Sunteți pe pagina 1din 13

DREPT PROCESUAL PENAL 1

PARTEA GENERALA

MULTIPLE CHOICE
1. Principiul teritorialitatii normelor de drept procesual penal inseamna:

b. activitatea procesual penala se desfasoara pe teritoriul Romaniei conform normelor de drept


procesual penal roman;

CORECT B

2. Sunt derogari de la principiul teritorialitatii:


a. imunitatea de jurisdictie si comisia rogatorie;

3. In ceea ce priveste aplicarea in timp, normele procesual penale:

c. de regula se aplica imediat;

4. Interpretarea normelor juridice procesual penale facuta de organele de urmarire penala:

b. reprezinta intotdeauna o forma de interpretare sistematica;

5. Sunt trasaturi ale unui proces echitabil:


a. accesul liber la un tribunal impartial si independent in ceea ce priveste judecarea si
solutionarea conflictului de drept penal, cat si luarea oricarei masuri de constrangere asupra
unor drepturi si libertati fundamentale; dreptul de a recurge la un tribunal superior; interdictia
torturii sau a oricarei violente in activitatea de cercetare si judecare a cauzelor penale; existenta
unor garantii procesuale;

6. Principiul egalitatii in fata legii si a autoritatilor publice presupune:


a. urmarirea penala si judecata se efectueaza de aceleasi organe de urmarire penala si de
aceleasi instante de judecata, au loc dupa aceleasi reguli procesuale, iar partile dintr-o cauza
penala se bucura de aceleasi drepturi procesuale in fata autoritatilor judiciare, fara nicio
discriminare

7. Oficialitatea procesului penal priveste:

d. nici una din variantele de mai sus.


CORECT D

8. Actele necesare desfasurarii procesului penal se indeplinesc:

b. din oficiu, afara de cazul cand prin lege se dispune altfel;

9. Conform principiului prezumtiei de nevinovatie, in cursul urmaririi penale, faptuitorul va fi considerat


nevinovat pana la:

d. nici una din variantele de mai sus.


CORECT D

10. Prezumtia de nevinovatie:


a. este consacrata expres de Codul de procedura penala;
11. Dreptul la aparare este garantat invinuitului sau inculpatului:

d. nici una din variantele de mai sus.


CORECT C

12. Pentru garantarea dreptului la aparare:

c. organele judiciare au obligatia sa incunostinteze, de indata si mai inainte de a-l audia, pe


invinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, incadrarea juridica a acesteia
si sa-i asigure posibilitatea pregatirii si exercitarii apararii;

13. In cursul procesului penal:


a. orice parte are dreptul de a fi asistata de aparator;

14. Desfasurarea procesului penal in limba romana:

c. presupune ca partii i se desemneaza in mod gratuit un interpret daca nu isi poate apara
interesele decat in limba sa materna;

15. In procesul penal:

c. partile si alte persoane in proces pot folosi limba materna, dar actele procedurale se
intocmesc in limba romana;

16. Partilor care nu se pot exprima:

b. li se asigura posibilitatea de a lua cunostinta de piesele dosarului, dreptul de a vorbi, precum


si dreptul de a pune concluzii in instanta prin interpret, ales sau numit, gratuit, de instanta;

17. Sunt trasaturi ale actiunii penale:


a. actiunea penala apartine statului, este obligatorie, este indisponibila, este individuala si
indivizibila;

18. Actiunea penala:

b. nu poate fi pusa in miscare decat in personam;

19. Solutiile care pot duce la stingerea actiunii penale in urma judecarii unei cauze:
a. condamnarea sau achitarea;

20. Obiectul actiunii penale il constituie:

c. tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savarsit infractiuni;

21. Actiunea penala nu mai poate fi exercitata cand:

b. instanta a dispus inlocuirea raspunderii penale;


22. Poate fi necesara autorizarea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si
Justitie pentru:

b. punerea in miscare a actiunii penale fata de un cetatean strain fara domiciliu in Romania,
care a savarsit o infractiune in strainatate;

23. Exprimarea dorintei guvernului strain este:


a. un mod special de sesizare;

24. Se va dispune scoaterea de sub urmarire penala in urmatoarele ipoteze:

b. fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, fapta nu a fost savarsita de
invinuit sau de inculpat, fapta nu intruneste elementele constitutive ale infractiunii;

25. Daca nu exista invinuit sau inculpat in cauza si s-a implinit termenul de prescriptie a raspunderii penale, se
va dispune:

c. clasarea;

26. Daca inculpatul si partea vatamata se impaca in cursul cercetarii judecatoresti:


a. instanta va inceta procesul penal;

27. Daca instanta constata existenta unei cauze de nepedepsire, va dispune:

b. incetarea procesului penal;

28. Actiunea civila exercitata in cadrul procesului penal:

d. nici una din variantele de mai sus.


CORECT D

29. Actiunea civila se exercita in procesul penal impotriva:


a. inculpatului, mostenitorilor inculpatului si partii responsabile civilmente;

30. Repararea pagubei in cazul in care actiunea civila a fost exercitata in procesul penal:

c. se face in natura sau prin plata unei despagubiri banesti, in masura in care repararea in
natura nu este posibila;

31. Partea civila solicita repararea prejudiciului moral prin actiunea civila exercitata in cadrul procesului penal:

b. instanta poate obliga inculpatul sa repare prejudiciul moral;

32. Instanta rezolva din oficiu actiunea civila numai atunci cand aceasta are ca obiect:

d. nici una din variantele de mai sus.


CORECT D

33. Constituirea ca parte civila are ca efect:

b. punerea in miscare a actiunii civile;


34. Persoana vatamata prin infractiune, constituita parte vatamata, poate participa in aceeasi cauza:

c. in calitate de parte civila, daca solicita aceasta calitate prin constituirea ca parte civila;

35. Partea responsabila civilmente:

c. poate interveni in procesul penal numai pana la terminarea cercetarii judecatoresti;

36. Introducerea in procesul penal a partii responsabile civilmente:

b. se poate face la cererea partii civile;

37. Procurorul:

c. este obligat sa sustina interesele persoanei vatamate prin infractiune, daca aceasta este
lipsita de capacitate de exercitiu sau are o capacitate de exercitiu restransa;

38. Persoana vatamata prin infractiune se poate adresa instantei civile:

b. in caz de suspendare a procesului penal, daca s-a constituit parte civila in procesul penal;

39. Partea vatamata este:

c. persoana fizica, care a suferit o vatamare fizica, morala sau materiala prin savarsirea
infractiunii daca a cerut sa participe in aceasta calitate;

40. Inculpatul:

b. trebuie sa fie o persoana, fizica sau juridica, determinata, fata de care s a pus in
miscare actiunea penala;

41. Partea vatamata participa in procesul penal:


a. in ceea ce priveste latura penala;

42. Persoana care a suferit un prejudiciu ca urmare a savarsirii infractiunii, in raportul de drept substantial se
numeste:

b. persoana vatamata;

43. Persoana vatamata:

c. trebuie chemata de organele judiciare pentru a fi intrebata daca se constituie parte


vatamata sau parte civila, dupa caz;

44. Este parte in faza de judecata a procesului penal:


a. partea responsabila civilmente;

45. Are calitatea de inculpat:


a. numai persoana fata de care s-a pus in miscare actiunea penala;

46. Parte vatamata in procesul penal poate fi:


c. o persoana fizica sau o persoana juridica;

47. Competenta dupa materie este determinata de:


a. natura si gravitatea infractiunii supuse judecatii;

48. Sectii maritime si fluviale functioneaza:

c. la unele judecatorii, tribunale si curti de apel;

49. Sectii maritime si fluviale functioneaza pe langa instantele din:


a. Galati;

50. Judecata in apel se realizeaza de catre un complet format din:

c. doi judecatori la tribunal si la curtea de apel;

51. Sunt considerate forme subsidiare ale competentei in materie penala:

b. competenta speciala si competenta personala;


52. Infractiunea savarsita de un expert poate fi judecata in prima instanta de:

c. judecatorie, daca expertul nu a savarsit o infractiune data in competenta altei instante;

53. Instantele militare judeca:

c. numai anumite infractiuni prevazute de Codul penal si de legi speciale si numai infractiunile
savarsite de militari, daca au legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu;

54. Recursurile ce vor fi solutionate de curtile de apel pot fi declarate:

b. impotriva deciziilor tribunalului pronuntate in apel;

55. Infractiunea de omor savarsita de un magistrat de la tribunal va fi judecata de:

b. curtea de apel;

56. Daca un militar cu gradul de colonel savarseste o infractiune de luare de mita, cauza va fi judecata de:

b. Tribunalul Militar Teritorial;

57. Conflictele de competenta intre tribunalele militare:

c. sunt date in competenta tribunalului militar teritorial;

58. Curtea Militara de Apel:

b. judeca in fond, in apel si in recurs;

59. In situatia in care curtea de apel, judecand un recurs, suspenda, prin incheiere, judecarea cauzei potrivit
art. 303 C. proc. pen.:
d. nici una din variantele de mai sus.
CORECT D

60. Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie judeca:

b. recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de Sectia penala;

61. Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie:


a. sesizeaza Curtea Constitutionala pentru a se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte
de promulgarea acestora;

62. Sunt calitati si functii care atrag competenta de judecata a Inaltei Curti de Casatie si Justitie ca instanta de
fond:

b. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;

63. Inalta Curte de Casatie si Justitie nu judeca:

b. in apel;

64. Infractiunea savarsita de un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. - structura centala - se judeca in prima instanta
de:

b. Inalta Curte de Casatie si Justitie;

65. In situatia in care, dupa savarsirea unei infractiuni, o persoana dobandeste calitatea de magistrat la curtea
de apel, cauza va fi judecata:

c. de instanta competenta material;

66. In situatia in care, dupa savarsirea unei infractiuni, o persoana dobandeste calitatea de senator, cauza va fi
judecata:

c. de instanta competenta material;

67. In situatia in care un amiral savarseste o infractiune, iar ulterior nu mai detine aceasta calitate:

b. cauza va fi judecata de Inalta Curte de Casatie si Justitie daca s-a dat o hotarare
in prima instanta;

68. Dobandirea unei anumite calitati de catre inculpat dupa savarsirea faptei:

c. determina schimbarea competentei numai daca inculpatul a dobandit, de exemplu,


calitatea de membru al Inaltului Cler cu rang de arhiereu;

69. In situatia declinarii de competenta determinate de competenta teritoriala:


a. actele indeplinite ori masurile dispuse se mentin;

70. Conflictele de competenta sunt solutionate:

b. de curtea de apel pentru conflictele de competenta ivite intre instantele inferioare,


indiferent de gradul acestora, situate in circumscriptia sa;

71. Conflictul de competenta intre o instanta militara si o instanta civila este solutionat de:
b. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala;

72. Conflictul de competenta intre doua organe de cercetare penala:


a. trebuie solutionat de procurorul care supravegheaza activitatea de cercetare penala
efectuata de aceste organe;

73. Judecatorul nu este incompatibil sa judece o cauza in apel daca:

b. a schimbat incadrarea juridica prin incheiere, inainte de solutionarea cauzei;

74. Judecatorul este incompatibil sa judece o cauza numai daca:


a. este sot, ruda sau afin pana la gradul 4 inclusiv cu una din parti;
b. este sot, ruda sau afin pana la gradul 4 inclusiv cu unul dintre ceilalti judecatori care face
parte din complet;
c. este sot, ruda sau afin pana la gradul 4 inclusiv cu procurorul de sedinta;
d. toate din variantele de mai sus.
CORECT D

75. Judecatorul este incompatibil sa judece o cauza daca:


a. este sot, ruda sau afin pana la gradul 4 inclusiv cu procurorul care a dispus retinerea
invinuitului;

76. Se retine existenta unui caz de incompatibilitate in urmatoarea situatie:

c. judecatorul a primit liberalitati de la mandatarul unei parti;

77. Cererea de recuzare:


a. trebuie sa indice motivele de incompatibilitate pentru fiecare judecator recuzat;

78. Cererea de recuzare:

b. este admisibila daca este formulata in mod repetat fata de acelasi judecator, invocandu-se
cauze diferite de incompatibilitate;

79. Recuzarea aceluiasi judecator, pentru acelasi caz de incompatibilitate si pentru temeiuri de fapt cunoscute
la data formularii unei cereri anterioare de recuzare:
NICI UNA
80. Cererea de recuzare poate fi formulata:
a. numai de catre parti;

81. Cand pentru solutionarea cererii de recuzare nu se poate alcatui un complet de judecata la instanta la care
a fost inregistrata cererea de recuzare:

. se solutioneaza de instanta ierarhic superioara;


82. Constituie motiv de recuzare:

c. judecatorul a fost expert sau martor in cauza;

83. Stramutarea judecarii unei cauze penale poate fi ceruta:


a. de secretarul Consiliului Superior al Magistraturii;
b. numai de Ministrul Justitiei;
c. de presedintele instantei superioare in grad celei la care se afla cauza;
d. nici una din variantele de mai sus.
CORECT D

84. Poate fi solicitata stramutarea judecarii unei cauze penale daca:


a. impartialitatea judecatorilor ar putea fi stirbita din cauza dusmaniilor locale;
85. Stramutarea unei cauze se poate cere:

b. numai cand aceasta se afla pe rolul unei instante judecatoresti;

86. Cererea de stramutare:

c. se adreseaza Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

87. Cererea de informatii in cazul stramutarii:

c. este facultativa in situatia in care se formuleaza o noua cerere de stramutare in aceeasi


cauza;

88. Partile sunt anuntate despre formularea cererii de stramutare de catre:

c. instanta superioara celei la care se afla cauza pe rol;

89. Stramutarea poate fi ceruta din nou:


a. oricand;

90. Probele indirecte:


a. sunt intotdeauna obtinute din alta sursa decat cea originala;

91. Sarcina administrarii probelor in procesul penal apartine:


a. organelor judiciare;

92. Dreptul la tacere:

c. reprezinta posibilitatea invinuitului sau inculpatului de a refuza sa raspunda la orice intrebare


care i se pune de catre organele judiciare cu privire la invinuirea care i se aduce;

93.Probele in procesul penal:

c. trebuie sa fie legale, pertinente, concludente si utile;

94. Declaratia invinuitului sau inculpatului:

c. este divizibila;

95. In cursul procesului penal, instanta de judecata:

b. respinge motivat proba, daca nu este utila si concludenta;

96. Reprezinta probe concludente in procedura penala:

b. probele care contribuie la aflarea adevarului in cauza penala;

97. Declaratiile invinuitului sau inculpatului:

b. se consemneaza in scris;
98. Declaratiile partii vatamate pot servi la aflarea adevarului:

c. numai daca se coroboreaza cu alte fapte sau imprejurari care rezulta din ansamblul probelor
administrate in cauza;

99. Ascultarea invinuitului sau inculpatului:

c. se poate face oriunde acesta se gaseste, daca se afla in imposibilitate de deplasare;

100. Partea civila:

c. poate declara ca participa in procesul penal in aceasta calitate numai pana la citirea actului
de sesizare;

101. Persoana obligata sa pastreze secretul profesional:

b. nu poate fi ascultata ca martor cu privire la faptele si imprejurarile de care a luat cunostinta in


exercitiul profesiei, fara incuviintarea persoanei sau a unitatii fata de care este obligata sa
pastreze secretul;

102. In situatia in care sotia inculpatului este audiata in calitate de martor:


a. poate savarsi infractiunea de marturie mincinoasa daca declara necorespunzator adevarului;

103. Ascultarea ca martor a persoanelor care prezinta infirmitati fizice:

b. nu este interzisa daca ascultarea se face cu privire la fapte pe care le-a perceput cu simturile
sanatoase;

104. Sotul si rudele apropiate ale invinuitului:

b. nu sunt obligate sa declare ca martori;

105. Minorul care nu a implinit 14 ani:

c. poate fi audiat, dar numai in prezenta unuia dintre parinti sau a persoanei careia ii
este incredintat spre crestere si educare;

106. Minorul:

c. poate fi ascultat ca martor;

107. Nu pot dobandi calitatea de martor in procesul penal:

b. partile civile;

108. Persoana vatamata:

c. poate fi ascultata ca martor daca nu s-a constituit parte civila sau nu participa in proces ca
parte vatamata;

109. Nu depune juramant:


c. minorul care nu a implinit 14 ani;

110. Declaratiile martorului pot servi la aflarea adevarului:

c. numai daca se coroboreaza cu alte fapte sau imprejurari care rezulta din
ansamblul probelor administrate in cauza;

111. Pot fi audiati ca martori cu identitate protejata:

b. investigatorii sub acoperire;

112. Confruntarea poate fi efectuata:

c. intre persoanele ascultate in aceeasi cauza, daca intre declaratiile acestora exista
contradictii;

113. Una din parti prezinta o inregistrare video in procesul penal ca proba:

c. inregistrarea poate servi ca mijloc de proba daca nu este interzisa de lege sau daca
priveste inregistrari ale propriilor convorbiri sau comunicari ale partii purtate cu terti;

114. Convorbirile si comunicarile partii vatamate pot fi interceptate:


a. la cererea motivata a acesteia, cu autorizarea judecatorului, indiferent de natura
infractiunii;

115. Inregistrarea convorbirilor dintre avocat si inculpat:


a. poate fi folosita ca mijloc de proba daca din cuprinsul acesteia rezulta, ca avocatul
pregateste savarsirea altor infractiuni;

116. Nu pot fi martori asistenti:

c. persoanele interesate in cauza;

117. Retinerea si predarea corespondentei si a obiectelor:


a. se dispune numai de catre instanta;
b. se dispune de procuror in cursul urmaririi penale si de instanta in cursul judecatii;
c. se dispune numai de procuror in cursul urmaririi penale;
d. nici una din variantele de mai sus.
CORECT D

118. Ridicarea de obiecte sau inscrisuri se dispune:


a. numai de catre instanta;
b. numai de catre procuror;
c. de catre executorul judecatoresc;
d. nici una din variantele de mai sus.
CORECT D

119. Perchezitia poate fi:

b. corporala sau domiciliara;

120. Juramantul expertului:


a. se depune la termenul la care expertul este chemat pentru a lua cunostinta de obiectivele expertizei;
b. se depune dupa desemnarea expertului, in camera de consiliu, fara citarea partilor;
c. se depune daca expertul este chemat de instanta pentru a da explicatii cu privire la raportul de expertiza;
d. nici una din variantele de mai sus.
CORECT D

121.Comisia rogatorie se poate adresa:

c. instantei egale in grad;

122. Sunt masuri preventive:


a. retinerea;

123. Masurile preventive pot inceta de drept:

c. la data pronuntarii hotararii de achitare;

124. Masura retinerii unui parlamentar:


a. poate fi revocata de Camera din care face parte;

125. Retinerea poate fi dispusa de:


a. judecator;
b. comandantul navei sau aeronavei pentru infractiunile savarsite la bordul navelor sau
aeronavelor;
c. agentii politiei de frontiera in ipoteza constatarii unor infractiuni la regimul frontierei de stat;
d. nici una din variantele de mai sus.
CORECT D

126. Masurile preventive pot fi dispuse prin:

c. ordonanta procurorului;

127. Copia actului procesual prin care s-a dispus obligarea de a nu parasi localitatea se comunica:
a. politiei de frontiera;

128. Este competenta sa dispuna arestarea preventiva:

c. numai instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond sau instanta in a carei
circumscriptie se afla sediul parchetului care efectueaza cercetarea penala;

129.Arestarea preventiva se dispune prin:

b. incheierea de sedinta;

130. Arestarea preventiva a invinuitului:


a. se poate dispune de catre procuror, in cursul urmaririi penale, si de catre instanta de
judecata, in cursul judecatii;
b. nu se poate dispune decat in cursul urmaririi penale;
c. presupune punerea in miscare a actiunii penale;
d. nici una din variantele de mai sus.
CORECT D

131. Arestarea preventiva a inculpatului:


c. presupune in prealabil, punerea in miscare a actiunii penale;

132. In cazul in care instanta admite propunerea de arestare preventiva:


a. mandatul de arestare preventiva este emis de judecator;

133. Arestarea inculpatului major:


a. nu poate depasi 180 de zile ;

134. Cererea de liberare provizorie pe cautiune poate fi facuta:

b. numai de catre invinuitul sau inculpatul aflat in stare de arest preventiv;

135. Masurile de ocrotire in procesul penal:

c. se pot dispune fata de minorii si persoanele in nevoie aflate in ingrijirea unui invinuit arestat
preventiv;

136. Sunt masuri procesuale reale:

b. masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor;

137.Organele competente sa dispuna luarea masurilor asiguratorii sunt:

c. in faza de urmarire penala, procurorul;

138. Sunt acte procesuale:


a. introducerea plangerii prealabile de catre persoana vatamata, trimiterea in judecata,
punerea in miscare a actiunii penale;

139. Daca locul savarsirii faptei este multiplu, nu se cunoaste adresa unde locuieste invinuitul si nici locul sau de
munca, acesta va fi citat:

b. la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla organul care efectueaza urmarirea penala;

140. In ipoteza in care termenul de apel de 10 zile curge de la data pronuntarii hotararii:

c. ziua in care termenul incepe sa curga si ziua in care acesta se implineste nu se socotesc in
durata termenului;

141. Cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate:

c. de catre partea civila careia i s-a respins actiunea civila;

142. Nerespectarea dispozitiilor privind incompatibilitatea procurorilor este sanctionata cu:


a. nulitatea relativa;

143. Sanctiunea nerespectarii dispozitiilor referitoare la competenta dupa calitatea persoanei este:

c. nulitatea absoluta care poate fi invocata oricand;


144.Sunt cazuri de asistenta juridica obligatorie:
a. partea vatamata este un minor internat intr-un centru de reeducare;
b. inculpatul este militar sau elev al unei scoli militare;
c. inculpatul este elev al unei institutii speciale de invatamant;
d. nici una din variantele de mai sus.
CORECT D

145. Daca organele de cercetare ale politiei judiciare apreciaza ca inculpatul nu isi poate face singur apararea:
a. asistenta juridica este obligatorie;

146. Amenda judiciara se aplica:

c. de organul de urmarire penala, in cursul urmaririi penale;

147. Interzicerea luarii de contact a inculpatului arestat cu aparatorul sau:


a. se poate dispune numai de instanta de judecata care a luat masura preventiva;
b. se poate dispune numai de instanta care a hotarat condamnarea inculpatului dupa
ramanerea definitiva a hotararii;
c. se poate dispune de procuror, pe o perioada limitata;
d. nici una din variantele de mai sus.
CORECT D

148. Sunt faze ale procesului penal:

b. urmarirea penala, judecata si punerea in executare a hotararilor penale definitive;

149. Sunt limite ale fazei de judecata:

b. trimiterea in judecata si ramanerea definitiva a hotararii;

150. Sunt autoritati publice care au dreptul de a pune in miscare actiunea penala:

c. instanta de judecata in situatia cauzelor la judecarea carora procurorul nu participa, precum si


judecatorul desemnat sa rezolve plangerea impotriva rezolutiilor sau ordonantelor de
neurmarire;

151. Constituirea completului de judecata are in vedere:

b. judecatorul/judecatorii, grefierul si procurorul;

152. Sunt corpuri delicte:

c. obiectele care au fost folosite sau au fost destinate sa serveasca la savarsirea unei
infractiuni, precum si obiectele care sunt produsul infractiunii;

153. In timpul efectuarii expertizei:

c. expertul poate solicita explicatii necesare de la parti, cu incuviintarea organelor judiciare;

154. Participarea procurorului la judecarea propunerii de arestare preventiva:


a. este obligatorie, indiferent de infractiune;