SFANTA EVANGHELIE DUPA MARCU

~ rezumat~ CAP.1
„Ioan Botezatorul. Botezul lui Iisus Hristos. Ispitirea. Predica. Primii ucenici. Primele vindecări.” Ioan boteza si propovăduia botezul in tot ţinutul Iudeii si Ierusalimului, spunând oamenilor ca el ii botează cu apa, insa El ii va boteza cu Duhul Sfânt. In acea vreme, a venit Iisus in Nazaretul Galileii, unde a fost botezat de către Ioan cu apa Iordanului. Duhul Sfânt s-a coborât peste Iisus sub forma unui porumbel alb. Acesta l-a manat pe Iisus in pustietate unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de satana. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit in Galileea propovăduind Evanghelia. Mergând pe lângă Marea Galileii, Iisus ii cheamă pe Andrei si pe Simon, spunându-le sa îl urmeze. Mergand mai departe îl cheamă si pe Iacov, fiul lui Zevedeu si pe Ioan, fratele lui. Apoi, Iisus a mers in Capernaum unde intrând in sinagoga învăţa norodul. Aici a găsit un om cu Duh necurat. Iisus a alungat acest Duh, lăsându-i pe oameni înmărmuriţi. După ce a ieşit din sinagoga, Iisus a intrat împreuna cu Iacov si Ioan in casa lui Simon, zis Petru, si a fratelui sau Andrei, unde a vindecat-o pe soacra lui Petru, care zăcea in pat. După vindecarea mai multor oameni, a venit la Iisus un lepros pe care Iisus l-a vindecat, spunându-i sa nu zică nimănui de aceasta. Insa leprosul a început sa vestească lumii cele întâmplate, Iisus ne mai putând sa intre in nici o cetate.

CAP.2
„Vindecarea slăbănogului. Chemarea lui Matei. Postul. Smulgerea spicelor in zi de sambata.” Iisus s-a întors in Capernaum, unde oamenii i-au adus un slăbănog care zăcea in pat. Iisus a avut puterea de a-l ridica, deşi cărturarii nu credeau in El. după acestea, Iisus l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, căruia i-a spus sa-l urmeze. In casa lui Levi, Iisus sta la masa cu vameşi si păcătoşi, spunândule cărturarilor ca a venit sa cheme la pocăinţă „pe cei neprihăniţi si pe cei păcătoşi”. Ucenicii lui Ioan si fariseii care obişnuiau sa postească, au venit sa-L întrebe de ce ucenicii Lui nu postesc. Atunci, Iisus le-a răspuns ca va veni ziua când mirele va fi luat de lângă ei si atunci vor posti. Mergând intr-o sâmbăta pe lângă nişte lanuri de grâu, ucenicii lui Iisus a început sa smulgă din spice.

CAP.3
„Vindecarea celui cu mana uscata si alte vindecări. Alegerea celor 12 Apostoli. Păcatul împotriva Sfântului Duh. Mama si fraţii lui Iisus.” Iisus intră din nou in sinagogă unde vindecă un om cu mana uscată. Apoi Iisus s-a dus la mare unde vindeca mulţi bolnavi, poruncindu-le sa nu-l facă cunoscut.

Acesta. Iisus umblă pe mare. vine o furtuna pe care Acesta o potoleşte. dar cei ce vor huli împotriva Duhului Sfânt vor fi vinovaţi de osânda veşnică. Potolirea furtunii pe mare. Ei au primit de la Iisus puterea de a vindeca bolnavi si de a scoate dracii din oameni. ci doarme. Andrei Filip.6 „Proorocul dispreţuit in patria lui. care văzându-L a alergat si s-a închinat Lui. Învierea fiicei lui Iair si vindecarea femeii bolnave de doisprezece ani. Iisus i-a spus ca a fost vindecata de credinţa ei. ajungând la fiica lui Iair afla ca aceasta era moarta. CAP. Apoi. După ce a trecut cu corabia pe partea cealaltă Iisus este rugat de Iair sa ii vindece fiica care era pe moarte. urcându-se in corabie. alta a căzut in spini. Matei. iar Iisus le-a spus ca semănătorul semăna cuvântul. luând cu el doar pe Ioan. Auzind regele Irod de Iisus. prin casele oamenilor sa-i vindece pe cei bolnavi si sa-i scoată demonii din cei demonizaţi. CAP. pe Iacov. O sămânţa a căzut lângă cale.Iisus a urcat pe munte. Aceştia sunt: Simon căruia I-a zis Petru. iar Iisus i-a spus sa meargă la casa lui si sa povestească cele întâmplate. decât in patria sa si intre rudele sale si in casa sa. Uciderea lui Ioan Botezătorul. dar s-a uscat înăbuşita de spini. Oamenii ce îl ascultau nu au înţeles pilda. insa atunci când a venit soarele s-a uscat pentru ca nu a avut rădăcina. altele au căzut pe pământul bun si au crescut si au dat roade. intră in camera unde era aceasta si luand-o de mana.5 „Vindecarea unui demonizat din ţinutul Gadarenilor. Văzându-i pe toţi cum plâng Iisus le spune ca fata nu e moarta. In drumul Sau spre fiica lui Iair o femeie care era bolnava de doisprezece ani s-a atins de haina Lui si s-a vindecat.” Fiind sâmbăta. aceştia au intrat intr-o turmă de porci care păştea pe munte. sora si mama. Apoi Iisus spune oamenilor pilda seminţei de muştar care atunci când este semănata este cea mai mica sămânţa din lume. Iisus le-a zis părinţilor sa-i dea fetei sa mănânce si sa nu zică nimănui de cele întâmplate. Apoi. Tadeu si Simon Cananeul. Aici nu a putut face multe minuni. Iisus este întâmpinat. al cărui nume deve- . de un om cu duh necurat. Trimiterea celor doisprezece. in timp ce Iisus mergea pe mare împreună cu ucenicii Săi. din morminte. Iisus le spune cărturarilor ca toate păcatele si hulele li se vor ierta. spune ca oricine face voia lui Dumnezeu ii este frate. Bartolomeu. doi cate doi. Aici a rânduit doisprezece apostoli pe care i-a trimis sa propovăduiască. Petru si pe părinţii fetei. Fiind uimit de necredinţa oamenilor de acolo Iisus le spune ca „nu este proroc dispreţuit. Iisus a intrat in sinagoga sa înveţe oamenii. Saturarea celor cinci mii. decât ca punându-si mana peste putini bolnavi i-a vindecat. Apoi. Iacov al lui Alfeu. Acesta povestea mulţimii cum un semănător a ieşit sa semene.” Ajungând in ţinutul Gadarenilor. fata s-a sculat. CAP.” Apoi Iisus ii trimite pe cei doisprezece apostoli.” Iisus a venit din nou sa înveţe norodul. neştiind cine sunt.4 „Felurite pilde despre împărăţia cerurilor. Toma. iar apoi creste si se face mai mare decât toate legumele. Scoţând demonii din Legiune. iar pasările au mâncat-o. Iisus este chemat de mama si fraţii Lui. Iisus era rugat de cel ce fusese demonizat sa îl ia cu El. alta a căzut pe loc pietros si a răsărit pentru ca nu avea mult pământ. Iacov si Ioan al lui Zevedeu. Apoi. Apoi. luând cu El pe cine a voit.

Doamne. Întâia vestire a Patimilor. Iisus s-a dus pe munte sa se roage iar apostolii au pornit cu corabia spre Betsaida. Ajungând la Betsaida oamenii au adus la El un orb pe care L-a vindecat inafara satului. aceia vor scăpa. Văzând ca ucenicii Săi nu au priceput aceasta pilda. fariseii îi cereau semn din cer. Văzându-i cum se chinuie sa vâslească. Iisus a pornit spre ei. A doua vestire a Patimilor. a ieşit împreună cu ucenicii Săi prin satele din apropierea Cezareii lui Filip. ci cele ale oamenilor. Insa El le spune sa ii hrănească ei. Iisus satură pe toata lumea cu şapte pâini si câţiva peştişori. al cărui cap a ordonat sa fie tăiat la cererea fiicei sale. sperând sa nu-L găsească nimeni. Vindecarea celui surd si mut.” Auzind acestea Iisus ii spune femeii sa meargă acasă la fiica ei. I-a zis: „ Mergi. Femeia era păgâna. Corpul sau a fost luat de apostoli si dus in mormânt. Iisus se duce in hotarele Tirului si Sidonului. Iisus le spune ucenicilor sa nu spună nimănui despre el si a început sa-i înveţe ca Fiul Omului trebuie sa pătimească multe. umblând pe mare.9 „Schimbarea la faţa. Cearta pentru locul întâi. El zice mulţimii ca aceia ce-si vor lepăda sufletul pentru El si pentru Evanghelie. Apoi. Vindecarea lunaticului.” .8 „Săturarea celor patru mii. Insa. CAP.” Începând sa mănânce fariseii au văzut pe unii dintre ucenicii Săi ca mănâncă cu mâinile nespălate. CAP. Femeia cananeiancă si fiica ei. apostolii. sa moara si sa învie după trei zile. Prilejul de păcat. i-au spus Acestuia sa dea drumul oamenilor sa meargă sa-si cumpere de mâncare. Fiind târziu. căci demonul a ieşit din ea. mănâncă din fărâmiturile copiilor. Mărturisirea lui Petru. Iisus le spune ca respectând datinile pe care ei singuri le-au dat încalcă cuvântul lui Dumnezeu.” Apoi. Ajungând in corabie vântul s-a potolit si au trecut marea ajungând in ţinutul Ghenizaretului. Apoi. inimile lor fiind departe de El. oamenii au adus la El un om care era si surd si mut. Iisus l-a vindecat. sub masa. Aceştia l-au întrebat pe Iisus de ce nu respecta ucenicii Săi datina bătrânilor si mănâncă cu mâinile nespălate. credea ca este Ioan. poruncind mulţimii sa nu spună de cele întâmplate. După ce L-a dojenit pe Petru. iar Iisus i-a spus sa lase copiii sa se sature. mergând cu corabia Iisus vede o mulţime de oameni la care se opreşte sa ii înveţe.nise cunoscut. satano! Căci tu nu cugeti cele ale lui Dumnezeu. Apoi. Apoi. Acest neam cere semn.” Fiindu-i milă de mulţimea de oameni flămânzi care de trei zile erau cu El. doar ceea ce iese din el îl spurcă. înapoia mea. dar si câinii. Iar femeia i-a zis: „Da. căci nu e bine sa arunce pâinea copiilor la câini. CAP.7 „Iisus osândeşte poruncile născocite de farisei. Iisus le spune ca acest neam nu va primi nici un semn si urcându-se in corabie trece pe partea cealaltă. După ce a dat drumul mulţimii. Si astfel cinci pâini si doi peşti au hrănit cinci mii de bărbaţi. Atunci Iisus le spune ca a avut dreptate Isaia atunci când a proorocit despre farisei ca acest popor îl cinsteşte doar cu buzele. Chemând mulţimea Iisus spune ca nimic din ce intra in om nu îl poate spurca. Mergând spre marea Galileii prin ţinutul Decapolei. Vindecarea unui orb. Paziţi-vă de farisei si de Irod. o femeie a cărui fiica avea duh necurat a căzut a picioarele sale.

