www.educativ.ro-Sfanta-Evanghelie-dupa-Marcu-rezumat

SFANTA EVANGHELIE DUPA MARCU

~ rezumat~ CAP.1
„Ioan Botezatorul. Botezul lui Iisus Hristos. Ispitirea. Predica. Primii ucenici. Primele vindecări.” Ioan boteza si propovăduia botezul in tot ţinutul Iudeii si Ierusalimului, spunând oamenilor ca el ii botează cu apa, insa El ii va boteza cu Duhul Sfânt. In acea vreme, a venit Iisus in Nazaretul Galileii, unde a fost botezat de către Ioan cu apa Iordanului. Duhul Sfânt s-a coborât peste Iisus sub forma unui porumbel alb. Acesta l-a manat pe Iisus in pustietate unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de satana. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit in Galileea propovăduind Evanghelia. Mergând pe lângă Marea Galileii, Iisus ii cheamă pe Andrei si pe Simon, spunându-le sa îl urmeze. Mergand mai departe îl cheamă si pe Iacov, fiul lui Zevedeu si pe Ioan, fratele lui. Apoi, Iisus a mers in Capernaum unde intrând in sinagoga învăţa norodul. Aici a găsit un om cu Duh necurat. Iisus a alungat acest Duh, lăsându-i pe oameni înmărmuriţi. După ce a ieşit din sinagoga, Iisus a intrat împreuna cu Iacov si Ioan in casa lui Simon, zis Petru, si a fratelui sau Andrei, unde a vindecat-o pe soacra lui Petru, care zăcea in pat. După vindecarea mai multor oameni, a venit la Iisus un lepros pe care Iisus l-a vindecat, spunându-i sa nu zică nimănui de aceasta. Insa leprosul a început sa vestească lumii cele întâmplate, Iisus ne mai putând sa intre in nici o cetate.

CAP.2
„Vindecarea slăbănogului. Chemarea lui Matei. Postul. Smulgerea spicelor in zi de sambata.” Iisus s-a întors in Capernaum, unde oamenii i-au adus un slăbănog care zăcea in pat. Iisus a avut puterea de a-l ridica, deşi cărturarii nu credeau in El. după acestea, Iisus l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, căruia i-a spus sa-l urmeze. In casa lui Levi, Iisus sta la masa cu vameşi si păcătoşi, spunândule cărturarilor ca a venit sa cheme la pocăinţă „pe cei neprihăniţi si pe cei păcătoşi”. Ucenicii lui Ioan si fariseii care obişnuiau sa postească, au venit sa-L întrebe de ce ucenicii Lui nu postesc. Atunci, Iisus le-a răspuns ca va veni ziua când mirele va fi luat de lângă ei si atunci vor posti. Mergând intr-o sâmbăta pe lângă nişte lanuri de grâu, ucenicii lui Iisus a început sa smulgă din spice.

CAP.3
„Vindecarea celui cu mana uscata si alte vindecări. Alegerea celor 12 Apostoli. Păcatul împotriva Sfântului Duh. Mama si fraţii lui Iisus.” Iisus intră din nou in sinagogă unde vindecă un om cu mana uscată. Apoi Iisus s-a dus la mare unde vindeca mulţi bolnavi, poruncindu-le sa nu-l facă cunoscut.

iar Iisus le-a spus ca semănătorul semăna cuvântul. Uciderea lui Ioan Botezătorul. Aici a rânduit doisprezece apostoli pe care i-a trimis sa propovăduiască. care văzându-L a alergat si s-a închinat Lui. Ei au primit de la Iisus puterea de a vindeca bolnavi si de a scoate dracii din oameni. Saturarea celor cinci mii. Apoi Iisus spune oamenilor pilda seminţei de muştar care atunci când este semănata este cea mai mica sămânţa din lume. Văzându-i pe toţi cum plâng Iisus le spune ca fata nu e moarta. Matei. decât in patria sa si intre rudele sale si in casa sa. Iisus le spune cărturarilor ca toate păcatele si hulele li se vor ierta. Apoi. alta a căzut in spini. Toma. in timp ce Iisus mergea pe mare împreună cu ucenicii Săi. iar pasările au mâncat-o. In drumul Sau spre fiica lui Iair o femeie care era bolnava de doisprezece ani s-a atins de haina Lui si s-a vindecat. Scoţând demonii din Legiune. altele au căzut pe pământul bun si au crescut si au dat roade. Auzind regele Irod de Iisus. Iisus este chemat de mama si fraţii Lui.” Apoi Iisus ii trimite pe cei doisprezece apostoli. pe Iacov. ajungând la fiica lui Iair afla ca aceasta era moarta. fata s-a sculat. Andrei Filip. Iacov si Ioan al lui Zevedeu. Acesta povestea mulţimii cum un semănător a ieşit sa semene. iar Iisus i-a spus sa meargă la casa lui si sa povestească cele întâmplate. Aici nu a putut face multe minuni. Trimiterea celor doisprezece. Iisus era rugat de cel ce fusese demonizat sa îl ia cu El. Apoi. iar apoi creste si se face mai mare decât toate legumele. de un om cu duh necurat. aceştia au intrat intr-o turmă de porci care păştea pe munte. dar cei ce vor huli împotriva Duhului Sfânt vor fi vinovaţi de osânda veşnică. Fiind uimit de necredinţa oamenilor de acolo Iisus le spune ca „nu este proroc dispreţuit. Iisus le-a zis părinţilor sa-i dea fetei sa mănânce si sa nu zică nimănui de cele întâmplate.” Fiind sâmbăta.” Iisus a venit din nou sa înveţe norodul. prin casele oamenilor sa-i vindece pe cei bolnavi si sa-i scoată demonii din cei demonizaţi. decât ca punându-si mana peste putini bolnavi i-a vindecat. Oamenii ce îl ascultau nu au înţeles pilda. insa atunci când a venit soarele s-a uscat pentru ca nu a avut rădăcina. ci doarme. sora si mama. CAP. Iisus umblă pe mare. Acesta. Iisus este întâmpinat. neştiind cine sunt. Potolirea furtunii pe mare. luând cu El pe cine a voit.4 „Felurite pilde despre împărăţia cerurilor. spune ca oricine face voia lui Dumnezeu ii este frate. Petru si pe părinţii fetei. Iisus i-a spus ca a fost vindecata de credinţa ei. Aceştia sunt: Simon căruia I-a zis Petru. Iisus a intrat in sinagoga sa înveţe oamenii.” Ajungând in ţinutul Gadarenilor. urcându-se in corabie. CAP. vine o furtuna pe care Acesta o potoleşte.6 „Proorocul dispreţuit in patria lui. Tadeu si Simon Cananeul. Apoi. din morminte. Apoi.Iisus a urcat pe munte. doi cate doi. al cărui nume deve- . După ce a trecut cu corabia pe partea cealaltă Iisus este rugat de Iair sa ii vindece fiica care era pe moarte. Iacov al lui Alfeu. O sămânţa a căzut lângă cale. intră in camera unde era aceasta si luand-o de mana. Învierea fiicei lui Iair si vindecarea femeii bolnave de doisprezece ani. luând cu el doar pe Ioan. Apoi. alta a căzut pe loc pietros si a răsărit pentru ca nu avea mult pământ.5 „Vindecarea unui demonizat din ţinutul Gadarenilor. dar s-a uscat înăbuşita de spini. CAP. Bartolomeu.

Acest neam cere semn. Iisus s-a dus pe munte sa se roage iar apostolii au pornit cu corabia spre Betsaida. Iisus se duce in hotarele Tirului si Sidonului. A doua vestire a Patimilor. sa moara si sa învie după trei zile. Văzând ca ucenicii Săi nu au priceput aceasta pilda. căci nu e bine sa arunce pâinea copiilor la câini.nise cunoscut. aceia vor scăpa. a ieşit împreună cu ucenicii Săi prin satele din apropierea Cezareii lui Filip. Paziţi-vă de farisei si de Irod. I-a zis: „ Mergi. Cearta pentru locul întâi. înapoia mea. Corpul sau a fost luat de apostoli si dus in mormânt. fariseii îi cereau semn din cer. Aceştia l-au întrebat pe Iisus de ce nu respecta ucenicii Săi datina bătrânilor si mănâncă cu mâinile nespălate. o femeie a cărui fiica avea duh necurat a căzut a picioarele sale. Iisus a pornit spre ei. CAP.7 „Iisus osândeşte poruncile născocite de farisei. Vindecarea celui surd si mut. iar Iisus i-a spus sa lase copiii sa se sature. El zice mulţimii ca aceia ce-si vor lepăda sufletul pentru El si pentru Evanghelie. ci cele ale oamenilor. inimile lor fiind departe de El.” Apoi. Apoi. Iar femeia i-a zis: „Da. sub masa. Iisus l-a vindecat. Prilejul de păcat. al cărui cap a ordonat sa fie tăiat la cererea fiicei sale. oamenii au adus la El un om care era si surd si mut.8 „Săturarea celor patru mii. doar ceea ce iese din el îl spurcă. mergând cu corabia Iisus vede o mulţime de oameni la care se opreşte sa ii înveţe. mănâncă din fărâmiturile copiilor. Iisus le spune ca respectând datinile pe care ei singuri le-au dat încalcă cuvântul lui Dumnezeu. credea ca este Ioan. După ce a dat drumul mulţimii. Insa. i-au spus Acestuia sa dea drumul oamenilor sa meargă sa-si cumpere de mâncare. CAP. satano! Căci tu nu cugeti cele ale lui Dumnezeu. Întâia vestire a Patimilor. apostolii. Femeia cananeiancă si fiica ei.” . Doamne. Atunci Iisus le spune ca a avut dreptate Isaia atunci când a proorocit despre farisei ca acest popor îl cinsteşte doar cu buzele. sperând sa nu-L găsească nimeni. Ajungând la Betsaida oamenii au adus la El un orb pe care L-a vindecat inafara satului. Apoi. Chemând mulţimea Iisus spune ca nimic din ce intra in om nu îl poate spurca. Si astfel cinci pâini si doi peşti au hrănit cinci mii de bărbaţi. Femeia era păgâna.9 „Schimbarea la faţa. dar si câinii. umblând pe mare. căci demonul a ieşit din ea. După ce L-a dojenit pe Petru. Iisus le spune ca acest neam nu va primi nici un semn si urcându-se in corabie trece pe partea cealaltă. Ajungând in corabie vântul s-a potolit si au trecut marea ajungând in ţinutul Ghenizaretului. Mărturisirea lui Petru. Mergând spre marea Galileii prin ţinutul Decapolei. Vindecarea lunaticului.” Auzind acestea Iisus ii spune femeii sa meargă acasă la fiica ei. poruncind mulţimii sa nu spună de cele întâmplate. Vindecarea unui orb.” Începând sa mănânce fariseii au văzut pe unii dintre ucenicii Săi ca mănâncă cu mâinile nespălate. CAP. Apoi. Fiind târziu. Văzându-i cum se chinuie sa vâslească. Apoi. Iisus le spune ucenicilor sa nu spună nimănui despre el si a început sa-i înveţe ca Fiul Omului trebuie sa pătimească multe. Insa El le spune sa ii hrănească ei.” Fiindu-i milă de mulţimea de oameni flămânzi care de trei zile erau cu El. Iisus satură pe toata lumea cu şapte pâini si câţiva peştişori.

pe Acesta sa-L ascultaţi. dar nu erau inca făcute si a blestemat copacul sa nu mai rodească. Iisus a vrut sa mănânce smochine. iar din acel nor s-a auzit o voce care zicea: „Acesta este Fiul Meu cel iubit.” Ajungand in hotarele Iudeii. fariseii Îl întreabă daca este îngăduit ca un bărbat sa-si lase femeia. deoarece avea multe bogaţii. ca Fiul Omului va fi dat pe mana oamenilor. Apoi. In ziua următoare smochinul s-a uscat. Auzind acestea omul a plecat mâhnit. A treia vestire a Patimilor. Văzând aceasta. Iisus i-a spus sa respecte Poruncile. Tânărul cel bogat. sa vanda tot ce are si sa dea săracilor. Curatirea templului. iar Iisus le-a spus ca nici un om care va face acelaşi lucru nu va ramane nerasplatit. Iisus binecuvântează pe copii. Iisus îl intalneste pe cerşetorul orb Bartimeu si îl vindeca. . Iacov si Ioan i-au cerut lui Iisus sa fie asezati după înviere in stânga si in dreapta Lui. Facandu-i-se foame.11 „Intrarea in Ierusalim. decât bogatului sa intre in imparatia lui Dumnezeu. mergând pe drum a venit la El un om care L-a întrebat ce trebuie sa facă ca sa mosteneasc viata veşnica. iar cel ce care va vrea sa fie cel dintâi dintre apostoli va fi slujitorul tuturor. Bartimeu.” Când S-a apropiat de Ierusalim. un nor mare i-a acoperit.” Ucenicii au spus ca ei au lasat totul si L-au urmat pe El. Iisus a mers împreuna cu ucenicii in Betania. După ce au coborât de pe munte un cărturar a adus in fata Lui pe fiul sau care era mut. Iisus a plecat împreuna cu ucenicii străbătând Galileea. Puterea credinţei. Iisus a trimis doi ucenici sa-I aducă din cel mai apropiat sat un magarus legat pe care nu mai încălecase nimeni. După sase zile I-a luat cu El pe Petru si pe Iacov si i-a dus pe munte unde S-a schimbat la Faţă. Oamenii aduceau copiii la Iisus pentru a pune mana pe ei. Cei doi l-au văzut pe Ilie si pe Moise cum vorbeau cu Iisus. la Ierihon. va fi ucis. Hainele Lui au devenit strălucitoare si albe ca zăpada.” Apoi.10 „Despre despărţirea soţilor. Smochinul neroditor. insa după trei zile Acesta v-a învia. căci a unora ca aceştia este imparatia lui Dumnezeu. El spunea ucenicilor Săi. Iisus a fost întrebat de unde are El puterea de a face aceste minuni. a luat un copil si L-a pus in mijlocul lor zicându-le ca cel ce va primi copilul îl va primi pe El. Apoi. dar fiindcă fariseii nu ştiau nici de unde venea puterea lui Ioan Botezatorul Acesta nu le-a spus. In templul din Ierusalim. Iisus le zice: „Lasati copiii sa vina la Mine si nu-i opriţi. Iisus Le-a spus ca „mai lesne este cămilei sa treacă prin urechile acului. Apoi. iar ucenicii ii certau pe aceştia. In drum spre Ierusalim. La intrarea in Ierusalim unii oameni isi aşterneau hainele pe drum iar alţii presărau ramuri si toţi strigau. Fiii lui Zevedeu. „Osana! Binecuvantat este cel care vine in numele Domnului!” A doua zi. CAP. Iar Iisus le-a sus ca ceea ce a împreunat Dumnezeu nu poate sa despartă nici un om. insa Iisus le spune ca vor sta aceia pentru care acele locuri sunt pregătite. Cei doi apostoli I-au adus animalul.” Iisus le-a poruncit celor doi sa nu zică nimic nimănui decât atunci când El va învia din morţi. Ajungând in Capernaum Iisus spune ucenicilor ca cel ce vrea sa fie primul va fi cel din urma si va fi slujitorul tuturor.Iisus le spune ucenicilor ce unii dintre ei nu vor gusta moartea înainte de a vedea împărăţia lui Dumnezeu. CAP. Botezul lui Ioan. După ce a scos duhul mut din copil.

. Domnul si Fiul lui David. ca celor săraci le vor putea da bani oricând. La un moment dat. Infatisarea la Caiafa. Iisus le-a spus ca va veni o zi când tot templul va fi dărâmat. CAP. După aceea L-au întrebat: soţia cui va fi femeia supa înviere? Iisus le-a spus ca oamenii după ce vor învia nu se vor casatori ci vor fi toţi ca si îngerii. Apoi fariseii si iordianii au venit sa-l întrebe daca este bine sa-i dea dajdie Cezarului. Învierea morţilor.” Cu doua zile înainte de Paste.” Pentru ca ştia ca farseii si carturaii vreau sa-L omoare. iar banii obtinuti ar putut fi daţi săracilor. Cea mai mare porunca din Lege. Ucenicii au întrebat când va fi aceasta. Îndemnuri la priveghere. Cina cea de Taina. Lumea va fi inspaimantata de ce se va întâmpla. de aceea toţi trebuie sa vegheze. insa a murit nelasand copii.14 „Ungerea din Betania. soarele va cădea si va fi sfarsitul lumii. dar pe el nu-l vor avea întotdeauna cu ei. o văduva săraca a venit si a aruncat doi banuti. ucenicii au admirat felul cum acesta a fost zidit. mulţi oameni vor susţine ca ei sunt Mesia. nelasand nici un urmaş. iar Iisus i-a spus ca prima porunca este cea mai importanta. Lepădarea lui Petru. Iisus le-a spus insa. Atunci Iisus se va cabori din ceruri pe un nor „cu slava si mărire”. Apoi Iisus ii indeamna sa vegheze.13 „Iisus vorbeşte despre dărâmarea Ierusalimului si despre a doua venire a Fiului Omului. Plata dajdiei. Iuda Iscaroiteanul s-a dus si l-a vândut pe Invatatorul lui preoţilor. Conform datinii cel de-al doilea a luat văduva.CAP. Saducheii. cei care nu credeau in înviere. spunând ca iubirea pentru Dumnezeu este mai importanta decât toate jertfele si toate rugăciunile. căci ziua judecaţii poate veni oricând. insa si acesta a murit fara a lăsa urmaşi si tot aşa pe rând pana au murit toţi fraţii si femeia. Iisus le-a spus pilda vierilor: vierii angajaţi sa lucreze via unui om plecat din tara nu au vrut sa de stăpânului roadele viei si i-au ucis fiul si slugile. i-au spus lui Iisus povestea unor şapte fraţi. Cei aflaţi de fata au spus ca ceea ce face femeia este doar o risipa. in casa lui Simon leprosul. soarele se va întuneca. iar Iisus le-a spus ca va veni o zi când vor începe multe războaie.” CAP. Auzind acest răspuns. cărturarii si fariseii încercau sa-l prindă pe Iisus si sa-l omoare. Atunci el a spus ucenicilor Săi: „Adevărat va spun ca aceasta văduva săraca a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat in vistierie. Cei buni vor fi rasplatiti. Intr-o zi Iisus stătea in fata templului si a văzut o mulţime de oameni ce aruncau bani in vistierie. iar cei rai vor fi pedepsiţi. un om L-a întrebat pe Iisus care este cea mai importanta dintre toate poruncile. Atunci o femeie a venit la el cu un lighean cu mir si a început sa-l ungă cu mir. judecaţi si uraţi de către toţi. Auzind acestea.12 „Pilda lucrătorilor viei. când cei care cred in El vor fi batjocoriţi. Primul a avut soţie. In final stăpânul angajează alţi vieri. deoarece mirul ar fi putut fi vândut. Omul a incuviintat. Cei care erau bogaţi aruncau mulţi bani. Banul văduvei. pentru ca sfarsitul lumii sa nu-i prindă nepregatiti. Iisus se afla in Betania.” Trecând pe lângă templu. Prinderea. vor fi cutremure si foamete. Insa nimeni nu va şti când va veni aceasta zi. Iisus i-a sfătuit sa dea Cezarului ce i se cuvine si lui Dumnezeu ce i se cuvine Lui.

16 „Învierea Domnului. Maria Magdalena. La ora sase. Simon din Cirena. apoi a luat un pahar cu vin si a spus: „Acesta este sângele Meu. au cumpărat miresme pentru a unge trupul lui Iisus. unde trebuia sa fie răstignit. CAP. cu un anumit Baraba si au hotărât ca Iisus sa fie răstignit. sângele legământului celui nou. mama lui Iacov si Salomea. L-au răstignit. Împreuna cu el au mai fost răstigniti doi tâlhari. El ştia ca in seara aceea va fi prins si apoi ucis. cerul s-a întunecat. dar Iisus a murit. Ioan. Oamenii nu au vrut a acesta sa fie Iisus. Norodul a început saL batjocorească. pana la ora noua. sa-l lovească cu o trestie in cap si sa I se închine. Trecătorii. si Iacov si a mers cu ei in gradina Ghetsimani ca sa se roage. Pilat a făcut pe placul poporului. Crucea I-a fost dusa de un trecător. dar nimeni nu a crezut-o. pentru ce M-ai parasit?”. Iisus S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena. I-au dat sa bea vin cu smirna si si-au impartit intre ei hainele. apoi a fost întrebat din nou daca El este Fiul lui Dumnezeu si nu a mai răspuns nimic. dar in locul unde ar fi trebuit sa fie trupul neinsufletit al lui Iisus. Iisus a fost dus in fata lui Pilat cate L-a întrebat daca El este împăratul iudeilor. dar toţi au adormit. unul in stânga si altul in dreapta Lui. perdeaua dinăuntrul templului s-a rup in doua si Iisus a strigat: „Dumnezeul Meu.15 „Iisus înaintea lui Pilat. Porunca botezului. Maria. au plecat la mormânt. mancati. Apoi a luat cu El pe Petru. Iisus a fost adus in curte. Unul dintre cei ce stăteau acolo a venit cu un burete înmuiat in oţet si i-a dat sa bea. Inaltarea la cer. Pe când stăteau toţi ucenicii cu el. Înainte de a începe rugăciunea. iar Iisus a spus ca da. Ucenicii s-au întristat. Iisus a răspuns ca da. A treia oara când a venit sa-i trezească a aprut Iuda împreuna cu oamenii care vroiau sa-L prindă pe Iisus. se va lepăda de El de trei ori. cărturarii.” Dimineaţa. După ce a înviat. CAP. iar cocosul a început sa cânte a doua oara si Petru si-a amintit cele spuse de Iisus. La fiecare Paste. Când s-a inserat. i-a rugat sa ramana de veghe. Petru s-a lepădat pentru prima oara de Iisus. Dumnezeul Meu. Toţi ucenicii L-au parasit. Apoi S-a arătat la doi oameni care mergeau la tara. Judecata si osânda. Petru stătea in curte. Apoi Iisus a fost dus pe muntele Golgota. preoţii si toţi cei aflaţi de fata Îl batjocoreau. După putina vreme a fost din nou întrebat daca nu este ucenicul lui Iisus si s-a lepădat a doua oara. După cina. Ea le-a spus tuturor celor ce sufereau din cauza morţii Lui. Trei arătări. oamenii L-au prins si L-au dus la marele preot. a cumpărat un giulgiu de in si L-a înmormântat pe Iisus intr-un mormânt săpat in stanca. Iosif din Arimatea a cerut trupul lui Iisus. era un înger care le-a spus sa se duca sa spună ucenicilor ca Iisus a înviat si ca se vor intalni cu el in Galilea. Toţi oamenii aflaţi in fata au început sa-L scuipe si sa-L bata. Oamenii au depus marturii false împotriva lui Iisus si nu a putut fi condamnat. Aprozii au hotărât sa Îl ucidă. si ei . Duminica dimineaţa.Ucenicii au petrecut Joia Mare in casa unui om. Iuda L-a trădat pe Iisus cu un sărut.” După ce a trecut ziua Sabatului. îmbrăcat intr-o haina de purpura. inafara de Petru care l-a insotit pana la locul judecaţii. acesta este trupul Meu”. Iisus le-a spus ca unul dintre cei de fata îl va vinde si ca ar fi fost mai bine pentru el sa nu se fi născut. iar pe cap I-au pus o coroana de spini. Cununa de spini. un condamnat la moarte era iertat. Răstignirea si înmormântarea. Iisus a luat atunci pâine si a zis: „Luaţi. Iisus i-a prevestit lui Petru ca pana va cânta cocosul de doua ori in dimineaţa următoare. care se varsă pentru mulţi”. după trei ore de la răstignire. Nişte oameni l-au întrebat daca nu cumva el este unul dintre oamenii care erau cu Iisus in Gradina Ghetsimani. Atunci marele preot L-a întrebat daca El este Fiul lui Dumnezeu. Apoi o slujnica l-a întrebat acelaşi lucru si Petru s-a lepădat si a doua oara.

vor putea atinge şerpii. etc. .. vor vorbi limbi noi. Iisus S-a inaltat la ceruri si a şezut la dreapta lui Dumnezeu. dar cine nu va crede va fi osândit. dar nici ei nu au fost crezuţi. Apoi.au spus celorlalţi despre înviere. Le-a spus sa se duca in lume sa propovăduiască Evanghelia si „cine va crede si se va boteza va fi mântuit. iar ucenicii au plecat si au propovăduit pretutindeni. In cele din urma S-a arătat ucenicilor la masa si i-a certat pentru necredinţa lor. vor putea vindeca bolnavii.” Cei ce vor crede in Iisus vor putea sa scoată demonii din oameni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful