Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA  POLITEHNICA  BUCURESTI 

PROIECT POCS  
HALA INDUSTRIALA  
 

Studenti : Lazar Razvan Gabriel 

                  Pruteanu Vlad Claudiu 

                  Jelescu Maria 

2010 
 

Tema proiect  
 

Sa se proiecteze o hala industriala, parter si cu o singura deschidere, avand 
structura principala de rezistenta, executata din elemente sau profile din otel. 

Va contine: 

1. Partea de arhitectura (stalpi, pane, contravantuiri, grinzi etc) 
2. Parte de calcul de rezistenta a profilelor (incarcare utila, zapada, vant 
etc) 
3. Tipuri de imbinari utilizate 
4. Verificarea imbinarilor 

Dimensiunile halei vor fi :  

L= 50m 

D=40m 

H=4m 

 
In paginile urmatoare vor fi prezentate procedeele de obtinere a unei hale 
industriale si testele la care va fi supusa. 

Soluția constructivă folosită este formată din cadre rigide, articulate la bază 
şi contravântuite pe direcția longitudinală a halei. De asemenea se vor prevede 
contravântuiri şi la nivelul acoperişului.  

Pentru a se optimiza consumul de material, cadrul transversal se va realiza 
folosind vute la îmbinarea stâlp‐grindă şi la coamă, astfel încât secțiunile să 
urmărească variația momentului încovoietor. 

Încărcările aplicate pe structură sunt următoarele:  

1. Greutatea proprie a elementelor (tip permanent) – este calculată în mod 
automat de către program în momentul definirii primului caz de încărcare 
permanentă.  

2. Greutate învelitoare (tip permanent) – 34‐67daN/mp  

3. Încărcare utilă la nivelul acoperişului (tip variabil Live1) – 56‐122daN/mp  

4. Încărcare din zăpadă(tip variabil Zăpadă): ‐144‐288 daN/mp 

5.Incarcari din vant (tip variabil vant) 

Secțiune pe direcție perpendiculară vântului: 50daN/mp Obs: Se vor defini 
2  Cazuri de vânt pentru cele două direcții principale ale clădirii (Vânt X şi Vânt Y)  

6. Încărcare din seism: caracterisicile spectrului seismic se vor introduce conform 
normativului P100‐2006. Pentru acest tip de structură avem următoarele valori:  

•  ag/g=0,24  

•  q=4 (factorul de comportament – funcție de tipul structurii)  

•  factor de importanță = 1  

•  β0=2,75  

•  Tb=0,16  
•  Tc=1,6s  

•  Td=2  

Pentru calculul şi dimensionarea structurii se vor crea combinații de 
incărcări în două moduri:  

1. Combinații manuale: conform normativului CR0‐2005 se vor crea 
combinații de către utilizator.  

2. Combinații automate: create de către program conform normativului 
EN1990:2002.  

Programul utilizat in vederea proiectarii acestei hale poarta denumirea de 
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010. 

Dupa setarea preferintelor de lucru a standardelor cat si a definirii 
materialelor vom determina spatial de lucru cu ajutorul optiunii axe structural ce 
contine 3 panele cate unul pe fiecare directive a sistemului de coordonate X,Y si Z. 

Prin intermediul ferestrei Geometrie/Parametrii s‐au definit tipurile de 
componente ale structurii de rezistenta. 
Componente ale structurii de rezistenta: 

• Stâlp cadru de tip HEA 320


• Stâlp închidere de tip IPE 300
• Grindă cadru de tip IPE 500
• Grindă longitudinală de tip IPE 200
• Pană de tip IPE 140
• Portal de tip TCAR 100X4
• Cv orizontale de tip CAE 70X7

Dupa etapa de definirea a cadrului principal sa obtinut imaginea: 

 
 

Deoarece vom dori sa reducem consumul de oțel, la acest cadru rigid vom 
defini vute pe grindă, la capete şi la coamă, astfel încât să mărim capacitatea 
portantă a grinzii în zonele de moment maxim. Procedeul de stabilire a 
dimensiunilor si formelor ale vutei se poate gasi in desenul urmator: 
 
În continuare se vor defini grinzile longitudinale şi contravântuirile 
verticale. Acest lucru se poate realiza mai uşor prin selectarea vederii în planul 
Y0Z.  

 Pentru grinzile longitudinale s‐au folosit profile IPE200, iar pentru 
elementele ce formează portalul şi cele de legătură de la mijlocul stâlpilor s‐au 
folosit profile din țeavă pătrată TCAR100x4  

După definirea acestor elemente pe una dintre laturi, cu ajutorul comenzii 
de translație prezentată mai sus, se copiază elementele şi pe partea opusă: 

 
Pentru modelarea panelor, s‐au definit punctele necesare pentru a se putea 
monta pe grinzile de cadre. 

 
S‐au definit panele din profil IPE140 si contravantuirile din profil CAE 70x7 
(Cornier cu aripi egale). După definirea acestor elemente, acestea au fost 
selectate şi s‐au copiat şi pe cealaltă pantă a acoprişului cu ajutorul comenzii 
Oglindire verticală din meniul programului. 

Pentru pane s a  putut defini şi o decalare astfel încât acestea să aibă în 
modelul matematic poziția reală, peste grinda de cadru.   

Următorul pas a constat  în definirea reazemelor pentru structură. S‐a  
definit reazeme articulate la baza stâlpilor.  

De asemenea, pentru a modela comportarea reală a elementelor în 
structură, au fost definite relaxările pe elementele structurale.  

Elementele au fost modelate astfel:  

•  grinzile longitudinale, contravântuirile orizontale şi verticale şi panele 
se vor modela ca elemente dublu articulate.  

•  Stâlpii de închidere s‐au legat articulat de cadrul de fronton, astfel 
încât aceştia să preia doar vântul, nu şi greutatea aferentă cadrului.  
 
În continuare vom defini încărcările pe structură: 

Din meniul Încărcări se alege comanda Definire încărcări. Acest lucru are ca 
efect deschiderea unei ferestre în care se vor defini toate tipurile de încărcări ce 
se vor aplica pe structură (exceptând seismul care se definişte separat).  

Se vor defini următoarele cazuri:  

1. Greutate proprie – tip permanent  

2. Învelitoare – tip permanent  

3. Utilă – tip Live1  

4. Zăpadă – tip zăpadă  

5. Vânt X – tip vânt  

6. Vânt Y – tip vânt 

 
După definirea tipurilor de încărcări  am  trecut la aplicarea valorilor 
încărcărilor pe structură.  

Observație:  primul caz de încărcare permanentă, numit de noi greutate 
proprie se calculează în mod automat de către Robot ca greutate proprie a 
elementelor structurale definite în model.  

Pentru aplicarea încărcărilor pe elemente s‐a selectat din meniul 
programului comanda  Încărcări, ce permite aplicarea de forte structurii.   

În cazul nostru am definit pentru cazul învelitoare valoare de ‐67,5 pe 
direcția Z a sistemului global de coordonate.   

Se aplică încărcarea prin selectarea cu mouse‐ul a fiecărei bare în parte, pe 
care se doreşte a se aplica această încărcare  (în cazul nostru panele centrale ce 
au suprafața aferentă de 5m. Pentru panele de margine se vor defini valori mai 
mici ale încărcării, în concordanță cu suprafața aferentă acestora. 

Similar vom aplica si restul de încărcări pe structură, selectând pe rând 
fiecare tip de încărcare definit. Rezultatul aplicării încărcărilor este următorul: 
Încărcare din învelitoare: 

 
 
Încărcare utilă: 

 
 

Încărcare din zăpadă: 

 
Încărcare din vânt pe direcția X: 

 
 

Încărcarea din vânt pe direcția Y: 

 
După aplicarea tuturor acestor încărcări se poate vizualiza sub formă de 
tabel încărcările şi valorile încărcărilor aplicate pe structură. Acest lucru se poate 
face dinmeniul Încărcări comanda Tabel încărcări: 

 
 

Pentru definirea seismul s‐a procedat în felul următor: din meniul Analiză s‐
a ales opțiunea tip analiză. În acest moment se va deschide o fereastră nou.  

Pentru a putea defini analiza de tip seismic a fost nevoie ca în prealabil să 
se definească o analiză de tip Modal.  

