Sunteți pe pagina 1din 2
carsrousn 18 VERIFICAREA PRECIZIEI MERSULUL UNUL CEASORNIC fell neat a easruiulal aw fone eee tu Vere unela necegll (del lira ber moar ir lee ea slut ioutlat so facet veritacn preci! mesa le ‘Gensorical se inaarer of 3 verifis In patcu su gas po ii, Verfcarea ‘ge face apt un eran ct pendal sender salon scrundar un ceuormcem, sun dap Sa it cea fere merge prec Boatile In cr, face verificaren ‘eessenio in cary de 24 de ore sit de. abi ine mossy fel urntoree: ise isin eal Gt carina toate its in ' ersaas de rs in ft Ci cee de er ne dre Penton ceasornicle de sero vale sions verlicarea tn rimele pattw pou: eeatrniate’ care tn ‘arm be wo ‘ead ea Semel plus (ole etre mergfaainte —eu sui 108 6900) ine (> Cu om i ecu: deni rival wusnuls posi tm eare se face daceearsmy inden eovelslel in monn Taser yes, tain weer” hcl dupa 24 de ore do faneionae,diferen inept tn timp de 24 de ore ‘Wesilicaresccasoriclad ae fee in diferite oxi desrece fren vgrlor afanseral I essoriesllae ti poste vitals st vera este dite eck dtr it cal cua fn 24 de oe te sen 40-40 do sceuide Maren se fae prin ince Ene Sesto unos rondeo subi aro ae afte ub sarubare Foland (fig. 60) anu cu futorl regulatory dae Ailton dephgete aot Tile, cb seiebat narra ruins de relace nau sk 4 ackimbe ia afandee 34 sur Fort punind i local Tor alte eu capeto gat rele sau mal ull in devon de 2 de ore pital, foosind pent areata dln urn eae ttn vemoricaltyeienten preset mera Taf : Tovapert cavum eessornis de preise; neces wn dnp desta di Indeltngat De secon se etlscurt ty prezent— fe fabuelle ive emi al sg a ele at Ual'ceen se priveyte preci procedele simple st durala extn tie Senrhyteeoere prt acta opto te veife Plate verifier so wear um apart electri cave rat fn mod grate, pe bands de hte, vail meilleurs sha Spear nar dso eae (1 3) AE ponte determin ev precise ping Ia 22 in 24 h ded css Sool ig a inne Hw ou ngs ect Dn SCilicuca ecutive poutine abs pe panalin de ire Spsonulul difcentle'de mers eoresuneonre tive! pod in parts Apiratilpoeite sf se determine ri numa meet ie aae eacoper si laa ral ari ancore, stro balnsterl ithe in eae ‘tg Tunstionaces deectuons a tne amie, egomot C8 isin eeaen mersalat cml ceasorate de pert, care se face tn somparate un essorfe (etalon) de preciie, neces sal vd nana motialosd st weraionals, Se poate prac fm de verenre mult al sip artata tal ox Du sin se se prviss ecu unui eemoris de perete se rea 109