Sunteți pe pagina 1din 26

Motto:

„Cea mai bună modalitate de a te cunoaşte cu adevărat


este să renunţi la propria persoană pentru a-i ajuta pe
alţii” (Mahatma Ghandi)

„The best way to find yourself is to lose yourself in the


service of others.” (Mahatma Ghandi)
Cuprins

Fundaţia Raţiu România


Valori, misiune, viziune
Istoric
Consiliul director
Echipă
Partenerii
Raport financiar 2009

Programul de implicare socială prin


artă
Concept şi direcţii
Valori, misiune, viziune
Obiective pe termen scurt şi pe termen lung
Proiecte 2009: scurtă descriere, dezvoltare durabilă
Comunicare şi vizibilitate
Voluntari

Parteneriate 2009
Asociaţia Turda Fest
Centrul Raţiu pentru Democraţie
Fundaţia Familiei Raţiu
VALORI, MISIUNE SI VIZIUNE
Misiune
Platforma doreşte să creeze oportunităţi pentru
persoane care să participe activ la viaţa şi procesul
de rezolvare a problemelor comunităţii din care
fac parte.

Viziune
Dorim să susţinem, prin proiecte şi
programe,drumul pe care Romania l-a ales în
democraţie.

Valori
Educaţie
Împuternicire
Responsabilitate
Schimbare socială
Transparenţă
Încredere

ISTORIC

Fundaţia Raţiu România a fost înfiinţată în anul 1993


de către Elizabeta Raţiu ca răspuns la situaţia gravă a
victimelor leucemiei din România la acel moment.

De atunci, fundaţia a iniţiat campanii (consumul de


droguri, voluntariat corporatist), programe (prevenirea
şi lupta împotriva violenţei în familie, ajutorul
comunităţii pentru persoanele vârstnice).

Câteva dintre aceste proiecte:


- Artişti pentru artişti (2005) (UNITER, Fundaţia Raţiu
România Bucureşti, Fundaţia Raţiu pentru Familie
Londra)
- Centru comunitar (1998)
- Bazar de produse artizanale (2002)
- Şcoala de vară (2008)

4
Dintre parteneri: UNITER, Direcţia Generală pentru
Protecţia Copilului sector 4, Aurelia Trust Irlanda, Mc
Donald’s, BancPost, Ambasada Olandei, Soros, Spitalul
Marie Curie,
Şcoala 190 Marcela Peneş, Şcoala 129 Elena Farago,
Carrefour Colentina, Fundaţia Principesa Margareta,
Teatrul Naţional de Operetă, Fundaţia Mobilmed,
Universitatea Bucureşti, Facultatea de sociologie şi
Asistenţă socială

Câteva dintre materialele publicate: Asistenţă maternă,


Violenţa familială, Asistenţă maternală a copiilor cu
nevoi speciale

MEMBRII BORDULUI

Preşedinte
Dl. Nicolae Raţiu

Vice-preşedinte
Dl. Indrei Raţiu

Board Members
D-na Ioana Raţiu
D-na Pamela Roussos Raţiu
D-na Sanda Cipăianu
D-na Doina Eugenia Dan
D-na Gabriela Achihăi
Excelenţa Sa Dl. Mike Einek

ECHIPA

Echipa operaţională
Rareş Crăiut: director executiv, manager de project
Cosmin Catană: coordonator voluntari, manager de
project
Oana Ioniţă: coordinator PR şi comunicare, coordonator
campanii
Gabriela Stanciu şi Carmen Dinu: contabilitate
Ioana Daneş: curăţenie
Echipa de voluntari
Anda Runtag, Andra Iachim, Matyas Fazakas, Gabriel
Baldovin, Talida Moreli, Cristi Mara, Valentina Popescu,
Doru Crăiuţ, Elena Cosma, Eric Carată, Ruxandra
Rădulescu, Claudiu Petruţa, Alina Teisanu, Cătălin
Dumitraşcu, Alexandra Marcu, Andreea Ungureanu,
Ioana Beldiman, Irina Pătrăşcan, Miruna Vassopol, Anca
6
RAPORT FINANCIAR 2009

10
PROGRAMUL DE IMPLICARE SOCIALĂ PRIN
ARTĂ
CONCEPTE ŞI DIRECŢII

Platformă
2009 este anul în care s-au derulat proiectele din cadrul
platformei Artă pentru angajament social pe trei direcţii:
educaţie prin artă, dezvoltarea comunităţii prin artă şi
activism social prin artă. Scopul acestei platforme este
desfăşurarea unor proiecte de „asistenţă activă”.
Această platformă îşi propune să:
- documenteze conceptul,
- creeze un concept umbrelă pentru România,
- adune toate proiectele dezvoltate în România în cadrul
unui material de tip „indice biografic” (who is who)
- creeze strategii în vederea angajării diverselor
comunităţi în activităţi centrate pe artă

De ce arta pentru angajamentul social?


Activitatea centrată pe arte contribuie la dezvoltarea
durabilă a sănătăţii oamenilor şi a productivităţii în
cadrul unei comunităţi. Angajamentul social reprezintă
procesul de canalizare spre progresul social.
Arta este şi a fost întotdeauna unul dintre cele mai
eficiente moduri pentru:
− A exprima complet şi într-o manieră
complexă problemele şi soluţiile actuale
− A se implica şi construi fără efort proiecte
durabile de dimensiuni sociale
Proiectele propuse de noi cuprind activităţi care:
- educă şi informează despre noi înşine şi
despre lume
- inspiră şi mobilizează persoanele sau
grupurile
- hrănesc şi vindecă oamenii şi/sau
comunităţile
- construiesc şi îmbunătăţesc capacitatea
şi/sau infrastructura comunităţii

Proiectele noastre se desfăşoară pe trei niveluri.


Prin proiectele noastre ne adresăm individului, grupului
şi societăţii în ansamblu.
Educaţie prin artă – educarea şi informarea celorlalţi
privind problemele comunităţii la nivel local şi
internaţional
12
Dezvoltarea comunităţii prin artă – facilitarea şi
delegarea autorităţii către persoanele fizice pentru
evoluţia favorabilă a comunităţii lor
Activism Social prin Artă – inspirarea şi mobilizarea
indivizilor şi grupurilor să acţioneze la nivel social
Proiectele anului trecut
• Educaţie: cursuri de formare PR, fundraising si
managementul proiectelor, Anti-trafic online,
ImproViziuni, Muzeul Violenţei şcolare, Să
îmbătrânim în mod creativ – ateliere creative
pentru persoanele în vârstă (timp liber de
calitate la vârsta a treia), Colecţia ABC (Artă în
Beneficiul Comunităţii)
• Dezvoltarea comunităţii: Ecran comunitar,
Bucureştiul cu legendă
• Activism Social: expoziţia 65 plus (Timp liber
de calitate pentru programul adresat vârstei
a treia), Quick Delivery – Apropriază-ţi arta,
Târgul ONG-urilor

PROGRAMUL DE IMPLICARE
SOCIALA PRIN ARTA
MISIUNE, VIZIUNE SI VALORI

Misiune
Platforma doreşte să creeze oportunităţi pentru
persoane care să participe activ la viaţa şi procesul
de rezolvare a problemelor comunităţii din care
fac parte.

Viziune
Activitatea centrate pe arte contribuie la progresul
continuu al sănătăţii oamenilor şi la productivitate.
Arta şi crearea de artă în toate formele sale şi
creativitatea în general, cu implicare socială poate
provoca o schimbare socială pozitivă pe termen
lung.

Valori
Dezvoltarea comunităţii pe baza valorilor
Participare civică
Proprietate combinată
Educaţie
Împuternicire
Progres prin creativitate
Responsabilitate
Schimbare socială
Transparenţă
Încredere
14
PROGRAMUL DE IMPLICARE SOCIALA
PRIN ARTA
OBIECTIVE PE TERMEN SCURT SI LUNG

Obiective
Toate proiectele propuse îndeplinesc obiectivele de:
utilizarea asistenţei sociale profesioniste cu suport
artistic şi descoperirea şi definirea problemelor sociale
şi ale comunităţii

Obiective pe termen scurt 2008-2009


− Implementarea şi dezvoltarea de cel puţin şase
proiecte într-un an, în domeniul artelor aplicate
− Implicarea a cel puţin 100 de voluntari şi 50 de
sponsori şi parteneri în proiecte de arte aplicate
− Crearea unei baze de date de informaţii cu
privire la arte aplicate, inclusiv materiale de
cercetare derivate din proiectele noastre anuale
Obiective pe termen lung 2008 – 2013
− Deschiderea unui Centru Comunitar in
Sectorul 4 din Bucuresti, pentru a contribui
la dezvoltarea locală prin mijloace creative şi
artistice
− Dezvoltarea unui program regional de
voluntariat artistic – training oferit artiştilor
pentru ca aceştia să poată fi implicaţi în
proiecte de implicare socială prin artă derulate
de terţi (organizaţii non – profit)
− Crearea de posibilităţi de învăţare şi o bază de
date de informaţii cu privire la arte aplicate,
inclusiv materiale de cercetare derivate din
proiectele noastre anuale


PROGRAMUL DE IMPLICARE SOCIALĂ PRIN
ARTĂ
PROIECTE

1. Documentare şi expoziţie 65 plus, proiect


parte din programul “Timp liber de calitate
la vârsta a treia” – documentarea timpului
liber pentru persoanele peste 65 ani prin
fotografie (30 aprilie –13 mai 2009)
Scurtă descriere
Problemă specifică: inactivitatea şi degradarea calităţii
vieţii persoanelor vârstnice (peste 65 ani), care sunt
singure şi/sau cu venit mic.
16
Un documentar fotografic care examinează mijloacele
de petrecere a timpului liber pentru persoanele
vârstnice pensionate, cu vârsta peste 65 ani. Fotograful
Michel Bressan a participat activ la acest circuit social
al ostracizării persoanelor vârstnice, care nu mai
prezintă interes ca forţă de lucru. Forţa strădaniei
sale a fost conferită de abilitatea sa de a scoate în
evidenţă membrii acestui grup în faţa comunităţii, prin
intermediul fotografiilor sale. Totodată, posibilitatea
oferită persoanelor vârstnice de a se cunoaşte mai bine
prin portretele lor realizate de fotograf este importantă
deoarece poate produce anumite schimbări.
Dezvoltare durabilă
Materialul a fost folosit pentru documentarea următoarei
etape din cadrul proiectului, ateliere creative oferite
persoanelor vârstnice. În plus, proiectul s-a poziţionat
în cadrul unei campanii de conştientizare cu privire la
viaţa-după-pensionare în societate.

