Sunteți pe pagina 1din 1

Explicaţii privind completarea formularului

Decizie de încetare a contractului individual de muncă


(acordul părţilor)

Decizia se întocmeşte în 3 exemplare, câte un exemplar pentru părţi (angajator/salariat) şi un


exemplar pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă.
Preambulul deciziei face referire la cererea scrisă prin care salariatul a solicitat încetarea
contractului individual de muncă şi la acordul intervenit cu privire la data efectivă a încetării.
Decizia poartă numărul şi data de înregistrare din Registrul de decizii întocmit de Serviciul
Personal.
Exemplarele deciziei se semnează şi se ştampilează în original de reprezentantul legal al
Societăţii.

S-ar putea să vă placă și