Sunteți pe pagina 1din 3

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cuprins

CAPITOLUL I
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND SOCIETATILE
COMERCIALE……………………………………………..4

1.1.Cadrul legislativ privind societatiile comerciale in Romania 4


1.2 Notiunea de societate comerciala 5
1.3. Formele societatilor comerciale 9
1.4. Constituirea societatilor comerciale 10
1.5. Functionarea societatilor comerciale 13

CAPITOLUL II
DIZOLVAREA SOCIETATILOR COMERCIALE 17
2.1. Notiunea de dizolvare………………………………….………………….17
2.2. Caile dizolvarii societatii comerciale……………….…………………….18
2.2.1Dizolvarea de drept a societatii…………………………………..….19
2.2.2Dizolvarea societatii prin vointa asociatilor...............................…....21
2.2.3Dizolvarea societatii pe cale judecatoreasca……………………......22

2.3. Cauze generale de dizolvare a societatii comerciale…………..……..…….24


2.3.1Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii……...……..….…26
2.3.2Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate………………….…28
2.3.3Declararea nulitatii societatii…………..……………..........…..…….30
2.3.4Hotararea adunarii generale………….…………..................…..……31
2.3.5Hotararea tribunalului………………………………………..…...….33
2.3.6Falimentul societatii………………………………………...…..….…34
2.3.7Alte cauze ale dizolvarii societatilor comerciale………..…..………..36

Pagina 1 din 3
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

2.4. Cauze speciale de dizolvare pentru fiecare tip de societate comerciala în


parte……………………………………………………….…….….…………..37
2.4.1. Dizolvarea societatii în nume colectiv………………………….…….37
2.4.2. Dizolvarea societatii în comandita simpla…………………………....39
2.4.3. Dizolvarea societatii comerciale pe actiuni……………..…………....40
2.4.4. Dizolvarea societatii comerciale în comandita pe actiuni…………....42
2.4.5. Dizolvarea societatii cu raspundere limitata………………….……...43
2.5. Cauze de dizolvare-sanctiune pentru societatile comerciale…………..…..45
2.6. Efectele dizolvarii societatii comerciale………………… ……………….46
2.6.1Interdictia unor operatiuni comerciale noi………………….……….47
2.6.2Dreptul fiecarui asociat de a cere lichidarea societatii…….………..48
2.6.3Inceperea procedurii de lichidare……………………………….….. 48
2.7 Fuziunea si divizarea societatilor comerciale…………….……….….……49
2.7.1 Conditiile fuziunii sau dvizarii………………………….…..….……50
2.7.2Efectele fuziunii sau divizarii…...……....…………......…..………....53

CAPITOLUL III
LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE REGLEMENTATA DE LEGEA
NR. 31/ 1990………….…55

3.1.Notiunea de lichidare a societatilor ………………………………..…….….55


3.2Principiile generale ale lichidarii societatilor comerciale ……….….………56
3.2.1Personalitatea juridica a societatii subzista pentru nevoile lichidarii...56
3.2.2 Lichidarea societatii se face in interesul asociatilor…………….……58
3.2.3Lichidarea societatii este obligatorie………………………………… 58
3.3. Dispozitii generale privind lichidarea societatilor comerciale…..………….59
3.3.1Modificarea obiectului si scopului societatii…………………….…….59
3.3.2Inlocuirea administratorilor cu lichidatorii societatii…………………60
3.3.3Predarea gestiunii lichidatorilor………………………………………63

Pagina 2 din 3
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

3.4. Lichidarea activului si pasivului societatii comerciale……………..…….….64


3.4.1Lichidarea activului societatii…………………………………….……64
3.4.2Lichidarea pasivului societatii………………………………………….66

3.5. Drepturile care revin asociatilor în urma lichidarii judiciar.………...……..67


3.6. Inchiderea lichidarii societatii comerciale …………………….………….…69

CAPITOLUL IV
STUDIU DE CAZ ………………………………….………...71
4.1. Scopul si obiectul legii…………………………………………..…..….71
4.2. Organul abilitat pentru constatarea dizolvarii …………..………...…..72
4.3. Radierea din registrul comertului………………………………....…....73
4.4. Publicitatea legala a constatarii dizolvarii de drept si a radierii….…...74

OPIS DOCUMENTE - pentru studiul de caz ce face obiectul Legii nr. 314/
2001privind reglementarea situatiei unor societati comerciale…………….….. 76

CONCLUZII…………………………………………………….……77

BIBLIOGRAFIE……………………………………...……...79

Pagina 3 din 3

S-ar putea să vă placă și