SFANTA EVANGHELIE DUPA MARCU

~ rezumat~ CAP.1
„Ioan Botezatorul. Botezul lui Iisus Hristos. Ispitirea. Predica. Primii ucenici. Primele vindecări.” Ioan boteza si propovăduia botezul in tot ţinutul Iudeii si Ierusalimului, spunând oamenilor ca el ii botează cu apa, insa El ii va boteza cu Duhul Sfânt. In acea vreme, a venit Iisus in Nazaretul Galileii, unde a fost botezat de către Ioan cu apa Iordanului. Duhul Sfânt s-a coborât peste Iisus sub forma unui porumbel alb. Acesta l-a manat pe Iisus in pustietate unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de satana. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit in Galileea propovăduind Evanghelia. Mergând pe lângă Marea Galileii, Iisus ii cheamă pe Andrei si pe Simon, spunându-le sa îl urmeze. Mergand mai departe îl cheamă si pe Iacov, fiul lui Zevedeu si pe Ioan, fratele lui. Apoi, Iisus a mers in Capernaum unde intrând in sinagoga învăţa norodul. Aici a găsit un om cu Duh necurat. Iisus a alungat acest Duh, lăsându-i pe oameni înmărmuriţi. După ce a ieşit din sinagoga, Iisus a intrat împreuna cu Iacov si Ioan in casa lui Simon, zis Petru, si a fratelui sau Andrei, unde a vindecat-o pe soacra lui Petru, care zăcea in pat. După vindecarea mai multor oameni, a venit la Iisus un lepros pe care Iisus l-a vindecat, spunându-i sa nu zică nimănui de aceasta. Insa leprosul a început sa vestească lumii cele întâmplate, Iisus ne mai putând sa intre in nici o cetate.

CAP.2
„Vindecarea slăbănogului. Chemarea lui Matei. Postul. Smulgerea spicelor in zi de sambata.” Iisus s-a întors in Capernaum, unde oamenii i-au adus un slăbănog care zăcea in pat. Iisus a avut puterea de a-l ridica, deşi cărturarii nu credeau in El. după acestea, Iisus l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, căruia i-a spus sa-l urmeze. In casa lui Levi, Iisus sta la masa cu vameşi si păcătoşi, spunândule cărturarilor ca a venit sa cheme la pocăinţă „pe cei neprihăniţi si pe cei păcătoşi”. Ucenicii lui Ioan si fariseii care obişnuiau sa postească, au venit sa-L întrebe de ce ucenicii Lui nu postesc. Atunci, Iisus le-a răspuns ca va veni ziua când mirele va fi luat de lângă ei si atunci vor posti. Mergând intr-o sâmbăta pe lângă nişte lanuri de grâu, ucenicii lui Iisus a început sa smulgă din spice.

CAP.3
„Vindecarea celui cu mana uscata si alte vindecări. Alegerea celor 12 Apostoli. Păcatul împotriva Sfântului Duh. Mama si fraţii lui Iisus.” Iisus intră din nou in sinagogă unde vindecă un om cu mana uscată. Apoi Iisus s-a dus la mare unde vindeca mulţi bolnavi, poruncindu-le sa nu-l facă cunoscut.

dar cei ce vor huli împotriva Duhului Sfânt vor fi vinovaţi de osânda veşnică. Apoi. vine o furtuna pe care Acesta o potoleşte. Iisus era rugat de cel ce fusese demonizat sa îl ia cu El. După ce a trecut cu corabia pe partea cealaltă Iisus este rugat de Iair sa ii vindece fiica care era pe moarte. iar Iisus le-a spus ca semănătorul semăna cuvântul. doi cate doi. Trimiterea celor doisprezece. Iacov al lui Alfeu. fata s-a sculat. al cărui nume deve- . spune ca oricine face voia lui Dumnezeu ii este frate. insa atunci când a venit soarele s-a uscat pentru ca nu a avut rădăcina. urcându-se in corabie.6 „Proorocul dispreţuit in patria lui. Iisus le spune cărturarilor ca toate păcatele si hulele li se vor ierta. Iisus a intrat in sinagoga sa înveţe oamenii. Potolirea furtunii pe mare. luând cu El pe cine a voit. Auzind regele Irod de Iisus. luând cu el doar pe Ioan. Saturarea celor cinci mii.” Iisus a venit din nou sa înveţe norodul. ci doarme. Apoi. Învierea fiicei lui Iair si vindecarea femeii bolnave de doisprezece ani. Acesta povestea mulţimii cum un semănător a ieşit sa semene.” Fiind sâmbăta. Iisus este întâmpinat. Petru si pe părinţii fetei. Bartolomeu. Acesta.4 „Felurite pilde despre împărăţia cerurilor. Ei au primit de la Iisus puterea de a vindeca bolnavi si de a scoate dracii din oameni. Iacov si Ioan al lui Zevedeu. in timp ce Iisus mergea pe mare împreună cu ucenicii Săi. Apoi. CAP. aceştia au intrat intr-o turmă de porci care păştea pe munte. iar apoi creste si se face mai mare decât toate legumele. Scoţând demonii din Legiune. Toma. Iisus umblă pe mare. decât in patria sa si intre rudele sale si in casa sa. de un om cu duh necurat.” Apoi Iisus ii trimite pe cei doisprezece apostoli. prin casele oamenilor sa-i vindece pe cei bolnavi si sa-i scoată demonii din cei demonizaţi. Apoi Iisus spune oamenilor pilda seminţei de muştar care atunci când este semănata este cea mai mica sămânţa din lume. Iisus le-a zis părinţilor sa-i dea fetei sa mănânce si sa nu zică nimănui de cele întâmplate. Andrei Filip. neştiind cine sunt.” Ajungând in ţinutul Gadarenilor. Văzându-i pe toţi cum plâng Iisus le spune ca fata nu e moarta. Apoi. CAP. CAP. Aceştia sunt: Simon căruia I-a zis Petru. In drumul Sau spre fiica lui Iair o femeie care era bolnava de doisprezece ani s-a atins de haina Lui si s-a vindecat.Iisus a urcat pe munte. care văzându-L a alergat si s-a închinat Lui. Fiind uimit de necredinţa oamenilor de acolo Iisus le spune ca „nu este proroc dispreţuit. iar pasările au mâncat-o. Aici a rânduit doisprezece apostoli pe care i-a trimis sa propovăduiască. dar s-a uscat înăbuşita de spini. Iisus i-a spus ca a fost vindecata de credinţa ei. pe Iacov. decât ca punându-si mana peste putini bolnavi i-a vindecat. din morminte. Oamenii ce îl ascultau nu au înţeles pilda. alta a căzut in spini. iar Iisus i-a spus sa meargă la casa lui si sa povestească cele întâmplate. O sămânţa a căzut lângă cale. Uciderea lui Ioan Botezătorul. Aici nu a putut face multe minuni. Matei. alta a căzut pe loc pietros si a răsărit pentru ca nu avea mult pământ. ajungând la fiica lui Iair afla ca aceasta era moarta. sora si mama. altele au căzut pe pământul bun si au crescut si au dat roade. Apoi. Iisus este chemat de mama si fraţii Lui. intră in camera unde era aceasta si luand-o de mana.5 „Vindecarea unui demonizat din ţinutul Gadarenilor. Tadeu si Simon Cananeul.

aceia vor scăpa. Si astfel cinci pâini si doi peşti au hrănit cinci mii de bărbaţi. Insa.9 „Schimbarea la faţa. Iisus le spune ca acest neam nu va primi nici un semn si urcându-se in corabie trece pe partea cealaltă. Iisus se duce in hotarele Tirului si Sidonului. Apoi. Femeia cananeiancă si fiica ei. Cearta pentru locul întâi. Vindecarea lunaticului. Iisus le spune ca respectând datinile pe care ei singuri le-au dat încalcă cuvântul lui Dumnezeu. al cărui cap a ordonat sa fie tăiat la cererea fiicei sale. umblând pe mare. a ieşit împreună cu ucenicii Săi prin satele din apropierea Cezareii lui Filip. Prilejul de păcat. sperând sa nu-L găsească nimeni. Iisus satură pe toata lumea cu şapte pâini si câţiva peştişori. Apoi. Iisus le spune ucenicilor sa nu spună nimănui despre el si a început sa-i înveţe ca Fiul Omului trebuie sa pătimească multe. Corpul sau a fost luat de apostoli si dus in mormânt. Doamne. Atunci Iisus le spune ca a avut dreptate Isaia atunci când a proorocit despre farisei ca acest popor îl cinsteşte doar cu buzele. Insa El le spune sa ii hrănească ei.” Apoi. mănâncă din fărâmiturile copiilor. Vindecarea celui surd si mut. Apoi. sub masa. Iisus l-a vindecat.” Auzind acestea Iisus ii spune femeii sa meargă acasă la fiica ei. Întâia vestire a Patimilor. Femeia era păgâna. satano! Căci tu nu cugeti cele ale lui Dumnezeu. doar ceea ce iese din el îl spurcă. Iar femeia i-a zis: „Da. După ce a dat drumul mulţimii. Mărturisirea lui Petru. căci nu e bine sa arunce pâinea copiilor la câini. ci cele ale oamenilor. Mergând spre marea Galileii prin ţinutul Decapolei.” . Paziţi-vă de farisei si de Irod. CAP. El zice mulţimii ca aceia ce-si vor lepăda sufletul pentru El si pentru Evanghelie. dar si câinii. căci demonul a ieşit din ea.8 „Săturarea celor patru mii. fariseii îi cereau semn din cer. Chemând mulţimea Iisus spune ca nimic din ce intra in om nu îl poate spurca. iar Iisus i-a spus sa lase copiii sa se sature. Ajungând in corabie vântul s-a potolit si au trecut marea ajungând in ţinutul Ghenizaretului. poruncind mulţimii sa nu spună de cele întâmplate. i-au spus Acestuia sa dea drumul oamenilor sa meargă sa-si cumpere de mâncare. Iisus s-a dus pe munte sa se roage iar apostolii au pornit cu corabia spre Betsaida. Apoi. Aceştia l-au întrebat pe Iisus de ce nu respecta ucenicii Săi datina bătrânilor si mănâncă cu mâinile nespălate. Ajungând la Betsaida oamenii au adus la El un orb pe care L-a vindecat inafara satului. Vindecarea unui orb.7 „Iisus osândeşte poruncile născocite de farisei. oamenii au adus la El un om care era si surd si mut. Fiind târziu. sa moara si sa învie după trei zile. inimile lor fiind departe de El. înapoia mea. mergând cu corabia Iisus vede o mulţime de oameni la care se opreşte sa ii înveţe.nise cunoscut.” Începând sa mănânce fariseii au văzut pe unii dintre ucenicii Săi ca mănâncă cu mâinile nespălate. Văzându-i cum se chinuie sa vâslească. Iisus a pornit spre ei. o femeie a cărui fiica avea duh necurat a căzut a picioarele sale.” Fiindu-i milă de mulţimea de oameni flămânzi care de trei zile erau cu El. Acest neam cere semn. CAP. apostolii. După ce L-a dojenit pe Petru. credea ca este Ioan. Văzând ca ucenicii Săi nu au priceput aceasta pilda. A doua vestire a Patimilor. I-a zis: „ Mergi. CAP.

Iisus a vrut sa mănânce smochine. După ce a scos duhul mut din copil.11 „Intrarea in Ierusalim. la Ierihon. Smochinul neroditor. Iisus a trimis doi ucenici sa-I aducă din cel mai apropiat sat un magarus legat pe care nu mai încălecase nimeni. Apoi.” Apoi. Puterea credinţei. Oamenii aduceau copiii la Iisus pentru a pune mana pe ei. Facandu-i-se foame. iar cel ce care va vrea sa fie cel dintâi dintre apostoli va fi slujitorul tuturor. decât bogatului sa intre in imparatia lui Dumnezeu. Hainele Lui au devenit strălucitoare si albe ca zăpada. . In drum spre Ierusalim. iar Iisus le-a spus ca nici un om care va face acelaşi lucru nu va ramane nerasplatit. Cei doi apostoli I-au adus animalul. pe Acesta sa-L ascultaţi. deoarece avea multe bogaţii. Iisus a fost întrebat de unde are El puterea de a face aceste minuni. Iisus le zice: „Lasati copiii sa vina la Mine si nu-i opriţi. Ajungând in Capernaum Iisus spune ucenicilor ca cel ce vrea sa fie primul va fi cel din urma si va fi slujitorul tuturor. Iisus îl intalneste pe cerşetorul orb Bartimeu si îl vindeca. va fi ucis. Apoi. insa după trei zile Acesta v-a învia. „Osana! Binecuvantat este cel care vine in numele Domnului!” A doua zi. Iacov si Ioan i-au cerut lui Iisus sa fie asezati după înviere in stânga si in dreapta Lui. CAP. mergând pe drum a venit la El un om care L-a întrebat ce trebuie sa facă ca sa mosteneasc viata veşnica.” Ajungand in hotarele Iudeii. dar fiindcă fariseii nu ştiau nici de unde venea puterea lui Ioan Botezatorul Acesta nu le-a spus. dar nu erau inca făcute si a blestemat copacul sa nu mai rodească. La intrarea in Ierusalim unii oameni isi aşterneau hainele pe drum iar alţii presărau ramuri si toţi strigau. Tânărul cel bogat. iar ucenicii ii certau pe aceştia. A treia vestire a Patimilor. După ce au coborât de pe munte un cărturar a adus in fata Lui pe fiul sau care era mut. Bartimeu. a luat un copil si L-a pus in mijlocul lor zicându-le ca cel ce va primi copilul îl va primi pe El. Iisus binecuvântează pe copii.” Ucenicii au spus ca ei au lasat totul si L-au urmat pe El. un nor mare i-a acoperit. Botezul lui Ioan. Curatirea templului.” Când S-a apropiat de Ierusalim. Apoi. sa vanda tot ce are si sa dea săracilor.Iisus le spune ucenicilor ce unii dintre ei nu vor gusta moartea înainte de a vedea împărăţia lui Dumnezeu. fariseii Îl întreabă daca este îngăduit ca un bărbat sa-si lase femeia. ca Fiul Omului va fi dat pe mana oamenilor. El spunea ucenicilor Săi.10 „Despre despărţirea soţilor. In ziua următoare smochinul s-a uscat. In templul din Ierusalim. CAP. Văzând aceasta. insa Iisus le spune ca vor sta aceia pentru care acele locuri sunt pregătite. Iisus a mers împreuna cu ucenicii in Betania. Iar Iisus le-a sus ca ceea ce a împreunat Dumnezeu nu poate sa despartă nici un om. Iisus Le-a spus ca „mai lesne este cămilei sa treacă prin urechile acului. Cei doi l-au văzut pe Ilie si pe Moise cum vorbeau cu Iisus.” Iisus le-a poruncit celor doi sa nu zică nimic nimănui decât atunci când El va învia din morţi. Iisus i-a spus sa respecte Poruncile. Iisus a plecat împreuna cu ucenicii străbătând Galileea. căci a unora ca aceştia este imparatia lui Dumnezeu. iar din acel nor s-a auzit o voce care zicea: „Acesta este Fiul Meu cel iubit. Fiii lui Zevedeu. Auzind acestea omul a plecat mâhnit. După sase zile I-a luat cu El pe Petru si pe Iacov si i-a dus pe munte unde S-a schimbat la Faţă.

Primul a avut soţie. Plata dajdiei. ucenicii au admirat felul cum acesta a fost zidit. in casa lui Simon leprosul.14 „Ungerea din Betania. La un moment dat. soarele se va întuneca. Cei care erau bogaţi aruncau mulţi bani. Auzind acestea. Apoi Iisus ii indeamna sa vegheze. nelasand nici un urmaş. Atunci el a spus ucenicilor Săi: „Adevărat va spun ca aceasta văduva săraca a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat in vistierie. iar Iisus i-a spus ca prima porunca este cea mai importanta. când cei care cred in El vor fi batjocoriţi. cei care nu credeau in înviere. Apoi fariseii si iordianii au venit sa-l întrebe daca este bine sa-i dea dajdie Cezarului. ca celor săraci le vor putea da bani oricând. pentru ca sfarsitul lumii sa nu-i prindă nepregatiti. deoarece mirul ar fi putut fi vândut.” Pentru ca ştia ca farseii si carturaii vreau sa-L omoare. insa si acesta a murit fara a lăsa urmaşi si tot aşa pe rând pana au murit toţi fraţii si femeia.” Trecând pe lângă templu. o văduva săraca a venit si a aruncat doi banuti. Infatisarea la Caiafa. Domnul si Fiul lui David. Insa nimeni nu va şti când va veni aceasta zi. iar Iisus le-a spus ca va veni o zi când vor începe multe războaie. Saducheii. i-au spus lui Iisus povestea unor şapte fraţi.12 „Pilda lucrătorilor viei. Atunci Iisus se va cabori din ceruri pe un nor „cu slava si mărire”. căci ziua judecaţii poate veni oricând. de aceea toţi trebuie sa vegheze. cărturarii si fariseii încercau sa-l prindă pe Iisus si sa-l omoare. Iisus i-a sfătuit sa dea Cezarului ce i se cuvine si lui Dumnezeu ce i se cuvine Lui. Cei aflaţi de fata au spus ca ceea ce face femeia este doar o risipa. . iar cei rai vor fi pedepsiţi. Iisus le-a spus pilda vierilor: vierii angajaţi sa lucreze via unui om plecat din tara nu au vrut sa de stăpânului roadele viei si i-au ucis fiul si slugile. Iisus le-a spus insa. Îndemnuri la priveghere. Cina cea de Taina. mulţi oameni vor susţine ca ei sunt Mesia. Lumea va fi inspaimantata de ce se va întâmpla.” Cu doua zile înainte de Paste.” CAP. Lepădarea lui Petru. dar pe el nu-l vor avea întotdeauna cu ei. După aceea L-au întrebat: soţia cui va fi femeia supa înviere? Iisus le-a spus ca oamenii după ce vor învia nu se vor casatori ci vor fi toţi ca si îngerii. Iisus se afla in Betania.CAP. Omul a incuviintat. Cei buni vor fi rasplatiti. Banul văduvei. judecaţi si uraţi de către toţi. Intr-o zi Iisus stătea in fata templului si a văzut o mulţime de oameni ce aruncau bani in vistierie. vor fi cutremure si foamete. un om L-a întrebat pe Iisus care este cea mai importanta dintre toate poruncile. spunând ca iubirea pentru Dumnezeu este mai importanta decât toate jertfele si toate rugăciunile. Conform datinii cel de-al doilea a luat văduva. soarele va cădea si va fi sfarsitul lumii. Atunci o femeie a venit la el cu un lighean cu mir si a început sa-l ungă cu mir. Ucenicii au întrebat când va fi aceasta. In final stăpânul angajează alţi vieri. Prinderea. Iuda Iscaroiteanul s-a dus si l-a vândut pe Invatatorul lui preoţilor. Învierea morţilor. Cea mai mare porunca din Lege. CAP.13 „Iisus vorbeşte despre dărâmarea Ierusalimului si despre a doua venire a Fiului Omului. iar banii obtinuti ar putut fi daţi săracilor. Iisus le-a spus ca va veni o zi când tot templul va fi dărâmat. insa a murit nelasand copii. Auzind acest răspuns.

un condamnat la moarte era iertat. a cumpărat un giulgiu de in si L-a înmormântat pe Iisus intr-un mormânt săpat in stanca. Judecata si osânda. Ea le-a spus tuturor celor ce sufereau din cauza morţii Lui. Toţi oamenii aflaţi in fata au început sa-L scuipe si sa-L bata. iar Iisus a spus ca da. acesta este trupul Meu”. iar cocosul a început sa cânte a doua oara si Petru si-a amintit cele spuse de Iisus. Înainte de a începe rugăciunea. Când s-a inserat. A treia oara când a venit sa-i trezească a aprut Iuda împreuna cu oamenii care vroiau sa-L prindă pe Iisus. După putina vreme a fost din nou întrebat daca nu este ucenicul lui Iisus si s-a lepădat a doua oara. Toţi ucenicii L-au parasit. era un înger care le-a spus sa se duca sa spună ucenicilor ca Iisus a înviat si ca se vor intalni cu el in Galilea. Porunca botezului. oamenii L-au prins si L-au dus la marele preot.” Dimineaţa.15 „Iisus înaintea lui Pilat. Oamenii au depus marturii false împotriva lui Iisus si nu a putut fi condamnat. se va lepăda de El de trei ori. El ştia ca in seara aceea va fi prins si apoi ucis. Nişte oameni l-au întrebat daca nu cumva el este unul dintre oamenii care erau cu Iisus in Gradina Ghetsimani. I-au dat sa bea vin cu smirna si si-au impartit intre ei hainele. cu un anumit Baraba si au hotărât ca Iisus sa fie răstignit. CAP. Iisus i-a prevestit lui Petru ca pana va cânta cocosul de doua ori in dimineaţa următoare. Maria. dar nimeni nu a crezut-o. mama lui Iacov si Salomea. Iisus le-a spus ca unul dintre cei de fata îl va vinde si ca ar fi fost mai bine pentru el sa nu se fi născut. Cununa de spini. Simon din Cirena. Iisus a fost adus in curte. Trecătorii. Unul dintre cei ce stăteau acolo a venit cu un burete înmuiat in oţet si i-a dat sa bea. mancati. au cumpărat miresme pentru a unge trupul lui Iisus. Iisus S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena. si Iacov si a mers cu ei in gradina Ghetsimani ca sa se roage. După ce a înviat. Apoi Iisus a fost dus pe muntele Golgota. Inaltarea la cer. Apoi S-a arătat la doi oameni care mergeau la tara. perdeaua dinăuntrul templului s-a rup in doua si Iisus a strigat: „Dumnezeul Meu. Norodul a început saL batjocorească. unul in stânga si altul in dreapta Lui. Atunci marele preot L-a întrebat daca El este Fiul lui Dumnezeu. Oamenii nu au vrut a acesta sa fie Iisus. Aprozii au hotărât sa Îl ucidă. L-au răstignit.” După ce a trecut ziua Sabatului. Iisus a luat atunci pâine si a zis: „Luaţi. La fiecare Paste.16 „Învierea Domnului.Ucenicii au petrecut Joia Mare in casa unui om. Dumnezeul Meu. CAP. Maria Magdalena. unde trebuia sa fie răstignit. apoi a fost întrebat din nou daca El este Fiul lui Dumnezeu si nu a mai răspuns nimic. si ei . Pe când stăteau toţi ucenicii cu el. Apoi o slujnica l-a întrebat acelaşi lucru si Petru s-a lepădat si a doua oara. Împreuna cu el au mai fost răstigniti doi tâlhari. Petru s-a lepădat pentru prima oara de Iisus. preoţii si toţi cei aflaţi de fata Îl batjocoreau. Iisus a răspuns ca da. cerul s-a întunecat. Pilat a făcut pe placul poporului. sa-l lovească cu o trestie in cap si sa I se închine. care se varsă pentru mulţi”. cărturarii. Ioan. Răstignirea si înmormântarea. Apoi a luat cu El pe Petru. au plecat la mormânt. sângele legământului celui nou. după trei ore de la răstignire. pentru ce M-ai parasit?”. dar toţi au adormit. După cina. Ucenicii s-au întristat. îmbrăcat intr-o haina de purpura. iar pe cap I-au pus o coroana de spini. Trei arătări. La ora sase. Petru stătea in curte. Duminica dimineaţa. i-a rugat sa ramana de veghe. Iisus a fost dus in fata lui Pilat cate L-a întrebat daca El este împăratul iudeilor. apoi a luat un pahar cu vin si a spus: „Acesta este sângele Meu. dar Iisus a murit. dar in locul unde ar fi trebuit sa fie trupul neinsufletit al lui Iisus. pana la ora noua. inafara de Petru care l-a insotit pana la locul judecaţii. Crucea I-a fost dusa de un trecător. Iuda L-a trădat pe Iisus cu un sărut. Iosif din Arimatea a cerut trupul lui Iisus.

vor vorbi limbi noi. iar ucenicii au plecat si au propovăduit pretutindeni. dar nici ei nu au fost crezuţi.au spus celorlalţi despre înviere. etc. vor putea atinge şerpii. dar cine nu va crede va fi osândit. Iisus S-a inaltat la ceruri si a şezut la dreapta lui Dumnezeu. .. vor putea vindeca bolnavii. Apoi.” Cei ce vor crede in Iisus vor putea sa scoată demonii din oameni. Le-a spus sa se duca in lume sa propovăduiască Evanghelia si „cine va crede si se va boteza va fi mântuit. In cele din urma S-a arătat ucenicilor la masa si i-a certat pentru necredinţa lor.