P. 1
drept_penal (1)

drept_penal (1)

|Views: 196|Likes:
Published by zuzugirl89

More info:

Published by: zuzugirl89 on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

DREPT PENAL.

PARTEA GENERALĂ

dr. Aurel Teodor Moldovan

DREPT PENAL PARTEA GENERALÃ

BRAŞOV
1

Aurel Teodor Moldovan

Prof. Dr.dr. Cristian Murzea Prof. Dr.dr. Cătălin Joiţa Consilier editorial: Prof. Dr. ing. Florin Andreescu Procesare - editare text: Oana Lazăr Tehnoredactare: Av. Andreea Rădulescu Jr. Georgeta Györffy Av. Oana Lazăr Coperta: Av. Bogdan Andreescu Corectura: Autorul Recenzenţi ştiinţifici:

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MOLDOVAN, AUREL TEODOR Drept penal. Partea generală / Aurel Teodor Moldovan, - Braşov : Lux Libris, 2009 Bibliografie ISBN 978-973-131-058-9 343(498)(075.8)

© 2009 Editură recunoscută CNCSIS, cod 201

ISBN 978-973-131-058-9
2

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

PREFAŢĂ

Că “Dreptul este în continuă mişcare” este o sintagmă ce se regăseşte şi in continua dezvoltare a relaţiilor sociale care ocrotesc sociatatea şi omul ca individ. Necesitatea introducerii a unor noi principii şi a unor noi instituţii de drept penal general au apărut ca o evoluţie necesară în procesul consolidării, transparenţei, şi adaptării europene în general a ştiinţei dreptului penal. Cele 17 capitole ale ediţiei de faţă exprimă o comparaţie între actuala reglementare, modificată prin Legea nr. 58/2008 publicata in Monitorul Oficial nr. 228 din 25.03.2008 şi Noul cod penal, adoptat prin Legea nr 286/2009, publicată în Monitorul Oficial nr 510/24.07.2009 Autorul, folosind metoda de analiză comparativă, şi îmbinând repere permanente de practică judiciară la care se adaugă organizarea şi sistematizarea expunerii, a dorit să îmbine metoda aplicativă cu cea instructiv ştiinţifică a materialului. Deşi sunt diferite moduri de abordare a prefaţării unei lucrări pe care am trăit-o şi o simt îmi este greu să mă despart de ea prin publicare fără a adăuga faptul că atât ca student şi doctor în drept penal la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, sub bagheta domnului profesor doctor Ion Oancea, şi profesor doctor Costică Bulai ,cât şi în calitate de practician în latura acuzării cât şi a apărării, iar în ultimii ani cadru didactic la Universitatea Transilvania, Braşov, Facultatea de Drept şi Sociologie, catedra de Drept public, disciplina “drept penal general” transmit prin intermediul acestei prefaţe îndemnul de a folosi rezultatul depus în mâna dumneavoastră. Dacă adaug acestei experienţe şi calitatea de Unit Directeur în Direcţia Închisorilor din cadrul Ministerului de Justiţie al Olandei (14 ani) întregesc enunţul anterior. Avocat, doctor şi decan al Baroului Braşov, din anul 2003 şi în prezent, Aurel Teodor

3

Aurel Teodor Moldovan

4

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

CUPRINS

PREFAŢĂ ...................................................................................................... ......... CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE ................................................................ 1.1. DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT ........................................ 1.1.1. Noţiunea dreptului penal ........................................................... ....... 1.1.2. Obiectul dreptului penal .................................................................. 1.1.3. Sarcinile dreptului penal ............................................................ ....... 1.1.4. Caracterele dreptului penal ............................................................ 1.1.5. Legăturile dreptului penal cu celelalte ramuri de drept ................... 1.2. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PENAL ROMÂN .......... 1.2.1. Principiul legalităţii ..................................................................... ...... 1.2.2. Principiul umanismului .................................................................... 1.2.3. Principiul egalităţii în faţa legii penale ............................................. 1.2.4. Principiul prevenirii săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală ..... 1.2.5. Infracţiunea este unicul temei al răspunderii penale ........................ 1.2.6. Principiul personalităţii răspunderii penale ...................................... 1.2.7. Principiul individualizării sancţiunilor de drept penal ........................ 1.3. IZVOARELE DREPTULUI PENAL ........................................................... 1.3.1. Principalele izvoare ale dreptului penal .......................................... 1.3.2. Legile speciale nepenale cu dispoziţii penale .................................. 1.4. RAPORTUL JURIDIC PENAL .................................................................. 1.4.1. Noţiune ...................................................................................... ........ 1.4.2. Elementele raportului juridic penal ........................................... ......... 1.4.3. Naşterea, modificarea şi stingerea raportului juridic penal ............

3 13 13 13 13 14 14 15 16 17 18 18 18 19 19 20 21 22 23 24 24 24 25

27 27 27 28 29 29 30 CAPITOLUL II. LEGEA PENALĂ ................................................................. 32 ........ 32 2.1. CONŢINUTUL NORMATIV AL LEGII PENALE ..................................
5

Aurel Teodor Moldovan

........... 2.1.1. Noţiunea de lege penală şi categorii de legi penale ........................ 2.1.2. Normele de drept penal şi categorii de norme penale ....................... 2.1.3. Interpretarea legii penale ........................................................... ....... 2.1.3.1. Metode de interpretare a legii penale .................................. 2.1.3.2. Felurile interpretării după rezultat .................................... ....... 2.2. APLICAREA LEGII PENALE ÎN SPAŢIU ............................................ ........ 2.2.1. Principiile de aplicare a legii penale în spaţiu ................................. 2.3. EXTRĂDAREA ................................................................................... ....... 2.4. APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP ................................................ ....... 2.4.1. Principiul activităţii ......................................................................... 2.4.2. Principiul neretroactivităţii legii penale ....................................... ....... 2.4.3. Principiul retroactivităţii legii penale ................................................ 2.4.4. Principiul ultraactivităţii .............................................................. ........ 2.4.5. Principiul aplicării legii penale mai favorabile ............................ ......... CAPITOLUL III. INFRACŢIUNEA .................................................................. ....... 3.1. DISPOZIŢII GENERALE .......................................................................... 3.1.1. Noţiunea de infracţiunea ................................................................ 3.1.2. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii ................................................. 3.2. CONŢINUTUL INFRACŢIUNII ............................................................ ....... 3.2.1. Noţiune şi importanţă ................................................................. ........ 3.2.2. Structura-conţinutul infracţiunii ....................................................... 3.2.3. Clasificarea conţinuturilor de infracţiune ........................................ 3.3. CONDIŢII PREEXISTENTE INFRACŢIUNII ...................................... ........ 3.3.1. Obiectul infracţiunii ......................................................................... 3.3.2. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii ................................................ 3.3.3. Subiecţii infracţiunii .................................................................... ....... 3.4. ÎNLĂTURAREA CARACTERULUI PENAL AL FAPTEI ............................. 3.4.1. Aspecte generale ....................................................................... .......
6

38 41 42 42 42 43 43 46 46 46 47 52 52 53 54 55 55 56 57 60 60 61 61 64 66 68 69 72 73 74 74 74 75 75 77 77 77 79 80 82

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

3.4.2. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prin înlăturarea vinovăţiei .......................................................................................... ....... 82 3.4.2.1. Legitima apărare .................................................................. 3.4.2.2. Starea de necesitate ........................................................... 82 3.4.2.3. Constrângerea fizică şi constrângerea morală ..................... 83 3.4.2.4. Cazul fortuit .................................................................... 83 ....... 88 3.4.2.5. Iresponsabilitatea ................................................................ 90 3.4.2.6. Minoritatea făptuitorului .................................................. 92 ....... 96 3.4.2.7. Eroarea de fapt ............................................................... ......... 98 3.5. INLATURAREA CARACTERULUI PENAL AL FAPTEI PRIN LIPSA 98 PERICOLULUI ..................................................................................... 98 ...... 100 3.5.1. Preliminarii ................................................................................ 103 ......... 103 3.5.2. Lipsa pericolului social, ca trăsătură esenţială a infracţiunii 104 ............. 106 3.5.3. Lipsa pericolului social concret al faptei prevăzute de legea penală .... 106 3.6. LIPSA PREVEDERII IN LEGEA PENALA ......................................... 107 ....... 108 CAPITOLUL IV. PEDEPSELE ............................................................................ 109 4.1. GENERALITAĂŢI ASUPRA PEDEPSELOR ..................................... 109 ......... 109 4.1.1. Noţiunea şi caracterele pedepsei .............................................. 109 ......... 111 4.1.2. Scopul şi funcţiile pedepsei ........................................................... 111 4.1.3. Felurile pedepsei ....................................................................... 112 .......... 114 4.2. CADRUL PEDEPSELOR ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN .......................... 118 121 4.2.1. Cadrul pedepselor în dreptul penal român cu privire la persoane fizice .................................................................................................... 123 4.2.2. Cadrul pedepselor în dreptul penal român cu privire la persoanele 123 juridice .............................................................................................. 124 ...... 127 4.3. PEDEPSELE ÎN SPECIAL ................................................................. 130 ........ 133 4.3.1. Pedepsele principale aplicabile persoanelor fizice ...................... 134 4.3.2. Pedepsele principale pentru persoanele juridice ............................ 135 4.3.3. Pedepsele complimentare pentru persoane fizice ...................... 136
7

Aurel Teodor Moldovan

4.3.4. Pedepsele complimentare aplicabile persoanei juridice 137 .................. 4.3.5. Pedepsele accesorii ................................................................. ........ 138 138 CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA PENALĂ ................................................ 138 ....... 138 5.1. RASPUNDEREA PENALA CA INSTITUTIE FUNDAMENTALA ............ 139 5.1.1. Generalităţi privind răspunderea penală ........................................ 139 5.1.2. Principiile răspunderii penale ................................................... 141 ...... 142 5.2. ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE ................................................ 144 5.2.1. Consideraţii generale ............................................................... 148 .......... 150 5.2.2. Reglementarea instituţiei înlocuirii răspunderii penale ................... 152 5.3. RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE ............................ 5.3.1. Discuţii în doctrină privind răspunderea penală a persoanei juridice ... 155 5.3.2. Necesitatea răspunderii penale a persoanei juridice ........................ 155 5.3.3. Răspunderea penală a persoanei juridice potrivit noii reglementări 155 ... 156 CAPITOLUL VI. APLICAREA PEDEPSEI ....................................................... 156 6.1. ASPECTE GENERALE ......................................................................... 157 6.1.1. Noţiune şi cadru ....................................................................... 158 ......... 159 6.1.2. Forme şi modalităţi de individualizare ...................................... 159 ........ 164 6.2. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A PEDEPSELOR ............................... 166 6.2.1. Criterii generale de individualizare ................................... 167 ........ 6.2.2. Stări şi circumstanţe în cadrul individualizării pedepsei 169 ............ 169 6.2.2.1. Circumstanţe atenuante ............................................... 170 ........ 174 6.2.2.2. Circumstanţe agravante ................................................ 177 ....... 179 6.2.3. Concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei 179 ... 180 CAPITOLUL VII. FORMELE ŞI MODALITĂŢILE INFRACŢIUNII ................... 181 7.1. ASPECTE GENERALE ......................................................................... 185 7.1.1. Actele preparatorii ................................................................... 186 ....... 187 7.1.2. Tentativa .................................................................................. 187 ......... 190 7.1.2.1. Felurile tentativei ................................................................
8

... .......................... 7............. 210 8......1...................... 222 9................ CONSIDERATII GENERALE .... UNITATE DE INFRACŢIUNI .........2...2........... 206 ................2............ 200 8............1................ 209 8.............3..........2..4. Infracţiunea deviată ...... Infracţiunea continuă ..... Infracţiunea simplă ..... PARTICIPAŢIA PENALĂ ... 217 9....... 9.......... PLURALITATEA DE INFRACTORI (SĂVÂRŞIREA 197 INFRACŢIUNII DE MAI MULTE PERSOANE) .2................... UNITATEA NATURALĂ DE INFRACŢIUNE ........ 199 8....... 214 214 CAPITOLUL IX............2... 204 8.............3......2.. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului ................... 221 9..........2.. ...3.........................1..........1.....................1. 7. Infracţiunea continuată ........................................................... 220 9....................... 226 9...... Participaţia improprie .................3............................................................2........1.. Infracţiuni pentru care tentativa nu este posibilă ..... 207 ...........................2... 216 9.......4.....2............... Noţiunea şi caracterizarea pluralităţii de infractori ...............3. Formele pluralităţii de infractori ..... 203 .....DREPT PENAL.... 208 8......... 230 . Tratamentul penal al participaţiei ..................... 216 9........................ 7..........2.......... Felurile unităţii de infracţiune ..........................3............ Infracţiunea progresivă ..2................1...1..................4.........................................................2..................2......1................................ 7...2............... 221 9............ PARTEA GENERALĂ 192 195 196 CAPITOLUL VIII.................. Felurile participaţiei penale ...2. 198 8.................. 199 8.........................................................2.. Incriminarea şi sancţionarea tentativei .3....... Generalităţi privind participaţia penală ........................... 231 9 7..................................3 Complicitatea .......................................... 209 8................... 9............... 221 .......2................. 219 .... GENERALITĂŢI PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACTORI .2........... 230 9....3................................................... UNITATEA LEGALĂ DE INFRACŢIUNE .....1. .........1...1..... ....................................3..2............................1 Autoratul şi coautoratul ........................................2......2..3..... 206 8.................................. 213 8................2. ..............4 Infracţiunea de obicei ......................................1.....................1............ Infracţiunea fapt consumat ................................ Infracţiunea complexă .......... Infracţiunea fapt epuizat .....1......... 192 192 192 .......2 Instigarea ..

5.......................................... 11.................. 11................. Efectele suspendării condiţionate a executării pedepsei ....... Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei ..............1............................ 11........2........................ Recidiva mică postcondamnatorie .3.......... ...... Recidiva mică postexecutorie ................2.......................... TRATAMENT PENAL IN CAZ DE CONCURS DE INFRACTIUNI ......................................... 10......5.................5.......................3.............................. 271 11..... 253 .........4.... 10......................................... .3..............................................3..... 274 .....5. GENERALITATI PRINVIND PLURALITATEA DE INFRACTIUNI .. 10....2......... SUSPEBDAREA EXECUTARII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE 267 11.............................................. . 10................. 256 ..... Condiţii de aplicare a suspendării executării pedepsei sub su............... Aspecte generale ..................... 10......2........................................Aurel Teodor Moldovan CAPITOL X.......... 5......... Tratamentul penal al recidivei ......................................5.......1............. 260 11..........................2............ 10... Termenul de încercare ........... 10.......1................ 275 10 . Condiţii de acordare a suspendării condiţionate a executării 257 pedepsei ....... Noţiune .. 10...5................. 232 232 233 234 236 238 238 239 240 243 243 244 244 245 246 247 248 249 249 252 252 253 CAPITOLUL XI INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A EXECUTĂRII 253 PEDEPSELOR ................2........2.................................................4............1............ Pluralitatea intermediară de infracţiuni .......................... 4.......1.... 6................... 257 11..........................8........272 praveghere . SUSPENDAREA CONDITIONATA A EXECUTARII PEDEPSEI ... Modalităţile recidivei .........5.. Termenul de încercare ....................... 260 11.....5............................ PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI ..... 7................. 10.................... Recidiva mare postexecutorie ...5...........1.... Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei 260 ..... Noţiune ..........................6. CONCURSUL DE INFRACTIUNI .......1....... 10.... 271 ................. .2..................5......... 273 11................1... Recidiva mare postcondamnatorie . 10....1.. 254 11......1...... 257 11......... RECIDIVA .1........ 259 ............................................. 10.... CONTOPIREA PEDEPSELOR PENTR INFRACTIUNI CONCURENTE 10..............................

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

11.2.4. Măsurile de supraveghere ............................................................. 11.2.5. Obligaţiile condamnatului .......................................................... 11.2.6. Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere ....... 276 11.2.7. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere 276 11.2.8. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere 278 ........ 278 11.3. EXECUTAREA PEDEPSEI INCHISORII LA LOCUL DE MUNCA .......... 279 11.3.1. Noţiune .................................................................................... 280 ...... 281 11.3.2. Condiţii în care se poate dispune executarea pedepsei la locul 281 de muncă .......................................................................................... 281 11.3.3. Revocarea executării pedepsei la locul de muncă ....................... 285 11.3.4. Anularea executării pedepsei la locul de muncă .......................... 11.3.5. Încetarea executării pedepsei la locul de muncă .......................... 11.4. LIBERAREA CONDIŢIONATĂ ............................................................ 287 11.4.1. Noţiune .................................................................................... ...... 11.4.2. Condiţii de acordare ...................................................................... 290 11.4.3. Efectele liberării condiţionate ................................................... 290 ....... 291 11.4.4. Liberarea conditionata in cazul detentiei pe viata .......................... 298 305 CAPITOLUL XII. MINORITATEA ...................................................................... 310 12.1. RASPUNDEREA PENALA A MINORILOR .......................................... 319 12.1.1. Aspecte generale privind sancţionarea infractorilor minori............ 322 12.1.2. Măsurile educative ................................................................ 329 ........ 333 12.1.3. Pedepsele aplicabile infractorilor minorului şi particularităţiile 337 regimului de aplicare şi executare a acestora ...................................... 341 343 CAPITOLUL XIII. MĂSURILE DE SIGURANŢĂ .......................................... 346 13.1. NOTIUNE SI CARACTERIZARE .......................................................... 348 13.2. FELUL MASURILOR DE SIGURANTA ................................................ 350 13.3. REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA .......................................... 351 13.3.1. Obligarea la tratament medical ..................................................... 355 13.3.2. Internarea medicală ............................................................... 360 ....... 368 13.3.3. Interzicerea unei funcţii sau profesii ............................................ 381 13.3.4. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi ............................. 382 13.3.5. Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei ................................ 385 ........ 389 pe o perioadă determinată .................................................................. 393 ........ 397 13.3.6. Expulzarea ..............................................................................
11

Aurel Teodor Moldovan

...... 13.3.7. Confiscarea specială .....

........................................................... 399 401 403 404 407 411

CAPITOLUL XIV . CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ 14.1. ASPECTE GENERALE ................................................................. ......... 14.2. AMNISTIA ................................................................................ ..........

12

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE
1.1. DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT 1.1.1. Noţiunea dreptului penal Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care constituie infracţiuni (crime şi delicte), pedepsele ce se aplică şi dreptul statului de a trage la răspundere penală persoanele care săvârşesc infracţiuni, pentru apărarea ordinii de drept. În literatura de specialitate dreptul penal apare şi sub denumirea de drept criminal această denumire derivând de la cuvântul de origine latină crimen, cuvânt ce are semnificaţia de faptă infracţională. Noţiunea de drept penal provine de la cuvântul de origine latină poena, pedeapsă, reprezentând sancţiunea ce se va aplica pentru săvârşirea faptei interzise. În literatura de specialitate au existat mai multe definiţii date acestei noţiuni de drept penal, dar ne vom opri cu precădere asupra definiţiei date de marele penalist român I. Tanoviceanu, care afirma : “ Dreptul penal este acea ramură a dreptului public intern, care se ocupă de infracţiune şi de pedepse ce trebuie aplicate acelora care le comit”1 . Astfel trebuie precizat faptul că marii autori în domeniul dreptului penal au scos în evidenţă faptul că ceea ce este specific dreptului penal este “dreptul de a pedepsi” sau dreptul statului de a exercita represiunea2 . 1.1.2. Obiectul dreptului penal Constă în relaţiile sociale care privesc faptele ce sunt considerate a fi infracţiuni (crime şi delicte) şi pedepsele ce se stabilesc şi se aplică celor care săvârşesc infracţiuni. Dreptului penal îi revin relaţii sociale pe care trebuie să le reglementeze, relaţii sociale care conferă participanţilor anumite drepturi şi obligaţii. Relaţiile sociale ce revin dreptului penal sunt activităţile de luptă împotriva infracţiunilor, activităţi ce se realizează prin tragerea la răspundere penală a celora care săvârşesc fapte prevăzute de legea penală. De asemenea obiect al dreptului penal îl reprezintă şi relaţiile de represiune penală, adică acele relaţii ce se stabilesc după săvârşirea faptei interzise, între stat şi făptuitor, în sensul că statul are obligaţia şi totodată
1 2

I. Tanoviceanu, Curs de drept penal , Bucureşti 1912, pag. 3. Ion Oancea , Drept penal – partea generală, Bucureşti 1971, pag.14.

13

Aurel Teodor Moldovan

şi dreptul de a trage la răspundere pe făptuitor, iar făptuitorul de această dată se va „bucura” numai de obligaţia de a suporta consecinţa faptei sale, şi anume să suporte pedeapsa penală aplicată. Trebuie precizat deasemnea faptul că obiectul dreptului penal mai cuprinde şi relaţiile de apărare socială, relaţii ce se nasc din momentul intrării în vigoare a legii penale.3 1.1.3. Sarcinile dreptului penal Pentru a-şi putea realiza scopul său specific dreptul penal trebuie să îndeplinească anumite funcţii şi anume: ♦ Stabilirea faptelor ce reprezintă infracţiuni (crime şi delicte) şi prevenirea lor, lucru ce se realizează prin încriminarea faptelor ce reprezintă un pericol social . ♦ Arătarea în lege a faptelor periculoase pentru valorile sociale, dar şi a sancţiunilor pe care le poate aplica statul prin organele sale în cazul săvârşiri faptelor prevăzute ca interzise. ♦ Dreptul de a pedepsi, drept care trebuie stabilit pentru organele judiciare, precizându–se totodată şi condiţiile în care se poate exercita acest drept. Exercitarea acestui drept presupune existenţă unui temei, iar conform legii penale singurul temei legal îl reprezintă săvârşirea unei infracţiuni. In noul cod penal se poate observa faptul că s-a renunţat la definirea scopului legii penale, scop ce este bine determinat de art 1 din actualul cod penal „legea penală apără împotriva infracţiunilor, România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept”. 1.1.4. Caracterele dreptului penal a. Caracterul autonom Caracterul autonom al dreptului penal se evidenţiază prin faptul că are în primul rând un obiect propriu de reglementare, care îl reprezintă relaţiile sociale specifice acestei ramuri de drept ce trebuie să fie ocrotite, prin faptul că pentru apărarea valorilor sociale să creează reguli de conduită care vin să sublinieze netemeinicia tezei conform căreia dreptul penal reglementează doar relaţii de sancţionare. Caracterul autonom al dreptului penal poate fi justificat şi prin faptul că se pot evidenţia domenii ale vieţii sociale unde numai dreptul penal ocroteşte anumite interese, interese ce nu sunt ocrotite prin intermediul nici unei altei ramuri de drept. b. Caracterul unitar Acest caracter se desprinde din prevederile art. 362 Cod penal:” Dispoziţiile
3

Constantin Mitrache, Drept penal, Bucureşti 2002, pag.9.

14

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

din partea generală a acestui cod se aplică şi faptelor sancţionate penal prin legi speciale, afară de cazul când legea dispune altfel” Normele dreptului penal sunt nu numai în Codul penal cuprinse ci şi în legi extrapenale, reprezentând sistem unitar datorită unicităţii principilor care străbat legislaţia penală. Dreptul penal îşi păstrează caracterul unitar nefiind afectat de faptul că normele penale sunt grupate în partea generală, partea specială a Codului penal ori în legi penale, sau legi nepenale cu dispoziţii penale. c. Caracterul de drept public Dreptul penal aparţine dreptului public datorită faptului că prin reglementările sale specifice dreptul penal a venit întotdeauna în apărarea valorilor sociale, unde interesul major l-a avut societatea, statul ca reprezentant al acesteia. Prin faptul că dreptul penal reglementează relaţiile de apărare socială, se creează raporturi juridice între stat şi persoanele fizice ca destinatari ai legii penale. Aceste raporturi nu reprezintă altceva decât raporturi de putere prin intermediul cărora se realizează funcţia de apărare a valorilor sociale împotriva infracţiunilor4 . Statul este în toate raporturile juridice de drept este subiect dominant care pretinde o anumită conduită de la destinatarii legii penale, şi tot statul este acela care în caz de încălcare a normelor penale, prin organele sale specializate, asigură restabilirea ordinii încălcate, prin tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi de săvârşirea unor infracţiuni. 1.1.5. Legăturile dreptului penal cu celelalte ramuri de drept Dreptul penal şi dreptul procesual penal. În cadrul sistemului român de drept, dreptul penal este în strânsă legătură cu dreptul procesual penal, cele două ramuri de drept fiind indisolubile. Dreptul penal îşi îndeplineşte sarcinile specifice prin intermediul dreptului procesual penal, şi de asemenea dreptul procesual penal fără dreptul penal ar fi lipsit de conţinut. Prin intermediul dreptului penal se stabilesc faptele ce reprezintă infracţiuni, pedepsele şi răspunderea penală, iar normele de drept procesual penal sunt cele care stabilesc procedura de tragere la răspundere a celora care se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor. Dreptul penal şi dreptul execuţional penal Dreptul execuţional penal apare în unele sisteme de drept, ca de exemplu în sistemul fostelor republici sovietice , drept al muncilor corecţionale . Această ramură de drept a cărei existenţă de sine stătătoare este discutabilă, cuprinde acele norme juridice ce reglementează relaţiile sociale ce iau naştere în procesul executării sancţiunilor de drept penal; aceste relaţii se nasc între organele de stat specializate însărcinate cu executarea acestor sancţiuni şi persoanele condamnate,
4

Costică Bulai – Manual de drept penal, Bucureşti 1997, pag.12

15

Aurel Teodor Moldovan

sancţiuni ce sunt aplicate de instanţele de judecată. Deseori în literatura de specialitate s-a conturat ideea conform căreia pe lângă faptul că dreptul penal execuţional este o ramură de drept de sine stătătoare, unii autori au admis chiar existenţa unei subramuri care poartă denumirea de drept penitenciar, care reglementează relaţiile sociale legate de executarea pedepselor privative de libertate5 . Dreptul penal şi dreptul civil Această legătură se realizează prin apărarea relaţiilor patrimoniale şi personal nepatrimoniale, apărarea împotriva faptelor periculoase. Această apărare se realizează prin interzicerea sub sancţiuni a sustragerilor, distrugerilor. Dreptul penal şi dreptul medical În activitatea specifică domeniului medical, se pot comite o serie de infracţiuni prevăzute cel mai adesea în Codul penal, fie de către persoane care nu au dreptul de a exercita profesiunea de medic (art. 281 cod-penal actual, respectiv art 352 - viitoarea reglementare), de persoane care se sustrag de la tratamentul medical (art. 3091 cod penal), de medicii care prescriu produse şi substanţe stupefiante fără a fi necesare în soluţiuonarea unui caz (art. 312 alin. 3 cod penal actual, respectiv art 363 din viitoarea reglementare) ori provoacă avorturi în afara instituţiilor medicale sau cabinetelor autorizate în acest scop (art. 185 alin. 1 lit. A codul penal actual, resectiv art 199 alin 1, lit a din viitoarea reglementare), etc, pentru care se aplică normele de drept penal şi se angajează răspunderea penală prevăzută de dreptul material, cu posibilitate reţinerii, după caz, a circumstanţelor atenuante sau agravante ce ar rezulta din activitatea medicală6 . Dreptul penal este în strânsă legătură şi cu celelalte ramuri de drept existente, precum dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul familiei s.a., prin faptul că preocuparea esenţială a dreptului penal rămâne aceea de apărare împotriva faptelor periculoase. 1.2. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PENAL ROMÂN Aceste principii fundamentale ale dreptului penal reprezintă idei directoare care călăuzesc elaborarea cât şi realizarea normelor penale, evidenţiind trăsăturile legislaţiei penale Ca şi principii fundamentale enumerăm:  Principiu legalităţii  Principiul umanismului  Principiul egalităţii în faţa legii penale  Principiul prevenirii săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală
5 6

Costică Bulai – Manual de drept penal, Editura All, Bucureşti 1997, pag.19 Aurel Teodor Moldovan, Tratat de Drept Medical, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 6.

16

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

 Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale  Principiul personalităţii răspunderii penale  Principiul individualizării sancţiunilor de drept penal 1.2.1. Principiul legalităţii Acest principiu exprimă regula conform căreia întreaga activitate a dreptului penal se desfăşoară pe baza legii şi în conformitate cu aceasta, exprimând faptul că atât conduita pretinsă membrilor societăţii cât şi sancţiunea ce o vor suporta aceştia în caz de nerespectare a conduitei prevăzute de legea penală, trebuie să fie prevăzută de lege. Principiul legalităţii constituie o garanţie a libertăţii persoanei împotriva abuzurilor, acest principiu a fost înscris în Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului de către ideologii revoluţiei franceze din 1789 în art. 8 astfel : “ nimeni nu poate fi pedepsit decât în virtutea unei legi promulgate anterior infracţiunii şi legal aplicate”.7 Acest principiu al legalităţii examinat în funcţie de cele trei instituţii ale acestuia – infracţiunea, pedeapsa şi răspunderea penală , poate fi exprimat pe baza adagiilor: - “ nullum crimen sine lege” acest adagiu trebuie însă completat şi anume “ nullum crimen sine lege praevia” - “ nulla poena sine lege” cu completarea “ nulla poena sine lege praevia “ sau “ sine lege poenali anrteriori” - “ nullum judicum sine lege”. În dreptul românesc principiul legalităţii era înscris în Constituţia din 1923, în art. 14 care prevedea :” Nici o pedeapsă nu poate fi înfiinţată nici aplicată decât în puterea unei legi”, acest text reprezintă o reproducere a art.16 din Constituţia de la 1866. Principiul legalităţii a fost afirmat în “Declaraţia universală a drepturilor omului “ adoptată de adunarea generală ONU la 10 decembrie 1948 în art. 11 , al.2: “ Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care nu constituie, în momentul în care ele au fost comise, un cat cu caracter penal potrivit dreptului internaţional sau naţional”, şi de asemenea în “ Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice “ adoptat de adunarea generală ONU la 16 decembrie 1966, pact ratificat de România în 1974, art. 15 :” Nimeni nu va fi condamnat pentru Actualul cod penal Viitoarul cod penal Art. 2. - Legea prevede Art. 1 Legalitatea incriminării care fapte constituie infracţiuni, (1) Legea penală prevede faptele care pedepsele ce se aplică infrac- constituie infracţiuni. torilor şi măsurile ce se pot (2) Nici o persoană nu poate fi sancţionată lua în cazul săvârşirii acestor penal pentru o faptă care nu era prevăzută de fapte. legea penală la data când a fost săvârşită.
7 Constantin Mitrache , Drept penal . Partea generală, Edtura “Casa de Editură şi Presă “Şansa””, Bucureşti 2002, pag.29.

17

Aurel Teodor Moldovan

acţiuni sau omisiuni care nu constituiau un act delictuos, potrivit dreptului naţional sau internaţional , în momentul în care au fost săvârşite”. Consacrarea acestui principiu în Codul penal nu vine decât ca o garanţie a drepturilor şi libertăţilor prin faptul că împiedică extinderea legii penale prin analogie. 1.2.2. Principiul umanismului Conform acestui principiu întreaga reglementare penală trebuie să pornească de la interesele şi drepturile fundamentale ale omului. Principiul umanismului sublinează faptul că în normele penale sunt prevăzute exigenţe cărora însă omul li se poate conforma, sancţiunile îndeplinesc şi funcţia de reeducare. Umanizarea pedepselor a fost una dintre principalele preocupării ale şcolii clasice. În lucrarea “Principii di diritto criminale” Enrico Ferii spunea că Şcoala clasică s-a opus cruzimii pedepselor şi a modului de executare propunând abolirea pedepsei cu moartea, a pedepselor corporale şi infamante, a propus îmblânzirea pedepselor.8 In conformitate cu prevederile codului penal conform cărora: “executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana condamnatului”, acest articol nu face altceva decât să reflecte aspecte ale principiului umanismului. 1.2.3. Principiul egalităţii în faţa legii penale Se exprimă regula conform căreia toţi indivizii societăţii sunt egali în faţa legii, art. 16 din Constituţie prevede faptul că ”cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege.” În codul penal acest principiu nu cunoaşte o consacrare expresă, dar se deduce din faptul că legea penală nu promovează imunităţii sau privilegii care să permită inegalităţi de tratament în aplicarea legii penale. Această egalitate a indivizilor în faţa legii penale funcţionează pentru fiecare cetăţean, fie în calitatea sa de beneficiar al ocrotirii penale cât şi în calitatea de destinatar al exigenţelor impuse de legea penală. 1.2.4. Principiul prevenirii săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală Întreaga reglementare juridico – penală trebuie să asigure prevenirea săvârşirii faptelor periculoase, funcţie ce se realizează prin conformare cât şi
8 Constantin Mitrache , Drept penal. Partea generală , Editura “Casa de Editură şi Presă “ Şansa” , Bucureşti 2002, pag.20.

18

Legea penală Art.6. suveranitatea.5. 4. şi totodată acest principiu vine ca o garanţie a libertăţii persoanei. prevăd că : ”Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale”. fapt ce presupune existenţa unei fapte care este constată de organele abilitate de lege în forma cerută de lege.2.2 din Codul penal actual. . drepturile şi libertăţile acesteia. Principiul personalităţii răspunderii penale Se consacră regula conform căreia atât obligaţia de a avea o anumită conduită ce decurge dintr-o normă penală cât şi răspunderea care decurge din Actualul cod penal Viitorul cod penal Art. Profesorul Costică Bulai vorbind despre doctrina sau şcoala pozitivistă afirma faptul că aceasta “cuprinde un ansamblu de idei şi concepţii cu privire la natura şi cauzele fenomenului infracţional. prevăzută de legea română este detenţiunea pe viaţă ori închisoarea mai mare de 10 ani. al. unitatea şi indivizibilitatea statului. cât şi de alte persoane. împotriva infracţiunilor. proprietatea. precum şi cu privire la căile şi mijloacele de luptă împotriva acestui fenomen”. precum şi întreaga ordine de drept. respectiv articolul 15 alin 2 din viitoarea reglementare.DREPT PENAL. 1. dacă pedeapsa are domiciliul în ţară. (2) În celelalte cazuri. independenţa. România. Infracţiunea este unicul temei al răspunderii penale Articolul 17. 9 Personalitatea legii penale se aplică infracţiunilor săvârşite (1) Legea penală română se aplică în afara teritoriului ţării. scopul fundamental al legii penale este acela de a apăra. PARTEA GENERALĂ prin constrângere. neavând nicio cetăţenie. legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română. 19 . ca rezultat al cunoaşterii şi respectării legii. Realizarea scopului legii penale ia naştere prin prevenirea faptelor prevăzute de legea penală.2. persoană juridică română. dacă infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului făptuitorul este cetăţean român ţării de către un cetăţean român sau de o sau dacă. Conform art 1 din Codul penal actual este prevăzut faptul că. 1. deoarece fără săvârşirea unei fapte prevăzute de lege ca şi infracţiune nu se poate să existe răspundere penală. persoana. Deci iată că şi scopul doctrinei pozitiviste a fost acela de prevenire a săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. Aplicarea şi executarea pedepselor trebuie să fie privit ca un mijloc prin intermediul căruia se urmăreşte de fapt prevenirea săvârşirii de noi fapte antisociale atât pentru cei care se “bucură” de aplicarea pedepselor.

e) natura şi frecvenţa infracţiunilor 20 . nesocotirea obligaţiei au caracter personal. de limitele lui pedepsei se face în raport cu gravitatea de pedeapsă fixate în partea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea specială.7. Principiul individualizări pedepselor îşi găseşte reglementarea în art. Când pentru infracţiunea b) starea de pericol creată pentru săvârşită legea prevede pedepse valoarea socială ocrotită.2. de persoa. tru proporţionalizarea acesteia. respectiv în funcţie de starea concretă de pericol. se ţine seamă de c) întinderea pagubei materiale dispoziţiile alineatului precedent produse. In viitoarea reglementare se încearcă o lămurire a acestui principiu. astfel ca sancţiunea aplicată să îşi atingă scopul.72 din Actualul cod penal Viitoarul cod penal Art.La stabilirea Art. atât pentru alegerea uneia dintre d) motivul săvârşirii infracţiunii şi pedepsele alternative. (3) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau.Aurel Teodor Moldovan dacă fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită ori dacă a fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdicţiei nici unui stat. Principiul individualizării sancţiunilor de drept penal Acest principiu presupune faptul că pedepsele vor fi stabilite şi aplicate în funcţie de gravitatea faptei săvârşite.următoarele criterii: na infractorului şi de împrejurările a) împrejurările şi modul de comicare atenuează sau agravează tere a infracţiunii. precum şi răspunderea penală. printr-o completare a articolul din actualul Cod penal 1. de gradul de pericol so. 74 Criteriile generale de indişi aplicarea pedepselor se ţine vidualizare a pedepsei seamă de dispoziţiile părţii gen(1) Stabilirea duratei ori a cuantumuerale a acestui cod. cât şi penscopul urmărit. adică va răspunde cel ce a nesocotit normală penală. care se evaluează după cial al faptei săvârşite. Acest principiu pune în evidenţă faptul că pedeapsa va fi aplicată numai celui ce a săvârşit o infracţiune. alternative. 72.infractorului. a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. de periculozitatea infractorului. mijloacele folosite. după caz. .

Idem 8. Bucureşt 2002. de de sănătate. putem concluziona că izvoarele dreptului penal sunt mai restrânse ca număr. – Drept penal. PARTEA GENERALĂ La stabilirea şi aplicacare constituie antecedente perea pedepselor pentru pernale ale infractorului. de limitele de lui penal. Normele juridice penale generale. pag.11 În consecintă. Partea Generală.DREPT PENAL. vârsta.(1) şi pentru alegerea uneia dintre acestea. ordinele ministerelor.3. în speţă normele de drept penal cu elementele componente ale acestora. se ţine seama de criteriile prevăzute în alin. împrejurările care atenuează sau (2) Când pentru infracţiunea săvârşită agravează răspunderea penală. respectiv art 74 din viitoarea reglementare. ce trebuie să fie gradată în raport cu gravitatea infracţiunii). legea prevede pedepse alternative. rezultând astfel o altă caracteristică a acestor norme. starea cială pentru persoana fizică. şi anume un ridicat grad de stabilitate. pedeapsă fixate în partea speg) nivelul de educaţie. raportându-ne la alte ramuri de drept. Bineînţeles că importante reglementări penale le întâlnim în unele legi complinitoare. Bucureţti. unele legi speciale nepenale ce reglementează relaţii sociale din anumite domenii. În lucrarea “Principii di dritto criminale” Enrico Ferii aprecia că Şcoala clasică a stabilit raţiunea şi limitele dreptului de a pedepsi (pedeapsa fiind o justă sancţiune aplicată pentru infracţiunea săvârşită. hotărârile şi ordonanţele Guvernului.9 Doctrina pozitivistă consideră că reacţia antiinfarcţională trebuie să corespundă periculozităţii infractorului şi să se realizeze prin măsuri adecvate acestei periculozităţii – de eliminare din societate în cazul criminalilor înnăscuţi. soana juridică se ţine seama f) conduita după săvârşirea de dispoziţiile părţii generale a infracţiunii şi în cursul procesuprezentului cod. 1997.10 1. Astfel. situaţia familială şi gravitatea faptei săvârşite şi de socială. Partea generală. Constantin Mitrache. 9 10 21 . dar şi o mare parte din cele speciale sunt cuprinse în Codul penal. actuala reglementare. cu denumirea generică de “ Criterii generale de individualizare”). 21. dar sunt precis determinate. Editura ALL. IZVOARELE DREPTULUI PENAL În mod obişnuit termenul de “Izvor de drept” este folosit în accepţiunea de „izvor formal” sau „sursa juridică” a dreptului care constă în „însuşi actul legislativ în care îşi găseşte exprimarea voinţa puterii publice şi care cuprinde normele de drept. 11 Costică Bulai – Manual de drept penal. actele emise de organele administraţiei publice locale nu pot constitui izvoare de drept penal.

fiind republicat în M. cuprinde practic toate normele penale generale. Principalele izvoare ale dreptului penal 1. art. întrucât aşa cum am precizat mai sus. care prin normele sale consacră valorile sociale fundamentale ale statului român. 27 – referitor la inviolabilitatea domiciliului. socială şi economică creată în România în urma Revoluţiei din decembrie 1989. respectiv aplicarea legii penale mai blânde. Codul penal a fost din nou modificat printr-o serie de acte normative. În Constituţia României sunt prevăzute norme cu caracter principial ce interesează dreptul penal. 169/2002. rolul său fiind de a consfinţi noua ordine politică. 58/2002. libertăţi şi îndatoriri să fie respectate. fiind izvor juridic pentru toate ramurile dreptului nostru. aprobată cu modificări prin Legea nr. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. reţineri şi arestări. Constituţia României din 1991 a fost revizuită prin Legea nr. 65 din 16 aprilie 1997. după modificările aduse prin Legea 140 / 1996 publicată în M. aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2001.1.Aurel Teodor Moldovan 1.3.Of. art. 429 din 23 octombrie 2003. nr. 20/2002. al. dintre care: Legea nr. 2. 197/2000. 61/2002. Codul penal a fost adoptat la 21 iunie 1968 şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1969. Legea nr. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 456/2001. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Decretul 99/1983. dar acest cod a suferit modificări succesive prin Decretul 154/1970. art. Legea nr. 758 din 29 octombrie 2003. Legea nr.1996. dintre care enumerăm art. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. precum şi cea mai mare parte din normele penale speciale. In cursul anului 2003. Codul penal al României a suferit modificări şi după Revoluţia din 1989 prin mai multe acte normative. Legea nr. art. 53 – care prevede posibilitatea restrângerii unor drepturi sau al unor libertăţi) Un interes deosebit pentru dreptul penal prezintă şi dispoziţiile Capitolelor II şi III ale Titlului II din Constituţia României. prin Legea 6/1973. 207/2000. Of. Mai întâi trebuie menţionată ca izvor al dreptului penal Constituţia României.19 – care reglementează de principiu extrădarea şi expulzarea. 289 din 14. 143/2002. 45/2003. 574/2002. 456/2001. aprobată prin Legea nr. nr. 24 – privind dreptul la apărare. După republicare. întrucât scopul normelor dreptului penal este de a asigura cadrul necesar pentru ca toate aceste drepturi. aprobată prin Legea nr. prin Decretul 365/1976. 20/2002. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. 61/2002. ce consacră drepturile şi libertăţile fundamentale. 15. precum şi îndatoririle fundamentale. publicată în Monitorul Oficial nr. prin Decretul 218/1977 ce a fost abrogat ulterior prin Legea 104/1 octombrie 1992.11.23 – care stabileşte condiţiile în care se pot realiza percheziţii.2 – care consacră excepţia de la principiul neretroactivitătii legii. Constituţia României a fost adoptată prin referendum la 08 decembire 1991. Codul penal al României este principalul izvor al dreptului penal. 22 . 143/2000. art. Legea nr. 10/2001. 93/2002.

58/2008 publicata in Monitorul Oficial nr. Legea 82/1991 privind regimul contabilităţii.2006. Tratatele şi convenţiile internaţionale privind asistenţa juridică internaţională conţin norme privind extrădarea şi devin obligatorii după ratificarea lor şi sunt socotite izvoare directe de drept penal. 62/2007 publicata in MOF nr. Legile penale complementare au o sferă de incidenţă sau aplicare mai restrânsă. prin acestea este asumată obligaţia statelor de a incrimina prin legea penală internă astfel de fapte.Drept penal. 4.2007. 228 din 25. 160/2005. specific fiind faptul că nu conţin incriminări. Nr. Legea nr 247/2005. Aceste legi complimentare cuprind numai norme de drept penal. Partea Generală – Editura “ Casa de Editură şi Presă “Şansa”” Bucureşti 2002. 841 din 08. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Partea I nr. Tot ca izvoare ale dreptului penal ne vom opri şi asupra Tratatelor şi Convenţiilor internaţionale. În literatura de specialitate se face deosebire între:  Tratate şi convenţii prin care statul român s-a angajat să încrimineze şi să sancţioneze anumite fapte deosebit de periculoase care aduc atingere unor valori şi interese comune ale societăţii omeneşti. acestea devenind izvoare ale dreptului penal în măsura în care ele sunt ratificate. Decizia Curtii Constitutionale nr. 85/2005. publicată în Monitorul Oficial. pag. Of.12. 278/2006.2. PARTEA GENERALĂ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.02. Aceste legi speciale capătă un caracter penal numai în măsura în care în conţinutul lor sunt prevăzute fapte sancţionate penal. Legea nr.03.07. 109/2004. precum şi actele prin care se acordă amnistia şi graţierea.DREPT PENAL. 104 din 12. 39. 296 din 7 iunie 2001 privind extrădarea. fiind menite să completeze reglementările penale cu norme de drept penal.3. In acest sens menţionăm Legea nr.2008. 23 . Legea nr. Legea nr. 3. aprobată cu modificări prin Legea nr. 1. 326 din 18 iunie 2001. de unde şi denumirea de infracţiune de drept internaţional  Tratate şi convenţii internaţionale privind asistenţa juridică internaţonală în materie penală. 337/2007 publicata in Monitorul Oficial nr. Cu titlu de exemplu amintim: 1. publicată în M. Legea nr. 627 din 20.12 Prima categorie de Tratate şi convenţii apare ca izvor indirect de drept penal. Legea nr. întrucât privesc o anumită instituţie sau câteva instituţii de drept penal.2007. Legile speciale nepenale cu dispoziţii penale În această categorie a legilor speciale intră acele legi care conţin încriminări separate faţă de codul penal. astfel cum a fost 12 Constantin Mitrache .

ca destinatar al obligaţiei. – Editura didactică şi pedagogică Bucureşti 1971 – pag. iar infractorul are datoria de a suporta acea pedeapsă (de a răspunde penaliceşte) . 3.53. publicată în M. 454 din 18/06/2008 2. RAPORTUL JURIDIC PENAL 1. 13 Ion Oancea .187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică.2000 4.78/ 5 mai 2000 pentru prevenirea.2000. nr.2. 5. 24 . publicată în M. Legea nr. NR. Ordonanţa de Urgenţă nr. de a pedepsi (de a trage la răspundere penală). 362 /03. Codul Silvic. raport în care statul are dreptul de a aplica o pedeapsă. este nenominalizată. Republicată in Monitorul Oficial.Of. iar în cadrul raportului juridic de conflict persoana fizică este determinată şi anume este persoana care a săvârşit fapta interzisă.4. Partea I nr.143/26 iulie 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri ( art. Legea nr. cuprinde norme privind infracţiunile silvice 1. 603 din 9 decembrie 1999 ( art. 17 – 20). publicată în M.subiectele . 16 din 22 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.conţinutul . 24).obiectul A. Trebuie subliniat faptul că în raportul juridic de conformare persoana fizică.4. 1.Aurel Teodor Moldovan modificată şi completată. 2 – 19 ). Noţiune Raportul juridic penal este raportul arătat prin lege dintre stat (prin organele judiciare) şi persoana care a săvârşit o infracţiune (infractorul).Of. reprezentat prin organele judiciare. Partea generală. 219 / 18. cu alte cuvinte infractorul.08. Subiectele raportului juridic penal Ca şi subiecte ale raportului juridic penal este pe de o parte statul ca subiect dominant. destinatar al oblgaţiei.13 Raportul juridic penal ia naştere prin săvârşirea infracţiunii fiind un raport reglementat de norma juridică penală. Elementele raportului juridic penal Elementele oricărui raport juridic sunt: . iar pe de altă parte subiect al raportului juridic penal este persoana fizică. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică.Drept penal .Of. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie ( art.05.1.4. Legea nr.

adică adoptarea unei conduite corespunzătoare exigenţei normei penale fapt ce duce la realizarea normei de drept penal ce reprezintă şi temeiul raportului juridic penal de conformare. privită ca o sancţiune tipică de drept penal.Casa de Editură şi presă “Şansa”. în sensul că subiecţii raportului juridic desfăşoară anumite acţiuni sau inacţiuni În cadrul raportului juridic de conformare conţinutul îl reprezintă obligaţia destinatarilor legii penale de a se conforma cerinţelor impuse de lege. dar şi alte sancţiuni de drept penal. iar în raportul juridic de conflict statul impune celuilalt subiect şi anume persoana fizică să suporte consecinţele faptei sale . obligaţie ce incumbă destinatarului normei.14 Statul prin instanţa judiciară are dreptul de a trage la răspundere penală. B.4. Conţinutul raportului juridic penal Conţinutul raportului juridic penal se referă la drepturile şi obligaţiile ce revin subiecţilor ai raportului juridic penal. Partea generală. Raportul juridic de conformare se desfăşoară prin respecatrea obligaţiei de abţinere de la acţiunea interzisă. Raportul juridic de conformare nu depinde de voinţa destinatarilor. pag. pag. Prin realizarea obiectului specific raportului juridic penal se realizează norma de drept penal. Durata unui raport juridic nu este prestabilită ci acesta depinde de perioada 14 Constantin Mitrache . Naşterea.DREPT PENAL.3.15 . adică pedeapsa. dar tot odată este format şi din dreptul statului de a pretinde o anume conduită titularilor obligaţiei de conformare. În cazul raportului juridic de conflict obiectul îl constituie pedeapsa. .Drept penal. În cadrul raportului penal de conflict impunerea unei sancţiuni pentru fapta săvârşită reprezintă dreptul statului şi totodată acest drept al statului constă şi în obligaţia infractorului de a suporta consecinţele faptei sale. Bucureşti 2002. PARTEA GENERALĂ În raporturile de conformare statul impune tuturor destinatarilor legii penale norme obligatorii. Raportul acesta este un raport dinamic. C. Bucureşti 1997. normă ce prevede drepturile şi obligaţiile participanţilor la acest raport. Editura All . Partea generală. modificarea şi stingerea raportului juridic penal Raportul juridic penal se naşte o dată cu intrarea în vigoare a normei penale incriminatoare. Obiectul raportului juridic penal Obiectul raportului juridic penal îl constituie acţiunile pe care titularii drepturilor le efectuează sau le poate pretinde şi pe care ceilalţi subiecţi au obligaţia de a le săvârşi sau obligaţia de a se abţine de a le săvârşi. 42 15 Costică Bulai – Manual de drept penal. este deci o creaţie a legii penale. 1. iar infractorul are obligaţia de a suporta pedeapsa. În ceea ce priveşte raportul juridic de conformare obiectul specific îl reprezintă însăşi conformarea.62 25 .

respectiv extinderea sau restrângerea obligaţiei de conformare. lucru care este foarte bine evidenţiat în cartea profesorului Costică Bulai. constatarea. iar dacă fapta este săvărşită din culpă. 16 Costică Bulai – Manual de dcrept penal. acţionând cu mai mulă prudenţă s-au diligenţă. şi anume:” Când fapta a fost comisă cu intenţie. în acest caz putându-ne referi atât la pedeapsa principală cât şi la eventualele pedepse complementare. în forma cerută de lege. care durează până la executarea pedepsei aplicate de către instanţa de judecată. a infracţiunii. adică acesta nu încetează o dată cu săvărşirea faptei interzise. în acest sens orice modifiacre a normei incriminatoare. dar cu toate acestea stingerea în acest mod a raportului juridic de conflict poate suporta anumite modificări atunci când întâlnim cauze care înlătură executarea pedepsei cum este spre exemplu cazul când intervine graţierea sau amnistia după condamnare. Nu trebuie trecut cu vederea faptul că. În toate cazurile. adică o dată cu intrarea acesteia în vigoare. să evite actul culpabil. este evident faptul că depinde de el ca aceasta să nu fie săvărşită. săvârşirea faptei interzise de legea penală este singurul fapt juridic care paote da naştere raportului de drept penal de conflict sau de contradicţie. modificarea şi stingerea raportului juridic penal de conflict.Partea genearală. depinde iaraşi de el ca. Odată pronunţată hotărârea judecătorească de condamnare. se derulează conţinutul raportului substanţial de conflict.” Existenţa raportului juridic de conflict se face de către organul judiciar competent. unde vorbeşte despre particularităţi privind naşterea. pag63 26 . raportul juridic de conformare nu încetează prin simpla nerespectare a obligaţiei de către subiectul pasiv. în timp ce raportul juridic de conflict se naşte prin săvărşirea faptei interzise.Aurel Teodor Moldovan de timp pentru care normele incriminatoarer sunt în vigoare. Ceea ce deosebeşte cu precădere aceste două raporturi juridice este faptul că în cazul raportului juridic de conformare dobândirea calităţii de subiect al acestui raport nu depinde în niciun fel de voinţa destinatarului legii penale. Bucureşti 1997. aceasta fiind hotărârea judecătoraescă de condamnare rămasă definitivă. în timp ce în cazul raportului juridic de conformare dobăndirea acestei calităţii depinde într-un anumit fel de acesta.16 Raportul juridic de conformare se naşte din lege. dtermină o modificare în acelaşi sens şi a raportului juridic .Editura All. hotărâre rămasă definitivă.

141 Cod penal. PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL II LEGEA PENALĂ 2. O deosebită importanţă în ceea ce priveşte clasificarea legilor penale o are legea penală cu durată nedeterminată şi legea penală temporară. în sens larg. acestea fiind normele din partea generală a codului penal. Marea majoritate a legilor penale. această clasificare făcându-se după rolul pe care îl au în reglementarea relaţiilor de apărare socială.1. De asemenea şi în ceea ce priveşte legile penale speciale vom întâlni în literatura de specialitate o clasificare a acestora în sensul că legea penală specială are în vedere în primul rând partea specială a codului penal. iar în sens restrâns această noţiune defineşte actul normativ emis de parlament şi care conţine norme de drept penal. Astfel în literatura de specialitate se vorbeşte despre legi penale generale şi legi penale speciale. Această clasificare a legilor penale are o importanţă deosebită deoarece atunci când vin în concurs atât legea penală generală cât şi legea penală specială. sunt cu durată nedeterminată (permanente). Pentru a înţelege cu exactitate această noţiune este necesară o clasificare a legilor penale. cele obişnuite. CONŢINUTUL NORMATIV AL LEGII PENALE 2. aceeaşi importanţă având-o şi legile penale ordinare şi legile penale excepţionale. Important de subliniat este faptul că legea penală generală cuprinde norme cu caracter de principii în timp ce legea penală specială cuprinde norme de incriminare. regula ce se va aplica în această situaţie este: legea penală specială derogă de la legea penală generală şi se completează cu aceasta. Privită în alt sens legea penală generală defineşte de fapt codul penal în ansamblu ca lege ordinară pentru a fi deosebită de legea specială.1.1. regulă sau normă de drept penal aşa cum legiuitorul prevede prin dispoziţiile art. Noţiunea de lege penală şi categorii de legi penale În doctrina penală această noţiune este privită ca fiind. adică când sunt incidente pentru soluţionarea unui raport juridic de conflict.DREPT PENAL. iar pe de altă parte are în vedere coduri penale speciale (Codul justiţiei militare) sau legi penale speciale ce cuprind dispoziţii derogatorii de la dreptul obişnuit. Legile penale generale apar definite ca fiind dispoziţii de drept penal cu caracter de principiu. iar în ceea ce priveşte legile penale temporare sau predeterminate aşa cum mai sunt denumite în literatura de specialitate sunt acele legi care în conţinutul lor cuprind o dispoziţie ce limitează aplicarea lor în timp până la o dată calendaristică sau până ce încetează starea care a determinat adoptarea 27 .

48 19 Constantin Mitrache – Drept penal. Norme penale unitare ce cuprind în conţinutul lor atât dispoziţia cât şi sancţiunea.18 A. prevederea faptei interzise făcându-se ulterior prin alte acte normative. Bucureşti 2001. După criteriul cuprinderii dispoziţiei şi sancţiunii în cadrul aceleaşi norme deosebim: 1.51 17 18 28 . 2006 Constantin Mitrache .”17 2.Partea Generală . Bucureşti. în timp ce legile penale excepţionale sunt adoptate în situaţii excepţionale aşa cum este de pildă starea de război.2. Legea penală temporară se va aplica şi după ieşirea ei din vigoare pentru faptele ce au fost săvârşite sub imperiul acestei legi. Partea generală.  Norme penale de trimitere şi de referire Normele de trimitere sunt cele care sunt incomplete în ceea ce priveşte dispoziţia ori sancţiunea. Partea genrală. norme ce sunt incomplete în ceea ce priveşte conţinutul lor. 2. 2. pag. Norme penale speciale sunt cele care expun condiţiile în care o faptă constituie o infracţiune şi pedeapsa ce se aplică. Bucureşti 2001. legile penale ordinare sau obişnuite nu sunt altceva decât legi penale ce sunt adoptate în situaţiile unei normale evoluţii a societăţii. Norme penale generale sunt cele care cuprind condiţiile în care se nasc. „Aşa cum de altfel o spune chiar denumirea lor proprie. pag. Normele de drept penal sunt o specie de norme de drept cu un specific. acestea clasificându – se la rândul lor în:  Norme de incriminare cadru sau norme în alb care conţin o dispoziţie de incriminare cadru şi o sancţiune corespunzătoare. Moldovan – Drept penal . B. Normele de drept penal şi categorii de norme penale Pornind de la această clasificare vom putea face distincţia şi între norma de drept penală generală şi norma de drept penală specială.1. Norme penale divizate. deci legea penală temporară în acest sens va ultraactiva. Editura Era . T. modifică şi se sting raporturile juridice penale. care se vor completa de la alte norme la care fac trimitere.19 Normele de referire după ce se completează cu dispoziţia sau sancţiunea din norma complinitoare nu devin independente. determinat de particularitatea reglementării relaţiilor de apărare socială. ci se subordonează faţă de normele complinitoare A. După conţinutul şi sfera de incidenţă deosebim: 1.Drept penal. edictarea lor fiind determinată de apărarea în mod corespunzător a valorilor sociale ce au fost astfel lezate. Astfel această normă împrumută dispoziţia ori sancţiunea ce îi lipseşte devenind astfel independentă faţă de norma la care s-a trimis.Aurel Teodor Moldovan unei astfel de legi.

astfel că pentru a putea înţelege legea sau dispoziţiile de drept penal se va căuta înţelesul noţiunilor folosite. raţionamentelor construite de legiuitor. în sensul legii penale.raţionamentul a pari Raţionamentul a fortiori este raţionamentul cu ajutorul căruia se demonstrează faptul că. Interpretarea legii penale Interpretarea. a legii penale cu ajutorul elementelor logice. are ca şi scop aflarea voinţei legiuitorului. funcţiile propoziţiilor în frază). Interpretarea neoficială care în literatura de specialitate apare şi sub denumirea de interpretare doctrinară este cea făcută de oamenii de ştiinţă care se materializează în tratate etc. Această operaţiune logico – raţională este necesară deoarece normele se referă la fapte tipice ce trebuie aplicate unor fapte concrete care sunt şi foarte variate.autentică (legală) făcută de legiuitor .1. În literatura de specialitate se face distincţie între interpretare oficială şi cea neoficială. PARTEA GENERALĂ 2. Plecând de la aceste considerente interpretarea logică se face după anumite raţionamente şi anume: . respectiv: etimologic (înţelesul cuvintelor). 1.raţionamentul per a contrario .3.3. Metode de interpretare a legii penale Metode de interpretare a legii penale sunt : 1) Interpretarea literală sau gramaticală constă în aflarea înţelesului normei penale cu ajutorul textului în care este exprimată norma penală. stilistic (modul de exprimare). 29 . 2.cauzală ( de caz) făcută de organul judiciar 2. Cu alte cuvinte această interpretare are în vedere analiza textului sub toate aspectele. Interpretarea oficială este interpretarea făcută de un organ oficial şi poate fi : .DREPT PENAL. Deosebirea esenţială între cele două feluri de interpretare constă în aceea că interpretarea oficială este obligatorie în timp ce interpretarea neoficială nu are forţă obligatorie. implicit permite mai puţin.1.1. 2) Interpretarea raţională sau logică constă în aflarea înţelesului normei. a judecăţilor. dacă legea permite mai mult.raţionamentul a fortiori . voinţă exprimată în dispoziţiile legii pentru a putea stabili dacă acestea sunt aplicabile cazului concret.raţionamentul reductio ad absurdum . sintactic (funcţiile cuvintelor în propoziţie.

neagă teza contrarie. dezbaterile parlamentare. ea are dreptul să facă şi mai puţin. dar asemănătoare cu cele prevăzute de lege . 4) Interpretarea sistematică constă în faptul că norma va fi interpretată în corelaţie cu alte dispoziţii sau cu alte legi. Partea generală. exprimând ideea că cine susţine o teză. 3) Interpretarea istorică . expunerile de motive. pag. Un exemplu în acest sens găsim în cartea profesorului Ion Oancea “Drept penal.89 21 Ion Oancea Drept penal. 91 30 . Partea Generală. pag. Acest raţionament îl găsim exprimat în adagiul “qui dicit de uno.21 2. Acest raţionament se poate exprima şi prin adagiul “ubi eadem ratio. Editura Dedactică şi Pedagogică Bucureşti 1971.20 Raţionamentul per a contrario demonstrează faptul că acolo unde există o altă raţiune trebuie să existe şi o altă rezolvare juridică. de altero negat”. dacă Marea Adunare Naţională are acest drept. Felurile interpretării după rezultat Atunci când legea penală se interpretează de către un organ sau altul prin intermediul diferitelor metode se va ajunge la o anumită concluzie cu privire la înţelesul legii penale sau numai cu privire la anumite dispoziţii motiv pentru care se face distincţia între interpretarea declarativă. Partea Generală” : legea dă dreptul Marii Adunări Generale să edicteze legi.potrivit acestei interpretări se ia în considerare istoria sau istoricul legii ce urmează a fi interpretate. 5) nterpretarea legii prin analogie unde înţelesul unei norme penale se va face cu ajutorul alteia care prevede însă un caz asemănător şi care este mai clar.Aurel Teodor Moldovan acest lucru presupune faptul că noţiunea de mai mult încorporează şi noţiunea de mai puţin. după raţionamentul a fortiori.3. Argumentarea “a fortiori” urmăreşte să facă plauzibilă ideea că legea trebuie să fie explicată cu atât mai mult în cazurile în care situaţia este şi mai evidentă decât aceea vizată în mod expres de textul legii. ubi idem jus “. inadmisibile. Sunt astfel interpretate actele preliminare. Editura didactică şi pedagocică . Raţionamentul a pari este cel care are în vedere faptul că pentru situaţii identice trebuie să existe soluţii juridice identice. proiectele. Raţionamentul reductio ad absurdum este acela prin care se demonstrează că orice altă interpretare decât ceea pentru care se pledează ar duce la consecinţe contrare legii. adică să interpreteze legi. 20 Ion Oancea – Drept penal.1. interpretarea restrictivă şi interpretarea extensivă. Bucureşti 1971. În doctrina dreptului penal se apreciază că interpretarea prin analogie nu trebuie confundată cu extinderea legii prin anlogie care presupune aplicarea legii penale la fapte care nu sunt prevăzute în normele sale.2. absurde.

asigurând condiţii pentru o apărare socială eficientă în lupta împotriva infracţionalităţii. Această interpretare vizează situaţia când legea nu se poate aplica anumitor situaţii. ci ea trebuie să fie animată de dorinţa cunoaşterii. All. fiind folosită în favoarea inculpatului.23 Interpretarea restrictivă Această interpretare îşi are originea în adagiul latinesc “ lex dixit plus quam voluit”. fapt care iniţial păreau a cădea sub incidenţa legii. Este unanim admis că legile penale sunt de strictă interpretare (poenalia sunt strictissimae interpretationis ) şi că înţelesul lor nu poate fi extins prin interpetare. Limitele interpretării Este general admis că interpretarea legii penale trebuie să urmărească cunoaşterea voinţei reale a legiuitorului. exprimată în norma de drept interpretată. Un exemplu al acestei interpretări găsim în cartea profesorului Ion Oancea24 unde se spune că suspendarea executării pedepsei se aplică numai la cazurile arătate de lege (infractor primar). dar pentru o contravenţie şi nu pentru o infracţiune.22 Concluziile oricărei interpretări declarative sunt că legea este valabilă. legea i se poate aplica. Interpretul ajunge la concluzia că textul redă şi spune atât cât a voit legiuitorul. PARTEA GENERALĂ Interpretarea conformă cu legea (declarativă) Această interpretare se bazează pe adagiu “Lex dixit quam voluit” ceea ce presupune faptul că prin această interpretare constată faptul că textul exprimă exact intenţia şi voinţa legiuitorului. preferându-se se sensul restrictiv. el este totuşi un infractor primar. dacă însă cel care a săvârşit infracţiunea a mai fost condamnat înainte.DREPT PENAL. Boroi . iar interpretul constatând acest lucru restrânge înţelesul legii făcând astfel o interpretare restrictivă în conformitate cu voinţa legiuitorului. iar nu crearea unei alte norme de drept sau denaturarea sensului acesteia.25 Interpretarea legii penale se efectuează nu pentru a crea noi norme de drept. Nistoreanu. prin interpretare. Ed. pag. pag 88 22 31 . All Beck 1997 . 32 24 Ibidem. lucru ce evidenţiază faptul că se ajunge la constatarea că legea spune mai mult decât a voit legiuitorul. Trebuie subliniat faptul că în materie penală interpretarea extensivă este rar folosită. înlăturării unor lacune ale legii cu ajutorul altor 23 Ibidem Alex. că textul nu cuprinde nici mai mult nici mai puţin decât a voit legiuitorul. Drept Penal – Partea Generală . Interpretarea extensivă În cazul acestei interpretări se porneşte de la “lex dixit minus quam voluit” lucru ce constată că textul spune mai puţin decât a voit legiuitorul caz în care interpretul extinde aplicarea legii făcând astfel o interpretare extensivă conformă voinţei legiuitorului. Ghe. cercetării şi elucidării înţelesului real al normei de drept. pag. Bucureşti 2004. Beck. Fiind un infractor primar.92 25 C Bulai „ Manual de drept penal – Partea generală ” Ed.

Teritorialitatea Art. condiţiile răspunderii. executarea acestora. All Beck . când fapta este săvârşită în străinătate de un cetăţean străin sau apatrid care nu are domiciliu în România însă fapta a fost săvârşită împotriva statului Român ori cetăţenilor români.26 2. toate acestea au loc pe baza legii penale române. . României. Actualul cod penal Viitoarul cod penal Art. dar făptuitorul este cetăţean român sau apatrid cu domiciliu în România. 26 Alex. respectiv articolele 8-14 din viitoarea reglementare.2. APLICAREA LEGII PENALE ÎN SPAŢIU Ceea ce conferă legii penale o eficienţă activă este faptul că exigenţele legii penale sunt respectate de marea majoritate a destinatarilor ei în comparaţie cu eficienţa reactivă care se datorează săvârşirii faptelor interzise (infracţiuni). cetăţean străin.2. apatrid cu domiciliu în ţară sau în străinătate). sau în situaţia în care fapta s-a săvârşit în parte pe teritoriul ţării. dar după săvârşirea faptei s-a refugiat pe teritoriul României. Bucureşti 2004 . Boroi . Ghe Nistorenu „ Drept Penal – Partea Generală ” Ed.Aurel Teodor Moldovan norme în materie. Principiile de aplicare a legii penale în spaţiu Principiile de aplicare a legii penale în spaţiu vin să dea un răspuns problemelor legate de aplicarea legii penale atunci când fapta este săvârşită în întregime pe teritoriul ţării iar făptuitorul se află în ţară.pag 32 32 . 1. aplicarea sancţiunilor. când fapta s-a săvârşit în întregime în străinătate. când fapta este săvârşită de un cetăţean străin în afara teritoriului României. 8 Teritorialitatea legii penale legii penale (1) Legea penală română se Legea penală se aplică aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României. ori numai rezultatul s-a produs pe teritoriul ţării. 2. pentru realizarea scopului legii penale şi promovarea principiilor fundamentale ale dreptului penal.1. Aceste principii de aplicare a legii penale în raport cu spaţiul se regăsesc consacrate în cuprinsul actualului Cod penal la articolele 3-9. Principiul teritorialităţii Potrivit acestui principiu legea penală se aplică în exclusivitate şi necondiţionat pe întreg teritoriul ţării pentru infracţiunile săvârşite pe teritoriul României fără a face distincţie între calităţile diferite pe care le pot avea făptuitorii (cetăţean român. 3. Calificarea faptei ca infracţiune. fără ca făptuitorul să poată pretinde aplicarea dispoziţiilor mai favorabile cuprinse în legea penală a ţării sale.

suprafaţa terestră cuprinsă între frontierele politico . Noţiunea de teritoriu cuprinde: . Partea generală. în această privinţă. 143 Cod penal actual: prin infracţiune săvârşită pe teritoriul ţării se înţelege orice infracţiune comisă pe teritoriul arătat în art. a adoptat. precum şi marea teritorială cu solul. 142 defineşte noţiunea de teritoriu : prin termenul “teritoriu” din expresiile “teritoriul României” şi “teritoriul ţării” se înţelege întinderea de pământ şi apele cuprinse între frontiere. literatura şi jurisprudenţa română fiind menită să servească la soluţionarea diferitelor probleme controversate ce apar cu privire la stabilirea locului săvârşirii infracţiunii. 77/31. mării teritoriale fără limite de adâncime .Subsolul.geografice ale statului. 27 O clarificare importantă o aduce Legea 36 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare. criteriul zis al UBICUITĂŢII sau al DESFĂŞURĂRII INTEGRALE.Spaţiul aerian sau coloana de aer de deasupra teritoriului Infracţiuni săvârşite pe teritoriul ţării Art. ca de altfel şi cel al Codului penal de la 1936. Infracţiunea săvârşită la bordul unei nave sau aeronave române indiferent unde se află aceasta la data săvârşirii infracţiunii cade sub incidenţa legii penale române.01. corespunzător solului terestru. această suprafaţă este stabilită prin convenţii cu statele vecine. cuprinse între frontierele de stat.apele interioare .O nr. PARTEA GENERALĂ Actualul Cod penal la art.DREPT PENAL. acvatic. In conformitate cu reglementarile art 8 din viitoarea reglementare alin (3) Prin „infracţiune săvârşită pe teritoriul României” se înţelege orice infracţiune comisă pe teritoriul arătat în alin. pag. 94 33 . . O explicaţie a acestei situaţii o găsim în Manualul de drept penal al profesorului Costică Bulai unde găsim următoarele: „Leguitorul codului de la 1968. cu subsolul şi spaţiul aerian.Marea teritorială a României. al mării teritoriale şi al zonei contigu – Publicată în M. care cuprinde fâşia de mare adiacentă. după caz apelor maritime pe o lăţime de 12 mile marine (22224 m) măsurată de la liniile de bază . potrivit căruia infracţiunea se consideră săvârşită pretutindeni (termenul de ubicuitate derivă de la adverbul latin ubique = pretutindeni) unde s-a săvârşit fie şi numai un act de executare sau s-a produs rezultatul infracţiunii”28 Această teorie a ubicuităţii este unanim admisă. 142 sau pe o navă ori aeronavă română aflată în afara graniţelor ţării. (2) sau pe o navă sub pavilion românesc ori pe o aeronavă înmatriculată în România. subsolul şi spaţiul aerian ale acesteia”. Astfel prin aceste dispoziţii se consacră principiul ubicuităţii conform căruia infracţiunea se consideră săvârşită pretutindeni. subsolul şi spaţiul aerian.2002 28 Costică Bulai – Manual de drept penal. Editura ALL BECK Bucureşti 1997. adică apele cuprinse între frontiere27 . In viitoarea reglementare întâlnim noţiunea de teritoriu la art 8 alin (2) Prin „teritoriul României” se înţelege întinderea de pământ şi apele cu solul. situaţie în care fapta se consideră săvârşită pe teritoriul ţării române.

în conformitate cu convenţiile internaţionale. nu sunt supuse jurisdicţiei penale a statului român. nu sunt supuse jurisdicţiei neaplicarea legii penale teritoriale. s-a efectuat un act de executare.Aurel Teodor Moldovan Art. de instigare sau de complicitate. sau folosite în scopuri guvernamentale. declarându-l „persona non grata” şi obligându-l să părăsească teritoriul ţării. respectiv 13 din Codul penal de acest privilegiu se bucură şi militarii unei armate străine aflate în trecere sau staţionate pe teritoriul ţării. acestea se află pe 34 . dictie Legea penală nu se aplică infracţiunilor săvârşite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care. 2 consideră infracţiunea săvârşită pe teritoriul ţării şi atunci pe teritoriul ţării sau pe o navă sau aeronavă română s-a efectuat un act de executare sau s-a produs rezultatul infracţiunii. dar şi infracţiunile săvârşite de militarii unei armate străine aflate în trecere ori staţionate pe teriroriul ţării. 143 alin. în conformitate cu tratatele internaţionale.Imunitatea de jurisViitorul cod penal Art. 8. 13 Imunitatea de jurisdicţie Legea penală nu se aplică infracţiunilor săvârşite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de către alte persoane care. Excepţii de la principiul teritorialităţii Aplicarea legii penale în conformitate cu principiul teritorialităţii cunoaşte anumite restrângeri şi priveşte infracţiunile săvârşite de persoanele care se bucură de imunitate de jurisdicţie. acestora aplicându-li-se legea statului căruia aparţin. Infracţiuni săvârşite la bordul navelor sau aeronavelor străine aflate pe teritoriul ţării noastre În ceea ce priveşte aceste infracţiuni avem în vedere după cum navele sau aeronavele sunt militare sau folosite în scopuri comerciale. 8 . Imunitatea de jurisdicţie este o excepţie de ordin procedural având ca şi consecinţă Actualul cod penal Art. Conform art. Această reglementare o întâlnim şi în viitoarea reglementare la art 8 alin (4) Infracţiunea se consideră săvârşită pe teritoriul României şi atunci când pe acest teritoriu ori pe o navă sub pavilion românesc sau pe o aeronavă înmatriculată în România. însă nu trebuie înţeles faptul că cei care se bucură de acest privilegiu nu vor răspunde penal în faţa organelor statelor ai căror cetăţeni sunt. Convenţia de la Viena din 1961 ratificată şi de România îşi găseşte oglindire tocmai prin faptul că legea penală română consacră această imunitate de jurisdicţie. Statul în care reprezentantul altui stat se bucură de imunitatea de jurisdicţie nu rămâne imun în faţa faptelor penale săvârşite de persoanele ce se bucură de privilegiu ci au la îndemână mijloace de drept internaţional pentru a aduce la cunoştinţa statului acreditat activitatea infracţională a reprezentantului său. ori s-a produs rezultatul infracţiunii. regimul lor juridic fiind reglementat prin Convenţii. 1) Navele sau aeronavele militare sau guvernamentale.

dacă fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită ori dacă a fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdicţiei nici unui stat. 2. după caz. are domiciliul în ţară. 4. detenţiunea pe viaţă ori închisoarea mai mare de 10 ani. (3) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau.Principiul personalităţii legii penale In cadrul pricipiului personalităţii este introdusă.DREPT PENAL. Aplicarea legii penale române infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării 1. . Condiţiile necesare pentru aplicarea acestui principiu sunt : Actualul cod penal Viitorul cod penal Art. a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. neavând nici o deapsa prevăzută de legea română este cetăţenie. legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română. dacă peromân sau dacă.infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului tiunilor savârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de ţării. ca şi o cerinţă nouă. dacă făptuitorul este cetăţean o persoană juridică română. Legea penală română se va aplica şi în cazul infracţiunilor săvârşite pe teritoriul ţării române de către o persoană îmbarcată la bordul navelor străine folosite în scopuri comerciale. cad sub incidenţa statului român. fapte prevăzute de lege. Soluţionarea acestor conflicte se face pe calea dreptului internaţional şi nu a dreptului penal. 9 Personalitatea legii penale penale (1) Legea penală română se aplică Legea penală se aplică infrac. cerinţa dublei incriminări. Aceasta este limitată la cazul infracţiunilor de gravitate mică şi medie. (2) În celelalte cazuri. 35 . PARTEA GENERALĂ teritoriul ţării doar cu aprobarea specială a guvernului român şi reprezintă statul căruia îi aparţin infracţiunile săvârşite la bordul lor şi nu vor cădea sub jurisdicţia statului român. faptele săvârşite la bordul acestora.Personalitatea legii Art. 2) În cazul navelor şi aeronavelor folosite în scop comercial.

spre deosebire de cel din 1937 nu prevede condiţia prezenţei în ţară a infractorului .29 Legea penală română se va aplica chiar dacă făptuitorul a fost judecat. aceasta aplicându-se chiar dacă făptuitorul a fost condamnat în străinătate. Actualul Cod Penal. de pe lângă Înalta Curte de Casaţie Punerea în mişcare a acţiunii penale şi Justiţie şi numai dacă fapta nu face pentru infracţiunile prevăzute în alinea.30 Principiul personalităţii este cel care stabileşte competenţa exclusivă a legii penale. contra aplică infracţiunilor săvârşite în afara siguranţei statului român sau contra teritoriului ţării de către un străin. român.obiectul unei proceduri judiciare în statul tul precedent se face numai cu autori. când sunt săvârşite de către (2) Punerea în mişcare a acţiunii un cetăţean străin sau de o persoană penale se face cu autorizarea prealabilă fără cetăţenie care nu domiciliază pe a procurorului general al Parchetului teritoriul ţării. a unui cetăţean român sau a unei persoane juridice române este încadrată în sfera Actualul cod penal Viitorul cod penal Art. Principiul realităţii (sau principiul protecţiei reale sau al naţionalităţii pasive) Conform noului cod orice infracţiune comisă împotriva statului român. Bulai Manual de drept penal Ed. 10 Realitatea legii penale Legea penală se aplică infracţiunilor (1) Legea penală română se săvârşite în afara teritoriului ţării.pe teritoriul căruia s-a comis. zarea prealabilă a procurorului general. condamnat sau achitat în străinătate.Aurel Teodor Moldovan • Infracţiunea să fie săvârşită în străinătate • Fapta să fie considerată infracţiune de legea penală română • Infractorul trebuie să fie cetăţean român sau persoană fără cetăţenie dar cu domiciliul în România. contra vieţii unui cetăţean român. ori prin care statului român. I Oancea Drept Penal – Partea generală Ed Didactică şi Pedagogică .Realitatea legii penale Art.pag 101 36 . precum şi durata reţinerii şi arestării preventive care au fost dispuse în străinătate în legătură cu aceeaşi infracţiune. 2. All Beck Bucureşti 1997 . fapt imposibil din cauza neîncadrării infracţiunii în categoriile restrictive Acest principiu prevede faptul că legea penală română se aplică infracţiunilor 29 Vezi R. . Stănoiu „ Explicaţii teoretice ale Codului penal” pag 61. Bucureşti 1971 pag 107 30 C. în scopul evitării situaţiilor în care este necesară intervenţia legii penale române. 5. contra unui cetăţean s-a adus o vătămare gravă integrităţii român ori a unei persoane juridice corporale sau sănătaţii unui cetăţean române. urmând ca din pedeapsa aplicată de instanţa română să se deducă pedeapsa sau partea din pedeapsă aplicată şi executată în străinătate pentru aceeaşi infracţiune. de incidenţă a acestui principiu. el putând fi judecat şi în lipsă.

Pentru internaţional. infracţiune săvârşită împotriva statului român sau contra vieţii. 1. Editura ALL BECK Bucureşti 1997 pag. 102 37 . precedente nu se aplică în cazul când.b) nu se potrivit legii statului în care infractorul a aplică atunci când. area procesului penal ori executarea sau când pedeapsa a fost executată pedepsei. să o reprime în temeiul unui tratat b) faptuitorul se află în ţară. . se procedează potrivit dispoziţiilor străine. sau a fost executată numai în parte. se (3) Când pedeapsa nu a fost procedează potrivit dispoziţiilor legale executată sau a fost executată numai în privitoare la recunoaşterea hotărârilor parte. de către cetăţeni străini ori apatrizi care nu domiciliază în România. săvârşite în afara teritoriului ţării. executată ori este considerată ca Când pedeapsa nu a fost executată executată. indiferent dacă este infracţiunile îndreptate împotriva inter. prevăzute în art. reprezentând de fapt dreptul fiecărui stat „de a-şi apăra pe baza propriei sale legi penale. infractorul poate fi comisă.DREPT PENAL. legale privitoare la recunoaşterea 31 Costică Bulai – Manual de drept penal. există vreo cauză în care s-a săvârşit infracţiunea.mişcare a acţiunii penale sau continusului penal ori executarea pedepsei.prevăzută sau nu de legea penală eselor statului român sau contra unui a statului pe al cărui teritoriu a fost cetăţean român. Dispoziţiile alineatelor infractorului şi aceasta a fost refuzată. 6. care se află fără cetăţenie care nu domiciliază pe de bunăvoie pe teritoriul României. Principiul universalităţii legii penale Actualul cod penal Viitorul cod penal Art. există care împiedică punerea în mişcare a o cauză care împiedică punerea în actiunii penale sau continuarea proce. (2) Dispoziţiile alin. PARTEA GENERALĂ săvârşite în afara teritoriului ţării. 5 aplică şi altor infracţiuni decât celor alin. Partea generală. integrităţii corporale ori sănătăţii unui cetăţean român. judecat şi în cazul când s-a obţinut b) s-a cerut extrădarea sau predarea extrădarea lui.(1) lit. în teritoriul ţării. dacă: următoarele cazuri: a) fapta este prevazută ca infractiune a) s-a săvârşit o infracţiune pe care şi de legea penală a ţării unde a fost statul român şi-a asumat obligaţia săvârşita. 11 Universalitatea legii penale penale Legea penală se aplică şi altor (1) Legea penală română se infracţiuni decât celor prevăzute în art.Universalitatea legii Art. siguranţa fiinţei proprii şi a cetăţenilor săi”31 3. sau când pedeapsa a fost ori este considerată ca executată. 10. săvârşite în afara de un cetaţean străin sau de o persoană teritoriului ţării de un străin. potrivit legii statului savârsit infracţiunea. Principiul realităţii legii penale vine să consacre ideea necesităţii apărării împotriva unor infracţiuni săvârşite în străinătate a valorilor sociale de maximă importanţă.

Partea generală.”32 Din definiţie rezultă faptul că extrădarea se realizează întotdeauna între două state. pe de-o parte statul pe al cărui teriroriu se găseşte infractorul sau condamnatul (statul solicitat) şi statul care cere extrădarea (statul solicitant) pe de-altă parte. 2. 669 din 22 septembrie 2003 introduce la acest articol alin. Instituţia extrădării este consacrată prin intermediul Constituţiei de la 1991 în art. În ceea ce priveşte urmărirea şi judecata se cere ca acestea să fie posibile şi potrivit ţării unde s-a săvârşit infracţiunea în sensul să nu existe o cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale ori executarea pedepsei. În ansamblu extrădarea poate fi privită ca un act de asistenţă judiciară prin care statele cooperează în vederea combaterii criminalităţii. altui stat pentru a fi judecat ori pus să execute pedeapsa la care fusese condamnat. partea I. 16 32 Extrădarea îşi găseşte reglementarea şi în Codul penal în art.respectiv cazul în care s-a refuzat extrădarea. pag. iar prin legea de revizuire a Constituţiei publicată în Monitorul Oficial al României. în momentul în care s-a cerut extrădarea sau predarea infractorului. Antonie Iorgovan – Revizuirea Constituţiei României. Explicaţii şi comentarii. 11 33 . statul împotriva intereselor căruia a fost săvârşită infracţiunea sau ai cărui cetăţeni au fost victime ale infracţiunii. Calitatea de stat solicitant o poate avea statul pe teriroriul căruia a fost săvârşită infracţiunea. nr. Ioan Muraru.3. 9 respectiv 38 . . unde vom întâlni extrădarea pasivă adică acea extrădare pe care România urmează să o realizeze în calitate de stat solicitat şi cea activă atunci când se acordă extrădarea. Constantin Mitrache – Drept penal. statul al cărui cetăţean este infractorul.cazul infracţiunilor pe care România s-a angajat să le reprime în temeiul unei convenţii internaţionale. Editura Rosetti Bucureşti 2003. Trebuiesc însă îndeplinite anumite condiţii: • să existe o dublă incriminare în sensul ca fapta să fie prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită • infractorul să fie cetăţean străin sau dacă nu are cetăţenie să nu aibă domiciliu în România • făptuitorul să se afle în ţară.Aurel Teodor Moldovan In viziunea noului cod cimpetenţa universală a legii penale române poate interveni în două cazuri: . EXTRĂDAREA „Extrădarea este un act bilateral între două state în baza căruia un stat pe al cărui teriroriu s-a refugiat un infractor sau un condamnat îl predă la cerere. Casa de Editură şi Presă “Şansa” SRL Bucureşti 2002 pag 65 33 Mihai Constantinescu. 19.

nr.Bucureşti 2004 pag 65 34 39 .Of. în condiţiile legii.07. Condiţii cu privire la infractor 1) Infractorul să fie cetăţean străin.2004 35 Alex. 2) Potrivit art. art. 4) Legea 296/ 2001 prevede faptul că nu se admite extrădarea infractorului de către statul român în cazul în care potrivit legii statului solicitant pentru infracţiunea săvârşită se prevede pedeapsa cu moartea decât cu condiţia ca statul respectiv să dea asigurări considerate ca îndestulătoare de către statul român că pedeapsa capitală nu se va executa urmând a fi comutată. competenţă şi de ordin procedural. pe bază de reciprocitate internaţional la care România este şi în lipsa acestora în temeiul legii. 594/1. 296/ 2001 nu pot fi extrădaţi de către RomâArt 22 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală . la solicitarea de extrădare a unui alt stat. ori pe bază de reciprocitate. publicată în M. la infractor şi la pedeapsa prevăzută de lege sau aplicată de instanţă.34 Pentru realizarea extrădării trebuie îndeplinite anumite condiţii referitoare la infracţiune.35 Condiţii cu privire la infracţiune 1) Infracţiunea să fi fost săvârşită pe teritoriul statului solicitant sau împotriva intereselor acestuia şi să nu fie aplicabilă legea statului solicitat. Boroi. (2) Predarea sau extrădarea unei persoane în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene se acordă sau se solicită în condiţiile legii. persoanele aflate pe teritoriul său care sunt urmărite penal sau trimise în judecată pentru o infracţiune ori sunt căutate în vederea executării unei pedepse de către autorităţile judiciare ale statului solicitant. 14 din Viitorul Cod penal: Condiţiile de acordare (solicitare) a extrădări România acceptă să predea. 3) Pedeapsa prevăzută să fie privaţiunea de libertate mai mare de 2 ani sau o pedeapsă mai severă. (3) Predarea unei persoane către un tribunal penal internaţional se acordă în condiţiile legii. 5 din Legea nr. Ghe Nistorenu „ Drept Penal – Partea Generală” Ed. 14 Extrădarea Extrădarea se acordă sau poate (1) Extrădarea poate fi acordată fi solicitată pe bază de convenţie sau solicitată în temeiul unui tratat internaţională. PARTEA GENERALĂ Actualul cod penal Viitorul cod penal Art 9. 2) Să existe dubla incriminare în sensul că fapta să fie incriminată în legile ambelor state. All Beck . Extrădarea Art.DREPT PENAL. parte.

Ed. .copia textelor de lege aplicabile. Potrivit art.T. „Persoana este astfel sub protecţia statului care a acordat extrădarea. persoanele străine care se bucură în România de imunitate de jurisdicţie. Extrădarea poate fi refuzată sau amânată conform art. Condiţii privind cererea de extrădare Cererea de extrădare se formulează în scris de către autoritatea competentă a statului solicitant urmând ca aceasta să fie trimisă Ministerului Justiţiei din România. Condiţii privind urmărirea penală sau executarea pedepsei 1) Extrădarea să nu fie solicitată pentru o infracţiune pentru care acţiunea penală se pune în mişcare doar la plângerea prealabilă a persoanei vătămate 2) Să nu fi intervenit potrivit oricăruia dintre statele membre la extrădare amnistia. .originalul sau copie autentică a mandatului de arestare sau copie a hotărârii de condamnare. Moldovan „Expulzarea . 24 din Legea 296/2001 această cerere trebuie să fie însoţită de înscrisuri care să conducă la admiterea extrădării şi anume: .Aurel Teodor Moldovan nia cetăţenii români. persoanele cărora li s-a acordat dreptul de azil în România. All Beck Bucureşti 2004 pag 144 40 . 36 A. . 3) Să nu fie în România pronunţată pentru aceeaşi infracţiune o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare. extrădarea şi readmisia în dreptul internaţional” .date privind eventuala executare parţială a pedepsei Principiul specialităţii extrădării Conform acestui principiu persoana extrădată nu poate fi judecată pentru altă infracţiune decât pentru cea care s-a acordat extrădarea şi nici nu poate fi obligată la executarea unei alte pedepse decât pentru cea a cărei executare s-a solicitat extrădarea. 5 al (2) Legea 296/ 2001 dacă se consideră că predarea persoanei străine este susceptibilă să aibe consecinţe deosebit de grave pentru aceasta în speţă din cauza vârstei sau a stării sale de sănătate. de achitare sau de încetare a procesului penal sau să nu existe o ordonanţă de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale. prescripţia sau orice altă cauză care înlătură răspunderea penală.o prezentare a faptelor pentru care se cere extrădarea.”36 Plecând de la acest principiu nu trebuie să se înţeleagă ideea că persoana care a fost extrădată nu poate fi judecată şi pentru alte infracţiuni săvârşite însă această judecare se poate face doar cu acordul prealabil al statului care a acordat extrădarea şi doar dacă după executarea pedepsei nu părăseşte teritoriul în termen de 45 de zile de la liberarea sa definitivă.

„Aplicarea legii penale în timp” articolele 3-7 din Viitorul Cod penal Prin norme penale privind aplicarea legii penale în timp se înţelege ansamblul de norme juridice penale prin care se reglementează aplicarea legii penale în raport cu timpul săvârşirii infracţiunii şi cu momentul tragerii la răspundere penală a celor care au săvârşit infracţiuni. 37 I. PARTEA GENERALĂ Sistemele de acordare a extrădării În literatura de specialitate şi în sistemul legislativ în vigoare sunt cunoscute 3 sisteme de acordare a extrădării 1) sistemul politic sau guvernamental unde extrădarea este un act politic şi se acordă pe baza datelor culese de către organele administrative sau judiciare. Drept Penal – Partea Generală Ed. alte fapte penale se săvârşesc în timp ce o lege penală este în vigoare dar se judecă sub o altă lege penală. 3) sistemul mixt reprezentând de fapt o combinare a celor două sisteme anterior expuse unde pentru acordarea extrădării vor participa atât organele judiciare menite să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege cât şi autoritatea guvernamentală învestită să decidă asupra acordării extrădării. respectiv in sectiunea 1. Didactică şi Pedagogică.DREPT PENAL. 2. APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP Aplicarea legii penale în timp în teoria dreptului penal ocupă un loc important datorită faptului că legiile penale cuprind dispoziţii incriminatoare şi sancţionatoare ce au o durată în timp limitată. Pentru soluţionarea corectă a tuturor problemelor ce apar legate de aplicarea legii penale în timp s-au edictat norme speciale de drept. capitolul II. Oancea .4. Bucureşti 1997 . fiind cunoscut faptul că există o succesiune de legi penale.pag 118 41 . Având în vedere dispoziţiile legii 296/2001 şi dispoziţiile constituţionale sistemul de acordare al extrădării este cel jurisdicţional unde doar instanţa de judecată respectiv Curtea de Apel judecă cererea de extrădare şi decide acordarea sau respingerea ei. 2) sistemul jurisdicţional unde extrădarea este un act jurisdicţional asupra căruia vor decide instanţele judecătoreşti. Faptele penale se săvârşesc într-un anumit moment şi se judecă sub imperiul aceleaşi legi penale aflată în vigoare.37 Principiile care guvernează aplicarea legii penale în timp sunt menite să determine legea penală aplicabilă. norme ce sunt înscrise în Codul Penal secţiunea a doua intitulată „Aplicarea legii penale în timp” articolele de la 10-16.

economice. atunci când se prevede în legea de abrogare ce anume se scoate din vigoare.p. cât şi parţială. prevederea din art . Abrogarea poate fi totală când întreaga lege este scoasă din vigoare. care se desprinde din economia legii.„Legea penală nu se aplică faptelor care. Legea penală intră în vigoare odată cu publicarea ei în Monitorul Oficial însă ea poate să fie şi ulterioară publicării ei.38 2. ceea ce face necesară. constituind o completare necesară a principiului legalităţii în dreptul penal.1.4. când doar o parte din lege este scoasă din vigoare. 2.p. fără să se facă vreo referire la neretroactivitatea legii penale. All Beck Bucureşti 1997 pag 128 42 . Principiul retroactivităţii legii penale La un moment dat o faptă care a fost socialmente periculoasă. progresive unde infracţiunea începe să fie săvârşită sub incidenţa unei legi şi se epuizează sub incidenţa altei legi. Abrogarea unei legi poate să fie expresă.3. se poate întâmpla să îşi modifice gradul de pericol social în sensul micşorării lui.4. Adagiul latin nullum crimen sine lege praevia îşi găseşte oglindirea în art. 11 C. Principiul activităţii Viitorul cod penal Art.Aurel Teodor Moldovan 2. Acest principiu consacră principiul fundamental al legalităţii în sensul că legea penală dispune numai pentru viitor nu şi pentru trecut când ne referim la incriminarea faptelor. Principiul neretroactivităţii legii penale Îşi găseşte reglementarea în art. este binevenită. O situaţie specială apare în cazul infracţiunilor continuate. datorită modificărilor condiţiilor socio . unde se consacră regula că nimeni nu poate fi ţinut să răspundă de o faptă care la data săvârşirii ei nu era prevăzută ca infracţiune garantând astfel ca libertatea indivizilor. 11 din C. de obicei. 3 Activitatea legii penale nale Legea penală se aplică L e g e a p e n a l ă s e a p l i c ă infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare. caz în care se va aplica legea penală în vigoare din momentul epuizării infracţiunii. înlăturarea ei din 38 Actualul cod penal Art.11C. în timp ce abrogarea tacită sau implicită este aceea.p.2.4. Bulai Manual de drept penal Ed. la data când au fost săvârşite nu erau prevăzute ca infracţiuni”.p se prevede numai regula că legea prevede faptele care constituie infracţiuni şi sancţiunile aplicabile. 10 Activitatea legii pe- C. Întrucât însă prin dispoziţia din art 2 C. iar ieşirea din vigoare are loc prin abrogare.

Potrivit acestei dispoziţii „Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche dacă numai sunt prevăzute de legea nouă”39 . 12 alin (1) cod penal actual. ori de a fi sancţionaţi potrivit legii penale mai favorabile. Principiul aplicării legii penale mai favorabile Este prevăzut de art. dar şi când o condamnare este pronunţată în baza unei legi vechi nefavorabile. înlăturând posibilitatea pentru făptuitorii care săvârşesc infracţiuni aproape de ieşirea din vigoare a legii penale temporare. Partea generală. Boroi. Mitrache – Drept penal.4. 16 Cod penal (Noul Cod Penal consacră acest principiu în art.p. Legea penală mai favorabilă se aplică atât atunci când ea apare în timpul procesului penal . Acest principiu prevede situaţia când la data când fapta este săvârşită aceasta este prevăzută în legea penală în vigoare ca şi infracţiune dar ulterior este adoptată o lege nouă ce scoate fapta în afara ilicitului penal. 9). PARTEA GENERALĂ sfera ilicitului penal. se aplică legea mai favorabilă.(1) se aplică şi actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituţionale.Art. Ghe Nistorenu „ Drept Penal – Partea Generală” Ed.Bucureşti 2004 pag 41 Alex.41 2.DREPT PENAL. precum şi ordonanţelor de urgenţă aprobate de Parlament cu modificări sau completări ori respinse. Ghe Nistorenu „ Drept Penal – Partea Generală” Ed. (Viitorul Cod Penal consacră acest principiu în art. (2) Dispoziţiile alin.4.40 2. dar numai faptelor săvârşite cât timp era în vigoare. dacă în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispoziţii penale mai favorabile) având în Alex. Necesităţiile de apărare socială care determină adoptarea legii penale temporare justifică aplicarea acesteia şi ultraactiv. Scoaterea unor infracţiuni din sfera ilicitului penal. Boroi. Principiul ultraactivităţii Acest principiu are în vedere numai legile penale temporare fiind consacrat prin dispoziţiile art. iar până la executarea în întregime (sau chiar după executarea în întregime a pedepesei) apare o lege nouă mai favorabilă .5. 13 din C. All Beck . Retroactivitatea legii de dezincriminare este prevăzută de în art . 5. Legea penală temporară are aplicaţii asupra faptelor prevăzute ca şi infracţiuni săvârşite în timp cât legea penală era în vigoare chiar dacă faptele nu au fost urmărite sau judecate în acelaşi interval de timp. Casa de Editură şi Presă “Şansa” SRL Bucureşti 1997 pag 65 39 40 43 . după ieşirea acesteia din vigoare. 5 Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei (1) În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale.Bucureşti 2004 pag 43 41 C.4. All Beck . se face printr-o lege de dezincriminare. pentru a rămâne nesancţionaţi .

legea penală mai favorabilă este cea care prevede un minim mai scăzut. În literatura de specialitate s-a afirmat faptul că. dacă acestea nu sunt îndeplinite în fapt43 . Partea generală. art. criteriul cel mai des folosit de determinarea legii penale mai favorabile este cel al pedepselor principale. care în cazul concret va permite o soluţie mai blândă pentru infractor şi nu la o apreciere generală a legii penale mai favorabile. iar art. 15 făcând referire la aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. 14 referindu-se la aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. va fi mai favorabilă legea care prevede un maxim mai redus. Braşov 2004 43 Costică Bulai – Manual de drept penal. se reduce la acest maxim. condiţii sau cerinţe pe care cealaltă lege nu le prevede. iar în altă lege pedeapsa prevăzută este amenda. Acest principiu este reglementat în art 6 din Viitorul Cod penal (Art. În cazul în care există situaţia ca într-o lege pedeapsa ce se aplică este închisoarea. dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită. În situaţiile legiilor succesive unde pedepsele sunt de aceeaşi natură dar cu limitele speciale diferite. în sensul că una din legi prevede.. de tragere la răspundere şi de sancţionare. sancţiunea aplicată. Este posibil ca incriminarea faptei în legile succesive să fie diferită. 6 Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei (1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară. Moldovan – Note de curs: Drept Penal – Partea generală . situaţie în care se va aplica infractorului legea penală mai favorabilă.”42 Aceste criterii trebuie să aibă ca şi finalitate aflarea acelei legi. Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive Acest principiu îmbracă două variante prevăzute în art. Profesorul Costică Bulai în „Manual de drept penal” consideră că pentru o soluţionare practică a acestei probleme „se recomandă examinarea mai întâi a condiţiilor privitoare la temeiul şi condiţiile tragerii la răspundere penală pentru infracţiunea săvârşită.Aurel Teodor Moldovan vedere situaţia când de la săvârşirea infracţiunii şi până la judecarea definitivă a cauzei intervin una sau mai multe legi penale succesive. (2) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare 42 A. T. „Criteriile de determinare a legii penale mai favorabile nu sunt prevăzute de lege însă în ştiinţa dreptului penal s-a admis faptul că pentru a determina legea penală mai favorabilă trebuie comparate legile succesive sub raportul condiţiilor de incriminare a faptei. 138 44 . Universitatea Transilvania . În acest caz va fi mai favorabilă legea care prevede astfel de condiţii. atunci de regulă legea care prevede pedeapsa amenzii este mai blândă. Editura ALL BECK Bucureşi 1997 pag. caz în care minimul este acelaşi dar maximul este diferit. iar în cazul în care maximul special al pedepsei este acelaşi dar minimul pedepsei este diferit. 14 şi 15 din C. pentru ca fapta să constituie infracţiune.p.

se va înlocui pedeapsa închisorii cu amenda (art. Casa de Editură şi Presă “Şansa” SRL Bucureşti 2002 45 .(1)-(4). (4) Măsurile educative neexecutate şi neprevăzute în legea nouă nu se mai execută. fără a se putea depăşi maximul special prevăzut în legea nouă. (5) Când legea nouă este mai favorabilă în condiţiile alin. 3) Când pedepsele aplicate sunt de aceeaşi natură situaaţie în care ne vom afla în faţa pedepsei închisorii pedeapsa aplicată după legea veche se va reduce la maximul special prevăzut de noua lege. 3 C. pedeapsa detenţiunii pe viaţă se înlocuieşte cu maximul închisorii prevăzut pentru acea infracţiune. Art. se poate înlătura în totul sau în parte executarea amenzii. iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta.p. în cazul pedepselor executate până la data intrării în vigoare a acesteia. se ţine seama. Cristian Mitrache – Drept penal. Partea generală. de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispoziţiilor alineatelor precedente) 1) Art. Dacă pedeapsa pronunţată pe baza vechii legi este amenda aceasta va fi redusă la maximul special prevăzut de noua lege. pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu amenda. pedepsele complementare şi măsurile de siguranţă neexecutate şi neprevăzute în legea nouă nu se mai execută. alin.DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ la detenţiune pe viaţă şi până la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeaşi faptă numai pedeapsa închisorii. dacă este mai favorabilă. 14. (3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda.). iar legea nouă prevede numai pedeapsa amenzii. În acest sens dacă în legea veche pedeapsa era detenţiunea pe viaţă aceasta se va înlocui cu maximul pedepsei închisorii prevăzute de legea nouă (art. 14 alin. iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta. 2 actualul Cod penal) 2) Dacă prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă în baza vechii legi se stabileşte pedeapsa închisorii. Ţinându-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii. 4) Efectele legii penale mai favorabile se întind şi asupra pedepselor complimentare măsurilor de siguranţă şi măsurilor educative şi asupra pedepselor deja executate ori considerate ca executate până la adoptarea aceastei legi. (7) Când o dispoziţie din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate. (6) Dacă legea nouă este mai favorabilă numai sub aspectul pedepselor complementare sau măsurilor de siguranţă acestea se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de legea nouă. 14 din prezentul Cod penal are în vedere situaţia când legea nouă prevede pentru aceeaşi faptă care este prevăzută ca şi infracţiune o pedeapsă mai uşoară. 15 din Codul penal face referire la aplicarea facultativă a legii favorabile însă pentru ca aceasta să-şi producă efectele este necesar îndeplinirea anumitor condiţii: a) Să existe hotărâre de condamnare definitivă la pedeapsa închisorii (nu la orice fel de pedeapsă) b) Legea penală este mai favorabilă aceasta reieşind din limitele mai reduse de pedeapsă faţă de legea anterioară c) Pedeapsa aplicată este mai mică decât maximul prevăzut în legea 44 Constantin Mitrache.

Note de curs. CAPITOLUL III INFRACŢIUNEA 3. „Infracţiunea este acţiunea sau inacţiunea. le interzice sub sancţiuni specifice pentru a preveni săvârşirea lor în viitor. Vouin şi L. Universitatea Braşov 2004 F. nici prin îndeplinirea unei datorii şi care poate fi imputat autorului”48 . Bucuresti 1912. Traite droit penal francais (Tratat de drept penal francez). care fiind socotită doloroasă sau culpoasă. Curs de drept penal. DISPOZIŢII GENERALE 3.V. în schimb doctrina penală burgheză îi dă o atenţie suficientă. prevăzut şi pedepsit de legea penală care nu se justifică nici prin exerciţiul unui drept. pag 164 45 46 46 .T. După Garraud infracţiunea este „o faptă căreia în complexul instituţiilor juridice ale statului. Paris 1956.” Noţiunea de infracţiune provine din substantivul latinesc „infractio” care semnifică spargere. Art 17 din Actualul Cod penal defineşte infracţiunea. frângere. săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de A. pag 147 49 I. Liszt afirmă că infracţiunea este „acţiune ilicită ameninţată cu o pedeapsă”46 . Droit penal et criminologie (Drept penal şî criminologie). Dacă legislaţia penală burgheză nu se ocupă de infracţiune. îi este ataşată o pedeapsă ca o consecinţă şi sancţiune”47 . pag 44 47 P.Aurel Teodor Moldovan nouă ori cel mult egal cu acest maxim d) Instanţa de judecată să aprecieze că este necesată reducerea 44 pedepsei . Vouin şi Leute susţin că infracţiunea este „un fapt material. Leute. Gerraud. Tanoviceanu precizează următoarele când dă definiţia infracţiunii. Prandel se arată. prevăzută de legea penală cu elementele sale componente şi care defineşte o anumită infracţiune.1. Liszt. care observând faptele periculoase pentru valorile sociale esenţiale ale societăţii. Tanoviceanu. ca fiind infracţiunea ca fiind „fapta care prezintă pericol social. „Toţi autorii.”49 . legiutorul a sancţionat-o penaliceşte. G. Lehrbuch des deutchen Strafrechs (Tratat de drept penal german). Iar I. toate tratatele de drept penal burghez încearcă să dea definiţia infracţiunii ca noţiune generală”45 . In „Droit penal general” a lui J. F.1.1. Moldovan. Noţiunea de infracţiunea Noţiunea generală de infracţiune ajută la delimitarea infracţiunilor de alte fapte asemănătoare. că prin infracţiune se înţelege „orice acţiune sau omisiune pe care societatea o interzice sau ameninţarea unei pedepse”. Paris. Este accepţiunea ce o are în vedere legiuitorul. care însă pot constitui contravenţii sau abateri disciplinare. Berlin 1905. Antoniu în cartea intitulată „Reflecţii asupra conceptului de infracţiune” consideră că această noţiune desemnează „fapta descrisă. pag 202 48 R. Drept penal parte generală. vol I.

PARTEA GENERALĂ legea penală”.fapta să fie săvârşită cu vinovăţie.).fapta să prezinte perciol social Viitorul cod penal . pericolul social imbracă două forme: . urmând ca apoi să poată stabili sancţiunea penală ce trebuie aplicată ţinând seama de vătămarea efectivă a valorii sociale. a) Pericolul social al faptei Pentru ca fapta să constituie infracţiune trebuie să prezinte pericol social51 . subliniindu-se în acest fel una din implicaţiile negative ale vătămării pe care infracţiunea o presupune. . pericol ce va fi stabilit de instanţa de judecată. Levasseur apreciază. . cât de mare este gradul de pericol şi care este pedeapsa care trebuie aplicată în această situaţie. prin atitudinea sa de a tulbura această ordine. pag 153 50 51 47 . Levasseur în Droit des etates units. Droit des etates units. p 113. Caracterul nejustificat al faptei precizează faptul că aceasta are un caracter ilicit. In ştiinţa dreptului penal. unele infracţiuni avand un grad mai mare de pericol social (ex: tâlhărie. 52 C. Bulai. Levasseur. de urmarea produsă. Bucureşti 1997.care se referă la un anumit tip de infracţiune cum este furtul.pericol social specific (concret). 1990.50 Actualul cod penal .2. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii In noul cod penal nu se mai face referire la pericolul social ca şi trăsătură generală a infracţiunii.52 Pericolul social al infracţiunii prezintă grade deosebite. prin atitudinea sa de a tulbura această ordine. fapte pentru care leguitorul a prevăzut pedepse mai uşoare.1. perciculozitatea socială are semnificaţia de faptă contrară ordinii sociale. altele un pericol social mai mic (ex: lovirea. omorul fiind evaluat în mod abstract de catre legiuitor pentru a putea stabili dacă fapta prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. omor.pericol social generic (abstract).fapta să fie imputabilă persoanei care a săvârşit-o 3. Art 15 din Viitorul Cod penal defineşte infracţiunea ca fiind „fapta prevăzută de legea penală. Drept penal.DREPT PENAL. Infracţiunea reprezintă o comportare negativă în sensul neîndeplinirii unei obligaţii impuse de lege.este pericolul social al faptei săvârşite. Editura AllBeck. că potrivit concepţiei realiste periculozitatea socială are semnificaţia unei fapte contrare ordinii sociale. p 113 In literatura juridică noţiunea de pericol social este conturată în modalităţi şi formulări diferite. . G. nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o”..fapta să fie prevăzută de legea penală. . Dalloz.parte generală.) şi atrăgând o pedeapsă mai aspră. G. Dalloz. apreciază că potrivit concepţiei realiste care pune în evidenţă această trăsătură a infracţiunii .fapta să fie nejustificată.. 1990. Pericolul social se exprimă în stare de nelinişte şi de insecuritate socială pe care fapta penală o creează. G. ameninţarea.fapta prevăzută de legea penală. .

Boroi. dar şi atunci când focul tras cu intenţia de a ucide un om a avut loc în condiţii în care moartea victimei. Bulai defineşte vinovăţia ca fiind „atitudinea psihică a persoanei care.culpa.53 b) Vinovăţia ca trăsătură esenţială Este prevăzută în art 17 din Actualul Cod penal.infractorul prevede rezultatul faptei sale şi deşi nu urmăreşte producerea lui acceptă posibilitatea ca acesta să se producă.intenţia. Infracţiunea este săvârşită cu intenţie când: .54 Vinovăţia îmbracă două forme: . Editura AllBeck. Editura AllBeck. Drept penal . Profesorul C. Bucureşti 2004. subiectivă a acestei reprezentări”. Gh Nistoreanu.Parte generală.intenţia indirectă.Parte generală. . .se caracterizează prin faptul că infractorul prevede rezultatul faptei sale. respectiv art 17 din Codul penal viitor. Atât în legislaţia penală cât şi în literatură pe lângă intenţia directă şi cea indirectă întâlnim şi praeterintenţia sau intenţia depăşită. Intenţia are la rândul său două modalităţi: Intenţia directă.inacţiunii. ci mai este necesar a se stabili şi forma de vinovăţie cu care aceasta a acţionat. prevăzând că în mod inevitabil va surveni moartea victimei. pag 90-91 48 . pag 85 Al.Aurel Teodor Moldovan Gradul de perciol social este determinat de o serie de faptori ca: valoarea relaţiei lezate. mobilul ori scopul cu care s-a acţionat. In cartea intitulată „Manual de drept penal. urmărind producerea lui prin săvârşirea unei fapte. forma de vinovăţie. a avut posibilitatea reală. Parte generală” a profesorului Costică Bulai întâlnim „Noţiunea. Atitudinea psihică periculoasă a infractorului faţă de faptă şi de consecinţele ei îmbracă forma vinovătiei. mărimea şi natura urmărilor produse sau care s-ar fi putut producem persoana infractorului. săvârşind cu voinţă neconstrânsă o faptă ce prezintă pericol social a avut în momentul executării reprezentarea faptei şi a urmărilor socialmente periculoase ale acesteia sau deşi nu a avut reprezentarea faptei şi a urmărilor. Bucureşti 2004. în situaţia în care fapta este comisă fără vinovăţie fapta nu poate fi reţinută în sarcina celui care a săvârşit fapta. Pentru tragerea la răspundere penală a unei persoane care a comis o infracţiune şi pentru dozarea cat mai justă a pedepsei. nu este suficientă numai stabilirea faptului că persoana respectivă a săvârşit fapta cu vinovăţie. repectiv art 19 al aceluiaşi cod prezintă formele vinovăţiei.infractorul prevede rezultatul faptei sale şi urmăreşte producerea luiintenţie directă. Constatarea că infractorul a dorit săvârşirea faptei prevăzute ca interzisă şi mai mult a prevăzut 53 54 Al. Boroi. Gh Nistoreanu. Drept penal . valoarea cauzală a acţiunii. trăsăturile esenţiale şi conţinutul infracţiunii” un exemplu pentru a explica intenţia indirectă ca formă a vinovăţiei ea existând „nu numai atunci când infractorul trage un foc de armă în tâmpla victimei. era numai posibilă. mijloacele folosite etc. dacă făptuitorul urmăreşte aceasta”. pentru ca fapta să prezinte infracţiune este necesar ca această faptă să fie imputabilă făptuitorului.

Se află în această situaţie cel care urmărind să ucidă victima. C. consecinţă a cărei producere o urmăreşte sau pur şi simplu o acceptă şi acţionează pentru producerea aceleeaşi concecinţe periculoase. Profesorul Dongoroz afirmă faptul că intenţia directă nu apare ca o simplă vinovăţie.se caracterizează prin existenţa voinţei acţiunii şi a rezultatului precum şi prin prevederea generică a rezultatului. aceasta nu moare ca urmare a loviturii ce i s-a aplicat.apare atunci când voinţa infractorului este îndreptată spre realizarea unei anumite finalităţi. ci infractorul „trebuie să fi urmărit anume cauzarea unei vătămări„. Trăsăturile specifice dolului eventual pun în evidenţă atitudinea pasivă a subiectului activ al infracţiunii faţă de posibilitatea producerii urmării periculoase.dolul eventual se caracterizează prin faptul că infractorul prevede rezultatul faptei sale deşi nu-l urmăreşte acceptă posibilitatea producerii lui. unde această infracţiune se poate săvârşi numai cu intenţie directă. Mantovani. op cit. Petem afirma că această intenţie directă sau dol direct cum apare în literatura de specialitate nu este o voinţă oarecare ci este o vointă care este îndreptată spre realizarea unui anumit rezultat are astfel spus o finalitate certă. rezultat pe care nu-l urmăreşte. Parte generale secunda edizione. Intenţia nedeterminată. Padova. Intenţia determinată. este în eroare asupra identităţii persoanei sau cel care deşi aplică victimei lovitura mortală. pag 127.55 Intenţia specială.atunci când făptuitorul are reprezentarea mai multor consecinţe periculoase care s-ar putea produce fiindu-i indiferent care dintre aceste consecinţe se vor produce.56 55 56 F. astfel că în cazul intenţiei determinate se poate vorbi atât despre intenţia determinată directă cât şi de intenţia determinată indirectă. Diritto penale.atunci când infractorul are reprezentarea unei consecinţe periculoase. Intenţia indirectă. crezându-se că este moartă. ci a înnecării în fluviul în care fusese aruncat corpul victimei. Trebuie precizat faptul că există infracţiuni cum este cazul delapidării. aflată dincolo de momentul când sunt realizate toate cerinţele normei de incriminare. Intenţia generică. Dongoroz şi colaboratorii. însă admite posibilitatea ca acesta să se producă. Bulai. astfel că se poate afirma că în cazul intenţiei nedeterminate nu se poate discuta decât despre intenţie directă. pag 314 V. PARTEA GENERALĂ rezultatul periculos al acestei fapte reprezintă dovada că el a urmărit defapt producerea acelui rezultat. op cit pag 120 49 .DREPT PENAL. 1988. In practica judiciară şi în doctrină se vorbeşte şi despre intenţia determinată şi despre intenţia nedeterminată. Doctrina de drept penal mai susţine şi existenţa unei intenţii generice si a unei intenţii speciale. CEDAM.

dar nu-l acceptă socotind fără temei că el nu se va produce. În cazul culpei simple pentru a se putea stabili vinovăţia se au în vedere 57 58 A. că acesta nu se va produce. faptul că făptuitorul prevede rezultatul faptei însă nutreşte cu speranţa.R. După o lună în cadrul aceleaşi circumscripţii pacienta este diagnsticată în mod corect ca fiind însărcinată în luna a treia cu avort incomplet. În dreptul medical exista culpă cu previziune atunci când făptuitorul prevede rezultatul faptei sale (în speţă moartea bolnavului). deşi trebuia şi putea sa-l prevadă. Din cartea profesorului Costică Bulai „Instituţii de drept penal” aflăm că există culpă ca formă a vinovăţiei atunci când făptuitorul săvârşind o faptă care prezintă pericol social. Comisia medico-legală a apreciat că în speţă cauza medicală a morţii a fost compilaţia infecţios distrofică datorită unui avort incomplet care a evoluat un timp îndelungat57 . dar nu urmăreşte producerea lui. ci crede.există în situaţia când infractorul prevede rezultatul faptei sale.Moldovan-tratat de drept medical. M. fără temei.T.culpa cu prevedere (uşurinţă). infectat. că acesta nu se va produce.Aurel Teodor Moldovan Culpa constituie forma specifică de legătură psihică a autorului cu fapta. Culpei cu prevedere îi sunt caracteristice două elemente esenţiale şi anume. dar este readusă după o saptămână în stare gravă urmată de deces. lipsită de temei. Ciornea. Spre exemplu situaţia când un conducător auto circulând cu o viteză excesivă produce un accident prin care pricinuieşte vătămarea corporală victimei sau poate surveni chiar moartea victimei. demonstând faptul că această modalitate a culpei este cea care constă în poziţia psihică a persoanei care nu a prevăzut urmările periculoase ale faptei sale deşi în toate împrejurările şi pe baza capacităţii sale trebuia şi putea să le prevadă. Intre cauză (avort şi complicaţiile sale) şi efect (moartea victimei) se impun în speţă o serie de omisiuni privind asistenţa medicală a victimei. Culpa prezintă la rândul ei două modalităţi: . şi este trimisă la spital pentru internare. Aici este refuzată pe motivul lipsei de locuri. pag 432-433 Gh Scripcaru. după care este îndrumată la policlinică unde i se pune diagnosticul de colopatie cu constipaţie şi este trimisă la domiciliu. T. însă a acţionat socotind fără temei că acel rezultat nu se va produce sau nu a prevăzut rezultatul deşi trebuia şi putea să-l prevadă. op cit pag 136 50 . Bucureşti 2002. este examinată de 5 ori în decurs de 20 de zile la o circumscripţie rurală şi i se pune diagnosticul de gastroduodenită. editura AllBeck. . omisiuni cu caracter de condiţie cauzală care a favorizat moartea58 Culpa simplă (greşeala) – există în situaţia în care infractorul nu prevede rezultatul faptei sale. a prevăzut rezultatul socialmente periculos al faptei sale dar nu a urmărit şi nu a acceptat eventualitatea producerii lui.culpa simplă (neglijenţă) Culpa cu prevedere sau uşurinţă.

ca apoi în partea Specială a Codului penal se prevede şi se descrie fiecare faptă 59 A. a putut să prevadă rezultatul în momentul săvârşirii faptei. Se mai face distincţie între culpa directă (acţiunea săvârşită de infractor) şi culpa indirectă (acţiunea săvârşită de o alta persoană). Bucureşti 2002. Praeterintenţia – presupune o unire a intenţiei cu culpa care mai poartă denumirea şi de intenţie depăşită caracterizăndu-se prin faptul că subiectul acţiunii doreşte sau acceptă producerea urmării periculoase. A doua zi de la internare. Medicii au constatat că în loc de ser bicarbonat s-a perfuzat clorură de potasiu. soluţie 10%. dar cele produse în realitate sunt mult mai grave. convulsii. Prin noul cod penal se doreşte unificarea regimului sancţionator prevăzut pentru acţiunea şi inacţiunea comisă cu aceeaşi formă de vinovăţie. Bolnavei i s-a administrat bicarbonat de sodiu. el săvârşeşte o faptă ce constituie elementul material al unei infracţiuni. Culpa mai poate îmbrăca forma nebăgării de seamă.un criteriu subiectiv prin care se urmăreşte să se verifice dacă făptuitorul care avea posibilitatea să prevadă rezultatul socialmente periculos. PARTEA GENERALĂ două criterii: . constând în administrarea unei substanţe medicamentoase în doză legală”59 . pag 435 51 . a fost internat într-o secţie de urgenţă pentru agitaţie psihomotorie şi delir nesistematizat (pe foaia de observaţie a fost consemnat diagnosticul de intoxicaţie accidentală cu o substanţă necunoscută). editura AllBeck. urmări pe care le-a prevăzut însă a socotit că acestea nu se vor produce. Comisia medico-legală a considerat că este vorba de o greşeală de diagnostic şi tratament prin încalcarea unei norme elementare de supraveghere şi vigilenţă.M.T. . bolnava a decedat. ci în plus este necesar ca fapta să fie prevăzută de legea penală ca infracţiune şi să fie ca atare sancţionată. arătând faptul că pentru existenţa infracţiunii nu este suficient să existe o faptă care prezintă pericol social şi să fie săvârşită cu vinovăţie. adică a lispei de atenţie. însă rezultatul produs este mult mai grav (loviri sau vătămări cauzatoare de moarte). prin confuzia medicamentelor şi s-a produs prin stop cardiac. In ciuda tratamentului de reanimare efectuat.un criteriu obiectiv prin care se urmăreşte să se stabilească dacă faptuitorul trebuia să prevadă rezultatul socialmente periculos. a fost consecinţa unui accident terapeutic. consecutiv administrării neindicate şi supradozate a unei perfuzii de clorură de potasiu.M. bolnava a prezentat cianoză. Prin corelarea datelor clinice cu cele morfologice concluzia raportului de autopsie a fost în sensul că moartea pacientei L.DREPT PENAL. în vârstă de 18 ani. de abilitate profesională. stare de inconştienţă şi de stop cardio-respirator. Faptuitorul urmărind producerea unui rezultat. Pentru cea de-a doua categorie de culpă în dreptul medical un caz ilustrativ ar fi următorul „L.Tratat de drept medical.Moldovan. c) Prevederea faptei în legea penală Reprezentând o altă trăsătură a infracţiunii. In partea generală a codului penal se defineşte şi se reglementează noţiunea generală de infracţiune.

Noţiunea de infracţiune şi noţiunea de conţinut al infracţiunii sunt două noţiuni distincte. cu scopul de a şi-l însuşi pe nedrept. In literatura de specialitate prevederea în legea penală a unei fapte şi sancţionarea ei poarta denumirea de element legal al infracţiunii fiind esenţial pentru existenţa infracţiunii 3. Noţiune şi importanţă Aşa cum apare prevăzut în cadrul Codului de procedură penală la art. Pe baza conţinutului infracţiunii are loc calificarea acesteia.2.2. de exemplu. Universitatea Transilvania . Calificarea unei fapte ca infracţiune nu se poate face decât în strânsă conformitate 60 A. iar noţiunea de conţinut al infracţiunii reprezintă de fapt trăsăturile specifice fiecărei infracţiuni.208.10 această noţiune de „conţinut al infracţiunii” desemnează „totalitatea elementelor constitutive ale infracţiunii”. Braşov 2004 61 C. infracţiunea de furt se realizează atunci când o persoană ia un bun mobil din posesia sau detenţia alteia. conţinutul infracţiunii are un rol important în realizarea principiului legalităţii în domeniul dreptului penal. deoarece noţiunea de infracţiune are în vedere trăsăturile esenţiale ale oricărei infracţiuni. fără consimţământul acesteia.1. adică caracterizarea unei fapte ca infracţiune şi încadrarea ei în textul de lege care o prevede şi o sancţionează. pag 167 52 . respectiv în art 186 din viitorul Cod penal. Definiţia unui tip particular de infracţiune se reflectă de fapt în descrierea făcută în cuprinsul textelor de incriminare indicându-se tot odată condiţiile cerute de lege pentru existenţa respectivei infracţiuni. respectiv 227 din Codul penal. Bucureşti 1997. potrivit dispoziţiei din art . Bulai . conţinutul acestei infracţiuni se realizează atunci când o persoană ucide cu intenţie o altă persoană. Conţinutul infracţiunii este definit de profesorul C. Bulai ca „totalitatea condiţiilor cerute de lege pentru ca o faptă să constituie infracţiune.”60 Pentru înţelegerea exactă a acestei noţiuni vom avea în vedere de exemplu infracţiunea de omor. CONŢINUTUL INFRACŢIUNII 3. 174 actualul Cod penal. astfel această noţiune de „conţinut al infracţiunii” serveşte la calificarea infracţiunilor îndeplinind totodată şi un rol important în realizarea legalităţii.Aurel Teodor Moldovan prevăzută ca infracţiune şi pedeapsa corespunzătoare. partea specială. prevăzută la art. condiţii ce sunt cerute prin intermediul normelor incriminatoare. Manual de drept penal –Partea generală . T. Ed All . Fiind o noţiune stabilită prin lege şi deci obligatorie. trăsături care în sfera ilicitului penal o deosebesc de celelalte infracţiuni. Aceste condiţii sunt cerute prin normele incriminatoare. Plecând de la această definiţie „prin conţinutul infracţiunii se înţelege totalitatea condiţiilor cerute de lege pentru ca fapta să constituie infracţiune. Moldovan – Note de curs Drept Penal – Partea Generală . deci a tuturor elementelor constitutive ale acelei infracţiuni.” Astfel. Pentru aceasta trebuie să se constate existenţa în fapta săvârşită a tuturor condiţiilor cerute de lege pentru existenţa unei anumite infracţiuni.

3. după factorii la care se referă vom vorbi despre condiţii referitoare la actul de conduită. Structura-conţinutul infracţiunii Prin noţiunea de structură a conţinutului infracţiunii se înţelege modul în care se grupează în cadrul conţinutului infracţiunii diferitele elemente care alcătuiesc acest conţinut şi raporturile care se stabilesc între acestea. ea nu poate fi prevăzută ca infracţiune.DREPT PENAL. astfel că lipsa vreunei dintre aceste condiţii conduce la inexistenţa infracţiunii. Această clasificare este cea care stă la baza distincţiei între conţinutul juridic şi conţinutul constitutiv al infracţiunii. subiecţii infracţiunii. concomitente şi subsecvente. sau se poate face referire şi la subiecţii infracţiunii. ca de exemplu condiţia ca obiectul să se afle într-un anumit loc. după importanţa pe care le au pentru existenţa infracţiunii vom face distincţia între condiţii esenţiale (numite şi constitutive) şi accidentale (circumstanţiale). În ceea ce priveşte condiţiile preexistente în rândul acestora vor intra cele care se referă la obiectul infracţiunii. adică cele determinante pentru existenţa infracţiunii.2.62 Această structură este menită să determine condiţiile care sunt obligatorii pentru conţinutul oricărei infracţiuni şi care ar putea să lipsească. lipsind unul dintre elementele constitutive ale infracţiunii. la subiecţii infracţiunii. locul. 2. Condiţiile care formează conţinutul infracţiunii în configuraţia de bază poartă denumirea de condiţii esenţiale sau constitutive. Structura conţinutului infracţiunii are în vedere următoarele elemente: obiectul infracţiunii. după existenţa lor în momentul săvârşirii infracţiunii vom vorbi despre condiţii preexistente. la obiectul infracţiunii. să fie săvârşită cu vinovăţie şi să fie prevăzută de legea penală. la locul şi timpul săvârşirii infracţiunii. Ca şi condiţii concomitente le vom aminti pe cele care se referă la momentul sau timpul săvârşirii infracţiunii. dar este tot odată necesar ca toate condiţiile ce alcătuiesc conţinutul legal al infracţiunii să se materializeze în trăsăturile concrete ale acelei fapte.2. PARTEA GENERALĂ cu legea. Condiţiile necesare alcătuirii diferitelor conţinuturi de infracţiuni pot fi astfel clasificate: 1. care sunt determinante pentru existenţa infracţiunii. Dacă fapta concretă nu prezintă vreuna dintre trăsăturile prevăzute de lege. Pentru ca o faptă să constituie infracţiune este necesar ca ea să prezinte pericol social.61 3. timpul săvârşirii infracţiunii şi actul de conduită cu cele două laturi (latura subiectivă şi latura obiectivă). Poartă denumirea de condiţii accidentale sau circumstanţiale acele condiţii care ajută la alcătuirea conţinutului infracţiunii în vreuna dintre variantele ei agravante sau atenuante. şi anume ca subiectul activ sau pasiv să aibă o anumită calitate. 62 Ibidem 53 .

Vom avea conţinut simplu al infracţiunii. atunci când infracţiunea este prevăzută numai într-o singură variantă. mai multe rezultate. ce reprezintă de fapt acele cerinţe care pentru existenţa infracţiunii se referă doar la o singură acţiune sau inacţiune. ca de exemplu moartea sau sinuciderea victimei. 3. la un singur rezultat şi la o singură formă de vinovăţie. Trebuie precizat faptul că.Aurel Teodor Moldovan Printre condiţiile subsecvente vom enumera cele referitoare la producerea unui anumit rezultat. clasificarea condiţiilor în funcţie de momentul săvârşirii infracţiunii nu face altceva decât să ajute la o mai bună cunoaştere a conţinutului infracţiunii.2. 54 . apare atunci când infracţiunea este reglementată în două sau mai multe variante sau există şi situaţia când aceeaşi infracţiune capătă contur sub mai multe modalităţi.după criteriul structurii juridice. astfel că vom întâlni. Editura Europa Nova Bucureşti 1997 . Clasificarea conţinuturilor de infracţiune În ştiinţa dreptului penal clasificarea conţinuturilor de infracţiune se realizează ţinându.135. . adică având în vedere condiţiile subiective şi obiective absolut necesare pentru existenţa acelui tip particular de infracţiune (în acest sens avem în vedere cuprinsul art. şi conţinutul constitutiv al infracţiunii care se referă numai la condiţiile care determină conduita ilicită.1 Cod penal în care sunt prezentate condiţiile necesare pentru ca o faptă să constituie infracţiune de furt şi cea de tâlhărie).după criteriul variantelor de incriminare a infracţiunilor. . 208 şi 211 alin. Există însă şi situaţia în care legea penală adaugă conţinutului de bază anumite condiţii care nu fac altceva decât după caz să reducă sau să sporească pericolul social abstract al infracţiunii.după formele infracţiunii (clasificare pe care o întâlnim în cartea intitulată Drept penal. de aceea conţinutul juridic mai poartă denumirea şi de conţinutul propriu-zis al infracţiunii aşa cum apare în norma de incriminare. Partea Generală a profesorului Alexandru Boroi 4 Alexandru Boroi şi colaboratorii. vom vorbi despre conţinuturi simple şi complexe. Astfel că în cazul conţinuturilor complexe vom avea în vedere mai multe acţiuni sau inacţiuni. conţinut ce este format din totalitatea condiţiilor referitoare la latura obiectivă şi subiectivă a infracţiunii. Conţinut complex al infracţiunii. Atunci când avem în vedere conţinutul de bază sau tip al infracţiunii vom pleca de la premiza că legea penală incriminează faptele într-o formă de bază.se seama de anumite criterii de clasificare. vom distinge între conţinuturi de bază sau tip şi conţinuturi agravante sau atenuante. . dar şi două sau mai multe forme de vinovăţie.dupa structura condiţiilor vom avea conţinut juridic care cuprinde toate condiţiile cerute de legea penală pentru existenţa infracţiunii. pag. în primul rând : .3.Partea generală. – Drept penal.

pag 166 66 Costică Bulai şi colaboratorii – Instituţii de drept penal . Partea generală .DREPT PENAL. în Constantin Mitrache – Drept penal. independenţa. ceea ce reprezintă fie corpul victimei. persoana. Aceste valori sociale sunt arătate în cuprinsul art. care sunt periclitate ori vătămate prin fapta infracţională. 65 Prin săvârşirea infracţiunii se vatămă o valoare socială ocrotită printr-o normă de drept penal. Prin obiectul juridic material al infracţiunii se înţelege cantitatea materială. la modul general. suveranitatea. iar în cazul conţinuturilor atipice sunt cele care corespund tentativei şi actelor premergătoare.1. În literatura de specialitate obiectul infracţiunii apare sub mai multe forme.această trăsătură esenţială a infracţiunii ne pune în evidenţă faptul că obiectul infracţiunii. Bucureşti 1971 . acestea fiind: România. Doctrina penală este unanimă în a considera obiectul infracţiunii ca fiind valoarea socială şi relaţiile sociale create în jurul acestei valori. unitatea şi indivizibilitatea statului. precum şi întreaga ordine de drept. aşa cum este de altfel şi denumit general. Trebuie menţionat faptul că între obiectul juridic general şi obiectul juridic material existe anumite diferenţe în primul rând prin simplul fapt că obiectul juridic general.63 3. Oancea – Drept Penal . Ed. drepturile şi libertăţile acesteia. CONDIŢII PREEXISTENTE INFRACŢIUNII 3. Astfel că în cazul conţinuturilor tipice ne vom referi la acele condiţii care alcătuiesc conţinutul juridic al infracţiunii. Casa de editură şi presă “ Şansa” srl . PARTEA GENERALĂ şi colaboratorii) vom avea conţinuturi tipice şi conţinuturi atipice.1 actualul Cod penal la capitolul intitulat „Legea penală şi limitele aplicării ei”. care sunt periclitate ori vătămate prin fapta infracţională64 . Editura Trei.98 6 I. Ca şi trăsătură esenţială a infracţiunii am enunţat caracterul socialmente periculos al actului de conduită. proprietatea. Obiectul juridic general şi obiectul juridic material Obiectul juridic general este format din totalitatea relaţiilor sociale ocrotite prin normele de drept penal. acest caracter evidenţiindu – se prin faptul că actul de conduită se îndreaptă împotriva anumitor valori sociale. fie un obiect sau un lucru oarecare. Bucureşti 2001 65 55 . Didactică şi pedagogică .3. Partea generală. pag. astfel că vom putea vorbi despre: a. un animal. cantitate asupra căreia se îndreaptă materialitatea actului de conduită66 . Astfel în doctrina penală obiectul infracţiunii apare definit ca fiind valoarea socială şi relaţiile sociale create în jurul acestei valori.3. Bucureşti 2002. iar ocrotirea acestei valori sociale prin normele dreptului penal consacră obiectul infracţiunii rangul de obiect juridic. există în orice infracţiune. îl formează societatea concepută ca ansamblu al relaţiilor sociale. Obiectul infracţiunii Infracţiunea nu poate fi concepută fără preexistenţa unei anumite relaţii împotriva căreia se îndreaptă actul de conduită şi care constituie de fapt obiectul acestui act.

amăgire. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii formează ansamblul elementelor preexistente infracţiunii fără de care nu se poate concepe săvârşirea vreunei infracţiuni. oricare ar fi obiectul lor specific. deci relaţiile sociale principale care sunt vătămate. În acest sens putem avea ca şi exemplu conducerea unui autovehicul 67 Costică Bulai şi colaboratorii – Instituţii de drept penal.49 56 . cu alte cuvinte acest obiect reprezintă de fapt valoarea socială concretă căreia i se aduce atingere prin săvârşirea infracţiunii.3. Editura Trei. Obiectul juridic generic (de grup) fiind format din grupul de valori sociale de aceeaşi natură ce sunt ocrotite prin normele de drept penal. Obiectul material există de exemplu în cazul infracţiunilor contra patrimoniului şi este format din obiectul asupra căruia se îndreaptă activitatea infracţională.67 Diferenţa majoră între obiectul juridic generic şi obiectul juridic specific este clădită pe ierarhia şi legăturile ce se stabilesc în cadrul sistemului de valori. au ca obiect juridic comun relaţiile sociale privind persoana. Locul săvârşirii infracţiunii: Locul săvârşirii infracţiunii apare ca o condiţie esenţială în conţinutul unei infracţiuni de îndeplinirea căreia depinde însăşi existenţa infracţiunii. Acest obiect juridic este specific infracţiunilor complexe. cum de exemplu este cazul infracţiunii de tâlhărie unde ca şi obiect juridic principal avem relaţiile sociale ce privesc apărarea avutului privat sau public (relaţiile de detenţie. a vieţii şi sănătăţii persoanei. pe lângă obiectului său specific. sau bunul obţinut prin abuz. Astfel. Obiectul juridic specific (individual) fiind obiectul specific infracţiunii format din relaţiile sociale formate în jurul şi datorită unei valori sociale specifice. toate infracţiunile contra persoanei. Bucureşti 2001. obiect care este format în acest caz de însăşi corpul victimei. adică relaţia socială adiacentă căreia i se aduce atingere prin săvârşirea infracţiunii.2. şi din obiectul juridic secundar (sau adiacent). e. toate infracţiunile contra siguranţei statului au ca obiect juridic comun relaţiile sociale privind siguranţa statului român. şi unui anumit obiect juridic generic sau de grup. delapidat. c. b. Obiectul juridic complex este format din obiectul juridic principal. Între obiectul juridic generic şi obiectul juridic specific există un raport de subordonare în sensul că obiectul specific reprezintă o parte din obiectul juridic generic. posesie). putând astfel fi: bunul furat.Aurel Teodor Moldovan timp ce obiectul juridic material există numai la acele infracţiunii la care valoarea socială ocrotită constă într-o entitate materială. Aceste condiţii cu privire la timpul şi locul săvârşirii infracţiunii sunt prevăzute în conţinutul celor mai multor infracţiuni. Mai putem de asemenea întâlni obiect material şi în cazul infracţiunilor contra vieţii şi integrităţii corporale. 3. Pentru înţelegerea exactă a acestui raport de subordonare găsim acest raport explicat de către profesorul Costică Bulai în cartea intitulată „Instituţii de drept penal” şi anume: „Orice infracţiune aduce atingere. pag. iar obiectul juridic adiacent fiind format din relaţiile sociale privitoare la apărarea integrităţii corporale.

PARTEA GENERALĂ cu tracţiune mecanică fără permis de conducere constituie infracţiune în cazul în care acest autovehicul este condus pe drumurile publice (locul săvârşirii infracţiunii) Nerealizarea condiţiei privind săvârşirea faptei într-un anumit loc conduce la inexistenţa respectivei infracţiuni. condiţie ce are rol de element circumstanţial în conţinutul agravat al anumitor infracţiuni.Casa de editură şi presă «Şansa » Bucureşti 1997 pag 86. toţi subiecţii C. fie ca beneficiari ai ocrotirii juridice penale. Subiecţii infracţiunii Prin noţiunea de subiecţii infracţiunii se înţelege persoanele implicate în săvârşirea infracţiunii fie ca subiecţi activi. din lipsa uneia din elementele ei constitutive Locul săvârşirii infracţiunii este un element circumstanţial de care nu depinde existenţa infracţiunii ci doar realizarea unei variante calificate a infracţiunii. 3. fiind persoanele care suportă consecinţele infracţiunii. Cu alte cuvinte. ea cuprinzând şi persoanele neimplicate în săvârşirea unei infracţiuni. Sub acest aspect se poate lesne observa că sfera noţiunii de subiecţi de drept este mai întinsă.infracţiunea de furt este calificată în situaţia în care această infracţiune este săvârşită pe timp de noapte.DREPT PENAL. fie ca destinatari ai obligaţiei de conformare în cadrul raporturilor juridice penale de cooperare. Timpul săvârşirii infracţiunii: Timpul de săvârşire a infracţiunii este în primul rând o condiţie esenţială de realizarea căreia depinde existenţa infracţiunii. sau în timpul unei calamităţi. şi persoane fizice sau juridice care sunt beneficiarii ocrotirii juridice penale şi care prin săvârşirea faptei interzise suportă consecinţele acestei fapte. Timpul săvârşirii infracţiunii constituie un element circumstanţial. Nerealizarea acestei condiţii privind săvârşirea faptei într-un anumit loc nu conduce la inexistenţa respectivei infracţiunii. În acest sens avem ca şi exemplu pentru existenţa infracţiunilor de trădare prin ajutarea inamicului.3. folosirea emblemei Crucii Roşii în timpul operaţiunilor militare se cerea ca aceste fapte să fie săvârşite în timp de război. . 87 68 57 . Mitrache . Subiecţii de drept penal prin implicarea lor în săvârşirea unei infracţiuni devin subiecţi ai infracţiunii.3. . prin însăşi săvârşirea infracţiunii sau fie ca subiecţi pasivi. decât sfera noţiunii de subiecţi ai infracţiunii. Astfel vom avea ca subiecţi ai infracţiunii persoanele fizice care nu şi-au respectat obligaţia din cadrul raportului juridic penal de conformare şi au săvârşit fapta interzisă. În acest sens infracţiunea de furt este săvârşită în variantă calificată când furtul este săvârşit într–un loc public (element circumstanţial). fapta rămâne infracţiune în varianta tip (simplă ) dar nu se realizează varianta calificată. Drept penal român – Partea generală . Noţiunea de subiecţi ai infracţiunii nu se confundă cu noţiunea de subiecţi de drept penal ce desemnează persoanele implicate în raporturi de drept penal.

Nistoreanu Drept penal – Partea generală . Are calitatea de subiect activ al infracţiunii sau de infractor. iar persoana care a săvârşit–o să nu apară ca infractor ci ca făptuitor. ci raportată la fapta concretă săvârşită . vărsta de 14 ani împliniţi. deoarece aceste noţiuni deşi la o primă lecturare apar identice vom vedea că noţiunea de infractor este mai largă desemnând persoana care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. în schimb Dongoroz . sau în calitate de participant la săvârşirea infracţiunii (instigator sau complice). Subiectul activ al infracţiunii poate fi persoana fizică care a săvârşit fapta în calitate de autor (în mod direct şi nemijlocit). deci va deveni subiect activ al infracţiunii.Ghe . Până la împlinirea vărstei de 14 ani se prezumă absolut că minorul nu are discernamânt. capacitatea privită însă nu în general. persoana care săvârşeşte o infracţiune-fapt consumat ori o tentativă pedepsibilă şi la care participă ca autor. Boroi .Aurel Teodor Moldovan infracţiunii sunt şi subiecţi de drept penal. deci nu are dezvoltarea psiho-fizică necesară pentru a-şi da seama de importanţa faptelor sale. Însă nu trebuie înţeles faptul că aceste noţiuni sunt sinonime. această vârstă a fost stabilită având în vedere particularităţile bio-psihice ale minorului. dar nu toţi subiecţii de drept penal sunt şi subiecţi ai infracţiunii. Tratat . iar lipsa vinovăţiei ori a pericolului social face ca faptă săvârşită prevăzută de legea penală să nu constituie infracţiune. pag 407 Alex. Prin discernământ se înţelege capacitataea minorului de a-şi da seama de caracterul socialmente periculos al faptei şi de a-şi manifesta conştient voinţa. În literatura de specialitate pentru a desemna persoana care a săvârşit fapta interzisă se foloseşte atât noţiune de infractor cât şi de făptuitor. ceea ce nu desemnează infracţiune. 68 În modul cum sunt implicaţi în săvârşirea infracţiunii vom distinge între subiectul activ al infracţiunii şi subiectul pasiv al infracţiunii. instigator sau complice. deoarece pot exista cazuri când în momentul comiterii faptei minorul să nu fii acţionat cu discernământ. Deşi şi după împlinirea vărstei de 14 ani dezvoltarea bio-psihică nu este completă s-a prevăzut faptul că minorul între 14-16 ani va răspunde penal numai dacă se dovedeşte că la momentul săvârşirii faptei a avut discernământ. Ed. Condiţiile generale privitoare la existenţa subiectului activ: a) vârsta b) responsabilitatea c) libertatea de voinţă şi acţiune a) Vărsta cerută de lege . Bucureşti 2004 pag 104. astfel că în literatura şi în practica de specialitate s-a apreciat faptul că minoritatea făptuitorului constituie o cauză care înlătură caracterul penal al faptei.69 Stabilirea apariţiei discernământului cu care s-a acţionat la săvârşirea unei infracţiuni are o importanţă practică deosebită. ALL Beck . 105 69 70 58 . Legiuitor a stabilit ca vărstă la care o persoană va putea răspunde penal.

Universitatea Transilvania . adică nu poate fi. Ed. iar în dreptul nostru penal. Bulai Drept Penal –Partea generală . 2004 71 72 59 . All Beck . În concepţia profesorului Costică Bulai „responsabilitatea este o condiţie sine qua non pentru ca o persoană să fie răspunzătoare penal pentru fapta săvârşită de ea. necesari pentru existenţa vinovăţiei şi care marchează.DREPT PENAL. prezumţie relativă însă putând fi înlăturată prin proba contrarie. Braşov. Responsabilitatea în doctrina penală apare definită ca fiind aptitudinea persoanei de a-şi da seama de faptele sale. răspunderea acestuia este exclusă. şi prin intermediul factorului volitiv ce presupune capacitatea persoanei de a fi stăpână pe acţiunile sau inacţiunile sale.70 Dovada de discernământ trebuie făcută în fiecare caz în parte şi aceasta cade în sarcina organelor judiciare. Bucureşti 1997 pag 208 C. PARTEA GENERALĂ ulterior să se constate cu certitudine existenţa discernământului.” Nu poate fi subiect al infracţiunii şi deci nu poate fi trasă la răspundere penală persoana care nu are capacitatea de a înţelege de ce fapta sa prezintă pericolul social şi de ce este interzisă şi nici care sunt rosturile pedepsei. minorul în vârstă de de 14-16 ani lipsit de discernământ aflându-se în aceaşi situaţie cu a minorului care nu împlinise vârsta de 14 ani în momentul săvârşirii faptei .48 Cod penal actual. ea putându-se deduce din cuprinsul art. care consideră vinovăţia ca trăsătură esenţială a infracţiunii. intelectiv şi volitiv. T. nici el. C. Dacă nu se face dovada existenţei discernământului minorului în momentul săvârşirii faptei. Subiectul pasiv al infracţiunii Pentru a putea fi subiect pasiv al infracţiunii persoana fizică trebuie să fie titulara valorii sociale ocrotite prin norma penală.71 Însă minorul care a împlinit vârsta de 16 ani este prezumat că are capacitate penală. totodată.”73 Dacă făptuitorul a acţionat sub imperiul constângerii fizice şi constrîngerii morale fapta nu mai este imputabilă acestuia şi fiind săvârşită fără vinovăţie nu este infracţiune. fiindcă nu poate exista vinovăţie acolo unde lipsesc cei doi factori. această prezumţie este relativă ea putând fi combătută prin proba contrarie. astfel că responsabilitatea se apreciază prin intermediul factorului intelectiv care presupune capacitatea persoanei de a înţelege semnificaţia acţiunilor şi inacţiunilor sale. All Beck Bucureşti 1997 pag 209 73 A. respectiv art 28 din viitoarea reglementare care defineşte iresponsabilitatea. Moldovan – Note de curs Drept Penal – Partea Generală . Responsabilitatea se prezumă ca stare normală a oricărei persoane ce a împlinit vârsta de 16 ani.72 c) Libertatea de voinţă şi acţiune presupune că „subiectul activ a decis în mod liber asupra săvârşirii faptei şi a avut libertatea de hotărâre şi libertatea de acţiune potrivit propriei sale voinţe. b) Responsabilitatea nu este definită de codul penal. responsabilitatea este o condiţie pentru existenţa subiectului activ al infracţiunii. prezenţa responsabilităţii. subiect activ al infracţiunii. Bulai Drept Penal – Partea Generală Ed.

Existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei poate fi invocată în orice stadiu al procesului penal.”75 3. stări.4. op.1. ca o „însuşire sintetică a faptei ce decurge din întrunirea trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii”76 . În principiu aceste cauze produc efecte din momentul în care s-au ivit. cazuri. BULAI – Manual de drept penal. Nu trebuie confundat subiectul pasiv al infracţiunii sau persoana vătămată cu subiectul pasiv de drept civil al infracţiunii. de distrugere. 74 75 M. Aspecte generale Preliminarii despre înlăturarea caracterului penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în doctrina penală definit aşa cum menţionează şi profesorul C. Editura ALL . cum de exemplu pentru infracţiunea de ultraj este necesar ca subiectul pasiv să fie funcţionar public aflat în exerciţiul funcţiunii. cauze care privesc pericolul social. condiţii a căror existenţă în timpul săvârşirii faptei face. Cadrul şi clasificarea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei. Există şi unele condiţii speciale cu privire la subiectul pasiv al infracţiunii care sunt prevăzute în conţinutul unor infracţiuni. subiect pasiv este definit ca fiind persoana fizică sau persoana juridică titulară a valorii sociale ocrotite şi care este vătămată ori periclitată prin infracţiune. potrivit legii. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei pot fi definite ca fiind acele împrejurări. Bucureşti 1997 60 . Basarab .. Bucureşti 1997 pag 213 1 C. „Persoana vătămată sau subiectul pasiv de drept penal al infracţiunii este acela care a suferit răul provocat prin infracţiune.4. All Beck.. pag 98 C. fiind una din cauzele care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale conform Codului de procedură penală. cit. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei au fost clasificate după următoarele criterii : A.74 De cele mai multe ori subiect pasiv al infracţiunii poate fi şi persoana păgubită cum este de exemplu în cazul infracţiunii de furt. Bulai Drept Penal – Partea Generală Ed. ca realizarea vreuneia dintre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii să devină imposibilă. ÎNLĂTURAREA CARACTERULUI PENAL AL FAPTEI 3. Bulai. subiect pasiv în cazul infracţiunii de pruncucidere este nou-născutul.Aurel Teodor Moldovan În doctrina penală. în timp ce persoana dăunată sau subiectul pasiv de drept civil este acela care a suferit o pagubă provocată prin săvârşirea infracţiunii. Întrunirea trăsăturilor prevăzute de legea penală prin care o faptă este caracterizată ca infracţiune este ceea ce determină caracterul infracţional sau penal al unei fapte. Criteriul trăsăturilor esenţiale: a.

şi acela care săvârşeşte fapta care comite fapta pentru a respinge pentru a respinge pătrunderea fără pătrunderea unei persoane într-o drept a unei persoane prin violenţă.1. îndreptat împotriva sa. (3) Se prezumă a fi în legitimă 1 (2 )Se prezumă că este în legitimă apărare. săvârşită prevăzută de legea penală săvârşită în în stare de legitimă apărare. (2). drepturile acestora sau un care pune în pericol grav persoana interes general. a altuia. încăpere. Legitima apărare În Actualul Cod penal legitima apărare îşi găseşte reglementarea în art.4. obştesc. 61 . Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prin înlăturarea vinovăţiei 3. direct. deoarece înlăturarea unei trăsături esenţiale influenţează în realitate existenţa celorlalte trăsături. imediat şi injust.4. viclenie. legitimă apărare. cauze care privesc prevederea în legea penală a faptei. dependinţă sau loc împrejmuit sau delimitat prin semne de marcare. efracţie. 3. în timpul nopţii. Această clasificare s-a considerat în doctrina penală ca având un caracter convenţional. într-o locuinţă. sau prin alte aseme.2. cauze speciale având o aplicabilitate mai restrânsă. B. efracţie sau alte nea mijloace. asemenea mijloace.prin violenţă. viclenie. imediat înlătura un atac material. cauze care privesc vinovăţia c. 19 Legitima apărare (1) Nu constituie infracţiune fapta (1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală. care pune în pericol persoana sau împotriva unui interes obştesc şi sa. locuinţă. Actualul cod penal Viitrul cod penal Art 44 Legitima apărare Art. în condiţiile alin.2.îşi găsesc reglementarea în partea generală a Codului penal şi sunt aplicabile oricăror cauze concrete b. doar la cazurile anume prevăzute de lege. dacă apărarea este sau drepturile celui atacat ori interesul proporţională cu gravitatea atacului. cauze generale care înlătură caracterul infracţional . a altuia şi injust. fără drept. 44. Criteriul sferei de aplicare a. (2) Este în stare de legitimă apărare (2) Este în legitimă apărare peracela care săvârşeşte fapta pentru a soana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material. PARTEA GENERALĂ b. direct. găsindu-şi reglementarea atât în partea generală cât şi în partea specială a Codului penal. acela apărare.DREPT PENAL.

Drept penal român-parte generală. Trebuie a avut în vedere faptul că nu există un atac material în cazul agr77 Prof univ dr Constantin Mitrache. drepturile acesteia ori interesul public. concretizat fie într-o acţiune sau inacţiune socialmente periculoasă. atitudine ce se materializează într-o acţiune îndreptată împotriva valorilor sociale ocrotite. fiind îndreptat împotriva unei persoane. conf univ dr Cristian Mitrache. Deasemenea atacul poate fi realizat şi printr-o inacţiune deoarece permite altor forţe să pericliteze fizic valorile ocrotite.” Legitima apărare apare ca o riposta pe care o dă o persoană împotriva unui atac ce pune în pericol grav persoana. ceea ce este reglementată în art 44. iar in Viitorul Cod penal este reglemntată în art 19. 1.Aurel Teodor Moldovan (3) Este de asemenea în legitimă apărare şi acela care din cauza tulburării sau temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. 62 . Atacul este material atunci când este exercitat prin mijloace fizice menite să periciliteze existenţa fizică a unor valori sociale ocrotite. Legitima apărare apare ca o ripostă şi acela care din cauza tulburării sau temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. Deoarece faptuitorul a acţionat constrâns de necesitatea apărării valorilor sociale ameninţate grav prin atacul periculos şi nu cu voinţă liberă fapta este considerată ca nefiind săvârşită cu vinovăţie77 . riposte determinate de necesitatea apărării valorilor sociale periclitare. a drepturilor acesteia sau împotriva unui interes public punând totodată în pericol grav valorile sociale ocrotite. pag 143. universul juridic 2009 . Pentru a ne afla în prezenţa unei legitime apărării este necesar să existe un act de atac. Condiţiile legitimei apărări Pentru ca o faptă să fie considerată a fi săvârşită în legitimă apărare este necesar îndeplinirea unor condiţii privitoare pe de o parte la atac şi pe de altă parte condiţii privitoare la apărare. Este material atacul care pentru realizarea lui se foloseşte forţa fizică ori instrumente care sunt în măsură să producă o modificare fizică a valorilor sociale ocrotite. Cel ce ripostează împotriva atacului pentru a salva valorile sociale periclitate săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală. atac ce trebuie să fie material. imediat şi injust. direct. Atacul trebuie să fie material. o atitudine ofensivă. Condiţiile atacului Atacul este o comportare violentă a omului. Observăm că în viitoarea reglementare nu mai regăsim depăşirea limitelor legitimei apărări. alin 3.

2. 3. Atacul să pună în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat sau un interes general. situaţie în care legitima apărare va intra în concurs şi cu eroarea de fapt. dependinţe sau loc împrejmuit ţinând de acestea să se facă fără drept b) pătrunderea să se facă prin violenţă. anume „ săvârşirea faptei pentru a respinge pătrunderea fără drept în locuinţă. Legea impune condiţia ca atacul să poată cauza un pericol iremediabil sau greu remediabil unor valori sociale ocrotite. Apare ca injust acel atac care nu are un fundament legal sau de fapt. PARTEA GENERALĂ siunilor morale. În literatura de specialitate s-a suţinut faptul că atacul este direct şi în situaţia în care vizează una dintre valorile sociale ocrotite chiar şi în situaţia în care nu are un contact nemiljocit cu acea valoare. el va riposta în legitimă aparare nefiind obligat să caute o soluţie mai puţin periculoasă ci va înlătura pericolul prin mijloace pe care le consideră ca fiind eficiente. În situaţia avută în vedere în art. Dacă însă fapta prevăzută de legea penală a intervenit după consumarea atacului ea apare ca o ripostă a fătuitorului neconsituind caracterul unei apărări astfel încât această faptă constituie infracţiune. 5.3 Noul Cod penal.încăpere. Dacă cel care face apărarea nu cunoaşte starea de iresponsabilitate a agresorului. caracter ce este determinat de raportul în timp între atac şi obiectul vizat. Atacul este just sau nu poate da naştere unei legitime apărări atunci când constă într-o activitate permisă sau prevăzută de lege.atunci când se îndreaptă şi pune în pericol în mod nemijlocit valoarea socială ocrotită. această condiţie fiind înşuşi motivarea acţiunii de apărare. ete actual sau este pe cale să se ivească. 4. efracţie sau prin alte mijloace asemănătoare Condiţii privitoare la apărare a. legitima apărare este prezumată. încăpere. Acţiunea de apărare să se realizeze printr-o faptă prevăzută de legea penală. Atacul să fie injust.DREPT PENAL. atacul nu mai poate fi considerta ca fiind imediat deoarece el nu oferă posibilitatea unui pericol prezent ci creeză doar premisele unui pericol care s-ar putea produce ulterior. viclenie. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii specifice: a) pătrunderea în locuinţă.dependinţe sau loc împrejumit ţinând de acestea”. Atacul trebuie să fie imediat . deoarece persoana calomniată sau funcţionarul ultragiat nu poate invoca starea de legitImă apărare în cazul în care înţelege să se apere prin acte de violenţă. Atacul trebuie să fie direct .Caracterul imediat al atacului este dat de situaţia în care pericolul s-a ivit. care să justifice această comportare. În situaţia în care intervalul de timp dintre începerea actului şi ivirea pericolului este atât de mare încât oferă posibilitatea înlăturării acelui pericol prin alte mijloace. astfel că legitima 63 . îmbrăcând forma actelor pregătitoare ori tentativei.22 alin.

Apărarea să fie proproţională cu gravitatea atacului. b. nu putea fi înlăturat altfel. Proporţionalitatea apărării cu gravitatea atacului are în vedere faptul că de pildă în cazul unui atac îndreptat împotriva integrităţii corporale se poate riposta printr-o faptă de apărare ce are în vedere integritatea corporală a agresorului. Efectele legitimei apărări: Fapta săvârşită în stare de legitimă apărare nu constituie infracţiune deoarece lipseşte elementul de bază al infracţiunii şi anume vinovăţia. Viitorul cod penal Art 45 Art. adică atât timp cât subzistă pericolul subzistă şi necesitatea înlăturării lui. Apărarea să fie necesară pentru respingerea atacului. legitima apărare nu atrage răspunderea penală a făptuitorului considerându-se astefl că fapta sâvărşită în legitimă apărare nu are caracter ilicit neputând atrage astfel nici o lată răspundere juridică. Dacă apare un dezechilibru între cele de valori fapta este săvârşită cu depăşirea limitelor legitimei apărări. integriSe află în stare de necesitate acela care tatea corporală sau sănătatea sa ori a în momentul săvârşirii faptei nu şi-a altei persoane sau un bun important al dat seama că pricinuieşte urmări vădit său ori al altei persoane sau un interes mai grave decât cele care s-ar fi putut general. Apărarea este necesară sub raportul intensităţii atâta timp căt a condus şa înlăturarea atacului însă nu a depăşit gravitatea pericolului care ameninţa valoarea socială ocrotită. Doctrina penală consideră că legitima apăare subzistă şi atunci când cel atacata se salvează prin fugă. Din punct de vedere al momentului săvârşirii actului de apărare limita necesităţii este dată de limita pericolului rezultat.Aurel Teodor Moldovan apărare nu poate fi invocată în cazul faptelor ce nu sunt prevăzute de legea penală şi anume faptele cu caracter administrativ. dacă urmările faptei nu sunt produce dacă pericolul nu era înlăturat vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era înlăturat. neexistând din partea lui o manifestare liberă a voinţei. Nefiind infracţiune . Necesitatea apărării trebuie analizată şi în raport cu posibilitatea celui atacata de a înfrunta gravitatea atacului. agrsiune ce punea în pericol valorile sociel ocrotite. ascundere din faţa agresorului. viaţa. 20 Starea de necesitate Este în stare de necesitate acela care (1) Este justificată fapta săvârşeşte fapta pentru a salva de la prevăzută de legea penală săvârşită în un pericol iminent şi care nu poate fi stare de necesitate. caracterul necesar al apărării se apreciază atât sub raportul întinderii căt şi sub raportul intensităţii. integritatea corporală (2) Este în stare de necesitate sau sănătatea sa. civil. 64 Actualul cod penal . făptuitorul a fost constrâns de necesitatea înlăturării agresiunii. c. înlăturat altfel. a altuia sau un bun persoana care săvârşeşte fapta pentru important al său ori al altuia sau un a salva de la un pericol imediat şi care interes general.

DREPT PENAL. un bun important al acesteia sau un interes general. 65 . o inundaţie. Necesitatea acţiunii de salvare se apreciază în raport cu iminenţa şi actualitatea pericolului. incendii şi nu de atacul unei persoane. un incendiu etc. Noţiunea de „bun important” desemnează acel bun care prin valoarea lui artistică. dar poate fi datorată şi unor activităţi omeneşti imprudente sau intenţionate cum ar fi spre xemplu situaţia unui incendiu declanşat de un individ.2. Pericolul trebuie să fie iminent. condiţie ce este îndeplinită şi în situaţia în care pericolul s-a declanşat devenind astfel actual. Starea de necesitate Fapta săvârşită în stare de necesitate nu este infracţiune deoarece acestă faptă nu este săvârşită cu vinovăţie. geneza pericolului este de cele mai multe ori un eveniment întâmplător: un cutremur.4. O faptă apare ca fiind săvărşită în stare de necesitate când aceasta a fost necesră pentru a salva de la un pericol iminent viaţa. Pericolul trebuie să ameninţe viaţa. PARTEA GENERALĂ 3. cutremure. Pericolul care ameninţă valorile sociale ocrotite în cazul stării de necesitate poate fi generat de : inundaţii. Întâmplarea care dă naşterepericolului este datorată unei cauze fortuite. Pericolul trebuie însă să fie şi real. un bun important al acesteia ori un interes general. b. integriatea corporală sau sănătatea unei persoane. d.2. dar este necesar pentru a putea vorbi de stare de necesitate ca pericolul să fie în punctul de a trece de la ameninţare la producerea efectivă a răului. c. Acţiunea să fie necesară pentru salvarea de la pericol a valorilor. Condiţiile privitoare la pericol a. în sensul că aceasta trebuie să fie singura cale de salvare în situaţia de fapt dată. făptuitorul fiind constrâns de necesitatea apărării împotiva unui pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat în alt mod. integritatea corporală sau sănătatea unei persoane. în sensul că nu trebuie să se afle sub semnul incertitudinii fiind apt să producă făptuitorului o serioază temere că acesta se va produce. Aprecierea pericolului ca inevitabil se face prin luarea în considerare a împrejurărilor în care persoana a fost nevoită să acţioneze sub amaninţarea pericolului. situaţie specifică legitimei apărări. neeliminând în acelaşi timp particularităţile psihofizice ale persoanei pentru a putea concide dacă aceasta putea să prevadă şi altă posibilitate de salvare poate chiar mai puţin dăunătoare. Pericolul să fie inevitabil. fiind pe punctul de a se produce . în sensul că acesta să nu poată fi înlăturat în alt fel decât prin săvârşirea faptei prevăzută de legea penală. ştiinţifică istorică sau afectivă legitimează acţiunea de salvare în faţa pericolului. Condiţiile acţiunii de salvare a.

să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală.4. Acţiunea de salvare a valorilor sociale împotriva pericolului iminent este necesară numai dacă nu produce urmări vădit mai grave decât cele ce s-ar fi produs dacă pericolul nu era înlăturat.2. dar în situaţia în care făptuitorul şi-a dat seama de faptul ca prin acţiunea sa de salvare pricinuieşte urmări vădit mai grave în acesată situaţie fapta nu este săvârşită în stare de necesitate ci constituie infracţiune ce atrage răspunderea peanală a făptuitorului. Acţiunea de salvare să se realizeze prin comiterea unei fapte prevăzute de legea penală c. a urmărilor acestuia cât şi a urmărilor faptei sale de salvare. această faptă fiind comisă sub imperiul constrângerii. fizică externă. căreia nu i se poate opune. 24 Constrângerea fizică prevăzută de legea penală. Efectele stării de necesitate Fapta săvârşită în stare de necesitate nu constiuie infracţiune deoarece nu este săvârşită cu vinovăţie. 66 .3. care avea obligaţia de a înfrunta pericolul situaţie în care se are în vedere anumite profesii ce prin natura lor obligă pe profesionist să înfrunte pericolul. 3. Dacă făptuitorul nu şi-a dat seama ă prin acţiunea sa cauzează urmări mai garve fapta urmează a fi considerată săvârşită tot în stare de necesitate. Prin acţiunea de salvare să nu se cauzeze urmări vădit mai grave decât acelea care s-ar fi produs dacă pericolul nu era înlăturat. Persoana care acţionează trebuie să aibe reprezentarea atât a gravităţii pericolului. Constrângerea fizică şi constrângerea morală Constrângerea fizică Constrângerea fizică apare în literatura de specialitate şi sub denumirea de forţă majoră existând în situaţia în care o persoană este silită. recunoscându-se însă în favoarea acestuia circumstanţa atenuantă a depăşirii limitelor stării de necesitate. sau pentru a salva o persoană. Fapta să nu fie săvărşită de către. săvârşită Nu este imputabilă fapta din cauza unei constrângeri fizice căreia prevăzută de legea penală săvârşită făptuitorul nu i-a putut rezista din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista. d. obligată de o energie Actualul cod penal Viitorul cod penal Art 46 – Nu constituie infracţiune fapta Art. al ameninţării pericolului iminent.Aurel Teodor Moldovan b.

cauză care înlătură caracterul penal al fapte sunt necesare îndeplinirea următorelor condiţii: a) este necesar să se exercite asupra făptuitorului o acţiune de constrângere. deoorece aceasta este singura situaţie care are în vedere posibiltatea înlăturării caracterului penal al faptei. pentru ca îi lipşsete una dintre trăsturile esenţiale pentru ca fapta să cxonstituie infracţiune şi anume vinovăţia. Nu este imputabilă fapta săvârşită din cauza unei constrân. temere ce îl determină să acţionez în modul voit de cel care ameninţă. Fapta pote fi realizată atât printr-o acţiune căt şi printr-o inacţiune . de către o altă persoană. PARTEA GENERALĂ Condiţii pentru existenţa constrângerii fizice 1. cel constrâns era obligat la aceasta. aceasta din urmă se realizează atunci când făptuitorul nu îşi îndeplineşte o obligaţie legală pe care o avea şi astfel săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală 2. Trebuie menţionat faptul că posibilitatea de arzista constrângerii se aprecaiză în fiecare caz avându-se în vedere atât natura şi intensitatea forţei de constrângere cât şi capacitatea şi de starea psihică a persoanei onstrânse.DREPT PENAL. Aceasta are în veder natura constrângerii cărei nu i se putea opune o rezistenţă. 25 Constrângerea morală fapta prevăzută de legea penală. Pentru a ne afla în prezenţa constrângerii morale ca. exercitată prin ameninţare din cauza unei constrângeri morale. Să se săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. dr în situaţia în care exista posibilitatea de a rezista constrângerii. vinovăţia neputând exista atunci când făptuitorul nu are libertat de acţiune. făptuitorul neavând posibilitatea de –aşi dirija singur voinţa. printr-o ameninţare. cu un pericol grav pentru persoana exercitată prin ameninţare cu un pericol făptuitorului ori a altuia şi care nu poate grav pentru persoana făptuitorului ori a fi înlăturat în alt mod altuia şi care nu putea fi înlăturată în alt mod. Ameninţarea trebuie să fie aptă să producă celui ameninţat o temre puternică. Ameninţarea trebuie să fie exercitată de o persoană fizică.nu constituie infracţiune Art. Efecte Fapta săvârşită sub imperiul constrângerii fizice nu constituie infracţiune. 3. ea putându67 . Constrângerea morală Actualul cod penal Viitorul cod penal Art 46 alin 2.prevăzută de legea penală săvârşită geri morale. această acţiune de constrângere putând proveni din partea unei alte persoane. din prtea unui animal sau chiar din partea unor eveniment menite a răpii libertatea de mişcare a făptuitorului în sensul ca acesta este oprit de la anumite acşiuni sau este obligat la o anumită acţiune. Să existe o constrângere asupra fizicului unei persoane. Constrângerea la care persoana a fost supusă să nu îi fi putut rezista.

lucru ce pune în evidenţă faptul că între împrejuararea neprevăzută şi rezultatul produs trebuie să existe un raport de cauzalitate. a unei persoane d) starea maladivă a unei persoane .4. Sursa împrejurărilor fortuite poate fi: a) fenomenele naturii a căror producere nu poate fi prevăzută b) tehnicizarea activităţilor umane c) conduita imprudentă a unei persoane – apariţia bruscă în faţa unui autovehicul în viteză. ceea ce conduce la concluzia că fapta nu este infracţiune. ca elemente esenţial al infracţiunii. 3. atac de cord etc. dar în situaţia în care cel ameninţat putea evita pericolul prin denunţare. făptuitorul să fi fost în imposibilitatea de a prevedea intervenţia forţei străine care a produs rezultatul 68 . faptă ce este comisă sub imperiul constrângerii nedând frâu liber vionovăţiei. al cărei rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. în sensul că cel constrâns nu are altă altenativă decât să suporte răul cu care este ameninţat. Cazul fortuit In conformitate cu prevederile art Art 47. rezultatul socialmente periculos trebuie să fie consecinţa intervenţiei unei împrejurări străine de voinţa şi conştiinţa făptuitorului. situaţia în care acţiunea sau inacţiunea unei persoane a produs un rezultat pe care însă aceea persoană nu l-a conceput şi nici nu l-a urmărit şi care este rezultatul unei energii a cărei intervenţie nu a putut fi prevăzută.Aurel Teodor Moldovan se realiza atăt direct cât şi indirect. c) Pericolul grav să nu poată fi înlăturat în alt mod decât prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. 2.Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală. Cazul fortuit desemneasză starea. faptă care a fost impusă de cel ce ameninţă. Ea trebuie să trezească în conştiinţa celui ameninţat că dacă nu săvârşeşte fapta prevăzută de legea penală răul cu care este ameninţat se va produce.2. b) ameninţarea să fie gravă vizând un pericol pentru viaţa. integritatea corporală ori bunurile persoanei ameninţate ori ale altei persoane. prin alarmarea autorităţilor sau pe alte căi în această situaţie nu va mai opera constrângerea Efecte Constrângerea morală produce efecte numai in persoana.leşin.4. Condiţii O faptă este considerată săvârşită în caz fortuit în măsura în care îndeplineşte următoarele condiţii: 1. verbal sau în scris sau prin orice alt mijloc de comunicare.

o acţiune sau inacţiune incriminată de Codul penal sau de orice alt act normativ. atunci când făptuitorul nu-şi poate da seama de ceea ce face. tulburări psihice provocate de intoxicaţii. fenomene fiziologice. starea de incapcitate psihică a făptuitorului să se datoreze alienaţiei mintale sau altor cauze.Nu constituie infracţiune fapta Art. Cauzele care pot determina iresponsabilitatea pot fi: starea de subdezvoltare psihică datorată diferitelor anomalii. Efecte Lipsidu-i elementul esenţial şi anume vinovăţia fapta săvârşită sub imperiul cazului fortuit nu constituie infracţiune. starea de de incapaciate psihică a persoanei să existe în momentul 69 . ori nu de acţiunile sau inacţiunile sale. 3. în raport cu faptele sale. să fie prevăzută de legea penală. 2. fie din cauza unei boli psihice. în momentul comialte cauze.DREPT PENAL.morală şi juridică a faptelor pe care le săvârşeşte şi a urmărilor acestora sau care care nu-şi poate determina în mod normal voinţa. sau de ordin volitiv. Datortită stării de incapacitate psihică. boli neuropsihice. snsul şi valoarea socială . prevăzută de legea penală. Cazul fortuit operează in rem datorită imposibiltăţii prevederii intervenţiei energiei străine care este generală şi obiectivă. 3. ori nu putea fi stăpân pe ele putea să le controleze. Iresponsabilitatea poate fi de ordin intelectiv. fie din de persoana care. săvârşită fie din acuza alienaţiei minatel.4.5. Iresponsabilitatea Codul penal actual Noul cod penal Art 48. atunci când făptuitorul nu este în stare să se stăpânească. dacă Nu este imputabilă fapta făptuitorul în momentul săvârşirii faptei. nu putea să-şi dea seama terii acesteia. Să se săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. Vinovăţia făptuitorului se exclude deoarece acesta s-a aflat în imposibilitatea de a prevedea intervenţia împrejurării ce a creat rezultatul socialmete periculos. nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale. Iresponsabilitatea reprezintă o stare de incapacitae psihofizică a unei persoane care nu îşi poate da seama de carcterul. fie din alte cauze. care detrmină stări anormale 4. Lipsa unuia din aceşti factori sau ai amândurorara exclud vinovăţia. făptuitorul să nu fi fost în stare să-ţi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori să nu fi putut să fie stăpân pe ele. fapta care a căpătat un rezultat socialmente periculos datorat intervenţiei imprevizibile a unei forţe străine. PARTEA GENERALĂ 3.2. 28 Iresponsabilitatea prevăzută de legea penală. Condiţiile stăriii de iresponsabiliate 1.

când se ajunge la cvasiparalizarea completă a energiei fizice şi a facultăţilor psihice. Se poate observa clar că termenul de beţie este înlocuit cu cel de intoxicaţie pentru a releva mai bine înţelesul acestei instituţii Aceasta este considerată a fi o cauză care înlătură caracterul penal al faptei numai de către sistemul de drept românesc. ori alte substanţe nu putea să le controleze. Alexandru Boroi.Aurel Teodor Moldovan săvârşirii faptei. 29 Intoxicaţia fapta prevăzută de legea penală. Această condiţie nu este îndeplinită dacă înăuntrul intervalului de timp cât a durat săvârşirea faptei făptuitorul şi-a recăpatat la un moment dat capacitaea psihică şi acontinuat toţuşi săvârşirea sau participarea la săvârşirea fapte. din cauza intoxicării involuntare cu alcool sau alte substanţe psihoactive. ceea ce înlătura caracterul penal al faptei. Felurile stării de beţie a) după atitudinea persoanei care a dorit să nu ajungă în stare de beţie : . iar în altele o cauză de atenuare sau de agravare a sancţiunii.pen nu constituie infracţiune Art. datorită unor împrejurări persoana care. Efecte Deorece în cazul iresponsabilităţii responsabilitatea este cea care lipseşte fapta nu întruneşte trăsătura 3senţaila a infracţiunii. Beţia Noţiune Codul penal actual Noul cod penal art 49 C. adică tot timpul cât durează efectuarea sau omisiunea de a efectua actele prin care s-a săvârşit ori s-a contribuit la săvârşirea faptei. După gradul de intoxicaţie. pag 212-213 70 . Starea de beţie poate constitui în unele imprejurări o cauză de excludere a răspunderii penale. beţia poate fi completă. determinând numai o slăbire a capacităţii de autocontrol si autodirijare a actelor de conduita78 . Editura CHBeck 2006. dacă Nu este imputabilă fapta prefăptuitorul în momentul săvârşirii fap. nu putea să-şi dea seama beţie completă produsă de alcool sau de acţiunile sau inacţiunile sale.beţia accidentală (involuntară sau fortuită) este beţia în care a ajuns persoana independent de voinţa ei – de exemplu o persoană care lucrează într-un mediu cu vapori de alcool şi fără să conştientizeze 78 Drept penal-parte generală.vă‘zută de legea penală. Cea mai frecventă este beţia alcoolică sau intoxicaţia etilică. se gasea. ori incompletă. în momentul comiterii independente de voinţa sa în stare de acesteia. situaţie în care procesul de intoxicare se află în faze incipiente. săvârşită de tei.

Nu se consideră a fi îndeplinită această condiţie dacă starea de beţie a existat înainte sau posterior momentului săvârşirii faptei80 . Prof univ dr Constantin Mitrache. pag 161. .beţia incompletă. Capacitatea persoanei de a înţelege şi de a voi este doar diminuată79 . decizia nr 254/1978 82 Drept penal-parte generală. ori pentru a o invoca drept scuză la săvârşirea faptei) . Beţia voluntară premeditată pentru săvârşirea faptei reprezintă o circumstanţă agravantă . Caz în care starea de beţie voluntară constituie o circumstanţă atenuantă81 .162. secţia penală. Condiţiile stării de beţie : . . Alexandru Boroi. Alexandru Boroi. In practică s-a stabilit că prevederile care reglementează iresponsabilitatea nu sunt incidente în cazul când starea de inconştienţă în care se află inculpatul în momentul săvârşirii faptei s-a datorat beţiei voluntare complete care în condiţiile unei boli psihice preexistente. pag 214-215 79 71 .reprezintă starea în care ajunge o persoană care consumă voit băuturi alcoolice. Pentru ca făptuitorul să poată să fie tras la răspundere penală el trebuie să aibă o anumită capacitate de a înţelege şi de a voi . Editura CHBeck 2006. ori substanţe al căror efect ebriant îl cunoaşte.beţia voluntară. respectiv persoana să nu-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori de urmările şi de pericolul social al acestora sau să nu poată fi stăpână pe ele. . Editura CHBeck 2006. PARTEA GENERALĂ inhalează astfel de vapori şi ajunge în stare de beţie .starea de beţie să fi fost accidentală. conf univ dr Cristian Mitrache.Drept penal roman-parte generala. Această formă cunoaşte două forme : * beţia preordinată (premeditată) – reprezintă o circumstanţă agravantă a răspunderii penale deoarece persoana şi-a provocat această stare cu un anumit scop (pentru a avea mai mult curaj în săvârşirea faptei. a afectat capacitatea de apreciere critică a faptelor şi mai ales capacitatea de frânare voliţională a actelor comportamentale.este caracterizată de paralizarea aproape completă a energiei fizice şi o întunecare a facultăţilor psihice . ori alte substanţe beţia poate fi : .beţia completă. * beţia simplă.provocată independent de voinţa făptuitorului.fapta săvârşită de persoana aflată în stare de beţie să fie prevăzută de legea penală82 . . .fapta să se fi găsit in momentul sau în timpul săvârşirii faptei în stare de beţie produsă de alcool ori de alte substanţe. pag 214 81 Tribunalul Suprem.starea de beţie să fie completă.poate fi considerată o circumstantă atenuantă.DREPT PENAL. deoarece faptuitorul când şi-a provocat această stare nu avea intenţia să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. universul juridic 2009 80 Drept penal-parte generală.intoxicaţia cu alcool sau alte substanţe ebriante este intro fază incipientă manifestată de regulă prin excitabilitate si impulsivitate. b) după gradul de intoxicaţie cu alcool.

3. minoritatea făptuitorului trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei.113 minorul care nu aîmplinit vârsta de 14ani nu răspunde penal. fortuită nu constituie infracţiune. 27 Minoritatea făptuitorului prevăzută de legea penală săvârşită Nu este imputabilă fapta de minor. conform art. ea nefiind săvârşită cu vinovăţie. această condiţii se referă la faptul că starea minorului de natură să înlăture caracterul penal al faptei trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei şi pe întreaga perioasdă de execuatre a acesteia. nu constituie infracţiune fapta Art.113 Cod penal. Condiţiile minorităţii 1. 3. instituţie ce se resfrânge asupra acelei categorii de minori care nu îndeplinesc condiţiile pentru a răspunde penal. cea referitoare la măsurile educative.6.4. dar în situaţia în care beţia accidentală nu este completă atunci caracterul penal al faptei nu este înlăturat. accidentală. minorii răspund penal. săvârşită de îndeplinea condiţiile legale pentru a un minor care la data comiterii acesteia răspunde penal nu îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde penal. După împlinirea vărstei de 16 ani.Aurel Teodor Moldovan Consecinţe juridice Fapta săvârşită în stare de beţie completa. sanctiuni de drept penal aplicanile minorilor infractori. Efecte Minoritatea face ca fapta să nu constituie infracţiune şi pe cale de consecinţă nu atrage răspunderea penală a făptuitorului. Conform art. 72 . dar în acealşi timp minoritatea apare reglementată şi ca u cauză care înlătură caracterul penal al faptei. fapta să fie săvâşită de un minor care nu îndeplineşte condiţiile legale de a răspunde penal. Minoritatea făptuitorului În ceea ce priveşte minoritatea în materia dreptului penal a fost creată o instituţie de sine stătătoare. iar minorii între 14 – 16 ani răspund penal numai dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu discernământ. să se fi comis o faptă prevăzută de legea penală 2.2. care la data comiterii ei nu prevăzută de legea penală. starea de beţie putând constitui o circumstanţă atenuantă Actualul cod penal Noul cod penal Art 50. dar potrivit unui sistem specific de sancţiuni. fiind aptă de a produce efecte numai in personam.

DREPT PENAL. acesteia.7.Parte generală.Drept penal. factorii care au determinat-o. Universal Juridic. situaţiei sau agravantă sau element circumstanţial împrejurării respective nu este ea însăşi agravant starea.şi faptelor săvârşite din culpă pe care fractorul nu a cunoscut-o în momentul legea penală le pedepseşte.(1)–(3) se terul penal al faptei aplică în mod corespunzător şi în cazul necunoaşterii unei dispoziţii legale extrapenale. nu cunoştea existenţa unei situaţii sau împrejurări de care depinde stări. nu cunoştea existenţa unei stări. numai (3) Nu constituie circumstanţă dacă necunoaşterea stării. dacă necunoaşterea stării. situaţiei ori (3) Dispoziţiile alin (1) şi (2) se aplică împrejurării respective nu este ea însăşi şi faptelor săvârşite din culpă pe care rezultatul culpei. reprezentare determinată de necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a unor date ale realităţii”83 În legislaţia în vigoare cât şi în doctrina penală eroarea se clasifică în funcţie de obiectul asupra căruia poartă. Pentru ca eroarea să înlăture caracterul penal al faptei trebuie: .2.(1) se aplică agravantă imprejurarea pe care in. săvârşită de făptuitorul. când prevăzută de legea penală.4. 30 Eroarea (1) Nu constituie infracţiune fapta (1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală. (2) Nu constituie o circumstanţă (2) Dispoziţiile alin. posibilitatea de Actualul Cod penal Viitorul Cod penal Art 51 Eroarea de fapt Art. greşită a legii penale nu înlătură carac(4) Prevederile alin. pinde caracterul penal al faptei. Eroarea de fapt „Reprezentarea greşită de către cel ce săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală a realităţii din momentul săvârşirii faptei.să se fi comis o faptă prevăzută de legea penală. 83 Constantin Mitrache. (5) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită ca urmare a necunoaşterii sau cunoaşterii greşite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurări care nu putea fi în nici un fel evitată. legea penală le pedepseşte. în momentul săvârşirii ace. situaţia ori împrejurarezultatul culpei. numai săvârşirii infracţiunii. Bucurşti 2004 73 . situaţii ori împrejurări de care decaracterul penal al faptei. rea pe care infractorul nu a cunoscut-o (4) Necunoaşterea sau cunoaşterea în momentul săvârşirii infracţiunii.persoana care. evitare şi întinderea consecinţelor. în momentul comiterii steia. PARTEA GENERALĂ 3.

1. iar în al doilea rând pericolul social caracteristic infracţiunii lipseşte în cazul faptelor concrete şi pentru care nu este necesară aplicarea unei pedepse. Preliminarii Ca trăsătură esenţială a infracţiunii lipsa pericolului social conduce la înlăturarea caracterului infracţional al faptei săvârşite. 3. eroarea de fapt este cea care înlătură vinovăţia şi deci şi caracterul penal al faptei.5. Lipsa pericolului social. 3. Dacă fapta este incriminată atunci când este săvârşită cu intenţie cât şi atunci când este săvârşită din culpă. iresponsabilitatea şi eroarea. Fapta prevăzută de legea penală săvârşită în eroare de fapt cu privire la o situaţie sau împrejurare ce sunt prevăzute ca elemente constitutive ale unei infracţiuni. Distincţia intre cauzele justificative şi cele de neimputabilitate rezidă în aceea că în cazul cauzelor justificative efectul cauzelor justificative se extinde şi asupra participanţilor. Eroarea de fapt înlătură agravarea când poartă asupra unor circumstanţe de agravare ale unei infracţiuni intenţionate. Noul cod penal face distincţie între cauzele justificative şi cauzele de neimputabilitate.în momentul săvârşirii faptei. INLATURAREA CARACTERULUI PENAL AL FAPTEI PRIN LIPSA PERICOLULUI 3. în legislaţia statelor europene deja există această delimitare. excesul neimputabil.Aurel Teodor Moldovan . exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii şi consimţământul persoanei vătămate. ca trăsătură esenţială a infracţiunii 74 . împrejurarea ce nu au fost cunoscute pot reprezenta un element constitutiv al infracţiunii sau o circumstanţă a acesteia. împrejurării sau situaţiei ce constituie circumstanţa de agravare nu este ea însăşi rezultatul culpei. cazuri sau împrejurări anume prevăzute de lege. intoxicaţia. starea de necesitate. astfel că se are în vedere mai multe aspecte şi anume: în primul rând lipsa pericolului social ca trăsătură esenţială a infracţiunii lipseşte în anumite situaţii. . minoritatea făptuitorului. nu constituie infracţiune astfel că nu atrage răspunderea penală.situaţia.5. In categoria cauzelor justificative intră legitima apărare.5. constrângerea morală. iar în categia cauzelor de neimputabilitate se regăsesc: constrângerea fizică. pe când în cazul cauzelor de neimputabilitate efectul acestora nu se extinde şi asupra participantilor. Noul cod penal doreşte o unificare a reglementărilor europene în această materie. situaţii de care ar depinde caracterul penal al faptei.2. iar când poartă asupra unei circumstanţe agravante la o infracţiune incriminată şi atunci când este săvârşită în culpă va duce la înlăţurarea ei numai dacă necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a stării. făptuitorul să nu fi cunoscut existenţa unor împrejurări.

dacă ele sunt incriminate numai atunci când sunt săvârşite cu intenţie. astfel că apar ca lipsite de pericol social spre exemplu arestarea învinuitului sau inculpatului.6. iar făptuitorului i se poate aplica conform art 91 C. Din cuprinsul art 181 rezultă faptul că atunci când pericolul social concret nu este sufficient pentru a caracteriza fapta ca infracţiune. 3. se dă o altă definiţie a infracţiunii ceea ce rezultă din cumulul trăsăturilor reglementate de lege pentru această instituţie. dispoziţii ce sunt înscrise în art 181 Cod penal actual. deşi în mod formal îndeplineşte toate trăsăturile specifice ale infracţiunii. nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o”. In viitorul cod penal la art 15 alin (1) – “Art. Rezultă că pericolul social al infracţiunii este înlăturat şi în situaţia în care fapta este săvârşită fără vinovăţie. Organul de aplicare a legii penale are obligaţia de a stabili pe baza unor criterii legale prevăzute de art 181 Cod penal care prevede că “nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală dacă prin atingerea minima adusă uneia dintre valorile apărate de lege şi prin conţinutul ei concret. Este posibil ca fapta săvârşită să fie lipsită de importanţă prin pericolul social minim pe care-l prezintă.3. 3.5. Lipsa pericolului social concret al faptei prevăzute de legea penală Caracterul penal al faptei este înlăturat dacă fapta săvârşită nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. Pericolul social este înlăturat şi în cazul anumitor acte inerente desfăşurării unor activităţi ce sunt permise de lege. fiind lipsită în mod vădit de importanţă. fiind considerate ca lipsite de pericol social şi faptele comise din culpă.pen o sancţiune cu caracter administrativ. caracterul penal al faptei este înlăturat. prin faptul că 75 . LIPSA PREVEDERII IN LEGEA PENALA Lipsa prevederii faptei în legea penală este o împrejurare în care o faptă care aparent întruneşte trăsăturile esenţiale ale infracţiunii în realitate nu are caracter penal deoarece nu este prevăzută de legea penală ca infracţiune.DREPT PENAL. Fapta care este lipsită de pericolul social concret necesar unei infracţiuni nu constituie infracţiune neatrăgând răspunderea penală. astfel că este înlăturat caracterul infracţional al faptei şi pe cale de consecinţă se înlătură şi răspunderea penală. nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni”. PARTEA GENERALĂ Pericolul social este înlăturat pentru anumite fapte determinate prin legea care prevede atât fapta al cărui pericol este înlăturat cât şi împrejurarea în care este înlăturat pericolul social. 15 Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii (1) Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală.

. Lipsa prevederii faptei săvârşite ca infracţiune în legea penală are drept efect înlăturarea caracterului penal şi pe cale de consecinţă înlăturarea răspunderii penale 76 . lipseşte deci o condiţie cerută de lege pentru a caracteriza fapta săvârşită ca infracţiune. .neîndeplinirea de către fapta concretă a unui element constitutiv al infracţiunii.lipsa dublei incriminări: în cazurile de aplicare a legii penale române conform principiului universalităţii se cere dubla incriminare a faptei.Aurel Teodor Moldovan ori îi lipseşte unul dintre elementele constitutive ori în modalitatea în care a fost săvârşită. fapta nu mai este prevăzută ca infracţiune. să prevadă drept infracţiune fapta săvârşită.dezincriminarea faptei sau abrogarea incriminării fapt ce se realizează prin scoaterea în afara ilicitului penal al faptei considerate infracţiune până la o anumită dată. Neprevederea în legea penală apare în următoarele situaţii: . ceea ce presupune că atât legea penală română cât şi legea penală strâină de la locul în care s-a săvârşit fapta.

Astfel literatura. Noţiunea şi caracterele pedepsei In cadrul sancţiunilor de drept penal. acela al reeducării.DREPT PENAL. 86 C. pag. singura sancţiune penală menită să asigure restabilirea ordinii de drept încălcată prin săvârşirea unei infracţiuni. 181. sau “răul făcut în numele societăţii şi în executarea unei condamnaţiuni judecătoreşti autorilor unei infracţiuni. Definiţia actuală a pedepsei reiese din dispoziţiile art. de privaţiune pentru cel care a săvârşit o infracţiune.” Din această definiţie putem reţine şi trăsăturile caracteristice ale pedepsei. Atelierele grafice SOCEC &CO. 1912. în general apreciază că trăsăturile pedepsei sunt următoarele: . un rol foarte important îl ocupă pedeapsa.1.“Curs de drept penal” . culpabili şi responsabili de această infracţiune” (Vidal). GENERALITAĂŢI ASUPRA PEDEPSELOR 4. Ed. Scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. pag 283 84 77 . Bucureşti. Bucureşti 1997. All Beck. astfel că la acest moment principalele trăsături ale infracţiunii nu mai sunt cele de constrângere şi excludere din societate. 52 Codul Penal Actual85 “Pedeapsa este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare a condamnatului. Şi în dreptul românesc se arăta că pedeapsa “este răul pe care puterea publică îl face individului condamnat de justiţie fiindcă a comis una sau mai multe infracţiuni”84 După cum putem observa din aceste definiţii la începutul secolului XX caracterul principal al pedepselor era acela profund retributiv. „Este un rău cu care I.1.a) pedeapsa este o măsură de constrângere. intervenind un aspect foarte important. 85 Codul Penal Adnotat cu practică judiciară 1969-2000. prin pedepsirea infractorului urmărindu-se numai excluderea din societate şi inducerea unei suferinţe infractorului pentru fapta săvârşită. 2000. Bulai Drept Penal – Partea Generală . Cu timpul caracterul pedepsei s-a diversificat. Hugo Grotius definea pedeapsa: “Poena est malum passionis quod infligitur propter malum actionis” (pedeapsa e răul suferinţei ce se dă pentru răul făptuirii). Lumina Lex. În alte accepţiuni. pedeapsa a fost definită în mai multe feluri. pedeapsa este “răul pe care îl înflige statul celui care a înfrânt prescripţiunea sa” (Mommsen). Bucureşti.104. De-a lungul timpului. pag.Tanoviceanu. o măsură de represiune.1.Ed. PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL IV PEDEPSELE 4. Societate Anonimă.

d) pedeapsa se aplică numai în cazul comiterii unei infracţiuni şi numai de către instanţele judecătoreşti. ca sancţiune a prevăzută pentru o infracţiune.5 V.b) pedeapsa este un mijloc de reeducare. adică săvârşirea cu vinovăţia.”Constrângerea apare ca mijloc sau instrument de continuare în condiţii speciale a procesului educativ. Ea poate fi pusă în aplicare doar după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti.acţiunea penală in vederea tragerii la răspundere a infractorului. Prin această trăsătură se realizează funcţia de apărare socială înpotriva infracţiunilor pe care o are dreptul penal. Fodor .”89 -f) pedeapsa se aplică în scopul prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni. N. R Stănoiu „ Explicaţii teoretice ale codului penal român ” Bucureşti .prin organele sale. S.in RRD. Astfel în cadrul pedepsei constrângerea devine indisolubil legată de reeducare .Pedeapsa nu poate fi aplicată decât de către stat şi în numele societăţii .nr 10-1981. Prin efectul exemplarităţii pedeapsa atenţionează pe toţi ceilalţi subiecţi de drept care ar fi tentaţi să săvârşească o infracţiune convingându-i de posibilitatea ca. se stinge odată cu viaţa lui nefiind transmisibilă.88 . Oancea.c) pedeapsa este un mijloc de constrângere statală .Aurel Teodor Moldovan se răspunde răului produs prin săvârşirea infracţiunii (mallum passionis propter mallum actionis). Prin aplicarea pedepsei nu se urmăreşte exclusiv reprimarea infractorului. la art 57 alin. Kahane . privaţiune de bunuri. ca exponent al societăţii este îndrituit să exercite . Iliescu C. 1 prevede că pedeapsa este o măsură de constrângere aplicată în scopul reeducării condamnatului şi al prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni. Bulai. I. în condiţiile în care ar săvârşi o faptă similară.p. sau în unele cazuri. ea neputând fi aplicată decât celui vinovat de săvârşirea unei infracţiuni. . Pedeapsa are caracter personal nefiind pasibil de pedeapsa decât subiectul activ al infracţiunii(autor.Numai statul. All Beck. Bucureşti 1997. . ca organe specializate ale statului.”87 Reeducare ca finalitate a pedepsei poate fi considerată ca realizată dacă conştiinţa condamnatului s-a însănătoşit din punct de vedere moral şi social . Aplicarea unei pedepse este atributul exclusiv al instanţelor judecătoreşti. Ed.Sancţiunea Penală – concept si orientări. . privaţiune de libertate. pag 283 87 88 78 . instigator sau complice)„ iar în caz de deces al condamnatului înainte de executarea pedepsei . Dongoroz. privaţiune chiar de viaţă. Bulai Drept Penal – Partea Generală . să li se aplice o pedeapsă de aceeaşi natură. pedeapsa are totodată şi un puternic rol şi efect educativ de împiedicare a repetării conduitei antisociale şi de îndreptare a condamnatului.1970 pag 11 89 C. şi sunt serioase probabilităţi că el nu va mai săvârşi o nouă infracţiune. Nu există pedeapsă în general .”86 Ca şi măsură cu caracter coercitiv pedeapsa se concretizează într-o anumită privaţiune sau restricţie impusă persoanei care a săvârşit infracţiunea.e) pedeapsa se aplică infractorului.ci numai pedeapsă. Constatăm că dispoziţiile noului cod pun accent pe reeducarea condamnatului şi pe prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. G Antoniu. I. Privaţiunea poate consta în restrângere de drepturi civice. Aceleaşi trăsături ale pedepselor reies şi din dispoziţiile noului Cod Penal care.

90 C. Finalul art 52 alin 2 din Codul penal actual interzice ca executarea pedepsei să cauzeze suferinţe fizice sau să înjosească persoana condamnatului. Reiese din aceasta faptul că atât în aplicarea unei pedepse cât şi în ducerea la îndeplinire a acesteia. Aceste funcţii sunt enumerate de literatura de specialitate astfel: a) Funcţia de constrângere sau de represiune este consacrată expres în definiţia legală a pedepsei (art. Ea trebuie să fie întotdeauna proporţională cu gradul de pericol social pe care îl reprezintă fapta săvârşită şi persoana făptuitorului.1. anume funcţiile pedepsei. în condiţiile în care nu ar impune o privaţiune sau o restricţie celui condamnat. Pedeapsa ar fi de neconceput în condiţiile în care nu ar cauza o suferinţă. faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială.90 Este foarte important de reţinut (şi în acest sens Codul Penal este expres că executarea pedepsei în ciuda caracterului său represiv. funcţia de reeducare reîntregind funcţia de represiune. statul prin organismele abilitate trebuie să se implice in mod direct în procesul de reeducare a condamnatului. a fost reorientat în sensul că în acest moment un rol la fel de important ca retribuţia. Sub influenţa constrângerii infractorul este împiedicat de a continua sau relua activitatea sa infracţională şi totodată este determinat să-şi schimbe şi. în orice caz . Prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni are două aspecte: un aspect special („prevenţia specială”) adică preîntâmpinarea săvârşirii de noi infracţiuni de către cel condamnat. Aşa cum am mai arătat anterior caracterul pur retributiv al pedepsei. şi un aspect general („prevenţia generală”) adică împiedicarea celorlalţi destinatari ai legii penale de a săvârşi infracţiuni. Constrângerea prin ea însăşi nu ar putea duce la realizarea scopului pedepsei. 52 Actualul Codul Penal) şi este unanim recunoscută de literatura de specialitate. PARTEA GENERALĂ 4. Funcţia de reeducare este prevăzută în mod expres de lege şi este completată de dispoziţiile art. Bulai Drept Penal – Partea Generală . Scopul şi funcţiile pedepsei Scopul pedepsei conform codului penal în vigoare este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni (art 52 alin1 din Codul Penal). Bucureşti 1997. Prevenţia generală şi specială constituie scopul imediat al pedepsei. Acest scop are în slujbă pentru realizarea sa anumite mijloace de realizare. S-a considerat că nu răzbunarea şi prigonirea ci din potrivă reeducarea şi îndreptarea condamnatului pot realiza scopul pedepsei. constrângător nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana condamnată).DREPT PENAL.2. All Beck. 52 alin 2 Actualul Cod penal care stipulează că prin executarea pedepsei se urmăreşte formarea unei atitudini corecte faţă de muncă. Ed. pag 286 79 . b) Funcţia de reeducare. îl deţine reeducarea condamnatului. să reflecte asupra schimbării conduitei care i-a atras constrângerea .

După obiectul asupra căruia poartă sancţiunea. 95 C-tin Mitrache op. Pedepsele complementare sunt acele pedepse care se pot dispune alături de pedeapsa principală. b) Pedepse complimentare. Felurile pedepsei În doctrină şi în legislaţii se fac diverse clasificări în funcţie de diverse criterii: 1. Pedeapsa trebuie să fie promptă şi proporţională cu fapta săvârşită în aşa fel încât să trezească în ceilalţi subiecţi de drept conştiinţa că pentru o astfel de faptă pedeapsa este inevitabilă. c) Pedepse accesorii. Al. Casa de editură şi Presă Şansa. Cu alte cuvinte această pedeapsă se poate aplica singură infractorului fără să fie condiţionată de aplicarea altor sancţiuni de drept penal95 . 148. 1996.care se referă la corpul persoanei (bătaia). 229. C-tin Mitrache – „ Drept Penal Român”. pedepse corporale . Distingem pedepse privative de viaţă – prin care se suprimă viaţa infractorului (pedeapsa cu moartea). 92 80 ..G.pedeapsa închisorii. 94 Matei Basarab „Drept penal. Parte generală Bucureşti. pag. ed. P. 2002. Pedepsele principale se pot aplica singure şi întotdeauna o infracţiune va fi sancţionată legal cu o pedeapsă principală94 . ed. Boroi – libertate – detenţiunea pe viaţă sau All Beck. de aceea ele sunt aplicabile numai pe lângă o pedeapsă principală.3. Academiei. Pedepsele accesorii decurg din pedeapsa principală. Pag. Partea generală” Bucureşti . Bucureşti. 1969. 147.1. Eliminarea temporară se realizează în condiţiile în care condamnatul primeşte o pedeapsă cu închisoarea. pedepse privative sau restrictive de „Drept Penal. 2. 2000. 4. 91 Gh. ed. pag. iar eliminarea definitivă intervine în cazuri excepţionale când se aplică pedeapsa detenţiunii pe viaţă.Aurel Teodor Moldovan c) Funcţia de exemplaritate a pedepsei este o funcţie inevitabilă şi adiacentă constând în influenţa pe care o are pedeapsa aplicată pentru o faptă pentru ceilalţi subiecţi de drept. 93 I. Nistoreanu. pag. din condamnarea definitivă. Lumina Lex. Ele au rol de a completa represiunea. După rolul şi importanţa atribuită pedepsei se disting93 : a) Pedepse principale. cit. 325. pag 262. Oancea „Explicaţii teoretice ale Codului Penal Român”. d) Funcţia de eliminare este şi ea considerată o funcţie adiacentă91 care constă în eliminarea temporară sau definitivă a condamnatului din societate.92 Noul Cod Penal menţine prin dispoziţiile sale funcţiile pe care le consacra pedepsei vechiul Cod. Parte Generală” vol 1. vol 1.

De menţionat este că în dreptul penal nu pot fi cumulate două pedepse principale. pedepse complimentare şi pedepse accesorii. pedepsele morale – se materializează prin oprobriul public sau excluderea publică. delicte şi contravenţii) în pedepse criminale. Dacă în clasificările de la începutul secolului pedepsele erau clasificate în funcţie de diviziunea tripartită a infracţiunilor (şi anume crime. când pentru aceeaşi infracţiune sunt prevăzute mai multe pedepse care se aplică toate odată şi alternative. b) a unui minim caz în care maximul pedepsei este cel general. PARTEA GENERALĂ pedepse privative sau restrictive de drepturi – privesc interzicerea unor drepturi. în clasificarea pedepselor. Codul penal românesc a înţeles să introducă răspunderea penală şi pentru persoanele juridice care sub imperiul vechiului Cod. Clasificarea după rolul şi importanţa atribuită pedepsei ar putea fi în opinia noastră următoarea: pedepse principale. în funcţie de următoarele aspecte: pedepsele unice sunt prevăzute câte una pentru fiecare faptă incriminată. mai subzistă pedepsele privative sau restrictive de libertate. inclusiv pedeapsa cu moartea. Pedepsele absolut determinate prevăd un cuantum fix în care se aplică pedeapsa (ex: trei ani). În ceea ce priveşte persoanele fizice. în prezent. nu răspundeau penal. c) a unui maxim şi al unui minim al pedepsei. În lumina modificărilor aduse Codului penal. principala distincţie se face după natura persoanei căreia i se aplică pedeapsa: astfel vom avea pedepsele ce se aplică persoanelor fizice şi pedepsele ce se aplică persoanelor juridice. pedepsele criminale vor fi pedepsele principale care se vor aplica infracţiunilor 81 . cât şi în cuantum. putem constata că o clasificare de genul celei stabilite de doctrină ar fi aplicabilă şi în materia noului Cod penal. După gradul de determinare a pedepselor. pedepsele pecuniare – care privesc patrimoniul condamnatului. Astfel. O altă distincţie se face în literatură între pedepsele unice şi pedepsele multiple. 4. Prin lege se disting: pedepsele determinate şi nedeterminate. pedepsele pecuniare şi pedepsele privative sau restrictive de drepturi. Pedepsele nedeterminate sunt prevăzute fără a fi determinat cuantumul în care acestea pot fi aplicate. pedepse corecţionale şi pedepse de simplă poliţie. caz în care minimul pedepsei este cel general. în prezent. când pentru aceeaşi infracţiune sunt prevăzute mai multe pedepse.DREPT PENAL. Şi ele la rândul lor pot fi: absolut determinate şi relativ determinate. Pedepsele multiple pot fi: cumulative. Pedepsele relativ determinate sunt cele care sunt individualizate prin prevederea: a) a unui maxim. însă instanţa poate alege doar una. în dreptul penal românesc. 3. atât în natura lor. Dacă la începutul secolului coexistau toate categoriile de pedepse enumerate mai sus. În cadrul clasificării pedepselor principale intervine automat distincţia între acestea după gravitatea lor în pedepse criminale şi pedepse corecţionale. este obligatoriu a ţine seama de menţiunile pe care noul Cod Penal le face în ceea ce priveşte infracţiunea. Pedepsele determinate sunt expres prevăzute în lege.

Distingem în acest context două categorii de pedepse: o categorie de pedepse principale şi o categorie de pedepse complimentare. CADRUL PEDEPSELOR ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN 4.000 lei. 2. cât şi de amendă sau muncă în folosul comunităţii. 4.2.000 de lei la 900.2.Pedepsele complimentare: a) interzicerea unor drepturi de la 1 la 10 ani.2.Pedepse principale: a) detenţiunea pe viaţă.000 de lei. Pedepsele principale pentru crime sunt detenţiunea pe viaţă şi detenţiunea severă. Cadrul pedepselor în dreptul penal român cu privire la persoanele juridice În ceea ce priveşte persoanele juridice pedepsele sunt diversificate pentru întâia oară acestea răspunzând penal.1. Până în acest moment infracţiunile şi implicit pedepsele aplicabile acestora se refereau la persoanele fizice fiind exclusă din Codurile penale răspunderea penală pentru persoanele juridice. adică enumerarea categoriilor de pedepse şi a felurilor de pedeapsă în cuprinsul aceleiaşi categorii astfel: actualul Cod penal prevede că există trei categorii de pedepse şi anume: 1. Ca pedepse complimentare sunt: a) dizolvarea persoanei juridice.Aurel Teodor Moldovan individualizate drept crime. pedeapsa este reglementată în partea generală a Codului penal. c) amendă de la 100 lei la 50. b) suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 82 . Cadrul pedepselor în dreptul penal român cu privire la persoane fizice Instituţie de bază a dreptului penal. Locul principal îl ocupă cadrul pedepselor.2. diferite ca natură juridică atât faţă de închisoarea strictă. Pedepsele principale pentru crime se deosebesc de pedepsele principale pentru delicte prin faptul că se referă la fapte penale de o gravitate mai mare decât delictele. 3. drept urmare acestea vor fi de natură juridică sau în cuantum mai mare decât pedepsele principale pentru delicte. b) degradarea militară.Pedeapsă accesorie: interzicerea unor drepturi prevăzute de lege. iar pedepsele corecţionale vor fi pedepsele principale aplicate delictelor. aceasta fiind amenda de la 10. Există o singură pedeapsă principală. 4. b) închisoarea de la 15 zile la 30 de ani.

338 (art 421 Viitorul Cod penal). anume art 357 alin. deosebindu-se de pedeapsa închisorii. Detenţiunea pe viaţă nu se aplică persoanelor care au fost condamnate după împlinirea vârstei de 60 de ani.C. Pedeapsa cu detenţiune pe viaţă este prevăzută şi în legile penale speciale pentru fapte deosebit de grave: împiedicarea exploatării aeronavei (art.C. sunt expres menţionate de lege.3.p. împiedicarea exploatării navei (art. actual (nu există în V. 343 (art 426 V. infracţiunea de omor deosebit de grav.C.Pen). Pe când pedeapsa închisorii este o pedeapsă temporară. 4. nerespectarea regimului materialelor nucleare sau altor materiale radioactive. traficul de stupefiante organizat.DREPT PENAL. d) interzicerea accesului la unele resurse financiare pe o durată de la un an la cinci ani.2 C. această pedeapsă fiind instituită pentru infracţiunile cele mai grave cum ar fi: infracţiuni contra siguranţei statului. PEDEPSELE ÎN SPECIAL 4..Pen). nerespectarea regimului materiilor explozive. În aproape toate cazurile. care este o pedeapsă restrictivă de libertate. detenţiunea pe viaţă este o pedeapsă cu caracter perpetuu. 83 . distrugerea şi semnalizarea falsă care au produs o catastrofă de cale ferată. Cazurile de aplicare a detenţiunii pe viaţă. Marele avantaj al detenţiunii pe viaţă faţă de pedeapsa cu moartea este acela că se poate repara faţă de înfăptuitor o eroare judiciară. care a produs moartea uneia sau mai multor persoane.Pen). 339 (art 422 V. precum şi în cazul infracţiunilor militare prevăzute de art. 341 alin2 (art 424 V. 342 alin2 (art 425 V. e) afişarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei în Monitorul Oficial al României.p.6 din 7 ianuarie 1990.C.4 C. În cazul persoanelor juridice. Codul penal nu prevede aplicarea unor pedepse accesorii.1. 107 din C. tortura care a avut ca urmare moartea victimei. oferind posibilităţi mai largi de individualizare a acesteia. pedeapsa detenţiunii pe viaţă este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii de până la 25 de ani. PARTEA GENERALĂ un an la trei ani (3luni-3ani viitoarea reglementare) c) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la un an la cinci ani (1an-3ani viitoarea reglementare).Pen).123 alin. 345 alin. care a produs moartea uneia sau mai multor persoane.Pen). aerian). Pedepsele principale aplicabile persoanelor fizice Detenţiunea pe viaţă Pedeapsa detenţiunii pe viaţă este cea mai gravă dintre pedepsele aplicabile persoanelor fizice şi reprezintă pedeapsa privativă de libertate cu caracter perpetuu.Genocidul în timp de război şi art 358 alin.C. Există două cazuri în care pedeapsa nu este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii.p. prin presă sau mijloace de comunicare audio-vizuală.3.3 C.Pen). Această pedeapsă a fost introdusă prin Decretul Lege nr.Tratamente neomenoase in timp de război.3 din Decretul 443/1972 privind navigaţia civilă). 344 (nu există în V.. înlocuind pedeapsa cu moartea prevăzută până la acea dată.C.

Închisoarea ca mijloc de coerciţie (privarea de libertate care atrage şi izolarea relativă de ceilalţi membrii ai societăţii. condamnatul putând trece în celelalte regimuri în condiţiile legii.Aurel Teodor Moldovan respectiv 65 de ani în Viitorul Cod penal În astfel de cazuri se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani (30 de ani V. „Legat de locul muncii din penitenciar .”97 96 Aurel Teodor Moldovan „ Munca persoanelor condamnate”. dreptul la respectarea demnităţii persoanei. disciplinaţi şi care dau dovezi temeinice de îndreptare. de familie. “Recurgerea în toate ţările europene atât de frecvent la pedepsele privative de libertate impune o demonstraţie aparte despre efectele pozitive ale închisorii. dreptul de a vota şi dreptul de a avea un viitor. precum şi pe stimularea şi recompensarea celor stăruitori în muncă. (in noul cod penal nu mai este obligatorie înlocuirea detenţiunii pe viaţă). cel puţin asupra unei părţi din persoanele condamnate. dreptul la îngrijire. Regimul executării se întemeiază pe obligaţia condamnaţilor de a presta o muncă utilă. în ansamblul drepturilor omului ni se par potrivite şi alte câteva idei privind protejarea drepturilor deţinuţilor. muncii şi ordinii interioare.”96 Pedeapsa este prevăzută în limitele ei generale între 15 zile şi 30 de ani. Bucureşti 1999. Ed Monitorul Oficial . pag 13 97 Aurel Teodor Moldovan „ Munca persoanelor condamnate”. pag 39 84 . Bucureşti 1999. pe acţiunea educativă. În condiţiile în care condamnatul a împlinit vârsta de 60 de ani în timpul executării pedepsei. acestuia i se va aplica o pedeapsă echivalentă cu maximul detenţiunii severe şi interzicerea exerciţiului unor drepturi pe durata maximă. această limită putând fi depăşită în condiţiile faţă de maximul special se adaugă un spor până la maximul general de 30 de ani. Pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu se aplică nici infractorului minor. Detenţiunea pe viaţă se execută în regim special în penitenciare anume destinate sau în secţii speciale ale celorlalte penitenciare. care „ devine foarte importantă pentru realizarea unui mediu penitenciar cât mai normal posibil” dacă s-ar asigura „dreptul la securitatea persoanei. Regimul în care se execută detenţiunea pe viaţă este de maximă securitate. Închisoarea Închisoarea este pedeapsa privativă de libertate ce constă în izolarea de societate a celui condamnat prin încarcerarea lui unde este supus unui regim de viaţă şi muncă impus. pedeapsa închisorii are limita maximă prevăzută la 25 de ani. Ed Monitorul Oficial . În condiţiile în care condamnatul la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a împlinit 60 (65 ani) de ani. pedeapsa ce va fi aplicată în locul detenţiunii pe viaţă.C. aplicându-i-se pedeapsa închisorii de la 5 la 20 de ani. În partea specială a Codului penal. precum şi supunerea la un regim de viaţă severă sau alte restricţii) urmăreşte reeducarea infractorului. pe respectarea de către aceştia a disciplinei. Regimul încarcerării este prevăzut de Legea 23/ 1969 privind executarea pedepselor.Pen) şi interzicerea unor drepturi. va fi pedeapsa maximă a detenţiunii severe şi interzicerea exerciţiului unor drepturi pe durata maximă. în momentul condamnării sale la detenţiune pe viaţă.

Regimul de detenţie în care va executa pedeapsa condamnatul. se poate executa în regim semideschis. persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim de deschis pot presta munca şi pot desfăşura activităţile socioeducative în afara penitenciarului . al stării de recidivă. după natura infracţiunilor săvârşite. în funcţie de comportare şi în funcţie de rezultatele acestora privitor la reeducarea lor. iar cealaltă administraţiei locului de reţinere. dacă pedeapsa închisorii stricte este cuprinsă între 1 şi 5 ani. 294/2004 . Bucureşti 1999. atunci închisoarea va fi executată într-un regim semideschis. Astfel din remuneraţia muncii condamnatului. putând aprecia că . „Prin art 7. a dovedit stăruinţă în muncă şi seriozitate. Alte criterii după care sunt separaţi condamnaţii sunt acela al sexului. pag29 100 Vintilă Dongoroz.605 1939 98 85 . Şi aceste pedepse sunt în strânsă corelare şi cu regimul de detenţie progresiv introdus de noul Cod. PARTEA GENERALĂ Obligaţia de munci revine condamnaţilor apţi de muncă. neputând fi obligaţi la muncă condamnaţii care au împlinit 60 de ani bărbaţii şi 55 de ani femeile. Din invenţii şi inovaţii condamnatului îi revine cota de 50% din suma cuvenită acestuia. pag 93 99 Aurel Teodor Moldovan „ Munca persoanelor condamnate”. diferit de regimul izolării celulare (filadelfian) sau cel mixt(auburnian) sau regimul deschis sau pe încredere100 . Condamnaţii sunt separaţi la locul de deţinere. Bucureşti 1999.„Drept penal” pag. Ed Monitorul Oficial .”98 „Pentru minorii condamnaţi se prevede ca în timpul executării pedepsei să li se asigure condiţiile necesare continuării învăţământul general obligatoriu şi posibilitatea de a se califica într-o meserie. în condiţiile în care condamnatul a dat dovezi de îndreptare. Amenda Amenda este pedeapsa principală. Aceste cote sunt consemnate la CEC. Astfel potrivit art 37. Legea prevede că detenţiunea severă se execută în penitenciare anume destinate sau în secţii speciale a altor penitenciare. vârstă (condamnaţii minori execută separat pedeapsa de condamnaţii majori sau în locuri de deţinere speciale). va fi acela de maximă siguranţă. Ed Monitorul Oficial . ce constă într-o sumă de bani Aurel Teodor Moldovan „ Munca persoanelor condamnate”. pecuniară.23/1969 au fost stabilite măsuri speciale de protecţie a muncii pentru femeile deţinute şi implicit o diferenţiere de regim în munca penitenciară. din Legea nr.sub supraveghere. Închisoarea strictă se execută şi ea în penitenciare anume destinate astfel: dacă pedeapsa închisorii stricte este mai mare de 5 ani.”99 Executarea pedepsei se face în penitenciare care au ca regim de executare deţinerea în comun. o cotă de 10% revine acestuia.spre exemplu – pedeapsa cu închisoarea strictă între 15 zile şi un an.DREPT PENAL. iar 1/3 din aceste sume sunt atribuite lui în timpul detenţiei. potrivit cantităţii şi calităţii acesteia. Femeile gravide nu pot fi folosite la munca în mediul toxic sau vătămător. regimul de detenţie va fi un regim închis. Munca prestată de condamnaţi este remunerată. 2/3 urmând a-i fi înmânate în momentul eliberării din penitenciar.alin 2 din Legea nr.

se determină valoarea unei zile amendă ţinând cont de obligaţiile patrimoniale ale condamnatului. iar maximul special este de 180 de zile.2004 art. minimul special este de 60 de zile amendă. În acest caz suma totală ce urmează să fie plătită rezultă din înmulţirea numărului de zile de pedeapsă stabilite de instanţă în raport cu gravitatea faptei şi persoana făptuitorului. Manual de drept penal – Partea Generală Ed.06. iar apoi cuantumul contravalorii în bani aferent fiecărei zile-amendă. De asemenea amenda poate fi cumulată cu pedeapsa închisorii dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit un folos material. În aceste condiţii instanţa va trebui să individualizeze sumele aferente fiecărei zile amendă. ea stabilind întâi numărul de zile amendă cu care pedepseşte pe infractor. instanţa urmând să individualizeze sumele pe fiecare zi. Bulai . amenda se trece în cazierul judiciar. aceasta se va aplica în limitele prevăzute de lege.68 alin. Amenda poate avea diferite forme. Ca sancţiune de drept penal.2004-Monitorul Oficial 575/29. All Beck . Amenda. în cazul refuzului cu rea credinţă 101 102 C.2 86 . Ea poate fi amendă contravenţională – sancţiune administrativă poate fi sancţiune disciplinară. Bucureşti 1997. În condiţiile în care amenda este prevăzută fără a-i arăta limitele. Marele avantaj al aplicării acestei pedepse este faptul că amenda este foarte uşor de individualizat. În condiţiile sustragerii cu rea credinţă de la executarea amenzii avem o distincţie făcută de legiuitor între două situaţii: a) Situaţia în care pedeapsa amenzii este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii stricte. minimul special al acesteia este de 20 de zile. iar maximul special este de 240 de zile amendă.Aurel Teodor Moldovan pe care condamnatul este obligat să o plătească în contul statului. Dacă legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii. „Pedeapsa amenzii se aplică sub forma zilelor amendă.”101 In Noul Cod penal amenda se calculează prin sistemul zilelor amenda. pag 300 Codul penal din 28. constituind antecedent penal al persoanei condamnate.. Când legea prevede pedeapsa amenzii arătându-i limitele. ca sancţiune penală prezintă unele avantaje incontestabile cum ar fi evitarea izolării condamnatului de mediul său obişnuit de viaţă şi contactul cu infractorii înrăiţi.amendă. etc. Când pedeapsa amenzii este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii stricte.06. civilă. cu suma reprezentând evaluarea în bani a fiecărei zile de pedeapsă ţinându-se seama de posibilităţile financiare a făptuitorului şi de obligaţiile legale ale acestuia faţă de persoanele aflate în grija sa. iar maximul special este de 120 de zile. minimul special al zilelor amendă este de 40 de zile. deci. mai multe instrumente de individualizare a pedepsei.. permiţând o mare libertate în stabilirea acesteia în funcţie de gravitatea încălcării normei sociale şi ţinând seama de persoana făptuitorului. În actualul Cod penal. Funcţia de constrângere a pedepsei amenzii se realizează prin micşorarea patrimoniului condamnatului şi implicit crearea unei situaţii materiale mai dificile a acestuia. În această situaţie. amenda poate apărea ca pedeapsă principală unică sau ca pedeapsă alternativă cu pedeapsa închisorii.”102 Instanţa va avea.

PARTEA GENERALĂ de a achita amenda aceasta se poate înlocui de către instanţă cu muncă în folosul comunităţii până la 500 de ore. ea ar fi putut fi aplicată şi de sine stătător. Motivele pentru care susţinem acest lucru sunt următoarele: 1. Se va ţine cont în stabilirea acestei pedepse. Pedeapsa muncii în folosul comunităţii nu este prevăzută în Codul penal ca pedeapsă de sine stătătoare.”.1 arătând că instanţa „poate dispune în locul pedepsei privative de libertate executarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. Putem aprecia că munca în folosul comunităţii poate fi executată şi atunci când este prevăzută ca pedeapsă amenda alternativ cu pedeapsa închisorii sau pedeapsa închisorii stricte până la 3 ani pentru săvârşirea anumitor delicte. Şi în acest caz se va ţine seama de numărul de zileamendă neplătite. Această dispoziţie legală înlătură funcţia retributivă a muncii în folosul comunităţii. Munca în folosul comunităţii Munca în folosul comunităţii se aplică numai pentru delicte pentru care pedeapsa este închisoarea sau închisoarea strictă de 3 ani. Dacă această pedeapsă ar fi fost o pedeapsă principală. de lege ferenda se impune în virtutea controlului anterior apariţiei legilor o modificare ori în sensul introducerii unui caracter obligatoriu pentru această pedeapsă şi prevederea ei ca pedeapsă de sine stătătoare. b) A doua situaţie apare dacă condamnatul se sustrage cu rea credinţă de la executarea amenzii când aceasta este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii. iar în cazul în care condamnatul refuză această muncă pedeapsa amenzii se va înlocui cu închisoarea strictă. introducând o condiţie potestativă pentru condamnat. Un alt motiv este acela că munca în folosul comunităţii se poate pronunţa numai în condiţiile în care inculpatul consimte la aplicarea acesteia.. nu numai ca modalitate de individualizare a altei pedepse. prevederea obţinerii consimţământului condamnatului pentru aplicarea pedepsei înlătură caracterul obligatoriu al pedepselor. Pedepsele sunt de esenţa lor obligatorii pentru persoana condamnatului. iar în ceea ce priveşte pedeapsa muncii în folosul comunităţii. De aceea în opinia noastră. În această situaţie Pedeapsa amenzii se va înlocui cu munca în folosul comunităţii până la 300 de ore sau dacă condamnatul nu îşi dă consimţământul cu pedeapsa cu închisoarea. Iată că instanţa în aplicarea acestei pedepse principale a muncii în folosul comunităţii va individualiza în prealabil pedeapsa principală a închisorii stricte. ori în sensul introducerii acestor dispoziţii în categoria instituţiilor privitoare le in87 . Deşi este prevăzută ca pedeapsă principală.70 alin. 3. în opinia noastră munca în folosul comunităţii are o natură juridică mai apropiată de modalităţile de individualizare judiciară privind executarea pedepsei. 2. În acest sens munca în folosul comunităţii se apropie de instituţia executării pedepsei la locul de muncă (unde ca o condiţie sine qua non este necesar acordul scris al unităţii în care condamnatul urmează să execute pedeapsa). art.DREPT PENAL. de zilele amendă neplătite..

amenzii este de 600. 4. condamnată să o plătească statului.000 lei. În cazul în care nu se vor efectua aceste modificări s-ar pierde. În condiţiile în care pedeapsa aplicată este aceea a închisorii maximul special al pedepsei este de 300 de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. soana fizică pedeapsa Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile – amendă 88 .Aurel Teodor Moldovan dividualizarea judiciară a executării pedepselor. (3) Instanţa stabileşte numărul când legea prevede pentru zilelor–amendă ţinând cont de criteriile infracţiunea săvârşită de per. Dacă persoana condamnată nu îşi execută pedeapsa sau nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin ori şi le îndeplineşte în mod defectuos instanţa poate dispune revocarea muncii în folosul comunităţii înlocuind-o cu închisoarea sau cu închisoarea strictă de cel mult 3 ani. Amenda este pedeapsa pecuniară care constă în suma de bani pe care persoana juridică o varsă în contul statului în condiţiile în care Art 71 (1) 1 (2) (3) Codul penal actual Noul cod penal Conţinutul pedepsei amenzii Art.lei.stabileşte prin sistemul zilelor–amendă. maximul devine 500 de ore în folosul comunităţii.2.3. iar maximul special al şi 600 de zile. care este cuprins între 15 zile 5000 lei. soana fizică pedeapsa închisorii Suma corespunzătoare unei zile – de cel mult 10 ani sau amenda. În cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă este închisoarea strictă până la 3 ani. se înmulţeşte cu numărul zilelortru persoana juriducă este de amendă. Pedeapsa muncii în folosul comunităţii se aplică numai în cazul săvârşirii unui delict pentru care legea prevede pedeapsa închisorii sau a închisorii stricte de cel mult 3 ani. Este important a sublinia că pedeapsa muncii în folosul comunităţii se dispune numai în cazul în care se obţine consimţământul inculpatului. în opinia noastră din autoritatea instanţelor penale. când legea prevede pentru (2) Cuantumul amenzii se infracţiunea săvârşită de per. amendă. Pedepsele principale pentru persoanele juridice Amenda este pedeapsa principală ce se aplică persoanei juridice în cazul săvârşirii crimelor sau delictelor. iar în plan sociologic ar scădea „ frica de pedeapsă” şi s-ar aduce ştirbire funcţiei de exemplaritate pe care în prezent o are pedeapsa. cuprinsă între 100 şi 5 000 minimul special al amenzii pen.generale de individualizare a pedepsei. 137 Stabilirea amenzii pedeapsa amenzii constă în pentru persoana juridică suma de bani pe care persoana (1) Amenda constă în suma juridică este condamnată să o de bani pe care persoana juridică este plătească.

(4) Limitele speciale ale zileloramendă sunt cuprinse între: a) 60 şi 180 de zile-amendă. când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani. se deosebeşte de celelalte amenzi (de natură fiscală. d) 240 şi 420 de zile-amendă. La stabilirea amenzii se va ţine seama de valoarea folosului patrimonial obţinut sau urmărit. respectiv de valoarea actitru persoana juridică este de vului patrimonial în cazul altor persoane 10. când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detenţiunea pe viaţă. unică sau alternativ cu pedeapsa amenzii. afaceri în cazul persoanei juridice cu minimul special al amenzii pen. când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani. e) 360 şi 510 de zile-amendă. 89 . când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită numai pedeapsa amenzii. b) 120 şi 240 de zile-amendă. juridice.000 lei ale persoanei juridice. administrativă) prin aceea că aceasta este stabilită numai de către instanţele de judecată ca urmare a stabilirii răspunderii penale a persoanei juridice. precum şi de celelalte obligaţii al amenzii este de 900. fără a se depăşi maximul general al amenzii. PARTEA GENERALĂ săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală. c) 180 şi 300 de zile-amendă.scop lucrativ. limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă se pot majora cu o treime. când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani. (5) Când prin infracţiunea săvârşită persoana juridică a urmărit obţinerea unui folos patrimonial.DREPT PENAL.000 lei. Amenda penală aplicată persoanei detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa se determină ţinând seama de cifra de închisorii mai mare de 10 ani. iar maximul special juridice.

90 . (e) drepturile de a fi tutore sau curator.64 şi constau în interzicerea unor drepturi. pe o autorităţile publice sau în funcţii elective perioadă de la unu la 5 ani. f) dreptul de a fi tutore sau curator. Pedepsele complimentare sunt pedepse restrictive de drepturi.3.interzicerea unor drepturi Art. acestea constând în interzicerea unor drepturi pe o perioadă determinată. În dreptul penal român există două feluri de pedepse complimentare: Codul penal actual Noul cod penal Art 64. 66 Conţinutul pedepsei (1) pedeapsa complementară a inter. publice sau în orice alte funcţii publice. mai multora dintre următoarele drepturi: (b) dreptul de a ocupa o funcţie ima) dreptul de a fi ales în autorităţile plicând exerciţiul autorităţii de stat. (d) drepturile părinteşti. infracţiunii.3.citării unor drepturi cerea unuia sau unora din următoarele (1) Pedeapsa complementară drepturi: a interzicerii exercitării unor drepturi (a) dreptul de a alege şi de a fi ales în constă în interzicerea exercitării. a unuia sau publice. de a litera b) nu se poate pronunţa decât pe exercita profesia sau meseria ori de a lângă interzicerea drepturilor prevăzute desfăşura activitatea de care s-a folosit la litera a). Pedepsele complimentare pentru persoane fizice Aspecte generale Pedepsele complimentare prevăzute în actualul Cod penal la art. nu pot exista de sine stătător ele putând fi instituite de lege şi aplicate de instanţele judecătoreşti numai pe lângă pedeapsa principală. d) dreptul de a alege. purta şi folosi orice categorie de arme. e) drepturile părinteşti. afară de cazul când legea pentru săvârşirea infracţiunii. Ele sunt menite să completeze represiunea instituită de pedepsele principale.complementare a interzicerii exerzicerii unor drepturi constă în interzi. activitate de natura aceleia de care s-a c) dreptul străinului de a se afla pe folosit condamnatul pentru săvârşirea teritoriul României. Pedepsele complimentare prin natura lor.Aurel Teodor Moldovan 4. (c) dreptul de a ocupa o funcţie sau de a b) dreptul de a ocupa o funcţie care exercita o profesie sau de a desfăşura o implică exerciţiul autorităţii de stat. dispune altfel h) dreptul de a deţine. (2) Interzicerea drepturilor prevăzute la g) dreptul de a ocupa funcţia.

ori că persoana va fi supusă la tortură sau alte tratamente inumane ori degradante în statul în care urmează a fi expulzată. (2) Când legea prevede interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. (1) lit. n) dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia. 1. stabilite de instanţă. l) dreptul de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă. stabilite de instanţă. ori de a se apropia de acestea.(1) lit. j) dreptul de a părăsi teritoriul României. (3) Interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (4) Pedeapsa prevăzută în alin. cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu alte persoane. m) dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive. Interzicerea unor drepturi 91 . PARTEA GENERALĂ i) dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă.a) şi b).(1) lit.DREPT PENAL.c) nu se va dispune atunci când există motive întemeiate de a crede că viaţa persoanei expulzate este pusă în pericol. culturale ori la alte adunări publice. instanţa dispune interzicerea exercitării drepturilor prevăzute în alin. k) dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.a) şi b) se dispune cumulativ.

în rezervă sau în retragere deapsa principală stabilită este pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. dacă pe. 103 I.Aurel Teodor Moldovan Codul penal actual Noul cod penal Art 67. închisoarea mai mare de 10 ani sau (3) Degradarea militară poate fi detenţiunea pe viaţă. în rezervă sau în retragere. după caz. Ed. uniformă de la data rămânerii definitive (2) degradarea militară se aplică în a hotărârii de condamnare.103 4. comandantului unităţii militare din care a făcut parte cel condamnat sau comandantului centrului militar în raza căruia domiciliază condamnatul. Pedepsele complimentare aplicabile persoanei juridice Cadrul pedepselor complimentare ce se aplică persoanei juridice Aceste pedepse sunt: a) dizolvarea persoanei juridice b) suspendarea activităţii sau a uneia din activităţile persoanei juridice pe o perioadă de la 1 an la 3 ani c) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la 1 an la 5 ani.3. închisoarea mai mare de 10 ani dacă pedeapsa principală aplicată este sau detenţiunea pe viaţă. Neagu – Tratat de drept penal . Degradarea militară Art.4. de cel puţin 5 ani şi de cel mult dacă pedeapsa principală aplicată este 10 ani. mod obligatoriu condamnaţilor (2) Degradarea militară se aplică militari şi rezervişti. 69 Degradarea militară (1) pedeapsa complementară a (1) Pedeapsa complementară degradării militare constă în a degradării militare constă în pierdepierderea gradului şi a dreptului rea gradului şi a dreptului de a purta de a purta uniformă. Pro 1997 pag 664 92 . 2.activitate. aplicată condamnaţilor militari (3) Degradarea militară poate şi rezervişti pentru infracţiuni fi aplicată condamnaţilor militari în săvârşite cu intenţie.în mod obligatoriu condamnaţilor militari deapsa principală stabilită este în activitate. dacă pe. Degradarea militară În vederea punerii în executare a acestei pedepse complimentare instanţa de executare trimite o copie de pe dispozitivul hotărârii. închisoarea de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani.

(3) lit.DREPT PENAL. iar o copie după dispozitivul hotărârii definitive de condamnare prin care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată. 139 Dizolvarea persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când : a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni. iar o copie de pe dispozitivul hotărârii definitive de condamnare prin care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată de îndată.e). care va proceda la desemnarea lichidatorului.b) . (2) In caz de neexecutare cu rea credintă a uneia dintre pedepsele complementare din art 53 1 alin 3 lit b-d. e) afişarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei în M. potrivit legii. Al României. instanţei civile competente. instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice. (2) În caz de neexecutare. Pedeapsa complimentară a dizolvării persoanei juridice Suspendarea activităţii sau a uneia din activităţile persoanei juridice Suspendarea activităţii sau a uneia din activităţile persoanei juridice constă în interzicerea activităţii persoanei juridice în exercitarea căreia a fost săvârşită 93 . potrivit legii. de îndată. iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 3 ani. a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. isntanţa dispune dizolvarea persoanei juridice. 137 alin. Of. Art 712 Conţinutul pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni sau când obiectul său de activitate a deturnat în acest scop. PARTEA GENERALĂ d) interzicerea accesului la unele resurse financiare pe o durată de la 1 an la 5 ani. care va proceda la desemnarea lichidatorului. Codul penal actual Noul cod penal Art. (3) Persoana complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. (3) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracţiuni. in stanţei civile competente. cu rea-credinţă. prin presă ori mijloace de comunicare audio vizuală.

Regimul de executare al pedepsei suspendării activităţii. Suspendarea activităţii sau a uneia din activităţile persoanei juridice poate fi aplicată pe o perioadă de la un an la 3 ani. a pedepsei complementare plementare prevăzute în art.Ca şi la dizolvare măsura suspendării va fi comunicată organelor în drept pentru a lua măsurile necesare. în realizarea căreia. în realizare căreia a fost săvârşită (2) În caz de neexecutare.Aurel Teodor Moldovan infracţiunea. În opinia noastră există două condiţii de existenţă a suspendării: a)Să se fi constatat săvârşirea unei infracţiuni de organele de conducere sau reprezentanţii persoanelor juridice şi b) Infracţiunea săvârşită să aibă legătură de cauzalitate cu activitatea suspendată. infracţiunea. persoanei juridice Pedeapsa suspendării intervine în momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare . dar nu mai depsei complementare.deapsa complementară nu a fost ecutare instanţa dispune dizolvarea pusă în executare instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice.(3) lit. 137 în art 531 alin 3 lit e) instanţa dispune alin. cu rea.cu rea-credinţă. dar nu mai mult de 3 luni. Codul penal actual 3 Noul cod penal Art 71 . a pedepsei comcredinţă. în îndeplinirea scopului persoanei juridice. 140 Suspendarea com plementare a suspendării activităţii persoanei juridice activităţii sau a uneia dintre (1) Pedeapsa complementară activităţile persoanei juridice a suspendării activităţii persoanei (1) Pedeapsa complementară a juridice constă în interzicerea suspendării activităţii persoanei judesfăşurării activităţii sau a uneia ridice constă în interzicerea activităţii dintre activităţile persoanei juridice. (3) Dacă până la împlinirea (3) Dacă până la împlinirea termenutermenului prevăzut în alin. pedeapsa complementară nu a fost pusă în ex. Conţinutul pedepsei Art. sau cu una din activităţi a fost săvârşită o infracţiune. Conform statutului persoanei juridice aceasta poate avea o activitate sau mai multe activităţi. instanţa dispune sussuspendarea activităţii sau a uneia pendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice dintre activităţile persoanei juridice până la punerea în executare a până la punerea în executare a pepedepsei complementare. (2) În caz de neexecutare. mult de 3 luni.(2) pelui prevăzut în alin 2.f). sau a uneia dintre activităţile perîn realizarea căreia a fost săvârşită soanei juridice. infracţiunea. Când se constată că în legătură cu activitatea. atunci instanţa poate pronunţa interzicerea activităţii sau a acelei activităţi în legătură cu care a fost săvârşită infracţiunea. 94 .

145 Afişarea sau publiplementare a afişării sau difuzării carea hotărârii de condamnare hotărârii de comdamnare (1) Afişarea hotărârii definitive (1) Afişarea hotărârii definitive de de condamnare sau publicarea acesteia condamnare sau difuzarea se realizează pe cheltuiala persoanei acesteia se realizează juridice condamnate. Măsura are un profund caracter de reeducare şi reabilitare a persoanei juridice prin aceea că sensibilizează organele de conducere sau reprezentanţii acesteia prin convingerea lor că în condiţiile în care vor repeta fapta o altă publicare a hotărârii de condamnare va reprezenta din punct de vedere al relaţiilor cu clienţii o publicitate foarte proastă şi o alterare a imaginii respectivei societăţi. 7 95 .în sensul că se specifică faptul că acestea nu pot Codul penal actual Noul cod penal Art 71 Conţinutul pedepsei comArt.86 şi un cuantum maxim al cheltuielilor de afişare sau difuzare al hotărârii raportate direct la pedeapsa principală pronunţată – adică amenda. PARTEA GENERALĂ Codul penal actual Noul cod penal Art 143 Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice Pedepsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice constă în interzicerea de a participa. de aici frica celorlalte persoane juridice de a săvârşi fapte similare.DREPT PENAL. Art 716 Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice Pedepsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice constă în interzicerea de a participa. Se prevede în art. Cheltuielile de afişare sau difuzare a hotărârii vor fi suportate integral de persoana juridică condamnată. la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice prevăzute de lege. la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice prevăzute de lege Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice Afişarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei Este pedeapsa care urmăreşte să avertizeze partenerii de afaceri sau viitorii parteneri de afaceri ai unei persoane juridice cu privire la faptul că această persoană juridică a comis o ilegalitate şi că este un partener nesigur de dialog. Totodată prin această pedeapsă se îndeplineşte şi funcţia de exemplaritate a pedepselor în general prin inocularea conştiinţei pentru celelalte persoane juridice că pentru fapte generale vor fi pasibile de aceiaşi pedeapsă. direct sau indirect. direct sau indirect.

prin intermediul presei scrise sau audio-vizuale ori prin alte mijloace de comu nicare audiovizuală. Difuzarea hotărârii de condamnare se face în extras şi în forma stabilită de instanţă. pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni. depăşi cuantumul amenzii aplicate. care nu poare fi mai mare de 10. (5) Dacă publicarea se face prin presa scrisă sau audio-vizuală instanţa stabileşte numărul apariţiilor. (4) Publicarea hotărârii de condamnare se face în extras şi în forma stabilită de instanţă. în forma şi locul stabilite de instanţă. Pedepsele accesorii Pedepsele accesorii sunt pedepsele ce constituie a-III-a categorie de 96 . Prin afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea victimei. (3) Afişarea hotărârii de condamnare se realizează în extras. care nu poate fi mai mare de 10.5. iar în cazul publicării prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depăşi (2) (3) (4) (5) pe cheltuiala persoanei juridice condamnate. Desemnarea se face prin presa scrisă sau audiovizuală instanţa stabileşte numărul apariţiilor. 4. desemnate de instanţă. durata acesteia nu poate depăşi 3 luni.3. desemnate de instanţă. iar în cazul difuzării prin alte mijloace audio-vizuale. Afişarea hotărârii de condamnare se realizează în extras. Afişarea hotărârii se doreşte a fi o pedeapsă care protejează identitatea victimei sau a reprezentantului legal al acesteia.Aurel Teodor Moldovan Codul penal actual Noul cod penal (2) Prin afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea persoanei vătămate. în forma şi locul stabilite de instanţă. prin intermediul presei scrise sau audio-vizuale ori prin mijloace de comunicare audio-vizuală. afară de cazul în care există acordul acesteia sau al reprezentantului său legal. pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni.

pag .DREPT PENAL. Când însoţeşte pedeapsa închisorii sfera pedepsei accesorii obligatorii cuprinzând exercitării unor drepturi se reduce. În cazul prescripţiei executării pedepsei. pedeapsa accesorie are durata termenului de prescripţie. PARTEA GENERALĂ pedepse în sistemul Codului penal în vigoare alături de pedepsele principale şi complimentare. In conformitate cu prevederile Noului Cod penal în momentul în care pedeapsa accesorie însoţeşte pedeapsa detenţiunii pe viaţă aceasta se aplică de drept. la fel ca şi în actualul cod penal. iar în ceea ce priveşte pedeapsa accesorie facultativă sfera acesteia este considerabil extinsă.cit.104 104 C-tin Mitrache op.159 97 .

99. Şcoala germană. o defineşte pe aceasta ca fiind obligaţia infractorului de a suporta pedeapsa penală.Aurel Teodor Moldovan CAPITOLUL V RĂSPUNDEREA PENALĂ 5. Sunt cunoscute mai multe forme sau tipuri de răspundere juridică. Răspunderea penală este instituţia juridică fundamentală a dreptului penal care alături de instituţia infracţiunii şi instituţia sancţiunilor formează pilonii oricărui sistem de drept penal105 . Teză de doctorat. leagă ideea de răspundere de obligaţia care rezultă dintr-o încălcare. RASPUNDEREA PENALA CA INSTITUTIE FUNDAMENTALA 5. Cluj. Bulai „Drept penal –Partea Generală Ed. în “Explicaţii teoretice ale codului penal român”. Astfel Henri Lalou. Doctrina italiană. afirmă că răspunderea este expresia “unei măsuri a conduitei cerute de lege”. pornind de la înţelesul etimologic al cuvântului “răspundere”. Mai întâi de toate.1. 106 C. în primul rând şi că definiţiile vor fi puţin diferite în cazul fiecărei şcoli de drept aparte. adică prin adoptarea de bunăvoie a conduitei pretinse destinatarilor lor de normele dreptului penal. care constă într-o obligaţie de a suporta o privaţiune” (I. Academiei.1. Problema identificării acestora presupune stabilirea premergătoare a criteriilor ce vor sta la baza clasificării.106 Între aceste instituţii există o strânsă interdependenţă. orientându-se mai specific spre răspunderea penală. p. trebuie menţionat faptul că găsirea unei definiţii pentru aceasta instituţie tine nu atât de dreptul penal. All. Oancea. adică prin aplicare sancţiunilor prevăzute de normele încălcate faţă de cei care au săvârşit faptele interzise de norma penală. ed. gen. cu iluştrii săi reprezentanţi G. Savantul român I. Iovănaş concepe răspunderea juridică ca pe o “expresie a condamnării de către stat a unei conduite ilicite. adică aplicarea pedepsei nu poate fi justificată decât de existenţa răspunderii penale a infractorului. 1969. Există de asemenea un anumit număr de persoane care nu se conformează legii penale şi săvârşesc infracţiuni. Însăşi definiţia noţiunii de răspundere juridică a ridicat multiple controverse. cât de teoria generală a dreptului. Haney şi Wagner. În situaţia de faţă realizarea ordinii de drept este posibilă numai prin constrângere. I. Bucureşti. Beck Bucurteşti 1997 pag 310 98 . Vol. 1968). p.1. Iovănaş. Generalităţi privind răspunderea penală Noţiunea de răspundere penală. De regulă realizarea ordinii de drept penal se realizează prin conformare. În literatura de specialitate sunt cunoscute mai multe criterii de 105 I. iar răspunderea penală nu se poate întemeia decât pe săvârşirea unei infracţiuni.

ignorând faptul că sancţiunea nu constituie decât instrumentul de realizare a răspunderii juridice.Romanescu. răspunderea materială şi răspunderea patrimonială. Hotarul Tradiţional şi legal al profesiunii medicale. cel mult. Unul dintre principiile de bază ale profesiunii medicale se regăseşte în cunoscutul aforism medical primum non nocere (înainte de toate să nu vătămăm). Să examinăm acum rezumativ. criteriul calităţii subiecţilor ş. Este firesc ca societatea noastră să fie mai exigentă faţă de eroarea medicală decât în trecut. în «mustrarea conştiinţei». N. PARTEA GENERALĂ distincţie. „Orice medic este răspunzător pentru fiecare din actele sale profesionale”107 „Problematica responsabilităţii medicale capătă noi sensuri în cadrul societăţii româneşti. răspunderea administrativă.10 teza I din Codul Deontologic al Colegiului Medicilor din România M. 109 Aurel Teodor Moldovan . pag 341.Kernbach. Consecinţele încercărilor de a conceptualiza termenul de răspundere juridică au avut inevitabile repercusiuni şi asupra noţiunii de răspundere penală. Există două păreri larg răspândite cu privire la definirea răspunderii penale: unii savanţi afirmă că aceasta reprezintă obligaţia unei persoane de a suporta o sancţiune penală datorită faptului că a săvârşit o infracţiune. la o situaţie penibilă pentru cei chemaţi să judece. cum ar fi criteriul naturii şi al importanţei sociale. 1935. răspunderea civilă. de grijă sau a imprudenţei. care o deosebesc de celelalte forme. de pragmatism.a.”108 Sancţiunea se impune totuşi atunci când prejudicierea intereselor bolnavului sau clientului este rezultatul neglijenţelor şi incorectitudinilor profesionale manifestate sub forma atitudinii superficiale. răspunderea juridică trebuie privită ca un raport juridic de constrângere. Există însă rezerve şi faţă de această 108 Ase vedea art. Pentru un astfel de refuz nu există până astăzi pedepsele penale. al cărui conţinut îl formează obligaţia de a suporta o sancţiune juridică şi dreptul de a aplica o sancţiune penală. răspunderea disciplinară. de vigilenţă. în conformitate cu care deosebim următoarele forme de răspundere juridică: răspunderea penală. ca formă distinctă a răspunderii juridice. delimitarea răspunderii penale faţă de răspunderea medicală. O deosebită importanţă teoretică şi practică o prezintă clasificarea după criteriul particularităţilor definitorii ale conduitei ilicite din punct de vedere al normei juridice încălcate. drept ce aparţine statului şi care este exercitat prin organele sale specializate. Această definiţie însă a fost supusă criticii deoarece se consideră că ea realizează o confuzie între răspundere şi sancţiunea însăşi. având în vedere faptul că în ultimii ani au fost semnalate o serie de cazuri ce au pus într-o lumină nefavorabilă profesia de medic şi condiţiile în care aceasta a fost exercitată. Cluj. criteriul tipului de sancţiune juridică.DREPT PENAL.342 107 99 . ALL Beck. Ed.”109 Răspunderea penală. lipsei de dexteritate. Tratat de Drept Medical. Pag 275. Bucureşti 2002. ale interesului sau ale valorii lezate. ci pedepsele constau. Astfel„ neîncriminarea unui fapt prin texte de legi poate să ducă în aplicarea exerciţiului . După alte opinii. posedă anumite trăsături definitorii. aşadar a încălcării regulilor de conduită profesională. Cel mai tipic exemplu este refuzul medicului de a presta serviciile la care este obligat.

condamnat. p. Potrivit unei alte opinii112 . În literatura juridică s-a exprimat opinia că dreptul penal nu creează raporturi juridice şi în consecinţă .Aurel Teodor Moldovan definiţie: susţinătorii ei au încercat să exprime o noţiune surprinzând în modul cel mai general şi abstract substanţa fenomenului în cauză şi nu au trasat distincţii între elementele de conţinut ale raportului juridic şi însăşi norma juridică. principiul inevitabilităţii răspunderii penale. În acelaşi sens este definită răspunderea penală şi în doctrina penală recentă.1. 110 I. raport complex al cărui conţinut îl formează dreptul statului. inculpat. şi infractor pe de altă parte. ALL Juridică. individualizarea judiciară a răspunderii penale. pe de o parte. ca reprezentant al societăţii. 111 100 . “Tratat de drept penal. acuzat. Partea Generală”. 316. Importanţa principiilor este lesne de înţeles dacă realizăm faptul că ele reprezintă nişte reguli de drept obiectiv având caracter de generalitate şi care servesc drept idei călăuzitoare în sistemul acestei instituţii juridice. “determinând obiectiv şi subiectiv. tragerea persoanei în calitate de inculpat. mecanismul incidenţei sancţiunilor penale”110 . principiul unicităţii răspunderii penale. Editura ALL. sunt reţinute ca principii fundamentale ale reglementării răspunderii penale: infracţiunea unic temei al răspunderii penale. se mai adaugă: principiul umanismului răspunderii penale. 1997. şi instituţiile penitenciare. pronunţarea sentinţei de condamnare cu indicarea pedepsei concrete ce urmează să fie aplicată infractorului. Ed. nu poate să existe o problemă a răspunderii penale. Bucureşti. ca şi toate celelalte instituţii juridice. “Manual de drept penal. Bulai. există şi alţi autori care afirmă că răspunderea penală conferă conţinut şi finalitate raportului juridic penal. Bulai. fără îndoială. De asemenea. şi expirarea termenului antecedentului penal. Răspunderea penală. deţinut. de judecată. este un fenomen complex şi procesul realizării sale în practică constă din câteva etape. 112 C. C. În fine. activ şi pasiv. ca fiind: “raportul juridic penal de constrângere. Într-o opinie. partea generală”. executarea pedepsei. principiul personalităţii răspunderii penale. p. 67. 311. născut ca urmare a săvârşirii infracţiunii între stat. de urmărire penală. În mod corespunzător şi în concordanţă cu schimbarea etapelor procesului de realizare a răspunderii penale se schimbă şi organele de drept: de anchetă. de a trage la răspundere pe infractor. legalitatea răspunderii penale.2. 5. este guvernată de o serie de principii juridice. în vederea restabilirii ordinii de drept şi restaurării autorităţii legii”111 . de a-I aplica sancţiunea prevăzută pentru infracţiunea săvârşită şi de a-l constrânge să o execute precum şi obligaţia infractorului de a răspunde pentru fapta sa şi de a se supune sancţiunii aplicate. Principiile răspunderii penale Răspunderea penală. Oancea. o dată cu parcurgerea succesivă a acestor etape evoluează şi suferă schimbări şi statutul juridic al persoanei: învinuit. după cum urmează: intentarea urmăririi penale. judecat. alături de principiile enumerate. principiul prescriptibilităţii răspunderii penale. p.

m. Bulai „Drept Penal – Partea Generală ” Ed. care intervine în cazul săvârşirii infracţiunii ca şi prevederea pentru destinatarii legii penale a unor exigenţe cărora aceştia li se pot conforma114 . Filipaş. precum răspunderea administrativă. Principiul răspunderii penale personale. Pe lângă aceasta. Bucureşti. )”116 . adică a unei fapte prevăzute de legea penală. 2001. Moartea infractorului deci a subiectului pasiv al răspunderii penale . Ghe Nistorenu„ Drept penal – Partea Generală” Ed. Acest principiu presupune că răspunderea penală revine numai persoanei care a săvârşit ori a participat la săvârşirea unei infracţiuni. Ed. disciplinară. p. All Beck Bucureşti 2004 pag 255 116 117 101 . C. săvârşită cu vinovăţia cerută de lege şi care prezintă pericolul social concret al unei infracţiuni113 . răspunderea penală neputând interveni pentru fapta altuia. “Instituţii de drept penal”. care sunt condiţiile de aplicare şi de executare a acestor sancţiuni. 2 C. Infracţiunea este unicul temei al răspunderii penale. Bulai. All Beck Bucureşti 1997 pag 319 C. “Drept penal român. 17 alin. Mitrache. Principiul umanismului îşi găseşte expresie în condiţiile şi în conţinutul constrângerii juridice.a.118 Constantin Mitrache. 2003. Acest principiu îşi găseşte consacrarea în dispoziţiile art.p. Bulai „Drept Penal – Partea Generală ” Ed. Numai legea poate să stabilească care fapte ilicite sunt considerate infracţiuni. cu condiţia ca aceste sancţiuni penale să se cumuleze din raţiuni diferite şi să aibă funcţii diferite). 114 C.d. Principiul umanismului presupune folosirea acelor instrumente care 115 nu vor duce la înjosirea.DREPT PENAL. ce sancţiuni pot fi aplicate. Trei. Cristian Mitrache. etnie etc.117 Principiul unicităţii răspunderii penale (non bis in idem) implică regula conform căreia pentru o singură infracţiune nu poate exista decât o singură răspundere penală.„ după cum nu poate fi colectivă adică pentru fapta unei persoane să răspundă un colectiv. Partea generală”. care sunt organele competente să examineze respectivele încălcări ale ordinii de drept. sau art. All Beck Bucureşti 1997 pag 320 118 Alex Boroi . Bucureşti. În practica judiciară şi de asemenea în dreptul procesual penal acest principiu mai este cunoscut sub denumirea de autoritate de lucru judecat . pen. PARTEA GENERALĂ O importanţă fundamentală o prezintă principiul legalităţii răspunderii penale. 15 alin. 321. care stipulează că întregul proces de tragere la răspundere penală a persoanelor care au încălcat sau au ignorat ordinea de drept trebuie să se desfăşoare numai în limitele şi în cadrul stabilit de legislaţia în vigoare. 2 noul C. umilirea sau degradarea fiinţei umane şi care nu vor leza demnitatea persoanei trase la răspundere penală. grup (familie. are drept consecinţă stingerea răspunderii penale şi a sancţiunilor ce decurg din aceasta. pen. civilă ş. A. 14 113 C. Principiul umanismului. şi presupune că răspunderea penală se întemeiază numai pe săvârşirea unei infracţiuni. răspunderea penală poate sa coexiste şi să fie însoţită de alte forme de răspundere juridică. precum şi cauzele care exclud caracterul infracţional al faptei sau cele care exclud răspunderea penală. Aceasta nu înseamnă însă că pedepsele penale principale nu pot fi însoţite de pedepse complementare sau de o pedeapsă accesorie (desigur.

Casa de editură şi presă „ Şansa ” Bucureşti 1997 pag 263 120 Constantin Mitrache. Persoana care este trasă la răspundere penală poate fi scutită de pedeapsă în baza legii şi în conformitate cu aceasta. Mitrache Drept penal român – Partea Generală Ed. Cu toate acestea. În majoritatea cazurilor răspunderea penală îşi găseşte realizarea sau traducerea în practică în stabilirea şi în executarea pedepsei. 125 alin. Cristian Mitrache. împăcarea părţilor. comportare care trebuie sa îmbrace numai decât forma infracţiunii. rezonanţa socială a infracţiunii se stinge treptat iar stabilirea răspunderii penale pentru infracţiunea care aproape a fost uitată. lipsa plângerii prealabile.119 Principiul individualizării răspunderii penale. respectiv art 153 alin 2 cod penal viitor. În aşa fel este exclusă răspunderea colectivă. Răspunderea penală trebuie să intervină prompt în vederea restabilirii ordinii de drept încălcate. Principiul inevitabilităţii răspunderii penale este realizat de principiul oficialităţii acţiunii penale în vederea tragerii la răspundere penală a infractorului şi care funcţionează pentru marea majoritate a infracţiunilor . Acest principiu presupune că oricine săvârşeşte o infracţiune trebuie să răspundă penal. răspunderea şi pedeapsa nu sunt noţiuni identice şi nu trebuie în nici un caz confundate. care stabileşte că toate persoanele au aceleaşi drepturi şi că nimeni nu trebuie să beneficieze de tratament privilegiat. răspunderea penală este fundamentată pe conceptul de pedeapsă. Acest principiu denumit şi principiul personalităţii stabileşte caracterul strict personal al răspunderii. ale cărei urmări au putut fi reparate. 2003. şi art. 102 . Pe lângă aceasta. faţă de data săvârşirii infracţiunii cu atât eficienţa ei scade. care nu pot fi regăsite în celelalte forme. Înlăturarea răspunderii penale în cazurile prevăzute de lege (amnistia. Destinatarul acesteia nu poate fi decât persoana fizică care este vinovată de comiterea unei infracţiuni.2 actualul cod penal. 121 alin. 323. Specificul acesteia constă în comportarea ilicita a subiectului. 5 C. Răspunderea penală trebuie să fie diferenţiată în funcţie de gravitatea infracţiunii. Aceasta este valabil şi pentru răspunderea penală. Partea generală”. În legislaţia penală română au fost prevăzute dispoziţiuni prin care este stabilită prescriptibilitatea pentru aproape toate infracţiunile. Un alt semn calificativ care separă răspunderea penală de alte forme de răspundere juridică îl constituie organele chemate să stabilească felurile de răspundere. p. Bucureşti. “Drept penal român.) nu diminuează importanţa principiului care corespunde şi principiului egalităţii tuturor persoanelor în faţa legii. cu excepţia infracţiunilor contra păcii şi omenirii în cazul cărora este prevăzută expres imprescriptibilitatea atât a răspunderii penale cât şi a executării pedepsei (art. etc. pen) Fiecare formă de răspundere juridică are anumite caracteristici distinctive. tot acest principiu interzice discriminările de orice gen în procesul răspunderii penale. înlăturate sau şterse prin trecerea timpului nu mai apare ca necesară120 . de persoana infractorului pentru a asigura atât sancţionarea corectă a infractorului cât şi realizarea prevenţiunii generale şi speciale.Aurel Teodor Moldovan Principiul inevitabilităţii răspunderii penale. 119 C. Cu cât răspunderea penală intervine mai târziu. Principiul prescriptibilităţii răspunderii penale.

Consideraţii generale Noţiunea de înlocuire a răspunderii penale şi caracterizare. adică pentru un anume act de comportare. se realizează începând cu momentul intrării în vigoare a sentinţei pronunţate de instanţa de judecată şi este clasată în legătură cu ispăşirea pedepsei de către vinovat după stingerea sau ridicarea antecedentului penal. 5. precum şi faptul că acestea nu au un caracter specific. Obligaţiunea corelativă a infractorului este de a suporta răspunderea şi privaţiunile prevăzute de aceasta. că poate fi trasă la răspundere penală numai persoana care este vinovată. care a atins vârsta indicată în lege.1. În fine. ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE 5. Răspunderea penală poate să survină numai pentru comiterea unei anumite fapte. Fiecare tip de răspundere juridică stabileşte ce formă anume trebuie să îmbrace încălcarea ordinii de drept pentru ca ea să poată surveni.2. 103 . prevăzută de legea penală. Prin urmare. o faptă socialmente periculoasă. 12-13. Bucureşti. Un alt semn calificativ ce caracterizează răspunderea penală îl constituie nivelul sporit de duritate şi de represivitate al sancţiunilor. “Înlocuirea răspunderii penale”. Ştiinţifică. care este responsabilă şi care într-un şir de cazuri posedă anumite calităţi specifice prevăzute de lege. ceea ce deja constituie un element component al laturii subiective a infracţiunii. răspunderea penală se deosebeşte şi prin calitatea subiecţilor. fie că este vorba de o acţiune sau de o inacţiune. de asemenea. p. prin voinţa legiuitorului s-a stabilit că în anumite situaţii. care este calificată de legislaţia în vigoare drept infracţiune. Legiuitorul a stabilit de asemenea că răspunderea penală începe numai în momentul săvârşirii infracţiunii. 1970. precum şi pentru consecinţele generate de aceasta. În schimb. împăcarea părţilor. PARTEA GENERALĂ Răspunderea penală se deosebeşte şi prin organele care au dreptul de a aplica sancţiunile: numai instanţele de judecată. lipsa plângerii prealabile. În cazul răspunderii penale drept temei serveşte fapta concretă care îmbracă forma infracţiunii. intenţionat sau din imprudenţă. răspunderea este un fenomen care are limite în timp: ea apare în momentul comiterii infracţiunii. Pot fi trase la răspundere penală numai persoana fizică care a săvârşit. ed. Temeiul atragerii la răspundere constituie un semn distinctiv de o majoră importanţă al răspunderii penale. împrejurări (amnistie.2. Săvârşirea unei infracţiuni are drept consecinţă răspunderea penală a infractorului şi sancţionarea acestuia. prescripţie) este posibil ca 121 Ştefan Daneş.DREPT PENAL. Se precizează. Anume atunci se naşte obligaţia statului de a-l descoperi pe cel vinovat prin intermediul organelor de justiţie şi de a asigura realizarea răspunderii penale. aşa cum este caracterul financiar al sancţiunilor în răspunderea civilă şi cea materială.

90. 1. Daneş. p. Condiţiile prevăzute de lege. 208. Înlocuirea răspunderii penale se poate dispune de către instanţa de judecată dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. În timp ce în cazul înlocuirii răspunderii penale. 104 .p. p.. în condiţiile prevăzute de lege. Potrivit legii. cit. 2003. numai că consecinţele ei sunt schimbate. 1. Bucureşti. 90 şi care fac referiri pe de o parte la infracţiune iar pe de altă parte la infractor. art. 215 alin.Aurel Teodor Moldovan răspunderea penală a infractorului pentru fapta săvârşită să fie înlăturată sau să fie înlocuită cu o altă formă a răspunderii juridice. Condiţii privitoare la infracţiune. 1997. actual cu privire la infracţiune sunt următoarele: a) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoare de cel mult un an sau amendă ori s-au săvârşit infracţiunile prevăzute în art. în măsura în care se apreciază că restabilirea ordinii de drept că este mai eficientă prin stabilirea unei alte forme de constrângere juridică121 . art. Partea generală”. Înlocuirea răspunderii penale ca instituţie a dreptului penal este reglementată prin dispoziţiile art. în locul ei se stabileşte o altă formă a răspunderii juridice ce atrage aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ. Pen.actual. 5. Înlocuirea răspunderii penale poate fi definită ca fiind instituţia juridică în baza căreia instanţa de judecată înlocuieşte. în cazul înlăturării răspunderii penale. 91 şi art. 217 alin. op.2. consecinţa săvârşirii infracţiunii este înlăturată. Reglementarea instituţiei înlocuirii răspunderii penale Condiţii în care se poate dispune înlocuirea răspunderii penale. Partea generală”. art. răspunderea penală cu altă formă de răspundere juridică care atrage o sancţiune cu caracter administrativ123 . 122 C. Şi într-un caz şi în celălalt avem săvârşirea unei infracţiuni. 1. Editura All. 123 Constantin Mitrache. 2151 alin. Înlocuirea răspunderii penale nu trebuie confundată cu înlăturarea răspunderii penale. 1997. art. în sensul că răspunderea penală este înlocuită cu o altă formă a răspunderii juridice. 98 C. Şt. 90 C. “Manual de drept penal. Bulai. Cristian Mitrache.2. 324. iar instanţa apreciază că sunt suficiente date pentru ca făptuitorului să I se aplice o astfel de măsură. ori în cazul unor infracţiuni expres prevăzute de lege. “Drept penal român. Cadrul juridic al înlocuirii răspunderii penale. Bucureşti. înlocuirea răspunderii penale este posibilă doar în situaţia infracţiunilor care prezintă un grad de pericol social mai scăzut reliefat de pedeapsa prevăzută de lege. pen. 324. 213. În literatura de specialitate se consideră că ordinea de drept penal poate fi realizată nu numai prin aplicarea unei pedepse ori prin luarea de măsuri educative ci şi prin aplicarea unor sancţiuni extrapenale122 .

Condiţii cu privire la făptuitor. 105 . 1 al art. nevoile de sănătate. Cristian Mitrache. “Drept penal român. “Drept penal român. Cristian Mitrache. Potrivit art. d) din atitudinea făptuitorului după săvârşirea infracţiunii rezultă că acesta regretă fapta. înlocuirea răspunderii penale se poate dispune doar în cazul infracţiunilor fapt consumat pentru care pedeapsa prevăzută de lege este de cel mult un an închisoare sau amendă. Bucureşti.000 lei sau infracţiunea prevăzută în art. 38. 249 C. de hrană ale lui ori ale familiei sale. PARTEA GENERALĂ art.000 lei. Pentru ca instanţa de judecată să poată aplica înlocuirea răspunderii penale cu o sancţiune cu caracter administrativ.DREPT PENAL. 91 C. conduita sa. Partea generală”. infracţiunea consumată fiind sancţionată cu o pedeapsă mai mare de un an închisoare.. La acestea se mai adaugă şi faptul că alin. când instanţa dispune înlocuirea 124 Constantin Mitrache. b) fapta. 249. Partea generală”. pen. Condiţiile cu privire la infracţiune şi cele cu privire la infractor trebuie îndeplinite cumulativ125 Sancţiunile cu caracter administrativ aplicabile în caz de înlocuire a răspunderii penale. a C. 328. c) paguba pricinuită prin infracţiune a fost integral reparată până la pronunţarea hotărârii. Sunt suficiente date că făptuitorul poate fi îndreptat fără a i se aplica o pedeapsă. Bucureşti. 1. de 50 lei. 2003. p. dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 500. 125 Constantin Mitrache. ca şi din împrejurarea că fapta nu a produs urmări grave124 . 327. pen. în conţinutul ei concret si în împrejurările în care a fost săvârsită. iar paguba pricinuită să nu fie mai mare de 10 lei.p. 2197 alin. Condamnarea se consideră inexistentă în situaţiile prevăzute de art. 2003. Paguba ce trebuie reparată poate fi cauzată atât prin infracţiunile prevăzute expres prin dispoziţiile art. enumerându-le. În cazul acestor infracţiuni sunt necesare ambele condiţii a fi îndeplinite: să se săvârşească una din aceste infracţiuni. este necesar ca făptuitorul să nu mai fi fost condamnat anterior ori să I se fi aplicat de două ori sancţiuni cu caracter administrativ. nefiind suficientă o simplă declaraţie de regret. iar în cazul art. Gradul de pericol social scăzut al faptei se va deduce din împrejurările concrete în care s-a săvârşit fapta ce priveşte deopotrivă pe făptuitor. 90 alin. 1 lit. Aceste prevederi legale nu se aplică în cazul în care fapta săvârşită a rămas în faza de tentativă. cât şi prin orice altă infracţiune de cel mult un an. După cum se poate desprinde din textul legal. prezintă un grad de pericol social redus si nu a produs urmări grave. pen. dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 100. 90 delimitează clar că pentru infracţiuni este posibilă înlocuirea răspunderii penale cu o sancţiune cu caracter administrativ. Atitudinea făptuitorului trebuie să rezulte din atitudinea acestuia ulterioară săvârşirii faptei de căinţă activă. Conduita bună a făptuitorului anterior comiterii infracţiunii este necesară şi se probează prin lipsa antecedentelor penale şi a sancţiunilor cu caracter administrativ.

Dugue. ceea ce nu este suficient pentru realizarea laturii obiective a unei infracţiuni. pe cei care nu au votat şi pe cei care au decis comiterea ei130 . Editura ROSETTI. pen. principiul specialităţii nu are incidenţă in sfera faptelor civile stricto sensu. 126 127 106 . ci apare ca o parte a acesteia. p. 1992.139. Bucureşti. pen. Bucureşti. 52. RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE 5. Rodriguez Mourullo. Astfel. pe cei care au aprobat şi pe cei care au dezaprobat acţiunea infracţională. “Derecho penal. a angaja răspunderea penală a tuturor indivizilor care o compun.. Se consideră în literatura de specialitate126 că înlocuirea răspunderii penale în condiţiile prevăzute de art. 1 C. se poate face şi în cazul concursului de infracţiuni. Prin urmare. 381. p. înlocuirea răspunderii penale poate fi dispusă si în cazul concursului de infracţiuni. 129 Florin Streteanu. p. Introducere in dreptul civil. 229.3. pen. 98 alin. Casa de Editură şi presă “Şansa” S. a sancţiona fără distincţie vinovaţii şi nevinovaţii. G. 2002.L. Ideea unei astfel de răspunderi ar conduce la admiterea răspunderii penale pentru altul. p. 1978. 128 Gh. ceea ce nu este acceptat.”. 98 alin. 2 C. spre exemplu în materia delictelor civile129 . 90 C. iar actele organelor sunt actele persoanei juridice înseşi pentru că organul nu este ceva distinct de persoana juridică. în realitate. 328. b) mustrarea cu avertisment. Chiar dacă Mitrache. (art. pen. Ed. Radu Chiriţă. La acestea mai adăugăm şi faptul că se consideră în literatura de specialitate128 că ceea ce scapă din vedere adversarii ideii de răspundere penală a persoanelor juridice este faptul că principiul specialităţii apare ca o regulă de drept civil ce nu vizează decât materia actelor juridice civile. Discuţii în doctrină privind răspunderea penală a persoanei juridice Potrivit acestei opinii127 . potrivit art. 5. “Drept civil român. p. c) amenda de la 10 lei la 1000 lei. Subiectele dreptului civil”.3.R. Înlocuirea răspunderii penale se poate dispune şi în caz de participaţie numai acei făptuitori fată de care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentul titlu – art. dacă pentru fiecare infracţiune aflată în concurs sunt îndeplinite condiţiile de înlocuire a răspunderii penale. aşa-zisele lor acţiuni nefiind decât acte comise de persoane fizice şi atribuite entităţilor colective. “Les exceptions au principe de personalite des peines”. persoanele juridice nu au capacitate proprie de a acţiona. 90 C. dacă pentru fiecare infracţiune sunt îndeplinite condiţiile. Beleiu. În doctrina s-a arătat că a consacra răspunderea penală a unei persoane juridice înseamnă. Parte general. Madrid. “Răspunderea penală a persoanei juridice”. 130 A. Civitas.1..).Aurel Teodor Moldovan răspunderii penale aplică una din următoarele sancţiuni cu caracter administrativ: a) mustrarea.

135 Florin Streteanu. Radu Chirita. Schamps. Francois. datorită diferenţelor fundamentale care există între cele două categorii de subiecţi. p. pentru simplul motiv că ei sunt membri ai aceleiaşi persoane juridice. J. Potrivit unor autori134 a spune că este sancţionată o persoană juridică înseamnă a recunoaşte că se recurge la o sancţionare colectivă şi că sunt pedepsiţi şi membrii inocenţi doar pentru a asigura certitudinea sancţionării celor vinovaţi. 107 . În schimb135 cea mai mare parte a doctrinei a admis că răspunderea penală a persoanei juridice nu intră în conflict cu caracterul personal al răspunderii penale. şi nici nu se răsfrâng asupra ei într-un mod diferit faţă de alţi membri ai entităţii colective133 . Membrii persoanei juridice au doar un drept de folosinţă asupra bunurilor proprietatea persoanei juridice. este injustă sancţionarea celor care nu au aprobat-o. 63. 87. cum ar fi spre exemplu faptul că nu poate fi “executată” în sensul clasic al termenului şi nici nu poate fi privată de libertate prin condamnarea la pedeapsa închisorii. iar în caz de organizare a acesteia patrimoniul trece în proprietatea persoanei nouconstituite. În ceea ce priveşte sancţionarea persoanei juridice. Cit. op.. respectiv să aibă un cuantum suficient de ridicat pentru a realiza scopurile de prevenţie specială şi generală. Eventualele consecinţe indirecte ale condamnării persoanei juridice nici nu constituie o pedeapsă pentru persoana fizică ce a acţionat. desfăşurarea unei activităţi de spălare a banilor – suntem în prezenţa unei răspunderi distincte de cea a agentului care comite fapta în mod nemijlocit. acela de a obţine un profit. Huss. p. 60.De aceea. “Indispensable responsabilite de l”entreprise. p. 134 L. reducerea cheltuielilor pentru echipamentele de protecţia muncii. declaraţia de culpabilitate pronunţată împotriva grupului în ansamblu are ca efect atragerea asupra persoanei juridice şi a membrilor nevinovaţi a consecinţelor păgubitoare ale unei condamnări penale nemeritate131 . În cazul în care în adunarea generală a unei societăţi pe acţiuni se ia o decizie care stă la baza comiterii unei infracţiuni – publicarea unui articol de presă calomnios. Indiferent dacă autorii persoane fizice ai infracţiunii au fost sau nu identificaţi şi declaraţi vinovaţi. “La responsabilite penale des personnes morales?”. aşa cum am arătat mai sus. aşa prin urmare sancţiunea aplicată persoanei juridice nu se răsfrânge asupra membrilor. verhaegen. “Sanctions penales et personnes morales”. G. 133 Florin Streteanu. p. 674. op. inacceptable culpabilite collective – A propos de l”avant project de loi belge relative a la responsabilite penale des personnes morales. Sancţiunea principală care se aplică persoanei juridice se consideră a fi amenda136 tocmai datorită faptului că aceasta se leagă de scopul principal al companiei. Radu Chirita. p. “Controlling Corporate Criminality: Penal Sanctions and Beyond”. amenda trebuind a fi corect individualizată. 136 J. 132 A. este foarte clar că sancţiunile aplicabile persoanei juridice nu pot coincide în totalitate cu cele prevăzute pentru persoanele fizice. acţiunea penală nu poate fi îndreptată decât împotriva autorilor şi complicelor prezumaţi ai infracţiunii şi numai cei a căror vinovăţie a determinat comiterea infracţiunii pot fi declaraţi responsabili şi condamnaţi132 .DREPT PENAL. 131 Chr. Cit. PARTEA GENERALĂ decizia a fost luată de majoritatea membrilor. Hennau. 565. P. 4. Gobert.

puncte de lucru 108 . fraudele comerciale. ale persoanei juridice pe o durată de 137 Florin Streteanu. în spatele unei aparenţe de legalitate. Pedeapsa principală este amenda. Necesitatea răspunderii penale a persoanei juridice Consacrarea răspunderii penale a persoanelor juridice îşi găseşte legitimitatea în necesităţi de ordin practic. rezultatele activităţii industriale şi deşeurile industriale. risc legat în principal de procesul de producţie. Pedepsele aplicabile persoanei juridice Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale şi complementare. Radu Chirita.3.3.)137 . orice persoană juridică cu scop lucrativ încearcă să obţină un profit cât mai mare într-un termen cât mai scurt. Răspunderea penală a persoanei juridice potrivit noii reglementări Condiţiile răspunderii penale a persoanelor juridice . Acestea reprezintă doar câteva argumente care au impus şi impun sancţionarea persoanei juridice. etc. . Cit. să îşi desfăşoare în siguranţă şi la o scară cât mai largă activităţile ilicite (trafic de bunuri şi de persoane. cu excepţia statului şi a autorităţilor publice. aceasta presupunând la rândul ei încercarea reducerii timpului necesar pentru realizarea scopului prin eludarea legii privind evaziunea fiscală. c) închiderea unor op. p. Activitatea persoanelor juridice implică un anumit risc pe care îl impun dezvoltarea tehnologică şi implementarea noilor tehnologii în procesul de producţie. Nu trebuie uitat că de cele mai multe ori organizaţiile criminale adoptă forme şi structuri specifice industriei şi comerţului. impuse de realităţile vieţii economico-sociale contemporane.2.3.Persoanele juridice. răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. 5. etc. organizându-se ca persoane juridice şi încercând astfel ca. spălare de bani. 66-68. .Aurel Teodor Moldovan 5. b) suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani. Pedepsele complementare sunt: a) dizolvarea persoanei juridice. La acestea mai adăugăm şi faptul că într-o economie de piaţă.Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea aceleiaşi fapte..Instituţiile publice nu răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în exercitarea unei activităţi ce nu poate face obiectul domeniului privat.

de ştiinţa dreptului penal.89) sau Capitolul V. partea generală. e) plasarea sub supraveghere judiciară. Mai trebuie menţionat că dispoziţiile privind individualizarea pedepselor sunt deopotrivă aplicabile şi celorlalte sancţiuni de drept penal: măsuri educative şi măsuri de siguranţă138 . 2003. 348. p. recidivă. Individualizarea pedepsei penale necesită aprecieri de psihologie judiciară. „Manual de drept penal”. PARTEA GENERALĂ la 3 luni la 3 ani.1. Bucureşti. Instituţiei individualizării pedepsei îi este consacrat Capitolul V. 72. În doctrina penală se face distincţia între individualizarea ce se realizează în faza de elaborare a legii şi prevederii limitelor pedepselor. f) afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare. C. CAPITOLUL VI APLICAREA PEDEPSEI 6. 138 139 109 . 74-106 noul Cod penal. ALL. judiciară sau judecătorească şi administrativă139 . 358. de logică judiciară. “Drept penal român. La aceste dispoziţii se mai adaugă cele privind individualizarea pedepselor în cazul stărilor de agravare (concursul de infracţiuni. în actul de individualizare a pedepsei penale. precum şi de prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Bulai. Scopul instituţiei juridice a individualizării pedepsei penale este prezentat de pedepsirea. în faza de aplicare a pedepsei şi cea în faza de executare a pedepsei. Noţiune şi cadru Activitatea judiciară (urmărirea penală şi judecarea cauzei) este implicată în cele din urmă. ASPECTE GENERALE 6. d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani. ori de atenuare (tentativă. 6.1. Partea generală”. p. din Titlul III al părţii generale a Codului penal (art. Cristian Mitrache. Bucureşti. 1997. minoritate) şi care sunt prevăzute în cadrul reglementărilor instituţiilor respective. intitulat tot Individualizarea pedepselor art.1. Corespunzător acestor faze sunt cunoscute trei forme de individualizare: legală. intitulat Individualizarea pedepselor.1. infracţiunea continuată). Ed. precum şi de criminologie.DREPT PENAL. Forme şi modalităţi de individualizare Criterii de clasificare. reeducarea infractorului. a procedurii penale.2. Constantin Mitrache.

Aurel Teodor Moldovan

Individualizarea legală. Obiectul principal al individualizării legale este reprezentat de necesitatea stabilirii periodice a faptelor, care constituie infracţiuni şi elaborarea fiecărei norme juridice, în limitele principiilor generale de individualizare, prevăzute de art. 72 C. pen. actual, respectiv art 74 C.Pen.viitor, stabilirea cadrului legal, a dimensiunilor incriminării actelor penale, prin ocrotirea relaţiilor sociale, prin limitarea întinderii pedepselor în funcţie de gradul de pericol social, de importanţa relaţiei sociale afectate, prin raportarea la necesitatea pedepsirii eficiente a infractorilor şi la determinarea fenomenului de prevenire a infracţionalităţii. Dacă pentru instituţia individualizării judiciare, legea a stabilit criteriile în art. 72 C. Pen. actual, respectiv art 74 C.Pen.viitor, individualizarea legală se regăseşte în adoptarea tuturor regulilor din partea generală, cât şi din partea specială a Codului penal, prin care se identifică limitele de aplicare a legii penale (în timp, în spaţiu), se stabilesc trăsăturile esenţiale ale infracţiunii şi cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, se indică felul pedepselor, formele de înlocuire a răspunderii penale, se stabilesc limitele minime şi maxime ale pedepsei pentru fiecare infracţiune. Individualizarea judiciară sau judecătorească a pedepsei o realizează instanţa de judecată şi se concretizează prin aplicarea pedepsei concrete infractorului pentru fapta comisă, în funcţie de gradul de pericol social al faptei, de periculozitatea infractorului, de împrejurările concrete atenuante ori agravante în care s-a săvârşit infracţiunea sau care caracterizează persoana infractorului. Posibilitatea individualizării pedepsei sub cele două forme: individualizarea legală şi individualizarea judiciară corespunde modalităţii de determinare a pedepsei140 , în sensul că prin completarea reciprocă a limitelor oricăror pedepse, pentru toate infracţiunile, nu se va adopta o altă pedeapsă decât cea relativ precizată de textul legal specific infracţiunii. Legea penală reglementează, ca forme de individualizare judiciară: - circumstanţele atenuante şi agravante; - suspendarea condiţionată a executării pedepsei; - munca corecţională. Ulterioarele măsuri de reducere din pedeapsa definitivă a deţinerii şi arestului preventiv, reducerea din pedeapsă ca urmare a beneficierii de adaosuri la norma legală de muncă a condamnatului, liberarea înainte de terminarea pedepsei pentru bună purtare sau ca efect al graţierii individuale reprezintă concepte care formează obiectul individualizării administrative, întrucât nu afectează cuantumul pedepsei aplicată de instanţa de judecată (atribut al individualizării judiciare), ci

140 V. Dongoroz şi colab., “Explicaţii teoretice ale Codului penal”, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, p. 125; 141 C. Bulai, op. cit., p. 352;

110

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

forma de executare a pedepsei definitive (atribut al individualizării administrative). Individualizarea administrativă. Această formă a individualizării pedepselor nu se rezumă doar la regimul de executare, ci priveşte şi durata executării efective a pedepsei care poate fi modificată la propunerea organelor administrative prin acordarea graţierii ori a liberării condiţionate141 . 6.2. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A PEDEPSELOR 6.2.1. Criterii generale de individualizare Noţiune. După cum am menţionat mai sus individualizarea judiciară a pedepsei este individualizarea realizată de instanţa de judecată şi constă în stabilirea şi aplicarea pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită în funcţie de gradul de pericol social concret al faptei, de periculozitatea infractorului, de împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Este cert că individualizarea legală şi cea judiciară sunt condiţii necesare activităţii de incriminare sau dezincriminare a faptei infracţionale, de stabilire concretă a executării pedepsei de către infractor, considerând procesul de raportare a unor criterii la pedeapsa aplicată ca reprezentând conţinutul individualizării pedepselor. Criterii generale de individualizare. În stabilirea şi aplicarea pedepsei, instanţa de judecată se conduce după criteriile generale şi obligatorii prevăzute în art. 72 c. pen., respectiv art. 74 noul C. pen (Legea nr. 301/ 2004). După cum se poate desprinde din conţinutul celor două articole, instanţa de judecată trebuie să ţină cont de: - dispoziţiile părţii generale a codului penal, această regulă impunânduse în practica judiciară, mai întâi prin limitarea minimelor şi maximelor pedepsei penale, cât şi prin definirea conceptelor juridice care formează conţinutul sancţiunilor penale (forma infracţiunii, calitatea făptuitorului, modalitatea răspunderii penale) şi nu în ultimul rând prin dispoziţiile privind aplicarea în spaţiu şi în timp a legii penale; - dispoziţiile părţii speciale a Codului penal, care fixează limitele minime şi limitele maxime pentru fiecare infracţiune în parte, aceste limite regăsindu-se însă şi în legile speciale care cuprind unele dispoziţii penale, instanţa de judecată având posibilitatea să aplice pedeapsa penală în cadrul acestor limite, dar prin raportarea directă la gradul de pericol social al infracţiunii şi al infractorului; - gradul de pericol social al faptei săvârşite de infractor, ce reiese din modul şi mijloacele de săvârşire a faptei în funcţie de importanţa valorilor sociale vătămate şi de urmările produse sau care s-ar fi putut produce ş.a.; - persoana infractorului, un alt criteriu de individualizare a pedepsei care se bazează pe starea psihofizică, atributele socioprofesionale, condiţiile de viaţă, atitudinea în societate, în familie, la locul de muncă (antecedentele penale) şi com111

Aurel Teodor Moldovan

portarea după săvârşirea infracţiunii (atitudinea avută după săvârşirea infracţiunii în faţa organelor de urmărire penală etc.) etc.; - împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală. Aceste împrejurări la care se referă legiuitorul prin dispoziţiile art. 72 C. pen., sunt acele stări, situaţii, împrejurări, date ale realităţii ce nu sunt cuprinse în conţinutul agravant al infracţiunii şi care prin legătura lor accidentală cu fapta săvârşită ori cu făptuitorul influenţează gradul de pericol social al faptei sau de periculozitate al infractorului şi determină o atenuare ori o agravare a pedepsei concrete142 . Sub denumirea de împrejurări care atenuează sau agravează răspunderea penală sunt cuprinse atât stările cât şi circumstanţele de atenuare sau agravare ale pedepsei143 . 6.2.2. Stări şi circumstanţe în cadrul individualizării pedepsei Noţiuni. În realizarea oricărei forme de individualizare a pedepsei, dar cu deosebire în cadrul individualizării judiciare, un rol important îl au stările, situaţiile sau împrejurările anterioare, concomitente sau subsecvente comiterii infracţiunii şi care reliefează un grad mai ridicat ori mai scăzut de pericol social al faptei ori de periculozitate a infractorului144 . În cadrul cauzelor de agravare sau de atenuare a pedepsei se face distincţie între stări şi circumstanţe. Stările sunt definite ca fiind acele situaţii, fapte cu semnificaţie în ce priveşte gradul de pericol social al faptei şi de periculozitate a făptuitorului, reglementate în partea generală a Codului penal ca instituţii distincte, având efecte de atenuare sau de agravare a pedepsei. Spre exemplu, menţionăm câteva stări de agravare: starea de recidivă, concursul de infracţiuni, precum şi câteva stări de atenuare: tentativa şi minoritatea făptuitorului. În ceea ce priveşte circumstanţele, acestea sunt definite ca fiind acele situaţii, calităţi, alte date ale realităţii exterioare conţinutului infracţiunii ce se referă la faptă şi ambianţa ei, ori de la făptuitor şi biografia acestuia145 . O importanţă deosebită o are împărţirea în stări şi circumstanţe pentru că potrivit unei opinii146 consacrată în literatura de specialitate stările de agravare ori de atenuare îşi produc efecte fiecare în parte asupra pedepsei, acţionând succisiv, iar concursul de circumstanţe nu are acelaşi efect, provocând doar o singură atenuare ori agravare, oricâte astfel de circumstanţe ar fi. Cauze generale şi speciale. După întinderea efectelor se disting: - cauzele generale care au influenţă pentru toate infracţiunile şi sunt

C. Bulai, “Manual de drept penal partea generală”Editura ALL, Bucureşti, 1997, p. 364; D. Lucinescu, „Comentariu I” în Codul penal român comentat şi adnotat, vol. I, partea generală, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992, p. 432; 144 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003, p. 361; 145 V. Dongoroz, în „Explicaţii teoretice ale codului penal român”, p. gen., vol. II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1969, p. 220; 146 C. Bulai, op. cit., p. 353;
142 143

112

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

prevăzute în partea generală a codului penal; pot fi considerate cauze generale atât stările (concursul de infracţiuni, tentativa, minoritatea), cât şi circumstanţele prevăzute în partea generală a codului penal (atenuante – art. 73 C. pen. sau art. 75 noul C. pen şi agravante – art. 75 C. pen. sau art. 77 noul Cod penal); - cauzele speciale care sunt determinate având influenţă numai cu privire la o anumită infracţiune şi sunt prevăzute în partea specială a Codului penal; cu titlu de exemplu amintim drept cauze speciale de agravare: numărul victimelor, calitatea infractorului, iar cauze speciale de atenuare: înlesnirea arestării participanţilor la unele infracţiuni retragerea mărturiei mincinoase, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege ş.a. Circumstanţe legale şi circumstanţe judiciare. După modul de stabilire a circumstanţelor şi după efectul pe care îl au asupra pedepsei ce urmează să fie stabilită de instanţă se disting: - circumstanţele legale, sunt acele circumstanţe arătate de legiuitor şi al căror caracter, agravant sau atenuant este obligatoriu pentru instanţa de judecată; spre exemplu, menţionăm circumstanţele legale atenuante prevăzute de art. 73 C. pen sau de art. 75 noul C. pen. şi circumstanţele agravante legale prevăzute de art. 75 C. pen sau de art. 77 noul Cod penal. - circumstanţele judiciare, sunt acele împrejurări caracterizate de instanţa de judecată ca fiind atenuante sau agravante, apreciind, de asemenea, semnificaţie juridico-penală a acestora în context cu fapta săvârşită şi cu făptuitorul. Instanţa poate deci să reţină sau să nu reţină, în favoarea sau în defavoarea inculpatului , circumstanţele atenuante sau agravante judiciare.147 Circumstanţe reale şi circumstanţe personale. După criteriul legăturii cu fapta sau cu făptuitorul, circumstanţele se împart în: - circumstanţe reale, acele circumstanţe care sunt legate de faptă şi influenţează gradul de pericol social al acestuia; circumstanţele reale se răsfrâng asupra participanţilor numai dacă se face dovada că le-au cunoscut, le-au prevăzut şi le-au acceptat, deoarece participaţia se săvârşeşte doar cu intenţie; Circumstanţele reale sunt stări, situaţii, împrejurări , întâmplări care precedă , însoţesc sau succedă săvârşirii faptei. Ele pot fi dintre cele mai diferite : locul unde infracţiunea este pregătită sau săvârşită, mijloacele utilizate la săvârşirea acestuia , timpul când s-a săvârşit, numărul persoanelor care au participat la infracţiune, modul cum s-a comis, dacă executarea a fost întreruptă şi reluată .148 - circumstanţe personale sunt acele circumstanţe care sunt legale de persoane infractorului şi îl caracterizează sub raportul periculozităţii; referindu-se la calităţile, atitudinile, deprinderile, obiceiurile infractorului, circumstanţele personale (subiective) nu se răsfrâng asupra celorlalţi participanţi.
C. Bulai „ Manual de drept penal – Partea generală ” Ed. All Beck , Bucureşti 1997 , pag 366 C. Bulai „ Manual de drept penal – Partea generală ” Ed. All Beck , Bucureşti 1997 , pag 367 149 C. Mitrache„ Drept penal român –Partea Generală ” Ed. Casa de editură şi presă « Şansa » Bucureşti 1997 , pag 290
147 148

113

Aurel Teodor Moldovan

Distincţia între circumstanţele reale şi personale este importantă în stabilirea pedepsei pentru participanţii la infracţiune fiind stabilită regula prin dispoziţiile art. 28 C.p., potrivit cu care circumstanţele privitoare la persoana unui participant nu se răsfrânge asupra celorlalţi , în timp ce circumstanţele privitoare la faptă se răsfrânge asupra participanţilor dar numai în măsura în care aceştia le-au cunoscut sau le-au prevăzut.149 Circumstanţe cunoscute şi circumstanţe necunoscute. După cum împrejurările erau cunoscute ori necunoscute infractorului, se disting: - circumstanţe cunoscute infractorului; - circumstanţe necunoscute infractorului. Circumstanţe anterioare, concomitente ori subsecvente infracţiunii. În literatura juridică, circumstanţele se mai clasifică după situarea în timp faţă de momentul săvârşirii infracţiunii, distingându-se între: circumstanţe anterioare, concomitente şi subsecvente infracţiunii150 . 6.2.2.1. Circumstanţe atenuante Noţiune. Circumstanţele atenuante sunt definite ca fiind acele stări, împrejurări, întâmplări ori date ale realităţii anterioare, concomitente sau subsecvente săvârşirii unei infracţiuni, ce au legătură cu fapta infracţională ori cu infractorul şi care relevă un pericol social mai scăzut al faptei ori o periculozitate mai redusă a infractorului151 . Redactarea distinctă a circumstanţelor care constituie circumstanţe atenuante (art. 73 C. pen. sau art. 75 noul Cod penal) şi a celor care pot constitui, circumstanţe atenuante, reflectă deosebirea pe care însuşi legiuitorul o face între acestea; cele prevăzute la art. 73 C. pen. sau art. 75 noul C. pen. fiind circumstanţe atenuante legale, iar cele prevăzute la art. 74 C. pen. sau art. 75 alin 2 noul C. pen. circumstanţe atenuante judiciare. Circumstanţele atenuante legale. Prin dispoziţiile art. 73 C.pen., au fost prevăzute următoarele circumstanţe atenuante legale: - depăşirea limitelor legitimei apărări sau ale stării de necesitate; - săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă. Depăşirea limitelor legitimei apărări (art. 73 lit. a partea I, sau art. 75 lit. b noul Cod penal). Această circumstanţă atenuantă legală cunoscută în doctrina 150 penală ca „exces scuzabil”înse deosebeşte de excesul adnotat, vol. I, partealegitimei D. Lucinescu, „Comentariu I” Codul penal român comentat şi justificat asimilat generală,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992, p. 428; 151 V. Dongoroz şi colab., “Explicaţii teoretice ale Codului penal”, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, p. 220;

114

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

apărări prevăzut la art. 44 alin. 3 C. pen.actual şi care priveşte depăşirea limitelor unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul, datorat tulburării sau temerii în care s-a aflat cel ce face apărarea. Pentru existenţa circumstanţei atenuante se cer îndeplinite condiţiile ca făptuitorul să se fi aflat, la început, în legitimă apărare, să fi depăşit limitele unei apărări legitime, iar această depăşire să nu se întemeieze pe tulburarea sau temerea acestuia152 . Depăşirea limitelor legitimei apărări este o circumstanţă personală care nu se răsfrânge asupra participanţilor153 . Atrăgând răspunderea penală a persoanei care s-a apărat excesiv, va diminua această răspundere (atenuând-o) în cadrul răspunderii penale pentru fapta săvârşită. Depăşirea limitelor stării de necesitate (art. 73 lit. a, partea a II-a., art 75 viitorul cod penal lit c) Condiţiile de existenţă a acestei circumstanţe atenuante legale se desprind din dispoziţiile art. 45 alin. 3 C. pen.actual şi presupun că făptuitorul, în momentul săvârşirii faptei, necesare pentru a salva de la un pericol iminent una din valorile sociale arătate în art. 45 alin. 2 C. pen. şi-a dat seama că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât acelea care s-ar fi produs dacă pericolul nu era înlăturat. În schimb, în situaţia în care făptuitorul în momentul săvârşirii faptei nu şi-a dat seama că prin fapta sa pricinuieşte astfel de urmări atunci fapta este săvârşită în stare de necesitate şi nu are caracter penal154 . Depăşirea limitelor stării de necesitate este o circumstanţă personală. Instanţa trebuie să examineze nu numai condiţiile ei de existenţă , dar şi mărimea disproporţiei dintre gravitatea urmărilor ce s-ar fi putut produce prin neînlăturarea pericolului , mobilul faptei în raport cu valoarea atribuită de făptuitor bunurilor pe care le-a salvat cu sacrificarea altora .155 Săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii (art. 73 lit. b teza I C. pen. sau art. 75 lit. a noul Cod penal ). Săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii (perturbatio animi) constă în indignare, mânie, emoţie puternică provocată de victimă prin violenţă, atingerea gravă a demnităţii individuale sau printr-o acţiune ilicită gravă. Între actul de provocare din partea persoanei vătămate, starea de tulburare sau emoţie creată infractorului şi săvârşirea infracţiunii ca urmare a acestor condiţii va trebui să existe un raport de corelare, cele două acte (tulburarea din cauza provocării şi actul infracţional) care aparţin agresorului fiind justificate parţial de atitudinea provocatoare a victimei. Asemenea acte de provocare pot fi realizate prin: violenţă fizică (loviri, vătămări) ori violenţă psihică (ameninţare); printr-o atingere gravă a
152 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003, p. 365; 153 D. Lucinescu, op. cit., p. 436; 154 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003, p. 365; 155 C. Bulai „ Manual de drept peanal – Partea generală” Ed. All Beck , Bucureşti 1997 pag 371

115

Aurel Teodor Moldovan

demnităţii persoanei ce se poate realiza de exemplu prin insultă; prin alte acţiuni ilicite grave ca de exemplu surprinderea victimei în flagrant delict de adulter (când victima este soţia sau soţul adulterin al făptuitorului ori partenerul acestora). De asemenea, actul de provocare (oricare ar fi conţinutul sau denumirea sa) va trebui să fie îndreptat în mod direct împotriva infractorului, a unor persoane faţă de care acesta manifestă ataşament psihic, moral, sentimental, însă prin modul de concepţie, de executare sau prin urmările sale provoacă o stare puternică de tulburare sau emoţie şi determină pe infractor să răspundă provocării. Provocarea se reţine şi în cazul trecerii unei perioade de timp între actul provocator şi riposta acestuia cu condiţia ca răspunsul la provocare să fie dat ca urmare a tulburării sau emoţiei trăite de infractor în momentul când a luat cunoştinţă de actul provocator. Actul provocator se poate produce şi printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei, dacă această comportare a produs infractorului (provocat) o puternică tulburare sau o emoţie de nestăpânit, în mod normal. Atingerea gravă a demnităţii persoanei necesită producerea unei tensiuni psihice capabilă să determine pe cel provocat să riposte la actul ilicit provocator. Important este ca infracţiunea să se îndrepte împotriva provocatorului, iar dacă din eroare infractorul ripostează împotriva altei persoane pe care o confundă cu provocatorul, va exista de asemenea scuza provocării. Circumstanţele atenuante judiciare. Prin dispoziţiile art. 74 C. pen., respectiv art 75 alin 2 Viitorul Cod penal care prevăd împrejurări pot constitui circumstanţe atenuante, sunt enumerate exemplificativ circumstanţele atenuante judiciare. Conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea faptei. Această circumstanţă priveşte aşadar atitudinea şi comportarea corectă a infractorului în familie, societate, la locul de muncă, înainte de săvârşirea infracţiunii. Conduita bună a infractorului priveşte şi lipsa antecedentelor penale156 . Comportamentul individual, este considerat pozitiv sau negativ în funcţie de interesul social, de nevoile publice generale astfel încât prin examinarea şi identificarea elementelor pozitive („prin investigaţii la locul de muncă, domiciliu, precum şi prin consultarea cazierului judiciar”) se poate reţine conduita bună, pozitivă a infractorului existentă înainte de săvârşirea infracţiunii – ca circumstanţă atenuantă şi implicit să determine atenuarea pedepsei157 . Stăruinţa depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul infracţiunii sau a repara paguba pricinuită. Conduita infractorului despre care se menţionează în cuprinsul textului legal se referă la faptul că după comiterea faptei, infractorul manifestă căinţă activă pentru fapta comisă, căinţă care se materializează prin repararea pagubei pricinuite, înlăturarea urmărilor infracţiunii şi care reliefează o
Mitrache, op.cit., p. 366; Iancu Tănăsescu, Camil Tănăsescu, Gabriel Tănăsescu, “Drept penal general”, Editua ALLBECK, Bucureşti, 2002, p. 574; 158 I. Grioraş, „Individualizarea pedepsei”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 167;
156 157

116

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

periculozitate mai scăzută a acestuia. De asemenea, se mai poate materializa şi în comportamentul infractorului ulterior comiterii infracţiunii de a da îngrijiri medicale victimei, de restituire a bunurilor sustrase etc. În doctrina penală158 s-a reţinut că o astfel de circumstanţă atenuantă este şi în cazul împiedicării producerii rezultatului dacă până în acest moment s-a realizat conţinutul unei alte infracţiuni. Atitudinea infractorului după săvârşirea infracţiunii rezultând din prezentarea sa în faţa autorităţii, comportarea sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii ori arestării participanţilor O astfel de circumstanţă relevă un grad de pericol de periculozitate scăzută al acestuia şi faptul că reeducarea lui se poate realiza şi printr-o pedeapsă mai uşoară. Printre împrejurările reţinute în practica şi doctrina judiciară 159 ca circumstanţe atenuante se află: - starea de beţie involuntară incompletă, produsă prin alcool sau alte substanţe deşi afectează voinţa infractorului nu înlătură caracterul penal al faptei; starea de beţie voluntară completă care a fost acceptată de o persoană pentru efectele sale speciale asupra propriului comportament, va reprezenta o circumstanţă atenuantă sau o circumstanţă agravantă, după caz. Dublul caracter de circumstanţă atenuantă sau circumstanţă agravantă a beţiei voluntare complete este determinată de interpretarea comportamentului infractorului anterior- concomitent-posterior săvârşirii infracţiunii (faptei) sub starea de beţie voluntară completă, ca o condiţie a producerii infracţiunii (beţia voluntară este reţinută ca circumstanţă agravantă în toate infracţiunile de pericol) sau deopotrivă, având statutul de circumstanţă atenuantă, dacă infractorul a produs acţiunea-inacţiunea, în mod normal, fără ca săvârşirea acesteia să fie cauzată sau condiţionată de starea de beţie a infractorului160 . Practica judiciară161 a apreciat, în unele situaţii, faptul că săvârşirea unei infracţiuni de către o persoană care prezintă o diminuare a facultăţilor mintale va justifica adoptarea circumstanţelor atenuante pentru diminuarea răspunderii penale, întrucât sub aspect intelectiv şi voliţional nu a putut aprecia gravitatea faptei săvârşite la adevărata lor valoare. O examinare a practicii judiciare relevă, că următoarele împrejurări pot reprezenta circumstanţe atenuante: gradul de cultură şi educaţie scăzut, lipsa unei experienţe sociale, vârsta înaintată, starea psiho-fizică creată de comportamentul victimei, mediul psiho-fizic special în care s-a produs infracţiunea162 .
C. Bulai, op.cit., p. 64, I. Tănăsescu, op. cit., p. 339; G. Antoniu şi colab., “Practica judiciară penală, partea generală”, vol. I (1988), Editura Academiei Române, Bucureşti, p. 77; 160 Tănăsescu, op. cit., p. 580; 161 V. Dongoroz şi colab., “Explicaţii teoretice ale Codului penal”, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, p. 155; 162 Dongoroz, op. cit., p. 156; 163 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003, p. 367;
159

Efectele circumstanţelor atenuante. Efectele circumstanţelor sunt de-

117

2 sau art.. a-f C. 75 alin. 164 165 M. Deosebirea esenţială dintre circumstanţele agravante şi infracţiunea calificată (agravantă) constă în faptul că circumstanţele agravante au un caracter accidental. pen. actual. Reducerea ori schimbarea are loc în funcţie de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită raportată la minimul special al acesteia.pen. 583. împrejurări.. când neaplicarea pedepselor complimentare se poate datora şi altor cauze decât circumstanţele atenuante. 1 C.. efectele circumstanţelor atenuante au fost reglementate într-un mod nou. 76 C.pen. De regulă. alte date ale realităţii exterioare conţinutului infracţiunii. cit. pen. Potrivit dispoziţiilor art. op. Circumstanţe agravante Noţiune. ori o schimbare a pedepselor prevăzute de lege pentru infracţiunea respectivă163 . 77 alin. 6. p. împrejurările care pot constitui circumstanţe agravante legale sunt prevăzute limitativ (art. art 77 C. 76 alin. 1 lit. 77 noul C.pen.). în raport cu noile categorii de pedepse. atenuare ce poate consta într-o reducere a. cit. După cum se poate desprinde din conţinutul legal. Cadru.2. 118 . Circumstanţele atenuante au ca efect atenuarea obligatorie a pedepsei. pen. în timp ce în cazul circumstanţelor agravante judiciare. instanţa va valorifica aceste circumstanţe în cadrul limitelor legale speciale de pedeapsă şi numai în cazuri bine justificate va coborî pedeapsa sub aceste limite (adică sub limita legală). anterioare.Aurel Teodor Moldovan terminate prin dispoziţiile art. 75 C.).viitor nu face referiri exprese cu privire la împărţirea circumstanţelor agravante în circumstanţe agravante legale şi circumstanţe agravante judiciare. în cazul circumstanţelor atenuante pedeapsa principală se reduce ori se schimbă.actual respectiv art 76 cod penal viitor şi sunt aceleaşi indiferent dacă sunt legale sau judecătoreşti. Înlăturarea pedepselor complimentare ca efect al circumstanţelor atenuante se pune numai în legătură cu cazurile în care aplicarea acestora este obligatorie164 . pen. op. potrivit art. concomitente sau subsecvente săvârşirii infracţiunii ce au legătură cu fapta infracţională ori cu infractorul şi care reflectă un grad de pericol social mai ridicat al faptei ori o periculozitate mai mare a infractorului. Potrivit noilor dispoziţii ale Codului penal. 75 alin. p. pen. calităţi. Circumstanţele agravante constau în stări situaţii.2. pe când infracţiunile calificate se caracterizează prin mai multe acţiuniinacţiuni. Tănăsescu. 1 lit.2. prin mai multe rezultate infracţionale şi prin mai multe forme de vinovăţie a infractorului165 . Circumstanţele agravante îşi găsesc reglementarea în dispoziţiile art. 431. a-h noul C. 76 C. Basarab. sau art. nu şi în cazurile în care aplicarea este facultativă. legiuitorul lasă instanţei judecătoreşti facultatea de a reţine ca circumstanţe agravante şi alte împrejurări care imprimă faptei un caracter grav (art.

sau ale art. a. Săvârşirea infracţiunii prin violenţe asupra membrilor familiei. art. pen. 192 ain. “Drept penal român. 185 noul cod penal. pen. 181 alin. d. Agravanta se aplică oricărei infracţiuni de violenţă săvârşite asupra unui membru al familiei171 . urmărind provocarea de suferinţe mari victimei în cazul infracţiunii de vătămare corporală gravă170 .) sau al omorului calificat. săvârşirea faptei de două sau mai multe persoane împreună. scade rezistenţa victimei în apărarea valorilor sociale etc167 . prin cooperarea acestora asigurându-se consumarea infracţiunii. pen : Prin “membru de familie” se înţelege soţul sau ruda apropiată. Bucureşti. 1 lit. vol. 151. 209 lit. 176 alin. 369. o sălbăticie în comiterea infracţiunii. Circumstanţa agravantă a participării mai multor persoane la săvârşirea infracţiunii este o circumstanţă reală care se răsfrânge asupra participanţilor în măsura în care au cunoscut-o fiind necesară dovedirea cunoaşterii ori prevederii de către fiecare participant169 Săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime. J. Dongoroz şi colab. ştergerea urmelor infracţiunii. 197 alin. 2003. Partea generală”. dacă aceasta din urmă locuieşte şi gospodăreşte împreună cu făptuirorul. a noul Cod penal). cu excepţia celor în conţinutul cărora este prevăzută ca element circumstanţial de agravare a infracţiunii (art. constituie circumstanţe agravante.) sau loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. 11 C. participarea mai multor persoane ca autori la săvârşirea unei infracţiuni. 534/ 1979. 168 T. p. Bucureşti. Potrivit dispoziţiilor art. pen. “Drept penal român. PARTEA GENERALĂ Circumstanţele agravante legale. 2).art. 2. pen). 1 lit. răspunderea participanţilor stabilindu-se potrivit dispoziţiilor privitoare la participaţie166 . pen. p.art. 61. II. Bucureşti. RRD nr. 379.. Partea generală”. Săvârşirea faptei prin metode ori mijloace care prezintă pericol public. 269 alin.DREPT PENAL. mai ales când numărul lor este mai mare. 2/ 1980. 1 C. 75 alin 1 lit. Săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime presupun o ferocitate din partea infractorului. cit. 170 Constantin Mitrache. nr. evadarea – art. prin violenţe asupra membrilor familiei sau prin metode ori mijloace care prezintă pericol public. pen. 166 V. 2003. Cristian Mitrache. 1491 C. sau art. Agravanta generală este aplicabilă în cazul infracţiunilor de vătămare corporală gravă (art. p. 119 . 77 noul C.p. Cristian Mitrache. În schimb. Editura Academiei Române. 370. 2.. 182 C. p. Această circumstanţă este prevăzută şi ca element circumstanţial al omorului deosebit de grav (art. op. 77 alin. Participarea mai multor persoane la săvârşirea unei infracţiuni nu este considerată în general ca o circumstanţă agravantă. 171 Membru al familiei art.. c C. Constanţa. următoarele împrejurări: Săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună (art. furtul calificat – art. Bulai. violul – art.a C. 2003. p. 167 Constantin Mitrache. imprimă acestei fapte un caracter grav deoarece sporeşte îndrăzneala făptuitorilor. 180 alin. 169 C. împrejurare care se valorifică o singură dată ca element circumstanţial168 (violarea de domiciliu. 1 şi 21 . 75 alin. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. Această circumstanţă agravantă nu se aplică dacă în conţinutul agravant al infracţiunii intră ca element circumstanţial.

Săvârşirea infracţiunii de către un major. 152. Eroarea cu privire la vârsta minorului. 2003. Editura Academiei Române. Dongoroz şi colab.Aurel Teodor Moldovan Aceste metode sau mijloace pot fi: incendiul care creează pericol public. deoarece infracţiunea se realizează printr-o activitate posterioară aceleia ce constituie infracţiunea ce provine bunul ce formează obiectul tăinuirii . Această circumstanţă agravantă nu este aplicabilă infractorului major care a săvârşit infracţiunea de tăinuire primind spre valorificare bunuri provenind din furtul comis de infractori minori. s. p. în toate cazurile punându-se în pericol viaţa sau integritatea corporală ori sănătatea unui număr indeterminat de persoane172 . p.). „motivele josnice” sunt acele porniri interioare contrare moralei ca: răzbunarea. având efectele unei astfel de circumstanţe175 . aparate de explodare. vol. 222. corosive sau toxice generale. 75 alin. p. 2003. pe care îl credea major. exploziile sau substanţele chimice sub forma de lichide sau gaze asfixiante sau inflamabile.174 Şi această agravantă este reală. nr. 120 . răsfrângându-se asupra tuturor participanţilor majori care au cunoscut împrejurarea că la săvârşirea infracţiunii participă şi un minor. II. care se poate converti ca şi premeditarea în circumstanţă reală. Această circumstanţă agravantă este personală. 1 lit.. 173 Dongoroz. 77 alin. cit. înlătură această agravantă. 964/1969 în Revista română de drept nr. sau art. indiferent de mijloacele folosite pentru răspândirea lor (bombe. Săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia 172 V. 11/1969 . c noul Cod penal). vol. dărâmarea unei clădiri sau deteriorarea unei instalaţii etc. 153. c C. dispozitive de pulverizare. setea de îmbogăţire pe căi ilicite etc. de unde uşurinţa cu care aceştia sunt antrenaţi pe calea infracţiunii173 . 156. etc.. Această periculozitate este cu atât mai evidentă. Această împrejurare nu mai este menţionată în noul Cod penal. pag 165 175 V.I pen .. op. Bucureşti . 1 C. Această stare de beţie preordinată sau premeditată reflectă o periculozitate mai mare a făptuitorului care se pregăteşte pentru săvârşirea infracţiunii provocându-si această stare pentru a avea mai mult curaj în săvârşirea faptei ori pentru a o invoca în instanţă ca împrejurare atenuantă. Săvârşirea infracţiunii în stare de beţie anume provocată în vederea comiterii faptei (art. 174 Trib . Coruperea minorilor şi antrenarea lor la săvârşirea de infracţiuni dovedeşte periculozitatea socială sporită a infractorului major. Editura Academiei Române. cu cât influenţa pe care o pot avea persoanele în vârstă asupra celor nevârstnici este mai mare. Bucureşti. Bucureşti.1 lit. dec. Această circumstanţă este reală şi se răsfrânge asupra participanţilor numai în măsura în care aceştia au cunoscut-o sau au prevăzut-o. Această circumstanţă este personală şi nu se răsfrânge asupra participanţilor. p. pen.. Reţinerea acestei circumstanţe este determinată de cunoaşterea de către major a situaţiei că la comiterea infracţiunii cooperează cu un minor. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. pen. dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor (art. 176 Dongoroz. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. Săvârşirea infracţiunii din motive josnice În doctrina penală.). II. 75 alin. Dongoroz şi colab.

3. Partea generală”. în cazul închisorii se poate adaugă un spor până la 5 ani. Dacă maximul special este neîndestulător. prevede că: “În cazul în care există circumstanţe agravante. instanţa având deplina libertate de a reţine circumstanţă agravantă orice împrejurare care. 178 C.2. prevederi introduse prin noua reglementare. Editura Academiei Române. p. imprimă faptei un caracter grav177 . vol.” (conform noului cod penal se poate adăuga un spor de până la 2 ani) 6. 382. Prin dispoziţiile art. g). care nu poate depăşi o treime din acest maxim. săvârşirea infracţiunii pentru a se sustrage pe sine sau pe altul de la urmărire. 78 noul Cod penal s-a consacrat principiul agravării facultative a pedepsei în cazul constatării circumstanţelor agravante atât legale cât şi judecătoreşti. 160. 121 . Ele vor putea fi proprii fiecărui caz concret dat. p. surpare de teren)176 . concomitente sau subsecvente săvârşirii infracţiunii. săvârşirea infracţiunii pentru a înlesni sau ascunde comiterea altei infracţiuni (lit. în mod neîndoielnic şi într-o măsură deosebită. Spre deosebire de circumstanţele agravante legale care erau prezentate exemplificativ. Art. 2003. arestare sau executarea pedepsei (lit. Efectele circumstanţelor agravante. II. pen. Bulai. în acel caz. Bucureşti. un caracter grav. f). p. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. Cristian Mitrache. Concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei 177 Constantin Mitrache. 179 V. imprimă faptei. se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. 1 C. incendiu puternic. Periculozitatea infractorului este mai mare pentru că profită de starea de tulburare produsă de calamitate. 373. h). “Drept penal român.DREPT PENAL. cele judiciare sunt constatate de instanţa judecătorească care are facultatea să aprecieze că unele împrejurări anterioare. PARTEA GENERALĂ prilejuită de o calamitate Prin „situaţia prilejuită de calamitate” se înţelege starea de tulburare socială specială pe care o creează existenţa efectivă sau ameninţarea ivirii unei calamităţi (inundaţie. iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult jumătate din maximul special. Circumstanţele agravante judiciare. 78 alin. şi ale art. 2003. Dongoroz şi colab. Bucureşti.. pen. asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani ori asupra unui membru de familie( lit. La acestea mai adăugăm şi săvârşirea infracţiunii asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a se apăra sau de a-si exprima voinţa. 78 C. În doctrina penală178 sunt considerate ca fiind circumstanţe agravante judiciare: împrejurarea că infractorul se găsea în stare de beţie în momentul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă ori împrejurarea că în timpul efectuării serviciului de pază infractorul sustrage bunuri ori comite o tâlhărie.

luată în considerare succesiv. pluralitate intermediară.. Bulai. în caz de concurs între efectele circumstanţelor agravante şi atenuante. pe care le-a constatat şi reţinut în cauza respectivă182 . gardul de pericol social al faptei180 . “Drept penal român. Potrivit art. iar o astfel de soluţie anihila efectele circumstanţelor agravante181 . pen. coborârea pedepsei sub minimul special nu mai este obligatorie.1 C. 465. pen sau ale art. În acest sens. cit. Când într-o cauză sunt aplicabile succesiv cauze de agravare şi cauze de atenuare. Pe lângă circumstanţele agravante şi atenuante. Ordinea de aplicare a circumstanţelor stabilită prin dispoziţiile art.Aurel Teodor Moldovan Noţiuni şi caracterizare. p. Dacă în art. 80 C. 80 alin. 374. „Comentariu. 180 181 122 . situaţie care de asemenea trebuie să-şi găsească reglementare sub raportul ordinii de aplicare şi al efectului ce trebuie să li se dea la stabilirea pedepsei concrete179 . apoi circumstanţelor de atenuare şi după care stării de recidivă. pune în evidenţă faptul că individualizarea pedepsei se realizează mai întâi în funcţie de gradul de pericol social concret al faptei şi de periculozitate a făptuitorului în funcţie de circumstanţele legate de faptă şi de făptuitor şi numai după aceea se dă eficienţă stării de recidivă. C. 80 alin. există anumite stări de agravare care pot intra în concurs cu cele dintâi. 173. Precizarea este necesară deoarece ca efect al circumstanţelor atenuante reducerea pedepsei sub minimul special este obligatorie. dar care desigur influenţează. dacă este incidentă în cauza respectivă. pen. ci să stabilească o pedeapsă care să reflecte luarea în considerare atât a stărilor şi circumstanţelor agravante cât şi a celor atenuante. p. 79 noul Cod penal. reglementări cuprinse în dispoziţiile art. instanţa nu trebuie să fixeze câte o pedeapsă concretă ca efect al fiecărei stări. Limitele agravării pedepsei. lăsând la aprecierea instanţei stabilirea duratei sau cuantumului pedepsei în cadrul limitelor speciale prevăzute de lege. 2 C. Constantin Mitrache. 80 alin.”. cit.. Lucinescu.. op. Codul penal în vigoare sau noul Cod penal conţine reglementări privind modul în care trebuie aplicate diferitele cauze modificatoare ale pedepsei.. infracţiunea continuată). 1 C. Coborârea pedepsei sub minimul special nu este obligatorie în caz de concurs între circumstanţele atenuante şi stările de agravare (concursul de infracţiuni. atunci când acestea vin în concurs. împrejurarea independentă de fapta care se judecă. 2003. 182 D. Cristian Mitrache. Circumstanţe agravante şi atenuante. op. pen. se prevede ordinea în care li se dă eficienţă cauzelor de agravare şi de atenuare când acestea sunt concurente în aceiaşi cauză şi anume mai întâi circumstanţelor de agravare. Partea generală”. Bucureşti. p. prin intermediul infractorului.

persoana fizică întâi concepe activitatea infracţională. Al.cit. 186 Ghe.113. Ed. V.256. pag.388 185 C-tin Mitrache op. C. caracteristică infracţiunilor intenţionate. 2) Deliberarea. V.183 Săvârşirea infracţiunii poate parcurge mai multe momente sau faze în drumul ei spre producerea rezultatului socialmente periculos. pag. ASPECTE GENERALE Fazele de desfăşurare ale infracţiunii Infracţiunea este întotdeauna o manifestare a omului în sfera relaţiilor sociale. pag.II. Dongoroz. fiecare dintre ele caracterizându-se printr-un anumit grad de înfăptuire a hotărârii infracţionale. Manual de Drept Penal. Drept Penal 1939. parcurge anumite etape. momentul ce finalizează procesul intern. Pag. Nistoreanu. determinată de un anumit mobil. Fundaţiei Chemarea. 3) Decizia finală de a săvârşi infracţiunea. Boroi op.113 188 C-tin Mitrache op. Decizia poate fi aceea dea a săvârşi infracţiunea sau de renunţa la ideea infracţională. pag. Luarea hotărârii de a săvârşi o infracţiune nu este incriminată deoarece simpla rezoluţie infracţională nu reprezintă o manifestare în sfera relaţiilor sociale de aceea nu este incriminată.cit. iar apoi pune în aplicare pentru a obţine urmările.266. Drept Penal 1939. pag.181. Nistoreanu. Drept penal. În mod obişnuit.186 Această decizie reprezintă momentul final al perioadei interne. Cit. Iaşi 1993. cântărind motivele pro şi contra ideii de a săvârşi o infracţiune.182.cit. 131.DREPT PENAL. pag. b) Perioada externă se materializează prin acţiunile fizice ale făptuitorului. 1997. Al. Bucureşti.Zolyneak. Pag. Activitatea infracţională.Bulai. 187 Ghe. 183 184 123 . pag. C-tin Mitrache op. Această fază poate cuprinde şi o latură externă denumită manifestarea hotărârii infracţionale sau faza oratorie187 . Ed.184 Doctrina penală este unanimă în a distinge două perioade în care se desfăşoară activitatea infracţională : perioada internă şi perioada externă. Partea generală vol. Cit. PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL VII FORMELE ŞI MODALITĂŢILE INFRACŢIUNII 7. În mod normal hotărârea infracţională şi comunicarea ei nu atrag răspunderea penală nici a celui M. Boroi op.181. All.1. Aceasta se desfăşoară în timp şi spaţiu din momentul naşterii ideii infracţionale şi până la producerea rezultatului. Partea Generală.185 a) În perioada internă putem distinge trei momente: 1) Naşterea ideii infracţionale. Este momentul iniţial al infracţiunii în care infractorul concepe ideea de a săvârşi o infracţiune. subiective. Dongoroz. moment în care făptuitorul meditează asupra ideii concepute.

nici a celui căruia i-a comunicat-o.189 Formele infracţiunii intenţionate recunoscute de legislaţie şi doctrină sunt: . se poate adapta un instrument cu o altă destinaţie iniţială decât instrument cu care se săvârşeşte o infracţiune. C.p.Fapta epuizată. Dongoroz. ori de a ajunge la cunoştinţa viitoarei victime. Actele preparatorii 189 190 C.Bulai. .132.165. Şi în această perioadă putem delimita trei faze: 1) Faza actelor preparatorii se caracterizează prin activitatea fizică a infractorului care îşi pregăteşte în acest moment terenul pentru faza executării.188 Perioada externă este delimitată de actele şi activităţile persoanei efectuate în vederea pregătirii şi realizării activităţii infracţionale şi obţinerea rezultatului periculos şi eventual dezvoltarea efectelor acestui rezultat.p. Drept Penal 1939. În cazul în care acţiunea este întreruptă sau rezultatul socialmente periculos nu se produce în ciuda faptului că acţiunea este dusă la îndeplinire. aceasta rămâne ultima fază a faptei. date. Această fază a urmărilor cuprinde atât urmările imediate ale acţiunii cât şi consecinţele ulterioare ale acesteia. modul executării infracţiunii. Dacă rezultatul periculos se produce se trece la faza urmărilor. Este posibil ca în această fază să se execute un act sau mai multe acte. V. se poate confecţiona un şperaclu. 3) Faza urmărilor se caracterizează prin producerea rezultatului socialmente periculos incriminat de lege.Tentativa. se poate confecţiona o armă. materiale. locul. pag. În această fază făptuitorul îşi procură mijloace. În această fază se trece la înfăptuirea acţiunii ilicite care are ca şi consecinţă producerea rezultatului socialmente periculos.actual. .p. 7. nu este reglementat în noua reglementare).Actele preparatorii.op.viitor) sau poate îmbrăca o formă a pluralităţii de infractori (ex: complot – art.1.Fapta consumată. Aceste mijloace pot fi de natură materială sau de natură intelectuală.1. aceasta poate constitui prin ea însăşi o infracţiune (ameninţarea – art. 124 .193. astfel se poate procura o armă. Literatura opinează însă că dacă hotărârea infracţională s-a comunicat în scopul de a atrage şi pe alţii la săvârşirea infracţiunii. actual. Acest rezultat poate fi consecinţa directă şi imediată a acţiunii sau poate fi o consecinţă agravată în timp. informaţii cu privire la timpul. Pot fi acte preparatorii.cit. Formele infracţiunii intenţionate după fazele de desfăşurare În doctrina penală prin formele infracţiunii se înţeleg formele pe care aceasta le poate avea în funcţie de fazele de desfăşurare ale activităţii infracţionale.167. să se întrerupă o activitate sau să fie dusă până la capăt.Aurel Teodor Moldovan care a comunicat hotărârea infracţională. Pag. . art 206 C. C. actele prin care se iau măsuri în vederea îngreunării descoperirii infracţiunii sau infractorului (amenajarea unei ascunzători) 2) Faza actelor de executare.

193 C-tin Mitrache op.274. În condiţiile în care există astfel de act trebuie să se aprecieze în concret că persoana le-a procurat în vederea săvârşirii faptei ilicite). Nistoreanu. .I. vol. de mijloace. Actele de pregătire materială. pag.cit. c) Activitatea efectuată să nu facă parte din conţinutul elementului material al laturii obiective a infracţiunii. Această condiţie este strâns legată de prima şi se interpretează împreună cu aceasta. M.Bulai. aşa cum am arătat.op. a unei substanţe otrăvitoare. Boroi op. Infractorul urmărind şi acceptând producerea rezultatului. O altă parte a doctrinei separă condiţia ca actele preparatorii să aibă un caracter neechivoc de condiţia ca actul preparator să se concretizeze într-o activitate obiectivă de creare a condiţiilor pentru săvârşirea infracţiunilor. adaptarea unui instrument care avea o destinaţie diferită de cea pe care i-o conferă infractorul în momentul săvârşirii infracţiunii (ex: modificarea unor chei în vederea pătrunderii într-o incintă pentru a sustrage diverse bunuri).191 Doctrina penală şi practica judiciară au arătat că trebuie întrunite cumulativ următoarele condiţii: 192 a) Actul de pregătire trebuie să aibă o existenţă obiectivă. pag. pag.193 Actele de pregătire pot fi acte de pregătire materială şi acte de pregătire morală.116. Astfel actul material trebuie să fie neechivoc (ex: pot exista acte preparatorii cu caracter echivoc cum ar fi procurarea unui cuţit. 195 Matei Basarab op.cit. să nu constituie un început de executare al infracţiunii. neechivocă. anterior trecerii la săvârşirea propriu-zisă a infracţiunii. momentul în care. Ghe.350. Al. pag.II pag.DREPT PENAL. Forma intenţiei este aceea al intenţiei directe.culegerea de informaţii. Cit. Vol.confecţionarea. 191 192 125 . de date privind locul şi timpul infracţiunii ori despre victimă ( ex: în vederea pătrunderii într-o incintă infractorul se informează cu privire la momentul schimbării paznicilor acestei incinte). adaptarea de instrumente sau mijloace pentru pregătirea infracţiunii. PARTEA GENERALĂ Reprezintă prima fază a activităţii infracţionale. constau în pregătirea materială pentru săvârşirea infracţiunii. Acestea pot fi procurarea de instrumente. fapte ce pot fi puse în slujba îndeplinirii unui scop licit. Literatura defineşte actele preparatorii ca fiind acele acte care constau în procurarea sau adaptarea mijloacelor ori instrumentelor de săvârşire a infracţiunii ori în crearea condiţiilor favorabile în vederea comiterii acesteia.165. b) Activitatea de pregătire să se efectueze cu intenţie. făptuitorul îşi pregăteşte terenul pentru aceasta. 194 C.Zolyneak op. Cit. adică sub aspectul raportului de cauzalitate el trebuie să favorizeze acţiunea ilicită.acte care constau în procurarea mijloacelor (ex: procurarea pe cale licită sau ilicită a unei arme pentru săvârşirea de infracţiuni) .184.190 Din această definiţie reiese că actele preparatorii pot fi: .cit. modificarea. El trebuie să reprezinte o acţiune efectuată în vederea creării condiţiilor pentru săvârşirea infracţiunii.

cit.485 201 Ghe. art.185. nu de sine stătător. arăta că se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor sau instrumentelor precum şi I.cit. Este de menţionat că la unele infracţiuni cum ar fi infracţiunile prin omisiune.119. informaţii cu privire la locul şi timpul în care urmează să se săvârşească infracţiunea. pag. lipsa de pericol social evident.2 C. 196 197 126 . ceh. 198 Art. 202 C-tin Mitrache op.194 În literatură actele de pregătire morală mai sunt denumite şi acte de natură intelectuală.199.195 Regimul actelor preparatorii Există mai multe concepţii în literatura de specialitate cu privire la actele preparatorii.cit. N. ele sunt inserate în antecedenţa cauzală a infracţiunii. Putem constata că în mod excepţional legea penală a prevăzut că în cazul infracţiunilor grave se impune incriminarea actelor premergătoare. Al.cit. date cu privire la victimă. bulgar.17.11 C. pag. bulgar. art. Boroi op.485. pag.196 În motivarea tezei se arată că se creează condiţii favorabile pentru comiterea infracţiunii. pag. actele preparatorii nu sunt posibile. op.7). Prima teză susţine necesitatea incriminării actelor preparatorii ca fază de desfăşurare a activităţii infracţionale. pag. Incriminarea actelor pregătitoare prin asimilare cu tentativa nu înseamnă că acestea îşi pierd individualitatea faţă de actele de executare. 1960. 199 C-tin Mitrache op. S-a susţinut că neincriminarea actelor de pregătire ar putea fi interpretată de infractori ca o încurajare la pregătirea cu răbdare şi perseverenţă a infracţiunii. Cit. A doua teză susţine neincriminarea actelor preparatorii. Spre exemplu sunt incriminate actele pregătitoare în art.200 În dreptul penal român actual s-a ales teza neincriminării actelor preparatorii. iar în alte ţări actele preparatorii sunt incriminate nelimitat pentru toate infracţiunile unde acestea sunt posibile (C.cit.201 Actele preparatorii sunt asimilate tentativei în cazuri expres prevăzute de lege.p.Aurel Teodor Moldovan Actele de pregătire morală constau în culegerea de date.184. ci asimilate tentativei sau ca infracţiuni de sine stătătoare ori ca acte de complicitate anterioară când sunt săvârşite de alte persoane. situarea acestora în afara elementului material.p. calomnia. situarea în timp departe de rezultatul socialmente periculos. precum şi alte infracţiuni cum ar fi insulta. actele preparatorii sunt incriminate limitat numai la anumite infracţiuni198 . C-tin Mitrache op. Ed. pag.173 alin.p.185. Iliescu op. însă. atragerea de complici. Iliescu – Problema incriminării şi sancţionarea actelor preparatorii. 200 N.pen.199 S-a susţinut că în susţinerea acestei teze că neincriminarea actelor de pregătire înseamnă o încurajare pentru cel care s-a pregătit să săvârşească o infracţiune de a renunţa cât nu este prea târziu. În susţinerea acestei teze s-au adus argumente ca: echivocitatea marii majorităţi a actelor de pregătire. Nistoreanu. Academiei.197 În unele Coduri Penale ale altor ţări. studii juridice. C.pag. Bucureşti. Oancea.

1. executare care a fost întreruptă sau nu şi-a produs efectul.viitor). (3) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este datorită modului cum a fost concepută executarea. de instrumente poare constitui acte de complicitate anterioară sancţionate atât de actualul Cod cât şi de noul Cod penal. Acestea arată că tentativa este punerea în executare a hotărârii Codul penal actual Noul cod penal Art. de a săvârşi infracţiunea.p. Tentativa va fi catalogată ca şi formă a infracţiunii deoarece în acest caz rezultatul nu se va produce.2. executare care a fost însă întreruptă sau nu şi-a produs efectul. etc. De aici deducem că: în primul rând tentativa se situează între actele de pregătire ale infracţiunii şi rezultatul socialmente periculos al acesteia. (2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este consecinţa modului cum a fost concepută executarea.actual. 32 Tentativa (1) Tentativa constă în punerea în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea. obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se află. (2) Există tentativă şi în cazul în care consumarea infracţiunii nu a fost posibilă datorită insuficienţii sau defectuozităţii mijloacelor folosite. prevăzut de lege. Art 20 Conţinutul tentativei (1) Tentativa constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracţiunea.202 (ex: art. art. 314 C. Tentativa Tentativa este definită de actualul Cod penal la art. iar de viitorul Cod penal la art. 285 al C.DREPT PENAL. Neproducerea rezultatului se poate datora întreruperii executării fie datorită faptului că în ciuda consumării actului de executare au existat condiţii externe făptuitorului care au împiedicat producerea rezultatului. 7. PARTEA GENERALĂ luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor de trădare. Actele preparatorii sunt incriminate şi ca infracţiuni de sine stătătoare atunci când prin caracterul lor univoc. ori datorită împrejurării că în timpul în care s-au săvârşit actele de executare.p. 20. ele au un grad de periculozitate evident. 127 . Actele de pregătire săvârşite de altă persoană decât autorul prin procurarea de mijloace. 32. executare care a fost însă întreruptă sau nu şi-a produs efectul.

4 C. În aceste condiţii prima instanţă l-a condamnat pe inculpat pentru infracţiunea de tentativă de omor. pag.J. 20-21 (respectiv art 32-33 Viitorul cod penal) raportat la art. având în vedere circumstanţele personale ale inculpatului – acesta era foarte tânăr. 172 (art 411 Viitorul cod penal) Cod penal actual203 . 60/1992. chiar împins de cel căruia-i ceruse ajutorul – că inculpatul nu a acţionat cu voinţă directă sau indirectă şi a schimbat încadrarea juridică din art. Prin începerea acţiunilor ce constituie elementul material al infracţiunii este declanşat procesul de realizare a urmării imediate şi de producere a rezultatului socialmente periculos (ex: se consideră că s-a pus în executare hotărârea de a comite o infracţiune de tâlhărie în cazul în care s-au aplicat lovituri victimei în scopul luării unui bun din posesia acesteia). Totodată infracţiunea de provocare ilegală a avortului prin care s-a cauzat moartea femeii însărcinate art.p.săvârşindu-se cu praeterintenţie. Tânărul rănit a avut nevoie de îngrijiri medicale într 50 şi 55 de zile.S.d.204 b) A doua condiţie a tentativei este începerea executării hotărârii infracţionale. care nu se constituie în conştiinţa făptuitorului ca o reprezentare a rezultatului periculos şi o acceptare a urmărilor imediate ale infracţiunii.. din punct de vedere subiectiv în cazul unei hotărâri infracţionale.p.96 T. atunci întreruperea executării faptei sau neproducerea rezultatului reprezintă momentul final al tentativei.174 (art 188 Viitorul cod penal) la încadrarea prevăzută de art. Întreruperea executării şi neproducerea 203 204 T. enervat că fusese respins şi bătut de oamenii de ordine din discotecă şi apoi refuzat de grupul de tineri. (ex: fapta inculpatului care fiind în stare de ebrietate a vrut să intre într-o discotecă fără să achite taxa de intrare. c) Cea de-a treia condiţie a tentativei priveşte întreruperea acţiunii de săvârşire a faptei sau neproducerea rezultatului. 128 . deci. încercând să le lovească cu o piatră. fiind exclusă în cazul culpei cu prevedere sau praeterintenţie. Intenţia de a săvârşi poate fi intenţie directă sau indirectă.penal viitor). examinând cazul. Dacă începerea executării faptei este momentul iniţial al tentativei.754/1977. a reţinut. Tentativa nu se poate împlini. A fost refuzat de aceştia şi de furie a aruncat cu piatra înspre grupul de tineri rănindu-l pe unul dintre aceştia la cap. s.actual (art 201 Cod. Suntem în situaţia în care rezultatul nu se produce sau din cauza întreruperii acţiunii. R. nu este susceptibilă de tentativă. Fiind respins de persoanele de ordine. pag.2.Aurel Teodor Moldovan După cum se poate observa dispoziţiile alin 2 din actuala reglementare au fos înlăturate considerându-se nerelevante. Tribunalul Constanţa. Nr. d.185 alin. Dreptul nr. În condiţiile în care un grup de tineri a trecut prin preajmă.s. sau din cauze externe de persoana infractorului. el a intrat în altercaţie cu acestea. Prin aceasta se înţelege efectuarea unui act sau a actelor ce constituie elementul material al laturii obiective.10/1992. Iată de ce nu se poate vorbi de tentativă în cazul infracţiunilor comise din culpă sau cu praeterintenţie.332. inculpatul a solicitat ajutorul acestora pentru a-i bate pe oamenii de ordine. Condiţiile de sancţionare a tentativei aşa cum reies din definiţia dată de Codul penal sunt următoarele: a) Să existe intenţia de a săvârşi infracţiunea pentru că tentativa constă în punerea în executare a hotărârii.Constanţa.

Lazăr . ori ţin de voinţa acestuia. Pascu . în sensul că dacă la infracţiunea consumată rezultatul este bine delimitat. T. 128.. Dongoroz op. op . În cazul în care pentru săvârşirea unei anumite fapte legea prevede o calitate specială. Tentativa poate fi comisă şi în participaţie. nu are nici o influenţă asupra calificării juridice al faptei din punctul de vedere al formei de vinovăţie. tentativa poate să se caracterizeze şi prin existenţa unui obiect material asupra căruia se îndreaptă activitatea făptuitorului. subiectul activ al tentativei.58. Din acest punct de vedere gradul de pericol social este diminuat faţă de cel al faptei consumate. Împrejurarea că victima nu a decedat. la tentativă M.S.306. p. Cit.207 Urmarea imediată diferă la tentativă faţă de infracţiunea consumată. trebuie să întrunească acea condiţie în lipsa căreia activitatea îndeplinită poate fi apreciată ca tentativă la o altă infracţiune sau poate să rămână în afara legii. Anumite particularităţi poate prezenta tentativa în cazul infracţiunilor complexe în conţinutul cărora intră ca element sau ca circumstanţă agravantă care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală. Tentativa la infracţiune va avea aceleaşi trăsături ca şi infracţiunea.L.R. s. Aplicând o lovitură puternică cu o furcă cu coarne de fier în capul victimei.p. 208 C. În cazul tentativei. subiectul activ trebuie să fie funcţionar cu atribuţii de gestionare. 205 Subiectul tentativei: subiectul activ este acelaşi ca în cazul tentativei consumate. . În funcţie de infracţiunea la care s-a început executarea.. în condiţiile în care.” 1998. Casa de Editură şi Presă „Şansa S. în Dreptul nr. cit.J.r. pag 192 207 O. pag.Tudorel. Partea specială. Vor fi deci afectate aceleaşi relaţii sociale ca şi în cazul săvârşiri infracţiunii consumate. Pag 142 211 „Tentativa de omor se poate comite şi cu intenţie indirectă. Pag. V.166/1997. d. Ghe Nistoreanu. pe când la tentativă.143.285 V. iar cealaltă numai parţial.S. ca şi al faptei consumate. omorul rămânând în fază de tentativă. elementul material al laturii obiective nu poate fi decât o acţiune. el trebuind să îndeplinească aceleaşi condiţii generale de existenţă a infracţiunii. I. s. Astfel şi în cazul tentativei la delapidare.. infracţiunea consumată vatămă efectiv relaţiile sociale prevăzute de lege. d. Elementul material al laturii obiective la infracţiunea consumată poate consta dintr-o acţiune sau dintr-o inacţiune.p. la trădare prin transmitere de secrete să fie cetăţean român sau fără cetăţenie cu domiciliul în ţara noastră 206 Latura obiectivă are aceleaşi componente ca şi în cazul infracţiunii consumate. 210 V.1. Drept Penal. . întreaga complexitate faptică va trebui apreciată ca tentativă la acea infracţiune şi nu ca faptă consumată. A Boroi . tentativa crează o stare de pericol cu privire la acele relaţii. Loghin. PARTEA GENERALĂ rezultatului chiar dacă executarea a fost integral realizată sunt datorate unor împrejurări independente de voinţa făptuitorului. Dobrinoiu . Însă. Zolyneak .3/1998 pag.. inculpatul a avut reprezentarea consecinţelor actului său – fractura oaselor capului. 209 M.Zolyneak op. pag. 205 206 129 . lezarea creierului şi în cele din urmă moartea victimei – şi chiar dacă nu a dorit acest rezultat final l-a acceptat săvârşind astfel fapta cu intenţie indirectă. obiectul juridic este acelaşi cu obiectul faptei consumate.DREPT PENAL.n. R. Cit. 2958/1970. Chiar dacă una dintre faptele incluse în conţinutul infracţiunii complexe se realizează integral. deşi lovitura putea produce moartea. op cit .” – T.

vol.p. (victima opune rezistenţă agresorului şi acţiunea – element material al laturii obiective nu se consumă). Forma laturii subiective poate fi intenţie directă atunci când infractorul prevede rezultatul faptei sale pe care îl şi urmăreşte. T.1.2. Literatura este unanimă în a distinge formele între ele după: a) Gradul de realizare a acţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective a infracţiunii. fie prin preexistenţa unor obstacole de natură materială (rezistenţa încuietorilor). pag. renunţă la continuarea acţiunii de furt. Latura subiectivă a tentativei este aceiaşi cu a infracţiunii consumate cu deosebirea că.cit. există autori care au considerat că aceasta nu este posibilă210 . după ce umpluse o traistă şi servieta tot cu porumb – s-a reţinut că activitatea de sustragere era în curs de executare213 ). În ceea ce priveşte intenţia indirectă.Timiş. R. În ceea ce priveşte al doilea criteriu avem tentativa proprie şi tentativa improprie. exemplu inculpatul a fost surprins de paznicul fermei.J. Felurile tentativei În literatura de specialitate se clasifică tentativa după mai multe forme.188. în cazul desistării. relaţia socială privind dreptul la viaţă a fost numai pusă în pericol208 .930/1971. Se oferă exemplu situaţia în care infractorul intenţionează să fure şi după ce deschide uşa locuinţei se răzgândeşte. chiar dacă s-au produs anumite vătămări. latura subiectivă se realizează în întregime. executare care s-a întrerupt iar rezultatul nu s-a produs. 7. considerăm că aceasta poate fi reţinută211 .193. 212 213 130 .214 Însă majoritatea literaturii reţin desistarea ca fiind o instituţie de drept penal diferită de instituţia tentativei improprii. fie prin intervenţia în timpul desfăşurării acţiunii infracţionale a unor obstacole de natură materială (declanşarea unei alarme ca urmare a atingerii unui obiect). d.364.I. 214 Matei Basarab op. O parte a literaturii susţine că tentativa întreruptă există şi atunci când executarea se datorează voinţei infractorului. Această tentativă începe din momentul încheierii actelor pregătitoare şi durează până când intervin alte forţe constrângătoare decât voinţa infractorului. deşi. b) După cauzele care determină neproducerea rezultatului legate. Tentativa întreruptă sau neterminată sau imperfectă constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârşii infracţiunea.cit. pe când în situaţia tentativei numai parţial209 . pag.Aurel Teodor Moldovan urmarea constă într-o stare de pericol creat în ceea ce priveşte obiectul infracţiunii (ex: în cazul tentativei de omor.212 După gradul de realizare al executării actului material avem: tentativă întreruptă sau imperfectă sau neterminată şi tentativa perfectă sau terminată sau fără efect.1. în timp ce îşi umplea buzunarele cu porumb. pag. fie de obiectul material al infracţiunii. Opinăm că abordarea separată a desistării de tentativă este mai C-tin Mitrache op. în cazul infracţiunii consumate. Aceste elemente pot fi fie prin intervenţia unor forţe umane străine (intervenţia unor terţe persoane care împiedică săvârşirea infracţiunii.1. în magazie. tratând-o în mod separat. fie de mijloacele folosite. deşi nu exista nici un obstacol în realizarea acestei infracţiuni.

În acest sens a se vedea C-tin Mitrache op.189. întrucât numai la acestea este posibil ca executarea să fie dusă până la capăt. pag. c. pe când desistarea beneficiază de nepedepsire pentru infracţiunea pentru care se începuse actul de executare.218 Situaţiile când rezultatul nu se produce sunt şi ele de natură diferită. 127.cit. pag. concomitentă executării – ex: victima se fereşte şi lovitura mortală nu este receptată sau ulterioară executării.171. Al. Cit. Tentativa perfectă este întâlnită numai la infracţiunile care au obiect material. sau se administrează otravă victimei. dar aceasta se fereşte şi nu este ucisă.20 alin. Legiuitorul catalogând această formă a tentativei a apreciat că pentru ca tentativa să fie improprie trebuie ca acţiunea să fie executată în întregime. ceea ce nu regăsim în noul cod penal. Nistoreanu. defectuoase. Exemplul clasic oferit de literatură: se trage cu arma în direcţia victimei.S. ci numai despre o tentativă improprie terminată sau perfectă. Pe când tentativa imperfectă presupune intervenţia unui element independent de voinţa infractorului desistarea este o manifestare directă de voinţă a făptuitorului. fără a se produce rezultatul periculos prevăzut de lege. deci a elementului material al laturii obiective. Al.cit. De aceea nu putem vorbi despre o tentativă improprie. 216 131 .216 Tentativa terminată poate fi atât proprie (când mijloacele folosite sunt capabile să producă rezultatul acţiunii) cât şi improprie (când mijloacele folosite datorită insuficienţei sau defectuozităţii duc la neproducerea rezultatului).cit. 126. aşa cum am arătat. Tentativa imperfectă va fi întotdeauna pedepsită. În această situaţie acţiunea s-a efectuat în întregime.217 Tentativa improprie este prevăzută de art. Motivele pentru care rezultatul periculos nu se produce sunt. fără să survină rezultatul. Pag. pag. Nr. Imposibilitatea de consumare a infracţiunii este relativă. urmarea nu se produce. Această tentativă se caracterizează prin aceea că – similar ca la orice tentativă se realizează punerea în executare a rezoluţiei infracţionale. iar în cazul şi împrejurările în care hotărârea a fost pusă în executare se dovedesc insuficiente. Boroi op. Cantitatea de otravă este insuficientă încât rezultatul periculos nu se produce. căci mijloacele prin natura lor sunt apte să producă rezultatul. C-tin Mitrache op. Cauza neproducerii poate fi anterioară începutului executării (ex: infractorul nu este un bun ţintaş în cazul încercării de ucidere a victimei prin împuşcare. Nistoreanu.p. PARTEA GENERALĂ corectă din punct de vedere al naturii juridice a acestei instituţii. în toate cazurile la infracţiunea imperfectă anterioare săvârşirii elementului material al laturii obiective. însă din motive străine de voinţa făptuitorului.190. Tentativa perfectă sau fără efect sau terminată constă în executarea integrală a intenţiei infracţionale.d.DREPT PENAL. Boroi op.215 Pentru tentativa terminată sau perfectă neproducerea rezultatului poate avea cauze care se situează în orice moment al acţiunii. decizia. 218 T.320 219 Exemplul clasic oferit de doctrină este acela în care făptuitorul doreşte uciderea unei persoane prin introducerea unei cantităţi de otravă în mâncarea victimei. 663 din 1966. Cit. Ghe. imperfectă. victima otrăvită este dusă la spital şi salvată). În conformitate cu al doilea criteriu al cauzelor ce determină neproducerea rezultatului distingem. Pag.col. pag. 217 C.2 din actualul cod penal. dar aceasta este salvată de intervenţia altor persoane. Tentativa proprie terminată este posibilă numai la infracţiunile de rezultat. O primă 215 Ghe.Bulai op. tentativa proprie şi tentativa improprie.

mijloacele sunt proprii.. O a treia cauză a neconsumării infracţiunii este modul greşit.220 Acest fel de tentativă poartă numele de tentativă relativ improprie. 220 T. în realitate ea neavând trăsăturile şi caracterul unei infracţiuni (ex: încheierea unei noi căsătorii de către o persoană care se considera căsătorită. pag. apte să producă rezultatul.R.190. s. Literatura juridică apreciază că există mai multe cauze datorită cărora rezultatul este imposibil să se producă. executarea este dusă până la capăt. Astfel. O a treia situaţie care face imposibilă consumarea acţiunii este lipsa obiectului de la locul în care se afla. S-a reţinut în această speţă tentativa de tâlhărie. În acest caz. însă. insuficienţa mijloacelor. Putem da exemplu în acest sens fapta infractorului care trage asupra rivalului său cu intenţia de a-l ucide. datorită armei de foc decalibrate. Al. însă.3 actualul cod penal. 221 132 . Cit. respectiv art 32 alin 2 din viitorul cod penal. 222 Literatura distinge tentativa absolut improprie de infracţiune putativă. Pag. deşi. Nistoreanu. 128. În cazul infracţiunii putative se săvârşeşte o faptă ce are caracter infracţional numai în mintea făptuitorului. Prima cauză ar fi inaptitudinea totală a mijloacelor folosite. nr. alin. Al. Literatura de specialitate a reţinut un exemplu în acest sens: fapta inculpaţilor care prin violenţă au sustras geanta victimei şi au constatat că nu conţinea valorile pe care le căutau. Boroi op. sunt folosite în cantităţi insuficiente sau în anumite condiţii astfel încât ele nu pot produce urmarea pe care infractorul o prevede şi o doreşte. 223 Ghe. Nistoreanu. infractorul urmăreşte producerea rezultatului şi foloseşte în vederea realizării acestuia.221 Tentativa absolut improprie este reglementată de art. De exemplu va exista tentativă absolut improprie atunci când se va încerca uciderea unei persoane făcând-o să ingereze o substanţă absolut inofensivă. conform legii. C-tin Mitrache op. Făptuitorul pune în executare rezoluţia infracţională în vederea producerii rezultatului periculos. ex: încercarea de a fura un bun care între timp a fost distrus). 127. care nu se produce datorită lipsei obiectului infracţiunii de la locul său. Tentativa absolut improprie se caracterizează prin imposibilitatea de consumare a infracţiunii datorată modului cum a fost concepută executarea. urm.1080/1978. 219 O a doua situaţie de neproducere a rezultatului urmărit de infractor este defectuozitatea mijloacelor folosite. datorită unor defecte nu pot duce la consumarea infracţiunii.. absurd de concepere a executării faptei (ex: prezentarea drept câştigător a unui bilet loto pe care cifrele sunt falsificate în mod grosolan). Pag.S.. însă. el nu nimereşte ţinta. în timpul săvârşirii actelor de executare.Aurel Teodor Moldovan situaţie este. Boroi op.171. d. apte de a produce rezultatul socialmente periculos. dar rezultatul nu se produce datorită modului greşit în care a fost concepută infracţiunea. cum ar fi un cub de zahăr. O a doua cauză care duce la imposibilitatea producerii rezultatului este inexistenţa absolută a obiectului infracţiunii (există tentativa absolut improprie şi atunci când acţiunea este îndreptată împotriva unui obiect inexistent. Cit.20. 222 Ghe. pag.cit. foloseşte mijloace care. prin natura lor sunt apte să producă rezultatul. Infractorul pune în executare acţiunea cu mijloace proprii.p.

dar din cauze necunoscute făptuitorului. 33 Pedepsirea tentativei (1) Tentativa se pedepseşte numai când legea prevede în mod expres aceasta. (2) Tentativa se sancţionează cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului şi jumătatea maximului prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată. faptei îi lipseşte caracterul infracţional. tentativa se sancţionează cu amenda cuprinsă între minimul special şi maximul special al amenzii prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată. Incriminarea şi sancţionarea tentativei Tentativa îşi dovedeşte periculozitatea prin faptul că ea reprezintă o executare integrală sau în parte a elementului material al laturii obiective a infracţiunii. PARTEA GENERALĂ fără să ştie că vechea căsătorie încetase prin moartea soţului). De aceea. (2) Tentativa se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată ale cărei limite se reduc la jumătate. lipsa obiectului este totală. Deosebirea faţă de tentativa absolut improprie este aceea că fapta putativă nu numai că nu este absurd concepută. lipsa obiectului de la locul său este accidentală. Art. Când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă iar instanţa s-ar orienta spre aceasta.2. Fapta putativă se delimitează şi de tentativa relativ improprie. op. doctrina caracterizează tentativa ca fiind „o formă atipică de infracţiune datorită împrejurării că latura obiectivă a acesteia nu se realizează Codul penal actual Noul cod penal Art 21. 133 .224 224 întregime”. tentativa se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. În cazul când pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă.223 7.181. (3) În cazul persoanei juridice. acţiunea prin care se urmăreşte rezultatul socialmente periculos este pusă în executare.DREPT PENAL. Practic. pe când în cazul faptei putative. Pedepsirea tentativei (1) Tentativa se pedepseşte numai când legea prevede expres aceasta. dar se realizează şi produce efectul urmării.cit. fără ca minimul să fie mai mic decât minimul general al pedepsei. în C-tin Mitrachenerealizându-se urmarea imediată a infracţiunii. se aplică pedeapsa închisorii de la 10-25 ani.2. În cazul tentativei relativ improprii.1. pag.

permiţând o marjă mai largă de apreciere pentru judecător. care susţine un sistem diferenţiat de aplicare a pedepselor pentru tentativă. Această teorie susţine că pedeapsa pentru tentativă ar trebui să fie similară cu pedeapsa pentru infracţiunea consumată. Sancţionarea tentativei. Teoria parificării pedepsei pentru tentativă cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată. care.1. 7. Această din urmă teorie este îmbrăţişată de legiuitorul penal român. De aceea considerăm că. Pe de altă parte aceasta ar putea fi şi un beneficiu. prezintă ca şi fapt consumat un pericol social grav. Actualul cod penal face referire şi la tentativa în cazul infracţiunilor comise de persoana juridică. Infracţiuni pentru care tentativa nu este posibilă 134 . Cealaltă soluţie ar fi exprimarea că tentativa se sancţionează cu o pedeapsă cuprinsă în categoria imediat inferioară categoriei de pedeapsă prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată. Această din urmă soluţie ar avea neajunsul că instanţa. Pedepsele complimentare se pot aplica persoanei juridice şi în mod cert se vor aplica şi persoanelor fizice. indiferent de gravitatea acestora. cu excepţia pedepsei dizolvării societăţii. În cazul persoanei juridice.Aurel Teodor Moldovan În doctrina penală există două concepţii privind incriminarea tentativei: reduse la jumătate. Faţă de această teorie se delimitează teoria diversificării pedepselor. fără ca minimul aplicat să scadă sub minimul categoriei inferioare categoriei pedepsei aplicate pentru infracţiunea consumată. Una ar fi aceea a aplicării unei pedepse cuprinsă între jumătate din maxim şi jumătate din minim. b) Incriminarea limitată a tentativei adoptată şi de legislaţia română penală prevede incriminarea tentativei numai în cazul infracţiunilor grave. după ce se pronunţă pentru o pedeapsă aplicabilă infracţiunii consumate. îmbrăţişând ideea că punerea în pericol al unor categorii de relaţii sociale ocrotite. Şi în acest caz există mai multe teorii cunoscute în doctrina penală privind sancţionarea tentativei. va trebui să individualizeze din nou o pedeapsă pentru tentativă. La această pedeapsă se pot adăuga una sau mai multe pedepse complementare a) Concepţia incriminării nelimitate în care se susţine că tentativa trebuie incriminată fără excepţie în toate infracţiunile. de lege ferenda am putea avea două exprimări aplicabile în Codul penal. Aceasta este o nouă dovadă că legiuitorul din 2004 aplică principiul diversificării pedepsei pentru tentativă în raport de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată. este mai puţin gravă decât vătămarea acestor relaţii. pedepsele complimentare pot fi aplicate. ceea ce nu mai este regăsit în reglementarea viitorului cod penal.3.2.