2. Relaţii publice, Formare pentru


strângerea fondurilor (Aprilie 2009),
Formare în managementul proiectelor (mai
2009) – campanie şi cursuri de formare în
concordanţă cu cererile voluntarilor
Scurtă descriere
A fost desfăşurată campanie pentru aplicaţii de
voluntariat în cadrul proeictelor Fundaţiei.
18
12 persoane pentru fiecare
curs.
Managementul proiectelor
(20 ore)
24 – 26 aprilie
- introducere în sectorul
ONG
- introducere în
management
- ce înseamnă un proiect
- cum se iniţiază un proiect
- planificare, implementare,
evaluare
- instrumente
- studiu practic
Relaţii publice şi strângere
de fonduri (20 ore)
1 – 3 mai
- introducere în comunicare
- proces, forme
- planificare, obiective în
comunicare
- comunicare orală, corespondenţă de afaceri
- ce înseamnă PR (relaţii publice)
- cum se strâng fonduri
Dezvoltare durabilă
Acest tip de proiecte are două niveluri de vizare a tinerei
generaţii: educaţie non-formală şi implicarea într-o
organizaţie socială care desfăşoară proiecte pentru
comunitate. 75% şi respectiv 80% dintre participanţi
şi-au oferit serviciile voluntare pe o perioadă de
aproximativ 3 luni. Cursurile de instruire urmează să
fie repetate periodic.

3. Quick Delivery – Apropriază-ţi arta


eveniment stradal, ateliere artistice privind
problemele sociale ale Bucureştiului (12 –
14 iunie 2009)
Scurtă descriere
Pe parcursul unui eveniment urban în aer liber cu
durata de 3 zile, Street Delivery (închiderea unei străzi
şi transformarea ei într-un spaţiu pentru evenimente
culturale şi sociale în aer liber), Fundaţia Raţiu România
a propus un proiect de activism social: 6 tipuri de
ateliere (desen, improvizaţie, grafică, fotografie,
machiaj, seriografie) şi un panou pentru strângerea
soluţiilor la problemele sociale ale oraşului Bucureşti.
Dezvoltare durabilă
Este binevenită asocierea cu un eveniment de prestigiu
(organizat anual din 2004 şi în continuă dezvoltare),
având un mesaj social puternic (aproprierea oraşului
tău, parteneriat cu / voluntariat la ONG-uri pentru
o viaţă mai bună). Cu această ocazie, persoanele
20
interesate devin sau rămân informate despre platforma
şi proiectele Fundaţiei şi au posibilitatea să se implice
activ în găsirea eventualelor soluţii la problemele
sociale ale comunităţilor din care provin.

4. Anti-trafic online – ateliere, tabără


şi concurs de piese de teatru pentru
adolescenţi privind traficul de fiinţe umane
(aprilie – iulie 2009)

Scurtă descriere
A fost desfăşurată o campanie
de conştientizare pentru
adolescenţii între 16 – 18
ani cu privire la traficul de
fiinţe umane folosindu-se atât
reţeaua tradiţională (licee
şi instituţii culturale locale)
precum şi noile mijloace de
comunicare (reţele sociale,
comunităţi on-line)

Direcţii urmate:
- informarea şi conştientizarea problemei traficului de
fiinţe umane
- dezvoltarea abilităţilor de vorbire şi interpretare
- dezvoltarea creativităţii
- dezvoltarea educaţiei artistice
- dezvoltarea simţului responsabilităţii şi individualităţii
ce decurge din noua „condiţie de autor” descoperită (cel
puţin pentru unii dintre participanţi)

Dezvoltare durabilă
Se vor pune la dispozitie resurse online permanente
– blogul proiectului care conţine chestiuni legate
de traficul cu fiinţe umane, statistici, studii de caz,
set pentru scrierea unor piese de teatru. Format
proiectului este unul replicabil – raportul final al
proiectului urmează să fie distribuit diferitelor părţi
interesate şi ONG-urilor cu profil similar / potenţial
financiar, pentru ca acestea să îl poată folosi ca un
exemplu de bună practică.

