DREPT PENAL.

PARTEA GENERALĂ

dr. Aurel Teodor Moldovan

DREPT PENAL PARTEA GENERALÃ

BRAŞOV
1

Aurel Teodor Moldovan

Prof. Dr.dr. Cristian Murzea Prof. Dr.dr. Cătălin Joiţa Consilier editorial: Prof. Dr. ing. Florin Andreescu Procesare - editare text: Oana Lazăr Tehnoredactare: Av. Andreea Rădulescu Jr. Georgeta Györffy Av. Oana Lazăr Coperta: Av. Bogdan Andreescu Corectura: Autorul Recenzenţi ştiinţifici:

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MOLDOVAN, AUREL TEODOR Drept penal. Partea generală / Aurel Teodor Moldovan, - Braşov : Lux Libris, 2009 Bibliografie ISBN 978-973-131-058-9 343(498)(075.8)

© 2009 Editură recunoscută CNCSIS, cod 201

ISBN 978-973-131-058-9
2

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

PREFAŢĂ

Că “Dreptul este în continuă mişcare” este o sintagmă ce se regăseşte şi in continua dezvoltare a relaţiilor sociale care ocrotesc sociatatea şi omul ca individ. Necesitatea introducerii a unor noi principii şi a unor noi instituţii de drept penal general au apărut ca o evoluţie necesară în procesul consolidării, transparenţei, şi adaptării europene în general a ştiinţei dreptului penal. Cele 17 capitole ale ediţiei de faţă exprimă o comparaţie între actuala reglementare, modificată prin Legea nr. 58/2008 publicata in Monitorul Oficial nr. 228 din 25.03.2008 şi Noul cod penal, adoptat prin Legea nr 286/2009, publicată în Monitorul Oficial nr 510/24.07.2009 Autorul, folosind metoda de analiză comparativă, şi îmbinând repere permanente de practică judiciară la care se adaugă organizarea şi sistematizarea expunerii, a dorit să îmbine metoda aplicativă cu cea instructiv ştiinţifică a materialului. Deşi sunt diferite moduri de abordare a prefaţării unei lucrări pe care am trăit-o şi o simt îmi este greu să mă despart de ea prin publicare fără a adăuga faptul că atât ca student şi doctor în drept penal la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, sub bagheta domnului profesor doctor Ion Oancea, şi profesor doctor Costică Bulai ,cât şi în calitate de practician în latura acuzării cât şi a apărării, iar în ultimii ani cadru didactic la Universitatea Transilvania, Braşov, Facultatea de Drept şi Sociologie, catedra de Drept public, disciplina “drept penal general” transmit prin intermediul acestei prefaţe îndemnul de a folosi rezultatul depus în mâna dumneavoastră. Dacă adaug acestei experienţe şi calitatea de Unit Directeur în Direcţia Închisorilor din cadrul Ministerului de Justiţie al Olandei (14 ani) întregesc enunţul anterior. Avocat, doctor şi decan al Baroului Braşov, din anul 2003 şi în prezent, Aurel Teodor

3

Aurel Teodor Moldovan

4

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

CUPRINS

PREFAŢĂ ...................................................................................................... ......... CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE ................................................................ 1.1. DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT ........................................ 1.1.1. Noţiunea dreptului penal ........................................................... ....... 1.1.2. Obiectul dreptului penal .................................................................. 1.1.3. Sarcinile dreptului penal ............................................................ ....... 1.1.4. Caracterele dreptului penal ............................................................ 1.1.5. Legăturile dreptului penal cu celelalte ramuri de drept ................... 1.2. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PENAL ROMÂN .......... 1.2.1. Principiul legalităţii ..................................................................... ...... 1.2.2. Principiul umanismului .................................................................... 1.2.3. Principiul egalităţii în faţa legii penale ............................................. 1.2.4. Principiul prevenirii săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală ..... 1.2.5. Infracţiunea este unicul temei al răspunderii penale ........................ 1.2.6. Principiul personalităţii răspunderii penale ...................................... 1.2.7. Principiul individualizării sancţiunilor de drept penal ........................ 1.3. IZVOARELE DREPTULUI PENAL ........................................................... 1.3.1. Principalele izvoare ale dreptului penal .......................................... 1.3.2. Legile speciale nepenale cu dispoziţii penale .................................. 1.4. RAPORTUL JURIDIC PENAL .................................................................. 1.4.1. Noţiune ...................................................................................... ........ 1.4.2. Elementele raportului juridic penal ........................................... ......... 1.4.3. Naşterea, modificarea şi stingerea raportului juridic penal ............

3 13 13 13 13 14 14 15 16 17 18 18 18 19 19 20 21 22 23 24 24 24 25

27 27 27 28 29 29 30 CAPITOLUL II. LEGEA PENALĂ ................................................................. 32 ........ 32 2.1. CONŢINUTUL NORMATIV AL LEGII PENALE ..................................
5

Aurel Teodor Moldovan

........... 2.1.1. Noţiunea de lege penală şi categorii de legi penale ........................ 2.1.2. Normele de drept penal şi categorii de norme penale ....................... 2.1.3. Interpretarea legii penale ........................................................... ....... 2.1.3.1. Metode de interpretare a legii penale .................................. 2.1.3.2. Felurile interpretării după rezultat .................................... ....... 2.2. APLICAREA LEGII PENALE ÎN SPAŢIU ............................................ ........ 2.2.1. Principiile de aplicare a legii penale în spaţiu ................................. 2.3. EXTRĂDAREA ................................................................................... ....... 2.4. APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP ................................................ ....... 2.4.1. Principiul activităţii ......................................................................... 2.4.2. Principiul neretroactivităţii legii penale ....................................... ....... 2.4.3. Principiul retroactivităţii legii penale ................................................ 2.4.4. Principiul ultraactivităţii .............................................................. ........ 2.4.5. Principiul aplicării legii penale mai favorabile ............................ ......... CAPITOLUL III. INFRACŢIUNEA .................................................................. ....... 3.1. DISPOZIŢII GENERALE .......................................................................... 3.1.1. Noţiunea de infracţiunea ................................................................ 3.1.2. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii ................................................. 3.2. CONŢINUTUL INFRACŢIUNII ............................................................ ....... 3.2.1. Noţiune şi importanţă ................................................................. ........ 3.2.2. Structura-conţinutul infracţiunii ....................................................... 3.2.3. Clasificarea conţinuturilor de infracţiune ........................................ 3.3. CONDIŢII PREEXISTENTE INFRACŢIUNII ...................................... ........ 3.3.1. Obiectul infracţiunii ......................................................................... 3.3.2. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii ................................................ 3.3.3. Subiecţii infracţiunii .................................................................... ....... 3.4. ÎNLĂTURAREA CARACTERULUI PENAL AL FAPTEI ............................. 3.4.1. Aspecte generale ....................................................................... .......
6

38 41 42 42 42 43 43 46 46 46 47 52 52 53 54 55 55 56 57 60 60 61 61 64 66 68 69 72 73 74 74 74 75 75 77 77 77 79 80 82

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

3.4.2. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prin înlăturarea vinovăţiei .......................................................................................... ....... 82 3.4.2.1. Legitima apărare .................................................................. 3.4.2.2. Starea de necesitate ........................................................... 82 3.4.2.3. Constrângerea fizică şi constrângerea morală ..................... 83 3.4.2.4. Cazul fortuit .................................................................... 83 ....... 88 3.4.2.5. Iresponsabilitatea ................................................................ 90 3.4.2.6. Minoritatea făptuitorului .................................................. 92 ....... 96 3.4.2.7. Eroarea de fapt ............................................................... ......... 98 3.5. INLATURAREA CARACTERULUI PENAL AL FAPTEI PRIN LIPSA 98 PERICOLULUI ..................................................................................... 98 ...... 100 3.5.1. Preliminarii ................................................................................ 103 ......... 103 3.5.2. Lipsa pericolului social, ca trăsătură esenţială a infracţiunii 104 ............. 106 3.5.3. Lipsa pericolului social concret al faptei prevăzute de legea penală .... 106 3.6. LIPSA PREVEDERII IN LEGEA PENALA ......................................... 107 ....... 108 CAPITOLUL IV. PEDEPSELE ............................................................................ 109 4.1. GENERALITAĂŢI ASUPRA PEDEPSELOR ..................................... 109 ......... 109 4.1.1. Noţiunea şi caracterele pedepsei .............................................. 109 ......... 111 4.1.2. Scopul şi funcţiile pedepsei ........................................................... 111 4.1.3. Felurile pedepsei ....................................................................... 112 .......... 114 4.2. CADRUL PEDEPSELOR ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN .......................... 118 121 4.2.1. Cadrul pedepselor în dreptul penal român cu privire la persoane fizice .................................................................................................... 123 4.2.2. Cadrul pedepselor în dreptul penal român cu privire la persoanele 123 juridice .............................................................................................. 124 ...... 127 4.3. PEDEPSELE ÎN SPECIAL ................................................................. 130 ........ 133 4.3.1. Pedepsele principale aplicabile persoanelor fizice ...................... 134 4.3.2. Pedepsele principale pentru persoanele juridice ............................ 135 4.3.3. Pedepsele complimentare pentru persoane fizice ...................... 136
7

Aurel Teodor Moldovan

4.3.4. Pedepsele complimentare aplicabile persoanei juridice 137 .................. 4.3.5. Pedepsele accesorii ................................................................. ........ 138 138 CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA PENALĂ ................................................ 138 ....... 138 5.1. RASPUNDEREA PENALA CA INSTITUTIE FUNDAMENTALA ............ 139 5.1.1. Generalităţi privind răspunderea penală ........................................ 139 5.1.2. Principiile răspunderii penale ................................................... 141 ...... 142 5.2. ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE ................................................ 144 5.2.1. Consideraţii generale ............................................................... 148 .......... 150 5.2.2. Reglementarea instituţiei înlocuirii răspunderii penale ................... 152 5.3. RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE ............................ 5.3.1. Discuţii în doctrină privind răspunderea penală a persoanei juridice ... 155 5.3.2. Necesitatea răspunderii penale a persoanei juridice ........................ 155 5.3.3. Răspunderea penală a persoanei juridice potrivit noii reglementări 155 ... 156 CAPITOLUL VI. APLICAREA PEDEPSEI ....................................................... 156 6.1. ASPECTE GENERALE ......................................................................... 157 6.1.1. Noţiune şi cadru ....................................................................... 158 ......... 159 6.1.2. Forme şi modalităţi de individualizare ...................................... 159 ........ 164 6.2. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A PEDEPSELOR ............................... 166 6.2.1. Criterii generale de individualizare ................................... 167 ........ 6.2.2. Stări şi circumstanţe în cadrul individualizării pedepsei 169 ............ 169 6.2.2.1. Circumstanţe atenuante ............................................... 170 ........ 174 6.2.2.2. Circumstanţe agravante ................................................ 177 ....... 179 6.2.3. Concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei 179 ... 180 CAPITOLUL VII. FORMELE ŞI MODALITĂŢILE INFRACŢIUNII ................... 181 7.1. ASPECTE GENERALE ......................................................................... 185 7.1.1. Actele preparatorii ................................................................... 186 ....... 187 7.1.2. Tentativa .................................................................................. 187 ......... 190 7.1.2.1. Felurile tentativei ................................................................
8

......... 226 9.. 192 192 192 .......... 219 . 7.....1. 7.. 199 8.. Felurile unităţii de infracţiune .... Infracţiunea deviată ............... 199 8..3......................................1 Autoratul şi coautoratul ................... 213 8..........4 Infracţiunea de obicei ... ....1.................................. Incriminarea şi sancţionarea tentativei ...............4....1.........2.......................3......................... 210 8............................................................ 221 9........................................ 209 8................... Infracţiunea complexă ............ 231 9 7..........2.. 203 .......... Noţiunea şi caracterizarea pluralităţii de infractori ...................... 230 9.....2.................................1....3 Complicitatea .................. ..3..........................2................... GENERALITĂŢI PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACTORI .............................. 222 9..... 221 9............ 7...................... Infracţiunea fapt epuizat ..... Infracţiunea continuă ..... Felurile participaţiei penale ...........................2..............................3....... PARTEA GENERALĂ 192 195 196 CAPITOLUL VIII....................1....4...........2............1............... 216 9..... ....................1. UNITATEA LEGALĂ DE INFRACŢIUNE ................. 209 8..................4................. ....................2........................... PLURALITATEA DE INFRACTORI (SĂVÂRŞIREA 197 INFRACŢIUNII DE MAI MULTE PERSOANE) .... Participaţia improprie ...................................... ........... 207 ..................................DREPT PENAL............................... Infracţiunea fapt consumat ...................... 200 8.. 9........................... PARTICIPAŢIA PENALĂ ......2 Instigarea ............ 217 9..........................2...........3..........2... 206 8. Generalităţi privind participaţia penală . 9.........2..... Infracţiunea progresivă ..................3...... Tratamentul penal al participaţiei ........... 208 8................ Infracţiuni pentru care tentativa nu este posibilă ........1.. CONSIDERATII GENERALE ....1.........2.2................... 7..2.....3.................. 198 8.. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului .... 204 8........................................ Infracţiunea simplă .......2.........2......2.......2......1... Infracţiunea continuată .... 214 214 CAPITOLUL IX.....1..........2...........1......2...........3............2...1........................2............................................1........................... Formele pluralităţii de infractori .......................1............ 216 9..............2...... 220 9.. 206 ......... UNITATEA NATURALĂ DE INFRACŢIUNE ..... 221 .............3.3................... 230 ............... UNITATE DE INFRACŢIUNI ..............................2.............2..............

.. 256 ...1..5.... 10........1............... Termenul de încercare .......2...........5......................... SUSPEBDAREA EXECUTARII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE 267 11.... 271 11....... 253 ................. ................. RECIDIVA ......... 10....... 6.......2... 10.......... PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI ... 257 11........................1............. 259 ...............1................... 4.................... Noţiune ..........1................................5.............. 10................ Efectele suspendării condiţionate a executării pedepsei ........... Recidiva mare postexecutorie ..........1.............................. 275 10 ....... 11................................ Condiţii de aplicare a suspendării executării pedepsei sub su........... 260 11...................5................... 10.......... CONCURSUL DE INFRACTIUNI ........... 7.1.5.4.... 271 .................... Condiţii de acordare a suspendării condiţionate a executării 257 pedepsei ................................................. 254 11.............................................Aurel Teodor Moldovan CAPITOL X. 232 232 233 234 236 238 238 239 240 243 243 244 244 245 246 247 248 249 249 252 252 253 CAPITOLUL XI INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A EXECUTĂRII 253 PEDEPSELOR .. Recidiva mică postexecutorie .2............................1...... Recidiva mare postcondamnatorie .. 273 11.... 11.... Recidiva mică postcondamnatorie ....................................8...2........4........3...5...........................5......3.5. 5............................. Aspecte generale . Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei .....................................1.. Pluralitatea intermediară de infracţiuni ....... 260 11..........5......6...........5................... 10........... . Tratamentul penal al recidivei ......................... 257 11..................... 10..........2............................................ SUSPENDAREA CONDITIONATA A EXECUTARII PEDEPSEI . Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei 260 ....2............ Modalităţile recidivei ........................................... 10. Noţiune ..........................................................272 praveghere . 10..............................................3........... CONTOPIREA PEDEPSELOR PENTR INFRACTIUNI CONCURENTE 10.......... ......... ..... GENERALITATI PRINVIND PLURALITATEA DE INFRACTIUNI ....... 10.......... 274 .........1................................3......... 10......1........ Termenul de încercare ................ TRATAMENT PENAL IN CAZ DE CONCURS DE INFRACTIUNI .. 10...........................2........2............ 11....................

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

11.2.4. Măsurile de supraveghere ............................................................. 11.2.5. Obligaţiile condamnatului .......................................................... 11.2.6. Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere ....... 276 11.2.7. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere 276 11.2.8. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere 278 ........ 278 11.3. EXECUTAREA PEDEPSEI INCHISORII LA LOCUL DE MUNCA .......... 279 11.3.1. Noţiune .................................................................................... 280 ...... 281 11.3.2. Condiţii în care se poate dispune executarea pedepsei la locul 281 de muncă .......................................................................................... 281 11.3.3. Revocarea executării pedepsei la locul de muncă ....................... 285 11.3.4. Anularea executării pedepsei la locul de muncă .......................... 11.3.5. Încetarea executării pedepsei la locul de muncă .......................... 11.4. LIBERAREA CONDIŢIONATĂ ............................................................ 287 11.4.1. Noţiune .................................................................................... ...... 11.4.2. Condiţii de acordare ...................................................................... 290 11.4.3. Efectele liberării condiţionate ................................................... 290 ....... 291 11.4.4. Liberarea conditionata in cazul detentiei pe viata .......................... 298 305 CAPITOLUL XII. MINORITATEA ...................................................................... 310 12.1. RASPUNDEREA PENALA A MINORILOR .......................................... 319 12.1.1. Aspecte generale privind sancţionarea infractorilor minori............ 322 12.1.2. Măsurile educative ................................................................ 329 ........ 333 12.1.3. Pedepsele aplicabile infractorilor minorului şi particularităţiile 337 regimului de aplicare şi executare a acestora ...................................... 341 343 CAPITOLUL XIII. MĂSURILE DE SIGURANŢĂ .......................................... 346 13.1. NOTIUNE SI CARACTERIZARE .......................................................... 348 13.2. FELUL MASURILOR DE SIGURANTA ................................................ 350 13.3. REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA .......................................... 351 13.3.1. Obligarea la tratament medical ..................................................... 355 13.3.2. Internarea medicală ............................................................... 360 ....... 368 13.3.3. Interzicerea unei funcţii sau profesii ............................................ 381 13.3.4. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi ............................. 382 13.3.5. Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei ................................ 385 ........ 389 pe o perioadă determinată .................................................................. 393 ........ 397 13.3.6. Expulzarea ..............................................................................
11

Aurel Teodor Moldovan

...... 13.3.7. Confiscarea specială .....

........................................................... 399 401 403 404 407 411

CAPITOLUL XIV . CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ 14.1. ASPECTE GENERALE ................................................................. ......... 14.2. AMNISTIA ................................................................................ ..........

12

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE
1.1. DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT 1.1.1. Noţiunea dreptului penal Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care constituie infracţiuni (crime şi delicte), pedepsele ce se aplică şi dreptul statului de a trage la răspundere penală persoanele care săvârşesc infracţiuni, pentru apărarea ordinii de drept. În literatura de specialitate dreptul penal apare şi sub denumirea de drept criminal această denumire derivând de la cuvântul de origine latină crimen, cuvânt ce are semnificaţia de faptă infracţională. Noţiunea de drept penal provine de la cuvântul de origine latină poena, pedeapsă, reprezentând sancţiunea ce se va aplica pentru săvârşirea faptei interzise. În literatura de specialitate au existat mai multe definiţii date acestei noţiuni de drept penal, dar ne vom opri cu precădere asupra definiţiei date de marele penalist român I. Tanoviceanu, care afirma : “ Dreptul penal este acea ramură a dreptului public intern, care se ocupă de infracţiune şi de pedepse ce trebuie aplicate acelora care le comit”1 . Astfel trebuie precizat faptul că marii autori în domeniul dreptului penal au scos în evidenţă faptul că ceea ce este specific dreptului penal este “dreptul de a pedepsi” sau dreptul statului de a exercita represiunea2 . 1.1.2. Obiectul dreptului penal Constă în relaţiile sociale care privesc faptele ce sunt considerate a fi infracţiuni (crime şi delicte) şi pedepsele ce se stabilesc şi se aplică celor care săvârşesc infracţiuni. Dreptului penal îi revin relaţii sociale pe care trebuie să le reglementeze, relaţii sociale care conferă participanţilor anumite drepturi şi obligaţii. Relaţiile sociale ce revin dreptului penal sunt activităţile de luptă împotriva infracţiunilor, activităţi ce se realizează prin tragerea la răspundere penală a celora care săvârşesc fapte prevăzute de legea penală. De asemenea obiect al dreptului penal îl reprezintă şi relaţiile de represiune penală, adică acele relaţii ce se stabilesc după săvârşirea faptei interzise, între stat şi făptuitor, în sensul că statul are obligaţia şi totodată
1 2

I. Tanoviceanu, Curs de drept penal , Bucureşti 1912, pag. 3. Ion Oancea , Drept penal – partea generală, Bucureşti 1971, pag.14.

13

Aurel Teodor Moldovan

şi dreptul de a trage la răspundere pe făptuitor, iar făptuitorul de această dată se va „bucura” numai de obligaţia de a suporta consecinţa faptei sale, şi anume să suporte pedeapsa penală aplicată. Trebuie precizat deasemnea faptul că obiectul dreptului penal mai cuprinde şi relaţiile de apărare socială, relaţii ce se nasc din momentul intrării în vigoare a legii penale.3 1.1.3. Sarcinile dreptului penal Pentru a-şi putea realiza scopul său specific dreptul penal trebuie să îndeplinească anumite funcţii şi anume: ♦ Stabilirea faptelor ce reprezintă infracţiuni (crime şi delicte) şi prevenirea lor, lucru ce se realizează prin încriminarea faptelor ce reprezintă un pericol social . ♦ Arătarea în lege a faptelor periculoase pentru valorile sociale, dar şi a sancţiunilor pe care le poate aplica statul prin organele sale în cazul săvârşiri faptelor prevăzute ca interzise. ♦ Dreptul de a pedepsi, drept care trebuie stabilit pentru organele judiciare, precizându–se totodată şi condiţiile în care se poate exercita acest drept. Exercitarea acestui drept presupune existenţă unui temei, iar conform legii penale singurul temei legal îl reprezintă săvârşirea unei infracţiuni. In noul cod penal se poate observa faptul că s-a renunţat la definirea scopului legii penale, scop ce este bine determinat de art 1 din actualul cod penal „legea penală apără împotriva infracţiunilor, România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept”. 1.1.4. Caracterele dreptului penal a. Caracterul autonom Caracterul autonom al dreptului penal se evidenţiază prin faptul că are în primul rând un obiect propriu de reglementare, care îl reprezintă relaţiile sociale specifice acestei ramuri de drept ce trebuie să fie ocrotite, prin faptul că pentru apărarea valorilor sociale să creează reguli de conduită care vin să sublinieze netemeinicia tezei conform căreia dreptul penal reglementează doar relaţii de sancţionare. Caracterul autonom al dreptului penal poate fi justificat şi prin faptul că se pot evidenţia domenii ale vieţii sociale unde numai dreptul penal ocroteşte anumite interese, interese ce nu sunt ocrotite prin intermediul nici unei altei ramuri de drept. b. Caracterul unitar Acest caracter se desprinde din prevederile art. 362 Cod penal:” Dispoziţiile
3

Constantin Mitrache, Drept penal, Bucureşti 2002, pag.9.

14

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

din partea generală a acestui cod se aplică şi faptelor sancţionate penal prin legi speciale, afară de cazul când legea dispune altfel” Normele dreptului penal sunt nu numai în Codul penal cuprinse ci şi în legi extrapenale, reprezentând sistem unitar datorită unicităţii principilor care străbat legislaţia penală. Dreptul penal îşi păstrează caracterul unitar nefiind afectat de faptul că normele penale sunt grupate în partea generală, partea specială a Codului penal ori în legi penale, sau legi nepenale cu dispoziţii penale. c. Caracterul de drept public Dreptul penal aparţine dreptului public datorită faptului că prin reglementările sale specifice dreptul penal a venit întotdeauna în apărarea valorilor sociale, unde interesul major l-a avut societatea, statul ca reprezentant al acesteia. Prin faptul că dreptul penal reglementează relaţiile de apărare socială, se creează raporturi juridice între stat şi persoanele fizice ca destinatari ai legii penale. Aceste raporturi nu reprezintă altceva decât raporturi de putere prin intermediul cărora se realizează funcţia de apărare a valorilor sociale împotriva infracţiunilor4 . Statul este în toate raporturile juridice de drept este subiect dominant care pretinde o anumită conduită de la destinatarii legii penale, şi tot statul este acela care în caz de încălcare a normelor penale, prin organele sale specializate, asigură restabilirea ordinii încălcate, prin tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi de săvârşirea unor infracţiuni. 1.1.5. Legăturile dreptului penal cu celelalte ramuri de drept Dreptul penal şi dreptul procesual penal. În cadrul sistemului român de drept, dreptul penal este în strânsă legătură cu dreptul procesual penal, cele două ramuri de drept fiind indisolubile. Dreptul penal îşi îndeplineşte sarcinile specifice prin intermediul dreptului procesual penal, şi de asemenea dreptul procesual penal fără dreptul penal ar fi lipsit de conţinut. Prin intermediul dreptului penal se stabilesc faptele ce reprezintă infracţiuni, pedepsele şi răspunderea penală, iar normele de drept procesual penal sunt cele care stabilesc procedura de tragere la răspundere a celora care se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor. Dreptul penal şi dreptul execuţional penal Dreptul execuţional penal apare în unele sisteme de drept, ca de exemplu în sistemul fostelor republici sovietice , drept al muncilor corecţionale . Această ramură de drept a cărei existenţă de sine stătătoare este discutabilă, cuprinde acele norme juridice ce reglementează relaţiile sociale ce iau naştere în procesul executării sancţiunilor de drept penal; aceste relaţii se nasc între organele de stat specializate însărcinate cu executarea acestor sancţiuni şi persoanele condamnate,
4

Costică Bulai – Manual de drept penal, Bucureşti 1997, pag.12

15

Aurel Teodor Moldovan

sancţiuni ce sunt aplicate de instanţele de judecată. Deseori în literatura de specialitate s-a conturat ideea conform căreia pe lângă faptul că dreptul penal execuţional este o ramură de drept de sine stătătoare, unii autori au admis chiar existenţa unei subramuri care poartă denumirea de drept penitenciar, care reglementează relaţiile sociale legate de executarea pedepselor privative de libertate5 . Dreptul penal şi dreptul civil Această legătură se realizează prin apărarea relaţiilor patrimoniale şi personal nepatrimoniale, apărarea împotriva faptelor periculoase. Această apărare se realizează prin interzicerea sub sancţiuni a sustragerilor, distrugerilor. Dreptul penal şi dreptul medical În activitatea specifică domeniului medical, se pot comite o serie de infracţiuni prevăzute cel mai adesea în Codul penal, fie de către persoane care nu au dreptul de a exercita profesiunea de medic (art. 281 cod-penal actual, respectiv art 352 - viitoarea reglementare), de persoane care se sustrag de la tratamentul medical (art. 3091 cod penal), de medicii care prescriu produse şi substanţe stupefiante fără a fi necesare în soluţiuonarea unui caz (art. 312 alin. 3 cod penal actual, respectiv art 363 din viitoarea reglementare) ori provoacă avorturi în afara instituţiilor medicale sau cabinetelor autorizate în acest scop (art. 185 alin. 1 lit. A codul penal actual, resectiv art 199 alin 1, lit a din viitoarea reglementare), etc, pentru care se aplică normele de drept penal şi se angajează răspunderea penală prevăzută de dreptul material, cu posibilitate reţinerii, după caz, a circumstanţelor atenuante sau agravante ce ar rezulta din activitatea medicală6 . Dreptul penal este în strânsă legătură şi cu celelalte ramuri de drept existente, precum dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul familiei s.a., prin faptul că preocuparea esenţială a dreptului penal rămâne aceea de apărare împotriva faptelor periculoase. 1.2. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PENAL ROMÂN Aceste principii fundamentale ale dreptului penal reprezintă idei directoare care călăuzesc elaborarea cât şi realizarea normelor penale, evidenţiind trăsăturile legislaţiei penale Ca şi principii fundamentale enumerăm:  Principiu legalităţii  Principiul umanismului  Principiul egalităţii în faţa legii penale  Principiul prevenirii săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală
5 6

Costică Bulai – Manual de drept penal, Editura All, Bucureşti 1997, pag.19 Aurel Teodor Moldovan, Tratat de Drept Medical, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 6.

16

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

 Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale  Principiul personalităţii răspunderii penale  Principiul individualizării sancţiunilor de drept penal 1.2.1. Principiul legalităţii Acest principiu exprimă regula conform căreia întreaga activitate a dreptului penal se desfăşoară pe baza legii şi în conformitate cu aceasta, exprimând faptul că atât conduita pretinsă membrilor societăţii cât şi sancţiunea ce o vor suporta aceştia în caz de nerespectare a conduitei prevăzute de legea penală, trebuie să fie prevăzută de lege. Principiul legalităţii constituie o garanţie a libertăţii persoanei împotriva abuzurilor, acest principiu a fost înscris în Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului de către ideologii revoluţiei franceze din 1789 în art. 8 astfel : “ nimeni nu poate fi pedepsit decât în virtutea unei legi promulgate anterior infracţiunii şi legal aplicate”.7 Acest principiu al legalităţii examinat în funcţie de cele trei instituţii ale acestuia – infracţiunea, pedeapsa şi răspunderea penală , poate fi exprimat pe baza adagiilor: - “ nullum crimen sine lege” acest adagiu trebuie însă completat şi anume “ nullum crimen sine lege praevia” - “ nulla poena sine lege” cu completarea “ nulla poena sine lege praevia “ sau “ sine lege poenali anrteriori” - “ nullum judicum sine lege”. În dreptul românesc principiul legalităţii era înscris în Constituţia din 1923, în art. 14 care prevedea :” Nici o pedeapsă nu poate fi înfiinţată nici aplicată decât în puterea unei legi”, acest text reprezintă o reproducere a art.16 din Constituţia de la 1866. Principiul legalităţii a fost afirmat în “Declaraţia universală a drepturilor omului “ adoptată de adunarea generală ONU la 10 decembrie 1948 în art. 11 , al.2: “ Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care nu constituie, în momentul în care ele au fost comise, un cat cu caracter penal potrivit dreptului internaţional sau naţional”, şi de asemenea în “ Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice “ adoptat de adunarea generală ONU la 16 decembrie 1966, pact ratificat de România în 1974, art. 15 :” Nimeni nu va fi condamnat pentru Actualul cod penal Viitoarul cod penal Art. 2. - Legea prevede Art. 1 Legalitatea incriminării care fapte constituie infracţiuni, (1) Legea penală prevede faptele care pedepsele ce se aplică infrac- constituie infracţiuni. torilor şi măsurile ce se pot (2) Nici o persoană nu poate fi sancţionată lua în cazul săvârşirii acestor penal pentru o faptă care nu era prevăzută de fapte. legea penală la data când a fost săvârşită.
7 Constantin Mitrache , Drept penal . Partea generală, Edtura “Casa de Editură şi Presă “Şansa””, Bucureşti 2002, pag.29.

17

Aurel Teodor Moldovan

acţiuni sau omisiuni care nu constituiau un act delictuos, potrivit dreptului naţional sau internaţional , în momentul în care au fost săvârşite”. Consacrarea acestui principiu în Codul penal nu vine decât ca o garanţie a drepturilor şi libertăţilor prin faptul că împiedică extinderea legii penale prin analogie. 1.2.2. Principiul umanismului Conform acestui principiu întreaga reglementare penală trebuie să pornească de la interesele şi drepturile fundamentale ale omului. Principiul umanismului sublinează faptul că în normele penale sunt prevăzute exigenţe cărora însă omul li se poate conforma, sancţiunile îndeplinesc şi funcţia de reeducare. Umanizarea pedepselor a fost una dintre principalele preocupării ale şcolii clasice. În lucrarea “Principii di diritto criminale” Enrico Ferii spunea că Şcoala clasică s-a opus cruzimii pedepselor şi a modului de executare propunând abolirea pedepsei cu moartea, a pedepselor corporale şi infamante, a propus îmblânzirea pedepselor.8 In conformitate cu prevederile codului penal conform cărora: “executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana condamnatului”, acest articol nu face altceva decât să reflecte aspecte ale principiului umanismului. 1.2.3. Principiul egalităţii în faţa legii penale Se exprimă regula conform căreia toţi indivizii societăţii sunt egali în faţa legii, art. 16 din Constituţie prevede faptul că ”cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege.” În codul penal acest principiu nu cunoaşte o consacrare expresă, dar se deduce din faptul că legea penală nu promovează imunităţii sau privilegii care să permită inegalităţi de tratament în aplicarea legii penale. Această egalitate a indivizilor în faţa legii penale funcţionează pentru fiecare cetăţean, fie în calitatea sa de beneficiar al ocrotirii penale cât şi în calitatea de destinatar al exigenţelor impuse de legea penală. 1.2.4. Principiul prevenirii săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală Întreaga reglementare juridico – penală trebuie să asigure prevenirea săvârşirii faptelor periculoase, funcţie ce se realizează prin conformare cât şi
8 Constantin Mitrache , Drept penal. Partea generală , Editura “Casa de Editură şi Presă “ Şansa” , Bucureşti 2002, pag.20.

18

cât şi de alte persoane. Aplicarea şi executarea pedepselor trebuie să fie privit ca un mijloc prin intermediul căruia se urmăreşte de fapt prevenirea săvârşirii de noi fapte antisociale atât pentru cei care se “bucură” de aplicarea pedepselor. neavând nicio cetăţenie. . deoarece fără săvârşirea unei fapte prevăzute de lege ca şi infracţiune nu se poate să existe răspundere penală. independenţa. unitatea şi indivizibilitatea statului. Infracţiunea este unicul temei al răspunderii penale Articolul 17.2 din Codul penal actual. (2) În celelalte cazuri.Legea penală Art. persoana. prevăzută de legea română este detenţiunea pe viaţă ori închisoarea mai mare de 10 ani. precum şi întreaga ordine de drept.DREPT PENAL. precum şi cu privire la căile şi mijloacele de luptă împotriva acestui fenomen”. Deci iată că şi scopul doctrinei pozitiviste a fost acela de prevenire a săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. drepturile şi libertăţile acesteia. suveranitatea.5. dacă pedeapsa are domiciliul în ţară. respectiv articolul 15 alin 2 din viitoarea reglementare. PARTEA GENERALĂ prin constrângere. 9 Personalitatea legii penale se aplică infracţiunilor săvârşite (1) Legea penală română se aplică în afara teritoriului ţării. Profesorul Costică Bulai vorbind despre doctrina sau şcoala pozitivistă afirma faptul că aceasta “cuprinde un ansamblu de idei şi concepţii cu privire la natura şi cauzele fenomenului infracţional. 19 .6. dacă infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului făptuitorul este cetăţean român ţării de către un cetăţean român sau de o sau dacă.2. al. 4. legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română. împotriva infracţiunilor. România. proprietatea.2. prevăd că : ”Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale”. Realizarea scopului legii penale ia naştere prin prevenirea faptelor prevăzute de legea penală. fapt ce presupune existenţa unei fapte care este constată de organele abilitate de lege în forma cerută de lege. ca rezultat al cunoaşterii şi respectării legii. Principiul personalităţii răspunderii penale Se consacră regula conform căreia atât obligaţia de a avea o anumită conduită ce decurge dintr-o normă penală cât şi răspunderea care decurge din Actualul cod penal Viitorul cod penal Art. Conform art 1 din Codul penal actual este prevăzut faptul că. 1. şi totodată acest principiu vine ca o garanţie a libertăţii persoanei. 1. persoană juridică română. scopul fundamental al legii penale este acela de a apăra.

cât şi penscopul urmărit. precum şi răspunderea penală. (3) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau. e) natura şi frecvenţa infracţiunilor 20 . Când pentru infracţiunea b) starea de pericol creată pentru săvârşită legea prevede pedepse valoarea socială ocrotită. de limitele lui pedepsei se face în raport cu gravitatea de pedeapsă fixate în partea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea specială. atât pentru alegerea uneia dintre d) motivul săvârşirii infracţiunii şi pedepsele alternative. de periculozitatea infractorului. adică va răspunde cel ce a nesocotit normală penală.7. Acest principiu pune în evidenţă faptul că pedeapsa va fi aplicată numai celui ce a săvârşit o infracţiune. 74 Criteriile generale de indişi aplicarea pedepselor se ţine vidualizare a pedepsei seamă de dispoziţiile părţii gen(1) Stabilirea duratei ori a cuantumuerale a acestui cod.2.următoarele criterii: na infractorului şi de împrejurările a) împrejurările şi modul de comicare atenuează sau agravează tere a infracţiunii. respectiv în funcţie de starea concretă de pericol. după caz.Aurel Teodor Moldovan dacă fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită ori dacă a fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdicţiei nici unui stat. mijloacele folosite. de persoa. Principiul individualizări pedepselor îşi găseşte reglementarea în art. de gradul de pericol so. . astfel ca sancţiunea aplicată să îşi atingă scopul.72 din Actualul cod penal Viitoarul cod penal Art.infractorului. 72. Principiul individualizării sancţiunilor de drept penal Acest principiu presupune faptul că pedepsele vor fi stabilite şi aplicate în funcţie de gravitatea faptei săvârşite. care se evaluează după cial al faptei săvârşite. a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.La stabilirea Art. nesocotirea obligaţiei au caracter personal. tru proporţionalizarea acesteia. alternative. printr-o completare a articolul din actualul Cod penal 1. se ţine seamă de c) întinderea pagubei materiale dispoziţiile alineatului precedent produse. In viitoarea reglementare se încearcă o lămurire a acestui principiu.

3. Astfel. respectiv art 74 din viitoarea reglementare. de de sănătate. 9 10 21 . putem concluziona că izvoarele dreptului penal sunt mai restrânse ca număr. situaţia familială şi gravitatea faptei săvârşite şi de socială. IZVOARELE DREPTULUI PENAL În mod obişnuit termenul de “Izvor de drept” este folosit în accepţiunea de „izvor formal” sau „sursa juridică” a dreptului care constă în „însuşi actul legislativ în care îşi găseşte exprimarea voinţa puterii publice şi care cuprinde normele de drept. legea prevede pedepse alternative. – Drept penal. 11 Costică Bulai – Manual de drept penal.(1) şi pentru alegerea uneia dintre acestea. Idem 8. ce trebuie să fie gradată în raport cu gravitatea infracţiunii).DREPT PENAL. Partea Generală. 21.11 În consecintă. Editura ALL. Bucureşt 2002. cu denumirea generică de “ Criterii generale de individualizare”). şi anume un ridicat grad de stabilitate. rezultând astfel o altă caracteristică a acestor norme. starea cială pentru persoana fizică. ordinele ministerelor. actele emise de organele administraţiei publice locale nu pot constitui izvoare de drept penal. în speţă normele de drept penal cu elementele componente ale acestora. soana juridică se ţine seama f) conduita după săvârşirea de dispoziţiile părţii generale a infracţiunii şi în cursul procesuprezentului cod. pag. PARTEA GENERALĂ La stabilirea şi aplicacare constituie antecedente perea pedepselor pentru pernale ale infractorului. 1997. Bucureţti. hotărârile şi ordonanţele Guvernului. În lucrarea “Principii di dritto criminale” Enrico Ferii aprecia că Şcoala clasică a stabilit raţiunea şi limitele dreptului de a pedepsi (pedeapsa fiind o justă sancţiune aplicată pentru infracţiunea săvârşită. dar şi o mare parte din cele speciale sunt cuprinse în Codul penal.10 1. de limitele de lui penal. dar sunt precis determinate. actuala reglementare.9 Doctrina pozitivistă consideră că reacţia antiinfarcţională trebuie să corespundă periculozităţii infractorului şi să se realizeze prin măsuri adecvate acestei periculozităţii – de eliminare din societate în cazul criminalilor înnăscuţi. împrejurările care atenuează sau (2) Când pentru infracţiunea săvârşită agravează răspunderea penală. Partea generală. Normele juridice penale generale. Constantin Mitrache. unele legi speciale nepenale ce reglementează relaţii sociale din anumite domenii. pedeapsă fixate în partea speg) nivelul de educaţie. se ţine seama de criteriile prevăzute în alin. Bineînţeles că importante reglementări penale le întâlnim în unele legi complinitoare. raportându-ne la alte ramuri de drept. vârsta.

precum şi cea mai mare parte din normele penale speciale. aprobată prin Legea nr. 22 . Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ce consacră drepturile şi libertăţile fundamentale. 93/2002. libertăţi şi îndatoriri să fie respectate. cuprinde practic toate normele penale generale. prin Legea 6/1973. dintre care: Legea nr. 758 din 29 octombrie 2003. prin Decretul 218/1977 ce a fost abrogat ulterior prin Legea 104/1 octombrie 1992.1996. 2. Codul penal al României este principalul izvor al dreptului penal. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Legea nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. fiind republicat în M. 89/2001. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 207/2000. aprobată cu modificări prin Legea nr. respectiv aplicarea legii penale mai blânde. după modificările aduse prin Legea 140 / 1996 publicată în M. dar acest cod a suferit modificări succesive prin Decretul 154/1970. 143/2000. Decretul 99/1983.23 – care stabileşte condiţiile în care se pot realiza percheziţii.11. Legea nr. In cursul anului 2003. precum şi îndatoririle fundamentale. Legea nr. 15. prin Decretul 365/1976. Principalele izvoare ale dreptului penal 1. Legea nr. 24 – privind dreptul la apărare.2 – care consacră excepţia de la principiul neretroactivitătii legii. Legea nr. 20/2002. rolul său fiind de a consfinţi noua ordine politică. 429 din 23 octombrie 2003. Mai întâi trebuie menţionată ca izvor al dreptului penal Constituţia României. 45/2003. socială şi economică creată în România în urma Revoluţiei din decembrie 1989. Codul penal a fost din nou modificat printr-o serie de acte normative.3.Aurel Teodor Moldovan 1. 27 – referitor la inviolabilitatea domiciliului. 61/2002. reţineri şi arestări. dintre care enumerăm art. care prin normele sale consacră valorile sociale fundamentale ale statului român. al. 61/2002. 10/2001. 574/2002. întrucât scopul normelor dreptului penal este de a asigura cadrul necesar pentru ca toate aceste drepturi. 197/2000. 58/2002. art. nr. art. 169/2002. 143/2002. Codul penal a fost adoptat la 21 iunie 1968 şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1969. publicată în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997. 20/2002.1. Of. 456/2001. întrucât aşa cum am precizat mai sus. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 289 din 14. Constituţia României din 1991 a fost revizuită prin Legea nr. art. fiind izvor juridic pentru toate ramurile dreptului nostru. Codul penal al României a suferit modificări şi după Revoluţia din 1989 prin mai multe acte normative. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19 – care reglementează de principiu extrădarea şi expulzarea. aprobată cu modificări prin Legea nr. 53 – care prevede posibilitatea restrângerii unor drepturi sau al unor libertăţi) Un interes deosebit pentru dreptul penal prezintă şi dispoziţiile Capitolelor II şi III ale Titlului II din Constituţia României. Constituţia României a fost adoptată prin referendum la 08 decembire 1991. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr. art. aprobată prin Legea nr. În Constituţia României sunt prevăzute norme cu caracter principial ce interesează dreptul penal.Of. art. După republicare. 456/2001.

Drept penal. publicată în M. 627 din 20. 58/2008 publicata in Monitorul Oficial nr. Legea nr.03. Legea 82/1991 privind regimul contabilităţii. 62/2007 publicata in MOF nr. Legea nr. specific fiind faptul că nu conţin incriminări.3. 228 din 25. 841 din 08. 3. 296 din 7 iunie 2001 privind extrădarea. Aceste legi speciale capătă un caracter penal numai în măsura în care în conţinutul lor sunt prevăzute fapte sancţionate penal. astfel cum a fost 12 Constantin Mitrache .2007. 23 . Tratatele şi convenţiile internaţionale privind asistenţa juridică internaţională conţin norme privind extrădarea şi devin obligatorii după ratificarea lor şi sunt socotite izvoare directe de drept penal. de unde şi denumirea de infracţiune de drept internaţional  Tratate şi convenţii internaţionale privind asistenţa juridică internaţonală în materie penală. In acest sens menţionăm Legea nr. Legea nr. 39. Legile penale complementare au o sferă de incidenţă sau aplicare mai restrânsă.DREPT PENAL.07. 326 din 18 iunie 2001. întrucât privesc o anumită instituţie sau câteva instituţii de drept penal. Partea I nr. 160/2005. Decizia Curtii Constitutionale nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Legea nr 247/2005. 104 din 12. pag. 85/2005. Legea nr. 337/2007 publicata in Monitorul Oficial nr.2008. 4. Legile speciale nepenale cu dispoziţii penale În această categorie a legilor speciale intră acele legi care conţin încriminări separate faţă de codul penal.2.12 Prima categorie de Tratate şi convenţii apare ca izvor indirect de drept penal. prin acestea este asumată obligaţia statelor de a incrimina prin legea penală internă astfel de fapte. publicată în Monitorul Oficial. 278/2006. Of. fiind menite să completeze reglementările penale cu norme de drept penal.2007. 109/2004. PARTEA GENERALĂ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2006.12. Legea nr. Tot ca izvoare ale dreptului penal ne vom opri şi asupra Tratatelor şi Convenţiilor internaţionale. precum şi actele prin care se acordă amnistia şi graţierea. În literatura de specialitate se face deosebire între:  Tratate şi convenţii prin care statul român s-a angajat să încrimineze şi să sancţioneze anumite fapte deosebit de periculoase care aduc atingere unor valori şi interese comune ale societăţii omeneşti.02. Partea Generală – Editura “ Casa de Editură şi Presă “Şansa”” Bucureşti 2002. aprobată cu modificări prin Legea nr. Nr. 1. acestea devenind izvoare ale dreptului penal în măsura în care ele sunt ratificate. Aceste legi complimentare cuprind numai norme de drept penal. Cu titlu de exemplu amintim: 1.

362 /03. Noţiune Raportul juridic penal este raportul arătat prin lege dintre stat (prin organele judiciare) şi persoana care a săvârşit o infracţiune (infractorul). 454 din 18/06/2008 2. 24).conţinutul .143/26 iulie 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri ( art. Legea nr.2000 4.13 Raportul juridic penal ia naştere prin săvârşirea infracţiunii fiind un raport reglementat de norma juridică penală. Partea generală. 2 – 19 ). publicată în M. Codul Silvic.Drept penal .subiectele .obiectul A. iar infractorul are datoria de a suporta acea pedeapsă (de a răspunde penaliceşte) . NR. cuprinde norme privind infracţiunile silvice 1. Subiectele raportului juridic penal Ca şi subiecte ale raportului juridic penal este pe de o parte statul ca subiect dominant. 603 din 9 decembrie 1999 ( art. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie ( art. Legea nr. 24 . este nenominalizată. 1. Elementele raportului juridic penal Elementele oricărui raport juridic sunt: .4.78/ 5 mai 2000 pentru prevenirea. 17 – 20). cu alte cuvinte infractorul.08.Of.Of. de a pedepsi (de a trage la răspundere penală). Legea nr. iar pe de altă parte subiect al raportului juridic penal este persoana fizică. Partea I nr. ca destinatar al obligaţiei. destinatar al oblgaţiei.2.53. – Editura didactică şi pedagogică Bucureşti 1971 – pag. 5. publicată în M.Aurel Teodor Moldovan modificată şi completată. publicată în M.Of. 219 / 18. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică. nr. reprezentat prin organele judiciare.4. 3. Republicată in Monitorul Oficial. raport în care statul are dreptul de a aplica o pedeapsă.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică.05. 13 Ion Oancea .1.2000. RAPORTUL JURIDIC PENAL 1. 16 din 22 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.4. Trebuie subliniat faptul că în raportul juridic de conformare persoana fizică. Ordonanţa de Urgenţă nr. iar în cadrul raportului juridic de conflict persoana fizică este determinată şi anume este persoana care a săvârşit fapta interzisă.

Partea generală.Drept penal. dar tot odată este format şi din dreptul statului de a pretinde o anume conduită titularilor obligaţiei de conformare. Partea generală. pag. PARTEA GENERALĂ În raporturile de conformare statul impune tuturor destinatarilor legii penale norme obligatorii. În cazul raportului juridic de conflict obiectul îl constituie pedeapsa. Naşterea. Editura All . 42 15 Costică Bulai – Manual de drept penal. . Prin realizarea obiectului specific raportului juridic penal se realizează norma de drept penal.62 25 .14 Statul prin instanţa judiciară are dreptul de a trage la răspundere penală. C. în sensul că subiecţii raportului juridic desfăşoară anumite acţiuni sau inacţiuni În cadrul raportului juridic de conformare conţinutul îl reprezintă obligaţia destinatarilor legii penale de a se conforma cerinţelor impuse de lege. B.15 . obligaţie ce incumbă destinatarului normei. În cadrul raportului penal de conflict impunerea unei sancţiuni pentru fapta săvârşită reprezintă dreptul statului şi totodată acest drept al statului constă şi în obligaţia infractorului de a suporta consecinţele faptei sale.DREPT PENAL. iar infractorul are obligaţia de a suporta pedeapsa.3. Raportul juridic de conformare nu depinde de voinţa destinatarilor. normă ce prevede drepturile şi obligaţiile participanţilor la acest raport. Raportul acesta este un raport dinamic. este deci o creaţie a legii penale. Raportul juridic de conformare se desfăşoară prin respecatrea obligaţiei de abţinere de la acţiunea interzisă.Casa de Editură şi presă “Şansa”.4. adică adoptarea unei conduite corespunzătoare exigenţei normei penale fapt ce duce la realizarea normei de drept penal ce reprezintă şi temeiul raportului juridic penal de conformare. privită ca o sancţiune tipică de drept penal. În ceea ce priveşte raportul juridic de conformare obiectul specific îl reprezintă însăşi conformarea. adică pedeapsa. pag. Durata unui raport juridic nu este prestabilită ci acesta depinde de perioada 14 Constantin Mitrache . Obiectul raportului juridic penal Obiectul raportului juridic penal îl constituie acţiunile pe care titularii drepturilor le efectuează sau le poate pretinde şi pe care ceilalţi subiecţi au obligaţia de a le săvârşi sau obligaţia de a se abţine de a le săvârşi. dar şi alte sancţiuni de drept penal. Conţinutul raportului juridic penal Conţinutul raportului juridic penal se referă la drepturile şi obligaţiile ce revin subiecţilor ai raportului juridic penal. Bucureşti 1997. modificarea şi stingerea raportului juridic penal Raportul juridic penal se naşte o dată cu intrarea în vigoare a normei penale incriminatoare. Bucureşti 2002. 1. iar în raportul juridic de conflict statul impune celuilalt subiect şi anume persoana fizică să suporte consecinţele faptei sale .

Ceea ce deosebeşte cu precădere aceste două raporturi juridice este faptul că în cazul raportului juridic de conformare dobândirea calităţii de subiect al acestui raport nu depinde în niciun fel de voinţa destinatarului legii penale. se derulează conţinutul raportului substanţial de conflict. Odată pronunţată hotărârea judecătorească de condamnare. respectiv extinderea sau restrângerea obligaţiei de conformare. acţionând cu mai mulă prudenţă s-au diligenţă. raportul juridic de conformare nu încetează prin simpla nerespectare a obligaţiei de către subiectul pasiv.16 Raportul juridic de conformare se naşte din lege. Nu trebuie trecut cu vederea faptul că. este evident faptul că depinde de el ca aceasta să nu fie săvărşită. a infracţiunii. Bucureşti 1997. să evite actul culpabil. în acest sens orice modifiacre a normei incriminatoare. care durează până la executarea pedepsei aplicate de către instanţa de judecată. hotărâre rămasă definitivă.Partea genearală. în acest caz putându-ne referi atât la pedeapsa principală cât şi la eventualele pedepse complementare. în timp ce raportul juridic de conflict se naşte prin săvărşirea faptei interzise. constatarea. în timp ce în cazul raportului juridic de conformare dobăndirea acestei calităţii depinde într-un anumit fel de acesta.Editura All. 16 Costică Bulai – Manual de dcrept penal. lucru care este foarte bine evidenţiat în cartea profesorului Costică Bulai.Aurel Teodor Moldovan de timp pentru care normele incriminatoarer sunt în vigoare. modificarea şi stingerea raportului juridic penal de conflict. adică acesta nu încetează o dată cu săvărşirea faptei interzise. dar cu toate acestea stingerea în acest mod a raportului juridic de conflict poate suporta anumite modificări atunci când întâlnim cauze care înlătură executarea pedepsei cum este spre exemplu cazul când intervine graţierea sau amnistia după condamnare. depinde iaraşi de el ca.” Existenţa raportului juridic de conflict se face de către organul judiciar competent. şi anume:” Când fapta a fost comisă cu intenţie. pag63 26 . iar dacă fapta este săvărşită din culpă. săvârşirea faptei interzise de legea penală este singurul fapt juridic care paote da naştere raportului de drept penal de conflict sau de contradicţie. în forma cerută de lege. În toate cazurile. aceasta fiind hotărârea judecătoraescă de condamnare rămasă definitivă. adică o dată cu intrarea acesteia în vigoare. dtermină o modificare în acelaşi sens şi a raportului juridic . unde vorbeşte despre particularităţi privind naşterea.

sunt cu durată nedeterminată (permanente). CONŢINUTUL NORMATIV AL LEGII PENALE 2. regula ce se va aplica în această situaţie este: legea penală specială derogă de la legea penală generală şi se completează cu aceasta.1. cele obişnuite. regulă sau normă de drept penal aşa cum legiuitorul prevede prin dispoziţiile art. O deosebită importanţă în ceea ce priveşte clasificarea legilor penale o are legea penală cu durată nedeterminată şi legea penală temporară. aceeaşi importanţă având-o şi legile penale ordinare şi legile penale excepţionale. Privită în alt sens legea penală generală defineşte de fapt codul penal în ansamblu ca lege ordinară pentru a fi deosebită de legea specială. acestea fiind normele din partea generală a codului penal. Pentru a înţelege cu exactitate această noţiune este necesară o clasificare a legilor penale. iar pe de altă parte are în vedere coduri penale speciale (Codul justiţiei militare) sau legi penale speciale ce cuprind dispoziţii derogatorii de la dreptul obişnuit. Această clasificare a legilor penale are o importanţă deosebită deoarece atunci când vin în concurs atât legea penală generală cât şi legea penală specială. adică când sunt incidente pentru soluţionarea unui raport juridic de conflict. iar în ceea ce priveşte legile penale temporare sau predeterminate aşa cum mai sunt denumite în literatura de specialitate sunt acele legi care în conţinutul lor cuprind o dispoziţie ce limitează aplicarea lor în timp până la o dată calendaristică sau până ce încetează starea care a determinat adoptarea 27 . PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL II LEGEA PENALĂ 2. Marea majoritate a legilor penale. Important de subliniat este faptul că legea penală generală cuprinde norme cu caracter de principii în timp ce legea penală specială cuprinde norme de incriminare. Astfel în literatura de specialitate se vorbeşte despre legi penale generale şi legi penale speciale. Noţiunea de lege penală şi categorii de legi penale În doctrina penală această noţiune este privită ca fiind. 141 Cod penal. iar în sens restrâns această noţiune defineşte actul normativ emis de parlament şi care conţine norme de drept penal. în sens larg.1.1. De asemenea şi în ceea ce priveşte legile penale speciale vom întâlni în literatura de specialitate o clasificare a acestora în sensul că legea penală specială are în vedere în primul rând partea specială a codului penal.DREPT PENAL. această clasificare făcându-se după rolul pe care îl au în reglementarea relaţiilor de apărare socială. Legile penale generale apar definite ca fiind dispoziţii de drept penal cu caracter de principiu.

determinat de particularitatea reglementării relaţiilor de apărare socială.1.2. T.19 Normele de referire după ce se completează cu dispoziţia sau sancţiunea din norma complinitoare nu devin independente. Legea penală temporară se va aplica şi după ieşirea ei din vigoare pentru faptele ce au fost săvârşite sub imperiul acestei legi. B. Norme penale unitare ce cuprind în conţinutul lor atât dispoziţia cât şi sancţiunea. Bucureşti. pag. După conţinutul şi sfera de incidenţă deosebim: 1. Bucureşti 2001.Drept penal. „Aşa cum de altfel o spune chiar denumirea lor proprie. Norme penale generale sunt cele care cuprind condiţiile în care se nasc. prevederea faptei interzise făcându-se ulterior prin alte acte normative. ci se subordonează faţă de normele complinitoare A.18 A. 2. După criteriul cuprinderii dispoziţiei şi sancţiunii în cadrul aceleaşi norme deosebim: 1. legile penale ordinare sau obişnuite nu sunt altceva decât legi penale ce sunt adoptate în situaţiile unei normale evoluţii a societăţii.”17 2. edictarea lor fiind determinată de apărarea în mod corespunzător a valorilor sociale ce au fost astfel lezate. în timp ce legile penale excepţionale sunt adoptate în situaţii excepţionale aşa cum este de pildă starea de război.Aurel Teodor Moldovan unei astfel de legi. Normele de drept penal şi categorii de norme penale Pornind de la această clasificare vom putea face distincţia şi între norma de drept penală generală şi norma de drept penală specială. acestea clasificându – se la rândul lor în:  Norme de incriminare cadru sau norme în alb care conţin o dispoziţie de incriminare cadru şi o sancţiune corespunzătoare. care se vor completa de la alte norme la care fac trimitere. Bucureşti 2001. Partea genrală. deci legea penală temporară în acest sens va ultraactiva. Partea generală.48 19 Constantin Mitrache – Drept penal. pag.  Norme penale de trimitere şi de referire Normele de trimitere sunt cele care sunt incomplete în ceea ce priveşte dispoziţia ori sancţiunea. 2. modifică şi se sting raporturile juridice penale. Editura Era . Norme penale divizate. Moldovan – Drept penal .51 17 18 28 . 2006 Constantin Mitrache . Astfel această normă împrumută dispoziţia ori sancţiunea ce îi lipseşte devenind astfel independentă faţă de norma la care s-a trimis. norme ce sunt incomplete în ceea ce priveşte conţinutul lor. Norme penale speciale sunt cele care expun condiţiile în care o faptă constituie o infracţiune şi pedeapsa ce se aplică.Partea Generală . Normele de drept penal sunt o specie de norme de drept cu un specific.

2. voinţă exprimată în dispoziţiile legii pentru a putea stabili dacă acestea sunt aplicabile cazului concret.3. are ca şi scop aflarea voinţei legiuitorului.1. Această operaţiune logico – raţională este necesară deoarece normele se referă la fapte tipice ce trebuie aplicate unor fapte concrete care sunt şi foarte variate. raţionamentelor construite de legiuitor. a legii penale cu ajutorul elementelor logice. Metode de interpretare a legii penale Metode de interpretare a legii penale sunt : 1) Interpretarea literală sau gramaticală constă în aflarea înţelesului normei penale cu ajutorul textului în care este exprimată norma penală. 2) Interpretarea raţională sau logică constă în aflarea înţelesului normei. stilistic (modul de exprimare).raţionamentul per a contrario .DREPT PENAL. respectiv: etimologic (înţelesul cuvintelor).raţionamentul a pari Raţionamentul a fortiori este raţionamentul cu ajutorul căruia se demonstrează faptul că. PARTEA GENERALĂ 2.3. Deosebirea esenţială între cele două feluri de interpretare constă în aceea că interpretarea oficială este obligatorie în timp ce interpretarea neoficială nu are forţă obligatorie. în sensul legii penale. dacă legea permite mai mult. Plecând de la aceste considerente interpretarea logică se face după anumite raţionamente şi anume: . 29 . În literatura de specialitate se face distincţie între interpretare oficială şi cea neoficială. a judecăţilor. funcţiile propoziţiilor în frază). implicit permite mai puţin. Interpretarea neoficială care în literatura de specialitate apare şi sub denumirea de interpretare doctrinară este cea făcută de oamenii de ştiinţă care se materializează în tratate etc. Interpretarea legii penale Interpretarea. astfel că pentru a putea înţelege legea sau dispoziţiile de drept penal se va căuta înţelesul noţiunilor folosite.1. 1. sintactic (funcţiile cuvintelor în propoziţie.1.raţionamentul reductio ad absurdum .cauzală ( de caz) făcută de organul judiciar 2. Interpretarea oficială este interpretarea făcută de un organ oficial şi poate fi : .raţionamentul a fortiori . Cu alte cuvinte această interpretare are în vedere analiza textului sub toate aspectele.autentică (legală) făcută de legiuitor .

Sunt astfel interpretate actele preliminare. exprimând ideea că cine susţine o teză. ea are dreptul să facă şi mai puţin. dezbaterile parlamentare. absurde. adică să interpreteze legi. dacă Marea Adunare Naţională are acest drept. 20 Ion Oancea – Drept penal. dar asemănătoare cu cele prevăzute de lege . Raţionamentul a pari este cel care are în vedere faptul că pentru situaţii identice trebuie să existe soluţii juridice identice. Partea Generală. Felurile interpretării după rezultat Atunci când legea penală se interpretează de către un organ sau altul prin intermediul diferitelor metode se va ajunge la o anumită concluzie cu privire la înţelesul legii penale sau numai cu privire la anumite dispoziţii motiv pentru care se face distincţia între interpretarea declarativă. 4) Interpretarea sistematică constă în faptul că norma va fi interpretată în corelaţie cu alte dispoziţii sau cu alte legi. Acest raţionament îl găsim exprimat în adagiul “qui dicit de uno. după raţionamentul a fortiori. pag. ubi idem jus “.3. 5) nterpretarea legii prin analogie unde înţelesul unei norme penale se va face cu ajutorul alteia care prevede însă un caz asemănător şi care este mai clar. Partea Generală” : legea dă dreptul Marii Adunări Generale să edicteze legi. Acest raţionament se poate exprima şi prin adagiul “ubi eadem ratio.2. neagă teza contrarie.1. Un exemplu în acest sens găsim în cartea profesorului Ion Oancea “Drept penal.Aurel Teodor Moldovan acest lucru presupune faptul că noţiunea de mai mult încorporează şi noţiunea de mai puţin. de altero negat”.89 21 Ion Oancea Drept penal. Raţionamentul reductio ad absurdum este acela prin care se demonstrează că orice altă interpretare decât ceea pentru care se pledează ar duce la consecinţe contrare legii. Editura Dedactică şi Pedagogică Bucureşti 1971. proiectele.potrivit acestei interpretări se ia în considerare istoria sau istoricul legii ce urmează a fi interpretate. 3) Interpretarea istorică . inadmisibile.20 Raţionamentul per a contrario demonstrează faptul că acolo unde există o altă raţiune trebuie să existe şi o altă rezolvare juridică.21 2. În doctrina dreptului penal se apreciază că interpretarea prin analogie nu trebuie confundată cu extinderea legii prin anlogie care presupune aplicarea legii penale la fapte care nu sunt prevăzute în normele sale. 91 30 . Partea generală. Bucureşti 1971. Editura didactică şi pedagocică . expunerile de motive. pag. Argumentarea “a fortiori” urmăreşte să facă plauzibilă ideea că legea trebuie să fie explicată cu atât mai mult în cazurile în care situaţia este şi mai evidentă decât aceea vizată în mod expres de textul legii. interpretarea restrictivă şi interpretarea extensivă.

ci ea trebuie să fie animată de dorinţa cunoaşterii. asigurând condiţii pentru o apărare socială eficientă în lupta împotriva infracţionalităţii. Nistoreanu.22 Concluziile oricărei interpretări declarative sunt că legea este valabilă. Această interpretare vizează situaţia când legea nu se poate aplica anumitor situaţii. Bucureşti 2004. dar pentru o contravenţie şi nu pentru o infracţiune.92 25 C Bulai „ Manual de drept penal – Partea generală ” Ed. el este totuşi un infractor primar. fiind folosită în favoarea inculpatului. că textul nu cuprinde nici mai mult nici mai puţin decât a voit legiuitorul. exprimată în norma de drept interpretată. 32 24 Ibidem. iar nu crearea unei alte norme de drept sau denaturarea sensului acesteia. preferându-se se sensul restrictiv. Beck. prin interpretare. Interpretul ajunge la concluzia că textul redă şi spune atât cât a voit legiuitorul. Trebuie subliniat faptul că în materie penală interpretarea extensivă este rar folosită. iar interpretul constatând acest lucru restrânge înţelesul legii făcând astfel o interpretare restrictivă în conformitate cu voinţa legiuitorului. Limitele interpretării Este general admis că interpretarea legii penale trebuie să urmărească cunoaşterea voinţei reale a legiuitorului. fapt care iniţial păreau a cădea sub incidenţa legii.25 Interpretarea legii penale se efectuează nu pentru a crea noi norme de drept. Este unanim admis că legile penale sunt de strictă interpretare (poenalia sunt strictissimae interpretationis ) şi că înţelesul lor nu poate fi extins prin interpetare. All. Fiind un infractor primar.DREPT PENAL. Ghe. pag. PARTEA GENERALĂ Interpretarea conformă cu legea (declarativă) Această interpretare se bazează pe adagiu “Lex dixit quam voluit” ceea ce presupune faptul că prin această interpretare constată faptul că textul exprimă exact intenţia şi voinţa legiuitorului. Drept Penal – Partea Generală . cercetării şi elucidării înţelesului real al normei de drept. pag 88 22 31 . Un exemplu al acestei interpretări găsim în cartea profesorului Ion Oancea24 unde se spune că suspendarea executării pedepsei se aplică numai la cazurile arătate de lege (infractor primar). înlăturării unor lacune ale legii cu ajutorul altor 23 Ibidem Alex. legea i se poate aplica. Boroi . lucru ce evidenţiază faptul că se ajunge la constatarea că legea spune mai mult decât a voit legiuitorul. pag. dacă însă cel care a săvârşit infracţiunea a mai fost condamnat înainte. Interpretarea extensivă În cazul acestei interpretări se porneşte de la “lex dixit minus quam voluit” lucru ce constată că textul spune mai puţin decât a voit legiuitorul caz în care interpretul extinde aplicarea legii făcând astfel o interpretare extensivă conformă voinţei legiuitorului.23 Interpretarea restrictivă Această interpretare îşi are originea în adagiul latinesc “ lex dixit plus quam voluit”. All Beck 1997 . Ed.

All Beck . fără ca făptuitorul să poată pretinde aplicarea dispoziţiilor mai favorabile cuprinse în legea penală a ţării sale.pag 32 32 . Principiul teritorialităţii Potrivit acestui principiu legea penală se aplică în exclusivitate şi necondiţionat pe întreg teritoriul ţării pentru infracţiunile săvârşite pe teritoriul României fără a face distincţie între calităţile diferite pe care le pot avea făptuitorii (cetăţean român.2. dar făptuitorul este cetăţean român sau apatrid cu domiciliu în România. când fapta s-a săvârşit în întregime în străinătate.1. 26 Alex. 8 Teritorialitatea legii penale legii penale (1) Legea penală română se Legea penală se aplică aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României. Principiile de aplicare a legii penale în spaţiu Principiile de aplicare a legii penale în spaţiu vin să dea un răspuns problemelor legate de aplicarea legii penale atunci când fapta este săvârşită în întregime pe teritoriul ţării iar făptuitorul se află în ţară. APLICAREA LEGII PENALE ÎN SPAŢIU Ceea ce conferă legii penale o eficienţă activă este faptul că exigenţele legii penale sunt respectate de marea majoritate a destinatarilor ei în comparaţie cu eficienţa reactivă care se datorează săvârşirii faptelor interzise (infracţiuni). când fapta este săvârşită în străinătate de un cetăţean străin sau apatrid care nu are domiciliu în România însă fapta a fost săvârşită împotriva statului Român ori cetăţenilor români. ori numai rezultatul s-a produs pe teritoriul ţării. pentru realizarea scopului legii penale şi promovarea principiilor fundamentale ale dreptului penal.Aurel Teodor Moldovan norme în materie. 1. apatrid cu domiciliu în ţară sau în străinătate).26 2. sau în situaţia în care fapta s-a săvârşit în parte pe teritoriul ţării. respectiv articolele 8-14 din viitoarea reglementare. când fapta este săvârşită de un cetăţean străin în afara teritoriului României. toate acestea au loc pe baza legii penale române.2. României. dar după săvârşirea faptei s-a refugiat pe teritoriul României. executarea acestora. Calificarea faptei ca infracţiune. Boroi . cetăţean străin. Ghe Nistorenu „ Drept Penal – Partea Generală ” Ed. Aceste principii de aplicare a legii penale în raport cu spaţiul se regăsesc consacrate în cuprinsul actualului Cod penal la articolele 3-9. condiţiile răspunderii. aplicarea sancţiunilor. Actualul cod penal Viitoarul cod penal Art. Bucureşti 2004 .Teritorialitatea Art. 2. . 3.

această suprafaţă este stabilită prin convenţii cu statele vecine. a adoptat. Partea generală. ca de altfel şi cel al Codului penal de la 1936.01. pag. precum şi marea teritorială cu solul. literatura şi jurisprudenţa română fiind menită să servească la soluţionarea diferitelor probleme controversate ce apar cu privire la stabilirea locului săvârşirii infracţiunii. adică apele cuprinse între frontiere27 . în această privinţă. 27 O clarificare importantă o aduce Legea 36 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare. cu subsolul şi spaţiul aerian.Spaţiul aerian sau coloana de aer de deasupra teritoriului Infracţiuni săvârşite pe teritoriul ţării Art. Noţiunea de teritoriu cuprinde: .Marea teritorială a României. al mării teritoriale şi al zonei contigu – Publicată în M. In viitoarea reglementare întâlnim noţiunea de teritoriu la art 8 alin (2) Prin „teritoriul României” se înţelege întinderea de pământ şi apele cu solul.apele interioare . potrivit căruia infracţiunea se consideră săvârşită pretutindeni (termenul de ubicuitate derivă de la adverbul latin ubique = pretutindeni) unde s-a săvârşit fie şi numai un act de executare sau s-a produs rezultatul infracţiunii”28 Această teorie a ubicuităţii este unanim admisă.DREPT PENAL. 142 sau pe o navă ori aeronavă română aflată în afara graniţelor ţării. (2) sau pe o navă sub pavilion românesc ori pe o aeronavă înmatriculată în România. .Subsolul. 142 defineşte noţiunea de teritoriu : prin termenul “teritoriu” din expresiile “teritoriul României” şi “teritoriul ţării” se înţelege întinderea de pământ şi apele cuprinse între frontiere. care cuprinde fâşia de mare adiacentă. criteriul zis al UBICUITĂŢII sau al DESFĂŞURĂRII INTEGRALE.suprafaţa terestră cuprinsă între frontierele politico . O explicaţie a acestei situaţii o găsim în Manualul de drept penal al profesorului Costică Bulai unde găsim următoarele: „Leguitorul codului de la 1968.2002 28 Costică Bulai – Manual de drept penal. Infracţiunea săvârşită la bordul unei nave sau aeronave române indiferent unde se află aceasta la data săvârşirii infracţiunii cade sub incidenţa legii penale române. situaţie în care fapta se consideră săvârşită pe teritoriul ţării române.geografice ale statului. după caz apelor maritime pe o lăţime de 12 mile marine (22224 m) măsurată de la liniile de bază .O nr. corespunzător solului terestru. subsolul şi spaţiul aerian ale acesteia”. mării teritoriale fără limite de adâncime . Astfel prin aceste dispoziţii se consacră principiul ubicuităţii conform căruia infracţiunea se consideră săvârşită pretutindeni. cuprinse între frontierele de stat. PARTEA GENERALĂ Actualul Cod penal la art. subsolul şi spaţiul aerian. 94 33 . acvatic. Editura ALL BECK Bucureşti 1997. 143 Cod penal actual: prin infracţiune săvârşită pe teritoriul ţării se înţelege orice infracţiune comisă pe teritoriul arătat în art. In conformitate cu reglementarile art 8 din viitoarea reglementare alin (3) Prin „infracţiune săvârşită pe teritoriul României” se înţelege orice infracţiune comisă pe teritoriul arătat în alin. 77/31.

Convenţia de la Viena din 1961 ratificată şi de România îşi găseşte oglindire tocmai prin faptul că legea penală română consacră această imunitate de jurisdicţie. 8. nu sunt supuse jurisdicţiei penale a statului român. acestea se află pe 34 .Imunitatea de jurisViitorul cod penal Art. declarându-l „persona non grata” şi obligându-l să părăsească teritoriul ţării. însă nu trebuie înţeles faptul că cei care se bucură de acest privilegiu nu vor răspunde penal în faţa organelor statelor ai căror cetăţeni sunt. în conformitate cu tratatele internaţionale. de instigare sau de complicitate. Excepţii de la principiul teritorialităţii Aplicarea legii penale în conformitate cu principiul teritorialităţii cunoaşte anumite restrângeri şi priveşte infracţiunile săvârşite de persoanele care se bucură de imunitate de jurisdicţie. Infracţiuni săvârşite la bordul navelor sau aeronavelor străine aflate pe teritoriul ţării noastre În ceea ce priveşte aceste infracţiuni avem în vedere după cum navele sau aeronavele sunt militare sau folosite în scopuri comerciale. 143 alin. respectiv 13 din Codul penal de acest privilegiu se bucură şi militarii unei armate străine aflate în trecere sau staţionate pe teritoriul ţării. regimul lor juridic fiind reglementat prin Convenţii. nu sunt supuse jurisdicţiei neaplicarea legii penale teritoriale. Conform art. Această reglementare o întâlnim şi în viitoarea reglementare la art 8 alin (4) Infracţiunea se consideră săvârşită pe teritoriul României şi atunci când pe acest teritoriu ori pe o navă sub pavilion românesc sau pe o aeronavă înmatriculată în România. sau folosite în scopuri guvernamentale. dictie Legea penală nu se aplică infracţiunilor săvârşite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care. în conformitate cu convenţiile internaţionale. 8 . s-a efectuat un act de executare. 13 Imunitatea de jurisdicţie Legea penală nu se aplică infracţiunilor săvârşite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de către alte persoane care. Imunitatea de jurisdicţie este o excepţie de ordin procedural având ca şi consecinţă Actualul cod penal Art. ori s-a produs rezultatul infracţiunii. dar şi infracţiunile săvârşite de militarii unei armate străine aflate în trecere ori staţionate pe teriroriul ţării. 1) Navele sau aeronavele militare sau guvernamentale. 2 consideră infracţiunea săvârşită pe teritoriul ţării şi atunci pe teritoriul ţării sau pe o navă sau aeronavă română s-a efectuat un act de executare sau s-a produs rezultatul infracţiunii. Statul în care reprezentantul altui stat se bucură de imunitatea de jurisdicţie nu rămâne imun în faţa faptelor penale săvârşite de persoanele ce se bucură de privilegiu ci au la îndemână mijloace de drept internaţional pentru a aduce la cunoştinţa statului acreditat activitatea infracţională a reprezentantului său. acestora aplicându-li-se legea statului căruia aparţin.Aurel Teodor Moldovan Art.

4. (2) În celelalte cazuri. are domiciliul în ţară. Aplicarea legii penale române infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării 1. Aceasta este limitată la cazul infracţiunilor de gravitate mică şi medie. PARTEA GENERALĂ teritoriul ţării doar cu aprobarea specială a guvernului român şi reprezintă statul căruia îi aparţin infracţiunile săvârşite la bordul lor şi nu vor cădea sub jurisdicţia statului român. legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română. dacă peromân sau dacă. Legea penală română se va aplica şi în cazul infracţiunilor săvârşite pe teritoriul ţării române de către o persoană îmbarcată la bordul navelor străine folosite în scopuri comerciale.Principiul personalităţii legii penale In cadrul pricipiului personalităţii este introdusă. cad sub incidenţa statului român.DREPT PENAL. Soluţionarea acestor conflicte se face pe calea dreptului internaţional şi nu a dreptului penal. 2. după caz. 9 Personalitatea legii penale penale (1) Legea penală română se aplică Legea penală se aplică infrac. . 2) În cazul navelor şi aeronavelor folosite în scop comercial. dacă fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită ori dacă a fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdicţiei nici unui stat. 35 . faptele săvârşite la bordul acestora.Personalitatea legii Art. a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. cerinţa dublei incriminări. fapte prevăzute de lege. dacă făptuitorul este cetăţean o persoană juridică română.infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului tiunilor savârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de ţării. ca şi o cerinţă nouă. detenţiunea pe viaţă ori închisoarea mai mare de 10 ani. Condiţiile necesare pentru aplicarea acestui principiu sunt : Actualul cod penal Viitorul cod penal Art. (3) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau. neavând nici o deapsa prevăzută de legea română este cetăţenie.

român. de incidenţă a acestui principiu. ori prin care statului român. când sunt săvârşite de către (2) Punerea în mişcare a acţiunii un cetăţean străin sau de o persoană penale se face cu autorizarea prealabilă fără cetăţenie care nu domiciliază pe a procurorului general al Parchetului teritoriul ţării. precum şi durata reţinerii şi arestării preventive care au fost dispuse în străinătate în legătură cu aceeaşi infracţiune. I Oancea Drept Penal – Partea generală Ed Didactică şi Pedagogică . 10 Realitatea legii penale Legea penală se aplică infracţiunilor (1) Legea penală română se săvârşite în afara teritoriului ţării. . în scopul evitării situaţiilor în care este necesară intervenţia legii penale române. Actualul Cod Penal. Bucureşti 1971 pag 107 30 C. urmând ca din pedeapsa aplicată de instanţa română să se deducă pedeapsa sau partea din pedeapsă aplicată şi executată în străinătate pentru aceeaşi infracţiune.obiectul unei proceduri judiciare în statul tul precedent se face numai cu autori. de pe lângă Înalta Curte de Casaţie Punerea în mişcare a acţiunii penale şi Justiţie şi numai dacă fapta nu face pentru infracţiunile prevăzute în alinea. contra unui cetăţean s-a adus o vătămare gravă integrităţii român ori a unei persoane juridice corporale sau sănătaţii unui cetăţean române. aceasta aplicându-se chiar dacă făptuitorul a fost condamnat în străinătate.pe teritoriul căruia s-a comis.pag 101 36 . el putând fi judecat şi în lipsă. fapt imposibil din cauza neîncadrării infracţiunii în categoriile restrictive Acest principiu prevede faptul că legea penală română se aplică infracţiunilor 29 Vezi R. 5. zarea prealabilă a procurorului general. Bulai Manual de drept penal Ed. 2.30 Principiul personalităţii este cel care stabileşte competenţa exclusivă a legii penale. contra aplică infracţiunilor săvârşite în afara siguranţei statului român sau contra teritoriului ţării de către un străin. a unui cetăţean român sau a unei persoane juridice române este încadrată în sfera Actualul cod penal Viitorul cod penal Art. condamnat sau achitat în străinătate.Realitatea legii penale Art. All Beck Bucureşti 1997 .Aurel Teodor Moldovan • Infracţiunea să fie săvârşită în străinătate • Fapta să fie considerată infracţiune de legea penală română • Infractorul trebuie să fie cetăţean român sau persoană fără cetăţenie dar cu domiciliul în România. contra vieţii unui cetăţean român. Stănoiu „ Explicaţii teoretice ale Codului penal” pag 61. Principiul realităţii (sau principiul protecţiei reale sau al naţionalităţii pasive) Conform noului cod orice infracţiune comisă împotriva statului român.29 Legea penală română se va aplica chiar dacă făptuitorul a fost judecat. spre deosebire de cel din 1937 nu prevede condiţia prezenţei în ţară a infractorului .

11 Universalitatea legii penale penale Legea penală se aplică şi altor (1) Legea penală română se infracţiuni decât celor prevăzute în art. infracţiune săvârşită împotriva statului român sau contra vieţii. să o reprime în temeiul unui tratat b) faptuitorul se află în ţară. Dispoziţiile alineatelor infractorului şi aceasta a fost refuzată. area procesului penal ori executarea sau când pedeapsa a fost executată pedepsei. există vreo cauză în care s-a săvârşit infracţiunea. 10. care se află fără cetăţenie care nu domiciliază pe de bunăvoie pe teritoriul României. 6. se (3) Când pedeapsa nu a fost procedează potrivit dispoziţiilor legale executată sau a fost executată numai în privitoare la recunoaşterea hotărârilor parte. sau a fost executată numai în parte. Pentru internaţional. 5 aplică şi altor infracţiuni decât celor alin. PARTEA GENERALĂ săvârşite în afara teritoriului ţării. săvârşite în afara de un cetaţean străin sau de o persoană teritoriului ţării de un străin.(1) lit. integrităţii corporale ori sănătăţii unui cetăţean român. reprezentând de fapt dreptul fiecărui stat „de a-şi apăra pe baza propriei sale legi penale. Principiul universalităţii legii penale Actualul cod penal Viitorul cod penal Art. Partea generală. săvârşite în afara teritoriului ţării.DREPT PENAL. sau când pedeapsa a fost ori este considerată ca executată. există care împiedică punerea în mişcare a o cauză care împiedică punerea în actiunii penale sau continuarea proce. dacă: următoarele cazuri: a) fapta este prevazută ca infractiune a) s-a săvârşit o infracţiune pe care şi de legea penală a ţării unde a fost statul român şi-a asumat obligaţia săvârşita. Editura ALL BECK Bucureşti 1997 pag. se procedează potrivit dispoziţiilor străine.mişcare a acţiunii penale sau continusului penal ori executarea pedepsei. (2) Dispoziţiile alin. infractorul poate fi comisă. . prevăzute în art.b) nu se potrivit legii statului în care infractorul a aplică atunci când. indiferent dacă este infracţiunile îndreptate împotriva inter. 102 37 . Principiul realităţii legii penale vine să consacre ideea necesităţii apărării împotriva unor infracţiuni săvârşite în străinătate a valorilor sociale de maximă importanţă. în teritoriul ţării.Universalitatea legii Art. legale privitoare la recunoaşterea 31 Costică Bulai – Manual de drept penal. judecat şi în cazul când s-a obţinut b) s-a cerut extrădarea sau predarea extrădarea lui. executată ori este considerată ca Când pedeapsa nu a fost executată executată. siguranţa fiinţei proprii şi a cetăţenilor săi”31 3. 1.prevăzută sau nu de legea penală eselor statului român sau contra unui a statului pe al cărui teritoriu a fost cetăţean român. precedente nu se aplică în cazul când. de către cetăţeni străini ori apatrizi care nu domiciliază în România. potrivit legii statului savârsit infracţiunea.

EXTRĂDAREA „Extrădarea este un act bilateral între două state în baza căruia un stat pe al cărui teriroriu s-a refugiat un infractor sau un condamnat îl predă la cerere.3. altui stat pentru a fi judecat ori pus să execute pedeapsa la care fusese condamnat. pe de-o parte statul pe al cărui teriroriu se găseşte infractorul sau condamnatul (statul solicitat) şi statul care cere extrădarea (statul solicitant) pe de-altă parte.”32 Din definiţie rezultă faptul că extrădarea se realizează întotdeauna între două state. Instituţia extrădării este consacrată prin intermediul Constituţiei de la 1991 în art.respectiv cazul în care s-a refuzat extrădarea. 16 32 Extrădarea îşi găseşte reglementarea şi în Codul penal în art.cazul infracţiunilor pe care România s-a angajat să le reprime în temeiul unei convenţii internaţionale. 19. partea I. În ceea ce priveşte urmărirea şi judecata se cere ca acestea să fie posibile şi potrivit ţării unde s-a săvârşit infracţiunea în sensul să nu existe o cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale ori executarea pedepsei. . statul împotriva intereselor căruia a fost săvârşită infracţiunea sau ai cărui cetăţeni au fost victime ale infracţiunii. 11 33 . Antonie Iorgovan – Revizuirea Constituţiei României. Editura Rosetti Bucureşti 2003. 669 din 22 septembrie 2003 introduce la acest articol alin. statul al cărui cetăţean este infractorul. Explicaţii şi comentarii. Constantin Mitrache – Drept penal. 9 respectiv 38 . iar prin legea de revizuire a Constituţiei publicată în Monitorul Oficial al României.Aurel Teodor Moldovan In viziunea noului cod cimpetenţa universală a legii penale române poate interveni în două cazuri: . Trebuiesc însă îndeplinite anumite condiţii: • să existe o dublă incriminare în sensul ca fapta să fie prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită • infractorul să fie cetăţean străin sau dacă nu are cetăţenie să nu aibă domiciliu în România • făptuitorul să se afle în ţară. în momentul în care s-a cerut extrădarea sau predarea infractorului. Ioan Muraru. nr. 2. Partea generală. Calitatea de stat solicitant o poate avea statul pe teriroriul căruia a fost săvârşită infracţiunea. unde vom întâlni extrădarea pasivă adică acea extrădare pe care România urmează să o realizeze în calitate de stat solicitat şi cea activă atunci când se acordă extrădarea. Casa de Editură şi Presă “Şansa” SRL Bucureşti 2002 pag 65 33 Mihai Constantinescu. pag. În ansamblu extrădarea poate fi privită ca un act de asistenţă judiciară prin care statele cooperează în vederea combaterii criminalităţii.

publicată în M. nr.35 Condiţii cu privire la infracţiune 1) Infracţiunea să fi fost săvârşită pe teritoriul statului solicitant sau împotriva intereselor acestuia şi să nu fie aplicabilă legea statului solicitat. art.2004 35 Alex. Boroi. 14 din Viitorul Cod penal: Condiţiile de acordare (solicitare) a extrădări România acceptă să predea. în condiţiile legii. persoanele aflate pe teritoriul său care sunt urmărite penal sau trimise în judecată pentru o infracţiune ori sunt căutate în vederea executării unei pedepse de către autorităţile judiciare ale statului solicitant. 4) Legea 296/ 2001 prevede faptul că nu se admite extrădarea infractorului de către statul român în cazul în care potrivit legii statului solicitant pentru infracţiunea săvârşită se prevede pedeapsa cu moartea decât cu condiţia ca statul respectiv să dea asigurări considerate ca îndestulătoare de către statul român că pedeapsa capitală nu se va executa urmând a fi comutată. la solicitarea de extrădare a unui alt stat.DREPT PENAL. competenţă şi de ordin procedural.Bucureşti 2004 pag 65 34 39 . PARTEA GENERALĂ Actualul cod penal Viitorul cod penal Art 9. 594/1. ori pe bază de reciprocitate. parte. 2) Potrivit art. Ghe Nistorenu „ Drept Penal – Partea Generală” Ed.34 Pentru realizarea extrădării trebuie îndeplinite anumite condiţii referitoare la infracţiune. 14 Extrădarea Extrădarea se acordă sau poate (1) Extrădarea poate fi acordată fi solicitată pe bază de convenţie sau solicitată în temeiul unui tratat internaţională. 296/ 2001 nu pot fi extrădaţi de către RomâArt 22 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală . 5 din Legea nr. 2) Să existe dubla incriminare în sensul că fapta să fie incriminată în legile ambelor state. la infractor şi la pedeapsa prevăzută de lege sau aplicată de instanţă. Condiţii cu privire la infractor 1) Infractorul să fie cetăţean străin.07. Extrădarea Art. (2) Predarea sau extrădarea unei persoane în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene se acordă sau se solicită în condiţiile legii. All Beck .Of. 3) Pedeapsa prevăzută să fie privaţiunea de libertate mai mare de 2 ani sau o pedeapsă mai severă. pe bază de reciprocitate internaţional la care România este şi în lipsa acestora în temeiul legii. (3) Predarea unei persoane către un tribunal penal internaţional se acordă în condiţiile legii.

de achitare sau de încetare a procesului penal sau să nu existe o ordonanţă de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale. Ed. persoanele străine care se bucură în România de imunitate de jurisdicţie.T.date privind eventuala executare parţială a pedepsei Principiul specialităţii extrădării Conform acestui principiu persoana extrădată nu poate fi judecată pentru altă infracţiune decât pentru cea care s-a acordat extrădarea şi nici nu poate fi obligată la executarea unei alte pedepse decât pentru cea a cărei executare s-a solicitat extrădarea.”36 Plecând de la acest principiu nu trebuie să se înţeleagă ideea că persoana care a fost extrădată nu poate fi judecată şi pentru alte infracţiuni săvârşite însă această judecare se poate face doar cu acordul prealabil al statului care a acordat extrădarea şi doar dacă după executarea pedepsei nu părăseşte teritoriul în termen de 45 de zile de la liberarea sa definitivă. 3) Să nu fie în România pronunţată pentru aceeaşi infracţiune o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare. 24 din Legea 296/2001 această cerere trebuie să fie însoţită de înscrisuri care să conducă la admiterea extrădării şi anume: . prescripţia sau orice altă cauză care înlătură răspunderea penală. 36 A. Potrivit art. extrădarea şi readmisia în dreptul internaţional” .originalul sau copie autentică a mandatului de arestare sau copie a hotărârii de condamnare. „Persoana este astfel sub protecţia statului care a acordat extrădarea.copia textelor de lege aplicabile. 5 al (2) Legea 296/ 2001 dacă se consideră că predarea persoanei străine este susceptibilă să aibe consecinţe deosebit de grave pentru aceasta în speţă din cauza vârstei sau a stării sale de sănătate.Aurel Teodor Moldovan nia cetăţenii români. Moldovan „Expulzarea . . Condiţii privind urmărirea penală sau executarea pedepsei 1) Extrădarea să nu fie solicitată pentru o infracţiune pentru care acţiunea penală se pune în mişcare doar la plângerea prealabilă a persoanei vătămate 2) Să nu fi intervenit potrivit oricăruia dintre statele membre la extrădare amnistia. All Beck Bucureşti 2004 pag 144 40 . Extrădarea poate fi refuzată sau amânată conform art. . . Condiţii privind cererea de extrădare Cererea de extrădare se formulează în scris de către autoritatea competentă a statului solicitant urmând ca aceasta să fie trimisă Ministerului Justiţiei din România.o prezentare a faptelor pentru care se cere extrădarea. persoanele cărora li s-a acordat dreptul de azil în România.

capitolul II. alte fapte penale se săvârşesc în timp ce o lege penală este în vigoare dar se judecă sub o altă lege penală. 2) sistemul jurisdicţional unde extrădarea este un act jurisdicţional asupra căruia vor decide instanţele judecătoreşti. APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP Aplicarea legii penale în timp în teoria dreptului penal ocupă un loc important datorită faptului că legiile penale cuprind dispoziţii incriminatoare şi sancţionatoare ce au o durată în timp limitată. Bucureşti 1997 . PARTEA GENERALĂ Sistemele de acordare a extrădării În literatura de specialitate şi în sistemul legislativ în vigoare sunt cunoscute 3 sisteme de acordare a extrădării 1) sistemul politic sau guvernamental unde extrădarea este un act politic şi se acordă pe baza datelor culese de către organele administrative sau judiciare. respectiv in sectiunea 1. „Aplicarea legii penale în timp” articolele 3-7 din Viitorul Cod penal Prin norme penale privind aplicarea legii penale în timp se înţelege ansamblul de norme juridice penale prin care se reglementează aplicarea legii penale în raport cu timpul săvârşirii infracţiunii şi cu momentul tragerii la răspundere penală a celor care au săvârşit infracţiuni. 37 I.DREPT PENAL. norme ce sunt înscrise în Codul Penal secţiunea a doua intitulată „Aplicarea legii penale în timp” articolele de la 10-16.4. 3) sistemul mixt reprezentând de fapt o combinare a celor două sisteme anterior expuse unde pentru acordarea extrădării vor participa atât organele judiciare menite să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege cât şi autoritatea guvernamentală învestită să decidă asupra acordării extrădării. Având în vedere dispoziţiile legii 296/2001 şi dispoziţiile constituţionale sistemul de acordare al extrădării este cel jurisdicţional unde doar instanţa de judecată respectiv Curtea de Apel judecă cererea de extrădare şi decide acordarea sau respingerea ei.37 Principiile care guvernează aplicarea legii penale în timp sunt menite să determine legea penală aplicabilă. Didactică şi Pedagogică. Oancea . Pentru soluţionarea corectă a tuturor problemelor ce apar legate de aplicarea legii penale în timp s-au edictat norme speciale de drept. Drept Penal – Partea Generală Ed.pag 118 41 . fiind cunoscut faptul că există o succesiune de legi penale. Faptele penale se săvârşesc într-un anumit moment şi se judecă sub imperiul aceleaşi legi penale aflată în vigoare. 2.

2.38 2.11C.p. All Beck Bucureşti 1997 pag 128 42 .1. în timp ce abrogarea tacită sau implicită este aceea. înlăturarea ei din 38 Actualul cod penal Art. atunci când se prevede în legea de abrogare ce anume se scoate din vigoare.Aurel Teodor Moldovan 2. O situaţie specială apare în cazul infracţiunilor continuate. Principiul neretroactivităţii legii penale Îşi găseşte reglementarea în art.p. caz în care se va aplica legea penală în vigoare din momentul epuizării infracţiunii.4. Legea penală intră în vigoare odată cu publicarea ei în Monitorul Oficial însă ea poate să fie şi ulterioară publicării ei. Adagiul latin nullum crimen sine lege praevia îşi găseşte oglindirea în art. de obicei. datorită modificărilor condiţiilor socio .economice. la data când au fost săvârşite nu erau prevăzute ca infracţiuni”. 2.4. 10 Activitatea legii pe- C.p. Acest principiu consacră principiul fundamental al legalităţii în sensul că legea penală dispune numai pentru viitor nu şi pentru trecut când ne referim la incriminarea faptelor. cât şi parţială. Principiul retroactivităţii legii penale La un moment dat o faptă care a fost socialmente periculoasă. 11 C. progresive unde infracţiunea începe să fie săvârşită sub incidenţa unei legi şi se epuizează sub incidenţa altei legi. se poate întâmpla să îşi modifice gradul de pericol social în sensul micşorării lui. iar ieşirea din vigoare are loc prin abrogare.„Legea penală nu se aplică faptelor care. este binevenită.4. Întrucât însă prin dispoziţia din art 2 C. fără să se facă vreo referire la neretroactivitatea legii penale. când doar o parte din lege este scoasă din vigoare. 3 Activitatea legii penale nale Legea penală se aplică L e g e a p e n a l ă s e a p l i c ă infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare. prevederea din art . unde se consacră regula că nimeni nu poate fi ţinut să răspundă de o faptă care la data săvârşirii ei nu era prevăzută ca infracţiune garantând astfel ca libertatea indivizilor. 11 din C.p se prevede numai regula că legea prevede faptele care constituie infracţiuni şi sancţiunile aplicabile. constituind o completare necesară a principiului legalităţii în dreptul penal. Abrogarea unei legi poate să fie expresă. ceea ce face necesară.3. Abrogarea poate fi totală când întreaga lege este scoasă din vigoare. care se desprinde din economia legii. Principiul activităţii Viitorul cod penal Art. Bulai Manual de drept penal Ed.

Art.DREPT PENAL. după ieşirea acesteia din vigoare. Acest principiu prevede situaţia când la data când fapta este săvârşită aceasta este prevăzută în legea penală în vigoare ca şi infracţiune dar ulterior este adoptată o lege nouă ce scoate fapta în afara ilicitului penal. 9). ori de a fi sancţionaţi potrivit legii penale mai favorabile.(1) se aplică şi actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituţionale. pentru a rămâne nesancţionaţi . (2) Dispoziţiile alin.4. 5. 16 Cod penal (Noul Cod Penal consacră acest principiu în art. Potrivit acestei dispoziţii „Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche dacă numai sunt prevăzute de legea nouă”39 . Retroactivitatea legii de dezincriminare este prevăzută de în art . Principiul ultraactivităţii Acest principiu are în vedere numai legile penale temporare fiind consacrat prin dispoziţiile art. Boroi.p. (Viitorul Cod Penal consacră acest principiu în art. Partea generală.Bucureşti 2004 pag 41 Alex. Legea penală temporară are aplicaţii asupra faptelor prevăzute ca şi infracţiuni săvârşite în timp cât legea penală era în vigoare chiar dacă faptele nu au fost urmărite sau judecate în acelaşi interval de timp. Ghe Nistorenu „ Drept Penal – Partea Generală” Ed. se face printr-o lege de dezincriminare.41 2.4. Mitrache – Drept penal. Legea penală mai favorabilă se aplică atât atunci când ea apare în timpul procesului penal . Principiul aplicării legii penale mai favorabile Este prevăzut de art. dacă în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispoziţii penale mai favorabile) având în Alex. 12 alin (1) cod penal actual. 13 din C. înlăturând posibilitatea pentru făptuitorii care săvârşesc infracţiuni aproape de ieşirea din vigoare a legii penale temporare. Boroi.4. Necesităţiile de apărare socială care determină adoptarea legii penale temporare justifică aplicarea acesteia şi ultraactiv. dar numai faptelor săvârşite cât timp era în vigoare. All Beck . se aplică legea mai favorabilă. All Beck . Casa de Editură şi Presă “Şansa” SRL Bucureşti 1997 pag 65 39 40 43 . Ghe Nistorenu „ Drept Penal – Partea Generală” Ed. 5 Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei (1) În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale. iar până la executarea în întregime (sau chiar după executarea în întregime a pedepesei) apare o lege nouă mai favorabilă . precum şi ordonanţelor de urgenţă aprobate de Parlament cu modificări sau completări ori respinse. dar şi când o condamnare este pronunţată în baza unei legi vechi nefavorabile. PARTEA GENERALĂ sfera ilicitului penal.Bucureşti 2004 pag 43 41 C.40 2.5. Scoaterea unor infracţiuni din sfera ilicitului penal.

iar art. criteriul cel mai des folosit de determinarea legii penale mai favorabile este cel al pedepselor principale. Editura ALL BECK Bucureşi 1997 pag. 15 făcând referire la aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. se reduce la acest maxim. Acest principiu este reglementat în art 6 din Viitorul Cod penal (Art.. situaţie în care se va aplica infractorului legea penală mai favorabilă. 6 Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei (1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară. În acest caz va fi mai favorabilă legea care prevede astfel de condiţii. iar în altă lege pedeapsa prevăzută este amenda. sancţiunea aplicată. condiţii sau cerinţe pe care cealaltă lege nu le prevede.”42 Aceste criterii trebuie să aibă ca şi finalitate aflarea acelei legi. va fi mai favorabilă legea care prevede un maxim mai redus. Profesorul Costică Bulai în „Manual de drept penal” consideră că pentru o soluţionare practică a acestei probleme „se recomandă examinarea mai întâi a condiţiilor privitoare la temeiul şi condiţiile tragerii la răspundere penală pentru infracţiunea săvârşită. T. 14 şi 15 din C. de tragere la răspundere şi de sancţionare. dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită. art.Aurel Teodor Moldovan vedere situaţia când de la săvârşirea infracţiunii şi până la judecarea definitivă a cauzei intervin una sau mai multe legi penale succesive. dacă acestea nu sunt îndeplinite în fapt43 . care în cazul concret va permite o soluţie mai blândă pentru infractor şi nu la o apreciere generală a legii penale mai favorabile. Moldovan – Note de curs: Drept Penal – Partea generală . Braşov 2004 43 Costică Bulai – Manual de drept penal. pentru ca fapta să constituie infracţiune. 138 44 . atunci de regulă legea care prevede pedeapsa amenzii este mai blândă. în sensul că una din legi prevede. legea penală mai favorabilă este cea care prevede un minim mai scăzut. 14 referindu-se la aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. Partea generală. În situaţiile legiilor succesive unde pedepsele sunt de aceeaşi natură dar cu limitele speciale diferite. În literatura de specialitate s-a afirmat faptul că. (2) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare 42 A. caz în care minimul este acelaşi dar maximul este diferit.p. În cazul în care există situaţia ca într-o lege pedeapsa ce se aplică este închisoarea. Universitatea Transilvania . „Criteriile de determinare a legii penale mai favorabile nu sunt prevăzute de lege însă în ştiinţa dreptului penal s-a admis faptul că pentru a determina legea penală mai favorabilă trebuie comparate legile succesive sub raportul condiţiilor de incriminare a faptei. Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive Acest principiu îmbracă două variante prevăzute în art. iar în cazul în care maximul special al pedepsei este acelaşi dar minimul pedepsei este diferit. Este posibil ca incriminarea faptei în legile succesive să fie diferită.

dacă este mai favorabilă. 14. fără a se putea depăşi maximul special prevăzut în legea nouă. Cristian Mitrache – Drept penal.(1)-(4). În acest sens dacă în legea veche pedeapsa era detenţiunea pe viaţă aceasta se va înlocui cu maximul pedepsei închisorii prevăzute de legea nouă (art.DREPT PENAL. (7) Când o dispoziţie din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate. 3 C. Casa de Editură şi Presă “Şansa” SRL Bucureşti 2002 45 . Art. 14 din prezentul Cod penal are în vedere situaţia când legea nouă prevede pentru aceeaşi faptă care este prevăzută ca şi infracţiune o pedeapsă mai uşoară. pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu amenda. PARTEA GENERALĂ la detenţiune pe viaţă şi până la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeaşi faptă numai pedeapsa închisorii. Ţinându-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii.p. (4) Măsurile educative neexecutate şi neprevăzute în legea nouă nu se mai execută. se va înlocui pedeapsa închisorii cu amenda (art. în cazul pedepselor executate până la data intrării în vigoare a acesteia. se ţine seama. (5) Când legea nouă este mai favorabilă în condiţiile alin.). iar legea nouă prevede numai pedeapsa amenzii. de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispoziţiilor alineatelor precedente) 1) Art. Partea generală. Dacă pedeapsa pronunţată pe baza vechii legi este amenda aceasta va fi redusă la maximul special prevăzut de noua lege. (3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda. se poate înlătura în totul sau în parte executarea amenzii. (6) Dacă legea nouă este mai favorabilă numai sub aspectul pedepselor complementare sau măsurilor de siguranţă acestea se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de legea nouă. 4) Efectele legii penale mai favorabile se întind şi asupra pedepselor complimentare măsurilor de siguranţă şi măsurilor educative şi asupra pedepselor deja executate ori considerate ca executate până la adoptarea aceastei legi. pedeapsa detenţiunii pe viaţă se înlocuieşte cu maximul închisorii prevăzut pentru acea infracţiune. iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta. pedepsele complementare şi măsurile de siguranţă neexecutate şi neprevăzute în legea nouă nu se mai execută. 2 actualul Cod penal) 2) Dacă prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă în baza vechii legi se stabileşte pedeapsa închisorii. iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta. 15 din Codul penal face referire la aplicarea facultativă a legii favorabile însă pentru ca aceasta să-şi producă efectele este necesar îndeplinirea anumitor condiţii: a) Să existe hotărâre de condamnare definitivă la pedeapsa închisorii (nu la orice fel de pedeapsă) b) Legea penală este mai favorabilă aceasta reieşind din limitele mai reduse de pedeapsă faţă de legea anterioară c) Pedeapsa aplicată este mai mică decât maximul prevăzut în legea 44 Constantin Mitrache. alin. 14 alin. 3) Când pedepsele aplicate sunt de aceeaşi natură situaaţie în care ne vom afla în faţa pedepsei închisorii pedeapsa aplicată după legea veche se va reduce la maximul special prevăzut de noua lege.

pag 147 49 I. „Toţi autorii.”49 . Lehrbuch des deutchen Strafrechs (Tratat de drept penal german). Prandel se arată. Bucuresti 1912. Paris 1956. nici prin îndeplinirea unei datorii şi care poate fi imputat autorului”48 . prevăzută de legea penală cu elementele sale componente şi care defineşte o anumită infracţiune. După Garraud infracţiunea este „o faptă căreia în complexul instituţiilor juridice ale statului. toate tratatele de drept penal burghez încearcă să dea definiţia infracţiunii ca noţiune generală”45 . pag 44 47 P. Liszt afirmă că infracţiunea este „acţiune ilicită ameninţată cu o pedeapsă”46 . Curs de drept penal. Universitatea Braşov 2004 F. Iar I. Paris. Este accepţiunea ce o are în vedere legiuitorul. In „Droit penal general” a lui J. vol I. G. săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de A. Art 17 din Actualul Cod penal defineşte infracţiunea. îi este ataşată o pedeapsă ca o consecinţă şi sancţiune”47 . Traite droit penal francais (Tratat de drept penal francez). Tanoviceanu. Gerraud. frângere. Berlin 1905.T. Vouin şi L. în schimb doctrina penală burgheză îi dă o atenţie suficientă. Leute. Noţiunea de infracţiunea Noţiunea generală de infracţiune ajută la delimitarea infracţiunilor de alte fapte asemănătoare. pag 164 45 46 46 . ca fiind infracţiunea ca fiind „fapta care prezintă pericol social.Aurel Teodor Moldovan nouă ori cel mult egal cu acest maxim d) Instanţa de judecată să aprecieze că este necesată reducerea 44 pedepsei .1. le interzice sub sancţiuni specifice pentru a preveni săvârşirea lor în viitor. Droit penal et criminologie (Drept penal şî criminologie).Note de curs. F. „Infracţiunea este acţiunea sau inacţiunea. Vouin şi Leute susţin că infracţiunea este „un fapt material.1. CAPITOLUL III INFRACŢIUNEA 3.” Noţiunea de infracţiune provine din substantivul latinesc „infractio” care semnifică spargere. legiutorul a sancţionat-o penaliceşte.V. prevăzut şi pedepsit de legea penală care nu se justifică nici prin exerciţiul unui drept. care observând faptele periculoase pentru valorile sociale esenţiale ale societăţii. Tanoviceanu precizează următoarele când dă definiţia infracţiunii. care fiind socotită doloroasă sau culpoasă. care însă pot constitui contravenţii sau abateri disciplinare.1. Dacă legislaţia penală burgheză nu se ocupă de infracţiune. Antoniu în cartea intitulată „Reflecţii asupra conceptului de infracţiune” consideră că această noţiune desemnează „fapta descrisă. DISPOZIŢII GENERALE 3. că prin infracţiune se înţelege „orice acţiune sau omisiune pe care societatea o interzice sau ameninţarea unei pedepse”. Drept penal parte generală. Moldovan. Liszt. pag 202 48 R.

a) Pericolul social al faptei Pentru ca fapta să constituie infracţiune trebuie să prezinte pericol social51 . Art 15 din Viitorul Cod penal defineşte infracţiunea ca fiind „fapta prevăzută de legea penală.pericol social generic (abstract).fapta să fie nejustificată.50 Actualul cod penal . urmând ca apoi să poată stabili sancţiunea penală ce trebuie aplicată ţinând seama de vătămarea efectivă a valorii sociale. perciculozitatea socială are semnificaţia de faptă contrară ordinii sociale.52 Pericolul social al infracţiunii prezintă grade deosebite. Bucureşti 1997. . prin atitudinea sa de a tulbura această ordine. pag 153 50 51 47 .parte generală. Drept penal.). că potrivit concepţiei realiste periculozitatea socială are semnificaţia unei fapte contrare ordinii sociale. Levasseur apreciază. altele un pericol social mai mic (ex: lovirea. 52 C. subliniindu-se în acest fel una din implicaţiile negative ale vătămării pe care infracţiunea o presupune. . omorul fiind evaluat în mod abstract de catre legiuitor pentru a putea stabili dacă fapta prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. Pericolul social se exprimă în stare de nelinişte şi de insecuritate socială pe care fapta penală o creează. . G.fapta prevăzută de legea penală.fapta să fie săvârşită cu vinovăţie.) şi atrăgând o pedeapsă mai aspră. prin atitudinea sa de a tulbura această ordine. cât de mare este gradul de pericol şi care este pedeapsa care trebuie aplicată în această situaţie. 1990.DREPT PENAL. Dalloz. Droit des etates units. G. unele infracţiuni avand un grad mai mare de pericol social (ex: tâlhărie. pericol ce va fi stabilit de instanţa de judecată.2. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii In noul cod penal nu se mai face referire la pericolul social ca şi trăsătură generală a infracţiunii. nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o”.1. pericolul social imbracă două forme: . apreciază că potrivit concepţiei realiste care pune în evidenţă această trăsătură a infracţiunii . ameninţarea. 1990. . fapte pentru care leguitorul a prevăzut pedepse mai uşoare.fapta să fie prevăzută de legea penală.fapta să prezinte perciol social Viitorul cod penal . In ştiinţa dreptului penal.este pericolul social al faptei săvârşite.. de urmarea produsă.pericol social specific (concret). p 113. G. Bulai. Dalloz. p 113 In literatura juridică noţiunea de pericol social este conturată în modalităţi şi formulări diferite.care se referă la un anumit tip de infracţiune cum este furtul. Levasseur.fapta să fie imputabilă persoanei care a săvârşit-o 3. . omor. Infracţiunea reprezintă o comportare negativă în sensul neîndeplinirii unei obligaţii impuse de lege. Editura AllBeck. PARTEA GENERALĂ legea penală”. Caracterul nejustificat al faptei precizează faptul că aceasta are un caracter ilicit.. Levasseur în Droit des etates units.

se caracterizează prin faptul că infractorul prevede rezultatul faptei sale.intenţia indirectă. Drept penal . ci mai este necesar a se stabili şi forma de vinovăţie cu care aceasta a acţionat. Bucureşti 2004. valoarea cauzală a acţiunii. Bucureşti 2004. mărimea şi natura urmărilor produse sau care s-ar fi putut producem persoana infractorului. dacă făptuitorul urmăreşte aceasta”. Gh Nistoreanu. forma de vinovăţie. urmărind producerea lui prin săvârşirea unei fapte. dar şi atunci când focul tras cu intenţia de a ucide un om a avut loc în condiţii în care moartea victimei. mijloacele folosite etc.intenţia. era numai posibilă. . Intenţia are la rândul său două modalităţi: Intenţia directă.Parte generală. a avut posibilitatea reală.53 b) Vinovăţia ca trăsătură esenţială Este prevăzută în art 17 din Actualul Cod penal. Parte generală” a profesorului Costică Bulai întâlnim „Noţiunea. pentru ca fapta să prezinte infracţiune este necesar ca această faptă să fie imputabilă făptuitorului. trăsăturile esenţiale şi conţinutul infracţiunii” un exemplu pentru a explica intenţia indirectă ca formă a vinovăţiei ea existând „nu numai atunci când infractorul trage un foc de armă în tâmpla victimei. subiectivă a acestei reprezentări”. repectiv art 19 al aceluiaşi cod prezintă formele vinovăţiei. Profesorul C. . Gh Nistoreanu. Boroi. Bulai defineşte vinovăţia ca fiind „atitudinea psihică a persoanei care. Boroi.infractorul prevede rezultatul faptei sale şi urmăreşte producerea luiintenţie directă. în situaţia în care fapta este comisă fără vinovăţie fapta nu poate fi reţinută în sarcina celui care a săvârşit fapta. In cartea intitulată „Manual de drept penal. Atitudinea psihică periculoasă a infractorului faţă de faptă şi de consecinţele ei îmbracă forma vinovătiei. Atât în legislaţia penală cât şi în literatură pe lângă intenţia directă şi cea indirectă întâlnim şi praeterintenţia sau intenţia depăşită. Editura AllBeck. Infracţiunea este săvârşită cu intenţie când: . nu este suficientă numai stabilirea faptului că persoana respectivă a săvârşit fapta cu vinovăţie. mobilul ori scopul cu care s-a acţionat.Aurel Teodor Moldovan Gradul de perciol social este determinat de o serie de faptori ca: valoarea relaţiei lezate. Constatarea că infractorul a dorit săvârşirea faptei prevăzute ca interzisă şi mai mult a prevăzut 53 54 Al.infractorul prevede rezultatul faptei sale şi deşi nu urmăreşte producerea lui acceptă posibilitatea ca acesta să se producă. respectiv art 17 din Codul penal viitor. Pentru tragerea la răspundere penală a unei persoane care a comis o infracţiune şi pentru dozarea cat mai justă a pedepsei. Drept penal . Editura AllBeck. prevăzând că în mod inevitabil va surveni moartea victimei.Parte generală. pag 85 Al. săvârşind cu voinţă neconstrânsă o faptă ce prezintă pericol social a avut în momentul executării reprezentarea faptei şi a urmărilor socialmente periculoase ale acesteia sau deşi nu a avut reprezentarea faptei şi a urmărilor.culpa.inacţiunii.54 Vinovăţia îmbracă două forme: . pag 90-91 48 .

Diritto penale.apare atunci când voinţa infractorului este îndreptată spre realizarea unei anumite finalităţi.56 55 56 F. aceasta nu moare ca urmare a loviturii ce i s-a aplicat. Profesorul Dongoroz afirmă faptul că intenţia directă nu apare ca o simplă vinovăţie. Parte generale secunda edizione. este în eroare asupra identităţii persoanei sau cel care deşi aplică victimei lovitura mortală.atunci când infractorul are reprezentarea unei consecinţe periculoase. Intenţia determinată. pag 127. Petem afirma că această intenţie directă sau dol direct cum apare în literatura de specialitate nu este o voinţă oarecare ci este o vointă care este îndreptată spre realizarea unui anumit rezultat are astfel spus o finalitate certă. Doctrina de drept penal mai susţine şi existenţa unei intenţii generice si a unei intenţii speciale. rezultat pe care nu-l urmăreşte. Dongoroz şi colaboratorii. Trebuie precizat faptul că există infracţiuni cum este cazul delapidării. însă admite posibilitatea ca acesta să se producă. In practica judiciară şi în doctrină se vorbeşte şi despre intenţia determinată şi despre intenţia nedeterminată.55 Intenţia specială. Intenţia nedeterminată. Mantovani. astfel că în cazul intenţiei determinate se poate vorbi atât despre intenţia determinată directă cât şi de intenţia determinată indirectă. op cit. 1988. CEDAM.atunci când făptuitorul are reprezentarea mai multor consecinţe periculoase care s-ar putea produce fiindu-i indiferent care dintre aceste consecinţe se vor produce. Padova. PARTEA GENERALĂ rezultatul periculos al acestei fapte reprezintă dovada că el a urmărit defapt producerea acelui rezultat. unde această infracţiune se poate săvârşi numai cu intenţie directă. ci a înnecării în fluviul în care fusese aruncat corpul victimei. Bulai. aflată dincolo de momentul când sunt realizate toate cerinţele normei de incriminare. crezându-se că este moartă. Intenţia indirectă. C.DREPT PENAL.dolul eventual se caracterizează prin faptul că infractorul prevede rezultatul faptei sale deşi nu-l urmăreşte acceptă posibilitatea producerii lui. Intenţia generică. astfel că se poate afirma că în cazul intenţiei nedeterminate nu se poate discuta decât despre intenţie directă. Se află în această situaţie cel care urmărind să ucidă victima.se caracterizează prin existenţa voinţei acţiunii şi a rezultatului precum şi prin prevederea generică a rezultatului. Trăsăturile specifice dolului eventual pun în evidenţă atitudinea pasivă a subiectului activ al infracţiunii faţă de posibilitatea producerii urmării periculoase. op cit pag 120 49 . consecinţă a cărei producere o urmăreşte sau pur şi simplu o acceptă şi acţionează pentru producerea aceleeaşi concecinţe periculoase. pag 314 V. ci infractorul „trebuie să fi urmărit anume cauzarea unei vătămări„.

Bucureşti 2002. pag 432-433 Gh Scripcaru. dar este readusă după o saptămână în stare gravă urmată de deces. Culpei cu prevedere îi sunt caracteristice două elemente esenţiale şi anume.există în situaţia când infractorul prevede rezultatul faptei sale. Aici este refuzată pe motivul lipsei de locuri. Comisia medico-legală a apreciat că în speţă cauza medicală a morţii a fost compilaţia infecţios distrofică datorită unui avort incomplet care a evoluat un timp îndelungat57 .R. după care este îndrumată la policlinică unde i se pune diagnosticul de colopatie cu constipaţie şi este trimisă la domiciliu. lipsită de temei. şi este trimisă la spital pentru internare. fără temei.T. Din cartea profesorului Costică Bulai „Instituţii de drept penal” aflăm că există culpă ca formă a vinovăţiei atunci când făptuitorul săvârşind o faptă care prezintă pericol social. Spre exemplu situaţia când un conducător auto circulând cu o viteză excesivă produce un accident prin care pricinuieşte vătămarea corporală victimei sau poate surveni chiar moartea victimei.Aurel Teodor Moldovan Culpa constituie forma specifică de legătură psihică a autorului cu fapta. dar nu-l acceptă socotind fără temei că el nu se va produce. editura AllBeck.culpa cu prevedere (uşurinţă). În cazul culpei simple pentru a se putea stabili vinovăţia se au în vedere 57 58 A. însă a acţionat socotind fără temei că acel rezultat nu se va produce sau nu a prevăzut rezultatul deşi trebuia şi putea să-l prevadă. . dar nu urmăreşte producerea lui. Culpa prezintă la rândul ei două modalităţi: . a prevăzut rezultatul socialmente periculos al faptei sale dar nu a urmărit şi nu a acceptat eventualitatea producerii lui.culpa simplă (neglijenţă) Culpa cu prevedere sau uşurinţă. ci crede. După o lună în cadrul aceleaşi circumscripţii pacienta este diagnsticată în mod corect ca fiind însărcinată în luna a treia cu avort incomplet. infectat. este examinată de 5 ori în decurs de 20 de zile la o circumscripţie rurală şi i se pune diagnosticul de gastroduodenită. omisiuni cu caracter de condiţie cauzală care a favorizat moartea58 Culpa simplă (greşeala) – există în situaţia în care infractorul nu prevede rezultatul faptei sale. În dreptul medical exista culpă cu previziune atunci când făptuitorul prevede rezultatul faptei sale (în speţă moartea bolnavului). T. demonstând faptul că această modalitate a culpei este cea care constă în poziţia psihică a persoanei care nu a prevăzut urmările periculoase ale faptei sale deşi în toate împrejurările şi pe baza capacităţii sale trebuia şi putea să le prevadă. că acesta nu se va produce. op cit pag 136 50 . faptul că făptuitorul prevede rezultatul faptei însă nutreşte cu speranţa.Moldovan-tratat de drept medical. M. Ciornea. că acesta nu se va produce. deşi trebuia şi putea sa-l prevadă. Intre cauză (avort şi complicaţiile sale) şi efect (moartea victimei) se impun în speţă o serie de omisiuni privind asistenţa medicală a victimei.

soluţie 10%. . de abilitate profesională. editura AllBeck. A doua zi de la internare. Pentru cea de-a doua categorie de culpă în dreptul medical un caz ilustrativ ar fi următorul „L.Moldovan. c) Prevederea faptei în legea penală Reprezentând o altă trăsătură a infracţiunii. bolnava a decedat. Praeterintenţia – presupune o unire a intenţiei cu culpa care mai poartă denumirea şi de intenţie depăşită caracterizăndu-se prin faptul că subiectul acţiunii doreşte sau acceptă producerea urmării periculoase.un criteriu subiectiv prin care se urmăreşte să se verifice dacă făptuitorul care avea posibilitatea să prevadă rezultatul socialmente periculos. în vârstă de 18 ani.M. ci în plus este necesar ca fapta să fie prevăzută de legea penală ca infracţiune şi să fie ca atare sancţionată.T. Prin corelarea datelor clinice cu cele morfologice concluzia raportului de autopsie a fost în sensul că moartea pacientei L. pag 435 51 . Se mai face distincţie între culpa directă (acţiunea săvârşită de infractor) şi culpa indirectă (acţiunea săvârşită de o alta persoană). Bolnavei i s-a administrat bicarbonat de sodiu. Comisia medico-legală a considerat că este vorba de o greşeală de diagnostic şi tratament prin încalcarea unei norme elementare de supraveghere şi vigilenţă. Prin noul cod penal se doreşte unificarea regimului sancţionator prevăzut pentru acţiunea şi inacţiunea comisă cu aceeaşi formă de vinovăţie. a fost consecinţa unui accident terapeutic. a fost internat într-o secţie de urgenţă pentru agitaţie psihomotorie şi delir nesistematizat (pe foaia de observaţie a fost consemnat diagnosticul de intoxicaţie accidentală cu o substanţă necunoscută). adică a lispei de atenţie. consecutiv administrării neindicate şi supradozate a unei perfuzii de clorură de potasiu. Culpa mai poate îmbrăca forma nebăgării de seamă.un criteriu obiectiv prin care se urmăreşte să se stabilească dacă faptuitorul trebuia să prevadă rezultatul socialmente periculos. stare de inconştienţă şi de stop cardio-respirator. bolnava a prezentat cianoză. prin confuzia medicamentelor şi s-a produs prin stop cardiac. Medicii au constatat că în loc de ser bicarbonat s-a perfuzat clorură de potasiu. dar cele produse în realitate sunt mult mai grave. urmări pe care le-a prevăzut însă a socotit că acestea nu se vor produce.Tratat de drept medical. In partea generală a codului penal se defineşte şi se reglementează noţiunea generală de infracţiune. arătând faptul că pentru existenţa infracţiunii nu este suficient să existe o faptă care prezintă pericol social şi să fie săvârşită cu vinovăţie. PARTEA GENERALĂ două criterii: . In ciuda tratamentului de reanimare efectuat. convulsii. Bucureşti 2002. a putut să prevadă rezultatul în momentul săvârşirii faptei. însă rezultatul produs este mult mai grav (loviri sau vătămări cauzatoare de moarte). ca apoi în partea Specială a Codului penal se prevede şi se descrie fiecare faptă 59 A.M. constând în administrarea unei substanţe medicamentoase în doză legală”59 .DREPT PENAL. el săvârşeşte o faptă ce constituie elementul material al unei infracţiuni. Faptuitorul urmărind producerea unui rezultat.

partea specială. respectiv 227 din Codul penal. Plecând de la această definiţie „prin conţinutul infracţiunii se înţelege totalitatea condiţiilor cerute de lege pentru ca fapta să constituie infracţiune. cu scopul de a şi-l însuşi pe nedrept. de exemplu.”60 Pentru înţelegerea exactă a acestei noţiuni vom avea în vedere de exemplu infracţiunea de omor.1. condiţii ce sunt cerute prin intermediul normelor incriminatoare. Bulai .10 această noţiune de „conţinut al infracţiunii” desemnează „totalitatea elementelor constitutive ale infracţiunii”. Braşov 2004 61 C. prevăzută la art.Aurel Teodor Moldovan prevăzută ca infracţiune şi pedeapsa corespunzătoare. Universitatea Transilvania . Fiind o noţiune stabilită prin lege şi deci obligatorie. Pe baza conţinutului infracţiunii are loc calificarea acesteia. respectiv în art 186 din viitorul Cod penal. deoarece noţiunea de infracţiune are în vedere trăsăturile esenţiale ale oricărei infracţiuni. conţinutul infracţiunii are un rol important în realizarea principiului legalităţii în domeniul dreptului penal. astfel această noţiune de „conţinut al infracţiunii” serveşte la calificarea infracţiunilor îndeplinind totodată şi un rol important în realizarea legalităţii. CONŢINUTUL INFRACŢIUNII 3. Ed All . Calificarea unei fapte ca infracţiune nu se poate face decât în strânsă conformitate 60 A. Aceste condiţii sunt cerute prin normele incriminatoare. Bulai ca „totalitatea condiţiilor cerute de lege pentru ca o faptă să constituie infracţiune.208. Pentru aceasta trebuie să se constate existenţa în fapta săvârşită a tuturor condiţiilor cerute de lege pentru existenţa unei anumite infracţiuni. Manual de drept penal –Partea generală . Bucureşti 1997. trăsături care în sfera ilicitului penal o deosebesc de celelalte infracţiuni.2.” Astfel. Noţiunea de infracţiune şi noţiunea de conţinut al infracţiunii sunt două noţiuni distincte. T. Conţinutul infracţiunii este definit de profesorul C. potrivit dispoziţiei din art . deci a tuturor elementelor constitutive ale acelei infracţiuni. In literatura de specialitate prevederea în legea penală a unei fapte şi sancţionarea ei poarta denumirea de element legal al infracţiunii fiind esenţial pentru existenţa infracţiunii 3. iar noţiunea de conţinut al infracţiunii reprezintă de fapt trăsăturile specifice fiecărei infracţiuni. Noţiune şi importanţă Aşa cum apare prevăzut în cadrul Codului de procedură penală la art. infracţiunea de furt se realizează atunci când o persoană ia un bun mobil din posesia sau detenţia alteia. adică caracterizarea unei fapte ca infracţiune şi încadrarea ei în textul de lege care o prevede şi o sancţionează. Moldovan – Note de curs Drept Penal – Partea Generală . pag 167 52 . conţinutul acestei infracţiuni se realizează atunci când o persoană ucide cu intenţie o altă persoană. Definiţia unui tip particular de infracţiune se reflectă de fapt în descrierea făcută în cuprinsul textelor de incriminare indicându-se tot odată condiţiile cerute de lege pentru existenţa respectivei infracţiuni.2. fără consimţământul acesteia. 174 actualul Cod penal.

Condiţiile necesare alcătuirii diferitelor conţinuturi de infracţiuni pot fi astfel clasificate: 1. şi anume ca subiectul activ sau pasiv să aibă o anumită calitate. Structura-conţinutul infracţiunii Prin noţiunea de structură a conţinutului infracţiunii se înţelege modul în care se grupează în cadrul conţinutului infracţiunii diferitele elemente care alcătuiesc acest conţinut şi raporturile care se stabilesc între acestea.2. Poartă denumirea de condiţii accidentale sau circumstanţiale acele condiţii care ajută la alcătuirea conţinutului infracţiunii în vreuna dintre variantele ei agravante sau atenuante. timpul săvârşirii infracţiunii şi actul de conduită cu cele două laturi (latura subiectivă şi latura obiectivă). Structura conţinutului infracţiunii are în vedere următoarele elemente: obiectul infracţiunii. lipsind unul dintre elementele constitutive ale infracţiunii. Această clasificare este cea care stă la baza distincţiei între conţinutul juridic şi conţinutul constitutiv al infracţiunii.61 3. Pentru ca o faptă să constituie infracţiune este necesar ca ea să prezinte pericol social. Ca şi condiţii concomitente le vom aminti pe cele care se referă la momentul sau timpul săvârşirii infracţiunii. 2. la obiectul infracţiunii. la subiecţii infracţiunii.2.DREPT PENAL. 62 Ibidem 53 . dar este tot odată necesar ca toate condiţiile ce alcătuiesc conţinutul legal al infracţiunii să se materializeze în trăsăturile concrete ale acelei fapte. care sunt determinante pentru existenţa infracţiunii. după importanţa pe care le au pentru existenţa infracţiunii vom face distincţia între condiţii esenţiale (numite şi constitutive) şi accidentale (circumstanţiale). după factorii la care se referă vom vorbi despre condiţii referitoare la actul de conduită. PARTEA GENERALĂ cu legea. În ceea ce priveşte condiţiile preexistente în rândul acestora vor intra cele care se referă la obiectul infracţiunii. locul. ca de exemplu condiţia ca obiectul să se afle într-un anumit loc. ea nu poate fi prevăzută ca infracţiune. concomitente şi subsecvente. adică cele determinante pentru existenţa infracţiunii.62 Această structură este menită să determine condiţiile care sunt obligatorii pentru conţinutul oricărei infracţiuni şi care ar putea să lipsească. după existenţa lor în momentul săvârşirii infracţiunii vom vorbi despre condiţii preexistente. 3. Dacă fapta concretă nu prezintă vreuna dintre trăsăturile prevăzute de lege. Condiţiile care formează conţinutul infracţiunii în configuraţia de bază poartă denumirea de condiţii esenţiale sau constitutive. să fie săvârşită cu vinovăţie şi să fie prevăzută de legea penală. la locul şi timpul săvârşirii infracţiunii. subiecţii infracţiunii. astfel că lipsa vreunei dintre aceste condiţii conduce la inexistenţa infracţiunii. sau se poate face referire şi la subiecţii infracţiunii.

Aurel Teodor Moldovan Printre condiţiile subsecvente vom enumera cele referitoare la producerea unui anumit rezultat. vom vorbi despre conţinuturi simple şi complexe. Conţinut complex al infracţiunii.Partea generală. apare atunci când infracţiunea este reglementată în două sau mai multe variante sau există şi situaţia când aceeaşi infracţiune capătă contur sub mai multe modalităţi. atunci când infracţiunea este prevăzută numai într-o singură variantă.se seama de anumite criterii de clasificare. în primul rând : .135. Vom avea conţinut simplu al infracţiunii. Astfel că în cazul conţinuturilor complexe vom avea în vedere mai multe acţiuni sau inacţiuni. mai multe rezultate. adică având în vedere condiţiile subiective şi obiective absolut necesare pentru existenţa acelui tip particular de infracţiune (în acest sens avem în vedere cuprinsul art. – Drept penal.după criteriul structurii juridice. Trebuie precizat faptul că. astfel că vom întâlni. de aceea conţinutul juridic mai poartă denumirea şi de conţinutul propriu-zis al infracţiunii aşa cum apare în norma de incriminare. vom distinge între conţinuturi de bază sau tip şi conţinuturi agravante sau atenuante. pag. 54 .2. .3. ce reprezintă de fapt acele cerinţe care pentru existenţa infracţiunii se referă doar la o singură acţiune sau inacţiune. conţinut ce este format din totalitatea condiţiilor referitoare la latura obiectivă şi subiectivă a infracţiunii. Clasificarea conţinuturilor de infracţiune În ştiinţa dreptului penal clasificarea conţinuturilor de infracţiune se realizează ţinându. la un singur rezultat şi la o singură formă de vinovăţie.după criteriul variantelor de incriminare a infracţiunilor. ca de exemplu moartea sau sinuciderea victimei. clasificarea condiţiilor în funcţie de momentul săvârşirii infracţiunii nu face altceva decât să ajute la o mai bună cunoaştere a conţinutului infracţiunii. şi conţinutul constitutiv al infracţiunii care se referă numai la condiţiile care determină conduita ilicită. . 3. . Editura Europa Nova Bucureşti 1997 . dar şi două sau mai multe forme de vinovăţie. Partea Generală a profesorului Alexandru Boroi 4 Alexandru Boroi şi colaboratorii.dupa structura condiţiilor vom avea conţinut juridic care cuprinde toate condiţiile cerute de legea penală pentru existenţa infracţiunii.1 Cod penal în care sunt prezentate condiţiile necesare pentru ca o faptă să constituie infracţiune de furt şi cea de tâlhărie). 208 şi 211 alin. Atunci când avem în vedere conţinutul de bază sau tip al infracţiunii vom pleca de la premiza că legea penală incriminează faptele într-o formă de bază. Există însă şi situaţia în care legea penală adaugă conţinutului de bază anumite condiţii care nu fac altceva decât după caz să reducă sau să sporească pericolul social abstract al infracţiunii.după formele infracţiunii (clasificare pe care o întâlnim în cartea intitulată Drept penal.

Editura Trei.DREPT PENAL. Obiectul juridic general şi obiectul juridic material Obiectul juridic general este format din totalitatea relaţiilor sociale ocrotite prin normele de drept penal. astfel că vom putea vorbi despre: a. Astfel că în cazul conţinuturilor tipice ne vom referi la acele condiţii care alcătuiesc conţinutul juridic al infracţiunii. Astfel în doctrina penală obiectul infracţiunii apare definit ca fiind valoarea socială şi relaţiile sociale create în jurul acestei valori. suveranitatea. În literatura de specialitate obiectul infracţiunii apare sub mai multe forme. acestea fiind: România. 65 Prin săvârşirea infracţiunii se vatămă o valoare socială ocrotită printr-o normă de drept penal. în Constantin Mitrache – Drept penal. Ed. Bucureşti 2001 65 55 . Oancea – Drept Penal . îl formează societatea concepută ca ansamblu al relaţiilor sociale.3. cantitate asupra căreia se îndreaptă materialitatea actului de conduită66 . Ca şi trăsătură esenţială a infracţiunii am enunţat caracterul socialmente periculos al actului de conduită. Trebuie menţionat faptul că între obiectul juridic general şi obiectul juridic material existe anumite diferenţe în primul rând prin simplul fapt că obiectul juridic general. Bucureşti 2002. pag. fie un obiect sau un lucru oarecare. independenţa.1. la modul general. Doctrina penală este unanimă în a considera obiectul infracţiunii ca fiind valoarea socială şi relaţiile sociale create în jurul acestei valori. Bucureşti 1971 . ceea ce reprezintă fie corpul victimei.1 actualul Cod penal la capitolul intitulat „Legea penală şi limitele aplicării ei”. Aceste valori sociale sunt arătate în cuprinsul art. pag 166 66 Costică Bulai şi colaboratorii – Instituţii de drept penal .98 6 I. care sunt periclitate ori vătămate prin fapta infracţională. PARTEA GENERALĂ şi colaboratorii) vom avea conţinuturi tipice şi conţinuturi atipice. proprietatea. precum şi întreaga ordine de drept. persoana. iar ocrotirea acestei valori sociale prin normele dreptului penal consacră obiectul infracţiunii rangul de obiect juridic. Partea generală . un animal. CONDIŢII PREEXISTENTE INFRACŢIUNII 3.63 3. Partea generală. Prin obiectul juridic material al infracţiunii se înţelege cantitatea materială. unitatea şi indivizibilitatea statului.3. Obiectul infracţiunii Infracţiunea nu poate fi concepută fără preexistenţa unei anumite relaţii împotriva căreia se îndreaptă actul de conduită şi care constituie de fapt obiectul acestui act. drepturile şi libertăţile acesteia.această trăsătură esenţială a infracţiunii ne pune în evidenţă faptul că obiectul infracţiunii. care sunt periclitate ori vătămate prin fapta infracţională64 . iar în cazul conţinuturilor atipice sunt cele care corespund tentativei şi actelor premergătoare. aşa cum este de altfel şi denumit general. acest caracter evidenţiindu – se prin faptul că actul de conduită se îndreaptă împotriva anumitor valori sociale. Casa de editură şi presă “ Şansa” srl . Didactică şi pedagogică . există în orice infracţiune.

Aceste condiţii cu privire la timpul şi locul săvârşirii infracţiunii sunt prevăzute în conţinutul celor mai multor infracţiuni. Între obiectul juridic generic şi obiectul juridic specific există un raport de subordonare în sensul că obiectul specific reprezintă o parte din obiectul juridic generic. deci relaţiile sociale principale care sunt vătămate. În acest sens putem avea ca şi exemplu conducerea unui autovehicul 67 Costică Bulai şi colaboratorii – Instituţii de drept penal. Acest obiect juridic este specific infracţiunilor complexe. a vieţii şi sănătăţii persoanei. amăgire. cu alte cuvinte acest obiect reprezintă de fapt valoarea socială concretă căreia i se aduce atingere prin săvârşirea infracţiunii. Astfel.49 56 . e. pag. cum de exemplu este cazul infracţiunii de tâlhărie unde ca şi obiect juridic principal avem relaţiile sociale ce privesc apărarea avutului privat sau public (relaţiile de detenţie. Pentru înţelegerea exactă a acestui raport de subordonare găsim acest raport explicat de către profesorul Costică Bulai în cartea intitulată „Instituţii de drept penal” şi anume: „Orice infracţiune aduce atingere. delapidat. c. posesie). Mai putem de asemenea întâlni obiect material şi în cazul infracţiunilor contra vieţii şi integrităţii corporale. Obiectul juridic complex este format din obiectul juridic principal. putând astfel fi: bunul furat. toate infracţiunile contra persoanei. toate infracţiunile contra siguranţei statului au ca obiect juridic comun relaţiile sociale privind siguranţa statului român. b. Locul săvârşirii infracţiunii: Locul săvârşirii infracţiunii apare ca o condiţie esenţială în conţinutul unei infracţiuni de îndeplinirea căreia depinde însăşi existenţa infracţiunii.2. şi unui anumit obiect juridic generic sau de grup. obiect care este format în acest caz de însăşi corpul victimei.Aurel Teodor Moldovan timp ce obiectul juridic material există numai la acele infracţiunii la care valoarea socială ocrotită constă într-o entitate materială. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii formează ansamblul elementelor preexistente infracţiunii fără de care nu se poate concepe săvârşirea vreunei infracţiuni. au ca obiect juridic comun relaţiile sociale privind persoana. şi din obiectul juridic secundar (sau adiacent). Bucureşti 2001. Obiectul material există de exemplu în cazul infracţiunilor contra patrimoniului şi este format din obiectul asupra căruia se îndreaptă activitatea infracţională. adică relaţia socială adiacentă căreia i se aduce atingere prin săvârşirea infracţiunii. sau bunul obţinut prin abuz.67 Diferenţa majoră între obiectul juridic generic şi obiectul juridic specific este clădită pe ierarhia şi legăturile ce se stabilesc în cadrul sistemului de valori. pe lângă obiectului său specific. Obiectul juridic specific (individual) fiind obiectul specific infracţiunii format din relaţiile sociale formate în jurul şi datorită unei valori sociale specifice.3. Editura Trei. Obiectul juridic generic (de grup) fiind format din grupul de valori sociale de aceeaşi natură ce sunt ocrotite prin normele de drept penal. oricare ar fi obiectul lor specific. 3. iar obiectul juridic adiacent fiind format din relaţiile sociale privitoare la apărarea integrităţii corporale.

3. fie ca beneficiari ai ocrotirii juridice penale.infracţiunea de furt este calificată în situaţia în care această infracţiune este săvârşită pe timp de noapte. folosirea emblemei Crucii Roşii în timpul operaţiunilor militare se cerea ca aceste fapte să fie săvârşite în timp de război. Mitrache . din lipsa uneia din elementele ei constitutive Locul săvârşirii infracţiunii este un element circumstanţial de care nu depinde existenţa infracţiunii ci doar realizarea unei variante calificate a infracţiunii. Sub acest aspect se poate lesne observa că sfera noţiunii de subiecţi de drept este mai întinsă. Nerealizarea acestei condiţii privind săvârşirea faptei într-un anumit loc nu conduce la inexistenţa respectivei infracţiunii.3. Timpul săvârşirii infracţiunii constituie un element circumstanţial. 87 68 57 . Subiecţii de drept penal prin implicarea lor în săvârşirea unei infracţiuni devin subiecţi ai infracţiunii.DREPT PENAL. Timpul săvârşirii infracţiunii: Timpul de săvârşire a infracţiunii este în primul rând o condiţie esenţială de realizarea căreia depinde existenţa infracţiunii.Casa de editură şi presă «Şansa » Bucureşti 1997 pag 86. Cu alte cuvinte.3. ea cuprinzând şi persoanele neimplicate în săvârşirea unei infracţiuni. toţi subiecţii C. prin însăşi săvârşirea infracţiunii sau fie ca subiecţi pasivi. . decât sfera noţiunii de subiecţi ai infracţiunii. fiind persoanele care suportă consecinţele infracţiunii. . fie ca destinatari ai obligaţiei de conformare în cadrul raporturilor juridice penale de cooperare. În acest sens infracţiunea de furt este săvârşită în variantă calificată când furtul este săvârşit într–un loc public (element circumstanţial). În acest sens avem ca şi exemplu pentru existenţa infracţiunilor de trădare prin ajutarea inamicului. fapta rămâne infracţiune în varianta tip (simplă ) dar nu se realizează varianta calificată. Subiecţii infracţiunii Prin noţiunea de subiecţii infracţiunii se înţelege persoanele implicate în săvârşirea infracţiunii fie ca subiecţi activi. şi persoane fizice sau juridice care sunt beneficiarii ocrotirii juridice penale şi care prin săvârşirea faptei interzise suportă consecinţele acestei fapte. Drept penal român – Partea generală . Astfel vom avea ca subiecţi ai infracţiunii persoanele fizice care nu şi-au respectat obligaţia din cadrul raportului juridic penal de conformare şi au săvârşit fapta interzisă. sau în timpul unei calamităţi. condiţie ce are rol de element circumstanţial în conţinutul agravat al anumitor infracţiuni. PARTEA GENERALĂ cu tracţiune mecanică fără permis de conducere constituie infracţiune în cazul în care acest autovehicul este condus pe drumurile publice (locul săvârşirii infracţiunii) Nerealizarea condiţiei privind săvârşirea faptei într-un anumit loc conduce la inexistenţa respectivei infracţiuni. Noţiunea de subiecţi ai infracţiunii nu se confundă cu noţiunea de subiecţi de drept penal ce desemnează persoanele implicate în raporturi de drept penal.

Ed. în schimb Dongoroz . Boroi . această vârstă a fost stabilită având în vedere particularităţile bio-psihice ale minorului. instigator sau complice. ci raportată la fapta concretă săvârşită . vărsta de 14 ani împliniţi.Nistoreanu Drept penal – Partea generală . Prin discernământ se înţelege capacitataea minorului de a-şi da seama de caracterul socialmente periculos al faptei şi de a-şi manifesta conştient voinţa. deoarece aceste noţiuni deşi la o primă lecturare apar identice vom vedea că noţiunea de infractor este mai largă desemnând persoana care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. Legiuitor a stabilit ca vărstă la care o persoană va putea răspunde penal. sau în calitate de participant la săvârşirea infracţiunii (instigator sau complice). capacitatea privită însă nu în general. iar lipsa vinovăţiei ori a pericolului social face ca faptă săvârşită prevăzută de legea penală să nu constituie infracţiune. iar persoana care a săvârşit–o să nu apară ca infractor ci ca făptuitor. 68 În modul cum sunt implicaţi în săvârşirea infracţiunii vom distinge între subiectul activ al infracţiunii şi subiectul pasiv al infracţiunii. 105 69 70 58 . În literatura de specialitate pentru a desemna persoana care a săvârşit fapta interzisă se foloseşte atât noţiune de infractor cât şi de făptuitor. Până la împlinirea vărstei de 14 ani se prezumă absolut că minorul nu are discernamânt. Subiectul activ al infracţiunii poate fi persoana fizică care a săvârşit fapta în calitate de autor (în mod direct şi nemijlocit). Bucureşti 2004 pag 104. Tratat . deci nu are dezvoltarea psiho-fizică necesară pentru a-şi da seama de importanţa faptelor sale.69 Stabilirea apariţiei discernământului cu care s-a acţionat la săvârşirea unei infracţiuni are o importanţă practică deosebită. Însă nu trebuie înţeles faptul că aceste noţiuni sunt sinonime. pag 407 Alex. astfel că în literatura şi în practica de specialitate s-a apreciat faptul că minoritatea făptuitorului constituie o cauză care înlătură caracterul penal al faptei. deci va deveni subiect activ al infracţiunii. deoarece pot exista cazuri când în momentul comiterii faptei minorul să nu fii acţionat cu discernământ. dar nu toţi subiecţii de drept penal sunt şi subiecţi ai infracţiunii.Ghe . persoana care săvârşeşte o infracţiune-fapt consumat ori o tentativă pedepsibilă şi la care participă ca autor. Condiţiile generale privitoare la existenţa subiectului activ: a) vârsta b) responsabilitatea c) libertatea de voinţă şi acţiune a) Vărsta cerută de lege . Deşi şi după împlinirea vărstei de 14 ani dezvoltarea bio-psihică nu este completă s-a prevăzut faptul că minorul între 14-16 ani va răspunde penal numai dacă se dovedeşte că la momentul săvârşirii faptei a avut discernământ. Are calitatea de subiect activ al infracţiunii sau de infractor. ceea ce nu desemnează infracţiune. ALL Beck .Aurel Teodor Moldovan infracţiunii sunt şi subiecţi de drept penal.

C. astfel că responsabilitatea se apreciază prin intermediul factorului intelectiv care presupune capacitatea persoanei de a înţelege semnificaţia acţiunilor şi inacţiunilor sale. Dacă nu se face dovada existenţei discernământului minorului în momentul săvârşirii faptei. Braşov. subiect activ al infracţiunii. responsabilitatea este o condiţie pentru existenţa subiectului activ al infracţiunii. 2004 71 72 59 . În concepţia profesorului Costică Bulai „responsabilitatea este o condiţie sine qua non pentru ca o persoană să fie răspunzătoare penal pentru fapta săvârşită de ea. Bucureşti 1997 pag 208 C. All Beck .DREPT PENAL. Moldovan – Note de curs Drept Penal – Partea Generală . şi prin intermediul factorului volitiv ce presupune capacitatea persoanei de a fi stăpână pe acţiunile sau inacţiunile sale. All Beck Bucureşti 1997 pag 209 73 A. respectiv art 28 din viitoarea reglementare care defineşte iresponsabilitatea.48 Cod penal actual. prezenţa responsabilităţii. Bulai Drept Penal –Partea generală . iar în dreptul nostru penal.Universitatea Transilvania . nici el. PARTEA GENERALĂ ulterior să se constate cu certitudine existenţa discernământului. ea putându-se deduce din cuprinsul art. răspunderea acestuia este exclusă. adică nu poate fi. b) Responsabilitatea nu este definită de codul penal. intelectiv şi volitiv. Bulai Drept Penal – Partea Generală Ed. Responsabilitatea se prezumă ca stare normală a oricărei persoane ce a împlinit vârsta de 16 ani. prezumţie relativă însă putând fi înlăturată prin proba contrarie.”73 Dacă făptuitorul a acţionat sub imperiul constângerii fizice şi constrîngerii morale fapta nu mai este imputabilă acestuia şi fiind săvârşită fără vinovăţie nu este infracţiune. fiindcă nu poate exista vinovăţie acolo unde lipsesc cei doi factori. Ed.70 Dovada de discernământ trebuie făcută în fiecare caz în parte şi aceasta cade în sarcina organelor judiciare.” Nu poate fi subiect al infracţiunii şi deci nu poate fi trasă la răspundere penală persoana care nu are capacitatea de a înţelege de ce fapta sa prezintă pericolul social şi de ce este interzisă şi nici care sunt rosturile pedepsei.71 Însă minorul care a împlinit vârsta de 16 ani este prezumat că are capacitate penală. totodată. care consideră vinovăţia ca trăsătură esenţială a infracţiunii. necesari pentru existenţa vinovăţiei şi care marchează. Responsabilitatea în doctrina penală apare definită ca fiind aptitudinea persoanei de a-şi da seama de faptele sale. această prezumţie este relativă ea putând fi combătută prin proba contrarie.72 c) Libertatea de voinţă şi acţiune presupune că „subiectul activ a decis în mod liber asupra săvârşirii faptei şi a avut libertatea de hotărâre şi libertatea de acţiune potrivit propriei sale voinţe. Subiectul pasiv al infracţiunii Pentru a putea fi subiect pasiv al infracţiunii persoana fizică trebuie să fie titulara valorii sociale ocrotite prin norma penală. T. minorul în vârstă de de 14-16 ani lipsit de discernământ aflându-se în aceaşi situaţie cu a minorului care nu împlinise vârsta de 14 ani în momentul săvârşirii faptei .

74 De cele mai multe ori subiect pasiv al infracţiunii poate fi şi persoana păgubită cum este de exemplu în cazul infracţiunii de furt. subiect pasiv în cazul infracţiunii de pruncucidere este nou-născutul. Basarab . Nu trebuie confundat subiectul pasiv al infracţiunii sau persoana vătămată cu subiectul pasiv de drept civil al infracţiunii. Bulai Drept Penal – Partea Generală Ed. Existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei poate fi invocată în orice stadiu al procesului penal. cazuri.. subiect pasiv este definit ca fiind persoana fizică sau persoana juridică titulară a valorii sociale ocrotite şi care este vătămată ori periclitată prin infracţiune. BULAI – Manual de drept penal. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei au fost clasificate după următoarele criterii : A. op.4. de distrugere. Bucureşti 1997 pag 213 1 C. pag 98 C. 74 75 M. În principiu aceste cauze produc efecte din momentul în care s-au ivit.”75 3.Aurel Teodor Moldovan În doctrina penală.. ÎNLĂTURAREA CARACTERULUI PENAL AL FAPTEI 3. condiţii a căror existenţă în timpul săvârşirii faptei face. fiind una din cauzele care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale conform Codului de procedură penală. Întrunirea trăsăturilor prevăzute de legea penală prin care o faptă este caracterizată ca infracţiune este ceea ce determină caracterul infracţional sau penal al unei fapte. cum de exemplu pentru infracţiunea de ultraj este necesar ca subiectul pasiv să fie funcţionar public aflat în exerciţiul funcţiunii. Editura ALL . Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei pot fi definite ca fiind acele împrejurări. în timp ce persoana dăunată sau subiectul pasiv de drept civil este acela care a suferit o pagubă provocată prin săvârşirea infracţiunii. „Persoana vătămată sau subiectul pasiv de drept penal al infracţiunii este acela care a suferit răul provocat prin infracţiune. cauze care privesc pericolul social. Criteriul trăsăturilor esenţiale: a. Bucureşti 1997 60 . ca realizarea vreuneia dintre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii să devină imposibilă. Aspecte generale Preliminarii despre înlăturarea caracterului penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în doctrina penală definit aşa cum menţionează şi profesorul C.1. Există şi unele condiţii speciale cu privire la subiectul pasiv al infracţiunii care sunt prevăzute în conţinutul unor infracţiuni. potrivit legii. All Beck. Bulai. cit. ca o „însuşire sintetică a faptei ce decurge din întrunirea trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii”76 . stări.4. Cadrul şi clasificarea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei.

sau prin alte aseme. direct.1. într-o locuinţă. imediat înlătura un atac material. obştesc. cauze generale care înlătură caracterul infracţional . cauze care privesc prevederea în legea penală a faptei. locuinţă. încăpere. 61 . în condiţiile alin. (2) Este în stare de legitimă apărare (2) Este în legitimă apărare peracela care săvârşeşte fapta pentru a soana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material. acela apărare. B. (2). în timpul nopţii.4. Această clasificare s-a considerat în doctrina penală ca având un caracter convenţional. imediat şi injust. Actualul cod penal Viitrul cod penal Art 44 Legitima apărare Art. viclenie. fără drept. direct. efracţie sau alte nea mijloace. şi acela care săvârşeşte fapta care comite fapta pentru a respinge pentru a respinge pătrunderea fără pătrunderea unei persoane într-o drept a unei persoane prin violenţă.2. cauze care privesc vinovăţia c. dependinţă sau loc împrejmuit sau delimitat prin semne de marcare. efracţie. deoarece înlăturarea unei trăsături esenţiale influenţează în realitate existenţa celorlalte trăsături.prin violenţă. PARTEA GENERALĂ b. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prin înlăturarea vinovăţiei 3.DREPT PENAL. îndreptat împotriva sa. (3) Se prezumă a fi în legitimă 1 (2 )Se prezumă că este în legitimă apărare. doar la cazurile anume prevăzute de lege. 3. 19 Legitima apărare (1) Nu constituie infracţiune fapta (1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală.îşi găsesc reglementarea în partea generală a Codului penal şi sunt aplicabile oricăror cauze concrete b. a altuia şi injust. a altuia. asemenea mijloace.4. 44. Criteriul sferei de aplicare a. Legitima apărare În Actualul Cod penal legitima apărare îşi găseşte reglementarea în art. viclenie. săvârşită prevăzută de legea penală săvârşită în în stare de legitimă apărare.2. legitimă apărare. găsindu-şi reglementarea atât în partea generală cât şi în partea specială a Codului penal. cauze speciale având o aplicabilitate mai restrânsă. care pune în pericol persoana sau împotriva unui interes obştesc şi sa. dacă apărarea este sau drepturile celui atacat ori interesul proporţională cu gravitatea atacului. drepturile acestora sau un care pune în pericol grav persoana interes general.

imediat şi injust. a drepturilor acesteia sau împotriva unui interes public punând totodată în pericol grav valorile sociale ocrotite. Condiţiile atacului Atacul este o comportare violentă a omului. pag 143. o atitudine ofensivă. Deoarece faptuitorul a acţionat constrâns de necesitatea apărării valorilor sociale ameninţate grav prin atacul periculos şi nu cu voinţă liberă fapta este considerată ca nefiind săvârşită cu vinovăţie77 . concretizat fie într-o acţiune sau inacţiune socialmente periculoasă. conf univ dr Cristian Mitrache. Atacul trebuie să fie material. 1. Legitima apărare apare ca o ripostă şi acela care din cauza tulburării sau temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. Trebuie a avut în vedere faptul că nu există un atac material în cazul agr77 Prof univ dr Constantin Mitrache. riposte determinate de necesitatea apărării valorilor sociale periclitare. universul juridic 2009 . Observăm că în viitoarea reglementare nu mai regăsim depăşirea limitelor legitimei apărări. 62 . alin 3. Cel ce ripostează împotriva atacului pentru a salva valorile sociale periclitate săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală. Pentru a ne afla în prezenţa unei legitime apărării este necesar să existe un act de atac. atac ce trebuie să fie material. ceea ce este reglementată în art 44.” Legitima apărare apare ca o riposta pe care o dă o persoană împotriva unui atac ce pune în pericol grav persoana. atitudine ce se materializează într-o acţiune îndreptată împotriva valorilor sociale ocrotite. Deasemenea atacul poate fi realizat şi printr-o inacţiune deoarece permite altor forţe să pericliteze fizic valorile ocrotite. Este material atacul care pentru realizarea lui se foloseşte forţa fizică ori instrumente care sunt în măsură să producă o modificare fizică a valorilor sociale ocrotite.Drept penal român-parte generală.Aurel Teodor Moldovan (3) Este de asemenea în legitimă apărare şi acela care din cauza tulburării sau temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. drepturile acesteia ori interesul public. Atacul este material atunci când este exercitat prin mijloace fizice menite să periciliteze existenţa fizică a unor valori sociale ocrotite. iar in Viitorul Cod penal este reglemntată în art 19. Condiţiile legitimei apărări Pentru ca o faptă să fie considerată a fi săvârşită în legitimă apărare este necesar îndeplinirea unor condiţii privitoare pe de o parte la atac şi pe de altă parte condiţii privitoare la apărare. direct. fiind îndreptat împotriva unei persoane.

2. dependinţe sau loc împrejmuit ţinând de acestea să se facă fără drept b) pătrunderea să se facă prin violenţă. Atacul trebuie să fie direct . Atacul să fie injust. caracter ce este determinat de raportul în timp între atac şi obiectul vizat.3 Noul Cod penal. Dacă însă fapta prevăzută de legea penală a intervenit după consumarea atacului ea apare ca o ripostă a fătuitorului neconsituind caracterul unei apărări astfel încât această faptă constituie infracţiune. În situaţia în care intervalul de timp dintre începerea actului şi ivirea pericolului este atât de mare încât oferă posibilitatea înlăturării acelui pericol prin alte mijloace. Legea impune condiţia ca atacul să poată cauza un pericol iremediabil sau greu remediabil unor valori sociale ocrotite. viclenie. anume „ săvârşirea faptei pentru a respinge pătrunderea fără drept în locuinţă. Atacul să pună în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat sau un interes general. care să justifice această comportare. această condiţie fiind înşuşi motivarea acţiunii de apărare. deoarece persoana calomniată sau funcţionarul ultragiat nu poate invoca starea de legitImă apărare în cazul în care înţelege să se apere prin acte de violenţă.atunci când se îndreaptă şi pune în pericol în mod nemijlocit valoarea socială ocrotită. În literatura de specialitate s-a suţinut faptul că atacul este direct şi în situaţia în care vizează una dintre valorile sociale ocrotite chiar şi în situaţia în care nu are un contact nemiljocit cu acea valoare. legitima apărare este prezumată.încăpere.dependinţe sau loc împrejumit ţinând de acestea”. situaţie în care legitima apărare va intra în concurs şi cu eroarea de fapt. îmbrăcând forma actelor pregătitoare ori tentativei. Apare ca injust acel atac care nu are un fundament legal sau de fapt.DREPT PENAL. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii specifice: a) pătrunderea în locuinţă. PARTEA GENERALĂ siunilor morale. el va riposta în legitimă aparare nefiind obligat să caute o soluţie mai puţin periculoasă ci va înlătura pericolul prin mijloace pe care le consideră ca fiind eficiente. 3. Acţiunea de apărare să se realizeze printr-o faptă prevăzută de legea penală. ete actual sau este pe cale să se ivească. 5.Caracterul imediat al atacului este dat de situaţia în care pericolul s-a ivit. În situaţia avută în vedere în art. încăpere. Dacă cel care face apărarea nu cunoaşte starea de iresponsabilitate a agresorului.22 alin. Atacul trebuie să fie imediat . efracţie sau prin alte mijloace asemănătoare Condiţii privitoare la apărare a. Atacul este just sau nu poate da naştere unei legitime apărări atunci când constă într-o activitate permisă sau prevăzută de lege. 4. astfel că legitima 63 . atacul nu mai poate fi considerta ca fiind imediat deoarece el nu oferă posibilitatea unui pericol prezent ci creeză doar premisele unui pericol care s-ar putea produce ulterior.

integritatea corporală (2) Este în stare de necesitate sau sănătatea sa. civil. Proporţionalitatea apărării cu gravitatea atacului are în vedere faptul că de pildă în cazul unui atac îndreptat împotriva integrităţii corporale se poate riposta printr-o faptă de apărare ce are în vedere integritatea corporală a agresorului. c. agrsiune ce punea în pericol valorile sociel ocrotite. Apărarea să fie necesară pentru respingerea atacului. înlăturat altfel. Necesitatea apărării trebuie analizată şi în raport cu posibilitatea celui atacata de a înfrunta gravitatea atacului. integriSe află în stare de necesitate acela care tatea corporală sau sănătatea sa ori a în momentul săvârşirii faptei nu şi-a altei persoane sau un bun important al dat seama că pricinuieşte urmări vădit său ori al altei persoane sau un interes mai grave decât cele care s-ar fi putut general. făptuitorul a fost constrâns de necesitatea înlăturării agresiunii. nu putea fi înlăturat altfel. caracterul necesar al apărării se apreciază atât sub raportul întinderii căt şi sub raportul intensităţii.Aurel Teodor Moldovan apărare nu poate fi invocată în cazul faptelor ce nu sunt prevăzute de legea penală şi anume faptele cu caracter administrativ. Dacă apare un dezechilibru între cele de valori fapta este săvârşită cu depăşirea limitelor legitimei apărări. viaţa. neexistând din partea lui o manifestare liberă a voinţei. Apărarea este necesară sub raportul intensităţii atâta timp căt a condus şa înlăturarea atacului însă nu a depăşit gravitatea pericolului care ameninţa valoarea socială ocrotită. a altuia sau un bun persoana care săvârşeşte fapta pentru important al său ori al altuia sau un a salva de la un pericol imediat şi care interes general. Viitorul cod penal Art 45 Art. Efectele legitimei apărări: Fapta săvârşită în stare de legitimă apărare nu constituie infracţiune deoarece lipseşte elementul de bază al infracţiunii şi anume vinovăţia. Nefiind infracţiune . Doctrina penală consideră că legitima apăare subzistă şi atunci când cel atacata se salvează prin fugă. ascundere din faţa agresorului. dacă urmările faptei nu sunt produce dacă pericolul nu era înlăturat vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era înlăturat. 20 Starea de necesitate Este în stare de necesitate acela care (1) Este justificată fapta săvârşeşte fapta pentru a salva de la prevăzută de legea penală săvârşită în un pericol iminent şi care nu poate fi stare de necesitate. b. Din punct de vedere al momentului săvârşirii actului de apărare limita necesităţii este dată de limita pericolului rezultat. legitima apărare nu atrage răspunderea penală a făptuitorului considerându-se astefl că fapta sâvărşită în legitimă apărare nu are caracter ilicit neputând atrage astfel nici o lată răspundere juridică. 64 Actualul cod penal . adică atât timp cât subzistă pericolul subzistă şi necesitatea înlăturării lui. Apărarea să fie proproţională cu gravitatea atacului.

Acţiunea să fie necesară pentru salvarea de la pericol a valorilor. fiind pe punctul de a se produce . Aprecierea pericolului ca inevitabil se face prin luarea în considerare a împrejurărilor în care persoana a fost nevoită să acţioneze sub amaninţarea pericolului. O faptă apare ca fiind săvărşită în stare de necesitate când aceasta a fost necesră pentru a salva de la un pericol iminent viaţa. Pericolul trebuie să ameninţe viaţa. situaţie specifică legitimei apărări. 65 . Necesitatea acţiunii de salvare se apreciază în raport cu iminenţa şi actualitatea pericolului. Pericolul care ameninţă valorile sociale ocrotite în cazul stării de necesitate poate fi generat de : inundaţii. dar este necesar pentru a putea vorbi de stare de necesitate ca pericolul să fie în punctul de a trece de la ameninţare la producerea efectivă a răului. integritatea corporală sau sănătatea unei persoane. Întâmplarea care dă naşterepericolului este datorată unei cauze fortuite. incendii şi nu de atacul unei persoane. PARTEA GENERALĂ 3. în sensul că aceasta trebuie să fie singura cale de salvare în situaţia de fapt dată. c. în sensul că nu trebuie să se afle sub semnul incertitudinii fiind apt să producă făptuitorului o serioază temere că acesta se va produce. Pericolul trebuie însă să fie şi real. condiţie ce este îndeplinită şi în situaţia în care pericolul s-a declanşat devenind astfel actual.2. Starea de necesitate Fapta săvârşită în stare de necesitate nu este infracţiune deoarece acestă faptă nu este săvârşită cu vinovăţie. cutremure. geneza pericolului este de cele mai multe ori un eveniment întâmplător: un cutremur. Condiţiile acţiunii de salvare a. integriatea corporală sau sănătatea unei persoane. d. Noţiunea de „bun important” desemnează acel bun care prin valoarea lui artistică. Condiţiile privitoare la pericol a.DREPT PENAL. Pericolul să fie inevitabil. un bun important al acesteia sau un interes general. neeliminând în acelaşi timp particularităţile psihofizice ale persoanei pentru a putea concide dacă aceasta putea să prevadă şi altă posibilitate de salvare poate chiar mai puţin dăunătoare. un bun important al acesteia ori un interes general. în sensul că acesta să nu poată fi înlăturat în alt fel decât prin săvârşirea faptei prevăzută de legea penală. făptuitorul fiind constrâns de necesitatea apărării împotiva unui pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat în alt mod.4. o inundaţie. b.2. un incendiu etc. Pericolul trebuie să fie iminent. dar poate fi datorată şi unor activităţi omeneşti imprudente sau intenţionate cum ar fi spre xemplu situaţia unui incendiu declanşat de un individ. ştiinţifică istorică sau afectivă legitimează acţiunea de salvare în faţa pericolului.

Constrângerea fizică şi constrângerea morală Constrângerea fizică Constrângerea fizică apare în literatura de specialitate şi sub denumirea de forţă majoră existând în situaţia în care o persoană este silită. săvârşită Nu este imputabilă fapta din cauza unei constrângeri fizice căreia prevăzută de legea penală săvârşită făptuitorul nu i-a putut rezista din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista. al ameninţării pericolului iminent. căreia nu i se poate opune. obligată de o energie Actualul cod penal Viitorul cod penal Art 46 – Nu constituie infracţiune fapta Art. d. Acţiunea de salvare să se realizeze prin comiterea unei fapte prevăzute de legea penală c. dar în situaţia în care făptuitorul şi-a dat seama de faptul ca prin acţiunea sa de salvare pricinuieşte urmări vădit mai grave în acesată situaţie fapta nu este săvârşită în stare de necesitate ci constituie infracţiune ce atrage răspunderea peanală a făptuitorului. Efectele stării de necesitate Fapta săvârşită în stare de necesitate nu constiuie infracţiune deoarece nu este săvârşită cu vinovăţie. Dacă făptuitorul nu şi-a dat seama ă prin acţiunea sa cauzează urmări mai garve fapta urmează a fi considerată săvârşită tot în stare de necesitate. 24 Constrângerea fizică prevăzută de legea penală.4. care avea obligaţia de a înfrunta pericolul situaţie în care se are în vedere anumite profesii ce prin natura lor obligă pe profesionist să înfrunte pericolul. Acţiunea de salvare a valorilor sociale împotriva pericolului iminent este necesară numai dacă nu produce urmări vădit mai grave decât cele ce s-ar fi produs dacă pericolul nu era înlăturat. această faptă fiind comisă sub imperiul constrângerii. recunoscându-se însă în favoarea acestuia circumstanţa atenuantă a depăşirii limitelor stării de necesitate. Persoana care acţionează trebuie să aibe reprezentarea atât a gravităţii pericolului. Fapta să nu fie săvărşită de către. să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală.2. a urmărilor acestuia cât şi a urmărilor faptei sale de salvare. fizică externă. Prin acţiunea de salvare să nu se cauzeze urmări vădit mai grave decât acelea care s-ar fi produs dacă pericolul nu era înlăturat. sau pentru a salva o persoană. 66 .Aurel Teodor Moldovan b. 3.3.

cel constrâns era obligat la aceasta. Trebuie menţionat faptul că posibilitatea de arzista constrângerii se aprecaiză în fiecare caz avându-se în vedere atât natura şi intensitatea forţei de constrângere cât şi capacitatea şi de starea psihică a persoanei onstrânse. Fapta pote fi realizată atât printr-o acţiune căt şi printr-o inacţiune . Pentru a ne afla în prezenţa constrângerii morale ca.prevăzută de legea penală săvârşită geri morale. făptuitorul neavând posibilitatea de –aşi dirija singur voinţa. cauză care înlătură caracterul penal al fapte sunt necesare îndeplinirea următorelor condiţii: a) este necesar să se exercite asupra făptuitorului o acţiune de constrângere. temere ce îl determină să acţionez în modul voit de cel care ameninţă. vinovăţia neputând exista atunci când făptuitorul nu are libertat de acţiune. printr-o ameninţare.nu constituie infracţiune Art. Constrângerea la care persoana a fost supusă să nu îi fi putut rezista. de către o altă persoană. Constrângerea morală Actualul cod penal Viitorul cod penal Art 46 alin 2. ea putându67 . PARTEA GENERALĂ Condiţii pentru existenţa constrângerii fizice 1. aceasta din urmă se realizează atunci când făptuitorul nu îşi îndeplineşte o obligaţie legală pe care o avea şi astfel săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală 2. Efecte Fapta săvârşită sub imperiul constrângerii fizice nu constituie infracţiune. Să existe o constrângere asupra fizicului unei persoane. din prtea unui animal sau chiar din partea unor eveniment menite a răpii libertatea de mişcare a făptuitorului în sensul ca acesta este oprit de la anumite acşiuni sau este obligat la o anumită acţiune. Nu este imputabilă fapta săvârşită din cauza unei constrân. Ameninţarea trebuie să fie aptă să producă celui ameninţat o temre puternică. deoorece aceasta este singura situaţie care are în vedere posibiltatea înlăturării caracterului penal al faptei. dr în situaţia în care exista posibilitatea de a rezista constrângerii. exercitată prin ameninţare din cauza unei constrângeri morale. 25 Constrângerea morală fapta prevăzută de legea penală. cu un pericol grav pentru persoana exercitată prin ameninţare cu un pericol făptuitorului ori a altuia şi care nu poate grav pentru persoana făptuitorului ori a fi înlăturat în alt mod altuia şi care nu putea fi înlăturată în alt mod. Ameninţarea trebuie să fie exercitată de o persoană fizică. pentru ca îi lipşsete una dintre trăsturile esenţiale pentru ca fapta să cxonstituie infracţiune şi anume vinovăţia. această acţiune de constrângere putând proveni din partea unei alte persoane. 3. Să se săvârşească o faptă prevăzută de legea penală.DREPT PENAL. Aceasta are în veder natura constrângerii cărei nu i se putea opune o rezistenţă.

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală. ca elemente esenţial al infracţiunii. Condiţii O faptă este considerată săvârşită în caz fortuit în măsura în care îndeplineşte următoarele condiţii: 1. ceea ce conduce la concluzia că fapta nu este infracţiune.Aurel Teodor Moldovan se realiza atăt direct cât şi indirect. Sursa împrejurărilor fortuite poate fi: a) fenomenele naturii a căror producere nu poate fi prevăzută b) tehnicizarea activităţilor umane c) conduita imprudentă a unei persoane – apariţia bruscă în faţa unui autovehicul în viteză. a unei persoane d) starea maladivă a unei persoane . 3. faptă care a fost impusă de cel ce ameninţă. atac de cord etc. prin alarmarea autorităţilor sau pe alte căi în această situaţie nu va mai opera constrângerea Efecte Constrângerea morală produce efecte numai in persoana. făptuitorul să fi fost în imposibilitatea de a prevedea intervenţia forţei străine care a produs rezultatul 68 .4. Cazul fortuit In conformitate cu prevederile art Art 47. rezultatul socialmente periculos trebuie să fie consecinţa intervenţiei unei împrejurări străine de voinţa şi conştiinţa făptuitorului. b) ameninţarea să fie gravă vizând un pericol pentru viaţa. dar în situaţia în care cel ameninţat putea evita pericolul prin denunţare.leşin. 2. verbal sau în scris sau prin orice alt mijloc de comunicare. Ea trebuie să trezească în conştiinţa celui ameninţat că dacă nu săvârşeşte fapta prevăzută de legea penală răul cu care este ameninţat se va produce. lucru ce pune în evidenţă faptul că între împrejuararea neprevăzută şi rezultatul produs trebuie să existe un raport de cauzalitate. în sensul că cel constrâns nu are altă altenativă decât să suporte răul cu care este ameninţat. situaţia în care acţiunea sau inacţiunea unei persoane a produs un rezultat pe care însă aceea persoană nu l-a conceput şi nici nu l-a urmărit şi care este rezultatul unei energii a cărei intervenţie nu a putut fi prevăzută.4.2. al cărei rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. faptă ce este comisă sub imperiul constrângerii nedând frâu liber vionovăţiei. c) Pericolul grav să nu poată fi înlăturat în alt mod decât prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Cazul fortuit desemneasză starea. integritatea corporală ori bunurile persoanei ameninţate ori ale altei persoane.

2. Cauzele care pot determina iresponsabilitatea pot fi: starea de subdezvoltare psihică datorată diferitelor anomalii. sau de ordin volitiv. o acţiune sau inacţiune incriminată de Codul penal sau de orice alt act normativ. snsul şi valoarea socială . Efecte Lipsidu-i elementul esenţial şi anume vinovăţia fapta săvârşită sub imperiul cazului fortuit nu constituie infracţiune. care detrmină stări anormale 4. dacă Nu este imputabilă fapta făptuitorul în momentul săvârşirii faptei. Să se săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. fenomene fiziologice. făptuitorul să nu fi fost în stare să-ţi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori să nu fi putut să fie stăpân pe ele. fie din de persoana care. fie din cauza unei boli psihice.4. să fie prevăzută de legea penală. ori nu de acţiunile sau inacţiunile sale.DREPT PENAL. Iresponsabilitatea reprezintă o stare de incapacitae psihofizică a unei persoane care nu îşi poate da seama de carcterul. prevăzută de legea penală. fapta care a căpătat un rezultat socialmente periculos datorat intervenţiei imprevizibile a unei forţe străine. atunci când făptuitorul nu este în stare să se stăpânească. săvârşită fie din acuza alienaţiei minatel. 3. PARTEA GENERALĂ 3. atunci când făptuitorul nu-şi poate da seama de ceea ce face. Lipsa unuia din aceşti factori sau ai amândurorara exclud vinovăţia. Iresponsabilitatea poate fi de ordin intelectiv. 28 Iresponsabilitatea prevăzută de legea penală. nu putea să-şi dea seama terii acesteia. fie din alte cauze. Cazul fortuit operează in rem datorită imposibiltăţii prevederii intervenţiei energiei străine care este generală şi obiectivă. în raport cu faptele sale. 2. starea de incapcitate psihică a făptuitorului să se datoreze alienaţiei mintale sau altor cauze. tulburări psihice provocate de intoxicaţii. nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale. starea de de incapaciate psihică a persoanei să existe în momentul 69 .morală şi juridică a faptelor pe care le săvârşeşte şi a urmărilor acestora sau care care nu-şi poate determina în mod normal voinţa. ori nu putea fi stăpân pe ele putea să le controleze. Datortită stării de incapacitate psihică. 3. boli neuropsihice. Vinovăţia făptuitorului se exclude deoarece acesta s-a aflat în imposibilitatea de a prevedea intervenţia împrejurării ce a creat rezultatul socialmete periculos. Iresponsabilitatea Codul penal actual Noul cod penal Art 48. în momentul comialte cauze.Nu constituie infracţiune fapta Art.5. Condiţiile stăriii de iresponsabiliate 1.

determinând numai o slăbire a capacităţii de autocontrol si autodirijare a actelor de conduita78 . Cea mai frecventă este beţia alcoolică sau intoxicaţia etilică. nu putea să-şi dea seama beţie completă produsă de alcool sau de acţiunile sau inacţiunile sale.pen nu constituie infracţiune Art.Aurel Teodor Moldovan săvârşirii faptei. în momentul comiterii independente de voinţa sa în stare de acesteia. iar în altele o cauză de atenuare sau de agravare a sancţiunii. adică tot timpul cât durează efectuarea sau omisiunea de a efectua actele prin care s-a săvârşit ori s-a contribuit la săvârşirea faptei. Beţia Noţiune Codul penal actual Noul cod penal art 49 C. datorită unor împrejurări persoana care. situaţie în care procesul de intoxicare se află în faze incipiente. ceea ce înlătura caracterul penal al faptei.beţia accidentală (involuntară sau fortuită) este beţia în care a ajuns persoana independent de voinţa ei – de exemplu o persoană care lucrează într-un mediu cu vapori de alcool şi fără să conştientizeze 78 Drept penal-parte generală. când se ajunge la cvasiparalizarea completă a energiei fizice şi a facultăţilor psihice.vă‘zută de legea penală. Felurile stării de beţie a) după atitudinea persoanei care a dorit să nu ajungă în stare de beţie : . săvârşită de tei. 29 Intoxicaţia fapta prevăzută de legea penală. dacă Nu este imputabilă fapta prefăptuitorul în momentul săvârşirii fap. beţia poate fi completă. Starea de beţie poate constitui în unele imprejurări o cauză de excludere a răspunderii penale. Alexandru Boroi. din cauza intoxicării involuntare cu alcool sau alte substanţe psihoactive. După gradul de intoxicaţie. se gasea. ori alte substanţe nu putea să le controleze. Se poate observa clar că termenul de beţie este înlocuit cu cel de intoxicaţie pentru a releva mai bine înţelesul acestei instituţii Aceasta este considerată a fi o cauză care înlătură caracterul penal al faptei numai de către sistemul de drept românesc. Efecte Deorece în cazul iresponsabilităţii responsabilitatea este cea care lipseşte fapta nu întruneşte trăsătura 3senţaila a infracţiunii. Această condiţie nu este îndeplinită dacă înăuntrul intervalului de timp cât a durat săvârşirea faptei făptuitorul şi-a recăpatat la un moment dat capacitaea psihică şi acontinuat toţuşi săvârşirea sau participarea la săvârşirea fapte. pag 212-213 70 . Editura CHBeck 2006. ori incompletă.

. Prof univ dr Constantin Mitrache. Capacitatea persoanei de a înţelege şi de a voi este doar diminuată79 .fapta săvârşită de persoana aflată în stare de beţie să fie prevăzută de legea penală82 .162. pag 214 81 Tribunalul Suprem.provocată independent de voinţa făptuitorului.beţia completă. secţia penală.poate fi considerată o circumstantă atenuantă. respectiv persoana să nu-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori de urmările şi de pericolul social al acestora sau să nu poată fi stăpână pe ele. In practică s-a stabilit că prevederile care reglementează iresponsabilitatea nu sunt incidente în cazul când starea de inconştienţă în care se află inculpatul în momentul săvârşirii faptei s-a datorat beţiei voluntare complete care în condiţiile unei boli psihice preexistente. a afectat capacitatea de apreciere critică a faptelor şi mai ales capacitatea de frânare voliţională a actelor comportamentale.starea de beţie să fie completă. Editura CHBeck 2006. Pentru ca făptuitorul să poată să fie tras la răspundere penală el trebuie să aibă o anumită capacitate de a înţelege şi de a voi .beţia voluntară. decizia nr 254/1978 82 Drept penal-parte generală.intoxicaţia cu alcool sau alte substanţe ebriante este intro fază incipientă manifestată de regulă prin excitabilitate si impulsivitate. pag 214-215 79 71 .beţia incompletă. . Beţia voluntară premeditată pentru săvârşirea faptei reprezintă o circumstanţă agravantă . Editura CHBeck 2006.Drept penal roman-parte generala. pag 161.DREPT PENAL. . ori pentru a o invoca drept scuză la săvârşirea faptei) .fapta să se fi găsit in momentul sau în timpul săvârşirii faptei în stare de beţie produsă de alcool ori de alte substanţe. Această formă cunoaşte două forme : * beţia preordinată (premeditată) – reprezintă o circumstanţă agravantă a răspunderii penale deoarece persoana şi-a provocat această stare cu un anumit scop (pentru a avea mai mult curaj în săvârşirea faptei. universul juridic 2009 80 Drept penal-parte generală. PARTEA GENERALĂ inhalează astfel de vapori şi ajunge în stare de beţie . Nu se consideră a fi îndeplinită această condiţie dacă starea de beţie a existat înainte sau posterior momentului săvârşirii faptei80 . Alexandru Boroi. b) după gradul de intoxicaţie cu alcool. * beţia simplă. ori alte substanţe beţia poate fi : . .reprezintă starea în care ajunge o persoană care consumă voit băuturi alcoolice.starea de beţie să fi fost accidentală. . conf univ dr Cristian Mitrache. Caz în care starea de beţie voluntară constituie o circumstanţă atenuantă81 .este caracterizată de paralizarea aproape completă a energiei fizice şi o întunecare a facultăţilor psihice . Alexandru Boroi. ori substanţe al căror efect ebriant îl cunoaşte. deoarece faptuitorul când şi-a provocat această stare nu avea intenţia să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. Condiţiile stării de beţie : .

113 Cod penal. 3. Efecte Minoritatea face ca fapta să nu constituie infracţiune şi pe cale de consecinţă nu atrage răspunderea penală a făptuitorului. 27 Minoritatea făptuitorului prevăzută de legea penală săvârşită Nu este imputabilă fapta de minor. nu constituie infracţiune fapta Art. această condiţii se referă la faptul că starea minorului de natură să înlăture caracterul penal al faptei trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei şi pe întreaga perioasdă de execuatre a acesteia.113 minorul care nu aîmplinit vârsta de 14ani nu răspunde penal. fiind aptă de a produce efecte numai in personam.Aurel Teodor Moldovan Consecinţe juridice Fapta săvârşită în stare de beţie completa. 3. să se fi comis o faptă prevăzută de legea penală 2. După împlinirea vărstei de 16 ani.2. accidentală. starea de beţie putând constitui o circumstanţă atenuantă Actualul cod penal Noul cod penal Art 50. Conform art. 72 . ea nefiind săvârşită cu vinovăţie. conform art. Minoritatea făptuitorului În ceea ce priveşte minoritatea în materia dreptului penal a fost creată o instituţie de sine stătătoare.6. cea referitoare la măsurile educative. dar în acealşi timp minoritatea apare reglementată şi ca u cauză care înlătură caracterul penal al faptei. săvârşită de îndeplinea condiţiile legale pentru a un minor care la data comiterii acesteia răspunde penal nu îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde penal. dar potrivit unui sistem specific de sancţiuni. care la data comiterii ei nu prevăzută de legea penală. instituţie ce se resfrânge asupra acelei categorii de minori care nu îndeplinesc condiţiile pentru a răspunde penal. Condiţiile minorităţii 1. minorii răspund penal. fapta să fie săvâşită de un minor care nu îndeplineşte condiţiile legale de a răspunde penal. iar minorii între 14 – 16 ani răspund penal numai dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu discernământ. minoritatea făptuitorului trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei. fortuită nu constituie infracţiune. dar în situaţia în care beţia accidentală nu este completă atunci caracterul penal al faptei nu este înlăturat. sanctiuni de drept penal aplicanile minorilor infractori.4.

83 Constantin Mitrache. numai (3) Nu constituie circumstanţă dacă necunoaşterea stării. în momentul comiterii steia.2. acesteia. Universal Juridic. situaţii ori împrejurări de care decaracterul penal al faptei.Parte generală.persoana care. săvârşită de făptuitorul.DREPT PENAL. Pentru ca eroarea să înlăture caracterul penal al faptei trebuie: . situaţiei ori (3) Dispoziţiile alin (1) şi (2) se aplică împrejurării respective nu este ea însăşi şi faptelor săvârşite din culpă pe care rezultatul culpei. posibilitatea de Actualul Cod penal Viitorul Cod penal Art 51 Eroarea de fapt Art.7. 30 Eroarea (1) Nu constituie infracţiune fapta (1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală. PARTEA GENERALĂ 3. numai săvârşirii infracţiunii. factorii care au determinat-o. evitare şi întinderea consecinţelor. greşită a legii penale nu înlătură carac(4) Prevederile alin.(1)–(3) se terul penal al faptei aplică în mod corespunzător şi în cazul necunoaşterii unei dispoziţii legale extrapenale. rea pe care infractorul nu a cunoscut-o (4) Necunoaşterea sau cunoaşterea în momentul săvârşirii infracţiunii. Bucurşti 2004 73 . în momentul săvârşirii ace. nu cunoştea existenţa unei stări. (5) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită ca urmare a necunoaşterii sau cunoaşterii greşite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurări care nu putea fi în nici un fel evitată. legea penală le pedepseşte.4. (2) Nu constituie o circumstanţă (2) Dispoziţiile alin.să se fi comis o faptă prevăzută de legea penală.Drept penal. reprezentare determinată de necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a unor date ale realităţii”83 În legislaţia în vigoare cât şi în doctrina penală eroarea se clasifică în funcţie de obiectul asupra căruia poartă.şi faptelor săvârşite din culpă pe care fractorul nu a cunoscut-o în momentul legea penală le pedepseşte. când prevăzută de legea penală. dacă necunoaşterea stării. nu cunoştea existenţa unei situaţii sau împrejurări de care depinde stări. Eroarea de fapt „Reprezentarea greşită de către cel ce săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală a realităţii din momentul săvârşirii faptei. situaţiei sau agravantă sau element circumstanţial împrejurării respective nu este ea însăşi agravant starea. situaţia ori împrejurarezultatul culpei.(1) se aplică agravantă imprejurarea pe care in. pinde caracterul penal al faptei.

3. minoritatea făptuitorului.situaţia. iresponsabilitatea şi eroarea. în legislaţia statelor europene deja există această delimitare.5. pe când în cazul cauzelor de neimputabilitate efectul acestora nu se extinde şi asupra participantilor. împrejurarea ce nu au fost cunoscute pot reprezenta un element constitutiv al infracţiunii sau o circumstanţă a acesteia. Fapta prevăzută de legea penală săvârşită în eroare de fapt cu privire la o situaţie sau împrejurare ce sunt prevăzute ca elemente constitutive ale unei infracţiuni. ca trăsătură esenţială a infracţiunii 74 . Noul cod penal doreşte o unificare a reglementărilor europene în această materie. intoxicaţia. cazuri sau împrejurări anume prevăzute de lege. eroarea de fapt este cea care înlătură vinovăţia şi deci şi caracterul penal al faptei. astfel că se are în vedere mai multe aspecte şi anume: în primul rând lipsa pericolului social ca trăsătură esenţială a infracţiunii lipseşte în anumite situaţii.în momentul săvârşirii faptei. . nu constituie infracţiune astfel că nu atrage răspunderea penală. situaţii de care ar depinde caracterul penal al faptei. In categoria cauzelor justificative intră legitima apărare. 3. starea de necesitate. Distincţia intre cauzele justificative şi cele de neimputabilitate rezidă în aceea că în cazul cauzelor justificative efectul cauzelor justificative se extinde şi asupra participanţilor. făptuitorul să nu fi cunoscut existenţa unor împrejurări. Dacă fapta este incriminată atunci când este săvârşită cu intenţie cât şi atunci când este săvârşită din culpă. exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii şi consimţământul persoanei vătămate.5.5. Preliminarii Ca trăsătură esenţială a infracţiunii lipsa pericolului social conduce la înlăturarea caracterului infracţional al faptei săvârşite.2. INLATURAREA CARACTERULUI PENAL AL FAPTEI PRIN LIPSA PERICOLULUI 3.Aurel Teodor Moldovan . iar în categia cauzelor de neimputabilitate se regăsesc: constrângerea fizică. iar în al doilea rând pericolul social caracteristic infracţiunii lipseşte în cazul faptelor concrete şi pentru care nu este necesară aplicarea unei pedepse. Noul cod penal face distincţie între cauzele justificative şi cauzele de neimputabilitate.1. Lipsa pericolului social. Eroarea de fapt înlătură agravarea când poartă asupra unor circumstanţe de agravare ale unei infracţiuni intenţionate. împrejurării sau situaţiei ce constituie circumstanţa de agravare nu este ea însăşi rezultatul culpei. iar când poartă asupra unei circumstanţe agravante la o infracţiune incriminată şi atunci când este săvârşită în culpă va duce la înlăţurarea ei numai dacă necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a stării. constrângerea morală. excesul neimputabil.

se dă o altă definiţie a infracţiunii ceea ce rezultă din cumulul trăsăturilor reglementate de lege pentru această instituţie. Organul de aplicare a legii penale are obligaţia de a stabili pe baza unor criterii legale prevăzute de art 181 Cod penal care prevede că “nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală dacă prin atingerea minima adusă uneia dintre valorile apărate de lege şi prin conţinutul ei concret. fiind considerate ca lipsite de pericol social şi faptele comise din culpă. LIPSA PREVEDERII IN LEGEA PENALA Lipsa prevederii faptei în legea penală este o împrejurare în care o faptă care aparent întruneşte trăsăturile esenţiale ale infracţiunii în realitate nu are caracter penal deoarece nu este prevăzută de legea penală ca infracţiune. astfel că apar ca lipsite de pericol social spre exemplu arestarea învinuitului sau inculpatului. 3. caracterul penal al faptei este înlăturat.pen o sancţiune cu caracter administrativ. Fapta care este lipsită de pericolul social concret necesar unei infracţiuni nu constituie infracţiune neatrăgând răspunderea penală. PARTEA GENERALĂ Pericolul social este înlăturat pentru anumite fapte determinate prin legea care prevede atât fapta al cărui pericol este înlăturat cât şi împrejurarea în care este înlăturat pericolul social. Este posibil ca fapta săvârşită să fie lipsită de importanţă prin pericolul social minim pe care-l prezintă. 15 Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii (1) Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală. nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni”. Lipsa pericolului social concret al faptei prevăzute de legea penală Caracterul penal al faptei este înlăturat dacă fapta săvârşită nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.6. Rezultă că pericolul social al infracţiunii este înlăturat şi în situaţia în care fapta este săvârşită fără vinovăţie. dacă ele sunt incriminate numai atunci când sunt săvârşite cu intenţie. iar făptuitorului i se poate aplica conform art 91 C. Din cuprinsul art 181 rezultă faptul că atunci când pericolul social concret nu este sufficient pentru a caracteriza fapta ca infracţiune. In viitorul cod penal la art 15 alin (1) – “Art.5. 3. deşi în mod formal îndeplineşte toate trăsăturile specifice ale infracţiunii. nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o”. dispoziţii ce sunt înscrise în art 181 Cod penal actual. prin faptul că 75 .3.DREPT PENAL. Pericolul social este înlăturat şi în cazul anumitor acte inerente desfăşurării unor activităţi ce sunt permise de lege. fiind lipsită în mod vădit de importanţă. astfel că este înlăturat caracterul infracţional al faptei şi pe cale de consecinţă se înlătură şi răspunderea penală.

neîndeplinirea de către fapta concretă a unui element constitutiv al infracţiunii. . să prevadă drept infracţiune fapta săvârşită. . fapta nu mai este prevăzută ca infracţiune. Lipsa prevederii faptei săvârşite ca infracţiune în legea penală are drept efect înlăturarea caracterului penal şi pe cale de consecinţă înlăturarea răspunderii penale 76 . ceea ce presupune că atât legea penală română cât şi legea penală strâină de la locul în care s-a săvârşit fapta.Aurel Teodor Moldovan ori îi lipseşte unul dintre elementele constitutive ori în modalitatea în care a fost săvârşită.dezincriminarea faptei sau abrogarea incriminării fapt ce se realizează prin scoaterea în afara ilicitului penal al faptei considerate infracţiune până la o anumită dată. Neprevederea în legea penală apare în următoarele situaţii: .lipsa dublei incriminări: în cazurile de aplicare a legii penale române conform principiului universalităţii se cere dubla incriminare a faptei. lipseşte deci o condiţie cerută de lege pentru a caracteriza fapta săvârşită ca infracţiune.

DREPT PENAL. Astfel literatura. „Este un rău cu care I. o măsură de represiune. Bucureşti 1997. PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL IV PEDEPSELE 4. Lumina Lex. De-a lungul timpului. pedeapsa este “răul pe care îl înflige statul celui care a înfrânt prescripţiunea sa” (Mommsen). Atelierele grafice SOCEC &CO. Hugo Grotius definea pedeapsa: “Poena est malum passionis quod infligitur propter malum actionis” (pedeapsa e răul suferinţei ce se dă pentru răul făptuirii). prin pedepsirea infractorului urmărindu-se numai excluderea din societate şi inducerea unei suferinţe infractorului pentru fapta săvârşită.Ed. Ed. Societate Anonimă. pag 283 84 77 . Şi în dreptul românesc se arăta că pedeapsa “este răul pe care puterea publică îl face individului condamnat de justiţie fiindcă a comis una sau mai multe infracţiuni”84 După cum putem observa din aceste definiţii la începutul secolului XX caracterul principal al pedepselor era acela profund retributiv. singura sancţiune penală menită să asigure restabilirea ordinii de drept încălcată prin săvârşirea unei infracţiuni. Cu timpul caracterul pedepsei s-a diversificat. All Beck. 85 Codul Penal Adnotat cu practică judiciară 1969-2000. intervenind un aspect foarte important. Definiţia actuală a pedepsei reiese din dispoziţiile art. Bucureşti.1. culpabili şi responsabili de această infracţiune” (Vidal).” Din această definiţie putem reţine şi trăsăturile caracteristice ale pedepsei.1. 181. Scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. acela al reeducării. Bucureşti. Bulai Drept Penal – Partea Generală . pag. un rol foarte important îl ocupă pedeapsa. sau “răul făcut în numele societăţii şi în executarea unei condamnaţiuni judecătoreşti autorilor unei infracţiuni. de privaţiune pentru cel care a săvârşit o infracţiune. În alte accepţiuni. 2000.104. pag. 86 C. în general apreciază că trăsăturile pedepsei sunt următoarele: . 1912. Noţiunea şi caracterele pedepsei In cadrul sancţiunilor de drept penal. astfel că la acest moment principalele trăsături ale infracţiunii nu mai sunt cele de constrângere şi excludere din societate.1. 52 Codul Penal Actual85 “Pedeapsa este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare a condamnatului.Tanoviceanu. pedeapsa a fost definită în mai multe feluri. GENERALITAĂŢI ASUPRA PEDEPSELOR 4.a) pedeapsa este o măsură de constrângere.“Curs de drept penal” .

”Constrângerea apare ca mijloc sau instrument de continuare în condiţii speciale a procesului educativ. ca organe specializate ale statului.ci numai pedeapsă. ca sancţiune a prevăzută pentru o infracţiune. Astfel în cadrul pedepsei constrângerea devine indisolubil legată de reeducare . pag 283 87 88 78 . instigator sau complice)„ iar în caz de deces al condamnatului înainte de executarea pedepsei . I. sau în unele cazuri.acţiunea penală in vederea tragerii la răspundere a infractorului.”87 Reeducare ca finalitate a pedepsei poate fi considerată ca realizată dacă conştiinţa condamnatului s-a însănătoşit din punct de vedere moral şi social .Pedeapsa nu poate fi aplicată decât de către stat şi în numele societăţii .d) pedeapsa se aplică numai în cazul comiterii unei infracţiuni şi numai de către instanţele judecătoreşti.e) pedeapsa se aplică infractorului. Pedeapsa are caracter personal nefiind pasibil de pedeapsa decât subiectul activ al infracţiunii(autor. Nu există pedeapsă în general .nr 10-1981. privaţiune chiar de viaţă. All Beck. ea neputând fi aplicată decât celui vinovat de săvârşirea unei infracţiuni. Bulai Drept Penal – Partea Generală . Prin această trăsătură se realizează funcţia de apărare socială înpotriva infracţiunilor pe care o are dreptul penal. . .”89 -f) pedeapsa se aplică în scopul prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni.88 . să li se aplice o pedeapsă de aceeaşi natură.c) pedeapsa este un mijloc de constrângere statală . G Antoniu.p. Fodor . adică săvârşirea cu vinovăţia. Bucureşti 1997. N. privaţiune de libertate. 1 prevede că pedeapsa este o măsură de constrângere aplicată în scopul reeducării condamnatului şi al prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni. Oancea.1970 pag 11 89 C. Aceleaşi trăsături ale pedepselor reies şi din dispoziţiile noului Cod Penal care. privaţiune de bunuri. S. la art 57 alin. Ea poate fi pusă în aplicare doar după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti.Sancţiunea Penală – concept si orientări.in RRD. Dongoroz. în condiţiile în care ar săvârşi o faptă similară. se stinge odată cu viaţa lui nefiind transmisibilă. Aplicarea unei pedepse este atributul exclusiv al instanţelor judecătoreşti. Kahane .Aurel Teodor Moldovan se răspunde răului produs prin săvârşirea infracţiunii (mallum passionis propter mallum actionis). ca exponent al societăţii este îndrituit să exercite . Constatăm că dispoziţiile noului cod pun accent pe reeducarea condamnatului şi pe prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Privaţiunea poate consta în restrângere de drepturi civice. Iliescu C.Numai statul. I. Ed. şi sunt serioase probabilităţi că el nu va mai săvârşi o nouă infracţiune.prin organele sale. Prin aplicarea pedepsei nu se urmăreşte exclusiv reprimarea infractorului. R Stănoiu „ Explicaţii teoretice ale codului penal român ” Bucureşti .b) pedeapsa este un mijloc de reeducare.”86 Ca şi măsură cu caracter coercitiv pedeapsa se concretizează într-o anumită privaţiune sau restricţie impusă persoanei care a săvârşit infracţiunea. Prin efectul exemplarităţii pedeapsa atenţionează pe toţi ceilalţi subiecţi de drept care ar fi tentaţi să săvârşească o infracţiune convingându-i de posibilitatea ca. . pedeapsa are totodată şi un puternic rol şi efect educativ de împiedicare a repetării conduitei antisociale şi de îndreptare a condamnatului.5 V. Bulai.

Bulai Drept Penal – Partea Generală .2. Pedeapsa ar fi de neconceput în condiţiile în care nu ar cauza o suferinţă. S-a considerat că nu răzbunarea şi prigonirea ci din potrivă reeducarea şi îndreptarea condamnatului pot realiza scopul pedepsei. Sub influenţa constrângerii infractorul este împiedicat de a continua sau relua activitatea sa infracţională şi totodată este determinat să-şi schimbe şi. Ed. pag 286 79 . Aceste funcţii sunt enumerate de literatura de specialitate astfel: a) Funcţia de constrângere sau de represiune este consacrată expres în definiţia legală a pedepsei (art. 90 C. statul prin organismele abilitate trebuie să se implice in mod direct în procesul de reeducare a condamnatului. Scopul şi funcţiile pedepsei Scopul pedepsei conform codului penal în vigoare este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni (art 52 alin1 din Codul Penal). PARTEA GENERALĂ 4. constrângător nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana condamnată).DREPT PENAL. Bucureşti 1997. funcţia de reeducare reîntregind funcţia de represiune. Acest scop are în slujbă pentru realizarea sa anumite mijloace de realizare. Prevenţia generală şi specială constituie scopul imediat al pedepsei.90 Este foarte important de reţinut (şi în acest sens Codul Penal este expres că executarea pedepsei în ciuda caracterului său represiv. a fost reorientat în sensul că în acest moment un rol la fel de important ca retribuţia. 52 Actualul Codul Penal) şi este unanim recunoscută de literatura de specialitate. Constrângerea prin ea însăşi nu ar putea duce la realizarea scopului pedepsei. Finalul art 52 alin 2 din Codul penal actual interzice ca executarea pedepsei să cauzeze suferinţe fizice sau să înjosească persoana condamnatului. Aşa cum am mai arătat anterior caracterul pur retributiv al pedepsei. Funcţia de reeducare este prevăzută în mod expres de lege şi este completată de dispoziţiile art. b) Funcţia de reeducare. îl deţine reeducarea condamnatului. Reiese din aceasta faptul că atât în aplicarea unei pedepse cât şi în ducerea la îndeplinire a acesteia. faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială. şi un aspect general („prevenţia generală”) adică împiedicarea celorlalţi destinatari ai legii penale de a săvârşi infracţiuni. anume funcţiile pedepsei. Ea trebuie să fie întotdeauna proporţională cu gradul de pericol social pe care îl reprezintă fapta săvârşită şi persoana făptuitorului. 52 alin 2 Actualul Cod penal care stipulează că prin executarea pedepsei se urmăreşte formarea unei atitudini corecte faţă de muncă. All Beck. în orice caz . în condiţiile în care nu ar impune o privaţiune sau o restricţie celui condamnat. Prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni are două aspecte: un aspect special („prevenţia specială”) adică preîntâmpinarea săvârşirii de noi infracţiuni de către cel condamnat.1. să reflecte asupra schimbării conduitei care i-a atras constrângerea .

91 Gh. Oancea „Explicaţii teoretice ale Codului Penal Român”.1. pedepse privative sau restrictive de „Drept Penal. din condamnarea definitivă. pag. Parte generală Bucureşti. iar eliminarea definitivă intervine în cazuri excepţionale când se aplică pedeapsa detenţiunii pe viaţă. Felurile pedepsei În doctrină şi în legislaţii se fac diverse clasificări în funcţie de diverse criterii: 1. cit. pag 262. Pedeapsa trebuie să fie promptă şi proporţională cu fapta săvârşită în aşa fel încât să trezească în ceilalţi subiecţi de drept conştiinţa că pentru o astfel de faptă pedeapsa este inevitabilă. ed. 2. Casa de editură şi Presă Şansa. C-tin Mitrache – „ Drept Penal Român”. vol 1. 92 80 . 1969. Lumina Lex. După obiectul asupra căruia poartă sancţiunea. 2000. 2002. Parte Generală” vol 1. Pedepsele principale se pot aplica singure şi întotdeauna o infracţiune va fi sancţionată legal cu o pedeapsă principală94 . 93 I. Boroi – libertate – detenţiunea pe viaţă sau All Beck. de aceea ele sunt aplicabile numai pe lângă o pedeapsă principală. pag. Al. d) Funcţia de eliminare este şi ea considerată o funcţie adiacentă91 care constă în eliminarea temporară sau definitivă a condamnatului din societate. 4. Partea generală” Bucureşti . Distingem pedepse privative de viaţă – prin care se suprimă viaţa infractorului (pedeapsa cu moartea).G. 95 C-tin Mitrache op.care se referă la corpul persoanei (bătaia). Cu alte cuvinte această pedeapsă se poate aplica singură infractorului fără să fie condiţionată de aplicarea altor sancţiuni de drept penal95 . Ele au rol de a completa represiunea.3. ed. P. După rolul şi importanţa atribuită pedepsei se disting93 : a) Pedepse principale. 229. Academiei. 1996. 148. Pedepsele complementare sunt acele pedepse care se pot dispune alături de pedeapsa principală. Pag. c) Pedepse accesorii. pedepse corporale . Bucureşti. 325. 94 Matei Basarab „Drept penal. Nistoreanu. ed. Pedepsele accesorii decurg din pedeapsa principală.. Eliminarea temporară se realizează în condiţiile în care condamnatul primeşte o pedeapsă cu închisoarea.pedeapsa închisorii. pag.92 Noul Cod Penal menţine prin dispoziţiile sale funcţiile pe care le consacra pedepsei vechiul Cod. 147.Aurel Teodor Moldovan c) Funcţia de exemplaritate a pedepsei este o funcţie inevitabilă şi adiacentă constând în influenţa pe care o are pedeapsa aplicată pentru o faptă pentru ceilalţi subiecţi de drept. b) Pedepse complimentare.

inclusiv pedeapsa cu moartea. delicte şi contravenţii) în pedepse criminale. Pedepsele nedeterminate sunt prevăzute fără a fi determinat cuantumul în care acestea pot fi aplicate. În lumina modificărilor aduse Codului penal. Clasificarea după rolul şi importanţa atribuită pedepsei ar putea fi în opinia noastră următoarea: pedepse principale. Dacă în clasificările de la începutul secolului pedepsele erau clasificate în funcţie de diviziunea tripartită a infracţiunilor (şi anume crime. în dreptul penal românesc. în clasificarea pedepselor. Pedepsele relativ determinate sunt cele care sunt individualizate prin prevederea: a) a unui maxim. mai subzistă pedepsele privative sau restrictive de libertate. 4. caz în care minimul pedepsei este cel general. pedepsele morale – se materializează prin oprobriul public sau excluderea publică. pedepsele criminale vor fi pedepsele principale care se vor aplica infracţiunilor 81 . c) a unui maxim şi al unui minim al pedepsei. pedepse corecţionale şi pedepse de simplă poliţie. O altă distincţie se face în literatură între pedepsele unice şi pedepsele multiple. Astfel. Codul penal românesc a înţeles să introducă răspunderea penală şi pentru persoanele juridice care sub imperiul vechiului Cod. b) a unui minim caz în care maximul pedepsei este cel general. Pedepsele determinate sunt expres prevăzute în lege. 3. putem constata că o clasificare de genul celei stabilite de doctrină ar fi aplicabilă şi în materia noului Cod penal. pedepsele pecuniare – care privesc patrimoniul condamnatului. Şi ele la rândul lor pot fi: absolut determinate şi relativ determinate. când pentru aceeaşi infracţiune sunt prevăzute mai multe pedepse. De menţionat este că în dreptul penal nu pot fi cumulate două pedepse principale. După gradul de determinare a pedepselor. Prin lege se disting: pedepsele determinate şi nedeterminate. În cadrul clasificării pedepselor principale intervine automat distincţia între acestea după gravitatea lor în pedepse criminale şi pedepse corecţionale. pedepsele pecuniare şi pedepsele privative sau restrictive de drepturi. nu răspundeau penal. Pedepsele absolut determinate prevăd un cuantum fix în care se aplică pedeapsa (ex: trei ani). când pentru aceeaşi infracţiune sunt prevăzute mai multe pedepse care se aplică toate odată şi alternative. atât în natura lor. în prezent. în funcţie de următoarele aspecte: pedepsele unice sunt prevăzute câte una pentru fiecare faptă incriminată. însă instanţa poate alege doar una. principala distincţie se face după natura persoanei căreia i se aplică pedeapsa: astfel vom avea pedepsele ce se aplică persoanelor fizice şi pedepsele ce se aplică persoanelor juridice. cât şi în cuantum. în prezent. Pedepsele multiple pot fi: cumulative.DREPT PENAL. În ceea ce priveşte persoanele fizice. este obligatoriu a ţine seama de menţiunile pe care noul Cod Penal le face în ceea ce priveşte infracţiunea. Dacă la începutul secolului coexistau toate categoriile de pedepse enumerate mai sus. PARTEA GENERALĂ pedepse privative sau restrictive de drepturi – privesc interzicerea unor drepturi. pedepse complimentare şi pedepse accesorii.

Pedeapsă accesorie: interzicerea unor drepturi prevăzute de lege.000 de lei. Pedepsele principale pentru crime se deosebesc de pedepsele principale pentru delicte prin faptul că se referă la fapte penale de o gravitate mai mare decât delictele. iar pedepsele corecţionale vor fi pedepsele principale aplicate delictelor.000 lei. Locul principal îl ocupă cadrul pedepselor. Până în acest moment infracţiunile şi implicit pedepsele aplicabile acestora se refereau la persoanele fizice fiind exclusă din Codurile penale răspunderea penală pentru persoanele juridice. drept urmare acestea vor fi de natură juridică sau în cuantum mai mare decât pedepsele principale pentru delicte. pedeapsa este reglementată în partea generală a Codului penal.2. CADRUL PEDEPSELOR ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN 4.Pedepse principale: a) detenţiunea pe viaţă.2. b) degradarea militară. Distingem în acest context două categorii de pedepse: o categorie de pedepse principale şi o categorie de pedepse complimentare.Pedepsele complimentare: a) interzicerea unor drepturi de la 1 la 10 ani. 3. 4.2.1. b) închisoarea de la 15 zile la 30 de ani. cât şi de amendă sau muncă în folosul comunităţii.2. Cadrul pedepselor în dreptul penal român cu privire la persoanele juridice În ceea ce priveşte persoanele juridice pedepsele sunt diversificate pentru întâia oară acestea răspunzând penal. Pedepsele principale pentru crime sunt detenţiunea pe viaţă şi detenţiunea severă. Există o singură pedeapsă principală. Cadrul pedepselor în dreptul penal român cu privire la persoane fizice Instituţie de bază a dreptului penal.000 de lei la 900.Aurel Teodor Moldovan individualizate drept crime. c) amendă de la 100 lei la 50. aceasta fiind amenda de la 10. 4. adică enumerarea categoriilor de pedepse şi a felurilor de pedeapsă în cuprinsul aceleiaşi categorii astfel: actualul Cod penal prevede că există trei categorii de pedepse şi anume: 1. Ca pedepse complimentare sunt: a) dizolvarea persoanei juridice. diferite ca natură juridică atât faţă de închisoarea strictă. b) suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 82 . 2.

p.C. Pe când pedeapsa închisorii este o pedeapsă temporară. Cazurile de aplicare a detenţiunii pe viaţă.p. detenţiunea pe viaţă este o pedeapsă cu caracter perpetuu.Pen).2 C. 4.4 C. În aproape toate cazurile.Pen). PEDEPSELE ÎN SPECIAL 4. 343 (art 426 V. infracţiunea de omor deosebit de grav. care a produs moartea uneia sau mai multor persoane.Pen). deosebindu-se de pedeapsa închisorii. 83 . Codul penal nu prevede aplicarea unor pedepse accesorii.DREPT PENAL. nerespectarea regimului materialelor nucleare sau altor materiale radioactive. 341 alin2 (art 424 V. 338 (art 421 Viitorul Cod penal). anume art 357 alin. 107 din C.p. sunt expres menţionate de lege.C..C. traficul de stupefiante organizat.C. d) interzicerea accesului la unele resurse financiare pe o durată de la un an la cinci ani. nerespectarea regimului materiilor explozive.3 C.Pen). împiedicarea exploatării navei (art.C.Genocidul în timp de război şi art 358 alin. e) afişarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei în Monitorul Oficial al României. care a produs moartea uneia sau mai multor persoane.. Marele avantaj al detenţiunii pe viaţă faţă de pedeapsa cu moartea este acela că se poate repara faţă de înfăptuitor o eroare judiciară.C.3.3 din Decretul 443/1972 privind navigaţia civilă). distrugerea şi semnalizarea falsă care au produs o catastrofă de cale ferată. oferind posibilităţi mai largi de individualizare a acesteia.123 alin. 339 (art 422 V. care este o pedeapsă restrictivă de libertate. PARTEA GENERALĂ un an la trei ani (3luni-3ani viitoarea reglementare) c) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la un an la cinci ani (1an-3ani viitoarea reglementare).Pen).1.Pen). prin presă sau mijloace de comunicare audio-vizuală. înlocuind pedeapsa cu moartea prevăzută până la acea dată. Detenţiunea pe viaţă nu se aplică persoanelor care au fost condamnate după împlinirea vârstei de 60 de ani. 342 alin2 (art 425 V. tortura care a avut ca urmare moartea victimei.Tratamente neomenoase in timp de război. Pedepsele principale aplicabile persoanelor fizice Detenţiunea pe viaţă Pedeapsa detenţiunii pe viaţă este cea mai gravă dintre pedepsele aplicabile persoanelor fizice şi reprezintă pedeapsa privativă de libertate cu caracter perpetuu. această pedeapsă fiind instituită pentru infracţiunile cele mai grave cum ar fi: infracţiuni contra siguranţei statului. În cazul persoanelor juridice.3.6 din 7 ianuarie 1990. Există două cazuri în care pedeapsa nu este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii. Pedeapsa cu detenţiune pe viaţă este prevăzută şi în legile penale speciale pentru fapte deosebit de grave: împiedicarea exploatării aeronavei (art. 345 alin. actual (nu există în V. aerian). 344 (nu există în V. Această pedeapsă a fost introdusă prin Decretul Lege nr. precum şi în cazul infracţiunilor militare prevăzute de art. pedeapsa detenţiunii pe viaţă este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii de până la 25 de ani.

pedeapsa ce va fi aplicată în locul detenţiunii pe viaţă. această limită putând fi depăşită în condiţiile faţă de maximul special se adaugă un spor până la maximul general de 30 de ani. va fi pedeapsa maximă a detenţiunii severe şi interzicerea exerciţiului unor drepturi pe durata maximă. aplicându-i-se pedeapsa închisorii de la 5 la 20 de ani.”96 Pedeapsa este prevăzută în limitele ei generale între 15 zile şi 30 de ani. (in noul cod penal nu mai este obligatorie înlocuirea detenţiunii pe viaţă). Bucureşti 1999. disciplinaţi şi care dau dovezi temeinice de îndreptare. Ed Monitorul Oficial . dreptul la respectarea demnităţii persoanei. Detenţiunea pe viaţă se execută în regim special în penitenciare anume destinate sau în secţii speciale ale celorlalte penitenciare. acestuia i se va aplica o pedeapsă echivalentă cu maximul detenţiunii severe şi interzicerea exerciţiului unor drepturi pe durata maximă. Regimul executării se întemeiază pe obligaţia condamnaţilor de a presta o muncă utilă. care „ devine foarte importantă pentru realizarea unui mediu penitenciar cât mai normal posibil” dacă s-ar asigura „dreptul la securitatea persoanei. muncii şi ordinii interioare. cel puţin asupra unei părţi din persoanele condamnate. precum şi pe stimularea şi recompensarea celor stăruitori în muncă. Închisoarea Închisoarea este pedeapsa privativă de libertate ce constă în izolarea de societate a celui condamnat prin încarcerarea lui unde este supus unui regim de viaţă şi muncă impus. dreptul de a vota şi dreptul de a avea un viitor. pag 39 84 . „Legat de locul muncii din penitenciar . În condiţiile în care condamnatul a împlinit vârsta de 60 de ani în timpul executării pedepsei. În partea specială a Codului penal. pag 13 97 Aurel Teodor Moldovan „ Munca persoanelor condamnate”. pe respectarea de către aceştia a disciplinei. “Recurgerea în toate ţările europene atât de frecvent la pedepsele privative de libertate impune o demonstraţie aparte despre efectele pozitive ale închisorii. Ed Monitorul Oficial . În condiţiile în care condamnatul la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a împlinit 60 (65 ani) de ani. condamnatul putând trece în celelalte regimuri în condiţiile legii. dreptul la îngrijire.Aurel Teodor Moldovan respectiv 65 de ani în Viitorul Cod penal În astfel de cazuri se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani (30 de ani V.Pen) şi interzicerea unor drepturi. pe acţiunea educativă.”97 96 Aurel Teodor Moldovan „ Munca persoanelor condamnate”. de familie. Regimul încarcerării este prevăzut de Legea 23/ 1969 privind executarea pedepselor. Închisoarea ca mijloc de coerciţie (privarea de libertate care atrage şi izolarea relativă de ceilalţi membrii ai societăţii. Pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu se aplică nici infractorului minor. Bucureşti 1999. Regimul în care se execută detenţiunea pe viaţă este de maximă securitate. în momentul condamnării sale la detenţiune pe viaţă.C. în ansamblul drepturilor omului ni se par potrivite şi alte câteva idei privind protejarea drepturilor deţinuţilor. pedeapsa închisorii are limita maximă prevăzută la 25 de ani. precum şi supunerea la un regim de viaţă severă sau alte restricţii) urmăreşte reeducarea infractorului.

Ed Monitorul Oficial .”99 Executarea pedepsei se face în penitenciare care au ca regim de executare deţinerea în comun. o cotă de 10% revine acestuia.alin 2 din Legea nr. potrivit cantităţii şi calităţii acesteia. 2/3 urmând a-i fi înmânate în momentul eliberării din penitenciar. în condiţiile în care condamnatul a dat dovezi de îndreptare. Munca prestată de condamnaţi este remunerată. Alte criterii după care sunt separaţi condamnaţii sunt acela al sexului. va fi acela de maximă siguranţă.„Drept penal” pag. în funcţie de comportare şi în funcţie de rezultatele acestora privitor la reeducarea lor. atunci închisoarea va fi executată într-un regim semideschis. Din invenţii şi inovaţii condamnatului îi revine cota de 50% din suma cuvenită acestuia. dacă pedeapsa închisorii stricte este cuprinsă între 1 şi 5 ani.”98 „Pentru minorii condamnaţi se prevede ca în timpul executării pedepsei să li se asigure condiţiile necesare continuării învăţământul general obligatoriu şi posibilitatea de a se califica într-o meserie. iar cealaltă administraţiei locului de reţinere.605 1939 98 85 . vârstă (condamnaţii minori execută separat pedeapsa de condamnaţii majori sau în locuri de deţinere speciale). Femeile gravide nu pot fi folosite la munca în mediul toxic sau vătămător. putând aprecia că . din Legea nr. PARTEA GENERALĂ Obligaţia de munci revine condamnaţilor apţi de muncă. 294/2004 . a dovedit stăruinţă în muncă şi seriozitate.spre exemplu – pedeapsa cu închisoarea strictă între 15 zile şi un an. Aceste cote sunt consemnate la CEC. Legea prevede că detenţiunea severă se execută în penitenciare anume destinate sau în secţii speciale a altor penitenciare. persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim de deschis pot presta munca şi pot desfăşura activităţile socioeducative în afara penitenciarului .DREPT PENAL.sub supraveghere. diferit de regimul izolării celulare (filadelfian) sau cel mixt(auburnian) sau regimul deschis sau pe încredere100 . regimul de detenţie va fi un regim închis. iar 1/3 din aceste sume sunt atribuite lui în timpul detenţiei. Astfel potrivit art 37. Ed Monitorul Oficial . Închisoarea strictă se execută şi ea în penitenciare anume destinate astfel: dacă pedeapsa închisorii stricte este mai mare de 5 ani. Astfel din remuneraţia muncii condamnatului. după natura infracţiunilor săvârşite. pag29 100 Vintilă Dongoroz. Condamnaţii sunt separaţi la locul de deţinere. al stării de recidivă. pag 93 99 Aurel Teodor Moldovan „ Munca persoanelor condamnate”. Bucureşti 1999. pecuniară. ce constă într-o sumă de bani Aurel Teodor Moldovan „ Munca persoanelor condamnate”. „Prin art 7. se poate executa în regim semideschis. Şi aceste pedepse sunt în strânsă corelare şi cu regimul de detenţie progresiv introdus de noul Cod. Amenda Amenda este pedeapsa principală.23/1969 au fost stabilite măsuri speciale de protecţie a muncii pentru femeile deţinute şi implicit o diferenţiere de regim în munca penitenciară. Bucureşti 1999. Regimul de detenţie în care va executa pedeapsa condamnatul. neputând fi obligaţi la muncă condamnaţii care au împlinit 60 de ani bărbaţii şi 55 de ani femeile.

Amenda. mai multe instrumente de individualizare a pedepsei. Ca sancţiune de drept penal. Ea poate fi amendă contravenţională – sancţiune administrativă poate fi sancţiune disciplinară. pag 300 Codul penal din 28. constituind antecedent penal al persoanei condamnate.amendă. All Beck . În actualul Cod penal.2004-Monitorul Oficial 575/29. în cazul refuzului cu rea credinţă 101 102 C. Bucureşti 1997. Funcţia de constrângere a pedepsei amenzii se realizează prin micşorarea patrimoniului condamnatului şi implicit crearea unei situaţii materiale mai dificile a acestuia. permiţând o mare libertate în stabilirea acesteia în funcţie de gravitatea încălcării normei sociale şi ţinând seama de persoana făptuitorului. minimul special este de 60 de zile amendă. deci. amenda poate apărea ca pedeapsă principală unică sau ca pedeapsă alternativă cu pedeapsa închisorii. În condiţiile sustragerii cu rea credinţă de la executarea amenzii avem o distincţie făcută de legiuitor între două situaţii: a) Situaţia în care pedeapsa amenzii este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii stricte. „Pedeapsa amenzii se aplică sub forma zilelor amendă. etc. Amenda poate avea diferite forme.. Marele avantaj al aplicării acestei pedepse este faptul că amenda este foarte uşor de individualizat. iar apoi cuantumul contravalorii în bani aferent fiecărei zile-amendă. ea stabilind întâi numărul de zile amendă cu care pedepseşte pe infractor. Dacă legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii. iar maximul special este de 180 de zile. cu suma reprezentând evaluarea în bani a fiecărei zile de pedeapsă ţinându-se seama de posibilităţile financiare a făptuitorului şi de obligaţiile legale ale acestuia faţă de persoanele aflate în grija sa. Când legea prevede pedeapsa amenzii arătându-i limitele.2004 art. iar maximul special este de 120 de zile.. În acest caz suma totală ce urmează să fie plătită rezultă din înmulţirea numărului de zile de pedeapsă stabilite de instanţă în raport cu gravitatea faptei şi persoana făptuitorului.68 alin. Manual de drept penal – Partea Generală Ed. Bulai .06.Aurel Teodor Moldovan pe care condamnatul este obligat să o plătească în contul statului. civilă. În condiţiile în care amenda este prevăzută fără a-i arăta limitele. aceasta se va aplica în limitele prevăzute de lege. minimul special al zilelor amendă este de 40 de zile. În aceste condiţii instanţa va trebui să individualizeze sumele aferente fiecărei zile amendă. În această situaţie. se determină valoarea unei zile amendă ţinând cont de obligaţiile patrimoniale ale condamnatului. minimul special al acesteia este de 20 de zile.”102 Instanţa va avea. instanţa urmând să individualizeze sumele pe fiecare zi.”101 In Noul Cod penal amenda se calculează prin sistemul zilelor amenda. ca sancţiune penală prezintă unele avantaje incontestabile cum ar fi evitarea izolării condamnatului de mediul său obişnuit de viaţă şi contactul cu infractorii înrăiţi. Când pedeapsa amenzii este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii stricte. iar maximul special este de 240 de zile amendă.06.2 86 . De asemenea amenda poate fi cumulată cu pedeapsa închisorii dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit un folos material. amenda se trece în cazierul judiciar.

70 alin. ea ar fi putut fi aplicată şi de sine stătător. introducând o condiţie potestativă pentru condamnat. Deşi este prevăzută ca pedeapsă principală. Şi în acest caz se va ţine seama de numărul de zileamendă neplătite.1 arătând că instanţa „poate dispune în locul pedepsei privative de libertate executarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. Motivele pentru care susţinem acest lucru sunt următoarele: 1.”. iar în cazul în care condamnatul refuză această muncă pedeapsa amenzii se va înlocui cu închisoarea strictă. 3. Pedeapsa muncii în folosul comunităţii nu este prevăzută în Codul penal ca pedeapsă de sine stătătoare. prevederea obţinerii consimţământului condamnatului pentru aplicarea pedepsei înlătură caracterul obligatoriu al pedepselor. b) A doua situaţie apare dacă condamnatul se sustrage cu rea credinţă de la executarea amenzii când aceasta este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii. De aceea în opinia noastră. În această situaţie Pedeapsa amenzii se va înlocui cu munca în folosul comunităţii până la 300 de ore sau dacă condamnatul nu îşi dă consimţământul cu pedeapsa cu închisoarea. PARTEA GENERALĂ de a achita amenda aceasta se poate înlocui de către instanţă cu muncă în folosul comunităţii până la 500 de ore.DREPT PENAL. Se va ţine cont în stabilirea acestei pedepse. Iată că instanţa în aplicarea acestei pedepse principale a muncii în folosul comunităţii va individualiza în prealabil pedeapsa principală a închisorii stricte.. În acest sens munca în folosul comunităţii se apropie de instituţia executării pedepsei la locul de muncă (unde ca o condiţie sine qua non este necesar acordul scris al unităţii în care condamnatul urmează să execute pedeapsa). Putem aprecia că munca în folosul comunităţii poate fi executată şi atunci când este prevăzută ca pedeapsă amenda alternativ cu pedeapsa închisorii sau pedeapsa închisorii stricte până la 3 ani pentru săvârşirea anumitor delicte. Această dispoziţie legală înlătură funcţia retributivă a muncii în folosul comunităţii. Un alt motiv este acela că munca în folosul comunităţii se poate pronunţa numai în condiţiile în care inculpatul consimte la aplicarea acesteia. în opinia noastră munca în folosul comunităţii are o natură juridică mai apropiată de modalităţile de individualizare judiciară privind executarea pedepsei.. Dacă această pedeapsă ar fi fost o pedeapsă principală. 2. de lege ferenda se impune în virtutea controlului anterior apariţiei legilor o modificare ori în sensul introducerii unui caracter obligatoriu pentru această pedeapsă şi prevederea ei ca pedeapsă de sine stătătoare. de zilele amendă neplătite. iar în ceea ce priveşte pedeapsa muncii în folosul comunităţii. art. Munca în folosul comunităţii Munca în folosul comunităţii se aplică numai pentru delicte pentru care pedeapsa este închisoarea sau închisoarea strictă de 3 ani. nu numai ca modalitate de individualizare a altei pedepse. Pedepsele sunt de esenţa lor obligatorii pentru persoana condamnatului. ori în sensul introducerii acestor dispoziţii în categoria instituţiilor privitoare le in87 .

când legea prevede pentru (2) Cuantumul amenzii se infracţiunea săvârşită de per. Pedepsele principale pentru persoanele juridice Amenda este pedeapsa principală ce se aplică persoanei juridice în cazul săvârşirii crimelor sau delictelor. 4. Amenda este pedeapsa pecuniară care constă în suma de bani pe care persoana juridică o varsă în contul statului în condiţiile în care Art 71 (1) 1 (2) (3) Codul penal actual Noul cod penal Conţinutul pedepsei amenzii Art. iar în plan sociologic ar scădea „ frica de pedeapsă” şi s-ar aduce ştirbire funcţiei de exemplaritate pe care în prezent o are pedeapsa. amenzii este de 600. condamnată să o plătească statului. cuprinsă între 100 şi 5 000 minimul special al amenzii pen. soana fizică pedeapsa Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile – amendă 88 .Aurel Teodor Moldovan dividualizarea judiciară a executării pedepselor. Pedeapsa muncii în folosul comunităţii se aplică numai în cazul săvârşirii unui delict pentru care legea prevede pedeapsa închisorii sau a închisorii stricte de cel mult 3 ani. care este cuprins între 15 zile 5000 lei.stabileşte prin sistemul zilelor–amendă.3. Dacă persoana condamnată nu îşi execută pedeapsa sau nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin ori şi le îndeplineşte în mod defectuos instanţa poate dispune revocarea muncii în folosul comunităţii înlocuind-o cu închisoarea sau cu închisoarea strictă de cel mult 3 ani. amendă. În cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă este închisoarea strictă până la 3 ani. iar maximul special al şi 600 de zile. în opinia noastră din autoritatea instanţelor penale. În condiţiile în care pedeapsa aplicată este aceea a închisorii maximul special al pedepsei este de 300 de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. se înmulţeşte cu numărul zilelortru persoana juriducă este de amendă.generale de individualizare a pedepsei. (3) Instanţa stabileşte numărul când legea prevede pentru zilelor–amendă ţinând cont de criteriile infracţiunea săvârşită de per. În cazul în care nu se vor efectua aceste modificări s-ar pierde.000 lei.lei. 137 Stabilirea amenzii pedeapsa amenzii constă în pentru persoana juridică suma de bani pe care persoana (1) Amenda constă în suma juridică este condamnată să o de bani pe care persoana juridică este plătească. Este important a sublinia că pedeapsa muncii în folosul comunităţii se dispune numai în cazul în care se obţine consimţământul inculpatului.2. soana fizică pedeapsa închisorii Suma corespunzătoare unei zile – de cel mult 10 ani sau amenda. maximul devine 500 de ore în folosul comunităţii.

limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă se pot majora cu o treime. (4) Limitele speciale ale zileloramendă sunt cuprinse între: a) 60 şi 180 de zile-amendă. când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani. e) 360 şi 510 de zile-amendă. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită numai pedeapsa amenzii. când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani. juridice. respectiv de valoarea actitru persoana juridică este de vului patrimonial în cazul altor persoane 10. administrativă) prin aceea că aceasta este stabilită numai de către instanţele de judecată ca urmare a stabilirii răspunderii penale a persoanei juridice. b) 120 şi 240 de zile-amendă. (5) Când prin infracţiunea săvârşită persoana juridică a urmărit obţinerea unui folos patrimonial. precum şi de celelalte obligaţii al amenzii este de 900.DREPT PENAL. fără a se depăşi maximul general al amenzii. când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detenţiunea pe viaţă.000 lei. se deosebeşte de celelalte amenzi (de natură fiscală. afaceri în cazul persoanei juridice cu minimul special al amenzii pen.scop lucrativ. iar maximul special juridice. 89 . d) 240 şi 420 de zile-amendă. unică sau alternativ cu pedeapsa amenzii. PARTEA GENERALĂ săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală.000 lei ale persoanei juridice. La stabilirea amenzii se va ţine seama de valoarea folosului patrimonial obţinut sau urmărit. când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani. c) 180 şi 300 de zile-amendă. Amenda penală aplicată persoanei detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa se determină ţinând seama de cifra de închisorii mai mare de 10 ani.

66 Conţinutul pedepsei (1) pedeapsa complementară a inter. Pedepsele complimentare prin natura lor. (e) drepturile de a fi tutore sau curator.64 şi constau în interzicerea unor drepturi. f) dreptul de a fi tutore sau curator. Ele sunt menite să completeze represiunea instituită de pedepsele principale. Pedepsele complimentare pentru persoane fizice Aspecte generale Pedepsele complimentare prevăzute în actualul Cod penal la art. a unuia sau publice. (c) dreptul de a ocupa o funcţie sau de a b) dreptul de a ocupa o funcţie care exercita o profesie sau de a desfăşura o implică exerciţiul autorităţii de stat. mai multora dintre următoarele drepturi: (b) dreptul de a ocupa o funcţie ima) dreptul de a fi ales în autorităţile plicând exerciţiul autorităţii de stat. Pedepsele complimentare sunt pedepse restrictive de drepturi. (d) drepturile părinteşti. de a litera b) nu se poate pronunţa decât pe exercita profesia sau meseria ori de a lângă interzicerea drepturilor prevăzute desfăşura activitatea de care s-a folosit la litera a). afară de cazul când legea pentru săvârşirea infracţiunii. dispune altfel h) dreptul de a deţine. infracţiunii. 90 . publice sau în orice alte funcţii publice.3. acestea constând în interzicerea unor drepturi pe o perioadă determinată. e) drepturile părinteşti.citării unor drepturi cerea unuia sau unora din următoarele (1) Pedeapsa complementară drepturi: a interzicerii exercitării unor drepturi (a) dreptul de a alege şi de a fi ales în constă în interzicerea exercitării.interzicerea unor drepturi Art. activitate de natura aceleia de care s-a c) dreptul străinului de a se afla pe folosit condamnatul pentru săvârşirea teritoriul României. pe o autorităţile publice sau în funcţii elective perioadă de la unu la 5 ani. (2) Interzicerea drepturilor prevăzute la g) dreptul de a ocupa funcţia.complementare a interzicerii exerzicerii unor drepturi constă în interzi. nu pot exista de sine stătător ele putând fi instituite de lege şi aplicate de instanţele judecătoreşti numai pe lângă pedeapsa principală.Aurel Teodor Moldovan 4.3. d) dreptul de a alege. purta şi folosi orice categorie de arme. În dreptul penal român există două feluri de pedepse complimentare: Codul penal actual Noul cod penal Art 64.

j) dreptul de a părăsi teritoriul României. culturale ori la alte adunări publice. l) dreptul de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă. (4) Pedeapsa prevăzută în alin.(1) lit. (1) lit. instanţa dispune interzicerea exercitării drepturilor prevăzute în alin. cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu alte persoane. (2) Când legea prevede interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.a) şi b).a) şi b) se dispune cumulativ. m) dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive. (3) Interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la alin. Interzicerea unor drepturi 91 . ori de a se apropia de acestea. ori că persoana va fi supusă la tortură sau alte tratamente inumane ori degradante în statul în care urmează a fi expulzată. stabilite de instanţă. k) dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. 1.(1) lit. n) dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia.DREPT PENAL. stabilite de instanţă.c) nu se va dispune atunci când există motive întemeiate de a crede că viaţa persoanei expulzate este pusă în pericol. PARTEA GENERALĂ i) dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă.

mod obligatoriu condamnaţilor (2) Degradarea militară se aplică militari şi rezervişti.3. Ed. dacă pe. închisoarea mai mare de 10 ani sau (3) Degradarea militară poate fi detenţiunea pe viaţă. în rezervă sau în retragere. închisoarea de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani. Neagu – Tratat de drept penal .4. dacă pe. Pedepsele complimentare aplicabile persoanei juridice Cadrul pedepselor complimentare ce se aplică persoanei juridice Aceste pedepse sunt: a) dizolvarea persoanei juridice b) suspendarea activităţii sau a uneia din activităţile persoanei juridice pe o perioadă de la 1 an la 3 ani c) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la 1 an la 5 ani. Pro 1997 pag 664 92 .activitate. comandantului unităţii militare din care a făcut parte cel condamnat sau comandantului centrului militar în raza căruia domiciliază condamnatul. uniformă de la data rămânerii definitive (2) degradarea militară se aplică în a hotărârii de condamnare. Degradarea militară Art. închisoarea mai mare de 10 ani dacă pedeapsa principală aplicată este sau detenţiunea pe viaţă. în rezervă sau în retragere deapsa principală stabilită este pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. 103 I.în mod obligatoriu condamnaţilor militari deapsa principală stabilită este în activitate.103 4. Degradarea militară În vederea punerii în executare a acestei pedepse complimentare instanţa de executare trimite o copie de pe dispozitivul hotărârii. după caz. de cel puţin 5 ani şi de cel mult dacă pedeapsa principală aplicată este 10 ani. 69 Degradarea militară (1) pedeapsa complementară a (1) Pedeapsa complementară degradării militare constă în a degradării militare constă în pierdepierderea gradului şi a dreptului rea gradului şi a dreptului de a purta de a purta uniformă. 2. aplicată condamnaţilor militari (3) Degradarea militară poate şi rezervişti pentru infracţiuni fi aplicată condamnaţilor militari în săvârşite cu intenţie.Aurel Teodor Moldovan Codul penal actual Noul cod penal Art 67.

e). instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice. Codul penal actual Noul cod penal Art. instanţei civile competente. (3) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Of.(3) lit. potrivit legii. Pedeapsa complimentară a dizolvării persoanei juridice Suspendarea activităţii sau a uneia din activităţile persoanei juridice Suspendarea activităţii sau a uneia din activităţile persoanei juridice constă în interzicerea activităţii persoanei juridice în exercitarea căreia a fost săvârşită 93 . care va proceda la desemnarea lichidatorului. in stanţei civile competente. Al României.b) .DREPT PENAL. b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracţiuni. care va proceda la desemnarea lichidatorului. (2) În caz de neexecutare. Art 712 Conţinutul pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni sau când obiectul său de activitate a deturnat în acest scop. potrivit legii. de îndată. 137 alin. (3) Persoana complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. isntanţa dispune dizolvarea persoanei juridice. (2) In caz de neexecutare cu rea credintă a uneia dintre pedepsele complementare din art 53 1 alin 3 lit b-d. cu rea-credinţă. prin presă ori mijloace de comunicare audio vizuală. e) afişarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei în M. iar o copie după dispozitivul hotărârii definitive de condamnare prin care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată. 139 Dizolvarea persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când : a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni. PARTEA GENERALĂ d) interzicerea accesului la unele resurse financiare pe o durată de la 1 an la 5 ani. iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 3 ani. a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. iar o copie de pe dispozitivul hotărârii definitive de condamnare prin care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată de îndată.

(2) În caz de neexecutare. Conform statutului persoanei juridice aceasta poate avea o activitate sau mai multe activităţi. infracţiunea. instanţa dispune sussuspendarea activităţii sau a uneia pendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice dintre activităţile persoanei juridice până la punerea în executare a până la punerea în executare a pepedepsei complementare. în îndeplinirea scopului persoanei juridice.deapsa complementară nu a fost ecutare instanţa dispune dizolvarea pusă în executare instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice.Ca şi la dizolvare măsura suspendării va fi comunicată organelor în drept pentru a lua măsurile necesare. dar nu mai depsei complementare. dar nu mai mult de 3 luni. pedeapsa complementară nu a fost pusă în ex. 137 în art 531 alin 3 lit e) instanţa dispune alin. în realizarea căreia. în realizare căreia a fost săvârşită (2) În caz de neexecutare. persoanei juridice Pedeapsa suspendării intervine în momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare .(3) lit. infracţiunea.Aurel Teodor Moldovan infracţiunea. mult de 3 luni. 140 Suspendarea com plementare a suspendării activităţii persoanei juridice activităţii sau a uneia dintre (1) Pedeapsa complementară activităţile persoanei juridice a suspendării activităţii persoanei (1) Pedeapsa complementară a juridice constă în interzicerea suspendării activităţii persoanei judesfăşurării activităţii sau a uneia ridice constă în interzicerea activităţii dintre activităţile persoanei juridice.(2) pelui prevăzut în alin 2. Regimul de executare al pedepsei suspendării activităţii. (3) Dacă până la împlinirea (3) Dacă până la împlinirea termenutermenului prevăzut în alin. Când se constată că în legătură cu activitatea. Codul penal actual 3 Noul cod penal Art 71 . a pedepsei comcredinţă. Conţinutul pedepsei Art. sau a uneia dintre activităţile perîn realizarea căreia a fost săvârşită soanei juridice. Suspendarea activităţii sau a uneia din activităţile persoanei juridice poate fi aplicată pe o perioadă de la un an la 3 ani.cu rea-credinţă.f). cu rea. sau cu una din activităţi a fost săvârşită o infracţiune. În opinia noastră există două condiţii de existenţă a suspendării: a)Să se fi constatat săvârşirea unei infracţiuni de organele de conducere sau reprezentanţii persoanelor juridice şi b) Infracţiunea săvârşită să aibă legătură de cauzalitate cu activitatea suspendată. atunci instanţa poate pronunţa interzicerea activităţii sau a acelei activităţi în legătură cu care a fost săvârşită infracţiunea. 94 . a pedepsei complementare plementare prevăzute în art.

Totodată prin această pedeapsă se îndeplineşte şi funcţia de exemplaritate a pedepselor în general prin inocularea conştiinţei pentru celelalte persoane juridice că pentru fapte generale vor fi pasibile de aceiaşi pedeapsă. la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice prevăzute de lege Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice Afişarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei Este pedeapsa care urmăreşte să avertizeze partenerii de afaceri sau viitorii parteneri de afaceri ai unei persoane juridice cu privire la faptul că această persoană juridică a comis o ilegalitate şi că este un partener nesigur de dialog.86 şi un cuantum maxim al cheltuielilor de afişare sau difuzare al hotărârii raportate direct la pedeapsa principală pronunţată – adică amenda.DREPT PENAL.în sensul că se specifică faptul că acestea nu pot Codul penal actual Noul cod penal Art 71 Conţinutul pedepsei comArt. Cheltuielile de afişare sau difuzare a hotărârii vor fi suportate integral de persoana juridică condamnată. Se prevede în art. 145 Afişarea sau publiplementare a afişării sau difuzării carea hotărârii de condamnare hotărârii de comdamnare (1) Afişarea hotărârii definitive (1) Afişarea hotărârii definitive de de condamnare sau publicarea acesteia condamnare sau difuzarea se realizează pe cheltuiala persoanei acesteia se realizează juridice condamnate. direct sau indirect. direct sau indirect. de aici frica celorlalte persoane juridice de a săvârşi fapte similare. Art 716 Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice Pedepsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice constă în interzicerea de a participa. Măsura are un profund caracter de reeducare şi reabilitare a persoanei juridice prin aceea că sensibilizează organele de conducere sau reprezentanţii acesteia prin convingerea lor că în condiţiile în care vor repeta fapta o altă publicare a hotărârii de condamnare va reprezenta din punct de vedere al relaţiilor cu clienţii o publicitate foarte proastă şi o alterare a imaginii respectivei societăţi. PARTEA GENERALĂ Codul penal actual Noul cod penal Art 143 Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice Pedepsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice constă în interzicerea de a participa. la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice prevăzute de lege. 7 95 .