deoarece avea multe bogaţii. Văzând aceasta. insa Iisus le spune ca vor sta aceia pentru care acele locuri sunt pregătite.10 „Despre despărţirea soţilor. Fiii lui Zevedeu. Iisus a vrut sa mănânce smochine. pe Acesta sa-L ascultaţi.” Ajungand in hotarele Iudeii. După ce au coborât de pe munte un cărturar a adus in fata Lui pe fiul sau care era mut. dar nu erau inca făcute si a blestemat copacul sa nu mai rodească. Smochinul neroditor. Bartimeu. Auzind acestea omul a plecat mâhnit. Iisus a mers împreuna cu ucenicii in Betania. Apoi. un nor mare i-a acoperit. Iacov si Ioan i-au cerut lui Iisus sa fie asezati după înviere in stânga si in dreapta Lui. El spunea ucenicilor Săi. Iar Iisus le-a sus ca ceea ce a împreunat Dumnezeu nu poate sa despartă nici un om. Cei doi apostoli I-au adus animalul. ca Fiul Omului va fi dat pe mana oamenilor.” Când S-a apropiat de Ierusalim. Apoi. iar cel ce care va vrea sa fie cel dintâi dintre apostoli va fi slujitorul tuturor. In templul din Ierusalim. a luat un copil si L-a pus in mijlocul lor zicându-le ca cel ce va primi copilul îl va primi pe El. Iisus binecuvântează pe copii. iar ucenicii ii certau pe aceştia. fariseii Îl întreabă daca este îngăduit ca un bărbat sa-si lase femeia. sa vanda tot ce are si sa dea săracilor. La intrarea in Ierusalim unii oameni isi aşterneau hainele pe drum iar alţii presărau ramuri si toţi strigau.” Ucenicii au spus ca ei au lasat totul si L-au urmat pe El. După sase zile I-a luat cu El pe Petru si pe Iacov si i-a dus pe munte unde S-a schimbat la Faţă. mergând pe drum a venit la El un om care L-a întrebat ce trebuie sa facă ca sa mosteneasc viata veşnica. Iisus le zice: „Lasati copiii sa vina la Mine si nu-i opriţi. A treia vestire a Patimilor. iar din acel nor s-a auzit o voce care zicea: „Acesta este Fiul Meu cel iubit.” Iisus le-a poruncit celor doi sa nu zică nimic nimănui decât atunci când El va învia din morţi. Hainele Lui au devenit strălucitoare si albe ca zăpada. Curatirea templului. Facandu-i-se foame.11 „Intrarea in Ierusalim.Iisus le spune ucenicilor ce unii dintre ei nu vor gusta moartea înainte de a vedea împărăţia lui Dumnezeu.” Apoi. Iisus a fost întrebat de unde are El puterea de a face aceste minuni. CAP. „Osana! Binecuvantat este cel care vine in numele Domnului!” A doua zi. Iisus i-a spus sa respecte Poruncile. Puterea credinţei. Oamenii aduceau copiii la Iisus pentru a pune mana pe ei. Apoi. Iisus îl intalneste pe cerşetorul orb Bartimeu si îl vindeca. Iisus Le-a spus ca „mai lesne este cămilei sa treacă prin urechile acului. Tânărul cel bogat. la Ierihon. Ajungând in Capernaum Iisus spune ucenicilor ca cel ce vrea sa fie primul va fi cel din urma si va fi slujitorul tuturor. iar Iisus le-a spus ca nici un om care va face acelaşi lucru nu va ramane nerasplatit. Iisus a trimis doi ucenici sa-I aducă din cel mai apropiat sat un magarus legat pe care nu mai încălecase nimeni. După ce a scos duhul mut din copil. . căci a unora ca aceştia este imparatia lui Dumnezeu. Iisus a plecat împreuna cu ucenicii străbătând Galileea. In drum spre Ierusalim. CAP. Botezul lui Ioan. In ziua următoare smochinul s-a uscat. Cei doi l-au văzut pe Ilie si pe Moise cum vorbeau cu Iisus. decât bogatului sa intre in imparatia lui Dumnezeu. insa după trei zile Acesta v-a învia. va fi ucis. dar fiindcă fariseii nu ştiau nici de unde venea puterea lui Ioan Botezatorul Acesta nu le-a spus.

Iisus i-a sfătuit sa dea Cezarului ce i se cuvine si lui Dumnezeu ce i se cuvine Lui.12 „Pilda lucrătorilor viei. judecaţi si uraţi de către toţi. vor fi cutremure si foamete. Atunci Iisus se va cabori din ceruri pe un nor „cu slava si mărire”. soarele se va întuneca. spunând ca iubirea pentru Dumnezeu este mai importanta decât toate jertfele si toate rugăciunile. Cei aflaţi de fata au spus ca ceea ce face femeia este doar o risipa.” Cu doua zile înainte de Paste. Domnul si Fiul lui David. Saducheii. Cina cea de Taina. Conform datinii cel de-al doilea a luat văduva. un om L-a întrebat pe Iisus care este cea mai importanta dintre toate poruncile. iar Iisus i-a spus ca prima porunca este cea mai importanta. Iisus le-a spus insa. pentru ca sfarsitul lumii sa nu-i prindă nepregatiti. Plata dajdiei. Lumea va fi inspaimantata de ce se va întâmpla. Infatisarea la Caiafa. iar cei rai vor fi pedepsiţi.” CAP. când cei care cred in El vor fi batjocoriţi. Învierea morţilor. Auzind acestea. Prinderea. insa si acesta a murit fara a lăsa urmaşi si tot aşa pe rând pana au murit toţi fraţii si femeia. Ucenicii au întrebat când va fi aceasta. Cei buni vor fi rasplatiti. Apoi Iisus ii indeamna sa vegheze.” Trecând pe lângă templu. i-au spus lui Iisus povestea unor şapte fraţi. Insa nimeni nu va şti când va veni aceasta zi. in casa lui Simon leprosul. Auzind acest răspuns. iar banii obtinuti ar putut fi daţi săracilor. nelasand nici un urmaş. Omul a incuviintat. insa a murit nelasand copii. La un moment dat. ucenicii au admirat felul cum acesta a fost zidit. iar Iisus le-a spus ca va veni o zi când vor începe multe războaie.” Pentru ca ştia ca farseii si carturaii vreau sa-L omoare. de aceea toţi trebuie sa vegheze. CAP. Cei care erau bogaţi aruncau mulţi bani. ca celor săraci le vor putea da bani oricând. deoarece mirul ar fi putut fi vândut. cărturarii si fariseii încercau sa-l prindă pe Iisus si sa-l omoare. dar pe el nu-l vor avea întotdeauna cu ei. Intr-o zi Iisus stătea in fata templului si a văzut o mulţime de oameni ce aruncau bani in vistierie. mulţi oameni vor susţine ca ei sunt Mesia.13 „Iisus vorbeşte despre dărâmarea Ierusalimului si despre a doua venire a Fiului Omului. Apoi fariseii si iordianii au venit sa-l întrebe daca este bine sa-i dea dajdie Cezarului. soarele va cădea si va fi sfarsitul lumii. Iisus le-a spus pilda vierilor: vierii angajaţi sa lucreze via unui om plecat din tara nu au vrut sa de stăpânului roadele viei si i-au ucis fiul si slugile. cei care nu credeau in înviere. Îndemnuri la priveghere. o văduva săraca a venit si a aruncat doi banuti. Atunci el a spus ucenicilor Săi: „Adevărat va spun ca aceasta văduva săraca a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat in vistierie. Lepădarea lui Petru. După aceea L-au întrebat: soţia cui va fi femeia supa înviere? Iisus le-a spus ca oamenii după ce vor învia nu se vor casatori ci vor fi toţi ca si îngerii. Cea mai mare porunca din Lege. căci ziua judecaţii poate veni oricând. . Iisus le-a spus ca va veni o zi când tot templul va fi dărâmat.14 „Ungerea din Betania. In final stăpânul angajează alţi vieri. Iuda Iscaroiteanul s-a dus si l-a vândut pe Invatatorul lui preoţilor. Atunci o femeie a venit la el cu un lighean cu mir si a început sa-l ungă cu mir.CAP. Primul a avut soţie. Iisus se afla in Betania. Banul văduvei.

Înainte de a începe rugăciunea. Cununa de spini. Duminica dimineaţa. Trei arătări. iar pe cap I-au pus o coroana de spini. acesta este trupul Meu”. au plecat la mormânt. sângele legământului celui nou. Trecătorii. Pe când stăteau toţi ucenicii cu el. Maria Magdalena. i-a rugat sa ramana de veghe. inafara de Petru care l-a insotit pana la locul judecaţii. După cina. cerul s-a întunecat. Apoi S-a arătat la doi oameni care mergeau la tara. Iisus S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena.Ucenicii au petrecut Joia Mare in casa unui om. Când s-a inserat.16 „Învierea Domnului. Judecata si osânda. L-au răstignit. perdeaua