P. 1
www.educativ.ro-Sfanta-Evanghelie-dupa-Marcu-rezumat

www.educativ.ro-Sfanta-Evanghelie-dupa-Marcu-rezumat

|Views: 637|Likes:
Published by rappidista

More info:

Published by: rappidista on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2014

pdf

text

original

SFANTA EVANGHELIE DUPA MARCU

~ rezumat~ CAP.1
„Ioan Botezatorul. Botezul lui Iisus Hristos. Ispitirea. Predica. Primii ucenici. Primele vindecări.” Ioan boteza si propovăduia botezul in tot ţinutul Iudeii si Ierusalimului, spunând oamenilor ca el ii botează cu apa, insa El ii va boteza cu Duhul Sfânt. In acea vreme, a venit Iisus in Nazaretul Galileii, unde a fost botezat de către Ioan cu apa Iordanului. Duhul Sfânt s-a coborât peste Iisus sub forma unui porumbel alb. Acesta l-a manat pe Iisus in pustietate unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de satana. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit in Galileea propovăduind Evanghelia. Mergând pe lângă Marea Galileii, Iisus ii cheamă pe Andrei si pe Simon, spunându-le sa îl urmeze. Mergand mai departe îl cheamă si pe Iacov, fiul lui Zevedeu si pe Ioan, fratele lui. Apoi, Iisus a mers in Capernaum unde intrând in sinagoga învăţa norodul. Aici a găsit un om cu Duh necurat. Iisus a alungat acest Duh, lăsându-i pe oameni înmărmuriţi. După ce a ieşit din sinagoga, Iisus a intrat împreuna cu Iacov si Ioan in casa lui Simon, zis Petru, si a fratelui sau Andrei, unde a vindecat-o pe soacra lui Petru, care zăcea in pat. După vindecarea mai multor oameni, a venit la Iisus un lepros pe care Iisus l-a vindecat, spunându-i sa nu zică nimănui de aceasta. Insa leprosul a început sa vestească lumii cele întâmplate, Iisus ne mai putând sa intre in nici o cetate.

CAP.2
„Vindecarea slăbănogului. Chemarea lui Matei. Postul. Smulgerea spicelor in zi de sambata.” Iisus s-a întors in Capernaum, unde oamenii i-au adus un slăbănog care zăcea in pat. Iisus a avut puterea de a-l ridica, deşi cărturarii nu credeau in El. după acestea, Iisus l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, căruia i-a spus sa-l urmeze. In casa lui Levi, Iisus sta la masa cu vameşi si păcătoşi, spunândule cărturarilor ca a venit sa cheme la pocăinţă „pe cei neprihăniţi si pe cei păcătoşi”. Ucenicii lui Ioan si fariseii care obişnuiau sa postească, au venit sa-L întrebe de ce ucenicii Lui nu postesc. Atunci, Iisus le-a răspuns ca va veni ziua când mirele va fi luat de lângă ei si atunci vor posti. Mergând intr-o sâmbăta pe lângă nişte lanuri de grâu, ucenicii lui Iisus a început sa smulgă din spice.

CAP.3
„Vindecarea celui cu mana uscata si alte vindecări. Alegerea celor 12 Apostoli. Păcatul împotriva Sfântului Duh. Mama si fraţii lui Iisus.” Iisus intră din nou in sinagogă unde vindecă un om cu mana uscată. Apoi Iisus s-a dus la mare unde vindeca mulţi bolnavi, poruncindu-le sa nu-l facă cunoscut.

Apoi.” Apoi Iisus ii trimite pe cei doisprezece apostoli. fata s-a sculat. ci doarme. Iisus le spune cărturarilor ca toate păcatele si hulele li se vor ierta. Iacov si Ioan al lui Zevedeu. Potolirea furtunii pe mare. Aceştia sunt: Simon căruia I-a zis Petru. Apoi. Iisus umblă pe mare. Aici a rânduit doisprezece apostoli pe care i-a trimis sa propovăduiască.5 „Vindecarea unui demonizat din ţinutul Gadarenilor. Iisus a intrat in sinagoga sa înveţe oamenii. După ce a trecut cu corabia pe partea cealaltă Iisus este rugat de Iair sa ii vindece fiica care era pe moarte. Iisus este întâmpinat. Petru si pe părinţii fetei. iar Iisus i-a spus sa meargă la casa lui si sa povestească cele întâmplate. de un om cu duh necurat. al cărui nume deve- . iar Iisus le-a spus ca semănătorul semăna cuvântul. Auzind regele Irod de Iisus. Trimiterea celor doisprezece. alta a căzut in spini. Andrei Filip. Aici nu a putut face multe minuni. Saturarea celor cinci mii. Iacov al lui Alfeu. Iisus le-a zis părinţilor sa-i dea fetei sa mănânce si sa nu zică nimănui de cele întâmplate. neştiind cine sunt. Iisus este chemat de mama si fraţii Lui. iar pasările au mâncat-o. care văzându-L a alergat si s-a închinat Lui. doi cate doi. intră in camera unde era aceasta si luand-o de mana. prin casele oamenilor sa-i vindece pe cei bolnavi si sa-i scoată demonii din cei demonizaţi. dar s-a uscat înăbuşita de spini. alta a căzut pe loc pietros si a răsărit pentru ca nu avea mult pământ. decât in patria sa si intre rudele sale si in casa sa. spune ca oricine face voia lui Dumnezeu ii este frate. Văzându-i pe toţi cum plâng Iisus le spune ca fata nu e moarta. Tadeu si Simon Cananeul. insa atunci când a venit soarele s-a uscat pentru ca nu a avut rădăcina. CAP. Iisus era rugat de cel ce fusese demonizat sa îl ia cu El. altele au căzut pe pământul bun si au crescut si au dat roade. Oamenii ce îl ascultau nu au înţeles pilda. Apoi. Matei. Ei au primit de la Iisus puterea de a vindeca bolnavi si de a scoate dracii din oameni. aceştia au intrat intr-o turmă de porci care păştea pe munte.Iisus a urcat pe munte. CAP. Fiind uimit de necredinţa oamenilor de acolo Iisus le spune ca „nu este proroc dispreţuit.” Ajungând in ţinutul Gadarenilor. Toma. Uciderea lui Ioan Botezătorul.” Iisus a venit din nou sa înveţe norodul. Scoţând demonii din Legiune. urcându-se in corabie.” Fiind sâmbăta. vine o furtuna pe care Acesta o potoleşte. iar apoi creste si se face mai mare decât toate legumele. luând cu el doar pe Ioan. Învierea fiicei lui Iair si vindecarea femeii bolnave de doisprezece ani.6 „Proorocul dispreţuit in patria lui. din morminte. Iisus i-a spus ca a fost vindecata de credinţa ei. pe Iacov. Apoi Iisus spune oamenilor pilda seminţei de muştar care atunci când este semănata este cea mai mica sămânţa din lume. ajungând la fiica lui Iair afla ca aceasta era moarta. sora si mama. O sămânţa a căzut lângă cale. In drumul Sau spre fiica lui Iair o femeie care era bolnava de doisprezece ani s-a atins de haina Lui si s-a vindecat.4 „Felurite pilde despre împărăţia cerurilor. decât ca punându-si mana peste putini bolnavi i-a vindecat. Bartolomeu. CAP. Apoi. Acesta. dar cei ce vor huli împotriva Duhului Sfânt vor fi vinovaţi de osânda veşnică. luând cu El pe cine a voit. Apoi. in timp ce Iisus mergea pe mare împreună cu ucenicii Săi. Acesta povestea mulţimii cum un semănător a ieşit sa semene.