Din dispoziţiile legii reiese că. al căror element material al laturii obiective constă într-o inacţiune. Efectuarea unui singur act nu are relevanţă penală iar infracţiunea se consumă tocmai prin repetarea acestor acte. În aceste cazuri însăşi actele de executare îşi pierd caracterul socialmente periculos. având în vedere natura juridică a praeterintenţiei. reglementând două cauze de nepedepsire. el se află în culpă. Ultima infracţiune la care tentativa nu este posibilă este infracţiunea de obicei. iar în noul Cod penal la art. de a stimula pe făptuitorii care renunţă la continuarea executării faptei sau împiedică producerea rezultatului socialmente periculos.pag. sau din propria voinţă a acestuia. mărturia mincinoasă. 7. sunt infracţiunile de imediată consumare (sau cu executare promptă). În cazul în care rezultatul socialmente periculos nu se produce datorită întreruperii executării acţiunii sau datorită împiedicării producerii acestuia.170.). combinaţie între intenţie şi culpă. se presupune că infractorul acţionează cu intenţia de a săvârşi infracţiunea. suntem în faţa unei cauze de nepedepsire. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului Împiedicarea producerii rezultatului socialmente periculos al acţiunii infracţionale poate fi datorată atât unei voinţe sau a unui eveniment străin de voinţa făptuitorului. având în vedere că tentativa presupune punerea în executare a rezoluţiei infracţionale. PARTEA GENERALĂ Interpretând articolului 20 din Codul reiese că tentativa nu este posibilă la toate infracţiunile fie din cauza elementului subiectiv. O altă categorie pentru care tentativa nu este posibilă. Motivul nepedepsirii infractorului în caz de desistare sau împiedicare a producerii rezultatului este dorinţa legiuitorului de a încuraja. În cazul praeterintenţiei.etc. Dispoziţiile Codurilor sunt similare în această materie.22. în cazul în care acţiunea a fost executată până la capăt din propria voinţă a făptuitorului. căci infracţiunea se consumă în momentul neîndeplinirii obligaţiilor cerute de lege. deci forma necesară de vinovăţie pentru a exista tentativă trebuie să fie intenţia directă sau indirectă. 225 N.cit. fie din cauza elementului obiectiv. avem o situaţie oarecum similară. Faţă de infracţiunea principală.1. Iliescu op. o îndeletnicire. dar faţă de rezultatul agravat al acţiunilor sale. Din punct de vedere al elementului subiectiv nu pot avea tentativă infracţiunile săvârşite din culpă şi cele praeterintenţionate.DREPT PENAL. Din punct de vedere al elementului obiectiv tentativa nu este posibilă în primul rând la infracţiunile omisive. 135 . Infracţiunea de obicei presupune repetarea acţiunii în aşa fel încât să rezulte o obişnuinţă. În Codul penal actual această cauză de nepedepsire era prevăzută la art. Aceste infracţiuni nu au o desfăşurare în timp ele consumându-se în momentul actului de executare (ex: infracţiunile desfăşurate verbal. neputându-se reţine faţă de culpa sa forma tentativei. În cazul infracţiunilor comise din culpă. 34. atât datorită faptului că valoarea socială ocrotită nu mai este vătămată.2.4. cât şi datorită faptului că nu mai există voinţa infracţională a făptuitorului. calomnia. prin cuvinte – insulta. infractorul acţionează întradevăr cu intenţie.

Zolineak. cât şi împiedicarea rezultatului trebuie să fie voluntare.Gen. putem aprecia. nr. Infracţiunea fapt consumat Infracţiunea consumată reprezintă forma tipică sau perfectă a infracţiunii în raport cu fazele desfăşurării activităţii infracţionale. c) Atât întreruperea activităţii. 1976. deşi făcută din proprie iniţiativă s-au adus vătămări victimei până în momentul desistării. Ghe. pag. Drept penal. spre exemplu. în cazul otrăvirii). Al.R.D.3. Cit. s.178.nr.. C.cit.Bulai.vol.2956/1970 R. spre deosebire de T. Iaşi.cit. să fie expresia voinţei libere a făptuitorului. Spre exemplu va fi sancţionat pentru vătămare corporală făptuitorul care punând în executare hotărârea de a săvârşi infracţiunea de omor. Pag. b) Întreruperea executării în cazul desistării. Prin această cerinţă se înţelege implicit că trebuie evitată urmarea imediată (dacă la desistare avem o abandonare a executării începute.Aurel Teodor Moldovan pentru a fi cauze de impunitate desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului trebuie să îndeplinească anumite condiţii:225 a) În cazul desistării trebuie să existe un început de executare. respectiv împiedicarea producerii rezultatului.117. De reţinut că pentru a fi efectivă. 129.. În Codul penal se prevede că dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării rezultatului constituie o altă infracţiune se aplică pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită. Nistoreanu.133. P. C-tin Mitrache.3/1971. a renunţat după ce a început executarea ( a aplica mai multe lovituri victimei). 226 227 136 . Renunţarea. desistarea trebuie să fie definitivă.S. Efectele desistării şi împiedicării producerii rezultatului Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului sunt cauze de impunitate în sensul că în aceste cazuri făptuitorul nu va fi pedepsit pentru infracţiunea pe care o începuse sau al cărei rezultat îl împiedicase. făptuitorul împiedică moartea victimei administrându-i acesteia un antidot.194. pag. op. d. d) O condiţie specială pentru existenţa cauzei de impunitate în cazul împiedicării producerii rezultatului este că împiedicarea rezultatului trebuie să aibă loc înainte de descoperirea faptei.II. op. să fie efective. făptuitorul să renunţe în totalitate şi pentru totdeauna la comiterea respectivei infracţiuni. 228 M.227 Infracţiunea consumată presupune parcurgerea tuturor fazelor infracţiunii de la momentul intern al luării hotărârii infracţionale până la momentul producerii urmărilor socialmente periculoase. să fie din proprie iniţiativă. Cu privire la infracţiunea consumată. se poate reţine că suntem în situaţia împiedicării producerii rezultatului în condiţiile în care. Fapta se consideră descoperită atunci când organele în drept sau orice altă persoană în afară de cele implicate la săvârşirea ei au luat la cunoştinţă de comiterea acesteia. iar în cazul împiedicării producerii rezultatului trebuie ca acţiunea să fi fost executată în întregime.. Boroi op.p..1. adică să ducă la neconsumarea infracţiunii. pag.226 7.

calcularea termenului de prescripţie.1. PARTEA GENERALĂ tentativă. doctrina face distincţie între infracţiunea fapt consumat şi infracţiunea fapt epuizat. continuate.179. pag. iar rezultatul periculos s-a produs. incidenţa actelor de clemenţă. amplificării rezultatului iniţial sau continuării activităţii infracţionale. Faţă de acest ultim moment al epuizării.228 În cazurile arătate mai sus avem un moment ulterior momentului consumării infracţiunii şi acela este momentul epuizării infracţiunii.229 7. fie datorită activităţii infracţionale care continuă.este imediat următor acţiunii infracţionale. calcularea termenului de prescripţie. etc.4. Infracţiunea consumată atrage în toate cazurile răspunderea penală. Infracţiunea fapt consumat este posibilă în condiţiile în care rezultatul socialmente periculos se produce în momentul executării elementului material al laturii obiective. o formă mai gravă datorită faptului că. pe lângă momentul consumării şi momentul epuizării. La infracţiunile de pericol. prin aceea că la infracţiunea fapt epuizat putem constata o prelungire în timp a infracţiunii după momentul consumării. fie datorită amplificării rezultatului iniţial. În Codul penal există unele infracţiuni care după momentul consumării cunosc urmări noi. Prelungirea urmărilor se poate datora. La aceste infracţiuni distingem. op. datorită executării acţiunii infracţionale se produce rezultatul socialmente periculos de exemplu infracţiunea de omor se consumă în momentul când s-a produs moartea. infracţiunea se consideră consumată în momentul în care s-a executat în întregime elementul material al laturii obiective de exemplu. putem aprecia că infracţiunea fapt epuizat este forma atipică de infracţiune. la care momentul consumării – acela al producerii rezultatului periculos . Determinarea momentului consumării prezintă interes practic în ceea ce priveşte o serie de probleme cum ar fi: determinarea legii aplicabile în spaţiu şi timp. Dacă infracţiunea fapt consumat este forma tipică a infracţiunii. etc. aşa cum am arătat.cit. De aceea. iar infracţiunea de rezultat se consideră consumată în momentul în care. că acţiunea ce reprezintă elementul material al laturii obiective a fost îndeplinită. progresive şi la infracţiunile din obicei. incidenţa actelor de clemenţă. infracţiunea de violare de domiciliu ori a sediului se consumă de îndată ce persoana a pătruns fără drept în locuinţa alteia ori a sediului.Bulai.DREPT PENAL. 137 . Infracţiunea fapt epuizat Infracţiunea fapt epuizat se deosebeşte de marea majoritate a infracţiunilor. Infracţiunea fapt epuizat este posibilă la infracţiunile continue. Momentul consumării infracţiunii marchează momentul producerii definitive a rezultatului periculos. dacă rezultatul se agravează vătămând mai grav anumite relaţii sociale prevăzute de lege. faţă de producerea ultimului rezultat se calculează şi sunt incidente aplicarea legii penale în spaţiu şi timp. atunci şi răspunderea va fi mai mare pentru cel ce săvârşeşte fapta. 229 C.

. p. iar fapta săvârşită fără vinovăţie nu este considerată infracţiune. p. C. fapta reprezintă o infracţiune. în caz de adulter partenerul nu cunoaşte că este implicat cu o persoană căsătorită.185. Pluralitatea de infractori presupune contribuţii efective care depind de latura obiectivă a infracţiunii şi voinţa comună de a coopera la săvârşirea unei infracţiuni.2.gen. Editura Lumina Lex . GENERALITĂŢI PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACTORI 8. Bulai. Press Mihaela Bucureşti. V.cit. P. dintre cele care au săvârşit infracţiunea a acţionat cu vinovăţie..231 Dacă nici o persoană nu a participat la comiterea faptei cu vinovăţie. Dongoroz. p. Astfel. Bulai. C. Drept Penal.1. p.126. Matei Basarab. p.p. V.230 Cooperarea persoanelor este exprimată de intenţia acestora de a realiza o anumită infracţiune împreună. iar pluralitatea de făptuitori devine pluralitate de infractori232 .I.391.46. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997. vol. Caracteristici Nu orice faptă comisă de mai multe persoane presupune şi o pluralitate de infractori. Gen.1.Dongoroz în Dongoroz 1. Formele pluralităţii de infractori p. nu se poate reţine o pluralitate de făptuitori. pluralitatea de infractori presupune colaborarea cu vinovăţie a mai multor persoane în vederea săvârşirii unei infracţiuni. p. Drept Penal.142.477. p. atunci..Dongoroz în Dongoroz 1. 233 V. vol.. 1971. Constantin Bulai.180. p. Noţiunea şi caracterizarea pluralităţii de infractori Noţiune Prin pluralitate de infractori se desemnează situaţia în care mai multe persoane săvârşesc o singură infracţiune.1.Papadopăol –Comentariu 1.Aurel Teodor Moldovan CAPITOLUL VIII PLURALITATEA DE INFRACTORI (SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII DE MAI MULTE PERSOANE) 8. Drept Penal. Ed.183.1. V.1. Avram Filipaş. Dacă numai o persoană. Drept Penal. 1939. op.8. 232 Constantin Mitrache .Biro.186. L. Astfel. 1997. 230 231 138 .

47. Avram Filipaş. Dongoroz. Pluralitatea constituită nu este reglementată în partea generală a codului penal şi în partea specială. C. PARTEA GENERALĂ Pluralitatea de infractori se poate realiza în forme diferite: pluralitate necesară (naturală). Ed. De exemplu: va exista bigamie şi dacă unul dintre subiecţii infracţiunii săvârşeşte fapta fără vinovăţie.235 Pluralitatea constituită există când infracţiunea se săvârşeşte prin simplul fapt al iniţierii sau constituirii unei asociaţii sau grupării interzise de legea penală.. respectiv art 198 viitoarea reglementare. Drept Penal. respectiv art 376 din viitorul cod penal. 237 Constantin Mitrache . Specificul pluralităţii naturale de infractori este considerarea fiecărui participant ca autor al infracţiunii. fiind de ajuns ca unul dintre făptuitori să acţioneze cu vinovăţie.gen. Pluralitatea constituită presupune. Editura Lumina Lex .186. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997..cit. atât în cazul infracţiunilor bilaterale dar şi a celor ce presupun cooperarea mai multor persoane la săvârşirea faptei ca toţi făptuitorii să fie infractori. independent de împrejurarea că ulterior. 322 din actualul cod penal. constituită şi ocazională (participaţia propriu-zisă şi participaţia improprie). 1997. gruparea mai multor persoane devine infracţiune şi prin aceasta sunt evidenţiate condiţiile pluralităţii constituită de infractori. Constantin Bulai. 234 235 139 . Ed. p. având ca urmare tragerea la răspundere penală a fiecărui participant în funcţie de rezultatul produs şi participare. p.392. vol. Ca atare. bigamia art 303 din actualul cod penal.47. sau al aderării sau sprijinirii sub orice formă a acesteia. p. Pluralitatea naturală sau pluralitatea necesară233 reprezintă forma pluralităţii de infractori în care cooperarea mai multor persoane la comiterea faptei este cerută chiar prin natura acesteia. aceste infracţiuni au fost sau nu comise. să răspundă penal.478. V. Pluralitatea ocazională (participaţia propriu-zisă şi cea improprie) este forma pluralităţii de infractori ce poartă numele de participaţie penală. fiind în eroare referitor la starea civilă a celuilalt. p. în scopul săvârşirii unor infracţiuni. Avram Filipaş. 1997. Constantin Bulai. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997. ca atare. p. presupunând cooperarea mai multor persoane. Această pluralitate este creată prin voinţa legiuitorului fiindcă scopul urmărit de către cei care s-au asociat prezintă un mare pericol (săvârşirea unor infracţiuni).1. anumite fapte prevăzute de legea penală nu pot fi săvârşite de o singură persoană. gruparea mai multor persoane în vederea săvârşirii de infracţiuni.236 Pluralitatea constituită există indiferent dacă au fost săvârşite sau nu mai multe fapte infracţionale din cele pe care şi le-au propus cei care s-au constituit237 . De exemplu: încăierarea art. Press Mihaela Bucureşti. Constantin Mitrache . Op. Bulai.234 Nu este de esenţa pluralităţii naturale. Drept Penal. Şi în cazul pluralităţii constituite fiecare persoană este considerată că a săvârşit infracţiunea şi va răspunde penal pentru aceasta ca autor. p. 236 Matei Basarab. Press Mihaela Bucureşti.DREPT PENAL.

1.de autor. A. instigatori sau complici”. În cazul pluralităţii ocazionale de infractori.. Bulai. Ed. Ed. p. Papadopol. 1995. Drept Penal. Filipaş .2. Editura Lumina Lex. C.47. p. 2001.238 Prin această caracteristică se subliniază posibilitatea existenţei unei pluralităţi ocazionale la o pluralitate naturală şi la o pluralitate constituită de infractori.85. p. 242 Constantin Mitrache . Instituţii de drept penal. 243 C. p.gen. Bulai. Generalităţi privind participaţia penală Participaţia penală reprezintă acea formă de pluralitate de infractori în care.47. Ed. Deci. Editura Lumina Lex . PARTICIPAŢIA PENALĂ 8. Trei. Constantin Bulai. A. când prin actele de sprijinire se intră întro pluralitate constituită. Drept Penal.gen. sau de înlesnire. Participaţia penală există atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii: A) Să se fi comis o faptă prevăzută de legea penală. Trei.. fiecare participant este considerat că a contribuit cu o parte la săvârşirea infracţiunii şi va răspunde penal în funcţie de contribuţia adusă la săvârşirea infracţiunii. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997. vol. B) La comiterea faptei să îşi fi adus contribuţia mai multe persoane decât ar fi fost necesar potrivit naturii faptei. comentarii în Codul Penal comentat. spre deosebire de celelalte forme de pluralitate. Drept Penal. Instituţii de drept penal. Ed. p. vol. op. fiecare cooperând cu acte care pot fi de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură. vol. 240 V. Press Mihaela Bucureşti.a Iia.. Matei Basarab.393. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal.143.239 Nu este posibilă participaţia penală la constituire. Constantin Bulai. Contribuţia făptuitorilor la săvârşirea faptei poate consta în acte de executare – directă sau nemijlocită. sprijinire materială sau morală – de complice. Matei Basarab..1. Ed. p.237. Mitrache. la comiterea faptei prevăzute de legea penală participă un număr mai mare de persoane decât este necesar.Aurel Teodor Moldovan 8..cit. p. indiferent dacă aceasta a fost consumată sau a rămas în faza de tentativă pedepsibilă. ea există atunci când o infracţiune prin conţinutul ei legal poate fi săvârşită de o singură persoană. 1997. 1997. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997.241 Participaţia penală este reglementată de art. p. 23 Cod Penal actual care prevede următoarele: „participanţi sunt persoanele care contribuie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori.2. C.1. Press Mihaela Bucureşti. 241 C.8 140 . p. sau de determinare la săvârşirea 238 Constantin Mitrache . Iaşi. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. Literatura juridică susţine că pluralitatea ocazională ar fi posibilă numai la săvârşirea infracţiunilor ce şi le-au propus cei care s-au constituit. 49.gen. Ed. În altă opinie -„participaţia penală este posibilă în cazul depăşirii numărului de făptuitori necesari pentru existenţa pluralităţii constituite”240 .1. p. 239 Matei Basarab. 2001. dar este comisă în mod concret şi ocazional de mai multe persoane. Filipaş . Avram Filipaş.. p. Fundaţiei Chemarea. Avram Filipaş. Mitrache.

este o altă condiţie. V. adică. 246 C. Criteriul contribuţiei participanţilor la săvârşirea faptei şi producerea rezultatului. Deci. Filipaş .2. p. C) Legătura subiectivă între participanţi. Trei. p. Indiferent de modalitatea în care participanţii îşi aduc contribuţia la săvârşirea faptei este considerată îndeplinită condiţia cooperării mai multor persoane la comiterea faptei. C.49 244 245 141 .cit.specific autorilor şi coautorilor. p. Ed. Criteriul contribuţiei participanţilor la comiterea infracţiunii face deosebirea între: a) activitatea de executare directă şi nemijlocită a faptei – activitate care este specifică autorilor şi coautorilor b) activitatea de determinare la comiterea unei fapte – activitate specifică instigatorilor c) activitatea de înlesnire sau de ajutare la săvârşirea faptei – activitatea specifică complicilor.431 şi urm.fără vinovăţie).243 8. op. Bulai. C.236-237. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997. Mitrache. însă numai la actele cu executare directă. Se mai susţine în literatura de specialitate că există participaţie proprie şi atunci când toţi participanţii acţionează cu forma de vinovăţie culpa la comiterea unei fapte din culpă.2.86 247 Constantin Mitrache . intenţie.cit. Instituţii de drept penal.245 b) Participaţia improprie sau imperfectă presupune ca participanţii la săvârşirea infracţiunii să nu acţioneze cu aceeaşi formă de vinovăţie (unii cu intenţie -alţii culpă. Dongoroz I.Dongoroz . deci prin acte de coautorat. p. toţi participanţii trebuie să fie animaţi de aceeaşi voinţă de a săvârşi fapta prevăzută de legea penală. Ed. Criteriul atitudinii psihice faţă de rezultatul faptei comise distinge între participaţia proprie şi participaţia improprie: a) Participaţia proprie sau perfectă sau propriu-zisă se caracterizează prin aceea că toţi participanţii acţionează cu aceeaşi formă de vinovăţie la săvârşirea infracţiunii.DREPT PENAL. făcându-se diferenţierea între formele principale de participaţie şi formele secundare de participaţie: a) participaţia principală –când prin contribuţia participantului se realizează însăşi conţinutul infracţiunii.431. II. Constantin Bulai. fapta trebuie săvârşită de către cel puţin unul dintre participanţi cu vinovăţia cerută de lege.. Bulai . p. Press Mihaela Bucureşti. C. 1997.. PARTEA GENERALĂ infracţiunii – de instigator. în funcţie de diferite criterii: 244 : I. Avram Filipaş.246 III. Bulai. 2001. op. A. Felurile participaţiei penale Literatura de specialitate şi legislaţia face deosebire între felurile şi genurile diferite de participaţie penală.242 D) Existenţa participaţiei este condiţionată de calificarea faptei comise prin contribuţia mai multor persoane ca infracţiune.

2001. Bulai. ca formă de participaţie presupune cooperarea mai multor persoane la comiterea infracţiunii ca instigator sau complice. Filipaş . p. Mitrache. fără de care celelalte forme de participaţie – instigarea şi complicitatea nu ar putea exista. la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală.250 Coautoratul reprezintă forma de participaţie în care.249 Autoratul. Coautoratul nu necesită prezenţa altor participanţi. Trei. Instituţii de drept penal. Ed. şi-au adus contribuţia în mod nemijlocit două sau mai multe persoane. – specifică complicilor şi instigatorilor. Drept Penal. Autoratul reprezintă forma de participaţie penală în care o persoană săvârşeşte prin acte de executare fapta prevăzută de legea penală. Bulai. formele principale de participaţie sunt coautoratul faţă de celelalte forme de participaţie şi instigarea faţă de complicitate. Editura Lumina Lex . C. 250 C.. Nu se poate susţine că ea a săvârşit fapta de autorat. vor atrage aplicarea formei de participaţie a instigării. 2001.gen.când contribuţiile participanţilor nu se înscriu în realizarea acţiunii sau inacţiunii ce reprezintă însăşi fapta incriminată. este posibilă participaţia sub 248 C. Mitrache. la participaţia proprie. Participarea la săvârşirea aceleiaşi infracţiuni prin două activităţi deosebite – una de instigare şi alta de complicitate. chiar dacă contribuţia sa poate fi incriminată şi ca instigare şi coautorat. Filipaş .1 Autoratul şi coautoratul Atât art 24 din Actualul Cod penal cât şi art 46 din Viitorul Cod penal definesc similar autorul ca fiind: „Autor este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală.248 8. p. a luat singur hotărârea infracţională şi nu a fost sprijinit la comiterea infracţiunii de nici o persoană. 142 . singur. însă nu îi exclude în mod automat. în mod nemijlocit indiferent că a comis-o cu intenţie. vol. Participarea unei persoane la comiterea unei infracţiuni poate fi considerată coautorat (nu şi instigare şi coautorat). A. culpă. cum ar fi instigatori şi complici. Autor este cel care săvârşeşte acţiunea (inacţiunea) prevăzută în norma incriminatoare.2.409.86 251 Matei Basarab. op.cit. Explicaţii teoretice…. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. Ca atare. A. p. Trei. şi nu se aplică regulile concursului de infracţiuni. Instituţii de drept penal. iar în cazul participaţiei improprii acţionează din culpă sau fără vinovăţie.1.Aurel Teodor Moldovan b) participaţia secundară.2.247 Ca atare. p. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. C. autorul trebuie să acţioneze întotdeauna cu intenţie.art 46 alin 2 din Viitorul cod penal. p. Ed. Din punct de vedere subiectiv. Autoratul reprezintă o formă de participaţie esenţială şi necesară. fiindcă nu există participaţie. Dongoroz. După cum se poate observa spre deosebire de actualul cod penal viitorul cod penal dă o definiţie clară şi explicită a coautorului.191.86 249 V.” Coautorii sunt persoanele care săvârşesc nemijlocit aceeaşi faptă prevăzută de legea penală.

când mai multe persoane – dintre care una vroia să se răzbune pe un duşman al său. iar legătura subiectivă s-a stabilit înainte de punerea în executare a acţiunii.cit.I. p. se realizează participaţia. Astfel. op. au mai venit încă patru persoane care au început să o lovească şi ele.Papadopol.cit.p. De exemplu. Editura Lumina Lex . Editura Lumina Lex . Spre exemplu: în timp ce inculpatul lovea victima. Din punct de vedere subiectiv coautoratul – ca formă a participaţiei proprii Matei Basarab. Dincu. p. spre exemplu.251 Coautoratul presupune contribuţia a cel puţin două persoane la comiterea faptei prevăzute de legea penală. Legătura se poate stabili şi în timpul executării acţiunii. p.136.412 Matei Basarab. vol. 255 V. aceste contribuţii reprezentând în fapt elementul material al laturii obiective a respectivei infracţiuni.S s. care se află într-un grup de persoane –au hotărât să lovească pe cei care constituiau grupul respectiv şi au executat în comun acţiunea.254 Existenţa coautoratului nu este influenţată de momentul în care îşi aduc contribuţiile coautorii la săvârşirea faptei. Drept Penal. unele cu cuţitele. cum sunt actele prin care se face imposibilă rezistenţa.253 Un alt exemplu.T. p. a fost dat în practica judiciară.cit. p. iar altul sustrage bunul din posesia victimei. În ceea ce priveşte infracţiunile complexe. Sunt acte de coautorat.DREPT PENAL.. Drept Penal. vol. p. Ca atare.gen. dacă a existat o rezoluţie infracţională (hotărâre infracţională) comună. iar altele cu alte obiecte şi cu picioarele. PARTEA GENERALĂ forma coautoratului fără alţi participanţi. adică persoanele respective să săvârşească acţiunea care face parte din latura obiectivă a conţinutului infracţiunii. op. o. la tâlhărie acela care imobilizează victima pentru ca altul să-i sustragă bunurile aflate asupra sa este coautor. se poate realiza forma de participaţie a coautoratului prin acte de executare diferite. loviturile aplicate de mai multe persoane victimei infracţiunii. apărarea. contribuţia coautorilor la săvârşirea faptei prevăzută de legea penală putând fi concomitentă sau succesivă. rezultat prevăzut şi dorit sau acceptat de fiecare dintre ei252 .164. op..Loghin. În acest fel toţi au acţionat simultan şi conjugat la suprimarea vieţii victimei..gen. p. conform acţiunilor care constituie elementul material al laturii obiective al infracţiunii complexe. chiar dacă nu toate loviturile aplicate au fost mortale.. op.cit.III. comentariu în codul penal .1.cit.. A. decizându-se că acte de executare – de coautorat – sunt şi acelea care contribuie în mod indirect la comiterea faptei. dar şi când alături de coautori la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală au contribuit şi participanţi instigatori şi complici. doi participanţi care împart sarcinile şi rolurile la comiterea faptei: unul exercită actele de violenţă sau de ameninţare. Acţiunea coautorilor de executare nemijlocită a infracţiunii nu trebuie să fie identică.Dongoroz. p. p.7. O. p. fiind necesar să se completeze doar într-o acţiune unică. vor fi coautori ai infracţiunii obiective ai infracţiunii complexe de tâlhărie. 252 253 143 . 256 V. vol.412 254 T. . la comiterea în comun a aceleiaşi infracţiuni.162.185.p. 1971. D nr.277. Matei Basarab. cu acte de executare (nemijlocit). Acţiunea trebuie comisă împreună sau în comun.. de omor. Coautorii sunt persoanele care au cooperat ocazional şi în baza unei legături subiective. vol. Legătura subiectivă poate interveni înainte sau în timpul executării acţiunii.4065din 1971 în RRD nr.1.253. sau care obstaculează energiile ce tind să combată producerea rezultatului. de altfel.

pen.416. 257 258 144 . nu pot comise în coautorat infracţiunile ce presupun inacţiunea. op. de către literatura juridică. Numai în situaţia în care s-au înţeles să nu ia măsurile de protecţia muncii prevăzute de lege (cu intenţie) va exista coautorat. Avram Filipaş. 273 Cod Penal viitor).164. Mitrache. permit însă celelalte forme de participaţie – instigarea şi complicitatea care de altfel nu cunosc restrângeri. Bulai. art. art. membrii colectivului au calitatea de coautori257 . V. Se susţine. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997. că în ceea ce priveşte infracţiunile din culpă nu poate exista coautorat.Aurel Teodor Moldovan – presupune săvârşirea actelor de executare de către toţi participanţii cu aceeaşi formă de vinovăţie: intenţie sau culpă. nu pot fi comise în forma participaţiei coautorat acele infracţiuni care presupun existenţa unui subiect calificat (gestionar.cit. p. Matei Basarab.194. de exemplu. este personală.87. funcţionar) doar dacă făptuitorii au calitatea cerută de lege pentru a comite fapta.258 Infracţiunile care nu permit coautoratul ca formă de participaţiei penale. Editura Lumina Lex . legea penală. De asemenea. astfel că nu va exista participaţie propriu-zisă. 262 Cod Penal actual. ceilalţi participanţi. funcţionar public. ş. făptuitorii care acţionează din culpă sunt autori ai unor infracţiuni distincte. determină pe o altă persoană să săvârşească o fapta prevăzută de să săvârşească o fapta prevăzută de legea penală. participaţie improprie. de a ieşi din pasivitate.1.259 Codul penal actual Noul cod penal Art 25. 260 Constantin Mitrache . p. ş-a.266 Cod Penal viitor). Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. Drept Penal. S-a susţinut. Spre exemplu .mărturia mincinoasă (art. respectiv art 52 C. dacă acesta nu îndeplineşte. Trei. A. măsurile de protecţie a muncii. op. De exemplu .gen. Constantin Bulai. 1997. vor avea calitatea de complici.Dongoroz. În funcţie de elementul material al infracţiunii. p. Unele infracţiuni nu pot fi comise în coautorat deoarece sunt cu autor unic: ameninţarea (art. care nu au calitatea cerută de lege pentru acea infracţiune..nedenunţarea (art. ci. Ed. p. atunci fapta va fi incriminată în funcţie de subiectul calificat. p. 193 Cod Penal actual.a. În realitate. dar atâta timp cât nu toţi participanţii au calitatea de subiect calificat.Vasiliu.Instigatorul Instigator este persoana care. că atunci când obligaţia de-a face este cerută de un organ colectiv.51. 206 Cod Penal viitor).260 Cod Penal actual. Filipaş .Instigatorul Art 47..255 Infracţiunile care nu pot fi comise în coautorat. eventual. o activitate. Ed. cu intenţie. Instituţii de drept penal..cit. vol. viitor. T. Deci. 2001. S-a exprimat opinia că este posibil coautoratul la această infracţiune256 . 259 C. asemenea fapte se comit din culpă. determină pe o altă persoană intenţie. C. cu Instigator este persoana care.31 C. când obligaţia de a îndeplini o acţiune. p.pen. contribuţia tuturor participanţilor poate fi de executare directă. actual. dacă sunt îndeplinite condiţiile din art. art. Nu este posibil coautoratul nici în ceea ce priveşte infracţiunile care se comit în persoana improprie. Press Mihaela Bucureşti. vol.I.

Mitrache. instigator.p. în RRD. atunci nu va exista o instigare perfectă.2. hotărâre pe care el o transmite altei persoane numită instigat.11/1972. şi care va săvârşi infracţiunea. 263 V. Editura Lumina Lex .171. îndemnuri. PARTEA GENERALĂ 8. să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. 1992.Oancea.... s. ci o instigare fără efect sau neizbutită 262 . p. în Dongoroz 1. prin orice mijloace de către o persoană numită instigator a altei persoane numită instigat.197. Determinarea este şi o exteriorizare a intenţiei instigatorului.2 Instigarea Instigarea reprezintă acea formă a participaţiei penale ce constă în fapta de a determina cu intenţie. p. vol. A. După cum se poate observa există o identitate de conţinut intre actuala şi viitoarea reglementare. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. I. deosebindu-l de instigat care este autorul material al infracţiunii.392. p.cit. C.cit. Bulai. p. 265 C.126/1971.417 C. Trei.I. nu se va realiza nici condiţia participaţiei penale. Dacă activitatea de determinare la săvârşirea unei fapte prevăzută de legea penală are loc faţă de o persoană care a luat înainte hotărârea de a săvârşi acea Matei Basarab.. vol. p.. cu intenţie. manifestată prin îndemn.S. 2001. 264 T.gen. d. ca atare.263 Instigarea este posibilă la toate faptele prevăzute de legea penală. p. p.2. acesta mai poartă numele de autor moral al infracţiunii. reprezentând însuşirea ideii de către cel instigat. Instigatorului îi aparţine hotărârea de a săvârşi o faptă prevăzută de legea penală.88.p. incitare. ca atare activitatea de determinare nu cunoaşte restrângeri cu privire la infracţiune.nr. Deoarece hotărârea de a săvârşi infracţiunea aparţine instigatorului. op. p. P. promisiuni.261 Dacă în urma activităţii de instigare nu s-a reuşit să se determine instigatul să-şi însuşească hotărârea de a săvârşi infracţiunea.1. Pentru a exista instigarea sub forma participaţiei penale se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii: a) efectuarea unei activităţi de determinare din partea unei persoane.264 Activitatea de determinare trebuie să aibă loc în timp anterior hotărârii de a săvârşi o infracţiune de către autor.197.395-396.cit.Oancea. I. 261 262 145 .Gen. determină pe o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. până la constrângerea acestuia. Filipaş .297. oferire de cadouri. Bulai.Dincu. Determinarea însemnă o operaţie de inoculare în conştiinţa instigatorului a hotărârii de a săvârşi o infracţiune. Dongoroz. Instituţii de drept penal. manifestată prin aceea că hotărăşte să comită infracţiunea la care a fost îndemnat. Drept Penal. op. Nr. complet militar. p. Mijloacele de obţinere a determinării instigatului de a săvârşi o infracţiune sunt diverse: de la rugăminţi. op. faţă de o altă persoană numită instigat. A. Drept Penal. Ed.DREPT PENAL. împrejurare care reiese din aceea că trece la executarea ei.260 Instigator este persoana care.

având în vedere persoanele instigate sau care instigă. atunci condiţia nu este îndeplinită. 267 M.176. activitatea de determinare se desfăşoară. C. în CD. Trei. p.213/1970.1970. determinarea trebuie să privească săvârşirea unei fapte concrete prevăzută de legea penală şi trebuie făcută în aşa fel încât instigatul să înţeleagă intenţia instigatorului. Instigarea poate îmbrăca mai multe forme.265 b) activitatea de determinare trebuie să privească săvârşirea unei fapte penale. sub raport subiectiv. Zolyeak. p. atunci. atât directă dar şi indirectă. II.284.266 c) existenţa legăturii subiective între instigator şi instigat. activitatea instigatorului putând fi incriminată în mod distinct ca infracţiune. d) instigatul să fi săvârşit fapta la care a fost instigat sau să fi realizat cel puţin o tentativă posibilă.nr. Tinând cont de mijloacele folosite de instigator pentru determinarea instigatului să săvârşească o infracţiune se disting: 266 C.d. realizează condiţiile unei instigări proprii sau perfecte. sp. Ţinând cont de forma de vinovăţie cu care instigatul săvârşeşte fapta: A) instigarea proprie sau perfectă ce constă în stabilirea unei concordanţe sub raport subiectiv între instigator şi instigat. Dacă cel instigat nu are calitatea cerută de lege pentru a comite fapta prevăzută de legea penală la care este determinat.S. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. feluri având în vedere forma de vinovăţie cu care instigatul săvârşeşte fapta.Fodor în Dongoroz I. op. Drept Penal.267 Comiterea faptei de către instigat cu intenţie. p. De asemenea. reprezentând o întărire a deciziei infracţionale luate anterior. Dacă instigatul a început săvârşirea faptei la care a fost determinat. Bulai. I. De exemplu – nu va fi determinare la comiterea infracţiunii de dezertare în cazul în care instigatul nu are calitatea cerută de lege – aceea de militar. atunci se consideră că nu este îndeplinită condiţia de mai sus. se realizează complicitate morală. p. Deci.cit.gen. 146 . 2001. p. cu alte cuvinte instigatul trebuie să săvârşească fapta cu vinovăţie. Ed. Instigatul poate săvârşi fapta din culpă sau fără vinovăţie. T. vol. având în vedere modul şi mijloacele folosite de instigator. Dacă instigatul nu a trecut la săvârşirea faptei. Filipaş .Aurel Teodor Moldovan infracţiune. având în vedere rezultatul obţinut în activitatea de determinare. I. iar în cazul în care instigatul săvârşeşte infracţiunea din culpă sau fără vinovăţie sunt realizate condiţiile unei instigări imperfecte sau improprii. dar ulterior s-a desistat sau a împiedicat producerea rezultatului condiţia este considerată ca îndeplinită.II. A. Mitrache. B) instigarea improprie sau imperfectă ce se caracterizează prin lipsa coeziunii psihice între instigator şi instigat. ca atare nu se realizează forma de participaţie a instigării. numai intenţie. Această legătură se realizează când primul concepe comiterea unei fapte prevăzute de legea penală şi hotărăşte să determine o altă persoană să o săvârşească.206-207. Instigatorul trebuie să acţioneze cu intenţie.88. Instituţii de drept penal.

art.când instigatorul se adresează unui număr nedeterminat de persoane. Bulai. 2001.cit. Constantin Bulai. 2001. vol. Drept Penal Român – curs selectiv pentru licenţă 1997. p. îndemnuri. După numărul persoanelor ce desfăşoară activitatea de instigare se disting: A) instigarea cu un singur instigator B) instigarea care presupune colaborarea mai multor persoane pentru a determina una sau mai multe persoane să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. C. p. fără a cunoaşte unul de celălalt atunci se realizează un concurs de infracţiuni. 268 În acest ultim caz. Avram Filipaş.422. op. această formă de instigare nu mai poate fi considerată formă de participaţie penală. PARTEA GENERALĂ A) instigarea simplă când mijloacele folosite pentru a determina o persoană să comită o infracţiune sunt simple. B) instigarea calificată. Instituţii de drept penal. B) instigarea colectivă.53. Matei Basarab. Deoarece această instigarea are un caracter periculos.269 Dacă acţionează în determinarea unei persoane mai mulţi instigatori. Ed. iar instigatul a luat hotărârea de a săvârşi infracţiunea după ce a fost determinat de primul instigator. Editura Lumina Lex . Drept Penal. 271 C. 272 V. Atunci când coinstigarea este făcută succesiv. ameninţări. În funcţie de modul de acţiune al instigatorului pentru a determina instigatul la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală: 268 C. În funcţie de numărul persoanelor faţă de care se exercită activitatea de determinare. exemplu : rugăminţi.270 IV. expresă sau tacit.196.271 V. Nu vor fi îndeplinite condiţiile uni coinstigări în cazul în care activitatea de determinare a avut loc succesiv. op. 147 .173. dacă s-a realizat o legătură subiectivă între ei. dedus din modul de realizare instigarea colectivă este incriminată ca infracţiune de sine stătătoare având denumirea de instigarea publică şi apologia infracţiunilor (art. Bulai. Mitrache.89. se fac două deosebiri: A) instigarea individuală – activitatea de instigarea se desfăşoară asupra unei singure persoane sau asupra mai multor persoane determinate.. Filipaş . p. activitate ce caracterizează forma de participaţiei a complicităţii. care ar fi condiţionată de săvârşirea de instigat a infracţiunii fapt consumat sau a tentativei pedepsibile. 368 Codul Penal viitor). Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. Press Mihaela Bucureşti. C.cit.gen. Coinstigarea poate fi făcută concomitent sau succesiv. Filipaş .Papadopol.. comentariu în Codul Penal. Ca atare.1. exercitarea de presiuni. există coinstigatori.DREPT PENAL. este necesar să se dovedească că toţi instigatorii au avut intenţie în determinarea instigatului să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. ci de în întărirea deciziei infracţionale. 270 V.. când pentru determinarea unei persoane să comită o infracţiune se folosesc mijloace diferite: oferirea de daruri. Instituţii de drept penal. 1997. Ed. p. Mitrache. p.. III. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal.1 Codul Penal actual.324 alin. A. Ed. Trei.Dongoroz. A. p.88 269 Constantin Mitrache . activitatea celorlalţi instigatori ne mai având rol de determinare. Trei. p.

B) instigarea mediată – determinarea are loc prin intermediul altei persoane. vol. În funcţie de modul în care este comunicată ideea infracţională. VIII. spre exemplu. afară de cazul când actele îndeplinite de autor până în momentul desistării constituie altă faptă prevăzută de legea penală.instigatorul nu a reuşit să îl convingă pe instigat să săvârşească infracţiunea.” 8.197. nemijlocit instigatului la determinarea acestuia să săvârşească fapta prevăzută de legea penală.2. chiar prin comiterea unei infracţiuni. ca atare nu sunt îndeplinite condiţiile instigării.29 din Codul Penal actual este prevăzută „Instigarea neurmată de executare” în următoarea formulare „Actele neurmate de executarea faptei.Aurel Teodor Moldovan A) instigarea imediată –instigatorul se adresează direct. putem deosebi: A) instigarea explicită (deschisă) instigatorul expune în mod deschis scopul său.274 În art. După rezultatul obţinut în determinarea instigatului la comiterea faptei prevăzute de legea penală. se deosebesc: A) instigarea cu efect pozitiv.3 Complicitatea 273 274 C. precum şi actele de instigare urmate de desistarea autorului sau de împiedicarea de către acesta a producerii rezultatului se sancţionează cu o pedeapsă între minimul special al pedepsei pentru infracţiunea la care s-a instigat şi minimul general..1. p. p. p. o. în formă consumată sau de tentativă pedepsibilă. se întrunesc condiţiile unei instigări perfecte reuşite. 148 .Bulai. reuşit. Drept Penal. spre a convinge la săvârşirea faptei pe instigat.395-396.Oancea. Editura Lumina Lex . B) instigarea ascunsă (perfidă) fiindcă instigatorul nu îşi dă în vileag rolul faţă de instigat. VI. În cazul în care pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă. I.1992. Matei Basarab.272 dacă mediatorul are şi o contribuţie personală atunci el devine coinstigator. p. se aplică pedeapsa închisorii de la 2 la 10 ani”.gen. astfel că acesta din urmă crede că ideea infracţională îi aparţine. îi spune instigatului să facă ce ştie pentru a procura banii. B) instigarea cu efect negativ . VII.cit.2.instigatorul reuşeşte să îl convingă pe instigat să accepte hotărârea de a săvârşi infracţiunea.423. dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la care s-a instigat este de 2 ani sau mai mică. Având în vedere rezultatele urmărite prin instigare: A) instigarea poate fi determinată. Actele arătate în alineatul precedent nu se sancţionează. Drept Penal.gen. când instigatorul. Dacă persoana ce mijloceşte această instigare se limitează la acest rol atunci ele participă sub forma complicităţii. iar persoana ce a încercat determinarea nu poate fi considerată participant. când se precizează infracţiunea care urmează să fie comisă B) instigarea indeterminată.273 Atunci când instigatul a săvârşit fapta la care a fost instigat. p.

1038 280 T. Promisiunea de tăinuire a bunurilor sau defavorizarea infractorului.S. Neîndeplinirea de către complice a promisiunii făcute nu înlătură caracterul de complicitate.S. de natură să uşureze de comiterea faptei. Este îndeplinită condiţia şi atunci când s-a săvârşit doar o tentativă pedepsibilă. după săvârşirea faptei promisiunea nu este îndeplinită. cunoscând intenţia lui.nr. ce constă in activitatea persoanei care înlesneşte. 275 276 149 . pag. Participaţia improprie.Boroi. 247-248. op.1968. d.DREPT PENAL. Condiţiile complicităţii a) Nu putem vorbi de complicitate fără ca să existe o faptă penală comisă de autor. procurarea de informaţii sau activităţi ce reprezintă o contribuţie morală (ex: procurarea de informaţii cu privire la obiectul infracţiunii). J. deschiderea unei uşi. etc277 ) Aceste acţiuni se situează în faza de pregătire a comiterii infracţiunii. sau crearea de condiţii. adică între începerea executării şi până la consumarea acesteia.6/1968.pen. deşi nu a avut o contribuţie materială în timpul agresiunii. PARTEA GENERALĂ Complicitatea este forma participaţiei penale. d.cit. acele persoane au înlesnit realizarea fapte.82 279 D. mediată la comiterea infracţiunii. elementul material al infracţiunii. nu se săvârşeşte propriu-zis.nr. Ajutorul dat de complice priveşte activităţile desfăşurate de acesta chiar în timpul săvârşirii infracţiunii. 278 T. Acţiunile pot fi: comisive (înmânarea armei. Din această definiţie reiese caracterul complicităţii de contribuţie indirectă. în esenţă putând spune că în general. R. op. Nistoreanu.D.. pag. Înlesnirea se referă la acte îndeplinite anterior începerii executării (ex: procurarea de mijloace. sau să ajute pe autor la comiterea faptei.V.172 277 Ghe.249. chiar dacă.278 În acest caz suntem în faţa unei complicităţi morale. s. sau ajută în orice fel la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. înainte sau în timpul săvârşirii faptei. sau că va favoriza infractorul.N. promite că va tăinui bunurile provenite din aceasta.pag. deoarece.2250/1973. sau care. a cheilor).Papadopol.1. Al. Are loc înainte de comiterea infracţiunii sau cel mai târziu până în momentul comiterii infracţiunii şi reprezintă o încurajare a autorului.. Cit pag. asigurarea pazei) sau omisive (neîncuierea unei uşi pe care paznicul trebuia să o închidă). prin întărirea şi întreţinerea hotărârii autorului de a săvârşi fapta. V.Zlătescu. facilitarea posibilităţii autorului de a se apropia de obiectul asupra căruia urmează să acţioneze. op.P. şi pot fi activităţi materiale (ex: procurarea armei.. constituie complicitate. care a comis fapta de omor. Prin contribuţia complicelui.275 Se face o clară distincţie276 între activităţile de înlesnire şi activităţile de ajutor. Cit. ci numai se întregeşte acest element material.. col. complicitatea priveşte o anumită faptă prevăzută de legea penală. Infracţiunea de omisiune a denunţării. Literatura a reţinut în mod corect că actele de complicitate nu sunt indispensabile autorului pentru comiterea faptei.220.p. Literatura a apreciat în mod corect că activitatea unor persoane de a însoţi înarmate cu diferite obiecte contondente pe inculpat.1966/1968. luarea de măsuri. b) O a doua condiţie priveşte săvârşirea de către complice a unor acţiuni menite să înlesnească. pag. C-tin Mitrache. C. Această condiţie priveşte latura obiectivă a complicităţii.

pag. improprie.Bulai. potrivit legii ar avea obligaţia să o facă.cit.Dincu. 2. Dongoroz.2.Aurel Teodor Moldovan S-a reţinut corect în literaură că reprezintă o promisiune de tăinuire şi promisiunea de nedenunţare a faptei de către persoana care. Felurile complicităţii: a) După natura ajutorului dat la săvârşirea infracţiunii. când autorul săvârşeşte fapta din culpă. când.280 Vinovăţia se apreciază numai faţă de persoana complicelui. 206. sau fără vinovăţie.2. 283 A. complicitatea poate fi: 1. 2. op. 281 282 150 . când ajutorul complicelui constă în neîndeplinirea unor obligaţii legale: fapta paznicului de a nu activa alarma într-o anumită incintă. constă în acte de sprijin material: procurarea instrumentelor de săvârşire a infracţiunii. când sprijinul este dat prin intermediul altui participant (instigator sau complice) d) După aspectul dinamic281 al contribuţiei complicelui la săvârşirea faptei: 1.Bulai. proprie.cit.4. oferirea armei. complicitatea prin acţiune (comisivă). înlăturarea de obstacole. care întăresc rezoluţia infracţională: procurarea de informaţii cu privire la obiectul infracţiunii. pag. (ex: oferirea de instrumente. op. 2. op. etc.209.. dacă se dovedeşte că în raport de rezultatul mai grav.cit. Priveşte activităţile complicelui pentru pregătirea infracţiunii. anume intenţia.pag.279 c) Complicitatea se săvârşeşte numai cu intenţie directă. Complicitatea este posibilă în cazul infracţiunilor praeterintenţionate. etc. etc. informaţii. indirectă sau praeterintenţie. promisiunea de tăinuire a bunurilor şi de favorizare a infractorului. complicitatea concomitentă. similară cu autorul. e) După forma de vinovăţie. 8. pag.priveşte actele executate de complice prin care se dă sprijin autorului în momentul săvârşirii infracţiunii: încurajarea infractorului.cit. complicitatea morală constă în acte de sprijin moral. complicitate nemijlocită. complicitatea prin inacţiune (omisivă). Participaţia improprie C. etc) 2.202. 2. complicitatea mediată. 209. b) După momentul în care se acordă ajutorul: 1. când însuşi complicele ajută pe autor la comiterea infracţiunii. pentru a ajuta pe autor să pătrundă în acea incintă. Matei Basarab. complicitatea poate fi: 1. complicitate anterioară. nefiind importantă forma de vinovăţie a autorului. op.269. 284 C. complicele a avut o poziţie subiectivă. Cit. materială. atât autorul cât şi complicele au aceeaşi formă de vinovăţie. op. c) După modul direct sau indirect în care se realizează contribuţia complicelui la săvârşirea infracţiunii: 1.

op. În fine.285 Având în vedere că fapta nu era infracţiune în raport cu autorul ei. Cit. fără vinovăţie. în care contribuţia participantului este dată de intenţie la fapta comisă de autor din culpă. inclusiv în cazul coautoratului.M. cu intenţie la săvârşirea din culpă de către altă persoană a unei C-tin Mitrache. Cit. când unii din autori acţionează cu intenţie.. Trebuie arătat că în literatură s-a combătut existenţa participaţiei improprii. de la distanţă. Nistoreanu. în care contribuţia participantului este dată cu intenţie la fapta comisă de autor.. ceea ce înseamnă că participaţia nu ar fi posibilă decât la infracţiunile intenţionate. PARTEA GENERALĂ Participaţia improprie sau imperfectă este acea formă a participaţiei penale la care persoanele. alţii din culpă. s. este fapta prevăzută de legea penală. În Codul penal român sunt reţinute doar primele două forme de participaţie improprie. Se cunosc mai multe modalităţi ale participaţiei improprii în funcţie de vinovăţia celui care îşi aduce contribuţia. a) Modalitatea intenţie şi culpă constă în determinarea. unii din intenţie. De aceea pentru a combate această teorie a apărut teza autorului imediat care presupune considerarea ca autor mediat al infracţiunii pe instigatorul care determină cu intenţie pe o altă persoană să săvârşească o infracţiune. la săvârşirea infracţiunii. minor sub 14 ani. nu şi la cele din culpă. A doua modalitate este modalitatea intenţie şi lipsă de vinovăţie. pag. anume modalitatea intenţie şi culpă şi modalitatea intenţie şi lipsă de vinovăţie. etc.322/1993 (nepublicată.282 Participanţii la comiterea infracţiunii acţionează lucrând cu intenţie. la săvârşirea căreia participanţii pot participa.a-II-a pen.284 Participaţia improprie poate exista la toate formele de participaţie. s-a recurs la aşa numita teorie a autorului mediat. op. care săvârşesc cu voinţă comună o faptă prevăzută de legea penală. avem modalitatea lipsă de vinovăţie şi intenţie. citată de Ghe. Prima modalitate a participaţiei improprii este modalitatea intenţie şi culpă.Boroi.283 Reglementarea în legea penală română a participaţiei improprii este o reflectare a concepţiei din doctrină potrivit cu care unitatea în raport cu care se apreciază contribuţiile mai multor persoane. în eroare de fapt. sen. alţii din culpă. sau a autorului de mână lungă (de longa manus).228) 285 286 151 . nu acţionează toate cu aceiaşi formă de vinovăţie.Bucureşti. alţii fără vinovăţie. când participantul contribuie fără vinovăţie la fapta comisă de autor cu intenţie. Pentru reglementarea în literatura de specialitate a participaţiei improprii. T. Modalităţile participaţiei improprii. înlesnirea sau ajutarea în orice mod. Al. care s-a folosit de autorul adevărat ca de un instrument. Argumentul principal invocat a fost acela că nu poate exista participaţie penală.252. fără o înţelegere prealabilă între participanţi. A treia modalitate este modalitatea culpă şi intenţie în care se reţine participarea din culpă a participantului la fapta săvârşită cu intenţie de autor. iar alţii din culpă sau fără vinovăţie. alţii chiar fără vinovăţie. şi care săvârşeşte acea faptă fără vinovăţie: iresponsabil.DREPT PENAL. s-a propus soluţia ca instigatorul să fie considerat autorul mediat.nr. Pag.

Autorul care a acţionat fără vinovăţie găsindu-se la momentul săvârşirii infracţiunii într-o stare de eroare de fapt.R.D. Participaţia improprie.289 S-a reproşat sistemului că nu ţine seama de realitate deoarece realizarea sub raport subiectiv a infracţiunii. op. Ghe. ne având calitatea de infractor.3. însă determinat cu intenţie să acţioneze în cazul instigării. adică toţi participanţii. beţie completă involuntară. Al. sau înlesnirea în orice mod cu intenţie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală de către o persoană care acţionează fără vinovăţie. având în vedere criteriul subiectiv. iresponsabilitate. 287 288 152 . ci doar autorul nu se pedepseşte. nu va fi tras la răspundere penală. participaţia improprie nu este înlăturată. În aceste condiţii determinarea cu intenţie la săvârşirea faptei constituie instigare. 210. 289 V. or în acest caz fapta nu a re caracter penal nici pentru terţul intervenient. Nistoreanu. fiind. iar înlesnirea şi ajutarea vor constitui complicitate.cit. Cit. Unii autori consideră că participaţia improprie este posibilă şi în cazul legitimei apărări sau al stării de necesitate. afirmând că sunt proprietatea sa. ajutarea. 290 C-tin Mitrache. R. şi sprijinit tot cu intenţie în cazul complicităţii.Boroi. pag.290 În altă opinie se analizează elementul obiectiv material al participaţiei.287 În contracararea acestei opinii s-a susţinut că legitima apărare şi starea de necesitate fac ca fapta să nu aibă caracter penal.37. 286 În acest caz fiecare coautor răspunde potrivit cu vinovăţia sa. indiferent de felul contribuţiei lor să fie sancţionaţi cu aceeaşi pedeapsă prevăzută de lege. pag. op. sau dacă inculpatul a vândut martorilor 5000 de cărămizi. minoritate.Papadopol. nu este de aceeaşi intensitate în cadrul diferitelor contribuţii ale participanţilor. nr.. ele ne ştiind că bunurile nu aparţin instigatorului şi că se săvârşeşte un furt..2. depozitate într-un loc viran. V.Aurel Teodor Moldovan fapte prevăzută de legea penală. Dongoroz.288 8. constrângere fizică sau morală. Tratamentul penal al participaţiei Există două mari opinii cu privire la pedeapsa care trebuie aplicată în cazul participaţiei: într-o opinie. În Codul penal român se păstrează sistemul parificării pedepselor. Dacă fapta săvârşită de autor nu este incriminată când este săvârşită din culpă. adică coeziunea subiectivă dintre participanţii care au urmărit realizarea aceleiaşi fapte s-a susţinut necesitatea parificării pedepselor participanţilor. pag.253.3/1971. deşi cărămizile aparţineau altei persoane. Cit pag. autorul şi complicele fiind pedepsiţi pentru infracţiunea intenţionată la care şi-au adus contribuţia. b) Modalitatea intenţie şi lipsă de vinovăţie constă în determinarea. În acest caz s-a decis de către practica judiciară că există participaţie improprie în cazul determinării unor persoane să participe la luarea unor bunuri. Caracteristica acestei modalităţi este faptul că autorul acţionează din culpă. cu aplicarea acestora în funcţie de contribuţia adusă la săvârşirea infracţiunilor.229. Explicaţii teoretice op. adică s-a făcut distincţia calitativă şi cantitativă a contribuţiei participanţilor în sistemul diversificării sancţiunilor pentru participanţi.

situaţii.p. şi după săvârşirea furtului primeşte portofelul. Explicaţii teoretice op.cit.3.. deci. a) Aplicarea pedepsei în cazul coautoratului. însuşiri şi orice alte date ale realităţii. În cazul coautoratului se aplică parificarea pedepsei pentru toţi coautorii. întâmplări. în aplicarea pedepsei s-a stipulat în mod expres de către codul penal că se va ţine seama în aplicarea pedepsei de contribuţia fiecărui participant la săvârşirea infracţiunii. Circumstanţele reale sunt legate de împrejurările anteriore concomitente şi posterioare săvârşirii faptei. C. Necunoaşterea circumstanţei reale de către un participant are ca efect neproducerea agravării răspunderii penale ca urmare a acestei circumstanţe. susceptibile să particularizeze fapta sau pe făptuitor. în cazul participaţiei proprii. Necesitatea parificării pedepselor în acest caz. împrejurări ce constau în stări. pag.actual b) Aplicarea pedepsei în cazul instigării. Şi în acest caz.DREPT PENAL. instanţa. calităţi. de loc.573/1985. Conchidem că circumstanţele privitoare la faptă sau reale se răsfrâng asupra participanţilor în măsura în care aceştia le-au cunoscut şi le-au prevăzut. de timp.M. Totuşi. Iată. C. că în lumina dispoziţiilor Codului penal.46. situaţie în care circumstanţele personale sunt subiective. toţi participanţii vor fi sancţionaţi cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. 72. Circumstanţele personale privesc atitudinea psihică a făptuitorului faţă de fapta prevăzută de legea penală la care a contribuit. fiind obligatorii.27.p. Circumstanţele sunt împrejurările în care are loc comiterea faptei prevăzute de lege. Dongoroz. Instigatorul este pedepsit în acest caz cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.a-II-a pen. d. cât şi individualizarea participaţiei în condiţiile art. se aplică pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. în care fapta s-a comis. de rezultatul produs.. PARTEA GENERALĂ Aplicarea pedepselor în cazul participaţiei proprii . ţinându-se seama de obligaţiile impuse de lege instanţelor de judecată. de împrejurările. atât criteriile generale de individualizare prevăzute de art. se va ţine seama în mod obligatoriu şi se va aprecia în concret contribuţia fiecărui participant la săvârşirea infracţiunii. s. Dacă circumstanţele personale privesc particularităţile personalităţii participantului 291 292 T. Conform principiului parificării pedepselor. ţinându-e seama de contribuţia sa la săvârşirea infracţiunii. pentru a nu fi găsit asupra făptuitorului)291 Circumstanţe personale şi circumstanţe reale. acte de complicitate cu un pericol deosebit (cazul persoanei care în baza unei înţelegeri prealabile stă în apropierea celui care profitând de aglomeraţia unui magazin. şi privesc conţinutul atenuat sau agravat al faptei legat de mijloacele folosite. în momentul individualizării pedepselor. 153 .Bucureşti.292 După cum privesc fapta sau pe făptuitor circumstanţele sunt reale şi personale. Circumstanţe personale sunt circumstanţele care privesc făptuitorul sau pe un participant şi nu se răsfrâng asupra celorlalţi participanţi. sustrage un portofel din poşeta altei persoane. V. în conformitate cu dispoziţiile privitoare la individualizare. pag. c) Aplicarea pedepsei în cazul complicităţii. 220. R. rezidă din faptul că se pot săvârşi cu privire la o infracţiune.

Aurel Teodor Moldovan (calitatea de militar). lipsind caracterul penal al faptei. Dacă cel ce împiedică consumarea faptei este însuşi autorul. În cazul modalităţii intenţie-culpă. acestea devin de individualizare. iar cauza de impunitate se răsfrânge şi asupra complicelui. apreciem că suntem în cazul desistării. era de minimum 2 ani. dar înainte de descoperirea faptei. instigare neurmată de executare era pedepsită în condiţiile în care :a)instigarea era neurmată de un început de executare si b)instigarea era neurmată de o executare pedepsibilă. dacă în cursul executării. c) intervenţia participantului să fi intervenit înainte de descoperirea faptei. el va răspunde conform acestei incriminări. instituie o cauză de nepedepsire a participantului la săvârşirea unei infracţiuni. urmează să fie sancţionaţi cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenţie. atunci autorul nu va fi pedepsit. b) după începerea executării participantul să fi intervenit eficient. el nu va mai răspunde. împiedicând consumarea infracţiunii. În modalitatea intenţie şi lipsă de vinovăţie. împiedică consumarea acesteia. nu vor răspunde nici aceştia. Dacă fapta este incriminată din culpă. ceilalţi răspunzând pentru tentativa realizată. ne fiind întrunite condiţiile participaţiei (nu s-a comis o faptă prevăzută de legea penală). de această cauză de nepedepsire beneficiau numai ei. Dacă fapta săvârşită din culpă nu este incriminată. el va beneficia de impunitate. Dacă instigatorul va împiedica consumarea. instigatorul şi complicele vor răspunde pentru infracţiunea intenţionată. Tratamentul penal al instigării neurmate de executare . ele devin circumstanţe reale şi se răsfrâng asupra tuturor participanţilor în măsura în care le-au cunoscut şi le-au prevăzut. s-a consacrat sistemul diversificării pedepselor. Dacă tentativa nu se pedepseşte.În Codul penal 1969. Împiedicarea de către participant a săvârşirii faptei. În condiţiile în care împiedicarea consumării este realizată de complice. În situatia instigării neurmată de executare. Dacă circumstanţele de individualizare sunt prevăzute în conţinutul constitutiv al infracţiunii. Instigatorul şi complicele contribuind cu intenţie la săvârşirea faptei. nu ca participant. Autorul acţionând fără vinovăţie nu va fi tras la răspundere penală. În situaţia instigării neurmată de o executare pedepsibilă. instigatorul răspundea. Dacă infracţiunea a fost săvârşită de mai mulţi coautori dar împiedicarea a fost făcută numai de unii. ci ca autor al unei infracţiuni distincte. Pedeapsa în cazul participaţiei improprii. Sancţionarea actelor de instigare se putea dicta numai în cazul în care pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea la care s-a instigat. dar vor răspunde ceilalţi participanţi. În cazul participaţiei improprii sunt incidente dispoziţiile privitoare la circumstanţele reale şi personale şi cele privitoare la împiedicarea de 154 . instigatorul era pedepsit cu o pedeapsă între minimul special al pedepsei pentru infracţiunea la care a instigat şi minimul general. Condiţiile sunt ca: a) să fi început executarea faptei de către autor.

293 Va exista unitatea de infracţiune în condiţiile în care fapta corespunde conţinutului unei singure infracţiuni şi va exista pluralitate de infracţiuni în condiţiile în care se constată existenţa mai multor fapte. Ghe. op. Drept Penal. săvârşită de o persoană şi în care se identifică conţinutul unei singure infracţiuni.cit. Drept Penal.1. P. op. Felurile unităţii de infracţiune Literatura distinge două feluri de unitate de infracţiune: unitate naturală de 293 C. deoarece aceasta produce consecinţe juridice importante.Ed. Casa de Editură şi Presă „ Şansa S. vol. Vasile Papadopol. făptuitorul urmând să răspundă în cazul unităţii de infracţiuni pentru o singură infracţiune. pag.vol. op..Gen. C-tin Mitrache. iar în cazul pluralităţii de infracţiuni.R. Doru Pavel. P.1.II.L. pentru două sau mai multe infracţiuni. 155 . Nistoreanu. 1976. Boroi.Didactică şi Pedagogică.. PARTEA GENERALĂ către participant a consumării infracţiunii. Drept Penal. Definiţia cel mai des îmbrăţişată de doctrină a unităţii de infracţiune este aceea potrivit căreia unitatea de infracţiune presupune activitatea infracţională formată dintr-o singură acţiune ori inacţiune ce decurge din natura faptei sau din voinţa legiuitorului.198.” Bucureşti 1992 294 I. care reprezintă baza de evaluare.I.cit. CONSIDERATII GENERALE Legiuitorul penal a considerat necesar să califice o infracţiune ca formând o unitate sau o pluralitate de infracţiuni. 199. 1992. pag. care au conţinutul mai multor infracţiuni sau când fapta săvârşită se identifică cu conţinutul mai multor infracţiuni. Al.216. pag. pag.294 9.Zolineak. pag..DREPT PENAL.1. Distincţia între unitate şi pluralitate de infracţiuni se face cu ajutorul conţinutului infracţiunii.191.cit.207. CAPITOLUL IX UNITATE DE INFRACŢIUNI 9.Bulai. Bucureşti !971. M.Oancea. pag..Gen.134. Formele Unităţii infracţionale în Dreptul Penal Român. 295 C-tin Mitrache.

295 Unitatea legală de infracţiune este dată nu de natura faptei săvârşite. se poate realiza. Este diferită situaţia în care printr-o singură acţiune se aduce atingere valorilor ocrotite care aparţin mai multor titulari.Aurel Teodor Moldovan infracţiune şi unitate legală de infracţiune Unitatea naturală de infracţiune se poate defini ca fiind unitatea acţiunii sau inacţiunii prin care se realizează conţinutul unei singure infracţiuni. op.1. C-tin Mitrache. pluralitatea persoanei vătămate va determina o pluralitate de infracţiuni.. Infracţiunile vor fi într-un număr echivalent cu numărul persoanelor vătămate prin infracţiune. Aceasta se caracterizează. deşi pot avea şi semnificaţie proprie. subiectul pasiv. 9. un singur rezultat. infracţiunea complexă. legătură realizată de elementul subiectiv. pe lângă faptul că există o singură acţiune sau inacţiune. legiuitorul a considerat că există o strânsă legătură între acţiuni sau inacţiuni. Infracţiunea simplă. infracţiunea de obicei şi infracţiunea progresivă. Boroi. fie datorită unei lovituri. cât şi forma de vinovăţie. pag. printr-o singură acţiune sau inacţiune.296 În cazul infracţiunii simple. 200. Este important de arătat că actele de executare multiple se integrează în mod natural în aceeaşi infracţiune. 296 297 Ghe. sub aspect obiectiv. Unitatea legală de infracţiuni este consacrată de Codul penal în patru forme: infracţiunea continuată.2. 156 . fie prin o singură intervenţie a făptuitorului asupra obiectului infracţiunii. care se succed imediat în timp asupra obiectului infracţiunii (ex: vătămarea corporală poate interveni. infracţiunea continuă şi infracţiunea deviată. fie datorită mai multor lovituri). Literatura juridică reţine unitatea de infracţiuni sub trei forme: infracţiunea simplă. ci de voinţa legiuitorului care reuneşte în conţinutul unei singure infracţiuni. deşi nu mai avem neapărat o singură acţiune sau inacţiune. din punct de vedere obiectiv. în cazul infracţiunii simple sunt înglobate în aceeaşi acţiune.cit.2. fie prin mai multe intervenţii. pag. celelalte elemente sunt unice. op. iar din punct de vedere subiectiv. pierzându-şi astfel această semnificaţie proprie. fiecare în parte conţinutul unor infracţiuni distincte. Infracţiunea simplă Infracţiunea simplă se caracterizează.cit. UNITATEA NATURALĂ DE INFRACŢIUNE 9. două acţiuni sau inacţiuni care ar putea constitui. prin aceea că există o singură formă de vinovăţie şi un singur rezultat. atât obiectul cauzei. Astfel. În acest caz.136. Nistoreanu. Infracţiunea simplă are ca particularitate faptul că momentul consumării coincide cu momentul epuizării. Al. Esenţial este că toate aceste acte. printr-o singură formă de vinovăţie. în cazul infracţiunilor contra persoanei.

201. evadarea. „conducerea unui autovehicul”. abandonul de familie.Basarab op. 201. fără să fie nevoie de intervenţia făptuitorului pentru prelungirea acesteia (ex: în cazul furtului de energie electrică sau de semnal TV. reiese din dispoziţiile părţii speciale a Codului penal fiind identificată după elementul material al laturii obiective ce presupune o acţiune sau o inacţiune. Deci. care prin natura ei se prelungeşte în timp („deţinerea”. doctrina penală300 a făcut distincţie între infracţiunile continue succesive (cazul de mai sus) şi infracţiunile continue permanente.326.DREPT PENAL.cit. op. pag. V. Acesta în baza aceleiaşi hotărâri infracţionale reia în fiecare dimineaţă elementul material al laturii obiective. Se dă exemplu cazul furtului printr-o singură acţiune de la mai multe persoane (cazul unei persoane care ar fura din bunurile mai multor persoane care bunuri au fost depozitate la un loc). care continuă şi după consumare până la intervenţia unei forţe contrare.Oancea. deţinerea de arme şi muniţii. op.cit. Doru Pavel op. 301 C-tin Mitrache. „purtarea”.Dongoroz op.. iar reluarea activităţii infracţionale va constitui o nouă infracţiune.Bulai op. 92/1996. pag. pag. numărul mai mare de persoane vătămate nu duce la stabilirea unei pluralităţi de infracţiuni. Pe parcursul desfăşurării elementului material al laturii obiective pot apărea întreruperi ce pot fi determinate de natura activităţii infracţionale.cit. I. Ca exemple de infracţiuni continue putem menţiona: furtul de curent electric. în acest caz. portul ilegal de uniformă. orice întrerupere a racordului la reţea reprezintă epuizarea Vasile Papadopol. nu există o nouă hotărâre infracţională. pag.cit. Dreptul. pag. „lipsirea”). d.cit.2. Infracţiunea continuă. C-tin Mitrache.cit. dezertarea. În momentul în care acţiunea infracţională este curmată. Literatura consideră că în cazul altor infracţiuni decât cele care vatămă persoana. iar reluarea activităţii infracţionale înseamnă săvârşirea unei noi infracţiuni continue. uciderea din culpă dacă prin fapta săvârşită s-a cauzat moartea a două sau mai multe persoane). pag.nr..298 Literatura299 afirmă că acţiunea sau inacţiunea infracţională durează până când este oprită de o forţă contrară care poate fi: voinţa infractorului.2. Spre exemplu: portul ilegal de uniformă este susceptibil de a fi întrerupt noaptea şi reluat dimineaţa. op. 298 299 157 . legiuitorul creând o infracţiune complexă (ex: omorul deosebit de grav. pag. Infracţiunile continue permanente se caracterizează prin desfăşurarea activităţii infracţionale fără întrerupere.297 9. infracţiunea se epuizează.Bihor. Având în vedere acest aspect.J.pag.60. 62.cit. T. deşi nu este definită.194. Infracţiunea continuă Infracţiunea continuă se caracterizează prin prelungirea în chip natural a acţiunii sau inacţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective.140. Pentru acestea din urmă este important de remarcat că fiecare întrerupere în acţiunea infracţională duce la epuizarea infracţiunii continue. Literatura a reţinut că reluarea de dimineaţă a portului ilegal de uniformă nu schimbă rezoluţia infracţională a infractorului. PARTEA GENERALĂ Situaţia este diferită în cazul infracţiunilor contra vieţiii. deci avem de-a face cu o unitate de infracţiune. M. În acest caz valoarea ocrotită care este vătămată este patrimoniul însuşi.84 300 C. intervenţia autorităţii sau intervenţia altei persoane.

sau prin îndreptarea acţiunii – din eroare a făptuitorului – asupra altei persoane ori altui obiect. datorită greşelii făptuitorului.cit. Drept penal comparat. În cazurile infracţiunii deviate. şi nu o infracţiune cu privire la obiectul sau persoana vătămată şi o tentativă cu privire la obiectul sau persoana care se vroia a fi vătămată. iar minorul va răspunde penal. la alt obiect sau persoană. Spre exemplu.301 Ca exemplu: dacă făptuitorul a început activitatea infracţională înainte de împlinirea vârstei de 14 ani. pag. V. 1939..Dongoroz. se calculează termenul de prescripţie a răspunderii penale. Momentul faţă de care se calculează şi se aplică aceste instituţii este momentul epuizării infracţiunii.Gen. prin greşita manipulare a armei. pag. op. pag. Spre exemplu. Cunoaşterea infracţiunii continue are relevanţă în aplicarea anumitor instituţii de drept penal. Infracţiunea deviată Infracţiunea deviată este o formă a unităţii naturale de infracţiune. Astfel legea penală cu privire la aplicarea legii penale în timp. P. deci am fi în situaţia săvârşirii unei noi infracţiuni de furt de curent sau semnal TV).Oancea. Există în acest sens două opinii în doctrină. va fi recunoscută incidenţa legii penale române.302 Infracţiunea deviată se poate săvârşi în două moduri: a) Fie prin devierea acţiunii infracţionale spre un alt obiect sau altă persoană din greşeala făptuitorului (aberatio ictus). De la acest moment. decât acela pe care vrea făptuitorul să-l vatăme. datorită nopţii. b) Fie prin săvârşirea faptei asupra altui obiect sau altei persoane datorită erorii făptuitorului cu privire la obiectul sau persoana asupra cărora acesta intenţiona să acţioneze (error in personam). această activitate nu va fi luată în seamă. legea penală aplicabilă va fi legea în vigoare în momentul epuizării faptei.3.469. pe de altă parte. acesta va fi sancţionat ca şi infractorul major (de minoritate se va ţine seama în individualizarea pedepsei). Dacă activitatea continuată a început în timp ce făptuitorul era minor şi se desfăşoară după ajungerea la majorat. Drept penal. se consideră că această infracţiune este în realitate una singură.II. Traian Pop.423. 9. pe de o parte.Aurel Teodor Moldovan infracţiunii de furt.220-221. făptuitorul ucide o altă persoană decât cea pe care vroia să o ucidă iniţial. de la acest moment se stabileşte incidenţa unui act de clemenţă. dacă o parte din infracţiune sau rezultatul acesteia s-au produs pe teritoriul ţării. infractorul confundă pe rivalul său. I.211.2.cit. pag. Opinia dominantă în literatură303 susţine că în cazul infracţiunii deviate în C. vol. În ceea ce priveşte aplicarea legii penale în spaţiu. desemnând infarcţiunea săvârşită prin devierea acţiunii de la obiectul sau persoana împotriva cărora era îndreptată. O eventuală rebranşare ar echivala cu o punere în aplicare a unei noi rezoluţii infracţionale. 302 303 158 . Cluj 1923. cu o altă persoană pe care o ucide.Bulai op.

ferite intervale de timp. Opinăm că. .. Formele unităţii legale sunt în număr de patru. în acest caz. În altă opinie se susţine că în cazul devierii acţiunii (aberatio ictus). Zolyneak. . spre deosebire de unitatea naturală de infracţiune.1: Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite când o persoană săvârşeşte la diintervale de timp. pagina 324. dar în realileiaşi rezoluţii. Codul penal actual Noul cod penal Art 41. deoarece în realitate se reglementează ambele instituţii de drept penal.Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe nuate şi a celei complexe Alin. Astfel. În acest caz se invocă faptul că legea nu apără viaţa unei anumite persoane. acţiuni sau inacţiuni sau zarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva 304 305 M.3.infracţiunea de obicei. PARTEA GENERALĂ orice modalitate ne găsim în prezenţa unei singure infracţiuni.2: Infracţiunea este continuată Alin.cit. este o creaţie a legiuitorului.Art 35.Unitatea infracţiunii conti. ne putem afla în faţa unei tentative perfecte. cu diferenţa că se acordă prioritate infracţiunii continuate şi acelei complexe în raport cu pluralitatea de infracţiuni. iar în viitorul Cod Penal denumirea capitolului este transformat din „Pluralitatea de infracţiuni” în „Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni”. care pedepseşte prin reunirea în conţinutul unei singure infracţiuni două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni. ci viaţa tuturor persoanelor.DREPT PENAL. în conţinutul căruia se reglementează formele pluralităţii de infracţiuni. Considerăm că nu poate fi absorbită această tentativă de către infracţiunea consumată. UNITATEA LEGALĂ DE INFRACŢIUNE Unitatea legală de infracţiune. p. dar în realizarea ace.infracţiunea complexă. Legiuitorul a creat unitatea legală de infracţiune din două sau mai multe acţiuni cu semnificaţie proprie tocmai datorită legăturii strânse între ele. o primă modificare atinge denumirea capitolului „Pluralitatea de infracţiuni” din Codul Penal în vigoare. care ar putea constitui fiecare în parte o infracţiune. infracţiunea continuată şi cea complexă. 9. dacă se constată că pe lângă infracţiunea deviată sunt întâlnite în cauză şi condiţiile constitutive ale unei tentative pedepsibile alături de infracţiunea consumată. 159 . anume cea realizată în condiţiile devierii proiectului iniţial cu motivarea că legea penală apără toate valorile sociale aflate sub protecţia sa. op. legiutorul reţinând ca unitate de infracţiuni: . proprii. trebuie reţinute ambele fapte în concurs de infracţiuni.infracţiunea progresivă.304 În ceea ce priveşte unitatea legală de infracţiune Codul Penal viitor conţine mai multe modificări în raport cu reglementările cuprinse în actualul Cod Penal. improprii sau relativ improprii.infracţiunea continuată.191 Vintilă Dongoroz – Drept penal 1939. deoarece ne-am afla în faţa unei nepedepsiri a unei tentative pedepsibile.

care prezintă fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni. subiect pasiv. conţinutul aceleiaşi infracţiuni. şi anume unitatea de subiect pasiv.Aurel Teodor Moldovan inacţiuni care prezintă fiecare în parte. în sensul că acţiunile sau inacţiunile trebuie săvârşite de aceeaşi persoană. Aspecte ale raporturilor dintre infracţiunea continuată şi formele de participaţie. 307 308 160 . 310 T. mai ales că nu asigură continuitatea in activitatea infracţională aceleiaşi persoane în ceea ce priveşte situaţia ei juridică308 .N. Papadopol. Potrivit Codului Penal în vigoare infracţiunea continuată este acea formă a unităţii legale caracterizată prin săvârşirea de către aceeaşi persoană la intervale de timp diferite. RRD nr. p. O parte a literaturii consideră discutabil un astfel de punct de vedere. p. Astfel.141. Suprem. în asemenea caz. pentru ca o infracţiune să fie continuată trebuie ca aceasta să fie formată dintr-o pluralitate de acte de executare legate între ele printr-o triplă unitate: unitate de subiect atât activ. 309 V.8/1983.p. Nistoreanu.. iar pentru altele calitate de complice. nr.3. unitate de rezoluţie infracţională şi unitate de conţinut al infracţiunii. 35 din viitorul Cod Penal.1/1972. În situaţia în care o persoană instigă prin acţiuni repetate la infracţiuni diferite.2 din actualul Cod Penal şi articolul 35 din noul Cod Penal.D.5/1964. iar la altele în calitate de complice. forma de unitate mai uşoară se absoarbe în cea mai gravă307 . op.310 306 I.155 Ghe. deoarece se încalcă relaţia de dependenţă a actelor de participaţie faţă de actele de executare.41 actualul Cod Penal şi de art. fiecare în parte. nesocotindu-se cerinţa prevăzută de art. cât şi pasiv. p. nr.172. acţiuni sau inacţiuni care conţinutul aceleiaşi infracţiuni. D 1261/1983.cit.309 În acelaşi mod se vor încadra juridic şi actele de complicitate repetate în baza aceleiaşi rezoluţii şi a Oancea . p.R. D 1670/1971. R. alin.cit. ca pluralitatea de acte componente să prezinte conţinutul aceleiaşi infracţiuni. prezintă. J.p. Al. care prezintă ca element de noutate în definiţia legală a infracţiunii continuate introducerea unei noi condiţii. Boroi. ci concurs de infracţiuni.36. T. dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale a unor acţiuni sau inacţiuni.S.305 Caracteristicile infracţiunii continuate rezidă din condiţiile prevăzute de articolul 41 aliniatul 2 Codul Penal în vigoare şi articolul 35 aliniatul 1 din noul Cod Penal. unor autori diferiţi. p. Este evident că se va reţine infracţiunea ca fiind continuată şi în condiţia în care făptuitorul care participă are calitatea de autor pentru unele acte. nu i se va reţine instigare continuată. s. op.59.1. s.306 Condiţiile de existenţă ale infracţiunii continuate : A) prima condiţie priveşte unitatea subiectului activ. 9. Infracţiunea continuată Infracţiunea continuată este reglementată de dispoziţiile articolului 41. Există o infracţiune continuată şi în cazul în care o persoană acţionând în baza aceleaiaşi rezoluţii participă la săvârşirea unora din acţiunile componente ale infracţiunii în calitate de coautor.

2 . Zolyneak. C.S.206-207. 313 M. iar altele rămase în fază de tentativă.ex. în condiţiile în care o persoană este lovită cu ocazia aceleaşi agresiuni reprezintă conţinutul infracţiunii simple şi nu infracţiune continuată sau săvârşirea infracţiunii de furt.Gen.248. pag. cu aceeaşi ocazie.S.. nici foarte scurte. 311 312 161 . nu şi pe aceea de instigator. Aceste prevederi se aplică şi în cazul complicităţii : dacă se va reţine complicitatea pentru infracţiuni de natură diferită. însă autorii sunt diferiţi. ori de câte ori inculpatul a săvârşit actele respective pe baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale. care intră în conţinutul juridic al aceleiaşi infracţiuni. Drept Penal.. astfel că. pag 180.3886/1971.. fapta săvârşită va fi o nouă infracţiune.311 Pentru îndeplinirea acestei condiţii trebuie să se săvârşească două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni. arătăm că se poate reţine infracţiunea continuată deoarece sunt respectate condiţiile de existenţă ale acesteia. În condiţiile în care el va acţiona în calitate de complice cu privire la infracţiunea de furt mai sus menţionată şi în calitate de coautor la infracţiunea de vătămare corporală a paznicului care i-a surprins în timp ce consumau un alt act al infracţiunii de furt. 314 T. literatura de specialitate se referă la acte care fiecare în parte reprezintă conţinutul aceleiaşi infracţiuni. PARTEA GENERALĂ În ceea ce ne priveşte suntem de acord cu prima opinie din următoarele considerente: condiţia unicităţii subiectului activ la care se referă tribunalul suprem în decizia menţionată. T. Cu privire la complicitatea reţinută ca şi concurs de infracţiuni în condiţiile în care complicitatea are aceeaşi rezoluţie. Există infracţiune unică continuată indiferent dacă unele din actele infracţionale sunt consumate.p. Mitrache. RRD 12/1969. B) a doua condiţie este aceea să existe o pluralitate de acţiuni sau inacţiuni. caz în care.p. Reţinerea concursului de infracţiuni pentru instigare repetată se referă la instigarea repetată pentru infracţiuni diferite or. op. D 1974/1969. se va reţine după caz concursul sau recidiva. este evident că se va reţine concursul de infracţiuni.cit. iar apoi în calitate de autor sau coautor este evident că se va reţine infracţiunea continuată. s. Suntem în această situaţie în condiţiile în care inculpatul fură dintr-un apartament învecinat. Dacă un făptuitor va acţiona pentru sustragerea prin acţiuni repetate a materialelor de construcţii dintr-un depozit prima dată în calitate de complice. în condiţiile în care avem de-a face cu o rezoluţie distinctă. În concepţia viitorului Cod Penal este necesară şi îndeplinirea condiţiei unicităţii subiectului pasiv asupra căruia sunt îndreptate acţiunile sau inacţiunile subiectului activ. s. P. are în vedere calitatea de complice şi autor sau coautor. CD 1971. vol. prin comiterea mai multor acţiuni în aceeaşi împrejurare. pag . pentru că fiind o infracţiune de natură diferită s-a schimbat rezoluţiunea infracţională. şi nu al infracţiunii continuate. Intervalele de timp nu trebuie să fie nici foarte lungi. este evident că ne vom afla în cazul concursului de infracţiuni. însă neputând transporta toate bunurile odată efectuează mai multe drumuri312 .DREPT PENAL. pag 203. Un timp prea îndelungat între actele de executare poate duce la schimbarea rezoluţiei infracţionale. care să fie săvârşite la intervale diferite de timp. D nr.

Literatura arată că acţiunile succesive nu trebuie să fie identice. cu condiţia ca ivirea acestora să nu conducă la luarea unei noi hotărâri infracţionale.316 Condiţia este îndeplinită şi atunci când actele de executare nu reprezintă toate infracţiuni consumate. Codul penal actual în art. a persoanei vătămate.cit. Mitrache.122. C. alin. unele putând rămâne în fază de tentativă. Această rezoluţie infracţională trebuie apreciată în funcţie de fiecare situaţie în parte. făptuitorul urmărind şi acceptând rezultatul acţiunii sale. op. data comiterii ultimei acţiuni sau inacţiunii. a locului.2. 2. în fapt putând să existe numeroase elemente care pot conduce la concluzia că a fost îndeplinită această condiţie de existenţă a infracţiunii continuate (unitatea obiectului infracţiunii. desigur şi a celorlalte condiţii. d. precum şi Codul Penal viitor. pag. stabileşte ca dată a săvârşirii infracţiunii continuate. conform principiului ubicuităţii. folosirea aceloraşi procedee în săvârşirea activităţii infracţionale)315 . însă infractorul continuă săvârşirea altor acte. Nr.427. dacă o parte din acte sau rezultatul s-a produs pe teritoriul României. pag. Elementul subiectiv care caracterizează infracţiunea continuată este numai intenţia ca formă de vinovăţie.p. În practica judiciară s-a reţinut întemeiat că vor forma unitate sub forma infracţiunii continuate şi actele de executare care realizează. ci trebuie să realizeze fiecare conţinutul aceleiaşi infracţiuni.Aurel Teodor Moldovan C) a treia condiţie este ca actele efectuate să fie săvârşite cu aceeaşi rezoluţie infracţională.204 M.317 Efectele şi importanţa realizării infracţiunii continuate. D) actele de executare să prezinte fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni. Astfel legea spune că de la momentul epuizării se calculează termenul de prescripţie a răspunderii penale şi se stabileşte incidenţa unui act de clemenţă.243.D. Dacă actele de executare sau rezultatul se situează pe teritorii diferite. unele forma de bază sau varianta tip. op. În funcţie de momentul epuizării se stabileşte şi legea penală aplicabilă în timp: astfel legea penală aplicabilă este cea în vigoare din momentul epuizării infracţiunii. În condiţiile în care 315 C. 316 162 .314 Pentru a se realiza infracţiunea continuată trebuie ca infractorul să aibă o imagine de ansamblu a activităţii ulterioare pe care o va desfăşura. în art. unitatea de timp. alin.S.313 Un al doilea aspect reţinut de doctrină este acela că unitatea de rezoluţie este păstrată şi în cazul în care a început procesul penal pentru actele de executare săvârşite anterior... Stabilirea caracterului continuat prezintă importanţa în practică cu privire la mai multe aspecte.. 154. Fiecare act de executare constă în acţiunea sau inacţiunea ce realizează conţinutul juridic al aceleiaşi infracţiuni.cit. în baza rezoluţiei infracţionale iniţiale. să nu conducă la schimbarea tipului de infracţiune. Fiecare infracţiune privită în parte poate prezenta anumite particularităţi. s. iar altele varianta calificată a acelei infracţiuni cu respectarea. legea penală aplicabilă va fi cea română. pag. Literatura a reţinut pe de o parte faptul că rezoluţia infracţională trebuie să fie anterioară activităţii infracţionale şi să se menţină în linii generale pe parcursul executării actelor ce compun acea activitate. 241/1971. Zolineak. 317 T. 1971.

iar în condiţiile în care pedeapsa este amenda.cit. la care se poate adăuga un spor. cât şi tratamentul penal al infracţiunii continuate. aplicarea pedepsei se va face într-o singură etapă. PARTEA GENERALĂ făptuitorul a început executarea înainte de împlinirea vârstei de 14 ani. art. în condiţiile în care instanţa considera necesar. interzicând acesteia aplicarea unei pedepse mai uşoare pentru infracţiunea cu privire la care s-a pronunţat deja. 206. În cadrul individualizării pedepsei se va ţine seama de cazul că o parte de acte au fost săvârşite în perioada minorităţii. Mitrache. Având în vedere că infracţiunea continuată este tratată ca unitate de infracţiuni. Art 36.43.cit. art. este judecat ulterior şi pentru alte acţiuni sau inacţiuni care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni. al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii.1. În actuala reglementare. Oancea . Sporul nu poate depăşi 5 ani în condiţiile în care pedeapsa este închisoarea. Codul penal actual Noul cod penal Art 42.cit. ci numai cele de după împlinirea vârstei de 14 ani.1. Astfel noul Cod prevede la art. respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii. 206. pag.Pedeapsa pentru infracţiunea continuată şi infracţiunea complexă Alin.35. Reglementarea actuală specifică şi faptul că dacă infractorul condamnat definitiv pentru o infracţiune continuată. potrivit dispoziţiilor art. că infracţiunea continuată.Pedeapsa pentru infracţiunea continuată Infracţiunea continuată se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvărşită. actele de executare anterioare acestei vârste nu se iau în considerare.art. pedeapsa pentru infracţiunea continuată se aplică prin condamnarea către maximul special al pedepsei. op. pag. Această dispoziţie permite instanţei numai stabilirea unei pedepse mai mari sau menţinerea pedepsei iniţiale.DREPT PENAL. după caz. I. art. 401 alin. 37). Mitrache.42. respectiv cu 318 319 Vezi C.36. p. 163 . iar în noul Cod sediul materiei este redat de art. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită.443. op. se stabileşte o pedeapsă corespunzătoare. care nu poate fi mai mică decât cea stabilită anterior. şi adăugarea unui spor. 34 sau. al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii. op. infractorul va răspunde penal ca major. În noul Cod penal se modifică atât sediul materiei (în actualul Cod Penal este vorba de dispoziţiile art. C. Tratamentul penal al infracţiunii continuate. art. Infracţiunea continuată este o cauză de agravare facultativă a pedepsei pentru acea infracţiune.41. iar dacă infracţiunea continuată a început să fie comisă mai înainte de împlinirea vârstei de 18 ani şi a continuat după aceea. ţinându-se seama de infracţiunea săvârşită în întregul ei.1: Infracţiunea continuată se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită. 36 alin. se aplică un spor de până la jumătate din maximul amenzii.

o acţiune sau stitutiv sau ca element circumstanţial inacţiune care constituie prin ea însăşi o agravant. Boroi. la crearea infracţiunii complexe legiuitorul a avut în vedere existenţa unor legături obiective şi subiective între faptele ce intră în conţinutul infracţiunii complexe.Art 35. iar în Codul penal nou este reglementată la art.II/1994.143. Infracţiunea complexă poartă numele de infracţiune absorbantă. ca element sau ca în conţinutul său intră. Nistoreanu.2: Infracţiunea este complexă când în conţinutul său intră. iar infracţiunea inclusă în conţinutul său poartă numele de infracţiune absorbită.Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe nuate şi a celei complexe Alin.cit. care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală.319 9.cit. Tâlhăria şi lipsirea de libertate în mod ilegal. op. op. nr. ca element concircumstanţă agravantă. Infracţiunea complexă este definită în Codul penal actual ca fiind infracţiunea ce cuprinde în conţinutul ei ca element constitutiv sau ca circumstanţă agravantă o acţiune sau Codul penal actual Noul cod penal Art 41.Bulai.3. conţinutul altei infracţiuni care este absorbită de infracţiunea complexă. 320 321 164 . p. infracţiunea complexă se caracterizează prin existenţa unui obiect juridic reprezentat de două relaţii sociale: de exemplu.3: Infracţiunea este complexă când Alin.321 Se impune precizarea că.Aurel Teodor Moldovan cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii. deci. În structura infracţiunii complexe se include. pierzându-şi autonomia infracţională.2. Zolineak. cât şi pe cea care priveşte integritatea corporală a persoanei. pag. în sensul că expresia „ca element sau circumstanţă agravantă” se înlocuieşte cu expresia „ca element constitutiv sau ca element circumstanţial agravant”. o acţiune sau inacţiune faptă prevăzută de legea penală. 322 C.Unitatea infracţiunii conti. şi nici la cele care presupun repetarea activităţii în vederea realizării conţinutuliu infracţiunii (infracţiunile de obicei).320 Sub aspectul obiectului.443. infracţiunea de tâlhărie vatămă relaţia socială ce asigură dreptul la proprietate. o inacţiune care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală.35 alin.. la infracţiunile al căror obiect nu este susceptibil de divizare318 . infracţiune unică sau concurs de infracţiuni.131. Ghe. Infracţiuni ce nu se pot săvârşi în mod continuat. Noul Cod Penal aduce o modificare în structura definiţiei infracţiunii complexe. în sensul că una din infracţiuni serveşte ca mijloc pentru realizarea celeilalte care constituie scop în ansamblul activităţii infracţionale M. Infracţiunea complexă Infracţiunea complexă este consacrată în actualul Codul penal la art. Revista „Drept penal”.41 alin. pag. întrucât această modificare a fost cerută de doctrina penală.2. Al.3. Infracţiunea continuată nu este posibilă la infracţiunea comisă din culpă.

C. în conţinutul infracţiunii complexe intră ca element o acţiune ce formează conţinutul unei alte infracţiuni.216/1979. infractorul foloseşte ameninţarea). op. Infracţiunea complexă tip sau simplă. care a creat o a treia infracţiune deosebită de celelalte două.pen actual sau art.p. s-a stabilit că există o formă a infarcţiunii complexe propriu-zise şi în cazul în care există o faptă incriminată independent la care se adaugă unele condiţii speciale care fac să apară un nou tip de infracţiune cu caracter complex. care cuprinde în conţinutul ei două infracţiuni distincte: furt şi ameninţare sau furt şi lovire sau alte violenţe.157... lit. sau propriu-zisă.. furtul calificat prin efracţie (art. o infracţiune. PARTEA GENERALĂ a făptuitorului. În toate aceste cazuri de infracţiuni. Drept penal 1971. circumstanţa agravantă neconstituind conţinutul altei infracţiuni. 207. 229.cit.cit. Această conexitate trebuie constatată în fiecare caz concret de către instanţa de judecată. fie a unui raport mijloc-scop (pentru a asigura luarea bunului. care a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei. întrucât lipsa acestuia duce la calificarea ca şi concurs de infracţiune. D. T.cit. pag. deoarece circumstanţa agravantă (elementul circumstanţial M. avem o infracţiune complexă. L. pag.323 Reunirea infracţiunilor şi crearea celei de-a treia a fost impusă legiuitorului de legătura strânsă ce există între cele două sau mai multe infracţiuni ce apar în conţinutul celei de-a treia.) Infracţiunea complexă ca variantă agravantă. În acest caz avem de-a face cu o infracţiune simplă. tâlhăria sau pirateria. Se mai numeşte şi infracţiunea complexă calificată şi se caracterizează prin aceea că în conţinutul său este inclusă ca circumstanţă agravantă sau ca element circumstanţial agravant o acţiune sau inacţiune ce constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală.Biro. Astfel. Culegere de decizii. pag. Mitrache. Nr. Nu orice infracţiune calificată este însă infracţiune complexă.etc – în cazul infracţiunii de ultraj. Această conexiune poate echivala cu existenţa. noul Cod Penal).219.DREPT PENAL.i.324 În literatura juridică penală.S. 1979. În cazul furtului prin efracţie însă. ameninţare. s. pag. Exemplul dat de literatură este acela al furtului calificat săvârşit într-un loc public. Zolineak. Exemplele din literatură sunt violul. care a avut ca urmare moartea victimei. 323 324 165 . d.322 Din definiţia legală a infracţiunii complexe rezultă că aceasta se poate prezenta în două forme: infracţiunea complexă tip sau simplă şi infracţiunea complexă agravantă sau infracţiunea complexă calificată. pe timpul nopţii.209. legiuitorul alătură conţinutului de bază o circumstanţă agravantă sau aşa cum este folosit de viitorul Cod Penal un element circumstanţial agravant. În această infracţiune avem două infracţiuni distincte reunite de către legiuitor. Exemplul clasic oferit de literatura de specialitate este infracţiunea de tâlhărie.op. fie un raport de la antecedenţă la consecinţă.328.lit. calomnie. este cuprins conţinutul infracţiunilor de insultă. op. omor săvârşit în anumite condiţii – victima îndeplineşte o activitate importantă în stat. fără a forma o a treia infracţiune distinctă (ex: infracţiunea de atentat care pune în pericol siguranţa statului este formată din infracţiunea de vătămare corporală gravă. se caracterizează prin aceea că în conţinutul ei intră ca element constitutiv o acţiune sau o inacţiune ce reprezintă conţinutul unei alte infracţiuni. 325 C. care constituie prin el însuşi.

. Structura infracţiunii complexe. Efecte juridice. forma de vinovăţie este praeter intenţia sau intenţia depăşită. Elementul juridic principal este vizat de infracţiunea absorbantă. însă dispoziţiile cu privire la pedeapsa aplicată pentru infracţiunea complexă sunt diferite în Codul Penal viitor. infracţiunea complexă nu necesită o prelungire în timp a acţiunilor sau inacţiunilor şi nici a rezultatului. dacă s-a produs numai rezultatul mai grav al acţiunii secundare.326 Reprezintă absorbirea în chip natural de către infracţiunea fapt consumat a tentativei. în cazul infracţiunii complexe tip. Ca efecte. Infracţiunea complexă cuprinde în conţinutul său elementele infracţiunilor reunite sau absorbite. 36. Complexitatea naturală. 166 . faţă de care va fi apreciată incidenţa instituţiilor de drept penal. ori în cazul unor infracţiuni contra persoanei. Forma de vinovăţie este. se prevede în art. Infracţiunea complexă nu reprezintă o cauză de agravare a răspunderii penale. analizate anterior. având în vedere că infracţiunile ce intră în conţinutul infracţiunii complexe îşi pierd autonomia. Dacă din punct de vedere obiectiv conţinutul infracţiunii nu se realizează (ex: în cazul tâlhăriei s-au produs lovirile. iar cel secundar de infracţiunea absorbită.). fapt ce poate constitui infracţiune distinctă). având un obiect juridic principal şi altul secundar. infracţiunea complexă va fi tratată ca o singură infracţiune. Sunt aplicabile dispoziţiile art.op. ci rămâne o infracţiune simplă. 2 din noul Cod că infracţiunea complexă se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiune. 3 al aceluiaşi articol se arată că înfracţiunea complexă săvârşită cu intenţie depăşită. 326 V.Papadopol. Tot astfel. la acea infracţiune. Obiectul infracţiunii complexe este şi el complex. alin. însă victima nu a fost deposedată de bun). sancţiunea aplicabilă fiind cea prevăzută de lege. se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea complexă consumată. intenţia. infracţiunea absorbantă nu devine o infracţiune complexă. pag. însă nerealizarea conţinutului infracţiunii mai grave va atrage răspundearea pentru infracţiunea mai uşoară. astfel.cit.325 Infracţiunea complexă calificată poate fi rezultatul unirii unei infracţiuni complexe tip cu circumstanţa agravantă (ex: tâlhăria urmată de moartea victimei). de aceea. 43 din actualul Cod. făptuitorul urmăreşte şi acceptă rezultatul acţiunilor sale.Aurel Teodor Moldovan agravant în concepţia noului Cod) poate forma conţinutul unei infracţiuni de sine stătătoare (furtul se săvârşeşte în acest caz prin distrugerea încuietorilor. în alin. sunt întrunite condiţiile de reţinere a tentativei. absorbirea infracţiunilor mai uşoare de altele mai grave (ex: infracţiunea de omor consumat cuprinde în mod natural şi elementele tentativei de omor şi elementele infracţiunilor mai puţin grave – vătămarea corporală. etc. De regulă. Infracţiunea se consumă la realizarea acţiunilor sau inacţiunilor ce reprezintă elementul material al laturii obiective şi producerea rezultatelor prevăzute în conţinutul infracţiunii.189. În cazul infracţiunii complexe varianta agravantă.

330 Decizia de îndrumare nr. 209. Faţă de momentul consumării. O parte a doctrinei apreciază că efectele juridice ale acestei infracţiuni sunt similare celor de la infracţiunile continuie. art. adică al comiterii infracţiunii.219.Bucureşti. 1975. care constă în repetarea faptei incriminate. caz în care suntem în situaţia infracţiunii de vătămare corporală gravă aşa cum este prevăzut de art.Bulai op. fiind incriminate ca infracţiune etapele de amplificare a rezultatului. care este acela al săvârşirii elementului material al laturii obiective. pag.p. 1992. momentul epuizării este reprezentat de ultimul rezultat amplificat produs.329 Cealaltă parte a doctrinei invocă o decizie de îndrumare a instanţei su330 preme . R. şi nu în momentul producerii rezultatului. care va constitui iniţial conţinutul infracţiunii de lovire sau alte violenţe (art. fie prin agravarea urmării imediate.T.cit. care prevede varianta îngrijirilor medicale de cel mult 90 de zile).3. fără intervenţia făptuitorului.8/1987. adică momentul epuizării. astfel încât să releve o obişnuinţă a 327 C. arătând că data de săvârşire a infracţiunii progresive trebuie considerată data comiterii acţiunii iniţiale.U.P. s-a realizat conţinutul infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (art.181 al Codului Penal actual) sau îngrijiri medicale de mai mult de 90 de zile( art. Codul Penal în vigoare. C.Pavel. art. 9. actual.1 din Codul Penal actual sau art.”. alin. pag. alin.cit. vol.2 C.2 viitorul Cod Penal. Bucureşti. fie prin producerea de noi urmări corespunzătoare unei infracţiuni mai grave. vătămarea necesitând îngrijiri medicale de până la 60 de zile (vătămare corporală art. devenind lovire calificată (îngrijire medicală de cel mult 20 de zile.219. absorbţia este legală. continuate.L.Bulai op. PARTEA GENERALĂ 9. 329 C.1/1987.195 Codul Penal viitor). art.nr.B.183 Codul Penal în vigoare. Drep penal. pag. V. al producerii ultimului rezultat amplificat.180. pg. Infracţiunea progresivă Este definită în doctrină ca fiind acea infracţiune care după momentul consumării infracţiunii produce un rezultat care se amplifică progresiv.255. al cărei rezultat se poate agrava.3. În această opinie se apreciază că trebuie luată în considerare condiţia persoanei în momentul săvârşirii faptei. 331 A.pag.45.Papadopol. Rezultatul se poate agrava astfel încât victima să necesite îngrijiri medicale de mai mult de 60 de zile. pag. Spre deosebire de complexitatea naturală.). şi nu momentul producerii rezultatului mai grav. În fine. este momentul de la care se calculează şi devin incidente instituţiile de drept penal.gen.R.327 Infracţiunea rezultată în urma amplificării urmărilor absoarbe în conţinutul ei şi infracţiunile mai uşoare. rezultatul se poate agrava.cit. 328 C.Bulai op. 193. Mitrache. când vătămarea a dus la moartea victimei.182.219.193 noul Cod Penal.Dincu. Formele unităţii infracţionaleîn dreptul penal român.I.R.180.194 din viitorul Cod Penal).DREPT PENAL.D.4 Infracţiunea de obicei Infracţiunea de obicei este o formă a unităţii naturale de infracţiune.cit. 167 .D. Casa de editură şi presă „ŞansaS.3.328 Exemplul oferit de literatură este fapta de lovire. op. alin.

De esenţa infracţiunii de obicei. pe lângă momentul consumării şi un moment al epuizării. ele pot caracteriza infracţiunea (ex: cerşetoria. deci ca trăsătură constitutivă a acestei infracţiuni. unde fiecare act de executare realizează conţinutul infracţiunii. în aşa fel încât să se atribuie ansamblului de infracţiuni. În acest caz se distinge. Faptele în sine nu prezintă un pericol social de sine stătător. vagabondajul. pericolul social al infracţiunii.Aurel Teodor Moldovan făptuitorului. o îndeletnicire a acestuia. 168 . de îndeletnicire. neavând semnificaţie penală. de aceea infracţiunea de obicei nu se confundă cu infracţiunea continuată. În funcţie de momentul epuizării se aplică şi se calculează celelalte instituţii de drept penal. doar împreună în condiţiile în care arată obişnuinţa sau îndeletnicirea făptuitorului.331 Această infracţiune se caracterizează prin aceea că fapta se reia în aşa fel încât din reluarea elementului material al laturii obiective reiese caracterul de obişnuinţă. Infracţiunea de obicei nu este posibilă în forma tentativei şi nici nu poate fi săvârşită în coautorat. prostituţia). corespunzător săvârşirii ultimului act de executare. este repetarea acţiunilor infracţionale.

în cadrul capitolului IV. 169 . la art. Recidiva. fără a fi îndeplinite 332 C. anume pluralitatea intermediară. reflectă concepţia legiuitorului de a acorda prioritate problemelor de stabilire a situaţiilor în care există pluralitate de infracţiuni. şi anume concursul. recidiva şi pluralitatea intermediară de infracţiuni. înainte ca persoana care le-a săvârşit să fie condamnată definitiv pentru una din ele. după caz. Prin urmare.213. Includerea pluralităţii de infracţiuni în titlul privind infracţiunea.332 Formele pluralităţii de infracţiuni sunt consacrate de Codul penal în vigoare la art. Alături de acestea există situaţia pluralităţii intermediare atunci când infractorul săvârşeşte o nouă infracţiune.149. iar în noul Cod penal. care nu constituie nici concurs. pe de o parte. Codul Penal viitor reglementează trei forme ale pluralităţii de infracţiuni reţinute în doctrina penală.1. cel viitor reglementează. PARTEA GENERALĂ CAPITOL X PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI 10. 32. Astfel că. ulterior momentului supunerii făptuitorului sistemului de influenţare pe care îl presupune condamnarea şi în unele cazuri. Concursul de infracţiuni şi recidiva reprezintă formele de bază ale pluralităţii de infracţiuni potrivit reglementării actuale.DREPT PENAL.cit. nici recidivă. ca cea de-a treia formă a pluralităţii de infracţiuni. C.Al. spre deosebire de Codul Penal în vigoare.op. constă în repetarea comportamentului infracţional. sau stingerea executării acesteia. 35-45. Literatura de specialitate recunoaşte şi un al treilea caz de pluralitate de infracţiuni... pe de altă parte. fie înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele.pag.Boroi. pag. la art. GENERALITATI PRINVIND PLURALITATEA DE INFRACTIUNI Pluralitatea de infracţiuni este reglementată în Codul penal actual. Ghe. care prevede că pluralitatea de infracţiuni constituie.op. concurs de infracţiuni sau recidivă. 32-40.cit. după condamnarea definitivă.Nistoreanu. mai înainte de executarea pedepsei. chiar executarea. Concursul de infracţiuni presupune săvârşirea a mai multor infracţiuni. referitor la formele pluralităţii de infracţiuni. op. la capitolul V.pag. dar şi recunoscute şi întâlnite în practica judiciară.Bulai.cit. pe de altă parte. fie după ce a fost condamnată definitiv pentru o altă infracţiune. 44 pluralitatea intermediară.Mitrache.220. Pluralitatea de infracţiuni se referă la situaţia în care aceeaşi persoană săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni. în mod expres în art.

Drept penal 1939.pag. s.1.Bulai. Nu are importanţă dacă infracţiunile sunt simple. C-tin Mitrache. pag.337 b) Infracţiunile să fie săvârşite de aceeaşi persoană.181. R.Bulai. nr.cit..p.Alba. când infracţiunile concurente sunt de aceeaşi natură avem de-a face cu un concurs omogen (acela care cu aceeaşi ocazie aplică lovituri mai multor persoane.cit.etc.R. 170 . C. ci atâtea infracţiuni în concurs.pag.259.. 337 C-tin Mitrache. Şi în acest caz. progresive...p. Nu are importanţă foma de vinovăţie cu care sunt comise aceste infracţiuni. pag.p. parte din infracţiuni sunt săvârşite în ţară şi parte în străinătate. Faptele pot fi consumate sau rămase în stadiul de tentativă pedepsibilă sau asimilate tentativei (ex: art.S.s.Bucureşti.331. inculpatul a cazuat mpoartea uneia şi a vătămat grav integritatea corporală a celeilalte.cit.R.2. cât şi în legi nepenale cu dispoziţii penale. împotriva a două persoane. pag. pentru vreuna dintre ele. apg. op.2 Codul Penal actual şi art.2148/1983.. în cazul în care prin agresiunea săvârşită cu intenţia dea ucide. pag. de către aceeaşi persoană.40/1969.. op. Condiţia este îndeplinită şi în cazul în care. continuate..Dongoroz I. Codul penal.82. infracţiunea de omor şi infracţiunea de tentativă de omor. pedepsite ca atare336 ). câte persoane au fost lovite.Dongoroz.. 412 Codul Penal viitor. a cărei viaţă a fost salvată – în sarcina sa urmează a fi reţinute în concurs.I. Drept penal 1992.d.alin. iar când infracţiunile concurente sunt de natură diferită se reţine concursul eterogen.M. În acest caz suntem în situaţia unui concurs omogen335 ). pag.5/1969.4125/1973. complexe.pag.R. R.334 Condiţiile de existenţă a concursului de infracţiuni: a) Prima condiţie se referă la săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni Infracţiunile săvârşite pot fi de natură şi gravitate diferită. 333 334 C.Oancea. pag. V.S.D. mai înainte de a fi condamnată definitiv. d.nr. în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale la săvârşirea unori infracţiuni distincte. CONCURSUL DE INFRACTIUNI Noţiune Concursul de infracţiuni este desemnat în legislaţie şi doctrină ca fiind forma pluralităţii de infracţiuni ce constă din săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni. V. Va fi îndeplinită condiţia şi când infractorul a participat în calitate de complice.cit. atât în legi speciale.Zulineak. I.222.Aurel Teodor Moldovan condiţiile prevăzute pentru recidivă. 336 T..J. Totodată infracţiunile pot fi prevăzute. op.. continue. 335 T. 10. nu săvârşeşte o singură infracţiune de lovire. d.611/1993.op. d.cit.pag.236.68.233.. poate fi reţinut concursul de infracţiuni.p. M.338 Infractorul poate să fi comis unele infracţiuni în timpul minorităţii sau după împlinirea vârstei de 18 ani. T.223. Este îndeplinită această condiţie şi când făptuitorul a participat în calitate de autor sau în calitate de participant la săvârşirea infracţiunilor.D.1/1985. deviate.214 338 T. s.214.333 această formă a pluralităţii este prevăzută în dispoziţiile viitorului Cod Penal. op.173.

Concursul de infracţiuni Art 38.D. înainte concurs chiar dacă una dintre infracţiuni de a fi condamnată definitiv pentru a fost comisă pentru săvârşirea sau vreuna dintre ele. revizuire.d. 171 . Există acţiuni sau inacţiuni distincte.cit. pag. înainte de a fi condamnată săvârşite de aceeaşi persoană. a) . A.a fost desfiinţată printr-o cale extraordinară de atac (recurs în anulare.Concursul de infracţiuni Lit.. Există concurs ascunderea altei infracţiuni. prin definitiv pentru vreuna dintre ele. deşi definitivă. a unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei (legitimă apărare). Va fi îndeplinită condiţia chiar dacă infractorul a fost condamnat pentru o infracţiune săvârşită anterior. pentru celelalte fiind incidente cauzele prezentate mai sus. d) Infracţiunile săvârşite.Concursul real se mai numeşte şi concurs material şi se caracterizează prin aceea că infractorul a săvârşit două sau mai multe infracţiuni. C.S. R. inacţiuni distincte. lipsa plângerii prealabile). prescripţia.. op. Aşa cum am arătat mai sus. În acest caz este posibil ca o faptă din cele săvârşite de făptuitor să nu poată fi judecată. concursul poate fi omogen – când infracţiunile sunt de natură similară şi eterogen – când infracţiunile sunt de natură diferită. etc. sau cel puţin două dintre ele. op.R..cit. nr.147. instanţa constatând existenţa unei cauze care înlătură răspunderea penală (amnistia. ori hotărârea de condamnare.252.3/1974. PARTEA GENERALĂ c) A treia condiţie priveşte săvârşirea infracţiunilor mai înainte ca infractorul să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele. sau se constată o cauză de nepedepsire a infractorului: denunţarea de către mituitor a dării de mită.s. prin două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni.DREPT PENAL. înainte ca persoana infractorului să fi fost condamnată definitiv pentru vreuna din ele.pag. M.Zulineak.. În art. dar hotărârea nu era definitivă339 la data comiterii noii infracţiuni.când două sau mai multe Există concurs real de infracţiuni când infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi două sau mai multe infracţiuni au fost persoană. iar acest lucru se datorează şi de această dată cerinţelor făcute 339 340 T.223 . În condiţiile în care infractorul este trimis în judecată numai pentru o infracţiune..3008/1973. Concursul de infracţiuni este cunoscut sub două forme: concursul real şi concursul formal sau ideal. retragerea mărturiei mincinoase. etc)340 . concursul real de infracţiuni este definit prin prisma precizării că infracţiunile concurente sunt săvârşite prin acţiuni sau Codul penal actual Noul cod penal Art 33.p. real de infracţiuni şi atunci când una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni. deoarece există numai o singură infracţiune care să fie supusă judecăţii.Bulai. nu va mai exista concurs de infracţiuni. 38 din viitorul Cod Penal. în cauză. pag. să poată fi supuse judecăţii.

R. pag. În ceea ce ne priveşte suntem de acord cu prima clasificare. Conexitatea etiologică se referă la legătura mijloc-scop între infracţiunile comise – adică o infracţiune este comisă pentru a înlesni săvârşirea alei infracţiuni. vol II. iar hotărârea de a fi săvârşite este anterioară comiterii ambelor infracţiuni. ori exemplul faptei inculpaţilor care.69 346 I.Al. este că infracţiunile sunt comise de aceeaşi persoană.cit. considerând că în cadrul conexităţii etiologice este inclusă şi conexitatea teleologică.S.216. Conexiunea între infracţiuni.Nistoreanu. 344 Plenul T. conexitatea cronologică.. vol. Unica legătură care caracterizează acest concurs. op. le-au smuls din ansamblele electronice în care erau montate aducând în stare de nefuncţionare acele instalaţii. pag. cât şi de ordin subiectiv. 345 T. pe lângă infracţiunea de furt. conexiuni între infracţiunile săvârşite de aceeaşi persoană. R.. vol II. În dreptul penal român se reţin doar conexitatea etiologică şi conexitatea consecvenţională.346 C-tin Mitrache.Boroi. în sensul că una constituie cauză celeilalte.Al.D. Concursul real de infracţiuni este la rândul său de două feluri: a) concurs real simplu şi b) concurs real calificat.cit.341 a) Concursul real simplu nu necesită existenţa vreunei legături între infracţiunile comise prin acţiuni sau inacţiuni distincte. În literatura juridică sunt menţionate mai multe feluri de conexiuni: conexiunea topografică (infracţiunile sunt săvârşite în acelaşi loc). op. conexitatea etiologică (în care o infracţiune este săvârşită pentru a înlesni comiterea altei infracţiuni). op. pentru a sustrage diferite piese electronice. R. 12. caracterizat sau cu conexitate.. în scopul folosirii lor la confecţionarea unor aparate de radio şi amplificatoare. În literatura juridică se face distincţie între conexitatea etiologică (o infracţiune constituie cauza săvârşirii altei infracţiuni) şi conexitatea teleologică342 (o infracţiune constituie mijlocul pentru comiterea altei infracţiuni scop). pag. nr.gen.151. Explicaţii teoretice ale dreptului penal român. dec.S.cit.56/1981. de îndrumare nr. Matei Basarab. Ghe. 343 Matei Basarab.II. Literatura arată că ambele infracţiuni trebuie să fie intenţionate. P.Nistoreanu. s. 342 Ghe. şi infracţiunea de distrugere calificată. în paguba avutului obştesc345 ).12. cunoscând că înscrisul este fals344 .1971.2/1973. iar formele vinovăţiei sunt legate între ele343 (în cazul conexiunii etiologice putem oferi exemplu înşelăciunea săvârşită prin folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată. pag. conexitatea poate fi accidentală (atunci când o infracţiune este legată întâmplător cu o altă infracţiune)..op.243-247 341 172 .9 din 23.136-137.pag.9/1981.cit.op. este atât de ordin obiectiv.. d. nr. în paguba avutului obştesc. (infracţiunile sunt săvârşite în acelaşi moment sau succesiv). conexitatea consecvenţională (în care o infracţiune este săvârşită pentru a ascunde comiterea altei infracţiuni). b) Concursul real calificat sau caracterizat sau cu conexitate se caracterizează prin existenţa unor legături. S-a reţinut. Nr. Concursul cu conexitate.R.D.Boroi.pag. 1.Aurel Teodor Moldovan în doctrina de drept penal în materia instituţiei analizate.p.pag.152.. 11.Fodor..cit. pag.

victimei i s-a pus un căluş şi apoi a fost legată peste gură foarte strâns. 315/1974. caracteristic pentru acest concurs este comiterea mai multor infracţiuni.cit. dacă infractorul nu a prevăzut urmarea. C-tin Mitrache. în sarcina inculpatului trebuie reţinută şi uciMatei Basarab. Ei au discutat că ar fi cazul să o dezlege.. vol II. forma de vinovăţie pentru ultima infracţiune este întotdeauna intenţia.72.219.D.cit. victima se zbătea în aşa fel încât aceştia şi-au dat seama că nu poate respira bine. vol II. pentru că altfel ar putea muri. cât şi din culpă. R. părăseşte locul accidentului. însă nu au făcut-o. în sensul că se comite o infracţiune pentru a acoperi săvârşirea altei infracţiuni. grăbindu-se să plece.Concursul ideal sau formal de infracţiuni se mai numeşte şi concursul printr-o singură acţiune sau inacţiune. 14.S. infractorii au prevăzut că victima ar putea muri şi au acceptat acest rezultat. care datorită împrejurărilor în care a avut loc şi urmărilor pe care le-a produs. Faţă de tâlhărie. 14. săvârşită de aceeaşi persoană. În ceea ce priveşte prima infracţiune. întruneşte elementele mai multor infracţiuni.c.DREPT PENAL. În ceea ce priveşte latura subiectivă. s-a produs moartea unui muncitor.. au acţionat cu intenţie directă. în acest caz. În acest caz. Deci. vol II. pag. R. d. iar altele din culpă.217. pag. nr.347 Exemplele clasice date de literatură sunt: fapta infractorului care pentru a ascunde omorul. dar trebuia şi putea să o prevadă (ex: S-a tras cu arma în direcţia unei persoane care a fost ucisă cu intenţie şi s-a rănit altă persoană din culpă ). Este definit de literatura juridică ca fiind o acţiune sau inacţiune. Dacă. hotărârea infracţională pentru comiterea ultimei infracţiuni s-a luat după comiterea primei infracţiuni.350 Unele din infracţiuni pot fi comise cu intenţie. În cursul săvârşirii faptei. În timp ce inculpaţii căutau banii în cameră. 21 din Legea 5/1965.p. 349 T. reglementate de legea penală). 12. 350 Matei Basarab. iar faţă de infracţiunea de omor simplu. op. op. care a comis un omor deosebit de grav şi o tâlhărie. ca urmare a neluării măsurii respective. PARTEA GENERALĂ 2. atât cu intenţie.p. însă.7.1. ucide sau ameninţă cu moartea pe martor şi fapta conducătorului auto.S.pag. Conexitatea consecvenţională presupune o legătură de la cauză la efect sau de la antecedenţă la consecinţă. Matei Basarab. În aceste condiţii.cit. dacă prin aceasta se crează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau îmbolnăvire.d. 347 348 173 . op.cit.349 Deci. intenţia este indirectă. pag. ea poate fi săvârşită. op.. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă – art. B. 351 T. pag.62/1979. 3/1980. care pentru a împiedica descoperirea uciderii din culpă într-un accident de circulaţie. concursul cuprinde elemente obiective şi subiective ale mai multor infracţiuni (ca latură obiectivă. infracţiunile pot fi săvârşite toate cu intenţie directă sau unele cu intenţie directă şi altele cu intenţie indirectă... pag. se constată producerea mai multor urmări periculoase. Exemplul dat de literatură348 este fapta săvârşită de infractor. printr-o singură acţiune sau inacţiune.R. Toate infracţiunile pot fi comise din culpă (neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile referitoare la protecţia muncii de către persoana care are îndatorirea de a le lua la locul de muncă.

C-tin Mitrache. În reglementarea noului Cod Penal se face referire directă la denumirea de concurs formal de infracţiuni. Alba-Iulia. Ardealul.339. Cu privire la pedeapsa amenzii s-a reproşat sistemului adiţionării pedepselor că ar conduce în anumite cazuri la o confiscare generală. Sistemul a fost criticat. reproşândui-se că lasă nesancţionate celelalte infracţiuni. realizează conţinutul mai multor infracţiuni. Art 33. vol. tot poenae) şi executarea pedepselor rezultate din adunarea lor.352 S-a reproşat sistemului şi în cazul pedepselor privative de libertate.cit. 352 174 . pag.Dongoroz. Drept penal 1939. Drept penal.când o acţiune sau inacţiune. 353 M. Sistemul adiţionării pedepselor a mai primit reproşul că ar crea un353 plus de suferinţă.Concursul de infracţiuni Lit.. b) Sistemul absorbţiei presupune aplicarea pedepsei stabilite pentru cea mai gravă dintre infracţiuni. O altă critică era că modul de sancţionare îi crează infractorului certitudinea că după comiterea unei infracţiuni grave poate săvârşi oricâte altele.Tanoviceanu. I. De altfel.Zulineak. Infracţiuneapenală culpabilitatea.2570. aceasta absorbind pedepsele pentru infracţiunile mai puţin grave (major poena absorbet minorem ). similare sau mai puţin grave. considerându-se că adunarea pedepselor reprezintă o pură retribuire în acest caz – şi îşi pierde din caracterul de reeducare.1912.. În aceste condiţii se consideră că pedeapsa nu ar trebui să depăşească o limită normală. op. op.cit.218. 10. şi concursul formal poate fi omogen sau eterogen ca şi concursul real. întruneşte elementele mai multor infracţiuni tare unde nu se face o distincţie clară între denumirea de concurs real şi concurs formal de infracţiuni. din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs. spre deosebire de actuala reglemenCodul penal actual Noul cod penal Art 38. 1944.3.pag. op. N.T.cit. pag.Aurel Teodor Moldovan derea din culpă351 ). 17.pag.352. b) .Concursul de infracţiuni Există concurs formal de infracţiuni când o acţiune sau o inacţiune săvârşită de o persoană.I. săvârşită de aceeaşi persoană. pag. 354 Matei Basarab. se poate aplica un cuantum de pedeapsă ce ar depăşi durată probabilă a vieţii unui om. vol II. Ed. fiindcă va executa V.Buzea. datorită împrejurărilor în care a avut loc şi urmăririlor pe care le-a produs. TRATAMENT PENAL IN CAZ DE CONCURS DE INFRACTIUNI În doctrina şi legislaţia penală sunt cunoscute trei sisteme de sancţionare pentru concursul de infracţiune: a) Sistemul cumulului aritmetic sau sistemul adiţionării pedepselor presupune adunarea pedepselor stabilite pentru fiecare infracţiune din concurs (quot delicta.

iar dacă acest maxim nu este îndestulător. la care se poate adăuga amenda. se stabileşte pedeapsa pentru fiecare din infracţiunile săvârşite b. Art. Stabilirea pedepsei reprezintă activitatea de individualizare a răspunderii penale efectuată de instanţă pentru infracţiune concurentă. 34 din Codul Penal. se poate adăuga un spor de până la 5 ani. În acest caz.a) se prevede că atunci când s-a stabilit pentru una dintre infracţiunile în concurs o pedeapsă cu detenţiunea pe viaţă şi una sau mai multe pedepse cu închisoarea ori cu amenda. alin. se va aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă. Sistemul sancţionator este despărţit în art. se aplică pedeapsa cea mai mare. prin prevederea că se poate aplica o pedeapsă care reprezintă totalul pedepselor sta175 . 34. absorbţia (art. lit. PARTEA GENERALĂ doar sancţiunea mai severă. după cum urmează: a) în art. În felul acesta va fi încurajat să comită o infracţiune sau mai multe de gravitate mai mică sau egală cu infracţiunea cea mai gravă. se aplică pedeapsa închisorii. potrivit dispoziţiei de la litera b) la care se poate adăuga amenda potrivit dispoziţiei de la lit. prevăzută de legiuitor. se aplică pedeapsa închisorii. d) Când s-a stabilit o pedeapsă cu închisoare şi o pedeapsă cu amendă. iar când acest maxim nu este îndestulător. se poate adăuga un spor de până la jumătate din acel maxim. b) Când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare.354 c) Sistemul cumulului juridic sau al contopirii pedepselor este un sistem intermediar între cel al adiţionării şi cel al absorbţiei. 34. care poate fi sporită până la maximul ei special. presupunând aplicarea pedepsei cele mai grave stabilite pentru fiecare infracţiune la care se poate adăuga un spor. e) Când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare şi mai multe pedepse cu amendă. O a doua modalitate de pedepsire a concursului de infracţiuni. nu mai poate fi agravată. se aplică pedeapsa cea mai grea. c) Când s-au stabilit numai amenzi. 34 din actualul Cod Penal. Aplicarea pedepsei reprezintă următoarea etapă a stabilirii pedepsei în urma aplicării regulilor specifice prevăzute în art.a) Cod penal). prin natura ei.DREPT PENAL. după cum acestea sunt de naturi diferite sau identice. care poate fi sporită în limitele prevăzute de lege. sistem care se justifică pe caracterul pedepsei.lit. se aplică pedeapsa cea mai grea. Codul Penal în vigoare consacră un sistem de sancţionare mixt: cumulul juridic sau. pentru pedepsele principale şi cumulul aritmetic ori după caz cumulul juridic pentru pedepsele complementare ori măsurile de siguranţă. ţinându-se seama de faptul că detenţiunea pe viaţă. este consacrarea sistemului cumulului aritmetic al pedepselor. în totul sau în parte. 34 din actualul Cod Penal stabileşte că aplicarea pedepsei pentru concursul de infracţiuni presupune două etape şi anume: a. după caz. se consacră sistemul absorbţiei. care poate fi sporită până la maximul ei special.1. c).

stabilind că acesta nu poate depăşi maximul general al amenzii. În condiţiile cumulului juridic. art. cu toate că aceasta nu a fost stabilită pentru niciuna dintre infracţiunile concurente. se va aplica un spor care să nu depăşească totalul pedepselor cumulate. În condiţiile în care avem stabilite mai multe pedepse privative de libertate şi mai multe amenzi. 39. pertinentă şi conformă cu realitatea. În privinţa pedepsei principale şi în viitoarea reglementare s-a optat pentru sistemul absorbţiei în ipoteza în care pentru una dintre infracţiunile concurente s-a aplicat pedeapsa detenţiunii pe viaţă. alin. care poate fi sporită până la maximul ei special. legiuitorul se referă la categoria superioară de pedeapsă. Se prevede că sporul în cazul amenzii nu trebuie să depăşească o jumătate din maximul special al pedepsei celei mai grele. Această îngrădire a cumulului aritmetic. la care se poate adăuga în total sau în parte amenda rezultantă (calculată şi ea conform cumulului juridic). al amenzilor. În acest caz. considerăm util ca şi noul Cod să prevadă în mod expres – asemenea actualului Cod . De lege-ferenda. se va aplica pedeapsa închisorii rezultantă (calculată conform cumulului juridic). la care se poate adăuga în tot sau în parte pedeapsa amenzii. această alternativă la sistemul cumulului juridic. cât şi sistemul cumulului juridic. instanţa să poată aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă. pentru a evita interpretări greşite. Aplicarea pedepselor complementare în cazul concursului de 176 . respectiv sistemul cumulului juridic cu spor obligatoriu şi fix în cazul în care pentru infracţiunile concurente s-au aplicat numai pedepse cu închisoarea sau cu amenda. atât sistemul cumulului aritmetic.modul de calcul al pedepsei în acest caz. pedeapsa rezultantă este stabilită prin aplicarea celei mai mari amenzi pentru una din infracţiunile concurente. prin stabilirea unei pedepse cu o limită normală în ceea ce priveşte gravitatea lor. Legiuitorul a consacrat şi sistemul cumulului aritmetic. Stabilirea sancţiunii pentru concursul de infracţiuni va avea tot două etape.Aurel Teodor Moldovan bilite pentru infracţiunile concurente. Diferenţa este că aplicarea pedepsei se face în acest caz prin însumarea tuturor pedepselor stabilite pentru fiecare infracţiune în parte. iar în condiţiile în care acesta este neîndestulător. Opinăm că şi în acest caz. legiuitorul a hotărât că se pot aplica în mod alternativ. În cazul în care pedepsele stabilite pentru infracţiunile concurente sunt pedepsite cu amendă. O altă ipoteză este aceea în care se stabilesc pedepse de natură diferită adică pedepse privative de libertate şi o pedeapsă cu amendă. şi nici maximul amenzii. Ni se pare o soluţie oportună. se va aplica pedeapsa privativă de libertate. 2 din viitorul Cod oferă judecătorului această posibilitate. care vor fi aceleaşi cu cele arătate mai sus. care aprobă ca în situaţia comiterii mai multor fapte deosebit de grave. urmând a se aprecia de la caz la caz dacă o asemenea opţiune este sau nu justificată. face ca toate criticile aduse acestui sistem să rămână fără obiect. Prin urmare. În ceea ce priveşte sancţionarea concursului a fost introdusă o dispoziţie nouă. Şi în acest caz se prevede că pedeapsa rezultantă nu poate depăşi maximul general al pedepsei imediat superioare.

chiar dacă această pedeapsă complementară nu a fost stabilită pe lângă pedeapsa cea mai grea. PARTEA GENERALĂ infracţiuni. 10.355 b) În cazul în care s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită pentru infracţiunile concurente se vor aplica toate. că se poate deroga de la opinia că măsurile de siguranţă de acelaşi fel.64356 . Acestea sunt similare ca modalitate de aplicare a pedepselor complimentare în cazul concursului de infracţiuni.Boroi. se vor contopi358 .154. 355 356 177 . op.op.cit. luate pentru infracţiuni concurente. C-tin Mitrache.pag..221. noul Cod penal prevede că măsurile de siguranţă de aceeaşi natură. măsurile de siguranţă luate conform art. se cumulează. cu excepţia dizolvării sau cele de aceeaşi natură. că este posibilă cumularea măsurilor de siguranţă. op. În caz de pluralitate de infracţiuni. în cazul infracţiunilor concurente se iau o singură dată. 147. căci scopul lor este diferit (ex: confiscarea specială luată în cazul infracţiunilor concurente şi privind lucruri diferite se va lua cu privire la toate lucrurile stabilite). dar cu conţinut diferit (ex: interzicerea unor drepuri prevăzute de Codul Penal actual la art. Pedepsele complementare se aplică în conformitate cu prevederile art. aceasta se va aplica alături de pedeapsa privativă de libertate..cit. Pen pedepsele complimentare se pot cumula. iar dintre pedepsele complementare de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut se aplică cea mai grea otrivit art.cit.pag. (3) C. 112 din noul Cod se cumulează.pag. op. alin .237.Al. pedepsele complementare de natură diferită. se cumulează.357 Apreciem. dacă pedepsele complementare stabilite sunt de aceeaşi natură.Nistoreanu. iar în viitorul Cod în art.(2) noul Cod Penal în caz de pluralitate de infracţiuni săvârşite de persoana juridică. se va aplica cea mai grea dintre acestea.DREPT PENAL. 357 C-tin Mitrache. acela de a înlătura o stare de pericol şi de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni. deci. 35 Codul penal în vigoare şi cu prevederile art. iar dacă sunt de natură diferită. dar cu conţinut diferit. CONTOPIREA PEDEPSELOR PENTRU C-tin Mitrache. Pedeapsa în cazul pluralităţii de infracţiuni săvârşite de persoana juridică În dispoziţiile art. Aplicarea măsurilor de siguranţă în cazul concursului de infracţiuni Având în vedere natura măsurilor de siguranţă. cu acelaşi conţinut.221. ele se vor aplica toate.pag. în sensul că disting mai multe situaţii: a) Dacă s-a stabilit o singură pedeapsă complementară pentru una din infracţiunile concurente. 54 alin. având în vedere natura şi scopul măsurilor de siguranţă. 66). Achiesăm la opinia literaturii juridice..4. 358 Ghe. chiar de aceeaşi natură.cit. c) Dacă pedepsele complementare sunt de aceeaşi natură. aceasta este o dispoziţie normală. În ceea ce priveşte cumularea măsurilor de siguranţă. 45 din viitorul Cod Penal.

359 360 178 .Papadopol op. Este posibil. pag. sau de aceeaşi instanţă care s-a pronunţat cu privire la ele prin hotărâri separate de condamnare. T. în dreptul nr.74/1972. În aceste situaţii sporul ce se poate stabili va fi întotdeauna egal cu cel stabilit anterior. această pedeapsă va intra individual în contopire sau în cumul aritmetic.10/1995. 362 T. însă.1935/1970. 36.Dincu. d.473. nu şi cele pentru care a intervenit o cauză legală de neexecutare. Opinăm. Dispoziţiile art.bucureşti.68 A...s. C-tin Mitrache.56.pen..nr. 39 din noul Cod se aplică în mod corespunzător. se constată că cel condamnat suferise şi o altă condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă. deoarece condamnatul era recidivist.222.S. fără posibilitatea ca instanţa judecătorească să reducă sau să înlăture acest spor.1970. împreună cu sporul .D. alin. C. 361 T. c.cit. în opinia noastră.. conform art. d.359 Este evident că în situaţia cumulului aritmetic. alin.cit. 1. pedeapsa se va aplica. acest spor final putând fi majorat până la limitele general impuse pentru concurs. şi nu între rezultanta cumulului aritmetic şi infracţiunea concurentă.12. însă.p. 318.pag.D. nu se ridică probleme în pedepsirea concursului de infracţiuni. Practica este.361 În contopire vor fi cuprinse numai pedepsele ce urmează a fi executate.295. Literatura identifică şi situaţia în care infractorul a fost anterior condamnat pentru un concurs de infracţiuni şi pedeapsa rezultată cuprinde şi un spor. Opinăm că în această situaţie se vor compara pedepsele stabilite pentru infracţiunile concurente şi conform art. este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă.1955.nr.. op.1 din Codul penal viitor se vor aplica dispoziţiile art. tot prin cumulare aritmetică. Această soluţie este prevăzută şi în legislaţia penală actuală.719/1955. b) A doua ipoteză are în vedere situaţia în care.222. C.362 V. complet militar. că se poate aplica şi sistemul contopirii.pag. 1972. ca infracţiunile să fie judecate separat de instanţe diferite. secţia a-II-a pen.d. Dacă pentru una din pedepsele ce se contopesc. în acest caz.II. şi nu rezultanta pentru o parte din infracţiunile concurente cu pedeapsa stabilită pentru infracţiunea concurentă. pag. că se vor contopi pedepsele stabilite pentru infracţiuni concurente. vol..M. C.Aurel Teodor Moldovan INFRACTIUNI CONCURENTE În condiţiile în care toate infracţiunile concurente au fost judecate concomitent de aceeaşi instanţă. căci dacă era necesar sporul când se cunoşteau doar o parte din infracţiunile comise. acesta nu va putea fi înlăturat în cazul contopirii pedepselor pentru infracţiuni concurente.S. totuşi. Distingem mai multe situaţii: a) Infractorul condamnat definitiv pentru o infracţiune. instanţa a adăugat un spor prin hotărâre definitivă. d. pag. 363 T.cit. Dacă pedeapsa rezultată iniţial pentru concurs cuprinde şi un spor. judecată ulterior. op. op. 39 din noul Cod. după regulile prezentate mai sus.pag..40.pag. C-tin Mitrache.pag.360 Ne referim în acest caz la aplicarea pedepselor prin contopire şi nu prin cumul aritmetic.cit. el este cu atât mai necesar cu cât s-au descoperit şi mai multe infracţiuni.S.D.68/1995. după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă. mai mult.

Recidivă . 367 Iulian Poenaru . făptuitorul perseverând în activitatea infracţională.S.222. 12. înlăturarea sporului ce a fost aplicat este obligatorie. 2 din Legea nr.367 Starea de recidivă se determină prin cazierul judicar unde potrivit art . 1982 . a se vedea în acest sens C-tin Mitrache. Ghe. ci facultativă pentru instanţă. 136-138 368 Publicată în M.. înainte de condamnarea sa. 290 din 24.368 Putem defini. Graţiere . RECIDIVA 10. că atât controlul cât şi corecţia pe care le exercită condamnarea sau executarea unei pedepse pentru o infracţiune. Aspecte generale Recidiva.156.p. Spre deosebire însă de concursul de infracţiuni. d.5. p. PARTEA GENERALĂ c) Contopirea pedepselor pentru concursul de infracţiuni se va face şi în situaţia în care condamnatul a executat în total sau în parte condamnarea.06. Literatura de specialitate a apreciat că reluarea activităţii infracţionale după ce făptuitorul a fost condamnat definitiv pentru o altă infracţiune săvârşită anterior reprezintă un indice de incorigibilitate de nărăvire a infractorului 366 şi care duce la o reacţie represivă mai energică şi la înlăturarea recidivistului de la beneficiul unor acte de clemenţă. C. repertoriu alfabetic (1969-1976). p.Bulai op. cu precizarea că se va scădea din durata pedepsei aplicate pentru tot concursul. Dacă în urma dezcontopirii şi aplicării actelor de clemenţă rămâne de executat numai o pedeapsă stabilită pentru o infracţiune. op.223. situaţia. d. pentru aspecte din practica judiciară : Victor Nicolescu .364 Dacă în urma aplicării actelor de clemenţă au rămas de executat cel puţin două pedepse.nr. reflectă o periculozitate mai mare a celui ce săvârşeşte o infracţiune în stare de recidivă.226.Dongoroz. 34-38.s. astfel că pedeapsa rezultantă va fi desfăcută.365 10.DREPT PENAL.pag. Pag.cit. aceasta putând menţine. op.cit.pag. a uneia sau mai multor infracţiuni după ce acea persoană fusese condamnată definitiv pentru o altă infracţiune.nr. ca formă a pluralităţii de infracţiuni presupune ca şi în cazul concursului săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni. cit. când făptuitorul săvârşeşte mai multe infracţiuni.S. deci. împrejurarea în care se T. 586/30.pen. ceea ce s-a executat.Nistoreanu. nu sunt eficiente în cazul său.cit. 737/1960.1.op. pag. T. recidiva presupune săvârşirea de aceeaşi persoană.op.2004 se ţine evidenţa persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ. pe lângă pedeapsa de bază nu mai este obligatorie. RRD nr. RRD nr.5.. El dovedeşte prin aceasta. reduce sau chiar înlătura acest spor. Deosebirea între recidivă şi concurs. nr.88.Al.. 366 V. În legătură cu conceptul de „ Recidivist prin condamnări anterioare ”.4/1981. 364 365 179 .947/1974.350.196..P. recidiva ca fiind starea.363 Incidenţa actelor de clemenţă priveşte fiecare pedeapsă stabilită în cadrul concursului de infracţiuni. col. Of.Boroi. 2.06. L. 2004 369 C-tin Mitrache.cit.pag. pag. pag. înlăturarea sporului ce fusese iniţial stabilit. nr..

180 . anterior. Vom enumera pe scurt şi vom prezenta cele mai cunoscute modalităţi de recidivă: 1. a fost condamnată sau a şi executat o pedeapsă pentru o infracţiune. impunând o anumită gravitate pentru prima infracţiune. În funcţie de gravitatea condamnării pentru prima infracţiune. Acestea sunt elementele stării de recidivă. 369 Din această definiţie reiese că trebuie să existe o condamnare pentru o infracţiune şi o nouă infracţiune comisă. după condamnare sau după executarea pedepsei anterioare.Aurel Teodor Moldovan găseşte o persoană ce săvârşeşte din nou o infracţiune după ce.2. Codul penal român consacră recidiva relativă. Modalităţile recidivei Sunt formele pe care aceasta le poate avea. 2. 10. în aşa fel încât să dovedească perseverenţa infractorului şi implicit o periculozitate socială ridicată a acestuia. d) recidiva mică se caracterizează prin aceea că primul termen este o infracţiune mai uşoară. Primul termen al recidivei constă întotdeauna într-o condamnare definitivă la o pedeapsă privativă de libertate. c) recidiva mare există atunci când. iar cel de-al doilea termen constă în săvârşirea din nou a unei infracţiuni. condamnatul primeşte o nouă condamnare tot pentru înşelăciune) 3. şi săvârşirea după condamnare sau după executarea pedepsei. b) recidiva este specială când infracţiunile ce formează termenii ei sunt de aceeaşi natură (după o condamnare definitivă pentru înşelăciune. În literatura juridică aceste elemente au fost denumite termeni ai recidivei. În Codul penal român s-a reţinut.5. când este necesar ca pedeapsa anterioară să fie de o anumită gravitate. Faţă de momentul săvârşirii noii infracţiuni. atât infracţiunea care formează primul termen. iar al doilea termen o infracţiune mai gravă. în funcţie de variaţiunile celor doi termeni. a unei infracţiuni de altă natură. vom avea: a) recidivă postcondamnatorie – când infracţiunea nouă este săvârşită după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru infracţiunea anterioară dar înainte ca infractorul să fi executat în întregime pedeapsa anterioară. atât recidiva mare cât şi recidiva mică. atunci când existenţa ei nu este condiţionată de gravitatea primei condamnări b) recidiva relativă. b) recidiva postexecutorie există atunci când săvârşirea unei noi infracţiuni are loc după executarea în totalitate a pedepsei anterioare . După natura infracţiunilor ce compun recidiva avem: a) recidivă generală care înseamnă săvârşirea mai înainte a unei infracţiuni de o anumită natură. cât şi cea care formeză al doilea termen sunt de o anumită gravitate. recidiva poate fi: a) recidivă absolută.

Recidiva în cazul persoanei Art 41.1 şi schimbă dispoziţiile vechiului Cod în ceea ce priveşte primul termen al recidivei. După locul în care s-a aplicat pedeapsa definitivă ce formează primul termen al recidivei. 5. a.1: Există recidivă pentru persoana rămânerea definitivă a unei hotărâri de fizică în următoarele cazuri: condamnare la pedeapsa închisorii mai 370 C. prin instituirea reabilitării. potrivit dispoziţiilor art.5. b) recidiva temporară a cărei existenţă este condiţionată de săvârşirea noii infracţiuni.Bulai op. este reglementată de Codul penal în vigoare. 181 . care nu este condiţionată de săvârşirea infracţiunii într-un anumit termen de la condamnarea sau executarea pedepsei pronunţate pentru infracţiunea de la primul termen. avem: a) recidivă permanentă. Codul penal român.172. În funcţie de timpul scurs între executarea pedepsei în ceea ce priveşte infracţiunea ce constituie primul termen şi săvârşirea infracţiunii ce constituie al doilea termen.Recidiva fizice Alin. lit.370 10. într-un anumit termen dat de la condamnarea sau executarea pedepsei pentru infracţiunea de la primul termen. avem: a) recidivă naţională sau teritorială. când primul termen al acesteia poate fi şi o condamnare pronunţată în străinătate. pag. recidiva mare postcondamnatorie este reglementată la art. 37.1: Există recidivă când.3. PARTEA GENERALĂ 4. 41. distingem: a) recidivă cu efect unic. 6. ce presupune aplicarea aceluiaşi tratament penal pentru infractorul la prima recidivă. şi nu numai. b) recidiva cu efecte progresive este aceea ale cărei consecinţe se agravează progresiv cu fiecare nouă recidivă. Dacă în Codul penal actual. După criteriul tratamentului sancţionator al recidivei. alin. a consacrat recidiva temporară. cât şi cu privire la pedeapsă. În Codul penal viitor. Recidiva mare postcondamnatorie Recidiva mare postcondamnatorie sau recidiva mare după condamnare. după Alin.cit.DREPT PENAL. În reglementarea viitoare a recidivei se identifică elemente noi atât cu privire la definirea şi termenii recidivei. cât şi pentru cel care s-ar afla la o nouă recidivă (cel care a perseverat în recidivă). când existenţa ei este condiţionată de condamnarea definitivă pronunţată de o instanţă română (priveşte primul termen al recidivei) b) recidivă internaţională. primul termen al recidivei îl constituia Codul penal actual Noul cod penal Art 37.

delimitează recidiva de concurs şi evidenţiază periculozitatea sporită a infractorului. care trebuie să fie mai mare de 6 luni.I. decât în cazul săvârşirii unei infracţiuni grave. Condiţii cu privire la primul termen: a) Prima condiţie constă în existenţa unei hotărâri definitive de condamnare a infractorului la pedeapsa închisorii sau a detenţiunii pe viaţă. a) şi damnare pronunţată în străinătate. V.Bulai Explicaţii teoretice. C. Codul penal comentat şi adnotat.tare. respectiv 1 an. sau în stare de evadare.3: Pentru stabilirea stării de recidivă Alin. în timpul executării sau în stare de evadare. Alin.275. Considerăm că este îndeplinită condiţia şi în cazul în care pedeapsa a fost aplicată de instanţă pentru o singură infracţiune ori ca pedeapsă rezultantă pentru un concurs de infracţiuni. cel condamnat. Conform dispoziţiilor noului Cod trebuie ca pedeapsa să fie privativă de libertate şi mai mare de 1 an. pag.Dincu.324. Potrivit Codului Penal în vigoare.Aurel Teodor Moldovan a)când după rămânerea definitivă a unei mare de un an şi până la reabilitare hotărâri de condamnare la pedeapsa sau împlinirea termenului de reabiliînchisorii mai mare de 6 luni. înainte de începerea executării.Recidiva în cazul persoanei Art 41. săvârşeşte o nouă infracţiune cu intenţie. condamnatul săvârşeşte din nou nat săvârşeşte din nou o infracţiune cu o infracţiune cu intenţie sau cu intenţie intenţie. P.G. condamnarea la pedeapsa închisorii mai mare de şase luni. în noul Cod.3: Pentru stabilirea stării de recidivă se ţine seama şi de hotărârea de conîn cazurile prevăzute în alin. cel condam.cit. pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an. pentru care legea prevede pepedepsei.371 În cazul concursului de infracţiuni este vorba de pedeapsa rezultantă. pag.Rămureanu . vol. înainte de începerea executării depăşită. insuflându-i acestuia convingerea că nu va fi pedepsit pentru recidivă mare. Considerăm că aceste dispoziţii sunt prea puţin coercitive pentru infractor.Alin. Condiţiile recidivei mari postcondamnatorii I.. op. iar pede. b) Condamnarea definitivă trebuie conform dispoziţiilor actualului Cod să fie mai mare de 6 luni sau pedeapsa detenţiunii pe viaţă.Recidiva fizice Alin..301.2: Există recidivă şi în cazurile în care una dintre pedpesele prevăzute la alin.(1) lit. pag. Condiţia ca hotărârea să fie definitivă. primul termen îl reprezintă o condamnare la pedeapsa privativă de libertate de un an. în timpul executării acesteia deapsa închisorii de un an sau mai mare. (1) este detenţiunea pe viaţă. A. 371 182 . infracţiune este mai mare de un an. Codul penal actual Noul cod penal Art 37. există recidivă mare şi în cazul în care după condamnare la detenţiunea pe viaţă.2: Există recidivă şi în cazul în care apsa prevăzută de lege pentru a doua una dintre pedepsele prevăzute în alin.(1) este detenţiunea pe viaţă.

DREPT PENAL. Se consideră că primul termen al recidivei trebuie să-şi păstreze relevanţa penală. atunci când condamnarea priveşte o infracţiune săvârşită cu praeter intenţie.226. 374 I. Amnistia având drept efect stingerea răspunderii penale. 42. Ştiinţifică. ea înlătură consecinţele infracţiunii. pag. 38. deci pluralitatea de infracţiuni nu mai este prezentă. Condamnările pentru infracţiunile săvârşite în timpul minorităţii. Condamnările pentru infracţiunile din culpă. Este îndeplinită condiţia. 283..3 din viitorul Cod Penal).551. condamnare a fost recunoscută potrivit dispoziţiilor legii. se poate ţine seama şi pentru o faptă prevăzută şi de legea de hotărârea de condamnare pronunţată penală română. op. rezultă din dispoziţiile art. chiar dacă pedepsele stabilite pentru infracţiunile concurente. lit. S-a considerat că infractorul recidivist nu probează perseverenţa infracţională decât prin intenţia cu care săvârşeşte infracţiunile.Zolineak. 38 din Codul penal în vigoare nu se ţine seama de: 1.Poaenaru. Este o interpretare. V. pentru o faptă prevăzută condamnare a fost recunoscută potrivit şi de legea română.35. dacă hotărârea de în străinătate. 42 prevede că la stabilirea stării de M.37. alin. C-tin Mitrache. op..375 În concepţia viitoarei reglementări. pag.374 3. Încetând consecinţele penale. lit. Ed. Potrivit art. pentru ca să poată forma cu noua infracţiune o pluralitate.pag. Condamnările pentru fapte care nu mai sunt prevăzute ca infracţiuni. 6/1973.c) noul Cod Penal. Pedeapsa poate fi pronunţată şi de o instanţă străină. dacă hotărârea de legii. respectiv 1 an.227. Asemenea condiţie.cit.Rămureanu. alin. nu depăşesc nici una 6 luni. toate consecinţele penale privitoare la acele fapte.pag. dacă această hotărâre a fost recunoscută şi în ţară potrivit dispoziţiilor de procedură penală sau a altor legi (art. c) Condamnarea definitivă să fie pronunţată pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie. Condamnările pentru infracţiunile amnistiate.a indice1 din Codul penal actual şi art.(2). 372 373 183 . art.. luate separat. PARTEA GENERALĂ lit. Modificarea Codului penal. încetează şi abilitatea primului termen de a constitui o pluralitate. 41.3 din Codul Penal care este în vigoare şi art. op. potrivit legii nu se ţine seama la stabilirea stării de recidivă. Bucureşti. 4.cit.373 2.cit. pag. Apare ca o protecţie a minorului care va fi degrevat pe viitor de consecinţele unor fapte săvârşite în timpul minorităţii. când personalitatea sa era înformare. Legea nr. Cit. încetează prin intrarea în vigoare a legii noi. 375 C-tin Mitrache. potrivit cărora nu se ţine seama de stabilirea stării de recidivă de condamnările pentru infracţiunile din culpă. b) şi alin. oarecum similară cu interpretarea din cadrul contopirii pedepselor pentru concursul de infracţiuni. or în cazul în care legea nouă nu mai prevede ca infracţiune o faptă incriminată de legea veche. 1973. op.372 d) Condamnarea să nu fie dintre acelea de care.

op. sunt îndeplinite condiţiile şi dacă a doua infracţiune se săvârşeşte în timpul întreruperii executării pedepsei.331. Condiţiile celui de-al doilea termen al recidivei. deoarece această recidivă are un consacrat caracter general. Cit.pag.Bulai. În timpul executării pedepsei. II.227. de legi speciale penale sau de legi nepenale care prevăd pedepsirea unor infracţiuni. Ed. 574 379 M. instigator sau complice.322. Este îndeplinită condiţia şi dacă fapta este infracţiune consumată sau rămasă în stadiul de tentativă. pag. Drept penal. etc. Nu are importanţă dacă hotărârea definitivă s-a pus în executare sau nu.377 b) Noua infracţiune să fie săvârşită cu intenţie. Codul penal comentat şi adnotat.Pavel. b) infracţiunile amnistiate. pag.I. mai înainte de împlinirea duatei pedepsei. A. Prin aceasta se înţelege comiterea oricăreia dintre faptele pe care legea la pedepseşte.376 Cel de-al doilea termen al recidivei constă în săvârşirea unei singure infracţiuni. Executarea pedepsei poate fi la locul de deţinere.. op. fiecare în parte va forma cel de-al doilea termen al unei recidive distincte. iar dacă infractorul săvârşeşte mai multe infracţiuni. C-tin Mitrache. şi atunci când pedeapsa prevăzută de lege este pedeapsa privativă de libetate.378 c) Pedeapsa prevăzută de lege pentru noua infracţiune să fie mai mare de un an potrivit actualului cod sau potrivit noului cod pedeapsa trebuie să fei de un an sau mai mare. 378 D. Delimităm mai multe momente: 1.. cât şi intenţie depăşită (praeter-intenţie). într-o închisoare militară. altrernativ cu pedeapsa amenzii. Parte specială. op. Drept penal. 276. pag.Dincu.379 2. Intenţia. 1977. vol. Ştiinţifică şi enciclopedică. în timpul liberării condiţioanate.Aurel Teodor Moldovan recidivă nu se va ţine cont de hotărârile de condamnare privitoare la: a) faptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an: a) Săvârşirea unei noi infracţiuni. V. Deşi toate aceste infracţiuni nu formează primul termen al recidivei. Bucureşti. d) Noua infracţiune să fie săvârşită în intervalul de timp după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. 1992. vol. în timpul executării pedepC. op. c) infracţiunile săvârşite din culpă.cit. ca formă de vinovăţie poate fi atât intenţie directă şi indirectă.Zolineak.cit. dacă condamnatul a obţinut amânarea executării pedepsei sau dacă executarea pedepsei a fost suspendată printr-o cale extraordinară de atac. dacă fapta este comisă în calitate de autor sau coautor. Nu importă dacă fapta este prevăzută de Codul penal. cit. mai mare de un an.231. pag. Pag. 376 377 184 .Rămureanu. Este îndeplinită această condiţie şi atunci când infarcţiuneaa rămas în fază de tentativă pedepsibilă. II. ele vor fi avute în vedere ca antecedente penale la individualizarea pedepselor. iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată este mai mare de un an. Cel de-al doilea termen constă în săvârşirea unei noi infracţiuni intenţionate. Înainte de începerea executării pedepsei.

41 care incriminează starea de recidivă prevede doar că există recidivă când.cit. din Codul penal. Condiţii cu privire la primul termen: a) primul termen al recidivei mari postexecutorii îl constituie pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni ( în noile dispoziţii pedeapsa trebuia să fie de un an sau mai mare). PARTEA GENERALĂ sei închisorii la locul de muncă sau în timpul. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare. după executarea unei pedepse privative de libertate mai mare de 6 luni. după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după împlinirea termenului de prescripţie a executării unei asemenea pedepse. Se va reţine starea de recidivă în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în stare de evadare. după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an şi până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare. Infracţiunea de evadare poate forma cel de-al doilea termen al recidivei deoarece este intenţionată şi se pedepseşte cu o pedeapsă mai mare de un an. 4. Condiţii de existenţă a recidivei mari postexecutorii. Conform acestor dispoziţii poate fi reţinută starea de recidivă mare post executorie când. condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie sau cu intenţie depăşită. Totodată.5. la analiza380 C-tin Mitrache. În noul Cod Penal nu se mai întâlneşte o asemenea dispoziţie. 4. aceasta este o infracţiune săvârşita în timpul executării pedepsei. art. susţinem că în continuare. În stare de evadare. 3.41-42 din Codul penal viitor). În toate aceste cazuri se arată că se poate reţine recidiva mare postexecutorie.228. I. 185 .pag. 37. Actualul Cod penal arătă că pedeapsa poate constitui primul termen al recidivei şi dacă executarea s-a stins prin graţierea totală sau a restului de pedeapsă sau dacă s-a împlinit termenul de prescripţie a executării pedepsei. Nu contează modul de executare al pdepsei.. Cu opinia că pe viitor aceste situaţii ar trebui prevăzute.b. lit.DREPT PENAL. 10. Aceasta constituie o hibă în exprimare a actualului Cod.37-38 din Codul penal actual. art. Recidiva mare postexecutorie Este reglementată de art. condamnatul săvârşeşte cu intenţie o nouă infracţiune pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an. Sunt concretizate situaţiile de comitere a unei noi infracţiuni în termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei sau în termenul de încercare al suspendăriii executării pedepsei sub supraveghere ori în termenul de încercare al graţierii condiţionate. de la încetarea executării pedepsei la locul de muncă şi până la împlinirea duratei pedepsei. op. Literatura reţine380 şi alte situaţii în care există recidivă mare postcondamnatorie. în ceea ce priveşte neprevederea expresă a acestor modalităţi de stingere a executării. b) pedeapsa cu închisoarea să fi fost executată. în condiţiile în care sunt îndeplinite condiţiile legii (art.

care trebuie săvârşită cu intenţie sau praeterintenţie. c) pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni să fie executată pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie sau praeterintenţie. 186 .Zolineak. Ca şi la recidiva mare postcondamnatorie. Condiţiile cu privire la cel de-al doilea termen al recidivei mari postexecutorii. sau prin împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei. op. op. cât şi în cazu reabilitării judecătoreşti. când condamnatul a fost eiberat condiţionat.din Codul Penal viitor.42 C. aceasta poate fi primul termen al recidivei mari postexecutorii. Drept penal. cit. de orice natură. Sunt îndeplinite aceste condiţii atât în cazul reabilitării de drept. În ceea ce priveşte detenţiunea pe viaţă. este compus din trei condamnări. 381 M.p. Pe lângă infracţiunile prevăzute de art. sau după prescrierea executării pedepsei ce constituie primul termen al recidivei. Recidiva se reţine atunci când săvârşirea infracţiunii are loc după terminarea executării pedepsei. lit. cel condamnat săvârşeşte din nou o infacţiune cu intenţie. În Codul penal în vigoare există recidivă mică când după condamnarea la cel puţin trei pedepse cu închisoare de până la 6 luni. după graţierea totală sau a restului de pedeapsă. C.(1). Cu atât mai mult este îndeplinită condiţia în cazul în care pedeapsa pentru a doua infracţiune este infracţiunea pe viaţă. Deducem. la pedeapsa închisorii de până la 6 luni.p.381 d) condamnarea să nu fie una dintre acelea de care nu se ţine seama la stabilirea stării de recidivă (art.130. 38. definitive. pag.41 alin. 382 Putem aprecia că sunt condiţii de existenţă ale recidivei mici postcondamnatorii. Pedepsa prevăzută de lege pentru noua infracţiune trebuie să fie mai mare de un an.Aurel Teodor Moldovan rea condiţiilor cu privire la primul termen. În aceste condiţii se apreciaşă că foarte rar se poate întâlni o astfel de situaţie în practica judiciară.1. aşa cum am mai arătat că legiuitorul penal român a stabilit . 42. ori dacă executarea pedepsei s-a stins prin prescripţie.actual şi art. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an. S-a considerat că nu se poate proba perseverenţa infracţională în cazul săvârşirii infracţiunilor săvârşite le intervale mari de timp.230.c. alin. Recidiva mică postcondamnatorie Este reglementată de dispoziţiile art. este oportun să se ia în considerare şi situaţiile în care executarea pedepsei s-a stins prin graţiere totală sau a restului de pedeapsă. deci..5.viitor). 5.prin aplicarea instituţiei reabilitării – o recidivă temporară. succesive şi succeptibile de a fi executate separat. 382 C-tin Mitrache. al doilea termen trebuie să constituie o infracţiune. Astfel. la o pedeapsă privativă de libertate. În ceea ce priveşte primul termen al recidivei: a) să existe o condamnare definitivă. II. respectiv art. următoarele: I. în cazul recidivei postexecutorii se adugă şi infracţiunile cu condamnări pentru care a intervenit reabilitarea sau s-a împlinit termenul de reabilitare..37. din Codul penal actual şi art.pag. 10. primul termen al recidivei mici.38.cit.

Se menţine condiţia ca această condamnare să nu fi fost pronunţată pentru vreuna din infracţiunile pentru care sunt incidente dispoziţiile art. 42 din Codul penal viitor.38 (Codul penal actual) şi 42 (Codul penal viitor). 38. din Codul Penal actual. 6. în sensul că pedeapsa poate fi pronunţată şi pentru un concurs de infracţiuni. Discuţiile de la recidiva mare postcondmnatorie se păstrează şi în cazul recidivei mici. respectiv art. în condiţiile în care instanţa constată necesitatea acesteia. În ceea ce priveşte primul termen. pentru o infracţiune executată. vor fi: I. 10. II. recidiva mică postexecutorie. În Codul actual. adică să fie constituit din săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie. Noua infracţiune ce formează al doilea termen al micii recidive postexecutorii se săvârşeşte după executarea pedeapsei privative de libertate ce nu depăşeşete 6 luni sau după graţierea totală sau a restului de pedeapsă sau după prescrierea acesteia. 7. pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libetate mai mare de un an. în timpul executării acesteia sau în stare de evadare. condiţiile de existenţă ale recidivei mici postexecutorii.5. PARTEA GENERALĂ Apreciem că sunt aplicabile regulile de la recidiva mare post condamnatorie. în ceea ce priveşte condiţiile cu privire la primul termen este identică cu recidiva mică post condamnatorie. 187 . infractorul dovedeşte o periculozitate sporită. condiţiile vor fi identice cu cele de la recidiva mică postcondamnatorie.DREPT PENAL. b) condamnarea definitivă să fie pronunţată pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie directă. Recidiva mică postexecutorie Este prevăzută de art. săvârşită cu intenţie sau praeterintenţie.41 din noul Cod. acesta trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii cerute de precedentele modalităţi ale recidivei. din Codul penal actual sau art. II. Trebuie totodată ca noua infracţiune să fie săvârşită înainte de începerea executării pedepsei pentru prima infracţiune. Tratamentul penal al recidivei Prin săvârşirea unei noi infracţiuni după o condamnare definitivă la pedeapsa închisorii sau după executare. 37. 10. Cu privire la cel de-al doilea termen al recidivei mici postexecutorii trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca pentru orice modalitate a recidivei. în sensul că este posibilă această agravare.5. c) să nu fie incidente vreo cauză dintre cele prevăzute la art. indirectă sau cu praeterintenţie. lit. Astfel. În ceea ce priveşte al doilea termen al recidivei. primul termen constituindu-l o condamnare definitivă la o pedeapsă privativă de libertate. Caracterul recidivei este acela de cauză de agravare facultativă a pedepsei.c.

d..39. vom avea mai multe situaţii: a) Înainte de începerea executării pedepsei.2/1974. se va contopi pedeapsa pentru al doilea termen al recidivei cu rezultatul obţinut din adunarea restului de pedeapsă pentru primul termen... Dacă în cazul cumulului aritmetic lucrurile sunt clare.. d. pag. în cazul în care înainte de executare se săvârşeşte un concurs de infracţiuni. contopirea are loc între pedeapsa stabilită pentru noua infracţiune şi restul de pedeapsă rămas neexecutat din condamnarea anterioară. ca în condiţiile concursului de infracţiuni (art. între pedepsele rezultate se vor aplica regulile concursului de infracţiuni.nr.s. 34-35.1. Deci.p.43.D. nr.R. R. pag. Aplicarea pedepselor complimentare în cazul recidivei mari postcondmnatorii C.p. pedepsele ce se vor contopi vor fi pedeapsa stabiltită pentru infracţiunea comisă în stare de evadare şi rezultanta obţinută din cumulul aritmetic al restului neexecutat din pedeapsa pentru primul termen şi pedeapsa stabilită pentru infracţiunea de evadare. R. art. T. cu maximul prevăzut de lege. 45 noul Cod Penal)..Aurel Teodor Moldovan a. 384 Calcularea restului de pedeapsă ce mai era de executat se face de la data comiterii noii infracţiuni. vol.1802/1971. 383 384 188 .nr. cu pedeapsa pentru evadare.1.383 b) Când noua infracţiune se săvârşeşte în timpul executării pedepsei.163. pag. care se contopeşte cu pedeapsa care formează primul termen al recidivei.. T. C. aceasta poate fi sporită în prima fază până la maximul ei special. Codul penal actual şi art.1simplifică tratamentul sancţionator. după regulile de la concursul de infracţiuni.s.I. când a luat naştere starea de recidivă postcondamnatorie şi nu de la data hotărârii de condamnare pentru noua condamnare. Sancţionarea recidivei mari postcondmnatorii Aplicarea pedepsei principale Este reglementată de dispoziţiile art.d. nr. Când după o condamnare pentru o infracţiune.301. actual.S. prin dispoziţia de la art.8/1971. atunci pentru fiecare din infracţiunile din concurs se vor aplica regulile recidivei. alin.S. şi numai după aceea..D.p.S. caz în care opinăm că trebuie cumulate aritmetic pedeapsa pentru starea de recidivă şi restul de pedeapsă rămas neexecutat.Bulai Explicaţii teoretice. alin. În acest caz se va stabili o pedeapsă pentru infracţiunea săvârşită din nou. atunci aceasta va fi contopită cu pedeapsa stabilită pentru noua infracţiune.. Dacă pedeapsa aplicată la primul termen al recidivei este rezultanta unui concurs de infracţiuni. în cazul cumulului juridic. 43. art. iar dacă pedeapsa pentru concurs este mai gravă. iar dacă acesta este neîndestulător. 385 T. Codul penal actual prevede ca al doilea spor să fie de maxim 7 ani. Simplul fapt al evadării poate duce la constatarea unei stări de recidivă. Ca sistem de sancţionare se aplică sistemul cumulului juridic cu spor facultativ.p.39 din viitorul Cod Penal.s.1088/1973. în sensul că se recurge la un cumul artimetic în cazul recidivei postcondamnatorii.167. Cod Penal viitor.333/1971.385 c) Dacă infracţiunea s-a săvârşit în stare de evadare.. Noul Cod penal. alin.R.

41 din noul Cod Penal.DREPT PENAL. că aplicarea pedepsei nu are loc în doi timpi. Dacă sunt de natură diferită. Se observă din textul de lege că acest tratament îşi găseşte aplicabilitate chiar dacă numai una dintre infracţiunile concurente se află în stare de recidivă. În acest caz. b. ele se vor adiţiona. potrivit art. Tot în conţinutul noului Cod Penal cu privire la tratamentul sancţionator al recidivei se prevede şi ipoteza în care termenul al doilea al recidivei este alcătuit dintr-un concurs de infracţiuni. ci de la început se stabileşte o pedeapsă având în vedere starea de recidivă care este cuprinsă între minimul special şi maximul rezultat din maximul special al pedepsei la care se adaugă. Aplicarea pedepselor complementare şi a măsurilor de siguranţă.4 din Codul Penal actual şi art. Cu titlu de excepţie. deoarece calitatea de recidivist trebuie să atragă tratamentul specific acestei forme de pluralitate. sporul de până la 10 ani. dacă se consideră necesar. 43. Pentru infracţiunea comisă în stare de recidivă postexecutorie se aplică o pedeapsă cuprinsă între limitele maximului special şi minimului special prevăzute de lege pentru infracţiunea respectivă. alin. Dacă maximul special este considerat necorespunzător se poate aplica un spor de până la 10 ani pentru acel maxim. atunci când numărul şi gravitatea faptelor săvârşite ar întemeia acest lucru. alin. restul fiind în pluralitate intermediară. 3 din noul Cod Penal. Sancţionarea recidivei mari postexecurorii Aplicarea pedepsei principale. se va aplica cea mai grea dintre ele. 43. În cazulîn care ele sunt de natură diferită sau în cazul în care suntde aceiaşi natură dar cu conţinut diferit. dacă sunt de aceeaşi natură. Această soluţie este prevăzută de art. Aplicarea sancţiunilor pentru recidiva mică postcondamnatorie 189 . c.S-a susţinut în literatura juridică. alin. Luarea măsurilor de siguranţă este determinată de scopul şi funcţiile acestora. Proiectul noului Cod Penal apelează la soluţia majorării legale a limitelor speciale de pedeapsă cu jumătate în cazul recidivei posteexecutorii. aplicându-se mai întâi dispoziţiile referitoare la concurs şi apoi cele incidente în cazul recidivei. se procedează la o modalitate de aplicare a pedepsei diferită de cel existent în prezent. dintre care cel puţin una se află în stare de recidivă. Astfel. iar dacă sunt de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut se va aplica cea mai grea dintre pedepse sau măsuri. În cazul pedepselor complementare şi măsurilor de siguranţă acestea se vor aplica şi executa toate. PARTEA GENERALĂ Aceste pedepse se aplică toate când sunt de natură diferită sau când sunt de aceeaşi natură sau cu conţinut diferit. 2 din noul Cod se prevede că atunci când înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvârşite mai multe infracţiuni concurente. dar cu conţinut diferit se va aplica tot regula adiţionării. 39. ele se adiţionează. iar pedeapsa rezultată se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta. Este reglementată de art. Când sunt de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut. pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispoziţiilor referitoare la concursul de infracţiuni. şi în cazul recidivei postcondamnatorii noul cod penal prevede posibilitatea aplicării detenţiunii pe viaţă chiar dacă pedepsele stabilite constau în închisoare.

5 faptul că dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o nouă infracţiune în stare de recidivă. înainte de începerea şi până la data la care pedeapsa este executării pedepsei.Aurel Teodor Moldovan În cazul recidivei mici postcondamnatorii. Se afirma că şi în acest caz recalcularea pedepsei se face potrivit art. Aplicarea sancţiunilor pentru recidiva mică postexecutorie În acest caz pedeapsa se aplică similar cu pedeapsa pentru recidiva mare postexecutorie. Pluralitatea este denumită intermediară. Dacă în stare de recidivă mică postcondamnatorie s-au săvârşit mai multe infracţiuni. înainte de începerea executării pedepsei. adică prin aplicarea dispoziţiile cu privire la recidiva postcondamnatorie sau postexecutorie. când pedepsele ce compun primul termen nu au fost executate. la data comiterii infracţiunii noi. Codul penal actual Noul cod penal Art 40.de infracţiuni când. acestea se contopesc cu pedeapsa stabilită pentru noua infracţiune săvârşită. vechiul Cod trata şi problematica pedepsirii recidivei în cazul în care condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii. dispoziţiile cu privire la sancţionarea recidivei postcondamnatorii sau după caz postexecutorii (art. 10. în timpul executării executată sau considerată ca executată. Descoperirea ulterioară a stării de recidivă Este posibil ca după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În Codul penal vechi. Totodată. Noul Cod prevede în art.5. alin. alin. alin.1969). 1: Există pluralitate intermediară Alin. se va stabili pedeapsa pentru fiecare nouă infracţiune săvârşită în stare de recidivă. aplicându-se după caz. pentru că nu poate fi concurs. Pluralitatea intermediară de infracţiuni Prin pluralitatea intermediară de infracţiuni este desemnată situaţia în care o persoană. după regulile prevăzute pentru aplicarea pedepsei în caz de recidivă mare postcondamnatorie.Pedeapsa în unele cazuri în Art 41. recalcularea pedepsei pentru descoperirea ulterioară a stării de recidivă se face. apoi se aplică dispoziţiile privind aplicarea pedepsei pentru concursul de infracţiuni. deoarece s-a interpus o condamnare definitivă pentru una din infracţiunile comise de aceeaşi persoană şi nu sunt îndeplinite condiţiile cu privire la recidiva postcondamnatorie.1: Când după o condamnare defi.3.3.p. să se descopere că infractorul. C. după ce a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune. 43. 190 . în timpul executării pedepsei sau în stare de evadare şi nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute pentru recidiva post condamnatorie.Pluralitatea intermediară care nu există recidivă Alin.8. săvârşeşte o nouă infarcţiune. după rămânerea nitivă cel condamnat săvârşeşte din definitivă a unei hotărâri de condamnare nou o infracţiune.39. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează cu jumătate. se afla în stare de recidivă. d.39.

codul penal în vigoare referindu-se la această insituţie în mod indirect în cadrul art. Alin.40. amendă sau zile de muncă. art. Condiţiile pluralităţii intermediare. Tratamentul penal al pluralităţii intermediare de infracţiuni. Este prevăzut de Codul penal actual Noul cod penal Art 40. 1. Va exista pluralitate intermediară când condamnarea definitivă este la pedeapsa închisorii mai mică de un an. că pluralitatea intermediară de infracţiuni nu beneficiază de un articol expres atribuit în prezent. acesteia sau în stare de evadare şi nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă.pedeapsa se aplică potrivit regulilor pentru concursul de infracţiuni.Pedeapsa în unele cazuri în Art 41. ori cu privire la gravitatea acestora. 2: În caz de pluralitate intermediară. Alin. sau – ultimul caz – atunci când noua infracţiune este comisă din culpă. comparativ cu cele cuprinse în noul Cod Penal. alin. Legiuitorul a hotărât ca tratament penal pentru pluralitatea de infracţiuni. înainte de începerea potrivit dispoziţiilor de la concursul de executării pedepsei. zilele de muncă sau închisoare mai mică de un an.2 Codul penal viitor. tratamentul de la concursul de infracţiuni. se apropie de recidiva postcondamnatorie prin existenţa unei condamnări definitive. sau când condamnarea definitivă este pronunţată pentru o infracţiune comisă din culpă sau când pedeapsa prevăzută de lege pentru noua infracţiune este amenda.Pluralitatea intermediară care nu există recidivă Alin. pedeapsa se prevăzute de lege pentru starea de aplică potrivit regulilor pentru concursul recidivă.a). 402 alin. 191 .2: În cazul persoanei juridice. Se poate observa. lit. Codul Penal actual şi art. de infracţiuni. ori cuprivire la forma de vinovăţie a infracţiunilor comise. 40 care se referă la pedeapsa în unele cazuri în care nu există recidivă.44.DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ acesteia sau în stare de evadare şi nu condamnatul săvârşeşte din nou o sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege infracţiune şi nu sunt întrunite condiţiile pentru starea de recidivă.1: Când după o condamnare pedeapsa pentru noua infracţiune şi definitivă cel condamnat săvârşeşte din pedeapsa anterioară se contopesc nou o infracţiune. pedeapsa se aplică potrivit regulilor pentru concursul de infracţiuni. în timpul executării infracţiuni. dar nu sunt îndeplinite condiţiile cu privire la recidivă. dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în art.

Condiţii de acordare a suspendării condiţionate Mitrache. 2003. Sunt socotite măsuri de individualizare judiciară a executării pedepselor şi liberarea condiţionată ca şi înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea. vol. ţinând seama de criteriile generale de individualizare a pedepselor prevăzute în art. va stabili şi aplica pedeapsa ce urmează să fie executată de condamnat386 . Editura Academiei Române. executarea pedepsei pronunţate387 . op.Aurel Teodor Moldovan CAPITOLUL XI INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A EXECUTĂRII PEDEPSELOR Aspecte generale. Prin dispunerea suspendării condiţionate a executării pedepsei.. op.1. poate dispune. cit. Prin lege s-a prevăzut posibilitatea pentru instanţa de judecată de a se ocupa şi de modul în care urmează să fie executată pedeapsa. prin executarea închisorii la locul de muncă ori într-o închisoare militară sau se poate chiar dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. 163. instanţa de judecată apreciază că reeducarea infractorului poate avea loc şi fără executarea pedepsei prin stimularea eforturilor de autoeducare ale acestuia. pen sau art.1. 72 C. Noţiune Suspendarea condiţionată a executării pedepsei constă în dispoziţia luată de instanţa de judecată prin hotărârea de condamnare de a suspenda. motivat.. 386 387 192 . deci să individualizeze executarea pedepsei. În adevăr. dovedită prin buna conduită în termenul de încercare388 . 11. p. 375.. V. p.2. p. 11. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. 87 noul Cod penal. SUSPENDAREA CONDITIONATA A EXECUTARII PEDEPSEI 11. Bucureşti. cât şi de stările şi circumstanţele în care a fost comisă fapta. măsuri ce interviv după executarea în parte a pedepsei închisorii şi respectiv dacă plata amenzii nu se face cu rea credinţă. pe o anumită durată şi în anumite condiţii. instanţa de judecată. 376. 388 Mitrache. II. Dongoroz şi colab.1. Instanţa de judecată sesizată cu judecarea inculpatului pentru săvârşirea unei infracţiuni. cit.1. ca pedeapsa să se execute în alt mod decât cel care este propriu naturii acesteia.

81 alin. la aprecierea instanţei că scopul poate fi atins chiar fără executarea acesteia. p. 193 . adică se poate dispune suspendarea condiţionată a executării indiferent de cuan389 Constantin Mitrache. dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani si sunt întrunite conditiile prevăzute în alin. Potrivit dispoziţiilor art. Bucureşti. instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei numai dacă până la pronunţarea hotărârii paguba a fost integral reparată sau plata despăgubirii este garantată de o societate de asigurare. 2003. 42 din viitorul Cod Penal. Partea generală”. c) se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia. 1 C. 1 lit. suspendarea condiţionată a executării pedepsei se va putea dispune numai dacă pedeapsa aplicată pentru concurs este închisoarea de cel mult 2 ani.: . la persoana infractorului.„Instanta poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o anumită durată. Când infractorul a comis mai multe infracţiuni în concurs. Cristian Mitrache. p. pen. afară de cazul când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. Astfel. “Drept penal român.DREPT PENAL. cit. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu atrage suspendarea executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare. 81 Codul Penal actual şi se referă la pedeapsa aplicată şi natura infracţiunii. În cazul condamnării pentru o infractiune prin care s-a produs o pagubă. atunci limitele amenzii nu interesează. Condiţii cu privire la pedeapsa aplicată şi natura infracţiunii. b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. viol şi tortură.” Prin această dispoziţie legiuitorul a urmărit excluderea de la eventualul beneficiu al acestei măsuri a condamnaţilor care au săvârşit infracţiuni grave. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani. condamnatul nu va avea vocaţie la măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei389 . b si c. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată si în caz de concurs de infractiuni. dar aceasta a fost aplicată pentru infracţiuni de genul celor arătate mai sus. 390 Mitrache.. iar infracţiunile concurente nu fac parte din cele arătate mai sus. 38 din Codul Penal în vigoare sau art. op. 377. dacă sunt întrunite următoarele conditii: a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani sau amenda. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei trebuie motivată. Dacă pentru concursul de infracţiuni s-a aplicat amenda ca pedeapsă rezultantă. PARTEA GENERALĂ a executării pedepsei Condiţiile privind acordarea suspendării condiţionate a executării pedepsei sunt prevăzute de art. în ipoteza în care pedeapsa aplicată de instanţă este închisoarea de cel mult 3 ani. 376. precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală gravă.

p. cit. Când pentru infracţiunea săvârşită anterior făptuitorului fusese condamnat la amendă. 167. pe care o creează dispoziţia legală (art. Bucureşti. Bucureşti. Condiţii cu privire la infractor. Editura Academiei Române. 4 Cod Penal). Dongoroz şi colab. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. p. Cristian Mitrache. Dacă infractorul a mai fost condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. 2003. 38 al actualului Cod Penal sau art. 81 alin. 2003. II. “Drept penal român. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”... necesitatea ocrotirii avutului obştesc şi asigurarea reparării integrale şi în termenul cel mai scurt a tuturor pagubelor cauzate. executarea pedepsei. şi de această dată. legiuitorul a avut în vedere. în timpul judecăţii. 378. alăturate acţiunii penale în cadrul procesului penal. p. 168. 393 V. vol. dar aceasta face parte din cazurile prevăzute de art. 392 Mitrache. 378. op. el va putea beneficia de suspendarea executării pedepsei. se înfăptuieşte pe baza regulilor de drept civil şi nu poate influenţa răspunderea penală a autorului prejudiciului. dacă sunt întrunite celelalte condiţii cerute de lege393 . 42 din Codul Penal viitor o astfel de condamnare nu constituie un impediment pentru aplicarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. 81 alin. este contrară şi principiului consacrat de Constituţie şi în convenţiile internaţionale şi anume dreptul la un proces echitabil care să-i asigure posibilitatea de a dovedi în mod exact întinderea drepturilor şi obligaţiilor în cazul conflictului adus în justiţie392 . Pe lângă discriminarea pe criteriul averii. după săvârşirea faptei.Aurel Teodor Moldovan tumul amenzii aplicate390 . p. trebuie să nu mai fi fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. Convingerea instanţei că scopul pedepsei poate fi atins fără executarea acesteia. aceasta nu este luată în considerare şi infractorului poate să i se aplice o condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. O condiţie care rezultă din dispoziţiile art.. nu poate aves loc în alte coordonate decât 391 V. Partea generală”. 2003. constrângerea inculpatului de a repara un prejudiciu pe care nu l-a creat sau nu l-a produs în măsura pretinsă de persoana vătămată ca preţ al accesului la o măsură de politică penală la care este îndreptăţit. vol. Dongoroz şi Bucureşti. În formarea convingerii. Paguba trebuie reparată până la pronunţarea hotărârii şi deci repararea este o condiţie a acordării suspendării. II. Într-o astfel de situaţie. Punând o asemenea condiţie pentru aplicarea suspendării. b Cod penal actual priveşte pe infractor care pentru a putea fi condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 194 . acestui avut391 . 394 Constantin Mitrache. Desigur că formarea convingerii instanţei că infractorul se poate reeduca şi fărăcolab. instanţa de judecată are în vedere întreaga conduită a condamnatului înainte de săvârşirea faptei. Repararea prejudiciului cauzat persoanei vătămate prin infracţiune şi care constituie obiectul acţiunii civile. Editura Academiei Române. 1 lit. prin infracţiune.

Soluţia se întemeiază pe dispoziţiile art. la cererea acestuia . ultim Cod penal). Dongoroz. În cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate minorului. 81 alin. nu decurge din avertismentul dat instanţă.) Dacă Dongoroz. Legea nu îngrădeşte libertatea instanţei de judecată de a-şi forma convingerea cu privire la posibilitatea făptuitorului de a se îndrepta fără executarea efectivă a pedepsei. indicând precis acele împrejurări pe care s-a întemeiat convingerea ei (art. 379. asupra consecinţelor la care se expune în cazul în care săvârşeşte o nouă infracţiune. din care cauză condamnatul are interes să beneficieze de suspendarea executării. Bucureşti. la 2 ani. Codul penal în vigoare a considerat că faţă de esenţa instituţiei suspendării executării pedepsei şi faţă de consideraţiile care o fac necesară. a celui care l-a adoptat sau a tutorelui .. ultim)395 .3. p. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei se dispune la cererea condamnatului sau din oficiu şi numai motivat (art. totodată. 169. 110 alin. p. 2003. pen. Dar ea obligă instanţa să-şi motiveze hotărârea de suspendare a executării pedepsei. fixat de instanţă (art. unei persoane de încredere . termenul de încercare se compune din durata închisorii. RRD nr. că efectele suspendării condiţionate sunt mai întinse decât cele ale graţierii.p. iar dacă pedeapsa este amenda. de preferinţă unei rude apropiate . 81 lit. PARTEA GENERALĂ cele privind gravitatea pedepsei aplicate şi a condiţiilor prevăzute expres în art. pe acelaşi interval de timp . 82 Codul Penal în vigoare. obligaţia condamnatului de a avea o bună conduită. la care se adaugă un 395 interval de timp dep. 120 alin. 399 Art. la 6 luni 396 397 T. instanţa dispune încredinţarea minorului . ci din însăşi raţiunea de a fi a suspendării condiţionate397 . J. Codul penal în vigoare nu prevede obligaţia pentru instanţă de a atrage atenţia condamnatului cu ocazia acordării suspendării executării pedepsei. (1) C. că scopul pedepsei s-a stins şi fără executarea acesteia. 169.DREPT PENAL. care prevăd că graţierea are efecte şi asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiţionat. nr. dar implică cu necesitate luarea în considerare şi a altor aspecte ce privesc personalitatea infractorului394 . 11. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată şi în cazul în care pedeapsa este graţiată396 . Cristian Mitrache. 2 C. avându-se în vedere. Braşov.” 195 . Termenul de încercare Termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei. Dacă aceştia nu pot asigura supravegherea în condiţii satisfăcătoare . cit. termenul de încercare este de 1 an potrivit art. reprezintă durata de timp în care condamnatul probează că s-a reeducat. Pen : „Măsura educativă a libertăţii sub supraveghere constă în lăsarea minorului în libertate pe timp de un an sub supravegherea părinţilor săi . 117 alin .. 10/ 1973. 320/ 1931. 81 alin.1. a) şi b) actualul Cod Penal. 1 C. Acest termen de încercare este compus din durata pedepsei închisorii la care se adaugă un termen fix de 2 ani. d. Partea generală”. 398 Constantin Mitrache. pen. op. “Drept penal român.

2003.4.S.103 Cod Penal ori unei instituţii legale însărcinate cu supravegherea minorilor sau serviciului de reintegrare socială şi supraveghere400 . termenul de încercare este de 6 luni398 . pe durata termenului de încercare .. 404 Dongoroz. odată cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.1101 din actualul Cod Penal . II. El începe să curgă din ziua în care hotărârea de condamnare cu suspendarea executării pedepsei a rămas definitivă într-unul din modurile prevăzute de lege şi ia sfârşit în ziua în care hotărârea de revocare. 403 V. deşi definitiv aplicată. Principalul efect imediat al suspendării condiţionate a executării pedepsei este acela indicat de însăşi denumirea ei şi anume că executarea pedepsei este suspendată. Este posibil ca durata pedepsei aplicate să fie redusă ca urmare a unei graţieri. cit. op. dar nici pedepsele complementare care. termenul de încercare se socoteşte pe zile pline. Bucureşti. s. d. dar până la împlinirea vârstei de 18 ani . p. Codul penal în vigoare a prevăzut că regula generală îsi găseşte aplicare şi în ce priveşte măsura suspendării executării pedepsei. 400 196 . Efectele suspendării condiţionate a executării pedepsei Dat fiind specificul instituţiei suspendării condiţionate a executării pedepsei.. 171. nr. iar dacă fusese arestat preventiv. Pen : „Măsura educativă a libertăţii sub supraveghere severă constă în lăsarea minorului în libertate pe o perioadă între un an şi 3 ani .Aurel Teodor Moldovan pedeapsa aplicată minorului este amenda.p. 528. 402 Bulai. instanţa poate dispune încredinţarea supravegherii minorului unei persoane399 din cele arătate în art . Fiind un termen de drept substanţial.1. care va fi redus corespunzător..” 401 T. se poate dispune încredinţarea supravegherii minorului unei Art 118 alin . Efecte imediate. nu este pusă în executare. Editura Academiei Române. 402/ 1973. P. Această reducere operează şi asupra termenului de încercare. În cazul condamnatului minor. eventual. Pedeapsa aplicată nu se execută ca urmare a suspendării executării ei. pronunţată înlăuntrul lui sau hotărârea de anulare a suspendării au rămas definitive ori în ultima zi a duratei sale în cazul când n-a intervenit o asemenea hotărâre403 . “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. p. p. au fost alăturate celei dintâi 404 .401 .. Nu numai pedeapsa principală a închisorii nu se execută. sub supravegherea unei instituţi legal însărcinate cu supravegherea minorului sau a serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere. 11.. adică pedeapsa. condamnatul este pus îndată în libertate. vol. cit. (1) C. 171. Dongoroz şi colab. efectele pe care aplicarea le produce sunt de două categorii şi se produc în etape diferite: imediate care sunt şi provizorii şi ulterioare care sunt definitive. op. Deducerea arestării preventive din durata pedepsei aplicată de instanţa de judecată nu împietează asupra termenului de încercare care va fi format din durata pedepsei aplicată de instanţă la care se adaugă termenul fix de 2 ani402 . Potrivit art .

405 406 197 . afară de cazul când cel condamnat dovedeşte că nu a avut putinţa de a îndeplini acele obligaţii. căreia îi revin obligaţiile prevăzute de acelalşi articol. nu a mai fost preluat alin. p. În raport cu noul sistem de sancţionare a concursului de infracţiuni.DREPT PENAL. De asemenea. p. 83 din Codul penal anterior soluţia neaplicării sporului pentru recidivă post condamnatorie este de la sine înţeleasă faţă de aceea a totalizării pedepselor care urmează să se aplice în raport cu infracţiunea săvârşită în termenul de încercare. c) infracţiunea să fie descoperită în termenul de încercare. 1 Cod penal şi art. 3988/ 1970 în CD 1970.381. iar dacă până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. instanţa revocă suspendarea condiţionată. 86 C. cit... 110 alin. instanţa poate dispune revocarea suspendării executării pedepsei. 83 alin. 84 Cod penal. Efectele definitive ale suspendării condiţionate a executării pedepsei se produc la împlinirea termenului de încercare şi constau în: încetarea obligaţiei de executare a pedepsei şi în reabilitarea de drept a condamnatului. dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârsit din nou o infracţiune. 1 Cod Penal. 83 alin.5. 1 Cod penal)405 . nr. dispunând executarea în întregime a pedepsei. s. PARTEA GENERALĂ persoane sau instituţii din cele arătate în art. 11. astfel că precizarea de mai sus nu era justificată.1.103. Revocarea este obligatorie în prima situaţie menţionată de art. dacă în termenul de încercare nu a intervenit o cauză de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei pentru săvârşirea unei noi infracţiuni sau pentru neplata cu rea-credinţă a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare406 . 380. totalizarea pedepselor pentru infracţiuni concurente până la o anumită limită constituie o soluţie curentă. care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. b) infracţiunea să fie săvârşită cu intenţie. potrivit dispoziţiilor art. p. op. 4 al art.. Aceste efecte se produc. 407 T. pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen. condiţia fiind îndeplinită chiar dacă făptuitorul este descoperit şi după împlinirea termenului de încercare407 . 320. pen. Astfel. d) pentru infracţiunea săvârşită în termenul de încercare să se pronunţe o Mitrache. pentru a se dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei trebuie îndeplinite mai multe condiţii. Mitrache. şi anume: a) condamnatul să săvârşească în termenul de încercare o nouă infracţiune.p. Această măsură nu poate dura decât până la împlinirea vârstei de 18 ani (art. d.s. Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei După cum se poate desprinde din textul art.

De asemenea. pentru situaţia săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare al suspendării condiţionate al executării tuturor pedepselor este suficient pentru constrângerea şi reeducarea infractorului şi reprezintă totodată. după caz. 2 Codul Penal în vigoare).1. 11.6. 84 actualul Cod penal. 409 Constantin Mitrache. un maximum de sancţiune la care numai excepţional s-ar putea ajunge prin sancţionarea recidivei după condamnare408 . 83 alin.1 Cod penal actual ) şi pentru care nu se aplică nici prevederile privind aplicarea unui spor pentru recidivă. În cazul în care instanţa dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei Anularea se datorează unor cauze preexistente acordării suspendării condiţionate a executării pedepsei şi care dacă ar fi fost cunoscute de instanţa de judecată. condamnatul nu-şi îndeplineşte obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. 2003. ar fi împiedicat acordarea anulării409 . atunci când în termenul de încercare. “Drept penal român. după cum urmează: a) condamnatul a săvârşit o infracţiune mai înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării 408 Constantin Mitrache. În acest sens trebuie îndeplinite anumite condiţii. chiar şi după împlinirea termenului de încercare. aplicându-se. Revocarea este facultativă dacă noua infracţiune săvârşită şi descoperită în termenul de încercare este săvârşită din culpă. condamnatul va executa pedeapsa ce fusese suspendată condiţionat. Pentru a se putea dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei din cauza neîndeplinirii obligaţiilor civile. Bucureşti. Partea generală”. Partea generală”. caz în care. menţionându-se că dacă se descoperă că cel condamnat mai săvârşise o infracţiune înainte de pronunţarea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea sau până la rămânerea definitivă a acesteia. condamnatul a avut putinţa îndeplinirii acestor obligaţii şi totuşi nu le-a îndeplinit. instanţa are posibilitatea să aplice şi pentru această condamnare suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art. suspendarea condiţionată a executării pedepsei se anulează. indiferent de natura ori durata pedepsei aplicate. p. 382. p. Cristian Mitrache. 2003. dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni sau recidivă.Aurel Teodor Moldovan condamnare definitivă. revocarea este facultativă şi în situaţia în care potrivit art. 198 . În această situaţie. “Drept penal român. Sistemul de sancţionare prevăzut de lege. 85 Cod Penal în vigoare. pedepse care nu se contopesc (art. pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea termenului de încercare. 83 alin. cât şi pedeapsa pronunţată pentru noua infracţiune. Această situaţie se dispune prin prevederile art. este necesar să se dovedească că. Cristian Mitrache. Bucureşti. 382. condamnatul va executa atât pedeapsa care fusese suspendată.

iar în situaţia în care sunt întrunite condiţiile concursului de infracţiuni şi pedeapsa rezultantă nu depăşeşte 2 ani (art. 3 Cod penal).2. cit. Anulând suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 449-450. 383.. “Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”. numai dacă în termenul de încercare condamnatul săvârşeşte din nou infracţiunea de abandon de familie (art. fiind îndeplinită această condiţie şi atunci când pedeapsa pentru infracţiunea ce atrage anularea. suspendarea condiţionată a executării pedepsei se mai poate dispune potrivit art. 85 alin. pen. 86 indice 9 alin. 2 Cod penal. 3 C. La aceste situaţii sunt incidente dispoziţiile prevăzute de art. Revista de drept penal nr. pen). SUSPEBDAREA EXECUTARII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE 11. op. p. 305 alin. În partea generală a Codului penal. chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. se pronunţă după împlinirea termenului de încercare.DREPT PENAL. p. op. Noţiune M. 85 alin. PARTEA GENERALĂ pedepsei. 83 Cod penal în vigoare. 412 Rodica Aida Popa. În partea specială a Codului penal ca modalitate de individualizare a pedepsei pentru infracţiunea de abandon de familie (art... 2/ 1994. 85 alin. c) infracţiunea ce atrage anularea să fie descoperită mai înainte de împlinirea termenului de încercare (art. Mitrache. 113-120. 305 Codul penal actual sau art. 11. 410 411 199 . caz în care termenul de încercare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art. p. în acest caz. 81 C. 4 Cod penal chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 81 din actualul Cod Penal în anumite cazuri prevăzute în partea generală sau specială a codului penal411 . 378 din noul Cod penal) s-a prevăzut posibilitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei chiar dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. Basarab. dacă făptuitorul în cursul judecăţii îşi îndeplineşte obligaţiile legale de întreţinere. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei în cazuri speciale Suspendarea condiţionată a executării pedepsei ca modalitate de individualizare a pedepsei se poate dispunde de instanţa de judecată. ultim Codul penal actual). iar o astfel de incapacitate nu şi-a provocat-o condamnatul. Revocarea suspendării se va dispune. instanţa de judecată face aplicarea după caz a dispoziţiilor privind sancţionarea concursului de infracţiuni ori a stării de recidivă sau a pluralităţii de infracţiuni410 .1. b) pentru infracţiunea săvârşită s-a aplicat pedeapsa închisorii.2. cit. 81 Cod penal actual şi în cazul în care condamnatul la pedeapsa închisorii cu executarea la locul de muncă nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacităţii de muncă.

All Beck. persoana condamnatului şi aprecierea instanţei că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru condamnat care se va îndrepta şi fără executarea efectivă a pedepsei. 163 – art. Prin actele normative existente în momentul întocmirii acestei pag 533 s-a 413 C. 11. 87). condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni. acelaşi lucru fiind valabil şi în cazul infractiunilor de vătămare corporală gravă. Instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere a fost introdusă pentru prima dată în legislaţia noastră penală prin Legea nr. Condiţii cu privire la pedepsa aplicată şi la natura infracţiunii săvârşite. dacă sunt întrunite următoarele condiţii în lumina actualului Cod penal: a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani. viol si tortură. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere îşi are sediul în noul Cod Penal la articolele 91-98 . Bulai „Manual de drept penal . că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi. 86ą Cod penal în vigoare sau ale art. 38 sau art. Instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere este cunoscută în majoritatea legislaţiilor penale europene.2. spaniolă (art. lucrări 200 . Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. 91 noul Cod penal. 132-40 – art. italiană ( art.Partea generală ”Ed. 80 . 57) şi franceză ( art.Aurel Teodor Moldovan Suspendarea executării sub supraveghere este o măsură de individualizare a pedepsei închisorii sau potrivit unei opinii412 consacrate în literatura de specialitate suspendarea executării sub supraveghere este o formă de suspendare condiţionată în care condamnatul pe durata termenului de încercare este supus unor măsuri de siguranţă şi de respectare a unor obligaţii pe care instanţa le stabileşte în conformitate cu legea. Bucureşti 1997 . ţinând seama de persoana condamnatului. portugheză (art. 168).art. 50 .§56g C. b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an. chiar fără executarea pedepsei. 42 din viitorul cod ori în cazul săvârşirii unei infracţiuni intenţionate. 132-53).art. afară de cazurile când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 91 noul Cod penal prevăd condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru aplicarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere: pedeapsa aplicată.). reglementarea fiind rezultatul analizei dispoziţiilor similare din legislaţiile germană (§56 . 104 /1992 după modelul francez413 . Condiţiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere sunt prevăzute expres de art. de comportamentul său după comiterea faptei. 86ą Cod penal în vigoare sau art. pen. Condiţii de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere Dispoziţiile art. c) se apreciază.2. pedeapsa prevăzută de lege să nu fi fost pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani.

aceasta putând fi acordată şi în cazul infracţiunii de furt prevăzute de art. punerea în aplicare a pedepsei este suficientă şi. că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta si. dacă sunt întrunite următoarele condiţii: a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani. dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani414 . potrivit art.Condiţiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere – 2(1) Instanţa poate dispune suspendarea executăii pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere. de eforturile depuse de acesta pentru Art 86 1 . unui deapsa închisorii atunci când prin infracţiunea săvârşită s-agenerală”. ţinând seama de persoana infractorului şi de conduita avută de acesta anterior şi ulterior săvârşirii infracţiunii. PARTEA GENERALĂ prevăzut o excepţie cu privire la condiţiile de acordare a supendării executării pedepsei sub supraveghere. 91al noului Cod penal. dacă instanţa apreciază că. 3 Cod penal actual. Partea urmărit Bucureşti.DREPT PENAL. afară de cazurile când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. este închisoarea de cel mult 3 ani. chiar fără executarea acesteia. “Drept penal român. 385. condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii. fie ca pedeapsă principală pe lângă peCodul penal actual Noul cod penal Art 91. 38. ţinând seama de persoana condamnatului. aplicată fie ca pedeapsă principală unică. b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an. 209 alin. În schimb. c) se apreciază. inclusiv în caz de consurs de infracţiuni. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere constă în stabilirea şi aplicarea unei pedepse cu închisoarea de cel mult 3 ani. Constantin Mitrache. Un alt element de noutate constă în faptul că executarea pedepsei amenzii. d) în raport de persoana infractorului. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare.obţinerea 2003. 414 p. 201 . dar este însă necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii. Cristian Mitrache. cu excepţia cazurilor prevăzute în art. chiar fără executarea pedepsei. cel condamnat nu va mai comite alte infracţiuni. de comportamentul său după comiterea faptei. c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an. inclusiv în caz de consurs de infracţiuni.Condiţiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere – (1) Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiţii: a) pedeapsa aplicată.

91 alin. 91 alin. actualul cod prevede că se vor aplica dispoziţiile art. şi noul Cod dispune că este posibilă această modalitate de suspendare dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani (art. ) Codul penal actual sau art. În cazul concursului de infracţiuni. art. 2 C. 1 lit. b) ţi c) din Codul penal viitor numai dacă infractorul nu a mai fost anterior condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de un an. “Drept penal român. 4. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi acordată şi în cazul concursului de infracţiuni. nu este susceptibilă de suspendare. iar infracţiunile concurente nu fac parte din cele exceptate potrivit art. condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni. 81 alin. 202 . însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. dacă pedeapsa închisorii aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani şi sunt întrunite conditiile prevăzute în alin. dispoziţii care nu mai corespondeau cu noua concepţie asupra acestei instituţii juridico-penale. Bucureşti. 1 lit. 1 lit. b) şi c). precum şi de posibilităţile sale de îndreptare.5 şi 6 se aplică şi în cazul suspendării executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere. Partea generală”. Nu s-au mai reţinut prevederile de excludere a suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul anumitor infracţiuni (art. afară de cazurile când condamnarea intră în vreunul din cazurile în care nu atrage starea de recidivă.62. 86ą alin.81. Deci măsura se poate lua atât faţă de infractorul care nu a mai fost condamnat anterior cât şi faţă de infractorul care 415 Constantin Mitrache. alin. Condiţii cu privire la infractor. folos patrimonial. 86ą alin. p. 3) sau în cazul nerecuperării integrale a pagubei sau dacă plata despăgubirilor n-a fost garantată de o societate de asigurare. Măsura suspendării executării sub supraveghere se poate aplica potrivit art. instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi chiar fără executarea acesteia.pen. 386. 86ą alin. amenda se execută chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere. 1). 2003.Aurel Teodor Moldovan (2) Când pedeapsa închisorii este însoţită de pedeapsa amenzii aplicate în condiţiile art. Cristian Mitrache. De altfel. iar instanţa de judecată optează pentru o pedeapsă cumulativă.

prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii este o caracteristică care este de esenţa acestei instituţii. 91. 386. Această condiţie este prevăzută în dispoziţiile art. Termenul de încercare.alin. situaţie la care s-ar ajunge când pedeapsa aplicată ar fi de 15 zile la care se adaugă 2 ani Mitrache. s-a prevăzut obligaţia instanţei de judecată de a motiva hotărârea (art. 2003. ceea ce nu are nicio justificare. De asemenea. stabilit de instanţă între 2 şi 5 ani. Termenul de încercare Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se dispune pe un termen de încercare care este compus din durata pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de timp. ci doar o vocaţie a acestuia la această măsură de individualizare judiciară a pedepsei. obligaţia executării unei munci neremunerate în folosul comunităţii.416 . nu va mai săvârşi infracţiuni. intervalul de 5 ani. Bucureşti.lit. p. 98. teoretic. Întrucât aplicarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere este lăsată la aprecierea instanţei de judecată se consideră că prin îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege nu se crează un drept pentru condamnat.alin. 6). 86ą lit. alin. tot teoretic. că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru condamnat care chiar şi fără executarea pedepsei. 4). Această din urmă dispoziţie (obligaţia de motivare) este prevăzută de legea actuală numai referitor la suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art. unde sunt inserate şi coordonatele în care se apreciază. Cristian Mitrache. În reglementarea noului cod. iar termenul de încercare cel mai scurt..2). În caz contrar respectivului condamnat nu i se poate aplica suspendarea executării pedepsei sub supraveghere415 . ajutorul dat imediat victimei. cel mai lung ar fi de 9 ani în cazul în care instanţa ar adăuga la pedeapsa de 4 ani aplicată de instanţă. op. Prin noul cod penal s-au completat dispoziţiile privind condiţiile de aplicare a suspendării sub supraveghere adăugându-se menţiunea că aceste măsuri nu atrag suspendarea executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile (art.2. 386. fără a mai fi reprodusă şi în cazul suspendării sub supraveghere. coordonate ce privesc persoana condamnatului.1. comportamentul acestuia după comiterea faptei. PARTEA GENERALĂ anterior a mai fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de cel mult 1 an. Partea generală”. 81 alin. c) din actualul Cod penal sau în art. Aprecierea instanţei că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru condamnat.3.DREPT PENAL. Constantin Mitrache. comportament din care să rezulte preocuparea acestuia pentru împiedicarea amplificării rezultatului la infracţiunile la care este posibil. repararea prejudiciului cauzat prin infracţiunea comisă etc. cit. p. “Drept penal român.d) al viitorului cod. ar fi de 2 ani şi 15 zile. 416 417 203 .91. 11. întrucât prin suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se naşte în sarcina condamnatului. cu consimţământul acestuia.

între 2 şi 5 ani.. (3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce îi revin.4. constitutiv. dar nu mai mic decât durata pedepsei aplicate. (2) Dispoziţiile art.2. la judecătorul desemnat cu supravegherea 204 .(1) Art 92. expresia „termen de încercare” folosită în actualul Cod Penal este întâlnită sub denumirea de „termen de supraveghere”. durata pedepsei aplicate. alin. pen. 3 C. fiind cuprins între 2 şi 4 ani. termenul de supraveghere în cazul suspendării este unul variabil.3 se aplică în (2) Termenul de supraveghere se mod corespunzător.82. condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte.Termenul de încercare . în noul Cod. pentru a-l determina la o conduită licită. Astfel. calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă. 11.pedepsei sub supraveghere constituie praveghere se compune din cuantumul termen de supraveghere pentru conpedepsei închisorii aplicate. la care se damnat şi este cuprinsă între 2 şi 4 adaugă un interval de timp. sistemul de supraveghere în cazul suspendării este mai redus. deoarece o parte din obligaţiile întâlnite în cazul amânării pedepsei sunt executate în cazul suspendării cu titlu de pedeapsă complementară. 86ł alin. Termenul de încercare se socoteşte de la data când hotărârea prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei a rămas definitivă (art.Aurel Teodor Moldovan ce reprezintă minimul din intervalul de timp ce poate fi stabilit de instanţă417 . Măsurile de supraveghere Măsurile de supraveghere care se iau faţă de condamnat pe durata termenului de încercare sunt menite să asigure un control permanent asupra conduitei acestuia. în condiţiile stabilite de instanţă. stabilit de ani. 82 alin. 2 raportat la art. iar sistemul de supraveghere la care este supusă persoana condamnată este asemănător cu cel prevăzut în cazul amânării aplicării pedepsei (instituţie nouă introdusă prin dispoziţiile noului Cod Penal). Pe durata termenului de încercare. 1 C. la datele fixate. 86˛ alin. fără a putea fi însă mai mică decât instanţă.– (1) Durata suspendării executării pendării executării pedepsei sub su.Termenul de supraveghere Termenul de încercare în cazul sus. asigurarea realizării scopului măsurii de individualizare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. pen). potrivit dispoziţiilor art. Potrivit noii reglementări. Sub aspectul Codul penal actual Noul cod penal Art 862.

în prealabil. b) să anunţe. c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă. condamnatul trebuie natul trebuie să se supună următoarelor să respecte urmă toarele măsuri de măsuri de supraveghere: supraveghere: a) să se prezinte.Măsurile de supraveghere şi obligaţiile condamnatului . stabilite de instanţă sau la Serviciul b) să primească vizizele conde protecţie a victimelor şi reintegrare silierului de probaţiune desocială a infractorului.de supraveghere. în prealabil.DREPT PENAL. orice sa.obligaţiile – (1) Pe durata termenului rata termenului de încercare. condam. 93 prevede respectarea următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune.Măsurile de supraveghere şi Art 93. d) să comunice schimbarea locului de muncă. la datele fixate de acesta. schimbare de domiciliu. reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile. d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.(1) Pe du. la judecătorul desemnat cu probaţiune. orice schimbare de domiciliu. precum şi întoarcerea. Codul penal actual Noul cod penal Art 86 . 205 . Măsurile de supraveghere au fost completate prin noul Cod penal. PARTEA GENERALĂ lui sau la alte organe stabilite de instanţă sau la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorului. 3 Din dispoziţiile legale se desprinde concluzia că îndeplinirea măsurilor de supraveghere este cumulativă. semnat cu supravegherea b) să anunţe. care în art. la datele a) să se prezinte la serviciul de fixate. la datele fixate supravegherea lui sau la alte organe de acesta. precum şi întoarcerea. în prealabil. reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile. e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă. schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile. c) să anunţe. b) să primească vizizele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa.

În concepţia viitorului Cod Penal. pe lângă măsurile de supraveghere care se iau faţă de condamnat. 93 alin. 86ł alin. Obligaţiile condamnatului Pe durata termenului de încercare. a) şi aceleaşi organe sesizează instanţa în caz de neîndeplinire a obligaţiilor. tratament sau îngrijire medicală. instanţa de judecată poate impune acestuia respectarea uneia sau a mai multor obligaţii prevăzute de art. care este obligat să formuleze recomandări în acest sens. Tot în sarcina condamnatului se prevede. în alin. 3 Cod penal în vigoare sau de art. c) să nu frecventeze anumite locuri stabilite.Aurel Teodor Moldovan 11.93 noul Cod că. e) să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule. (1) lit. art. Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere Remarcăm două feluri de efecte: provizorii sau imediate şi efecte definitive. c) să se supună măsurilor de control. nu poate presta această muncă. pentru luarea măsurilor de revocare a suspendării executării sub supraveghere. din cauza stării de sănătate. b) să nu schimbe domiciliul sau reşedinţa avută ori să nu depăşească limita teritorială stabilită.2. pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul va presta o muncă neremunerată.6. decât în condiţiile fixate de instanţă.2. 2 noul Cod penal. 2 C. afară de cazul în care. 11. Actuala legislaţie penală stabileşte obligaţiile condamnatului.2 arată că instanţa impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii: a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională. 86ł alin. fără acordul instanţei.5. alin. f) să se supună măsurilor de control. d) să nu intre în legătură cu anumite persoane. instanţa va consulta serviciul de probaţiune. Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor. d) să nu părăsească teritoriul României. Pentru stabilirea conţinutului acestor obligaţii. b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 93. tratament sau îngrijire. pen se face de organele prevăzute în alin. în special în scopul dezintoxicării. după cum urmează: a) să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare. Supravegherea executării obligaţiilor stabilite de instanţă conform art. în condiţiile stabilite de instanţă. în folosul comunităţii pe o perioadă cuprinsă între 60 şi 120 de zile. 206 .3 al art.

instanţa având posibilitatea să dispună şi pentru pedeapsa stabilită pentru infracţiunea din culpă. revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere nemaifiind obligatorie. afară 207 . producerea efectelor suspendării este condiţionată de executarea intregrală a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. 864 raportat la art.7. 11. astfel. Dacă în actuala reglementare se prevede posibilitatea reabilitării la expirarea termenului de încercare. al cărei termen va curge de la împlinirea termenului de supraveghere. afară de cazul în care persoana dovedeşte că s-a aflat în imposibilitate de a le îndeplini. Revocarea este facultativă dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă. când este reabilitat de drept. PARTEA GENERALĂ În timp ce efectul provizoriu al suspendării executării sub supraveghere îl constituie suspendarea executării pedepsei închisorii. în privinţa efectelor. se poate aplica suspendarea executării pedepsei sub supraveghere chiar dacă infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea pedepsei sub supraveghere. Dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă. În acest caz nu mai are loc revocarea primei suspendări (art. efectul definitiv se produce la împlinirea termenului de încercare dacă cel condamnat nu a săvârşit din nou o infracţiune pe durata termenului de încercare şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendării executării pedepsei. Condamnarea va fi susceptibilă. de reabilitare în condiţiile dreptului comun. 3 Codul penal actual). Revocarea este facultativă şi dacă până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obligatiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. Aşadar pentru a se putea revoca suspendarea executării sub supraveghere este necesar ca infracţiunea să se săvârşească în termenul de încercare şi să fie descoperită în acest termen. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu mai are ca efect intervenirea reabilitării de drept la expirarea termenului de supraveghere. dacă pedeapsa a fost stabilită la amendă. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere Revocarea suspendării executării sub supraveghere se dispune obligatoriu dacă în termenul de încercare condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie. potrivit noului Cod. La stabilirea pedepsei pentru infracţiunea săvârşită după rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare nu se mai aplică sporul prevăzut de lege pentru recidivă.2. instanţa poate dispune revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere. 4 Codul penal actual). 83 alin.DREPT PENAL. doar condamnarea pentru această infracţiune săvârşită din nou poate fi pronunţată şi după expirarea termenului de încercare. 83 alin. 864 raportat la art. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă s-a stabilit o pedeapsă cu închisoarea ori suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Întocmai ca şi în cazul amânării aplicării pedepsei. pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen. pe termenul de încercare. (art.

aplicându-se.Aurel Teodor Moldovan de cazul când cel condamnat dovedeste că nu a avut putinţa de a îndeplini acele obligaţii (art. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere Anularea se dispune pentru cauze preexistente aplicării suspendării executării pedespei sub supraveghere care dacă ar fi fost cunoscute de instanţa de judecată ar fi împiedicat acordarea acesteia. dacă infractiunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperită după expirarea termenului de încercare. pen. 1 raportat la art. 865’ din actualul Cod penal. reglementată. în mod expres de noul Cod Penal. 1. instanţa poate aplica pentru aceasta suspendarea executării sub supraveghere. 2 din art. În cazurile prevăzute în alin. prevăzându-se posibilitatea suspendării executării pedepsei sub supraveghere chiar în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile anulării. Cazurile de anulare ale suspendării executării pedepsei sub supraveghere sunt aceleaşi ca şi pentru anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei (art. 208 . aşa cum arătat anterior. dacă pedeapsa rezultată în urma aplicării dispoziţiilor privitoare la concursul de infracţiuni sau recidivă nu au depăşit 3 ani. dacă pedeapsa rezultată în urma contopirii nu depăşeşte 3 ani. după caz. dacă se descoperă că cel condamnat mai săvârşise o infractiune înainte de pronunţarea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea sau până la rămânerea definitivă a acesteia. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazuri speciale. termenul de încercare. noul Cod penal. 864 raportat la art. 1 şi 2 C. În cazul când se dispune suspendarea pedepsei sub supraveghere. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se poate dispune de instanţă chiar dacă nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în art. suspendarea condiţionată a executării pedepsei se anulează. 85 alin. 97 alin. dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni sau recidivă sau pluralitate intermediară.2. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere nu are loc dacă descoperirea infracţiunii a avut loc după împlinirea termenului de încercare şi nici dacă pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită anterior a fost stabilită la amendă. 11.8. în cazul condamnatului care execută pedeapsa închisorii la locul de muncă şi care şi-a pierdut total capacitatea de muncă. 865 alin. respectiv de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionată a executării pedepsei.) sau art. 84 Codul Penal actual). iar termenul de încercare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior suspendarea condiţionată a executării pedepsei. În cazul anulării suspendării pedepsei sub supraveghere s-a reformulat alin. Anularea suspendării executării pedepsei nu are loc. 86ą Codul Penal actual. Astfel. pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea termenului de încercare.

418 209 . 11. stabilit de instanţă . op . dispune revocarea măsurii şi ţinând seama de împrejurările care au determinat incapacitatea de muncă şi de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Partea generală”. dar spre deosebire de cele menţionate mai sus unde executarea pedepsei este suspendată. 1101. 540.. p. Bucureşti. p 91 420 Vezi R.3. 421 C.. cu anumite restrângeri de drepturi şi unele penalităţi de ordin pecuniar. termenul de încercare se compune din durata pedepsei închisorii . în cazul acesteia executarea pedepsei închisorii are loc. a suspendării executării pedepsei sub supraveghere418 . 4 Cod penal în vigoare. Natura juridică. op. cit .1. 8 /1996 . Dumitru . Executarea pedepsei la locul de muncă reprezintă ca şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării sub supraveghere. la care se adaugă un interval de timp de la un an la 3 ani . potrivit dispoziţiilor art. 419 Gh . 2003. în revista Dreptul nr. s-a susţinut420 că aplicarea pedepsei sub supraveghe nu este posibilă în cazul cetăţenilor străini sau români cu domiciliul în străinătate . 86 indice 9 alin. în unitatea unde lucrează condamnatul ori în altă unitate. p. EXECUTAREA PEDEPSEI INCHISORII LA LOCUL DE MUNCA 11. deoarece acestora nu li se pot impune măsurile de supraveghere prevăzute de Codul Penal şi nu se poate determina persoana sau organul care să exercite supravegherea condamnatului. în libertate. p. De asemenea. p. dacă instanţa apreciază că sunt suficiente temeiuri ca scopul pedepsei să fie atins fără privare de libertate421 . În literatura de specialitate s-a exprimat opinia419 că suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu se aplică în cazul amenzii penale. Potrivit art 110 al actualului Cod Penal în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere aplicate minorului. ci în libertate prin prestarea unei munci în cadrul unei unităţi unde Constantin Mitrache.3. op. ia măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei sau după caz. care nu depăşeşte o anumită perioadă. 115 . 392. întrucât Codul Penal nu face referire la termenul de încercare în cazul amenzii penale. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere . instanţa poate dispune luarea vreuneia din măsurile prevăzute în art. A Popa . cit. instanţa constatând pierderea totală a capacităţii de muncă a condamnatului ce execută pedeapsa închisorii la locul de muncă. cit. o măsură de individualizare a pedepsei. Pe durata termenului de încercare. 391. în Revista de drept penal nr. 2/ 1994 . prin muncă..DREPT PENAL. Noţiune Executarea pedepsei la locul de muncă este o măsură de individualizare judiciară a executării pedepsei închisorii. “Drept penal român. Cristian Mitrache. PARTEA GENERALĂ Într-adevăr. 422 Mitrache. dar nu prin privare de libertate într-un loc de deţinere. Bulai.

se reduc cheltuielile sociale legate de executarea pedepsei în penitenciare. prin prestarea de către condamnat a unei munci socialmente utile. Bucureşti 1999 Tedor Moldovan „Munca persoanelor condamnate . că nu va mai încălca regulile de convieţuire socială. Cadrul de reglementare. ceea ce îi va atrage o reintegrare socială mai rapidă şi redobândirea poziţiei sociale de care se bucură înainte de săvârşirea infracţiunii. d) aprecierea instanţei că sunt suficiente temeiuri ca scopul pedepsei să fie atins fără privare de libertate. ci un privilegiu acordat instanţei de care trebuie să facă uz numai dacă aceasta îşi formează convingerea că lăsarea în libertate a condamnatului contribuie mai mult la atingerea scopului pedepsei decât internarea în penitenciar. La rândul său condamnatul are avantajul că nu este separat de familie. pe baza economiei de piaţă. dar noua organizare. Monitorul Oficial ca pedeapsa 423 pag.104 424 Aurel Teodor Moldovan „ Munca persoanelor condamnate ”. a unităţilor la care ar fi urmat să se execute acestă pedeapsă. S-a avut în vedere nu numai slaba efecienţă a acestui mod de executare a pedepsei închisorii.”424 În schimb. Pedeapsa aplicată şi natura infracţiunii săvârşite. prin activitate şi bună conduită. 86 indice 7 . 107 210 .executarea pedepsei închisorii la locul de muncă asigură o mai profundă influenţă educativă a pedepsei.2. c) acordul scris al unităţii în care urmează condamnatul să presteze munca.” Ed. De asemenea. Cadrul de reglementare al executării pedepsei la locul de muncă îl constituie dispoziţiile art. prin Noul Cod penal nu s-a menţinut instituţia executării pedepsei la locul de muncă.. b) persoana condamnatului. Condiţii în care se poate dispune executarea pedepsei la locul de muncă Executarea pedepsei la locul de muncă se poate dispune de către instanţa de judecată dacă sunt îndeplinite condiţiile privitoare la: a) pedeapsa aplicată şi natura infracţiunii săvârşite.”423 „Executarea pedepsei la locul de muncă nu este un drept al condamnatului. de mediul de muncă şi de viaţă de până atunci şi are posibilitatea de a dovedi. Asigurarea profitului care să justifice activitatea economică nu crează disponibilităţi pentru desfăşurarea unui proces educativ efecient la locul de muncă faţă de cei aflaţi în executarea unei pedepse. la acestea adăugându-se dispoziţiile din Codul de procedură penală şi Legea nr.Bucureşti 1999 pag. „ Pe planul interesului general al apărării sociale .Aurel Teodor Moldovan este angajat422 .art. Ed Monitorul Oficial . 11. Aurel Pentru a opera această măsură de individualizare trebuie .3. 23/ 1969 privind executarea pedepselor. pen. 86 indice 11 C. sub supravegherea unităţii care îl acceptă şi îl ajută să se reintegreze.

Monitorul Oficial . PARTEA GENERALĂ aplicată pentru o singură infracţiune să fie închisoarea de cel mult 5 ani. atât înainte de săvârşirea infracţiunii cât şi după aceea. Exceptarea de la aplicarea pedepsei cu executarea la locul de muncă priveşte deopotrivă pedepsele aplicate pentru infracţiunile fapt consumat ori tentativă cât şi pentru participarea la săvârşirea acelor infracţiuni ca instigatori sau complici chiar dacă pedeapsa ar fi stabilită sub 5 ani închisoare425 . legea are în vedere întreaga conduită a acestuia. 427 Aurel Teodor Moldovan „ Munca persoanelor condamnate” Ed. 3 a fost modificat astfel: executarea pedepsei la locul de muncă nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani. Acordul unităţii. În cazul recidiviştilor însă instanţa are îndatorirea de a examina cu grijă deosebită antecedentele penale ale condamnatului. În schimb. afară de cazul când condamnarea intră în vreunul din cazurile prevăzute în art. 38. faţă de familie. Cristian Mitrache. 140/1996 alin. faţă de muncă. p. O altă condiţie pentru a putea fi dispusă executarea pedepsei la locul de muncă priveşte acordul scris al unităţii în care urmează condamnatul să presteze munca. si tortură. Partea generală”. Persoana condamnatului.”426 „ În ceea ce priveşte conduita generală a făptuitorului. precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală gravă. pag 211 . Monitorul Oficial . “Drept penal român. după trecerea lor în rezervă. executarea pedepsei la locul de muncă nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani. Executarea pedepsei la locul de muncă poate fi dispusă şi în caz de concurs de infracţiuni dacă pedeapsa aplicată pentru concursul de infracţiuni este de cel mult trei ani închisoare şi sunt întrunite celelalte condiţii legale. Bucureşti 1999. faţă de regulile de convieţuire socială. Tinerii condamnaţi la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia la locul de muncă ce devin militari în termen în cursul judecăţii sau după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. Pentru ca instanţa de judecată să poată lua această măsură.DREPT PENAL. 426 Aurel Teodor Moldovan „ Munca persoanelor condamnate” Ed. Bucureşti 1999. Această condiţie a fost introdusă în Codul Penal prin modificarea realizată de Legea nr. 107. pentru prestarea unei munci în cadrul unei unităţi). 2003. precum şi în cadrul infracţiunilor de vătămare corporală gravă . astfel că instanţa de judecată nu mai poate impune 425 Constantin Mitrache. 104 / 1992 şi este determinată de consacrarea prin Constituţie a separaţiuniilor puterilor în stat. este necesar ca cel în cauză să nu mai fi fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an. „ Prin Legea nr. vor executa pedeapsa la locul de muncă. Bucureşti. viol.”427 Pot beneficia de această măsură şi condamnaţii minori care au împlinit vârsta de 16 ani la data aplicării pedepsei (vârsta de 16 ani este admisă în principiu potrivit legislaţiei muncii. 393. viol şi tortură. pag .

Instanţa. pen. c) durata executării pedepsei nu se consideră vechime în muncă. Pe durata executării pedepsei. de împrejurările în care a fost comisă. f) condamnatul nu poate ocupa funcţii de conducere. ţinând seama de gravitatea faptei. care se varsă la bugetul statului. c) să nu frecventeze anumite locuri stabilite. 86 indice 8 C. b) drepturile de asigurări sociale se stabilesc în procentele legale aplicate la venitul net cuvenit condamnatului. Executarea pedepsei poate avea loc. 86 indice 3. b) să nu schimbe domiciliul sau reşedinta avută ori să nu depăşească limita teritorială stabilită.Aurel Teodor Moldovan regiilor autonome. societăţilor comerciale. stabilită potrivit legii. potrivit legii. decât prin hotărârea instanţei de judecată. în special în scopul dezintoxicării. e) să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule. poate dispune executarea pedepsei la locul de muncă. pentru munca prestată. funcţii instructiv-educative ori de gestiune. Potrivit art. decât în condiţiile fixate de instanţă. Modul de executare a pedepsei închisorii la locul de muncă. d) nu se poate schimba locul de muncă la cererea condamnatului. limitele reţinerii se reduc la jumătate. de conduita profesională şi generală a făptuitorului şi de posibilităţile acestuia de reeducare. Locul de muncă. tratament sau îngrijire. a). e) condamnatul nu poate fi promovat. cu excepţia sporurilor acordate pentru activitatea desfăsurată în locuri de muncă cu condiţii vătămătoare sau periculoase. Instanţa poate dispune ca cel condamnat să respecte şi una sau mai multe din obligaţiile prevăzute în art. Pedeapsa se execută la locul de muncă în baza mandatului de executare a pedepsei. instiţuţiilor de stat hotărârile ei cu privire la această instituţie Aprecierea instanţei. fie în altă unitate. d) să nu intre în legătură cu anumite tersoane. apreciază că sunt suficiente temeiuri ca scopul pedepsei să fie atins fără privare de libertate. f) să se supună măsurilor de control. condamnatului i se interzice dreptul electoral de a fi ales. fie în unitatea în care condamnatul era angajat la data pronunţării hotărârii. după reţinerea cotei prevăzute la lit. În cazul condamnatului minor. iar în raport cu fapta săvârşită nu poate ocupa funcţii care implică exerciţiul autorităţii de stat. cu următoarele limitări ale drepturilor ce-i revin potrivit legii: a) din totalul veniturilor cuvenite. condamnatul este obligat să îndeplinească toate îndatoririle la locul de muncă. adică: a) să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare. 212 . se reţine o cotă de 15-40%. cu acordul scris al unităţii. pe durata executării pedepsei. în raport de cuantumul veniturilor şi de îndatoririle condamnatului pentru întreţinerea altor persoane. în toate cazurile însă.

Bucureşti. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei chiar dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. Revocarea facultativă.3. pen. . p. Revocarea este de două feluri: obligatorie şi facultativă428 . În cazul executării pedepsei într-o altă unitate decât cea în care îşi desfăşura activitatea condamnatul la data aplicării pedepsei. după caz.DREPT PENAL. pedeapsa se execută la locul de muncă după trecerea în rezervă a acestuia. “Drept penal român. Pedeapsa se aplică potrivit dispoziţiilor art. instanţa revocând executarea pedepsei la locul de muncă şi. Revocarea obligatorie. înainte de începerea executării pedepsei sau în timpul executării acesteia. instanţa poate să revoce executarea pedepsei la locul de muncă. Revocarea executării pedepsei la locul de muncă este facultativă în cazurile în care: . 81 sau 861 C. dacă sunt îndeplinite condiţiile stării de recidivă postcondamnatorie sau. Dispozitiile alin.condamnatul se sustrage de la prestarea activităţii în cadrul unităţii sau nu-şi îndeplineşte în mod corespunzător îndatoririle ce-i revin la locul de muncă ori nu respectă măsurile de supraveghere sau obligaţiile stabilite prin hotărârea de condamnare. ţinând seama de împrejurările care au determinat incapacitatea de muncă şi de dispoziţiile art. ale art. 11. contractul de muncă încheiat încetează. Partea generală”. Supravegherea respectării acestor obligaţii se va face de aceleaşi persoane ca şi la măsura suspendării executării pedepsei sub supraveghere (judecătorul desemnat cu supravegherea. instanţa poate 428 Constantin Mitrache. 213 . 2003. Revocarea măsurii este obligatorie când după rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus executarea pedepsei la locul de muncă. 40 pentru pluralitatea intermediară de infracţiuni. contractul de muncă se suspendă. 396.dacă infracţiunea ulterioară este săvârsită din culpă.3. Pedeapsa se execută fără a se încheia contract de muncă. 6 se aplică în mod corespunzător şi în cazul condamnatului care nu desfăşoară o activitate la data aplicării pedepsei. În cazul în care cel condamnat la executarea pedepsei la locul de muncă a devenit militar în termen în cursul judecăţii sau după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. Revocarea măsurii este tot obligatorie când condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacităţii de muncă. 72. PARTEA GENERALĂ Pe timpul executării pedepsei în unitatea în care cel condamnat îşi desfăşoară activitatea la data aplicării pedepsei. alte persoane desemnate de instanţă sau serviciul de reintegrare socială şi supraveghere). Revocarea executării pedepsei la locul de muncă Este o sancţiune care intervine pentru nerespectarea de către condamnatul cu executarea pedepsei la locul de muncă a condiţiilor prevăzute de lege. 1 si 2. în timpul executării pedepsei. 39 alin. cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune. Cristian Mitrache.

3. Când se dispune anularea executării pedepsei la locul de muncă pedeapsa rezultantă se va stabili după caz.5. Pentru cazul prevăzut la alin. după caz. instanţa. să fi avut o conduită bună.) s-a prevăzut posibilitatea încetării executării pedepsei la locul de muncă. În acest caz. c) conducerea organizaţiei în care condamnatul prestează munca să ceară instanţei de judecată încetarea executării pedepsei la locul de 214 . Anularea executării pedepsei la locul de muncă Este sancţiunea ce intervine pentru o cauză anterioară rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu executarea la locul de muncă şi are în vedere nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru luarea măsurii. revocarea nu mai are loc si pedeapsa se aplică potrivit regulilor pentru concursul de infracţiuni. pedeapsa aplicată sau. dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. 1 sau 3. Anularea se dispune şi în cazul în care hotărârea de condamnare pentru infracţiunea descoperită ulterior se pronunţă după ce pedeapsa a fost executată la locul de muncă sau considerată ca executată. care dau dovezi temeinice de îndreptare. Pentru a se putea dispune încetarea executării pedepsei la locul de muncă. anulează executarea pedepsei la locul de muncă. restul de pedeapsă rămas neexecutat se execută într-un loc de deţinere. pen. potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni sau recidivă. potrivit dispoziţiilor de la concursul de infracţiuni sau recidivă. Dacă executarea pedepsei la locul de muncă se revocă. 867..Aurel Teodor Moldovan dispune şi pentru această infracţiune executarea pedepsei la locul de muncă. Pedeapsa se stabileşte. 11. trebuie îndeplinite condiţiile: a) condamnatul să fi executat două treimi din pedeapsă. sunt disciplinaţi şi stăruitori în muncă. 11. 86 indice 9 alin. instanţa poate dispune şi pentru infracţiunea săvârşită din culpă ca executarea ei să fie la locul de muncă. 8610 C. dacă cel condamnat mai săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii şi aceasta se descoperă mai înainte ca pedeapsa să fi fost executată la locul de muncă sau considerată executată. 8611 c. pen. după caz. să fi fost disciplinat şi stăruitor în muncă. Potrivit dispoziţiilor art. 2 al aceluiaşi articol. Încetarea executării pedepsei la locul de muncă Pentru stimularea condamnaţilor ce execută pedeapsa la locul de muncă.4. b) în toată perioada executării pedepsei condamnatul să dea dovezi temeinice de îndreptare. iar pedeapsa rezultantă se va executa într-un loc de deţinere. în lege (art. au avut o bună conduită şi care au executat o anumită parte din pedeapsă.3. potrivit art.

DREPT PENAL. în art. dacă inculpatul nu a avut antecedente penale. Dacă în acelaşi interval condamnatul a comis din nou o infracţiune. avându-se în vedere infracţiunea săvârşită. 91 s-a prevăzut posibilitatea instanţei de judecată să oblige pe condamnatul care beneficiază de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere să execute în termenul de încercare o muncă în folosul comunităţii pe o perioadă stabilită prin legea de executare a pedepselor. instanţa poate să nu-i aplice nici o pedeapsă. instanţa poate dispune revocarea încetării executării pedepsei la locul de muncă. 83) în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 2 ani. Noua lege penală a introdus însă alte instituţii menite să contribuie la procesul de individualizare a pedepsei şi la reeducarea celor condamnaţi. 80) în cazul infracţiunilor sancţionate cu pedeapsa închisorii. cererea o poate introduce şi condamnatul. dispoziţiile art. În acest caz instanţa fixează în cuprinsul hotărârii data la care urmează să se pronunţe asupra pedepsei. a acoperit prejudiciul sau dovedeşte că are posibilitatea de a-l acoperi. condamnatul aflându-se într-o situaţie asemănătoare liberatului condiţionat. De asemenea. dacă cel condamnat nu a avut antecedente penale. 3. fiind aplicabile în mod corespunzător. Renunţarea la aplicarea pedepsei constă în dreptul recunoscut instanţei de judecată de a renunţa definitiv la stabilirea şi aplicarea unei pedepse pentru o persoană găsită vinovată de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. executarea unei pedepse. persoana infractorului şi conduita acestuia adopatată de acesta anterior şi ulterior comiterii faptei. PARTEA GENERALĂ muncă. pentru îndreptarea căreia. O altă instituţie este renunţarea la aplicarea pedepsei (art. iar după săvârşirea faptei a dat dovezi temeinice că se poate chiar fără aplicarea pedepsei. fiind scutit de executarea în continuare a pedepsei. În concordanţă cu principiul oportunităţii se prevede însă că această instituţie nu îşi găseşte aplicabilitate în cazul în care pedeapsa legală pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 3 ani sau mai mare. este suficientă aplicarea unui avertisment. a dat dovezi temeinice că se poate îndrepta chiar fără aplicarea. obligându-l la executarea în întregime a pedepsei sau la prelungirea termenului de încercare. Nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este de 7 ani sau mai mare sau dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea 215 . a acoperit prejudiciul. Astfel. însă nu mai târziu de 2 ani din momentul pronunţării hotărârii. cel condamnat nu a săvârşit din nou o infracţiune. 61 si 86ąş alin. Pedeapsa se consideră executată dacă în intervalul de timp de la încetarea executării pedepsei la locul de muncă si până la împlinirea duratei pedepsei. Dacă cel condamnat nu execută această muncă sau are o conduită necorespunzătoare în timpul sau în legătura cu îndeplinirea acestei obligaţii instanţa poate dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. s-a prevăzut posibilitatea amânării aplicării pedepsei (art.

216 . interdecţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită dacă aceasta a avut o conduită care să justifice opţiunea instanţei de a nu-i aplica o pedeapsă. este condiţionată. De asemenea. 11. cu un conţinut variat şi flexibil. Noţiune Liberarea condiţionată este o instituţie complementară regimului executării pedepsei închisorii. 100 – 106 noul Cod penal. în art. precum şi de Legea 23/1969 privind executarea pedepsei. O importanţă majoră s-a acordat de către noul Cod Penal rolului pe care îl joacă consilierii de probaţiune. Pe parcursul termenului de supraveghere. sub condiţia ca până la împlinirea duratei acesteia să nu mai săvârşească infracţiuni. pentru a asigura persoanei supravegheate şanse sporite de îndreptare. în privinţa efectelor amânării aplicării pedepselor se arată că persoanei faţă de care s-a dispus amânarea nu i se mai aplică pedeapsa şi pe cale de consecinţă nu este supusă niciunei decăderi. dar şi acordarea unui ajutor în a conştientiza riscurile la care se expune prin comiterea de infracţiuni sau pentru a-i înlesni integrarea socială. Această instituţie este reglementată de dispoziţiile art. pentru a contribui într-un mod calificat la procesul de reintegrare socială. Producerea efectelor. Partea generală”. Bucureşti. Potrivit art. Buucureşti 2001 Teodor Moldovan „Monografia închisorilor din România ” Ed. 2003. p. fie prin impunerea unor obligaţii noi.429 429 Aurel Liberarea condiţionată constituie un mijloc de stimulareBeck. 400. pentru a se mări şansele de reuşită în procesul de recuperare a persoanei aflată sub supraveghere. Cristian Mitrache.Aurel Teodor Moldovan aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. cu excepţia cazului când persoana în cauză face dovada că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. ce permit instanţei de judecată să le adapteze în funcţie de comportamentul persoanei supuse supravegherii. În cazul neexecutării acestora se impune revocarea amânării şi dispunerea executării pedepsei. un mijloc de individualizare administrativă a pedepsei. pentru a spori eficienţa mijloacelor de protecţie a intereselor victimei. 59 – 62 Codul penal actual. LIBERAREA CONDIŢIONATĂ 11. 90 din noul Cod. Aceştia reprezintă persoane specializate tocmai în acest gen de activităţi. ce constă în punerea în libertate a condamnatului din locul de deţinere mai înainte de executarea în întregime a pedepsei.. “Drept penal român. prin care s-a urmărit permiterea verificării conduitei persoanei. persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei este supusă unui proces de supraveghere. la grabnica 430 Constantin Mitrache. printre altele. şi obligaţiile impuse condamnatului pe durata termenului de supraveghere prezintă o natură flexibilă. 430 lor îndreptare . 450 Cod procedură pen. ori chiar prin încetarea executării unora dintre obligaţiile care au fost impuse iniţial. de îndeplinirea integrală a obligaţiilor stabilite prin hotărâre. respectiv de art. All a condamnaţilor în pag 77 timpul executării pedepsei închisorii la stăruinţă în muncă şi disciplină.4.1.4. fie prin mărirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente.

1. dacă îndeplinesc celelalte conditii prevăzute în art. fracţiunea ce trebuie executată se calculează potrivit dispoziţiilor art. 1 C. 1 Cod penal actual). 1.4.2. 2. Condiţii de acordare Executarea unei fracţiuni din pedeapsă. 431 432 217 ..DREPT PENAL. liberarea condiţionată poate fi dispusă dacă: a) cel condamnat a executat cel putin două treimi din durata pedeapsei Mitrache. cit. op. 100 din noul Cod penal prevede că în cazul închisorii. “Drept penal român. Art. Penal actual). Liberarea condiţionată se acordă de către instanţa de judecată dacă sunt îndeplinite mai multe condiţii. Bucureşti.actual) c) în cazul în care pedeapsa ce se execută este rezultată din concursul între infracţiuni săvârşite în culpă şi infracţiuni intenţionate. 591 alin. condamnatul s-a reeducat şi numai este necesară executarea în întregime a pedepsei. pot fi liberate conditionat după executarea unei pătrimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăseste 10 ani sau a unei treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani. precum si condamnatii trecuti de vârsta de 60 de ani pentru bărbati si de 55 de ani pentru femei pot fi liberati conditionat după executarea unei treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăseste 10 ani sau a unei jumătăti în cazul închisorii mai mari de 10 ani. 3 Cod Penal actual). după vârsta condamnatului şi după folosirea acestuia în muncă431 . O primă condiţie priveşte executarea unei părţi din pedeapsă. pen. d) cei condamnati în timpul minoritătii. 401. Partea din pedeapsă ce trebuie executată diferă după durata pedepsei efectiv aplicate. PARTEA GENERALĂ 11. (art. după forma de vinovăţie cu care a fost săvârşită infracţiunea. Cristian Mitrache. b) cel condamnat pentru săvârţirea uneia sau a mai multor infractiuni din culpă poate fi liberat conditionat înainte de executarea în întregime a pedepsei. 59 alin. când ajung la vârsta de 18 ani. 59 alin. adică în raport cu pedepsele ce se execută pentru infracţiunile intenţionate432 . dacă îndeplinesc celelalte conditii prevăzute în art. p. după cum urmează : a) după ce a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăţeţte 10 ani sau cel puţin trei pătrimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani (art. 2 C. 401. În cazul persoanelor prevăzute în alin. 59 alin. p. ca o garanţie că scopul şi funcţiile acesteia au fost stinse. (art. 2003. Constantin Mitrache. 60 alin. Penal actual. adică cele condamnate pentru săvârsirea unei infractiuni din culpă. după ce a executat cel putin jumătate din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăseste 10 ani sau cel putin două treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani (art. Partea generală”. 60 alin. 59 C.

403. cu respectarea deplină a disciplinei muncii şi a normelor interne de la locul de deţinere433 . p. O condiţie aparte este prevăzută în art. 433 218 . b) – d). b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în sistem semideschis sau deschis. op. afară de cazl când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. p. cit. atunci când se apreciază că sunt îndeplinite condiţiile.Aurel Teodor Moldovan în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau cel piuţin trei pătrimi din durata pedepsei.. d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate. lit.2 al noului Cod penal. 403. prin care se prevede că în cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani se poate dispune liberarea condiţionată.1. 434 I. cit. alin. 507. op. dar nu mai mult de 20 de ani în cazul închisorii mai mari de 10 ani. Aceasta examinează periodic situaţia fiecărui condamnat sub aspectul îndeplinirii condiţiilor cerute de lege pentru a fi propus spre liberare condiţionată436 . în cazul închisorii ce nu depăşeşte 10 ani sau a cel puţin două treimi din durata pedepsei în cazul închisorii mai mari de 10 ani dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de alin. Bucureşti 2001 pag 63 436 Mitrache. Acestea se desprind din buna comportare a condamnatului în orice împrejurare. după executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei. c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. “Drept penal român. comisie care este organizată şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor. Această condiţie presupune că în timpul executării fracţiunii de pedeapsă condamnatul a fost stăruitor în muncă în sensul de a manifesta iniţiativă şi grijă în îndeplinirea unei munci de calitate. poate cuprinde propunerea către judecătoria (în a cărei rază teritorială se află penitenciarul) de liberare condiţionată. din respectul faţă de administraţia locului de deţinere şi atenţia faţă de ceilalţi condamnaţi434 . la rezultatele muncii. 59 şi 60 din Codul Penal” actual435 . din îndeplinirea conştiincioasă a oricăror îndatoriri. Dovezile temeinice de îndreptare. 2003. p. Ed. Stăruinţa în muncă şi disciplină ca şi dovezile temeinice de îndreptare ce reflectă o bună comportare a condamnatului în timpul executării pedepsei trebuie să rezulte din procesul verbal al comisiei de propuneri constituită în acest scop şi care funcţionează în fiecare penitenciar. Comisia de liberare condiţionată îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art.100. Oancea. Cristian Mitrache. Stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului. Bucureşti.. Procesul verbal întocmit în detaliu cu privire la comportarea condamnatului. All Beck . Partea generală”. Când comisia de propuneri consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile penConstantin Mitrache. 435 Aurel Teodor Moldovan „ Monografia închisorilor din România ”.

Potrivit art. Efectele definitive. de a locui într-o anumită localitate. în sensul de a nu săvârşi din nou o infracţiune până la expirarea duratei pedepsei. Condamnatul liberat condiţionat trebuie să aibă o conduită bună. 219 . poate dispune fie mentinerea liberării conditionate. PARTEA GENERALĂ tru a fi propusă liberarea condiţionată. dacă instanţa de judecată constată că sunt îndeplinite condiţiile legale şi deci executarea restului de pedeapsă. Astfel. liberarea devine definitivă se realizează efectul definitiv al liberării condiţionate. În acest din urmă caz pedeapsa stabilită pentru infractiunea săvârsită ulterior si restul de pedeapsă ce a mai rămas de executat din pedeapsa anterioară se contopesc. nu s-a dispus revocarea liberării condiţionate 437 438 M.106. cel condamnat nu a săvârsit din nou o infractiune. iar pedepsele accesorii se execută. condamnatul este considerat în timpul executării pedepsei până la expirarea acesteia. cu cerere de liberare condiţionată. Efectele imediate Primul efect al liberării condiţionate constă în punerea în libertate a condamnatului fără restricţii de drepturi în sensul că acesta nu are obligaţii de a se prezenta periodic la anumite organe. iar cererea lui este însoţită obligatoriu de procesul-verbal al comisie de propuneri. Dacă până în momentul expirării pedepsei condamnatul nu a săvârşit o nouă infracţiune. G. instanta. cit. fie revocarea. 61 alin. de a fi supus vreunei instituţii speciale438 Pe perioada liberării condiţionate. După momentul în care se produc efectele liberării condiţionate pot fi: efecte imediate şi efecte definitive437 . dispune acordarea liberării condiţionate.3. Teodoru. Într-o astfel de situaţie.4. stabileşte că dacă până la expirarea termenului de supraveghere a condamnatului nu a săvârşit din nou o infracţiune. tinând seama de gravitatea acesteia. Basarab. 488. 1 C. 11. fixează un termen pentru reexaminarea situaţiei condamnatului. în penitenciar nu mai este necesară. Dacă în acelasi interval cel liberat a comis din nou o infractiune. Efectele liberării condiţionate. termen care nu poate fi mai mare de 1 an. p. putându-se aplica un spor până la 5 ani. op. Efectele liberării sunt reglementate în mod diferit în viitorul Cod penal. 86. p. care în art.. După cum se poate constata. condamnatul se poate adresa direct instanţei de judecată.DREPT PENAL. acordarea liberării condiţionate este atributul exclusiv al instanţei de judecată care verifică îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru aceasta. pedeapsa se consideră executată dacă în intervalul de timp de la liberare ţi până la împlinirea duratei pedepsei. Penal actual.

“Drept penal român. 439 Constantin Mitrache. Bucureşti.Aurel Teodor Moldovan şi nu s-a descoperit o cauză de anulare pedeapsa se consideră executată. dacă este stăruitor în muncă. Partea generală”. Prin aceste prevederi s-au urmărit stimularea condamnaţilor la receptivitate în respectarea regimului de executare a pedepsei. 551 alin. ţinându-se seama si de antecedentele sale penale. Dacă în timpul liberării condiţionate condamnatul a săvârşit o nouă infracţiune. 1 Cod penal actual a fost prevăzută posibilitatea liberării condiţionate a celui condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă numai după executarea efectivă a 20 de ani de detenţiune de către cel condamnat. Alin. 2003. atunci instanţa de judecată. În cuprinsul aceluiaşi articol. b) cel condamnat a avut o conduită bună pe toata durata executării pedepsei. ţinând seama de gravitatea acesteia poate menţine ori revoca liberarea condiţionată.4. disciplinat si dă dovezi temeinice de îndreptare. 11. c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotorârea de condamnare. dacă sunt îndeplinite si celelalte conditii prevăzute în alin.99 noul Cod penal. alin. 2 s-a prevăzut posiblitatea liberării condiţionate a condamnaţilor care au trecut de vârsta de 60 de ani pentru bărbati si de 55 de ani pentru femei numai după executarea efectivă a 15 ani de detentiune. 407. Cristian Mitrache. ultim al articolului amintit stabileşte un termen de supraveghere de 10 ani la care este supus condamnatul. p. d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate. Potrivit art. 1. oferirea unei raze de speranţă că din pedeapsa detenţiunii pe viaţă se poate obţine liberarea condiţionată439 . 220 .4. în afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă poate fi dispusă: a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani din pedeapsă. Revocarea liberării condiţionate. Liberarea conditionata in cazul detentiei pe viata Prin dispoziţiile art.

p. minorul a avut discernământ şi în toate cazurile de la 16 ani fără o astfel de condiţionare. Codul penal în vigoare prevede la minorii care răspund pentru faptele săvârşite de ei un sistem sancţionator special. în reglementarea răspunderii penale în privinţa minorilor apare necesitatea de a face o separaţie între minorii care au capacitate penală şi pot fi făcuţi răspunzători penal pentru faptele lor şi minorii care nu au capacitate penală şi nu răspund penal pentru faptele prevăzute de legea penală pe care lear săvârşi441 . Ambele categorii de sancţiuni au caracterul de sancţiuni de drept penal. 225.1. Potrivit dispoziţiilor Codului penal român. Partea generală”. cit. format din măsuri educative şi din pedepse. pen.1. 442 Dongoroz. op. art... PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL XII MINORITATEA 12. În aceste sens. Aspecte generale privind sancţionarea infractorilor minori Prevenirea şi sancţionarea infracţiunilor săvârşite de minori Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii minorilor a constituit şi constituie o preocupare permanentă de politică penală a statelor moderne. Cristian Mitrache. op. deficienţe în procesul educativ ce s-a desfăşurat în familie. deoarece cauzalitatea infracţionalităţii în rândul minorilor se interacţionează cu o serie de factori. 113 noul C. p. Răspunderea penală a minorului este condiţionată de starea psihicofizică normală a minorului la diferite etape ale minorităţii. răspunderea penlă a minorilor începe de la 14 ani sub condiţia dovedirii că în săvârşirea faptei. 2003. 441 Dongoroz. şcoală. 99 sau art. 440 Constantin Mitrache. precum: lipsa de exprienţă de viaţă socială a minorului cu consecinţa neînţelegerii depline a semnificaţiei sociale a conduitei lui periculoase pentru valorile sociale ca şi sancţiunile care s-ar aplica. influenţa negativă exercitată de unii majori care îi atrag pe minori pe calea infracţională440 . 221. cit.. RASPUNDEREA PENALA A MINORILOR 12.1. Bucureşti. 348. “Drept penal român. 221 . p. În mod firesc.DREPT PENAL. o importanţă deosebită a fost acordată vârstei minorului de la care acesta răspunde penal adică se consideră că are înţelegerea semnificaţiei sociale a conduitei sale periculoase ca şi a scopului sancţiunilor aplicate pentru a astfel de conduită.

101 Codul penal actual menţionează că măsurile educative care se pot lua faţă de minor sunt: a) mustrarea. Astfel. iar altele care au caracter de pedeapsă.Aurel Teodor Moldovan fiindcă intervin ca o consecinţă a răspunderii penale a minorilor. prin cultivarea în conştiinţa acestora a respectului faţă de valorile sociale. pen. op. 115.1. b) libertatea supravegheată sau libertatea sub supraveghere.alin.pct. 349... c) internarea într-un centru de reeducare.Măsurile educative Art 115 – Măsurile educative Măsurile care se pot lua faţă de (1)Măsurile educative sunt nepriminori sunt: vative de libertate sau privative de a) mustrarea. 114. acestea constituind excepţia. alin. sau art.1.1 raportat la art. în cazul cărora caracterul coercitiv le caracterizează. după cum sunt sau nu privative de libertate. alin. în literatura de specialitate s-au dat numeroase definiţii acestei noţiuni. 222 .1). Măsurile educative sunt prevăzute de Codul penal la art. p. 12. cit. 114. Dongoroz. Spre deosebire de pedepse. Aceste măsuri se iau numai dacă minorul a săvârşit o infracţiune443 . 115-120 noul Cod penal.115. Cadrul măsurilor educative. libertate. d) internarea într-un institut medical-educativ. măsurile educative au un caracter preponderent educativ şi nu lasă să subziste nici o consecinţă penală. măsurile educative sunt sancţiuni de drept penal speciale pentru minori care sunt menite să asigure educarea şi reeducarea acestora prin instruire şcolară şi profesională. măsurile privative de libertate (art. Principala modificare adusă de noul Cod Penal în această problemă este renunţarea completă la pedepsele aplicabile minorilor care răspund penal. luarea unei măsuri educative sau aplicarea unei pedepse fiind lăsată la aprecierea instanţei de judecată.1. Măsurile educative neprivative Codul penal actual Noul cod penal Art 101. Sancţiunile de drept penal prevăzute de Codul penal în vigoare pentru infractorii minori care răspund penal sunt de două categorii: sancţiuni care au caracter de măsuri educative. op. 411.2. Codul penal viitor stabileşte ca regulă aplicarea în cazul minorilor a măsurilor educative neprivative de libertate (art. Noul Codul penal introduce măsuri educative noi. sancţiunile penale sunt însă numai pedepsele442 . Măsurile educative În ce priveşte măsurile educative.2). cit. ele neconstituind antecedente penale pentru minor444 . 101 – 105 C. în favoarea măsurilor educative. 443 444 Mitrache. clasificate în două categorii. pct.1). Art. p. fiind rezervate ipotezelor de infracţiuni grave sau pentru minorii care au comis multiple infracţiuni (art. alin.

după caz. se va lua faţă de el o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă. stabilite în ordinea crescătoare a b) libertatea supravegheată. măsura educativă a mustrării nu mai este prevăzută. Această măsură educativă este prevăzută de art. alin. în arătarea pericolului social al faptei săvârşite. Conţinutul măsurii. 2. celui care l-a înfiat sau tutorelui. celui căruia i s-a încredinţat supravegherea. în scopul îndreptării lui precum şi obligaţia să înştiinţeze instanţa de îndată. în sfătuirea minorului să se poarte în aţa fel încât să dea dovadă de îndreptare. ori unei instituţii legal însărcinate cu supravegherea minorilor. c) consemnarea la sfârşit de săptămână şi d) asistarea zilnică. PARTEA GENERALĂ de libertate sunt. sub supraveghere deosebită. Prin noua reglementare s-a renunţat la această măsură educativă. d) internarea într-un institut medical b) supravegherea. pe acelaşi interval de timp. 1. d) asistarea zilnică. îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului.DREPT PENAL. b) internarea într-un centru de detenţie. instanţa atrage atenţia asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor comportării necorespunzătoare. Pe timpul libertăţii supravegheate. atrăgându-i-se totodată atenţia că dacă va săvârşi din nou o infracţiune. b) supravegherea. 115. de preferinţă unei rude mai apropiate. Libertatea supravegheată (art. – educativ. potrivit art. Dacă aceştia nu pot asigura supravegherea în condiţii satisfăcătoare. b) să nu intre în legătură cu anumite persoane. 103 Codul Penal în vigoare) Este măsura educativă care constă în lăsarea minorului în libertate pe timp de un an. c) consemnarea la sfârşit de săptămână. De asemenea. unei persoane de încredere. pct. părinţilor minorului. pen şi constă în dojenirea minorului. dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori a săvârşit din nou o faptă prevăzută de legea penală. Măsurile educative privative de libertate sunt în număr de două şi anume: a) internarea într-un centru educativ şi b) internarea într-un centru de reeducare. Prin noua reglementare.1. a) stagiul de formare civică. instanţa îi pune în vedere. 102 C. Măsurile educative neprivative de c) internarea într-un centru de libertate sunt: reeducare. Măsurile educative privative de libertate sunt: a) internarea într-un centru educativ. instanţa dispune încredinţarea supravegherii minorului. Supravegherea poate fi încredinţată. la cererea acesteia. Mustrarea. iar în acest sens impune minorului respectarea uneia sau mai multora dintre următoarele obligaţii: a) să nu frecventeze anumite locuri stabilite. 223 .1. astfel: a) stagiul de formare civică. gravităţii lor.

după caz. 3 actualul Cod penal). 92/ 2000 a fost publicată în M.Aurel Teodor Moldovan c) să presteze o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public fixată de instanţă. Internarea într-un centru de reeducare se poate lua de către instanţa de judecată în cazurile în care se apreciază că celelalte măsuri educative nu ar fi fost suficiente pentru îndreptarea minorului. Supravegherea respectării de către minor a obligaţiilor prevăzute la art. 103 alin. minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele. după programul de ţcoală. Of. în zilele nelucrătoare ţi în vacanţă (art. 92/ 2000. instanţa judecătorească poate prelungi durata internării şi după împlinirea vârstei de 18 ani. Dacă fapta prevăzută de legea penală constituie infracţiune. Internarea într-un centru de reeducare (art. 190 din 20 martie 2002. putând dura până la împlinirea majoratului. Nr. 445 446 224 . 129/ 2002. cu o durată între 50 si 200 de ore. op. 35. măsura educativă a internării poate dura până la împliniG. 103 Codul Penal actual curge de la data punerii în executare a libertătii supravegheate. 423 din 1 septembrie 2000. Pentru reeducarea minorului sunt solicitate să coopereze cu persoana căreia i s-a încredinţat supravegherea şi şcoala unde minorul învaţă sau unitatea unde este angajat si. institutia la care prestează activitatea stabilită de instantă (art. Conţinutul măsurii. Ordonanţa Guvernului nr. 104 Codul Penal actual) Este măsura educativă ce constă în internarea minorului infractor într-un centru de reeducare – din subordinea Ministerului Justiţiei – în scopul reeducării minorului căruia i se asigură posibilitatea de a dobândi învăţătura necesară ţi o pregătire profesională potrivit cu aptitudinile sale. Nr. Modul cum se va face supravegherea pentru fiecare dintre cele trei obligaţii ce pot fi impuse minorului de către instanţă sunt prevăzute în art. Prelungirea măsurii nu poate dura decât până la împlinirea vârstei de 18 ani. iar dacă internarea este necesară pentru realizarea scopului acesteia (interesul dobândirii unei pregătiri profesionale. instanţa revocă libertatea supravegheată ţi ia faţă de minor măsura internării într-un centru de reeducare. Of. de maximum 3 ore pe zi. Antoniu. Termenul de un an prevăzut în alin. aprobată cu modificări prin Legea nr. terminarea pregătirii şcolare).. 3 Codul Penal în vigoare se va face de către un serviciu specializat numit Serviciu de reintegrare socială şi supraveghere. instanţa ia măsura internării sau aplică o pedeapsă. 103 alin. 103 alin. instanţa dispune măsura internării întrun centru de reeducare sau aplică o pedeapsă445 . p. 30-44 din Regulamentul446 de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. cit. Instanţa atrage atenţia minorului asupra consecinţelor comportării sale. publicată în M. printr-un consilier de reintegrare şi supraveghere care se ocupă de cazul respectiv. pe o perioadă nedeterminată. În mod excepţional. În caz de revocare (ca urmare a sustragerii minorului de la supraveghere sau a comiterii din nou a unei infracţiuni). 5 Codul penal în vigoare). ori săvârţeţte o faptă prevăzută de legea penală. Dacă înlăuntrul termenului de un an. cu o perioadă de cel mult 2 ani. 1 al art.

De asemenea. reglementată de art. alin. ca măsură educativă privativă de libertate. alături de elementele obişnuite în raport de vârsta şi situaţia şcolară sau profesională a minorului (spre exemplu. potrivit art. 2 C. Măsurile educative neprivative de libertate sunt. 122 noul Cod penal – orice activitate necesară realizării scopului măsurii educative. presupune o intervenţie activă a serviciului de probaţiune. de către instanţa de judecată.2. minorul fiind nevoit să respecte un program stabilit de acest serviciu de probaţiune.a) ). cu o denumire uşor modificată. PARTEA GENERALĂ rea vârstei de 20 de ani. se impune o explicaţie legată de supraveghere şi respectiv asistarea zilnică. frecventarea orelor şcolare) şi pe cele impuse de instanţă. potrivit art. de sârguinţă la învăţătură ţi la însuţirea pregătirii profesionale. din cauza stării sale fizice sau psihice.1. 108 alin.1. dacă minorul a comis fapta la o dată apropiată vârstei de 18 ani sau dacă gravitatea faptei săvârşite. Prima dintre aceste măsuri nu antrenează o implicare directă a serviciului de probaţiune în realizarea activităţilor din programul minorului. rolul acestui serviciu fiind doar acela de a monitoriza modul în care minorul îşi respectă programul obişnuit. În schimb. clasificate în două categorii. iar dacă starea psihico-fizică a minorului care a determinat luarea măsurii a încetat mai înainte. În schimb. cum ar fi spre exemplu. pct. b) supravegherea. asistarea zilnică. care sunt de natură a 225 . are nevoie de un tratament medical ţi de un regim special de reeducare.1. 105 Codul Penal actual) Este măsura educativă ce constă în internarea într-un institut medical – educativ a minorului care. 107 Codul penal în vigoare. alin.DREPT PENAL. potrivit art. dacă a trecut cel puţin un an de la data internării în centrul de reeducare ţi minorul a dat dovezi temeinice de îndreptare. noul Codul penal introduce măsuri educative noi. În cazul când nu este necesară o pedeapsă. În schimb. şi anume internarea într-un centru educativ (art. se menţine măsura internării ţi se revocă liberarea (art. Măsura se ia pe un timp nedeterminat şi durează până la împlinirea vârstei de 18 ani. se poate dispune liberarea acestuia înainte de a deveni major. măsura trebuie ridicată de îndată. Prin noua reglementare măsura educativă a internării într-un institut medical – educativ este eliminată. participarea la acţiuni social-educative. 108 alin. stabilite în ordinea crescătoare a gravităţii lor. 1 Cod penal actual dacă în perioada liberării acordate potrivit articolului precedent. Internarea într-un institut medical-educativ (art. 115. potrivit art. Dacă în perioada internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ ori a liberării înainte de a deveni major. În ceea priveşte conţinutul acestor măsuri. pen. pct. Această măsură este prevăzută în noua reglementare penală. 120 din noul Cod Penal. minorul săvârşeşte din nou o infracţiune pentru care se apreciază că este cazul să i se aplice pedeapsa închisorii.). astfel: a) stagiul de formare civică. 115. nevoile de reeducare a minorului şi necesitatea continuităţii procesului său de pregătire justifică aceasta. c) consemnarea la sfârşit de săptămână şi d) asistarea zilnică. minorul are o purtare necorespunzătoare. În program sunt incluse. instanţa revocă internarea. după cum sunt sau nu privative de libertate. lit. se poate dispune revocarea liberării.

121 noul Cod. Editura ALL. În cazul măsurilor educative privative de libertate. “Manualfaptă oripenal. în mod excepţional. instanţa va impune respectarea uneia sau a mai multor obligaţii. Măsura internării într-un centru de detenţie se dispune pe o perioadă de la 5 la 15 ani. Se poate observa. Atunci când măsura educativă nu este suficientă pentru îndreptarea minorului. dispoziţiile art. Bucureşti. va rămâne în centrul specializat până la executarea integrală a acesteia. urmărindu-se pe această cale supravegherea minorului în perioada imediat următoare repunerii în libertate. se poate dispune. atunci când minorul dovedeşte că a făcut progrese semnificative în sensul reintegrării sale sociale. în linii generale o arie similară cu cea a obligaţiilor impuse majorului infractor ce beneficiază de o modalitate de individualizare a pedepsei neprivativă de libertate. Pe cale de consecinţă. Instanţa de judecată poate alătura acestor măsuri educative neprivative de libertate şi anumite obligaţii. ştiut fiind faptul că riscul comiterii de noi infracţiuni este mai mare în această perioadă. ea îşi păstrează aceeaşi natură juridică – de măsură educativă – modificându-se doar instituţia de executare. a săvârşit o de drept mai multe generală”. Astfel. 121) şi care acoperă. Pedepsele aplicabile infractorilor minorului şi particularităţiile regimului de aplicare şi executare a acestora Cazuri în care se aplică pedepse minorilor prevăzute de Codul penal în vigoare. Dacă cel internat a împlinit vârsta de 18 ani şi are un comportament prin care influenţează negativ sau împiedică procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte persoane internate. pe care minorul trebuie să le respecte (art. 71-73 din noul Cod penal se aplică în mod corespunzător (calculul duratei pedepselor). dar doar în ipoteza comiterii unor infracţiuni foarte grave. pedeapsă. fie liberarea. 126 noul Cod penal). după executarea a cel puţin jumătate din durata măsurii.Aurel Teodor Moldovan ajuta minorul în procesul de integrare socială. care Bulai. 141. 12. 447 C. permiţând adaptarea sa în funcţie de conduita fiecărui minor pe durata executării. 226 . fie înlocuirea acestei măsuri cu măsura asistării zilnice. pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii de cel puţin 20 de ani. noul Cod penal propune două astfel de măsuri: internarea într-un centru educativ pe o perioadă de la unu la 3 ani şi respectiv internarea într-un centru de detenţie. instanţa poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar (art. regimul de executare al măsurii educative în penitenciar va fi diferit de regimul de executare al pedepsei închisorii. atunci când a împlinit această vârstă. Regimul stabilit pentru executarea acestor măsuri este astfel conceput încât să ofere largi posibilităţi de individualizare. În ambele situaţii. dintre cele prevăzute în art. parteafapte grave i se va aplica acestuia op. de la 5 la 15 ani. dar conţinutul lor va fi adaptat în funcţie de persoana şi conduita minorului şi de specificul infracţiunii comise. În cazul în care minorul nu are un comportament care să permită repunerea sa în libertate înainte de împlinirea duratei măsurii. sancţiunea iniţială nu se transformă într-o pedeapsă.1. pe o durată de la 2 la 5 ani sau.3. că în această situaţie. 1997. dacă nu a împlinit vârsta de 18 ani. În ceea ce priveşte măsurile educative privative de libertate.

).) şi pentru infracţiunea de tratamente neomenoase săvârşită în timp de război (art. în niciun caz minimul pedepsei nu va depăţi 5 ani. care îşi vor produce efectele în raport cu limitele pedepsei determinate pentru infracţiunea săvârşită de minor450 . aceasta nu poate constitui primul termen al recidivei. Neaplicarea pedepsei detenţiunii pe viaţă. 3 Codul penal actual). ca pedepse principale. (art. “Drept penal român. 2 C. Pedepsele care se pot aplica minorului sunt închisoarea sau amenda. p. După ce a fost stabilită pedeapsa aplicată minorului. În cazul minorilor. 449 Constantin Mitrache. iar în urma reducerii. 4 C. PARTEA GENERALĂ Aplicarea unei pedepse infractorului minor este impusă şi din raţiuni practice. 2003. luarea unei măsuri educative nu mai este posibilă şi se impune aplicarea unei pedepse448 . Pedeapsa detenţiunii pe viaţă este prevăzută ca pedeapsă unică doar în două cazuri: pentru infracţiunea de genocid săvârşită în timp de război (art. op.DREPT PENAL.). Atunci când legea prevede pentru infractiunea săvârţită pedeapsa detenţiunii pe viaţă. Aplicarea pedepsei infractorului minor este cerută de stituaţia concretă. pen. dacă minorul a săvârşit o tentativă. 357 alin. iar în restul cazurilor este alternativă cu pedeapsa închisorii449 . se aplică minorului închisoarea de la 5 la 20 ani (art. Minorului nu i se aplică pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi nici pedepsele complementare. Partea generală”. mai precis limitele pedepselor se reduc la jumătate. indiferent de gravitatea infracţiunii săvârşite447 . în raport cu cauzele de atenuare sau de agravare ale pedepsei. 358 alin. Individualizarea pedepsei pentru minor. dar poate reprezenta un antecedent Constantin Mitrache. Bucureşti. 353. cit. Cristian Mitrache. p. limitele pedepsei aplicabile acestuia pentru tentativă se vor stabili în raport de limitele pedepsei reduse ca urmare a aplicării dispoziţilor art. “Drept penal român. 109 alin. Limitele pedepsei închisorii pentru minor. limitele pedepsei închisorii sunt determinate în raport cu limitele speciale prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită de major. 450 Mitrache. 353. 448 227 . 2003. 1 Codul penal actual. p. Prin noua reglementare s-a renunţat complet la pedepsele aplicabile minorilor care răspund penal în favoarea măsurilor educative. 354. 109 alin. Partea generală”. Pedepsele aplicate minorului se execută în regimul prevăzut în legea pentru executarea pedepselor. când luarea unei măsuri educative nu mai este posibilă fiindcă infracţiunea a fost săvârşită cu puţin timp mai înainte de împlinirea vârstei de 18 ani ori judecarea acestuia pentru fapta săvârşită când era minor are loc aproape de împlinirea vârstei majoratului sau după ce devine major. pen. În cazul în care minorul a fost condamnat în timpul minorităţii. Pedepse aplicabile minorului. operaţiunea de individualizare va continua. 109 alin. pen. Bucureşti. Cristian Mitrache. Pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu se aplică minorului. Condamnările pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii nu atrag incapacităţi sau decăderi.. 2 C. În astfel de situaţii. Spre exemplu.

Drept urmare. 109 alin. Bucureşti. 1 din actualul Cod penal şi pedeapsa amenzii poate fi aplicată infractorului minor. Pedepsei aplicate minorului îi sunt incidente toate mijloacele de individualizare. fiindcă până la împlinirea vărstei de 18 ani a rămas puţin timp. p. dar este o soluţie oportună pentru instanţa de judecată care nu poate lua faţă de minor o măsură educativă. privind contopirea pedepselor stabilite pentru infracţiunile concurente. Partea generală”. 228 . în limitele stabilite de lege pentru infracţiunea săvârşită. pen. 99-106 noul C. pen. Potrivit art.). Suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate minorului. precum şi cele în care pentru unele dintre infracţiuni s-a stabilit o măsură educativă. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate minorului se poate dispune în aceleaşi condiţii ca şi pentru condamnatul major. în principal. 355. iar dacă pentru unele din infracţiunile concurente s-au stabilit pedepse. 129). cu unele particularităţi 451 Constantin Mitrache. s-a avut în vedere natura privativă sau neprivativă de libertate a sancţiunii aplicate. “Drept penal român. în secţii speciale din cadrul locului de deţinere ori în locuri de deţinere speciale. scopul şi funcţiile pedepsei acoperind scopul măsurilor educative. 59-61 C. 2003. iar pentru altele s-au luat măsuri educative. Dacă minorul săvârşeşte mai multe infracţiuni ce sunt concurente. iar pentru altele s-au aplicat pedepse (art. inclusiv suspendarea condiţionată a executării acesteia451 . 631 Codul penal în vigoare. iar aplicarea unei pedepse este prea severă. în reglementarea cumulului juridic. pen. se vor aplica dispoziţiile art. inclusiv cele ce privesc înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea potrivit dispoziţiilor art. Aplicarea pedepsei amenzii infractorului minor nu este condiţionată de obţinerea de către acesta a unor venituri proprii. Sunt aplicabile dispoziţiile generale de executare a acestei pedepse. Condamnaţii minori vor executa pedeapsa separat de condamnaţii majori. Noul Cod penal reglementează şi ipotezele de pluralitate de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii. astfel că aceştia pot fi liberaţi condiţionat după executarea unei fracţiuni mai reduse de pedeapsă (art. cele două sancţiuni de drept penal neputând fi aplicate. sau art. În ceea priveşte executarea pedepsei de către minor. Infractorilor minori li se aplică prevederile legale ce reglementează liberarea condiţionată. 34 C. se vor aplica regulile speciale prevăzute în codul penal şi în legea de executare a pedepselor. iar măsurile educative vor fi revocate fiindcă minorul nu poate fi supus în acelaşi timp la executarea pedepsei şi acţiunii măsurilor educative. Aplicarea pedepsei amenzii pentru minori. În această din urmă situaţie s-a renunţat la ficţiunea consacrată de actualul cod penal. Cristian Mitrache. potrivit căreia o măsură educativă este întotdeauna mai uşoară decât o pedeapsă.Aurel Teodor Moldovan penal de care instanţa va ţine seama de acest lucru la individualizarea pedepsei pentru infracţiunea săvârşită din nou. minorului i se va plica o pedeapsă rezultantă a contopirii pedepselor.

863. 3. adică există obligaţia de reparare integrală a prejudiciului şi de plată a despăgubirilor civile dispuse prin hotărârea de condamnare. Astfel. că măsurile educative privative de libertate nu sunt susceptibile de amânarea pronunţării sau de suspendarea executării. 2 Codul penal actual că odată cu suspendarea. 110. 81 alin.DREPT PENAL. 864 alin.154.5). se poate dispune încredinţarea supravegherii minorului unei persoane sau instituţii în condiţii prevăzute în art. 82 alin. termenul de încercare este de 6 luni. termenul de încercare se compune din durata pedepsei închisorii. la care se adaugă un interval de timp de la 6 luni la 2 ani. dar până la împlinirea vârstei de 18 ani. 83. se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 3. alin. 4 din codul în vigoare prevede că dispoziţiile privitoare la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control se aplică în mod corespunzător şi în caz de liberare condiţionată a minorului. pe durata termenului de încercare. termenele de prescripţie a răspunderii penale. 1101 alin. iar după împlinirea vârstei de 18 ani. 110 alin. 103 Cod penal actual privitor la libertatea supravegheată. Prin dispoziţiile art. În cazul neîndeplinirii măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor stabilite de instanţă. Art. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control. prevăzute în art.. totodată. art. se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârşirii infracţiunii erau minori şi se întrerup sau se suspendă în condiţiile prevăzute de lege pentru minori.132). PARTEA GENERALĂ ce se desprind din dispoziţiile art. pen. 84 si 86 din Codul penal în vigoare se aplică în mod corespunzător. 3 din legea actuală). instanţa poate dispune. potrivit art. sunt eliminate de la aceste modalităţi de individualizare şi pedepsele cu închisoarea rezultate din aplicarea cumulului juridic al unei pedepse cu o măsură educativă privativă de libertate (art. art. 1101 ale actualului Cod penal s-a prevăzut că o dată cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii aplicate minorului în condiţiile art. pentru minor una sau mai multe obligaţii dintre cele prevăzute în art. 103 alin. 131. 103. 110 C. 1101 alin. încredinţarea supravegherii minorului unei persoane sau instituţii din cele arătate în art. 2– suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. 103 alin. Prin noua reglementare au fost prevăzute termene speciale de prescripţie a executării măsurilor educative (art. astfel că în caz de suspendare condiţionată a executării pedepsei aplicate minorului. Dispozitiile art. 131). respectarea de către acesta a măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor prevăzute în art. 3 si 4. potrivit noului Cod Penal. fiind în acelaşi timp. Având în vedere. S-a prevăzut prin lege la art. 3 poate atrage revocarea suspendării condiţionate. Sustragerea minorului de la îndeplinirea obligatiilor prevăzute în art. În ce priveşte sustragerea minorului de la această măsură operează prevederile art. fixat de instanţă. putând stabili. 863 actualul Cod penal. în conformitate cu art. noul Cod penal. Dacă pedeapsa aplicată este amenda. 129. 229 . menţinută reglementarea în vigoare în privinţa calculului termenelor de prescripţie a răspunderii penale (art. 3 alin.

dar nu mai puţin de 2 ani. prevăzute de legea penală. executarea se prescrie în raport cu măsura educativă mai grea şi curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea (art.1.Scopul măsurilor de Art 107. chiar dacă făptuitorului nu i se aplică (3) Măsurile de siguranţă se pot lua o pedeapsă. Măsurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate. (2) Măsurile de siguranţă se iau faţă (2) Măsurile de siguranţă se iau de persoanele care au comis fapte faţă de persoana care a comis o prevăzute de legea penală. i se aplică o pedeapsă. măsurile de siguranţă se iau faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală.2 din Codul penal viitor. Putem desprinde din aceste dispoziţii următoarele condiţii de existenţă ale măsurilor de siguranţă.Aurel Teodor Moldovan Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate.Scopul măsurilor de siguranţă – siguranţă – (1) Măsurile de siguranţă au ca scop (1) Măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală.111 din Codul penal în vigoare sau art. Conform art. NOTIUNE SI CARACTERIZARE Măsurile de siguranţă reprezintă un cadru complementar de mijloace de constrângere. faptă prevăzută de legea penală. a) Măsurile de siguranţă se iau împotriva unei persoane care a săvârşit o Codul penal actual Noul cod penal Art 111.d).4 din noul Cod penal). În cazul înlocuirii măsurilor educative. CAPITOLUL XIII MĂSURILE DE SIGURANŢĂ 13. 132. alin. Măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol. fiind punctual prevăzută de legea penală şi referindu-se în special la persoana făptuitorului. (3) Măsurile de siguranţă se pot lua nejustificată. alin. li. faptă prevăzută de legea penală b) Măsurile de siguranţă se iau în vederea înlăturării unei stări de pericol 230 . care au un caracter exclusiv de prevenţie şi preîntâmpinare a săvârşirii unor fapte prevăzute de legea penală.112. De menţionat este că starea de pericol este distinctă de pericolul social pe care îl prezintă infracţiunea. 107. cu excepţia măsurii şi în situaţia în care făptuitorului nu prevăzute în art.

dacă s-au luat măsuri de siguranţă de naturi diferite. c) Interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie. b) Internare medicală. nterzicerea de a se afla în anumite localităţi. e) Expulzarea străinilor.59 Ghe. 13. ce relevă existenţa unei stări de pericol. g) Interdicţia de a veni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată. aceste măsuri. La fel şi în cazul cauzelor ce înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării nu produc efecte asupra măsurilor de siguranţă. FELUL MASURILOR DE SIGURANTA Măsurile de siguranţă sunt prevăzute în Codul penal actual.măsurile de siguranţă cu caracter medical (obligare la tratament medical şi internarea medicală).cit. PARTEA GENERALĂ c) Numai prin luarea măsurilor de siguranţă se combate starea de pericol şi se preîntâmpină săvârşirea de noi infracţiuni (adică măsura de siguranţă este singura măsură de natură să amelioreze starea de pericol şi să prevină săvârşirea de noi fapte penale. astfel că măsurile de siguranţă pot fi dispuse în prezenţa unei cauze 452 453 C-tin Mitrache op. prin reglementarea propusă s-a urmărit consolidarea caracterului preponderent preventiv al acestor sancţiuni de drept penal care pot fi luate numai dacă s-a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi nejustificată.111-118 )şi sunt următoarele: a) Obligarea la tratament medical.453 ceea ce imprimă acestor măsuri caracterul de sancţiuni nedeterminate ca durată şi eminamente revocabile în caz de încetare a stării de pericol. . pag. aşa cum am mai arătat independent de pedepsele principale pe durata existnţei stării de pericol. în titlul VI (art. interdicţia de reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată. expulzarea.2. . f) Confiscarea specială. Al Boroi op.măsuri privative de bunuri (confiscarea specială)452 Aceste măsuri de siguranţă durează atâta vreme cât durează starea de pericol ce le-a generat. În cazul concursului de infracţiuni. acestea se cumulează.cit. În Noul Cod penal. pag. nu se cere însă ca această faptă să fie şi imputabilă. Literatura a stabilit în aceste condiţii mai multe categorii de măsuri de siguranţă: .măsuri restrictive de drepturi(interzicerea unei funcţii sau unei profesii. luându-se. simpla aplicare a pedepsei neremediind această stare de pericol).DREPT PENAL. Nistoreanu. 274 231 . Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu atrage şi suspendarea măsurilor de siguranţă. o meserie ori o altă ocupaţie. d) Interzicerea de a se afla în anumite localităţi.

2. interzicerea de a reveni în locuinţa familiei şi expulzarea străinilor. în categoria pedepselor complementare. Este necesar. Ţinând cont de caracterul şi scopul măsurilor de siguranţă s-a apreciat binevenită trecerea unora dintre acestea cum sunt: interzicerea de a se afla în anumite localităţi. dar nu şi în prezenţa unei cauze justificative. inclusiv cea provocată de consumul 232 .Obligarea la tratament medical – medical – (1) Dacă făptuitorul. Instanţa de judecată să aprecieze că măsura tratamentului va aduce la încetarea stării de anormalitate a făptuitorului. Nu are importanţă dacă fapta este sau nu infracţiune. c) Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii. 13. Obligarea la tratament medical Este prevăzută în Codul penal actual la art. care prezintă pericol pentru societate. Astfel că în viitorul cod penal sunt reglementate ca măsuri de siguranţă (art. spre exemplu. Măsura obligării la tratament medical se poate lua şi în timpul urmăririi penale sau al Codul penal actual Noul cod penal Art 113. în care se află făptuitorul 3. Făptuitorul să prezinte pentru societate.Obligarea la tratament Art 109. 108) următoarele: a) Obligarea la tratament medical. un pericol generat de boală sau intoxicare cronică prin alcool. d) Confiscarea specială. care se va însănătoşi şi nu va mai săvârşi fapte prevăzute de legea penală. într-o formulare oarecum modificată. internarea). b) Internarea medicală. cum ar fi iresponsabilitatea.3. totodată.Aurel Teodor Moldovan de neimputabilitate. ca instanţa să aprecieze că măsura tratamentului medical este necesară şi suficientă pentru înlăturatrea pericolului social (fără a fi nevoie de alt fel de intervenţie. Făptuitorul să fi săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. Această măsură de siguranţă va putea fi luată numai în condiţiile în care instanţa apreciază că starea de pericol pentru societate poate fi îndepărtată numai prin aplicarea ei.1. acesta poate fi obligat să se prezinte în mod regulat la tratament medical până la însănătoşire. În condiţiile în care făptuitorul are o stare psiho-fizică de genul celei prezentate mai sus.113 sau în art. 109 din viitorul Cod Penal şi priveşte starea de pericol cauzată de o boală sau de o intoxicare cronică cu alcool. stupefiante sau alte substanţe. din cauza unei boli (1) Dacă făptuitorul. ori a intoxicării cronice prin alcool. REGIMUL MASURILOR DE SIGURANTA 13. Obligarea la tratament medical poate fi luată numai dacă se apreciază că sunt întrunite următoarele condiţii: 1. stupefiante sau alte substanţe. din cauza unei boli.3. în care se află făptuitorul.

se poate lua măsura internării într-un institut medical de specialitate până la însănătoşire. c) Instanţa de judecată să aprecieze că singura măsură capabilă să înlăture starea de pericol social pe care îl prezintă făptuitorul este internarea medicală. În condiţiile în care făptuitorul nu s-a prezentat în vederea efectuării tratamentului medical. stupefiante sau alte asemenea substanţe”. Dacă instanţa va aprecia că singura măsură să înlăture starea de pericol este generată de neprezentarea la tratament a făptuitorului.DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ stupefiante sau alte asemenea substanţe. Condiţiile de aplicare ale măsurii de internare sunt: a) Făptuitorul să fi săvârşit o faptă prevăzută de legea penală b) Făptuitorul bolnav psihic sau toxicoman să prezinte un pericol pentru societate. poate fi obligat a se prezenta în mod regulat la tratament medical până la însănătoşire cronic de alcool sau de alte substanţe psihoactive. judecăţii. 109) o constituie „o boală ori intoxicarea cronică prin alcool. Instanţa va trebui să consulte raportul medicolegal întocmit şi să aprecieze dacă tratamentul recomandat în raportul de expertiză medico-legală şi tratamentul aplicat în instituţia în care 233 . măsura de siguranţă a obligării la tratament medical poate fi înlocuită cu măsura internării. care să arate şi să dezvolte în detaliu această stare. Această înlocuire a măsurii se va face ţinându-se seama de oportunitatea luării acestei măsuri. numai atunci este îndreptăţită la aplicarea unei astfel de măsuri de siguranţă. Internarea medicală Este reglementată de dispoziţiile art.2. 13. în cazul obligării la tratament medical (art.114 din Codul penal actual prevede că atunci când făptuitorul este bolnav mintal sau toxicoman şi se află într-o stare care prezintă pericol social pentru societate.3. inclusiv cea produsă de consumul cronic de alcool sau de alte substanţe psihoactive”. nefiind condiţionată nici de aplicarea unei pedepse. conţinutul măsurilor de siguranţă cu caracter medical a fost modificat şi completat. Dacă în Codul penal în vigoare cauza generării stării de pericol. Măsura obligării la tratament medical se poate dispune şi în timpul executării pedepsei privative de libertate în condiţiile în care s-a aplicat o astfel de pedeapsă. prezintă pericol pentru societate. în noul Cod penal această cauză are la bază „o boală sau o tulburare psihică. În Noul Cod Penal. Starea de pericol social trebuie apreciată în concret şi dovedită printr-un raport de expertiză medico-legal. prezintă pericol pentru societate. poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. generată de boală mintală sau toxicomanie în care se află persoana care a săvârşit o faptă penală. Starea de pericol ce determină luarea unei astfel de măsuri este starea psiho-fizică anormală.

iar starea de pericol s-a agravat456 . în vreme ce tratamentul medical se administrează ambulatoriu.Internarea medicală – (1) Când făptuitorul este bolnav mintal sau toxicoman şi se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate. în care să se asigure pază de aceeaşi Ghe. rezolvarea acestor situaţii fiind de domeniul procedurii penale. Drept Penal pag. au fost înlăturate dispoziţiile care prevedeau că măsura se putea lua în mod provizoriu în cursul urmăririi penale sau al judecăţii. şi dacă acestea pot conduce la înlăturarea stării de pericol şi la însănătoşirea făptuitorului. Bulai. Ca şi obligarea la tratament medical măsura internării medicale se poate lua în timpul urmăririi penale şi a judecăţii. de obligarea la tratament medical. Dacă se constată vreo ameliorare în starea făptuitorului. Internarea medicală este o măsură care se ia pe o perioadă nedeterminată şi durează până la însănătoşirea făptuitorului.293. până la însănătoşire. 1992.cit. II. C. însă. De asemenea. măsura să fie înlocuită cu măsura internării într-un centru de reeducare ( pentru minori) şi în spitale anume destinate anume pentru majori. 372 456 Vintilă Dongoroz în Dongoroz II. Achiesăm în acest sens opiniei din literatura potrivit căreia se propune de lege ferenda în situaţia nerespectării obligaţiei internării medicale. În concepţia viitorului Cod penal.Internarea medicală – Când făptuitorul este bolnav psihic. Codul penal actual Noul cod penal Art 110. când se revocă. pag.. se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de specialitate. pag. până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture instituţie specializată454 .Aurel Teodor Moldovan făptuitorul va fi internat sunt de natură similară . con sumator cronic de substanţe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate.vol. pag.292 457 Al. pentru că.117 454 455 234 . din reglementarea acestei măsuri de siguranţă cu caracter medical. Nistoreanu. Măgureanu Ilie – Noul Cod Penal comentat – Braşov: Romprint 2004. internarea medicală poate fi dispusă numai dacă făptuitorul este „bolnav mintal sau consumator cronic de substanţe psihoactive”. 276 Vintilă Dongoroz în Dongoroz II. făptuitorul este internat într-un spital sau într-o Art 114. se poate înlocui cu măsura obligării la tratament medical455 . Ionaş. pag. internarea medicală este şi o măsură restrictivă de libertate. se poate lua măsurii internării într-un institut medical de specialitate. Al Boroi op. spre deosebire. pag. în condiţiile aplicării acestei măsuri de siguranţă. Internarea medicală se poate dispune şi atunci când făptuitorul nu a respectat obligaţiile ce-i reveneau în cadrul tratamentului medical pe care îl urma. (2) Această măsură poate fi luată în mod provizoriu şi în cursul urmăririi penale sau al judecăţii.

pentru exercitarea ocupaţii. meserie poate lua măsura interzicerii drepsau ocupaţie. pag. . PARTEA GENERALĂ natură cu cea din penitenciare457 .Interzicerea unei funcţii Art 111.DREPT PENAL. . legiuitorul reţinând că atunci când „făptuitorul a săvârşit fapta datorită incapacităţii. Dongoroz – Explicaţii teoretice ale Codului penal Român. starea de pericol sete Codul penal actual Noul cod penal Art 115. O nouă cerere nu se poate face decât după respingerii cererii anterioare.296 235 .nepregătire (ignoranţă. dacă se constată (2) Măsura de siguranţă poate fi că temeiurile care au impus luarea revocată la cerere. ori pentru exercitîl fac inapt pentru ocuparea unei area unei profesii. meserie la cerere. meserii sau alte anumite funcţii. se poate lua măsura interunei profesii sau meserii ori pentru zicerii de a ocupa acea funcţie sau desfăşurarea unei alte activităţi.nepăsării faţă de regulile şi cerinţele de care depinde buna desfăşurare 458 V. nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea unei anumite funcţii ori pentru exercitarea unei profesii. II.115 Cod penal actual sau art. Interzicerea unei funcţii sau profesii Măsura este prevăzută în art. lipsă de experienţă.Interzicerea ocupării sau profesii – (1) Când făptuitorul a unei funcţii sau a exercitării unei săvârşit fapta datorită incapacităţii. O nouă cerere nu se unui termen de cel puţin un an. Academiei.lipsa de cunoştinţe necesare. tului de a ocupa acea funcţie ori de (2) Această măsură poate fi revocată a exercita acea profesie. după trecerea ei au încetat.). de cel puţin un an. p. generată de: . trecerea unui termen de cel puţin un an de la data respingerii cererii anterioare. vol.111 din noul Cod penal. după trecerea unui termen sau activitate. infirmitate. se de a exercita acea profesie. fac impropriu pentru ocuparea unei nepregătirii sau altor cauze care anumite funcţii. dacă poate face decât după trecerea unui se constată că temeiurile care au termen de cel puţin un an de la data impus luarea ei au încetat. Bucureşti. meserie sau ocupaţie”..etc. etc. 1970. superficialitate.3.Gen. .3.incapacitate psiho-fizică (boală. meserii sau alte ocupaţii se poate lua măsura interzicerii de a ocupa acea funcţie sau de a exercita acea profesie. intoxicaţie.). 13. În condiţiile acestui articol. ed. profesii – (1) Când făptuitorul a nepregătirii sau altor cauze care îl săvârşit fapta datorită incapacităţii.

460 Condiţii de aplicare: a) Să se săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. d) Existenţa unei stări de pericol social generată de aceste cauze.4. Literatura de specialitate apreciază că incidenţa concomitentă de drept penal este posibilă. c) Săvârşirea faptei să se datoreze incapacităţii. 13.g) din viitorul Cod penal. pag. în exercitarea căreia a săvârşit fapta penală.301 461 C. profesia.461 Măsura încetează în momentul în care încetează inaptitudinea făptuitorului.Aurel Teodor Moldovan a activităţii458 . Cod penal actual sau art. Bulai – Drept penal pag. alin1. Sustragerea de la executarea acestei măsuri. e) Instanţa trebuie să aprecieze că înlăturarea pericolului nu este posibilă decât prin luarea măsurii de siguranţă. Pedeapsa complementară prevăzută de art.etc.cit. nepregătirii. 66. 287 din noul Cod penal).173 Vintilă Dongoroz în Dongoroz II. O nouă cerere de revocare nu va putea fi formulată de către făptuitor. lit. fără a se prevedea posibilitatea aplicării măsurii în timpul urmăririi penale sau al judecăţii.3. exercitarea unei profesii. funcţiei. 459 460 236 . care crează posibilitatea săvârşirii unei fapte penale în viitor. 64 litera c). îşi are cauza în nedemnitatea infractorului de a exercita funcţia sau profesia de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii. decât în condiţiile trecerii unui an de la data la care cererea iniţială de respingere a rămas definitivă. Noul Cod penal menţine aceleaşi măsuri ca şi vechiul Cod.. Cod penal în vigoare sau art.271. b) Fapta prevăzută de legea penală să fi fost săvârşită în exercitarea profesiei. meserii sau alte ocupaţii. Măsura de siguranţă poate fi revocată la cererea făptuitorului după trecerea unui termen de cel puţin 1 an de la instituirea ei dacă se constată că au încetat temeiurile în baza cărora a fost luată. etc. 158 . Măsura de siguranţă are cauza în starea de pericol care rezultă din nepregătirea sau incapacitatea făptuitorului de a exercita funcţia sau profesia în exercitarea căreia a săvârşit fapta penală459 . Măsura de siguranţă se aplică prin interzicerea făptuitorului de a mai exercita funcţia. pag. atrage răspunderea penală pentru săvârşirea infracţiuniii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti (art. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi Articolul 116 din Codul penal în vigoare arată că dacă persoana condamnată la pedeapsa închisorii de cel puţin un an a mai fost condamnată pentru alte C-tin Mitrache op. Nu trebuie confundată măsura de siguranţă a exercitării unei funcţii sau profesii cu pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o funcţie de natura celei de care s-a folosit condamnatul în săvârşirea infracţiunii. ori altor cauze care îl fac impropriu pe făptuitor pentru ocuparea unei funcţii.

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

infracţiuni, dacă instanţa constată că prezenţa acestuia în localitatea unde a săvârşit infracţiunea sau în alte localităţi, constituie un pericol grav faţă de societate, poate lua faţă de acesta măsura interzicerii de a se afla în acea localitate sau în alte localităţi anume determinate prin hotărârea de condamnare. În noul Cod penal, această măsură de siguranţă nu mai este prevăzută, ea fiind trecută, într-o formulare relativ modificată în categoria pedepselor complementare. Astfel, art. 66 din noul Cod, în alin.1, lit. l) stabileşte faptul că instanţa poate interzice pe o perioadă de la unu la 5 ani dreptul de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă. Starea de pericol în acest caz rezultă din îmbinarea a doi factori: 1. condiţia personală a infractorului care prezintă mare probabilitate de a săvârşi alte infracţiuni, fie se găseşte într-un mediu social propice pentru săvârşirea de infracţiuni. 2. existenţa unei localităţi sau a unor localităţi care favorizează pentru respectivul infractor săvârşirea de noi infracţiuni. Putem aprecia că odată cu aceste schimbări legislative, se schimbă şi condiţiile de aplicare ale măsurii interzicerii de a se afla în anumite localităţi: a) fapta comisă să fie infracţiune. Constatăm că dacă celelalte măsuri de siguranţă se iau împotriva făptuitorului, această măsură se poate lua numai împotriva infractorului. b) a doua condiţie este impusă cu privire la durata condamnării şi natura infracţiunii pentru care a fost pedepsit infractorul. Astfel este necesar ca infractorul să fi fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin 1 an. c) o altă condiţie pentru aplicarea măsurii de siguranţă este ca instanţa să aprecieze că prezenţa infractorului în localitatea interzisă reprezintă un pericol grav pentru societate. Instanţa urmează a aprecia în concret „pericolul grav” pe care îl prezintă infractorul, ţinând seama de gravitatea infracţiunii, natura infracţiunii, numărul de infracţiuni comise în acea localitate şi alte criterii. Măsura de siguranţă se execută după executarea pedepsei sau prin stingerea executării pedepsei prin mijloacele legale (graţiere totală sau a restului de pedeapsă ori prin prescripţia executării pedepsei). Această măsură de siguranţă poate fi luată pe o perioadă de maxim 5 ani, şi poate fi prelungită – în condiţiile în care instanţa apreciază că pericolul iniţial suszistă – pe o perioadă ce nu poate depăşi durata măsurii luate iniţial (dacă s-a dispus interzicerea de a se afla în localitate pe o perioadă de 2 ani nu se poate dispune prelungirea acestei perioade decât cu până la 2 ani). Această măsură de siguranţă se revocă din oficiu dacă temeiurile care au impus-o au încetat. Această revocare, însă, nu poate interveni mai devreme de 1 an de la stabilirea măsurii. De aici putem deduce că măsura interdicţiei de a se afla în anumită localitate poate fi luată pe o perioadă cuprinsă între 1 an şi 5 ani.

237

Aurel Teodor Moldovan

Măsura de siguranţă poate fi revocată şi la cerere, tot după trecerea unei perioade de 1 an de la dispunerea ei. O nouă cerere de revocare nu va putea fi făcută decât într-un termen de 1 an de la data rămânerii definitive a respingerii cererii de revocare (art.116, alin.5 Codul penal în vigoare).

13.3.5. Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată Această dispoziţie a fost introdusă în Codul penal actual prin Legea 197/2000 şi este prevăzută în art.118 indice1. Pericolul social prevăzut de această dispoziţie se referă la situaţia în care o persoană este condamnată la pedeapsă privativă de libertate de cel puţin 1 an pentru următoarele acte: - lovire sau orice alte acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice sau psihice - vătămare corporală - act sexual cu un minor - corupţie sexuală. Toate aceste infracţiuni trebuie săvârşite asupra unui membru al familiei. Dacă această infracţiune nu a fost săvârşită împotriva unui membru al familiei nu poate fi instituită măsura interzicerii revenirii în locuinţa familiei. Pentru luarea măsurii interdicţiei de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:, a) persoana să fi fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin 1 an (observăm că aplicarea acestei măsuri se face tot cu privire la infracţiune şi nu la faptă penală, şi la infractor, nu la făptuitor). b) condamnarea să fi fost pentru: lovire sau orice alte acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice sau psihice, vătămare corporală, act sexual cu un minor, corupţie sexuală. c) comiterea faptelor să fie împotriva unui membru al familiei. Legea specifică faptul că prin membru de familie se înţelege soţul sau ruda apropiată, dacă aceasta din urmă locuieşte şi gospodăreşte împreună cu făptuitorul. d) instanţa de judecată trebuie să aprecieze că prezenţa infractorului în locuinţa familiei ar constitui un pericol grav pentru ceilalţi membri ai familiei. Măsura de siguranţă se aplică atât preventiv în cursul urmăririi penale şi al judecăţii cât şi după executarea pedepsei sau după stingerea executării pedepsei prin mijloacele legale în conformitate cu legislaţia actuală. Măsura poate fi luată pentru o perioadă de până la 2 ani, la cererea părţii vătămate. De lege ferenda ar putea fi înlocuită sintagma „parte vătămată” cu sintagma „persoană vătămată”, deoarece s-ar putea interpreta în sensul că numai partea vătămată constituită ca atare în procesul penal poate cere această măsură, or, se ştie că nu toate persoanele vătămate , care ar avea interes în dispunerea acestei măsuri se constituie
238

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

parte vătămată în procesul penal. Măsura poate fi prelungită, dacă pericolul subzistă pe o perioadă ce nu poate deăşi perioada pentru care măsura a fost luată iniţial. Măsura poate fi revocată oricând la cererea părţii vătămate şi din oficiu atunci când motivele pentru care ea a fost aplicată au fost înlăturate. Noul Cod penal nu mai prevede ca măsură de siguranţă această interdicţie, ci ea este întâlnită în categoria pedepselor complementare, art.66, alin.1, lit. o), sub o formulare puţin diferită. Astfel, în noul cod instanţa poate interzice dreptul de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victima desfăşoară activităţi sociale, în condiţiile stabilite de instanţa de judecată. Instanţa trebuie să individualizeze în concret conţinutul acestei pedepse, ţinând seama de împrejurările cauzei, potrivit art. 66, alin.5 din noul Cod penal. 13.3.6. Expulzarea Expulzarea este prevăzută în Codul penal actual în art.117, care arată că cetăţeanului străin care a comis o infracţiune pe teritoriul României i se poate interzice rămânerea pe teritoriul ţării. Legiuitorul a apreciat că această măsură de siguranţă se va aplica doar cetăţeanului străin şi apatridului fără domiciliu în ţară (art.117 alin.2 Codul penal actual). „Statul care adoptă măsura expulzării unor străini nu este obligat să dea statului căruia aceştia îi aparţin explicaţii asupra motivelor care au dictat luarea acestei măsuri de siguranţă. Cu toate acestea, în practica internaţională , în temeiul curtuaziei internaţionale s-a instituit obiceiul de anunţa organele statului străinului motivele pentru care acesta este obligatsă părăsească ţara”462 . „Nerespectarea interzicerii de a se întoarce în ţară de către expulzat va constitui infracţiune pentru care va fi pedepsit şi din nou expulzat după executarea pedepsei.”463 Condiţii în care se poate lua măsura de siguranţă a expulzării: a) Expulzarea nu poate fi luată decât împotriva unui cetăţean străin sau a unei persoane fără cetăţenie, care nu are domiciliul în ţară. b) Cetăţeanul străin să fi săvârşit o faptă care să fie infracţiune în condiţiile legii şi care să fie de competenţa instanţelor penale române. Această condiţie este îndeplinită atunci când infracţiunea este săvârşită pe teritoriul României şi atunci când este săvârşită în afară, dar se judecă de către instanţele române conform principiilor realităţii ori universalităţii legii penale.464 c) Instanţa de judecată trebuie să aprecieze că rămânerea în ţară a infractorului ar constitui o stare de pericol social. d) Expulzarea nu va putea fi dispusă dacă există motive serioase de a se crede că infractorul riscă în statul în care urmează a fi expulzat, riscă să fie
Aurel Teodor Moldovan „ Expulzarea , extrădarea şi readmisia în dreptul internaţional”, Ed. All Beck, Bucureşti 2004, pag 88,89. 463 Aurel Teodor Moldovan „ Expulzarea , extrădarea şi readmisia în dreptul internaţional”, Ed. All Beck, Bucureşti 2004, pag 88,89. 464 C-tin Mitrache op.cit pag.176
462

239

Aurel Teodor Moldovan

supus la tortură. În general expulzarea trebuie să aibă ca destinaţie statul al cărui cetăţean este infractorul sau pe teritoriul căruia îşi are domiciliul. Expulzarea constă în îndepărtarea silită a străinului de pe teritoriul ţării. Măsura este luată pentru o perioadă nedeterminată şi se poate lua singură, caz în care se pune în aplicare de la rămânerea definitivă a sentinţei prin care s-a dispus aceasta sau alături de o pedeapsă, caz în care se pune în aplicare după executarea acesteia sau după stingerea ei prin mijloace legale. Noul Cod penal renunţă la reglementarea acestei sancţiuni penale în cadrul măsurilor de siguranţă, expulzarea fiind trecută, la fel ca şi interzicerea de a se afla în anumite localităţi, interzicerea de a reveni în locuinţa familiei în categoria pedepselor complementare. Aceasta întrucât asemenea sancţiuni devin incidente în cazul săvârşirii unor fapte prevăzute de legea penală, iar datorită naturii specifice a acestora este necesar ca pedeapsa principală, care reprezintă represiunea directă, să fie completată cu aceste pedepse complementare, care reprezintă represiunea secundară. Potrivit legislaţiei în vigoare, „expulzarea nu poate constitui o extrădare deghizată.”465 „ În ceea ce îi priveşte pe minori, aceştia nu pot fi expulzaţi, ci repatriaţi.”466 „Dacă măsura de siguranţă a expulzării însoţeşte pedeapsa închisorii , va fi adusă la îndeplinire după executarea pedepsei ori după graţierea totală sau a restului de pedeapsă; dacă pedeapsa închisorii nu se mai execută sau măsura nu însoţeşte o pedeapsă, va fi executată îndată ce hotărârea va rămâne definitivă. Expulzarea se duce la îndeplinire după executarea pedepsei penale, dacă o astfel de pedeapsă a fost pronunţată definitiv şi irevocabil”467 . 13.3.7. Confiscarea specială Confiscarea specială este măsura de siguranţă care constă în luarea unor bunuri din patrimoniul persoanelor care au comis fapte prevăzute de legea penală sau infracţiuni a căror deţinere prezintă pericolul săvârşirii unor noi fapte penale. În Codul Penal în vigoare, confiscarea specială este reglementată la art.118, de asemenea, şi noul Cod Penal prevede confiscarea specială ca sancţiune încadrată în categoria măsurilor de siguranţă la art. 112. Confiscarea specială poate fi prevăzută şi printr-o lege specială ( Codul Vamal). Confiscarea specială presupune trecerea bunurilor în mod gratuit în patrimoniul statului. Această măsură se poate lua în condiţiile în care se apreciază periculozitatea obiectivă pe care o prezintă anumite lucruri. În privinţa confiscării speciale, noul Cod Penal menţine dispoziţiile cuprinse în art.118 al actualului Cod penal, aşa cum acest text a fost modificat şi
M.Basarab, Drept Penal. Partea generală, vol. I, ediţia a II-a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti , 1997, pag. 310. 466 Aurel Teodor Moldovan „Expulzarea , extrădarea şi readmisia în dreptul internaţional ” , Ed. All Beck Bucureşti 2004 pag 99. 467 Aurel Teodor Moldovan „Expulzarea , extrădarea şi readmisia în dreptul internaţional ” , Ed. All Beck Bucureşti 2004 pag 103.
465

240

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

completat prin Legea nr. 278/2006. Condiţii de luare a confiscărilor speciale: a) Făptuitorul să fi săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. Este evident că în cazul constatării săvârşirii unei infracţiuni această condiţie va fi îndeplinită. b) Măsura confiscării se ia faţă de lucrurile care sunt direct legate de săvârşirea faptei penale. Trebuie apreciat că prin săvârşirea faptei s-a creat o stare de pericol, o eventuală premisă pentru săvârşirea de noi fapte penale. c) Să se aprecieze că prin măsura de siguranţă se poate combate pericolul social. Legea prevede în mod punctual categoriile de bunuri care sunt supuse confiscării speciale. În noul Cod penal se menţin condiţiile generale ale confiscării speciale. „Sunt supuse confiscării speciale: bunurile produse ori care au dobândit un alt regim juridic prin infracţiune.” În lumina acestor dispoziţii sunt cuprinse în categoria bunurilor speciale atât acele lucruri care au luat fiinţă prin săvârşirea infracţiunii (ex: bani falsificaţi, alimente falsificate, armele confecţionate, etc.), cât şi bunurile care au căpătat un alt regim juridic prin săvârşirea infracţiunii.Un exemplu în acest sens este confiscarea lucrurilor introduse în ţară prin contrabandă care sunt asimilate cu lucrurile produse prin săvârşirea faptei penale.De altfel şi literatura juridică aprecia chiar înainte de apariţia acestei dispoziţii exprese a legii că se impune introducerea acestei categorii de bunuri în enumerarea bunurilor supuse confiscării speciale.468 O a doua categorie de bunuri supuse confiscării sunt bunurile care au servit sau care au fost destinate să servească la săvârşirea unei infracţiuni. Sunt exceptate totuşi de la confiscare bunurile care au servit sau care au fost destinate să servească săvârşirii unor infracţiuni prin presă.( ex: Va fi confiscată în conformitate cu art.118 lit.b Cod penal sau art.112 lit. b) Cod penal viitor, cuţitul sau arma cu care s-a comis omorul, arma de vânătoare folosită de inculpat în comiterea infracţiunii de braconaj, prevăzută în dispoziţiile art.32 lit.c din Legea 26/1976.)469 A treia categorie de bunuri sunt acelea care au fost date pentru a determina săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a răsplăti pe infractor. Sunt incluse în această categorie lucrurile care au fost oferite pentru a determina pe făptuitor să comită o infracţiune (cazul traficului de influenţă, dări de mită, etc.), şi bunuri care au fost oferite pentru răsplătirea infractorului care a comis infracţiunea (în cazul infracţiunii de primire de foloase necuvenite ). Bunurile vor fi confiscate doar în cazul în care acestea au fost date (remise efectiv infractorului. (Ex: în cazul luării de mită, când s-a comis prin acceptarea promisiunii de bani, valori sau bunuri, nu se poate dispune confiscarea ori obligarea condamnatului la plata echivalentului lor în bani deoarece acestea nu i-au
Vintilă Dongoroz în Dongoroz II, pag.319-320, C-tin Mitrache op.cit pag.177. C-tin Mitrache op.cit pag.177 cu referire la decizia Tribunalului Suprem nr.1822/1979, în Culegere de decizii 1979, pag.464. 470 Matei Basarab Drept penal- Partea generală vol.1 Ed. Lumina Lex, ediţia a-II-a pag. 324, citând Tribunalul Suprem s.pen, decizia nr.2095 din 28.09.1984. 471 C-tin Mitrache op.cit pag.178.
468 469

241

Aurel Teodor Moldovan

fost date efectiv)470 . Bunurile se vor confisca indiferent dacă infractorul care a primit bunurile pentru a săvârşi fapta a săvârşit infracţiunea în forma ei consumată sau dacă fapta este doar o tentativă. Literatura juridică reţine şi faptul că bunurile din această categorie vor fi confiscate special şi atunci când instigatul nu a trecut la săvârşirea faptei sau a denunţat oferta ce i s-a făcut în cazul infracţiunii prevăzută la art.255 alin.4 raportat la art.254 alin. 2 Cod penal actual, respectiv art. 290, raportat la art. 289 din viitorul Cod penal.471 . A patra categorie de bunuri sunt bunurile dobândite prin săvârşirea infracţiunii, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia. Literatura de specialitate apreciază ca această categorie de bunuri reprezintă fructul infracţiunii.472 Este cazul bunurilor dobândite prin săvârşirea infracţiunii (lucrurile furate, delapidate, etc.). O condiţie prevăzută de lege este că măsura de siguranţă a confiscării speciale nu poate opera în condiţiile în care există o cerere de despăgubire pe care instanţa o admite. În acest caz numai în condiţiile în care bunul a fost vândut, iar sumele obţinute sunt mai mari decât cuantumul stabilit de instanţă pentru despăgubire poate opera confiscarea specială, numai pentru sumele ce depăşesc cuantumul despăgubirii. Totodată, atunci când bunul a fost înstrăinat către un dobânditor de bună-credinţă, acesta nu poate fi supus confiscării, urmând ca infractorul să fie obligat la plata sumei obţinute prin înstrăinarea bunului supus confiscării speciale.473 A cincea categorie de bunuri sunt bunurile deţinute contra dispoziţiilor legii. Acestea sunt categoria de bunuri a căror deţinere reprezintă faptă penală. Este cazul deţinerii de materiale explozibile, arme şi muniţii, materii nucleare sau alte materii radioactive, stupefiante, etc. Bunurile confiscate vor fi predate organelor în drept pentru ca ele să fie (în condiţiile în care dispozitivul hotărârii o prevede) valorificate sau distruse (cazul stupefiantelor). Măsura de confiscare poate fi luată şi de către procuror, dar numai după scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale faţă de învinuit . Spre deosebire de celelalte măsuri de siguranţă, măsura confiscării este definitivă şi irevocabilă ea neputând fi revocată pe motiv că pericolul social a încetat. Noul Cod penal completează dispoziţiile vechiului Cod în sensul că stipulează că dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc ele vor fi înlocuite cu echivalentul lor în bani sau cu bunurile dobândite în locul acestora.

472 473

Matei Basarab op.cit. Pag.325. C-tin Mitrache op.cit pag.178.

242

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

CAPITOLUL XIV CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ 14.1. ASPECTE GENERALE Ordinea de drept se înfăptuieşte prin respectarea de bunăvoie de către marea majoritate a destinatarilor legii a prevederilor acesteia. Prin aplicare de sancţiuni celor vinovaţi de săvârşirea unor infracţiuni se restabileşte ordinea de drept încălcată, se realizează constrângerea şi reeducarea infractorilor, se realizează prevenţiunea specială şi generală474 . Cauzele care înlătură răspunderea penală. Cauzele care înlătură răspunderea penală pot fi definite ca anumite stări, situaţii, împrejurări, posterioare săvârşirii infracţiunii, reglementate de lege, în prezenţa cărora se stinge raportul juridic de drept penal, se stinge dreptul statului de a aplica o sancţiune infractorului şi obligaţia acestuia de a executa acea sancţiune. Trebuie făcută distincţie între cauzele generale care sunt situate în partea generală a Codului penal şi care privesc orice infracţiune, precum amnistia, prescripţia răspunderii penale, lipsa plângerii prealabile şi împăcarea părţilor şi cauzele speciale (denumite cauze de nepedepsire ori cauze de impunitate) care sunt reglementate atât în partea generală cât şi în partea specială a Codului penal, şi care au în vedere conduita infractorului în timpul săvârşirii infracţiunii, precum desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului (art. 22 Cod penal actual sau art. 34 noul Cod penal) şi împiedicarea săvârşirii faptei de catre participant existente în partea generală a codului penal sau cauzele de impunitate prevăzute în partea specială şi care sunt legate de conduita condamnatului după comiterea faptei, precum denunţarea faptei de către mituitor (art. 255 alin. 3 Cod penal actual sau art. 290 alin. 3 Cod penal viitor), retragerea mărturiei mincinoase (art. 260 alin. 2 Cod penal actual sau art. 273 alin. 3 Cod penal viitor). De asemenea, trebuie făcută distincţie între cauzele generale care înlătură
474 475

Mitrache, p. 329; C. Bulai Drept Penal – Partea Generală Ed. All Beck Bucureşti 1997 pag 327

243

Aurel Teodor Moldovan

răspunderea penală şi cauzele care înlătură caracterul penal al faptei (cauze care fac ca fapta să nu aibă caracter penal, fiind prevăzute de art. 44- 51 Cod penal sau art. 18- 31 noul Cod penal), când fapta nu mai este infracţiune, iar răspunderea penală nu va mai interveni pentru acest considerent. Înlăturând consecinţele penale ale infracţiunii, cauzele care înlătură răspunderea penală nu înlătură însă consecinţele civile ale acesteia .475 Noul Cod penal regrupează cauzele care înlătură răspunderea penală. Astfel, Titlul VII din Codul penal în vigoare, cu denumirea „Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării” a fost reorganizat în cadrul a trei titluri şi anume: Titlul VII – Cauze care înlătură răspunderea penală”; Titlul VIII – „Cauze care înlătură sau modifică executarea pedepsei” şi Titlul IX – „Cauzele care înlătură consecinţele condamnării”. În principiu, noul Cod penal menţine reglementările cuprinse în Codul penal în vigoare cu privire la cauzele care înlătură răspunderea penală, cu unele modificări, pe care le vom menţiona la momentul analizării individuale a cauzelor care înlătură răspunderea penală. 14.2. AMNISTIA 14.2.1. Noţiune Prin definiţie, amnistia este actul de clemenţă al Parlamentului României prin care din considerente de politică penală este înlăturată răspunderea penală pentru infracţiuni comise anterior adoptării legii de amnistie476 . Amnistia este o instituţie care oferă posibilitatea societăţii de a face uitate anumite infracţiuni, ştergând condamnările deja pronunţate477 . Codul penal actual Noul cod penal Art 119 – Efectele amnistiei – (1) Art 152 – Efectele amnistiei – (1) Amnistia înlătură răspunderea penală Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită. Dacă intervine pentru infracţiunea săvârşită. Dacă indupă condamnare, ea înlătură şi exe- tervine după condamnare, ea înlătură cutarea pedepsei pronunţate, precum şi executarea pedepsei pronunţate, şi celelalte consecinţe ale condamnării. precum şi celelalte consecinţe ale Amenda încasată anterior amnistiei nu condamnării. Amenda încasată anterior se restituie. amnistiei nu se restituie. (2) Amnistita nu are efecte asupra (2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă, măsurilor edu- măsurilor de siguranţă şi asupra drepcative şi asupra drepturilor persoanei turilor persoanei vătămate. vătămate.
I. Oancea, “Tratat de drept penal. Partea Generală”, Ed. ALL Juridică, p. 467; Iancu Tănăsescu, Camil Tănăsescu, Gabriel Tănăsescu, “Drept penal general”, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2002, p. 704;
476 477

244

bătrâni.DREPT PENAL. în textul privind amnistia (art.” Trebuie precizat că noul Cod penal. vol. deosebirile dintre ele slujesc stabilirii ordinii de aplicare a legilor de amnistie şi dezincriminare. femei gravide. aceasta din urmă este acordată in personam. Amnistia. Cu adevărat. operând nu numai „in rem”. întrucât per a contrario amnistia nu are obiect. Dacă intervine după condamnare. Felurile amnistiei În doctrina penală se face deosebire între diferitele feluri ale amnistiei.152. natura lor. decăderilor şi interdicţiilor care se menţin. Dongoroz şi colab. până la data împlinirii termenului reabilitării de drept sau a intervenirii celei judecătoreşti479 . particularizate prin cuantumul pedepsei. de principiu.. ci şi „in personam”480 .2. indiferent de gravitatea ei şi de sediul materiei (codul penal şi legi speciale) şi specială – când priveşte doar anumite infracţiuni. Spre exemplu. Dongoroz şi colab. facându-se clasificări în funcţie de întinderea efectelor. Bucureşti. şi operează. alin. 2003. 480 Constantin Mitrache. Cristian Mitrache. amnistia poate fi generală – când este acordată pentru orice infracţiune. Editura Academiei Române.. V. Când actul de amnistie leagă beneficiul acesteia de anumite condiţii privind pe infractor. după cum rezultă din natura efectelor sale juridice. Partea generală”. Bucureşti. 2003. de regulă. iar nu in personam478 . “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. deşi între cele două instituţii există similitudini.1 din noul Cod penal „Amnistia înlăîtură răspunderea penală pentru fapta săvârţită. deci nu poate opera. în sensul că. Caracterizare. deci. pentru a înlătura răspunderea penală este necesar ca fapta să constituie infracţiune. trebuie făcută deosebirea între amnistie şi dezincriminare.3. După aria de cuprindere. ea înlătură ţi executarea pedepsei pronunţate. de condiţiile de acordare şi după stadiul în care se găseşte pricina în faţa justiţiei. PARTEA GENERALĂ Potrivit dispoziţiilor art. 14. precum şi celelalte consecinţe ale condamnării. p. “Drept penal român. cit. De asemenea. aceasta înseamnă că în cazul infracţiunilor săvârşite de mai multe persoane. amnistia capătă caracter mixt. dezincriminarea ulterioară va avea ca efect înlăturarea incapacităţilor. 119 Cod penal actual sau ale art.). prin natura efectelor sale. 479 V. 478 245 . 152 alin. 318.. Amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie. ori calitatea infractorilor (minor. adică este acordată şi operează in rem. Tocmai prin aceasta amnistia se deosebeşte de graţiere. dacă raportul penal a fost stins prin amnistie.1) înlocuieşte expresia „înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită” cu expresia „înlătură răspunderea penală pentru infracţiunea săvârşită”. fiindcă se referă la fapta prevăzută de legea penală şi nu la persoana făptuitorului. ea profită numai acelora cărora li s-a acordat. 351-352. este o cauză reală. in personam. p. p. etc. II. 331. op.

. la regimul băuturilor alcoolice)481 . Bucureşti.evidenţierea elementului subiectiv al infracţiunii. situaţia familială). sustragerea de la executarea pedepsei). 2003.indicarea maximului special al pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunile amnistiate. în apel sau recurs şi amnistia după condamnare – postcondamnatorie sau improprie.relevarea infracţiunilor exceptate de la amnistie. 299-300. care alcătuiesc „catalogul negativ”. conduita după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.arătarea obiectului juridic de grupă a infracţiunilor. În funcţie de momentul intervenirii. calamităţi). p. prin aceasta. paguba produsă prin anumite infracţiuni să nu depăşească limita valorică cuvenită). antecedentele penale ale infractorului (spre exemplu.precizarea expresă a infracţiunilor amnistiate. a întinderii actului de amnistie. All Beck . 332.limita maximă a pedepsei desemnează pragul până la care amnistia produce efecte şi peste care aceste efecte nu se produc. p. 14. . infractorul să nu fie recidivist ori să nu fi beneficiat anterior de graţiere). care poate apărea oricând în perioada cuprinsă între data rămânerii definitive a hotărârii şi aceea a termenului de reabilitare de drept sau a intervenirii reabilitării judecătoreşti.Bucureşti 2004. urmarea infracţiunii (spre exemplu. în cazul amnistiei improprii (să nu fi survenit. Determinarea sferei de cuprindere a infracţiunilor ce sunt amnistiate se face prin legea de acordare şi poate privi: indicarea textelor de lege care incriminează faptele ce sunt amnistiate.4. Determinarea obiectului amnistiei şi. Editura ALL EDUCATIONAL. . Ed. anterior. 482 Iancu Mândru. Constantin Mitrache. Ghe Nistoreanu „ Partea Generală – Drept Penal”.Aurel Teodor Moldovan În funcţie de condiţiile de acordare distingem între amnistia necondiţionată denumită şi pură şi simplă – când actul normativ nu prevede nici un fel de condiţii în afara celor intrinseci privitoare la obiectul său şi la data săvârşirii infracţiunii şi condiţionată – când sunt stabilite anumite condiţii privitoare la persoana infractorului (cetăţenia. vârsta. Partea generală”. ori cel mai adesea ce indică gravitatea infracţiunilor prin arătarea maximului special de pedeapsă prevăzută în textul incriminator sau se prevede natura infracţiunilor (ex: la regimul forestier. 2003. Obiectul amnistiei Amnistia priveşte infracţiunile săvârşite anterior adoptării ei şi pe cele care sunt anume prevăzute în legea prin care este acordată. . “Drept penal român. . urmăririi penale şi judecăţii. 483 Alex Boroi . în primă instanţă. pag 259 481 246 . timpul săvârşirii infracţiunii ( război. “Amnistia şi graţierea”.2. constă în identificarea infracţiunilor sau a categoriilor de infracţiuni cu privire la care intervine înlăturarea răspunderii penale şi se efectuează în modalităţi diverse: . amnistia poate fi: amnistia înainte de condamnare – antecondamnatorie sau proprie care poate interveni oricând în timpul efectuări actelor premergătoare. Bucureşti. Cristian Mitrache.

“Tratat de drept penal. efectele amnistiei. 119 Cod penal actual sau art. ceea ce are drept consecinţă faptul că amnistia capătă un caracter mixt . Amnistia intervenită înainte de condamnare înlătură răspunderea penală pentru infracţiunea săvârşită. aceste dispoziţii prevăd. 2 Cod Penal actual. dacă din însuşi cuprinsul actului de sesizare rezultă date şi elemente în baza cărora se poate efectua încadrarea juridică a faptei. 247 . progresive. 152 noul Cod penal. respectiv a încetat acţiunea ori inacţiunea continuă. ALL Juridică. În cazul infracţiunilor continue. rezultând apoi că aceasta este amnistiată. iar pe de altă parte limitele acesteia. Efectele amnistiei Reglementarea efectelor amnistiei este cuprinsă în dispoziţiile art. g Cod procedură penală. Leguitorul poate să condiţioneze beneficiul amnistiei şi de anumite condiţii personale . restrângându-se obiectul procesului. dar poate privi şi altă dată până la care infracţiunile sunt amnistiate. măsurilor educative ţi asupra drepturilor persoanei vătămate. potrivit art. în baza actului de clemenţă survenit. pe de o parte. nu se va mai porni. Potrivit art. iar dacă s-a pornit acesta va înceta indiferent dacă se găseşte în faza de urmărire ori de judecată. Efectele amnistiei intervenite înainte de condamnare. amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate.2. La acestea mai adăugăm că atunci când persoana este învinuită pentru mai multe infracţiuni în cadrul aceluiaşi proces. a luat sfârşit ultimul act de executare ori s-a produs ultimul rezultat484 . Partea Generală”. ea operând numai in rem (pentru infracţiuni ). 152. în orice caz data nu poate fi ulterioară actului de clemenţă. PARTEA GENERALĂ . amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă.483 Amnistia priveşte infracţiunile săvârşite până în ziua adoptării legii prin care este acordată ca regulă. . 10 lit. Amnistia are caracter obligatoriu.DREPT PENAL.referirea la pedeapsa concretă aplicată sau pronunţată de instanţa de judecată482 . amnistia este incidentă dacă acestea s-au epuizat până la adoptarea legii de amnistie. alin. efectele ei nu pot fi refuzate de beneficiar. În cazul în care amnistia a intervenit înainte de sesizarea organelor judiciare. adică în această ultimă situaţie menţionată. continuate. 14. Ed. aceasta înseamnă că dacă nu s-a pornit procesul penal. efectele amnistiei se vor produce numai în raport cu faptele care beneficiază de amnistie.delimitarea infracţiunilor pentru care s-au aplicat pedepse ce au fost executate sau graţiate până la data adoptării actului de clemenţă. Potrivit art. 343. amnistia nu înlătură răspunderea civilă pentru pagubele provocate persoanei vătămate prin săvârşirea infracţiunii. dar şi in personam ( pentru persoanele care îndeplinesc conţiţiile legii). 119 alin.2 al noului Cod penal. Oancea. se va soluţiona cauza în acest stadiu. 484 I. p.5.

ori ca motiv pentru revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei şi altele485 . astfel că aceste drepturi se sting şi ele prin amnistie. de efectele amnistiei. Fapta pierzându-şi caracterul penal. instigatori sau complici beneficiază şi ei. 2003. pentru că este posibil ca într-o lege extrapenală să se prevadă că efectele unei condamnări pentru o infracţiune amnistiată nu pot fi înlăturate decât prin reabilitare. reţinerea faptei amnistiate ca termen al recidivei sau ca temei pentru aplicarea unui spor de pedeapsă în caz de concurs de infracţiuni. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. Bucureşti. Bucureşti. 2002. Cristian Mitrache. De asemenea. în primul rând obligaţia de a executa pedeapsa. p. 1 Cod penal viitor atât executarea pedepsei cât şi celelalte consecinţe penale ale condamnării. cum ar fi pedepsele complementare. prin drepturile persoanei vătămate se înţeleg drepturile privitoare la pretenţiile civile. Ed. Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra măsurilor educative deoarece toate aceste măsuri sunt luate în favoarea infractorului şi au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală (art. se înlătură. vol.. adică o restitutio in integrum. Gabriel Tănăsescu. 119 alin. 107 noul Cod penal). p. Amnistia nu are aceleaşi efecte depline ca şi reabilitarea. “Drept penal general”. Dongoroz şi colab. Deşi amnistia priveşte întotdeauna şi modalităţiile de participare. incapacităţile. dreptul de a stinge procesul prin retragerea plângerii). Camil Tănăsescu. 14. Ghe Nistoreanu „ Partea Generală – Drept Penal”. pag 260 487 Iancu Tănăsescu. Când amnistia intervine după condamnare. PRESCRIPTIA RASPUNDERII PENALE 485 V. în sensul că aceasta nu va fi restituită ca efect al amnistiei. decăderile prevăzute în alte legi penale ori extrapenale. amnistia nepresupunând repunerea în situaţia anterioară. p. Editura Academiei Române. 152 alin. Prin noţiunea „celelalte consecinţe” trebuie să înţelegem orice alte consecinţe cu caracter penal arătate în hotărârea de condamnare sau decurgând din aceasta. Bucureşti. 335. făcând astfel să înceteze interdicţiile. iar nu şi drepturile pe care persoana le are uneori în legătură cu latura penală (spre ex: dreptul de a face plângere prealabilă. Editura ALL BECK.Aurel Teodor Moldovan Efectele amnistiei după condamnare. potrivit art.Bucureşti 2004. “Drept penal român. All Beck . 248 . 486 Alex Boroi . amnistia după condamnare nu are efecte asupra pedepsei deja executate. 488 Constantin Mitrache. În ceea ce priveşte efectele amnistiei asupra drepturilor persoanelor vătămate.3. 111 Cod penal sau art. 715. Partea generală”. amnistia nu produce efecte asupra favorizatorilor sau tăinuitorilor decât în ipoteza în care legea de amnistie prevede în mod expres aceasta 486 . 322. II. astfel că eventualii coautori. 1 Cod penal actual sau art. 2003. dispar şi consecinţele ei penale. potrivit textului legal amnistia nu produce efecte asupra acestora.

În dreptul penal. 1 Cod penal actual – art. Bulai. înlăturându-se posibilitatea oricărei sancţiuni penale faţă de toţi participanţii. delimitându-se prin aceasta de prescripţia executării pedepsei care conform art. “Manual de drept penal.DREPT PENAL. 335. ori făptuitorul reuşeşte să se sustragă de la urmărirea penală. trecerea unui anumit interval de timp determină atât înlăturarea răspunderii penale.3. Prin prescripţie se stinge răspunderea penală. C. astfel că la săvârşirea infracţiunii se poate sustrage un timp ce poate fi uneori îndelungat488 .3.”. Durata termenelor de prescripţie a răspunderii penale a fost stabilită de legiuitor în funcţie de natura şi gravitatea pedepselor prevăzute de lege pentru infracţiunile comise. p. 161 alin. Editura ALL. p. potrivit art.2. 122 Cod penal actual. Bucureşti. iar nu de la data constatării acestei situaţii.1. p. adică se stinge dreptul statului de a stabili răspunderea penală şi de a aplica pedeapsa ori măsura educativă prevăzută de lege pentru infracţiunea comisă şi se stinge totodată obligaţia făptuitorului de a suporta consecinţele săvârşirii infracţiunii491 . 335. descoperită. Cristian Mitrache. 332. “Drept penal român. determină înlăturarea executării pedepsei principale la împlinirea termenului pentru fiecare condamnare. ca urmare a nerealizării lui într-un anumit termen prevăzut de lege490 . Bulai. 125 alin. s-a mai arătat în literartura de specialitate489 că justificarea prescripţiei este strâns legată de raţiunea represiunii penale. De asemenea. prevăzute de legea penală. Noţiune Prescripţia răspunderii penale constă în stingerea raportului juridic de drept penal de conflict. 2003. Realitatea socială învederează şi situaţii în care răspunderea penală nu poate fi stabilită cu promptitudine deoarece. Bucureşti. apărut prin săvârşirea unei infracţiuni. fapta nu este. Partea generală”. cât şi înlăturarea executării pedepsei penale urmare a intervenţiei instituţiei prescripţiei penale487 . Astfel. Efectele prescripţiei se aplică din momentul împlinirii termenului legal. 491 Constantin Mitrache. după trecerea unui timp îndelungat de la săvârşirea infracţiunii aplicate sau executarea devine indeficientă în raport cu scopul sancţiunilor de drept penal. termenele de prescripţie sunt 489 C. pentru săvârşirea oricăreia dintre infracţiunile consumate sau tentate. 1997. fiind exceptate pedepsele complementare şi condamnările pentru infracţiunile contra păcii şi omenirii. Partea generală. Termenele de prescripţie a răspunderii penale Durata termenelor de prescripţie. 14. 490 249 . şi de aceea. PARTEA GENERALĂ Caracterizare Răspunderea penală derivă din modalitatea de realizare a dreptului penal. 1 noul Cod penal. 14.

b) 10 ani. dar care nu depăţeţte 5 ani. e) 3 ani. dar care nu depăţeţte 10 ani. când legea prevede pentru b) 10 ani. c) 8 ani. dar care nu depăseste 20 ani. depăseste 5 ani. c) 8 ani. dar care nu depăţeţte 10 ani. când legea prevede pen. Bucureşti.chisorii mai mare de 5 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa detenţiunii pe viată sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 ani.”. care nu depăţeţte un an sau amenda. Editura ALL.1 noul Cod penal termenele de prescriptie a răspunderii penale sunt următoarele: a) 15 ani. când legea prevede pentru infracţiun ea săvârţită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani. depăţeţte 15 ani. dar care chisorii mai mare de 10 ani.chisorii mai mare de 10 ani. chisorii mai mare de 15 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii care nu depăţeşte un an sau amenda.Aurel Teodor Moldovan următoarele: a) 15 ani. d) 5 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii mai mare de un an. 334. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. dar care nu depăţeţte 10 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa detenţiunii pe viată sau pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani. dar care nu depăţeţte 15 ani. dar care nu chisorii mai mare de un an. 250 . 492 C. b) 10 ani. p. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa îninfracţiunea săvârţită pedeapsa în. d) 5 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii drept penal. respectiv art. Iar potrivit noii reglementări. când legea prevede pena) 15 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisoinfracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii rii care nu depăţeţte un an sau amenda. dar care nu nu depăţeţte 20 ani. când legea prevede pentru d) 5 ani. când legea prevede pentru c) 8 ani.chisorii mai mare de 20 ani. c) 8 ani. b) 10 ani. e) 3 ani. Bulai. Partea generală. când legea prevede pentru e) 3 ani. “Manual de mai mare de 5 ani. depăseste 10 ani. dar care nu depăţeţte 5 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa îninfracţiunea săvârţită pedeapsa în.chisorii mai mare de un an. Codul penal actual Noul cod penal Art 122 – Termenele de prescripţie a Art 154 – Termenele de prescripţie a răspunderii penale – (1) Termenele de răspunderii penale – (1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale pentru prescripţie a răspunderii penale sunt: persoana fizică sunt: a) 15 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa îninfracţiunea săvârţită pedeapsa în. 154 alin. 1997.tru infracţiunea săvârţită pedeapsa tru infracţiunea săvârţită pedeapsa detenţiunii pe viată sau pedeapsa îndetenţiunii pe viaţă sau pedeapsa în. dar care nu chisorii mai mare de 5 ani.

indiferent de contribuţia fiecăruia. Iaşi. motivaţia este determinată de faptul că limita maximă generală a închisorii este de 30 de ani. iar în cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea.DREPT PENAL.”. În cazul infracţiunilor săvârşite de minori. I şi II. în caz de participaţie termenele de prescripţie sunt aceleaşi pentru toţi participanţii. “Drept penal” vol. C. În acelaşi timp s-a prevăzut că în cazul infracţiunilor contra libertăţii şi 493 M. În literatura de specialitate495 s-a susţinut că termenul de prescripţie în cazul infracţiunilor progresive şi al infracţiunilor de obicei începe să curgă din momentul producerii ultimului rezultat. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an sau amenda. aşa cum este în reglementarea actuală. În ce priveşte aceste termene de prescripţie s-au impus de-a lungul timpului anumite reguli. termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de la data săvârşirii acţiunii sau inacţiunii şi se calculează în raport cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs. după cum urmează: acestea se determină în funcţie de pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea tip ori pentru infracţiunea calificată comisă de infractor. termenele de prescripţie reduse la jumătate faţă de cele prevăzute pentru majori se determină în funcţie de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea comisă. 335-336. p. Basarab. În acest sens opinează şi viitorul Cod penal. când legea prevede pentru infracţiunea săvârţită pedeapsa închisorii mai mare de un an. Calcularea termenelor de prescripţie Potrivit art. e) 3 ani. Termenele de prescripţie a răspunderii penale se determină în raport cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată. Ediţia a II-a. 2 noul Cod penal. de la data săvârţirii ultimei acţiuni sau inacţiuni. În cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii (momentul epuizării). p. editura Fundaţiei “Chemarea”.” All Beck Bucureşti 1997 pag 335 495 C. 1997. PARTEA GENERALĂ d) 5 ani. Se poate observa că în noul Cod penal termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt aceleaşi ca şi în Codul penal în vigoare. termenele de prescripţie a răspundeii penale se socotesc la data săvârsirii infractiunii„ indiferent dacă aceasta a îmbrăcat forma tentativei sau pe aceea a infracţiunii fapt consumat”494 . 122 alin. 1995. în situaţia în care pentru infracţiunea comisă. termenul de prescripţie se determină în raport cu maximul special al pedepsei închisorii. termenul de prescripţie se determină în funcţie de pedeapsa detenţiunii pe viaţă493 . 154 alin. Editura ALL. chiar dacă infracţiunea săvârşită a rămas în faza tentativei492 . 494 251 . legea prevede pedeapsa amenzii alternative cu închisoarea. cu deosebirea că termenul este de „15 ani” când legea prevede pentru infracţiunea comisă pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mari de 20 de ani – şi nu mai mare de 15 ani. Bulai „Manual de drept penal -Partea Generală Ed. 547. iar nu de 25 de ani. Bucureşti. iar în cazul infracţiunilor continuate. Bulai. dar care nu depăţeţte 5 ani. “Manual de drept penal. Partea generală. care prevede că în cazul infracţiunilor progresive. 2 Cod penal actual sau art.

cursul termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziţie legală (spre ex. Basarab.3. de exemplu actul de punere în miţcare a acţiunii penale.3. percheziţia domiciliară sau corporală. trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfăţurarea procesului penal. alin.. 1 noul Cod penal) în aceea că după fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie. prezentarea materialului de urmărire penală. 155. respectiv înlăturarea răspunderii penale. 155. Întreruperea termenului de prescripţie Pentru a-şi produce efectele prevăzute de lege. 156 alin. termenul curge pentru toate infracţiunile de la data comiterii acţiunii sau inacţiunii infracţionale. 547. prin noua reglementare. alin. termenul de prescripţie curge pentru fiecare infracţiune. în cazul infracţiunilor săvârşite în concurs ideal. 124 Cod penal actual) – cunoscută în doctrina penală şi în legislaţie sub denumirea de “prescripţie specială”. 14. calculat de la data comiterii infracţiunii (art. termenul de prescripţie trebuie să curgă neîntrerupt. alin. Dacă în cazul infracţiunilor săvârşite în concurs real. 3 Cod penal actual sau art. 1 Cod penal actual sau art. 1 noul Cod penal.3. 5 alin. În schimb. alin. Potrivit art. 2 Cod penal actual sau 496 M. Suspendarea prescripţiei Potrivit art. 2 Cod penal actual sau art. 123. 3 noul Cod penal). 124) ca în legea actuală. afară de cazul în care se săvârşeşte şi o infracţiune progresivă când termenul de prescripţie se va calcula de la data producerii ultimului rezultat496 . şi nu într-un text distinct (art. alin. etc. 128. (art. În lege s-a mai prevăzut că prescripţia va interveni dacă se împlineşte o dată şi jumătate termenul de prescripţie prevăzut pentru infracţiunea săvârşită. arestarea preventivă. 1 noul Cod penal. cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act care potrivit legii. 14. termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. alin. pentru a se crea astfel posibilitatea urmăririi acestor infracţiuni chiar dacă au fost descoperite la un interval de timp mai mare de la comiterea lor. chiar dacă actul de întrerupere priveţte numai pe unii dintre ei. 123 Cod penal actual sau art. dispoziţiile prevăzute în art. p. 155 alin.Aurel Teodor Moldovan integrităţii sexuale săvârşite faţă de un minor. cit. să nu intervină anumite acte sau activităţi care ar readuce în conştiinţa societăţii fapta comisă şi care întrerupând cursul prescripţiei amână efectele acesteia. Întreruperea cursului prescriptiei produce efecte faţă de toţi participanţii la infracţiune. Efectul întreruperii cursului prescripţiei constă potrivit textului legal (art. 123. 252 . 4 noul Cod penal).4. op. 155. prescripţia specială a fost reglementată într-un alineat distinct (art.

Efectele suspendării Pe perioada existenţei cauzei legale ori de fapt. instanţa de judecată pot suspenda urmărirea penală ori a judecăţii când învinuitul sau inculpatul este împiedicat să ia parte la proces datorită unei boli grave) sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat (spre ex. G. PARTEA GENERALĂ art.Bucureşti 2004. Cursul termenului de prescripţie este suspendat în cazurile şi condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală. inundaţie.4. Ghe Nistorenu „ Drept penal – Partea generală ”Ed All Beck . implică tragerea la răspundere penală a infractorului. Antoniu. Aspecte generale privind plângerea prealabilă Săvârşirea unei infracţiuni. Dongoroz şi colab. 2003. 499 Alex Boroi . naşterea unui raport juridic penal de conflict.1. Bucureşti. nu a fost posibilă punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal. 339. p. 2004.499 14. Bucureşti.) împiedică punerea în miţcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal. 128). spre deosebire de legea actuală care reglementează suspendarea prescripţiei sub ambele ei forme într-un singur text (art. catastrofă. 156 noul Cod penal) a fost reglementată într-un text distinct. Codul penal anterior”. iar partea care a curs anterior incidenţei cauzei de suspendare intră în termenul de prescripţie a răspunderii penale498 . numai cu autorizarea procurorului general. din cauzele arătate.5. vol. Potrivit noii reglementări suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale (art. p. cutremur. 497 253 .1 viitorul Cod penal care prevăd condiţia punerii în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunile arătate în acest articol. pentru ca la încetarea cauzei care a determinat suspendarea. Editura ALL BECK. iar alte situaţii în care desfăşurarea procesului penal poate fi oprită dacă persoana vătămată îşi exprimă dorinţa.. II. Bucureşti. iar dispoziţiile art. 10. pag 265 500 V. cât şi a prescripţiei executării pedepsei497 14. 303 C. Există cazuri în care organele specializate ale statului nu pot interveni dacă persoana vătămată nu îşi manifestă voinţa. 239 şi art. cursul prescripţiei este suspendat. epidemie etc. ea operează numai în raport cu persoanele faţă de care.DREPT PENAL. “Drept penal român. 498 Constantin Mitrache. Partea generală”. Acest drept de a trage la răspundere penală pe cel ce a săvârşit o infracţiune se desprinde din norma care a incriminat fapta respectivă500 . 2003. penală. 55. alin. p. LIPSA PLANGERII PREALABILE 14.3. menţionează condiţiile în care procurorul şi respectiv. cursul prescripţiei să se reia. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”.proc. Cristian Mitrache. 45. Suspendarea produce efecte in personam.4. Editura Academiei Române. “Noul Cod penal. adică atât a prescripţiei răspunderii penale.

art. pentru fapte în genere cu un grad redus de pericol social. În legătură cu persoana vătămată care este lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă. 23. sub aspect procesual penal. plâng erea prealabilă poate fi introdusă de reprezentantul legal. de drept penal. I. legiuitorul nu a înţeles prin aceasta că valorile sociale periclitate prin astfel de infracţiuni să fie mai puţin apărate.2. fiind reglementată de art. legea prevede că în cazul acestora. organul căruia să i se adreseze şi termenul în care poate fi făcută.157. Condiţii în care trebuie făcută plângerea prealabilă şi cazurile în care este necesară Din textul legal care reglementează plângerea prealabilă se desprind anumite condiţii ce trebuie îndeplinite pentru tragerea la răspunderea penală a infractorului. Proc. cit. I. 9/ 1969. 340. 131 alin. cu un caracter mixt. potrivit noului Cod penal.4. “Tratat de procedură penală”. Pentru persoana vătămată care este lipsită de capacitatea de exerciţiu ori cu capacitatea de exerciţiu restrânsă. sub aspect penal şi o condiţie de procedibilitate. Tot astfel. personal sau printr-un mandat special. 5 şi 6 C. În doctrina penală s-a cristalizat ideea că plângerea prealabilă este o categorie juridică complexă. 5 Cod penal actual sau art. plângerea este un mod de sesizare a organelor penale. reprezentând o condiţie pentru tragerea la răspundere penală a infractorului. 157 alin. 503 M. Dongoroz. pentru anumite infracţiuni prevăzute de lege. 549.alin. p. şi anume plângerea trebuie făcută de persoana vătămată. RRD nr.Aurel Teodor Moldovan Lăsând iniţiativa tragerii la răspunere penală a infractorului – persoanei vătămate prin infracţiune. o încunoştiinţare despre săvârşirea unei infracţiuni. “Plângerea prealabilă în reglementarea actualului cod de procedură penală”. Având în vedere şi aprecierea persoanei vătămate cu privire la necesitatea tragerii la răspundere penală a infractorului cu publicitatea inerentă. Penală. 501 502 254 . plângerea penală se pune în mişcare din oficiu (art. Editura Global Lex. Natura juridică a plângerii penale. astfel că în timp ce plângerea prealabilă este o condiţie de tragere la răspundere penală a infractorului pentru anumite infracţiuni prevăzute de lege. sau de persoana vătămată cu încuviinţarea reprezentantului legal pentru persoana vătămată cu capacitate de exerciţiu restrânsă. 222 alin. Plângerea prealabilă nu trebuie confundată cu plângerea. dacă nu mai eficient. chiar restrânsă501 . 14. 4 noul Cod penal). să fie protejate tot aşa de bine ca şi cum ar funcţiona tragerea la răspundere penală din oficiu.5.. p. Plângerea prealabilă este considerată a fi în literatura de specialitate503 o condiţie de admisibilitate. op. violarea secretului corespondenţei. cu răsfrângeri pe planul dreptului procesual penal502 . Bucureşti. cu respectarea condiţiilor legale în ce priveşte forma. dacă persoana V. care a săvârşit anumite infracţiuni. p. divulgarea secretului profesional). În primul rând plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă de persoana vătămată. 2002. Neagu. ca şi pentru infracţiuni cu un grad de percol social ridicat dar care antrenează drepturi personale (de ex: viol. ci dimpotrivă. Popovici.

chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se menţine numai de către una dintre ele. persoana vătămată se poate adresa organului de cercetare penală pentru identificarea lui.2 C. a mijloacelor de probă. I. data şi locul naşterii). Potrivit art. 132 alin. 3 din Codul penal în vigoare sau art. 3 Cod penal actual sau art. 238. 29 pct. 213 şi 220. fie la organul competent. 284 alin. plângerea prealabilă trebuie introdusă în termen de 2 luni. 284 alin.respectiv art. în cazul infracţiunilor prevăzute de Codul penal actual în art. 4 Cod penal actuial sau art. De asemenea. fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală.4 Codul penal viitor . penală. Proc. plângerea prealabilă trebuie să îndeplinească anumite condiţii de formă. 1 C. notar. 210. militar. 206.DREPT PENAL. din Codul penal viitor (calomnia şi insulta nu mai sunt incriminate). 193. 193. acest articol consacrând principiul individualităţii active. să cuprindă obligatoriu datele de identificare a persoanei vătămate (nume şi prenume. fie la instanţa de judecată. penală . 256 dacă făptutorul este cunoscut. organului de cercetare penală sau procurorului în cazul altor infracţiuni decât cele arătate la punctul I. 206. 279 Cod de proc. 131 alin. termenul de 2 luni curge de la data când persoana îndreptăţită a reclama a ştiut cine este făptuitorul. judecător şi controlor financiar de la camera de conturi sau contra uneia din persoanele din persoanele arătate la art. 206. Dispoziţiile art . organul căruia i se adresează plângerea prealabilă diferă după natura infracţiunii şi după calitatea făptuitorului. iar principiul individualităţii pasive a răspunderii penale este prevăzut de art. înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii. 1. pag 463 255 . să cuprindă de asemenea adresele părţilor şi a martorilor. Aceste prevederi se aplică şi în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 196 alin1. adică părinţii. Când făptuitorul este necunoscut. 1 C. 157 alin. aceasta a fost lichidată. Apoi. În al doilea rând. 184 alin. potrivit art. Proc. Neagu „ Tratat de procedură penală ” Ed. care menţionează că fapta atrage răspunderea penală a tuturor participanţilor la săvârşirea acesteia. 180.504 504 Cazuri în care lipseşte plângerea prealabilă. 3 noul Cod penal. pen corelate cu dispoziţiile art . ne conduc la concluzia că pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot face plângerea prealabilă reprezentanţii lor legali. 193. acţiunea penală poate fi pusă în mişcare din oficiu. săvârşite prin presă sau orice mijloace de comunicare în masă. din ziua în care persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul. organului competent să efectueze urmărirea penală când plângerea prealabilă este îndreptată contra unui judecător. Potrivit dispoziţiilor art. PARTEA GENERALĂ vătămată a decedat sau în cazul persoanei juridice. 131 alin. 205 şi 206 din Codul penal actual sau art. 2 noul Cod penal. tutorele sau curatorul. 159. Pro. iar potrivit alin. plângerea prealabilă se adresează: instanţei de judecată. 157 alin. Bucureşti 1997. 205. alin. 2 când persoana vătămată este un minor sau un incapabil. domiciliu. procuror. Proc. arătarea făptuitorului. penală. 231. chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se menţine cu privire numai la unul dintre ei. descrierea faptei.

Efectele lipsei plângerii prealabile. 131 care prevede lipsa plângerii prealabile. În literatura de specialitate505 se afirmă că retragerea plângerii prealabile reprezintă manifestarea de voinţă a personei vătămate printr-o infracţiune. Condiţii în care retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală. 2 Cod penal actual sau art. în condiţiile legii. care după ce a introdus plângerea prealabilă necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale. ca o cauză de înlăturare a răspunderii penale.retragerea plângerii prealabile trebuie să fie totală. Constantin Mitrache. p. Retragerea plângerii prealabile Alături de lipsa plângerii prealabile şi retragerea plângerii prealabile. 131. 157 alin. În cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă. constituie o cauză care înlătură răpunderea penală (art. Retragerea plângerii prealabile conduce la înlăturarea răspunderii penale dacă sunt îndeplinite condiţiile: . Ca o consecinţă a caracterului total al retragerii plângerii prealabile ea va avea efecte în cazul indivizibilităţii active cât şi pasive numai dacă este făcută de toate persoanele vătămate şi respectiv retrasă faţă de toţi participanţii la săvârşirea infracţiunii. 1 Cod penal actual sau art.3 din noul Cod penal). 158.3. revine şi renunţă. 343. alin. alin. “Drept penal român. p.1 noul Cod penal în cazul infractiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată. 131 alin. 505 506 256 . lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală. .158). lipsa plângerii prealabile nu conduce la înlăturarea răspunderii penale deoarece acţiunea penală poate fi pusă în mişcare şi din oficiu (art. Cristian Mitrache. în cazurile în care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Partea generală”. alin. Bucureşti. partea specială” Editura ALL. 1997. Bucureşti. adică să privească atât latura penală cât şi cea civilă şi necondiţionată. 14.Aurel Teodor Moldovan Plângerea prealabilă lipseşte atunci când persoana vătămată deşi cunoaşte fapta şi pe făptuitor. 131 alin. în sensul că nu se poate înlătura răspunderea penală dacă retragerea plângerii C. Bulai. Caracterul necondiţionat este strâns legat de caracterul total al acesteia. 2003. Noul Cod penal reglementează într-un articol distinct retragerea plângerii penale (art. ori nu o face în termenul legal.retragerea plângerii prealabile să reprezinte o manifestare expresă a voinţei persoanei vătămate de a renunţa la plângerea făcută. spre deosebire de reglementarea actuală care face referire la retragerea plângerii penale în aliniatul 2 al art. “Manual de drept penal. 5 Cod penal actual sau art. 157. nu face o astfel de plângere. mai înainte de soluţionarea cauzei printr-o hotărâre definitivă.4. la plângerea făcută.2 noul Cod penal). Potrivit art. 344.

DREPT PENAL. Împăcarea părţilor. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. op. Dongoroz şi colab. 2003.5. pe când în cazul persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă cu încuvinţarea reprezentanţiilor lor legali. 372. De asemenea. este socotită ca un mijloc eficace pentru restabilirea ordinii de drept şi evitarea unor noi infracţiuni507 . Bucureşti 2004. a conduitei ulterioare pozitive faţă de persoana vătămată506 . p. prin aceasta deosebindu-se de retragerea plângerii prealabile şi de iertare. 10 lit. combinat cu art. PARTEA GENERALĂ prealabile este făcută sub condiţia unor reparaţii civile. în cazurile prevăzute de lege de a pune capăt conflictului născut din săvârşirea infracţiunii. p. 2 lit. În cazul persoanelor lipsite de capacitatea de exerciţiu. 14. II. reprezentând o instituţie de drept penal cu răsfrângeri pe planul drepturlui procesual penal. în care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Instituţia „împăcării părţilor” este strâns legată de instituţia „plângerii prealabile”. h. op. În literatura de specialitate509 s-au dat mai multe definiţii noţiunii de „împăcarea părţilor”. fiindcă doar o excepţie (seducţia – art. pag 268 257 . 345. 11 pct.Ghe Nistorenu „ Drept penal –Partea generală ” Ed.. încetarea urmăririi penale (art. 2 lit. Noţiune şi caracterizare Împăcarea părţilor constituie o cauză de înlăturare a răspunderii penale. Boroi . b Cod procedură penală). pentru toate celelalte situaţii împăcarea este prevăzută la infracţiunile la care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate508 . Editura Academiei Române. p. cit. se aseamănă cu lipsa plângerii prealabile. vol. cit. împăcarea se face prin reprezentanţii lor legali. b Cod procedură penală) şi respectiv încetarea procesului penal (art.510 507 V. 508 Mitrache. înlăturând consecinţele sale penale şi civile şi de a împiedica punerea în mişcare a acţiunii penale sau dacă procesul penal a început a-l face să înceteze sau împăcarea este actul juridic bilateral.5. 373.. această instituţie nu mai este reglementată de noul Cod penal). 510 Alex. care sunt acte unilaterale. 509 Dongoroz. All Beck . Bucureşti. printre care amintim: împăcarea părţilor înseamnă înţelegerea intervenită între persoana vătămată şi infractor. împăcarea părţilor reprezintă o cauză care înlătură răspunderea penală. În timp ce pe planul dreptului penal. ÎMPACAREA PARTILOR 14.. 199 Cod penal actual. deşi acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. pe planul procesual penal reprezintă un impediment în desfăşurarea procesului penal. ca natură juridică.1. pentru realizarea căruia trebuie să concureze voinţa ambilor subiecţi ai raportului juridic de drept penal. 11 pct.

378 din Codul penal viitor (infracţiunea de tulburarea folosinţei locuinţei.Aurel Teodor Moldovan 14. În partea specială a Codului penal. Această manifestare de voinţă trebuie să fie explicită. precum: să intervină în cazurile prevăzute de lege. Împăcarea trebuie să fie totală. Condiţiile împăcării Pentru a-şi produce efectele urmărite. în care infractorul trebuie să repare prejudiciul. 305 şi 320 din codul penal actual. art. art. împăcarea produce efecte in personam. adică să ducă la stingerea completă a conflictului dintre părţi. art. 194. să nu fie parţială cu privire la aspectul penal ori civil al procesului. 205.ultim. 302. 346. Ea nu poate fi realizată prin mandat special şi nu poate fi exprimată decât în faţa instanţei de judecată penală. ultimul alin. iar în cazul în care persoana vătămată are capacitate de exerciţiu restrânsă. Împăcarea este un act bilateral. 220. Bucureşti. 238. 258 . ea neputând fi dedusă din fapte sau situaţii care ar implica o împăcare. 320 al actualului cod nu îşi mai găseşte sediul în noul Cod penal). 256. împăcarea părţilor trebuie să îndeplinească anumite condiţii. dar nu mai târziu de momentul 511 Constantin Mitrache. 193. art. În caz de pluralitate de făptuitori. 181. 195. Împăcarea părţilor trebuie să fie necondiţionată. adică numai cu privire la infractorul cu care victima s-a împăcat. ultim. cu privire la toţi participanţii. împăcarea se realizează între aceasta personal. 253 alin. În faţa instanţei. cu încuviinţarea reprezentantului legal şi infractor511 . împăcarea nu poate fi condiţionată. Partea generală”. adică trebuie să se refere la persoana celor care au căzut de acord să se împace. 213. totală. infracţiunile prevăzute de art. necondiţionată şi să intervină până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. definitivă. împăcarea trebuie să intervină personal.196. art. cu fiecare dintre infractori.. 205 şi 206 de actualul Cod penal nu mai sunt reglementate în Codul penal viitor. 184 alin. În timp ce retragerea pângerii prealabile produce efecte in rem. Împăcarea părţilor poate interveni oricând. respectiv înlăturarea răspunderii penale. dacă persoana vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu. 217 alin. respectiv art. 206. pentru a produce înlăturarea răspunderii penale. Prin excepţie de la caracterul personal al împăcării.5. Împăcarea părţilor este posibilă numai în cazurile expres prevăzute de lege. 224 ultimul alin. adică stingerea conflictului nu este subordonată niciunei condiţii. art. 231. art. Împăcarea este personală. 192 alin. prevăzută de art. ea trebuie să intervină între persoana vătămată şi infractor sau reprezentanţii lor legali. Împăcarea poate interveni oricând p. 210. în sensul că nu trebuie să fie afectată de condiţii. Cristian Mitrache. “Drept penal român. împăcarea este posibilă la toate infracţiunile la care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate: art. 2003. ultim. ultim. împăcarea intervenită ulterior între părţi este necondiţionată. să fie personală. rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. instanţa poate acorda un termen.2. împăcarea se realizează între reprezentantul legal al acesteia şi infractor. adică la acele infracţiuni la care legea admite împăcarea. iar dacă se impune repararea prejudiciului cauzat.

În consecinţă. după caz. Aceasta înseamnă că dacă procesul penal nu a început . organul judiciar în faţa căruia s-a produs împăcarea sau căruia i s-a înfăţişat actul de împăcare declară încetarea procesului penal atât în ceea ce priveşte latura penală. din momenCodul penal actual Noul cod penal Art 132 – Impăcarea părţilor – (1) Art 159 – Împăcarea – (1) Împăcarea Împăcarea părţilor în cazurile prevăzute poate interveni în cazul în care punerea de lege înlătură răspunderea penală şi în mişcare acţiunii penale s-a făcut din stinge şi acţiunea civilă. 259 . s-a dispus încetarea urmăririi penale sau s-a pronunţat încetarea procesului penal (ex nunc)512 . 374. 2 noul Cod penal). Dongoroz şi colab. 2003. neputând fi dedusă din alte fapte sau situaţii. dar numai „până la rămânerea definitivă a hotărârii”.5. cât şi în ceea ce priveşte latura civilă. “Explicaţii teoretice ale Codului penal”. vol. oficiu. dacă legea o prevede în mod (2) Împăcarea este personală şi pro. Împăcarea părţilor trebuie să fie expresă. duce efecte numai dacă intervine până (2) Împăcarea înlătură răspunderea la rămânerea definitivă a hotărârii. Bucureşti. PARTEA GENERALĂ în cursul procesului penal: în faza de urmărire ori în faza de judecată (în fond sau în recurs). tul (data) când s-a încheiat actul juridic al împăcării (ex tunc) şi nu din momentul când. 1 Cod penal actual sau art.DREPT PENAL.expres. p. penală şi stinge acţiunea civilă. II.3. Efectele juridice ale împăcării părţilor Împăcarea părţilor în cazurile prevăzute de lege înlătură răspunderea penală ţi stinge ţi acţiunea civilă (art. Editura Academiei Române. 132 alin. (3) Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit şi dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei.. 159 alin. 512 V. 14. el nu mai începe. iar dacă a început încetează513 .

p.1. II. Antoniu. Oancea. 515 V.1.S. Potrivit unei păreri515 graţierea constituie un mijloc de adaptare (individualizare) administrativă a pedepselor privative de libertate şi pecuniare. prin lege de către Parlament potrivit art. 1 şi 2 din Legea nr. 123. Noţiune Graţierea este o măsură de clemenţă.” nr. Potrivit unei alte păreri516 graţierea colectivă nu constituie un mijloc administrativ de individualizare a sancţiunilor penale. „R. C. În legătura cu natura juridică a graţierii s-au exprimat mai multe puncte de vedere. C. în „B. Filipaş. I. nu de către organele administrative.art. 3 lit. 517 I. România. 546/ 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii 514 . ea reglementează competenţa. efectele şi limitele graţierii.154. 546 din 16 octombrie 2002 privind graţierea şi procedura graţierii. 516 A.R. Bulai. 755 din 16 octombrie 2002. Partea generală. 45-46. Pen. 72 pct. p.Aurel Teodor Moldovan CAPITOLUL XV CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ SAU MODIFICĂ EXECUTAREA 15. Trei. Oancea „ Drept Penal. Didactică şi pedagogică . 124. g) din Constituţie . de drept constituţional şi de drept penal. pag 484 Legea nr. Editura Academiei R. G. Bucureşti. Dongoroz. deoarece: . acordată individual prin decret al preşedintelui României potrivit art.D. g) din Constituţie şi constă în iertarea unui condamnat de executarea în total ori în parte a pedepsei ori în comutarea pedepsei într-una mai uşoară. Nota I la dec. d) din Costituţie sau colectiv de către Parlamentul României prin lege organică. Graţierea se acordă şi produce efecte „in personam”. ci o modalitate de adaptare legală a lor. 513 514 260 . „Individualizarea pedepselor”.I. „Drept penal”. 872/ 1971. Nr.aplicarea ei se face de către instanţa de judecată. p. 1/ 1988. vol. . publicată în Monitorul Oficial nr. p. 2 lit. 153.Partea Generală ” Ed. “Instituţii de drept penal”. 518 V. GRAŢIEREA 15. „ Explicaţii teoretice ale Codului penal român”. dar poate fi acordată şi „in rem” condamnaţilor pentru anumite infracţiuni sau la pedepse de o anumită gravitate. 1970. 698. p.1. 1939. 72 alin. Temeiul acestei individualizări îl reprezintă legea însăşi. 2001. Mitrache.” nr. Graţierea poate fi acordată şi colectiv. 94 lit. Ed. potrivit art. Bucureşti. Papadopol.are o dublă natură. 5/ 1972. Bucureşti 1971.

realizarea ei depinzând doar de voinţa condamnatului. Graţierea reprezintă.R. Potrivit unei alte păreri519 graţierea condiţionată nu reprezintă o modalitate a suspendării sau liberării condiţionate. în măsura în care actul de clemenţă cuprinde unele condiţii privitoare la: vârsta şi situaţia familială a condamnatului. în cazul pedepselor definitive şi de la data intrării în puterea lucrului judecat a hotărârii judecătoreşti. 377. dispoziţie care a avut însă un caracter singular. 261 . nr. În timp ce graţierea individuală este eminamente personală. 160. 110.se adoptă prin lege. Biro. a executării pedepsei. impersonală.. cea dintâi reprezentând o cauză de înlăturare a executării pedepsei.1 Cod Penalviitor. 1 Cod Penal actual sau art. . În literatura de specialitate520 se subscrie acestei ultime opinii. cetăţenia condamnatului şi antecedenţa penală a acestuia. Dongoroz. 1998. . poate dobândi unele trăsături subiective. 120 alin. printre altele. graţierea colectivă este reală. p.D. legea nefăcînd distincţie în raport cu caracterul ei necondiţionat sau condiţionat. . Bucureşti.între ele există deosebiri fundamentale privitoare la natura lor juridică. alin. indiferent dacă este pură şi simplă sau sub condiţie. cit. În funcţie de mai multe criterii ce privesc persoanele cărora li se acordă 519 L. 520 Iancu Mândru. . 4 din Decretul nr. înlăturarea. a prevăzut aceasta în mod expres. deoarece: . în ipoteza graţierii anticipate. o modalitate de liberare condiţionată. A susţine contrariul înseamnă a tăgădui însăşi esenţa instituţiei graţierii. în măsura în care a fost acordată după începerea executării. Potrivit unei opinii518 graţierea acordată sub condiţie constituie o formă de suspendare condiţionată a executării pedepsei atunci când executarea ei nu a început încă şi. „Amnistia şi graţierea”. op.nesăvârşirea unei infracţiuni intenţionate înlăuntrul termenului de încercare este similară condiţiei rezolutorii pure (si voluero). „Stabilirea momentului în care condamnatul beneficiaza de graţiere”. deopotrivă. întâlnită în dreptul civil. aceasta aplicându-se de la data adoptării actului de clemenţă. obiectivă. care este considerată mai convingătoare pentru că se are în vedere caracterul obligatoriu al graţierii. o cauză de înlăturare a consecinţelor condamnării şi un mijloc de individualizare a constrângerii juridice penale517 se consideră potrivit unei alte opinii consacrate în literatura de specialitate. 155/ 1953.momentul graţierii coincide cu începerea termenului de încercare. p. p.în măsura în care legiuitorul a vrut să lege efectele actului său de clemenţă de data expirării termenului de încercare. potrivit cărora graţierea are ca efect. fiind acordată în considerarea persoanei celor condamnaţi. 784. subiectivă.rostul termenului de încercare este acela de a confirma oportunitatea aplicării graţierii. iar ultimele două constituind modalităţi de individualizare a executării ei.DREPT PENAL. în R. Editura ALL EDUCATIONAL. nu cu acela al expirării sale. constând în înlăturarea executării pedepsei. PARTEA GENERALĂ . Al doilea argument în favoarea acestei opinii îl constituie faptul că ţine seama de dispoziţiile art. respectiv. 521 V. ca în cazul art. totală sau parţială. 4/ 1972.

pedeapsa aplicată de instanţă. după caz. pentru condamnaţii militari. modalitatea graţierii . ascendenţii. pedepsele a căror executare nu a început din cauza sustragerii condamnatului de la executare. chiar dacă se referă la un grup de persoane şi graţierea colectivă atunci când graţierea este acordată unui număr nedeterminat de persoane pentru o categorie de condamnări determinate prin natura pedepsei ori cuantumul lor sau pronunţate pentru anumite infracţiuni. care face obiectul graţierii. prenumele. întinderea efectelor graţierii. Potrivit art. condiţiile în care se acordă graţierea. Preşedintele României poate solicita informaţii organelor administraţiei publice locale. pentru graţierea parţială. Astfel. 4 din Legea nr. Graţierea individuala se acordă la cerere sau din oficiu. descendenţii. se adresează Preşedintelui României şi poate fi făcută de: a) persoana condamnată. fraţii. hotărârea definitivă de condamnare. precum şi comandantului unităţii. Preşedintele României poate solicita. organelor de poliţie şi altor instituţii publice. indicându-se partea de pedeapsă graţiată. adică numai după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.totală sau parţială. conducătorului locului de detenţie. numai dupa rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia. Cu privire la graţierea individuală mai trebuie amintite următoarele: graţierea individuală se acordă numai pentru pedepse privative de libertate. La cererea de graţiere se anexează.Aurel Teodor Moldovan graţierea. certificatul de cazier judiciar şi. cererea de graţiere individuală. împreună cu actele anexate. în funcţie de persoanele beneficiare521 avem graţierea individuală. surorile ori copiii acestora. avize consultative de la Ministerul Justiţiei. data şi locul naşterii. acte de stare civilă. 546/ 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii) În vederea exercitării prerogativei de graţiere. Atunci când consideră necesar. 5 din Legea nr. dispoziţiile prezentei legi privitoare la pedepse se aplică în mod corespunzător şi sancţiunilor cu închisoare contravenţională şi că nu pot fi graţiate pedepsele deja executate. elementele de identificare a hotărârii judecătoreşti de condamnare. pedepsele complementare şi cele accesorii. în copie legalizată. Cererea de graţiere conţine în mod obligatoriu datele de identificare a persoanei condamnate şi pedeapsa pentru care se solicita graţierea. În afară de aceste prevederi Legea nr. atunci când actul de clemenţă se acordă intuitu personae. graţierea individuală nu are efect asupra laturii civile 262 . în doctrina penală se disting mai multe modalităţi ale acesteia. certificate medicale. atunci cand socoteşte necesar. condamnările cu suspendarea executării pedepsei. precum şi de aceleaşi rude ale soţului persoanei condamnate. prenumele părinţilor. care este obligat să le înainteze în termen de 30 de zile de la data solicitării. rapoarte de anchetă socială şi alte acte pe care solicitantul le consideră necesare în susţinerea cererii sale (art. b) soţul persoanei condamnate. Ceea ce este de observat este faptul că graţierea nu poate fi decât postcondamnatorie. 546/ 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii mai face referire şi la conţinutul decretului de graţiere care trebuie să cuprindă anumite elemente obligatorii: datele de identificare a persoanei condamnate: numele. organelor judecătoreşti şi ale parchetelor. 546 din 14 octombrie 2002.

graţierea individuală se acordă necondiţionat. dacă pentru unele dintre aceste pedepse este incidentă graţierea. graţierea colectivă poate avea ca obiect numai pedepse aplicate de instanţă pentru fapte săvârşite anterior datei prevăzute în legea de graţiere. 3. vătămarea corporală gravă. graţierea nu împiedică exercitarea căilor extraordinare de atac de către condamnat. 1 şi 2). 188 -189 din noul cod penal. prevăzute în art. va fi înlăturat şi sporul eventual aplicat. 4. 394 – 410 din viitorul Cod Penal. 195 viitorul Cod penal. în condiţiile legii şi nu poate constitui temei pentru respingerea acestora (art. graţierea îşi produce efectele numai de la data rămânerii definitive a hotărârii (art. Infracţiuni reglementate de Codul penal: 1.DREPT PENAL. Cu privire la graţierea colectivă menţionăm următoarele: graţierea colectivă se acordă unui număr de persoane pentru condamnări determinate prin cuantumul pedepselor sau prin infracţiunile pentru care au fost pronunţate (art. 2. 263 . Prin aceeaşi lege s-a înlăturat măsura internării într-un centru de reeducare luată de către instanţele de judecată faţă de minorii care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală (art. prevăzute în art. prevăzute în art. 546/ 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii). 182 Cod Penalactual sau art. precum şi pedepsele cu amendă aplicate de instanţele de judecată. 726/ 4 octombrie 2002. 13). 194 viitorul cod penal. 9 din Legea nr. 205 din viitorul Cod penal. atunci când legea de graţiere intră în vigoare înaintea rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Prin Legea nr. aceste prevederi aplicându-se indiferent de modalitatea de executare a pedepsei închisorii dispusă de instanţă (art. comutarea se poate face numai într-o pedeapsă mai uşoară.această prevedere neaplicându-se în cazul condamnatului minor. prevăzută în art. 189 din actualul Cod Penalsau art. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni522 s-au graţiat în întregime pedepsele cu închisoarea până la 5 ani inclusiv. (art. 4 nu beneficiază de prevederile art. şi nu pedeapsa rezultantă. iar dacă a rămas o singură pedeapsă din pedeapsa rezultantă. infracţiunile de omor. prevăzute în art. 183 actualul Cod penal. 155-173 Cod Penalactual sau infracţiunile contra securităţii naţionale. 17). 174-176 Cod Penalactual sau art. 12 Legea nr. respectiv art. şi numai în limitele stabilite de acesta. ele vor fi descontopite. 3). 1-3 cei cărora li s-au aplicat pedepse sau măsuri educative pentru următoarele infracţiuni: A. 14). prevăzută în art. PARTEA GENERALĂ şi asupra măsurilor administrative pronunţate într-o cauză penală (art. în situaţia pluralităţii de infracţiuni pentru care s-au aplicat pedepse ce au fost contopite. 522 Publicată în Monitorul Oficial nr. obiectul graţierii colective îl constituie pedepsele aplicate pentru fiecare dintre infracţiuni. prevăzută de Codul penal. 546/ 2002 privind graţierea şi procedura de graţiere). graţierea individuală poate fi refuzată de către beneficiarul ei atunci când cererea a fost făcută de altă persoană . 20). infracţiunile contra siguranţei statului. lipsirea de libertate în mod ilegal. 5. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. care nu este graţiată. iar graţierea colectivă poate fi acordată şi condiţionat (art. Potrivit art.

295 noul cod penal. a). 201 alin. primirea de foloase necuvenite. respectiv art. 209 alin. 10.respectiv furtul în scop de folosinţă – art. 2 actualul Cod Penal sau art. 212 actualul Cod Penal sau art. violarea de domiciliu. incestul. 1 lit.410 din 25 iulie 2001. 194 actualul Cod penal. 239 alin. prevăzută în art. d) şi g). 235 – 236 noul cod penal. Partea I. prevăzută în art. prevăzută în art. prevăzută în art. 282 noul cod penal. 12. furtul de autovehicule. 22. actul sexual cu un minor. prevăzut în art. prevăzut în art. pirateria. 9. nr. 289 noul cod penal. tortura. 211actualul Cod Penal sau art. 21. 2151 alin. înşelăciunea. 215 alin. 20. 377 noul cod penal. 2481 actualul Cod Penal. 23. traficul de influenţă. 220 noul cod penal. 2 şi 3 actualul Cod Penal sau 257 noul cod penal. 230 noul cod penal. tâlhăria. 2 Cod Penalactual sau art. 2 şi în redactarea anterioară Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. perversiunea sexuală. abuzul în serviciu în formă calificată. respectiv art. 291 noul cod penal. precum şi furtul calificat.207/2000. prevăzut în art. 1-4 în redactarea anterioară Legii nr. 192 alin. prevăzut în art. luarea de mită. şi în art. respectiv art.Aurel Teodor Moldovan 6. 224 viitorul cod penal. 13. 2-5 actualul Cod Penal sau art. Partea I. în art. prevăzut în art. 203 actualul cod penal. darea de mită. b).207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală. 2-4. prevăzută în art. violul. 16. delapidarea. 2-4 actualul cod penal. nu mai este prevăzută de noul Cod Penal 11. 255 actualul Cod Penal sau art. publicată în Monitorul Oficial al României. 14. 209 alin. respectiv art. 290 noul cod penal.594 din 22 noiembrie 2000. 198 alin. 254 actualul Cod Penal sau art. prevăzută în art. 2671 actualul Cod Penalsau art. prevăzut în art. 15. 197actualul cod penal. 19. 17. 8. prevăzut în art. alin. prevăzută în art. 18. ultrajul. 233 noul cod penal. 257 actualul Cod Penal sau art. prevăzută în art. 244 noul cod penal. publicată în Monitorul Oficial al României. prevăzută în art. 2-5 actualul cod penal. 456/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. prevăzute în art. prevăzută în art. nr. 256 actualul cod penal. şantajul. 7. în redactarea în vigoare. 218 noul cod penal. 264 . 209 alin. 207 noul cod penal.

falsificarea de alimente sau alte produse. prevăzută în art. prevăzut în art. 312. deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori. 32. evadarea. 353 noul cod penal. 291 actualul Cod Penalsau art. 25. 31. 357 noul cod penal. 276 actualul Cod Penal sau art. 285 noul cod penal. 321 noul cod penal. 274 alin. 332 noul cod penal. prevăzut în art. 27. prevăzută în art. prevăzute în art. 265 . 3022 alin. traficul de stupefiante. 36. distrugerea şi semnalizarea falsă. 282 actualul Cod Penal sau art.DREPT PENAL. 309 actualul Cod Penal sau art.deturnarea de fonduri. 320 noul cod penal. 345 noul cod penal. 279 actualul Cod Penalsau art. 322 noul cod penal. 40. 316 noul cod penal. 285 actualul Cod Penal sau art. 269 actualul Cod Penal sau art. 2 actualul Cod Penal sau art. 26. 29. falsul intelectual. uzul de fals. 42. înlesnirea evadării. 2. părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate. nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri. 284 actualul Cod Penal sau art. 310 – 311 noul cod penal. 342 noul cod penal. 330 noul cod penal. 28. 283 noul cod penal. neîndeplinirea cu ştiinţă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă. 289 actualul Cod Penalsau art. 43. prevăzute în art. 39. PARTEA GENERALĂ 24. prevăzut în art. 288 actualul Cod Penal sau art. nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji. 313 actualul Cod Penal sau art. prevăzută în art. 38. prevăzută în art. 33. 331 noul cod penal. 37. 307 noul cod penal. 30. 44. prevăzute în art. falsificarea de valori străine. prevăzută în art. 35. contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit. 275 alin. 41. falsificarea de monede sau de alte valori. 2 actualul Cod Penal sau art. prevăzută în art. prevăzută în art. 2791 actualul Cod Penal sau art. prevăzut în art. 3 actualul Cod Penal sau art. falsul în înscrisuri sub semnătură privată. prevăzută în art. prevăzută în art. prevăzută în art. 323 noul cod penal. 290 actualul Cod Penalsau art. 3021 alin. 34. falsul material în înscrisuri oficiale. represiunea nedreaptă. nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive. 314 noul cod penal. 270 actualul Cod Penal sau art 286 noul cod penal. 268 actualul Cod Penal sau art. prevăzută în art. prevăzută în art. prevăzut în art.

prevăzut în art. zborul neautorizat. infracţiunile prevăzute în art. 85 din Legea protecţiei mediului nr. 3. infracţiunile prevăzute în art. 7. nu beneficiază de prevederile prezentei legi cei care au săvârşit infracţiuni. 2-14 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României. în curs de 3 ani. 423 noul Cod penal. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. 175-181 din Legea nr. 332. 198 noul Cod penal. 109. 48. 329 actualul Cod Penal sau art. Potrivit art. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. În funcţie de condiţiile impuse beneficiarului. B. asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni. 45. 51/1991 privind siguranţa naţională a României. infracţiunile prevăzute în art. 213 noul cod penal. 266 . 197 noul cod penal.Aurel Teodor Moldovan prevăzută în art. 19-21 din Legea nr. proxenetismul. 78/2000 pentru prevenirea. dezertarea. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani. 50. infracţiunile prevăzute în art. 276 din Legea nr. a măsurii internării într-un centru de reeducare sau a sancţiunii contravenţionale. 110 şi 115 din Decretul nr. 10-16 din Legea nr. şi pedeapsa sau restul de pedeapsă rămas neexecutat ca urmare a aplicării prezentei legi. 6 graţierea nu se aplică celor care nu au început executarea pedepsei închisorii. 46. 31/1990 privind societăţile comerciale. 6. 49. persoanele graţiate care. dar ulterior s-au sustras. săvârşesc cu intenţie o infracţiune vor executa.443/1972 privind navigaţia civilă. 5. 2 actualul Cod Penal sau art. 47. infracţiunile prevăzute în art. 9. De asemenea. 340 alin. 23 şi 24 din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. iar potrivit art. prevăzute în art. 4. infracţiunile prevăzute în art. republicată. prevăzută în art. (2). pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune. Sancţiunile cu închisoare aplicate prin hotărâri judecătoreşti definitive pentru contravenţii nu se mai execută. infracţiunile prevăzute în art. 3 teza II actualul Cod Penal sau art. prevăzută în art. prevăzut în art. 323. precum şi celor care au început executarea. Infracţiuni reglementate de legi speciale: 1. prevăzută în art. 306 actualul Cod Penal sau art. se disting: graţierea necondiţionată (pură şi simplă) şi graţierea condiţionată. încăierarea. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. infracţiunile prevăzute în art. deoarece s-au sustras de la executarea acestora. 7-18 din Legea nr. 7. altele decât cele prevăzute la alin. republicată. 2. infracţiunile prevăzute în art. 322 alin. 137/1995. relele tratamente aplicate minorului. 314. 8.

Graţierea este totală când constă în înlăturarea în întregime a executării pedepsei. pedeapsa va fi considerată ca executată fie la data aplicării actului de clemenţă. 1995. fie la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. 16 alin. În afară de aceste criterii mai menţionăm şi clasificarea graţierii din punctul de vedere al momentului intervenirii. comportarea după acordarea beneficiului clemenţei înlăuntrul unei perioade. conduita după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare (condamnatul să nu se fi sustras de la executarea pedepsei). sunt prevăzute efectele graţierii necondiţionate.DREPT PENAL. Aceasta se mai numeşte şi remitere de pedeapsă. trebuie făcută distincţia între două situaţii. În cazul graţierii integrale. în situaţia graţierii antecondamnatorii. Efectele graţierii Prin dispoziţiile art. parţială sau comutare. astfel că o pedeapsă graţiată produce aceleaşi efecte ca şi o pedeapsă executată. Graţierea este parţială când prin actul de clemenţă este înlăturată executarea doar a unei părţi din pedeapsă. PARTEA GENERALĂ Graţierea este necondiţionată atunci când se acordă fără a impune în viitor beneficiarului ei anumite obligaţii şi este condiţionată atunci cand acordarea ei este condiţionată de buna conduită a condamnatului acesteia în viitor. Graţierea parţială se mai numeşte şi reducere de pedeapsă. 160 noul Cod penal. ea înlătură condamnarea şi consecinţele condamnării. care nu poate fi acordată decât prin lege organică. 15. Graţierea înlătură executarea pedepsei principale. Pot fi prevăzute anumite cerinţe. mai uţoară. de regulă de 3 ani de la data aplicării actului de graţiere. precum şi restul de pedeapsă rămas neexecutat (art.2. Ungureanu. graţierea poate fi: totală. ca în cazul graţierii condiţionate. urmarea infracţiunii (de exemplu. Editura “Lumina Lex”. p.ar fi: 267 .1. iar prin actul de acordare a graţierii mai pot fi prevăzute şi alte efecte ale acesteia. prejudiciul cauzat prin săvîrşirea unor anumite infracţiuni să nu depăşească un plafon valoric). “Drept penal român” Partea generală. o parte calculată prin raportare la pedeapsa în întregul ei. situaţia familială). denumită termen de încercare sau termen-condiţie. 1 şi 2 din Legea nr. în ipoteza graţierii condiţionate. În funcţie de întinderea efectelor. 546/ 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii). o anumită perioadă de timp sub sancţiunea executării pedepsei neexecutate. Comutarea este forma graţierii ce constă în înlocuirea pedepsei aplicate de instanţa de judecată cu o pedeapsă de altă natură. 523 A. 120 Cod penal actual sau art. antecedenţa penală ( spre exemplu. cum 416. distingând între graţierea postcondamnatorie care a fost acordată privitor la pedepsele aplicate prin hotărâri rămase definitive şi graţierea antecondamnatorie. nu şi prin decret prezidenţial523 . ca urmare a graţierii care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. În cazul graţierii paţiale. condamnatul să nu fie recidivist). cum ar fi: persoana condamnatului (vârsta. Bucureşti. spre exemplu pedeapsa închisorii este înlocuită cu amenda.

. Iancu Mândru. Editura ALL EDUCATIONAL. continuate sau progresive. ca în cazul graţierii necondiţionate. beneficiul ei fiind dobândit definitiv prin respectarea condiţiei. Aici la pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune se adaugă restul de pedeapsă anterioară. . dar după împlinirea termenului de încercare a graţierii condiţionate. se impune epuizarea acestora mai înainte de data adoptării decretului de graţiere. executarea pedepsei va începe sau va continua. fusese deja executată o fracţiune din pedeapsă. care nu este graţiată. aceasta va fi scoasă din contopire.infracţiunea este comisă după executarea fracţiunii negraţiate. 1998. 268 . Editura ALL EDUCATIONAL. ea produce efectele urmărite numai de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. iar condamnatul va continua executarea. potrivit art. Bucureşti. p. „Amnistia şi graţierea”. Graţierea parţială condiţionată produce efecte distincte în raport de stadiul executării pedepsei. iar dacă a rămas o singură pedeapsă din pedeapsa rezultantă. în măsura în care. soluţiile vor fi diferite.infracţiunea a fost săvârşită în timpul executării pedepsei negraţiate. Revocarea graţierii nu mai poate avea loc. în situaţia graţierii după condamnare. va fi înlăturat şi sporul ce eventual fusese aplicat în considerarea pluralităţii de infracţiuni existente în cauză. dar în termenul de încercare al graţierii condiţionate. redusă prin graţiere. Efectele graţierii asupra pedepsei a cărei executare a fost suspendată condiţionat 524 525 Iancu Mândru. este incidentă graţierea. Dacă pentru unele din pedepsele contopite. „Amnistia şi graţierea”. pedepsa nu va mai fi pusă în executare. dacă după reducerea pedepsei. 377. cu restul rămas neeexecutat din cea anterioară. În a doua situaţie.infracţiunea este săvârşită în timpul executării pedepsei şi a termenului de încercare. 1998. în funcţie de următoarele situaţii concrete: . va avea loc înlăturarea executării pedepsei. . p. Dacă săvârşeşte o infracţiune şi sunt întrunite condiţiile privitoare la recidivă. În cazul infracţiunilor continue. Bucureşti.infracţiunea a fost săvârşită înlăuntrul termenului – condiţie a graţierii condiţionate şi a termenului de încercare a liberării condiţionate525 . Inculpatul va începe. rămâne un rest de executat. În prima situaţie. însă. în această situaţie pedeapsa anterioară. egală sau mai mare decât partea negraţiată. astfel că noua pedeapsă se contopeşte. după aplicarea graţierii. dacă perioada arestării preventive este mai mare sau egală cu restul negraţiat. calculat prin scăderea perioadei efectiv executate şi a fracţiunii graţiate. se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. 2 Codul penal actual. iar la pedeapsa rezultantă se adaugă partea din pedeapsa neeexecutată ca urmare a graţierii. va mai rămâne de executat un rest de pedeapsă524 . 407.Aurel Teodor Moldovan dacă inculpatul sau condamnatul mai are de executat sau nu un rest de pedeapsă. În cazul în care graţierea are ca obiect pedeapsa ce urmează a se aplica pentru o infracţiune săvârşită înainte de adoptarea actului de graţiere. 39 alin. Executarea pedepsei va fi înlăturată dacă. În situaţia graţierii antecondamnatorii.

Codul penal actual a prevăzut expres. Graţierea aplicabilă pedepselor suspendate condiţionat va fi. 99. 4/ 1962. În această situaţie. Cristian Mitrache. Când atât în termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei. 2003. atât pedeapsa ce fusese suspendată condiţionat. p. Dărîngă. Dacă suspendarea condiţionată este 526 I.DREPT PENAL.102. nr. dispusă prin lege organică. 416 269 . 527 J. condamnatul săvârşeşte o nouă infracţiune care atrage atât revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. p. se produc efectele definitive ale suspendării.N. iar săvârşirea unei noi infracţiuni după împlinirea termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei. efectele suspendării condiţionate se produc. ci doar efectul suspendării condiţionate a executării pedepsei. cât şi în termenul de definitivare al graţierii condiţionate. potrivit art. 528 Constantin Mitrache. Partea generală”.N. 120 alin. dar în termenul de definitivare al graţierii condiţionate. însă nu se contopesc528 . “Drept penal român. partea din termenul de încercare se reduce cu durata pedepsei în cazul graţierii totale şi cu fracţiunea din pedeapsă graţiată în cazul graţierii parţiale. în J. g) din Constituţie. Bucureşti. 58-68. În cazul în care în termenul de încercare redus ca urmare a graţierii totale intervine anularea sau revocarea suspendării. întotdeauna colectivă. 72 (3) lit. Gh. aşa cum a fost redus. Dacă până la împlinirea termenului de încercare. partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei pronunţate de instanţă. nu mai determină vreo revocare. decretul de graţiere apărut în înlăuntrul termenului de încercare se aplică numai în măsura în care s-ar prevedea expres acest lucru. Cu privire la această situaţie. în art. se va executa în cazul anulării ori revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei. p. în J. Potrivit unei păreri526 . Astfel. În acest caz. nu are loc revocarea sau anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei. cât şi pedeapsa pentru noua infracţiune. „Condamnarea cu suspendarea executării pedepsei”. s-au exprimat mai multe opinii în literatura de specialitate. Legea 301/ 2004 prevede în art. cât şi beneficiul graţierii condiţionate. Când graţierea este parţială. „În legătură cu efectele graţierii asupra pedepselor suspendate condiţionat”. Potrivit unei alte opinii 527 pedepsele cu suspendarea condiţionată a executării sunt supuse graţierii. 145 alin. beneficiul graţierii nu este înlăturat. 2 că graţierea are efecte şi asupra pedepselor a căror executare a fost suspendată condiţionat. partea din pedeapsă ce rămâne negraţiată. se reduce în mod corespunzător. iar graţierea condiţionată rămâne fără obiect. 4 că: „Graţierea are efecte şi asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiţionat. deoarece pedepsele a căror executare a fost suspendată condiţionat nu sunt executabile. Mai apare şi situaţia în care termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei se împlineşte mai înainte de termenul de definitivare al graţierii condiţionate. 1/ 1962. Pohonţu. Grigoraş. adică reabilitarea de drept a condamnatului. care. PARTEA GENERALĂ Graţierea are efecte şi asupra pedepsei a cărei executare a fost suspendată condiţionat. condamnatul va executa. nr.

Art. C.” În proiectul noului Cod penal. se execută numai partea din pedeapsă rămasă negraţiată. Acest lucru se explică prin aceea. în de graţiere. unde se prevede expres în art.. afară de cazul când se dispune altfel prin actul de graţiere. în afară de cazul în care de dispune altfel prin actul de graţiere”. 2 că: „Graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare. p. 573/ 2004. cit. 3 actualul Cod penal. că în principiu. 613.Efectele graţierii Art 160 – Efectele graţierii (3) Graţierea nu are efecte asupra (2) Graţierea nu are efecte asupra pepedepselor complementare. 5 Cod penal actual. graţierea nu are efect asupra măsurilor de siguranţă şi asupra măsurilor educative. Efectele graţierii asupra pedepselor complementare Potrivit art.2 noul Cod penal. cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei au acelaşi conţinut ca în Codul penal în vigoare cu două deosebiri. Bulai.4: „Graţierea nu are efecte asupra pedepselor a căror executare este suspendată sub supraveghere. graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare. afară de depselor complementare şi măsurilor cazul când se dispune altfel prin actul educative neprivative de libertate. afară de cazul în care se dispune altfel prin actul de graţiere. 160 alin. afară de cazul când se dispune altfel (4) Graţierea nu are efecte asupra prin actul de graţiere. Prima deosebire vizează excluderea de la graţiere a pedepselor a căror executare este suspendată sub supraveghere. 160. În ceea ce priveşte noul cod penal529 . 160. 3 că: „nu pot fi graţiate pedepsele complementare şi cele accesorii”. Codul penal actual Noul cod penal Art 120. 120 alin. măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate. 9 alin. respectiv art. mă su rilor de siguranţă şi măsurilor (3) Graţierea nu are efect asupra educative. graţierea trebuie să opereze asupra pedepselor care se execută efectiv şi nu a acelora a căror executare este suspendată sub supraveghere. se menţionează prin prevederile art..Aurel Teodor Moldovan revocată sau anulată. afară de cazul când se dispune altfel prin actul de graţiere”. Acest lucru reiese şi din prevederile Legii 546/ 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii. 270 . 120 alin. alin. alin. op. Acest lucru se impune datorită faptului că prin luarea măsurilor de siguranţă se urmăreşte înlăturarea unei stări de pericol şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Efectele graţierii asupra măsurilor de siguranţă şi asupra măsurilor educative Potrivit art. nu sunt pedepse şi nu pot intra sub incidenţa actelor de clemenţă530 . acestea nu sunt consecinţe ale săvârşirii de infracţiuni. 301 / 2004 noul Cod penal al României publicat în Monitorul Oficial nr. 529 530 Legea nr.

3) adăugându-se după prevederea că graţierea nu are efect asupra acestor măsuri cuvintele „în afară de cazul când se dispune altfel prin actul de graţiere”. PARTEA GENERALĂ Prin noul Cod Penal s-a completat textul care se referea la efectele graţierii asupra măsurilor de siguranţă (art. Editura ALL EDUCATIONAL.1. 160 alin. nr.. dacă cel condamnat a beneficiat de liberare condiţionată.. dar prin acelaşi act se poate prevedea şi o soluţie contrară. p. 2) şi asupra măsurilor educative. corespunzător fiecărei graţieri. alin. „Amnistia şi graţierea”. dacă restul de pedeapsă a fost executat în întregime. V. PRESCRIPŢIA EXECUTĂRII PEDEPSEI 15. Prescripţia constă în stingerea forţei executive a unei hotărâri de con531 532 Iancu Mândru. Explicaţii teoretice. ori la data împlinirii duratei pedepsei. şi la aceea a adoptării actului de clemenţă.2. prin aceea că se referă la cele neprivative libertate. care urmăresc îndreptarea şi reintegrarea socială a acestora potrivit prevederilor art. exerciţiul drepturilor interzise se reia la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. în raport de întinderea actului de clemenţă. 92/ 2000.2. Bucureşti. II.DREPT PENAL. Măsurile educative având un caracter preponderent preventiv.. ori a fost înlăturată executarea cu privire la tot restul rămas neexecutat.. vol. putem distinge între două situaţii: . Astfel. Noţiune Prescripţia executării pedepsei este o cauză care înlătură executarea pedepsei. educativ. Dongroz şi colaboratorii. în acest din urmă caz fiind considerat virtual în executarea pedepsei531 . Efectele graţierilor succesive Prin actul de acordare a graţierii se pot prevedea graţieri parţiale suucesive ce intervin în cursul executării unei pedepse de mai lungă durată având ca efect reducerea succesivă a pedepsei. în situaţia graţierii postcondamnatorii.. înlăturarea pedepselor accesorii va avea loc la data punerii în libertate. condamnatul executând în continuare fracţiunea neeexecutată.în măsura în care pedeapsa a fost graţiată doar în parte. p. de asemenea nu sunt graţiate. 1ą din O. 366 271 .dacă pedeapsa a fost graţiată în întregime. 1998. 160.. dar şi asupra drepturilor persoanei vătămate (art.. Efectele graţierii asupra pedepselor accesorii Efectele graţierii asupra pedepselor accesorii sunt diferite.. în cazul graţierii antecondamnatorii.. . 408. 15. respectiv că nu beneficiază de graţiere condamnaţii cărora li s-a redus pedeapsa ca urmare a unei graţieri anterioare ori că vor beneficia de dispoziţiile de graţiere mai favorabile.G. Persoanele condamnate la pedeapsa închisorii care beneficiază de efectele graţierii totale sunt supuse supravegherii de către Serviciile de reintegrare socială şi supraveghere.

când pedeapsa care a) 20 de ani. plus durata pedepsei ce b) 5 ani. contra umanităţii şi de război”. (2) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale pronunţate pentru infracţiunile de genocid. sunt stabilite termenele de prescripţie a executării pedepsei în funcţie de durata pedepsei ce urmează a fi executată. instituindu-se o cauză de stingere a executării pedepsei533 .Termenele de prescripţie a Art 162 – Termenele de prescripţie a executării pedepsei – (1) Termenele executării pedepsei – (1) Termenele de prescripţie a executării pedepsei de prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt: pentru persoana fizică sunt: a) 20 de ani. Prin reglementarea prescripţiei executării pedepsei se conferă cadrul legal de rezolvare a ipotezelor în care executarea pedepsei nu a putut fi realizată într-o perioadă de timp. Constantin Mitrache. 126 Cod penal actual. dar urmează a fi executată.2.Aurel Teodor Moldovan damnare ca urmare a trecerii timpului. Bucureşti. Acest lucru este confirmat şi de prevederile noului cod penal. Prin prescripţie se stinge dreptul statului de a cere executarea pedepsei aplicate şi se stinge şi obligaţia condamnatului de a mai executa pedeapsa ce i s-a aplicat532 . mai precis art. 417. soarea. prescripţia executării pedepsei îşi găseşte justificarea în anihilarea efecienţei pedepsei aplicate dacă nu a fost executată o perioadă de timp. Codul penal actual Noul cod penal Art 126. în cazul celorlalte pedepse cu închicelorlalte pedepse cu închisoarea. c) 3 ani în cazul când pedeapsa c) 3 ani în cazul când pedeapsa este amenda.pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani. Cristian Mitrache. este amenda. 533 272 . Astfel. 2003. când pedeapsa care urmează a fi executată este urmează a fi executată este detenţiunea pe viaţă sau îndetenţiunea pe viaţă sau închichisoarea mai mare de 15 ani. “Drept penal român. b) 5 ani.2. Termenele de prescripţie Prin dispoziţiile art. executarea unei pedepse cuprinsă între 10 şi 15 ani se va prescrie tot în 15 ani. 161 unde se menţionează că: „(1) Prescripţia înlătură executarea pedepsei principale. 534 Potrivit acestei dipoziţii. Partea generală”. dar nu nu mai mult de 15 ani. precum şi detenţiunea pe viaţă se prescriu în 20 de ani. 15. Ca şi prescripţia răspunderii penale. se prescrie deci într-un termen cuprins între 5 ani şi 15 zile (cel mai scurt) şi 15 ani (cel mai lung). în cazul mai mult de 15 ani. soarea mai mare de 15 ani. plus durata pedepsei ce urmează a fi executată. p. executarea oricărei pedepse cu închisoare mai mică de 15 ani. după cum urmează: .

b) săvârşirea din nou a unei noi infracţiuni. 4 C. 126 alin. op.2.3 că în cazul revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei. Durata termenelor de prescripţie a executării pedepsei se calculează de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. PARTEA GENERALĂ . 2 Cod penal actual) că se prescriu în termen de 1 an şi sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute în art. a suspendării executării sub supraveghere sau după caz a executării pedepsei la locul de muncă începe să curgă de la data când hotărârea de revocare a rămas definitivă (art. mai trebuie menţionate şi alte articole din Codul penal care se referă termenele de prescripţie a executării pedepsei ce se reduc la jumătate pentru cei care a data săvârşirii infracţiunii erau minori. Întreruperea termenului de prescripţie a executării pedepsei şi a sancţiunilor cu caracter administrativ are loc.3. 149.2 al noului Cod penal.penal). executarea pedepsei închisorii prescriindu-se în 20 de ani. care prevede în art. Deşi nu sunt pedepse. pluralitatea intermediară ori recidivă postcondamnatorie535 . potrivit art. termen păstrat şi de noul Cod penal (art. 126 alin. 127 cod actual prin: a) începerea executării pedepsei. alin.pedeapsa închisorii mai mică de 15 ani se prescrie într-un termen de 5 ani la care se adaugă durata pedepsei închisorii fără a depăşi 15 ani534 .DREPT PENAL. termenul de prescripţie începe să curgă de la data când hotărârea de revocare sau anulare a rămas definitivă. 126 alin. 15. Această soluţie legislativă este păstrată şi de noul Cod penal. 160. În ceea ce priveşte calcularea termenelor de prescripţie a executării pedepsei. potrivit art. respectiv art. Termenul de prescripţie se calculează în funcţie de pedeapsa aplicată pentru o singură infracţiune ori pedeapsa rezultată în caz de concurs de infracţiuni.1.1).Termenul de prescripţie a executării pedepsei în cazul revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei. 162. . Dispoziţiile noului Cod penal cu privire la termenele de prescripţie a executării pedepsei sunt redate în art.pedeapsa amenzii se prescrie în termen de 3 ani. p. alin. 91 Cod penal actual. păstrându-se aceleaşi termene de prescripţie. adică ştergerea termenului curs anterior şi după încetarea cauzei de întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie. Basarab. alin. Pentru persoana juridică. Aceste cauze anihilează efectul produs din curgerea timpului. suspendării executării sub supraveghere ori liberării condiţionate. potrivit art. Întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei Întreruperea cursului de prescripţie a executării pedepsei şi a sancţiunilor cu caracter admninistrativ are aceleaşi efecte ca şi întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale. termenul executării pedepsei amenzii este de 5 ani.. readucând în actualitate fapta 535 M. 549 273 . alin. 3 Cod Penal actual. cit. în lege s-a prevăzut expres (art. 129 Cod penal actual sau la situaţia în care pedeapsa detenţiunii pe viaţă se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii. 160.

dar (2) Cursul termenului de prescripţie a nu mai mult de 15 ani. în cazul executării se întrerupe şi prin săvârşirea celorlalte pedepse cu închi. Cu privire la întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei. (3) Cursul termenului de prescripţie a f) 3 ani în cazul când pedeapsa executării pedepsei amenzii se întreeste amenda. pedeapsa aplicată şi respectiv conduita periculoasă a infractorului. 127 Cod penal actual. de prescripţie. când pedeapsa care începerea executării pedepsei. p. potrivit art. de la data sustragerii. termenul de prescripţie trebuie să curgă neîntrerupt şi integral536 .Aurel Teodor Moldovan comisă. după începerea executării pedepsei. cit.3 o dispoziţie nouă. face să curgă un chisoarea mai mare de 15 ani. prin săvârşirea unei noi infracţiuni (alin.. stingerea executării pedepsei ori a sancţiunilor cu caracter administrativ. după începerea detenţiunea pe viaţă sau în. nou termen de prescripţie de la data e) 5 ani. rupe şi prin înlocuirea obligaţiei de plată a amenzii cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. noul Cod Penal la art. şi anume c) sustragerea de la executare. sustragere care determină curgerea unui nou termen Codul penal actual Noul cod penal Art 126. plus durata pedepsei ce sustragerii. soarea.2.4. Bulai. urmează a fi executată. op. Deoarece pentru prescripţia executării pedepsei nu a mai fost prevăzută o prescripţie specială. prin aceea că întreruperea executării pedepsei amenzii poate avea loc în cazul în care obligaţia de plată a amenzii se înlocuieşte cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.2) sau prin înlocuirea obligaţiei de plată a amenzii cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii. (1) menţionează că cursul termenului prescripţiei executării pedepsei se întrerupe prin începerea executării. ca în cazul prescripţiei răspunderii penale şi care presupunea că prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni dacă s-a împlinit odată şi jumătate termenul de prescripţie. 163 alin. Codul penal viitor introduce în art. pentru a produce efectele sale. alin. această cauză fiind mai frecventă în cazurile în care pedeapsa amenzii se execută în rate sau când pedeapsa închisorii se execută la locul de muncă. 15. 620 cursului prescripţiei executării pedepsei 274 536 . Sustraurmează a fi executată este gerea de la executare. care se calculează. Suspendarea C.Termenele de prescripţie a Art 163 – Întreruperea cursului executării pedepsei – (1) Termenele prescripţiei executării pedepsei – (1) de prescripţie a executării pedepsei Cursul termenului de prescripţie a pentru persoana fizică sunt: executării pedepsei se întrerupe prin d) 20 de ani.executării pedepsei. 163.din nou a unei infracţiuni. La aceste cauze se mai alătură o altă cauză.

Aceleaşi prevederi sunt cuprinse şi în art. Cristian Mitrache. 1 noul Cod penal. 390. pentru infracţiunile contra umanităţii (art. 537 Constantin Mitrache. ultim) şi art. 162 alin. 161 alin. 1 Cod penal actul) sau art. 2003. iar potrivit noului Cod penal. 164 alin. p. Prescripţia nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă (art. 455 C. “Drept penal român. Partea generală”. Aceasta înseamnă că măsurile de siguranţă se vor executa indiferent de timpul scurs de la luarea acestora până la prinderea făptuitorului. 126 alin.DREPT PENAL. Efectele prescripţiei executării pedepsei Prescripţia înlătură executarea pedepsei principale (art. op. cit. 1 din noul Cod penal. 275 .p.5. În ceea ce priveşte problema înlăturării prin prescripţie a pedepselor complementare. aceasta s-ar pune numai în legătură cu interzicerea unor drepturi care se execută după executarea pedepsei principale.( 6).p. stare de pericol care nu este înlăturată prin trecerea timpului538 .) sau în cazurile de amânare ori de întrerupere a executării pedepsei (art. 161 alin. 15. 2 se menţionează că prescripţia îşi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare. aceasta explicându-se prin gravitatea deosebită a acestor infracţiuni. În schimb la alin. Cauzele de suspendare a termenului de prescripţie a executării pedepsei sunt prevăzute în Codul de procedură penală şi privesc suspendarea executării pedepsei în timpul exercitării căilor extraordinare de atac (art. respectiv înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală.2. 411 C. Bulai. 538 C.p.. 2).. Legiuitorul român a prevăzut imprescriptibilitatea răspunderii penale şi a executării pedepselor principale pentru infracţiunile contra păcii şi omenirii. p. 125 alin. fiindcă pedeapsa complementară se va executa după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare astfel că executarea acesteia nu presupune prezenţa condamnatului. aceasta se datorează scopului în vederea căruia sunt luate măsurile de siguranţă. Bucureşti. PARTEA GENERALĂ Cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei poate fi oprit sau suspendat în cauzele prevăzute de lege şi reluat după încetarea cauzei care a determinat supendarea. 419. 410. Prin prescripţie se stinge executarea pedepsei principale şi odată cu aceasta şi pedeapsa accesorie.)537 . 618.p. 453.

165. Bulai. încetează pentru viitor. p. op.economice pe care le-a avut înainte de condamnare541 . p. este menită să stimuleze efortul de îndreptare şi reintegrare al fostului condamnat în cadrul societăţii. Reabilitarea. p. În dispoziţiile noului Cod penal. op. „Reabilitarea în dreptul penal”. în Dongoroz II. pentru fostul condamnat care o perioadă de timp a dovedit. condiţiile în care se poate reînnoi cererea de reabilitare judecătorească – art. CONSIDERATII GENERALE ASUPRA REABILITARII Noţiune. are ca efect încetarea decăderilor.M. Cozma. Astfel. Stănoiu.Aurel Teodor Moldovan CAPITOLUL XVI CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CONSECINŢELE CONDAMNĂRII 16. p. 170 şi condiţiile în care poate opera anularea reabilitării judecătoreşti – art. 539 540 276 . Reabilitarea este mijlocul legal prin care fostul condamnat este deplin integrat. reglementarea cauzelor care înlătură consecinţele condamnării au o altă structură decât cea cuprinsă în actualul Cod penal. prin repunerea acestuia în deplinătatea drepturilor politice şi social. Efectele reabilitării Înlăturarea consecinţelor condamnării. incapacitărţi şi decăderi.. pe plan juridic. I. Ştiinţifică. cit. Bulai. 133 Cod penal actual şi ale art. efectele celor două forme ale reabilitării – art. interdicţiilor şi a incapacităţilor care rezultă din condamnare.1. ca măsură de politică penală.. 622. iar incapacităţile pot decurge din legi R.. potrivit dispoziţiilor art. 397. prin întreaga sa comportare că s-a îndreptat şi că este posibilă reintegrarea socială deplină a acestuia540 sau reabilitatea. în situaţia în care pe lângă pedeapsa principală a închisorii. În literatura de specialitate s-au dat mai multe definiţii reabilitării. se continuă cu reabilitarea judecătorească –art. cit. viitorul Cod penal începe cu reabilitarea de drept – art. 1970. 169. 166. cit. 541 C. 542 C. dintre care amintim: reabilitarea este instituţia juridică prin care efectele unei condamnări ce constau în interdicţii. 169 din noul Cod penal. Interdicţiile şi decăderile pot decurge din hotărârea de condamnare. s-a aplicat şi pedeapsa compementară a interzicerii unor drepturi. 171. op. 621. ed. Bucureşti. în societate539 . 134.

“Drept penal român. O reabilitare parţială. însă noua reglementare penală nu mai prevede posibilitatea reabilitării de drept a condamnatului care nu mai săvârşeşte nicio infracţiune 543 I. înlăuntrul termenului de dreptul penal”. Trăsăturile caracteristice ale reabilitării Reabilitarea în dreptul penal român poate fi obţinută pentru orice condamnare. Dacă se întâmplă ca fostul condamnat să ocupe o funcţie similară cu cea avută anterior. înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. 2003. Reabilitarea de drept sau legală se caracterizează prin intervenţia ei din 277 . întrucât viitoarea reglementare nu mai păstrează această sancţiune în categoria măsurilor de siguranţă. 86 şi art. numai pentru o condamnare ori pentru unele condamnări suferite de condamnat.DREPT PENAL. Exceptarea de la reabilitare a celorlalte măsuri de siguranţă îşi găseşte motivarea în scopul în vederea cărora sunt luate. ori că nu pot fi îndeplinite de persoane care au fost condamnate pentru anumite infracţiuni542 . În ştiinţa dreptului penal şi în legislaţii. Reabilitarea priveşte tot trecutul condamnatului. nu înseamnă că acesta va fi repus şi în funcţia avută înainte de condamnare. ultim Codul penal în vigoare. deoarece reabilitarea nu este o restitutio in integrum543 . Forme. Cozma.522 Codul de proc. Potrivit art. 544 Constantin Mitrache. 38 alin. p. în legi penale speciale. reabilitarea este cunoscută sub două forme: reabilitarea de drept şi reabilitarea judecătorească. de o reputaţie neştirbită. 519. Cristian Mitrache. Astfel în unele legi de reglementare a unor activităţi se pot prevedea că anumite funcţii sau activităţi pot fi îndeplinite numai de persoane care se bucură de integritatea morală. „Reabilitarea în supraveghere. indiferent de gravitatea acesteia şi de natura infracţiunii care a atras condamnarea.544 . pare ca lipsită de sens. aceasta se datorează nu efectului automat al reabilitării. p. ori că va fi reprimit în cadrul forţelor armate sau că va obţine gradul militar avut. Reabilitarea de drept cunoaşte şi o formă atipică şi anume cea prevăzută de art. Partea generală”. Efectele reabilitării nu se întind asupra măsurilor de siguranţă cu excepţia interzicerii de a se afla în anumite localităţi în concepţia actualei reglementări. 421. 86 ind. iar în cazul unor condamnări succesive. 6 Cod penal actual. forme care se deosebesc după modul şi condiţiile în care poate fi obţinută. de sediul acesteia: în codul penal. în deplinătatea drepturilor politice şi social-economice pe care le-a avut înainte de condamnare. în legi nepenale cu dispoziţiuni penale. Reabilitarea poate fi obţinută şi pentru condamnări pronunţate în străinătate şi al căror efect a fost recunoscut potrivit dispoziţiilor art. Bucureşti. ci potrivit legii care reglementează ocuparea funcţiilor ori încadrarea în armată. PARTEA GENERALĂ extrapenale de reglementare a diferitelor activităţi. ori este rechemat în cadrele forţelor armate şi obţine din nou gradul militar avut. 134 şi urm. Repunerea prin reabilitare a fostului condamnat. deoarece reabilitarea priveşte persoana condamnatului şi nu condamnările suferite de acesta. pen. produce efecte cu privire la toate. având un caracter indivizibil. condamnarea pentru care s-a obţinut reabilitarea nu mai este luată în seamă la stabilirea stării de recidivă.

REABILITAREA DE DREPT 16. 134 alin. (2) Reabilitarea persoanei juridice Art. cealaltă formă a reabilitării se acordă la cererea fostului condamnat de către instanţa de judecată care constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit o altă infracţiune.deapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani chisorii care nu depăşeşte un sau la pedeapsa închisorii a cărei execuan. . aceasta nu a mai săvârşit nicio altă nu a mai săvârşit nicio altă infracţiune. dacă în decurs de 3 ani tare a fost suspendată sub supraveghere. reabilitarea de drept intervine în cazul condamnării la amendă sau la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an. de la data la care pe. iar reabilitarea judecătorească.2.pen. Cristian Mitrache. 16. Textul privind reabilitarea de drept a fost reformulat.Aurel Teodor Moldovan oficiu „ope legis” la îndeplinirea anumitor condiţii. la pela amendă sau la pedeapsa în. de drept dacă.2. 2003. a mai săvârşit o altă infracţiune. condamnatul nu a săvârşit nicio dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu altă infracţiune. Noţiune Reabilitarea de drept este forma de reabilitare ce intervine din oficiu pentru anumite infracţiuni de mică gravitate la împlinirea de către condamnat a condiţiilor prevăzute de lege545 . 150 – Reabilitarea persoanei are loc de drept dacă în decurs juridice de 3 ani. 1 C. 165 din noul Cod penal. Potrivit dispoziţiilor art. la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere. bilitarea de drept are loc în cazul condamnării la pedeapsa amenzii sau la pedeapsa p. Potrivit dispoziţiilor art. prevăzându-se că reaCodul penal actual Noul cod penal Art 134. 278 545 Constantin Mitrache..Reabilitarea de drept – Art 165 – Reabilitarea de drept – (1) Reabilitarea persoanei fizice are Reabilitarea are loc de drept în cazul loc de drept în cazul condamnării condamnării la pedeapsa amenzii. Bucureşti. 422. în decurs de 3 ani de la pedeapsa complementară a fost data la care pedeapsa amenzii sau peexecutată sau considerată ca deapsa complementară a fost executată executată şi persoana juridică sau considerată ca executată. reabilitarea de drept are loc în cazul condamnării la pedeapsa amenzii. dacă în decurs de 3 ani de la executarea pedepsei condamnatul nu a săvârşit o altă infracţiune. Partea generală”. “Drept penal român.1.Reabilitarea persoanei juridice are loc deapsa amenzii sau după caz.

dintre care unele sunt suceptibile de rebilitarea de drept. şi al art. se împlineşte termenul de 3 ani. Şi într-un caz şi în celălalt. De asemenea. 134 C. trebuie îndeplinite animite condiţii: condamnarea. fiind exceptate. Condiţii privind condamnarea. pen. În practica judiciară s-a mai statuat că poate interveni reabilitarea de drept pentru fiecare condamnare în parte. În caz contrar. Raţiunea noului Cod de a mări limita pedepsei închisorii la 2 ani este aceea de a stimula condamnaţii la pedeapsa închisorii de până la 2 ani să se reintegreze social într-un timp cât mai scurt. deoarece aceasta priveşte pe condamnat şi nu condamnările acestuia. 165 din noul Cod penal. când pentru una din condamnările succesive nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. se poate desprinde că reabilitarea de drept este condiţionată de trecerea unui termen de 3 ani de la executarea pedepsei ori de la stingerea acesteia. 165 noul Cod penal. Potrivit art. în legislaţia viitoare se menţionează pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani. conduita condamnatului. ter279 . În ceea ce priveşte pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii ce nu depăşeşete un an.2. cu condiţia ca între executarea pedepsei anterioare şi săvârşirea din nou a unei infracţiuni să se împlinească termenul de 3 an.2. în reglementarea actuală (art. timpul scurs de la executarea sau stingerea executării pedepsei. 16. În schimb. După cum se poate desprinde din textul legal actual. Din cuprinsul art. aceasta este cea aplicată de instanţă şi nu cea executată. 134 C. pentru a interveni reabilitarea de drept. în cazul condamnărilor succesive. 136 Cod penal actual.) reabilitarea de drept este prevăzută numai în cazul condamnării la amendă sau la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an. Condiţiile reabilitării de drept Pentru a putea fi dobândită reabilitarea de drept. respectiv art. condamnatul poate cere reabilitarea judecătorească. Condiţii privind termenul de reabilitare.DREPT PENAL. pen. reabilitarea de drept nu poate interveni când condamnatul săvârşeşte o nouă infracţiune în intervalul de 3 ani chiar dacă pedeapsa aplicată nu este exceptată de la reabilitarea de drept şi chiar dacă de la executarea acesteia. iar altele nu. Reabilitarea de drept nu poate opera nici în cazul în care condamnatul a suferit mai multe condamnări succesive. reabilitarea de drept nu poate interveni. dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit nicio altă infracţiune. reabilitarea de drept intervine pentru condamnări de mică gravitate şi anume pentru condamnări la pedeapsa amenzii sau la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 1 an. PARTEA GENERALĂ închisorii care nu depăşeşte 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere.

alături de cele referitoare la reabilitarea judecătorească. Efectele reabilitării de drept Efectele reabilitării de drept sunt menţionate în art. dacă în cadrul acestuia nu a intervenit o cauză de revocare ori de anulare a supendării şi sunt menţionate doar de Codul Penal actual. ci după reglementarea 546 C. fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. Cu privire la acest text care reglementează în comun efectele reabilitării de drept şi ale celei judecătoreşti. .2. Pentru a obţine reabilitarea de drept. iar în cazul în care pedeapsa a fost redusă cu o treime ori cu jumătate ca urmare a conduitei acestuia (art. . reabilitarea face să înceteze decăderile şi interdicţiile precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare. Reabilitarea de drept în cazuri speciale Reabilitarea de drept intervine şi în anumite cazuri speciale. Ambele forme de reabilitare atipice intervin la împlinirea termenului de încercare. 62 alin. face ca reabilitarea de drept ce curgea după executarea pedepsei anterioare să se îndeplinească546 . este de observat că în noul Cod penal este trecut nu la începutul reglementării instituţiei reabilitării.Aurel Teodor Moldovan menul se socoteşte de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.3.). p.reabilitarea de drept intervine la împlinirea termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei ori a suspendării executării sub supraveghere când acestea au fost acordate în cazuri speciale. Astfel. 627.. reabilitarea de drept ca efect al suspendării executării pedepsei sub supraveghere. după cum urmează: 1. 81 şi 86ą Cod penal actual. 2 Cod penal actual) la terminarea executării pedepsei astfel redusă .reabilitarea de drept intervine pentru condamnatul militar în termen care execută pedeapsa într-o închisoare militară. cu excepţia cazurilor în care pentru noua infracţiune săvârşită este incidentă amnistia şi care prin efectul ei de înlăturare a răspunderii penale.op. va opera înlăturarea reabilitării de drept pentru condamnarea în vederea căreia curgea. prevăzută de art. 86 indice 6 al Codului penal în vigoare. 16. 86 Cod penal actual şi 2. reabilitarea de drept ca efect al suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzută de dispoziţiile art. 133 C. condamnatul nu trebuie să mai săvârşească vreo infracţiune în decurs de 3 ani. la terminarea executării pedepsei. Condiţii privind persoana condamnatului. În caz contrar. penală actuală (art. Bulai. 169 din noul Cod penal. aceste dispoziţii nemaifiind menţinute. ca în legea 280 . 133 Cod penal actual sau în art. pen.reabilitarea de drept va interveni şi la împlinirea duratei pedepsei când condamnatul militar a devenit inapt şi a fost liberat condiţionat. cit.

a reabilitării printr-o hotărâre judecătorescă548 . cit. s. d) din codul penal actual. 134 Cod penal actual.că pentru o condamnare pentru care a 548 549 R. 550 În Legea nr. Cozma. 551 T.S. 16. 140. reabilitarea judecătorescă presupune nu numai îndeplinirea condiţiilor. 13/ 1977 în RRD nr. 165 noul Cod penal. p. în „Explicaţii. în literatura de specialitate s-a statuat că se poate cere constatarea judecătorescă a reabilitării.3. 3/ 1978.. s. 150. Stănoiu. Nr. de către instanţa de judecată în urma verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege. după cum am mai menţionat. d. 60... 4 alin. De asemenea. ci şi constatarea acestora de către instanţa judecătorescă şi pronunţarea. M..”. Condiţii cu privire la condamnare Condamnările pentru care se acordă reabilitarea judecătorescă sunt de fapt cele pentru care nu intervine reabilitarea de drept. p. la care reabilitarea intervine din oficiu. „Reabilitarea. modalitatea principală de înlăturare a consecinţelor ce rezultă dintr-o condamnare. op. 112 lit.. 332. 168) poziţie mai firească dacă avem în vedere că acest text cuprinde o reglementare comună. REABILITAREA JUDECATOREASCA 16. printr-o cerere de constatare care se introduce la instanţa judecătorescă după împlinirea termenului de 3 ani prevăzut de art. 281 . respectiv art. p. 16.1. Spre deosebire de reabilitarea de drept.. cu privire la conduita condamnatului. cu excepţia celor prevăzute în art. Noţiune Reabilitarea judecătorească este acea formă a reabilitării care se acordă la cererea fostului condamnat. I... pe baza lor. În literatura de specialitate547 .S.3. 409. la împlinirea condiţiilor prevăzute de lege. cu privire la termenele de reabilitare. 3 se prevedea interdicţia pentru condamnatul care a beneficiat de amnistie de a ocupa funcţia de gestionar timp de 2 ani de la data când a intervenit amnistia.3. p.p. op.DREPT PENAL. reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă. reabilitarea judecătorească este considerată ca fiind forma tipică. cât şi a reabilitării judecătoreşti.2.”. cit. Mil.. T. d. atât a reabilitării de drept. Întrucât efectele reabilitării de drept intervin „ope legis”. 22/ 1969 art... Nr. Condiţiile reabilitării judecătoreşti Reabilitarea judecătorescă se acordă la împlinirea condiţiilor prevăzute de lege şi anume: cu privire la condamnările pentru care se cere. 951/ 1970 în CD 1970. 547 În practica judiciară549 s-a statuat 155. PARTEA GENERALĂ condiţiilor reabilitării judecătoreşti (art.

Aurel Teodor Moldovan

intervenit amnistia se mai poate cere şi reabilitarea judecătorească, tocmai pentru faptul că reabilitarea apare uneori cu efecte mai favorabile decât amnistia550 . Reabilitarea judecătorească se acordă pentru toate condamnările succesive, chiar dacă pentru unele din acestea ar fi incidentă reabilitarea de drept551 . Condiţii cu privire la termenul de reabilitare Termenul de reabilitare este o condiţie esenţială a reabilitării judecătoreşti şi reprezintă intervalul de timp dintre executarea pedepsei ori stingerea executării acesteia prin modurile prevăzute de lege şi judecarea cererii de reabilitare interval în care condamnatul, prin conduita sa, probează că s-a îndreptat şi că merită să i se acorde reabilitarea552 . Durata termenelor de reabilitare judecătorescă Termenele de reabilitare judecătorescă sunt stabilite prin dispoziţiile art. 135 Cod penal actual şi ale art. 166, alin.1 din noul Cod penal, şi sunt diferenţiate după gravitatea pedepsei aplicate, în patru categorii. Corespunzător fiecărei categorii de condamnări este stabilit un termen fix, la care se adaugă un termen variabil ce reprezintă jumătate din durata pedepsei. Termenul de reabilitare, este diferenţiat pentru fiecare condamnare, potrivit dispoziţiilor art. 135 Cod penal actual, după cum urmează: - în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an, până la 5 ani, termenul de reabilitare este de 4 ani la care se adaugă jumătate din durata pedepsei aplicate (art. 135 alin. 1 lit. a) Cod penal); - în cazul condamnării la pedeapsa închisorii între 5 şi 10 ani, termenul de reabilitarejudecătorescă este de 5 ani plus jumătate din durata pedepsei aplicate (art. 135 alin. 1 lit. b) Cod penal); - în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, termenul de reabilitare este de 7 ani plus jumătate din durata pedesei aplicate (art. 135 alin. 1 lit. c) Cod penal); - termenul de reabilitare este tot de 7 ani plus jumătate din durata pedepsei, în cazul în care pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii (art. 135 alin. 1 lit. d) Cod penal). Potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. ultim, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie poate dispune în cazuri excepţionale reducerea termenelor de reabilitare. Potrivit art. 166 Codul penal viitor, condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanţa judecătorească, după cum urmează: a) 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depăşeşte 5 ani; b) 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani; c) 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani 552 Constantin sau în vazul pedepsei detenţiunii pe viaţă, comutată sau înlocuită cu Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003,
p. 426;

282

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

pedeapsa închisorii; d) 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, considerată executată ca urmare a graţierii, a împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei sau a liberării condiţionate. O dispoziţie nouă şi cu semnificaţie umanitară, introdusă în acest text este cea din alin. 2 al art. 166 care prevede că şi condamnatul decedat poate fi reabilitat judecătoreşte dacă instanţa, evaluând comportarea condamnatului până la deces, apreciază că merită acest beneficiu. Termenul de reabilitare judecătorească se stabileşte în funcţie de pedeapsa principală aplicată condamnatului pentru o singură infracţiune ori pentru un concurs de infracţiunişi nu faţă de pedeapsa executată care poate fi mai redusă ca urmare a unei graţieri parţiale. În cazul condamnărilor succesive termenele de reabilitare judecătorescă se calculează în funcţie de condamnarea cea mai grea553 . Calcularea termenelor de reabilitare judecătorescă Termenele de reabilitare de drept sau judecătorescă sunt termene de drept substanţial şi se calculează potrivit dispoziţiilor art. 154 Cod penal actual, respectiv art. 186 noul Cod care prevăd că luna şi anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei de la care au început să curgă. Prin dispoziţiile art. 136 Cod penal actual, respectiv art. 167 noul Cod, s-au prevăzut regulile de stabilire a datei de la care începe să curgă termenul de reabilitare de drept sau judecătorească, în funcţie de natura pedepsei şi a modului de stingere a executării pedepsei. Potrivit art. 136 C. pen., termenul de reabilitare se socoteşte de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale ori de la data când aceasta s-a prescris (alin. 1); pentru cei condamnaţi la pedeapsa cu amenda, termenul curge din momentul în care amenda a fost achitată sau executarea ei s-a stins în alt mod (alin. 2); în caz de graţiere totală sau a restului de pedeapsă, termenul de reabilitare curge de la data actului de graţiere (alin. 3). Acest sistem de calcul este menţinut şi în noul Cod penal în art. 167, alin.1-5, cu uşoare modificări. Termenul de reabilitare începe să curgă, în cazul închisorii, de la punerea în libertate definitivă de la locul de deţinere; termenul de reabilitare curge de la data împlinirii duratei pedepsei şi nu de la data liberării condiţionate, dacă pentru ultima parte din pedeapsă condamnatul fusese liberat condiţionat554 . În practica judecătorescă s-a considerat că: în cazul executării pedepsei
553 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003, p. 427; 554 C. Bulai, op. cit., p. 630; 555 T.S., s.p., d. nr. 3295/ 1974 în CD, 1974, p. 369; 556 T.J. Arad, d.p. nr. 65/ 1971, în RRD nr. 7/ 1971, p. 143; 557 T.S., s.p., d. nr. 2539/ 1982 în CD, 1982, p. 260;

283

Aurel Teodor Moldovan

la locul de muncă termenul de reabilitare se calculează de la data următoarei zile de muncă, când executarea pedepsei s-a încheiat555 ; dacă prin comutarea arestării preventive, nu mai rămâne de executat nici un rest de pedeapsă, termenul de reabilitare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare556 ; în cazul condamnărilor succesive, termenul de reabilitare se calculează în funcţie de pedeapsa mai grea, care atrage deci cel mai lung termen de reabilitare şi care va curge de la data când a luat sfârşit executarea ultimei pedepse557 . Condiţii cu privire la conduita condamnatului Prin dispoziţiile art. 137 C. Penal actual şi ale art. 168 noul Cod penal, s-au prevăzut condiţiile care trebuie îndeplinite de către cel condamnat pentru obţinerea reabilitării judecătoreşti. În cursul termenului de reabilitare, condamnatul să nu suferit o nouă condamnare (art. 137 lit. a) Cod penal actual), pentru că o nouă condamnare, întrerupe termenul de reabilitare şi astfel un nou termen de reabilitare urmează să curgă de la data executării pedepsei ori de la stingerea acesteia şi în raport cu pedeapsa cea mai grea. Această condiţie este îndeplinită şi în situaţia în care solicitantul reabilitării a fost condamnat pentru o nouă faptă, dar care ulterior a fost amnistiată ori a intervenit dezincriminarea acesteia558 . Condamnatul care cere reabilitarea trebuie să aibă asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste, precum şi în cazul când fostul condamnat este pensionar sau are vârsta de a fi pensionat ori fiind incapabil de muncă se află în întreţinerea membrilor de familie (art. 137 alin. lit. b) Cod penal actual). Prin prevederea acestei condiţii este stimulată încadrarea în muncă şi desfăşurarea unei munci oneste de către fostul condamnat pentru întreţinerea sa şi totodată este exclus de la reabilitare cel care duce un trai parazitar, care nu-şi asigură existenţa prin muncă cinstită559 . Solicitantul să fi avut o bună conduită (art. 137 alin. 1 lit. c) Codul penal actual). Conduita bună a fostului condamnat presupune integrarea deplină în societate, respectarea legilor şi a regulilor de convieţuire socială, nereducându-se numai la aspectul că nu a mai săvârşit infracţiuni. Conduita bună a condamnatului se examinează de către instanţa de judecată investită cu judecarea cererii de reabilitare, atât în familie, la locul de mună, în societate, cât şi în orice împrejurare în care condamnatul s-a aflat şi pe întreaga perioadă de la executarea pedepsei
Şt. Daneş, op. cit., p. 683; Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003, p. 429; 560 T.S., s.p., d. nr. 89/ 1972 în CD, 1972, p. 478; 561 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal român. Partea generală”, Bucureşti, 2003, p. 430;
558 559

284

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

până la soluţionarea cererii de reabilitare560 . A patra condiţie pe care trebuie să o îndeplinească condamnatul priveşte achitarea în întregime a cheltuielilor de judecată şi a despăgubirilor civile la plata cărora a fost obligat, în afară de cazul când partea vătămată a renunţat la despăgubiri sau când instanţa constată că cel condamnat şi-a îndeplinit în mod regulat obligaţiile privitoare la dispoziţiile civile din hotărârea de condamnare (art. 137 alin. 1 lit. d) actualul Cod penal). Îndeplinirea acestei condiţii reclamă o atenţie deosebită din partea instanţei de judecată, pentru a nu fi acordată reabilitarea unei persoane care s-a sutras cu rea-credinţă de la plata cheltuielilor de judecată ori a despăgubirilor civile şi care prin aceasta demonstrează că nu merită să fie reabilitată561 . Dacă neplata cheltuielilor de judecată şi a despăgubirilor civile nu se datorează relei credinţe a condamnatului, se poate dispune reabilitarea (art. 137 alin. final Cod penal actual). Noul Cod, în art. 168 stabileşte condiţiile pe care condamnatul trebuie să le îndeplinească pentru a putea beneficia de reabilitarea judecătorească: a) Nu a săvârşit o altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut în art.166; b) A achitat integral cheltuielile de judecată şi şi-a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunţat la despăgubiri. 16.3.3. Admiterea sau respingerea cererii de reabilitare Instanţa sesizată cu cererea de reabilitare a fostului condamnat, constatând că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege, acordă reabilitarea condamnatului. Este posibil ca instanţa de judecată să constate neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea reabilitării şi atunci dispune respingerea cererii de reabilitare. Când respingerea se datorează neîndeplinirii condiţiilor de fond, o nouă cerere de reabilitare va putea fi făcută: - după trecerea unui termen de 3 ani în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani – art. 138 Cod Penal actual. - după trecerea a 2 ani pentru condamnările la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani – art. 138 Cod penal actual; - după trecerea unui termen de un an în celelalte cazuri - art. 138 Cod penal actual. Aceste termene încep să curgă de la data când hotărârea prin care a fost respinsă cerearea de reabilitare a rămas definitivă (art. 138 alin. 1 Cod Penal actual). Condiţiile prevăzute pentru acordarea reabilitării vor fi îndeplinite şi în
285

Aurel Teodor Moldovan

intervalul de timp prevăzut pentru reînnoirea cererii de reabilitare (art. 138 alin. 2 Cod Penal actual). Dacă respingerea cererii de reabilitare se datorează neîndeplinirii condiţiilor de formă, procedurale, cererea de reabilitare poate fi reînnoită oricând cu excepţia cazului când cererea a fost respinsă ca premetură şi care va putea fi introdusă la împlinirea termenului de reabilitare (art. 138 alin. ultim C.pen. actual coroborat cu art. 497 alin. ultim C.proc. pen.). Art. 170 din noul Cod penal care reglementează reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească, prevede că în caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o nouă cerere decât după un termen de un an, care se socoteşte de la data respingerii cererii prin hotorâre definitive. Condiţiile prevăzute în art. 168 noul Cod penal trebuie să fie îndeplinite şi pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere. Anularea reabilitării judecătoreşti Potrivit dispoziţiilor art. 139 Cod penal actual sau art. 171 noul Cod penal, reabilitarea judecătorescă va fi anulată dacă după acordarea ei s-a descoperit că cel reabilitat mai suferise o altă condamnare care dacă ar fi fost cunoscută ar fi dus la respingerea cererii de reabilitare. Cauza care determină deci anularea reabilitării judecătoreşti o constituie existenţa unei condamnări definitive de care instanţa de judecată nu a avut cunoştinţă în momentul judecării cererii de reabilitare.

286

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

CAPITOLUL XVII ÎNŢELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ Titlul X din noul Cod penal cuprinde definirea unor termeni sau expresii din legea penală. Faţă de reglementarea în vigoare, proiectul noul Cod aduce câteva modificări şi completări. Modificările aduse acestei materii sunt următoarele: În ceea ce priveşte înţelesul noţiunii de „lege penală”, acesta a fost pus de acord cu reglementările constituţionale în vigoare (art. 73, lit.h) ), incluzând legea organică şi ordonanţa de urgenţă, dar şi acte adoptate anterior actualei Constituţii, care la data intrării în vigoare constituiau izvoare de drept penal (legi, Decrete – legi). S-a reformulat definiţia noţiunii de „public”, reţinându-se numai prima parte din definiţia actuală – art. 176 noul Cod penal: “Prin termenul public se înţelege tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice sau alte persoane juridice de drept public.”- dispoziţii suficient de cuprinzătoare pentru a exprima tot ceea ce se înţelege prin public. Ca urmare, au devenit inutile explicaţiile care erau date acestei noţiuni în legea actuală (art. 145). Pe de altă parte, formularea în vigoare, referindu-se şi la serviciile publice ca fiind cuprinse în noţiunea de public, dau naştere la interpretări contradictorii, existând servicii publice prestate şi de liber profesionişti (de exemplu. avocat, notar, executor judecătoresc etc.) De altfel, într-un sens foarte larg, orice agent economic care desfăşoară
562

G. Antoniu, “Noul Cod penal. Codul penal anterior.”, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2004, p. 49;

287

Aurel Teodor Moldovan

o activitate de utilitate generală (bănci, unităţi comerciale, transporturi, etc.) exercită un serviciu public sau deţine bunuri de utilitate publică, fără ca prin aceasta să se confunde cu autorităţile, instituţiile sau alte persoane juridice de drept public. De asemenea, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică poate fi efectuată şi de persoane juridice de drept privat, potrivit Constituţiei (art. 136 alin. 4) bunurile proprietăţii publice pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii organice562 . Prin noua reglementare s-a reformulat noţiunea de „funcţionar public”, fiind adusă o modificare importantă conţinutului noţiunii de funcţionar public. În noul Cod penal, în acord cu soluţiile în materie din alte legislaţii şi cu convenţiile internaţionale în materie, noţiunea de funcţionar public (art. 175) va desemna persoana care cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie: a) Exercită atribuţii specifice puterii legislative, executive sau judecătoreşti; b) Exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură; c) Exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui agent economic sau unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat ori al unei alte persoane juridice declarată ca fiind de utilitate publică, atribuţii legate de relizarea obiectului de activitate al acesteia. Totodată, noul Cod penal a optat pentru asimilarea cu funcţionarii a persoanelor fizice care exercită o profesie de interes public, pentru care este necesară o abilitare specială a autorităţilor publice şi care este supusă controlului acestora (notari, executori judecătoreşti, etc.). Deşi aceste persoane nu sunt propriu-zis funcţionari publici, ele exercită atribute de autoritate publică, care le-au fost delegate printr-un act al autorităţii statale competente şi sunt supuse controlului acesteia, ceea justifică asimilarea lor cu funcţionarii. S-a renunţat la reglementarea noţiunii de „funcţionar” prevăzută de Codul penal în vigoare în art. 174, alin.2. Noţiunea de membru de familie a fost de asemenea, vizată de o modificare, în sensul că s-a renunţat la paralelismul de reglementare din Codul penal actual, care utilizează atât noţiunea de „rude apropiate” – art. 149, cât şi pe cea de „membri de familie” – art. 1491. Sensul oferit de noul Cod noţiunii de membru de familie (art. 177) vine să absoarbă în totalitate în conţinutul său noţiunea de rude apropiate, dar cuprinde în egală măsură şi persoanele care au stabilit legături asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, cu condiţia
288

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

convieţuirii. În acest fel, noţiunea de membru de familie folosită de către noul Cod penal este armonizată cu cea deja consacrată de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. În cazul expresiei „consecinţe deosebit de grave”, acestea au fost definite prin raportare la paguba materială produsă. Astfel, potrivit art. 183 noul Cod penal se menţionează că prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei”, renunţânduse la partea finală cuprinsă în reglementarea actuală, referitoare „o perturbare deosebit de gravă a activităţii, cauzate vreuneia dintre unităţile la care se referă art. 145 ori altei persoane juridice sau fizice” De asemnea, au fost definite o serie de noţiuni care nu îşi găsesc reglementare în actualul Cod penal şi care sunt utilizate în reglementarea unor infracţiuni preluate din legislaţia specială, astfel au fost introduse noţiuni precum sistem informatic şi date informatice (art. 181), instrument de plată electronică (art. 180), exploatarea unei persoane (art.182). Art. 150 din actualul Cod penal care reglementează noţiunea de „secrete de stat şi înscrisuri oficiale” cunoaşte o denumire şi explicaţie diferită în noul concept al codului penal, care face referire în art. 178 la noţiunea de „informaţii secrete de stat şi înscrisuri oficiale”. În fine, reglementarea calculului timpului a fost completată cu câteva precizări suplimentare, cerute datorită faptului că, atât în partea generală, cât şi în partea specială, există numeroase norme care prevăd majorarea sau reducerea limitelor speciale ale pedepsei cu o anumită fracţie. Astfel, potrivit art. 186, care se referă la calculul timpului, alin. 2 se arată că, dacă limita de pedeapsă este exprimată într-un termen pe luni care nu este divizibil cu fracţia de majorare sau reducere ce ar urma să se aplice, fracţia se va aplica asupra termenului transformat în zile, după care durata obţinută se transformă în luni. În acest caz, luna se socoteşte de 30 de zile şi se iau în calcul doar zilele întregi rezultate din aplicarea fracţiei. În cazul limitelor de pedeapsă exprimate în ani, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile menţionate mai sus, transformarea făcânduse între ani şi luni. Prin acest mod de calcul s-a urmărit eliminarea soluţiilor neunitare, cu care se confruntă practica judiciară datorită absenţei unei precizări legale referitoare la modul de calcul al termenelor în situaţia în care prin aplicarea unei fracţii de reducere sau de majorare s-ar fi obţinut un rest.

289

 stabilirea faptelor ce reprezintă infarcţiuni prevenirea lor  arătarea în lege a faptelor periculoase pentru valorile sociale. drept execuţional penal 3. Obiectul dreptului penal  constă în relaţiile care privesc faptele ce sunt considerate a fi infracţiuni şi pedepsele ce se stabilesc şi se aplică celor care săvârşesc infracţiuni. pedepsele ce se aplică şi dreptul statului de a trage la răspundere penală persoanele care săvârşesc infracţiuni. CAPITOLUL I.SCHEME ŞI PRACTICĂ JUDICIARĂ 18.1. drept medical Principiile fundaPrincipiile fundamentale ale dreptului penal: mentale ale drepprincipiul legalităţii tului penal: principiul umanisumului principiul egalităţii în faţa legii penale principiul prevenirii săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale 290 Sacrinile dreptului penal caracterul autonom caracterul unitar .Aurel Teodor Moldovan CAPITOLUL XVIII STRUCTURA TEMELOR . DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT Definiţie  ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care constituie infracţiuni. drept procesual penal 2. pentru apărarea ordinii de drept. dar şi a sancţiunilor pe care le poate aplica statul  dreptul de a pedepsi şi Caracterele dreptului penal: caracterul de drept public Legăturile dreptului penal cu celelalte ramuri de drept: 1. drept civil 4.

Naşterea.2. aceasta fiind hotărârea judecătorească de condamnare rămasă definitivă. normă ce prevede drepturile şi obligaţiile participanţilor la acest raport. LEGEA PENALĂ NOŢIUNEA DE LEGE PENALĂ ŞI CATEGORII DE LEGI PENALE Legile penale generale dispoziţii de drept penal cu caracter de principiu. acestea fiind normele din partea generală a codului penal. Legile penale speciale au în vedere în primul rând partea specială a codului penal. iar pe de altă parte au în vedere coduri 291 . Existenţa raportului juridic de conflict se face de către organul judiciar competent. defapt codul penal în ansamblu ca lege ordinară pentru a fi deosebită de legea specială . CAPITOLUL II. modificarea şi stingerea raportului juridic penal Raportul juridic penal se naşte o dată cu intrarea în vigoare a normei penale incriminatoare.DREPT PENAL. ca destinatar al obligaţiei  Conţinut: se referă la drepturile şi obligaţile ce revin subiecţilor ai raportului juridic penal  Obiectul: îl constituie acţiunile pe care titularii drepturilor le efectuează sau le poate pretinde şi pe care ceilalţi subiecţi au obligaţia de a le săvârşi sau obligaţia de a se abţine de a le săvârşi. iar pe de altă parte subiect al raportului juridic penal este persoana fizică. 18. în forma cerută de lege. PARTEA GENERALĂ principiul personalităţii răspunderii penale principiul individualizării sancţiunilor de drept penal Izvoarele dreptului penal Principalele izvoare ale dreptului penal: Constituţia României  Codul penal  Tratatele şi Convenţiile internaţionale. acestea devenind izvoare de  drept penal în măsura în care ele sunt ratificate Legile penale complimentare care au o sferă de incidenţă sau aplicare  mai restrânsă Legile speciale nepenale cu dispoziţii penale  Raportul juridic penal  Subiect: este pe de o parte statul ca subiect dominant.

După criteriul cuprinderii dispoziţiei şi sancţiunii în cadrul aceleeaşi norme . Norme penale unitare ce cuprind în conţinutul lor atât dispoziţia cât şi sancţiunea Norme penale divizate. prevederea faptei interzise făcându-se ulterior prin alte acte normative Norme penale de trimitere şi de referire: 292 A. Legile penale temporare sau predeterminate sunt acele legi care în conţinutul lor cuprind o dispoziţie ce limitează aplicarea lor în timp până la o dată calendaristică sau până ce încetează starea care a determinat adoptarea unei astfel de legi. NORMELE DE DREPT PENAL ŞI CATEGORII DE NORME PENALE Norme de drept penal sunt o specie de norme de drept cu un specific determinat de particularitatea reglementării relaţiilor de apărare socială. După conţinutul şi sfera de incidenţă B. Norme penale generale . regula ce se va aplica în această situaţie este : Legea penală specială derogă de la legea penală generală şi se completează cu aceasta Legile penale cu durată nedeterminată (pemanente) sunt cele obişnuite.Aurel Teodor Moldovan penale speciale (Codul Justiţiei Militare) sau legi penale speciale ce cuprind dispoziţii derogatorii de la dreptul obişnuit.norme ce sunt incomplete în ceea ce priveşte conţinutul lor. Când vin în concurs cu legea penală generală cât şi cu legea penală specială. modifică sau sting raporturile juridice penale Norme penale speciale sunt cele care expun condiţiile în care o faptă constituie o infracţiune şi pedeapsa ce se aplică.sunt cele care cuprind condiţiile în care se nasc. clasificându-se la rândul lor în : Norme de incriminare cadru/ norme în alb conţin o dispoziţie de incriminare cadru şi o sancţiune corespunzătoare.

este interpretarea făcută de un organ oficial şi poate fi: . PARTEA GENERALĂ • norme de trimitere . care se va completa de la alte norme la care fac trimitere • norme de referire . Interpretarea oficială. . Metode de interpretare a legii penale : 1) Interpretarea literală sau gramaticală constă în aflarea înţelesului normei penale cu ajutorul textului în care este exprimată norma penală. Cu alte cuvinte această interpretare are în vedere analiza textului sub toate aspectele.cauzală (de caz) făcută de organul judiciar. a legii penale cu ajutorul elementelor logice. stilistic (modul de exprimare).cele care sunt incomplete în ceea ce priveşte dispoziţia sau sancţiunea. 293 . Interpretarea oficială este obligatorie Deosebire Interpretarea neoficială nu are forţă obligatorie 2. funcţiile propoziţiilor în frază). ci se subordonează faţă de normele INTERPRETAREA LEGII PENALE Interpretare în sensul legii penale. respectiv: etimologic (înţelesul cuvintelor).autentică (legală) făcută de legiuitor . 1.după ce se completează cu dispoziţia sau sancţiunea din norma complinitoare nu devin independente. 2) Interpretarea raţională sau logică constă în aflarea înţelesului normei.DREPT PENAL. voinţă exprimată în dispoziţiile legii pentru a putea stabili dacă acestea sunt aplicabile cazului concret. sintactic (funcţiile cuvintelor în propoziţie. are ca şi scop aflarea voinţei legiutorului. Interpretarea neoficială / doctrinară – este cea făcută de oamenii de ştiinţă care se materializează în tratate.

potrivit acestei interpretări se ia în considerare istoria sau istoricul legii ce urmează a fi interpretate. expunerile de motive.demonstrează faptul că acolo unde există o alta raţiune trebuie să existe şi o altă rezolvare juridică/ cine susţine o teză neagă teza contrarie.îşi are originea în adagiul ‘legis dixit plus quam voluit’ se ajunge la constatarea că legea spune mai mult decât a voit leguitorul.are în vedere faptul că pentru situaţii identice trebuie să existe soluţii identice/adagiul “ubi eadem ratio. Sunt astfel interpretate actele preliminare. implicit permite mai puţin. Interpretarea conformă cu legea/ declarativă – se bazează pe adagiul ‘lex dixit quam voluit’ – această interpretare constată faptul că textul exprimă exact intenţia şi voinţa legiuitorului Interpretarea restrictivă . 5) Interpretarea legii prin analogie unde înţelesul unei norme penale se va face cu ajutorul alteia care prevede însă un caz asemănător şi care este mai clar. inadmisibile. absurde. Raţionamentul per a contrario. acest lucru presupune faptul că noţiunea de mai mult incorporează şi noţiunea de mai puţin. iar interpretul constatând acest lucru restrânge înţelesul legii făcând astfel o interpretare restrictivă în conformitate cu voinţa leguitorului 294 Interpretarea logică se face după anumite raţionamente Felurile interpretării după rezultat . Raţionamentul reductio ad absurdumorice altă interpretare decât cea pentru care se pledează ar duce la consecinţe contrare legii. proiectele. dacă legea permite mai mult. Raţionamentul a pari. 4) Interpretarea sistematică constă în faptul că norma va fi interpretată în corelaţie cu alte dispoziţii sau cu alte legi.Aurel Teodor Moldovan Raţionamentul a fortiori – cu ajutorul acestuia se demonstrează faptul că. ubi idem jus”. 3) Interpretarea istorică . dezbaterile parlamentare.

Navele şi aeronavele militare sau guvernamentale acestea se află pe teritoriul ţării doar cu aprobarea specială a guvernului român şi reprezintă statul căruia îi aparţin infracţiunile săvârşite la bordul lor şi nu vor 295 . respectiv art 13 din Viitorul Cod penal prevad că “Legea penală nu se aplică infracţiunilor săvârsite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care. respectiv de art 8 din Viitorul Cod penal “Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României”. Infracţiuni săvârşite pe teritoriul ţării. Art 8 din Actualul Cod penal. preferându-se sensul restrictiv. Principiul teritoriatăţii : reglementat de art 3 din Actualul Cod penal. 2 consideră infracţiunea săvârşită pe teritoriul ţării şi atunci pe teritoriul ţării sau pe o navă sau aeronavă română s-a efectuat un act de executare sau s-a produs rezultatul infracţiunii. 143 alin.porneşte de la ‘lex dixit minus quam volui’ – textul spune mai puţin decât a voit legiuitorul.orice infracţiune comisă pe teritoriul arătat la art 142 sau pe o navă ori aeronavă română aflată în afara graniţelor ţării.DREPT PENAL. în conformitate cu convenţiile internaţionale. APLICAREA LEGII PENALE ÎN SPAŢIU Principiile de aplicare a legii penale în spaţiu 1. situaţie în care fapta se consideră săvârşită pe teritoriul ţării române/ Art. nu sunt supuse jurisdicţiei penale a statului român”. caz în care interpretul extinde aplicarea legii făcând astfel o interpretare extensivă conformă voinţei legiuitorului LIMITELE INTERPRETĂRII – Este unanim admis că legile penale sunt de strictă interpretare (poenalia sunt strictissimae interpretationis) şi că înţelesul lor nu poate fi extins prin interpretare. Excepţii de la principiul teritoralităţii infracţiuni săvârşite la bordul navelor şi aeronavelor străine flat pe teritoriul ţării noastre. Conform acestui principiu legea penală se aplică în exclusivitate pe întreg teritoriul ţării pentru infracţiunile săvârşite pe teritoriul României fără a face distincţie între calităţile diferite pe care le pot avea făptuitorii. PARTEA GENERALĂ Interpretarea conformă cu legea/ declarativă Interpretare extensivă .

infracţiune săvârşită împotriva statului român sau contra vieţii. are domiciliul în ţară. Principiul universalităţii legii penale îşi găseşte consacrarea în art 6 din Actualul Cod penal. respectiv art 10 din Viitorul Cod penal Acest principiu prevede faptul că legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării. reglementat de art 4 Actualul Cod penal. faptele săvârşite la bordul acestora. 2. aceasta aplicându-se chiard acă făptuitorul a fost condamnat în străinătate. neavând nici o cetaţenie.Aurel Teodor Moldovan cădea sub jurisdicţia statului român. dacă faptuitorul este cetaţean român sau dacă.” Infracţiunea să fie săvârşită în străinătate Condiţiile necesare pentru aplicarea principiului Fapta să fie considerată infracţiune de legea penală română Infractorul trebuie să fie cetăţean român sau persoană fără cetăţenie dar cu domiciliul în România. de către cetăţeni străini ori apatrizi care nu domiciliază în România. fapte prevăzute de lege. 3. Principiul personalităţii legii penale. Soluţionarea acestor conflicte se face pe calea dreptului internaţional şi nu a dreptului penal. respectiv art 11 din Viitorul Cod penal. Trebuiesc însă îndeplinite anumite condiţii dacă făptuitorul este cetăţean străin sau apatrid care nu domiciliază în România: • să existe o dublă incriminare în sensul ca fapta să fie prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită • infractorul să fie cetăţean străin sau dacă nu are cetăţenie să nu aibă domiciliu în România • făptuitorul să se afle în ţară. Principiul personalităţii este cel care stabileşte competenţa exclusivă a legii penale. În cazul navelor şi aeronavelor folosite în scop comercial. cad sub incidenţa statului român. Aplicarea legii penale române infracţiunilor săvârşite în afara teritoriuţării lui 1. respectiv art 9 Cod penal viitor “Legea penală se aplică infracţiunilor savârşite în afara teritoriului ţarii. 296 . Principiul realităţii (sau principiul protecţiei reale sau al naţionalităţii pasive) – în conformitate cu prevederile art 5 din Actualul Cod penal. integrităţii corporale ori sănătăţii unui cetăţean român.

extrădarea să nu fie solicitată pentru o infracţiune pentru care acţiunea penală se pune în mişcare doar la plângerea prealabilă a perCondiţii privind soanei vătămate urămirea penală sau executarea să nu fi intervenit potrivit oricăruia dintre statele pedepsei: membre la extrădare amnistia. prescripţia sau orice altă cauză care înlătură răspunderea penală Principiul specialităţii extrădării C  persoana extrădată nu poate fi judectă pentru altă infracţiune decât pentru cea care s-a acordat extrădarea şi nu poate fi obligată la executarea unei alte pedepse decât pentru cea a cărei executare s-a solicitat extrădarea.DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ EXTRĂDAREA DEFINIŢIE  este un act bilateral între două state în baza cărui un stat pe al cărui teritoriu s-a rejugiat un infractor sau un condamnat îl predă la cerere. Sistemele de acordare a extrădării sistemul politic sistemul jurisdicţional sistemul mixt 297 .23 din Legea 302/2006 nu pot fi extrădaţi de către România  să nu fie în România pronunţată pentru aceeaşi infracţiune o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare. altui stat pentru a fi judecat ori pus să execute pedeapsa la care fusese condamnat Condiţii cu privire la infracţiune:  infracţiunea să fi fost săvârşită pe teritoriul statului solicitant sau împotriva intereselor acestuia şi să nu fie aplicabilă legea solicitat  să existe dubla incriminare în sensul că fapta să fie incriminată în legile ambelor state  pedeapsa prevăzută să fie privaţiunea de libertate mai mare de 2 ani sau o pedeapsă mai severă Condiţii cu privire la infractor :  infractorul să fie cetăţean străin  potrivit art. de achitare sau de încetare a procesului penal sau să nu existe o ordonanţă de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale.

a produs un accident de circulaţie în care a fost ucis cetăţeanul german K. Constantin Mitrache. M.Aurel Teodor Moldovan principiul activităţii  art.I. indiferent de legea penală a statului al cărui cetăţean ar fi infractorul sau persoana vătămată 3. art 6 Cod penal viitor PRACTICĂ CAPITOLUL II 1. R : Infracţiunea fiind săvârşită pe teritoriul României se aplică legea penală română.13 Cod penal actual. găsindu-şi moartea prin înec. 5 penal. Bucureşti 1996 298 . S. aflat şi el ca turist în ţara noastră Se cere a se arăta dacă fapta cade sau nu sub incidenţa legii noastre penale şi dacă făptuitorul poate pretinde să i se aplice legea penală italiană care îi este mai favorabilă. printr-o manevra greşită a bărcii pe care o conducea. nu a putut să înoate şi nu a putut fi salvat. Aceeaşi soluţie şi dacă fapta s-ar fi comis în afara mării teritoriale.R. 2.Drept penal român. Din cauza unei lovituri suferite în cădere şi a valurilor mari.L.A şi G.. Culegere de probleme din pactica judiciară pentru uzul studenţilor.P.I. Parte generală. s-a reţinut faptul că. R : Fapta fiind săvârşită în apele teritoriale ale României este aplicabilă legea penală română. 14 şi 15 Cod penal actual. fapta săvârşită pe ambarcaţiunea română fiind considerată pe teritoriul ţării. art 3-7 din Viitorul alin. ediţia a III-a revăzută şi adăugită.D.10 Cod penal. În sarcina lui E. conducând neatent autoturismul proprietatea sa. I.2 C.. a determinat căderea în mare a lui O. Casa de editură şi presă “Şansa”.M.penal actual Cod penal principiul ultraactivităţii  art.W.C. O.P. Aplicarea legii penale în spaţiu563 1. Se pune întrebarea dacă fapta de ucidere din culpă cade sau nu sub incidenţa legii noastre penale. 16 Cod penal actual principiul aplicării legii penale mai favorabile  art. M. în timpul unei escale în portul Singapore. în timp ce se afla la pescuit pe Marea Neagră împreună cu alţi pescari.I.. exclusiv şi necondiţionat. au sustras de la bordul navei care transporta mărfuri din R. art 3 Cod penal principiul neretroactivităţii legii penale  Aplicarea legii penale în art. cetăţean italian aflat în excursie turistică în ţara noastră. art 5 Viitorul Cod penal Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive  art. marinari pe un cargou românesc.11 Cod penal actual timp  art. 10 – 16 Cod principiul retroactivităţii legii penale  art. 563 Constantin Bulai.

un număr de 8 bare de zinc pe care le-au vândut unor localnici. Intr-o interpretare extensivă recunoaşterea hotărârii străine este posibilă în toate cazurile în care aceasta poate produce efecte juridice pe teritoriul ţării noastre.3 şi4 din Legea 302/2004 privind extrădarea în privinţa inculpatului G. Totodată instanţa constatând că inculpatul a comis infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei iugoslave. R : soluţia este controversată. a procedat la recunoaşterea hotărârii judecătoreşti iugoslave şi prin aplicarea dispoziţiilor din art 36 a scăzut din pedeapsa aplicată pedeapsa executată în Iugoslavia.09. (Trib. Fiind trimis în judecată pentru trecerea frauduloasă a frontierei române acesta a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea. s-a reţinut fapta că a trecut fraudulos în Iugoslavia şi fiind prins de autorităţile iugoslave a fost trimis în judecată şi condamnat pentru infracţiunea de trecere ilegală a frontierei. Fapta celor trei marinari cade sau nu sub incidenţa legii penale române şi în baza cărui temei ? R : Infracţiunea săvârşită pe nava română este considerată săvârşită pe teritoriul ţării (art 143 Cod penal) şi este incidentă legea penală română (art 3 Cod penal) 4..67 alin. încheiere din Camera de Consiliu din 29 septembrie 2004) La data de 17.20905/AD/ 17. iar recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine. chiar dacă astfel de efecte nu sunt explicit prevăzute de legea penală română.DREPT PENAL. secţia a II-a penală. Efecte.2. 2168/P/1997 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost trimis în 299 . Examinând actele dosarului. Extrădare. în această opinie soluţia este criticabilă.09. 2.2004 şi a solicitat să se procedeze în conformitate cu prevederile art.. în sarcina lui M. tribunalul reţine că prin rechizitoriul nr. Se cere a se arăta dacă soluţia pronunţată este cea corectă. nu şi la situaţia în care una dintre infracţiuni a fost săvârşită pe teritoriul altei ţări. Intr-o interpretare restrictivă regula prevăzută la art 36 Cod penal se referă numai la infracţiunile concurente săvârşite pe teritoriul ţării noastre.N. Intervenţia prescripţiei executării pedepsei. iar după executarea pedepsei a fost predat autorităţilor române.K. Prescripţia executării pedepsei împiedică efectuarea formalităţilor de extrădare a condamnatului în vederea executării pedepsei. Este de dorit însă o intervenţie a legiuitorului care să prevadă explicit efectele juridice obligatorii sau facultative ale hotărârii penale străine recunoscută de instanţele române. în vederea producerii de efecte juridice pe teritoriul României nu este admisibilă decât în cazuri ca acela din speţă pentru care nu există o prevedere explicită a legii. în această concepţie soluţia este corectă. Bucureşti.2004 Inspectoratul General al Poliţiei Române –Biroul Naţional Interpol a sesizat Tribunalul Bucureşti cu adresa nr. PARTEA GENERALĂ Coreeană. care a fost arestat provizoriu de către autorităţile judiciare bulgare.

1997 în jurul orelor 15 în zona Podului Grozăveşti.1997. Conform expertizei tehnice nr. apoi la Hotelul Dâmboviţa. Fapta inculpatului G.312 C.312 alin.penal.06.09. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepseşte de art.1 C.K. proces-verbal de prindere în flagrant. s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului G.06.95294 din 14. La scurt timp după ce a intrat în posesia punguţei cu droguri. s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru infracţiunea de trafic de stupefiante. prin mandatul de arestare preventivă 2094/15.pen.1997. Inspectoratul General al Poliţie Române –Biroul Naţional Interpol a solicitat autorităţii române transmiterea documentelor oficiale pentru extrădarea inculpatului.0629 grame heroină amestec cu cofeină şi paracetamol. inculpatul a fost reţinut de organele de poliţie. La data de 15.06.K.1997 s-a început urmărirea penală împotriva sus-numitului pentru infracţiunea de deţinere de stupefiante prevăzută de art. rezultă faptul că inculpatul. 3729/1997.03.06.1997 a fost depistat de organele de poliţie având asupra sa o punguliţa ce conţinea 0. dosarul fiind înregistrat pe roul Tribunalului Bucureşti. care i-au oferit spre vânzare o punguliţă din celofan ce conţinea un praf de culoare cafenie. Prin adresa 20905/AD/17.1997.1997.2004. Potrivit probelor administrate în cursul urmăririi penale.1 C.06.1998. raport de constatare fizico-chimică analiza droguri şi declaraţii martori. aflându-se la data de 14.2004 pe o durată de 40 de zile. Prin procesul-verbal din 14.312 alin.06.0629grame heroină în amestec cu cofeină şi paracetamol. Din cercetările efectuate în cauză a reieşit faptul că inculpatul a intrat în ţară la începutul din lunii iunie 1997 prin punctul vamal – Aeroportul Otopeni în calitate de turist şi s-a cazat iniţial la Hotelul Bucegi.1997 pe o perioadă de 5 zile. începând de la 19. Inculpatul G. punguţa din material plastic care conţinea o pulbere de culoare bej şi a fost găsită la inculpatul G.Aurel Teodor Moldovan judecată inculpatul G.K. sub nr. conţine din 0. autorităţilor judiciare din Bulgaria .07.1997. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepseşte de art.2007 până la 18. Tribunalul Bucureşti secţia a II-a penală a emis împotriva inculpatului man00 300 .06. iar la data de 19. În ziua de 14.K.pen. arestat provizoriu la data de 16. inculpatul s-a deplasat în zona Grozaveşti cu intenţia de a intra într-un bar şi a fost acostat de două persoane ce păreau a fi de naţionalitate arabă. a fost condamnat la o pedeapsă de 1an şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus obligarea acestuia de nu părăsi raza teritorială a Municipiului Bucureşti pe o durată de 30 de zile. secţia a II-a penală. a fost depistat de organele de poliţie având asupra sa o punguliţă din celofan ce conţinea 0. Prin referatul 2168/P/1997 din 19.K.09.1997.0629 grame heroină în amestec cu cofeină şi paracetamol.06. Inculpatul a recunoscut că a înţeles că în acea punguţă se aflau droguri care puteau fi fumate şi a fost de acord să le cumpere. plătind pentru ele suma de 200. rămasă definitivă la data de 03.000 lei.06.163/1997 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia a II-a penală. Aceste fapte au fost stabilite prin administrarea următoarelor probe: declaraţiile inculpatului. care la data de 14.06.

în perioada octombrie – 18 noiembrie 1996. este nelegală.pen.i. se încadrează în dipsoziţiile art. Infracţiunea continuată. 125 C. în prezent fapta pentru care a fost condamnat numitul G. În speţă.pen.222/05. fără a fi reţinut existenţa unor circumstanţe atenuante. iar până la judecarea definitivă a cauzei a fost adoptată Legea 104/1. prin efracţie. Art. prevede că termenul de prescripţie a executării pedepsei este de 5 ani plus durata pedepsei ce urmează a fi executată. pedeapsa de 3 ani închisoare. dar nu mai mult de 15 ani. 362/3.218/1977 şi a repus în vigoare.209 C.2 alin. Decizia instanţei de apel care. 534/21.penal. şi a apreciat că în speţă nu sunt întrunite dispoziţiile art. Întrucât la data de 16 octombrie 1990.pen. dacă cea din urmă dintre acţiunile componente ale acestei infracţiuni a fost săvârşită după intrarea în vigoare a legii penale noi. admiţând apelul inculpatului. datorită intrării în vigoare a Legii 143/2000 ( M. toate dispoziţiile 301 . Aplicarea legii penale în timp.41 alin. mai multe acţiuni de furt.07.209 lit.2006) fără ca soluţia instanţei să fie afectată. tribunalul a constatat existenţa unui impediment la extrădare pentru inculpatul G. în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea. iar alin. care a ridicat minimul special al pedepsei pentru infracţiunea de furt calificat de la un an la 3 ani închisoare.208 raportat la art. Aplicarea legii penale în timp..2000). pentru care i s-a aplicat de prima instanţă. a redus pedeapsa la 2 ani închisoare. 3.DREPT PENAL. motiv pentru care a apreciat că a intervenit prescripţia executării pedepsei la data de 03. în baza art.O. prin Legea140 din 14 noiembrie 1996.67 din Legea 302/2004.K. în executarea aceleiaşi rezoluţii. în speţă de la data de 03.1999.302/2004 a fost ulterior abrogată prin Legea 224/2006 ( M.10.pen.1 lit. deoarece inculpatul a comis ultima infracţiune de furt ce intră în compunerea infracţiunii continuate după modificarea art. Pe de altă parte.K. se va aplica – pentru întreaga infracţiune – pedeapsa prevăzută de legea nouă. Minori. 4.2004.03.1998. PARTEA GENERALĂ datul de executare a pedepsei închisorii nr. care a majorat minimul şi maximul pedepsei.08. când au săvârşit infracţiunea de evadare din starea de deţinere preventivă. NOTĂ: Legea nr.1 C. În cazul infracţiunii continuate.09. inculpaţii erau minori.1992 care a abrogat Decretul nr. inculpatul a săvârşit. prevede că prescripţia înlătură executarea pedepsei principale.b al art.O.2 din această lege şi nu în art.2 C.03.312 aln. cu aplicarea art.126 C. Termenul de prescripţie se socoteşte de la dat când hotărârea de condamnare a rămas definitivă. cu unele modificări. Având în vedere că a intervenit prescripţia executării pedepsei.

1998-28/29. secţia I penală. în accepţiunea art. secţia I penală. 458 C. şi art. se impune. a). este admisibilă contestaţia la executare în cazul modificării art.C.1998. textul de lege trebuie interpretat ca referindu-se la intervenţia „legii penale mai favorabile”. 146 C. 209 lit. Culegere de practică judiciară în materie penală 2000-2004. în baza art. pag 42-45 In acelasi sens. sentinţa nr. şi art. g) şi alin. ultim C. pen. şi art.C. 75 lit.pen. 75 lit. Pe calea contestaţiei la executare se poate ajunge. Aplicarea legii penale in timp Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. se arată.G. 564 565 302 . Contestaţie la executare564 . rămasă definitivă prin decizia penala nr. 15 C. secţia penală. pen. sectia I penala. 310 din 8 iunie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. însă încadrarea juridică rămâne cea stabilită în hotărârea contestată.06. pen... pen. i). ca în cauză să se facă aplicarea Decretului 218/1977 care. pen. pen. cu aplicarea art. a fost condamnat la o pedeapsa de 11 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave. se arată că prin sentinţa penală contestată. 41 alin. împreună cu Tribunalul Bucureşti. pen. privind cuantumul prejudicial au fost modificate prin O. 207/2000. 146 C.05. prevăzută de art. secţia I penala. fără să se dispună schimbarea încadrării juridice a faptei.. Stabilirea încadrării juridice a faptei conform legii noi este numai un raţionament utilizat pentru a se constata dacă legea nouă este mai favorabilă şi pentru a verifica. pen. prevede numai măsuri educative. astfel. tribunalul reţine următoarele: Prin sentinţa penală nr. 11 C. pen. numai la reducerea pedepsei ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile. pen. d) raportat la art. 15 C.. În motivarea contestaţiei. 1437 din 5 noiembrie 2004. 461 lit. aplicabilitatea dispoziţiilor art. 209 lit. Prin urmare. reţinându-se că în perioada 27/28. nr.13 alin. cu aplicarea art. 208 şi art. 3797 din 5 octombrie 2000 a Curţii Supreme de Justiţie. i) şi g) şi a lin. (Trib. a fost condamnat la 11 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. pen. folosesc sintagma „lege care prevede o pedeapsă mai uşoară”. aprobată prin Legea nr. Analizând actele şi lucrările dosarului. a). în sensul majorării cuantumului „consecinţelor deosebit de grave”. 41 alin. Modificarea cuantumului „consecinţelor deosebit de grave” Schimbarea încadrării juridice. pen. 456/2001. 15 C. iar după rămânerea definitivă a hotărârii. 1514 din 22 noiembrie 2004 ) 565 Condamnatul D. 610 din 6 mai 2004 si nr.Aurel Teodor Moldovan cuprinse în Titlul V din Partea generală a Codului penal ( Minoritatea). Pen. dispoziţiile art. Bucuresti. 208 şi art. pr. (2) C. ultim C..1 C. întemeindu-se pe dispoziţiile art. spre deosebire de Codul penal. c) C. s-a pronuntat si prin sentintele nr. Deşi dispoziţiile art. (2) C. 310 din 8 iunie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. petentul D. aşadar. Tribunalul Bucuresti. c) C. a formulat contestaţie la executare cu privire la sentinţa penală nr.U.

în sensul ca prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o paguba materiala mai mare de 1. cu referire la art. 461 lit.DREPT PENAL. i). (1) C.000. (2) C. 546/2001. 458 C.. datorita modificării art. 209 alin. iar sancţiunea aplicată este mai mică decât maximul special prevăzut de legea noua. După rămânerea definitive a hotărârii de condamnare (5.000 lei. chiar daca soluţionarea acesteia implica stabilirea încadrării juridice prin raportare la dispoziţiile legii noi sin u la cele reţinute prin hotărârea de condamnare contestată. şi anume „aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. respective infracţiunea prevăzută de art. pen. de persoana condamnatului şi de conduita acestuia în timpul executării pedepsei şi de timpul cât a executat pedeapsa. la data de 22.000. pen. cu aplicarea art. deoarece. 15 alin. pr. cu aplicarea art.11.2003 pentru deţinere de obiecte interzise (fierbător improvizat) şi recompensat de 31 de ori cu suplimentarea drepturilor la pachet şi vizita pentru modul în care si-a îndeplinit sarcinile încredinţate. PARTEA GENERALĂ alţi doi inculpaţi. deşi se foloseşte sintagma „o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară” aceste dispoziţii trebuie interpretate ca „o lege penală mai favorabilă” prin raportare la art. pen. 146 C. Pen. c) C. deoarece pedeapsa aplicata condamnatului (11 ani închisoare) este mai mica decât maximul special prevăzut de legea noua.000. 41 alin. 15 C. pen. şi art.10.G. 41 alin. i) şi g) şi alin. prevăzută de art. (2) C. ţinându-se seama de infracţiunea săvârşita. pen. pen. pen. aplicarea legii noi ar determina o alta Încadrare juridică a faptei săvârşite de condamnat. 208 şi art. d) raportat la art. pen. sancţionata cu pedeapsa închisorii de la 3 ani la 15 ani. când după rămânerea definitive a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară. Conform dispoziţiilor art. (1) C. 207/2000 care a modificat dispoziţiile art.2001.12.. fiind apreciat pentru respectul acordat cadrelor din penitenciar şi nu a intrat în conflict cu alţi deţinuţi. 13 C. (15 ani).2000). tribunalul apreciază ca admisibila contestaţia la executare. 75 lit. a fost odată sancţionat cu „mustrare” la data de 23.” La stabilirea legii penale mai favorabile (prin compararea legii aplicabile până la soluţionarea definitive a cauzei cu legea ce a intervenit după rămânerea 303 .. În raport cu cele de mai sus. 209 lit.07.000 lei prin Legea nr.. având în vedere denumirea marginală a art. pedeapsa aplicata poate fi redusa. asa cum rezulta din caracterizarea întocmita de Penitenciarul Rahova. a intrat în vigoare O. a pătruns în timpul nopţii şi prin efracţie în sediile unor societăţi comerciale şi în apartamentele unor persoane fizice şi a sustras bunuri în valoare totala de 114. pen. 15 alin. ce a intrat în vigoare la data de 25.U. pen. 75 lit. ultim C. a). (1) lit.000. nr. Conform dispoziţiilor art. 146 C. 208 şi art. cuantum care a fost majorat la 2. condamnatul a executat o perioada de 6 ani şi 4 luni închisoare si. pen. c) C.000 lei. a avut o atitudine cuviincioasa. Din pedeapsa aplicata. şi g) C.000. Aceste dispoziţii sunt aplicabile în cauza.. Contestaţia este admisibila. şi sancţionata cu pedeapsa închisorii de la 10 ani la 20 ani. a). pen. şi art. spre deosebire de infracţiunea pentru care a fost condamnat.2000.

Dacă s-ar da o altă interpretare acestor dispoziţii.Aurel Teodor Moldovan definitive a hotărârii de condamnare şi înainte de executarea integrala a pedepsei). secţia I penală. 461 lit. deoarece după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi înainte de executarea în întregime a pedepsei de 11 ani închisoare. 15 C. 310 din 8 iunie 1999 a Tribunalului Bucureşti. secţia I penala şi emiterea unui nou mandate de executare a pedepsei stabilita prin prezenta. cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului. s-ar reduce sfera de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. 192 alin. iar pedeapsa de 11 ani închisoare ce a fost aplicată condamnatului prin sentinţa penală nr. a intervenit o lege penală mai favorabilă ce prevede o pedeapsă mai uşoară. creând o inegalitate nejustificata între cei judecaţi ulterior şi cei care au fost judecaţi anterior apariţiei legii mai favorabile. pr. pen.. verificând astfel aplicabilitatea dispoziţiilor art. poate beneficia de dispoziţiile legii mai favorabile. 458 şi art. pr. Conform art. pen. Scopul dispoziţiilor legale mai sus menţionate este tocmai acela. a fost admisă contestaţia la executare. se constata ca modificarea art. a fost redusă la 8 ani închisoare. pen. raportat la cuantumul prejudiciului. ca şi aceştia din urma. pen. S-a dispus anularea MEPI nr. În consecinţă. 15 C. (1) C. (3) C. 146 C.. pedeapsa aplicată este mai mica decât maximul special prevăzut de legea nouă. Stabilirea încadrării juridice a faptei conform legii noi este numai un raţionament utilizat pentru a se constata daca legea noua este mai favorabila.. încadrarea juridică rămânând cea stabilita în hotărârea contestată. d) C. 15 alin. cu referire la art. a fost avansat din fondul Ministerului Justiţiei 304 . 310 din 8 iunie 1999 a Tribunalului Bucureşti. 464/2000 emis în baza sentinţei penale nr. numai la reducerea pedepsei ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile. Tribunalul apreciază ca în cauza sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de art. condamnatul a executat din pedeapsa aplicată 6 ani şi 4 luni închisoare şi a avut o atitudine deosebită pe perioada executării pedepsei şi pe cale de consecinţă. în conformitate cu dispoziţiile art. în cuantum de 200. iar onorariul avocatului din oficiu. prin reducerea pedepsei în anumite condiţii prevăzute de lege. influenţează încadrarea juridică a faptei în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede ca o formă agravată producerea consecinţelor deosebit de grave. să beneficieze de legea penală mai favorabilă. pen. Aplicând criteriile privind condiţiile de incriminare şi sancţionare.000 lei. Pe calea contestaţiei se poate ajunge astfel. pen. urmează sa fie avute în vedere toate criteriile şi regulile de determinare a legii penale mai blânde.

305 .în rândul acestora vor intra cele care se referă la obiectul infracţiunii.cele care se referă la momentul sau timpul săvârşirii infracţiunii.DREPT PENAL. la subiecţii infracţiunii. • condiţii concomitente . după importanţa pe care le au pentru existenţa infracţiunii: • condiţii esenţiale (numite şi constitutive). INFRACŢIUNEA DEFINIŢIE  fapta care prezintă pericol social. săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală.condiţii care ajută la alcătuirea conţinutului infracţiunii în vreuna dintre variantele ei agravante sau atenuante după existenţa lor în momentul săvârşirii infracţiunii: • condiţii preexistente . Condiţiile necesare alcătuirii diferitelor conţinuturi de infracţiuni: după factorii la care se referă vom vorbi despre condiţii referitoare la actul de conduită. ci în plus este necesar ca fapta să fie prevăzută de lege ca infracţiune şi să fie ca atare snacţionată CONŢINUTUL INFRACŢIUNII Prin noţiunea de structură a conţinutului infracţiunii se înţelege modul în care se grupează în cadrul conţinutului infracţiunii diferitele elemente care alcătuiesc acest conţinut şi raporturile care se stabilesc între acestea. ca de exemplu moartea sau sinuciderea victimei. • condiţiile subsecvente . la obiectul infracţiunii. CAPITOLUL III. ca de exemplu condiţia ca obiectul să se afle într-un anumit loc. • condiţii accidentale sau circumstanţiale . Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii Pericolul social al infracţiunii Vinovăţia ca trăsătură esenţială: intenţia culpa praeterintenţia pentru existenţa infracţiunii nu este suficient să existe o faptă care prezintă pericol social prevederea fapteti în legea penală şi să fie săvârşită cu vinovăţie.3.formează conţinutul infracţiunii în configuraţia de bază. PARTEA GENERALĂ 18.cele referitoare la producerea unui anumit rezultat. la locul şi timpul săvârşirii infracţiunii. şi anume ca subiectul activ sau pasiv să aibă o anumită calitate. sau se poate face referire şi la subiecţii infracţiunii.

libertatea de voinţă şi acţiune. . LEGITIMA APĂRARE  este în stare de legitimă apărare acela care 306 . • subiectul pasiv. Condiţiile generale privitoare la existenţa subiectului activ: . • conţinuturi atipice. după formele infracţiunii: • conţinuri tipice. . • conţinuturi complexe.vârsta.Aurel Teodor Moldovan Clasificarea conţinuturilor de infracţiune : după structura condiţiilor: • conţinut juridic . • conţinuturi agravante sau atenuante după criteriul structurii juridice: • conţinuturi simple. • conţinut constitutiv după criteriul variantelor de incriminare a infracţiunilor: • conţinut de bază sau tip.responsabilitatea. ÎNLĂTURAREA CARACTERULUI PENAL AL FAPTEI Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prin înlăturarea vinovăţiei 1. CONDIŢII PREEXISTENTE INFRACŢIUNII Obiectul infracţiunii: • Obiectul juridic general şi obiectul juridic material • Obiectul juridic generic (de grup) • Obiectul juridic specific (individual) • Obiectul juridic complex Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii Subiecţii infracţiunii: • subiectul activ.

DREPT PENAL. 2. îndreptat împotriva sa. a altuia sau împotriva unui interes general şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat sau interesul general atacul trebuie să fie material atacul trebuie să fie direct atacul trebuie să fie imediat atacul trebuie să fie injust atacul să pună în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat sau un interes general acţiunea de apărare să se realizeze printr-o faptă prevăzută de legea penală apărarea să fie necesară pentru respingerea atacului apărarea să fie proporţională cu gravitatea atacului Condiţiile atacului Condiţii privitoare la apărare Condiţiile legitimei apărări Efecte  Fapta săvârşită în stare de legitimă apărare nu constituie infracţiune deoarece îi lipseşte elementul de bază al infracţiunii şi anume vinovăţia. un bun important al acesteia ori un interes general pericolul să fie inevitabil Condiţii privitoare la pericol Efecte  Fapta săvârşită în stare de necesitate nu constiuie infracţiune deoarece nu este săvârşită cu vinovăţie. imediat şi injust. această fapră fiind comisă sub imperiul 307 . a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes general întâmplarea care dă naştere pericolului este datorată unei cauze fortuite pericolul trebuie să fie iminent pericolul trebuie să ameninţe viaţa. neexistând din partea lui o manifestare liberă a voinţei. direct. PARTEA GENERALĂ săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material. integritatea corporală sau sănătatea sa. integritatea corporală sau sănătatea unei persoane. STAREA DE NECESITATEŕ este în stare de necesitate acela care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu poate fi înlăturat altfel. agrsiune ce punea în pericol valorile sociale ocrotite. făptuitorul a fost constrâns de necesitatea înlăturării agresiunii.

CONSTRÂNGEREA FIZICĂ ŞI CONSTRÂNGEREA MORALĂ Art.46 Cod penal 4. pentru ca îi lipseşte una dintre trăsturile esenţiale pentru ca fapta să constituie infracţiune şi anume vinovăţia. integritatea corporală ori bunurile persoanei ameninţate ori ale altei persoane pericolul grav să nu poată fi înlăturat în alt mod decât prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. sau pentru a salva o persoană care avea obligaţia de a înfrunta pericolul constrângerii. 308 . de către Condiţii pentru o altă persoană. CAZUL FORTUIT  definiţie  art. faptă care a fost impusă de cel ce ameninţă. Efecte  Fapta săvârşită sub imperiul constrângerii fizice nu constituie infracţiune. printr-o ameninţare. vinovăţia neputând exista atunci când făptuitorul nu are libertate de acţiune. al ameninţării pericolului iminent. existenţa conameninţarea să fie gravă vizând un pericol penstrângerii morale tru viaţa.Aurel Teodor Moldovan acţiunea să fie necesară pentru salvarea de la pericol a valorilor. Condiţii pentru existenţa constrângerii fizice să se săvârşească o faptă prevăzută de legea penală constrângerea la care persoana a fost supusă să nu îi fi putut rezista să existe o constrângere asupra fizicului unei persoane Constrângerea morală  art.46 Cod penal  este situaţia când o persoană săvârşeste o faptă prevăzută de legea penală datorită unei constrângeri fizice căreia nu-i poate rezista. 47 Cod penal . 3. se exercite asupra făptuitorului o acţiune de constrângere. în sensul că acestea trebuie să fie singura cale de salvare în situaţia de fapt dată acţiunea de salvare să se realizeze prin comiterea Condiţiile acţiunii unei fapte prevăzute de legea penală de salvare prin acţiunea de salvare să nu se cauzeze urmări vădit mai grave decât acelea care s-ar fi produs dacă pericolul nu era înlăturat fapta să nu fie săvârşită de către.

EROAREA DE FAPT  art. care determină stări anormale starea de incapaciate psihică a persoanei să existe în momentul săvârşirii faptei Condiţiile stăriii de iresponsabiliate 7. stare produsă prin intoxicaţie cu alcool sau alte substanţe Condiţii starea de beţie trebuie să fie accidntală. involuntară. minoritatea făptuitorului trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei 309 Condiţiile minorităţii . cel ce săvârşeşte fapta trebuie să se afle în stare de beţie. să fie prevăzută de legea penală. IRESPONSABILITATEA  definiţie  art. 48 Cod penal rezultatul socialmente periulos trebuie să fie consecinţa intervenţiei unei împrejurări străine de voinţa şi conştiinţa făptuitorului făptuitorul să fi fost în imposibilitatea de a prevedea intervenţia forţei străine care a produs rezultatul fapta care a căpătat un rezultat socialmente periculos datorat intervenţiei imprevizibile a unei forţe străine. MINORITATEA FĂPTUITORULUI  art. Condiţii 6.51 Cod penal să se fi comis o faptă prevăzută de legea penală fapta să fie săvâşită de un minor care nu îndeplineşte condiţiile legale de a răspunde penal. 50 Cod penal în momentul săvârşirii faptei. PARTEA GENERALĂ 5. făptuitorul să nu fi fost în stare să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori să nu fi putut să fie stăpân pe ele starea de incapcitate psihică a făptuitorului să se datoreze alienaţiei mintale sau altor cauze. 8. BEŢIA  art. fortuită starea de beţie să fie completă faptă comisă în stare de beţie completă accidentală să fie prevăzută de legea penală.49 Cod penal să se săvârşească o faptă prevăzută de legea penală datorită stării de incapacitate psihică.DREPT PENAL.

1999 a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti. ambele cu aplicarea art. cea prev.G.1995. iar nu ale unei singure infracţiuni prev. căruia i-a montat tăbliţe de înmatriculare de la un alt autoturism. ce nu au fost cunoscute pot reprezenta un element constitutiv al infracţiunii sau o circumstanţa a acesteia.Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatricusă se fi comis o faptă prevăzută de legea penală în momentul săvârşirii fapte. de art. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. inculpatul a declarat recurs.1 şi art. a condus pe drumurile publice un autoturism neînmatriculat. 35 alin. Împotriva deciziei pronunţate în apel. respectiv Decretul 328/1966 a reglemen310 . fiind respins pentru următoarele considerente: Legea siguranţei circulaţiei rutiere.b C. inculpatul I. de art. Înlăturarea caracterului penal al faptei prin lipsa pericolului social Lipsa pericolului social. de art. 37 lit. inculpatul I. aflate în concurs ideal. apreciind cî a comis o singură infracţiune. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.2 din Decretul 328/1966 – republicat. pen.02. cu aplicarea art. Prin sentinţa penală 1702/10.2000 a Tribunalului Bucureşti – secţia a II-a penală. de art.11. inculpatul fiind condamnat la o pedeapsă rezultantă de 1 an închisoare. 37 lit.35 alin1 şi 2 din Decretul 328/1966. radiat din circulaţie. 35 alin. Apelul declarat de Parchet a fost admis prin decizia penală 204/A/14. schimbându-se încadrarea juridică a faptelor comise de inculpat. făptuitorul să nu fi cunoscut existenţa unor împrejurărrii.G. ca trăsătură esenţială a infracţiunii Lipsa pericolului social concret al faptei prevăzute de legea penală Lipsa prevederii în legea penală lat. . în ziua de 23. s-a reţinut că.04. împrejurarea. 1 şi art. Recursul declarat a fost considerat nefondat. situaţii de care ar depinde Condiţii caracterul penal al faptei situaţia. respectiv prev.Aurel Teodor Moldovan PRACTICĂ CAPITOLUL III 1. În fapt. a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. Conducerea pe drumurile publice a unui autoturism fără a fi înmatriculat şi având montate plăcuţe cu numerele de înmatriculare de la un autoturism ce a fost radiat din circulaţie.35 alin.1 şi 2 din actul normatic menţionat. 35 alin.35 alin. 2 din Decretul 328/1966.a Cod penal. în două infracţiuni.35 alin 1 şi 2 din Decretul 328/1966.

Omor calificat. de art.C. faptă prev. fiind internată la secţia chirurgie cu diagnosticul „plagă prin înjunghiere toraco – abdominală cu hemoragie internă prin ruptură de ficat”. fapta se consideră săvârşită „în public” atunci când a fost comisă într-un loc care prin natura sau destinaţia lui este totdeauna accesibil publicului.20 raportat la art. În seara zilei de 1 decembrie 1998 inculpatul a intrat în conflict cu C. iar barul reprezintă un astfel de de loc..1999 a Tribunalului Teleorman a fost condamnat inculpatul F.p. Instanţa de fond.35. 174-175 lit.152 lit. Loc public Fapta inculpatului care. inculpatul s-a înarmat cu un cuţit şi i-a aplicat lui C. inculpatului i s-au interzis drepturile prev. Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul d. în timp ce se afla într-un bar a intrat în conflict cu partea vătămată. 20 rap. Pe parcursul incidentului. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei.pen .a Cod penal.C.N.11. având câte o structură proprie a elementelor constitutive şi a sancţiunilor prevăzute de lege. de art. conflict declanşat de inculpat. a stabilit în mod corect situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului. de art. care să fie reglementată de art.35 alin. o lovitură în zona toraco – abdominală. s-a înarmat cu un cuţit şi i-a aplicat o lovitură producându-i o „plagă prin înjunghiere toraco – abdominală cu hemoragie internă prin ruptură de ficat ”întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor calificat prev. a fost angajat ca paznic la un bar din oraşul Roşiorii de Vede.1 şi 2 C. pe baza probelor administrate. Prin apelul formulat de parchet se arată că hotărârea atacată este nelegală şi netemeinică deoarece instanţa a dat faptei o greşită încadrare juridică.i C. Întrucât legea nu a dat posibilitatea combinării acestor structuri. Totodată. Prin sentinţa penală 175/16. 64 lit. Pentru a pronunţa această sentinţă. la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor. (Secţia a II-a penală.DREPT PENAL. şi partea vătămată C.C. 174 Cod penal. instanţa de fond a reţinut. Examinând hotărârea pronunţată. Potrivit art. Curtea constată că apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman este fondată şi urmează a fi admis.pen şi nu ale tentativei la infracţiunea de omor. 311 . decizia 578/2000) 2. nu a admis nici existenţa unei infracţiuni complexe. două infracţiuni.a şi b Cod penal.l Tribunalul Teleorman şi inculpatul. în esenţă. PARTEA GENERALĂ tat în conţinutul fiecăruia din cele două alineate ale art. următoarea situaţie de fapt: F. prin tehnica folosită. însă în ce priveşte încadrarea juridică a faptei a pronunţat o soluţie greşită. la art.C. Imediat după agresiune victima şi-a pierdut cunoştinţa şi a fost transportată la Spitalul Roşiorii de Vede.

20 rap. (Secţia a II-a penală. în art.pen.pen în condiţiile în care inculpatul a răspuns prin folosirea cuţitului. raportat la art 174 şi art 175 lit i C. Ulterior. la art.penal. conflictul dintre inculpat şi partea vătămată a avut loc la barul „Casa Albă” din oraşul Roşiorii de Vede.a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv. imediat şi injust. respectiv conform încadrării juridice a faptei stabilite prin rechizitoriu. Legitima apărare. secţia a II a penală.prc. penal. din art. prevăzută de art 20 C.334 C. 174 C. aflată în stare de ebrietate.pen.E. După mai multe cicluri procesuale. aşa cum rezultă în mod necontestat din situaţia de fapt bine reţinută de instanţa de fond. căci apărarea trebuie să fie proporţională cu gravitatea atacului. la art. împotriva părţii vătămate C. la art.V. inculpatul A. sentinţa nr 466 din 14 mai 2003) Prin rechizitoriul nr 1254/p/1998 din data de 17. pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii de omor calificat. Întrucât infracţiunea comisă de inculpat întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor calificat. în fond Tribunalul Bucureşti. instanţa a pus în discuţie noua încadrare şi a acordat un nou termen în acest scop pentru ca inculpatul să-şi pregătească apărarea. urmează a se admite apelul declarat de inculpat. Condiţiile atacului. 174 – 175 Cod penal. .Aurel Teodor Moldovan Într-adevăr.I. colegii săi de serviciu s-au urcat de la staţia de metro Pipera într-un vagon de metrou. care pune în pericol grav persoana atacată. Deşi la termenul de judecată din 14 septembrie 1999 s-a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei. inculpatul A. în care se afla partea vătămata C.. Proporţionalitatea apărării. loc prin natura sa „public”. decizia 136/2000) NOTĂ: Hotărârea de mai sus rămasă definitivă prin respingerea recursului conform deciziei 3065/2000 a Curţii Supreme de Justiţie – secţia penală) 3.1998 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. prev de art. ţinând 312 .V.08. 20 rap. cu aplicarea art 73 lit b C. la art. Folosirea cuţitului O lovitură neaşteptată cu pumn aplicată inculpatului de către persoana vătămată nu îndeplineşte condiţiile unui atac material direct.pen.20 rap.pen. să se schimbe încadrarea juridică în art.20 rap. secţia a II-a penală a reţinut următoarea situaţie de fapt : La data de 8.04.A. text în baza cărui inculpatul va fi condamnat. (tribunalul Bucureşti. Lovitura cu pumnul. având în vedere că infracţiunea s-a săvârşit într-un loc public.1998. Exces justificat. conform dispoziţiilor art 44 alin2 şi 3 şi respectiv art 73 lit a) C. împreună cu martorii B. şi M. excesul justificat şi nici excesul scuzabil. 174-175 lit.i C. instanţa de fond a dispus condamnarea inculpatului în baza textului de lege iniţial.I. astfel încât nu poate fi reţinută legitima apărare. conform art. 174-175 lit. De asemenea nu se poate reţine nici legitima apărare prevăzută de dispoziţiile art 44 alin2 C.i Cod penal. pen.

DREPT PENAL. care-l înfăţişează pe inculpat. după care părţile şi-au continuat călătoria. adică sub presiunea unui atac material. cu aplicarea art 73 lit b) C. iar în faţa instanţei. i-a rupt-o şi a stins-o cu piciorul. se poate constata că acesta nu prezenta plăgi tăiate la nivelul capului. atât la prima judecată în fond. care şi-a aprins o ţigară. partea vătămată venind în urma sa.pen.F. Conform art 44 alin 3 C. pentru a putea susţine o lovitură puternică cu sticla. tribunalul a apreciat că fapta penală săvârşită de inculpat întruneşte elementele constitutive ale tentativei la săvârşirea infracţiunii de omor calificat.pen. raportat la art 174-175 lit i) C. iar după ce o femeie care urcase între timp la staţia Aurel Vlaicu. pe lângă necesitatea înlăturării atacului. în acest caz. Apărarea. este necesar ca fapta să fie săvârşită în stare de legitimă apărare. respectiv un atac deosebit de violent. Inculpatul i-a luat ţigara din gură. nu poate implica producerea unui rău ireparabil sau grav de remediat. printre alte condiţii ce trebuiesc îndeplinite e necesar ca atacul să pună în pericol grav persoana atacată or. cum ar fi pierderea vieţii sau cauzarea unei infirmităţi sau unei vătămări grave. însă inculpatul a împins-o la loc pe scaun. Din analiza materialului probator. după care inculpatul a lovit-o cu picioarele pe partea vătămată. din cauza tulburării sau a temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. trebuie să fie proporţională cu gravitatea atacului. cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 16 zile de îngrijiri medicale şi care i-au pus viaţa în pericol. care constituie o cauză care înlătură caracterul penal al faptei. cât şi la rejudecarea fondului. ieşind brusc din vagonul de metrou cu puţin timp înainte de închiderea uşilor de acces. In timp ce inculpatul urca scările spre ieşirea din staţia de metrou. Din analiza acestei dispoziţii legale rezultă că pentru existenţa excesului justificat.pen. cu reţinerea circumstanţei atenuante a provocării. iar de faţă nu au fost martori. o lovitură cu pumnul. ori folosirea cuţitului de către inculpat reprezintă o depăşire a limitelor legitimei apărări.pen este considerat în legitimă apărare şi persoana care. Inculpatul a invocat şi temerea produsă. Inculpatul a coborât la staţia de metrou Piaţa Romană.. Inculpatul a invocat existenţa legitimei apărări. Analizând planşele fotografice. i-a atras atenţia asupra faptului că nu se fumează. iar partea vătămată a urmat-o. a înjunghiat-o pe partea vătămată de mai multe ori în zonele hermitorace şi abdomen stâng. l-a lovit în spate cu pumnul sau cu ceva metalic. chiar neaşteptată. a arătat ca l-a lovit cu sticla de coniac. direct. Se desprinde concluzia că inculpatul nu a văzut cu ce anume l-a lovit partea vătămată. acesta a început să înjure. Inculpatul a declarat în faza de urmărire penală. l-a lovit cu pumnul. Partea vătămată s-a ridicat. culcată la pământ. Potrivit art 44 alin 2 C. imediat 313 . prevăzută de art 20 C. Părţile s-au rostogolit pe scări .pen. momentul fiind văzut de martorul I. iar inculpatul a scos un cuţit cu lama rabatabilă. că partea vătămată. Părţile au început să se lovească reciproc. PARTEA GENERALĂ în mână o sticlă care conţinea băuturi alcoolice. venind din urma sa.

Temându-se că agresorul se va înarma cu unul din parii aflaţi lângă gard. proc pen şi la art 44 alin (2). prin aplicarea unei lovituri cu pumnul. Pentru a se apăra. acesta nu a răspuns.pen. Internată în spital. mânie sau revoltă în faţa violenţei nejustificate. Provocare. Nu se poate reţine nici excesul scuzabil. nu poate exista legitimă apărare. Legitima apărare. nu există stare de legitima apărare şi deci nu se poate vorbi nici de exces justificat. La întrebarea inculpatului cum a intrat în curte. În urma schimbului de lovituri. a fost trezit din somn de o izbitură în uşa camerei în care dormea. Instanţa a reţinut că. secţia penală. Curtea supremă de justiţie. nu a constituit un pericol grav. după care l-a abandonat şi a mers să anunţe poliţia de cele întâmplate. pag 167 Inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de omor prevăzută în art 174. li e) C. ce constituie circumstanţa atenuantă legală prevăzută de art 73 lit a C. La examenul medical s-a constat că inculpatul a suferit leziuni la cap vindecabile în 2 zile de îngrijiri medicale. cu motivarea că achitarea 566 314 Tribunalul BucureştiI. inculpatul a luat o securice ce se afla la îndemână cu latul căreia. datorită unui politraumatism cu fracturi costale şi ale antebraţului. Or de vreme ce atacul părţii vătămate asupra inculpatului. însuşi inculpatul declarând ca i-a fost teamă566 4. când încă era întuneric. inculpatul l-a urmărit şi.ICCJ. Editura Wolters Kluwer. raportat la art 10 alin 1. Dacă atacul nu îndeplineşte aceste condiţii. acesta a scăpat băţul din mână şi s-a retras către poarta de intrare în curte. ea nereferindu-se doar la împrejurarea că riposta a depăşit atacul din cauza tulburării sau temerii de care persoana atacată era stăpânită în momentul violenţelor. în momentul în care a fost lovit din nou peste cap. a admis recursul inculpatului şi a dispus achitarea acestuia. inculpatul. cu aplicarea art 73 lit b) Cod penal. în temeiul art 11. Depăşirea limitelor legitimei apărări presupune existenţa tuturor condiţiilor cerute de legea penală pentru existenţa legitimei apărări. decizia nr 429/2003. victima a decedat în aceeaşi zi. având un băţ masiv în mână. pct 2 lit a. pag 101-103 . care locuia singur în casă. nr 1/2005. deoarece riposta exagerată a inculpatului nu a fost determinată de sentimentul de indignare. ajungându-l la poartă. în jurul orei 5 a zilei de 25 septembrie. inculpatul a lovit pe agresor la întâmplare. inculpatul a văzut în faţa acesteia pe consăteanul său cunoscut ca o persoană cu purtări violente. În momentul deschiderii uşii.Aurel Teodor Moldovan şi injust. care a pus în pericol grav persoana sau interesul public. Împotriva deciziei s-a declarat recurs în anulare. l-a lovit repetat.CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ 2000-2004 BUCUREŞTI 2007. Apelul inculpatului a fost respins. ci l-a lovit de mai multe ori cu băţul în cap. Secţia penală.

Potrivit art 44 alin (2) C pen. Apelul procurorului a fost admis şi inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor. Editura Hamangiu 2006. nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală.S. direct. el era pus în faţa unui atac material. s. Recursul în anulare este nefondat. Prin recursul de faţă inculpatul a criticat decizia. Tribunalul a schimbat încadrarea juridică a faptei în infracţiunea de vătămare corporală gravă.pen. Potrivit art 44 C. de natură a-i pune persoana într-un grav pericol. Legitima apărare. Depăşire C.J. motiv pentru care recursul în anulare a fost respins567 . alin 1. prevăzută de art 182. imediat şi injust.DREPT PENAL. 5. de zgomot produs prin forţarea uşii în fata casei căreia inculpatul. într-o locuinţă. Studii si practica judiciara 1994-2006. la 9 decembrie 1998. Este în legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un 567 Revista de drept penal..pen. deoarece a continuat să lovească victima şi după ce acţiunea acesteia de a pătrunde fără drept în locuinţă încetase şi se îndrepta spre poartă pentru a părăsi curtea.pen. a văzut un bărbat în putere. aflată în stare avansată de ebrietate. după care a forţat uşa casei încercând să pătrundă în camera în care acesta dormea. viaţa fiindu-i pusă în primejdie. despre care ştia că este violent. care nu a încetat în tot cursul altercaţiei. încăpere. se prezumă că este în legitimă apărare şi acela care săvârşeşte fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenţă. PARTEA GENERALĂ inculpatului este greşită.p 176 Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor prevăzută în art 20 raportat la art 174 C. Astfel fiind. Trezindu-se pe întuneric. efracţie sau prin alte asemenea mijloace. inculpatul a lovit-o cu cuţitul. cu aplicarea art 73 lit b) C. prin escaladarea gardului. reţinându-se că. susţinând că a săvârşit fapta în legitimă apărare. introdus prin legea nr 169/2001. editie ingrigita de George Antoniu. Este necontestat că victima a intrat fără drept în curtea casei inculpatului. Apelul inculpatului a fost respins. pag 472 315 . menţinându-se circumstanţa atenuantă a provocării. săvârşită în stare de legitimă apărare.. nr 1/2001. motiv pentru care a fost lovit de partea vătămată. viclenie. s-a constatat că achitarea inculpatului este legală şi temeinică. Recursul este fondat. dec nr 3594/2001. depedendinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea. a venit la locuinţa inculpatului pentru a consuma împreuna cu acesta băuturi alcoolice pe care le adusese el.pen. ripostând. Inculpatul a refuzat să bea. seara. partea vătămată. cauzându-i leziuni vindecabile în 40-45 zile. persoană în vârstă.

pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art 180 alin 2 C. dacă pune în pericol grav persoana sa.E.pen fost achitat inculpatul E. în vârstă de 28 de ani. raportat la art 10 alin (1) lit a) C. ceea ce explică faptul că. In baza art 11 pct 2 lit a) raportat la art 10 lit c) C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art 180 alin 2 C. direct. Este de asemenea stabilit că partea vătămată este cunoscută că având o comportare agresivă. In baza art 11 pct 2 lit a) raportat la art 10 lit c) C.pen conbinat cu art 998-999 C.T. secţia I penală. mai ales după ce consumă băuturi alcoolice.pr.E. In baza art 11 pct 2 lit a) raportat la art 10 lit c) C.pen fost achitată inculpata E. imediat şi injust. C pen568 6. Este stabilit că. ca nefiind întemeiată. decizia nr 492/R din 11 aprilie 2003) Prin sentinţa penală 1310/25.pen. ca şi cauză care înlătură caracterul penal al faptei şi nu ale legitimei apărări.pen. Deosebiri Intrucât în cauză inculpatul a acţionat lovind-o pe partea vătămată pentru a-şi elibera mama (deci pericolul provine din atacul unei persoane). editie ingrigita de George Antoniu. Legitima apărare. In baza art 14 şi art 346 C.pen recursul inculpatului a fost admis.pr.pr. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art 193 C.Aurel Teodor Moldovan atac material. In baza art 11 pct 2 lit a) raportat la art 10 lit c) C. este viguroasă şi cunoscută ca agresivă.pen fost achitată inculpata E. a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul.E.E. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art 193 C.M. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art 193 C. (Tribunalul Bucureşti. Editura Hamangiu 2006. sunt întrunite stării de necesitate. In baza art 11 pct 2 lit a) raportat la art 10 lit c) C. Din fişa medicală a inculpatului rezultă că acesta a fost operat de hernie de disc. proc. inculpatul s-a apărat cum a putut.pr.pr.pen. cu art 45 C. în faţa atacului dezlănţuit al victimei.civ s-a respins acţiunea civilă a părţii civile C. In această din urmă situaţie s-a aflat inculpatul. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art 180 alin 2 C.T. folosind cuţitul. dispunându-se achitarea în baza art 11 pct 2 lit a. Starea de necesitate. Studii si practica judiciara 1994-2006. supărat de refuzul inculpatului de a consuma împreună băuturi alcoolice.pen a fost achitat inculpatul E. pronunţată în dosarul nr 1844/2002 în baza art 11 pct 2 lt a) raportat la art 10 lit e) C.pen. Fiind deci întrunite condiţiile unei apărări legitime în sensul prevederilor art 44 alin 3 C. victima l-a agresat lovindu-l cu palma şi cu piciorul până când inculpatul s-a prăbuşit.11.pen.2002 a judecătoriei sector 2 Bucureşti.pen şi la art 44 alin 3. fiind suferind şi de alte boli.pr. Inculpatul este în vârsta de 70 de ani şi grav bolnav.pen. pag 470-471 316 .pen fost achitat inculpatul E. iar victima. Este de asemenea în legitimă apărare şi acela care din cauza tulburării sau temerii.pen fost achitat inculpatul E. 568 Revista de drept penal.pr.

A.DREPT PENAL. oricum. decizia nr 1084/1998. ii ameninţase anterior soţia şi pe fondul unor neînţelegeri între familiile părţilor.E. 7. nu poate fi considerată ca fiind singura cale de salvare a familiei sale.E.E. Furt . pag 364 317 . secţia a-II-a penală. editie ingrigita de George Antoniu. iar la un moment dat a început să agreseze fizic inculpata.T.000 lei. susţinând că a comis fapta din cauza lipsurilor materiale şi a stării de sănătate precară. şi 900.800.CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE PENALA 20002004. dec pen nr 16/2004. cheltuieli judiciare către stat. BUCURESTI 2007.nu constituie un pericol inevitabil. inculpatul a invocat.pen. Or.parte civilă la 400.chiar dacă ar fi dovedite. cu aplicarea art 41 alin 2.pen. Editura Wolters Kluwer. nr 4/2004. Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut ca la 10. împrejurările invocate de recurent. pag 148 Fiind condamnat la 3 luni de închisoare pentru infracţiunea de furt prevăzută în art 208 alin 1. nu este cazul. Pitesti. A fost obligată partea vătămtă . starea de necesitate. p 160 Inculpatul a fost achitat pentru infracţiunea prevăzută în art 184 alin (2) şi (4) C. Bucureşti. nr 1/2000. în recurs. Recursul a fost respins570 .E.cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei. Faţă de situaţia de fapt reţinută. viaţa..A. art 74 şi art 76 C. Conform art 45 C.pen. Editura Hamangiu 2006. s-a deplasat la domiciliul inculpaţilor pentru a-i cere socoteală. integritatea corporală sau sănătatea sa sau a altuia. ceea ce însă. a sa şi a membrilor familiei sale. inculpatul E. nu a lovit partea vătămată şi de asemenea nici unul dintre inculpaţi nu a ameninţat-o pe aceasta.000 cheltuieli de judecată către E. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare prevăzută de art 193 C.pr.stare de necesitate C. 569 Tribunalul BUCURESTI.02. de natură să nu poată fi înlăturat decât prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală.. în schimb inculpatul E.pen569 . este în stare de necesitate.000 lei cheltuieli de judecată către inculpate E. PARTEA GENERALĂ In baza art 193 C.pen a fost obligată partea vătămată-parte civilă la plata a 1.2001 partea vătămată considerând că inculpata E. Caz fortuit C.acela care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel. intervenind şi lovind partea vătămată pentru a-şi elibera mama. săvârşită prin aceea că a sustras de la o societate comercială la care era angajat în calitate de conducător auto cinci saci cu furaje concentrate. Studii si practica judiciara 1994-2006. pag 107-108 570 Revista de drept penal. instanţa a dispus achitarea celor trei inculpaţi pentru inexistenţa faptei. 8. care.

la limita stării de iresponsabilitate. în stare de beţie completă. inculpatul a cosit buruieni şi resturi de coceni ramase pe teren în urma recoltării porumbului. editie ingrigita de George Antoniu.. pen. Din probele administrate în cauza rezulta ca inculpatul a achiziţionat utilajul ca fier vechi. Eroarea de fapt. Recursul declarat de inculpat nu este fondat. nr 1/2001. Beţia voluntară completă C. deşi trebuia şi putea. toţi aceşti factori conducând la desprinderea cuţitului care. fiind făcută pe bază de sudură.a II-a . pentru vindecare fiind necesare 75-80 de zile de îngrijiri medicale. Apelul procurorului şi al părţii vătămate au fost admise şi s-a dispus condamnarea inculpatului în baza art 184 alin 2 şi 4 C. Instanţa a considerat că aceste urmări nu-i sunt imputabile inculpatului. Împrejurarea invocata în apărare. dec nr 1316/1999. p 137 571 Revista de drept penal. pag 168 318 . Editura Hamangiu 2006. în mod obiectiv. putându-se chiar reţine existenţa culpei din uşurinţă.S. partea vătămată care fusese atenţionată de inculpat sa se depărteze. în ziua de 4 octombrie 2002.pen. nu contravine concluziei ca există vinovăţie. Inculpatul cunoştea că utilajul agricol nu corespunde normelor tehnice pentru a fi pus în exploatare. iar repunerea lui în funcţiune s-a făcut prin reparaţii artizanale. De cositoare s-a apropiat la o distanta de 10 metri. recursul inculpatului a fost respins571 . p 125 Potrivit art 49 alin 2 C pen. s. ci o confirmă. s.J. ea se află. persoana nu mai are capacitatea de a-şi dirija acţiunile. Studii si practica judiciara 1994-2006. să îl prevadă.. iar termenul de funcţionare de 8 ani stabilit de constructor era depăşit. aceasta fiind mult stânjenită573 . 10. inclusiv prin sudura la sistemul de prindere al cuţitului. deoarece s-au datorat unei împrejurări imprevizibile. 9. în raport cu cele ce preced. Condiţii C. dar nu a prevăzut rezultatul faptei sale. şi nu pentru a-l folosi în agricultura. s-a produs ruperea cuţitului cositorii care a lovit partea vătămată. aceasta nemaifiind stăpână pe mişcările ei fizice şi neavând capacitatea de a înţelege şi voi . instantaneu. Bucureşti. în mişcarea sa rotativă. secţionându-i gamba piciorului.A. În consecinţă. în sistemul de ruperea cuţitului ca suport nu putea fi evitată întrucât ansamblul cuţit suport nu corespundea montajului tehnic. lucru pe care iniţial l-a făcut.Aurel Teodor Moldovan Instanţa a reţinut ca. beţia voluntară completă poate constitui după caz o circumstanţă agravantă sau atenuantă. Starea de beţie este completă atunci când procesul de intoxicare cu alcool sau alte substanţe este atât de avansat încât a dus la cvasiparalizarea energiei fizice şi la totala întunecare a facultăţilor psihice ale persoanei . victima rămânând cu infinitate fizica permanentă. a cauzat rănirea părţii vătămate. La un moment dat. dec nr 90/A/1996 nr 2/1997.

Notiunea şi caracterele pedepsei Este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare a condamnatului. pag 165 319 . în ziua de 10 august 1997. nu cunoştea existenţa unei stări. inculpaţii au susţinut că s-au aflat în eroare. Studii şi practică judiciara 1994-2006.DREPT PENAL. Scopul prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni Este o măsură de constrângere – este un rău cu care se răspunde răului produs pentru cel care a săvârşit o infracţiune „mallum passionis propter mallum actionis”. pe care a încercat să o valorifice cu ajutorul celorlalţi inculpaţi. în conformitate cu prevederile art 51 alin 1 C pen.pedeapsa se pune în aplicarea numai după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti.. fapta prevăzută de legea penală nu constituie infracţiune în cazul când făptuitorul. S-a reţinut că. Apelurile declarate de inculpaţi au fost respinse. PEDEPSELE GENERALITĂŢI ASUPRA PEDEPSELOR 1. 18.4. ediţie ingrigită de George Antoniu. deoarece nu au avut cunoştinţă despre toxicitatea mercurului sustras. iar unul dintre inculpaţi şi pentru săvârşirea infracţiunii de furt. situaţii sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. Este un mijloc de constrângere statală .pedeapsa poate fi aplicată decât de către stat prin organele sale.17 kg mercur. Editura Hamangiu 2006. Declarând recurs. CAPITOLUL IV.pen. Pedeapsa se aplică numai în cazul comiterii unei infracţiuni şi numai de către instanţele judecătoreşti . astfel că deţinerea de către el a acestei substanţe şi încercarea lor de a o valorifica nu constituie infracţiune potrivit art 51 C. Recursurile nu sunt fondate. în momentul săvârşirii acesteia. prevăzută în art 312 alin 1 C pen. unul dintre inculpaţi a sustras dintr-un contor al unei staţii de gaz metan cantitatea de 4. Este adevărat că. Este un mijloc de reeducare – pedeapsa are un efect educativ de împiedicare a repetării conduitei antisociale şi de îndreptare a condamnatului. PARTEA GENERALĂ Inculpaţii au fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de stupefiante sau de substanţe toxice. 572 Revista de drept penal.

În ciuda caracterului său represiv. statul prin organismele abilitate trebuie să se implice in mod direct în procesul de reeducare a condamnatului.Pedeapsa trebuie să fie promptă şi proporţională cu fapta săvârşită în aşa fel încât să trezească în ceilalţi subiecţi de drept conştiinţa că pentru o astfel de faptă pedeapsa este inevitabilă. Funcţia de exemplaritate. constrângător nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana condamnată. Funcţia de reeducare. în orice caz . Pedeapsa se aplică în scopul preveniri săvârşirii de noi infracţiuni. să reflecte asupra schimbării conduitei care i-a atras constrângerea. Atât în aplicarea unei pedepse cât şi în ducerea la îndeplinire a acesteia. iar eliminarea definitivă intervine în cazuri excepţionale când se aplică pedeapsa detenţiunii pe viaţă.funcţia de reeducare reîntregind funcţia de represiune.Aurel Teodor Moldovan Pedeapsa se aplică infractorului. Funcţiile pedepsei Funcţia de constrângere sau de represiune. Funcţia de eliminare. Eliminarea temporară se realizează în condiţiile în care condamnatul primeşte o pedeapsă cu închisoarea. Felurile pedepsei a) După rolul şi importanţa atribuită pedepsei pedepse principale pedepse complementare pedepse accesorii b) După obiectul asupra căruia poartă sancţiunea pedepse privative de viaţă pedepse corporale pedepse restrictive de libertate 320 . pasibil de pedeapsă este doar subiectul activ al infracţiunii. 3.pedeapsa atenţionează pe toţi ceilalţi subiecţi de drept care ar fi tentaţi să săvârşească o infracţiune.Sub influenţa constrângerii infractorul este împiedicat de a continua sau relua activitatea sa infracţională şi totodată este determinat să-şi schimbe şi. convingandu-i că în situaţia în care ar săvârşi o faptă similară li se va aplica o pedeapsă de aceeaşi natură 2.constă în eliminarea temporară sau definitivă a condamnatului din societate.pedeapsa are caracter personal.

interzicerea unor drepturi. degradarea militară Pedeapsă accesorie. Pedepse complementare. PARTEA GENERALĂ pedepse privative de drepturi pedepse pecuniare pedepse morale c) După gradul de determinare a pedepselor Pedepse determinate • absolut determinate.DREPT PENAL. prin presă sau mijloace de comunicare audio-vizuală 321 Cadrul pedepselor în dreptul penal român cu privire la persoanele juridice . amenda.interzicerea unor drepturi Pedeapsa principală – amenda Pedepse complementare:  Dizolvarea persoanei juridice  Suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice  Inchiderea unor puncte de lucru  Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice  Afişarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei în Monitorul Oficial al României.detenţiunea pe viaţă. • relativ determinate Pedepse nedeterminate CADRUL PEDEPSELOR ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN d) Pedepse unice Pedepsele multiple: • cumulative • alternative Cadrul pedepselor în dreptul penal român cu privire la persoane fizice Pedepse principale. închisoarea.

 răspunderea penală este un fenomen complex.5.numai legea poate să stabilească care fapte ilicite sunt considerate infracţiuni. născut ca urmare a săvârşirii infracţiunii între stat. Procesul realizării sale constă în câteva etape: intentarea urmăririi penale. de a trage la răspundere pe infractor.răspunderea penală se întemeiază numai pe săvârşirea unei infracţiuni. ca reprezentant al societăţii. care sunt condiţiile de aplicare şi de executare a acestor sancţiuni. săvârşită cu vinovăţia cerută de lege şi care prezintă pericolul social concret al unei infracţiuni.Aurel Teodor Moldovan 18. precum şi cauzele care exclud caracterul infracţional al faptei sau cele care exclud răspunderea penală. raport complex al cărui conţinut îl formează dreptul statului. de a-I aplica sancţiunea prevăzută pentru infracţiunea săvârşită şi de a-l constrânge să o execute precum şi obligaţia infractorului de a răspunde pentru fapta sa şi de a se supune sancţiunii aplicate. iar răspunderea penală nu se poate întemeia decât pe săvârşirea unei infracţiuni. CAPITOLUL V. Infracţiunea este unicul temei al răspunderii penale . tragerea persoanei în calitate de inculpat pronunţarea sentinţei de condamnare cu indicarea pedepsei concrete ce urmează să fie aplicată infractorului. executarea pedepsei expirarea termenului antecedentului penal  definiţia: raportul juridic penal de constrângere. adică a unei fapte prevăzute de legea penală.presupune folosirea acelor instrumente care 322 . pe de o parte. Principiile răspunderii penale Definitie: reguli de drept obiectiv având caracter de generalitate şi care servesc drept idei călăuzitoare în sistemul acestei instituţii juridice Principiul legalităţii răspunderii penale . care sunt organele competente să examineze respectivele încălcări ale ordinii de drept. Principiul umanismului . ce sancţiuni pot fi aplicate. în vederea restabilirii ordinii de drept şi restaurării autorităţii legii 1. şi infractor pe de altă parte. RĂSPUNDEREA PENALĂ Răspunderea penală ca instituţie fundamentală Generalităţi privind răspunderea penală  aplicarea pedepsei nu poate fi justificată decât de existenţa răspunderii penale a infractorului.

În aşa fel este exclusă răspunderea colectivă. răspunderea penală neputând interveni pentru fapta altuia.pentru o singură infracţiune nu poate exista decât o singură răspundere penală. în măsura în care se apreciază că restabilirea ordinii de drept că este mai eficientă prin stabilirea unei alte forme de constrângere juridică înlocuirea răspunderii penale este posibilă doar în situaţia infracţiunilor care prezintă un grad de pericol social mai scăzut. faţă de data săvârşirii infracţiunii cu atât eficienţa ei scade. ori în cazul unor infracţiuni expres prevăzute de lege. umilirea sau degradarea fiinţei umane şi care nu vor leza demnitatea persoanei trase la răspundere penală. PARTEA GENERALĂ nu vor duce la înjosirea.DREPT PENAL. împăcarea părţilor. ale cărei urmări au putut fi reparate. Principiul prescriptibilităţii răspunderii penale . iar instanţa apreciază că sunt suficiente date pentru ca făptuitorului să I se aplice o astfel de măsură înlocuirea răspunderii înlăturarea răspunderii în locul ei se stabileşte o altă formă a răspunderii juridice ce atrage aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ 323 consecinţa săvârşirii infracţiunii este înlăturată .răspunderea penală revine numai persoanei care a săvârşit ori a participat la săvârşirea unei infracţiuni.destinatarul acesteia nu poate fi decât persoana fizică care este vinovată de comiterea unei infracţiuni. Acest principiu mai este cunoscut sub denumirea de autoritate de lucru judecat.oricine săvârşeşte o infracţiune trebuie să răspundă penal. rezonanţa socială a infracţiunii se stinge treptat iar stabilirea răspunderii penale pentru infracţiunea care aproape a fost uitată. Principiul individualizării răspunderii penale (personalităţii) . Principiul răspunderii penale personale . prescripţie) este posibil ca răspunderea penală a infractorului pentru fapta săvârşită să fie înlăturată sau să fie înlocuită cu o altă formă a răspunderii juridice. împrejurări (amnistie.cu cât răspunderea penală intervine mai târziu. Principiul unicităţii răspunderii penale (non bis in idem) . Principiul inevitabilităţii răspunderii penale . înlăturate sau şterse prin trecerea timpului nu mai apare ca necesară ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE prin voinţa legiuitorului s-a stabilit că în anumite situaţii. lipsa plângerii prealabile.

actualul cod penal). Amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie”. .mustrarea. • fapta. 1. iar nu in personam. 249. în conţinutul ei concret si în împrejurările în care a fost săvârsită. 2197 alin. dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 50lei (art 90 alin 1. 215 alin. ea înlătură si executarea pedepsei pronunţate. 1. prezintă un grad de pericol social redus si nu a produs urmări grave (lit b).000 CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ definiţie: anumite stări. 1. împrejurări.Condiţii privitoare la infracţiune • pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoare de cel mult un an sau amendă ori s-au săvârşit infracţiunile prevăzute în art. 2151 alin. • paguba pricinuită prin infracţiune a fost integral reparată până la pronunţarea hotărârii (lit c). reglementate de lege.amenda de la 10 lei la 1. 217 alin. art. art. 213. înlăturând consecinţele penale ale infracţiunii. posterioare săvârşirii infracţiunii. • din atitudinea făptuitorului după săvârşirea infracţiunii rezultă că acesta regretă fapta (lit d). se stinge dreptul statului de a aplica o sancţiune infractorului şi obligaţia acestuia de a executa acea sancţiune.Aurel Teodor Moldovan Condiţii în care se poate dispune înlocuirea răspunderii penale I .Condiţii cu privire la făptuitor • Pentru ca instanţa de judecată să poată aplica înlocuirea răspunderii penale cu o sancţiune cu caracter administrativ. 208. este necesar ca făptuitorul să nu mai fi fost condamnat anterior ori să i se fi aplicat de două ori sancţiuni cu caracter administrativ • Sacţiuni cu caracter administrativ: . situaţii. 1. II . precum şi celelalte consecinţe ale condamnării. cât şi art 152 din Viitorul Cpen reglementează faptul că „amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită. 324 . dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 10lei sau infracţiunea prevăzută în art. art. cauzele care înlătură răspunderea penală nu înlătură însă consecinţele civile ale acesteia 1. Amnistia Atât art 119 din Actualul Cpen. operează in rem. lit a). Dacă intervine după condamnare.mustrarea cu avertisment. în prezenţa cărora se stinge raportul juridic de drept penal. .

DREPT PENAL. iar dacă s-a pornit acesta va înceta indiferent dacă se găseşte în faza de urmărire ori de judecată. adică o restitutio in integrum. dispar şi consecinţele ei penale. • nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă. continuate. În funcţie de momentul intervenirii: • înainte de condamnare. în sensul că aceasta nu va fi restituită ca efect al amnistiei. măsurilor educative si asupra drepturilor persoanei vătămate. de efectele amnistiei. instigatori sau complici beneficiază. intervenite înainte de condamnare: • înlătură răspunderea penală pentru infracţiunea săvârşită. a luat sfârşit ultimul act de executare ori s-a produs ultimul rezultat. progresive. După aria de cuprindere: • generală. 325 . În funcţie de condiţiile de acordare: • necondiţionată denumită şi pură şi simplă. nu se va mai porni. după condamnare • se înlătură atât executarea pedepsei cât şi celelalte consecinţe penale ale condamnării. · condiţionată III. • nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra măsurilor educative . şi ei. Fapta pierzându-şi caracterul penal. • în cazul infracţiunilor continui. în primul rând obligaţia de a executa pedeapsa • nu are efecte asupra pedepsei deja executate. amnistia este incidentă dacă acestea s-au epuizat până la adoptarea legii de amnistie. Efectele amnistiei I. • infracţiunile care sunt anume prevăzute în legea prin care este acordată. amnistia nu produce efecte asupra favorizatorilor sau tăinuitorilor decât în ipoteza în care legea de amnistie prevede în mod expres aceasta. aceasta înseamnă că dacă nu s-a pornit procesul penal. adică în această ultimă situaţie menţionată. II. PARTEA GENERALĂ Felurile amnistiei I. amnistia nu înlătură răspunderea civilă pentru pagubele provocate persoanei vătămate prin săvârşirea infracţiunii. • specială II.eventualii coautori. amnistia nepresupunând repunerea în situaţia anterioară. • după condamnare Obiectul amistiei • infracţiunile săvârşite anterior adoptării ei. respectiv a încetat acţiunea ori inacţiunea continuă.

• 5 ani. (20 ani) • 8 ani. termenele de prescripţie sunt următoarele: • 15 ani. Calcularea termenelor de prescripţie termenele de prescripţie a răspunderii penale se socotesc la data săvârşirii infracţiunii. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viată sau pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani. iar în cazul infracţiunilor continuate. • 3 ani. indiferent dacă aceasta a îmbrăcat forma tentativei sau pe aceea a infracţiunii fapt consumat. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an. înlăturându-se posibilitatea oricărei sancţiuni penale faţă de toţi participanţii. dar care nu depăşeşte 10 ani. apărut prin săvârşirea unei infracţiuni.Aurel Teodor Moldovan 2. Prescripţia răspunderii penale Definiţie: stingerea raportului juridic de drept penal de conflict. ca urmare a nerealizării lui într-un anumit termen prevăzut de lege Efecte: Efectele prescripţiei se aplică din momentul împlinirii termenului legal. În cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii (momentul epuizării).In conformitate cu prevederile art 122 Actualul Cod penal. După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie. (20 ani) • 10 ani. fiind exceptate pedepsele complimentare şi condamnările pentru infracţiunile contra păcii şi omenirii Termenele de prescripţie a răspunderii penale . viitorul cod penal în art 155 alin 5 „Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a răspunderii penale” Suspendarea prescripţiei 326 . dar care nu depăşeşte 15 ani. respectiv art 154 Viitorul Cod penal. iar nu de la data constatării acestei situaţii. dar care nu depăşeşte 5 ani. delimitânduse prin aceasta de prescripţia executării pedepsei care determină înlăturarea executării pedepsei principale la împlinirea termenului pentru fiecare condamnare. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an sau amenda. de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni Întreruperea termenului de prescripţie prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză.

chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se menţine cu privire numai la unul dintre ei.DREPT PENAL. Lipsa plângerii prealabile Sunt cazuri în care organele specializate ale statului nu pot interveni dacă persoana vătămată nu îşi manifestă voinţa. să cuprindă de asemenea adresele părţilor şi a martorilor. personal sau printr-un mandat special. ea operează numai în raport cu persoanele faţă de care nu a fost posibilă punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal 3. o încunoştiinţare despre săvârşirea unei infracţiuni • condiţie de admisibilitate sub aspect penal. organul căruia i se adresează plângerea prealabilă diferă după natura infracţiunii şi după calitatea făptuitorului 327 . condiţii de formă ale plângerii prealabile: să cuprindă obligatoriu datele de identificare a persoanei vătămate. Efecte: produce efecte in personam. a mijloacelor de probă. Condiţii în care trebuie făcută plângerea prealabilă şi cazurile în care este necesară plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă de persoana vătămată. • condiţie de procedibilitate sub aspect procesual penal. iar alte situaţii în care desfăşurarea procesului penal poate fi oprită dacă persoana vătămată îşi exprimă dorinţa Natura juridică: Plângere prealabilă Plângere este o condiţie de tragere la răspundere penală a infractorului pentru anumite infracţiuni prevăzute de lege este un mod de sesizare a organelor penale. arătarea făptuitorului. PARTEA GENERALĂ cursul termenului prescripţiei răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziţie legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în miţcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal. descrierea faptei. principiul individualităţii pasive: fapta atrage răspunderea penală a tuturor participanţilor la săvârşirea acesteia. principiul individualităţii active: fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală. chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se menţine numai de către una dintre ele.

înlăturând consecinţele sale penale şi civile şi de a împiedica punerea în mişcare a acţiunii penale sau dacă procesul penal a început a-l face să înceteze. care după ce a introdus plângerii prealabile necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale. pentru realizarea lui trebuie să concureze voinţa ambilor subiecţi ai raportului juridic de drept penal. • ea trebuie să intervină între persoana vătămată şi infractor sau repre328 . ori nu o face în termenul legal Efectele lipsei plângerii prealabile • în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată. prin aceasta deosebindu-se de retragerea plângerii prealabile şi de iertare. Impăcarea părţilor definiţie: înţelegerea intervenită între persoana vătămată şi infractor. lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală Retragerea plângerii prealabile = manifestarea de voinţă a persoanei vătămate printr-o infracţiune. necondiţionată. care sunt acte unilaterale. retragerea plângerii prealabile trebuie să fie totală. • să intervină până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. fie personală. Condiţiile împăcării • să intervină în cazurile prevăzute de lege. mai înainte de soluţionarea cauzei printr-o hotărâre definită.Aurel Teodor Moldovan în conformitate cu prevederile codului de procedură penală plângerea prealabilă trebuie introdusă în termen de 2 luni. în cazurile prevăzute de lege de a pune capăt conflictului născut din săvârşirea infracţiunii. iar când persoana vătămată este un minor sau un incapabil. sau împăcarea este actul juridic bilateral. la plângerea făcută. termenul de 2 luni curge de la data când persoana îndreptăţită a reclama a ştiut cine este făptuitorul Cazuri în care lipseşte plângerea prealabilă atunci când persoana vătămată deşi cunoaşte fapta şi pe făptuitor. în condiţiile legii. 4. revine şi renunţă. din ziua în care persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul. Condiţii în care retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală retragerea plângerii prealabile să reprezinte o manifestare expresă a voinţei persoanei vătămate de a renunţa la plângerea făcută. fie la instanţa de judecată. totală. nu face o astfel de plângere. fie la organul competent. şi necondiţionată. adică să privească atât latura penală cât şi cea civilă. definitivă.

M. şi a obligat pe inculpatul D. şi C. • împăcarea părţilor trebuie să fie expresă. În baza art 1 pct 2 lit a) raportat la art 10 lit a) C.000. Instanţa.01. PARTEA GENERALĂ zentanţii lor legali.A la 3 luni inchisoare pentru săvărşirea infracţiunii de lovire. va pronunţa încetarea procesului penal în privinţa acelor infracţiuni. În baza art 1 din legea nr 137/1997.R.T. 573 TRIBUNALUL BUCUREŞTI.G.000 lei cu titlul de daune morale. secţia a II-a penală.2004 pronunţată de judecătoria sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr 1201/2003. să plătească aceleeaşi părţi civile suma de 3. În baza art 181.R. • împăcarea părţilor poate interveni oricând. la o pedeapsă de 1 an închisoarea pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală.G. A admis în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă B.M. Incetarea procesului penal1573. iar pe inculpatul C.M. pentru infracţiunea de ameninţare prevăzută de art 193 C. a constatat pedeapsa graţiată şi a atras atenţia inculpatului asupra art 10 din Legea nr 137/1997. cod penal.000. (Trib.G. Wolters Kluwer 2007 . • împăcarea trebuie să fie totală. să plătească acestei părţi suma de 15.DREPT PENAL.000 lei cu titlu de daune morale.. Invocarea din oficiu.G. pen a condamnat pe inculpatul C. • împăcarea părţilor trebuie să fie necondiţionată.A. instanţa a dispus următoarele: A respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de avocatul inculpatului D. dar nu mai târziu de momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. neputând fi dedusă din alte fapte sau situaţii Efectele juridice ale împăcării părţilor * înlătură răspunderea penală * stinge si acţiunea civilă împăcarea produce efecte in personam PRACTICĂ CAPITOLUL V Prescripţia răspunderii penale.M. constatând din oficiu intervenţia prescripţia răspunderii penale pentru unele din infracţiunile cercetate. a condamnat pe inculpatul D. decizia nr 1522/A din 20 decembrie 2004) Prin sentinţa penală nr 312/13.pen. În baza art 180 alin 2 C. a achitat pe inculpaţii D. Culegere de practică judiciară în materie penală 2000-2004.A. Bucureşti. În baza art 1 din legea nr 137/1997 a constatat pedeapsa graţiată şi a atras atenţia inculpatului asupra art 10 din legea nr 137/1997..pen. pag 260-262 329 .

09.2/2591/06.1/1115/06.000 lei cheltuieli judiciare către aceeaşi parte civilă. Prin decizia penală nr 985 din 16. la 4. calculat de la data săvârşirii faptelor.2004.pr pen a obligat pe fiecare inculpat la 2.G. inculpaţii s-au deplasat la magazinul părţii civile B.. la 1.M.M.M.03.G.M. Bagdasar-Arseni şi a obligat inculpaţii să plătească în solidar suma de 227..G.M.V.A. Inculpatul D. partea civilă B.04.M.M. şi pentru infracţiunea prevăzută de art 180 alin 2 Cod penal.T. provocăndu-I o plaga frontală dreaptă pentru a cărei vindecare au fost necesare 22 zile de îngrijiri medicale.000 lei cheltuieli de judecată către stat. a plecat în urmărirea inculpatului D. a fost lovit cu uşa în umărul stâng de inculpatul C. aceştia din urmă neindicând motivele de apel. pentru următoarele considerente : Din oficiu Tribunalul a constatat că pentru infracţiunea prevăzută de art 181 C.G. instanţa de fond a reţinut că la data de 22. s-a casat decizia penală nr 895/A/30.000.000.pen. raportat la art 124 C.610 lei reprezentând contravaloarea ingrijirilor medicale acordate părţii civile B.G. in apel după casare. şi a lovito în zona capului. secţia a II-a penală au fost admise recursurile declarate de parchetul de pe lândă Tribunalul Bucureşti şi de inculpatul D.1997. pentru a-i cere acestuia explicaţii cu privire la o altercaţie produsă în aceeaşi zi între martora I.M.2004 a Curţii de Appel Bucureşti. care a inchis-o cu putere.T.T.03. termenul de prescripţie de 7 ani şi 6 luni prevăzut de lege.T. 2 C. În baza art 191 alin 1. iar pe inculpatul C. şi partea civilă B. sub aspectul greşitei achitări a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 193 C. precum şi inculpatul D. Prin decizia penală nr 1911/7.G. Procedând la rejudecare. pentru a cărei vindecare au fost necesare 2-3 zile de îngrijiri medicale.T.02. Partea civilă B..pen reţinută în sarcina inculpatului D.000 lei cheltuieli către partea civilă B.2004 şi cauza a fost trimisă spre rejudecare apelurilor declarate de Parchet. dar chiar la ieşirea din magazine.G.pen).T. a suferit o contuzie la umărul stâng.T. Împotriva sentinţei au formulat apel Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4 Bucureşti (criticand-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. In consecinţă în baza art 379 pct 2 lit a C.G. conform certificatului medico-legal nr A.. Impotriva deciziei penale de mai sus au formulat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi inculpatul D. tribunalul a constatat întemeiate numai apelurile parchetului de pe lângă judecătoria sector 4 Bucureşti şi inculpatului D.G.G.Aurel Teodor Moldovan A admis acţiunea civilă exercitată de Spitalul Clinic de Urgenţă Prof.1998. a obligat inculpatul D. inculpatul DM. (la acea dată concubine inculpatului D. În baza art 192 pct 1 lit a C.pr..2004 Tribunalul Bucureşti secţia a doua penală a respins apelurile ca nefondate.A.06.R.) şi partea civilă. Pentru a hotărâ astfel. şi partea civilă B.1997 s-a împlinit la data de 22.T. Dr.M. conform raportului de expertiză medico-legală nr A.06.1997.M.pr pen tribunalul a admis atât ape330 .R. pen. Ulterior primirii acestei lovituri. situat în piaţa Berceni-Olteniţei. respectiv 23.10. a pătruns într-o magazie în care se afla partea civilă B.000.

pen termenul de prescripţie specială a răspunderii penale.R.pr. iar din interior au sustras mai multe obligaţiuni CEC la purtător. Culegere de practică judiciară în materie penală 2000-2004. alin 1-209 alin 1 lit a) şi i) C.000 lei cheltuieli de judecată către stat. C. În temeiul art 191 alin (1) şi (2) C. în valoare de 7.pen. pronunţată de judecătoria sector 2 Bucureşti în dosarul nr 9943/2002. Minor574 In conformitate cu dispoziţiile art 129 C.G. a desfiinţat în parte sentinţa penală şi în fond rejudecând a încetat Prescripţia răspunderii penale.pen cu aplicarea art 99 şi urm.pen. S-a luat act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă. S-a făcut aplicarea art 71 raportat la art 64 C. şi S. calculat conform art 124 C.. pag 263-265 331 .A. au pătruns în locuinţa părţii vătămate P. În temeiul art 865 raportat la art 55 C.M. a obligat fiecare inculpat la plata a câte 1. PARTEA GENERALĂ lul Parchetului de pe lângă judecătoria sector 4 Bucureşti. (Tribunalul Bucureşti.A. În raport cu situaţia de fapt reţinută.pen s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani şi 6 luni. pen a condamnat pe inculpatul D.pen. C. Wolters Kluwer 2007 .2003. secţia a-II-a penală şi pedepsele au fost contopite aplicându-se inculpatului o pedeapsă rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare.DREPT PENAL.000. la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare.L. în cazul în care infractorul era minor la data săvârşirii faptei. pe care le-au schimbat în numerar. prima instanţă a reţinut că în cursul lunii martie 1997.05. in drep. va fi redus la jumătate. la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare.A.D. secţia a-II-a penală.. cât şi apelul inculpatului . ulterior întreg prejudiciul cauzat părţii vătămate fiind acoperit. alin 1-209 alin 1 lit a) şi i) C.pen cu aplicarea art 99 şi urm.500.C. C..A. alin 1-209 alin 1 lit a) şi i) C. instanţa a constatat.R.pen s-au pus în vedere inculpatului prevederile art 83 C. În temeiul art .000 lei.pen cu aplicarea art 99 şi urm.pen. minori la acel moment. Pentru a dispune astfel. În temeiul art 81 şi art 110 C. că fapta fiecărui inculpat întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzut de art 208. sentinţa nr 572/A din 26 aprilie 2004). pen. prejudicial fiind acoperit integral. În temeiul art 359 alin 1 C. pen a fost condamnat inculpatul S. inculpaţii D.pen s-a anulat suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată acestui inculpat prin sentinţa penală nr 115/2001 a judecătoriei sectorului 2 Bucureşti definitivă şi modificată prin decizia penală nr 287/A/2002 a Tribunalului Bucureşti. Prin sentinţa penală nr 773/23. Prescripţia specială. instanţa a dispus următoarele: În temeiul art 208. 574 TRIBUNALUL BUCUREŞTI.

iar faţă de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea comisă [art 208. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi în temeiul dispoziţiei art 865 raportat la art 85 C.pen şi art 373 C. Verificând legalitatea hotărârii atacate în raport cu criticile formulate şi din oficiu..Aurel Teodor Moldovan La individualizarea pedepselor instanţa a ţinut seamă de intervalul mare de timp scurs de la data săvârşirii faptelor.pen. care a criticat soluţia pronunţată pe motivele de netemeinicie faţă de durata pedepsei şi a termenului de încercare.pr pen. pen 332 .R. C. sub toate aspectele de fapt şi de drept.A. pe care le apreciază ca fiind prea mari în raport de circumstanţele sale personale. În aceste condiţii. de starea de minoritate a inculpaţilor. Instanţa de apel a stabilit că termenul de prescripţie specială s-a împlinit în martie 2003. de împrejurarea că prejudiciul a fost acoperit integral. ca urmare a solidarităţii procesuale a celor doi şi a constatat că a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale. durata termenului de prescripţie este cea prevăzută de art 122 alin (1) lit c) C. tribunalul a examinat cauza cu privire şi la al doilea inculpat. alin 1-209 alin 1 lit a) şi i) C. tribunalul a admis apelul formulat de către apelantul inculpate D.pen.pen a anulat suspendarea şi a contopit cele două pedepse.pen să fie depăşit cu încă jumătate. lit a) C. Pentru a interveni prescripţia specială este necesar potrivit art 124 C.R.. Impotriva acestei hotărâri a formulat apel inculpatul D. respectiv de 8 ani. şi a extins efectele şi cu privire la inculpatul S. în baza art 379 alin (1) pct 2. constatând că numai unul dintre cei doi inculpati a declarat apel. definitivă şi modificată prin decizia penală nr 287/A/2002 a Tribunalului Bucureşti.A. de atitudinea procesuală a inculpaţilor care s-au sustras de la judecată. în baza efectului extensiv.A. ca termenul de prescripţie prevăzut de art 122 C. fiind ca atare înlăturată răspunderea penală a inculpaţilor.pr pen a încetat procesul penal privind pe inculpaţi pentru infracţiunea prevăzută de art 208. Pentru inculpatul S.. De asemenea conform art 129 C. secţia a-II-a penală.pen. de faptul că ei nu erau cunoscuţi la data respectivă cu antecedente penale.A. a constatat că acesta a fost condamnat pentru o faptă concurentă prin sentinţa penală nr 115/2001 a judecătoriei sector 2 Bucureşti.pen cu aplicarea art 99 şi urm. a desfiinţat sentinţa penală şi rejudecând : În baza art 11 pct 2 lit b) raportat la art 10 lit g) C.. pen].. Sub acest aspect s-a reţinut că fapta a fost comisă în luna martie 1997. temenele de prescripţie a răspunderii penale se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârşirii faptei erau minori.pen cu aplicarea art 99 şi 109 C.pr. alin 1-209 alin 1 lit a) şi i) C.

de periculozitatea infractorului. de importanţa relaţiei sociale afectate. această regulă impunânduse în practica judiciară.munca corecţională. a dimensiunilor incriminării actelor penale. prin limitarea întinderii pedepselor în funcţie de gradul de pericol social. modalitatea răspunderii penale) şi nu în ultimul rând prin dispoziţiile privind aplicarea în spaţiu şi în timp a legii penale. mai întâi prin limitarea minimelor şi maximelor pedepsei penale.o realizează instanţa de judecată şi se concretizează prin aplicarea pedepsei concrete infractorului pentru fapta comisă. prin ocrotirea relaţiilor sociale.6. în limitele principiilor generale de individualizare.Obiectul principal al individualizării legale este reprezentat de necesitatea stabilirii periodice a faptelor.circumstanţele atenuante şi agravante. stabilirea cadrului legal. care fixează limitele min333 . . prin raportarea la necesitatea pedepsirii eficiente a infractorilor şi la determinarea fenomenului de prevenire a infracţionalităţii. APLICAREA PEDEPSEI Forme şi modalităţi de individualizare Individualizarea legală . CAPITOLUL VI. Individualizarea administrativă . calitatea făptuitorului.Această formă a individualizării pedepselor nu se rezumă doar la regimul de executare. care constituie infracţiuni şi elaborarea fiecărei norme juridice. Forme de individualizare judiciară: .DREPT PENAL. cât şi prin definirea conceptelor juridice care formează conţinutul sancţiunilor penale (forma infracţiunii. dispoziţiile părţii speciale a Codului penal. PARTEA GENERALĂ 18. Individualizarea judiciară sau judecătorească . ci priveşte şi durata executării efective a pedepsei care poate fi modificată la propunerea organelor administrative prin acordarea graţierii ori a liberării condiţionate INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A PEDEPSELOR Instanţa de judecată trebuie să ţină cont de: dispoziţiile părţii generale a codului penal. în funcţie de gradul de pericol social al faptei. de împrejurările concrete atenuante ori agravante în care s-a săvârşit infracţiunea sau care caracterizează persoana infractorului. .suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

cauzele generale care au influenţă pentru toate infracţiunile şi sunt prevăzute în partea generală a codului penal. la locul de muncă (antecedentele penale) şi comportarea după săvârşirea infracţiunii (atitudinea avută după săvârşirea infracţiunii în faţa organelor de urmărire penală etc. persoana infractorului. pot fi considerate cauze generale atât stările (concursul de infracţiuni. fapte cu semnificaţie în ce priveşte gradul de pericol social al faptei şi de periculozitate a făptuitorului. cât şi circumstanţele prevăzute în partea generală a codului penal. ori de la făptuitor şi biografia acestuia Cauze generale şi speciale . alte date ale realităţii exterioare conţinutului infracţiunii ce se referă la faptă şi ambianţa ei. reglementate în partea generală a Codului penal ca instituţii distincte. în familie. împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală sunt acele stări. un alt criteriu de individualizare a pedepsei care se bazează pe starea psihofizică. sunt acele circumstanţe arătate de legiuitor şi al 334 . gradul de pericol social al faptei săvârşite de infractor. condiţiile de viaţă.Aurel Teodor Moldovan ime şi limitele maxime pentru fiecare infracţiune în parte. . • circumstanţele sunt definite ca fiind acele situaţii. aceste limite regăsindu-se însă şi în legile speciale care cuprind unele dispoziţii penale. împrejurări. atributele socioprofesionale.cauzele speciale care sunt determinate având influenţă numai cu privire la o anumită infracţiune şi sunt prevăzute în partea specială a Codului penal După modul de stabilire a circumstanţelor şi după efectul pe care îl au asupra pedepsei ce urmează să fie stabilită de instanţă: circumstanţele legale. situaţii. ce reiese din modul şi mijloacele de săvârşire a faptei în funcţie de importanţa valorilor sociale vătămate şi de urmările produse sau care s-ar fi putut produce. instanţa de judecată având posibilitatea să aplice pedeapsa penală în cadrul acestor limite. calităţi.). având efecte de atenuare sau de agravare a pedepsei. date ale realităţii ce nu sunt cuprinse în conţinutul agravant al infracţiunii şi care prin legătura lor accidentală cu fapta săvârşită ori cu făptuitorul influenţează gradul de pericol social al faptei sau de periculozitate al infractorului şi determină o atenuare ori o agravare a pedepsei concrete Stări şi circumstanţe în cadrul individualizării pedepsei • Stările sunt definite ca fiind acele situaţii. atitudinea în societate. tentativa. minoritatea). dar prin raportarea directă la gradul de pericol social al infracţiunii şi al infractorului.

produsă prin violenţă. * săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii determinată de o provocare din partea persoanei vătămate. * depăşirea limitelor stării de necesitate. ce au legătură cu fapta infracţională ori cu infractorul şi care relevă un pericol social mai scăzut al faptei ori o periculozitate mai redusă a infractorului. de asemenea. deoarece participaţia se săvârşeşte doar cu intenţie. Circumstanţe atenuante legale: * depăşirea limitelor legitimei apărări. obiceiurile infractorului. După situarea în timp faţă de momentul săvârşirii infracţiunii: • anterioare. circumstanţele reale se răsfrâng asupra participanţilor numai dacă se face dovada că le-au cunoscut. circumstanţele judiciare. circumstanţele personale (subiective) nu se răsfrâng asupra celorlalţi participanţi. • circumstanţe personale sunt acele circumstanţe care sunt legale de persoane infractorului şi îl caracterizează sub raportul periculozităţii. deprinderile. agravant sau atenuant este obligatoriu pentru instanţa de judecată. printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă. • circumstanţe necunoscute infractorului. După cum împrejurările erau cunoscute ori necunoscute infractorului: • circumstanţe cunoscute infractorului. împrejurări.DREPT PENAL. sunt acele împrejurări caracterizate de instanţa de judecată ca fiind atenuante sau agravante. Circumstanţe atenuante Noţiune: Circumstanţele atenuante sunt definite ca fiind acele stări. apreciind. referindu-se la calităţile. atitudinile. întâmplări ori date ale realităţii anterioare. 335 . • subsecvente. acele circumstanţe care sunt legate de faptă şi influenţează gradul de pericol social al acestuia. • concomitente. concomitente sau subsecvente săvârşirii unei infracţiuni. semnificaţie juridico-penală a acestora în context cu fapta săvârşită şi cu făptuitorul. PARTEA GENERALĂ căror caracter. le-au prevăzut şi le-au acceptat. După criteriul legăturii cu fapta sau cu făptuitorul: • circumstanţe reale.

comportarea sinceră în cursul procesului. pedeapsa închisorii poate fi redusă cel mult până la o treime din minimul special.amenda pentru persoana juridică poate fi redusă dacă există circumstante atenuante. dacă se constată există circumstanţe atenuante.când există circumstanţe atenuante. înlesnirea descoperirii ori arestării participanţilor II. concomitente sau subsecvente săvârşirii infracţiunii ce au legătură cu fapta infracţională ori cu infractorul şi care reflectă un grad de pericol social mai ridicat al faptei ori o 336 . anterioare. ori o schimbare a pedepselor prevăzute de lege pentru infracţiunea respectivă. Viitorul Cod penal: . împrejurări. calităţi.Conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea faptei. care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului Efectele circumstanţelor atenuante .Atitudinea infractorului după săvârşirea infracţiunii rezultând din prezentarea sa în faţa autorităţii. al infracţiunilor de omor. pedeapsa complementară privativă de drepturi prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită poate fi înlăturată.împrejurările legate de fapta comisă. Actualul Cod penal: .Stăruinţa depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul infracţiunii sau a repara paguba pricinuită. .Aurel Teodor Moldovan Circumstanţele atenuante judiciare I.dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă. al infracţiunilor contra păcii şi omenirii. alte date ale realităţii exterioare conţinutului infracţiunii. respectiv de la 10-20 ani (viitorul cod penal) Circumstanţe agravante Noţiune: Circumstanţele agravante constau în stări situaţii. sau al infracţiunilor prin care s-au produs consecinţe deosebit de grave.atenuarea obligatorie a pedepsei. al infracţiunilor săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea unei persoane. . . atenuare ce poate consta într-o reducere a. . . în cazul în care există circumstanţe atenuante se aplică pedeapsa închisorii de la 10-25 ani (actualul cod penal). . .in cazul infracţiunilor contra siguranţei statului.eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii.

orientare sexuală. timp în care partea vătămată a iesit din casă şi a încercat să aplaneze conflictul. Lipsa circumstanţelor atenuante575 Este nelegală hotărârea prin care s-a aplicat pedeapsa amenzii penale sub minimul special prevăzut de lege.03. secţia I penală. opinie.2003. inculpatul a lovit-o pe partea vătămată cu un obiect din lemn în zona capului.săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună.săvârşirea infracţiuniipe temei de rasă. decizia nr 9565 din 13 iulie 2004) Prin sentinţa penală nr 881/18. origine socială. soţia părţii vătămate S. în data de 08. în baza art 180 alin (2) C.I. . Impotriva acestei sentinţe au declarat recurs Parchetul de pe lângă 575 TRIBUNALUL BUCUREŞTI.S. Culegere de practică judiciară în materie penală 2000-2004.săvârşirea infracţiunii din motive josnice.2004. Amenda penală.DREPT PENAL.S. Wolters Kluwer 2007 . Pe fondul acestei discuţii soţia părţii vătămate a ţipat după ajutor. necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA. convingeri. instanţa de fond a reţinut că. Minim special prevăzut de lege.000. în condiţiile în care nu au fost reţinute circumstanţele atenuante. pag 114-115 337 . avere. dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor. PARTEA GENERALĂ periculozitate mai mare a infractorului. . apartenenţă politică. (Tribunalul Bucureşti. religie. etnie.pen. naţionalitate.08.săvârşirea infracţiunii în stare de beţie anume provocată în vederea comiterii faptei. vârstă. dizabilitate. . s-a dispus condamnare inculpatului S. cauzându-i leziuni care au necesitat cca. .săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime prin violenţe asupra membrilor familiei ori prin metode sau mijloace care prezintă pericol public. pronunţată de judecătoria sectorului 4 Bucureşti. limbă. .000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe împotriva părţii vătămate S.săvârşirea infracţiunii de către un infractor major.săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate PRACTICĂ CAPITOLUL VI Individualizarea pedepsei. Pentru a hotărâ astfel. 7-8 zile de îngrijiri medicale. gen.. . boală cronică. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3. Circumstanţele agravante: . se afla în curtea casei parinteşţi unde a avut o discuţie despre dreptul la mostenire cu inculpatul S.I. În aceste împrejurări.

în condiţiile în care a fost coborâtă sub minimul special prevăzut de lege.pen.pen a dispus condamnarea inculpatului S. pronunţată de judecătoria sectorului 2 Bucureşti. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.pen. in baza art 38515 pct 2 lit d) C.S. tribunalul a constatat recursul declarat de parchet ca nefondat.000 lei. Pentru cosiderentele expuse.000 lei aşa cum a apreciat instanţa de fond. s-a arătat că hotărârea este nelegală sub aspectul cuantumului amenzii aplicate inculpatului S.. prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. În contextual în care săvârşirea infracţiunii prevăzută de art 180 alin (2) C. De asemenea. Culegere de practică judiciară în materie penală 2000-2004. se putea aplica o amendă de cel puţin 5. În motivarea recursului declarat de parchet.pen. iar faţă de modalitatea concretă de săvârşire. (Tribunalul Bucureşti. s-a dispus în temeiul art 11. tribunalul a constatat că s-a făcut greşită aplicare a legii.pr. decizia nr 272/A din 5 martie 2004) Prin sentinţa penală nr 1770 din 17 decembrie 2003. pag 118-120 338 .pr pen. în conformitate cu art 63 alin (3) C. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 180 alin (2) C. Wolters Kluwer 2007 . fără a se reţine circumstanţe atenuante. Circumstanţe atenuante576 Forma continuată a infracţiunii exclude posibilitatea ca. Formă continuată a infracţiunii. Examinând sentinţa atacată sub aspectul criticilor formulate şi din oficiu.. iar pe fondul cauzei.000. in baza art 180 alin 2 C.000. din care a rezultat că inculpatul se face vinovat de săvârşirea faptelor deduse judecăţii prin plângere prealabilă. şi S. precum şi urmarea produsă. În ceea ce priveşte cuantumul amenzii stabilite.pen.000 lei.S.pen şi s-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei. în raport de gradul de pericol social concret al faptelor şi datele ce caracterizează persoana inculpatului.000. Potrivit art 63 alin (3) C. atunci când ele rezultă din datele particulare ale cauzei. reţinând că instanţa de fond a apreciat correct materialul probator administrat în cauză.E. precum şi inculpaţii S. apreciind că această pedeapsă este de natură a asigura atingerea scopului preventiv prevăzut de art 52 C.000. pentru săvârşirea infracţiunii 576 TRIBUNALUL BUCURESTI.pen.Aurel Teodor Moldovan judecătoria sectorului 4 Bucureşti. iar nu de 3. pct 2 lit a) raportat la art 10 lit c) C. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. procedând astfel la condamnarea sa la pedeapsa amenzii penale. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 5. atunci când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 1 an.S. secţia I penală. minimul special al amenzii este de 5. Individualizarea pedepsei.000.pen. s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art 631 C.S. în mod corect a apreciat că fapta de lovire săvârşită de către inculpatul S. a casat în parte sentinţa atacată. achitarea inculpatului C. să se reţină în favoarea acestuia circumstanţe atenuante.M. tribunalul a admis recursul declarat de Parchet.

C. în cursul procesului penal. condamnarea aceluiaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare. a sustras diverse bunuri de valoare economică redusă din interiorul autoturismului proprietatea părţilor vătămate M. a unor bunuri cu valoare economică redusă.. g). g) şi i) C.pen cu aplicarea art 41 alin (2) C. dovedind pe această cale că a înţeles gravitatea şi semnificaţia conduitei antisociale.. instanţa a constatat că probele aduse în acuzare nu au confirmat săvârşirea de către inculpat a furtului. şi M. prejudicial astfel cauzat fiind recuperate prin restituire.. anterior manifestate. intervenită în cursul judecăţii la prima instanţă. impunându-se aplicarea unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege. dându-li-se eficienţă. Pentru a hotărâ astfel. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. şi B. solicitând reducerea pedepsei aplicate. un ceas din plastic şi patru litri de benzină... cu motivarea că toate împrejurările reţinute de prima instanţă în operaţiunea de individualizare (gradul de pericol concret al faptei. inculpatul s-a prezentat la şedinţele de judecată ce au urmat. pentru următoarele considerente: Forma continuată a infracţiunii nu exclude posibilitatea ca. iar în baza art 208 alin (1) şi art 209 alin (1) lit e). În speţă activitatea infracţională desfăşurată de inculpat a constat în sustragerea în două rânduri.M.pen. în concretizarea unei rezoluţii infracţionale unice. de 3 ani închisoare. inculpatul a recunoscut şi regretat sincer faptele comise.pen.DREPT PENAL. comise în dauna părţii vătămate F. urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea. căsătorit.pen.I. atunci când ele sunt relevate de datele particulare ale cauzei.. să se reţină în favoarea acestuia circumstanţe atenuante.. a contopit pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr 1333/2001 a judecătoriei sectorului 3 Bucureşti cu pedeapsa stabilită prin prezenta hotărâre. Tribunalul Bucureşti secţia I penală a apreciat ca fondat apelul inculpatului C. în privinţa faptei din data de 22 martie 2001. i) C. Toate aceste împrejurări au fost calificate de instanţa de control judiciar drept circumstanţe atenuante judecătoreşti. în regim de detenţie. în sensul reducerii pedepsei de la 3 ani închisoare la 1 an şi 8 luni închisoare. cu un copil în întreţinere). prejudicial scăzut cauzat părţilor vătămate şi acoperite integral.pen raportat la art 33 lit a) şi art 34 C. 339 .pen.necunoscut cu antecedente penale la momentul săvârşirii infracţiunii.I.pen.M. In baza art 36 alin (1) C. cu o atitudine siceră de recunoaştere şi regret a faptei comise. are un copil minor în întreţinere şi desfăşoară o activitate licită care îi permite obţinerea mijloacelor necesare întreţinerii familiei sale. în sensul art 74 alin 2 C.. este căsătorit. oglindă retrovizoare. instanţa a reţinut în baza probelor administrate. în raport de gradul de pericol social concret al faptelor şi datele ce caracterizează persoana inculpatului. Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul C. din interiorul autoturismelor aparţinând părţilor vătămate B. circumstanţele personale.L.I. cu executarea în condiţiile art 81 C. colaborând cu organele de cercetare penală la săvârşirea unei infracţiuni concurente cu cea de faţă. respectiv două parasolare. PARTEA GENERALĂ de furt calificat prevăzută de art 208 alin 1 şi art 209 alin (1) lit e).I. că la 18 februarie 2001 şi în data de 28 spre 29 martie 2001.

Gh. Ea s-a datorat hemoragiei interne.. şi 174 lit c) şi i) C. C. Raportul medico legal de autopsie nr A. posibil cuţit... tribunalul a reţinut următoarea situaţie de fapt : la data de 27. In continuare.Gh.pen cu aplicarea art 73 lit b) C. şi concubine sa. Victima împreună cu fratele său C. cât şi cercetării judecătoresti. (fratele său). Culegere de practică judiciară în materie penală 2000-2004. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor.M. Circumstanţe atenuante. Wolters Kluwer 2007 . au început sa-l lovească pe inculpat 577 TRIBUNALUL BUCURESTI. Provocare577 Lovirea victimei cu cuţitul în zona inimii. consecutivă lezării cardio-pericardice printr-o plagă înjunghiată toracică parasternal stâng. i-a aplicat acestuia o lovitură în zona toracică cu un cuţit pricinuindu-i moartea. judeţul Ilfov. se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.M.M. din 9 decembrie 2003.pen. Fapta inculpatului s-a produs pe fondul unu conflict interfamilial preexistent. acesta din urmă suferind leziuni a căror vindecare a necesitat 7 zile de îngrijiri medicale.T. secţia I penală. examinând materialul probator administrat în cauză. B.T.3/J/204/2003 al serviciului de medicină legală Ilfov a concluzionat că moartea lui C. deoarece agresiunea exercitată de victimă nu a fost de o asemenea gravitate încât să impuna suprimarea vieţii agresorului. a spart o sticlă cu bere şi l-a lovit în cap şi în zona feţei.M.V.O. când.O. urmată de moartea acesteia.. Se va reţine însă circumstanţa atenuantă a provocării.V. sentinţa nr 632 din 10 mai 2004) prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr 3939/P/2003. generat de împrejurarea că victima C. pag 135-137 340 . pe fondul unui conflict cu victima C. (Tribunalul Bucureşti. situat în comuna Chitila. Omor. locuiau la domiciliul inculpatului. anterior săvârşirii faptei. s-au deplasat la terasa ‘Doina’.2003.07. a fost violentă.Gh.2003. inculpatul C. constatându-se executată în întregime pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre. impreună cu martora B. Intrucăt C. după ce anterior victima agresase inculpatul. pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat prevăzută de art 174. Momentul conflictual a culminat în ziua de 27. a început să-l insulte pe fratele său. de cele întâmplate şi apoi toţi trei au revenit la domiciliul inculpatului. atât în cursul urmăririi penale. a avut loc o discuţie contradictorie între inculpat şi concubina victimei. pentru a-l anunţa pe C. s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului C. Leziunile tanatogeneratoare cardiopericardice s-au putut produce prin lovire cu un corp înţepător tăietor.07.Aurel Teodor Moldovan această pedepsă fiind contopită cu cea de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr 1333/2001 a judecătoriei sectorului 3 Bucureşti. ce a acţionat pe p lăţime de 4 cm şi sunt în legătură de cauzalitate directă necondiţionată cu decesul.

fapt confirmat de martorii audiaţi în cauză. întrucât uciderea victimei s-a produs întro stare de puternică tulburare. FORMELE ŞI MODALITĂŢILE INFRACŢIUNII Aspecte generale Fazele de desfăşurare ale infracţiunii: • faza actelor preparatorii. având cuţitul în mână ‘în seara aceasta se va comite crimă’. inculpatul C. de unde a fost ridicat de organele de urmărire penală. • faza urmărilor. atestă că acţiunea acestuia de lovire a victei cu cuţitul a avut loc pe fondul loviturii înculpatului de către victimă.pen. momentul în care.Gh. fiind aplicabile dispoziţiile art 73 lit b) C. În drept s-a apreciat că fapta inculpatului C.DREPT PENAL. pentru a căror vindecare a necesitat 7 zile de îngrijiri medicale (conform raportului de expertiză medico-legală). Este adevărat că inculpatul a prezentat leziuni traumatice (escoriaţii. de a lovi pe inculpat se explică (aşa cum rezultă din probe). dar acestea dezvăluie că agresiunea celor doi fraţi comisă asupra sa nu era de o asemenea gravitate încât să impună suprimarea vieţii victimei prin lovirea cu cuţitul în zona inimii. Formele infracţiunii intenţionate după fazele de desfăşurare: actele preparatorii . PARTEA GENERALĂ cu o cazma. • faza actelor de executare. echimoze) corporale pentru a căror vindecare a necesitat 7 zile de îngrijiri medicale. prin comportamentul agresiv al inculpatului. determinată de atitudinea violentă a acesteia. 18.Gh întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor calificat prevăzut de art 174 şi art 175 lit c) şi i) C. În favoarea acestuia. Mai mult. care în momentul imediat premergător incidentului s-a exprimat.T. făptuitorul îşi pregăteşte terenul pentru aceasta. CAPITOLUL VII. escoriaţii) traumatice la nivelul bratului stâng şi antebraţului. După comiterea faptei.prima fază a activităţii infracţionale. De asemenea leziunile suferite de inculpatul C. Condiţii: 341 . Acţiunea victimei şi a martorului C.7..Gh a aruncat cuţitul într-o aglomerare de deşeuri metalice şi menajere aflate în curtea locuinţei.pen. apoi ci o bară metalică. provocându-i leziuni (echimoze. anterior trecerii la săvârşirea propriu-zisă a infracţiunii. In aceste împrejurări inculpatul a lovit victima cu cuţitul (pe care il avea asupra sa) în zona toracică. pricinuindu-i moartea.au declarat că inculpatul se manifesta agresiv în mod constant-mai ales când consuma băuturi alcoolice. martorii-membri ai familiei inculpatului şî victimei. se impune însă a se reţine circumstanţa atenuantă a provocării prevăzută de art 73 lit b) C.pen.

. infracţiunea fapt consumat . să nu constituie un început de executare al infracţiunii.Aurel Teodor Moldovan . cât şi împiedicarea rezultatului trebuie să 342 fie voluntare.după cauzele care determină neproducerea rezultatului legate.Actul de pregătire trebuie să aibă o existenţă obiectivă. .Activitatea de pregătire să se efectueze cu intenţie. respectiv împiedicarea producerii rezultatului. adică să ducă la neconsumarea infracţiunii. b) tentivă perfectă sau terminată. . Pentru a fi cauze de impunitate desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului trebuie să îndeplinească anumite condiţii: .forma tipică sau perfectă a infracţiunii în raport cu fazele desfăşurării activităţii infracţionale.. . să fie din .începerea executării hotărârii infracţionale. Prelungirea urmărilor se poate datora. să fie expresia voinţei libere a făptuitorului. aşa cum am arătat.Atât întreruperea activităţii. amplificării rezultatului iniţial sau continuării activităţii infracţionale.după gradul de realizare a acţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective a infracţiunii: a) tentivă întreruptă sau imperfectă sau neterminată.Întreruperea executării în cazul desistării. . neechivocă.În cazul desistării trebuie să existe un început de executare. Felurile tentativei: . fie de mijloacele folosite. Infracţiunea fapt epuizat – se poate constata o prelungire în timp a infracţiunii după momentul consumării. iar în cazul împiedicării producerii rezultatului trebuie ca acţiunea să fi fost executată în întregime. să fie efective.Activitatea efectuată să nu facă parte din conţinutul elementului material al laturii obiective a infracţiunii. fie de obiectul material al infracţiunii: a) tentivă proprie. Tentativa .Să existe intenţia de a săvârşi infracţiunea pentru că tentativa constă în punerea în executare a hotărârii. . executare care a fost însă întreruptă sau nu şi-a produs efectul Condiţii: . .punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracţiunea.întreruperea acţiunii de săvârşire a faptei sau neproducerea rezultatului. b) tentativă improprie. Aceasta poate fi atât proprie când mijloacele folosite sunt capabile să producă rezultatul acţiunii) cât şi improprie (când mijloacele folosite datorită insuficienţei sau defectuozităţii duc la neproducerea rezultatului).

• La comiterea faptei să îşi fi adus contribuţia mai multe persoane decât ar fi fost necesar potrivit naturii faptei.după criteriul contribuţiei participanţilor la comiterea infracţiunii: • activitatea de executare directă şi nemijlocită a faptei. indiferent dacă aceasta a fost consumată sau a rămas în faza de tentativă pedepsibilă.presupune ca participanţii la săvârşirea infracţiunii să nu acţioneze cu aceeaşi formă de vinovăţie . 343 . • pluralitatea constituită. Condiţii: • Să se fi comis o faptă prevăzută de legea penală. • pluralitatea ocazională.după criteriul atitudinii psihice faţă de rezultatul faptei comise: • Participaţia proprie sau perfectă sau propriu-zisă .8. Felurile participaţiei penale: .DREPT PENAL. • Participaţia improprie sau imperfectă. la comiterea faptei prevăzute de legea penală participă un număr mai mare de persoane decât este necesar.este forma pluralităţii de infractori ce poartă numele de participaţie penală. PARTICIPAŢIA PENALĂ Noţiune: formă de pluralitate de infractori în care. PLURALITATEA DE INFRACTORI (SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII DE MAI MULTE PERSOANE) GENERALITĂŢI PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACTORI Noţiune: situaţia în care mai multe persoane săvârşesc o singură infracţiune · caracteristica esenţială este dată de colaborarea cu vinovăţie a mai multor persoane în vederea săvârşirii unei infracţiuni Formele pluralităţii de infractori: • pluralitatea naturală/ necesară. PARTEA GENERALĂ 18. • Legătura subiectivă între participanţi.gruparea mai multor persoane în vederea săvârşirii de infracţiuni. CAPITOLUL VIII. fiecare participant este considerat autor al infracţiunii. • Fapta trebuie săvârşită de către cel puţin unul dintre participanţi cu vinovăţia cerută de lege.toţi participanţii acţionează cu aceeaşi formă de vinovăţie la săvârşirea infracţiunii.cooperarea mai multor persoane la comiterea faptei este cerută chiar prin natura acesteia.

Coautoratul.reprezintă forma de participaţie penală în care o persoană săvârşeşte prin acte de executare fapta prevăzută de legea penală. . Instigarea. instigator.instigarea simplă.instigarea improprie sau imperfectă. 3.specific autorilor şi coautorilor.după criteriul contribuţiei participanţilor la săvârşirea faptei şi producerea rezultatului: • participaţia principală –când prin contribuţia participantului se realizează însăşi conţinutul infracţiunii. faţă de o altă persoană numită instigat. Forme: 1. singur. . b) activitatea de determinare trebuie să privească săvârşirea unei fapte penale.Aurel Teodor Moldovan • activitatea de determinare la comiterea unei fapte.instigarea cu un singur instigator. prin orice mijloace de către o persoană numită instigator a altei persoane numită instigat. După mijloacele folosite de instigator pentru determinarea instigatului să săvârşească o infracţiune: . Condiţii pentru a exista instigarea: a) efectuarea unei activităţi de determinare din partea unei persoane.instigarea proprie sau perfectă. 344 .formă a participaţiei penale ce constă în fapta de a determina cu intenţie. c) existenţa legăturii subiective între instigator şi instigat. După numărul persoanelor ce desfăşoară activitatea de instigare: . culpă. în mod nemijlocit indiferent că a comis-o cu intenţie. Autor este cel care săvârşeşte acţiunea (inacţiunea) prevăzută în norma incriminatoare.. a luat singur hotărârea infracţională şi nu a fost sprijinit la comiterea infracţiunii de nici o persoană.formă de participaţie în care. şi-au adus contribuţia în mod nemijlocit două sau mai multe persoane.instigarea calificată. . după forma de vinovăţie cu care instigatul săvârşeşte fapta: . • activitatea de înlesnire sau de ajutare la săvârşirea faptei. la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală. • participaţia secundară.când contribuţiile participanţilor nu se înscriu în realizarea acţiunii sau inacţiunii ce reprezintă însăşi fapta incriminată – specifică complicilor şi instigatorilor Autoratul. 2. să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. d) instigatul să fi săvârşit fapta la care a fost instigat sau să fi realizat cel puţin o tentativă posibilă.

După modul de acţiune al instigatorului pentru a determina instigatul la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală: . . reuşit.materială. 8.morală. . .concomitentă. sau că va favoriza infractorul .instigarea colectivă.instigarea ascunsă (perfidă).instigarea mediată.anterioară. PARTEA GENERALĂ . După momentul în care se acordă ajutorul: . chiar dacă. 4. 7. după săvârşirea faptei promisiunea nu este îndeplinită. După modul în care este comunicată ideea infracţională: . Felurile complicităţii: 1.DREPT PENAL. 3.instigarea poate fi determinată.instigarea imediată.complicitatea se săvârşeşte numai cu intenţie directă. sau ajută în orice fel la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. 2. . După rezultatul obţinut în determinarea instigatului la comiterea faptei prevăzute de legea penală: .instigarea cu efect negativ. . 5.instigarea cu efect pozitiv. . .instigarea indeterminată. sau care. După natura ajutorului dat la săvârşirea infracţiunii: . indirectă sau praeterintenţie. .existenţa unei fapte penale comise de autor.instigarea care presupune colaborarea mai multor persoane. După modul direct sau indirect în care se realizează contribuţia complicelui la săvârşirea infracţiunii: 345 . După rezultatele urmărite prin instigare: . promite că va tăinui bunurile provenite din aceasta.instigarea individuală. Complicitatea Reprezintă activitatea persoanei care înlesneşte. După numărul persoanelor faţă de care se exercită activitatea de determinare: .săvârşirea de către complice a unor acţiuni menite să înlesnească. . înainte sau în timpul săvârşirii faptei. Condiţii: . Este îndeplinită condiţia şi atunci când s-a săvârşit doar o tentativă pedepsibilă. 6. sau să ajute pe autor la comiterea faptei.instigarea explicită (deschisă).

inculpaţii se aflai ăn locul de îmbarcare în autocar a pasagerilor. alţii din culpă. Instanţa a reţinut că. Apelurile inculpaţilor au fost respinse.improprie. activitatea fiecăruia fiind necesară pentru producerea rezultatului urmărit.modalitatea intenţie şi culpă. .30. Participaţia improprie Persoanele. iar nu de autor. alţii chiar fără vinovăţie. . După ce partea vătămată a urcat pe scara autocarului.complicitatea mediată.G. Este posibilă la infracţiunile intenţionate nu şi la cele din culpă.209 alin. În această situaţie.proprie. În recursul declarat de inculpatul S. f) şi g) Cod penal. pe care l-a transmis. Furt Inculpaţii au fost condamnaţi la câte 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută în art. Forme: . . inculpata D. în aglomeraţie a părăsit locul faptei. care săvârşesc cu voinţă comună o faptă prevăzută de legea penală.complicitatea prin inacţiune (omisivă).modalitatea intenţie şi lipsă de vinovăţie PRACTICA CAPITOLUL VIII PLURALITATEA DE INFRACTORI 1. la 13 iulie 2000. a). (1) raportat la art . în calitate de coautori. care. 4.complicitatea prin acţiune (comisivă).G.G. nu acţionează toate cu aceiaşi formă de vinovăţie.F i-a băgat mâna în buzunar. sustrăgându-i portofelul cu acte şi bani. a acordat un 346 . . 1 lit. nu se poate considera că inculpatul S. în spate. Coautorat. cum greşit au reţinut instanţele. Sustragerea portofelului a fost simţită de partea vătămată şi observată de un martor. Din probele administrate rezultă că cei doi inculpaţi au conceput împreună modul de operare în săvârşirea furtului. 5. Participanţii la comiterea infracţiunii acţionează lucrând cu intenţie. acesta susţine că a săvârşit fapta în calitate de complice. în jurul orei 3. inculpatului S. şi-au distribuit rolurile şi au acţionat în mod conjugat. 208 alin. Recursul nu este fondat. După forma de vinovăţie: . inculpata fiind reţinută în autocar. După aspectul dinamic al contribuţiei complicelui la săvârşirea faptei: .complicitate nemijlocită.Aurel Teodor Moldovan .

C. încuind uşa pe dinafară. luându-i suma de 100. în timp ce se aflau în vestiar. Chiar dacă B. a întreprins acţiuni de natură a înfrânge rezistenţa acesteia. B. Este adevărat că ea nu presupune ca toate persoanele să fi avut raport sexual cu victima. 25 raportat la art. împrejurare care intimidează victima. barman intr-un local. a ameninţat-o. În cazul de faţă. 2. 20 şi art. Agravanta implică participarea concomitentă a mai multor persoane. B. b9 Cod penal.000 de lei din banii luaţi de la partea vătămată. 20 raportat la art. a ieşit din încăpere.I.I.I. şi în art. a părăsit încăperea. 3.. l-a ajutat pe autorul tentativei de viol. b) Cod penal. neexistând agravanta prevăzută în art. inculpaţii minori au urmărit-o. 197 alin. b) Cod penal. 197 alin. După ce partea vătămată a părăsit localul. recursul inculpatului a fost respins. şi B..C.Instigare la tâlhărie Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea instigării la infracţiunea de tâlhărie prevăzută în art. La un semn discret al lui B. inculpatul. avea supra ei o importantă sumă de bani.I a încercat. s-a rerţinut că inculpaţii B. aceasta nu înseamnă că fapta a fost săvârşită de mai multe persoane. b) Cod penal se referă la situaţia în care infracţiunea de viol a fost săvârşită de mai multe persoane. să aibă raport sexual cu victima.I. în cele din urmă a renunţat. la semnul făcut de colegul său. în ceea ce îl priveşte pe B. dar aceasta opunându-se. ceea ce este specific formei de participare a coautoratului. 197 alin. 26 raportat la art. Într-o seară. în ceea ce îl priveşte pe pe B. au restituit inculpatului spray-ul şi i-au dat 30. 197 alin.Tentativă. încuind uşa şi a revenit după 40-50 de minute când. (2) lit. În acest sens. au fost rugaţi de o salariată să-i taie un geam. pe lângă autor. B. s-a înlăturat din încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina lor această agravantă şi s-au individualizat pedepsele. au fost admise apelurile declarate de inculpaţi.000 de lei. fapta caracterizându-se prin participarea ambilor inculpaţi la realizarea laturii obiective a acesteia. inculpatul a spus celor doi minori că banii se află în buzunarul stâng al cămăşii părţii vătămate şi le-a dat un spray lacrimogen pentru a anihila o eventuală rezistenţă a acesteia. 347 . (2) lit. să existe încă o persoană care a imobilizat victima.. prin violenţă.I. este greşită. reduce posibilităţile ei de a se apăra. (2) lit. văzând că partea vătămată. lucrau ca muncitori docheri în portul Constanţa. care consumase băuturi alcoolice în local. Este suficient ca.C. În consecinţă. renunţase la intenţia de a avea raport sexual cu aceasta.Viol În fapt.Complicitate. PARTEA GENERALĂ simplu ajutor inculpatei D. (1) teza I Cod penal. prin plecarea de la locul unde urma să se consume fapta şi prin încuierea uşii. a determinat pe doi inculpaţi minori să o deposedeze de bani pe partea vătămată. 211 alin. În consecinţă. Rămânând singuri. Agravanta prevăzută în art. reţinându-se că. ai folosit împotriva ei spray-ul şi au lovit-o. inculpatul B. (2) lit. datorită opunerii victimei. în seara de 17 octombrie 1994..DREPT PENAL.C. Apoi au revenit în local. de-acum.F la comiterea infracţiunii. Încadrarea juridică a acestor fapte în art.

P.216. CAPITOLUL IX. Infracţiunea simplă. op. fie prin o singură intervenţie a făptuitorului asupra obiectului infracţiunii. şi anume luarea prin violenţă a banilor..134. fapta săvârşită de inculpat trebuia încadrată în prevederile art. pag. UNITATEA DE INFRACŢIUNI Noţiune  presupune activitatea infracţională formată dintr-o singură acţiune ori inacţiune ce decurge din natura faptei sau din voinţa legiuitorului. spunându-le că avea în buzunar o importantă sumă de bani şi dându-le un spray lacrimogen pentru anihilarea unei posibile rezistenţe.Gen. a respins ca nefondat apelul declarat de procuror. 208 şi art 209 Cod penal. Potrivit art 25 Cod penal.Didactică şi Pedagogică. inculpatul a prevăzut şi a urmărit producerea rezultatului faptei la săvârşirea căreia i-a determinat pe cei doi minori.9. prin decizia penală nr. 25 raportat la art.cit.Aurel Teodor Moldovan Aceasta a suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 25 de zile de îngrijiri medicale. fie prin mai multe intervenţii. vol. Judecătoria Târgovişte. a reţinut situaţia de fapt descrisă în rechizitoriu şi a condamnat pe inculpat pentru instigare la infracţiunea de furt calificat prevăzută în art.cit. sub aspect obiectiv. printr-o singură acţiune sau inacţiune. pag. 18. Tribunalul Dâmboviţa. inculpatul a prevăzut posibilitatea producerii unor leziuni traumatice părţii vătămate. 25 raportat la art. 578 Unitatea naturală de infracţiune Unitatea legală de infracţiune 348 .Zolineak. se poate realiza. op. 3822/1995. prin sentinţa penală nr.Ed.Oancea. Aceste împrejurări evidenţiază că. Recursul în anulare declarat în cauză este fondat. I. 1976. care se succed imediat în timp asupra obiectului infracţiunii. C-tin Mitrache. printr-o singură formă de vinovăţie. Ghe.191. Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul i-a îndemnat pe inculpaţii minori să o deposedeze de bani pe partea vătămată. În aceste condiţii. Al.II. Nistoreanu. Boroi. pe plan subiectiv. pag. Bucureşti !971. 34/1995.. Aşa fiind. M. cu intenţie. (2). ca urmarea firească a comportamentului violent al autorilor. iar din punct de vedere subiectiv. pag. 140/1996. instigator este persoana care. anterior modificării prin Legea nr.198. determină o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. Drept Penal. un singur rezultat.578 UNITATEA NATURALĂ DE INFRACŢIUNE Infractiunea simplă  se caracterizează din punct de vedere obiectiv. săvârşită de o persoană şi în care se identifică conţinutul unei singure Felurile unitatii de infractiune infracţiuni. 211 alin. Drept Penal.

datorită greşelii făptuitorului. sau prin îndreptarea acţiunii – din eroare a făptuitorului – asupra altei persoane ori altui obiect. datorită nopţii. PARTEA GENERALĂ Infractiunea continuă  se caracterizează prin prelungirea în chip natural a acţiunii sau inacţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective. fie prin producerea de noi urmări corespunzătoare unei infracţiuni mai grave. fără intervenţia făptuitorului. pericolul social al infracţiunii 579 C. care ar putea constitui fiecare în parte o infracţiune. care constă în repetarea faptei incriminate. în aşa fel încât să se atribuie ansamblului de infracţiuni.211. pe de altă parte. potrivit viitorului Cod Penal) o acţiune sau o inacţiune care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală Infracţiunea progresivă  infracţiune care după momentul consumării infracţiunii produce un rezultat care se amplifică progresiv. Infracţiunea deviată  formă a unităţii naturale de infracţiune. pe de o parte. încât să releve o obişnuinţă a făptuitorului. care pedepseşte prin reunirea în conţinutul unei singure infracţiuni două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni. Infracţiunea de obicei  este o formă a unităţii naturale de infracţiune. care continuă şi după consumare până la intervenţia unei forţe contrare. 349 . făptuitorul ucide o altă persoană decât cea pe care vroia să o ucidă iniţial  prin săvârşirea faptei asupra altui obiect sau altei persoane datorită erorii făptuitorului: Exemplu: infractorul confundă pe rivalul său. fie prin agravarea urmării imediate. pag.Bulai op. decât acela pe care vrea făptuitorul să-l vatămă. cu o altă persoană pe care o ucide UNITATEA LEGALĂ DE INFRACŢIUNE Noţiune: creaţie a legiuitorului. Formele unităţii legale Infracţiunea continuată  este acea formă a unităţii legale caracterizată prin săvârşirea de către aceeaşi persoană la intervale de timp diferite Infracţiunea complexă  infracţiunea ce cuprinde în conţinutul ei ca element constitutiv sau ca circumstanţă agravantă (element circumstanţial agravant. la alt obiect sau persoană. o îndeletnicire a acestuia.cit.579 Se poate săvârşi în două moduri:  prin devierea acţiunii infracţionale spre un alt obiect sau altă persoană: Exemplu: prin greşita manipulare a armei. desemnând infracţiunea săvârşită prin devierea acţiunii de la obiectul sau persoana împotriva cărora era îndreptată.DREPT PENAL.

a fost condamnat. pentru a-i ajuta să obţină vize pentru şedere în străinătate.. urmate de primirea unor foloase de la acestea în acelaşi timp şi loc. cu acelaşi prilej. (2) C. după discuţii repetate purtate. Instanţa a reţinut că. decizia nr. fiecare în parte. Curtea de Apel Galaţi a admis apelul inculpatului. a redus pedeapsa aplicată inculpatului şi a dispus suspendarea condiţionată a executării acesteia. 41 alin. între altele. în unicul scop de a trafica presupusa sa influenţă asupra unor funcţionari de ambasadă. în sensul prevederilor art. a admis recursul. rezultă că inculpatul a săvârşit mai multe acte materiale. între altele. Trafic de influenţă Purtarea unor discuţii repetate cu mai multe persoane aflate împreună. a casat decizia atacată şi a menţinut hotărârea primei instanţe. 604 din 8 decembrie 2003 Prin sentinţa penală nr. inculpatul B. nu atribuie faptei semnificaţia unei infracţiuni continuate de trafic de influenţă. 41 350 . semnificaţia unor acţiuni autonome. cu motivarea că pedeapsa aplicată este prea uşoară. Discuţiile repetate avute de inculpat cu reprezentanţi ai celor două familii. Prin decizia nr. Prin decizia penală nr. pen. ci constituie o unitate naturală de infracţiune. Infracţiune continuată. cu persoane din două familii. nu au. a înlăturat aplicarea art. Curtea Supremă de Justiţie. Împotriva deciziei procurorul a declarat recurs. cu aplicarea art. cu aceeaşi promisiune de a le obţine pe paşapoarte vize de şedere temporară. Unitate naturală. ca fiind componente ale infracţiunii continuate de trafic de influenţă. Recursul în anulare este fondat. pen. iar suspendarea executării nu se justifică. ca şi de cea de recus. cu aceleaşi ocazii. susţinând că are influenţă asupra unor funcţionari de la ambasada ţării respective. să alcătuiască o singură acţiune în vederea aceluiaşi rezultat. de la 13 membri ai acelor familii. considerate în ansamblul lor. acţiuni considerate de prima instanţă. că infracţiunea de trafic de influenţă nu a fost săvârşită în formă continuată. în realitate. caracterizată prin săvârşirea repetată a unor acţiuni care prezintă. În cauză s-a declarat recurs în anulare. Din situaţia de fapt corect reţinută de instanţe. conţinutul aceleiaşi infracţiuni. secţia penală. Completul de 9 judecători. cu condiţia ca acestea. cu motivarea. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prevăzută în art. în luna martie 1998. suma de 64 de milioane de lei şi alte bunuri. inculpatul a pretins şi apoi a primit. 257.C. în aceeaşi zi. prin legătura firească dintre ele. veniţi împreună la domiciliul său. 4552 din 25 octombrie 2001. urmate de primirea banilor şi bunurilor de la cele 13 persoane. 41 alin. 338 din 2 decembrie 1999. 372 din 23 august 2000. în favoarea membrilor celor două familii. această unitate nu este incompatibilă cu existenţa unei pluralităţi de acte materiale.Aurel Teodor Moldovan PRACTICA CAPITOUL IX Infracţiune. (2) C.

Activităţile menţionate ale inculpatului au urmărit un singur rezultat. s-a schimbat încadrarea juridică din prevederile art. V.Dongoroz.DREPT PENAL. M.pag.Bulai. sunt legate între ele în mod natural. ocazionate de primele discuţii... cât şi situaţia în care o persoană săvârşeşte din nou o infracţiune după ce a fost condamnată definitiv pentru o altă infracţiune. ele trebuie considerate în ansamblul lor.222.cit. ori cel puţin două dintre ele să poată fi supuse judecăţii concurs real concursul real/material simplu Formele concursului concurs real de infracţiuni: concursul ideal/formal calificat 580 V. şi s-a dispus condamnarea inculpatului potrivit noii încadrări.233. de către aceeaşi persoană. pen. (2) C.Zulineak. CAPITOLUL X.331. Drept penal 1992. 351 .op. 18. pag. C. 257 C.214.10. pag. pentru vreuna dintre ele. mai înainte de a fi condamnată definitiv. pag. PARTEA GENERALĂ alin. având la bază o unică formă de vinovăţie. urmate de verificarea paşapoartelor de către inculpat şi apoi de primirea foloaselor fiind determinate de natura infracţiunii. op. pen.cit. scurtele întreruperi în desfăşurarea activităţii infracţionale.580 Condiţiile de existenţă ale concursului de infracţiuni: a)săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni b)infracţiunile să fie săvârşite de aceeaşi persoană c)infracţiunile să fie săvârşite mai îninte de condamnarea definitivă a infractorului pentru vreuna din ele.Oancea. În consecinţă recursul în anulare a fost admis. iar nu o infracţiune continuată de trafic de influenţă. C-tin Mitrache. PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI NOŢIUNE: desemnează situaţia în care o persoană săvârşeşte mai multe infracţiuni înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele.236. cu aplicarea art. în cele ale art. I.259. în condiţiile speţei.. 257. Drept penal 1939.cit. pag. concursul de infracţiuni Formele pluralităţii de infracţiuni: recidiva pluralitatea intermediară Concursul de infracţiuni: forma pluralităţii de infracţiuni ce constă din săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni. ca atare. op.pag. au fost casate hotărârile atacate.Dongoroz I. d)infracţiunile comise. reprezintă o unitate naturală de infracţiune. alcătuind o singură acţiune şi. 41 alin. (2).

Sistemul absorbţiei: presupune aplicarea pedepsei stabilite pentru cea mai gravă dintre infracţiuni. anterior a fost condamnată sau a şi executat o pedeapsă. aceasta absorbind pedepsele pentru infracţiunile mai puţin grave . MODALITĂŢILE RECIDIVEI: Recidivă postcondamnatorie Recidivă postexecutorie Recidivă generală teritorială Recidivă specială Recidivă absolută Recidivă relativă Recidivă mare 352 Recidivă permanentă Recidivă temporară Recidivă naţională sau Recidivă internaţională Recidivă cu efect unic Recidivă cu efecte progresive . presupunând aplicarea pedepsei cele mai grave stabilite pentru fiecare infracţiune la care se poate adăuga un spor Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente – în contopire vor fi cuprinse numai pedepsele ce urmează a fi executate. împrejurarea în care se găseşte o persoană ce săvârşeşte din nou o infracţiune după ce. nu şi cele pentru care a intervenit o cauză legală de neexecutare.Sistemul cumulului juridic: sistem intermediar între cel al adiţionării şi cel al absorbţiei. situaţia.Sistemul cumulului aritmetic: presupune adunarea pedepselor stabilite pentru fiecare infracţiune din concurs .Aurel Teodor Moldovan Tratamentul penal în caz de concurs de infracţiuni: sunt cunoscute trei sisteme: . postcondamnatorie şi postexecutorie generală şi specială mare şi mică Modalităţile recidivei: absolută şi relativă permanentă şi temporară teritorială şi internaţională cu efect unic şi cu efecte progresive Tratamentul penal al recidivei: este o cauză de agravare facultativă a pedepsei pentru acea infracţiune RECIDIVA Noţiune: starea.

Condamnarea definitivă să fie pronunţată pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie. 41. respectiv de un an ori pedeapsa detenţiunii pe viaţă. potrivit legii nu se ţine seama la stabilirea stării de recidivă. Existenţa unei hotărâri definitive de condamnare a infractorului la pedeapsa închisorii sau a detenţiunii pe viaţă. respectiv mai mare de un an de zile potrivit noului Cod Penal. 353 . lit. alin.DREPT PENAL. RECIDIVA MARE POSTEXECUTORIE: este reglementată de art. Condamnarea definitivă de să fie mai mare de 6 luni. 41 noul Cod Penal. 37. a) Codul Penal în vigoare. 37. PARTEA GENERALĂ Recidivă mică RECIDIVA MARE POSTCONDAMNATORIE: este reglementată potrivit dispoziţiilor art. respectiv de un an conform viitoarei reglementări. b) din actualul Cod Penal şi art. lit.1. potrivit actualului Cod Penal. Primul termen al recidivei îl constituie condamnarea la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. Primul termen Condiţiile recidivei mari postcondamnatorii Al doilea termen Săvârşirea unei noi infracţiuni Noua infracţiune să fie săvârşită cu intenţie Pedeapsa prevăzută de lege pentru noua infracţiune să fie mai mare un an. Condamnarea să nu fie dintre acelea de care. iar în viitorul Cod Penal este reglementată în art. primul termen al recidivei îl constituie condamnarea la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. Noua infracţiune să fie săvârşită în intervalul de timp după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei.

respectiv art. respecvtiv de un an sau mai mare. cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie. pentru care legea prevede o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an. al doilea termen trebuie să constituie o infracţiune. Să nu fie incidentă vreo cauză dintre cele prevăzute la art. RECIDIVĂ MICĂ POSTCONDAMNATORIE : când după condamnarea la cel puţin trei pedepse cu închisoarea de până la 6 luni. care trebuie săvârşită cu intenţie sau praeterintenţie. potrivit actualei reglementări. respectiv un an Pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni sau de un an să fi fost executată Pedeapsa închisorii să fie executată pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie sau praeterintenţie Condamnarea să nu fie una dintre acelea de care nu se ţine cont la stabilirea stării de recidivă Condiţii de existenţă a recidivei mari postexecutorii Al doilea termen ca şi la recidiva mare postcondamnatorie. Să existe o condamnare definitivă la o pedeapsă privativă de libertate Condamnarea definitivă să fie pronunţată pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie directă.Aurel Teodor Moldovan Primul termen Rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an. de orice natură. 38 din actualul Cod Penal. indirerctă sau Primul termen cu praeterintenţie. 354 . Pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiune trebuie să fie mai mare de un an. Condiţii de existenţă Al doilea termen să fie constituit din săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie. 42 din viitoarea reglementare.

1. p 111 În măsura în care cele două furturi au fost comise la intervale mari de timp. Editura Hamangiu. Concurs real581 C. TRATAMENTUL PENAL AL RECIDIVEI: este reglementat de dispoziţiile art. dec. Descoperirea ulterioară a stării de recidivă: recalcularea pedepsei pentru descoperirea ulterioară a stării de recidivă se face aplicându-se. lit.A. Ediţie îngrijită de George Antoniu. 39. pag 216 355 . 44). respectiv în luna aprilie şi iunie 1993. Studii şi practică judiciră