Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ..........., domiciliat(a) in ............. chem in judecata si personal la interogatoriu pe


paratul(a) ......... domiciliat(a) in ..........., pentru
ANULAREA ACTULUI JURIDIC
intitulat: "contract de vanzare-cumparare (schimb, locatie etc.)", autentificat sub nr. .........
din .......... de .......... (sau sub semnatura privata) si sa obligati pe parat(a) sa-mi restituie bunul
(bunurile) vandut(e) sau pretul.
De asemenea, cer obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu
acest proces.

Motivele actiunii:

In fapt, prin actul precitat, am vandut (sau am cumparat) de la parat(a) urmatoarele


bunuri: ............ la pretul de ......... lei, care a fost achitat integral.
Cer sa anulati acest contract pentru ca consimtamantul pe care l-am exprimat la incheierea
contractului nu este valabil:
- fiind dat din eroare;
- smuls prin violenta;
- surprins prin dol;
- datorita incapacitatii mele de exercitiu.
In concret, este vorba de (se enumera motivul care justifica anularea contractului).
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 953, 954, 955, 956, art. 960, 961 C. proc. civ.
Dovada actiunii o fac cu interogatoriul paratului(ei), acte, expertiza si
martorii ......... .............. ...............
Depun actiunea in dublu exemplar, pentru a se comunica paratului(ei), chitanta de plata taxei de
timbru in valoare de .......... lei si timbrul judiciar in valoare de ......... lei.

Data depunerii
..............
Semnatura,
..........

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ...................