Ajungând in corabie vântul s-a potolit si au trecut marea ajungând in ţinutul Ghenizaretului. Chemând mulţimea Iisus spune ca nimic din ce intra in om nu îl poate spurca. Apoi. sa moara si sa învie după trei zile. Mergând spre marea Galileii prin ţinutul Decapolei.7 „Iisus osândeşte poruncile născocite de farisei. Paziţi-vă de farisei si de Irod. Apoi. A doua vestire a Patimilor. Iisus s-a dus pe munte sa se roage iar apostolii au pornit cu corabia spre Betsaida.” Auzind acestea Iisus ii spune femeii sa meargă acasă la fiica ei. Aceştia l-au întrebat pe Iisus de ce nu respecta ucenicii Săi datina bătrânilor si mănâncă cu mâinile nespălate. Femeia era păgâna. aceia vor scăpa.” . Vindecarea celui surd si mut. Mărturisirea lui Petru. Insa. căci nu e bine sa arunce pâinea copiilor la câini. mănâncă din fărâmiturile copiilor. mergând cu corabia Iisus vede o mulţime de oameni la care se opreşte sa ii înveţe. Femeia cananeiancă si fiica ei. Iisus satură pe toata lumea cu şapte pâini si câţiva peştişori. Iisus se duce in hotarele Tirului si Sidonului. Apoi. înapoia mea. umblând pe mare. Iisus le spune ca respectând datinile pe care ei singuri le-au dat încalcă cuvântul lui Dumnezeu.” Fiindu-i milă de mulţimea de oameni flămânzi care de trei zile erau cu El. Acest neam cere semn.” Apoi. iar Iisus i-a spus sa lase copiii sa se sature. oamenii au adus la El un om care era si surd si mut. Apoi. fariseii îi cereau semn din cer. I-a zis: „ Mergi. Iisus a pornit spre ei. Fiind târziu. sperând sa nu-L găsească nimeni. Întâia vestire a Patimilor.9 „Schimbarea la faţa. sub masa. Ajungând la Betsaida oamenii au adus la El un orb pe care L-a vindecat inafara satului.8 „Săturarea celor patru mii. Cearta pentru locul întâi. Vindecarea lunaticului.” Începând sa mănânce fariseii au văzut pe unii dintre ucenicii Săi ca mănâncă cu mâinile nespălate.nise cunoscut. apostolii. credea ca este Ioan. Si astfel cinci pâini si doi peşti au hrănit cinci mii de bărbaţi. Atunci Iisus le spune ca a avut dreptate Isaia atunci când a proorocit despre farisei ca acest popor îl cinsteşte doar cu buzele. dar si câinii. CAP. ci cele ale oamenilor. satano! Căci tu nu cugeti cele ale lui Dumnezeu. poruncind mulţimii sa nu spună de cele întâmplate. Văzând ca ucenicii Săi nu au priceput aceasta pilda. o femeie a cărui fiica avea duh necurat a căzut a picioarele sale. Corpul sau a fost luat de apostoli si dus in mormânt. Iisus le spune ca acest neam nu va primi nici un semn si urcându-se in corabie trece pe partea cealaltă. inimile lor fiind departe de El. a ieşit împreună cu ucenicii Săi prin satele din apropierea Cezareii lui Filip. căci demonul a ieşit din ea. CAP. Iisus le spune ucenicilor sa nu spună nimănui despre el si a început sa-i înveţe ca Fiul Omului trebuie sa pătimească multe. El zice mulţimii ca aceia ce-si vor lepăda sufletul pentru El si pentru Evanghelie. După ce a dat drumul mulţimii. Iar femeia i-a zis: „Da. Vindecarea unui orb. al cărui cap a ordonat sa fie tăiat la cererea fiicei sale. Insa El le spune sa ii hrănească ei. Văzându-i cum se chinuie sa vâslească. Doamne. i-au spus Acestuia sa dea drumul oamenilor sa meargă sa-si cumpere de mâncare. Prilejul de păcat. doar ceea ce iese din el îl spurcă. Iisus l-a vindecat. CAP. După ce L-a dojenit pe Petru.

Cei doi l-au văzut pe Ilie si pe Moise cum vorbeau cu Iisus. CAP. Iisus a fost întrebat de unde are El puterea de a face aceste minuni. Curatirea templului. sa vanda tot ce are si sa dea săracilor. Iisus i-a spus sa respecte Poruncile. Iisus a plecat împreuna cu ucenicii străbătând Galileea. Fiii lui Zevedeu.” Când S-a apropiat de Ierusalim. Tânărul cel bogat. „Osana! Binecuvantat este cel care vine in numele Domnului!” A doua zi. insa Iisus le spune ca vor sta aceia pentru care acele locuri sunt pregătite. Iisus a vrut sa mănânce smochine. Văzând aceasta. După ce a scos duhul mut din copil. Iisus binecuvântează pe copii. Iisus le zice: „Lasati copiii sa vina la Mine si nu-i opriţi. fariseii Îl întreabă daca este îngăduit ca un bărbat sa-si lase femeia. Bartimeu. In templul din Ierusalim. Iar Iisus le-a sus ca ceea ce a împreunat Dumnezeu nu poate sa despartă nici un om. decât bogatului sa intre in imparatia lui Dumnezeu. Apoi. va fi ucis. Puterea credinţei. Apoi. Smochinul neroditor. Apoi.10 „Despre despărţirea soţilor. In ziua următoare smochinul s-a uscat. insa după trei zile Acesta v-a învia. dar nu erau inca făcute si a blestemat copacul sa nu mai rodească. la Ierihon. dar fiindcă fariseii nu ştiau nici de unde venea puterea lui Ioan Botezatorul Acesta nu le-a spus. Oamenii aduceau copiii la Iisus pentru a pune mana pe ei. a luat un copil si L-a pus in mijlocul lor zicându-le ca cel ce va primi copilul îl va primi pe El. . deoarece avea multe bogaţii. iar cel ce care va vrea sa fie cel dintâi dintre apostoli va fi slujitorul tuturor. După ce au coborât de pe munte un cărturar a adus in fata Lui pe fiul sau care era mut. Cei doi apostoli I-au adus animalul. iar Iisus le-a spus ca nici un om care va face acelaşi lucru nu va ramane nerasplatit. un nor mare i-a acoperit.11 „Intrarea in Ierusalim. In drum spre Ierusalim. CAP. iar din acel nor s-a auzit o voce care zicea: „Acesta este Fiul Meu cel iubit.” Iisus le-a poruncit celor doi sa nu zică nimic nimănui decât atunci când El va învia din morţi. Iacov si Ioan i-au cerut lui Iisus sa fie asezati după înviere in stânga si in dreapta Lui.” Apoi.” Ajungand in hotarele Iudeii. pe Acesta sa-L ascultaţi.” Ucenicii au spus ca ei au lasat totul si L-au urmat pe El. Iisus a mers împreuna cu ucenicii in Betania. ca Fiul Omului va fi dat pe mana oamenilor. Auzind acestea omul a plecat mâhnit. mergând pe drum a venit la El un om care L-a întrebat ce trebuie sa facă ca sa mosteneasc viata veşnica. Iisus a trimis doi ucenici sa-I aducă din cel mai apropiat sat un magarus legat pe care nu mai încălecase nimeni. Iisus Le-a spus ca „mai lesne este cămilei sa treacă prin urechile acului. La intrarea in Ierusalim unii oameni isi aşterneau hainele pe drum iar alţii presărau ramuri si toţi strigau. iar ucenicii ii certau pe aceştia. Hainele Lui au devenit strălucitoare si albe ca zăpada. El spunea ucenicilor Săi. A treia vestire a Patimilor. căci a unora ca aceştia este imparatia lui Dumnezeu. Botezul lui Ioan. Ajungând in Capernaum Iisus spune ucenicilor ca cel ce vrea sa fie primul va fi cel din urma si va fi slujitorul tuturor. Facandu-i-se foame.Iisus le spune ucenicilor ce unii dintre ei nu vor gusta moartea înainte de a vedea împărăţia lui Dumnezeu. Iisus îl intalneste pe cerşetorul orb Bartimeu si îl vindeca. După sase zile I-a luat cu El pe Petru si pe Iacov si i-a dus pe munte unde S-a schimbat la Faţă.

Cei aflaţi de fata au spus ca ceea ce face femeia este doar o risipa.14 „Ungerea din Betania. Învierea morţilor. soarele se va întuneca. Conform datinii cel de-al doilea a luat văduva. Iisus i-a sfătuit sa dea Cezarului ce i se cuvine si lui Dumnezeu ce i se cuvine Lui. Infatisarea la Caiafa. insa a murit nelasand copii. Cea mai mare porunca din Lege. i-au spus lui Iisus povestea unor şapte fraţi. de aceea toţi trebuie sa vegheze. iar cei rai vor fi pedepsiţi. La un moment dat. un om L-a întrebat pe Iisus care este cea mai importanta dintre toate poruncile. iar Iisus i-a spus ca prima porunca este cea mai importanta. Lepădarea lui Petru. Primul a avut soţie. In final stăpânul angajează alţi vieri. CAP.CAP. Auzind acestea. . nelasand nici un urmaş. Plata dajdiei. dar pe el nu-l vor avea întotdeauna cu ei. deoarece mirul ar fi putut fi vândut. Iisus le-a spus insa. când cei care cred in El vor fi batjocoriţi. cărturarii si fariseii încercau sa-l prindă pe Iisus si sa-l omoare. ca celor săraci le vor putea da bani oricând. Intr-o zi Iisus stătea in fata templului si a văzut o mulţime de oameni ce aruncau bani in vistierie. insa si acesta a murit fara a lăsa urmaşi si tot aşa pe rând pana au murit toţi fraţii si femeia. in casa lui Simon leprosul. o văduva săraca a venit si a aruncat doi banuti. Îndemnuri la priveghere. căci ziua judecaţii poate veni oricând. iar Iisus le-a spus ca va veni o zi când vor începe multe războaie.” Pentru ca ştia ca farseii si carturaii vreau sa-L omoare. soarele va cădea si va fi sfarsitul lumii. Atunci o femeie a venit la el cu un lighean cu mir si a început sa-l ungă cu mir. Banul văduvei. spunând ca iubirea pentru Dumnezeu este mai importanta decât toate jertfele si toate rugăciunile. Cina cea de Taina. Iisus se afla in Betania. judecaţi si uraţi de către toţi. Omul a incuviintat. Atunci el a spus ucenicilor Săi: „Adevărat va spun ca aceasta văduva săraca a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat in vistierie.12 „Pilda lucrătorilor viei. Cei buni vor fi rasplatiti.13 „Iisus vorbeşte despre dărâmarea Ierusalimului si despre a doua venire a Fiului Omului. cei care nu credeau in înviere. Atunci Iisus se va cabori din ceruri pe un nor „cu slava si mărire”.” CAP. Auzind acest răspuns. Cei care erau bogaţi aruncau mulţi bani. Apoi fariseii si iordianii au venit sa-l întrebe daca este bine sa-i dea dajdie Cezarului. Saducheii. Insa nimeni nu va şti când va veni aceasta zi. Lumea va fi inspaimantata de ce se va întâmpla. Iuda Iscaroiteanul s-a dus si l-a vândut pe Invatatorul lui preoţilor. iar banii obtinuti ar putut fi daţi săracilor. După aceea L-au întrebat: soţia cui va fi femeia supa înviere? Iisus le-a spus ca oamenii după ce vor învia nu se vor casatori ci vor fi toţi ca si îngerii.” Cu doua zile înainte de Paste. Ucenicii au întrebat când va fi aceasta. vor fi cutremure si foamete. Apoi Iisus ii indeamna sa vegheze. Domnul si Fiul lui David. mulţi oameni vor susţine ca ei sunt Mesia.” Trecând pe lângă templu. Iisus le-a spus pilda vierilor: vierii angajaţi sa lucreze via unui om plecat din tara nu au vrut sa de stăpânului roadele viei si i-au ucis fiul si slugile. Prinderea. pentru ca sfarsitul lumii sa nu-i prindă nepregatiti. ucenicii au admirat felul cum acesta a fost zidit. Iisus le-a spus ca va veni o zi când tot templul va fi dărâmat.

se va lepăda de El de trei ori. Înainte de a începe rugăciunea. Petru s-a lepădat pentru prima oara de Iisus. Judecata si osânda. a cumpărat un giulgiu de in si L-a înmormântat pe Iisus intr-un mormânt săpat in stanca. Iisus S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena. După putina vreme a fost din nou întrebat daca nu este ucenicul lui Iisus si s-a lepădat a doua oara. si ei . Unul dintre cei ce stăteau acolo a venit cu un burete înmuiat in oţet si i-a dat sa bea. Pe când stăteau toţi ucenicii cu el. Iosif din Arimatea a cerut trupul lui Iisus. Apoi S-a arătat la doi oameni care mergeau la tara. Apoi Iisus a fost dus pe muntele Golgota. CAP. apoi a luat un pahar cu vin si a spus: „Acesta este sângele Meu. După cina. Oamenii au depus marturii false împotriva lui Iisus si nu a putut fi condamnat. L-au răstignit. La fiecare Paste. Oamenii nu au vrut a acesta sa fie Iisus.Ucenicii au petrecut Joia Mare in casa unui om. sa-l lovească cu o trestie in cap si sa I se închine. mancati. Iisus le-a spus ca unul dintre cei de fata îl va vinde si ca ar fi fost mai bine pentru el sa nu se fi născut. acesta este trupul Meu”. Maria. mama lui Iacov si Salomea. care se varsă pentru mulţi”. Atunci marele preot L-a întrebat daca El este Fiul lui Dumnezeu. sângele legământului celui nou. dar Iisus a murit.” Dimineaţa. Aprozii au hotărât sa Îl ucidă. Iisus a fost dus in fata lui Pilat cate L-a întrebat daca El este împăratul iudeilor.15 „Iisus înaintea lui Pilat. după trei ore de la răstignire. si Iacov si a mers cu ei in gradina Ghetsimani ca sa se roage. iar cocosul a început sa cânte a doua oara si Petru si-a amintit cele spuse de Iisus. dar in locul unde ar fi trebuit sa fie trupul neinsufletit al lui Iisus. Norodul a început saL batjocorească. A treia oara când a venit sa-i trezească a aprut Iuda împreuna cu oamenii care vroiau sa-L prindă pe Iisus. Porunca botezului. Iuda L-a trădat pe Iisus cu un sărut. Ioan. Duminica dimineaţa. Iisus a luat atunci pâine si a zis: „Luaţi. dar toţi au adormit. Când s-a inserat. Ucenicii s-au întristat. Maria Magdalena. Răstignirea si înmormântarea. perdeaua dinăuntrul templului s-a rup in doua si Iisus a strigat: „Dumnezeul Meu.” După ce a trecut ziua Sabatului. La ora sase. cărturarii. unul in stânga si altul in dreapta Lui.16 „Învierea Domnului. au cumpărat miresme pentru a unge trupul lui Iisus. pana la ora noua. După ce a înviat. apoi a fost întrebat din nou daca El este Fiul lui Dumnezeu si nu a mai răspuns nimic. Simon din Cirena. cerul s-a întunecat. Nişte oameni l-au întrebat daca nu cumva el este unul dintre oamenii care erau cu Iisus in Gradina Ghetsimani. preoţii si toţi cei aflaţi de fata Îl batjocoreau. dar nimeni nu a crezut-o. Toţi ucenicii L-au parasit. pentru ce M-ai parasit?”. Iisus a fost adus in curte. Crucea I-a fost dusa de un trecător. era un înger care le-a spus sa se duca sa spună ucenicilor ca Iisus a înviat si ca se vor intalni cu el in Galilea. Inaltarea la cer. Pilat a făcut pe placul poporului. Apoi o slujnica l-a întrebat acelaşi lucru si Petru s-a lepădat si a doua oara. inafara de Petru care l-a insotit pana la locul judecaţii. Împreuna cu el au mai fost răstigniti doi tâlhari. Cununa de spini. Ea le-a spus tuturor celor ce sufereau din cauza morţii Lui. Iisus a răspuns ca da. oamenii L-au prins si L-au dus la marele preot. CAP. cu un anumit Baraba si au hotărât ca Iisus sa fie răstignit. Trei arătări. Toţi oamenii aflaţi in fata au început sa-L scuipe si sa-L bata. au plecat la mormânt. i-a rugat sa ramana de veghe. iar Iisus a spus ca da. unde trebuia sa fie răstignit. Trecătorii. I-au dat sa bea vin cu smirna si si-au impartit intre ei hainele. iar pe cap I-au pus o coroana de spini. îmbrăcat intr-o haina de purpura. un condamnat la moarte era iertat. Iisus i-a prevestit lui Petru ca pana va cânta cocosul de doua ori in dimineaţa următoare. Dumnezeul Meu. Petru stătea in curte. El ştia ca in seara aceea va fi prins si apoi ucis. Apoi a luat cu El pe Petru.

Le-a spus sa se duca in lume sa propovăduiască Evanghelia si „cine va crede si se va boteza va fi mântuit. dar nici ei nu au fost crezuţi.au spus celorlalţi despre înviere.” Cei ce vor crede in Iisus vor putea sa scoată demonii din oameni. iar ucenicii au plecat si au propovăduit pretutindeni.. vor putea atinge şerpii. In cele din urma S-a arătat ucenicilor la masa si i-a certat pentru necredinţa lor. Iisus S-a inaltat la ceruri si a şezut la dreapta lui Dumnezeu. dar cine nu va crede va fi osândit. Apoi. . vor putea vindeca bolnavii. etc. vor vorbi limbi noi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->