SFANTA EVANGHELIE DUPA MARCU

~ rezumat~ CAP.1
„Ioan Botezatorul. Botezul lui Iisus Hristos. Ispitirea. Predica. Primii ucenici. Primele vindecări.” Ioan boteza si propovăduia botezul in tot ţinutul Iudeii si Ierusalimului, spunând oamenilor ca el ii botează cu apa, insa El ii va boteza cu Duhul Sfânt. In acea vreme, a venit Iisus in Nazaretul Galileii, unde a fost botezat de către Ioan cu apa Iordanului. Duhul Sfânt s-a coborât peste Iisus sub forma unui porumbel alb. Acesta l-a manat pe Iisus in pustietate unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de satana. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit in Galileea propovăduind Evanghelia. Mergând pe lângă Marea Galileii, Iisus ii cheamă pe Andrei si pe Simon, spunându-le sa îl urmeze. Mergand mai departe îl cheamă si pe Iacov, fiul lui Zevedeu si pe Ioan, fratele lui. Apoi, Iisus a mers in Capernaum unde intrând in sinagoga învăţa norodul. Aici a găsit un om cu Duh necurat. Iisus a alungat acest Duh, lăsându-i pe oameni înmărmuriţi. După ce a ieşit din sinagoga, Iisus a intrat împreuna cu Iacov si Ioan in casa lui Simon, zis Petru, si a fratelui sau Andrei, unde a vindecat-o pe soacra lui Petru, care zăcea in pat. După vindecarea mai multor oameni, a venit la Iisus un lepros pe care Iisus l-a vindecat, spunându-i sa nu zică nimănui de aceasta. Insa leprosul a început sa vestească lumii cele întâmplate, Iisus ne mai putând sa intre in nici o cetate.

CAP.2
„Vindecarea slăbănogului. Chemarea lui Matei. Postul. Smulgerea spicelor in zi de sambata.” Iisus s-a întors in Capernaum, unde oamenii i-au adus un slăbănog care zăcea in pat. Iisus a avut puterea de a-l ridica, deşi cărturarii nu credeau in El. după acestea, Iisus l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, căruia i-a spus sa-l urmeze. In casa lui Levi, Iisus sta la masa cu vameşi si păcătoşi, spunândule cărturarilor ca a venit sa cheme la pocăinţă „pe cei neprihăniţi si pe cei păcătoşi”. Ucenicii lui Ioan si fariseii care obişnuiau sa postească, au venit sa-L întrebe de ce ucenicii Lui nu postesc. Atunci, Iisus le-a răspuns ca va veni ziua când mirele va fi luat de lângă ei si atunci vor posti. Mergând intr-o sâmbăta pe lângă nişte lanuri de grâu, ucenicii lui Iisus a început sa smulgă din spice.

CAP.3
„Vindecarea celui cu mana uscata si alte vindecări. Alegerea celor 12 Apostoli. Păcatul împotriva Sfântului Duh. Mama si fraţii lui Iisus.” Iisus intră din nou in sinagogă unde vindecă un om cu mana uscată. Apoi Iisus s-a dus la mare unde vindeca mulţi bolnavi, poruncindu-le sa nu-l facă cunoscut.

” Apoi Iisus ii trimite pe cei doisprezece apostoli. Apoi. altele au căzut pe pământul bun si au crescut si au dat roade. După ce a trecut cu corabia pe partea cealaltă Iisus este rugat de Iair sa ii vindece fiica care era pe moarte. Iacov al lui Alfeu. pe Iacov. doi cate doi. luând cu El pe cine a voit. intră in camera unde era aceasta si luand-o de mana. Bartolomeu. Fiind uimit de necredinţa oamenilor de acolo Iisus le spune ca „nu este proroc dispreţuit. prin casele oamenilor sa-i vindece pe cei bolnavi si sa-i scoată demonii din cei demonizaţi. Petru si pe părinţii fetei. Apoi Iisus spune oamenilor pilda seminţei de muştar care atunci când este semănata este cea mai mica sămânţa din lume. CAP. Iisus le spune cărturarilor ca toate păcatele si hulele li se vor ierta.” Iisus a venit din nou sa înveţe norodul. Iisus le-a zis părinţilor sa-i dea fetei sa mănânce si sa nu zică nimănui de cele întâmplate. ajungând la fiica lui Iair afla ca aceasta era moarta. vine o furtuna pe care Acesta o potoleşte. spune ca oricine face voia lui Dumnezeu ii este frate. iar Iisus le-a spus ca semănătorul semăna cuvântul. Andrei Filip. Auzind regele Irod de Iisus. din morminte.Iisus a urcat pe munte. Iisus era rugat de cel ce fusese demonizat sa îl ia cu El. Matei. insa atunci când a venit soarele s-a uscat pentru ca nu a avut rădăcina.” Fiind sâmbăta. luând cu el doar pe Ioan. decât ca punându-si mana peste putini bolnavi i-a vindecat. Acesta. alta a căzut in spini. urcându-se in corabie. Aici nu a putut face multe minuni. Iisus este întâmpinat. de un om cu duh necurat. Acesta povestea mulţimii cum un semănător a ieşit sa semene. Saturarea celor cinci mii.” Ajungând in ţinutul Gadarenilor. iar apoi creste si se face mai mare decât toate legumele. iar pasările au mâncat-o. Apoi. neştiind cine sunt. Aceştia sunt: Simon căruia I-a zis Petru. Uciderea lui Ioan Botezătorul. O sămânţa a căzut lângă cale. Iacov si Ioan al lui Zevedeu. Văzându-i pe toţi cum plâng Iisus le spune ca fata nu e moarta. iar Iisus i-a spus sa meargă la casa lui si sa povestească cele întâmplate. Iisus este chemat de mama si fraţii Lui. CAP. Toma. dar cei ce vor huli împotriva Duhului Sfânt vor fi vinovaţi de osânda veşnică. fata s-a sculat.5 „Vindecarea unui demonizat din ţinutul Gadarenilor. Tadeu si Simon Cananeul. Trimiterea celor doisprezece. dar s-a uscat înăbuşita de spini. in timp ce Iisus mergea pe mare împreună cu ucenicii Săi. Învierea fiicei lui Iair si vindecarea femeii bolnave de doisprezece ani. Apoi. al cărui nume deve- .6 „Proorocul dispreţuit in patria lui. Oamenii ce îl ascultau nu au înţeles pilda. Scoţând demonii din Legiune. aceştia au intrat intr-o turmă de porci care păştea pe munte. Iisus i-a spus ca a fost vindecata de credinţa ei. ci doarme. In drumul Sau spre fiica lui Iair o femeie care era bolnava de doisprezece ani s-a atins de haina Lui si s-a vindecat. Iisus umblă pe mare. Ei au primit de la Iisus puterea de a vindeca bolnavi si de a scoate dracii din oameni. CAP. Aici a rânduit doisprezece apostoli pe care i-a trimis sa propovăduiască. Potolirea furtunii pe mare. Apoi. Iisus a intrat in sinagoga sa înveţe oamenii.4 „Felurite pilde despre împărăţia cerurilor. Apoi. decât in patria sa si intre rudele sale si in casa sa. care văzându-L a alergat si s-a închinat Lui. alta a căzut pe loc pietros si a răsărit pentru ca nu avea mult pământ. sora si mama.

Fiind târziu. Mărturisirea lui Petru. inimile lor fiind departe de El. Ajungând la Betsaida oamenii au adus la El un orb pe care L-a vindecat inafara satului. al cărui cap a ordonat sa fie tăiat la cererea fiicei sale. ci cele ale oamenilor. Iisus le spune ca acest neam nu va primi nici un semn si urcându-se in corabie trece pe partea cealaltă. CAP. Acest neam cere semn. Insa El le spune sa ii hrănească ei.” Apoi.9 „Schimbarea la faţa. Întâia vestire a Patimilor. CAP. i-au spus Acestuia sa dea drumul oamenilor sa meargă sa-si cumpere de mâncare. Apoi. aceia vor scăpa. El zice mulţimii ca aceia ce-si vor lepăda sufletul pentru El si pentru Evanghelie. mergând cu corabia Iisus vede o mulţime de oameni la care se opreşte sa ii înveţe. poruncind mulţimii sa nu spună de cele întâmplate. Atunci Iisus le spune ca a avut dreptate Isaia atunci când a proorocit despre farisei ca acest popor îl cinsteşte doar cu buzele. umblând pe mare. Si astfel cinci pâini si doi peşti au hrănit cinci mii de bărbaţi. credea ca este Ioan. Apoi. căci nu e bine sa arunce pâinea copiilor la câini. căci demonul a ieşit din ea. o femeie a cărui fiica avea duh necurat a căzut a picioarele sale. Iisus se duce in hotarele Tirului si Sidonului. Femeia cananeiancă si fiica ei. I-a zis: „ Mergi. Doamne.” . Iisus satură pe toata lumea cu şapte pâini si câţiva peştişori.” Fiindu-i milă de mulţimea de oameni flămânzi care de trei zile erau cu El. Vindecarea lunaticului. sub masa. Vindecarea celui surd si mut. Cearta pentru locul întâi. doar ceea ce iese din el îl spurcă. Apoi.7 „Iisus osândeşte poruncile născocite de farisei. Iisus s-a dus pe munte sa se roage iar apostolii au pornit cu corabia spre Betsaida. sa moara si sa învie după trei zile. sperând sa nu-L găsească nimeni. satano! Căci tu nu cugeti cele ale lui Dumnezeu. CAP. A doua vestire a Patimilor. iar Iisus i-a spus sa lase copiii sa se sature.nise cunoscut. apostolii. Iisus a pornit spre ei. Corpul sau a fost luat de apostoli si dus in mormânt. Ajungând in corabie vântul s-a potolit si au trecut marea ajungând in ţinutul Ghenizaretului. înapoia mea. Aceştia l-au întrebat pe Iisus de ce nu respecta ucenicii Săi datina bătrânilor si mănâncă cu mâinile nespălate. Prilejul de păcat. După ce L-a dojenit pe Petru.” Auzind acestea Iisus ii spune femeii sa meargă acasă la fiica ei.8 „Săturarea celor patru mii. Paziţi-vă de farisei si de Irod. mănâncă din fărâmiturile copiilor.” Începând sa mănânce fariseii au văzut pe unii dintre ucenicii Săi ca mănâncă cu mâinile nespălate. Insa. Femeia era păgâna. Vindecarea unui orb. Apoi. Văzându-i cum se chinuie sa vâslească. Iar femeia i-a zis: „Da. Mergând spre marea Galileii prin ţinutul Decapolei. dar si câinii. Iisus l-a vindecat. După ce a dat drumul mulţimii. oamenii au adus la El un om care era si surd si mut. Chemând mulţimea Iisus spune ca nimic din ce intra in om nu îl poate spurca. fariseii îi cereau semn din cer. Văzând ca ucenicii Săi nu au priceput aceasta pilda. Iisus le spune ucenicilor sa nu spună nimănui despre el si a început sa-i înveţe ca Fiul Omului trebuie sa pătimească multe. Iisus le spune ca respectând datinile pe care ei singuri le-au dat încalcă cuvântul lui Dumnezeu. a ieşit împreună cu ucenicii Săi prin satele din apropierea Cezareii lui Filip.

decât bogatului sa intre in imparatia lui Dumnezeu. După sase zile I-a luat cu El pe Petru si pe Iacov si i-a dus pe munte unde S-a schimbat la Faţă.” Ajungand in hotarele Iudeii. sa vanda tot ce are si sa dea săracilor. In ziua următoare smochinul s-a uscat. Iisus Le-a spus ca „mai lesne este cămilei sa treacă prin urechile acului. Puterea credinţei. Iisus i-a spus sa respecte Poruncile. In templul din Ierusalim. Auzind acestea omul a plecat mâhnit. Smochinul neroditor. Facandu-i-se foame. Fiii lui Zevedeu. căci a unora ca aceştia este imparatia lui Dumnezeu. Apoi.Iisus le spune ucenicilor ce unii dintre ei nu vor gusta moartea înainte de a vedea împărăţia lui Dumnezeu. Iisus îl intalneste pe cerşetorul orb Bartimeu si îl vindeca. Tânărul cel bogat. Botezul lui Ioan. insa Iisus le spune ca vor sta aceia pentru care acele locuri sunt pregătite. Iisus a mers împreuna cu ucenicii in Betania. CAP. un nor mare i-a acoperit. Ajungând in Capernaum Iisus spune ucenicilor ca cel ce vrea sa fie primul va fi cel din urma si va fi slujitorul tuturor. a luat un copil si L-a pus in mijlocul lor zicându-le ca cel ce va primi copilul îl va primi pe El. El spunea ucenicilor Săi. dar nu erau inca făcute si a blestemat copacul sa nu mai rodească. iar din acel nor s-a auzit o voce care zicea: „Acesta este Fiul Meu cel iubit. In drum spre Ierusalim. Oamenii aduceau copiii la Iisus pentru a pune mana pe ei. Cei doi apostoli I-au adus animalul. iar cel ce care va vrea sa fie cel dintâi dintre apostoli va fi slujitorul tuturor. . Iisus a vrut sa mănânce smochine. ca Fiul Omului va fi dat pe mana oamenilor. După ce a scos duhul mut din copil. După ce au coborât de pe munte un cărturar a adus in fata Lui pe fiul sau care era mut.10 „Despre despărţirea soţilor. deoarece avea multe bogaţii. pe Acesta sa-L ascultaţi. iar ucenicii ii certau pe aceştia. Cei doi l-au văzut pe Ilie si pe Moise cum vorbeau cu Iisus. Iisus a plecat împreuna cu ucenicii străbătând Galileea.” Apoi. iar Iisus le-a spus ca nici un om care va face acelaşi lucru nu va ramane nerasplatit. mergând pe drum a venit la El un om care L-a întrebat ce trebuie sa facă ca sa mosteneasc viata veşnica. „Osana! Binecuvantat este cel care vine in numele Domnului!” A doua zi. Iisus le zice: „Lasati copiii sa vina la Mine si nu-i opriţi. Iar Iisus le-a sus ca ceea ce a împreunat Dumnezeu nu poate sa despartă nici un om. Iisus a trimis doi ucenici sa-I aducă din cel mai apropiat sat un magarus legat pe care nu mai încălecase nimeni.” Ucenicii au spus ca ei au lasat totul si L-au urmat pe El. fariseii Îl întreabă daca este îngăduit ca un bărbat sa-si lase femeia. Iisus a fost întrebat de unde are El puterea de a face aceste minuni. va fi ucis.” Când S-a apropiat de Ierusalim.” Iisus le-a poruncit celor doi sa nu zică nimic nimănui decât atunci când El va învia din morţi. Văzând aceasta. Bartimeu. Iisus binecuvântează pe copii. la Ierihon. insa după trei zile Acesta v-a învia. La intrarea in Ierusalim unii oameni isi aşterneau hainele pe drum iar alţii presărau ramuri si toţi strigau. A treia vestire a Patimilor. Curatirea templului. CAP. Hainele Lui au devenit strălucitoare si albe ca zăpada. Apoi. Apoi.11 „Intrarea in Ierusalim. dar fiindcă fariseii nu ştiau nici de unde venea puterea lui Ioan Botezatorul Acesta nu le-a spus. Iacov si Ioan i-au cerut lui Iisus sa fie asezati după înviere in stânga si in dreapta Lui.

Îndemnuri la priveghere. In final stăpânul angajează alţi vieri. Saducheii. Iisus le-a spus ca va veni o zi când tot templul va fi dărâmat. Auzind acest răspuns. Cei aflaţi de fata au spus ca ceea ce face femeia este doar o risipa. Cei buni vor fi rasplatiti. insa a murit nelasand copii. judecaţi si uraţi de către toţi. soarele va cădea si va fi sfarsitul lumii. Conform datinii cel de-al doilea a luat văduva.14 „Ungerea din Betania. La un moment dat. vor fi cutremure si foamete. când cei care cred in El vor fi batjocoriţi. Prinderea. Cei care erau bogaţi aruncau mulţi bani. Intr-o zi Iisus stătea in fata templului si a văzut o mulţime de oameni ce aruncau bani in vistierie.” Pentru ca ştia ca farseii si carturaii vreau sa-L omoare. ucenicii au admirat felul cum acesta a fost zidit. ca celor săraci le vor putea da bani oricând. căci ziua judecaţii poate veni oricând. Apoi Iisus ii indeamna sa vegheze. o văduva săraca a venit si a aruncat doi banuti. Infatisarea la Caiafa. Atunci Iisus se va cabori din ceruri pe un nor „cu slava si mărire”. de aceea toţi trebuie sa vegheze. cei care nu credeau in înviere. CAP. Învierea morţilor. mulţi oameni vor susţine ca ei sunt Mesia. Apoi fariseii si iordianii au venit sa-l întrebe daca este bine sa-i dea dajdie Cezarului. deoarece mirul ar fi putut fi vândut. Plata dajdiei. Omul a incuviintat. Auzind acestea. Iisus le-a spus pilda vierilor: vierii angajaţi sa lucreze via unui om plecat din tara nu au vrut sa de stăpânului roadele viei si i-au ucis fiul si slugile. spunând ca iubirea pentru Dumnezeu este mai importanta decât toate jertfele si toate rugăciunile. un om L-a întrebat pe Iisus care este cea mai importanta dintre toate poruncile. cărturarii si fariseii încercau sa-l prindă pe Iisus si sa-l omoare.CAP.” Cu doua zile înainte de Paste. iar cei rai vor fi pedepsiţi. dar pe el nu-l vor avea întotdeauna cu ei.” Trecând pe lângă templu. Domnul si Fiul lui David. pentru ca sfarsitul lumii sa nu-i prindă nepregatiti. insa si acesta a murit fara a lăsa urmaşi si tot aşa pe rând pana au murit toţi fraţii si femeia. Cina cea de Taina. Iisus se afla in Betania. Iisus le-a spus insa. Iisus i-a sfătuit sa dea Cezarului ce i se cuvine si lui Dumnezeu ce i se cuvine Lui. in casa lui Simon leprosul. Cea mai mare porunca din Lege. Lepădarea lui Petru. Lumea va fi inspaimantata de ce se va întâmpla.” CAP. Primul a avut soţie. Ucenicii au întrebat când va fi aceasta. soarele se va întuneca. iar banii obtinuti ar putut fi daţi săracilor. După aceea L-au întrebat: soţia cui va fi femeia supa înviere? Iisus le-a spus ca oamenii după ce vor învia nu se vor casatori ci vor fi toţi ca si îngerii. i-au spus lui Iisus povestea unor şapte fraţi. iar Iisus i-a spus ca prima porunca este cea mai importanta.13 „Iisus vorbeşte despre dărâmarea Ierusalimului si despre a doua venire a Fiului Omului. Insa nimeni nu va şti când va veni aceasta zi.12 „Pilda lucrătorilor viei. Atunci el a spus ucenicilor Săi: „Adevărat va spun ca aceasta văduva săraca a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat in vistierie. . nelasand nici un urmaş. iar Iisus le-a spus ca va veni o zi când vor începe multe războaie. Atunci o femeie a venit la el cu un lighean cu mir si a început sa-l ungă cu mir. Iuda Iscaroiteanul s-a dus si l-a vândut pe Invatatorul lui preoţilor. Banul văduvei.

pentru ce M-ai parasit?”. Apoi Iisus a fost dus pe muntele Golgota. La ora sase. Duminica dimineaţa. Aprozii au hotărât sa Îl ucidă.15 „Iisus înaintea lui Pilat. I-au dat sa bea vin cu smirna si si-au impartit intre ei hainele. Iuda L-a trădat pe Iisus cu un sărut. Înainte de a începe rugăciunea. unde trebuia sa fie răstignit. pana la ora noua. cărturarii. Maria Magdalena. Iisus a răspuns ca da. acesta este trupul Meu”.” Dimineaţa. îmbrăcat intr-o haina de purpura. apoi a fost întrebat din nou daca El este Fiul lui Dumnezeu si nu a mai răspuns nimic. Iosif din Arimatea a cerut trupul lui Iisus. Pe când stăteau toţi ucenicii cu el. Când s-a inserat. dar nimeni nu a crezut-o. L-au răstignit.Ucenicii au petrecut Joia Mare in casa unui om. Petru stătea in curte. Oamenii au depus marturii false împotriva lui Iisus si nu a putut fi condamnat. Iisus le-a spus ca unul dintre cei de fata îl va vinde si ca ar fi fost mai bine pentru el sa nu se fi născut. Inaltarea la cer. Iisus a fost dus in fata lui Pilat cate L-a întrebat daca El este împăratul iudeilor. sângele legământului celui nou. Ea le-a spus tuturor celor ce sufereau din cauza morţii Lui. Judecata si osânda. unul in stânga si altul in dreapta Lui. Toţi ucenicii L-au parasit. oamenii L-au prins si L-au dus la marele preot. Atunci marele preot L-a întrebat daca El este Fiul lui Dumnezeu. i-a rugat sa ramana de veghe. Unul dintre cei ce stăteau acolo a venit cu un burete înmuiat in oţet si i-a dat sa bea. După cina. Pilat a făcut pe placul poporului. dar Iisus a murit. Maria. La fiecare Paste. inafara de Petru care l-a insotit pana la locul judecaţii. sa-l lovească cu o trestie in cap si sa I se închine. Ucenicii s-au întristat. iar Iisus a spus ca da. Răstignirea si înmormântarea. Porunca botezului. după trei ore de la răstignire. perdeaua dinăuntrul templului s-a rup in doua si Iisus a strigat: „Dumnezeul Meu. Apoi S-a arătat la doi oameni care mergeau la tara. Petru s-a lepădat pentru prima oara de Iisus. CAP. si ei . mama lui Iacov si Salomea. Norodul a început saL batjocorească. După putina vreme a fost din nou întrebat daca nu este ucenicul lui Iisus si s-a lepădat a doua oara. Dumnezeul Meu. Iisus S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena. iar cocosul a început sa cânte a doua oara si Petru si-a amintit cele spuse de Iisus. si Iacov si a mers cu ei in gradina Ghetsimani ca sa se roage. mancati. era un înger care le-a spus sa se duca sa spună ucenicilor ca Iisus a înviat si ca se vor intalni cu el in Galilea. Iisus i-a prevestit lui Petru ca pana va cânta cocosul de doua ori in dimineaţa următoare. iar pe cap I-au pus o coroana de spini. CAP. Împreuna cu el au mai fost răstigniti doi tâlhari. Nişte oameni l-au întrebat daca nu cumva el este unul dintre oamenii care erau cu Iisus in Gradina Ghetsimani. Apoi a luat cu El pe Petru. dar toţi au adormit. După ce a înviat.16 „Învierea Domnului. Ioan. Toţi oamenii aflaţi in fata au început sa-L scuipe si sa-L bata. un condamnat la moarte era iertat. au cumpărat miresme pentru a unge trupul lui Iisus.” După ce a trecut ziua Sabatului. Trecătorii. Apoi o slujnica l-a întrebat acelaşi lucru si Petru s-a lepădat si a doua oara. care se varsă pentru mulţi”. dar in locul unde ar fi trebuit sa fie trupul neinsufletit al lui Iisus. Iisus a fost adus in curte. preoţii si toţi cei aflaţi de fata Îl batjocoreau. Trei arătări. Crucea I-a fost dusa de un trecător. cerul s-a întunecat. El ştia ca in seara aceea va fi prins si apoi ucis. au plecat la mormânt. apoi a luat un pahar cu vin si a spus: „Acesta este sângele Meu. cu un anumit Baraba si au hotărât ca Iisus sa fie răstignit. Oamenii nu au vrut a acesta sa fie Iisus. a cumpărat un giulgiu de in si L-a înmormântat pe Iisus intr-un mormânt săpat in stanca. se va lepăda de El de trei ori. Simon din Cirena. Cununa de spini. Iisus a luat atunci pâine si a zis: „Luaţi. A treia oara când a venit sa-i trezească a aprut Iuda împreuna cu oamenii care vroiau sa-L prindă pe Iisus.

vor putea atinge şerpii. dar cine nu va crede va fi osândit. vor putea vindeca bolnavii.. vor vorbi limbi noi.au spus celorlalţi despre înviere. In cele din urma S-a arătat ucenicilor la masa si i-a certat pentru necredinţa lor. dar nici ei nu au fost crezuţi. . Le-a spus sa se duca in lume sa propovăduiască Evanghelia si „cine va crede si se va boteza va fi mântuit. Apoi.” Cei ce vor crede in Iisus vor putea sa scoată demonii din oameni. iar ucenicii au plecat si au propovăduit pretutindeni. Iisus S-a inaltat la ceruri si a şezut la dreapta lui Dumnezeu. etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful