Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ................, domiciliat(a) in ................., chem in judecata si personal la


interogatoriu pe parata(ul) ................ domiciliat(a) in ................., pentru ca pe baza probelor ce
vor fi administrate sa
ANULATI CASATORIA DINTRE NOI,
incheiata sub nr. .......... din ..........., la Primaria ............. si sa obligati pe parat(a) sa-mi plateasca
cheltuieli de judecata.

Motivele actiunii:

In fapt, m-am casatorit cu parata(ul) la data de .......... La incheierea casatoriei consimtamantul


mi-a fost viciat prin aceea ca .......................
Din casatorie nu au rezultat copii (daca au rezultat copii se va cere incredintarea lor spre
crestere si educare si stabilirea pensiei de intretinere. In cazul in care se cere si partajarea
bunurilor comune, acestea vor fi enuntate si se va trece si valoarea lor.)
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 21 C. fam.
In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratei(ului) si de declaratiile
martorilor ............... .............. ..................
Anexez copia certificatului de casatorie.
Depun actiunea in dublu exemplar si chitanta de plata taxei timbru in valoare de ........ lei si
timbrul judiciar in valoare de .......... lei.

Data depunerii
..............
Semnatura,
..........

DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI .....................