşteaptă de la noi şi. în tentativa de a defini cu precizie rolul fiecărei părţi implicate în conflict. pentru fiecare dintre ei. eventual chiar etapizat. senzaţiile. a următoarelor patru etape esenţiale: să procedăm astfel ca şi cum oponenţii nu s-ar cunoaşte … Îi prezentăm. “. oameni.Şi. pentru fiecare dintre noi. instituţia. mai ales. posibilitatea de a obţine o modificare a propriului său punct de vedere. conflictele provin ca urmare a diferenţelor existente între rolurile asumate şi cele reale care revin fiecărui interlocutor. În acest sens. putem apela şi/sau utiliza “exprimarea-cadru” de tipul “. firma etc. dar puţini sunt aceia care sunt conştienţi de existenţa acestor “filtre”. Concluzionând.. în funcţie de acestea. de fiecare dintre noi. ştiind ce dorim şi ce aşteptăm de la fiecare dintre ei. pe rând. Altfel exprimat. vom crea. unul altuia. trebuie să ne adresăm tuturor interlocutorilor. prin identificarea şi delimitarea unui sau unor obiective (păreri) comune. de (minimum) una dintre părţi. pentru că este extrem de important să se ştie cine (şi) cui se adresează. evident. deja. finalmente. pentru început. Dacă am fi fost numai nişte simple roluri. în interiorul căreia există şi se manifestă un conflict şi/sau o stare conflictuală. Aceasta. cu (extrem de mult) tact.

şi nicidecum adversari. indiferent de resentimente şi/sau de prejudecăţi şi indiferent de punctele de vedere personale (absolut normale). a criteriilor personale de ierarhizare apelate şi/sau utilizate de către fiecare interlocutor. creăm un “pod”. să îl determinăm pe interlocutor să se întrebe ce fel de risc ar putea apărea şi/sau exista ?! . este necesar ca ele să fie bine formulate. Aceasta se constituie în elementul fundamental al oricărei negocieri şi/sau a oricărui arbitraj. Pentru că. avem toate şansele ca.definirea fiecărei persoane. Din momentul în care am reuşit să stabilim un contact pozitiv real pentru toţi oponenţii (“adversarii”) angajaţi într-un conflict. practic. Există o “tehnică” de negociere care constă în a anunţa consecinţa negativă a unei acţiuni şi/sau a unui obiectiv. Considerentelor prezentate le adăugăm faptul că. identificarea şi explorarea diferenţelor care pot exista între rolurile atribuite şi cele reale. determinarea aşteptărilor fiecărei persoane. evident. o soluţie constructivă pentru starea conflictuală apărută . de orice idee de precizie pe care am urmărit să o imprimăm dialogului şi relaţiei dintre interlocutori. dacă vom spune: “Acest produs nu prezintă nici un risc de utilizare”. împreună. cât mai detaliată.. este recomandabilă evitarea utilizării termenilor aşa-numiţi “catastrofali”. e) determinarea obiectivelor comune ale partenerilor. vom spune: “Acest produs este de maximă încredere”. cu scopul de a identifica soluţiile comune ale “dezamorsării” respectivului conflict şi/sau stare conflictuală. este foarte util să o scriem pe o tablă (panou sau coală mare de hârtie) aflată în sala de conferinţe. în orice proces de vânzare. determinarea obiectivelor comune ale partenerilor constituie o excelentă strategie de vânzări. deoarece nu vom putea realiza un acord iniţial (“de pornire”) decât prin intermediul utilizării unor termeni suficient de generali şi de abstracţi.. Ideea fundamentală este identică în orice situaţie şi ea constă în faptul că obiectivul esenţial al negociatorului este acela de a îşi determina interlocutorii să îi fie parteneri de dialog. Dacă. şi. Spre exemplu. definirea trebuie acceptată de către cel interesat. în funcţie de rolul său şi de cele ale interlocutorilor. pentru ca propunerile să fie agreate de către fiecare interlocutor. rezultanta acestor informaţii constituind-o posibilitatea pe care o vom avea de a formula propuneri acceptabile pentru toate părţile implicate în conflict. în ..” ). deoarece se bazează pe o observare generală a comportamentului care relevă faptul că avem tendinţa de a “merge” mult mai repede către lucruri şi/sau fapte care ne “aranjează” (şi nu ne deranjează). între cele două formulări este o mare diferenţă ! . a expresiilor nenominalizate (spre exemplu: “Ne-am reunit astăzi pentru a încerca să găsim. însă... este obligatoriu să uităm. Dar. care constă în a coordona obiectivele clientului cu cele ale vânzătorului. Apelarea şi utilizarea ei se poate dovedi extrem de eficace într-o situaţie conflictuală. fapt care va permite şi facilita un schimb constructiv de opinii. Din momentul în care am stabilit şi formulat o propunere iniţială. este necesară cunoaşterea. Pentru a fi validată.. În acest sens. o “punte” de legătură. prezentarea fiecărui oponent întregului grup. În acest sens. nu vom face decât să evocăm un avantaj capabil să atragă interesul potenţialului cumpărător. în comunicarea cu interlocutorii implicaţi în conflict. În vederea identificării obiectivelor comune. apelând termenul “risc”. în funcţie de rolul acesteia. De asemenea. subliniem importanţa folosirii. un mijloc eficient de a comunica.

realizându-se.acest fel. culoarea. scopul pe care ni l-am propus începe să devină realizabil. câte un rol bine definit . cu scopul de a putea soluţiona situaţiile (mai mult sau mai puţin) dificile cu care ne confruntăm. relevăm faptul că. fiecăruia.). Achiziţionarea oricărui produs şi/sau serviciu constă şi în realizarea unei proiecţii imaginare a acestuia în viitor. o mare parte a atenţiei noastre este orientată spre “proiecţia” propriei vestimentaţii în locuri diferite. susţinerea unui interviu pentru angajare. cel al lor) va fi atins. conducerea şedinţelor (reuniunilor). vom putea aminti tuturor celor prezenţi scopul pentru care ne aflăm în respectiva sală. Aşadar. în orice act de vânzare. realizând un simplu “acroşaj” vizual către tablă . deci şi fiecărui întreprinzător. şi anume: vânzarea unui produs sau serviciu. Pentru fiecare dintre acestea. de fiecare dată când se va manifesta tendinţa unor persoane de a se “abate” (îndepărta) de la subiect şi/sau de a adopta un limbaj prea “pasional”. o anumită sarcină. Din momentul în care membrii grupului vor începe să colaboreze şi să lucreze împreună. programarea neurolingvistică este capabilă să ne ofere. îl probăm şi. cu siguranţă că scopul nostru (şi.) stau mecanismele persuasiunii. 7. repartizând. corespondenţă. precum şi în căutarea reacţiilor pe care le-am putea crea într-un atare context.. în cele ce urmează. nevoilor şi/sau doleanţelor celui care îl solicită. principalele recomandări constau în: stimularea imaginaţiei clientului. demersul suprem al programării neurolingvistice: identificarea posibilităţilor comune de a comunica. rolul unui . de fapt. indiferent dacă putem sau nu să acceptăm realitatea.. scopul şi/sau obiectivele urmărite. rolul principal este deţinut de calitatea comunicării interpersonale. vânzarea unui imobil etc. la baza oricărei acţiuni de vânzare (vânzarea unei idei. Mai mult. promovare etc. fiecăruia dintre noi. o parte din observare este îndreptată spre forma. ne vom referi la modalităţile de argumentare şi la cele de tratare a obiecţiilor care pot apărea pe parcursul unei vânzări.7 Alte aplicaţii profesionale ale programării neurolingvistice Adeseori. în comun. Spre exemplu. Este.. într-un spirit de echipă. mijloace de acţiune dintre cele mai adecvate.. calitatea ţesăturii etc. cât mai bine.. din momentul în care interlocutorii aflaţi în conflict au început să formuleze propuneri şi să elaboreze o listă a punctelor care urmează a fi tratate (negociate). alături de diverse persoane. pentru a realiza. implicit. o coeziune de echipă într-un context determinat . Dintre aceste mijloace aflate la dispoziţia oricărui întreprinzător (şi. deja. Într-o manieră asemănătoare vom proceda şi în cazul în care dorim realizarea acelui atât de mult uzitat “spirit de echipă” … În context. indiferent de procedura apelată şi/sau utilizată (interviu. atunci când cumpărăm un costum. De asemenea. a oricărui negociator). în timp ce ne privim în oglindă. Vânzarea unui produs sau serviciu Prin “vânzare” înţelegem o întâlnire de afaceri în decursul căreia se oferă un produs şi/sau un serviciu care trebuie să se adapteze. mai ales. ci să le propunem să realizeze. croiala. Aşadar. În acest context. două. fapt demonstrat. nu este recomandabil să cerem (şi/sau chiar să impunem ! …) participanţilor să creeze (formeze) o echipă. vă propunem să analizăm. în cele ce urmează. niciodată. capabile să declanşeze actul propriu-zis al vânzării. relevăm faptul că. Aplicarea principiilor şi regulilor programării neurolingvistice în domeniul vânzării implică şi presupune dezvoltarea şi îmbunătăţirea performanţelor obţinute până în prezent. Însă..

) înainte de a începe şedinţa. informându-se cu precizie asupra naturii motivaţiilor clientului şi asigurându-se că i le poate satisface şi. Pentru aceasta este recomandabilă definirea unui calendar al acţiunilor viitoare şi. În acest sens. . apelând la sincronizarea verbală (pentru a putea crea şi stabili un contact pozitiv cu interlocutorul). În general. arta de a concluziona. armonizând şi “conciliind” obiectivele acestuia cu cele personale. pentru reuşita unei reuniuni este necesară o minuţioasă pregătire personală a conducătorului ei. reţinerea motivaţiilor şi a obiectivelor clientului în forma în care au fost formulate de acesta. penetrarea “universului” interior al clientului. cea mai eficientă modalitate de a trata obiecţiile formulate de interlocutori constă în crearea unei ambianţe astfel încât acestea să fie eliminate înainte de a … apărea. spre exemplu. tratarea. a sălii de desfăşurare. cu maximă precauţie şi integritate. a tuturor mijloacelor tehnice audio-video şi a suporturilor materiale). utilizarea obiecţiilor şi “reîncadrarea” lor. pe toată durata întâlnirii. deschidere.vânzător profesionist constă în a stimula această “reverie”. (convocarea participanţilor. cu succes. moderator etc. Însă cei mai buni dintre ei încep prin a considera drept un semnal apariţia obiecţiilor. Aspectul cel mai important care poate apărea (sau chiar apare) în finalul actului de cumpărare constă în teama clientului de a nu se înşela asupra afacerii propuse. Acestea sunt. de asemenea. atenţia persoanei va fi îndreptată asupra unui domeniu mai puţin stresant. Astfel. Prin prezentarea propriilor obiecţii. În acest mod. obligatoriu. constituie o activitate a oricărui întreprinzător şi/sau a oricărui responsabil de întreprindere. este necesar ca persoana care va conduce şedinţa să îşi găsească starea spirituală optimală (caracterizată. utilizarea şi “reîncadrarea” obiecţiilor constă în prezentarea practică a avantajelor pe care le au aspectele negative sesizate de client. pregătirea ordinii de zi. stabilirea datei întâlnirii viitoare. deci. eventualele obiecţii ale acestora. scop. Aşadar. în realitate. În acest context. vor putea fi îndeplinite cu succes de conducătorul şedinţei. ca preîntâmpinarea obiecţiilor clientului. cu maximă eleganţă. Toţi agenţii de vânzări învaţă şi exersează mult pentru a reuşi să anticipeze reacţiile clienţilor şi. rolurile de animator. a şti să le faci bine şi cu maximum de eficacitate. de asemenea. Acest demers are. Conducerea şedinţelor sau a reuniunilor “Dirijarea” şi conducerea şedinţelor (reuniunilor). a obiecţiilor clienţilor. respectiv: “vizualizarea” desfăşurării şedinţei şi a tuturor aspectelor implicate. astfel: înainte de începerea şedinţei: Alături de pregătirea minuţioasă a şedinţei. utilizând sistemul VAKOG. îşi creează o serie de tactici pentru a “întâmpina”. cel mai eficient mijloc pentru a putea ajunge la un asemenea rezultat presupune respectarea următoarelor condiţii: păstrarea sincronizării. clientul îşi exprimă ceea ce îl preocupă. prin maximă concentrare. putere de decizie etc. programarea neurolingvistică poate fi utilizată cu scopul de a spori eficacitatea lor. informaţiile cele mai importante pentru cel care este chemat să şi trebuie să răspundă doleanţelor şi/sau nevoilor exprimate de interlocutorul său.

cît mai frecventă. în timpul şedinţei este necesară respectarea următoarelor recomandări: acordarea unei atenţii sporite reacţiilor tuturor participanţilor. utilizarea. respectiv realizarea concordanţei între comportamentul verbal şi cel nonverbal al acestuia. organizatorul reuniunii poate utiliza programarea neurolingvistică prin: evidenţierea clară a obiectivelor şi formularea lor exactă. în cazul unei şedinţe dovedit a fi eficientă. repartizarea responsabilităţilor şi a calendarului operaţional pentru a asigura reuşita mutării sediului întreprinderii. spre exemplu. sarcina conducătorului ei este de a focaliza atenţia tuturor participanţilor asupra a ceea ce sa realizat pe parcursul respectivei şedinţe (spre exemplu. Aceasta. Pentru aceasta. în vederea obţinerii acordului lor asupra obiectivelor comune. spre exemplu. rapid şi eficient. de aptitudinea fiecăruia dintre noi de a-şi modifica propriul comportament. O şedinţă cu aceeaşi temă are şanse mai mari de succes dacă va începe. situaţia se va putea “bloca”. prin formularea unei sinteze finale a discuţiilor) şi. de asemenea. nu vom fi capabili să stabilim un raport eficient cu acesta şi. astfel: “… Scopul reuniunii noastre este de a defini etapele. drept consecinţă. evitarea digresiunilor. însă. . sincronizarea nonverbală cu cei care au o influenţă efectivă în cadrul grupului de participanţi. atenţia conducătorului acesteia este concentrată 80% asupra formei şi 20% asupra conţinutului). În cadrul acestei ultime etape a desfăşurării unei şedinţe. o formulare de genul: “… Scopul reuniunii noastre este mutarea sediului întreprinderii” reprezintă un obiectiv foarte vag şi imprecis. reformularea celor petrecute sau afirmate în decursul reuniunii.realizarea “acordului” între toate “dimensiunile interioare” ale conducătorului şedinţei. concluzionarea. nu vom fi capabili să ne adaptăm. prioritar. asupra a ceea ce a rămas de îndeplinit (proiecte). În contextul considerentelor prezentate. la începutul şedinţei: O reuniune eficientă începe printr-un schimb de opinii (idei) între participanţi.8 Adaptabilitatea – rezultantă a reuşitei aplicării programării neurolingvistice Din prezentarea unor tehnici utilizate în şi prin PNL am putut observa şi constata că eficacitatea apelării acestora depinde. concentrarea asupra formei de derulare a şedinţei reuniunii şi mai puţin asupra conţinutului (datele statistice relevă că. exprimarea obiectivelor într-o modalitate pozitivă. 7. a verbelor de acţiune (şi nu a numelor participanţilor ! …). deoarece s-a constatat că reacţiile nonverbale ale auditoriului relevă sensul real al mesajului transmis. Dacă. concentrarea observaţiilor asupra celor care ascultă şi mai puţin asupra persoanei care intervine în discuţii. la relaţia interpersonală “impusă” de interlocutorul nostru. fără însă a deveni autoritari. relevăm faptul că. prevăzută pentru luna iunie a acestui an”.

fie am sesizat-o la interlocutorii noştri. În acest caz. Dacă acceptăm şi/sau credem (şi. evident sub “presiunea psihicului” (putem să o numim chiar comoditate). Prioritar. aşadar. la persoanele “rigide” se pot manifesta trei atitudini comportamentale distincte. de cele mai multe ori.. Dar.. omiţând faptul că această atitudine este generatoare de blocaje (“filtre”) în relaţiile interpersonale. în cazul analizei tranzacţionale).. fie am produs-o. Adeseori. este normal să adoptăm o asemenea stare mentală ! …) că schimbarea este necesară şi posibilă. “.. deşi poate apărea foarte “dur”. înseamnă că. Aşa sunt eu. pe măsură ce convingerea că “altfel nu se poate” este din ce în ce mai prezentă (în grade şi cu intensităţi diferite) în psihicul fiecăruia dintre noi. permanent şi obsesiv ! . putem înţelege întrebări de genul “Cum ?” şi “De ce ?”.. respectiva persoană va evita fapte şi/sau lucruri capabile să îi confere şanse în demersul spre reuşită. comoditatea noastră ne predispune să lăsăm lucrurile să “meargă de la sine”. Se poate pune. peste tot. mai ales în situaţii de eşec. se afirmă că posedăm un anumit grad de “supleţe”. “coerent”) că orice modificare a unei situaţii va amplifica “ghinionul care o urmăreşte. repetăm comportamente fiindcă am învăţat să facem aceasta şi. una dintre principalele noastre caracteristici comportamentale o va constitui rigiditatea. şi anume: spiritul de contradicţie. fie din necunoaştere.de câte ori nu am constatat. o persoană care îşi spune … “Nu am avut niciodată şansă în viaţă şi nici nu voi avea ! .. deşi “generos”. acest îndemn rămâne. “. răspunsul. în general. avem tentaţia sau chiar ne place să credem că a fi rutinier este echivalent cu a fi specialist) … Preferăm. .. îşi “construieşte” cele mai autentice şi specifice “filtre”. motive. adeseori. mimică şi gesturi etc. spre exemplu. Experienţa este cea care demonstrează că orice comportament are sens atât timp cât se studiază contextul său relaţional. utilizată exprimarea : “Dacă ceea ce faceţi nu merge. deoarece suntem predispuşi. Pe această bază. însă. fie din teamă. În momentul în care ne întrebăm..) şi îşi demonstrează “superioritatea” printr-o voce tranşantă. . pe măsură ce “exersăm”. Persoanele “rigide” sunt facil observabile … Au atitudini psihice caracteristice (poziţia corpului. constă în faptul că PNL ne determină să gândim. încă o dată. deoarece gândeşte (chiar foarte . deja.În formarea specialiştilor în vânzări (şi nu numai) se poate auzi. În cazul contrar. Marea majoritate a timpului. aşadar. la atitudini care ne împiedică să adoptăm altele. asemenea altor demersuri psihologice (după cum vom vedea. fiecare dintre noi. fie pentru a nu “deranja”. fapt demonstrat.sau in-) conştient. fie din alte . aceste blocaje (“filtre”) se accentuează.. destul de frecvent. care vor fi invocate şi chiar menţinute. că eternul “ghinionist” (sau cel care pierde întotdeauna) găseşte un important beneficiu (adeseori inconştient) în a perpetua propriul comportament “de eşec”.. Altfel exprimat. întrebarea “De ce aceste atitudini ?”.. să evocăm fenomene de condiţionare.. fiind capabili să dăm cele mai adecvate răspunsuri în funcţie de ceea ce există şi/sau se manifestă. aceasta ?!. chiar şi (sub. în contextul relaţional al mediului ambiental. mai ales sub puternica (auto) convingere că noile schimbări sunt capabile să îi accentueze neşansa. Mai mult.. la nivel de deziderat . Mai mult. spre exemplu. devenim din ce în ce mai rutinieri (şi. … “Care sunt factorii ce au determinat blocarea situaţiei şi/sau a dialogului ?” ajungem. “seacă” şi “rapidă”. Spre exemplu. şi nu în funcţie de ceea ce credem (sau dorim să credem) că există. ghinionist(ă) ! . să apelăm o persoană preponderent rutinieră ca fiind un (excelent) specialist în domeniu. faceţi altceva !”.

apelate exclusiv...sau contrazice ceea ce tocmai a auzit şi/sau a văzut. nu este capabil de aşa ceva !” etc... ceea ce nu vrem să se realizeze). îl reia şi trece. fiind specifică “perfecţioniştilor” pe care. “prefabricat”… Altfel exprimat. adoptând o asemenea . dar . în afară de mine. Concluzionând.”. Dimpotrivă însă. cu caracter de permanenţă. una creativă.“. adeseori.. acestuia. va fi foarte uşor să provocăm confuzie şi să acţionăm . cât şi (printre altele …) manipularea interlocutorului. relevăm faptul că. contraexemplele nu sunt.. În PNL. se manifestă prin contrazicerea.în general. ?”. adeseori. subit. Din nefericire. sistematică. a) spiritul de contradicţie.. Dacă propunem altceva (respectiv. nu mai este decât un . în marea majoritate a situaţiilor. “Mai ai multe de învăţat până să ajungi la nivelul meu !”. finalmente. contra-exemplele demonstrează rigiditatea în gândire. dacă dorim adoptarea unei asemenea atitudini de către interlocutor. exprimate verbal.. după ce abordează un subiect. Aşadar. a denigra. statusul şi/sau poziţia socială/politică/economică nu ne permit contrazicerea “făţişă” a interlocutorului. Dacă. întotdeauna. diferitele atitudini nonverbale ale interlocutorului putând fi relevante pentru demonstrarea dezacordului şi/sau a opţiunilor care urmează a fi propuse de acesta. “Cu siguranţă că doriţi să . Mai mult. cei ce posedă “darul răspunsurilor polarizante” sunt convinşi că nimeni nu este mai inteligent şi/sau mai capabil decât ei.“mania” contraexemplelor. în marea majoritate a cazurilor. contra-exemplele constituind. aşa cum o demonstrează experienţa.. atitudinea de a formula răspunsuri de genul “Da.. “ultimul cuvânt”. în consecinţă. ?!”. “cheia dezvoltării viitoare a omenirii/universului fiind în mâinile lor” ! . este util să îi adresăm. de către propriul anturaj. pentru că acesta este singurul răspuns (instinct) primar şi.. devine o autentică raţiune de a fi ! . rezultanta constituind-o. persoana “stăpânită” de “mania” contra-exemplelor. precum şi imposibilitatea de a adopta decizii multicriteriale... de la aceste reacţii până la izolarea. în contextul relaţional al oricărei situaţii. de regulă. este ceea ce uzual cunoaştem sub denumirea de “reacţii la fructul oprit” . totalul dezacord al interlocutorului şi. dezacordul faţă de tot ceea ce vedem şi/sau auzim. dar . obiectivul nostru va fi atins ! … Mai mult. la o altă idee . o formulare de genul: “Contez pe părerea dumneavoastră pentru a-mi spune ce nu merge şi. a interlocutorului. Evident că. asemenea persoane folosesc exprimări de genul “Habar n-ai !”. în consecinţă ! . Acest caz diferă de precedentul prin faptul că. Asemenea situaţiilor “răspunsurilor polarizate”. în consecinţă. vom “înregistra”. vă rog să mă sfătuiţi ce ar trebui să fac pentru ca lucrurile să intre în normalitate !.. în sensul evocat în contextul actual al PNL. este foarte facil a “anihila” atitudinea persoanelor care au spirit de contradicţie: este suficient să le propunem contrariul şi succesul poate deveni. b) “mania” contraexemplelor se manifestă. a blama etc. Frecvent. “Ascultă-mă pe mine: nimeni. întotdeauna. Atitudinea unei asemenea persoane este.. Persoanele care recurg la asemenea tipuri de “programe” opun un “NU !” categoric la tot ceea ce aud şi/sau văd. alternative (opţiuni).. asemenea atitudini sunt denumite “răspunsuri polarizate”. etc. dorinţa de a avea. dacă dorim atât o adaptare mai rapidă la context. putem apela la câteva întrebări negative de genul: “Nu credeţi că ar fi mai bine să .. instantaneu. dar absolut nimeni.... din “nefericire”. Adoptând o asemenea manieră de a pune întrebările. “ poate conduce la insatisfacţii cu caracter permanent. prin formularea unor răspunsuri de genul “Da. apelăm la cele mai “sugestive” manifestări ale comportamentului nonverbal... foarte mic “pas”… Şi. complementară . a respectivelor persoane. îi introduce în veritabile “cercuri vicioase”.

“program” care nu este. adauge (câte) ceva la ceea ce interlocutorul a spus şi/sau a făcut . chiar şi cu riscul de a apela la comportamente “rigide”. în sfârşit. doresc să mai . atingerea sa nu va fi posibilă decât dacă vom obţine avantaje şi nu vom mai repeta eroarea comisă.. o verificare minuţioasă a rezultatelor înregistrate.. Pentru că ceea ce contează. nu este. prieteni etc. consensul mult aşteptat ! . mai ales. Pentru aceasta. Aceasta.. respectiv a unei strategii în care orice eroare ne poate costa . respectivele persoane sunt facil influenţabile. cel mai mult. conforme cu ceea ce . este una dintre cele mai eficiente şi sigure căi spre … reuşită ! . Aceasta. “la unison” cu interlocutorul. obligatoriu. stărilor şi trăirilor noastre). adeseori. evaluarea sentimentului negativ generat de acesta şi analizarea altor căi posibil a fi fost urmate în demersul nostru către reuşită. dar. să admitem că răspunsul nostru. c) dorinţa de a avea. fără îndoială. de acord cu ceea ce se spune (mai ales de către . Iată de ce este necesară. În contextul menţionat. dorim să obţinem. este necesară adaptarea “programului” nostru în funcţie de ceea ce doreşte şi/sau aşteaptă interlocutorul. decizii. Aparent. constă în aptitudinea de a utiliza numai acele “programe” conforme cu scopul urmărit şi. de asemenea. În consecinţă. A învăţa din propriile erori constituie. stabilirea cauzei generatoare a efectului “adaptat”: din momentul în care cunoaştem rezultatul negativ înregistrat.. În cazul în care consecinţa nu poate fi clar pusă în evidenţă.. întotdeauna. într-o primă etapă. (auto)activarea motivaţiei se produce şi din dorinţa fiecăruia dintre noi de a profita din experienţele proprii trăite.. dar. Această atitudine este sinonimă cu comportamentul acelor persoane care cred şi chiar sunt convinse că ele şi numai ele au dreptatea de partea lor. în sensul adaptabilităţii fiecăruia dintre noi la contextul dat. contacte personale. au o înaltă capacitate de a asculta şi de a stabili. întotdeauna. creându-i acestuia certitudinea că am realizat. prioritar. evident. exteriorizarea unei trăsături realmente pozitivă a caracterului interlocutorului nostru: creativitatea. este necesară definirea precisă a rezultatului dorit a se obţine. cu cât.. deoarece respectivul răspuns nu constituie decât o exteriorizare a propriului “program” (rezultantă a combinării organizării gândirii. aceste persoane dovedesc că nu au capacitatea de a adopta. “de pornire”.. am fi putut obţine alte rezultate. fără echivoc. mai ales că nu (prea) au puterea de a spune “NU !”. problema constă în a putea fi capabili să determinăm alte căi potenţiale de acţiune. acţionând într-o altă manieră. un fapt profund pozitiv şi. În realitate însă. vom stimula. identificarea relaţiei “cauză-efect” între ceea ce am făcut şi/sau întreprins şi rezultatul obţinut. aparent. obligatoriu. totuşi. “ultimul cuvânt”. în contrapondere. cu cât.. dorinţa de a realiza ceea ce ne dorim: oricare ar fi obiectivul propus. Şi. şefi !).. reuşita. permanent. individual. în contextul dat. rapid şi eficient..). să învăţăm cum să ne servim şi de alte “programe” în contexte în care acestea se dovedesc pertinente. este să fim capabili să cunoaştem cum “funcţionăm” şi. de a fi capabili să învăţăm din propriile erori. dacă . sunt următoarele : identificarea erorii constă în recunoaşterea unui rezultat prezent sau trecut al unei acţiuni şi/sau activităţi. cu atât mai mult. numai cei care îşi schimbă foarte des opţiunile şi/sau părerile aparţin acestei categorii comportamentale a “rigizilor”.. Aceasta. Fiind. într-o situaţie comparabilă. în viitor. prin desprinderea concluziilor şi a învăţămintelor din propriile erori. facil realizabil. cu atât mai mult. În acelaşi timp. care să fie în sprijinul comparaţiilor cu situaţii similare. Ele au învăţat că a fi. etapele necesar a fi parcurse în cadrul strategiei “adaptabilităţii”. finalmente. Ceea ce ne interesează la acest tip comportamental este de a determina respectivele persoane să adopte poziţii clare. conform cu ceea ce interlocutorul nostru crede.. Pentru a ne “câştiga” şi/sau a ne dezvolta adaptabilitatea este necesar ca... iar responsabilitatea unui anumit comportament a fost stabilită. tot ceea ce ne poate ajuta în identificarea unui potenţial obiectiv ne este de maximă utilitate (spre exemplu: informaţii exterioare.atitudine. după fiecare etapă a acţiunilor întreprinse. Adoptarea acestei atitudini mentale presupune aplicarea unei strategii complexe şi precise. cel mai bun. “Supleţea” comportamentală. chiar dacă ultimul cuvânt le aparţine ! .. întotdeauna.

există o relaţie de la cauză la efectul-eroare, există şi una între comportament şi persoană. În finalul acestui capitol vom face unele precizări referitoare la “supleţea” comportamentului (“limbajului”) nonverbal. În relaţiile cotidiene cu interlocutorii noştri suntem, din ce în ce mai mult, în căutarea, adeseori chiar obsesivă, a senzaţionalului ! ... Căutăm senzaţionalul cu atâta ardoare, încât, adeseori, uităm să mai privim, cât mai puţin subiectiv, realitatea. Şi, mai ales, “interpretăm” în cele mai ciudate, curioase şi chiar neverosimile moduri multiplele şi complexele exteriorizări comportamentale nonverbale ale persoanelor aflate în imediata noastră apropiere … Foarte mulţi autori67 ne dezvăluie atât de multe detalii (adeseori) contradictorii ale comportamentului nonverbal uman, încât îţi este, pur şi simplu, frică să mai “dai ochii” cu cei din jurul tău … Ba că dacă stai cu picioarele încrucişate înseamnă că eşti nu ştiu cât de “închis” (A. Pease), ba că dacă stai cu capul aplecat spre stânga e semn de rău (A. Pease, W. Bennis, B. Nanus), ba că dacă îţi încleştezi mâinile în poziţie ridicată eşti frustrat (S. Nedelschi68) etc. … Sau, ceva cu mult mai nou, în opinia aceluiaşi S. Nedelschi, bine documentat din opera mai multor doctori psihologi şi profesori universitari (americani, bineînţeles ! …): în cazul femeilor, spre exemplu, “… gestul încrucişării gleznelor (cum o fi şi cu poziţia asta, nu prea este atât de uşor de înţeles pentru cei care ştiu că picioarele mai au, în afară de glezne, şi femur şi tibie şi peroneu şi niscaiva oscioare pe la degete ! … - n.a.) … înseamnă exprimarea unei atitudini negative …”. După care vine soluţia “salvatoare” şi originală, constând în propunerea de “ameliorare” a acestui urât obicei: “… E utilă exersarea gesturilor şi posturilor pozitive şi deschise, chiar dacă par mai puţin confortabile sau relaxante pentru corp” (al cui corp, rămâne să mai vedem ! – n.a.) … Imaginaţia aceluiaşi autor “merge” atât de departe, încât “limbajul trupului” devine o “… sintagmă cu prea multe implicaţii erotice” ( … citez din “memoria” de la televizor, “modelată” de factorii decizionali din cadrul Consiliului Naţional al Audiovizualului: Acest program poate fi vizionat de minori numai cu acordul părinţilor ! …). Iar “… dacă interlocutorul îşi încrucişează mâinile, trebuie să presupui că ai spus ceva cu care respectivul nu este de acord şi deci ar fi lipsit de sens să continui pledoaria …”. Făcând abstracţie de “acurateţea” gramaticală a exprimărilor apelate, finalmente cred că este preferabil să stăm … “împietriţi” şi “fără grai”, pentru a nu mai lăsa loc nici unei suspiciuni asupra personalităţii şi temperamentului nostru ! … Mai demotivant apare faptul că, aşa cum experienţa ne demonstrează, din ce în ce mai mulţi (îndeosebi) tineri emit, la adresa propriilor interlocutori, judecăţi de valoare cel puţin “riscante”: cum că acela este un om “închis”, că celălalt nu ştie să comunice … din picioare, în timp ce ăla este introvertit şi incapabil să ne înţeleagă şi aşa mai departe ! … Asemenea idei se pot dovedi cel puţin periculoase, cu atât mai mult, cu cât nu prea am văzut mulţi “emitenţi” ai acestora atenţi la … propriile exteriorizări nonverbale … Sau, dimpotrivă, există riscul “opusului”: poţi întâlni veritabili “roboţi” nonverbali, care se mişcă aidoma unor maşinării create pentru a stârni … zâmbetul sau chiar râsul ! … “Ţapeni” (nu ţepeni, ci mai curând înţepeniţi), cu pieptul şi bărbia “înainte”, cu ochii “ficşi” şi pasul “vioi” şi, de asemenea, foarte “hotărâţi” şi afişând un zâmbet tip “rânjet telenovelistic” (demotivant şi dezarmant), unor asemenea “personaje” nu le mai lipseşte (dar nu întotdeauna) decât ecusonul cu înscrisul (autentic ! …) “Nu faceţi ca mine !” …
67

L. Baldrige - Codul manierelor în afaceri, Editura Ştiinţă şi Tehnică - S.A., Bucureşti, 1996; W. Bennis, B. Nanus - Managing the Secrets of the Best Manager, Les Inter Editions, Paris, 1985, R. Fisher ş.a. - Succesul în negocieri, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995; L. Giblin - Arta dezvoltării relaţiilor interumane, Editura Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2000; A. Pease – Limbajul trupului, Editura Polimark, Bucureşti, 1994; Şt. Prutianu – Negociere şi analiză tranzacţională, Editura Sagittarius, Iaşi, 1996; Şt Prutianu – Manual de negociere şi comunicare în afaceri, Editura Polirom, Iaşi,2 000; etc. 68 Puterea gestului, limbajul atitudinii – revista Cosmopolitan, noiembrie 1999, p. 48 - 49

Faţă de aceste extrem de succinte consideraţii caracteristice tot complexului şi incitantului domeniu al PNL, ne permitem să vă sugerăm să ţineţi cont de toate detaliile unui nonverbal cât mai sugestiv, atent reprodus după cel al interlocutorului pe care îl aveţi. Şi de asemenea, să nu uitati, în nici un moment şi în orice conjunctură, că cel mai indicat este să fiţi … dumneavoastră înşivă ! ... Pentru că, finalmente şi adaptarea “limbajului nonverbal” al fiecăruia dintre noi la cel al interlocutorului, este tot o dovadă a “supleţei” comportamentale pe care o putem dovedi în demersul nostru către reuşită. “Supleţea” comportamentului fiecăruia dintre noi constituie, aşadar, condiţia necesară a practicării tehnicilor PNL. Cu cât vom şti şi vom reuşi să ne adaptăm mai repede şi mai bine contextului creat sau dat, cu atât vom avea mai multe şanse de a ne atinge, cu maximum de eficienţă, obiectivele propuse.

TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR:
1. Programarea neurolingvistică permite oricărui întreprinzător: a) programarea activităţii sale în decursul unei zile de lucru; b) identificarea punctelor slabe (atât ale sale, cât şi ale interlocutorului); c) identificarea canalului de comunicare dominant al interlocutorului său; d) pregătirea discursurilor şi, în general, a întregului comportament care urmează a fi adoptat; e) evaluarea impactului pe care comportamentul nostru îl generează asupra interlocutorului pe care îl avem.

2. Programarea neurolingvistică defineşte şi operează cu sistemul: a) vizual, auditiv, kinestezic, odorific, gustativ; b) nero-vegetativ; c) sanguin, coleric, nervos, limfatic; d) cerebral, afectiv, instinctiv; e) circulator cerebral. 3. Dintre următoarele expresii, numai una denotă canalul auditiv de comunicare al interlocutorului, şi anume: a) a ne da seama de …; b) la prima vedere …; c) a face un tur de orizont; d) a pune accentul pe …; e) a administra. 4. Stabilirea unui raport eficient între interlocutori presupune: a) adaptarea la comportamentul interlocutorului; b) “calibrarea” comportamentului verbal şi a celui non-verbal; c) seducerea interlocutorului; d) comunicarea cu interlocutorul;

e) înţelegerea interlocutorului. 5. a) Cele mai uzuale “distorsiuni” întâlnite în demersul nostru către (auto)modelarea propriului comportament sunt: nominalizările, respectiv fenomenele lingvistice care transformă un proces într-un eveniment;

b) divinizările, respectiv auto-atribuirea unor însuşiri supranaturale; c) apelarea şi utilizarea abuzivă a relaţiilor cauză - efect; d) apelarea şi utilizarea întrebărilor închise; e) utilizarea tehnicilor de comunicare, în special, a ascultării. 6. Programarea neurolingvistică poate fi: a) o “terapie” comportamentală; b) o metodologie de schimbare rapidă atât a comportamentului nostru, cât şi al celui al interlocutorului; c) o metodologie de şi pentru comunicare cu noi înşine şi cu semenii noştri; d) un proces educativ; e) 7. un consum inutil de resurse, mai ales că cel mai important lucru eset să câştigăm bani !

Eficacitatea unei acţiuni întreprinsă de fiecare dintre noi în scopul unei cât mai viabile (auto)transformări personale, profesionale şi/sau organizaţionale depinde de aptitudinile individului în ceea ce priveşte: a) capacitatea de a elabora bilanţul situaţiei sale actuale; b) definirea obiectivului realizabil în urma transformării; c) transpunerea în practică a mijloacelor necesare transformării; d) impunerea termenelor de realizare a transformării; e) capacitatea de a se transpune în locul interlocutorului. 8. Un lucru esenţial, pe care orice întreprinzător trebuie să îl înveţe îl constituie şi să: a) ştie să câştige, excluzând riscul de a pierde; b) ştie să îşi vândă, cât mai scump, “pielea”; c) ştie să aplice programarea neurolingvistică; d) ştie să supravieţuiască; e) elimine, încă de la început, toţi colaboratorii mai capabili decât el, întrucât aceştia l-ar putea înşela.

9. Legea celor 5 C presupune: a) comunicarea şi programarea neuroligvistică; b) contactarea şi cunoaşterea clientului; convingerea clientului şi concluzionarea problemelor discutate împreună cu acesta; e) consolidarea relaţiilor de afaceri cu clienţii; f) comunicarea globală a unei întreprinderi.

10. Pentru a realiza raporturi interpersonale eficiente se poate apela şi la unele dintre următoarele metode: a) analiza tranzacţională; b) programarea neurolingvistică; c) analiza bioenergetică; d) programarea liniară; e) metode statistice. 11. Programarea neurolingvistică relevă faptul că, încă de la naştere, fiecare individ recurge la transpunerea în practică a unor comportamente, în vederea atingerii scopurilor vizate … a) adevărat; b) fals. 12. Comunicarea se efectuează numai prin intermediul cuvintelor şi expresiilor. a) adevărat; b) fals. 13. Pentru a comunica trebuie să răspundem interlocutorului pe “canalul” acestuia, contrar riscând un “dialog al surzilor”. a) adevărat; b) fals. 14. Orice comportament este orientat către adaptarea la mediul ambiental. a) adevărat; b) fals. 15. Pentru a stabili un raport eficace cu interlocutorul trebuie să penetrăm, cât mai sigur, “zona de siguranţă” a acestuia. a) adevărat; b) fals. 16. “Calibrarea” comportamentelor noastre verbale şi nonverbale la dimensiunile celor ale interlocutorului ne poate asigura o substanţială creştere a raporturilor interpersonale. a) adevărat; b) fals. 17. Adaptabilitatea constituie atât o condiţie, cât şi o rezultantă a reuşitei aplicării programării neurolingvistice. a) adevărat; b) fals. 18. Orice comportament are sens atât timp cât se studiază contextul său relaţional. a) adevărat; b) fals. în caz

19.

Aplicând empatia putem crea interlocutorului posibilitatea de a realiza o modificare a propriului său punct de vedere în favoarea scopului comun urmărit. a) adevărat; b) fals.

20.

Orice “stil” de comunicare am avea, pentru a ajunge la rezultatele dorite, este imperativ necesar să ne cunoaştem propriul scop. a) adevărat; b) fals.

CAPITOLUL VIII: UTILIZAREA ANALIZEI TRANZACŢIONALE ÎN NEGOCIERI
• • Ne putem schimba, atât de des, comportamentul şi avem, uneori, atitudini cel puţin imprevizibile. De la bucurie şi extaz, avem “flexibilitatea” de a trece, în numai câteva secunde, la tristeţe şi agonie, “terminând” prin a ne “plânge” de ostilitatea a tot ceea ce ne înconjoară ! … Evoluţia comportamentului nostru poate fi atât de fluctuantă, încât noi, înşine, ajungem în situaţia de a ne pune întrebarea: “Oare chiar aşa sunt eu ?! …” … Toate aceste atitudini comportamentale, generate şi “dezvoltate” de stimulii proveniţi din mediul ambiental, pot fi "descompuse" şi atent studiate prin intermediul analizei tranzacţionale (AT). • 8.1 Noţiune si obiective Analiza tranzacţională a fost pusă la punct în anii 1950, în SUA, de către profesorul doctor în psihologie Eric Berne şi un grup restrâns de psihologi şi terapeuţi, ca o teorie completă a personalităţii individuale. Pornind de la principalele comportamente observabile la om (manifestări, cuvinte utilizate, exprimări etc.), Eric Berne a creat o teorie complementară sensurilor tradiţionale ale psihologiei. Demersul AT constă în analizarea comportamentelor, atitudinilor, exprimărilor şi reacţiilor psihice şi emoţionale prin intermediul “grilelor analitice” (cum sunt, spre exemplu: starea de spirit; poziţia de viaţă; jocurile; simbioza; etc.). Aceste concepte ne permit să adoptăm, rapid şi facil, concluzii referitoare la alegerea comportamentului în diferite situaţii conjuncturale şi să analizăm rezultatele obţinute. AT s-a transformat, extrem de rapid, într-un domeniu mult căutat şi studiat de întreprinzători (şi nu numai), aceştia reuşind să “stăpânească” din ce în ce mai mult “regulile jocului” în afaceri69. Punctul forte al AT îl constituie faptul că ea este un excelent mijloc de analiză şi acţiune în cadrul comunicării în afaceri. În acest context, subliniem faptul că AT nu are rolul de a interpreta comportamentul individului în afaceri, ci îi oferă acestuia răspunsurile la întrebările pe care şi le pune în legătură cu viitoarele direcţii de acţiune. Obiectivele AT constau în: a) identificarea şi modelarea propriilor stări de spirit ocazionate de relaţiile de afaceri; b) crearea celor mai eficiente mijloace de acţiune în cadrul relaţiilor interpersonale de afaceri.

69

precizăm că accesul la "tainele" AT este, în Occident, suficient de limitat, el fiind "apanajul" unui segment restrâns de întreprinzători

Practic, scopul AT îl constituie oferirea celor mai subtile mijloace pentru a crea şi stăpâni situaţii conflictuale în raporturile cu partenerii. Cine va cunoaşte şi va şti când şi cum să aplice principiile şi tehnicile AT, îşi va menţine statutul de “partener”, fiindcă va şti, practic, cum să reacţioneze (în cazul în care nu este, el însuşi, declanşatorul procedeului). Cine nu, se va lăsa “avut” şi va fi o “pradă” foarte uşoară … • 8.2 Alegerea comportamentului; stările de spirit70 Ne schimbăm, uneori, comportamentul într-o şi cu o asemenea viteză, încât un observator neinformat (sau neavizat) s-ar putea întreba dacă … este vorba despre una şi aceeaşi persoană. Spre exemplu, să ne imaginăm, un şef de serviciu care, într-o singură zi, va apărea patronului sau directorului general ca eficace şi serviabil, multora dintre subordonaţi ca nervos şi autoritar, în timp ce secretarei i se va părea că "şeful" este dezgustat şi descurajat. Conceptul de stare de spirit încearcă să dea o explicaţie acestei formidabile capacităţi de care dispunem, de a ne schimba atitudinile comportamentale cu o mare uşurinţă, devenind dintr-un moment în altul personalităţi total distincte. Stările de spirit constituie sisteme de gândire, de emoţii şi de comportamente legate de diferitele etape ale dezvoltării unui individ sau chiar a unui grup. Starea de spirit “Părinte” (P) Starea de spirit Părinte se referă la gândirea, emoţiile şi comportamentele pe care orice persoană le-a învăţat din surse exterioare propriei personalităţi, prioritar de la părinţii săi. Ea este relevată, spre exemplu, de unele exprimări ca: “Oamenii de valoare trebuie să aibă o diplomă!”; “Nu trebuie să bei, să joci cărţi, să fumezi etc.!”; "Să nu ai, niciodată, încredere în patroni !"; etc. Având caracter social şi cultural, originea P este dată de modalităţile în care fiecare dintre noi am înregistrat sistemele de a gândi, inclusiv pe cele de emoţii şi de comportamente sesizate la persoane importante cunoscute în perioadele copilăriei şi adolescenţei, sisteme care se constituie în adevărate şi demne modele de urmat. Aşadar, când o persoană se află în starea de spirit P, ea reproduce atitudini şi comportamente “împrumutate” de la “figurile” parentale care au marcat-o, în trecutul mai mult sau mai puţin îndepărtat: mamă, tată, educator, profesor, patron etc. Starea de spirit P poate avea două forme principale de manifestare, respectiv: Părintele Normativ (PN) care, de regulă, se exteriorizează prin atitudini comportamentale restrictive, impunând anumite norme de conduită şi/sau, în general, obligaţii; Părintele Grijuliu (PG) care, uzual, se manifestă ca protector, sfătuitor şi, în general, ocrotitor şi preocupat ca lucrurile să “iasă foarte bine”, mai ales în urma “indicaţiilor” date de el.

70

cf. cu A. Cardon ş.a., L’analyse transactionnelle, Editions d’Organisation, 1987, p. 23 - 59

PN se referă, prioritar, la judecăţile de valoare şi la normele sociale. Asemenea celorlalte stări de spirit, PN se poate manifesta fie pozitiv (impune limite, drepturi şi/sau obligaţii şi urmăreşte aplicarea acestora), fie negativ (devalorizează, banalizează, constrânge şi chiar “reduce la tăcere”). Comportamentul general al PN este prescriptor, dominator şi protector, având, concomitent, tendinţa de a emite “judecăţi de valoare”. Putem identifica rapid PN după o serie de atitudini fizice specifice, cum sunt: braţe încrucişate; obraji supţi; sprâncene încruntate; cap ţinut "pe spate"; degetul arătător întins; privire “de sus” (eventual, “pe deasupra” ochelarilor). Vocea PN denotă relativă stăpânire de sine şi, de regulă, poate fi: autoritară; indignată; critică; intimidantă; tranşantă; dezgustată; energică; “nervoasă”; etc. Cuvintele prioritar utilizate sunt: bine; disciplină; normal; important; întotdeauna; responsabil; valori; prost; bun; trebuie; etc. Expresiile verbale prioritar apelate de un PN sunt proverbele, propoziţiile şi frazele tendenţioase, sloganurile, maximele şi “citatele moralizatoare”. Monologurile interioare ale PN sunt: - în stare pozitivă: “Îmi place ca lucrurile să fie în perfectă ordine, bine făcute, ca oamenii să se poarte aşa cum trebuie”; “Cred că orice firmă trebuie să se concentreze, prioritar, asupra profitului”; - în stare negativă: “Sunt considerat ca un persecutor şi am impresia că aşa chiar şi este !”; “Mi se spune că sunt mult prea sever şi exigent”; “Uneori, am impresia că sunt singurul om cinstit, demn şi corect şi mă întreb la ce îmi serveşte să fiu aşa ?”. Principalele avantaje ale unui PN constau în faptul că o persoană aflată în această stare de spirit transmite, de regulă, elemente valorizatoare ale propriei structuri socioprofesionale şi, deci, favorizează integrarea individului. Răspunsurile PN prezintă marele avantaj că sunt, în general, nu numai gândite, ci şi “gata preparate” (prioritar se întâlnesc la clientul de tip atotştiutor), fiind majoritar admise. De asemenea, fiind asiguratoare şi impunând anumite restricţii şi/sau limite, răspunsurile PN protejează de pericole. Ca dezavantaj, menţionăm faptul că, dacă este prea “rigid” şi negativist, PN poate inhiba exprimarea interlocutorului, “cenzurându-I” creativitatea. PG ne oferă atât soluţii (“reţete”) la problemele cu care ne confruntăm, cât şi o serie de modalităţi concrete de asumare a responsabilităţilor. Aflat în stare pozitivă, PG din noi sfătuieşte, protejează, susţine şi îşi dă acordul. Dimpotrivă, un PG negativ este neprotector, uneltitor şi cu tendinţe vizibile spre a frâna orice tentativă de progres. În general, un PG este “săritor” (chiar împotriva voinţei noastre ! …), “reconfortant” şi permanent în căutarea noului (pe care să ni-l recomande ! …). Gesturile sale sunt primitoare şi de “deschidere”. Un adevărat PG este, de asemenea, încurajator (te “bate” pe umeri, pentru a-ţi da încredere ! …) şi are, aproape mereu, braţele deschise şi un surâs care denotă multă stăpânire de sine. Vocea PG este liniştitoare, caldă şi grijulie, “reconfortantă” şi protectoare şi, nu mai puţin, “mieroasă” şi “dulce”. Cuvintele pe care le apelează, prioritar, un PG, sunt: asigurat; protecţie; sfat; ajutor; sprijin; aşa; încredere; foarte bine; etc. În acelaşi timp, expresiile verbale apelează la proverbe, propoziţii şi fraze “calde”, “încurajatoare” şi “asigurătoare” (spre exemplu: “Dacă ai nevoie, nu ezita să-mi ceri sprijinul !; “Te asigur că...”; “Nu te nelinişti !”; "Mă voi ocupa eu de asta !"; “Este bine pentru tine !”; “Am încredere în tine ! ”; etc. Aflat în stare pozitivă, PG îşi formulează, de regulă, următoarele monologuri interioare: “Îmi place să mă ocup de alţii”; “Ştiu că fac bine”; “Sunt atât de util celorlalţi !”; “Este important să fac aşa... ”; “Trebuie să ştii să-i ajuţi pe alţii, cu devotament”; etc. Un PG aflat în stare negativă îşi va construi monologuri interioare supraevaluatoare, de genul: “Oamenii mă tratează de parcă aş fi salvatorul lor”; “Atât acasă, cât şi la serviciu, am ajuns să mă ocup numai de alţii”; “Ştiu că

exact.12 ani şi se vor dezvolta şi perfecţiona tot restul vieţii. superior". ideilor etc. prioritar. cazul mamelor …). dacă A va deţine informaţii insuficiente şi/sau chiar inexacte din mediul ambiental. prevăzând şi impulsionând acţiunile întreprinse de către respectiva persoană.. el nu va putea fi capabil să aprecieze. Prea multă protecţie poate genera inacţiune. mai ales atunci când face dovada unei “generozităţi neiertătoare” (este. asupra realităţii obiective şi include toate modalităţile de tratare a informaţiilor. PG riscă să nu ajute ci. mai ales în situaţiile în care este impusă ! … Şi. “tehnice”. Aflat în stare pozitivă. “Dacă înţeleg bine. În mod evident. ”. faptelor. cred că. etc). precum şi/sau nonfuncţionarea sa pot fi considerate ca tot atâtea aspecte specifice unui A negativ. asumânduşi rol de “salvator”. adoptării celor mai adecvate decizii şi evaluării rezultatelor obţinute. înregistrează şi utilizează informaţii atât din mediul ambiental. unde. alternativă. dimpotrivă. “Există următoarele două soluţii . când.. pentru a înţelege mai bine realitatea şi/sau situaţiile create. ”. “relativ”. Adeseori. Având A la control. corect. cine ?. mijloace. "Cred că ar fi mai oportun să transferăm discuţia noastră pe un alt plan. Funcţionarea deficitară sau exclusivistă a A din noi. voi face tot ce pot pentru a le face numai bine”. căutând prea multe informaţii. Din punct de vedere al comportamentului general. vom . neutru: ascultă. etc. acest tip de A ia decizii fără să dispună de informaţii suficiente sau se pierde în detalii nesemnificative. A îşi poate formula o serie de monologuri interioare cum 71 personalitatea şi autonomia Adultului din noi apar în jurul vârstei 10 . realitatea exterioară. etc. Având o origine logică şi culturală. ”. încrezătoare şi chiar dătătoare de speranţe. “Nu este greşeala lor şi. evidenţe sau chiar şi pe “lucruri” probabile. spre exemplu. informative şi logice. atitudinile fizice sunt caracterizate printr-o ţinută “dreaptă” şi destinsă. de a crede în ceea ce faci. Starea de spirit “Adult” (A) Starea de spirit Adult are o foarte mică legătură cu vârsta fiecăruia dintre noi71 şi se referă.. Principalul avantaj oferit de PG constă în acordarea şi chiar încurajarea permisiunii de a face (întreprinde) ceva. cât şi din partea propriilor sale trăiri interioare72. “În acest caz. îndeosebi. doriţi să . A primeşte. nu arareori.. caută informaţii obiective şi păstrează o anumită "distanţă". de regulă. iar expresiile verbale utilizate sunt foarte clare şi concise. rezultate.. Cuvintele prioritar apelate sunt: ce. destinsă. A se manifestă. Prioritar. "După tot ce-am făcut pentru ei. dezavantajul PG este generat de faptul că poate împiedica dezvoltarea personalităţii indivizilor cu care vine în contact. ca atare. A soluţionează probleme. Aflat în stare pozitivă. prioritar. ”. vocea ne este “egală”.... ". obiective. A din noi fiind deschis şi foarte atent la toate informaţiile parvenite din mediul ambiental. ideea este să . uite cum se poartă cu mine . având un conţinut precis şi substanţial (spre exemplu: “Înţeleg ce vreţi să spuneţi ! …”. reformulează. exprimările şi acţiunile întreprinse fiind rezultanta unor raţionamente bine structurate. să “înfunde” personalitatea interlocutorilor. în măsura în care mediul ambiant le va stimula. A se bazează pe fapte. la modul nostru de a gândi. vom epuiza stocurile în maximum o săptămână !”. Spre exemplu. În vederea enunţării corecte a faptelor. da. calmă.au nevoie de mine”. neutră. formulările tipice pentru starea de spirit A pot fi: "Dacă vânzările vor avea ritmul actual. ajuta şi încuraja. ipoteze. posibilitate. subiectul va fi dezvoltat în subcapitolul referitor la contaminarea stărilor de spirit 72 . A din noi este orientat.. fapte. precizării obiectivelor de atins.. afirmativă. nu. În sens contrar. idei. “Pe scurt.

mai ales. rar.. "Mi-e cald” . Vocea lor devine. în majoritatea situaţiilor.. de genul: “Mi-ar plăcea să . spre interlocutor. De asemenea. nu este nici un mister”. nu arareori. respectuoasă. devine exclusivist şi “matematic” în trăirile interioare: “Degeaba m-am frământat ! . “plângătoare” şi ezitantă … Cuvintele prioritar apelate de un CAS sunt: vinovat. “Când mă apuc de ceva. El priveşte. “înregistrarea” experienţelor trăite de C şi modalităţile (emoţiile şi comportamentele) prin care el a reacţionat. în mod natural. pe condiţionări şi. în anumite circumstanţe. “Practic.”. CAS din noi reacţionează cu supunere la propriile-i figuri parentale şi la normele instituţionale impuse. la orice persoană. mereu. ne-au creat reale neplăceri şi/sau chiar suferinţe. “Am să le-arăt eu lor ! . În general. pe “ştiinţa” de a trăi. rezonabilă. numai în cazul Copilului Spontan). suntem înclinaţi să acţionăm conform dorinţelor şi plăcerilor noastre. A îi va trebui mult timp pentru a deveni capabil să “direcţioneze” comportamentul altor persoane. toate nevoile şi dorinţele manifestate de o persoană şi le exprimă ca sisteme de comportamente (reflectate în gândiri şi emoţii). Această stare de spirit conţine. care include reflexele noastre condiţionate şi. greu perceptibilă. ascultător etc. ruşine... Dezvoltarea sa interioară va fi lentă şi.”. origine socială şi culturală (şi. avem tendinţa de a ne feri de lucruri (fapte) care. în alte cazuri. etc. Starea de spirit “Copil” (C) Starea de spirit Copil se referă la simţurile noastre şi include multitudinea de nevoi. atunci când este în starea de C. Spre exemplu: “Îmi este teamă de ce se va întâmpla”. se poate exterioriza în două modalităţi. Având. pe sentimente. "Recondiţionarea" permanentă a C sub “guvernarea” lui A constituie una dintre cerinţele fundamentale ale dezvoltării personalităţii umane. A are capacitatea de a gestiona şi integra potenţialul celorlalte stări de spirit. C este prima dintre cele trei stări de spirit care se manifestă la nivelul fiecăruia dintre noi. etc. întotdeauna. în situaţiile în care nu reuşeşte să integreze nevoile P şi pe cele ale Copilului. comportamentul C explică faptul că. Dar … mare atenţie ! Acesta este chiar comportamentul specific elevilor şi/sau studenţilor. etc. drept urmare. ţinând cont. Pe de altă parte. spre exemplu: "Am mare încredere în mine". emotiv. uzanţele şi normele comportamentale şi este. la rândul său.”. CAS respectă. timid. cu stricteţe. de părerile altora. încântat de tot ceea ce i se spune. “instantaneu”. A poate părea “rece”. încerc. senzaţii şi emoţii ce apar. drept consecinţă. În schimb. Ea dovedeşte. fără mine. Dovedindu-se ca un veritabil agent de transformare. cât şi provenind din perioade trecute. În stare negativă şi fără a fi în contact cu celelalte stări de spirit. în situaţia dată. nu se poate ! …”. starea de spirit Copil aparţine domeniului sentimentelor şi poate avea următoarele trei forme principale de manifestare: Copilul Adaptat (CA). chiar dacă se manifestă ca fiind “rezervat”. fără sisteme de valori şi sentimente profunde. biologică. prioritar. sub formă de senzaţii interne şi/sau externe. A se consideră profund privat de bogăţia umană a personalităţii şi.. Precizăm faptul că.sunt. aşteptând să sesizeze aprobarea acestuia pentru tot ceea ce face. atunci când sunt ascultaţi sau examinaţi. “mormăită”.. în acelaşi timp. astfel: Copil Adaptat Supus (CAS) şi Copil Adaptat Rebel (CAR) … Copilul Adaptat Supus (CAS) se bazează pe “etichetă”. “dulceagă”. “Aveţi . nu mă las până nu termin”. “Câtă dreptate aveam când le-am spus că.. în timp ce expresiile sale verbale uzuale abundă în propoziţii şi/sau fraze “anonime”. fiecare dintre noi poate trăi senzaţii şi/sau emoţii atât prezente.

aşa că nu are nici un rost să încerc !”. Privirea sa este “strălucitoare”. “Vă rog să mă credeţi. energică şi răzbunătoare. ridicând vocea şi surâzând maliţios (eventual. violentă. se pot “întoarce” împotriva propriei persoane ! … . s-o văd şi pe-asta ! …”.dreptate !”. “Arată-mi că este aşa !…”.”. chiar agitată. dar şi observatorul prioritar intuitiv. pentru că toată lumea încearcă să mă aibă !”. “Important este ca alţii să se înţeleagă. “Am ideea că ar trebui să . neîncredere. investigatoare şi. cum mai este numit uzual. mai bine ca mine. Determinat să se integreze în “automatismele” socioprofesionale cotidiene. reacţionând împotriva figurilor parentale şi a instituţiilor şi. “Mai rău aş stârni valurivaluri !”. manipulatoare (care denotă “suferinţa”. Dar … mare atenţie ! … CC se bazează pe imaginaţie. CAS se poate dovedi un foarte bun executant.. “săritoare” în ajutor. eu trebuie să reacţionez şi să împiedic asta !”. Copilul Adaptat Rebel (CAR) se bazează pe reflexe condiţionate şi pe sentimente. nu o dată. încât să . etc.. intuiţiile şi ideile noastre “magice” (“salvatoare”). etc. etc. Este chiar tipul copilului obraznic. “Nu serveşte nimănui şi la nimic să mă afirm !”. în timp ce expresiile verbale se caracterizează prin punerea unor “mari întrebări” referitoare la evidenţe sau la subiecte “tabu” (spre exemplu: “Şi dacă ?… ”. excesul de supunere (“supuşenia”) poate conduce. CAR reprezintă o socializare a Copilului Spontan şi (în cazuri mai rare) a CAS.. “Nu puteţi să mă obligaţi !”. adeseori. de regulă. uneori. ca reacţie imediată faţă de abuzurile de putere. CAS la indecizie şi (mare) nelinişte interioară. “Nu trebuie să exagerez !”. activă şi. “Mai termină odată !”. intuiţii şi … manipularea oamenilor ! … În acest .. acesta încercând să “distrugă” totul (spre exemplu: “Nu aveţi dreptul !”. “grosolan” şi ironic !). dar reacţionează astfel încât să îşi asigure propria securitate. aş putea să o fac. inteligentă.. un tip nonconformist … Ia în considerare alte persoane dar se “revoltă” (poate merge până la violenţă !) şi “adoră” să “taie” cuvântul celor care i se adresează. capabil să “navigheze după radar”. drept. etc. capabilă să ne impresioneze în maniera “Săracul de el !… ”). eu neputând face mare lucru în acest sens !”. Expresiile verbale la care apelează un CAR. “Nu vreau !”). . "Este un abuz de putere". puternică. Monologurile interioare apelate de CAS sunt caracteristice unor stări negative (“Nu este corect !”. CAR se dovedeşte un bun protector. pot ajunge chiar la violenţă ! …) şi a agitaţiei care. Copilul Creator (CC) sau. Cuvintele apelate prioritar fac apel la intuiţie. sunt permanent negativiste. “Pentru ce să fac ? .. include. “Micul Profesor". "Nu au dreptul să facă aşa ceva !".. incoerent. absorbit de propriile-i vise. nu arareori. “Trebuie să mă feresc.” . sub “imperiul” propriilor preocupări. cu variaţii armonioase. “N-aveţi decât să spuneţi ce vreţi !”.. CC pune întrebări cu capul înclinat şi parcă “ţinându-şi” respiraţia … Are o voce fermecătoare. ca cert dezavantaj.. exponentă a unor cuvinte care denotă dezacordul total al utilizatorului lor (nu !. Monologurile sale interioare sunt specifice stării negative de manifestare: "Întotdeauna este la fel !". !”. “Intuiţia îmi spune că. care încalcă normele şi legile “nescrise” ale bunei cuviinţe şi are un debit verbal rapid şi. Un CAR este. în general. prioritar. În raporturile cu alte persoane (mai ales cu cele aflate tot în starea de spirit C). Cel mai mare dezavantaj prezentat de CAR constă în predispoziţia sa către generarea tensiunilor (care.”Dacă alţii se lasă manipulaţi. îndrăzneşte !. “aranjamente” şi presupuneri. împotriva normelor impuse propriei persoane. “Alţii ştiu. În multe situaţii. În “contrapartidă”. dar … “. “O să vedeţi voi !”. “Voi încerca să . adeseori. “Să facem astfel. Din punct de vedere al comportamentului general. găsim CC stând pe scaun şi balansându-se. CC este tipul “lunatic”. “O să le arăt că ştiu să mă apăr !”.” . “Hai. Vocea sa este “profundă”. Din dorinţa de a primi răspunsuri care să-i confirme intuiţiile sau presupunerile. etc. uneori..

reţetele de fabricaţie. etc. chiar “excitat”. pentru o întreprindere (firmă) stările de spirit includ73: 73 cf. ”. Cardon ş. apelând la expresii verbale caracteristice. adeseori. ce-ar fi dacă … !?. fluctuantă şi neinhibată. . toate senzaţiile. Copilul Spontan (CS) are la bază nevoi fiziologice şi biologice. asemănătoare unui mic copil. “În mod sigur. Îl vom auzi. acesta se poate manifesta ca un “sălbatic” sau îl pot năpădi lacrimile … Iar sentimentalismul său îl poate duce la “pierzanie” !… Conform opiniei specialiştilor. Remarcăm faptul că. “apăsătoare”. acesta este superficial şi întreţine şi perpetuează situaţii ipotetice. “Ehee. “Întotdeauna există o şmecherie sau un truc pentru a ieşi din dificultate”.K. A şi C) se constituie într-o eficientă grilă de analiză ce poate fi aplicată nu numai propriei persoane. “O. Înţelege bine toate celelalte tipuri de C şi le stimulează activitatea de creaţie şi pe cea artistică. “Haide !”. senzaţii (plăcere şi suferinţă) şi emoţii (bucurie. p. în timp ce. să “exploateze” şi să creeze. cele trei stări de spirit (P. care se evidenţiază printr-un limbaj simplu. CC poate constitui. rapid. onomatopeic şi imitativ. energică. un ghid şi un exemplu preţios. ci şi unor grupuri şi/sau colectivităţi (compartimente. “Nu ţine ! ”.. în sfârşit. surse de plăcere şi/sau de suferinţă. spontană. uneori. CS vorbeşte “de unul singur” (“Ia uite-1 şi pe ăsta !”) şi apelează la imperative de genul: “Hei !”. manifestându-se ca interesat sau neliniştit faţă de anumite probleme. Ca principal dezavantaj al CC. creativitatea.a. – op. antrenându-i şi pe semenii săi într-o atmosferă misterioasă. în relaţiile interpersonale. etc. cu A. monologurile interioare ale CC sunt de genul: “Mi-ar plăcea să fac un tur de orizont !”. în general. mai ales pentru A. “Oauuu ! …”. procesele metodele mijloacele utilizate motivaţia. Făcând dovada debitului său verbal bogat. remarcăm faptul că. “Mă întreb de ce. “Îmi place să abordez noi persoane şi noi probleme şi să văd ce se ascunde în ele !”. tristeţe). având o voce “înaltă”.cit. nervi. CS are o privire directă foarte expresivă şi se exteriorizează fără a se jena sau a-i păsa de reacţiile anturajului. întreprinderi şi. generate de situaţiile concrete manifestate în mediul înconjurător. CS îşi “trăieşte”. nu merge cum trebuie ?!”. manipulate de oamenii care mă înconjoară mă împiedică să fac ceea ce trebuie să fac !”. “din plin”. apreciat !”. “Forţe oculte. Ţine foarte puţin cont de constrângerile mediului social în care trăieşte şi îi place să se amuze. CS este capabil să îşi declanşeze propriile-i emoţii şi sentimente. orice tip de organizaţii). 22 P A C reglementările interioare. să nu “aibă stare”.. Spre exemplu. În stare pozitivă. în stare negativă.. liberă. !”. naturală. va veni şi ziua în care voi fi. normele. încă. frecvent. climatul şi/sau ambianţa.“Gata !”. acestea pot avea următorul gen de conţinut: “Simt că lucrurile sunt confuze !”. forţă.context. idealuri magice şi superstiţii. El include senzaţiile şi emoţiile trăite de fiecare dintre noi şi se manifestă ca o persoană liberă. el îşi urmăreşte scopul cu maximă abilitate. etc. Principala limită a CS o reprezintă faptul că. Întrezărind. amuzat sau indiferent faţă de acestea. Adeseori.

adică prin structurile psihologice şi sociologice proprii (obiceiuri. Cardon ş.p. atât pentru individ. exclusiv. ne permitem să punem întrebarea extrem de simplă: pe cine interesează propriile noastre probleme ? … În contextul acesta. cit. 8. Pentru că. securitate şi supraveghere manifestate şi/sau prezente la toate nivelurile ierarhice componente ale structurii sale organizatorice.a. “Având în vedere fondurile de care dispunem. 28: Manifestarea stărilor de spirit ale unei întreprinderi P dintr-o întreprindere este definit prin P fondatorului acesteia şi al salariaţilor săi. “Sunt absolut sigur de ceea ce avem de făcut aşa că. mai ales în cazul în care sunt impuse cu autoritate şi ceea ce nu se încadrează este rapid devalorizat. informare. ci numai despre soluţiile pe care tocmai le identificăm. C unei întreprinderi este definit prin C fondatorului acesteia şi al salariaţilor săi (practic. de ansamblul elementelor organizaţionale de formare. producţie. nu putem proceda decât aşa cum v-am mai spus !” 74 cf.. tipurilor de strategii (“spiritul casei”) utilizate. încă odată. precizăm faptul că fiecare dintre cele trei stări de spirit de bază se poate manifesta astfel. în cadrul unor limite şi norme pe care îi face plăcere să le impună.Fig. să îi vorbim interlocutorului nostru despre problemele cu care ne confruntăm. prin “climatul” existent). tradiţii. numai succese. Spre exemplu. A unei întreprinderi este dat de A fondatorului acesteia şi al propriilor salariaţi. respectiv prin ansamblul tradiţiilor. în vederea rezolvării (soluţionării) problemelor74 cu care se confruntă: PN: Este supraveghetorul “legii” şi al propriilor sisteme de valori. . nr. respectiv. 37 .3 Stările de spirit şi rezolvarea problemelor Experienţa demonstrează că nu este recomandabil. banalizat. modalităţi specifice de comunicare etc. normelor. niciodată. PN poate folosi exprimări de genul: “Întotdeauna am procedat conform opiniei mele şi am înregistrat. De asemenea. ceea ce este dăunător. cât şi pentru grup. cu A. – op. ca şi prin structurile specifice de control. comunicare şi decizie.). vi-l voi solicita !”. Dirijează alegerea soluţiilor către punctele pe care le consideră ca fiind cele mai oportune şi conforme cu propriile sale criterii valorice. preocupându-se de respectarea acestora. Această atitudine şi soluţiile impuse (sau implicate) pot fi structurante şi dinamizante. ele se pot dovedi inadaptate situaţiei de fapt (actuale). dacă voi avea nevoie de punctul vostru de vedere. pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă. Iată de ce nu aveţi nici un motiv pentru a proceda altfel !”.

creându-i un climat favorabil lucrului în grup. nu veţi putea schimba nimic ? …”. experienţa vă va fi profitabilă !”. Funcţionalitatea A depinde de calitatea informaţiilor de care dispune. în funcţie de persoană şi context. cunoscând toate “tainele” analizei tranzacţionale. “Am făcut bine că am procedat aşa.. “Nu sunt chiar atât de sigur că ai dreptate dar. poate. Întrebarea este dacă A dispune de suficientă energie pentru a putea cumula “seria” precedentă şi a păstra controlul situaţiei. automatismele CA + . comportamentele CA sunt specifice persoanelor care îşi exteriorizează sentimentele în caz de reuşită sau de eşec. inhibat de constrângeri şi ezitant. încurajează individul să acţioneze cu bine. starea de supunere sau de “rebeliune”. Evident. prefer să mă opresc aici ! …”. finalmente. totuşi.PG: Valorizează persoana şi îi “acordă” dreptul să greşească. amintim: “Deci. În esenţă. A: Are. ceea ce. Cu totul excepţional. de regulă. cât şi delăsarea. de regulă. atunci când consideră oportun. după cum poate scuza ineficienţa. . am încredere în tine !”. “reţetele” PG + . În esenţă. PG poate fi facil identificat. cu siguranţă că vă veţi impune şi dumneavoastră acest lucru ! … CA: “Răspunde” problemelor cu care se confruntă apelând. ca regulă generală. În acelaşi timp. fără a emite judecăţi de valoare şi/sau emoţii exteriorizate. în care capcanele succeselor iluzorii apar destul de des. Perfecţionarea A este permanent posibilă. “Da’ de unde ! Aţi stat toată ziulica la bârfe şi şuete ! .. ca funcţie permanentă. după tipologia formulărilor pe care le utilizează ca. înseamnă că este puternic. A emite ipoteze şi evaluează soluţiile propuse (fiind pro sau contra acestora). intuiţiile CC. spre exemplu: “Nu fiţi descurajat de eroarea comisă pentru că. A nu supralicitează importanţa nici unei persoane şi. În general. întrucât acesta este Părintele care îi generează. pentru că am evitat orice neplăcere !”. PG poate încuraja atât “slăbiciunea”. în orice caz. decide. PG poate încuraja sau descuraja. Ca autoritate parentală. cea mai importantă pentru CA este cea a PN. prin aceasta. “Deoarece nu sunt sigur de rezultat. ce vreţi să faceţi? Nu vă daţi seama că. emoţiile CS + . favorizează o atitudine prea indulgentă şi permisivă. Printre exprimările tipice CA. a căror eficacitate contează mai puţin în raport cu autoritatea parentală (de unde şi tipurile de CAR şi CAS). CA va fi. ritmul alert al vieţii impune A să facă apel la soluţiile propuse de celelalte stări de spirit: principiile PN + .”. la modelele (mai mult sau mai puţin) prestabilite. Când reuşeşte. dar ea implică răbdare şi o muncă “titanică” . dă-i drumul ! Pentru că. În acelaşi context. specifice fiecărei persoane. În soluţionarea problemelor cu care se confruntă. pe cea de soluţionare a problemelor (atât pe cele “interne”. hai. cât şi pe cele care pot apărea în relaţiile dintre o persoană şi mediul ambiental în care aceasta îşi desfăşoară activitatea). Aşadar. în situaţii neobişnuite. dovedindu-se uneori prea asigurător.

CC: Ocupă un loc important (adeseori. există riscul suficient de mare ca el să adopte “soluţii geniale”. În context. pentru el. de fapt.. “În sfârşit. drept urmare.. Aflat în starea de spirit CS. emoţiile. . pentru a putea soluţiona problemele cu care ne confruntăm. cum le-aş putea dobândi ?”. Sinteza exprimărilor utilizate de CS poate fi redată prin câteva exemple. îşi exteriorizează puternic (uneori. “Poate ar fi bine să ne bazăm pe . dar pe care le abordează din “plăcerea” de a-şi simţi … autoritatea ! … Şi.. cel mult.. când plăcerea sau suferinţa sunt prea intense. sunt sigur că mă aflu pe drumul cel bun !”. specialiştii apreciază că. deoarece o să ţină … ! “. este recomandabil ca intuiţiile CC să fie lămurite (clarificate) de către A. .?”. dispune de un raţionament mai puţin “elaborat” şi. va izbucni scandalul ! … Ia uită-te la asta…!”. ca: . În aceste situaţii. deoarece aceste probleme îi împiedică pe respectivii să finalizeze eficient propriile sarcini şi/sau responsabilităţi ! Aşadar. umane.“Ce banal ! …!”.. orice persoană poate spune “vrute şi nevrute” şi. pornind de la starea de spirit care ne “domină” la un moment dat. Drept consecinţă. Prin urmare. În schimb. Şi.). fie că nu le privesc. ce trebuie să fac pentru a-mi veni pofta”?”. atenţie maximă. “creatorul de idei” atât de folositor pentru A !. lasă impresia că. este recomandabil a se apela la următoarea “grilă”: Se formulează problema în maniera: “Cum să fac pentru a . Calitatea observărilor sale în domeniul relaţiilor interpersonale (efectuate în propriul mediu familial) îi permite să “inventeze”. de’aici. chiar brutal). simpliste şi irealiste. . cine trebuie să o rezolve ?”. soluţia cea mai elegantă şi rapidă.) şi informaţiile necesare pentru a rezolva această problemă ? Dacă nu. CC devine un fel de cobai sau. Se răspunde la întrebările: P: “Eu sunt cel care trebuie să rezolve problema ? Este răspunderea mea ? Dacă nu. câteva exemple de exprimări la care CC apelează în soluţionarea problemelor cu care se confruntă: “Sunt sigur că. (De câte ori nu afirmăm aceasta !?. C: “Am chef ca problema cu care mă confrunt să fie rezolvată ? Dacă nu.“Este extrem de simplu ! …”.. de regulă cu mult succes. Concluzionând. nu există nici o problemă.. în mod sigur.. menţionăm faptul că. CS: Ignoră prezenţa problemelor şi.“Nici o problemă ! …”. în continuare. fiţi (foarte) selectivi ! …. A va şti cum să profite !… Iată. financiare etc. există cadre de conducere supraîncărcate cu probleme care fie că nu intră în responsabilitatea lor. Ne permitem să amintim faptul că . senzaţiile şi/sau percepţiile vor fi extrem de fine şi bogate în informaţii utile pentru CC şi A. adeseori. A: “Dispun de toate mijloacele (tehnice. mai ales în situaţiile în care A este absent. chiar decisiv) în soluţionarea problemelor.

astfel încât să îi putem repera tendinţa generală a comportamentului. poate apărea “scânteia” salvatoare... preluând energiile P şi C. faptul că apelăm la C pentru a rezolva problema. 8. Comportamentul acestei persoane este. Dacă. chiar dacă. în general. prin P sau prin C: A se poate exprima prin el însuşi. dacă o vom putea identifica. cineva care vă “împinge” să vă răzvrătiţi împotriva cuiva sau a ceva (cazul CAR) o face. putem verifica. “serviciul” va fi de partea noastră !. în ansamblul său. acum. îi poate fi frică (şi. acţiunile respectivei persoane tind să îi confere acesteia multă stăpânire de sine şi să îi asigure cele mai bune condiţii de supravieţuire şi dezvoltare. de faptul că fiecare stare poate îndeplini două funcţii: una de direcţionare şi control şi alta. este extrem de dificil să determini cu certitudine starea de spirit în funcţie de modul în care se exprimă o persoană. el se manifestă ca un C) de patron în cazul în care acesta i-a cerut să “treacă” prin biroul său. Se adoptă starea de spirit A. ei ştiu să “joace”. unui şef care pedepseşte (este cazul P) un subordonat într-o manieră violentă. deoarece aceasta ştie să recunoască şi să integreze emoţiile C şi judecăţile de valoare ale P. Mai buna sau mai dificila funcţionare a stărilor de spirit ce domină o persoană depinde. Cardon ş. că o stare de spirit o poate masca sau ascunde pe alta75. cu A. prin P sau prin C 75 cf. Sau. Şi. starea aflată la control determină acţiunea sau exprimarea celorlalte. – op. un “sabotaj” subtil al C din noi poate fi de natură să distrugă totul (ca. 4. adeseori perfect. activate în etapele premergătoare.). Pentru că. întârzierea la o întâlnire de afaceri. Şi cum. chiar dacă avem “chef ” să facem ceva. În mod categoric. Se răspunde la întrebarea: “Cum aş putea să împiedic soluţionarea unei probleme cu care mă confrunt ?”. cit. în ultimă instanţă. 38 -39 . Iată de ce trebuie să avem (sau să ne creăm) posibilitatea de a observa o anumită persoană într-un interval mai mare de timp. “strecurarea” unor erori gramaticale şi/sau de altă natură într-o scrisoare expediată unui client foarte exigent etc. la control se află A.. p. a contrario. în mod esenţial. altfel spus. aparent.a.3. fiindcă lui îi este frică să recurgă la aceasta (cazul CAS). stabil. A aflat la control se poate exprima prin el însuşi. peste 50% din energia şi motivaţia oricăruia dintre noi se află în propriul C. de acţiune şi exprimare. acestea au tendinţa de a “contra” sau de a “paraliza” acţiunea de soluţionare a respectivei probleme. de aici. spre exemplu. Iar această ultimă întrebare poate fi cea mai importantă pentru a găsi o soluţie eficace. Astfel.4 Controlul stărilor de spirit Întreprinzătorii foarte bine pregătiţi ştiu. probabil. Spre exemplu. Într-un alt exemplu. spre exemplu. În fapt. şi experienţa a probat aceasta.

b) "Diplomele nu sunt suficiente! Dovada: mulţi absolvenţi devin şomeri!" . cu A. o persoană este nu numai “jucăria”. prioritar. Comportamentul său se va dovedi a fi extrem de instabil.nr. căci controlul P implică. prin el însuşi sau prin C Fig. chiar destul de repede. “Contaminarea” A de către P are loc atunci când persoana “ţine” (respectiv. “Ce decid ?”. 8. 30: Părintele la control Având propriul C la control. A din noi este. răspunsul este următorul: “Aducerea” A la control se poate realiza prin soluţionarea răspunsurilor la (deja) “problemele” de genul: “Care îmi este. deoarece controlul C implică. întotdeauna. cadre de conducere cunoaşteţi ?". Cardon ş. făcând aceasta în detrimentul propriei supravieţuiri (dezvoltări) sau împotriva dorinţei celor pentru binele cărora pretinde că acţionează.nr. dar poate ceda. economică şi/sau socială a unei asemenea persoane este permanent ameninţată. prin intermediul P. cit. relativ stabil. Comportamentul acestei persoane este. ci şi victima propriilor emoţii şi senzaţii. “contaminat” de P şi/sau de către C.40 a) "Femeile nu ştiu să conducă ! … De altfel. Securitatea fizică.5 “Contaminarea”. întotdeauna. o informaţie eronată provenită de la P. “excluderea” şi “încadrarea“ stărilor de spirit76 Singura stare de spirit care poate fi “contaminată” este cea de A. mai mult sau mai puţin. câte femei. în general ascunse. actualizează şi verifică) pentru A. locul unor crize emoţionale intense. să promoveze şi/sau să apere valorile. 31: Copilul la control În fine. “Ce vreau ?”.nr. o anumită “refulare” a nevoilor şi dorinţelor C: P se poate exprima prin A. obiectivul ?”. o anumită excludere a A şi P: C se poate exprima prin el însuşi. 29: Adultul la control Dacă la control se va afla P. Astfel. de fapt.a. acţiunile respectivei persoane tind. în aparenţă.. p. 39 . la întrebarea: “Cum să punem (să “aducem”) A din noi la control ?”.Fig. întotdeauna. O astfel de “contaminare” constituie o prejudecată şi poate fi exprimată după cum urmează: 76 cf. profund emoţional şi va denota luarea prea puţin în considerare a realităţii (cu excepţia unor mici perioade). – op. prin A sau prin C Fig.

este recomandabil ca . nr. Este vorba. în P şi în A. la nivelul întreprinderii (firmei) şi constă. 33: a) "Astăzi este ziua mea norocoasă şi nimic nu mă poate împiedica să câştig !”. cu scopul de a putea supravieţui. prioritar. o “investeşte” (sau nu).32: Prejudecată sau “contaminarea” A de către P “Contaminarea” A de către C se produce în momentele în care o persoană “ţine”. un “robot” şi/sau un “ordinator”. O asemenea “contaminare” constituie o iluzie şi poate fi redată conform schemei din fig. toate cele trei stări de spirit. luarea în considerare şi integrarea celor trei planuri reprezentate prin intermediul celor trei stări de spirit: P . b) "Este imposibil. el poate utiliza. de la C. toată lumea mă vrea !". c) "Sunt indispensabil şi nimic nu se va putea face fără mine!…" Fig. ceea ce face ca o persoană să nu “funcţioneze” decât în stadiul de: P (PN sau PG). atunci când individul este. în general. în cumularea. apoi. C . complet. de fapt. A. deconectat (“rupt”) de realitate. “Excluderea” unei stări de spirit are loc în cazurile în care respectiva stare nu a fost deloc sau a fost foarte puţin “investită” (utilizată) de o persoană. frustrări şi chiar conflicte.planul climatului (al mediului ambiental). nr. “Încadrarea” stărilor de spirit se manifestă. C îşi ia. “Încadrarea” forţată a celor trei planuri într-o perspectivă de ansamblu nu va fi capabilă decât să antreneze contradicţii. A . despre o senzaţie imprecisă. cu o foarte puternică încărcătură emoţională. din mediul ambiant.planul metodelor.Fig. parţial. fără a avea posibilitatea de a efectua verificările de rigoare. C. Uneori pot fi “excluse” chiar şi două stări de spirit. energia necesară “vieţii” persoanei şi. nr. pentru A. cu maximum de eficienţă. atunci când individul se manifestă doar ca “povăţuitor” şi “predicator”. în situaţia în care individul nu este decât o “maşină” . nu poate efectua întregul travaliu necesar “descifrării” şi lasă “în umbră” numeroase zone. 33: Iluzia contaminării A de către C Originea “contaminărilor” poate fi exprimată astfel: P şi A constituie adaptări socioculturale create de către C. Dacă individul reuşeşte să aducă la control A. Dacă A este prea puţin “investit”. în general. o informaţie care provine.planul valorilor. De aceea.

punerea fiecărei stări la dispoziţia şi în serviciul persoanei care ştie să o “exploateze” cât mai bine şi eficient.“Cât crezi că o să-ţi mai tolerez această atitudine ?”. în funcţie de interesul urmărit.P. cu atât mai mult. A A şi C. Cardon ş.48 . Tranzacţii simple. tranzacţia comunicativă implicată). tranzacţia interpersonală este o formă de schimb social între două sau mai multe persoane (fizice şi/sau juridice). . cât şi “canalizarea” (orientarea) lor şi. decontaminarea respectivelor stări. În orice tranzacţie sunt transmise. facilitează mai buna înţelegere a fenomenelor apărute pe parcursul comunicării. – op. obiecte etc.C: . relevăm faptul că AT permite: identificarea şi acceptarea diferitelor stări de spirit. clasificate. În contextul celor prezentate. concluzionând. prin gesturi. aducerea A la control. . Drept urmare. la rândul lor. din comunicare va fi exclus neprevăzutul. ca şi indivizii. în scris. În general. câte trei pentru fiecare participant la dialog. pentru fiecare interlocutor.“încadrarea” să fie efectuată cu maximă prudenţă şi precizie. priviri. creşterea competenţei A. P . în momentul schimbului. sunt foarte diferite. Ea se poate efectua oral. Iată câteva exemple: a) tranzacţie P . nu se va mai repeta ! … “. c) tranzacţie A . În contextul AT. cu cât stările. Cel mai des întâlnite tranzacţii paralele sunt cele de tipul P . p. sunt “puse în joc” şase stări de spirit.“Vă rog mult să mă scuzaţi. conform opiniei specialiştilor77.C. implicit. Aceasta. concomitent două tipuri de informaţii: informaţii referitoare la conţinutul mesajului (despre ce este vorba). cui şi cum vorbeşte).A: . pentru a asigura o corelare armonioasă a stărilor de spirit. 44 . cât mai bine. Pentru a stăpâni. tranzacţiile comunicative sunt clasificate după cum urmează: A. b) tranzacţie P – P: . cit.“Ce avantaje vom avea ?” . tranzacţia comunicativă este unitatea de schimb bilateral între două stări de spirit. informaţii privind relaţia existentă între persoane (cine.. astfel. 8.“Aşa este ! … Pe vremea mea … ! “. prevederea “contaminărilor” între stările de spirit. fiind vizate numai două stări de spirit.6 Tranzacţiile comunicative În general.C. în: a) tranzacţii paralele (complementare): Acestea apar în cazul în care o stare de spirit solicită alteia să răspundă stării aflate la originea tranzacţiei. AT face posibilă atât analizarea detaliată şi precisă a schimburilor.“Tinerii din ziua de azi sunt foarte nepoliticoşi ! …” . comunicarea (şi. este extrem de important să identificăm ce stare de spirit este activă.a.“Un profit de peste un miliard de lei !” b) tranzacţii încrucişate: 77 A. În momentul în care două persoane se află faţă în faţă.

Tranzacţii duble (ascunse) care se desfăşoară. ascuns (psihologic). atât timp cât tranzacţia ascunsă poartă conţinutul mesajului. Exemplele în acest sens sunt numeroase şi pot avea alura: . Spre exemplu. asemenea tranzacţii pun în joc mai multe stări de spirit în cazul fiecăruia dintre interlocutori. subit. cu tot felul de întrebări aiurea ! De câte ori să îţi repet că sunt liber şi nu trebuie să-ţi dau raportul ?! …“. fie că doreşte terminarea (cât mai urgentă) a întrevederii. 34: Tranzacţie ascunsă (1) să m ă şefu ’! Nu chiar. dar… oricât ! Dacă. Tranzacţii tangenţiale Tranzacţiile tangenţiale au loc atunci când unul dintre interlocutori ignoră ceea ce spune celălalt şi. spre exemplu. 34: Tranzacţie ascunsă (2) C. uneori. nr. căruia i s-a solicitat o anumită stare de spirit. A din noi se adresează A din interlocutor: “Unde ai fost ieri ? Dacă ai şti câtă nevoie aveam de ajutorul tău ! …”… Simţind partea sa de vină. ci furnizează interlocutorului său un răspuns neaşteptat. probabil subiectul unei manipulări: Îl cumpăr. interlocutorul va aduce la control CAR din el şi va apela la P din noi. subiectul. că interlocutorul mizează pe proverbul binecunoscut “Ferească de părinţii care nu ascultă de copii !” … Situaţia este destul de frecvent întâlnită şi apare. B. implicit şi non-verbal. tranzacţia se referă la relaţii între persoane. în întâlnirile de afaceri în care cel întrebat fie că nu vrea să răspundă. dimpotrivă.Tranzacţiile încrucişate apar atunci când o persoană. fără să-şi dea seama) şi schimbă. printr-un răspuns de forma: “Mă agasezi. explicit. dar aş dori Este prea scump pentru tine P A să-mi explicaţi detaliat cum funcţionează văd cu … Am impresia că mă complic în relaţia cu individul ăsta ! … A C Fig. există riscul de a nu înţelege sau de a înţelege greşit pe unul dintre cei doi interlocutori: M i-e frică atât d e Vrei să spui că nu vei veni la şedinţa de după-amiază ? Nu cred că voi termina lucrarea până mâine Dacă ai vrea să-mi dai o mână de ajutor. la nivel: aparent (sau social). fără să o dovedească (sau. mereu. în general. Desfăşurându-se la mai multe niveluri. Şi. Este extrem de evident. nr. ar fi excelent ! A C A C Fig. va fi. nu răspunde în funcţie de aceasta. în acest caz. verbal şi observabil.

devalorizante.-ul poziţiilor de viaţă” (fig.K. logica sa internă permiţându-ne “modularea” (adaptarea) propriului comportament la fiecare situaţie.K.K. Sentimente: îmi este ruşine şi am pentru ambii indivizi. fie negativ (–).K. chiar ambii) nu există să apeleze la “loviturile” generate de mesajele “ascunse” (“lovituri” mai mult sau mai puţin evidente) transmise celui cu care discută. TU + EU +. pornind de la realitatea că. în relaţiile stabilite între ei.1987.L’Analyse Transactionnelle. – EU +.K.: "Care este problema ? Haide să o rezolvăm împreună !" Sentimente: emoţii spontane (bucurie. ataşament. fiecare. “actori” ai propriei vieţi.K. în viaţa cotidiană. TU + Mă devalorizez şi te devalorizez Mă devalorizez şi te supraevaluez Ex. ce pot fi percepuţi fie pozitiv (+).) eşti O. poate. TU Eu mă supraevaluez şi te devalorizez Ex: "Este greşeala ta ! Eu sunt cel mai bun. tristeţe.K. dorinţă. respectiv modalităţi de a vedea relaţiile cu alte persoane (sau fapte. suntem. mai ales atunci când unul dintre interlocutori (sau. într-o mai mică sau mai mare măsură. B: Apropo ! Cum mai este vremea în capitala României ? Evident. 8. eşti O.a.: "Eu sunt vinovat şi este clar că buni de nimic!…" eşti cel mai bun !" Sentimente: depresiune sau disperare.K. una dintre cele mai bogate în semnificaţii.K. +. . “rolul” pe care îl avem de jucat trebuie perfect înţeles.7. Aceste patru “roluri” au. Astfel. cum o fi vremea pe litoral ? A: Aş fi extrem de interesat să creăm o societate mixtă la Bucureşti .Cardon ş. fără îndoială.K.7 Rolul individului în relaţiile cu mediul social Fiecare dintre noi are de “jucat”. interlocutorii se pot afla într-una din situaţiile următoare: O. O. noţiunea de “rol” este.. + O. p. nr.: "Este vina noastră ! Nu suntem Ex.K. ŢIE îţi TU nu este teamă. O. 78 A. Subliniem faptul că asemenea tranzacţii sunt. aşa că te-am învins !" Sentimente: EU te dispreţuiesc. Eu mă accept şi te accept şi pe tine Ex. . întâmplări etc. 8. Eu nu sunt O. Alain Cardon78 a propus reprezentarea acestor “roluri” sub forma unui tablou denumit “O. O. câte doi “poli”. O. admiraţie faţă de tine.. adică patru poziţii de viaţă fundamentale. realmente. + O. –. O.). teamă de TU ambele părţi etc. B: Chiar. va fi necesar să pleci la Universitatea “Ovidius” din Constanţa.1 Noţiunea de “rol” şi semnificaţia acesteia Printre instrumentele propuse de AT. în cele trei exemple anterioare este foarte clară dorinţa lui B de a nu răspunde (sau de a amâna răspunsurile) la întrebările puse de A. TU EU -. Aşadar. Editions d’Organisation.K.A: Unde ai fost ieri după-amiază ? B: De ce întrebi ? A: Pentru problema cursurilor de managementul afacerilor. – Eu sunt O. Viaţa demonstrează că fiecare dintre noi trăieşte patru “roluri”. 35). –.75 EU -. lucruri. roluri mai mult sau mai puţin plăcute. +.K.

.”. permanent. Afecţiunea sa nu este gratuită. favorizantă. este dinamic. cu pasiune. În acelaşi timp. devalorizându-i şi/sau neavând încredere în ei. cel aflat în “EU – “ admiră mândria şi agresivitatea altora şi simte nevoia de a fi ajutat (nevoie pe care nu ezită să şi-o exprime).. în subcapitolul 7. Interpretând viaţa în termeni de putere. nestăpânire de sine.6. Nu suportă să fie singur şi interpretează viaţa în termeni de iubire. Salvatorului şi Victimei vom reveni. dacă . dimpotrivă. “cade” cu uşurinţă în melancolie. unitate.. în victimă (a soartei şi.Fig. b) EU – . în alte situaţii (similare sau nu). toate senzaţiile. TU + Este o soluţie “ştearsă”. 35: O. TU + Aceasta este situaţia cea mai favorabilă şi. deoarece respectiva persoană îşi cultivă (mergând chiar până la exagerare) sentimentele de neputinţă şi profundă suferinţă. c) EU +. Se supune altora şi depinde de aceştia. caracteristicile fiecărui “rol”. depresie. stupiditate. i-au fost superiori. emoţiile. TU – Este situaţia în care “rolul EU +” se exteriorizează ca expansiv şi dominator. chiar sinucidere. dar şi în … “plasa” altor persoane.K-ul poziţiilor de viaţă Pe baza acestui tablou. Se identifică uşor cu măreţia şi gloria. cât şi între ei. Reflecţia interioară este: “Aş fi ++. după cum nu admite că poate greşi. determinând-o să trăiască. cu orice preţ. ideile şi valorile percepute. În acelaşi timp. persoana devine conştientă de propriile responsabilităţi şi. îi lipseşte consideraţia faţă de semeni. prezentându-se de pe poziţia unui Persecutor79 sau. În acelaşi timp. forţă şi acord faţă de propriul eu şi de mediul ambiental. acţionează într-o manieră realistă şi constructivă. în acelaşi timp. să se facă iubită. În cadrul ei. mai ales. Persoana aflată în rolul “EU – “ caută. acţionând activ. devine agresiv. căutând originalitatea. productiv şi cu maximă eficienţă. astfel: a) EU +. “palidă”. ! Şi îmi lipseşte atât de puţin !. TU – 79 asupra noţiunii de “rol” al Persecutorului. Starea de spirit a fiecărei persoane o stimulează pe aceasta să îşi actualizeze şi realizeze propriul potenţial. d) EU –. de “suprafaţă” şi de complezenţă. se pot descrie patru “stiluri” de relaţii între şef şi subordonat. Ambii interlocutori au încredere în propriile capacităţi şi trăiesc sentimente de prietenie. nr. plăcută şi/sau agreată de alţii. a răutăţii semenilor săi ! …). dar insensibil. atunci când acestea i se adresează. de pe cea a unui Salvator. Este extrem de susceptibil la critici şi. nu suportă să fie fără nici o valoare. interlocutorii sunt corecţi atât cu ei înşişi. în consecinţă. Fragil din punct de vedere psihologic. “pozând”.2 . Sentimentele ce domină rolul “EU – “ sunt de netă inferioritate. perfecţiunea şi/sau chiar revanşa faţă de cei care..

Este neproductiv. deci. evitând inconvenientele specifice propriei hipersensibilităţi şi neangajându-se niciodată. Astfel: în “rolul” + –. va adopta soluţia ta (sau a altora). un funcţionar va putea. Prin urmare. – + şi – –). pe care le abandonează în funcţie de situaţii. Dar … odată revenit acasă. lasă totul “pe mâine” şi/sau uită extrem de uşor. Alegerea respectivei soluţii se poate face în urma aplicării uneia dintre cele două tehnici redate mai jos: 80 … dar şi. din perspectiva stărilor de spirit Din cele prezentate rezultă. Când se va afla în dificultate. întrucât propria soluţie este mai puţin (sau deloc) bună. în mod evident. se va considera un “ratat” într-o “societate nedreaptă şi în plină putrefacţie”. pe care îl admiră şi căruia i se supune. la control. cu scopul de a reuşi (“Cum trebuie făcut ? Cine şi ce are de făcut ?”). de persoanele vizate şi/sau de gradul de urgenţă a acţiunilor întreprinse. Spre exemplu. decât să fie refuzat. 8.2 “Învingătorii” şi “învinşii”. A va înclina (şi este recomandabil să recurgă la aceasta) către o atitudine şi. evaluarea soluţiilor reprezintă. ci au poziţii dominante. a cărei soluţii o constituie abandonarea “luptei” şi resemnarea. va putea compensa această devalorizare tiranizându-şi. În “rolul” + +. să se situeze în “rolul” – +. de fapt. deci.7. În celelalte “roluri” (+ – . aflat în faţa unei probleme pentru care întrebarea de bază este: “Cine a greşit ?”. va fi cazul greşelii sale şi. Drept urmare. aflându-se alături de prieteni. distructiv şi chiar autodistructiv. într-o echipă de lucru se va alege soluţia liderului (formal sau informal. cât şi în b). se manifestă îngăduitor faţă de propriile-i slăbiciuni. dacă va “cădea” în planul reflecţiei generale. se va putea situa pe poziţia de egalitate şi amiciţie implicată de + +. la birou. de negociere şi de depăşire a eventualelor blocaje. Într-o situaţie mai “fericită”. Spre exemplu. antrenându-şi interlocutorii (dominaţi tot de “rolul” +). Atât în cazul a). tranzacţie simbiotică. adeseori. dă dovadă de aversiune faţă de schimbări şi nu este exclus să … mănânce şi să bea mult (din lipsa altor preocupări ! …).. familia şi trecând în “rolul” + –. “rolul” se justifică în funcţie de utilitatea pe care o are ca model de interpretare şi acţiune asupra realităţii din mediul ambiental. neimpresionându-1 şi neatrăgându-1 nimeni şi nimic. va adopta soluţia lui. după caz). cel mai des întâlnită în România ! … . un instrument de gândire şi nu au pretenţia de a descrie un adevăr. Adeseori. Preferă să nu ceară nimic.Este situaţia cea mai tristă80. fiind vorba despre greşeala altora. va căuta cea mai bună soluţie pentru a depăşi acest moment (“Ce este de făcut ?”). pur şi simplu. în “rolul” – +. ca şi alte concepte cu care operează AT. atitudinea adoptată de către interlocutori va fi de soluţionare constructivă a problemelor. este incapabil să fie fericit şi este distant. A este. Individul se situează pe poziţia de spectator pasiv. În fine. este foarte util şi chiar interesant să presupunem că marea majoritate a oamenilor nu trăiesc un singur “rol”. În acelaşi timp. evaluarea persoanelor.. încă. constituie un mijloc. autoestimându-se ca fiind puţin (sau deloc) competent faţă de şeful său. deci în cele parţial sau total “negative”. marile diferenţieri existente între “rolul” + + şi celelalte “roluri”. “Rolurile”. În acest context.

uneori. altele gândesc că – – este un punct util sau necesar de trecere la cooperare şi colaborare. 319 . fapt care le elimină.8 Mecanisme de influenţare în relaţiile interpersonale De foarte multe ori afirmăm sau auzim exprimări de genul: “M-au manipulat şi de data asta ! ”.1 Mecanisme de automanipulare Dintre mecanismele de automanipulare ne vom opri la două. printre altele. Astfel. "Ia uite-i şi pe ăia de la Tele Euro Bingo ! … Ăştia chiar ne cred fraieri ?!! …". 1993. îşi va asuma riscuri “calculate”. învinsul va risca totul şi va pierde în aceeaşi măsură … 8. “războiul”. în schimb. În fiecare dintre situaţiile prezentate. ţine cont de ea şi o păstrează pentru sine însuşi. Paris. Aceasta explică practica existentă adeseori în cadrul unor grupuri. poate fi rezumată prin intermediul raportului “învingător / învins”. aparent a fi singura bună. apreciate de specialişti81 ca fiind esenţiale: “rachetele” şi “colecţiile de timbre”: Rachetele 81 E. Pentru el nu există “şansa” de a se confrunta cu un eşec şi. un cuvânt (şi nu numai) este la modă: manipularea. ce are de făcut în situaţia în care va pierde. aceasta este o mare artă în afaceri: să fii. practică în cadrul căreia se exprimă numai criticile. Dimpotrivă. pierzând uneori “bătălii” pentru a câştiga. anumite persoane apreciază această situaţie ca profund negativă.Que dites-vous après avoir dit bonjour?. pe celelalte.8. poziţia + + constă în a accepta realitatea aşa cum este şi. de a accepta chiar şi un eşec. Învingătorul va şti. "Ce tupeu au ăştia de la Vrei să fii miliardar ?: să iei banii omului fără ca acesta să-şi dea seama ! …" etc. în “rolul” – –. ca atare.Berne . cu excepţia uneia dintre ele. din când în când. învins. Astfel. în mod implicit. Această opoziţie. Aceasta înseamnă că a nu investi niciodată echivalează cu a nu câştiga nimic ! Drept consecinţă a “filosofiei” sale de a fi. “rolurile” antrenează anumite atitudini şi adoptarea unor “scenarii” bine definite. manierele de a interpreta situaţiile de viaţă sunt diferite şi în opoziţie. "Cum de îi lăsaţi să vă manipuleze în halul ăsta ?". p. Oare chiar este posibil aşa ceva ? Chiar atât de facilă să fie apelarea unor metode şi tehnici de influenţare în relaţiile interpersonale ? Rămâne să ne convingem … 8. întotdeauna.se demonstrează că soluţia aleasă este bună. după cum s-a arătat. între “rolul” + + şi celelalte “roluri”. Cu regularitate. în vederea atingerii “rolului” + +. în viaţă. În fapt. Les Editions Tchou. nu îşi asumă nici un risc. După părerea noastră. generatoare de eşecuri personale şi/sau sociale. dar să câştigi în final … Învinsul ştie ce va face numai în cazul în care va câştiga şi anunţă aceasta tuturor. acceptă ipoteza eşecului. se resping toate soluţiile.

va exterioriza respectivul sentiment ca oboseală şi nu ca stare nervoasă. de o decizie a şefului său. Şi. de câte ori nu se dă dreptate persoanelor. o inadaptare ulterioară. Adaptarea se poate produce. persoana a 6-a este. apelând. se pot exprima fără a ţine cont de alte persoane si stările lor de spirit. cât mai satisfăcător. fiind contrariată. în contact cu “rachetele” respectivelor persoane. emoţiilor sale deghizate. i se spune. profunde şi autentice. pe de o parte. persoana a 2-a trăieşte sentimentul de teamă că nu va putea coborî la staţia dorită. când cineva este foarte nervos. întotdeauna. cu ea şi numai cu ea. într-un vagon de metrou. destul de repede. aflate într-o situaţie identică. în funcţie de capacitatea comprehensivă a fiecărui individ. născut ca o adaptare la mediul originar (familial). În aceste cazuri suntem. proferând cele mai variate şi “complexe” injurii la adresa R. respectiva persoana va putea continua să îşi exprime. comportamentul autorizat este manifestarea oboselii. prin exprimarea unui alt sentiment şi/sau emoţii. persoana a 5-a este pe punctul de a face o criză de nervi din cauza tuturor celorlalţi călători care. au ceva anume. şi a guvernanţilor. În acest caz. adeseori. antrenează. acestea vor fi. (marea) nemulţumire ? Sau. la metrou. din nou. Dacă acţiunea reuşeşte. în plus.A. mai degrabă din complezenţă. parcă. că starea sa este cauzată de oboseală. a reuşit să evite aglomeraţia autovehiculelor de pe stradă şi. iar sentimentul sau emoţia interzisă o constituie nervozitatea. să presupunem. fiind mai degrabă tentată să lase lucrurile să “meargă de la sine”… Pentru a înţelege mai bine modul de funcţionare a “rachetelor”. persoana a 3-a este fericită că. pe de altă parte. într-o stare profund colerică. supraaglomerat în orele de vârf: persoana 1 se simte tristă în faţa acestei veritabile “nebunii” şi abia aşteaptă să coboare.B. dovada lipsa de respect pentru cetăţenii “de rând” … Se poate facil sesiza că acest sistem de “deghizare” a emoţiilor. să luăm în considerare un exemplu mai complex: şase persoane. iar beneficiarii lor vor cere tot mai mult. însă. cu regularitate. considerate ca insuficiente.T. mai “acceptabilă” din punct de vedere social. dovedesc sentimente sau emoţii diferite. Din acele momente. oricât de multe concesii am face. are posibilitatea de a ajunge mai repede la destinaţie. 40-45 ani mai târziu.Omul este. care fac. Originea unei “rachete” poate fi căutată în timp: CA foarte tânăr. încă odată. efectiv. sentimentele reale în forma lor deghizată şi să îşi menţină propriul cadru de referinţă simbiotică. şi CS din adult. Presupunem că toate cele şase persoane se află. . deşi li s-a mărit salariul. aceeaşi persoană. cu care “împarte” aceleaşi necazuri şi griji. indubitabil. persoana este constrânsă să îşi manipuleze. îmbrâncind-o şi “presândo” în permanenţă. Spre exemplu. “racheta” reprezintă substituirea exprimării unui sentiment şi/sau a unei emoţii. fără să ne dăm seama. de câte ori nu auzim nemulţumirile. nu sunt satisfăcuţi ? În general. În AT. propriul mediu ambiental. iar acestea îşi manifestă. deja. fiinţa cea mai nemulţumită de şi prin propria existenţă. persoana a 4-a se simte ataşată de toţi ceilalţi călători. Spre exemplu. adresate şefilor (şi nu numai lor) de cei cărora. pentru ca acesta să răspundă. mai mult sau mai puţin vădit şi rapid.

intimitate. De asemenea. Astfel.Acest tip comportamental este. nu "M-a enervat". în foarte multe situaţii. cazuri particulare ale mecanismului general de adaptare a persoanei (grupului) la mediul ambiental.. profund falsă) că numai interlocutorul este cel responsabil de propriile noastre sentimente. sintetic. adeseori. Aceste niveluri diferite pot fi redate. nu "L-am determinat să îi fie teamă"). admiraţie. foame. înlocuirea unuia dintre aceste răspunsuri cu altul poate conduce la adaptarea pozitivă a persoanei la mediu. după cum. realmente şi profund devalorizantă şi demobilizatoare pentru persoane. în cazul "rachetei" mecanismul va fi prioritar utilizat pentru a “deghiza” răspunsul iniţial şi. la rândul lor. practic. frică. dispreţul şi starea colerică se constituie în forme concrete de deghizare a fricii. refuzul de a ne asuma responsabilitatea emoţiilor şi acţiunilor întreprinse de alte persoane (spre exemplu: "Îi este teamă". . Din practică a reieşit faptul că. avem posibilitatea de a alege între mai multe niveluri de răspunsuri şi chiar între mai multe răspunsuri la fiecare nivel. printre cele mai eficace posibilităţi de a evita "rachetele". în “deghizarea” unuia dintre aceste răspunsuri prin intermediul altuia. căldură. stări colerice … Sentimente (emoţii socialmente Dispreţ. În final. reflecţie. nu va face posibilă reala soluţionare a problemei (problemelor) apărute. jocuri. ritual … "Rachetele" constau. reflecţia serveşte la evitarea acţiunii şi nicidecum pentru a preciza elemente superioare de eficienţă. se înscriu: asumarea responsabilităţii asupra propriilor emoţii sau acţiuni întreprinse (spre exemplu: "M-am enervat". Colecţiile de timbre În AT. "Eu am comis această greşeală". la un moment dat. activitate. comercianţilor. respiraţie … Emoţii Bucurie. adeseori. precizăm faptul că. nu "El m-a determinat să greşesc" etc.. într-o manieră distructivă. în cazul Persecutorului. dacă în cazurile normale. un veritabil “şantaj afectiv”. în accepţiunea AT. în schimbul unor sume deloc de neglijat. ceea ce sugerează ideea (evident. drept urmare. adăugăm faptul că "rachetele" utilizează. previziune. “binecuvântarea” şi “protecţia” lor parentală … Aşadar. milă programate) … Gânduri Raţionamente. “colecţiile de timbre” constituie un sistem de acumulare a emoţiilor până la acel punct psihologic în care simţim că situaţia devine insuportabilă şi. la fel cum şi noi suntem răspunzători de ale sale ! . analiză … Structura timpului Retragere. ne vom impune să adoptăm o altă atitudine faţă de aceasta. ruşine. mândrie. comparat cu cel al … mafioţilor care “oferă”. “rachetele” sunt comportamente deghizate prin intermediul cărora o persoană sau un grup urmăreşte a se face recunoscut. după cum urmează: Nivelul Tipuri de răspunsuri Nevoi biologice de bază Somn. tristeţe. în consecinţă. Iar aceste comportamente sunt. În ultimă instanţă.).

îşi păstrează. fie întreaga tipologie a acestora (stări nervoase. anumiţi prieteni sau cunoscuţi: “Hai. cum sunt: un individ poate “colecţiona” fie numai un singur “timbru” (spre exemplu. cu una cu două ! . deoarece o “moştenesc”. un alt comportament. implicit. Diferitele stări comportamentale implicate de “colecţiile de timbre” au la bază câteva principii (uneori.. anumitor indivizi le place să îşi etaleze întreaga proprie “colecţie de timbre”. spre exemplu. după cinci ani de “umilinţe îndurate în tăcere” (şi de “nervi” acumulaţi). Fără a fi exhaustivi. "Bineee … ! ". fapt care ne creează un sentiment de suprasaturaţie …” 82. îl poate genera şi un şef care. să adauge propriul “timbru” în “colecţia” acestora (spre exemplu. recurge la o “curăţenie totală” în rândul propriului personal .cit. profund tensionat şi tensionant. pe care îl “reiau” cu un interes aparte şi parcă total nou … . pe cea a familiei. sentimentele şi stările emoţionale). “colecţii” comune exclusive ca. doar nu o să te laşi aşa. după o perioadă de serioase şi chiar “cumplite” dificultăţi financiare cu care s-a confruntat firma sa. aceleiaşi persoane şi sunt îndreptate.. prietenilor şi/sau chiar a colegilor . “şi-au făcut plinul”. A-ţi satisface nevoile într-o manieră deghizată ("racheta") nu este decât o modalitate de a întreţine o interdicţie generată printr-o "colecţia de timbre" şi de a continua refularea respectivei emoţii interzise. în exprimarea respectivei stări fără un sentiment de culpabilitate. în timp ce altele se rezumă doar la modificarea “valorilor” aferente aceluiaşi “timbru”. ca şi în cazul colecţionarilor. cele de “plângeri” (reproşuri) care aparţin.99 . precizăm că aceste câteva principii vă propun o bază de reflecţie aplicabilă în viaţa cotidiană şi. un “vechi album” uitat în timp. Pe el! . anumite persoane nu mai au nevoie să îşi “alcătuiască” propria “colecţie”. Spre exemplu. aceste stări sunt denumite "colecţii de timbre" deoarece se aseamănă cu un "clasor în care avem aceleaşi timbre. . astfel. 82 A. de “răbufnire” a propriilor “nervi”. nu este vorba decât despre rezultanta acumulării unor emoţii "interzise" până la limita maxim admisibilă pentru noi înşine.). de ce nu. Foarte apropiate de automanipulare prin "rachete". de asemenea. anumite persoane “fabrică” mai multe exemplare de “timbre”. acest proces constă în acumularea suficientă a unor emoţii refulate şi. oricând. "Ai pus paie pe foc ! …". "Te-am luat în colimator ! ". etc. pe când alţii o ţin bine “ascunsă” (interiorizându-şi. teamă etc. "Hai că asta’i prea de tot ! …". din toate domeniile (“timbre variate”). chiar amuzante). ruşine.. în situaţiile în care afirmăm (sau gândim): "Asta este picătura care a umplut paharul !…". etc. măcar o dată . pentru a nu ne lăsa “prinşi” în “plasa” propriilor “colecţii de timbre” negative. “colecţia” în speranţa de a se mai răzbuna. există.. p. mai mult sau mai puţin periodic..”). din când în când.op.. .. anumite persoane. în numeroase exemplare. uneori. este recomandabil să: fim foarte atenţi şi precauţi la tot ceea ce bunul simţ al fiecăruia dintre noi ne împiedică să exteriorizăm. deja. Pentru un individ. persoanele care îşi îndeamnă. . Acelaşi moment... În final relevăm că.. un salariat îşi dă demisia trântind cu putere uşa biroului şefului său .... dincolo de care urmează să adoptăm o altă atitudine şi.a. după ce au “răbufnit” şi.Cardon ş.. cu maximă ambiţie. întâlnim persoane care şi-au creat un (plăcut) obicei de a-i ajuta pe alţii. apoi. de regulă. împotriva şefului ierarhic. cu mult aplomb. anumite persoane regăsesc. câteva mijloace eficiente de acţiune. fiind dispuse ca. o accentuată stare nervoasă şi de nelinişte).Spre exemplu.

nr. într-un mediu ambiental sigur (spre exemplu. în unele cazuri. după modul în care îşi activează propriul CAR sau. sigure şi profitabile de a obţine stimulentele de care avem nevoie (mai precis. Prima dintre ele este pronunţată de un PG.“Eram sigur şi v-am spus-o ! Sunt incapabili ! Este pentru ultima oară când le-am încredinţat o responsabilitate !” Iată numai două exemple de formulări pe care. Persecutorul şi Salvatorul sunt. cu siguranţă. s-a transformat. Ansamblul acestor “roluri” jucate de o persoană (între “stările” sale) sau de mai multe. ca şi cum ar fi într-o piesă de teatru. să ştim să “cultivăm” şi să dezvoltăm propriul “repertoriu” de comportamente.8. Salvatorul şi Victima (Supusă sau Rebelă).). Se poate constata că nici A şi nici CS nu sunt nici prezenţi şi nici activi în situaţiile în care “jocul” se desfăşoară între mai mulţi interlocutori. nr. “rolurile” faţă de interlocutorii lor.fim conştienţi de “colecţiile” care sunt pe cale de a “refula” şi să le lichidăm “picătură cu picătură”. În cadrul “jocurilor” se pot identifica trei “roluri” posibile. “jocurile” . după ce a făcut o încercare de delegare a autorităţii sau de participare. PG.. Astfel. transformări ale situaţiilor + – pe care le trăiesc PN şi. căutăm modalităţile cele mai ingenioase. 36: “Triunghiul dramatic” . ştim să ne exteriorizăm resentimentele fără a ne impune termene fixe şi/sau “stocuri” (evident. deci. Această Victimă va fi Rebelă sau Supusă. care. practic. fapt valabil şi pentru situaţia + –. nerăbdător parcă să îşi reia ”drepturile” şi să redevină un PN. s-a dovedit “disponibil” şi “grijuliu”. De asemenea. nr. prin “dezvoltarea” propriei personalităţi). după cum urmează: Persecutorul. ştim cum şi când să ne acordăm. constituie aşa-numitul “triunghi dramatic” (fig. 8.“Cum eşti în stare să ne faci asta. iar cea dea doua. respectiv. numai atunci când contextul o permite ! …). Astfel. adeseori. în prima formulare. Astfel.. 31. În cea de-a doua formulare. un rol important faţă de (CA – +) poziţiile de viaţă ale jucătorilor. 36): Persecutor Salvator (PN + –) (PG + –) Victimă Rebelă sau Supusă “Jocurile” se înscriu în raporturile de competiţie şi au. a redevenit autoritar şi nervos. după tot ce am făcut pentru tine !? …” . pentru început. Victima este o transcripţie a situaţiei – + pe care o trăieşte CA. soluţia Fig. diferitele “supape” de autosecuritate de care avem atâta nevoie. cele două “personaje” şi-au schimbat. chiar “jocuri perverse” (aceasta pentru că. la intervale de timp regulate. P. respectiv. iar această schimbare a “rolurilor ” a generat apariţia “jocului”). foarte repede. senzaţii. CAS.2 Mecanisme de manipulare a interlocutorului. emoţii etc. Cele două formulări exemplificate sunt revelatoare pentru ceea ce AT numeşte “jocuri” sau. am avut (şi/sau vom mai avea) ocazia să le auzim. Şi nu o dată ! . într-o persoană extrem de critică. şeful. extrem de brusc. de un PN. după cum se poate vedea în fig.

în zilele următoare. tânăra va ajunge să plângă şi să dea vina nereuşitei sale profesionale pe seama … facultăţii: “Nu am făcut mai nimic în facultate şi şi-au bătut joc de noi !” . Surprinzător. în activarea uneia dintre cele două stări de spirit (A sau CS) neutilizate sau în trecerea la situaţia “rolurilor” + – . În schimb. prieten. nu i-a organizat eficient activitatea etc. coleg. părinţi) reacţionează de pe poziţia Salvatorului şi o consolează. deoarece nu i-a înţeles “profundele” stări emoţionale trăite şi. şeful nu reacţionează la suspinele “disperate” ale tinerei … Iată de ce. Aşadar. când părinţii o … încuiau în cameră dacă avea excese de zel). implicit. eventual. cea în care studenta învaţă "racheta". respectiva studentă preferă să îşi manifeste tristeţea. nu s-a manifestat ca un PG. deci. 37: Învăţarea “rachetei” Studentastudentă profesorul. întrucât şeful nu a răspuns deloc solicitărilor sale “ascunse” şi. nu tânăra este cea care a greşit. se va produce eşecul “rachetei”. starea colerică îi este interzisă (lucru pe care. tânăra va recurge la aceeaşi “rachetă”. părinţii . vom recurge la un exemplu.. Într-o a doua etapă. starea de tristeţe îi este permisă. O tânără studentă învaţă că. Ea se va manifesta în acest mod mai ales în situaţiile în care când şeful îi va formula serioase critici la adresa activităţii sale în cadrul firmei. de către Supusă nr. şefului ei.”jocurilor” (sau maniera de a le rezolva) constă. Aceasta este(studenta) prima etapă a “jocului”. Astfel. după absolvirea studiilor. cât şi colegii (eventual şi părinţii) săi încercând să o consoleze. încurajările propriului anturaj. fapt care restabileşte starea iniţială (a se vedea fig. de fapt. într-o bună zi. de altfel. În acest mod. în caz contrar urmând a avea neplăceri la examen. i-a atribuit sarcini dificile şi prea complicate. mai mult. Dar. părinţi) CAS PG sentimentul deghizat care devine acceptabil pentru interlocutori. total singură şi “izolată” … Finalmente. În cea de-a treia etapă se produc escaladarea şi schimbarea “rolurilor”. ea “intră” în “triunghiul dramatic” în poziţie de Victimă Supusă si “trăieşte” o mare satisfacţie când cineva din anturajul său (profesor. în această situaţie atât profesorul. îl cunoştea din copilărie. spunându-i că viaţa nu este chiar atât de “neagră” precum o percepe ea. colegul. nr. prieten. în rolul de Persecutor (fig. manifestarea propriei “rachete” a condus-o la eşec. aceasta trecând. Pentru a facilita înţelegerea mecanismelor de derulare a “jocurilor” şi modul de soluţionare a acestora. nr. însă. respectiv prietenul. stupoare ! … Complet jenat şi neştiind nici cum să reacţioneze. 37): Persecutor Salvator (profesor. 38): Victima Fig. şeful se “retrage” în propriul birou şi tânăra se va regăsi. tânăra “acumulează” şi comite din ce în ce mai multe erori care creează serioase dificultăţi activităţii firmei şi. astfel. coleg. … “victorioasă”. ci chiar el. pentru a atrage “atenţia” şefului ei. Este momentul în care şeful se transformă în Victimă Supusă a tinerei. Acesta se simte … vinovat în egală măsură şi începe să îşi “impute” că. Astfel. pentru a obţine consolarea şi. şi nu “nervii”. în relaţiile cu profesorul său.. în esenţă.

în propria-i “colecţie de timbre” şi nu va întârzia să “izbucnească”. denumite în funcţie de situaţia în care se desfăşoară sau de obiectivul real (“racheta”) al persoanei “actor”. Salvator sau Victimă) pe care urmăresc să îl confere “actorului”.nr. refulată. şeful o va întreba pe tânără ce nu “merge”. Într-o manieră cât mai simplă. vina pe anii de facultate şi redevenind Victimă dar. ca atare. încă din “start”): Persecutoru l Salvatorul (şeful) Tânăra CAS Şeful PG Victima Supusă (tânăra) Fig. şeful îi acordă o zi de concediu. în loc să îi dea atenţia necesară. Exemplul precedent este un . Experienţa demonstrează că există o mare diversitate de “jocuri”. Astfel.Persecutoru l (tânăra) Salvatorul Victima Supusă Fig. Cu certitudine. în faţa Salvatorului (pe care şi l-ar fi dorit. Acesta este şi motivul pentru care se decide să îşi adauge o nouă mânie. din nou. turnura “jocului” ar fi devenit transgresivă către starea + +. cea în care apar şi se evidenţiază rezultatele nefavorabile ale “jocului” … Consecinţă a comportamentului tinerei. astfel. . cu prima ocazie ce i se va ivi. prezentându-şi demisia. s-a “debarasat” de ea. 38: Escaladarea şi schimbarea “rolurilor” (şeful) În cea de-a patra etapă a “jocului” (fig. acesta a procedat total greşit pentru că. din momentul în care unul dintre cei doi “actori” şi-ar fi pus întrebarea “Ce trebuie să fac pentru a remedia situaţia ?”. Aceasta îşi va relua “racheta” dând. 39: Restabilirea “rachetei” Urmează cea de-a cincia etapă. tânăra va trăi sentimentul că şeful ei. 39) se restabileşte “racheta” iniţială. nr. din nou. să soluţioneze starea conflictuală. Principala caracteristică negativă a “jocului” exemplificat o constituie faptul că nici unul dintre “actori” nu a încercat să îl “manipuleze” pe celălalt şi. pentru a se calma şi a-şi “reveni”. aceste “jocuri” pot fi clasificate în funcţie de “rolul” (Persecutor. de data aceasta. pentru a remedia situaţia total nefavorabilă şi ineficace la care s-a ajuns. nr. “beneficiind” de mica “pauză”. Din nefericire însă.

“Povesteşte-mi necazurile pe care le ai!” . niciodată. Cardon ş. cealaltă. p. într-un azil sau chiar la morgă ! … Şi. în cadrul său producându-se traume fizice şi psihologice importate şi durabile. “Nu este chiar atât de înspăimântător !”. neplăceri afective şi/sau fizice. la dispoziţie !”.. afaceri ! … Dar aceasta este o altă problemă ! … În concluzie.a. “În locul tău. întotdeauna. “Bateţi-vă între voi”.. 110 .. în continuare. “Sunt mai bun ca tine”. “Săracul de mine”. “interpretat” de tânără.. “De ce faci. – op. subliniem faptul că atât automanipularea.” . împreună.”.. cu A.. dar. “Ţi-am spus să nu faci asta !” . “E în mâna mea”. gradul III: este cel mai “ridicat” din punct de vedere al intensităţii. Redăm. la un anumit nivel dat al intensităţii “jocului”. “De ce mi se întâmplă numai mie ?”. nr. ele sunt. astfel: gradul I este cel “jucat” în societate şi are. aş . cât şi manipularea interlocutorului se bazează pe soluţionarea problemelor relaţionale interpersonale provocate de “rachete”. Fiecare tip de “joc” poate fi “interpretat” în trei grade de intensitate. “Fii mândru că m-ai cunoscut !” . întotdeauna. la … spital. gradul II: nivelul de “marcare” morală creşte şi. câteva dintre posibilele denumiri ale fiecărei categorii de “jocuri” “interpretate” de: a) Victimă: “Lovitură din spate”. ceea ce faci ? . Asemenea tipuri de “jocuri” se pot termina.”. o parte (câteva “scene”) a acestuia se va desfăşura într-un cadru privat. “Picior de lemn”. interdependenţa dintre acestea putând fi redată conform schemei din fig.. oricât vi se va părea de “ciudat”. “A încolţi”. “Lasă-mă să o fac în locul tău !”. “Încerc să rezolv cât mai bine”. încă frecvent întâlnite în afacerile derulate între “amatori” şi au o finalitate cel puţin dramatică: în timp ce una dintre părţi dă “marea lovitură”. “A nu-şi vedea capul de treburi”. co-responsabil direct al finalităţii negative a “piesei”. b) Persecutor: “Defectele”. în închisoare. etc.caz tipic de “Săracul de mine” (sau “jocul” Victimei). din cauza lipsei de pregătire în domeniu. uneori. etc. c) Salvator: “Încerc numai să te ajut”. pierde totul ! … Bineînţeles că. totuşi. cei doi nu vor mai derula. cit. “Da. etc.. 4083: "Rachetă" Emoţie permisă Emoţie interzisă succesul "rachetei" "Colecţii de timbre" ■■■ ■■■■■■■… eşecul "rachetei" Restabilirea "rachetei" "Jocuri" Persecutor Victimă Salvator 83 cf. “Fericit să vă stau. “colecţii de timbre” şi/sau “jocuri”. ca şi de un “joc” complementar al şefului.. drept urmări.

prioritar în relaţiile existente între o persoană şi propria-i stare de spirit.Persecutor sau Salvator (în situaţia în care. Gesturile. . cuvintele alese pentru a ne exprima. Pentru a şti dacă ne aflăm într-un “joc” sau într-o “rachetă”. aceasta putând dura de la câteva minute. în faţa unui potenţial eşec. vom deveni o “pradă” uşoară pentru interlocutor). perceperea “rolurilor” subiacente84 apărute în “triunghiul dramatic”. sunt tot atâtea detalii care reflectă realitatea noastră emoţională. (în general. Analiza. nu ne va conduce la regrete ! … Iar în cazul în care ne va fi imposibil.8. însă. lăsându-mă . Răspunsul cel mai adecvat poate avea forma: “Definindu-ne o adevărată şi exigentă cerere. 84 situate dedesubt . Iar AT permite reperarea şi redresarea situaţiilor conflictuale apărute la orice nivel. Acum. nr. 40: Interdependenţa dintre “rachete”. Structuri analoge pot fi reperate şi pentru durate foarte scurte. ne vom situa. de la câteva secunde la câteva minute sau ore. va fi necesar să răspundem la întrebarea: “Dacă ceea ce întreprind acum eşuează. Aceste cazuri constituie ceea ce AT numeşte miniscenariu. a “colecţiilor de timbre” şi a “jocurilor” în care suntem implicaţi atât ca individ. vom fi nevoiţi să reluăm circuitul schemei din fig. . poziţia corporală. “colecţiile de timbre” şi “jocurile” sunt extrem de importante în studiul relaţiilor de afaceri (şi nu numai). vom mai încerca). nr.n. expresia vizuală etc. deja. tonul vocii. AT permite: perceperea “rachetelor”. orice element component al mecanicii exprimării). în care se poate observa interdependenţa existentă între mai multe persoane. având de “interpretat” unul dintre următoarele roluri: .Victimă Rebelă sau Supusă (în situaţia în care. în vederea soluţionării problemelor apărute în procesul comunicării.Lichidarea globală a "colecţiei" Emoţie interzisă Întoarcerea "rachetei": Emoţie permisă Fig. fie în “rachetă”. 8. voi mai încerca sau voi abandona.sau devenind . imaginarea şi transpunerea în practică a acelor forme relaţionale care sunt mai eficace si autonome. “colecţii de timbre” şi “jocuri” Cele trei mecanisme de manipulare (personală sau a altor indivizi). după eşec. cât şi ca membru al unui grup. 35. Printre altele. Indiferent de genul sau forma întrebării. şi anume pe cea care.a. ambele nefavorabile ?. la câţiva ani. respectiv “rachetele”. fie în “joc”. în cazul în care răspunsul dat va fi “da !”. studiul şi utilizarea miniscenariilor ca mijloace comportamentale autorestrictive pot fi centrate asupra faptelor observabile la nivelul fiecăruia dintre noi. după eşec.3 Comportamentele autorestrictive: miniscenariile Noţiunea de “joc” descrie o structură comportamentală de eşec.pradă pentru interlocutor ?”. apare o nouă întrebare: Cum să ieşim din aceste două variante.

În lucrarea “Born to Win”85, James Muriel şi Dorothy Jongeward propun cinci miniscenarii, care se constituie în cinci secvenţe diferite, observabile atât la nivel individual, cât şi de grup şi care sunt, în momentul iniţial, comportamente de tipul non-OK descrise prin poziţiile de viaţă (+ –, – + sau – –). După cum se poate observa, este exclusă situaţia + +. Aceste miniscenarii poartă denumiri în funcţie de cele cinci mesaje cu caracter imperativ (constrictiv) aflate la originea lor, mesaje care ilustrează comportamentele compulsive86 antrenate: - Fii perfect !; Fă efort !; Fă-mi plăcere !; Grăbeşte-te !; Fii tare ! (Să nu îţi manifeşti niciodată emoţiile!). În cadrul tuturor celor cinci miniscenarii este vorba despre directive parentale, înregistrate în starea de P trăită de fiecare dintre noi în copilărie şi care influenţează, în orice moment, într-o manieră subtilă dar observabilă, propriul nostru comportament. Dar să vedem, succint, în cele ce urmează, în ce constă conţinutul fiecăruia dintre cele cinci miniscenarii: 1. Fii perfect ! Mimica facială serioasă sau chiar severă, alura sobră, încordată (interior), capul sus şi privirea trufaşă. Postură dreaptă şi rigidă, îmbrăcăminte clasică, fără defect... Această persoană are tendinţa de a-şi “sanctifica” propriul discurs, enumerând diferitele puncte ale expunerii şi respectând, strict, parantezele şi inserţiile aferente formulărilor, până la finele expozeului. Cu acest comportament, lasă (şi îşi “hrăneşte”) iluzia că funcţionează cu A propriu şi crede că îşi protejează C în faţa erorilor cu care alţii s-ar putea confrunta. Expresiile sale tipice sunt: “puţin”; “câtuşi de puţin”; “într-un fel”; “exact”; ”fără urmări”; “inconsecvent”; “consecvent”; ”desigur”; ”cu siguranţă”; ”eficace”; “precizie”; ”în definitiv”; etc. Cuvintele sunt bine pronunţate, dar “sec” şi/sau cu un ton apăsat. În gesturi, această persoană se va arăta “studiată”, bine calculată, precisă şi riguroasă. Uneori, poate apărea ca o veritabilă “maşină” şi, în general, lasă o impresie seducătoare, de forţă şi profund profesionalism. Totul (sau aproape totul) este studiat cu maximă atenţie, şi, în cadru oficial, nu îşi permite nici cea mai mică “fisură” în comportament. Acest miniscenariu este tipic întreprinzătorilor “duri”, precum şi politicienilor experimentaţi (cel puţin aparent ! …). 2. Fă efort ! Originea acestui miniscenariu poate fi ceea ce AT numeşte un “episcenariu”: ambiţiile nerealizate ale unuia dintre părinţi sau ale întregii familii sunt “trecute” fiicei sau fiului, care are “sarcina” de a reuşi ceea ce “înaintaşii” nu au putut ... Manifestări tipice: respiraţie “reţinută”, gesturi de ascultare cu maximă atenţie, bust uşor aplecat în faţă, aşezat cu coatele pe genunchi, pumnii aproape strânşi, umerii rigizi, privirea îndreptată, permanent, câtre interlocutor, mai tensionată decât strictul necesar. Lasă impresia că se concentrează la maximum, pentru a nu pierde nici cel mai mic detaliu. În final, pune
85 86

J.Muriel, D.Jongeward - Born to Win, Reading Adison-Wesley, 1981, p.136 - 140 compulsare = a strânge date, a cerceta şi aduna informaţii; Mic Dicţionar Enciclopedic, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1991, p. 123

întrebări, fără a aştepta prea mult răspunsul sau poate pune o întrebare la care răspunsul a fost, deja, dat (uneori, nici nu termină întrebarea ! ...). În acelaşi timp, nici respectiva persoană nu răspunde la întrebări. Adeseori se opreşte la mijlocul propriei fraze sau idei, pentru ca apoi să o reînceapă, punctându-şi onomatopeic discursul (oh, aa ... ! …). Expresiile curent uzitate sunt: “încerc”; “fac tot ce pot”; nu este uşor”; ”este dificil”; “mi-ar plăcea”; ”este o problemă”; ” nu ştiu”; ”nu pot”; ”este imposibil”; “este dur”; etc. Vocea ca, de altfel, şi atitudinea generală sunt, adeseori, “plângăcioase”, chiar “morocănoase” şi neliniştite. 3. Fă-mi plăcere ! În cazul apelării acestui miniscenariu, gesturile sunt primitoare sau “deschise”, postura uşor curbată, sprâncenele încordate şi “pline” de atenţie. Comportamentul general este seductiv. Privirea este “alăturată”, lăsând senzaţia că individul respectiv priveşte undeva, sus. Palmele sunt, adeseori, una în alta (eventual şi le “freacă”). În actul comunicării, acest gen de persoană va avea tendinţa să înceapă fraze pe care le va termina prin întrebări, căutând permanent (şi, adeseori, chiar cu o insistenţă demnă de o cauză mai bună ! …) acordul şi/sau aprobarea interlocutorului. Şi, tot adeseori, va pune întrebări manipulatoare sau dirijate, urmărind să obţină complimente. Ascultă spunând “da !” (sau mimând din cap, aprobator). Persoanele aflate sub influenţa acestui mesaj constrângător sunt, nu de puţine ori, receptate ca “artificiale”, neautentice. Expresiile uzuale sunt: “aproape”; ”puţin (pentru a nu spune “nu !”)”; ”de acord ?”; ”tu poţi ?”; ”tu vrei ?”; ”într-adevăr ... , ştiţi, nu-i aşa că...?”; ”nu credeţi că … ?” (mai ales în finalul frazelor, urmărind aprobarea); etc. Vocea va fi, adeseori, “înaltă” sau “plăpândă”, “cerşind”, parcă, atenţia interlocutorului. 4. Grăbeşte-te ! O permanentă stare de agitaţie stăpâneşte acest tip de persoană, aflată la limita supraadaptării: are preocupări cu diferite obiecte ce îi sunt la îndemână; este stresată; bate cu degetul în masă; nu îşi “găseşte” locul; aprinde o ţigară şi, după scurt timp, o stinge; etc. Privirea lasă impresia că nu îi scapă nimic (deşi nu este exclus să fi dobândit, deja, un tic nervos !), urmărind ostentativ, chiar şi cea mai mică mişcare ! ... Acest tip de persoană are înclinaţii spre nelinişte exteriorizată, precipitându-se permanent. Întrerupe, adeseori, frazele altora pentru a le termina ea însăşi, denotând o minimă capacitate comprehensivă şi grăbindu-se să “tragă” concluzii (uneori, pripite). Expresiile sale tipice sunt: “haide, haide odată ! …”; ”trebuie să te grăbeşti !”; ”bine, bine ! …”; ”dă-i drumul ! ...”; etc. Debitul verbal este rapid, inflexiunile vocii urcând şi descrescând continuu, nelăsând nicidecum impresia nuanţării cuvintelor ci, mai degrabă, a unei nelinişti care o stăpâneşte. 5. Fii tare ! (Să nu îţi manifeşti niciodată emoţiile !) Gesturile specifice: braţele încrucişate sau întinse, cu palmele pe genunchi, pe scaun sau fotoliu; picior peste picior; corpul “rigid” şi mâinile sprijinite de părţile laterale ale fotoliului. Mimica şi gesturile acestei persoane sunt inexpresive, “reci”, ca de “marmură”. Respectiva persoană vorbeşte despre emoţii, fără însă a şi le manifesta. Nu îşi exprimă decât rar frica, tristeţea, starea colerică şi/sau bucuria.

Cuvintele uzual folosite sunt: “tocmai vroiam să ...”; ”îmi lipseşte”; ”fără comentarii ! ...”; ”m-am simţit ...”; ”trebuie să ştii să încasezi !”; ”nu trebuie să fii influenţat de ...”; ”ţin’te bine ! ...”; etc. De obicei, vocea îi este monotonă, fără inflexiuni, dură şi inafectivă. Aceste tipuri comportamentale induse prin mesaje constrictive sunt apreciate de specialişti87 ca “… extreme şi caricaturale”. Este mult mai realist să le gândim în termeni de “tendinţă” a unui anumit miniscenariu, amintindu-ne că o persoană este, adeseori, marcată de minimum două mesaje constrictive diferite, care se consolidează reciproc. De asemenea, este important să ne amintim că cele cinci mesaje prezentate pot avea consecinţe utile ca, spre exemplu: Mesajul Consecinţa constrictiv utilă Fii perfect ! Bun organizator Fă efort ! Perseverent Fă-mi plăcere ! Flexibil, adaptabil Grăbeşte-te ! Eficace Fii tare ! Tenace şi rezistent Iată de ce este util ca, în utilizarea miniscenariului în cadrul profesional (spre exemplu, în interviul de angajare a unui viitor salariat), să fie făcută o triere exigentă a comportamentelor pozitive şi a celor negative antrenate prin mesajele constrictive, aceasta în raport de mediul ambiental al fiecărui interlocutor. De asemenea, într-un cadru personal, este dificil de imaginat că un individ va putea să se “elibereze” de toate mesajele constrictive ce stau la baza miniscenariilor. Efortul de schimbare constă, mai curând, în creşterea aspectelor pozitive, favorabile ale acestora, lăsându-ne cât mai puţin influenţaţi de elementele negative specifice fiecăruia dintre ele. Pentru a putea ieşi dintr-un miniscenariu este recomandabil fie să aducem A la control (aşa cum procedăm spre exemplu, în cazul unui “joc”), fie să conştientizăm directivele (sau mesajele constrictive) la care ne supunem. În acest caz, se poate aplica aşa-numita “schemă a celor 5 permisiuni”, astfel:: Directive “Permisiuni” (ai dreptul să … :) Fii perfect ! … faci (comiţi) erori … Fă efort ! … îţi atingi propriile obiective şi de asemenea, să te limitezi … Fă-mi plăcere ! … te ghidezi după propriile valori, nu după cele ale altor persoane … Grăbeşte-te ! … îţi prevezi timpul necesar … Fii tare ! … ai emoţii şi senzaţii … • 8.9 Alte consideraţii asupra utilizării analizei tranzacţionale: • transformarea energiei pozitive în energie negativă; • elaborarea “contractului”

87

A. Cardon ş.a., - op. cit., p. 128

Fapt deja demonstrat, AT constituie o metodă extrem de eficientă care îi permite, oricărui întreprinzător, să îşi utilizeze, cât mai bine, potenţialul psihologic de care dispune şi, de asemenea, să stabilească o comunicare eficientă cu interlocutorii săi. În acelaşi timp, ea constituie un instrument aflat la îndemâna oricăruia dintre noi pentru a ne gestiona cât mai eficient propria energie psihică, furnizând mijloace de diagnosticare şi dezvoltare a acesteia. Energia psihică a unei persoane este utilizată fie pentru gestionarea propriei vieţi interioare, fie pentru gestionarea relaţiilor sale interpersonale şi a comunicării cu ceilalţi semeni. În acest context, gestionarea eficientă a propriei personalităţi poate determina şi stăpânirea eficientă a relaţiilor noastre cu cei din jur, ceea ce poate fi echivalent cu dezvoltarea unei autonomii personale pozitive şi se poate traduce printr-un stil propriu al relaţiilor interpersonale caracterizat, în esenţă, prin spontaneitate, realism şi echilibru permanent. Fiinţa umană dispune de capacitatea de a putea stoca energia pozitivă înaintea unei acţiuni şi de a asigura menţinerea ei şi după realizarea acţiunii respective, prin analizarea punctelor slabe ale acesteia. În acest scop, AT recomandă îmbunătăţirea energiei pozitive înainte şi după realizarea unei acţiuni, pentru a o utiliza eficient în timpul desfăşurării ei. Eficienţa tuturor acţiunilor întreprinse de fiecare dintre noi în vederea operării unor (auto)transformări cu caracter personal, profesional şi/sau organizaţional depinde, în mod direct, de aptitudinile pe care le avem în ceea ce priveşte: capacitatea de a elabora bilanţul situaţiei actuale (“care este problema ?”); definirea, cu maximă precizie, a obiectivului şi/sau a scopurilor concrete şi verificabile în urma transformării; definirea şi transpunerea dinamică, în practică a tuturor mijloacelor umane şi materiale necesare transformării; capacitatea de a impune, pentru transpunerea în practică a acestor mijloace, unul sau mai multe termene precise de realizare, fiecare obiectiv fiind potenţial redefinibil, în funcţie de concluziile bilanţurilor parţiale. Acest proces complex de clarificare, în vederea realizării transformării, se efectuează, în AT, prin intermediul unui “contract”. Orice persoană poate încheia respectivul “contract”, într-o manieră precisă şi eficace, numai cu ea însăşi, rămânând unicul martor al propriilor reuşite şi/sau eşecuri. În procesul “terapiei”, acţiunea de schimbare este, adeseori, dependentă de sfaturi profesionale primite din exterior, acestea având rol determinant atât în clarificarea şi/sau facilitarea transformării, cât şi în evaluarea corectă a realizărilor. Pentru a fi eficient, orice “contract” de transformare trebuie să: reunească toate persoanele care dispun de competenţele tehnice, umane şi instituţionale necesare finalizării acţiunii întreprinse (persoane care se pot pune de comun acord la nivelul stării de A); definească, clar şi precis, pentru respectivele persoane, termenii efectivi ai schimbării, respectiv echilibrul, comensurabilitatea şi motivaţia (acordul la nivelul C); dispună şi să transpună în practică, atât din punct de vedere moral, cât şi din punct de vedere juridic, numai acele mijloace acceptabile pentru fiecare parte implicată în transformare, (acordul la nivelul P). Pe de altă parte, este recomandabil şi chiar indicat a fi luată în calcul nu numai voinţa de transformare, ci şi cea de nontransformare, astfel încât “contractul” să fie explicit şi să nu necesite şi/sau să suporte transformări “ascunse”.

parţial. necesitatea redefinirii obiectivelor şi/ sau a mijloacelor de transformare. efectiv. însă. decât două persoane (respectiv. care se “vede” în postura de controlor al unui P. relativizat şi chiar “depăşit” . “contractul” este. Având în vedere că nu interesează. Realizarea “contractului” următoarelor etape: personal de perfecţionare implică parcurgerea . El are meritul de a fi un important mijloc de motivare. în multe cazuri. Departe însă de a deveni un mijloc inaplicabil. şi anume: a) “contractul” personal de perfecţionare .reprezintă un acord pe care îl face o persoană cu ea însăşi. de regulă. între părţile implicate. astfel încât să fie posibilă cunoaşterea acestora atât de către persoana vizată. în funcţie de circumstanţe. asemenea unui obiectiv operaţional. nu este obligatoriu ca un “contract” să fie realizat în forma sa iniţială. Aceste “serii” de întrebări pot avea. acord prin care aceasta îşi defineşte. este perfect posibil să apară o serie de incoerenţe capabile să determine. Toate precizările făcute referitor la definirea “contractului” şi a caracteristicilor sale se constituie. rezolvată”). în etape ale procesului de clarificare a conţinutului acestuia. Raţiunea de a fi a unui “contract” este multiplă. AT ne pune la dispoziţie trei tipuri de “contracte”. Care sunt mijloacele apreciate ca inutile şi/sau neavenite. unii faţă de alţii). în cazul persoanelor juridice. Pentru a transforma energia negativă în energie pozitivă. indispensabil şi unei acţiuni de schimbare eficace la nivel organizaţional.În contextul considerentelor prezentate. agentul de transformare se va afla în situaţia de a-şi pune. de fapt. salariaţi. neobligatoriu a fi transpuse în practică? etc. ci chiar şi Sabotor. concomitent. Pot exista situaţii în care “contractul” presupune o definire “transparentă” a obiectivelor transformării. inclusiv mijloacele de atingere a lui. cum şi de ce se doreşte a fi schimbat ? Care sunt mijloacele necesare şi pretabile a fi transpuse în practică ? Prin ce indicatori va fi posibilă comensurarea realizării obiectivului? Cât de fideli vor fi aceşti indicatori pentru a reflecta transformarea ? Ce nu se doreşte a fi schimbat şi din ce motive ? (decizii deja adoptate. facilitând un control mai eficace al mecanismelor de manipulare şi /sau automanipulare. cât şi de către anturajul acesteia (familie. spre exemplu. spre exemplu. consumatori etc. el putând fi modificat. bancă. Această facilitate dispare atunci când este vorba despre persoanele juridice. disponibil pentru A. în domeniul formării pedagogice. dubii existente etc.). viziuni complet diferite.). deoarece: simpla formulare a “contractului” ne va permite avansarea în soluţionarea problemei (“o problemă bine pusă este deja. “serii” de câte două întrebări. în tendinţa de a-şi lămuri voinţa de schimbare şi pe cea de nonschimbare. “contractul” este un puternic “catalizator “ de energii. Relevăm faptul că. Odată ce dispunem de aceste răspunsuri. “contractul” permite stabilirea. agentul de transformare şi subiectul) este mult mai uşor să realizăm un “contract” la nivel de individ. cu claritate. următoarea alură: Ce. fiind necesară o veritabilă vigilenţă pentru a clarifica diferitele “clauze” stabilite între “consiliul consultativ” şi interlocutorii acestuia (care au. a unor relaţii clare şi nete. mediu profesional ambiental sau. realizarea acestui tip de “contract” vizează schimbarea comportamentelor şi/sau a atitudinilor unei persoane. perfecţionist sau al unui C nu numai Rebel. propriul obiectiv de perfecţionare realizabil în viitor. Spre exemplu.

Mijloacele de realizare a respectivei acţiuni constau în: identificarea unei săli confortabile şi izolate fonic. a obiectivului propus ? care este libertatea decizională a celor două părţi? “contractul” dintre formator.4 adoptarea deciziei de îndeplinire a “contractului”. adoptarea deciziei de îndeplinire a “contractului”: în calitatea mea de coordonator al acestui proiect.2 asigurarea legitimităţii “contractului”.E. Aceasta presupune stabilirea concretă a unui obiectiv. seminar la care vor participa “actorii” responsabili care au fost implicaţi în respectivul proiect. a. stabilirea modalităţilor concrete de desfăşurare a şedinţelor de evaluare a performanţelor. persoana care a elaborat “contractul” acţionează în libertate şi autonomie. Acesta se concretizează în programul de formare. care presupune evaluarea şanselor de reuşită pentru realizarea acestuia.. obiectivele de atins. În această etapă. deoarece numai astfel gestionarea energiei pozitive este considerată la fel de importantă ca şi gestionarea eficientă a timpului.S. a lucrărilor care vor fi prezentate. b) “contractul” pedagogic . cât şi pentru cei din jur. Triada menţionată va include trei “contracte”. şi anume: “contractul” dintre cursanţi şi organizaţie. în exclusivitate. în conţinutul căruia sunt precizate. a. decizia îmi aparţine. indicând rezultatele observabile şi verificabile. Rezultatele previzionate: întâlnirile prilejuite de acest seminar se vor desfăşura într-o ambianţă deschisă şi destinsă. în comun. în agenda personală). instituţia în care acesta este salariat şi organizaţia de apartenenţă a cursanţilor. adoptând stările de spirit PN şi/sau CAS. cât şi la nivel naţional şi european.a. de către ambele părţi. cât şi de mine şi se practică atât la nivelul A. a datei.3 verificarea capacităţii de realizare a “contractului”. precum şi a mijloacelor de realizare a lui.1 definirea obiectivului. aducând la control A. asigurarea legitimităţii “contractului”: acest seminar este acceptat atât de colaboratorii mei. . verificarea capacităţii de realizare a “contractului”: se anticipează un procentaj de participare a 85% dintre factorii responsabili invitaţi. a. urmând a fi identificate modalităţi concrete de perfecţionare a activităţii viitoare a responsabililor membrii ai consorţiului român implicat în proiect. prin adoptarea stărilor de spirit PG şi/sau CAR. ce răspunde la întrebări de genul: care este obiectivul urmărit de organizaţie vizavi de cursant ? care este obiectivul urmărit de cursant vizavi de organizaţie ? care este capacitatea de realizare.se defineşte în cadrul triadei organizaţie-cursanţi-formator şi permite stabilirea unor relaţii contractuale pozitive în decursul unui stagiu de formare. Este recomandabilă elaborarea într-o formă scrisă a “contractului” (spre exemplu. pe baza aspectelor profesionale ale activităţii responsabililor implicaţi în proiect (fapte şi rezultate). vă oferim următorul exemplu: definirea obiectivului: în prima săptămână a lunii martie a acestui an voi realiza un seminar internaţional de evaluare a rezultatelor unui proiect european. în special: ideile principale. Pentru a facilita înţelegerea modului de elaborare a unui “contract” personal de perfecţionare. pregătirea. În această ultimă etapă. persoana care stabileşte “contractul” verifică dacă acesta este legitim atât pentru ea.

“mă simt jenat când îmi spui asemenea lucruri !”. “obiective” individuale ca: discreţie totală. dar care poate fi uşor evidenţiată pentru subiectul supus transformării şi. interzicerea utilizării vocabularului specific în afara stagiului. facilitează stabilirea raportului agent . pot fi formulate aprecieri de genul: “acţionezi ca un PN ! ”. După cum se poate facil observa. “contractul” dintre formator şi cursanţi. de asemenea. pentru conştientizarea reciprocă a fenomenelor psihologice capabile să provoace energie negativă. Spre exempu. orarul de desfăşurare a cursurilor şi prezenţa la acestea.metodele de acţiune şi subiectele ce vor fi abordate pe parcursul perioadei de formare. raport în cadrul căruia A dispune de toate mijloacele pentru a se afla la control. A şi C. care precizează toate regulile comportamentale ale cursanţilor şi formatorului. deloc. . împreună. fiecare dintre participanţii la “contract” va putea observa şi relata comportamentul şi atitudinile adoptate de celălalt. “abordezi problema ca şi cum ai fi un atotcunoscător !”. “nu realizezi. menţionăm faptul că orice tip de “contract” permite stabilirea unei relaţii de responsabilitate partajată. importanţa problemei !”. astfel încât aceştia să creeze. pe parcursul perioadei de formare. etc. confruntarea se poate realiza pe baza uneia dintre cele trei stări de spirit: P. În final.subiect. etc.constituie un acord între două persoane. c) “contractul” de confruntare . Astfel. libertatea de participare la formare. o energie pozitivă capabilă să permită fiecăruia să îşi realizeze.

Copilului Adaptat Rebel. “Având în vedere bugetul de care dispunem. noi sisteme de gândire. Părintelui Normativ. o prejudecată ? “Am făcut bine că am procedat aşa. în orice caz. mijloace pentru a interpreta comportamentul individului în relaţiile de afaceri. pentru că am evitat neplăcerile”. experienţa vă va fi profitabilă”. stări psihologice care apar în cadrul comunicării inter-personale.”. grile de analiză a comportamentului omului de afaceri.TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR Analiza tranzacţională oferă întreprinzătorului: mijloace pentru a genera şi stăpâni situaţii conflictuale. . nu putem proceda decât aşa cum v-am spus. reprezintă: sisteme de gândire. mijloace de acţiune în cadrul relaţiilor comportamentale în afaceri. Părintelui Grijuliu. canale de comunicare cu interlocutorul nostru. Adultului. “Pentru a ajunge cineva trebuie să ai o diplomă !…”. Stările de spirit. Afirmaţia “Îi vom da afară pe toţi. vom introduce automatizarea şi informatizarea şi nu vom mai avea probleme !…” aparţine: Copilului Creator. siguranţă de sine. mijloace suplimentare pentru efectuarea unei analize-diagnostic în cadrul firmei. în contextul analizei tranzacţionale. “Este extrem de simplu !…”. emoţii şi comportament legate de diferitele etape de dezvoltare ale unui individ sau grup. Părintelui Grijuliu Adultului. Care dintre următoarele formulări constituie. Copilului Spontan. din perspectiva analizei tranzacţionale. emoţii şi comportament. “Nu fiţi descurajat de eroarea comisă pentru că. Monologul interior: “trebuie să ştii să îi ajuţi pe alţii cu devotament” aparţine: Părintelui Normativ. Copilului Adaptat Rebel.

“Nu vă plătesc pentru a gândi. Printre comportamentele auto-restrictive se înscriu şi: Fii perfect ! Fii tare ! Fii tu însuţi ! Fă efort ! Fii pregătit ! Miniscenariul “Fii tare !” impune să: nu ne manifestăm. cât şi pe cele forte ale personalităţii noastre. nu se va mai repeta …”. “Scuzaţi-mă. în termeni de utilizare a analizei tranzacţionale. apelarea stărilor de spirit într-una dintre clauzele contractului. nu primi stimulente atunci când nu avem nevoie de ele. nu da stimulente cu largheţe. mici plăceri. în mod categoric şi a: ne oferi. fim foarte bine pregătiţi din punct de vedere profesional. Elaborarea unui contract. nu cere stimulente atunci când nu avem nevoie de acestea. elaborarea unui nou contract individual de muncă. ştim să nu pierdem. din când în când. este o acţiune nedemnă…”. nu acceptăm nici cel mai mic risc. presupune: un acord bilateral prin care se pun bazele unei noi afaceri. utilizarea analizei tranzacţionale în momentul semnării oricărui contract.Care dintre următoarele propoziţii constituie elemente devalorizante al tranzacţiei ocazionate de afirmaţia: “Această acţiune este nedemnă de firma noastră !” : “… Adică. A acorda stimulente implică. niciodată. nu refuza stimulente care nu ne plac. ne cunoaştem atât punctele slabe. “Să vedem !… Da. Analiza tranzacţională este un excelent mijloc de analiză şi acţiune în cadrul comunicării în afaceri. . “Aşa este! Aveţi perfectă dreptate !…”. un acord făcut între o persoană şi ea însăşi. în vederea schimbării comportamentului şi a atitudinilor acesteia. adevărat. emoţiile. ci pentru a-mi executa ordinele !…”. ce vreţi să spuneţi?…”.

dar îşi reunesc resursele pentru atingerea unui scop comun. fals. adevărat. “Colecţiile de timbre” constituie un sistem de acumulare a emoţiilor “interzise” până la limita maxim admisibilă pentru noi înşine. . fals. adevărat. Simbioza apare în relaţiile interpersonale atunci când interlocutorii sunt independenţi unul faţă de celălalt. fals. Analiza tranzacţională oferă omului de afaceri mijloace extrem de subtile pentru a crea şi stăpâni situaţii conflictuale în raporturile cu partenerii. adevărat. mai “acceptabilă” din punct de vedere social. adevărat. adevărat. fals. fals.fals. fals. persoane. Transmiterea stimulentelor poate fi făcută oricând şi oricum. fals. fals. Tranzacţiile comunicative apar permanent între stările de spirit. adevărat. fals. grupuri etc. adevărat. “Racheta” reprezintă substituirea exprimării unui sentiment/emoţii profund/e şi autentic/e prin exprimarea unui alt sentiment/emoţii. Stimulentul reprezintă un un semn de recunoştinţă schimbat între două stări de spirit. A învăţa să spunem NU (în spiritul respectului faţă de sine şi faţă de alte persoane) constituie unul dintre mijloacele pentru a evita stimulările negative necondiţionate. adevărat. A stăpâni tehnica punerii întrebărilor înseamnă a pune acel tip de întrebări pentru care urmărim obţinerea unui anumit tip de răspuns. adevărat.

CAPITOLUL IX: REDACTAREA PROPRIULUI CURRICULUM VITAE Oare de ce avem tendinţa de a fi. etc. Cuvintele curriculum vitae provin din limba latină şi înseamnă. Nu există reţete-miracol pentru un CV. . Dacă veţi auzi pe cineva că vă spune: “Am muncit zile şi nopţi întregi pentru a-mi redacta un CV care mă face invincibil ! …”. poate din … Indiferent de motiv. fiţi convinşi. vei putea să câştigi o slujbă fără un efort prea mare ! …”. poate din teama de nou. în cel al unui CV. rezervaţi ! Pentru că. 2. adeseori se apelează şi este uzitată abrevierea CV. Dar. “Dacă ştii cum să îţi redactezi propriul CV. 3. încă suficient de des. “ansamblul” fiecăruia dintre candidaţi … Iată de ce ne permitem să apreciem că enumerarea câtorva dintre cele mai evidente şi importante adevăruri referitoare la conţinutul unui CV vă poate facilita pregătirea demersului fiecăruia dintre dumneavoastră către reuşită: 1. … Şi. să fiţi foarte circumspecţi şi. trebuie să dovedim că ceea ce am învăţat şi cunoaştem sunt principalele noastre atu-uri faţă de concurenţii noştri (potenţiali şi/sau virtuali) la ocuparea unui post în vederea angajării. şi cum să ne redactăm propriul curriculum vitae (CV). îţi conferă certitudinea reuşitei ! …”. poate din comoditate. implicit. echipa de selecţie (recrutorul) ştie mult mai bine ca dumneavoastră ce trebuie şi ce nu trebuie să apară în cadrul unui dosar de candidatură şi. Niciodată un CV nu ne poate asigura obţinerea postului (mult) dorit. printre multe alte lucruri. în plină faţă. “Ascultă-mă pe mine: un CV prezentat ca o plachetă publicitară îţi creează o imagine unică şi de neuitat în faţa recrutorului ! …”. Înscrierea unor neadevăruri în cadrul CV-ului este echivalentă cu amorsarea şi detonarea unei grenade (sau chiar bombe !…) care ne va exploda. chiar în ziua interviului. într-o formă literară. “Redactează-ţi CV-ul apelând la un specialist ! Plăteşte-l bine şi vei vedea că succesul îţi va fi garantat ! …”. Aşa cum este cunoscut. există două reţete-miracol: … cantitatea de muncă investită şi cadrul mental al reuşitei de care dispune fiecare dintre noi. totuşi. mai ales la “început de drum”. A găsi o slujbă bună este rezultanta a 70% investiţie personală (şi) de energie şi a numai 30% transpunere în practică a unor metode de cercetare şi cunoştinţe de specialitate …. trebuie să cunoaştem. superficiali ? Poate din neştiinţă. După cum ştie să “citească”. 4. 5. întotdeauna. pentru a dovedi că ştim foarte bine ceea ce am învăţat. în plus. “Un CV bine aranjat îţi permite să ascunzi defectele pe care le ai şi.. ci numai acceptarea prezentării noastre la interviul (interviurile) pentru angajare. la rândul său. “cursul vieţii” sau “o scurtă istorie a carierei autorului”. foarte repede. Cel mai bun CV nu este nimic altceva decât cel mai bun rezumat al carierei fiecăruia dintre noi.

1 Cele 10 reguli de aur ale unui CV câştigător În urmă cu 25 . reţete. El trebuie să corespundă unor anumite standarde (foarte exigente) care nu sunt impuse de nici o autoritate superioară. Iată de ce ne permitem să apreciem că relevarea următoarelor 10 reguli de aur poate fi de natură să vă încadreze în rândul celor declaraţi câştigători (admişi la interviu). Regula 1: Un CV câştigător trebuie să fie concis.Şi. indicaţii preţioase etc. “fără teama de a greşi”. tot aşa cum erorile sunt. îl au pe “du-te’ncolo !” şi nu pe “vino’ncoace !”. Evident. În fine. posibilitatea creării de noi locuri de muncă.) şi/sau care relevă. nu avem . CV-ul a devenit un mijloc de marketing personal foarte complex şi complicat (sofisticat). prin funcţionarea sa. adeseori. indiferent de ţară şi/sau de zonă geografică. în nici un caz. subliniem faptul că. inclusiv o “succintă” analiză a complexei activităţi a domniei sale în domeniul managementului. mai degrabă. ci şi o altă manieră (sperăm. ci trebuie să releve ceea ce am realizat şi/sau avem mai bun pe plan profesional şi nicidecum eventuale handicapuri (defecte) capabile să ne elimine a priori. Un CV care arată ca o fişă personală ce începe cu banalul “CURRICULUM VITAE” nu reuşeşte. Să nu uităm că un CV nu este o autobiografie. în conţinutul unei “broşuri” cu minimum 10-12 pagini. • 9. Astăzi. cercetării-dezvoltării. că redactantul “arde” şi chiar “moare de nerăbdare să lucreze pentru firma ce reprezintă şansa unică a unei . “implacabile”. În acelaşi context absolut defavorabil se încadrează şi situaţiile în care CV-ul conţine o lungă listă a firmelor şi/sau a societăţilor prin care am trecut sau cu ai căror oameni am vorbit sau ne-am (şi) întâlnit. însă. în acest sens. ale unor sticle care includ sulul de hârtie etc. Apreciem că este inutil să vă explicăm reacţia pe care o poate avea cineva pus în situaţia de a citi CV-ul unui candidat care şia povestit. “îmbrobodirea” CV-ului pe pagini de culori care de care mai “ţipătoare” şi care. prin abordarea problematicii care urmează. dar nu în cele din urmă. În acelaşi context. cu “elocvente” reprezentări computerizate (ale unor “oameni în acţiune”.30 ani. marketingului. sobrietatea este o condiţie sine qua non a potenţialei reuşite a unui CV concis. pretenţia că aceste reguli sunt exhaustive. skillsurilor şi comunicării interpersoanle şi cu un background de nu s-a mai văzut nicăieri în lume etc. “concis” nu înseamnă “lapidar”. în condiţii pe care nu dorim să le mai invocăm şi nici să le mai (re)explicăm. plus direcţiile previzibile ale evoluţiei (e drept. posibilitatea de a mai adăuga ceva la acumulările fiecăruia dintre dumneavoastră. decât foarte rar. ale unor “ferestre deschise spre viitor”. a adăugat “dosarului” personal 5-6 scrisori de referinţă.. ci doar capabile (aşa cum experienţa o demonstrează) să vă confere şanse substanţial majorante şi majorate pentru reuşită. ci de concurenţa extrem de (din ce în ce mai) acerbă care se manifestă pe piaţa muncii şi a forţei de muncă. când mobilitatea profesională era (încă) scăzută şi sistemul economic oferea. să “supravieţuiască” etapei/etapelor eliminatorii ale unui concurs organizat în vederea ocupării uni post. nicidecum. vitale etc. întreaga (palpitantă) viaţă şi. mai mult. încercăm să vă oferim. este foarte probabil că el nu va atrage (în sensul dorit şi favorabil) atenţia. un CV putea foarte bine să se rezume la prezentarea unui “parcurs profesional” al candidatului.. Evitaţi.. extrem de fluctuante) a pieţei unor produse şi/sau servicii în România şi în Europa Centrală şi de Est în contextul integrării în structurile europene şi euro-atlantice…(!!!)… Dacă CV-ul dumneavoastră depăşeşte două pagini. riguroasă) de a vă concepe şi redacta propriul dumneavoastră CV. Pentru că nu dorim să vă oferim modele. Un CV redactat necorespunzător ne poate elimina din “rândurile” concurenţei în mai puţin timp decât cel necesar lecturării sale. ingineriei genetice. la fel de edificatoare ca şi modelele.

Apărând. nu apelaţi la formulări de genul: “Eu vreau …”. spre exemplu. el va avea suficient de puţine şi reduse şanse de a “răzbate” printre alte contracandidaturi. mai ales. a politicienilor puşi (nu numai) pe 88 P. Interziceţi-vă prezentarea informaţiilor care nu au nici o legătură cu postul pentru care candidaţi ! Astfel. în conţinutul lor. Şi. Dacă. Asemenea imagini nu pot constitui decât tot atâtea elocvente exemple a ceea ce specialiştii88 au definit prin “Oscaruri demne de un CV” … Regula 2: Un CV câştigător trebuie să îi genereze cititorului (recrutorului) ardenta dorinţă de a vă întâlni. amabil. în faţa cititorului. acestea riscă să releve spiritul “acaparator”. evident. totuşi. Cititorul CV-ului trebuie să sesizeze. am ceva important să vă spun !…” şi altele asemenea. ea trebuie creată de noi. abilităţi. un rol de “avocat” şi de “ambasador”. cuvinte care sugerează acţiune. neavând posibilitatea de a ne cunoaşte toate “secretele”… Dorinţa interlocutorului de a ne întâlni trebuie să fie din ce în ce mai amplă. Toate experienţele profesionale precedente este util a fi prezentate (relevate) doar în măsura în care au tangenţă cu postul pentru care aspiraţi. De asemenea. CV-urile câştigătoare sunt profund “comerciale” din punct de vedere profesional. voi putea veni să vă vorbesc despre mine …”. “Ascultaţi-mă. în unele cazuri. Goldstein – Le Guide du CV. pentru fiecare dintre noi.vieţi până acum nefericite” (!…). în nici un caz. chiar în exclusivitate). pe care dorim să le valorificăm în cadrul viitorului nostru loc de muncă. încă inconştient de frecvent uzitat) îl constituie acela de a vă “plânge” de fostul loc de muncă. nu vă va servi la nimic (dimpotrivă ! …) să descrieţi firmele şi persoanele pentru care. dorim să le citim prioritar (sau. 42. Nu apelaţi niciodată la “mila” cititorului prin intermediul unor fraze de tipul: “Dacă. eventual. astfel. rubrică în care să includeţi toate rezultatele dumneavoastră notabile în domeniu. CV-urile câştigătoare degajă o puternică energie comunicativă. de “incompetenţa şi lipsa de profesionalism a managerilor din economia românească. mai presus de orice. “ritm”. un CV câştigător “joacă”. un CV “cere” (insistent. ostentativ) “eu”-ul dumneavoastră. aptitudinile şi abilităţile mele …”. ambiţie. doar ca o simplă “epistolă” al cărei autor este necunoscut. mişcare dinamică etc. Editions FIRST/AXIS. p. În opoziţie cu acest “stil”. anumite titluri ne atrag atenţia şi. De asemenea. Tot aşa va trebui să procedăm şi noi cu cititorii CV-ului prezentat în dosarul de candidatură. Sahnoun.. mă veţi convoca la interviu. relevând experienţa şi potenţialul aplicantului. Dacă. printr-o formulare de genul: “Cu siguranţă că un interviu îmi va oferi oportunitatea şi şansa de a vă releva motivaţiile. C. spre exemplu. cititorul trebuie “determinat” să aibă reflexe pavloviene în urma lecturării CV-ului. În “traiectoria” profesională a unui asemenea “personaj” este greu de crezut că vom putea întâlni dovezi de voinţă. însă. este vorba despre un post în domeniul comercial. Regula 3: Un CV câştigător trebuie să fie tonic şi fortifiant. o rubrică intitulată “Experienţă comercială”. rezultatele notabile înregistrate de acesta. nu ezitaţi să includeţi în CV-ul dumneavoastră. precum şi punctele sale forte. Astfel. mai ardentă !… Şi. . relevând competenţe.. unul dintre cele mai dăunătoare fapte (şi. să înţeleagă şi să fie convins de faptul că dumneavoastră şi numai dumneavoastră sunteţi persoana care doreşte să servească interesele firmei pentru care aplică (candidează pentru a ocupa un post) şi. În totală contradicţie cu această situaţie. valorizarea relaţionalului interpersonal de care dispunem etc. pentru că acest gen de candidat nu are nimic particular şi/sau special. a priori. relevăm faptul că aceste CV-uri sunt optimiste (incluzând.). prin hazard. nu vedeţi în şi prin aceasta o (nouă) oportunitate de a parveni . întrucât este evident că. potenţial.. la paginile unui ziar. Atunci când ne uităm la cuprinsul unei cărţi sau. 1992. “Eu caut …”. “Doar eu pot să …” etc. individualist şi chiar egoist de care dispuneţi. spre exemplu. punând pe prim plan (adeseori. mai complexă. energie creatoare etc. imperativ etc. aţi mai lucrat.) cititorului: “Daţi-mi câteva minute din preţiosul Dumneavoastră timp …!”. ele au ca scop să vândă cel mai important şi preţios bun: pe noi înşine!… Regula 4: Un CV câştigător trebuie să fie pertinent. de “mizeria pe care v-o creau şefii şi/sau colegii …”..

Bune cunoştinţe de operare PC . 190 p. în urma unei analize a propriilor realizări. această versiune este cu mult mai satisfăcătoare şi relevantă pentru interlocutor. până în cele mai mici amănunte.lapidar şi deloc elocvent . Evident. Apare evident faptul că această persoană s-a mulţumit să descrie. mai ales când suntem la “început de drum”. Toate acestea sunt perfect adevărate. o lucrare aplicativă de specialitate în domeniul managementului resurselor umane. acest “pasaj”. Rezultatul l-a constituit creşterea cifrei de afaceri a societăţii comerciale cu 17% în cursul primului meu an de activitate.S. să facă şi. autorul acestui CV. În acest sens. o carte referitoare la studii de caz. la situaţia în care să puteţi reformula pasajul respectiv în următoarea manieră: “Am conceput şi realizat. “MIRAJ” . etc. defavorabilă … Regula 5: Un CV câştigător trebuie să prezinte rezultate concrete. teste şi aplicaţii în domeniul managementului resurselor umane. Iar faptul că. este recomandabil să nu ezitaţi în a da o dimensiune relativă lucrărilor pe care le-aţi realizat. să luăm exemplul unei tinere candidate care îşi descrie astfel cea mai importantă responsabilitate anterioară: Şef Compartiment “Vânzări”la S. în ansamblul său.C. Cum ar trebui să fie prezentată o asemenea realizare? Puteţi scrie: “Autor al unei culegeri de probleme în domeniul managementului resurselor umane” sau: “Autor al unei lucrări de 190 pagini. să presupunem că aţi publicat. “MIRAJ” . textul vă conferă imaginea unei persoane în care poţi avea încredere. Imaginaţi-vă. rezultatele pe care le-aţi obţinut până în prezent. Bucureşti. Am condus un colectiv de 6 persoane.C. Astfel. practic. puteţi apela la aceste motive în sprijinul reclamelor publicitare efectuate pentru aparatele de ras “Gillette” şi/sau “Schick” (şocul vine de la sine !…) … Nimeni şi nimic nu vă va crea o imagine mai defavorabilă decât apelarea la acest gen de “tertipuri ieftine”. pentru câteva momente.: am fost numită în acest post pentru a redinamiza activitatea de desfacere a firmei. tânăra candidată a redactat următorul text: Şef compartiment “Vânzări” în cadrul S. să conduc şi să motivez o echipă de 6 persoane. CV-ul dumneavoastră este un mijloc ideal pentru a vă releva. … Eventual. implicit.…” etc. determinată să rescrie. modul în care şi-a petrecut timpul la firmă.S. într-o modalitate dintre cele mai active şi comprehensibile.: responsabil cu politica comercială a firmei. . absolut întotdeauna. Am avut ocazia să recrutez. dar nu şi suficiente şi eficiente pentru evidenţierea calităţilor dumneavoastră. aţi omis indicarea titlului cărţii nu va putea să genereze decât curiozitatea şi. pentru ce post candidează ?!?…”. Ea a “trecut” pe lângă ceea ce era cel mai important: relevarea propriilor realizări obţinute în cadrul firmei. astfel. indubitabil.)”. În mod evident. putem oferi interlocutorului un mijloc de a le evalua şi/sau aprecia. “listând” . dar şi în ţară. 2000. facilitând sarcina cititorului de a stabili o “scară” prin intermediul căreia să vă comensureze performanţele. ce aşteaptă interlocutorul de la aplicant şi veţi ajunge. “din greşeală”. deja. etc.sarcinile care i-au revenit.furate. Cu fiecare prilej care vi se iveşte în cadrul CV-ului. să formez. ceea ce permite ameliorarea performanţelor recrutorilor de forţă de muncă (Editura Economică. cu titlul Cum să comunicăm eficient”. de fapt. Spre exemplu. Dar. în cadrul propriului CV. Introducerea este făcută prin intermediul a două verbe de acţiune (a concepe şi a realiza) şi. dacă cititorul îşi va pune întrebarea: “Dar ce vrea.A. rezultanta (refuzul de a vă convoca la interviu) vă va fi.A.IBM. nu întotdeauna avem posibilitatea de a exprima valoric realizările noastre. inclusiv cu coordonarea comunicării publicitare în zona Capitalei. nule şi total neavenite ! … Finalmente.

indirect. Dacă doriţi. respectiv cel care are înscrise succint. prin răspunsuri. aşadar.. respectiv cel care “vinde” experienţa pe care o avem într-un anumit domeniu (informatică.dorinţa cititorului de a vă întreba acest lucru cu prilejul interviului (a se vedea conţinutul Regulii de aur nr. cunoştinţe etc.n. Nu ezitaţi. În acest sens. disponibilităţile şi posibilităţile fiecăruia dintre noi. respectiv. “asperităţi” care 89 90 Atenţie! A nu se confunda cu résumé! – n. evitaţi să trimiteţi (direct şi/sau. inginerie. în timp ce celălalt tip de CV relevă funcţiile pe care le-aţi ocupat de-a lungul timpului (atenţie. ca o firmă să primească. în mod cât mai fidel. deja. cu prilejul interviului. aşa după cum o indică însuşi titlul. avocatură etc.) mai multe CV-uri la … una şi aceeaşi firmă90 ! … Regula 8: Un CV câştigător trebuie să aibă “relief” (formă facil “palpabilă”). după cum la fel de inutil este să alegeţi un CV funcţional în situaţia în care aţi lucrat numai în domeniul comercial. . este inutil să alegeţi un CV cronologic dacă aţi schimbat 12 locuri de muncă. insistând asupra realizărilor avute în cadrul şi pentru firma (firmele) în care aţi lucrat. domeniul respectiv constituind “firul roşu” care vă “călăuzeşte de-o viaţă” (cuvintele nu sunt deloc “mari” sau “din trecut” ! …). La această experienţă se adaugă şi o bursă de studii şi de stagiu practic în străinătate. două CV-uri (bineînţeles) diferite: unul expediat de candidat. mai ales.a. prin intermediul unor prieteni. mai presus de orice. un an la Bursa de Valori şi alte câteva luni la Comisia Naţională de Valori Mobiliare (CNVM). experienţa profesională a fiecăruia dintre noi trebuie pusă în valoare. aţi ocupat mai multe funcţii distincte. în consecinţă. Pentru că. Regula 7: Un CV câştigător trebuie să fie coerent şi să urmeze strategia dumneavoastră de căutare a postului dorit. economie. Iată. fapt realmente dezavantajos pentru aplicant. într-o singură pagină. CV-ul cronologic atrage atenţia asupra datelor şi a logicii “itinerariului” parcurs de dumneavoastră. aceasta în strânsă corelaţie cu un obiectiv precis şi clar stabilit de dumneavoastră şi urmat cu fidelitate pe parcursul carierei profesionale !). Un CV pe care privirea “alunecă” nu va suscita şi nu va implica. . Iată cum dorinţa de a face bine poate avea urmări imprevizibile!. precum şi structura conţinutului acestuia vor influenţa decisiv întrebările pe care urmează să le primim în cadrul interviului.) şi cel flash89 (numit şi micro-CV). În schimb. Dacă. să vă pună întrebările la care. la Compania PEUGEOT. la interviu. să îl determine ca. decât întrebări “tradiţionale”. experienţa dumneavoastră profesională. bursă de care aţi beneficiat în cadrul unui Program finanţat de Uniunea Europeană. medicină. redactaţi un CV funcţional la care adăugaţi scrisori de recomandare concepute în strânsă interdependenţă cu postul din domeniul vizat. Regula 6: Un CV câştigător trebuie să reflecte. un post în domeniul comercial. abilităţile. Şi. va fi capabil să stârnească şi să atragă interesul cititorului şi. respectiv cel care comportă “asperităţi”.a. să presupunem că aţi lucrat. altul adus de un prieten comun al directorului şi al candidatului. În acest sens. logică sau “în zig-zag”. spre exemplu. să vă puteţi releva punctele forte şi/sau realizările dumneavoastră deosebite. “puncte denivelate” şi “de răscruce”. un CV cu “relief”. Experienţa demonstrează că încă suficient de mulţi căutători (“vânători”) de locuri de muncă îşi redactează propriul CV independent de multe aspecte semnificative ale conţinutului postului de lucru căutat (uneori de ani şi ani). însă. 2). S-a „întâmplat“. să relevaţi orice experienţă avută în domeniul comercial. spre exemplu.. În acest sens. în acest sens. pe numele aceluiaşi candidat. la Institutul Superior de Gestiune din Paris şi. Indiferent că este stabilă sau “haotică”. CV-ul dumneavoastră trebuie structurat în acest sens. Alte două tipuri de CV le constituie cel pe domeniu de activitate. elementele pe care le vom înscrie în CV. competenţele. spre exemplu.

ale unor diplome. obţinute). necesitatea acordării unei importanţe “vitale”: calităţii hârtiei utilizate pentru tehnoredactarea CV-ului. scrisori de recomandare extrem de favorabile. vă va elimina a priori ! … După cum în orice afacere clientul nu este răspunzător de propriile-i erori. cu siguranţă. . să vă pună întrebări în consecinţă cu prilejul interviului. aveţi minimum 99. etc. manager. deci. nu fac decât să vă deservească interesele. lirism (“Societatea Dumneavoastră este cea mai fascinantă şi mai bună din lume ! …”). pentru a sesiza calitatea acesteia. eficienţa activităţii cresc exponenţial. indiferent de cine va fi semnată. suficient de mulţi intervievaţi răspund în maniera următoare: “Încep prin a pipăi hârtia.vor atrage. pe baza unor realizări deosebite ale dumneavoastră.9% şanse să fiţi eliminat din competiţie. indubitabil marcată de reuşite de excepţie. ar fi dispus să îl cedeze altei firme ! … Adăugăm faptul că şi prin banalitate (“… X este un real talent! Societatea Dumneavoastră caută valoarea şi competenţa ? Angajaţi-l ! …”). dacă cineva ar fi o asemenea personalitate de excepţie.91. regăsite în scrisoarea de motivaţie. iar dacă această impresie de debut nu vă este favorabilă. jenante. o scrisoare de recomandare nu face decât să anuleze rapid şi definitiv şansele candidatului92. – n. Regula 10: Un CV câştigător trebuie să fie bine “acompaniat” (să aibă ataşate. Subliniem. Aceleaşi considerente. şef etc. Regula 9: Un CV câştigător trebuie să aibă o formă de prezentare impecabilă. întotdeauna. este evident că numai şi numai prin angajarea unor personalităţi de factura lui X productivitatea şi. director. încă nu aţi auzit de X ? Mulţi se bat.a. pantagruelice. corectitudinii gramaticale a exprimării (ortografiei).. Dacă greutatea hârtiei este sub 80 gr. generalmente. Iată de ce considerăm util să subliniem şi importanţa acestor aspecte ale conţinutului scrisorilor de 91 92 Este vorba despre greutatea hârtiei tip XEROX comercializată în România. veţi avea puţine şanse de a reuşi. formei şi dimensiunii caracterelor alese pentru tehnoredactare. atenţia cititorului şi îl vor determina ca. Pentru că. încă. Şi încă un lucru. ne permitem să vă sugerăm să evitaţi acceptarea utilizării. va “proiecta” o “lumină” implacabil defavorabilă dumneavoastră. egocentrism (“…Cum. Şi să fiţi convinşi că greşeala nu aparţine semnatarului. Aşadar. la un CV ?”. un a priori negativ. pur şi simplu să îl angajeze ! …”) etc. nu credem că vreun patron. Ca să nu mai adăugăm faptul că. în conţinutul scrisorilor de recomandare pe care le solicitaţi. adică pierde din vedere elemente esenţiale ! …”. în context. vor fi de natură să genereze eliminarea oricărui candidat – n. CV-ul dumneavoastră creează o primă impresie asupra a ceea ce sunteţi. pentru început. precum şi copii ale atestatelor de cunoaştere a limbilor străine. tot aşa şi o scrisoare de recomandare de o asemenea factură. etc. La întrebarea: “Ce urmăriţi. etc. Competenţa sa profesională. Dacă scrisoarea (scrisorile) de referinţă au un conţinut “subţire” şi/sau defavorabil dumneavoastră. eronate etc. fac din această minune a contemporaneităţii un idol pe care orice firmă cu şi de renume şi l-ar dori printre salariaţii săi ! … !!! …”. ci celui care o acceptă ! … În acelaşi context. ridicole. certificate etc. aparent nu în sarcina dumneavoastră: o scrisoare de recomandare cu greşeli ortografice. este de natură să vă confere garanţia unei reuşite totale. Proeminenta şi marcanta personalitate a lui X. înseamnă că autorul CV-ului are.a. după prima lecturare. respectiv 80 gr/mp. formei de prezentare a conţinutului (alinierea şi delimitarea spaţială a paragrafelor). a unor exprimări în maniera: “X este un talent nedisimulat. Asemenea abordări hilare.. dublate de ardoarea pasiunii şi devoţiunii cu care abordează culmile reuşitei. deficitar concepută şi/sau chiar cu exprimări gramaticale greoaie. penibile etc. absconse (sau sconse ?! …). aşa cum firma noastră a constatat (prin rezultate admirabile puse la dispoziţia sa de către X).

este. nu înseamnă că dacă cineva înscrie. în loc de POPESCU Dan. numărul postului telefonic. unii cititori (şi nu numai) de CV-uri sunt. fiecare rubrică a unui CV. Spre exemplu. spre exemplu. este preferabil (chiar recomandabil) să nu se înscrie. în antetul paginii de debut. aşadar. Numele şi prenumele. situaţia militară.. Iată. „voinţa“ autorului lor. Experienţa demonstrează că este recomandabil ca iniţiala 93 Dacă este vorba despre un résumé (o prezentare sintetică a activităţii dumneavoastră profesionale). eliminat. este de natură să confere un plus calitativ substanţial CV-ului şi dosarului de candidatură. Prima “casetă” (rubrică) a unui CV este. a priori. consultanţe etc. aşa cum experienţa o demonstrează. „Formare profesională“.. 94 În general. – n. cu caracter imperativ. • prezentarea la agenţii (centre) de recrutare. „Abilităţi“. încă din debut. Este. necesară menţionarea acestui titlu ? În general. adeseori. agasaţi de respectiva menţiune. frecvent. un CV este elaborat pentru a servi cel puţin următoarelor şase destinaţii: • angajare temporară pe perioada vacanţelor. • elaborarea dosarului de candidatură pentru ocuparea unui post scos la concurs. CURRICULUM VITAE.. Acestea includ (se referă la): numele şi prenumele autorului. conform uzanţelor. (sperăm) cât mai detaliat. al formulărilor uzitate etc. • 9. • • prezentarea propriei persoane în scopul propunerii unor viitoare potenţiale (oportunităţi de) afaceri. întâlnită sub denumirea “DATE PERSONALE”.2 Rubricile unui CV câştigător La ce şi/sau pentru ce ne serveşte un CV ? Mulţi dintre noi ar fi tentaţi să creadă că CV-ul este documentul necesar a fi prezentat numai în situaţia depunerii unui dosar de candidatură în vederea ocupării unui post. funcţie de solicitări) starea sănătăţii. prin realul profesionalism al elementelor incluse. (eventual. în scopul obţinerii unui credit. elaborarea planului de afaceri. titulatura Curriculum Vitae. în situaţiile în care completăm o aplicaţie (application form) de candidatură pentru obţinerea unei burse pentru un ciclu de pregătire tip master şi/sau studii aprofundate/ specializate. Acestea trebuie să figureze în antetul CV-ului. contextul în care. . Este recomandabil (atât în sistemul francez.nume.recomandare care. adresa. există foarte puţine riscuri ca cineva să se înşele asupra naturii documentului în cauză. „Limbi străine“. cele două nu pot fi confundate decât prin. În mod evident. Dar. menţionarea titlului se poate dovedi utilă pentru cititor. În acest context. etc. vârsta şi/sau data naşterii. în vederea antrenării unor viitoare potenţiale angajări.. este preferabil să completaţi în CV Dan POPESCU.. În general. doctorat etc. apelând chiar la prezentarea unor elemente comparative între diferite “stiluri” de concepţie.a. • aide-mémoire (memory-jogger). cât şi în cele anglo-saxon şi american) ca ordinea să fie prenume . „Pasiuni extraprofesionale“. un CV cuprinde următoarele rubrici: „Date personale“. naţionalitatea şi cetăţenia. date fiind condiţiile de utilizare a unui CV şi prezentarea conţinutului său94. titlul în cauză. întrucât. în cele ce urmează vom aborda. „Referinţe“. starea civilă şi situaţia familială. „Experienţă profesională“.. redactare şi prezentare a acestei “cărţi de vizită” fundamentală pentru acceptarea şi favorizarea demersului spre reuşită al oricăruia dintre noi. În realitate însă. Aceasta. nu93..

alăturate codurilor alfa-numerice aferente..). 96 Acelaşi lucru este valabil şi pentru numărul postului dumneavoastră de telefon mobil. bvd. Et. B. numărul de referinţă al imobilului situat pe strada unde locuiţi se înscrie înaintea denumirii străzii. până în prezent. D-na sau D-ra (în limba română). în cazul numelui. nu subliniaţi etc. după care urmează specificarea codului (alfa-)numeric poştal şi denumirea localităţii. Ani. Spre exemplu. Mme sau M-elle (în limba franceză). M. să fie înscrise pe acelaşi rând. bl.B. Dacă. în limba franceză. Subliniem. respectiv. Este util să remarcaţi faptul că înscrierea majusculelor şi a minusculelor este constant uniformă (spre exemplu.109.3. spre exemplu. în formele de prezentare a CV-ului în limbile franceză şi engleză95. Ap. Bl.”… În situaţia în care cel care redactează CV-ul are un prenume ce poate fi interpretat ca “mixt” . este recomandabil să se înscrie numele cel mai recent uzitat. spre exemplu. 73. o adresă completă poate avea următoarea structură (configuraţie): 71 482 .P. ap. Sector 1. numele dobândit de la naştere nu mai necesită a fi înscris. Dany. în contextul celor menţionate. Adresa. Dacă redactantul CV-ului este de sex feminin. aţi lucrat. în ordinea şi forma redate în exemplele următoare: 101. 73. – télécopieur). Spre exemplu. nu “dantelaţi”. Numărul postului telefonic (Telefon. fax (fr. Mr. 75112 Paris. este recomandabil ca acesta să fie redactat cu majuscule. De asemenea. nu serveşte nimănui şi la nimic să scrieţi Daniela-Oana POPESCU (IONESCU-ROSIIANU). du Printemps). întrucât cititorul nu va putea avea nici o “imagine” asupra a ceea ce înseamnă “D” sau “D. Dan POPESCU.indiferent de naţionalitate . acesta va trebui înscris în CV-ul dumneavoastră. v-aţi numit POPESCU şi.18. Mrs. 15. numele şi prenumele dumneavoastră.6. restul literelor cu minuscule. precum şi al oficiului poştal la care sunteţi arondat constituie tot atâtea “semne” de respect suplimentar faţă de cititor. E-mail etc. Bebe. pur-şi-simplu. rue Blomet. Dacă.P.6. este preferabil să se preceadă înscrierea acestuia (ca şi a numelui. O. însă. Acesta se va înscrie. telex. deoarece riscaţi să lăsaţi o impresie cel puţin dubioasă asupra “gusturilor” dumneavoastră. nu “îngroşaţi”.prenumelui să se scrie cu majusculă. Compozitorilor Nr.(în limba engleză).3. 739-B Somerfield Street. 7 000 Bucureşti). Claude. cât mai complet posibil96. Cristophe. Dominique. Sect. . POPESCU sau D.a. numele şi prenumele într-o formă abreviată (D.Str. London SW9 4LH). este mai oportun să scrieţi. sau Ms. 7 000 Bucureşti. nu scrieţi: str. DAN POPESCU sau DAN POPESCU. P. iar denumirile “stradă” şi “bulevard”. reamintim că. nu au caracter uzual. la fel ca şi adresa. Compozitorilor nr.. decât Dan POPESCU. este recomandabil ca denumirile străzilor şi. POPESCU). nelăsând interlocutorului “ocazia de neuitat” (!!! …) de a presupune (ghici) şi/sau de a se informa asupra codului ţării şi localităţii dumneavoastră de 95 Exemplificări detaliate referitoare la formele de prezentare a unor CV-uri vor fi redate în finalul subcapitolului – n. Theo etc. Indicaţi adresa dumneavoastră într-o manieră cât mai completă posibil şi evitaţi abrevierile. sub numele avut înainte de căsătorie. drept consecinţă. Subliniem faptul că este cel puţin “nepoliticos” să scriem. precum şi pentru codul e-mail.(spre exemplu. România. nu încep cu majuscule (rue des Ecoles. al celui al localităţii. cele ale localităţilor. Precizarea codului poştal al străzii. de luni sau ani figuraţi înscrisă în acte IONESCUROSIIANU (sau invers). înainte de căsătorie. îndeosebi prin facilitarea contactării dumneavoastră prin intermediul unei expediţii poştale.. Sc. Sc. că aceste cazuri sunt destul de rare şi.109.et.).18.1. însă. Şi încă un amănunt deloc lipsit de importanţă: nu “înfloriţi” (“îmbrobodiţi”). Fax. de altfel) cu literele: Dl. De asemenea.

totuşi. Menţionăm faptul că semnul “+” reprezintă simbolizarea accesului codului numeric al ţării din care sunteţi apelat la telecomunicaţiile internaţionale. ca scop prioritar. o formulare de genul: “Peste 30 ani experienţă în domeniul financiar-contabil” sau “O viaţă întreagă în slujba medicinei” … (se poate chiar crede că este vorba despre un epitaf ! …). Ca regulă generală.A. vârsta pe care o aveţi ! Eventual. din necunoaştere. ca regulă generală.1. Starea civilă şi situaţia familială. situaţia familială poate 97 98 sau: +(40) (1) . spre exemplu: (01). pe durata întregii zile. CV-ul are.49. este preferabil să “acţionaţi” în consecinţă şi să nu lăsaţi “hazardului” (şi nu numai ! …) ocazia să fiţi deranjat. o adnotare de genul: „Evit. apelând la formulări de genul: “Văduv. respectivul număr de post telefonic.“ 100 Ca să nu mai facem referire la reala „nenorocire“ care ar putea rezulta din înscrierea. în această rubrică.reşedinţă. Vârsta şi/sau data naşterii. în rubrica “Diverse”.. înseamnă că sunteţi “de găsit”. deja. în scrisoarea de referinţe. în CV. mă puteţi contacta la numărul. Aşadar. În situaţia în care nu aveţi obligaţia (de nici o natură) de a înscrie numărul postului dumneavoastră telefonic profesional în CV. anumiţi candidaţi sunt. “specializaţi” în a se “autodistruge” prin intermediul acestei rubrici.. neprecizând numărul postului telefonic profesional. veţi conferi CV-ului dumneavoastră o “longevitate” (în sensul “valabilităţii” în timp) semnificativ sporită101. fapt extrem de important.U. cu titlu strict confidenţial.1979 sau 26/02/79). Spre exemplu. 99 Puteţi „amplifica“ imaginea pozitivă asupra persoanei dumneavoastră înscriind. să utilizez apelurile telefonice private în timpul programului meu de lucru. în CV. interzisă prin lege în S. ceea ce este de natură să vă poată oferi certe avantaje asupra contracandidaţilor99. persoane cu vârsta cuprinsă între 25 şi 35 ani. în CV. 322.. în acest caz. Dacă CV-ul dumneavoastră face apel şi la adresa profesională. în maniera: 26 februarie 1979 (este mai “relevant” decât 26. este recomandabil să menţionaţi naţionalitatea şi cetăţenia dumneavoastră numai dacă acest fapt vă poate conferi un atu pentru postul la care aspiraţi. (056).02. Există situaţii în care.5098. . subliniem faptul că este deosebit de riscant să includeţi. Naţionalitatea şi cetăţenia.. la fiecare interval de 15-30 minute. tată a patru copii aflaţi în întreţinerea subsemnatului” sau “Divorţată. mamă a şapte copii” … Evident. între paranteze. faceţi acest lucru in extenso. nu înscrieţi vârsta sau data naşterii în CV-ul dumneavoastră şi lăsaţi pentru interviu demonstrarea realelor capacităţi şi/sau disponibilităţi profesionale de care dispuneţi. puteţi scrie: +40. a numărului postului telefonic mobil pe care îl deţinem!. la serviciu. menţionaţi-o. dar. Este inutil să indicaţi naţionalitatea şi cetăţenia dumneavoastră în situaţia în care aplicaţi pentru un post la o firmă persoană juridică română şi/sau aflată pe teritoriul ţării noastre. 101 Cu excepţia cazurilor în care şeful nostru nu înscrie. respectiv creaţi imaginea unui potenţial angajat aflat mereu în activitate. Prejudecăţile referitoare la vârsta maximală a candidaţilor trebuie “învinse” cu mult tact şi diplomaţie. Limitarea baremului maximal al vârstei este. spre exemplu. vă decideţi să înscrieţi în CV data naşterii dumneavoastră. deoarece nimeni nu vă obligă să înscrieţi. În situaţia în care expediaţi CV-ul dumneavoastră în România. În acelaşi context. Foarte multe firme preferă. Spre exemplu. codul numeric pentru apelul telefonic (prefixul) al localităţii dumneavoastră de reşedinţă.. este suficient să înscrieţi. Iar dacă. spre exemplu. de “vânători de capete” mai mult sau mai puţin profesionişti100 … Şi. puteţi înscrie vârsta sau data naşterii dumneavoastră în finalul CV-ului. dacă apreciaţi că nu sunteţi avantajat (şi) din acest punct de vedere. exagerăm puţin ! … Dacă apreciaţi că situaţia dumneavoastră familială constituie un atu pentru obţinerea postului mult dorit. pentru angajare.50 97 şi nu: (1)322. etc. acceptarea accesului dumneavoastră la şi pentru interviu.49..

nu faceţi eroarea de a înscrie. spre exemplu. la “situaţia familială”. riscaţi următoarea “interpretare” (evident. într-o formă mai mult sau mai puţin „mascată“. ci “excelentă”. la rândul său.. numai dacă vi se solicită şi/sau dacă ea este în avantajul dumneavoastră. o sumă de bani deloc neglijabilă!. Este de o mare importanţă ca interlocutorul dumneavoastră să cunoască dacă aţi efectuat sau nu stagiul militar. în cuprinsul CV-ului. Cert este faptul că şi acestei rubrici. Alte firme impun restricţii în ceea ce priveşte vârsta maximală a candidaţilor. la această potenţială rubrică din CV. firma care vă încadrează va trebui să adopte măsuri în consecinţă şi adecvate situaţiei de (eventuală) întrerupere temporară a lucrului. consilier în cadrul unei firme de asistenţă şi/sau de planificare conjugală. este cel puţin hilar să citeşti. pilot. dacă aveţi. în cazul în care nu aveţi încă efectuat stagiul militar. aspecte confidenţiale ale situaţiei dumneavoastră familiale. reacţia rezultantă le va fi total defavorabilă … Situaţia militară. Înscrieţi această rubrică la “Date personale” sau la “Diverse”.. decât de îngăduinţă).influenţa decizia angajării pe posturi de genul: reprezentant comercial. trebuie să i se acorde. faptul că aveţi doi copii majori (eventual. lucruri de genul: “Operat la stomac de patru ori”. Starea sănătăţii. de o situaţie financiară stabilă (fapt care. din motive relativ facil de explicat. stării civile. Evident. de regulă. astfel. anumite firme preferă angajaţi căsătoriţi (şi. Este recomandabil să nu scrieţi “foarte bună”. suplimentar. este recomandabil să reţineţi că nimeni şi nimic nu vă poate obliga să descrieţi. etc. apreciem că este mult mai util şi/sau oportun să înscrieţi în CV-ul dumneavoastră. o importanţă majoră. cu maximum de detalii. legal. Aceasta poate constitui o dovadă în plus asupra disponibilităţii dumneavoastră întrucât nu aveţi.. profilul studiilor absolvite etc.. în mod “normal”. De asemenea. peste 50 ani. veţi elimina multe alte posibile “interpretări”. Şi încă (aparent) un amănunt: nu descrieţi. autoturismelor etc. caselor. cu prilejul interviului pentru angajare vi se reproşează. în funcţie de interesele urmărite. fără a fi divorţat(ă).. “Cardiopatie ischemică nedureroasă” sau “Hepatită cronică evolutivă cu simptom neuro-vegetativ distrofic pe partea occipitală stângă”!!!… Chiar dacă unii candidaţi recurg la aceste menţiuni din dorinţa de a impresiona favorabil (adeseori. obligaţia de a vă mai ocupa de creşterea şi/sau de îngrijirea respectivilor copii şi dispuneţi. În cadrul interviului veţi avea oportunitatea de a releva. o simplă acţiune judiciară intentată respectivei firme pentru discriminare în alegerea candidaţilor – femei va putea fi de natură să vă aducă. În cazul în care aţi efectuat stagiul 102 Mare atenţie! În situaţia în care. aflate în proprietate privată şi/sau al sumelor (potenţial) aflate în conturile dumneavoastră bancare ! … În concluzie. vilelor. în CV-ul unui candidat: “ Căsătorit cu un copil de treisprezece ani”.. numărul apartamentelor. diferenţa de nuanţă fiind perceptibil în avantajul dumneavoastră. În consecinţă. este preferabil să înscrieţi în CV “Căsătorit(ă)”. asemenea tuturor celorlalte. într-o asemenea conjunctură “Celibatar(ă)” şi. se poate dovedi a fi în dezavantajul dumneavoastră . majorări salariale! …). anumite elemente care pot constitui atu-uri pentru viaţa (şi/sau mobilitatea) dumneavoastră profesională . ulterior reuşitei procesului în favoarea dumneavoastră. “Recăsătorit de trei ori cu cinci copii minori” sau “Divorţat cu trei copii”!!! … Dacă sunteţi divorţat(ă). Nu este mai puţin adevărat faptul că. poate releva că nu veţi solicita. Dacă sunteţi despărţit(ă). prea curând. în rubrica destinată situaţiei dumneavoastră familiale. Într-un alt caz. faptul că sunteţi femeie (sau că sunteţi necăsătorită sau că aveţi sau nu copii). . falsă): “… eşecul sentimental este o reflectare fidelă a instabilităţii caracterului …”! Ceea ce. bărbaţi102) şi/sau cu domiciliul în localitatea de reşedinţă. Astfel. este recomandabil ca. aparent “banale”. să adăugaţi. mai mult în sens de milă. căsătoriţi) şi încadraţi în muncă.

Pentru a menţiona studiile absolvite. . MBA al Indiana University. colocviu “How to make presentations in English”. într-o asemenea rubrică (este recomandabil să redaţi tot ceea ce aveţi de relevat în cuprinsul a maximum două-trei formulări) puteţi scrie: “Manager al Departamentului de resurse umane din cadrul unei firme de prestigiu”. a unor obiective profesionale mult prea precise. dacă aţi evoluat. aveţi şi titluri ştiinţifice. Evitaţi să descrieţi.) 105 „Experienţa profesională“ constituie cea de-a treia „casetă“ a unui CV.Absolvent al Universităţii Politehnice din Bucureşti. lăsând “loc” pentru relevarea bogatei (şi importantei) experienţe profesionale pe care o aveţi. Este recomandabil ca etapele formării dumneavoastră profesionale să fie înscrise în CV în ordinea cronologică inversă. seminar de gestiune a bazelor de date. seminariile. după cum arată şi denumirea. acest adevărat “capitol” al 105 CV-ului îi “înspăimântă” şi îi face să "tremure" pe tineri.militar. printre cel mai frecvent întâlnitele întrebări pe care tinerii (şi) le pun atunci când trebuie să completeze datele referitoare la experienţa lor profesională. pe măsură ce dobândiţi experienţă profesională. puteţi înscrie o rubrică intitulată “Obiective profesionale”. septembrie 2000. este necesar să înscrieţi în CV perioada aferentă acestuia. mai ales în cazul celor postuniversitare. însă. Dacă. 2 zile. DEA etc. DESS în finanţe publice şi gestiune. actorie. la “Formare profesională”. veţi fi avantajat din punct de vedere al experienţei profesionale – n. fie “deprecierea” dumneavoastră (în cazul în care un CV este “arhivat” de către respectiva firmă pentru câteva luni sau chiar un an.). în aşteptarea unui moment “favorabil”. În caz contrar. a obţine şi diploma de licenţă. 7-12 martie 2001 etc. riscaţi să nu mai corespundeţi cu persoana pe care aţi descris-o ! …). îndeosebi pe recenţii absolvenţi ai studiilor universitare.R -) de intendenţă şi absolvent al studiilor superioare economice. Acordaţi.). dacă sunteţi ofiţer (în rezervă . inclusiv titlurile) aferente obţinute.). menţionăm: “Ce pot să scriu eu aici. toate cursurile. stagiile etc. nu vă complicaţi şi înscrieţi în CV doar filiera urmată (spre exemplu. însă. de scurtă durată absolvite (spre exemplu. precum şi diplomele (eventual. ştiu să fac multe lucruri ?! …“. din dorinţa de “a arăta că ştiţi ce vreţi”. “Şef Departament tehnică de calcul într-o societate de asigurări”. În mod logic. “Cum trebuie să procedez pentru a-i arăta interlocutorului că. precum şi arma103 şi gradul pe care îl deţineţi ca rezervist. etc. A doua “casetă” a CV-ului104 se referă la FORMAREA PROFESIONALĂ şi are. importantul rol de a releva şcolile (în sensul generic al cuvântului) pe care le-aţi absolvit. este recomandabil să o redaţi spre finalul CV-ului dumneavoastră. formarea dumneavoastră va “trece pe planul doi” (cu excepţia cazurilor în care profesia pe care o aveţi este de natură să vă influenţeze profund cariera: medicină. DESS. cu lux (exagerat) de amănunte. pe planul obiectivelor profesionale. 2001. dacă abia acum am terminat facultatea ?! …”. “Şef compartiment relaţii cu publicul într-o bancă”. o maximă atenţie (în sens de rezervă ! …) înscrierii. este permisă utilizarea abrevierilor uzual întâlnite în viaţa cotidiană (spre exemplu: MBA. Spre exemplu. detalii de genul: curs de managementul resurselor umane. între timp. În cazul în care aţi absolvit cursurile universitare fără. înscriind în CV. agasarea şi chiar enervarea cititorului. cel puţin. aprilie. etc. arte plastice etc.a. Facultatea “Tehnologia Construcţiilor de Maşini”). EXPERIENŢA PROFESIONALĂ. ne ezitaţi să le expuneţi cât mai “estetic” (spre exemplu: Doctor în economie al Universităţii Harvard. înscrieţi această casetă imediat după cea referitoare la datele personale. “Nu este mai bine să … sărim peste această rubrică de foc a CV-ului 103 Spre exemplu. 5 zile. eventual. Universitatea din Orléans. 104 În situaţia în care aţi absolvit una sau mai multe şcoli de renume şi/sau dispuneţi de o mai redusă experienţă profesională. deşi nu am o (bogată) experienţă profesională. 2000 . Într-un asemenea context. deoarece acest fapt ar putea genera. specializările. În finalul acestei “casete” sau marcată distinct. fie “închiderea uşilor” (recrutorul va ezita să propună posturi la care nu doriţi să accedeţi ! …). În majoritatea cazurilor. nu recurgeţi la plictisirea.

Deşi unii autori107 recomandă înscrierea salariilor avute la precedentele locuri de muncă.. Altfel. Iar dacă vi se condiţionează109 ocuparea unui post de apartenenţa la un anumit partid sau grupare politică. Cunoştinţe temeinice în domeniul tehnicilor de formare şi motivare a personalului. Dacă aveţi şi publicaţii.a. “MIRAJ”-S. dacă apelaţi la un CV funcţional. Dacă vi se solicită să “emiteţi” şi pretenţii salariale.”. decizia vă aparţine ! … Mai ales că urmează cea de-a patra “casetă” a CV-ului dumneavoastră … LIMBI STRĂINE. nu emiteţi pretenţii (exigenţe) în cadrul CV-ului. Experienţă în managementul echipelor incluzând de la 6 la 250 persoane.A. lămurite (la nivel informativ) cu prilejul interviului.nostru?! …“. începeţi cu funcţiile cele mai importante pe care le-aţi deţinut până în prezent.n. “Nu este. numai dacă este serioasă !” sau “Sper că anunţul Dvs. o puteţi face.”. “Inginer de sistem din anul 1992.. Evident. în context. p. etc. În fine. faptul că mulţi redactanţi ai CV-urilor apelează la “acroşeuri” (una sau două fraze de debut. respectiv al celor care “aleargă” după funcţii şi/sau poziţii importante prin intermediul elementului politic. Acestea sunt probleme care vă privesc strict personal şi pot fi. are extrem de puţine şanse să reuşească în afaceri (şi nu 106 107 108 109 Subliniem. C. Eventual. crono-funcţional. este cel puţin total “nepotrivit” să întâlneşti. Dacă vreţi să apelaţi la asemenea “abordări” este recomandabil să … renunţaţi a vă mai elabora CV -ul ! … .”.).Le Guide du CV. apreciem că această (delicată) “problemă” nu poate fi “soluţionată” decât în cadrul interviului. Responsabil al sistemului de date din cea mai puternică firmă … românească din sud. nu omiteţi să înscrieţi perioadele în care aţi lucrat şi evitaţi (până la nivel de … interdicţie !) să menţionaţi cazurile (încă destul de frecvente) de genul “… şomer între … şi … 2001” sau “… dat afară pentru motive disciplinare la … 2000… “. dacă apelaţi la CV-ul cronologic. puteţi crea o rubrică (“casetă”) special destinată menţionării titlurilor publicaţiilor dumneavoastră. rezultatele obţinute (evident. P. Acestea nu pot constitui decât apanajul celor “slabi”. apreciem ca fiind extrem de utilă prezentarea unor detalii referitoare la modul de completare a elementelor caracteristice acestei “rubrici” a CV-ului. În consecinţă. este preferabil să înscrieţi firmele şi posturile în care aţi lucrat în ordinea inversă a perioadelor aferente. Spre exemplu: “Director comercial. două limbi străine. “Responsabil Public Relations şi cu o experienţă de peste şase ani în marketing. a fost serios şi nu sunteţi braconieri sau vânători de capete ! …“. chiar ştie cineva tot ce am făcut eu până acum ?! …“. în cadrul unor CV-uri.n. eventual. sectorial.estul Europei. Sunt un adevărat profesionist în comunicarea interpersonală verbală şi nonverbală. Inutil să mai precizăm consecinţele nefaste ale diletantismului politic şi/sau economic asupra situaţiei a suficient de multe firme din România . Sahnoun. 9 ani de experienţă în managementul unei echipe comerciale la S. formulări de genul: “Doresc să lucrez în firma dvs. 59. De asemenea. nu omiteţi înscrierea acestora în CV. Experienţa dumneavoastră profesională urmează a fi înscrisă în funcţie de tipul CV-ului elaborat (cronologic. la nivelul cel puţin “bine”. jurnalism şi lobbying. 1992.C. în cazuri relevante. Editions FIRST/AXIS. mai ales în situaţia în care sunteţi (şi) autorul unor cărţi şi/sau lucrări de specialitate şi/sau de referinţă. menţionarea acestor elemente se poate dovedi a fi (cel puţin) foarte riscantă ! … . cu excepţia situaţiilor în care anunţul firmei (vă) solicită acest lucru108. Astfel.a. În nici un caz să nu descrieţi şi/sau să nu comentaţi cauzele eventualelor dumneavoastră eşecuri sau motivele pentru care aţi schimbat locurile de muncă anterioare. etc. “Dar dacă am să scriu altceva ? Ce. Este recomandabil să înscrieţi şi principalele sarcini şi/sau atribuţii de serviciu pe care le-aţi avut în decursul carierei dumneavoastră profesionale şi. Ne permitem să (vă) recomandăm “omiterea” totală a oricăror “afinităţi” şi/sau “realizări” politice. (aproape) toată lumea este de acord: cine nu stăpâneşte. “flash” etc. oare.Goldstein . funcţional. Nu înscrieţi şi activităţile dumneavoastră sezoniere decât în situaţiile în care sunteţi în căutarea unui prim loc de lucru. mai util şi bine pentru noi să începem CV-ul prin a reda un moto care ne călăuzeşte paşii în experienţa profesională ?! …”106. Teoretic. fără a agasa interlocutorul prin performanţele “excepţionale” pe care le aveţi ! … ). care să releve principalele lor realizări). . etc.

De asemenea. “Astrologia”. PASIUNI EXTRAPROFESIONALE (HOBBY-URI)113. chiar “indicaţii de bază”) primite de la rude. pentru că multe din lucrurile pe care le-am învăţat odată le-am … uitat ! … ABILITĂŢI. În cadrul acestei “casete” este recomandabil să înscrieţi câteva dintre competenţele de care dispuneţi şi pe care le apreciaţi ca fiind relevante pentru caracterizarea personalităţii dumneavoastră (spre exemplu: abilităţi de comunicare interpersonală şi pentru lucrul în echipă. ca pasiuni extraprofesionale. unii redactanţi ai CV-urilor îşi … autoapreciază cunoştinţele de limbi străine110. am fost cel puţin surprins să constat că mulţi tineri nu mai ştiu să … trăiască . “Religia hindusă şi absconsul subconştientului în microsistemica divinizării personalităţii în cultura neopaleolitică”. am fost administrator de reţea în cadrul firmei X. este preferabilă evitarea formulelor de tipul “Limbi străine învăţate”.. citit = 5/5. Iată contextul în care subliniem faptul că din ce în ce mai mulţi recrutori au dobândit “obiceiul” de a rezerva o parte a interviului pentru un dialog în limbile străine indicate ca fiind cunoscute de autorii CV-urilor. Eventual. nu ezitaţi să precizaţi şi eventualele performanţe notabile pe care le-aţi înregistrat dea lungul carierei dumneavoastră (spre exemplu: “Am condus 6 ani o echipă de programatori PC şi. natura 110 Nu arareori am întâlnit situaţii de genul: “Engleza: scris = 4/5. (încă) puţini tineri conştientizează importanţa pe care o prezintă cunoaşterea şi utilizarea limbilor străine. vorbit”. Când. chiar de la profesori. Am redactat x programe care facilitează evidenţa financiar-contabilă apelând sistemele informatice. Având ocazia să citesc. eventual. la “caseta” Pasiuni extraprofesionale citeşti lucruri ca. Mai mult. până în prezent. însă. în funcţie de capacităţi. De asemenea. înaltă capacitate şi disponibilitate pentru efort intelectual susţinut. “Chimia macromoleculară şi genetica”. “Calculatoarele . etc. spre exemplu: “Fizica nucleară: fuziune şi fisiune nucleară”. În consecinţă. precum şi un program de gestiune a stocurilor de materiale”). În eventualitatea în care stăpâniţi foarte bine domeniul informaticii. Practic. responsabilitatea asupra oricărei (auto)apreceri trebuie să fie maximă. În situaţia în care nu aţi rezervat o rubrică specială în cadrul experienţei dumneavoastră profesionale pentru cunoştinţele de operare PC112. Noţiuni de Spaniolă (debutant)”. vorbit = 5/5” ! … Întrebând autorul unui asemenea text pe ce bază a fost făcută respectiva apreciere. etc. să precizaţi şi faptul că ştiţi să “navigaţi” pe Internet. răspunsul a fost “sec” şi invariabil: “Aşa ne-a învăţat la şcoală/facultate să scriem” ! … La probele practice însă … Fără comentarii ! … 111 Aceste abilităţi pot fi incluse şi în scrisoarea de motivaţie. călăria. Germana .Sistemul de operare MS DOS”. Interests. citit. Others. etc. inclusiv pentru limbajele de programare cunoscute (la nivel de redactare/elaborare şi/sau de utilizare a programelor). un candidat care are. Este recomandabil să se renunţe la “formula” des întâlnită “Scris.. Astfel. apelându-se la exprimări de genul: “Bilingv Franceză/Engleză. prieteni şi/sau. 112 În finalul „casetei“ Experienţă profesională puteţi include o rubrică intitulată Cunoştinţe operare PC 113 Pot fi întâlnite şi sub denumiri ca: Hobbies.fapt extrem de grav -. adeseori . eziţi să continui lecturarea CV-ului pentru câteva minute … Mai mult.numai). pentru că potenţialul interviu va fi şi cel puţin o oportună primă ocazie de a vi se verifica sinceritatea declaraţiilor înscrise în CV. este recomandabil să efectuaţi menţiunile de rigoare în cadrul “casetei” Abilităţi.)111. “caseta” poate fi urmată de o rubrică intitulată Informaţii adiţionale (mai ales în CV-urile de tip anglo-saxon) . conform unor “sfaturi” (uneori. Italiana cunoştinţe medii..curent. nu ezitaţi ca. voinţa şi puterea de a finaliza cu succes toate acţiunile iniţiate. de asemenea. câteva mii de CV-uri. te întrebi dacă nu eşti prea … “mic” şi chiar nedemn pentru a purta o discuţie cu un asemenea tânăr (cel puţin) supradotat… Subliniem faptul că pasiunile extraprofesionale ale candidaţilor relevă multe dintre potenţialele trăsături definitorii ale caracterului acestora.

este (foarte probabil) un tip visător. ca şi Sfinx Experience sper că nu am omis prea multe sute de alte nume şi nu am supărat pe nimeni ! . în plus. în etapa CV-ului.-ul lor. AC/DC. Deci. dar nicidecum în ultimul rând: 114 115 116 117 Un studiu elaborat la începutul anilor ’90. Ritmurile “simple”. În general. Uriah Heep. 2 Unlimited. Manolo etc. “fou”.şi şahul. Phoenix (din anii ‘75) etc. mai devreme sau mai târziu. Chifteaua de Lut. în acelaşi timp. pe Beethoven. admiratorii lui Dostoievski. la cerere”. este de dorit evitarea înşiruirii a mai mult de două nume de persoane care pot da referinţe despre dumneavoastră (este foarte probabil că. “complicat” şi “dur” (în sens de dificil). “Referinţe . voleiul şi fotbalul (deci. alegeţi persoane dispuse să îşi consume 20-30 minute din timpul propriu pentru a redacta o scrisoare cu “greutate”. Străchinile cu Orez (cu Lapte de la Enache). în ordine. Ravel şi Rahmaninov pot releva un (cel puţin) potenţial optimism al redactantului CV-ului. multe dintre potenţialele trăsături de personalitate ale redactantului CV-ului. Dimpotrivă. The Bee Gees. indiferent de voinţă. Bach. Pentru simplul motiv că. sunt de natură să ne indice un potenţial personaj “înclinat” spre complexitate. Mike Oldfield şi Yes.. evitaţi formulările “vagi” de genul “Îmi plac sportul. fiţi dumneavoastră înşivă. Alexia. riscă să denote pesimism. ca temperament. idem .116 sunt (cel puţin) diferite. aşa cum am subliniat. indicând cititorului toate detaliile de rigoare (ce ramuri sportive vă plac.U. Pink Floyd. Celine Dion. în S.. Double Vision. – n. “complex”. a relevat că persoanele care au menţionat. cu siguranţă. indică potenţiala înclinare spre “necunoscut” dar şi spre … necunoaştere şi superficialitate. În acest sens. Dire Straits (inclusiv Mark Knopfler).a.) individualist (nu îi place lucrul şi/sau activitatea în cadrul unei echipe).. compozitori şi interpreţi preferaţi aveţi etc. suntem convinşi că persoane care iubesc (chiar cu pasiune) “greii” de talia lui Queen.A. temperamente şi trăsături de caracter diferite de cele ale admiratorilor lui Balzac.. Brahms. Jean Michel Jarre. Smokie. pentru a oferi şi alte exemple. un candidat căruia îi plac excursiile montane împreună cu prietenii. Un candidat căruia îi place muzica clasică poate fi (şi) visător dar. iar dacă nominalizaţi două persoane. În domeniul literaturii. . Cimitirul Bellu. pur şi simplu. chiar dacă aţi auzit şi/sau aţi fost (“aprig”) sfătuiţi “… cam cum trebuie să arate pasiunile extraprofesionale …”. nostalgic şi (atenţie la pericol ! . în C.disponibile. 3000 $ pe an. dar şi foarte visător (în anumite momente ! …). Chris de Burgh. În concluzie. de admiratorii lui D. ale unor "trupe"ca The Prodigy. Sau. deci fiţi originali şi scrieţi exact ceea ce vă place şi/sau vă şi atrage ! Dar. evitaţi să fiţi puşi în situaţii de genul “Fă tu scrisoarea şi eu ţi-o semnez !”. în medie. poate denota un caracter foarte sociabil şi comunicativ. nimeni nu va solicita referinţele respective). “clasice” (ca număr de măsuri muzicale standard). Lisa Stansfield. Vangelis. Dimpotrivă. în timp ce Black Sabbath. poate chiar decisivă pentru viitoarea dumneavoastră carieră … În fine. printre compozitorii preferaţi.).. “death” etc. În domeniul muzicii pop şi rock. lalele şi panele (sau pamele) auzite şi nemaitrăite ! …117. câştigă. ce autori. Haydn şi chiar Mozart. Cappella şi alte câte şi mai câte manele. este mai mult decât foarte util a acorda o maximă atenţie pasiunilor extraprofesionale. dacă îi specifică. Bobo. La Bruyère sau Racine. şi chiar Bon Jovi pot indica un temperament “greoi”. trăsăturile fundamentale ale caracterului dumneavoastră vor fi depistate ! … REFERINŢE. muzica şi dansul”.. spre exemplu. preferaţi ca Vivaldi. Sfinx (cu Dan Andrei Aldea !)115. unicitate şi cizelarea frumosului. Erasure. Cehov şi/sau Puşkin vor avea. deoarece ele relevă. Direcţia 5 (bine că nu doi şi un sfert ! …).. Sarmalele Reci. sporturi de echipă114). Puteţi înscrie. este foarte util să le alegeţi cu maximă precauţie şi grijă. Şi.V. Foreigner. un sport colectiv.J.

Dacă această precizare nu este făcută. evitaţi copierea modelelor !…). funcţie de solicitare) o poză color în partea din stânga sus a CV-ului dumneavoastră118. părerile sunt împărţite: cu sau fără poză ? Normal este ca în anunţ să se specifice dacă este sau nu necesară ataşarea pozei la CV. vă putem demonstra că şi noi putem face un CV pentru şi în numele dumneavoastră ! …). este recomandabil să îl dataţi. Dacă. Iar pentru a fi mai siguri. În continuare vom prezenta câteva posibilităţi119 de a redacta conţinutul unui CV. dacă CV-ul este depus la o mare firmă (şi este posibil a fi “conservat” în aşteptarea unei oportunităţi viitoare) sau la o agenţie de recrutare.a. datarea redactării sale poate deveni inoportună.A. regulile de bază şi considerentele anterior prezentate rămân valabile pentru oricare tip de variantă şi/sau de “model” (în general. un soft din Windows 2000. franceză şi engleză.U. însă. nu uitaţi să semnaţi ceea ce aţi scris (chiar dacă destul de multe persoane spun că nu este cazul. Evident.. cu variante ale “modelelor” în limbile română. tehnoredactarea unui CV poate fi facil apelată şi efectuată prin intermediul unor programe informatice ca. precizăm că. numit Recruitment Data Base ce include programul CV Author . Oricum.n. 118 119 şi aici. spre exemplu. mai ales în S. în funcţie de interese şi/sau scopuri vizate. el este rezultanta unui anunţ publicat într-un cotidian sau într-o revistă.nu uitaţi să ataşaţi (eventual. includeţi şi poza ! … Oricum nu aveţi nimic de pierdut (decât câteva mii lei …) . este preferabil să nu ezitaţi şi să vă interesaţi direct la firmă. opţiunea alegerii vă aparţine.

respectiv. La aceste reuniuni au participat peste 600 persoane care îşi desfăşoară activitatea în domeniu. Bl. Sahnoun.dec. nu este recomandabil tinerilor absolvenţi ai studiilor universitare (evident.n.P. sistemul a fost vândut la 7 firme de profil din România (valoarea totală a contractelor realizate a fost de 84 mil. . S. fără un loc de lucru.(1999-prezent) : Şef Birou “Marketing . doi copii Formare profesională : 1979-1983 1983-1987 120 Liceul teoretic “Matei Basarab” . Ap.(1996 .2000 Absolvent: Facultatea “Management” .a. Sc. numai dacă nu au ce să relateze. 1998 Bacalaureat: Colegiul Naţional “Sf.lei şi. nu au rămas. membru al unui colectiv care a elaborat şi implementat un sistem informatic de gestiune a costurilor de producţie. CURRICULUM VITAE cronologic (exemplul nr.659. În schimb.sept. 121 este unul dintre cel mai des întâlnite tipuri de CV.1999 . 8.C. iun.1999) : Asistent al Managerului General (3 luni de stagiu. Sector1. “GEROCOSSEN” . Şef Birou “Preţuri” (oct.45 O. Sava” . 1) : I. se poate înscrie: „Disponibile.C. Ulterior. deschiderea a 12 reprezentanţe comerciale MIRAJ în 12 reşedinţe de judeţ. pe baza metodei Standard Cost. Mozart.Bucureşti.mar.prezent): Am organizat 17 reuniuni/seminarii itinerante în 14 dintre cele mai importante oraşe din România. Manager vânzări “Compoziţii Parfumare”(ian. 1992.S.58. FOX PRO Principale trăsături de caracter: dinamism. lui P.ASE . Sector 6. la experienţa profesională) şi nici persoanelor care doresc să îşi schimbe cariera sau domeniul de activitate (acest tip de prezentare le-ar “valoriza” lipsa de experienţă în noul sector) . acest tip de CV este recomandabil persoanelor care: nu şi-au schimbat des locul de muncă.1999): Am conceput.03. EXCEL. Cf. p.777.43.ASE . lei). 68-70.S.P.1.1998 . S. realizat şi implementat un nou sistem informatic de gestionare (SIGCP) a compoziţiilor de parfumare produse şi comercializate pentru peste 170 beneficiari din ţară şi străinătate.a eventual.Bucureşti. fidelitate. Pink Floyd.57. M 13. 2 .A.59. prea mult timp. Spaniola . Austria şi Bulgaria (valoarea totală a contractelor realizate a fost de 980 mil. .72. Văleni de Munte Starea civilă: căsătorită. stagiul militar: neefectuat Experienţă profesională: S. 07000 Bucureşti Tel.debutant Cunoştinţe operare PC: WORD. necăsătorit.A.Bucureşti. 197 O. Ana Ipătescu. 27 ani. Et.1.Bucureşti.C.Preţuri” (oct. “MIRAJ” .Şef Birou “Preţuri”.Institutul Româno -Canadian . la cerere“ – n.1969. 1994 Abilităţi : Limbi străine: Franceza-Engleza (bilingv). Editions FIRST/AXIS. . Vlad-Andrei POPESCU 70 568-Bd. rugby-ul. înaltă capacitate de efort.Serviciul “Financiar -Contabilitate . 5.Bucureşti.Le Guide du CV./Fax: + 40. Queen.S.Desfacere”(apr. Data şi locul naşterii: 05.1998): Am condus echipa de 3 persoane care a elaborat un nou sistem informatic de urmărire a costurilor de producţie. 22. excursiile în grup Referinţe121 : Ion CONSTANTINESCU .Manager Tehnic.multe locuri de muncă) : Doina VASILESCU 70 169-Bd. 1996) Economist stagiar . de 35 000 USD) S. literatura şi filmele SF.S.1997 .: + 40.1996 .A. C. pot arăta un parcurs profesional progresiv. Modelul acestui sistem a fost achiziţionat de alte 28 firme din România şi 3 firme din Franţa. “GEROCOSSEN” . lei). “MIRAJ” .Goldstein .CURRICULUM VITAE cronologic 120 (exemplul nr. Vivaldi.A.ASE . comunicativitate Pasiuni extraprofesionale : Fotbalul.1997) : Am elaborat documentaţiile şi analizele de preţ pentru gama produselor de parfumerie . Principalele rezultate obţinute: 53 contracte (4 738 mil. nr. cronologic. 07000 Bucureşti Tel.Bucureşti . Uverturii nr. în vederea prezentării produselor MIRAJ şi a deschiderii unor reprezentanţe în respectivele zone.C. Formare profesională : Absolvent: MBA .-aug. 94. Beethoven.Bucureşti . şi Daniel PANAIT . Facultatea “Economia Producţiei” .

du changement. C. 2000 .2000 .dec.1997 .Institutul “Cantacuzino”.Bucureşti .Economist stagiar . p.Biroul “Desfacere” ian. de la philosophie et culture d’entreprise.5/1996.Bucureşti .Întreprinderea “Vulcan” .25.mai 1993 .1995 .S. În plus. . nr.Centrala Industrială de Maşini-Unelte. .S.Şef Birou “Preţuri”.1999 . FOX PRO Principale trăsături de caracter: dinamism.Bucureşti .A. comunicativitate Pasiuni extraprofesionale : bucătăria franceză şi chinezească Referinţe : Aurel CONSTANTINESCU . Spaniola . de la qualité des services.CIMUMFS . S. cf. ETIC (Jouy-en-Josas. fidelitate.Serviciul “Marketing-Vânzări” ian. résultant en 45 contrats “intra” (6 MF).1995 . du développement personnel et de la vision et planification stratégique en équipe. 1992. EXCEL. .Biroul “Financiar-Contabilitate” oct.A. “FIBREX” .oct.Serviciul 11 aug.S.1. CURRICULUM VITAE cronologic (exemplul nr.C.1987-1988 Experienţă profesională 122 Cursuri de calculatoare: limbaj COBOL : oct.L. din CV rezultă totala lipsă de preocupare în direcţia perfecţionării profesionale. S. Goldstein – Le Guide du CV.mar. Plus de 1 400 participants. Junior Consultant et formateur en Management : Animation de séminaires auprès d’entreprises françaises (BSN.L. Sahnoun.1998 . 3)123: Bernard GOURAUD 26.C. “ROMMEDICA” .1988 . Rezultanta apare destul de târziu.dec. AEROSPATIALE) et réalisation de missions de conseil auprès d’entreprises américaines telles BEATRICE FOOD (article publié dans “Conjoncture Sociale”.prezent Abilităţi : Limbi străine: Franceza-Engleza (bilingv).Manager Economic.2001 .: + 33.1998 . . “Metalica” S.iul.42.Biroul “Resurse umane” Cunoştinţe operare PC: WORD. “Farmexim” .Întreprinderea “Suveica” .S.C. Editions FIRST/AXIS.Biroul “Contabilitate” ian. 71 şi 72. Mecanică Fină şi Scule (CIMUMFS) . Daniel PORUMBACU . Paris).dec.R.1999 .49124 32 ans EXPERIENCE ET SAVOIR FAIRE WDHB ABH Consulting Group (Seattle 1990 . când doamna Vasilescu a rămas … şomeră.S.S.debutant .C. P.Bucureşti .2001 .S. 1989-1990) Chargé de mission sur la Ligne USA : 122 123 greu de aflat ce ştie să facă mai bine doamna Vasilescu ! … Schimbarea atâtor locuri de muncă nu este deloc favorabilă.1991.présent) Project Manager : Création et organisation de 14 séminaires itinérants (learning journeys) dans l’état de Washington pour cadres et dirigeants sur les thèmes du leadership.Bucureşti .R.Serviciul “Plan” nov.1991 . TOTAL. înaltă capacitate de efort.Bucureşti . rue de Dunkerque 75010 PARIS Tél.2000 .Bucureşti Serviciul “Financiar-Preţuri-CFI” iunie 1993 .30.C.şomer apr.sept.R. “NĂLUCA” .L.

Sociology B. Paris. 1988-1989.IFG).25. KOGAN PAGES. neavând o bogată experienţă practică. BOUYGUES (Paris. Chemistry C. Robin. 1983-1984 Bac C. history.Corfield . insistă asupra detaliilor formării sale în colegiu.varianta : College leaver)125 : CURRICULUM VITAE NAME: ADDRESS: TELEPHONE: DATE OF BIRTH: NATIONALITY: MARITAL STATUS: EDUCATION: 1987 1992 1992 1994 1994 1997 Kingsmere Secondary School London E5 South West London College London SW15 Peele University Peele Northants 0 levels: English C. FORMATION : Etudiant en MBA (Master of Business Administration). În exemplul dat. 4 . suivi de cet audit par la conception d’affiches. SIRPA ( Paris. . Maths B. pour la réalisation de la campagne promotionnelle de Réussir FM. Dallas SM University.39/40. doté d’un prix de 100 000 F. London N1 5DJ 071-278 0000126 18 June 1976 British Single EMPLOYMENT: Both my jobs have been part time. l’organisation d’un concours et l’évaluation des retombées audiométriques. 3 mois de stage) : Assistant au Directeur de l’Administration et des Ressources Humaines : Suivi de dossiers et mis en place d’un système de communication en temps de crise. 10 mois. and took place during vacations and evenings while at college. choix d’une stratégie promotionnelle et d’un plan de communication.30. p. Geography B. 1983 ET AUSSI : Bilingue Anglais/Français Références communiquées sur demande CURRICULUM VITAE cronologic (exemplul nr. conférences et animations sur les orientations actuelles du management américain. Faculté de Médecine. Biology B. Evaluation des points forts et des points faibles de la radio. politics.49. préparations d’interventions. la création d’une bande annonce.R. geography and statistics Specialised in: Development studies. 1988 Diplômé IFAG (Groupe Institut Français de Gestion . 1996. Biology C. În acest caz. French E A levels: Maths A.How to Improve Your Chances of Getting the Job You Want.Développement de 4 nouveau produits de formation. Physics E BA Social Science: Studied economics. 1996 Peele University Union Bar Attendant 1996 Peele University Catering Catering Assistant OTHER SKILLS: I can use a computer and I am familiar with several word-processing packages 124 adeseori. trebuie să ne interesăm care este prefixul telefonic internaţional al Franţei. philosophy. numărul postului telefonic se poate înscrie şi în forma: (1) 42. 125 cf. Service Militaire) : Lauréat du concours VORA. 1987 Etudes médicales. Physics B. My thesis was on Third World debt Robin FOSTER 222 Upper Street.PREPARINGN YOUR OWN CV .

I have a current. 1996. I am looking to gain employment in an administrative capacity. which is immensely rewarding and fulfilling.435 0000 CURRICULUM VITAE cronologic (exemplul nr. 129 cf. KOGAN PAGES. 42/43.London Massage School date London SW18 EMPLOYMENT: 1995 1997 1993 1995 Private work in the London area Employment agencies in the London area ADDITIONAL INFORMATION: I have always used my hands in a creative way. Cash. or work involving figures.versiunea A)129 : NAME: ADDRESS: TELEPHONE: DATE OF BIRTH: MARITAL STATUS: EDUCATION: 1983 1990 1990 1993 1996 1997 Frankwell Secondary School Shrewsbury .Shropshire Lowston Polytechnic Lowston . Manchester M16 8 AP 061-693 0000 27 August 1972 Married 1997 . pentru apelurile din România: 0044. Michael va elabora şi o a doua versiune (B) a CV-ului său. Peele University. London SW18 2HB.1…. 97 The Crescent. Welt. Michael încearcă să utilizeze calificarea sa în masaj pentru a găsi o slujbă în domeniile sportului şi/sau al sanătăţii. Westcliffe Road. Lee Street. Anatomy and Physiology: Training in techniques to give professional. Geography C BA (Hons) Business Studies: Specialised in Marketing and Financial Management ITEC Course in Massage. reflexology and breathing and relaxation techniques Consultant Masseur: Relaxing. L. Literature and Math A levels: Maths B. Dar.London Massage School. – n.n. medical massage..a.INTERESTS: Keep fit (I was a member of several sports societies127 while at college). inclusiv varietatea centrelor sale de interes . REFEREES: Bernadette Becket (Principal) .: 0772 00000 Dr. 5 . reflexology and shiatsu. therapeutic treatment.R. Northants NT5 5BG. reading. I am a friendly.M. fiind conştient şi de valoroasa sa pregătire în domeniul economic (Business Studies). menţionarea activităţii deosebite în sport relevă calităţile de spirit de echipa ale lui Robin.PREPARINGN YOUR OWN CV . 126 127 Prefixul corect al Londrei trebuia înscris. trustworthy.Surrey London Massage School London SW18 0 levels: Seven subjects including: English. travel..BA Business Studies. outgoing person.: 081. Peele. music ADDITIONAL INFORMATION: Having successfully completed my course at Peele University. Tel. can deal competently with administrative duties and particularly enjoyed the financial aspects of my business course.Corfield . p.:081-339 0000 Claire Maledy (Course Tutor) . În exemplul dat.How to Improve Your Chances of Getting the Job You Want.varianta : Graduate . I have the ability to work well as a part of a team. clean driving licence and have recently acquired basic keyboard skills. I am keen to start my career and would be a128 loyal and dependable employee REFERENCES: Professor S. Lowston Polytechnic. Tel. . professional therapeutic massage with essential oils Various clerical positions: General office work and dealing with the public Michael SMITH 935 Main Road. London W5 2PB. and found massage a natural progression. Tel. I am reliable. punctual and meticulous.a 128 extrem de importantă această trăsătură de caracter! . and I am able to get on with people in all situations. -n. general office work. allied with a sound knowledge of the systems of the body and their relevance to massage Intermediate Massage Training Course: Continued training by studying shiatsu.a. OTHER SKILLS: I have a working knowledge of aromatherapy.

versiunea B)130: NAME: ADDRESS: TELEPHONE: DATE OF BIRTH: MARITAL STATUS: EDUCATION: 1983 . Lowston Polytechnic.Surrey 1996 . Tel.Lowston Polytechnic 1993 Lowston .varianta: Graduate . outgoing person. answering phone calls. I specialised in financial analysis and the marketing function. Westcliffe Road. keeping petty cash account BA (Hons) Business Studies: Specialised in Marketing and Financial Management. reflexology and shiatsu.How to Improve Your Chances of Getting the Job You Want. Literature and Math 1990 Shrewsbury . .Frankwell Secondary School 0 levels: Seven subjects including: English. Anatomy and Physiology: Training in techniques to give all types of massage. KOGAN PAGES. I have a current. writing letters. punctual and meticulous.Lowston. OTHER SKILLS: I am a keen masseur. Lee Street. currently studying at intermediate level Married Michael SMITH 935 Main Road.1996.:081-339 0000 Consultant Masseur: Relaxing. can deal competently with administrative duties and I am keen to establish my career in a clerical or administrative capacity. professional therapeutic massage with essential oils Various clerical positions: Dealing with the public. I am reliable.London Massage School 1997 London SW18 EMPLOYMENT: 1995 . Michael insistă mai mult asupra studiilor sale economice şi oferă detalii suplimentare aferente capacităţilor şi disponibilităţilor sale în domeniu. Surrey KT3 2MN. and completed my thesis on the different types of business training across Europe. Surrey KT3 2MN. and I am able to get on with people in all situations. Lowston. Manchester M16 8 AP 061-693 0000 27 August 1972 130 cf. typing. clean driving licence and have recently acquired basic keyboard skills.45/46. trustworthy.:081-448 0000 Bernadette Becket (Principal) -London Massage School. and have a working knowledge of aromatherapy. În această a doua versiune a CV-ului său. ITEC Course in Massage.Self-employed in the 1997 London area 1993 .Corfield .:081-448 0000 CURRICULUM VITAE cronologic (exemplul nr.Shropshire A levels: Maths B.BA Business Studies.PREPARINGN YOUR OWN CV . Tel.R. I am a friendly. I have the ability to work well as a part of a team. Geography C 1990 .Employment agencies 1995 in the London area ADDITIONAL INFORMATION: I enjoyed my degree course which introduced me to the business world. 6 . Thesis on European business training. London SW18 2HB. REFEREES: Claire Maledy (Course Tutor) . Tel. p.

comercializarea unor programe de testare a aptitudinilor profesionale ale vânzătorilor din reţelele de supermagazine apărute în România.A.A. 300 mil lei/an). Metalurgiei nr. S.C.S. Daniel PANAIT .S. conceperea unui sistem de premiere pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în domeniul recrutării. “GEROCOSSEN” . 73 O. “GEROCOSSEN” . doresc schimbarea carierei. 132 sau: „disponibile.Manager Tehnic. etc. Sector 3. . necăsătorit. la cerere“ – n.CURRICULUM VITAE funcţional131 (exemplul nr. transpunerea în practică a unor metode pedagogice de dezvoltare a aptitudinilor profesionale polivalente ale personalului.Şef Birou “Preţuri”. “MIRAJ” ./Fax: + 40.economist 131 Utilizarea sa este recomandabilă. au acumulat.1. o vastă experienţă profesională şi se află spre finalul carierei. precum şi în cel al recrutării personalului. Sc. . 2. Bl. 7) : George STANCIULESCU 75 769-Bd. S. “MIRAJ” . 7.A.Consilier probleme de recrutare şi responsabil cu în prezent perfecţionarea profesională a salariaţilor S. Peste 2 500 de ingineri şi tehnicieni recrutaţi. 29 ani.E. 32 . Construcţiilor şi Transporturilor” / 1989 REFERINŢE132: Ion CONSTANTINESCU .A. responsabil direct al unei echipe de 40 consultanţi specializaţi în domeniul vânzărilor şi administrativ/gestiune.31. elaborarea unor rapoarte săptămânale şi trimestriale Vânzări: Finanţe: EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 1992 1989 1992 FORMARE : A. în general. Serviciul “Personal-Învăţământ-Retribuire” . deja.C. .C. persoanelor care: au o carieră profesională fără un “relief” deosebit.S. Ap. S.Responsabil magazine prezentare. CY3.a.S. 07000 Bucureşti Tel.P. de cca. prospectarea pieţelor şi găsirea de noi clienţi pentru firmă (noi contracte.Facultatea “Economia Industriei. .Serviciul “Desfacere” .50.C. Et. revin pe piaţa forţei de muncă după o perioadă de lungă absenţă. 83.S. sistem care a diminuat cu 70% rata demisiilor la acest nivel ierarhic.648. stagiul militar: neefectuat PESTE CINCI ANI EXPERIENŢĂ ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE RESPONSABILITATEA CONDUCERII UNEI ECHIPE DE 35 PERSOANE COMPETENŢE ŞI REALIZĂRI: Recrutare: Management: crearea şi dezvoltarea unor metode originale de recrutare şi selecţie pentru sectorul tehnologiilor de vârf.

Auchan. rue du Vieille-du-Temple 75 004 Paris Tél. administration/gestion. LOUIS.1992 FORMATION : Diplôme D’Etudes Approfondies (D. R. P. 1984 REFERENCES : Disponibles sur demande CURRICULUM VITAE funcţional 134 (exemplul nr. Commercialisation de programmes de formation à la fonction “qualité de service” dans le secteur de la grande distribution (Leclerc. KOGAN PAGES. TULLE. 63/64 . C. Editions FIRST/AXIS. London SW9 4LH 071-889 0000 23 September 1962 Divorced British cf. Plus de 2 500 ingénieurs et techniciens recrutés Management Directement responsable d’une équipe de 40 consultants spécialisés dans les fonctions de vente. recrutement. 1992. Sahnoun. Paris Conseil en recrutement et formation Vice-Président HI-TECH CONSEIL CA 530 MF Conseil en recrutement Directeur 1985 . 8 .PREPARINGN YOUR OWN CV . p.1996.) Gestion. A. service client. Conception d’un systhème de primes pour le personnel d’encadrement qui a directement réduit de 70% le taux de démission à ce niveau hiérarchique Ventes Prosepection de nouveaux clients ayant généré 3 millions de francs de new business la I-ère année.How to Improve Your Chances of Getting the Job You Want. Goldstein – Le Guide du CV. Intermarché) Finances Préparation des reportages mensuels et trimestriels PARCOURS PROFESSIONNEL 1992 à CE JOUR HOWARD.limba franceză) : Georges MALAVAL 26. p.limba engleză): NAME: ADDRESS: TELEPHONE: DATE OF BIRTH: MARITAL STATUS: NATIONALITY: 133 134 Melanie RANDALL 5 Somerfield Street.: (1) 43 09 18 6X Télécopieur: (1) 47 55 64 1X PLUS DE DIX ANS D’EXPÉRIENCE DANS LES RESSOURCES HUMAINES RESPONSABILITÉ TOTALE D’UNE ÉQUIPE DE 40 PERSONNES COMPÉTENCES ET RÉALISATIONS : Recrutement Création et développement de méthodes originales de recrutement et de sélection pour le secteur des hautes technologies. Mise en place d’outils pédagogiques ayant abouti à une polivalence complète du personnel. cf. 73 şi 74. E. 9 .Corfield .CURRICULUM VITAE funcţional 133 (exemplul nr.

cooking and entertaining.Newgate Inn 1981 London E3 INTERESTS: Listening to music.EDUCATION: 1973 . Tel.BA Business Studies. Domestic Science 1984 . I arrange Charity Darts and Pool matches for the Multiple Sclerosis Society. general kitchen work. Geography. either within a team or alone. positive and a fair person with a friendly disposition and a good sense of humour. Mathematics. I am straightforward. ordering stock. REFERENCES: Claire Maledy (Course Tutor) . preparing food. London SW18 2HB. My aim is to find employment in an environment with high standards and productivity. reading. Lee Street. cooking.:081-339 0000 . Surrey KT3 2MN. I have high moral standards and am wellbalanced and controlled. reliable and able to work enthusiastically under pressure. and running special events CSEs: English. menu planning. dealing with sales representatives Catering Assistant: Helping to prepare fast food. recruitment and training of staff.:081-448 0000 Bernadette Becket (Principal) -London Massage School. Tel. This has aided me in the supervision of staff and in extensive dealings with clients and the public.Newgate Inn 1983 London E3 1979 . bookkeeping. Lowston Polytechnic. cleaning. handling money on behalf of others.Popular Pizzas 1987 London EC2 Senior Assistant: In charge of seven staff. cashing-up. banking and staff supervision Kitchen Assistant: Helping out with serving. Westcliffe Road. organising work rotas. stock control. ADDITIONAL INFORMATION: I am punctual. and playing pool and darts.Popular Pizzas 1987 London EC2 1981 . Lowston. waiting at table and handling cash Kitchen Supervisor: In charge of busy kitchen. Art. I have been in positions of trust.Trinity School 1979 London SE8 EMPLOYMENT: 1998 .

Ecole Centrale.P. La contribution du site aux résultats du groupe est passé de 12% en 1995 à 28. préservation de l’éco-systéme par une méthode d’exploitation en “roulement”.Corfield . en prenant plus particulièrement en charge les aspects techniques et opérationnels COMPETENCES MANAGEMENT : Animation et conduite d’une exploitation occupant 200 personnes dont 8 ingénieurs et cadres et 28 agents de maîtrise et techniciens. ANALYSE FINANCIERE : A travers la responsabilité du résultat brut d’exploitation.Effectif : 200 personnes . et par la gestion et la motivation du personnel. j’ai préparé l’ensemble des documents financiers d’exploitation.funcţional 136 (exemplul nr. în strânsă interdependenţă cu obiectivul carierei sau al postului.1996. 1991 . ADJOINT AU DIRECTEUR D’EXPLOITATION (1992 .: (1) 46 92 16 3X OBJECTIF M’intégrer dans l’équipe de direction d’une société industrielle ou de service. Sahnoun. moyennant la déviation d’une route.3 enfants CURRICULUM VITAE crono .London N5 2HX 081-928 0000 20 May 1957 Divorced British cf. Les résultats: mise en place d’une comptabilité par site d’extraction ainsi que d’un système de tableaux de bord. 11 .funcţional 135 (exemplul nr. Bine realizat. par l’amélioration de l'organisation et des techniques.Anglais courant ETAT CIVIL 30 ans . qui a permis d’anticiper et d’éviter une perte de 2 MF sur l’exploitation d’un site éloigné.CURRICULUM VITAE crono . p.Goldstein . J’ai mis en place une procédure générale pour les études préalables qui fait référence dans le secteur (article L’Usine Nouvelle du 15-06-1997) et créé un département “Qualité/Sécurité”. R. et représenté le directeur d’exploitation dans ses relations avec la direction financière du siège. 10 .How to Improve Your Chances of Getting the Job You Want. rue Auguste-Comte 92 310 Sèvres Tél. este un CV ultra-performant. FORMATION Ingénieur . Les résultats: croissance constante de la production (+ 20% par an) et de la productivité/homme. Editions FIRST/AXIS. perfect adaptat candidaţilor care au o carieră de succes şi care doresc schimbarea firmei la care lucrează pentru a accede pe scările ierarhicfuncţionale. P.Le Guide du CV.PREPARINGN YOUR OWN CV .présent): j’ai défini les critères de recrutement et de formation du personnel de production et d’encadrement. Augmentation régulière de la productivité de l’entreprise passée en 4 ans de 85 T/homme-poste.limba franceză) : Pierre DALEVILLE 4. cf. suivi analytique de l’ensemble des charges GESTION DU PROJET : Etude et ouverture d’une nouvelle exploitation dont les réserves permettent l’extraction de 3 MT de bauxite sur 12 années. le détournement d’une rivière et l’enlèvement de 30 MT de stérile CURSUS S. p.45/46 136 . (Société des Mines PALMIER) . acest tip de CV este o rezultantă a combinării precedentelor. Acest tip de CV utilizează “acroşeuri” foarte “comerciale” şi o listă a “savoir faire”-ului candidatului.Marié . C.1995): En tant que adjoint au directeur d’exploitation. pour participer à son expansion et à sa réussite. Amélioration de la sécurité sur les chantiers avec une réduction en 4 ans de 65% du taux de fréquence et de 75% de taux de gravité.CA 90 MF (1992/présent) DIRECTEUR D’EXPLOITATION (1995 .M.limba engleză) : NAME: ADDRESS: TELEPHONE: DATE OF BIRTH: MARITAL STATUS: NATIONALITY: 135 Marilyn BROWNE 806 Tiverton Place . KOGAN PAGES.75. J’ai géré et réglé sans heurts une situation sociale délicate en 1996.5% en 1998. 1992.

am promovat o campanie de reducere a cantităţii deşeurilor rezultate în urma procesului de fabricaţie. lei/1997. acest tip de CV este foarte des întâlnit şi este recomandabil persoanelor care au experienţă şi/sau doresc ocuparea unui post într-un anumit domeniu . CA = 353 000 mil. Sahnoun. As a result of my State Enrolled Nurse training. Sunt specialist în organizarea şi programarea operativă a execuţiei producţiei (inclusiv utilizare PC-IBM). 1992. Management Am condus şi am animat echipe de muncă (de la cadre de conducere. 1 900 Timişoara Tel.. and they need calm but firm handling. Timişoara Căsătorit. 15 000 salariaţi. and have had 13 years’ experience as a qualified nurse working in a variety of different medical establishments.1948.76. I feel my nursing skills together with my trustworthy. making sure that patients’ notes were up to date. 350 salariaţi. REFERENCES: Mr.S. Cunosc cele mai recente tehnici şi metode de implementare a TQM. taking phone calls. dispensing drugs ADDITIONAL INFORMATION: My working life to date has been mainly caring for people.1993: 137 Director de producţie la S. până la nivel de executant). completing appropiate paperwork.: + 056 197 5XY (privat) Absolvent Chimie Ind. transferring patients to theatre. I am a familiar with the study of biology.: 071-231 0000 CURRICULUM VITAE sectorial 137 (exemplul nr. hard-working and delicated character.Goldstein .C.A. This has made me patient and tolerant when dealing with the public. p. Ştiu să motivez oamenii prin aplicarea principiilor delegării autorităţii şi responsabilităţii. Gestiunea producţiei Am avut responsabilitatea gestionării unei secţii de producţie cu 150 salariaţi (167 000 mil. LATEX-S. In hospital.HEALTH: Excellent OBJECTIVE: To use my professional skills in combination with my main interest. EVOLUŢIA CARIEREI PROFESIONALE Din 1993. dealing with enquiries. Michaels 21 Green Vale London SE16 2KY Tel. 3 copii Bilingv Engleză/Franceză DIRECTOR DE PRODUCŢIE COMPETENŢE PROFESIONALE De la laborator la secţie de producţie. SKILLS & ABILITIES: State Enrolled Nurse : teaching student nurses. S. looking after medical and surgical patients. asigurând coerenţa actului managerial. even angry.C. până în prezent: 1985 . Simon Howarth (Theatre Manager) Queen’s Hospital London SE 3 2HJ Tel. lei/1997). 1970 Născut la 09. parcursul meu profesional mi-a adus competenţe în 4 domenii principale: Dezvoltare tehnică Cunosc procesul transformării cauciucului şi al unor materii prime plastice prin intermediul unor tehnici specifice. doing ward rounds with doctors. liaising between hospital departments. 12 .09. C. wich is caring for animals. : Industria cauciucului. Editions FIRST/AXIS. Ştiu să realizez inserţii metalice prin uzinaj sau ambutisaj (inclusiv procedurile tehnologice de turnare). Cluj nr. J. P. Timişoara.5.A.Le Guide du CV. chemistry and drugs. 7 secţii producţie cf.: 071-339 0000 Mrs. would make me ideally suited to a career as an animal nurse. patients and their relatives are often scared and distressed. ELECTRTIMIS . TQM Ca responsabil al unui serviciu de TQM. : Fabricaţie motoare electrice.varianta Director de Producţie) : Eduard IAWORSKI Str.

. patinaj artistic.S.debutant Fotbal.A.producţia de materiale izolante pe bază de cauciuc natural şi/sau sintetic pe comenzi şi cu livrare în termene foarte scurte.ameliorarea nivelului calitativ al produselor. formare.1985: Responsabil producţie. Cluj.1983: Şef Birou “Preţuri”. legislaţia protecţiei şi securităţii muncii. .Reorganizarea evidenţei financiar-contabile (3 luni).varianta Director Financiar) : Antal MIHALLY-FARKAS Str.: prezent S.: perso : (+) 432 8ZX.1991): . Parcurs profesional 1995 . prioritar în următoarele 3 domenii: Gestiune administrativă şi financiară Perfecta cunoaştere a domeniului administrativ şi a celui financiar din cadrul unei firme mici şi mijlocii (de la evidenţa contabilă primară. 2 copii DIRECTOR FINANCIAR Experienţa mea în domeniul financiar-contabil ( 9 ani) mi-a permis însuşirea şi dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe (îndeosebi) în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii. GEFIN . DANTEX COM .L. Rotary 1991 -: 1995 1989 -: 1991 . citit.Studii patrimoniale.E.plan de restructurare management resurse umane.C.S. Şef personal al unei întreprinderi cu 430 salariaţi. . 1989 31 ani.C. . 1970 . . viaţa asociativă CURRICULUM VITAE sectorial (exemplul nr. până la bilanţ + control financiar preventiv). ataşat firmei noastre.: (+) 569 9VY I. .Contabilitate” .angajarea de personal înalt calificat. . 1973 . Posed cunoştinţe (foarte bune) în domeniile: legislaţia muncii. fiscale şi financiare. Obiective: . Cluj-Napoca Tel.reducerea cu 60% a cantităţii de deşeuri de fabricaţie. informatică. excursiile montane în grup. animare şi salarizare personal.Contabilitate generală .conceperea şi realizarea de noi produse + optimizarea celor existente.Trezorerie: previziuni anuale şi urmărire. vorbit.relaţii cu parteneri sociali.Legislaţie în domeniu + consultanţă de specialitate pentru alte firme S.scris. serv. .Cluj-Napoca Director Financiar-Administrativ .Finanţe.r.creşterea productivităţii cu 85% în 8 ani. CONSEXIM .S. Engleza .recrutare. datorită sporirii calităţii produselor. tânăr şi dinamic. musică clasică. Rezultate : .Cluj-Napoca Şef Serviciu “Financiar . Diverse Limbi străine: Sport: Club: Maghiara şi Spaniola . . .s.ameliorarea imaginii mărcii noastre.1973 .1985: 1988-1993: Director de producţie: Departament “Cauciuc Industrial”/150 salariaţi. căsătorit.transpunere în sistem informatic (în 10 luni). Organizare şi informatică Organizare internă + concepere. . legislaţia salarizării. Cloşca nr.C.R. implementare şi perfecţionare sistem informaţional. Management (inclusiv managementul resurselor umane) Responsabil al unui departament cu 23 salariaţi + şef compartiment financiar-contabil. realizare. 13 . .l. 1983 . tenis de câmp.1973: Inginer stagiar ALTE ACTIVITĂŢI Tenis de câmp şi competiţii de golf. Întreprinderea CAUCIUCUL .Arad: Fabricaţie produse din cauciuc şi metal/900 salariaţi. .17.Informatizare evidenţă furnizori / clienţi S. .Apahida Birou “Personal” (şef: 1990 . .

dorinţă şi capacitate de lucru în echipe tinere şi dinamice. adaptabilitate facilă la condiţii de stress . comprehensiune.Abilităţi: personale comunicativitate.

76 Sc. Photoshop Limbi străine cunoscute Engleza: fluent Franceza: fluent CURRICULUM VITAE sectorial (exemplul nr.32. Ap. Unix.40. sistem e-mail (POP3/SMTP) • Sisteme de operare: MS-DOS.59 Data naşterii: 12 martie 1971 Studii 1989 . sprijin tuturor colegilor mei. 14 .a.m-am implicat în îmbunătăţirea activităţii specifice Fundaţiei. Studiul interacţiunilor”.prezent Elaborarea proiectului de licenţă cu tema “Sistem informatic de gestiune a bazelor de date întro reţea locală de calculatoare.1994 1995 1996 Facultatea de Automatică şi Calculatoare. . cât şi la cel al Filialei. Bl. 15 .CURRICULUM VITAE sectorial (exemplul nr. 15. atât la nivelul Departamentului financiar-contabil. dbFast.0. .1.varianta : Administrator reţea) : Aurelia Diana DRAGOMIR Calea Buziaşului nr. 3. Unix • Utilitare: MS Excel. TCP/IP.: (+ ) 40. Windows. 1995 -1996 Colaborare în cadrul unei echipe-colectiv de la Agenţia de Dezvoltare Economică Timiş (ADETIM).3. Asistent financiar-contabil la FIMAN (Fundaţia Internaţională de Management) Filiala Timişoara: . EnduroMania) Cunoştinţe informatice • Limbaje de programare: C.5624. HTML • Baze de date: dBase. Windows NT. permanent. 4. Timişoara Curs de iniţiere în contabilitate (Noul sistem contabil) Curs de limba engleză (International House) Experienţă profesională 1994 1994 . asigurarea relaţiilor cu banca. Perl. Windows 97. Timişoara Tel. Ap. 1 900 TIMIŞOARA Tel.26-28. Et. I 6. Foxpro.varianta : Şef Departament PR138) : Daniel DRAGOMIR Str. Sc. analiza bugetelor. MS SQL • Reţele de calculatoare: Novell Netware 2 2. generarea de rapoarte şi situaţii contabile. înregistrarea articolelor contabile aferente operaţiunilor de casă şi deconturi. realizând un soft specializat şi acordând.derularea operaţiunilor cu numerar. Clipper.B. Visual Basic. Access. Circumvalaţiunii nr.11.: (40) 56 14 57 87 138 Public Relations – n. MS Word • Desktop publishing: CorelDraw. în vederea realizării suportului grafic pentru proiecte de interes regional (Ghidul Investitorului.

.iunie 1998 : Festivalul Internaţional de Artă Studenţească .1998.Responsabil tematic “Toleranţă . media la bacalaureat : 9. Sc. Et.Timişoara.oct. HOBBY . Bach. Nr. .Participarea la Congresul European al Studenţilor în Relaţii Publice . Certified at Level IX.Absolvent HL (High Level) LIMBI STRĂINE : Engleza . Diploma . 1996 : GALLUP INTERNATIONAL .dec.International House din Timişoara . univ. 16 .UVT • media generală : 9. Sc. ALTE INFORMAŢII • • • • . solicitării) candidează pentru un post în cadrul unei Instituţii Centrale – n. 173 Bl.Cluj-Napoca.40. West University . 8. Romania.: 058 57 84 90 Timişoara.aprilie 1997 : ‘PROMOSEVEN” .Departamentul “Relaţii cu Presa”. • 1992 : Diplomă atestat operator calculator • 03.dr.Timişoara. .acceptabil EXPERIENŢĂ în Comunicare. Tori Amos.operator de interviu. Litere . Nr. 57 16 Decembrie St.87.uri : Dali. Romania.LIF. Fac. Preston. graduated in June 1997.1994 : Ziarul “Timişoara” .post local regional de radio .TIM.50 • lucrarea de licenţă: “Programele MEDIA ale Fundaţiei pentru o Societate Deschisă şi învăţământul universitar din Timişoara” • 11.Roma.03.reporter. febr. Ap.prof.Timişoara. Department of Social Work . INTERNATIONAL HOUSE . apr. 49 Bl. media licenţă : 9. 1.56.Premiile I (Sinaia.1995 : RADIO TIMIŞOARA . Romania.CERP . tel.reporter prezentator la Redacţia “Social . I Pârvan nr. Ştirile PRO TV REFERINŢE : • Ioana CERCEL . West University . Romania.NAPOCA 1 900 TIMIŞOARA Telephone : 064 / 410 X6Z 056 / 203 6V3 Marital Status : unmarried EDUCATION : “Babeş-Bolyai”University . 5 Y BC. Romania.Timişoara. 1 900Timişoara CURRICULUM VITAE sectorial (exemplul nr. 75 Y. ap. cf.Timişoara .1996 : TV Journalism & Multimedia la The University of Central Lancashire. Ap. tel/fax: 285 YZ6 .07. • oct.Timişoara .sociolog. 1993 / 1995. graduated in June 1997.June 1993 139 autoarea CV-ului (redactat în engleză.3.PRODAN@UVT.ian.Timişoara • media de absolvire : 9.1993 . 5 3 400 CLUJ .Data naşterii: 9 iunie 1974 STUDII 1993 .1997 : Jurnalistică şi Engleză la Facultatea de Litere.03 . “Babeş-Bolyai" University.Timişoara. Romania. Bd. 1996) la Competiţiile Naţionale pentru Debate.PR & Marketing Design Agency . graduated in May 1998. UVT. Department of Psychology .dr.English Language Courses . oct.a.1992 : Curs Limba Engleză . Istorie şi Filosofie . Department of Psychology . “Mihai Eminescu” High School .excelent Franceza .purtător de cuvânt. 16 Decembrie 1989 nr.Satu Mare. • Anca PRODAN .31.06. decembrie 1996 .Tineret”. UK 1989 .02 .1993 : Liceul de Informatică “Grigore Moisil” . e-mail A. 1995 : Ziarul “Forum Studenţesc” .MASTER Program in “Management and Administration in Social Work” Cluj-Napoca. 27. 1997) şi III (Poiana Pinului.Bd.04.STUDENTFEST’97 . Spitalul Judeţean Timiş. Jurnalistică şi Public Relations • mai . Departamentul “Evenimente Locale”. A.Intoleranţă”.varianta : Şef Serviciu SOCIAL139) : Ioana Adelina CHIVU Address : 22 Decembrie St. 1994 .

European Conference. COUNTY AUTHORITY OF PROTECTION . West University .S. May 1995.). Romania.A. 1996. Romania. SOCIAL WORK INTERNSHIP S. August. Cluj-Napoca. June 1997.Timişoara.Arad.TIMIŞOARA : Management of Human Resources in the Industrial Transition in Romania Timişoara. Romania – May 1996 WEST UNIVERSITY . Romania. September 1996 . October-December 1994: micro level responsibilities including casework and work with individuals. May-July 1995: macro level responsibilities including non-profit organization administration.Timişoara.Conference. Romania.C. CHRISTIANA CHRISTIAN SERVICES .Timişoara. RESEARCH PRESENTATION AND SCHOLAR ACTIVITIES • Religious Aspects in Social Work .. ACS . publicity. etc. Romania.Graduation Thesis. Romania – May 1995 ROMANIAN FOUNDATION FOR AN OPEN SOCIETY : . October 1993-May 1994: micro level responsibilities including social histories.present: • coordinating ACS in Cluj-Napoca. • social work intervention. RUDOLPH WALTER ORPHANAGE . • collaborating with local GOs and NGOs (Child Protection Department. • Aspects of Social Work Intervention at the Workplace . World Vision. October-December 1992.TIMIŞOARA : Training for Field Practice Supervisors in Social Work Timişoara. Romania – February 1996 BETHANY SOCIAL SERVICES : Effective Communication Timişoara. CONFERENCE & WORKSHOPS ATTENDED : ROMANIAN FOUNDATION FOR AN OPEN SOCIETY : Public Relation Courses Timişoara.WORK PLACE : ANTHONY CHRISTIAN SERVICES (ACS) . Romania – May 1995 SUPPORT CENTERS INTERNATIONAL : The Leading Community Timişoara. Timişoara. Romania – December 1995 UNICEF CONFERENCE : Child Protection in Social Work Timişoara. HOPE REHABILITATION CENTER FOR MENTAL AND PHYSICAL DISORDER . Romania. Romania – May & June 1996 UNICEF AND WEST UNIVERSITY . Romania.ROMANIA. • Industrial Conflict: Social Intervention at the Workplace .Conference. March-May 1997: macro level responsibilities including the promotion of social work.Timişoara. Romania – May 1995 SUPPORT CENTERS INTERNATIONAL : How to Write Grant Proposal Timişoara. Timişoara. • The Images of the Home in Street Children Drawings . Children Policlinic. DEPARTMENT OF LABOR AND SOCIAL PROTECTION .Timişoara. Romania – February 1996 MINISTRY OF YOUTH AND SPORT : Hot-line Trading Timişoara. March-May 1993: micro level responsibilities including social histories. • representing ACS in Cluj-Napoca area. Basel. October-December 1996: macro level responsibilities including fundraising.Timişoara. Iaşi. micro level responsibilities including social histories. April 1996. “COSOC” . working with media.

Romania – April 1996 Good Heart Fund-raiser. March 1997 macro level responsibilities including working with media ABILITIES • • drive license PC knowledge .Support Therapy for Post-abortion Syndromes Ilieni. 1992 Social Work Week in Cluj Napoca Cluj Napoca. Timişoara. Romania. Peace Corps Volunteer Program. Timişoara. Bethany Christian Services. Romania – April 1995 VOLUNTEER WORK : Take Our Daughters to Work. 1993. Romania – December 1995.

Tirage : 20 000 exemplaires. • Conduite d'un bilan image du Groupe amenant la direction générale et les différentes entités à prendre en compte l'importance des questions de commnunication externe et interne • Conception et réaction d'une grade variété de support d'information interne ou externe: brochures de notoriété. histoire industrielle.CURRICULUM VITAE sectorial (exemplul nr. P. "Avenirs" • Responsable et. géographique ou stratégique des événements importants dans la vie du Groupe. etc. graveur.). scientifique ou techniques de son temps. 1984/1985 • Adjoint au chef du département Cinéma-Vidéo • Lancement du magazine vidéo trimestriel. selon les ouvrages. • Définition et pilotage du journal mensuel interne de BRIARD. • Responsable de communication interne • Création. Editions FIRST/AXIS. culturels. avec les partenaires de co-édition. 17 . (1) 46 18 20 3X (répondeur) Célibataire Né le 6 juin 1952 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 10 ans d'expérience au siège d'un groupe de dimension internationale. • Définition d'une formule éditoriale originale. Budget de fabrication ramené de 2 MF à 1 MF. destiné à faire le lien entre le siège et nombreuses filiales à l'étranger. Restauration de la rentabiliré.a. cohérente avec la politique de communication institutionnelle. gérant de BRIARD Edition Presse S.varianta140: Responsabil Comunicare Internă) : René LEVEQUE 4 bis. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Groupe BRIARD. en français et en anglais. depuis 1990. direction des Ressources humaines et de la communication Depuis 1988 • Chef du département Publications Périodique (cinq personnes) • Direction et rédaction en chef de "BRIARD Information". réalisation et diffusion en France et à l'étranger de "BRIARD Express". 140 varianta în limba franceză. auteurs. Opérations de marketing direct. notes de synthèse. rue André Malraux 92400 COURBEVOIE Tél. • Edition d'ouvrages techniques ou grand public relevant par leur sujet de la sphère d'intéręt du groupe BRIARD et contribuant à sa notoriété (sciences de la Terre. • Gestion commerciale de la société en liaison. ingénierie pétrolière…). compositeur. travail direct d'éditeur avec tous les prestataires de service (directeur artistique.l. Goldstein – Le Guide du CV. Sahnoun. cf. déclinable en externe comme en interne. donnant de BRIARD l'imagine d'un groupe international en prise sur les problèmes économiques. C.r. fabricant de papier. 1985/1988 • Chargé d'etudes au département Etudes et documentation • Définition et formulation des axes de communication institutionnelle de BRIARD assurant la cohérence des actions de communication menées par les différentes entites du Groupe et fournissant les éléments d'une image globale. 1992. feuille d'information en français et en anglais permettant de décrire "à chaud" et de situer dans leur contexte économique. 146. agences. revue de prestige trimestrielle édittée en français et en anglais. • Maîtrise et réduction des coűts de production: réorganisation par catégories socio-professionnelles du fichier des abonnés. . p. articles.

de la verrerie.varianta141 : Director Comercial) : Georges LECAS 10. de Lille (Service public.E. 126/127. Création et rédaction en chef de la revue "Perspectives" (bi-annuelle. écrit. cf. 1975/1979) • Agrégé de Lettres (1977) • Diplômé de l'I. p. des produits du bâtiment. des emballages. Editions FIRST/AXIS. FORMATION Titres et diplômes • Ancien élèves de l'Ecole Normale Supérieure (Lettres.Palettisation . P. tirage : 30 000 exemplaires).Tours) Activité du groupe : Production et vente de machines d'emballage Conditionnement .Manutention Conception et réalisation de systèmes. Sahnoun. avenue Kleber 37000 TOURS Tél : 42 41 18 2X (personnel) 46 18 24 3X (bureau) DIRECTEUR COMMERCIAL INGINIEUR ARTS ET METIERS Expériences Industrie Langues étrangères : Anglais et Allemand EXPERIENCE RECENTE DIRECTEUR COMMERCIAL Depuis 1988 (Groupe MAEWEST International . Clientèle : Les industries agro-alimentaires. 18 . 1980/1981 Stage d'agrégation • Professeur de Lettres (Saint-Germain en Laye) 1979/1980 Service national • Professeur de Français à l'Ecole des Officiers de Toulon. messagerie (Profs). • Micro-informatique: traitement de texte (Word 4). parlé) • Russe (notions) CURRICULUM VITAE sectorial (exemplul nr. Goldstein – Le Guide du CV. 1980) Formation permanente • Droit de la propriété littéraire et artistique (Asfored). chimiques. C. 1992.P. . • Anglais intensif (Institut Britannique) LANGUES • Anglais (lu. 141 varianta în limba franceză. du papier-carton.1981/1983 AFME (Association Française de la Maîtrise de l'Energie) • Détaché par le ministère de l'Education auprès de cette association d'utilité publique.

SITUATIONS ANTERIEURES DIRECTEUR COMMERCIAL (1985 .D. Suisse. LE MANS) Activités : Production et vente d'appareils de levage Clientèle : Toute l'industrie en général.SENEGAL.1975) Activité : • Promotion immobilière. : CA environ 90 MF. Bénelux. 3 . Mexique Missions : • Animation. et d'agents étrangeres • Responsabilité d'une filiale en RFA • Etude de nouveaux marchés export GERANT DE SOCIETE (1972 .O. l'Armée Réalisations : • Création d'un réseau de vente commun (6 agents) • Définition d'une nouvelle gamme d'appareils • Définition d'un tarif.F. à la gestion de l'encours devis.L.E.M MINIERE) Lieux de travail : 1 .GUINEE.1984) (Société ARVIST. le recrutement du personnel local et la mise en route de la production . à la vente. Manghreb. et à l'évaluation glissante des prévisions de commandes • Révision du système de rénumération des commerciaux • Etudes marketing • Communication interne et externe • Lancements de nouveaux produits • Affaires d'ensemble. l'E. 2 .1987) (Société V. TOURS) Activités : Matériels thermique et machines d'emballage sous film Zone d'action : • Secteur Loire et région parisienne puis • République Fédérale Allemande.Missions : • Conduire la stratégie commerciale • Diriger une force de vente de huit ingénieurs technico-commerciaux en France • Gérer les relations avec les filiales et les agents commerciaux étrangers. effectif 110) (Groupe MOP SOMERSET. contrôler et orienter leur activité • Lancer une activité d'ingénierie de Groupe pour exploiter et valoriser les synergies entre les sociétés du groupe • Communication interne et externe Réalisations : • Progression du chiffre d'affaires de 50% en 4 ans • Conception et mise en place d'un fichier commercial informatisé servant au marketing. suivi et appui technico-commercial de trois vendeurs nationaux.. sydnic de copropriété Réalisations : • Construction de 4 programmes immobiliers (170 logements) • Sydnic de 30 co-propriétés INGINEUR DE PRODUCTION puis DIRECTEUR D'USINE (1969 -1972) (SOCIETE A.CONGO Missions : • Intérim de direction d'une usine existante • Diriger la construction d'une nouvelle usine de fabrication. et réalisation d'un catalogue • Suivi direct des grands comptes et des agents étrangers RESPONSABLE DE SECTEUR puis RESPONSABLE EXPORT (1975 .A. Afrique du Sud.

Filiale autonome de HILO France: CA 980 MF. Responsable de 20 cadres: Promotion Publicité. C. . cf.S. 1987-1990 Moyens : Trois priorités absolues: • Ouvrir le maximum de magasins le plus rapidement possible. Augmenter les revenus du patrimoine foncier et commercial. intégrer et mobiliser 700 collaborateurs de tous niveaux. 45 magasins. Merchandisers Contrats. 1992. • Assurer et conserver la maîtrise des résultats.DIVERS Service Militaire : Ingénieur mécanicien de la Marine CURRICULUM VITAE sectorial (exemplul nr. Achat. Renforcer les campagnes nationales de promotion publicité. lavage. P. Résultats: J'ai réussi à: • Accroître de 12 % la part des marges de diversification. 1986-1987 Résultats : 4 collaborateurs principaux: Marketing. Sahnoun. 43 62 10 2X (personnel) 44 12 00 6X (bureau) J'ai dévelopé et mis en oeuvre avec succés des projets de chaînes de points de vente pour des produits et services grand public et à forte composante marketing. Administratif et financier RESPONSABLE MARKETING "ACTIVITES NOUVELLES" 142 varianta în limba franceză. Editions FIRST/AXIS. Recrutement. Management direct. Grande Rue 92330 SCEAUX Tél. Vente. Goldstein – Le Guide du CV. • Participer à la préparation d'un réseau européen. diriger cette société. DIRECTEUR GENERAL "ACCES RAPIDE" . 152/153. • Améliorer de 20 % l'indice qualité du réseau. permettant d'argumenter les marges de distribution. dans le Groupe HILO (distributeur pétroles et carburants) DIRECTION DU MARKETING . • Atteindre des résultats financiers superieurs de 8% aux objectifs. Formation. Etablir une nouvelle politique contractuelle. location auto…). j'ai relevé le défi de: • Ouvrir 45 magasins.varianta142: Director General) : Bruno ROMANI 33. Chef de produits. En deux ans. 19 . chargée de développer et d'exploiter en direct un nouveau type de magasin de proximité. • Embaucher. • Abaisser de 12 % les coűts commerciaux par le refonte des contrats. • Recruter et former les hommes.A. p. Depuis 1973. 700 salariés Missions : • Créer.VENTE DU RESEAU FRANÇAIS Mission: Moyens: • • • • • Depuis 1990 Définir une stratégie. Développer les activités de diversification (magasin.

comptable et informatique du réseau. 1981-1982 1978-1980 1973-1977 1983-1984 CONTROLEUR DE GESTION G.S.T.A. RESPONSABLE EXPANSION "ILE DE FRANCE" Missions: Résultats: Rechercher des emplacements et créer de nouvelles station services. Option: Marketing (1971) Licence sciences economiques (1971) ERCA : Contrôle de gestion (2 stages) Stages internationaux en langue anglaise: • Marketing (3 sessions de 15 jours) INFORMATIONS PERSONNELLES Né le 03/09/1946 Marié.Missions: Moyens: Résultats: Définir et proposer la politique de diversification du reseau Etudier et lancer des activités nouvelles très rentables. • Convaincre la direction internationale d'investir 400 MF pour la mise en oeuvre de ce projet. en synergie avec l'activité "carburant" et valorisantes pour l'image de marque J'ai réussi à: • Adapter un type américan de magasin de proximité et imaginer la chaîne de points de vente "Accès rapide" . peinture Créateur et président du Club Peinture Municipal .. administrative. • Etudier développer et contrôler la mise en śeuvre d'une chaîne de lavage auto qui a dégagé 15 MF de marge dès la première année.S.E. "VENTE PAR CATALOGUE" CONTROLE DE GESTION "PLAN A 7 ANS" DIRECTEUR REGIONAL "TOTAL GABON" LANGUES Anglais (courant) et Allemand (débutant) FORMATION Diplômé E. Négocier avec succès des autorisations réputées "impossibles". la structure commerciale. • Identifier et mener à bien la fermeture de 230 stations. Concrétiser deux fois plus d'affaires que les objectifs fixés. 4 enfants Loisirs : tennis..C. • • • • Détecter des emplacements très intéressants.A. Obtenir des rentabilités supérieurs de 20 à 50 % au seuil requis. Responsable de 7 cadres ASSISTANT DU DIRECTEUR "RESEAU ROUTIER" 1985 En 12 mois j'ai réussi à: • Créer une méthodologie qui m'a permis de faire évaluer les forces et faiblesses ainsi que la pérennité de 1500 stations du reseau. • Refondre entièremenet la politique contractuelle. golf.E.

a. scrisoarea de motivaţie poate fi tehnoredactată (de asemenea.“Iată cine sunt eu şi ce am reuşit să fac până acum” (în CV) ... capacitatea noastră de a fi performanţi şi competitivi şi.deşi traducerea “scrisoare de introducere” ne apare ca. de a ne dovedi realmente utili firmei pentru care dorim să lucrăm. Scrisoarea de motivaţie trebuie să constituie rezultanta reuşitei demersului nostru pentru un marketing direct. cât şi.. “înălţimea” şi/sau “adâncimea” “codiţelor” literelor b. 1994. ea va putea constitui şi obiectul unei analize grafologice146 (înclinarea şi caracterul literelor. vom fi capabili să ne prezentăm aşa cum suntem. în afară de fiecare dintre noi. Bucureşti. d.. vom face “pasul” esenţial. 146 Nu vom intra în detalii.a.. 145 Nu omiteţi să indicaţi titlul ziarului (revistei) şi data apariţiei anunţului!. Şi încă un amănunt esenţial: nimeni. în calitate de “prestatari”. este obligatorie utilizarea unei imprimante laser !).CAPITOLUL X: REDACTAREA SCRISORII DE MOTIVAŢIE143 Scrisoarea de motivaţie este un element decisiv în şi pentru selectarea. cuvântul-cheie este “impecabil” şi implică respectarea următoarelor elemente fundamentale: • cumpăraţi hârtia de cea mai bună calitate.. veţi face dovada imaginii profesionalismului dumneavoastră. Pentru că. Business Tech International Press S. H. la A FACE . Ne permitem să apreciem că scrisoare de motivaţie este mult mai convingător ! … . pentru că. De asemenea..Neuman . – n.56 . în ultimă instanţă. distanţele dintre acestea. Astfel. nu ne va putea susţine mai bine candidatura144. la fel ca şi pentru CV-ul dumneavoastră. scrisoare de introducere (cf. convingător şi pertinent … 10. – n. cu o mare putere de nuanţare. deoarece experţii în grafologie sunt foarte greu de găsit şi. respectiv trecerea de la A FI . a oricărui candidat la ocuparea unui post. cursivitatea scrisului. facil.. cu atât mai mult cu cât nu veţi crea imaginea unui simplu “căutător (vânător) de job-uri”.L.R. Practic. “clientul” (cititorul) va putea sesiza.a. mai ales. “aplecarea” acestuia. mai ales. fapt sigur.“Iată cum pot eu să contribui la soluţionarea problemelor cu care se confruntă firma dumneavoastră”(în scrisoarea de motivaţie) .a. etc.. în timp ce noi. f etc. urmare a unor „lucruri“ auzite şi/sau discutate cu cineva.1 Regulile redactării scrisorii de motivaţie Regula 1: Prezentaţi-vă cât mai elocvent (convingător) ! Aici. atât disponibilitatea. Aceasta.n. .. – n. în vederea susţinerii interviului. costă!.a. pus la dispoziţia unei firme profesioniste (elementele de flatare nu sunt întâmplătoare ! …).Arta de a găsi o slujbă bună.. p. o dată ce am reuşit să “asimilăm” regulile simple ale redactării scrisorii de motivaţie (reguli pe care le vom reda în cele ce urmează).. 147 spre exemplu. scrisoarea de motivaţie trebuie redactată manual. • dacă răspundeţi unei candidaturi solicitate “spontan”147 sau unei discuţii telefonice. 143 Mai este întâlnită (chiar dacă are un conţinut diferit) şi sub denumirile: scrisoare de “acompaniament”. motivaţiile de bază capabile să susţină candidatura noastră. – n.). scrisoare de prezentare. forţată !). cel puţin. scrisoarea de motivaţie este cea care va putea releva. 144 Nici chiar „pilele“ şi/sau „relaţiile“. • dacă răspundeţi unui anunţ de scoatere a postului la concurs145. în acest mod. scrisoarea de motivaţie “lansează pe orbită” CV-ul şi ne asigură că multe dintre elementele necesare potenţialei reuşite la interviu vor fi atent studiate de cititor(i).

m-am interesat asupra întreprinderilor care domină piaţa produselor … şi am constatat că firma Dumneavoastră (eventual. cât şi.• • ci a unei persoane care. în acest context.). “CV-ul anexat prezentei scrisori ilustrează atât disponibilitatea. . în acest context. în orice situaţie. “Am reflectat asupra unor posibilităţi de amplificare a efectelor strategiilor de marketing capabile să contribuie la dezvoltarea noilor Dumneavoastră activităţi. Spre exemplu.. în strânsă corelaţie cu o problemă sau nevoie pe care tocmai aţi abordato.. interviul) ! în finalul scrisorii de motivaţie.). Regula 5: Solicitaţi o întâlnire (deci. puteţi apela la formulări de genul: “Recent. Regula 4: Relevaţi faptul că formarea şi experienţa dumneavoastră profesionale corespund nevoilor firmei pentru care candidaţi. nu expediaţi. Spre exemplu. apelarea şi/sau utilizarea exprimărilor impersonale (de tipul: “… se poate realiza …”. nu ezitaţi să sugeraţi interlocutorului (cititorului) că o întâlnire cu domnia sa (chiar prealabilă interviului) va fi de natură să clarifice multe (sau unele) dintre punctele comune pe care doriţi să le soluţionaţi. o simplă referire la trecutul dumneavoastră profesional şi/sau la capacităţile de care dispuneţi (relevate în conţinutul CV-ului !…) va fi suficientă (spre exemplu: “Luând în considerare pregătirea şi experienţa mea în domeniu. pentru a putea stabili. “M-am familiarizat cu activităţile firmei Dumneavoastră încă din anii studenţiei. în anii 1996-1998.a. etc. astfel încât să putem discuta despre problema respectivă”. Procedând într-o asemenea manieră.) şi nici unei funcţii (Managerului General.. sper (sau cu siguranţă)148 că veţi fi de acord să ne întâlnim în săptămâna a doua a lunii …. nominalizaţi ! ) deţine un segment important în zona …”. un aspect “business”. niciodată. Regula 2: Personalizaţi conţinutul scrisorii dumneavoastră de motivaţie ! Să nu omiteţi un aspect esenţial: scrisoarea de motivaţie nu este adresată nici unei persoane juridice (firma X. etc. întotdeauna. textul scrisorii de motivaţie nu trebuie să depăşească o pagină creând.. scrisori fotocopiate şi/sau imprimate !. că nu expediaţi o “scrisoare-tip” şi nici una “standard”. Directorului de Personal etc. data unei întrevederi ?”. se poate apela la formulări de genul: “îmi permiteţi să vă contactez la începutul săptămânii viitoare. mai ales. cu puterea faptelor. 148 . cunoaşteţi rezultatele de ansamblu ale acesteia. scrisori-tip. Societatea Y etc. un paragraf distinct al scrisorii de motivaţie trebuie să îl informeze pe cititor că “background”-ul de care dispuneţi reprezintă o potenţială valoare pentru firma sa. nu ezitaţi să apelaţi la orice fel de mijloace pentru a identifica persoana care vă va citi atât CV-ul. cu prilejul stagiilor practice pe care le-am desfăşurat. Regula 3: De la început. ci unei persoane fizice ! … în acest context.. în acelaşi timp. Y şi Z …” etc. evitaţi. îi veţi demonstra cititorului. “Activitatea societăţii de consulting managerial pe care o conduceţi este extrem de utilă şi interesantă şi pentru mine. – n. de asemenea. de asemenea.. îmi permit să apreciez că voi reuşi să contribui la ameliorarea rezultatelor firmei Dumneavoastră”. deci respectând protocolul redactării oricărei scrisori de afaceri. Astfel. etc. precizarea unei date se poate dovedi a fi extrem de oportună (aceeaşi modalitate de abordare poate fi utilizată şi pentru a afla când vor fi făcute cunoscute rezultatele selecţiei). în context. mai ales că am luat cunoştinţă de rezultatele pe care le aveţi înscrise în fişierele informatice ale Camerei de Comerţ şi Industrie a României”. de comun acord cu dumneavoastră. depinde de gradul de „impunere“ pe care doriţi să îl „imprimaţi“ interlocutorului. “… cred că aş putea face …”.) şi/sau condiţionale (“… s-ar putea realiza lucrul…”. practic. subliniaţi faptul că ştiţi care sunt activităţile şi obiectivele firmei pentru care candidaţi şi că. etc. “… trebuie să fie făcute …”. în cadrul compartimentelor X. prin angajarea sa. capacitatea de a îmi asuma sarcinile implicate de problematica activităţilor specifice firmei Dumneavoastră”. va putea aduce soluţii firmei în care îşi va desfăşura activitatea. cât şi scrisoarea de motivaţie ! … şi.

a.S.şi/sau contra-indicat să apelaţi la formulări de genul: “Interesul meu pentru firma Dumneavoastră este enorm. prezentarea elementelor cunoscute despre firma pentru care aplică autorul152. este vorba despre elemente de flatare (negratuită!. a cărui utilizare ne permitem să v-o sugerăm. motivaţie etc.. reflectându-se. productivitatea muncii pe un salariat a înregistrat un spor mediu lunar de 6.. – n..-urile sunt cel mai atent (şi de toată lumea) citite ! … Aşadar. necesităţii şi importanţei scrisorii de motivaţie se insistă mult prea puţin în literatura de specialitate .2 Conţinutul unei scrisori de motivaţie În general. după cum urmează: 1. autorul scrisorii de motivaţie nu trebuie să recurgă la nici un fel de exagerări (spre exemplu. alături de acesta. pe bază de contract.. .atenţie la “capcanele” programării neuro-lingvistice ! … . câteva momente. atenţia cititorului. atunci când consideraţi oportun. “în treacăt”149 (! …). la un post-scriptum (P. elementele fundamentale care l-au determinat pe candidat să aplice pentru postul scos la concurs. în trei părţi. cu siguranţă. recomandabil ca. deoarece. şi total neintenţionat! . aşa cum experienţa o demonstrează. este recomandabil ca orice scrisoare de motivaţie să fie structurată 151. Succinta introducere a autorului în contextul dat şi/sau creat este util să includă.a. ci şi un cât mai fidel exponent al trăsăturilor unei persoane care acordă maximum de atenţie detaliilor cele mai … semnificative … 10.cit.. la finele oricărei scrisori. p. să mai reţineţi.a. într-o manieră cât mai convingătoare. apelate trebuie să releve. Deci. la un P.9 mil. despre care părinţii şi prietenii aveau numai cuvinte de laudă ! …”. expunerea motivaţiilor care stau la baza depunerii candidaturii. unul dintre cele mai importante aspecte pe care l-aţi supus analizei ! în acest mod.S. 2. H. faptul că “job”-ul dorit şi domeniul de activitate în care se circumscrie acesta constituie “firul roşu”153 care “călăuzeşte eforturile “de-o viaţă” depuse de candidat pentru reuşita carierei sale. demonstrarea interesului pentru viitorul potenţial loc de muncă.că firma Dumneavoastră este cea mai importantă în zona Europei Centrale şi de Est. De asemenea. veţi reuşi să deveniţi nu numai mai convingător. este de o maximă importanţă pentru recrutor150. ne permitem să apreciem că asupra utilităţii.a. care să dea un exemplu cifric al unei (unor) realizări personale (spre exemplu: “în urmă cu două săptămâni am încheiat negocierile pentru achiziţionarea produsului X. în general. mai ales. relevând. atenţia interlocutorului. puţin. “Am auzit . primul paragraf şi P. succinta “introducere” a autorului în contextul creat şi/sau dat. În general. lei. 153 Expresia este extrem de des uzitată în Occident!. prin conţinutul său.S. op.) a interlocutorului – n. 3.. “în urma aplicării celor trei măsuri tehnico-organizatorice pe care le-am propus. totodată. Nu putem fi de acord cu uşurinţa cu care unii autori (spre exemplu.Regula 6: Apelaţi. – n. referire la post. 151 Facem referire la scrisorile de motivaţie elaborate. apelaţi. dar.Neuman. într-o majorare cu 37% a volumului valoric al desfacerilor către terţi”. alături de referirea la anunţul publicitar de scoatere a postului la concurs. încă din fragedă copilărie mi-am dorit să pot lucra în firma Dumneavoastră. lei”.n. Acesta constituie un ultim posibil … truc.S. este total ne. etc. scrisoarea de motivaţie nu trebuie să repete informaţiile incluse în conţinutul CV-ului. valoarea contractului semnat cu reprezentanţii Concernului (Trustului sau Firmei) Y fiind de 1 500 mil. printr-un P. în urma unui anunţ într-un ziar (jurnal) – n. imperativ. în general. în context. oferă salarii extrem de atractive 149 150 . cu încredere maximă. ). 56-67) tratează problematica “scrisorii de introducere”.S. nu ezitaţi să mai reţineţi. Redactarea conţinutului scrisorii de motivaţie trebuie să reflecte.. printr-un P. în finalul scrisorii de motivaţie..). Practic. la firma Z. subliniem faptul că orice prezentare. 152 Practic. este atât util. În şi prin expunerea motivaţiilor care stau la baza depunerii candidaturii. cât şi..a.

13. a pretenţiilor salariale. “scrisori-CV”. iar textul constituie rezultanta unei întâlniri (reuniuni) cu solicitatorul: Daniela POPESCU Str. în scrisoarea de motivaţie.. Goldstein – op. – n. Aceasta.Neuman (op.(actualmente câştig. p. “înalta capacitate şi disponibilitate pentru efort. alăturate dorinţei mele de a reuşi .n.dorinţă creată. în scopul demonstrării atât a unei înalte adaptabilităţi.a. Şi tot spre exemplu: un autor care. în contextul creat. a numelor autorilor) sunt autentice – n. etc. Bucureşti 154 Contrar părerii lui H. se poate dovedi a fi o gravă eroare. 231) .). ofensivă şi relevantă pentru crearea unei imagini complexe şi complete asupra personalităţii şi motivaţiilor acestuia. H. Sc. 10. cu atât mai favorabile vor fi concluziile referitoare la personalitatea acestuia. etc. prin scrisoarea sa de motivaţie.a. “scrisori de apropiere directă” (!?! … . “scrisori de introducere ca urmare a unui anunţ orb” (!?! … . ci doar variante alternative de puncte de vedere relevate ca urmare a unor experienţe trăite şi/sau dobândite). rapid şi eficient. cu cât mai mari vor fi “deschiderea” şi sinceritatea autorului. Neuman – op. Este. succintă şi la obiect şi să releve. Sahnoun. a 385 USD/lună154 şi consider că aportul meu va fi de natură să îi confere o şi mai puternică poziţie pe piaţă ! …”. în acest context.). Mai mult... pericolul înscrierii.n. cuantumul salariului nu poate constitui obiectul unei (unor) negocieri prin … corespondenţă . ! …”. va avea. nelăsând loc nici unei interpretări defavorabile la adresa redactantului156. 159 subliniem faptul că toate exemplele redate (cu excepţia.”scrisori-oglindă” . “Cunoştinţele mele solide în domeniul parapsihologiei şi astronomiei. Ap. dinamice şi competitive”. 58). net. . etc.n. constituie tot atâtea motive care mă determină să doresc cu ardoare ocuparea postului scos la concurs”. echivalentul. incisiv şi ofensiv. câteva dintre modalităţile posibile de redactare a conţinutului unei scrisori de motivaţie (evident. adaptabilitatea la condiţiile impuse de un mediu ambiental din ce în ce mai concurenţial. Prezentarea elementelor cunoscute despre firma pentru care aplică autorul “vine” să încheie o scrisoare dinamică. cât de agramat apare (atât de des uzitatul!. în conţinutul Regulii de aur nr. puternică şi dinamică ! …”. 157 Am mai efectuat o referire la aceste aspecte la cap. în continuare. în contradicţie cu unii autori155.2. SCRISOARE DE MOTIVAţIE . p.. etc.. posibilităţile şi disponibilităţile personale.78. Pe baza elementelor incluse în consideraţiile expuse.) şi alte câte şi mai câte (mai degrabă.exemplul159 nr.a.cit. “explorează” viitorul loc de muncă. 56-67.) „să-ţi aduci aportul“!!!. 6. în conţinutul scrisorii de motivaţie. traduse eronat ! … .. alături de puternica mea ambiţie de a reuşi în toate acţiunile întreprinse.a.). pentru că aptitudinile mele nu pot fi relevate decât în cadrul unei firme de prestigiu. îmi vor putea permite să-mi aduc aportul 158 din plin la reuşita afacerilor de prestigiu ale firmei dvs.. cât mai nuanţat (dar şi … “fin”). A 53. în echipa viitorilor săi colegi. constituie doar câteva dintre motivaţiile care mă determină să cred că mă voi putea integra cu succes în cadrul unei echipe tinere. obligatoriu ca redactantul scrisorii de motivaţie să se informeze asupra unor date de bază ale activităţii firmei pentru care aplică şi să releve.n. C. 202-211. principalele trăsături ale caracterului candidatului (spre exemplu: “Capacitatea de a lucra în echipă. cu atât mai mult cu cât. aşadar.1: adresantul este cunoscut. uneori. vom prezenta.). 156 spre exemplu..4 de la p. gramaticale şi/sau caracteristice propriei personalităţi (ca.). aproape sigur. autorii mai sus citaţi optează şi pentru “scrisori exploratorii” ( a se vedea şi exemplul nr. 158 !!!. Reamintim157. Et..1. în lei.. de regulă. Bl. “hiperbole” etc. cit. a unor (pentru a fi mai nuanţaţi în exprimare ! …) “parabole”. “clişee” şi/sau “tipare”-standard capabile să “asigure succesul incontestabil al autorului textului”. cât şi a capacităţii sale de a se integra.a. formată şi dezvoltată în spiritul mentalităţii specifice învingătorului . Mãrgeanului nr. menţionarea.n. p. Sector 4. dificultăţi în aprecierea sa de către interlocutori ! … -n.a.a 155 P. cit. nu putem emite pretenţia de a oferi modele.a. coroborate cu puternica şi solida pregătire tehnico-economică de specialitate. Descrierea motivaţiilor trebuie să fie simplă.1. . spre exemplu: “Sper să fie vorba despre o ofertă serioasă. ne permitem să apreciem că textul scrisorii de motivaţie trebuie să fie dinamic.

. – n. caut un loc de muncã capabil sã îmi permitã valorificarea aptitudiniloor şi disponibilitãþilor mele în domeniul managementului resurselor umane. de absolventã a Facultãþii “Management” din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. cât mai curând. Cu speranþa cã voi primi. îmi permit sã vã prezint. Depinde de fiecare dintre noi! . Mai mult.exemplul nr. dublat de puternica dorinþã de a reuşi în cadrul unei echipe tinere şi dinamice. SCRISOARE DE MOTIVAŢIE161 . decât din auzite.. în intervalul februarie iulie 1998. ci şi înalta adaptabilitate şi capacitate de efort de care dispun. Subsemnatul. În timpul anilor de studenþie am lucrat. Experienþei firmei pe care o conduceþi. expresia întregii mele consideraþii. 160 161 se poate apela şi la iniţiala cu minusculă! . 1.. sezonier.. Pentru cã. anexatã curriculumului vitae solicitat. util şi eficient sã înveþi şi de la şi prin experienþã. Manager General Stimate Domnule Manager General. Urmare a întrevederii avute cu Dumneavoastrã160 în data de 19septembrie 1998.În amabila atenþie a Domnului Ion PAULESCU. Domnilor. entuziasmul şi puternica dorinþã de afirmare. iar textul constituie rezultanta unui anunţ publicitar într-un cotidian (revistă) de mare tiraj: Doamnelor. mi-a conferit o şi mai puternicã motivaþie pentru a mã implica în problematica managementului resurselor umane. am luat cunoştinţă cu interes de anunţul publicat în ziarul “România Liberă” din 13 octombrie 1998. Daniela POPESCU. scrisoarea mea de motivaþie. corespunde CV-ului cronologic nr. prin intermediul unei burse TEMPUS II de studii şi stagiu practic în domeniul tehnicilor de comunicare. diversitate şi efecte economico-sociale implicate. pe perioada vacanþelor de varã. de la p. Stimate Domnule Manager General. constituie tot atâtea premise ale unei viitoare colaborãri benefice.a. dinamismului şi competitivitãþii acesteia.2: adresantul este necunoscut. în mod deosebit cel al relaþiilor inter-personale. în mai multe firme de consulting şi domeniul managementului resurselor umane. mã fascineazã prin complexitate. inclusiv cunoştinþele de specialitate dobândite ca urmare a stagiilor de perfecþionare efectuate în unele universitãþi şi întreprinderi din þãri membre ale Uniunii Europene. Iatã motivul pentru care sunt convinsã cã interesul meu major pentru domeniul menþionat. aşa cum am putut constata. În calitatea mea. este mult mai important. dobândirea unei experienþe în domeniu. în cele ce urmeazã. . vã mulþumesc pentru interesul şi timpul acordate şi vã rog sã agreaþi.a. în cadrul Societãþii “AKARIS” din Mulhouse. Vlad-Andrei POPESCU. precum şi cu convingerea cã am reuşit sã vã reþin atenþia prin candidatura mea. 197 – n. un rãspuns din partea Dumneavoastrã. consider cã le putem adãuga nu numai fidelitatea mea faþã de echipa de apartenenþã.

Animat de puternica dorinţă de a reuşi. Beneficiind de o pregătire universitară adecvată. “G.A.C. adăugat principiilor de simplificare a acţiunilor întreprinse şi dorinţei de finalizare eficientă pe care se bazează întreaga mea activitate. stimaţi Domni. perseverenţă şi reale posibilităţi de afirmare. vă rog să primiţi. entuziasmul. Iată de ce îmi permit să apreciez că dorinţa mea de afirmare. subliniez faptul că experienţa acumulată de mine pe parcursul anilor de studii universitare poate constitui dovada suplimentară a unui suflu nou. propun atenţiei Dumneavoastră candidatura mea pentru ocuparea postului de economist la S. care. fidelitatea şi pasiunea pentru reuşita totală sunt numai câteva dintre trăsăturile de caracter pe care voi fi onorat să le pot pune la dispoziţia unei echipe tinere şi dianmice. oferind. Al Dumneavoastră. îşi poate dovedi din plin utilitatea şi aportul benefic la creşterea rezultatelor firmei în cadrul căreia doresc să mă integrez rapid. am constatat.S.P. şi pe această cale. stimate Doamne. precum şi de ambiţie. că profilul şi realizările acesteia corespund pe deplin aspiraţiilor mele. adaptabilitatea. vă mulţumesc pentru timpul acordat şi. în acelaşi context. Vlad-Andrei POPESCU . sunt pregătit pentru a pune la dispoziţia firmei pentru care candidez avantajele formării mele teoretice şi pe cele ale scurtei. Documentându-mă asupra activităţilor derulate de firma Dumneavoastră. inclusiv de o diplomă de absolvent în MBA al Institutului Româno-Canadian şi de o experienţă câştigată în cadrul firmelor “Gerocossen” şi “Miraj” (aşa după cum rezultă şi din CV-ul alăturat). Cu convingerea că atenţia Dumneavoastră va fi reţinută de candidatura mea. capacităţilor şi disponibilităţilor mele. fiind convins că un interviu va fi de natură să releve aspecte suplimentare aferente personalităţii. expresia sentimentelor mele cele mai distinse. nonconformist. dar semnificativei experienţe de care dispun (îndeosebi în domeniul financiar-contabil şi în cel comercial).Exim” . maximum de satisfacţii celor care mi-au acordat încrederea lor. cu nedisimulată satisfacţie.

51) 1996/97: 2-ème année Sciences Economiques (11. este rezultanta unui anunţ într-un jurnal de mare tiraj (“Le FIGARO ECONOMIQUE): Bernard GOURAUD 26.a. je vous prie d’agréer. Suite à la réunion d’informations à laquelle j’étais présente. Av. Dans l’attente d’une prochaine réponse. în vederea obţinerii unei burse în străinătate (în cazul în speţă. rue de Dunquerque 75 010 PARIS Monsieur CANDELOROT. Le PENNEC Sophie.: Cursus scolaire: 1995: BAC C Mention: passable (10. mais bien sûr que ce n’est qu’une préférence qu’il faut peut-être ignorer selon les possibilités d’accueil de l’entreprise.3: adresantul este cunoscut. la présence d’étudiants roumains au sein de l’Université d’Orléans éveille la curiosité et le désir de découvrir leur pays et son développement.T.S. De Lafayette 93 230 NEUILLY SUR SEINE Monsieur d’EYRAMES. Les matières étudiées en M. 3. de la p.T.S. Finance. je vous joins ma lettre de motivations ainsi que mon curriculum vitae et la plaquette d’informations relative à la M.exemplul nr. Parmi les quatres villes d’accueil que vous proposez afin d’y effectuer le stage. 199 – n. Et enfin.69) 1997/98: 1-ère année M. redactat în limba franceză. Monsieur d’EYRAMES. je pense.exemplul nr. De plus. este rezultanta unei întâlniri cu coordonatorul local ERASMUS. et cela pour plusieurs raisons: j’ai travaillé plusieurs mois en entreprise en France et j’aimerais découvrir les entreprises ou les banques roumaines. 44.S. c’est pourquoi je suis toujours très intéressée par les stages que vous proposez en Roumanie.SCRISOARE DE MOTIVAŢIE . plus bénéfique que d’acquerir près de chez soi.T. redactat în limba franceză. et dans l’espoir que ma demande retiendra votre attention. iar textul. în România): M-elle Le PENNEC Sophie. ma préférence s’accentuerait vers Bucarest et Galatzi. iar textul. Finance correspondent parfaitement à un stage en entreprise ou en banque.4: adresantul este cunoscut. comme l’indique la plaquette d’informations. Finance SCRISOARE DE MOTIVAŢIE162 .S. Je suis étudiante en première année de Maîtrise de Sciences et Techniques de Finance à Orléans et je recherche actuellement un stage-entreprise à effectuer durant la période estivale.48) 1995/96: 1-ère année Sciences Economiques (12. P. l’expression de mes sentiments distingués. . 162 corespunde CV-ului cronologic nr. le fait d’acquérir une première expérience à l’étranger est.

de la communication inter-personnelle et de l’audit-entreprise constituent. enthousiaste et comprehensiv. . à l’expression de mes sentiments les plus distingués. et dans l’espoir que ma demande retiendra votre attention.Etats Unies.Suite à votre annonce publié dans “Le Figaro Economique” du 26 octobre 1998. J’aimerais évoquer aussi mon savoir-faire et expérience dans le domaine de la préparation et de l’animation des divers réunions ainsi que mon grand intérêt pour les séminaires internationnaux portant sur le thème du management des affaires. des points extrémement bénéfiques pour votre Compagnie. le fait d’acquérir une riche expérience dans les domaines du marketing. j’ai acqueri un savoir-faire redoutable qui correspondent parfaitement à vos atteints. Dans l’attente d’une prochaine réponse. Monsieur d’EYRAMES. je suis un esprit dynamique. Bernard GOURAUD. je pense. Vivement annimé par un très fort désir pour réussir. Grâce a mon expérience professionnelle dans quatre entreprises. De plus. je viens de vous proposer ma candidature pour le poste “Responsable Marketing”. capable à accomplir beaucoup de tâches. Je suis persuadé qu’en interview sera une excellente occasion pour réaliser une approche dans notre démarche pour la réussite. Je suis diplomé de l’IFAG (à voir le CV annéxé) ainsi que diplomé en MBA (1988) de l’Université SM de Dallas . je vous prie de croire.

loyal and enjoy working to deadlines. or keep my information on file in case of future openings. As you can see from my CV.exemplul nr. iar textul.SCRISOARE DE MOTIVAŢIE163 .5: adresantul este cunoscut. Robin FOSTER 163 164 corespunde CV-ului cronologic nr. redactat în limba engleză. de la p. I am highly motivated. Este vorba despre eventualul tip de scrisoare „exploratorie“ de motivaţie – n.a. I look forward to hearing from you. este rezultanta unei întâlniri cu acesta. the 19-th of February 1998 Dear Ms Charnley I enclosed my curriculum vitae for your attention. I should be grateful if you would contact me if you have any vacancies in your company. I have two years’ experience of bar and catering work in Peele University . I have excellent references and would relish the chance to work as part or the team at White Brothers & Co. Thank you very much for your attention in this matter. în speranţa găsirii unui potenţial “job”164: London. 200 – n. 4.Northants and have recently completed a word-processing course at a local training center.a. . Yours Sincerely. I am 22 years-old father of a boy. ambitious.

a tuturor “mecanismelor” util a fi uzitate cu prilejul unui interviu. op. scrisorii de motivaţie şi scrisorilor de referinţe). am “reuşit” să pierd. atunci când au avut nevoie de profesionalism. până în cele mai mici detalii. realmente.ului. un lucru esenţial nu poate trece neobservat: diletantismul aplicanţilor (provocat. Astfel.. că “… îşi propune două scopuri: să informeze pe candidat asupra întreprinderii. Mai mult. în acest context. apreciindu-se. pentru întrebările “interpretabile şi neavenite” pe care mi-am permis să le pun. fragmentate şi/sau chiar de lipsa de informaţii) în ceea ce priveşte pregătirea şi susţinerea unui interviu profesional constituie cauza primordială a eşecului înregistrat la angajare.a. – n. – n. cei mai buni prieteni170. în detrimentul altora.CAPITOLUL XI: PREZENTAREA LA INTERVIUL PENTRU ANGAJARE Interviul constituie. ci se bazează. mai ales tineri ! …) nici nu îndrăznesc să creadă că pot exista atât de multe detalii referitoare la regulile necesar a fi respectate în comunicarea verbală şi non-verbală interpersonală şi. Conform unor autori165. învăţarea. 167 cf. adeseori. relaţii (şi nu numai ! …) cu oameni pe care îi aveam ca şi îi consideram ca fiindu-mi.a. 9 168 extrem de „săracă“ în domeniu şi. Manolescu – Managementul resurselor umane.a. 1995. “… interviul este o întrevedere între doi oameni166: reprezentantul companiei şi candidatul …” sau167 “… o discuţie între două persoane. am primit chiar reproşuri pentru “duritatea” şi incisivitatea ofensivă cu care am “tratat” candidaţii. J. adeseori. de informaţii fragmentare. 1997. precum şi pentru “văditul subiectivism” (uneori. 169 V. cu succes. p.. prioritar. „zgârcită“ în furnizarea informaţiilor – n. o dată ce oamenii nu mai au nevoie de tine. pe atenta şi extrem de exigenta interpretare a comportamentelor verbal şi non-verbal ale candidatului. . spre exemplu169. interviul este sumar abordat şi/sau tratat. suficient de des. Lefter. rişti să devii un simplu “obiect” şi/sau amintire ! … Aşa că lupta este permanentă şi. A. au fost foarte deschişi … După care. postului vacant şi cerinţelor acestuia. în condiţii impuse şi/sau chiar autoimpuse.. interviurile desfăşurate în unele ţări occidentale mi-au dovedit contrariul!. rezultanta “contactului” scriptic cu aplicantul (urmare a analizării şi acceptării CV . cu siguranţă. etapa cea mai importantă pe care trebuie să o “depăşească” (“promoveze”). cel puţin aparent. cu prilejul unui interviu. Editura Didactică şi Pedagogică. exclusiv. au lăsat să se aştearnă cea mai cumplită şi nefirească tăcere ! … Mai ales că scopurile lor fuseseră (oare ???) îndeplinite ! … În extrem de dura lume a afacerilor (şi nu numai ! …). cit. în literatura de specialitate din România168. Nu de puţine ori. Bucureşti. 79 cât de hilară ne apare eventualitatea desfăşurării interviului şi între alte fiinţe ! . fapt cunoscut şi recunoscut. 36 170 din fericire. să dea posibilitatea candidatului să prezinte informaţii cât mai ample privind trecutul său profesional şi aspiraţiile sale în perspectivă”. orice candidat la ocuparea unui post. manifestat prin … “cea mai crasă indiferenţă” ! …) pe care l-am demonstrat faţă de unii candidaţi.. experienţa mi-a dovedit că foarte multe persoane (şi culmea. în caz particular. Dincolo de definiţii şi orice fel de interpretări. KOGAN PAGES. este de o importanţă capitală pentru orice candidat. p. Fletcher – Conducting Effective Interviews. în scopul de a ajunge la o înţelegere”. Neuman. mai ales.. Pentru ce ? Pentru simplul motiv că. “combatanţii” nu au nici un fel de scrupule ! … 165 166 H. Aceasta cu atât mai mult cu cât el nu mai poate fi. p.

de a comunica eficient) cu şefii şi cu subordonaţii. evitate. o dată convocaţi pentru interviu. numai 20 (respectiv. Practic. în ultimă instanţă. A te prezenta la un interviu pentru … “a vedea despre ce este vorba” sau “… pentru a câştiga experienţă” se poate dovedi. asigurarea că nici un detaliu al “jocului” nu a fost uitat. cu cât statisticile171 arată că.E. disponibilităţilor şi performanţelor individuale. minuţios şi detaliat pregătită. nu mai prezintă nici o importanţă ! Etapa CV-ului.Iată unul dintre multiplele motive care mă determină ca. mentalitatea pe care trebuie să o creăm. d’Eyrames. din punct de vedere al reacţiilor afectivmotivaţionale (şi nu numai ! …). că nu am uitat nimic. în ţările Europei Occidentale. motivaţiei şi atitudinilor (inclusiv în situaţii-limită). Şi. Aceasta. “comensurarea” şi/sau testarea profilului moral. trebuie să ne fie clar că problema competenţei profesionale are o importanţă minoră sau. este urmată de testarea noastră. etc. mai demotivant decât eşecul ?! … Iată de ce este necesar să ne asigurăm. pentru un post scos la concurs printr-un anunţ publicitar. de regulă. oferirea posibilităţii de a demonstra capacitatea de a lucra (şi. Pentru că. pregătirea pentru interviu este recomandabil să comporte parcurgerea următoarelor două etape: elaborarea grilei de (auto)evaluare. 11. – Mulhouse.R. o dată depăşită. testarea “suportabilităţii” eşecului şi a victoriei. în cazul fiecărui candidat. Evident. adeseori. numai câteva dintre cele mai importante aspecte necesar a fi soluţionate în contextul pregătirii şi susţinerii unui interviu pentru angajare. prioritar.1 Pregătirea pentru interviu Fără nici un fel de excepţii. direct şi deschis. să încerc să relev. cu atât mai mult. 1996 . cât şi (mai ales) exemplificarea unor principii recomandabil (a se citi …“OBLIGATORIU” ! …) a fi respectate în pregătirea şi prezentarea la un interviu. 10% !) ajung la interviu. scopul îl constituie atât expunerea. să o avem şi să o dezvoltăm în fiecare dintre noi nu poate fi decât cea specifică învingătorului ! … Cu toate riscurile implicate ! … Scopurile principale urmărite cu prilejul interviului de recrutor(i). uneori. chiar mai demotivant decât eşecul propriu-zis. înainte de a porni pe drumul spre … afirmare.S. studiu C. dintre cei 200 candidaţi care aplică. totuşi. Elaborarea grilei de (auto)evaluare 171 S. astfel încât greşelile datorate necunoaşterii “ritualului interviului” să poată fi. absolut nimic ! … Mai ales că. în cele ce urmează. în medie. testarea capacităţii şi a modalităţilor specifice de a furniza şi de a recepta informaţii în şi din mediul ambiental. testarea capacităţii şi a modalităţilor de a soluţiona eventualele “distorsiuni” şi/sau conflicte intervenite în activităţile cotidiene. îndeosebi. mai ales prin prisma interpretării (“decodificării”) comportamentelor exteriorizate. pregătirea în vederea prezentării la interviu trebuie extrem de atent. testarea disponibilităţilor şi a aptitudinilor de a introduce noul în activitatea curentă şi de perspectivă. constau în: verificarea posibilităţilor.A. ce poate fi. la maximum.

instalat la “beneficiar” … Etajul I Etajul II Etajul III Fig.a. practic.Înainte de a intra în contact cu orice tip de interlocutor. câte ceva din propriul “teritoriu”. aspectele semnificative care caracterizează “Grila SONCBS/CAD”… Literele incluse în prima parte a abrevierilor prezentate (SONCBS) au. cu mare fidelitate. este caracteristic inteligenţei şi. capabili să cedeze. N . Morfotipologia indivizilor (după Cornan) Etajul al II-lea aparţine. aspecte (caracteristici) care să ne asigure.U. “din start”. Astfel. morfotipologia acestuia îi trădează. doctor în psihologie – studiu Universitatea Robert Schuman – I. la interlocutor. Astfel.E. fiecare dintre noi este perceput de acesta (şi el. o întreagă gamă de caracteristici psihtemperamentale şi comportamentale. deci emotivităţii fiecăruia dintre noi.T. cu grade diferite de intensitate. fruntea lată este “asociată” cu inteligenţa ! … Evident. în funcţie de morfotipologia sa. se exclud situaţiile în care fenomenul calviţiei este. deci. Categoric. forma capului “reuşind” să-i “trădeze”. Este deja binecunoscut faptul că persoanele cu fruntea lată sunt apreciate ca fiind. Cei care au redat. cu maximum de rigoare. Una dintre “întrebările-cheie” la care va trebui să (ne) răspundem este: “Care sunt motivaţiile principale pe care le are interlocutorul pentru a discuta cu noi ?173 Dar motivaţiile mele ?”. sau soldaţii şi generalii dârzi. 1999 şi 2000 173 aceleaşi motivaţii stau la baza cumpărării unui produs şi/sau serviciu – n. Răspunsurile la acest gen de întrebări nu pot fi judicios elaborate decât după ce am soluţionat. cu M. la persoanle cu bărbie proeminentă. prioritar. la interlocutorul nostru (şi/sau la produsele pe care urmează să le cumpărăm). B . În fine.P. semnificaţia celor şase motivaţii esenţiale pe care le deţine fiecare dintre noi în demersul spre reuşita în orice gen de afacere. etajul al III-lea este specific instinctivului (hotărârii şi/sau dârzeniei) şi apare ca atare. Aşadar. De regulă. când admiram savanţii cu fruntea lată. până în cele mai mici detalii. putem urmări. originalităţii. Urmează să “abordăm” dialogul cu acesta. începând cu momentul în care avem în faţa noastră un interlocutor. ne amintim (sperăm) cu mare plăcere de “epoca” copilăriei. prioritar.Bucureşti. conform studiilor lui Cornan172. noutăţii şi/sau confortului personal.S. până la “capătul drumului” … Aşadar. prioritar. gândirii fiecăruia dintre noi. după cum urmează (a se vedea şi schema din fig. cu orice preţ. CRUFOC.noutate.bani. C confort. o serie de trăsături (posibil) definitorii ale propriului caracter. Spre exemplu. este foarte posibil ca “cei cu nasul mare” să fie şi nişte sentimentali “convinşi”. după cum urmează: S . asupra fiabilităţii. Dollé. mai inteligente decât media. fiecare persoană este caracterizată de o morfotipologie distinctă. S . apelând la diferite tehnici de comunicare şi. după cum putem urmări deschiderea unei 172 cf. efectuate de-a lungul anilor asupra a peste 500 000 subiecţi. prioritar. cu bărbia (şi pletele) “în vânt” şi hotărâţi să meargă. dorim (şi chiar ne place) să găsim (“identificăm”). la maximum. de noi). StarsbourgSud – A. … . cu “ditamai” nasul.orgoliu. O .securitate.simpatie. . …): Etajul I. morfotipologia umană sunt creatorii de desne animate. la întrebări şi ascultare. deja. prioritar. domeniului sentimentelor. reprezentat de frunte. la rândul său. luna cea “visătoare”. măsura în care ne asigură siguranţa/securitatea (S) relaţiei parteneriale de afaceri. .

În ceea ce priveşte cea de-a doua parte a abrevierilor (CAD). interlocutorul şi/sau produsul (serviciul) prin prisma simpatiei (S) pe care i-o (le-o) purtăm.S . referindu-ne la un interlocutor. ipoteza şi/sau suspiciunea acestuia că am putea fi înşelaţi de clienţi ne asigură.relaţii parteneriale de afaceri (şi/sau achiziţionarea unui produs şi/sau serviciu) din orgoliu (O). deci S …). a propriei persoane. pe care va trebui nu numai să le argumentăm (A). în funcţie de preţurile acestora. I: Evident că nu. este unul dintre aspectele caracteristice care vă conferă satisfacţie.constituie. respectiv. orgoliul . S şi O.şi. ca aspect prioritar. că banii de care dispun potenţialii noştri clienţi sunt mai puţin importanţi decât probitatea morală şi/sau seriozitatea acestora? (dorim să testăm.pentru potenţialul viitor partener de afaceri).…). dacă banii . afirmaţi că probitatea morală a clienţilor dumneavoastră şi. E: Să înţeleg. decisiv. I: în primul rând. pentru fiecare dintre cele şase motivaţii prezentate dispunem de anumite caracteristici (C). în funcţie de primele aspecte enunţate. o motivaţie esenţială pentru interlocutor …). (principalele două motivaţii sunt. va fi imperios necesar să fim foarte atenţi la probitatea morală şi la cea financiară ale potenţialilor noştri clienţi (este evident faptul că interlocutorul nostru doreşte să îşi asigure maxima protecţie şi/sau securitate.A . dar. astfel. problema banilor trece pe locul secund.eu . În al doilea rând. totuşi. pur-şi-simplu. chiar cu mult umor !… (acum intervine.B . cât şi faţă de propria persoană).interlocutorului. astfel încât să fim credibili (atât faţă de interlocutor. întotdeauna. priorităţile esenţiale pe care va trebui să le urmărim ? (practic. în continuare. şi/sau a produsului/serviciului pe care dorim să îl achiziţionăm. din cele spuse de dumneavoastră. în perspectiva unei viitoare potenţiale relaţii parteneriale de afaceri. Dar. că orice risc se poate dovedi total inoportun ! …). în unele situaţii. Toate aceste aspecte pot fi şi trebuie soluţionate numai apelând la tehnica întrebărilor. Sau. cât şi pentru noi.C . Oricum. în ultimul rând ! …). cu I . suplimentar. într-un viitor apropiat. un confort (C) sporit.interlocutorul . cred că. transformarea unei caracteristici . va fi necesar să continuăm dialogul. putem prefera să discutăm cu o persoană pentru că are (foarte) mulţi bani (B). în acest mod. Evident (şi nu. dar şi simpatia sa . de ce nu. ne putem alege. în vederea completării grilei SONCBS/CAD. . îmi permit să apreciez. de asemenea. din dorinţa de noutate (N) sau cu convingerea că ne vom crea. ci şi să le dovedim (D). dacă am înţeles corect. ba chiar sunt convins de faptul că o relaţie partenerială cu un asemenea tip de clienţi va fi de natură să ne confere un plus de prestigiu în lumea afacerilor din Capitală şi nu numai ! … Închipuie-ţi ce-o să spună lumea. Spre exemplu. astfel încât să putem fi capabili să ne formăm şi definitivăm o părere cât mai relevantă asupra interlocutorului. o dată primele două aspecte verificate. ai noştri. în maniera următoare: E: Aşadar. după cum putem prefera un produs sau altul. ca un aspect care ne poate da de gândit referitor la anumite trăsături definitorii ale caracterului interlocutorului. vom avea garanţia că nu vom putea fi înşelaţi ! ….O . dorim să testăm priorităţile motivaţionale ale interlocutorului …).): E: Care apreciaţi că sunt.în argument . când o să audă că ne-am creat o relaţie cu X ! Mai ales că este şi o persoană foarte simpatică. testarea şi/sau verificarea motivaţiilor prioritare ale acestuia în relaţiile cu terţii pot fi efectuate astfel (“simbolizarea” celor doi “actori” va fi făcută cu E . ţinând cont şi de marile disponibilităţi financiare probate prin conturile bancare existente. siguranţă şi securitate maxime !?! … (urmărim. În continuare. atât pentru dumneavoastră. deci. spre exemplu.

este necesar să recurgem. grila SONCBS/CAD.caracteristici S – securitate O – orgoliu N – noutate C – confort B – bani S – simpatie X X X Fig. La fel de posibil este să preferăm respectivul pulover pentru că “nimeni nu mai are aşa ceva” (N. reformulări şi “întoarcere cu flori”) pot fi uzitate şi în cazul unui anumit produs şi/sau serviciu. dorinţa noastră de a-l cumpăra poate fi determinată. putem contribui la crearea şi dezvoltarea unei relaţii interpersonale (inclusiv partenerială de afaceri) solide şi sigure. Spre exemplu. în cazul unui pulover din lână. 41): S O N C B S Fig. astfel (fig. în scopul de a-i determina. la nivel de caracteristică şi de argument. în plus. Exemplu de grilă SONCBS/CAD A . Aşadar. Grila SONCBS/CAD este de maximă importanţă (ne permitem să apreciem chiar decisivă) nu numai pentru orice candidat la ocuparea unui post. cât mai rapid şi eficient. vom avea garanţia şi chiar dovada că solvabilitatea sa este imediată ! ăsta da. transformată în argument şi. sintetic.argumente X X D – dovezi X X X X Aceleaşi tipuri de întrebări (în general. dovedită . Reprezentarea schematică a celor şase motivaţii prioritare .S -. Practic. 40): C . în situaţia . specifică interlocutorului din exemplul prezentat. Aşadar. un potenţial viitor argument pentru extinderea relaţiei parteneriale de afaceri). pentru interlocutorul nostru. deschise. în funcţie de conţinutul şi complexitatea răspunsurilor formulate. atât noi. preţul său este foarte avantajos (B). prioritar. grila SONCBS/CAD.rămân. de necesitatea de a ne asigura un confort termic superior (C).D -. deoarece numai în funcţie de motivaţiile pe care am depistat că le avem.în care sumele aflate în conturile bancare ale clientului nu sunt blocate. “rănit” de faptul că o prietenă (un prieten) şi-a cumpărat ceva ce mai aveam şi noi. neutre. ci şi pentru fiecare dintre noi.I: Cu certitudine ! Mai mult.B . 41. oricare dintre noi poate fi privit (“citit”). iar simpatia . dar şi un eventual O) şi. de dorit ! … . dar şi/sau de orgoliul nostru (O). în acest mod. “aplicându-i” cele mai adecvate întrebări. ca un “om cu şase fire de păr”. ulterior. la cunoaşterea acestuia. din punct de vedere al motivaţiilor personale. în momentul în care suntem în faţa unui interlocutor. în acelaşi context. 40.fie între noi. va putea avea următoarea configuraţie (fig. orientate. banii . cel puţin deocamdată. Aceasta. cât şi interlocutorul. client serios ! … (caracteristica a fost.

ceea ce presupune să ne: definitivăm. pentru a-l stimula!. cu-adevărat (aceasta ţine şi de o anumită disciplină autoimpusă).Evident. fără riscul de fi întrerupţi. ne urmăm. putem începe pregătirea celorlalte detalii ale “jocului”.. cu maximum de precizie. orice informaţii şi/sau detalii referitoare la pregătirea noastră profesională şi experienţa pe care am acumulat-o până în acel moment. anticipăm.. orice potenţiale întrebări. la cea mai (aparent) “nesemnificativă” solicitare din partea acestuia. adresă etc. întâlnire. pregătim foarte bine “temele”. dacă vom avea un interlocutor de natura celui descris anterior. capabilă să ne transforme din potenţiali. ne referim la sensul figurativ al cuvântului!. formulăm propuneri nerealiste şi/sau imposibil de transpus în practică în timp util. astfel încât comunicarea să fie utilă şi eficientă pentru ambele părţi.a. 175 . o dată cunoscute motivaţiile personale. respectiv.). cu cât vom vorbi mai mult despre siguranţa pe care ne-o pot conferi relaţiile cu potenţialii clienţi serioşi şi cu o înaltă probitate morală şi financiară. – n. în acest sens. planul unei expuneri (alocuţiuni) impecabile. – n. asupra firelor S şi O174. conflicte şi sau motive invocate şi/sau generate de către intervievator. cu atât vom reuşi o comunicare mai eficientă cu acesta. va fi total inoportun să : încercăm obţinerea (chiar forţată) a unor promisiuni şi/sau garanţii care ne-ar putea fi oferite de interlocutor într-un cu totul alt cadru (şedinţă. ce ne propunem prin intermediul interviului. prioritar. încă “de acasă”. “agresiuni”. să fim capabili să: oferim intervievatorului. cu brio. în virtuali învingători175 în lupta cu concurenţa (respectiv.. cât mai complet şi complex posibil. respectiv. astfel încât să “ieşim”. Mai ales că şi orgoliul său va fi satisfăcut … Asigurarea că nici un detaliu al “jocului” nu a fost uitat O dată ce am reuşit să ne stabilim propria grilă. emitem ipoteze şi/sau puncte de vedere în care nici noi nu credem. 174 . cu ardoare şi fidelitate maxime. . Altfel exprimat.a.. cu contracandidaţii noştri). va fi necesar şi oportun să îl „tragem“ pe interlocutor de firele de păr la care ţine cel mai mult... ne stabilim o listă exactă cu toate problemele pe care dorim să (ni) le lămurim cu prilejul interviului. esenţial este să depistăm care fire trebuie “trase” şi care “scurtate”... Spre exemplu. din situaţiile conjuncturale create. practic. punem la dispoziţia intervievatorului orice eventuale notiţe personale capabile să releve punctul nostru de vedere asupra anumitor probleme expuse (“ridicate”) în timpul discuţiilor. va fi necesar şi oportun să “acţionăm”.

cu brio. modeşti nu numai prin comportament. până în cele mai mici amănunte. “firul” expunerii (alocuţiunii) noastre. cu precizie şi rigurozitate maxime. mai ales.A. compasiune etc. respectiv. timpul aferent expunerii noastre. culorile neexcentrice.).E. eventualele “filtre” psihologice capabile să genereze sentimente de milă. astfel încât să putem fi (şi chiar să fim ! …) capabili să suportăm orice situaţie cu care ne vom confrunta (chiar şi un … succes ! …) asigurăm ţinuta vestimentară cea mai adecvată.. cursiv. nu creăm. „lucii“ le este favorabilă ! . stabilim. este bine să nu fim (aparent) cei mai buni ! … 178 există cazuri în care unii candidaţi apreciază că dovada unei sărăcii. întrevedea orice implicaţii ulterioare desfăşurării interviului. cu cât. reacţiile pe care le vom avea de “înfruntat”. numai 5 dintre candidaţii acceptaţi pentru interviu sunt eliminaţi în primele 30 secunde. avem. avea “spiritul treaz” (“mintea limpede”) pe tot parcursul derulării întrevederii şi. revizui cauzele reale ale eventualelor probleme apărute. respectiv între momentul în care bat la uşă şi cel al … aşezării pe scaun ! Detaliile până la care se merge sunt extraordinare ! … 177 experienţa demonstrează că nu este deloc recomandabil să epatăm şi/sau să şocăm prin ţinuta noastră vestimentară (şi nu numai !). permanent. modul în care batem la uşă. pentru a ne putea continua. ieşim. .. sub observaţie directă. cu exactitate. “etapiza” formularea şi amploarea răspunsurilor noastre. cu atât mai mult. şi nicidecum ale simptomelor pe care bănuim că le-am putea genera. capabilă să demotiveze şi (chiar şi) să inferiorizeze auditoriul177. ale intervievatorului178.). intrăm. ci şi prin ţinută (câteva dintre “trăsăturile” de bază ale acesteia trebuie să fie bunul gust. fiind capabili să: (alocuţiunii) ne alocăm suficient timp pentru a putea depăşi eventualele “baraje” şi/sau “blocaje” (ne)intenţionat generate. întrevedea comportamentele (verbale şi nonverbale) pe care vom considera oportun să le creăm şi/sau generăm interlocutorului nostru. (şi) prin intermediul vestimentaţiei.ne studiem şi pregătim.R. uneori.S.. anticipa reacţia finală a interlocutorului. discreţia etc. “intrarea” la interviu176 şi.cit. din eventuale “breşe” (întreruperi) create de intervievator. planificăm. 176 … statistic (studiu C. astfel încât să putem: răspunde interlocutorului din orice “poziţie” şi/sau situaţie conjuncturală creată. şi SEGACE . să: nu alegem o îmbrăcăminte prea luxoasă. parcurgem distanţa până la scaun şi ne aşezăm pe acesta. în funcţie de modificările pe care le-am impus (şi/sau ne-au fost impuse ! …) pe parcursul desfăşurării interviului. un … ceas ! ….op. deoarece (aproape) nimeni nu are nevoie de colaboratori mai buni ca el ! Aceasta. după interviu.. fim noi înşine. mai ales.

. constituie tot atâtea cerinţe de bază ale “prezenţei” noastre “scenice” atunci când va trebui să “atacăm” momentele interviului … în acelaşi context. DA. Pentru că numai cei mai buni şi cei mai „tari“ reuşesc ! . pentru că a sosit … “ziua cea mare”. cât de mult am avut.. în mod deosebit. mai ales atunci când simţim că situaţia o impune. iată-ne. şi/sau “interpretări”. din această cauză !. nu în puţine situaţii. candidaţii respinşi recurg la cele mai “neortodoxe”. în exclusivitate. . la sensul şi semnificaţia deplasării privirii186 . atât tehnicile de comunicare181 (întrebările. apelăm şi utilizăm. Păcat de prieteniile (sper. p.2 Cum să fim cei mai buni la interviu179 O dată stabilite şi aceste (doar aparent) ultime detalii. articularea. confuzii. tonusul vioi. “pofta” permanentă de viaţă. privirea “limpede” şi deschisă. acordaţi o maximă atenţie elementelor specifice programării neuro-lingvistice ! . acceptăm că decizia finală aparţine. nelăsând loc nici unor neclarităţi. acel tip de “încrezut” atât de “familiar” şi … dezagreabil ! …)... “ne-catolice”. accentul.). la postura corpului şi. pauzele).184. în sfârşit.. ritmul. amabili şi mereu la dispoziţia interlocutorului.. cit. comunicăm non-verbal (mare atenţie la mimica facială. debitul.etc.. reformulările şi relansările etc. spunem.. “metode” pentru a reinfluenţa decidenţii şi/sau (chiar) pentru a se răzbuna pe cei care au făcut parte din comisie187. anxietatea. .. emoţiile etc. mimica şi gesturile. fără teama de a risca şi/sau de a pierde ceva ! …... la cea a braţelor185 şi a picioarelor. . dătător de speranţe şi denotând încredere de sine (şi. cât şi cele 10 elemente de bază ale mecanicii exprimării182 (volumul. vorbim cu maximum de seriozitate..11. Popescu. . chiar puţin … (aparent) exploataţi ! … . trebuie să avem „nervi de oţel“!. nicidecum.. mare atenţie la mişcările mâinilor ! . p. uneori. Subliniem acest lucru deoarece. lăsându-ne... va fi imperativ necesar şi să ştim să: fim “curtenitori” (dar nu … linguşitori). ascultarea activă. privirea. numai aparent) distruse ! . întotdeauna. 64 a încerca să inducem în eroare interlocutorul se poate dovedi ceva fatal pentru viitoarea noastră carieră ! . adevărul şi să fim cât se poate de sinceri183. intonaţia. optimismul. se pot formula recomandări.. 179 180 181 182 183 184 185 186 187 subliniem că nu suntem de acord cu autorii care ne învaţă ce întrebări să punem comisiei şi ce “răspunsuristandard” să oferim intervievatorilor ! Evident. op. respectiv. gata să “înfruntăm” orice obstacol. ziua în care trebuie să ne prezentăm la interviu … Zâmbetul180. intervievatorului şi nu nouă ! … Decizia noastră poate începe să aibă caracter de valabilitate numai după ce ne-a fost comunicat punctul de vedere al intervievatorului şi am primit oferta de angajare.). dubioase etc. dar nu cu … “nasul pe sus” ! … şi/sau rigidă) a corpului... eficient. dar nu cu caracter de obligativitate ! Oricum. asupra problematicii vom reveni cu amănunte … a nu se confunda cu surâsul ironic şi/sau cu cel de tip “grimasă” pe care (încă) prea mulţi candidaţi îl “afişează” cu o nonşalanţă adeseori … dezarmantă ! … D. în context.. 158-166 idem. cu alte cuvinte “aerul” proaspăt şi sănătos. uneori. inflexiunea. ne controlăm stressul.. postura dreaptă (chiar “semeaţă”. de suferit..

trei persoane189. după cum va putea adopta cele mai “ofensive” atitudini comportamentale … Spre exemplu. binevoitor şi întrutotul de acord cu tot ceea ce vom spune … Nu ne va contrazice sub nici un motiv şi ne va încuraja. rolul indiferentului. denotând un pozitivism adeseori alarmant ! … Reacţiile sale verbale vor fi. dar absolut nimic nu ne va putea abate de la drumul nostru “triumfal” vizând îndeplinirea scopurilor şi/sau a obiectivelor propuse. De asemenea.mai ales la marile firme şi/sau companii . pentru a se elimina eventualele (şi. succesul total pe care îl întrezărim ! … întrebările la care va apela. în ceea ce priveşte comportamentul său nonverbal. vor fi de tip orientat. în mod obligatoriu. Agresivul ne va putea pune (şi are dreptul. normalele) suspiciuni legate de alegerea unei candidate mai “oacheşe” şi/sau a unui candidat mai “chipeş” ! … în acest context. dar şi cel mai … contestat şi “nesuferit” rol (cel puţin pentru intervievat). întotdeauna. prin statusul şi rolul care i-au fost conferite !) cele mai indiscrete întrebări. aprobator din cap191. ca şi noi. cu caracter afirmativ … în faţa acestui “personaj” va trebui să dăm dovadă. de regulă. pentru a primi răspunsuri favorabile şi. trenante şi chiar penibile ! … Nu vom putea observa nici cea mai mică şi/sau semnificativă “umbră” de dezacord pe chipul sau în şi prin vorbele şi atitudinile sale. constant. este recomandabil ca. exemplificate prin exprimări de genul: “Aveţi. indubitabil. rolul agresivului. din motive strict subiective. rolurile care urmează a fi “interpretate” de către membrii comisiei rămân tot … 3 ! … de regulă. mai presus de orice.Indiferent de faptul că este vorba despre una sau mai multe runde ale interviului188. aprobator. aprobator. care vor avea ca sarcină interpretarea următoarelor trei roluri190 (atitudini) esenţiale: rolul amabilului. mai ales în situaţii-limită impuse candidaţilor şi/sau în “momente-cheie” ale interviului. de maximum de “stăpânire de sine”. dovedind.7 runde (inclusiv cu fiecare manager sau şef de departament şi cu managerul general) chiar dacă numărul acestora este inferior sau superior cifrei 3. însă. ne poate pune întrebări de genul: “Ce credeţi că vă diferenţiază de ceilalţi candidaţi ?” (răspunsul recomandabil a fi utilizat poate 188 189 190 191 192 există situaţii . identice ! Este chiar impresionant să mai poţi întâlni şi astfel de oameni !…”. este recomandabil ca din comisia de intervievatori să facă parte atât femei. utilitatea ştiinţei de a aplica programarea neuro-lingvistică ne va fi de maximă importanţă ! .. … “zicem bine ce zicem ! …”) … Ne va întrerupe foarte rar. sunt total de acord cu punctul dumneavoastră de vedere ! …”. cât şi bărbaţi. prioritar. “Constat. că avem puncte de vedere comune şi. adeseori. fiind capabili să răspundem. eventual pentru a sublinia că … nici el. în maximum 30 . de regulă. finalmente. fiecare element constituent al mimicii şi gesturilor sale transformându-se într-un veritabil imbold pentru a continua să vorbim (că deh.40 minute. Amabilul din comisia de intervievatori va fi. surâzător. permanent. pe alocuri. pe oricare dintre canalele preferabile de comunicare192 ale interlocutorului ! … Agresivul este.. prioritar. întrebările mai “delicate” să fie formulate în binom “femeie-femeie” şi “bărbat-bărbat”. cu amabilitate (atenţie. În faţa noastră se vor putea afla. cu maximă satisfacţie. astfel. de parcă interlocutorul lor ar fi (cel puţin) incompetent şi nu s-ar putea exprima ! din nou. totul relevându-ne. datorită poziţiei ierarhice superioare a postului scos la concurs. . cel mai interesant. “Aşa este. este recomandabil ca membrii comisiei să “alterneze” rolurile pe care urmează să le interpreteze ! … Raţiunile sunt evidente ! … este atât de penibilul comportament al unor reporteri care. cu siguranţă. din cap. perfectă dreptate ! …”. interviurile se desfăşoară în 6 . întotdeauna. că ştim “lecţia” şi nimic. nu este de acord cu cutare sau cu cutare punct de vedere. durata fiecărei întrevederi se încadrează. Amabilul va da. de regulă. (tot) de regulă. dau.în care. la excesele de amabilitate ! …). atunci când intervievează pe cineva. La amabilitate vom răspunde. iar noi avem perfectă dreptate atunci când ne exprimăm dezacordul faţă de asemenea situaţii cel puţin inadmisibile.

în funcţie de aportul meu la realizarea obiectivelor echipei din care voi face parte. cred că mi-ar fi suficient pentru a duce un trai decent ! …” nu poate decât să genereze … “avalanşa” de întrebări care urmează: “De ce atât şi nu mai mult sau mai puţin ?!”. în avantajul nostru ! … Indiferentul este. finalmente. ce poate fi mai demotivant ca. spre exemplu.. rolul cel mai … ingrat ! … Acest “personaj” va avea. pentru a reveni la subiectul deschis de dumneavoastră referitor la … . constat că sunteţi şi fată şi necăsătorită ! … Peste un an sau doi vă veţi căsători. mai degrabă. etc. absolut sincer. după o perioadă de probă a cărei durată o apreciaţi oportună. Iar interpretările care vor urma sunt facil previzibile ! … În schimb. vor fi.. uneori. cu maximă fidelitate. de … “nervi de oţel” şi stăpânire de sine … 193 . nu … va fi deloc atent la ceea ce spunem ! … “Rolul” Indiferentului va fi impecabil interpretat de un membru al comisiei şi va avea. “Cam ce salariu aţi aştepta de la noi ?! …” (la o asemenea întrebare. permanent. va răsfoi o agendă sau chiar un ziar (revistă). dacă vom formula un răspuns în forma: “Pentru început. vom putea renegocia termenii salariali ! … Mai ales că. din acel moment. cu o agresiune ! … Drept urmare. va trebui să dăm. este recomandabilă adoptarea următorului comportament: calm. fidel. va sta de vorbă cu unul dintre colegi. să se transforme dintr-un cost într-o investiţie pentru firma dumneavoastră ! Evident că.. deoarece nu îi cunosc. mai ales al celor urmate de tăcere: “… Ce spuneaţi despre … ?! …”. nu îmi amintesc impunerea. sunt convins că veţi fi de acord cu suma de … . din nou. şansele noastre de reuşită vor fi indubitabil şi substanţial majorate …). urmare a testării fiecăruia dintre noi ! …”). prin anunţul dumneavoastră. transformarea costului salarial în investiţie se va fi produs de mult ! …”. Prin asemenea genuri de răspunsuri. Faţă de un asemenea comportament. scopul de a ne demotiva193… Dar.a. mai ales. exprimări pe care le-am formulat pe parcursul derulării întrevederii. dovadă de tact şi. în finalul interviului. fie în valută. nu pot formula un răspuns exact la această întrebare ! Rămâne ca diferenţierile să fie făcute de dumneavoastră. fie – cam rar . în exclusivitate. Să nu uităm că la o agresiune nu se răspunde. îşi va “studia” unghiile. în detrimentul intereselor firmei solicitatoare. ulterior. o rampă de lansare pentru viitoarele activităţi ! …”(într-o astfel de situaţie.în lei ! … Un răspuns de genul: “350 $/lună” sau “2. .avea forma: “Poate doar mai puternica dorinţă de a reuşi şi încrederea în mine ! Dar. (aparent) absolut spontane. Siguranţa denotată prin răspunsurile noastre va fi de natură să … modifice.n. “Nu credeţi că vă subapreciaţi cerând doar atât ?!? … “. în maniera următoare: “Cred că am greşit venind la interviu ! … Sunt. Reacţiile sale. mai ales. cu totul alte preocupări … îşi va şterge lentilele ochelarilor.).1 milioane lei/lună” dublat de motivaţia “… Da. în timp ce vorbim. sunt convins. “Nu credeţi că sunteţi prea tânără pentru a ocupa un post de o asemena importanţă ?!! … Mai mult. a vreunei restricţii referitoare la sexul candidaţilor. sumă care să poată corespunde îndeplinirii sarcinilor mele de serviciu şi care. în marea lor majoritate. personalitatea şi fiind formulate funcţie de elementele certe pe care le cunoaştem aferent condiţiilor de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului. totul va fi. mulţi candidaţi comit eroarea fundamentală de a preciza o anumită sumă. realmente.se precizează nivelul orientativ existent pe piaţa forţei de muncă în momentul respectiv . Mai mult. că doriţi să vă jucaţi cu noi şi să vă găsiţi. veţi face unul sau doi copii şi … adio ! … Cred. etc. candidaţii vor releva accentul prioritar pe care îl acordă satisfacerii doleanţelor personale. de genul relansărilor .. Agresivul trebuie “tratat” cu calm. “… Să înţelegem că sunteţi unica persoană capabilă să demonstreze că … ?! …”. atitudinea agresivă a interlocutorului nostru … Evident. va mâzgăli ceva pe hârtiile aflate în faţă şi. stăpânire de sine şi perfectă utilizare a tehnicilor de comunicare. reamintindu-ne. surprinsă să constat că abia acum realizaţi faptul că sunt fată şi. cum asemenea situaţii pot impieta asupra rezultatelor mele profesionale ! … Dar.… şi se continuă cu problematica supusă iniţial discuţiei profesionale … . prin intermediul firmei noastre. dacă sunt mai atent (sic !!!… . va privi spre (sau pe) fereastră. niciodată. mai ales. răspunsurile noastre respectându-ne. chiar cu foarte mult calm şi stăpânire de sine. aşa că nu văd de ce şi. foarte curând. nu va trebui să fim deloc miraţi dacă Indiferentul va fi persoana care … ne va pune cele mai multe întrebări. căsătoria şi copiii constituie probleme extraprofesionale şi strict private. putem răspunde.).. în concluzie. să nu fim ascultaţi ?! .

Iată de ce intervievatorii doresc să ne “simtă” şi să ne vadă “în acţiune”. indiferenţii sunt din ce în ce mai des întâlniţi. agresivi (chiar foarte... . “pierderea” în amănunte nesemnificative. nu va fi deloc nici oportun şi nici “politicos” să îi întrebăm pe membrii comisiei dacă ne pot spune ceva (“… A fost bine ?!! … Cum m-am prezentat ?! …”) sau dacă. deh. … Mai ales dacă am repurtat un succes. “talentul” de a ne complica (chiar cât mai mult.. în general. mai toţi semenii noştri au câte ceva de revendicat. mai ales din motive … politice (şi nu numai ! …). pentru că mai am şi alte oferte !!!” … ??? …). din cel puţin trei considerente: în viaţa cotidiană. nu-i aşa. prioritar. în faţa celor trei tipuri comportamentale menţionate. eventual vineri. adeseori până la … perfecţiune de către membrii comisiei. să punem o întrebare alternativă (spre exemplu: “Mi-aţi permite.. indiferenţi (mai ales dacă nu mai au nimic de pierdut ! … În general. Mulţi. între orele 11. interminabile şi inoportune). sub nici o formă. pentru că. vor fi disponibilitatea şi dinamismul nostru comportamental.. va trebui să fim foarte atenţi. sunt tot atâtea cauze care pot genera insuccesul în afaceri (şi nu numai). pentru că primele reacţii. comisia doreşte să verifice dacă şi cum ştim să reacţionăm pentru fiecare tip de “rol” întâlnit. Mendeleev ! .. mai ales. Toate aceste “roluri” sunt interpretate.. din ce în ce mai des.. îl „cataloghezi“ în maniera descrisă ! … . se constituie într-un moment crucial al activităţii şi vieţii mele !”. pentru a stabili problemele pe care urmează să le soluţionăm. scuză şi/sau pretext.. fiecare are un scop de urmărit şi vrea să “se pună bine cu şeful” ! …). fără nici un “sprijin din afară”. .Răspunsurile noastre vor trebui strict orientate către “substanţa” elementelor solicitate de intervievator. politicos şi util să ascultăm (activ) tot ceea ce ni se va spune şi. dom’le ?!! … Las’ să mai plece şi alţii. în continuare ? …”).. că. ostil ! … O dată interviul terminat. întreabă. e sau a fost securist 195 şi nomenclaturist196 ! …”. rapid şi eficient. Va fi. dacă nu ni se va preciza o proximă dată pentru contactare. în maximum două-trei zile vom şti rezultatul (“Vă rog frumos199 să îmi daţi măcar un răspuns de principiu. din “situaţii-limită” şi. iar s-a pus bine cu şeful.. de către membrii comisiei. şi cum avem de-a face. “Iar Popescu.. De asemenea.. demonstrată de profesionalismul grandios cu care m-aţi tratat astăzi. fără nici cea mai mică intenţie de vă deranja. modul general de a ne “replia” şi “contraataca” decisiv …. gelozie etc. “orientarea” noastră va trebui să fie maximă ! … Elementele studiate.. să vă sun spre sfârşitul săptămânii viitoare. divagaţiile (adeseori. îndepărtarea de la subiect.. cel mai oportun şi eficace “tratament”. lucrurile banale şi simple sunt la îndemâna oricui ! …) etc. la interviu.30. probabil din tabloul lui. “Sigur. iar pleacă în străinătate ! Toată ziua stă prin avioane şi mai e şi plin de valută ! Precis că are şi vreo trei vile la Snagov. “pe teren”. .. parcă poţi ruga. prioritar. uneori. adaptabilitatea la un mediu din ce în ce mai concurenţial şi. în cotidian.. cu aceste trei tipuri de oameni: amabili (pentru că.. neocolind. viziteze .. adică să . “miezul” problemei. Predeal şi Costineşti ! …”. pe cineva.. în schimb. şi nici pe aceea nu o ştiu. dacă stau să îmi amintesc bine. penibil şi oribil gest: vrei să “scapi“ de cineva. ne întâlnim. . am auzit că e omul lu’ … ! Ba chiar. deja. ceva ! . eventual. etc. a priori. fiecăruia. spontaneitatea şi capacitatea de a ieşi. uite-l: se dă mare ! … Mai mult. bine ! .. i-a dat şpagă194 şi-acu’. “aplicându-i”. “Nimic şi nimeni 194 195 196 197 198 199 … ce jargon ! … (foarte des utilizat. urât. cu astfel de “personaje”. subalterni şi/sau şefi îi face să “explodeze” de invidie. este util să mulţumim intervievatorilor pentru timpul acordat şi să nu recurgem la nici un element “flatant” (de genul: “Experienţa dumneavoastră.. astfel încât să ne poată aprecia.). interiorizate şi/sau exteriorizate vor fi de tipul: “Ia uite-l pe Popescu. iar eventualul succes al unor colegi. cât mai puţin subiectiv.45 şi 12. să vadă197 şi ei Vestul !… şi ce dacă nu ştiu deloc limbi străine ? Dacă pe vremea lor se făcea numa’ româna 198 !”. … “cât mă costă să … ?”) un jenant.

73. bineînţeles.229. etc. mai ales.. apreciem că expedierea unor scrisori de … “vie şi eternă recunoştinţă şi mulţumire pentru atenţia. este absolut recomandabil să fim şi să rămânem noi înşine. p. În acelaşi context.Neuman . făcând dovada unei adaptabilităţi maxime. întreaga noastră viitoare activitate va fi desfăşurată pentru unul şi acelaşi interlocutor: CLIENTUL.cit. însă.. cit. de măreţia şi relevanţa unor asemenea momente ! Parcă totul a fost desprins dintr-un basm ! …“. pag. 1997. cu atât mai mult cu cât.nu m-ar fi putut convinge. implicate ! … În concluzie. sprijinul şi cooperarea acordate cu prilejul interviului din data de …” nu poate fi decât cel puţin … jenantă şi penibilă prin ridicolul situaţiei generate şi. la orice gen de situaţie … Aceasta. etc. deşi unii autori200 ne-o recomandă.op. M. cu atâta elocvenţă. o dată angajaţi. 200 H. KOGAN PAGES. . Feel – op.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful