Sunteți pe pagina 1din 3

Fotosinteza

Fotoşinteza este fenomenul prin care plantele produc, cu ajutorul luminii


solare, substanţele organice din substanţe minerale, punând in libertate
oxigen. Pe baza ei se formează substanţele organice care alcătuiesc corpul
plantelor şi al animalelor, precum şi hrana lor; se realizează o circulaţie în
natură a elementelor oxigen, azot, carbon, fosfor, sulf ş.a. ; carbonul este
absorbit sub forma de bioxid de carbon şi asimilat sub forma substanţelor
organice produse în fotosinteza. După moartea plantelor, substanţele
organice acumulate sunt folosite de câtre microorganisme pentru hrana lor,
care duc transformarea lor până la mineralizarea completă.

Sau

Fotosinteza este procesul de fixare a dioxidului de carbon din atmosferă de


către plantele verzi (cu clorofilă), în prezenţa radiaţiilor solare, cu eliminare
de oxigen şi formare de compuşi organici (glucide, lipide, proteine) foarte
variaţi.

Formula chimică: Dioxid de carbon + Apă + Energie luminoasă → Glucoză + Oxigen

CO2 + H2O+ energie (λ) = C6H12O6 + O2

Rolul plantelor in istoria evolutiva a lumii este foarte complex pentru ca ele
au transformat atmosfera Pământului intr-o atmosfera ce putea să susţină
regnul animal. Probabil ca imensele cantităţi de bioxid de carbon prezente
iniţial in atmosfera au împiedicat animalele sa respire, dar in procesul de
fotosinteza plantele absorb dioxid de carbon şi elimină oxigen. Capacitatea
plantelor de a produce fotosinteza folosind lumina soarelui este punctul de
pornire al lanţului trofic (alimentar).
Desfăşurarea fotosintezei la plantele verzi

Plantele verzi sunt singurele organisme de pe Terra care produc substanţe


organice prin procesul de fotosinteză.

Fotosinteza cuprinde doua faze majore, strâns legate intre ele, faza de lumina
şi faza de întuneric.

I. Faza de lumina
Reacţiile care se desfăşoară în prezenţa luminii au rol in desfăşurarea
reacţiilor din membrana tilacoidelor şi se desfăşoară în mai multe etape
strâns dependente unele de altele. Ele sunt:
- absorţia cuantelor de lumina de către molecula de clorofila. Ca urmare a
acestui proces, are loc o creştere a nivelului energetic al unui electron pe
cuanta de lumina absorbita.
- preluarea şi conducerea mai departe a electronilor cu energie înaltă printr-
un sistem de factori ce se activează în lanţ.
- în aceasta etapa se realizează descompunerea apei celulare in electroni,
ioni de hidrogen şi oxigen (fotoliza apei), şi se obţine compusul ATP, cu
înalt conţinut energetic.
Energia eliberată de electroni in lanţul transportor de electroni este
înmagazinată de fapt in molecula de ATP (acid adenozintrifosforic), care
urmează a fi utilizata in etapa de întuneric.

2. Faza de întuneric
Are loc in cloroplast şi nu necesită lumină; ea presupune transformarea CO2
preluat din mediu prin stomate în produsul de fotosinteză, glucoza. La
procesul de reducere a CO2 ia parte produsul fazei de lumina, ATP.
Reacţiile fazei de întuneric se desfăşoară pe parcursul a trei etape. In urma
fotosintezei se produc substanţe organice (glucide, lipide şi proteine).

Pigmentul fotosintetizant cel mai important este clorofila a.

De curând s-a dovedit că utilizarea clorofilei, extrasă din plante prin anumite
metode, poate contribui la eliminarea toxinelor din sânge, la accelerarea
tranzitului intestinal, la vindecarea anemiei, acneei, unor alergii, gastritelor,
ulcerului, astmului etc.
Importanta fotosintezei:

 este cel mai complex proces natural de sinteza a substanţelor organice


din substanţe anorganice; de existenta organismelor fotosintetizante
(producătorii ecosistemelor) depinde întreaga viaţă pe Terra;
 prin utilizarea dioxidului de carbon eliberat din respiraţia
vieţuitoarelor sau din procesele de ardere industriala, se menţine
concentraţia acestuia la valori care nu depăşesc limita toxică (0,03%);
 prin eliminarea oxigenului se reîmprospătează atmosfera şi o face
propice respiraţiei organismelor;
 asigură circulaţia în natura a carbonului, azotului, fosforului;
 fotosinteza sta la baza producţiei agricole şi silvice. Ea furnizează
materii prime şi energie. Chiar şi combustibilii fosili (cărbune, petrol,
gaze naturale) provin din biomasa care a rezultat cândva tot din
fotosinteză.