Sunteți pe pagina 1din 1

Clasificarea domeniilor cu pericol de explozie

pericol permanent pericol temporar pericol numai în caz de condiţii anormale


durata /an –
numai pentru orientare: mai mult decît 1000 ore /an între 10 şi 1000 ore /an mai puţin de 10 ore/an

IEC zona 0 (gaze), zona 1 (gaze), zona 2 (gaze),


CENELEC zona 10 (Z) (pulberi) zona 10 (Z) (pulberi) zona 11 (Y) (pulberi)
Europa zona 20 (IEC) zona 21 (IEC) zona 22 (IEC)

America de Nord divizia 1 (gaze şi pulberi) divizia 2 (gaze şi pulberi)

gaze pulberi
zona desen categorie cerinţe de securitate zona zona veche desen categorie cerinţe de securitate

0 necesar 1 G 2 măsuri de securitate 20 10 Zone 20


necesar 1 D 2 măsuri de securitate independente
Zone 0

independente
Zone 1

1 necesar 2 G, 1 G posibil 1 măsură de securitate 21 Zone 21


necesar 2 D,1 D posibil 1 măsură de securitate

Zone 2

2 necesar 3 G, funcţionare normală 22 11 Zone 22


necesar 3 D funcţionare normală
1 G, 2 G posibil 1 D, 2 D posibil

450 °C temperatura de aprindere şi

INFO
clasificarea substanţelor inflamabile după grupe şi clase de temperatură condiţie pentru
(I = mine cu pericol de explozie, II = celelalte domenii) crearea unei explozii

temperatură de suprafaţă maxim admisibilă a echipamentelor surse de aprindere: surse de oxigen:


– suprafeţe fierbinţi – aer (21 % oxigen)
– flăcări şi gaze fierbinţi – oxigen pur
300 °C – scîntei produse mecanic – substanţe oxidante
– instalaţii electrice (permanganat de
– curenţi de compensaţie potasiu etc)


electricitate statică
fulger, ultrasunete.... De la 30 iunie
200 °C
2003 toate
135 °C instalaţiile noi
100 °C
85 °C
substanţe inflamabile:

„gaze şi pulberi, formate din fluide


trebuie să
şi solide inflamabile şi care se află
în concentraţie critică“ respecte norma
T1 T2 T3 T4 T5 T6
clase de protecţie IP (protecţie împotriva atingerii şi pătrunderii
94/9/EG
I
II A
metan
acetonă alcool etilic benzină acetaldehidă
corpurilor străine şi a apei)

gradul de protecţie împotriva


atingerii şi pătrunderii
gradul de protecţie împotriva
pătrunderii apei
(ATEX 100a)
etan acetat de motorină eter etilic
corpurilor străine
acetat de etil isoamil kerosen
amoniac n-butan n-hexan nici o protecţie 0 0 nici o protecţie
benzen (pur) alcool n-butilic
acid acetic n-hexan protecţie împotriva 1 1 picăturile de apă care cad vertical
oxid de carbon corpurilor străine mari nu au efect negativ
metanol
toluen protecţie împotriva 2 2 picăturile de apă care cad sub un
corpurilor străine mijlocii unghi mai mic de 15° de la
II B gaz de > 12 mm verticală, nu au efect negativ
cracare
II C hidrogen acetilenă*) sulfură de protecţie împotriva 3 3 picăturile de apă care cad sub un
carbon*) corpurilor străine mici unghi mai mic de 60° de la
> 2,5 mm verticală, nu au efect negativ
*) nici o clasificare autorizată pînă în prezent
marcaje pentru echipamente
protecţie împotriva 4 4 apa care stropeşte din toate
corpurilor străine cu formă direcţiile echipamentele de lucru, un echipament intrinsec poate fi marcat de exemplu, astfel:
clasificare a modurilor de protecţie la aprindere de particule rotunde > 1 mm nu are efect negativ
EEx ia IIC T6
desen descriere norma explicaţii clasa de temperatură
5 5 un jet de apă concentrat care grupa de explozie
cerinţe generale EN 50014 norma EN 50014 conţine reglementări protecţie împotriva este proiectat din toate direcţiile mod de protecţie la aprindere
generale privind modul de construcţie şi depunerilor de praf pe echipamentele de lucru, nu conform normelor europene
examinarea echipamentelor electrice folosite are efect negativ
în medii cu pericol de explozie un echipament auxiliar poate fi marcat de exemplu, astfel:
6 6 la inundaţii puternice, temporare, [EEx ia] IIC
imersare (o) EN 50015 la acest mod de protecţie echipamentele sau protecţie împotriva apa nu are voie să pătrundă în grupa de explozie
în ulei părţi componente ale lor sunt imersate în ulei intrării prafului cantităţi dăunătoare în mod de protecţie la aprindere
şi prin aceasta izolate de mediul exploziv echipamente conform normelor europene
echipament auxiliar
7 apa nu are voie să pătrundă în
P capsulare (p) EN 50016 un gaz inert care este sub presiune (minim echipamentele de lucru atunci pînă acum numărul de certificat conţinea indicaţii privitoare la generaţia de
presurizată 0,5 mbar), izolează sursa de aprindere şi cînd acestea sunt scufundate în norme utilizate, de exemplu:
impiedică pătrunderea atmosferei condiţii de presiune şi timp bine
înconjurătoare definite PTB Nr. Ex-85.B.2128X
(partea inferioară sub coloană de PTB Nr. organismul care certifică
umplere cu (q) EN 50017 particulele fine izolează sursa de aprindere; apă de 1 m, timp de 30 min) Ex- echipament cu protecţie la explozie
nisip la utilizare normală, scînteile eventual 85. anul de certificare
formate nu ajung în contact cu atmosfera 8 apa nu are voie să pătrundă în B. generaţia de norme
explozivă exterioară echipamentele de lucru atunci 2128 numărul de certificat
cînd acestea sunt scufundate în X condiţii speciale
condiţii de presiune bine definite
capsulare (d) EN 50018 în cazul unei aprinderi în mediul interior şi pentru un timp nelimitat după norma ATEX acest marcaj se prezintă astfel:
antideflagrantă carcasa cu capsulare antideflagrantă trebuie (condiţii specificate de
S să reziste la presiunea formată iar producator) PTB 97 ATEX 2128X
transmiterea exploziei interne la exterior PTB organismul care certifică
trebuie împiedicată 97 anul de certificare
ATEX după norma 94/4/EG
siguranţă (e) EN 50019 modul de protecţie ( e) se referă la Sfaturi generale pentru utilizatorii de echipamente cu circuite intrinsece 2128 numărul de certificat
mărită echipamente sau părţi componente ale X condiţii speciale
echipamentelor care în condiţii normale nu pentru componente împămîntate precum capace sau pereţi laterali ai
generează scîntei sau arc electric, nu dulapurilor, trebuie păstrată o distanţă de siguranţă de 3 mm (EN 50020, În cadrul Uniunii Europene se respectă reglementările mai sus menţionate.
generează temperaturi periculoase şi a căror cap. 6.3, tabelul 4). Între contactele libere de la circuite cu şi fără protecţie Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite la producător, echipamentele vor avea
tensiune nominală nu depăşeşte valoarea de intrinsecă trebuie păstrată o distanţă de 50 mm. marca CE.
1 kV Pentru protecţia împotriva exploziilor după ATEX, acest marcaj este extins. La
simbolul CE se adaugă numărul organismului de certificare al sistemului de
siguranţă (i) EN 50020 energia în circuit este limitată la valori care calitate (ISO 9000).
intrinsecă nu permit crearea de temperaturi ridicate şi /
sau scîntei de aprindere, respectiv arc
0032

electric 7 8
10 11 12 10 11 12
7 8 9 7 8 9
„neinflamabil“( n ) EN 50021 folosire simplificată a celorlalte moduri de 5 6

protecţie la aprindere pentru zona 2 1 2 Pwr Pwr Astfel, TÜV în Hanovra are numărul 0032, PTB în Braunschweig are numărul
1 2 1 2
0102 iar DMT (BVS) în Dortmund are numărul 0158.
încapsulare ( m ) EN 50028 sursa de aprindere este încorporată într-o NO
1 off
NC 1 N.O.
WB 2 N.O.
N.C.
N.C.
prin turnare masă turnată astfel încît să nu poată aprinde off
NO
SC
NC
1:1 1:2
Suplimentar se precizează codificat anul de producţie şi nivelul de siguranţă,
atmosfera explozivă MK73-T22A
24VDC
2 off
off
WB
SC
după ATEX. La echipamentele cu protecţie intrinsecă marcarea se face în felul
MK13-222Ex0-R MK1-22Ex0-R
230VAC
[EEx ia] IIC
230VAC
[EEx ia] IIC
următor:
sisteme EN 50039 se face diferenţa între:
3 4
electrice – sisteme intrinsece cu certificare 4 5 6 4 5 6
II 1 G
intrinseci (i-SYST) – sisteme intrinsece fără certificare 1 2
1 2 3 1 2 3
protecţie la explozie pentru,
gaz, vapori şi ceaţă
un sistem intrinsec este unitatea certificată siguranţă foarte mare
formată din echipamente electrice (intrinsece potrivit pentru zona 0
şi auxiliare) documentată printr-o descriere a toate domeniile în afară de mine
sistemului
³ 50
³6 3 Echipamentul auxiliar se marchează cu paranteze rotunde în dreptul categoriei de
siguranţă :

Dovadă a protecţiei intrinsece II (1) G


nu se poate instala in medii explozive
conform normei EN 60079-14 trebuie dovedită protecţia intrinsecă la conectarea echipament condiţie echipament intrinsec
comună a componentelor echipamentului electric. Se deosebesc două tipuri de auxiliar + cablu
circuite electrice:
1. circuit intrinsec simplu cu numai un echipament auxiliar şi cel puţin un
echipament intrinsec fără altă alimentare
2. circuit cu mai mult decît un echipament auxiliar care în caz de funţionare normală
U0
I0


UI
II www.turck.com
P0 ≤ PI
sau eroare poate elibera energie electrică în circuitul intrinsec
L0 ≥ LI + LC TURCK Automation România SRL
Circuit intrinsec simplu C0 ≥ CI + CC
Str. luliu Tetrat nr. 18
în acest caz, circuit intrinsec simplu, dovada protecţiei intrinseci se face prin pentru cabluri se vor utiliza datele de la producător; dacă acestea nu sunt disponibile, se
vor utiliza valori tipice (BASEEFA Newsletter nr. 3, octombrie 1980):
Sector 1
observarea valorilor electrice limită aflate la examinarea de la certificare şi a valorilor
puterii electrice. Inductivitatea şi capacitivitatea cablurilor utilizate trebuie luate în LC = 1 mH/km RO-011914 Bucureşti
consideraţie. CC = 110 nF/km
Phone (+ 40) (21) 231.40.87
protecţia intrinsecă a unui circuit simplu este dovedită dacă valorile limită pot fi considerate drept circuite simple, de exemplu, conectarea senzorilor inductivi la Fax (+ 40) (21) 231.40.87
îndeplinesc următoarele condiţii: bariere intrinseci, a transmiţătoarelor cu două fire la bariere cu izolare galvanică cu
alimentare sau electrovalvelor la module de comandă valve. E-Mail info@turck.ro,

Conţinutul se poate modifica fără prealabilă avizare a beneficiarului


D200470 1003 • ediţia 10.03 • © Hans Turck GmbH & Co. KG 2003