Sunteți pe pagina 1din 2

Clădirea situată pe strada Eroilor, la numărul 19

atrage atenţia privitorilor prin combinaţia


coloristică şi numărul mare de elemente
ornamentale.

Edificiul, fiind organizat pe două niveluri, parter şi


erajul I, are faţada dominată de o anume simetrie
între partea stângă şi cea dreaptă, simetrie ce este
perturbată în partea inferioară de intrarea în
imobil.

Simetria amintită poate fi mai uşor urmărită,


împărţind vizual clădirea în trei registre verticale,
registre ce sunt delimitate în partea inferioară a
imobilului de decoraţiunile ce imită bolţari bosaţi
iar în partea superioară de pilaştri. Având doar un rol decorativ, pilaştrii par să susţină arhitrava
care în cazul registrelor verticale din stânga şi dreaptă este decorate cu bandouri ornamentate
cu motive vegetale (ghirlande). Registrele verticale laterale se termină în partea superioară cu
un parapet balustradă ce este format din câte zece baluştri sub formă de vază flancaţi de stâlpi
ce au secţiunea plană pătrată.

Partea centrală a faţadei are delimitate cele două niveluri prin intermediul unui balcon. Acesta
se sprijină pe trei console. Dezvoltate sub forma unor volute, ornamentate cu motive vegetale,
consolele delimitează pe orizontală spaţii ornamentate cu muluri ce au motive vegetale,
animale şi umane. Partea inferioară este dominată de marea fereastră a magazinului. Cea
superioară, aferentă etajului I, cuprinde două uşi ce fac legătura dintre cameră şi balcon.
Fiecare fereastră are ancadramentul lateral întrerupt de elemente ornamentale bosate ce se
repetă la distanţe egale. Partea superioară a ancadramentelor este întrerupt de cele trei chei de
boltă supradimensionate, bosate, accentuând partea superioară a ferestrei.

Deasupra uşilor balconului se remarcă un fronton simplu, susţinut în partea centrală de un mic
atlant iar în extramităţi de două console, ornamentate cu motive vegetale. Aceste console se
situează în partea superioară a unor pilaştrii, relativ înguşti, ce sunt intersectaţi de elemente
decorative bosate. Arhitrava, ce separă acest fronton de cornişa clădirii este ornamentată cu
elemente geormetrice. Se remarcă faptul că registrele verticale laterale sunt uşor ieşite
comparativ cu partea centrală a faţadei.

Părţile laterale, aproape simetrice faţă de registrul central adopostesc în partea inferioară
intrarea în curtea imobilului, respectiv în spaţiul comercial ce se află la nivelul inferior. Aceste
intrări au un ancadrament simplu iar deasupra acestuia, câte o sprânceană sub forma unui brâu
ieşit în exterior. Acesta se întinde pe toată lăţimea intrării, chiar depăşind-o puţin. Trecerea de
la nivelul inferior la cel superior în cazul registrelor laterale se face prin intermediul unui brâu
susţinut de câte cinci mici console. În partea superioară avem în centru câte o fereastră. Situat
în partea inferioară a ferestrei, se află un pseudo-balcon, format dintr-o balustradă cu patru
baluştri. Ancadramentele ferestrelor sunt secţionate în partea superioară de trei chei de boltă
supradimensionate şi bosate. Ferestrele sunt flancate de câte două herme, partea superioară
fiind sub forma unor femei ce sprijină pe cap greutatea arhitravei şi frontonului iar în partea
inferioară sub forma unor pilaştri. Arhitrava şi frontonul sunt simple, fără decoraţiuni. Cornişa,
în suprafaţa registrelor laterale este sprijinită de nouă mici console.

În partea inferioară a imobilului o plintă din piatră, de aproximativ 30-40 cm asigură vizual,
continuitatea fundaţiei.

S-ar putea să vă placă și