După generarea analizei de tip modal, a devenit disponibilă analiza de tip 
Seismic, conform normativului P100‐2006.  În acest fel programul a combinat 
efectele seismului pe cele 3 direcții principale ale structurii conform formulelor 
din P100‐2006.  

Pentru ca spectrul seismic să fie calculat corect a fost  necesară definirea 
încărcărilor ce au fost convertite în mase participante la seism. În mod implicit 
programul ştie să ia în calcul ca masă participantă la seism greutatea proprie a 
elementelor structurale. Însă mai trebuie adăugate şi celelalte încărcări conform 
normativelor în vigoare. 

În cazul nostru s‐a  adăugat  învelitoarea cu coeficient 1 şi utila+zăpada cu 
coeficient 0,4. Observație: încărcările permanete, altele decât greutatea proprie a 
elemetelor definite în model se vor converti în mase cu coeficientul 1, iar 
încărcările variabile exceptând vântul se vor converti în mase cu coeficientul 0,4. 
Vântul nu este încărcare ce participă ca masă seismică. 

După definirea tuturor încărcărilor, inclusiv seismul s‐a putut trece la 
definirea combinațiilor de încărcări.  

Definirea manuală a combinațiilor de încărcări s‐a facut cu ajutorul 
comenzii Combinații manuale din meniul  Încărcări.  

 
Acesta este un exemplu de combinație de tip SLU. Utilizatorul poate crea 
câte combinații crede de cuviință că sunt necesare astfel încât să se acopere toate 
situațiile cerute de normative.  

Factorul de siguranță s‐a introdus manual în căsuța Factor. După ce s‐au 
adaugat toate încărcările ce au intrat în combinația respectivă se apasă pe 
butonul aplicare şi pe butonul nou pentru a defini o nouă combinație sau se apasă 
pe butonul Închidere dacă utilizatorul a terminat de introdus combinațiile manual.  

La fel ca şi în cazul încărcărilor se poate vizualiza sub formă de tabel toate 
combinațiile create,  prin accesarea din meniul Încărcări a comenzii Tabel 
combinații. În exemplul de față combinațiile create sunt prezentate în tabelul de 
mai jos.  

Programul poate crea şi combinații automat, conform normativului selectat 
pentru combinații în preferințe de lucru. Acestea vor fi vizibile doar după 
realizarea calculului structurii. 
 

 
În urma vizualizarii tabelului s‐a putut trece  la calculul structurii. Înainte de 
calcul s‐a facut o verificare a structurii prin selectarea comenzii Verificare... din 
meniul Analiza. Programul va trece în revistă posibilele probleme ce pot fi 
identificate în acest moment. Nu s au identificat probleme, deci s a putut trece la 
calculul structurii.  

Pentru a calcula structura s‐a selectat comanda Calcule din meniul Analiză. 
Pe durata calculului pe ecran va apare o fereastră de status în care se prezintă 
evoluția analizei.  

 În funcție de metoda de rezolvare a sistemului de ecuații această fereastră 
poate avea diferite forme.  

Dacă în timpul calculului apare mesaje de eroare, gen instabilitate acestea 
trebuie rezolvate, altfel calculul nu este corect, implicit şi rezultatele sunt eronate.  

După calculul structurii în partea de sus a ecranului (în bara de titlu a 
ferestrei principale va apare mesajul Rezultate (FEM): disponibile.  

După cum am mai precizat programul poate crea şi combinații de încărcări 
automate conform normativului selectat în Preferințe de lucru. Acest lucru este 
posibil prin selectarea comenzii Combinații automate din meniul Încărcări.  

Se alege opțiunea Combinații automate complete şi se apasă pe butonul 
Mai mult.   

Se selectează tipurile de combinații ce se vor alcătui şi se apasă pe butonul 
Generare.  

Rezultatele generării combinațiilor automate se pot vedea în tabelul de 
combinații prezentat anterior. Se apasă pe butonul dreapta al mouse‐ului şi se 
alege din meniul apărut opțiunea coloane tabel. În fereastra apărută se selectează 
opțiunea Componente combinații conform codului.  

  După apăsarea pe butonul Ok, în tabel vor fi prezentate componentele 
combinațiilor automate create de către program.  
În acest moment se poate trece la faza de dimensionare a elementelor 
componete ale structurii de rezistență. Acest lucru se bazează pe crearea de 
grupuri de dimensionare.  

Se activează ecranele de lucru specifice etapei de dimensionare a 
structurilor metalice alegând opțiunea de Dimensionare oțel/aluminiu.  

  

 
Pe ecran vor apare doua ferestre de opțiuni: existente) şi grupuri de 
dimensionare. 

Un exemplu de element definit este grinda principală de cadru. În acestu 
moment grinda de cadru este formată din două segmente. Se pot defini 8 
elemente noi de tip grindă de cadru în care se precizează că fiecare dintre acestea 
sunt formate dincâte 2 segmente. În exemplul de mai sus este prezentat 
elementul 202 care este format din barele 3 şi 4, a fost denumit Grinda 1, face 
parte din grupul de dimenionare nr.3 şi este element de tip Grindă cadru.  

În acest mod se vor defini toate grinzile de cadru. Acest lucru este necesar 
în calculul stabilității generale şi pentru calculul săgeții grinzii. În acest fel 
lungimea grinzii va fi calculată corect (suma celor 2 segmente, adică aprox 20m), 
lucru foarte important pentru dimensionarea corectă a elementelor.  

 
Pentru grupul numărul 1, în câmpul listă elemente se introduce, prin 
selecție grafică pe ecran elemetele ce vor face parte din acest grup.  

În campul Nume se va introduce denumirea grupului astfel încât să fie 
recunoscut mai uşor.  

La material se selectează oțelul din care se vor realiza elementele.  

Se va apăsa pe butonul secțiuni pentru a se defini o listă de profile din care 
programul să poată propune secțiuni ce se potrivesc la forțele din bare. Pentru 
grupul 1 stâlpi cadru se propun profile din familia HEA, după cum se poate 
observa în fereastra următoare:  

 
După introducerea tuturor datelor pentru acest grup se apasă pe butonul 
Înregistrare şi apoi pe butonul Nou, pentru definirea următorului grup de 
dimensionare.  

 
Similar se definesc şi restul de grupuri de dimensionare. Iată care sunt 
grupurile de dimensionare propuse pentru această structură:  

1. Stîlpi cadru  

 
2. Stâlpi închidere  

 
3. Grinzi cadru  

 
4. Grinzi transversale  

 
5. Pane  

 
6. Portal  

 
7. Cv orizontale  

 
După crearea grupurilor de dimensionare s‐a trecut  în revistă opțiunile 
definite pentru tipurile de elemente din structură. S‐a verificat şi corelat opțiunile 
pentru calculul flambajului (la stâlpi şi contravântuiri) şi stabilității generale 
(flambaj lateral pentru grinzi şi pane).  

Astfel din meniul Geometrie/Parametri cod s‐a selectat opțiunea Tip 
element oțel aluminiu. În fereastra ce se va deschide vor apare tipurile de 
elemente definile la începutul proiectului. 

Vom trece în revistă tipurile de elemente definite anterior şi opțiunile din 
aceste ferestre ce trebuie selectate astfel încât programul să poată realiza 
dimensionarea corectă a elementelor.  

 Pentru stâlpii de cadru s‐au definit caracteristicile pentru flambaj, în partea 
superioară fereastrei. Parametri de flambaj au fost introdusi în funcție de 
legăturile elementelor şi conform prevederilor STAS 10108/0‐78.  

 
După cum se poate observa în parte inferioară a ferestrei, parametri de 
flambaj lateral sunt dezactivați deoarece la stâlp nu se efectuează acest tip de 
verificare. 

În cazul grinzilor se vor introduce legăturile şi coeficienții de flambaj lateral, 
iar în partea superioară se va dezactiva calculul flambajului.  

Pentru grinda de cadru este necesară definire legăturilor de pe aceasta 
prinapăsarea pe butonul Talpă superioară.  

