Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ

Disciplina de studiu Economie


Clasa

Proiect de lecţie
Unitatea de învăţare: Consumatorul şi comportamentul său raţional

Tipul de lecţie: recapitulare

Competenţele specifice vizate: Identificarea şi caracterizarea rolului de consumator pe care îl îndeplineşte orice persoană
Interpretarea cererii ca expresie a trebuinţelor persoanei şi a resurselor ca mijloace de satisfacere a trebuinţelor
Proiectarea unui comportament raţional al consumatorului, impus de tensiunea nevoi-resurse

Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii de instruire elevii vor fi capabili:


1. Să clasifice nevoile.Obiectivul este considerat atins dacă elevii vor reuşi sa recunoscă cel putin trei clasificări din cele cinci
enumerate.
2. Să definească elasticitatea. Obiectivul este considerat atins dacă toţi elevii vor reuşi sa formuleze corect definiţia
3. Să recunoască tipurile de elasticitate. Obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor recunoaşte cel puţin 3 din cele 5
enumerate.
4. Să definească costul de oportunitate şi utilitatea. Obiectivul este considerat atins dacă toţi elevii vor reuşi sa formuleze
corect definiţiile

Desfăşurarea lecţiei

Metode şi
Timp
Etapele (evenimentele, mijloace de Modalităţi
alocat Activitatea profesorului Activitatea elevilor
momentele) lecţiei învăţământ de evaluare
(min)
utilizate
Se prezintă, notează absenţii, se asigură că elevii sunt Se pregătesc pentru începerea
Moment organizatoric 2
pregătiţi pentru începerea lecţiei activităţii
Anunţarea subiectului lecţiei 2 Anunţă lectia de recapitulare şi prezintă obiectivele Notează Explicaţie
şi a obiectivelor operaţionale operaţionale.
Comunicarea noilor 35 Cum se pot clasifica nevoile umane? Explicaţia
conţinuturi: organizarea şi a) Dupǎ ipostaza în care se manifestǎ fiinţa umanǎ
dirijarea învăţării (în funcţie Nevoi biologice: hranǎ, apǎ, aer, de odihnǎ, de reproducere, Elevii notează.
de situaţiile de învăţare de menţinere a temperatuii corpului constantǎ)
construite) Nevoi sociale (de asociere la un grup, de comunicare, de Conversaţia Observare
securitate, de a participa la viaţa socialǎ) Răspund întrebărilor. euristică sistematică
Nevoi psihologice şi spirituale (de stimǎ şi respect, de
afirmare, de cunoaştere, de a fi instruit etc.)
Dupǎ gradul lor de complexitate:
a) Nevoi elementare (de bazǎ, inferioare, biologice)
b) Nevoi complexe (elevate, superioare, în special
nevoi spirituale)
Dupǎ nivelul la care se manifestǎ:
a) Nevoi generale (se manifestǎ la nivelul întregii
umanitǎţi sau societǎţi)
b) Nevoi individuale (personale)
c ) Nevoi de grup (se manifestǎ
Dupǎ gradul lor de necesitate:
a) Nevoi de lux (blǎnuri, bijuterii etc.)
b) Nevoi vitale (de hranǎ, apǎ, ae, odihnǎ, de
comunicare, cunoaştere)
c) Nevoi de vicii (cafea, tutun, alcool, droguri etc.)

Ce este costul de oportunitate?


Valoarea sanselor sacrificate de un individ pentru a
intreprinde o acţiune.

Ce este utilitatea individuală?


Satisfactia pe care o produce fiecare cantitate consumată
dintr-un bun economic.

Ce este utilitatea marginală?


Satisfacţia pe care o produce ultima unitate consumată dintr-
un bun economic

Ce este cererea?
Cererea reprezintă cantitatea dintr-un bun sau serviciu pe
care consumatorii pot şi sunt dispuşi să o cumpere într-o
anumită perioadă de timp, la un anumit preţ

Ce este elasticitatea? Cum se măsoara ea?


Proprietatea cererii de a se modifica sub acţiunea factorilor
care o influenţează se numeşte elasticitate.

Care sunt cei mai importanţi factori?

De cate tipuri poate fi elasticitatea in fct de pret?

Obţinerea feed-back-ului şi 10 Rezolvare de probleme –fisă de lucru


realizarea de precizări,
completări etc. Observare
sistematică
Evaluarea performanţei Pe tot Profesorul adresează întrebări. Răspund intrebărilor Conversatia
parcursul
lecţiei
Fixarea cunoştinţelor Pe tot
parcursul
lectiei
Stabilirea sarcinilor pentru 1 Tema pentru acasă. Notează sarcina de lucru.
activitatea independentă a
elevilor.