5. prin intermediul presei scrise sau audio-vizuale ori prin mijloace de comunicare audio-vizuală. durata acesteia nu poate depăşi 3 luni. desemnate de instanţă. care nu poare fi mai mare de 10.Aurel Teodor Moldovan Codul penal actual Noul cod penal (2) Prin afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea persoanei vătămate. 4.3. în forma şi locul stabilite de instanţă. Difuzarea hotărârii de condamnare se face în extras şi în forma stabilită de instanţă. prin intermediul presei scrise sau audio-vizuale ori prin alte mijloace de comu nicare audiovizuală. (5) Dacă publicarea se face prin presa scrisă sau audio-vizuală instanţa stabileşte numărul apariţiilor. (3) Afişarea hotărârii de condamnare se realizează în extras. depăşi cuantumul amenzii aplicate. pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni. Pedepsele accesorii Pedepsele accesorii sunt pedepsele ce constituie a-III-a categorie de 96 . Afişarea hotărârii se doreşte a fi o pedeapsă care protejează identitatea victimei sau a reprezentantului legal al acesteia. iar în cazul difuzării prin alte mijloace audio-vizuale. care nu poate fi mai mare de 10. iar în cazul publicării prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depăşi (2) (3) (4) (5) pe cheltuiala persoanei juridice condamnate. Desemnarea se face prin presa scrisă sau audiovizuală instanţa stabileşte numărul apariţiilor. în forma şi locul stabilite de instanţă. Afişarea hotărârii de condamnare se realizează în extras. Prin afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea victimei. (4) Publicarea hotărârii de condamnare se face în extras şi în forma stabilită de instanţă. pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni. afară de cazul în care există acordul acesteia sau al reprezentantului său legal. desemnate de instanţă.

pedeapsa accesorie are durata termenului de prescripţie. În cazul prescripţiei executării pedepsei. pag .cit. iar în ceea ce priveşte pedeapsa accesorie facultativă sfera acesteia este considerabil extinsă. Când însoţeşte pedeapsa închisorii sfera pedepsei accesorii obligatorii cuprinzând exercitării unor drepturi se reduce. PARTEA GENERALĂ pedepse în sistemul Codului penal în vigoare alături de pedepsele principale şi complimentare.104 104 C-tin Mitrache op. In conformitate cu prevederile Noului Cod penal în momentul în care pedeapsa accesorie însoţeşte pedeapsa detenţiunii pe viaţă aceasta se aplică de drept. la fel ca şi în actualul cod penal.159 97 .DREPT PENAL.

Doctrina italiană. trebuie menţionat faptul că găsirea unei definiţii pentru aceasta instituţie tine nu atât de dreptul penal. I. Academiei. care constă într-o obligaţie de a suporta o privaţiune” (I. Vol. Iovănaş. Şcoala germană.1. p. Bucureşti. În situaţia de faţă realizarea ordinii de drept este posibilă numai prin constrângere. 106 C.1. 1969. Iovănaş concepe răspunderea juridică ca pe o “expresie a condamnării de către stat a unei conduite ilicite. Astfel Henri Lalou. Teză de doctorat. afirmă că răspunderea este expresia “unei măsuri a conduitei cerute de lege”. RASPUNDEREA PENALA CA INSTITUTIE FUNDAMENTALA 5. p. Problema identificării acestora presupune stabilirea premergătoare a criteriilor ce vor sta la baza clasificării. All. o defineşte pe aceasta ca fiind obligaţia infractorului de a suporta pedeapsa penală. Există de asemenea un anumit număr de persoane care nu se conformează legii penale şi săvârşesc infracţiuni. pornind de la înţelesul etimologic al cuvântului “răspundere”. adică prin aplicare sancţiunilor prevăzute de normele încălcate faţă de cei care au săvârşit faptele interzise de norma penală. ed.106 Între aceste instituţii există o strânsă interdependenţă. Haney şi Wagner. De regulă realizarea ordinii de drept penal se realizează prin conformare. Generalităţi privind răspunderea penală Noţiunea de răspundere penală. adică prin adoptarea de bunăvoie a conduitei pretinse destinatarilor lor de normele dreptului penal. Bulai „Drept penal –Partea Generală Ed. iar răspunderea penală nu se poate întemeia decât pe săvârşirea unei infracţiuni. adică aplicarea pedepsei nu poate fi justificată decât de existenţa răspunderii penale a infractorului. În literatura de specialitate sunt cunoscute mai multe criterii de 105 I.1. leagă ideea de răspundere de obligaţia care rezultă dintr-o încălcare. Răspunderea penală este instituţia juridică fundamentală a dreptului penal care alături de instituţia infracţiunii şi instituţia sancţiunilor formează pilonii oricărui sistem de drept penal105 . Însăşi definiţia noţiunii de răspundere juridică a ridicat multiple controverse. Sunt cunoscute mai multe forme sau tipuri de răspundere juridică.99. Beck Bucurteşti 1997 pag 310 98 . Savantul român I. Oancea. 1968). Mai întâi de toate. Cluj. în primul rând şi că definiţiile vor fi puţin diferite în cazul fiecărei şcoli de drept aparte. gen. cât de teoria generală a dreptului.Aurel Teodor Moldovan CAPITOLUL V RĂSPUNDEREA PENALĂ 5. orientându-se mai specific spre răspunderea penală. în “Explicaţii teoretice ale codului penal român”. cu iluştrii săi reprezentanţi G.

Această definiţie însă a fost supusă criticii deoarece se consideră că ea realizează o confuzie între răspundere şi sancţiunea însăşi. Cel mai tipic exemplu este refuzul medicului de a presta serviciile la care este obligat. Există însă rezerve şi faţă de această 108 Ase vedea art. ignorând faptul că sancţiunea nu constituie decât instrumentul de realizare a răspunderii juridice. Consecinţele încercărilor de a conceptualiza termenul de răspundere juridică au avut inevitabile repercusiuni şi asupra noţiunii de răspundere penală. al cărui conţinut îl formează obligaţia de a suporta o sancţiune juridică şi dreptul de a aplica o sancţiune penală. de vigilenţă. răspunderea civilă. delimitarea răspunderii penale faţă de răspunderea medicală.Kernbach. în conformitate cu care deosebim următoarele forme de răspundere juridică: răspunderea penală. de pragmatism. aşadar a încălcării regulilor de conduită profesională. răspunderea disciplinară.10 teza I din Codul Deontologic al Colegiului Medicilor din România M. O deosebită importanţă teoretică şi practică o prezintă clasificarea după criteriul particularităţilor definitorii ale conduitei ilicite din punct de vedere al normei juridice încălcate. criteriul tipului de sancţiune juridică. Bucureşti 2002.342 107 99 .Romanescu. pag 341. Cluj.a.DREPT PENAL. Tratat de Drept Medical.”108 Sancţiunea se impune totuşi atunci când prejudicierea intereselor bolnavului sau clientului este rezultatul neglijenţelor şi incorectitudinilor profesionale manifestate sub forma atitudinii superficiale. ca formă distinctă a răspunderii juridice. care o deosebesc de celelalte forme. 1935. ale interesului sau ale valorii lezate. răspunderea juridică trebuie privită ca un raport juridic de constrângere. „Orice medic este răspunzător pentru fiecare din actele sale profesionale”107 „Problematica responsabilităţii medicale capătă noi sensuri în cadrul societăţii româneşti. Pentru un astfel de refuz nu există până astăzi pedepsele penale. PARTEA GENERALĂ distincţie. Astfel„ neîncriminarea unui fapt prin texte de legi poate să ducă în aplicarea exerciţiului . După alte opinii. Ed. răspunderea materială şi răspunderea patrimonială. răspunderea administrativă. de grijă sau a imprudenţei. drept ce aparţine statului şi care este exercitat prin organele sale specializate. criteriul calităţii subiecţilor ş. Hotarul Tradiţional şi legal al profesiunii medicale. Există două păreri larg răspândite cu privire la definirea răspunderii penale: unii savanţi afirmă că aceasta reprezintă obligaţia unei persoane de a suporta o sancţiune penală datorită faptului că a săvârşit o infracţiune. Este firesc ca societatea noastră să fie mai exigentă faţă de eroarea medicală decât în trecut. la o situaţie penibilă pentru cei chemaţi să judece. cel mult. 109 Aurel Teodor Moldovan . în «mustrarea conştiinţei». Unul dintre principiile de bază ale profesiunii medicale se regăseşte în cunoscutul aforism medical primum non nocere (înainte de toate să nu vătămăm). N. având în vedere faptul că în ultimii ani au fost semnalate o serie de cazuri ce au pus într-o lumină nefavorabilă profesia de medic şi condiţiile în care aceasta a fost exercitată.”109 Răspunderea penală. posedă anumite trăsături definitorii. Să examinăm acum rezumativ. cum ar fi criteriul naturii şi al importanţei sociale. lipsei de dexteritate. Pag 275. ALL Beck. ci pedepsele constau.

şi instituţiile penitenciare. “Tratat de drept penal. de judecată. În acelaşi sens este definită răspunderea penală şi în doctrina penală recentă. Ed. Partea Generală”. În fine. p. născut ca urmare a săvârşirii infracţiunii între stat. principiul personalităţii răspunderii penale. inculpat. individualizarea judiciară a răspunderii penale. după cum urmează: intentarea urmăririi penale. este guvernată de o serie de principii juridice. este un fenomen complex şi procesul realizării sale în practică constă din câteva etape. principiul prescriptibilităţii răspunderii penale. În literatura juridică s-a exprimat opinia că dreptul penal nu creează raporturi juridice şi în consecinţă . de a trage la răspundere pe infractor. 110 I. p. Principiile răspunderii penale Răspunderea penală. Bucureşti. acuzat.Aurel Teodor Moldovan definiţie: susţinătorii ei au încercat să exprime o noţiune surprinzând în modul cel mai general şi abstract substanţa fenomenului în cauză şi nu au trasat distincţii între elementele de conţinut ale raportului juridic şi însăşi norma juridică. de a-I aplica sancţiunea prevăzută pentru infracţiunea săvârşită şi de a-l constrânge să o execute precum şi obligaţia infractorului de a răspunde pentru fapta sa şi de a se supune sancţiunii aplicate. Importanţa principiilor este lesne de înţeles dacă realizăm faptul că ele reprezintă nişte reguli de drept obiectiv având caracter de generalitate şi care servesc drept idei călăuzitoare în sistemul acestei instituţii juridice. fără îndoială. executarea pedepsei. tragerea persoanei în calitate de inculpat. 316. Într-o opinie. Editura ALL. 67. alături de principiile enumerate. activ şi pasiv. principiul inevitabilităţii răspunderii penale. raport complex al cărui conţinut îl formează dreptul statului. Bulai. pe de o parte. mecanismul incidenţei sancţiunilor penale”110 .2. partea generală”. 112 C. 1997. Oancea. şi expirarea termenului antecedentului penal. o dată cu parcurgerea succesivă a acestor etape evoluează şi suferă schimbări şi statutul juridic al persoanei: învinuit. sunt reţinute ca principii fundamentale ale reglementării răspunderii penale: infracţiunea unic temei al răspunderii penale. În mod corespunzător şi în concordanţă cu schimbarea etapelor procesului de realizare a răspunderii penale se schimbă şi organele de drept: de anchetă. ALL Juridică. în vederea restabilirii ordinii de drept şi restaurării autorităţii legii”111 . Bulai. condamnat. 5. “determinând obiectiv şi subiectiv. judecat. se mai adaugă: principiul umanismului răspunderii penale. p. De asemenea. nu poate să existe o problemă a răspunderii penale. 111 100 . legalitatea răspunderii penale. şi infractor pe de altă parte. Răspunderea penală. ca reprezentant al societăţii. Potrivit unei alte opinii112 . de urmărire penală. “Manual de drept penal. principiul unicităţii răspunderii penale. 311. C. pronunţarea sentinţei de condamnare cu indicarea pedepsei concrete ce urmează să fie aplicată infractorului.1. ca şi toate celelalte instituţii juridice. există şi alţi autori care afirmă că răspunderea penală conferă conţinut şi finalitate raportului juridic penal. deţinut. ca fiind: “raportul juridic penal de constrângere.

pen. Ed.d.a. Principiul umanismului. Principiul umanismului presupune folosirea acelor instrumente care 115 nu vor duce la înjosirea. All Beck Bucureşti 2004 pag 255 116 117 101 . grup (familie.p. Numai legea poate să stabilească care fapte ilicite sunt considerate infracţiuni. pen. Moartea infractorului deci a subiectului pasiv al răspunderii penale . 2 C. A. care sunt organele competente să examineze respectivele încălcări ale ordinii de drept. “Instituţii de drept penal”. 2001. 114 C. săvârşită cu vinovăţia cerută de lege şi care prezintă pericolul social concret al unei infracţiuni113 . C. p. Ghe Nistorenu„ Drept penal – Partea Generală” Ed. 2003. “Drept penal român. 2 noul C. Acest principiu presupune că răspunderea penală revine numai persoanei care a săvârşit ori a participat la săvârşirea unei infracţiuni. cu condiţia ca aceste sancţiuni penale să se cumuleze din raţiuni diferite şi să aibă funcţii diferite). Partea generală”. şi presupune că răspunderea penală se întemeiază numai pe săvârşirea unei infracţiuni. Mitrache. 17 alin. Acest principiu îşi găseşte consacrarea în dispoziţiile art. care intervine în cazul săvârşirii infracţiunii ca şi prevederea pentru destinatarii legii penale a unor exigenţe cărora aceştia li se pot conforma114 . Infracţiunea este unicul temei al răspunderii penale. Aceasta nu înseamnă însă că pedepsele penale principale nu pot fi însoţite de pedepse complementare sau de o pedeapsă accesorie (desigur. care stipulează că întregul proces de tragere la răspundere penală a persoanelor care au încălcat sau au ignorat ordinea de drept trebuie să se desfăşoare numai în limitele şi în cadrul stabilit de legislaţia în vigoare. umilirea sau degradarea fiinţei umane şi care nu vor leza demnitatea persoanei trase la răspundere penală. 321. adică a unei fapte prevăzute de legea penală. civilă ş. răspunderea penală poate sa coexiste şi să fie însoţită de alte forme de răspundere juridică. Bucureşti. PARTEA GENERALĂ O importanţă fundamentală o prezintă principiul legalităţii răspunderii penale. Bulai „Drept Penal – Partea Generală ” Ed. All Beck Bucureşti 1997 pag 319 C. disciplinară.„ după cum nu poate fi colectivă adică pentru fapta unei persoane să răspundă un colectiv. etnie etc. Principiul umanismului îşi găseşte expresie în condiţiile şi în conţinutul constrângerii juridice.DREPT PENAL. Pe lângă aceasta. 15 alin. ce sancţiuni pot fi aplicate. Bucureşti.117 Principiul unicităţii răspunderii penale (non bis in idem) implică regula conform căreia pentru o singură infracţiune nu poate exista decât o singură răspundere penală. 14 113 C. Cristian Mitrache. )”116 . care sunt condiţiile de aplicare şi de executare a acestor sancţiuni. răspunderea penală neputând interveni pentru fapta altuia. În practica judiciară şi de asemenea în dreptul procesual penal acest principiu mai este cunoscut sub denumirea de autoritate de lucru judecat . sau art. Bulai „Drept Penal – Partea Generală ” Ed. are drept consecinţă stingerea răspunderii penale şi a sancţiunilor ce decurg din aceasta. Principiul răspunderii penale personale. Filipaş. Bulai. Trei.118 Constantin Mitrache. precum răspunderea administrativă.m. All Beck Bucureşti 1997 pag 320 118 Alex Boroi . precum şi cauzele care exclud caracterul infracţional al faptei sau cele care exclud răspunderea penală.

Pe lângă aceasta. p. respectiv art 153 alin 2 cod penal viitor. În majoritatea cazurilor răspunderea penală îşi găseşte realizarea sau traducerea în practică în stabilirea şi în executarea pedepsei. 125 alin. Partea generală”. Un alt semn calificativ care separă răspunderea penală de alte forme de răspundere juridică îl constituie organele chemate să stabilească felurile de răspundere. Acest principiu presupune că oricine săvârşeşte o infracţiune trebuie să răspundă penal. ale cărei urmări au putut fi reparate. Răspunderea penală trebuie să intervină prompt în vederea restabilirii ordinii de drept încălcate. lipsa plângerii prealabile. Înlăturarea răspunderii penale în cazurile prevăzute de lege (amnistia. Mitrache Drept penal român – Partea Generală Ed. Cu toate acestea. faţă de data săvârşirii infracţiunii cu atât eficienţa ei scade. 102 . răspunderea penală este fundamentată pe conceptul de pedeapsă.Aurel Teodor Moldovan Principiul inevitabilităţii răspunderii penale.119 Principiul individualizării răspunderii penale. împăcarea părţilor.) nu diminuează importanţa principiului care corespunde şi principiului egalităţii tuturor persoanelor în faţa legii. Bucureşti. Persoana care este trasă la răspundere penală poate fi scutită de pedeapsă în baza legii şi în conformitate cu aceasta. Destinatarul acesteia nu poate fi decât persoana fizică care este vinovată de comiterea unei infracţiuni. rezonanţa socială a infracţiunii se stinge treptat iar stabilirea răspunderii penale pentru infracţiunea care aproape a fost uitată. Răspunderea penală trebuie să fie diferenţiată în funcţie de gravitatea infracţiunii. care stabileşte că toate persoanele au aceleaşi drepturi şi că nimeni nu trebuie să beneficieze de tratament privilegiat. 121 alin. înlăturate sau şterse prin trecerea timpului nu mai apare ca necesară120 . Cristian Mitrache. răspunderea şi pedeapsa nu sunt noţiuni identice şi nu trebuie în nici un caz confundate. etc. 119 C. Principiul inevitabilităţii răspunderii penale este realizat de principiul oficialităţii acţiunii penale în vederea tragerii la răspundere penală a infractorului şi care funcţionează pentru marea majoritate a infracţiunilor . Acest principiu denumit şi principiul personalităţii stabileşte caracterul strict personal al răspunderii. În legislaţia penală română au fost prevăzute dispoziţiuni prin care este stabilită prescriptibilitatea pentru aproape toate infracţiunile. Aceasta este valabil şi pentru răspunderea penală. 2003. Cu cât răspunderea penală intervine mai târziu. care nu pot fi regăsite în celelalte forme. şi art. 323. pen) Fiecare formă de răspundere juridică are anumite caracteristici distinctive.2 actualul cod penal. tot acest principiu interzice discriminările de orice gen în procesul răspunderii penale. Specificul acesteia constă în comportarea ilicita a subiectului. de persoana infractorului pentru a asigura atât sancţionarea corectă a infractorului cât şi realizarea prevenţiunii generale şi speciale. cu excepţia infracţiunilor contra păcii şi omenirii în cazul cărora este prevăzută expres imprescriptibilitatea atât a răspunderii penale cât şi a executării pedepsei (art. “Drept penal român. 5 C. Casa de editură şi presă „ Şansa ” Bucureşti 1997 pag 263 120 Constantin Mitrache. Principiul prescriptibilităţii răspunderii penale. În aşa fel este exclusă răspunderea colectivă. comportare care trebuie sa îmbrace numai decât forma infracţiunii.

Prin urmare. ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE 5. 5. intenţionat sau din imprudenţă. care este responsabilă şi care într-un şir de cazuri posedă anumite calităţi specifice prevăzute de lege. Răspunderea penală poate să survină numai pentru comiterea unei anumite fapte. În schimb. prin voinţa legiuitorului s-a stabilit că în anumite situaţii. adică pentru un anume act de comportare. precum şi pentru consecinţele generate de aceasta. p. care este calificată de legislaţia în vigoare drept infracţiune. răspunderea este un fenomen care are limite în timp: ea apare în momentul comiterii infracţiunii. 1970. Consideraţii generale Noţiunea de înlocuire a răspunderii penale şi caracterizare. Temeiul atragerii la răspundere constituie un semn distinctiv de o majoră importanţă al răspunderii penale. PARTEA GENERALĂ Răspunderea penală se deosebeşte şi prin organele care au dreptul de a aplica sancţiunile: numai instanţele de judecată. de asemenea. răspunderea penală se deosebeşte şi prin calitatea subiecţilor. Ştiinţifică. Un alt semn calificativ ce caracterizează răspunderea penală îl constituie nivelul sporit de duritate şi de represivitate al sancţiunilor. Pot fi trase la răspundere penală numai persoana fizică care a săvârşit. Se precizează. În cazul răspunderii penale drept temei serveşte fapta concretă care îmbracă forma infracţiunii. lipsa plângerii prealabile. Bucureşti. Săvârşirea unei infracţiuni are drept consecinţă răspunderea penală a infractorului şi sancţionarea acestuia.DREPT PENAL. prescripţie) este posibil ca 121 Ştefan Daneş. Obligaţiunea corelativă a infractorului este de a suporta răspunderea şi privaţiunile prevăzute de aceasta. împăcarea părţilor.2. ceea ce deja constituie un element component al laturii subiective a infracţiunii. se realizează începând cu momentul intrării în vigoare a sentinţei pronunţate de instanţa de judecată şi este clasată în legătură cu ispăşirea pedepsei de către vinovat după stingerea sau ridicarea antecedentului penal. 12-13.1. Legiuitorul a stabilit de asemenea că răspunderea penală începe numai în momentul săvârşirii infracţiunii. o faptă socialmente periculoasă. “Înlocuirea răspunderii penale”. care a atins vârsta indicată în lege. precum şi faptul că acestea nu au un caracter specific. că poate fi trasă la răspundere penală numai persoana care este vinovată. aşa cum este caracterul financiar al sancţiunilor în răspunderea civilă şi cea materială. prevăzută de legea penală. ed. Anume atunci se naşte obligaţia statului de a-l descoperi pe cel vinovat prin intermediul organelor de justiţie şi de a asigura realizarea răspunderii penale. În fine. 103 . fie că este vorba de o acţiune sau de o inacţiune. împrejurări (amnistie.2. Fiecare tip de răspundere juridică stabileşte ce formă anume trebuie să îmbrace încălcarea ordinii de drept pentru ca ea să poată surveni.

213. Înlocuirea răspunderii penale ca instituţie a dreptului penal este reglementată prin dispoziţiile art. în sensul că răspunderea penală este înlocuită cu o altă formă a răspunderii juridice. numai că consecinţele ei sunt schimbate. În timp ce în cazul înlocuirii răspunderii penale. 90 C. actual cu privire la infracţiune sunt următoarele: a) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoare de cel mult un an sau amendă ori s-au săvârşit infracţiunile prevăzute în art. 2003. în locul ei se stabileşte o altă formă a răspunderii juridice ce atrage aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ. Bulai. ori în cazul unor infracţiuni expres prevăzute de lege. Cadrul juridic al înlocuirii răspunderii penale. Editura All. 91 şi art. Partea generală”. 90 şi care fac referiri pe de o parte la infracţiune iar pe de altă parte la infractor. art. Cristian Mitrache. Şi într-un caz şi în celălalt avem săvârşirea unei infracţiuni. 217 alin. pen. art. Condiţiile prevăzute de lege. Partea generală”. op. 1. art. p.. răspunderea penală cu altă formă de răspundere juridică care atrage o sancţiune cu caracter administrativ123 . 2151 alin. Înlocuirea răspunderii penale se poate dispune de către instanţa de judecată dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. Bucureşti. art. în condiţiile prevăzute de lege. 324. Pen. 215 alin. Bucureşti. înlocuirea răspunderii penale este posibilă doar în situaţia infracţiunilor care prezintă un grad de pericol social mai scăzut reliefat de pedeapsa prevăzută de lege.Aurel Teodor Moldovan răspunderea penală a infractorului pentru fapta săvârşită să fie înlăturată sau să fie înlocuită cu o altă formă a răspunderii juridice. Şt. 90. iar instanţa apreciază că sunt suficiente date pentru ca făptuitorului să I se aplice o astfel de măsură. Potrivit legii. p. “Manual de drept penal. 1. 104 . 324. 122 C. Reglementarea instituţiei înlocuirii răspunderii penale Condiţii în care se poate dispune înlocuirea răspunderii penale. Daneş. Condiţii privitoare la infracţiune. Înlocuirea răspunderii penale nu trebuie confundată cu înlăturarea răspunderii penale. cit. 123 Constantin Mitrache. consecinţa săvârşirii infracţiunii este înlăturată. în măsura în care se apreciază că restabilirea ordinii de drept că este mai eficientă prin stabilirea unei alte forme de constrângere juridică121 . 208. 5. “Drept penal român.2.2. În literatura de specialitate se consideră că ordinea de drept penal poate fi realizată nu numai prin aplicarea unei pedepse ori prin luarea de măsuri educative ci şi prin aplicarea unor sancţiuni extrapenale122 . 1997. 1997.p.actual. 98 C. Înlocuirea răspunderii penale poate fi definită ca fiind instituţia juridică în baza căreia instanţa de judecată înlocuieşte. 1. în cazul înlăturării răspunderii penale.

91 C. d) din atitudinea făptuitorului după săvârşirea infracţiunii rezultă că acesta regretă fapta. Partea generală”. Bucureşti. “Drept penal român.DREPT PENAL. Aceste prevederi legale nu se aplică în cazul în care fapta săvârşită a rămas în faza de tentativă. PARTEA GENERALĂ art. dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 100. de hrană ale lui ori ale familiei sale. Condiţii cu privire la făptuitor. 105 .. infracţiunea consumată fiind sancţionată cu o pedeapsă mai mare de un an închisoare. nefiind suficientă o simplă declaraţie de regret. este necesar ca făptuitorul să nu mai fi fost condamnat anterior ori să I se fi aplicat de două ori sancţiuni cu caracter administrativ. Cristian Mitrache. prezintă un grad de pericol social redus si nu a produs urmări grave. Paguba ce trebuie reparată poate fi cauzată atât prin infracţiunile prevăzute expres prin dispoziţiile art. înlocuirea răspunderii penale se poate dispune doar în cazul infracţiunilor fapt consumat pentru care pedeapsa prevăzută de lege este de cel mult un an închisoare sau amendă. 90 alin. 327. nevoile de sănătate. cât şi prin orice altă infracţiune de cel mult un an. iar în cazul art. 2003. c) paguba pricinuită prin infracţiune a fost integral reparată până la pronunţarea hotărârii. b) fapta. 328. Sunt suficiente date că făptuitorul poate fi îndreptat fără a i se aplica o pedeapsă. 1 al art. 90 delimitează clar că pentru infracţiuni este posibilă înlocuirea răspunderii penale cu o sancţiune cu caracter administrativ. Partea generală”. 1 lit. “Drept penal român. când instanţa dispune înlocuirea 124 Constantin Mitrache. Condamnarea se consideră inexistentă în situaţiile prevăzute de art. Gradul de pericol social scăzut al faptei se va deduce din împrejurările concrete în care s-a săvârşit fapta ce priveşte deopotrivă pe făptuitor. pen. Conduita bună a făptuitorului anterior comiterii infracţiunii este necesară şi se probează prin lipsa antecedentelor penale şi a sancţiunilor cu caracter administrativ.000 lei sau infracţiunea prevăzută în art. p. La acestea se mai adaugă şi faptul că alin.p. Atitudinea făptuitorului trebuie să rezulte din atitudinea acestuia ulterioară săvârşirii faptei de căinţă activă. 38. După cum se poate desprinde din textul legal. În cazul acestor infracţiuni sunt necesare ambele condiţii a fi îndeplinite: să se săvârşească una din aceste infracţiuni.000 lei. 1. ca şi din împrejurarea că fapta nu a produs urmări grave124 . Potrivit art. pen. a C. în conţinutul ei concret si în împrejurările în care a fost săvârsită. 249. de 50 lei. enumerându-le. pen. 2003. Bucureşti. 2197 alin. Pentru ca instanţa de judecată să poată aplica înlocuirea răspunderii penale cu o sancţiune cu caracter administrativ. dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 500. Cristian Mitrache. iar paguba pricinuită să nu fie mai mare de 10 lei. conduita sa. 249 C. 125 Constantin Mitrache. Condiţiile cu privire la infracţiune şi cele cu privire la infractor trebuie îndeplinite cumulativ125 Sancţiunile cu caracter administrativ aplicabile în caz de înlocuire a răspunderii penale.

139. p. iar actele organelor sunt actele persoanei juridice înseşi pentru că organul nu este ceva distinct de persoana juridică. p. 5. p. pen. Parte general. Ed. 126 127 106 . pe cei care nu au votat şi pe cei care au decis comiterea ei130 . “Derecho penal. “Răspunderea penală a persoanei juridice”. ceea ce nu este acceptat. ci apare ca o parte a acesteia. 90 C. Rodriguez Mourullo.3. 129 Florin Streteanu. Prin urmare. c) amenda de la 10 lei la 1000 lei. dacă pentru fiecare infracţiune sunt îndeplinite condiţiile. potrivit art. Dugue. Bucureşti. Bucureşti. b) mustrarea cu avertisment. 2 C. Radu Chiriţă. 1 C. aşa-zisele lor acţiuni nefiind decât acte comise de persoane fizice şi atribuite entităţilor colective. Beleiu. Madrid. Se consideră în literatura de specialitate126 că înlocuirea răspunderii penale în condiţiile prevăzute de art. 2002. Înlocuirea răspunderii penale se poate dispune şi în caz de participaţie numai acei făptuitori fată de care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentul titlu – art. RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE 5. pen. “Drept civil român. Discuţii în doctrină privind răspunderea penală a persoanei juridice Potrivit acestei opinii127 . 1992. Introducere in dreptul civil. 128 Gh. Subiectele dreptului civil”. “Les exceptions au principe de personalite des peines”. înlocuirea răspunderii penale poate fi dispusă si în cazul concursului de infracţiuni. pe cei care au aprobat şi pe cei care au dezaprobat acţiunea infracţională. 229.”. (art. persoanele juridice nu au capacitate proprie de a acţiona. a angaja răspunderea penală a tuturor indivizilor care o compun.). Astfel. 328. Chiar dacă Mitrache. Civitas.1.L. spre exemplu în materia delictelor civile129 . 381.Aurel Teodor Moldovan răspunderii penale aplică una din următoarele sancţiuni cu caracter administrativ: a) mustrarea. Ideea unei astfel de răspunderi ar conduce la admiterea răspunderii penale pentru altul. a sancţiona fără distincţie vinovaţii şi nevinovaţii.3. 52. 90 C.R. În doctrina s-a arătat că a consacra răspunderea penală a unei persoane juridice înseamnă. dacă pentru fiecare infracţiune aflată în concurs sunt îndeplinite condiţiile de înlocuire a răspunderii penale. 98 alin. pen.. 130 A. în realitate. principiul specialităţii nu are incidenţă in sfera faptelor civile stricto sensu. Editura ROSETTI. 98 alin. p. pen. Casa de Editură şi presă “Şansa” S. ceea ce nu este suficient pentru realizarea laturii obiective a unei infracţiuni. p.. G. La acestea mai adăugăm şi faptul că se consideră în literatura de specialitate128 că ceea ce scapă din vedere adversarii ideii de răspundere penală a persoanelor juridice este faptul că principiul specialităţii apare ca o regulă de drept civil ce nu vizează decât materia actelor juridice civile. 1978. se poate face şi în cazul concursului de infracţiuni.

Hennau. cum ar fi spre exemplu faptul că nu poate fi “executată” în sensul clasic al termenului şi nici nu poate fi privată de libertate prin condamnarea la pedeapsa închisorii. 107 . declaraţia de culpabilitate pronunţată împotriva grupului în ansamblu are ca efect atragerea asupra persoanei juridice şi a membrilor nevinovaţi a consecinţelor păgubitoare ale unei condamnări penale nemeritate131 . J. 132 A. “La responsabilite penale des personnes morales?”. “Indispensable responsabilite de l”entreprise. Sancţiunea principală care se aplică persoanei juridice se consideră a fi amenda136 tocmai datorită faptului că aceasta se leagă de scopul principal al companiei. Gobert. inacceptable culpabilite collective – A propos de l”avant project de loi belge relative a la responsabilite penale des personnes morales. 63. Radu Chirita. acţiunea penală nu poate fi îndreptată decât împotriva autorilor şi complicelor prezumaţi ai infracţiunii şi numai cei a căror vinovăţie a determinat comiterea infracţiunii pot fi declaraţi responsabili şi condamnaţi132 . “Sanctions penales et personnes morales”. G. Cit. aşa prin urmare sancţiunea aplicată persoanei juridice nu se răsfrânge asupra membrilor.DREPT PENAL. Indiferent dacă autorii persoane fizice ai infracţiunii au fost sau nu identificaţi şi declaraţi vinovaţi. P. pentru simplul motiv că ei sunt membri ai aceleiaşi persoane juridice. PARTEA GENERALĂ decizia a fost luată de majoritatea membrilor. respectiv să aibă un cuantum suficient de ridicat pentru a realiza scopurile de prevenţie specială şi generală. În cazul în care în adunarea generală a unei societăţi pe acţiuni se ia o decizie care stă la baza comiterii unei infracţiuni – publicarea unui articol de presă calomnios. 674. Francois. Cit. 4. 565. 135 Florin Streteanu. este foarte clar că sancţiunile aplicabile persoanei juridice nu pot coincide în totalitate cu cele prevăzute pentru persoanele fizice. reducerea cheltuielilor pentru echipamentele de protecţia muncii. aşa cum am arătat mai sus.De aceea. verhaegen. Eventualele consecinţe indirecte ale condamnării persoanei juridice nici nu constituie o pedeapsă pentru persoana fizică ce a acţionat. Huss. şi nici nu se răsfrâng asupra ei într-un mod diferit faţă de alţi membri ai entităţii colective133 . În schimb135 cea mai mare parte a doctrinei a admis că răspunderea penală a persoanei juridice nu intră în conflict cu caracterul personal al răspunderii penale.. op. 136 J. p. Radu Chirita. 87. 133 Florin Streteanu. op. “Controlling Corporate Criminality: Penal Sanctions and Beyond”. iar în caz de organizare a acesteia patrimoniul trece în proprietatea persoanei nouconstituite. desfăşurarea unei activităţi de spălare a banilor – suntem în prezenţa unei răspunderi distincte de cea a agentului care comite fapta în mod nemijlocit. acela de a obţine un profit. datorită diferenţelor fundamentale care există între cele două categorii de subiecţi. Potrivit unor autori134 a spune că este sancţionată o persoană juridică înseamnă a recunoaşte că se recurge la o sancţionare colectivă şi că sunt pedepsiţi şi membrii inocenţi doar pentru a asigura certitudinea sancţionării celor vinovaţi. 60. p. p. p. amenda trebuind a fi corect individualizată. este injustă sancţionarea celor care nu au aprobat-o. Schamps. 131 Chr. În ceea ce priveşte sancţionarea persoanei juridice. p. 134 L. Membrii persoanei juridice au doar un drept de folosinţă asupra bunurilor proprietatea persoanei juridice.

puncte de lucru 108 . în spatele unei aparenţe de legalitate. La acestea mai adăugăm şi faptul că într-o economie de piaţă. Acestea reprezintă doar câteva argumente care au impus şi impun sancţionarea persoanei juridice. b) suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani. etc. rezultatele activităţii industriale şi deşeurile industriale. Pedepsele complementare sunt: a) dizolvarea persoanei juridice. p..Persoanele juridice. fraudele comerciale. Pedeapsa principală este amenda. să îşi desfăşoare în siguranţă şi la o scară cât mai largă activităţile ilicite (trafic de bunuri şi de persoane. Radu Chirita.Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea aceleiaşi fapte. Nu trebuie uitat că de cele mai multe ori organizaţiile criminale adoptă forme şi structuri specifice industriei şi comerţului. Cit. . Pedepsele aplicabile persoanei juridice Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale şi complementare. 66-68. c) închiderea unor op.Instituţiile publice nu răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în exercitarea unei activităţi ce nu poate face obiectul domeniului privat. 5. . etc. organizându-se ca persoane juridice şi încercând astfel ca. Răspunderea penală a persoanei juridice potrivit noii reglementări Condiţiile răspunderii penale a persoanelor juridice . risc legat în principal de procesul de producţie. spălare de bani. cu excepţia statului şi a autorităţilor publice.3.3. Activitatea persoanelor juridice implică un anumit risc pe care îl impun dezvoltarea tehnologică şi implementarea noilor tehnologii în procesul de producţie. orice persoană juridică cu scop lucrativ încearcă să obţină un profit cât mai mare într-un termen cât mai scurt. Necesitatea răspunderii penale a persoanei juridice Consacrarea răspunderii penale a persoanelor juridice îşi găseşte legitimitatea în necesităţi de ordin practic.2.)137 .Aurel Teodor Moldovan 5. impuse de realităţile vieţii economico-sociale contemporane. ale persoanei juridice pe o durată de 137 Florin Streteanu. aceasta presupunând la rândul ei încercarea reducerii timpului necesar pentru realizarea scopului prin eludarea legii privind evaziunea fiscală. răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.3.

recidivă. de ştiinţa dreptului penal. Cristian Mitrache. Corespunzător acestor faze sunt cunoscute trei forme de individualizare: legală. 2003. În doctrina penală se face distincţia între individualizarea ce se realizează în faza de elaborare a legii şi prevederii limitelor pedepselor. 348.1. Noţiune şi cadru Activitatea judiciară (urmărirea penală şi judecarea cauzei) este implicată în cele din urmă.2. Constantin Mitrache. ASPECTE GENERALE 6. d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani.1. p. 138 139 109 . f) afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare. intitulat tot Individualizarea pedepselor art. precum şi de criminologie.DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ la 3 luni la 3 ani. La aceste dispoziţii se mai adaugă cele privind individualizarea pedepselor în cazul stărilor de agravare (concursul de infracţiuni. Partea generală”. Bucureşti. Individualizarea pedepsei penale necesită aprecieri de psihologie judiciară. e) plasarea sub supraveghere judiciară.1. 358. CAPITOLUL VI APLICAREA PEDEPSEI 6. “Drept penal român. partea generală. Scopul instituţiei juridice a individualizării pedepsei penale este prezentat de pedepsirea. judiciară sau judecătorească şi administrativă139 .1. Mai trebuie menţionat că dispoziţiile privind individualizarea pedepselor sunt deopotrivă aplicabile şi celorlalte sancţiuni de drept penal: măsuri educative şi măsuri de siguranţă138 . a procedurii penale. ALL. infracţiunea continuată). Ed. Instituţiei individualizării pedepsei îi este consacrat Capitolul V. 74-106 noul Cod penal. din Titlul III al părţii generale a Codului penal (art. C. 72. precum şi de prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. 6. ori de atenuare (tentativă. Bucureşti. Forme şi modalităţi de individualizare Criterii de clasificare.89) sau Capitolul V. în actul de individualizare a pedepsei penale. intitulat Individualizarea pedepselor. minoritate) şi care sunt prevăzute în cadrul reglementărilor instituţiilor respective. Bulai. 1997. p. „Manual de drept penal”. în faza de aplicare a pedepsei şi cea în faza de executare a pedepsei. de logică judiciară. reeducarea infractorului.

Aurel Teodor Moldovan

Individualizarea legală. Obiectul principal al individualizării legale este reprezentat de necesitatea stabilirii periodice a faptelor, care constituie infracţiuni şi elaborarea fiecărei norme juridice, în limitele principiilor generale de individualizare, prevăzute de art. 72 C. pen. actual, respectiv art 74 C.Pen.viitor, stabilirea cadrului legal, a dimensiunilor incriminării actelor penale, prin ocrotirea relaţiilor sociale, prin limitarea întinderii pedepselor în funcţie de gradul de pericol social, de importanţa relaţiei sociale afectate, prin raportarea la necesitatea pedepsirii eficiente a infractorilor şi la determinarea fenomenului de prevenire a infracţionalităţii. Dacă pentru instituţia individualizării judiciare, legea a stabilit criteriile în art. 72 C. Pen. actual, respectiv art 74 C.Pen.viitor, individualizarea legală se regăseşte în adoptarea tuturor regulilor din partea generală, cât şi din partea specială a Codului penal, prin care se identifică limitele de aplicare a legii penale (în timp, în spaţiu), se stabilesc trăsăturile esenţiale ale infracţiunii şi cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, se indică felul pedepselor, formele de înlocuire a răspunderii penale, se stabilesc limitele minime şi maxime ale pedepsei pentru fiecare infracţiune. Individualizarea judiciară sau judecătorească a pedepsei o realizează instanţa de judecată şi se concretizează prin aplicarea pedepsei concrete infractorului pentru fapta comisă, în funcţie de gradul de pericol social al faptei, de periculozitatea infractorului, de împrejurările concrete atenuante ori agravante în care s-a săvârşit infracţiunea sau care caracterizează persoana infractorului. Posibilitatea individualizării pedepsei sub cele două forme: individualizarea legală şi individualizarea judiciară corespunde modalităţii de determinare a pedepsei140 , în sensul că prin completarea reciprocă a limitelor oricăror pedepse, pentru toate infracţiunile, nu se va adopta o altă pedeapsă decât cea relativ precizată de textul legal specific infracţiunii. Legea penală reglementează, ca forme de individualizare judiciară: - circumstanţele atenuante şi agravante; - suspendarea condiţionată a executării pedepsei; - munca corecţională. Ulterioarele măsuri de reducere din pedeapsa definitivă a deţinerii şi arestului preventiv, reducerea din pedeapsă ca urmare a beneficierii de adaosuri la norma legală de muncă a condamnatului, liberarea înainte de terminarea pedepsei pentru bună purtare sau ca efect al graţierii individuale reprezintă concepte care formează obiectul individualizării administrative, întrucât nu afectează cuantumul pedepsei aplicată de instanţa de judecată (atribut al individualizării judiciare), ci

140 V. Dongoroz şi colab., “Explicaţii teoretice ale Codului penal”, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, p. 125; 141 C. Bulai, op. cit., p. 352;

110

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

forma de executare a pedepsei definitive (atribut al individualizării administrative). Individualizarea administrativă. Această formă a individualizării pedepselor nu se rezumă doar la regimul de executare, ci priveşte şi durata executării efective a pedepsei care poate fi modificată la propunerea organelor administrative prin acordarea graţierii ori a liberării condiţionate141 . 6.2. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A PEDEPSELOR 6.2.1. Criterii generale de individualizare Noţiune. După cum am menţionat mai sus individualizarea judiciară a pedepsei este individualizarea realizată de instanţa de judecată şi constă în stabilirea şi aplicarea pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită în funcţie de gradul de pericol social concret al faptei, de periculozitatea infractorului, de împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Este cert că individualizarea legală şi cea judiciară sunt condiţii necesare activităţii de incriminare sau dezincriminare a faptei infracţionale, de stabilire concretă a executării pedepsei de către infractor, considerând procesul de raportare a unor criterii la pedeapsa aplicată ca reprezentând conţinutul individualizării pedepselor. Criterii generale de individualizare. În stabilirea şi aplicarea pedepsei, instanţa de judecată se conduce după criteriile generale şi obligatorii prevăzute în art. 72 c. pen., respectiv art. 74 noul C. pen (Legea nr. 301/ 2004). După cum se poate desprinde din conţinutul celor două articole, instanţa de judecată trebuie să ţină cont de: - dispoziţiile părţii generale a codului penal, această regulă impunânduse în practica judiciară, mai întâi prin limitarea minimelor şi maximelor pedepsei penale, cât şi prin definirea conceptelor juridice care formează conţinutul sancţiunilor penale (forma infracţiunii, calitatea făptuitorului, modalitatea răspunderii penale) şi nu în ultimul rând prin dispoziţiile privind aplicarea în spaţiu şi în timp a legii penale; - dispoziţiile părţii speciale a Codului penal, care fixează limitele minime şi limitele maxime pentru fiecare infracţiune în parte, aceste limite regăsindu-se însă şi în legile speciale care cuprind unele dispoziţii penale, instanţa de judecată având posibilitatea să aplice pedeapsa penală în cadrul acestor limite, dar prin raportarea directă la gradul de pericol social al infracţiunii şi al infractorului; - gradul de pericol social al faptei săvârşite de infractor, ce reiese din modul şi mijloacele de săvârşire a faptei în funcţie de importanţa valorilor sociale vătămate şi de urmările produse sau care s-ar fi putut produce ş.a.; - persoana infractorului, un alt criteriu de individualizare a pedepsei care se bazează pe starea psihofizică, atributele socioprofesionale, condiţiile de viaţă, atitudinea în societate, în familie, la locul de muncă (antecedentele penale) şi com111

Aurel Teodor Moldovan

portarea după săvârşirea infracţiunii (atitudinea avută după săvârşirea infracţiunii în faţa organelor de urmărire penală etc.) etc.; - împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală. Aceste împrejurări la care se referă legiuitorul prin dispoziţiile art. 72 C. pen., sunt acele stări, situaţii, împrejurări, date ale realităţii ce nu sunt cuprinse în conţinutul agravant al infracţiunii şi care prin legătura lor accidentală cu fapta săvârşită ori cu făptuitorul influenţează gradul de pericol social al faptei sau de periculozitate al infractorului şi determină o atenuare ori o agravare a pedepsei concrete142 . Sub denumirea de împrejurări care atenuează sau agravează răspunderea penală sunt cuprinse atât stările cât şi circumstanţele de atenuare sau agravare ale pedepsei143 . 6.2.2. Stări şi circumstanţe în cadrul individualizării pedepsei Noţiuni. În realizarea oricărei forme de individualizare a pedepsei, dar cu deosebire în cadrul individualizării judiciare, un rol important îl au stările, situaţiile sau împrejurările anterioare, concomitente sau subsecvente comiterii infracţiunii şi care reliefează un grad mai ridicat ori mai scăzut de pericol social al faptei ori de periculozitate a infractorului144 . În cadrul cauzelor de agravare sau de atenuare a pedepsei se face distincţie între stări şi circumstanţe. Stările sunt definite ca fiind acele situaţii, fapte cu semnificaţie în ce priveşte gradul de pericol social al faptei şi de periculozitate a făptuitorului, reglementate în partea generală a Codului penal ca instituţii distincte, având efecte de atenuare sau de agravare a pedepsei. Spre exemplu, menţionăm câteva stări de agravare: starea de recidivă, concursul de infracţiuni, precum şi câteva stări de atenuare: tentativa şi minoritatea făptuitorului. În ceea ce priveşte circumstanţele, acestea sunt definite ca fiind acele situaţii, calităţi, alte date ale realităţii exterioare conţinutului infracţiunii ce se referă la faptă şi ambianţa ei, ori de la făptuitor şi biografia acestuia145 . O importanţă deosebită o are împărţirea în stări şi circumstanţe pentru că potrivit unei opinii146 consacrată în literatura de specialitate stările de agravare ori de atenuare îşi produc efecte fiecare în parte asupra pedepsei, acţionând succisiv, iar concursul de circumstanţe nu are acelaşi efect, provocând doar o singură atenuare ori agravare, oricâte astfel de circumstanţe ar fi. Cauze generale şi speciale. După întinderea efectelor se disting: - cauzele generale care au influenţă pentru toate infracţiunile şi sunt

C. Bulai, “Manual de drept penal partea generală”Editura ALL, Bucureşti, 1997, p. 364; D. Lucinescu, „Comentariu I” în Codul penal român comentat şi adnotat, vol. I, partea generală, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992, p. 432; 144 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003, p. 361; 145 V. Dongoroz, în „Explicaţii teoretice ale codului penal român”, p. gen., vol. II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1969, p. 220; 146 C. Bulai, op. cit., p. 353;
142 143

112

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

prevăzute în partea generală a codului penal; pot fi considerate cauze generale atât stările (concursul de infracţiuni, tentativa, minoritatea), cât şi circumstanţele prevăzute în partea generală a codului penal (atenuante – art. 73 C. pen. sau art. 75 noul C. pen şi agravante – art. 75 C. pen. sau art. 77 noul Cod penal); - cauzele speciale care sunt determinate având influenţă numai cu privire la o anumită infracţiune şi sunt prevăzute în partea specială a Codului penal; cu titlu de exemplu amintim drept cauze speciale de agravare: numărul victimelor, calitatea infractorului, iar cauze speciale de atenuare: înlesnirea arestării participanţilor la unele infracţiuni retragerea mărturiei mincinoase, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege ş.a. Circumstanţe legale şi circumstanţe judiciare. După modul de stabilire a circumstanţelor şi după efectul pe care îl au asupra pedepsei ce urmează să fie stabilită de instanţă se disting: - circumstanţele legale, sunt acele circumstanţe arătate de legiuitor şi al căror caracter, agravant sau atenuant este obligatoriu pentru instanţa de judecată; spre exemplu, menţionăm circumstanţele legale atenuante prevăzute de art. 73 C. pen sau de art. 75 noul C. pen. şi circumstanţele agravante legale prevăzute de art. 75 C. pen sau de art. 77 noul Cod penal. - circumstanţele judiciare, sunt acele împrejurări caracterizate de instanţa de judecată ca fiind atenuante sau agravante, apreciind, de asemenea, semnificaţie juridico-penală a acestora în context cu fapta săvârşită şi cu făptuitorul. Instanţa poate deci să reţină sau să nu reţină, în favoarea sau în defavoarea inculpatului , circumstanţele atenuante sau agravante judiciare.147 Circumstanţe reale şi circumstanţe personale. După criteriul legăturii cu fapta sau cu făptuitorul, circumstanţele se împart în: - circumstanţe reale, acele circumstanţe care sunt legate de faptă şi influenţează gradul de pericol social al acestuia; circumstanţele reale se răsfrâng asupra participanţilor numai dacă se face dovada că le-au cunoscut, le-au prevăzut şi le-au acceptat, deoarece participaţia se săvârşeşte doar cu intenţie; Circumstanţele reale sunt stări, situaţii, împrejurări , întâmplări care precedă , însoţesc sau succedă săvârşirii faptei. Ele pot fi dintre cele mai diferite : locul unde infracţiunea este pregătită sau săvârşită, mijloacele utilizate la săvârşirea acestuia , timpul când s-a săvârşit, numărul persoanelor care au participat la infracţiune, modul cum s-a comis, dacă executarea a fost întreruptă şi reluată .148 - circumstanţe personale sunt acele circumstanţe care sunt legale de persoane infractorului şi îl caracterizează sub raportul periculozităţii; referindu-se la calităţile, atitudinile, deprinderile, obiceiurile infractorului, circumstanţele personale (subiective) nu se răsfrâng asupra celorlalţi participanţi.
C. Bulai „ Manual de drept penal – Partea generală ” Ed. All Beck , Bucureşti 1997 , pag 366 C. Bulai „ Manual de drept penal – Partea generală ” Ed. All Beck , Bucureşti 1997 , pag 367 149 C. Mitrache„ Drept penal român –Partea Generală ” Ed. Casa de editură şi presă « Şansa » Bucureşti 1997 , pag 290
147 148

113

Aurel Teodor Moldovan

Distincţia între circumstanţele reale şi personale este importantă în stabilirea pedepsei pentru participanţii la infracţiune fiind stabilită regula prin dispoziţiile art. 28 C.p., potrivit cu care circumstanţele privitoare la persoana unui participant nu se răsfrânge asupra celorlalţi , în timp ce circumstanţele privitoare la faptă se răsfrânge asupra participanţilor dar numai în măsura în care aceştia le-au cunoscut sau le-au prevăzut.149 Circumstanţe cunoscute şi circumstanţe necunoscute. După cum împrejurările erau cunoscute ori necunoscute infractorului, se disting: - circumstanţe cunoscute infractorului; - circumstanţe necunoscute infractorului. Circumstanţe anterioare, concomitente ori subsecvente infracţiunii. În literatura juridică, circumstanţele se mai clasifică după situarea în timp faţă de momentul săvârşirii infracţiunii, distingându-se între: circumstanţe anterioare, concomitente şi subsecvente infracţiunii150 . 6.2.2.1. Circumstanţe atenuante Noţiune. Circumstanţele atenuante sunt definite ca fiind acele stări, împrejurări, întâmplări ori date ale realităţii anterioare, concomitente sau subsecvente săvârşirii unei infracţiuni, ce au legătură cu fapta infracţională ori cu infractorul şi care relevă un pericol social mai scăzut al faptei ori o periculozitate mai redusă a infractorului151 . Redactarea distinctă a circumstanţelor care constituie circumstanţe atenuante (art. 73 C. pen. sau art. 75 noul Cod penal) şi a celor care pot constitui, circumstanţe atenuante, reflectă deosebirea pe care însuşi legiuitorul o face între acestea; cele prevăzute la art. 73 C. pen. sau art. 75 noul C. pen. fiind circumstanţe atenuante legale, iar cele prevăzute la art. 74 C. pen. sau art. 75 alin 2 noul C. pen. circumstanţe atenuante judiciare. Circumstanţele atenuante legale. Prin dispoziţiile art. 73 C.pen., au fost prevăzute următoarele circumstanţe atenuante legale: - depăşirea limitelor legitimei apărări sau ale stării de necesitate; - săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă. Depăşirea limitelor legitimei apărări (art. 73 lit. a partea I, sau art. 75 lit. b noul Cod penal). Această circumstanţă atenuantă legală cunoscută în doctrina 150 penală ca „exces scuzabil”înse deosebeşte de excesul adnotat, vol. I, partealegitimei D. Lucinescu, „Comentariu I” Codul penal român comentat şi justificat asimilat generală,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992, p. 428; 151 V. Dongoroz şi colab., “Explicaţii teoretice ale Codului penal”, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, p. 220;

114

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

apărări prevăzut la art. 44 alin. 3 C. pen.actual şi care priveşte depăşirea limitelor unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul, datorat tulburării sau temerii în care s-a aflat cel ce face apărarea. Pentru existenţa circumstanţei atenuante se cer îndeplinite condiţiile ca făptuitorul să se fi aflat, la început, în legitimă apărare, să fi depăşit limitele unei apărări legitime, iar această depăşire să nu se întemeieze pe tulburarea sau temerea acestuia152 . Depăşirea limitelor legitimei apărări este o circumstanţă personală care nu se răsfrânge asupra participanţilor153 . Atrăgând răspunderea penală a persoanei care s-a apărat excesiv, va diminua această răspundere (atenuând-o) în cadrul răspunderii penale pentru fapta săvârşită. Depăşirea limitelor stării de necesitate (art. 73 lit. a, partea a II-a., art 75 viitorul cod penal lit c) Condiţiile de existenţă a acestei circumstanţe atenuante legale se desprind din dispoziţiile art. 45 alin. 3 C. pen.actual şi presupun că făptuitorul, în momentul săvârşirii faptei, necesare pentru a salva de la un pericol iminent una din valorile sociale arătate în art. 45 alin. 2 C. pen. şi-a dat seama că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât acelea care s-ar fi produs dacă pericolul nu era înlăturat. În schimb, în situaţia în care făptuitorul în momentul săvârşirii faptei nu şi-a dat seama că prin fapta sa pricinuieşte astfel de urmări atunci fapta este săvârşită în stare de necesitate şi nu are caracter penal154 . Depăşirea limitelor stării de necesitate este o circumstanţă personală. Instanţa trebuie să examineze nu numai condiţiile ei de existenţă , dar şi mărimea disproporţiei dintre gravitatea urmărilor ce s-ar fi putut produce prin neînlăturarea pericolului , mobilul faptei în raport cu valoarea atribuită de făptuitor bunurilor pe care le-a salvat cu sacrificarea altora .155 Săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii (art. 73 lit. b teza I C. pen. sau art. 75 lit. a noul Cod penal ). Săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii (perturbatio animi) constă în indignare, mânie, emoţie puternică provocată de victimă prin violenţă, atingerea gravă a demnităţii individuale sau printr-o acţiune ilicită gravă. Între actul de provocare din partea persoanei vătămate, starea de tulburare sau emoţie creată infractorului şi săvârşirea infracţiunii ca urmare a acestor condiţii va trebui să existe un raport de corelare, cele două acte (tulburarea din cauza provocării şi actul infracţional) care aparţin agresorului fiind justificate parţial de atitudinea provocatoare a victimei. Asemenea acte de provocare pot fi realizate prin: violenţă fizică (loviri, vătămări) ori violenţă psihică (ameninţare); printr-o atingere gravă a
152 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003, p. 365; 153 D. Lucinescu, op. cit., p. 436; 154 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003, p. 365; 155 C. Bulai „ Manual de drept peanal – Partea generală” Ed. All Beck , Bucureşti 1997 pag 371

115

Aurel Teodor Moldovan

demnităţii persoanei ce se poate realiza de exemplu prin insultă; prin alte acţiuni ilicite grave ca de exemplu surprinderea victimei în flagrant delict de adulter (când victima este soţia sau soţul adulterin al făptuitorului ori partenerul acestora). De asemenea, actul de provocare (oricare ar fi conţinutul sau denumirea sa) va trebui să fie îndreptat în mod direct împotriva infractorului, a unor persoane faţă de care acesta manifestă ataşament psihic, moral, sentimental, însă prin modul de concepţie, de executare sau prin urmările sale provoacă o stare puternică de tulburare sau emoţie şi determină pe infractor să răspundă provocării. Provocarea se reţine şi în cazul trecerii unei perioade de timp între actul provocator şi riposta acestuia cu condiţia ca răspunsul la provocare să fie dat ca urmare a tulburării sau emoţiei trăite de infractor în momentul când a luat cunoştinţă de actul provocator. Actul provocator se poate produce şi printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei, dacă această comportare a produs infractorului (provocat) o puternică tulburare sau o emoţie de nestăpânit, în mod normal. Atingerea gravă a demnităţii persoanei necesită producerea unei tensiuni psihice capabilă să determine pe cel provocat să riposte la actul ilicit provocator. Important este ca infracţiunea să se îndrepte împotriva provocatorului, iar dacă din eroare infractorul ripostează împotriva altei persoane pe care o confundă cu provocatorul, va exista de asemenea scuza provocării. Circumstanţele atenuante judiciare. Prin dispoziţiile art. 74 C. pen., respectiv art 75 alin 2 Viitorul Cod penal care prevăd împrejurări pot constitui circumstanţe atenuante, sunt enumerate exemplificativ circumstanţele atenuante judiciare. Conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea faptei. Această circumstanţă priveşte aşadar atitudinea şi comportarea corectă a infractorului în familie, societate, la locul de muncă, înainte de săvârşirea infracţiunii. Conduita bună a infractorului priveşte şi lipsa antecedentelor penale156 . Comportamentul individual, este considerat pozitiv sau negativ în funcţie de interesul social, de nevoile publice generale astfel încât prin examinarea şi identificarea elementelor pozitive („prin investigaţii la locul de muncă, domiciliu, precum şi prin consultarea cazierului judiciar”) se poate reţine conduita bună, pozitivă a infractorului existentă înainte de săvârşirea infracţiunii – ca circumstanţă atenuantă şi implicit să determine atenuarea pedepsei157 . Stăruinţa depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul infracţiunii sau a repara paguba pricinuită. Conduita infractorului despre care se menţionează în cuprinsul textului legal se referă la faptul că după comiterea faptei, infractorul manifestă căinţă activă pentru fapta comisă, căinţă care se materializează prin repararea pagubei pricinuite, înlăturarea urmărilor infracţiunii şi care reliefează o
Mitrache, op.cit., p. 366; Iancu Tănăsescu, Camil Tănăsescu, Gabriel Tănăsescu, “Drept penal general”, Editua ALLBECK, Bucureşti, 2002, p. 574; 158 I. Grioraş, „Individualizarea pedepsei”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 167;
156 157

116

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

periculozitate mai scăzută a acestuia. De asemenea, se mai poate materializa şi în comportamentul infractorului ulterior comiterii infracţiunii de a da îngrijiri medicale victimei, de restituire a bunurilor sustrase etc. În doctrina penală158 s-a reţinut că o astfel de circumstanţă atenuantă este şi în cazul împiedicării producerii rezultatului dacă până în acest moment s-a realizat conţinutul unei alte infracţiuni. Atitudinea infractorului după săvârşirea infracţiunii rezultând din prezentarea sa în faţa autorităţii, comportarea sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii ori arestării participanţilor O astfel de circumstanţă relevă un grad de pericol de periculozitate scăzută al acestuia şi faptul că reeducarea lui se poate realiza şi printr-o pedeapsă mai uşoară. Printre împrejurările reţinute în practica şi doctrina judiciară 159 ca circumstanţe atenuante se află: - starea de beţie involuntară incompletă, produsă prin alcool sau alte substanţe deşi afectează voinţa infractorului nu înlătură caracterul penal al faptei; starea de beţie voluntară completă care a fost acceptată de o persoană pentru efectele sale speciale asupra propriului comportament, va reprezenta o circumstanţă atenuantă sau o circumstanţă agravantă, după caz. Dublul caracter de circumstanţă atenuantă sau circumstanţă agravantă a beţiei voluntare complete este determinată de interpretarea comportamentului infractorului anterior- concomitent-posterior săvârşirii infracţiunii (faptei) sub starea de beţie voluntară completă, ca o condiţie a producerii infracţiunii (beţia voluntară este reţinută ca circumstanţă agravantă în toate infracţiunile de pericol) sau deopotrivă, având statutul de circumstanţă atenuantă, dacă infractorul a produs acţiunea-inacţiunea, în mod normal, fără ca săvârşirea acesteia să fie cauzată sau condiţionată de starea de beţie a infractorului160 . Practica judiciară161 a apreciat, în unele situaţii, faptul că săvârşirea unei infracţiuni de către o persoană care prezintă o diminuare a facultăţilor mintale va justifica adoptarea circumstanţelor atenuante pentru diminuarea răspunderii penale, întrucât sub aspect intelectiv şi voliţional nu a putut aprecia gravitatea faptei săvârşite la adevărata lor valoare. O examinare a practicii judiciare relevă, că următoarele împrejurări pot reprezenta circumstanţe atenuante: gradul de cultură şi educaţie scăzut, lipsa unei experienţe sociale, vârsta înaintată, starea psiho-fizică creată de comportamentul victimei, mediul psiho-fizic special în care s-a produs infracţiunea162 .
C. Bulai, op.cit., p. 64, I. Tănăsescu, op. cit., p. 339; G. Antoniu şi colab., “Practica judiciară penală, partea generală”, vol. I (1988), Editura Academiei Române, Bucureşti, p. 77; 160 Tănăsescu, op. cit., p. 580; 161 V. Dongoroz şi colab., “Explicaţii teoretice ale Codului penal”, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, p. 155; 162 Dongoroz, op. cit., p. 156; 163 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003, p. 367;
159

Efectele circumstanţelor atenuante. Efectele circumstanţelor sunt de-

117

75 alin. 75 alin. împrejurări. a-h noul C.). 76 C. pen. nu şi în cazurile în care aplicarea este facultativă. 164 165 M.pen. anterioare. potrivit art.2. Circumstanţele atenuante au ca efect atenuarea obligatorie a pedepsei. 1 C. pen. concomitente sau subsecvente săvârşirii infracţiunii ce au legătură cu fapta infracţională ori cu infractorul şi care reflectă un grad de pericol social mai ridicat al faptei ori o periculozitate mai mare a infractorului. Înlăturarea pedepselor complimentare ca efect al circumstanţelor atenuante se pune numai în legătură cu cazurile în care aplicarea acestora este obligatorie164 . ori o schimbare a pedepselor prevăzute de lege pentru infracţiunea respectivă163 . pe când infracţiunile calificate se caracterizează prin mai multe acţiuniinacţiuni. Potrivit dispoziţiilor art. 1 lit. De regulă. Circumstanţele agravante constau în stări situaţii. cit.. a-f C. 75 C. Basarab.. atenuare ce poate consta într-o reducere a..Aurel Teodor Moldovan terminate prin dispoziţiile art. art 77 C. prin mai multe rezultate infracţionale şi prin mai multe forme de vinovăţie a infractorului165 . Cadru. p. 1 lit. calităţi.). legiuitorul lasă instanţei judecătoreşti facultatea de a reţine ca circumstanţe agravante şi alte împrejurări care imprimă faptei un caracter grav (art. Tănăsescu.pen. 431. 6. Deosebirea esenţială dintre circumstanţele agravante şi infracţiunea calificată (agravantă) constă în faptul că circumstanţele agravante au un caracter accidental. 77 alin. După cum se poate desprinde din conţinutul legal. 583. 76 alin. împrejurările care pot constitui circumstanţe agravante legale sunt prevăzute limitativ (art.2. alte date ale realităţii exterioare conţinutului infracţiunii. 2 sau art.actual respectiv art 76 cod penal viitor şi sunt aceleaşi indiferent dacă sunt legale sau judecătoreşti. efectele circumstanţelor atenuante au fost reglementate într-un mod nou. instanţa va valorifica aceste circumstanţe în cadrul limitelor legale speciale de pedeapsă şi numai în cazuri bine justificate va coborî pedeapsa sub aceste limite (adică sub limita legală). Potrivit noilor dispoziţii ale Codului penal. pen. 118 . op. op. Circumstanţele agravante îşi găsesc reglementarea în dispoziţiile art. când neaplicarea pedepselor complimentare se poate datora şi altor cauze decât circumstanţele atenuante. în cazul circumstanţelor atenuante pedeapsa principală se reduce ori se schimbă. în raport cu noile categorii de pedepse. pen. 77 noul C. actual.viitor nu face referiri exprese cu privire la împărţirea circumstanţelor agravante în circumstanţe agravante legale şi circumstanţe agravante judiciare. în timp ce în cazul circumstanţelor agravante judiciare. Reducerea ori schimbarea are loc în funcţie de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită raportată la minimul special al acesteia.2. 76 C. Circumstanţe agravante Noţiune. p. sau art. pen. cit.pen.

166 V. Participarea mai multor persoane la săvârşirea unei infracţiuni nu este considerată în general ca o circumstanţă agravantă..) sau loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. 75 alin. 169 C. 77 noul C. 197 alin. Editura Academiei Române. următoarele împrejurări: Săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună (art. urmărind provocarea de suferinţe mari victimei în cazul infracţiunii de vătămare corporală gravă170 .art. 534/ 1979. 119 .a C. RRD nr. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. violul – art. evadarea – art. 1 lit. 379. Dongoroz şi colab. dacă aceasta din urmă locuieşte şi gospodăreşte împreună cu făptuirorul. 209 lit. răspunderea participanţilor stabilindu-se potrivit dispoziţiilor privitoare la participaţie166 . Potrivit dispoziţiilor art. 1 C. imprimă acestei fapte un caracter grav deoarece sporeşte îndrăzneala făptuitorilor. 182 C. Săvârşirea infracţiunii prin violenţe asupra membrilor familiei. d. Circumstanţa agravantă a participării mai multor persoane la săvârşirea infracţiunii este o circumstanţă reală care se răsfrânge asupra participanţilor în măsura în care au cunoscut-o fiind necesară dovedirea cunoaşterii ori prevederii de către fiecare participant169 Săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime. Partea generală”. 171 Membru al familiei art. cit. Bulai. vol. prin cooperarea acestora asigurându-se consumarea infracţiunii. 11 C. 2003. prin violenţe asupra membrilor familiei sau prin metode ori mijloace care prezintă pericol public. o sălbăticie în comiterea infracţiunii. sau ale art. 77 alin. 1 lit. 1491 C. Constanţa. p. 185 noul cod penal. p. Agravanta generală este aplicabilă în cazul infracţiunilor de vătămare corporală gravă (art. Partea generală”. 180 alin. 2). II. săvârşirea faptei de două sau mai multe persoane împreună. cu excepţia celor în conţinutul cărora este prevăzută ca element circumstanţial de agravare a infracţiunii (art. 167 Constantin Mitrache. Această circumstanţă este prevăzută şi ca element circumstanţial al omorului deosebit de grav (art. 170 Constantin Mitrache. op. 75 alin 1 lit. pen. Săvârşirea faptei prin metode ori mijloace care prezintă pericol public. Agravanta se aplică oricărei infracţiuni de violenţă săvârşite asupra unui membru al familiei171 . pen). Bucureşti. 192 ain. sau art. 2003. c C. pen. a. Această circumstanţă agravantă nu se aplică dacă în conţinutul agravant al infracţiunii intră ca element circumstanţial.p. Bucureşti. 369. PARTEA GENERALĂ Circumstanţele agravante legale. 269 alin. p. 61. pen. 2/ 1980. pen. 168 T. “Drept penal român. împrejurare care se valorifică o singură dată ca element circumstanţial168 (violarea de domiciliu. Cristian Mitrache. p. 370. pen.. “Drept penal român. 181 alin. Cristian Mitrache. nr. 151. scade rezistenţa victimei în apărarea valorilor sociale etc167 . mai ales când numărul lor este mai mare.. pen : Prin “membru de familie” se înţelege soţul sau ruda apropiată. furtul calificat – art. ştergerea urmelor infracţiunii. J.DREPT PENAL. participarea mai multor persoane ca autori la săvârşirea unei infracţiuni. Bucureşti.) sau al omorului calificat. art. a noul Cod penal). 176 alin.art. 2. 2003. p. constituie circumstanţe agravante. 1 şi 21 . 2. În schimb. Săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime presupun o ferocitate din partea infractorului.

11/1969 . aparate de explodare. Săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia 172 V. Această periculozitate este cu atât mai evidentă. Dongoroz şi colab. dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor (art.. 1 C. dărâmarea unei clădiri sau deteriorarea unei instalaţii etc. Săvârşirea infracţiunii de către un major.).1 lit. pag 165 175 V. p.Aurel Teodor Moldovan Aceste metode sau mijloace pot fi: incendiul care creează pericol public. indiferent de mijloacele folosite pentru răspândirea lor (bombe. 174 Trib . 2003. Editura Academiei Române. c C. Reţinerea acestei circumstanţe este determinată de cunoaşterea de către major a situaţiei că la comiterea infracţiunii cooperează cu un minor. Eroarea cu privire la vârsta minorului. 153. Dongoroz şi colab. care se poate converti ca şi premeditarea în circumstanţă reală. Această circumstanţă este personală şi nu se răsfrânge asupra participanţilor. de unde uşurinţa cu care aceştia sunt antrenaţi pe calea infracţiunii173 . Săvârşirea infracţiunii din motive josnice În doctrina penală.I pen . 173 Dongoroz. 222. dispozitive de pulverizare. având efectele unei astfel de circumstanţe175 .). s. Această circumstanţă agravantă este personală. în toate cazurile punându-se în pericol viaţa sau integritatea corporală ori sănătatea unui număr indeterminat de persoane172 . Coruperea minorilor şi antrenarea lor la săvârşirea de infracţiuni dovedeşte periculozitatea socială sporită a infractorului major. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. deoarece infracţiunea se realizează printr-o activitate posterioară aceleia ce constituie infracţiunea ce provine bunul ce formează obiectul tăinuirii . sau art. 152. Bucureşti. etc.. 964/1969 în Revista română de drept nr. pen. 156. II.. nr. p. „motivele josnice” sunt acele porniri interioare contrare moralei ca: răzbunarea. 77 alin. c noul Cod penal). cu cât influenţa pe care o pot avea persoanele în vârstă asupra celor nevârstnici este mai mare. înlătură această agravantă. dec. răsfrângându-se asupra tuturor participanţilor majori care au cunoscut împrejurarea că la săvârşirea infracţiunii participă şi un minor. II.174 Şi această agravantă este reală. corosive sau toxice generale. 75 alin. Bucureşti. pen. 120 . setea de îmbogăţire pe căi ilicite etc. 176 Dongoroz. Bucureşti . vol. Editura Academiei Române. 2003. 75 alin. cit. p. Această stare de beţie preordinată sau premeditată reflectă o periculozitate mai mare a făptuitorului care se pregăteşte pentru săvârşirea infracţiunii provocându-si această stare pentru a avea mai mult curaj în săvârşirea faptei ori pentru a o invoca în instanţă ca împrejurare atenuantă. Această împrejurare nu mai este menţionată în noul Cod penal. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. exploziile sau substanţele chimice sub forma de lichide sau gaze asfixiante sau inflamabile. op. Această circumstanţă este reală şi se răsfrânge asupra participanţilor numai în măsura în care aceştia au cunoscut-o sau au prevăzut-o. vol. 1 lit. Această circumstanţă agravantă nu este aplicabilă infractorului major care a săvârşit infracţiunea de tăinuire primind spre valorificare bunuri provenind din furtul comis de infractori minori.. Săvârşirea infracţiunii în stare de beţie anume provocată în vederea comiterii faptei (art. p. pe care îl credea major.

78 noul Cod penal s-a consacrat principiul agravării facultative a pedepsei în cazul constatării circumstanţelor agravante atât legale cât şi judecătoreşti. 2003. 121 . imprimă faptei. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. Bucureşti. săvârşirea infracţiunii pentru a se sustrage pe sine sau pe altul de la urmărire. f). şi ale art. Dacă maximul special este neîndestulător. 78 C.3. Prin dispoziţiile art. În doctrina penală178 sunt considerate ca fiind circumstanţe agravante judiciare: împrejurarea că infractorul se găsea în stare de beţie în momentul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă ori împrejurarea că în timpul efectuării serviciului de pază infractorul sustrage bunuri ori comite o tâlhărie. se poate aplica o pedeapsă până la maximul special.2. p. Editura Academiei Române. săvârşirea infracţiunii pentru a înlesni sau ascunde comiterea altei infracţiuni (lit. Concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei 177 Constantin Mitrache. Periculozitatea infractorului este mai mare pentru că profită de starea de tulburare produsă de calamitate. în acel caz. Spre deosebire de circumstanţele agravante legale care erau prezentate exemplificativ. 2003. Ele vor putea fi proprii fiecărui caz concret dat. pen. La acestea mai adăugăm şi săvârşirea infracţiunii asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a se apăra sau de a-si exprima voinţa. Efectele circumstanţelor agravante. prevederi introduse prin noua reglementare. instanţa având deplina libertate de a reţine circumstanţă agravantă orice împrejurare care. cele judiciare sunt constatate de instanţa judecătorească care are facultatea să aprecieze că unele împrejurări anterioare. PARTEA GENERALĂ prilejuită de o calamitate Prin „situaţia prilejuită de calamitate” se înţelege starea de tulburare socială specială pe care o creează existenţa efectivă sau ameninţarea ivirii unei calamităţi (inundaţie. p. asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani ori asupra unui membru de familie( lit. surpare de teren)176 . arestare sau executarea pedepsei (lit. 1 C. concomitente sau subsecvente săvârşirii infracţiunii. 178 C. “Drept penal român. Art. 373. h). II.. 382. vol. prevede că: “În cazul în care există circumstanţe agravante. în mod neîndoielnic şi într-o măsură deosebită.” (conform noului cod penal se poate adăuga un spor de până la 2 ani) 6. Circumstanţele agravante judiciare. în cazul închisorii se poate adaugă un spor până la 5 ani. g). care nu poate depăşi o treime din acest maxim. Cristian Mitrache. imprimă faptei un caracter grav177 . 179 V. iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult jumătate din maximul special. Dongoroz şi colab. 78 alin. incendiu puternic. Partea generală”. Bucureşti. pen. p. un caracter grav.DREPT PENAL. 160. Bulai.

Precizarea este necesară deoarece ca efect al circumstanţelor atenuante reducerea pedepsei sub minimul special este obligatorie. 80 C. cit. reglementări cuprinse în dispoziţiile art. Partea generală”. Cristian Mitrache. cit. dar care desigur influenţează. p. În acest sens. lăsând la aprecierea instanţei stabilirea duratei sau cuantumului pedepsei în cadrul limitelor speciale prevăzute de lege. op. există anumite stări de agravare care pot intra în concurs cu cele dintâi. 80 alin.. gardul de pericol social al faptei180 . Codul penal în vigoare sau noul Cod penal conţine reglementări privind modul în care trebuie aplicate diferitele cauze modificatoare ale pedepsei.. Limitele agravării pedepsei. C. 79 noul Cod penal. 374. 80 alin. Potrivit art. infracţiunea continuată). Lucinescu. Bulai.Aurel Teodor Moldovan Noţiuni şi caracterizare. p. Bucureşti. în caz de concurs între efectele circumstanţelor agravante şi atenuante. 1 C. 465. luată în considerare succesiv. se prevede ordinea în care li se dă eficienţă cauzelor de agravare şi de atenuare când acestea sunt concurente în aceiaşi cauză şi anume mai întâi circumstanţelor de agravare. coborârea pedepsei sub minimul special nu mai este obligatorie. pen. 182 D. atunci când acestea vin în concurs. prin intermediul infractorului. situaţie care de asemenea trebuie să-şi găsească reglementare sub raportul ordinii de aplicare şi al efectului ce trebuie să li se dea la stabilirea pedepsei concrete179 . apoi circumstanţelor de atenuare şi după care stării de recidivă. 180 181 122 . p. “Drept penal român. pluralitate intermediară. „Comentariu. 80 alin. Coborârea pedepsei sub minimul special nu este obligatorie în caz de concurs între circumstanţele atenuante şi stările de agravare (concursul de infracţiuni. 173.”. pen sau ale art.. Pe lângă circumstanţele agravante şi atenuante. dacă este incidentă în cauza respectivă. iar o astfel de soluţie anihila efectele circumstanţelor agravante181 . pen. ci să stabilească o pedeapsă care să reflecte luarea în considerare atât a stărilor şi circumstanţelor agravante cât şi a celor atenuante. pe care le-a constatat şi reţinut în cauza respectivă182 . 2003. Când într-o cauză sunt aplicabile succesiv cauze de agravare şi cauze de atenuare.. instanţa nu trebuie să fixeze câte o pedeapsă concretă ca efect al fiecărei stări. Circumstanţe agravante şi atenuante. împrejurarea independentă de fapta care se judecă. Ordinea de aplicare a circumstanţelor stabilită prin dispoziţiile art. Constantin Mitrache. pune în evidenţă faptul că individualizarea pedepsei se realizează mai întâi în funcţie de gradul de pericol social concret al faptei şi de periculozitate a făptuitorului în funcţie de circumstanţele legate de faptă şi de făptuitor şi numai după aceea se dă eficienţă stării de recidivă.1 C. pen. op. Dacă în art. 2 C.

186 Această decizie reprezintă momentul final al perioadei interne. pag.113. pag. Aceasta se desfăşoară în timp şi spaţiu din momentul naşterii ideii infracţionale şi până la producerea rezultatului.Bulai. Iaşi 1993.Zolyneak.182. Nistoreanu. iar apoi pune în aplicare pentru a obţine urmările. C. fiecare dintre ele caracterizându-se printr-un anumit grad de înfăptuire a hotărârii infracţionale. b) Perioada externă se materializează prin acţiunile fizice ale făptuitorului. Boroi op.181.388 185 C-tin Mitrache op.II. moment în care făptuitorul meditează asupra ideii concepute. Drept penal. Dongoroz.184 Doctrina penală este unanimă în a distinge două perioade în care se desfăşoară activitatea infracţională : perioada internă şi perioada externă. pag.185 a) În perioada internă putem distinge trei momente: 1) Naşterea ideii infracţionale. caracteristică infracţiunilor intenţionate.181. pag. 2) Deliberarea. Luarea hotărârii de a săvârşi o infracţiune nu este incriminată deoarece simpla rezoluţie infracţională nu reprezintă o manifestare în sfera relaţiilor sociale de aceea nu este incriminată. Pag. În mod obişnuit. subiective. ASPECTE GENERALE Fazele de desfăşurare ale infracţiunii Infracţiunea este întotdeauna o manifestare a omului în sfera relaţiilor sociale. Bucureşti.256. pag. V. Activitatea infracţională. 187 Ghe. cântărind motivele pro şi contra ideii de a săvârşi o infracţiune. Este momentul iniţial al infracţiunii în care infractorul concepe ideea de a săvârşi o infracţiune. Ed. Decizia poate fi aceea dea a săvârşi infracţiunea sau de renunţa la ideea infracţională.cit. Partea generală vol. 183 184 123 . Al. V. pag. Al. Boroi op. parcurge anumite etape. Cit. Fundaţiei Chemarea. 131.266. Drept Penal 1939. PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL VII FORMELE ŞI MODALITĂŢILE INFRACŢIUNII 7. Această fază poate cuprinde şi o latură externă denumită manifestarea hotărârii infracţionale sau faza oratorie187 .1. Partea Generală. Drept Penal 1939.cit. Cit. Dongoroz.183 Săvârşirea infracţiunii poate parcurge mai multe momente sau faze în drumul ei spre producerea rezultatului socialmente periculos. momentul ce finalizează procesul intern. persoana fizică întâi concepe activitatea infracţională. Manual de Drept Penal. pag. Ed. Pag. determinată de un anumit mobil.cit. 186 Ghe. 3) Decizia finală de a săvârşi infracţiunea.113 188 C-tin Mitrache op. C-tin Mitrache op. Nistoreanu. În mod normal hotărârea infracţională şi comunicarea ei nu atrag răspunderea penală nici a celui M. All. 1997.DREPT PENAL.

Fapta consumată.188 Perioada externă este delimitată de actele şi activităţile persoanei efectuate în vederea pregătirii şi realizării activităţii infracţionale şi obţinerea rezultatului periculos şi eventual dezvoltarea efectelor acestui rezultat. În cazul în care acţiunea este întreruptă sau rezultatul socialmente periculos nu se produce în ciuda faptului că acţiunea este dusă la îndeplinire. să se întrerupă o activitate sau să fie dusă până la capăt. . nu este reglementat în noua reglementare). .167. Pag.1. se poate adapta un instrument cu o altă destinaţie iniţială decât instrument cu care se săvârşeşte o infracţiune. modul executării infracţiunii. Această fază a urmărilor cuprinde atât urmările imediate ale acţiunii cât şi consecinţele ulterioare ale acesteia. se poate confecţiona un şperaclu. Acest rezultat poate fi consecinţa directă şi imediată a acţiunii sau poate fi o consecinţă agravată în timp. ori de a ajunge la cunoştinţa viitoarei victime. se poate confecţiona o armă. Actele preparatorii 189 190 C. În această fază se trece la înfăptuirea acţiunii ilicite care are ca şi consecinţă producerea rezultatului socialmente periculos.1. Aceste mijloace pot fi de natură materială sau de natură intelectuală.Fapta epuizată.Actele preparatorii. Pot fi acte preparatorii. Este posibil ca în această fază să se execute un act sau mai multe acte. aceasta rămâne ultima fază a faptei.cit. Şi în această perioadă putem delimita trei faze: 1) Faza actelor preparatorii se caracterizează prin activitatea fizică a infractorului care îşi pregăteşte în acest moment terenul pentru faza executării.165. informaţii cu privire la timpul.189 Formele infracţiunii intenţionate recunoscute de legislaţie şi doctrină sunt: . pag. C. Formele infracţiunii intenţionate după fazele de desfăşurare În doctrina penală prin formele infracţiunii se înţeleg formele pe care aceasta le poate avea în funcţie de fazele de desfăşurare ale activităţii infracţionale.Aurel Teodor Moldovan care a comunicat hotărârea infracţională. locul.p. În această fază făptuitorul îşi procură mijloace. 7. aceasta poate constitui prin ea însăşi o infracţiune (ameninţarea – art. art 206 C. Literatura opinează însă că dacă hotărârea infracţională s-a comunicat în scopul de a atrage şi pe alţii la săvârşirea infracţiunii. C.Bulai.p. actual. astfel se poate procura o armă.193. materiale. 3) Faza urmărilor se caracterizează prin producerea rezultatului socialmente periculos incriminat de lege. Dacă rezultatul periculos se produce se trece la faza urmărilor. 124 .op.viitor) sau poate îmbrăca o formă a pluralităţii de infractori (ex: complot – art. V.p. actele prin care se iau măsuri în vederea îngreunării descoperirii infracţiunii sau infractorului (amenajarea unei ascunzători) 2) Faza actelor de executare.Tentativa.132. Dongoroz. .actual. date. nici a celui căruia i-a comunicat-o. Drept Penal 1939.

Ghe.165. a unei substanţe otrăvitoare. . constau în pregătirea materială pentru săvârşirea infracţiunii. O altă parte a doctrinei separă condiţia ca actele preparatorii să aibă un caracter neechivoc de condiţia ca actul preparator să se concretizeze într-o activitate obiectivă de creare a condiţiilor pentru săvârşirea infracţiunilor. adaptarea de instrumente sau mijloace pentru pregătirea infracţiunii. neechivocă.Bulai. Astfel actul material trebuie să fie neechivoc (ex: pot exista acte preparatorii cu caracter echivoc cum ar fi procurarea unui cuţit.cit.Zolyneak op. fapte ce pot fi puse în slujba îndeplinirii unui scop licit.274. pag.acte care constau în procurarea mijloacelor (ex: procurarea pe cale licită sau ilicită a unei arme pentru săvârşirea de infracţiuni) . Vol. Forma intenţiei este aceea al intenţiei directe. Boroi op. Cit. de date privind locul şi timpul infracţiunii ori despre victimă ( ex: în vederea pătrunderii într-o incintă infractorul se informează cu privire la momentul schimbării paznicilor acestei incinte). Actele de pregătire materială. modificarea.op.confecţionarea. M. făptuitorul îşi pregăteşte terenul pentru aceasta. b) Activitatea de pregătire să se efectueze cu intenţie.cit. 193 C-tin Mitrache op. PARTEA GENERALĂ Reprezintă prima fază a activităţii infracţionale.I. El trebuie să reprezinte o acţiune efectuată în vederea creării condiţiilor pentru săvârşirea infracţiunii.190 Din această definiţie reiese că actele preparatorii pot fi: . Literatura defineşte actele preparatorii ca fiind acele acte care constau în procurarea sau adaptarea mijloacelor ori instrumentelor de săvârşire a infracţiunii ori în crearea condiţiilor favorabile în vederea comiterii acesteia. În condiţiile în care există astfel de act trebuie să se aprecieze în concret că persoana le-a procurat în vederea săvârşirii faptei ilicite).116. Infractorul urmărind şi acceptând producerea rezultatului. Această condiţie este strâns legată de prima şi se interpretează împreună cu aceasta. 195 Matei Basarab op. de mijloace. Nistoreanu.193 Actele de pregătire pot fi acte de pregătire materială şi acte de pregătire morală. 194 C. 191 192 125 . pag. adică sub aspectul raportului de cauzalitate el trebuie să favorizeze acţiunea ilicită. Cit. adaptarea unui instrument care avea o destinaţie diferită de cea pe care i-o conferă infractorul în momentul săvârşirii infracţiunii (ex: modificarea unor chei în vederea pătrunderii într-o incintă pentru a sustrage diverse bunuri). Acestea pot fi procurarea de instrumente. Al.350.culegerea de informaţii. aşa cum am arătat.DREPT PENAL. să nu constituie un început de executare al infracţiunii.II pag.cit.191 Doctrina penală şi practica judiciară au arătat că trebuie întrunite cumulativ următoarele condiţii: 192 a) Actul de pregătire trebuie să aibă o existenţă obiectivă. pag. anterior trecerii la săvârşirea propriu-zisă a infracţiunii. pag. vol. c) Activitatea efectuată să nu facă parte din conţinutul elementului material al laturii obiective a infracţiunii. momentul în care.184.

S-a susţinut că neincriminarea actelor de pregătire ar putea fi interpretată de infractori ca o încurajare la pregătirea cu răbdare şi perseverenţă a infracţiunii.119.199 S-a susţinut că în susţinerea acestei teze că neincriminarea actelor de pregătire înseamnă o încurajare pentru cel care s-a pregătit să săvârşească o infracţiune de a renunţa cât nu este prea târziu.194 În literatură actele de pregătire morală mai sunt denumite şi acte de natură intelectuală.199. 198 Art.11 C. iar în alte ţări actele preparatorii sunt incriminate nelimitat pentru toate infracţiunile unde acestea sunt posibile (C.p. pag. Prima teză susţine necesitatea incriminării actelor preparatorii ca fază de desfăşurare a activităţii infracţionale. 1960.cit.pag. Al. 200 N. Putem constata că în mod excepţional legea penală a prevăzut că în cazul infracţiunilor grave se impune incriminarea actelor premergătoare.p. Spre exemplu sunt incriminate actele pregătitoare în art. În susţinerea acestei teze s-au adus argumente ca: echivocitatea marii majorităţi a actelor de pregătire. actele preparatorii sunt incriminate limitat numai la anumite infracţiuni198 . pag.7). Bucureşti. Este de menţionat că la unele infracţiuni cum ar fi infracţiunile prin omisiune.17.cit.184. 196 197 126 . situarea în timp departe de rezultatul socialmente periculos. art.185.196 În motivarea tezei se arată că se creează condiţii favorabile pentru comiterea infracţiunii. ele sunt inserate în antecedenţa cauzală a infracţiunii.173 alin. Iliescu – Problema incriminării şi sancţionarea actelor preparatorii. Boroi op.197 În unele Coduri Penale ale altor ţări. C. studii juridice.p. bulgar. bulgar. op. 202 C-tin Mitrache op. Ed. actele preparatorii nu sunt posibile.185. lipsa de pericol social evident. însă. date cu privire la victimă. ceh. C-tin Mitrache op. pag. pag. pag.cit. pag. atragerea de complici. Nistoreanu.cit. ci asimilate tentativei sau ca infracţiuni de sine stătătoare ori ca acte de complicitate anterioară când sunt săvârşite de alte persoane. precum şi alte infracţiuni cum ar fi insulta.485 201 Ghe. A doua teză susţine neincriminarea actelor preparatorii. Cit. Iliescu op. arăta că se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor sau instrumentelor precum şi I. calomnia. 199 C-tin Mitrache op. situarea acestora în afara elementului material.Aurel Teodor Moldovan Actele de pregătire morală constau în culegerea de date. Oancea.cit.pen. Academiei. informaţii cu privire la locul şi timpul în care urmează să se săvârşească infracţiunea.200 În dreptul penal român actual s-a ales teza neincriminării actelor preparatorii.2 C. N.195 Regimul actelor preparatorii Există mai multe concepţii în literatura de specialitate cu privire la actele preparatorii.485.201 Actele preparatorii sunt asimilate tentativei în cazuri expres prevăzute de lege. Incriminarea actelor pregătitoare prin asimilare cu tentativa nu înseamnă că acestea îşi pierd individualitatea faţă de actele de executare. nu de sine stătător. art.

202 (ex: art.p. 285 al C. PARTEA GENERALĂ luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor de trădare. 7. executare care a fost însă întreruptă sau nu şi-a produs efectul. Tentativa va fi catalogată ca şi formă a infracţiunii deoarece în acest caz rezultatul nu se va produce. (2) Există tentativă şi în cazul în care consumarea infracţiunii nu a fost posibilă datorită insuficienţii sau defectuozităţii mijloacelor folosite. etc. iar de viitorul Cod penal la art.DREPT PENAL. 314 C. 20. ori datorită împrejurării că în timpul în care s-au săvârşit actele de executare.p. 32 Tentativa (1) Tentativa constă în punerea în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea.1. Tentativa Tentativa este definită de actualul Cod penal la art. (2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este consecinţa modului cum a fost concepută executarea. Art 20 Conţinutul tentativei (1) Tentativa constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracţiunea. Acestea arată că tentativa este punerea în executare a hotărârii Codul penal actual Noul cod penal Art.2. ele au un grad de periculozitate evident. art. Actele preparatorii sunt incriminate şi ca infracţiuni de sine stătătoare atunci când prin caracterul lor univoc. prevăzut de lege. obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se află.actual. 32. 127 . de a săvârşi infracţiunea. executare care a fost însă întreruptă sau nu şi-a produs efectul. executare care a fost întreruptă sau nu şi-a produs efectul. (3) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este datorită modului cum a fost concepută executarea. Actele de pregătire săvârşite de altă persoană decât autorul prin procurarea de mijloace.viitor). Neproducerea rezultatului se poate datora întreruperii executării fie datorită faptului că în ciuda consumării actului de executare au existat condiţii externe făptuitorului care au împiedicat producerea rezultatului. de instrumente poare constitui acte de complicitate anterioară sancţionate atât de actualul Cod cât şi de noul Cod penal. De aici deducem că: în primul rând tentativa se situează între actele de pregătire ale infracţiunii şi rezultatul socialmente periculos al acesteia.

pag. el a intrat în altercaţie cu acestea. 172 (art 411 Viitorul cod penal) Cod penal actual203 . Suntem în situaţia în care rezultatul nu se produce sau din cauza întreruperii acţiunii.săvârşindu-se cu praeterintenţie. atunci întreruperea executării faptei sau neproducerea rezultatului reprezintă momentul final al tentativei.J. deci.Constanţa. care nu se constituie în conştiinţa făptuitorului ca o reprezentare a rezultatului periculos şi o acceptare a urmărilor imediate ale infracţiunii. Iată de ce nu se poate vorbi de tentativă în cazul infracţiunilor comise din culpă sau cu praeterintenţie. Tânărul rănit a avut nevoie de îngrijiri medicale într 50 şi 55 de zile. enervat că fusese respins şi bătut de oamenii de ordine din discotecă şi apoi refuzat de grupul de tineri. 20-21 (respectiv art 32-33 Viitorul cod penal) raportat la art. (ex: fapta inculpatului care fiind în stare de ebrietate a vrut să intre într-o discotecă fără să achite taxa de intrare.174 (art 188 Viitorul cod penal) la încadrarea prevăzută de art. Condiţiile de sancţionare a tentativei aşa cum reies din definiţia dată de Codul penal sunt următoarele: a) Să existe intenţia de a săvârşi infracţiunea pentru că tentativa constă în punerea în executare a hotărârii. Întreruperea executării şi neproducerea 203 204 T. 128 . inculpatul a solicitat ajutorul acestora pentru a-i bate pe oamenii de ordine.. 60/1992.332.penal viitor).96 T. nu este susceptibilă de tentativă. În condiţiile în care un grup de tineri a trecut prin preajmă.p.Aurel Teodor Moldovan După cum se poate observa dispoziţiile alin 2 din actuala reglementare au fos înlăturate considerându-se nerelevante. Prin aceasta se înţelege efectuarea unui act sau a actelor ce constituie elementul material al laturii obiective. Tribunalul Constanţa. chiar împins de cel căruia-i ceruse ajutorul – că inculpatul nu a acţionat cu voinţă directă sau indirectă şi a schimbat încadrarea juridică din art. În aceste condiţii prima instanţă l-a condamnat pe inculpat pentru infracţiunea de tentativă de omor. Tentativa nu se poate împlini. din punct de vedere subiectiv în cazul unei hotărâri infracţionale.754/1977. a reţinut. A fost refuzat de aceştia şi de furie a aruncat cu piatra înspre grupul de tineri rănindu-l pe unul dintre aceştia la cap.p. Intenţia de a săvârşi poate fi intenţie directă sau indirectă.actual (art 201 Cod. c) Cea de-a treia condiţie a tentativei priveşte întreruperea acţiunii de săvârşire a faptei sau neproducerea rezultatului. Prin începerea acţiunilor ce constituie elementul material al infracţiunii este declanşat procesul de realizare a urmării imediate şi de producere a rezultatului socialmente periculos (ex: se consideră că s-a pus în executare hotărârea de a comite o infracţiune de tâlhărie în cazul în care s-au aplicat lovituri victimei în scopul luării unui bun din posesia acesteia).204 b) A doua condiţie a tentativei este începerea executării hotărârii infracţionale. sau din cauze externe de persoana infractorului. Fiind respins de persoanele de ordine. Nr. s. încercând să le lovească cu o piatră.185 alin.s.10/1992.S.2. având în vedere circumstanţele personale ale inculpatului – acesta era foarte tânăr. d. Dacă începerea executării faptei este momentul iniţial al tentativei. Totodată infracţiunea de provocare ilegală a avortului prin care s-a cauzat moartea femeii însărcinate art. fiind exclusă în cazul culpei cu prevedere sau praeterintenţie. Dreptul nr.d. pag. examinând cazul. R.4 C.

p. pag 192 207 O. la tentativă M.S. A Boroi . În cazul tentativei. În funcţie de infracţiunea la care s-a început executarea.. la trădare prin transmitere de secrete să fie cetăţean român sau fără cetăţenie cu domiciliul în ţara noastră 206 Latura obiectivă are aceleaşi componente ca şi în cazul infracţiunii consumate. R. . 208 C. Cit. întreaga complexitate faptică va trebui apreciată ca tentativă la acea infracţiune şi nu ca faptă consumată. Ghe Nistoreanu. Aplicând o lovitură puternică cu o furcă cu coarne de fier în capul victimei. trebuie să întrunească acea condiţie în lipsa căreia activitatea îndeplinită poate fi apreciată ca tentativă la o altă infracţiune sau poate să rămână în afara legii.” 1998. 210 V. elementul material al laturii obiective nu poate fi decât o acţiune. subiectul activ al tentativei. 205 206 129 . pag..R. Pascu .p. în sensul că dacă la infracţiunea consumată rezultatul este bine delimitat. Dobrinoiu . s.285 V. subiectul activ trebuie să fie funcţionar cu atribuţii de gestionare.306. 205 Subiectul tentativei: subiectul activ este acelaşi ca în cazul tentativei consumate. inculpatul a avut reprezentarea consecinţelor actului său – fractura oaselor capului. Anumite particularităţi poate prezenta tentativa în cazul infracţiunilor complexe în conţinutul cărora intră ca element sau ca circumstanţă agravantă care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală. op . tentativa crează o stare de pericol cu privire la acele relaţii. d. 128.1.Tudorel. Lazăr . I. Tentativa poate fi comisă şi în participaţie.. în condiţiile în care.J.p. ori ţin de voinţa acestuia. Vor fi deci afectate aceleaşi relaţii sociale ca şi în cazul săvârşiri infracţiunii consumate. pe când la tentativă.DREPT PENAL. Împrejurarea că victima nu a decedat. lezarea creierului şi în cele din urmă moartea victimei – şi chiar dacă nu a dorit acest rezultat final l-a acceptat săvârşind astfel fapta cu intenţie indirectă. ca şi al faptei consumate.58. Loghin. Chiar dacă una dintre faptele incluse în conţinutul infracţiunii complexe se realizează integral. iar cealaltă numai parţial. cit. Zolyneak .143.L. s. Cit.166/1997. Elementul material al laturii obiective la infracţiunea consumată poate consta dintr-o acţiune sau dintr-o inacţiune.207 Urmarea imediată diferă la tentativă faţă de infracţiunea consumată.” – T. Tentativa la infracţiune va avea aceleaşi trăsături ca şi infracţiunea. Pag 142 211 „Tentativa de omor se poate comite şi cu intenţie indirectă. pag. tentativa poate să se caracterizeze şi prin existenţa unui obiect material asupra căruia se îndreaptă activitatea făptuitorului. el trebuind să îndeplinească aceleaşi condiţii generale de existenţă a infracţiunii.Zolyneak op. În cazul în care pentru săvârşirea unei anumite fapte legea prevede o calitate specială. Astfel şi în cazul tentativei la delapidare. infracţiunea consumată vatămă efectiv relaţiile sociale prevăzute de lege. op cit . T. PARTEA GENERALĂ rezultatului chiar dacă executarea a fost integral realizată sunt datorate unor împrejurări independente de voinţa făptuitorului. în Dreptul nr. d.S. Drept Penal. omorul rămânând în fază de tentativă. Însă.r. deşi lovitura putea produce moartea. obiectul juridic este acelaşi cu obiectul faptei consumate. nu are nici o influenţă asupra calificării juridice al faptei din punctul de vedere al formei de vinovăţie. Dongoroz op. . Partea specială.. 2958/1970. Pag. Din acest punct de vedere gradul de pericol social este diminuat faţă de cel al faptei consumate.3/1998 pag. V. 209 M. Casa de Editură şi Presă „Şansa S.n.

fie de obiectul material al infracţiunii. pe când în situaţia tentativei numai parţial209 . 7. pag.214 Însă majoritatea literaturii reţin desistarea ca fiind o instituţie de drept penal diferită de instituţia tentativei improprii. Opinăm că abordarea separată a desistării de tentativă este mai C-tin Mitrache op. executare care s-a întrerupt iar rezultatul nu s-a produs. în cazul desistării. deşi nu exista nici un obstacol în realizarea acestei infracţiuni. considerăm că aceasta poate fi reţinută211 .212 După gradul de realizare al executării actului material avem: tentativă întreruptă sau imperfectă sau neterminată şi tentativa perfectă sau terminată sau fără efect.J. Literatura este unanimă în a distinge formele între ele după: a) Gradul de realizare a acţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective a infracţiunii.1. în timp ce îşi umplea buzunarele cu porumb. Forma laturii subiective poate fi intenţie directă atunci când infractorul prevede rezultatul faptei sale pe care îl şi urmăreşte. chiar dacă s-au produs anumite vătămări. există autori care au considerat că aceasta nu este posibilă210 .Aurel Teodor Moldovan urmarea constă într-o stare de pericol creat în ceea ce priveşte obiectul infracţiunii (ex: în cazul tentativei de omor. 212 213 130 . pag. Se oferă exemplu situaţia în care infractorul intenţionează să fure şi după ce deschide uşa locuinţei se răzgândeşte.1. Tentativa întreruptă sau neterminată sau imperfectă constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârşii infracţiunea. vol.I. T.p. exemplu inculpatul a fost surprins de paznicul fermei. Această tentativă începe din momentul încheierii actelor pregătitoare şi durează până când intervin alte forţe constrângătoare decât voinţa infractorului. b) După cauzele care determină neproducerea rezultatului legate.cit. Latura subiectivă a tentativei este aceiaşi cu a infracţiunii consumate cu deosebirea că. în cazul infracţiunii consumate. fie prin intervenţia în timpul desfăşurării acţiunii infracţionale a unor obstacole de natură materială (declanşarea unei alarme ca urmare a atingerii unui obiect).930/1971. În ceea ce priveşte al doilea criteriu avem tentativa proprie şi tentativa improprie. latura subiectivă se realizează în întregime. după ce umpluse o traistă şi servieta tot cu porumb – s-a reţinut că activitatea de sustragere era în curs de executare213 ). O parte a literaturii susţine că tentativa întreruptă există şi atunci când executarea se datorează voinţei infractorului. Felurile tentativei În literatura de specialitate se clasifică tentativa după mai multe forme. Aceste elemente pot fi fie prin intervenţia unor forţe umane străine (intervenţia unor terţe persoane care împiedică săvârşirea infracţiunii. fie de mijloacele folosite. deşi. fie prin preexistenţa unor obstacole de natură materială (rezistenţa încuietorilor). 214 Matei Basarab op. (victima opune rezistenţă agresorului şi acţiunea – element material al laturii obiective nu se consumă). În ceea ce priveşte intenţia indirectă. tratând-o în mod separat.cit. pag. în magazie.193.Timiş.1.364.2. R. relaţia socială privind dreptul la viaţă a fost numai pusă în pericol208 . d. renunţă la continuarea acţiunii de furt.188.

În acest sens a se vedea C-tin Mitrache op. Legiuitorul catalogând această formă a tentativei a apreciat că pentru ca tentativa să fie improprie trebuie ca acţiunea să fie executată în întregime. Boroi op. O primă 215 Ghe.320 219 Exemplul clasic oferit de doctrină este acela în care făptuitorul doreşte uciderea unei persoane prin introducerea unei cantităţi de otravă în mâncarea victimei. Pag. Pag. În conformitate cu al doilea criteriu al cauzelor ce determină neproducerea rezultatului distingem.cit. În această situaţie acţiunea s-a efectuat în întregime. 663 din 1966. dar aceasta este salvată de intervenţia altor persoane. Tentativa proprie terminată este posibilă numai la infracţiunile de rezultat. PARTEA GENERALĂ corectă din punct de vedere al naturii juridice a acestei instituţii.cit. sau se administrează otravă victimei. căci mijloacele prin natura lor sunt apte să producă rezultatul. Această tentativă se caracterizează prin aceea că – similar ca la orice tentativă se realizează punerea în executare a rezoluţiei infracţionale. decizia.p. Imposibilitatea de consumare a infracţiunii este relativă.20 alin. Pe când tentativa imperfectă presupune intervenţia unui element independent de voinţa infractorului desistarea este o manifestare directă de voinţă a făptuitorului. însă din motive străine de voinţa făptuitorului. Nistoreanu. Tentativa imperfectă va fi întotdeauna pedepsită. pag. pag. Boroi op. defectuoase. Al. în toate cazurile la infracţiunea imperfectă anterioare săvârşirii elementului material al laturii obiective. 218 T.S.190. Nistoreanu. Nr. victima otrăvită este dusă la spital şi salvată). 217 C. întrucât numai la acestea este posibil ca executarea să fie dusă până la capăt. imperfectă.cit. aşa cum am arătat.DREPT PENAL. Cit. concomitentă executării – ex: victima se fereşte şi lovitura mortală nu este receptată sau ulterioară executării.171. fără să survină rezultatul. Cit. De aceea nu putem vorbi despre o tentativă improprie. Tentativa perfectă sau fără efect sau terminată constă în executarea integrală a intenţiei infracţionale.d.Bulai op. tentativa proprie şi tentativa improprie.216 Tentativa terminată poate fi atât proprie (când mijloacele folosite sunt capabile să producă rezultatul acţiunii) cât şi improprie (când mijloacele folosite datorită insuficienţei sau defectuozităţii duc la neproducerea rezultatului). pe când desistarea beneficiază de nepedepsire pentru infracţiunea pentru care se începuse actul de executare. iar în cazul şi împrejurările în care hotărârea a fost pusă în executare se dovedesc insuficiente. Cauza neproducerii poate fi anterioară începutului executării (ex: infractorul nu este un bun ţintaş în cazul încercării de ucidere a victimei prin împuşcare. ceea ce nu regăsim în noul cod penal. 216 131 . pag.189. deci a elementului material al laturii obiective.218 Situaţiile când rezultatul nu se produce sunt şi ele de natură diferită. Cantitatea de otravă este insuficientă încât rezultatul periculos nu se produce. urmarea nu se produce. Motivele pentru care rezultatul periculos nu se produce sunt. pag. Tentativa perfectă este întâlnită numai la infracţiunile care au obiect material. Exemplul clasic oferit de literatură: se trage cu arma în direcţia victimei. ci numai despre o tentativă improprie terminată sau perfectă. fără a se produce rezultatul periculos prevăzut de lege.217 Tentativa improprie este prevăzută de art. 127. Ghe.2 din actualul cod penal. c. Al. C-tin Mitrache op. 126.215 Pentru tentativa terminată sau perfectă neproducerea rezultatului poate avea cauze care se situează în orice moment al acţiunii. dar aceasta se fereşte şi nu este ucisă.col.

221 132 . Cit. Al.. însă..3 actualul cod penal. Boroi op. Literatura juridică apreciază că există mai multe cauze datorită cărora rezultatul este imposibil să se producă. 223 Ghe. Cit. care nu se produce datorită lipsei obiectului infracţiunii de la locul său. 222 Ghe.S. C-tin Mitrache op. În cazul infracţiunii putative se săvârşeşte o faptă ce are caracter infracţional numai în mintea făptuitorului. sunt folosite în cantităţi insuficiente sau în anumite condiţii astfel încât ele nu pot produce urmarea pe care infractorul o prevede şi o doreşte. 127. foloseşte mijloace care. conform legii.220 Acest fel de tentativă poartă numele de tentativă relativ improprie. infractorul urmăreşte producerea rezultatului şi foloseşte în vederea realizării acestuia. Nistoreanu. S-a reţinut în această speţă tentativa de tâlhărie. Boroi op. absurd de concepere a executării faptei (ex: prezentarea drept câştigător a unui bilet loto pe care cifrele sunt falsificate în mod grosolan).cit. Putem da exemplu în acest sens fapta infractorului care trage asupra rivalului său cu intenţia de a-l ucide.20. 219 O a doua situaţie de neproducere a rezultatului urmărit de infractor este defectuozitatea mijloacelor folosite. d. datorită unor defecte nu pot duce la consumarea infracţiunii. urm. pag. deşi. respectiv art 32 alin 2 din viitorul cod penal.190. De exemplu va exista tentativă absolut improprie atunci când se va încerca uciderea unei persoane făcând-o să ingereze o substanţă absolut inofensivă. Pag. apte de a produce rezultatul socialmente periculos.221 Tentativa absolut improprie este reglementată de art. Făptuitorul pune în executare rezoluţia infracţională în vederea producerii rezultatului periculos.Aurel Teodor Moldovan situaţie este. alin. În acest caz. prin natura lor sunt apte să producă rezultatul. 220 T. însă. el nu nimereşte ţinta.p. însă. s. datorită armei de foc decalibrate. Nistoreanu. pag. Prima cauză ar fi inaptitudinea totală a mijloacelor folosite. Al. ex: încercarea de a fura un bun care între timp a fost distrus). cum ar fi un cub de zahăr. mijloacele sunt proprii. Infractorul pune în executare acţiunea cu mijloace proprii. 222 Literatura distinge tentativa absolut improprie de infracţiune putativă.1080/1978.171. insuficienţa mijloacelor. O a doua cauză care duce la imposibilitatea producerii rezultatului este inexistenţa absolută a obiectului infracţiunii (există tentativa absolut improprie şi atunci când acţiunea este îndreptată împotriva unui obiect inexistent. apte să producă rezultatul. 128. O a treia situaţie care face imposibilă consumarea acţiunii este lipsa obiectului de la locul în care se afla. O a treia cauză a neconsumării infracţiunii este modul greşit. dar rezultatul nu se produce datorită modului greşit în care a fost concepută infracţiunea.. executarea este dusă până la capăt. Tentativa absolut improprie se caracterizează prin imposibilitatea de consumare a infracţiunii datorată modului cum a fost concepută executarea. în timpul săvârşirii actelor de executare. nr.R. Literatura de specialitate a reţinut un exemplu în acest sens: fapta inculpaţilor care prin violenţă au sustras geanta victimei şi au constatat că nu conţinea valorile pe care le căutau. Astfel. Pag. în realitate ea neavând trăsăturile şi caracterul unei infracţiuni (ex: încheierea unei noi căsătorii de către o persoană care se considera căsătorită.

lipsa obiectului de la locul său este accidentală.181.2. în C-tin Mitrachenerealizându-se urmarea imediată a infracţiunii.224 224 întregime”. În cazul când pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă. PARTEA GENERALĂ fără să ştie că vechea căsătorie încetase prin moartea soţului). doctrina caracterizează tentativa ca fiind „o formă atipică de infracţiune datorită împrejurării că latura obiectivă a acesteia nu se realizează Codul penal actual Noul cod penal Art 21. fără ca minimul să fie mai mic decât minimul general al pedepsei. acţiunea prin care se urmăreşte rezultatul socialmente periculos este pusă în executare. tentativa se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. Practic. dar din cauze necunoscute făptuitorului. pe când în cazul faptei putative. (3) În cazul persoanei juridice. Art. Când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă iar instanţa s-ar orienta spre aceasta. 133 .1.2. De aceea. 33 Pedepsirea tentativei (1) Tentativa se pedepseşte numai când legea prevede în mod expres aceasta. faptei îi lipseşte caracterul infracţional. dar se realizează şi produce efectul urmării. se aplică pedeapsa închisorii de la 10-25 ani. Pedepsirea tentativei (1) Tentativa se pedepseşte numai când legea prevede expres aceasta. (2) Tentativa se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată ale cărei limite se reduc la jumătate. op.cit. (2) Tentativa se sancţionează cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului şi jumătatea maximului prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată. Fapta putativă se delimitează şi de tentativa relativ improprie. pag. În cazul tentativei relativ improprii. tentativa se sancţionează cu amenda cuprinsă între minimul special şi maximul special al amenzii prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată. lipsa obiectului este totală.223 7. Deosebirea faţă de tentativa absolut improprie este aceea că fapta putativă nu numai că nu este absurd concepută. Incriminarea şi sancţionarea tentativei Tentativa îşi dovedeşte periculozitatea prin faptul că ea reprezintă o executare integrală sau în parte a elementului material al laturii obiective a infracţiunii.DREPT PENAL.

b) Incriminarea limitată a tentativei adoptată şi de legislaţia română penală prevede incriminarea tentativei numai în cazul infracţiunilor grave. Această din urmă teorie este îmbrăţişată de legiuitorul penal român. Infracţiuni pentru care tentativa nu este posibilă 134 . îmbrăţişând ideea că punerea în pericol al unor categorii de relaţii sociale ocrotite. Actualul cod penal face referire şi la tentativa în cazul infracţiunilor comise de persoana juridică. Una ar fi aceea a aplicării unei pedepse cuprinsă între jumătate din maxim şi jumătate din minim. Teoria parificării pedepsei pentru tentativă cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată. În cazul persoanei juridice.Aurel Teodor Moldovan În doctrina penală există două concepţii privind incriminarea tentativei: reduse la jumătate. permiţând o marjă mai largă de apreciere pentru judecător. 7. care susţine un sistem diferenţiat de aplicare a pedepselor pentru tentativă. Această din urmă soluţie ar avea neajunsul că instanţa. cu excepţia pedepsei dizolvării societăţii. De aceea considerăm că. este mai puţin gravă decât vătămarea acestor relaţii.2. indiferent de gravitatea acestora. care. pedepsele complimentare pot fi aplicate.3. La această pedeapsă se pot adăuga una sau mai multe pedepse complementare a) Concepţia incriminării nelimitate în care se susţine că tentativa trebuie incriminată fără excepţie în toate infracţiunile. Pedepsele complimentare se pot aplica persoanei juridice şi în mod cert se vor aplica şi persoanelor fizice. Aceasta este o nouă dovadă că legiuitorul din 2004 aplică principiul diversificării pedepsei pentru tentativă în raport de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată. ceea ce nu mai este regăsit în reglementarea viitorului cod penal. Faţă de această teorie se delimitează teoria diversificării pedepselor. Şi în acest caz există mai multe teorii cunoscute în doctrina penală privind sancţionarea tentativei. Această teorie susţine că pedeapsa pentru tentativă ar trebui să fie similară cu pedeapsa pentru infracţiunea consumată. prezintă ca şi fapt consumat un pericol social grav. va trebui să individualizeze din nou o pedeapsă pentru tentativă. fără ca minimul aplicat să scadă sub minimul categoriei inferioare categoriei pedepsei aplicate pentru infracţiunea consumată. după ce se pronunţă pentru o pedeapsă aplicabilă infracţiunii consumate. Sancţionarea tentativei.1. de lege ferenda am putea avea două exprimări aplicabile în Codul penal. Pe de altă parte aceasta ar putea fi şi un beneficiu. Cealaltă soluţie ar fi exprimarea că tentativa se sancţionează cu o pedeapsă cuprinsă în categoria imediat inferioară categoriei de pedeapsă prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată.

În cazul în care rezultatul socialmente periculos nu se produce datorită întreruperii executării acţiunii sau datorită împiedicării producerii acestuia. combinaţie între intenţie şi culpă. al căror element material al laturii obiective constă într-o inacţiune. iar în noul Cod penal la art. Faţă de infracţiunea principală. În cazul praeterintenţiei. calomnia. mărturia mincinoasă. de a stimula pe făptuitorii care renunţă la continuarea executării faptei sau împiedică producerea rezultatului socialmente periculos. PARTEA GENERALĂ Interpretând articolului 20 din Codul reiese că tentativa nu este posibilă la toate infracţiunile fie din cauza elementului subiectiv. Efectuarea unui singur act nu are relevanţă penală iar infracţiunea se consumă tocmai prin repetarea acestor acte.170. Iliescu op.2.4. 225 N. deci forma necesară de vinovăţie pentru a exista tentativă trebuie să fie intenţia directă sau indirectă.etc. cât şi datorită faptului că nu mai există voinţa infracţională a făptuitorului. sunt infracţiunile de imediată consumare (sau cu executare promptă). sau din propria voinţă a acestuia.). Aceste infracţiuni nu au o desfăşurare în timp ele consumându-se în momentul actului de executare (ex: infracţiunile desfăşurate verbal. neputându-se reţine faţă de culpa sa forma tentativei. Dispoziţiile Codurilor sunt similare în această materie. atât datorită faptului că valoarea socială ocrotită nu mai este vătămată. fie din cauza elementului obiectiv. Motivul nepedepsirii infractorului în caz de desistare sau împiedicare a producerii rezultatului este dorinţa legiuitorului de a încuraja. având în vedere natura juridică a praeterintenţiei. el se află în culpă. 135 .22. căci infracţiunea se consumă în momentul neîndeplinirii obligaţiilor cerute de lege. O altă categorie pentru care tentativa nu este posibilă. prin cuvinte – insulta.1. Infracţiunea de obicei presupune repetarea acţiunii în aşa fel încât să rezulte o obişnuinţă. o îndeletnicire. având în vedere că tentativa presupune punerea în executare a rezoluţiei infracţionale. avem o situaţie oarecum similară. 34.pag. Din dispoziţiile legii reiese că.DREPT PENAL. suntem în faţa unei cauze de nepedepsire. se presupune că infractorul acţionează cu intenţia de a săvârşi infracţiunea. Ultima infracţiune la care tentativa nu este posibilă este infracţiunea de obicei. reglementând două cauze de nepedepsire. În aceste cazuri însăşi actele de executare îşi pierd caracterul socialmente periculos. infractorul acţionează întradevăr cu intenţie. Din punct de vedere al elementului obiectiv tentativa nu este posibilă în primul rând la infracţiunile omisive.cit. Din punct de vedere al elementului subiectiv nu pot avea tentativă infracţiunile săvârşite din culpă şi cele praeterintenţionate. în cazul în care acţiunea a fost executată până la capăt din propria voinţă a făptuitorului. În cazul infracţiunilor comise din culpă. În Codul penal actual această cauză de nepedepsire era prevăzută la art. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului Împiedicarea producerii rezultatului socialmente periculos al acţiunii infracţionale poate fi datorată atât unei voinţe sau a unui eveniment străin de voinţa făptuitorului. 7. dar faţă de rezultatul agravat al acţiunilor sale.

178. cât şi împiedicarea rezultatului trebuie să fie voluntare. op. P. Boroi op. Pag. pag. În Codul penal se prevede că dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării rezultatului constituie o altă infracţiune se aplică pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită. C-tin Mitrache. Al.p. Drept penal.nr. să fie expresia voinţei libere a făptuitorului.Bulai. Cit. De reţinut că pentru a fi efectivă.3. Fapta se consideră descoperită atunci când organele în drept sau orice altă persoană în afară de cele implicate la săvârşirea ei au luat la cunoştinţă de comiterea acesteia. adică să ducă la neconsumarea infracţiunii. să fie efective. în cazul otrăvirii). c) Atât întreruperea activităţii... nr. respectiv împiedicarea producerii rezultatului.R. Renunţarea. 228 M. se poate reţine că suntem în situaţia împiedicării producerii rezultatului în condiţiile în care. Spre exemplu va fi sancţionat pentru vătămare corporală făptuitorul care punând în executare hotărârea de a săvârşi infracţiunea de omor.S.Gen. făptuitorul împiedică moartea victimei administrându-i acesteia un antidot.226 7. Prin această cerinţă se înţelege implicit că trebuie evitată urmarea imediată (dacă la desistare avem o abandonare a executării începute. Cu privire la infracţiunea consumată.vol. Ghe. Nistoreanu.cit.133..D. 1976.Aurel Teodor Moldovan pentru a fi cauze de impunitate desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului trebuie să îndeplinească anumite condiţii:225 a) În cazul desistării trebuie să existe un început de executare. Zolineak.1. b) Întreruperea executării în cazul desistării. Infracţiunea fapt consumat Infracţiunea consumată reprezintă forma tipică sau perfectă a infracţiunii în raport cu fazele desfăşurării activităţii infracţionale. iar în cazul împiedicării producerii rezultatului trebuie ca acţiunea să fi fost executată în întregime. Iaşi. desistarea trebuie să fie definitivă. pag. făptuitorul să renunţe în totalitate şi pentru totdeauna la comiterea respectivei infracţiuni. 129. C.3/1971. d) O condiţie specială pentru existenţa cauzei de impunitate în cazul împiedicării producerii rezultatului este că împiedicarea rezultatului trebuie să aibă loc înainte de descoperirea faptei. deşi făcută din proprie iniţiativă s-au adus vătămări victimei până în momentul desistării. putem aprecia. pag. Efectele desistării şi împiedicării producerii rezultatului Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului sunt cauze de impunitate în sensul că în aceste cazuri făptuitorul nu va fi pedepsit pentru infracţiunea pe care o începuse sau al cărei rezultat îl împiedicase. op.227 Infracţiunea consumată presupune parcurgerea tuturor fazelor infracţiunii de la momentul intern al luării hotărârii infracţionale până la momentul producerii urmărilor socialmente periculoase. 226 227 136 . spre deosebire de T.117. s.II. spre exemplu.2956/1970 R. d.194. să fie din proprie iniţiativă. a renunţat după ce a început executarea ( a aplica mai multe lovituri victimei)..cit.

Infracţiunea consumată atrage în toate cazurile răspunderea penală. prin aceea că la infracţiunea fapt epuizat putem constata o prelungire în timp a infracţiunii după momentul consumării. PARTEA GENERALĂ tentativă. La aceste infracţiuni distingem. atunci şi răspunderea va fi mai mare pentru cel ce săvârşeşte fapta. pe lângă momentul consumării şi momentul epuizării. datorită executării acţiunii infracţionale se produce rezultatul socialmente periculos de exemplu infracţiunea de omor se consumă în momentul când s-a produs moartea. Determinarea momentului consumării prezintă interes practic în ceea ce priveşte o serie de probleme cum ar fi: determinarea legii aplicabile în spaţiu şi timp. 137 . faţă de producerea ultimului rezultat se calculează şi sunt incidente aplicarea legii penale în spaţiu şi timp. putem aprecia că infracţiunea fapt epuizat este forma atipică de infracţiune.179. amplificării rezultatului iniţial sau continuării activităţii infracţionale. op. pag. Infracţiunea fapt epuizat este posibilă la infracţiunile continue.229 7. Momentul consumării infracţiunii marchează momentul producerii definitive a rezultatului periculos.este imediat următor acţiunii infracţionale. calcularea termenului de prescripţie. De aceea. calcularea termenului de prescripţie.DREPT PENAL.4. iar infracţiunea de rezultat se consideră consumată în momentul în care. etc. progresive şi la infracţiunile din obicei. 229 C. fie datorită amplificării rezultatului iniţial.228 În cazurile arătate mai sus avem un moment ulterior momentului consumării infracţiunii şi acela este momentul epuizării infracţiunii. Prelungirea urmărilor se poate datora. aşa cum am arătat. Faţă de acest ultim moment al epuizării. o formă mai gravă datorită faptului că. iar rezultatul periculos s-a produs. etc. La infracţiunile de pericol.Bulai. doctrina face distincţie între infracţiunea fapt consumat şi infracţiunea fapt epuizat.1. Infracţiunea fapt consumat este posibilă în condiţiile în care rezultatul socialmente periculos se produce în momentul executării elementului material al laturii obiective. incidenţa actelor de clemenţă. Dacă infracţiunea fapt consumat este forma tipică a infracţiunii. incidenţa actelor de clemenţă. infracţiunea se consideră consumată în momentul în care s-a executat în întregime elementul material al laturii obiective de exemplu.cit. la care momentul consumării – acela al producerii rezultatului periculos . fie datorită activităţii infracţionale care continuă. infracţiunea de violare de domiciliu ori a sediului se consumă de îndată ce persoana a pătruns fără drept în locuinţa alteia ori a sediului. continuate. Infracţiunea fapt epuizat Infracţiunea fapt epuizat se deosebeşte de marea majoritate a infracţiunilor. dacă rezultatul se agravează vătămând mai grav anumite relaţii sociale prevăzute de lege. În Codul penal există unele infracţiuni care după momentul consumării cunosc urmări noi. că acţiunea ce reprezintă elementul material al laturii obiective a fost îndeplinită.

1.231 Dacă nici o persoană nu a participat la comiterea faptei cu vinovăţie. p. p. GENERALITĂŢI PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACTORI 8. fapta reprezintă o infracţiune.391. Drept Penal.gen. Press Mihaela Bucureşti. Astfel. iar pluralitatea de făptuitori devine pluralitate de infractori232 .230 Cooperarea persoanelor este exprimată de intenţia acestora de a realiza o anumită infracţiune împreună. Dacă numai o persoană. P.180. 1939. dintre cele care au săvârşit infracţiunea a acţionat cu vinovăţie. Bulai. 233 V.183.8. Matei Basarab.185. Editura Lumina Lex . Avram Filipaş... vol. în caz de adulter partenerul nu cunoaşte că este implicat cu o persoană căsătorită. Drept Penal.2. Caracteristici Nu orice faptă comisă de mai multe persoane presupune şi o pluralitate de infractori. V. Pluralitatea de infractori presupune contribuţii efective care depind de latura obiectivă a infracţiunii şi voinţa comună de a coopera la săvârşirea unei infracţiuni. L. vol. p.p. p. p. Drept Penal. iar fapta săvârşită fără vinovăţie nu este considerată infracţiune. 232 Constantin Mitrache .142. C. atunci. p. nu se poate reţine o pluralitate de făptuitori.Biro. p. Ed.Dongoroz în Dongoroz 1. Astfel. Formele pluralităţii de infractori p.Papadopăol –Comentariu 1. p.Dongoroz în Dongoroz 1. Drept Penal.Aurel Teodor Moldovan CAPITOLUL VIII PLURALITATEA DE INFRACTORI (SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII DE MAI MULTE PERSOANE) 8. pluralitatea de infractori presupune colaborarea cu vinovăţie a mai multor persoane în vederea săvârşirii unei infracţiuni.cit. Gen.1. Constantin Bulai.1. 230 231 138 .. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997. Noţiunea şi caracterizarea pluralităţii de infractori Noţiune Prin pluralitate de infractori se desemnează situaţia în care mai multe persoane săvârşesc o singură infracţiune.46.1. op.126.1. Bulai. 1997.. Dongoroz. V. 1971. C. V.477.186.I.

Op. Press Mihaela Bucureşti. p.cit. Această pluralitate este creată prin voinţa legiuitorului fiindcă scopul urmărit de către cei care s-au asociat prezintă un mare pericol (săvârşirea unor infracţiuni).. Ed.234 Nu este de esenţa pluralităţii naturale. vol. atât în cazul infracţiunilor bilaterale dar şi a celor ce presupun cooperarea mai multor persoane la săvârşirea faptei ca toţi făptuitorii să fie infractori. Press Mihaela Bucureşti. Specificul pluralităţii naturale de infractori este considerarea fiecărui participant ca autor al infracţiunii. Pluralitatea naturală sau pluralitatea necesară233 reprezintă forma pluralităţii de infractori în care cooperarea mai multor persoane la comiterea faptei este cerută chiar prin natura acesteia.478.186. Avram Filipaş. gruparea mai multor persoane devine infracţiune şi prin aceasta sunt evidenţiate condiţiile pluralităţii constituită de infractori. 237 Constantin Mitrache .DREPT PENAL. fiind în eroare referitor la starea civilă a celuilalt. fiind de ajuns ca unul dintre făptuitori să acţioneze cu vinovăţie. 234 235 139 . respectiv art 198 viitoarea reglementare.47.47. Ed. Constantin Bulai. respectiv art 376 din viitorul cod penal. aceste infracţiuni au fost sau nu comise. Dongoroz. Avram Filipaş. presupunând cooperarea mai multor persoane. De exemplu: va exista bigamie şi dacă unul dintre subiecţii infracţiunii săvârşeşte fapta fără vinovăţie. p.1.gen. având ca urmare tragerea la răspundere penală a fiecărui participant în funcţie de rezultatul produs şi participare. p. Drept Penal. Editura Lumina Lex . C.236 Pluralitatea constituită există indiferent dacă au fost săvârşite sau nu mai multe fapte infracţionale din cele pe care şi le-au propus cei care s-au constituit237 . anumite fapte prevăzute de legea penală nu pot fi săvârşite de o singură persoană. Constantin Bulai. să răspundă penal. Pluralitatea constituită nu este reglementată în partea generală a codului penal şi în partea specială. Ca atare. 236 Matei Basarab. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997. Pluralitatea ocazională (participaţia propriu-zisă şi cea improprie) este forma pluralităţii de infractori ce poartă numele de participaţie penală. V. PARTEA GENERALĂ Pluralitatea de infractori se poate realiza în forme diferite: pluralitate necesară (naturală). independent de împrejurarea că ulterior. Pluralitatea constituită presupune. 322 din actualul cod penal. 1997.392. Şi în cazul pluralităţii constituite fiecare persoană este considerată că a săvârşit infracţiunea şi va răspunde penal pentru aceasta ca autor. p.235 Pluralitatea constituită există când infracţiunea se săvârşeşte prin simplul fapt al iniţierii sau constituirii unei asociaţii sau grupării interzise de legea penală. constituită şi ocazională (participaţia propriu-zisă şi participaţia improprie). Bulai. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997. p. ca atare. în scopul săvârşirii unor infracţiuni. Constantin Mitrache . p. bigamia art 303 din actualul cod penal. sau al aderării sau sprijinirii sub orice formă a acesteia. gruparea mai multor persoane în vederea săvârşirii de infracţiuni.. De exemplu: încăierarea art. 1997. Drept Penal.

Trei. C. Press Mihaela Bucureşti. Drept Penal. la comiterea faptei prevăzute de legea penală participă un număr mai mare de persoane decât este necesar. p. Avram Filipaş. 1995. Ed.2. vol. Iaşi. Editura Lumina Lex.1.. Contribuţia făptuitorilor la săvârşirea faptei poate consta în acte de executare – directă sau nemijlocită..2. Fundaţiei Chemarea. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997.238 Prin această caracteristică se subliniază posibilitatea existenţei unei pluralităţi ocazionale la o pluralitate naturală şi la o pluralitate constituită de infractori. p.gen. sau de determinare la săvârşirea 238 Constantin Mitrache . dar este comisă în mod concret şi ocazional de mai multe persoane. 240 V. Drept Penal. 2001.1. A. vol. p. sprijinire materială sau morală – de complice. Constantin Bulai. p. Avram Filipaş.241 Participaţia penală este reglementată de art.. spre deosebire de celelalte forme de pluralitate. 49. 1997. 239 Matei Basarab. Bulai. p. sau de înlesnire.. p. Generalităţi privind participaţia penală Participaţia penală reprezintă acea formă de pluralitate de infractori în care.gen.239 Nu este posibilă participaţia penală la constituire. B) La comiterea faptei să îşi fi adus contribuţia mai multe persoane decât ar fi fost necesar potrivit naturii faptei. Ed. când prin actele de sprijinire se intră întro pluralitate constituită.. 2001. Drept Penal. Constantin Bulai.8 140 . Instituţii de drept penal. Ed. indiferent dacă aceasta a fost consumată sau a rămas în faza de tentativă pedepsibilă. Papadopol. p.1. instigatori sau complici”. vol. Ed.. Trei. PARTICIPAŢIA PENALĂ 8.143. Editura Lumina Lex .1.85. p. p. comentarii în Codul Penal comentat. În altă opinie -„participaţia penală este posibilă în cazul depăşirii numărului de făptuitori necesari pentru existenţa pluralităţii constituite”240 . Mitrache. Filipaş .393.a Iia.de autor. p. 1997. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal.47. Ed. Participaţia penală există atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii: A) Să se fi comis o faptă prevăzută de legea penală. ea există atunci când o infracţiune prin conţinutul ei legal poate fi săvârşită de o singură persoană. 243 C. op. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997. Literatura juridică susţine că pluralitatea ocazională ar fi posibilă numai la săvârşirea infracţiunilor ce şi le-au propus cei care s-au constituit. Matei Basarab. Ed. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. fiecare cooperând cu acte care pot fi de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură.cit. Instituţii de drept penal. Mitrache. Matei Basarab. 241 C.Aurel Teodor Moldovan 8. Deci. În cazul pluralităţii ocazionale de infractori.gen. Filipaş .47. fiecare participant este considerat că a contribuit cu o parte la săvârşirea infracţiunii şi va răspunde penal în funcţie de contribuţia adusă la săvârşirea infracţiunii. Press Mihaela Bucureşti. 242 Constantin Mitrache . C. 23 Cod Penal actual care prevede următoarele: „participanţi sunt persoanele care contribuie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori.237. p. A. Bulai.

în funcţie de diferite criterii: 244 : I. fapta trebuie săvârşită de către cel puţin unul dintre participanţi cu vinovăţia cerută de lege. Filipaş . Dongoroz I. adică. este o altă condiţie. p. p. Trei.49 244 245 141 .243 8. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. Mitrache. însă numai la actele cu executare directă. deci prin acte de coautorat. C. Ed. Criteriul atitudinii psihice faţă de rezultatul faptei comise distinge între participaţia proprie şi participaţia improprie: a) Participaţia proprie sau perfectă sau propriu-zisă se caracterizează prin aceea că toţi participanţii acţionează cu aceeaşi formă de vinovăţie la săvârşirea infracţiunii.cit.431. V.86 247 Constantin Mitrache . Criteriul contribuţiei participanţilor la comiterea infracţiunii face deosebirea între: a) activitatea de executare directă şi nemijlocită a faptei – activitate care este specifică autorilor şi coautorilor b) activitatea de determinare la comiterea unei fapte – activitate specifică instigatorilor c) activitatea de înlesnire sau de ajutare la săvârşirea faptei – activitatea specifică complicilor. Deci.fără vinovăţie).245 b) Participaţia improprie sau imperfectă presupune ca participanţii la săvârşirea infracţiunii să nu acţioneze cu aceeaşi formă de vinovăţie (unii cu intenţie -alţii culpă. Criteriul contribuţiei participanţilor la săvârşirea faptei şi producerea rezultatului. Indiferent de modalitatea în care participanţii îşi aduc contribuţia la săvârşirea faptei este considerată îndeplinită condiţia cooperării mai multor persoane la comiterea faptei.Dongoroz . C) Legătura subiectivă între participanţi. Press Mihaela Bucureşti.cit. p. Felurile participaţiei penale Literatura de specialitate şi legislaţia face deosebire între felurile şi genurile diferite de participaţie penală. C. 2001. A. C. Constantin Bulai. intenţie. făcându-se diferenţierea între formele principale de participaţie şi formele secundare de participaţie: a) participaţia principală –când prin contribuţia participantului se realizează însăşi conţinutul infracţiunii. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997.236-237.. Instituţii de drept penal.246 III. p. 246 C.2. Bulai . Bulai. Bulai. Se mai susţine în literatura de specialitate că există participaţie proprie şi atunci când toţi participanţii acţionează cu forma de vinovăţie culpa la comiterea unei fapte din culpă.specific autorilor şi coautorilor. p. op. toţi participanţii trebuie să fie animaţi de aceeaşi voinţă de a săvârşi fapta prevăzută de legea penală.242 D) Existenţa participaţiei este condiţionată de calificarea faptei comise prin contribuţia mai multor persoane ca infracţiune..DREPT PENAL. op. Ed. PARTEA GENERALĂ infracţiunii – de instigator. II.2. 1997.431 şi urm. Avram Filipaş.

fără de care celelalte forme de participaţie – instigarea şi complicitatea nu ar putea exista. este posibilă participaţia sub 248 C. Participarea la săvârşirea aceleiaşi infracţiuni prin două activităţi deosebite – una de instigare şi alta de complicitate.248 8. 2001. C.când contribuţiile participanţilor nu se înscriu în realizarea acţiunii sau inacţiunii ce reprezintă însăşi fapta incriminată. Filipaş . culpă. A. p. p. Bulai. la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală. singur. vol. cum ar fi instigatori şi complici. După cum se poate observa spre deosebire de actualul cod penal viitorul cod penal dă o definiţie clară şi explicită a coautorului. în mod nemijlocit indiferent că a comis-o cu intenţie. Autoratul reprezintă o formă de participaţie esenţială şi necesară.Aurel Teodor Moldovan b) participaţia secundară. Explicaţii teoretice…. Autoratul reprezintă forma de participaţie penală în care o persoană săvârşeşte prin acte de executare fapta prevăzută de legea penală. şi nu se aplică regulile concursului de infracţiuni.. Ed. Autor este cel care săvârşeşte acţiunea (inacţiunea) prevăzută în norma incriminatoare. Ed.249 Autoratul. A. C. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. Ca atare. Coautoratul nu necesită prezenţa altor participanţi. Mitrache.gen. Nu se poate susţine că ea a săvârşit fapta de autorat. 142 . ca formă de participaţie presupune cooperarea mai multor persoane la comiterea infracţiunii ca instigator sau complice.86 251 Matei Basarab. la participaţia proprie.art 46 alin 2 din Viitorul cod penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. fiindcă nu există participaţie.cit. p.247 Ca atare. – specifică complicilor şi instigatorilor.191. Mitrache. iar în cazul participaţiei improprii acţionează din culpă sau fără vinovăţie.86 249 V. însă nu îi exclude în mod automat.250 Coautoratul reprezintă forma de participaţie în care. autorul trebuie să acţioneze întotdeauna cu intenţie. Trei.1. p. Drept Penal. formele principale de participaţie sunt coautoratul faţă de celelalte forme de participaţie şi instigarea faţă de complicitate. Din punct de vedere subiectiv. p. a luat singur hotărârea infracţională şi nu a fost sprijinit la comiterea infracţiunii de nici o persoană. vor atrage aplicarea formei de participaţie a instigării.” Coautorii sunt persoanele care săvârşesc nemijlocit aceeaşi faptă prevăzută de legea penală. 2001. Filipaş . şi-au adus contribuţia în mod nemijlocit două sau mai multe persoane. 250 C.1 Autoratul şi coautoratul Atât art 24 din Actualul Cod penal cât şi art 46 din Viitorul Cod penal definesc similar autorul ca fiind: „Autor este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală.2. Dongoroz. Bulai. chiar dacă contribuţia sa poate fi incriminată şi ca instigare şi coautorat.409. Participarea unei persoane la comiterea unei infracţiuni poate fi considerată coautorat (nu şi instigare şi coautorat). Trei.2. Editura Lumina Lex . Instituţii de drept penal. Instituţii de drept penal. op.

când mai multe persoane – dintre care una vroia să se răzbune pe un duşman al său.p. op.. la comiterea în comun a aceleiaşi infracţiuni. p. 252 253 143 . decizându-se că acte de executare – de coautorat – sunt şi acelea care contribuie în mod indirect la comiterea faptei. iar legătura subiectivă s-a stabilit înainte de punerea în executare a acţiunii..cit. unele cu cuţitele. p. Din punct de vedere subiectiv coautoratul – ca formă a participaţiei proprii Matei Basarab.136..III. iar altul sustrage bunul din posesia victimei. . contribuţia coautorilor la săvârşirea faptei prevăzută de legea penală putând fi concomitentă sau succesivă. Matei Basarab. op.S s. Legătura subiectivă poate interveni înainte sau în timpul executării acţiunii.251 Coautoratul presupune contribuţia a cel puţin două persoane la comiterea faptei prevăzute de legea penală. vol. Ca atare. p.412 Matei Basarab. p. iar altele cu alte obiecte şi cu picioarele. dacă a existat o rezoluţie infracţională (hotărâre infracţională) comună.253 Un alt exemplu. vor fi coautori ai infracţiunii obiective ai infracţiunii complexe de tâlhărie. Dincu. 256 V. apărarea. se poate realiza forma de participaţie a coautoratului prin acte de executare diferite.Loghin. chiar dacă nu toate loviturile aplicate au fost mortale.1.gen. au mai venit încă patru persoane care au început să o lovească şi ele. Coautorii sunt persoanele care au cooperat ocazional şi în baza unei legături subiective.DREPT PENAL.1.7.164.cit. Drept Penal..p. aceste contribuţii reprezentând în fapt elementul material al laturii obiective a respectivei infracţiuni. de omor. În acest fel toţi au acţionat simultan şi conjugat la suprimarea vieţii victimei. p. vol.gen. vol. A. adică persoanele respective să săvârşească acţiunea care face parte din latura obiectivă a conţinutului infracţiunii.254 Existenţa coautoratului nu este influenţată de momentul în care îşi aduc contribuţiile coautorii la săvârşirea faptei. la tâlhărie acela care imobilizează victima pentru ca altul să-i sustragă bunurile aflate asupra sa este coautor.4065din 1971 în RRD nr. În ceea ce priveşte infracţiunile complexe.cit.412 254 T. se realizează participaţia. De exemplu. p.cit.Dongoroz. op.T. de altfel. p. sau care obstaculează energiile ce tind să combată producerea rezultatului. Legătura se poate stabili şi în timpul executării acţiunii. p. fiind necesar să se completeze doar într-o acţiune unică. Drept Penal. care se află într-un grup de persoane –au hotărât să lovească pe cei care constituiau grupul respectiv şi au executat în comun acţiunea. cu acte de executare (nemijlocit). cum sunt actele prin care se face imposibilă rezistenţa.. Sunt acte de coautorat. dar şi când alături de coautori la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală au contribuit şi participanţi instigatori şi complici. loviturile aplicate de mai multe persoane victimei infracţiunii. D nr. 255 V. comentariu în codul penal . Editura Lumina Lex . PARTEA GENERALĂ forma coautoratului fără alţi participanţi.I. Spre exemplu: în timp ce inculpatul lovea victima. rezultat prevăzut şi dorit sau acceptat de fiecare dintre ei252 .. Acţiunea trebuie comisă împreună sau în comun. conform acţiunilor care constituie elementul material al laturii obiective al infracţiunii complexe. spre exemplu. p. doi participanţi care împart sarcinile şi rolurile la comiterea faptei: unul exercită actele de violenţă sau de ameninţare. Acţiunea coautorilor de executare nemijlocită a infracţiunii nu trebuie să fie identică. o. a fost dat în practica judiciară.cit.185. op.162.Papadopol. Astfel. Editura Lumina Lex . 1971.277. p.253. O. vol.

cit. Unele infracţiuni nu pot fi comise în coautorat deoarece sunt cu autor unic: ameninţarea (art. vor avea calitatea de complici. 260 Constantin Mitrache . contribuţia tuturor participanţilor poate fi de executare directă. 259 C. Numai în situaţia în care s-au înţeles să nu ia măsurile de protecţia muncii prevăzute de lege (cu intenţie) va exista coautorat. De asemenea.nedenunţarea (art. p. ş-a. op. Deci. determină pe o altă persoană intenţie. eventual.Aurel Teodor Moldovan – presupune săvârşirea actelor de executare de către toţi participanţii cu aceeaşi formă de vinovăţie: intenţie sau culpă.1. p. că în ceea ce priveşte infracţiunile din culpă nu poate exista coautorat. ci. Se susţine. dacă acesta nu îndeplineşte. Editura Lumina Lex . când obligaţia de a îndeplini o acţiune. funcţionar public. legea penală. nu pot fi comise în forma participaţiei coautorat acele infracţiuni care presupun existenţa unui subiect calificat (gestionar. respectiv art 52 C.pen. Ed.259 Codul penal actual Noul cod penal Art 25..mărturia mincinoasă (art. Ed. măsurile de protecţie a muncii.31 C. Matei Basarab. cu Instigator este persoana care. vol. p. art.cit. op.Instigatorul Instigator este persoana care. C. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal.Dongoroz. 273 Cod Penal viitor).pen. 262 Cod Penal actual. p. V.a. vol. o activitate. art. De exemplu . viitor. În funcţie de elementul material al infracţiunii. permit însă celelalte forme de participaţie – instigarea şi complicitatea care de altfel nu cunosc restrângeri. Nu este posibil coautoratul nici în ceea ce priveşte infracţiunile care se comit în persoana improprie. cu intenţie. 257 258 144 .258 Infracţiunile care nu permit coautoratul ca formă de participaţiei penale. Bulai. Trei. nu pot comise în coautorat infracţiunile ce presupun inacţiunea.260 Cod Penal actual. A.416.194.Instigatorul Art 47.164. În realitate. S-a susţinut. Spre exemplu .87.266 Cod Penal viitor).51. Drept Penal. funcţionar) doar dacă făptuitorii au calitatea cerută de lege pentru a comite fapta. ş. atunci fapta va fi incriminată în funcţie de subiectul calificat. Filipaş . 2001. dar atâta timp cât nu toţi participanţii au calitatea de subiect calificat. p. făptuitorii care acţionează din culpă sunt autori ai unor infracţiuni distincte. membrii colectivului au calitatea de coautori257 . Instituţii de drept penal. care nu au calitatea cerută de lege pentru acea infracţiune. Press Mihaela Bucureşti. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997.gen. că atunci când obligaţia de-a face este cerută de un organ colectiv. asemenea fapte se comit din culpă. 1997.I. art. S-a exprimat opinia că este posibil coautoratul la această infracţiune256 . actual.Vasiliu. 193 Cod Penal actual.255 Infracţiunile care nu pot fi comise în coautorat. p. participaţie improprie. este personală. Mitrache... Constantin Bulai. ceilalţi participanţi. de a ieşi din pasivitate. dacă sunt îndeplinite condiţiile din art. Avram Filipaş. de către literatura juridică. astfel că nu va exista participaţie propriu-zisă. 206 Cod Penal viitor). determină pe o altă persoană să săvârşească o fapta prevăzută de să săvârşească o fapta prevăzută de legea penală. de exemplu. T.

Determinarea este şi o exteriorizare a intenţiei instigatorului. 2001. Determinarea însemnă o operaţie de inoculare în conştiinţa instigatorului a hotărârii de a săvârşi o infracţiune. manifestată prin îndemn. Dacă activitatea de determinare la săvârşirea unei fapte prevăzută de legea penală are loc faţă de o persoană care a luat înainte hotărârea de a săvârşi acea Matei Basarab. Bulai. C. împrejurare care reiese din aceea că trece la executarea ei. promisiuni. După cum se poate observa există o identitate de conţinut intre actuala şi viitoarea reglementare.S.Oancea. Mitrache. să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. şi care va săvârşi infracţiunea. Instigatorului îi aparţine hotărârea de a săvârşi o faptă prevăzută de legea penală. I.p. Filipaş .88.. vol. p.263 Instigarea este posibilă la toate faptele prevăzute de legea penală. p.197. Editura Lumina Lex . deosebindu-l de instigat care este autorul material al infracţiunii.264 Activitatea de determinare trebuie să aibă loc în timp anterior hotărârii de a săvârşi o infracţiune de către autor. determină pe o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală.cit. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal..197.2.DREPT PENAL.392.. 261 262 145 .11/1972. Pentru a exista instigarea sub forma participaţiei penale se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii: a) efectuarea unei activităţi de determinare din partea unei persoane.1. complet militar. Deoarece hotărârea de a săvârşi infracţiunea aparţine instigatorului. îndemnuri.gen. faţă de o altă persoană numită instigat. p.nr. Mijloacele de obţinere a determinării instigatului de a săvârşi o infracţiune sunt diverse: de la rugăminţi. A. ca atare. până la constrângerea acestuia.171. în RRD. 1992. nu se va realiza nici condiţia participaţiei penale. cu intenţie. p. p.2. ca atare activitatea de determinare nu cunoaşte restrângeri cu privire la infracţiune. instigator. Ed. p. reprezentând însuşirea ideii de către cel instigat. Instituţii de drept penal. I.I. prin orice mijloace de către o persoană numită instigator a altei persoane numită instigat. manifestată prin aceea că hotărăşte să comită infracţiunea la care a fost îndemnat. Trei.395-396. A. atunci nu va exista o instigare perfectă.126/1971. hotărâre pe care el o transmite altei persoane numită instigat.Dincu.2 Instigarea Instigarea reprezintă acea formă a participaţiei penale ce constă în fapta de a determina cu intenţie. vol.417 C. P. Drept Penal. incitare.297. Nr. 264 T..p. op. s. d. 265 C. op.Oancea. ci o instigare fără efect sau neizbutită 262 . Dongoroz. p.cit. oferire de cadouri. Drept Penal. 263 V. p.261 Dacă în urma activităţii de instigare nu s-a reuşit să se determine instigatul să-şi însuşească hotărârea de a săvârşi infracţiunea. p. PARTEA GENERALĂ 8.cit. Bulai.260 Instigator este persoana care.Gen. acesta mai poartă numele de autor moral al infracţiunii.. op. în Dongoroz 1.

realizează condiţiile unei instigări proprii sau perfecte. Bulai. în CD. Dacă instigatul nu a trecut la săvârşirea faptei.284. p.88. numai intenţie. Instituţii de drept penal. Ed. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. sub raport subiectiv. activitatea de determinare se desfăşoară. 2001. feluri având în vedere forma de vinovăţie cu care instigatul săvârşeşte fapta. Instigatul poate săvârşi fapta din culpă sau fără vinovăţie.176. având în vedere rezultatul obţinut în activitatea de determinare. activitatea instigatorului putând fi incriminată în mod distinct ca infracţiune. atât directă dar şi indirectă. Deci. p.1970. d) instigatul să fi săvârşit fapta la care a fost instigat sau să fi realizat cel puţin o tentativă posibilă.266 c) existenţa legăturii subiective între instigator şi instigat. reprezentând o întărire a deciziei infracţionale luate anterior. p. Dacă instigatul a început săvârşirea faptei la care a fost determinat. A. dar ulterior s-a desistat sau a împiedicat producerea rezultatului condiţia este considerată ca îndeplinită. ca atare nu se realizează forma de participaţie a instigării. Această legătură se realizează când primul concepe comiterea unei fapte prevăzute de legea penală şi hotărăşte să determine o altă persoană să o săvârşească. atunci se consideră că nu este îndeplinită condiţia de mai sus. Dacă cel instigat nu are calitatea cerută de lege pentru a comite fapta prevăzută de legea penală la care este determinat. determinarea trebuie să privească săvârşirea unei fapte concrete prevăzută de legea penală şi trebuie făcută în aşa fel încât instigatul să înţeleagă intenţia instigatorului. Instigarea poate îmbrăca mai multe forme. vol. op. I.gen.II. De exemplu – nu va fi determinare la comiterea infracţiunii de dezertare în cazul în care instigatul nu are calitatea cerută de lege – aceea de militar.d. cu alte cuvinte instigatul trebuie să săvârşească fapta cu vinovăţie.206-207.S. iar în cazul în care instigatul săvârşeşte infracţiunea din culpă sau fără vinovăţie sunt realizate condiţiile unei instigări imperfecte sau improprii. Trei. p. având în vedere modul şi mijloacele folosite de instigator. se realizează complicitate morală.267 Comiterea faptei de către instigat cu intenţie. p.265 b) activitatea de determinare trebuie să privească săvârşirea unei fapte penale. sp.nr.Aurel Teodor Moldovan infracţiune. Zolyeak. atunci condiţia nu este îndeplinită. Tinând cont de mijloacele folosite de instigator pentru determinarea instigatului să săvârşească o infracţiune se disting: 266 C. II.Fodor în Dongoroz I. Drept Penal. 267 M. Mitrache. 146 . Filipaş . B) instigarea improprie sau imperfectă ce se caracterizează prin lipsa coeziunii psihice între instigator şi instigat.cit. T. Instigatorul trebuie să acţioneze cu intenţie. De asemenea. Ţinând cont de forma de vinovăţie cu care instigatul săvârşeşte fapta: A) instigarea proprie sau perfectă ce constă în stabilirea unei concordanţe sub raport subiectiv între instigator şi instigat. atunci. I. C. având în vedere persoanele instigate sau care instigă.213/1970.

În funcţie de numărul persoanelor faţă de care se exercită activitatea de determinare. Trei..324 alin.. Deoarece această instigarea are un caracter periculos. activitate ce caracterizează forma de participaţiei a complicităţii. PARTEA GENERALĂ A) instigarea simplă când mijloacele folosite pentru a determina o persoană să comită o infracţiune sunt simple. dedus din modul de realizare instigarea colectivă este incriminată ca infracţiune de sine stătătoare având denumirea de instigarea publică şi apologia infracţiunilor (art. 1997. Constantin Bulai.89. Press Mihaela Bucureşti. Filipaş . 272 V. Bulai. Ed.88 269 Constantin Mitrache . Bulai. exercitarea de presiuni. Mitrache. iar instigatul a luat hotărârea de a săvârşi infracţiunea după ce a fost determinat de primul instigator. Filipaş . fără a cunoaşte unul de celălalt atunci se realizează un concurs de infracţiuni. dacă s-a realizat o legătură subiectivă între ei. 2001.196. Ed. C. În funcţie de modul de acţiune al instigatorului pentru a determina instigatul la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală: 268 C.cit. Trei. După numărul persoanelor ce desfăşoară activitatea de instigare se disting: A) instigarea cu un singur instigator B) instigarea care presupune colaborarea mai multor persoane pentru a determina una sau mai multe persoane să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. op. ci de în întărirea deciziei infracţionale. III. Nu vor fi îndeplinite condiţiile uni coinstigări în cazul în care activitatea de determinare a avut loc succesiv.când instigatorul se adresează unui număr nedeterminat de persoane. Atunci când coinstigarea este făcută succesiv. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal.gen. p. Drept Penal. Ca atare.270 IV. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. op. ameninţări. 2001.Papadopol. p. 368 Codul Penal viitor). 271 C. când pentru determinarea unei persoane să comită o infracţiune se folosesc mijloace diferite: oferirea de daruri. există coinstigatori.269 Dacă acţionează în determinarea unei persoane mai mulţi instigatori. 147 . exemplu : rugăminţi. se fac două deosebiri: A) instigarea individuală – activitatea de instigarea se desfăşoară asupra unei singure persoane sau asupra mai multor persoane determinate. expresă sau tacit. această formă de instigare nu mai poate fi considerată formă de participaţie penală. Coinstigarea poate fi făcută concomitent sau succesiv. A.271 V. C. Instituţii de drept penal. Avram Filipaş. p.Dongoroz. îndemnuri. art. activitatea celorlalţi instigatori ne mai având rol de determinare. 270 V.1 Codul Penal actual.DREPT PENAL. p. 268 În acest ultim caz.1. comentariu în Codul Penal. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997. Mitrache.. Matei Basarab. Instituţii de drept penal. B) instigarea calificată.173. A. p.422. care ar fi condiţionată de săvârşirea de instigat a infracţiunii fapt consumat sau a tentativei pedepsibile. p. B) instigarea colectivă. este necesar să se dovedească că toţi instigatorii au avut intenţie în determinarea instigatului să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. p.. Ed. Editura Lumina Lex .cit.53. vol.

272 dacă mediatorul are şi o contribuţie personală atunci el devine coinstigator.instigatorul nu a reuşit să îl convingă pe instigat să săvârşească infracţiunea.395-396. p.29 din Codul Penal actual este prevăzută „Instigarea neurmată de executare” în următoarea formulare „Actele neurmate de executarea faptei. 148 . putem deosebi: A) instigarea explicită (deschisă) instigatorul expune în mod deschis scopul său. În cazul în care pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă.197.2. p. B) instigarea mediată – determinarea are loc prin intermediul altei persoane. p. ca atare nu sunt îndeplinite condiţiile instigării. chiar prin comiterea unei infracţiuni. spre exemplu. Matei Basarab.3 Complicitatea 273 274 C. B) instigarea cu efect negativ .Bulai. spre a convinge la săvârşirea faptei pe instigat.273 Atunci când instigatul a săvârşit fapta la care a fost instigat. astfel că acesta din urmă crede că ideea infracţională îi aparţine. VII. când instigatorul. Drept Penal. p. Drept Penal.” 8. Editura Lumina Lex . afară de cazul când actele îndeplinite de autor până în momentul desistării constituie altă faptă prevăzută de legea penală.2. În funcţie de modul în care este comunicată ideea infracţională. se întrunesc condiţiile unei instigări perfecte reuşite..cit.274 În art.gen. precum şi actele de instigare urmate de desistarea autorului sau de împiedicarea de către acesta a producerii rezultatului se sancţionează cu o pedeapsă între minimul special al pedepsei pentru infracţiunea la care s-a instigat şi minimul general. Având în vedere rezultatele urmărite prin instigare: A) instigarea poate fi determinată.423. îi spune instigatului să facă ce ştie pentru a procura banii. Dacă persoana ce mijloceşte această instigare se limitează la acest rol atunci ele participă sub forma complicităţii.Aurel Teodor Moldovan A) instigarea imediată –instigatorul se adresează direct.instigatorul reuşeşte să îl convingă pe instigat să accepte hotărârea de a săvârşi infracţiunea. reuşit. dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la care s-a instigat este de 2 ani sau mai mică. Actele arătate în alineatul precedent nu se sancţionează.1992. când se precizează infracţiunea care urmează să fie comisă B) instigarea indeterminată. B) instigarea ascunsă (perfidă) fiindcă instigatorul nu îşi dă în vileag rolul faţă de instigat. în formă consumată sau de tentativă pedepsibilă.Oancea.1. o. vol. VIII. nemijlocit instigatului la determinarea acestuia să săvârşească fapta prevăzută de legea penală. I. VI. iar persoana ce a încercat determinarea nu poate fi considerată participant. se aplică pedeapsa închisorii de la 2 la 10 ani”. p. După rezultatul obţinut în determinarea instigatului la comiterea faptei prevăzute de legea penală.gen. se deosebesc: A) instigarea cu efect pozitiv.

275 Se face o clară distincţie276 între activităţile de înlesnire şi activităţile de ajutor. sau ajută în orice fel la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. sau să ajute pe autor la comiterea faptei.Boroi. deoarece.Papadopol. d. op. Condiţiile complicităţii a) Nu putem vorbi de complicitate fără ca să existe o faptă penală comisă de autor. Prin contribuţia complicelui.S. op.P. mediată la comiterea infracţiunii. Este îndeplinită condiţia şi atunci când s-a săvârşit doar o tentativă pedepsibilă. prin întărirea şi întreţinerea hotărârii autorului de a săvârşi fapta.N. după săvârşirea faptei promisiunea nu este îndeplinită.. etc277 ) Aceste acţiuni se situează în faza de pregătire a comiterii infracţiunii..p. Participaţia improprie. chiar dacă..1038 280 T. luarea de măsuri. J. Acţiunile pot fi: comisive (înmânarea armei.1968. promite că va tăinui bunurile provenite din aceasta.D.249. Cit pag. şi pot fi activităţi materiale (ex: procurarea armei. 247-248. înainte sau în timpul săvârşirii faptei. adică între începerea executării şi până la consumarea acesteia.pag. Această condiţie priveşte latura obiectivă a complicităţii. nu se săvârşeşte propriu-zis.278 În acest caz suntem în faţa unei complicităţi morale. C. Nistoreanu. deşi nu a avut o contribuţie materială în timpul agresiunii.1. col. Ajutorul dat de complice priveşte activităţile desfăşurate de acesta chiar în timpul săvârşirii infracţiunii. 278 T. cunoscând intenţia lui.cit. asigurarea pazei) sau omisive (neîncuierea unei uşi pe care paznicul trebuia să o închidă).172 277 Ghe. b) O a doua condiţie priveşte săvârşirea de către complice a unor acţiuni menite să înlesnească. complicitatea priveşte o anumită faptă prevăzută de legea penală. ci numai se întregeşte acest element material. d. în esenţă putând spune că în general. pag.6/1968.. Înlesnirea se referă la acte îndeplinite anterior începerii executării (ex: procurarea de mijloace. ce constă in activitatea persoanei care înlesneşte.220. facilitarea posibilităţii autorului de a se apropia de obiectul asupra căruia urmează să acţioneze. 275 276 149 . deschiderea unei uşi. Literatura a apreciat în mod corect că activitatea unor persoane de a însoţi înarmate cu diferite obiecte contondente pe inculpat. Din această definiţie reiese caracterul complicităţii de contribuţie indirectă.nr. Neîndeplinirea de către complice a promisiunii făcute nu înlătură caracterul de complicitate.DREPT PENAL.82 279 D. constituie complicitate. sau crearea de condiţii.S. procurarea de informaţii sau activităţi ce reprezintă o contribuţie morală (ex: procurarea de informaţii cu privire la obiectul infracţiunii). sau care. acele persoane au înlesnit realizarea fapte. op.pen. Literatura a reţinut în mod corect că actele de complicitate nu sunt indispensabile autorului pentru comiterea faptei. sau că va favoriza infractorul. pag. pag. C-tin Mitrache.2250/1973. Infracţiunea de omisiune a denunţării. Cit. Al. care a comis fapta de omor. s.V. Are loc înainte de comiterea infracţiunii sau cel mai târziu până în momentul comiterii infracţiunii şi reprezintă o încurajare a autorului.1966/1968. elementul material al infracţiunii. a cheilor).Zlătescu. de natură să uşureze de comiterea faptei.nr. R. PARTEA GENERALĂ Complicitatea este forma participaţiei penale. V. Promisiunea de tăinuire a bunurilor sau defavorizarea infractorului.

complicitate anterioară. informaţii. Cit. op.Bulai. când autorul săvârşeşte fapta din culpă. complicitatea mediată. op. Complicitatea este posibilă în cazul infracţiunilor praeterintenţionate.4.. Dongoroz.209.cit. complicitatea poate fi: 1. pag.2. când sprijinul este dat prin intermediul altui participant (instigator sau complice) d) După aspectul dinamic281 al contribuţiei complicelui la săvârşirea faptei: 1.Aurel Teodor Moldovan S-a reţinut corect în literaură că reprezintă o promisiune de tăinuire şi promisiunea de nedenunţare a faptei de către persoana care. anume intenţia. improprie.269. oferirea armei. 2. pentru a ajuta pe autor să pătrundă în acea incintă. 284 C. similară cu autorul.cit. Matei Basarab. 2. sau fără vinovăţie. constă în acte de sprijin material: procurarea instrumentelor de săvârşire a infracţiunii. când. pag. proprie. complicele a avut o poziţie subiectivă.280 Vinovăţia se apreciază numai faţă de persoana complicelui. op. op. complicitatea prin acţiune (comisivă). complicitatea morală constă în acte de sprijin moral. Felurile complicităţii: a) După natura ajutorului dat la săvârşirea infracţiunii. etc.pag. potrivit legii ar avea obligaţia să o facă. complicitate nemijlocită. etc.priveşte actele executate de complice prin care se dă sprijin autorului în momentul săvârşirii infracţiunii: încurajarea infractorului. complicitatea prin inacţiune (omisivă). indirectă sau praeterintenţie. care întăresc rezoluţia infracţională: procurarea de informaţii cu privire la obiectul infracţiunii. promisiunea de tăinuire a bunurilor şi de favorizare a infractorului. c) După modul direct sau indirect în care se realizează contribuţia complicelui la săvârşirea infracţiunii: 1. dacă se dovedeşte că în raport de rezultatul mai grav.Bulai. complicitatea concomitentă. 283 A. pag.202. 209. complicitatea poate fi: 1. etc) 2. nefiind importantă forma de vinovăţie a autorului. materială.cit. 8. etc. e) După forma de vinovăţie. 2. 281 282 150 . Participaţia improprie C. când însuşi complicele ajută pe autor la comiterea infracţiunii. înlăturarea de obstacole.Dincu. op. când ajutorul complicelui constă în neîndeplinirea unor obligaţii legale: fapta paznicului de a nu activa alarma într-o anumită incintă.2.279 c) Complicitatea se săvârşeşte numai cu intenţie directă.cit. 206. (ex: oferirea de instrumente. atât autorul cât şi complicele au aceeaşi formă de vinovăţie. 2. b) După momentul în care se acordă ajutorul: 1. Priveşte activităţile complicelui pentru pregătirea infracţiunii.

este fapta prevăzută de legea penală.282 Participanţii la comiterea infracţiunii acţionează lucrând cu intenţie. a) Modalitatea intenţie şi culpă constă în determinarea. în eroare de fapt.nr. şi care săvârşeşte acea faptă fără vinovăţie: iresponsabil. alţii fără vinovăţie.M. s. De aceea pentru a combate această teorie a apărut teza autorului imediat care presupune considerarea ca autor mediat al infracţiunii pe instigatorul care determină cu intenţie pe o altă persoană să săvârşească o infracţiune. s-a recurs la aşa numita teorie a autorului mediat. în care contribuţia participantului este dată cu intenţie la fapta comisă de autor. Nistoreanu. avem modalitatea lipsă de vinovăţie şi intenţie. op. Modalităţile participaţiei improprii. În fine. citată de Ghe. ceea ce înseamnă că participaţia nu ar fi posibilă decât la infracţiunile intenţionate. alţii chiar fără vinovăţie.DREPT PENAL. nu acţionează toate cu aceiaşi formă de vinovăţie. sau a autorului de mână lungă (de longa manus). În Codul penal român sunt reţinute doar primele două forme de participaţie improprie. când unii din autori acţionează cu intenţie. Se cunosc mai multe modalităţi ale participaţiei improprii în funcţie de vinovăţia celui care îşi aduce contribuţia.285 Având în vedere că fapta nu era infracţiune în raport cu autorul ei. iar alţii din culpă sau fără vinovăţie.Bucureşti. care s-a folosit de autorul adevărat ca de un instrument. s-a propus soluţia ca instigatorul să fie considerat autorul mediat. Cit.a-II-a pen. minor sub 14 ani. A doua modalitate este modalitatea intenţie şi lipsă de vinovăţie. Prima modalitate a participaţiei improprii este modalitatea intenţie şi culpă. inclusiv în cazul coautoratului. anume modalitatea intenţie şi culpă şi modalitatea intenţie şi lipsă de vinovăţie. cu intenţie la săvârşirea din culpă de către altă persoană a unei C-tin Mitrache. la săvârşirea infracţiunii. la săvârşirea căreia participanţii pot participa. Trebuie arătat că în literatură s-a combătut existenţa participaţiei improprii. fără vinovăţie. sen. op. alţii din culpă. unii din intenţie. Pentru reglementarea în literatura de specialitate a participaţiei improprii. înlesnirea sau ajutarea în orice mod. alţii din culpă. când participantul contribuie fără vinovăţie la fapta comisă de autor cu intenţie.Boroi.283 Reglementarea în legea penală română a participaţiei improprii este o reflectare a concepţiei din doctrină potrivit cu care unitatea în raport cu care se apreciază contribuţiile mai multor persoane.228) 285 286 151 . în care contribuţia participantului este dată de intenţie la fapta comisă de autor din culpă. Argumentul principal invocat a fost acela că nu poate exista participaţie penală. PARTEA GENERALĂ Participaţia improprie sau imperfectă este acea formă a participaţiei penale la care persoanele. pag.252. Cit. de la distanţă. A treia modalitate este modalitatea culpă şi intenţie în care se reţine participarea din culpă a participantului la fapta săvârşită cu intenţie de autor. nu şi la cele din culpă. fără o înţelegere prealabilă între participanţi..284 Participaţia improprie poate exista la toate formele de participaţie. Al. Pag. etc. T.. care săvârşesc cu voinţă comună o faptă prevăzută de legea penală.322/1993 (nepublicată.

pag. beţie completă involuntară. indiferent de felul contribuţiei lor să fie sancţionaţi cu aceeaşi pedeapsă prevăzută de lege. Al. Explicaţii teoretice op. b) Modalitatea intenţie şi lipsă de vinovăţie constă în determinarea. 286 În acest caz fiecare coautor răspunde potrivit cu vinovăţia sa. autorul şi complicele fiind pedepsiţi pentru infracţiunea intenţionată la care şi-au adus contribuţia. nu este de aceeaşi intensitate în cadrul diferitelor contribuţii ale participanţilor. Nistoreanu. ne având calitatea de infractor. ci doar autorul nu se pedepseşte. afirmând că sunt proprietatea sa. 287 288 152 .Boroi. Cit. Autorul care a acţionat fără vinovăţie găsindu-se la momentul săvârşirii infracţiunii într-o stare de eroare de fapt.3. depozitate într-un loc viran. Unii autori consideră că participaţia improprie este posibilă şi în cazul legitimei apărări sau al stării de necesitate.cit. V. pag.Papadopol.R.287 În contracararea acestei opinii s-a susţinut că legitima apărare şi starea de necesitate fac ca fapta să nu aibă caracter penal.288 8.. şi sprijinit tot cu intenţie în cazul complicităţii. fiind. adică toţi participanţii. ele ne ştiind că bunurile nu aparţin instigatorului şi că se săvârşeşte un furt. Cit pag. participaţia improprie nu este înlăturată. iar înlesnirea şi ajutarea vor constitui complicitate. În Codul penal român se păstrează sistemul parificării pedepselor.37. R. cu aplicarea acestora în funcţie de contribuţia adusă la săvârşirea infracţiunilor.289 S-a reproşat sistemului că nu ţine seama de realitate deoarece realizarea sub raport subiectiv a infracţiunii. nu va fi tras la răspundere penală. nr. Dacă fapta săvârşită de autor nu este incriminată când este săvârşită din culpă.Aurel Teodor Moldovan fapte prevăzută de legea penală. op.2. op. Ghe. 289 V.3/1971. constrângere fizică sau morală.290 În altă opinie se analizează elementul obiectiv material al participaţiei. minoritate.. În acest caz s-a decis de către practica judiciară că există participaţie improprie în cazul determinării unor persoane să participe la luarea unor bunuri. adică s-a făcut distincţia calitativă şi cantitativă a contribuţiei participanţilor în sistemul diversificării sancţiunilor pentru participanţi.D. având în vedere criteriul subiectiv. adică coeziunea subiectivă dintre participanţii care au urmărit realizarea aceleiaşi fapte s-a susţinut necesitatea parificării pedepselor participanţilor. iresponsabilitate. pag. Tratamentul penal al participaţiei Există două mari opinii cu privire la pedeapsa care trebuie aplicată în cazul participaţiei: într-o opinie. Dongoroz. sau dacă inculpatul a vândut martorilor 5000 de cărămizi. În aceste condiţii determinarea cu intenţie la săvârşirea faptei constituie instigare. 210. Participaţia improprie. or în acest caz fapta nu a re caracter penal nici pentru terţul intervenient. sau înlesnirea în orice mod cu intenţie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală de către o persoană care acţionează fără vinovăţie. deşi cărămizile aparţineau altei persoane. însă determinat cu intenţie să acţioneze în cazul instigării. ajutarea.253. 290 C-tin Mitrache.229. Caracteristica acestei modalităţi este faptul că autorul acţionează din culpă.

şi privesc conţinutul atenuat sau agravat al faptei legat de mijloacele folosite. situaţii.Bucureşti. R. instanţa. de loc. Necesitatea parificării pedepselor în acest caz. Iată. că în lumina dispoziţiilor Codului penal. Necunoaşterea circumstanţei reale de către un participant are ca efect neproducerea agravării răspunderii penale ca urmare a acestei circumstanţe. toţi participanţii vor fi sancţionaţi cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. în momentul individualizării pedepselor. atât criteriile generale de individualizare prevăzute de art. în cazul participaţiei proprii. pag. C. c) Aplicarea pedepsei în cazul complicităţii. rezidă din faptul că se pot săvârşi cu privire la o infracţiune.292 După cum privesc fapta sau pe făptuitor circumstanţele sunt reale şi personale. Totuşi.actual b) Aplicarea pedepsei în cazul instigării. fiind obligatorii. sustrage un portofel din poşeta altei persoane. Şi în acest caz.46. în care fapta s-a comis. 153 . însuşiri şi orice alte date ale realităţii. d. întâmplări.p. cât şi individualizarea participaţiei în condiţiile art. acte de complicitate cu un pericol deosebit (cazul persoanei care în baza unei înţelegeri prealabile stă în apropierea celui care profitând de aglomeraţia unui magazin. Explicaţii teoretice op. 220. Circumstanţele sunt împrejurările în care are loc comiterea faptei prevăzute de lege. Dongoroz. a) Aplicarea pedepsei în cazul coautoratului. Circumstanţele personale privesc atitudinea psihică a făptuitorului faţă de fapta prevăzută de legea penală la care a contribuit. În cazul coautoratului se aplică parificarea pedepsei pentru toţi coautorii. de împrejurările. deci. C. de timp. Conchidem că circumstanţele privitoare la faptă sau reale se răsfrâng asupra participanţilor în măsura în care aceştia le-au cunoscut şi le-au prevăzut. Conform principiului parificării pedepselor. PARTEA GENERALĂ Aplicarea pedepselor în cazul participaţiei proprii .M. pentru a nu fi găsit asupra făptuitorului)291 Circumstanţe personale şi circumstanţe reale.27. Circumstanţele reale sunt legate de împrejurările anteriore concomitente şi posterioare săvârşirii faptei. susceptibile să particularizeze fapta sau pe făptuitor. împrejurări ce constau în stări. pag. Dacă circumstanţele personale privesc particularităţile personalităţii participantului 291 292 T.. V. Circumstanţe personale sunt circumstanţele care privesc făptuitorul sau pe un participant şi nu se răsfrâng asupra celorlalţi participanţi. ţinându-se seama de obligaţiile impuse de lege instanţelor de judecată. se aplică pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. Instigatorul este pedepsit în acest caz cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.573/1985. ţinându-e seama de contribuţia sa la săvârşirea infracţiunii. în conformitate cu dispoziţiile privitoare la individualizare. se va ţine seama în mod obligatoriu şi se va aprecia în concret contribuţia fiecărui participant la săvârşirea infracţiunii.3.DREPT PENAL.. s. şi după săvârşirea furtului primeşte portofelul. în aplicarea pedepsei s-a stipulat în mod expres de către codul penal că se va ţine seama în aplicarea pedepsei de contribuţia fiecărui participant la săvârşirea infracţiunii.p. calităţi.cit.a-II-a pen. 72. situaţie în care circumstanţele personale sunt subiective. de rezultatul produs.

s-a consacrat sistemul diversificării pedepselor. apreciem că suntem în cazul desistării. el nu va mai răspunde. el va răspunde conform acestei incriminări. Instigatorul şi complicele contribuind cu intenţie la săvârşirea faptei. Împiedicarea de către participant a săvârşirii faptei. În cazul participaţiei improprii sunt incidente dispoziţiile privitoare la circumstanţele reale şi personale şi cele privitoare la împiedicarea de 154 . Dacă tentativa nu se pedepseşte. el va beneficia de impunitate. instituie o cauză de nepedepsire a participantului la săvârşirea unei infracţiuni. ceilalţi răspunzând pentru tentativa realizată. dar înainte de descoperirea faptei. În situatia instigării neurmată de executare. iar cauza de impunitate se răsfrânge şi asupra complicelui. Dacă fapta săvârşită din culpă nu este incriminată. instigare neurmată de executare era pedepsită în condiţiile în care :a)instigarea era neurmată de un început de executare si b)instigarea era neurmată de o executare pedepsibilă. Pedeapsa în cazul participaţiei improprii. ele devin circumstanţe reale şi se răsfrâng asupra tuturor participanţilor în măsura în care le-au cunoscut şi le-au prevăzut. împiedică consumarea acesteia.În Codul penal 1969. dar vor răspunde ceilalţi participanţi. ci ca autor al unei infracţiuni distincte. Dacă infracţiunea a fost săvârşită de mai mulţi coautori dar împiedicarea a fost făcută numai de unii. instigatorul răspundea. c) intervenţia participantului să fi intervenit înainte de descoperirea faptei. urmează să fie sancţionaţi cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenţie. Dacă instigatorul va împiedica consumarea. Dacă circumstanţele de individualizare sunt prevăzute în conţinutul constitutiv al infracţiunii. era de minimum 2 ani. nu vor răspunde nici aceştia. Tratamentul penal al instigării neurmate de executare . nu ca participant. Autorul acţionând fără vinovăţie nu va fi tras la răspundere penală. Dacă cel ce împiedică consumarea faptei este însuşi autorul. atunci autorul nu va fi pedepsit. împiedicând consumarea infracţiunii. b) după începerea executării participantul să fi intervenit eficient. Condiţiile sunt ca: a) să fi început executarea faptei de către autor. dacă în cursul executării. de această cauză de nepedepsire beneficiau numai ei. În situaţia instigării neurmată de o executare pedepsibilă. Dacă fapta este incriminată din culpă. Sancţionarea actelor de instigare se putea dicta numai în cazul în care pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea la care s-a instigat.Aurel Teodor Moldovan (calitatea de militar). În cazul modalităţii intenţie-culpă. instigatorul şi complicele vor răspunde pentru infracţiunea intenţionată. În modalitatea intenţie şi lipsă de vinovăţie. lipsind caracterul penal al faptei. instigatorul era pedepsit cu o pedeapsă între minimul special al pedepsei pentru infracţiunea la care a instigat şi minimul general. ne fiind întrunite condiţiile participaţiei (nu s-a comis o faptă prevăzută de legea penală). acestea devin de individualizare. În condiţiile în care împiedicarea consumării este realizată de complice.

216. Distincţia între unitate şi pluralitate de infracţiuni se face cu ajutorul conţinutului infracţiunii. Drept Penal. 1976. 155 . PARTEA GENERALĂ către participant a consumării infracţiunii. Nistoreanu. Vasile Papadopol.L.294 9. 1992.R.Gen. vol.Ed...DREPT PENAL.cit. pag.1. 199.293 Va exista unitatea de infracţiune în condiţiile în care fapta corespunde conţinutului unei singure infracţiuni şi va exista pluralitate de infracţiuni în condiţiile în care se constată existenţa mai multor fapte. pag. pentru două sau mai multe infracţiuni. Bucureşti !971.cit. care au conţinutul mai multor infracţiuni sau când fapta săvârşită se identifică cu conţinutul mai multor infracţiuni. pag. iar în cazul pluralităţii de infracţiuni.cit. CONSIDERATII GENERALE Legiuitorul penal a considerat necesar să califice o infracţiune ca formând o unitate sau o pluralitate de infracţiuni. Boroi.Bulai..207.1. Doru Pavel.II.” Bucureşti 1992 294 I.Oancea.1. făptuitorul urmând să răspundă în cazul unităţii de infracţiuni pentru o singură infracţiune. Drept Penal. Al.191.Zolineak. Felurile unităţii de infracţiune Literatura distinge două feluri de unitate de infracţiune: unitate naturală de 293 C.198. M. 295 C-tin Mitrache. P. pag. op.vol. Definiţia cel mai des îmbrăţişată de doctrină a unităţii de infracţiune este aceea potrivit căreia unitatea de infracţiune presupune activitatea infracţională formată dintr-o singură acţiune ori inacţiune ce decurge din natura faptei sau din voinţa legiuitorului. P. CAPITOLUL IX UNITATE DE INFRACŢIUNI 9. Formele Unităţii infracţionale în Dreptul Penal Român. op.I. deoarece aceasta produce consecinţe juridice importante. op. Drept Penal. Ghe. săvârşită de o persoană şi în care se identifică conţinutul unei singure infracţiuni. pag. Casa de Editură şi Presă „ Şansa S. pag.Didactică şi Pedagogică. C-tin Mitrache.. care reprezintă baza de evaluare.134.Gen.

Infracţiunea simplă are ca particularitate faptul că momentul consumării coincide cu momentul epuizării. prin aceea că există o singură formă de vinovăţie şi un singur rezultat. C-tin Mitrache. printr-o singură acţiune sau inacţiune.. care se succed imediat în timp asupra obiectului infracţiunii (ex: vătămarea corporală poate interveni.Aurel Teodor Moldovan infracţiune şi unitate legală de infracţiune Unitatea naturală de infracţiune se poate defini ca fiind unitatea acţiunii sau inacţiunii prin care se realizează conţinutul unei singure infracţiuni. cât şi forma de vinovăţie. 200. un singur rezultat. deşi nu mai avem neapărat o singură acţiune sau inacţiune. Este important de arătat că actele de executare multiple se integrează în mod natural în aceeaşi infracţiune. Infracţiunea simplă. în cazul infracţiunii simple sunt înglobate în aceeaşi acţiune. în cazul infracţiunilor contra persoanei. pluralitatea persoanei vătămate va determina o pluralitate de infracţiuni. ci de voinţa legiuitorului care reuneşte în conţinutul unei singure infracţiuni.295 Unitatea legală de infracţiune este dată nu de natura faptei săvârşite. 9. se poate realiza. Boroi. op. din punct de vedere obiectiv. Este diferită situaţia în care printr-o singură acţiune se aduce atingere valorilor ocrotite care aparţin mai multor titulari. 296 297 Ghe. legătură realizată de elementul subiectiv.296 În cazul infracţiunii simple. infracţiunea complexă.cit. fiecare în parte conţinutul unor infracţiuni distincte.2. Literatura juridică reţine unitatea de infracţiuni sub trei forme: infracţiunea simplă.1. Esenţial este că toate aceste acte. infracţiunea continuă şi infracţiunea deviată. pierzându-şi astfel această semnificaţie proprie. sub aspect obiectiv. Infracţiunea simplă Infracţiunea simplă se caracterizează. În acest caz.cit. Aceasta se caracterizează. pe lângă faptul că există o singură acţiune sau inacţiune. Astfel. pag. Unitatea legală de infracţiuni este consacrată de Codul penal în patru forme: infracţiunea continuată. atât obiectul cauzei. Al. iar din punct de vedere subiectiv. deşi pot avea şi semnificaţie proprie.2. 156 . pag. fie datorită unei lovituri.136. op. Nistoreanu. două acţiuni sau inacţiuni care ar putea constitui. printr-o singură formă de vinovăţie. legiuitorul a considerat că există o strânsă legătură între acţiuni sau inacţiuni. UNITATEA NATURALĂ DE INFRACŢIUNE 9. fie prin mai multe intervenţii. fie prin o singură intervenţie a făptuitorului asupra obiectului infracţiunii. celelalte elemente sunt unice. subiectul pasiv. infracţiunea de obicei şi infracţiunea progresivă. Infracţiunile vor fi într-un număr echivalent cu numărul persoanelor vătămate prin infracţiune. fie datorită mai multor lovituri).

cit. intervenţia autorităţii sau intervenţia altei persoane. portul ilegal de uniformă. pag. pag. PARTEA GENERALĂ Situaţia este diferită în cazul infracţiunilor contra vieţiii. Spre exemplu: portul ilegal de uniformă este susceptibil de a fi întrerupt noaptea şi reluat dimineaţa.cit.297 9. infracţiunea se epuizează. deci avem de-a face cu o unitate de infracţiune.Oancea.cit. Infracţiunile continue permanente se caracterizează prin desfăşurarea activităţii infracţionale fără întrerupere. Deci.60. deşi nu este definită.Basarab op. care prin natura ei se prelungeşte în timp („deţinerea”. V.cit. 298 299 157 .326. M. reiese din dispoziţiile părţii speciale a Codului penal fiind identificată după elementul material al laturii obiective ce presupune o acţiune sau o inacţiune. dezertarea. pag. pag. legiuitorul creând o infracţiune complexă (ex: omorul deosebit de grav. Infracţiunea continuă. „lipsirea”). În acest caz valoarea ocrotită care este vătămată este patrimoniul însuşi.298 Literatura299 afirmă că acţiunea sau inacţiunea infracţională durează până când este oprită de o forţă contrară care poate fi: voinţa infractorului. I.2. T. Pe parcursul desfăşurării elementului material al laturii obiective pot apărea întreruperi ce pot fi determinate de natura activităţii infracţionale. orice întrerupere a racordului la reţea reprezintă epuizarea Vasile Papadopol. Acesta în baza aceleiaşi hotărâri infracţionale reia în fiecare dimineaţă elementul material al laturii obiective.cit. care continuă şi după consumare până la intervenţia unei forţe contrare. fără să fie nevoie de intervenţia făptuitorului pentru prelungirea acesteia (ex: în cazul furtului de energie electrică sau de semnal TV. Având în vedere acest aspect. În momentul în care acţiunea infracţională este curmată. „conducerea unui autovehicul”. pag.194. Dreptul. Literatura a reţinut că reluarea de dimineaţă a portului ilegal de uniformă nu schimbă rezoluţia infracţională a infractorului.cit. 201. Infracţiunea continuă Infracţiunea continuă se caracterizează prin prelungirea în chip natural a acţiunii sau inacţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective.. 301 C-tin Mitrache. doctrina penală300 a făcut distincţie între infracţiunile continue succesive (cazul de mai sus) şi infracţiunile continue permanente..2. 92/1996. numărul mai mare de persoane vătămate nu duce la stabilirea unei pluralităţi de infracţiuni.140. op. uciderea din culpă dacă prin fapta săvârşită s-a cauzat moartea a două sau mai multe persoane). C-tin Mitrache. 62.cit. „purtarea”.Bulai op. Se dă exemplu cazul furtului printr-o singură acţiune de la mai multe persoane (cazul unei persoane care ar fura din bunurile mai multor persoane care bunuri au fost depozitate la un loc).pag. Literatura consideră că în cazul altor infracţiuni decât cele care vatămă persoana. iar reluarea activităţii infracţionale înseamnă săvârşirea unei noi infracţiuni continue.nr. pag.J. pag.84 300 C. deţinerea de arme şi muniţii.Dongoroz op. abandonul de familie.DREPT PENAL. 201. d. Pentru acestea din urmă este important de remarcat că fiecare întrerupere în acţiunea infracţională duce la epuizarea infracţiunii continue. evadarea. iar reluarea activităţii infracţionale va constitui o nouă infracţiune. în acest caz. op. Ca exemple de infracţiuni continue putem menţiona: furtul de curent electric. nu există o nouă hotărâre infracţională. Doru Pavel op. op.Bihor.

Oancea. Spre exemplu. Drept penal comparat.211. acesta va fi sancţionat ca şi infractorul major (de minoritate se va ţine seama în individualizarea pedepsei). decât acela pe care vrea făptuitorul să-l vatăme. 9. O eventuală rebranşare ar echivala cu o punere în aplicare a unei noi rezoluţii infracţionale. se consideră că această infracţiune este în realitate una singură. b) Fie prin săvârşirea faptei asupra altui obiect sau altei persoane datorită erorii făptuitorului cu privire la obiectul sau persoana asupra cărora acesta intenţiona să acţioneze (error in personam).2. P. şi nu o infracţiune cu privire la obiectul sau persoana vătămată şi o tentativă cu privire la obiectul sau persoana care se vroia a fi vătămată. cu o altă persoană pe care o ucide. va fi recunoscută incidenţa legii penale române. În ceea ce priveşte aplicarea legii penale în spaţiu. Opinia dominantă în literatură303 susţine că în cazul infracţiunii deviate în C. legea penală aplicabilă va fi legea în vigoare în momentul epuizării faptei.301 Ca exemplu: dacă făptuitorul a început activitatea infracţională înainte de împlinirea vârstei de 14 ani.Bulai op. făptuitorul ucide o altă persoană decât cea pe care vroia să o ucidă iniţial. se calculează termenul de prescripţie a răspunderii penale. 302 303 158 . datorită greşelii făptuitorului. pag. dacă o parte din infracţiune sau rezultatul acesteia s-au produs pe teritoriul ţării. pag. Există în acest sens două opinii în doctrină. pe de altă parte.II. De la acest moment. pag. pag. Dacă activitatea continuată a început în timp ce făptuitorul era minor şi se desfăşoară după ajungerea la majorat. la alt obiect sau persoană. infractorul confundă pe rivalul său.cit. Momentul faţă de care se calculează şi se aplică aceste instituţii este momentul epuizării infracţiunii. Astfel legea penală cu privire la aplicarea legii penale în timp. vol.3.423. Spre exemplu. I. iar minorul va răspunde penal. deci am fi în situaţia săvârşirii unei noi infracţiuni de furt de curent sau semnal TV). prin greşita manipulare a armei. desemnând infarcţiunea săvârşită prin devierea acţiunii de la obiectul sau persoana împotriva cărora era îndreptată. această activitate nu va fi luată în seamă.cit. Cunoaşterea infracţiunii continue are relevanţă în aplicarea anumitor instituţii de drept penal. Traian Pop..469.302 Infracţiunea deviată se poate săvârşi în două moduri: a) Fie prin devierea acţiunii infracţionale spre un alt obiect sau altă persoană din greşeala făptuitorului (aberatio ictus).Dongoroz. 1939. pe de o parte.Aurel Teodor Moldovan infracţiunii de furt. Infracţiunea deviată Infracţiunea deviată este o formă a unităţii naturale de infracţiune. Cluj 1923. sau prin îndreptarea acţiunii – din eroare a făptuitorului – asupra altei persoane ori altui obiect. de la acest moment se stabileşte incidenţa unui act de clemenţă. datorită nopţii. Drept penal. V. În cazurile infracţiunii deviate.Gen.220-221. op.

DREPT PENAL. Formele unităţii legale sunt în număr de patru. care pedepseşte prin reunirea în conţinutul unei singure infracţiuni două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni. acţiuni sau inacţiuni sau zarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva 304 305 M. infracţiunea continuată şi cea complexă.infracţiunea progresivă. în acest caz.infracţiunea continuată.Unitatea infracţiunii conti. Codul penal actual Noul cod penal Art 41. dar în realizarea ace.2: Infracţiunea este continuată Alin. este o creaţie a legiuitorului. deoarece în realitate se reglementează ambele instituţii de drept penal. pagina 324. UNITATEA LEGALĂ DE INFRACŢIUNE Unitatea legală de infracţiune.Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe nuate şi a celei complexe Alin. ne putem afla în faţa unei tentative perfecte.1: Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite când o persoană săvârşeşte la diintervale de timp.304 În ceea ce priveşte unitatea legală de infracţiune Codul Penal viitor conţine mai multe modificări în raport cu reglementările cuprinse în actualul Cod Penal. proprii.infracţiunea complexă. spre deosebire de unitatea naturală de infracţiune. o primă modificare atinge denumirea capitolului „Pluralitatea de infracţiuni” din Codul Penal în vigoare. dar în realileiaşi rezoluţii.. anume cea realizată în condiţiile devierii proiectului iniţial cu motivarea că legea penală apără toate valorile sociale aflate sub protecţia sa. Considerăm că nu poate fi absorbită această tentativă de către infracţiunea consumată. p. În acest caz se invocă faptul că legea nu apără viaţa unei anumite persoane. iar în viitorul Cod Penal denumirea capitolului este transformat din „Pluralitatea de infracţiuni” în „Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni”. În altă opinie se susţine că în cazul devierii acţiunii (aberatio ictus).infracţiunea de obicei.ferite intervale de timp. Legiuitorul a creat unitatea legală de infracţiune din două sau mai multe acţiuni cu semnificaţie proprie tocmai datorită legăturii strânse între ele. trebuie reţinute ambele fapte în concurs de infracţiuni. improprii sau relativ improprii.cit. cu diferenţa că se acordă prioritate infracţiunii continuate şi acelei complexe în raport cu pluralitatea de infracţiuni. Opinăm că. 159 . Astfel. PARTEA GENERALĂ orice modalitate ne găsim în prezenţa unei singure infracţiuni. în conţinutul căruia se reglementează formele pluralităţii de infracţiuni. deoarece ne-am afla în faţa unei nepedepsiri a unei tentative pedepsibile. Zolyneak. ci viaţa tuturor persoanelor.3. dacă se constată că pe lângă infracţiunea deviată sunt întâlnite în cauză şi condiţiile constitutive ale unei tentative pedepsibile alături de infracţiunea consumată. 9.Art 35. op. care ar putea constitui fiecare în parte o infracţiune. legiutorul reţinând ca unitate de infracţiuni: .191 Vintilă Dongoroz – Drept penal 1939. . .

care prezintă ca element de noutate în definiţia legală a infracţiunii continuate introducerea unei noi condiţii. Papadopol. alin. p.1.p. p. Este evident că se va reţine infracţiunea ca fiind continuată şi în condiţia în care făptuitorul care participă are calitatea de autor pentru unele acte. 9. s. subiect pasiv. conţinutul aceleiaşi infracţiuni. pentru ca o infracţiune să fie continuată trebuie ca aceasta să fie formată dintr-o pluralitate de acte de executare legate între ele printr-o triplă unitate: unitate de subiect atât activ. în sensul că acţiunile sau inacţiunile trebuie săvârşite de aceeaşi persoană. Al.cit.305 Caracteristicile infracţiunii continuate rezidă din condiţiile prevăzute de articolul 41 aliniatul 2 Codul Penal în vigoare şi articolul 35 aliniatul 1 din noul Cod Penal. dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale a unor acţiuni sau inacţiuni. D 1670/1971. prezintă. forma de unitate mai uşoară se absoarbe în cea mai gravă307 . şi anume unitatea de subiect pasiv. mai ales că nu asigură continuitatea in activitatea infracţională aceleiaşi persoane în ceea ce priveşte situaţia ei juridică308 . Boroi. J.R.cit. Astfel. nr. nu i se va reţine instigare continuată. p.3.155 Ghe. În situaţia în care o persoană instigă prin acţiuni repetate la infracţiuni diferite.N. nr. Aspecte ale raporturilor dintre infracţiunea continuată şi formele de participaţie. op. RRD nr. cât şi pasiv. nesocotindu-se cerinţa prevăzută de art.S. p. 307 308 160 . unor autori diferiţi. fiecare în parte.. în asemenea caz. Infracţiunea continuată Infracţiunea continuată este reglementată de dispoziţiile articolului 41. Potrivit Codului Penal în vigoare infracţiunea continuată este acea formă a unităţii legale caracterizată prin săvârşirea de către aceeaşi persoană la intervale de timp diferite. Nistoreanu. Suprem. ca pluralitatea de acte componente să prezinte conţinutul aceleiaşi infracţiuni.59.Aurel Teodor Moldovan inacţiuni care prezintă fiecare în parte.p. 35 din viitorul Cod Penal. acţiuni sau inacţiuni care conţinutul aceleiaşi infracţiuni. s.306 Condiţiile de existenţă ale infracţiunii continuate : A) prima condiţie priveşte unitatea subiectului activ. T. p.310 306 I. 309 V.D. unitate de rezoluţie infracţională şi unitate de conţinut al infracţiunii. ci concurs de infracţiuni.1/1972.36. R. Există o infracţiune continuată şi în cazul în care o persoană acţionând în baza aceleaiaşi rezoluţii participă la săvârşirea unora din acţiunile componente ale infracţiunii în calitate de coautor. 310 T. D 1261/1983. op. O parte a literaturii consideră discutabil un astfel de punct de vedere.5/1964.141. iar pentru altele calitate de complice. deoarece se încalcă relaţia de dependenţă a actelor de participaţie faţă de actele de executare.8/1983.2 din actualul Cod Penal şi articolul 35 din noul Cod Penal.309 În acelaşi mod se vor încadra juridic şi actele de complicitate repetate în baza aceleiaşi rezoluţii şi a Oancea .172. care prezintă fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni.41 actualul Cod Penal şi de art. iar la altele în calitate de complice.

iar altele rămase în fază de tentativă. ori de câte ori inculpatul a săvârşit actele respective pe baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale.p. nu şi pe aceea de instigator. Un timp prea îndelungat între actele de executare poate duce la schimbarea rezoluţiei infracţionale. literatura de specialitate se referă la acte care fiecare în parte reprezintă conţinutul aceleiaşi infracţiuni. T.cit. 311 312 161 . se va reţine după caz concursul sau recidiva. 313 M. Mitrache. Aceste prevederi se aplică şi în cazul complicităţii : dacă se va reţine complicitatea pentru infracţiuni de natură diferită.p.3886/1971. D 1974/1969. însă neputând transporta toate bunurile odată efectuează mai multe drumuri312 . Suntem în această situaţie în condiţiile în care inculpatul fură dintr-un apartament învecinat. s. C. pentru că fiind o infracţiune de natură diferită s-a schimbat rezoluţiunea infracţională. este evident că ne vom afla în cazul concursului de infracţiuni. fapta săvârşită va fi o nouă infracţiune. cu aceeaşi ocazie. Drept Penal.248. prin comiterea mai multor acţiuni în aceeaşi împrejurare. În concepţia viitorului Cod Penal este necesară şi îndeplinirea condiţiei unicităţii subiectului pasiv asupra căruia sunt îndreptate acţiunile sau inacţiunile subiectului activ.. arătăm că se poate reţine infracţiunea continuată deoarece sunt respectate condiţiile de existenţă ale acesteia. B) a doua condiţie este aceea să existe o pluralitate de acţiuni sau inacţiuni. în condiţiile în care o persoană este lovită cu ocazia aceleaşi agresiuni reprezintă conţinutul infracţiunii simple şi nu infracţiune continuată sau săvârşirea infracţiunii de furt.DREPT PENAL. în condiţiile în care avem de-a face cu o rezoluţie distinctă. D nr. pag 203. pag . CD 1971. şi nu al infracţiunii continuate. pag 180. nici foarte scurte. În condiţiile în care el va acţiona în calitate de complice cu privire la infracţiunea de furt mai sus menţionată şi în calitate de coautor la infracţiunea de vătămare corporală a paznicului care i-a surprins în timp ce consumau un alt act al infracţiunii de furt. Intervalele de timp nu trebuie să fie nici foarte lungi. are în vedere calitatea de complice şi autor sau coautor.S. 314 T.ex.206-207. Reţinerea concursului de infracţiuni pentru instigare repetată se referă la instigarea repetată pentru infracţiuni diferite or. Cu privire la complicitatea reţinută ca şi concurs de infracţiuni în condiţiile în care complicitatea are aceeaşi rezoluţie.Gen. caz în care.2 . Dacă un făptuitor va acţiona pentru sustragerea prin acţiuni repetate a materialelor de construcţii dintr-un depozit prima dată în calitate de complice. op.. PARTEA GENERALĂ În ceea ce ne priveşte suntem de acord cu prima opinie din următoarele considerente: condiţia unicităţii subiectului activ la care se referă tribunalul suprem în decizia menţionată. însă autorii sunt diferiţi. Zolyneak. iar apoi în calitate de autor sau coautor este evident că se va reţine infracţiunea continuată. vol. pag. Există infracţiune unică continuată indiferent dacă unele din actele infracţionale sunt consumate. este evident că se va reţine concursul de infracţiuni. s.311 Pentru îndeplinirea acestei condiţii trebuie să se săvârşească două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni. P. care să fie săvârşite la intervale diferite de timp.S. astfel că. care intră în conţinutul juridic al aceleiaşi infracţiuni.. RRD 12/1969.

ci trebuie să realizeze fiecare conţinutul aceleiaşi infracţiuni. pag.Aurel Teodor Moldovan C) a treia condiţie este ca actele efectuate să fie săvârşite cu aceeaşi rezoluţie infracţională. Astfel legea spune că de la momentul epuizării se calculează termenul de prescripţie a răspunderii penale şi se stabileşte incidenţa unui act de clemenţă.D. conform principiului ubicuităţii. unele putând rămâne în fază de tentativă.. În practica judiciară s-a reţinut întemeiat că vor forma unitate sub forma infracţiunii continuate şi actele de executare care realizează. d. Zolineak. Nr.cit. a persoanei vătămate. Stabilirea caracterului continuat prezintă importanţa în practică cu privire la mai multe aspecte. D) actele de executare să prezinte fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni. op. în baza rezoluţiei infracţionale iniţiale. stabileşte ca dată a săvârşirii infracţiunii continuate.427. în fapt putând să existe numeroase elemente care pot conduce la concluzia că a fost îndeplinită această condiţie de existenţă a infracţiunii continuate (unitatea obiectului infracţiunii.. 316 162 .314 Pentru a se realiza infracţiunea continuată trebuie ca infractorul să aibă o imagine de ansamblu a activităţii ulterioare pe care o va desfăşura. Literatura a reţinut pe de o parte faptul că rezoluţia infracţională trebuie să fie anterioară activităţii infracţionale şi să se menţină în linii generale pe parcursul executării actelor ce compun acea activitate. însă infractorul continuă săvârşirea altor acte. legea penală aplicabilă va fi cea română. pag. dacă o parte din acte sau rezultatul s-a produs pe teritoriul României. în art. unele forma de bază sau varianta tip. Elementul subiectiv care caracterizează infracţiunea continuată este numai intenţia ca formă de vinovăţie. În funcţie de momentul epuizării se stabileşte şi legea penală aplicabilă în timp: astfel legea penală aplicabilă este cea în vigoare din momentul epuizării infracţiunii.. Această rezoluţie infracţională trebuie apreciată în funcţie de fiecare situaţie în parte. pag. 317 T. a locului. Codul penal actual în art. făptuitorul urmărind şi acceptând rezultatul acţiunii sale. iar altele varianta calificată a acelei infracţiuni cu respectarea. precum şi Codul Penal viitor. Fiecare act de executare constă în acţiunea sau inacţiunea ce realizează conţinutul juridic al aceleiaşi infracţiuni. 2.313 Un al doilea aspect reţinut de doctrină este acela că unitatea de rezoluţie este păstrată şi în cazul în care a început procesul penal pentru actele de executare săvârşite anterior. să nu conducă la schimbarea tipului de infracţiune.204 M. 1971. alin.S.p. Literatura arată că acţiunile succesive nu trebuie să fie identice. desigur şi a celorlalte condiţii. cu condiţia ca ivirea acestora să nu conducă la luarea unei noi hotărâri infracţionale. C.cit.316 Condiţia este îndeplinită şi atunci când actele de executare nu reprezintă toate infracţiuni consumate.2. Fiecare infracţiune privită în parte poate prezenta anumite particularităţi. 241/1971. 154.317 Efectele şi importanţa realizării infracţiunii continuate. unitatea de timp. În condiţiile în care 315 C. Dacă actele de executare sau rezultatul se situează pe teritorii diferite.122. s.243. op. alin. data comiterii ultimei acţiuni sau inacţiunii. folosirea aceloraşi procedee în săvârşirea activităţii infracţionale)315 . Mitrache.

iar în condiţiile în care pedeapsa este amenda. pedeapsa pentru infracţiunea continuată se aplică prin condamnarea către maximul special al pedepsei.cit. infractorul va răspunde penal ca major. art. În cadrul individualizării pedepsei se va ţine seama de cazul că o parte de acte au fost săvârşite în perioada minorităţii. 34 sau. aplicarea pedepsei se va face într-o singură etapă.43. Mitrache.art. pag. pag. art. actele de executare anterioare acestei vârste nu se iau în considerare. Astfel noul Cod prevede la art.Pedeapsa pentru infracţiunea continuată Infracţiunea continuată se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvărşită.35. ţinându-se seama de infracţiunea săvârşită în întregul ei. art. respectiv cu 318 319 Vezi C. Infracţiunea continuată este o cauză de agravare facultativă a pedepsei pentru acea infracţiune. este judecat ulterior şi pentru alte acţiuni sau inacţiuni care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni. p. se stabileşte o pedeapsă corespunzătoare.cit.1: Infracţiunea continuată se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită. Oancea . PARTEA GENERALĂ făptuitorul a început executarea înainte de împlinirea vârstei de 14 ani. I. al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii.1. 36 alin.Pedeapsa pentru infracţiunea continuată şi infracţiunea complexă Alin. respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii.443. potrivit dispoziţiilor art. 206. al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii. la care se poate adăuga un spor. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită. C. Această dispoziţie permite instanţei numai stabilirea unei pedepse mai mari sau menţinerea pedepsei iniţiale. Art 36. În noul Cod penal se modifică atât sediul materiei (în actualul Cod Penal este vorba de dispoziţiile art. op. Mitrache. Tratamentul penal al infracţiunii continuate. op.DREPT PENAL. 37). iar dacă infracţiunea continuată a început să fie comisă mai înainte de împlinirea vârstei de 18 ani şi a continuat după aceea. Reglementarea actuală specifică şi faptul că dacă infractorul condamnat definitiv pentru o infracţiune continuată.41. op. În actuala reglementare. iar în noul Cod sediul materiei este redat de art. se aplică un spor de până la jumătate din maximul amenzii. şi adăugarea unui spor. 163 . Având în vedere că infracţiunea continuată este tratată ca unitate de infracţiuni. art.42. Codul penal actual Noul cod penal Art 42. că infracţiunea continuată. 401 alin. Sporul nu poate depăşi 5 ani în condiţiile în care pedeapsa este închisoarea.cit. după caz.1. care nu poate fi mai mică decât cea stabilită anterior. cât şi tratamentul penal al infracţiunii continuate.36. ci numai cele de după împlinirea vârstei de 14 ani. în condiţiile în care instanţa considera necesar. interzicând acesteia aplicarea unei pedepse mai uşoare pentru infracţiunea cu privire la care s-a pronunţat deja. 206.

pag. Zolineak.3. nr. 322 C. în sensul că expresia „ca element sau circumstanţă agravantă” se înlocuieşte cu expresia „ca element constitutiv sau ca element circumstanţial agravant”.321 Se impune precizarea că..II/1994. Nistoreanu. infracţiunea de tâlhărie vatămă relaţia socială ce asigură dreptul la proprietate.41 alin.cit.319 9. Noul Cod Penal aduce o modificare în structura definiţiei infracţiunii complexe.Bulai. o acţiune sau stitutiv sau ca element circumstanţial inacţiune care constituie prin ea însăşi o agravant. Infracţiunea continuată nu este posibilă la infracţiunea comisă din culpă. p. Tâlhăria şi lipsirea de libertate în mod ilegal. pag. op. Boroi.2: Infracţiunea este complexă când în conţinutul său intră.320 Sub aspectul obiectului. Infracţiunea complexă Infracţiunea complexă este consacrată în actualul Codul penal la art. în sensul că una din infracţiuni serveşte ca mijloc pentru realizarea celeilalte care constituie scop în ansamblul activităţii infracţionale M.Aurel Teodor Moldovan cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii. şi nici la cele care presupun repetarea activităţii în vederea realizării conţinutuliu infracţiunii (infracţiunile de obicei). o inacţiune care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală. iar în Codul penal nou este reglementată la art. Infracţiunea complexă poartă numele de infracţiune absorbantă.131. la crearea infracţiunii complexe legiuitorul a avut în vedere existenţa unor legături obiective şi subiective între faptele ce intră în conţinutul infracţiunii complexe. care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală. op.443. la infracţiunile al căror obiect nu este susceptibil de divizare318 . întrucât această modificare a fost cerută de doctrina penală. deci. Revista „Drept penal”.3: Infracţiunea este complexă când Alin.Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe nuate şi a celei complexe Alin. cât şi pe cea care priveşte integritatea corporală a persoanei. Infracţiunea complexă este definită în Codul penal actual ca fiind infracţiunea ce cuprinde în conţinutul ei ca element constitutiv sau ca circumstanţă agravantă o acţiune sau Codul penal actual Noul cod penal Art 41. În structura infracţiunii complexe se include. Al.143. iar infracţiunea inclusă în conţinutul său poartă numele de infracţiune absorbită.cit. 320 321 164 . conţinutul altei infracţiuni care este absorbită de infracţiunea complexă.Unitatea infracţiunii conti. pierzându-şi autonomia infracţională. infracţiunea complexă se caracterizează prin existenţa unui obiect juridic reprezentat de două relaţii sociale: de exemplu.Art 35.2. infracţiune unică sau concurs de infracţiuni. o acţiune sau inacţiune faptă prevăzută de legea penală.35 alin. ca element sau ca în conţinutul său intră. ca element concircumstanţă agravantă.3. Ghe. Infracţiuni ce nu se pot săvârşi în mod continuat.2.

PARTEA GENERALĂ a făptuitorului. fie a unui raport mijloc-scop (pentru a asigura luarea bunului.323 Reunirea infracţiunilor şi crearea celei de-a treia a fost impusă legiuitorului de legătura strânsă ce există între cele două sau mai multe infracţiuni ce apar în conţinutul celei de-a treia. 1979. Mitrache.157. op.DREPT PENAL. o infracţiune. lit.pen actual sau art. care constituie prin el însuşi.etc – în cazul infracţiunii de ultraj. 325 C. care cuprinde în conţinutul ei două infracţiuni distincte: furt şi ameninţare sau furt şi lovire sau alte violenţe.S.219. Culegere de decizii. Exemplul clasic oferit de literatura de specialitate este infracţiunea de tâlhărie. Exemplele din literatură sunt violul. furtul calificat prin efracţie (art. Nr. Astfel.i. calomnie. 229. Infracţiunea complexă tip sau simplă. În acest caz avem de-a face cu o infracţiune simplă. d.Biro.lit. noul Cod Penal). Nu orice infracţiune calificată este însă infracţiune complexă. În cazul furtului prin efracţie însă. Zolineak. s-a stabilit că există o formă a infarcţiunii complexe propriu-zise şi în cazul în care există o faptă incriminată independent la care se adaugă unele condiţii speciale care fac să apară un nou tip de infracţiune cu caracter complex. omor săvârşit în anumite condiţii – victima îndeplineşte o activitate importantă în stat. este cuprins conţinutul infracţiunilor de insultă. Exemplul dat de literatură este acela al furtului calificat săvârşit într-un loc public. care a avut ca urmare moartea victimei.op.. legiuitorul alătură conţinutului de bază o circumstanţă agravantă sau aşa cum este folosit de viitorul Cod Penal un element circumstanţial agravant. avem o infracţiune complexă. ameninţare.216/1979. Această conexiune poate echivala cu existenţa.. Această conexitate trebuie constatată în fiecare caz concret de către instanţa de judecată.328. C. care a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei. fără a forma o a treia infracţiune distinctă (ex: infracţiunea de atentat care pune în pericol siguranţa statului este formată din infracţiunea de vătămare corporală gravă.cit. pe timpul nopţii.. întrucât lipsa acestuia duce la calificarea ca şi concurs de infracţiune. pag. În toate aceste cazuri de infracţiuni. 207. pag. În această infracţiune avem două infracţiuni distincte reunite de către legiuitor. se caracterizează prin aceea că în conţinutul ei intră ca element constitutiv o acţiune sau o inacţiune ce reprezintă conţinutul unei alte infracţiuni. D. s.p.324 În literatura juridică penală. deoarece circumstanţa agravantă (elementul circumstanţial M. T. care a creat o a treia infracţiune deosebită de celelalte două. op. L. în conţinutul infracţiunii complexe intră ca element o acţiune ce formează conţinutul unei alte infracţiuni.322 Din definiţia legală a infracţiunii complexe rezultă că aceasta se poate prezenta în două forme: infracţiunea complexă tip sau simplă şi infracţiunea complexă agravantă sau infracţiunea complexă calificată.) Infracţiunea complexă ca variantă agravantă. sau propriu-zisă. fie un raport de la antecedenţă la consecinţă. pag. Drept penal 1971. Se mai numeşte şi infracţiunea complexă calificată şi se caracterizează prin aceea că în conţinutul său este inclusă ca circumstanţă agravantă sau ca element circumstanţial agravant o acţiune sau inacţiune ce constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală.209. 323 324 165 .cit. tâlhăria sau pirateria. circumstanţa agravantă neconstituind conţinutul altei infracţiuni.cit. infractorul foloseşte ameninţarea). pag.

43 din actualul Cod.325 Infracţiunea complexă calificată poate fi rezultatul unirii unei infracţiuni complexe tip cu circumstanţa agravantă (ex: tâlhăria urmată de moartea victimei).. Efecte juridice. ori în cazul unor infracţiuni contra persoanei. infracţiunea complexă nu necesită o prelungire în timp a acţiunilor sau inacţiunilor şi nici a rezultatului. alin. însă nerealizarea conţinutului infracţiunii mai grave va atrage răspundearea pentru infracţiunea mai uşoară. Dacă din punct de vedere obiectiv conţinutul infracţiunii nu se realizează (ex: în cazul tâlhăriei s-au produs lovirile. având un obiect juridic principal şi altul secundar. Tot astfel. 36. astfel. Obiectul infracţiunii complexe este şi el complex. pag. însă dispoziţiile cu privire la pedeapsa aplicată pentru infracţiunea complexă sunt diferite în Codul Penal viitor. Elementul juridic principal este vizat de infracţiunea absorbantă. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea complexă consumată.Aurel Teodor Moldovan agravant în concepţia noului Cod) poate forma conţinutul unei infracţiuni de sine stătătoare (furtul se săvârşeşte în acest caz prin distrugerea încuietorilor. Infracţiunea se consumă la realizarea acţiunilor sau inacţiunilor ce reprezintă elementul material al laturii obiective şi producerea rezultatelor prevăzute în conţinutul infracţiunii. Forma de vinovăţie este. dacă s-a produs numai rezultatul mai grav al acţiunii secundare. analizate anterior. ci rămâne o infracţiune simplă. se prevede în art. faţă de care va fi apreciată incidenţa instituţiilor de drept penal. Complexitatea naturală. în cazul infracţiunii complexe tip.). intenţia. Structura infracţiunii complexe. 166 .189. făptuitorul urmăreşte şi acceptă rezultatul acţiunilor sale.Papadopol. infracţiunea absorbantă nu devine o infracţiune complexă.cit. în alin. 2 din noul Cod că infracţiunea complexă se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiune. absorbirea infracţiunilor mai uşoare de altele mai grave (ex: infracţiunea de omor consumat cuprinde în mod natural şi elementele tentativei de omor şi elementele infracţiunilor mai puţin grave – vătămarea corporală. având în vedere că infracţiunile ce intră în conţinutul infracţiunii complexe îşi pierd autonomia. De regulă. Ca efecte. etc.op. de aceea. iar cel secundar de infracţiunea absorbită. 326 V. Infracţiunea complexă cuprinde în conţinutul său elementele infracţiunilor reunite sau absorbite. însă victima nu a fost deposedată de bun).326 Reprezintă absorbirea în chip natural de către infracţiunea fapt consumat a tentativei. forma de vinovăţie este praeter intenţia sau intenţia depăşită. fapt ce poate constitui infracţiune distinctă). la acea infracţiune. sancţiunea aplicabilă fiind cea prevăzută de lege. În cazul infracţiunii complexe varianta agravantă. sunt întrunite condiţiile de reţinere a tentativei. 3 al aceluiaşi articol se arată că înfracţiunea complexă săvârşită cu intenţie depăşită. Sunt aplicabile dispoziţiile art. infracţiunea complexă va fi tratată ca o singură infracţiune. Infracţiunea complexă nu reprezintă o cauză de agravare a răspunderii penale.

Spre deosebire de complexitatea naturală.193 noul Cod Penal.255.Papadopol.D.P. Faţă de momentul consumării.U.Bulai op. care prevede varianta îngrijirilor medicale de cel mult 90 de zile). 329 C.Bulai op. absorbţia este legală.cit.gen.pag.2 viitorul Cod Penal.Bucureşti.329 Cealaltă parte a doctrinei invocă o decizie de îndrumare a instanţei su330 preme .8/1987. devenind lovire calificată (îngrijire medicală de cel mult 20 de zile.3.194 din viitorul Cod Penal).219.Dincu.4 Infracţiunea de obicei Infracţiunea de obicei este o formă a unităţii naturale de infracţiune. 1975. C. alin.cit. continuate.R. PARTEA GENERALĂ 9.327 Infracţiunea rezultată în urma amplificării urmărilor absoarbe în conţinutul ei şi infracţiunile mai uşoare. Infracţiunea progresivă Este definită în doctrină ca fiind acea infracţiune care după momentul consumării infracţiunii produce un rezultat care se amplifică progresiv. 1992. Casa de editură şi presă „ŞansaS.T. O parte a doctrinei apreciază că efectele juridice ale acestei infracţiuni sunt similare celor de la infracţiunile continuie.). pg. art. 330 Decizia de îndrumare nr. În fine. R.181 al Codului Penal actual) sau îngrijiri medicale de mai mult de 90 de zile( art. care este acela al săvârşirii elementului material al laturii obiective. şi nu în momentul producerii rezultatului. pag. care va constitui iniţial conţinutul infracţiunii de lovire sau alte violenţe (art. actual. al cărei rezultat se poate agrava. 193.”. caz în care suntem în situaţia infracţiunii de vătămare corporală gravă aşa cum este prevăzut de art.DREPT PENAL. şi nu momentul producerii rezultatului mai grav.2 C. momentul epuizării este reprezentat de ultimul rezultat amplificat produs.328 Exemplul oferit de literatură este fapta de lovire. pag. Drep penal.cit. 209. pag. 167 .180.cit. 331 A. astfel încât să releve o obişnuinţă a 327 C.L.B. adică al comiterii infracţiunii. este momentul de la care se calculează şi devin incidente instituţiile de drept penal. Mitrache.nr.3.180. fără intervenţia făptuitorului. art. alin.R. Formele unităţii infracţionaleîn dreptul penal român. vătămarea necesitând îngrijiri medicale de până la 60 de zile (vătămare corporală art. Rezultatul se poate agrava astfel încât victima să necesite îngrijiri medicale de mai mult de 60 de zile. art.1 din Codul Penal actual sau art. 328 C. adică momentul epuizării. când vătămarea a dus la moartea victimei. pag.1/1987.219.Bulai op. Codul Penal în vigoare. care constă în repetarea faptei incriminate.45.183 Codul Penal în vigoare. fie prin agravarea urmării imediate. În această opinie se apreciază că trebuie luată în considerare condiţia persoanei în momentul săvârşirii faptei. 9.3. al producerii ultimului rezultat amplificat.p. V. rezultatul se poate agrava. fiind incriminate ca infracţiune etapele de amplificare a rezultatului.I. op.Pavel. fie prin producerea de noi urmări corespunzătoare unei infracţiuni mai grave.D.219.182. alin.195 Codul Penal viitor). vol. arătând că data de săvârşire a infracţiunii progresive trebuie considerată data comiterii acţiunii iniţiale. Bucureşti. s-a realizat conţinutul infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (art.

neavând semnificaţie penală.Aurel Teodor Moldovan făptuitorului.331 Această infracţiune se caracterizează prin aceea că fapta se reia în aşa fel încât din reluarea elementului material al laturii obiective reiese caracterul de obişnuinţă. pe lângă momentul consumării şi un moment al epuizării. ele pot caracteriza infracţiunea (ex: cerşetoria. vagabondajul. 168 . unde fiecare act de executare realizează conţinutul infracţiunii. corespunzător săvârşirii ultimului act de executare. de aceea infracţiunea de obicei nu se confundă cu infracţiunea continuată. deci ca trăsătură constitutivă a acestei infracţiuni. de îndeletnicire. De esenţa infracţiunii de obicei. Infracţiunea de obicei nu este posibilă în forma tentativei şi nici nu poate fi săvârşită în coautorat. prostituţia). pericolul social al infracţiunii. În acest caz se distinge. doar împreună în condiţiile în care arată obişnuinţa sau îndeletnicirea făptuitorului. este repetarea acţiunilor infracţionale. În funcţie de momentul epuizării se aplică şi se calculează celelalte instituţii de drept penal. Faptele în sine nu prezintă un pericol social de sine stătător. în aşa fel încât să se atribuie ansamblului de infracţiuni. o îndeletnicire a acestuia.

spre deosebire de Codul Penal în vigoare.cit. constă în repetarea comportamentului infracţional. ulterior momentului supunerii făptuitorului sistemului de influenţare pe care îl presupune condamnarea şi în unele cazuri. Prin urmare. după condamnarea definitivă. fără a fi îndeplinite 332 C. fie înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. care prevede că pluralitatea de infracţiuni constituie. 44 pluralitatea intermediară. Codul Penal viitor reglementează trei forme ale pluralităţii de infracţiuni reţinute în doctrina penală.Mitrache. 35-45. înainte ca persoana care le-a săvârşit să fie condamnată definitiv pentru una din ele. Pluralitatea de infracţiuni se referă la situaţia în care aceeaşi persoană săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni. iar în noul Cod penal. la art. pag. mai înainte de executarea pedepsei.op. pe de altă parte.Boroi.213.cit. la art. op. după caz. pe de altă parte. fie după ce a fost condamnată definitiv pentru o altă infracţiune. Concursul de infracţiuni presupune săvârşirea a mai multor infracţiuni.cit. în mod expres în art. pe de o parte. Concursul de infracţiuni şi recidiva reprezintă formele de bază ale pluralităţii de infracţiuni potrivit reglementării actuale. Literatura de specialitate recunoaşte şi un al treilea caz de pluralitate de infracţiuni.DREPT PENAL.pag. referitor la formele pluralităţii de infracţiuni.Al. reflectă concepţia legiuitorului de a acorda prioritate problemelor de stabilire a situaţiilor în care există pluralitate de infracţiuni. chiar executarea.pag. şi anume concursul. GENERALITATI PRINVIND PLURALITATEA DE INFRACTIUNI Pluralitatea de infracţiuni este reglementată în Codul penal actual. la capitolul V. 32. nici recidivă.149.op. ca cea de-a treia formă a pluralităţii de infracţiuni. Ghe. cel viitor reglementează. Recidiva. în cadrul capitolului IV.1..332 Formele pluralităţii de infracţiuni sunt consacrate de Codul penal în vigoare la art.220. PARTEA GENERALĂ CAPITOL X PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI 10. anume pluralitatea intermediară. sau stingerea executării acesteia. concurs de infracţiuni sau recidivă.Nistoreanu. Astfel că. dar şi recunoscute şi întâlnite în practica judiciară. Includerea pluralităţii de infracţiuni în titlul privind infracţiunea. Alături de acestea există situaţia pluralităţii intermediare atunci când infractorul săvârşeşte o nouă infracţiune. recidiva şi pluralitatea intermediară de infracţiuni.. care nu constituie nici concurs.Bulai. 169 . 32-40. C.

Codul penal.op. atât în legi speciale. a cărei viaţă a fost salvată – în sarcina sa urmează a fi reţinute în concurs.Dongoroz I. Drept penal 1992. de către aceeaşi persoană.4125/1973.J.82. s.cit.cit. T.pag.173.223.. în cazul în care prin agresiunea săvârşită cu intenţia dea ucide. 337 C-tin Mitrache.1/1985.. pag.d. cât şi în legi nepenale cu dispoziţii penale.181.611/1993.nr. d.etc.Bucureşti.p. continuate. inculpatul a cazuat mpoartea uneia şi a vătămat grav integritatea corporală a celeilalte. d.I. 336 T. Condiţia este îndeplinită şi în cazul în care.S. d.233.s.259. Va fi îndeplinită condiţia şi când infractorul a participat în calitate de complice.. I.cit. nr..2. pag. pag.334 Condiţiile de existenţă a concursului de infracţiuni: a) Prima condiţie se referă la săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni Infracţiunile săvârşite pot fi de natură şi gravitate diferită. 170 .. R.pag. Totodată infracţiunile pot fi prevăzute.Oancea. Nu are importanţă dacă infracţiunile sunt simple. Nu are importanţă foma de vinovăţie cu care sunt comise aceste infracţiuni. când infracţiunile concurente sunt de aceeaşi natură avem de-a face cu un concurs omogen (acela care cu aceeaşi ocazie aplică lovituri mai multor persoane.M. Drept penal 1939. M.. R.1. Şi în acest caz. în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale la săvârşirea unori infracţiuni distincte.338 Infractorul poate să fi comis unele infracţiuni în timpul minorităţii sau după împlinirea vârstei de 18 ani.2 Codul Penal actual şi art. câte persoane au fost lovite. Este îndeplinită această condiţie şi când făptuitorul a participat în calitate de autor sau în calitate de participant la săvârşirea infracţiunilor. iar când infracţiunile concurente sunt de natură diferită se reţine concursul eterogen.pag.5/1969.cit. op. apg. infracţiunea de omor şi infracţiunea de tentativă de omor.. C. pag. pedepsite ca atare336 ). op. complexe. pentru vreuna dintre ele. pag..p. V.D.222.pag.alin. 335 T. pag. ci atâtea infracţiuni în concurs. op. mai înainte de a fi condamnată definitiv.214.p. V. 10.Bulai...R. s. progresive. parte din infracţiuni sunt săvârşite în ţară şi parte în străinătate.337 b) Infracţiunile să fie săvârşite de aceeaşi persoană. nu săvârşeşte o singură infracţiune de lovire.Bulai. deviate.333 această formă a pluralităţii este prevăzută în dispoziţiile viitorului Cod Penal..p.S. continue.D.Alba.Zulineak. Faptele pot fi consumate sau rămase în stadiul de tentativă pedepsibilă sau asimilate tentativei (ex: art.331.236. poate fi reţinut concursul de infracţiuni.214 338 T.R.40/1969. 412 Codul Penal viitor. În acest caz suntem în situaţia unui concurs omogen335 ). 333 334 C.R.Dongoroz.68. CONCURSUL DE INFRACTIUNI Noţiune Concursul de infracţiuni este desemnat în legislaţie şi doctrină ca fiind forma pluralităţii de infracţiuni ce constă din săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni. C-tin Mitrache. împotriva a două persoane.2148/1983.cit. op.Aurel Teodor Moldovan condiţiile prevăzute pentru recidivă.

cit. R. nr. inacţiuni distincte. real de infracţiuni şi atunci când una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni.. 171 . etc)340 .3008/1973. pag.Concursul de infracţiuni Lit. PARTEA GENERALĂ c) A treia condiţie priveşte săvârşirea infracţiunilor mai înainte ca infractorul să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs ascunderea altei infracţiuni... a unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei (legitimă apărare). În art.d.. pentru celelalte fiind incidente cauzele prezentate mai sus. instanţa constatând existenţa unei cauze care înlătură răspunderea penală (amnistia.cit. în cauză. prin definitiv pentru vreuna dintre ele. deoarece există numai o singură infracţiune care să fie supusă judecăţii. d) Infracţiunile săvârşite. sau cel puţin două dintre ele. Aşa cum am arătat mai sus. înainte concurs chiar dacă una dintre infracţiuni de a fi condamnată definitiv pentru a fost comisă pentru săvârşirea sau vreuna dintre ele. prescripţia.Zulineak.. deşi definitivă. prin două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni. 38 din viitorul Cod Penal.Bulai. C. înainte ca persoana infractorului să fi fost condamnată definitiv pentru vreuna din ele. înainte de a fi condamnată săvârşite de aceeaşi persoană. etc.D. op. concursul poate fi omogen – când infracţiunile sunt de natură similară şi eterogen – când infracţiunile sunt de natură diferită.Concursul de infracţiuni Art 38.252. concursul real de infracţiuni este definit prin prisma precizării că infracţiunile concurente sunt săvârşite prin acţiuni sau Codul penal actual Noul cod penal Art 33. A. sau se constată o cauză de nepedepsire a infractorului: denunţarea de către mituitor a dării de mită.147.223 . revizuire. a) .s. pag.DREPT PENAL. ori hotărârea de condamnare.S. iar acest lucru se datorează şi de această dată cerinţelor făcute 339 340 T. dar hotărârea nu era definitivă339 la data comiterii noii infracţiuni. În condiţiile în care infractorul este trimis în judecată numai pentru o infracţiune.p. Există acţiuni sau inacţiuni distincte.pag. M. să poată fi supuse judecăţii. retragerea mărturiei mincinoase.a fost desfiinţată printr-o cale extraordinară de atac (recurs în anulare.R. op. Concursul de infracţiuni este cunoscut sub două forme: concursul real şi concursul formal sau ideal.3/1974. Va fi îndeplinită condiţia chiar dacă infractorul a fost condamnat pentru o infracţiune săvârşită anterior. lipsa plângerii prealabile).când două sau mai multe Există concurs real de infracţiuni când infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi două sau mai multe infracţiuni au fost persoană.Concursul real se mai numeşte şi concurs material şi se caracterizează prin aceea că infractorul a săvârşit două sau mai multe infracţiuni. În acest caz este posibil ca o faptă din cele săvârşite de făptuitor să nu poată fi judecată. nu va mai exista concurs de infracţiuni.

. vol II.D. în paguba avutului obştesc345 ).cit. op.56/1981. Matei Basarab. conexitatea poate fi accidentală (atunci când o infracţiune este legată întâmplător cu o altă infracţiune). 1.op. considerând că în cadrul conexităţii etiologice este inclusă şi conexitatea teleologică. 343 Matei Basarab. În dreptul penal român se reţin doar conexitatea etiologică şi conexitatea consecvenţională. ori exemplul faptei inculpaţilor care.69 346 I.136-137. Concursul cu conexitate.D. pag. 12..Boroi. vol. Concursul real de infracţiuni este la rândul său de două feluri: a) concurs real simplu şi b) concurs real calificat. R.243-247 341 172 . S-a reţinut. Conexiunea între infracţiuni. op.cit. caracterizat sau cu conexitate.gen.1971. 11. d. 344 Plenul T. conexitatea etiologică (în care o infracţiune este săvârşită pentru a înlesni comiterea altei infracţiuni). este că infracţiunile sunt comise de aceeaşi persoană. pag.Fodor. pag.pag. Explicaţii teoretice ale dreptului penal român. s. şi infracţiunea de distrugere calificată.. pag. Literatura arată că ambele infracţiuni trebuie să fie intenţionate.R.cit.Al. conexiuni între infracţiunile săvârşite de aceeaşi persoană.. de îndrumare nr. cât şi de ordin subiectiv. conexitatea consecvenţională (în care o infracţiune este săvârşită pentru a ascunde comiterea altei infracţiuni).9 din 23. pag. În literatura juridică se face distincţie între conexitatea etiologică (o infracţiune constituie cauza săvârşirii altei infracţiuni) şi conexitatea teleologică342 (o infracţiune constituie mijlocul pentru comiterea altei infracţiuni scop). Unica legătură care caracterizează acest concurs. iar formele vinovăţiei sunt legate între ele343 (în cazul conexiunii etiologice putem oferi exemplu înşelăciunea săvârşită prin folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată. vol II. în sensul că una constituie cauză celeilalte.cit. P... Ghe.pag. în scopul folosirii lor la confecţionarea unor aparate de radio şi amplificatoare. conexitatea cronologică.Aurel Teodor Moldovan în doctrina de drept penal în materia instituţiei analizate.9/1981. este atât de ordin obiectiv.p. R.pag.S.R. le-au smuls din ansamblele electronice în care erau montate aducând în stare de nefuncţionare acele instalaţii.. pentru a sustrage diferite piese electronice. nr. cunoscând că înscrisul este fals344 .2/1973. În ceea ce ne priveşte suntem de acord cu prima clasificare. dec.Boroi.Nistoreanu.216.cit. În literatura juridică sunt menţionate mai multe feluri de conexiuni: conexiunea topografică (infracţiunile sunt săvârşite în acelaşi loc).152.op.Nistoreanu. Nr. iar hotărârea de a fi săvârşite este anterioară comiterii ambelor infracţiuni. 345 T. 342 Ghe.S.346 C-tin Mitrache. pe lângă infracţiunea de furt.Al. Conexitatea etiologică se referă la legătura mijloc-scop între infracţiunile comise – adică o infracţiune este comisă pentru a înlesni săvârşirea alei infracţiuni.341 a) Concursul real simplu nu necesită existenţa vreunei legături între infracţiunile comise prin acţiuni sau inacţiuni distincte. în paguba avutului obştesc.12.151. (infracţiunile sunt săvârşite în acelaşi moment sau succesiv).II. op. b) Concursul real calificat sau caracterizat sau cu conexitate se caracterizează prin existenţa unor legături. nr.

dar trebuia şi putea să o prevadă (ex: S-a tras cu arma în direcţia unei persoane care a fost ucisă cu intenţie şi s-a rănit altă persoană din culpă ). hotărârea infracţională pentru comiterea ultimei infracţiuni s-a luat după comiterea primei infracţiuni. R. Conexitatea consecvenţională presupune o legătură de la cauză la efect sau de la antecedenţă la consecinţă. dacă prin aceasta se crează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau îmbolnăvire. forma de vinovăţie pentru ultima infracţiune este întotdeauna intenţia.cit. care a comis un omor deosebit de grav şi o tâlhărie. reglementate de legea penală). pag. În aceste condiţii. În ceea ce priveşte prima infracţiune.. iar altele din culpă. pentru că altfel ar putea muri. Dacă. intenţia este indirectă. în sensul că se comite o infracţiune pentru a acoperi săvârşirea altei infracţiuni. 347 348 173 . Exemplul dat de literatură348 este fapta săvârşită de infractor. ca urmare a neluării măsurii respective.R. însă. d. vol II. infractorii au prevăzut că victima ar putea muri şi au acceptat acest rezultat. C-tin Mitrache. B.S.d. 349 T. însă nu au făcut-o. ea poate fi săvârşită. în acest caz. printr-o singură acţiune sau inacţiune. concursul cuprinde elemente obiective şi subiective ale mai multor infracţiuni (ca latură obiectivă. care pentru a împiedica descoperirea uciderii din culpă într-un accident de circulaţie. iar faţă de infracţiunea de omor simplu. s-a produs moartea unui muncitor. În cursul săvârşirii faptei. pag. vol II. În timp ce inculpaţii căutau banii în cameră.p.c.cit. pag. întruneşte elementele mai multor infracţiuni. op. În acest caz. op. ucide sau ameninţă cu moartea pe martor şi fapta conducătorului auto. Este definit de literatura juridică ca fiind o acţiune sau inacţiune. op. Matei Basarab. cât şi din culpă. infracţiunile pot fi săvârşite toate cu intenţie directă sau unele cu intenţie directă şi altele cu intenţie indirectă. dacă infractorul nu a prevăzut urmarea. care datorită împrejurărilor în care a avut loc şi urmărilor pe care le-a produs. grăbindu-se să plece..7.cit.62/1979.pag. 21 din Legea 5/1965. 3/1980. 350 Matei Basarab.DREPT PENAL. au acţionat cu intenţie directă. Faţă de tâlhărie. Ei au discutat că ar fi cazul să o dezlege.347 Exemplele clasice date de literatură sunt: fapta infractorului care pentru a ascunde omorul. op. vol II. în sarcina inculpatului trebuie reţinută şi uciMatei Basarab.1.S.. nr. săvârşită de aceeaşi persoană. pag. părăseşte locul accidentului.D. 14.72.Concursul ideal sau formal de infracţiuni se mai numeşte şi concursul printr-o singură acţiune sau inacţiune.350 Unele din infracţiuni pot fi comise cu intenţie.p.217. atât cu intenţie.. 351 T. Toate infracţiunile pot fi comise din culpă (neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile referitoare la protecţia muncii de către persoana care are îndatorirea de a le lua la locul de muncă. victimei i s-a pus un căluş şi apoi a fost legată peste gură foarte strâns.cit. PARTEA GENERALĂ 2.219. 14. victima se zbătea în aşa fel încât aceştia şi-au dat seama că nu poate respira bine.. 12. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă – art.349 Deci. Deci. R. se constată producerea mai multor urmări periculoase. În ceea ce priveşte latura subiectivă. caracteristic pentru acest concurs este comiterea mai multor infracţiuni. pag. 315/1974.

352 S-a reproşat sistemului şi în cazul pedepselor privative de libertate. op. pag. vol II.Aurel Teodor Moldovan derea din culpă351 ). TRATAMENT PENAL IN CAZ DE CONCURS DE INFRACTIUNI În doctrina şi legislaţia penală sunt cunoscute trei sisteme de sancţionare pentru concursul de infracţiune: a) Sistemul cumulului aritmetic sau sistemul adiţionării pedepselor presupune adunarea pedepselor stabilite pentru fiecare infracţiune din concurs (quot delicta.cit. datorită împrejurărilor în care a avut loc şi urmăririlor pe care le-a produs. se poate aplica un cuantum de pedeapsă ce ar depăşi durată probabilă a vieţii unui om. reproşândui-se că lasă nesancţionate celelalte infracţiuni. 17. pag. realizează conţinutul mai multor infracţiuni. Cu privire la pedeapsa amenzii s-a reproşat sistemului adiţionării pedepselor că ar conduce în anumite cazuri la o confiscare generală. fiindcă va executa V. O altă critică era că modul de sancţionare îi crează infractorului certitudinea că după comiterea unei infracţiuni grave poate săvârşi oricâte altele. aceasta absorbind pedepsele pentru infracţiunile mai puţin grave (major poena absorbet minorem ).352.1912. Ardealul. Alba-Iulia.Zulineak.Concursul de infracţiuni Lit.pag. tot poenae) şi executarea pedepselor rezultate din adunarea lor.Tanoviceanu.T. Art 33.Concursul de infracţiuni Există concurs formal de infracţiuni când o acţiune sau o inacţiune săvârşită de o persoană. considerându-se că adunarea pedepselor reprezintă o pură retribuire în acest caz – şi îşi pierde din caracterul de reeducare. C-tin Mitrache.2570. Infracţiuneapenală culpabilitatea. similare sau mai puţin grave. b) Sistemul absorbţiei presupune aplicarea pedepsei stabilite pentru cea mai gravă dintre infracţiuni. Sistemul adiţionării pedepselor a mai primit reproşul că ar crea un353 plus de suferinţă. op. b) . op.218. 352 174 . De altfel. I. şi concursul formal poate fi omogen sau eterogen ca şi concursul real. spre deosebire de actuala reglemenCodul penal actual Noul cod penal Art 38. întruneşte elementele mai multor infracţiuni tare unde nu se face o distincţie clară între denumirea de concurs real şi concurs formal de infracţiuni.I. vol. 354 Matei Basarab. Ed.3. din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs. Drept penal 1939. N.cit.339. În reglementarea noului Cod Penal se face referire directă la denumirea de concurs formal de infracţiuni.Buzea. pag. 1944. Sistemul a fost criticat.Dongoroz. 353 M. În aceste condiţii se consideră că pedeapsa nu ar trebui să depăşească o limită normală. Drept penal.când o acţiune sau inacţiune..cit. 10. săvârşită de aceeaşi persoană..pag.

d) Când s-a stabilit o pedeapsă cu închisoare şi o pedeapsă cu amendă. În felul acesta va fi încurajat să comită o infracţiune sau mai multe de gravitate mai mică sau egală cu infracţiunea cea mai gravă. b) Când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare. 34. după cum acestea sunt de naturi diferite sau identice. O a doua modalitate de pedepsire a concursului de infracţiuni. lit. se poate adăuga un spor de până la jumătate din acel maxim.a) se prevede că atunci când s-a stabilit pentru una dintre infracţiunile în concurs o pedeapsă cu detenţiunea pe viaţă şi una sau mai multe pedepse cu închisoarea ori cu amenda. În acest caz. Sistemul sancţionator este despărţit în art. iar dacă acest maxim nu este îndestulător.354 c) Sistemul cumulului juridic sau al contopirii pedepselor este un sistem intermediar între cel al adiţionării şi cel al absorbţiei. în totul sau în parte. iar când acest maxim nu este îndestulător. 34 din Codul Penal. ţinându-se seama de faptul că detenţiunea pe viaţă. după caz. Aplicarea pedepsei reprezintă următoarea etapă a stabilirii pedepsei în urma aplicării regulilor specifice prevăzute în art. după cum urmează: a) în art.a) Cod penal). la care se poate adăuga amenda. Codul Penal în vigoare consacră un sistem de sancţionare mixt: cumulul juridic sau.lit. absorbţia (art. se aplică pedeapsa cea mai grea. Stabilirea pedepsei reprezintă activitatea de individualizare a răspunderii penale efectuată de instanţă pentru infracţiune concurentă. nu mai poate fi agravată. Art. PARTEA GENERALĂ doar sancţiunea mai severă. prin natura ei. c). 34 din actualul Cod Penal stabileşte că aplicarea pedepsei pentru concursul de infracţiuni presupune două etape şi anume: a. este consacrarea sistemului cumulului aritmetic al pedepselor. care poate fi sporită în limitele prevăzute de lege. se consacră sistemul absorbţiei. presupunând aplicarea pedepsei cele mai grave stabilite pentru fiecare infracţiune la care se poate adăuga un spor. se stabileşte pedeapsa pentru fiecare din infracţiunile săvârşite b. 34 din actualul Cod Penal. prin prevederea că se poate aplica o pedeapsă care reprezintă totalul pedepselor sta175 . 34. se aplică pedeapsa închisorii. pentru pedepsele principale şi cumulul aritmetic ori după caz cumulul juridic pentru pedepsele complementare ori măsurile de siguranţă. se poate adăuga un spor de până la 5 ani. se aplică pedeapsa cea mai mare. e) Când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare şi mai multe pedepse cu amendă. care poate fi sporită până la maximul ei special.1. prevăzută de legiuitor. care poate fi sporită până la maximul ei special. potrivit dispoziţiei de la litera b) la care se poate adăuga amenda potrivit dispoziţiei de la lit. alin. se aplică pedeapsa cea mai grea. se va aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă.DREPT PENAL. sistem care se justifică pe caracterul pedepsei. c) Când s-au stabilit numai amenzi. se aplică pedeapsa închisorii.

cât şi sistemul cumulului juridic. legiuitorul se referă la categoria superioară de pedeapsă. al amenzilor. care poate fi sporită până la maximul ei special. pentru a evita interpretări greşite. Şi în acest caz se prevede că pedeapsa rezultantă nu poate depăşi maximul general al pedepsei imediat superioare. 2 din viitorul Cod oferă judecătorului această posibilitate. legiuitorul a hotărât că se pot aplica în mod alternativ. urmând a se aprecia de la caz la caz dacă o asemenea opţiune este sau nu justificată. care vor fi aceleaşi cu cele arătate mai sus. În ceea ce priveşte sancţionarea concursului a fost introdusă o dispoziţie nouă. se va aplica pedeapsa închisorii rezultantă (calculată conform cumulului juridic).modul de calcul al pedepsei în acest caz. Prin urmare. Ni se pare o soluţie oportună. art. Opinăm că şi în acest caz. Stabilirea sancţiunii pentru concursul de infracţiuni va avea tot două etape. În acest caz. 39. Legiuitorul a consacrat şi sistemul cumulului aritmetic. Se prevede că sporul în cazul amenzii nu trebuie să depăşească o jumătate din maximul special al pedepsei celei mai grele. În condiţiile în care avem stabilite mai multe pedepse privative de libertate şi mai multe amenzi. prin stabilirea unei pedepse cu o limită normală în ceea ce priveşte gravitatea lor. respectiv sistemul cumulului juridic cu spor obligatoriu şi fix în cazul în care pentru infracţiunile concurente s-au aplicat numai pedepse cu închisoarea sau cu amenda. la care se poate adăuga în total sau în parte amenda rezultantă (calculată şi ea conform cumulului juridic). atât sistemul cumulului aritmetic. O altă ipoteză este aceea în care se stabilesc pedepse de natură diferită adică pedepse privative de libertate şi o pedeapsă cu amendă. la care se poate adăuga în tot sau în parte pedeapsa amenzii. şi nici maximul amenzii. Aplicarea pedepselor complementare în cazul concursului de 176 . alin. În condiţiile cumulului juridic. considerăm util ca şi noul Cod să prevadă în mod expres – asemenea actualului Cod . De lege-ferenda. Diferenţa este că aplicarea pedepsei se face în acest caz prin însumarea tuturor pedepselor stabilite pentru fiecare infracţiune în parte.Aurel Teodor Moldovan bilite pentru infracţiunile concurente. stabilind că acesta nu poate depăşi maximul general al amenzii. iar în condiţiile în care acesta este neîndestulător. Această îngrădire a cumulului aritmetic. se va aplica pedeapsa privativă de libertate. pertinentă şi conformă cu realitatea. În cazul în care pedepsele stabilite pentru infracţiunile concurente sunt pedepsite cu amendă. pedeapsa rezultantă este stabilită prin aplicarea celei mai mari amenzi pentru una din infracţiunile concurente. În privinţa pedepsei principale şi în viitoarea reglementare s-a optat pentru sistemul absorbţiei în ipoteza în care pentru una dintre infracţiunile concurente s-a aplicat pedeapsa detenţiunii pe viaţă. care aprobă ca în situaţia comiterii mai multor fapte deosebit de grave. se va aplica un spor care să nu depăşească totalul pedepselor cumulate. această alternativă la sistemul cumulului juridic. cu toate că aceasta nu a fost stabilită pentru niciuna dintre infracţiunile concurente. instanţa să poată aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă. face ca toate criticile aduse acestui sistem să rămână fără obiect.

chiar dacă această pedeapsă complementară nu a fost stabilită pe lângă pedeapsa cea mai grea. 45 din viitorul Cod Penal. căci scopul lor este diferit (ex: confiscarea specială luată în cazul infracţiunilor concurente şi privind lucruri diferite se va lua cu privire la toate lucrurile stabilite).357 Apreciem. având în vedere natura şi scopul măsurilor de siguranţă. 147.221. chiar de aceeaşi natură. op.cit. se cumulează. deci. (3) C.355 b) În cazul în care s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită pentru infracţiunile concurente se vor aplica toate. dacă pedepsele complementare stabilite sunt de aceeaşi natură. acela de a înlătura o stare de pericol şi de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni. 355 356 177 .4. op.pag. Pedepsele complementare se aplică în conformitate cu prevederile art. că se poate deroga de la opinia că măsurile de siguranţă de acelaşi fel.Boroi. Aplicarea măsurilor de siguranţă în cazul concursului de infracţiuni Având în vedere natura măsurilor de siguranţă. 10. noul Cod penal prevede că măsurile de siguranţă de aceeaşi natură. c) Dacă pedepsele complementare sunt de aceeaşi natură.64356 . 35 Codul penal în vigoare şi cu prevederile art.DREPT PENAL. luate pentru infracţiuni concurente. C-tin Mitrache.154. se vor contopi358 . 358 Ghe. În caz de pluralitate de infracţiuni.cit.op. măsurile de siguranţă luate conform art. dar cu conţinut diferit (ex: interzicerea unor drepuri prevăzute de Codul Penal actual la art. în cazul infracţiunilor concurente se iau o singură dată. Pen pedepsele complimentare se pot cumula. Pedeapsa în cazul pluralităţii de infracţiuni săvârşite de persoana juridică În dispoziţiile art. iar dintre pedepsele complementare de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut se aplică cea mai grea otrivit art. iar dacă sunt de natură diferită.. în sensul că disting mai multe situaţii: a) Dacă s-a stabilit o singură pedeapsă complementară pentru una din infracţiunile concurente. pedepsele complementare de natură diferită. Achiesăm la opinia literaturii juridice. cu excepţia dizolvării sau cele de aceeaşi natură. se cumulează. dar cu conţinut diferit.pag. aceasta este o dispoziţie normală. op. Acestea sunt similare ca modalitate de aplicare a pedepselor complimentare în cazul concursului de infracţiuni. 54 alin. cu acelaşi conţinut.221..237. În ceea ce priveşte cumularea măsurilor de siguranţă. ele se vor aplica toate. alin .pag. 66).cit.. 112 din noul Cod se cumulează. iar în viitorul Cod în art. 357 C-tin Mitrache. că este posibilă cumularea măsurilor de siguranţă. PARTEA GENERALĂ infracţiuni. aceasta se va aplica alături de pedeapsa privativă de libertate. se va aplica cea mai grea dintre acestea.pag. CONTOPIREA PEDEPSELOR PENTRU C-tin Mitrache.cit.Al.Nistoreanu.(2) noul Cod Penal în caz de pluralitate de infracţiuni săvârşite de persoana juridică.

nu se ridică probleme în pedepsirea concursului de infracţiuni.bucureşti.. 361 T. Este posibil.nr. este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă.Dincu. op.pen. nu şi cele pentru care a intervenit o cauză legală de neexecutare.295. Această soluţie este prevăzută şi în legislaţia penală actuală. în dreptul nr. d.s. tot prin cumulare aritmetică.d.pag. 362 T. d.10/1995.cit. în acest caz. Practica este. alin. C.. totuşi. acest spor final putând fi majorat până la limitele general impuse pentru concurs. această pedeapsă va intra individual în contopire sau în cumul aritmetic. pag. 1972. complet militar.. d. Dacă pentru una din pedepsele ce se contopesc.68/1995. pedeapsa se va aplica. 359 360 178 . se constată că cel condamnat suferise şi o altă condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă. în opinia noastră.cit. instanţa a adăugat un spor prin hotărâre definitivă.Aurel Teodor Moldovan INFRACTIUNI CONCURENTE În condiţiile în care toate infracţiunile concurente au fost judecate concomitent de aceeaşi instanţă. acesta nu va putea fi înlăturat în cazul contopirii pedepselor pentru infracţiuni concurente.1970. însă. vol. după regulile prezentate mai sus. Distingem mai multe situaţii: a) Infractorul condamnat definitiv pentru o infracţiune. împreună cu sporul . pag. fără posibilitatea ca instanţa judecătorească să reducă sau să înlăture acest spor. secţia a-II-a pen. 363 T.pag. însă. 318.56. 39 din noul Cod se aplică în mod corespunzător. C-tin Mitrache.40. judecată ulterior. căci dacă era necesar sporul când se cunoşteau doar o parte din infracţiunile comise. sau de aceeaşi instanţă care s-a pronunţat cu privire la ele prin hotărâri separate de condamnare.p. 39 din noul Cod. conform art..M.D. şi nu rezultanta pentru o parte din infracţiunile concurente cu pedeapsa stabilită pentru infracţiunea concurentă. 36.pag.74/1972.360 Ne referim în acest caz la aplicarea pedepselor prin contopire şi nu prin cumul aritmetic.1935/1970.II. T.1 din Codul penal viitor se vor aplica dispoziţiile art.222. mai mult.362 V.S. Dacă pedeapsa rezultată iniţial pentru concurs cuprinde şi un spor.473. C.. C-tin Mitrache.Papadopol op.cit.12..pag. În aceste situaţii sporul ce se poate stabili va fi întotdeauna egal cu cel stabilit anterior. op.D.pag. b) A doua ipoteză are în vedere situaţia în care. după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă.222. Opinăm.359 Este evident că în situaţia cumulului aritmetic. şi nu între rezultanta cumulului aritmetic şi infracţiunea concurentă. c.cit.1955. că se poate aplica şi sistemul contopirii.719/1955.S. Literatura identifică şi situaţia în care infractorul a fost anterior condamnat pentru un concurs de infracţiuni şi pedeapsa rezultată cuprinde şi un spor. op. Dispoziţiile art. alin..S.nr.D. pag. ca infracţiunile să fie judecate separat de instanţe diferite. C. că se vor contopi pedepsele stabilite pentru infracţiuni concurente.68 A. 1.361 În contopire vor fi cuprinse numai pedepsele ce urmează a fi executate. deoarece condamnatul era recidivist. Opinăm că în această situaţie se vor compara pedepsele stabilite pentru infracţiunile concurente şi conform art. el este cu atât mai necesar cu cât s-au descoperit şi mai multe infracţiuni.

1982 . Aspecte generale Recidiva. nr.DREPT PENAL. înainte de condamnarea sa. Dacă în urma dezcontopirii şi aplicării actelor de clemenţă rămâne de executat numai o pedeapsă stabilită pentru o infracţiune.363 Incidenţa actelor de clemenţă priveşte fiecare pedeapsă stabilită în cadrul concursului de infracţiuni. op. op.nr. cu precizarea că se va scădea din durata pedepsei aplicate pentru tot concursul. ca formă a pluralităţii de infracţiuni presupune ca şi în cazul concursului săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni. nu sunt eficiente în cazul său.pag.. Spre deosebire însă de concursul de infracţiuni. reflectă o periculozitate mai mare a celui ce săvârşeşte o infracţiune în stare de recidivă. deci. RRD nr.223. făptuitorul perseverând în activitatea infracţională. când făptuitorul săvârşeşte mai multe infracţiuni.. 367 Iulian Poenaru . În legătură cu conceptul de „ Recidivist prin condamnări anterioare ”.Nistoreanu.226.p. Recidivă . RECIDIVA 10.Bulai op.pag.Boroi. pentru aspecte din practica judiciară : Victor Nicolescu . împrejurarea în care se T. recidiva presupune săvârşirea de aceeaşi persoană.367 Starea de recidivă se determină prin cazierul judicar unde potrivit art . înlăturarea sporului ce fusese iniţial stabilit.. d. repertoriu alfabetic (1969-1976).2004 se ţine evidenţa persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ. 136-138 368 Publicată în M. L.Dongoroz. d. 2 din Legea nr.222.cit.4/1981.5. pag.368 Putem defini. pag. că atât controlul cât şi corecţia pe care le exercită condamnarea sau executarea unei pedepse pentru o infracţiune. reduce sau chiar înlătura acest spor.196. 290 din 24. astfel că pedeapsa rezultantă va fi desfăcută.Al. 2. p. a uneia sau mai multor infracţiuni după ce acea persoană fusese condamnată definitiv pentru o altă infracţiune.S. Ghe. a se vedea în acest sens C-tin Mitrache. 34-38. Literatura de specialitate a apreciat că reluarea activităţii infracţionale după ce făptuitorul a fost condamnat definitiv pentru o altă infracţiune săvârşită anterior reprezintă un indice de incorigibilitate de nărăvire a infractorului 366 şi care duce la o reacţie represivă mai energică şi la înlăturarea recidivistului de la beneficiul unor acte de clemenţă. C. pe lângă pedeapsa de bază nu mai este obligatorie. Deosebirea între recidivă şi concurs. înlăturarea sporului ce a fost aplicat este obligatorie. RRD nr. 737/1960.365 10.06.s. pag. 366 V.947/1974. Graţiere .. ceea ce s-a executat.pen. recidiva ca fiind starea. Of. El dovedeşte prin aceasta.op.. cit. aceasta putând menţine.156. T. situaţia. 586/30.cit. 2004 369 C-tin Mitrache.06.1.350.5. ci facultativă pentru instanţă. p.364 Dacă în urma aplicării actelor de clemenţă au rămas de executat cel puţin două pedepse. Pag. 12. col.cit.pag. PARTEA GENERALĂ c) Contopirea pedepselor pentru concursul de infracţiuni se va face şi în situaţia în care condamnatul a executat în total sau în parte condamnarea.88. 364 365 179 .op.P.cit. nr.S.nr.

Faţă de momentul săvârşirii noii infracţiuni. Primul termen al recidivei constă întotdeauna într-o condamnare definitivă la o pedeapsă privativă de libertate. 10. În funcţie de gravitatea condamnării pentru prima infracţiune.2. şi săvârşirea după condamnare sau după executarea pedepsei. În Codul penal român s-a reţinut. a fost condamnată sau a şi executat o pedeapsă pentru o infracţiune. În literatura juridică aceste elemente au fost denumite termeni ai recidivei.Aurel Teodor Moldovan găseşte o persoană ce săvârşeşte din nou o infracţiune după ce. Acestea sunt elementele stării de recidivă. atât infracţiunea care formează primul termen. atunci când existenţa ei nu este condiţionată de gravitatea primei condamnări b) recidiva relativă. recidiva poate fi: a) recidivă absolută. atât recidiva mare cât şi recidiva mică. iar cel de-al doilea termen constă în săvârşirea din nou a unei infracţiuni. în funcţie de variaţiunile celor doi termeni. b) recidiva este specială când infracţiunile ce formează termenii ei sunt de aceeaşi natură (după o condamnare definitivă pentru înşelăciune. după condamnare sau după executarea pedepsei anterioare. condamnatul primeşte o nouă condamnare tot pentru înşelăciune) 3. După natura infracţiunilor ce compun recidiva avem: a) recidivă generală care înseamnă săvârşirea mai înainte a unei infracţiuni de o anumită natură. a unei infracţiuni de altă natură. c) recidiva mare există atunci când. vom avea: a) recidivă postcondamnatorie – când infracţiunea nouă este săvârşită după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru infracţiunea anterioară dar înainte ca infractorul să fi executat în întregime pedeapsa anterioară. b) recidiva postexecutorie există atunci când săvârşirea unei noi infracţiuni are loc după executarea în totalitate a pedepsei anterioare . cât şi cea care formeză al doilea termen sunt de o anumită gravitate. în aşa fel încât să dovedească perseverenţa infractorului şi implicit o periculozitate socială ridicată a acestuia. 2. Codul penal român consacră recidiva relativă. iar al doilea termen o infracţiune mai gravă. 369 Din această definiţie reiese că trebuie să existe o condamnare pentru o infracţiune şi o nouă infracţiune comisă. 180 . anterior. d) recidiva mică se caracterizează prin aceea că primul termen este o infracţiune mai uşoară. Vom enumera pe scurt şi vom prezenta cele mai cunoscute modalităţi de recidivă: 1. Modalităţile recidivei Sunt formele pe care aceasta le poate avea. când este necesar ca pedeapsa anterioară să fie de o anumită gravitate. impunând o anumită gravitate pentru prima infracţiune.5.

5.Recidiva fizice Alin. distingem: a) recidivă cu efect unic. b) recidiva temporară a cărei existenţă este condiţionată de săvârşirea noii infracţiuni.1: Există recidivă pentru persoana rămânerea definitivă a unei hotărâri de fizică în următoarele cazuri: condamnare la pedeapsa închisorii mai 370 C. care nu este condiţionată de săvârşirea infracţiunii într-un anumit termen de la condamnarea sau executarea pedepsei pronunţate pentru infracţiunea de la primul termen. Recidiva mare postcondamnatorie Recidiva mare postcondamnatorie sau recidiva mare după condamnare. 41. a.370 10. într-un anumit termen dat de la condamnarea sau executarea pedepsei pentru infracţiunea de la primul termen. b) recidiva cu efecte progresive este aceea ale cărei consecinţe se agravează progresiv cu fiecare nouă recidivă. a consacrat recidiva temporară.3. prin instituirea reabilitării.1: Există recidivă când. recidiva mare postcondamnatorie este reglementată la art. când primul termen al acesteia poate fi şi o condamnare pronunţată în străinătate. pag. 181 .1 şi schimbă dispoziţiile vechiului Cod în ceea ce priveşte primul termen al recidivei. ce presupune aplicarea aceluiaşi tratament penal pentru infractorul la prima recidivă. Dacă în Codul penal actual.172. avem: a) recidivă naţională sau teritorială. PARTEA GENERALĂ 4. Codul penal român. 6. potrivit dispoziţiilor art.Recidiva în cazul persoanei Art 41. când existenţa ei este condiţionată de condamnarea definitivă pronunţată de o instanţă română (priveşte primul termen al recidivei) b) recidivă internaţională. În Codul penal viitor. este reglementată de Codul penal în vigoare.Bulai op. cât şi cu privire la pedeapsă. alin. cât şi pentru cel care s-ar afla la o nouă recidivă (cel care a perseverat în recidivă). primul termen al recidivei îl constituia Codul penal actual Noul cod penal Art 37. În reglementarea viitoare a recidivei se identifică elemente noi atât cu privire la definirea şi termenii recidivei. 37. avem: a) recidivă permanentă.cit.DREPT PENAL. După locul în care s-a aplicat pedeapsa definitivă ce formează primul termen al recidivei. După criteriul tratamentului sancţionator al recidivei.5. şi nu numai. după Alin. lit. În funcţie de timpul scurs între executarea pedepsei în ceea ce priveşte infracţiunea ce constituie primul termen şi săvârşirea infracţiunii ce constituie al doilea termen.

3: Pentru stabilirea stării de recidivă Alin. în noul Cod. A. înainte de începerea executării. în timpul executării sau în stare de evadare. a) şi damnare pronunţată în străinătate. C.2: Există recidivă şi în cazul în care apsa prevăzută de lege pentru a doua una dintre pedepsele prevăzute în alin.. Potrivit Codului Penal în vigoare. condamnarea la pedeapsa închisorii mai mare de şase luni. Condiţia ca hotărârea să fie definitivă.3: Pentru stabilirea stării de recidivă se ţine seama şi de hotărârea de conîn cazurile prevăzute în alin. delimitează recidiva de concurs şi evidenţiază periculozitatea sporită a infractorului. sau în stare de evadare.2: Există recidivă şi în cazurile în care una dintre pedpesele prevăzute la alin. pentru care legea prevede pepedepsei.. 371 182 . pag.Dincu. V. există recidivă mare şi în cazul în care după condamnare la detenţiunea pe viaţă.Bulai Explicaţii teoretice. respectiv 1 an.Alin. primul termen îl reprezintă o condamnare la pedeapsa privativă de libertate de un an.324. decât în cazul săvârşirii unei infracţiuni grave. op.G.cit. pag. înainte de începerea executării depăşită. cel condamnat.tare. Codul penal actual Noul cod penal Art 37.Recidiva fizice Alin. Considerăm că aceste dispoziţii sunt prea puţin coercitive pentru infractor.301.Aurel Teodor Moldovan a)când după rămânerea definitivă a unei mare de un an şi până la reabilitare hotărâri de condamnare la pedeapsa sau împlinirea termenului de reabiliînchisorii mai mare de 6 luni.Rămureanu . Condiţii cu privire la primul termen: a) Prima condiţie constă în existenţa unei hotărâri definitive de condamnare a infractorului la pedeapsa închisorii sau a detenţiunii pe viaţă. Condiţiile recidivei mari postcondamnatorii I. condamnatul săvârşeşte din nou nat săvârşeşte din nou o infracţiune cu o infracţiune cu intenţie sau cu intenţie intenţie. Conform dispoziţiilor noului Cod trebuie ca pedeapsa să fie privativă de libertate şi mai mare de 1 an. Alin. în timpul executării acesteia deapsa închisorii de un an sau mai mare.(1) este detenţiunea pe viaţă.275. infracţiune este mai mare de un an. pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an. cel condam. vol. care trebuie să fie mai mare de 6 luni. (1) este detenţiunea pe viaţă. Considerăm că este îndeplinită condiţia şi în cazul în care pedeapsa a fost aplicată de instanţă pentru o singură infracţiune ori ca pedeapsă rezultantă pentru un concurs de infracţiuni. iar pede. insuflându-i acestuia convingerea că nu va fi pedepsit pentru recidivă mare. pag.Recidiva în cazul persoanei Art 41.I. Codul penal comentat şi adnotat. săvârşeşte o nouă infracţiune cu intenţie. P.371 În cazul concursului de infracţiuni este vorba de pedeapsa rezultantă. b) Condamnarea definitivă trebuie conform dispoziţiilor actualului Cod să fie mai mare de 6 luni sau pedeapsa detenţiunii pe viaţă.(1) lit.

374 I. Asemenea condiţie. pag. atunci când condamnarea priveşte o infracţiune săvârşită cu praeter intenţie. 4.227.(2). dacă hotărârea de legii. Bucureşti.pag. 42 prevede că la stabilirea stării de M. op. pentru o faptă prevăzută condamnare a fost recunoscută potrivit şi de legea română. Pedeapsa poate fi pronunţată şi de o instanţă străină. Condamnările pentru infracţiunile amnistiate. ea înlătură consecinţele infracţiunii. Încetând consecinţele penale. se poate ţine seama şi pentru o faptă prevăzută şi de legea de hotărârea de condamnare pronunţată penală română.551. 375 C-tin Mitrache. Potrivit art. 38 din Codul penal în vigoare nu se ţine seama de: 1.DREPT PENAL. Este o interpretare. nu depăşesc nici una 6 luni. 283. 372 373 183 . potrivit legii nu se ţine seama la stabilirea stării de recidivă. încetează şi abilitatea primului termen de a constitui o pluralitate.Poaenaru. Legea nr. op. 41. pentru ca să poată forma cu noua infracţiune o pluralitate.. chiar dacă pedepsele stabilite pentru infracţiunile concurente. Se consideră că primul termen al recidivei trebuie să-şi păstreze relevanţa penală.3 din Codul Penal care este în vigoare şi art. Condamnările pentru infracţiunile din culpă. 38.3 din viitorul Cod Penal). pag. art. PARTEA GENERALĂ lit.cit. încetează prin intrarea în vigoare a legii noi. Ştiinţifică. 42. deci pluralitatea de infracţiuni nu mai este prezentă. lit. toate consecinţele penale privitoare la acele fapte. c) Condamnarea definitivă să fie pronunţată pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie. lit. op.35. C-tin Mitrache.37. 6/1973. 1973.Rămureanu.Zolineak. S-a considerat că infractorul recidivist nu probează perseverenţa infracţională decât prin intenţia cu care săvârşeşte infracţiunile..374 3. oarecum similară cu interpretarea din cadrul contopirii pedepselor pentru concursul de infracţiuni. or în cazul în care legea nouă nu mai prevede ca infracţiune o faptă incriminată de legea veche.375 În concepţia viitoarei reglementări. Modificarea Codului penal. V. potrivit cărora nu se ţine seama de stabilirea stării de recidivă de condamnările pentru infracţiunile din culpă.pag. Cit. dacă hotărârea de în străinătate. op. Condamnările pentru fapte care nu mai sunt prevăzute ca infracţiuni. condamnare a fost recunoscută potrivit dispoziţiilor legii. când personalitatea sa era înformare. Apare ca o protecţie a minorului care va fi degrevat pe viitor de consecinţele unor fapte săvârşite în timpul minorităţii. luate separat..373 2. Amnistia având drept efect stingerea răspunderii penale. alin. respectiv 1 an. alin.c) noul Cod Penal. b) şi alin.372 d) Condamnarea să nu fie dintre acelea de care. Condamnările pentru infracţiunile săvârşite în timpul minorităţii. Este îndeplinită condiţia. rezultă din dispoziţiile art. pag.226. dacă această hotărâre a fost recunoscută şi în ţară potrivit dispoziţiilor de procedură penală sau a altor legi (art.cit. Ed.a indice1 din Codul penal actual şi art.cit.

cât şi intenţie depăşită (praeter-intenţie). op. Delimităm mai multe momente: 1. etc. mai mare de un an. în timpul executării pedepC. Intenţia. În timpul executării pedepsei.. Bucureşti. V. pag. Parte specială. fiecare în parte va forma cel de-al doilea termen al unei recidive distincte. în timpul liberării condiţioanate. ele vor fi avute în vedere ca antecedente penale la individualizarea pedepselor. sunt îndeplinite condiţiile şi dacă a doua infracţiune se săvârşeşte în timpul întreruperii executării pedepsei. A. iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată este mai mare de un an. pag. Cit. Ştiinţifică şi enciclopedică. Condiţiile celui de-al doilea termen al recidivei. 376 377 184 . Codul penal comentat şi adnotat. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an: a) Săvârşirea unei noi infracţiuni. 276. 1992.cit.227.231. Deşi toate aceste infracţiuni nu formează primul termen al recidivei. iar dacă infractorul săvârşeşte mai multe infracţiuni.331. altrernativ cu pedeapsa amenzii. b) infracţiunile amnistiate. mai înainte de împlinirea duatei pedepsei.379 2.376 Cel de-al doilea termen al recidivei constă în săvârşirea unei singure infracţiuni.I.Aurel Teodor Moldovan recidivă nu se va ţine cont de hotărârile de condamnare privitoare la: a) faptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală.Pavel. Ed. d) Noua infracţiune să fie săvârşită în intervalul de timp după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. Este îndeplinită această condiţie şi atunci când infarcţiuneaa rămas în fază de tentativă pedepsibilă. şi atunci când pedeapsa prevăzută de lege este pedeapsa privativă de libetate. Cel de-al doilea termen constă în săvârşirea unei noi infracţiuni intenţionate. dacă condamnatul a obţinut amânarea executării pedepsei sau dacă executarea pedepsei a fost suspendată printr-o cale extraordinară de atac.322.Rămureanu. instigator sau complice. Executarea pedepsei poate fi la locul de deţinere.377 b) Noua infracţiune să fie săvârşită cu intenţie.378 c) Pedeapsa prevăzută de lege pentru noua infracţiune să fie mai mare de un an potrivit actualului cod sau potrivit noului cod pedeapsa trebuie să fei de un an sau mai mare. ca formă de vinovăţie poate fi atât intenţie directă şi indirectă. vol.cit. deoarece această recidivă are un consacrat caracter general. Pag. op. op. Este îndeplinită condiţia şi dacă fapta este infracţiune consumată sau rămasă în stadiul de tentativă. cit. 1977. C-tin Mitrache. Prin aceasta se înţelege comiterea oricăreia dintre faptele pe care legea la pedepseşte. Drept penal. c) infracţiunile săvârşite din culpă. Înainte de începerea executării pedepsei.Dincu. dacă fapta este comisă în calitate de autor sau coautor. Nu importă dacă fapta este prevăzută de Codul penal. op. 574 379 M. pag. II. de legi speciale penale sau de legi nepenale care prevăd pedepsirea unor infracţiuni.Bulai. pag. 378 D. într-o închisoare militară. Drept penal.Zolineak.pag. vol. II. Nu are importanţă dacă hotărârea definitivă s-a pus în executare sau nu..

PARTEA GENERALĂ sei închisorii la locul de muncă sau în timpul. la analiza380 C-tin Mitrache. Condiţii de existenţă a recidivei mari postexecutorii.37-38 din Codul penal actual.. Infracţiunea de evadare poate forma cel de-al doilea termen al recidivei deoarece este intenţionată şi se pedepseşte cu o pedeapsă mai mare de un an. Conform acestor dispoziţii poate fi reţinută starea de recidivă mare post executorie când. în ceea ce priveşte neprevederea expresă a acestor modalităţi de stingere a executării. condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie sau cu intenţie depăşită. Nu contează modul de executare al pdepsei. op.pag. art. Literatura reţine380 şi alte situaţii în care există recidivă mare postcondamnatorie. Se va reţine starea de recidivă în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în stare de evadare. Recidiva mare postexecutorie Este reglementată de art. după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după împlinirea termenului de prescripţie a executării unei asemenea pedepse.DREPT PENAL. 3. În noul Cod Penal nu se mai întâlneşte o asemenea dispoziţie. de la încetarea executării pedepsei la locul de muncă şi până la împlinirea duratei pedepsei. Aceasta constituie o hibă în exprimare a actualului Cod. aceasta este o infracţiune săvârşita în timpul executării pedepsei. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare. Totodată. 41 care incriminează starea de recidivă prevede doar că există recidivă când. b) pedeapsa cu închisoarea să fi fost executată. În stare de evadare. 185 . susţinem că în continuare. lit. art. Condiţii cu privire la primul termen: a) primul termen al recidivei mari postexecutorii îl constituie pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni ( în noile dispoziţii pedeapsa trebuia să fie de un an sau mai mare).cit. În toate aceste cazuri se arată că se poate reţine recidiva mare postexecutorie.228. condamnatul săvârşeşte cu intenţie o nouă infracţiune pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an. după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an şi până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare. Actualul Cod penal arătă că pedeapsa poate constitui primul termen al recidivei şi dacă executarea s-a stins prin graţierea totală sau a restului de pedeapsă sau dacă s-a împlinit termenul de prescripţie a executării pedepsei.41-42 din Codul penal viitor). 4. după executarea unei pedepse privative de libertate mai mare de 6 luni. Cu opinia că pe viitor aceste situaţii ar trebui prevăzute. 37. I.5. 10. Sunt concretizate situaţiile de comitere a unei noi infracţiuni în termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei sau în termenul de încercare al suspendăriii executării pedepsei sub supraveghere ori în termenul de încercare al graţierii condiţionate.b. din Codul penal. în condiţiile în care sunt îndeplinite condiţiile legii (art. 4.

Pe lângă infracţiunile prevăzute de art. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an.1. primul termen al recidivei mici.viitor). Astfel.prin aplicarea instituţiei reabilitării – o recidivă temporară. Recidiva mică postcondamnatorie Este reglementată de dispoziţiile art. succesive şi succeptibile de a fi executate separat.(1).pag. după graţierea totală sau a restului de pedeapsă. ori dacă executarea pedepsei s-a stins prin prescripţie.42 C. deci. Cu atât mai mult este îndeplinită condiţia în cazul în care pedeapsa pentru a doua infracţiune este infracţiunea pe viaţă.din Codul Penal viitor. 38. În ceea ce priveşte detenţiunea pe viaţă. Drept penal. aceasta poate fi primul termen al recidivei mari postexecutorii.p. care trebuie săvârşită cu intenţie sau praeterintenţie. C.. aşa cum am mai arătat că legiuitorul penal român a stabilit . următoarele: I. Pedepsa prevăzută de lege pentru noua infracţiune trebuie să fie mai mare de un an.Zolineak. din Codul penal actual şi art. În aceste condiţii se apreciaşă că foarte rar se poate întâlni o astfel de situaţie în practica judiciară.Aurel Teodor Moldovan rea condiţiilor cu privire la primul termen.p.cit. cel condamnat săvârşeşte din nou o infacţiune cu intenţie. 5. alin. sau prin împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.5. este oportun să se ia în considerare şi situaţiile în care executarea pedepsei s-a stins prin graţiere totală sau a restului de pedeapsă. cât şi în cazu reabilitării judecătoreşti. Condiţiile cu privire la cel de-al doilea termen al recidivei mari postexecutorii. c) pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni să fie executată pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie sau praeterintenţie. lit.c.381 d) condamnarea să nu fie una dintre acelea de care nu se ţine seama la stabilirea stării de recidivă (art. op. În Codul penal în vigoare există recidivă mică când după condamnarea la cel puţin trei pedepse cu închisoare de până la 6 luni. la pedeapsa închisorii de până la 6 luni. În ceea ce priveşte primul termen al recidivei: a) să existe o condamnare definitivă. 10. pag.. Sunt îndeplinite aceste condiţii atât în cazul reabilitării de drept. Ca şi la recidiva mare postcondamnatorie. sau după prescrierea executării pedepsei ce constituie primul termen al recidivei. S-a considerat că nu se poate proba perseverenţa infracţională în cazul săvârşirii infracţiunilor săvârşite le intervale mari de timp. la o pedeapsă privativă de libertate. 186 . când condamnatul a fost eiberat condiţionat. II. 42. Recidiva se reţine atunci când săvârşirea infracţiunii are loc după terminarea executării pedepsei.38. op. în cazul recidivei postexecutorii se adugă şi infracţiunile cu condamnări pentru care a intervenit reabilitarea sau s-a împlinit termenul de reabilitare. este compus din trei condamnări. de orice natură. respectiv art. cit.41 alin. 381 M.37. definitive. 382 C-tin Mitrache.130.actual şi art. al doilea termen trebuie să constituie o infracţiune.230. 382 Putem aprecia că sunt condiţii de existenţă ale recidivei mici postcondamnatorii. Deducem.

În ceea ce priveşte primul termen. b) condamnarea definitivă să fie pronunţată pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie directă. condiţiile vor fi identice cu cele de la recidiva mică postcondamnatorie. În ceea ce priveşte al doilea termen al recidivei. 10. în sensul că pedeapsa poate fi pronunţată şi pentru un concurs de infracţiuni. Discuţiile de la recidiva mare postcondmnatorie se păstrează şi în cazul recidivei mici. 42 din Codul penal viitor. Astfel. primul termen constituindu-l o condamnare definitivă la o pedeapsă privativă de libertate. 6. Tratamentul penal al recidivei Prin săvârşirea unei noi infracţiuni după o condamnare definitivă la pedeapsa închisorii sau după executare. PARTEA GENERALĂ Apreciem că sunt aplicabile regulile de la recidiva mare post condamnatorie. c) să nu fie incidente vreo cauză dintre cele prevăzute la art.DREPT PENAL. pentru o infracţiune executată. în timpul executării acesteia sau în stare de evadare. adică să fie constituit din săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie. acesta trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii cerute de precedentele modalităţi ale recidivei. indirectă sau cu praeterintenţie. din Codul Penal actual. în sensul că este posibilă această agravare. respectiv art. Caracterul recidivei este acela de cauză de agravare facultativă a pedepsei. condiţiile de existenţă ale recidivei mici postexecutorii. pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libetate mai mare de un an. 10.5. 187 .38 (Codul penal actual) şi 42 (Codul penal viitor). infractorul dovedeşte o periculozitate sporită. Trebuie totodată ca noua infracţiune să fie săvârşită înainte de începerea executării pedepsei pentru prima infracţiune. lit.41 din noul Cod. Noua infracţiune ce formează al doilea termen al micii recidive postexecutorii se săvârşeşte după executarea pedeapsei privative de libertate ce nu depăşeşete 6 luni sau după graţierea totală sau a restului de pedeapsă sau după prescrierea acesteia.c. recidiva mică postexecutorie. 7. din Codul penal actual sau art. Cu privire la cel de-al doilea termen al recidivei mici postexecutorii trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca pentru orice modalitate a recidivei. În Codul actual. Se menţine condiţia ca această condamnare să nu fi fost pronunţată pentru vreuna din infracţiunile pentru care sunt incidente dispoziţiile art. II. 38. II. Recidiva mică postexecutorie Este prevăzută de art. în condiţiile în care instanţa constată necesitatea acesteia.5. vor fi: I. în ceea ce priveşte condiţiile cu privire la primul termen este identică cu recidiva mică post condamnatorie. săvârşită cu intenţie sau praeterintenţie. 37.

contopirea are loc între pedeapsa stabilită pentru noua infracţiune şi restul de pedeapsă rămas neexecutat din condamnarea anterioară.39.8/1971. ca în condiţiile concursului de infracţiuni (art. Cod Penal viitor.S. pedepsele ce se vor contopi vor fi pedeapsa stabiltită pentru infracţiunea comisă în stare de evadare şi rezultanta obţinută din cumulul aritmetic al restului neexecutat din pedeapsa pentru primul termen şi pedeapsa stabilită pentru infracţiunea de evadare. pag.p. Sancţionarea recidivei mari postcondmnatorii Aplicarea pedepsei principale Este reglementată de dispoziţiile art. cu pedeapsa pentru evadare. atunci pentru fiecare din infracţiunile din concurs se vor aplica regulile recidivei. 45 noul Cod Penal).s.p.1088/1973. în cazul în care înainte de executare se săvârşeşte un concurs de infracţiuni. 34-35. 385 T.163.385 c) Dacă infracţiunea s-a săvârşit în stare de evadare.S. 43. Noul Cod penal. aceasta poate fi sporită în prima fază până la maximul ei special.1.. vol.Bulai Explicaţii teoretice.p.R.. Deci. între pedepsele rezultate se vor aplica regulile concursului de infracţiuni.Aurel Teodor Moldovan a. atunci aceasta va fi contopită cu pedeapsa stabilită pentru noua infracţiune. vom avea mai multe situaţii: a) Înainte de începerea executării pedepsei. Dacă în cazul cumulului aritmetic lucrurile sunt clare. Aplicarea pedepselor complimentare în cazul recidivei mari postcondmnatorii C.s.. 383 384 188 .d. Codul penal actual prevede ca al doilea spor să fie de maxim 7 ani. în sensul că se recurge la un cumul artimetic în cazul recidivei postcondamnatorii. cu maximul prevăzut de lege.1802/1971.S. Când după o condamnare pentru o infracţiune.1simplifică tratamentul sancţionator.I. C. pag.. R.333/1971.R.nr. R.167.s.39 din viitorul Cod Penal. se va contopi pedeapsa pentru al doilea termen al recidivei cu rezultatul obţinut din adunarea restului de pedeapsă pentru primul termen. iar dacă pedeapsa pentru concurs este mai gravă. alin. iar dacă acesta este neîndestulător. 384 Calcularea restului de pedeapsă ce mai era de executat se face de la data comiterii noii infracţiuni.1. nr. alin. caz în care opinăm că trebuie cumulate aritmetic pedeapsa pentru starea de recidivă şi restul de pedeapsă rămas neexecutat.43.. care se contopeşte cu pedeapsa care formează primul termen al recidivei. în cazul cumulului juridic.p. după regulile de la concursul de infracţiuni. T. Dacă pedeapsa aplicată la primul termen al recidivei este rezultanta unui concurs de infracţiuni..2/1974. alin.. Codul penal actual şi art.D.383 b) Când noua infracţiune se săvârşeşte în timpul executării pedepsei. actual..nr.301. d. pag.D. Simplul fapt al evadării poate duce la constatarea unei stări de recidivă. Ca sistem de sancţionare se aplică sistemul cumulului juridic cu spor facultativ. T.d.. şi numai după aceea. În acest caz se va stabili o pedeapsă pentru infracţiunea săvârşită din nou. nr. când a luat naştere starea de recidivă postcondamnatorie şi nu de la data hotărârii de condamnare pentru noua condamnare. prin dispoziţia de la art. art. art.

dintre care cel puţin una se află în stare de recidivă. dacă sunt de aceeaşi natură. alin.4 din Codul Penal actual şi art. Aplicarea pedepselor complementare şi a măsurilor de siguranţă. Tot în conţinutul noului Cod Penal cu privire la tratamentul sancţionator al recidivei se prevede şi ipoteza în care termenul al doilea al recidivei este alcătuit dintr-un concurs de infracţiuni. pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispoziţiilor referitoare la concursul de infracţiuni. potrivit art. 2 din noul Cod se prevede că atunci când înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvârşite mai multe infracţiuni concurente. 3 din noul Cod Penal. Dacă sunt de natură diferită. 43. Cu titlu de excepţie. Aplicarea sancţiunilor pentru recidiva mică postcondamnatorie 189 . dacă se consideră necesar. Proiectul noului Cod Penal apelează la soluţia majorării legale a limitelor speciale de pedeapsă cu jumătate în cazul recidivei posteexecutorii. PARTEA GENERALĂ Aceste pedepse se aplică toate când sunt de natură diferită sau când sunt de aceeaşi natură sau cu conţinut diferit. 43. c.S-a susţinut în literatura juridică.DREPT PENAL. ele se adiţionează. Este reglementată de art. alin. deoarece calitatea de recidivist trebuie să atragă tratamentul specific acestei forme de pluralitate. că aplicarea pedepsei nu are loc în doi timpi. restul fiind în pluralitate intermediară. Astfel. şi în cazul recidivei postcondamnatorii noul cod penal prevede posibilitatea aplicării detenţiunii pe viaţă chiar dacă pedepsele stabilite constau în închisoare. Când sunt de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut. ci de la început se stabileşte o pedeapsă având în vedere starea de recidivă care este cuprinsă între minimul special şi maximul rezultat din maximul special al pedepsei la care se adaugă. În acest caz. Luarea măsurilor de siguranţă este determinată de scopul şi funcţiile acestora. Sancţionarea recidivei mari postexecurorii Aplicarea pedepsei principale. Pentru infracţiunea comisă în stare de recidivă postexecutorie se aplică o pedeapsă cuprinsă între limitele maximului special şi minimului special prevăzute de lege pentru infracţiunea respectivă. b. Se observă din textul de lege că acest tratament îşi găseşte aplicabilitate chiar dacă numai una dintre infracţiunile concurente se află în stare de recidivă. iar dacă sunt de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut se va aplica cea mai grea dintre pedepse sau măsuri. 41 din noul Cod Penal. Dacă maximul special este considerat necorespunzător se poate aplica un spor de până la 10 ani pentru acel maxim. Această soluţie este prevăzută de art. se va aplica cea mai grea dintre ele. alin. În cazulîn care ele sunt de natură diferită sau în cazul în care suntde aceiaşi natură dar cu conţinut diferit. atunci când numărul şi gravitatea faptelor săvârşite ar întemeia acest lucru. ele se vor adiţiona. 39. În cazul pedepselor complementare şi măsurilor de siguranţă acestea se vor aplica şi executa toate. iar pedeapsa rezultată se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta. sporul de până la 10 ani. se procedează la o modalitate de aplicare a pedepsei diferită de cel existent în prezent. aplicându-se mai întâi dispoziţiile referitoare la concurs şi apoi cele incidente în cazul recidivei. dar cu conţinut diferit se va aplica tot regula adiţionării.

C. aplicându-se după caz. la data comiterii infracţiunii noi.3. când pedepsele ce compun primul termen nu au fost executate. dispoziţiile cu privire la sancţionarea recidivei postcondamnatorii sau după caz postexecutorii (art. Se afirma că şi în acest caz recalcularea pedepsei se face potrivit art. 43. Pluralitatea este denumită intermediară. adică prin aplicarea dispoziţiile cu privire la recidiva postcondamnatorie sau postexecutorie. după regulile prevăzute pentru aplicarea pedepsei în caz de recidivă mare postcondamnatorie. 190 . alin. se afla în stare de recidivă. alin. să se descopere că infractorul. d. alin.5 faptul că dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o nouă infracţiune în stare de recidivă.39. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează cu jumătate. În Codul penal vechi. apoi se aplică dispoziţiile privind aplicarea pedepsei pentru concursul de infracţiuni. 10. pentru că nu poate fi concurs. înainte de începerea executării pedepsei. Pluralitatea intermediară de infracţiuni Prin pluralitatea intermediară de infracţiuni este desemnată situaţia în care o persoană. acestea se contopesc cu pedeapsa stabilită pentru noua infracţiune săvârşită. în timpul executării pedepsei sau în stare de evadare şi nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute pentru recidiva post condamnatorie.5.de infracţiuni când.p. săvârşeşte o nouă infarcţiune.1: Când după o condamnare defi. după ce a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune. Totodată.3.Pedeapsa în unele cazuri în Art 41. Noul Cod prevede în art. vechiul Cod trata şi problematica pedepsirii recidivei în cazul în care condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii. Dacă în stare de recidivă mică postcondamnatorie s-au săvârşit mai multe infracţiuni. Descoperirea ulterioară a stării de recidivă Este posibil ca după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. se va stabili pedeapsa pentru fiecare nouă infracţiune săvârşită în stare de recidivă. deoarece s-a interpus o condamnare definitivă pentru una din infracţiunile comise de aceeaşi persoană şi nu sunt îndeplinite condiţiile cu privire la recidiva postcondamnatorie.Aurel Teodor Moldovan În cazul recidivei mici postcondamnatorii.1969). recalcularea pedepsei pentru descoperirea ulterioară a stării de recidivă se face. Aplicarea sancţiunilor pentru recidiva mică postexecutorie În acest caz pedeapsa se aplică similar cu pedeapsa pentru recidiva mare postexecutorie. Codul penal actual Noul cod penal Art 40. 1: Există pluralitate intermediară Alin. în timpul executării executată sau considerată ca executată.8.39. înainte de începerea şi până la data la care pedeapsa este executării pedepsei.Pluralitatea intermediară care nu există recidivă Alin. după rămânerea nitivă cel condamnat săvârşeşte din definitivă a unei hotărâri de condamnare nou o infracţiune.

lit.pedeapsa se aplică potrivit regulilor pentru concursul de infracţiuni. sau – ultimul caz – atunci când noua infracţiune este comisă din culpă. se apropie de recidiva postcondamnatorie prin existenţa unei condamnări definitive. PARTEA GENERALĂ acesteia sau în stare de evadare şi nu condamnatul săvârşeşte din nou o sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege infracţiune şi nu sunt întrunite condiţiile pentru starea de recidivă.DREPT PENAL.44. 402 alin. Alin. de infracţiuni. ori cu privire la gravitatea acestora. 191 . că pluralitatea intermediară de infracţiuni nu beneficiază de un articol expres atribuit în prezent. amendă sau zile de muncă.2 Codul penal viitor.a). în timpul executării infracţiuni. ori cuprivire la forma de vinovăţie a infracţiunilor comise. Legiuitorul a hotărât ca tratament penal pentru pluralitatea de infracţiuni. 40 care se referă la pedeapsa în unele cazuri în care nu există recidivă. 2: În caz de pluralitate intermediară. Se poate observa.40. alin. pedeapsa se aplică potrivit regulilor pentru concursul de infracţiuni. tratamentul de la concursul de infracţiuni. codul penal în vigoare referindu-se la această insituţie în mod indirect în cadrul art. art. Tratamentul penal al pluralităţii intermediare de infracţiuni. pedeapsa se prevăzute de lege pentru starea de aplică potrivit regulilor pentru concursul recidivă.Pedeapsa în unele cazuri în Art 41. sau când condamnarea definitivă este pronunţată pentru o infracţiune comisă din culpă sau când pedeapsa prevăzută de lege pentru noua infracţiune este amenda. Codul Penal actual şi art. comparativ cu cele cuprinse în noul Cod Penal. acesteia sau în stare de evadare şi nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă. dar nu sunt îndeplinite condiţiile cu privire la recidivă. 1. dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în art.2: În cazul persoanei juridice. Este prevăzut de Codul penal actual Noul cod penal Art 40.Pluralitatea intermediară care nu există recidivă Alin. Condiţiile pluralităţii intermediare.1: Când după o condamnare pedeapsa pentru noua infracţiune şi definitivă cel condamnat săvârşeşte din pedeapsa anterioară se contopesc nou o infracţiune. Alin. Va exista pluralitate intermediară când condamnarea definitivă este la pedeapsa închisorii mai mică de un an. înainte de începerea potrivit dispoziţiilor de la concursul de executării pedepsei. zilele de muncă sau închisoare mai mică de un an.

pe o anumită durată şi în anumite condiţii. op. Noţiune Suspendarea condiţionată a executării pedepsei constă în dispoziţia luată de instanţa de judecată prin hotărârea de condamnare de a suspenda. 2003. Instanţa de judecată sesizată cu judecarea inculpatului pentru săvârşirea unei infracţiuni. prin executarea închisorii la locul de muncă ori într-o închisoare militară sau se poate chiar dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. ţinând seama de criteriile generale de individualizare a pedepselor prevăzute în art. executarea pedepsei pronunţate387 . 388 Mitrache. op. motivat. va stabili şi aplica pedeapsa ce urmează să fie executată de condamnat386 .. Prin lege s-a prevăzut posibilitatea pentru instanţa de judecată de a se ocupa şi de modul în care urmează să fie executată pedeapsa.Aurel Teodor Moldovan CAPITOLUL XI INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A EXECUTĂRII PEDEPSELOR Aspecte generale. dovedită prin buna conduită în termenul de încercare388 . Prin dispunerea suspendării condiţionate a executării pedepsei. cit. Condiţii de acordare a suspendării condiţionate Mitrache. 386 387 192 .1. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. cit.1. 72 C. II. instanţa de judecată apreciază că reeducarea infractorului poate avea loc şi fără executarea pedepsei prin stimularea eforturilor de autoeducare ale acestuia. 11. SUSPENDAREA CONDITIONATA A EXECUTARII PEDEPSEI 11.2. măsuri ce interviv după executarea în parte a pedepsei închisorii şi respectiv dacă plata amenzii nu se face cu rea credinţă. ca pedeapsa să se execute în alt mod decât cel care este propriu naturii acesteia.. vol. 87 noul Cod penal.. cât şi de stările şi circumstanţele în care a fost comisă fapta. p. instanţa de judecată. În adevăr. deci să individualizeze executarea pedepsei. Dongoroz şi colab.1. Bucureşti. V. p. Editura Academiei Române. Sunt socotite măsuri de individualizare judiciară a executării pedepselor şi liberarea condiţionată ca şi înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea.1. pen sau art. 376. poate dispune. 11. p. 375. 163.

În cazul condamnării pentru o infractiune prin care s-a produs o pagubă.: . Suspendarea condiţionată a executării pedepsei trebuie motivată. 81 alin. viol şi tortură. la aprecierea instanţei că scopul poate fi atins chiar fără executarea acesteia. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată si în caz de concurs de infractiuni. Partea generală”. dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani si sunt întrunite conditiile prevăzute în alin. la persoana infractorului. Bucureşti. cit.DREPT PENAL. “Drept penal român. condamnatul nu va avea vocaţie la măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei389 . 38 din Codul Penal în vigoare sau art. p.„Instanta poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o anumită durată. dar aceasta a fost aplicată pentru infracţiuni de genul celor arătate mai sus. Dacă pentru concursul de infracţiuni s-a aplicat amenda ca pedeapsă rezultantă. 1 lit. Cristian Mitrache. suspendarea condiţionată a executării pedepsei se va putea dispune numai dacă pedeapsa aplicată pentru concurs este închisoarea de cel mult 2 ani. op. afară de cazul când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 193 . Când infractorul a comis mai multe infracţiuni în concurs. 376. b si c. precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală gravă. p. PARTEA GENERALĂ a executării pedepsei Condiţiile privind acordarea suspendării condiţionate a executării pedepsei sunt prevăzute de art. în ipoteza în care pedeapsa aplicată de instanţă este închisoarea de cel mult 3 ani. Condiţii cu privire la pedeapsa aplicată şi natura infracţiunii. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani. c) se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia. 81 Codul Penal actual şi se referă la pedeapsa aplicată şi natura infracţiunii. pen. 1 C. instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei numai dacă până la pronunţarea hotărârii paguba a fost integral reparată sau plata despăgubirii este garantată de o societate de asigurare. dacă sunt întrunite următoarele conditii: a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amenda. atunci limitele amenzii nu interesează. 2003. 377.. Astfel. 390 Mitrache. 42 din viitorul Cod Penal. iar infracţiunile concurente nu fac parte din cele arătate mai sus. adică se poate dispune suspendarea condiţionată a executării indiferent de cuan389 Constantin Mitrache. b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu atrage suspendarea executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare.” Prin această dispoziţie legiuitorul a urmărit excluderea de la eventualul beneficiu al acestei măsuri a condamnaţilor care au săvârşit infracţiuni grave. Potrivit dispoziţiilor art.

393 V. executarea pedepsei. Convingerea instanţei că scopul pedepsei poate fi atins fără executarea acesteia. trebuie să nu mai fi fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. alăturate acţiunii penale în cadrul procesului penal. Bucureşti. Dongoroz şi colab. şi de această dată. 378. legiuitorul a avut în vedere. Punând o asemenea condiţie pentru aplicarea suspendării. cit. b Cod penal actual priveşte pe infractor care pentru a putea fi condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Bucureşti. 392 Mitrache. Condiţii cu privire la infractor. 38 al actualului Cod Penal sau art. vol.. Paguba trebuie reparată până la pronunţarea hotărârii şi deci repararea este o condiţie a acordării suspendării. este contrară şi principiului consacrat de Constituţie şi în convenţiile internaţionale şi anume dreptul la un proces echitabil care să-i asigure posibilitatea de a dovedi în mod exact întinderea drepturilor şi obligaţiilor în cazul conflictului adus în justiţie392 . 167.. p. Dongoroz şi Bucureşti. p. 168. instanţa de judecată are în vedere întreaga conduită a condamnatului înainte de săvârşirea faptei. Cristian Mitrache. acestui avut391 . Desigur că formarea convingerii instanţei că infractorul se poate reeduca şi fărăcolab. Repararea prejudiciului cauzat persoanei vătămate prin infracţiune şi care constituie obiectul acţiunii civile. 81 alin. Într-o astfel de situaţie. op. 378. în timpul judecăţii. Dacă infractorul a mai fost condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. dacă sunt întrunite celelalte condiţii cerute de lege393 . 42 din Codul Penal viitor o astfel de condamnare nu constituie un impediment pentru aplicarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. constrângerea inculpatului de a repara un prejudiciu pe care nu l-a creat sau nu l-a produs în măsura pretinsă de persoana vătămată ca preţ al accesului la o măsură de politică penală la care este îndreptăţit. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. el va putea beneficia de suspendarea executării pedepsei. pe care o creează dispoziţia legală (art. Editura Academiei Române. 1 lit. Pe lângă discriminarea pe criteriul averii. 81 alin. 2003. 194 . necesitatea ocrotirii avutului obştesc şi asigurarea reparării integrale şi în termenul cel mai scurt a tuturor pagubelor cauzate.Aurel Teodor Moldovan tumul amenzii aplicate390 . II. 2003. aceasta nu este luată în considerare şi infractorului poate să i se aplice o condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. O condiţie care rezultă din dispoziţiile art. În formarea convingerii. dar aceasta face parte din cazurile prevăzute de art. se înfăptuieşte pe baza regulilor de drept civil şi nu poate influenţa răspunderea penală a autorului prejudiciului. p. Când pentru infracţiunea săvârşită anterior făptuitorului fusese condamnat la amendă. II.. 4 Cod Penal). “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. p. după săvârşirea faptei. prin infracţiune. 394 Constantin Mitrache. Editura Academiei Române. vol. nu poate aves loc în alte coordonate decât 391 V. Partea generală”. “Drept penal român. 2003.

fixat de instanţă (art. Acest termen de încercare este compus din durata pedepsei închisorii la care se adaugă un termen fix de 2 ani. a) şi b) actualul Cod Penal. Soluţia se întemeiază pe dispoziţiile art. p. pen.DREPT PENAL. de preferinţă unei rude apropiate . nu decurge din avertismentul dat instanţă. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată şi în cazul în care pedeapsa este graţiată396 . 81 alin. că efectele suspendării condiţionate sunt mai întinse decât cele ale graţierii. Codul penal în vigoare nu prevede obligaţia pentru instanţă de a atrage atenţia condamnatului cu ocazia acordării suspendării executării pedepsei. la 6 luni 396 397 T. 120 alin.. 82 Codul Penal în vigoare. 398 Constantin Mitrache. cit. dar implică cu necesitate luarea în considerare şi a altor aspecte ce privesc personalitatea infractorului394 . 110 alin. Pen : „Măsura educativă a libertăţii sub supraveghere constă în lăsarea minorului în libertate pe timp de un an sub supravegherea părinţilor săi . la care se adaugă un 395 interval de timp dep. Dar ea obligă instanţa să-şi motiveze hotărârea de suspendare a executării pedepsei. ci din însăşi raţiunea de a fi a suspendării condiţionate397 . la cererea acestuia . J. 2 C. termenul de încercare se compune din durata închisorii. 379. 169. Dacă aceştia nu pot asigura supravegherea în condiţii satisfăcătoare . reprezintă durata de timp în care condamnatul probează că s-a reeducat. 169. unei persoane de încredere . 320/ 1931. a celui care l-a adoptat sau a tutorelui . Suspendarea condiţionată a executării pedepsei se dispune la cererea condamnatului sau din oficiu şi numai motivat (art. pe acelaşi interval de timp .3. termenul de încercare este de 1 an potrivit art. Termenul de încercare Termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei. Cristian Mitrache.) Dacă Dongoroz. pen.. (1) C.p.” 195 . 81 alin.1. Partea generală”. ultim)395 . totodată. 11. care prevăd că graţierea are efecte şi asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiţionat. Legea nu îngrădeşte libertatea instanţei de judecată de a-şi forma convingerea cu privire la posibilitatea făptuitorului de a se îndrepta fără executarea efectivă a pedepsei. op. 10/ 1973. din care cauză condamnatul are interes să beneficieze de suspendarea executării. PARTEA GENERALĂ cele privind gravitatea pedepsei aplicate şi a condiţiilor prevăzute expres în art. Braşov. obligaţia condamnatului de a avea o bună conduită. RRD nr. asupra consecinţelor la care se expune în cazul în care săvârşeşte o nouă infracţiune. Bucureşti. că scopul pedepsei s-a stins şi fără executarea acesteia. 1 C. 2003. d. 117 alin . În cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate minorului. Dongoroz. ultim Cod penal). Codul penal în vigoare a considerat că faţă de esenţa instituţiei suspendării executării pedepsei şi faţă de consideraţiile care o fac necesară. “Drept penal român. nr. 399 Art. 81 lit. indicând precis acele împrejurări pe care s-a întemeiat convingerea ei (art. instanţa dispune încredinţarea minorului . iar dacă pedeapsa este amenda. p. la 2 ani. avându-se în vedere.

termenul de încercare se socoteşte pe zile pline. Editura Academiei Române..1. (1) C. care va fi redus corespunzător. 2003.1101 din actualul Cod Penal .401 . 402/ 1973. instanţa poate dispune încredinţarea supravegherii minorului unei persoane399 din cele arătate în art .. p. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. 402 Bulai. În cazul condamnatului minor. au fost alăturate celei dintâi 404 . op. Nu numai pedeapsa principală a închisorii nu se execută.” 401 T. deşi definitiv aplicată.p.S. 404 Dongoroz. Deducerea arestării preventive din durata pedepsei aplicată de instanţa de judecată nu împietează asupra termenului de încercare care va fi format din durata pedepsei aplicată de instanţă la care se adaugă termenul fix de 2 ani402 . 171. Bucureşti. 403 V. Pedeapsa aplicată nu se execută ca urmare a suspendării executării ei. termenul de încercare este de 6 luni398 . Codul penal în vigoare a prevăzut că regula generală îsi găseşte aplicare şi în ce priveşte măsura suspendării executării pedepsei. Pen : „Măsura educativă a libertăţii sub supraveghere severă constă în lăsarea minorului în libertate pe o perioadă între un an şi 3 ani .. iar dacă fusese arestat preventiv. vol. cit. s. sub supravegherea unei instituţi legal însărcinate cu supravegherea minorului sau a serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere.103 Cod Penal ori unei instituţii legale însărcinate cu supravegherea minorilor sau serviciului de reintegrare socială şi supraveghere400 . 171. se poate dispune încredinţarea supravegherii minorului unei Art 118 alin . cit. odată cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. efectele pe care aplicarea le produce sunt de două categorii şi se produc în etape diferite: imediate care sunt şi provizorii şi ulterioare care sunt definitive. dar nici pedepsele complementare care. p. Efectele suspendării condiţionate a executării pedepsei Dat fiind specificul instituţiei suspendării condiţionate a executării pedepsei. Dongoroz şi colab.Aurel Teodor Moldovan pedeapsa aplicată minorului este amenda. 11. Efecte imediate. d. p. 528. adică pedeapsa. pronunţată înlăuntrul lui sau hotărârea de anulare a suspendării au rămas definitive ori în ultima zi a duratei sale în cazul când n-a intervenit o asemenea hotărâre403 . pe durata termenului de încercare .4. nr. Fiind un termen de drept substanţial. condamnatul este pus îndată în libertate. dar până la împlinirea vârstei de 18 ani . P. Potrivit art . 400 196 .. eventual. Această reducere operează şi asupra termenului de încercare. nu este pusă în executare. Este posibil ca durata pedepsei aplicate să fie redusă ca urmare a unei graţieri. Principalul efect imediat al suspendării condiţionate a executării pedepsei este acela indicat de însăşi denumirea ei şi anume că executarea pedepsei este suspendată.. II. El începe să curgă din ziua în care hotărârea de condamnare cu suspendarea executării pedepsei a rămas definitivă într-unul din modurile prevăzute de lege şi ia sfârşit în ziua în care hotărârea de revocare. op.

p. căreia îi revin obligaţiile prevăzute de acelalşi articol. d) pentru infracţiunea săvârşită în termenul de încercare să se pronunţe o Mitrache. instanţa revocă suspendarea condiţionată.381. dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârsit din nou o infracţiune. p. Revocarea este obligatorie în prima situaţie menţionată de art. 83 din Codul penal anterior soluţia neaplicării sporului pentru recidivă post condamnatorie este de la sine înţeleasă faţă de aceea a totalizării pedepselor care urmează să se aplice în raport cu infracţiunea săvârşită în termenul de încercare. nr. p. d. b) infracţiunea să fie săvârşită cu intenţie. op. condiţia fiind îndeplinită chiar dacă făptuitorul este descoperit şi după împlinirea termenului de încercare407 .s. 110 alin. pen. pentru a se dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei trebuie îndeplinite mai multe condiţii. Mitrache.1. 1 Cod penal)405 . pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen. 4 al art. instanţa poate dispune revocarea suspendării executării pedepsei.DREPT PENAL. 407 T. 3988/ 1970 în CD 1970. dacă în termenul de încercare nu a intervenit o cauză de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei pentru săvârşirea unei noi infracţiuni sau pentru neplata cu rea-credinţă a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare406 . 1 Cod Penal. Această măsură nu poate dura decât până la împlinirea vârstei de 18 ani (art. Efectele definitive ale suspendării condiţionate a executării pedepsei se produc la împlinirea termenului de încercare şi constau în: încetarea obligaţiei de executare a pedepsei şi în reabilitarea de drept a condamnatului. În raport cu noul sistem de sancţionare a concursului de infracţiuni.103. 84 Cod penal. 380. Aceste efecte se produc. c) infracţiunea să fie descoperită în termenul de încercare. 83 alin. dispunând executarea în întregime a pedepsei. totalizarea pedepselor pentru infracţiuni concurente până la o anumită limită constituie o soluţie curentă. 1 Cod penal şi art. iar dacă până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. 83 alin. afară de cazul când cel condamnat dovedeşte că nu a avut putinţa de a îndeplini acele obligaţii. 320. potrivit dispoziţiilor art.5. p. 405 406 197 . 11. cit. 86 C. De asemenea. Astfel. PARTEA GENERALĂ persoane sau instituţii din cele arătate în art. care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. s... astfel că precizarea de mai sus nu era justificată. Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei După cum se poate desprinde din textul art. nu a mai fost preluat alin. şi anume: a) condamnatul să săvârşească în termenul de încercare o nouă infracţiune..

În acest sens trebuie îndeplinite anumite condiţii. pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea termenului de încercare. De asemenea. aplicându-se. Revocarea este facultativă dacă noua infracţiune săvârşită şi descoperită în termenul de încercare este săvârşită din culpă. 382. 409 Constantin Mitrache. după caz. “Drept penal român. ar fi împiedicat acordarea anulării409 . Cristian Mitrache. dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni sau recidivă. 2003. Bucureşti. Bucureşti. În această situaţie. cât şi pedeapsa pronunţată pentru noua infracţiune. 382. 11. p. chiar şi după împlinirea termenului de încercare. 2003. pentru situaţia săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare al suspendării condiţionate al executării tuturor pedepselor este suficient pentru constrângerea şi reeducarea infractorului şi reprezintă totodată. În cazul în care instanţa dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.6. condamnatul a avut putinţa îndeplinirii acestor obligaţii şi totuşi nu le-a îndeplinit. un maximum de sancţiune la care numai excepţional s-ar putea ajunge prin sancţionarea recidivei după condamnare408 . “Drept penal român. după cum urmează: a) condamnatul a săvârşit o infracţiune mai înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării 408 Constantin Mitrache. pedepse care nu se contopesc (art. 198 .Aurel Teodor Moldovan condamnare definitivă. caz în care. Cristian Mitrache. este necesar să se dovedească că. Sistemul de sancţionare prevăzut de lege. 84 actualul Cod penal. condamnatul va executa pedeapsa ce fusese suspendată condiţionat. Partea generală”. Această situaţie se dispune prin prevederile art. 85 Cod Penal în vigoare. condamnatul va executa atât pedeapsa care fusese suspendată. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei Anularea se datorează unor cauze preexistente acordării suspendării condiţionate a executării pedepsei şi care dacă ar fi fost cunoscute de instanţa de judecată. 2 Codul Penal în vigoare). indiferent de natura ori durata pedepsei aplicate. 83 alin. menţionându-se că dacă se descoperă că cel condamnat mai săvârşise o infracţiune înainte de pronunţarea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea sau până la rămânerea definitivă a acesteia. Partea generală”.1 Cod penal actual ) şi pentru care nu se aplică nici prevederile privind aplicarea unui spor pentru recidivă. revocarea este facultativă şi în situaţia în care potrivit art. instanţa are posibilitatea să aplice şi pentru această condamnare suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art. condamnatul nu-şi îndeplineşte obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. suspendarea condiţionată a executării pedepsei se anulează. atunci când în termenul de încercare. p.1. Pentru a se putea dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei din cauza neîndeplinirii obligaţiilor civile. 83 alin.

Anulând suspendarea condiţionată a executării pedepsei.. 383. 449-450.. pen. chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 2 Cod penal. în acest caz. p. 113-120. iar în situaţia în care sunt întrunite condiţiile concursului de infracţiuni şi pedeapsa rezultantă nu depăşeşte 2 ani (art. instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei. iar o astfel de incapacitate nu şi-a provocat-o condamnatul. op. În partea generală a Codului penal. Basarab. se pronunţă după împlinirea termenului de încercare. Noţiune M. 85 alin. pen). p. Revista de drept penal nr. p.2. 11.. instanţa de judecată face aplicarea după caz a dispoziţiilor privind sancţionarea concursului de infracţiuni ori a stării de recidivă sau a pluralităţii de infracţiuni410 .2. numai dacă în termenul de încercare condamnatul săvârşeşte din nou infracţiunea de abandon de familie (art. 86 indice 9 alin.1. 3 C. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei în cazuri speciale Suspendarea condiţionată a executării pedepsei ca modalitate de individualizare a pedepsei se poate dispunde de instanţa de judecată. 81 C. 305 Codul penal actual sau art. SUSPEBDAREA EXECUTARII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE 11. 81 din actualul Cod Penal în anumite cazuri prevăzute în partea generală sau specială a codului penal411 . suspendarea condiţionată a executării pedepsei se mai poate dispune potrivit art. cit. 2/ 1994. Mitrache.DREPT PENAL. 410 411 199 . ultim Codul penal actual). b) pentru infracţiunea săvârşită s-a aplicat pedeapsa închisorii. 3 Cod penal). 305 alin. 85 alin. cit. c) infracţiunea ce atrage anularea să fie descoperită mai înainte de împlinirea termenului de încercare (art. În partea specială a Codului penal ca modalitate de individualizare a pedepsei pentru infracţiunea de abandon de familie (art. fiind îndeplinită această condiţie şi atunci când pedeapsa pentru infracţiunea ce atrage anularea. PARTEA GENERALĂ pedepsei. 4 Cod penal chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 85 alin. op. 378 din noul Cod penal) s-a prevăzut posibilitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei chiar dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. “Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”. dacă făptuitorul în cursul judecăţii îşi îndeplineşte obligaţiile legale de întreţinere. La aceste situaţii sunt incidente dispoziţiile prevăzute de art. caz în care termenul de încercare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art. Revocarea suspendării se va dispune. 83 Cod penal în vigoare. 412 Rodica Aida Popa. 81 Cod penal actual şi în cazul în care condamnatul la pedeapsa închisorii cu executarea la locul de muncă nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacităţii de muncă.

afară de cazurile când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 168). viol si tortură.). 86ą Cod penal în vigoare sau ale art. Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere este cunoscută în majoritatea legislaţiilor penale europene. 86ą Cod penal în vigoare sau art. pedeapsa prevăzută de lege să nu fi fost pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani. 132-40 – art. 163 – art. dacă sunt întrunite următoarele condiţii în lumina actualului Cod penal: a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere îşi are sediul în noul Cod Penal la articolele 91-98 . Bucureşti 1997 . italiană ( art. Condiţii de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere Dispoziţiile art. b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an. Condiţiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere sunt prevăzute expres de art. 42 din viitorul cod ori în cazul săvârşirii unei infracţiuni intenţionate. lucrări 200 . 57) şi franceză ( art. chiar fără executarea pedepsei. Bulai „Manual de drept penal . Condiţii cu privire la pedepsa aplicată şi la natura infracţiunii săvârşite. condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni.art. 38 sau art. ţinând seama de persoana condamnatului. All Beck. persoana condamnatului şi aprecierea instanţei că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru condamnat care se va îndrepta şi fără executarea efectivă a pedepsei.2. de comportamentul său după comiterea faptei. c) se apreciază. 50 . portugheză (art. 104 /1992 după modelul francez413 . 91 noul Cod penal. Instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere a fost introdusă pentru prima dată în legislaţia noastră penală prin Legea nr.Partea generală ”Ed. 11. reglementarea fiind rezultatul analizei dispoziţiilor similare din legislaţiile germană (§56 . 80 .2.§56g C. că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi. 91 noul Cod penal prevăd condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru aplicarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere: pedeapsa aplicată. Prin actele normative existente în momentul întocmirii acestei pag 533 s-a 413 C. 132-53).Aurel Teodor Moldovan Suspendarea executării sub supraveghere este o măsură de individualizare a pedepsei închisorii sau potrivit unei opinii412 consacrate în literatura de specialitate suspendarea executării sub supraveghere este o formă de suspendare condiţionată în care condamnatul pe durata termenului de încercare este supus unor măsuri de siguranţă şi de respectare a unor obligaţii pe care instanţa le stabileşte în conformitate cu legea. acelaşi lucru fiind valabil şi în cazul infractiunilor de vătămare corporală gravă. spaniolă (art.art. pen. 87).

obţinerea 2003. c) se apreciază. 201 . 38. dacă sunt întrunite următoarele condiţii: a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani. 385. d) în raport de persoana infractorului. afară de cazurile când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art.Condiţiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere – (1) Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiţii: a) pedeapsa aplicată. Constantin Mitrache. ţinând seama de persoana condamnatului. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere constă în stabilirea şi aplicarea unei pedepse cu închisoarea de cel mult 3 ani. b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an. inclusiv în caz de consurs de infracţiuni. 209 alin. cu excepţia cazurilor prevăzute în art. În schimb. de eforturile depuse de acesta pentru Art 86 1 . de comportamentul său după comiterea faptei. unui deapsa închisorii atunci când prin infracţiunea săvârşită s-agenerală”. punerea în aplicare a pedepsei este suficientă şi. aplicată fie ca pedeapsă principală unică. aceasta putând fi acordată şi în cazul infracţiunii de furt prevăzute de art. inclusiv în caz de consurs de infracţiuni. dacă instanţa apreciază că. cel condamnat nu va mai comite alte infracţiuni. dar este însă necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii. PARTEA GENERALĂ prevăzut o excepţie cu privire la condiţiile de acordare a supendării executării pedepsei sub supraveghere. chiar fără executarea acesteia. că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta si. 3 Cod penal actual. de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii. chiar fără executarea pedepsei. c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare. Partea urmărit Bucureşti. Un alt element de noutate constă în faptul că executarea pedepsei amenzii. potrivit art. 414 p.Condiţiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere – 2(1) Instanţa poate dispune suspendarea executăii pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere. 91al noului Cod penal. fie ca pedeapsă principală pe lângă peCodul penal actual Noul cod penal Art 91. dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani414 . este închisoarea de cel mult 3 ani. Cristian Mitrache.DREPT PENAL. ţinând seama de persoana infractorului şi de conduita avută de acesta anterior şi ulterior săvârşirii infracţiunii. b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an. “Drept penal român.

precum şi de posibilităţile sale de îndreptare. Partea generală”. 86ą alin. alin. dispoziţii care nu mai corespondeau cu noua concepţie asupra acestei instituţii juridico-penale. actualul cod prevede că se vor aplica dispoziţiile art. 91 alin. 1 lit. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi acordată şi în cazul concursului de infracţiuni. b) şi c). 3) sau în cazul nerecuperării integrale a pagubei sau dacă plata despăgubirilor n-a fost garantată de o societate de asigurare. De altfel. art. nu este susceptibilă de suspendare. “Drept penal român. amenda se execută chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere. 1 lit. iar instanţa de judecată optează pentru o pedeapsă cumulativă. 91 alin. b) ţi c) din Codul penal viitor numai dacă infractorul nu a mai fost anterior condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de un an. afară de cazurile când condamnarea intră în vreunul din cazurile în care nu atrage starea de recidivă. instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi chiar fără executarea acesteia. Nu s-au mai reţinut prevederile de excludere a suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul anumitor infracţiuni (art.5 şi 6 se aplică şi în cazul suspendării executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere. 202 . 2 C. dacă pedeapsa închisorii aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani şi sunt întrunite conditiile prevăzute în alin. Bucureşti.62. 81 alin. şi noul Cod dispune că este posibilă această modalitate de suspendare dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani (art.81. însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. 86ą alin. Cristian Mitrache. iar infracţiunile concurente nu fac parte din cele exceptate potrivit art. Condiţii cu privire la infractor. 1). ) Codul penal actual sau art.Aurel Teodor Moldovan (2) Când pedeapsa închisorii este însoţită de pedeapsa amenzii aplicate în condiţiile art. În cazul concursului de infracţiuni.pen. 386. folos patrimonial. 4. 86ą alin. Măsura suspendării executării sub supraveghere se poate aplica potrivit art. 2003. condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni. Deci măsura se poate lua atât faţă de infractorul care nu a mai fost condamnat anterior cât şi faţă de infractorul care 415 Constantin Mitrache. 1 lit. p.

prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii este o caracteristică care este de esenţa acestei instituţii. cu consimţământul acestuia. ceea ce nu are nicio justificare. 98. ar fi de 2 ani şi 15 zile.1. Partea generală”.DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ anterior a mai fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de cel mult 1 an. că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru condamnat care chiar şi fără executarea pedepsei. p. 86ą lit. tot teoretic.d) al viitorului cod. 2003. 386. p. coordonate ce privesc persoana condamnatului. Această din urmă dispoziţie (obligaţia de motivare) este prevăzută de legea actuală numai referitor la suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art. 91. Această condiţie este prevăzută în dispoziţiile art.. De asemenea. situaţie la care s-ar ajunge când pedeapsa aplicată ar fi de 15 zile la care se adaugă 2 ani Mitrache. Prin noul cod penal s-au completat dispoziţiile privind condiţiile de aplicare a suspendării sub supraveghere adăugându-se menţiunea că aceste măsuri nu atrag suspendarea executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile (art.3.2. Bucureşti. iar termenul de încercare cel mai scurt. întrucât prin suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se naşte în sarcina condamnatului.91. stabilit de instanţă între 2 şi 5 ani. Termenul de încercare.lit. nu va mai săvârşi infracţiuni.2).416 . op. fără a mai fi reprodusă şi în cazul suspendării sub supraveghere. obligaţia executării unei munci neremunerate în folosul comunităţii. 416 417 203 . Termenul de încercare Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se dispune pe un termen de încercare care este compus din durata pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de timp. 6).alin. În caz contrar respectivului condamnat nu i se poate aplica suspendarea executării pedepsei sub supraveghere415 . s-a prevăzut obligaţia instanţei de judecată de a motiva hotărârea (art. cit. unde sunt inserate şi coordonatele în care se apreciază.alin. “Drept penal român. Întrucât aplicarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere este lăsată la aprecierea instanţei de judecată se consideră că prin îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege nu se crează un drept pentru condamnat. 81 alin. 4). repararea prejudiciului cauzat prin infracţiunea comisă etc. Cristian Mitrache. În reglementarea noului cod. ci doar o vocaţie a acestuia la această măsură de individualizare judiciară a pedepsei. alin. 386. intervalul de 5 ani. comportament din care să rezulte preocuparea acestuia pentru împiedicarea amplificării rezultatului la infracţiunile la care este posibil. ajutorul dat imediat victimei. Aprecierea instanţei că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru condamnat. Constantin Mitrache. 11. teoretic. cel mai lung ar fi de 9 ani în cazul în care instanţa ar adăuga la pedeapsa de 4 ani aplicată de instanţă. c) din actualul Cod penal sau în art. comportamentul acestuia după comiterea faptei.

3 se aplică în (2) Termenul de supraveghere se mod corespunzător.(1) Art 92. pen). iar sistemul de supraveghere la care este supusă persoana condamnată este asemănător cu cel prevăzut în cazul amânării aplicării pedepsei (instituţie nouă introdusă prin dispoziţiile noului Cod Penal). la datele fixate. 82 alin.Aurel Teodor Moldovan ce reprezintă minimul din intervalul de timp ce poate fi stabilit de instanţă417 . Măsurile de supraveghere Măsurile de supraveghere care se iau faţă de condamnat pe durata termenului de încercare sunt menite să asigure un control permanent asupra conduitei acestuia. stabilit de ani. (3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce îi revin. Potrivit noii reglementări. durata pedepsei aplicate. alin. în condiţiile stabilite de instanţă. 3 C. Termenul de încercare se socoteşte de la data când hotărârea prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei a rămas definitivă (art. pen.2. 11. la care se damnat şi este cuprinsă între 2 şi 4 adaugă un interval de timp. 2 raportat la art. între 2 şi 5 ani. constitutiv. expresia „termen de încercare” folosită în actualul Cod Penal este întâlnită sub denumirea de „termen de supraveghere”. Sub aspectul Codul penal actual Noul cod penal Art 862.pedepsei sub supraveghere constituie praveghere se compune din cuantumul termen de supraveghere pentru conpedepsei închisorii aplicate.Termenul de supraveghere Termenul de încercare în cazul sus. deoarece o parte din obligaţiile întâlnite în cazul amânării pedepsei sunt executate în cazul suspendării cu titlu de pedeapsă complementară. condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte. Pe durata termenului de încercare. (2) Dispoziţiile art. asigurarea realizării scopului măsurii de individualizare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 86˛ alin. pentru a-l determina la o conduită licită.4. 86ł alin. Astfel. potrivit dispoziţiilor art.82. dar nu mai mic decât durata pedepsei aplicate. la judecătorul desemnat cu supravegherea 204 . sistemul de supraveghere în cazul suspendării este mai redus.Termenul de încercare . în noul Cod. fără a putea fi însă mai mică decât instanţă. termenul de supraveghere în cazul suspendării este unul variabil.– (1) Durata suspendării executării pendării executării pedepsei sub su. calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă. fiind cuprins între 2 şi 4 ani. 1 C..

la datele fixate de acesta. d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. stabilite de instanţă sau la Serviciul b) să primească vizizele conde protecţie a victimelor şi reintegrare silierului de probaţiune desocială a infractorului. d) să comunice schimbarea locului de muncă. b) să anunţe. Codul penal actual Noul cod penal Art 86 . c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă. în prealabil. d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. în prealabil. semnat cu supravegherea b) să anunţe. precum şi întoarcerea. la judecătorul desemnat cu probaţiune. b) să primească vizizele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa. care în art.Măsurile de supraveghere şi obligaţiile condamnatului . 93 prevede respectarea următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune. c) să anunţe.de supraveghere. PARTEA GENERALĂ lui sau la alte organe stabilite de instanţă sau la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorului. c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă. condamnatul trebuie natul trebuie să se supună următoarelor să respecte urmă toarele măsuri de măsuri de supraveghere: supraveghere: a) să se prezinte.Măsurile de supraveghere şi Art 93. orice schimbare de domiciliu. reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile. 3 Din dispoziţiile legale se desprinde concluzia că îndeplinirea măsurilor de supraveghere este cumulativă. 205 . la datele a) să se prezinte la serviciul de fixate.DREPT PENAL. precum şi întoarcerea. orice sa. în prealabil. reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile. schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile. schimbare de domiciliu. Măsurile de supraveghere au fost completate prin noul Cod penal. condam.obligaţiile – (1) Pe durata termenului rata termenului de încercare. la datele fixate supravegherea lui sau la alte organe de acesta.(1) Pe du. e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

afară de cazul în care.2. c) să se supună măsurilor de control.3 al art. d) să nu intre în legătură cu anumite persoane.Aurel Teodor Moldovan 11. în alin. care este obligat să formuleze recomandări în acest sens. 3 Cod penal în vigoare sau de art. a) şi aceleaşi organe sesizează instanţa în caz de neîndeplinire a obligaţiilor. b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.6. pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul va presta o muncă neremunerată. în folosul comunităţii pe o perioadă cuprinsă între 60 şi 120 de zile. din cauza stării de sănătate. 86ł alin. f) să se supună măsurilor de control. Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere Remarcăm două feluri de efecte: provizorii sau imediate şi efecte definitive. instanţa va consulta serviciul de probaţiune. nu poate presta această muncă.93 noul Cod că. tratament sau îngrijire. tratament sau îngrijire medicală.2 arată că instanţa impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii: a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională. 206 . 11. art. 2 C. Tot în sarcina condamnatului se prevede. d) să nu părăsească teritoriul României.2. e) să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule. 93 alin. Pentru stabilirea conţinutului acestor obligaţii. pentru luarea măsurilor de revocare a suspendării executării sub supraveghere. decât în condiţiile fixate de instanţă. în special în scopul dezintoxicării. Actuala legislaţie penală stabileşte obligaţiile condamnatului. Supravegherea executării obligaţiilor stabilite de instanţă conform art. 93. c) să nu frecventeze anumite locuri stabilite. fără acordul instanţei.5. Obligaţiile condamnatului Pe durata termenului de încercare. pe lângă măsurile de supraveghere care se iau faţă de condamnat. instanţa de judecată poate impune acestuia respectarea uneia sau a mai multor obligaţii prevăzute de art. 2 noul Cod penal. 86ł alin. pen se face de organele prevăzute în alin. b) să nu schimbe domiciliul sau reşedinţa avută ori să nu depăşească limita teritorială stabilită. după cum urmează: a) să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare. alin. În concepţia viitorului Cod Penal. (1) lit. în condiţiile stabilite de instanţă. Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor.

instanţa având posibilitatea să dispună şi pentru pedeapsa stabilită pentru infracţiunea din culpă. 83 alin. potrivit noului Cod. 83 alin. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă s-a stabilit o pedeapsă cu închisoarea ori suspendarea condiţionată a executării pedepsei. instanţa poate dispune revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere. efectul definitiv se produce la împlinirea termenului de încercare dacă cel condamnat nu a săvârşit din nou o infracţiune pe durata termenului de încercare şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendării executării pedepsei. când este reabilitat de drept. În acest caz nu mai are loc revocarea primei suspendări (art. Întocmai ca şi în cazul amânării aplicării pedepsei. dacă pedeapsa a fost stabilită la amendă. Revocarea este facultativă dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă. de reabilitare în condiţiile dreptului comun. Condamnarea va fi susceptibilă. (art. doar condamnarea pentru această infracţiune săvârşită din nou poate fi pronunţată şi după expirarea termenului de încercare. afară 207 . 864 raportat la art. 3 Codul penal actual). La stabilirea pedepsei pentru infracţiunea săvârşită după rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare nu se mai aplică sporul prevăzut de lege pentru recidivă. astfel.DREPT PENAL. pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen.2. în privinţa efectelor. Revocarea este facultativă şi dacă până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obligatiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu mai are ca efect intervenirea reabilitării de drept la expirarea termenului de supraveghere. pe termenul de încercare. 4 Codul penal actual). Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere Revocarea suspendării executării sub supraveghere se dispune obligatoriu dacă în termenul de încercare condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie. 11.7. Aşadar pentru a se putea revoca suspendarea executării sub supraveghere este necesar ca infracţiunea să se săvârşească în termenul de încercare şi să fie descoperită în acest termen. revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere nemaifiind obligatorie. afară de cazul în care persoana dovedeşte că s-a aflat în imposibilitate de a le îndeplini. producerea efectelor suspendării este condiţionată de executarea intregrală a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. Dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă. se poate aplica suspendarea executării pedepsei sub supraveghere chiar dacă infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea pedepsei sub supraveghere. al cărei termen va curge de la împlinirea termenului de supraveghere. 864 raportat la art. Dacă în actuala reglementare se prevede posibilitatea reabilitării la expirarea termenului de încercare. PARTEA GENERALĂ În timp ce efectul provizoriu al suspendării executării sub supraveghere îl constituie suspendarea executării pedepsei închisorii.

865’ din actualul Cod penal. 84 Codul Penal actual). pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea termenului de încercare. 11. 865 alin. dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni sau recidivă sau pluralitate intermediară. 864 raportat la art. prevăzându-se posibilitatea suspendării executării pedepsei sub supraveghere chiar în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile anulării. 85 alin. 1. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se poate dispune de instanţă chiar dacă nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în art. 1 şi 2 C. în cazul condamnatului care execută pedeapsa închisorii la locul de muncă şi care şi-a pierdut total capacitatea de muncă. noul Cod penal. respectiv de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionată a executării pedepsei. 208 . suspendarea condiţionată a executării pedepsei se anulează. dacă pedeapsa rezultată în urma contopirii nu depăşeşte 3 ani. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazuri speciale. Astfel. Cazurile de anulare ale suspendării executării pedepsei sub supraveghere sunt aceleaşi ca şi pentru anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei (art.Aurel Teodor Moldovan de cazul când cel condamnat dovedeste că nu a avut putinţa de a îndeplini acele obligaţii (art.2. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere nu are loc dacă descoperirea infracţiunii a avut loc după împlinirea termenului de încercare şi nici dacă pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită anterior a fost stabilită la amendă. aşa cum arătat anterior. în mod expres de noul Cod Penal. În cazul anulării suspendării pedepsei sub supraveghere s-a reformulat alin. 2 din art. În cazul când se dispune suspendarea pedepsei sub supraveghere. dacă pedeapsa rezultată în urma aplicării dispoziţiilor privitoare la concursul de infracţiuni sau recidivă nu au depăşit 3 ani. aplicându-se. iar termenul de încercare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior suspendarea condiţionată a executării pedepsei. pen.8. dacă se descoperă că cel condamnat mai săvârşise o infractiune înainte de pronunţarea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea sau până la rămânerea definitivă a acesteia. 86ą Codul Penal actual.) sau art. dacă infractiunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperită după expirarea termenului de încercare. 97 alin. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere Anularea se dispune pentru cauze preexistente aplicării suspendării executării pedespei sub supraveghere care dacă ar fi fost cunoscute de instanţa de judecată ar fi împiedicat acordarea acesteia. reglementată. Anularea suspendării executării pedepsei nu are loc. instanţa poate aplica pentru aceasta suspendarea executării sub supraveghere. termenul de încercare. 1 raportat la art. În cazurile prevăzute în alin. după caz.

op . 422 Mitrache. la care se adaugă un interval de timp de la un an la 3 ani .1. 11. Natura juridică. op. dar nu prin privare de libertate într-un loc de deţinere. termenul de încercare se compune din durata pedepsei închisorii . În literatura de specialitate s-a exprimat opinia419 că suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu se aplică în cazul amenzii penale. p 91 420 Vezi R. cit . Bucureşti. 2/ 1994 .3. care nu depăşeşte o anumită perioadă. 392. p. întrucât Codul Penal nu face referire la termenul de încercare în cazul amenzii penale. p. deoarece acestora nu li se pot impune măsurile de supraveghere prevăzute de Codul Penal şi nu se poate determina persoana sau organul care să exercite supravegherea condamnatului. cu anumite restrângeri de drepturi şi unele penalităţi de ordin pecuniar. dispune revocarea măsurii şi ţinând seama de împrejurările care au determinat incapacitatea de muncă şi de criteriile generale de individualizare a pedepsei. a suspendării executării pedepsei sub supraveghere418 . Executarea pedepsei la locul de muncă reprezintă ca şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării sub supraveghere.3. “Drept penal român.DREPT PENAL.. A Popa . cit. op. potrivit dispoziţiilor art. 540. EXECUTAREA PEDEPSEI INCHISORII LA LOCUL DE MUNCA 11. Potrivit art 110 al actualului Cod Penal în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere aplicate minorului. 8 /1996 . 391. în unitatea unde lucrează condamnatul ori în altă unitate. instanţa constatând pierderea totală a capacităţii de muncă a condamnatului ce execută pedeapsa închisorii la locul de muncă. cit. Partea generală”. în revista Dreptul nr. instanţa poate dispune luarea vreuneia din măsurile prevăzute în art. ia măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei sau după caz. PARTEA GENERALĂ Într-adevăr. dar spre deosebire de cele menţionate mai sus unde executarea pedepsei este suspendată. p. 4 Cod penal în vigoare. Pe durata termenului de încercare.. 86 indice 9 alin. 418 209 . stabilit de instanţă . Dumitru . în Revista de drept penal nr. 1101. De asemenea. o măsură de individualizare a pedepsei. 419 Gh .. în libertate. 2003. ci în libertate prin prestarea unei munci în cadrul unei unităţi unde Constantin Mitrache. s-a susţinut420 că aplicarea pedepsei sub supraveghe nu este posibilă în cazul cetăţenilor străini sau români cu domiciliul în străinătate . Noţiune Executarea pedepsei la locul de muncă este o măsură de individualizare judiciară a executării pedepsei închisorii. 421 C. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere . dacă instanţa apreciază că sunt suficiente temeiuri ca scopul pedepsei să fie atins fără privare de libertate421 . Bulai. în cazul acesteia executarea pedepsei închisorii are loc. Cristian Mitrache. p. 115 . prin muncă.

11. sub supravegherea unităţii care îl acceptă şi îl ajută să se reintegreze.3. 86 indice 11 C. Bucureşti 1999 Tedor Moldovan „Munca persoanelor condamnate . dar noua organizare.Bucureşti 1999 pag. Condiţii în care se poate dispune executarea pedepsei la locul de muncă Executarea pedepsei la locul de muncă se poate dispune de către instanţa de judecată dacă sunt îndeplinite condiţiile privitoare la: a) pedeapsa aplicată şi natura infracţiunii săvârşite. se reduc cheltuielile sociale legate de executarea pedepsei în penitenciare. 86 indice 7 . 107 210 . ceea ce îi va atrage o reintegrare socială mai rapidă şi redobândirea poziţiei sociale de care se bucură înainte de săvârşirea infracţiunii. S-a avut în vedere nu numai slaba efecienţă a acestui mod de executare a pedepsei închisorii. „ Pe planul interesului general al apărării sociale .. că nu va mai încălca regulile de convieţuire socială. ci un privilegiu acordat instanţei de care trebuie să facă uz numai dacă aceasta îşi formează convingerea că lăsarea în libertate a condamnatului contribuie mai mult la atingerea scopului pedepsei decât internarea în penitenciar.Aurel Teodor Moldovan este angajat422 .2.executarea pedepsei închisorii la locul de muncă asigură o mai profundă influenţă educativă a pedepsei. c) acordul scris al unităţii în care urmează condamnatul să presteze munca. Cadrul de reglementare al executării pedepsei la locul de muncă îl constituie dispoziţiile art.”424 În schimb. a unităţilor la care ar fi urmat să se execute acestă pedeapsă. prin activitate şi bună conduită.art. b) persoana condamnatului. Asigurarea profitului care să justifice activitatea economică nu crează disponibilităţi pentru desfăşurarea unui proces educativ efecient la locul de muncă faţă de cei aflaţi în executarea unei pedepse. Aurel Pentru a opera această măsură de individualizare trebuie . la acestea adăugându-se dispoziţiile din Codul de procedură penală şi Legea nr. d) aprecierea instanţei că sunt suficiente temeiuri ca scopul pedepsei să fie atins fără privare de libertate. Pedeapsa aplicată şi natura infracţiunii săvârşite. pe baza economiei de piaţă. prin prestarea de către condamnat a unei munci socialmente utile.” Ed. La rândul său condamnatul are avantajul că nu este separat de familie. Cadrul de reglementare. Ed Monitorul Oficial . 23/ 1969 privind executarea pedepselor. Monitorul Oficial ca pedeapsa 423 pag. pen. de mediul de muncă şi de viaţă de până atunci şi are posibilitatea de a dovedi. prin Noul Cod penal nu s-a menţinut instituţia executării pedepsei la locul de muncă.104 424 Aurel Teodor Moldovan „ Munca persoanelor condamnate ”.”423 „Executarea pedepsei la locul de muncă nu este un drept al condamnatului. De asemenea.

”427 Pot beneficia de această măsură şi condamnaţii minori care au împlinit vârsta de 16 ani la data aplicării pedepsei (vârsta de 16 ani este admisă în principiu potrivit legislaţiei muncii. p. 393. atât înainte de săvârşirea infracţiunii cât şi după aceea. 426 Aurel Teodor Moldovan „ Munca persoanelor condamnate” Ed. astfel că instanţa de judecată nu mai poate impune 425 Constantin Mitrache. Executarea pedepsei la locul de muncă poate fi dispusă şi în caz de concurs de infracţiuni dacă pedeapsa aplicată pentru concursul de infracţiuni este de cel mult trei ani închisoare şi sunt întrunite celelalte condiţii legale. precum şi în cadrul infracţiunilor de vătămare corporală gravă . Acordul unităţii. Persoana condamnatului. pag . 3 a fost modificat astfel: executarea pedepsei la locul de muncă nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani. “Drept penal român. Bucureşti 1999. 2003.DREPT PENAL. afară de cazul când condamnarea intră în vreunul din cazurile prevăzute în art. 427 Aurel Teodor Moldovan „ Munca persoanelor condamnate” Ed. vor executa pedeapsa la locul de muncă. viol. si tortură. 38. Monitorul Oficial . faţă de muncă. Această condiţie a fost introdusă în Codul Penal prin modificarea realizată de Legea nr. 140/1996 alin. faţă de regulile de convieţuire socială. Cristian Mitrache. Monitorul Oficial . viol şi tortură. pag 211 . În cazul recidiviştilor însă instanţa are îndatorirea de a examina cu grijă deosebită antecedentele penale ale condamnatului. Pentru ca instanţa de judecată să poată lua această măsură. executarea pedepsei la locul de muncă nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani. precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală gravă. 107. Partea generală”. PARTEA GENERALĂ aplicată pentru o singură infracţiune să fie închisoarea de cel mult 5 ani. legea are în vedere întreaga conduită a acestuia.”426 „ În ceea ce priveşte conduita generală a făptuitorului. pentru prestarea unei munci în cadrul unei unităţi). Bucureşti. faţă de familie. Bucureşti 1999. „ Prin Legea nr. În schimb. Exceptarea de la aplicarea pedepsei cu executarea la locul de muncă priveşte deopotrivă pedepsele aplicate pentru infracţiunile fapt consumat ori tentativă cât şi pentru participarea la săvârşirea acelor infracţiuni ca instigatori sau complici chiar dacă pedeapsa ar fi stabilită sub 5 ani închisoare425 . este necesar ca cel în cauză să nu mai fi fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an. O altă condiţie pentru a putea fi dispusă executarea pedepsei la locul de muncă priveşte acordul scris al unităţii în care urmează condamnatul să presteze munca. după trecerea lor în rezervă. Tinerii condamnaţi la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia la locul de muncă ce devin militari în termen în cursul judecăţii sau după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. 104 / 1992 şi este determinată de consacrarea prin Constituţie a separaţiuniilor puterilor în stat.

86 indice 3. d) nu se poate schimba locul de muncă la cererea condamnatului. pen. 86 indice 8 C. fie în altă unitate. se reţine o cotă de 15-40%. Pedeapsa se execută la locul de muncă în baza mandatului de executare a pedepsei. b) să nu schimbe domiciliul sau reşedinta avută ori să nu depăşească limita teritorială stabilită. iar în raport cu fapta săvârşită nu poate ocupa funcţii care implică exerciţiul autorităţii de stat. e) să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule. f) să se supună măsurilor de control. tratament sau îngrijire. instiţuţiilor de stat hotărârile ei cu privire la această instituţie Aprecierea instanţei. ţinând seama de gravitatea faptei. apreciază că sunt suficiente temeiuri ca scopul pedepsei să fie atins fără privare de libertate. c) să nu frecventeze anumite locuri stabilite. a). cu excepţia sporurilor acordate pentru activitatea desfăsurată în locuri de muncă cu condiţii vătămătoare sau periculoase. cu acordul scris al unităţii. în toate cazurile însă. de conduita profesională şi generală a făptuitorului şi de posibilităţile acestuia de reeducare. societăţilor comerciale. potrivit legii. în special în scopul dezintoxicării. decât în condiţiile fixate de instanţă. în raport de cuantumul veniturilor şi de îndatoririle condamnatului pentru întreţinerea altor persoane. poate dispune executarea pedepsei la locul de muncă. Executarea pedepsei poate avea loc. 212 . pe durata executării pedepsei. decât prin hotărârea instanţei de judecată. e) condamnatul nu poate fi promovat. după reţinerea cotei prevăzute la lit. Locul de muncă. adică: a) să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare. f) condamnatul nu poate ocupa funcţii de conducere. condamnatul este obligat să îndeplinească toate îndatoririle la locul de muncă. fie în unitatea în care condamnatul era angajat la data pronunţării hotărârii. funcţii instructiv-educative ori de gestiune. care se varsă la bugetul statului. b) drepturile de asigurări sociale se stabilesc în procentele legale aplicate la venitul net cuvenit condamnatului. pentru munca prestată. condamnatului i se interzice dreptul electoral de a fi ales. În cazul condamnatului minor. Instanţa poate dispune ca cel condamnat să respecte şi una sau mai multe din obligaţiile prevăzute în art. cu următoarele limitări ale drepturilor ce-i revin potrivit legii: a) din totalul veniturilor cuvenite. d) să nu intre în legătură cu anumite tersoane. Potrivit art. Instanţa. c) durata executării pedepsei nu se consideră vechime în muncă. stabilită potrivit legii. de împrejurările în care a fost comisă.Aurel Teodor Moldovan regiilor autonome. limitele reţinerii se reduc la jumătate. Pe durata executării pedepsei. Modul de executare a pedepsei închisorii la locul de muncă.

ale art. cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune. dacă sunt îndeplinite condiţiile stării de recidivă postcondamnatorie sau. Revocarea măsurii este obligatorie când după rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus executarea pedepsei la locul de muncă.dacă infracţiunea ulterioară este săvârsită din culpă. Dispozitiile alin. Bucureşti. 40 pentru pluralitatea intermediară de infracţiuni. 396. PARTEA GENERALĂ Pe timpul executării pedepsei în unitatea în care cel condamnat îşi desfăşoară activitatea la data aplicării pedepsei. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei chiar dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. pen. 39 alin. 6 se aplică în mod corespunzător şi în cazul condamnatului care nu desfăşoară o activitate la data aplicării pedepsei. Revocarea este de două feluri: obligatorie şi facultativă428 .3. p. 72. după caz. instanţa revocând executarea pedepsei la locul de muncă şi. . Revocarea obligatorie. Revocarea măsurii este tot obligatorie când condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacităţii de muncă. instanţa poate 428 Constantin Mitrache. Revocarea executării pedepsei la locul de muncă Este o sancţiune care intervine pentru nerespectarea de către condamnatul cu executarea pedepsei la locul de muncă a condiţiilor prevăzute de lege. contractul de muncă se suspendă. 81 sau 861 C. pedeapsa se execută la locul de muncă după trecerea în rezervă a acestuia. instanţa poate să revoce executarea pedepsei la locul de muncă.3. În cazul în care cel condamnat la executarea pedepsei la locul de muncă a devenit militar în termen în cursul judecăţii sau după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În cazul executării pedepsei într-o altă unitate decât cea în care îşi desfăşura activitatea condamnatul la data aplicării pedepsei.condamnatul se sustrage de la prestarea activităţii în cadrul unităţii sau nu-şi îndeplineşte în mod corespunzător îndatoririle ce-i revin la locul de muncă ori nu respectă măsurile de supraveghere sau obligaţiile stabilite prin hotărârea de condamnare. Partea generală”. “Drept penal român.DREPT PENAL. 213 . ţinând seama de împrejurările care au determinat incapacitatea de muncă şi de dispoziţiile art. înainte de începerea executării pedepsei sau în timpul executării acesteia. 1 si 2. Revocarea executării pedepsei la locul de muncă este facultativă în cazurile în care: . Revocarea facultativă. contractul de muncă încheiat încetează. Cristian Mitrache. în timpul executării pedepsei. 2003. 11. Pedeapsa se aplică potrivit dispoziţiilor art. alte persoane desemnate de instanţă sau serviciul de reintegrare socială şi supraveghere). Pedeapsa se execută fără a se încheia contract de muncă. Supravegherea respectării acestor obligaţii se va face de aceleaşi persoane ca şi la măsura suspendării executării pedepsei sub supraveghere (judecătorul desemnat cu supravegherea.

trebuie îndeplinite condiţiile: a) condamnatul să fi executat două treimi din pedeapsă. în lege (art. 8610 C. potrivit dispoziţiilor de la concursul de infracţiuni sau recidivă. potrivit art. iar pedeapsa rezultantă se va executa într-un loc de deţinere. Dacă executarea pedepsei la locul de muncă se revocă.3. anulează executarea pedepsei la locul de muncă. Anularea executării pedepsei la locul de muncă Este sancţiunea ce intervine pentru o cauză anterioară rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu executarea la locul de muncă şi are în vedere nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru luarea măsurii. 867. pedeapsa aplicată sau.) s-a prevăzut posibilitatea încetării executării pedepsei la locul de muncă. să fi avut o conduită bună. după caz. după caz. Pentru a se putea dispune încetarea executării pedepsei la locul de muncă. b) în toată perioada executării pedepsei condamnatul să dea dovezi temeinice de îndreptare. Când se dispune anularea executării pedepsei la locul de muncă pedeapsa rezultantă se va stabili după caz. Încetarea executării pedepsei la locul de muncă Pentru stimularea condamnaţilor ce execută pedeapsa la locul de muncă. În acest caz.5. 86 indice 9 alin. care dau dovezi temeinice de îndreptare. 11. potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni sau recidivă. instanţa poate dispune şi pentru infracţiunea săvârşită din culpă ca executarea ei să fie la locul de muncă. pen. sunt disciplinaţi şi stăruitori în muncă.4. 1 sau 3. pen. revocarea nu mai are loc si pedeapsa se aplică potrivit regulilor pentru concursul de infracţiuni. restul de pedeapsă rămas neexecutat se execută într-un loc de deţinere. Pedeapsa se stabileşte. c) conducerea organizaţiei în care condamnatul prestează munca să ceară instanţei de judecată încetarea executării pedepsei la locul de 214 .. 8611 c. Potrivit dispoziţiilor art. 2 al aceluiaşi articol. dacă cel condamnat mai săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii şi aceasta se descoperă mai înainte ca pedeapsa să fi fost executată la locul de muncă sau considerată executată. Anularea se dispune şi în cazul în care hotărârea de condamnare pentru infracţiunea descoperită ulterior se pronunţă după ce pedeapsa a fost executată la locul de muncă sau considerată ca executată. să fi fost disciplinat şi stăruitor în muncă.Aurel Teodor Moldovan dispune şi pentru această infracţiune executarea pedepsei la locul de muncă. dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. 11.3. au avut o bună conduită şi care au executat o anumită parte din pedeapsă. instanţa. Pentru cazul prevăzut la alin.

executarea unei pedepse.DREPT PENAL. fiind aplicabile în mod corespunzător. Dacă cel condamnat nu execută această muncă sau are o conduită necorespunzătoare în timpul sau în legătura cu îndeplinirea acestei obligaţii instanţa poate dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. condamnatul aflându-se într-o situaţie asemănătoare liberatului condiţionat. cel condamnat nu a săvârşit din nou o infracţiune. Pedeapsa se consideră executată dacă în intervalul de timp de la încetarea executării pedepsei la locul de muncă si până la împlinirea duratei pedepsei. în art. iar după săvârşirea faptei a dat dovezi temeinice că se poate chiar fără aplicarea pedepsei. dispoziţiile art. PARTEA GENERALĂ muncă. De asemenea. În acest caz instanţa fixează în cuprinsul hotărârii data la care urmează să se pronunţe asupra pedepsei. a dat dovezi temeinice că se poate îndrepta chiar fără aplicarea. a acoperit prejudiciul. obligându-l la executarea în întregime a pedepsei sau la prelungirea termenului de încercare. s-a prevăzut posibilitatea amânării aplicării pedepsei (art. instanţa poate să nu-i aplice nici o pedeapsă. instanţa poate dispune revocarea încetării executării pedepsei la locul de muncă. dacă cel condamnat nu a avut antecedente penale. 3. 61 si 86ąş alin. însă nu mai târziu de 2 ani din momentul pronunţării hotărârii. Astfel. 91 s-a prevăzut posibilitatea instanţei de judecată să oblige pe condamnatul care beneficiază de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere să execute în termenul de încercare o muncă în folosul comunităţii pe o perioadă stabilită prin legea de executare a pedepselor. avându-se în vedere infracţiunea săvârşită. Nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este de 7 ani sau mai mare sau dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea 215 . persoana infractorului şi conduita acestuia adopatată de acesta anterior şi ulterior comiterii faptei. În concordanţă cu principiul oportunităţii se prevede însă că această instituţie nu îşi găseşte aplicabilitate în cazul în care pedeapsa legală pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 3 ani sau mai mare. O altă instituţie este renunţarea la aplicarea pedepsei (art. Noua lege penală a introdus însă alte instituţii menite să contribuie la procesul de individualizare a pedepsei şi la reeducarea celor condamnaţi. dacă inculpatul nu a avut antecedente penale. cererea o poate introduce şi condamnatul. 80) în cazul infracţiunilor sancţionate cu pedeapsa închisorii. fiind scutit de executarea în continuare a pedepsei. Dacă în acelaşi interval condamnatul a comis din nou o infracţiune. 83) în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 2 ani. a acoperit prejudiciul sau dovedeşte că are posibilitatea de a-l acoperi. Renunţarea la aplicarea pedepsei constă în dreptul recunoscut instanţei de judecată de a renunţa definitiv la stabilirea şi aplicarea unei pedepse pentru o persoană găsită vinovată de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. este suficientă aplicarea unui avertisment. pentru îndreptarea căreia.

printre altele. Buucureşti 2001 Teodor Moldovan „Monografia închisorilor din România ” Ed. 100 – 106 noul Cod penal. cu excepţia cazului când persoana în cauză face dovada că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.4.1. cu un conţinut variat şi flexibil. este condiţionată. De asemenea. Producerea efectelor. persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei este supusă unui proces de supraveghere. în privinţa efectelor amânării aplicării pedepselor se arată că persoanei faţă de care s-a dispus amânarea nu i se mai aplică pedeapsa şi pe cale de consecinţă nu este supusă niciunei decăderi. de îndeplinirea integrală a obligaţiilor stabilite prin hotărâre. prin care s-a urmărit permiterea verificării conduitei persoanei. LIBERAREA CONDIŢIONATĂ 11. În cazul neexecutării acestora se impune revocarea amânării şi dispunerea executării pedepsei. 2003.. 450 Cod procedură pen. Bucureşti. precum şi de Legea 23/1969 privind executarea pedepsei. pentru a spori eficienţa mijloacelor de protecţie a intereselor victimei. fie prin mărirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente. Aceştia reprezintă persoane specializate tocmai în acest gen de activităţi. Partea generală”. pentru a contribui într-un mod calificat la procesul de reintegrare socială. interdecţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită dacă aceasta a avut o conduită care să justifice opţiunea instanţei de a nu-i aplica o pedeapsă. Noţiune Liberarea condiţionată este o instituţie complementară regimului executării pedepsei închisorii. fie prin impunerea unor obligaţii noi. Cristian Mitrache. 400. dar şi acordarea unui ajutor în a conştientiza riscurile la care se expune prin comiterea de infracţiuni sau pentru a-i înlesni integrarea socială. 90 din noul Cod. respectiv de art. Potrivit art. 11. 216 . Pe parcursul termenului de supraveghere. ce permit instanţei de judecată să le adapteze în funcţie de comportamentul persoanei supuse supravegherii. 59 – 62 Codul penal actual. în art. pentru a se mări şansele de reuşită în procesul de recuperare a persoanei aflată sub supraveghere.4. “Drept penal român. p.429 429 Aurel Liberarea condiţionată constituie un mijloc de stimulareBeck. Această instituţie este reglementată de dispoziţiile art. sub condiţia ca până la împlinirea duratei acesteia să nu mai săvârşească infracţiuni. All a condamnaţilor în pag 77 timpul executării pedepsei închisorii la stăruinţă în muncă şi disciplină. ori chiar prin încetarea executării unora dintre obligaţiile care au fost impuse iniţial. un mijloc de individualizare administrativă a pedepsei. O importanţă majoră s-a acordat de către noul Cod Penal rolului pe care îl joacă consilierii de probaţiune.Aurel Teodor Moldovan aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. ce constă în punerea în libertate a condamnatului din locul de deţinere mai înainte de executarea în întregime a pedepsei. şi obligaţiile impuse condamnatului pe durata termenului de supraveghere prezintă o natură flexibilă. pentru a asigura persoanei supravegheate şanse sporite de îndreptare. 430 lor îndreptare . la grabnica 430 Constantin Mitrache.

59 alin. 401. Bucureşti. adică în raport cu pedepsele ce se execută pentru infracţiunile intenţionate432 . p. 100 din noul Cod penal prevede că în cazul închisorii. Partea din pedeapsă ce trebuie executată diferă după durata pedepsei efectiv aplicate. 2 C. după forma de vinovăţie cu care a fost săvârşită infracţiunea. Condiţii de acordare Executarea unei fracţiuni din pedeapsă. 2. condamnatul s-a reeducat şi numai este necesară executarea în întregime a pedepsei. Liberarea condiţionată se acordă de către instanţa de judecată dacă sunt îndeplinite mai multe condiţii. 431 432 217 . liberarea condiţionată poate fi dispusă dacă: a) cel condamnat a executat cel putin două treimi din durata pedeapsei Mitrache. 3 Cod Penal actual).actual) c) în cazul în care pedeapsa ce se execută este rezultată din concursul între infracţiuni săvârşite în culpă şi infracţiuni intenţionate. 401. dacă îndeplinesc celelalte conditii prevăzute în art. Art. d) cei condamnati în timpul minoritătii. pot fi liberate conditionat după executarea unei pătrimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăseste 10 ani sau a unei treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani. după cum urmează : a) după ce a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăţeţte 10 ani sau cel puţin trei pătrimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani (art. 2003. 60 alin. 1 Cod penal actual). (art. 59 alin. dacă îndeplinesc celelalte conditii prevăzute în art.2. 1. 59 C. adică cele condamnate pentru săvârsirea unei infractiuni din culpă. (art. Penal actual.DREPT PENAL. Constantin Mitrache. “Drept penal român. op. Partea generală”. precum si condamnatii trecuti de vârsta de 60 de ani pentru bărbati si de 55 de ani pentru femei pot fi liberati conditionat după executarea unei treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăseste 10 ani sau a unei jumătăti în cazul închisorii mai mari de 10 ani. PARTEA GENERALĂ 11. după vârsta condamnatului şi după folosirea acestuia în muncă431 . ca o garanţie că scopul şi funcţiile acesteia au fost stinse.4. fracţiunea ce trebuie executată se calculează potrivit dispoziţiilor art. cit. 60 alin. b) cel condamnat pentru săvârţirea uneia sau a mai multor infractiuni din culpă poate fi liberat conditionat înainte de executarea în întregime a pedepsei. p. pen.. 59 alin. când ajung la vârsta de 18 ani. Cristian Mitrache. Penal actual). după ce a executat cel putin jumătate din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăseste 10 ani sau cel putin două treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani (art. 591 alin. 1 C. În cazul persoanelor prevăzute în alin. O primă condiţie priveşte executarea unei părţi din pedeapsă. 1.

Procesul verbal întocmit în detaliu cu privire la comportarea condamnatului. 403. Aceasta examinează periodic situaţia fiecărui condamnat sub aspectul îndeplinirii condiţiilor cerute de lege pentru a fi propus spre liberare condiţionată436 . p. b) – d). Oancea. d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.100.Aurel Teodor Moldovan în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau cel piuţin trei pătrimi din durata pedepsei. la rezultatele muncii. Acestea se desprind din buna comportare a condamnatului în orice împrejurare. alin. prin care se prevede că în cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani se poate dispune liberarea condiţionată.. 59 şi 60 din Codul Penal” actual435 . p. cu respectarea deplină a disciplinei muncii şi a normelor interne de la locul de deţinere433 . op. O condiţie aparte este prevăzută în art. Stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului. Când comisia de propuneri consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile penConstantin Mitrache.1. 433 218 . din îndeplinirea conştiincioasă a oricăror îndatoriri. op. comisie care este organizată şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor. Stăruinţa în muncă şi disciplină ca şi dovezile temeinice de îndreptare ce reflectă o bună comportare a condamnatului în timpul executării pedepsei trebuie să rezulte din procesul verbal al comisiei de propuneri constituită în acest scop şi care funcţionează în fiecare penitenciar. după executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei. 507. atunci când se apreciază că sunt îndeplinite condiţiile.2 al noului Cod penal. Ed. 403. poate cuprinde propunerea către judecătoria (în a cărei rază teritorială se află penitenciarul) de liberare condiţionată. Partea generală”. Bucureşti 2001 pag 63 436 Mitrache. dar nu mai mult de 20 de ani în cazul închisorii mai mari de 10 ani. în cazul închisorii ce nu depăşeşte 10 ani sau a cel puţin două treimi din durata pedepsei în cazul închisorii mai mari de 10 ani dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de alin. “Drept penal român. Bucureşti.. 2003. 434 I. lit. Comisia de liberare condiţionată îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. Această condiţie presupune că în timpul executării fracţiunii de pedeapsă condamnatul a fost stăruitor în muncă în sensul de a manifesta iniţiativă şi grijă în îndeplinirea unei munci de calitate. b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în sistem semideschis sau deschis. din respectul faţă de administraţia locului de deţinere şi atenţia faţă de ceilalţi condamnaţi434 . cit. Cristian Mitrache. afară de cazl când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. 435 Aurel Teodor Moldovan „ Monografia închisorilor din România ”. cit. All Beck . p. c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. Dovezile temeinice de îndreptare.

care în art. 11. liberarea devine definitivă se realizează efectul definitiv al liberării condiţionate. Penal actual. Dacă până în momentul expirării pedepsei condamnatul nu a săvârşit o nouă infracţiune. cel condamnat nu a săvârsit din nou o infractiune. PARTEA GENERALĂ tru a fi propusă liberarea condiţionată.. instanta. p. cu cerere de liberare condiţionată. nu s-a dispus revocarea liberării condiţionate 437 438 M. în sensul de a nu săvârşi din nou o infracţiune până la expirarea duratei pedepsei. Efectele liberării sunt reglementate în mod diferit în viitorul Cod penal. cit.106. 86. de a locui într-o anumită localitate. Basarab. iar pedepsele accesorii se execută. termen care nu poate fi mai mare de 1 an. Într-o astfel de situaţie. 61 alin. G.3. Efectele imediate Primul efect al liberării condiţionate constă în punerea în libertate a condamnatului fără restricţii de drepturi în sensul că acesta nu are obligaţii de a se prezenta periodic la anumite organe. acordarea liberării condiţionate este atributul exclusiv al instanţei de judecată care verifică îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru aceasta. Potrivit art. După cum se poate constata. dacă instanţa de judecată constată că sunt îndeplinite condiţiile legale şi deci executarea restului de pedeapsă. fixează un termen pentru reexaminarea situaţiei condamnatului. de a fi supus vreunei instituţii speciale438 Pe perioada liberării condiţionate. tinând seama de gravitatea acesteia. în penitenciar nu mai este necesară. poate dispune fie mentinerea liberării conditionate. condamnatul se poate adresa direct instanţei de judecată. dispune acordarea liberării condiţionate. condamnatul este considerat în timpul executării pedepsei până la expirarea acesteia.4. putându-se aplica un spor până la 5 ani. Efectele definitive.DREPT PENAL. 219 . iar cererea lui este însoţită obligatoriu de procesul-verbal al comisie de propuneri. 1 C. op. stabileşte că dacă până la expirarea termenului de supraveghere a condamnatului nu a săvârşit din nou o infracţiune. pedeapsa se consideră executată dacă în intervalul de timp de la liberare ţi până la împlinirea duratei pedepsei. Astfel. Efectele liberării condiţionate. După momentul în care se produc efectele liberării condiţionate pot fi: efecte imediate şi efecte definitive437 . Dacă în acelasi interval cel liberat a comis din nou o infractiune. 488. p. fie revocarea. Teodoru. În acest din urmă caz pedeapsa stabilită pentru infractiunea săvârsită ulterior si restul de pedeapsă ce a mai rămas de executat din pedeapsa anterioară se contopesc. Condamnatul liberat condiţionat trebuie să aibă o conduită bună.

2 s-a prevăzut posiblitatea liberării condiţionate a condamnaţilor care au trecut de vârsta de 60 de ani pentru bărbati si de 55 de ani pentru femei numai după executarea efectivă a 15 ani de detentiune. 551 alin. dacă este stăruitor în muncă.Aurel Teodor Moldovan şi nu s-a descoperit o cauză de anulare pedeapsa se consideră executată. 1. d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate. ţinând seama de gravitatea acesteia poate menţine ori revoca liberarea condiţionată. În cuprinsul aceluiaşi articol. atunci instanţa de judecată. 1 Cod penal actual a fost prevăzută posibilitatea liberării condiţionate a celui condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă numai după executarea efectivă a 20 de ani de detenţiune de către cel condamnat. disciplinat si dă dovezi temeinice de îndreptare. p. Potrivit art. Prin aceste prevederi s-au urmărit stimularea condamnaţilor la receptivitate în respectarea regimului de executare a pedepsei. ţinându-se seama si de antecedentele sale penale. Liberarea conditionata in cazul detentiei pe viata Prin dispoziţiile art. b) cel condamnat a avut o conduită bună pe toata durata executării pedepsei. Bucureşti. în afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. 439 Constantin Mitrache.4. Alin. Partea generală”. dacă sunt îndeplinite si celelalte conditii prevăzute în alin. 407. ultim al articolului amintit stabileşte un termen de supraveghere de 10 ani la care este supus condamnatul. Revocarea liberării condiţionate.4. 220 . Cristian Mitrache.99 noul Cod penal. c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotorârea de condamnare. Dacă în timpul liberării condiţionate condamnatul a săvârşit o nouă infracţiune. oferirea unei raze de speranţă că din pedeapsa detenţiunii pe viaţă se poate obţine liberarea condiţionată439 . 2003. alin. “Drept penal român. 11. liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă poate fi dispusă: a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani din pedeapsă.

În aceste sens. 225. 442 Dongoroz.1. op.1.. răspunderea penlă a minorilor începe de la 14 ani sub condiţia dovedirii că în săvârşirea faptei. cit. RASPUNDEREA PENALA A MINORILOR 12. p. Potrivit dispoziţiilor Codului penal român. 348. Răspunderea penală a minorului este condiţionată de starea psihicofizică normală a minorului la diferite etape ale minorităţii. 99 sau art. 221 . p. Ambele categorii de sancţiuni au caracterul de sancţiuni de drept penal. 441 Dongoroz. În mod firesc. Aspecte generale privind sancţionarea infractorilor minori Prevenirea şi sancţionarea infracţiunilor săvârşite de minori Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii minorilor a constituit şi constituie o preocupare permanentă de politică penală a statelor moderne.1.. o importanţă deosebită a fost acordată vârstei minorului de la care acesta răspunde penal adică se consideră că are înţelegerea semnificaţiei sociale a conduitei sale periculoase ca şi a scopului sancţiunilor aplicate pentru a astfel de conduită. 221. în reglementarea răspunderii penale în privinţa minorilor apare necesitatea de a face o separaţie între minorii care au capacitate penală şi pot fi făcuţi răspunzători penal pentru faptele lor şi minorii care nu au capacitate penală şi nu răspund penal pentru faptele prevăzute de legea penală pe care lear săvârşi441 . Cristian Mitrache. pen. minorul a avut discernământ şi în toate cazurile de la 16 ani fără o astfel de condiţionare. 440 Constantin Mitrache. cit.DREPT PENAL. art. “Drept penal român.. deoarece cauzalitatea infracţionalităţii în rândul minorilor se interacţionează cu o serie de factori. influenţa negativă exercitată de unii majori care îi atrag pe minori pe calea infracţională440 . precum: lipsa de exprienţă de viaţă socială a minorului cu consecinţa neînţelegerii depline a semnificaţiei sociale a conduitei lui periculoase pentru valorile sociale ca şi sancţiunile care s-ar aplica. şcoală. op. p. deficienţe în procesul educativ ce s-a desfăşurat în familie. format din măsuri educative şi din pedepse. Partea generală”. 113 noul C. Codul penal în vigoare prevede la minorii care răspund pentru faptele săvârşite de ei un sistem sancţionator special. Bucureşti. PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL XII MINORITATEA 12. 2003.

op. sau art. libertate. iar altele care au caracter de pedeapsă.1)..2..alin. în cazul cărora caracterul coercitiv le caracterizează. măsurile privative de libertate (art. cit. alin.1. ele neconstituind antecedente penale pentru minor444 . 101 Codul penal actual menţionează că măsurile educative care se pot lua faţă de minor sunt: a) mustrarea. 222 . măsurile educative sunt sancţiuni de drept penal speciale pentru minori care sunt menite să asigure educarea şi reeducarea acestora prin instruire şcolară şi profesională.115. 114. sancţiunile penale sunt însă numai pedepsele442 . 443 444 Mitrache. pct. Dongoroz. luarea unei măsuri educative sau aplicarea unei pedepse fiind lăsată la aprecierea instanţei de judecată. alin. Măsurile educative sunt prevăzute de Codul penal la art. clasificate în două categorii. 114. în literatura de specialitate s-au dat numeroase definiţii acestei noţiuni. 115-120 noul Cod penal. fiind rezervate ipotezelor de infracţiuni grave sau pentru minorii care au comis multiple infracţiuni (art. Măsurile educative În ce priveşte măsurile educative.2). alin. p. p. Spre deosebire de pedepse. Principala modificare adusă de noul Cod Penal în această problemă este renunţarea completă la pedepsele aplicabile minorilor care răspund penal. Cadrul măsurilor educative.1).pct. măsurile educative au un caracter preponderent educativ şi nu lasă să subziste nici o consecinţă penală. Aceste măsuri se iau numai dacă minorul a săvârşit o infracţiune443 . Sancţiunile de drept penal prevăzute de Codul penal în vigoare pentru infractorii minori care răspund penal sunt de două categorii: sancţiuni care au caracter de măsuri educative. 411. Măsurile educative neprivative Codul penal actual Noul cod penal Art 101.Măsurile educative Art 115 – Măsurile educative Măsurile care se pot lua faţă de (1)Măsurile educative sunt nepriminori sunt: vative de libertate sau privative de a) mustrarea. d) internarea într-un institut medical-educativ. Art. Noul Codul penal introduce măsuri educative noi. Codul penal viitor stabileşte ca regulă aplicarea în cazul minorilor a măsurilor educative neprivative de libertate (art.1. cit. acestea constituind excepţia. după cum sunt sau nu privative de libertate. Astfel. c) internarea într-un centru de reeducare. 349. pen. 12.1 raportat la art. b) libertatea supravegheată sau libertatea sub supraveghere.Aurel Teodor Moldovan fiindcă intervin ca o consecinţă a răspunderii penale a minorilor. 115. prin cultivarea în conştiinţa acestora a respectului faţă de valorile sociale. 101 – 105 C. în favoarea măsurilor educative. op.1.

dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori a săvârşit din nou o faptă prevăzută de legea penală. pct. 223 . c) consemnarea la sfârşit de săptămână şi d) asistarea zilnică. Mustrarea. 115. în arătarea pericolului social al faptei săvârşite. Conţinutul măsurii. Dacă aceştia nu pot asigura supravegherea în condiţii satisfăcătoare.DREPT PENAL. de preferinţă unei rude mai apropiate. Măsurile educative privative de libertate sunt: a) internarea într-un centru educativ. celui căruia i s-a încredinţat supravegherea. atrăgându-i-se totodată atenţia că dacă va săvârşi din nou o infracţiune. se va lua faţă de el o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă.1. părinţilor minorului. instanţa atrage atenţia asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor comportării necorespunzătoare. stabilite în ordinea crescătoare a b) libertatea supravegheată. instanţa dispune încredinţarea supravegherii minorului. 2. la cererea acesteia. c) consemnarea la sfârşit de săptămână. 103 Codul Penal în vigoare) Este măsura educativă care constă în lăsarea minorului în libertate pe timp de un an. Măsurile educative privative de libertate sunt în număr de două şi anume: a) internarea într-un centru educativ şi b) internarea într-un centru de reeducare. în sfătuirea minorului să se poarte în aţa fel încât să dea dovadă de îndreptare. d) internarea într-un institut medical b) supravegherea. De asemenea. îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului. după caz. Supravegherea poate fi încredinţată. Măsurile educative neprivative de c) internarea într-un centru de libertate sunt: reeducare. astfel: a) stagiul de formare civică. pe acelaşi interval de timp. iar în acest sens impune minorului respectarea uneia sau mai multora dintre următoarele obligaţii: a) să nu frecventeze anumite locuri stabilite. alin. măsura educativă a mustrării nu mai este prevăzută. Această măsură educativă este prevăzută de art. Libertatea supravegheată (art.1. 1. gravităţii lor. celui care l-a înfiat sau tutorelui. Prin noua reglementare. – educativ. b) supravegherea. sub supraveghere deosebită. în scopul îndreptării lui precum şi obligaţia să înştiinţeze instanţa de îndată. pen şi constă în dojenirea minorului. b) să nu intre în legătură cu anumite persoane. b) internarea într-un centru de detenţie. 102 C. a) stagiul de formare civică. potrivit art. d) asistarea zilnică. ori unei instituţii legal însărcinate cu supravegherea minorilor. unei persoane de încredere. Pe timpul libertăţii supravegheate. Prin noua reglementare s-a renunţat la această măsură educativă. PARTEA GENERALĂ de libertate sunt. instanţa îi pune în vedere.

pe o perioadă nedeterminată. 103 Codul Penal actual curge de la data punerii în executare a libertătii supravegheate. 30-44 din Regulamentul446 de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. Modul cum se va face supravegherea pentru fiecare dintre cele trei obligaţii ce pot fi impuse minorului de către instanţă sunt prevăzute în art. 92/ 2000. cu o perioadă de cel mult 2 ani. op. printr-un consilier de reintegrare şi supraveghere care se ocupă de cazul respectiv. 423 din 1 septembrie 2000. Prelungirea măsurii nu poate dura decât până la împlinirea vârstei de 18 ani. institutia la care prestează activitatea stabilită de instantă (art. Dacă fapta prevăzută de legea penală constituie infracţiune. după programul de ţcoală. Antoniu. Of. 5 Codul penal în vigoare). 103 alin. Internarea într-un centru de reeducare (art. 1 al art. Dacă înlăuntrul termenului de un an. 92/ 2000 a fost publicată în M. 3 Codul Penal în vigoare se va face de către un serviciu specializat numit Serviciu de reintegrare socială şi supraveghere. Conţinutul măsurii. 3 actualul Cod penal). Of. 103 alin. p. În caz de revocare (ca urmare a sustragerii minorului de la supraveghere sau a comiterii din nou a unei infracţiuni). 104 Codul Penal actual) Este măsura educativă ce constă în internarea minorului infractor într-un centru de reeducare – din subordinea Ministerului Justiţiei – în scopul reeducării minorului căruia i se asigură posibilitatea de a dobândi învăţătura necesară ţi o pregătire profesională potrivit cu aptitudinile sale. 103 alin.Aurel Teodor Moldovan c) să presteze o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public fixată de instanţă. Ordonanţa Guvernului nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. după caz. Internarea într-un centru de reeducare se poate lua de către instanţa de judecată în cazurile în care se apreciază că celelalte măsuri educative nu ar fi fost suficiente pentru îndreptarea minorului. 129/ 2002. Termenul de un an prevăzut în alin. Nr. în zilele nelucrătoare ţi în vacanţă (art. ori săvârţeţte o faptă prevăzută de legea penală. iar dacă internarea este necesară pentru realizarea scopului acesteia (interesul dobândirii unei pregătiri profesionale. În mod excepţional. 445 446 224 . cit. cu o durată între 50 si 200 de ore. măsura educativă a internării poate dura până la împliniG. publicată în M. instanţa dispune măsura internării întrun centru de reeducare sau aplică o pedeapsă445 . putând dura până la împlinirea majoratului. 190 din 20 martie 2002. de maximum 3 ore pe zi. instanţa judecătorească poate prelungi durata internării şi după împlinirea vârstei de 18 ani. Pentru reeducarea minorului sunt solicitate să coopereze cu persoana căreia i s-a încredinţat supravegherea şi şcoala unde minorul învaţă sau unitatea unde este angajat si. minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele. Instanţa atrage atenţia minorului asupra consecinţelor comportării sale. instanţa revocă libertatea supravegheată ţi ia faţă de minor măsura internării într-un centru de reeducare. terminarea pregătirii şcolare). Nr. 35. instanţa ia măsura internării sau aplică o pedeapsă.. Supravegherea respectării de către minor a obligaţiilor prevăzute la art.

noul Codul penal introduce măsuri educative noi. potrivit art. alături de elementele obişnuite în raport de vârsta şi situaţia şcolară sau profesională a minorului (spre exemplu. dacă minorul a comis fapta la o dată apropiată vârstei de 18 ani sau dacă gravitatea faptei săvârşite. lit. PARTEA GENERALĂ rea vârstei de 20 de ani. În ceea priveşte conţinutul acestor măsuri. 120 din noul Cod Penal. se impune o explicaţie legată de supraveghere şi respectiv asistarea zilnică. are nevoie de un tratament medical ţi de un regim special de reeducare. Internarea într-un institut medical-educativ (art. minorul fiind nevoit să respecte un program stabilit de acest serviciu de probaţiune. iar dacă starea psihico-fizică a minorului care a determinat luarea măsurii a încetat mai înainte. potrivit art. În schimb. de către instanţa de judecată. Măsurile educative neprivative de libertate sunt. În program sunt incluse. 105 Codul Penal actual) Este măsura educativă ce constă în internarea într-un institut medical – educativ a minorului care. frecventarea orelor şcolare) şi pe cele impuse de instanţă. de sârguinţă la învăţătură ţi la însuţirea pregătirii profesionale. ca măsură educativă privativă de libertate. potrivit art. instanţa revocă internarea. b) supravegherea.DREPT PENAL. 108 alin. pct. şi anume internarea într-un centru educativ (art. Măsura se ia pe un timp nedeterminat şi durează până la împlinirea vârstei de 18 ani. În schimb. pen. În cazul când nu este necesară o pedeapsă. alin. cu o denumire uşor modificată. astfel: a) stagiul de formare civică. 1 Cod penal actual dacă în perioada liberării acordate potrivit articolului precedent. 107 Codul penal în vigoare. 122 noul Cod penal – orice activitate necesară realizării scopului măsurii educative. cum ar fi spre exemplu. rolul acestui serviciu fiind doar acela de a monitoriza modul în care minorul îşi respectă programul obişnuit. măsura trebuie ridicată de îndată. alin. clasificate în două categorii. participarea la acţiuni social-educative. Această măsură este prevăzută în noua reglementare penală. se poate dispune revocarea liberării. din cauza stării sale fizice sau psihice. se menţine măsura internării ţi se revocă liberarea (art. nevoile de reeducare a minorului şi necesitatea continuităţii procesului său de pregătire justifică aceasta. asistarea zilnică.1.a) ). se poate dispune liberarea acestuia înainte de a deveni major. pct.1. minorul are o purtare necorespunzătoare. c) consemnarea la sfârşit de săptămână şi d) asistarea zilnică.). potrivit art.1. În schimb. stabilite în ordinea crescătoare a gravităţii lor. minorul săvârşeşte din nou o infracţiune pentru care se apreciază că este cazul să i se aplice pedeapsa închisorii. care sunt de natură a 225 . 2 C. reglementată de art. 115. Prima dintre aceste măsuri nu antrenează o implicare directă a serviciului de probaţiune în realizarea activităţilor din programul minorului. presupune o intervenţie activă a serviciului de probaţiune. 115. De asemenea. după cum sunt sau nu privative de libertate. 108 alin. Dacă în perioada internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ ori a liberării înainte de a deveni major. dacă a trecut cel puţin un an de la data internării în centrul de reeducare ţi minorul a dat dovezi temeinice de îndreptare.2. Prin noua reglementare măsura educativă a internării într-un institut medical – educativ este eliminată.

în linii generale o arie similară cu cea a obligaţiilor impuse majorului infractor ce beneficiază de o modalitate de individualizare a pedepsei neprivativă de libertate. că în această situaţie. 126 noul Cod penal). pedeapsă. de la 5 la 15 ani. se poate dispune. care Bulai. Pe cale de consecinţă. 121) şi care acoperă. Bucureşti. parteafapte grave i se va aplica acestuia op. În ceea ce priveşte măsurile educative privative de libertate. atunci când a împlinit această vârstă. instanţa va impune respectarea uneia sau a mai multor obligaţii. urmărindu-se pe această cale supravegherea minorului în perioada imediat următoare repunerii în libertate. Dacă cel internat a împlinit vârsta de 18 ani şi are un comportament prin care influenţează negativ sau împiedică procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte persoane internate. Atunci când măsura educativă nu este suficientă pentru îndreptarea minorului. În cazul în care minorul nu are un comportament care să permită repunerea sa în libertate înainte de împlinirea duratei măsurii. în mod excepţional. 12. Măsura internării într-un centru de detenţie se dispune pe o perioadă de la 5 la 15 ani. după executarea a cel puţin jumătate din durata măsurii. Editura ALL. sancţiunea iniţială nu se transformă într-o pedeapsă. Instanţa de judecată poate alătura acestor măsuri educative neprivative de libertate şi anumite obligaţii. fie înlocuirea acestei măsuri cu măsura asistării zilnice. Astfel. 1997.3. “Manualfaptă oripenal. va rămâne în centrul specializat până la executarea integrală a acesteia.121 noul Cod. 447 C. 71-73 din noul Cod penal se aplică în mod corespunzător (calculul duratei pedepselor). dar doar în ipoteza comiterii unor infracţiuni foarte grave. Regimul stabilit pentru executarea acestor măsuri este astfel conceput încât să ofere largi posibilităţi de individualizare. instanţa poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar (art. permiţând adaptarea sa în funcţie de conduita fiecărui minor pe durata executării. ea îşi păstrează aceeaşi natură juridică – de măsură educativă – modificându-se doar instituţia de executare. În cazul măsurilor educative privative de libertate. pe care minorul trebuie să le respecte (art. Pedepsele aplicabile infractorilor minorului şi particularităţiile regimului de aplicare şi executare a acestora Cazuri în care se aplică pedepse minorilor prevăzute de Codul penal în vigoare. fie liberarea. ştiut fiind faptul că riscul comiterii de noi infracţiuni este mai mare în această perioadă. a săvârşit o de drept mai multe generală”. noul Cod penal propune două astfel de măsuri: internarea într-un centru educativ pe o perioadă de la unu la 3 ani şi respectiv internarea într-un centru de detenţie. 141. dispoziţiile art. pe o durată de la 2 la 5 ani sau. dacă nu a împlinit vârsta de 18 ani.1. atunci când minorul dovedeşte că a făcut progrese semnificative în sensul reintegrării sale sociale. 226 . pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii de cel puţin 20 de ani. dar conţinutul lor va fi adaptat în funcţie de persoana şi conduita minorului şi de specificul infracţiunii comise. Se poate observa. În ambele situaţii. dintre cele prevăzute în art.Aurel Teodor Moldovan ajuta minorul în procesul de integrare socială. regimul de executare al măsurii educative în penitenciar va fi diferit de regimul de executare al pedepsei închisorii.

dar poate reprezenta un antecedent Constantin Mitrache. Individualizarea pedepsei pentru minor. Prin noua reglementare s-a renunţat complet la pedepsele aplicabile minorilor care răspund penal în favoarea măsurilor educative. Spre exemplu. “Drept penal român. dacă minorul a săvârşit o tentativă. mai precis limitele pedepselor se reduc la jumătate. p. Pedeapsa detenţiunii pe viaţă este prevăzută ca pedeapsă unică doar în două cazuri: pentru infracţiunea de genocid săvârşită în timp de război (art. ca pedepse principale. 357 alin. 109 alin. în raport cu cauzele de atenuare sau de agravare ale pedepsei. limitele pedepsei închisorii sunt determinate în raport cu limitele speciale prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită de major. op. 353. iar în urma reducerii. 2003. Pedepse aplicabile minorului. În cazul minorilor. se aplică minorului închisoarea de la 5 la 20 ani (art. indiferent de gravitatea infracţiunii săvârşite447 . p. Aplicarea pedepsei infractorului minor este cerută de stituaţia concretă. Cristian Mitrache. care îşi vor produce efectele în raport cu limitele pedepsei determinate pentru infracţiunea săvârşită de minor450 . Partea generală”. operaţiunea de individualizare va continua. PARTEA GENERALĂ Aplicarea unei pedepse infractorului minor este impusă şi din raţiuni practice. 109 alin. Pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu se aplică minorului. cit. 109 alin. 3 Codul penal actual). în niciun caz minimul pedepsei nu va depăţi 5 ani. Cristian Mitrache. când luarea unei măsuri educative nu mai este posibilă fiindcă infracţiunea a fost săvârşită cu puţin timp mai înainte de împlinirea vârstei de 18 ani ori judecarea acestuia pentru fapta săvârşită când era minor are loc aproape de împlinirea vârstei majoratului sau după ce devine major. “Drept penal român. pen.. 354. După ce a fost stabilită pedeapsa aplicată minorului.) şi pentru infracţiunea de tratamente neomenoase săvârşită în timp de război (art. 2003. În cazul în care minorul a fost condamnat în timpul minorităţii. luarea unei măsuri educative nu mai este posibilă şi se impune aplicarea unei pedepse448 .DREPT PENAL.). pen. Atunci când legea prevede pentru infractiunea săvârţită pedeapsa detenţiunii pe viaţă. Pedepsele aplicate minorului se execută în regimul prevăzut în legea pentru executarea pedepselor. iar în restul cazurilor este alternativă cu pedeapsa închisorii449 . p. aceasta nu poate constitui primul termen al recidivei. 1 Codul penal actual. limitele pedepsei aplicabile acestuia pentru tentativă se vor stabili în raport de limitele pedepsei reduse ca urmare a aplicării dispoziţilor art. În astfel de situaţii.). Partea generală”. 450 Mitrache. 449 Constantin Mitrache. 448 227 . Condamnările pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii nu atrag incapacităţi sau decăderi. 4 C. (art. Minorului nu i se aplică pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi nici pedepsele complementare. 353. Pedepsele care se pot aplica minorului sunt închisoarea sau amenda. Limitele pedepsei închisorii pentru minor. pen. 2 C. 2 C. Neaplicarea pedepsei detenţiunii pe viaţă. 358 alin. Bucureşti. Bucureşti.

Drept urmare. fiindcă până la împlinirea vărstei de 18 ani a rămas puţin timp. în limitele stabilite de lege pentru infracţiunea săvârşită. 99-106 noul C. s-a avut în vedere natura privativă sau neprivativă de libertate a sancţiunii aplicate. iar dacă pentru unele din infracţiunile concurente s-au stabilit pedepse. în reglementarea cumulului juridic. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate minorului se poate dispune în aceleaşi condiţii ca şi pentru condamnatul major. 631 Codul penal în vigoare. Sunt aplicabile dispoziţiile generale de executare a acestei pedepse. 109 alin. pen. se vor aplica regulile speciale prevăzute în codul penal şi în legea de executare a pedepselor. pen. cu unele particularităţi 451 Constantin Mitrache. inclusiv suspendarea condiţionată a executării acesteia451 . Condamnaţii minori vor executa pedeapsa separat de condamnaţii majori. Cristian Mitrache. Aplicarea pedepsei amenzii infractorului minor nu este condiţionată de obţinerea de către acesta a unor venituri proprii. astfel că aceştia pot fi liberaţi condiţionat după executarea unei fracţiuni mai reduse de pedeapsă (art. 129). 59-61 C. Bucureşti. În această din urmă situaţie s-a renunţat la ficţiunea consacrată de actualul cod penal. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate minorului. Potrivit art. În ceea priveşte executarea pedepsei de către minor. în principal. privind contopirea pedepselor stabilite pentru infracţiunile concurente. 34 C. Pedepsei aplicate minorului îi sunt incidente toate mijloacele de individualizare. dar este o soluţie oportună pentru instanţa de judecată care nu poate lua faţă de minor o măsură educativă. iar măsurile educative vor fi revocate fiindcă minorul nu poate fi supus în acelaşi timp la executarea pedepsei şi acţiunii măsurilor educative. minorului i se va plica o pedeapsă rezultantă a contopirii pedepselor. pen. sau art. cele două sancţiuni de drept penal neputând fi aplicate. scopul şi funcţiile pedepsei acoperind scopul măsurilor educative. Aplicarea pedepsei amenzii pentru minori. inclusiv cele ce privesc înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea potrivit dispoziţiilor art. Noul Cod penal reglementează şi ipotezele de pluralitate de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii. precum şi cele în care pentru unele dintre infracţiuni s-a stabilit o măsură educativă. 2003. iar pentru altele s-au luat măsuri educative. 1 din actualul Cod penal şi pedeapsa amenzii poate fi aplicată infractorului minor. “Drept penal român. iar pentru altele s-au aplicat pedepse (art. p. 355. 228 . în secţii speciale din cadrul locului de deţinere ori în locuri de deţinere speciale. se vor aplica dispoziţiile art. Infractorilor minori li se aplică prevederile legale ce reglementează liberarea condiţionată. potrivit căreia o măsură educativă este întotdeauna mai uşoară decât o pedeapsă.). Partea generală”. Dacă minorul săvârşeşte mai multe infracţiuni ce sunt concurente. iar aplicarea unei pedepse este prea severă.Aurel Teodor Moldovan penal de care instanţa va ţine seama de acest lucru la individualizarea pedepsei pentru infracţiunea săvârşită din nou.

103 Cod penal actual privitor la libertatea supravegheată.DREPT PENAL. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control. adică există obligaţia de reparare integrală a prejudiciului şi de plată a despăgubirilor civile dispuse prin hotărârea de condamnare. fiind în acelaşi timp. art. Art.154. 3 poate atrage revocarea suspendării condiţionate. Sustragerea minorului de la îndeplinirea obligatiilor prevăzute în art. PARTEA GENERALĂ ce se desprind din dispoziţiile art. 129. 864 alin. 84 si 86 din Codul penal în vigoare se aplică în mod corespunzător. art. 1101 alin. pe durata termenului de încercare. 110 C. Având în vedere. 103. putând stabili. Dispozitiile art. termenul de încercare se compune din durata pedepsei închisorii. menţinută reglementarea în vigoare în privinţa calculului termenelor de prescripţie a răspunderii penale (art. pentru minor una sau mai multe obligaţii dintre cele prevăzute în art. pen. instanţa poate dispune. iar după împlinirea vârstei de 18 ani. 2– suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În ce priveşte sustragerea minorului de la această măsură operează prevederile art. astfel că în caz de suspendare condiţionată a executării pedepsei aplicate minorului. că măsurile educative privative de libertate nu sunt susceptibile de amânarea pronunţării sau de suspendarea executării. 3. termenele de prescripţie a răspunderii penale. în conformitate cu art. 863 actualul Cod penal. 81 alin. 229 .. totodată. 4 din codul în vigoare prevede că dispoziţiile privitoare la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control se aplică în mod corespunzător şi în caz de liberare condiţionată a minorului. potrivit noului Cod Penal. potrivit art. termenul de încercare este de 6 luni. fixat de instanţă. se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârşirii infracţiunii erau minori şi se întrerup sau se suspendă în condiţiile prevăzute de lege pentru minori. 103 alin. alin. sunt eliminate de la aceste modalităţi de individualizare şi pedepsele cu închisoarea rezultate din aplicarea cumulului juridic al unei pedepse cu o măsură educativă privativă de libertate (art.5). 131). se poate dispune încredinţarea supravegherii minorului unei persoane sau instituţii în condiţii prevăzute în art. 1101 ale actualului Cod penal s-a prevăzut că o dată cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii aplicate minorului în condiţiile art. 110 alin. S-a prevăzut prin lege la art. se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 103 alin. Prin dispoziţiile art. Prin noua reglementare au fost prevăzute termene speciale de prescripţie a executării măsurilor educative (art. noul Cod penal. 1101 alin.132). respectarea de către acesta a măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor prevăzute în art. 110. 3. 82 alin. 863. încredinţarea supravegherii minorului unei persoane sau instituţii din cele arătate în art. 3 din legea actuală). 2 Codul penal actual că odată cu suspendarea. prevăzute în art. 3 si 4. 131. În cazul neîndeplinirii măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor stabilite de instanţă. dar până la împlinirea vârstei de 18 ani. la care se adaugă un interval de timp de la 6 luni la 2 ani. 83. Astfel. Dacă pedeapsa aplicată este amenda. 3 alin.

dar nu mai puţin de 2 ani. măsurile de siguranţă se iau faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală. Măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol. chiar dacă făptuitorului nu i se aplică (3) Măsurile de siguranţă se pot lua o pedeapsă. executarea se prescrie în raport cu măsura educativă mai grea şi curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea (art. prevăzute de legea penală. Măsurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate.2 din Codul penal viitor. faptă prevăzută de legea penală. cu excepţia măsurii şi în situaţia în care făptuitorului nu prevăzute în art.112.Aurel Teodor Moldovan Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate. NOTIUNE SI CARACTERIZARE Măsurile de siguranţă reprezintă un cadru complementar de mijloace de constrângere. Putem desprinde din aceste dispoziţii următoarele condiţii de existenţă ale măsurilor de siguranţă. 132. În cazul înlocuirii măsurilor educative. Conform art. a) Măsurile de siguranţă se iau împotriva unei persoane care a săvârşit o Codul penal actual Noul cod penal Art 111. alin.Scopul măsurilor de Art 107.Scopul măsurilor de siguranţă – siguranţă – (1) Măsurile de siguranţă au ca scop (1) Măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. alin. (2) Măsurile de siguranţă se iau faţă (2) Măsurile de siguranţă se iau de persoanele care au comis fapte faţă de persoana care a comis o prevăzute de legea penală. i se aplică o pedeapsă.d). fiind punctual prevăzută de legea penală şi referindu-se în special la persoana făptuitorului. (3) Măsurile de siguranţă se pot lua nejustificată. li. care au un caracter exclusiv de prevenţie şi preîntâmpinare a săvârşirii unor fapte prevăzute de legea penală. CAPITOLUL XIII MĂSURILE DE SIGURANŢĂ 13. faptă prevăzută de legea penală b) Măsurile de siguranţă se iau în vederea înlăturării unei stări de pericol 230 .1.111 din Codul penal în vigoare sau art.4 din noul Cod penal). De menţionat este că starea de pericol este distinctă de pericolul social pe care îl prezintă infracţiunea. 107.

acestea se cumulează. În cazul concursului de infracţiuni. Al Boroi op. dacă s-au luat măsuri de siguranţă de naturi diferite. astfel că măsurile de siguranţă pot fi dispuse în prezenţa unei cauze 452 453 C-tin Mitrache op. d) Interzicerea de a se afla în anumite localităţi. interdicţia de reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată. În Noul Cod penal. FELUL MASURILOR DE SIGURANTA Măsurile de siguranţă sunt prevăzute în Codul penal actual. f) Confiscarea specială. aşa cum am mai arătat independent de pedepsele principale pe durata existnţei stării de pericol. o meserie ori o altă ocupaţie.cit. luându-se.măsuri privative de bunuri (confiscarea specială)452 Aceste măsuri de siguranţă durează atâta vreme cât durează starea de pericol ce le-a generat. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu atrage şi suspendarea măsurilor de siguranţă. în titlul VI (art. prin reglementarea propusă s-a urmărit consolidarea caracterului preponderent preventiv al acestor sancţiuni de drept penal care pot fi luate numai dacă s-a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi nejustificată. Literatura a stabilit în aceste condiţii mai multe categorii de măsuri de siguranţă: .cit. c) Interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie. La fel şi în cazul cauzelor ce înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării nu produc efecte asupra măsurilor de siguranţă. g) Interdicţia de a veni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată. PARTEA GENERALĂ c) Numai prin luarea măsurilor de siguranţă se combate starea de pericol şi se preîntâmpină săvârşirea de noi infracţiuni (adică măsura de siguranţă este singura măsură de natură să amelioreze starea de pericol şi să prevină săvârşirea de noi fapte penale. aceste măsuri. . pag.59 Ghe. ce relevă existenţa unei stări de pericol. nu se cere însă ca această faptă să fie şi imputabilă.2.măsuri restrictive de drepturi(interzicerea unei funcţii sau unei profesii.DREPT PENAL. .453 ceea ce imprimă acestor măsuri caracterul de sancţiuni nedeterminate ca durată şi eminamente revocabile în caz de încetare a stării de pericol. 13. e) Expulzarea străinilor.măsurile de siguranţă cu caracter medical (obligare la tratament medical şi internarea medicală).111-118 )şi sunt următoarele: a) Obligarea la tratament medical. 274 231 . expulzarea. b) Internare medicală. simpla aplicare a pedepsei neremediind această stare de pericol). pag. Nistoreanu. nterzicerea de a se afla în anumite localităţi.

Astfel că în viitorul cod penal sunt reglementate ca măsuri de siguranţă (art. b) Internarea medicală. 13. spre exemplu. stupefiante sau alte substanţe.113 sau în art. în categoria pedepselor complementare. Făptuitorul să prezinte pentru societate. d) Confiscarea specială. Nu are importanţă dacă fapta este sau nu infracţiune. inclusiv cea provocată de consumul 232 .Obligarea la tratament Art 109. Ţinând cont de caracterul şi scopul măsurilor de siguranţă s-a apreciat binevenită trecerea unora dintre acestea cum sunt: interzicerea de a se afla în anumite localităţi. stupefiante sau alte substanţe. interzicerea de a reveni în locuinţa familiei şi expulzarea străinilor. În condiţiile în care făptuitorul are o stare psiho-fizică de genul celei prezentate mai sus.3.3. care se va însănătoşi şi nu va mai săvârşi fapte prevăzute de legea penală. 2. într-o formulare oarecum modificată. din cauza unei boli. în care se află făptuitorul 3. Această măsură de siguranţă va putea fi luată numai în condiţiile în care instanţa apreciază că starea de pericol pentru societate poate fi îndepărtată numai prin aplicarea ei. cum ar fi iresponsabilitatea. Obligarea la tratament medical poate fi luată numai dacă se apreciază că sunt întrunite următoarele condiţii: 1. REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA 13. 108) următoarele: a) Obligarea la tratament medical. totodată. în care se află făptuitorul.Aurel Teodor Moldovan de neimputabilitate. c) Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii. Instanţa de judecată să aprecieze că măsura tratamentului va aduce la încetarea stării de anormalitate a făptuitorului. Măsura obligării la tratament medical se poate lua şi în timpul urmăririi penale sau al Codul penal actual Noul cod penal Art 113. Obligarea la tratament medical Este prevăzută în Codul penal actual la art. 109 din viitorul Cod Penal şi priveşte starea de pericol cauzată de o boală sau de o intoxicare cronică cu alcool. ori a intoxicării cronice prin alcool.1. un pericol generat de boală sau intoxicare cronică prin alcool. dar nu şi în prezenţa unei cauze justificative. internarea). care prezintă pericol pentru societate. din cauza unei boli (1) Dacă făptuitorul. acesta poate fi obligat să se prezinte în mod regulat la tratament medical până la însănătoşire. Făptuitorul să fi săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. ca instanţa să aprecieze că măsura tratamentului medical este necesară şi suficientă pentru înlăturatrea pericolului social (fără a fi nevoie de alt fel de intervenţie.Obligarea la tratament medical – medical – (1) Dacă făptuitorul. Este necesar.

măsura de siguranţă a obligării la tratament medical poate fi înlocuită cu măsura internării. prezintă pericol pentru societate. Instanţa va trebui să consulte raportul medicolegal întocmit şi să aprecieze dacă tratamentul recomandat în raportul de expertiză medico-legală şi tratamentul aplicat în instituţia în care 233 .DREPT PENAL. nefiind condiţionată nici de aplicarea unei pedepse. În condiţiile în care făptuitorul nu s-a prezentat în vederea efectuării tratamentului medical. Dacă în Codul penal în vigoare cauza generării stării de pericol. Starea de pericol social trebuie apreciată în concret şi dovedită printr-un raport de expertiză medico-legal. judecăţii. Starea de pericol ce determină luarea unei astfel de măsuri este starea psiho-fizică anormală. în cazul obligării la tratament medical (art. numai atunci este îndreptăţită la aplicarea unei astfel de măsuri de siguranţă.2. Dacă instanţa va aprecia că singura măsură să înlăture starea de pericol este generată de neprezentarea la tratament a făptuitorului. se poate lua măsura internării într-un institut medical de specialitate până la însănătoşire. Măsura obligării la tratament medical se poate dispune şi în timpul executării pedepsei privative de libertate în condiţiile în care s-a aplicat o astfel de pedeapsă. poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. în noul Cod penal această cauză are la bază „o boală sau o tulburare psihică.3. conţinutul măsurilor de siguranţă cu caracter medical a fost modificat şi completat. Această înlocuire a măsurii se va face ţinându-se seama de oportunitatea luării acestei măsuri. stupefiante sau alte asemenea substanţe”.114 din Codul penal actual prevede că atunci când făptuitorul este bolnav mintal sau toxicoman şi se află într-o stare care prezintă pericol social pentru societate. generată de boală mintală sau toxicomanie în care se află persoana care a săvârşit o faptă penală. În Noul Cod Penal. Internarea medicală Este reglementată de dispoziţiile art. c) Instanţa de judecată să aprecieze că singura măsură capabilă să înlăture starea de pericol social pe care îl prezintă făptuitorul este internarea medicală. 13. inclusiv cea produsă de consumul cronic de alcool sau de alte substanţe psihoactive”. Condiţiile de aplicare ale măsurii de internare sunt: a) Făptuitorul să fi săvârşit o faptă prevăzută de legea penală b) Făptuitorul bolnav psihic sau toxicoman să prezinte un pericol pentru societate. poate fi obligat a se prezenta în mod regulat la tratament medical până la însănătoşire cronic de alcool sau de alte substanţe psihoactive. PARTEA GENERALĂ stupefiante sau alte asemenea substanţe. care să arate şi să dezvolte în detaliu această stare. prezintă pericol pentru societate. 109) o constituie „o boală ori intoxicarea cronică prin alcool.

rezolvarea acestor situaţii fiind de domeniul procedurii penale. pag. pag. măsura să fie înlocuită cu măsura internării într-un centru de reeducare ( pentru minori) şi în spitale anume destinate anume pentru majori. Al Boroi op.vol. Dacă se constată vreo ameliorare în starea făptuitorului. iar starea de pericol s-a agravat456 . II.Aurel Teodor Moldovan făptuitorul va fi internat sunt de natură similară . pag. până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture instituţie specializată454 . de obligarea la tratament medical. însă. con sumator cronic de substanţe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate. se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de specialitate. De asemenea. Codul penal actual Noul cod penal Art 110. pag. se poate înlocui cu măsura obligării la tratament medical455 .292 457 Al. pag.Internarea medicală – (1) Când făptuitorul este bolnav mintal sau toxicoman şi se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate.117 454 455 234 .. spre deosebire. 1992. din reglementarea acestei măsuri de siguranţă cu caracter medical. 372 456 Vintilă Dongoroz în Dongoroz II. Achiesăm în acest sens opiniei din literatura potrivit căreia se propune de lege ferenda în situaţia nerespectării obligaţiei internării medicale. Drept Penal pag. în condiţiile aplicării acestei măsuri de siguranţă. internarea medicală poate fi dispusă numai dacă făptuitorul este „bolnav mintal sau consumator cronic de substanţe psihoactive”. au fost înlăturate dispoziţiile care prevedeau că măsura se putea lua în mod provizoriu în cursul urmăririi penale sau al judecăţii. (2) Această măsură poate fi luată în mod provizoriu şi în cursul urmăririi penale sau al judecăţii. 276 Vintilă Dongoroz în Dongoroz II.Internarea medicală – Când făptuitorul este bolnav psihic. când se revocă.293. Internarea medicală este o măsură care se ia pe o perioadă nedeterminată şi durează până la însănătoşirea făptuitorului. în care să se asigure pază de aceeaşi Ghe. pentru că. în vreme ce tratamentul medical se administrează ambulatoriu. Internarea medicală se poate dispune şi atunci când făptuitorul nu a respectat obligaţiile ce-i reveneau în cadrul tratamentului medical pe care îl urma. Nistoreanu. internarea medicală este şi o măsură restrictivă de libertate. până la însănătoşire. Ionaş. Bulai. Ca şi obligarea la tratament medical măsura internării medicale se poate lua în timpul urmăririi penale şi a judecăţii. Măgureanu Ilie – Noul Cod Penal comentat – Braşov: Romprint 2004. În concepţia viitorului Cod penal.cit. C. şi dacă acestea pot conduce la înlăturarea stării de pericol şi la însănătoşirea făptuitorului. se poate lua măsurii internării într-un institut medical de specialitate. făptuitorul este internat într-un spital sau într-o Art 114.

infirmitate. p. . pentru exercitarea ocupaţii. În condiţiile acestui articol. II.3. 13.incapacitate psiho-fizică (boală. după trecerea unui termen sau activitate. superficialitate. tului de a ocupa acea funcţie ori de (2) Această măsură poate fi revocată a exercita acea profesie. fac impropriu pentru ocuparea unei nepregătirii sau altor cauze care anumite funcţii. meserie la cerere. dacă poate face decât după trecerea unui se constată că temeiurile care au termen de cel puţin un an de la data impus luarea ei au încetat.111 din noul Cod penal.Gen. intoxicaţie. dacă se constată (2) Măsura de siguranţă poate fi că temeiurile care au impus luarea revocată la cerere. trecerea unui termen de cel puţin un an de la data respingerii cererii anterioare. legiuitorul reţinând că atunci când „făptuitorul a săvârşit fapta datorită incapacităţii.nepăsării faţă de regulile şi cerinţele de care depinde buna desfăşurare 458 V.115 Cod penal actual sau art.).296 235 . Bucureşti. .lipsa de cunoştinţe necesare.. meserii sau alte anumite funcţii. ed. O nouă cerere nu se unui termen de cel puţin un an. meserii sau alte ocupaţii se poate lua măsura interzicerii de a ocupa acea funcţie sau de a exercita acea profesie. 1970. după trecerea ei au încetat. generată de: . se poate lua măsura interunei profesii sau meserii ori pentru zicerii de a ocupa acea funcţie sau desfăşurarea unei alte activităţi. Dongoroz – Explicaţii teoretice ale Codului penal Român. ori pentru exercitîl fac inapt pentru ocuparea unei area unei profesii. profesii – (1) Când făptuitorul a nepregătirii sau altor cauze care îl săvârşit fapta datorită incapacităţii. pag.3.DREPT PENAL.Interzicerea unei funcţii Art 111. se de a exercita acea profesie.etc.nepregătire (ignoranţă. nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea unei anumite funcţii ori pentru exercitarea unei profesii. PARTEA GENERALĂ natură cu cea din penitenciare457 . de cel puţin un an. vol. meserie poate lua măsura interzicerii drepsau ocupaţie. Academiei. etc. starea de pericol sete Codul penal actual Noul cod penal Art 115. O nouă cerere nu se poate face decât după respingerii cererii anterioare. meserie sau ocupaţie”. lipsă de experienţă.). . Interzicerea unei funcţii sau profesii Măsura este prevăzută în art.Interzicerea ocupării sau profesii – (1) Când făptuitorul a unei funcţii sau a exercitării unei săvârşit fapta datorită incapacităţii.

etc. îşi are cauza în nedemnitatea infractorului de a exercita funcţia sau profesia de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii.271. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi Articolul 116 din Codul penal în vigoare arată că dacă persoana condamnată la pedeapsa închisorii de cel puţin un an a mai fost condamnată pentru alte C-tin Mitrache op. lit. ori altor cauze care îl fac impropriu pe făptuitor pentru ocuparea unei funcţii.cit.173 Vintilă Dongoroz în Dongoroz II.g) din viitorul Cod penal.461 Măsura încetează în momentul în care încetează inaptitudinea făptuitorului. care crează posibilitatea săvârşirii unei fapte penale în viitor. 287 din noul Cod penal). Pedeapsa complementară prevăzută de art. b) Fapta prevăzută de legea penală să fi fost săvârşită în exercitarea profesiei. Nu trebuie confundată măsura de siguranţă a exercitării unei funcţii sau profesii cu pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o funcţie de natura celei de care s-a folosit condamnatul în săvârşirea infracţiunii.Aurel Teodor Moldovan a activităţii458 . Cod penal în vigoare sau art. 66. 158 . 13. meserii sau alte ocupaţii. pag. exercitarea unei profesii. c) Săvârşirea faptei să se datoreze incapacităţii. nepregătirii. d) Existenţa unei stări de pericol social generată de aceste cauze.301 461 C. fără a se prevedea posibilitatea aplicării măsurii în timpul urmăririi penale sau al judecăţii. Măsura de siguranţă poate fi revocată la cererea făptuitorului după trecerea unui termen de cel puţin 1 an de la instituirea ei dacă se constată că au încetat temeiurile în baza cărora a fost luată. decât în condiţiile trecerii unui an de la data la care cererea iniţială de respingere a rămas definitivă. e) Instanţa trebuie să aprecieze că înlăturarea pericolului nu este posibilă decât prin luarea măsurii de siguranţă.4. Noul Cod penal menţine aceleaşi măsuri ca şi vechiul Cod. Măsura de siguranţă are cauza în starea de pericol care rezultă din nepregătirea sau incapacitatea făptuitorului de a exercita funcţia sau profesia în exercitarea căreia a săvârşit fapta penală459 . O nouă cerere de revocare nu va putea fi formulată de către făptuitor. 459 460 236 . funcţiei. etc. Măsura de siguranţă se aplică prin interzicerea făptuitorului de a mai exercita funcţia. Cod penal actual sau art. Bulai – Drept penal pag.. profesia. pag. 64 litera c). în exercitarea căreia a săvârşit fapta penală. Sustragerea de la executarea acestei măsuri. alin1. Literatura de specialitate apreciază că incidenţa concomitentă de drept penal este posibilă.460 Condiţii de aplicare: a) Să se săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. atrage răspunderea penală pentru săvârşirea infracţiuniii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti (art.3.

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

infracţiuni, dacă instanţa constată că prezenţa acestuia în localitatea unde a săvârşit infracţiunea sau în alte localităţi, constituie un pericol grav faţă de societate, poate lua faţă de acesta măsura interzicerii de a se afla în acea localitate sau în alte localităţi anume determinate prin hotărârea de condamnare. În noul Cod penal, această măsură de siguranţă nu mai este prevăzută, ea fiind trecută, într-o formulare relativ modificată în categoria pedepselor complementare. Astfel, art. 66 din noul Cod, în alin.1, lit. l) stabileşte faptul că instanţa poate interzice pe o perioadă de la unu la 5 ani dreptul de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă. Starea de pericol în acest caz rezultă din îmbinarea a doi factori: 1. condiţia personală a infractorului care prezintă mare probabilitate de a săvârşi alte infracţiuni, fie se găseşte într-un mediu social propice pentru săvârşirea de infracţiuni. 2. existenţa unei localităţi sau a unor localităţi care favorizează pentru respectivul infractor săvârşirea de noi infracţiuni. Putem aprecia că odată cu aceste schimbări legislative, se schimbă şi condiţiile de aplicare ale măsurii interzicerii de a se afla în anumite localităţi: a) fapta comisă să fie infracţiune. Constatăm că dacă celelalte măsuri de siguranţă se iau împotriva făptuitorului, această măsură se poate lua numai împotriva infractorului. b) a doua condiţie este impusă cu privire la durata condamnării şi natura infracţiunii pentru care a fost pedepsit infractorul. Astfel este necesar ca infractorul să fi fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin 1 an. c) o altă condiţie pentru aplicarea măsurii de siguranţă este ca instanţa să aprecieze că prezenţa infractorului în localitatea interzisă reprezintă un pericol grav pentru societate. Instanţa urmează a aprecia în concret „pericolul grav” pe care îl prezintă infractorul, ţinând seama de gravitatea infracţiunii, natura infracţiunii, numărul de infracţiuni comise în acea localitate şi alte criterii. Măsura de siguranţă se execută după executarea pedepsei sau prin stingerea executării pedepsei prin mijloacele legale (graţiere totală sau a restului de pedeapsă ori prin prescripţia executării pedepsei). Această măsură de siguranţă poate fi luată pe o perioadă de maxim 5 ani, şi poate fi prelungită – în condiţiile în care instanţa apreciază că pericolul iniţial suszistă – pe o perioadă ce nu poate depăşi durata măsurii luate iniţial (dacă s-a dispus interzicerea de a se afla în localitate pe o perioadă de 2 ani nu se poate dispune prelungirea acestei perioade decât cu până la 2 ani). Această măsură de siguranţă se revocă din oficiu dacă temeiurile care au impus-o au încetat. Această revocare, însă, nu poate interveni mai devreme de 1 an de la stabilirea măsurii. De aici putem deduce că măsura interdicţiei de a se afla în anumită localitate poate fi luată pe o perioadă cuprinsă între 1 an şi 5 ani.

237

Aurel Teodor Moldovan

Măsura de siguranţă poate fi revocată şi la cerere, tot după trecerea unei perioade de 1 an de la dispunerea ei. O nouă cerere de revocare nu va putea fi făcută decât într-un termen de 1 an de la data rămânerii definitive a respingerii cererii de revocare (art.116, alin.5 Codul penal în vigoare).

13.3.5. Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată Această dispoziţie a fost introdusă în Codul penal actual prin Legea 197/2000 şi este prevăzută în art.118 indice1. Pericolul social prevăzut de această dispoziţie se referă la situaţia în care o persoană este condamnată la pedeapsă privativă de libertate de cel puţin 1 an pentru următoarele acte: - lovire sau orice alte acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice sau psihice - vătămare corporală - act sexual cu un minor - corupţie sexuală. Toate aceste infracţiuni trebuie săvârşite asupra unui membru al familiei. Dacă această infracţiune nu a fost săvârşită împotriva unui membru al familiei nu poate fi instituită măsura interzicerii revenirii în locuinţa familiei. Pentru luarea măsurii interdicţiei de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:, a) persoana să fi fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin 1 an (observăm că aplicarea acestei măsuri se face tot cu privire la infracţiune şi nu la faptă penală, şi la infractor, nu la făptuitor). b) condamnarea să fi fost pentru: lovire sau orice alte acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice sau psihice, vătămare corporală, act sexual cu un minor, corupţie sexuală. c) comiterea faptelor să fie împotriva unui membru al familiei. Legea specifică faptul că prin membru de familie se înţelege soţul sau ruda apropiată, dacă aceasta din urmă locuieşte şi gospodăreşte împreună cu făptuitorul. d) instanţa de judecată trebuie să aprecieze că prezenţa infractorului în locuinţa familiei ar constitui un pericol grav pentru ceilalţi membri ai familiei. Măsura de siguranţă se aplică atât preventiv în cursul urmăririi penale şi al judecăţii cât şi după executarea pedepsei sau după stingerea executării pedepsei prin mijloacele legale în conformitate cu legislaţia actuală. Măsura poate fi luată pentru o perioadă de până la 2 ani, la cererea părţii vătămate. De lege ferenda ar putea fi înlocuită sintagma „parte vătămată” cu sintagma „persoană vătămată”, deoarece s-ar putea interpreta în sensul că numai partea vătămată constituită ca atare în procesul penal poate cere această măsură, or, se ştie că nu toate persoanele vătămate , care ar avea interes în dispunerea acestei măsuri se constituie
238

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

parte vătămată în procesul penal. Măsura poate fi prelungită, dacă pericolul subzistă pe o perioadă ce nu poate deăşi perioada pentru care măsura a fost luată iniţial. Măsura poate fi revocată oricând la cererea părţii vătămate şi din oficiu atunci când motivele pentru care ea a fost aplicată au fost înlăturate. Noul Cod penal nu mai prevede ca măsură de siguranţă această interdicţie, ci ea este întâlnită în categoria pedepselor complementare, art.66, alin.1, lit. o), sub o formulare puţin diferită. Astfel, în noul cod instanţa poate interzice dreptul de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victima desfăşoară activităţi sociale, în condiţiile stabilite de instanţa de judecată. Instanţa trebuie să individualizeze în concret conţinutul acestei pedepse, ţinând seama de împrejurările cauzei, potrivit art. 66, alin.5 din noul Cod penal. 13.3.6. Expulzarea Expulzarea este prevăzută în Codul penal actual în art.117, care arată că cetăţeanului străin care a comis o infracţiune pe teritoriul României i se poate interzice rămânerea pe teritoriul ţării. Legiuitorul a apreciat că această măsură de siguranţă se va aplica doar cetăţeanului străin şi apatridului fără domiciliu în ţară (art.117 alin.2 Codul penal actual). „Statul care adoptă măsura expulzării unor străini nu este obligat să dea statului căruia aceştia îi aparţin explicaţii asupra motivelor care au dictat luarea acestei măsuri de siguranţă. Cu toate acestea, în practica internaţională , în temeiul curtuaziei internaţionale s-a instituit obiceiul de anunţa organele statului străinului motivele pentru care acesta este obligatsă părăsească ţara”462 . „Nerespectarea interzicerii de a se întoarce în ţară de către expulzat va constitui infracţiune pentru care va fi pedepsit şi din nou expulzat după executarea pedepsei.”463 Condiţii în care se poate lua măsura de siguranţă a expulzării: a) Expulzarea nu poate fi luată decât împotriva unui cetăţean străin sau a unei persoane fără cetăţenie, care nu are domiciliul în ţară. b) Cetăţeanul străin să fi săvârşit o faptă care să fie infracţiune în condiţiile legii şi care să fie de competenţa instanţelor penale române. Această condiţie este îndeplinită atunci când infracţiunea este săvârşită pe teritoriul României şi atunci când este săvârşită în afară, dar se judecă de către instanţele române conform principiilor realităţii ori universalităţii legii penale.464 c) Instanţa de judecată trebuie să aprecieze că rămânerea în ţară a infractorului ar constitui o stare de pericol social. d) Expulzarea nu va putea fi dispusă dacă există motive serioase de a se crede că infractorul riscă în statul în care urmează a fi expulzat, riscă să fie
Aurel Teodor Moldovan „ Expulzarea , extrădarea şi readmisia în dreptul internaţional”, Ed. All Beck, Bucureşti 2004, pag 88,89. 463 Aurel Teodor Moldovan „ Expulzarea , extrădarea şi readmisia în dreptul internaţional”, Ed. All Beck, Bucureşti 2004, pag 88,89. 464 C-tin Mitrache op.cit pag.176
462

239

Aurel Teodor Moldovan

supus la tortură. În general expulzarea trebuie să aibă ca destinaţie statul al cărui cetăţean este infractorul sau pe teritoriul căruia îşi are domiciliul. Expulzarea constă în îndepărtarea silită a străinului de pe teritoriul ţării. Măsura este luată pentru o perioadă nedeterminată şi se poate lua singură, caz în care se pune în aplicare de la rămânerea definitivă a sentinţei prin care s-a dispus aceasta sau alături de o pedeapsă, caz în care se pune în aplicare după executarea acesteia sau după stingerea ei prin mijloace legale. Noul Cod penal renunţă la reglementarea acestei sancţiuni penale în cadrul măsurilor de siguranţă, expulzarea fiind trecută, la fel ca şi interzicerea de a se afla în anumite localităţi, interzicerea de a reveni în locuinţa familiei în categoria pedepselor complementare. Aceasta întrucât asemenea sancţiuni devin incidente în cazul săvârşirii unor fapte prevăzute de legea penală, iar datorită naturii specifice a acestora este necesar ca pedeapsa principală, care reprezintă represiunea directă, să fie completată cu aceste pedepse complementare, care reprezintă represiunea secundară. Potrivit legislaţiei în vigoare, „expulzarea nu poate constitui o extrădare deghizată.”465 „ În ceea ce îi priveşte pe minori, aceştia nu pot fi expulzaţi, ci repatriaţi.”466 „Dacă măsura de siguranţă a expulzării însoţeşte pedeapsa închisorii , va fi adusă la îndeplinire după executarea pedepsei ori după graţierea totală sau a restului de pedeapsă; dacă pedeapsa închisorii nu se mai execută sau măsura nu însoţeşte o pedeapsă, va fi executată îndată ce hotărârea va rămâne definitivă. Expulzarea se duce la îndeplinire după executarea pedepsei penale, dacă o astfel de pedeapsă a fost pronunţată definitiv şi irevocabil”467 . 13.3.7. Confiscarea specială Confiscarea specială este măsura de siguranţă care constă în luarea unor bunuri din patrimoniul persoanelor care au comis fapte prevăzute de legea penală sau infracţiuni a căror deţinere prezintă pericolul săvârşirii unor noi fapte penale. În Codul Penal în vigoare, confiscarea specială este reglementată la art.118, de asemenea, şi noul Cod Penal prevede confiscarea specială ca sancţiune încadrată în categoria măsurilor de siguranţă la art. 112. Confiscarea specială poate fi prevăzută şi printr-o lege specială ( Codul Vamal). Confiscarea specială presupune trecerea bunurilor în mod gratuit în patrimoniul statului. Această măsură se poate lua în condiţiile în care se apreciază periculozitatea obiectivă pe care o prezintă anumite lucruri. În privinţa confiscării speciale, noul Cod Penal menţine dispoziţiile cuprinse în art.118 al actualului Cod penal, aşa cum acest text a fost modificat şi
M.Basarab, Drept Penal. Partea generală, vol. I, ediţia a II-a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti , 1997, pag. 310. 466 Aurel Teodor Moldovan „Expulzarea , extrădarea şi readmisia în dreptul internaţional ” , Ed. All Beck Bucureşti 2004 pag 99. 467 Aurel Teodor Moldovan „Expulzarea , extrădarea şi readmisia în dreptul internaţional ” , Ed. All Beck Bucureşti 2004 pag 103.
465

240

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

completat prin Legea nr. 278/2006. Condiţii de luare a confiscărilor speciale: a) Făptuitorul să fi săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. Este evident că în cazul constatării săvârşirii unei infracţiuni această condiţie va fi îndeplinită. b) Măsura confiscării se ia faţă de lucrurile care sunt direct legate de săvârşirea faptei penale. Trebuie apreciat că prin săvârşirea faptei s-a creat o stare de pericol, o eventuală premisă pentru săvârşirea de noi fapte penale. c) Să se aprecieze că prin măsura de siguranţă se poate combate pericolul social. Legea prevede în mod punctual categoriile de bunuri care sunt supuse confiscării speciale. În noul Cod penal se menţin condiţiile generale ale confiscării speciale. „Sunt supuse confiscării speciale: bunurile produse ori care au dobândit un alt regim juridic prin infracţiune.” În lumina acestor dispoziţii sunt cuprinse în categoria bunurilor speciale atât acele lucruri care au luat fiinţă prin săvârşirea infracţiunii (ex: bani falsificaţi, alimente falsificate, armele confecţionate, etc.), cât şi bunurile care au căpătat un alt regim juridic prin săvârşirea infracţiunii.Un exemplu în acest sens este confiscarea lucrurilor introduse în ţară prin contrabandă care sunt asimilate cu lucrurile produse prin săvârşirea faptei penale.De altfel şi literatura juridică aprecia chiar înainte de apariţia acestei dispoziţii exprese a legii că se impune introducerea acestei categorii de bunuri în enumerarea bunurilor supuse confiscării speciale.468 O a doua categorie de bunuri supuse confiscării sunt bunurile care au servit sau care au fost destinate să servească la săvârşirea unei infracţiuni. Sunt exceptate totuşi de la confiscare bunurile care au servit sau care au fost destinate să servească săvârşirii unor infracţiuni prin presă.( ex: Va fi confiscată în conformitate cu art.118 lit.b Cod penal sau art.112 lit. b) Cod penal viitor, cuţitul sau arma cu care s-a comis omorul, arma de vânătoare folosită de inculpat în comiterea infracţiunii de braconaj, prevăzută în dispoziţiile art.32 lit.c din Legea 26/1976.)469 A treia categorie de bunuri sunt acelea care au fost date pentru a determina săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a răsplăti pe infractor. Sunt incluse în această categorie lucrurile care au fost oferite pentru a determina pe făptuitor să comită o infracţiune (cazul traficului de influenţă, dări de mită, etc.), şi bunuri care au fost oferite pentru răsplătirea infractorului care a comis infracţiunea (în cazul infracţiunii de primire de foloase necuvenite ). Bunurile vor fi confiscate doar în cazul în care acestea au fost date (remise efectiv infractorului. (Ex: în cazul luării de mită, când s-a comis prin acceptarea promisiunii de bani, valori sau bunuri, nu se poate dispune confiscarea ori obligarea condamnatului la plata echivalentului lor în bani deoarece acestea nu i-au
Vintilă Dongoroz în Dongoroz II, pag.319-320, C-tin Mitrache op.cit pag.177. C-tin Mitrache op.cit pag.177 cu referire la decizia Tribunalului Suprem nr.1822/1979, în Culegere de decizii 1979, pag.464. 470 Matei Basarab Drept penal- Partea generală vol.1 Ed. Lumina Lex, ediţia a-II-a pag. 324, citând Tribunalul Suprem s.pen, decizia nr.2095 din 28.09.1984. 471 C-tin Mitrache op.cit pag.178.
468 469

241

Aurel Teodor Moldovan

fost date efectiv)470 . Bunurile se vor confisca indiferent dacă infractorul care a primit bunurile pentru a săvârşi fapta a săvârşit infracţiunea în forma ei consumată sau dacă fapta este doar o tentativă. Literatura juridică reţine şi faptul că bunurile din această categorie vor fi confiscate special şi atunci când instigatul nu a trecut la săvârşirea faptei sau a denunţat oferta ce i s-a făcut în cazul infracţiunii prevăzută la art.255 alin.4 raportat la art.254 alin. 2 Cod penal actual, respectiv art. 290, raportat la art. 289 din viitorul Cod penal.471 . A patra categorie de bunuri sunt bunurile dobândite prin săvârşirea infracţiunii, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia. Literatura de specialitate apreciază ca această categorie de bunuri reprezintă fructul infracţiunii.472 Este cazul bunurilor dobândite prin săvârşirea infracţiunii (lucrurile furate, delapidate, etc.). O condiţie prevăzută de lege este că măsura de siguranţă a confiscării speciale nu poate opera în condiţiile în care există o cerere de despăgubire pe care instanţa o admite. În acest caz numai în condiţiile în care bunul a fost vândut, iar sumele obţinute sunt mai mari decât cuantumul stabilit de instanţă pentru despăgubire poate opera confiscarea specială, numai pentru sumele ce depăşesc cuantumul despăgubirii. Totodată, atunci când bunul a fost înstrăinat către un dobânditor de bună-credinţă, acesta nu poate fi supus confiscării, urmând ca infractorul să fie obligat la plata sumei obţinute prin înstrăinarea bunului supus confiscării speciale.473 A cincea categorie de bunuri sunt bunurile deţinute contra dispoziţiilor legii. Acestea sunt categoria de bunuri a căror deţinere reprezintă faptă penală. Este cazul deţinerii de materiale explozibile, arme şi muniţii, materii nucleare sau alte materii radioactive, stupefiante, etc. Bunurile confiscate vor fi predate organelor în drept pentru ca ele să fie (în condiţiile în care dispozitivul hotărârii o prevede) valorificate sau distruse (cazul stupefiantelor). Măsura de confiscare poate fi luată şi de către procuror, dar numai după scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale faţă de învinuit . Spre deosebire de celelalte măsuri de siguranţă, măsura confiscării este definitivă şi irevocabilă ea neputând fi revocată pe motiv că pericolul social a încetat. Noul Cod penal completează dispoziţiile vechiului Cod în sensul că stipulează că dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc ele vor fi înlocuite cu echivalentul lor în bani sau cu bunurile dobândite în locul acestora.

472 473

Matei Basarab op.cit. Pag.325. C-tin Mitrache op.cit pag.178.

242

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

CAPITOLUL XIV CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ 14.1. ASPECTE GENERALE Ordinea de drept se înfăptuieşte prin respectarea de bunăvoie de către marea majoritate a destinatarilor legii a prevederilor acesteia. Prin aplicare de sancţiuni celor vinovaţi de săvârşirea unor infracţiuni se restabileşte ordinea de drept încălcată, se realizează constrângerea şi reeducarea infractorilor, se realizează prevenţiunea specială şi generală474 . Cauzele care înlătură răspunderea penală. Cauzele care înlătură răspunderea penală pot fi definite ca anumite stări, situaţii, împrejurări, posterioare săvârşirii infracţiunii, reglementate de lege, în prezenţa cărora se stinge raportul juridic de drept penal, se stinge dreptul statului de a aplica o sancţiune infractorului şi obligaţia acestuia de a executa acea sancţiune. Trebuie făcută distincţie între cauzele generale care sunt situate în partea generală a Codului penal şi care privesc orice infracţiune, precum amnistia, prescripţia răspunderii penale, lipsa plângerii prealabile şi împăcarea părţilor şi cauzele speciale (denumite cauze de nepedepsire ori cauze de impunitate) care sunt reglementate atât în partea generală cât şi în partea specială a Codului penal, şi care au în vedere conduita infractorului în timpul săvârşirii infracţiunii, precum desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului (art. 22 Cod penal actual sau art. 34 noul Cod penal) şi împiedicarea săvârşirii faptei de catre participant existente în partea generală a codului penal sau cauzele de impunitate prevăzute în partea specială şi care sunt legate de conduita condamnatului după comiterea faptei, precum denunţarea faptei de către mituitor (art. 255 alin. 3 Cod penal actual sau art. 290 alin. 3 Cod penal viitor), retragerea mărturiei mincinoase (art. 260 alin. 2 Cod penal actual sau art. 273 alin. 3 Cod penal viitor). De asemenea, trebuie făcută distincţie între cauzele generale care înlătură
474 475

Mitrache, p. 329; C. Bulai Drept Penal – Partea Generală Ed. All Beck Bucureşti 1997 pag 327

243

Aurel Teodor Moldovan

răspunderea penală şi cauzele care înlătură caracterul penal al faptei (cauze care fac ca fapta să nu aibă caracter penal, fiind prevăzute de art. 44- 51 Cod penal sau art. 18- 31 noul Cod penal), când fapta nu mai este infracţiune, iar răspunderea penală nu va mai interveni pentru acest considerent. Înlăturând consecinţele penale ale infracţiunii, cauzele care înlătură răspunderea penală nu înlătură însă consecinţele civile ale acesteia .475 Noul Cod penal regrupează cauzele care înlătură răspunderea penală. Astfel, Titlul VII din Codul penal în vigoare, cu denumirea „Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării” a fost reorganizat în cadrul a trei titluri şi anume: Titlul VII – Cauze care înlătură răspunderea penală”; Titlul VIII – „Cauze care înlătură sau modifică executarea pedepsei” şi Titlul IX – „Cauzele care înlătură consecinţele condamnării”. În principiu, noul Cod penal menţine reglementările cuprinse în Codul penal în vigoare cu privire la cauzele care înlătură răspunderea penală, cu unele modificări, pe care le vom menţiona la momentul analizării individuale a cauzelor care înlătură răspunderea penală. 14.2. AMNISTIA 14.2.1. Noţiune Prin definiţie, amnistia este actul de clemenţă al Parlamentului României prin care din considerente de politică penală este înlăturată răspunderea penală pentru infracţiuni comise anterior adoptării legii de amnistie476 . Amnistia este o instituţie care oferă posibilitatea societăţii de a face uitate anumite infracţiuni, ştergând condamnările deja pronunţate477 . Codul penal actual Noul cod penal Art 119 – Efectele amnistiei – (1) Art 152 – Efectele amnistiei – (1) Amnistia înlătură răspunderea penală Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită. Dacă intervine pentru infracţiunea săvârşită. Dacă indupă condamnare, ea înlătură şi exe- tervine după condamnare, ea înlătură cutarea pedepsei pronunţate, precum şi executarea pedepsei pronunţate, şi celelalte consecinţe ale condamnării. precum şi celelalte consecinţe ale Amenda încasată anterior amnistiei nu condamnării. Amenda încasată anterior se restituie. amnistiei nu se restituie. (2) Amnistita nu are efecte asupra (2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă, măsurilor edu- măsurilor de siguranţă şi asupra drepcative şi asupra drepturilor persoanei turilor persoanei vătămate. vătămate.
I. Oancea, “Tratat de drept penal. Partea Generală”, Ed. ALL Juridică, p. 467; Iancu Tănăsescu, Camil Tănăsescu, Gabriel Tănăsescu, “Drept penal general”, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2002, p. 704;
476 477

244

318. Tocmai prin aceasta amnistia se deosebeşte de graţiere. II. facându-se clasificări în funcţie de întinderea efectelor. de condiţiile de acordare şi după stadiul în care se găseşte pricina în faţa justiţiei. 2003. precum şi celelalte consecinţe ale condamnării. Felurile amnistiei În doctrina penală se face deosebire între diferitele feluri ale amnistiei.). femei gravide. 478 245 . după cum rezultă din natura efectelor sale juridice. în textul privind amnistia (art. p. până la data împlinirii termenului reabilitării de drept sau a intervenirii celei judecătoreşti479 . 480 Constantin Mitrache.. Cu adevărat. Partea generală”. particularizate prin cuantumul pedepsei. Editura Academiei Române. Amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie. şi operează. prin natura efectelor sale. fiindcă se referă la fapta prevăzută de legea penală şi nu la persoana făptuitorului. deşi între cele două instituţii există similitudini. p. Dacă intervine după condamnare. ci şi „in personam”480 . aceasta înseamnă că în cazul infracţiunilor săvârşite de mai multe persoane. 14. adică este acordată şi operează in rem. dezincriminarea ulterioară va avea ca efect înlăturarea incapacităţilor.2. op. deosebirile dintre ele slujesc stabilirii ordinii de aplicare a legilor de amnistie şi dezincriminare. trebuie făcută deosebirea între amnistie şi dezincriminare.3. După aria de cuprindere. 331. in personam. Bucureşti. este o cauză reală. pentru a înlătura răspunderea penală este necesar ca fapta să constituie infracţiune.DREPT PENAL. 119 Cod penal actual sau ale art. 152 alin.” Trebuie precizat că noul Cod penal. vol.1) înlocuieşte expresia „înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită” cu expresia „înlătură răspunderea penală pentru infracţiunea săvârşită”. indiferent de gravitatea ei şi de sediul materiei (codul penal şi legi speciale) şi specială – când priveşte doar anumite infracţiuni. decăderilor şi interdicţiilor care se menţin. operând nu numai „in rem”. Caracterizare. 479 V. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. alin. de regulă. Cristian Mitrache. “Drept penal român. Spre exemplu. în sensul că. etc. 2003. deci. amnistia poate fi generală – când este acordată pentru orice infracţiune.152. Dongoroz şi colab. dacă raportul penal a fost stins prin amnistie. ori calitatea infractorilor (minor. aceasta din urmă este acordată in personam. Dongoroz şi colab. iar nu in personam478 . natura lor. amnistia capătă caracter mixt. întrucât per a contrario amnistia nu are obiect. 351-352. bătrâni.. de principiu. PARTEA GENERALĂ Potrivit dispoziţiilor art. Când actul de amnistie leagă beneficiul acesteia de anumite condiţii privind pe infractor. p. De asemenea..1 din noul Cod penal „Amnistia înlăîtură răspunderea penală pentru fapta săvârţită. cit. Amnistia. deci nu poate opera. ea profită numai acelora cărora li s-a acordat. Bucureşti. V. ea înlătură ţi executarea pedepsei pronunţate.

Partea generală”. 482 Iancu Mândru. p. ori cel mai adesea ce indică gravitatea infracţiunilor prin arătarea maximului special de pedeapsă prevăzută în textul incriminator sau se prevede natura infracţiunilor (ex: la regimul forestier. urmăririi penale şi judecăţii. pag 259 481 246 . Bucureşti. . infractorul să nu fie recidivist ori să nu fi beneficiat anterior de graţiere). 2003. constă în identificarea infracţiunilor sau a categoriilor de infracţiuni cu privire la care intervine înlăturarea răspunderii penale şi se efectuează în modalităţi diverse: . 2003.2. Ghe Nistoreanu „ Partea Generală – Drept Penal”. a întinderii actului de amnistie. . anterior. Bucureşti. în cazul amnistiei improprii (să nu fi survenit. sustragerea de la executarea pedepsei). All Beck . În funcţie de momentul intervenirii. Cristian Mitrache.indicarea maximului special al pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunile amnistiate. prin aceasta. 332. amnistia poate fi: amnistia înainte de condamnare – antecondamnatorie sau proprie care poate interveni oricând în timpul efectuări actelor premergătoare. 299-300. Ed. . Obiectul amnistiei Amnistia priveşte infracţiunile săvârşite anterior adoptării ei şi pe cele care sunt anume prevăzute în legea prin care este acordată. . p. Determinarea sferei de cuprindere a infracţiunilor ce sunt amnistiate se face prin legea de acordare şi poate privi: indicarea textelor de lege care incriminează faptele ce sunt amnistiate.4.Aurel Teodor Moldovan În funcţie de condiţiile de acordare distingem între amnistia necondiţionată denumită şi pură şi simplă – când actul normativ nu prevede nici un fel de condiţii în afara celor intrinseci privitoare la obiectul său şi la data săvârşirii infracţiunii şi condiţionată – când sunt stabilite anumite condiţii privitoare la persoana infractorului (cetăţenia. Editura ALL EDUCATIONAL. “Drept penal român. urmarea infracţiunii (spre exemplu.limita maximă a pedepsei desemnează pragul până la care amnistia produce efecte şi peste care aceste efecte nu se produc. care poate apărea oricând în perioada cuprinsă între data rămânerii definitive a hotărârii şi aceea a termenului de reabilitare de drept sau a intervenirii reabilitării judecătoreşti.evidenţierea elementului subiectiv al infracţiunii. 483 Alex Boroi . timpul săvârşirii infracţiunii ( război. antecedentele penale ale infractorului (spre exemplu.relevarea infracţiunilor exceptate de la amnistie. care alcătuiesc „catalogul negativ”.precizarea expresă a infracţiunilor amnistiate. Constantin Mitrache. paguba produsă prin anumite infracţiuni să nu depăşească limita valorică cuvenită). situaţia familială). în primă instanţă. la regimul băuturilor alcoolice)481 . Determinarea obiectului amnistiei şi. 14. calamităţi).Bucureşti 2004. conduita după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.arătarea obiectului juridic de grupă a infracţiunilor. vârsta. în apel sau recurs şi amnistia după condamnare – postcondamnatorie sau improprie. . “Amnistia şi graţierea”.

amnistia este incidentă dacă acestea s-au epuizat până la adoptarea legii de amnistie. 2 Cod Penal actual.483 Amnistia priveşte infracţiunile săvârşite până în ziua adoptării legii prin care este acordată ca regulă. a luat sfârşit ultimul act de executare ori s-a produs ultimul rezultat484 . efectele ei nu pot fi refuzate de beneficiar. dar şi in personam ( pentru persoanele care îndeplinesc conţiţiile legii). iar dacă s-a pornit acesta va înceta indiferent dacă se găseşte în faza de urmărire ori de judecată. În cazul infracţiunilor continue. Efectele amnistiei intervenite înainte de condamnare. g Cod procedură penală. Potrivit art. ALL Juridică. alin. în baza actului de clemenţă survenit. 247 . continuate. Leguitorul poate să condiţioneze beneficiul amnistiei şi de anumite condiţii personale .referirea la pedeapsa concretă aplicată sau pronunţată de instanţa de judecată482 . dacă din însuşi cuprinsul actului de sesizare rezultă date şi elemente în baza cărora se poate efectua încadrarea juridică a faptei. adică în această ultimă situaţie menţionată. “Tratat de drept penal. ea operând numai in rem (pentru infracţiuni ). p.DREPT PENAL. . efectele amnistiei se vor produce numai în raport cu faptele care beneficiază de amnistie. PARTEA GENERALĂ . Amnistia intervenită înainte de condamnare înlătură răspunderea penală pentru infracţiunea săvârşită. potrivit art. progresive. ceea ce are drept consecinţă faptul că amnistia capătă un caracter mixt . La acestea mai adăugăm că atunci când persoana este învinuită pentru mai multe infracţiuni în cadrul aceluiaşi proces. 152.2 al noului Cod penal. Amnistia are caracter obligatoriu. amnistia nu înlătură răspunderea civilă pentru pagubele provocate persoanei vătămate prin săvârşirea infracţiunii. iar pe de altă parte limitele acesteia. dar poate privi şi altă dată până la care infracţiunile sunt amnistiate. efectele amnistiei. pe de o parte. aceasta înseamnă că dacă nu s-a pornit procesul penal. Ed. se va soluţiona cauza în acest stadiu. măsurilor educative ţi asupra drepturilor persoanei vătămate. 119 alin. aceste dispoziţii prevăd. rezultând apoi că aceasta este amnistiată.delimitarea infracţiunilor pentru care s-au aplicat pedepse ce au fost executate sau graţiate până la data adoptării actului de clemenţă. 343.2. Partea Generală”. 119 Cod penal actual sau art. În cazul în care amnistia a intervenit înainte de sesizarea organelor judiciare. 10 lit. Potrivit art. amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă. Oancea. amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate. restrângându-se obiectul procesului. 484 I. respectiv a încetat acţiunea ori inacţiunea continuă. 14.5. nu se va mai porni. în orice caz data nu poate fi ulterioară actului de clemenţă. Efectele amnistiei Reglementarea efectelor amnistiei este cuprinsă în dispoziţiile art. 152 noul Cod penal.

Bucureşti 2004. 322. All Beck . “Drept penal general”. amnistia după condamnare nu are efecte asupra pedepsei deja executate. De asemenea. 2003. cum ar fi pedepsele complementare. Camil Tănăsescu. p. p. vol. II. Bucureşti. Ghe Nistoreanu „ Partea Generală – Drept Penal”. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. 152 alin. adică o restitutio in integrum. astfel că eventualii coautori. decăderile prevăzute în alte legi penale ori extrapenale. Amnistia nu are aceleaşi efecte depline ca şi reabilitarea. p. pag 260 487 Iancu Tănăsescu. 335. dispar şi consecinţele ei penale. Prin noţiunea „celelalte consecinţe” trebuie să înţelegem orice alte consecinţe cu caracter penal arătate în hotărârea de condamnare sau decurgând din aceasta.. 1 Cod penal viitor atât executarea pedepsei cât şi celelalte consecinţe penale ale condamnării. 119 alin. în sensul că aceasta nu va fi restituită ca efect al amnistiei. incapacităţile. 715. Bucureşti. 488 Constantin Mitrache. potrivit textului legal amnistia nu produce efecte asupra acestora. 107 noul Cod penal). iar nu şi drepturile pe care persoana le are uneori în legătură cu latura penală (spre ex: dreptul de a face plângere prealabilă. 486 Alex Boroi . amnistia nu produce efecte asupra favorizatorilor sau tăinuitorilor decât în ipoteza în care legea de amnistie prevede în mod expres aceasta 486 .Aurel Teodor Moldovan Efectele amnistiei după condamnare. PRESCRIPTIA RASPUNDERII PENALE 485 V. Cristian Mitrache. 14. 2003. Partea generală”. “Drept penal român. 1 Cod penal actual sau art. de efectele amnistiei. 2002. Editura ALL BECK. reţinerea faptei amnistiate ca termen al recidivei sau ca temei pentru aplicarea unui spor de pedeapsă în caz de concurs de infracţiuni. Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra măsurilor educative deoarece toate aceste măsuri sunt luate în favoarea infractorului şi au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală (art. 111 Cod penal sau art. ori ca motiv pentru revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei şi altele485 . dreptul de a stinge procesul prin retragerea plângerii). se înlătură. potrivit art. pentru că este posibil ca într-o lege extrapenală să se prevadă că efectele unei condamnări pentru o infracţiune amnistiată nu pot fi înlăturate decât prin reabilitare. 248 .3. amnistia nepresupunând repunerea în situaţia anterioară. În ceea ce priveşte efectele amnistiei asupra drepturilor persoanelor vătămate. Bucureşti. în primul rând obligaţia de a executa pedeapsa. prin drepturile persoanei vătămate se înţeleg drepturile privitoare la pretenţiile civile. instigatori sau complici beneficiază şi ei. Fapta pierzându-şi caracterul penal. Dongoroz şi colab. astfel că aceste drepturi se sting şi ele prin amnistie. Editura Academiei Române. Ed. făcând astfel să înceteze interdicţiile. Deşi amnistia priveşte întotdeauna şi modalităţiile de participare. Când amnistia intervine după condamnare. Gabriel Tănăsescu.

490 249 . C. PARTEA GENERALĂ Caracterizare Răspunderea penală derivă din modalitatea de realizare a dreptului penal. astfel că la săvârşirea infracţiunii se poate sustrage un timp ce poate fi uneori îndelungat488 .DREPT PENAL. Termenele de prescripţie a răspunderii penale Durata termenelor de prescripţie. Bucureşti. Bulai. 1 Cod penal actual – art. şi de aceea. 335. Bucureşti. cât şi înlăturarea executării pedepsei penale urmare a intervenţiei instituţiei prescripţiei penale487 . Durata termenelor de prescripţie a răspunderii penale a fost stabilită de legiuitor în funcţie de natura şi gravitatea pedepselor prevăzute de lege pentru infracţiunile comise.1. Efectele prescripţiei se aplică din momentul împlinirii termenului legal. În dreptul penal. Cristian Mitrache. trecerea unui anumit interval de timp determină atât înlăturarea răspunderii penale. fapta nu este. p. potrivit art. delimitându-se prin aceasta de prescripţia executării pedepsei care conform art. 161 alin. ca urmare a nerealizării lui într-un anumit termen prevăzut de lege490 . “Drept penal român. iar nu de la data constatării acestei situaţii. s-a mai arătat în literartura de specialitate489 că justificarea prescripţiei este strâns legată de raţiunea represiunii penale.”. 14. p. descoperită. 2003. Editura ALL. 491 Constantin Mitrache. apărut prin săvârşirea unei infracţiuni. Partea generală. 332. fiind exceptate pedepsele complementare şi condamnările pentru infracţiunile contra păcii şi omenirii. determină înlăturarea executării pedepsei principale la împlinirea termenului pentru fiecare condamnare. adică se stinge dreptul statului de a stabili răspunderea penală şi de a aplica pedeapsa ori măsura educativă prevăzută de lege pentru infracţiunea comisă şi se stinge totodată obligaţia făptuitorului de a suporta consecinţele săvârşirii infracţiunii491 . Astfel. ori făptuitorul reuşeşte să se sustragă de la urmărirea penală. p. pentru săvârşirea oricăreia dintre infracţiunile consumate sau tentate. “Manual de drept penal. 125 alin. Bulai. termenele de prescripţie sunt 489 C.3. 14. Partea generală”. 1 noul Cod penal. De asemenea. 122 Cod penal actual.3.2. înlăturându-se posibilitatea oricărei sancţiuni penale faţă de toţi participanţii. 335. 1997. Noţiune Prescripţia răspunderii penale constă în stingerea raportului juridic de drept penal de conflict. Realitatea socială învederează şi situaţii în care răspunderea penală nu poate fi stabilită cu promptitudine deoarece. Prin prescripţie se stinge răspunderea penală. prevăzute de legea penală. după trecerea unui timp îndelungat de la săvârşirea infracţiunii aplicate sau executarea devine indeficientă în raport cu scopul sancţiunilor de drept penal.

când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa detenţiunii pe viată sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 ani. care nu depăţeţte un an sau amenda. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisoinfracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii rii care nu depăţeţte un an sau amenda. când legea prevede pentru c) 8 ani. chisorii mai mare de 15 ani. 334. depăseste 5 ani.chisorii mai mare de un an. p. 250 . “Manual de mai mare de 5 ani. c) 8 ani.tru infracţiunea săvârţită pedeapsa tru infracţiunea săvârţită pedeapsa detenţiunii pe viată sau pedeapsa îndetenţiunii pe viaţă sau pedeapsa în. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii drept penal. când legea prevede pen. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa îninfracţiunea săvârţită pedeapsa în. dar care nu depăţeţte 10 ani. dar care nu depăţeţte 10 ani.chisorii mai mare de 5 ani. c) 8 ani.1 noul Cod penal termenele de prescriptie a răspunderii penale sunt următoarele: a) 15 ani. dar care chisorii mai mare de 10 ani. când legea prevede pena) 15 ani. când legea prevede pentru infracţiun ea săvârţită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa îninfracţiunea săvârţită pedeapsa în. Iar potrivit noii reglementări. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa detenţiunii pe viată sau pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani. b) 10 ani. 1997. d) 5 ani. dar care nu depăţeţte 5 ani. Bucureşti. b) 10 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani. când legea prevede pentru b) 10 ani. e) 3 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. respectiv art. dar care nu depăţeţte 5 ani. Bulai. dar care nu depăţeţte 10 ani. Partea generală. c) 8 ani.”. 492 C. dar care nu depăţeţte 15 ani. depăseste 10 ani.Aurel Teodor Moldovan următoarele: a) 15 ani. dar care nu nu depăţeţte 20 ani. dar care nu depăseste 20 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa îninfracţiunea săvârţită pedeapsa în. când legea prevede pentru d) 5 ani. Editura ALL. depăţeţte 15 ani. dar care nu chisorii mai mare de un an.chisorii mai mare de 20 ani. d) 5 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii care nu depăţeşte un an sau amenda. b) 10 ani. dar care nu chisorii mai mare de 5 ani. e) 3 ani. Codul penal actual Noul cod penal Art 122 – Termenele de prescripţie a Art 154 – Termenele de prescripţie a răspunderii penale – (1) Termenele de răspunderii penale – (1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale pentru prescripţie a răspunderii penale sunt: persoana fizică sunt: a) 15 ani. 154 alin. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii mai mare de un an. când legea prevede pentru e) 3 ani.chisorii mai mare de 10 ani.

PARTEA GENERALĂ d) 5 ani. iar în cazul infracţiunilor continuate. Se poate observa că în noul Cod penal termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt aceleaşi ca şi în Codul penal în vigoare. Calcularea termenelor de prescripţie Potrivit art. chiar dacă infracţiunea săvârşită a rămas în faza tentativei492 . motivaţia este determinată de faptul că limita maximă generală a închisorii este de 30 de ani. “Drept penal” vol. 494 251 . indiferent de contribuţia fiecăruia. Ediţia a II-a. 547. după cum urmează: acestea se determină în funcţie de pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea tip ori pentru infracţiunea calificată comisă de infractor. 2 Cod penal actual sau art. Bulai. legea prevede pedeapsa amenzii alternative cu închisoarea. 154 alin. În ce priveşte aceste termene de prescripţie s-au impus de-a lungul timpului anumite reguli. p. termenul de prescripţie se determină în funcţie de pedeapsa detenţiunii pe viaţă493 . Bulai „Manual de drept penal -Partea Generală Ed. 122 alin. În cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii (momentul epuizării). când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii mai mare de un an. 1997.”. I şi II. În acest sens opinează şi viitorul Cod penal. 2 noul Cod penal. C. aşa cum este în reglementarea actuală. Editura ALL. care prevede că în cazul infracţiunilor progresive. Partea generală. termenul de prescripţie se determină în raport cu maximul special al pedepsei închisorii. e) 3 ani. Iaşi. de la data săvârţirii ultimei acţiuni sau inacţiuni. Basarab. cu deosebirea că termenul este de „15 ani” când legea prevede pentru infracţiunea comisă pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mari de 20 de ani – şi nu mai mare de 15 ani. În cazul infracţiunilor săvârşite de minori. 335-336. În acelaşi timp s-a prevăzut că în cazul infracţiunilor contra libertăţii şi 493 M. Bucureşti. în situaţia în care pentru infracţiunea comisă.” All Beck Bucureşti 1997 pag 335 495 C. “Manual de drept penal. termenele de prescripţie a răspundeii penale se socotesc la data săvârsirii infractiunii„ indiferent dacă aceasta a îmbrăcat forma tentativei sau pe aceea a infracţiunii fapt consumat”494 .DREPT PENAL. termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de la data săvârşirii acţiunii sau inacţiunii şi se calculează în raport cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs. dar care nu depăţeţte 5 ani. în caz de participaţie termenele de prescripţie sunt aceleaşi pentru toţi participanţii. p. În literatura de specialitate495 s-a susţinut că termenul de prescripţie în cazul infracţiunilor progresive şi al infracţiunilor de obicei începe să curgă din momentul producerii ultimului rezultat. Termenele de prescripţie a răspunderii penale se determină în raport cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată. iar în cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea. 1995. iar nu de 25 de ani. termenele de prescripţie reduse la jumătate faţă de cele prevăzute pentru majori se determină în funcţie de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea comisă. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an sau amenda. editura Fundaţiei “Chemarea”.

3 Cod penal actual sau art.3. prescripţia specială a fost reglementată într-un alineat distinct (art. Întreruperea cursului prescriptiei produce efecte faţă de toţi participanţii la infracţiune. În schimb. Basarab. să nu intervină anumite acte sau activităţi care ar readuce în conştiinţa societăţii fapta comisă şi care întrerupând cursul prescripţiei amână efectele acesteia.Aurel Teodor Moldovan integrităţii sexuale săvârşite faţă de un minor. calculat de la data comiterii infracţiunii (art. alin. termenul de prescripţie trebuie să curgă neîntrerupt. 1 Cod penal actual sau art. 1 noul Cod penal) în aceea că după fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie. pentru a se crea astfel posibilitatea urmăririi acestor infracţiuni chiar dacă au fost descoperite la un interval de timp mai mare de la comiterea lor. prezentarea materialului de urmărire penală. respectiv înlăturarea răspunderii penale. chiar dacă actul de întrerupere priveţte numai pe unii dintre ei. 2 Cod penal actual sau 496 M. 14. 4 noul Cod penal). alin. termenul de prescripţie curge pentru fiecare infracţiune. termenul curge pentru toate infracţiunile de la data comiterii acţiunii sau inacţiunii infracţionale. p. dispoziţiile prevăzute în art. 14. 155 alin. afară de cazul în care se săvârşeşte şi o infracţiune progresivă când termenul de prescripţie se va calcula de la data producerii ultimului rezultat496 . alin. în cazul infracţiunilor săvârşite în concurs ideal. 5 alin. alin. 547. 156 alin. 3 noul Cod penal).4. 155. 252 . Întreruperea termenului de prescripţie Pentru a-şi produce efectele prevăzute de lege. Efectul întreruperii cursului prescripţiei constă potrivit textului legal (art. 124) ca în legea actuală. (art.3. trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfăţurarea procesului penal. de exemplu actul de punere în miţcare a acţiunii penale. 123 Cod penal actual sau art. termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. arestarea preventivă. cit. Potrivit art. prin noua reglementare.3. 123. Suspendarea prescripţiei Potrivit art. 2 Cod penal actual sau art. alin. op. cursul termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziţie legală (spre ex. 124 Cod penal actual) – cunoscută în doctrina penală şi în legislaţie sub denumirea de “prescripţie specială”. 1 noul Cod penal. 123. Dacă în cazul infracţiunilor săvârşite în concurs real. În lege s-a mai prevăzut că prescripţia va interveni dacă se împlineşte o dată şi jumătate termenul de prescripţie prevăzut pentru infracţiunea săvârşită. 155. cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act care potrivit legii. 128. 155. percheziţia domiciliară sau corporală. alin.. etc. şi nu într-un text distinct (art. 1 noul Cod penal.

“Noul Cod penal. 2003.1 viitorul Cod penal care prevăd condiţia punerii în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunile arătate în acest articol. pentru ca la încetarea cauzei care a determinat suspendarea.) împiedică punerea în miţcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal. ea operează numai în raport cu persoanele faţă de care.5. 156 noul Cod penal) a fost reglementată într-un text distinct. Partea generală”. Antoniu. p. catastrofă. 499 Alex Boroi .. 303 C.1. numai cu autorizarea procurorului general. cursul prescripţiei să se reia. iar partea care a curs anterior incidenţei cauzei de suspendare intră în termenul de prescripţie a răspunderii penale498 . Dongoroz şi colab. cutremur.4. instanţa de judecată pot suspenda urmărirea penală ori a judecăţii când învinuitul sau inculpatul este împiedicat să ia parte la proces datorită unei boli grave) sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat (spre ex. Editura ALL BECK. iar alte situaţii în care desfăşurarea procesului penal poate fi oprită dacă persoana vătămată îşi exprimă dorinţa. implică tragerea la răspundere penală a infractorului.499 14. pag 265 500 V. 2003. Cursul termenului de prescripţie este suspendat în cazurile şi condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală. p. menţionează condiţiile în care procurorul şi respectiv. G. Cristian Mitrache. Bucureşti. Codul penal anterior”. Potrivit noii reglementări suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale (art. 128). vol. naşterea unui raport juridic penal de conflict. 339. 45. 239 şi art. Acest drept de a trage la răspundere penală pe cel ce a săvârşit o infracţiune se desprinde din norma care a incriminat fapta respectivă500 .DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ art. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. cursul prescripţiei este suspendat. epidemie etc. Bucureşti. 2004. iar dispoziţiile art. Suspendarea produce efecte in personam. LIPSA PLANGERII PREALABILE 14. 497 253 . spre deosebire de legea actuală care reglementează suspendarea prescripţiei sub ambele ei forme într-un singur text (art. Editura Academiei Române. inundaţie. Bucureşti.4.Bucureşti 2004. Există cazuri în care organele specializate ale statului nu pot interveni dacă persoana vătămată nu îşi manifestă voinţa. din cauzele arătate.proc.3. 55. nu a fost posibilă punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal. Ghe Nistorenu „ Drept penal – Partea generală ”Ed All Beck . p. adică atât a prescripţiei răspunderii penale. cât şi a prescripţiei executării pedepsei497 14. alin. 498 Constantin Mitrache. Aspecte generale privind plângerea prealabilă Săvârşirea unei infracţiuni. 10. “Drept penal român. II. penală. Efectele suspendării Pe perioada existenţei cauzei legale ori de fapt.

. cit. divulgarea secretului profesional). să fie protejate tot aşa de bine ca şi cum ar funcţiona tragerea la răspundere penală din oficiu. Pentru persoana vătămată care este lipsită de capacitatea de exerciţiu ori cu capacitatea de exerciţiu restrânsă. 14. organul căruia să i se adreseze şi termenul în care poate fi făcută. În legătură cu persoana vătămată care este lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă. p. ca şi pentru infracţiuni cu un grad de percol social ridicat dar care antrenează drepturi personale (de ex: viol. Proc. 501 502 254 . 2002. dacă nu mai eficient. pentru fapte în genere cu un grad redus de pericol social. Bucureşti. I. cu respectarea condiţiilor legale în ce priveşte forma. p. În doctrina penală s-a cristalizat ideea că plângerea prealabilă este o categorie juridică complexă. plâng erea prealabilă poate fi introdusă de reprezentantul legal. “Plângerea prealabilă în reglementarea actualului cod de procedură penală”. plângerea este un mod de sesizare a organelor penale. 4 noul Cod penal). Neagu. şi anume plângerea trebuie făcută de persoana vătămată.alin. Editura Global Lex. 131 alin. sau de persoana vătămată cu încuviinţarea reprezentantului legal pentru persoana vătămată cu capacitate de exerciţiu restrânsă. o încunoştiinţare despre săvârşirea unei infracţiuni. reprezentând o condiţie pentru tragerea la răspundere penală a infractorului. Natura juridică a plângerii penale. 23. legiuitorul nu a înţeles prin aceasta că valorile sociale periclitate prin astfel de infracţiuni să fie mai puţin apărate. RRD nr. 503 M. 222 alin. “Tratat de procedură penală”. legea prevede că în cazul acestora. Popovici. de drept penal. dacă persoana V. cu răsfrângeri pe planul dreptului procesual penal502 . cu un caracter mixt. violarea secretului corespondenţei. Condiţii în care trebuie făcută plângerea prealabilă şi cazurile în care este necesară Din textul legal care reglementează plângerea prealabilă se desprind anumite condiţii ce trebuie îndeplinite pentru tragerea la răspunderea penală a infractorului. Plângerea prealabilă este considerată a fi în literatura de specialitate503 o condiţie de admisibilitate. 5 Cod penal actual sau art. 9/ 1969. 549. Tot astfel. personal sau printr-un mandat special. chiar restrânsă501 . 340. Având în vedere şi aprecierea persoanei vătămate cu privire la necesitatea tragerii la răspundere penală a infractorului cu publicitatea inerentă. Plângerea prealabilă nu trebuie confundată cu plângerea.5. astfel că în timp ce plângerea prealabilă este o condiţie de tragere la răspundere penală a infractorului pentru anumite infracţiuni prevăzute de lege. În primul rând plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă de persoana vătămată. ci dimpotrivă. Dongoroz. 5 şi 6 C. fiind reglementată de art.Aurel Teodor Moldovan Lăsând iniţiativa tragerii la răspunere penală a infractorului – persoanei vătămate prin infracţiune. 157 alin.4. sub aspect procesual penal. sub aspect penal şi o condiţie de procedibilitate. potrivit noului Cod penal. care a săvârşit anumite infracţiuni. pentru anumite infracţiuni prevăzute de lege.157. op. p.2. I. plângerea penală se pune în mişcare din oficiu (art. art. Penală.

Aceste prevederi se aplică şi în cazul infracţiunilor prevăzute de art. Când făptuitorul este necunoscut. 157 alin. termenul de 2 luni curge de la data când persoana îndreptăţită a reclama a ştiut cine este făptuitorul. din Codul penal viitor (calomnia şi insulta nu mai sunt incriminate). 1 C. 131 alin. 206. Apoi.4 Codul penal viitor . fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală. persoana vătămată se poate adresa organului de cercetare penală pentru identificarea lui. să cuprindă de asemenea adresele părţilor şi a martorilor. procuror. arătarea făptuitorului. 3 din Codul penal în vigoare sau art. din ziua în care persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul. aceasta a fost lichidată. I.504 504 Cazuri în care lipseşte plângerea prealabilă. să cuprindă obligatoriu datele de identificare a persoanei vătămate (nume şi prenume. potrivit art. alin. 238. în cazul infracţiunilor prevăzute de Codul penal actual în art. 193. În al doilea rând. înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii. domiciliu. 131 alin. chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se menţine numai de către una dintre ele. De asemenea. acţiunea penală poate fi pusă în mişcare din oficiu. Bucureşti 1997. 205 şi 206 din Codul penal actual sau art.2 C. 1. 3 noul Cod penal. 205. ne conduc la concluzia că pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot face plângerea prealabilă reprezentanţii lor legali. 2 noul Cod penal. 29 pct. judecător şi controlor financiar de la camera de conturi sau contra uneia din persoanele din persoanele arătate la art. 193. 196 alin1. 284 alin. organul căruia i se adresează plângerea prealabilă diferă după natura infracţiunii şi după calitatea făptuitorului. 159. notar. PARTEA GENERALĂ vătămată a decedat sau în cazul persoanei juridice. iar potrivit alin. plângerea prealabilă trebuie introdusă în termen de 2 luni. penală. pen corelate cu dispoziţiile art . 279 Cod de proc. Potrivit dispoziţiilor art. plângerea prealabilă se adresează: instanţei de judecată. 213 şi 220. pag 463 255 . 132 alin. 231. organului competent să efectueze urmărirea penală când plângerea prealabilă este îndreptată contra unui judecător. adică părinţii. 2 când persoana vătămată este un minor sau un incapabil. plângerea prealabilă trebuie să îndeplinească anumite condiţii de formă. tutorele sau curatorul. săvârşite prin presă sau orice mijloace de comunicare în masă. 206. Dispoziţiile art . 180. Proc. fie la organul competent. iar principiul individualităţii pasive a răspunderii penale este prevăzut de art. Proc. 4 Cod penal actuial sau art. penală . acest articol consacrând principiul individualităţii active. 3 Cod penal actual sau art. 193. penală. 206. Pro.respectiv art. Potrivit art. 184 alin. 1 C. 157 alin. Proc. fie la instanţa de judecată. descrierea faptei. a mijloacelor de probă. data şi locul naşterii). care menţionează că fapta atrage răspunderea penală a tuturor participanţilor la săvârşirea acesteia. chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se menţine cu privire numai la unul dintre ei.DREPT PENAL. Neagu „ Tratat de procedură penală ” Ed. organului de cercetare penală sau procurorului în cazul altor infracţiuni decât cele arătate la punctul I. 210. 284 alin. militar. 256 dacă făptutorul este cunoscut.

ori nu o face în termenul legal. Ca o consecinţă a caracterului total al retragerii plângerii prealabile ea va avea efecte în cazul indivizibilităţii active cât şi pasive numai dacă este făcută de toate persoanele vătămate şi respectiv retrasă faţă de toţi participanţii la săvârşirea infracţiunii. spre deosebire de reglementarea actuală care face referire la retragerea plângerii penale în aliniatul 2 al art.1 noul Cod penal în cazul infractiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată. alin. în cazurile în care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. “Manual de drept penal. p. 131 alin. 2003. partea specială” Editura ALL. Cristian Mitrache. Condiţii în care retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală. care după ce a introdus plângerea prealabilă necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale. lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală.retragerea plângerii prealabile trebuie să fie totală. 505 506 256 . Retragerea plângerii prealabile Alături de lipsa plângerii prealabile şi retragerea plângerii prealabile. Constantin Mitrache. mai înainte de soluţionarea cauzei printr-o hotărâre definitivă.3 din noul Cod penal). lipsa plângerii prealabile nu conduce la înlăturarea răspunderii penale deoarece acţiunea penală poate fi pusă în mişcare şi din oficiu (art. Bucureşti. nu face o astfel de plângere. Bulai. 2 Cod penal actual sau art. 343. În cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă. 1997. Retragerea plângerii prealabile conduce la înlăturarea răspunderii penale dacă sunt îndeplinite condiţiile: . Potrivit art. Caracterul necondiţionat este strâns legat de caracterul total al acesteia. 131 alin. 157. Partea generală”. . revine şi renunţă. p. 14. la plângerea făcută. În literatura de specialitate505 se afirmă că retragerea plângerii prealabile reprezintă manifestarea de voinţă a personei vătămate printr-o infracţiune. constituie o cauză care înlătură răpunderea penală (art.3. Bucureşti. alin. 157 alin. în sensul că nu se poate înlătura răspunderea penală dacă retragerea plângerii C. “Drept penal român. 1 Cod penal actual sau art. în condiţiile legii. ca o cauză de înlăturare a răspunderii penale. alin.4. 131.158). 131 care prevede lipsa plângerii prealabile. 5 Cod penal actual sau art. 344. 158. Efectele lipsei plângerii prealabile. Noul Cod penal reglementează într-un articol distinct retragerea plângerii penale (art.2 noul Cod penal). adică să privească atât latura penală cât şi cea civilă şi necondiţionată.Aurel Teodor Moldovan Plângerea prealabilă lipseşte atunci când persoana vătămată deşi cunoaşte fapta şi pe făptuitor.retragerea plângerii prealabile să reprezinte o manifestare expresă a voinţei persoanei vătămate de a renunţa la plângerea făcută.

împăcarea părţilor reprezintă o cauză care înlătură răspunderea penală. Noţiune şi caracterizare Împăcarea părţilor constituie o cauză de înlăturare a răspunderii penale. 373.1. 199 Cod penal actual. h. De asemenea. 345. printre care amintim: împăcarea părţilor înseamnă înţelegerea intervenită între persoana vătămată şi infractor.. care sunt acte unilaterale. pag 268 257 . Împăcarea părţilor. împăcarea se face prin reprezentanţii lor legali. p. p.5. ca natură juridică. 509 Dongoroz. combinat cu art. înlăturând consecinţele sale penale şi civile şi de a împiedica punerea în mişcare a acţiunii penale sau dacă procesul penal a început a-l face să înceteze sau împăcarea este actul juridic bilateral. 11 pct. op. această instituţie nu mai este reglementată de noul Cod penal). ÎMPACAREA PARTILOR 14. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. 372. prin aceasta deosebindu-se de retragerea plângerii prealabile şi de iertare. b Cod procedură penală) şi respectiv încetarea procesului penal (art. 2 lit. vol. încetarea urmăririi penale (art. PARTEA GENERALĂ prealabile este făcută sub condiţia unor reparaţii civile. Dongoroz şi colab.DREPT PENAL. În literatura de specialitate509 s-au dat mai multe definiţii noţiunii de „împăcarea părţilor”. op. Boroi . În timp ce pe planul dreptului penal. 2003. în cazurile prevăzute de lege de a pune capăt conflictului născut din săvârşirea infracţiunii. 510 Alex. cit. cit. 11 pct. Instituţia „împăcării părţilor” este strâns legată de instituţia „plângerii prealabile”. 14. este socotită ca un mijloc eficace pentru restabilirea ordinii de drept şi evitarea unor noi infracţiuni507 . pentru realizarea căruia trebuie să concureze voinţa ambilor subiecţi ai raportului juridic de drept penal. se aseamănă cu lipsa plângerii prealabile.510 507 V. deşi acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. pentru toate celelalte situaţii împăcarea este prevăzută la infracţiunile la care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate508 . a conduitei ulterioare pozitive faţă de persoana vătămată506 .5. fiindcă doar o excepţie (seducţia – art. pe planul procesual penal reprezintă un impediment în desfăşurarea procesului penal.. 508 Mitrache. În cazul persoanelor lipsite de capacitatea de exerciţiu. p. în care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.. All Beck . reprezentând o instituţie de drept penal cu răsfrângeri pe planul drepturlui procesual penal. 2 lit.Ghe Nistorenu „ Drept penal –Partea generală ” Ed. pe când în cazul persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă cu încuvinţarea reprezentanţiilor lor legali. Bucureşti 2004. 10 lit. Bucureşti. II. Editura Academiei Române. b Cod procedură penală).

definitivă. 378 din Codul penal viitor (infracţiunea de tulburarea folosinţei locuinţei.. ultim. iar în cazul în care persoana vătămată are capacitate de exerciţiu restrânsă. Prin excepţie de la caracterul personal al împăcării. art. În timp ce retragerea pângerii prealabile produce efecte in rem. să nu fie parţială cu privire la aspectul penal ori civil al procesului. Partea generală”. în sensul că nu trebuie să fie afectată de condiţii. 2003. În partea specială a Codului penal. 195.ultim. art. prevăzută de art. Împăcarea poate interveni oricând p. ultim. instanţa poate acorda un termen. cu privire la toţi participanţii. art. să fie personală. adică numai cu privire la infractorul cu care victima s-a împăcat. împăcarea trebuie să intervină personal. 184 alin. infracţiunile prevăzute de art. ultimul alin. adică să ducă la stingerea completă a conflictului dintre părţi. 220. 224 ultimul alin. 231. Împăcarea trebuie să fie totală. Această manifestare de voinţă trebuie să fie explicită. cu fiecare dintre infractori. ea neputând fi dedusă din fapte sau situaţii care ar implica o împăcare. Împăcarea părţilor este posibilă numai în cazurile expres prevăzute de lege. 346. Bucureşti. 181. 258 . Împăcarea este un act bilateral. 206. art. cu încuviinţarea reprezentantului legal şi infractor511 . în care infractorul trebuie să repare prejudiciul. 194. adică trebuie să se refere la persoana celor care au căzut de acord să se împace. Împăcarea este personală. 256. ultim. 253 alin. Împăcarea părţilor poate interveni oricând. dar nu mai târziu de momentul 511 Constantin Mitrache.5. precum: să intervină în cazurile prevăzute de lege. dacă persoana vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu. adică la acele infracţiuni la care legea admite împăcarea. art. 192 alin. 238. împăcarea se realizează între aceasta personal. ea trebuie să intervină între persoana vătămată şi infractor sau reprezentanţii lor legali. 213.Aurel Teodor Moldovan 14. iar dacă se impune repararea prejudiciului cauzat. Împăcarea părţilor trebuie să fie necondiţionată. respectiv înlăturarea răspunderii penale. rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. împăcarea se realizează între reprezentantul legal al acesteia şi infractor. În faţa instanţei. art. 205. 217 alin. împăcarea este posibilă la toate infracţiunile la care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate: art. Condiţiile împăcării Pentru a-şi produce efectele urmărite. împăcarea nu poate fi condiţionată. 320 al actualului cod nu îşi mai găseşte sediul în noul Cod penal). împăcarea produce efecte in personam. respectiv art. adică stingerea conflictului nu este subordonată niciunei condiţii. Cristian Mitrache. împăcarea părţilor trebuie să îndeplinească anumite condiţii. totală. 305 şi 320 din codul penal actual.2. necondiţionată şi să intervină până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. împăcarea intervenită ulterior între părţi este necondiţionată. 193. Ea nu poate fi realizată prin mandat special şi nu poate fi exprimată decât în faţa instanţei de judecată penală. 205 şi 206 de actualul Cod penal nu mai sunt reglementate în Codul penal viitor. pentru a produce înlăturarea răspunderii penale. 210. art. “Drept penal român. 302. În caz de pluralitate de făptuitori.196.

duce efecte numai dacă intervine până (2) Împăcarea înlătură răspunderea la rămânerea definitivă a hotărârii. 259 . iar dacă a început încetează513 . În consecinţă. vol. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. Împăcarea părţilor trebuie să fie expresă. oficiu. dacă legea o prevede în mod (2) Împăcarea este personală şi pro. din momenCodul penal actual Noul cod penal Art 132 – Impăcarea părţilor – (1) Art 159 – Împăcarea – (1) Împăcarea Împăcarea părţilor în cazurile prevăzute poate interveni în cazul în care punerea de lege înlătură răspunderea penală şi în mişcare acţiunii penale s-a făcut din stinge şi acţiunea civilă. organul judiciar în faţa căruia s-a produs împăcarea sau căruia i s-a înfăţişat actul de împăcare declară încetarea procesului penal atât în ceea ce priveşte latura penală. tul (data) când s-a încheiat actul juridic al împăcării (ex tunc) şi nu din momentul când. el nu mai începe. după caz. (3) Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit şi dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei. 159 alin. penală şi stinge acţiunea civilă.expres. 14. dar numai „până la rămânerea definitivă a hotărârii”. 2003. II. Efectele juridice ale împăcării părţilor Împăcarea părţilor în cazurile prevăzute de lege înlătură răspunderea penală ţi stinge ţi acţiunea civilă (art.3. neputând fi dedusă din alte fapte sau situaţii. cât şi în ceea ce priveşte latura civilă..5. s-a dispus încetarea urmăririi penale sau s-a pronunţat încetarea procesului penal (ex nunc)512 . Dongoroz şi colab. 374. Bucureşti. 132 alin. PARTEA GENERALĂ în cursul procesului penal: în faza de urmărire ori în faza de judecată (în fond sau în recurs). 2 noul Cod penal). 512 V. Editura Academiei Române. p.DREPT PENAL. 1 Cod penal actual sau art. Aceasta înseamnă că dacă procesul penal nu a început .

Partea Generală ” Ed. pag 484 Legea nr. 5/ 1972. dar poate fi acordată şi „in rem” condamnaţilor pentru anumite infracţiuni sau la pedepse de o anumită gravitate. 1 şi 2 din Legea nr. Pen. în „B.are o dublă natură. deoarece: . „Individualizarea pedepselor”. Partea generală.R. I. Potrivit unei păreri515 graţierea constituie un mijloc de adaptare (individualizare) administrativă a pedepselor privative de libertate şi pecuniare. publicată în Monitorul Oficial nr. Antoniu. “Instituţii de drept penal”. 546/ 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii 514 . G. 94 lit. d) din Costituţie sau colectiv de către Parlamentul României prin lege organică. România. 513 514 260 . Dongoroz. 518 V. acordată individual prin decret al preşedintelui României potrivit art. Oancea. 517 I. g) din Constituţie şi constă în iertarea unui condamnat de executarea în total ori în parte a pedepsei ori în comutarea pedepsei într-una mai uşoară.I. Bucureşti. potrivit art. 2 lit. 3 lit. Ed.154. Graţierea se acordă şi produce efecte „in personam”. Bucureşti 1971. nu de către organele administrative. p. C. 1970.” nr.1. GRAŢIEREA 15. „ Explicaţii teoretice ale Codului penal român”. .Aurel Teodor Moldovan CAPITOLUL XV CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ SAU MODIFICĂ EXECUTAREA 15. Temeiul acestei individualizări îl reprezintă legea însăşi. prin lege de către Parlament potrivit art. 546 din 16 octombrie 2002 privind graţierea şi procedura graţierii.D. 872/ 1971. Graţierea poate fi acordată şi colectiv. p. 516 A. 153. „R. g) din Constituţie . ci o modalitate de adaptare legală a lor. Didactică şi pedagogică . p. „Drept penal”.1. ea reglementează competenţa. efectele şi limitele graţierii. C. II. Trei. 123. de drept constituţional şi de drept penal. 72 alin. 72 pct. Bulai. Editura Academiei R. 2001. Noţiune Graţierea este o măsură de clemenţă. Bucureşti. Filipaş. 755 din 16 octombrie 2002. 698. p. În legătura cu natura juridică a graţierii s-au exprimat mai multe puncte de vedere. 45-46. 1/ 1988. Nota I la dec. Oancea „ Drept Penal.S.art. vol. p. Nr. Potrivit unei alte păreri516 graţierea colectivă nu constituie un mijloc administrativ de individualizare a sancţiunilor penale. 124.” nr.aplicarea ei se face de către instanţa de judecată. Papadopol. 515 V. 1939.1. Mitrache.

„Amnistia şi graţierea”. în R. . În timp ce graţierea individuală este eminamente personală.1 Cod Penalviitor.R. potrivit cărora graţierea are ca efect. 521 V. indiferent dacă este pură şi simplă sau sub condiţie. cetăţenia condamnatului şi antecedenţa penală a acestuia.rostul termenului de încercare este acela de a confirma oportunitatea aplicării graţierii. obiectivă. fiind acordată în considerarea persoanei celor condamnaţi. 160.. A susţine contrariul înseamnă a tăgădui însăşi esenţa instituţiei graţierii. în măsura în care a fost acordată după începerea executării. care este considerată mai convingătoare pentru că se are în vedere caracterul obligatoriu al graţierii.se adoptă prin lege. 261 . o cauză de înlăturare a consecinţelor condamnării şi un mijloc de individualizare a constrângerii juridice penale517 se consideră potrivit unei alte opinii consacrate în literatura de specialitate. Bucureşti. Al doilea argument în favoarea acestei opinii îl constituie faptul că ţine seama de dispoziţiile art. respectiv. 377.DREPT PENAL. 520 Iancu Mândru. a executării pedepsei. 120 alin. cea dintâi reprezentând o cauză de înlăturare a executării pedepsei. „Stabilirea momentului în care condamnatul beneficiaza de graţiere”. totală sau parţială. subiectivă. în cazul pedepselor definitive şi de la data intrării în puterea lucrului judecat a hotărârii judecătoreşti. cit. op. înlăturarea. 1998. în măsura în care actul de clemenţă cuprinde unele condiţii privitoare la: vârsta şi situaţia familială a condamnatului. . Potrivit unei opinii518 graţierea acordată sub condiţie constituie o formă de suspendare condiţionată a executării pedepsei atunci când executarea ei nu a început încă şi. p. Biro. deopotrivă.între ele există deosebiri fundamentale privitoare la natura lor juridică. 155/ 1953. dispoziţie care a avut însă un caracter singular. Editura ALL EDUCATIONAL. iar ultimele două constituind modalităţi de individualizare a executării ei. . deoarece: . realizarea ei depinzând doar de voinţa condamnatului. impersonală. Dongoroz. În funcţie de mai multe criterii ce privesc persoanele cărora li se acordă 519 L. graţierea colectivă este reală. 4 din Decretul nr. aceasta aplicându-se de la data adoptării actului de clemenţă. 110. Potrivit unei alte păreri519 graţierea condiţionată nu reprezintă o modalitate a suspendării sau liberării condiţionate.D. întâlnită în dreptul civil. printre altele. poate dobândi unele trăsături subiective. .în măsura în care legiuitorul a vrut să lege efectele actului său de clemenţă de data expirării termenului de încercare. În literatura de specialitate520 se subscrie acestei ultime opinii. nr. 4/ 1972. a prevăzut aceasta în mod expres. ca în cazul art.momentul graţierii coincide cu începerea termenului de încercare. nu cu acela al expirării sale.nesăvârşirea unei infracţiuni intenţionate înlăuntrul termenului de încercare este similară condiţiei rezolutorii pure (si voluero). p. p. Graţierea reprezintă. 784. alin. o modalitate de liberare condiţionată. în ipoteza graţierii anticipate. constând în înlăturarea executării pedepsei. legea nefăcînd distincţie în raport cu caracterul ei necondiţionat sau condiţionat. 1 Cod Penal actual sau art. PARTEA GENERALĂ .

pentru graţierea parţială. chiar dacă se referă la un grup de persoane şi graţierea colectivă atunci când graţierea este acordată unui număr nedeterminat de persoane pentru o categorie de condamnări determinate prin natura pedepsei ori cuantumul lor sau pronunţate pentru anumite infracţiuni. precum şi comandantului unităţii. acte de stare civilă. Cu privire la graţierea individuală mai trebuie amintite următoarele: graţierea individuală se acordă numai pentru pedepse privative de libertate. fraţii. Cererea de graţiere conţine în mod obligatoriu datele de identificare a persoanei condamnate şi pedeapsa pentru care se solicita graţierea. 546 din 14 octombrie 2002. adică numai după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. certificate medicale. apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia. după caz. Atunci când consideră necesar. graţierea individuală nu are efect asupra laturii civile 262 . în copie legalizată. Preşedintele României poate solicita. pentru condamnaţii militari. conducătorului locului de detenţie. organelor de poliţie şi altor instituţii publice. certificatul de cazier judiciar şi. atunci cand socoteşte necesar. La cererea de graţiere se anexează. 546/ 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii mai face referire şi la conţinutul decretului de graţiere care trebuie să cuprindă anumite elemente obligatorii: datele de identificare a persoanei condamnate: numele. pedeapsa aplicată de instanţă. b) soţul persoanei condamnate. precum şi de aceleaşi rude ale soţului persoanei condamnate. ascendenţii. organelor judecătoreşti şi ale parchetelor. condamnările cu suspendarea executării pedepsei.totală sau parţială. prenumele. întinderea efectelor graţierii. 546/ 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii) În vederea exercitării prerogativei de graţiere. atunci când actul de clemenţă se acordă intuitu personae. 4 din Legea nr.Aurel Teodor Moldovan graţierea. împreună cu actele anexate. surorile ori copiii acestora. În afară de aceste prevederi Legea nr. condiţiile în care se acordă graţierea. Preşedintele României poate solicita informaţii organelor administraţiei publice locale. 5 din Legea nr. în doctrina penală se disting mai multe modalităţi ale acesteia. data şi locul naşterii. în funcţie de persoanele beneficiare521 avem graţierea individuală. care face obiectul graţierii. Ceea ce este de observat este faptul că graţierea nu poate fi decât postcondamnatorie. care este obligat să le înainteze în termen de 30 de zile de la data solicitării. indicându-se partea de pedeapsă graţiată. prenumele părinţilor. dispoziţiile prezentei legi privitoare la pedepse se aplică în mod corespunzător şi sancţiunilor cu închisoare contravenţională şi că nu pot fi graţiate pedepsele deja executate. Graţierea individuala se acordă la cerere sau din oficiu. elementele de identificare a hotărârii judecătoreşti de condamnare. numai dupa rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. avize consultative de la Ministerul Justiţiei. Astfel. rapoarte de anchetă socială şi alte acte pe care solicitantul le consideră necesare în susţinerea cererii sale (art. Potrivit art. modalitatea graţierii . descendenţii. pedepsele complementare şi cele accesorii. hotărârea definitivă de condamnare. pedepsele a căror executare nu a început din cauza sustragerii condamnatului de la executare. se adresează Preşedintelui României şi poate fi făcută de: a) persoana condamnată. cererea de graţiere individuală.

546/ 2002 privind graţierea şi procedura de graţiere). prevăzută de Codul penal. 394 – 410 din viitorul Cod Penal. 1 şi 2). 522 Publicată în Monitorul Oficial nr. 188 -189 din noul cod penal. 20). prevăzute în art. graţierea nu împiedică exercitarea căilor extraordinare de atac de către condamnat. Cu privire la graţierea colectivă menţionăm următoarele: graţierea colectivă se acordă unui număr de persoane pentru condamnări determinate prin cuantumul pedepselor sau prin infracţiunile pentru care au fost pronunţate (art. Prin Legea nr. în situaţia pluralităţii de infracţiuni pentru care s-au aplicat pedepse ce au fost contopite. vătămarea corporală gravă. iar dacă a rămas o singură pedeapsă din pedeapsa rezultantă. graţierea individuală poate fi refuzată de către beneficiarul ei atunci când cererea a fost făcută de altă persoană . infracţiunile contra siguranţei statului. care nu este graţiată. 4 nu beneficiază de prevederile art. 205 din viitorul Cod penal. 5. 2. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni522 s-au graţiat în întregime pedepsele cu închisoarea până la 5 ani inclusiv. graţierea individuală se acordă necondiţionat. lipsirea de libertate în mod ilegal. 9 din Legea nr. respectiv art.această prevedere neaplicându-se în cazul condamnatului minor. obiectul graţierii colective îl constituie pedepsele aplicate pentru fiecare dintre infracţiuni. iar graţierea colectivă poate fi acordată şi condiţionat (art. şi numai în limitele stabilite de acesta. 546/ 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii). precum şi pedepsele cu amendă aplicate de instanţele de judecată. 263 . 12 Legea nr. graţierea îşi produce efectele numai de la data rămânerii definitive a hotărârii (art. 726/ 4 octombrie 2002.DREPT PENAL. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. PARTEA GENERALĂ şi asupra măsurilor administrative pronunţate într-o cauză penală (art. 17). graţierea colectivă poate avea ca obiect numai pedepse aplicate de instanţă pentru fapte săvârşite anterior datei prevăzute în legea de graţiere. comutarea se poate face numai într-o pedeapsă mai uşoară. Infracţiuni reglementate de Codul penal: 1. atunci când legea de graţiere intră în vigoare înaintea rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. 4. prevăzute în art. 183 actualul Cod penal. 194 viitorul cod penal. 13). 174-176 Cod Penalactual sau art. (art. ele vor fi descontopite. 195 viitorul Cod penal. 182 Cod Penalactual sau art. 3). 1-3 cei cărora li s-au aplicat pedepse sau măsuri educative pentru următoarele infracţiuni: A. 14). prevăzute în art. Potrivit art. 155-173 Cod Penalactual sau infracţiunile contra securităţii naţionale. prevăzute în art. 189 din actualul Cod Penalsau art. prevăzută în art. în condiţiile legii şi nu poate constitui temei pentru respingerea acestora (art. va fi înlăturat şi sporul eventual aplicat. şi nu pedeapsa rezultantă. aceste prevederi aplicându-se indiferent de modalitatea de executare a pedepsei închisorii dispusă de instanţă (art. prevăzută în art. 3. infracţiunile de omor. Prin aceeaşi lege s-a înlăturat măsura internării într-un centru de reeducare luată de către instanţele de judecată faţă de minorii care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală (art. dacă pentru unele dintre aceste pedepse este incidentă graţierea.

212 actualul Cod Penal sau art. alin. tâlhăria. traficul de influenţă.respectiv furtul în scop de folosinţă – art. prevăzut în art. 209 alin. 10. 2 şi 3 actualul Cod Penal sau 257 noul cod penal. prevăzută în art. 2481 actualul Cod Penal. 377 noul cod penal.207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală. actul sexual cu un minor. incestul. 2 actualul Cod Penal sau art. violarea de domiciliu. 290 noul cod penal. 2 şi în redactarea anterioară Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. în art. 2151 alin. publicată în Monitorul Oficial al României. darea de mită. 198 alin. 239 alin. respectiv art. ultrajul. nu mai este prevăzută de noul Cod Penal 11. şi în art. 16.Aurel Teodor Moldovan 6. 282 noul cod penal. publicată în Monitorul Oficial al României. prevăzută în art. prevăzută în art. 220 noul cod penal. respectiv art. 235 – 236 noul cod penal. 230 noul cod penal. 9. luarea de mită. 15. 1-4 în redactarea anterioară Legii nr. 215 alin. 254 actualul Cod Penal sau art. a). prevăzută în art. 233 noul cod penal. prevăzut în art. nr. 13. 203 actualul cod penal. Partea I. prevăzută în art. 2-4 actualul cod penal. prevăzută în art. 209 alin. 194 actualul Cod penal. 21. prevăzută în art. 192 alin. respectiv art. şantajul. prevăzută în art. 22. Partea I. 12. 14. perversiunea sexuală. 224 viitorul cod penal. prevăzute în art. 256 actualul cod penal. prevăzut în art. 197actualul cod penal. 244 noul cod penal. 2-5 actualul cod penal. 19. nr. 264 . furtul de autovehicule. 2-4. violul. 209 alin. 23. abuzul în serviciu în formă calificată. respectiv art. pirateria. 1 lit. 207 noul cod penal. prevăzut în art.410 din 25 iulie 2001. prevăzut în art. 18. 2671 actualul Cod Penalsau art. primirea de foloase necuvenite. în redactarea în vigoare. 456/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. prevăzut în art. prevăzută în art.594 din 22 noiembrie 2000. delapidarea. 2-5 actualul Cod Penal sau art. 8. precum şi furtul calificat. b). 257 actualul Cod Penal sau art.207/2000. prevăzut în art. 211actualul Cod Penal sau art. prevăzută în art. 218 noul cod penal. 20. 255 actualul Cod Penal sau art. 2 Cod Penalactual sau art. 289 noul cod penal. 201 alin. tortura. 295 noul cod penal. înşelăciunea. 291 noul cod penal. d) şi g). 7. 17.

2791 actualul Cod Penal sau art. nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. 274 alin. 275 alin. 331 noul cod penal. 332 noul cod penal. 313 actualul Cod Penal sau art. 3021 alin. 276 actualul Cod Penal sau art.deturnarea de fonduri. 269 actualul Cod Penal sau art. 38. prevăzută în art. 321 noul cod penal. 285 actualul Cod Penal sau art. prevăzut în art. 30. 314 noul cod penal. prevăzută în art. 288 actualul Cod Penal sau art. prevăzută în art. 32. 310 – 311 noul cod penal. neîndeplinirea cu ştiinţă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă. prevăzut în art. prevăzută în art. 320 noul cod penal. 27. prevăzută în art. 282 actualul Cod Penal sau art. uzul de fals. 40. prevăzută în art. 307 noul cod penal. prevăzut în art. 312. 322 noul cod penal. falsificarea de alimente sau alte produse. 2 actualul Cod Penal sau art. deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori. punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji. falsul intelectual. nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive. 290 actualul Cod Penalsau art. traficul de stupefiante. 25. falsificarea de valori străine. 3022 alin. PARTEA GENERALĂ 24. prevăzut în art. 35. 270 actualul Cod Penal sau art 286 noul cod penal. 323 noul cod penal. represiunea nedreaptă. părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate. 3 actualul Cod Penal sau art. prevăzută în art. 268 actualul Cod Penal sau art. 309 actualul Cod Penal sau art. prevăzută în art. înlesnirea evadării. 34. 330 noul cod penal. 37. prevăzute în art. 31. 357 noul cod penal. 33. contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit. 342 noul cod penal. 42. prevăzută în art. falsificarea de monede sau de alte valori. 345 noul cod penal. 285 noul cod penal. 265 . 353 noul cod penal. 28. 284 actualul Cod Penal sau art. 2. prevăzute în art. falsul în înscrisuri sub semnătură privată. 44. 43. evadarea. prevăzut în art. 289 actualul Cod Penalsau art. prevăzute în art. 316 noul cod penal. 39. 283 noul cod penal. 291 actualul Cod Penalsau art.DREPT PENAL. 2 actualul Cod Penal sau art. 26. distrugerea şi semnalizarea falsă. prevăzută în art. 36. 41. nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri. 279 actualul Cod Penalsau art. prevăzută în art. falsul material în înscrisuri oficiale. prevăzută în art. 29.

141/1997 privind Codul vamal al României. infracţiunile prevăzute în art. a măsurii internării într-un centru de reeducare sau a sancţiunii contravenţionale. Potrivit art. 7. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. infracţiunile prevăzute în art. 3 teza II actualul Cod Penal sau art. De asemenea. precum şi celor care au început executarea. 197 noul cod penal. 8. 4. infracţiunile prevăzute în art. 276 din Legea nr. Sancţiunile cu închisoare aplicate prin hotărâri judecătoreşti definitive pentru contravenţii nu se mai execută. dezertarea.Aurel Teodor Moldovan prevăzută în art. altele decât cele prevăzute la alin. 45. 314. 7-18 din Legea nr. republicată. 6. infracţiunile prevăzute în art. infracţiunile prevăzute în art. asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni. încăierarea. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. 323. 109. prevăzută în art. persoanele graţiate care. 198 noul Cod penal. 49. 5. 23 şi 24 din Legea nr. 46. (2). prevăzută în art. 322 alin. se disting: graţierea necondiţionată (pură şi simplă) şi graţierea condiţionată. prevăzute în art. 78/2000 pentru prevenirea.443/1972 privind navigaţia civilă. prevăzut în art. proxenetismul. 10-16 din Legea nr. 329 actualul Cod Penal sau art. În funcţie de condiţiile impuse beneficiarului. nu beneficiază de prevederile prezentei legi cei care au săvârşit infracţiuni. 47. 175-181 din Legea nr. infracţiunile prevăzute în art. relele tratamente aplicate minorului. 85 din Legea protecţiei mediului nr. săvârşesc cu intenţie o infracţiune vor executa. infracţiunile prevăzute în art. 213 noul cod penal. 51/1991 privind siguranţa naţională a României. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani. 9. prevăzută în art. în curs de 3 ani. 2-14 din Legea nr. 340 alin. 2 actualul Cod Penal sau art. republicată. 19-21 din Legea nr. 266 . 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. infracţiunile prevăzute în art. 31/1990 privind societăţile comerciale. 48. 6 graţierea nu se aplică celor care nu au început executarea pedepsei închisorii. 3. iar potrivit art. şi pedeapsa sau restul de pedeapsă rămas neexecutat ca urmare a aplicării prezentei legi. 332. deoarece s-au sustras de la executarea acestora. 2. 110 şi 115 din Decretul nr. 50. infracţiunile prevăzute în art. zborul neautorizat. 137/1995. Infracţiuni reglementate de legi speciale: 1. B. 7. pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune. prevăzut în art. dar ulterior s-au sustras. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. 306 actualul Cod Penal sau art. 423 noul Cod penal.

ar fi: 267 . de regulă de 3 ani de la data aplicării actului de graţiere.DREPT PENAL. ca în cazul graţierii condiţionate. 1995. situaţia familială). 160 noul Cod penal. astfel că o pedeapsă graţiată produce aceleaşi efecte ca şi o pedeapsă executată. cum 416. urmarea infracţiunii (de exemplu. p.2. comportarea după acordarea beneficiului clemenţei înlăuntrul unei perioade. Aceasta se mai numeşte şi remitere de pedeapsă. mai uţoară. prejudiciul cauzat prin săvîrşirea unor anumite infracţiuni să nu depăşească un plafon valoric). 120 Cod penal actual sau art. în ipoteza graţierii condiţionate. conduita după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare (condamnatul să nu se fi sustras de la executarea pedepsei). cum ar fi: persoana condamnatului (vârsta. 15. care nu poate fi acordată decât prin lege organică. condamnatul să nu fie recidivist). 546/ 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii). PARTEA GENERALĂ Graţierea este necondiţionată atunci când se acordă fără a impune în viitor beneficiarului ei anumite obligaţii şi este condiţionată atunci cand acordarea ei este condiţionată de buna conduită a condamnatului acesteia în viitor. Graţierea este parţială când prin actul de clemenţă este înlăturată executarea doar a unei părţi din pedeapsă. antecedenţa penală ( spre exemplu. Comutarea este forma graţierii ce constă în înlocuirea pedepsei aplicate de instanţa de judecată cu o pedeapsă de altă natură. parţială sau comutare.1. o parte calculată prin raportare la pedeapsa în întregul ei. 523 A. trebuie făcută distincţia între două situaţii. ca urmare a graţierii care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. Editura “Lumina Lex”. În afară de aceste criterii mai menţionăm şi clasificarea graţierii din punctul de vedere al momentului intervenirii. Graţierea este totală când constă în înlăturarea în întregime a executării pedepsei. 16 alin. denumită termen de încercare sau termen-condiţie. “Drept penal român” Partea generală. nu şi prin decret prezidenţial523 . sunt prevăzute efectele graţierii necondiţionate. iar prin actul de acordare a graţierii mai pot fi prevăzute şi alte efecte ale acesteia. Bucureşti. precum şi restul de pedeapsă rămas neexecutat (art. o anumită perioadă de timp sub sancţiunea executării pedepsei neexecutate. spre exemplu pedeapsa închisorii este înlocuită cu amenda. ea înlătură condamnarea şi consecinţele condamnării. pedeapsa va fi considerată ca executată fie la data aplicării actului de clemenţă. 1 şi 2 din Legea nr. Graţierea înlătură executarea pedepsei principale. Efectele graţierii Prin dispoziţiile art. distingând între graţierea postcondamnatorie care a fost acordată privitor la pedepsele aplicate prin hotărâri rămase definitive şi graţierea antecondamnatorie. În funcţie de întinderea efectelor. Pot fi prevăzute anumite cerinţe. graţierea poate fi: totală. Ungureanu. fie la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. Graţierea parţială se mai numeşte şi reducere de pedeapsă. În cazul graţierii integrale. în situaţia graţierii antecondamnatorii. În cazul graţierii paţiale.

beneficiul ei fiind dobândit definitiv prin respectarea condiţiei. 39 alin. fusese deja executată o fracţiune din pedeapsă. însă. dar în termenul de încercare al graţierii condiţionate. iar dacă a rămas o singură pedeapsă din pedeapsa rezultantă. .infracţiunea a fost săvârşită înlăuntrul termenului – condiţie a graţierii condiţionate şi a termenului de încercare a liberării condiţionate525 . în măsura în care. redusă prin graţiere. în această situaţie pedeapsa anterioară. Revocarea graţierii nu mai poate avea loc. ea produce efectele urmărite numai de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. este incidentă graţierea. Executarea pedepsei va fi înlăturată dacă. Dacă pentru unele din pedepsele contopite. Aici la pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune se adaugă restul de pedeapsă anterioară. dar după împlinirea termenului de încercare a graţierii condiţionate. rămâne un rest de executat. dacă perioada arestării preventive este mai mare sau egală cu restul negraţiat. soluţiile vor fi diferite. Bucureşti.infracţiunea a fost săvârşită în timpul executării pedepsei negraţiate. Graţierea parţială condiţionată produce efecte distincte în raport de stadiul executării pedepsei. Iancu Mândru. va avea loc înlăturarea executării pedepsei. În prima situaţie. În cazul infracţiunilor continue. În a doua situaţie. continuate sau progresive. În situaţia graţierii antecondamnatorii. va fi înlăturat şi sporul ce eventual fusese aplicat în considerarea pluralităţii de infracţiuni existente în cauză. Dacă săvârşeşte o infracţiune şi sunt întrunite condiţiile privitoare la recidivă. se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. în funcţie de următoarele situaţii concrete: . Bucureşti. Inculpatul va începe. 268 . astfel că noua pedeapsă se contopeşte. se impune epuizarea acestora mai înainte de data adoptării decretului de graţiere. care nu este graţiată. ca în cazul graţierii necondiţionate. „Amnistia şi graţierea”. În cazul în care graţierea are ca obiect pedeapsa ce urmează a se aplica pentru o infracţiune săvârşită înainte de adoptarea actului de graţiere. Editura ALL EDUCATIONAL. iar la pedeapsa rezultantă se adaugă partea din pedeapsa neeexecutată ca urmare a graţierii. Efectele graţierii asupra pedepsei a cărei executare a fost suspendată condiţionat 524 525 Iancu Mândru. 1998. . 407. egală sau mai mare decât partea negraţiată.infracţiunea este comisă după executarea fracţiunii negraţiate. după aplicarea graţierii. aceasta va fi scoasă din contopire. dacă după reducerea pedepsei. Editura ALL EDUCATIONAL.infracţiunea este săvârşită în timpul executării pedepsei şi a termenului de încercare. 2 Codul penal actual. „Amnistia şi graţierea”. p. 1998. cu restul rămas neeexecutat din cea anterioară. executarea pedepsei va începe sau va continua. 377. . iar condamnatul va continua executarea. în situaţia graţierii după condamnare.Aurel Teodor Moldovan dacă inculpatul sau condamnatul mai are de executat sau nu un rest de pedeapsă. calculat prin scăderea perioadei efectiv executate şi a fracţiunii graţiate. p. pedepsa nu va mai fi pusă în executare. va mai rămâne de executat un rest de pedeapsă524 . potrivit art.

72 (3) lit. iar săvârşirea unei noi infracţiuni după împlinirea termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei. Astfel. cât şi pedeapsa pentru noua infracţiune. s-au exprimat mai multe opinii în literatura de specialitate. Dacă până la împlinirea termenului de încercare. 120 alin. Graţierea aplicabilă pedepselor suspendate condiţionat va fi. 528 Constantin Mitrache. nr. cât şi beneficiul graţierii condiţionate. dispusă prin lege organică. partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei pronunţate de instanţă. adică reabilitarea de drept a condamnatului. Dărîngă. Partea generală”. în J. g) din Constituţie. 1/ 1962.102. 99. „În legătură cu efectele graţierii asupra pedepselor suspendate condiţionat”. 527 J. 416 269 . beneficiul graţierii nu este înlăturat. nu are loc revocarea sau anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Mai apare şi situaţia în care termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei se împlineşte mai înainte de termenul de definitivare al graţierii condiţionate. În această situaţie. Cristian Mitrache. Potrivit unei păreri526 . 2003.DREPT PENAL. atât pedeapsa ce fusese suspendată condiţionat. p. Pohonţu. p. întotdeauna colectivă. se produc efectele definitive ale suspendării. aşa cum a fost redus. condamnatul săvârşeşte o nouă infracţiune care atrage atât revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Potrivit unei alte opinii 527 pedepsele cu suspendarea condiţionată a executării sunt supuse graţierii.N. nu mai determină vreo revocare. Bucureşti. care. partea din termenul de încercare se reduce cu durata pedepsei în cazul graţierii totale şi cu fracţiunea din pedeapsă graţiată în cazul graţierii parţiale. “Drept penal român. decretul de graţiere apărut în înlăuntrul termenului de încercare se aplică numai în măsura în care s-ar prevedea expres acest lucru. se va executa în cazul anulării ori revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei. Legea 301/ 2004 prevede în art. iar graţierea condiţionată rămâne fără obiect. 2 că graţierea are efecte şi asupra pedepselor a căror executare a fost suspendată condiţionat. însă nu se contopesc528 . în J. 145 alin. efectele suspendării condiţionate se produc. p. în art. PARTEA GENERALĂ Graţierea are efecte şi asupra pedepsei a cărei executare a fost suspendată condiţionat. ci doar efectul suspendării condiţionate a executării pedepsei. deoarece pedepsele a căror executare a fost suspendată condiţionat nu sunt executabile. Cu privire la această situaţie. Codul penal actual a prevăzut expres. Grigoraş. În cazul în care în termenul de încercare redus ca urmare a graţierii totale intervine anularea sau revocarea suspendării. se reduce în mod corespunzător. Dacă suspendarea condiţionată este 526 I. cât şi în termenul de definitivare al graţierii condiţionate. Când graţierea este parţială.N. partea din pedeapsă ce rămâne negraţiată. Gh. În acest caz. 4/ 1962. „Condamnarea cu suspendarea executării pedepsei”. nr. Când atât în termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei. 58-68. condamnatul va executa. 4 că: „Graţierea are efecte şi asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiţionat. potrivit art. dar în termenul de definitivare al graţierii condiţionate.

3 actualul Cod penal. 5 Cod penal actual. 9 alin. graţierea nu are efect asupra măsurilor de siguranţă şi asupra măsurilor educative.2 noul Cod penal. 2 că: „Graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare. 613. în de graţiere. alin. respectiv art. afară de cazul când se dispune altfel prin actul de graţiere”. acestea nu sunt consecinţe ale săvârşirii de infracţiuni. Efectele graţierii asupra pedepselor complementare Potrivit art. Acest lucru se explică prin aceea. Efectele graţierii asupra măsurilor de siguranţă şi asupra măsurilor educative Potrivit art. C. 270 . mă su rilor de siguranţă şi măsurilor (3) Graţierea nu are efect asupra educative.Efectele graţierii Art 160 – Efectele graţierii (3) Graţierea nu are efecte asupra (2) Graţierea nu are efecte asupra pepedepselor complementare. Acest lucru se impune datorită faptului că prin luarea măsurilor de siguranţă se urmăreşte înlăturarea unei stări de pericol şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.. în afară de cazul în care de dispune altfel prin actul de graţiere”. Prima deosebire vizează excluderea de la graţiere a pedepselor a căror executare este suspendată sub supraveghere. 160. cit. 301 / 2004 noul Cod penal al României publicat în Monitorul Oficial nr.. 3 că: „nu pot fi graţiate pedepsele complementare şi cele accesorii”. În ceea ce priveşte noul cod penal529 . măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate. 120 alin. 573/ 2004. 120 alin. Art. unde se prevede expres în art. afară de depselor complementare şi măsurilor cazul când se dispune altfel prin actul educative neprivative de libertate. afară de cazul în care se dispune altfel prin actul de graţiere. Bulai.Aurel Teodor Moldovan revocată sau anulată. alin. op. 529 530 Legea nr. 160 alin. se execută numai partea din pedeapsă rămasă negraţiată. că în principiu.” În proiectul noului Cod penal. se menţionează prin prevederile art. graţierea trebuie să opereze asupra pedepselor care se execută efectiv şi nu a acelora a căror executare este suspendată sub supraveghere. nu sunt pedepse şi nu pot intra sub incidenţa actelor de clemenţă530 . Acest lucru reiese şi din prevederile Legii 546/ 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii.4: „Graţierea nu are efecte asupra pedepselor a căror executare este suspendată sub supraveghere. p. 160. afară de cazul când se dispune altfel (4) Graţierea nu are efecte asupra prin actul de graţiere. graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare. afară de cazul când se dispune altfel prin actul de graţiere. Codul penal actual Noul cod penal Art 120. cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei au acelaşi conţinut ca în Codul penal în vigoare cu două deosebiri.

92/ 2000. 160 alin. alin. . 2) şi asupra măsurilor educative.în măsura în care pedeapsa a fost graţiată doar în parte.. care urmăresc îndreptarea şi reintegrarea socială a acestora potrivit prevederilor art.DREPT PENAL. educativ.. „Amnistia şi graţierea”.. 366 271 . 3) adăugându-se după prevederea că graţierea nu are efect asupra acestor măsuri cuvintele „în afară de cazul când se dispune altfel prin actul de graţiere”.G. 408. înlăturarea pedepselor accesorii va avea loc la data punerii în libertate. condamnatul executând în continuare fracţiunea neeexecutată. Măsurile educative având un caracter preponderent preventiv. Prescripţia constă în stingerea forţei executive a unei hotărâri de con531 532 Iancu Mândru.. şi la aceea a adoptării actului de clemenţă. corespunzător fiecărei graţieri. în raport de întinderea actului de clemenţă. de asemenea nu sunt graţiate. V. Explicaţii teoretice. 160.. prin aceea că se referă la cele neprivative libertate. ori a fost înlăturată executarea cu privire la tot restul rămas neexecutat.1. putem distinge între două situaţii: . p. II. în cazul graţierii antecondamnatorii.. Efectele graţierii asupra pedepselor accesorii Efectele graţierii asupra pedepselor accesorii sunt diferite. ori la data împlinirii duratei pedepsei. Dongroz şi colaboratorii. Persoanele condamnate la pedeapsa închisorii care beneficiază de efectele graţierii totale sunt supuse supravegherii de către Serviciile de reintegrare socială şi supraveghere. Editura ALL EDUCATIONAL. dacă restul de pedeapsă a fost executat în întregime.2..2. exerciţiul drepturilor interzise se reia la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. PARTEA GENERALĂ Prin noul Cod Penal s-a completat textul care se referea la efectele graţierii asupra măsurilor de siguranţă (art. 1ą din O. dacă cel condamnat a beneficiat de liberare condiţionată. dar şi asupra drepturilor persoanei vătămate (art.dacă pedeapsa a fost graţiată în întregime.. respectiv că nu beneficiază de graţiere condamnaţii cărora li s-a redus pedeapsa ca urmare a unei graţieri anterioare ori că vor beneficia de dispoziţiile de graţiere mai favorabile. 15. în acest din urmă caz fiind considerat virtual în executarea pedepsei531 . Noţiune Prescripţia executării pedepsei este o cauză care înlătură executarea pedepsei. dar prin acelaşi act se poate prevedea şi o soluţie contrară. PRESCRIPŢIA EXECUTĂRII PEDEPSEI 15. vol. p.. Efectele graţierilor succesive Prin actul de acordare a graţierii se pot prevedea graţieri parţiale suucesive ce intervin în cursul executării unei pedepse de mai lungă durată având ca efect reducerea succesivă a pedepsei. Bucureşti. în situaţia graţierii postcondamnatorii. 1998. Astfel. nr.

soarea mai mare de 15 ani. 417. plus durata pedepsei ce b) 5 ani.2. mai precis art. dar urmează a fi executată. Ca şi prescripţia răspunderii penale.Termenele de prescripţie a Art 162 – Termenele de prescripţie a executării pedepsei – (1) Termenele executării pedepsei – (1) Termenele de prescripţie a executării pedepsei de prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt: pentru persoana fizică sunt: a) 20 de ani. instituindu-se o cauză de stingere a executării pedepsei533 . executarea oricărei pedepse cu închisoare mai mică de 15 ani. prescripţia executării pedepsei îşi găseşte justificarea în anihilarea efecienţei pedepsei aplicate dacă nu a fost executată o perioadă de timp. când pedeapsa care a) 20 de ani. soarea. Astfel. Bucureşti. p.Aurel Teodor Moldovan damnare ca urmare a trecerii timpului. după cum urmează: . b) 5 ani. Constantin Mitrache. Termenele de prescripţie Prin dispoziţiile art. sunt stabilite termenele de prescripţie a executării pedepsei în funcţie de durata pedepsei ce urmează a fi executată. Cristian Mitrache. 533 272 . dar nu nu mai mult de 15 ani.2. când pedeapsa care urmează a fi executată este urmează a fi executată este detenţiunea pe viaţă sau îndetenţiunea pe viaţă sau închichisoarea mai mare de 15 ani. se prescrie deci într-un termen cuprins între 5 ani şi 15 zile (cel mai scurt) şi 15 ani (cel mai lung). Prin prescripţie se stinge dreptul statului de a cere executarea pedepsei aplicate şi se stinge şi obligaţia condamnatului de a mai executa pedeapsa ce i s-a aplicat532 . (2) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale pronunţate pentru infracţiunile de genocid. executarea unei pedepse cuprinsă între 10 şi 15 ani se va prescrie tot în 15 ani. este amenda. 126 Cod penal actual. în cazul mai mult de 15 ani. 534 Potrivit acestei dipoziţii. plus durata pedepsei ce urmează a fi executată. Prin reglementarea prescripţiei executării pedepsei se conferă cadrul legal de rezolvare a ipotezelor în care executarea pedepsei nu a putut fi realizată într-o perioadă de timp. c) 3 ani în cazul când pedeapsa c) 3 ani în cazul când pedeapsa este amenda. “Drept penal român. 2003. Acest lucru este confirmat şi de prevederile noului cod penal. contra umanităţii şi de război”.pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani. 15. precum şi detenţiunea pe viaţă se prescriu în 20 de ani. Partea generală”. 161 unde se menţionează că: „(1) Prescripţia înlătură executarea pedepsei principale. Codul penal actual Noul cod penal Art 126. în cazul celorlalte pedepse cu închicelorlalte pedepse cu închisoarea.

162. cit. executarea pedepsei închisorii prescriindu-se în 20 de ani. În ceea ce priveşte calcularea termenelor de prescripţie a executării pedepsei. păstrându-se aceleaşi termene de prescripţie. 549 273 . Întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei Întreruperea cursului de prescripţie a executării pedepsei şi a sancţiunilor cu caracter admninistrativ are aceleaşi efecte ca şi întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale. 160. alin. 4 C.pedeapsa amenzii se prescrie în termen de 3 ani. potrivit art. Dispoziţiile noului Cod penal cu privire la termenele de prescripţie a executării pedepsei sunt redate în art.pedeapsa închisorii mai mică de 15 ani se prescrie într-un termen de 5 ani la care se adaugă durata pedepsei închisorii fără a depăşi 15 ani534 . termenul de prescripţie începe să curgă de la data când hotărârea de revocare sau anulare a rămas definitivă. Basarab. op. 149. potrivit art.3 că în cazul revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei. adică ştergerea termenului curs anterior şi după încetarea cauzei de întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie. Deşi nu sunt pedepse.penal). 160.2 al noului Cod penal. suspendării executării sub supraveghere ori liberării condiţionate. alin.Termenul de prescripţie a executării pedepsei în cazul revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei. . termenul executării pedepsei amenzii este de 5 ani. Pentru persoana juridică. Termenul de prescripţie se calculează în funcţie de pedeapsa aplicată pentru o singură infracţiune ori pedeapsa rezultată în caz de concurs de infracţiuni. readucând în actualitate fapta 535 M. alin.3. în lege s-a prevăzut expres (art. 126 alin. pluralitatea intermediară ori recidivă postcondamnatorie535 . 2 Cod penal actual) că se prescriu în termen de 1 an şi sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute în art. mai trebuie menţionate şi alte articole din Codul penal care se referă termenele de prescripţie a executării pedepsei ce se reduc la jumătate pentru cei care a data săvârşirii infracţiunii erau minori. Întreruperea termenului de prescripţie a executării pedepsei şi a sancţiunilor cu caracter administrativ are loc. 127 cod actual prin: a) începerea executării pedepsei. 15.1). 126 alin. b) săvârşirea din nou a unei noi infracţiuni.1. 129 Cod penal actual sau la situaţia în care pedeapsa detenţiunii pe viaţă se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii. Această soluţie legislativă este păstrată şi de noul Cod penal. 3 Cod Penal actual. potrivit art. Durata termenelor de prescripţie a executării pedepsei se calculează de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. PARTEA GENERALĂ .DREPT PENAL. p. alin. termen păstrat şi de noul Cod penal (art. care prevede în art. 91 Cod penal actual. respectiv art. Aceste cauze anihilează efectul produs din curgerea timpului.2.. 126 alin. a suspendării executării sub supraveghere sau după caz a executării pedepsei la locul de muncă începe să curgă de la data când hotărârea de revocare a rămas definitivă (art.

executării pedepsei.4. în cazul executării se întrerupe şi prin săvârşirea celorlalte pedepse cu închi. după începerea executării pedepsei. La aceste cauze se mai alătură o altă cauză. Suspendarea C. cit. Sustraurmează a fi executată este gerea de la executare. urmează a fi executată. alin. (3) Cursul termenului de prescripţie a f) 3 ani în cazul când pedeapsa executării pedepsei amenzii se întreeste amenda. ca în cazul prescripţiei răspunderii penale şi care presupunea că prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni dacă s-a împlinit odată şi jumătate termenul de prescripţie. 620 cursului prescripţiei executării pedepsei 274 536 .Aurel Teodor Moldovan comisă.2. Cu privire la întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei. de la data sustragerii. Deoarece pentru prescripţia executării pedepsei nu a mai fost prevăzută o prescripţie specială. sustragere care determină curgerea unui nou termen Codul penal actual Noul cod penal Art 126. soarea.Termenele de prescripţie a Art 163 – Întreruperea cursului executării pedepsei – (1) Termenele prescripţiei executării pedepsei – (1) de prescripţie a executării pedepsei Cursul termenului de prescripţie a pentru persoana fizică sunt: executării pedepsei se întrerupe prin d) 20 de ani. Codul penal viitor introduce în art. noul Cod Penal la art.. pentru a produce efectele sale. termenul de prescripţie trebuie să curgă neîntrerupt şi integral536 . op. (1) menţionează că cursul termenului prescripţiei executării pedepsei se întrerupe prin începerea executării. nou termen de prescripţie de la data e) 5 ani. când pedeapsa care începerea executării pedepsei. care se calculează. Bulai. rupe şi prin înlocuirea obligaţiei de plată a amenzii cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. prin aceea că întreruperea executării pedepsei amenzii poate avea loc în cazul în care obligaţia de plată a amenzii se înlocuieşte cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. dar (2) Cursul termenului de prescripţie a nu mai mult de 15 ani. 163. p. face să curgă un chisoarea mai mare de 15 ani. după începerea detenţiunea pe viaţă sau în.2) sau prin înlocuirea obligaţiei de plată a amenzii cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. 15. stingerea executării pedepsei ori a sancţiunilor cu caracter administrativ. 163 alin. prin săvârşirea unei noi infracţiuni (alin. 127 Cod penal actual. această cauză fiind mai frecventă în cazurile în care pedeapsa amenzii se execută în rate sau când pedeapsa închisorii se execută la locul de muncă.din nou a unei infracţiuni. pedeapsa aplicată şi respectiv conduita periculoasă a infractorului. de prescripţie.3 o dispoziţie nouă. şi anume c) sustragerea de la executare. plus durata pedepsei ce sustragerii. potrivit art.

411 C. Cristian Mitrache. fiindcă pedeapsa complementară se va executa după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare astfel că executarea acesteia nu presupune prezenţa condamnatului. 2). aceasta explicându-se prin gravitatea deosebită a acestor infracţiuni. pentru infracţiunile contra umanităţii (art.2. PARTEA GENERALĂ Cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei poate fi oprit sau suspendat în cauzele prevăzute de lege şi reluat după încetarea cauzei care a determinat supendarea. iar potrivit noului Cod penal. op. 419. Cauzele de suspendare a termenului de prescripţie a executării pedepsei sunt prevăzute în Codul de procedură penală şi privesc suspendarea executării pedepsei în timpul exercitării căilor extraordinare de atac (art. cit. “Drept penal român... În ceea ce priveşte problema înlăturării prin prescripţie a pedepselor complementare. Prin prescripţie se stinge executarea pedepsei principale şi odată cu aceasta şi pedeapsa accesorie. 1 Cod penal actul) sau art. 538 C. 455 C.p. 618. Legiuitorul român a prevăzut imprescriptibilitatea răspunderii penale şi a executării pedepselor principale pentru infracţiunile contra păcii şi omenirii.DREPT PENAL.( 6). 410.)537 . În schimb la alin.) sau în cazurile de amânare ori de întrerupere a executării pedepsei (art. Partea generală”. 164 alin. Bulai. p. Bucureşti. 453. 15. 162 alin.p.p. respectiv înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. p. 2003.5. 1 din noul Cod penal. Aceleaşi prevederi sunt cuprinse şi în art. 125 alin. Aceasta înseamnă că măsurile de siguranţă se vor executa indiferent de timpul scurs de la luarea acestora până la prinderea făptuitorului. 537 Constantin Mitrache. 390. Prescripţia nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă (art. 161 alin.p. 275 . Efectele prescripţiei executării pedepsei Prescripţia înlătură executarea pedepsei principale (art. ultim) şi art. 2 se menţionează că prescripţia îşi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare. aceasta s-ar pune numai în legătură cu interzicerea unor drepturi care se execută după executarea pedepsei principale. 161 alin. 126 alin. aceasta se datorează scopului în vederea căruia sunt luate măsurile de siguranţă. stare de pericol care nu este înlăturată prin trecerea timpului538 . 1 noul Cod penal.

542 C. pe plan juridic. Bucureşti.. incapacitărţi şi decăderi. s-a aplicat şi pedeapsa compementară a interzicerii unor drepturi. Bulai. în Dongoroz II. 133 Cod penal actual şi ale art. pentru fostul condamnat care o perioadă de timp a dovedit. condiţiile în care se poate reînnoi cererea de reabilitare judecătorească – art. 170 şi condiţiile în care poate opera anularea reabilitării judecătoreşti – art. are ca efect încetarea decăderilor.. Cozma. 169 din noul Cod penal. 621. 539 540 276 . efectele celor două forme ale reabilitării – art. se continuă cu reabilitarea judecătorească –art. p. ca măsură de politică penală. 171.1. potrivit dispoziţiilor art. 1970. este menită să stimuleze efortul de îndreptare şi reintegrare al fostului condamnat în cadrul societăţii. „Reabilitarea în dreptul penal”. În dispoziţiile noului Cod penal.economice pe care le-a avut înainte de condamnare541 . iar incapacităţile pot decurge din legi R. În literatura de specialitate s-au dat mai multe definiţii reabilitării. Reabilitarea este mijlocul legal prin care fostul condamnat este deplin integrat.M. p. Interdicţiile şi decăderile pot decurge din hotărârea de condamnare. I. interdicţiilor şi a incapacităţilor care rezultă din condamnare. viitorul Cod penal începe cu reabilitarea de drept – art. 541 C. op. încetează pentru viitor. ed. 169. Reabilitarea. reglementarea cauzelor care înlătură consecinţele condamnării au o altă structură decât cea cuprinsă în actualul Cod penal. op. 397. Efectele reabilitării Înlăturarea consecinţelor condamnării. Astfel. în societate539 . dintre care amintim: reabilitarea este instituţia juridică prin care efectele unei condamnări ce constau în interdicţii. cit. Stănoiu. p. CONSIDERATII GENERALE ASUPRA REABILITARII Noţiune. p. op. cit. 134. Ştiinţifică.165. 166. 622. Bulai. prin repunerea acestuia în deplinătatea drepturilor politice şi social. prin întreaga sa comportare că s-a îndreptat şi că este posibilă reintegrarea socială deplină a acestuia540 sau reabilitatea. cit..Aurel Teodor Moldovan CAPITOLUL XVI CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CONSECINŢELE CONDAMNĂRII 16. în situaţia în care pe lângă pedeapsa principală a închisorii.

421. p. Trăsăturile caracteristice ale reabilitării Reabilitarea în dreptul penal român poate fi obţinută pentru orice condamnare. aceasta se datorează nu efectului automat al reabilitării. Partea generală”. 6 Cod penal actual. deoarece reabilitarea nu este o restitutio in integrum543 . ori că va fi reprimit în cadrul forţelor armate sau că va obţine gradul militar avut. Repunerea prin reabilitare a fostului condamnat. ori este rechemat în cadrele forţelor armate şi obţine din nou gradul militar avut. în legi penale speciale. reabilitarea este cunoscută sub două forme: reabilitarea de drept şi reabilitarea judecătorească. iar în cazul unor condamnări succesive. Cristian Mitrache. numai pentru o condamnare ori pentru unele condamnări suferite de condamnat. Astfel în unele legi de reglementare a unor activităţi se pot prevedea că anumite funcţii sau activităţi pot fi îndeplinite numai de persoane care se bucură de integritatea morală. ori că nu pot fi îndeplinite de persoane care au fost condamnate pentru anumite infracţiuni542 . 38 alin. PARTEA GENERALĂ extrapenale de reglementare a diferitelor activităţi. ci potrivit legii care reglementează ocuparea funcţiilor ori încadrarea în armată. “Drept penal român. În ştiinţa dreptului penal şi în legislaţii. produce efecte cu privire la toate. „Reabilitarea în supraveghere. Cozma. Potrivit art. înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. având un caracter indivizibil. însă noua reglementare penală nu mai prevede posibilitatea reabilitării de drept a condamnatului care nu mai săvârşeşte nicio infracţiune 543 I. înlăuntrul termenului de dreptul penal”. Reabilitarea de drept cunoaşte şi o formă atipică şi anume cea prevăzută de art. Dacă se întâmplă ca fostul condamnat să ocupe o funcţie similară cu cea avută anterior. O reabilitare parţială. în deplinătatea drepturilor politice şi social-economice pe care le-a avut înainte de condamnare. 86 ind. ultim Codul penal în vigoare. Exceptarea de la reabilitare a celorlalte măsuri de siguranţă îşi găseşte motivarea în scopul în vederea cărora sunt luate. 86 şi art. Efectele reabilitării nu se întind asupra măsurilor de siguranţă cu excepţia interzicerii de a se afla în anumite localităţi în concepţia actualei reglementări. Bucureşti. în legi nepenale cu dispoziţiuni penale. Reabilitarea priveşte tot trecutul condamnatului. pen. de sediul acesteia: în codul penal. Forme.522 Codul de proc. Reabilitarea de drept sau legală se caracterizează prin intervenţia ei din 277 . 2003. întrucât viitoarea reglementare nu mai păstrează această sancţiune în categoria măsurilor de siguranţă. 519. 544 Constantin Mitrache. pare ca lipsită de sens. p.DREPT PENAL. deoarece reabilitarea priveşte persoana condamnatului şi nu condamnările suferite de acesta. de o reputaţie neştirbită.544 . 134 şi urm. forme care se deosebesc după modul şi condiţiile în care poate fi obţinută. condamnarea pentru care s-a obţinut reabilitarea nu mai este luată în seamă la stabilirea stării de recidivă. Reabilitarea poate fi obţinută şi pentru condamnări pronunţate în străinătate şi al căror efect a fost recunoscut potrivit dispoziţiilor art. nu înseamnă că acesta va fi repus şi în funcţia avută înainte de condamnare. indiferent de gravitatea acesteia şi de natura infracţiunii care a atras condamnarea.

“Drept penal român. .deapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani chisorii care nu depăşeşte un sau la pedeapsa închisorii a cărei execuan. iar reabilitarea judecătorească. Partea generală”. 278 545 Constantin Mitrache. Potrivit dispoziţiilor art. Noţiune Reabilitarea de drept este forma de reabilitare ce intervine din oficiu pentru anumite infracţiuni de mică gravitate la împlinirea de către condamnat a condiţiilor prevăzute de lege545 . la pela amendă sau la pedeapsa în. 134 alin. de la data la care pe.1.2. REABILITAREA DE DREPT 16. de drept dacă.Aurel Teodor Moldovan oficiu „ope legis” la îndeplinirea anumitor condiţii. Bucureşti. 150 – Reabilitarea persoanei are loc de drept dacă în decurs juridice de 3 ani. reabilitarea de drept intervine în cazul condamnării la amendă sau la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an. Potrivit dispoziţiilor art. Textul privind reabilitarea de drept a fost reformulat. (2) Reabilitarea persoanei juridice Art.Reabilitarea de drept – Art 165 – Reabilitarea de drept – (1) Reabilitarea persoanei fizice are Reabilitarea are loc de drept în cazul loc de drept în cazul condamnării condamnării la pedeapsa amenzii. 1 C. Cristian Mitrache.. dacă în decurs de 3 ani de la executarea pedepsei condamnatul nu a săvârşit o altă infracţiune. 2003.2. dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit o altă infracţiune.Reabilitarea persoanei juridice are loc deapsa amenzii sau după caz. aceasta nu a mai săvârşit nicio altă nu a mai săvârşit nicio altă infracţiune. 16. reabilitarea de drept are loc în cazul condamnării la pedeapsa amenzii. condamnatul nu a săvârşit nicio dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu altă infracţiune. la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere. 165 din noul Cod penal. bilitarea de drept are loc în cazul condamnării la pedeapsa amenzii sau la pedeapsa p. dacă în decurs de 3 ani tare a fost suspendată sub supraveghere. prevăzându-se că reaCodul penal actual Noul cod penal Art 134.pen. în decurs de 3 ani de la pedeapsa complementară a fost data la care pedeapsa amenzii sau peexecutată sau considerată ca deapsa complementară a fost executată executată şi persoana juridică sau considerată ca executată. cealaltă formă a reabilitării se acordă la cererea fostului condamnat de către instanţa de judecată care constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. a mai săvârşit o altă infracţiune. 422.

Raţiunea noului Cod de a mări limita pedepsei închisorii la 2 ani este aceea de a stimula condamnaţii la pedeapsa închisorii de până la 2 ani să se reintegreze social într-un timp cât mai scurt. aceasta este cea aplicată de instanţă şi nu cea executată. 165 noul Cod penal.) reabilitarea de drept este prevăzută numai în cazul condamnării la amendă sau la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an. Condiţii privind termenul de reabilitare. respectiv art. în reglementarea actuală (art. După cum se poate desprinde din textul legal actual. Reabilitarea de drept nu poate opera nici în cazul în care condamnatul a suferit mai multe condamnări succesive. în legislaţia viitoare se menţionează pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani.2. fiind exceptate. Condiţiile reabilitării de drept Pentru a putea fi dobândită reabilitarea de drept. se poate desprinde că reabilitarea de drept este condiţionată de trecerea unui termen de 3 ani de la executarea pedepsei ori de la stingerea acesteia. conduita condamnatului. deoarece aceasta priveşte pe condamnat şi nu condamnările acestuia. timpul scurs de la executarea sau stingerea executării pedepsei. dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit nicio altă infracţiune. 134 C. reabilitarea de drept nu poate interveni când condamnatul săvârşeşte o nouă infracţiune în intervalul de 3 ani chiar dacă pedeapsa aplicată nu este exceptată de la reabilitarea de drept şi chiar dacă de la executarea acesteia. pen. 165 din noul Cod penal. Şi într-un caz şi în celălalt. În practica judiciară s-a mai statuat că poate interveni reabilitarea de drept pentru fiecare condamnare în parte. iar altele nu. trebuie îndeplinite animite condiţii: condamnarea. 136 Cod penal actual. PARTEA GENERALĂ închisorii care nu depăşeşte 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere. 16. În schimb. ter279 . se împlineşte termenul de 3 ani. În ceea ce priveşte pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii ce nu depăşeşete un an. când pentru una din condamnările succesive nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. 134 C. De asemenea. Potrivit art.2. condamnatul poate cere reabilitarea judecătorească. şi al art.DREPT PENAL. dintre care unele sunt suceptibile de rebilitarea de drept. reabilitarea de drept intervine pentru condamnări de mică gravitate şi anume pentru condamnări la pedeapsa amenzii sau la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 1 an. În caz contrar. reabilitarea de drept nu poate interveni. Condiţii privind condamnarea. cu condiţia ca între executarea pedepsei anterioare şi săvârşirea din nou a unei infracţiuni să se împlinească termenul de 3 an. pentru a interveni reabilitarea de drept. Din cuprinsul art. în cazul condamnărilor succesive. pen.

169 din noul Cod penal. va opera înlăturarea reabilitării de drept pentru condamnarea în vederea căreia curgea. reabilitarea face să înceteze decăderile şi interdicţiile precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare. 81 şi 86ą Cod penal actual. 86 indice 6 al Codului penal în vigoare. 16. dacă în cadrul acestuia nu a intervenit o cauză de revocare ori de anulare a supendării şi sunt menţionate doar de Codul Penal actual. Pentru a obţine reabilitarea de drept. ca în legea 280 . prevăzută de art. condamnatul nu trebuie să mai săvârşească vreo infracţiune în decurs de 3 ani. alături de cele referitoare la reabilitarea judecătorească. face ca reabilitarea de drept ce curgea după executarea pedepsei anterioare să se îndeplinească546 . reabilitarea de drept ca efect al suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzută de dispoziţiile art. după cum urmează: 1. 62 alin. reabilitarea de drept ca efect al suspendării executării pedepsei sub supraveghere.op.reabilitarea de drept va interveni şi la împlinirea duratei pedepsei când condamnatul militar a devenit inapt şi a fost liberat condiţionat. 627.Aurel Teodor Moldovan menul se socoteşte de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris. penală actuală (art.2. cit. ci după reglementarea 546 C. Cu privire la acest text care reglementează în comun efectele reabilitării de drept şi ale celei judecătoreşti. Condiţii privind persoana condamnatului. Reabilitarea de drept în cazuri speciale Reabilitarea de drept intervine şi în anumite cazuri speciale. Astfel. cu excepţia cazurilor în care pentru noua infracţiune săvârşită este incidentă amnistia şi care prin efectul ei de înlăturare a răspunderii penale. 133 Cod penal actual sau în art. 133 C.). p. Bulai.3. . iar în cazul în care pedeapsa a fost redusă cu o treime ori cu jumătate ca urmare a conduitei acestuia (art.. pen. aceste dispoziţii nemaifiind menţinute.reabilitarea de drept intervine la împlinirea termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei ori a suspendării executării sub supraveghere când acestea au fost acordate în cazuri speciale. 2 Cod penal actual) la terminarea executării pedepsei astfel redusă . la terminarea executării pedepsei. fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.reabilitarea de drept intervine pentru condamnatul militar în termen care execută pedeapsa într-o închisoare militară. 86 Cod penal actual şi 2. Efectele reabilitării de drept Efectele reabilitării de drept sunt menţionate în art. În caz contrar. este de observat că în noul Cod penal este trecut nu la începutul reglementării instituţiei reabilitării. Ambele forme de reabilitare atipice intervin la împlinirea termenului de încercare. .

după cum am mai menţionat. respectiv art. Stănoiu. Mil. 409. De asemenea.. 150. Cozma. s. REABILITAREA JUDECATOREASCA 16. op.1. 550 În Legea nr.DREPT PENAL.3. cu privire la termenele de reabilitare. cu privire la conduita condamnatului. 165 noul Cod penal. cu excepţia celor prevăzute în art..că pentru o condamnare pentru care a 548 549 R.. 3 se prevedea interdicţia pentru condamnatul care a beneficiat de amnistie de a ocupa funcţia de gestionar timp de 2 ani de la data când a intervenit amnistia. d. 140.. „Reabilitarea. M. Condiţiile reabilitării judecătoreşti Reabilitarea judecătorescă se acordă la împlinirea condiţiilor prevăzute de lege şi anume: cu privire la condamnările pentru care se cere. modalitatea principală de înlăturare a consecinţelor ce rezultă dintr-o condamnare. 168) poziţie mai firească dacă avem în vedere că acest text cuprinde o reglementare comună. a reabilitării printr-o hotărâre judecătorescă548 . Spre deosebire de reabilitarea de drept. 134 Cod penal actual. PARTEA GENERALĂ condiţiilor reabilitării judecătoreşti (art. 3/ 1978. op. 547 În practica judiciară549 s-a statuat 155. atât a reabilitării de drept. În literatura de specialitate547 . d. p. 16. p. 16. 281 .2. s. în literatura de specialitate s-a statuat că se poate cere constatarea judecătorescă a reabilitării... printr-o cerere de constatare care se introduce la instanţa judecătorescă după împlinirea termenului de 3 ani prevăzut de art. reabilitarea judecătorescă presupune nu numai îndeplinirea condiţiilor.”... 951/ 1970 în CD 1970. d) din codul penal actual. la care reabilitarea intervine din oficiu. p.3. în „Explicaţii.. 22/ 1969 art.”. reabilitarea judecătorească este considerată ca fiind forma tipică. reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă. cit. 13/ 1977 în RRD nr.. 551 T. I. pe baza lor. la împlinirea condiţiilor prevăzute de lege. cât şi a reabilitării judecătoreşti. 4 alin. T. Condiţii cu privire la condamnare Condamnările pentru care se acordă reabilitarea judecătorescă sunt de fapt cele pentru care nu intervine reabilitarea de drept.S. 60. Noţiune Reabilitarea judecătorească este acea formă a reabilitării care se acordă la cererea fostului condamnat. Nr. ci şi constatarea acestora de către instanţa judecătorescă şi pronunţarea. cit. de către instanţa de judecată în urma verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege.p. Nr. 112 lit. p.S.. 332. Întrucât efectele reabilitării de drept intervin „ope legis”.3.

Aurel Teodor Moldovan

intervenit amnistia se mai poate cere şi reabilitarea judecătorească, tocmai pentru faptul că reabilitarea apare uneori cu efecte mai favorabile decât amnistia550 . Reabilitarea judecătorească se acordă pentru toate condamnările succesive, chiar dacă pentru unele din acestea ar fi incidentă reabilitarea de drept551 . Condiţii cu privire la termenul de reabilitare Termenul de reabilitare este o condiţie esenţială a reabilitării judecătoreşti şi reprezintă intervalul de timp dintre executarea pedepsei ori stingerea executării acesteia prin modurile prevăzute de lege şi judecarea cererii de reabilitare interval în care condamnatul, prin conduita sa, probează că s-a îndreptat şi că merită să i se acorde reabilitarea552 . Durata termenelor de reabilitare judecătorescă Termenele de reabilitare judecătorescă sunt stabilite prin dispoziţiile art. 135 Cod penal actual şi ale art. 166, alin.1 din noul Cod penal, şi sunt diferenţiate după gravitatea pedepsei aplicate, în patru categorii. Corespunzător fiecărei categorii de condamnări este stabilit un termen fix, la care se adaugă un termen variabil ce reprezintă jumătate din durata pedepsei. Termenul de reabilitare, este diferenţiat pentru fiecare condamnare, potrivit dispoziţiilor art. 135 Cod penal actual, după cum urmează: - în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an, până la 5 ani, termenul de reabilitare este de 4 ani la care se adaugă jumătate din durata pedepsei aplicate (art. 135 alin. 1 lit. a) Cod penal); - în cazul condamnării la pedeapsa închisorii între 5 şi 10 ani, termenul de reabilitarejudecătorescă este de 5 ani plus jumătate din durata pedepsei aplicate (art. 135 alin. 1 lit. b) Cod penal); - în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, termenul de reabilitare este de 7 ani plus jumătate din durata pedesei aplicate (art. 135 alin. 1 lit. c) Cod penal); - termenul de reabilitare este tot de 7 ani plus jumătate din durata pedepsei, în cazul în care pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii (art. 135 alin. 1 lit. d) Cod penal). Potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. ultim, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie poate dispune în cazuri excepţionale reducerea termenelor de reabilitare. Potrivit art. 166 Codul penal viitor, condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanţa judecătorească, după cum urmează: a) 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depăşeşte 5 ani; b) 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani; c) 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani 552 Constantin sau în vazul pedepsei detenţiunii pe viaţă, comutată sau înlocuită cu Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003,
p. 426;

282

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

pedeapsa închisorii; d) 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, considerată executată ca urmare a graţierii, a împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei sau a liberării condiţionate. O dispoziţie nouă şi cu semnificaţie umanitară, introdusă în acest text este cea din alin. 2 al art. 166 care prevede că şi condamnatul decedat poate fi reabilitat judecătoreşte dacă instanţa, evaluând comportarea condamnatului până la deces, apreciază că merită acest beneficiu. Termenul de reabilitare judecătorească se stabileşte în funcţie de pedeapsa principală aplicată condamnatului pentru o singură infracţiune ori pentru un concurs de infracţiunişi nu faţă de pedeapsa executată care poate fi mai redusă ca urmare a unei graţieri parţiale. În cazul condamnărilor succesive termenele de reabilitare judecătorescă se calculează în funcţie de condamnarea cea mai grea553 . Calcularea termenelor de reabilitare judecătorescă Termenele de reabilitare de drept sau judecătorescă sunt termene de drept substanţial şi se calculează potrivit dispoziţiilor art. 154 Cod penal actual, respectiv art. 186 noul Cod care prevăd că luna şi anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei de la care au început să curgă. Prin dispoziţiile art. 136 Cod penal actual, respectiv art. 167 noul Cod, s-au prevăzut regulile de stabilire a datei de la care începe să curgă termenul de reabilitare de drept sau judecătorească, în funcţie de natura pedepsei şi a modului de stingere a executării pedepsei. Potrivit art. 136 C. pen., termenul de reabilitare se socoteşte de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale ori de la data când aceasta s-a prescris (alin. 1); pentru cei condamnaţi la pedeapsa cu amenda, termenul curge din momentul în care amenda a fost achitată sau executarea ei s-a stins în alt mod (alin. 2); în caz de graţiere totală sau a restului de pedeapsă, termenul de reabilitare curge de la data actului de graţiere (alin. 3). Acest sistem de calcul este menţinut şi în noul Cod penal în art. 167, alin.1-5, cu uşoare modificări. Termenul de reabilitare începe să curgă, în cazul închisorii, de la punerea în libertate definitivă de la locul de deţinere; termenul de reabilitare curge de la data împlinirii duratei pedepsei şi nu de la data liberării condiţionate, dacă pentru ultima parte din pedeapsă condamnatul fusese liberat condiţionat554 . În practica judecătorescă s-a considerat că: în cazul executării pedepsei
553 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003, p. 427; 554 C. Bulai, op. cit., p. 630; 555 T.S., s.p., d. nr. 3295/ 1974 în CD, 1974, p. 369; 556 T.J. Arad, d.p. nr. 65/ 1971, în RRD nr. 7/ 1971, p. 143; 557 T.S., s.p., d. nr. 2539/ 1982 în CD, 1982, p. 260;

283

Aurel Teodor Moldovan

la locul de muncă termenul de reabilitare se calculează de la data următoarei zile de muncă, când executarea pedepsei s-a încheiat555 ; dacă prin comutarea arestării preventive, nu mai rămâne de executat nici un rest de pedeapsă, termenul de reabilitare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare556 ; în cazul condamnărilor succesive, termenul de reabilitare se calculează în funcţie de pedeapsa mai grea, care atrage deci cel mai lung termen de reabilitare şi care va curge de la data când a luat sfârşit executarea ultimei pedepse557 . Condiţii cu privire la conduita condamnatului Prin dispoziţiile art. 137 C. Penal actual şi ale art. 168 noul Cod penal, s-au prevăzut condiţiile care trebuie îndeplinite de către cel condamnat pentru obţinerea reabilitării judecătoreşti. În cursul termenului de reabilitare, condamnatul să nu suferit o nouă condamnare (art. 137 lit. a) Cod penal actual), pentru că o nouă condamnare, întrerupe termenul de reabilitare şi astfel un nou termen de reabilitare urmează să curgă de la data executării pedepsei ori de la stingerea acesteia şi în raport cu pedeapsa cea mai grea. Această condiţie este îndeplinită şi în situaţia în care solicitantul reabilitării a fost condamnat pentru o nouă faptă, dar care ulterior a fost amnistiată ori a intervenit dezincriminarea acesteia558 . Condamnatul care cere reabilitarea trebuie să aibă asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste, precum şi în cazul când fostul condamnat este pensionar sau are vârsta de a fi pensionat ori fiind incapabil de muncă se află în întreţinerea membrilor de familie (art. 137 alin. lit. b) Cod penal actual). Prin prevederea acestei condiţii este stimulată încadrarea în muncă şi desfăşurarea unei munci oneste de către fostul condamnat pentru întreţinerea sa şi totodată este exclus de la reabilitare cel care duce un trai parazitar, care nu-şi asigură existenţa prin muncă cinstită559 . Solicitantul să fi avut o bună conduită (art. 137 alin. 1 lit. c) Codul penal actual). Conduita bună a fostului condamnat presupune integrarea deplină în societate, respectarea legilor şi a regulilor de convieţuire socială, nereducându-se numai la aspectul că nu a mai săvârşit infracţiuni. Conduita bună a condamnatului se examinează de către instanţa de judecată investită cu judecarea cererii de reabilitare, atât în familie, la locul de mună, în societate, cât şi în orice împrejurare în care condamnatul s-a aflat şi pe întreaga perioadă de la executarea pedepsei
Şt. Daneş, op. cit., p. 683; Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003, p. 429; 560 T.S., s.p., d. nr. 89/ 1972 în CD, 1972, p. 478; 561 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003, p. 430;
558 559

284

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

până la soluţionarea cererii de reabilitare560 . A patra condiţie pe care trebuie să o îndeplinească condamnatul priveşte achitarea în întregime a cheltuielilor de judecată şi a despăgubirilor civile la plata cărora a fost obligat, în afară de cazul când partea vătămată a renunţat la despăgubiri sau când instanţa constată că cel condamnat şi-a îndeplinit în mod regulat obligaţiile privitoare la dispoziţiile civile din hotărârea de condamnare (art. 137 alin. 1 lit. d) actualul Cod penal). Îndeplinirea acestei condiţii reclamă o atenţie deosebită din partea instanţei de judecată, pentru a nu fi acordată reabilitarea unei persoane care s-a sutras cu rea-credinţă de la plata cheltuielilor de judecată ori a despăgubirilor civile şi care prin aceasta demonstrează că nu merită să fie reabilitată561 . Dacă neplata cheltuielilor de judecată şi a despăgubirilor civile nu se datorează relei credinţe a condamnatului, se poate dispune reabilitarea (art. 137 alin. final Cod penal actual). Noul Cod, în art. 168 stabileşte condiţiile pe care condamnatul trebuie să le îndeplinească pentru a putea beneficia de reabilitarea judecătorească: a) Nu a săvârşit o altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut în art.166; b) A achitat integral cheltuielile de judecată şi şi-a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunţat la despăgubiri. 16.3.3. Admiterea sau respingerea cererii de reabilitare Instanţa sesizată cu cererea de reabilitare a fostului condamnat, constatând că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege, acordă reabilitarea condamnatului. Este posibil ca instanţa de judecată să constate neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea reabilitării şi atunci dispune respingerea cererii de reabilitare. Când respingerea se datorează neîndeplinirii condiţiilor de fond, o nouă cerere de reabilitare va putea fi făcută: - după trecerea unui termen de 3 ani în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani – art. 138 Cod Penal actual. - după trecerea a 2 ani pentru condamnările la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani – art. 138 Cod penal actual; - după trecerea unui termen de un an în celelalte cazuri - art. 138 Cod penal actual. Aceste termene încep să curgă de la data când hotărârea prin care a fost respinsă cerearea de reabilitare a rămas definitivă (art. 138 alin. 1 Cod Penal actual). Condiţiile prevăzute pentru acordarea reabilitării vor fi îndeplinite şi în
285

Aurel Teodor Moldovan

intervalul de timp prevăzut pentru reînnoirea cererii de reabilitare (art. 138 alin. 2 Cod Penal actual). Dacă respingerea cererii de reabilitare se datorează neîndeplinirii condiţiilor de formă, procedurale, cererea de reabilitare poate fi reînnoită oricând cu excepţia cazului când cererea a fost respinsă ca premetură şi care va putea fi introdusă la împlinirea termenului de reabilitare (art. 138 alin. ultim C.pen. actual coroborat cu art. 497 alin. ultim C.proc. pen.). Art. 170 din noul Cod penal care reglementează reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească, prevede că în caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o nouă cerere decât după un termen de un an, care se socoteşte de la data respingerii cererii prin hotorâre definitive. Condiţiile prevăzute în art. 168 noul Cod penal trebuie să fie îndeplinite şi pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere. Anularea reabilitării judecătoreşti Potrivit dispoziţiilor art. 139 Cod penal actual sau art. 171 noul Cod penal, reabilitarea judecătorescă va fi anulată dacă după acordarea ei s-a descoperit că cel reabilitat mai suferise o altă condamnare care dacă ar fi fost cunoscută ar fi dus la respingerea cererii de reabilitare. Cauza care determină deci anularea reabilitării judecătoreşti o constituie existenţa unei condamnări definitive de care instanţa de judecată nu a avut cunoştinţă în momentul judecării cererii de reabilitare.

286

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

CAPITOLUL XVII ÎNŢELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ Titlul X din noul Cod penal cuprinde definirea unor termeni sau expresii din legea penală. Faţă de reglementarea în vigoare, proiectul noul Cod aduce câteva modificări şi completări. Modificările aduse acestei materii sunt următoarele: În ceea ce priveşte înţelesul noţiunii de „lege penală”, acesta a fost pus de acord cu reglementările constituţionale în vigoare (art. 73, lit.h) ), incluzând legea organică şi ordonanţa de urgenţă, dar şi acte adoptate anterior actualei Constituţii, care la data intrării în vigoare constituiau izvoare de drept penal (legi, Decrete – legi). S-a reformulat definiţia noţiunii de „public”, reţinându-se numai prima parte din definiţia actuală – art. 176 noul Cod penal: “Prin termenul public se înţelege tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice sau alte persoane juridice de drept public.”- dispoziţii suficient de cuprinzătoare pentru a exprima tot ceea ce se înţelege prin public. Ca urmare, au devenit inutile explicaţiile care erau date acestei noţiuni în legea actuală (art. 145). Pe de altă parte, formularea în vigoare, referindu-se şi la serviciile publice ca fiind cuprinse în noţiunea de public, dau naştere la interpretări contradictorii, existând servicii publice prestate şi de liber profesionişti (de exemplu. avocat, notar, executor judecătoresc etc.) De altfel, într-un sens foarte larg, orice agent economic care desfăşoară
562

G. Antoniu, “Noul Cod penal. Codul penal anterior.”, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2004, p. 49;

287

Aurel Teodor Moldovan

o activitate de utilitate generală (bănci, unităţi comerciale, transporturi, etc.) exercită un serviciu public sau deţine bunuri de utilitate publică, fără ca prin aceasta să se confunde cu autorităţile, instituţiile sau alte persoane juridice de drept public. De asemenea, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică poate fi efectuată şi de persoane juridice de drept privat, potrivit Constituţiei (art. 136 alin. 4) bunurile proprietăţii publice pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii organice562 . Prin noua reglementare s-a reformulat noţiunea de „funcţionar public”, fiind adusă o modificare importantă conţinutului noţiunii de funcţionar public. În noul Cod penal, în acord cu soluţiile în materie din alte legislaţii şi cu convenţiile internaţionale în materie, noţiunea de funcţionar public (art. 175) va desemna persoana care cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie: a) Exercită atribuţii specifice puterii legislative, executive sau judecătoreşti; b) Exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură; c) Exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui agent economic sau unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat ori al unei alte persoane juridice declarată ca fiind de utilitate publică, atribuţii legate de relizarea obiectului de activitate al acesteia. Totodată, noul Cod penal a optat pentru asimilarea cu funcţionarii a persoanelor fizice care exercită o profesie de interes public, pentru care este necesară o abilitare specială a autorităţilor publice şi care este supusă controlului acestora (notari, executori judecătoreşti, etc.). Deşi aceste persoane nu sunt propriu-zis funcţionari publici, ele exercită atribute de autoritate publică, care le-au fost delegate printr-un act al autorităţii statale competente şi sunt supuse controlului acesteia, ceea justifică asimilarea lor cu funcţionarii. S-a renunţat la reglementarea noţiunii de „funcţionar” prevăzută de Codul penal în vigoare în art. 174, alin.2. Noţiunea de membru de familie a fost de asemenea, vizată de o modificare, în sensul că s-a renunţat la paralelismul de reglementare din Codul penal actual, care utilizează atât noţiunea de „rude apropiate” – art. 149, cât şi pe cea de „membri de familie” – art. 1491. Sensul oferit de noul Cod noţiunii de membru de familie (art. 177) vine să absoarbă în totalitate în conţinutul său noţiunea de rude apropiate, dar cuprinde în egală măsură şi persoanele care au stabilit legături asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, cu condiţia
288

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

convieţuirii. În acest fel, noţiunea de membru de familie folosită de către noul Cod penal este armonizată cu cea deja consacrată de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. În cazul expresiei „consecinţe deosebit de grave”, acestea au fost definite prin raportare la paguba materială produsă. Astfel, potrivit art. 183 noul Cod penal se menţionează că prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei”, renunţânduse la partea finală cuprinsă în reglementarea actuală, referitoare „o perturbare deosebit de gravă a activităţii, cauzate vreuneia dintre unităţile la care se referă art. 145 ori altei persoane juridice sau fizice” De asemnea, au fost definite o serie de noţiuni care nu îşi găsesc reglementare în actualul Cod penal şi care sunt utilizate în reglementarea unor infracţiuni preluate din legislaţia specială, astfel au fost introduse noţiuni precum sistem informatic şi date informatice (art. 181), instrument de plată electronică (art. 180), exploatarea unei persoane (art.182). Art. 150 din actualul Cod penal care reglementează noţiunea de „secrete de stat şi înscrisuri oficiale” cunoaşte o denumire şi explicaţie diferită în noul concept al codului penal, care face referire în art. 178 la noţiunea de „informaţii secrete de stat şi înscrisuri oficiale”. În fine, reglementarea calculului timpului a fost completată cu câteva precizări suplimentare, cerute datorită faptului că, atât în partea generală, cât şi în partea specială, există numeroase norme care prevăd majorarea sau reducerea limitelor speciale ale pedepsei cu o anumită fracţie. Astfel, potrivit art. 186, care se referă la calculul timpului, alin. 2 se arată că, dacă limita de pedeapsă este exprimată într-un termen pe luni care nu este divizibil cu fracţia de majorare sau reducere ce ar urma să se aplice, fracţia se va aplica asupra termenului transformat în zile, după care durata obţinută se transformă în luni. În acest caz, luna se socoteşte de 30 de zile şi se iau în calcul doar zilele întregi rezultate din aplicarea fracţiei. În cazul limitelor de pedeapsă exprimate în ani, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile menţionate mai sus, transformarea făcânduse între ani şi luni. Prin acest mod de calcul s-a urmărit eliminarea soluţiilor neunitare, cu care se confruntă practica judiciară datorită absenţei unei precizări legale referitoare la modul de calcul al termenelor în situaţia în care prin aplicarea unei fracţii de reducere sau de majorare s-ar fi obţinut un rest.

289

dar şi a sancţiunilor pe care le poate aplica statul  dreptul de a pedepsi şi Caracterele dreptului penal: caracterul de drept public Legăturile dreptului penal cu celelalte ramuri de drept: 1. drept civil 4.1.Aurel Teodor Moldovan CAPITOLUL XVIII STRUCTURA TEMELOR . drept medical Principiile fundaPrincipiile fundamentale ale dreptului penal: mentale ale drepprincipiul legalităţii tului penal: principiul umanisumului principiul egalităţii în faţa legii penale principiul prevenirii săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale 290 Sacrinile dreptului penal caracterul autonom caracterul unitar . DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT Definiţie  ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care constituie infracţiuni. CAPITOLUL I. drept execuţional penal 3. pentru apărarea ordinii de drept. drept procesual penal 2. pedepsele ce se aplică şi dreptul statului de a trage la răspundere penală persoanele care săvârşesc infracţiuni.SCHEME ŞI PRACTICĂ JUDICIARĂ 18. Obiectul dreptului penal  constă în relaţiile care privesc faptele ce sunt considerate a fi infracţiuni şi pedepsele ce se stabilesc şi se aplică celor care săvârşesc infracţiuni.  stabilirea faptelor ce reprezintă infarcţiuni prevenirea lor  arătarea în lege a faptelor periculoase pentru valorile sociale.

DREPT PENAL. iar pe de altă parte au în vedere coduri 291 . acestea fiind normele din partea generală a codului penal. iar pe de altă parte subiect al raportului juridic penal este persoana fizică. aceasta fiind hotărârea judecătorească de condamnare rămasă definitivă.2. CAPITOLUL II. ca destinatar al obligaţiei  Conţinut: se referă la drepturile şi obligaţile ce revin subiecţilor ai raportului juridic penal  Obiectul: îl constituie acţiunile pe care titularii drepturilor le efectuează sau le poate pretinde şi pe care ceilalţi subiecţi au obligaţia de a le săvârşi sau obligaţia de a se abţine de a le săvârşi. normă ce prevede drepturile şi obligaţiile participanţilor la acest raport. 18. Existenţa raportului juridic de conflict se face de către organul judiciar competent. PARTEA GENERALĂ principiul personalităţii răspunderii penale principiul individualizării sancţiunilor de drept penal Izvoarele dreptului penal Principalele izvoare ale dreptului penal: Constituţia României  Codul penal  Tratatele şi Convenţiile internaţionale. Naşterea. LEGEA PENALĂ NOŢIUNEA DE LEGE PENALĂ ŞI CATEGORII DE LEGI PENALE Legile penale generale dispoziţii de drept penal cu caracter de principiu. în forma cerută de lege. Legile penale speciale au în vedere în primul rând partea specială a codului penal. defapt codul penal în ansamblu ca lege ordinară pentru a fi deosebită de legea specială . acestea devenind izvoare de  drept penal în măsura în care ele sunt ratificate Legile penale complimentare care au o sferă de incidenţă sau aplicare  mai restrânsă Legile speciale nepenale cu dispoziţii penale  Raportul juridic penal  Subiect: este pe de o parte statul ca subiect dominant. modificarea şi stingerea raportului juridic penal Raportul juridic penal se naşte o dată cu intrarea în vigoare a normei penale incriminatoare.

După conţinutul şi sfera de incidenţă B. Legile penale temporare sau predeterminate sunt acele legi care în conţinutul lor cuprind o dispoziţie ce limitează aplicarea lor în timp până la o dată calendaristică sau până ce încetează starea care a determinat adoptarea unei astfel de legi. prevederea faptei interzise făcându-se ulterior prin alte acte normative Norme penale de trimitere şi de referire: 292 A. După criteriul cuprinderii dispoziţiei şi sancţiunii în cadrul aceleeaşi norme . modifică sau sting raporturile juridice penale Norme penale speciale sunt cele care expun condiţiile în care o faptă constituie o infracţiune şi pedeapsa ce se aplică. clasificându-se la rândul lor în : Norme de incriminare cadru/ norme în alb conţin o dispoziţie de incriminare cadru şi o sancţiune corespunzătoare. Norme penale unitare ce cuprind în conţinutul lor atât dispoziţia cât şi sancţiunea Norme penale divizate.Aurel Teodor Moldovan penale speciale (Codul Justiţiei Militare) sau legi penale speciale ce cuprind dispoziţii derogatorii de la dreptul obişnuit. Când vin în concurs cu legea penală generală cât şi cu legea penală specială.sunt cele care cuprind condiţiile în care se nasc. regula ce se va aplica în această situaţie este : Legea penală specială derogă de la legea penală generală şi se completează cu aceasta Legile penale cu durată nedeterminată (pemanente) sunt cele obişnuite.norme ce sunt incomplete în ceea ce priveşte conţinutul lor. NORMELE DE DREPT PENAL ŞI CATEGORII DE NORME PENALE Norme de drept penal sunt o specie de norme de drept cu un specific determinat de particularitatea reglementării relaţiilor de apărare socială. Norme penale generale .

autentică (legală) făcută de legiuitor . voinţă exprimată în dispoziţiile legii pentru a putea stabili dacă acestea sunt aplicabile cazului concret. 1. . Interpretarea oficială este obligatorie Deosebire Interpretarea neoficială nu are forţă obligatorie 2.după ce se completează cu dispoziţia sau sancţiunea din norma complinitoare nu devin independente. 2) Interpretarea raţională sau logică constă în aflarea înţelesului normei. 293 . care se va completa de la alte norme la care fac trimitere • norme de referire .este interpretarea făcută de un organ oficial şi poate fi: .cauzală (de caz) făcută de organul judiciar.DREPT PENAL. ci se subordonează faţă de normele INTERPRETAREA LEGII PENALE Interpretare în sensul legii penale.cele care sunt incomplete în ceea ce priveşte dispoziţia sau sancţiunea. Cu alte cuvinte această interpretare are în vedere analiza textului sub toate aspectele. respectiv: etimologic (înţelesul cuvintelor). a legii penale cu ajutorul elementelor logice. are ca şi scop aflarea voinţei legiutorului. Metode de interpretare a legii penale : 1) Interpretarea literală sau gramaticală constă în aflarea înţelesului normei penale cu ajutorul textului în care este exprimată norma penală. sintactic (funcţiile cuvintelor în propoziţie. PARTEA GENERALĂ • norme de trimitere . funcţiile propoziţiilor în frază). stilistic (modul de exprimare). Interpretarea neoficială / doctrinară – este cea făcută de oamenii de ştiinţă care se materializează în tratate. Interpretarea oficială.

Raţionamentul per a contrario.are în vedere faptul că pentru situaţii identice trebuie să existe soluţii identice/adagiul “ubi eadem ratio. dacă legea permite mai mult. acest lucru presupune faptul că noţiunea de mai mult incorporează şi noţiunea de mai puţin. inadmisibile. expunerile de motive.potrivit acestei interpretări se ia în considerare istoria sau istoricul legii ce urmează a fi interpretate. iar interpretul constatând acest lucru restrânge înţelesul legii făcând astfel o interpretare restrictivă în conformitate cu voinţa leguitorului 294 Interpretarea logică se face după anumite raţionamente Felurile interpretării după rezultat .îşi are originea în adagiul ‘legis dixit plus quam voluit’ se ajunge la constatarea că legea spune mai mult decât a voit leguitorul. ubi idem jus”. implicit permite mai puţin. absurde. 3) Interpretarea istorică .demonstrează faptul că acolo unde există o alta raţiune trebuie să existe şi o altă rezolvare juridică/ cine susţine o teză neagă teza contrarie. Raţionamentul reductio ad absurdumorice altă interpretare decât cea pentru care se pledează ar duce la consecinţe contrare legii. Interpretarea conformă cu legea/ declarativă – se bazează pe adagiul ‘lex dixit quam voluit’ – această interpretare constată faptul că textul exprimă exact intenţia şi voinţa legiuitorului Interpretarea restrictivă . dezbaterile parlamentare. 4) Interpretarea sistematică constă în faptul că norma va fi interpretată în corelaţie cu alte dispoziţii sau cu alte legi. 5) Interpretarea legii prin analogie unde înţelesul unei norme penale se va face cu ajutorul alteia care prevede însă un caz asemănător şi care este mai clar.Aurel Teodor Moldovan Raţionamentul a fortiori – cu ajutorul acestuia se demonstrează faptul că. Raţionamentul a pari. Sunt astfel interpretate actele preliminare. proiectele.

respectiv de art 8 din Viitorul Cod penal “Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României”. caz în care interpretul extinde aplicarea legii făcând astfel o interpretare extensivă conformă voinţei legiuitorului LIMITELE INTERPRETĂRII – Este unanim admis că legile penale sunt de strictă interpretare (poenalia sunt strictissimae interpretationis) şi că înţelesul lor nu poate fi extins prin interpretare.DREPT PENAL. respectiv art 13 din Viitorul Cod penal prevad că “Legea penală nu se aplică infracţiunilor săvârsite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care. 143 alin.orice infracţiune comisă pe teritoriul arătat la art 142 sau pe o navă ori aeronavă română aflată în afara graniţelor ţării. PARTEA GENERALĂ Interpretarea conformă cu legea/ declarativă Interpretare extensivă . Excepţii de la principiul teritoralităţii infracţiuni săvârşite la bordul navelor şi aeronavelor străine flat pe teritoriul ţării noastre. Conform acestui principiu legea penală se aplică în exclusivitate pe întreg teritoriul ţării pentru infracţiunile săvârşite pe teritoriul României fără a face distincţie între calităţile diferite pe care le pot avea făptuitorii. Navele şi aeronavele militare sau guvernamentale acestea se află pe teritoriul ţării doar cu aprobarea specială a guvernului român şi reprezintă statul căruia îi aparţin infracţiunile săvârşite la bordul lor şi nu vor 295 . 2 consideră infracţiunea săvârşită pe teritoriul ţării şi atunci pe teritoriul ţării sau pe o navă sau aeronavă română s-a efectuat un act de executare sau s-a produs rezultatul infracţiunii. în conformitate cu convenţiile internaţionale. Art 8 din Actualul Cod penal. preferându-se sensul restrictiv. Infracţiuni săvârşite pe teritoriul ţării. APLICAREA LEGII PENALE ÎN SPAŢIU Principiile de aplicare a legii penale în spaţiu 1. nu sunt supuse jurisdicţiei penale a statului român”.porneşte de la ‘lex dixit minus quam volui’ – textul spune mai puţin decât a voit legiuitorul. situaţie în care fapta se consideră săvârşită pe teritoriul ţării române/ Art. Principiul teritoriatăţii : reglementat de art 3 din Actualul Cod penal.

Principiul personalităţii este cel care stabileşte competenţa exclusivă a legii penale. În cazul navelor şi aeronavelor folosite în scop comercial. integrităţii corporale ori sănătăţii unui cetăţean român. fapte prevăzute de lege. are domiciliul în ţară.” Infracţiunea să fie săvârşită în străinătate Condiţiile necesare pentru aplicarea principiului Fapta să fie considerată infracţiune de legea penală română Infractorul trebuie să fie cetăţean român sau persoană fără cetăţenie dar cu domiciliul în România. Principiul realităţii (sau principiul protecţiei reale sau al naţionalităţii pasive) – în conformitate cu prevederile art 5 din Actualul Cod penal. Soluţionarea acestor conflicte se face pe calea dreptului internaţional şi nu a dreptului penal. infracţiune săvârşită împotriva statului român sau contra vieţii. aceasta aplicându-se chiard acă făptuitorul a fost condamnat în străinătate.Aurel Teodor Moldovan cădea sub jurisdicţia statului român. respectiv art 10 din Viitorul Cod penal Acest principiu prevede faptul că legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării. Trebuiesc însă îndeplinite anumite condiţii dacă făptuitorul este cetăţean străin sau apatrid care nu domiciliază în România: • să existe o dublă incriminare în sensul ca fapta să fie prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită • infractorul să fie cetăţean străin sau dacă nu are cetăţenie să nu aibă domiciliu în România • făptuitorul să se afle în ţară. dacă faptuitorul este cetaţean român sau dacă. reglementat de art 4 Actualul Cod penal. respectiv art 9 Cod penal viitor “Legea penală se aplică infracţiunilor savârşite în afara teritoriului ţarii. cad sub incidenţa statului român. 3. 296 . faptele săvârşite la bordul acestora. neavând nici o cetaţenie. 2. Principiul personalităţii legii penale. de către cetăţeni străini ori apatrizi care nu domiciliază în România. Aplicarea legii penale române infracţiunilor săvârşite în afara teritoriuţării lui 1. respectiv art 11 din Viitorul Cod penal. Principiul universalităţii legii penale îşi găseşte consacrarea în art 6 din Actualul Cod penal.

Sistemele de acordare a extrădării sistemul politic sistemul jurisdicţional sistemul mixt 297 . extrădarea să nu fie solicitată pentru o infracţiune pentru care acţiunea penală se pune în mişcare doar la plângerea prealabilă a perCondiţii privind soanei vătămate urămirea penală sau executarea să nu fi intervenit potrivit oricăruia dintre statele pedepsei: membre la extrădare amnistia. prescripţia sau orice altă cauză care înlătură răspunderea penală Principiul specialităţii extrădării C  persoana extrădată nu poate fi judectă pentru altă infracţiune decât pentru cea care s-a acordat extrădarea şi nu poate fi obligată la executarea unei alte pedepse decât pentru cea a cărei executare s-a solicitat extrădarea. altui stat pentru a fi judecat ori pus să execute pedeapsa la care fusese condamnat Condiţii cu privire la infracţiune:  infracţiunea să fi fost săvârşită pe teritoriul statului solicitant sau împotriva intereselor acestuia şi să nu fie aplicabilă legea solicitat  să existe dubla incriminare în sensul că fapta să fie incriminată în legile ambelor state  pedeapsa prevăzută să fie privaţiunea de libertate mai mare de 2 ani sau o pedeapsă mai severă Condiţii cu privire la infractor :  infractorul să fie cetăţean străin  potrivit art. PARTEA GENERALĂ EXTRĂDAREA DEFINIŢIE  este un act bilateral între două state în baza cărui un stat pe al cărui teritoriu s-a rejugiat un infractor sau un condamnat îl predă la cerere.DREPT PENAL. de achitare sau de încetare a procesului penal sau să nu existe o ordonanţă de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale.23 din Legea 302/2006 nu pot fi extrădaţi de către România  să nu fie în România pronunţată pentru aceeaşi infracţiune o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare.

. marinari pe un cargou românesc.P. art 5 Viitorul Cod penal Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive  art.13 Cod penal actual.Aurel Teodor Moldovan principiul activităţii  art. Din cauza unei lovituri suferite în cădere şi a valurilor mari.A şi G.C. Culegere de probleme din pactica judiciară pentru uzul studenţilor.11 Cod penal actual timp  art. Casa de editură şi presă “Şansa”..W.. 16 Cod penal actual principiul aplicării legii penale mai favorabile  art. 2. exclusiv şi necondiţionat. S. aflat şi el ca turist în ţara noastră Se cere a se arăta dacă fapta cade sau nu sub incidenţa legii noastre penale şi dacă făptuitorul poate pretinde să i se aplice legea penală italiană care îi este mai favorabilă. Constantin Mitrache.I.I. s-a reţinut faptul că. cetăţean italian aflat în excursie turistică în ţara noastră. M. ediţia a III-a revăzută şi adăugită. a determinat căderea în mare a lui O.penal actual Cod penal principiul ultraactivităţii  art. M. R : Fapta fiind săvârşită în apele teritoriale ale României este aplicabilă legea penală română. au sustras de la bordul navei care transporta mărfuri din R.Drept penal român. art 3 Cod penal principiul neretroactivităţii legii penale  Aplicarea legii penale în art. fapta săvârşită pe ambarcaţiunea română fiind considerată pe teritoriul ţării. nu a putut să înoate şi nu a putut fi salvat.R. indiferent de legea penală a statului al cărui cetăţean ar fi infractorul sau persoana vătămată 3. Bucureşti 1996 298 .M. 14 şi 15 Cod penal actual. I. printr-o manevra greşită a bărcii pe care o conducea. în timpul unei escale în portul Singapore.10 Cod penal. 5 penal. Aceeaşi soluţie şi dacă fapta s-ar fi comis în afara mării teritoriale.D.2 C. În sarcina lui E.L.P. Aplicarea legii penale în spaţiu563 1. în timp ce se afla la pescuit pe Marea Neagră împreună cu alţi pescari. Se pune întrebarea dacă fapta de ucidere din culpă cade sau nu sub incidenţa legii noastre penale. conducând neatent autoturismul proprietatea sa. găsindu-şi moartea prin înec. 10 – 16 Cod principiul retroactivităţii legii penale  art. R : Infracţiunea fiind săvârşită pe teritoriul României se aplică legea penală română. a produs un accident de circulaţie în care a fost ucis cetăţeanul german K. 563 Constantin Bulai. Parte generală.I. art 3-7 din Viitorul alin. O. art 6 Cod penal viitor PRACTICĂ CAPITOLUL II 1.

DREPT PENAL. Fiind trimis în judecată pentru trecerea frauduloasă a frontierei române acesta a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea. în această concepţie soluţia este corectă. iar după executarea pedepsei a fost predat autorităţilor române.N.20905/AD/ 17. Bucureşti. Efecte. 2168/P/1997 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost trimis în 299 .3 şi4 din Legea 302/2004 privind extrădarea în privinţa inculpatului G. secţia a II-a penală. (Trib. Intr-o interpretare restrictivă regula prevăzută la art 36 Cod penal se referă numai la infracţiunile concurente săvârşite pe teritoriul ţării noastre.67 alin. Intervenţia prescripţiei executării pedepsei. chiar dacă astfel de efecte nu sunt explicit prevăzute de legea penală română. tribunalul reţine că prin rechizitoriul nr. PARTEA GENERALĂ Coreeană.2004 şi a solicitat să se procedeze în conformitate cu prevederile art. iar recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine. a procedat la recunoaşterea hotărârii judecătoreşti iugoslave şi prin aplicarea dispoziţiilor din art 36 a scăzut din pedeapsa aplicată pedeapsa executată în Iugoslavia. Examinând actele dosarului.2004 Inspectoratul General al Poliţiei Române –Biroul Naţional Interpol a sesizat Tribunalul Bucureşti cu adresa nr.2.09. în sarcina lui M. un număr de 8 bare de zinc pe care le-au vândut unor localnici.K. Prescripţia executării pedepsei împiedică efectuarea formalităţilor de extrădare a condamnatului în vederea executării pedepsei. în această opinie soluţia este criticabilă. Se cere a se arăta dacă soluţia pronunţată este cea corectă. Totodată instanţa constatând că inculpatul a comis infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei iugoslave. Intr-o interpretare extensivă recunoaşterea hotărârii străine este posibilă în toate cazurile în care aceasta poate produce efecte juridice pe teritoriul ţării noastre. R : soluţia este controversată. Este de dorit însă o intervenţie a legiuitorului care să prevadă explicit efectele juridice obligatorii sau facultative ale hotărârii penale străine recunoscută de instanţele române.09. în vederea producerii de efecte juridice pe teritoriul României nu este admisibilă decât în cazuri ca acela din speţă pentru care nu există o prevedere explicită a legii.. Extrădare. s-a reţinut fapta că a trecut fraudulos în Iugoslavia şi fiind prins de autorităţile iugoslave a fost trimis în judecată şi condamnat pentru infracţiunea de trecere ilegală a frontierei. nu şi la situaţia în care una dintre infracţiuni a fost săvârşită pe teritoriul altei ţări. Fapta celor trei marinari cade sau nu sub incidenţa legii penale române şi în baza cărui temei ? R : Infracţiunea săvârşită pe nava română este considerată săvârşită pe teritoriul ţării (art 143 Cod penal) şi este incidentă legea penală română (art 3 Cod penal) 4. încheiere din Camera de Consiliu din 29 septembrie 2004) La data de 17.. 2. care a fost arestat provizoriu de către autorităţile judiciare bulgare.

2007 până la 18. Prin adresa 20905/AD/17.09.K. sub nr.312 alin.06. apoi la Hotelul Dâmboviţa.1997. inculpatul s-a deplasat în zona Grozaveşti cu intenţia de a intra într-un bar şi a fost acostat de două persoane ce păreau a fi de naţionalitate arabă.06.1997. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepseşte de art.03. conţine din 0.06. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus obligarea acestuia de nu părăsi raza teritorială a Municipiului Bucureşti pe o durată de 30 de zile.1998.Aurel Teodor Moldovan judecată inculpatul G. Prin referatul 2168/P/1997 din 19.312 C.000 lei. Conform expertizei tehnice nr.2004 pe o durată de 40 de zile.1 C.K. secţia a II-a penală. Fapta inculpatului G. a fost condamnat la o pedeapsă de 1an şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. Din cercetările efectuate în cauză a reieşit faptul că inculpatul a intrat în ţară la începutul din lunii iunie 1997 prin punctul vamal – Aeroportul Otopeni în calitate de turist şi s-a cazat iniţial la Hotelul Bucegi. raport de constatare fizico-chimică analiza droguri şi declaraţii martori. rămasă definitivă la data de 03.1997.K.07. Inculpatul G. inculpatul a fost reţinut de organele de poliţie. dosarul fiind înregistrat pe roul Tribunalului Bucureşti.06. s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru infracţiunea de trafic de stupefiante.0629 grame heroină în amestec cu cofeină şi paracetamol. Inculpatul a recunoscut că a înţeles că în acea punguţă se aflau droguri care puteau fi fumate şi a fost de acord să le cumpere.06.1997. proces-verbal de prindere în flagrant.06. La data de 15. Tribunalul Bucureşti secţia a II-a penală a emis împotriva inculpatului man00 300 .1997 în jurul orelor 15 în zona Podului Grozăveşti.09. plătind pentru ele suma de 200. prin mandatul de arestare preventivă 2094/15. Potrivit probelor administrate în cursul urmăririi penale. rezultă faptul că inculpatul. punguţa din material plastic care conţinea o pulbere de culoare bej şi a fost găsită la inculpatul G.1997.1 C. La scurt timp după ce a intrat în posesia punguţei cu droguri.0629grame heroină în amestec cu cofeină şi paracetamol. Aceste fapte au fost stabilite prin administrarea următoarelor probe: declaraţiile inculpatului. În ziua de 14. a fost depistat de organele de poliţie având asupra sa o punguliţă din celofan ce conţinea 0. autorităţilor judiciare din Bulgaria .06.312 alin.95294 din 14.06. arestat provizoriu la data de 16.06.1997. care i-au oferit spre vânzare o punguliţă din celofan ce conţinea un praf de culoare cafenie.penal.0629 grame heroină amestec cu cofeină şi paracetamol. începând de la 19.1997 a fost depistat de organele de poliţie având asupra sa o punguliţa ce conţinea 0.1997 s-a început urmărirea penală împotriva sus-numitului pentru infracţiunea de deţinere de stupefiante prevăzută de art. iar la data de 19.06. s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului G.1997 pe o perioadă de 5 zile.K.K. aflându-se la data de 14. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepseşte de art.2004. care la data de 14.163/1997 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia a II-a penală. Prin procesul-verbal din 14.pen. 3729/1997. Inspectoratul General al Poliţie Române –Biroul Naţional Interpol a solicitat autorităţii române transmiterea documentelor oficiale pentru extrădarea inculpatului.pen.

cu aplicarea art. Întrucât la data de 16 octombrie 1990. care a ridicat minimul special al pedepsei pentru infracţiunea de furt calificat de la un an la 3 ani închisoare. a redus pedeapsa la 2 ani închisoare.K.302/2004 a fost ulterior abrogată prin Legea 224/2006 ( M. mai multe acţiuni de furt. pentru care i s-a aplicat de prima instanţă. Având în vedere că a intervenit prescripţia executării pedepsei.2000). pedeapsa de 3 ani închisoare.2006) fără ca soluţia instanţei să fie afectată.1998.b al art. se încadrează în dipsoziţiile art. Minori. prevede că termenul de prescripţie a executării pedepsei este de 5 ani plus durata pedepsei ce urmează a fi executată.1992 care a abrogat Decretul nr.O. 4.218/1977 şi a repus în vigoare. 125 C.126 C. prin Legea140 din 14 noiembrie 1996. datorită intrării în vigoare a Legii 143/2000 ( M.03.222/05. iar până la judecarea definitivă a cauzei a fost adoptată Legea 104/1.312 aln. Infracţiunea continuată.1999. În speţă. în prezent fapta pentru care a fost condamnat numitul G.pen. iar alin. se va aplica – pentru întreaga infracţiune – pedeapsa prevăzută de legea nouă.67 din Legea 302/2004. toate dispoziţiile 301 .03. prevede că prescripţia înlătură executarea pedepsei principale. Termenul de prescripţie se socoteşte de la dat când hotărârea de condamnare a rămas definitivă. 534/21.pen. Pe de altă parte.07. dacă cea din urmă dintre acţiunile componente ale acestei infracţiuni a fost săvârşită după intrarea în vigoare a legii penale noi. prin efracţie. inculpatul a săvârşit.41 alin. şi a apreciat că în speţă nu sunt întrunite dispoziţiile art.2004.2 C.i. care a majorat minimul şi maximul pedepsei. în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea. Art. inculpaţii erau minori.2 alin.08. când au săvârşit infracţiunea de evadare din starea de deţinere preventivă. 362/3.DREPT PENAL. admiţând apelul inculpatului. Aplicarea legii penale în timp.. deoarece inculpatul a comis ultima infracţiune de furt ce intră în compunerea infracţiunii continuate după modificarea art.1 lit. dar nu mai mult de 15 ani.10.2 din această lege şi nu în art. PARTEA GENERALĂ datul de executare a pedepsei închisorii nr. în executarea aceleiaşi rezoluţii.pen. 3. în speţă de la data de 03. în baza art.pen. tribunalul a constatat existenţa unui impediment la extrădare pentru inculpatul G.09. fără a fi reţinut existenţa unor circumstanţe atenuante.1 C. cu unele modificări. este nelegală.209 lit. în perioada octombrie – 18 noiembrie 1996. În cazul infracţiunii continuate. Decizia instanţei de apel care. Aplicarea legii penale în timp.209 C. motiv pentru care a apreciat că a intervenit prescripţia executării pedepsei la data de 03.K. NOTĂ: Legea nr.O.208 raportat la art.penal.

pen. sectia I penala. s-a pronuntat si prin sentintele nr. Stabilirea încadrării juridice a faptei conform legii noi este numai un raţionament utilizat pentru a se constata dacă legea nouă este mai favorabilă şi pentru a verifica. pen..U. 1437 din 5 noiembrie 2004. 458 C. este admisibilă contestaţia la executare în cazul modificării art. a). reţinându-se că în perioada 27/28. g) şi alin. însă încadrarea juridică rămâne cea stabilită în hotărârea contestată. 564 565 302 . 146 C. pen. secţia penală. textul de lege trebuie interpretat ca referindu-se la intervenţia „legii penale mai favorabile”. nr. Pe calea contestaţiei la executare se poate ajunge. cu aplicarea art.pen. pr. 310 din 8 iunie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. 75 lit. Prin urmare. a). 75 lit.1998-28/29. 11 C. iar după rămânerea definitivă a hotărârii. în accepţiunea art. 208 şi art.. pen. 456/2001. a fost condamnat la o pedeapsa de 11 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave. secţia I penala. 209 lit. ultim C. întemeindu-se pe dispoziţiile art. i) şi g) şi a lin. pen.Aurel Teodor Moldovan cuprinse în Titlul V din Partea generală a Codului penal ( Minoritatea).C. prevede numai măsuri educative.05. pen. secţia I penală. pen. (Trib. pen. Pen. tribunalul reţine următoarele: Prin sentinţa penală nr. secţia I penală. astfel. Deşi dispoziţiile art. privind cuantumul prejudicial au fost modificate prin O.1 C. numai la reducerea pedepsei ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile.13 alin.. cu aplicarea art. c) C. 209 lit. 461 lit. Analizând actele şi lucrările dosarului. împreună cu Tribunalul Bucureşti. 146 C. pag 42-45 In acelasi sens. spre deosebire de Codul penal. (2) C. 208 şi art. Bucuresti. se impune. 15 C. fără să se dispună schimbarea încadrării juridice a faptei. folosesc sintagma „lege care prevede o pedeapsă mai uşoară”. 1514 din 22 noiembrie 2004 ) 565 Condamnatul D. a formulat contestaţie la executare cu privire la sentinţa penală nr. în baza art. 41 alin. (2) C.. aplicabilitatea dispoziţiilor art. dispoziţiile art. 310 din 8 iunie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. ca în cauză să se facă aplicarea Decretului 218/1977 care.G. 15 C. pen. aşadar. 15 C. pen. şi art. prevăzută de art. În motivarea contestaţiei. se arată. şi art. c) C. 41 alin.C. Culegere de practică judiciară în materie penală 2000-2004. rămasă definitivă prin decizia penala nr. Aplicarea legii penale in timp Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. pen. 3797 din 5 octombrie 2000 a Curţii Supreme de Justiţie. Modificarea cuantumului „consecinţelor deosebit de grave” Schimbarea încadrării juridice. şi art. d) raportat la art.1998. Contestaţie la executare564 . a fost condamnat la 11 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. petentul D. Tribunalul Bucuresti. 610 din 6 mai 2004 si nr. se arată că prin sentinţa penală contestată.06. aprobată prin Legea nr. pen. în sensul majorării cuantumului „consecinţelor deosebit de grave”. ultim C. 207/2000. sentinţa nr.. i).

şi sancţionata cu pedeapsa închisorii de la 10 ani la 20 ani. c) C. nr. la data de 22. a avut o atitudine cuviincioasa. cu referire la art. pen. 13 C.000. iar sancţiunea aplicată este mai mică decât maximul special prevăzut de legea noua. 208 şi art. pen. deoarece pedeapsa aplicata condamnatului (11 ani închisoare) este mai mica decât maximul special prevăzut de legea noua. ce a intrat în vigoare la data de 25. pen. Pen. pen. 207/2000 care a modificat dispoziţiile art. (1) C. Contestaţia este admisibila. chiar daca soluţionarea acesteia implica stabilirea încadrării juridice prin raportare la dispoziţiile legii noi sin u la cele reţinute prin hotărârea de condamnare contestată.000. cu aplicarea art. a pătruns în timpul nopţii şi prin efracţie în sediile unor societăţi comerciale şi în apartamentele unor persoane fizice şi a sustras bunuri în valoare totala de 114. pen. 209 lit... prevăzută de art. 146 C. d) raportat la art. sancţionata cu pedeapsa închisorii de la 3 ani la 15 ani. cu aplicarea art. i). condamnatul a executat o perioada de 6 ani şi 4 luni închisoare si. pen. pen.2001. pen. tribunalul apreciază ca admisibila contestaţia la executare. Aceste dispoziţii sunt aplicabile în cauza. a fost odată sancţionat cu „mustrare” la data de 23. respective infracţiunea prevăzută de art. şi art. asa cum rezulta din caracterizarea întocmita de Penitenciarul Rahova. deoarece. pen. (1) C. spre deosebire de infracţiunea pentru care a fost condamnat. 546/2001. pen. pr.2000. 458 C. şi g) C. având în vedere denumirea marginală a art. fiind apreciat pentru respectul acordat cadrelor din penitenciar şi nu a intrat în conflict cu alţi deţinuţi. când după rămânerea definitive a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară. cuantum care a fost majorat la 2. pen. 209 alin. PARTEA GENERALĂ alţi doi inculpaţi. (2) C. Din pedeapsa aplicata. ţinându-se seama de infracţiunea săvârşita. pen.DREPT PENAL.000.000. 146 C.. 15 alin. (2) C.000 lei.000 lei prin Legea nr. de persoana condamnatului şi de conduita acestuia în timpul executării pedepsei şi de timpul cât a executat pedeapsa. Conform dispoziţiilor art. datorita modificării art. a). 75 lit. 15 C. deşi se foloseşte sintagma „o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară” aceste dispoziţii trebuie interpretate ca „o lege penală mai favorabilă” prin raportare la art..07. a intrat în vigoare O. 461 lit.11.2003 pentru deţinere de obiecte interzise (fierbător improvizat) şi recompensat de 31 de ori cu suplimentarea drepturilor la pachet şi vizita pentru modul în care si-a îndeplinit sarcinile încredinţate. 41 alin. a). (15 ani). în sensul ca prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o paguba materiala mai mare de 1. După rămânerea definitive a hotărârii de condamnare (5. 41 alin. şi art. 15 alin. (1) lit.” La stabilirea legii penale mai favorabile (prin compararea legii aplicabile până la soluţionarea definitive a cauzei cu legea ce a intervenit după rămânerea 303 . c) C.. i) şi g) şi alin.G. Conform dispoziţiilor art. În raport cu cele de mai sus.10. şi anume „aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. aplicarea legii noi ar determina o alta Încadrare juridică a faptei săvârşite de condamnat.000 lei. 208 şi art.12.2000). 75 lit.000. pedeapsa aplicata poate fi redusa.U. ultim C.

condamnatul a executat din pedeapsa aplicată 6 ani şi 4 luni închisoare şi a avut o atitudine deosebită pe perioada executării pedepsei şi pe cale de consecinţă. numai la reducerea pedepsei ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile. ca şi aceştia din urma. secţia I penala şi emiterea unui nou mandate de executare a pedepsei stabilita prin prezenta. pen. pen.000 lei. S-a dispus anularea MEPI nr. în conformitate cu dispoziţiile art. raportat la cuantumul prejudiciului. a fost avansat din fondul Ministerului Justiţiei 304 . deoarece după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi înainte de executarea în întregime a pedepsei de 11 ani închisoare. 461 lit. Tribunalul apreciază ca în cauza sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de art.. 310 din 8 iunie 1999 a Tribunalului Bucureşti. pr. pen. cu referire la art. 146 C. urmează sa fie avute în vedere toate criteriile şi regulile de determinare a legii penale mai blânde. în cuantum de 200. 192 alin. 310 din 8 iunie 1999 a Tribunalului Bucureşti. pen. Scopul dispoziţiilor legale mai sus menţionate este tocmai acela. secţia I penală. pedeapsa aplicată este mai mica decât maximul special prevăzut de legea nouă. pr. iar onorariul avocatului din oficiu. să beneficieze de legea penală mai favorabilă. Conform art. verificând astfel aplicabilitatea dispoziţiilor art. (3) C. d) C. (1) C.. În consecinţă. 464/2000 emis în baza sentinţei penale nr.. încadrarea juridică rămânând cea stabilita în hotărârea contestată. creând o inegalitate nejustificata între cei judecaţi ulterior şi cei care au fost judecaţi anterior apariţiei legii mai favorabile. Aplicând criteriile privind condiţiile de incriminare şi sancţionare. influenţează încadrarea juridică a faptei în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede ca o formă agravată producerea consecinţelor deosebit de grave. a fost admisă contestaţia la executare. poate beneficia de dispoziţiile legii mai favorabile. se constata ca modificarea art. Stabilirea încadrării juridice a faptei conform legii noi este numai un raţionament utilizat pentru a se constata daca legea noua este mai favorabila. 15 C. pen. pen. s-ar reduce sfera de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. prin reducerea pedepsei în anumite condiţii prevăzute de lege. Pe calea contestaţiei se poate ajunge astfel. a intervenit o lege penală mai favorabilă ce prevede o pedeapsă mai uşoară.Aurel Teodor Moldovan definitive a hotărârii de condamnare şi înainte de executarea integrala a pedepsei). 458 şi art. 15 C. cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului. iar pedeapsa de 11 ani închisoare ce a fost aplicată condamnatului prin sentinţa penală nr. a fost redusă la 8 ani închisoare. 15 alin. Dacă s-ar da o altă interpretare acestor dispoziţii.

şi anume ca subiectul activ sau pasiv să aibă o anumită calitate.3. 305 . la obiectul infracţiunii. Condiţiile necesare alcătuirii diferitelor conţinuturi de infracţiuni: după factorii la care se referă vom vorbi despre condiţii referitoare la actul de conduită.DREPT PENAL.condiţii care ajută la alcătuirea conţinutului infracţiunii în vreuna dintre variantele ei agravante sau atenuante după existenţa lor în momentul săvârşirii infracţiunii: • condiţii preexistente .în rândul acestora vor intra cele care se referă la obiectul infracţiunii. ca de exemplu condiţia ca obiectul să se afle într-un anumit loc. ci în plus este necesar ca fapta să fie prevăzută de lege ca infracţiune şi să fie ca atare snacţionată CONŢINUTUL INFRACŢIUNII Prin noţiunea de structură a conţinutului infracţiunii se înţelege modul în care se grupează în cadrul conţinutului infracţiunii diferitele elemente care alcătuiesc acest conţinut şi raporturile care se stabilesc între acestea. CAPITOLUL III. sau se poate face referire şi la subiecţii infracţiunii. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii Pericolul social al infracţiunii Vinovăţia ca trăsătură esenţială: intenţia culpa praeterintenţia pentru existenţa infracţiunii nu este suficient să existe o faptă care prezintă pericol social prevederea fapteti în legea penală şi să fie săvârşită cu vinovăţie.formează conţinutul infracţiunii în configuraţia de bază. ca de exemplu moartea sau sinuciderea victimei.cele referitoare la producerea unui anumit rezultat. • condiţii concomitente . • condiţiile subsecvente . săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală. la locul şi timpul săvârşirii infracţiunii. PARTEA GENERALĂ 18.cele care se referă la momentul sau timpul săvârşirii infracţiunii. INFRACŢIUNEA DEFINIŢIE  fapta care prezintă pericol social. după importanţa pe care le au pentru existenţa infracţiunii: • condiţii esenţiale (numite şi constitutive). la subiecţii infracţiunii. • condiţii accidentale sau circumstanţiale .

. Condiţiile generale privitoare la existenţa subiectului activ: . • conţinut constitutiv după criteriul variantelor de incriminare a infracţiunilor: • conţinut de bază sau tip.Aurel Teodor Moldovan Clasificarea conţinuturilor de infracţiune : după structura condiţiilor: • conţinut juridic . LEGITIMA APĂRARE  este în stare de legitimă apărare acela care 306 . • conţinuturi complexe. . după formele infracţiunii: • conţinuri tipice. • conţinuturi atipice. • subiectul pasiv. CONDIŢII PREEXISTENTE INFRACŢIUNII Obiectul infracţiunii: • Obiectul juridic general şi obiectul juridic material • Obiectul juridic generic (de grup) • Obiectul juridic specific (individual) • Obiectul juridic complex Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii Subiecţii infracţiunii: • subiectul activ. ÎNLĂTURAREA CARACTERULUI PENAL AL FAPTEI Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prin înlăturarea vinovăţiei 1.vârsta. • conţinuturi agravante sau atenuante după criteriul structurii juridice: • conţinuturi simple.libertatea de voinţă şi acţiune.responsabilitatea.

2. direct. STAREA DE NECESITATEŕ este în stare de necesitate acela care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu poate fi înlăturat altfel. integritatea corporală sau sănătatea unei persoane. a altuia sau împotriva unui interes general şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat sau interesul general atacul trebuie să fie material atacul trebuie să fie direct atacul trebuie să fie imediat atacul trebuie să fie injust atacul să pună în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat sau un interes general acţiunea de apărare să se realizeze printr-o faptă prevăzută de legea penală apărarea să fie necesară pentru respingerea atacului apărarea să fie proporţională cu gravitatea atacului Condiţiile atacului Condiţii privitoare la apărare Condiţiile legitimei apărări Efecte  Fapta săvârşită în stare de legitimă apărare nu constituie infracţiune deoarece îi lipseşte elementul de bază al infracţiunii şi anume vinovăţia. neexistând din partea lui o manifestare liberă a voinţei. PARTEA GENERALĂ săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material.DREPT PENAL. îndreptat împotriva sa. această fapră fiind comisă sub imperiul 307 . integritatea corporală sau sănătatea sa. agrsiune ce punea în pericol valorile sociale ocrotite. imediat şi injust. un bun important al acesteia ori un interes general pericolul să fie inevitabil Condiţii privitoare la pericol Efecte  Fapta săvârşită în stare de necesitate nu constiuie infracţiune deoarece nu este săvârşită cu vinovăţie. a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes general întâmplarea care dă naştere pericolului este datorată unei cauze fortuite pericolul trebuie să fie iminent pericolul trebuie să ameninţe viaţa. făptuitorul a fost constrâns de necesitatea înlăturării agresiunii.

sau pentru a salva o persoană care avea obligaţia de a înfrunta pericolul constrângerii. al ameninţării pericolului iminent.Aurel Teodor Moldovan acţiunea să fie necesară pentru salvarea de la pericol a valorilor. faptă care a fost impusă de cel ce ameninţă. 3. pentru ca îi lipseşte una dintre trăsturile esenţiale pentru ca fapta să constituie infracţiune şi anume vinovăţia. existenţa conameninţarea să fie gravă vizând un pericol penstrângerii morale tru viaţa. se exercite asupra făptuitorului o acţiune de constrângere. de către Condiţii pentru o altă persoană. Condiţii pentru existenţa constrângerii fizice să se săvârşească o faptă prevăzută de legea penală constrângerea la care persoana a fost supusă să nu îi fi putut rezista să existe o constrângere asupra fizicului unei persoane Constrângerea morală  art. CONSTRÂNGEREA FIZICĂ ŞI CONSTRÂNGEREA MORALĂ Art.46 Cod penal 4. integritatea corporală ori bunurile persoanei ameninţate ori ale altei persoane pericolul grav să nu poată fi înlăturat în alt mod decât prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. printr-o ameninţare.46 Cod penal  este situaţia când o persoană săvârşeste o faptă prevăzută de legea penală datorită unei constrângeri fizice căreia nu-i poate rezista. Efecte  Fapta săvârşită sub imperiul constrângerii fizice nu constituie infracţiune. CAZUL FORTUIT  definiţie  art. 308 . în sensul că acestea trebuie să fie singura cale de salvare în situaţia de fapt dată acţiunea de salvare să se realizeze prin comiterea Condiţiile acţiunii unei fapte prevăzute de legea penală de salvare prin acţiunea de salvare să nu se cauzeze urmări vădit mai grave decât acelea care s-ar fi produs dacă pericolul nu era înlăturat fapta să nu fie săvârşită de către. 47 Cod penal . vinovăţia neputând exista atunci când făptuitorul nu are libertate de acţiune.

50 Cod penal în momentul săvârşirii faptei. fortuită starea de beţie să fie completă faptă comisă în stare de beţie completă accidentală să fie prevăzută de legea penală. involuntară.DREPT PENAL. stare produsă prin intoxicaţie cu alcool sau alte substanţe Condiţii starea de beţie trebuie să fie accidntală. 48 Cod penal rezultatul socialmente periulos trebuie să fie consecinţa intervenţiei unei împrejurări străine de voinţa şi conştiinţa făptuitorului făptuitorul să fi fost în imposibilitatea de a prevedea intervenţia forţei străine care a produs rezultatul fapta care a căpătat un rezultat socialmente periculos datorat intervenţiei imprevizibile a unei forţe străine. minoritatea făptuitorului trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei 309 Condiţiile minorităţii .EROAREA DE FAPT  art.49 Cod penal să se săvârşească o faptă prevăzută de legea penală datorită stării de incapacitate psihică. IRESPONSABILITATEA  definiţie  art. Condiţii 6. să fie prevăzută de legea penală. făptuitorul să nu fi fost în stare să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori să nu fi putut să fie stăpân pe ele starea de incapcitate psihică a făptuitorului să se datoreze alienaţiei mintale sau altor cauze. care determină stări anormale starea de incapaciate psihică a persoanei să existe în momentul săvârşirii faptei Condiţiile stăriii de iresponsabiliate 7. PARTEA GENERALĂ 5.51 Cod penal să se fi comis o faptă prevăzută de legea penală fapta să fie săvâşită de un minor care nu îndeplineşte condiţiile legale de a răspunde penal. BEŢIA  art. cel ce săvârşeşte fapta trebuie să se afle în stare de beţie. 8. MINORITATEA FĂPTUITORULUI  art.

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. ca trăsătură esenţială a infracţiunii Lipsa pericolului social concret al faptei prevăzute de legea penală Lipsa prevederii în legea penală lat. în două infracţiuni.b C. 1 şi art. 2 din Decretul 328/1966. 35 alin.Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatricusă se fi comis o faptă prevăzută de legea penală în momentul săvârşirii fapte. cea prev. inculpatul I. de art. împrejurarea. radiat din circulaţie.a Cod penal. respectiv Decretul 328/1966 a reglemen310 . de art. respectiv prev. a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. în ziua de 23. de art. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.35 alin 1 şi 2 din Decretul 328/1966. inculpatul I. pen. Împotriva deciziei pronunţate în apel. Înlăturarea caracterului penal al faptei prin lipsa pericolului social Lipsa pericolului social. fiind respins pentru următoarele considerente: Legea siguranţei circulaţiei rutiere.02. de art.35 alin. Recursul declarat a fost considerat nefondat. 35 alin. Apelul declarat de Parchet a fost admis prin decizia penală 204/A/14. schimbându-se încadrarea juridică a faptelor comise de inculpat.04. 37 lit.G. a condus pe drumurile publice un autoturism neînmatriculat. În fapt. Conducerea pe drumurile publice a unui autoturism fără a fi înmatriculat şi având montate plăcuţe cu numerele de înmatriculare de la un autoturism ce a fost radiat din circulaţie. inculpatul fiind condamnat la o pedeapsă rezultantă de 1 an închisoare. 35 alin.11. iar nu ale unei singure infracţiuni prev. inculpatul a declarat recurs.2 din Decretul 328/1966 – republicat. făptuitorul să nu fi cunoscut existenţa unor împrejurărrii.35 alin.G. ambele cu aplicarea art. situaţii de care ar depinde Condiţii caracterul penal al faptei situaţia. cu aplicarea art. 37 lit.1999 a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti. aflate în concurs ideal.2000 a Tribunalului Bucureşti – secţia a II-a penală.1 şi art.35 alin1 şi 2 din Decretul 328/1966.Aurel Teodor Moldovan PRACTICĂ CAPITOLUL III 1.1995.1 şi 2 din actul normatic menţionat. Prin sentinţa penală 1702/10. . căruia i-a montat tăbliţe de înmatriculare de la un alt autoturism. apreciind cî a comis o singură infracţiune. s-a reţinut că. ce nu au fost cunoscute pot reprezenta un element constitutiv al infracţiunii sau o circumstanţa a acesteia.

la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor.11.N.35. în esenţă.1999 a Tribunalului Teleorman a fost condamnat inculpatul F. Instanţa de fond. decizia 578/2000) 2.1 şi 2 C. Curtea constată că apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman este fondată şi urmează a fi admis. s-a înarmat cu un cuţit şi i-a aplicat o lovitură producându-i o „plagă prin înjunghiere toraco – abdominală cu hemoragie internă prin ruptură de ficat ”întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor calificat prev. de art.i C. Prin apelul formulat de parchet se arată că hotărârea atacată este nelegală şi netemeinică deoarece instanţa a dat faptei o greşită încadrare juridică. În seara zilei de 1 decembrie 1998 inculpatul a intrat în conflict cu C. de art.20 raportat la art.pen . fiind internată la secţia chirurgie cu diagnosticul „plagă prin înjunghiere toraco – abdominală cu hemoragie internă prin ruptură de ficat”. faptă prev. iar barul reprezintă un astfel de de loc.a şi b Cod penal. Omor calificat. prin tehnica folosită. 20 rap. Potrivit art.152 lit. 64 lit. 311 . a stabilit în mod corect situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului. însă în ce priveşte încadrarea juridică a faptei a pronunţat o soluţie greşită.p. nu a admis nici existenţa unei infracţiuni complexe. (Secţia a II-a penală.C. Pentru a pronunţa această sentinţă. instanţa de fond a reţinut.DREPT PENAL.C. conflict declanşat de inculpat. fapta se consideră săvârşită „în public” atunci când a fost comisă într-un loc care prin natura sau destinaţia lui este totdeauna accesibil publicului.l Tribunalul Teleorman şi inculpatul. Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul d. Imediat după agresiune victima şi-a pierdut cunoştinţa şi a fost transportată la Spitalul Roşiorii de Vede.a Cod penal. inculpatului i s-au interzis drepturile prev. care să fie reglementată de art. PARTEA GENERALĂ tat în conţinutul fiecăruia din cele două alineate ale art. a fost angajat ca paznic la un bar din oraşul Roşiorii de Vede. Întrucât legea nu a dat posibilitatea combinării acestor structuri. 174 Cod penal. în timp ce se afla într-un bar a intrat în conflict cu partea vătămată. de art. Prin sentinţa penală 175/16. având câte o structură proprie a elementelor constitutive şi a sancţiunilor prevăzute de lege. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei. 174-175 lit..pen şi nu ale tentativei la infracţiunea de omor. Loc public Fapta inculpatului care. o lovitură în zona toraco – abdominală. Pe parcursul incidentului. Totodată. Examinând hotărârea pronunţată.C. şi partea vătămată C.C. două infracţiuni. inculpatul s-a înarmat cu un cuţit şi i-a aplicat lui C.35 alin. la art. pe baza probelor administrate. următoarea situaţie de fapt: F.

în care se afla partea vătămata C. conform art. Deşi la termenul de judecată din 14 septembrie 1999 s-a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei. text în baza cărui inculpatul va fi condamnat. din art. astfel încât nu poate fi reţinută legitima apărare. cu aplicarea art 73 lit b C.04. 174 C. Proporţionalitatea apărării.pen. în fond Tribunalul Bucureşti. (Secţia a II-a penală.08.. aflată în stare de ebrietate.1998 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.I. aşa cum rezultă în mod necontestat din situaţia de fapt bine reţinută de instanţa de fond. Condiţiile atacului. colegii săi de serviciu s-au urcat de la staţia de metro Pipera într-un vagon de metrou. pen. în art. conflictul dintre inculpat şi partea vătămată a avut loc la barul „Casa Albă” din oraşul Roşiorii de Vede. sentinţa nr 466 din 14 mai 2003) Prin rechizitoriul nr 1254/p/1998 din data de 17.E.20 rap.prc. împotriva părţii vătămate C. secţia a II a penală.V. ţinând 312 . De asemenea nu se poate reţine nici legitima apărare prevăzută de dispoziţiile art 44 alin2 C. raportat la art 174 şi art 175 lit i C. prev de art. urmează a se admite apelul declarat de inculpat.A. secţia a II-a penală a reţinut următoarea situaţie de fapt : La data de 8. decizia 136/2000) NOTĂ: Hotărârea de mai sus rămasă definitivă prin respingerea recursului conform deciziei 3065/2000 a Curţii Supreme de Justiţie – secţia penală) 3.pen în condiţiile în care inculpatul a răspuns prin folosirea cuţitului.i C. care pune în pericol grav persoana atacată. instanţa de fond a dispus condamnarea inculpatului în baza textului de lege iniţial. respectiv conform încadrării juridice a faptei stabilite prin rechizitoriu.pen. la art. inculpatul A. 174 – 175 Cod penal. pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii de omor calificat.20 rap. la art.i Cod penal. După mai multe cicluri procesuale. penal. Lovitura cu pumnul. Legitima apărare. să se schimbe încadrarea juridică în art.Aurel Teodor Moldovan Într-adevăr.V. având în vedere că infracţiunea s-a săvârşit într-un loc public. inculpatul A. Întrucât infracţiunea comisă de inculpat întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor calificat. imediat şi injust.334 C. 174-175 lit. la art. 20 rap. instanţa a pus în discuţie noua încadrare şi a acordat un nou termen în acest scop pentru ca inculpatul să-şi pregătească apărarea.pen.a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv.pen.1998.I. excesul justificat şi nici excesul scuzabil. împreună cu martorii B. şi M.penal. prevăzută de art 20 C.20 rap. conform dispoziţiilor art 44 alin2 şi 3 şi respectiv art 73 lit a) C. căci apărarea trebuie să fie proporţională cu gravitatea atacului. loc prin natura sa „public”. Ulterior. 174-175 lit. (tribunalul Bucureşti. Exces justificat. . la art. Folosirea cuţitului O lovitură neaşteptată cu pumn aplicată inculpatului de către persoana vătămată nu îndeplineşte condiţiile unui atac material direct.

care-l înfăţişează pe inculpat. nu poate implica producerea unui rău ireparabil sau grav de remediat. Părţile s-au rostogolit pe scări . acesta a început să înjure.F. pe lângă necesitatea înlăturării atacului. iar după ce o femeie care urcase între timp la staţia Aurel Vlaicu. chiar neaşteptată. Inculpatul a invocat existenţa legitimei apărări. Analizând planşele fotografice. i-a rupt-o şi a stins-o cu piciorul. după care inculpatul a lovit-o cu picioarele pe partea vătămată. ieşind brusc din vagonul de metrou cu puţin timp înainte de închiderea uşilor de acces. partea vătămată venind în urma sa.. cât şi la rejudecarea fondului. a arătat ca l-a lovit cu sticla de coniac.pen. culcată la pământ. adică sub presiunea unui atac material. iar partea vătămată a urmat-o. că partea vătămată. după care părţile şi-au continuat călătoria.pen.pen. l-a lovit cu pumnul. momentul fiind văzut de martorul I. Potrivit art 44 alin 2 C. pentru a putea susţine o lovitură puternică cu sticla. Conform art 44 alin 3 C. Inculpatul a invocat şi temerea produsă. Din analiza acestei dispoziţii legale rezultă că pentru existenţa excesului justificat. Partea vătămată s-a ridicat. direct. Inculpatul a declarat în faza de urmărire penală. cu aplicarea art 73 lit b) C. iar în faţa instanţei. o lovitură cu pumnul. respectiv un atac deosebit de violent. iar de faţă nu au fost martori. i-a atras atenţia asupra faptului că nu se fumează. venind din urma sa. tribunalul a apreciat că fapta penală săvârşită de inculpat întruneşte elementele constitutive ale tentativei la săvârşirea infracţiunii de omor calificat. este necesar ca fapta să fie săvârşită în stare de legitimă apărare.pen este considerat în legitimă apărare şi persoana care. care şi-a aprins o ţigară. trebuie să fie proporţională cu gravitatea atacului. cum ar fi pierderea vieţii sau cauzarea unei infirmităţi sau unei vătămări grave. se poate constata că acesta nu prezenta plăgi tăiate la nivelul capului. raportat la art 174-175 lit i) C. atât la prima judecată în fond. a înjunghiat-o pe partea vătămată de mai multe ori în zonele hermitorace şi abdomen stâng.pen. Apărarea. prevăzută de art 20 C. printre alte condiţii ce trebuiesc îndeplinite e necesar ca atacul să pună în pericol grav persoana atacată or. In timp ce inculpatul urca scările spre ieşirea din staţia de metrou.DREPT PENAL. Inculpatul i-a luat ţigara din gură. ori folosirea cuţitului de către inculpat reprezintă o depăşire a limitelor legitimei apărări. însă inculpatul a împins-o la loc pe scaun. în acest caz. Se desprinde concluzia că inculpatul nu a văzut cu ce anume l-a lovit partea vătămată. iar inculpatul a scos un cuţit cu lama rabatabilă. Părţile au început să se lovească reciproc. Inculpatul a coborât la staţia de metrou Piaţa Romană. imediat 313 . Din analiza materialului probator. din cauza tulburării sau a temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 16 zile de îngrijiri medicale şi care i-au pus viaţa în pericol. cu reţinerea circumstanţei atenuante a provocării. care constituie o cauză care înlătură caracterul penal al faptei. PARTEA GENERALĂ în mână o sticlă care conţinea băuturi alcoolice. l-a lovit în spate cu pumnul sau cu ceva metalic.

inculpatul a văzut în faţa acesteia pe consăteanul său cunoscut ca o persoană cu purtări violente. a fost trezit din somn de o izbitură în uşa camerei în care dormea. proc pen şi la art 44 alin (2). li e) C. În urma schimbului de lovituri. mânie sau revoltă în faţa violenţei nejustificate. Dacă atacul nu îndeplineşte aceste condiţii. Apelul inculpatului a fost respins.Aurel Teodor Moldovan şi injust. care locuia singur în casă. însuşi inculpatul declarând ca i-a fost teamă566 4. acesta a scăpat băţul din mână şi s-a retras către poarta de intrare în curte. Provocare. Legitima apărare. nu a constituit un pericol grav. deoarece riposta exagerată a inculpatului nu a fost determinată de sentimentul de indignare. Pentru a se apăra. inculpatul a luat o securice ce se afla la îndemână cu latul căreia. decizia nr 429/2003. ajungându-l la poartă. când încă era întuneric. prin aplicarea unei lovituri cu pumnul.pen. cu aplicarea art 73 lit b) Cod penal. inculpatul. raportat la art 10 alin 1. ce constituie circumstanţa atenuantă legală prevăzută de art 73 lit a C. Secţia penală. în momentul în care a fost lovit din nou peste cap. în temeiul art 11. În momentul deschiderii uşii. nr 1/2005. în jurul orei 5 a zilei de 25 septembrie. având un băţ masiv în mână. Internată în spital. inculpatul a lovit pe agresor la întâmplare. cu motivarea că achitarea 566 314 Tribunalul BucureştiI. Instanţa a reţinut că. nu poate exista legitimă apărare. pag 167 Inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de omor prevăzută în art 174. La întrebarea inculpatului cum a intrat în curte. Temându-se că agresorul se va înarma cu unul din parii aflaţi lângă gard. Curtea supremă de justiţie. care a pus în pericol grav persoana sau interesul public. victima a decedat în aceeaşi zi.CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ 2000-2004 BUCUREŞTI 2007. La examenul medical s-a constat că inculpatul a suferit leziuni la cap vindecabile în 2 zile de îngrijiri medicale. Împotriva deciziei s-a declarat recurs în anulare. l-a lovit repetat. după care l-a abandonat şi a mers să anunţe poliţia de cele întâmplate. datorită unui politraumatism cu fracturi costale şi ale antebraţului. Depăşirea limitelor legitimei apărări presupune existenţa tuturor condiţiilor cerute de legea penală pentru existenţa legitimei apărări. Or de vreme ce atacul părţii vătămate asupra inculpatului. ci l-a lovit de mai multe ori cu băţul în cap. Nu se poate reţine nici excesul scuzabil. inculpatul l-a urmărit şi. Editura Wolters Kluwer. pag 101-103 . pct 2 lit a. acesta nu a răspuns. a admis recursul inculpatului şi a dispus achitarea acestuia.ICCJ. secţia penală. nu există stare de legitima apărare şi deci nu se poate vorbi nici de exces justificat. ea nereferindu-se doar la împrejurarea că riposta a depăşit atacul din cauza tulburării sau temerii de care persoana atacată era stăpânită în momentul violenţelor.

de natură a-i pune persoana într-un grav pericol. Este necontestat că victima a intrat fără drept în curtea casei inculpatului. Recursul este fondat.pen. Tribunalul a schimbat încadrarea juridică a faptei în infracţiunea de vătămare corporală gravă. reţinându-se că. prin escaladarea gardului. seara. el era pus în faţa unui atac material. Apelul procurorului a fost admis şi inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor. viaţa fiindu-i pusă în primejdie. Inculpatul a refuzat să bea. de zgomot produs prin forţarea uşii în fata casei căreia inculpatul. direct. susţinând că a săvârşit fapta în legitimă apărare.. care nu a încetat în tot cursul altercaţiei. se prezumă că este în legitimă apărare şi acela care săvârşeşte fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenţă. PARTEA GENERALĂ inculpatului este greşită. săvârşită în stare de legitimă apărare. dec nr 3594/2001. Depăşire C.. 5. imediat şi injust. prevăzută de art 182. Prin recursul de faţă inculpatul a criticat decizia. efracţie sau prin alte asemenea mijloace.pen. Trezindu-se pe întuneric. alin 1. s-a constatat că achitarea inculpatului este legală şi temeinică. cu aplicarea art 73 lit b) C. Editura Hamangiu 2006. deoarece a continuat să lovească victima şi după ce acţiunea acesteia de a pătrunde fără drept în locuinţă încetase şi se îndrepta spre poartă pentru a părăsi curtea. Recursul în anulare este nefondat. nr 1/2001. editie ingrigita de George Antoniu.J. Este în legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un 567 Revista de drept penal.p 176 Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor prevăzută în art 20 raportat la art 174 C. Apelul inculpatului a fost respins. inculpatul a lovit-o cu cuţitul. încăpere. Legitima apărare. persoană în vârstă.S.pen. într-o locuinţă. a venit la locuinţa inculpatului pentru a consuma împreuna cu acesta băuturi alcoolice pe care le adusese el. partea vătămată. menţinându-se circumstanţa atenuantă a provocării. cauzându-i leziuni vindecabile în 40-45 zile. motiv pentru care recursul în anulare a fost respins567 . depedendinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea. pag 472 315 . s. Studii si practica judiciara 1994-2006.pen.DREPT PENAL. Potrivit art 44 C. despre care ştia că este violent. la 9 decembrie 1998. introdus prin legea nr 169/2001. ripostând. nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală. Potrivit art 44 alin (2) C pen. viclenie. motiv pentru care a fost lovit de partea vătămată. după care a forţat uşa casei încercând să pătrundă în camera în care acesta dormea. aflată în stare avansată de ebrietate. a văzut un bărbat în putere. Astfel fiind.

pr.pen conbinat cu art 998-999 C. In baza art 11 pct 2 lit a) raportat la art 10 lit c) C.pen fost achitată inculpata E. In baza art 11 pct 2 lit a) raportat la art 10 lit c) C.pen. In baza art 11 pct 2 lit a) raportat la art 10 lit c) C.M. a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. inculpatul s-a apărat cum a putut.2002 a judecătoriei sector 2 Bucureşti.pen. folosind cuţitul. supărat de refuzul inculpatului de a consuma împreună băuturi alcoolice. Fiind deci întrunite condiţiile unei apărări legitime în sensul prevederilor art 44 alin 3 C. Starea de necesitate. raportat la art 10 alin (1) lit a) C.pen fost achitată inculpata E. Legitima apărare.pen. Deosebiri Intrucât în cauză inculpatul a acţionat lovind-o pe partea vătămată pentru a-şi elibera mama (deci pericolul provine din atacul unei persoane). imediat şi injust.pen recursul inculpatului a fost admis. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art 180 alin 2 C.pr. ca şi cauză care înlătură caracterul penal al faptei şi nu ale legitimei apărări.pen.pr.Aurel Teodor Moldovan atac material. sunt întrunite stării de necesitate. Este de asemenea stabilit că partea vătămată este cunoscută că având o comportare agresivă. secţia I penală. pag 470-471 316 .pen.pr. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art 180 alin 2 C. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art 193 C. editie ingrigita de George Antoniu.pen. decizia nr 492/R din 11 aprilie 2003) Prin sentinţa penală 1310/25. In această din urmă situaţie s-a aflat inculpatul. iar victima. victima l-a agresat lovindu-l cu palma şi cu piciorul până când inculpatul s-a prăbuşit. mai ales după ce consumă băuturi alcoolice.pen fost achitat inculpatul E.pr.civ s-a respins acţiunea civilă a părţii civile C.pr. este viguroasă şi cunoscută ca agresivă. Editura Hamangiu 2006. dacă pune în pericol grav persoana sa.E.11. fiind suferind şi de alte boli. In baza art 11 pct 2 lit a) raportat la art 10 lit c) C. In baza art 11 pct 2 lit a) raportat la art 10 lit c) C. Inculpatul este în vârsta de 70 de ani şi grav bolnav. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art 193 C.E. pronunţată în dosarul nr 1844/2002 în baza art 11 pct 2 lt a) raportat la art 10 lit e) C. Este de asemenea în legitimă apărare şi acela care din cauza tulburării sau temerii. cu art 45 C. (Tribunalul Bucureşti.pen fost achitat inculpatul E. C pen568 6.pen. dispunându-se achitarea în baza art 11 pct 2 lit a. Este stabilit că. 568 Revista de drept penal. proc.pr. Studii si practica judiciara 1994-2006. în vârstă de 28 de ani.T.pen a fost achitat inculpatul E. In baza art 14 şi art 346 C. Din fişa medicală a inculpatului rezultă că acesta a fost operat de hernie de disc.E. direct.E.T. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art 180 alin 2 C.pen şi la art 44 alin 3. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art 193 C. în faţa atacului dezlănţuit al victimei.pen fost achitat inculpatul E. ceea ce explică faptul că. ca nefiind întemeiată.

E. A fost obligată partea vătămtă . inculpatul a invocat. este în stare de necesitate. Editura Hamangiu 2006. de natură să nu poată fi înlăturat decât prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală. integritatea corporală sau sănătatea sa sau a altuia..800.acela care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel.A.pen. pag 107-108 570 Revista de drept penal. instanţa a dispus achitarea celor trei inculpaţi pentru inexistenţa faptei. Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut ca la 10. care. secţia a-II-a penală. 8. BUCURESTI 2007. starea de necesitate. Conform art 45 C.nu constituie un pericol inevitabil.000 lei cheltuieli de judecată către inculpate E.000 lei. Bucureşti. nu a lovit partea vătămată şi de asemenea nici unul dintre inculpaţi nu a ameninţat-o pe aceasta.pen. împrejurările invocate de recurent. nu este cazul.pen569 . nu poate fi considerată ca fiind singura cale de salvare a familiei sale.2001 partea vătămată considerând că inculpata E.000 cheltuieli de judecată către E. pag 364 317 .E. Caz fortuit C.. nr 4/2004. s-a deplasat la domiciliul inculpaţilor pentru a-i cere socoteală. decizia nr 1084/1998. cu aplicarea art 41 alin 2. iar la un moment dat a început să agreseze fizic inculpata. dec pen nr 16/2004.pr. şi 900. în schimb inculpatul E. intervenind şi lovind partea vătămată pentru a-şi elibera mama. Or. oricum. Studii si practica judiciara 1994-2006.DREPT PENAL.02. Recursul a fost respins570 . sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare prevăzută de art 193 C. ceea ce însă. editie ingrigita de George Antoniu.CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE PENALA 20002004. Furt . nr 1/2000. cheltuieli judiciare către stat. Editura Wolters Kluwer.A. ii ameninţase anterior soţia şi pe fondul unor neînţelegeri între familiile părţilor.T. 569 Tribunalul BUCURESTI. art 74 şi art 76 C. 7. p 160 Inculpatul a fost achitat pentru infracţiunea prevăzută în art 184 alin (2) şi (4) C. pag 148 Fiind condamnat la 3 luni de închisoare pentru infracţiunea de furt prevăzută în art 208 alin 1. Pitesti. Faţă de situaţia de fapt reţinută. în recurs.cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei.stare de necesitate C.pen a fost obligată partea vătămată-parte civilă la plata a 1. inculpatul E. susţinând că a comis fapta din cauza lipsurilor materiale şi a stării de sănătate precară.E. PARTEA GENERALĂ In baza art 193 C.pen.E.chiar dacă ar fi dovedite. viaţa.parte civilă la 400. a sa şi a membrilor familiei sale. săvârşită prin aceea că a sustras de la o societate comercială la care era angajat în calitate de conducător auto cinci saci cu furaje concentrate.

dec nr 90/A/1996 nr 2/1997. În consecinţă. secţionându-i gamba piciorului. în sistemul de ruperea cuţitului ca suport nu putea fi evitată întrucât ansamblul cuţit suport nu corespundea montajului tehnic. ci o confirmă. pen. să îl prevadă. iar termenul de funcţionare de 8 ani stabilit de constructor era depăşit. persoana nu mai are capacitatea de a-şi dirija acţiunile.Aurel Teodor Moldovan Instanţa a reţinut ca. editie ingrigita de George Antoniu. Condiţii C. în raport cu cele ce preced. nr 1/2001. Eroarea de fapt. s. victima rămânând cu infinitate fizica permanentă. inclusiv prin sudura la sistemul de prindere al cuţitului. şi nu pentru a-l folosi în agricultura.A. lucru pe care iniţial l-a făcut. la limita stării de iresponsabilitate. fiind făcută pe bază de sudură. De cositoare s-a apropiat la o distanta de 10 metri. inculpatul a cosit buruieni şi resturi de coceni ramase pe teren în urma recoltării porumbului. deşi trebuia şi putea. partea vătămată care fusese atenţionată de inculpat sa se depărteze.S.. în stare de beţie completă. beţia voluntară completă poate constitui după caz o circumstanţă agravantă sau atenuantă. s. Apelul procurorului şi al părţii vătămate au fost admise şi s-a dispus condamnarea inculpatului în baza art 184 alin 2 şi 4 C.J. 10. dec nr 1316/1999. Inculpatul cunoştea că utilajul agricol nu corespunde normelor tehnice pentru a fi pus în exploatare. Studii si practica judiciara 1994-2006. aceasta fiind mult stânjenită573 . toţi aceşti factori conducând la desprinderea cuţitului care. recursul inculpatului a fost respins571 . putându-se chiar reţine existenţa culpei din uşurinţă. Beţia voluntară completă C. nu contravine concluziei ca există vinovăţie. deoarece s-au datorat unei împrejurări imprevizibile. Instanţa a considerat că aceste urmări nu-i sunt imputabile inculpatului. instantaneu.pen. Bucureşti. în mod obiectiv.a II-a . aceasta nemaifiind stăpână pe mişcările ei fizice şi neavând capacitatea de a înţelege şi voi . Împrejurarea invocata în apărare.. în mişcarea sa rotativă. ea se află. s-a produs ruperea cuţitului cositorii care a lovit partea vătămată. 9. La un moment dat. a cauzat rănirea părţii vătămate. Starea de beţie este completă atunci când procesul de intoxicare cu alcool sau alte substanţe este atât de avansat încât a dus la cvasiparalizarea energiei fizice şi la totala întunecare a facultăţilor psihice ale persoanei . pag 168 318 . dar nu a prevăzut rezultatul faptei sale. p 125 Potrivit art 49 alin 2 C pen. iar repunerea lui în funcţiune s-a făcut prin reparaţii artizanale. p 137 571 Revista de drept penal. Recursul declarat de inculpat nu este fondat. Editura Hamangiu 2006. pentru vindecare fiind necesare 75-80 de zile de îngrijiri medicale. Din probele administrate în cauza rezulta ca inculpatul a achiziţionat utilajul ca fier vechi. în ziua de 4 octombrie 2002.

PARTEA GENERALĂ Inculpaţii au fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de stupefiante sau de substanţe toxice.. situaţii sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. prevăzută în art 312 alin 1 C pen. pe care a încercat să o valorifice cu ajutorul celorlalţi inculpaţi. PEDEPSELE GENERALITĂŢI ASUPRA PEDEPSELOR 1. în conformitate cu prevederile art 51 alin 1 C pen. în ziua de 10 august 1997.17 kg mercur.pen.pedeapsa poate fi aplicată decât de către stat prin organele sale. deoarece nu au avut cunoştinţă despre toxicitatea mercurului sustras. Pedeapsa se aplică numai în cazul comiterii unei infracţiuni şi numai de către instanţele judecătoreşti . fapta prevăzută de legea penală nu constituie infracţiune în cazul când făptuitorul. Apelurile declarate de inculpaţi au fost respinse. Declarând recurs. 572 Revista de drept penal. Este un mijloc de constrângere statală . CAPITOLUL IV. 18. inculpaţii au susţinut că s-au aflat în eroare. Notiunea şi caracterele pedepsei Este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare a condamnatului. în momentul săvârşirii acesteia. S-a reţinut că. astfel că deţinerea de către el a acestei substanţe şi încercarea lor de a o valorifica nu constituie infracţiune potrivit art 51 C. ediţie ingrigită de George Antoniu. nu cunoştea existenţa unei stări.4. Este un mijloc de reeducare – pedeapsa are un efect educativ de împiedicare a repetării conduitei antisociale şi de îndreptare a condamnatului.pedeapsa se pune în aplicarea numai după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti. Editura Hamangiu 2006. unul dintre inculpaţi a sustras dintr-un contor al unei staţii de gaz metan cantitatea de 4. Este adevărat că. iar unul dintre inculpaţi şi pentru săvârşirea infracţiunii de furt. Studii şi practică judiciara 1994-2006.DREPT PENAL. pag 165 319 . Recursurile nu sunt fondate. Scopul prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni Este o măsură de constrângere – este un rău cu care se răspunde răului produs pentru cel care a săvârşit o infracţiune „mallum passionis propter mallum actionis”.

Pedeapsa trebuie să fie promptă şi proporţională cu fapta săvârşită în aşa fel încât să trezească în ceilalţi subiecţi de drept conştiinţa că pentru o astfel de faptă pedeapsa este inevitabilă. convingandu-i că în situaţia în care ar săvârşi o faptă similară li se va aplica o pedeapsă de aceeaşi natură 2. să reflecte asupra schimbării conduitei care i-a atras constrângerea. Felurile pedepsei a) După rolul şi importanţa atribuită pedepsei pedepse principale pedepse complementare pedepse accesorii b) După obiectul asupra căruia poartă sancţiunea pedepse privative de viaţă pedepse corporale pedepse restrictive de libertate 320 . în orice caz .Aurel Teodor Moldovan Pedeapsa se aplică infractorului. Eliminarea temporară se realizează în condiţiile în care condamnatul primeşte o pedeapsă cu închisoarea.funcţia de reeducare reîntregind funcţia de represiune. statul prin organismele abilitate trebuie să se implice in mod direct în procesul de reeducare a condamnatului. Pedeapsa se aplică în scopul preveniri săvârşirii de noi infracţiuni.Sub influenţa constrângerii infractorul este împiedicat de a continua sau relua activitatea sa infracţională şi totodată este determinat să-şi schimbe şi. constrângător nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana condamnată. Funcţiile pedepsei Funcţia de constrângere sau de represiune. Funcţia de exemplaritate. Funcţia de reeducare. pasibil de pedeapsă este doar subiectul activ al infracţiunii.constă în eliminarea temporară sau definitivă a condamnatului din societate. În ciuda caracterului său represiv. Funcţia de eliminare. Atât în aplicarea unei pedepse cât şi în ducerea la îndeplinire a acesteia. iar eliminarea definitivă intervine în cazuri excepţionale când se aplică pedeapsa detenţiunii pe viaţă.pedeapsa atenţionează pe toţi ceilalţi subiecţi de drept care ar fi tentaţi să săvârşească o infracţiune. 3.pedeapsa are caracter personal.

DREPT PENAL.detenţiunea pe viaţă. amenda.interzicerea unor drepturi. închisoarea. • relativ determinate Pedepse nedeterminate CADRUL PEDEPSELOR ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN d) Pedepse unice Pedepsele multiple: • cumulative • alternative Cadrul pedepselor în dreptul penal român cu privire la persoane fizice Pedepse principale. PARTEA GENERALĂ pedepse privative de drepturi pedepse pecuniare pedepse morale c) După gradul de determinare a pedepselor Pedepse determinate • absolut determinate. prin presă sau mijloace de comunicare audio-vizuală 321 Cadrul pedepselor în dreptul penal român cu privire la persoanele juridice . Pedepse complementare. degradarea militară Pedeapsă accesorie.interzicerea unor drepturi Pedeapsa principală – amenda Pedepse complementare:  Dizolvarea persoanei juridice  Suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice  Inchiderea unor puncte de lucru  Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice  Afişarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei în Monitorul Oficial al României.

care sunt organele competente să examineze respectivele încălcări ale ordinii de drept. Principiul umanismului . iar răspunderea penală nu se poate întemeia decât pe săvârşirea unei infracţiuni. raport complex al cărui conţinut îl formează dreptul statului.  răspunderea penală este un fenomen complex.numai legea poate să stabilească care fapte ilicite sunt considerate infracţiuni. precum şi cauzele care exclud caracterul infracţional al faptei sau cele care exclud răspunderea penală.5.Aurel Teodor Moldovan 18. RĂSPUNDEREA PENALĂ Răspunderea penală ca instituţie fundamentală Generalităţi privind răspunderea penală  aplicarea pedepsei nu poate fi justificată decât de existenţa răspunderii penale a infractorului. Procesul realizării sale constă în câteva etape: intentarea urmăririi penale. CAPITOLUL V. pe de o parte. executarea pedepsei expirarea termenului antecedentului penal  definiţia: raportul juridic penal de constrângere. în vederea restabilirii ordinii de drept şi restaurării autorităţii legii 1. de a trage la răspundere pe infractor. Infracţiunea este unicul temei al răspunderii penale . Principiile răspunderii penale Definitie: reguli de drept obiectiv având caracter de generalitate şi care servesc drept idei călăuzitoare în sistemul acestei instituţii juridice Principiul legalităţii răspunderii penale . şi infractor pe de altă parte. născut ca urmare a săvârşirii infracţiunii între stat. ce sancţiuni pot fi aplicate. ca reprezentant al societăţii. adică a unei fapte prevăzute de legea penală. tragerea persoanei în calitate de inculpat pronunţarea sentinţei de condamnare cu indicarea pedepsei concrete ce urmează să fie aplicată infractorului.presupune folosirea acelor instrumente care 322 . care sunt condiţiile de aplicare şi de executare a acestor sancţiuni. săvârşită cu vinovăţia cerută de lege şi care prezintă pericolul social concret al unei infracţiuni.răspunderea penală se întemeiază numai pe săvârşirea unei infracţiuni. de a-I aplica sancţiunea prevăzută pentru infracţiunea săvârşită şi de a-l constrânge să o execute precum şi obligaţia infractorului de a răspunde pentru fapta sa şi de a se supune sancţiunii aplicate.

iar instanţa apreciază că sunt suficiente date pentru ca făptuitorului să I se aplice o astfel de măsură înlocuirea răspunderii înlăturarea răspunderii în locul ei se stabileşte o altă formă a răspunderii juridice ce atrage aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ 323 consecinţa săvârşirii infracţiunii este înlăturată . Principiul individualizării răspunderii penale (personalităţii) . ori în cazul unor infracţiuni expres prevăzute de lege. înlăturate sau şterse prin trecerea timpului nu mai apare ca necesară ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE prin voinţa legiuitorului s-a stabilit că în anumite situaţii. PARTEA GENERALĂ nu vor duce la înjosirea. Principiul răspunderii penale personale . prescripţie) este posibil ca răspunderea penală a infractorului pentru fapta săvârşită să fie înlăturată sau să fie înlocuită cu o altă formă a răspunderii juridice. În aşa fel este exclusă răspunderea colectivă.destinatarul acesteia nu poate fi decât persoana fizică care este vinovată de comiterea unei infracţiuni. Acest principiu mai este cunoscut sub denumirea de autoritate de lucru judecat.răspunderea penală revine numai persoanei care a săvârşit ori a participat la săvârşirea unei infracţiuni. răspunderea penală neputând interveni pentru fapta altuia.cu cât răspunderea penală intervine mai târziu. în măsura în care se apreciază că restabilirea ordinii de drept că este mai eficientă prin stabilirea unei alte forme de constrângere juridică înlocuirea răspunderii penale este posibilă doar în situaţia infracţiunilor care prezintă un grad de pericol social mai scăzut.DREPT PENAL. umilirea sau degradarea fiinţei umane şi care nu vor leza demnitatea persoanei trase la răspundere penală. Principiul inevitabilităţii răspunderii penale . lipsa plângerii prealabile.oricine săvârşeşte o infracţiune trebuie să răspundă penal. împăcarea părţilor. Principiul prescriptibilităţii răspunderii penale . Principiul unicităţii răspunderii penale (non bis in idem) . rezonanţa socială a infracţiunii se stinge treptat iar stabilirea răspunderii penale pentru infracţiunea care aproape a fost uitată. faţă de data săvârşirii infracţiunii cu atât eficienţa ei scade. ale cărei urmări au putut fi reparate.pentru o singură infracţiune nu poate exista decât o singură răspundere penală. împrejurări (amnistie.

în prezenţa cărora se stinge raportul juridic de drept penal. cauzele care înlătură răspunderea penală nu înlătură însă consecinţele civile ale acesteia 1. 2151 alin. cât şi art 152 din Viitorul Cpen reglementează faptul că „amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită.amenda de la 10 lei la 1. 213. operează in rem. 2197 alin. 1. lit a). ea înlătură si executarea pedepsei pronunţate.mustrarea. 1. 324 . • din atitudinea făptuitorului după săvârşirea infracţiunii rezultă că acesta regretă fapta (lit d).Condiţii privitoare la infracţiune • pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoare de cel mult un an sau amendă ori s-au săvârşit infracţiunile prevăzute în art. II . Amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie”.Aurel Teodor Moldovan Condiţii în care se poate dispune înlocuirea răspunderii penale I . actualul cod penal). • paguba pricinuită prin infracţiune a fost integral reparată până la pronunţarea hotărârii (lit c). 1.mustrarea cu avertisment.Condiţii cu privire la făptuitor • Pentru ca instanţa de judecată să poată aplica înlocuirea răspunderii penale cu o sancţiune cu caracter administrativ. • fapta. 1. înlăturând consecinţele penale ale infracţiunii. dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 50lei (art 90 alin 1. dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 10lei sau infracţiunea prevăzută în art. precum şi celelalte consecinţe ale condamnării. . Dacă intervine după condamnare.000 CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ definiţie: anumite stări. împrejurări. situaţii. prezintă un grad de pericol social redus si nu a produs urmări grave (lit b). 249. Amnistia Atât art 119 din Actualul Cpen. art. în conţinutul ei concret si în împrejurările în care a fost săvârsită. este necesar ca făptuitorul să nu mai fi fost condamnat anterior ori să i se fi aplicat de două ori sancţiuni cu caracter administrativ • Sacţiuni cu caracter administrativ: . se stinge dreptul statului de a aplica o sancţiune infractorului şi obligaţia acestuia de a executa acea sancţiune. 215 alin. reglementate de lege. iar nu in personam. 208. art. . posterioare săvârşirii infracţiunii. art. 217 alin.

continuate. după condamnare • se înlătură atât executarea pedepsei cât şi celelalte consecinţe penale ale condamnării. dispar şi consecinţele ei penale.eventualii coautori. După aria de cuprindere: • generală. • după condamnare Obiectul amistiei • infracţiunile săvârşite anterior adoptării ei. măsurilor educative si asupra drepturilor persoanei vătămate. de efectele amnistiei.DREPT PENAL. şi ei. adică în această ultimă situaţie menţionată. aceasta înseamnă că dacă nu s-a pornit procesul penal. în primul rând obligaţia de a executa pedeapsa • nu are efecte asupra pedepsei deja executate. instigatori sau complici beneficiază. iar dacă s-a pornit acesta va înceta indiferent dacă se găseşte în faza de urmărire ori de judecată. 325 . • în cazul infracţiunilor continui. progresive. amnistia este incidentă dacă acestea s-au epuizat până la adoptarea legii de amnistie. · condiţionată III. a luat sfârşit ultimul act de executare ori s-a produs ultimul rezultat. nu se va mai porni. În funcţie de momentul intervenirii: • înainte de condamnare. • nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra măsurilor educative . Fapta pierzându-şi caracterul penal. • specială II. amnistia nepresupunând repunerea în situaţia anterioară. • infracţiunile care sunt anume prevăzute în legea prin care este acordată. amnistia nu înlătură răspunderea civilă pentru pagubele provocate persoanei vătămate prin săvârşirea infracţiunii. amnistia nu produce efecte asupra favorizatorilor sau tăinuitorilor decât în ipoteza în care legea de amnistie prevede în mod expres aceasta. intervenite înainte de condamnare: • înlătură răspunderea penală pentru infracţiunea săvârşită. Efectele amnistiei I. în sensul că aceasta nu va fi restituită ca efect al amnistiei. • nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă. adică o restitutio in integrum. PARTEA GENERALĂ Felurile amnistiei I. În funcţie de condiţiile de acordare: • necondiţionată denumită şi pură şi simplă. respectiv a încetat acţiunea ori inacţiunea continuă. II.

(20 ani) • 8 ani. Calcularea termenelor de prescripţie termenele de prescripţie a răspunderii penale se socotesc la data săvârşirii infracţiunii. indiferent dacă aceasta a îmbrăcat forma tentativei sau pe aceea a infracţiunii fapt consumat. viitorul cod penal în art 155 alin 5 „Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a răspunderii penale” Suspendarea prescripţiei 326 . când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani. ca urmare a nerealizării lui într-un anumit termen prevăzut de lege Efecte: Efectele prescripţiei se aplică din momentul împlinirii termenului legal. delimitânduse prin aceasta de prescripţia executării pedepsei care determină înlăturarea executării pedepsei principale la împlinirea termenului pentru fiecare condamnare. fiind exceptate pedepsele complimentare şi condamnările pentru infracţiunile contra păcii şi omenirii Termenele de prescripţie a răspunderii penale .In conformitate cu prevederile art 122 Actualul Cod penal. dar care nu depăşeşte 10 ani. În cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii (momentul epuizării). când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viată sau pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani. termenele de prescripţie sunt următoarele: • 15 ani. dar care nu depăşeşte 15 ani. dar care nu depăşeşte 5 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. • 5 ani. Prescripţia răspunderii penale Definiţie: stingerea raportului juridic de drept penal de conflict. apărut prin săvârşirea unei infracţiuni. (20 ani) • 10 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an sau amenda.Aurel Teodor Moldovan 2. După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie. • 3 ani. de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni Întreruperea termenului de prescripţie prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză. respectiv art 154 Viitorul Cod penal. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an. iar în cazul infracţiunilor continuate. înlăturându-se posibilitatea oricărei sancţiuni penale faţă de toţi participanţii. iar nu de la data constatării acestei situaţii.

chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se menţine numai de către una dintre ele. descrierea faptei. Condiţii în care trebuie făcută plângerea prealabilă şi cazurile în care este necesară plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă de persoana vătămată. organul căruia i se adresează plângerea prealabilă diferă după natura infracţiunii şi după calitatea făptuitorului 327 . PARTEA GENERALĂ cursul termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziţie legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în miţcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal. arătarea făptuitorului. a mijloacelor de probă. personal sau printr-un mandat special. principiul individualităţii active: fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală. să cuprindă de asemenea adresele părţilor şi a martorilor. • condiţie de procedibilitate sub aspect procesual penal. ea operează numai în raport cu persoanele faţă de care nu a fost posibilă punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal 3. o încunoştiinţare despre săvârşirea unei infracţiuni • condiţie de admisibilitate sub aspect penal. iar alte situaţii în care desfăşurarea procesului penal poate fi oprită dacă persoana vătămată îşi exprimă dorinţa Natura juridică: Plângere prealabilă Plângere este o condiţie de tragere la răspundere penală a infractorului pentru anumite infracţiuni prevăzute de lege este un mod de sesizare a organelor penale. condiţii de formă ale plângerii prealabile: să cuprindă obligatoriu datele de identificare a persoanei vătămate. principiul individualităţii pasive: fapta atrage răspunderea penală a tuturor participanţilor la săvârşirea acesteia. Lipsa plângerii prealabile Sunt cazuri în care organele specializate ale statului nu pot interveni dacă persoana vătămată nu îşi manifestă voinţa. chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se menţine cu privire numai la unul dintre ei.DREPT PENAL. Efecte: produce efecte in personam.

în condiţiile legii. definitivă.Aurel Teodor Moldovan în conformitate cu prevederile codului de procedură penală plângerea prealabilă trebuie introdusă în termen de 2 luni. pentru realizarea lui trebuie să concureze voinţa ambilor subiecţi ai raportului juridic de drept penal. fie personală. • să intervină până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. Condiţiile împăcării • să intervină în cazurile prevăzute de lege. sau împăcarea este actul juridic bilateral. mai înainte de soluţionarea cauzei printr-o hotărâre definită. prin aceasta deosebindu-se de retragerea plângerii prealabile şi de iertare. şi necondiţionată. care după ce a introdus plângerii prealabile necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale. nu face o astfel de plângere. necondiţionată. Impăcarea părţilor definiţie: înţelegerea intervenită între persoana vătămată şi infractor. • ea trebuie să intervină între persoana vătămată şi infractor sau repre328 . fie la organul competent. retragerea plângerii prealabile trebuie să fie totală. la plângerea făcută. 4. în cazurile prevăzute de lege de a pune capăt conflictului născut din săvârşirea infracţiunii. fie la instanţa de judecată. totală. înlăturând consecinţele sale penale şi civile şi de a împiedica punerea în mişcare a acţiunii penale sau dacă procesul penal a început a-l face să înceteze. adică să privească atât latura penală cât şi cea civilă. care sunt acte unilaterale. termenul de 2 luni curge de la data când persoana îndreptăţită a reclama a ştiut cine este făptuitorul Cazuri în care lipseşte plângerea prealabilă atunci când persoana vătămată deşi cunoaşte fapta şi pe făptuitor. ori nu o face în termenul legal Efectele lipsei plângerii prealabile • în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată. Condiţii în care retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală retragerea plângerii prealabile să reprezinte o manifestare expresă a voinţei persoanei vătămate de a renunţa la plângerea făcută. revine şi renunţă. lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală Retragerea plângerii prealabile = manifestarea de voinţă a persoanei vătămate printr-o infracţiune. iar când persoana vătămată este un minor sau un incapabil. din ziua în care persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul.

şi C. A admis în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă B. la o pedeapsă de 1 an închisoarea pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală..G. şi a obligat pe inculpatul D. neputând fi dedusă din alte fapte sau situaţii Efectele juridice ale împăcării părţilor * înlătură răspunderea penală * stinge si acţiunea civilă împăcarea produce efecte in personam PRACTICĂ CAPITOLUL V Prescripţia răspunderii penale. Wolters Kluwer 2007 . Bucureşti. În baza art 181. cod penal. pag 260-262 329 . În baza art 1 pct 2 lit a) raportat la art 10 lit a) C.. secţia a II-a penală. • împăcarea părţilor trebuie să fie necondiţionată. Incetarea procesului penal1573. a achitat pe inculpaţii D.pen.DREPT PENAL. iar pe inculpatul C. (Trib. pentru infracţiunea de ameninţare prevăzută de art 193 C. Instanţa. • împăcarea părţilor trebuie să fie expresă. Culegere de practică judiciară în materie penală 2000-2004. dar nu mai târziu de momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.A. În baza art 180 alin 2 C.M.R.2004 pronunţată de judecătoria sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr 1201/2003.G. 573 TRIBUNALUL BUCUREŞTI. Invocarea din oficiu. a condamnat pe inculpatul D.G.000 lei cu titlu de daune morale. a constatat pedeapsa graţiată şi a atras atenţia inculpatului asupra art 10 din Legea nr 137/1997.M. PARTEA GENERALĂ zentanţii lor legali.A la 3 luni inchisoare pentru săvărşirea infracţiunii de lovire.000.T. va pronunţa încetarea procesului penal în privinţa acelor infracţiuni.A.01.M. să plătească aceleeaşi părţi civile suma de 3. • împăcarea trebuie să fie totală.R. constatând din oficiu intervenţia prescripţia răspunderii penale pentru unele din infracţiunile cercetate.000.000 lei cu titlul de daune morale. să plătească acestei părţi suma de 15. • împăcarea părţilor poate interveni oricând. În baza art 1 din legea nr 137/1997 a constatat pedeapsa graţiată şi a atras atenţia inculpatului asupra art 10 din legea nr 137/1997.M. instanţa a dispus următoarele: A respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de avocatul inculpatului D. decizia nr 1522/A din 20 decembrie 2004) Prin sentinţa penală nr 312/13.pen. pen a condamnat pe inculpatul C. În baza art 1 din legea nr 137/1997.G.

T. Impotriva deciziei penale de mai sus au formulat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi inculpatul D.pen).R.M. Ulterior primirii acestei lovituri.G.T.Aurel Teodor Moldovan A admis acţiunea civilă exercitată de Spitalul Clinic de Urgenţă Prof..1997.2/2591/06.09. Dr. precum şi inculpatul D. pentru a cărei vindecare au fost necesare 2-3 zile de îngrijiri medicale.. a obligat inculpatul D.pen reţinută în sarcina inculpatului D. Prin decizia penală nr 985 din 16. a suferit o contuzie la umărul stâng.G. care a inchis-o cu putere.G. Prin decizia penală nr 1911/7. Pentru a hotărâ astfel.V. sub aspectul greşitei achitări a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 193 C. conform certificatului medico-legal nr A. a pătruns într-o magazie în care se afla partea civilă B. Partea civilă B.T.04.610 lei reprezentând contravaloarea ingrijirilor medicale acordate părţii civile B.06.. dar chiar la ieşirea din magazine.G.000 lei cheltuieli judiciare către aceeaşi parte civilă.10. inculpatul DM. la 4. termenul de prescripţie de 7 ani şi 6 luni prevăzut de lege. aceştia din urmă neindicând motivele de apel.pen.A. Bagdasar-Arseni şi a obligat inculpaţii să plătească în solidar suma de 227.2004 Tribunalul Bucureşti secţia a doua penală a respins apelurile ca nefondate.000. 2 C.T. şi a lovito în zona capului.2004 şi cauza a fost trimisă spre rejudecare apelurilor declarate de Parchet.1/1115/06.M.A. In consecinţă în baza art 379 pct 2 lit a C.M.M.M.000 lei cheltuieli către partea civilă B.2004. raportat la art 124 C. instanţa de fond a reţinut că la data de 22. secţia a II-a penală au fost admise recursurile declarate de parchetul de pe lândă Tribunalul Bucureşti şi de inculpatul D.M. Inculpatul D. la 1. Împotriva sentinţei au formulat apel Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4 Bucureşti (criticand-o pentru nelegalitate şi netemeinicie..000.1997. calculat de la data săvârşirii faptelor. Procedând la rejudecare.03.G. a fost lovit cu uşa în umărul stâng de inculpatul C.06..pr.T. În baza art 192 pct 1 lit a C. tribunalul a constatat întemeiate numai apelurile parchetului de pe lângă judecătoria sector 4 Bucureşti şi inculpatului D. s-a casat decizia penală nr 895/A/30. pentru a-i cere acestuia explicaţii cu privire la o altercaţie produsă în aceeaşi zi între martora I.1997 s-a împlinit la data de 22. (la acea dată concubine inculpatului D.G.G.G.G. pen.) şi partea civilă.03.M. conform raportului de expertiză medico-legală nr A.pr pen a obligat pe fiecare inculpat la 2. respectiv 23.M.R. a plecat în urmărirea inculpatului D.02. provocăndu-I o plaga frontală dreaptă pentru a cărei vindecare au fost necesare 22 zile de îngrijiri medicale.M.G.000. şi pentru infracţiunea prevăzută de art 180 alin 2 Cod penal. inculpaţii s-au deplasat la magazinul părţii civile B.pr pen tribunalul a admis atât ape330 .1998.M. partea civilă B. şi partea civilă B. iar pe inculpatul C.T.T. situat în piaţa Berceni-Olteniţei. pentru următoarele considerente : Din oficiu Tribunalul a constatat că pentru infracţiunea prevăzută de art 181 C.T.2004 a Curţii de Appel Bucureşti. in apel după casare.000 lei cheltuieli de judecată către stat. şi partea civilă B. În baza art 191 alin 1.

pen.M. În raport cu situaţia de fapt reţinută.2003.D. În temeiul art 81 şi art 110 C. instanţa a constatat. C. pronunţată de judecătoria sector 2 Bucureşti în dosarul nr 9943/2002.pen s-a anulat suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată acestui inculpat prin sentinţa penală nr 115/2001 a judecătoriei sectorului 2 Bucureşti definitivă şi modificată prin decizia penală nr 287/A/2002 a Tribunalului Bucureşti.000 lei cheltuieli de judecată către stat. prima instanţă a reţinut că în cursul lunii martie 1997.R. că fapta fiecărui inculpat întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzut de art 208. pen a condamnat pe inculpatul D.000. la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare. Prescripţia specială. S-a luat act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă. pen a fost condamnat inculpatul S.pen s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani şi 6 luni. cât şi apelul inculpatului . 574 TRIBUNALUL BUCUREŞTI. in drep. S-a făcut aplicarea art 71 raportat la art 64 C. alin 1-209 alin 1 lit a) şi i) C. C..pen.pen termenul de prescripţie specială a răspunderii penale.pen. a obligat fiecare inculpat la plata a câte 1. În temeiul art 359 alin 1 C. (Tribunalul Bucureşti. iar din interior au sustras mai multe obligaţiuni CEC la purtător.pr. ulterior întreg prejudiciul cauzat părţii vătămate fiind acoperit. minori la acel moment.000 lei.pen s-au pus în vedere inculpatului prevederile art 83 C. pag 263-265 331 .A. C.500. instanţa a dispus următoarele: În temeiul art 208.pen cu aplicarea art 99 şi urm. secţia a-II-a penală şi pedepsele au fost contopite aplicându-se inculpatului o pedeapsă rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare. Pentru a dispune astfel. secţia a-II-a penală.A.A. Prin sentinţa penală nr 773/23. în valoare de 7.. va fi redus la jumătate. alin 1-209 alin 1 lit a) şi i) C.C. inculpaţii D. au pătruns în locuinţa părţii vătămate P.pen.G. PARTEA GENERALĂ lul Parchetului de pe lângă judecătoria sector 4 Bucureşti. prejudicial fiind acoperit integral.pen cu aplicarea art 99 şi urm. pe care le-au schimbat în numerar. În temeiul art .DREPT PENAL.A. alin 1-209 alin 1 lit a) şi i) C. a desfiinţat în parte sentinţa penală şi în fond rejudecând a încetat Prescripţia răspunderii penale. În temeiul art 191 alin (1) şi (2) C. În temeiul art 865 raportat la art 55 C. Wolters Kluwer 2007 . la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare.pen cu aplicarea art 99 şi urm. calculat conform art 124 C.L. şi S. sentinţa nr 572/A din 26 aprilie 2004). pen.05..R. în cazul în care infractorul era minor la data săvârşirii faptei. Minor574 In conformitate cu dispoziţiile art 129 C. Culegere de practică judiciară în materie penală 2000-2004.

pen şi art 373 C.A. de împrejurarea că prejudiciul a fost acoperit integral. Pentru a interveni prescripţia specială este necesar potrivit art 124 C. ca termenul de prescripţie prevăzut de art 122 C. a desfiinţat sentinţa penală şi rejudecând : În baza art 11 pct 2 lit b) raportat la art 10 lit g) C. de starea de minoritate a inculpaţilor. alin 1-209 alin 1 lit a) şi i) C.R. Impotriva acestei hotărâri a formulat apel inculpatul D. în baza art 379 alin (1) pct 2. Verificând legalitatea hotărârii atacate în raport cu criticile formulate şi din oficiu.. C.pen. sub toate aspectele de fapt şi de drept.pen cu aplicarea art 99 şi 109 C. de atitudinea procesuală a inculpaţilor care s-au sustras de la judecată. pe care le apreciază ca fiind prea mari în raport de circumstanţele sale personale. Pentru inculpatul S. alin 1-209 alin 1 lit a) şi i) C..Aurel Teodor Moldovan La individualizarea pedepselor instanţa a ţinut seamă de intervalul mare de timp scurs de la data săvârşirii faptelor. secţia a-II-a penală. şi a extins efectele şi cu privire la inculpatul S. Sub acest aspect s-a reţinut că fapta a fost comisă în luna martie 1997.pen a anulat suspendarea şi a contopit cele două pedepse.. a constatat că acesta a fost condamnat pentru o faptă concurentă prin sentinţa penală nr 115/2001 a judecătoriei sector 2 Bucureşti.pen să fie depăşit cu încă jumătate. fiind ca atare înlăturată răspunderea penală a inculpaţilor. respectiv de 8 ani. durata termenului de prescripţie este cea prevăzută de art 122 alin (1) lit c) C. pen 332 . de faptul că ei nu erau cunoscuţi la data respectivă cu antecedente penale.A. ca urmare a solidarităţii procesuale a celor doi şi a constatat că a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale.pr pen a încetat procesul penal privind pe inculpaţi pentru infracţiunea prevăzută de art 208..pen cu aplicarea art 99 şi urm. În aceste condiţii.pen. definitivă şi modificată prin decizia penală nr 287/A/2002 a Tribunalului Bucureşti.pr. pen]. în baza efectului extensiv. temenele de prescripţie a răspunderii penale se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârşirii faptei erau minori.A. lit a) C. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi în temeiul dispoziţiei art 865 raportat la art 85 C. iar faţă de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea comisă [art 208. constatând că numai unul dintre cei doi inculpati a declarat apel.pen.A. Instanţa de apel a stabilit că termenul de prescripţie specială s-a împlinit în martie 2003. care a criticat soluţia pronunţată pe motivele de netemeinicie faţă de durata pedepsei şi a termenului de încercare..pr pen. tribunalul a examinat cauza cu privire şi la al doilea inculpat. De asemenea conform art 129 C. tribunalul a admis apelul formulat de către apelantul inculpate D.R.

6. ci priveşte şi durata executării efective a pedepsei care poate fi modificată la propunerea organelor administrative prin acordarea graţierii ori a liberării condiţionate INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A PEDEPSELOR Instanţa de judecată trebuie să ţină cont de: dispoziţiile părţii generale a codului penal. . prin ocrotirea relaţiilor sociale. . în limitele principiilor generale de individualizare. PARTEA GENERALĂ 18.o realizează instanţa de judecată şi se concretizează prin aplicarea pedepsei concrete infractorului pentru fapta comisă. calitatea făptuitorului. mai întâi prin limitarea minimelor şi maximelor pedepsei penale. această regulă impunânduse în practica judiciară. modalitatea răspunderii penale) şi nu în ultimul rând prin dispoziţiile privind aplicarea în spaţiu şi în timp a legii penale. stabilirea cadrului legal.suspendarea condiţionată a executării pedepsei.munca corecţională.Această formă a individualizării pedepselor nu se rezumă doar la regimul de executare.circumstanţele atenuante şi agravante. care fixează limitele min333 . CAPITOLUL VI.DREPT PENAL. care constituie infracţiuni şi elaborarea fiecărei norme juridice. prin raportarea la necesitatea pedepsirii eficiente a infractorilor şi la determinarea fenomenului de prevenire a infracţionalităţii.Obiectul principal al individualizării legale este reprezentat de necesitatea stabilirii periodice a faptelor. de importanţa relaţiei sociale afectate. de periculozitatea infractorului. dispoziţiile părţii speciale a Codului penal. cât şi prin definirea conceptelor juridice care formează conţinutul sancţiunilor penale (forma infracţiunii. de împrejurările concrete atenuante ori agravante în care s-a săvârşit infracţiunea sau care caracterizează persoana infractorului. prin limitarea întinderii pedepselor în funcţie de gradul de pericol social. a dimensiunilor incriminării actelor penale. Forme de individualizare judiciară: . Individualizarea administrativă . APLICAREA PEDEPSEI Forme şi modalităţi de individualizare Individualizarea legală . Individualizarea judiciară sau judecătorească . în funcţie de gradul de pericol social al faptei.

având efecte de atenuare sau de agravare a pedepsei. reglementate în partea generală a Codului penal ca instituţii distincte. aceste limite regăsindu-se însă şi în legile speciale care cuprind unele dispoziţii penale. persoana infractorului. atributele socioprofesionale. • circumstanţele sunt definite ca fiind acele situaţii. la locul de muncă (antecedentele penale) şi comportarea după săvârşirea infracţiunii (atitudinea avută după săvârşirea infracţiunii în faţa organelor de urmărire penală etc. sunt acele circumstanţe arătate de legiuitor şi al 334 .cauzele generale care au influenţă pentru toate infracţiunile şi sunt prevăzute în partea generală a codului penal. calităţi.cauzele speciale care sunt determinate având influenţă numai cu privire la o anumită infracţiune şi sunt prevăzute în partea specială a Codului penal După modul de stabilire a circumstanţelor şi după efectul pe care îl au asupra pedepsei ce urmează să fie stabilită de instanţă: circumstanţele legale. pot fi considerate cauze generale atât stările (concursul de infracţiuni. instanţa de judecată având posibilitatea să aplice pedeapsa penală în cadrul acestor limite. alte date ale realităţii exterioare conţinutului infracţiunii ce se referă la faptă şi ambianţa ei. situaţii. împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală sunt acele stări. minoritatea). tentativa. împrejurări. un alt criteriu de individualizare a pedepsei care se bazează pe starea psihofizică. condiţiile de viaţă.). ce reiese din modul şi mijloacele de săvârşire a faptei în funcţie de importanţa valorilor sociale vătămate şi de urmările produse sau care s-ar fi putut produce. date ale realităţii ce nu sunt cuprinse în conţinutul agravant al infracţiunii şi care prin legătura lor accidentală cu fapta săvârşită ori cu făptuitorul influenţează gradul de pericol social al faptei sau de periculozitate al infractorului şi determină o atenuare ori o agravare a pedepsei concrete Stări şi circumstanţe în cadrul individualizării pedepsei • Stările sunt definite ca fiind acele situaţii. dar prin raportarea directă la gradul de pericol social al infracţiunii şi al infractorului. fapte cu semnificaţie în ce priveşte gradul de pericol social al faptei şi de periculozitate a făptuitorului. ori de la făptuitor şi biografia acestuia Cauze generale şi speciale . cât şi circumstanţele prevăzute în partea generală a codului penal. gradul de pericol social al faptei săvârşite de infractor. . în familie.Aurel Teodor Moldovan ime şi limitele maxime pentru fiecare infracţiune în parte. atitudinea în societate.

• circumstanţe personale sunt acele circumstanţe care sunt legale de persoane infractorului şi îl caracterizează sub raportul periculozităţii. * săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii determinată de o provocare din partea persoanei vătămate. concomitente sau subsecvente săvârşirii unei infracţiuni. acele circumstanţe care sunt legate de faptă şi influenţează gradul de pericol social al acestuia. • subsecvente.DREPT PENAL. de asemenea. ce au legătură cu fapta infracţională ori cu infractorul şi care relevă un pericol social mai scăzut al faptei ori o periculozitate mai redusă a infractorului. circumstanţele reale se răsfrâng asupra participanţilor numai dacă se face dovada că le-au cunoscut. sunt acele împrejurări caracterizate de instanţa de judecată ca fiind atenuante sau agravante. * depăşirea limitelor stării de necesitate. produsă prin violenţă. semnificaţie juridico-penală a acestora în context cu fapta săvârşită şi cu făptuitorul. agravant sau atenuant este obligatoriu pentru instanţa de judecată. • concomitente. deprinderile. circumstanţele personale (subiective) nu se răsfrâng asupra celorlalţi participanţi. referindu-se la calităţile. • circumstanţe necunoscute infractorului. printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă. 335 . Circumstanţe atenuante Noţiune: Circumstanţele atenuante sunt definite ca fiind acele stări. atitudinile. Circumstanţe atenuante legale: * depăşirea limitelor legitimei apărări. întâmplări ori date ale realităţii anterioare. După situarea în timp faţă de momentul săvârşirii infracţiunii: • anterioare. După cum împrejurările erau cunoscute ori necunoscute infractorului: • circumstanţe cunoscute infractorului. obiceiurile infractorului. PARTEA GENERALĂ căror caracter. apreciind. împrejurări. circumstanţele judiciare. le-au prevăzut şi le-au acceptat. După criteriul legăturii cu fapta sau cu făptuitorul: • circumstanţe reale. deoarece participaţia se săvârşeşte doar cu intenţie.

împrejurările legate de fapta comisă. alte date ale realităţii exterioare conţinutului infracţiunii. calităţi. . al infracţiunilor contra păcii şi omenirii. . înlesnirea descoperirii ori arestării participanţilor II. care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului Efectele circumstanţelor atenuante . dacă se constată există circumstanţe atenuante. respectiv de la 10-20 ani (viitorul cod penal) Circumstanţe agravante Noţiune: Circumstanţele agravante constau în stări situaţii. al infracţiunilor de omor. . . ori o schimbare a pedepselor prevăzute de lege pentru infracţiunea respectivă. în cazul în care există circumstanţe atenuante se aplică pedeapsa închisorii de la 10-25 ani (actualul cod penal). împrejurări. sau al infracţiunilor prin care s-au produs consecinţe deosebit de grave. Viitorul Cod penal: . Actualul Cod penal: .Aurel Teodor Moldovan Circumstanţele atenuante judiciare I. pedeapsa complementară privativă de drepturi prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită poate fi înlăturată. al infracţiunilor săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea unei persoane.in cazul infracţiunilor contra siguranţei statului.Conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea faptei. .atenuarea obligatorie a pedepsei.Atitudinea infractorului după săvârşirea infracţiunii rezultând din prezentarea sa în faţa autorităţii.eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii.când există circumstanţe atenuante. anterioare.amenda pentru persoana juridică poate fi redusă dacă există circumstante atenuante. atenuare ce poate consta într-o reducere a.dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă.Stăruinţa depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul infracţiunii sau a repara paguba pricinuită. . pedeapsa închisorii poate fi redusă cel mult până la o treime din minimul special. comportarea sinceră în cursul procesului. . concomitente sau subsecvente săvârşirii infracţiunii ce au legătură cu fapta infracţională ori cu infractorul şi care reflectă un grad de pericol social mai ridicat al faptei ori o 336 .

religie. apartenenţă politică. necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.săvârşirea infracţiuniipe temei de rasă. etnie. Minim special prevăzut de lege. s-a dispus condamnare inculpatului S. vârstă. . în condiţiile în care nu au fost reţinute circumstanţele atenuante. Culegere de practică judiciară în materie penală 2000-2004.pen. pag 114-115 337 . soţia părţii vătămate S.săvârşirea infracţiunii din motive josnice. .I. În aceste împrejurări. .000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe împotriva părţii vătămate S. PARTEA GENERALĂ periculozitate mai mare a infractorului.08. opinie. în data de 08.I. inculpatul a lovit-o pe partea vătămată cu un obiect din lemn în zona capului. Impotriva acestei sentinţe au declarat recurs Parchetul de pe lângă 575 TRIBUNALUL BUCUREŞTI. (Tribunalul Bucureşti. Amenda penală. convingeri. Wolters Kluwer 2007 . în baza art 180 alin (2) C. origine socială.S. boală cronică. gen. instanţa de fond a reţinut că. . Pentru a hotărâ astfel.DREPT PENAL. Pe fondul acestei discuţii soţia părţii vătămate a ţipat după ajutor.săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate PRACTICĂ CAPITOLUL VI Individualizarea pedepsei.. se afla în curtea casei parinteşţi unde a avut o discuţie despre dreptul la mostenire cu inculpatul S. Lipsa circumstanţelor atenuante575 Este nelegală hotărârea prin care s-a aplicat pedeapsa amenzii penale sub minimul special prevăzut de lege. Circumstanţele agravante: . pronunţată de judecătoria sectorului 4 Bucureşti. 7-8 zile de îngrijiri medicale. .2003. cauzându-i leziuni care au necesitat cca. orientare sexuală. secţia I penală. limbă.săvârşirea infracţiunii în stare de beţie anume provocată în vederea comiterii faptei.săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime prin violenţe asupra membrilor familiei ori prin metode sau mijloace care prezintă pericol public.000.săvârşirea infracţiunii de către un infractor major. naţionalitate.S. timp în care partea vătămată a iesit din casă şi a încercat să aplaneze conflictul.săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3. avere. dizabilitate. .03.2004. dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor. decizia nr 9565 din 13 iulie 2004) Prin sentinţa penală nr 881/18.

. in baza art 180 alin 2 C.000.pen a dispus condamnarea inculpatului S. în mod corect a apreciat că fapta de lovire săvârşită de către inculpatul S. prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 5.pen. Circumstanţe atenuante576 Forma continuată a infracţiunii exclude posibilitatea ca. În motivarea recursului declarat de parchet. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. şi S.pen. iar nu de 3.E. în condiţiile în care a fost coborâtă sub minimul special prevăzut de lege. Formă continuată a infracţiunii. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. tribunalul a constatat că s-a făcut greşită aplicare a legii.pen. s-a arătat că hotărârea este nelegală sub aspectul cuantumului amenzii aplicate inculpatului S. reţinând că instanţa de fond a apreciat correct materialul probator administrat în cauză.000 lei. decizia nr 272/A din 5 martie 2004) Prin sentinţa penală nr 1770 din 17 decembrie 2003.pen.S. fără a se reţine circumstanţe atenuante. pronunţată de judecătoria sectorului 2 Bucureşti.S. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 180 alin (2) C.Aurel Teodor Moldovan judecătoria sectorului 4 Bucureşti. pag 118-120 338 . Examinând sentinţa atacată sub aspectul criticilor formulate şi din oficiu. tribunalul a constatat recursul declarat de parchet ca nefondat.pen. se putea aplica o amendă de cel puţin 5. iar faţă de modalitatea concretă de săvârşire. s-a dispus în temeiul art 11. pentru săvârşirea infracţiunii 576 TRIBUNALUL BUCURESTI. În contextual în care săvârşirea infracţiunii prevăzută de art 180 alin (2) C. În ceea ce priveşte cuantumul amenzii stabilite.pr pen. în raport de gradul de pericol social concret al faptelor şi datele ce caracterizează persoana inculpatului.pen şi s-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei. din care a rezultat că inculpatul se face vinovat de săvârşirea faptelor deduse judecăţii prin plângere prealabilă. în conformitate cu art 63 alin (3) C. Culegere de practică judiciară în materie penală 2000-2004. precum şi urmarea produsă.000 lei. achitarea inculpatului C.000. procedând astfel la condamnarea sa la pedeapsa amenzii penale. Individualizarea pedepsei. apreciind că această pedeapsă este de natură a asigura atingerea scopului preventiv prevăzut de art 52 C.pen.S. atunci când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 1 an. atunci când ele rezultă din datele particulare ale cauzei. De asemenea.000 lei aşa cum a apreciat instanţa de fond. (Tribunalul Bucureşti. s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art 631 C. tribunalul a admis recursul declarat de Parchet. secţia I penală. Pentru cosiderentele expuse.000.000. pct 2 lit a) raportat la art 10 lit c) C.M.S. precum şi inculpaţii S.000. in baza art 38515 pct 2 lit d) C.pr.. iar pe fondul cauzei. minimul special al amenzii este de 5. să se reţină în favoarea acestuia circumstanţe atenuante. a casat în parte sentinţa atacată. Potrivit art 63 alin (3) C. Wolters Kluwer 2007 .

căsătorit. şi B.I. în cursul procesului penal.I. cu un copil în întreţinere). colaborând cu organele de cercetare penală la săvârşirea unei infracţiuni concurente cu cea de faţă. şi M. dându-li-se eficienţă. prejudicial scăzut cauzat părţilor vătămate şi acoperite integral.pen. atunci când ele sunt relevate de datele particulare ale cauzei. din interiorul autoturismelor aparţinând părţilor vătămate B. intervenită în cursul judecăţii la prima instanţă.pen. g).L.I. i) C.pen. inculpatul a recunoscut şi regretat sincer faptele comise. în privinţa faptei din data de 22 martie 2001. că la 18 februarie 2001 şi în data de 28 spre 29 martie 2001. în raport de gradul de pericol social concret al faptelor şi datele ce caracterizează persoana inculpatului. a sustras diverse bunuri de valoare economică redusă din interiorul autoturismului proprietatea părţilor vătămate M. Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul C. un ceas din plastic şi patru litri de benzină. PARTEA GENERALĂ de furt calificat prevăzută de art 208 alin 1 şi art 209 alin (1) lit e).M. Toate aceste împrejurări au fost calificate de instanţa de control judiciar drept circumstanţe atenuante judecătoreşti. urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea. în regim de detenţie.I.pen. inculpatul s-a prezentat la şedinţele de judecată ce au urmat. respectiv două parasolare. anterior manifestate. în concretizarea unei rezoluţii infracţionale unice. de 3 ani închisoare. Tribunalul Bucureşti secţia I penală a apreciat ca fondat apelul inculpatului C.pen raportat la art 33 lit a) şi art 34 C. comise în dauna părţii vătămate F. instanţa a reţinut în baza probelor administrate. a contopit pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr 1333/2001 a judecătoriei sectorului 3 Bucureşti cu pedeapsa stabilită prin prezenta hotărâre.. In baza art 36 alin (1) C. impunându-se aplicarea unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege. este căsătorit.. 339 ..pen cu aplicarea art 41 alin (2) C. În speţă activitatea infracţională desfăşurată de inculpat a constat în sustragerea în două rânduri. solicitând reducerea pedepsei aplicate. g) şi i) C. în sensul reducerii pedepsei de la 3 ani închisoare la 1 an şi 8 luni închisoare. pentru următoarele considerente: Forma continuată a infracţiunii nu exclude posibilitatea ca.. are un copil minor în întreţinere şi desfăşoară o activitate licită care îi permite obţinerea mijloacelor necesare întreţinerii familiei sale. cu executarea în condiţiile art 81 C. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. în sensul art 74 alin 2 C. oglindă retrovizoare. cu o atitudine siceră de recunoaştere şi regret a faptei comise...necunoscut cu antecedente penale la momentul săvârşirii infracţiunii. să se reţină în favoarea acestuia circumstanţe atenuante. cu motivarea că toate împrejurările reţinute de prima instanţă în operaţiunea de individualizare (gradul de pericol concret al faptei. Pentru a hotărâ astfel.DREPT PENAL. condamnarea aceluiaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare. instanţa a constatat că probele aduse în acuzare nu au confirmat săvârşirea de către inculpat a furtului.. iar în baza art 208 alin (1) şi art 209 alin (1) lit e). dovedind pe această cale că a înţeles gravitatea şi semnificaţia conduitei antisociale. a unor bunuri cu valoare economică redusă.M.C..pen. prejudicial astfel cauzat fiind recuperate prin restituire. circumstanţele personale.

Circumstanţe atenuante. Culegere de practică judiciară în materie penală 2000-2004.M.T. a fost violentă. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor. judeţul Ilfov. Momentul conflictual a culminat în ziua de 27. s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului C. consecutivă lezării cardio-pericardice printr-o plagă înjunghiată toracică parasternal stâng. locuiau la domiciliul inculpatului.3/J/204/2003 al serviciului de medicină legală Ilfov a concluzionat că moartea lui C.O. Omor. ce a acţionat pe p lăţime de 4 cm şi sunt în legătură de cauzalitate directă necondiţionată cu decesul. a avut loc o discuţie contradictorie între inculpat şi concubina victimei. când. sentinţa nr 632 din 10 mai 2004) prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr 3939/P/2003.V. posibil cuţit. a început să-l insulte pe fratele său.O.V. C.T. Intrucăt C. secţia I penală. şi 174 lit c) şi i) C. impreună cu martora B. situat în comuna Chitila. Fapta inculpatului s-a produs pe fondul unu conflict interfamilial preexistent. (fratele său). Se va reţine însă circumstanţa atenuantă a provocării.Gh. au început sa-l lovească pe inculpat 577 TRIBUNALUL BUCURESTI.. Ea s-a datorat hemoragiei interne.Aurel Teodor Moldovan această pedepsă fiind contopită cu cea de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr 1333/2001 a judecătoriei sectorului 3 Bucureşti.pen cu aplicarea art 73 lit b) C. după ce anterior victima agresase inculpatul. cât şi cercetării judecătoresti. generat de împrejurarea că victima C. din 9 decembrie 2003.M.07. pag 135-137 340 . Victima împreună cu fratele său C. a spart o sticlă cu bere şi l-a lovit în cap şi în zona feţei. anterior săvârşirii faptei. i-a aplicat acestuia o lovitură în zona toracică cu un cuţit pricinuindu-i moartea. inculpatul C. (Tribunalul Bucureşti. B. Wolters Kluwer 2007 . tribunalul a reţinut următoarea situaţie de fapt : la data de 27. Raportul medico legal de autopsie nr A. pentru a-l anunţa pe C. urmată de moartea acesteia..M. pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat prevăzută de art 174.M.Gh. se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. atât în cursul urmăririi penale. examinând materialul probator administrat în cauză.07..Gh. In continuare. s-au deplasat la terasa ‘Doina’.2003. Leziunile tanatogeneratoare cardiopericardice s-au putut produce prin lovire cu un corp înţepător tăietor.pen. de cele întâmplate şi apoi toţi trei au revenit la domiciliul inculpatului.2003. Provocare577 Lovirea victimei cu cuţitul în zona inimii. şi concubine sa. pe fondul unui conflict cu victima C. acesta din urmă suferind leziuni a căror vindecare a necesitat 7 zile de îngrijiri medicale. deoarece agresiunea exercitată de victimă nu a fost de o asemenea gravitate încât să impuna suprimarea vieţii agresorului. constatându-se executată în întregime pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre..

pricinuindu-i moartea.prima fază a activităţii infracţionale. întrucât uciderea victimei s-a produs întro stare de puternică tulburare.pen. făptuitorul îşi pregăteşte terenul pentru aceasta. provocându-i leziuni (echimoze. se impune însă a se reţine circumstanţa atenuantă a provocării prevăzută de art 73 lit b) C. martorii-membri ai familiei inculpatului şî victimei.pen.Gh.DREPT PENAL. inculpatul C.T. Acţiunea victimei şi a martorului C. de unde a fost ridicat de organele de urmărire penală. de a lovi pe inculpat se explică (aşa cum rezultă din probe). determinată de atitudinea violentă a acesteia. FORMELE ŞI MODALITĂŢILE INFRACŢIUNII Aspecte generale Fazele de desfăşurare ale infracţiunii: • faza actelor preparatorii. CAPITOLUL VII. prin comportamentul agresiv al inculpatului. anterior trecerii la săvârşirea propriu-zisă a infracţiunii. De asemenea leziunile suferite de inculpatul C. atestă că acţiunea acestuia de lovire a victei cu cuţitul a avut loc pe fondul loviturii înculpatului de către victimă. Mai mult.7. care în momentul imediat premergător incidentului s-a exprimat. escoriaţii) traumatice la nivelul bratului stâng şi antebraţului. echimoze) corporale pentru a căror vindecare a necesitat 7 zile de îngrijiri medicale. având cuţitul în mână ‘în seara aceasta se va comite crimă’. Formele infracţiunii intenţionate după fazele de desfăşurare: actele preparatorii . fapt confirmat de martorii audiaţi în cauză.au declarat că inculpatul se manifesta agresiv în mod constant-mai ales când consuma băuturi alcoolice.. 18. • faza urmărilor. pentru a căror vindecare a necesitat 7 zile de îngrijiri medicale (conform raportului de expertiză medico-legală).Gh întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor calificat prevăzut de art 174 şi art 175 lit c) şi i) C. În favoarea acestuia. Este adevărat că inculpatul a prezentat leziuni traumatice (escoriaţii. apoi ci o bară metalică. În drept s-a apreciat că fapta inculpatului C. PARTEA GENERALĂ cu o cazma. In aceste împrejurări inculpatul a lovit victima cu cuţitul (pe care il avea asupra sa) în zona toracică. dar acestea dezvăluie că agresiunea celor doi fraţi comisă asupra sa nu era de o asemenea gravitate încât să impună suprimarea vieţii victimei prin lovirea cu cuţitul în zona inimii. momentul în care.pen. Condiţii: 341 . După comiterea faptei. fiind aplicabile dispoziţiile art 73 lit b) C. • faza actelor de executare.Gh a aruncat cuţitul într-o aglomerare de deşeuri metalice şi menajere aflate în curtea locuinţei.

Atât întreruperea activităţii. Tentativa . respectiv împiedicarea producerii rezultatului.după gradul de realizare a acţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective a infracţiunii: a) tentivă întreruptă sau imperfectă sau neterminată. să fie efective.întreruperea acţiunii de săvârşire a faptei sau neproducerea rezultatului. iar în cazul împiedicării producerii rezultatului trebuie ca acţiunea să fi fost executată în întregime.punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracţiunea. cât şi împiedicarea rezultatului trebuie să 342 fie voluntare. executare care a fost însă întreruptă sau nu şi-a produs efectul Condiţii: .Întreruperea executării în cazul desistării. Prelungirea urmărilor se poate datora. .Actul de pregătire trebuie să aibă o existenţă obiectivă. neechivocă. .forma tipică sau perfectă a infracţiunii în raport cu fazele desfăşurării activităţii infracţionale. aşa cum am arătat.Activitatea efectuată să nu facă parte din conţinutul elementului material al laturii obiective a infracţiunii. Infracţiunea fapt epuizat – se poate constata o prelungire în timp a infracţiunii după momentul consumării. b) tentivă perfectă sau terminată. Pentru a fi cauze de impunitate desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului trebuie să îndeplinească anumite condiţii: . amplificării rezultatului iniţial sau continuării activităţii infracţionale.Activitatea de pregătire să se efectueze cu intenţie.după cauzele care determină neproducerea rezultatului legate. .. . . adică să ducă la neconsumarea infracţiunii. să fie expresia voinţei libere a făptuitorului. . fie de mijloacele folosite. Felurile tentativei: .În cazul desistării trebuie să existe un început de executare. să nu constituie un început de executare al infracţiunii.Aurel Teodor Moldovan . b) tentativă improprie. . fie de obiectul material al infracţiunii: a) tentivă proprie.începerea executării hotărârii infracţionale. Aceasta poate fi atât proprie când mijloacele folosite sunt capabile să producă rezultatul acţiunii) cât şi improprie (când mijloacele folosite datorită insuficienţei sau defectuozităţii duc la neproducerea rezultatului). infracţiunea fapt consumat .Să existe intenţia de a săvârşi infracţiunea pentru că tentativa constă în punerea în executare a hotărârii. să fie din .

după criteriul atitudinii psihice faţă de rezultatul faptei comise: • Participaţia proprie sau perfectă sau propriu-zisă . fiecare participant este considerat autor al infracţiunii.DREPT PENAL. CAPITOLUL VIII. • La comiterea faptei să îşi fi adus contribuţia mai multe persoane decât ar fi fost necesar potrivit naturii faptei. 343 . • pluralitatea constituită. PLURALITATEA DE INFRACTORI (SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII DE MAI MULTE PERSOANE) GENERALITĂŢI PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACTORI Noţiune: situaţia în care mai multe persoane săvârşesc o singură infracţiune · caracteristica esenţială este dată de colaborarea cu vinovăţie a mai multor persoane în vederea săvârşirii unei infracţiuni Formele pluralităţii de infractori: • pluralitatea naturală/ necesară. PARTICIPAŢIA PENALĂ Noţiune: formă de pluralitate de infractori în care.cooperarea mai multor persoane la comiterea faptei este cerută chiar prin natura acesteia.presupune ca participanţii la săvârşirea infracţiunii să nu acţioneze cu aceeaşi formă de vinovăţie . indiferent dacă aceasta a fost consumată sau a rămas în faza de tentativă pedepsibilă. la comiterea faptei prevăzute de legea penală participă un număr mai mare de persoane decât este necesar.toţi participanţii acţionează cu aceeaşi formă de vinovăţie la săvârşirea infracţiunii. • Legătura subiectivă între participanţi. • Participaţia improprie sau imperfectă. • pluralitatea ocazională. PARTEA GENERALĂ 18.8.gruparea mai multor persoane în vederea săvârşirii de infracţiuni.este forma pluralităţii de infractori ce poartă numele de participaţie penală.după criteriul contribuţiei participanţilor la comiterea infracţiunii: • activitatea de executare directă şi nemijlocită a faptei. Condiţii: • Să se fi comis o faptă prevăzută de legea penală. Felurile participaţiei penale: . • Fapta trebuie săvârşită de către cel puţin unul dintre participanţi cu vinovăţia cerută de lege.

Coautoratul. a luat singur hotărârea infracţională şi nu a fost sprijinit la comiterea infracţiunii de nici o persoană.Aurel Teodor Moldovan • activitatea de determinare la comiterea unei fapte.formă de participaţie în care. • activitatea de înlesnire sau de ajutare la săvârşirea faptei. după forma de vinovăţie cu care instigatul săvârşeşte fapta: . După mijloacele folosite de instigator pentru determinarea instigatului să săvârşească o infracţiune: . faţă de o altă persoană numită instigat.. prin orice mijloace de către o persoană numită instigator a altei persoane numită instigat. să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. d) instigatul să fi săvârşit fapta la care a fost instigat sau să fi realizat cel puţin o tentativă posibilă. .formă a participaţiei penale ce constă în fapta de a determina cu intenţie. în mod nemijlocit indiferent că a comis-o cu intenţie. După numărul persoanelor ce desfăşoară activitatea de instigare: . culpă. 2. 3. Condiţii pentru a exista instigarea: a) efectuarea unei activităţi de determinare din partea unei persoane. la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală.instigarea proprie sau perfectă.specific autorilor şi coautorilor.instigarea improprie sau imperfectă.când contribuţiile participanţilor nu se înscriu în realizarea acţiunii sau inacţiunii ce reprezintă însăşi fapta incriminată – specifică complicilor şi instigatorilor Autoratul.reprezintă forma de participaţie penală în care o persoană săvârşeşte prin acte de executare fapta prevăzută de legea penală. singur.instigarea calificată. Autor este cel care săvârşeşte acţiunea (inacţiunea) prevăzută în norma incriminatoare. • participaţia secundară.după criteriul contribuţiei participanţilor la săvârşirea faptei şi producerea rezultatului: • participaţia principală –când prin contribuţia participantului se realizează însăşi conţinutul infracţiunii. Forme: 1. Instigarea. b) activitatea de determinare trebuie să privească săvârşirea unei fapte penale.instigarea cu un singur instigator. şi-au adus contribuţia în mod nemijlocit două sau mai multe persoane. instigator. 344 . . c) existenţa legăturii subiective între instigator şi instigat.instigarea simplă. .

sau că va favoriza infractorul . . .instigarea ascunsă (perfidă). sau care. După rezultatul obţinut în determinarea instigatului la comiterea faptei prevăzute de legea penală: .săvârşirea de către complice a unor acţiuni menite să înlesnească.complicitatea se săvârşeşte numai cu intenţie directă. După modul de acţiune al instigatorului pentru a determina instigatul la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală: . Condiţii: . După numărul persoanelor faţă de care se exercită activitatea de determinare: . .instigarea care presupune colaborarea mai multor persoane. 2.materială. chiar dacă.instigarea mediată. înainte sau în timpul săvârşirii faptei.concomitentă. După natura ajutorului dat la săvârşirea infracţiunii: . 3. După momentul în care se acordă ajutorul: . indirectă sau praeterintenţie. .instigarea indeterminată.DREPT PENAL. După rezultatele urmărite prin instigare: . 4.instigarea poate fi determinată. . După modul în care este comunicată ideea infracţională: . .instigarea individuală. Felurile complicităţii: 1. 8.instigarea cu efect pozitiv. .morală. sau ajută în orice fel la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. 5. Complicitatea Reprezintă activitatea persoanei care înlesneşte.anterioară. PARTEA GENERALĂ .instigarea cu efect negativ. După modul direct sau indirect în care se realizează contribuţia complicelui la săvârşirea infracţiunii: 345 . .existenţa unei fapte penale comise de autor. promite că va tăinui bunurile provenite din aceasta. sau să ajute pe autor la comiterea faptei. Este îndeplinită condiţia şi atunci când s-a săvârşit doar o tentativă pedepsibilă.instigarea imediată.instigarea colectivă.instigarea explicită (deschisă). 6. 7. . reuşit. după săvârşirea faptei promisiunea nu este îndeplinită.

Aurel Teodor Moldovan . f) şi g) Cod penal. inculpatului S. După ce partea vătămată a urcat pe scara autocarului.complicitatea prin acţiune (comisivă). în jurul orei 3. nu se poate considera că inculpatul S. Instanţa a reţinut că. În această situaţie. la 13 iulie 2000. Coautorat. alţii chiar fără vinovăţie.G. Sustragerea portofelului a fost simţită de partea vătămată şi observată de un martor. pe care l-a transmis. iar nu de autor. Participaţia improprie Persoanele. (1) raportat la art .F i-a băgat mâna în buzunar. 1 lit. în aglomeraţie a părăsit locul faptei. şi-au distribuit rolurile şi au acţionat în mod conjugat.G. .complicitatea mediată. a). inculpata fiind reţinută în autocar. . În recursul declarat de inculpatul S.proprie. . Participanţii la comiterea infracţiunii acţionează lucrând cu intenţie.complicitate nemijlocită. în calitate de coautori. în spate. Din probele administrate rezultă că cei doi inculpaţi au conceput împreună modul de operare în săvârşirea furtului. care săvârşesc cu voinţă comună o faptă prevăzută de legea penală. activitatea fiecăruia fiind necesară pentru producerea rezultatului urmărit. 4.30.209 alin.G. cum greşit au reţinut instanţele. sustrăgându-i portofelul cu acte şi bani. După aspectul dinamic al contribuţiei complicelui la săvârşirea faptei: . inculpaţii se aflai ăn locul de îmbarcare în autocar a pasagerilor. inculpata D. Furt Inculpaţii au fost condamnaţi la câte 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută în art. 5. nu acţionează toate cu aceiaşi formă de vinovăţie.improprie. alţii din culpă. Recursul nu este fondat.complicitatea prin inacţiune (omisivă). Este posibilă la infracţiunile intenţionate nu şi la cele din culpă. După forma de vinovăţie: . . Apelurile inculpaţilor au fost respinse. a acordat un 346 . Forme: . care. 208 alin.modalitatea intenţie şi lipsă de vinovăţie PRACTICA CAPITOLUL VIII PLURALITATEA DE INFRACTORI 1. acesta susţine că a săvârşit fapta în calitate de complice.modalitatea intenţie şi culpă.

B.I a încercat.Tentativă. reduce posibilităţile ei de a se apăra. s-a rerţinut că inculpaţii B.C. în ceea ce îl priveşte pe pe B. avea supra ei o importantă sumă de bani. prin violenţă. şi B.. recursul inculpatului a fost respins.000 de lei din banii luaţi de la partea vătămată. După ce partea vătămată a părăsit localul. a părăsit încăperea. a ameninţat-o.. de-acum. (2) lit. este greşită. Apoi au revenit în local. În cazul de faţă.F la comiterea infracţiunii. b9 Cod penal. aceasta nu înseamnă că fapta a fost săvârşită de mai multe persoane. În consecinţă. au fost admise apelurile declarate de inculpaţi. 211 alin. 3. au fost rugaţi de o salariată să-i taie un geam. neexistând agravanta prevăzută în art. 20 şi art. Agravanta implică participarea concomitentă a mai multor persoane. Este adevărat că ea nu presupune ca toate persoanele să fi avut raport sexual cu victima. să aibă raport sexual cu victima. renunţase la intenţia de a avea raport sexual cu aceasta. şi în art. în seara de 17 octombrie 1994. să existe încă o persoană care a imobilizat victima.. ai folosit împotriva ei spray-ul şi au lovit-o. care consumase băuturi alcoolice în local. ceea ce este specific formei de participare a coautoratului. 25 raportat la art. În consecinţă. 197 alin. inculpatul a spus celor doi minori că banii se află în buzunarul stâng al cămăşii părţii vătămate şi le-a dat un spray lacrimogen pentru a anihila o eventuală rezistenţă a acesteia. văzând că partea vătămată. B. Într-o seară. lucrau ca muncitori docheri în portul Constanţa. inculpatul B.Complicitate. luându-i suma de 100. Încadrarea juridică a acestor fapte în art. au restituit inculpatului spray-ul şi i-au dat 30.C. B.Instigare la tâlhărie Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea instigării la infracţiunea de tâlhărie prevăzută în art.I. La un semn discret al lui B.DREPT PENAL.I. Agravanta prevăzută în art. b) Cod penal se referă la situaţia în care infracţiunea de viol a fost săvârşită de mai multe persoane. 197 alin. (2) lit. fapta caracterizându-se prin participarea ambilor inculpaţi la realizarea laturii obiective a acesteia. b) Cod penal. În acest sens. datorită opunerii victimei. barman intr-un local. inculpaţii minori au urmărit-o. 20 raportat la art. în ceea ce îl priveşte pe B. în cele din urmă a renunţat. Este suficient ca. 347 . a ieşit din încăpere. Rămânând singuri. împrejurare care intimidează victima.Viol În fapt. prin plecarea de la locul unde urma să se consume fapta şi prin încuierea uşii.000 de lei. inculpatul. a întreprins acţiuni de natură a înfrânge rezistenţa acesteia. Chiar dacă B. (2) lit. (1) teza I Cod penal. în timp ce se aflau în vestiar.. PARTEA GENERALĂ simplu ajutor inculpatei D. pe lângă autor.C. 26 raportat la art. la semnul făcut de colegul său. dar aceasta opunându-se. 197 alin.I. (2) lit.C.I.I. încuind uşa şi a revenit după 40-50 de minute când. b) Cod penal. l-a ajutat pe autorul tentativei de viol. încuind uşa pe dinafară. 2. 197 alin. reţinându-se că. a determinat pe doi inculpaţi minori să o deposedeze de bani pe partea vătămată. s-a înlăturat din încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina lor această agravantă şi s-au individualizat pedepsele.

25 raportat la art. a respins ca nefondat apelul declarat de procuror. 25 raportat la art. a reţinut situaţia de fapt descrisă în rechizitoriu şi a condamnat pe inculpat pentru instigare la infracţiunea de furt calificat prevăzută în art. vol.Gen.Aurel Teodor Moldovan Aceasta a suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 25 de zile de îngrijiri medicale. care se succed imediat în timp asupra obiectului infracţiunii.Zolineak. I.191. printr-o singură acţiune sau inacţiune. Recursul în anulare declarat în cauză este fondat. Boroi.cit. spunându-le că avea în buzunar o importantă sumă de bani şi dându-le un spray lacrimogen pentru anihilarea unei posibile rezistenţe. Drept Penal. sub aspect obiectiv. se poate realiza. Tribunalul Dâmboviţa. P. pe plan subiectiv. op.134.Didactică şi Pedagogică. pag. anterior modificării prin Legea nr. 208 şi art 209 Cod penal. pag. În aceste condiţii. 3822/1995. iar din punct de vedere subiectiv. un singur rezultat. şi anume luarea prin violenţă a banilor. Drept Penal. Potrivit art 25 Cod penal.. Judecătoria Târgovişte. Ghe. Infracţiunea simplă.II. Aceste împrejurări evidenţiază că. (2). determină o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală.216. fie prin mai multe intervenţii. cu intenţie. printr-o singură formă de vinovăţie. CAPITOLUL IX.Ed. Al. 140/1996. fapta săvârşită de inculpat trebuia încadrată în prevederile art. 34/1995. 578 Unitatea naturală de infracţiune Unitatea legală de infracţiune 348 . op.198. 1976. UNITATEA DE INFRACŢIUNI Noţiune  presupune activitatea infracţională formată dintr-o singură acţiune ori inacţiune ce decurge din natura faptei sau din voinţa legiuitorului. prin sentinţa penală nr. Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul i-a îndemnat pe inculpaţii minori să o deposedeze de bani pe partea vătămată. fie prin o singură intervenţie a făptuitorului asupra obiectului infracţiunii. săvârşită de o persoană şi în care se identifică conţinutul unei singure Felurile unitatii de infractiune infracţiuni.. prin decizia penală nr.9. Bucureşti !971.Oancea. pag. C-tin Mitrache. Aşa fiind. inculpatul a prevăzut şi a urmărit producerea rezultatului faptei la săvârşirea căreia i-a determinat pe cei doi minori. Nistoreanu. 211 alin. inculpatul a prevăzut posibilitatea producerii unor leziuni traumatice părţii vătămate. ca urmarea firească a comportamentului violent al autorilor.578 UNITATEA NATURALĂ DE INFRACŢIUNE Infractiunea simplă  se caracterizează din punct de vedere obiectiv. M. instigator este persoana care. pag. 18.cit.

datorită nopţii. desemnând infracţiunea săvârşită prin devierea acţiunii de la obiectul sau persoana împotriva cărora era îndreptată. la alt obiect sau persoană. 349 . Infracţiunea deviată  formă a unităţii naturale de infracţiune. decât acela pe care vrea făptuitorul să-l vatămă. fie prin producerea de noi urmări corespunzătoare unei infracţiuni mai grave. o îndeletnicire a acestuia.DREPT PENAL.cit. care continuă şi după consumare până la intervenţia unei forţe contrare. încât să releve o obişnuinţă a făptuitorului.579 Se poate săvârşi în două moduri:  prin devierea acţiunii infracţionale spre un alt obiect sau altă persoană: Exemplu: prin greşita manipulare a armei. fără intervenţia făptuitorului. pe de o parte. pe de altă parte. sau prin îndreptarea acţiunii – din eroare a făptuitorului – asupra altei persoane ori altui obiect. PARTEA GENERALĂ Infractiunea continuă  se caracterizează prin prelungirea în chip natural a acţiunii sau inacţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective. cu o altă persoană pe care o ucide UNITATEA LEGALĂ DE INFRACŢIUNE Noţiune: creaţie a legiuitorului. fie prin agravarea urmării imediate. datorită greşelii făptuitorului. care constă în repetarea faptei incriminate. Formele unităţii legale Infracţiunea continuată  este acea formă a unităţii legale caracterizată prin săvârşirea de către aceeaşi persoană la intervale de timp diferite Infracţiunea complexă  infracţiunea ce cuprinde în conţinutul ei ca element constitutiv sau ca circumstanţă agravantă (element circumstanţial agravant. potrivit viitorului Cod Penal) o acţiune sau o inacţiune care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală Infracţiunea progresivă  infracţiune care după momentul consumării infracţiunii produce un rezultat care se amplifică progresiv. pericolul social al infracţiunii 579 C. care ar putea constitui fiecare în parte o infracţiune. făptuitorul ucide o altă persoană decât cea pe care vroia să o ucidă iniţial  prin săvârşirea faptei asupra altui obiect sau altei persoane datorită erorii făptuitorului: Exemplu: infractorul confundă pe rivalul său.211.Bulai op. în aşa fel încât să se atribuie ansamblului de infracţiuni. care pedepseşte prin reunirea în conţinutul unei singure infracţiuni două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni. Infracţiunea de obicei  este o formă a unităţii naturale de infracţiune. pag.

Curtea de Apel Galaţi a admis apelul inculpatului. inculpatul a pretins şi apoi a primit. suma de 64 de milioane de lei şi alte bunuri. cu motivarea că pedeapsa aplicată este prea uşoară. pen. rezultă că inculpatul a săvârşit mai multe acte materiale. în favoarea membrilor celor două familii. cu motivarea. cu aplicarea art. de la 13 membri ai acelor familii. a redus pedeapsa aplicată inculpatului şi a dispus suspendarea condiţionată a executării acesteia. a înlăturat aplicarea art. 338 din 2 decembrie 1999. 372 din 23 august 2000. 41 alin. caracterizată prin săvârşirea repetată a unor acţiuni care prezintă. ci constituie o unitate naturală de infracţiune. Prin decizia penală nr.. prin legătura firească dintre ele. susţinând că are influenţă asupra unor funcţionari de la ambasada ţării respective. inculpatul B. în aceeaşi zi. 41 alin. în unicul scop de a trafica presupusa sa influenţă asupra unor funcţionari de ambasadă. nu atribuie faptei semnificaţia unei infracţiuni continuate de trafic de influenţă. nu au. Trafic de influenţă Purtarea unor discuţii repetate cu mai multe persoane aflate împreună. Recursul în anulare este fondat. ca şi de cea de recus. Prin decizia nr. în luna martie 1998. Din situaţia de fapt corect reţinută de instanţe. în sensul prevederilor art. secţia penală. cu condiţia ca acestea. iar suspendarea executării nu se justifică. ca fiind componente ale infracţiunii continuate de trafic de influenţă. În cauză s-a declarat recurs în anulare. 41 350 . cu aceeaşi promisiune de a le obţine pe paşapoarte vize de şedere temporară.Aurel Teodor Moldovan PRACTICA CAPITOUL IX Infracţiune. că infracţiunea de trafic de influenţă nu a fost săvârşită în formă continuată. Discuţiile repetate avute de inculpat cu reprezentanţi ai celor două familii. cu persoane din două familii. cu aceleaşi ocazii. fiecare în parte. Împotriva deciziei procurorul a declarat recurs. 604 din 8 decembrie 2003 Prin sentinţa penală nr. acţiuni considerate de prima instanţă. a admis recursul. această unitate nu este incompatibilă cu existenţa unei pluralităţi de acte materiale. pentru a-i ajuta să obţină vize pentru şedere în străinătate. Curtea Supremă de Justiţie.C. urmate de primirea unor foloase de la acestea în acelaşi timp şi loc. urmate de primirea banilor şi bunurilor de la cele 13 persoane. 4552 din 25 octombrie 2001. a fost condamnat. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prevăzută în art. Instanţa a reţinut că. în realitate. conţinutul aceleiaşi infracţiuni. Completul de 9 judecători. semnificaţia unor acţiuni autonome. pen. după discuţii repetate purtate. veniţi împreună la domiciliul său. decizia nr. să alcătuiască o singură acţiune în vederea aceluiaşi rezultat. între altele. între altele. Unitate naturală. a casat decizia atacată şi a menţinut hotărârea primei instanţe. cu acelaşi prilej. 257. (2) C. considerate în ansamblul lor. (2) C. Infracţiune continuată.

cit. s-a schimbat încadrarea juridică din prevederile art.Bulai. op.. sunt legate între ele în mod natural.Dongoroz I. pag. pentru vreuna dintre ele. cât şi situaţia în care o persoană săvârşeşte din nou o infracţiune după ce a fost condamnată definitiv pentru o altă infracţiune. d)infracţiunile comise.Dongoroz.233.236. V.Zulineak. au fost casate hotărârile atacate. (2). de către aceeaşi persoană. 257 C.cit. C-tin Mitrache. C. 351 .pag. pag. M. alcătuind o singură acţiune şi. concursul de infracţiuni Formele pluralităţii de infracţiuni: recidiva pluralitatea intermediară Concursul de infracţiuni: forma pluralităţii de infracţiuni ce constă din săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni. cu aplicarea art. 257.214. şi s-a dispus condamnarea inculpatului potrivit noii încadrări.op. pag. 41 alin. ca atare. urmate de verificarea paşapoartelor de către inculpat şi apoi de primirea foloaselor fiind determinate de natura infracţiunii. reprezintă o unitate naturală de infracţiune. I. CAPITOLUL X.DREPT PENAL. scurtele întreruperi în desfăşurarea activităţii infracţionale. pen. pen. ocazionate de primele discuţii.Oancea.259. mai înainte de a fi condamnată definitiv..331.10. având la bază o unică formă de vinovăţie. op.. Activităţile menţionate ale inculpatului au urmărit un singur rezultat. Drept penal 1939. (2) C. PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI NOŢIUNE: desemnează situaţia în care o persoană săvârşeşte mai multe infracţiuni înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele.pag. ele trebuie considerate în ansamblul lor. în condiţiile speţei. ori cel puţin două dintre ele să poată fi supuse judecăţii concurs real concursul real/material simplu Formele concursului concurs real de infracţiuni: concursul ideal/formal calificat 580 V. în cele ale art. Drept penal 1992.cit. În consecinţă recursul în anulare a fost admis.580 Condiţiile de existenţă ale concursului de infracţiuni: a)săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni b)infracţiunile să fie săvârşite de aceeaşi persoană c)infracţiunile să fie săvârşite mai îninte de condamnarea definitivă a infractorului pentru vreuna din ele.222. PARTEA GENERALĂ alin. iar nu o infracţiune continuată de trafic de influenţă. 18. pag.

aceasta absorbind pedepsele pentru infracţiunile mai puţin grave . situaţia.Sistemul cumulului aritmetic: presupune adunarea pedepselor stabilite pentru fiecare infracţiune din concurs .Sistemul cumulului juridic: sistem intermediar între cel al adiţionării şi cel al absorbţiei. anterior a fost condamnată sau a şi executat o pedeapsă. presupunând aplicarea pedepsei cele mai grave stabilite pentru fiecare infracţiune la care se poate adăuga un spor Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente – în contopire vor fi cuprinse numai pedepsele ce urmează a fi executate. nu şi cele pentru care a intervenit o cauză legală de neexecutare. MODALITĂŢILE RECIDIVEI: Recidivă postcondamnatorie Recidivă postexecutorie Recidivă generală teritorială Recidivă specială Recidivă absolută Recidivă relativă Recidivă mare 352 Recidivă permanentă Recidivă temporară Recidivă naţională sau Recidivă internaţională Recidivă cu efect unic Recidivă cu efecte progresive . postcondamnatorie şi postexecutorie generală şi specială mare şi mică Modalităţile recidivei: absolută şi relativă permanentă şi temporară teritorială şi internaţională cu efect unic şi cu efecte progresive Tratamentul penal al recidivei: este o cauză de agravare facultativă a pedepsei pentru acea infracţiune RECIDIVA Noţiune: starea.Sistemul absorbţiei: presupune aplicarea pedepsei stabilite pentru cea mai gravă dintre infracţiuni. împrejurarea în care se găseşte o persoană ce săvârşeşte din nou o infracţiune după ce.Aurel Teodor Moldovan Tratamentul penal în caz de concurs de infracţiuni: sunt cunoscute trei sisteme: .

1. alin. PARTEA GENERALĂ Recidivă mică RECIDIVA MARE POSTCONDAMNATORIE: este reglementată potrivit dispoziţiilor art. 37. Condamnarea definitivă de să fie mai mare de 6 luni. 41. Primul termen al recidivei îl constituie condamnarea la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. iar în viitorul Cod Penal este reglementată în art. potrivit legii nu se ţine seama la stabilirea stării de recidivă. Primul termen Condiţiile recidivei mari postcondamnatorii Al doilea termen Săvârşirea unei noi infracţiuni Noua infracţiune să fie săvârşită cu intenţie Pedeapsa prevăzută de lege pentru noua infracţiune să fie mai mare un an. lit. b) din actualul Cod Penal şi art. a) Codul Penal în vigoare. Condamnarea să nu fie dintre acelea de care. 37. respectiv de un an conform viitoarei reglementări. RECIDIVA MARE POSTEXECUTORIE: este reglementată de art. Condamnarea definitivă să fie pronunţată pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie. respectiv de un an ori pedeapsa detenţiunii pe viaţă.DREPT PENAL. respectiv mai mare de un an de zile potrivit noului Cod Penal. potrivit actualului Cod Penal. lit. primul termen al recidivei îl constituie condamnarea la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. Noua infracţiune să fie săvârşită în intervalul de timp după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. 353 . 41 noul Cod Penal. Existenţa unei hotărâri definitive de condamnare a infractorului la pedeapsa închisorii sau a detenţiunii pe viaţă.

RECIDIVĂ MICĂ POSTCONDAMNATORIE : când după condamnarea la cel puţin trei pedepse cu închisoarea de până la 6 luni. Să nu fie incidentă vreo cauză dintre cele prevăzute la art. de orice natură. indirerctă sau Primul termen cu praeterintenţie. al doilea termen trebuie să constituie o infracţiune. potrivit actualei reglementări. 38 din actualul Cod Penal. 42 din viitoarea reglementare. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an. Pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiune trebuie să fie mai mare de un an. Condiţii de existenţă Al doilea termen să fie constituit din săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie. Să existe o condamnare definitivă la o pedeapsă privativă de libertate Condamnarea definitivă să fie pronunţată pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie directă. care trebuie săvârşită cu intenţie sau praeterintenţie. 354 . respecvtiv de un an sau mai mare. pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an. respectiv un an Pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni sau de un an să fi fost executată Pedeapsa închisorii să fie executată pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie sau praeterintenţie Condamnarea să nu fie una dintre acelea de care nu se ţine cont la stabilirea stării de recidivă Condiţii de existenţă a recidivei mari postexecutorii Al doilea termen ca şi la recidiva mare postcondamnatorie. respectiv art. cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie.Aurel Teodor Moldovan Primul termen Rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni.

PRACTICĂ CAPITOLUL X Concurs de infracţiuni 1. 39. tratamentul penal este prevăzut de art. după caz.DREPT PENAL. apare justificată concluzia că sustragerile 581 Revista de drept penal. Piteşti.1 din Codul Penal în vigoare. 37.1. Studii şi practică judiciră 1994-2006.pen nr 19/R/1995. Concurs real581 C. TRATAMENTUL PENAL AL RECIDIVEI: este reglementat de dispoziţiile art. Ediţie îngrijită de George Antoniu. pag 216 355 . iar în noul Cod penal.A. nr 2/1996. respectiv în luna aprilie şi iunie 1993. PLURALITATEA INTERMEDIARĂ: este susceptibilă de a comporta definiţii diferite după cum se au în vedere dispoziţiile legale prevăzute de actele normative menţionate în cadrul capitolului ce analizează instituţia avută în vedere (Codul Penal în vigoare – art. PARTEA GENERALĂ RECIDIVA MICĂ POSTEXECUTORIE: este reglementată în dispoziţiile art. 40. p 111 În măsura în care cele două furturi au fost comise la intervale mari de timp. Descoperirea ulterioară a stării de recidivă: recalcularea pedepsei pentru descoperirea ulterioară a stării de recidivă se face aplicându-se. dec. 44). alin. 43. Editura Hamangiu. respectiv Codul Penal viitor – art. lit.Concurs de infracţiuni.c) ale actualului Cod Penal. alin. condiţiile vor fi identice cu cele de la recidiva mică postcondamnatorie Primul termen Condiţii de existenţă Al doilea termen trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca pentru orice modalitate a recidivei. dispoziţiile cu privire la sancţionarea recidivei postcondamnatorii sau după caz postexecutorii.

ci două. 582 Revista de drept penal. Ca urmare în recursul parchetului a fost schimbată încadrarea juridică din infracţiunea prevăzută în art 208 raportat la art 209 lit a) şi g) C... datorită pluralităţii subiecţilor pasivi şi a rezultatelor produse. tot atâtea infracţiuni de tâlhărie. în concurs real.pen..pen..Aurel Teodor Moldovan nu au avut la bază aceeaşi rezoluţie infracţională..I. în două asemenea infracţiuni.S. Recursul declarat de procuror este fondat. în cel de-al doilea. dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult doi ani. Editura Hamangiu. cum a apreciat greşit instanţa de fond. în concurs ideal.nr 3298/1999. în primul caz.F.J. nr 784/1993. constatându-se că această din urmă pedeapsă este graţiată conform Legii nr 137/1997. p 175 Inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea. s. iar la 23 ianuarie trei persoane. cu aplicarea art 41 alin 2 C. să-i dea banii sau alte bunuri pe care le aveau asupra lor constituie. Din probele administrate rezultă că la 17 ianuarie 1991. 2. printr-o unică acţiune de ameninţare cu bătaia. Ediţie îngrijită de George Antoniu. inculpatul a acostat pe stradă două persoane. a comis câte o infracţiune de tâlhărie. nr 4/2001. suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi depusă şi în caz de concurs de infracţiuni. Pedeapsă mai mare de 2 ani. Editura Hamangiu. şi a părţilor vătămate H. În baza art 81 C. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei.D. s. Recursul extraordinar declarat în cauză. şi H. dec. la 17 şi la 23 ianuarie 1991.pen.. cu motivarea că inculpatul nu a săvârşit câte o infracţiune de tâlhărie la datele susmenţionate. P. pag 222 356 . p 154 Inculpatul a fost condamnat la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită prevăzută în art 254 alin (1) şi la 7 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prevăzută în art 289 C. Studii şi practică judiciră 1994-2006. Pluralitate de victime582 C.pen. instanţa reţinând că.583 C. Concurs de infracţiuni. pe care le-a ameninţat şi lovit. Ediţie îngrijită de George Antoniu. dec. Concurs de infracţiuni.pen s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare. a două infracţiuni de tâlhărie prevăzute în art 211 alin (1) C. printre altele.J.pen.pen. În toate aceste împrejurări fapta inculpatului de a fi constrâns concomitent două sau trei persoane. şi S. este întemeiat. deposedându-le de sumele de bani şi unele bunuri pe care le aveau asupra lor. 3. respectiv trei infracţiuni. chiar dacă victimele au remis sumele de bani sau bunurile în acelaşi timp.C.V. nefiind aplicabile dispoziţiile art 41 alin 2 C. nr 2/1994. şi nu una singură.pen.pen. Studii şi practică judiciră 1994-2006. pag 220 683 Revista de drept penal. Potrivit art 81 alin 2 C. împotriva părţilor vătămate B.S.

. Studii şi practică judiciră 1994-2006. Tâlhăria prevăzută la art 211 alin 1 C. aflate în concurs real. iar inculpatul a fost condamnat şi pentru o altă infracţiune. S-a reţinut că. nu se putea dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate. pag 610 584 357 .J.DREPT PENAL.nr 839/1999. Editura Hamangiu. Declarându-se recurs în anulare.S. câte persoane au fost vătămate prin acea infracţiune. s. Infracţiunea de ultraj împotriva poliţistului se află în concurs ideal cu cea de tâlhărie. şi câte două infracţiuni de ultraj prevăzute în art 239 alin 2 cu aplicarea art 33 lit a). Studii şi practică judiciră 1994-2006. p 141 Sustragerea unor bunuri de către patru persoane. dec.S.pen. nr 1/2002.J. s. dec. Recursul în anulare este fondat. art 34 lit a) si art 75 lit a C. în raport cu fiecare poliţist agresat. Concurs ideal şi real de infracţiuni584 C.. În consecinţă faptele săvârşite de către fiecare dintre inculpaţi constituie câte o singură infracţiune de tâlhărie prevăzută în art 211 alin (1). PARTEA GENERALĂ Cum în cauză pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de luare de mită este de 3 ani închisoare. la stabilirea stării de recidivă nu se ţine seama Revista de drept penal.pen. Potrivit art 38 alin (2) C. pen. 4. nr 2/1997. Condamnare care nu atrage starea de recidivă.. dacă există concurs de infracţiuni. deoarece aceasta depăşeşte 2 ani închisoare. în data de 22 aprilie 1997. Ediţie îngrijită de George Antoniu. cu aplicarea art 37 lit b) C. Reabilitare de drept585 C. p 131 Condamnatul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere prevăzută în art 36. Ediţie îngrijită de George Antoniu.pen trebuie reţinută în modalitatea furtului urmat de întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări pentru păstrarea bunului furat şi pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea.. pag 230 585 Revista de drept penal. la 7 luni închisoare. inculpatul a condus pe drumurile publice un autoturism fără a avea permis de conducere. s-a susţinut că reţinerea stării de recidivă este greşită.pen. dar există atâtea infracţiuni de ultraj. Recidivă. nr 2611/1996. urmată de ameninţarea şi lovirea celor doi poliţişti care au încercat să-I legitimeze şi sa-i împiedice să plece cu bunurile sustrase nu constituie infracţiunea de furt calificat în concurs cu cea de ultraj. Editura Hamangiu. cea de fals intelectual.pen. RECIDIVA 1. alin (1) din Decretul nr 328/1996. Sentinţa a rămas definitivă prin neapelare. ci infracţiunea de tâlhărie şi de ultraj.

Aşa fiind.. dacă prima instanţă şi instanţa de apel au caracterizat recidiva ca fiind postexecutorie. s. 586 358 . pag 613 587 Revista de drept penal.pen.I pen.. Studii şi practică judiciră 1994-2006. perioada respectivă trebuie dedusă. deoarece ce s-a executat ulterior săvârşirii infracţiunii care constituie cel de-al doilea termen al recidivei apare ca o executare anticipată a pedepsei rezultante şi.A. nr 3/1996. Recurs. nr 82/1996. urmând ca instanţa de recurs. dacă in decurs de 3 ani. Editura Hamangiu. Bucureşti. Or.. p122 În cazul în care. 130 Instanţele trebuiau sa deducă din pedeapsa rezultantă perioada executată prin muncă corecţională din pedeapsa anterioară.pen-. pag 613.pen. 9 3.pen. casându-le să reţină cauza spre rejudecare şi să schimbe încadrarea juridică a faptei prin înlocuirea art 37 lit b) cu art 37 lit a) C. 2. dec. în raport cu prevederile art 38 alin 2 C. Editura Hamangiu. art 37 lit b) C.pen. la un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.. în mod greşit s-a reţinut că inculpatul a săvârşit noua infracţiune în stare de recidivă postexecutorie prevăzută în art 37 lit b) C. ca atare. nr 2/1996. în conformitate cu dispoziţiile art 39 raportat la art 36 alin (3) C. cu suspendarea condiţionată a executării. în cazul condamnării la pedeapsa închisorii care nu d