Sunteți pe pagina 1din 6

Arta medievală

„Arta ne înfăţişează omul şi ,prin el ,universul


.Arta depăşeşte clipa ,ea lărgeşte locul cu
întreaga durată ,cu întreaga înţelegere a
omului ,cu întreaga durată şi extindere a
universului .Ea fixează eternitatea în mişcare în
forma sa momentană.
Vorbindu-ne despre om ,ne vorbeşte despre noi .”
ÉLIE FAURE
*Arta romană :

Locul de
naştere al artei romanice este Franţa şi nordul
Italiei. La început, arta romană este dominată de
influenţe etrusce şi greceşti (încât unii o
consideră chiar o copie a acestor arte), ca apoi să
devină o artă originală, cu trăsături specifice,
care a supravieţuit de-a lungul istorie, având
urmatoarele carcacteristici:
Arcul semi-rotund
-turnul clopotniţă
-aspect masiv
-turnuri împodobite cu basoreliefuri
Ca materiale se folosesc: · lemnul: grinzi,
planşee, şarpante, susţinere copertine la
amfiteatre; · piatră: fortificaţii, apeducte, poduri,
arcuri, pilaştri; · marmură: placare pereţi; ·
cărămidă: zidărie brută (ce ulterior va fi placată
la interior şi exterior); · betonul: material a cărui
utilizare a marcat o revoluţie în tehnica
construcţiilor deoarece asigură realizarea unor
construcţii mai solide şi mai puţin costisitoare.
Mozaicul şi pictura
Acestea sunt utilizate pentru decorarea palatelor
şi a templelor. Temele pot fi: subiecte mitologice
sau din viaţa cotidiană, personaje imperiale sau
militare, naturi moarte, peisaje sau motive
ornamentale geometrice, florale, figurative etc.
Măiestria artei picturii şi a mozaicului este
dovedită şi de reuşita creării iluziei realităţii .
Sculptura
*Pictura
Acest gen de sculptură îşi are originea în
venerarea strămoşilor reprezentaţi sub forma de
măşti mortuare. Portretele sunt realiste
reproducând trăsăturile fizice şi morale ale
personajului reprezentat.

*Statuia
Aceasta formă de sculptură decorează columnele,
altarele, arcurile de triumf şi alte construcţii.
Constituie atât un mijloc de propagandă, dar şi un
veritabil document istoric şi aceasta datorită
bogăţiei detaliilor. Astfel de ornamente cu relief
istoric întâlnim pe Columna lui Traian, pe Arcul de
triumf al lui Titus, pe Columna lui Aurelian etc.

STIAŢI CĂ:
-Prima catedrală din România a fost „Catedrala de la
Alba Iulia”?

-„Saint Senin” este cea mai mare biserică de pelerinaj


în stil romanic din lume?

-„Sf. Bartolomeu” este cea mai veche biserică in stil


romanic din Braşov?

-Stilul romanic a început din sec. XI până în sec.XII?


*Arta gotică:

Către
mijlocul secolului al XII-lea, în plina epocă
de dominaţie a romanicului, îşi face apariţia
un nou stil în arhitectură. Numele i-a fost
dat de oamenii veacului al XVII-lea, care
dispreţuiau aceasta artă, vazută ca o artă
"barbară", "gotică" de la numele celor mai
cunoscuţi "barbari" ai sfârşitului
antichitaţii. În realitate, arta gotică a dat
Europei capodopere comparabile cu cele
mai mari creaţii ale geniului uman.
Monumentele romanice le păreau
arhitecţilor secolului alXII-lea greoaie,
masive şi întunecate, datorită ferestrelor
puţine şi înguste. Arhitecţii goticului au
revoluţionat viziunea spaţială a romanicului
prin doua invenţii: ogiva şi arcul de
susţinere. Bolta semicirculara este înlocuită
cu o boltă în formă de arc de cerc frânt, sau
ogivă, la care presiunea verticala este mult
mai redusa. Un alt reprezentand al goticului
erau rozeta şi vitrariile.

Primele catedrale gotice au apărut în inima


Franţei, pe domeniul regal. Cea dintâi este
de la Saint-Denis din Paris, înălţată în
deceniile 4-5 ale secolului al XII-lea, sub
îndrumarea abatelui Suger, sfetnicul regelui
Ludovic al VI-lea. Au urmat, între 1150 şi
1250, patru catedrale celebre ale goticului
francez. Prima este Notre-Dame din Paris,
în a doua jumătate a veacului al XII-lea, cu
cinci nave şi o faţadă admirabilă. Întregul
ansamblu degaja echilibru şi armonie. A
doua este catedrala din Chartres, cu două
turnuri inegale. Catedrala din Amiens este
cel mai mare monument gotic din Franţa. În
sfarşit, cea mai frumoasă rămâne catedrala
din Reims, comparată cu Partenonul, loc de
încoronare a regilor Franţei. În Germania,
goticul pătrunde mai târziu, influenţat de
monumentele franceze.În sfârşit, Italia
rămâne refractara inovaţiilor gotice,
datorită puternicei rezistenţe a influenţelor
bizantine. Cel mai reprezentativ monument
gotic din Peninsula Italică este domul din
Milano, înălţat pe parcursul a cinci secole,
al doilea mare monument religios din lumea
crestină, după catedrala Sf. Petru din Roma.

*Arta bizantină: