MICROSCOPUL OPTIC

Ce este microscopul? Microscopul este un instrument ştiinţific care serveste la vizualizarea detaliilor tisulare, celulare şi macromoleculare care nu sînt vizibile la rezoluţia ochiului liber. Microscopul optic – este un aparat optic de mărit care utilizează ca sursă de radiaţie fotonul ( lumina albă). Calitatea cea mai de preţ a unui microscop este puterea de separare sau rezoluţia aparatului ( cea mai mică distanţă la care două puncte pot fi văzute distinct). Aparatul optic dă o imagine inversată şi mult mărită, virtuală sau reală a obiectelor prelucrate după tehnica cito-histologică. Examinarea se face prin transparenţă preparatul histologic fiind străbătut de un flux fotonic dirijat. Structurile avînd diferte densităţi, determină apariţia unor fenomene de refracţie şi difracţie a fluxului fotnic care stau la baza reconstruirii imaginii de către sistemul optic al microscopului. La formarea imaginii intervin: -

fluxul fotonic ( sursa de lumină ) preparatul obiectivul ocularul ochiul observatorului

Elementele constituente ale microscopului sînt: partea mecanică partea optică sursa de fotoni

1

Caracteristici specifice microscopului optic: utilitează o sursă fotonică examinarea se efectuează prin transparenţă ordinul de mărire al microscopului optic utilizînd lumina albă este cuprins între 2000- 3000 X acest domeniu poate fi extins pînă la 7000 X utilizînd ca şi sursă fotonică o sursă de lumină cu spectrul în ultraviolet

MICROSCOPIA ELECTRONICĂ

Microscopul electronic - este un instrument utilizat cu predilecţie în activitatea ştiinţifică de cercetare realizînd o putere de mărire care depăşeşte cu mult pe cea a microscopului optic. Spre deosebire de microscopul fotonic, microscopul electronic utilizează ca sursă de lumină un fascicul de electroni de înaltă energie emis de pe suprafaţa unui catod. Această examinare poate genera următoarele informaţii: topografie – trăsăturile de suprafaţă ale unui obiect, textura sa morfologie – forma şi mărimea particulelor care alcătuiesc obiectul compoziţie – elementele şi compuşii din care este alcătuit obiectul şi cantitatea relativă a lor imformaţii cristalografice – cum sînt aranjaţi atomii în obiect

2

Clasificarea microscoapelor electronice
Microscoapele electronice pot fi: prin transmisie cînd fascicolul de electroni străbate obiectul. Acest tip este folosit în deosebi în medicină şi biologie prin emisie, la care obiectul de studiat emite el însuşi electroni prin reflexie, la care lungimea se obţine prin reflectarea de către obiect a electronilor ce provin de la o sursă specială. Acest tip este folosit în special în metalurgie, chimie
-

Caracteristici specifice microscopului electronic: utilizarea unui fascicol de electroni de înaltă energie obţinuţi de la osursă externă examinarea preparatului se execută numai în vid preparatul histologic expus unei astfel de examinări trebuie să îndeplinească condiţii speciale ordinul de mărire a microscopului electronic poate să ajungă la valoarea 1000000X imaginile obţinute prin examinare cu acest flux electronic sînt obţinute la nivelul unui ecran sensibil fluoroscopic

3