22
5. ImproViziuni, reabilitarea prin artă –
proiect de terapie prin teatru pentru 12
persoane din Penitenciarul Gherla (Aprilie
– August 2009)
Scurtă descriere
ImproViziuni studiază metode de lucru cu persoane
private de libertate şi se concentrează pe următoarele
teme:
- dezvoltarea unei metode de lucru prin teatru în
vederea utilizării ei pentru crearea unei interpretări
teatrale, bazată pe improvizaţie
- adaptarea respectivei metode pentru a putea fi
reprodusă în alte media şi pentru a fi folisită de
persoane fără pregătire în arta dramatică
- folosirea artei ca mijloc de dezvoltare personală şi
incluziune socială
Dezvoltare durabilă
A fost elaborat un ghid de intervenţie socială în
instituţiile care se ocupă de condamnaţii din închisori.
Proiectul urmează să organizeze următoarele sesiuni
astfel încât, prin actualizare succesivă, ghidul să poată
fi utilizat şi aplicat şi de alte persoane interesate de
acest domeniu.
6. Biblioteca ABC, colectare cărţi şi
editare materiale privind Arta pentru
implicare socială – adunarea cărţilor
care documentează artele aplicate social
şi crearea unor parteneriate pentru
redactarea materialelor privind domeniile
aferente proiectelor noastre (mai 2009 – în
desfăşurare)
Scurtă descriere
Acesta reprezintă un proiect de strângere a cărţilor
pentru crearea unei biblioteci pentru artă implicată
social. Lucrând în domeniul artelor implicate social,
înţelegem nevoia de îmbunătăţire, prin învăţare, a
calităţii proiectelor noastre. Resursele precum literatura
din acest domeniu nu se obţin uşor.
Lista celor 100 de cărţi recomandate se găseşte la:
http://buymeabook.wordpress.com.
Oricine interesat să susţină acest proiect poate cumpăra
şi dona o carte. Preţurile cărţilor variază între 10 euro
până la peste 80 euro.
Cărţile sunt puse la dispoziţie gratuit la sediul
Fundaţiei. Beneficiarii sunt organizaţiile non-profit,
dar şi instituţii interesate din sectoarele public şi
independent şi artiştii care doresc să afle mai multe
informaţii despre domeniul artelor aplicate.
Dezvoltare durabilă
Proiectul este în plină desfăşurare: până acum 15
cărţi au fost donate şi 28 de persoane s-au înscris la
bibliotecă.
24
7. Aniversarea de 16 ani, sărbătorirea celui
de-al 16-lea an de existenţă al Fundaţiei
Raţiu România în Bucureşti, petrecere în
aer liber cu tema „Strângere de cărţi” (30
iulie 2009)
Scurtă descriere
Eveniment aniversar pentru cea
de a 16-a aniversare, eveniment
de încheiere a proiectului Anti-
trafic online (acordare de premii)
şi prezentarea proiectului ABC de
strângere (cumpărare şi donare)
a cărţilor.
Dezvoltare durabilă
Evenimentul a reprezentat o ocazie
excelentă de reluare a vechilor
contacte ale Fundaţiei. A fost
prima sărbătorire de acest gen şi a
reprezentat un benefic eveniment
de dezvoltare a unei reţele de
relaţii profesionale. În următorii
ani evenimentul se va transforma
într-o gală de strângere de fonduri.

8. Ecran Comunitar, prima ediţie – eveniment


de proiectare filme şi ateliere privind
chestiunile legate de comunitate. Scurt
metraje filtrate de problemele sociale ale
sectorului 4 Bucureşti şi ateliere artistice
care abordează soluţii (11 – 13 august
2009)
Scurtă descriere
Festival de film în aer liber cu durata de 3 zile, filme
pe teme comunitare difuzate (scurte documentare
şi filme de animaţie). Locul desfăşurării a fost Parcul
Carol (sectorul 4).
17.00 – 20.00 atelier filme pentru copii
21.30 – 23.00 proiecţii de film
Am dorit să adunăm comunitatea sectorului 4 la un
eveniment care are în vedere crearea unui forum
pentru discuţii şi îndemnarea participanţilor la acţiune.
Credem că este important să furnizăm instrumente şi
idei pentru soluţii şi să îi facem pe oameni să devină
conştienţi că ei sunt parte din soluţie.
Credem că este important să furnizăm instrumente şi
idei pentru soluţii şi să îi facem pe oameni să devină
conştienţi că ei sunt parte din soluţie.
În cadrul acestei prime ediţii, am urmat direcţiile:
Conştientizare – învăţând mai multe despre realitatea
noastră înconjurătoare, putem înţelege punctele de
vedere ale celorlalţi.
26
Analiză – cel mai bun mod de prelucrare a ceea ce
învăţăm, experimentăm, sau suntem martori este
reflecţia, discutarea şi explorarea mai detaliată a ceea
ce am învăţat.
Acţiune şi colaborare – Până la momentul în care vom
acţiona, părerile noastre nu sunt exprimate complet.
Dezvoltare durabilă
Este un eveniment anual, care urmăreşte să devină
vizibil în comunitate şi să câştige din ce în ce mai
mult sprijin din partea acesteia, prin conştientizare şi
implicare.
Vrem să implicăm în fiecare an aceleaşi părţi interesate
(stakeholderi) prin crearea unor parteneriate pe
termen lung: administraţia locală, sponsori, ONG-uri
şi organizaţii culturale, artişti, comunitate locală (copii,
părinţi, adolescenţi, persoane vârstnice).

9. Târgul ONG-urilor (11 – 13 septembrie 2009)


Scurtă descriere
Eveniment în aer liber organizat de
FDSC pentru încurajarea activităţilor
filantropice şi de voluntariat precum
şi participarea publicului din România
prin conştientizarea potenţialului
societăţii civile. Fundaţia Raţiu România
a prezentat proiectele, oportunităţile
de voluntariat, Hărţile Bucureştiului
cu legendă şi a stabilit contacte cu
ONG-urile care derulează proiecte de
implicare socială prin artă.
Dezvoltare durabilă
-Participarea la eveniment urmăreşte
crearea unei reţele de contacte
profesionale în sector (300 ONG-uri prezente),
informarea publicului general cu privire la platforma şi
proiectele Fundaţiei şi derularea proiectului Bucureştiul
cu legendă, proiect care se potriveşte perfect
evenimentelor în aer liber pentru că astfel strânge
material şi îşi extinde aria de intervenţie.
10. Îmbătrânire creativă - ateliere artistice
pentru vârstnici, proiect parte din programul
“Timp liber de calitate la vârsta a treia”
(prima sesiune, noiembrie - Decembrie
2009)
Scurtă descriere
Problemele cărora se adresează acest proiect sunt
inactivitatea şi degradarea calităţii vieţii persoanelor
vârstnice (peste 65 ani), care sunt singure şi/sau
cu venit mic. Provocările aduse de acest grup de
beneficiari sunt: violenţa domestică, sărăcia, acces
28
limitat la transport, dificultate în obţinerea de asistenţă
medicală şi, poate cea mai importantă, alienarea
socială şi degradarea facultăţilor mintale datorită lipsei
de stimuli.
Proiectul oferă oportunităţi de învăţare pe tot parcursul
vieţii pentru vârstnici prin organizarea a trei serii de
ateliere, desen, artizanat, colaj, pictură, etc.
Dezvoltare durabilă
Proiectul urmăreşte implicarea a 40 de beneficiari în
activităţi legate de înaintarea în vârstă în mod creativ
şi crearea unui ghid practic.

11. Muzeul Violenţei Şcolare, dezbateri,


ateliere şi expoziţie, abordarea violenţei
şcolare şi concentrarea pe adolescenţi
(octombrie 2009 – iunie 2010)

Scurtă descriere
Muzeul Violenţei Şcolare reprezintă un proiect de
formare şi educare pentru dezvoltare, conştientizare
şi implicare activă în comunitate.
Proiectul este împărţit în trei secţiuni în concordanţă
cu conceptul „Normare, Conflict, Performare”:
dezbatere Spaţiu deschis, ateliere artistice şi
expoziţie. Expoziţia finală va transmite un mesaj de
consens cu privire la violenţa şcolară, prezentând
lucrările care rezultă în urma unui proces democratic
şi participativ.

Dezvoltare durabilă
Se va pune la dispoziţia celor interesaţi un ghid de
bună practică, disponibil online / imprimat (în caz de
resurse disponibile)
La sfârşitul proiectului, toţi beneficiarii vor fi venit în
contact cu chestiunea violenţei şcolare şi vor avea
capacitatea de a recunoaşte importanţa prevenirii
acestui fenomen. Diseminarea ideilor şi conceptelor
descoperite cu ajutorul proiectului în cadrul grupurilor
lor pereche va ajuta la reducerea dimensiunii problemei
şi va ajuta persoanele să abordeze cauzele acestei
probleme. Dacă 1 din 10 persoane care vin în contact
cu informaţiile din cadrul proiectului va trata cauzele
violenţei şcolare în fază incipientă, acest lucru va
scădea dramatic dimensiunea acestui fenomen.

30
12. Bucureştiul cu legendă – o hartă
personalizată şi subiectivă a oraşului
realizată de publicul larg peste hărţile
fiecărui sector din Bucureşti (iulie 2009
în desfăşurare; evenimente în aer liber
şi online). Documentarea conceptului de
„cartografierea valorilor comunităţii, un
proiect-proces de identificare intenţionată
a resurselor umane, materiale, financiare,
antreprenoriale şi de alt fel în cadrul unei
comunităţii sectorului 4

Scurtă descriere
Cartografierea valorilor comunităţii reprezintă un mod
concentrat pe capacitate de re-dezvoltare a comunităţilor.
Această abordare pozitivă este propusă ca substitut
pentru deficitele tradiţionale axat pe nevoile şi problemele
comunităţii. Folosirea problemelor pentru formularea
intervenţiilor de servicii vizează resurse care deservesc
mai degrabă furnizorii decât rezidenţii, fragmentează
eforturile pentru a furniza soluţii, pune bază pe resursele
externe şi experţii externi şi conduce la o mentalitate
de întreţinere şi supravieţuire mai degrabă decât la
dezvoltarea comunităţii.

32
Bucureştiul cu legendă vizează conştientizarea
apartenenţei la o anumită comunitate şi implicarea în
problemele acelei comunităţi. Harta oraşului Bucureşti
este împărţită pe sectoare, cu străzile şi parcurile lor, iar
oamenii inserează reperele lor (subiective). În anumite
puncte pe aceste hărţi. Hărţile sunt atât fizice (imprimate),
folosite în cadrul evenimentelor în aer liber, precum şi
online, folosite permanent.
Dezvoltare durabilă
Proiectul este în continuă dezvoltare, online prin
intermediul paginii web dedicate şi offline prin
intermediul evenimentelor în aer liber.
Se lucrează la un ghid care va centraliza ONG-uri
care au proiecte de „recâştigare a oraşului Bucureşti”;
concepte: oraşul este al tuturor, împărtăşeşte cu ceilalţi
oraşul tău, pune la dispoziţie propria ta experienţă:
Fundaţia Raţiu România – experienţă subiectivă,
Komunitas – experienţă colectivă, Mora – activism
social.

12bis. City Pass (permis de vizitare a oraşului),


experienţa oraşului subiectiv într-o broşură –
dedicată elevilor de liceu care-şi împărtăşesc
experienţa lor unică locală de locuitori ai
oraşului printr-un material instituţionalizat.
Materialul urmează să fie utilizat în scopuri
turistice.

Scurtă descriere
Proiectul implică elevii de liceu în crearea unei
experienţe urbane adaptate propriilor preferinţe, o
experienţă care poate fi pusă la dispoziţia turiştilor sau
locuitorilor Bucureştiului.
Elevii de liceu trebuie să-şi privească viitorul ca tineri
adulţi, trebuie să fie trataţi ca atare şi să aibă un cuvânt
de spus în privinţa mediului lor. În această etapă,
procesul de învăţare este întărit de oportunităţile
pentru elevi de participare la proiectele pe care ei le
consideră relevante şi importante pentru ei. Astfel
de proiecte încurajează gândirea profundă, aplicarea
cunoştinţelor şi aptitudinilor într-un mod flexibil, fiind

34
şi o oportunitate pentru elevi de dezvoltare a unui sens
semnificativ al aplicării şi scopului acestora.
Scopul acestei experienţe care dezvoltă o experienţă
este:
− Dezvoltarea independenţei,
− Crearea oportunităţilor pentru elevi de a se
informa cu privire la oraşul lor,
Se foloseşte gândirea critică pentru analizarea şi
evaluarea informaţiilor
Proiectul este desfăşurat luând în considerare
ca bază sectorul 4 Bucureşti. El este parte din
programul Bucureştiul cu legendă, o hartă subiectivă
şi personalizată a oraşului realizată de publicul larg
peste hărţile fiecărui sector din Bucureşti. Se aplică
conceptul „cartografierii valorilor comunităţii”, un
proces de identificare intenţionată a resurselor umane,
materiale, financiare, antreprenoriale şi de alt fel în
cadrul unei comunităţi anumite / selectate.

Dezvoltare durabilă
„Experienţa” va fi concretizată sub formă de broşură
care se adresează vizitatorului, indicând un parcurs
cu diferite opriri atractive şi interesante precum: fosta
mea şcoală, cafeneaua mea preferată, cea mai bună
bancă din parc, un magazin interesant de pantofi, case
în oglindă de pe strada mea, etc. Această broşură va
fi pentru persoanele din afara cartierului asemeni unui
paşaport spre o experienţă locală rezidenţială unică.
„Paşaportul” poate fi imprimat sau realizat sub formă
de ghid audio împreună cu o hartă care cuprinde
locurile marcate.

36
PROGRAMUL DE IMPLICARE SOCIALA
PRIN ARTA
COMUNICARE SI VIZIBILITATE

Scopul comunicării
Lansarea noii platforme de Implicare sociale prin artă,
prin introducerea noului concept şi noii orientări a
Fundaţiei Raţiu România, biroul din Bucureşti.

Obiectivele comunicării
+ Să facem cunoscute activităţile Fundaţiei
+ Lansarea conceptului de Implicare socială prin artă
în România
+ Să facem o impresie puternică pentru a găsi organizaţii
similare care desfăşoară proiecte de arte implicate social

Validare şi activităţi

+ Să facem cunoscute activităţile Fundaţiei


Faptul că avem o persoană dedicată comunicării ne-a
permis să fim mult mai prezenţi în mintea şi agenda
mijloacelor mass-media şi să sporim prezenţa noastră
atât în reţelele online cât şi cele de evenimente. Au fost
vizate mai multe părţi interesate în vederea creşterii
volumului de informaţii schimbate şi crearea oportunităţii
pentru viitoare colaborări (instituţii publice, ONG-uri,
sponsori privaţi, etc.)
Totodată, noua imagine şi direcţiile noilor proiecte a
impus noi forme de comunicare, prin urmare a fost
iniţiată şi susţinută prezenţa în mediile sociale.

Activităţi
-set de elemente de identitate: website oficial,
semnături în email, modele documente, font dedicat,
cărţi de vizită, formular standard (declaraţii de presă,
prezentări etc.)
- schimbare şi prezenţă nouă în baza de date a ONG-
urilor
- comunicare constantă cu mass media
- dezvoltarea reţelei de contacte în mediile sociale
- PR şi activităţi de creare a contactelor profesionale

+ Lansarea conceptului de Implicare socială prin artă


în România
+ Să facem o impresie puternică pentru a găsi organizaţii
similare care desfăşoară proiecte de arte implicate social
Fundaţia Raţiu România a început documentarea şi
cercetarea domeniul artelor implicate social în România
şi urmăreşte să devină o sursă deschisă pentru cei

38
interesaţi. Există mai multe proiecte de implicare socială
prin artă, proiecte derulate de diferite organizaţii din
România însă nu sunt adunate sub umbrela unui concept
şi nici nu sunt instituţionalizate (ghiduri, exemple de
bună practică, rapoarte, etc.)

Activităţi
Fundaţia Raţiu România a utilizat diferite mijloace pentru
consolidarea vizibilităţii conceptului, a programelor şi a
proiectelor. Orice comunicare externă privind proiectele
a fost însoţită de informaţii despre platforma Implicare
socială prin artă. Pagina principală a site-ului oficial
conţine toate informaţiile despre concept.
A fost lansat un proiect, Who’s Who în domeniu, care
continuă să adune date şi descrieri ale proiectelor în
vederea creării unui material care va fi pus la dispoziţia
tuturor instituţiilor interesate. Ideea este să nu se reia
mereu de la început când vine vorba de proiecte sociale
care se ocupă de mijloace artistice ci să existe o bază
de date şi unele puncte iniţiale de reglementare.

Mijloace de comunicare utilizate

Site-uri internet (website oficial, blog voluntari, blog


privind colectarea de cărţi, blog anti-trafic)
Materiale: declaraţii de presă, buletine informative,
rapoarte săptămânale / trimestriale / anuale, fluturaşi,
afişe
Parteneriate
- parteneriate de tip barter (creaţie, PR şi comunicare,
logistică)
- parteneriate media
Cursuri de formare: PR şi strângere de fonduri,
managementul proiectelor
Medii de comunicare utilizate
Aproximativ 500 contacte mass-media:

Imprimate: broşuri, fluturaşi, afişe, invitaţii, cărţi de


vizită
TV: interviuri, ştiri, emisiuni culturale
Radio: interviuri, ştiri
Newswire: declaraţii de presă

Online
*grupuri Yahoo: evenimente_culturale_bucuresti,
info_culture, romania-news, ngolist, romania_eu_
list, pr_ong, incepem, bucuresti, resursetineret,
LECSbucuresti, conferinte, roleader, antreprenor,
eurodesk_info, ongcoffee, traininguri, voluntari4ong,
voluntariat_activ, YiA_RO
*bază de date pentru ONG-uri: FDSC (Fundaţia
40
pentru dezvoltarea societăţii civile), e-voluntar.ro,
ascensorcultural.ro, e-agora.ro, database.ngo.ro, cdep.
ro, formare.info
*conturi PR: comunicatemedia.ro, comunicatedepresa.
ro, e-comunicate.ro, ghidulpresei.ro,
calendarevenimente.ro, monitorizarestiri.ro,
lumebuna.ro, fonduri.info.ro, copiisitineri.ro, wikifun.
ro, caleidoscop.org, pr-romania.ro, formare.info,
invita.ro
*Reţele sociale (Facebook, Twitter, Yahoo messenger,
Cirip, Linkedin, KeyPeople.dailybusiness)
Facebook: 462 prieteni
Twitter: 246 adepţi
-sincronizare pentru status în Yahoo Messenger/
Twitter/Facebook
*Bannere Online
* website-ul news wire
*website-uri ale posturilor TV, radio şi ziare

Evenimente de creare a unor reţele


- expoziţii, cocktail-uri, întâlniri etc.
- unele dintre prezenţe: Comitetul pentru piaţa
muncii, resurse umane şi educaţie a AmCham, Şcoala
de iarnă pentru excelenţă (IRSCA Education), Ieşire
liberă la iarbă verde (Cişmigiu), Gala Societăţii civile,
Târgul ONG-urilor, Balul Caledonian, BNI (Business
Networking International), SEO Coffee (Optimizare
pentru motoare de căutare), Green Conference Media
(medii sociale pentru ONG-uri), Forum Digital de
Marketing, Ascensorul Cultural (platformă voluntară
pentru educaţie), Bucureşti pentru o zi (Good Art of
Noon), Regio – Program Operaţional Regional pentru
ONG-uri, etc.
Rezultate

Navigaţi pe site-ul nostru web oficial pentru a vedea


rapoartele de vizibilitate pentru proiecte (www.
fundatiaratiuromania.eu).

Monitorizarea noastră a avut ca rezultat aproximativ


300 de apariţii în mass-media privind diferite proiecte.
Suntem prezenţi în peste 30 baze de date de ONG-uri
şi transmitem buletinul nostru informativ la peste 1000
de abonaţi.
Am participat la peste 50 evenimente unde am promovat
proiectele Fundaţiei Raţiu România sau alte programe
ale fundaţiilor Raţiu.
Suntem “acolo” în mediile sociale, fiind mereu informaţi
şi informând lumea (media, reprezentanţi ONG-uri,
persoane interesate, etc.).

42
PROGRAMUL DE IMPLICARE SOCIALA
PRIN ARTA VOLUNTARI

Politică şi campanii de recrutare

Centrul de voluntariat al Fundaţiei Raţiu România


este deschis tuturor persoanelor indiferent de rasă,
etnie, vârstă, sex sau convingeri religioase. Fundaţia
încurajează studenţii şi artiştii să preia sarcini de
voluntariat în proiectele Fundaţiei .

Am dezvoltat şi derulat două campanii de recrutare,


atât offline şi online. Prima campanie a constat în
oferirea unor cursuri de formare în Managementul
proiectelor şi Comunicare / Strângere fonduri pentru
voluntari. Ca rezultat direct, am avut 30 de candidaţi
şi 24 participanţi la cursuri. Nici un candidat nu a avut
sub vârsta de 18 ani.
Cea de a doua campanie de recrutare s-a desfăşurat
exclusiv online şi a constat în publicarea de anunţuri
pentru posturile de voluntari pe site-urile web naţionale
de recrutare www.ejobs.ro şi www.bestjobs.ro.

44
Ca urmare a acestei campanii, am primit peste 1000
de cereri şi încă folosim baza de date. În timpul celei
de a doua campanii, am dezvoltat un instrument online
menit să faciliteze procesul de recrutare, care poate fi
furnizat la cerere.

Proiecte, activităţi şi sarcini

65 plus Documentare şi expoziţie: Voluntarii


au participat la procesul de colectare a datelor, la
conceperea şi macheta fluturaşilor şi afişelor şi au fost
gazde perfecte ale deschiderii expoziţiei.

Quick Delivery – un eveniment public în cadrul unui


festival tradiţional de 5 ani: voluntarii au asigurat
logistica, au predat cursuri de instruire în cadrul
atelierelor, au distribuit fluturaşi, au recrutat participanţi
pentru ateliere şi au convins diverse persoane să
completeze panourile cu soluţii.

Anti-trafic Online – campanie de conştientizare


a problemei traficului de fiinţe umane: voluntarii
au îndeplinit un număr important de sarcini precum
cercetare şi documentare, adunarea documentelor,
traducere, editare site web şi comunicare.

Biblioteca ABC– proiect de colectare cărţi: voluntarii


au imprimat materialele promoţionale, au editat site-
ul web (www.buymeabook.wordpress.com) şi au
prezentat proiectul potenţialilor donatori.

Îmbătrânind în mod creativ – ateliere artistice


pentru persoanele vârstnice (proiect în derulare):
voluntarii oferă suport persoanelor vârstnice în
predarea obiectelor pe care le confecţionează şi menţin
cursul conversaţiei pentru a ridica tonusul zilnic.

Aniversarea de 16 ani – Aniversarea de 16 ani a


FRR: voluntarii au întâmpinat şi prezentat invitaţii şi au
supravegheat invitaţii minori, câştigători ai concursului
din cadrul proiectului Anti-trafic. Logistica minimă a
fost asigurată cu ajutorul lor.

Bucureştiul cu legendă – harta subiectivă şi


personalizată a oraşului: Voluntari au fost responsabili
pentru invitarea pietonilor şi vizitatorilor târgului să îşi
46
amintească, să comenteze, să deseneze şi să localizeze
o amintire pozitivă despre oraş. Cea mai caldă zi a
anului!

Ecran Comnunitar - un eveniment public de 3 zile


de cinema în aer liber şi ateliere legate de problemele
comunităţii: Voluntarii au asigurat întregul suport
logistic, comunicarea anterioară evenimentului,
distribuirea fluturaşilor în timpul evenimentului,
asistenţă în cadrul atelierelor şi supravegherea precum
şi conceperea şi macheta afişelor.

Muzeul Violenţei şcolare (proiect în derulare) –


dezbateri, atelier şi expoziţie care abordează violenţa
şcolară: Voluntarii au documentat propunerea de
proiect, au asigurat comunicarea cu partenerii şi au
fost totodată responsabili pentru editarea site-ului
web în funcţie de fazele proiectului. Voluntarii vor fi
responsabili pentru supravegherea participanţilor în
timpul atelierelor şi dezbaterilor în spaţiu deschis.

Târgul ONG-urilor – Eveniment în aer liber organizat


de FDSC: Voluntarii au fost responsabili cu funcţionarea
standului Fundaţiei şi invitarea pietonilor şi vizitatorilor
să descrie în mod subiectiv oraşul.
Festivalul Turda – festival tradiţional anual în Turda:
Voluntarii au răspuns de logistică, decoraţiuni şi
comunicare lucrând alături de voluntarii din Turda.

Suport administrativ – Toate proiectele necesită


muncă de cercetare, documentare şi de birou.
Voluntarii au sarcini şi orare specifice, cu respectarea
unui program minim de 6 ore pe săptămână.

Persoane din programul de voluntari

Ce peste 1000 candidaţi din baza de date au avut


drept rezultat 43 de voluntari contractaţi care şi-au
dedicat timpul lor liber, abilităţile şi cunoştinţele
în peste 3000 de ore de voluntariat, reprezentând
o valoare aproximativă de peste 21500 RON / 5000
EURO.

48
Colaborări 2009

Asociatia Turda Fest


Centrul Raţiu pentru democraţie
Fundaţia Familiei Raţiu

Centrul Raţiu pentru democraţie


Anti-trafic online a fost un proiect care a dus la crearea
unui parteneriat între Fundaţia Bucureşti cu Centrul
Raţiu pentru Democraţie din Turda datorită competenţei
acestuia din urmă în proiecte care abordează chestiunea
traficului de fiinţe umane. Fundaţia Raţiu România a
luat parte şi la întâlnirile pentru crearea unei reţele de
contacte (ex. Seminar pentru cooperare între ONG-uri
şi reţelele naţionale şi internaţionale – Traficul de fiinţe
umane)

Festivalul Turda
Fundaţia Raţiu România a lucrat împreună cu colegii
de la Festivalul Turda Asociaţia pentru cea de a cincea
ediţie a Festivalului privind:
- parteneriate media (radio Guerilla, ziarul Cotidianul,
revista gastronomică Good Food, radio Info-Trafic,
portalul de evenimente calendarevenimente.ro)
- sponsorizare (Templus/Generali)
- logistică
- invitaţi
- aspecte administrative, stabilirea bugetului
- raportare
Totodată, suntem receptivi pentru recomandarea
Festivalului diferiţilor posibili colaboratori şi luăm parte
la evenimente specifice („Produsele şi istoria lor”,
Bucureşti, „Târg pentru idei co-responsabile”)

Fundaţia Familiei Raţiu


Fundaţia desfăşoară diferite proiecte culturale care
susţin domeniul artelor în România. Suntem fericiţi să
dăm o mână de ajutor.
- Activităţi de PR privind bursele de mobilitate STEPdoc
şi bursa Gabriela Tudor
- Chestionar Donatori de top 2009 (Forumul Donatorilor
în România şi Forbes România)

50
Parteneri:

Cu sprijinul With the support of