Sunteți pe pagina 1din 57

Nota: In cuprinsul legii, sintagma "Registrul de stat al comertului" se inlocuieste cu

sintagma "Registrul de stat al intreprinderilor" in conform. cu Legea N 768-XV din 27.12.2001

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA


cu privire la antreprenoriat si intreprinderi

Nr.845-XII din 03.01.92

Monitor nr.2 din 28.02.1994

Nota: In tot cuprinsul Legii sintagma "Camera Inregistrarii de Stat de pe linga Ministerul Justitiei"
se inlocuieste cu sintagma "Camera Inregistrarii de Stat a Departamentului Tehnologii
Informationale" conform Legii nr.417-XV din 26.07.2001

Nota: In textul Legii sintagma "Ministerul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat" se


inlocuieste cu sintagma "Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe linga
Ministerul Economiei si Reformelor" prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99
Nota: In textul legii, cuvintele "organe ale puterii de stat si ale administratiei de stat", "organe de
stat" se inlocuiesc cu cuvintele "autoritati ale administratiei publice" la cazul respectiv, cuvintele
"organe de autoadministrare locala" se inlocuiesc cu cuvintele "autoritati ale administratiei publice
locale" la cazul respectiv prin Legea nr.1167 din 0.04.97

Nota: Vezi Hot. Parl. nr.846-XII din 01.04.92 "Pentru punerea in aplicare a Legii cu privire la
antreprenoriat si intreprinderi"

Prezenta Lege stabileste agentii economici care au dreptul, in numele lor (firmelor lor), sa
desfasoare activitate de antreprenoriat in Republica Moldova si determina principiile juridice,
organizatorice si economice ale acestei activitati.
Prezenta Lege nu se extinde asupra persoanelor juridice si asupra persoanelor fizice care
desfasoara o alta activitate decit cea de antreprenoriat.

Capitolul I
PRINCIPII GENERALE

Articolul 1. Antreprenoriatul
1. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a productiei, executare a lucrarilor si prestare
a serviciilor, desfasurata de cetateni si de asociatiile acestora in mod independent, din proprie
initiativa, in numele lor, pe riscul propriu si sub raspunderea lor patrimoniala cu scopul de a-si
asigura o sursa permanenta de venituri.
2. Munca efectuata conform contractului (acordului) de munca incheiat nu este considerata
antreprenoriat.
3. Antreprenoriatul in legatura cu crearea si utilizarea inovatiilor rationalizarilor, descoperirilor
stiintifice, operelor literare, de arta si a altor obiecte ale proprietatii intelectuale este reglementata
atit de prezenta Lege, cit si de o legislatie speciala.

Articolul 2. Antreprenorii

[Titlu modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

1. Antreprenor poate fi:


orice cetatean al Republicii Moldova care nu este ingradit in drepturi,in modul stabilit de
prezenta Lege si de alte acte legislative;
orice cetatean strain sau apatrid, in conformitate cu legislatia in vigoare;
un grup de cetateni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul
colectiv.
orice persoana juridica sau fizica in conformitate cu scopurile sale
principale si cu legislatia.
Statul si autoritatile administratiei publice locale sint
antreprenori speciali. Atributiile de antreprenor la intreprinderile de
stat (municipale) le executa managerul-sef de intreprindere pe baza
contractului incheiat cu acesta.

[Pct.1 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]


[Pct.1 completat prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]

2. Nu au dreptul de a practica antreprenoriatul sefii si


specialistii din autoritati ale administratie publice, in a caror
atributie intra hotarirea problemelor legate de desfasurarea activitatii
de antreprenoriat sau controlul asupra unei asemenea activitati.

[Pct. 3 abrogat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

Articolul 3. Intreprinderea
1. Forma organizatorico-juridica a activitatii de antreprenoriat
este intreprinderea.
2. Intreprinderea constituie un agent economic cu firma (titulatura)
proprie infiintata de antreprenor in modul stabilit de legislatie.
3. Intreprinderea are dreptul de persoana juridica sau de persoana
fizica, in conformitate cu prezenta Lege.
Intreprinderea-persoana juridica si intreprinderea-persoana fizica
au aceleasi drepturi si obligatii, cu exceptia raspunderii patrimoniale
pentru obligatiile lor.
4. Intreprinderea devine subiect de drept din momentul inregistrarii
de stat.

[Pct. 4 introdus prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

Articolul 4. Managerul-sef de intreprindere


1. Titularul patrimoniului (antreprenorul) este in drept de a
transmite, pe baza de contract, o parte sau toate atributiile de
efectuare a activitatii de antreprenoriat managerului-sef de
intreprindere.
Contractul dintre titularul patrimoniului si managerul-sef de
intreprindere determina drepturile si obligatiile reciproce ale partilor
inclusiv limitarea drepturilor de folosinta si de dispozitie asupra
patrimoniului si de desfasurare a unor genuri de activitate, relatiile
lor reciproce de ordin financiar, raspunderea pentru neexecutarea sau
executarea nesatisfacatoare a obligatiilor asumate, precum si termenul
valabilitatii, conditiile de reziliere (modificare) a contractului.
In contract pot fi incluse si alte prevederi care nu contravin
legislatiei in vigoare.
2. Managerul-sef de intreprindere poarta raspundere materiala pentru
obligatiile intreprinderii pe care o conduce, precum si pentru
neexecutarea sau executarea nesatisfacatoare a obligatiilor stipulate in
contract.
Contractul poate sa prevada raspunderea managerului-sef de
intreprindere pentru obligatiile respective cu intreg patrimoniul sau,
exceptindu-se acele bunuri care, in conformitate cu legislatia in
vigoare, nu fac obiectul urmaririi.
3. Titularul patrimoniului si orice tert nu au dreptul sa se
amestece in activitatea managerului-sef de intreprindere in decursul
termenului de valabilitate a contractului, cu exceptia cazurilor
prevazute de conditiile contractului sau de legislatia in vigoare.

Articolul 5. Legislatia privind antreprenoriatul


1. Relatiile in legatura cu antreprenoriatul, indiferent de forma de
proprietate si genul de activitate, sint reglementate de prezenta Lege,
de legislatia civila si de alte legi.
2. Particularitatile activitatii de antreprenoriat practicate de
persoane juridice si persoane fizice straine sint reglementate de
asemenea de legislatia privind investitiile straine.
3. Relatiile in care una dintre parti este persoana juridica sau
persoana fizica straina se reglementeaza de conditiile acordului
international, daca acestea se deosebesc de normele stabilite in
legislatia privind antreprenoriatul.

Capitolul II
BAZELE ANTREPRENORIATULUI

Articolul 6. Drepturile intreprinderii


Intreprinderea, in conformitate cu legislatia in vigoare, are
dreptul:
sa practice, sub firma proprie, activitate de antreprenoriat;
sa procure (sa atraga) de la alte persoane juridice si persoane
fizice bunuri si drepturi patrimoniale (inclusiv asupra proprietatii
intelectuale) in scopul practicarii activitatii de antreprenoriat;
sa participe cu patrimoniul sau la activitatea altor agenti
economici;
sa utilizeze, in cadrul activitatii sale, orice resurse, inclusiv
naturale, informative si intelectuale;
sa-si stabileasca, in mod independent, genurile de activitate, sa-si
formeze programul de productie, sa-si aleaga furnizorii si beneficiarii
productiei fabricate (lucrarilor si serviciilor prestate), sa execute,
pe baza de contract, lucrari la comanda statului;
sa stabileasca, preturile si tarifele la productia fabricata
(lucrarile si serviciile prestate);
sa deschida conturi la banca in scopul efectuarii tuturor genurilor
de operatiuni de decontare, creditare, incasare etc.;
sa angajeze lucratori pe baza de contract (acord) si in alte
conditii si sa concedieze lucratorii incadrati;
sa stabileasca, in mod independent, formele, cuantumul retribuirii
muncii si alte tipuri de venituri ale persoanelor angajate;
sa fie agent al relatiilor economice externe.
sa efectueze operatiuni valutare;
sa dispuna liber de beneficiul (venitul) obtinut de pe urma
activitatii de antreprenoriat, care ramine dupa achitarea impozitelor si
a altor plati obligatorii;
sa beneficieze de orice venit personal;
sa se foloseasca de serviciile sistemului asistentei sociale de stat
al asigurarii medicale si sociale;
sa atace in instanta judecatoreasca competenta actiunile
autoritatilor ale administratiei publice si ale altor organe care ii
lezeaza drepturile sau interesele legitime.
[Art.6 modificat prin Legea nr.1322 din 25.09.97]
[Art.6 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]
[Art.6 modificat prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]

Articolul 7. Obligatiile intreprinderii


Intreprinderea in conformitate cu legislatia in vigoare, este
obligata:
sa respecte regulile de comportament pe piata in conditiile
concurentei libere, drepturile si interesele legitime ale consumatorilor
sa asigure calitatea cuvenita a marfurilor fabricate (a lucrarilor si
serviciilor prestate);
sa obtina, dupa caz, licente de stat pentru genul de activitate;
sa incheie contracte (acorduri) de munca cu cetatenii pe care ii
angajeaza la lucru, dupa caz, si contracte colective cu sindicatele care
reprezinta interesele colectivelor de munca. Intreprinderea nu are
dreptul de a se opune asocierii in sindicate a lucratorilor angajati
pentru a-si apara drepturile si interesele social-economice;
sa pastreze mijloacele banesti in institutii financiare si sa
se achite cu bugetul public national, angajatii, creditorii,
precum si sa onoreze celelalte obligatii de plata prin sistemul
financiar-bancar, in modul stabilit de actele normative ale Bancii
Nationale a Moldovei;

[Subalin. 4 in red. Legii N 690-XV din 29.11.2001]

sa remunereze lucratorii angajati la un nivel care sa nu fie


inferior salariului minim stabilit pe republica;
sa asigure in conformitate cu contractele (acordurile) de munca
incheiate, crearea unor conditii normale de munca, respectarea tehnicii
securitatii, normelor de productie si sanitare, ale securitatii
antiincendiare, precum si protectia mediului inconjurator;
sa efectueze asigurarea sociala si alte tipuri de asigurare
obligatorie a lucratorilor angajati;
sa pastreze, conform termenelor stabilite, documentele create in
procesul activitatii sale, iar in caz de incetare a activitatii, sa
transmita in arhiva de stat documentele ce fac parte din Fondul
Arhivistic al Republicii Moldova si documentele privind personalul
scriptic.

[Art.7 completat prin Legea nr.183-XIV din 28.10.98]


[Art.7 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]
Articolul 8. Statul si intreprinderea

[Titlu modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

1. Statul creeaza tuturor intreprinderilor conditii juridice si


economice egale de gospodarire, garanteaza respectarea drepturilor si
intereselor lor legitime, contribuie la dezvoltarea concurentei libere,
constiincioase intre acestia, le asigura posibilitati egale de a folosi
resurse tehnico-materiale, naturale, de munca, financiare si informative
neadmitind monopolizarea pietelor acestor resurse, si reglementeaza
activitatea de antreprenoriat in baza legislatiei in vigoare.

[Pct. 1 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

2. Guvernul, autoritatile administratiei publice, precum si


autoritatile administratiei publice locale pot da dispozitii
intreprinderilor numai in limitele competentei lor, stabilite de
legislatie.
Daca, drept urmare a emiterii de catre organul de stat sau de catre
un alt organ a unui act ce nu corespunde competentei lui sau legislatiei
se incalca drepturile intreprinderii, aceasta este in drept sa apeleze
la instanta judecatoreasca competenta pentru a se anula actul respectiv.
Pagubele, inclusiv profitul ratat, suportate de intreprindere ca
urmare a indeplinirii unor dispozitii date de autoritatile
administratiei publice si de alte organe sau de persoane cu functii de
raspundere ale acestor organe, care au incalcat drepturile
intreprinderilor, precum si ca urmare a neindeplinirii la nivelul
cuvenit, de catre aceste organe sau persoane cu functii de raspundere, a
obligatiilor lor fata de intreprindere, prevazute de legislatia in
vigoare, vor fi recuperate de catre aceste organe.
Litigiile privind recuperarea pagubelor mentionate se solutioneaza
de catre instanta judecatoreasca competenta.

[Pct.2 modificat prin Legea nr.1322 din 25.09.97]


[Pct.2 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

3. In cazul instituirii, in conformitate cu legislatia, a starii


exceptionale sau declararii unui anumit teritoriu drept zona a
calamitatii naturale, intreprinderile sint obligate sa indeplineasca
dispozitiile autoritatilor administratiei publice si cele ale
autoritatilor administratiei publice locale.
[Pct.3 art.8 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

Articolul 9. Impunerea activitatii de antreprenoriat


Impunerea activitatii de antreprenoriat se face in modul stabilit de
legislatia fiscala.

[Art.9 in redactia Legii nr.1592-XII din 27.02.98]

Articolul 10. Reglementarea activitatii de antreprenoriat


1. Intreprinderea este in drept sa practice orice genuri de
activitate, cu exceptia celor interzise de lege.
2. Intreprinderea are dreptul sa practice anumite genuri de
activitate, determinate de legislatie, numai dupa ce a obtinut licenta
de stat pentru genul respectiv de activitate. Licentele de stat se
elibereaza de Guvern sau, la insarcinarea lui, de o alta autoritate a
administratiei publice.
Lista genurilor de activitate mentionate si modul de eliberare a
licentelor de stat se stabilesc de legislatie. Licenta de stat va fi
eliberata in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de catre
intreprindere.
In cazul refuzului de a elibera licenta de stat trebuie sa se dea un
raspuns argumentat. Refuzul de a elibera licenta nu poate fi motivat
prin inutilitatea practicarii genului respectiv de activitate.
3. Exclusiv intreprinderilor de stat li se permite:
prepararea si vinzarea substantelor narcotice, cu efect puternic si
toxice, inclusiv semanatul, cultivarea si desfacerea culturilor ce
contin substante narcotice si toxice;
tratamentul prin interventie chirurgicala si metode invazive,
supravegherea si tratamentul femeilor gravide, bolnavilor care sufera de
narcomanie, boli canceroase, boli contagioase periculoase si deosebit de
periculoase, inclusiv de boli dermatovenerice infectioase precum si de
boli psihice in forme agresive si eliberarea avizelor corespunzatoare;
efectuarea expertizei pentru determinarea pierderii temporare sau
stabile a capacitatii de munca, precum si a examenelor si controalelor
medicale periodice si preventive decretate ale cetatenilor;
tratamentul animalelor ce sufera de boli deosebit de periculoase;
confectionarea ordinelor si medaliilor;
producerea emblemelor ce confirma achitarea impozitelor si taxelor
de stat;
prestarea serviciilor postale (cu exceptia postei exprese),
confectionarea timbrelor postale;
[Subalin. 7 modif. prin Legea N 746-XV din 21.12.2001]

confectionarea si comercializarea tehnicii de lupta si militare


speciale, oricaror feluri de arme, precum si reparatia acestora (cu
exceptia armelor sportive si de vinatoare), confectionarea si
comercializarea munitiilor si substantelor explozive;
evidenta de stat, inregistrarea de stat si inventarierea tehnica
(inclusiv pasaportizarea) a bunurilor imobile, restabilirea documentelor
pentru dreptul de proprietate si administrarea acestor bunuri;
imprimarea si baterea monedei, imprimarea hirtiilor de valoare de
stat;
efectuarea lucrarilor astronomo-geodezice,gravimetrice, a lucrarilor
in domeniul hidrometeorologiei.

[Subalin.11 pct.3 in redactia Legii nr.237-XIV din 23.12.98]

4. Pentru desfasurarea activitatii fara licenta de stat sau a


activitatilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum si a
celor permise in mod exclusiv intreprinderilor de stat, intreprinderea
raspunde in marimea profitului realizat in timpul cit a durat aceasta
incalcare si i se aplica amenda in aceeasi marime. Aceste sume sint
varsate in parti egale in bugetul de stat si in bugetul local respectiv.
Totodata, managerul-sef al intreprinderii nu este eliberat de alta
raspundere prevazuta de legislatie.
5. Fata de intreprinderi si organizatii, indiferent de tipul
lor de proprietate si forma de organizare juridica, care
efectueaza decontari in numerar in suma ce depaseste 15 mii de lei
lunar, in baza obligatiilor lor financiare, incalcind modul
stabilit de decontare prin virament, precum si care efectueaza
decontari in numerar si prin virament prin intermediari,
indiferent de suma decontarii efectuate, organele
Serviciului Fiscal de Stat, Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice si Coruptiei, Departamentul Control Financiar si Revizie
si organele lor teritoriale aplica sanctiuni pecuniare in
proportie de 10 la suta din sumele platite, iar sumele amenzilor
se fac venit la bugetul de stat. Asemenea sanctiuni se
aplica fata de toti participantii la operatiunile de
vinzare-cumparare care au incalcat modul stabilit de decontare
in baza obligatiilor financiare reciproce.
Sanctiunile mentionate nu se aplica la efectuarea decontarilor
cu cetatenii, gospodariile taranesti (de fermier), titularii de
patente de intreprinzator si cu bugetul public national, la
efectuarea decontarilor de catre persoanele indicate cu bugetul
public national, cu intreprinderile si organizatiile, precum si la
efectuarea decontarilor de catre intreprinderile si organizatiile
ale caror drepturi la acest capitol se reglementeaza altfel
decit in actele normative ale Bancii Nationale a Moldovei, cu
exceptia cazurilor efectuarii decontarilor prin intermediari.

[Pct. 5 modif. prin Legea N 1146-XV din 20.06.2002]


[Pct. 5 modif. prin Legea N 1076-XV din 23.05.2002]
[Pct. 5 introd. prin Legea N 690-XV din 29.11.2001]
[Art.10 in redactia Legii nr.1167-XIII din 30.04.97]
[Pct.1 art.10 in redactia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]
[Pct.3 art.10 in redactia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

Articolul 11. Activitatea de antreprenoriat a cetatenilor


straini si a apatrizilor
Cetatenii straini si apatrizii care practica activitati de
antreprenoriat pe teritoriul Republicii Moldova au aceleasi drepturi ca
si cetatenii Republicii Moldova, in cazul in care legislatia in vigoare
nu stabileste altfel.
Articolul 12. Controlul asupra activitatii de antreprenoriat
1. Intreprinderea, indiferent de forma juridica de organizare,
asigura evidenta contabila si statistica in modul stabilit de legislatia
in vigoare.

[Pct.1 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

2. Intreprinderea, in conformitate cu legislatia, pune la dispozitia


autoritatilor administratiei publice informatia necesara pentru
stabilirea impozitelor si functionarea sistemului republican de
acumulare si prelucrare a informatiei.

[Pct.2 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

3. Intreprinderea este in drept sa nu prezinte date ce constituie


secret comercial autoritatilor administratiei publice, cu
exceptia organelor de drept si celor de control, carora aceste date
se prezinta in limitele imputernicirilor lor. Lista datelor ce
constituie secret comercial o determina intreprinderea. Lista
datelor care nu pot constitui secret comercial este stalilita de
Legea cu privire la secretul comercial.

[Pct. 3 modif. prin Legea N 690-XV din 29.11.2001]


[Pct.3 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]
[In redactia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

4. Organele de control, organele fiscale, organele de ocrotire a


naturii, organele antimonopoliste si alte autoritati ale administratiei
publice carora li se atribiue controlul asupra activitatii
intreprinderii efectueaza acest control in limitele competentei lor si
in modul stabilit de legislatie.
Rezultatul controlului efectuat se comunica intreprinderii.

[Pct.4 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

Capitolul III
FORMELE ORGANIZATORICO-JURIDICE ALE
ACTIVITATII DE ANTREPRENORIAT

Articolul 13. Formele activitatii de antreprenoriat


1. Activitatea de antreprenoriat poate fi practicata sub urmatoarele
forme organizatorico-juridice:
a) intreprindere individuala;
b) societate in nume colectiv;
c) societate in comandita;
d) societate pe actiuni;
e) societate cu raspundere limitata;
f) cooperativa de productie;
g) intreprindere de arenda;
h) intreprindere de stat si intreprindere municipala.

[In redactia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

2. Activitatea de munca individuala are caracter intreprinzator si


se desfasoara sub forma de organizare juridica intreprindere
individuala sau in baza patentei de intreprinzator.

[Pct. 2 modif. prin Legea N 690-XV din 29.11.2001]

3. intreprinderile cu investitii straine se infiinteaza pe


teritoriul Republicii Moldova sub formele organizatorico-juridice
aratate la punctul 1 al prezentului articol. Deosebirile ce vizeaza
inregistrarea si activitatea intreprinderilor respective se stabilesc de
legislatia privind investitiile straine.
4. Oricare din intreprinderile indicate la punctul 1 din prezentul
articol (in dependenta de numarul de lucratori si de alte criterii), in
conformitate cu legislatia, poate fi considerata microintreprindere sau
intreprindere mica.

[In redactia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

5. Intreprinderile care practica activitati bancare, de asigurare,


de bursa sau alte genuri specializate se infiinteaza sub una din formele
organizatorico-juridice aratate la lit. d), e) h) din punctul 1 al
prezentului articol. Particularitatile constituirii, inregistrarii,
functionarii si incetarii activitatii unor astfel de intreprinderi sint
stabilite de legislatia respectiva.

[In redactia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

6. Pentru realizarea sarcinilor lor statutare organizatiile obstesti


si cele religioase, in conformitate cu legislatia, au dreptul sa fondeze
sau sa participe la fondarea si coposedarea de societati in nume
colectiv si in comandita, societati cu raspundere limitata si societati
pe actiuni.

[In redactia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

7. Orice cetatean poate fi fondator numai al unei intreprinderi


individuale. Persoanele juridice si fizice pot fi asociati numai ai unei
singure societati cu raspundere nelimitata sau in comandita.

[Pct.7 in redactia Legii nr.1167-XIII din 30.04.97]

Articolul 14. intreprinderea individuala


1. Intreprindere individuala este intreprinderea care apartine
cetateanului, cu drept de proprietate privata, sau membrilor familiei
acestuia, cu drept de proprietate comuna. Patrimoniul intreprinderii
individuale se formeaza pe baza bunurilor cetateanului (familiei) si
altor surse care nu sint interzise de legislatie.
In agricultura exista un singur tip de intreprindere individuala
- gospodaria taraneasca (de fermier).

[Alin. 2 introd. prin Legea N 757-XV din 21.12.2001]


2. Intreprinderea individuala nu este persoana juridica si se
prezinta in cadrul raporturilor de drept ca persoana fizica. Patrimoniul
intreprinderii individuale este inseparabil de bunurile persoanele ale
antreprenorului.
Antreprenorul-posesor al intreprinderii individuale poarta
raspundere nelimitata pentru obligatiile acesteia cu intreg patri-
moniul sau, exceptindu-se acele bunuri care, conform legislatiei in
vigoare, nu fac obiectul urmaririi.
Membrii familiei-posesori ai intreprinderii individuale poarta
raspundere nelimitata solidara pentru obligatiile acesteia cu intreg
patrimoniul lor, exceptindu-se acele bunuri care, in conformitate cu
legislatia in vigoare, nu fac obiectul urmaririi.
3. Modul de constituire, inregistrare si incetare a activitatii
intreprinderilor individuale este reglementat de prezenta Lege si de
legislatia civila.
Particularitatile constituirii, inregistrarii si incetarii
activitatii gospodariilor taranesti (de fermier) sint reglementate
de Legea nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodariile
taranesti (de fermier).
[Alin. 2 introd. prin Legea N 757-XV din 21.12.2001]

4. Document de constituire a intreprinderii individuale este


hotarirea cu privire la infiintarea intreprinderii, semnata de catre
fondator (fondatori), incluzind:
a) numele, prenumele (dupa caz, numele dupa tata), data nasterii,
cetatenia, domiciliul cetateanului-fondator (fondatorilor-membri ai
familiei);
b) numele, prenumele (dupa caz, numele dupa tata), data nasterii,
domociliul sefului (directorului) de intreprindere - in cazul in care
acesta nu este fondator;
c) firma intreprinderii inclusiv abreviata;
d) sediul intreprinderii;
e) data infiintarii intreprinderii;
f) genul (genurile) de activitate a intreprinderii;
g) conditiile reorganizarii si lichidarii intreprinderii.
In hotarirea cu privire la infiintarea intreprinderii pot fi incluse
si alte prevederi care nu contravin legislatiei in vigoare.
5. Firma intreprinderii individuale, inclusiv abreviata, trebuie sa
includa cuvintele "intreprindere individuala" sau "I.I.", precum si
numele cel putin a unui posesor.
Articolul 15. Societatea in nume colectiv
1. Societatea in nume colectiv reprezinta o intreprindere fondata de
doua si mai multe persoane juridice si (sau) persoane fizice care si-au
asociat bunurile in scopul desfasurarii in comun a unei activitati de
antreprenoriat, sub aceeasi firma, in baza contractului de constituire
(de societate) incheiat intre acestea.

[In redactia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

2. Societatea in nume colectiv nu este persoana juridica si se


prezinta in cadrul raporturilor de drept ca persoana fizica. Pentru
obligatiile societatii toti asociatii poarta raspundere solidara
nelimitata cu intreg patrimoniul lor, exceptindu-se bunurile care, in
conformitate cu legislatia in vigoare, nu fac obiectul urmaririi.
Societatea in nume colectiv nu poarta raspundere pentru obligatiile
asociatilor care nu sint legate de activitatea acesteia.
3. Particularitatile infiintarii, functionarii si incetarii
activitatii societatii in nume colectiv sint reglementate de legislatia
privind societatile comerciale, de legislatia civila, precum si de
contractul de constituire (de societate).
Articolul 16. Societatea in comandita
1. Societatea in comandita reprezinta o intreprindere fondata de
doua si mai multe persoane juridice si (sau) persoane fizice care si-au
asociat bunurile in scopul desfasurarii in comun a unei activitati de
antreprenoriat, sub aceeasi firma, in baza contractului de constituire
(de societate) incheiat intre acestea.

[In redactia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

Societatea in comandita are in componenta sa cel putin un comanditat


si un comanditar.
2. Societatea in comandita nu este persoana juridica si se prezinta
in cadrul raporturilor de drept ca persoana fizica. Pentru obligatiile
societatii comanditatii poarta raspundere solidara nelimitata cu intreg
patrimoniul lor, exceptindu-se bunurile care, in conformitate cu
legislatia in vigoare, nu fac obiectul urmaririi, iar comanditarii cu
partea din averea lor (capitalul investit), transmisa societatii in baza
contractului de constituire (de societate).
Societatea in comandita nu poarta raspundere pentru obligatiile
asociatiilor, care nu sint in legatura cu activitatea acesteia.
3. Particularitatile infiintarii, functionarii si incetarii
activitatii societatii in comandita sint reglementate de legislatia
privind societatile comerciale, de legislatia civila, precum si de
contractul de constituire (de societate).

Articolul 17. Societatea pe actiuni, societatea cu raspundere


limitata
1. Societatea pe actiuni si societatea cu raspundere limitata
reprezinta intreprinderi fondate de doua si mai multe persoane juridice
si (sau) persoane fizice, care si-au asociat bunurile in scopul
desfasurarii in comun a unei activitati de antreprenoriat, sub aceeasi
firma, in baza contractului de constituire (de societate) si a
statutului.

[In redactia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

Societatea pe actiuni sau societatea cu raspundere limitata poate fi


infiintata si de o singura persoana juridica sau fizica.

[Alin. introdus prin Legea nr.1167 din 30.04.97]


In societatile cu raspundere limitata si societatile pe actiuni de
tip inchis (cu exceptia celor agricole) numarul asociatilor nu poate fi
mai mare de 50.

[Alin. introdus prin Legea nr.1291-XIII din 22.07.97]

Capitalul statutar (social) subscris al societatilor este divizat in


cote (parti) subscrise ale asociatilor. Drept documente ce confirma
drepturile asociatilor asupra cotelor subscrise sint: in cadrul
societatii pe actiuni - actiunea, in cadrul societatii cu raspundere
limitata - adeverinta cotei de participatie.
2. Societatea pe actiuni si societatea cu raspundere limitata sint
persoane juridice si poarta raspundere pentru obligatiile asumate cu
intreg patrimoniul lor.
Actionarii, precum si asociatii societatii cu raspundere limitata
poarta raspundere pentru obligatiile intreprinderii numai in limitele
valorii actiunii (cotelor) care le apartin.
3. Particularitatile infiintarii, functionarii si incetarii
activitatii societatii pe actiuni si a societatii cu raspundere limitata
sint reglementate de legislatia privind societatile pe actiuni si
societatile comerciale, de legislatia civila, precum si de contractul de
constituire (de societate) si de statutul intreprinderii.

Articolul 18. Cooperativa de productie


1. Cooperativa de productie este o intreprindere fondata de trei si
mai multi cetateni care si-au asociat bunurile in scopul desfasurarii in
comun a unei activitati de antreprenoriat, sub aceeasi firma, in baza
statutului semnat de acestia.

[In redactia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

2. Cooperativa de productie este persoana juridica si raspunde


pentru obligatiile asumate cu patrimoniul intreprinderii. Cooperatorii
poarta raspundere pentru obligatiile cooperativei de productie in
limitele cotelor care le apartin din patrimoniul cooperativei, iar daca
aportul respectiv este insuficient, poarta raspundere suplimentara cu
averea lor personala in marime nu mai mica decit cea stabilita de
legislatia in vigoare.
3. Particularitatile infiintarii, inregistrarii, functionarii si
incetarii activitatii cooperativelor, asociatiilor lor si
intreprinderilor fondate de acestea se reglementeaza de Legea cu privire
la cooperatie, legislatia civila, precum si de statutele organizatiilor
mentionate.

[Pct.3 in redactia Legii nr.1167 din 30.04.97]

Articolul 19. Intreprinderile de arenda


1. Intreprinderile de arenda sint unitati fondate de membrii
colectivelor intreprinderilor de stat (municipale) sau ale
subdiviziunilor lor structurale, reorganizate in scopul desfasurarii in
comun a activitatii de antreprenor, sub aceeasi firma, pe baza
statutelor si contractului de arendare a bunurilor statului
(municipiului).
2. Intreprinderile de arenda sint persoane juridice si poarta
raspundere pentru obligatiile asumate cu patrimoniul sau. Membrii
intreprinderii poarta raspundere pentru obligatiile acesteia in limita
cotei (partii) ce le revine din patrimoniul intreprinderii.
3. Particularitatile crearii, functionarii si incetarii activitatii
intreprinderilor de arenda sint reglementate de legislatia cu privire la
arenda, de legislatia civila, de contractele de arendare, precum si de
statutele intreprinderilor respective.

[Art.19 in redactia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]


Articolul 20. Intreprinderea de stat si intreprinderea municipala
Intreprinderea de stat se infiinteaza si se doteaza cu bunuri de
Guvern sau de organul administratiei de stat imputernicit pentru acest
lucru.
Intreprinderea municipala se infiinteaza si se doteaza cu bunuri de
organul de autoadministrare locala.
2. Intreprinderea de stat si intreprinderea municipala sint persoane
juridice si poarta raspundere pentru obligatiile asumate cu intreg
patrimoniul lor.
Autoritatile administratiei publice si autoritatile administratiei
publice locale nu poarta raspundere pentru obligatiile intreprinderii de
stat si ale intreprinderii municipale. Aceste intreprinderi nu poarta
raspundere pentru obligatiile autoritatilor administratiei publice si
ale autoritatilor administratiei publice locale.
3. Particularitatile infiintarii, functionarii si incetarii
activitatii intreprinderii de stat sint reglementate de legislatia
privind intreprinderile de stat, de legislatia civila, precum si de
statutul intreprinderii.
Particularitatile infiintarii, functionarii si incetarii activitatii
intreprinderii municipale sint determinate de autoritatile
administratiei publice locale, in baza prezentei Legi, legislatiei
civile si a statutului intreprinderii.

Articolul 21. Filialele si reprezentantele intreprinderii


1. Intreprinderea are dreptul de a constitui filiale si
reprezentante cu drept de a deschide subconturi.
2. Filiala se considera subdiviziunea separata a intreprinderii care
este situata in alta parte si care exercita unele din atributiile
acesteia.
Reprezentanta se considera subdiviziunea separata a intreprinderii
care este situata in alta parte si care apara si reprezinta interesele
intreprinderii, incheie, in numele acesteia, tranzactii si infaptuieste
alte actiuni de drept.
Filialele si reprezentantele trebuie sa fie indicate in documentele
de constituire (de societate) a intreprinderii respective.
3. Filialele si reprezentantele nu sint persoane juridice. Acestora
li se atribuie bunuri din patrimoniul intreprinderii si activeaza in
baza regulamentului aprobat de intreprindere.
Seful filialei (reprezentantei) este numit de intreprindere si
activeaza in temeiul mandatului ce i s-a eliberat.
Filialele au balante proprii care fac parte din balanta centralizata
a intreprinderii care le-a constituit.
4. Intreprinderea poarta raspundere pentru obligatiile asumate de
filiale si reprezentante, iar ultimele poarta raspundere pentru
obligatiile intreprinderii.
5. Prin derogare de la punctele 1, 3 si 4 ale prezentului articol,
filialele si reprezentantele intreprinderilor statelor straine se
infiinteaza ca persoane juridice.
Filialele si reprezentantele intreprinderilor statelor straine isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia Republicii Moldova
si cu regulamentele aprobate de intreprinderea fondator.
Particularitatile infiintarii lor se reglementeaza de legislatie.

[Pct.5 introdus prin Legea nr.1167 din 30.04.97]

6. Firma filialei (reprezentantei) va contine firma intreprinderii


care a constituit-o cu indicarea sediului filialei (reprezentantei),
cuvintul "filiala" ("reprezentanta"). precum si, la dorinta
antreprenorului, genul de activitate al filialei si alta informatie care
nu este interzisa de legislatie.

Articolul 22. Uniunile de intreprinderi.


1. Pentru a-si coordona activitatea, in scopul crearii unor conditii
favorabile pentru realizarea si apararea intereselor de productie,
tehnico-stiintifice, sociale si altor interese comune, intreprinderile
au dreptul sa infiinteze societati sub forma de asociatii, uniuni,
concerne, care vor fi organizatii necomerciale.
Daca, la decizia asociatilor, societatea in cauza va practica
activitate de antreprenoriat, o asemenea societate va fi reorganizata in
societate economica sau va fi in drept sa infiinteze o societate
economica, sau va participa la activitatea unei asemenea societati
economice.

[Pct. 1 in redactia Legii nr.1167 din 30.04.97]

2. Crearea si activitatea uniunilor se admite in cazul:


a) intrarii benevole a intreprinderilor in uniune si iesirii din
uniune in conditiile prevazute de contractul sau statutul ununii;
b) respectarii legislatiei antimonopol si a altor acte normative;
c) organizarii pe baza de contract a raporturilor dintre
intreprinderi ce fac parte din uniune.
3. Societatea este persoana juridica si actioneaza in baza
contractului si statutului. Societatea trebuie sa aiba firma (denumire)
proprie, patrimoniu separat si patrimoniu distinct, bilant propriu
centralizator, cont de decontari si alte conturi in institutiile
financiare, stampila cu firma sa si alte elemente caracteristice.
Firma societatii va include unul din cuvintele: "asociatie",
"uniune" sau "concern".
Statutul societatii va cuprinde: firma, sediul (adresa juridica),
scopul activitatii, lista asociatilor, conditiile formarii si competenta
organelor de conducere, modul de luare a deciziilor, precum si modul de
distribuire a bunurilor ramase dupa lichidarea societatii.

[Pct. 3 in redactia Legii nr.1167 din 30.04.97]

4. Intreprinderile ce intra in componenta societatii isi pastreaza


independenta si drepturile de persoana juridica sau fizica.
Asociatii societatii, in activitatea lor de antreprenoriat, pot
folosi firma societatii, indicind apartenenta lor la aceasta.

[Pct. 4 in redactia Legii nr.1167 din 30.04.97]

5. Uniunea nu poarta raspundere pentru obligatiile intreprinderilor


care fac parte din componenta acesteia, iar intreprinderile nu poarta
raspundere pentru obligatiile uniunii, daca documentele de construire nu
prevad altfel.
6. Inregistratea si reinregistrarea uniunilor, conditiilor de
activitate, precum si reorganizarea sau lichidarea acestora se
efectueaza in conformitate cu prezenta Lege, legislatia antimonopol si
acte normative.

[Art.22 in redactia Legii nr.1148-XII din 04.08.92]

Capitolul IV

INFIINTAREA INTREPRINDERII

Articolul 23. Conditiile generale de constituire


1. Intreprinderea poate fi constituita:
de catre titularul (titularii) patrimoniului, din proprie initiativa
ori de catre persoanele juridice sau persoanele fizice imputernicite de
acesta (acestia);
in urma divizarii fortate a intreprinderii in functiune, in
conformitate cu legislatia antimonopol.
2. Modul de constituire a intreprinderii se stabileste:
pentru intreprinderile individuale - prin prezenta Lege;
pentru intreprinderile cu o alta forma organizatorico-juridica a
activitatii de antreprenoriat - prin prezenta Lege si prin alte acte
legislative.
3. Documentele de constituire a intreprinderii sint:
decizia privind infiintarea intreprinderii - pentru intreprinderile
individuale;
contractul de constituire (de societate) - pentru societatile in
nume colectiv si societatile in comandita;
contractul de constituire (de societate) si statutul - pentru
societatile pe actiuni, societatile cu raspundere limitata si
cooperativele de productie. In cazul infiintarii unei societati pe
actiuni sau unei societati cu raspundere limitata de catre o singura
persoana, in loc de contract de constituire (de societate) fondatorul
intocmeste declaratie de constituire a societatii. Declaratia trebuie sa
cuprinda aceleasi date ca si contractul si se intocmeste in conformitate
cu cerintele inaintate fata de perfectarea contractului de constituire
(de societate);

[Subalineatul in redactia Legii nr.1167 din 30.04.97]


contractul de arendare a bunurilor statului (municipiului) si
statului - pentru intreprinderile de arenda.

[In redactia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

statutul si decizia fondatorului - pentru intreprinderile de stat;


statutul si decizia autoritatilor administratiei publice locale - pentru
intreprinderile municipale.

[Subalin. 5 modif. prin Legea N 690-XV din 29.11.2001]


[Subalineatul introdus prin Legea nr.1167 din 30.04.97]

Documentele de constituire trebuie sa contina urmatoarele


informatii: firma, sediul, data constituirii, genurile de activitate,
raspunderea antreprenorului pentru obligatiile intreprinderii,
conditiile de reorganizare si lichidare a intreprinderii, firmele
(numele de familie) si sediul (domiciliul) fondatorilor, iar in cazurile
prevazute de legislatie, si ale asociatilor, precum si alte conditii de
fondare si activitate a intreprinderii prevazute de legislatia in
vigoare.
In documentele de constituire pot fi incluse si alte prevederi care
nu contravin legislatiei.
Documentele de constituire a intreprinderii se aproba de catre
fondatorul (fondatorii) acesteia.

Articolul 24. Firma si utilizarea ei


1. Antreprenorul si intreprinderea constituita de acesta isi
desfasoara activitatea sub o anumita firma (denumire).
Filialele si reprezentantele intreprinderii isi desfasoara
activitatea sub firma intreprinderii.
2. Firma trebuie sa contina:
a) denumirea concreta a intreprinderii sau alte date care permit
deosebirea acesteia de alte intreprinderi, iar pentru intreprinderea
individuala, societatea in nume colectiv si societatea in comandita,
numele de familie (firma) a cel putin unui posesor al intreprinderii
individuale sau al comanditului;
b) indicarea completa sau prescurtata (abreviata) a formei
organizatorico-juridice a intreprinderii;
c) indicarea genului principal de activitate pentru intreprinderea-
persoana juridica.
In firma intreprinderii pot fi incluse si alte date care nu
contravin legislatiei in vigoare.
[Alin.2 modificat prin Legea nr.183-XIV din 28.10.98]

3. Intreprinderea poate sa utilizeze si o firma prescurtata


(abreviata) care trebuie sa contina informatii prevazute la literele "a"
si "b" din punctul 2 al prezentului articol.
4. Intreprinderea are obligatia sa utilizeze firma, inclusiv cea
prescurtata (abreviata), numai in acea formula in care a fost
inmatriculata in Registrul de stat al comertului.
De la data publicarii in "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" a
anuntului privind lichidarea intreprinderii, firma acesteia se va
utiliza cu cuvintele "in proces de lichidare".

[Introdus prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]

5. Firma poate fi utilizata si in calitate de emblema comerciala,


cu conditia inregistrarii acesteia conform Legii privind marcile si
denumirile de origine a produselor.

[Pct.5 modificat prin Legea nr.183-XIV din 28.10.98]


6. Firma completa trebuie sa figureze pe toate cladirile
administrative ale intreprinderilor cu personalitate juridica.

Articolul 25. Restrictiile privind folosirea unor firme


1. Intreprinderea nu poate sa foloseasca firma care:

[Pct.1 modificat prin Legea nr.1167 din 30.04.97]

a) coincide sau, dupa cum constata organul inregistrarii de stat, se


aseamana cu firma altei intreprinderi, care este deja inregistrata;
b) contine denumirea oficiala a statului, a organelor sale, a
autoritatilor administratiei publice locale si a organizatiilor obstesti
ori indica, direct sau indirect, ca intreprinderea apartine acestor
organe si organizatii.
Aceste restrictii nu se extind asupra intreprinderilor al caror gen
principal de activitate este difuzarea informatiei de masa, daca
fondatorii acestora sint organele si organizatiile aratate la aceasta
litera;
c) nu include toate datele aratate in articolul 24 din prezenta Lege;
d) contine date, inclusiv semne grafice, a caror utilizare este
interzisa de legislatia in vigoare.
2. Daca mai multe persoane au prezentat pentru inregistrarea de stat
firme ce coincid sau se aseamana, dreptul de inregistrare sub aceasta
firma il are persoana care a depus prima cerere de inmatriculare a
firmei respective in organul inregistrarii de stat.

[Pct.2 modificat prin Legea nr.1167 din 30.04.97]

3. Pentru folosirea in denumirea firmei a numelui unei personalitati


istorice sau al altei personalitati cunoscute este necesara autorizatia
Guvernului sau acordul rudelor personalitatii in cauza.
La cererea persoanelor aratate in alineatul intii al acestui punct,
organul inregistrarii de stat este obligat sa decida scoaterea din
denumirea firmei a numelui personalitatii respective.

[Pct.4 abrogat prin Legea nr.1167 din 30.04.97]

Articolul 26. Dreptul la firma


1. Intreprinderea a carei firma a fost inregistrata in modul
stabilit de prezenta Lege are dreptul exclusiv de a o utiliza in
conformitate cu legislatia.
[Pct.1 modificat prin Legea nr.183-XIV din 28.10.98]
[Pct.1 modificat prin Legea nr.1167 din 30.04.97]

2. Persoana care utilizeaza o firma straina inregistrata deja este


datoare, la cererea posesorului de drept asupra firmei, sa inceteze
folosirea ei si sa recupereze acestuia daunele cauzate.
3. Intreprinderea care utilizeaza in activitatea sa o firma ce nu
corespunde celei inmatriculate in Registrul de stat al comertului este
sanctionata, conform hotaririi instantei judecatoresti competente cu o
amenda de la 10 la 100 salarii minime, luindu-se ca baza salariul minim
stabilit in republica, care se varsa la bugetul de stat.

[Alin. modificat prin Legea nr.1322 din 25.09.97]


[Pct.3 modificat prin Legea nr.1167 din 30.04.97]

Dreptul de a intenta actiuni pentru o asemenea sanctiune il au


Camera inregistrarii de Stat a Departamentului Tehnologii Informationale
autoritatile administratiei publice locale, precum si organele si
organizatiile care, in conformitate cu legislatia, sint obligate sa
apere interesele consumatorilor.
Capitolul V

INREGISTRAREA SI REINREGISTRAREA
INTREPRINDERILOR

Articolul 27. Principiile inregistrarii


1. Intreprinzatorul este obligat sa inregistreze
intreprinderea, filialele si reprezentantele (denumite in
continuare intreprinderi), infiintate de catre acesta pe
teritoriul Republicii Moldova, pina la inceperea activitatii lor
economice, in conformitate cu Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000
cu privire la inregistrarea de stat a intreprinderilor si
organizatiilor.
Venitul provenit din activitatea intreprinderii neinregistrate
se percepe prin hotarire judecatoreasca si se varsa la bugetul de
stat.
2. Intreprinderea se inregistreaza de Camera Inregistrarii de
Stat a Departamentului Tehnologii Informationale la locul unde se
afla sediul intreprinderii.
Sediul intreprinderii se considera locul unde se afla organele ei
de conducere.
3. Intreprinderea se inregistreaza, in mod obligatoriu, la
organul fiscal pentru a i se atribui codul fiscal in conformitate
cu legislatia in vigoare.

[Art. 27 in red. Legii N 768-XV din 27.12.2001]

Articolul 28. Procedura inregistrarii


1. Pentru inregistrare, intreprinderea prezinta actele specificate
la articolul 11 din Legea cu privire la inregistrarea de stat
a intreprinderilor si organizatiilor.
2. Pentru inregistrare, intreprinderile infiintate in urma
reorganizarii intreprinderilor de stat si intreprinderile in al
caror capital social statul detine o cota-parte prezinta autorizatia
organului central de specialitate respectiv.
La reinregistrarea intreprinderii in legatura cu reorganizarea ei,
cu exceptia societatilor pe actiuni, taxa de timbru stabilita se
incaseaza numai din diferenta dintre cuantumul capitalului social al
intreprinderii (intreprinderilor) nou-infiintate si cuantumul
capitalului social al intreprinderii (intreprinderilor)
reorganizate. La majorarea capitalului social in urma reevaluarii
bunurilor intreprinderii in temeiul deciziei Guvernului, taxa de
timbru nu se achita.
3. Camera Inregistrarii de Stat, in termen de 15 zile de la
data inregistrarii intreprinderii, va expedia autoritatii
administratiei publice locale respective, organului fiscal,
organului de statistica si organului de asigurare sociala cite o
copie de pe hotarirea de inregistrare a intreprinderii, iar in
cazul inregistrarii intreprinderii in al carei capital social
statul detine o cota-parte - si organului central de specialitate
respectiv.

[Art. 28 in red. Legii N 768-XV din 27.12.2001]

Articolul 29. Inregistrarea modificarilor operate in documentele


de constituire
Inregistrarea modificarilor operate in documentele de constituire
se efectueaza in conformitate cu articolul 18 din Legea cu
privire la inregistrarea de stat a intreprinderilor si organizatiilor.

[Art. 29 in red. Legii N 768-XV din 27.12.2001]

[Art. 30, 31 excl. prin Legea N 768-XV din 27.12.2001]


Capitolul VI
REORGANIZAREA SI LICHIDAREA INTREPRINDERII

[Capitolul IV in redactia Legii nr.1167 din 30.04.97]

Articolul 32. Reorganizarea intreprinderii


1. Reorganizarea intreprinderii se efectueaza prin fuziune,
asociere, divizare, separare, transformare.
La fuziunea intreprinderilor, toate drepturile patrimoniale si
obligatiile fiecareia din ele trec, potrivit actului de transfer, la
intreprinderea infiintata in urma fuziunii.
La asocierea unei intreprinderi cu alta, la cea din urma trec, in
conformitate cu actul de transfer, toate drepturile patrimoniale si
obligatiile intreprinderii asociate.
La divizarea intreprinderii, la intreprinderile infiintate in urma
divizarii trec, potrivit actului (bilantului) divizarii, drepturile
patrimoniale si obligatiile intreprinderii reorganizate.
La separarea din intreprindere a unei sau a citorva intreprinderi,
la fiecare din acestea trec, potrivit actului (bilantului) divizarii,
partile respective din drepturile patrimoniale si obligatiile
intreprinderii reorganizate.
La transformarea intreprinderii in intreprindere cu alta forma
juridica de organizare, la intreprinderea recent infiintata trec toate
drepturile patrimoniale si obligatiile intreprinderii transformate.
2. Reorganizarea intreprinderii se efectueaza la decizia
fondatorilor (asociatilor) ei.
3. In cazurile stabilite de lege, reorganizarea intreprinderii prin
divizare sau separare se efectueaza prin hotarire a autoritatilor
administratiei publice autorizate sau prin hotarire a instantei de
judecata.
In cazurile prevazute de lege, reorganizarea intreprinderii prin
fuziune, asociere sau transformare se efectueaza numai cu acordul
autoritatilor administratiei publice autorizate.
4. Actul de transfer sau bilantul divizarii va cuprinde prevederi
referitoare la succesiunea de drept asupra tuturor obligatiilor
intreprinderii reorganizate fata de toti creditorii si debitorii ei,
inclusiv obligatiile contestate de parti.
Actul de transfer sau bilantul divizarii se aproba de catre persoana
(organul) care a luat decizia de reorganizare a intreprinderii si se
prezinta impreuna cu documentele de constituire pentru inregistrarea de
stat a intreprinderii recent infiintate sau pentru modificarea
documentelor de constituire ale intreprinderii existente.
Neprezentarea impreuna cu documentele de constituire, respectiv a
actului de transfer sau bilantului divizarii, precum si lipsa in aceste
documente a dispozitiei cu privire la succesiunea de drept asupra
obligatiilor intreprinderii reorganizate atrag dupa sine refuzul
inregistrarii de stat a intreprinderii recent infiintate.
5. Intreprinderea se considera reorganizata, cu exceptia cazurilor
de reorganizare prin asociere, din momentul inregistrarii de stat a
intreprinderii recent infiintate.
La reorganizarea intreprinderii prin asociere la ea a altei
intreprinderi, prima se considera reorganizata din momentul inscrierii
in Registrul de stat al comertului a datelor cu privire la incetarea
activitatii intreprinderii asociate.

Articolul 33. Garantarea drepturilor creditorilor in cazul


reorganizarii intreprinderii
1. Antreprenorul sau organul care a luat decizia de reorganizare a
intreprinderii este obligat, cu o luna inainte de reorganizare, sa
informeze in scris despre aceasta creditorii intreprinderii.
2. Creditorul intreprinderii reorganizate este in drept sa ceara
incetarea sau executarea inainte de termen a creantelor intreprinderii,
ca debitor, si repararea prejudiciilor.
3. Daca bilantul divizarii nu da posibilitatea de a stabili
succesorul de drepturi al intreprinderii reorganizate, intreprinderile
recent infiintate raspund solidar de obligatiile intreprinderii
reorganizate in fata creditorilor acesteia.

Articolul 34. Lichidarea intreprinderii


1. Lichidarea intreprinderii conduce la incetarea activitatii
acesteia fara trecerea drepturilor si obligatiilor pe cale succesorala
la alte persoane.
2. Intreprinderea se lichideaza prin hotarire a:
a) fondatorilor (asociatilor), in conformitate cu conditiile
prevazute in documentele de constituire ale intreprinderii, inclusiv in
legatura cu expirarea termenului pentru care a fost infiintata
intreprinderea respectiva sau cu atingerea scopurilor in care a fost
infiintata;
b) instantei de judecata in caz de:
1) faliment al intreprinderii declarat in conformitate cu Legea cu
privire la faliment;
2) declarare a documentelor de constituire ale intreprinderii ca
fiind nule;
3) incalcare a cerintelor, stabilite de legislatie, privind
desfasurarea unui anumit gen de activitate, prin care se explica
lichidarea intreprinderii;
4) expirare a termenului pentru care a fost infiintata
intreprinderea respectiva sau dupa atingerea scopurilor in care a fost
infiintata (la cererea procurorului sau a Camerei Inregistrarii de Stat
a Departamentului Tehnologii Informationale), daca fondatorii
(asociatii) intreprinderii nu au luat hotarirea de lichidare a
intreprinderii;
5) neprezentare conform informatiei Inspectoratului Fiscal de
Stat, a darilor de seama contabile, fiscale si statistice privind
activitatea intreprinderii pe o perioada ce depaseste un an.

[Subpct. 5 compl. prin Legea N 768-XV din 27.12.2001]


[Subpct.5 completat prin Legea nr.287-XIV din 18.02.99]

Intreprinderea poate fi lichidata si in alte temeiuri stabilite de


lege.
3. Intreprinderea se considera lichidata din momentul radierii ei
din Registrul de stat al comertului.
Articolul 35. Procedura de lichidare a intreprinderii
1. In hotarirea de lichidare a intreprinderii se stabileste
procedura si termenele in care se va efectua lichidarea, termenul limita
de inaintare a creantelor de catre creditori, care trebuie sa fie nu mai
mic de 2 luni din momentul publicarii in Monitorul Oficial al Republicii
Moldova a avizului despre lichidare.
Hotarirea de lichidare a intreprinderii in legatura cu expirarea
termenului pentru care a fost infiintata intreprinderea respectiva sau
cu atingerea scopurilor in care a fost infiintata se ia de catre
fondatori (asociati) in modul prevazut de prezentul articol,
anuntindu-se creditorii cu 3 luni inainte de expirarea duratei
intreprinderii sau imediat dupa atingerea scopurilor in care a fost
infiintata si dupa publicarea in Monitorul Oficial al Republicii Moldova
a avizului despre lichidare.
In caz de faliment, intreprinderea se lichideaza prin hotarire a
instantei de judecata in conformitate cu Legea cu privire la faliment.
2. Lichidarea intreprinderii se efectueaza de comisia de lichidare
sau de lichidator, desemnati de fondatori (asociati) sau, dupa caz, de
instanta de judecata.
3. Comisia de lichidare (lichidatorul intreprinderii) publica in
Monitorul Oficial al Republicii Moldova informatie despre lichidarea
intreprinderii, procedura si termenele in care se va efectua lichidarea,
termenul limita de inaintare a creantelor de catre creditori, precum si
evalueaza activele intreprinderii (bunurile si toate obligatiile
patrimoniale fata de intreprinderea care se lichideaza), stabileste
creantele creditorilor, comunicindu-le acestora despre lichidarea
intreprinderii, ia masuri pentru perceperea datoriei de debitor.
4. Dupa expirarea termenului de inaintare a creantelor de catre
creditori, comisia de lichidare (lichidatorul intreprinderii) prezinta
spre aprobare organului (persoanei) care a infiintat-o Procesul-verbal
de evaluare a activelor intreprinderii, lista creantelor inaintate de
creditori si suma acestora, precum si rezultatul examinarii lor. Aceste
documente se aproba de catre fondatorii (asociatii) intreprinderii si
instanta de judecata care au luat hotarirea de lichidare si se aduc la
cunostinta fiecarui creditor.
Daca in procesul lichidarii intreprinderii se stabileste ca
datoriile acesteia depasesc activele, din care cauza intreprinderea nu
este in stare sa execute creantele creditorilor, fondatorii (asociatii)
sint obligati sa actioneze in judecata cu privire la deschiderea
procedurii falimentare sau sa-si anuleze hotarirea cu privire la
lichidarea intreprinderii.
5. Comisia de lichidare (lichidatorul intreprinderii), dupa
executarea tuturor creantelor creditorilor, intocmeste bilantul de
lichidare si il prezinta, odata cu predarea bunurilor ramase ale
intreprinderii, fondatorilor (asociatilor) acesteia, instantei de
judecata, prin a caror decizie a fost infiintata.
6. Prin derogare de la prevederile prezentei legi,
particularitatile lichidarii intreprinderilor agricole care se
privatizeaza se stabilesc de Legea restructurarii intreprinderilor
agricole in procesul de privatizare.

[Pct.6 art.35 introdus prin Legea nr.394-XIV din 13.05.99]

Articolul 36. Executarea creantelor creditorilor fata de


intreprinderea ce se lichideaza
1. Creantele creditorilor fata de intreprinderea ce se lichideaza se
executa din contul bunurilor acestei intreprinderi in urmatoarea ordine:
a) creantele cetatenilor fata de care debitorul este raspunzator de
prejudicierea sanatatii lor sau in legatura cu moartea, pe calea
capitalizarii platilor respective pe unitate de timp;
b) creantele lucratorilor din intreprinderea ce se lichideaza
privind plata salariului pentru perioada de pina la 6 luni precedente
luarii hotaririi de lichidare;
c) achitarea cu bugetul public national pentru perioada de pina la
un an precedent luarii hotaririi de lichidare;
d) alte creante ale creditorilor.
Comisia de lichidare (lichidatorul intreprinderii) incepe executarea
creantelor creditorilor din ziua aprobarii Procesului-verbal de evaluare
a activelor intreprinderii, listei creantelor inaintate si rezultatului
examinarii lor. Exceptie fac creantele creditorilor indicate la litera
d): executarea lor se
efectueaza dupa expirarea unei luni din ziua aprobarii documentelor
enumerate.
Executarea creantelor creditorilor din fiecare rind se face
proportional cu suma creantelor fiecarui creditor din rindul respectiv.
Executarea creantelor creditorilor din rindul urmator se face dupa
executarea in intregime a creantelor creditorilor din rindul precedent.
2. Creantele creditorilor, stabilite si inaintate dupa expirarea
termenului stabilit pentru inaintarea lor, se executa din contul
bunurilor intreprinderii ce au ramas dupa executarea creantelor
stabilite si inaintate in termenul stabilit.
3. Creantele creditorilor asigurate prin gaj se executa indiferent
de rindul stabilit pentru executarea creantelor altor creditori si de
termenul de inaintare a creantelor.
4. Creantele neexecutate din cauza insuficientei de bunuri ale
intreprinderii persoana juridica (cu exceptia cooperativelor de
productie) se considera stinse. Creantele fata de intreprinderea
persoana fizica ce se lichideaza si fata de cooperativa de productie se
executa de catre fondatorii (asociatii) intreprinderii in modul stabilit
de lege.
Se considera stinse creantele, nerecunoscute de comisia de lichidare
(lichidatorul intreprinderii), daca creditorii, in termen de o luna de
la data primirii instiintarii cu privire la nerecunoasterea in intregime
sau partiala a creantelor lor, nu actioneaza in judecata cu privire la
executarea acestor creante.
5. Bunurile ramase dupa executarea creantelor creditorilor se
utilizeaza conform indicatiilor proprietarului sau persoanei
imputernicite de acesta.

[Capitolul IV in redactia Legii nr.1167 din 30.04.97]


[Modificarile anterioare:]
[Legea nr.788 din 26.03.96]
[Legea nr.672 din 28.11.95]
[Legea nr.159 din 29.06.94]
Capitolul VII

DISPOZITII FINALE

Articolul 37. Raspunderea pentru incalcarea legilor ce


reglementeaza activitatea de antreprenoriat
Antreprenorii si persoanele cu functii de raspundere din
intreprinderi, persoanele cu functii de raspundere din autoritatile
administratiei publice, din autoritatile administratiei publice locale
sint sanctionate pe cale juridica pentru incalcarea prezentei Legi sau a
altor legi ce reglementeaza antreprenorului, infiintarea de
intreprinderi sau activitatea acestora, in modul prevazut de prezenta
Lege si de alte acte legislative.

Presedintele
Republicii Moldova Mircea Snegur

Chisinau, 3 ianuarie 1992,


Nr. 845-XII