Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea ____________________________

C.U.I. _________________

ACT ADIŢIONAL NR. ________ / _____________

LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu nr. ________ / _____________

şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor la fila nr. ________

Angajatorul ______________________________________, C.U.I.


_____________, cu sediul în localitatea _______________, str.
_______________________________, nr. ____, reprezentat legal de dl. (d-na.)
_________________________________________ în calitate de administrator
(director, preşedinte) şi salariatul (a)
___________________________________, CNP
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I, hotărăsc de comun acord modificarea
contractului individual de muncă, începând cu data _______________, după
cum urmează:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

din (de la ) ______________________________ în (la) _______________ .

Angajator, Salariat,

S-ar putea să vă placă și