P. 1
Grile Economie Comerciala UCDC

Grile Economie Comerciala UCDC

|Views: 694|Likes:
Published by merlin334
Grile Rezolvate (Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir)
In preview nu se vede rezolvarea.
Download PDF pentru a vedea rezolvarea.
Grile Rezolvate (Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir)
In preview nu se vede rezolvarea.
Download PDF pentru a vedea rezolvarea.

More info:

Published by: merlin334 on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2014

pdf

text

original

1.

Noţiunea de comerţ nu defineşte: a) o funcţie economică; b) o profesiune, care se practică în cadrul economiei de piaţă, asigurând realizarea actelor de schimb; c) transferul titlului de proprietate; d) cumpărarea unui bun îndelungat pentru dotarea locuinţei. 2. Comerţul pune la dispoziţia consumatorilor/utilizatorilor bunuri şi servicii în condiţii de: a) timp, loc, cantităţi, sortiment, preţ; b) cantitate, preţ, poziţii sortimentale; c) unităţi de încărcătură pachetizate; d) structură sortimental preambalată şi codificată.
A

3. In codul comercial, actele de comerţ sunt definite ca: a) acte proforma specifice; b) acte de producţie industrială, de transport, de curtaj etc.; c) acte juridice de ramură; d) acte formale. 4. De-a lungul timpului, activitatea de comerţ s-a transformat într-o: a) activitate creatoare de utilităţi; b) activitate de servicii producătoare de satisfacţii; c) simplă activitate de intermediere; d) activitate complexă de transfer a proprietăţii.
A

5. In concluzie, comerţul nu este: a) un sector creator de utilităţi; b) un sector creator de bunuri; c) un reprezentant în serviciul utilizatorului; d) un reprezentat în serviciul producătorului. 6. Care dintre următoarele nu sunt acte de comerţ? a) acte naturale; b) acte financiar-contabile; c) acte potrivit teoriei accesoriei; d) acte formale. 7. Actele de comerţ naturale sunt: a) reprezentate de acele activităţi care, prin ele însele, reprezintă comerţ, dând profilul profesiunii celor implicaţi în realizarea lor; b) activităţile desfăşurate de agenţiile de schimb valutar; c) reprezentate de toate operaţiunile ce se referă la acele acte, care sunt pur civile prin natura lor, dar devin comerciale dacă sunt făcute de către un comerciant cu ocazia realizării unei anumite laturi a activităţii sale comerciale; d) actele de comerţ a căror substanţă comercială este dată de forma lor. 8. Agentul A datorează 125 milioane lei agentului B, care la rândul său datorează o sumă asemănătoare agentului C. Agentul B poate cere agentului A să plătească agentului C, la o dată fixă, suma de 100 milioane lei utilizând:

a) b) c) d)

actele de comerţ proforma; actele de comerţ în virtutea teoriei accesoriei; actele de comerţ naturale; actele civile.

9. Excludeţi din următoarele enumerări obligaţiile ce nu sunt specifice comerciantului: a) ţinerea evidenţelor primare şi contabile, conservarea tuturor documentelor comerciale; b) plata impozitelor speciale, impozite pe beneficiul comercial, taxa asupra cifrei de afaceri, taxa pe valoarea adăugată; c) obligaţii ce decurg din calitatea de patron; d) respectarea reţetelor de fabricaţie. 10. Care dintre următoarele nu este restricţie cu privire la libertatea de a exercita diverse activităţi comerciale: a) determinarea şi stipularea incapacităţilor; b) stabilirea incompatibilităţilor; c) restricţii referitoare la modul de organizare a diferitelor tipuri de comerţ; d) organizarea sistemului de relaţii. 11. Stocarea mărfurilor asigură: a) utilizarea eficientă a depozitelor; b) aprovizionarea ritmică a populaţiei; c) echilibrul dintre oferta şi cererea de mărfuri în cadrul pieţei; d) valorificarea eforturilor investiţionale făcute pentru producerea mărfurilor. 12. Realizarea funcţiei comerţului privind fracţionarea cantităţilor mari de mărfuri pe care le livrează producţia, formarea sortimentului comercial şi asigurarea micilor partizi care urmează a fi puse la dispoziţia consumatorilor presupune organizarea, în cadrul reţelei comerciale, a unor operaţiuni specifice, cum ar fi: a) preambalarea mărfurilor şi formarea sortimentelor comerciale; b) porţionarea şi sortarea mărfurilor după criterii comerciale; c) prelucrarea produselor; d) porţionarea, dozarea şi preambalarea mărfurilor, prelucrarea lor (în cadrul alimentaţiei publice), sortarea după criterii comerciale, controlul continuu al calităţii. 13. Prin funcţiile asumate, comerţul îndeplineşte un rol important: a) faţă de producători; b) faţă de consumatori; c) atât în raport cu producătorii, cât şi cu utilizatorii finali sau intermediari; d) faţă de intermediari. 14. Concretizarea funcţiei comerţului privind crearea condiţiilor de realizare efectivă a actului de vânzare-cumpărare presupune: a) existenţa unei baze tehnico-materiale; b) existenţa unei baze tehnico-materiale şi a unui personal specializat; c) existenţa unui personal specializat; d) amplasarea magazinelor cât mai aproape de domiciliul cumpărătorilor.

Rolul comerţului se concretizează în: a) distribuţia de mărfuri şi servicii. Printre condiţiile de desfăşurare ale comerţului nu se înscrie: a) existenţa unor agenţi de înalt profesionalism. b) existenţa unui sistem de depozitare şi de conservare a produselor pe tot fluxul acestora. Marcaţi principiile nespecifice de organizare a activităţii comerciale. c) stabilirea legăturii între două sau mai multe stadii ale producţiei. aria de activitate. Obiectul comerţului se referă la: a) punerea la dispoziţia consumatorilor/utilizatorilor a produselor naturale sau fabricate de care aceştia au nevoie. b) comercializarea bunurilor de consum în condiţii de maximă eficienţă. b) din perspectiva cererii. c) existenţa unor locuri în care să se desfăşoare activitatea comercială. Rolul comerţului de distribuitor şi asigurator de servicii pentru consumatori nu presupune: a) punerea la dispoziţia acestora a produselor naturale sau fabricate. . comerţul exterior şi tranzitul reprezintă clasificarea comerţului: a) din punct de vedere geografic. c) utilizarea diferitelor tehnici (publicitate la locul vânzării. protecţia consumatorilor. 20. Promovarea produselor. d) asigurarea realizării produselor care sunt cerute. Comerţul interior. concurenţa. d) conform dezvoltării în teritoriu a reţelei comerciale. menţinerea echilibrului ecologic. asigurarea realizării produselor care sunt cerute. pluralismul formelor de proprietate. regăsite în majoritatea ţărilor cu economii de piaţă: a) legalitatea. c) profitul. c) stabilirea legăturii între două sau mai multe stadii de producţie. 21. publicitate prin mass-media etc. c) având în vedere obiectul afacerilor.15. se realizează prin: a) existenţa unui personal specializat. de la producător la consumator. protecţia mediului. specializarea. b) existenţa unor mijloace de transport adecvate. 18. 17. d) existenţa unei baze tehnico-materiale. 19. stabilirea legături între două sau mai multe stadii succesive ale producţiei. libera iniţiativă. pluralismul organizatoric. b) asigurarea abundenţei de produse. merchandising. o altă funcţie a comerţului. b) distribuţia şi asigurarea de bunuri şi servicii. c) legătura dintre mai multe stadii succesive ale producţiei. crearea de noi debuşee pentru produsele respective. b) asocierea şi combinarea. d) asigurarea abundenţei de produse.). d) a permite populaţiei o mai bună cunoaştere a produselor şi o mai bună exploatare a resurselor. 16. d) asigurarea realizării produselor care sunt solicitate.

d) structurarea numai după criterii merceologice. b) punctele slabe. organizarea concentrică. Izvoarele juridice care nu reglementează aria legalităţii. b) subiectul şi valoarea proprietăţii. micro-specializarea. d) nivelul profitului şi repartizarea lui. c) ponderea şi raportul dintre ele. d) Hotărârile curente ale Comisiilor directoare din societăţile comerciale. studiilor de piaţă stabilite de către Camera de Comerţ Internaţională. intrată în vigoare în februarie 1997 s-au instituţionalizat. dezvoltarea piramidală. utilizare. a forţei de muncă. b) doar individul. b) Rochdale (Anglia). Libera iniţiativă este: a) dreptul agenţilor economiei de a disputa aceeaşi piaţă. 22. 25. concurenţii nu-şi studiază: a) punctele forte. decizie şi uzufruct. c) orice structură organizatorică ce se constituie. b) Codul Comercial Român. d) beneficiarul dreptului de posesie. 23. c) Codurile specializate pentru practicile loiale în domeniile publicităţii. Subiectul proprietăţii este: a) concretizat în bunuri şi servicii. c) Consiliul Concurenţei de la Camera de Comerţ şi Industrie a României. 24. Prin Legea concurenţei (nr. c) o conturare şi o consecinţă a existenţei şi garantării proprietăţii private. promovării vânzărilor. Forma de proprietate cooperatistă a luat naştere în anul 1844 la: a) Paris (Franţa). c) proprietatea publică şi proprietatea privată. 21/1996). a) Consiliul Concurenţei şi Oficiul Concurenţei. d) Hamburg (Germania). 28. 26. . 27. cu referire la comerţ. a mărfurilor. direct sau indirect sunt: a) Constituţia. c) Londra (Anglia). Din punct de vedere al forţei. d) obligaţia organelor centrale de a înlesni libera concurenţă. b) libera circulaţie a capitalurilor. d) ROMEXPO şi Consiliul pentru combaterea practicilor neloiale. Pluralismul formelor de proprietate semnifică existenţa unei multitudini de forme pentru exprimarea celor două elemente necesare definirii conceptului de proprietate: a) subiectul şi obiectul. d) conţinutul şi formele de comercializare. b) Oficiile judeţene şi orăşeneşti ale Concurenţei.

b) constituirii unei structuri comerciale prin liberul consimţământ al părţilor contractante. 33. b) aplicarea principiilor de organizare a activităţii comerciale la nivel microeconomic. Din punct de vedere al conţinutului actului de schimb nu este recunoscută specializarea: a) comerţul cu ridicata. d) specializarea. aria de activitate. în cele mai frecvente cazuri. b) legalitate.combinarea presupune reunirea a două sau mai multe persoane fizice/juridice în scopul: a) fundamentării indicatorilor de performanţă a activităţii comerciale. d) practicarea numai unei anumite forme de comerţ. de o pregătire managerială. 35. c) firmele funcţionează doar în comerţul cu ridicata. d) aprovizionarea se face doar prin intermediul unor centrale de aprovizionare. Specializarea activităţii comerciale evidenţiază: a) promovarea anumitor forme de vânzare. c) dezvoltării strategice a pieţei unor produse. d) comerţul de tranzit. c) pluralismul formelor de proprietate. 31. d) comerciantul proprietar este lipsit. Asocierea . 32. familie sau sector de mărfuri. liberă iniţiativă. c) comerţul integrat. livrare. distribuţie a mărfurilor de la producători la consumatori. asociere . Identificaţi care din următoarele nu este caracteristică a comerţului independent: a) firmele de comerţ independent sunt în cea mai mare parte întreprinderi familiale. 34.combinare. repartizarea magazinelor pe teritoriu. c) capacitatea financiară a firmelor de comerţ independent este mare. c) consacrarea într-un anumit gen de activitate. Care dintre caracteristicile de mai jos corespunde comerţului independent: a) întreprinderile nu au nici o legătură cu organisme coordonatoare sau centralizatoare ale activităţii.29. . lanţurile voluntare. b) firmele de comerţ independent sunt impozitate pauşal. Comerţul independent prezintă câteva caracteristici principale. b) firmele funcţionează întotdeauna ca societăţi în nume colectiv sau cu răspundere limitată. b) comerţul cu amănuntul. 30. d) cooperării realizării de investiţii. limitarea la un anumit domeniu. la o marfă. Pluralismul formelor organizatorice nu este un principiu consecinţă a aplicării următoarelor principii: a) dezvoltarea piramidală a comerţului. grupările cumpărătorilor grosişti şi magazinele colective ale independenţilor. Comerţul asociat reprezintă un sistem de organizare a aparatului comercial care cuprinde: a) magazinele populare.

care îşi asumă şi funcţiile comerţului cu amănuntul. magazinele colective ale independenţilor şi magazinele cu sucursale. d) selectarea şi urmărirea achiziţiilor de către comisii de specialitate din cadrul asociaţiei. atât pentru liderii şi specialiştii grupării. atât pentru recrutarea diverşilor detailişti. „grupările de cumpărare" trebuie să ţină seama de o serie de condiţii-cadru. 38. se unesc. Lanţurile voluntare. Marcaţi care din următoarele nu este considerat avantaj pe care „grupările de cumpărare" le prezintă pentru înşişi comercianţii cu amănuntul din asociaţii: a) ajutorarea în procesul de finanţare. b) asigurarea libertăţii comercianţilor cu amănuntul de a se retrage în orice moment din cadrul lanţului. cât şi pentru fiecare aderent în parte. d) în faptul că mai mulţi comercianţi cu ridicata. 39. cât şi pentru aprovizionarea unora dintre aceştia.b) cooperativele detailiştilor. formând o organizaţie. d) cooperativele detailiştilor. care îşi asumă şi funcţia de grosist. numiţi „capetele lanţului". d) competenţe scăzute pe plan tehnic şi pe plan uman. d) utilizarea unei mărci comune doar pentru comercianţii cu ridicata. comercianţi cu amănuntul. după care atrag în grupul astfel format o parte din comercianţii cu ridicata. 37. c) facilităţi de ordin administrativ. 36. „Grupările de cumpărare" sau „cooperativele" comercianţilor cu amănuntul prezintă anumite avantaje şi inconveniente. ca formă a comerţului asociat. care acţionează în aceeaşi branşă sau similare. c) lanţurile voluntare. c) crearea unor exclusivităţi rezervate fiecărui comerciant cu ridicata. Caracteristica generală a sistemului de asociere sub forma „lanţurilor voluntare" constă: a) în faptul că mai mulţi comercianţi cu amănuntul. se grupează între ei. între acestea nu poate fi considerată: a) realizarea activităţii de comerţ cu ridicata. b) membrii asociaţiei trebuie să respecte anumite reguli. marile magazine. . franciza şi grupările de cumpărare. numiţi „capetele lanţului". b) în faptul că mai mulţi comercianţi cu amănuntul. după care atrag în lanţul astfel format o parte din colaboratorii lor. principii de organizare şi de acţiune. se unesc. prezintă anumite funcţii. atribuţii. b) asigurarea unei fidelităţi din partea aderenţilor. se grupează între ei. materializate în faptul că asociaţii dintr-o astfel de grupare nu au relaţii decât cu grupul respectiv. care acţionează în aceeaşi branşă sau similare. grupările cumpărătorilor grosişti şi magazinele colective ale independenţilor. c) în faptul că mai mulţi comercianţi cu ridicata. Pentru a fî eficiente. Marcaţi care din următoarele nu poate fi considerată condiţie. c) crearea şi asigurarea permanentă a unor mijloace manageriale moderne.cadru: a) „grupările de cumpărare" trebuie să dispună de un anumit număr ridicat de aderenţi şi de o capacitate superioară de cumpărare a fiecăruia dintre aceştia. lanţurile voluntare. în sectoare bine determinate. lanţurile voluntare. formând o organizaţie.

în anu 1960. 42. d Formele capitaliste ale comerţului integrat sunt: a) magazinele populare. d) depozitul central. 44.ca formă de organizare a comerţului integrat . d) marile magazine. b) sortimentul de mărfuri oferit este foarte larg. d) Marea Britanie. în anii 1960. c) cooperativele administraţiei. magazinele colective ale independenţilor au apărut pentru prima dată în: a) Suedia. b) sectorul de alimentaţie publică. d) serviciile comerciale se interferează cu produsele oferite. d) forme de stat şi cooperatiste. Care dintre următoarele nu este element specific privind funcţionarea magazinelor cu sucursale: a) direcţia generală. în 1965. magazinele cu sucursale şi magazinele populare. specialiştii structurează sistemul de organizare a comerţului integrat în: a) forme capitaliste şi forme particulare. magazinele populare şi lanţurile voluntare. c) forme capitaliste şi forme cooperatiste. 43. c) Germania. Din punct de vedere funcţional. 41. b) lanţurile voluntare. fiecare raion reprezentând un magazin. d) comerţului cooperatist integrat. magazinele colective ale independenţilor şi cooperativele de consum. d) sectorul mărfurilor nealimentare sau bunurilor destinate consumului intermediar. Marile magazine .40. Magazinele colective ale independenţilor reprezintă o formă specifică de organizare a: a) comerţului independent. După natura participanţilor şi a formelor de proprietate. în anii 1960. 46. b) forme cooperatiste şi forme particulare. magazinele colective ale independenţilor şi magazinele cu sucursale. b) direcţia comercială. b) comerţului asociat.au anumite caracteristici proprii. Grupările de cumpărare ale comercianţilor cu ridicata sunt întâlnite numai în: a) sectorul mărfurilor alimentare. 45. . c) direcţia centrală. Care dintre cele enumerate mai jos nu este adevărată ? a) procesul de vânzare se desfăşoară pe o suprafaţă mare şi foarte mare. c) comerţului capitalist integrat. c) sectorul materiilor prime. c) preţurile produselor comercializate sunt mai mari decât la magazinele tradiţionale. b) SUA.

au anumite caracteristici proprii. . Care dintre cele enumerate mai jos nu este adevărată? a) raioanele de produse alimentare reprezintă punctul de atracţie al fiecărui magazin. b) continuarea fără întrerupere a activităţii producătorilor. Magazinele populare . d) reprezintă un mijloc de promovare a afacerilor printr-un management eficient. c) magazinele colective ale independenţilor şi cooperativele de consum.47. c) asigurarea unui sortiment foarte larg şi extrem de complex. 49. c) intervenţia acestora întreprinderii atât în cadrul fluxului produselor indigene. c) o modalitate de înfiinţare a unei afaceri. d) activitatea de comerţ cu ridicata nu încheie circuitul economic al mărfurilor. Franciza nu este: a) o formă de valorificare a drepturilor de proprietate intelectuală. A 53. Formele cooperatiste ale comerţului integrat sunt: a) cooperativele de consum şi cooperativele marilor întreprinderi sau ale administraţiei. b) cumpărările de mărfuri se realizează în cantităţi mari. însoţită de asistenţă tehnică. d) inexistenţa unor servicii comerciale bine puse la punct. c) constă în utilizarea mărcii unei firme cu bun renume. 51. cât şi celor importate.ca formă de organizare a comerţului integrat . Franciza. ca sistem de distribuţie: a) are la bază o licenţă de ordin comercial acordată de către o întreprindere către o alta pentru exploatarea unei mărci originale. In raport cu producătorii. 52. Marcaţi trăsătura nespecifică a comerţului cu ridicata: a) actele de comerţ au loc între întreprinderi economice. comercială şi managerială necesară. în sortiment industrial. 48. b) magazinele colective ale independenţilor şi magazinele cu sucursale. d) cooperativele administraţiei şi magazinele populare. b) o formă de marketing şi distribuţie internaţională. a unor metode şi tehnici particulare. b) reprezintă un compromis între forme de distribuţie şi metode de vânzare. 50. comerţul cu ridicata nu îşi asumă rolul de: a) oferirea de preţuri avantajoase pentru detailişti. datorită lansării şi achitării de comenzi de partizi mari de mărfuri. d) o formă de diversificare a pieţei. c) toate produsele se vând la preţuri mai reduse sau foarte avantajoase faţă de alte tipuri de unităţi. comercializează o gamă relativ restrânsă de produse. Marcaţi caracteristica nespecifică a întreprinderilor ce acţionează în cadrul verigii comerţului cu ridicata: a) mare acoperire financiară şi încadrarea cu personal de înaltă calificare. b) specializarea activităţii pe familii de produse. d) setul de servicii comerciale este complex. b) raioanele. altele decât cele alimentare.

c) revânzarea mărfurilor în cantităţi mici către comercianţii cu amănuntul. în sortiment comercial. b) un ansamblu de activităţi şi relaţii organizate şi desfăşurate de unităţi specializate pe circulaţia mărfurilor. d) cercetarea permanentă a pieţei. d) oferirea de produse în cantităţi mai mici detailiştilor decât dacă aceştia s-ar aproviziona direct de la producători. servicii prestate de personal de înaltă calificare. Marcaţi funcţia comerţului cu ridicata: a) transformarea sortimentului industrial. 57. d) transformarea sortimentului comercial. 59. d) intervenţia întreprinderilor de comerţ cu ridicata atât în fluxul produselor realizate de producătorii interni. întreprinderile de comerţ cu ridicata nu se caracterizează prin: a) specializarea activităţii pe familii de produse. Printre funcţiile specifice comerţului cu ridicata nu se numără: a) cumpărarea unor partizi mari de produse şi concentrarea unor fonduri de mărfuri de la un număr mare şi divers de producători. 55. c) revânzarea mărfurilor în cantităţi mici către comercianţii cu amănuntul. 54. cât şi de cei externi. localităţile şi punctele populate. b) cumpărarea de mărfuri pe care le revinde în cantităţi mici. c) prospectarea activităţii detailiştilor. b) slabă acoperire financiară. în scopul aprovizionării consumatorilor sau utilizatorilor finali. Dicţionarele de specialitate definesc comerţul cu amănuntul astfel: a) o formă a circulaţiei mărfurilor a cărei funcţie constă în a cumpăra mărfuri pentru a le revinde consumatorilor sau utilizatorilor finali. c) asigurarea unui sortiment foarte larg şi extrem de complex punând la dispoziţia populaţiei absolut toate produsele realizate de producători industriali sau agricoli. format din cantităţi mari de produse de un anumit fel. corespunzător varietăţii cererii populaţiei. c) existenţa unor servicii comerciale bine puse la punct. în general în cantităţi mici şi în stare de întrebuinţare. necomerciale. c) include toate activităţile implicate în vânzarea produselor sau serviciilor direct către consumatorii finali. Faţă de comerţul cu amănuntul.c) asigurarea de multiple servicii logistice. livrat de producători. b) realizarea logisticii comerciale specifice fiecărui produs industrial. b) fracţionarea partizilor de mărfuri şi livrarea acestora unităţilor comerciale cu amănuntul. 56. d) participarea activă la prospectarea detailiştilor şi campaniilor de promovare a vânzărilor iniţiate de producător. regularizarea producţiei şi oferirea de informaţii asupra modului în care sunt primite produsele de către consumatori. 58. comerţul cu ridicata nu îşi asumă rolul de: a) informarea detailiştilor. b) stocarea unor cantităţi mari de mărfuri. spre a fi folosite în scopuri personale. d) asigurarea prezenţei sale în toate zonele. . Care dintre următoarele este funcţie a grosiştilor industriali: a) asigurarea circuitului de distribuţie al produselor de consum individual.

d) activitatea sa nu încheie circuitul economic al mărfurilor. d) comerţ nealimentar. b) complexă. b) revânzarea mărfurilor în cantităţi mici către comercianţii cu amănuntul. Principalele direcţii de specializare a comerţului nealimentar sunt următoarele: a) monoprodus. Marcaţi funcţia comerţului cu amănuntul: a) transformarea sortimentului industrial. literatura de specialitate grupează activitatea de comerţ cu amănuntul în trei domenii distincte. multisectorială. 62. localităţile şi punctele populate. Marcaţi categoria de activităţi nespecifice alimentaţiei publice: a) activităţi de transformare a sortimentului industrial. c) desfăşurarea unei intense activităţi clasice. bisectorială. d) prestare de servicii. d) desfacerea pe lângă sortimentul general de mărfuri alimentare în stare naturală şi a unor mărfuri complementare sau a unor produse prelucrate industrial. multifactorială. c) multiformă. c) alimentaţie publică. tridimensională. b) activităţi de producţie. Marcaţi funcţia nespecifică comerţului cu amănuntul: a) cumpără mărfuri pe care le revinde în cantităţi mici. 61. multisectorială. monoclientelă. . c) intensă activitate comercială. c) asigurarea unui sortiment foarte larg şi extrem de complex punând la dispoziţia populaţiei absolut toate produsele realizate de producători industriali sau agricoli. 60. c) asigurarea unui sortiment extrem de complex. 65. monotemă. monoprodus. Marcaţi domeniul nespecific comerţului cu amănuntul: a) comerţ alimentar. 64. format din cantităţi mari de produse de un anumit fel. Alimentaţia publică reprezintă o formă de activitate mai complexă în cadrul comerţului cu amănuntul. Comerţul alimentar prezintă o serie de caracteristici. multiformă. d) monoprodus. monosector. detailişti sau grosişti . 63. în funcţie de caracteristicile merceologice ale mărfurilor. b) asigurarea prezenţei unităţilor sale în toate zonele. în sortiment comercial.efectuează comerţ cu amănuntul. corespunzător varietăţii cererii populaţiei. complex de nevoi.d) orice organizaţie care practică acest gen de comerţ . b) combinarea raţională a diferitelor tipuri de mari suprafeţe comerciale cu existenţa unor mici unităţi specializate şi de completare. multiformă. b) complexe de nevoi. d) cumpărarea unor cantităţi mari de produse şi concentrarea unor fonduri de mărfuri de la un număr mare şi divers de producători. Marcaţi caracteristicile nespecifice: a) existenţa unei reţele de mari unităţi generale. monosector. livrat de producători.fie că este vorba de producători.

. c) deceniul 8 al secolului 20. comerţ iară magazine. b) unităţi clasice de desfacere şi prin automate. c) clasificarea şi structurarea informaţiilor. a fost realizat pentru: a) transmiterea mesajelor structurate în industria transporturilor. apărut în anul 1968. b) reglementarea calităţii serviciilor. Comerţul stabil poate fi realizat prin: a) corespondenţă şi pe bază de catalog. 71. Marcaţi variantele nespecifice: a) vânzări prin curier. fără documente materiale utilizând o serie de tehnologii. c) comerţ stabil. d) în funcţie de factorii concurenţiali. prin telefon. comerţ fără magazine. 73. hipermagazine. d) organizarea unui comerţ itinerant. 72. magazine discount. cash and carry. comerţ mobil. automate comerciale. vânzări electronice. prin corespondenţă. Vânzările tradiţionale fără magazine cuprind în structura lor: a) vânzarea electronică. în SUA. Comerţul electronic reprezintă schimbul informaţiilor de afaceri prin reţele informatice. Marcaţi criteriile de segmentare nespecifice: a) în funcţie de mijloacele utilizate în procesul de comercializare a mărfurilor. Comerţul electronic datează din: a) deceniul 6 al secolului 20. c) Internet. d) vânzarea la domiciliu şi vânzările pe bază de catalog. Marcaţi tehnologiile nespecifice: a) EDI (Electronic Data Interchange). b) 1930. d) supermagazine. 68. b) magazine normale. Primul standard EDI (Electronic Data Interchange). b) deplasarea itinerantă pe distanţe mici a unor vânzători ambulanţi. realizat cu ajutorul unor mijloace de transport specializate.66. c) vânzarea prin televiziunea cablată. în funcţie de tipul reţelei de unităţi prin care se realizează mărfurile. 70. 67. hipermagazine. c) gruparea unor unităţi mobile de diferite specializări în cadrul pieţelor obişnuite. d) „home video shopping" şi videotext. c) în funcţie de tipul întreprinderii comerciale. Piaţa vânzărilor fără magazine poate fi segmentată în diverse moduri. 69.1945. se întâlnesc: a) comerţ cu autoservire. b) vânzarea prin videotext. d) deceniul 5 al secolului 20. d) protecţia mediului de afaceri. b) în funcţie de tipul cumpărătorilor. Comerţul mobil se poate realiza în mai multe variante.

făcând posibil contactul direct între furnizori şi clienţi. c) menţinerea calităţii mărfurilor. taxele pentru furnizorul de servicii Internet etc. operativitatea crescută în efectuarea tranzacţiilor comerciale. 77. costurile necesare ambalării produselor. c) globalizarea afacerilor. b) scăderea veniturilor micilor comercianţi prin participarea la afacerile mai mari. d) reţelele deschise sunt neprotejate. instalarea site-ului web. Printre aspectele ce nu necesită rezolvare în domeniul vast al comerţului prin Internet se înscrie: a) reglementarea juridică a afacerilor pe Internet. Comerţul electronic. . simplificarea sistemelor de decontare şi de plată. b) eliminarea unor operaţii manuale şi reducerea erorilor în manipulare. Internet-ul . c) integrarea mai uşoară şi mai strânsă a furnizorilor locali şi străini în cadrul lanţului de aprovizionare. d) reţele electronice prin cablu. d) reducerea costurilor şi libertatea comunicaţiilor. c) taxele vamale în cazul expediţiilor între ţări. impozite. reducerea pierderilor în timpul transportului şi un design mai bun al ambalajului. în domeniul comerţului. 79. sofîtware-ul necesar. c) Buletine electronice de informare. c) schimbarea naturii pieţei dintr-o locaţie fizică într-una virtuală. oferă multiple avantaje. c) partenerii sunt în număr nelimitat fiind atât cunoscuţi cât şi necunoscuţi. Costurile standard de intrare în e-comerţ nu sunt încadrate în următoarele categorii: a) investiţii şi costuri de operare (costurile pentru calculator. d) informarea mai bună a potenţialilor clienţi . d) reducerea şi eliminarea intermediarilor. Printre particularităţile comerţului electronic prin Internet nu se înscrie: a) limitarea numărului de intermediari. b) scăderea oportunităţilor de afaceri. 74.b) E-mail (poşta electronică). spre deosebire de cel clasic. Printre avantajele comerţul electronic nu se înscrie: a) accesul la serviciile şi produsele furnizorilor din lumea întreagă.nu a însemnat: a) globalizarea afacerilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii. b) piaţa este deschisă la scară globală. 76.). 78. chiria pentru liniile folosite.sistem deschis la scară planetară . d) crearea condiţiilor pentru liberalizarea actelor de comerţ. Marcaţi avantajele nespecifice: a) facilitarea stabilirii relaţiilor între partenerii potenţiali. transferul electronic al fondurilor. b) garantarea informaţiilor şi credibilitatea acestora. cu costuri mici. 75. b) comisioane pentru tranzacţiile cu cărţi de credit.

80. Piaţa urbană se caracterizează printr-un: a) grad ridicat de concentrare. Piaţa rurală se caracterizează prin: a) mobilitate.urilor). reţele proprii ale corporaţiilor. fiind cunoscuţi şi necunoscuţi. Marcaţi particularităţile nespecifice: a) piaţa este deschisă la scară globală şi ea reprezintă reţeaua. c) comercializarea produselor unicat. b) ansamblul tranzacţiilor efectuate într-o arie geografică determinată. b) informarea clienţilor şi a furnizorilor. mulţi reţele. 84. aceloraşi reguli ca în comerţul tradiţional. Elementul care nu influenţează cumpărarea produselor şi serviciilor pe Internet este: a) utilizarea unor termeni unici pentru descrierea produselor şi/sau serviciilor. c) ritm evolutiv mai lent.d) cheltuielile cu achiziţionarea produselor. limitarea valorică a unei livrări. 85. el include un număr larg de aplicaţii în sistem. d) ansamblul operaţiunilor privind vânzarea de produse. de unde necesitatea securizării acestora. c) teleshoping. 83. noţiunea de piaţă reprezintă: a) o categorie economică care îşi găseşte expresia în totalitatea actelor de vânzarecumpărare privite în unitate organică cu relaţiile pe care le generează şi în conexiune cu spaţiul în care se desfăşoară. b) videotext. d) grad ridicat de omogenitate în profil teritorial şi prin mari deosebiri de la o zonă la alta.ROM. d) reţelele deschise sunt neprotejate.urilor). aplicaţiile nespecifice: a) matriciale. . Comerţul electronic prin Internet are o serie de particularităţi. c) partenerii sunt în număr nelimitat. d) „activităţile" de comerţ electronic se supun. Din punct de vedere teoretic.line. b) nivel ridicat de dispersie. cataloage de vânzare pe CD . 81. d) mediu of . Excludeţi. 86. prin marcare. c) comerţul prin Internet nu reprezintă un factor decisiv în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM. c) ansamblul sau localul în care se oferă produsele spre vânzare şi ansamblul consumatorilor şi cumpărătorilor. în general. Identificaţi afirmaţia adevărată: a) pentru a obţine profit firmele care practică un comerţ electronic nu trebuie să se supună unor reguli asemănătoare cu cele de pe piaţa reală. 82. b) accesul limitat al vizitatorilor. d) protecţia consumatorilor on-line. Comerţul electronic nu este limitat numai la Internet. b) comerţul prin Internet nu reprezintă un instrument util în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM.

c) consumul aparent. b) natura consumului.b) elasticitate. d) posibilităţile satisfacerii cererii utilizatorilor finali. Care din următoarele enumerări nu este factor de influenţare a pieţei bunurilor şi serviciilor: a) producţia industrială şi agricolă. c) posibilităţile satisfacerii cererii consumatorilor. A 91. c) cererii de mărfuri. d) reducerea treptată a consumului natural. d) schimburile directe de mărfuri între marile magazine din diferite ţări. c) perfecţionarea sistemului bancar. 90. b) ofertei de mărfuri.cumpărare. b) importurile de produse. d) puterii de cumpărare. b) revoluţiei tehnico-ştiinţifice. b) crearea unor societăţi mixte. 87. Importurile de produse influenţează piaţa bunurilor şi serviciilor prin intermediul: a) preţurilor bunurilor şi serviciilor. In procesul de unificare a pieţelor interne nu poate fi considerat element favorizant: a) dezvoltarea puternică a societăţilor producătoare multinaţionale. d) nivel mai ridicat de organizare a activităţii comerciale. c) diversificarea colaborărilor pe plan economic şi politic. d) intensificarea interdependenţelor dintre diferite state. 93. c) numărul vânzătorilor şi al cumpărătorilor. Integrarea economiei europene. constă în: a) amplificarea schimburilor comerciale. în esenţă. Piaţa bunurilor şi serviciilor se subdivide în piaţa bunurilor de consum individual şi piaţa bunurilor industriale şi de echipament după criteriul: a) aria geografică sau perimetrul în cadrul căruia se desfăşoară confruntarea dintre cerere şi ofertă. b) volumul ofertei de mărfuri. factor principal al evoluţiei pieţei nu determină: a) puterea de cumpărare. b) dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre state. 92. în cadrul cărora un rol deosebit de important revine: a) dezvoltării investiţiilor. d) modul de materializare a activităţii care formează obiectul actului de vânzare. Procesul integrării europene este determinat şi condiţionat de un ansamblu de factori. d) intensificării afacerilor internaţionale. . c) amplificării relaţiilor dintre state. Producţia bunurilor industriale şi agricole. 88. 89. c) faptul că reflectă în totalitate consumul dintr-o anumită zonă.

d) modelul tip de Acord European de Asociere 97. folosirea echipamentului de protecţie etc. Libera circulaţie a persoanelor nu înseamnă: a) armonizarea politicilor sociale. semnat la 10 mai 1950. Libera circulaţie a serviciilor nu înseamnă: a) liberalizarea serviciilor bancare şi de asigurări. d) proiecte comune sociale. d) constituirea unor unităţi transeuropene. 96. 99. armonizarea instituţională în sectorul financiar-bancar. c) Acordul Unic European din 1987 şi Tratatul adoptat la Maastricht din 1992. Acordurile Europene şi Acordurile Interimare privind comerţul şi aspectele legate de comerţ au drept obiectiv: a) stabilirea graduală a unei zone de comerţ liber într-o perioadă maximă de 10 ani. semnat la 9 mai 1952. 101. c) adoptarea de directive specifice privind durata săptămânii de lucru. d) liberalizarea serviciilor bancare..94. b) liberalizarea serviciilor de telecomunicaţii. d) liberalizarea serviciilor de transporturi. semnat la 25 martie 1957. 95. d) liberalizarea serviciilor de transporturi. . c) cadrul general a unui Acord de Asociere. 100. b) recunoaşterea diplomelor. Excludeţi tratatul ce nu are nimic comun cu constituirea Uniunii Europene: a) Tratatul de la Paris. d) crearea unui cadru juridic transeuropean. c) constituirea unor zone de comerţ cu Uniunea Europeană. d) Tratatul de la Berlin. 98. c) realizarea unor proiecte comune de dezvoltare a industriei şi comerţului. ţările din Europa Centrală şi de Est au convenit: a) marcarea unor zone comerciale. b) delimitarea unor zone de schimb. Prin Acordurile de asociere. b) condiţiile specifice din fiecare ţară. Piaţa Unică Europeană presupune: a) dezvoltarea unei pieţe de mari dimensiuni în centrul Europei. b) recunoaşterea diplomelor. a serviciilor şi a capitalurilor. c) eliminarea discriminărilor de naţionalitate privind angajările. a persoanelor. b) libera circulaţie a mărfurilor. c) eliminarea discriminărilor de naţionalitate privind angajările. Libera circulaţie a capitalului implică: a) înlăturarea controlului asupra tranzacţiilor de capital. c) eliminarea graniţelor dintre state. b) Tratatul de la Roma. b) construcţia unor obiective comerciale. Acordurile încheiate cu ţările Est şi Central Europene au la bază: a) rezultatele unor cercetări ştiinţifice.

al unităţilor economice şi instituţiilor şi al fiecărui individ în parte. d) creşterea economică mai puternică şi crearea de locuri de muncă. Printre domeniile în care ţările din Centrul şi Estul Europei trebuie să se pregătească în vederea accelerării acquis . b) scăderea gradului de dotare cu utilaje comerciale moderne. d) utilizarea de către producători a unor materii prime de calitate. c) dotarea cu noi utilaje. cu bunuri şi servicii nou create.ului comunitar. Piaţa Uniunii Europene contribuie la îmbunătăţirea economică a statelor membre. 107. d) schimbarea bunurilor sau serviciilor consumate. b) modernizarea depozitelor existente. Aparatul logistic constituie unul din punctele slabe ale agenţilor economici. c) scăderea puterii de cumpărare. datorită: a) alocării ineficiente a factorilor de producţie. speciale. b) cadru ce cuprinde satisfacerea societăţii în ansamblu. Comerţul cu amănuntul ar trebui să nu se îndrepte spre: a) aprovizionarea directă de la producători. considerate la scară socială. firmele româneşti în vederea integrării României în circuitul economic comunitar nu trebuie să acţioneze pentru: a) achiziţionarea unui parc propriu de mijloace auto. d) neasigurarea unor condiţii corespunzătoare pentru păstrarea mărfurilor.102. d) retragerea statului din sfera antreprenorială. c) modernizarea condiţiilor de servire şi practicarea unor forme moderne de vânzare. Avantajul aşteptat de la Piaţa Unică Europeană este: a) creşterea costului creditului. b) reducerea competitivităţii agenţilor economici. 108. . b) exploatării ineficiente a economiilor rezultate. Distribuţia fizică trebuie îmbunătăţită îndreptându-se cu prioritate şi spre recepţia calitativă a mărfurilor prin: a) introducerea unor clauze speciale privind calitatea mărfurilor în contractele încheiate cu furnizorii. 104. nu se numără: a) promovarea şi susţinerea unei politici concurenţiale. c) îmbunătăţiri ? performanţelor în confruntarea cu o concurenţă mai dură. c) ansamblul trebuinţelor oamenilor. 105. Nevoia de consum poate fi definită drept: a) nivelul la care oamenii îşi ating scopurile materiale. De aceea. 103. unităţilor economice şi instituţiilor de bunuri şi servicii. d) diversificarea gamei de produse şi servicii oferite consumatorilor. d) nestimulării investiţiilor. b) modernizarea şi creşterea gradului de utilizare a parcului existent. c) restructurarea agriculturii. c) achiziţionarea de noi mijloace de transport. 106. b) creşterea măsurilor de protecţie socială. de capacităţi variate.

combustibil) se face în funcţie de: a) caracterul nevoilor. b) factori demografici. 112. c) volumul şi structura cheltuielilor efectuate de populaţie în vederea satisfacerii diferitelor trebuinţe. b) factori demografici. c) factorii de influenţă ai nevoilor.) şi nevoi generate de procesul de producţie (materii prime. 114. c) factori materiali. d) locul consumului în asigurarea evoluţiei societăţii. b) caracterul nevoilor. 111. Structura consumului în consum intermediar şi consum final se face în funcţie de: a) tipul produsului implicat în procesul să de realizare. locuinţe etc. fac parte din categoria de factori de influenţă a nevoilor de consum: a) factori subiectivi. b) importanţa consumului în formarea PNB -ului (şi de aceea consumul este cel mai stabil dintre toate fluxurile de cheltuieli).109. investiţiile. c) volumul şi structura cheltuielilor efectuate de populaţie în vederea satisfacerii diferitelor trebuinţe. condiţiile de muncă. b) locul consumului în asigurarea evoluţiei societăţii. Fenomenele de ordin psihologic şi sociologic fac parte din categoria de factori de influenţă a nevoilor de consum: a) factori subiectivi. Evoluţia în timp a produsului naţional brut şi a cheltuielilor de consum evidenţiază: a) oscilaţiile sezoniere ale consumului şi ponderea mare a cheltuielilor respective în bugetul personal. 110. nivelul de trai. d) modalitatea de exprimare. Gruparea nevoilor în nevoi materiale. Structura consumului în consum de bunuri durabile. materiale. d) factori obiectivi. d) durata de viaţă a produselor. îmbrăcăminte. d) modul de satisfacere a nevoilor. d) factori obiectivi. c) factori imateriali. 115. Producţia. . consum de bunuri semidurabile şi consum de bunuri nedurabile se face în funcţie de: a) tipul produsului implicat în procesul său de realizare. 113. Gruparea nevoilor în nevoi de bază ale existenţei (hrană. b) mobilul formativ al nevoilor. c) factorii de influenţă a nevoilor. condiţiile de viaţă etc. b) durata de viaţă a produselor. nevoi spirituale şi nevoi sociale se face în funcţie de: a) mobilul formativ al nevoilor.

c) una. Câte posibilităţi de comensurare a relaţiei economice fundamentale dintre consum şi economii există? a) două. 122. aceasta nu poate fi: a) curentă. b) posibilitatea de manifestare a nevoilor. c) propensiune. c) rară. 117. c) modul de manifestare în timp a cererii de mărfuri. b) periodică. 119. Limitele consumului nu sunt date de: a) stat. d) existenţa magazinelor în zonele de locuit. . 120. b) trei. 118. d) mediul de marketing ce caracterizează diferitele zone geografice. Delimitarea cererii de mărfuri în cerere satisfăcută şi cerere nesatisfăcută se face în funcţie de: a) gradul în care mărfurile participă la satisfacerea trebuinţelor. Delimitarea cererii de mărfuri în cerere efectivă şi cerere potenţială se face în funcţie de: a) raportul dintre cerere şi ofertă. b) consumul. d) efectivă. c) categoria de clientelă. b) însăşi colectivitatea consumatorilor. b) gradul de corelare a cererii cu oferta. a 121. In concepţia lui Kotler şi Dubois definiţia cererii de mărfuri nu comportă următorul element: a) produsul.c) dezvoltarea primitivă a industriei ofertante de bunuri de consum. d) modului în care cererea evoluează în timp. b) posibilitatea de manifestare a nevoilor. c) posibilitatea de manifestare a nevoilor. 116. d) mai mult de trei. c) condiţiile de aprovizionare a populaţiei. Clasificarea cererii de mărfuri în cerere fermă şi cerere spontană se face în funcţie de: a) modul în care cererea se formează şi se fixează asupra produselor. d) intensificarea eforturilor statului de a rezolva problemele sociale. In funcţie de modul de manifestare în timp a cererii de mărfuri. d) producători. d) gradul de corelare a cererii cu oferta.

b) toate produsele destinate consumului final. d) numărul şi structura populaţiei pe vârste. Cererea. 126. d) modului în care cererea evoluează în timp. c) numărul şi structura populaţiei pe medii (urban. d) toate produsele vândute. rural). 124. c) o solvabilitate corespunzătoare. d) fondurile de mărfuri oferite de producători. profesii. 127. c) fondurile de mărfuri din depozite. b) fondurile de mărfuri din reţeaua de distribuţie în cursul unei perioade. Oferta de mărfuri cuprinde: a) toate produsele destinate consumului intermediar. . Clasificarea cererii de mărfuri în cerere constantă. Oferta de mărfuri se referă la: a) fondurile de mărfuri din reţeaua de distribuţie şi stocurile de mărfuri existente în diferite verigi ale circuitului economic. Cererea efectivă se manifestă pe piaţă având: a) o insolvabilitate. b) numărul şi structura populaţiei pe localităţi urbane. b) crescândă. d) fondurile de mărfuri furnizate de producători. crescândă şi descrescândă se face în funcţie de: a) modul în care cererea se formează şi se fixează asupra produselor. b) o dorinţă de manifestare. b) gradul de corelare a cererii cu oferta. d) descrescândă. Oferta reală sau efectivă este constituită din: a) stocurile de mărfuri existente în diferite verigi ale circuitului economic. c) constantă. Dintre următoarele enumerări ce grupare de factori influenţează cererea de mărfuri: a) numărul şi structura populaţiei grupate pe ramurile economiei naţionale. c) profitul investitorilor. d) veniturile şi preţurile. care are în vedere evoluţii în cadrul cărora proporţiile acesteia se menţin neschimbate pe o perioadă de timp mai îndelungat.123. b) mărfurile din depozitele de gros. Din categoria factorilor economici ce influenţează cererea de mărfuri nu fac parte: a) investiţiile. c) posibilitatea de manifestare a nevoilor. grad de cultură şi instruire. 125. d) un comportament specific. sexe. c) toate produsele destinate satisfacerii consumului prin intermediul circulaţiei. 129. este: a) curentă. c) fondurile de mărfuri din magazine. 130. b) oferta. 128.

organismele guvernamentale. c) destinaţia produselor în procesul de consum. echipament industrial şi furnituri. în funcţie de criteriul merceologic. d) produselor destinate consumului intermediar. c) ciclul de viaţă al produselor. Diferenţierea şi individualizarea ofertei în procesul concurenţial nu se realizează prin intermediul: a) personalului comercial. c) produselor destinate consumului final. 133. Oferta pasivă se referă la: a) mărfurile greu vandabile. 135. 134. funcţionale. b) bunuri primare de consum. fiabilitate. 138. b) consum redus de materii prime şi materiale. cu consumatorii. b) producătorii. realizat în vederea satisfacerii superioare a cerinţelor de consum sau a acoperirii unui spectru mai larg de nevoi. Produsele de utilizare productivă sunt grupate astfel: a) produse destinate consumului intermediar şi final. c) stocurile de mărfuri existente în diferite verigi ale circuitului economic. d) imaginii de produs. d) o sursă de realizare a unor profituri deosebite pentru producători şi comercianţi. oferta de mărfuri cuprinde următoarele grupe de produse: a) bunurilor durabile şi a celor nedurabile. comerciale. . d) mărfurile uzate fizic şi moral. precum şi componente acorporale deosebite. d) destinaţia produselor în procesul de consum. 132. in calitatea lui de intermediar între producţie şi consum.131. b) mărfurile de cerere rară sau întâmplătoare. c) apariţiei produselor noi. ergonomice. b) produselor alimentare şi a celor nealimentare. b) criterii merceologice. 136. semifabricate. bunuri de necesitate medie şi bunuri de prisos. b) produselor şi serviciilor comerciale ataşate produsului. d) gradul de corelare a cererii cu oferta. Structura ofertei în produse destinate consumului final. c) consum redus de energie şi materiale energetice. Noţiunea de produs nou are în vedere un bun material ce prezintă: a) elemente constructive. marcă sau întreprindere. comerţul stabileşte relaţii atât cu: a) producătorii. 137. c) materii prime. produse destinate consumului intermediar şi produse de echipament se face în funcţie de: a) durata de viaţă a diferitelor categorii de produse. d) produse semipreparate. valenţe estetice. Care dintre următoarele nu este criteriu de structurare a ofertei de mărfuri ? a) criteriul merceologic. b) durata de viaţă a diferitelor categorii de produse.

140. c) studierea sistematică a pieţei. d) cunoaşterea concurenţilor. consumatorii. d) relaţii privind schimbul de mărfuri. b) relaţiile contractuale şi postcontractuale. crearea de noi produse. c) realizarea unor contracte performante. ansamblul de relaţii de afaceri dintre partenerii comerciali. d) formele şi relaţiile precontractuale şi contractuale dintre partenerii de schimburi de mărfuri şi servicii. formulării şi fundamentării clauzelor contractuale se poate acţiona pe următoarele căi: a) derularea corespunzător programărilor a livrărilor de mărfuri.. Negocierea comercială se face în scopul: a) finalizării relaţiilor cu partenerii de afaceri. Relaţiile comercianţilor cu producătorii pot fi structurate astfel: a) relaţii de schimb şi relaţii de negociere. c) un proces de menţinere a unui climat de afaceri. d) un proces organizat de comunicare între doi sau mai mulţi parteneri de afaceri. 141. schimburi de mesaje. Relaţiile comercianţilor cu producătorii reprezintă: a) formele pe care le îmbracă întâlnirile de negociere. relaţii contractuale şi relaţii postcontractuale. instituţiile şi organismele de protecţie a consumatorilor. Din perspectiva afacerilor. . discuţii etc. b) relaţii precontractuale. ansamblul de iniţiative. 144. informarea comercianţilor de către producători cu privire la produsele pe care le pot oferi spre vânzare. servicii şi relaţii financiare. b) cercetarea pieţei producătorilor. c) ansamblul formelor organizatorice. 143. d) analiza sistematică a relaţiilor cu partenerii de afaceri. cercetarea pieţei comercianţilor. în vederea unei bune informări a partenerilor de piaţă.c) producătorii. Procesul organizat de comunicare între parteneri se referă la: a) b) c) d) crearea unui climat de afaceri. negocierea se poate defini ca: a) un schimb de informaţii. 145. 139. b) întreţinerii permanente a unor relaţii cu partenerii de afaceri. contacte. tehnice şi juridice care pregătesc sau însoţesc înfăptuirea actelor de schimb dintre producător şi consumator. informaţii. consumatorii. plata la termenele stabilite a facturilor emise de furnizori 142. b) o acceptare a propunerilor partenerului de afaceri. schimburi de informaţii privind evoluţia pieţei bunurilor şi serviciilor. c) relaţii contractuale şi relaţii financiare. cercetarea nevoilor populaţiei. în timpul negocierii se urmăreşte: a) adaptarea progresivă a poziţiilor participanţilor la negociere. b) obţinerea celor mai mari profituri. organismele locale de dezvoltare comercială. cercetarea ştiinţifică permanentă a partenerilor de afaceri . d) producătorii.

147. 151. b) acceptarea opiniei partenerului. b) „câştig . d) înţelegerea dintre doi parteneri cu privire la livrarea fizică a mărfurilor. b) acordul exprimat verbal dintre mai mulţi parteneri. b) intimidării partenerului. Orice negociere comercială ar trebui privită ca pe o relaţie de colaborare de tip: a) „pierdere . materializată în contractul comercial. c) ascultarea activă. d) soluţia la care ajung partenerii prin acordarea de concesii reciproce.câştig". Negocierile se desfăşoară pe baza unor tehnici precise de negociere. Pregătirea negocierii nu se realizează prin intermediul următoarelor acţiuni: a) cunoaşterea principalelor coordonate ale activităţii concurenţilor. evoluţia în timp a cotei lor de piaţă. anticiparea obiectivelor partenerului.câştig". simularea negocierii. b) cunoaşterea pieţei interne. b) acceptarea opiniei partenerului. c) documentul de urmărire a realizării înţelegerilor făcute în timpul negocierii.c) formulării unei înţelegeri reciproc acceptabile. concesia şi compromisul se realizează cu scopul: a) deblocării tratativelor şi facilitării perfectării contractului. c) ascultarea activă a partenerului. 149. c) obţinerii celor mai bune condiţii de contractare. concesia reprezintă: a) renunţarea la opinie.pierdere". c) definirea obiectivelor proprii. 150. a climatului de afaceri. Marcaţi tehnica nespecifică: a) comunicarea. b) solicitarea. identificarea partenerilor potenţiali de afaceri. modifica sau şterge raporturi juridice de drept comercial. în negociere. c) renunţarea unilaterală de către un partener de tratative la unele din condiţiile formulate pentru realizarea acordului. stabilirea legăturilor de afaceri cu partenerii potenţiali. . 146. d) deblocarea tratativelor.pierdere". c) „pierdere . 148. în scopul de a crea. 152. în negociere. d) continuării discuţiilor pentru extinderea relaţiilor cu ofertanţii. d) „câştig . d) stabilirea echipei de negociatori. Contractul comercial este definit ca fiind: a) acordul de voinţă dintre două sau mai multe persoane. d) continuării relaţiilor de schimb pe toată perioada sezonului. d) argumentaţia. Compromisul în negociere reprezintă: a) renunţarea la opinie.

155. b) durata pe care se încheie. b) valoare de peste 10 milioane lei şi utilizarea de către 100 de salariaţi. c) infrastructura comercială. de inovaţie. contractele de cooperare economică sunt structurate în funcţie de: a) complexitatea şi structura lor. contractele de livrare de materii prime. de brevet. contractele de leasing. în sens practic. clauzele unui contract sunt determinate de: a) voinţa părţilor. în esenţă. comercial. 154. d) finalitatea acordurilor. 159. c) asigurarea unor raporturi corespunzătoare între personalul comercial şi consumator. c) condiţiile contractului. De regulă. 156. Principalele condiţii îndeplinite cumulativ pentru un mijloc fix sunt: a) funcţionarea la parametrii proiectaţi şi obţinerea profitului programat. d) stabilirea legăturilor de afaceri cu producătorii. 160. Marcaţi faza nespecifică: a) etapa formării opiniei privind pregătirea clientului. d) faza posterioară cumpărări i. Prin mijloc fix se înţelege: a) un obiectiv economic construit. b) obiectul contractului. b) crearea unei ambianţe favorabile realizării actului de vânzare-cumpărare. c) un depozit de mare capacitate şi în care se practică tehnologii moderne. b) faza anterioară cumpărării. contractele de licenţă. Procesul global de cumpărare este structurat pe mai multe faze. c) scopul urmărit. d) marfa asupra căreia poartă obligaţiile partenerilor. c) decizia de cumpărare. b) obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi îndeplineşte cumulativ anumite condiţii. d) reţeaua urbanistică şi de transport. . d) un magazin universal amplasat în centru comercial de o deosebită importanţă. materiale şi produse. Contractele de antrepriză. 157. sistemul relaţiilor comerţului cu consumatorii nu presupune: a) organizarea unui cadru propice de dialogare cu consumatorii. Totalitatea mijloacelor fizice şi a bunurilor de inventar necesare desfăşurării activităţii comerciale defineşte: a) baza tehnico-materială a comerţului.153. b) părţile contractante. prin obiectul contractului se înţelege: a) denumirea contractului. d) finalitatea contractului. c) obiectul actelor de schimb. 158. b) reţeaua comercială cu amănuntul şi de depozite.

mijloace de transport. Legal. d) aparate şi instalaţii de măsurare. c) contribuţiei investitorilor. instrumente. 165. Marcaţi mijloacele fixe nespecifice: a) reţeaua unităţilor operative ale comerţului cu amănuntul şi ale comerţului cu ridicata. c) maşini. plantaţii. c) duratei de exploatare. unelte. plantaţii. aparate şi instalaţii de lucru. b) animale de muncă. Marcaţi categoriile nespecifice: a) imprimante. c) gradul de modernizare. b) tipodimensiuni. utilaje şi instalaţii de lucru. maşini. Marcaţi indicatorii nespecifici: a) parametrii de funcţionare. c) animale de muncă. 162. Marcaţi categoriile de mijloace fixe ce nu sunt preponderente în comerţ: a) clădiri. Contabilitatea mijloacelor fixe se ţine pe anumite categorii. b) performanţelor lor de proiectare. d) gradul de uzură. d) intensităţii de exploatare. b) clădiri. Performanţele de exploatare a mijloacelor fixe sunt definite prin o serie de indicatori. nu sunt considerate mijloace fixe: a) investiţiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie. construcţii speciale. 161. c) aparate şi instalaţii de măsurare. b) creditelor. d) funcţionarea la parametrii proiectaţi şi o durată de funcţionare mai mare de un an. d) animale de muncă. După rolul lor în cadrul circulaţiei mărfurilor se pot delimita anumite mijloace fixe. d) amortizărilor cuprinse în cheltuielile de circulaţie. unelte. materiale tipizate şi imprimate. utilaje şi instalaţii de lucru. 164.c) o valoare mare şi o durată de funcţionare mai mare de un an. control şi reglare. c) clădirile. b) capacităţile puse în funcţiune parţial. d) mijloace de transport. construcţii speciale. inventar gospodăresc. mijloace de transport. control şi reglare. 167. Mijloacele fixe îşi transmit valoarea asupra mărfurilor vândute sau fabricate şi sunt recuperate pe seama: a) investiţiilor. pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe. plantaţii. d) obiectele de inventar 166. . inventar gospodăresc. 163. b) mobilier şi utilaj comercial. Exprimarea calitativă a mijloacelor fixe se face pe baza: a) performanţelor lor în exploatare.

173. depozite generale. Obiectele de inventar sunt: a) bunuri de valoare foarte mare şi durata de funcţionare de 3 ani. d) mărimea uzurii fizice şi valoarea lor iniţială. c) caracterul activităţii principale a depozitului. baracă. Structurarea depozitelor în depozite strict specializate. Obiectele de inventar sunt: a) bunuri de valoare mică. 174. c) medii demografice şi profesionale. 171. rural. d) medii social-economice: urban. c) bunuri de orice valoare cu durata de funcţionare de peste un an. comerţ nealimentar şi alimentaţie publică. tipologiei. mărimii şi amenajării bazei tehnico-materiale pentru diferite structuri.168. . c) performanţele şi progresul tehnic. b) mărimea uzurii fizice şi valoarea de inventar. b) bunuri de valoare foarte mare şi durata de utilizare de peste un an. d) natura produselor care fac obiectul activităţilor desfăşurate în cadrul depozitelor. depozite specializate. b) bunuri cu o durată de utilizare/funcţionare mai mică de un an. şopron. Gradul de uzură a mijloacelor fixe este rezultatul raportului dintre: a) mărimea uzurii fizice şi valoarea rămasă. electronice etc. indiferent de valoarea lor.. b) eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor. c) caracterul activităţii principale a depozitului. depozite mixte se face în funcţie de: a) gradul de specializare. Reţeaua de unităţi cu amănuntul prezintă particularităţi sub aspectul structurii. b) sfera circulaţiei mărfurilor. Structurarea depozitelor în clădire.service. 169. d) valorile şi rezultatele progresului tehnic. indiferent de durata de utilizare/funcţionare. Gradul de modernizare a mijloacelor fixe se determină ca un raport dintre: a) efortul şi efectul operaţiunilor. d) bunuri de orice valoare şi orice durată de funcţionare. directe. 170. b) forme de vânzare: liber . d) felul construcţiei. clasic. 172. Marcaţi structurile nespecifice: a) ramuri de activitate comercială cu amănuntul: comerţ alimentar. c) bunuri de orice valoare şi durata de utilizare de peste un an. platformă se face în funcţie de: a) gradul de specializare. c) valoarea rămasă şi valoarea de inventar. d) bunuri de orice valoare şi orice durată de funcţionare. b) sfera circulaţiei mărfurilor.

şefi de magazine. d) personal TESA. b) agenţii comerciali. d) nivelul de înzestrare tehnică preconizat. b) forţa de vânzare şi personalul tehnico-administrativ. casieri. Clasificarea personalului comercial în personal TESA. b) respectarea şi îndeplinirea prevederilor din fişa postului. b) vânzarea se construieşte pe dialog. Pentru a fi eficiente. Care dintre următoarele nu este considerat principiu fundamental al vânzării: a) vânzarea porneşte de la interesul real pentru client. Personalul tehnico-administrativ din comerţ este destinat realizării unor operaţiuni: a) pentru statistica primară. 181. magazioneri şi tehnicieni. . c) vânzarea se finalizează numai într-un climat de încredere. ospătari. magazionerii şi tehnicienii. personal operativ calificat. personal TESA. c) evoluţia în timp a pregătirii de specialitate. 180.175. d) munca desfăşurată de fiecare individ conform profesiunii sale. b) de contabilizare şi control a activităţii. b) stocurile de mărfuri. Personalul comercial este format din: a) agenţi comerciali. Forţa de vânzare a magazinului nu este pusă în valoare de vânzător prin: a) cunoaşterea ofertei de mărfuri şi a clientelei magazinului. casieri. administrare şi desenare a firmei de comerţ. Forţa de vânzare. c) acele persoane ocupate cu activităţile de distribuţie şi cu contactele cu clienţii actuali şi potenţiali. c) valoarea medie a unei cumpărături cu amănuntul. b) capacitatea de muncă. depozitele ar trebui să ţină seama de o serie de factori de influenţă asupra activităţii desfăşurate de acestea. Marcaţi factorii nespecifici: a) volumul şi structura oscilaţiilor sezoniere ale mărfurilor ce vor fi depozitate. c) rezultatele concursului de angajare şi testele psihologice. şefi de magazine. infrastructura comercială. se face după: a) specificul funcţiei. personal operativ necalificat şi personal nespecific activităţii comerciale. inclusiv de a asculta potenţialul client 177. 179. c) arta de a negocia vânzările. d) vânzători. 178. d) arta de a comunica. ospătari. Personalul comercial nu este definit prin: a) numărul şi structura sa. componentă a personalului comercial este reprezentată de: a) baza tehnico-materială a comerţului. d) vânzarea trebuie să fie o discuţie improvizată între vânzător şi client. 176. c) pentru centralizarea informaţiilor comerciale. c) vânzători. 182. d) specifice de conducere. b) structura şi nivelul calificării.

lăcătuş. d) numărul de clienţi serviţi într-o unitate de timp 188. d) nivel de cultură care să-i permită adaptarea comportamentală la temperamentul şi exigenţele diverselor categorii de clienţi. dogar. Marcaţi categorii de personal TESA: a) director general. maşinişti. maşinişti. 186. hotelier. şef unitate comercială. b) consumul de timp necesar efectuării unei anumite operaţiuni din cadrul unui depozit. şef complex comercial.. 187. c) director general. şofer. decorator. arhitecţi etc. casieri. d) electricieni de întreţinere şi reparaţii. montatori firme luminoase. şofer. maşinişti. lucrător gestionar. şef unitate comercială. d) mărimea unităţilor comerciale. lucrător gestionar. şefii staţiilor de calcul. tâmplar. c) muncitori necalificaţi. dogar. 183. tâmplar. mecanic. arhitecţi etc. lăcătuş. b) cunoştinţe de specialitate. şef unitate alimentaţie publică etc. şef de serviciu.. şef unitate alimentaţie publică etc. şef de serviciu. decorator. montatori firme luminoase. decorator. liftier. Marcaţi criteriile nespecifice recrutării şi pregătirii personalului din comerţ: a) îndemânare manuală.. mecanic. şefi de birou. d) electricieni de întreţinere şi reparaţii. casieri. lăcătuş. arhitecţi etc. economişti. şefii staţiilor de calcul. şef de serviciu. contabil şef. şefi de birou. ingineri. Productivitatea muncii nu este influenţată de: a) durata de recuperare a investiţiilor.. mecanic. ingineri. 185.. c) profilul economico-social al zonei unde sunt amplasate unităţile operative. liftier. şefii staţiilor de calcul. Calculul productivităţii muncii nu se exprimă prin: a) cantitatea sau valoarea mărfurilor vândute. şofer. Marcaţi categorii de personal nespecific activităţii comerciale: a) director general. liftier. hotelier. magazioneri.. magazioneri. c) consumul de muncă (ore sau zile de muncă) necesar vânzării unei unităţi cantitative sau valorice dintr-un produs. directori şi directori adjuncţi. şef complex comercial. directori şi directori adjuncţi.d) cheltuiala de energie fizică şi nervoasă de către personalul comercial. lucrător gestionar. dogar. b) muncitori necaii ficaţi. şef unitate comercială. contabil şef. c) însuşiri psihice şi morale deosebite. b) progresul tehnic. şef complex comercial. contabil şef. economişti. c) vânzători. directori şi directori adjuncţi. ingineri. 184. b) vânzători. . d) electricieni de întreţinere şi reparaţii. magazioneri. casieri. tâmplar. garanţii imobiliare. forţă fizică. şef unitate alimentaţie publică etc. Marcaţi categorii de personal operativ calificat: a) muncitori necalificaţi. hotelier. b) vânzători. economişti. şefi de birou. montatori firme luminoase.

191.189. d) nivelul relativ al fondului de salarii. b) mărfurile care intră în procesul circulaţiei. c) fondul de salarii. De către cine a fost adoptată Rezoluţia 39/248. d) Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite. d) totalitatea drepturilor ce pot fi exprimate în bani. c) îngrădirea concurenţei şi scăderea competitivităţii. salariul mediu. aparţinând unei persoane fizice sau juridice. 195. d) promovarea unei cooperări internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor. 190. productivitatea muncii. b) legislaţia asigurată la nivel naţional şi internaţional care să stea la baza protecţiei consumatorilor. 193. Marcaţi indicatorii ce nu sunt utilizaţi în această corelare: a) numărul mediu de salariaţi. c) asigurarea unui sistem de preţuri în concordanţă cu cerinţele pieţei şi cu calitatea produselor. 194. Organizarea protecţiei consumatorilor sub forma unui proces complex nu are în vedere: a) facilitarea producerii şi distribuirii de produse corespunzătoare consumatorilor. c) institute sau centre naţionale de cercetare ştiinţifică. Politica de protecţie a consumatorilor nu vizează următorul obiectiv: a) crearea unui sistem de educare a consumatorilor. b) asigurarea calităţii bunurilor şi serviciilor oferite spre vânzare în cadrul pieţei. c) mijloacele băneşti cate participă la constituirea capitalului şi la efectuarea plăţilor şi încasărilor generate de activitatea comercială. d) promovarea formelor moderne de comerţ şi de vânzare a mărfurilor. Când a fost adoptată Rezoluţia 39/248. Corelarea personalului comercial cu volumul activităţii comerciale se realizează printr-un sistem de indicatori. Excludeţi din următoarele enumerări. resursele financiare din comerţ sunt identificate ca fiind: a) fluxuri monetare în operaţiunile la care participă şi stocuri de valori cuprinse în patrimoniul firmelor comerciale. prin care s-au stabilit o serie de principii directoare pentru protecţia consumatorilor: a) Organizaţia Mondială a Comerţului. prin care s-au stabilit o serie de principii directoare pentru protecţia consumatorilor ? . d) organizaţiile sau asociaţiile de consumatori. în procesul de formare şi utilizare a lor. b) nivelul de dezvoltare a bazei materiale. b) asigurarea unor posibilităţi reale de despăgubire a consumatorilor. problemele ce nu constituie o prioritate în domeniul protecţiei consumatorilor: a) îmbunătăţirea consumului populaţiei prin politicile sociale ale statelor. b) Parlamentul Uniunii Europene. 192. c) Asociaţia Internaţională a Distribuitorilor de Produse Alimentare.

aprilie 1985. august 1976.a) b) c) d) aprilie 1980. . decembrie 1985.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->