Sunteți pe pagina 1din 4

SUBIECTELE DATE LA FAZA LOCALĂ A OLIMPIADEI DE

MATEMATICĂ
VASLUI – FEBRUARIE 2006

CLASA A V A

1. Aflaţi restul împărţirii numărului A= 20032004 + 20042005 + 20052006 la 10.

2. Determinaţi cifrele a şi b, ştiind că media aritmetică a numerelor


abba , aba , aa , bb este 1375.

3. Determinaţi mulţimile A, B, C ştiind că :


a) A ∩ B ∩ C = { 1 } , b) A ∪B ∪C = { 1; 2; 3; 4 } , c) C − B = A − B = { 2 } ,
d) Mulţimile A, B, C au acelaşi cardinal.

4. Într-un garaj sunt 100 de maşini cu 3 şi 4 uşi, dintre care 60 au culoarea roşie.
Un sfert din maşinile roşii au patru uşi iar jumătate din maşinile care nu sunt roşii
nu au patru uşi. Câte maşini cu 4 uşi sunt?

CLASA A VI A

1. Determinaţi numerele naturale a, b, c astfel încât să aibă loc relaţia:


a +1 b + 2 5
= = .
4 3 c +3

2. Trei vânzători au caiete cu acelaşi preţ. Primul a mărit preţul cu 20% şi apoi l-a
micşorat cu acelaşi procent, al doilea a micşorat mai întâi preţul cu 20% şi abia
apoi l-a mărit cu acelaşi procent iar al treilea a lăsat preţul neschimbat.
De la care vânzător ai cumpăra acum şi de ce?

3. Fie triunghiul isoscel ABC cu (AB) ≡ (AC) şi punctele D, E ∈BC, astfel încât
B∈(DC), C∈(BE) şi (BD) ≡ (CE). Perpendiculara în D pe AD intersectează
perpendiculara în E pe AE în punctul F. Să se arate că (AF este bisectoarea unghiului
 BAC .

4. Demonstraţi că un număr cu n cifre identice, n>1, nu poate fi pătrat perfect.

CLASA AVII A

1. Fie numerele raţionale nenule a, b şi c astfel încât a + b, b + c şi c să fie


2
direct proporţionale cu 10, 3 şi .
3
a) aflaţi a, b şi c dacă a + 2b = 3c + 1;
b) aflaţi a, b şi c astfel încât a ⋅ b ⋅ c să fie natural şi cât mai mic posibil.

2. a) Aflaţi toate numerele naturale n de două cifre cu proprietatea că n + n +4 ∈N


b) Aflaţi restul împărţirii numărului 7 ⋅ 32006 la 5 ⋅ 32004 .
3. Fie un triunghi oarecare ABC şi M ∈ (BC), N ∈ (AC), P ∈ (AB) a.î.
MN ⊥AB, PM ⊥ AC şi PN ⊥BC.
Demonstraţi că M, N şi P sunt mijloacele laturilor triunghiului ABC.

4. Fie triunghiul ABC, D ∈ (BC), (DE bisectoarea unghiului ∠ ADC, E ∈ (AC),


(DF bisectoarea unghiului ∠ ADB, F ∈ (AB), BE ∩ FD = {M},
CF ∩ DE = {N} şi AD ∩ EF = {P}.
a) demonstraţi că FE ll BC ⇔ D mijlocul lui [BC] ;
b) demonstraţi că MN ll FE ⇔ P mijlocul lui [EF].

CLASA A VIII A

1 Aflaţi numerele naturale nenule a, b, c astfel că


 1  1  1 
 a +  b +  c +  ∈ N .
 bc  ca  ab 

2. Să se rezolve în R ecuaţia următoare:


 x + 1  x + 2   x + 4 
 2  +  4  +  8  = 2

3. Dacă a,b ∈ ( 0,1] şi n > 0, demonstraţi că:


a +n b+n
+ ≥ n( a + b) + 2 .
b a

4. Se consideră un cub de latură 1 şi în interiorul său o mulţime finită de puncte M


cu proprietăţile;
a) M are cel puţin trei puncte;
b) Distanţa dintre orice două puncte din M este cel mult egală cu d, 0 < d < 1.
Pentru fiecare punct P∈M se notează cu x P cea mai mică distanţă de la P la
celelalte puncte din M-{P}. Demonstraţi că:

∑ x 〈 ( 3 + d)
3 3
.
P
P∈ M

CLASA A IX A

1. Să se arate că nu există funcţii f: N→N pentru care să avem


(1) f (3n+1) ≤ f (3n+4) -1
(2) f (5n+1) ≥ f (5n+7) -1
pentru orice n natural.

2.Să se demonstreze inegalitatea:


4 1 1 6 6n − 2 2 .
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 〈 , ∀ n ∈ N
7 1 1 3 9 6n + 4 3n + 2
3. Fie triunghiul ABC. În planul său considerăm punctele D şi M astfel ca
→ 18 → → → → →
AD = AB şi 34 MA + 36 MB + 5 MC = 0 .
35
a) Arătaţi că punctele C, M, D sunt coliniare;
MA
b) Dacă AM∩BC={Q} aflaţi valoarea raportului MQ .

4. Să se arate că, pentru orice m,n∈N*, avem:


n
m 
n
 2 −1
n m  2 −1 n .
m

 m ⋅2 = ⋅2
m

 2 − 1 2 −1
m

CLASA A X A

1. Să se compare numerele lg2 (5+ 35 ) şi lg (6+ 35 ).

2. Rezolvaţi în R :
3
3 ⋅ 2x − 6 + 3 2 ⋅ 2x − 4 = 3 3 ⋅ 2x − 4 + 3 2 ⋅ 2x − 6 .

3. Se consideră un triunghi ascuţitunghic ABC. Ştiind că lungimile laturilor sale a,


b, c sunt în progresie aritmetică, demonstraţi că are loc inegalitatea:
asinC+bsinB+csinA ≤ p 3

4. Fie z 1 , z 2 , z 3 numere complexe distincte având acelaşi modul r. Arătaţi că:


1 1 1 1
+ + ≥ 2
z1 − z 2 z1 − z 3 z 2 − z1 z 2 − z 3 z 3 − z1 z 3 − z 2 r

CLASA A XI A

1. Fie X, Y∈ Mn (C) şi a,b ∈C* astfel încât XY=aX+bY. Arătaţi că

XY=YX.

2. Găsiţi valoarea minimă a unui determinant de ordinul al treilea având elementele


1
egale cu pe diagonala principală şi pe fiecare linie şi coloană suma elementelor
2
1.
3. Fie progresia aritmetică a1, a2 , …,an , … cu raţia şi primul termen strict
pozitive. Să se calculeze:
1  a 1 a2 an 
.
lim + ++
n →∞ a  a
n  a + a a + a +  + a 
1 1 2 n 2 n 

4. Fie k∈N* şi un şir (an)n≥ 1 astfel încât [an+1] = [an]k + (k+1)[an] + 1, oricare ar fi
n∈N*. Demonstraţi că dacă (an)n≥ 1 este convergent atunci k=2.

CLASA A XII A

. Fie (G, ∗) un monoid, cu proprietăţile:


a) {1,2,3,4,5,6}⊂G; b) 2∗3 = 4, 5∗2 = 6; c) 4∗5 = 5∗4 = 1, unde 1 este elementul
neutru; d) 2 este element simetrizabil.
Rezultă că 3 este simetrizabil?

2. Determinaţi o funcţie f:R→R, f(0) = 0, ştiind că admite o primitivă F astfel


încât F(x) + f(x) = sinx, oricare ar fi x∈R

x 2 −1
∫ dx
3. Calculaţi x x
2 x +x +2 
2
−
x +1
4

, x ∈I.
   

4. Fie (G, ⋅ ) un grup finit cu p elemente (p∈N, prim). Să se demonstreze că


dacă f :G→G este un morfism astfel încât există x∈G-{e}, cu f(x)=x, atunci f=1G⋅