După definirea corectă a parametrilor de dimensionare se poate trece la 
calcul. Acest lucru se face în fereastra următoare:  

 
Prima opțiune permite efectuarea unui calcul de verificare pentru 
elementele scrise în această căsuță. Programul va prezenta un raport în care va 
spune dacă secținea curentă a elementelor este suficientă sau nu având în vedere 
forțele existente pe bară.  

A doua opțiune este similară, numai că se referă la verificarea grupurilor de 
dimensionare create.  

Cu ajutorul ultimei opțiuni se realizează un calcul în care programul va 
propune o anumită secțiune din baza de date (din familia selectată în fereastra 
Secțiuni atunci când s‐a definit grupul de dimensionare) care se potriveşte 
grupului, ținând cont de forțele prezente pe bare.  

 
Rezultatele dimensionării sunt afişate în fereastra următoare:  

  

 
Pentru fiecare grup de dimensionare sunt afişate 2 secțiuni de elemente. 
Cele cu albastru din centru este secțiunea optimă. Secțiunile cu săgeată verde 
sunt secțiunile imediat următoare din listă care respectă toate condițiile, însă sunt 
mai mari decât cele optime.  
Prin apăsare pe butonul Schimbare tot, se vor atribui secțiunile optime 
calculate pentru elementele componente ale grupului.  

În acest moment este necesară recalcularea structurii.  

Dimensionarea structurii presupune o repetare a acestor proceduri până în 
momentul în care prin dimensionarea nu se mai modifică secținea ce este 
propusă, înraport cu secțiunea existentă. În acel moment calculul este complet si 
elementele sunt dimensionate corect şi optim. 

 
CALCUL STRUCTURI DIN METAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COD: STAS 10108/0-78 Calculul structurilor metalice.
TIP ANALIZA: Dimensionare grup cu optiuni de optimizare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILIE: 1 Stalpi Cadru
ELEMENT: 1 Stalp Cadru_1 PUNCT: 3 COORDONATA: x = 0.50 L = 2.00 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÎNCARCARI:
Caz încarcare decisiv: 1 Gr Pr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAL
OL37
R = 2200.00 daN/cm2 Rf = 1320.00 daN/cm2 E = 2100000.00 daN/cm2 G = 810000.00 daN/cm2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI SECTIUNE: HEA 100


ht=9.6 cm
bf=10.0 cm Ay=16.000 cm2 Az=4.800 cm2 Ax=21.236 cm2
ti=0.5 cm Iy=349.225 cm4 Iz=133.811 cm4 It=4.690 cm4
t=0.8 cm Wely=72.755 cm3 Welz=26.762 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORTE INTERNE SI FACTORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENSIUNI ÎN PUNCTE CARACTERISTICE ALE SECTIUNII
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI FLAMBAJ LATERAL:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI FLAMBAJ:

Dupa axa Y: Dupa axa Z:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULE DE VERIFICARE:
Verificare sectiune
Neanalizat
Verificare stabilitate element
Neanalizat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectiune OK !!!

CALCUL STRUCTURI DIN METAL


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COD: STAS 10108/0-78 Calculul structurilor metalice.
TIP ANALIZA: Dimensionare grup cu optiuni de optimizare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILIE: 2 Stalpi Inchidere
ELEMENT: 5 Stalp Inchidere_5 PUNCT: 3 COORDONATA: x = 0.27 L = 1.50 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÎNCARCARI:
Caz încarcare decisiv: 1 Gr Pr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAL
OL37
R = 2200.00 daN/cm2 Rf = 1320.00 daN/cm2 E = 2100000.00 daN/cm2 G = 810000.00 daN/cm2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI SECTIUNE: IPE 80


ht=8.0 cm
bf=4.6 cm Ay=4.784 cm2 Az=3.040 cm2 Ax=7.643 cm2
ti=0.4 cm Iy=80.138 cm4 Iz=8.489 cm4 It=0.700 cm4
t=0.5 cm Wely=20.034 cm3 Welz=3.691 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORTE INTERNE SI FACTORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENSIUNI ÎN PUNCTE CARACTERISTICE ALE SECTIUNII
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI FLAMBAJ LATERAL:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI FLAMBAJ:

Dupa axa Y: Dupa axa Z:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULE DE VERIFICARE:
Verificare sectiune
Neanalizat
Verificare stabilitate element
Neanalizat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectiune OK !!!

CALCUL STRUCTURI DIN METAL


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COD: STAS 10108/0-78 Calculul structurilor metalice.
TIP ANALIZA: Dimensionare grup cu optiuni de optimizare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILIE: 3 Grinzi cadru
ELEMENT: 3 Grinda Cadru_3 PUNCT: 3 COORDONATA: x = 0.01 L = 0.15 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÎNCARCARI:
Caz încarcare decisiv: 1 Gr Pr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAL
OL37
R = 2200.00 daN/cm2 Rf = 1320.00 daN/cm2 E = 2100000.00 daN/cm2 G = 810000.00 daN/cm2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI SECTIUNE: IPE 80


ht=8.0 cm
bf=4.6 cm Ay=4.784 cm2 Az=3.040 cm2 Ax=7.643 cm2
ti=0.4 cm Iy=80.138 cm4 Iz=8.489 cm4 It=0.700 cm4
t=0.5 cm Wely=20.034 cm3 Welz=3.691 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORTE INTERNE SI FACTORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENSIUNI ÎN PUNCTE CARACTERISTICE ALE SECTIUNII
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI FLAMBAJ LATERAL:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI FLAMBAJ:

Dupa axa Y: Dupa axa Z:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULE DE VERIFICARE:
Verificare sectiune
Neanalizat
Verificare stabilitate element
Neanalizat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectiune OK !!!

CALCUL STRUCTURI DIN METAL


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COD: STAS 10108/0-78 Calculul structurilor metalice.
TIP ANALIZA: Dimensionare grup cu optiuni de optimizare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILIE: 4 Grinzi transversala
ELEMENT: 44 Grinda Longitudinala_44 PUNCT: 3 COORDONATA: x = 0.10 L =
5.00 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÎNCARCARI:
Caz încarcare decisiv: 1 Gr Pr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAL
OL37
R = 2200.00 daN/cm2 Rf = 1320.00 daN/cm2 E = 2100000.00 daN/cm2 G = 810000.00 daN/cm2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI SECTIUNE: IPE 80


ht=8.0 cm
bf=4.6 cm Ay=4.784 cm2 Az=3.040 cm2 Ax=7.643 cm2
ti=0.4 cm Iy=80.138 cm4 Iz=8.489 cm4 It=0.700 cm4
t=0.5 cm Wely=20.034 cm3 Welz=3.691 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORTE INTERNE SI FACTORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENSIUNI ÎN PUNCTE CARACTERISTICE ALE SECTIUNII
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI FLAMBAJ LATERAL:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI FLAMBAJ:

Dupa axa Y: Dupa axa Z:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULE DE VERIFICARE:
Verificare sectiune
Neanalizat
Verificare stabilitate element
Neanalizat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectiune OK !!!

CALCUL STRUCTURI DIN METAL


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COD: STAS 10108/0-78 Calculul structurilor metalice.
TIP ANALIZA: Dimensionare grup cu optiuni de optimizare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILIE: 5 Pane
ELEMENT: 12 Pana_12 PUNCT: 3 COORDONATA: x = 0.20 L = 10.00 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÎNCARCARI:
Caz încarcare decisiv: 1 Gr Pr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAL
OL37
R = 2200.00 daN/cm2 Rf = 1320.00 daN/cm2 E = 2100000.00 daN/cm2 G = 810000.00 daN/cm2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI SECTIUNE: IPE 80


ht=8.0 cm
bf=4.6 cm Ay=4.784 cm2 Az=3.040 cm2 Ax=7.643 cm2
ti=0.4 cm Iy=80.138 cm4 Iz=8.489 cm4 It=0.700 cm4
t=0.5 cm Wely=20.034 cm3 Welz=3.691 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORTE INTERNE SI FACTORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENSIUNI ÎN PUNCTE CARACTERISTICE ALE SECTIUNII
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI FLAMBAJ LATERAL:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI FLAMBAJ:

Dupa axa Y: Dupa axa Z:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULE DE VERIFICARE:
Verificare sectiune
Neanalizat
Verificare stabilitate element
Neanalizat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectiune OK !!!

CALCUL STRUCTURI DIN METAL


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COD: STAS 10108/0-78 Calculul structurilor metalice.
TIP ANALIZA: Dimensionare grup cu optiuni de optimizare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILIE: 6 Portal
ELEMENT: 43 Grinda Longitudinala_43 PUNCT: 3 COORDONATA: x = 0.10 L =
5.00 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÎNCARCARI:
Caz încarcare decisiv: 1 Gr Pr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAL
OL37
R = 2200.00 daN/cm2 Rf = 1320.00 daN/cm2 E = 2100000.00 daN/cm2 G = 810000.00 daN/cm2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI SECTIUNE: TCAR 22x2.3


ht=2.2 cm
bf=2.2 cm Ay=0.816 cm2 Az=0.816 cm2 Ax=1.631 cm2
ti=0.2 cm Iy=0.981 cm4 Iz=0.981 cm4 It=1.808 cm4
t=0.2 cm Wely=0.892 cm3 Welz=0.892 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORTE INTERNE SI FACTORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENSIUNI ÎN PUNCTE CARACTERISTICE ALE SECTIUNII
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI FLAMBAJ LATERAL:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI FLAMBAJ:

Dupa axa Y: Dupa axa Z:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULE DE VERIFICARE:
Verificare sectiune
Neanalizat
Verificare stabilitate element
Neanalizat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectiune OK !!!

CALCUL STRUCTURI DIN METAL


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COD: STAS 10108/0-78 Calculul structurilor metalice.
TIP ANALIZA: Dimensionare grup cu optiuni de optimizare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILIE: 7 Cv orizontale
ELEMENT: 98 CV orizontala_98 PUNCT: 3 COORDONATA: x = 1.00 L =
6.97 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÎNCARCARI:
Caz încarcare decisiv: 1 Gr Pr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAL
OL37
R = 2200.00 daN/cm2 Rf = 1320.00 daN/cm2 E = 2100000.00 daN/cm2 G = 810000.00 daN/cm2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI SECTIUNE: TCAR 22x2.3


ht=2.2 cm
bf=2.2 cm Ay=0.816 cm2 Az=0.816 cm2 Ax=1.631 cm2
ti=0.2 cm Iy=0.981 cm4 Iz=0.981 cm4 It=1.808 cm4
t=0.2 cm Wely=0.892 cm3 Welz=0.892 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORTE INTERNE SI FACTORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENSIUNI ÎN PUNCTE CARACTERISTICE ALE SECTIUNII
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI FLAMBAJ LATERAL:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI FLAMBAJ:

Dupa axa Y: Dupa axa Z:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULE DE VERIFICARE:
Verificare sectiune
Neanalizat
Verificare stabilitate element
Neanalizat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectiune OK !!!

CALCUL STRUCTURI DIN METAL


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COD: STAS 10108/0-78 Calculul structurilor metalice.
TIP ANALIZA: Dimensionare grup cu optiuni de optimizare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAMILIE: 7 Cv orizontale
ELEMENT: 98 CV orizontala_98 PUNCT: 3 COORDONATA: x = 1.00 L =
6.97 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÎNCARCARI:
Caz încarcare decisiv: 1 Gr Pr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAL
OL37
R = 2200.00 daN/cm2 Rf = 1320.00 daN/cm2 E = 2100000.00 daN/cm2 G = 810000.00 daN/cm2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI SECTIUNE: CAE 20x3


ht=2.0 cm
bf=2.0 cm Ay=0.600 cm2 Az=0.600 cm2 Ax=1.127 cm2
ti=0.3 cm Iy=0.390 cm4 Iz=0.390 cm4 It=0.033 cm4
t=0.3 cm Wely=0.279 cm3 Welz=0.279 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORTE INTERNE SI FACTORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TENSIUNI ÎN PUNCTE CARACTERISTICE ALE SECTIUNII
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRI FLAMBAJ LATERAL:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI FLAMBAJ:

Dupa axa Y: Dupa axa Z:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULE DE VERIFICARE:
Verificare sectiune
Neanalizat
Verificare stabilitate element
Neanalizat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectiune OK !!!