SFANTA EVANGHELIE DUPA MARCU

~ rezumat~ CAP.1
„Ioan Botezatorul. Botezul lui Iisus Hristos. Ispitirea. Predica. Primii ucenici. Primele vindecări.” Ioan boteza si propovăduia botezul in tot ţinutul Iudeii si Ierusalimului, spunând oamenilor ca el ii botează cu apa, insa El ii va boteza cu Duhul Sfânt. In acea vreme, a venit Iisus in Nazaretul Galileii, unde a fost botezat de către Ioan cu apa Iordanului. Duhul Sfânt s-a coborât peste Iisus sub forma unui porumbel alb. Acesta l-a manat pe Iisus in pustietate unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de satana. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit in Galileea propovăduind Evanghelia. Mergând pe lângă Marea Galileii, Iisus ii cheamă pe Andrei si pe Simon, spunându-le sa îl urmeze. Mergand mai departe îl cheamă si pe Iacov, fiul lui Zevedeu si pe Ioan, fratele lui. Apoi, Iisus a mers in Capernaum unde intrând in sinagoga învăţa norodul. Aici a găsit un om cu Duh necurat. Iisus a alungat acest Duh, lăsându-i pe oameni înmărmuriţi. După ce a ieşit din sinagoga, Iisus a intrat împreuna cu Iacov si Ioan in casa lui Simon, zis Petru, si a fratelui sau Andrei, unde a vindecat-o pe soacra lui Petru, care zăcea in pat. După vindecarea mai multor oameni, a venit la Iisus un lepros pe care Iisus l-a vindecat, spunându-i sa nu zică nimănui de aceasta. Insa leprosul a început sa vestească lumii cele întâmplate, Iisus ne mai putând sa intre in nici o cetate.

CAP.2
„Vindecarea slăbănogului. Chemarea lui Matei. Postul. Smulgerea spicelor in zi de sambata.” Iisus s-a întors in Capernaum, unde oamenii i-au adus un slăbănog care zăcea in pat. Iisus a avut puterea de a-l ridica, deşi cărturarii nu credeau in El. după acestea, Iisus l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, căruia i-a spus sa-l urmeze. In casa lui Levi, Iisus sta la masa cu vameşi si păcătoşi, spunândule cărturarilor ca a venit sa cheme la pocăinţă „pe cei neprihăniţi si pe cei păcătoşi”. Ucenicii lui Ioan si fariseii care obişnuiau sa postească, au venit sa-L întrebe de ce ucenicii Lui nu postesc. Atunci, Iisus le-a răspuns ca va veni ziua când mirele va fi luat de lângă ei si atunci vor posti. Mergând intr-o sâmbăta pe lângă nişte lanuri de grâu, ucenicii lui Iisus a început sa smulgă din spice.

CAP.3
„Vindecarea celui cu mana uscata si alte vindecări. Alegerea celor 12 Apostoli. Păcatul împotriva Sfântului Duh. Mama si fraţii lui Iisus.” Iisus intră din nou in sinagogă unde vindecă un om cu mana uscată. Apoi Iisus s-a dus la mare unde vindeca mulţi bolnavi, poruncindu-le sa nu-l facă cunoscut.

In drumul Sau spre fiica lui Iair o femeie care era bolnava de doisprezece ani s-a atins de haina Lui si s-a vindecat. alta a căzut pe loc pietros si a răsărit pentru ca nu avea mult pământ. sora si mama. Iacov si Ioan al lui Zevedeu. Aici nu a putut face multe minuni. Iisus le spune cărturarilor ca toate păcatele si hulele li se vor ierta. intră in camera unde era aceasta si luand-o de mana. luând cu el doar pe Ioan. Iisus umblă pe mare. Scoţând demonii din Legiune. care văzându-L a alergat si s-a închinat Lui.” Ajungând in ţinutul Gadarenilor. Aceştia sunt: Simon căruia I-a zis Petru. Andrei Filip. altele au căzut pe pământul bun si au crescut si au dat roade. Apoi.” Apoi Iisus ii trimite pe cei doisprezece apostoli. al cărui nume deve- .Iisus a urcat pe munte. Trimiterea celor doisprezece. dar s-a uscat înăbuşita de spini. Iisus este întâmpinat. luând cu El pe cine a voit.4 „Felurite pilde despre împărăţia cerurilor. Oamenii ce îl ascultau nu au înţeles pilda. din morminte. Fiind uimit de necredinţa oamenilor de acolo Iisus le spune ca „nu este proroc dispreţuit. alta a căzut in spini. Acesta povestea mulţimii cum un semănător a ieşit sa semene. iar Iisus le-a spus ca semănătorul semăna cuvântul.” Fiind sâmbăta. Apoi Iisus spune oamenilor pilda seminţei de muştar care atunci când este semănata este cea mai mica sămânţa din lume. iar Iisus i-a spus sa meargă la casa lui si sa povestească cele întâmplate. CAP. O sămânţa a căzut lângă cale. iar pasările au mâncat-o. Uciderea lui Ioan Botezătorul. Matei.6 „Proorocul dispreţuit in patria lui.” Iisus a venit din nou sa înveţe norodul. Învierea fiicei lui Iair si vindecarea femeii bolnave de doisprezece ani. Apoi. Saturarea celor cinci mii. Toma. ci doarme. Văzându-i pe toţi cum plâng Iisus le spune ca fata nu e moarta. Iisus este chemat de mama si fraţii Lui. spune ca oricine face voia lui Dumnezeu ii este frate. decât ca punându-si mana peste putini bolnavi i-a vindecat. iar apoi creste si se face mai mare decât toate legumele. pe Iacov. Apoi. aceştia au intrat intr-o turmă de porci care păştea pe munte. insa atunci când a venit soarele s-a uscat pentru ca nu a avut rădăcina. Iisus i-a spus ca a fost vindecata de credinţa ei. Auzind regele Irod de Iisus. Iisus era rugat de cel ce fusese demonizat sa îl ia cu El. CAP. fata s-a sculat. Bartolomeu.5 „Vindecarea unui demonizat din ţinutul Gadarenilor. Ei au primit de la Iisus puterea de a vindeca bolnavi si de a scoate dracii din oameni. Acesta. ajungând la fiica lui Iair afla ca aceasta era moarta. Apoi. decât in patria sa si intre rudele sale si in casa sa. Iacov al lui Alfeu. vine o furtuna pe care Acesta o potoleşte. Tadeu si Simon Cananeul. Petru si pe părinţii fetei. Potolirea furtunii pe mare. Iisus le-a zis părinţilor sa-i dea fetei sa mănânce si sa nu zică nimănui de cele întâmplate. dar cei ce vor huli împotriva Duhului Sfânt vor fi vinovaţi de osânda veşnică. Iisus a intrat in sinagoga sa înveţe oamenii. urcându-se in corabie. de un om cu duh necurat. După ce a trecut cu corabia pe partea cealaltă Iisus este rugat de Iair sa ii vindece fiica care era pe moarte. CAP. in timp ce Iisus mergea pe mare împreună cu ucenicii Săi. doi cate doi. Apoi. prin casele oamenilor sa-i vindece pe cei bolnavi si sa-i scoată demonii din cei demonizaţi. Aici a rânduit doisprezece apostoli pe care i-a trimis sa propovăduiască. neştiind cine sunt.

8 „Săturarea celor patru mii. umblând pe mare. a ieşit împreună cu ucenicii Săi prin satele din apropierea Cezareii lui Filip. Apoi. sperând sa nu-L găsească nimeni. Vindecarea celui surd si mut.” Începând sa mănânce fariseii au văzut pe unii dintre ucenicii Săi ca mănâncă cu mâinile nespălate. Văzându-i cum se chinuie sa vâslească. i-au spus Acestuia sa dea drumul oamenilor sa meargă sa-si cumpere de mâncare. Apoi. ci cele ale oamenilor. Apoi. credea ca este Ioan. Doamne. El zice mulţimii ca aceia ce-si vor lepăda sufletul pentru El si pentru Evanghelie. I-a zis: „ Mergi. iar Iisus i-a spus sa lase copiii sa se sature. Corpul sau a fost luat de apostoli si dus in mormânt. căci nu e bine sa arunce pâinea copiilor la câini. Iisus s-a dus pe munte sa se roage iar apostolii au pornit cu corabia spre Betsaida. Iisus satură pe toata lumea cu şapte pâini si câţiva peştişori. căci demonul a ieşit din ea. Iisus le spune ucenicilor sa nu spună nimănui despre el si a început sa-i înveţe ca Fiul Omului trebuie sa pătimească multe. poruncind mulţimii sa nu spună de cele întâmplate. Iar femeia i-a zis: „Da. sa moara si sa învie după trei zile. înapoia mea. Iisus a pornit spre ei.9 „Schimbarea la faţa. Mărturisirea lui Petru. Paziţi-vă de farisei si de Irod. Insa El le spune sa ii hrănească ei. Aceştia l-au întrebat pe Iisus de ce nu respecta ucenicii Săi datina bătrânilor si mănâncă cu mâinile nespălate. Femeia cananeiancă si fiica ei. inimile lor fiind departe de El. A doua vestire a Patimilor. sub masa. Iisus l-a vindecat.” Fiindu-i milă de mulţimea de oameni flămânzi care de trei zile erau cu El. Prilejul de păcat. Văzând ca ucenicii Săi nu au priceput aceasta pilda. mergând cu corabia Iisus vede o mulţime de oameni la care se opreşte sa ii înveţe. Întâia vestire a Patimilor. doar ceea ce iese din el îl spurcă. Insa. După ce L-a dojenit pe Petru. Chemând mulţimea Iisus spune ca nimic din ce intra in om nu îl poate spurca. al cărui cap a ordonat sa fie tăiat la cererea fiicei sale. Mergând spre marea Galileii prin ţinutul Decapolei. Iisus le spune ca respectând datinile pe care ei singuri le-au dat încalcă cuvântul lui Dumnezeu. Acest neam cere semn. Si astfel cinci pâini si doi peşti au hrănit cinci mii de bărbaţi.nise cunoscut. Vindecarea unui orb. Iisus le spune ca acest neam nu va primi nici un semn si urcându-se in corabie trece pe partea cealaltă. Femeia era păgâna. satano! Căci tu nu cugeti cele ale lui Dumnezeu. Atunci Iisus le spune ca a avut dreptate Isaia atunci când a proorocit despre farisei ca acest popor îl cinsteşte doar cu buzele. Fiind târziu. CAP. aceia vor scăpa. Apoi.” .” Apoi. CAP. Ajungând in corabie vântul s-a potolit si au trecut marea ajungând in ţinutul Ghenizaretului. fariseii îi cereau semn din cer. mănâncă din fărâmiturile copiilor. dar si câinii. CAP. Iisus se duce in hotarele Tirului si Sidonului. Ajungând la Betsaida oamenii au adus la El un orb pe care L-a vindecat inafara satului. Vindecarea lunaticului.” Auzind acestea Iisus ii spune femeii sa meargă acasă la fiica ei. După ce a dat drumul mulţimii.7 „Iisus osândeşte poruncile născocite de farisei. Cearta pentru locul întâi. oamenii au adus la El un om care era si surd si mut. apostolii. o femeie a cărui fiica avea duh necurat a căzut a picioarele sale.

Cei doi l-au văzut pe Ilie si pe Moise cum vorbeau cu Iisus. Smochinul neroditor. insa Iisus le spune ca vor sta aceia pentru care acele locuri sunt pregătite. Botezul lui Ioan. CAP. In templul din Ierusalim. Facandu-i-se foame. Tânărul cel bogat. Iisus i-a spus sa respecte Poruncile. ca Fiul Omului va fi dat pe mana oamenilor. Iisus a mers împreuna cu ucenicii in Betania. Iisus a fost întrebat de unde are El puterea de a face aceste minuni. Iar Iisus le-a sus ca ceea ce a împreunat Dumnezeu nu poate sa despartă nici un om. insa după trei zile Acesta v-a învia.10 „Despre despărţirea soţilor. Văzând aceasta. El spunea ucenicilor Săi. Apoi. iar ucenicii ii certau pe aceştia. . Oamenii aduceau copiii la Iisus pentru a pune mana pe ei. Puterea credinţei. iar Iisus le-a spus ca nici un om care va face acelaşi lucru nu va ramane nerasplatit. pe Acesta sa-L ascultaţi.Iisus le spune ucenicilor ce unii dintre ei nu vor gusta moartea înainte de a vedea împărăţia lui Dumnezeu. Iisus îl intalneste pe cerşetorul orb Bartimeu si îl vindeca. Bartimeu. După ce au coborât de pe munte un cărturar a adus in fata Lui pe fiul sau care era mut. căci a unora ca aceştia este imparatia lui Dumnezeu. După ce a scos duhul mut din copil. Iisus a trimis doi ucenici sa-I aducă din cel mai apropiat sat un magarus legat pe care nu mai încălecase nimeni.” Când S-a apropiat de Ierusalim. Iisus le zice: „Lasati copiii sa vina la Mine si nu-i opriţi. Iisus a plecat împreuna cu ucenicii străbătând Galileea. Curatirea templului. „Osana! Binecuvantat este cel care vine in numele Domnului!” A doua zi. Iisus binecuvântează pe copii. La intrarea in Ierusalim unii oameni isi aşterneau hainele pe drum iar alţii presărau ramuri si toţi strigau. CAP. iar din acel nor s-a auzit o voce care zicea: „Acesta este Fiul Meu cel iubit. Ajungând in Capernaum Iisus spune ucenicilor ca cel ce vrea sa fie primul va fi cel din urma si va fi slujitorul tuturor. deoarece avea multe bogaţii. iar cel ce care va vrea sa fie cel dintâi dintre apostoli va fi slujitorul tuturor. Fiii lui Zevedeu.” Apoi. Cei doi apostoli I-au adus animalul. Iisus a vrut sa mănânce smochine. va fi ucis. decât bogatului sa intre in imparatia lui Dumnezeu. In drum spre Ierusalim.” Ajungand in hotarele Iudeii. După sase zile I-a luat cu El pe Petru si pe Iacov si i-a dus pe munte unde S-a schimbat la Faţă. Iisus Le-a spus ca „mai lesne este cămilei sa treacă prin urechile acului. In ziua următoare smochinul s-a uscat. mergând pe drum a venit la El un om care L-a întrebat ce trebuie sa facă ca sa mosteneasc viata veşnica.11 „Intrarea in Ierusalim. Apoi. Iacov si Ioan i-au cerut lui Iisus sa fie asezati după înviere in stânga si in dreapta Lui.” Ucenicii au spus ca ei au lasat totul si L-au urmat pe El. fariseii Îl întreabă daca este îngăduit ca un bărbat sa-si lase femeia. a luat un copil si L-a pus in mijlocul lor zicându-le ca cel ce va primi copilul îl va primi pe El. dar nu erau inca făcute si a blestemat copacul sa nu mai rodească. Apoi. Auzind acestea omul a plecat mâhnit. un nor mare i-a acoperit. A treia vestire a Patimilor. dar fiindcă fariseii nu ştiau nici de unde venea puterea lui Ioan Botezatorul Acesta nu le-a spus. sa vanda tot ce are si sa dea săracilor. Hainele Lui au devenit strălucitoare si albe ca zăpada. la Ierihon.” Iisus le-a poruncit celor doi sa nu zică nimic nimănui decât atunci când El va învia din morţi.

Conform datinii cel de-al doilea a luat văduva. După aceea L-au întrebat: soţia cui va fi femeia supa înviere? Iisus le-a spus ca oamenii după ce vor învia nu se vor casatori ci vor fi toţi ca si îngerii. Iisus se afla in Betania. iar cei rai vor fi pedepsiţi. Apoi Iisus ii indeamna sa vegheze. Atunci o femeie a venit la el cu un lighean cu mir si a început sa-l ungă cu mir. in casa lui Simon leprosul.12 „Pilda lucrătorilor viei. Auzind acest răspuns. i-au spus lui Iisus povestea unor şapte fraţi. Prinderea. La un moment dat. Auzind acestea. Saducheii. când cei care cred in El vor fi batjocoriţi. Cea mai mare porunca din Lege. Plata dajdiei. Lepădarea lui Petru. Intr-o zi Iisus stătea in fata templului si a văzut o mulţime de oameni ce aruncau bani in vistierie. soarele se va întuneca. Iisus le-a spus pilda vierilor: vierii angajaţi sa lucreze via unui om plecat din tara nu au vrut sa de stăpânului roadele viei si i-au ucis fiul si slugile. căci ziua judecaţii poate veni oricând.” Trecând pe lângă templu. soarele va cădea si va fi sfarsitul lumii. Iisus le-a spus ca va veni o zi când tot templul va fi dărâmat. pentru ca sfarsitul lumii sa nu-i prindă nepregatiti. Atunci el a spus ucenicilor Săi: „Adevărat va spun ca aceasta văduva săraca a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat in vistierie. Iisus le-a spus insa. Omul a incuviintat. Apoi fariseii si iordianii au venit sa-l întrebe daca este bine sa-i dea dajdie Cezarului. ca celor săraci le vor putea da bani oricând. deoarece mirul ar fi putut fi vândut. vor fi cutremure si foamete. de aceea toţi trebuie sa vegheze. o văduva săraca a venit si a aruncat doi banuti. Cei care erau bogaţi aruncau mulţi bani.” CAP. Iuda Iscaroiteanul s-a dus si l-a vândut pe Invatatorul lui preoţilor. In final stăpânul angajează alţi vieri. spunând ca iubirea pentru Dumnezeu este mai importanta decât toate jertfele si toate rugăciunile. Banul văduvei. iar Iisus le-a spus ca va veni o zi când vor începe multe războaie. insa si acesta a murit fara a lăsa urmaşi si tot aşa pe rând pana au murit toţi fraţii si femeia. iar Iisus i-a spus ca prima porunca este cea mai importanta.13 „Iisus vorbeşte despre dărâmarea Ierusalimului si despre a doua venire a Fiului Omului. Lumea va fi inspaimantata de ce se va întâmpla. Cei buni vor fi rasplatiti. insa a murit nelasand copii. Atunci Iisus se va cabori din ceruri pe un nor „cu slava si mărire”. judecaţi si uraţi de către toţi.CAP. CAP. ucenicii au admirat felul cum acesta a fost zidit. cărturarii si fariseii încercau sa-l prindă pe Iisus si sa-l omoare. mulţi oameni vor susţine ca ei sunt Mesia. iar banii obtinuti ar putut fi daţi săracilor. nelasand nici un urmaş. Iisus i-a sfătuit sa dea Cezarului ce i se cuvine si lui Dumnezeu ce i se cuvine Lui. Cei aflaţi de fata au spus ca ceea ce face femeia este doar o risipa. .” Cu doua zile înainte de Paste. cei care nu credeau in înviere. Primul a avut soţie. Învierea morţilor.14 „Ungerea din Betania. Insa nimeni nu va şti când va veni aceasta zi. Cina cea de Taina. Domnul si Fiul lui David. un om L-a întrebat pe Iisus care este cea mai importanta dintre toate poruncile. dar pe el nu-l vor avea întotdeauna cu ei.” Pentru ca ştia ca farseii si carturaii vreau sa-L omoare. Ucenicii au întrebat când va fi aceasta. Infatisarea la Caiafa. Îndemnuri la priveghere.

Cununa de spini. se va lepăda de El de trei ori. După ce a înviat. mama lui Iacov si Salomea. dar nimeni nu a crezut-o. dar in locul unde ar fi trebuit sa fie trupul neinsufletit al lui Iisus. Iisus le-a spus ca unul dintre cei de fata îl va vinde si ca ar fi fost mai bine pentru el sa nu se fi născut. Iisus a fost adus in curte. sângele legământului celui nou. preoţii si toţi cei aflaţi de fata Îl batjocoreau. apoi a luat un pahar cu vin si a spus: „Acesta este sângele Meu. Judecata si osânda. Maria. După cina. pana la ora noua. mancati.16 „Învierea Domnului. Apoi a luat cu El pe Petru. Împreuna cu el au mai fost răstigniti doi tâlhari. iar Iisus a spus ca da. Trecătorii. unde trebuia sa fie răstignit. îmbrăcat intr-o haina de purpura. Iisus a luat atunci pâine si a zis: „Luaţi. cerul s-a întunecat. Iisus S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena. si ei . cărturarii. oamenii L-au prins si L-au dus la marele preot. După putina vreme a fost din nou întrebat daca nu este ucenicul lui Iisus si s-a lepădat a doua oara. Apoi Iisus a fost dus pe muntele Golgota. A treia oara când a venit sa-i trezească a aprut Iuda împreuna cu oamenii care vroiau sa-L prindă pe Iisus. Unul dintre cei ce stăteau acolo a venit cu un burete înmuiat in oţet si i-a dat sa bea. Răstignirea si înmormântarea. Simon din Cirena. Ucenicii s-au întristat. si Iacov si a mers cu ei in gradina Ghetsimani ca sa se roage. I-au dat sa bea vin cu smirna si si-au impartit intre ei hainele. dar toţi au adormit. La fiecare Paste. au cumpărat miresme pentru a unge trupul lui Iisus.” Dimineaţa. El ştia ca in seara aceea va fi prins si apoi ucis. Înainte de a începe rugăciunea. Când s-a inserat. Toţi oamenii aflaţi in fata au început sa-L scuipe si sa-L bata. iar cocosul a început sa cânte a doua oara si Petru si-a amintit cele spuse de Iisus. pentru ce M-ai parasit?”. La ora sase. inafara de Petru care l-a insotit pana la locul judecaţii. perdeaua dinăuntrul templului s-a rup in doua si Iisus a strigat: „Dumnezeul Meu. sa-l lovească cu o trestie in cap si sa I se închine. Oamenii au depus marturii false împotriva lui Iisus si nu a putut fi condamnat. Iuda L-a trădat pe Iisus cu un sărut. CAP. Crucea I-a fost dusa de un trecător. au plecat la mormânt. a cumpărat un giulgiu de in si L-a înmormântat pe Iisus intr-un mormânt săpat in stanca.15 „Iisus înaintea lui Pilat. acesta este trupul Meu”. Oamenii nu au vrut a acesta sa fie Iisus. L-au răstignit. Apoi o slujnica l-a întrebat acelaşi lucru si Petru s-a lepădat si a doua oara. Ioan. Aprozii au hotărât sa Îl ucidă. apoi a fost întrebat din nou daca El este Fiul lui Dumnezeu si nu a mai răspuns nimic. Norodul a început saL batjocorească. după trei ore de la răstignire. Inaltarea la cer. Maria Magdalena. Ea le-a spus tuturor celor ce sufereau din cauza morţii Lui. Duminica dimineaţa.” După ce a trecut ziua Sabatului. Porunca botezului. Pilat a făcut pe placul poporului. Pe când stăteau toţi ucenicii cu el. Iisus a fost dus in fata lui Pilat cate L-a întrebat daca El este împăratul iudeilor. Trei arătări. CAP. dar Iisus a murit. unul in stânga si altul in dreapta Lui. Apoi S-a arătat la doi oameni care mergeau la tara. care se varsă pentru mulţi”. Iosif din Arimatea a cerut trupul lui Iisus. cu un anumit Baraba si au hotărât ca Iisus sa fie răstignit. iar pe cap I-au pus o coroana de spini. Atunci marele preot L-a întrebat daca El este Fiul lui Dumnezeu. Petru s-a lepădat pentru prima oara de Iisus. era un înger care le-a spus sa se duca sa spună ucenicilor ca Iisus a înviat si ca se vor intalni cu el in Galilea. Toţi ucenicii L-au parasit. i-a rugat sa ramana de veghe. Iisus a răspuns ca da.Ucenicii au petrecut Joia Mare in casa unui om. Nişte oameni l-au întrebat daca nu cumva el este unul dintre oamenii care erau cu Iisus in Gradina Ghetsimani. un condamnat la moarte era iertat. Dumnezeul Meu. Petru stătea in curte. Iisus i-a prevestit lui Petru ca pana va cânta cocosul de doua ori in dimineaţa următoare.

In cele din urma S-a arătat ucenicilor la masa si i-a certat pentru necredinţa lor. vor vorbi limbi noi. iar ucenicii au plecat si au propovăduit pretutindeni.au spus celorlalţi despre înviere. vor putea vindeca bolnavii. Le-a spus sa se duca in lume sa propovăduiască Evanghelia si „cine va crede si se va boteza va fi mântuit. vor putea atinge şerpii. .” Cei ce vor crede in Iisus vor putea sa scoată demonii din oameni. Apoi. Iisus S-a inaltat la ceruri si a şezut la dreapta lui Dumnezeu. dar cine nu va crede va fi osândit. dar nici ei nu au fost crezuţi. etc..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful