P. 1
BAZELE ECONOMIEI 2010

BAZELE ECONOMIEI 2010

|Views: 414|Likes:

More info:

Published by: Iulian Catalin Zoica on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Lector univ. dr. ALINA FLEŞER

BAZELE ECONOMIEI

PETROŞANI, 2010

CAPITOLUL I ECONOMIA – FORMĂ A ACŢIUNII UMANE. RAPORTUL NEVOI - RESURSE Obiectul de studiu al ştiinţei economice vizează comportamentul uman în activitatea de alocare a resurselor limitate pentru a asigura satisfacerea nevoilor variate şi nelimitate. Ştiinţa economică studiază modul în care ne decidem să folosim resursele rare cu întrebuinţări alternative în vederea realizării obiectivului propus. Nevoile umane Nevoile umane sunt preferinţe, dorinţe, resimţiri, aşteptări ale oamenilor de a avea, de a fi, de a şti şi de a crede, respectiv de a-şi însuşi bunuri, toate acestea fiind condiţionate şi devenind efective în funcţie de nivelul dezvoltării economico-sociale (condiţionare obiectivă) şi de nivelul de dezvoltare a individului (condiţionare subiectivă). Clasificarea nevoilor În funcţie de cele trei dimensiuni ale fiinţei umane (biologică, socială şi raţională) nevoile se grupează în fiziologice (somatice), sociale, raţionale, spiritualpsihologice.
 Nevoile fiziologice sunt primele resimţite de oameni şi sunt inerente

fiecăruia dintre ei: hrana, aer, îmbrăcăminte, apa, căldura.
 Nevoile sociale, de grup sunt cele resimţite de oameni ca membrii ai

diferitelor socio – grupuri şi care pot fi satisfăcute numai prin acţiunea lor conjugată.
 Nevoile raţionale, spiritual-psihologice, decurg din trăsăturile interioare

ale oamenilor şi devin deosebit de importante pe măsura progresului în instruire, în relaţiile morale, ele presupunând raţionalitate, gândire şi viaţă spirituală superioară. În funcţie de gradul dezvoltării economice şi de nivelul culturii şi civilizaţiei, nevoile pot fi:  de bază sau inferioare;  complexe sau superioare.

Nevoile umane (şi interesele economice) se caracterizează prin anumite trăsături. Trăsăturile nevoilor:
 Nevoile sunt nelimitate ca număr (apariţia de noi trebuinţe pe măsura

satisfacerii celor vechi şi în continuarea lor) ;
 Sunt limitate în capacitate (satisfacerea unei anumite nevoi presupune

consumarea unei cantităţi date dintr-un bun ceea ce face ca intensitatea resimţirii unei nevoi să scadă);
 Nevoile oamenilor sunt concurente (unele nevoi se extind în detrimentul

altora, se înlocuiesc, se substituie între ele) ;
 Nevoile sunt complementare (adică evoluează în sensuri identice)  Orice nevoie se stinge momentan prin satisfacere.

Nevoile umane constituie motorul întregii activităţi social-economice. Orice fiinţa umană pentru a trai şi a se dezvolta, împrumută din natură elemente utile pe care le transformă şi le înmulţeşte. Transformate în mobiluri ale activităţii sociale nevoile devin interese. Interesele economice reprezintă acele nevoi umane înţelese (conştientizate) şi devenite - scopuri directe sau indirecte, imediate sau îndepărtate – ale luptei oamenilor pentru existenţă, ale confruntării şi cooperării lor în vederea dobândirii bunurilor necesare satisfacerii nevoilor. În funcţie de nivelul la care se manifestă şi de modul lor de exprimare, interesele economice se grupează în:  personale;  de grup;  generale. Resursele economice Resursele economice reprezintă totalitatea elementelor pe care omul le foloseşte în activitatea sa pentru a-şi satisface nevoile; resursele reprezintă suportul consumului. Din punct de vedere cantitativ, structural şi calitativ, resursele pot fi împărţite astfel:

 Resurse naturale - sursa satisfacerii celei mai mari părţi a nevoilor umane

este natura;
 Resurse umane - ce au ca rol desprinderea resurselor naturale din mediul

lor în vederea folosirii ;
 Resurse informaţionale, folosite în scopuri de cunoaştere, decizie sau

acţiune ; Din punct de vedere al prelucrării, resursele se împart în:
• •

Resurse primare sau originare ce cuprind resursele naturale împreună cu potenţialul demografic Resurse derivate formate pe baza resurselor primare şi, care potenţează eficienţa cu care sunt utilizate toate resursele.

Principala trăsătură a resurselor o reprezintă caracterul lor relativ limitat în raport cu nevoile care sunt nelimitate şi în continuă diversificare. . TEST DE AUTOEVALUARE 1. Definiţi nevoile umane şi resursele economice. 2. Arătaţi cum se clasifică nevoile umane şi care sunt principalele caracteristici ale acestora? 3. Menţionaţi care sunt sectoarele economice şi ce cuprind ele?
4. Diversificarea nevoilor:

a) are o condiţionare exclusiv obiectivă; b) are o condiţionare exclusiv subiectivă; c) este condiţionată atât obiectiv cât şi subiectiv; d) este condiţionată de sistemul politic existent. 5. Ce înseamnă că resursele sunt limitate? a) scad permanent; b) sunt insuficiente în raport cu nevoile; c) cresc mai încet decât nevoile; d) sunt neregenerabile. 6. a) Care din enunţurile de mai jos exprimă obiectul de studiu al ştiinţei economice? relaţiile dintre oameni şi nevoile generate de activităţile economice;

b) c) d) finalitatea activităţii umane. b) voinţă. politicile specifice statelor lumii. înseamnă: a) asigurarea tuturor bunurilor şi serviciilor de care au nevoie oamenii. 10. c) minimizarea costurilor de producţie. Raţionalitate. c) simpatie. d) pozitive şi negative. 7. Interesele pot fi definite ca: a) dorinţe ale indivizilor. b) primare şi derivate. c) pentru că resursele cresc odată cu nevoile. Marcaţi în lista de mai jos pe cele corespunzătoare: a) dorinţă. c) acţiuni umane. 8. b) raporturi între oameni. d) interese. b) minimizarea efectelor utile prin maximizarea consumului de resurse. Care din următoarele clasificări ale resurselor sunt corecte? a) naturale şi primare. d) pentru că resursele nu cresc odată cu nevoile. comportamentul uman în activitatea de alocare a resurselor limitate pentru a asigura satisfacerea nevoilor variate şi nelimitate. 11. d) maximizarea efectelor utile prin minimizarea eforturilor. . De ce este necesară utilizarea raţională a resurselor? a) pentru că resursele se scumpesc. în activitatea economică. grupurilor sociale sau comunităţii sociale în ansamblul său. 9. d) raporturi între oameni ce determină o anumită activitate legată de acoperirea unor nevoi. c) limitate şi nelimitate. Raporturile dintre oamenii care participă la activitatea economică au anumite motivaţii. b) pentru că resursele sunt limitate şi rare.

Economia de schimb Satisfacerea trebuinţelor presupune consumul de bunuri. Autoconsumul desemnează procesul de utilizare a propriilor rezultate pentru satisfacerea nevoilor. sol. Schimbul înseamnă înstrăinarea rezultatelor propriei activităţi. asigurată de confecţionarea lor pe cale manual –naturală. soarele. Celor două modalităţi de satisfacere a nevoilor le corespund două forme diferite de organizare şi desfăşurare a activităţii economice: economia naturală şi economia de schimb (de mărfuri. producându-se astfel cea mai mare parte a bunurilor necesare satisfacerii nevoilor. 2. Acestea pot fi bunuri libere şi bunuri economice. preponderenţa activităţii agricole. . 3. lumina naturală) sau datorită imposibilităţii înstrăinării lor din considerente tehnice sau morale. sex etc. fără a se apela la schimb. Bunurile economice sunt acele bunuri care se obţin prin consumul de factori de producţie şi care sunt limitate şi rare în raport cu nevoile. primind în contraprestaţie alte bunuri necesare. prin autoconsum. inclusiv monedă. Trăsături ale economiei naturale: 1. obţinute prin intermediul schimbului. în funcţie de factorii de climă. Bunurile libere sunt bunuri care intră în consum în mod gratuit datorită structurii lor (aerul.1. diviziunea muncii are caracter natural. de schimb monetar). simplitatea uneltelor de muncă. vârstă. Economia naturală reprezintă aceea formă de organizare şi desfăşurare a activităţii economice în care nevoile de consum sunt satisfăcute din rezultatele propriei activităţi. Satisfacerea nevoilor umane se realizează fie prin producţie proprie. Economia naturală. Bunurile economice pot fi produse pentru autoconsum şi bunuri produse pentru schimb (pentru piaţă).CAPITOLUL II ECONOMIA DE PIAŢĂ CONTEMPORANĂ 2. 4. fie apelând la produsele altora. orientată spre autoconsum. caracter închis al economiei.

în funcţie de interesele şi posibilităţile pe care le are. Autonomia este fundamentată pe interesul agentului economic. Fiecare producător decide. caracteristic economiei naturale. experienţa ş. şi în profil teritorial (zonal). cât. pământul este principalul factor de producţie Economia de schimb desemnează aceea forma de organizare şi desfăşurare a activităţii economice în care agenţii economici produc bunuri în vederea vânzării. Baza ei o constituie proprietatea privată. Piaţa devine instituţia centrală în jurul căreia gravitează întreaga viaţă economică.5. avantajul obţinut dintr-o activitate în raport cu alta. Specializarea agenţilor economici într-un domeniu concret poate avea numeroase determinări: tradiţia. cum şi când să producă şi în ce condiţii să participe la schimb. conştient sau intuitiv. furnizează informaţii necesare în legătură cu ce să se . Pe măsura constituirii ştiinţei economice s-a demonstrat ca specializarea unui agent economic într-un domeniu sau altul de activitate are la bază interesul economic. obţinând în schimbul lor altele. Un agent economic dispune de un avantaj relativ în raport cu alţii dacă obţine un anumit bun cu un cost de oportunitate mai mic în raport cu al celorlalţi. Activitatea economică gravitează în jurul pieţei. 2. Autonomia şi independenţa agenţilor economici. Specializarea producătorilor în obţinerea anumitor bunuri.a. pe activităţi. ea mediază între producători şi consumatori. 6. economia de schimb are la bază diviziunea socială a muncii care determină producători specializaţi pe profesii. întâmplarea. Spre deosebire de producătorul „universal”. Aceasta înseamnă că deciziile de specializare se întemeiază. Trăsături ale economiei de schimb: 1. 3. Prin cost de oportunitate se înţelege preţuirea pe care un agent economic o acordă şanselor la care renunţă atunci când face o alegere. pe teoria avantajului relativ (comparativ). Economia de schimb reprezintă forma universală de organizare şi funcţionare a activităţii economice în lumea contemporană. ea fiind izvorâtă din proprietate şi realizându-se în modalităţi diferite în raport de o formă sau alta de proprietate. ce. ponderea scăzută a schimbului. obişnuinţa. necesare satisfacerii trebuinţelor.

dar şi. impozite. În prezent. 2. Se disting două tipuri de tranzacţii: tranzacţii unilaterale . în care ponderea principală o deţine proprietatea privată. Aceasta se concretizează în folosirea monedei în toate actele economice şi relevă importanţa deosebită pe care o au banii în cadrul schimburilor economice. Piaţa este principalul reglator al activităţii economice. făcând posibilă valorificarea eficientă a resurselor existente în vederea satisfacerii nevoilor nelimitate şi în continuă diversificare. cum ar fi: donaţii. Fluxurile dintre agenţii economici se concretizează în tranzacţii bilaterale de piaţă. 4. Bunurile îmbracă forma de marfă. 4. 5.reprezintă mişcări univoce de bunuri. taxe etc.producă. . Începuturile ei au fost marcate de apariţia capitalismului în Europa Occidentală. Bunurile pot ajunge de la producător la consumator fie ca bunuri marfare – făcând obiectul actelor de vânzare-cumpărare. Preţul se formează liber pe baza raportului dintre cerere şi ofertă. autonom şi raţional. 6. Intervenţia statului în activitatea economică este limitată 6. Trăsături ale economiei de piaţă: 1. Pluralismul formelor de proprietate. Economia de piaţă are o existenţă istorică relativ redusă. aproximativ o pătrime din populaţia globului trăieşte în ţări cu economie modernă de piaţă.2. Economia de piaţă Economia de piaţă este acea formă modernă de organizare a activităţii economice în cadrul căreia întreprinzătorii acţionează în mod liber. biunivoce de bunuri între doi agenţi economici. 5. 3. Monetizarea economiei. subvenţii. cât şi cum să se consume. 2. fie ca bunuri nonmarfare – situaţie în care consumatorul le obţine gratuit. şi tranzacţii bilaterale – constau în mişcări reciproce. cât şi pentru cine să se producă. Relaţiile dintre agenţii economici se desfăşoară sub forma tranzacţiilor bilaterale de piaţă în cadrul cărora fiecare agent economic îşi urmăreşte propriul interes. Dezvoltarea tehnologiilor moderne de fabricaţie. costul producerii lor fiind suportat de comunitate. cum.

subiectul proprietăţii . adică dreptul asupra veniturilor aduse de bunurile proprii (de exemplu. Proprietatea şi libertatea economică. în calitatea lor de agenţi economici autonomi. . Categoria de libertate economică reprezintă posibilitatea acţiunii economice bazate pe iniţiativă şi eficienţă. Dreptul de proprietate presupune exercitarea unuia. iar preţul este cel mai important instrument de reglare a accesului diferitelor persoane sau grupuri la bunurile economice. Creşterea rolului băncilor. pe proprietatea privată. cererea şi oferta determină principiile de stabilire a priorităţilor economice. dreptul de uzufruct.7. instituţiilor financiare şi de asigurări. dreptul de utilizare. a metodelor de organizare şi producere. 2. în asociaţii şi societăţi comerciale. de folosire a bunurilor. respectiv dreptul de a dispune de bunurile economice. mai multora sau a tuturor atributelor proprietăţii: - dreptul de posesiune. Libertatea economică îşi găseşte materializarea în manifestarea iniţiativei agenţilor economici în calitate de proprietari şi întreprinzători. relaţii ce determină o anumită manifestare a personalităţii umane. Economiile moderne sunt structurate şi funcţionează ca economii de piaţă. îşi realizează interesele economice şi îşi satisface trebuinţele în continuă diversificare. întemeiate în special.reprezentat de persoanele fizice şi/sau juridice. prin care individul ca subiect al proprietăţii. în scopul realizării de bunuri şi servicii prin angajarea în mod liber în actele de schimb. Agenţii economici Proprietatea reflectă ansamblul relaţiilor sociale fundamentate istoric şi reglementate juridic în legătură cu însuşirea şi stăpânirea de către oameni a bunurilor economice. - - Proprietatea se prezintă sub forma unităţii şi intercondiţionării a două componente: obiectul proprietăţii – constituit din bunurile economice şi.3. dreptul de a se folosi de dobânda unui împrumut). dreptul de dispoziţie al bunurilor se concretizează în dreptul de gestionare şi administrare a acestora.

Definiţi economia de piaţă şi menţionaţi principalele sale trăsături. agenţi economici externi.naţionali . Din punct de vedere al funcţiilor economice îndeplinite (tipologie ce stă la baza sistemelor de evidenţă statistică a conturilor naţionale): agenţi producători de bunuri si servicii de natura firmelor. specializarea producătorilor pe tipuri de activităţi. agenţi financiari. străinătatea (exteriorul) reprezentând agenţii aparţinând altor economii naţionale. administraţiile. Ce reprezintă proprietatea şi care sunt principalele atribute ale acesteia? 5. agenţi economici interni . B. Dreptul de proprietate constă în: .nenaţionali 2. TEST DE AUTOEVALUARE 1. creşterea eficienţei autoconsumului. Din punct de vedere al spaţiului economic: 1. Diviziunea muncii înseamnă: a) constituirea agenţilor economici în firme. diferenţierea factorilor de decizie în raport cu cei de execuţie. 4. 2. Agenţii economici pot fi grupaţi : A. b) c) d) 7.Agenţii economici reprezintă persoane sau grupuri de persoane fizice şi/sau juridice care participă la viaţa economică şi care au funcţii şi comportamente asemănătoare în cadrul acesteia. agenţi consumatori de natura gospodăriilor (menajelor). Care sunt agenţii economici grupaţi din punct de vedere al funcţiilor economice îndeplinite? 6. Definiţi economia de schimb şi menţionaţi principalele sale trăsături. companii şi societăţi comerciale. Definiţi economia naturală şi menţionaţi principalele sale trăsături. 3. reprezentaţi de instituţii financiare şi de credit.

dreptul de a interzice altora utilizarea bunurilor proprii. Care din elementele de mai jos nu caracterizează economia de piaţă? a) pluralismul formelor de proprietate. utiliza şi dispune de bunuri. c) bunurile care fac obiectul unei donaţii. a) b) c) d) 10. d) uzufruct. d) bunurile moştenite. b) libertatea de acţiune a agenţilor economici. Care din activităţile enumerate mai jos sunt specifice economiei naturale: c) d) 9. 12. Libera iniţiativă înseamnă: dreptul agenţilor economici de a acţiona conform propriilor interese. dreptul de a le lăsa moştenire. a) b) totalitatea drepturilor civile. 13. moştenire. economice. dreptul asupra veniturilor aduse de bunurile proprii.a) b) c) economice. dreptul la muncă. a) b) c) d) . precum şi dreptul de Dreptul de uzufruct este: dreptul de a utiliza bunuri. scutirea agenţilor economici de obligaţiile impuse de stat. c) dominaţia proprietăţii publice. Înstrăinarea totalităţii atributelor proprietăţii nu poate avea loc prin: donaţie. arendare. rezultat al comportamentului agenţilor economici. b) bunurile care trec de la producător la consumator printr-o contraprestaţie economică. vânzare-cumpărare. 11. la pensie. Care din următoarele bunuri îmbracă forma de marfă: a) bunurile pe care le consumă producătorii lor. politice şi culturale. lipsa constrângerilor impuse de concurenţă. libertatea unui agent economic de a-şi consuma venitul după cum crede de cuviinţă. d) libertatea preţului. la plata unui salariu. libertatea de a munci şi de a-şi asuma riscurile iniţierii unei activităţi dreptul de a poseda. 8. la concediu de odihnă.

14. b) activităţile care cunosc cea mai mare răspândire atât în ţările slab dezvoltate. b) prin asocierea proprietăţii publice şi cooperatiste. nu prin schimb. Proprietatea mixtă se constituie: a) prin asocierea proprietăţii individuale şi asociative. c) activităţile prin care nevoile sunt satisfăcute prin consumul direct de bunuri obţinute. cât şi în ţările dezvoltate. c) numai la nivel naţional. Pe ce se întemeiază economia modernă de piaţă? a) proprietatea privată. . b) cererea şi oferta determină principiile de stabilire a priorităţilor economice. d) activităţile în cadrul cărora toate trebuinţele sunt satisfăcute apelându-se la schimbul de produse. 15.a) activităţile prin care sunt produse bunuri economice destinate schimbului. ci prin activitate proprie. d) eficienţa economică ridicată. c) preţul – ca cel mai important instrument de reglare a accesului la bunurile economice. d) prin asocierea proprietăţii private şi a celei publice.

Factori de producţie tradiţionali (clasici): munca. natura. Asemenea abilităţi sunt forţa fizică. Munca este un factor de producţie originar. Munca Munca reprezintă activitatea specific umană desfăşurata în scopul obţinerii de bunuri economice. ceea ce se reflectă şi în denumirea atribuită lor în limba engleza. Raportată la scara timpului. abilitatea întreprinzătorului. au la origine resurse tangibile (vizibile) care pot fi cuantificate direct şi pot fi gestionate sub formele lor alternative de stocuri şi fluxuri. Resursele se transformă în factori de producţie numai în măsura atragerii. munca apare ca . în sensul că ea este intrinsec asociată personalităţii prestatorului ei.CAPITOLUL III SISTEMUL FACTORILOR DE PRODUCŢIE Punctul de plecare în analiza factorilor de producţie îl constituie resursele economice. informaţia. adică ansamblul mijloacelor disponibile şi posibil de a fi valorificate în vederea producerii de bunuri materiale şi prestării de servicii. Astfel. Munca se manifesta numai ca factor de producţie în stare activă. experienţa de producţie. totalitatea elementelor de intrare în procesul de producţie. Factorii de producţie reprezintă. îndemânarea. 3. în această viziune. neputând fi creată sau reprodusă artificial şi nici disociata de persoana prestatorului. capacitatea de efort. Resursa care generează acest flux se referă la ansamblul de abilităţi fizice şi intelectuale care fac posibilă prestarea unei anumite munci. utilizării şi consumării lor. neo-factorii: tehnologiile. Tipologia factorilor de producţie: 1. conceptul de factor de producţie cuprinde totalitatea elementelor care participă la producerea de bunuri şi servicii. Caracterizarea generală a factorilor de producţie clasici I. îşi au originea în resursele intangibile (invizibile).1. si anume “input”. Factori netradiţionali. 2. capitalul. cunoştinţele profesionale.

Pentru a ameliora anumite caracteristici ale muncii prestate de o persoană. se folosesc mai multe noţiuni legate de capital: capital real. sunt reproduse de natura întrun ritm inferior celui al creşterii nevoii de a le consuma. - Dimensiunea cantitativă a factorului natural al producţiei se referă la volumul în care o rezervă naturală sau alta este atrasă efectiv în circuitul economic. rezultanta lor regăsindu-se sintetic în randamentele de utilizare obţinute în procesul productiv (recolta la hectar. capital social. capital financiar. capital uman. În prezent. De regulă.originar şi nu este reproductibil în mod artificial. II. Factorul natural de producţie: - are un caracter primar. la gradul său de calificare şi experienţa de producţie. Natura Factorul natural al producţiei se refera la toate resursele brute din natură care sunt folosite la producerea bunurilor economice. . după cum timpul de munca este irecuperabil. se caracterizează prin raritatea resurselor. la nivelul său de productivitate. Munca reprezintă un factor de producţie activ si dinamizator. Dimensiunea cantitativă a factorului munca se referă la volumul de muncă de o anumită natură prestat într-un proces de producţie dat. prestaţia de muncă este ireversibilă. capital natural etc. de tipul substanţei. capitalul reprezintă categoria bunurilor produse şi utilizate în scopul producerii altor bunuri economice. III.). deşi regenerabile. Dimensiunea calitativă a factorului natural vizează acele atribute intrinseci ale unei resurse primare care o fac proprie utilizării productive. aceste atribute sunt multiple şi complex inter-corelate.un factor de producţie neregenerabil. puterea calorică a unei tone de combustibil etc. Dimensiunea calitativă a factorului muncă se referă la specializarea profesională proprie fiecărui prestator de muncă. producţia pe cap de animal. iar altele. Multe dintre resursele primare sunt epuizabile. trebuie să se intervină la nivelul abilităţilor şi/sau motivaţiei în muncă ale celui vizat. forma sa de existenţă este una materială. Capitalul În calitate de factor de producţie.

Modalităţi de amortizare: 1. acesta se depreciază. utilaje şi maşini unelte. După modul specific în care se consumă şi se înlocuiesc. Pe parcursul utilizării capitalului fix. ca urmare a apariţiei unor maşini. se depreciază treptat şi se înlocuiesc după mai mulţi ani de utilizare.Ne vom referi în continuare numai la capitalul real (tehnic) materializat în mijloace de producţie (utilaje. determinată de progresul tehnic. instalaţii. Kf = preţ de achiziţie a capitalului fix. Uzura morală reprezintă deprecierea capitalului fix. drumuri. componentele capitalului real se grupează în: capital fix şi capital circulant. se uzează. K f −r +d T . agregate şi instalaţii de lucru. Uzura îmbracă două forme: uzură fizică şi uzură morală Uzura fizica reprezintă deprecierea capitalului fix ca urmare a folosirii lui şi a acţiunii agenţilor externi. proces cunoscut sub denumirea de uzură. r = venituri din casarea acestuia. mecanisme şi dispozitive de reglare. echipamente de producţie. roboţi industriali. Amortizarea anuală (sumă fixă) se calculează pe baza formulei: A= unde: A = amortizarea anuală. materii prime etc. Capitalul fix . Mărimea ei depinde de durata şi intensitatea folosirii lui în condiţiile de exploatare. Principala caracteristică a capitalului fix o reprezintă pierderea treptată a calităţilor sale. utilaje mai perfecţionate.reprezintă acea parte a capitalului real formată din echipamente de folosinţă îndelungată. Amortizare liniară – atunci când se utilizează o cotă de amortizare constantă pe întreaga durată de funcţionare a capitalului fix. clădiri. care participă la mai multe cicluri de producţie. În componenţa capitalului fix intră: construcţii. Capitalul real este suportul vital al dezvoltării tuturor ramurilor economiei naţionale şi o componentă de bază a avuţiei oricărui agent economic. Amortizarea reprezintă expresia bănească a acelei părţi a capitalului fix care se transmite treptat asupra noului produs şi care se recuperează odată cu vânzarea mărfii. calculatoare. mijloace de transport etc. construcţii.).

În mişcarea sa parcurge 3 stadii şi îmbracă 3 forme funcţionale: Stadiul I (stadiul aprovizionării) îl constituie procesul prin care capitalul lichid (bănesc) al firmei se transformă în capital real productiv. Amortizare degresivă – se poate aplica numai cu aprobarea Ministerului de Finanţe şi constă în multiplicarea coeficienţilor de amortizare cu coeficienţi prevăzuţi de lege. participă la un circuit specific. iar în anii rămaşi până la sfârşitul duratei de folosinţă se va calcula amortizarea lună de lună. energie electrică etc.d = cheltuieli cu modernizarea şi întreţinerea acestuia. A . Capitalul circulant . în combinaţie cu ceilalţi factori de producţie pentru obţinerea de bunuri destinate vânzării ca mărfuri pe piaţă. după procedeul amortizării liniare. În componenţa capitalului circulant intră: materii prime. 3.reprezintă acea parte a capitalului real care se consumă în întregime în decursul unui singur ciclu de producţie şi care trebuie înlocuit cu fiecare nou ciclu. T = timpul de funcţionare a capitalului fix (exprimat în ani). capitalul îmbracă trei forme: bani. Corespunzător celor trei stadii. marfă. Prin raportarea amortizării anuale (A) la preţul capitalului fix ce se amortizează (Kf) se determină cota procentuală de amortizare anuală (Ca): Ca = K ×100 (%) f 2. Stadiul al III-lea (stadiul desfacerii) constă în trecerea acestuia din forma marfă în forma bănească. Cota de amortizare se aplică la valoarea rămasă (care scade cu fiecare lună). combustibili. prin vânzarea bunurilor produse. Amortizare accelerată . apă tehnologică.este o variantă a amortizării liniare şi presupune recuperarea în primul an a unei amortizări de până la limita prevăzută de lege din valoarea de intrare (Kf). bunuricapital. Aceasta înseamnă o accelerare a procesului de amortizare şi luarea în considerare a uzurii morale. Capitalul real se află într-o continuă mişcare. Stadiul al II-lea (stadiul producţiei) îl constituie utilizarea productivă a capitalului real.

banii. 3. iar importanţa ce se acordă informaţiei şi cunoaşterii. periodic şi care se repetă mereu. d) libera iniţiativă. c) totalitatea resurselor naturale. Între cei mai importanţi şi care modifică substanţial conţinutul. 2. b) munca. 5. renta. capitalul. cunoaşterea. se numeşte rotaţia capitalului. Care din enunţurile următoare definesc factorii de producţie? a) mijloacele materiale. natura. se numeşte circuitul capitalului. informaţia. dobânda. d) ansamblul elementelor care participă la producerea bunurilor şi serviciilor. b) totalitatea bunurilor materiale şi spirituale de care dispune societatea. c) profitul. informaţia sau cunoştinţele sistematizate reprezintă principala resursă economică. financiare şi de muncă de care dispune o economie la un moment dat. Neo-factorii de producţie Neo-factorii de producţie trebuie priviţi în contextul multiplicării şi diversificării lor.Aceasta mişcare a capitalului care parcurge cele trei stadii şi îmbracă succesiv cele trei forme. . concurenţa. Menţionaţi care sunt factorii de producţie tradiţionali: a) libera iniţiativă. 3. În contextul actual. piaţa. Caracterizaţi succint factorul de producţie muncă. conduce la susţinerea tezei privind perspectiva societăţii umane sub forma societăţii informaţionale.2. concurenţa. locul şi rolul factorilor de producţie reţinem: progresul tehnic. tehnologiile moderne. Timpul necesar pentru parcurgerea unui circuit complet reprezintă viteza de rotaţie a capitalului. Descrieţi stadiile pe care le parcurge capitalul real. TEST DE AUTOEVALUARE 1. Circuitul capitalului privit ca un proces unic. Caracterizaţi succint factorul de producţie natura. 4.

. trei maşini-unelte. 10. 8. în valoare de 120. c) totalitatea bunurilor produse şi vândute.000 u. achiziţionată cu 2 ani în urmă.. b) este o activitate vitală. mărirea volumului factorilor de producţie. Amortizarea reprezintă: a) expresia bănească a acelei părţi din capitalul fix. cu o durată normală de funcţionare de 6 ani. Care din enunţurile următoare definesc capitalul: a) resursele naturale şi cele derivate. în valoare de 100. o instalaţie. construit în urmă cu 4 ani şi cu o durată de funcţionare de 20 ani. 7. b) un factor de producţie secundar. fiecare.000 u.m. Care din caracteristicile următoare pot fi atribuite muncii ca factor de producţie? a) este factorul activ şi determinant al producţiei. b) totalitatea bunurilor economice. .m. b) pierderea treptată a calităţilor elementului de capital fix. c) creşterea cantităţii. a) folosirea capitalului fix în alte scopuri decât pentru care a fost fabricat. d) ansamblul bunurilor care sunt folosite pentru producerea de noi bunuri şi servicii destinate vânzării. corespunzătoare uzurii fizice şi morale. O întreprindere dispune de următoarele elemente de capital fix: un depozit.m. toate amortizate integral. 9.6. d) diversificarea continuă a factorilor de producţie. c) folosirea capitalului fix în activitatea economică. cu o valoare de inventar de 30.000 u. Uzura capitalului fix reprezintă: a) folosirea necorespunzătoare a maşinilor şi utilajelor. d) este o activitate independentă şi liberă. Să se determine: a) rata anuală de amortizare pentru elementele de capital fix neamortizate integral. c) este o activitate umană bazată pe cunoaştere.

într-o perioadă determinată de timp la preţul existent. Legea cererii Cererea reprezintă cantitatea dintr-o anumită marfă dorită.b) volumul amortizării în anul în curs. c) cererea derivată (ex. Conceptul de cerere. CAPITOLUL IV CEREREA 4. rezultă cererea totală de pe piaţa unui bun.: cererea pentru făina este determinată de cererea pentru pâine).1. care. b) cererea pentru bunuri complementare (ex. Corespunzător acestei legi: . Mărimea cererii depinde. de nivelul preţului propus la bunul cerut şi de cuantumul venitului cumpărătorului. Cererea exprimă raporturile în legătură cu: a) cantitatea maximă dintr-un anumit bun. c) stocul de capital fix al întreprinderii la valoarea iniţială şi la valoarea rămasă neamortizată. în principal. care poate fi cumpărată de un consumator. În funcţie de natura bunurilor ce fac obiectul cererii.: uleiul de măsline şi uleiul de floarea soarelui). Legea cererii evidenţiază relaţia negativă care există între preţul unitar al unui bun şi cantitatea cerută din bunul respectiv. b) preţul maxim care poate fi achitat pentru cumpărarea unei anumite cantităţi din bunul dorit. la un anumit preţ. respectiv al părţii de venit ce poate fi alocată pentru achiziţionarea bunului în cauză.: autoturismul şi benzina). Însumând cererea tuturor cumpărătorilor de pe piaţa unui anumit bun. se disting: a) cererea pentru bunuri substituibile (ex. este dorită şi poate fi cumpărată.

previziunile privind evoluţia preţului şi a venitului. Creşterea cererii ca urmare a scăderii preţului se numeşte extinderea cererii. consumul ostentativ: efectul de imitaţie şi demonstraţie. iar scăderea cererii ca urmare a creşterii preţului poartă numele de contracţia cererii. Curba cererii Trebuie menţionat faptul că. preţul nu este singura variabilă care influenţează nivelul cererii. voinţa. 4. dorinţa de promovare pe scara sociala a consumatorului.a) creşterea preţului unitar al unui bun determină reducerea cantităţii cerute din bunul respectiv. preferinţele consumatorilor. acestuia adăugându-i-se şi alţi factori pentru care se foloseşte termenul de „condiţiile cererii”. dorinţa de a cumpăra. b) reducerea preţului unitar al unui bun determina creşterea cantităţii cerute din bunul respectiv. numărul de cumpărători. Aceştia sunt: - modificarea veniturilor băneşti ale consumatorilor. intensitatea şi urgenţa nevoilor. Elasticitatea cererii .2. modificarea preturilor altor mărfuri.

C1 – cererea iniţială şi cererea după modificarea preţului unitar ∆ P – variaţia (modificarea) preţului unitar. A. distingem situaţiile: a) Ecpx < 1 cerere inelastică. Coeficientul de elasticitate al cererii reprezintă gradul. Instrumentul utilizat pentru a determina intensitatea elasticităţii îl constituie coeficientul de elasticitate. fracţiunea sau procentul de modificare a cererii în funcţie de modificarea unui factor al cererii. corespunde situaţiei în care creşterea cu un procent a preţului determină scăderea cu mai puţin de un procent a cererii. Elasticitatea cererii în raport de preţ Coeficientul de elasticitate a cererii pentru bunul x în funcţie de modificarea preţului la acest bun se poate determina astfel: a) Ecpx = − C − C0 P0 ∆ C ∆P : =− 1 × C0 P0 C0 P1 − P0 b) Ecpx ∆C ×100 C0 ∆C P0 0 ∆C =− =− =− × 0 ∆P ∆P ∆P C 0 0 ×100 P0 0 c) Ecpx = − unde: ∆C ∆P ∆C P0 + P1 : =− × ( C 0 + C1 ) : 2 ( P0 + P1 ) : 2 ∆P C 0 + C1 Ecpx . este o cerere cu elasticitate constantă.Elasticitatea cererii exprimă sensibilitatea cererii la modificarea preţului sau a altei condiţii (factori) ai cererii. . c) Ecpx > 1 cerere elastică. P0. P1 . corespunde situaţiei în care creşterea cu un procent a preţului determină scăderea tot cu un procent a cererii şi invers. respectiv modificat În funcţie de valoarea coeficientului de elasticitate a cererii.coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ pentru bunul x ∆ C – variaţia (modificarea) cererii.preţ unitar iniţial. corespunde situaţiei în care creşterea cu un procent a preţului determină scăderea cu mai mult de un procent a cererii. când cererea variază mai mult decât proporţional la variaţia preţului. b) Ecpx = 1 cerere unitară. C0. când cererea reacţionează slab la modificarea preţului.

coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de venit pentru bunul x ∆ C – variaţia (modificarea) cererii. Elasticitatea cererii în raport de venit a) Ecvx = C − C0 V0 ∆ C ∆V : = 1 × C0 V0 C0 V1 − V0 b) Ecvx ∆C ×100 0 ∆C C0 ∆C V0 0 = = = × 0 ∆V ∆V ∆V C 0 0 ×100 V0 c) Ecvx = unde: ∆C ∆V ∆C V0 + V1 : =− × ( C 0 + C1 ) : 2 (V0 + V1 ) : 2 ∆V C 0 + C1 Ecvx . creşterea consumului fiind proporţional mai slabă decât cea a venitului. ponderea cheltuielilor cu aceste bunuri rămâne neschimbată în totalul veniturilor disponibile ale cumpărătorului.C1 – cererea iniţială şi cererea după modificarea preţului unitar ∆ V – variaţia (modificarea) venitului. e) Ecpx → ∞ cerere perfect elastică. indiferent cum s-ar modifica preţul unitar.d) Ecpx = 0 cerere perfect inelastică. când E cvx= 1. c) bunuri al căror consum creşte în aceeaşi proporţie cu venitul. când cantitatea cerută dintr-un produs rămâne nemodificată (constantă). Sunt bunuri al căror consum creşte relativ mai repede în raport cu creşterea venitului sau. la o reducere a venitului scăderea cererii este inferioară scăderii venitului. când Ecvx > 1. V0. V1 . Sunt bunuri al căror consum scade în valoare absolută la o creştere a venitului. În ambele . C0. d) bunuri superioare. respectiv modificat În funcţie de valoarea coeficientului de elasticitate a cererii faţă de venit. sau scade în aceeaşi proporţie cu scăderea venitului.venit iniţial. bunurile se clasifică astfel: a) bunuri normale. când Ecvx< 1. b) bunuri inferioare. când Ecvx< 0. ceea ce este acelaşi lucru. când cererea se modifică chiar dacă nivelul preţului rămâne neschimbat (constant). Sunt bunuri al căror consum creşte odată cu venitul. B.

3. eliminarea agenţilor economici neproductivi.ipostaze. adaptarea deciziei producătorului la cerinţele consumatorilor. raportul dintre modificarea relativă a cantităţii cerute şi modificarea relativă a preţului. 5. d) cererea este perfect inelastică. raportul dintre modificarea venitului şi modificarea preţului. Coeficientul elasticităţii cererii în raport de venit reflectă gradul sensibilităţii cererii produsului respectiv în funcţie de modificarea: a) salariului nominal. raportul dintre modificarea cantităţii cerute şi preţ. Atunci când coeficientul de elasticitate a cererii în raport de preţ tinde către infinit: a) cererea este perfect inelastică. d) cererea este perfect elastică. b) cererea este elastică. c) cererea este perfect inelastică. a) b) c) d) . Definiţi cererea şi menţionaţi factorii care influenţează mărimea cererii. sporeşte ponderea venitului cheltuit pentru procurarea acestor bunuri în totalul cheltuielilor cumpărătorului. c) cererea este inelastică. Când coeficientul de elasticitate a cererii în raport de preţul unitar este mai mare decât 1: a) cererea este elastică. 6. TEST DE AUTOEVALUARE 1. Elasticitatea cererii în raport cu preţul reprezintă: raportul dintre cantitatea cerută şi modificarea preţului. b) cererea este unitară. Care din enunţurile de mai jos exprimă elasticitatea cererii: a) cererii. Ce evidenţiază legea cererii? 2. 4. b) c) d) sensibilitatea cererii la modificarea preţului sau a altor factori (condiţii) ai realocarea resurselor economice.

5P C2= 60–0.. Să se determine tipul cererii pentru acest bun în raport de preţ.000 u.5P. cererea săptămânală pe piaţa oraşului „X” este de 10. Se consideră că preţul mărfii „x” este de 4.m. unitatea.m. curba cererii de piaţă are o elasticitate constantă E cpx = 1.m./buc.000 buc. să se determine cu cât va creşte cantitatea cerută la o reducere a preţului cu 75%. C2=60–0. 9. c) venitului naţional. Să se determine cantitatea cerută corespunzătoare următoarelor niveluri de preţuri şi să se reprezinte grafic cele trei forme de cerere. Ştiind că la preţul de 100 u. săptămânal. 8.000 u. d) venitului consumatorului.5P.300 buc. C3=40–0. iar coeficientul de elasticitate funcţie de preţ este egal cu 2? 10. cantitatea cerută este de 15 unităţi.) 10 20 30 40 50 Cantitatea cerută (bucăţi) C1= 50–0.m. Care va fi cererea pentru marfa respectivă dacă preţul creşte la 5. La acest nivel al preţului cererea săptămânală este de 200 de unităţi. 7. Preţ unitar (mii u.m.m. Cererea pentru produsul „A” se poate prezenta sub forma a trei funcţii: C1=50–0. atrage după sine creşterea cererii la 10.b) salariului real.5P C3 = 40–0. Când preţul unitar al unui bun este de 100 u. Pentru bunul „x”. Scăderea preţului la 90 u.5P .5P.

la preţul existent. a noilor investiţii din respectiva industrie şi a pătrunderii de noi întreprinzători (şi capitaluri) care sunt atrase de obţinerea unui profit mai mare decât în alte domenii. Ea exprimă relaţii în legătură cu: a) cantitatea maximă dintr-un anumit bun. În funcţie de natura bunurilor se pot distinge următoarele forme de ofertă: . la acelaşi preţ. Din punctul de vedere al factorilor pe seama cărora se formează oferta. de către toţi vânzătorii. graţie unei mai bune utilizări extensive şi intensive a factorilor de producţie existenţi. • oferta pe termen scurt. este cea care se asigură pe seama capacităţilor de producţie existente. Dacă pe piaţa unui bun se însumează cantităţile oferite. Ea se poate mări în limite restrânse. pe care vânzătorii doresc să o vândă la un anumit preţ unitar.1.CAPITOLUL V OFERTA 5. sau pe termen scurt este cea care se formează pe baza stocurilor existente la producători sau la comercianţi şi cea care reacţionează aproape instantaneu la creşterea preturilor sau modificarea altor factori. dar şi în legătura cu timpul. rezulta oferta de piaţă. se disting: • oferta instantanee. • oferta pe termen lung este cea care se asigură pe seama capacităţilor de producţie existente. Conceptul de ofertă Oferta reprezintă cantitatea maxima dintr-un anumit bun pe care un vânzător intenţionează să o vândă într-o perioadă determinata de timp. b) preţul unitar minim scontat de vânzători pentru vânzarea unei cantităţi dintr-un anumit bun.

iar dacă preţul se va reduce. Curba ofertei Modificarea cantităţii oferite la acelaşi nivel al preţului este determinată de o serie de factori care poartă denumirea de condiţiile ofertei şi care sunt: . constituie conţinutul legii generale a ofertei. b) oferta complementară. de miere etc. Condiţiile ofertei. Corespunzător acestei legi: a) creşterea preţului determină creşterea cantităţii oferite. adică se reduce cantitatea oferită. 5. Legea ofertei. oferta se va extinde adică va creşte cantitatea oferită. ceai.). confecţii etc. oferta se contractă. Modificarea preţului de pe piaţa unui bun determină extinderea şi contracţia ofertei. în aşa fel încât fiecărui nivel de preţ îi va corespunde o anumită cantitate oferită.) rezultă unele bunuri secundare.2. autoturisme. când mai multe bunuri oferite satisfac aceeaşi cerere (de exemplu: cafea.a) oferta de bunuri independente (de exemplu: oferta de calculatoare. b) reducerea preţului determină reducerea cantităţii oferite. când din producţia unor bunuri principale (de exemplu: producţia de carne. Raporturile de cauzalitate dintre schimbarea preţului şi cantitatea oferită. c) oferta mixtă. Dacă preţul creşte. lapte).

iar condiţiile naturale sunt favorabile.1. dacă preţul unui bun se reduce. 2. între cantitatea oferită şi costul de producţie există o relaţie negativă. dacă se menţine un climat economico-social propice dezvoltării. Elasticitatea poate fi evidenţiată prin coeficientul de elasticitate a ofertei. 5. 5. cu cât numărul firmelor care produc acelaşi bun este mai mare cu atât cantitatea oferită devine mai mare (şi invers). preţul altor bunuri. taxele şi subsidiile. oferta de pe piaţă va creşte. cantitatea oferită pe piaţă va creste (şi invers). majorarea taxelor şi impozitelor determină o scădere a ofertei. numărul firmelor care produc acelaşi bun. dacă există previziuni privind creşterea preţului. 4. în funcţie de preţul acestuia (Eop). evenimentele social-politice şi naturale. în condiţiile caeteris paribus. se utilizează următoarele metode: a) E op ∆ O = : OO ∆ P = P O O1 − O0 P0 × O0 P − P0 1 o b) E op = o∆O = o ∆P o ∆O ×100 O0 ∆O P0 = × ∆P ∆P O0 ×100 P0 b) E op = ∆O ∆P ∆O P0 + P1 × : ( = ( Oo + O1 ) : 2 Po + P1 ) : 2 ∆P O0 + O1 . Pentru determinarea mărimii coeficientului de elasticitate a ofertei unui anumit bun. costul producţiei. previziunile privind evoluţia preţului. Elasticitatea ofertei Elasticitatea ofertei exprimă dimensiunile sau gradul modificării ofertei în funcţie de schimbarea preţului sau a oricăreia dintre condiţiile ofertei. iar beneficierea de subsidii din partea statului conduce la o creştere a cantităţii oferite. 6. astfel modificarea preţului primului bun va conduce la o creştere sau o reducere a cantităţii oferite pe piaţa celuilalt bun 3. producătorul va fi interesat să producă mai mult din acel bun al cărui preţ nu s-a modificat.3.

d) Eop→ ∞. ofertă perfect elastică. atunci când procentul modificării ofertei este mai mic decât procentul modificării preţului. reprezintă un alt caz extrem când la orice modificare a preţului. reprezintă un caz extrem şi care presupune ca la un preţ dat oferta să crească la infinit. ofertă elastică. e) Eop=0. atunci când o modificare cu un procent a preţului determină o modificare tot cu un procent a ofertei. Creşterea costului va determina o scădere a elasticităţii ofertei şi invers. P1 – preţ unitar iniţial. respectiv modificat ∆O – variaţia (modificarea) cantităţii oferite ∆P – variaţia (modificarea) preţului unitar În funcţie de nivelul coeficientului elasticităţii ofertei la preţ. oferta nu se modifică.unde: O0. b) Eop=1. c) Eop<1. Posibilităţile de stocare a bunurilor Daca bunul x poate fi depozitat şi păstrat o anumită perioadă de timp. Costul stocării Costul stocării se află în relaţie inversă cu elasticitatea ofertei la preţul de piaţă a bunului respectiv Perioada de timp de la modificarea preţului Dacă preţul de pe piaţa bunului x se majorează. în cazul în care posibilităţile de stocare sunt reduse. ofertă perfect inelastică. elasticitatea ofertei în funcţie de preţul acestui bun creşte şi invers. iar celelalte condiţii rămân neschimbate. În acest context. ofertă inelastică. creşterea ofertei depinde de nivelul costului de producţie. ofertă cu elasticitate unitară. forma elasticităţii ofertei depinde de durata perioadei de timp care a trecut de la modificarea preţului. formele ofertei se prezintă astfel: a) Eop>1. Elasticitatea ofertei este determinata de o serie de factori: Costul producţiei În situaţia în care pe piaţa unui bun se înregistrează o creştere a cererii. iar celelalte condiţii ale ofertei rămân constante. există 3 perioade de timp: . atunci când unui anumit procent de modificare a preţului unitar îi corespunde o modificare mai mare a ofertei. O1 – cantităţi oferite înainte şi după modificarea preţului P0.

vândută pe piaţă la un anumit nivel al preţului. Ce reprezintă legea ofertei şi care sunt condiţiile ofertei? 3.Ce reprezintă oferta şi cum poate fi ea clasificată în funcţie de factorii pe seama cărora se formează şi în funcţie de natura bunurilor? 2. într-o perioadă de timp bine determinată. la un anumit nivel al preţului. d) totalitatea bunurilor şi serviciilor existente la un moment dat pe piaţă.a) perioada pieţei. Care sunt factorii care determină elasticitatea ofertei? 4. oferta fiind perfect inelastică. b) cantitatea totală dintr-un anumit bun. în această perioadă în condiţiile creşterii preţului bunului x ca urmare a creşterii cererii. a) Perioada pieţei se caracterizează printr-o durată foarte scurtă de timp de la modificarea preţului bunului x ca urmare a creşterii cererii. c) însumarea ofertei tuturor vânzătorilor de pe piaţa unui bun. TEST DE AUTOEVALUARE 1. b) Perioada scurtă de timp imprimă ofertei un caracter inelastic. ca urmarea a creşterii cererii şi în final a preţului. în anumite limite a cantităţii oferite prin utilizarea unui volum mai mare de resurse disponibile (forţa de muncă materii prime. c) o perioadă lungă de timp. în cadrul acestei perioade de timp producătorii pot spori cantitatea factorilor de producţie implicaţi în producerea bunului x printr-un proces investiţional susţinut în scopul lărgirii capacităţilor de producţie existente sau prin intrarea de noi firme în industria bunului respectiv. există posibilitatea sporirii. . Care dintre următoarele enunţuri definesc oferta? a) cantitatea dintr-un bun adusă pe piaţă şi oferită spre vânzare de agenţii economici producători-vânzători într-o perioadă determinată de timp. materiale) c) Perioada îndelungată de timp asigură posibilitatea unei oferte elastice a bunului x. este o perioadă în care ofertanţii se găsesc în imposibilitatea sporirii producţiei. b) o perioadă scurtă de timp.

d) oferta este unitară.Legea ofertei evidenţiază: a) relaţia negativă care există între preţul unitar al unui bun şi cantitatea oferită din bunul respectiv. Care din enumerările de mai jos pot constitui cauze ce determină elasticitatea ofertei: a) creşterea nevoilor unei părţi a populaţiei ţării. c) oferta este perfect elastică. b) se va reduce. 6. Când coeficientul de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ este egal cu 1: a) oferta este inelastică. b) oferta este elastică. c) oferta este perfect inelastică. b) creşterea dimensiunilor pieţei pentru că oferta apare şi se manifestă pe piaţă. c) se utilizează noi tehnologii de fabricaţie. b) scade preţul factorilor de producţie. d) cadrul legal în limitele căruia acţionează vânzătorii. oferta prezentă (în condiţii neschimbate): a) va creşte. 8. b) oferta este elastică. d) creşterea sau scăderea preţurilor bunurilor economice şi serviciilor. c) nu se va modifica. 10. b) relaţia pozitivă care există între preţul unitar al unui bun şi cantitatea oferită din bunul respectiv. d) mai întâi va creşte şi apoi se va reduce. Când o modificare cu un procent a preţului determină o modificare cu mai puţin de un procent a ofertei: a) oferta este inelastică. . 7. Dacă se anticipează că preţul de piaţă al bunului produs se va reduce. c) volumul cel mai mare de vânzări-cumpărări dintr-un anumit bun. c) creşterea dimensiunilor producţiei deoarece ofertanţii sunt producătorii. Cantitatea oferită dintr-un anumit bun creşte dacă: a) se reduce cererea. d) oferta are elasticitate unitară. 9.

/buc.) 10 20 30 40 50 60 O1=10+0.m. preţul a scăzut la 160 u.Oferta produsului „A” poate fi evidenţiată prin următoarele funcţii: O1=10+0. Să se calculeze coeficientul de elasticitate a ofertei în raport de preţ. 15.m.m. cunoscând următoarele date: în T 0..m. b) inelastică.m. 14. antrenează o creştere a ofertei de la 1000 buc.800 buc. oferta în funcţie de preţ este: a) elastică. d) perfect elastică. în momentul T1.5P. 11...d) creşte preţul. la 2000 u.400 buc. e) perfect inelastică. 12. c) lemn – mobilă. d) miere – propolis. cantitatea vândută a fost de 2.000 u. b) cafea – ţigări./unitate şi 120 de unităţi cu preţul de 1. c) cu elasticitate unitară. O2=15+0. Un exemplu de ofertă complementară este: a) autoturism – benzină. la 3000 buc.200 u. în T1.5P .5P. O3=5+0. ceea ce a redus cantitatea vândută la 1.5P Cantitatea oferită (bucăţi) O2=15+0. În situaţia în care o firmă vinde într-o săptămână 100 de unităţi din marfa „x” cu preţul de 1. 13. Precizaţi natura ofertei unui bun „x”. în condiţiile unui preţ unitar de 200 u..5P O3=5+0.5P. în momentul T0. Pentru un bun economic o creştere a preţului de la 1000 u. Să se determine cantitatea oferită.m.m./unitate./buc. corespunzătoare următoarelor niveluri de preţuri şi să se reprezinte grafic cele trei forme de ofertă: Preţ unitar (mii u.

combustibili. în situaţia unor resurse naturale de tipul minereurilor. capitalul fix (maşini. prin preţul acestora (preţul pământului.) se consumă integral în cadrul unui singur proces de producţie şi se regăseşte în . stă la baza deciziei întreprinzătorului pentru producţia şi oferta anumitor bunuri materiale sau servicii. Acest factor se regăseşte în noul produs doar în expresie bănească prin salariile plătite de întreprinzător angajaţilor săi. clădiri etc. obiectivul fiecărui agent economic întreprinzător de a obţine un profit cât mai mare îl determină ca înainte de a demara activitatea să evalueze consumul necesar de factori de producţie şi să calculeze cât îl costă obţinerea unui bun sau serviciu. Astfel. numit şi cost sau preţ de cost. energie etc. Consumul factorului muncă – poate fi exprimat fizic – prin timpul de lucru pe produs sau pe total produse – sau valoric prin salariile plătite pentru acest consum.) se consumă în timp. utilaje. gazelor naturale. în condiţiile economiei de piaţă. Consumul factorului capital se diferenţiază după modul specific în care este utilizat. şi valoric. Conceptul şi conţinutul costului Costul de producţie. reprezintă o problematică importantă la nivel microeconomic şi care. natura şi capitalul) prezintă aspecte particulare ale consumării lor. în decursul mai multor cicluri de producţie şi se regăseşte în bunurile care se obţin sau serviciile prestate doar în expresie bănească (valorică) sub forma amortizării. Consumul factorului natură se reflectă în utilizarea acestuia în procesul producerii de bunuri şi servicii şi se regăseşte în formă materială. cărbunelui etc. în procesul utilizării lor productive.CAPITOLUL VI TEORIA COSTULUI DE PRODUCŢIE 6. Astfel. materiale. factorii de producţie (munca. în mod treptat. În condiţiile economiei de piaţă. de exemplu). instalaţii. Capitalul circulant ( materii prime.1.

iar pentru materii prime şi materiale şi sub aspect material natural.costul fix mediu (CFM) reprezintă costul fix aferent fiecărei unităţi de producţie CFM = Q C F . Costul global este definit ca totalitatea cheltuielilor ocazionate de un volum dat al producţiei. De asemenea. practic.costul fix (CF) cuprinde acele cheltuieli care. este egal cu costul global al producţiei. costul mediu (unitar) şi costul marginal.costul variabil (CV) reprezintă totalitatea cheltuielilor care variază în funcţie de volumul producţiei obţinute. Unele dintre aceste cheltuieli variază proporţional cu producţia (materii prime. 1. costul de producţie mai poate fi definit ca fiind acea parte a preţului de vânzare a unui bun economic care compensează cheltuielile suportate de întreprinderi pentru producerea şi vânzarea acelui bun. Se disting trei categorii de costuri medii: . pe termen scurt.). a fost elaborată o tipologie a costurilor care cuprinde mai multe tipuri de cost: costul global. Se includ aici chiriile. cheltuielile de întreţinere. salarii directe etc. 6. El cuprinde următoarele trei categorii de costuri: . dobânzile etc. amortizarea capitalului fix. CT = CF+CV 2. sunt independente în raport cu evoluţia volumului producţiei.costul total (CT) cuprinde suma costurilor fixe şi variabile ocazionate de obţinerea unui anumit volum al producţiei. . Astfel. Având în vedere elementele menţionate mai sus se poate contura o primă definiţie a costului de producţie ca fiind expresia bănească a consumului de factori de producţie utilizaţi pentru producerea şi vânzarea unui bun sau prestarea unui serviciu. Tipologia costurilor de producţie În literatura şi practica economică din ţările cu economie modernă de piaţă sunt utilizate mai multe categorii de costuri în funcţie de elementele de cheltuieli pe care le cuprind. Costul mediu (unitar) reprezintă costul pe unitatea de produs. iar altele nu se modifică strict proporţional cu producţia. . Costul total. în expresie bănească.2.bunurile ce se obţin.

Presupunând sporirea cantităţii de bunuri obţinute cu aceeaşi cheltuială de muncă vie. Reducerea costului de producţie necesită anumite acţiuni concrete: a) utilizarea cu eficienţă sporită a factorului material al producţiei. Costul marginal (Cmg) reprezintă sporul de cost total (∆CT) necesar pentru obţinerea unei unităţi suplimentare (∆Q) de produs. ceea ce ∆T C înseamnă obţinerea unei cantităţi mai mari de bunuri cu acelaşi consum de mijloace de producţie şi. Se determină după relaţia: Cmg = ∆ Q Costul marginal are o mare importanţă în luarea deciziilor privind mărirea ofertei de bunuri: maximizarea profitului presupune ca realizarea fiecărei unităţi suplimentare de producţie să necesite un spor de cost cât mai mic. 6. reducerea cheltuielilor materiale pe unitate de produs. care implică raţionalitate în orientarea şi mobilizarea eforturilor. creşterea productivităţii duce la micşorarea consumului de forţă de . Reducerea costului de producţie constituie un proces complex. măsurare şi drămuire în alocarea resurselor. pe produs este creşterea valorii nou create (valoarea adăugată netă). cunoaştere bazată pe calcul economic. deci. b) creşterea productivităţii muncii sau a eficienţei folosirii forţei de muncă. Urmarea directă a diminuării cheltuielilor materiale.Modalităţi de reducere a costurilor de producţie Minimizarea costului de producţie constituie o latură deosebit de importantă a activităţii de conducere economică eficientă. cu rol determinant în maximizarea profitului.3.- costul variabil mediu (CVM) reprezintă costul variabil aferent unei unităţi de produs CVM = Q C V . spirit de competiţie. el măsoară variaţia costului total pentru o variaţie infinit mai mică a cantităţii de produse.costul total mediu (CTM) reprezintă consumul total de factori de producţie pe unitate de produs CTM = Q sau CTM = CFM+CVM = Q + Q C T C F C V 3.

care se reflectă în reducerea costului mediu. în procesul utilizării lui. a cheltuielilor administrativ-gospodăreşti constituie o altă cale a raţionalizării costurilor de producţie. imprimarea unui caracter preventiv activităţii de minimizare a costurilor. înseamnă totodată. c) totalitatea cheltuielilor ocazionate de consumul de factori de producţie pentru producerea şi desfacerea unor bunuri materiale şi servicii. reducerea consumului de factori de producţie pe unitatea de produs prin creşterea randamentului de utilizare al acestora. prin folosirea metodelor moderne de calcul şi evidenţă.muncă şi. Creşterea în ritmuri inferioare a cheltuielilor administrativ-gospodăreşti în raport cu creşterea volumului producţiei determină micşorarea cheltuielilor pe unitatea de produs. cât şi economic sau ecologic. deci. identificarea produselor care generează consumuri energetice mari şi a produselor care aduc pierderi. De asemenea. în activitatea de reducere a costurilor de producţie. fără afectarea calităţii acestora. Care din enunţurile următoare definesc costul de producţie? a) cantitatea totală de factori de producţie de care dispune firma. c) reducerea cheltuielilor de regie. Care sunt principalele căi de reducere a costurilor? 3. TEST DE AUTOEVALUARE 1. d) consumul fizic de factori de producţie. producătorii trebuie să ia în calcul următoarele elemente: alegerea unui proces de producţie care să fie eficient atât din punct de vedere tehnic. b) capitalul fix şi circulant al întreprinderii. . scăderea costului acestui factor pe unitatea de efect util. a cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs. achiziţionarea factorilor de producţie la preţurile cele mai convenabile. Arătaţi în ce se concretizează tipologia costurilor de producţie? 2. Creşterea randamentului factorului muncă.

Criteriile care stau la baza împărţirii costurilor de producţie în fixe şi variabile se referă la: a) natura activităţii economice. b) sunt independente de evoluţia preţurilor cu care sunt cumpăraţi factorii de producţie. Cheltuielile care intră în componenţa costului explicit reprezintă: a) plăţi către posesorii de factori de producţie. energie pentru fabricaţie. c) dimensiunile activităţii economice. iluminatul şi încălzitul general. b) venituri obţinute din vânzarea producţiei. b) numai în expresie monetară. 10. d) cheltuielile cu salariile personalului direct productiv. d) salariile personalului din activităţile administrative 7. c) pe termen scurt sunt independente de volumul producţiei. c) chiria. 9. b) amortizarea capitalului fix. 6. d) sunt subvenţionate de la buget şi de aceea ele nu se modifică (sunt fixe). c) atât în expresie fizică cât şi monetară. b) cheltuielile cu combustibil. 5. apă. b) relaţia dintre consumul factorului (factorilor) de producţie şi volumul producţiei.4. d) salariile angajaţilor. Costurile fixe sunt acelea care: a) nu se modifică deloc în timp. 7. Din enumerarea de mai jos marcaţi care sunt elementele ce nu intră în categoria costurilor fixe: a) salariile lucrătorilor din producţie. d) gradul de eficienţă şi rentabilitate a activităţii respective. Costurile variabile sunt acelea care: . c) cheltuielile cu chiria unităţii economice. d) nu poate fi cuantificat. La formarea costurilor variabile nu participă: a) cheltuielile cu materia primă. Consumul capitalului circulant este urmărit în analiza costului de producţie: a) numai în expresie fizică. c) cheltuieli de desfacere a producţiei.

Costul marginal depinde. completaţi tabelul de mai jos cu datele necesare: . Pe baza noţiunilor cunoscute. 12. c) cheltuielile suplimentare ocazionate de creşterea cu o unitate a utilităţii marginale. Care din enumerările de mai jos nu reprezintă căi de reducere a costurilor: a) alegerea unui proces de producţie eficient atât din punct de vedere tehnic. 15. d) achiziţionarea factorilor de producţie la preţurile cele mai convenabile. c) evoluţia costurilor variabile. c) diferă de la o societate la alta. 11. d) cheltuielile variabile suplimentare ocazionate de creşterea cu o unitate a volumului producţiei 13. d) cheltuielile pentru protecţia mediului. Costul total mediu reprezintă: a) preţul mediu achitat pentru achiziţionarea de factori de producţie. fără a afecta calitatea acestora. b) consumurile de factori de producţie pe unitatea de produs. b) se modifică în acelaşi sens cu volumul de activitate. b) micşorarea consumului de factori de producţie pe unitatea de rezultat prin creşterea randamentului de utilizare a acestora. Costul marginal reprezintă: a) cheltuielile pe care le face întreprinzătorul pentru a obţine o unitate de produs.a) se modifică atunci când se modifică preţurile de achiziţie ale factorilor de producţie. 14. d) utilitatea marginală a bunurilor produse. în principal. c) media aritmetică a costurilor fixe şi variabile. cât şi economic şi ecologic. d) se modifică în timp. b) sporul de cost total necesar pentru obţinerea unei unităţi de produs suplimentare. c) sporirea cheltuielilor cu publicitatea deoarece numai în asemenea condiţii întreprinderea îşi poate vinde produsele. de la o lună la alta. de: a) volumul costurilor fixe. b) volumul producţiei.

m.000 30 12.000 20.m.000 300.. . 20..000 20.m.m. În perioada T0./buc. 18.. b) indicele costurilor variabile totale.Volumul producţiei (buc. variabil.000 20.5 ori mai mare decât costul variabil mediu din T 0. În condiţiile creşterii producţiei cu 20%.m.) CT (u.000 u. Se cunosc următoarele date referitoare la producţia unei firme (Q) şi la costul total de producţie (CT) al acesteia: Q (buc.000 150.. în fiecare din cazurile menţionate. costurile variabile totale erau de 16 milioane u.) 90. total.m.000 24 11.) 0 4. 150.m. b) costul marginal. 100..m.) 5 10 15 20 25 30 Costuri fixe (u.000 20 10.000 u. Care este ponderea cheltuielilor salariale în totalul costului producţiei care are următoarea structură: - materii prime materii auxiliare energie salarii amortizare 800.) 20.m. 45.m.000 u.000 u.) * se va determina pe loturi de 5 bucăţi 16.000 bucăţi.000 20.000 470.000 Costuri variabile (u.000 220. Să se determine: a) sporul absolut al costurilor totale..m.000 20. costul marginal este de 1. 17.) Cost unitar (u.000 u. iar volumul producţiei era de 8.000 370.) Cost marginal* (u.000 Costuri totale (u.m.000 Să se calculeze: a) costul mediu – fix.

combustibil şi energie pentru fabricaţie – 400 milioane lei. Din vânzarea bunurilor economice s-a obţinut suma de 900.m. costul producţiei.000 20.000 u. 4. chirii – 150 milioane lei. Pentru a obţine zilnic 1.m.- contribuţii asigurări sociale şi ajutor şomaj 30.m.000 220. Distribuţia 50. 20.) 50. din care 10% salarii ale personalului . iluminatul general – 100 milioane lei. se cere: valoarea producţiei zilnice.m. încălzirea unităţii – 200 milioane lei. a) Care a fost cantitatea de bunuri economice produsă şi vândută? b) Să se determine nivelul rentabilităţii la această societate comercială.. Dacă preţul de vânzare al mărfii este de 150 u. un agent economic face următoarele cheltuieli: materii prime materii auxiliare amortizare capital fix salarii administrativ. 22. Pentru fabricarea acestei producţii el face următoarele cheltuieli: materii prime – 500 milioane lei.000 u. Un agent economic produce 1.. amortizarea capitalului fix – 250 milioane lei.m.000 u. profit.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Costuri totale (u. 19.000 190.000 200.m.000 240.m.m.m. salarii directe – 600 milioane lei.000 280.000 u.000 u.000 bucăţi din bunul „x”.m. alte cheltuieli materiale 5.000 140.000 u. La o societate comercială costurile fixe sunt de 300.. În legătură cu relaţia dintre producţia unui bun economic şi costurile sale se cunosc următoarele date: Producţia (buc.000 100. bucata.m.000 u. din care 100.. profitul. 21. costul mediu. iar cele variabile pe unitatea de produs de 50 u.000 170.000 u.m. 11.000 tone din produsul „x”.000 u.

pentru care face următoarele cheltuieli: materii prime – 150. c) 30%. 24./buc.. cheltuieli de întreţinere – 36. Să se calculeze: a) costul total mediu în momentele T0 şi T1.m. b) sporul relativ al producţiei T1 faţă de T0. b) costurile variabile ale întregii producţii şi pe unitatea de produs.? 25. salarii – 6.000 u..m. totale şi pe produs.000 u. iar costul total cu 20. O firmă produce lunar 4.000 u.m.m.. Firma îşi vinde produsele la preţul de 200 u.000.m.m. Ponderea costurilor materiale în totalul costului producţiei este de: a) 75%. Pentru a produce 1.000 u.000 u.m. amortizarea capitalului fix 40.m. 23. c) costurile totale globale şi pe unitatea de produs. c) costurile fixe totale şi pe produs. materiale auxiliare 20.. Să se calculeze: a) valoarea producţiei.000 u. 26. În momentul T1. salarii directe – 300. salarii indirecte – 64. Să se calculeze: a) costurile fixe ale întregii producţii şi pe unitatea de produs. . amortizarea capitalului fix – 1.000 u.m.000 u.000 bucăţi dintr-un anumit produs.000.m./buc.000 u.m.000 u.m.m.m.000 u.m... Un întreprinzător cunoaşte că preţul unitar la bunurile pe care le vinde este de 200 u. bucata. iar costurile variabile pe unitatea de produs sunt de 60 u.000 u. O firmă realizează în momentul T0 40 de produse. e) 50%.000 u. d) 40%. Costurile fixe totale la firma respectivă sunt de 120..000. b) costul total al producţiei şi pe unitatea de produs.m. cu un cost total de 160. producţia sporeşte cu 8 bucăţi. Ce cantitate de bunuri trebuie să producă şi să vândă acest întreprinzător pentru a obţine un profit total de 160. b) 60%. d) costurile variabile.000 tone din produsul „x” o societate comercială face următoarele cheltuieli: materii prime şi materiale – 2.000 u.000 u.. combustibil şi energie – 3. combustibil şi energie 70.produsului antrenează costuri fixe de 100 milioane lei şi costuri variabile de 200 milioane lei.m.m.000...

Salariul nominal reprezintă cantitatea de bani pe care angajatul o primeşte pentru munca depusă în cadrul unităţii economice în care lucrează.1. Termenul este de origine latină. În sens general. SR= SN P Privită în dinamică. Pe piaţa muncii. Un om liber nu primea salarium. salariul apare în dublă ipostază. Termenul s-a păstrat în timp şi a căpătat sensul de venit al unui om care munceşte la altcineva de care este dependent fie juridic. „Salarium” era suma ce se plătea fiecărui soldat roman pentru cumpărarea sării. salariul poate fi privit sub două aspecte: salariu nominal şi salariu real. De asemenea.c) evoluţia costului mediu în intervalul respectiv. Soldatul era un om dependent şi i se acorda salarium în virtutea acestei dependenţe. fie economic. venitul încasat de o persoană în schimbul muncii depuse. CAPITOLUL VII VENITURILE FUNDAMENTALE 7. evoluţia nivelului salariului real este reflectată de indicele salariului real (ISR): . salariul este considerat preţul muncii închiriate. Salariul Salariul reprezintă remunerarea celui mai activ factor de producţie – forţa de munca. Salariul real (SR) se determină prin raportarea salariului nominal (SN) la nivelul preţurilor bunurilor şi serviciilor achiziţionate (P). ca şi cost – pentru angajator (cel care plăteşte salariul). Salariul real reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii ce poate fi cumpărată la un moment dat cu salariul nominal. ca venit – pentru cel care prestează munca şi.

ca şi răspunderile ce-i revin ţinând seama de calificarea pe care o are şi de locul pe care-l ocupă în diviziunea muncii. Se subînţelege că un minim de muncă trebuie depusă. Mărimea totală a salariului este determinată de timpul lucrat şi de salariul pe unitatea de timp. partea ce revine salariaţilor.ISR = unde: ISR = ISN = IP = SR1 ×100 SR 0 SN 1 ×100 SN 0 P 1 ×100 P0 I SN ×100 . activitatea depusă de ei. psihologice sau de altă natură. Se practică în acele sectoare în care lipsa de omogenitate a lucrărilor (operaţiilor) face dificilă aprecierea muncii necesare pentru fiecare lucrare. Fiecare formă de salarizare realizează într-un mod specific legătura între participarea la muncă. sociale.salarizarea în regie. şi alte elemente economice. Se cunosc 3 forme de salarizare: . după timpul lucrat.salarizarea în acord. rezultatul muncii. . . Salarizarea in regie – asigură remunerarea salariatului după timpul lucrat.salarizarea mixtă. . IP Forme de salarizare Formele de salarizare sunt modalităţi prin care se determină mărimea şi dinamica salariilor individuale indiferent sub ce formă ar fi plătite. dar cu stabilirea răspunderilor ce îi revin. Formele de salarizare realizează legătura între mărimea rezultatului muncii. fără să se precizeze expres cantitatea de muncă pe care el trebuie să o depună în unitatea de timp. însemnătatea activităţii depuse şi alte condiţii. Fiecărui salariat i se stabileşte ce are de făcut. salariu.

. Salarizarea mixtă – constă într-o remunerare stabilă (fixă) pe unitatea de timp (de regulă. Indicatorii profitului Mărimea profitului poate fi măsurată absolut . este în cel mai restrâns sens. într-o remunerare 7.ca masă a profitului şi relativ – ca rată a profitului. Profitul Termen de origine latină. sau aduce profit. tehnologice. . sau. 2.diminuează cheltuielile întreprinderii prin renunţarea la supraveghetori. migraţia internaţională a forţei de muncă etc. Prin urmare nici un agent economic nu poate progresa dacă nu obţine profit. profitul este avantajul realizat în formă bănească dintr-o acţiune. raportul dintre cererea şi oferta de muncă. variabilă în funcţie de rezultate. Dinamica salariilor pe termen lung este influenţată de următorii factori: costul resurselor de muncă. gradul de organizare în sindicate. a da rezultate. De aici rezultă că. venitul pe care îl obţin agenţii economici. operaţie sau activitate economică. productivitatea muncii. ca rezultat al utilizării capitalului.sporeşte productivitatea salariatului. deoarece: . În sensul cel mai larg. de organizare etc. ce se acordă în funcţie de îndeplinirea unor condiţii tehnice. o zi de muncă). apoi a dobândit semnificaţia de a da.Salarizarea în acord – constă în remunerarea salariatului după cantitatea de bunuri produse sau a numărului de operaţii executate. Această formă de salarizare relevă mai bine legătura dintre mărimea salariului şi efortul depus de salariat. Durata timpului de muncă pentru efectuarea muncii respective nu este fixată în mod expres. profitul vine de la verbul „proficere” care înseamnă a progresa. Profitul. profitul este câştigul pe care-l obţin agenţii economici. ca surplus peste costul de producţie. absolut necesari în cazul salarizării în regie.

Dacă. Masa profitului poate fi influenţată de o serie de factori. . se obţine profit. Pv – preţ de vânzare) Cmat – cheltuieli materiale Csal – cheltuieli salariale Atunci când diferenţa dintre venituri şi cheltuieli este pozitivă. întrucât masa profitului este rezultatul diferenţei dintre ele. aprovizionare şi desfacere. .volumul.nivelul productivităţii sau randamentul factorilor care influenţează volum rezultatelor. cum sunt: . care acţionează separat dar mai ales în unitatea şi interdependenţa lor. Trecerea de la pierderi la profit se face prin aşa-numitul „punct mort” sau „prag de rentabilitate”. structura şi calitatea producţiei. cu care volumul profitului este direct proporţional.calitatea conducerii activităţii de producţie. .venituri totale CT – costuri totale CA – cifră de afaceri Q × Pv . .A.preţul de vânzare şi costul. Ea se stabileşte ca diferenţă pozitivă între venitul obţinut din vânzarea bunurilor realizate şi costul ocazionat de producerea lor.valoarea producţiei (Q . Pr = VT – CT sau Pr = CA – CT = Q × Pv – (Cmat + Csal) unde: Pr – profit total VT.viteza de rotaţie a capitalului. . dimpotrivă. diferenţa dintre cele două mărimi este negativă. avem de-a face cu pierderi. profitul fiind egal cu zero. Masa profitului este suma totală obţinută sub formă de profit de un agent economic. Prin prag de rentabilitate se înţelege acel volum al producţiei în care veniturile sunt egale cu cheltuielile.cantitate vândută.

în condiţiile în care dobânda nu este capitalizată.rata financiară a profitului se determină ca raport procentual între masa profitului şi capitalul propriu (KP): RPr = - Pr ×100 KP rata rentabilităţii se determină ca raport între masa profitului şi costurile totale de producţie (CT): RPr = Pr ×100 CT 7. Mărimea dobânzii se poate exprima în mărime absolută ca masă a dobânzii şi în mărime relativă ca rată a dobânzii. Ea se calculează ca produs între mărimea creditului (C). se poate desprinde concluzia că dobânda este preţul folosirii capitalului şi. totodată. sau conform lui Paul Samuelson „dobânda este preţul specific plătit pentru a treia mare categorie de factori de producţie – capitalul”. Indiferent de definiţia dată. KT (propriu şi împrumutat) al întreprinderii: RPr = Pr ×100 KT .rata economică a profitului se determină ca raport procentual între masa profitului şi capitalul total. În mărime absolută. . pot fi distinse două posibilităţi de calcul a dobânzii şi anume dobânda simplă şi dobânda compusă. Dobânda simplă constă în suma încasată pentru serviciul adus de un capital. rata dobânzii (d’) şi numărul de ani (n). Rata profitului se determină ca un raport procentual între masa profitului şi un parametru (indicator) de referinţă. a remunerării riscului implicat de împrumutatul de capital. 3.rata comercială a profitului se determină ca raport procentual între masa profitului (Pr) şi încasările totale sau cifra de afaceri (CA): RPr = Pr ×100 CA . Dobânda Dobânda este considerată a fi forma de venit ce revine proprietarului de capital. În teorie şi practică se calculează următoarele tipuri de rate de profit (RPr): .B.

construcţie. clădire) sau mobiliar (hârtii de valoare) şi care nu este legată de o activitate productivă a proprietarului acestuia. inflaţia. ajungându-se să se calculeze „dobândă la dobândă”. cum ar fi: raportul dintre cererea şi oferta de capital de împrumut. Plătită de arendaş proprietarului funciar pentru dreptul de a exploata. Dobânda compusă este larg aplicată în activitatea băncilor. ea fiind formată din capitalul avansat (C) plus dobânda cuvenită (D). Dc = Sn – C. Renta Renta este considerată a fi venitul pe care îl aduce în mod regulat un bun imobiliar (teren agricol. politica guvernului etc. iar capitalul este acordat pe o perioadă mai mare de un an.4. renta funciară îşi are originea în raritatea pământurilor fertile. Rata dobânzii (d’) se calculează ca raport procentual între masa dobânzii (D) şi capitalul avansat (împrumutat): d’ = D ×100 C Rata dobânzii este o mărime variabilă ca urmare a acţiunii a numeroşi factori. unde Sn = C (1 – d’)n Sn – suma ce revine proprietarului după n ani de folosire a capitalului. în insuficienţa producţiei obţinută pe aceste terenuri de a satisface cererea de produse agricole. . durata creditului.Ds = C × d’ × n Dobânda compusă spre deosebire de dobânda simplă presupune capitalizarea. În domeniul agriculturii ea se manifestă ca rentă funciară. caselor de economii şi altor instituiţii financiare. conjunctura economică. o anumită suprafaţă de teren. pe termen determinat. 7. riscul pe care şi-l asumă cel care acordă capital cu împrumut.

Renta funciară se determină ca diferenţă dintre preţul de vânzare al produsului agricol şi preţul de producţie la care se adaugă profitul normal al arendaşului: R = V – (C + Pr) unde: R – renta V – venitul total C – costul de producţie Pr – profitul. La nivelul unei economii se pot întâlni mai multe forme de rentă. Dintre acestea, cele mai importante sunt: 1. Renta absolută este încasată de toţi proprietarii funciari indiferent de calitatea terenului (fertilitate, poziţia faţă de centrele de aprovizionare şi consum etc.) pe care îl deţin, ca răsplată pentru transferarea temporară, către arendaş, a dreptului de folosinţă a pământului. Plata rentei se face sub forma arendei. 2. Renta diferenţială este generată tocmai de diferenţele de fertilitate care apar între parcelele de pământ, precum şi poziţionarea diferită a acestora faţă de piaţă (de desfacere sau aprovizionare). Atunci când este rezultatul diferenţelor de fertilitate naturală şi a poziţiei diferite a terenurilor faţă de piaţă, poartă denumirea de rentă diferenţială I, iar în cazul în care aceste diferenţe se datorează investiţiilor suplimentare în mijloace de mecanizare, chimizare etc. pe una şi aceeaşi suprafaţă de teren, poartă denumirea de rentă diferenţială II. 3. Renta de monopol reflectă valorificarea poziţiei monopoliste pe care o au unii agricultori. Proprietarii funciari care deţin suprafeţe de teren cu însuşiri speciale pe care pot să producă în cantităţi reduse produse cu calităţi de excepţie, foarte căutate de consumatori, pot să vândă produsele respective la preţuri ridicate de monopol. De exemplu vinul de calitate excepţională care se obţine în potgorii renumite, în cantităţi reduse, se poate vinde la preţ de monopol care este determinat de capacitatea de plată şi preferinţele consumatorilor. În acest preţ este cuprins profitul normal al fermierului arendaş, renta absolută şi un supraprofit ce revine proprietarului funciar ca rentă de monopol.

4. Renta minieră şi în construcţii are o bază naturală generată de raritatea unor mine, dar posibilitatea realizării ei efective rezidă din insuficienţa ofertei pentru astfel de bunuri. Proprietarii care deţin mine sau sonde cu conţinut bogat care pot fi exploatate cu cheltuieli mai reduse, realizează un supraprofit ce le revine sub forma rentei miniere. Terenurile bine echipate cu elemente de infrastructură, surse de apă, energie, mijloace de transport sau sunt situate în centrul oraşelor etc., sunt arendate sau vândute la preţuri mult mai ridicate care cuprind în ele, pe lângă costuri şi profitul normal, renta de construcţii. 5. Renta consumatorului numită şi surplus al consumatorului, reprezintă diferenţa de care beneficiază acesta plătind bunurile cumpărate de el la un preţ mai mic decât ar fi fost dispus să plătească. 6. Renta vânzătorului se realizează de către acesta atunci când reuşeşte să vândă la un preţ mai ridicat decât estimase anterior. TEST DE AUTOEVALUARE 1. Menţionaţi care sunt formele de salarizare şi ce presupun acestea. 2. Enumeraţi formele profitului şi explicaţi-le. 3. Specificaţi şi arătaţi modul de calcul a indicatorilor profitului. 4. Definiţi dobânda şi arătaţi ce forme poate îmbrăca. 5. Definiţi renta şi menţionaţi principalele forme de rentă. 6. Una dintre explicaţiile de mai jos cu privire la semnificaţiile salariului nu este corectă: a) salariul reprezintă venitul încasat de o persoană în schimbul muncii depuse; b) salariul reprezintă câştigul realizat de un întreprinzător în urma vânzării mărfurilor pe piaţă; c) salariul este o componentă a preţului bunului economic; d) salariul reprezintă un cost pentru întreprinzător. 7. Salariul poate fi privit sub două aspecte: a) salariul mediu şi marginal; b) salariul fix şi circulant; c) salariul global şi parţial;

d) salariul nominal şi real. 8. Salariul nominal reprezintă: a) suma de bani pe care angajatul o primeşte pentru munca depusă, de la unitatea economică unde lucrează; b) valoarea bunurilor şi serviciilor ce pot fi cumpărate într-o perioadă determinată de timp; c) suma de bani cuvenită doar personalului administrativ; d) cantitatea de bunuri şi servicii ce poate fi achiziţionată cu salariul real. 9. Salariul real se determină: a) ca diferenţă între salariul nominal şi cheltuielile curente; b) ca raport între salariul nominal şi nivelul preţurilor bunurilor şi serviciilor achiziţionate; c) ca diferenţă între venituri şi cheltuieli; d) ca produs între salariul nominal şi nivelul preţurilor bunurilor şi serviciilor achiziţionate; 10. Tendinţa de creştere a salariilor, pe termen lung, poate fi determinată de: a) renunţarea de către salariat la munca suplimentară; b) creşterea productivităţii muncii; c) migraţia internaţională a forţei de muncă; d) reducerea cererii şi creşterea ofertei de muncă. 11. Salarizarea în regie presupune: a) remunerarea salariatului după cantitatea de bunuri produse în unitatea de timp şi a tarifului pe produs; b) remunerarea salariatului după timpul lucrat, cu stabilirea răspunderilor ce îi revin; c) remunerarea salariatului în funcţie de aptitudinile de care dă dovadă la locul de muncă; d) remunerarea fixă pe unitatea de timp, ce se acordă în funcţie de îndeplinirea unor condiţii, fiecare condiţie având un tarif. 12. Salarizarea în acord presupune: a) remunerarea salariatului după cantitatea de bunuri produse în unitatea de timp;
b) remunerarea salariatului după timpul lucrat, cu stabilirea răspunderilor ce îi

revin;

c) remunerarea salariatului în funcţie de aptitudinile de care dă dovadă la locul de muncă; d) remunerarea fixă pe unitatea de timp, ce se acordă în funcţie de îndeplinirea unor condiţii, fiecare condiţie având un tarif. 13. Profitul se determină: a) ca raport între cheltuieli şi venituri; b) ca diferenţă între încasările obţinute din vânzarea producţiei şi cheltuielile ocazionate de producerea acesteia; c) ca diferenţă între cheltuielile ocazionate de producerea bunurilor şi încasările obţinute din vânzarea producţiei; d) ca raport între încasările obţinute din vânzarea producţiei şi cheltuielile ocazionate de producerea acesteia; 14. Masa profitul se calculează ca: a) suma încasărilor unui întreprinzător; b) diferenţa dintre venituri şi cheltuieli; c) diferenţă între plăţi şi încasări; d) diferenţă între venituri şi pierderi. 15. Salariul se deosebeşte de profit prin aceea că: a) salariul este mai mic decât profitul; b) profitul este un venit; c) sunt două forme de venit care revin unor posesori de factori de producţie diferiţi; d) salariul este folosit pentru consum iar profitul pentru investiţii. 16. Rata profitului relevă: a) diferenţa dintre venituri şi cheltuieli (costuri); b) gradul de rentabilitate cu care au fost consumaţi factorii de producţie (consum exprimat în formă monetară); c) proporţia în care venitul se împarte între posesorul capitalului şi posesorii altor factori de producţie; d) capacitatea de concurenţă a unei societăţi comerciale. 17. Precizaţi care din elementele de mai jos influenţează invers proporţional mărimea profitului: a) volumul producţiei obţinute; b) nivelul preţurilor de vânzare;

Pentru a determina rata financiară a profitului se foloseşte relaţia: a) RPr= b) RPr= c) RPr= d) RPr= Pr × 100. b) raport procentual între masa profitului şi cifra de afaceri. Rata comercială a profitului se determină ca raport procentual între masa profitului şi: a) capitalul propriu. profitul fiind egal cu zero. După însuşire. KT Pr × 100. KP Pr × 100. d) costul de producţie. CA Pr × 100. profitul poate fi folosit pentru: a) plata dobânzilor către creditori. 18. . Prin prag de rentabilitate se înţelege: a) profitul total înregistrat de o firmă într-o perioadă determinată de timp. c) diferenţa dintre încasările totale şi costurile totale. 22. d) viteza de rotaţie a capitalului. 20. d) raport procentual între masa profitului şi costurile ocazionate de obţinerea acestuia. b) lărgirea şi modernizarea activităţii. c) capitalul total.c) nivelul costurilor de producţie. d) plata salariilor personalului de conducere. d) raportul procentual dintre masa profitului şi costurile totale. c) raport procentual între masa profitului şi preţul de vânzare. 19. c) plata ajutorului de şomaj. b) acel volum al producţiei în care veniturile sunt egale cu cheltuielile. b) cifra de afaceri. CT 21. Rata profitului nu se poate determina ca: a) raport procentual între masa profitului şi volumul capitalului avansat.

d) raportul procentual între creditul solicitat şi cel acordat. b) disponibilităţile de creditare şi rezervele obligatorii. d) riscul pe care şi-l asumă creditorul. b) starea economiei. Rata dobânzii se calculează: a) ca raport între masa dobânzii şi capitalul împrumutat. 29. . b) cheltuielile de funcţionare ale băncii. c) durata creditului este mai mare de un an. c) mărimea creditului contractat. c) comisionul perceput la intermedierea unui credit. Rata dobânzii nu este influenţată de: a) raportul dintre cerere şi ofertă pe piaţa creditului. Dobânda reprezintă: a) preţul folosirii capitalului. b) diferenţa dintre suma plătită de debitor creditorului şi suma luată cu împrumut. d) populaţia unei ţări. Rata dobânzii este influenţată mai ales de: a) mărimea creditului. c) durata creditului. d) dobânda încasată şi cheltuielile de funcţionare ale băncii. Dobânda compusă intervine atunci când: a) se acordă un credit mai mare de 50 milioane lei. 28. c) raportul dintre cererea şi oferta de credit şi starea economiei. 25. d) ca diferenţă între creditul acordat şi cel solicitat. b) ca raport procentual între masa dobânzii şi capitalul împrumutat. c) ca diferenţă între masa dobânzii şi capitalul împrumutat. b) durata creditului este de maximum un an. 26. Profitul băncii reprezintă diferenţa dintre: a) dobânda încasată şi dobânda plătită de bancă. 24. d) prestigiul şi puterea economică a băncii care a acordat creditul.23. b) capacitatea de plată a debitorului şi durata acordării creditului. 27. c) câştigul băncii şi cheltuielile sale de funcţionare. Masa dobânzii este: a) diferenţa dintre creditul acordat şi cel solicitat.

. Salariul se deosebeşte de rentă prin: a) mărime. c) frecvenţa cu care apare în economie.d) durata creditului este mai mare de un an. Determinaţi indicele salariului real.000 lei. iar dobânda se capitalizează.400. b) deficitului de ofertă în raport cu cererea anumitor bunuri. b) pământ. d) un avantaj nejustificat.5%. c) un venit.5%. c) preţurilor ridicate de monopol. În mod tradiţional renta este un venit adus de: a) capitalul circulant folosit. 32. Salariul real: a) creşte cu 12. d) puterea sa de cumpărare. dobânda reprezintă: a) o datorie de plătit. iar salariul nominal a crescut de la 770.500 u. Pentru creditor. Renta funciară este un venit ce revine: a) întreprinzătorului. La o creştere a preţurilor bunurilor de consum cu 50% în anul T1 s-a reuşit o majorare a salariului nominal cu 35%. la 808. c) posesorului pământului folosit în activitatea economică. b) posesorul care îl deţine. preţurile au crescut cu 20%. 36.m. Renta poate fi o consecinţă a: a) excesului de ofertă în raport cu cererea anumitor bunuri. c) factorul muncă. b) administraţiei publice. d) salariatului. 35. b) un cost. d) preţurilor scăzute. b) scade cu 12. Salariul nominal mediu lunar primit de salariaţii unei întreprinderi în anul T0 a fost de 2. 31.000 u. d) calităţile de întreprinzător. 34. În perioada T0 – T1. 30.m. 33.

rata profitului a evoluat de la 20% în condiţiile unui volum al vânzărilor de 2. Un întreprinzător trebuie să decidă asupra volumului producţiei din bunul X pe care urmează să-l vândă pe o anumită piaţă.m.m.m.000 u.000 u.m. Profitul realizat de o firmă se ridică la suma de 600.  salariile sunt de trei ori mai mici decât capitalul circulant utilizat. Concomitent cu creşterea salariului nominal de la 1.000 u.4 milioane.) (buc.400. Determinaţi cu cât a crescut salariul real. b) a scăzut cu 0. Cum s-a modificat masa profitului? a) a crescut cu 5%. să se determine cheltuielile materiale. cheltuielile salariale şi costul producţiei.000 7.m.000.. Ştiindu-se că amortismentul a fost de două ori mai mare decât celelalte cheltuieli materiale şi valoric a fost egal cu cheltuielile salariale. la 25% la un volum al vânzărilor de 2.c) creşte cu 5%. 39. b) 2. O firmă produce într-un an produsul X.m.) 1..  preţul de vânzare: 12 milioane u.000.  capitalul fix utilizat: 14 milioane u. În perioada T0 – T1. 37.m.140.000 bucăţi. 38. Rata anuală a profitului este de 12%.m. . . în următoarele condiţii:  capitalul folosit: 20 milioane u.m. c) 3.m.m.000 bucăţi.000 bucăţi.6 6 3. d) scade cu 5%. 41. . 40. . în următoarele condiţii (situaţii) alternative: Producţia fizică Preţul unitar (u. nivelul preţurilor bunurilor de consum s-a redus cu 5%.  costul producţiei: 10 milioane u.000 7 6 Care va fi decizia întreprinzătorului privind volumul producţiei? a) 1. e) scade cu 15%.000 10 8 2.) Costul unitar (u. la 1.000 u.000 u.m. c) a crescut cu 20.000 u.

000 u. Care va fi mărimea acestui credit peste trei ani? 43. În decursul acelui an banca a plătit pentru sumele depuse o rată anuală a dobânzii de 10% şi a încasat de la cei pe care i-a creditat o rată anuală de 15%. În condiţiile în care un credit este contractat pe o durată de trei luni. Să se calculeze: a) câştigul brut al băncii. să se calculeze profitul net al băncii. pentru care li se plăteşte o rată anuală a dobânzii de 8%. Pe baza lor.m.000. iar restul reprezintă sumele deponenţilor săi cărora le plăteşte o dobândă de 40% anual. Un agent economic îşi propune ca peste 4 ani să dispună de un depozit bancar de 1.000 u. Deponenţi unei bănci contribuie la formarea disponibilităţilor acesteia în decursul unui an cu 20 milioane u. banca acordă credite de 15 milioane u. Ce depunere trebuie să facă în prezent. pentru 10 luni cu o rată anuală a dobânzii de 12% şi 5 milioane u.000 u. c) mărimea dobânzii plătite.m. b) cheltuielile de funcţionare. .m.Să se determine mărimea profitului şi rata profitului (în două modalităţi). ceea ce reprezintă o dobândă totală de 1.m.. pentru un an. determinaţi mărimea creditului 44. reprezentând 75% din câştigul brut al băncii. 42.m. 45.m. ştiind că rata anuală a dobânzii este de 25% ? 46. Cheltuielile de funcţionare ale băncii sunt de 150..m. pentru un an cu o rată anuală de 15%. cu o rată a dobânzii de 20%. cu o rată a dobânzii de 20%. Se efectuează un depozit bancar la termen.500 u.m. pentru trei ani. O bancă acordă un credit de 20 milioane u.m. în sumă de 100. Să se calculeze profitul net al băncii.m.200.000 u. cu o rată a dobânzii de 50%... O bancă obţine la sfârşitul unui an un profit de 4. 47.000 u. e) capitalul bănesc rulat (creditul). Ştiind că doar 20% din această sumă constituie capital propriu. dacă ea face cheltuieli cu funcţionarea de 550. d) mărimea dobânzii încasate.

2. . . Se determină ca diferenţă între produsul global brut şi consumul intermediar: PIB = PGB – CI . de către toţi agenţii economici autohtoni şi străini ce-şi desfăşoară activitatea economică în interiorul ţării.permit realizarea de comparaţii internaţionale. Produsul Intern Brut (PIB) Evidenţiază valoarea brută a producţiei finale de bunuri şi servicii realizate într-o perioadă determinată de timp (de regulă un an). pe o perioadă determinată de timp.au rol de evidenţă statistică.CAPITOLUL VIII INDICATORII MACROECONOMICI Evidenţierea nivelului şi evoluţiei activităţii economice desfăşurate la nivelul economiei naţionale se realizează prin intermediul indicatorilor macroeconomici.constituie un important instrument de analiză. Principalele funcţii îndeplinite de indicatorii macroeconomici în cadrul economiei sunt: . .constituie punct de plecare în fundamentarea deciziilor. 1. de regulă un an. Produsul global brut (PGB) Evidenţiază valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor realizate de factorii de producţie atraşi în economia naţională.

Produsul Intern Net (PIN) Evidenţiază valoarea netă a producţiei finale de bunuri şi servicii realizate într-o perioadă determinată de timp (de regulă un an). Produsul Naţional Brut (PNB) Este dat de valoarea brută. 5. a producţiei finale de bunuri şi servicii obţinute în decursul unei perioade determinate de timp (de regulă un an) de către agenţii economici naţionali indiferent că-şi desfăşoară activitatea economică în interiorul sau în afara graniţelor ţării. Este considerat cel mai expresiv indicator macroeconomic. Poate avea valoare pozitivă sau negativă. Se poate determină scăzând din valoarea PIB consumul de capital (amortizarea): PIN = PIB – A 4. 3. Se calculează adunând la mărimea PIB soldul veniturilor factorilor de producţie în raport cu străinătatea.unde: PIB – produs intern brut PGB – produs global brut CI – consum intermediar (valoarea bunurilor economice. deoarece evidenţiază rezultatele activităţii agenţilor economici ai unei ţări. de către toţi agenţii economici autohtoni şi străini ce-şi desfăşoară activitatea economică în interiorul ţării. indiferent de locul unde îşi desfăşoară activitatea economică. consumate în vederea producerii altor bunuri). Produsul Naţional Net (PNN) . cu excepţia capitalului fix. de piaţă. exprimat în valoare adăugată brută (SVFSVAB): PNB = PIB + SVFSVAB unde: SVFSVAB – se obţine făcând diferenţa dintre veniturile obţinute de agenţii economici naţionali din activitatea economică desfăşurată în străinătate şi veniturile obţinute de agenţii economici străini din activitatea economică desfăşurată în ţară.

PIB nu cuprinde: . d) statului. PNN se determină scăzând din valoarea PNB consumul de capital (amortizarea). 5. PNN = PNB – A TEST DE AUTOEVALUARE 1. 2 b) PNB al României şi PIB al Ungariei. 5 a) consumul privat al menajelor şi cel guvernamental. c) economiei naţionale. 3. Ca şi în cazul PIN. Indicatorii macroeconomici pot releva rezultatele activităţii economice ale: 1 2 3 4 a) economiei mondiale. 3 c) numai în PIB al României. Dacă o companie franceză are o filială în Germania. 6 b) investiţia brută. 12 d) PNB german. b) agenţilor economici privaţi. 4 d) numai în PIB al Ungariei. Precizaţi care sunt indicatorii macroeconomici şi arătaţi ce evidenţiază fiecare.Evidenţiază valoarea netă a tuturor bunurilor şi serviciilor finale produse de agenţii economici naţionali într-o perioadă determinată de timp. 10 b) PNB francez şi PIB german. Veniturile realizate de către cetăţenii români care lucrează legal în Ungaria se regăsesc în: 1 a) PIB al României şi PNB al Ungariei. venitul rezultat din operaţiunile desfăşurate în Germania de această companie este considerat: 9 a) PIB francez. 7 c) consumul intermediar. 2. 8 d) exportul net. de regulă un an. 11 c) PNB german şi PIB francez. 4.

valoarea bunurilor şi serviciilor produse: 1470 mld. 28 d) indicatori globali. 8. €.6. 7. €. Precizaţi care din enumerarea de mai jos nu reprezintă un indicator macroeconomic: 21 a) venitul naţional. Produsul intern şi produsul naţional sunt: 25 a) indicatori macroeconomici. 31 c) bunurile ce sunt expresia exportului net. 27 c) indicatori economici de ramură. 10. 20 d) PIN = PIB-A. 23 c) produsul intern brut. 32 d) bunurile şi serviciile produse şi consumate în scopul producerii de noi bunuri şi servicii (consum intermediar). 15 c) PIB cuprinde în plus soldul excedentar al relaţiilor economice externe. 18 b) PNB = PNN+CI. pe ansamblul economiei s-au înregistrat următoarele rezultate: . 14 b) PIB este mai mare decât PIN deoarece include şi amortizarea. 30 b) bunurile şi serviciile destinate consumului public. . 26 b) indicatori intermediari. 16 d) PIB şi PIN se exprimă la preţuri diferite. . 9. 19 c) PIB = PIN+PNN. 24 d) produsul naţional brut. 22 b) profitul net. Care din următoarele corelaţii sunt corecte: 17 a) PGB = PNB +CI. Să presupunem că la sfârşitul unui an de zile. 11. Care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte în ceea ce priveşte deosebirile ce există între produsul intern brut şi produsul intern net? 13 a) PIB cuprinde şi consumul intermediar. Precizaţi care din elementele de mai jos nu intră în componenţa PIB: 29 a) bunurile şi serviciile destinate consumului personal.valoarea bunurilor produse şi consumate în scopul producerii de noi bunuri şi servicii: 1150 mld.

Valoarea bunurilor create într-o ţară este de 100 miliarde u. 12..m. €. iar agenţii economici naţionali au produs în alte ţări bunuri evaluate la 7 miliarde u.producţia finală brută a agenţilor străină care îşi desfăşoară activitatea în interiorul ţării: 70 mld. Capitalul fix utilizat în economie este de 80 miliarde u.m.m. .. Agenţii economici străini au produs în această economie bunuri finale de 9 miliarde u. din care 20 miliarde u. durata medie de funcţionare fiind de 8 ani. €.m..consumul de capital fix: 180 mld. În aceste condiţii. determinaţi mărimile produsului intern brut şi produsului naţional net.producţia finală brută a agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în străinătate: 120 mld. . Să se calculeze indicatorii posibili de măsurare a rezultatelor macroeconomice la sfârşitul perioadei respective. sunt utilizate sub formă de capital circulant pentru producţia altor bunuri în anul respectiv. .. €.m.

. la acesta se adaugă o serie de alţi factori între care enumerăm: nivelul şi dinamica productivităţii muncii.CAPITOLUL IX PIAŢA MUNCII. Cererea de forţă de muncă depinde înainte de toate de ritmul de creştere economică. Atunci când se analizează cererea de muncă o importanţă deosebită se acordă elasticităţii cererii de muncă. OCUPAREA ŞI ŞOMAJUL 9. Cererea de muncă este o cerere derivată.1. Dacă se cunosc volumul de bunuri şi servicii necesare pentru o perioadă dată de timp. se poate determina nevoia de muncă. structura producţiei şi activităţilor economico-sociale. formele de ocupare şi regimul ocupării etc. nivelul productivităţii muncii şi regimul legal de muncă. Astfel dacă cererea de muncă este elastică. fiind determinată de cererea de bunuri economice. respectiv forţa de muncă necesară în perioada respectivă pe ansamblul economiei. Condiţia fundamentală ca nevoia de muncă să constituie cerere de muncă o reprezintă salarizarea (remunerarea) ei. orice revendicare salarială poate fi obţinută de la angajatori pe seama unei reduceri semnificative a ocupării. Cererea de muncă se exprimă prin numărul de locuri de muncă. Nevoia de muncă salariată ce se formează la un moment dat sau într-o perioadă determinată de timp într-o economie reprezintă cererea de muncă. Cererea şi oferta de muncă Activitatea economico-socială generează nevoia de muncă.

chiar dacă acesta nu le oferă avantaje economice. zone etc. factorii instituţionali (vârsta legală de muncă. 9. . generaţiile de tineri sunt crescute de părinţii lor pentru a deveni oameni şi nu mărfuri.a.2. caracteristici. cererea şi oferta de muncă nu sunt omogene. este necesar a fi reţinute câteva aspecte: oferta de muncă se formează pe parcursul unei perioade îndelungate de timp. Oferta de muncă este determinată de o serie de factori. Piaţa forţei de muncă – definire. ea nu cuprinde femeile casnice. oferta de muncă nu respectă în totalitate principiile economiei de piaţă. neputându-se substitui reciproc decât în anumite limite sau deloc. salariaţi.Oferta de muncă reprezintă potenţialul de muncă disponibil la un moment dat într-o economie. sistemul de indicatori Piaţa muncii reprezintă ansamblul actelor de vânzare-cumpărare a forţei de muncă ce au loc într-un spaţiu economic. Cel ce face oferta de muncă trebuie să trăiască. elevii şi studenţii. ci sunt ataşaţi mediului economico-social. nu poate aştepta oricât să apară un loc de muncă. oferta de muncă este eminamente perisabilă şi are caracter relativ rigid. pentru ca resursele de muncă disponibile să formeze oferta de muncă este necesară îndeplinirea condiţiei de remunerare a muncii. raportul între utilitatea şi dezutilitatea muncii. militarii în termen şi alte persoane care depun activităţi nesalarizate ş. Ca şi în cazul cererii de muncă. dintre care amintim: populaţia totală aptă de muncă.a.oamenii se deplasează cu greutate dintr-o localitatea în alta. Ca atare. legislaţia salarială). În legătură cu cererea şi oferta de forţă de muncă. De aceea. realizarea mobilităţii salariilor şi forţei de muncă pe locuri de muncă. negocierea şi fixarea salariilor în funcţie de performanţele muncitorilor. posesorii forţei de muncă au o mobilitate scăzută. nu-şi schimbă cu uşurinţă locul de muncă. firme. ea relevă întâlnirea cererii cu oferta de muncă şi stabilirea pe această bază a condiţiilor de angajare. conţinutul şi durata muncii ş.

de a permite gruparea întreprinzătorilor care angajează forţă de muncă. fie de oligopol. lipsa posibilităţilor de promovare. prezenţa sindicatelor puternice şi eficiente – şi o piaţă secundară – caracterizată prin locuri de muncă nesigure. de a controla competiţia loială prin intermediul sindicatelor. calitativ şi structural. utilizarea tehnologiilor relativ avansate. piaţa factorilor de producţie) şi generând totodată efecte ce se regăsesc în toate sectoarele vieţii economico-sociale. salarii ridicate şi în creştere. 3.Trăsăturile pieţei muncii1: 1. sexe. sectoare. Această trăsătură derivă din necesitatea de a asigura protecţia salariatului. presupune negocierea permanentă între purtătorii cererii şi cei ai ofertei de muncă. reflectă modul în care se asigură resursele de muncă pe ramuri. în funcţie de modul de constituire şi organizare a cererii şi ofertei de muncă de către patronate şi sindicate. segmentarea. este o piaţă derivată.285 . au existat de-a lungul timpului numeroase preocupări. reflectă legăturile reciproce dintre realităţile demografice (care determină oferta de muncă) şi cele ale dezvoltării economicosociale (care generează cererea de muncă). 4. 5. pe genuri de activitate. este o piaţă cu concurenţă imperfectă. primind influenţe venite de pe celelalte pieţe (piaţa bunurilor. Este o piaţă eterogenă. 284 . Din acest punct de vedere. 6. alinierii şi comparării internaţionale a indicatorilor pieţei muncii. pag. sub aspect cantitativ. fie de monopol. profesii şi niveluri de calificare. profesii. utilizarea unor tehnologii rudimentare. este reglementată în cel mai înalt grad. Bucureşti. Editura Economică. sindicate inexistente sau slabe. niveluri de calificare. adepţii teoriei segmentării pieţei muncii delimitează o piaţă primară a muncii – caracterizată printr-o mare stabilitate a locului de muncă. zone geografice. vârste etc. delimitându-se mai multe segmente. prezenţa scării ierarhice. 2000. 1 ASE – Economie. ediţia a V-a. 2. fluctuaţie ridicată a personalului. Sistemul de indicatori utilizaţi în investigarea şi analiza pieţei muncii Sub aspectul metodologic al definirii. 7.

fiecare dintre ele având relevanţă pentru caracterizarea cu deosebire a unor aspecte. vârstă. ramuri de activitate. - indicatori de structură – sunt reprezentaţi de aceiaşi indicatori de mai sus. fie la populaţia în vârstă de muncă la resursele de muncă disponibile. formele de plată. categorii social-profesionale. eventual a şomerilor (şi durata în şomaj). Plecând de la modul de structurare a populaţiei totale în componente. a resurselor de muncă.: structura populaţiei ocupate pe regiuni. experienţă profesională. care caracterizează principalele aspecte ale ocupării şi şomajului. pe niveluri de salarii etc. indicatorii ocupării forţei de muncă şi indicatorii şomajului (rata ocupării şi rata şomajului).). populaţia în vârstă de muncă şi persoanele aflate în limita limitelor legale ale vârstei de muncă). În prezent se dispune de un set de indicatori standardizaţi la scară internaţională. - rata (gradul) de ocupare (Go) – poate fi calculată prin raportarea populaţiei ocupate fie la populaţia în vârstă de muncă. mărimea întreprinderilor. obţinând rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă şi.realizându-se progrese însemnate. în funcţie de surse mijloacelor de subzistenţă se pot evidenţia şi calcula următorii indicatori: - rata de activitate – se poate calcula fie prin raportarea populaţiei active la populaţia totală şi se obţine rata brută de activitate a populaţiei. indicatorii salarizării (costului forţei de muncă). Nu de puţine ori se prezintă concomitent în statistici ambele categorii de informaţii. populaţia ocupată. profesii. fie la resursele de muncă disponibile: . structuraţi după criterii cum ar fi: sex. Indicatorii care măsoară intensitatea unor fenomene şi procese de pe piaţa muncii se pot grupa astfel: - indicatori de nivel – sunt reprezentaţi de indicatorii resurselor de muncă (populaţia activă. experienţa profesională a salariaţilor. timpul lucrat etc. indicatorii duratei muncii şi indicatorii condiţiilor şi ai conflictelor de muncă. repartizare teritorială. - indicatori derivaţi – sunt indicatorii care combină diferite criterii şi caracteristici ale populaţiei (ex. respectiv. Alături de aceştia se folosesc şi concepte şi indicatori naţionali.

mediul urban sau rural). fiecare dintre indicatorii menţionaţi se poate calcula la nivel naţional. firmelor sau sediul de reşedinţă (municipii. cartiere. după talia localităţilor. local. vârstă). oraşe. Gno = unde: Pan – populaţie aptă neocupată Pan ×100 [%] Pa rata şomajului (Rş) – se calculează prin raportarea numărului de şomeri fie la populaţia activă. regional.populaţie aptă de muncă Po ×100 [%] Pa Corespunzător gradului de ocupare se poate calcula şi gradul de neocupare (G no) unde Go + Gno = 100%. permanentă de persoane OCUPATĂ studenţi şi elevi muncă şi Salariaţi Alte care sunt în care au depăşit 16 persoane care categorii Populaţia în afara limitelor legale de vârstă de muncă . ocupaţional-profesionale (statut profesional. comune. după cum se poate calcula pentru ansamblul forţei de muncă sau ca indicatori parţiali.someri ×100 Po nr . stabilite după criterii diverse: demografice (sex. grupe de profesii). fie la populaţia ocupată: Rş = Rş = nr .Go = unde: Po – populaţie ocupată Pa .someri ×100 Pa [%] [%] Evident. POPULAŢIA ACTIVĂ incapacitate Şomeri şi POPULAŢIA militari în termen. pentru anumite segmente ale acesteia. Populaţia totală şi componentele ei în funcţie de surse mijloacelor de subzistenţă POPULAŢIA TOTALĂ POPULAŢIA ÎN VÂRSTĂ DE MUNCĂ Persoane cu RESURSE DE MUNCĂ Populaţia casnică.

. precum şi de sprijin în vederea reintegrării lor profesionale prin calificare. recalificare sau perfecţionare.3.se pensionează înainte de limita vârstei de ani şi nu lucrează căutarea unui loc de muncă de populaţie ocupată pensionare POPULAŢIE INACTIVĂ unde: Populaţia totală – este indicatorul care reflectă numărul locuitorilor care au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a unui sat. Şomajul – definire. tipologie Şomajul evidenţiază o stare de dezechilibru pe piaţa muncii caracterizată printr-un excedent al ofertei de muncă în raport cu cererea de muncă. oraş.populaţia ocupată (salariaţi şi nesalariaţi) din toate ramurile economiei naţionale. cauze. .persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. municipiu. comune. Populaţia activă – se determină însumând: . .3. Şomajul 9. Resursele de muncă – cuprinde acea categorie de populaţie care dispune de ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale care-i permit să presteze o muncă utilă în una din activităţile care se desfăşoară în economia naţională.şomerii aflaţi în plata ajutorului de şomaj şi a alocaţiei de sprijin.1. Populaţia ocupată – cuprinde toate persoanele care au o ocupaţie aducătoare de venit fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau desfăşoară o activitate pe cont propriu. continent sau al planetei Populaţia în vârstă de muncă – cuprinde bărbaţii între 16-60 ani şi femeile între 16-57 ani. 9. Şomerii – reprezintă toate persoanele apte de muncă care nu pot fi încadrate în muncă din lipsa locurilor de muncă disponibile corespunzătoare pregătirii lor şi care beneficiază de ajutor de şomaj sau alte forme de protecţie socială.

defecţiuni ale unor maşini şi utilaje etc. Indiferent de forma pe care o îmbracă şomajul. Keynes a observat existenţa unui alt gen de şomaj. reprezentat de persoanele care. socială a economiei. numit şomaj involuntar. utilizând în ultimele 4 săptămâni diferite metode pentru a-l găsi: înscrierea la agenţiile de plasare a forţei de muncă. iar relativ prin rata şomajului. este în căutarea unui loc de muncă. generat de înlocuirea vechilor tehnologii cu altele noi. în analiza şi caracterizarea acestuia se iau în considerare următorii indicatori: - nivelul şomajului – poate fi exprimat în mărime absolută prin numărul şomerilor. colegi etc. care la rândul său poate fi şomaj conjunctural (dat de alternanţa perioadelor de prosperitate cu cele de recesiune) şi şomaj sezonier. şomaj tehnologic. - şomaj structural. demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu. în perioada anilor '30. teritorială. distingem: - şomaj ciclic. M. rude. nu reuşesc să se angajeze datorită imposibilităţii găsirii de locuri de muncă vacante. - - şomaj tehnic. determinat de întreruperile ce apar în procesul de producţie: greve.În ceea ce priveşte definiţia dată şomerilor. publicarea de anunţuri şi răspunsuri la anunţuri. sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile.. performante şi prin restrângerea locurilor de muncă prin reorganizarea întreprinderilor. dat de refuzul de a se angaja al persoanelor care consideră că salariul şi condiţiile de muncă nu recompensează în mod corespunzător eforturile ce trebuie depuse atunci când se prestează munca. Dacă avem în vedere cauzele care stau la baza generării şi amplificării şomajului. Dacă la început se recunoştea doar existenţa şomajului voluntar. . datorat schimbărilor ce au loc în structura economică. cu toate că ar accepta condiţiile existente pe piaţa muncii. J. dacă şi-ar găsi imediat un loc de muncă. apel la prieteni. nu are un loc de muncă. cea mai uzitată este cea dată de Biroul Internaţional al Muncii (BIM) conform căreia o persoană este considerată şomeră dacă are peste 15 ani şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este aptă de muncă..

Pentru persoanele care devin şomeri. în literatura de specialitate. ramură de activitate etc. La nivel de economie şi societate. reconversia profesională a şomerilor etc. accizelor etc) generând o diminuare a cheltuielilor publice. pentru că intrarea în şomaj înseamnă o reducere a veniturilor. sex. economia şi societatea. şi deci. 9. profesii. scăderea generală a veniturilor reduce încasările la bugetul de stat (reducerea impozitelor pe venituri. costul şomajului are un aspect economi şi unul moral. a posibilităţilor de consum pentru întreaga familie. şomaj parţial (generat de diminuarea duratei de muncă) şi şomaj deghizat (dat de angajarea în firme a unui număr de salariaţi superior celui necesar). profituri) şi. creşterea cheltuielilor statului pentru funcţionarea oficiilor de plasare. ca şi de organizaţii private sau nonguvernamentale. alte cheltuieli sociale legate de calificarea. Costurile şomajului se referă la consecinţele nefaste ale şomajului pe care le suportă indivizii.3. costurile şomajului sunt reprezentate de : subutilizarea factorului muncă. care nu pot fi ignorate.2. ceea ce se repercutează negativ asupra volumului producţiei. pentru a desemna politicile (măsurile) aplicate de autorităţi.. pentru a creşte gradul de ocupare şi a reduce dimensiunile şi efectele şomajului se utilizează . nivel de calificare. rezultând o scădere a veniturilor (salarii. spre deosebire de consecinţele economice. Aspectul moral se referă la faptul că statutul de şomer atrage după sine stresul nervos. Efectele (costurile) şomajului Şomajul are implicaţii negative economice. a TVA-ului.3. nu se pot evalua. - - 9. o stare depresivă care. structura şomajului – evidenţiată pe categorii de vârstă. Politici de diminuare şi combatere a şomajului În prezent. Economic.- durata şomajului – dată de intervalul de timp scurs între momentul pierderii locului de muncă şi reluarea activităţii. sociale şi umane importante. plata indemnizaţiilor de şomaj. o scădere a consumului şi a investiţiilor. intensitatea şomajului – din acest punct de vedere distingem: şomaj total (atunci când are loc pierderea locului de muncă). pe cale de consecinţă.3.

metode. procedee şi instrumente cu ajutorul cărora se urmăreşte sporirea nivelului ocupării. şi invers. diminuându-se astfel dezechilibrele. al ameliorării adaptării resurselor de muncă la nevoile economiei. Acest ansamblu cuprinde măsuri menite să favorizeze accentuarea mobilităţii populaţiei active. pentru că o politică de ocupare a forţei de muncă înseamnă implicit şi o politică de combatere a şomajului. Dintre măsurile de politică pasivă de ocupare relevăm pe cele mai semnificative: reducerea duratei muncii. incubatoare de afaceri etc. disfuncţionalităţile de pe piaţa muncii. Politicile de ocupare sunt: politici pasive. Politicile de ocupare reprezintă un ansamblu de măsuri elaborate de stat pentru a interveni pe piaţa muncii în scopul stimulării creării de noi locuri de muncă. restricţionarea sau interzicerea imigrărilor etc. Cele două tipuri de politici pot fi considerate ca sinonime.. Politicile pasive de ocupare ţin seama de faptul că nivelul ocupării este determinat de condiţiile generale din economie şi pun accentul pe protecţia şomerilor. se vehiculează tot mai des o sintagmă care unifică cele două tipuri de politici. centre de consultanţă în afaceri. şi anume „politica de ocupare şi de combatere a şomajului”. Politicile active de ocupare sunt acelea ce presupun un ansamblu de măsuri. Dintre măsurile de politică activă de ocupare cele mai relevante sunt: A. îndeosebi prin indemnizaţia de şomaj şi pe convingerea unor persoane active să se retragă de pe piaţa muncii. creşterea perioadei de şcolarizare obligatorie. De altfel. descurajarea activităţilor salariale feminine. precum şi crearea de noi locuri de muncă pe bază de investiţii. . politici active.sintagmele de politici de ocupare sau politici de diminuare şi combatere a şomajului. sporirea numărului locurilor de muncă cu program zilnic redus şi atipic. Măsuri care se adresează cererii de forţă de muncă: instruire antreprenorială. diminuarea vârstei de pensionare.

burse de locuri de muncă.). Agenţiile Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă... Care sunt indicatorii şomajului? 6. D. ca modalităţi principale de combatere a şomajului. salariul minim. 5. Utilitatea unor asemenea măsuri. Definiţi şomajul şi arătaţi care sunt tipurile de şomaj în funcţie de cauzele care îl generează. Măsuri care se adresează ofertei de forţă de muncă: formare şi pregătire profesională în meserii cerute pe piaţa muncii. La nivelul ţării noastre. concedierile. Definiţi piaţa muncii? 3. motiv pentru care trebuie privite ca un acompaniament necesar al politicii ocupării. 8. în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă. servicii pentru comunitate. Arătaţi care sunt efectele (costurile) şomajului. Măsuri active de corelare a cererii cu oferta de forţă de muncă: centre de medierea muncii. Job Club-uri etc. TEST DE AUTOEVALUARE 1. 7. reglementează şi structurează piaţa muncii (de ex. nu trebuie ignorată şi tratată cu uşurinţă dacă avem în vedere faptul că România se confruntă în prezent cu rate ridicate ale şomajului şi cu necesitatea continuării proceselor de restructurare industrială. efectele lor condiţionează succesul unei politici în domeniu. etc. etc. respectiv. practica de combatere a şomajului prin aplicarea de măsuri active pe piaţa muncii a revenit. servicii pentru comunitate. Pe lângă măsurile active şi pasive de ocupare trebuie avute în vedere şi reglementările şi convenţiile prin care se regularizează. orele suplimentare etc. C. Chiar dacă prin aceste măsuri nu se influenţează în mod direct nivelul ocupării. Expuneţi pe scurt principalele trăsături ale pieţei muncii. 4. Daţi exemple de măsuri de politică pasivă de ocupare. în special.B. Măsuri active speciale prin care se urmăreşte reintegrarea diferitelor categorii sociale pe piaţa muncii: subvenţionarea locurilor de muncă. Ce reprezintă cererea de muncă? Dar oferta de muncă? 2. legislaţia privind locurile de muncă pe perioade determinată. Care sunt principalele măsurile de politică activă de ocupare? .

16 d) munca disponibilă în economie. 7 c) este egală cu salariul. 22 b) productivitatea muncii creşte. 11 c) implicate de angajarea forţei de muncă. dar fără loc de muncă . Care din următoarele afirmaţii cu privire la indemnizaţia de şomaj sunt corecte: 5 a) primeşte orice persoană care nu lucrează ca salariat. 12. 24 d) cheltuielile salariale cresc. într-o întreprindere. 15 c) munca disponibilă într-o economie. 19 c) persoanele apte de muncă. 18 b) persoanele apte de muncă. 14. în condiţii salariale. cererea de muncă scade. 6 b) este primită o singură dată atunci când unui salariat i se desface contractul de muncă. 25 a) costurile cresc. Cererea de muncă provine de la: 17 a) întreprinderi. 14 b) nevoia de muncă din economie. organizaţii şi instituţii care angajează lucrători. 20 d) persoanele ocupate. 10 b) resurse naturale. 8 d) este mai mică decât salariul. 4 d) reducerea ofertei de muncă. . în condiţii salariale. 23 c) preţul scade. 12 d) financiare. într-o întreprindere. Pe termen scurt. Cererea de muncă este : 13 a) nevoia de muncă din economie. Pe piaţa muncii se fac tranzacţii: 9 a) cu bunuri şi servicii. cererea de muncă creşte dacă: 21 a) producţia creşte. Fixarea prin legislaţie a unui salariu minim garantat superior salariului de echilibru nu poate conduce la: 1 a) creşterea şomajului. 10. 3 c) creşterea cererii de muncă. care caută un loc de muncă mai bun. 13.9. 11. Pe termen scurt. 15. 2 b) reducerea şomajului.

30 b) numărul locurilor de muncă oferite de întreprinderi. 44 d) posesorii de capital. 18. organizaţiilor şi instituţiilor care angajează lucrători. 48 d) şomajul tehnic. în condiţii salariale. 47 c) şomajul tehnologic. 16. 34 b) persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. 46 b) şomajul structural. 39 c) oficiile de plasare a forţei de muncă. 33 a) locurile de muncă disponibile din economie. 38 b) întreprinderi. 21. 36 d) forţa de muncă disponibilă în economie. 19. 35 c) munca disponibilă într-o economie. Oferta de muncă reprezintă . organizaţii şi instituţii care angajează lucrători. 31 c) numărul locurilor de muncă libere din economie. firme. 28 d) venitul marginal este egal cu costul marginal al producţiei. Care din procesele următoare contribuie la apariţia şi extinderea şomajului: . Marcaţi din enumerarea de mai jos acele forme de şomaj datorate restructurării tehnologice: 45 a) şomajul ciclic. Nu reprezintă ofertă de muncă: 41 a) persoanele care dispun de venituri proprii şi nu doresc să se angajeze. 17. 27 c) productivitatea muncii creşte. 43 c) populaţia ocupată. instituţii.26 b) preţul creşte. 42 b) managerii întreprinderilor. Cererea de muncă dintr-o economie se exprimă prin: 29 a) totalitatea locurilor de muncă solicitate de persoanele care doresc să se angajeze. 32 d) numărul lucrătorilor care solicită un loc de muncă. dispuse să se angajeze în schimbul unui salariu. 20. Oferta de muncă provine de la: 37 a) persoanele apte de muncă. 40 d) întreprinderile nou înfiinţate care angajează personal.

52 d) diminuarea cererii de muncă şi pierderea locurilor de muncă de către o parte a populaţiei ocupate. Rata şomajului se exprimă prin relaţia: 65 a) proporţia populaţiei ocupate în totalul populaţiei active. 64 d) durata învăţământului obligatoriu. 54 b) ca un fenomen inevitabil. 58 b) raportul dintre numărul şomerilor şi populaţia activă dintr-o ţară. intensitatea.49 a) creşterea preţurilor. fără loc de muncă şi care este în căutarea unui loc de muncă. 66 b) diferenţa dintre numărul şomerilor li populaţia aptă de muncă. 68 d) raportul procentual dintre numărul şomerilor şi populaţia ocupată. . 25. 63 c) ponderea populaţiei ocupate în totalul populaţiei active . 26. Precizaţi care din enumerările de mai jos reprezintă indicatori ai şomajului: 61 a) nivelul. 62 b) gradul de pregătire a populaţiei active. În care din condiţiile enumerate mai jos o persoană poate fi considerată şomer? 69 a) un student aflat în vacanţă. 22. 59 c) raportul procentual dintre numărul şomerilor şi populaţia ocupată dintr-o ţară. 23. 51 c) creşterea exporturilor şi a excedentului balanţei de plăţi externe. 24. care funcţionează doar 9 luni pe an. 56 d) ca refuz al unor persoane de a lucra. Rata şomajului se poate determina ca: 57 a) raportul dintre numărul şomerilor şi populaţia totală a unei ţări. 67 c) proporţia şomerilor în populaţia totală. durata şi structura şomajului. 60 d) raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia activă dintr-o ţară. 55 c) ca rezultat al echilibrului cererii şi ofertei pe piaţa muncii. 71 c) o persoană angajată la o societate comercială cu activitate sezonieră. Într-o economie de piaţă şomajul poate fi apreciat sub aspect economic: 53 a) ca expresie a dezechilibrelor pe piaţa muncii. 50 b) inflaţia. 70 b) o persoană aptă de muncă.

numărul persoanelor apte de muncă. Să se determine numărul locuitorilor inapţi. numărul şomerilor 1. din care populaţia ocupată reprezintă 22. Populaţia activă disponibilă într-o ţară europeană este de 30 milioane persoane. 79 c) spaţiul geografic în care au loc tranzacţiile cu forţă de muncă. rata celor inapţi de muncă din diferite motive este de 42%. rata inapţilor. 75 c) reducerea ratei dobânzii. La o populaţie totală de 52.5 milioane persoane. se cere să se determine numărul celor inapţi. numărul şomerilor şi gradul de ocupare a forţei de muncă. Dacă populaţia totală a ţării respective este de 58 milioane locuitori. 28. Din populaţia aptă neocupată ¾ caută un loc de muncă şi sunt dispuşi să se angajeze imediat. 31. 77 a) ansamblul actelor de vânzare – cumpărare a forţei de muncă ce au loc într-un spaţiu economic. 30. 27. 76 d) recalificarea şomerilor.72 d) o persoană care a primit preaviz cu 60 de zile înaintea expirării contractului de muncă prin care este anunţată că nu i se va mai prelungi contractul. iar rata şomajului este de 4%. Să se determine indicatorii ocupării şi şomajului. Una din enumerările de mai jos nu constituie măsură de diminuare a şomajului: 73 a) creşterea volumului investiţiilor. 80 d) un spaţiu geografic în care acţionează agenţii economici. Populaţia totală a unei ţări reprezintă 15 milioane persoane din care 8 milioane apte de muncă.4 milioane persoane. Piaţa muncii reprezintă : . Populaţia ocupată este de 6 milioane. gradul de ocupare a forţei de muncă şi rata şomajului. 78 b) ansamblul actelor de vânzare – cumpărare de bunuri economice ce au loc într-un spaţiu economic. 74 b) creşterea duratei de acordare a ajutorului de şomaj. iar 25 milioane persoane sunt angajate.5 milioane de locuitori existenţi într-o ţară. 29.

) – Curs de economie politică. Dezinflaţie este procesul monetaro-material care se manifestă prin încetinirea durabilă şi autoîntreţinută a ritmului de creştere a nivelului general al preţurilor. 2 3 Dobrotă N. În strânsă legătură cu conceptul de inflaţie. Editura Economică.432 . se folosesc şi conceptele de deflaţie.245 Iordache S. dezinflaţie. s-a manifestat de-a lungul timpului cu intensităţi şi în forme variate. Lazăr C.1. 244 . 1999. p. Deflaţia constă în procesul monetaro-material caracterizat prin scăderea durabilă pe termen lung a nivelului preţurilor. Bucureşti. 1999. Conceptul de inflaţie Inflaţia. în literatura de specialitate.. Stagflaţie semnifică acea situaţie din economia unei ţări caracterizată prin inflaţie rapidă şi prin lipsa de creştere notabilă a economiei (adesea o creştere economică „zero”). Deoarece în literatura de specialitate se întâlnesc o mulţime de definiţii date conceptului de inflaţie. devenind în condiţiile contemporane. Inflaţia reprezintă un dezechilibru structural. Procesul poate fi sesizat prin două tendinţe majore strâns legate între ele: creşterea generalizată a preţurilor şi scăderea puterii de cumpărare a banilor2. care reflectă existenţa în circulaţie a unei mase monetare care depăşeşte nevoile reale ale economiei. scădere rezultată dintr-un ansamblu de măsuri care vizează restrângerea cererii nominale pentru a reduce tensiunile asupra dinamicii crescătoare a preţurilor. monetaro-material. stagflaţie şi slumpflaţie. Inflaţia reprezintă un dezechilibru de ansamblu al economiei care constă în apariţia sau creşterea discrepanţei dintre masa monetară şi oferta de bunuri faţă de situaţia existentă anterior. Editura Economică.) – Dicţionar de economie. (coord. un fenomen general şi persistent care afectează în proporţii diferite. Bucureşti. vom căuta în cele ce urmează să prezentăm câteva dintre ele care surprind principalele caracteristici ale acestui fenomen. pag. generalizată şi durabilă a preţurilor3. (coord. toate ţările lumii.CAPITOLUL X INFLAŢIA 10. ca proces deosebit de complex. ceea ce conduce la deprecierea banilor şi la creşterea sensibilă.

- creditul bancar. - intrarea în circulaţie a unor sume de bani din economiile non-bancare. un declin economic. pentru că statul se împrumută pentru a consuma şi nu pentru a produce suplimentar bunuri. cel mai adesea. pag.233 Huidumac C. 232 .252 . într-un râu. aruncarea pe piaţă a unor noi cantităţi de bani constituie un factor potenţial de inflaţie. se consideră că fiecare dintre aceste cauze generează o formă specifică de inflaţie:  Inflaţie prin monedă – se datorează introducerii şi menţinerii în circulaţie a unei mase monetare excedentare raportată la cantitatea de mărfuri şi servicii de pe piaţă.2.Slumpflaţie semnifică acea situaţie din economia unei ţări caracterizată pe de o parte. p. 1998. De regulă. În condiţii normale. cauzele care îl determină pot fi multe şi nu întotdeauna uşor de sesizat. În consecinţă. următoarele5: - deficitul bugetar. Editura ALL EDUCATIONAL. Între cauzele inflaţiei sunt invocate. Editura Humanitas. – Introducere în studiul economiei de piaţă. excesul de cerere stimulează creşterea producţiei. Dacă există posesori de depozite monetare non-bancare şi dacă există deja inflaţie. Rogojanu A. Cauze şi forme ale inflaţiei Inflaţia este un fenomen complex. – Economia: regulile jocului. este posibil ca banii de cont să producă efecte inflaţioniste similare banilor numerar.  Inflaţie prin cerere – are la bază existenţa unui exces de cerere solvabilă în raport cu oferta. fapt ce l-a determinat pe Michel Didier să afirme: „A căuta vinovatul pentru inflaţie seamănă puţin cu a întreba care este.. Dacă însă creşterea volumului cererii nu determină o creştere 4 5 Didier M. Atunci când statul are cheltuieli mai mari decât veniturile curente. prin inflaţie rapidă sau chiar galopantă. Când băncile acordă credite fără o analiză serioasă a destinaţiilor acestora. pe de altă parte. 10. Bucureşti. se împrumută la banca centrală. fără ca nevoile circulaţiei să fi crescut. 1998. picătura de apă care le împinge pe celelalte”4. pentru a acoperi diferenţa. Bucureşti. şi o scădere a producţiei naţionale. banii în circulaţie vor creşte.

sindicatele. interni şi externi. energiei. aprecierea inflaţiei se face pe baza ratei inflaţiei. îndeosebi a salariilor. deoarece pe baza lor se stabilesc salariile nominale. se fac aprecieri asupra reuşitei sau nereuşitei politicii economice a guvernelor etc. se determină cursul de schimb valutar. Aprecierea inflaţiei se poate realiza pe baza ecartului absolut (dat de diferenţa dintre cererea solvabilă nominală şi oferta reală de bunuri şi servicii. pentru egalizarea cantităţilor cerute cu cele oferite.corespunzătoare a ofertei. preţurile cresc şi se manifestă fenomenul inflaţionist. evidenţiind masa bănească aflată în circulaţie în economie fără a avea acoperire în bunuri şi servicii) şi relativ (ca raport procentual între masa monetară excedentară şi oferta reală de bunuri şi servicii). etc. Prezentarea de mai sus a formelor inflaţiei este simplistă deoarece în condiţiile contemporane. Cel mai adesea. pe termen scurt şi pe termen mediu etc. Măsurarea inflaţiei Cunoaşterea nivelului şi dinamicii inflaţiei este necesară pentru aprecierea creşterii economice reale. 10. declanşarea şi întreţinerea inflaţiei are la bază numeroşi factori: economici şi social-politici. guvernele. determinarea eficienţei economice. o penurie de bunuri şi servicii (o ofertă scăzută în raport cu nevoile economiei). a nivelului de trai etc. corporaţii şi sindicate. Apare astfel. Sporirea veniturilor. Cei care deţin puterea de decizie economică pe un anumit segment de piaţă stabilesc preţuri de monopol sau controlate.3.) şi tendinţa de transferare a acestor creşteri către consumatorul final. patronatele. rata reală a dobânzii. În calcularea nivelului şi evoluţiei inflaţiei sunt interesaţi agenţii economici. calculată conform relaţiei: . nu este compensată printr-o creştere corespunzătoare a producţiei şi a productivităţii. intervenţia statului în formarea preţurilor). direcţi şi indirecţi.  Inflaţie prin ofertă – determinată de o insuficienţă a producţiei.  Inflaţie prin costuri – generată de sporirea costurilor de producţie (creştere datorată manifestării pretenţiilor salariale sau anumitor situaţii conjuncturale la preţurile materiilor prime.  Inflaţie structurală – este rezultatul condiţiilor de formare a preţurilor în anumite sectoare ale economiei (apariţia marilor grupări economice şi sociale: monopoluri.

IPC se calculează conform formulei: IPC = Σ W0i · IPi unde: W0i – ponderea bunului i în „coşul general de bunuri” în perioada de bază. indicele costului vieţii.Ri = IPC – 100% unde: Ri – rata inflaţiei [ % ]. p1 – preţurile bunurilor şi serviciilor în perioada de bază. IPC – indicele preţurilor de consum [ % ]. p0 Σq 0 ⋅ p1 ⋅ 100 Σq 0 ⋅ p 0 În afară de indicele preţurilor de consum.. inflaţie galopantă sau inflaţie cu două cifre. hiperinflaţia începe în luna în care creşterea preţurilor depăşeşte 50% şi se termină în luna anterioară scăderii creşterii preţurilor sub această limită. Acest indice este de tip Laspeyres şi se calculează după formula: IPC = unde: q0 – cantitate de bunuri şi servicii consumată în perioada de bază. Popescu C-tin – Economie.. IPi – indicele preţului bunului i. inflaţie deschisă . Dornbusch. Manual universitar. p. În consonanţă cu metodologia UE. Editura Economică. respectiv perioada curentă. precum: indicele general al preţurilor sau deflatorul PIB. peste care nu se trece cel puţin un an. Bucureşti. se pot face următoarele aprecieri6: - inflaţie moderată sau târâtoare – presupune o creştere a preţurilor de până 3% anual. la aprecierea inflaţiei se pot utiliza şi alţi indici şi indicatori. - - 6 Ciucur D. Ipi = p1 ⋅ 100 [ % ].608 . scăderea puterii de cumpărare a banilor. 2001. În funcţie de valoarea ratei inflaţiei. Indicele preţurilor de consum (IPC) exprimă evoluţia preţurilor unui ansamblu de bunuri necesare pentru traiului unei familii de talie mijlocie din mediul urban. hiperinflaţie – conform lui R.atunci când creşterea preţurilor este cuprinsă între 3 – 10% anual. p0. Gavrilă I.

de forma şi intensitatea inflaţiei. de regulă. Consecinţe ale inflaţiei Efectele inflaţiei diferă de la o ţară la alta.235 . reduce economiile agenţilor economici. economice şi chiar administrative. de la o perioadă la alta. obţin avantaje substanţiale de pe urma manifestării inflaţiei. îi dezavantajează pe creditori. – Economia:regulile jocului.4. financiare. dacă contractul de împrumut nu a fost prevăzut cu o clauză de indexare a ratei dobânzii şi a amortizării creditului. p. 1998. Editura Humanitas. de capacitatea de anticipare a participanţilor la activităţile economice. Aceste efecte sunt dependente. 7 Didier M. firme şi stat. în sensul invers al căilor care au dus la generarea şi manifestarea ei şi se bazează pe instrumente monetare. corelată cu rata inflaţiei. Diferite categorii sociale resimt în sens invers efectele inflaţiei: pentru o mare parte a populaţiei. În acest sens.10. în mare măsură. Michel Didier7 identifică trei categorii importante de politici antiinflaţioniste: blocajul monedei.5. precum şi de disponibilitatea şi profesionalismul autorităţilor monetare şi economice de a o ţine sub control. unele categorii sociale însă. 10. adânceşte instabilitatea vieţii economice şi sociale. Politici antiinflaţioniste Măsurile de combatere a inflaţiei merg. imediate. efectele inflaţiei sunt negative. • • • descurajează investiţiile productive de lungă durată şi orientează resursele băneşti spre acţiuni speculative. redistribuirea veniturilor şi a avuţiei între gospodării. Bucureşti. În literatura de specialitate se apreciază că inflaţia generează în special efecte negative. blocajul cheltuielilor publice şi blocajul veniturilor. identificând printre costurile inflaţiei: • • • deprecierea monetară (scăderea puterii de cumpărare a banilor) şi. este un factor dezorganizator al oricărei economii naţionale. pe cale de consecinţă. iar în cadrul aceleaşi ţări. creşterea cursului de schimb valutar.

susţinerii ofertei şi evaluării costurilor. încurajarea activităţii de cercetaredezvoltare etc. Altă grupare a măsurilor antiinflaţioniste vizează restabilirea echilibrului economic dintre cerere şi ofertă acţionând concomitent asupra temperării cererii. Desigur că este o măsură care poate genera conflicte sociale. aplicată raţional. 2. fiind aplicată pe termen lung. dar măsura este necesară în cazul unui buget deficitar generator de inflaţie. manevrând eficient rata dobânzii în sensul creşterii acesteia. Blocajul cheltuielilor publice presupune restrângerea acestora. s-a dovedit a fi necesară şi eficientă. Măsurile care absorb excesul de cerere vizează reducerea veniturilor prin îngheţarea salariilor. Care din enunţurile de mai jos le consideraţi corecte pentru a ilustra inflaţia? . creşterea productivităţii muncii. a preţurilor. Toate aceste măsuri se aplică în mod diferenţiat în funcţie de cauzele care provoacă inflaţia şi de cele mai multe ori simultan. dar şi această măsură. obligă şi băncile comerciale să practice un nivel ridicat al dobânzii. Enumeraţi şi explicaţi principalele concepte ce se folosesc in literatura de specialitate în legătură cu termenul de inflaţie. încurajarea economisirii etc. Care sunt cauzele inflaţiei? Şi ce forme de inflaţie generează acestea? 4. Acest lucru poate fi realizat în practică de către Banca Naţională prin taxa de rescont care.Blocajul monedei presupune evitarea creării de monedă suplimentară prin restrângerea creditului. TEST DE AUTOEVALUARE 1. dar acest tip de politică şi-a dovedit eficacitatea. Definiţi inflaţia. Care sunt principalele politici antiinflaţioniste? 6. 3. stimularea investiţiilor. Ce forme ale inflaţiei distingem în funcţie de valoarea ratei inflaţiei? 5. Blocajul veniturilor presupune îngheţarea salariilor şi. concomitent. scumpirea creditelor. fiind ridicată. având ca efect creşterea şomajului în sectorul public. Susţinerea ofertei şi reducerea costurilor vizează diversificarea producţiei. creşterea impozitelor şi taxelor directe. Restrângerea creditului va afecta desigur activitatea de investiţii provocând creşterea şomajului.

81 a) orice creştere a preţurilor. Unul din enunţurile de mai jos nu reprezintă cauză a inflaţiei: . 95 c) agenţii economici care au convertit moneda naţională în valută. 83 c) creşterea generalizată a preţurilor şi scăderea puterii de cumpărare a banilor. ea neavând remedii. Precizaţi care din agenţii economici enumeraţi mai jos nu sunt afectaţi negativ de fenomenul inflaţionist? 93 a) cumpărătorii. 7. 99 c) cantitatea de bani existentă în economie la un moment dat. 87 c) indicele preţurilor de consum. 10. 88 d) rata şomajului. 11. 94 b) agenţii economici cu venituri mici şi fixe. Precizaţi care din instrumentele enumerate mai jos pot fi utilizate pentru măsurarea inflaţiei: 85 a) indicele salariului nominal. 98 b) bunurile şi serviciile produse şi supuse vânzării în economie într-o perioadă de timp. 91 c) reprezintă un dezechilibru între cererea şi oferta de muncă. Cu ajutorul puterii de cumpărare a banilor se evidenţiază: 97 a) bunurile şi serviciile ce se pot cumpăra cu cantitatea de bani existentă în economie. Care din enunţurile de mai jos definesc inflaţia? 89 a) este o stare de necontrolat a economiei. 96 d) agenţii economici care şi-au constituit economii băneşti în moneda naţională. 92 d) este un dezechilibru de ansamblu al economiei între masa monetară excedentară în raport cu volumul bunurilor şi serviciilor care circulă pe piaţă. la un nivel dat al preţurilor . 100 d) scăderea preţurilor şi creşterea valorii banilor. 8. 9. 82 b) creşterea preţurilor mai rapidă decât a salariului nominal. 90 b) constă în creşterea volumului puterii de cumpărare. 86 b) indicele salariului real. 84 d) creşterea indicelui preţurilor mai rapidă decât a indemnizaţiei de şomaj.

Care din afirmaţiile de mai jos este falsă? preţurilor şi scăderea puterii de cumpărare a banilor. d) intrarea în circulaţie a unor sume de bani din economiile non- bancare. c) înclinaţiei marginale spre economisire. Nivelul inflaţiei se determină calculând: 17. 14. c) rata rentabilităţii. d) ca raport procentual între ΔP1 şi ΔPo. a) indicele preţului unui bun. 117 118 119 120 121 122 123 124 125 a) scăderii valorii banilor. 13. a) cheltuielile salariale suplimentare sunt recuperate de firme prin 15. b) indicele preţurilor bunurilor de consum. a) inflaţia se caracterizează prin creşterea generalizată a b) inflaţia favorizează înclinaţia spre economisire.101 102 103 104 a) acoperirea deficitului bugetar. . b) ca raport procentual între p0 şi p1. Spre deosebire de inflaţia prin cerere. b) şomajului. c) creşterea exporturilor. c) creşterea producţiei. 113 114 115 a) o creştere economică. d) rata dobânzii. Inflaţia avantajează debitorii datorită: 16. Creşterea salariilor generează inflaţie atunci când: majorarea preţurilor. 12. d) sporirii masei monetare. b) un grad înalt de ocupare a forţei de muncă. d) inflaţia este un factor dezorganizator al oricărei economii naţionale. c) inflaţia reduce economiile agenţilor economici. inflaţia prin costuri determină: 116 d) scăderea producţiei. Indicele preţului unui bun sau serviciu se determină: 105 106 107 108 109 110 111 112 a) ca raport procentual între p1 şi p0. b) creşterea excesivă a creditului bancar. c) ca diferenţă între p0 şi p1.

3 c) de natură să mărească puterea de cumpărare a banilor.000 60. 2 b) de creştere economică intensivă. 4 d) de economisire a resurselor.800 5 V 450 900 15 În baza contractelor colective de muncă încheiate între federaţiile sindicale. 5 20.trim. 19. indexarea salariilor se realizează trimestrial în proporţie de 85% din rata inflaţiei. 130 131 132 b) productivitatea muncii creşte mai mult decât cresc salariile. Preţ unitar La încep. a) negative asupra băncilor. aprecierea ratei inflaţiei şi indexarea salariilor şi pensiilor se face pe baza evoluţiei preţurilor a 5 bunuri de consum. d) firmele măresc corespunzător timpul de muncă.126 127 128 129 mari. c) oferta creşte şi cererea scade.000 10 U 3. care trebuie să plătească dobânzi b) negative asupra populaţiei. ale cărei economii în moneda c) pozitive asupra angajaţilor din sectorul public. La un moment dat. Presupunem că într-o economie naţională se tranzacţionează doar 5 produse ale căror cantităţi şi preţuri sunt redate în tabelul de mai jos: . ale căror d) neutre asupra creditorilor. venituri sunt fixe. Pondere în patronat şi guvern.000 3. preţurile au evoluat după cum urmează: Bunul consum (%) X 100 150 40 Y 500 520 30 Z 56. La sf. În cursul trimestrului III. Inflaţia are efecte: naţională se devalorizează. Cu cât se vor majora în medie salariile şi pensiile la începutul trimestrului al IV-lea ? 21. Indexarea salariilor şi pensiilor este o măsură: 1 a) de protecţie împotriva scăderii puterii de cumpărare. trim. 18.

m.m. încasările fiind de 12 milioane u.000 bucăţi produse finite din vânzarea cărora obţine 7 milioane u. Preţ în T1 65 80 250 70 110 22. oferta întreprinderii creşte cu 20% ca urmare a sporirii preţului.Produs Cantitate în T0 Cantitate în T1 Preţ în T0 A 10 11 60 B 40 35 70 C 5 5 250 D 20 30 80 E 30 20 100 Determinaţi rata inflaţiei aferentă perioadei T0-T1. Să se determine preţul unitar de vânzare în t1 şi t2 şi indicele de dinamică a preţului în intervalul t1-t2. În anul t2. O societate comercială produce în anul t1 un număr de 10. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->