Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 21 01 2011

GRUPA: pregǎtitoare

EDUCATOARE: Zimbresteanu Fabiana

ARIA CURRICULARĂ: Domeniul pshihomotric

CATEGORIA DE ACTIVITATE: -Educaţie fizicǎ

TEMA: Parcurs aplicativ (mers, alergare, sǎriturǎ) – “Drum prin satul meu”

TIPUL ACTIVITĂŢII : Consolidare de deprinderi motrice

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :

- Consolidarea deprinderilor motrice de bazǎ şi aplicativ-utilitare;


-Stimularea calitǎţilor intelectuale de voinţǎ şi afective .

OBIECTIVE OPERATIONALE

COGNITIVE
OC1 + sǎ execute corect variantele de mers şi alergare;
OC2 + sǎ execute corect exerciţiile de dezvoltare fizicǎ generalǎ;
OC3 + sǎ execute alergarea cu ocolire de obstacole;
OC4 + sǎ asigure dezvoltarea calitǎţii motrice viteza de reacţie prin jocuri adecvate;
OC5 +sǎ respecte regulile jocului;

PSIHO-MOTORII
OM1 +sǎ execute corect exerciţiile vizând mişcarea diferitelor segmente de corp pentru
optimizarea dezvoltării fizice ;
OM2 +sǎ coordoneze mişcǎrile proprii cu mişcǎrile prezentate şi cu cele ale colegilor sǎi;
OM3 – sǎ reprime tendinţa de a practica mişcǎri inutile în timpul activitǎţii ;

AFECTIVE
OA1 + vor participa cu interes la activitate ;
OA2 + vor manifesta bucurie când sunt câştigǎtorii jocului.
OA3 – vor respinge atitudinea negativǎ a unor colegi faţǎ de activitatea de învǎţare.

METODE ŞI PROCEDEE:explicaţia, conversaţia, demonstraţia, jocul, aprecierea verbalǎ.

1
MATERIALE DIDACTICE: obstacole (coifuri, cuburi), pârâiaş (material textil), medalii(aur şi
argint), echipament sportiv.

FORMA DE ORGANIZARE:frontalǎ, individulalǎ, pe grupe.

LOCUL DESFASURARII: teren de sport

RESURSE:

UMANE :21 copii

TEMPORALE:30-35 min

BIBLIOFRAFICE :
1.Curriculum pentru învǎţǎmântul preşcolar, Bucuresti 2008;
2.Ghid privind desfǎşurarea activitǎţilor de educaţie fizicǎ în grǎdiniţǎ,Piteşti, Editura Tiparg .
3.Jocuri şi activitǎţi dinamice de timp liber,Alexandru Acsinte, Iaşi, 2007, Editura Performantica.
4. Lecţia în evenimente- Ghid de proiectare didacticǎ, Ioan Dǎnilǎ, Elena Ţarǎlungǎ, Ed.
,,Egal”,2002.

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr Evenimentele Etapele Conţinutul activitǎţii Formaţii de Doza Indicaţii Evaluare


. didactice acţiunilor (Mijloace de lucru re metodice
crt motrice realizare)
. Durata

1. CAPTAREA Organiza- - adunarea - linie pe un 30” -Adunarea!


ATENŢIEI rea - alinierea rând 30” -Vǎ aliniaţi!
2 minute colectivului - salutul 30” -Grupǎ drepţi! Rapidita-
de copii - verificarea stǎrii de
☺ 30” -Pe loc te şi
sǎnǎtate. xxxxxx repaus! precizie

2. ANUNŢA- -comunicarea temei şi a - în linie pe 60”


REA TEMEI obiectivelor un rând
ŞI A - întoarceri de pe loc la 60”
OBIECTIVE comandǎ.
-LOR
2 minute

3. REACTUA- a.Pregatire Variante de mers şi În coloanǎ 1L -Înainte marş! Coordo-


LIZAREA a alergare: câte unul nare şi
CUNOŞTIN- organismul -mers în cadenţa - Spatele elastici-
ŢELOR ui pentru drept! tate
efort -mers pe vârfuri cu 1L
14 minute braţele sus - Genunchii
cât mai
- mers pe cǎlcâie cu X 1L întinşi, capul
palmele la ceafǎ X sus, privirea
X înainte!
X -Inspirǎ pe
- mersul piticului Lxl nas,expirǎ pe Direcţia
☺ gurǎ. şi
X Lxl sincroni-
-exerciţii de respiraţie X -Spatele zarea
X drept!
X -Braţele
îndoite!
-alergare uşoarǎ -Ghemuit!
1 tur -Inspirǎ pe
-alergare cu cǎlcâiele nas,expirǎ pe
atingând şezutul gurǎ.
- Spatele
drept, palmele
- alergare cu genunchii L xl sprijinite pe

3
la piept Lxl genunchi!
-Spatele
drept!
- mers în coloanǎ câte -Bratele
unu cu exerciţii de X indoite!
respiraţie X 1 tur -Cǎlcâiele sǎ
atingǎ
X ☺ şezutul!
X
X - Spatele
X drept!
- Braţele
îndoite!
-Genunchii la
piept!

b.Influenţa- Complex de dezvoltare În coloanǎ


rea fizicǎ generalǎ câte doi copii
selectivǎ a se pregǎtesc
aparatului de exerciţii.
locomotor
Ex.1 ,,Rotim capul”
P.I.- stând depǎrtat, cu XXXX 4x8 -Palmele pe Coordo-
palmele pe şolduri XXXX solduri! nare şi
T1,5: -aplecarea -Spatele execuţie
capului înainte;
☺ drept! adecvatǎ
T2,6: -aplecarea
capului înapoi;
T3,7-4,8: -rǎsucirea
capului spre stânga
( dreapta)
4x8 -Mâinile pe
EX.2,,Bate vântul” şolduri!
P.I.- stând depǎrtat, cu -Spatele
braţele pe şolduri drept!
T1,3:-îndoirea - Picioarele
trunchiului lateral depǎrtate!
stânga - Ne îndoim
(dreapta); trunchiul!
T2,4:- revenire în 4x8 Execuţie
poziţie iniţialǎ. promptǎ
-Spatele
Ex.3 ,,Pǎpuşa face drept!

4
gimnasticǎ ‘’ -Braţele
P.I.- stând depǎrtat întinse lateral!
T1,3,5,7 :-ducerea - Braţele sus,
braţelor prin lateral XXXX apoi
sus ; XXXX coborârea
T2,6 :- coborârea palmelor pe
palmelor pe umeri ;
☺ umeri!
T4,8 : revenirea în P.I. 4x 8 -Privirea
înainte! Ţinuta
Ex. 4 ,,Ne uitǎm dupǎ corporalǎ
fluturi “ - Mâinile la adecvatǎ
P.I.- stând depǎrtat, frunte!
mâinile la frunte ; - Ne rǎsucim
T1-2, 5-6, 3-4, trunchiul!
7-8 : rǎsucirea
trunchiului spre stânga 4x8
(dreapta) cu arcuire:

Ex .5 : ,,Cercuri cu -Spatele Coordona


piciorul’’ drept! re şi
P.I.- Stând cu mâinile -Mâinile pe elasticitat
pe şold şolduri! e
T1-4 –descrierea unui -Piciorul
cerc pe sol cu vârful întins
piciorului stâng desenǎm
T5-8 -descrierea unui 4x8 cercuri!
cerc pe sol cu vârful
piciorului drept
- Mâinile pe
Ex .6 :-,,Sǎri minge’’ şolduri ! Coordona
P.I.-Stând cu mâinile -Sǎrim ca re şi
pe şold mingea! rapidita-
T1-4 –sǎrituri pe te
ambele picioare -Spatele
drept!
Privirea în
faţǎ!

4. DIRIJAREA Parcurs Douǎ grupe -Pe loc Consoli-


ÎNVĂŢĂRII Deprinderi aplicativ(mers, repaus! darea
12 min motrice alergare, sǎriturǎ) – deprinde-
utilitar- “Drum prin satul rilor
aplicative meu” motrice
Explicarea şi de bazǎ-
demonstrarea jocului: mers ,
-Copiii sunt împǎrţiţi în alergare,

5
douǎ grupe egale. Se O sǎriturǎ
traseazǎ pe sol o linie datǎ
de plecare şi una de
întoarcere la o distanţǎ
de cca 15 m. Copiii se
.
aşeazǎ în linie pe un
rând în stânga şi în
dreapta traseului. La
comanda educatoarei, -Start!
câte un copil din x x -Mergi printre
fiecare grupǎ se aşeazǎ x x copaci!
la linia de sosire, în -Treci peste
x x
dreptul unui traseu cu lemn!
obstacole. La comanda x x -Sǎri peste
“START!”, copiii x x râu!
trebuie sǎ execute: x x - Ocoleşte
-Mers cu ocolire de x x fântâna!
obstacole x x - Aleargǎ spre
-Pǎşire peste obstacol casǎ!
-Sǎriturǎ în lungime
Întoarcerea se x______ x
realizeazǎ prin START Recepti-
efectuarea deprinderii vitatea
motrice de alergare în
vitezǎ. Se apreciazǎ
corectitudinea
executǎrii şi rapiditatea
în mişcare, iar
câştigǎtorii vor fi
premiaţi cu câte o
medalie.

5. FEEDBACK Joc linistitor – “Fulgii -Fulgii de nea


Revenirea de nea”
3 min organismu- Copiii se aseaza pe
lui dupǎ covor. Isi imagineaza
efort ca in mainile lor sunt
fulgi de zapada si se
joaca cu ei.
In timpul desfasurarii 15
acestui joc nu au voie linie pe un ”
sa vorbeasca. rând 30

15

6
6. EVALUA-
REA Se apreciazǎ modul de Aprecieri
PERFOR- execuţie al exerciţiilor generale
MANŢEI fǎcându-se observaţii şi
2 min privind individual
comportamentul -Drepti! e
copiilor.

7. ASIGURA-
REA
RETENŢIEI -adunarea
1 min - reamintirea temei
activitǎţii.