Sunteți pe pagina 1din 3

MICROSCOPUL OPTIC

Ce este microscopul?

Microscopul este un instrument ştiinţific care serveste la


vizualizarea detaliilor tisulare, celulare şi macromoleculare care nu
sînt vizibile la rezoluţia ochiului liber.

Microscopul optic – este un aparat optic de mărit care utilizează


ca sursă de radiaţie fotonul ( lumina albă). Calitatea cea mai de preţ a
unui microscop este puterea de separare sau rezoluţia aparatului ( cea
mai mică distanţă la care două puncte pot fi văzute distinct).
Aparatul optic dă o imagine inversată şi mult mărită, virtuală sau
reală a obiectelor prelucrate după tehnica cito-histologică. Examinarea
se face prin transparenţă preparatul histologic fiind străbătut de un
flux fotonic dirijat.
Structurile avînd diferte densităţi, determină apariţia unor
fenomene de refracţie şi difracţie a fluxului fotnic care stau la baza
reconstruirii imaginii de către sistemul optic al microscopului.
La formarea imaginii intervin:

- fluxul fotonic ( sursa de lumină )


- preparatul
- obiectivul
- ocularul
- ochiul observatorului

Elementele constituente ale microscopului sînt:

- partea mecanică
- partea optică
- sursa de fotoni

1
Caracteristici specifice microscopului optic:
- utilitează o sursă fotonică
- examinarea se efectuează prin transparenţă
- ordinul de mărire al microscopului optic utilizînd lumina
albă este cuprins între 2000- 3000 X
- acest domeniu poate fi extins pînă la 7000 X utilizînd ca şi
sursă fotonică o sursă de lumină cu spectrul în ultraviolet

MICROSCOPIA ELECTRONICĂ

Microscopul electronic - este un instrument utilizat cu predilecţie


în activitatea ştiinţifică de cercetare realizînd o putere de mărire care
depăşeşte cu mult pe cea a microscopului optic.
Spre deosebire de microscopul fotonic, microscopul electronic
utilizează ca sursă de lumină un fascicul de electroni de înaltă energie
emis de pe suprafaţa unui catod. Această examinare poate genera
următoarele informaţii:

- topografie – trăsăturile de suprafaţă ale unui obiect,


textura sa
- morfologie – forma şi mărimea particulelor care
alcătuiesc obiectul
- compoziţie – elementele şi compuşii din care este alcătuit
obiectul şi cantitatea relativă a lor
- imformaţii cristalografice – cum sînt aranjaţi atomii în
obiect

2
Clasificarea microscoapelor electronice

Microscoapele electronice pot fi:

- prin transmisie cînd fascicolul de electroni străbate


obiectul. Acest tip este folosit în deosebi în medicină şi biologie
- prin emisie, la care obiectul de studiat emite el însuşi
electroni
- prin reflexie, la care lungimea se obţine prin reflectarea
de către obiect a electronilor ce provin de la o sursă specială. Acest tip
este folosit în special în metalurgie, chimie

Caracteristici specifice microscopului electronic:

- utilizarea unui fascicol de electroni de înaltă energie


obţinuţi de la osursă externă
- examinarea preparatului se execută numai în vid
- preparatul histologic expus unei astfel de examinări
trebuie să îndeplinească condiţii speciale
- ordinul de mărire a microscopului electronic poate să
ajungă la valoarea 1000000X
- imaginile obţinute prin examinare cu acest flux electronic
sînt obţinute la nivelul unui ecran sensibil fluoroscopic