dinăuntrul templului s-a rup in doua si Iisus a strigat: „Dumnezeul Meu. Apoi a luat cu El pe Petru. Iuda L-a trădat pe Iisus cu un sărut. Inaltarea la cer. Petru s-a lepădat pentru prima oara de Iisus. La ora sase. sa-l lovească cu o trestie in cap si sa I se închine. Norodul a început saL batjocorească. Nişte oameni l-au întrebat daca nu cumva el este unul dintre oamenii care erau cu Iisus in Gradina Ghetsimani. apoi a fost întrebat din nou daca El este Fiul lui Dumnezeu si nu a mai răspuns nimic. se va lepăda de El de trei ori. oamenii L-au prins si L-au dus la marele preot. apoi a luat un pahar cu vin si a spus: „Acesta este sângele Meu. pana la ora noua. după trei ore de la răstignire. Iisus a răspuns ca da. dar nimeni nu a crezut-o. Pilat a făcut pe placul poporului. dar toţi au adormit. dar in locul unde ar fi trebuit sa fie trupul neinsufletit al lui Iisus. Ioan. unul in stânga si altul in dreapta Lui. Împreuna cu el au mai fost răstigniti doi tâlhari. un condamnat la moarte era iertat. mancati. preoţii si toţi cei aflaţi de fata Îl batjocoreau. După ce a înviat. CAP. Porunca botezului. cu un anumit Baraba si au hotărât ca Iisus sa fie răstignit. dar Iisus a murit. Simon din Cirena. era un înger care le-a spus sa se duca sa spună ucenicilor ca Iisus a înviat si ca se vor intalni cu el in Galilea. Ucenicii s-au întristat. Oamenii nu au vrut a acesta sa fie Iisus. Unul dintre cei ce stăteau acolo a venit cu un burete înmuiat in oţet si i-a dat sa bea. Maria. Crucea I-a fost dusa de un trecător. îmbrăcat intr-o haina de purpura. I-au dat sa bea vin cu smirna si si-au impartit intre ei hainele. iar cocosul a început sa cânte a doua oara si Petru si-a amintit cele spuse de Iisus. Petru stătea in curte. unde trebuia sa fie răstignit. Iosif din Arimatea a cerut trupul lui Iisus. Răstignirea si înmormântarea. cărturarii. a cumpărat un giulgiu de in si L-a înmormântat pe Iisus intr-un mormânt săpat in stanca. Iisus a luat atunci pâine si a zis: „Luaţi.15 „Iisus înaintea lui Pilat. CAP. Apoi o slujnica l-a întrebat acelaşi lucru si Petru s-a lepădat si a doua oara. Toţi oamenii aflaţi in fata au început sa-L scuipe si sa-L bata.” După ce a trecut ziua Sabatului. Aprozii au hotărât sa Îl ucidă. Iisus a fost adus in curte. care se varsă pentru mulţi”. Iisus le-a spus ca unul dintre cei de fata îl va vinde si ca ar fi fost mai bine pentru el sa nu se fi născut. au cumpărat miresme pentru a unge trupul lui Iisus. După putina vreme a fost din nou întrebat daca nu este ucenicul lui Iisus si s-a lepădat a doua oara. iar Iisus a spus ca da. Toţi ucenicii L-au parasit. Apoi Iisus a fost dus pe muntele Golgota. Oamenii au depus marturii false împotriva lui Iisus si nu a putut fi condamnat. Dumnezeul Meu. A treia oara când a venit sa-i trezească a aprut Iuda împreuna cu oamenii care vroiau sa-L prindă pe Iisus. Iisus i-a prevestit lui Petru ca pana va cânta cocosul de doua ori in dimineaţa următoare. El ştia ca in seara aceea va fi prins si apoi ucis. mama lui Iacov si Salomea. si ei . pentru ce M-ai parasit?”. si Iacov si a mers cu ei in gradina Ghetsimani ca sa se roage. La fiecare Paste. Ea le-a spus tuturor celor ce sufereau din cauza morţii Lui. Atunci marele preot L-a întrebat daca El este Fiul lui Dumnezeu. Iisus a fost dus in fata lui Pilat cate L-a întrebat daca El este împăratul iudeilor.” Dimineaţa.

” Cei ce vor crede in Iisus vor putea sa scoată demonii din oameni. etc.au spus celorlalţi despre înviere. vor putea vindeca bolnavii. In cele din urma S-a arătat ucenicilor la masa si i-a certat pentru necredinţa lor. . dar cine nu va crede va fi osândit. Apoi. vor vorbi limbi noi. dar nici ei nu au fost crezuţi. Le-a spus sa se duca in lume sa propovăduiască Evanghelia si „cine va crede si se va boteza va fi mântuit. vor putea atinge şerpii. iar ucenicii au plecat si au propovăduit pretutindeni.. Iisus S-a inaltat la ceruri si a şezut la dreapta lui Dumnezeu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful