Sunteți pe pagina 1din 48
Sanatate cu Maria Treben Boli specifice co Prevenire — Recunoastere — Vindecare GEMMA PRINT. Bucuresti ‘adrian Cimpeans Redacioe: Doing Brin yale Vt Geta mbt CORO, Sr, ari si Sor amine cnr Lp €98 SON 973 Soo Ti cca CORES Curso nants ‘Gimoytite despre panicle medinale m ‘ecunantrs paler le Rectan palo mediate Pisrare lantcion edie ‘Amst aes gail mociale ecomandai penta prevcive imblaaseie Cale nai ‘Abin ene) me) Haat deer gic zara Subsite mipries ane ‘Atimentatiacopitr mit ‘MimentataSstrior Despre miseare ita corporat Teyporanis mach Decent corpora Sot specie capo ‘inure de prevnie ‘esto OR. ‘miei ar denise Constiati {opi dei tai Con edispatt Gre yee Bane mic Dare ing econ eae Eee oe a Gur i ieee is cy eects oe & inte SES isan oe ‘Tulburii de wore geebesboseey seusuaaanaagnaaaseeeenseeneeeseees ee ——- Cuvant inainte 7 Dragieltorit Pe care -0 oftrim, Boll speciice coplllr, este 0 ete revizuith, ‘complet de fp o lcrare complet nous, despre tataresacestorafetini et ‘jutorl planelor mediinale imafara de mule retete, pe cae le pteti face singuri in cas, in paginile ei int prezentate marr ale pinflor despre reitele nor star trstamente, ‘mctode de prevenite a imbolnivini,recomandprivind slimentaie copilo, date utile asupa folosiniplaniclor in general, .Jeacur™taditonae, so iste principale plante medicinale care sunt descrze in crave Bineinjoes, marea majoritte a eaptolelor se refer la suferinole, afeciunil si bolle copilor~ tote descrise im ordinealfabetics, penta plea els wor ‘maladia espectvi-, find citate si succesele congrete, bazate pe dover, obiinute prin watamentleapicate ‘Toate efortuile si recomandatile Ficuc de autore se bazcazh pe experenta scumulatt- de ex de-a lungol a multor ani de stadia si experimentare a ‘nostintlor despre efecteletimiduitoare ale planet medicine. Unmare a isunltoarelor saccese etoile, Maria Treben fost recanoscuit dept exper ‘de renume in domenil plantelor medivinale. Dar asupra vit s activi et ‘vet ist ma nulte informa in eaptoul de incheere al cide fat. Este inst deosebit de important 8 retinet cl, dela apa pimelor simptome de boul, bine si conslat un medic pentru stablrea din timp a diagnostic, ore, cu competenth profesionala. Fark o alare precauie pute pune in Drimejdie sintatea si chiar viata coptuli dumneavoasta. Avett gril sb Informa pe doctor e8 obisnuiti i folsiti eaiur penta tatament. Foarte mult modi eunose fecal tamentlor cu plante medicinae i cia le ecomands. In ark de prezenta lucrare, dediatdbolilr specitic copilor, Asin preitir, in sen de i, s alte cit eu date concrete st ule despre diverse oli ~ de pele, ginecoloice, ale birbailor, le aparatulldigestv, ‘paral espitstor cto statment acestor ew plate medicinal, ‘Autoareaaduce la cunostng cl, nefind medic prachcian, nu di consuls, De asemenea, na posed depoite de plane medicinal stn Wimiteasemenea plate. -Dorese si dovedese camenilor nu numal puterea plantelor medicine ci, ‘primal rnd, attputeriia Creatorlu, in mina cruia st vita nostri care Sispune de ea. La EL clutim ajtor si consolare in az de boa si apelin la Plantele din farmacia SA. De EL depinde sine ealiuzeascd, st ne dias si ‘ine conduct viata dupa voia SA" Maria Treben Atunei cid cineva se hotiriste sisi itemize o familie 5 sib cop, trebuie fie ensticnt de responsabitaile pe eare le implica 0 asemenea hotirire. Copii constitie o comoart ce are nevoie si Te bine oor” Maria Tebon — Cunostinte despre plantele medicinale Recunoasterea plantelor medicinal Arun end vat cis 88 porii in eAutareaplantelor medicinal adel, de fapt un enorm servi propre) dunmeavoasts sina. In primal rnd, vk ‘epartai de tumull canuelor populate, paras suave inten cirelate sh prunes in sina naur {Cu timpal veticonstatac& organism resimte din plinschimbarea de medi, Sencatie coneretizats prin dorinta de a inreprinde pmb dine ine ta Ting Tat eo ce se af de-abia a inceputul preoeupiior sale peivind plant modicinal este bine st se limiteze inal doar la ceostare,cunpastees natu (Cautattplanele acolo unde ati ait sau att citt cd ar reste, recunoasetie singuri $i vetiincepe si acumulai, dumnesvoasta insiva, not date despre imprejurmile in care v8 afl ‘Cine nate curajul sts bazezs, de a incopu, numa pe propria capacitate de 2 recunoaste plane, poate participa la etcursi indrumste de cunoseitont fa Gomeniu, cistigind astcl teptat experienta si incredere in cunostinicle ‘cumlte, [Nu sumac pos ees sii pi in perio! propria sindtate (in cara cuesuli eee | SER Aas «BERBERS spe oc mine 4 ‘agi cine! minute. Se strecoari si se bea cu inghitituri Fecomands conumal'a tint de cet, Prima ja ‘dimineata, inainte de micul dejun, cealal ee Sel paat nro scl cme ‘Micul bitter suedez {in ceaiulmentionat anterior est ines se adauge, ca milo de prevenie, ite o lingunit de mic biter suedez, zn oneaatadaian Retetd de casi Se fac bi ierbin, cu durata de 10-18 minute. Temperatura ape trebue sie Pind Ia limita de suporabiltae. Pe parcursu ii se ud mefeu ap erin Penn ca temperatura lichiduli si ramina in permanente cath " Guturai Datrt unui vin, totsain dosbit do el a rip, ns in str pure pens Inceat jen net cas cum toar ais cove Argue ds eet a aly un Api se nlamenrs mace nal nest nine ma ui secrete pms det od So. Ape steals ts infin Dc, fn contre feat Cavan sims Ine ep Pare se uf, spe ure am cal mate Pentel atari nc ei dt uo tanspiuiesbunden a" senne ale ura i sugar apres apt Sra el fesplatia rea po mas, tna ure vat “eu ave ica soar sh pun ee ml tampa se eran Mica biter suedez nc ea pine Semele gurus nmi but ew tn mice iter suede, e pune su nes se inspira puemic de mai mule 0, Vapor bir seder pre spi Sens in erode end aparcpdemile de grip se valu, ca mis de prevenie, ini, ete ingunta de biter suede, cat in ap edad, er proaspt. Peatry Retetd de cas Se fae bi eu ap ferbinte la piciore. Duata bilo este de 10 minute. Apa va £ Sebi tt ct se pote soporte adnug canta nope pacur, peer ns mare unit J gp clocoi sl se ado lingua pin cl, de pefernd lor. Vasu e pun pe oasis tol peo ‘Scaun, va st eu cap aplecat deasupra Vasu, ca 8 inh 6 ‘aperde mast Cu pres mares goss scoped bine vas cpl opillu. Dupa speoximtiy 10 ute, au chi mal ult, micutul cu a bine fur in prosop e puss ses tpat,fvelt bine, casa transi ‘act inhalia nu Bcutnainte de eslearo, cel mic treba x rman in cash oath zi, I ldo, altel atamentl nu ae fet. Guturai de fan Aerie spite revent rebel a atament, bola nd de multe fin iblitatea den desfigura 0 actviateziicd normal. Cacao reprein onacol micoaelr eu pole de on ile miro deeb su de fin, ot de Tan progpit cost Polenul exe teayporat in lane de primar ‘ark. de ee vant st imprastit in ar Este sufcent cao sngura Dob de olen ‘Slajuned in nas chit ete, nei pesoane ce face east fom de alr or cu ad inspire acl incdrat de polen sau de mine ta de lo eft {individ in cau inepe St simtd manent in micossanazal, och, er ur ing. Fe zoncle respective apar umflitur,alesiul stnuiézdravin,fecvent, in reprze, de edte sase-zece or a-ring, climinind din abundeni 0 see {eanoarcn, naval La aceate manifest se pot adiuga st access de ast, {nat ale peli feb iets Penta tatament se recomands unmatoaele Urzicd lingua plin-vief cu urzicd uscati, ao ceagi de cai se oplreste cu ap Tierbine, se asd, raga un minut, dupa care se secoar, Se consid nc [para cn, bute Gu inhi mic ‘Mica bitter suedez. In cea de wrzed se diteaz cite o lingurtt din micul iter suede, pena ficcare cand biut, st se consuma zinc Wet ngurte de biter suede, uae eo ea aint 5 dup ese Hematoame (vanatai, cucuie, umflaturi) Heematoamele se pot tat cu remedille descrse mai jos Esenti de gitbencle Floile de gibeete, de prefernaculeseproaspat, se introduc ini-o stil, fi al indgstes se acopert cu aleoo rafinat de 38-40%, Sc se pistes, dowd ‘aptiman, aloe ellduros. Esenfa objinut se diueszs into cantate egal de pt flart strict, In acest chi se inmanieo bucet de pines ini i se apie Compre umede pe hematom a ‘Micul bitter suedez = Sermo pin att iter suede 9 se mez de mai multe or sent de arnied lear unui hematom se va aplica pe loculrespectv, de mai mule or, zie, ‘rent de aries Pentru objnerea esene se scot Morile din cupele veri care le inconjoar si se introduc inteo silt. Cind aceasta se umple in propor de dou trim, se ‘Ala scot rafinat 38-40%. Stcla se pune int-tn loc ellduos si, dup dos ‘Sipuiman,esenta este gata. Se scout o parte din lich, se stecourd, avand gs ‘a'skrimind suficent alcool inet Role s fie soperite complet La nevoi, ‘mai puter aduga alco. sent de mies procurat din farmaci scare cosine doje de vin «ila, adaugindosse apa fara si rac, o carta egal ca jumatate care am cumpirat-o. Diluia este necesard pera a nu provocairtatia pei sau chiar i Ulel de sunatoare Flore de sunitare, proaspatculse, se introduc into tcl si se ada ule pn ce sunt acoperite complet. Stila se pune Tnirun lo eilduros unde, dp {re spamany, ull va capita euloare rosiatics ‘ematomul se va unge de mai multe of, ini, cu aces ult binefStto. Allie de gitbenete Alife plbenee cae sali nant de compres cu biter sede, obi eo cris nczes 250 grame utr tse oma pest Sec pin de iene, pa) Se hs de a a ‘al acopert ee at ese nap ercesc,Adous smal nelze 6 data conn se steve pinto buct de pins po pana se tare. ‘hia obits isrear no cee capac ce we poate chide ermetc' Inapetenta la coy In cazllipsei ronice a pofti de mincar le copii sunt eficace urmatoarele meta Baie completa cu cimbru ‘La un vas cu 10 lit de api rece se folosese $0 grame de cimbm. Se las 12 ore Dupi aceca se inalzeste, se srecoard si se foloseste ea adaos la apa do bate Data il este de 20 minute. Inima copluli tebui si fie deasupranivelalu pei Canitaen de plnte se poste uli penis tet “ SS Cenk de write eo aM ‘O ingra vfs cw rec wscste, petro eat deci opens c fee na fame demi dup cae se ston be consul cewvel cu oa ie onigeant Cre pint cu dicin de obliges, mini eo cect cv apt Cuma Secs dap care se nde se seocoard se consumi ine fans de cel Nuc Se pune olingurité viru cu fanzeproaspete de nu, marunite ao cand de Cea opareste cu ap fierine, se last rai ojumtate de minut Seuiecour se consumd lic ceasel de cel, ininghiitari mii, repaizat in ei por naine de mese intepaturi de insecte fn cazulinteiturilr de insece, cole de albind sau viespe pot avea, in mod special, fect destl de rave, mi als dacd exist oalrgie Ia veniul acestora, or apizea umflitur mar, fsicvinei, dice, senzatia de greuate in egiunea nimi st hist de sin, CComresle rs adn genera alinare smpvomel fn stupa unor ifeptn Sa cavitaca bucal este necesara chomarea urgent a unui medic. Accasta intracit exist pericol de sufoeare Unmiloc efieace de proectie contr unor asemenca Intepituri de insect const in folosre frunzelor proaspete de nu. Aplicarea de salvie Fine prspete si splat de salve se 2drobese cu un feet pent tite, pe ‘oplansett de buctirie ‘erealobtnut se iatinde pe lol inept. Pitlagind ingusta Se flossefrunzeproaspete de pita ingust care, dup spare, se zdobese eo plangett de bute cu ajutorul unui fea. Pasta obama se alia pe local Inept, Mica bitter suedez Unmiloe efieace, de primi urgent, const in umezrea unui tampon de vat in bitters aplcarea iu pe local inep ° “Meningit In cirile de specialitate,bolile irae sau infetioase ale sistema ners, specitie copier. ocupa multe pain Intact meni ne senerat de age atopet care, din spi rinelaingian tree prin gud si, pe wascelenevilr crane, migeazd spre crvier Alte forme de mening par drept complica ale ite medi purulente, sinuitey, Turanullor din nas sau de pe buza supeioar, strlor [rpale sau alto infect Hoala este cracterizath de fbr foarte mares greturh pulemice. Siarca generald proasi este Insoit de dureriviolente de cap, onvulsi ajungindu-se la perderea cunosin si chiar la coms, ‘Comprese cu micul bitter sueder Pe un tampon de vat, avnd dimensiunipotrivite, se piur biter suedez si se aplich 0 compres, timp de patra oe, pe zona octal Miros urat al gurii ‘Ass-numita, medical, halen fei este un mios ea de ptrefictie ce rzhate din furs se simte usoreind,coplul (su persoana respect) vorbeste, ride, fespird ura deschiss. El apare dtorit calor nfoctilae din nas, eclor ‘renho- pulmonar sau din cauza unor tulburii digestive, cum sunt: dspepsile, sastrtele,fermentatile. La cop este mult mai ffeeventdect la adult Cauza fundamentald"consté in igiena necorespuncitoare a puri, 0 alimentatie defectuoast sic locuntd nesinitoss. Dar un irs uta uri se ntlneste 33 in cazunle de searlatnd, poe. tito, find prezent ttdeauna in stomait Pentru tratamentul acest ros se face guar cu soli clu de salve, de patra pind lass on zine In afar de garyar, se recomanda zine o baie de bur, in imp ete se poarta o comprest bine imbikat in cal de salve, In jr tal Ca bau, se prefers apa mineral, Penis copi,recomandm 1otgagar: pe evi mii de tot, care nu sunt in tare ssi elteasea gurasinguri i vom stemge noi Tn interior eavittitbucale, de ‘mal multe orca bucatl de pénzi moale, cura, umezith in ce AAlimentele tebuie fle foare moi, fuide, ca niste teriur, deoarece ‘mestecatulprovoacl dures mic Salvie O lingui-virt de sive se pune Ia cee de ct, se opens cu fest Dupo jaa de ina © Sear ren eorex pe mo Mongolism, se Coit handicap 0 Negi (veruci) a re ecmcente de oma tu su van, sic ei ete sak Sentero fem nt al a mt ee Em a ae ona event a on i oo gies coma scl cel mia it pine ea por Dr de ae en acai gua come ym ncaa pot dopa Se esc ch purr al eh en cap peer is ea none a Nea i ye econ maar sent de arn ee rset deamic se ump 0 tc pin a dow si in Fete ti oases de ail eos din cg vere PM mp contr ol ie te tra ar tan, Sac pate di cin ss sees at dee a al se aig ar el, commetind anata a See esa cv acens ci pn ce ved Hea. Suede gitbencle See recs din gbencle npc nei flsind sia wndeare mark sabe (a). t -sucului, a at ini se pl se pesca, pniyexagte uli ranked te, Sue! prosapt obit 5 ish Pe Ne Sue de rstopase . cia ego Sissel de rep vind tizrea i ducing la dispar nei onl ting de rosopesch proaspt cus se pall 8 pin peste Frmvel poo a aconte sul uel se amponeaz zie neg nk ca. -Micul biter suedez Ciro Ducat de vata nuit fn micul biter sueez stamponca new de mat ‘nulte on pe 2, pind cnd spr. Nervozitate tana nme nig nce gh st Severe cara de ch sop Cine fet elor ici vial fA tensun, eh © mune stesan seu cw Prt cise Income preteen ee a Flt rote sure of de mints prorat smn ni sn sce ne Sop sur desis ola Cas dere nea ate arenevoie de ragosts, nero gl de timp liber, ae s'est mice hate delle a ormisnla conic a g stare at deine Urn ne eae as 8 cop cate dre oman eh na a senattomiy ma nina ps esi ening co psi. Apo dur aerate ‘alder Fibre. Dap dy ate peak ce prsoe e fa Bil pints mse: Umess aca na ae Sih rt nf: re ‘Nereus nea “a great dnp a el dna fen ako ae eae Ui date au eb Pon aca cs na ot seul on ep ig sl sede ch aparece pe Ace ca ele si eer pia con Inept Ser ia Fe soul opi sun soe x mings, fed un ut eu bills ete Dap cin ea eae Peat nl oles oa ws ses Decatur, nope adamn ha ev eft orn ge Sls ls sericea ap Baa she sulle innit: Dincnd nnd senor gehen Ett sei Rom ule Somer sae ee hac curamanasiige manne Daan cess din inn cnd mp is ses nae eee Poe Pon sce er ce apa ce i dev Vase Hegre vrit de vs a ceaya de ap ree apt naps, ap se Inctleeteusor, se stecoart se consumables cand difeeesre Obezitate {fevers anormal in grouse se poate manifesta cir din copii, dnd natere ll sre de ubur pig, ce pa ea unmare tac daar ek us de reuse find in prmanen tara de gan San ae 2 ae, In atari vist. o multdine de caure. Pe primal oe, nd shcole lmntatia pres bogs gsi uci ipa ds invcare Unmcas in dae pecopoie citar fafa In scuares Scot rs pms tee aie maa tmedicle de apes, cae vor bil un rg dete ima 1000 de {alors pea, ear, exrepi Fie, ape endocrine fn tinciede cau obi se pot addug i anunite cai de plant media, oberitatea Cretears i aa oes de 0 a ee ete oie hace ope ioe cca Oa Sec fuss opt cel eect oa bine taunt ec SIS ENP te aaa sae aban nace aa ca als tates & Sines oo ea ca ata ec sane nae Se, wae isc, Ga uel dina Ce ee pene! Ceai de eretioara Se folosesteolinguri pini-virt cu frunze si or de eetisor ao cage de tai, Se opirest cu ap erint, sels sa rag ojumatate de mina, apo Se Strecoara si se beau Jou-trei en de ceal pe 2 ‘si pune in migcare sistemul do tits Boalt ce se poate localiza fe in urechea extema, fie in cea mili, ete Provocat demicrob eae diver stafloco, sepoooc te ai hip Se smile sor net mizofringns le nami amie ne polio deer tir da eh se ind cen mer Bupa eum evolu ele pot facut sa cronce congestive sau supuras ical Sind eros tmpanh,sehdrn sapere aru, cee niece spre mastoa~masoia est rar in prezen, dre foarte grav ~ sau, nee ta cz, spre eran, geerindeneefali, mening, abese ale eer ‘Avni vere cnet aso urs exo cae de comunicare ders baile infocto-contagiose cum sun por scarlatn, dep au oie ae ale Infetoase ae su etl, pot tec Tore sor del et si nas Ia rece. Sop voracg tess ach vee apc de sina a uesilor cbuie result si riguros efectos, pentru ed sugaal pliner er, dara ein spun Gc doe ech. ingurele seme pe eae Te poste cserva mama, trebuie st spun medi doctorate cea item cpl de pom Tote ait tm ma 3 ‘Pe niiw tutor, da mu uit, nu exte vorba de o Boal user Tense vinut 201 patel inpeme dseive medi Otita externa esp conduc audit, nd copia pune c Teac cpa de pr), Sach neu ech i ind icurge un leh talbure sau purulent, Otita medie acuta nl nie fore [Siar ene soe a bra este crescut, dri boo ct, driest pemanente, umes sit. Ea spar up info ‘repetate in nas, in sinusuri, in faringe, ale polipilor. Posie f et on ia Sid sh pawl i Otita acutd seroasd ape Fae az comet mult mai ur da coi in eee Grech vant) ir ed 8 fuel i SUT nn Sau nied, hh emi eva ny ain Bae dec a as gmc te cng aot a ps Gene ebro rt maar te re dur mar in rch sub fomi dejan, ‘mae sane ecard, sls pe pes re SSRIS pete ums diosa Leite rade stk pal some segen el tie ue ee _Etiucchle’ De diel actor a per hp inp eect SStmtocy parceted pmo co proesse cugh a extrioe 9 ‘epravegetindeproape nde. Da nga, tear Doma ert os, IRE es fe maw tinge ab psn pari fe ‘Sela tp i lg monk sSfptoe et store ere ni Sn day in amt Salt al sept ora tng nn ain Sire hi sls etapa ede I pnt ch perfor poet erent of rer posts pea ich sou he ncap tpi a Sgn cacao ke Sita in inp pert es cuca nna pecan xo ea ce ergs Tome cle we pur de ole medi sete pot Be Aecattckn ntiea sesamin a ss ‘Otita medic eronici ‘Ares ex dou forme, ma cu o seurgere muco-purlent, alt numa oy purl ‘se dau ome lr st antonitlor ae care au evaluat post Nik Arable eer ou ret, sual foarte pin sbi. Deosebirea dine {Us const dar In flu in care evolveaz. Foca ea cor purus, cae apare ori de cite ori copia mai fe Te cc rt Mindceareasuvine foarte grt, bola find foarte ena. De eo nical nal poate se att de grt de mint, Tce bin 5 Fie ascmenca, ie Panoplstic iat focacle de infec ale copula ~ polis vo ale—tebuiechminate prin operatic amiga eric purulentt este deosebt Je perculousl prin urméle om oS cele are sau prin complica cae le face, Puro aes (coche mare sau mia mic ut mirosior,disruge complet timpanal, aut ma esc wel oscoare din cast fimpanul, provocind suratea total aot tece tn urechea iter toe ea oe pane fe locale —labrinita,pacientul aan ea prime ‘Ac coma prrdeeaechiibrulu fle la nivelul eval fil = ree ie en cri menigita,enceflita, epicemi cerca ee parle de ma usw inlepe de ce va vom dank on Katee Ds tate Spunem ca vinded. Dar vi vom revomanda cteva mic ft dese care Feat de mei, cops sta in pt, fe leat a cap, pee tc v5 pint uncaculet cu sre cad sau mia cal a ureche; ave grit ch ai i ureche, usr, cx atti; pune, cw 0 lingurt teva pictur um il cra nec, lenge apo! uso, cu un tampon de vat dar vet ci Ta vat nuh ungetl cv aie de Coad call, enc se See eae subpre, pe cial ain, ca sh calmere dure, {carimea,wstrimea ssi proteezepielea [Alife de coada calutui ane eae infierbints 250 grame de unturk de por, pest cae se presat tr ia cou cll mnt, Se as 8 fa spud, dup cae vas oi pay ge auaa de caldurh. este noapt, vasul acopert se las she Teg ee a ae incest, pan ce conjnutl devine fuk Se tece ‘esata alii bint Se psirez Ta cs bin nei. Alife de dragaica Paine fate me nests S00 game unturs de pore i se psa est 68 Tow gic aru pari de deignet. Sela si fe spam se amestos 686 ont age. Pete nape, amestecl se ass se ecasci A doa 7, vai) reas ee Fou, ping cand amestecul devine Mud. Se strecoar pinto Ica curt de pana de in Lac a cin pina se store puteric gi alifia bina se pisteszl fm fhvcane bine inchise, de prferat,l frigid 5s {nwvun yas se Infrbcs 250 grame umurt de pore, peste care se ponart mm ef zs tin de glee: Sako pum a ‘als etre dope sur de cra Pests noapevasel onan eee ne A dou, ttal se mat incest o dat, pi as pn ce continu devine Mid. Se rece poi pina pinzcurats de in, se stone bine cu ear mas se psec ita obi cai bie ching NS Plame rama Paralizie cu spasme, vv Cop handicapat Piiduchi de cap Jn conti noma, eu epetra conor d ondilor de iin, aparinpidchitr {2p ete exe de rk. Ate cindex plone dee ee oe un pty Ings eae ts n condi nesters de ae oe tos apie. In generale se oalizara pl de pecap a ce ee sain gene. Transmeta se fice direc, de law poioena infects (pipten, pri ete) eae ce {Gopi escaping mereu, pentru cil msndnca ru pelea caps poate face hia a Pe le de pr, a baz stu chiar de-ahngul erste tone ‘ute, albicioase,numité popular in ule abliose, munis popu inden, arse indepatasd foun diic ns © misurd de prevenire const in inotineres in stare impocabil de cura a Penilor,pieptenilor,precum sa elementclr ves Ee leo, prosum sa elemento vest pot atopert apa Spill eu frunze de nue Un mij efcint de inlitarare a paduchitor de {tit din runes prope de ner ate mnt liz. pentru o jumatate de liu de ap clocoits, dou lingurite eu vit de frunze de muc car se lst sagt ea % “sag junit de nim se Seca ta solu obtinutd ef palate eae aa ‘3p se obtine pein spare eu Riceli In area to majorite, sa-numtele, de mul dine no eli SAemp, este considera descr si gripa sunt de fot nie ae fea, soa, 0 grpa- sunt, de fap, intr. nate e orbs, de obs. de comjugare etecior ma llr te sens ues epidmi de grips sau de ae vos a Preapis a imbolivc, igs! umeceala relungic ce, "e™ S S 6 Semele de boa sumtin cele mai dite. Pot si apart dure’ de cap, in gt,