Sunteți pe pagina 1din 2

c

c
c
c
c
c
c c
c c
c
m   
    
Anul 2011 este dedicat celor 100 de milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene implicaţi în activităţi de
voluntariat şi celor care doresc să li se alăture, celor care îi sprijină şi celor care beneficiază de implicarea,
energia şi entuziasmul acestora. Aproximativ 4 milioane dintre ei sunt români, potrivit Barometrului European
din mai 20101. Anul 2011 este Anul european al voluntariatului (AEV), prilej de a aduce în atenţie activitatea
de voluntariat care pune în practică valorile europene ale solidarităţii, toleranţei şi diversităţii, aducând
beneficii atât persoanelor care se implică voluntar, cât şi comunităţilor în care aceştia trăiesc.

m
  
O1: Depunerea de eforturi în favoarea creării unui mediu propice voluntariatului în România
O2: Abilitarea organizatorilor de activităţi de voluntariat să amelioreze calitatea activităţilor de voluntariat
O3: Recunoaşterea activităţilor de voluntariat
O4: Creşterea gradului de sensibilizare cu privire la valoarea si importanţa voluntariatului

m
   
Elaborarea unei Strategii Naţionale pentru Dezvoltarea Voluntariatului în România şi a planului de
implementare a acesteia pentru următorii 3 ani
Îmbunătăţirea şi armonizarea cadrului legislativ care reglementează activitatea de voluntariat din România
Crearea unei platforme on-line de gestionare a cererii şi ofertei de voluntariat la nivel naţional
Organizarea de acţiuni concrete de voluntariat cu colaborarea tuturor factorilor interesaţi
Iniţierea unui proces complex de realizare a unui sistem de recunoaştere a competenţelor dobândite prin
voluntariat cu implicarea tuturor factorilor interesaţi
Organizarea unui eveniment naţional de recunoaştere a voluntarilor
Plasarea voluntariatului pe agenda publică prin comunicarea pe canale diverse şi prin mesaje diverse
pentru a creşte gradul de sensibilizare cu privire la valoarea şi importanţa voluntariatului pentru societatea
românească

m
m  
Conferinţa naţională de consultare cu privire la Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Voluntariatului în
România (februarie 2011)
Campania naţională de promovare a voluntariatului (permanent)
Consultări în cadrul Grupurilor de lucru tematice (ianuarie 2011 ± ianuarie 2012)
Crearea platformei on-line de gestionare a cererii şi ofertei de voluntari (ianuarie 2011 ± ianuarie 2012)
Târgul naţional al organizaţiilor nonprofit ONG Fest 2011 (data va fi comunicată ulterior)
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (9-15 mai 2011)
Ziua Naţională a Implicării (septembrie/octombrie 2011)
Gala Naţională de Recunoaştere a Voluntarilor şi proiectelor de voluntariat (5 decembrie 2011)
Conferinţa Naţională de prezentare şi planificare a implementării Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea
Voluntariatului în România (decembrie 2011/ianuarie 2012)
Găzduirea evenimentelor europene: EYV 2011 Tour (9-15 mai 2011) şi EYV Relay journalist (1-11 mai
2011)

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
•
c 
  

     
 cc•c
c
c c c c c •c
c c c
c c c c c c
www.voluntariat.ro | aev2011@voluntariat.ro | www.europa.eu/volunteering | www.eyv2011.euc
c

Orice organizaţie/instituţie/companie care doreşte să deruleze activităţi sub egida Anului European al
Voluntariatului poate înscrie aceste activităţi în calendarul disponibil pe site-ul www.voluntariat.ro. Înscrierea
acţiunilor în calendar se va realiza online, pe baza unui formular.

m
 
Grupul de lucru pentru implementarea Anului european al voluntariatului 2011 în România (AEV 2011) este
format din:
Vladimir Simon, coordonatorul organismului naţional de coordonare aflat la Centrul de Cercetare şi
Consultanţă în Domeniul Culturii (www.eurocult.ro) din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional (www.cultura.ro);
Cristina Rigman, preşedinte, VOLUM ± Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în
România (www.federatiavolum.ro);
Andrei Popescu, coordonatorul programului Tineret în Acţiune gestionat de Agenţia Naţională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (www.anpcdefp.ro, www.tinact.ro);
Adrian Secal, coordonator programe la Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (www.fdsc.ro);
Carmen Marcu, manager comunicare, Pro Vobis ± Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat
(www.provobis.ro, www.voluntariat.ro) şi reprezentant al Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat din
România.
Petre Dumitru, ofiţer comunicare şi informare, Reprezentanţa Comisiei Europene în România
(http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
Lorincz Szell, vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (http://www.anst.gov.ro/)

m

Informatii despre voluntariat în România
www.voluntariat.ro
www.tinact.ro
www.voluntareuropean.ro
www.stiriong.ro
www.evoluntar.ro

Legislaţie despre voluntariat


http://www.voluntariat.ro/legislatie_voluntariat.htm

Date despre mişcarea de voluntariat în România


http://ec.europa.eu/citizenship/eyv2011/doc/National%20report%20RO.pdf
http://www.fdsc.ro/library/conferinta%20vio%207%20oct/Romania%202010_Sectorul%20neguvernamental1.pdf

Date despre mişcarea de voluntariat în Europa


http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1015_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_vol2_fr.pdf
www.cev.be
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_en.html
http://www.eurodesk.ro/

Despre Anul European al Voluntariatului 2011


www.europa.eu/volunteeringcwww.eyv2011.euc
c
c c c c c c
c c c
c c c c c c
www.voluntariat.ro | aev2011@voluntariat.ro | www.europa.eu/volunteering | www.eyv2011.euc