Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE - FIZICĂ

Etapa I – 20.11.2010
Barem de corectare şi notare
Clasa a VI-a
• Se punctează corespunzător orice rezolvare corectă. 10 puncte se acordă din oficiu.
Subiectul I (50 de puncte)
1. b 10p
2. c 10p
3. d 10p
50p
4. b 10p
5. Orice metodă care permite evaluarea volumului cu ajutorul materialelor
10p
puse la dispozitie.
Subiectul II (20 de puncte)
A a) L L
t1 = ⇒ t1 = 8,33s ; t2 = ⇒ t2 = 12,5s 6p
v1 v2
b) L
t= ⇒ t= 5s 4p
v1 + v2
înt înt
20p
B c) 2L
tînt= ⇒ tînt= 10 s 5p
c
v1 + v2 c

d) 2 Lv2
dînt c = v2tînt c = ⇒ dîntc = 20m 5p
v1 + v2
Subiectul III (20 de puncte)
a) S = L2 − l 2 ⇒ S = 1200cm 2 5p
b)

5p

S
(2p) S 2 = ⇒ S 2 =600cm 2 (3p)
2 20 p
c)

10p

S
(5p) S 4 = ⇒ S 4 =300cm 2 (5p)
4

EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE


ÎN PARTENERIAT M.E.C.T.S. ŞI SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE

© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139
Pag 1 / 1