Clasificarea lumii vii în cele cinci regnuri

Clasificarea lumii vii în cele cinci regnuri
-prima clasificare a
organismelor a fost facuta înca de acum 2000 de ani de catre filozoful grec Aristotel , care grupa organismele cunoscute în Plante si Animale

Clasificarea lumii vii în cele cinci regnuri
-în biologie se lucreaza cu categorii sistematice care grupeaza organismele de acelasi fel si care sunt asezate pe mai multe nivele, dupa cum urmeaza : Specia genul familia ordinul clasa încrengatura regnul regnul este cea mai mare categorie sistematica si le cuprinde pe toate celelalte

În lumea vie exista 5 regnuri :
Protista Animalia Fungi

Monera

Plantae

1. REGNUL MONERA ---bacterii-arhebacterii ---bacterii,propriu-zise Cuprinde cele mai mici organisme procariote cu o organizare celular , cu dimensiuni cuprinse in general intre 0,1 si 10 cm, motiv pentru care sunt incluse in grupa microorganismelor Mediul de viaì al procariotelor ± in sol, apa, aer, in corpul plantelor èi animalelor. Bacteriile se hr nesc autotrof èi heterotrof. Unele bacterii saprofite, produc fermentatia lactic èi sunt folosite in industria laptelui. Respiraìia bacteriilor este aerob cât èi anaerob . Se inmulìesc asexuat prin diviziune direct .

2.un grup extrem de divers care cuprinde cele REGNUL PROTISTA Este
mai simple eucariote. Deèi populeaz , în mod special, mediul acvatic, unele protiste tr iesc în mediul umed sau în corpul platelor èi animalelor. Locomotia se realizeaz cu ajutorul flagelilor, psedopodelor sau a cililor; au nutriìie autotrofa sau heterotrofa (excepìie fiind Euglena verde , care este mixotrof ). Înmulìirea este asexuat sau sexuat . Importanì Unele protiste sunt agenìi patogeni la animale sau plante. De exemplu Plasmodium falciparum ce provoac malaria la oameni èi Phytophtora infestans ce provoac stricarea cartofilor. O cunoaètere în detaliu a protistelor ar putea ajuta la tratarea (mai rapid a) unor boli. ex. Euglena verde( 1) Amiba( 2 ) Mana cartofului ( 3)

3. Regnul fungi este alc tuit din organisme eucariote. Organismul Fungilor este format din miceliu constituit din hife. Regnul Fungi se împarte în 3 încreng turi: ‡ încreng tura Myxomyceta (Mixomicetele) ‡ încreng tura Eumyceta (Mucegaiurile èi Ciupercile) ‡ încreng tura Lichenomyceta ‡ (Lichenii).

Arealul èi condiìii de trai Ciupercile pot popula aproape orice mediu de trai, cu respectarea anumitor condiìii: ‡ prezenìa substratului organic; ‡ lipsa luminozit ìii prea mari; ‡ temperatur ridicat ; ‡ umezeal destul . Utilizarea în economie ‡ Se folosesc pentru fabricarea medicamentelor

4.Regnul Plante Oamenii de ètiinì au cuprins în aceast categorie sistematic organismele pluricelulare fotosintetizante, adaptate primar la viaìa terestr . Acest regn se imparte in: -briofite(muschii), -pteridofite(ferigi) -spermatofite(gimnosperme si angiosperme) Plantele sunt organisme în marea majoritate a cazurilor autotrofe, care îèi preg tesc singure hrana din substanìe minerale, ap èi dioxid de carbon în procesul de fotosintez folosind drept surs de energie, lumina solar

5. Regnul Animal

Un animal dup definiìia clasic este o vieìuitoare (fiinì vie) care nu poate produce energia necesar prin fotosintez fiind nevoit s se hr neasc cu plante sau animale, necesitând oxigen pentru respiraìie.

Sfârèit!