Sunteți pe pagina 1din 71

DREPT INTERNATIONAL PUBLIC

1. Obiectul de reglementare al dreptului international public consta în :.

a. In reglementarea relatiilor sociale în cadrul statelor

b. Relatiile internationale dintre state si alte subiecte de drept international

c. Ambele variante

ANS: B

2. Doctrina dualista are ca fondator pe:

a. Hans Kelsen

b. Charles Rousseau

c. Heinrich Tripel

ANS: C

3. Care sunt organele sau organismele superioare statelor cu functii de legiferare în elaborarea normelor
dreptului international public?

a. In dreptul international public nu exista asemenea institutii

b. Curtea Penala Internationala


c. Tribunalul de la Haga

ANS: A

4. Primele reguli de drept international au aparut in:

a. Roma Antica, Grecia

b. Egipt, Roma Antica, Grecia

c. Statul Hitit, China

ANS: C

5. Legile lui Manu dateaza din India :

a. sec V dCr

b. sec VII îd Cr

c. sec V îd Cr

ANS: C

6. Pacea Westphalica a avut loc în anul:

a. 1628
b. 1638

c. 1648

ANS: C

7. Parintele stiintei dreptului international a fost :

a. John Selden

b. Hugo Grotius

c. Alberico Gentilis

ANS: B

8. Lucrarea principele si despre arta razboiului apartine lui:

a. Hugo Grotius

b. Toma d’Aquino

c. Nicollo Machiavelli

ANS: C
9. Lucrarea,,Mare clausum” apartine lui:

a. Hugo Grotius

b. John Selden

c. Alberico Gentilis

ANS: B

10. ,,Declaratia asupra dreptului gintilor” apartine lui:

a. Toma d’Aquino

b. Sfantul Augustin

c. Abatele Gregorie

ANS: C

11. Congresul de la Viena prin care se interzicea comertul cu sclavi,recunoasterea neutralitatii


permanente a Elvetiei etc a avut loc in anul:

a. 1856

b. 1835

c. 1815
ANS: C

12. Congresul de la Paris a avut loc in anul:

a. 1866

b. 1856

c. 1877

ANS: B

13. La Conferinta de la Haga au fost adoptate numai putin de:

a. 11 Conventii internationale

b. 13

c. 17

ANS: B

14. ,,Dreptul popoarelor” din 1758 apartine lui:

a. Emerich de Vattel

b. G.H.Martens

c. F.Lisz
ANS: A

15. Curtea Permanenta de Justitie Internationala a fost infintata in anul:

a. 1910

b. 1920

c. 1928

ANS: B

16. Conventia pentru suprimarea comertului cu femei si copii a avut loc in anul:

a. 1927

b. 1921

c. 1929

ANS: B

17. Convetia pentru reprimarea terorismului a avut loc in anul:

a. 1931

b. 1939
c. 1937

ANS: C

18. Tribunalul de la Tokyo a luat fiinta in anul:

a. 1945

b. 1947

c. 1946

ANS: B

19. Tribunalul de la Nurenberg a luat fiinta in anul:

a. 1944

b. 1947

c. 1945

ANS: C

20. Sunt izvoare ale treptului international:

a. Conventiile internationale
b. Cutuma internationala,Legea interna a statelor

c. Ambele variante

ANS: C

21. Cutuma presupune:

a. Un element obiectiv

b. Un element subiectiv

c. Amebele variante

ANS: C

22. Cui apartine lucrarea Principii de drept International Public scrisa in anul 1990

a. Ion Browulie

b. Raluca Miga Besteliu

c. Michael Akehurst

ANS: A

23. Comisia de Drept International a O.N.U. a inceput sa fiinteze din anul:


a. 1958

b. 1949

c. 1948

ANS: C

24. Care sunt actele organizatiilor interguvernamentale :

a. recomandarile,rezolutiile

b. declaratiile,decretele

c. ambele variante

ANS: A

25. Poate constitui legea interna izvor de drept

a. Legea interna are caracter de izvor de drept

b. Depindede la stat la stat

c. Regula constain faptul ca aceasta nu constituie izvor de drept

ANS: C
26. Conferinta de la Helsinki a avut loc in anul:

a. 1971

b. 1979

c. 1975

ANS: C

27. Prin conferinta din 1929 de la Geneva sa realizat:

a. Ameliorarea soarteai ranitilor si a bolnavilor din campanie

b. Protectia prizionierilor de razboi

c. Ambele variante

ANS: A

28. Tratatul de la Montevideo dintre S.U.A si statele latino americane a avut loc in anul:

a. 1931

b. 1939

c. 1933
ANS: C

29. Precizati care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un stat,pentru a deveni subiect de
drept international.

a. O populatie permanenta

b. Un guvern

c. Ambele variante

ANS: C

30. Precizati care dintre urmatoarele state sunt state federale:

a. S.U.A,Brazilia

b. Cehoslovacia

c. Ambele variante

ANS: A

31. Care sunt principalele forme de state dependente:

a. Vasalitatea

b. Neutralitatea,Protectorarul

c. Ambele variante
ANS: A

32. Tratatul de la Utrecht a avt loc in anul:

a. 1813

b. 1723

c. 1713

ANS: C

33. Neutralitateaa permaneta o intalnim in cazul statelor:

a. Elvetia,Luxemburg

b. Belgia,Olanda

c. Ambele variante

ANS: C

34. Tratatul de la Verseilles a avut loc in anul:

a. 1917
b. 1918

c. 1919

ANS: C

35. Cand a fost infintata O.N.U.

a. 1949

b. 1948

c. 1945

ANS: C

36. De cate feluri poate fi recunoasterea guvernelor:

a. de iure,de facto

b. expresa,tacita

c. ambele variante

ANS: C

37. Cand a avut loc destramarea Imperiului Austro-Ungar:


a. La un an dupa incheierea primului razboi mondial

b. In anul 1919

c. Ambele variante

ANS: C

38. Din punct de vedere al ariei de actiune,organizatiile internationale se impart in:

a. Organizatii cu vocatie universala

b. Organizatii regionale,Organizatii cu caracter general

c. Ambele variante

ANS: A

39. Dupa posibilitatea de acces al statelor,Organizatile internationale se clasifica in:

a. Organizatii deschise

b. Organizatii inchise

c. Organizatii cu caracter limitat

ANS: A

40. Clasificati societatile internationale in functie de caracterul atributiilor acestora:


a. Organizatii internationale de cooperare

b. Organizatii inchise

c. Ambele Variante

ANS: A

41. Care dintre urmatoare organizatii internationale au vocatie reginonala:

a. Oraganizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa

b. Organizatia Cooperari la Marea Neagra

c. Ambele Variante

ANS: A

42. Care organizatii internationale au vocatie universala:

a. Uniunea Postala Universala

b. Organizatia Mondiala a Sanatati

c. Ambele Variante

ANS: C
43. Care dintre urmatoarele organizatii internationale au vocatie reginonala:

a. Uniunea Africana

b. Consiliul Nordic

c. Ambele variante

ANS: A

44. Precizati in ce an a luat fiinta Liga Statelor arabe.

a. 1947

b. 1945

c. 1949

ANS: B

45. Consiuliul Nordic este:

a. Organizatie internationala cu vocatie reginonala

b. Organizatie internationala cu vocatie subregionala

c. Organizatie internationala cu vocatie universala

ANS: B
46. Consiliul europei este:

a. Organizatie internationala regionala

b. Organizatie internationala subregionala

c. Organizatie internationala cu vocatie universala

ANS: A

47. Legitimitatea miscarilor de eliberarea nationala este prevazuta in:

a. Carta O.N.U.-art 1 si 45

b. Catra O.N.U.-art 1 si 55

c. Carta O.N.U.-art 1 si 15

ANS: B

48. Organizatile internationale au personalitate juridica:

a. Da

b. Nu

c. Au numai Crucea Rosie si Interpolul


ANS: B

49. Declaratia universala a drepturilor omului face vorbire despre cetatenie in articolul:

a. articolul 5

b. articolul 25

c. articolul15

ANS: C

50. In ce an a avut loc conventia de la Haga referitoare la conflictele de nationalitate:

a. 1907

b. 1947

c. 1939

ANS: C

51. In ce an a avut loc Conventia de la Haga referitoare la conflictele de nationalitate:

a. prin nastere

b. prin nationalizare

c. ambele variante
ANS: C

52. Dobandirea cetateniei prin naturalizare se poate face prin:

a. Nastere

b. Casatorie si adoptie

c. Ambele variante

ANS: B

53. Cetatenia se poate pierde:

a. Prin retragere

b. Renuntare

c. Ambele variante

ANS: C

54. Retragerea cetateniei se face prin:

a. Printr-o hotarare judecatoreasca

b. Prin actul unei autoritati executive


c. Ambele variante

ANS: C

55. Principalele conventi referitoare la statutul apatrizilor au avut loc in anii:

a. 1954,1957

b. 1961,1954

c. 1954.1959

ANS: B

56. Precizati care sunt principalele tipuri de tratament juridic aplicabil strainilor:

a. Regimul standardelor internationale

b. Regimul capitulatiilor

c. Ambele variante

ANS: A

57. Precizati care dintre urmatoarele legi reglementeaza tratamentul aplicabil strainilor(Regimul juridic al
strainilor):
a. Legea numarul 133 din 2 aprilie 2001

b. Legea numarul 113 din 2 aprilie 2001

c. Legea numarul 123 din 2 aprilie 2001

ANS: C

58. Precizati in ce an a avut loc Conventia asupra azilului teritorial semnata la Caracas:

a. 1964

b. 1954

c. 1966

ANS: B

59. Precizati in ce an a avut loc,,Pactul cu privire la drepturile civile si politice.

a. 1957

b. 1956

c. 1966

ANS: C
60. Precizati in ce an a avut loc Declaratia Universala a Drepturilor Omului:

a. 1949

b. 1945

c. 1948

ANS: C

61. Câte tipuri de azil cunoastem:

a. Azil (Politic) teritorial

b. Azil diplomatic

c. Ambele variante

ANS: C

62. Precizati in ce localitati au avut loc Conventiile Internationale intre statele Sud-Americane.referitoare
la acordarea azilului diplomatic.

a. Havana si Lima

b. Caracas si Rio De Janeiro

c. Havana si Caracas
ANS: C

63. Este recunoscut,,Azilul diplomatic”de catre state:

a. nu

b. da

c. majoritatea statelor nu il recunosc ca legal

ANS: C

64. Precizati daca expulzarea este o masura penala?

a. Da

b. Nu

c. In anumite state este

ANS: B

65. Precizati daca cetatenii propii pot fi expulzati:

a. Nu

b. Da

c. Numai in anumite situatii


ANS: C

66. Pot fi extradati cetatenii proprii ai statului solicitat:

a. Da

b. Nu

c. Da in cazul S.U.A.si Franta

ANS: B

67. Potrivit Constitutiei-modificate in 2003 Cetatenii romani pot fi extradati:

a. Nu

b. Da

c. Institutii speciale-In baza unor Conventii de reciprocitate

ANS: C

68. Din ce data a inceput sa functioneze Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati?

a. De la 1 Ianuarie 1967

b. La 1 Martie 1951

c. La 1 Ianuarie 1951
ANS: C

69. In prezent Statutul si Regimul Refugiatilor in Romania este reglementat prin:

a. Legea nr 15 din 1996

b. Ordonanta Guvernului nr 13 din 2002

c. Ordonanta Guvernului nr 37 din 2006

ANS: B

70. Revolutia franceza a avut loc in anul?

a. 1887

b. 1798

c. 1989

ANS: C

71. Marea Carta a libertatii dateaza din anul?


a. 1225

b. 1205

c. 1215

ANS: C

72. Constitutia S.U.A. dateaza din anul :

a. 1778

b. 1787

c. 1789

ANS: B

73. In ce an a avut loc Declaratia Natiunilor Unite cu privire la eliminarea oricaror forme de discriminare
rasiala –adoptata de O.N.U. ?

a. 1967

b. 1969

c. 1963

ANS: C
74. In ce an a avut loc Declaratia privind drepturile persoanelor invalide

a. 1971

b. 1973

c. 1975

ANS: C

75. In ce an a avut loc Conventia privitoare la drepturile politice ale femeilor :

a. 1957

b. 1962

c. 1952

ANS: C

76. In ce an a avut loc Conventia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare fata de femei ?

a. 1969

b. 1973

c. 1979

ANS: C
77. Precizati in ce an au fost adopate Reguli minime standard pentru tratamentul detinutilor :

a. 1957

b. 1953

c. 1955

ANS: C

78. Cand a avut loc Declaratia Natiunilor Unite cu privire la eliminarea oricaror forme de discriminare
rasiala?

a. 196l

b. 1963

c. 1962

ANS: B

79. In ce an a avut loc Tratatul de la Maastricht?

a. 1991

b. 1994

c. 1992
ANS: A

80. In ce an a avut loc Conferinta de la Helsinki in care a fost abordata problema Actului final”

a. 1976

b. 1977

c. 1975

ANS: C

81. Conventia pentru Protectia Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentate a fost adoptata :

a. La Paris 1957

b. La Roma 1950

c. La Helsinki in 1948

ANS: B

82. Comisia Europeana a Depturilor Omului isi are sediul la:

a. Paris

b. Helsinki

c. Strasbourg
ANS: C

83. Cand a fost adoptata Carta africana a drepturilor omului si a le popoarelor:

a. 1981

b. 1982

c. 1983

ANS: A

84. Curtea Africana a drepturilor omului a fost creata in:

a. 1998 la Uagadugu

b. 1996 la Cairo

c. 1997 la Tunis

ANS: A

85. Cand si de catre cine a fos adoptata declaratia mineliului:

a. la 8 09 2009-Adunarea generala a O.N.U.

b. 8 04 2000 adunarea generala a O.N.U.

c. 8 05 2000 adunarea generala a O.N.U.


ANS: A

86. Bucovina a fost anexata Imperiului Austriac in anul:

a. 1777

b. 1774

c. 1772

ANS: B

87. Dictatul de la Viena a avut loc in anul:

a. 1941

b. 1943

c. 1940

ANS: C

88. Basarabia a fost atasata Rusiei in anul:

a. 1941

b. 1942
c. 1940

ANS: C

89. La ce distanta dasupra nivelului marii este considerat spatial aerian?

a. 100-120 km

b. 100-130 km

c. 100-110 km

ANS: C

90. Frontiera maritima este,spre larg pana la:

a. 14 mile marine

b. 12 mile marine

c. 10 mile marine

ANS: B

91. Sunt considerate Mari semideschise:


a. Marea Aral

b. Marea de-Azov

c. Ambele variante

ANS: B

92. Sunt considerate mari inchise:

a. Marea Aral

b. Marea Azov

c. AMBELE VARIANTE

ANS: A

93. Sunt considerate golfuri istorice:

a. Golful Bristol

b. Golful Mexic

c. Ambele variante

ANS: A

94. Regimul international al porturilor maritime este reglementat de conventia:


a. Conventia de la Caracas 1923

b. Conventia de la Rio de Janeiro 1947

c. Conventia de la Geneva 1923

ANS: C

95. Conventia privind dreptul mari:

a. A avut loc in anul 1981

b. A avut loc in anul 1983

c. A avut loc in anul 1982

ANS: C

96. Conventia asupra platoului continental a avut loc la:

a. Caracas in 1958

b. San Jose 1958

c. Geneva 1958

ANS: C
97. Conceptul de zona economica exclusiva a aparut pentru prima data in anul:

a. 1971

b. 1972

c. 1973

ANS: B

98. In ce an a avut loc pacea de la Kuciuk-Kainargi:

a. 1771

b. 1772

c. 1774

ANS: C

99. In ce an a avut loc Tratatul de la Adrianopole:

a. 1959

b. 1919

c. 1829
ANS: C

100. In ce an a avut loc conventia de la Lausanne

a. 1922

b. 1921

c. 1923

ANS: C

101. Canalul de Suez a a fost construit intre anii:

a. 1849-1859

b. 1859-1869

c. 1869-1878

ANS: B

102. Regimul international al canalului de Suez a fost stabilit:

a. in baza Conventiei de la Constantinopol

b. in baza Conventiei de la Cairo

c. in baza Conventiei de la Geneva


ANS: A

103. Regimul actual al navigatie pe Dunare este cel stabilit prin Conventia de la:

a. Sinaia 1938

b. Belgrad 1948

c. Paris 1921

ANS: B

104. Urmatoarele zone sunt demilitarizate:

a. Insula Ursilor

b. Insulele Spitzberg

c. Ambele variante

ANS: C

105. Sunt zone neutralizate?

a. Insulele Spitzberg

b. Antartica
c. Ambele variante

ANS: C

106. Tratatul cu privire la Antartica ce stabileau regimul juridic a avut loc in anul:

a. 1949

b. 1969

c. 1959

ANS: C

107. Tratatul prin care era reglementat regimul juridic referitor la luna si alte corpuri ceresti a avut loc in
anul:

a. 1969

b. 1974

c. 1979

ANS: C

108. Trataul prin care este reglementat spatiul extraatmosferic dateaza din anul :
a. 1966

b. 1968

c. 1967

ANS: C

109. La Polul Sud se afla o zona nesfârsita de gheata de:

a. 12 milioane Km patrati

b. 17 milioane km patrati

c. 14 milioane km patrati

ANS: C

110. Care a fost primul instrument juridic multilateral referitor la navigatia aeriana:

a. Congresul de la Paris 1919

b. Conventia de la Chicago 1944

c. Conventia de la Camberra in 1982

ANS: A

111. In ce an a avut loc Conventia de la Chicago referitoare la navigatia civila internationala?


a. 1944

b. 1945

c. 1946

ANS: A

112. In ce an a fost lansat primul satelit artificial al pamântului?

a. 8 septembrie 1957

b. 8 octombrie 1957

c. 8 noiembrie 1957

ANS: B

113. In ce an s-a incheiat,,Tratatul spatial”

a. 1966

b. 1967

c. 1968

ANS: B
114. Conventia privind inmatricularea obiectelor lansate in spatial extraatmosferic a avut loc in anul:

a. 1974

b. 1975

c. 1976

ANS: B

115. Din ce an este Romania membra O.A.C.I(Organizatia Aviatie Civile Internationale)

a. 1964

b. 1966

c. 1965

ANS: B

116. In ce an a fost semnata la Viena,,Conventia privind relatiile diplomatice”

a. 1960

b. 1961

c. 1962

ANS: B

117. Conventia de la Viena privind misiunile speciale a fost incheiata in anul:


a. 1967

b. 1968

c. 1969

ANS: C

118. Conventia cu priviri la privilegiile si imunitatile natiunilor unite a avut loc in anul

a. 1946

b. 1947

c. 1945

ANS: A

119. Dreptul de legatie este:

a. activ

b. pasiv

c. Ambele variante
ANS: C

120. Precizati care sunt misiunile diplomatice permanente:

a. ambasadele

b. corpul diplomatic

c. ambele variante

ANS: A

121. Precizati cate clase (Ranguri ) exista conform Conventiei de la Viena din 1961,ale sefului misiuni
diplomatice:

a. 2

b. 4

c. 3

ANS: C

122. Structura misiunii diplomatice se stabileste:

a. de catre statul acreditar

b. de catre statul acreditant

c. ambele variante
ANS: B

123. Structura misiunii diplomatice-compartimente:

a. cancelaria

b. Biroul de presa,Sectia consulara

c. ambele variante

ANS: C

124. Personalul misiunii diplomatice se imparte in:

a. 2 categorii

b. 3 categorii

c. 4 categorii

ANS: B

125. Numirea in functie a unui diplomat la o misiune permanenta se face

a. de catre Seful statului

b. de catre Seful statului la propunerea ministerului de externe


c. de catre Ministerul de externe al statului care il trimite

ANS: C

126. In sens larg din corpul diplomatic fac parte:

a. Agentii diplomatici

b. Membri familiei lor

c. ambele variante

ANS: C

127. Personalul tehnic si administrativ al misiunilor diplomatice permanente este alcatuit din

a. translatori,secretari tehnici,administrator

b. seful cancelariei,soferi

c. ambele variante

ANS: A

128. Personalul de serviciu al misiunilor diplomatice permanente este alcatuit din

a. dactilografe
b. gradinari,îngrjitori

c. ambele variante

ANS: B

129. Compartimentele pe care le cuprinde o misiune sunt

a. cancelaria

b. biroul de presa, sectia consulara

c. ambele variante

ANS: C

130. Personalul misiunii diplomatice se imparte in:

a. de serviciu

b. diplomatic,tehnic si administrativ

c. ambele variante

ANS: C

131. Imunitatile si privilegiile diplomatice se acorda:


a. misiuni diplomatice

b. in anumite limite si conditii fiecarui membru al misiunii diplomatice

c. ambele variante

ANS: C

132. Pentru fundamentarea juridical a acordarii imunitatilor si privilegiilor diplomatice

s-au sustinu in timp mai multe teorii:

a. teoria teritorialitatii

b. Teoria reprezentarii,teoria functionala

c. ambele variante

ANS: B

133. Imunitatea diplomatica se manifesta sub urmatoarele aspecte:

a. inviolabilitate

b. imunitatea de jurisdictie

c. ambele variante

ANS: C
134. Inviolabilitatea misiunii diplomatice cuprinde:

a. inviolabilitatea sediului misiunii

b. inviolabilitatea valizei diplomatice

c. ambele variante

ANS: C

135. Imunitatea de jurisdictie imbraca:

a. 2 forme concrete

b. 3 forme concrete

c. 4 forme concrete

ANS: C

136. Membrii familiei unui diplomat beneficiaza de aceleasi imunitati si privilegii

a. da

b. numai daca este cetatean al statului de resedinta

c. ambele variante

ANS: A
137. Conventia de la Viena referitoare la relatile consulare a avut loc in anul:

a. in anul 1962

b. 1963

c. 1964

ANS: B

138. Rangurile(clasele) misiunilor consulare sunt urmatoarele:

a. consulat general

b. consulat,viceconsulat

c. ambele variante

ANS: C

139. Sediul misiunii consulare, rangul si circumscriptia consulara se stabilesc de statele interesare:

a. In baza unui tratat de reciprocitate

b. In baza unei conventii

c. Difera de la stat la stat


ANS: B

140. Numirea sefului misiunii consulare se face de regula de catre :

a. Seful statului

b. Ministrul de externe

c. Seful guvernului

ANS: C

141. Numirea sefului misiunii consulare se face printr-un act numit :`

a. exeqvator

b. potenta consulara

c. ambele variante

ANS: B

142. Conventia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor a avut loc in anul :

a. 1967

b. 1968
c. 1969

ANS: C

143. In ce an a avut loc Conventia de la Viena privind succesiunea statelor si tratatelor internationale ?

a. 1977

b. 1978

c. 1979

ANS: B

144. In ce an a avut loc Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor incheiate intre state si organizatii
internationale sau intre organizatii internationale :

a. 1985

b. 1987

c. 1986

ANS: C

145. Problemele referitoare la Tratatele Internationale sunt reglementate in dreptul intern de:

a. Legea 571 din 2005

b. Legea 590 din2003

c. Legea 344 din 2003


ANS: B

146. Tratatele din punct de vedere politic sunt:

a. Tratate de pace,de alianta

b. de asistenta juridica

c. ambele variante

ANS: A

147. Tratatele din punct de vedere juridic sunt:

a. consulare

b. de neagresiune

c. ambele variante

ANS: A

148. Tratatele din punct de vedere economic sunt :

a. de colaborare economica
b. de colaborare comerciala,financiara,de neagresiune

c. ambele variante

ANS: A

149. Tratatele contract sunt :

a. tratate de comert

b. de schimburi cultural-stiintifice,problemele umanitare

c. ambele variante

ANS: A

150. Tratatele multilaterale generale cuprind:

a. problemele pacii si razboiului

b. delimitarea frontierei

c. ambele variante

ANS: A

151. Dupa caracterul participarii tratatele sunt :


a. tratate deschise

b. tratate fara termen

c. ambele variante

ANS: A

152. Tratatul cuprinde urmatoarele parti :

a. preambulul, dispozitivul

b. partea finala, semnaturile

c. ambele variante

ANS: C

153. Viciile de consimtamant la incheierea tratatelor sunt:

a. eroarea,dolul,leziunea

b. eroarea,dolul,constringerea statului

c. ambele variante

ANS: B
154. Exemple de tratate incheiate prin exercitarea constrangerii sunt:

a. acordul de la Munchen din 1938

b. dictatul de la Viena din anul 1940

c. ambele variante

ANS: C

155. Se considera ca fiind de “jus cogens’”

a. principiile fundamentate ale dreptului international

b. normele dreptului international penal

c. ambele variante

ANS: C

156. In ce consta procedura de incheiere a Tratatelor ?

a. aceasta cuprinde 4 faze principale

b. aceasta cuprinde 2 Faze principale

c. aceasta cuprinde 3 faze principale

ANS: C
157. Guvernul Romaniei poate:

a. negocia si semna acorduri

b. conventii sau intelegeri internationale la nivel guvernamental

c. ambele variante

ANS: C

158. Anumiti reprezentanti ai statelor nu sunt obligate sa prezinte depline puteri la efectuarea actelor
legate de negocierea si incheierea unui tratat:

a. Seful Statului, Presedintele Senatului si al Camerei Deputatilor

b. Seful Guvernului, Ministrul de externe

c. ambele variante

ANS: B

159. La O.N.U. sunt stabilite ca limbi oficiale:

a. engleza, rusa, franceza

b. spaniola, chineza, germana

c. ambele variante
ANS: A

160. In ce priveste efectele juridice ale Tratatelor , acestea se pot grupa in:

a. doua categorii

b. patru categorii

c. trei categorii

ANS: C

161. In ceea ce priveste efectele tratatelor acestea sunt exprimate sub forma urmatoarelor pricipii:

a. respectarea cu buna credinta a tratelor

b. retroactivitatea tratatelor si efectul relativ al tratatelor

c. ambele variante

ANS: A

162. Procesul de transformare a unui tratat international intr-un act intern:

a. se poate face fie pur si simplu prin ratificarea ori aprobarea acestuia

b. Fie prin transpunerea lui intr-un act normativ intern

c. ambele variante
ANS: C

163. Tratatele internationale aflate in vigoare pot suferi transformari ale textului prin:

a. Amendare

b. Revizuire

c. ambele variante

ANS: C

164. Modificarea unui tratat bilateral se poate face:

a. numai prin vointa partilor contractante

b. in unele situati speciale se poate face si fara vointa partilor contranctante

c. in ambele variante

ANS: A

165. Potrivit dreptului international cazurile in care tratatele inceteaza sunt:

a. denuntarea unilaterala

b. vointa comun a partilor


c. ambele variante

ANS: C

166. Principalele reguli de interpretare a tratatelor sunt:

a. buna credinta

b. Interpretarea prin context,interpretarea sociologica

c. ambele variante

ANS: A

167. Mijloace de solutionare pasnica a diferendelor internationale se clasifica,in raport de specificitatea


modului in care sunt destinate sa contribuie la obtinerea rezultatului in urmatoarele categori:

a. Mijloace politico-diplomatice

b. Mijloace cu caracter jurisdictional

c. ambele variante

ANS: C

168. Contributie insemnata in ce priveste actiunile de bune oficii revin:


a. sefilor de state sau de guverne

b. O.N.U,organizatilor regionale

c. ambele variante

ANS: C

169. Fazele ce privesc concilierea internationala sunt:

a. Formularea de propuneri de conciliere a partilor

b. Cercetarea faptelor

c. ambele variante

ANS: C

170. In competenta comisei de conciliere intra:

a. un nr par de membri

b. un nr impar de membri

c. un nr par de regula 2-4 membri

ANS: B

171. Conventia generala de conciliere interamericana a avut loc in anul:


a. 1927

b. 1939

c. 1929

ANS: C

172. Actul general de reglementare pasnica a diferendelor internationale a fost adoptat in cadrul
Societatilor Natiunilor in anul:

a. 1927

b. 1928

c. 1929

ANS: B

173. Tratatul de neagresiune si conciliere dintre statele sud-americane a avut loc in anul:

a. 1931

b. 1933

c. 1943

ANS: B
174. In ce an a fost creata,,Curtea Permanenta de Justitie Internationala?

a. 1919

b. 1920

c. 1921

ANS: B

175. Curtea Internationala de Justitie a O.N.U,este compusa din:

a. 10 judecatori

b. 12 judecatori

c. 15 judecatori

ANS: C

176. Mijloacele de constrangere pasnica fara folosirea fortei armate sunt:

a. retorsiunea

b. blocada maritima pasnica

c. ambele variante
ANS: A

177. Care sunt mijloacele de constrângere pasnica cu folosirea fortei armate:

a. represalile armate

b. boicotul

c. ambele variante

ANS: A

178. Mijloacele de constrângere pasnica cu folosirea fortei armate sunt:

a. represalile

b. demonstratile cu fortele armate si ocuparea militara a teritoriului

c. ambele variante

ANS: B

179. Operatiunea,,Furtuna Desertului”a avut loc in anul :

a. 1990

b. 1991

c. 1992
ANS: B

180. In ce an a avut loc Conventia de la Paris privitoare la raspunderea civila in domeniul nuclear:

a. 1960

b. 1961

c. 1962

ANS: A

181. In ce an a avut loc Conventia de la Bruxelles privitoare la raspunderea civila in transportul maritime
de substante nucleare:

a. 1971

b. 1972

c. 1962

ANS: C

182. Poluarea cu Hidrocarburi si alte substante poluante a fost prevazuta in:

a. Conventia de la Londra din 1976

b. Conventia de la Bruxelles din 1969


c. Conventia de la Paris din 1960

ANS: B

183. Conventia de la Londra din 1976 se referea la:

a. daunele care rezulta din cercetarea si expluatarea resurselor minerale ale subsolului marin

b. raspunderea civila in transportul maritim de substante nucleare

c. poluarea cu hidrocarburi si alte substante poluante

ANS: A

184. Cauze de inlaturare a raspunderi internationale:

a. consimtamantul statului

b. cazul fortuit

c. ambele variante

ANS: A

185. Cauze prin care se inlatura raspunderea juridical internationala sunt:

a. consimtamantul statului
b. stare de necessitate

c. ambele variante

ANS: C

186. Raspunderea internationala cunoaste urmatoarele forme:

a. politica

b. morala

c. ambele variante

ANS: C

187. Formele raspunderi internationale sunt:

a. penala

b. morala

c. ambele variante

ANS: C

188. Raspunderea penala internationala intervine:


a. in cazul persoanelor fizice

b. in situatia persoanelor juridice

c. in ambele variante

ANS: A

189. Raspunderea penala se individualizeaza in raport de:

a. gravitatea faptei savarsite

b. calitatea persoanei fata de fapta savârsita

c. ambele variante

ANS: C

190. Principile fundamentare si regulile dreptului pozitiv in materia dreptului international umanitar le
gasim în:

a. Conventia de la Haga 1907

b. Conventia de la Viena 1961

c. ambele variante

ANS: A
191. Principile fundamentale ale dreptului international umanitar le gasim statuate in:

a. Conventile de la Geneva 1949

b. Conventia de la Viena 1967

c. Ambele variante

ANS: A

192. Ostilitatile militare pot inceta:

a. prin capitulare

b. prin armistitiu

c. ambele variante

ANS: C

193. Incetarea ostilitatilor militare poate inceta prin:

a. armistitiu

b. incheierea tratatului de pace

c. ambele variante

ANS: A
194. Razboiul poate inceta definitiv prin :

a. capitulare

b. incheierea tratatului de pace

c. ambele variante

ANS: B

195. Starea de razboi(al doilea razboi mondial) cu Japonia a incetat prin tratatele incheiate in S.U.A cu
fostele state aliate (exceptia U.R.S.S):

a. 1946

b. 1947

c. 1951

ANS: C

196. In al doilea razboi mondial starea de razboi dintre Germania si fosta U.R.S.S a incetat in anul :

a. 1946

b. 1951

c. 1955
ANS: A

197. In al doilea razboi mondial starea de razboi a incetat prin conferinta de pace de la Paris din (puterile
aliate si puterile axei):

a. 1948

b. 1947

c. 1946

ANS: B

198. Definitia mercenarului este data pentru prima oara in cuprinsul :

a. protocolului de la Geneva 1977

b. conventia de la Haga 1907

c. convetia de la Viena 1967

ANS: A

199. In ce an a avut loc Conventia pentru protectia bunurilor culturale in caz de conflict armat semnata la
Haga:

a. 1949
b. 1907

c. 1954

ANS: C

200. Interzicerea armelor cu laser s-a facut prin protocolul 4,anexa la conventia din anul:

a. 1970

b. 1995

c. 1980

ANS: C