Sunteți pe pagina 1din 1

Materii optionale

I.1 Culturi europene Popescu Danut

2 Mentalităţi europene

Strategii de politică Serban Gabriel


II.1
economică
Perspective şi tendinţe
2 politice în relaţiile
internaţionale
III. Vasiliu Florica
Sociologia culturii
1
Sociologia relaţiilor
2
internaţionale
IV. Informatică
V. Modernitate şi post- Vasiliu Florica
1 modernitate în politică
Mit si mitologie Craciun Iulia
2
politica
Organizaţii politico- Brusanovski Paul
VI.1 religioase în Orientul
Mijlociu
Orientul Mijlociu şi
2 conflictele
internaţionale
VII.1 Management public Luca Sabina
Elemente de practică Costachescu Tiberiu
2
diplomatică
Reţele mediatice şi Troncota Cristian
VIII.1
securitatea
2 Instituţii de securitate
Evolutii in diplomatia Costachescu Tiberiu
IX.1
internationala
2 Politici ale U.E. Moraru Pavel

Notă: Studenţii urmează obligatoriu o disciplină optionala. Grupa va fi constituită din 50


studenţi