Sunteți pe pagina 1din 7

Temă săptămânală independentă

„În lumea culorilor”

EDUCATOARE: Gavrilă Adela, Popa Maria


NIVELUL II (5-7ani); grupa mare pregătitoare – „Grupa Steluţelor”
TEMA ANUALĂ: „CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În lumea culorilor”

DURATA: o săptămână

PERIOADA:

OBIECTIVE CADRU:
• Îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor despre culori, nuanţe şi combinaţii de culori;
• Stimularea creativităţii şi a expresivităţii;
• Realizarea unor corespondenţe între culori, forme şi obiecte din mediul înconjurător;
• Dezvoltarea capacităţii copiilor de a-şi exprima sentimentele faţă de ceea ce au realizat
prin culoare;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:


• Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor
cât şi în calitate de vorbitor;
Să audieze cu atentie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
• Să recunoască obiecte colorate din natură şi să numească respectivele obiecte şi culori;
• Să comunice impresii pe baza observarilor efectuate;
• Să denumească/să clasifice obiecte, constituind grpuri/mulţimi pe baza unor însuşiri
comune;
Să numere corect de la unu la zece, recunoscând grupele cu unu... zece obiecte şi cifrele
corespunzătoare;
Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite
şi cunoscute;
Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unor activităţi practice;
Să diferenţieze auditiv durata/înalţimea sunetelor muzicale;
Să asocieze mişcarile din textul cântecului cu ritmul acestuia;
Să redea teme plastice specifice desenului/picturii/modelajului;
Să fie apt să utilizeze deprinderi motrice în diferite contexte.
CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA
COPIILOR:

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ CONSTRUCŢII


• Cărţi şi reviste colorate; • CD-uri; • Cuburi de lemn;
• Planşe; • Calculator; • Lego;
• Tabliţe magnetice cu litere • Beţişoare, numărători • Rotodiscuri;
şi cifre colorate; colorate; • Cuburi plastic;
• Caiete de lucru şi fişe • Vase şi recipiente pentru • Utilaje, maşini de
adecvate temei. efectuarea unor construcţie;
experimente cu diferte • Piese geometrice.
culori: erubete, suport
eprubete, pipete, palete
suport,
JOC DE MASĂ ARTĂ JOC DE ROL
• Puzzle; • Coli de desen, carton A4; • „Căsuţa păpuşii” – utilată
• Beţişoare colorate; • Cărţi de colorat pentru corespunzător;
• Pioneze colorate. copii; • Păpuşi, maşinuţe;
• Planşete, plastilină; • Diferite costume necesare
• Fişe individuale; în unele activităţi: rochiţe,
• Acuarele, pensule, şorţuleţe etc.
tempera, suporturi pentru
amestecul culorilor;
• Creioane negre, colorate;
• Instrumente muzicale;
• CD-uri cu muzică
adecvată, casetofon cu
CD.

CE ŞTIU ŞI CE NU ŞTIU COPII DESPRE LUMEA CULORILOR:

Ce ştiu copii? Ce pot afla?


• Lucrurile ce ne înconjoară sunt colorate sau • Cum se obţin culorile?
nu; • Cum se colorează obiectele?
• În natură există mai multe culori; • Cum se obţin nuanţele de culoare mai
• Ştim să numim culorile primare şi deschise sau mai închise?
secundare; • Ce se întamplă dacă amestecăm mai multe
• Unele culori sunt triste, altele vesele; culori?
• Ştim care sunt culorile specifice fiecărui • Câte feluri de culori există?
anotimp. • Cum se formează culorile curcubeului?
• De ce sunt importante culorile?
Descrierea proiectului:
Într-o zi, am surprins o discuţie în rândul copiilor despre culoarea preferată. Fiecare copil
avea o culoare preferată, pe care şi-o însuşea cu convingere. Am observat o conexiune între
preferinţa copilului şi caracteristicile comporamentale ca rezultante a personalităţii fiecăruia. Am
decis să explorăm lumea culorilor în această săptămână şi să descoperim cum ne putem exprima
prin culoare.

