Sunteți pe pagina 1din 2

Brasov, b-dul Al.Vlahuta, nr.61, ap.2 e-mail: median@deltanet.

ro CAIET DE SARCINI A - 20
tel./fax: 068 / 317196 ; 316268 ; 094520366 www.deltanet.ro/~median

C A I E T D E S A R C I N I A - 2 0
CAPITOLUL DE LUCRARI : COSURI DE FUM

1. GENERALITATI -sa nu prezinte pericol de incendiu exterior)


Acest capitol cuprinde principalele specificatii -sa permita curatirea fara dificultate acosurilorsi - in pod si in incaperi pardoseala din jurul
tehnice pentru realizarea cosurilor de fum la canalelor atat la partea superioara cat si inferioara. orificiilor de curatire vor fi protejate prin materiale
constructii civile si industriale executate in mod Materiale: incombustibile (tabla, placi de beton).
curent exclusiv cosuri de fum pentru centrale - materiale incombustibile, rezistente la foc si la - gurile de evacuare ale cosurilor de fum din cladiri
termice sau altele asemenea executate in conditii actiunea coroziunii a fumului si a gazelor de ardere cu invelitori combustibile vor fi prevazute cu
termice speciale pentru care se dau specificatii precum si la intemperii dispozitive de protectie contra scanteilor (gratare
suplimentare functie de cazuri concrete. - caramizi pline, presate pe cale umeda format 240 de sarma).
2. NORMETIVE SI STANDARDE DE x 115 x 63 mm cal. I STAS 457-86 - la executia canalelor in cosuri din caramizi cu
REFERINTA - caramizi cu gauri vertiale STAS 5185/1,2-86 goluri se va avea in vedere ca partea interioara sa
C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si - tuburi si blocuri pentru canale individuale de fum se captuseasca cu tuburi ceramice. Se va acorda
receptia lucrarilor de constructii si instalatii si ventilatie STAS 1625-74 sau pentru canal mare atentie la calitatea tencuielii interioare pentru
aferente colector STAS 6518-74 cosuri de fum pentru a nu exista discontinuitati sau
P 2-85 - Normativ privind alcatuirea calculului si - mortare obisnuite pentru zidarie 1030 - 85 pericol de evacuare scantei in latera.
executarea structurilor din zidarie Toate materialele si produsele de baza sau auxiliare Pe tot parcursul executiei cosurilor de fum seful
C 14-82 - Normativ pentru folosirea blocurilor vor fi insotite de certificate privind atestarea punctului de lucru verifica calitatea si respectarea
mici din beton cu agregate usoare la lucrari de calitatii. prevederilor STAS 7793-86.
zidarie 5. LIVRARE DEPOZITARE MANIPULARE 7. TERMINAREA LUCRARILOR
C 17-82 - Instructiuni tehnice privind compozitia Materialele si produsele se livreaza, ambaleaza si Lucrarile de executie pentru cosuri de fum se
si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala transporta conf. clauzelor contractuale dintre considera terminate dupa ce au fost finisate,
C 18-83 - Normativ pentru executarea tencuielilor antreprenor si furnizor. Transportul se face cu realizate sobele si se fac probe de tiraj conf. STAS
umede autovehicule inchise pentru a mentine integritatea 6793-86.Terminarea lucrarilor se constata de catre
-M.M. si M.S. - Ordin 34 si 60/75 plus 110 si si calitatea produselor .Depozitarea se face in spatii proiectant si responsabilul tehnic al lucrarii.
39/77 inchise cu luarea masurilor de protectie prin prelate 8. ABATERI ADMISE, VERIFICARI
-Norme republicane de protectia muncii elaborate sau foi de polietilena. Nu se permit abateri de la dimensionarea
de Ministerul Sanatatii. Manipularea se face de personalul ce asigura sectiunilor libere, abateri de la verticalitatea sunt
-Decret 290-77 - Norme generale de protectie executia si numai in conditii de pastrare a calitatii conform STAS 6793-86
impotriva incendiilor acesteia Se verifica verticalitatea cu un dreptar de 2 m si fir
-STAS 1030 - 85 - Mortare obisnuite pentru 6. EXECUTIA LUCRARILOR cu plumb iar canalele se verifica si din partea
zidarie si tencuiala Se vor folosi numai echipe specializate pentru superioara cu o piesa speciala de proba pentru a se
-STAS 10104-83 - Constructii de zidarie executie. Cosurile de fum se executa ca structura urmari daca nu sunt intreruperi cu dopuri de mustar
-STAS 6793 -86 - Cosuri canale de fum pentru concomitent cu lucrarile de structura ale investitiei sau alte elemente care are influenta sectiunea de
focare obisnuite la constructii civile fara a afecta elementele constructive ale tiraj optima.
-STAS 1625/4-74 - Tuburi si blocuri pentru canale obiectivului si cu masuri de rigidizare sau protectie Nu se admit nici un fel de abateri de la prevederile
individuale de fum si ventialtie prevazuti in proiect. N.P.S.I.
-STAS 6724-84 - Canale de ventilatie din Cosurile pot fi executate de orice echipa 9. VERIFICARI INVEDEREA RECEPTIEI
alcatuirea cosurilor de fum executate conf. STAS specializata in lucrari de zidarie cu asigurarea Se verifica de catre proiectant si seful proiectului
10109/1 - 92. urmatoarelor masuri: de lucru calitatea lucrarilor in concordanta cu
3. MOSTRE SI TESTARI - maltuirea coturilor peste acoperis se respecta prevederile proiectului tehnic.
Pentru realizarea cosurilor de fum se vor prezenta prevederile STAS 6793-86 Se verifica daca prin probe de tiraj nu apar
proiectului si antreprenorului spre insusire cate o - cosurile trebuie sa depaseasca cu 1,00 m fata de emanatii de fum pe tot circuitul vertical, iar in pod
mostra din : inaltimea aticelor cu exceptia celor situate la o se verifica daca canalele de fum au fost tencuite si
- caramizi ce se utilizeaza la realizarea cosurilor distanta sub 3,00 m de acestea. spoite cu lapte de var pentru a sesiza vizual orice
- tuburi ceramice pentru captusirea canalelor de - racordurile dintre canale vor avea distanta dintre fisura care ar putea conduce la patrunderea fumului
fum ele de 30 cm. sau scanteilor.
- usite de curatire - se respecta prevederea usitelor de curatitre Se verifica daca cosurile au fost marcate in pod sau
Toate materialele si produsele vor fi testate in executate etanse, duble din tabla sau armociment. peste acoperis cu vopsea rezistenta la intemperii
prealabil in laboratoare specializate si vor fi - accesul la cosuri deasupra invelitorii se va asigura natura combustibilului pentru care a fost executat
insotite de cerificate de calitate. prin tabachere sau chepenguri cosul conf. STAS 6793-86
4. MATERIALE SI PRODUSE - la traversarea podului cladirii si la strapungerea 10. MASURATORI SI DECONTARE
Materialele si produsele sunt specifice pentru: acoperisului fetele exterioare tencuite ale cosurilor Masuratoarea se face la metru cub de zidarie
-cosuri cu canale simple vor fi la 10 cm distanta de elementele de lemn. conform proiect si situatiei real executata.
-cosuri cu canale colector - in podul cladirilor si peste terase se asigura Decontarea lucrarilor se face conform clauzelor
Cosurile trebuie sa asigure: ingrosarea cosurilor la grosimea echivalenta contractuale dintre beneficiar si antreprenor.
-randamentul focarelor racordate zidariei de caramida de 24 cm pentru a asigura
-evacuarea fumului, gazelor de ardere transferul termic si eliminarea condensului (aceeasi
grosime se asigura si la cosurile amplasate in
Brasov Intocmit:
arh. Median Dan