Lucrare scrisă la matematică pe semestrul I- clasa a 5-a Aflaţi

:

a)

(26 − 62 ) : 70

1p 1p 1p

b) Pătratul lui c) Dublul lui

97

817

d) Ultima cifră a lui

37135

1p

e) Cel mai mare dintre numerele f) g)

1221 şi 2414

1p 1p 1p 1p

126 +123 + 120 + ......+ 6+ 3
(719 + 7 21 ) : (2 ⋅ 52 )
10 ⋅ ( n − 8) = 8⋅ ( n+ 10)

h) Soluţia ecuaţiei

Timp de lucru :50 minute Se acordă din oficiu 2 puncte