Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ

INSTRUCŢIUNI SITUAŢII DE URGENŢĂ


Riscul de incendiu

ISU 04

Riscul de incendiu este criteriul de performanţă care reprezintă probabilitatea


globala de izbucnire a incendiilor, determinată de interacţiunea proprietăţilor
specifice, materialelor şi substanţelor combustibile cu sursele potenţiale de
aprindere, în anumite împrejurări, în acelaşi timp şi spaţiu.

Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se fac conform legii şi


potrivit reglementărilor specifice

Riscul de incendiu se va stabili şi se va preciza obligatoriu, pe zone, spaţii,


încăperi, compartimente de incendiu, clădiri sau instalaţii tehnologice,
asigurându-se încadrarea în nivelurile de risc sau în categoriile de pericol de
incendiu, corespunzător prevederilor reglementarilor specifice.

Nivelurile riscului de incendiu sunt: redus (mic), mediu (mijlociu) şi ridicat


(mare). în situaţiile în care nivelul de risc este asociat cu pericolul de explozie,
nivelul riscului de incendiu poate fi apreciat ca fiind foarte ridicat (foarte mare).

La clădirile civile (publice) riscul de incendiu este determinat, în principal, de


densitatea sarcinii termice (q) stabilita prin calcul şi de destinaţia respectivă.

În funcţie de densitatea sarcii termice, riscul de incendiu la clădiri civile poate fi:
• Risc mare - q = peste 840 MJ/mp
• Risc mijlociu - q = 420 – 840 MJ/mp
• Risc mic - q = sub 420 MJ/mp

În funcţie de destinaţie, unele spaţii şi încăperi din clădirile civile (publice) se


încadrează în următoarele riscuri de incendiu:
• Risc mare – în care se utilizează sau depozitează materiale ori substanţe
combustibile (arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje autotuirsme, etc. )
• Risc mijlociu – în care se utilizează foc deschis (bucătării, centrale
termice, oficii cu preparări calde, etc.)
• Risc mic – celelalte încăperi şi spaţii.

La construcţiile de producţie şi/sau depozitare, riscul de incendiu are în


vedere natura activităţilor desfăşurate, caracteristicile de ardere ale materialelor
şi substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, şi densitatea
LICEUL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ

sarcinii termice. La acestea riscul de incendiu este definit prin categorii de


pericol de incendiu, ce exprimă:
• Risc foarte mare – categoria A şi B pericol de incendiu – posibilităţi de
incendiu şi explozie volumetrică
• Risc mare - Categoria C pericol de incendiu – posibilităţi de incendiu/
ardere
• Risc mijlociu – categoria D pericol de incendiu – existenţa focului deschis
sub orice formă, în absenţa materialelor combustibile
• Risc mic – Categorie E pericol de incendiu – existenţa unor materiale sau
substanţe incombustibile în stare rece sau a substantelor combustibile în
stare de umiditate înaintată.

Data: 25.10.2007 Întocmit,


Ioan Zegrean