SFANTA EVANGHELIE DUPA MARCU

~ rezumat~ CAP.1
„Ioan Botezatorul. Botezul lui Iisus Hristos. Ispitirea. Predica. Primii ucenici. Primele vindecări.” Ioan boteza si propovăduia botezul in tot ţinutul Iudeii si Ierusalimului, spunând oamenilor ca el ii botează cu apa, insa El ii va boteza cu Duhul Sfânt. In acea vreme, a venit Iisus in Nazaretul Galileii, unde a fost botezat de către Ioan cu apa Iordanului. Duhul Sfânt s-a coborât peste Iisus sub forma unui porumbel alb. Acesta l-a manat pe Iisus in pustietate unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de satana. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit in Galileea propovăduind Evanghelia. Mergând pe lângă Marea Galileii, Iisus ii cheamă pe Andrei si pe Simon, spunându-le sa îl urmeze. Mergand mai departe îl cheamă si pe Iacov, fiul lui Zevedeu si pe Ioan, fratele lui. Apoi, Iisus a mers in Capernaum unde intrând in sinagoga învăţa norodul. Aici a găsit un om cu Duh necurat. Iisus a alungat acest Duh, lăsându-i pe oameni înmărmuriţi. După ce a ieşit din sinagoga, Iisus a intrat împreuna cu Iacov si Ioan in casa lui Simon, zis Petru, si a fratelui sau Andrei, unde a vindecat-o pe soacra lui Petru, care zăcea in pat. După vindecarea mai multor oameni, a venit la Iisus un lepros pe care Iisus l-a vindecat, spunându-i sa nu zică nimănui de aceasta. Insa leprosul a început sa vestească lumii cele întâmplate, Iisus ne mai putând sa intre in nici o cetate.

CAP.2
„Vindecarea slăbănogului. Chemarea lui Matei. Postul. Smulgerea spicelor in zi de sambata.” Iisus s-a întors in Capernaum, unde oamenii i-au adus un slăbănog care zăcea in pat. Iisus a avut puterea de a-l ridica, deşi cărturarii nu credeau in El. după acestea, Iisus l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, căruia i-a spus sa-l urmeze. In casa lui Levi, Iisus sta la masa cu vameşi si păcătoşi, spunândule cărturarilor ca a venit sa cheme la pocăinţă „pe cei neprihăniţi si pe cei păcătoşi”. Ucenicii lui Ioan si fariseii care obişnuiau sa postească, au venit sa-L întrebe de ce ucenicii Lui nu postesc. Atunci, Iisus le-a răspuns ca va veni ziua când mirele va fi luat de lângă ei si atunci vor posti. Mergând intr-o sâmbăta pe lângă nişte lanuri de grâu, ucenicii lui Iisus a început sa smulgă din spice.

CAP.3
„Vindecarea celui cu mana uscata si alte vindecări. Alegerea celor 12 Apostoli. Păcatul împotriva Sfântului Duh. Mama si fraţii lui Iisus.” Iisus intră din nou in sinagogă unde vindecă un om cu mana uscată. Apoi Iisus s-a dus la mare unde vindeca mulţi bolnavi, poruncindu-le sa nu-l facă cunoscut.

Iisus era rugat de cel ce fusese demonizat sa îl ia cu El. Saturarea celor cinci mii. dar cei ce vor huli împotriva Duhului Sfânt vor fi vinovaţi de osânda veşnică. Iisus le spune cărturarilor ca toate păcatele si hulele li se vor ierta. In drumul Sau spre fiica lui Iair o femeie care era bolnava de doisprezece ani s-a atins de haina Lui si s-a vindecat. Iisus este întâmpinat. Iisus este chemat de mama si fraţii Lui. alta a căzut pe loc pietros si a răsărit pentru ca nu avea mult pământ. urcându-se in corabie. care văzându-L a alergat si s-a închinat Lui. Apoi. Matei. Acesta. Aici a rânduit doisprezece apostoli pe care i-a trimis sa propovăduiască.” Apoi Iisus ii trimite pe cei doisprezece apostoli. Iacov al lui Alfeu. vine o furtuna pe care Acesta o potoleşte. aceştia au intrat intr-o turmă de porci care păştea pe munte. Apoi. fata s-a sculat. decât in patria sa si intre rudele sale si in casa sa. Ei au primit de la Iisus puterea de a vindeca bolnavi si de a scoate dracii din oameni. ci doarme.Iisus a urcat pe munte. al cărui nume deve- . ajungând la fiica lui Iair afla ca aceasta era moarta. Fiind uimit de necredinţa oamenilor de acolo Iisus le spune ca „nu este proroc dispreţuit. Andrei Filip. Apoi. Aici nu a putut face multe minuni. Scoţând demonii din Legiune. sora si mama. Apoi. iar Iisus i-a spus sa meargă la casa lui si sa povestească cele întâmplate. prin casele oamenilor sa-i vindece pe cei bolnavi si sa-i scoată demonii din cei demonizaţi. Trimiterea celor doisprezece. Uciderea lui Ioan Botezătorul. Petru si pe părinţii fetei.5 „Vindecarea unui demonizat din ţinutul Gadarenilor. altele au căzut pe pământul bun si au crescut si au dat roade. Iisus umblă pe mare. Oamenii ce îl ascultau nu au înţeles pilda. iar apoi creste si se face mai mare decât toate legumele. spune ca oricine face voia lui Dumnezeu ii este frate. Tadeu si Simon Cananeul. CAP. Aceştia sunt: Simon căruia I-a zis Petru. insa atunci când a venit soarele s-a uscat pentru ca nu a avut rădăcina. luând cu el doar pe Ioan. Văzându-i pe toţi cum plâng Iisus le spune ca fata nu e moarta. alta a căzut in spini. Bartolomeu. O sămânţa a căzut lângă cale. Iisus le-a zis părinţilor sa-i dea fetei sa mănânce si sa nu zică nimănui de cele întâmplate. Apoi Iisus spune oamenilor pilda seminţei de muştar care atunci când este semănata este cea mai mica sămânţa din lume. Auzind regele Irod de Iisus. luând cu El pe cine a voit. decât ca punându-si mana peste putini bolnavi i-a vindecat. doi cate doi. iar Iisus le-a spus ca semănătorul semăna cuvântul. Iisus i-a spus ca a fost vindecata de credinţa ei. iar pasările au mâncat-o. intră in camera unde era aceasta si luand-o de mana. CAP.” Ajungând in ţinutul Gadarenilor. in timp ce Iisus mergea pe mare împreună cu ucenicii Săi. pe Iacov. de un om cu duh necurat. Toma.4 „Felurite pilde despre împărăţia cerurilor. CAP. dar s-a uscat înăbuşita de spini.” Iisus a venit din nou sa înveţe norodul. Iacov si Ioan al lui Zevedeu. Apoi. Potolirea furtunii pe mare. După ce a trecut cu corabia pe partea cealaltă Iisus este rugat de Iair sa ii vindece fiica care era pe moarte. din morminte.6 „Proorocul dispreţuit in patria lui. Acesta povestea mulţimii cum un semănător a ieşit sa semene.” Fiind sâmbăta. Învierea fiicei lui Iair si vindecarea femeii bolnave de doisprezece ani. Iisus a intrat in sinagoga sa înveţe oamenii. neştiind cine sunt.

Iisus s-a dus pe munte sa se roage iar apostolii au pornit cu corabia spre Betsaida. Apoi. Insa. Femeia cananeiancă si fiica ei. Iisus satură pe toata lumea cu şapte pâini si câţiva peştişori. ci cele ale oamenilor. Apoi. Atunci Iisus le spune ca a avut dreptate Isaia atunci când a proorocit despre farisei ca acest popor îl cinsteşte doar cu buzele. Acest neam cere semn. Corpul sau a fost luat de apostoli si dus in mormânt. dar si câinii. credea ca este Ioan. Chemând mulţimea Iisus spune ca nimic din ce intra in om nu îl poate spurca. umblând pe mare. Vindecarea celui surd si mut. căci demonul a ieşit din ea. Iisus a pornit spre ei. Prilejul de păcat. sub masa. fariseii îi cereau semn din cer. mănâncă din fărâmiturile copiilor. După ce L-a dojenit pe Petru. După ce a dat drumul mulţimii.” Apoi. a ieşit împreună cu ucenicii Săi prin satele din apropierea Cezareii lui Filip. doar ceea ce iese din el îl spurcă.nise cunoscut.9 „Schimbarea la faţa. Aceştia l-au întrebat pe Iisus de ce nu respecta ucenicii Săi datina bătrânilor si mănâncă cu mâinile nespălate. al cărui cap a ordonat sa fie tăiat la cererea fiicei sale. Apoi. aceia vor scăpa. oamenii au adus la El un om care era si surd si mut. Ajungând la Betsaida oamenii au adus la El un orb pe care L-a vindecat inafara satului. Insa El le spune sa ii hrănească ei. Iisus le spune ca acest neam nu va primi nici un semn si urcându-se in corabie trece pe partea cealaltă. Iisus le spune ca respectând datinile pe care ei singuri le-au dat încalcă cuvântul lui Dumnezeu. CAP.7 „Iisus osândeşte poruncile născocite de farisei. Vindecarea unui orb. CAP. Ajungând in corabie vântul s-a potolit si au trecut marea ajungând in ţinutul Ghenizaretului. El zice mulţimii ca aceia ce-si vor lepăda sufletul pentru El si pentru Evanghelie. Mărturisirea lui Petru. satano! Căci tu nu cugeti cele ale lui Dumnezeu. Iisus le spune ucenicilor sa nu spună nimănui despre el si a început sa-i înveţe ca Fiul Omului trebuie sa pătimească multe. CAP. A doua vestire a Patimilor. Si astfel cinci pâini si doi peşti au hrănit cinci mii de bărbaţi. inimile lor fiind departe de El. Fiind târziu.” Auzind acestea Iisus ii spune femeii sa meargă acasă la fiica ei. sa moara si sa învie după trei zile.” . iar Iisus i-a spus sa lase copiii sa se sature. mergând cu corabia Iisus vede o mulţime de oameni la care se opreşte sa ii înveţe. înapoia mea. sperând sa nu-L găsească nimeni. Femeia era păgâna.” Începând sa mănânce fariseii au văzut pe unii dintre ucenicii Săi ca mănâncă cu mâinile nespălate. Iar femeia i-a zis: „Da.” Fiindu-i milă de mulţimea de oameni flămânzi care de trei zile erau cu El. Doamne. Apoi. i-au spus Acestuia sa dea drumul oamenilor sa meargă sa-si cumpere de mâncare. I-a zis: „ Mergi. o femeie a cărui fiica avea duh necurat a căzut a picioarele sale. Văzând ca ucenicii Săi nu au priceput aceasta pilda. Iisus l-a vindecat. Cearta pentru locul întâi. Vindecarea lunaticului. apostolii. Văzându-i cum se chinuie sa vâslească. Întâia vestire a Patimilor. căci nu e bine sa arunce pâinea copiilor la câini. Iisus se duce in hotarele Tirului si Sidonului. poruncind mulţimii sa nu spună de cele întâmplate. Mergând spre marea Galileii prin ţinutul Decapolei.8 „Săturarea celor patru mii. Paziţi-vă de farisei si de Irod.

Iisus a mers împreuna cu ucenicii in Betania. pe Acesta sa-L ascultaţi.” Apoi. Cei doi l-au văzut pe Ilie si pe Moise cum vorbeau cu Iisus. iar Iisus le-a spus ca nici un om care va face acelaşi lucru nu va ramane nerasplatit. Curatirea templului. Apoi. Ajungând in Capernaum Iisus spune ucenicilor ca cel ce vrea sa fie primul va fi cel din urma si va fi slujitorul tuturor. CAP. iar cel ce care va vrea sa fie cel dintâi dintre apostoli va fi slujitorul tuturor. Oamenii aduceau copiii la Iisus pentru a pune mana pe ei. insa Iisus le spune ca vor sta aceia pentru care acele locuri sunt pregătite. iar ucenicii ii certau pe aceştia. Apoi. Apoi. După ce a scos duhul mut din copil. un nor mare i-a acoperit. Iisus binecuvântează pe copii. decât bogatului sa intre in imparatia lui Dumnezeu. Iacov si Ioan i-au cerut lui Iisus sa fie asezati după înviere in stânga si in dreapta Lui. căci a unora ca aceştia este imparatia lui Dumnezeu. Facandu-i-se foame. Văzând aceasta. A treia vestire a Patimilor. In drum spre Ierusalim. El spunea ucenicilor Săi. Puterea credinţei. In templul din Ierusalim. . „Osana! Binecuvantat este cel care vine in numele Domnului!” A doua zi. Botezul lui Ioan.” Iisus le-a poruncit celor doi sa nu zică nimic nimănui decât atunci când El va învia din morţi. Iar Iisus le-a sus ca ceea ce a împreunat Dumnezeu nu poate sa despartă nici un om. Cei doi apostoli I-au adus animalul.” Când S-a apropiat de Ierusalim. Tânărul cel bogat. insa după trei zile Acesta v-a învia. va fi ucis. Hainele Lui au devenit strălucitoare si albe ca zăpada.10 „Despre despărţirea soţilor. Fiii lui Zevedeu. Iisus a vrut sa mănânce smochine. După ce au coborât de pe munte un cărturar a adus in fata Lui pe fiul sau care era mut. Iisus a trimis doi ucenici sa-I aducă din cel mai apropiat sat un magarus legat pe care nu mai încălecase nimeni. dar nu erau inca făcute si a blestemat copacul sa nu mai rodească. mergând pe drum a venit la El un om care L-a întrebat ce trebuie sa facă ca sa mosteneasc viata veşnica.Iisus le spune ucenicilor ce unii dintre ei nu vor gusta moartea înainte de a vedea împărăţia lui Dumnezeu. CAP. După sase zile I-a luat cu El pe Petru si pe Iacov si i-a dus pe munte unde S-a schimbat la Faţă. Iisus le zice: „Lasati copiii sa vina la Mine si nu-i opriţi. Auzind acestea omul a plecat mâhnit. In ziua următoare smochinul s-a uscat. Iisus a plecat împreuna cu ucenicii străbătând Galileea. Bartimeu. dar fiindcă fariseii nu ştiau nici de unde venea puterea lui Ioan Botezatorul Acesta nu le-a spus. Smochinul neroditor. Iisus îl intalneste pe cerşetorul orb Bartimeu si îl vindeca.11 „Intrarea in Ierusalim. iar din acel nor s-a auzit o voce care zicea: „Acesta este Fiul Meu cel iubit. sa vanda tot ce are si sa dea săracilor. Iisus Le-a spus ca „mai lesne este cămilei sa treacă prin urechile acului. Iisus a fost întrebat de unde are El puterea de a face aceste minuni. a luat un copil si L-a pus in mijlocul lor zicându-le ca cel ce va primi copilul îl va primi pe El. Iisus i-a spus sa respecte Poruncile. la Ierihon. La intrarea in Ierusalim unii oameni isi aşterneau hainele pe drum iar alţii presărau ramuri si toţi strigau.” Ajungand in hotarele Iudeii. deoarece avea multe bogaţii.” Ucenicii au spus ca ei au lasat totul si L-au urmat pe El. fariseii Îl întreabă daca este îngăduit ca un bărbat sa-si lase femeia. ca Fiul Omului va fi dat pe mana oamenilor.

ca celor săraci le vor putea da bani oricând. iar cei rai vor fi pedepsiţi. pentru ca sfarsitul lumii sa nu-i prindă nepregatiti.” Cu doua zile înainte de Paste. căci ziua judecaţii poate veni oricând. In final stăpânul angajează alţi vieri. vor fi cutremure si foamete. Banul văduvei.12 „Pilda lucrătorilor viei. insa a murit nelasand copii.13 „Iisus vorbeşte despre dărâmarea Ierusalimului si despre a doua venire a Fiului Omului. Iuda Iscaroiteanul s-a dus si l-a vândut pe Invatatorul lui preoţilor. Lumea va fi inspaimantata de ce se va întâmpla.” CAP. soarele va cădea si va fi sfarsitul lumii. cărturarii si fariseii încercau sa-l prindă pe Iisus si sa-l omoare. Învierea morţilor. dar pe el nu-l vor avea întotdeauna cu ei.” Pentru ca ştia ca farseii si carturaii vreau sa-L omoare. Cei buni vor fi rasplatiti. iar banii obtinuti ar putut fi daţi săracilor. de aceea toţi trebuie sa vegheze. Auzind acest răspuns. Cea mai mare porunca din Lege. Îndemnuri la priveghere. Atunci o femeie a venit la el cu un lighean cu mir si a început sa-l ungă cu mir. Ucenicii au întrebat când va fi aceasta. Lepădarea lui Petru. soarele se va întuneca. Iisus se afla in Betania. judecaţi si uraţi de către toţi. in casa lui Simon leprosul. spunând ca iubirea pentru Dumnezeu este mai importanta decât toate jertfele si toate rugăciunile. . Primul a avut soţie. Iisus le-a spus insa. CAP. Apoi Iisus ii indeamna sa vegheze. iar Iisus i-a spus ca prima porunca este cea mai importanta. Saducheii. Insa nimeni nu va şti când va veni aceasta zi. Plata dajdiei. iar Iisus le-a spus ca va veni o zi când vor începe multe războaie. o văduva săraca a venit si a aruncat doi banuti. Atunci el a spus ucenicilor Săi: „Adevărat va spun ca aceasta văduva săraca a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat in vistierie. Conform datinii cel de-al doilea a luat văduva. Infatisarea la Caiafa. i-au spus lui Iisus povestea unor şapte fraţi. deoarece mirul ar fi putut fi vândut. Iisus i-a sfătuit sa dea Cezarului ce i se cuvine si lui Dumnezeu ce i se cuvine Lui.CAP. La un moment dat. Iisus le-a spus pilda vierilor: vierii angajaţi sa lucreze via unui om plecat din tara nu au vrut sa de stăpânului roadele viei si i-au ucis fiul si slugile. Domnul si Fiul lui David. Intr-o zi Iisus stătea in fata templului si a văzut o mulţime de oameni ce aruncau bani in vistierie. insa si acesta a murit fara a lăsa urmaşi si tot aşa pe rând pana au murit toţi fraţii si femeia. Apoi fariseii si iordianii au venit sa-l întrebe daca este bine sa-i dea dajdie Cezarului. mulţi oameni vor susţine ca ei sunt Mesia.14 „Ungerea din Betania. Atunci Iisus se va cabori din ceruri pe un nor „cu slava si mărire”. Prinderea. Cina cea de Taina. ucenicii au admirat felul cum acesta a fost zidit. un om L-a întrebat pe Iisus care este cea mai importanta dintre toate poruncile. Auzind acestea. când cei care cred in El vor fi batjocoriţi.” Trecând pe lângă templu. cei care nu credeau in înviere. După aceea L-au întrebat: soţia cui va fi femeia supa înviere? Iisus le-a spus ca oamenii după ce vor învia nu se vor casatori ci vor fi toţi ca si îngerii. Iisus le-a spus ca va veni o zi când tot templul va fi dărâmat. Cei care erau bogaţi aruncau mulţi bani. Cei aflaţi de fata au spus ca ceea ce face femeia este doar o risipa. Omul a incuviintat. nelasand nici un urmaş.

Aprozii au hotărât sa Îl ucidă. I-au dat sa bea vin cu smirna si si-au impartit intre ei hainele. Atunci marele preot L-a întrebat daca El este Fiul lui Dumnezeu. cărturarii. Porunca botezului. cerul s-a întunecat. După putina vreme a fost din nou întrebat daca nu este ucenicul lui Iisus si s-a lepădat a doua oara. Răstignirea si înmormântarea.Ucenicii au petrecut Joia Mare in casa unui om. care se varsă pentru mulţi”. si Iacov si a mers cu ei in gradina Ghetsimani ca sa se roage. Pilat a făcut pe placul poporului. Oamenii nu au vrut a acesta sa fie Iisus. Ioan. La fiecare Paste. Iisus a răspuns ca da. unde trebuia sa fie răstignit. Când s-a inserat. Apoi S-a arătat la doi oameni care mergeau la tara. dar nimeni nu a crezut-o. mama lui Iacov si Salomea. CAP. după trei ore de la răstignire. cu un anumit Baraba si au hotărât ca Iisus sa fie răstignit.” După ce a trecut ziua Sabatului. Pe când stăteau toţi ucenicii cu el. Iisus a fost adus in curte. Înainte de a începe rugăciunea. Simon din Cirena. Maria Magdalena. Cununa de spini. au plecat la mormânt. iar pe cap I-au pus o coroana de spini. inafara de Petru care l-a insotit pana la locul judecaţii. sa-l lovească cu o trestie in cap si sa I se închine. Apoi a luat cu El pe Petru. dar toţi au adormit. Iisus a luat atunci pâine si a zis: „Luaţi. apoi a fost întrebat din nou daca El este Fiul lui Dumnezeu si nu a mai răspuns nimic. Ucenicii s-au întristat. Trecătorii. Iosif din Arimatea a cerut trupul lui Iisus. dar in locul unde ar fi trebuit sa fie trupul neinsufletit al lui Iisus. A treia oara când a venit sa-i trezească a aprut Iuda împreuna cu oamenii care vroiau sa-L prindă pe Iisus. pana la ora noua. Maria. L-au răstignit. El ştia ca in seara aceea va fi prins si apoi ucis. Dumnezeul Meu. CAP. se va lepăda de El de trei ori. iar cocosul a început sa cânte a doua oara si Petru si-a amintit cele spuse de Iisus. Unul dintre cei ce stăteau acolo a venit cu un burete înmuiat in oţet si i-a dat sa bea. Iuda L-a trădat pe Iisus cu un sărut. Iisus S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena.” Dimineaţa. După cina. Apoi Iisus a fost dus pe muntele Golgota. apoi a luat un pahar cu vin si a spus: „Acesta este sângele Meu.15 „Iisus înaintea lui Pilat. Toţi ucenicii L-au parasit. unul in stânga si altul in dreapta Lui. iar Iisus a spus ca da. Împreuna cu el au mai fost răstigniti doi tâlhari. Petru stătea in curte. dar Iisus a murit. si ei . Crucea I-a fost dusa de un trecător. Iisus le-a spus ca unul dintre cei de fata îl va vinde si ca ar fi fost mai bine pentru el sa nu se fi născut. preoţii si toţi cei aflaţi de fata Îl batjocoreau. Oamenii au depus marturii false împotriva lui Iisus si nu a putut fi condamnat. i-a rugat sa ramana de veghe. au cumpărat miresme pentru a unge trupul lui Iisus. Inaltarea la cer. acesta este trupul Meu”. Duminica dimineaţa. Apoi o slujnica l-a întrebat acelaşi lucru si Petru s-a lepădat si a doua oara.16 „Învierea Domnului. mancati. perdeaua dinăuntrul templului s-a rup in doua si Iisus a strigat: „Dumnezeul Meu. sângele legământului celui nou. Iisus i-a prevestit lui Petru ca pana va cânta cocosul de doua ori in dimineaţa următoare. un condamnat la moarte era iertat. După ce a înviat. Petru s-a lepădat pentru prima oara de Iisus. Nişte oameni l-au întrebat daca nu cumva el este unul dintre oamenii care erau cu Iisus in Gradina Ghetsimani. îmbrăcat intr-o haina de purpura. Iisus a fost dus in fata lui Pilat cate L-a întrebat daca El este împăratul iudeilor. Ea le-a spus tuturor celor ce sufereau din cauza morţii Lui. oamenii L-au prins si L-au dus la marele preot. Trei arătări. pentru ce M-ai parasit?”. Toţi oamenii aflaţi in fata au început sa-L scuipe si sa-L bata. a cumpărat un giulgiu de in si L-a înmormântat pe Iisus intr-un mormânt săpat in stanca. La ora sase. Judecata si osânda. era un înger care le-a spus sa se duca sa spună ucenicilor ca Iisus a înviat si ca se vor intalni cu el in Galilea. Norodul a început saL batjocorească.

In cele din urma S-a arătat ucenicilor la masa si i-a certat pentru necredinţa lor.” Cei ce vor crede in Iisus vor putea sa scoată demonii din oameni. dar nici ei nu au fost crezuţi. etc. vor vorbi limbi noi. vor putea vindeca bolnavii. Iisus S-a inaltat la ceruri si a şezut la dreapta lui Dumnezeu..au spus celorlalţi despre înviere. . vor putea atinge şerpii. Apoi. iar ucenicii au plecat si au propovăduit pretutindeni. Le-a spus sa se duca in lume sa propovăduiască Evanghelia si „cine va crede si se va boteza va fi mântuit. dar cine nu va crede va fi osândit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful