Sunteți pe pagina 1din 9

o My Collections

o My Shelf
o View Public Profile
o Messages
o Notifications
o Settings
o Help
o Log Out

/ 538

Download this Document for Free

raportez conştient când fac o diagramă. Această carte unică este cea mai bună compilaţie
tipărită a ştiinţei astrologice. Folosiţi-o ca să vă extindeţi înţelegerea asupra străvechii arte
şi ştiinţe a astrologiei sau ca s-o descoperiţi!

Stephanie Jean Clement, Ph.D. Septembrie 2002


Partea întâi

PRINCIPIILE DE BAZĂ
ALE ASTROLOGIEI
SEMNELE ZODIACULUI
Zodiacul este o porţiune a spaţiului ceresc în formă de cerc delimitată de orbitele
planetelor. Poate fi imaginat ca o centură spaţială celestă cu o deschidere de aproximativ
15° pe care se rotesc planetele. Reprezintă şi orbita vizibilă a Soarelui, numită ecliptică.
Cercul zodiacal este împărţit în douăsprezece secţiuni; fiecare dintre ele este dispusă într-
un unghi spaţial de 30°, astfel încât împreună însumează cele 360° ale cercului. Aceste
douăsprezece diviziuni nu sunt altceva decât semnele zodiacului.

Fiecare semn zodiacal se distinge printr-o influenţă specifică şi o anumită


caracteristică. Mişcarea de rotaţie a Pământului în jurul Soarelui pe parcursul unui an face
ca Soarele să pară că străbate zodiacul cu o viteză de câte un semn pentru fiecare lună sau
câte un grad zilnic, iar influenţa lui (în funcţie de semn şi de unghiul de rotaţie) se
manifestă nu numai la nivelul anotimpurilor, ci şi la cel al profilului general şi al
caracterului celor născuţi în perioada respectivă.

Pe măsură ce traversează zodiacul, diferitele planete îşi exercită şi ele influenţa în


funcţie de trăsăturile lor particulare, dar şi în relaţie cu diversele ipostaze pe care le pot
forma, împreună cu specificul semnului în care sunt localizate. Luminătorii (Soarele şi
Luna) sunt consideraţi planete în mod convenţional (vezi „Localizarea planetelor în
semne” în partea a doua).

Când reprezentăm o diagramă sau un horoscop, desenăm un cerc şi îl împărţim în


douăsprezece secţiuni. Numitecase, acestea se numerotează de la 1 la 12. Casa întâi este
localizată chiar sub unghiul estic al graficului, pe partea stângă. Casa a douăsprezecea este
secţiunea localizată deasupra aceluiaşi unghi. Cuspidele sau punctele de inflexiune sunt
liniile de demarcaţie ale caselor. Semnul plasat în cuspida casei întâi - adică linia de
demarcaţie a spaţiului estic - este numit semnul în exaltare sau Ascendentul. În diagrama
din figura 2 veţi găsi unghiul şi semnul fiecărei cuspide a caselor. Observaţi cum
cuspidele opuse formează unghiuri egale.

Unui om obişnuit i se pare că Pământul este static şi că semnele zodiacale se învârt în


jurul lui de la est la vest. Această impresie se datorează faptului că Pământul se roteşte de
la vest la est, ceea ce face ca un grad al zodiacului să pară că se înalţă deasupra orizontului
estic la fiecare patru minute, un semn întreg la fiecare două ore şi toate cele douăsprezece
semne ale zodiacului la fiecare 24 de ore. Casa întâi este secţiunea aflatăîntotdea una sub
orizontul estic, indiferent de semnul care ar putea traversa cuspida sa.

Astrologii acordă mare importanţă momentului exact al naşterii, pentru a determina cu


precizie ce unghi şi ce semn se aflau în spaţiul estic la vremea respectivă.

„Fiecare stea are propria ei măreţie”, spune Biblia. Astrologii au remarcat că fiecare
dintre cele douăsprezece semne are trăsăturile sale distinctive, care se răsfrâng asupra
indivizilor în funcţie de momentul naşterii lor. De fapt, de-a lungul timpului, unii dintre
cei mai străluciţi gânditori ai lumii care au fost intens preocupaţi de influenţa semnelor
zodiacale au constatat că fiecare dintre cele 360° ce formează cercul zodiacal are o
influenţă aparte. Aceste particularităţi corespund indivizilor ale căror planete se află în
unghiurile respective.
La momentul naşterii, unul dintre cele douăsprezece semne ale zodiacului şi un grad
dintre cele 360 corespunzătoare semnului respectiv înregistrează o mişcare ascendentă în
orizontul estic, care determină în ansamblu personalitatea şi caracteristicile individului
respectiv.

Este evident că, dacă Pământul parcurge un grad în patru minute, 30° sau un semn vor
apărea şi vor traversa orizontul la fiecare două ore ; pe parcursul celor 24 de ore ale unei
zile, toate semnele şi toate gradele vor străbate orizontul. În consecinţă, se pare că în
răstimpul unei zile vor fi douăsprezece tipuri (sau semne) de caractere, cu treizeci de
variaţii (grade), corespunzând fiecărui tip de semn. Iată un motiv pentru care oamenii nu
seamănă unul cu altul, ci sunt diferiţi, deşi sunt născuţi în aceeaşi zi. Pentru a face mai
pregnantă această deosebire între cei apropiaţi ca interval temporal (dar diferiţi în funcţie
de intervalele spaţiale), trebuie să luăm în considerare şi elemente precum rasa, clasa
socială şi zestrea ereditară.

Oricum, în ceea ce ne priveşte, suntem interesaţi în mod deosebit de posibilele


influenţe astrologice. Dacă mişcarea de rotaţie a Pământului în jurul axei sale ar fi
singurul factor de luat în calcul, am obţine un număr limitat de 360 de caractere,
reprezentând 360 de unghiuri zodiacale diferenţiate (în grupuri de câte treizeci), în funcţie
de cele douăsprezece semne. În realitate însă, acest număr este sporit de faptul că, în
timpul rotaţiei de o zi în jurul axei sale, Pământul parcurge şi un grad de-a lungul orbitei
sale, astfel încât fiecare zi conferă varietate tipurilor şi celor 360 de particularităţi diferite
pentru nativii din timpul respectivei rotaţii. Această varietate se multiplică cu aproximativ
30 de zile, pe parcursul cărora Pământul va parcurge 30° pe orbită şi va intra astfel în
următorul semn zodiacal, pentru a repeta variaţiile zilnice cu o nouă grupă de indivizi
născuţi sub un semn zodiacal nou. Mişcarea orbitei de la un semn la altul determină tipul
de individualitate, în timp ce, cum s-a afirmat anterior, rotaţia în jurul axei determină tipul
de personalitate. Astfel, oamenii născuţi sub acelaşi semn de Soare sunt, implicit,
înzestraţi cu individualităţi asemănătoare, dar luna şi ora naşterii conlucrează pentru a
induce o personalitate diferită.

Din punct de vedere astrologie, individualitatea este determinată de poziţia zodiacală


vizibilă a Soarelui, iar personalitatea, de unghiul şi semnul ascendent, datorită poziţiei
corespunzătoare a Pământului pe axă, aşa cum este indicată de o anumită latitudine.

Se poate numiindividualitate setul de trăsături, tendinţe şi înzestrări latente inerente


sau acele calităţi implicite ce îi sunt specifice individului şi pe care le conştientizează.

Personalitatea poate fi considerată drept stilul sau modalitatea de expresie ce


caracterizează o persoană din exterior; ceea ce îi conferă particularitate, dar o şi
apropie de ceilalţi.

Cercetătorii ezoterici au afirmat că semnul ascendent care marchează naşterea de acum


a fost semnul Soarelui în reîncarnarea precedentă; ceea ce acum este semnul Soarelui va fi
semnul ascendent într-o viaţă viitoare. Dacă semnul Soarelui şi ascendentul cuiva sunt
identice acum, înseamnă că persoana respectivă repetă acel semn pentru că el nu a fost
suficient asumat într-o reîncarnare anterioară.

Dată fiind această mare varietate de diferenţe între fiinţele umane, trebuie luaţi în
considerare şi alţi factori astrologiei. Iată câţiva dintre cei care induc deosebiri
considerabile: Soarele, plasat fie deasupra, fie dedesubtul orizontului în momentul
naşterii; Luna, aflată deasupra sau dedesubt; distanţa Lunii faţă de Ascendent; localizarea
celorlalte planete în funcţie de semn şi de casă; latitudinea şi longitudinea locului naşterii
etc. Toţi aceşti factori conlucrează pentru a genera nenumărate exemplare umane.

Ascendentul: rotaţia Pământului în


jurul axei sale determină
personalitatea
La fiecare patru minute: un nou grad ascendent. La fiecare două ore: un nou
semn zodiacal. La fiecare 24 de ore: douăsprezece semne sau 360°.
360 de variaţii pe zi (pe axă) înmulţite cu 365 de zile pe an (pe orbită) au ca
rezultat 131.400 de variaţii de personalitate pe an.
Semnul Soarelui: rotaţiile Pământului
pe orbită determină individualitatea
În fiecare zi: aproximativ 1° al zodiacului.
În fiecare lună: un semn, părând că Soarele trece printr-un semn în fiecare

lună.
Într-un an: douăsprezece semne sau 360°.
360 de variaţii ale individualităţii în fiecare an.

Adăugând variaţiile provocate de aceste mişcări ale Pământului, obţinem un


total de 131.760 de tipuri astrologice.

Puteţi afla foarte multe lucruri despre cineva doar dacă studiaţi semnul Soarelui în care
se află persoana respectivă. Puteţi obţine informaţii suplimentare studiind Ascendentul ei.
Puteţi afla încă şi mai mult despre acea persoană când cunoaşteţi influenţa planetelor în
funcţie de localizarea lor în diferite semne în momentul naşterii. Poziţia în case a
planetelor la momentul naşterii va adăuga noi elemente.

Destinul contra voinţei libere


Cercetătorul în formare va face bine să-şi amintească că destinul semnifică „tot ce este
posibil să ni se întâmple”, iar soarta înseamnă „circumstanţele externe care intervin în
viaţa noastră şi care trebuie înfruntate şi eventual depăşite prin efort şi înţelegere”. Cel
care vrea să omoare balauri trebuie mai întâi să le deprindă obiceiurile. Ca să-ţi depăşeşti
soarta trebuie mai întâi s-o cunoşti. Astrologia oferă o modalitate de acces în acest sens.

Astrologia nu este o doctrină a fatalismului. Ne furnizează un inventar de materiale de


lucru cu care am fost de altfel înzestraţi la naştere sub forma tendinţelor, capacităţii
intelectuale, dotării fizice, abilităţilor; dar a le folosi sau a le neglija rămâne la alegerea
fiecăruia. „înţelepciunea pune capăt durerii.” Datorită astrologiei, învăţaţi să vă
îmbunătăţiţi abilitatea de a vă organiza viaţa şi, în consecinţă, de a vă influenţa pozitiv
soarta punându-vă conştient de acord cu legile naturii în loc să le încălcaţi.
Astrologia centrată asupra
Pământului
Sistemul astrologie reprezintă varianta modernizată a sistemului arab, cel mai vechi
cunoscut, care a fost revizuit şi adaptat perioadei şi aşteptărilor oamenilor din timpurile
actuale. Aflat într-o relaţie echilibrată cu astronomia, el este geocentric în privinţa
metodelor(geo înseamnă pământ, iarcentric se referă la centru). Cu alte cuvinte, pământul
este folosit ca centru de influenţă şi observaţie.

Deoarece este dificil de perceput mişcarea de rotaţie a Pământului pe orbită cu viteza


de 465 m/s şi, dat fiind caracterul evident al mişcării Soarelui, în mod convenţional şi din
raţiuni simplificatoare, aceste două corpuri sunt considerate într-un raport de transpoziţie;
aşadar, Pământul este plasat în centru, iar Soarele este perceput într-o mişcare de rotaţie
pe orbita Pământului. Astfel, astrologia modernă recurge la un sistem geocentric în locul
celui heliocentric.

Pământul este o planetă a cărei orbită se află între cele ale lui Venus şi Marte.
Efectuează o mişcare de rotaţie în jurul axei într-un interval de 24 de ore, dând naştere
unor fenomene diurne şi nocturne. Această rotaţie de la vest la est face ca Soarele, Luna şi
stelele să pară a răsări de la est şi a apune la vest, când, de fapt, reversul acestei afirmaţii
este adevărat. În realitate, ele înaintează în direcţia ordinii semnelor, de la Berbec spre
Taur ş.a.m.d. Trecerea Pământului prin Zodiac, ca o rotaţie de aproximativ 365 1/4 de zile
în jurul Soarelui, face ca acesta din urmă să pară a traversa semnele opuse celor prin care
trece Pământul, de unde sintagme precum Soarele în Berbec, Soarele în Taur etc. Când
Soarele pare a fi în Berbec între 21 martie şi 19 aprilie, Pământul se află în semnul opus,
în Balanţă, dar influenţa şi poziţia astrologică sunt determinate de Soarele aflat în Berbec.

Amplasarea Pământului în centrul cartogramei spaţiale face uşor de vizualizat modul


în care semnele par să se înalţe în orizontul estic şi să coboare în cel vestic, după cum
Pământul se învârte în jurul axei.

Diagramele ilustrate
Diagrama din figura 2 arată poziţia pe care o au întotdeauna casele în horoscop,
precum şi direcţia în care par să se mişte semnele şi planetele, după cum s-a menţionat
anterior. Este o reprezentare convenţională a diagramei astrologice a cerului (Zodiacul) la
o anumită dată, timp sau loc.

Cercul exterior indică gradele semnelor care traversează cuspidele separatoare ale
caselor. Casele sunt cele douăsprezece segmente sau spaţii în care pot fi înregistrate
poziţiile planetelor şi sunt numerotate de la unu la zece.

Dacă data naşterii a fost între 23 august şi 22 septembrie, Soarele este în


Fecioară, deci semnul Soarelui pentru această perioadă este Fecioara.
La momentul zilei corespunzător acestei reprezentări, semnul zodiacal al
Fecioarei a efectuat o mişcare ascendentă, al cărei unghi de 14° a urcat sau a traversat
prima cuspidă. Fiecare semn are 30° (măsura longitudinii). Tabelul 1 arată modul în care
gradele longitudinale alcătuiesc întregul cerc al Zodiacului.

Tabelul 1: Longitudinea

60 de secunde („) alcătuiesc un minut (')


60 de minute (') alcătuiesc un grad (°)
30 de grade (°) alcătuiesc un semn
12 semne (sau 360°) alcătuiesc un cerc complet - Zodiacul

Cuprins

PREFAŢĂ................................................................ ..................................1
INTRODUCERE.................................................................. .......................2 Partea
întâi............................................................. ..................................4 Partea
întâi............................................................. ..................................4 PRINCIPIILE DE BAZĂ
ALE ASTROLOGIEI............................... ..................4 PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE
ASTROLOGIEI............................... ..................4 SEMNELE
ZODIACULUI.................................................. ..........................5

Ascendentul: rotaţia Pământului în jurul axei sale determină personalitatea 8


Semnul Soarelui: rotaţiile Pământului pe orbită determină individualitatea 8

Destinul contra voinţei libere.............................................. ....................8


Astrologia centrată asupra Pământului........................ ...........................9
Diagramele ilustrate...................................................... .........................9
Planetele dominante................................................. ............................12
Părţile corpului omenesc guvernate de semnele zodiacale......................12
Triplicitatea sau trigonul...................................................................... .13
Trigonul focului: Berbecul, Leul, Săgetătorul........................... ...........13
Trigonul Pământului: Taurul, Fecioara, Capricornul................. ..........13
Trigonul aerului: Gemenii, Balanţa, Vărsătorul..................................13
Trigonul apei: Racul, Scorpionul, Peştii............................ ..................14
Cvadratura sau modul.................................................................. ........14
Semnele cardinale sau mobile: Berbecul, Racul, Balanţa, Capricornul 14
Semnele fixe: Taurul, Leul, Scorpionul, Vărsătorul.............................14
Semnele variabile sau comune: Gemenii, Fecioara, Săgetătorul, Peştii 15
Clasificări................................................................................... .......15
Decanii.......................................................... ......................................16
PLANETELE........................................................... ..............................17
Trăsăturile planetelor........................................... ................................17
Luna............................................................................... ..................17
Mercur............................................................................... ...............18
Venus.................................................................. .............................18
Soarele...................................................................................... ........18
Marte............................................................................. ...................18

Jupiter................................................................................. .............19
Saturn................................................................ ..............................19
Uranus........................................................ .....................................19
Neptun........................................................................................ ......19
Pluto................................................................................. ................19
Octavele......................................................................... ......................20
Venus şi Neptun......................................................................... .......20
Mercur şi Uranus..................................................... .........................20
Marte şi Pluto............................................................................. .......20
Planetele şi ocupaţiile.................................................. .........................21
Dincolo de bine şi de rău........................................ ..............................22
Efectul lunar................................................................... .....................23
Simbolismul planetelor...................................................... ...................24
Mercur............................................................................... ...............24
Marte ........................................................................... ....................24
Venus.................................................................. .............................24
Saturn................................................................ ..............................25
Jupiter................................................................................. .............25
Uranus........................................................ .....................................26
Neptun..................................................................................... .......26
Pluto................................................................................. ................26
Guvernarea planetară, antipodul, exaltarea şi căderea......................... ..26
Casa şi antipodul.............................................. ...................................27
Nodurile Lunii........................................................... ...........................27
Exaltarea şi căderea............................................ .................................28
Trăsături pozitive şi trăsături negative..................................................28
Gradele critice.................................................................. ....................29
Gradele hilegice................................................................... .................29
Delimitări............................................................................... ..............29
Luna............................................................................... ..................30
Mercur............................................................................... ...............30
Venus.................................................................. .............................30
Soarele...................................................................................... ........30
Marte............................................................................. ...................30

Jupiter................................................................................. .............31
Saturn................................................................ ..............................31
Uranus........................................................ .....................................31
Neptun........................................................................................ ......31
Pluto................................................................................. ................31
Planetele guvernatoare sau dominante.............................. ....................31
CASELE....................................................................... ........................33
Prima casă: unghiulară............................... ......................................34
Casa a doua: succesoare............................ .......................................34
Casa a treia: cadenţă........................................................... ..............35
Casa a patra: unghiulară.................................................... ...............35
Casa a cincea: succesoare............................ .....................................35
Casa a şasea: cadenţă........................................ ...............................35
Casa a şaptea: unghiulară............................................ .....................35
Casa a opta: succesoare................................ ....................................35
Casa a noua: cadenţă................................................... .....................35
Casa a zecea: unghiulară....................................................... ............35
Casa a unsprezecea: succesoare....................... .................................36
Casa a douăsprezecea: cadenţă..................................................... .....36
ASPECTELE.................................................................. .......................36
Paralelele declinaţiei........................................................ .....................38
Latitudinea........................................................................................ ...38
Alte sisteme de coordonate.................................................................. ..39
Modul de conlucrare a principiilor astrologice fundamentale..................39
Partea a doua .................................................................... .....................40
Partea a doua .................................................................... .....................40
INTERPRETAREA HOROSCOPULUI...................... ...................................40
INTERPRETAREA HOROSCOPULUI...................... ...................................40
INTRODUCERE ÎN INTERPRETAREA HOROSCOPULUI.........................41
Studierea horoscopului................................................................... ......41
Caracteristicile horoscopului............................................................... ..41
Cuspidele casei.............................................. ...................................42
Cuspidele zodiilor............................................................ ..................42
Descrierea fizică...................................................... ..........................42

S-ar putea să vă placă și