EVALUARE:
• Portofolii;
• Expoziţii cu lucrări.

Harta tematică va fi prezentată mai jos, cu precizarea că va rămâne deschisă pentru a fi


completată cu alte subiecte pentru care copii şi-ar putea manifesta interesul pe parcursul derulării
proiectului.
HARTA SĂPTĂMĂNALĂ ( pe zile)
Scrisoare pentru părinţi

Dragi părinţi, tema pe care o vom aborda în această săptămână se


intitulează „ÎN LUMEA CULORILOR”. Fiecare zi din săptămâna va fi
destinată unei culori iar activităţile organizate vor corespunde acesteia.
Vă rugăm să ne sprijiniţi în organizarea unei întâlniri cu un pictor sau
artist plastic care să ne prezinte lumea culorilor prin mâna unui artist. De
asemenea, orice material colorat ne este de folos.
Săptămâna se va încheia cu o expoziţie tematică intitulată “ÎN ŢARA
CURCUBEULUI”, care va cuprinde lucrările copiilor realizate în această
perioadă.
Sperăm să fie o perioadă frumoasă pentru copii, iar ei să rămână
fascinaţi de tainele culorilor care ne însoţesc de-a lungul vieţii.

Cu prietenie,
Adela şi Maria
SĂPTĂMÂNA Activităţi de învăţare TEMA: „În lumea culorilor”
Ziua\
Data
Tura I Tura II
Luni ALA JOC DE MASĂ: „Puzzle” BIBLIOTECĂ: „La ce foloseşte laptele?” - conversaţie
„Ziua ARTĂ: „Tortul cu frişcă” – modelaj JOC DE ATENŢIE: „Ce jucărie lipseşte?”
albă”
ŞTIINŢĂ: „Alb şi colorat” – fişă individuală Plimbare în jurul gradiniţei
JOC DE MIŞCARE: „Dansul fulgilor de nea”
ADE Activitate integrată „Ziua albă” DEC: „Zborul ingeraşilor” – dans
DEC: „Aripi de ingeraş” – aplicaţie DLC: „Ce e alb?” – joc ritmat
DLC: „Ce e alb?” de Marcela Peneş – memorizare
ADP Întâlnirea de dimineaţă; Salutul; Prezenţa; Ştirea zilei; Calendarul naturii; Înviorarea; Activitate de grup: JOC DISTRACTIV : „Degeţelele”
„Albă ca zăpada, prietena mea”; Deprinderea săptămânii: „Un zâmbet mare pe faţa noastră”; Tranziţie: Deprinderea săptămânii: „Un zâmbet mare pe faţa noastră”
„Raiu-maiu”
Marţi ALA ARTĂ: „Tobe colorate” ŞTIINŢĂ: „Curat-murdar” - observare
„Ziua CONSTRUCTII: „Construim case murdare” JOC DE ROL: „Spălăm hainele murdare”
neagră”
BIBLIOTECĂ: „Luna şi noaptea” – poveste creată cu început dat ALFABETIZARE
JOC DE MIŞCARE: „Oaia neagră”
ADE DŞ: „Toţi şi fiecare, exerciţii în culoare” – joc didactic: compunere şi descompunere DŞ: „Colorăm cifre” – fişă individuală
DEC: „O lume colorată” – predare; „Batem la tobe colorate” – joc muzical DOS: „O lume minunată” – repetare
ADP Întâlnirea de dimineaţă; Salutul; Prezenţa; Ştirea zilei; Calendarul naturii; Înviorarea; Activitate de grup: JOC DISTRACTIV: „Ziua şi noapte”
„Ce mi-a povestit o vrăjitoare...”; Deprinderea săptămânii: „Împreună ne jucăm, niciodată nu ne Deprinderea săptămânii: „Împreună ne jucăm, niciodată nu ne
supărăm”; Tranziţie: „Tot ce pe lume” supărăm”
Miercuri ALA BIBLIOTECĂ: „La ce mă gândesc când vad culoarea...?” CONSTRUCTII: „Casa culorilor”
„În lumea ARTĂ: „Urme colorate” – pictură EDUCATIE PENTRU SĂNĂTATE: „Obraji rumeni şi feţe palide”
culorilor”
JOC DE MASĂ: „Puzzle colorat” JOC PENTRU DEZVOLTAREA IMAGINAŢIEI: „Completează tu
JOC DE MIŞCARE: „Foc şi apă” tabloul”
ADE DLC: „Săgeata fermecată” – povestirea educatoarei DŞ: „Săgeata fermecată” – dramatizare
DŞ: „Amestecul culorilor” – experiment DŞ: „Culori noi” – observare
ADP Întâlnirea de dimineaţă; Salutul; Prezenţa; Ştirea zilei; Calendarul naturii; Înviorarea; Activitate de grup: Activităţi recuperatorii pentru copii care necesită sprijin
„Cum ar fi într-o lume fără culori”; Deprinderea săptămânii: „Dacă ne certăm, repede ne împăcăm”; Deprinderea săptămânii: „Dacă ne certăm, repede ne împăcăm”
Tranziţie: „Numărătoare”; Opţional
Joi ALA ŞTIINŢĂ: „Culori, culori” – recunoaştere JOC DE MASA: „Adunarea”
„Hora ARTĂ: „Reviste colorate” – decupare JOC DEZVOLTAREA INHIBIŢIEI VOLUNTARE: „Nu mişca!”
culorilor”
CONSTRUCŢII: Construcţii libere cu figuri geometrice JOC DEZVOLTAREA LIMBAJULUI: „Incheie cuvântul”
JOC DE MIŞCARE: „Învârte cercul colorat!”
ADE DŞ: „ Numărăm şi colorăm” – joc didactic DŞ: „Ce urmează?” – joc exercitiu
DOS: „Albumnul culorilor” – colaj DLC: „Albumnul culorilor” – finalizarea lucrărilor
ADP Întâlnirea de dimineaţă; Salutul; Prezenţa; Ştirea zilei; Calendarul naturii; Înviorarea; Activitate de grup: Activităţi pentru dezvoltarea aptitudinilor personale – educaţie fizică
„De corbă cu cerul senin”; Deprinderea săptămânii: „Ştiu să-mi fac prieteni”; Tranziţie: „O lume Deprinderea săptămânii: „Ştiu să-mi fac prieteni”
colorată”
Vineri ALA ARTĂ: „Desene pentru expoziţie” – desen ŞTIINŢĂ: „Ce culori găsesec în natură?”
„Curcubeul JOC DE ROL: „Copii curcubeului” JOC DE INTELIGENŢĂ: „Găseşte perechea!”
prieteniei”
JOC DE MASĂ: „Timber” Jocuri distractive în sala de grupă
JOC DE MIŞCARE: „Rapid şi lent”
ADE DOS: „Culori îndrăgite” – convorbire DOS: „De ce îmi place culoarea...” – discuţii
DPM: Predare mers în echilibru pe plan înclinat (înălţime 40 cm); Joc: „Până la stele!” DPM: „Până la stele!” – joc
ADP Întâlnirea de dimineaţă; Salutul; Prezenţa; Ştirea zilei; Calendarul naturii; Înviorarea; Activitate de grup: JOC DISTRACTIV : „Câţi paşi îmi dai împărate?”
„Sărbătorile de iarnă”; Deprinderea săptămânii: „Respectăm, sutnem respectaţi”; Tranziţie: „Omul de Deprinderea săptămânii: „Respectăm, sutnem respectaţi”
zăpadă”