Sunteți pe pagina 1din 16

EXAMENUL PENTRU

OBŢINEREA
PERMISULUI DE CONDUCERE
AUTO

- PROBA TEORETICĂ -
LA INTRAREA ÎN SALA DE AŞTEPTARE TREBUIE SĂ VĂ

ÎNREGISTRAŢI PREZENTÂND ACTUL DE IDENTITATE.

VETI PRIMI UN COD DE BARE :

NU INDOITI
CODUL DE BARE !
AŞEZAŢI TICHETUL CU CODUL DE BARE, CU FAŢA ÎN
SUS, ASTFEL ÎNCÂT LUMINA ROŞIE DE SUB
MONITOR SĂ SE AŞEZE PE CODUL DE BARE.
LA APARIŢIA NUMĂRULUI DE ORDINE, SUNTEŢI GATA

PENTRU A ÎNCEPE, APĂSÂND BUTONUL START.


SELECTAŢI LIMBA DE UTILIZARE, APĂSÂND
BUTONUL CU STEAGUL ŢĂRII DORITE.

Limba de examinare

ROMÂNĂ

Exam language/Langue d’examination/Traducere germană/Traducere maghiară


VERIFICAŢI DACĂ DATELE PERSONALE SUNT CORECTE.

APĂSAŢI BUTONUL START PENTRU A ÎNCEPE.


Dacă datele sunt corecte selectaţi “START”, în caz contrar adresaţi-vă
supraveghetorului sălii pentru rezolvarea erorilor.

CNP 1840528100157
Nume IONESCU
Prenume ION
Data naşterii 28/05/1984
Categorie examinare B
PENTRU ACOMODARE VEŢI REZOLVA 3 ÎNTREBĂRI
AJUTĂTOARE. ACESTEA NU FAC
PARTE DIN EXAMEN.
Întrebare #1
2+2=?

Variante de răspuns

A. 4
B. 2
C. 6
D. 8
E. 10
SELECTAŢI RĂSPUNSUL CORECT, PRIN APĂSARE PE BUTONUL PE
. CARE ESTE ÎNSCRISĂ LITERA CORESPUNZĂTOARE.

Întrebare #1
2+2=?

Variante de răspuns

A. 4
B. 2
C. 6
D. 8
E. 10
DACĂ OBSERVAŢI CĂ SUNT MAI MULTE RĂSPUNSURI CORECTE, . .
…. APĂSAŢI BUTOANELE LITERELOR CORESPUNZĂTOARE.

Întrebare #1
2+2=?

Variante de răspuns

A. 4
B. 2
2
C. 6
D. 8
E. 10
VALIDAŢI RĂSPUNSUL PRIN APĂSARE PE BUTONUL TRIMIT RĂSPUNSUL
ATENŢIE! DUPĂ APĂSAREA ACESTUI BUTON NU MAI PUTEŢI REVENI.

Întrebare #1
2+2=?

Variante de răspuns

A. 4
B. 2
C. 6
D. 8
E. 10
PENTRU ŞTERGEREA UNUI RĂSPUNS GREŞIT, APĂSAŢI BUTONUL STERG
RĂSPUNSUL ŞI PUTEŢI REVENI ASUPRA RASPUNSULUI DORIT.

Întrebare #1
2+2=?

Variante de răspuns

A. 4
B. 2
C. 6
D. 8
E. 10
DUPĂ PARCURGEREA ÎNTREBĂRILOR AJUTĂTOARE, PUTEŢI
ÎNCEPE EXAMENUL APĂSÂND BUTONUL START.

Aţi răspuns incorect la 1 întrebări de acomodare.

Atenţie! Începe examenul. Testul conţine 26 întrebări şi se încheie


la expirarea timpului de 30 minute sau la depăşirea numărului
permis de erori.
ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEŢI HOTĂRÂT ASUPRA RĂSPUNSULUI,
….. APĂSAŢI BUTONUL RĂSPUND MAI TÂRZIU.
Categorie examinare B | 26 Întrebări iniţiale | 26 Întrebări rămase | 0 Răspunsuri exacte | 0 Răspunsuri greşite | Timp rămas 30:00

Întrebare #1
Oprirea este interzisa:

Variante de răspuns

A. Pe sectoarele de drum, unde este interzisa stationarea


B. Pe sectoarele de drum, unde este interzisa intoarcerea
C. Pe sectoarele de drum unde vizibilitatea este redusa sub 50 m
D. Pe sectoarele de drum unde este interzisa depasirea
E. Este permisă în orice situaţie
PE TOT PARCURSUL EXAMENULUI,
ÎN PARTEA DE SUS A MONITORULUI SUNT AFIŞATE:

Categorie examinare B I 26 Întrebări iniţiale


25 Întrebări rămase I 1 Răspunsuri exacte
0 Răspunsuri greşite I Timp rămas 26:30

Variante de răspuns

A. Pe sectoarele de drum, unde este interzisa stationarea


B. Pe sectoarele de drum, unde este interzisa intoarcerea
C. Pe sectoarele de drum unde vizibilitatea este redusa sub 50 m
D. Pe sectoarele de drum unde este interzisa depasirea
E. Este permisă în orice situaţie
LA APARIŢIA MESAJULUI DE ÎNCHEIERE A TESTULUI ..
……. VEŢI PRIMI REZULTATUL TIPĂRIT.
NU UITAŢI ACTUL DE IDENTITATE !!!!

Testul a luat sfârşit. Aţi fost declarat RESPINS la examenul de teorie.