Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

1. ANTHONY, R. N. Accounting: Text and Cases, 9th Edition,


REECE, J. S. Irwin, 1994
HERTENSTEIN, J. H.

2. BOJIAN, O. Principiile contabilităţii, Bucureşti,


Editura Victor, 1999

3. CARAIANI,C. Bazele contabilităţii, Bucureşti,


OLIMID, L. Editura ASE, 2000
(coordonatori)

4. CĂLIN O. Elemente de contabilitate de gestiune şi


CARAIANI C. calculaţie a costurilor, Braşov,
Editura Omnia UNI-S.A.S.T., 1999

5. CĂLIN, O. Bazele contabilităţii, Bucureşti,


RISTEA, M. Editura Didactică şi Pedagogică, 2000
VĂDUVA, I.
NEAMŢU, H.

6. CHIŢU, G. A. Contabilitatea societăţilor comerciale.


Iniţiere, monografii, studii de caz,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
1999

7. DIXON, R. L. Accounting Course, 3th Edition,


ARNETT, H. E. U.S.A., Mc Graw-Hill, 1993

8. DUŢESCU, A. Informaţia contabilă şi pieţele de capital,


Bucureşti, Editura Economică, 2000

9. FELEAGĂ, N. Tratat de contabilitate financiară,


IONAŞCU, I. Bucureşti, Editura Economică, 1998

10. GLAUTIER, M. W. E. Accounting Theory and Practice,


th
UNDERDOWN, B. 5 Edition, Pitman Publishing, 1995

11. LOUDERBACK, G.D.J. Managerial Accounting, 5th Edition, Boston,


PWS-KENT, Publishing Company, 1988

12. LUCEY, T. Costing, 5th Edition, London, Publications


Aldine House, 1996

13. McLANEY, E. Accounting: An Introduction, Prentice Hall


ATRILL, P. Europe, 1999

14. NEGESCU, I. Bazele contabilităţii, Bucureşti,


Editura Didactică şi Pedagogică, 1998
15. OLIMID, L. Modificări în prezentarea performanţei,
CALU, D. Economistul, Suplimentul Economie
teoretică şi aplicată, 4 septembrie 2000

16. OLIMID, L. Patrimoniul ca obiect al contabilităţii - un


CALU, D., concept desuet?, Revista Contabilitate
şi Expertiză, Nr. 5 / 1999

17. NEEDLES B.E., JR. Principles of Accounting, 5th Edition,


ANDERSON H.R. Houghton Mifflin Company, 1993
CALDWELL J.C.

18. PERRIN, S. Show how much you care, Accountancy,


September, 1999

19. RISTEA, M. Noul sistem contabil din România,


Bucureşti, Editura Cartimex, 1994

20. RISTEA, M. Metode şi politici contabile de


întreprindere, Bucureşti, Editura Tribuna
Economică, 2000

21. *** Legea nr. 31 privind societăţile comerciale din 16 noiembrie


1990, republicată în Monitorul Oficial al României, nr. 33 din
29 ianuarie 1998

22. *** Regulamentul nr. 704 din 22 decembrie 1993 de aplicare a Legii
contabilităţii nr. 82/1991, publicat în Monitorul Oficial al
României, nr. 303 bis din 22 decembrie 1993

23. *** Ordinul nr. 403 din 22 aprilie 1999 al Ministrului Finanţelor
pentru aprobarea reglementărilor contabile armonizate cu directiva a
IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele de
Contabilitate Internaţionale, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.480 / 4 octombrie 1999

24. *** Standardele Internaţionale de Contabilitate, Bucureşti,


Editura Economică, 2000

25. *** Ordin nr. 94 din 20 februarie 2001 al Ministrului Finanţelor


Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu
Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu
Standardele Internaţionale de Contabilitate, publicat în Monitorul
Oficial al României, nr. 85 din 20 februarie 2001