Sunteți pe pagina 1din 7

1) Transportul intracomunitar si transportul de

bunuri considerat IC (transportul de bunuri la nivel national


direct legat de transportul intracomunitar de bunuri)
Client Clientul comunica nr Clientul comunica nr TVA Clientul nu comunica nici un
TVA acordat de SM de acordat de alt SM decat cel nr TVA
plecare a bunurilor de plecare a bunurilor
Furnizor
Transportatorul este stabilit Locul transportului: Locul transportului: SM Locul transportului: SM de
in SM care a acordat nr TVA SM de plecare care a acordat nr TVA in plecare
(daca exista) comunicat de baza caruia clientul
client primeste serviciul
Persoana obligata la plata
Persoana obligata la TVA: transportatorul
plata TVA:
transportatorul
Transportatorul nu este Locul transportului: Locul transportului: SM
stabilit in SM care a acordat SM de plecare care a acordat nr TVA in Persoana obligata la plata
nr TVA (daca exista) baza caruia clientul TVA: transportatorul
comunicat de client primeste serviciul Obligatia inregistrarii ca
Persoana obligata la plata platitor de TVA in SM de
Persoana obligata la TVA: Clientul plecare
plata TVA: clientul
2) Servicii accesorii transportului de bunuri
(considerat) intracomunitar
Client Clientul comunica nr TVA Cleintul comunica nr TVA Clientul nu comunica nici
acordat de SM in care acordat de alt SM decat cel un nr TVA
serviciul este efectiv in care s-au relizat efectiv
realizat serviciile
Prestator

Prestatorul este stabilit Locul serviciilor: SM in Locul serviciilor: SM care a Locul serviciilor: SM in
in SM carea acordat nr care serviciul este efectiv acordat nr TVA in baza care se realizeaza efectiv
TVA (daca exista) realizat caruia clientul primeste serviciul
comunicat de client serviciul

Persoana obligata la plata Persoana obligata la plata


TVA: prestatorul TVA: prestatorul
Prestatorul nu este Locul serviciilor: SM in Locul serviciilor: SM care a Persoana obligata la plata
stabilit in SM carea care serviciul se realizeaza acordat nr TVA in baza TVA: prestatorul
acordat nr TVA (daca efectiv caruia clientul primeste
Obligatia inregistrarii ca
exista) comunicat de serviciul
platitor TVA in SM in care
client Persoana obligata la plata Persoana obligata la plata se realizeaza efectiv
TVA: clientul TVA: clientul serviciul
3) Servicii de intermediere in transportul de bunuri
(considerat) intracomunitar sau servicii aferente
unui astfel de transport
Client Cientul comunica un nr TVA Cientul comunica un nr TVA Clientul nu comunica
acordat de SM in care are loc acordat de alt SM decat cel in nici un nr TVA
operatiunea principala care are loc operatiunea
principala
Intermediar

Intermediarul este stabilit Locul serviciilor: SM al Locul serviciilor: SM care a Locul serviciilor: SM
in SM care a acordat nr operatiunii principale acordat nr TVA in baza caruia in care are loc
TVA (daca exista) clientul primeste serviciul operatiunea principala
comunicat de client Persoana obligata la plata
Persoana obligata la plata TVA : intermediarul
TVA: intermediarul

Intermediarul nu este Locul serviciilor: SM al Locul serviciilor: SM care a Persoana obligata la


stabilit in SM care a operatiunii principale acordat nr TVA in baza caruia plata TVA :
acordat nr TVA (daca clientul primeste serviciul intermediarul
exista) comunicat de Persoana obligata la plata Obligatia inregistrarii in
client Persoana obligata la plata TVA : clientul SM al operatiunii
TVA : clientul principale
4) Lucrarile asupra si evaluarea bunurilor
mobile corporale
Clientul Clientul comunica nr TVA Clientul comunica nr TVA Clientul nu comunica nici
acordat de SM in care acordat de alt SM decat un nr TVA
serviciul se realizeaza cel in care se realizeaza
efectiv efectiv serviciile, iar
Prestatorul bunurile pleaca din acest
din urma SM
Prestatorul este Locul serviciilor: SM in Locul serviciilor: SM Locul serviciilor: SM in
stabilit in SM care a care se realizeaza efectiv care a acordat nr TVA in care se realizeaza efectiv
acordat nr TVA (daca serviciile baza caruia clientul serviciile
exista) comunicat de primeste serviciul
client Persoana obligata la
plata TVA : prestatorul
Persoana obligata la
plata TVA: prestator
Prestatorul nu este Locul serviciilor: SM in Locul serviciilor: SM
stabilit in SM care a care se realizeaza efectiv care a acordat nr TVA in
Persoana obligata la
acordat nr TVA (daca serviciile baza caruia clientul
plata TVA : prestatorul
exista) comunicat de primeste serviciul
client Obligatia inregistrarii
Persoana obligata la
Persoana obligata la TVA in SM in care se
plata TVA : clientul
plata TVA : clientul realizeaza efectiv
serviciile
5) Serviciile intangibile si serviciile de
intermediere de astfel de servicii
Clientul Clientul este Clientul este o persoana Clientul nu este o Clientul este
stabilit in SM al impozabila si este persoana impozabila si stabilit in afara
prestatorului stabilit in alt/alta este stabilit in alt/alta UE
SM/tara decat cel/cea SM/tara decat cel/cea
Prestatorul al/a prestatorului al/a prestatorului
Prestatorul este Locul serviciilor: Locul serviciilor: locul Locul serviciilor: locul Locul serviciilor:
stabilit in UE locul unde stabilit unde este stabilit clientul unde este stabilit locul unde este
prestatorul prestatorul stabilit clientul

Persoana obligata Persoana obligata la Persoana obligata la


la plata TVA: plata TVA : clientul plata TVA : prestatorul
prestatorul
Prestatorul nu N/A Locul serviciilor: locul Locul serviciilor: locul
este stabilit in unde este stabilit clientul unde este stabilit
UE prestatorul
Persoana obligata
Persoana obligata la la plata TVA :
plata TVA: clientul Persoana obligata la N/A
plata TVA: N/A
6) Servicii de telecomunicatii si servicii
furnizate pe cale electronica (SE)
Clientul Clientul este Clientul este o persoana Clientul nu este o Clientul este
stabilit in SM al impozabila si este persoana impozabila si stabilit in afara
prestatorului stabilit in alt/alta este stabilit in alt/alta UE
SM/tara decat cel al/a SM/tara decat cel al/a
Prestatorul prestatorului prestatorului

Prestatorul este Locul serviciilor: Locul serviciilor: unde Locul serviciilor: unde Locul serviciilor:
stabilit in UE unde este stabilit este stabilit clientul este stabilit prestatorul acolo unde este
prestatorul stabilit clientul
Persoana obligata la Persoana obligata la
Persoana obligata plata TVA: clientul plata TVA: prestatorul
la plata TVA:
prestatorul
Prestatorul nu N/A Locul serviciilor: unde Locul serviciilor: unde se
este stabilit in este stabilit clientul beneficiaza efectiv de Persoana
UE acestea obligata la plata
Persoana obligata la TVA: N/A
plata TVA: clientul Persoana obligata la
plata TVA: prestatorul –
inregistrare unica pentru
SE
7) Alte servicii de intermediere
Clientul Clientul comunica un nr Clientul comunica un nr TVA Clientul nu comunica
TVA acordat de SM in care acordat de alt SM decat cel in nici un nr TVA sau este
are loc operatiunea care are loc operatiunea stabilit in afara UE
principala principala (chiar daca furnizeaza
Intermediarul un nr TVA din UE)

Intermediarul este stabilit Locul serviciilor: SM al Locul serviciilor: SM care a Locul serviciilor: acolo
in SM care a acordat nr operatiunii principale acordat nr TVA in baza caruia unde are loc operatiunea
TVA (daca exista) clientul primeste serviciul principala
comunicat de client
Persoana obligata la plata Persoana obligata la plata Persoana obligata la
TVA: Intermediarul TVA: Intermediarul plata TVA (daca
exista):
Intermediarul nu este Locul serviciilor: SM al Locul serviciilor: SM care a 1) Intermediarul, daca
stabilit in SM care a operatiunii principale acordat nr TVA in baza caruia clientul nu este obligat
acordat nr TVA (daca clientul primeste serviciul la plata TVA
exista) comunicat de
Obligatia inregistrarii in
client Persoana obligata la plata Persoana obligata la plata SM al operatiunii
TVA: Clientul TVA: Clientul principale
2) Clientul daca este
obligat la plata TVA

S-ar putea să vă placă și